WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 103,439 (today: 275)
( 7 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

BA10         Konfigurace subsystému        SAPBAL10            2000         T  .
BALA         Aplikační menu ALE          MENUBALA            1000         B  .
BALD         Vývoj ALE              MENUBALD            1000         B  .
BALE         Menu oblasti k administraci     MENUBALE            1000         B  .
BALM         Kmenová data ALE           MENUBALM            1000         B  .
BANK_JC_OVRVW    Přehled + řízení sítí jobů      RBANK_JC_OVERVIEW       1000         T  .
BANK_JC_START    Spuštění sítě jobů          RBANK_JC_START         1000         T  .
BANK_PP_CHECK    Kontrola custom.paralel.zpracování  RBANK_PP_CHECK_CUSTOMIZING   1000         T  .
BANK_PP_GEN     Generování druhu aplikace      RBANK_PP_GENERATE_APPL     1000         T  .
BANK_PP_OVRVW    Přehled aktuálních hromadných běhů  RBANK_PP_OVERVIEW       1000         T  .
BAPI         BAPI Explorer            SAPLSBF_BW           0100         TP  .
BAPI45        BAPI Browser             SWO_START_BAPI_BROWSER     1000         T  .
BAPIPPLAN      Test.nástroj pro plán plateb BAPIs  TEST_BAPIS_ZAHLPLAN      0010         T  .
BAPIW        BAPI Explorer            SAPLSBF_BW           0100         TP  .
BASIS_CL01      Volejte CL01, pokud existuje     RSEBASIS_CL01         1000         T  .
BASIS_CL02      Volejte CL02, pokud existuje     RSEBASIS_CL02         1000         T  .
BASIS_O1CL      Volej O1CL, pokud je k dispozici   RSEBASIS_O1CL         1000         T  .
BATCHMAN       Převzetí externích dat CO      BATCHMAN_ALL          1000         T  .
BAUP         Převzetí bankovních dat       RFBVALL_0           1000         T  .
BBPS         BBP Order Status tracking      SAPMBBPS            0100         T  .
BC15         Údržba čís.inter.:BP_PARTNR Partner SAPMSNUM            0100         T  .
BCA0         OP: Obchodní partner - custom.aplik. MENUBCA0            1000         B  .
BCABA        Programování ABAP BC         KEN_HELP_ABAP_PROGRAMMING   1000         T  .
BCA_CUS_REL_PROC   Customizing metody uvolnění     RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST  1000         T  .
BCA_US_CD_NO     Údržba čís.intervalu: BCA_US_CD   SAPMSNUM            0100         T  .
BCA_US_DEA1     Report neaktivní a návrat.účty    RBCA_US_DEA1          1000         T  .
BCA_US_DS_BC     Zobrazení bankovních šeků      RBCA_US_RE_BC         1000         T  .
BCA_US_DS_HOLD    Vytvoř.detail.reportu rezerv.částtky RBCA_US_DS_HOLD        1000         T  .
BCA_US_F971     Blokování účtu (spec.pro US)     RBCA_US_FBKLOC1        1000         T  .
BCA_US_ISS_BC    Výstup bankovních šeků        RFBKPO01            1000         T  .
BCA_US_ISS_CC    Výstup potvrzených šeků       RBCA_US_DS_HOLD        1000         T  .
BCA_US_OD_ANAL    Zajištění krytí analýza a tisk    RBCA_US_OD_ANALYSIS      1000         T  .
BCA_US_OD_PROC    Zajištění krytí (US)         RBCA_US_OD_PROCESS       1000         T  .
BCA_US_OD_PR_LOG   Zajištění krytí (US) - zobr.protok. RBCA_US_ODPRLG         1000         T  .
BCA_US_RE_BC     Nový tisk bankovního šeku      SAPMBCA_RE_BC         0100         T  .
BCA_US_RV_BC     Stornování bankovního šeku      RFBKIZO1            1000         T  .
BCA_US_TDA1     Termín.vklad - založení       RBCA_US_TD_BUSSTART      1000         T  .
BCA_US_TDA3     Termín.vklad - zobrazení       RBCA_US_TD_BUSSTART      1000         T  .
BCA_US_TDRO1     Prodl.termín.vkladu - hromadný běh  RBCA_US_TDRO1         1000         T  .
BCA_US_TDRO2     Prodl.termín.vkladu - jednotl.běh  RBCA_US_TDRO2         1000         T  .
BCA_US_TDROLG    Aplik.protokol prodl.termín.vkladu  RBCA_US_TDROLG         1000         T  .
BCG7         Pruhový diagr.: Vyvolání cvič.graf. MBARCBSP            0200         T  .
BCT0         Založení kontaktu          SAPLBPT1            0010         T  .
BCT1         Změna kontaktu            SAPLBPT1            0100         T  .
BCT2         Zobraz.kontaktu           SAPLBPT1            0100         T  .
BCTM         Kontakty obchodního partnera     RECTMA01            1000         T  .
BCTNUM        Údržba číselného okruhu: BCONTACT  SAPMSNUM            0100         T  .
BD10         Odeslání materiálu          RBDSEMAT            1000         T  .
BD100        IDoc: Zobrazení view objekt.kanálu  RBDIDOCCHAN          1000         T  .
BD101        Kontrola konzistence         RBDSERCHECK          1000         T  .
BD11         Vyvolání materiálu          RBDFEMAT            0000         T  .
BD12         Odeslání zákazníka          RBDSEDEB            0000         T  .
BD13         Vyvolání zákazníka          RBDFEDEB            0000         T  .
BD14         Odeslání odběratele         RBDSECRE            0000         T  .
BD15         Vyvolání dodavatele         RBDFECRE            1000         T  .
BD16         Odeslání nákl.střediska       RBDSECOS            0000         T  .
BD17         Vyvolání nákl.střediska       RBDFECOS            0000         T  .
BD18         Odeslání účtu hlavní knihy      RBDSEGLM            0000         T  .
BD19         Vyvolání účtu hlavní knihy      RBDFEGLM            0000         T  .
BD20         Předávání IDOC aplikaci       RBDAPP01            1000         T  .
BD21         Výběr ukazatele změn         RBDMIDOC            1000         T  .
BD22         Výmaz ukazatelů změny        RBDCPCLR            1000         T  .
BD23         Výmaz sérializačních dat       RBDSRCLR            1000         T  .
BD24         Rozesílání náklad.druhů       RBDSECOE            0000         T  .
BD25         Odeslání druhu výkonu        RBDSECOA            0000         T  .
BD26         Vyvolání druhu výkonu        RBDFECOA            0000         T  .
BD27         Odeslání tarifů nákl.středisek    RBDSEACT            0000         T  .
BD28         Odeslání řídicích dat obj./nákl.dr. RBDSECOK            1000         T  .
BD30         Distribuce kusovníku materiálu    RBDSEBOM            0000         T  .
BD31         Distribuce kusovníku dokumentu    RBDSEBMD            0000         T  .
BD32         Distr.přiřaz.závodu (mat.-kusovník) RBDSEPAM            1000         T  .
BD33         Distribuce variant materiálu (ALE)  RBDSESTT            1000         T  .
BD34         Distribuce kusovníku zak.odběratele RBDSEORD            1000         T  .
BD35         Odeslání skupin obchodních procesů  RGSALEBP            1000         T  .
BD36         Odeslání obchodních procesů     RBDSEBPS            1000         T  .
BD37         Odeslání tarifů obchodních procesů  RBDSEBPT            1000         T  .
BD40         Načtení ukazatelů změny pro skupinu RBDSER01            1000         T  .
BD41         Rozeslání IDocs skupiny       RBDSER02            1000         T  .
BD42         Kontrola IDocs skupiny        RBDSER03            1000         T  .
BD43         Zápis IDocs skupiny         RBDSER04            1000         T  .
BD53         Redukce typů zpráv          RBDIDOCR            1000         T  .
BD55         Údržba konverze mezipoložek     RBDKCDWRAP           1000         T  .
BD61         Obecná aktivace ukazatele změn    RBDTBDA1            1000         TP  .
BD62         Definice pravidla konverze segmentu RBDKCDWRAP           0000         T  .
BD62OLD       Definice pravidla konverze segmentu SAPMKCDB            1000         T  .
BD63         Transport tabulek ALE k typu zprávy RBDCUS02            1000         T  .
BD64         Údržba distribučního modelu     SAPLBDDISTMODEL1        1000         T  .
BD68         Údržba seznamů            RBDCLWRAP           1000         T  .
BD70         Srovnání číselných intervalů     RBDCUS03            1000         T  .
BD72         Aktivace událostí          RBDEVACT            1000         TP  .
BD73         Opět.zaregistrování IDOC (ALE)    RBDMANIN            1000         T  .
BD75         Konverze statusu mezipol.      RBDMOIND            1000         T  .
BD77         Rozdělení řídicích dat        RBDTRAN1            1000         T  .
BD78         Monitorování rozdělení řídicích dat RBDTRAN2            1000         T  .
BD79         Údržba konverzních pravidel IDoc   SAPMBKCD            1000         TP  .
BD79OLD       Údržba konverzních pravidel IDoc   RBDKCDWRAP           1000         TP  .
BD82         Generování partnerské dohody     RBDCUS15            1000         TP  .
BD83         Odeslání IDocs podle chyb ALE    RBDAGAIN            1000         T  .
BD84         Zaregistrování IDOCs dle chyby ALE  RBDAGAI2            1000         T  .
BD85         Kontrola konzistence pro přesklad.  RBDCUS23            0000         T  .
BD86         Kontrola konzistence pro prodej   RBDCUS26            0000         T  .
BD87         Monitor statusu pro zprávy ALE    RBDMON00            0100         T  .
BD89         Modelování řídicích dat / vstup   RBDCUS31            1000         T  .
BD91         Odeslání atributu          RBDSECHR            0000         T  .
BD92         Odeslání třídy            RBDSECLS            0000         T  .
BD93         Odeslání klasifikace         RBDSECLF            0000         T  .
BD97         Přiřaz.výst.zařízení RFC k log.syst. RBDSDEST            1000         T  .
BD98         Kontr.techn.konzist.připoj.workflow RBDCONCH            1000         T  .
BDA1         Call RSARFCEX            RSARFCEX            1000         TP  .
BDA5         Distribuce dokumentů         RBDSEDOC            1000         T  .
BDBG         Založení rozhraní ALE pro BAPI    SAPLBDBG            0100         T  .
BDBP         Údržba hierarchie pro parametry BAPI SAPLBDBH            1000         T  .
BDBR         Registrace BAPI pro převzetí dat   SAPLDX_REGISTRATION      0500         TP  .
BDBS         Generování kódování pro mapování   SAPLBDMP            0100         T  .
BDC5         Konzistence customizačních dat    RBDCUS70            1000         T  .
BDCCC        Check Center cust.dat báze ALE    SAPLBDCCC           0100         T  .
BDCP         Údržba číselného intervalu: ALE_CP  SAPMSNUM            0100         T  .
BDCPMIG       Migrace ukazatele změn        RBDCPMIG            1000         T  .
BDCUPDATE      Aktualizace testu v batch input   VBTST300            1000         T  .
BDD5         Kontrola konzistence aplikace    RBDCUS71            1000         T  .
BDFDF        Požadavek: fond           RBDFEFUND           1000         T  .
BDFDS        Odeslání fondu            RBDSEFUND           1000         T  .
BDFG         Rozhraní ALE z modulu        SAPLBDFG            0100         T  .
BDLR         Registrace předávacích programů   SAPLDX_REGISTRATION      0500         TP  .
BDLS         Konverze názvu logického systému   RBDLSMAP            1000         T  .
BDLSM        Definice konverzní matice      SAPLBDLSM           0101         T  .
BDLSS        Konverze názvu logického systému   SAPLBDLS            0100         T  .
BDLST        Spuštění konverzní operace      SAPLBDLSM           0201         T  .
BDM2         Monitorování: IDOCs u příjemce    RBDMOIN8            1000         T  .
BDM5         Technická kontrola konzistence    RBDCUS19            1000         T  .
BDM6         Monitor: Kontrola vstup.workflow   RBDMOINF            1000         T  .
BDM7         Audit ALE: Statistická vyhodnocení  RBDAUD01            1000         T  .
BDM8         Audit ALE: Rozeslání potvrzení    RBDSTATE            1000         T  .
BDM9         Reorganizace databáze audit     RBDAUD02            1000         T  .
BDMC         Upload informačních struktur     RBDMCCOP            1000         T  .
BDMO         Správa skupin ALE CCMS        RBDMONI4            0001         T  .
BDMONIC       Údržba objektů monit.ALE CCMS (det.) RBDMONIC            1000         T  .
BDMONIC3       ALE CCMS: Přechod monitoru      RBDMONI7            1000         T  .
BDR1         Zobrazení apl.protokolu pro recovery RBDRCLOG            1000         T  .
BDR2         Reorganizace dat recovery      RBDRCCLR            1000         T  .
BDRC         ALE: Stanovení objektů recovery   SAPLBDRC            0100         T  .
BDRL         ALE: Zpracování objektů recovery   RBDRCOBJ            1000         T  .
BDTP         Údržba šablon obchodního procesu   SAPLBDDISTMODEL1        1000         T  .
BDT_COMPARE     Porovnání záznamů řídicích tabulek  BDT_COMPARE          1000         T  .
BDT_DC_BUPA     BDT-DC pro BUPA           BDT_DC_BUPA          1000         T  .
BDWE02        Volání we02             RBDSTARTWE02          0001         T  .
BDWE02_2       Uprázdnění zadáv.pole v SE38     IMG_RBDSTATE          0000         T  .
BDXA         Distribuce distribučních skupin   RBDCUS48            1000         T  .
BDXD         Import požadavků ALE         RBDCUS47            1000         T  .
BDXE         Generování požadavků ALE       RBDCUS44            1000         T  .
BDXI         Zobrazení modelu (specific.)     RBDCUS51            1000         T  .
BDXJ         Údržba distribučních skupin     SAPLBAL2            1000         T  .
BDXK         Konverze obj.CONDAT na distrib.skup. RBDCUS40            1000         T  .
BDXL         Předání požadavků ALE        RBDCUS57            1000         T  .
BDXM         Analýza tabulky protokolů      RBDCUS58            1000         T  .
BDXN         Analýza tabulky protokolů - vstup  RBDCUS59            1000         T  .
BDXQ         Zobrazení IMG distribučních skupin  RBDCUS64            1000         T  .
BD_GEN_GRCP     Rozdělení základních receptur    RBDSEGRCP           1000         T  .
BD_GEN_SRCP     Replikace lokální receptury     RBDSESRCP           1000         T  .
BERE         Business Event Repository      RFOPFI00            1000         T  .
BERP         Business Processes          RFOPFI01            1000         T  .
BERPC        Business Processes          RFOPFI01            1000         T  .
BG00         Údržba číselného intervalu: BGMK_NR SAPMSNUM            0100         T  .
BGM1         Založení vzorové záruky       SAPLBG00            0101         T  .
BGM2         Změna vzorové záruky         SAPLBG00            0101         T  .
BGM3         Zobrazení vzorové záruky       SAPLBG00            0101         T  .
BGM6         Pořízení záruky k techn.objektu   SAPLBG00            3300         T  .
BGMN         Zpracování záruky          MENUBGMN            1000         B  .
BIBS         Příklady tvorby uživat.rozhraní   SAPLEXAMPLE_ENTRY_SCREEN    0100         T  .
BIC         Převzetí bank.dat z databáze BIC   RFBVBIC_0           1000         T  .
BKDR         Údržba pravidel přenosu       SAPLKCD0            1000         T  .
BKDS         Údržba struktury odesílatele     BKD_START           1000         T  .
BM00         Správa šarží             MENUBM00            1000         B  .
BMBC         Batch Information Cockpit      RVBBINCO            1000         T  .
BMC1         Založení třídy (dr.třídy 'CHARGE')  RVBM00LT            1000         T  .
BMC2         Změna třídy (druh třídy 'CHARGE')  RVBM00LT            1000         T  .
BMC3         Zobrazení třídy (dr.třídy 'CHARGE') RVBM00LT            1000         T  .
BMCC         Kontrola integrity klasif.šarží   RVBCUOBJ            1000         T  .
BMCHCL        Konverze třídy šarží         SAPMMCHCL           0100         T  .
BMOBPRO       Původní šarže ve výrobě       RVBOB_SELECTION        1000         T  .
BMOBPUR       Původní šarže v pořízení       RVBOB_SELECTION        1000         T  .
BMSM         Aktualizace standardních atributů  RVBSTMRK            1000         T  .
BMV0         Správa převzetí dat         RBMVSHOW            0100         T  .
BMVN         Údržba číselného intervalu: DI_JOBID SAPMSNUM            0100         T  .
BORGR        PM Automotive            /SPE/INB_GR          0100         T  .
BORGR_B       PM Automotive: Účtování       /SPE/INB_GR          0100         T  .
BORGR_C       WE Automotive: Clearing       /SPE/INB_GR          0100         T  .
BORGR_V       WE Automotive: Předběžné pořízení  /SPE/INB_GR          0100         T  .
BOS02        SD: Evidence výkonů - web.transakce SAPLBOS02           3000         T  .
BOS02_WAP      List pořiz.výkonů: Transakce WAP   RBOS02_WAP           0100         T  .
BOSMM        Zpracování subdodavatele/dodavatele SAPLBOS11           1000         T  .
BOSPR        Založení POBJ subdodavatele     SAPLBOS11           0200         T  .
BOSPS01       SV: Program převzetí nákl.projektu  BOSPS_TRANSFER         1000         T  .
BOSPS02       SV-proj.- zpracování dávky      BOSPS_BATCH_TRANSFER      1000         T  .
BOSPS_REV1      SV/projekt - plán./skut.výnos    BOSPS_REVENUE_REPORT      1000         T  .
BP          Zpracování obchodního partnera    SAPLBUPA_DIALOG_JOEL      0100         T  .
BP0         Obchodní partner, vstup       SAPLBUPA_DIALOG_JOEL      0101         T  .
BPAR_ARCH      Obchodní partner: Konverze na COP  RFTBUAU1            1000         T  .
BPB1         Vyhodnocení obchod.part./rolí    BPREP001            0000         TP  .
BPB2         Vyhodnocení dat obchodního partnera BPREP002            0000         TP  .
BPB4         Vyhodnocení vztahů partnera     BPREP003            0000         TP  .
BPC1         Založení obchod.partnera       SAPMBP01            1000         T  .
BPC2         Změna obchod.partnera        SAPMBP01            1000         T  .
BPC3         Zobrazení obchod.partnera      SAPMBP01            1000         T  .
BPC4         Založení obchod.partnera s impl.hod. SAPMBP01            1000         TP  .
BPC5         Změna obchod.partnera s impl.hod.  SAPMBP01            1000         TP  .
BPCA         Partner: Změnové doklady - adresy  CHDOC_ENTRY          1000         TP  .
BPCD         Obchodní partner: Změnové doklady  CHDOC_ENTRY          1000         TP  .
BPCF         TRGP: Změnové doklady        RFTBPCD1            1000         TP  .
BPCG         TRGP: Změnové doklady - adresy    RFTBPCD2            1000         TP  .
BPH         Hierarchie skupiny obch.partnerů   SAPLBUPA_HIERARCHY_DIALOG   0100         T  .
BPMD         Kmenová data: Tabstrip        RAVC0ALA            1000         T  .
BPMDCS        Kmenová data: Tabstrip        RAVC0ALA            1000         T  .
BPMDFI        Kmen.data: Úč.okruh odběratele    RAVC0ALA            1000         T  .
BPMDGD        Kmenová data: Tabstrip        RAVC0ALA            1000         T  .
BPMDSD        Kmen.data: Úč.okruh odběratele    RAVC0ALA            1000         T  .
BPOMEAS       Sledování aplikace BPO        SAPLSLIM_BPO_MEAS       0100         T  .
BPS0         Podnikové plánování         UPC_FW_CALL          1000         T  .
BPSHOW00       Analyt.report: Sest.rozp./celk.plán BPSHOW00            1000         T  .
BPS_DOWN       Zavedení modelových souborů na PC  UPE_EXPORT_FILES        1000         T  .
BPS_EXCEL      Excel Interface Builder       SAPLUPWB_BUILDER        0100         T  .
BPS_INFO       Skryto                UPE_READ_INFO         1000         T  .
BPS_RM        Report připomenutí STS        UPS_STS_REMINDER        1000         TP  .
BPS_STAT0      BPS: Statistika jednotl.zázn.    UPC_STATISTIC3         1000         T  .
BPS_STAT1      BPS: Vyhodnocení stat.jedn.zázn.   UPC_STATISTIC_ANALYSIS     1000         T  .
BPS_STS_START    Spuštění provedení STS        UPS_START_STS_EXE       1000         T  .
BPS_TC        Údržba statusu a syst. sledování   SAPM_UPS_CUSTOMIZING      0100         TP  .
BPS_TRACE      Sledování pro API v SEM-BPS     UPC_TRACE           1000         T  .
BPS_TRANS      Transport: Plánování - customizing  UPC_TRANSPORT_BPS       1000         T  .
BPS_WB        Web Interface Builder        SAPLUPWB_BUILDER        0100         T  .
BPS_WEBSTART     Spuštění rozhraní WEB        UPWB_WEBSTARTER        1000         T  .
BPS_WIF0       Spuštění web.rozhraní        UPWB_WEBSTARTER        1000         T  .
BP_FMCA_CUSTOMER   Zpracování sml.partn./odběratele   FMCA_PARTNER_CUSTOMER_MAINTAIN 1000         T  .
BP_FMCA_VENDOR    Zpracování sml.partnera/dodavatele  FMCA_PARTNER_VENDOR_MAINTAIN  1000         T  .
BP_LOCA       Příklad: Lokátor obchodního partnera SAPLBUPA_DIALOG_EXAMPLE_LOCA  0100         T  .
BRF         Business Rule Framework - Work Bench BRF_SCREEN_START        1000         T  .
BRFACS01       BRF: Založení abstraktní akce    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFACS02       BRF: Změna abstraktní akce      BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFACS03       BRF: Zobrazení abstraktní akce    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFACT01       BRF: Založení konkrétní akce     BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFACT02       BRF: Změna konkrétní akce      BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFACT03       BRF: Zobrazení konkrétní akce    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPC01       BRF: Založ.vlastn. k aplikační třídě BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPC02       BRF: Změna vlastn.k aplikač.třídě  BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPC03       BRF: Zobr.vlastn.k aplikač.třídě   BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPL01       BRF: Založení aplikační třídy    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPL02       BRF: Změna aplikační třídy      BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFAPL03       BRF: Zobrazení aplikační třídy    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEVT01       BRF: Založení události        BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEVT02       BRF: Změna události         BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEVT03       BRF: Zobrazení události       BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEXP01       BRF: Založení výrazu         BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEXP02       BRF: Změna výrazu          BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFEXP03       BRF: Zobrazení výrazu        BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFIMC01       BRF: Založení implem.třídy      BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFIMC02       BRF: Změna implem.třídy       BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFIMC03       BRF: Zobrazení implem.třídy     BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRLS01       BRF: Založení sady pravidel     BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRLS02       BRF: Změna souboru pravidel     BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRLS03       BRF: Zobrazení sady pravidel     BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRUL01       BRF: Založení pravidla k události  BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRUL02       BRF: Změna pravidla k události    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFRUL03       BRF: Zobrazení pravidla k události  BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRFU01        BRF: Porovnání textů SAPScript    BRF_MAINTENANCE        1000         T  .
BRF_FILL_TBRF185   Automatické vyplnění TBRF185     RBRF_FILL_TBRF185       1000         T  .
BRF_OVERVIEW     Přehled objektů BRF         RBRF_OVERVIEW         1000         T  .
BS02         Údržba schémat statusu        SAPMBSVA            0100         T  .
BS03         Zobrazení schémat statusu      SAPMBSVA            0100         T  .
BS12         Údržba typů objektů         SAPMBSVB            0100         T  .
BS13         Zobrazení typů objektu        SAPMBSVB            0100         T  .
BS22         Údržba statusu systému        SAPMBSVB            0600         T  .
BS23         Zobrazení statusu systému      SAPMBSVB            0600         T  .
BS32         Údržba operací            SAPMBSVB            0700         T  .
BS33         Zobrazení operací          SAPMBSVB            0700         T  .
BSP_WD_WORKBENCH   IC WebClient Workbench        BSP_WD_APPL_WB         1000         T  .
BSV1         Přehled použití operace       RBSVDISP            0000         T  .
BSV2         Přehled použití statusu systému   RBSVDISP            0000         T  .
BSV3         Přehled použití typu objektu     RBSVDISP            0000         T  .
BSV4         Přehled schématu statusu       RBSVDISP            0000         T  .
BSVV         Parametriz.status-událost workflow  SAPMBSVW            0100         T  .
BSVW         Spojení: AktualizStatusu-UdálWorkFl RSBSVW01            1000         T  .
BUA1         Založení kontakt.osoby        BUSSTART            1000         T  .
BUA2         Změna kontaktní osoby        BUSSTART            1000         T  .
BUA3         Zobrazení kontakt.osoby       BUSSTART            1000         T  .
BUB1         ÚčPr: Založení vztahu OP       BUPRELCR            1000         T  .
BUB2         ÚčPr: Změna vztahu OP        BUPRELSU            1000         T  .
BUB3         ÚčPr: Zobrazení vztahu OP      BUPRELSU            1000         T  .
BUB4         ÚčPr: Založení definice role OP   BUPRELCR            1000         T  .
BUB5         ÚčPr: Změna definice role OP     BUPRELSU            1000         T  .
BUB6         ÚčPr: Zobraz.definice role OP    BUPRELSU            1000         T  .
BUBASSTRATENVCOPY  Strategie kopír.(s textem):Iniciální SAPLBUBAS_STRAT_ENV      0300         TP  .
BUBASSTRATENVDELETE Strategie výmazu:Iniciální      SAPLBUBAS_STRAT_ENV      0400         TP  .
BUBD         ÚčPr: Aplikace            BUSVIEWS            1000         T  .
BUBE         ÚčPr: Views             BUSVIEWS            1000         T  .
BUBF         ÚčPr: Úseky             BUSVIEWS            1000         T  .
BUBG         ÚčPr: Obrazovky           BUSVIEWS            1000         T  .
BUBH         ÚčPr: Varianty sledu obraz.     BUSVIEWS            1000         T  .
BUBI         ÚčPr: Časy              BUSVIEWS            1000         T  .
BUBJ         ÚčPr: Standardní funkce CUA     BUSVIEWS            1000         T  .
BUBK         ÚčPr: Doplňkové funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
BUBL         ÚčPr: Přiřazení pole dynpra-"poli DB BUSVIEWS            1000         T  .
BUBL_DI       ÚčPr: Přiřazení pole DI -" pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
BUBM         BuPR: Tabulky            BUSVIEWS            1000         T  .
BUBN         ÚčPr: Skupiny polí          BUSVIEWS            1000         T  .
BUBO         ÚčPr: Modifikace pole (kritéria)   BUSVIEWS            1000         T  .
BUBP         ÚčPr: Mod.pole přes typ vztahu    BUPRELVW            1000         T  .
BUBQ         ÚčPR: Mod.pole přes typ defin.role  BUPRELVW            1000         T  .
BUBR         ÚčPr: Modifik.pole pomocí čin.(cust) BUSVIEWS            1000         T  .
BUBS_FRG       ÚčPr: Modif.pole pro exter.aplikace BUSVIEWS            1000         T  .
BUBV         Pr.rez.: Údržba bez dialogu     BUPRELDI            1000         T  .
BUBW         Pr.rez.: Generování test.soub. (DI) BUBFILED            1000         T  .
BUBX         ÚčPr: Činnosti            BUSVIEWS            1000         T  .
BUBY         ÚčPr. Mod.pole přes činnost (ctrl)  BUSVIEWS            1000         T  .
BUBZ         ÚčPr: Externí aplikace        BUSVIEWS            1000         T  .
BUCF         Cust-OP: Číselné intervaly      SAPMSNUM            0100         T  .
BUCG         Cust.OP: Modifikace pole- role OP  BUSVIEWS            1000         T  .
BUCH         Cust.OP: Modifikace pole-činnost   BUSVIEWS            1000         T  .
BUCJ         Cust-OP: Druhy oprávnění       BUSVIEWS            1000         T  .
BUCN         Cust-OP: Skupiny polí pro oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
BUCO         Cust-OP: Konfigurace obrazovky    BUSVIEWS            1000         T  .
BUCP         Cust.OP: Modifikace pole -ext.apl.  BUSVIEWS            1000         T  .
BUCS         Cust.OP: Poznámky k rolím      BUSVIEWS            1000         T  .
BUCU         Cust.OP: Přehled použití       BUSVIEWS            1000         T  .
BUCV         Cust.OP: Modifikace pole apl.objektu BUSVIEWS            1000         T  .
BUG1         Všeob.založení obch.partnera     BUSSTART            1000         T  .
BUG2         Všeob.změna obch.partnera      BUSSTART            1000         T  .
BUG3         Všeob.zobr.obch.partnera       BUSSTART            1000         T  .
BUG4         Obch.partner-všeob.oper.výmazu    BUSSTART            1000         T  .
BUI1         Založení zájemce           BUSSTART            1000         T  .
BUI2         Změna zájemce            BUSSTART            1000         T  .
BUI3         Zobrazení zájemce          BUSSTART            1000         T  .
BUKFBATCH      Ukazatele - zpracování na pozadí   BUKF_BATCH           1000         T  .
BUM1         Založení pracovníka (ÚP)       BUSSTART            1000         T  .
BUM2         Změna pracovníka (ÚP)        BUSSTART            1000         T  .
BUM3         Zobrazení pracovníka (ÚP)      BUSSTART            1000         T  .
BUMR         Vztahy OP: Menu nastavení      MENUBUMR            1000         B  .
BUN2         Změna studenta (ve skupině rolí)   BUSSTART            1000         T  .
BUN3         Zobrazení studenta (ve skupině rolí) BUSSTART            1000         T  .
BUNA         Údržba čís.intervalu: BP_PADRNR   SAPMSNUM            0100         T  .
BUP0         BDT, vícenás.vyvolání (SkFu BUSS)  BUSSTART            1000         T  .
BUP1         Založení obchod.partnera       BUSSTART            1000         T  .
BUP2         Změna obchod.partnera        BUSSTART            1000         T  .
BUP3         Zobrazení obchod.partnera      BUSSTART            1000         T  .
BUPAARCHBDT     Archivace obch.partnera BDT     FMCA_BUPA_ARCH         1000         T  .
BUPABWST       Gener.dat.zdroje pro stav.obj.BW   SAPLBUEXT_STATUS        0200         T  .
BUPADELE       Výmaz obch.partnera         FMCA_BUPA_DELETE        1000         T  .
BUPADELEBDT     Výmaz obch.partnera BDT       FMCA_BUPA_DELETE        1000         T  .
BUPA_BIP_FILE_EXPORT BIP: Očištění - export        BUPA_BIP_FILE_EXPORT      1000         T  .
BUPA_BIP_FILE_IMPORT BIP: Očištění - import        BUPA_BIP_FILE_IMPORT      1000         T  .
BUPA_CLEAR      OP SAP: Odstranění duplicity     BUPA_CALL_CLEAR        1000         TP  .
BUPA_DEL       Výmaz bez archivace         BUPA_TEST_DELETE        1000         T  .
BUPA_EVENTS     Události OP             BUPA_VIEWS_TBZ1A        1000         T  .
BUPA_PRE_DA     Označit obchodního partnera k výmazu BUPA_PREPARE_DA        1000         TP  .
BUPA_SEND      Odeslání partnera a vztahů na XI   BUPA_SEND           1000         T  .
BUPT         Menu nastavení obchodního partnera  MENUBUPT            1000         B  .
BUS1         BDT: Aplikace            BUSVIEWS            1000         T  .
BUS10        BDT: Nápověda vyhledávání      BUSVIEWS            1000         T  .
BUS11        BDT: Přiřazení pole BAPI-skup.polí  BUSVIEWS            1000         T  .
BUS2         BDT: Skupiny polí          BUSVIEWS            1000         T  .
BUS23        Řízení OP: Datové sady        BUSVIEWS            1000         T  .
BUS3         BDT: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
BUS4         BDT: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
BUS5         BDT: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
BUS6         BDT: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
BUS7         BDT: Události            BUSVIEWS            1000         T  .
BUS8         BDT: Standardní funkce GUI      BUSVIEWS            1000         T  .
BUS9         BDT: Doplňkové funkce GUI      BUSVIEWS            1000         T  .
BUSB         BDT: Přiř.pole dynpra-"pole DB    BUSVIEWS            1000         T  .
BUSB_DI       BDT: Přiřazení pole DI-"pole DB   BUSVIEWS            1000         T  .
BUSC         BDT: Kritéria modifikace pole    BUSVIEWS            1000         T  .
BUSD         BDT: Views OP            BUSVIEWS            1000         T  .
BUSE         BDT: Seskupování rolí obch.partnera BUSVIEWS            1000         T  .
BUSF         BDT: Transakce aplikace       BUSVIEWS            1000         T  .
BUSG         BDT: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
BUSH         BDT: Externí aplikace        BUSVIEWS            1000         T  .
BUSI         BDT: Činnosti            BUSVIEWS            1000         T  .
BUSJ         Říz.OP: FMod Činnost (řízení)    BUSVIEWS            1000         T  .
BUSO         Cust OP: Modifikace pole-typ OP   BUPVIEWS            1000         T  .
BUSP         Generování nosných dynper      BUSCRCNT            1000         T  .
BUSWU01       Říz.OP: Přehled použití, struktura  BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU02       Říz.OP: Přehled použití, views    BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU03       Říz.OP:Přehled použití,operace-"view BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU04       Říz.OP:Přehled použití,operace-"view BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU11       Adresy OP:Přehled použití, struktura BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU21       Bank.spojení OP: Přehl.použ.,strukt. BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU31       Pl.karta OP: Přehl.použití, strukt. BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU41       Adresa vzt.OP: Přehled použ.,strukt. BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU61       Role OP: Přehl.použití, struktura  BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU62       Role OP: Přehl.použití, views    BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU63       Role OP: Přehl.použití, oper.-"view BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUSWU64       Role OP: Přehl.použití, oper.-"view BUSVIEWSWHU          1000         T  .
BUS_CALL       BDT: Vyvolání BDT, ukončení LUW   BUSOBJAPCALL          1000         T  .
BUT021_INS      Aktualizace BUT021 z BUT021_FS    RFSBPBUT021          1000         T  .
BUTI         Update bez dialogu          BUPTDARK            1000         T  .
BUTJ         Gener.test.souboru (DI)       BUPFILED            1000         T  .
BV01         Přeúčtování BAV / vstup cen.papíry  SAPMF69N            0081         T  .
BV02         Přeúčtování BAV / vstup půjčka    SAPMF69N            0082         T  .
BV03         Přeúčtování BAV / vstup nemovitosti SAPMF69N_CORE         1000         TP  .
BV11         Zobrazení BAV / vstup cenné papíry  SAPMF69N            0071         T  .
BV12         Zobrazení BAV / vstup půjčka     SAPMF69N            0072         T  .
BV13         Zobrazení BAV / vstup nemov.     SAPMF69N_CORE         1000         TP  .
BW01         Gener.extrakční struktury FI-SL   RGUCBIW0_PI          1000         T  .
BW01_DISP      GBT: Zobrazení dokumentu pro miniapp SAPLBW03            2000         T  .
BW03         Přiřazení datový zdroj/ledger    RGUCBIW1_PI          1000         T  .
BW03MAST       Generování všeob.datových zdrojů   RGUCBIW1_PI          1000         T  .
BW03MASTER      Přen.strukt.: Generování souhr.tab. RGUCBIW1            1000         T  .
BW07         BW20PI: Gen. SET-hierarchie pro BW  RPHASETS            1000         T  .
BW09         BW20PI: Hier.produktů pro SAP-BW   RPHALPRH            1000         T  .
BW10         BW20PI: Log.všeob.hierarchie pro BW RPHALGEN            1000         T  .
BWCA         SAPoffice: Kalendář na Internetu   SAPLBW05            1000         T  .
BWCCMS        Monitor CCMS pro BW         RSPC_CCMS           1000         T  .
BWFS_TIMESTAMPS_DELA Vymaže čas.záznam - infozdroj    BWFS_TIMESTAMPS_DELETE_ALL_IS 1000         T  .
BWMSSPROCS      Transakce pro MSS SP údržbu     MSSPROCS            1000         TP  .
BWOM02        BCT-CO: Zobr./kont.hier.řádek výkazu BWOMSHIERDISPLAY        1000         T  .
BWSP         SAPoffice: WWW            SAPLBW02            1000         T  .
BWST         Gener.dat.zdroje pro obj.BW statusu SAPLPSST            0200         T  .
BWWF_WI_DECI     Provedení rozhodnutí uživatele    SAPLBW02            2000         T  .
BWWI_EXECUTE     Provedení workitem (WEBgui)     SAPLBW06            0050         T  .
BYPASS        Bypass pro všechy rezervační systémy RFTP_GDS_BYPASS        1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners