WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 509,933 (today: 1,115)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

C000         Controlling režijních nákladů    MENUC000            1000         B  .
C201         Založení plán.receptury       SAPLCPDI            4000         TP  .
C202         Změna plán.receptury         SAPLCPDI            4000         TP  .
C203         Zobrazení plán.receptury       SAPLCPDI            4000         TP  .
C210         Výmaz znaku kalkulace u operací   RCPPPI02            1000         T  .
C211         Výmaz 'Flexibilní doba' u operací  RCPPPI03            1000         T  .
C223         Údržba výrobních verzí        R_TRANSACT_PROD_VERS      1000         T  .
C223_D        Zobrazení výrobní verze       SAPLCMFV            1267         T  .
C251         Tisk plánovacích receptur      RCPDRK01            1000         T  .
C252         Tisk výrobních verzí         RCPDRK02            1000         T  .
C260         Časový vývoj receptur        RMPLAN00            1000         T  .
C261         Zobrazení změn.dokladů pl.receptury RCPCD001            1000         T  .
C298         Výmaz plánovacích receptur      RPIREDE2            1000         TP  .
C2N2         Čís.intervaly plán.receptury     SAPMSNUM            0100         T  .
CA00         Menu prac.postupu          MENUCA00            1000         B  .
CA01         Založení norm.prac.postupu      SAPLCPDI            1010         TP  .
CA02         Změna norm.prac.postupu       SAPLCPDI            1010         TP  .
CA03         Zobrazení normál.prac.postupu    SAPLCPDI            1010         TP  .
CA10         Text předlohy pro postup/zakázku   SAPLC0VL            0100         T  .
CA11         Založení stand.prac.postupu     SAPLCPDI            1001         TP  .
CA12         Změna stand.prac.postupu       SAPLCPDI            1001         TP  .
CA13         Zobrazení standard.prac.postupu   SAPLCPDI            1001         TP  .
CA21         Založení sériového postupu      SAPLCPDI            1010         TP  .
CA22         Změna sériového postupu       SAPLCPDI            1010         TP  .
CA23         Zobrazení sériového postupu     SAPLCPDI            1010         TP  .
CA31         Založení standard.sériového postupu SAPLCPDI            1001         TP  .
CA32         Změna standard.sériového postupu   SAPLCPDI            1001         TP  .
CA33         Zobrazení standard.sériového postupu SAPLCPDI            1001         TP  .
CA51         Tisk prac.postupu, fixní pole    RCPDRK00            1000         T  .
CA60         Časový vývoj pracovního postupu   RMPLAN00            1000         T  .
CA61         Změnové doklady norm.prac.postupu  RCPCD002            1000         TP  .
CA62         Změnové doklady stand.prac.postupů  RCPCD003            1000         TP  .
CA63         Změnové doklady sér.postupů     RCPCD004            1000         TP  .
CA64         Změn.doklady stand.sériových postupů RCPCD005            1000         TP  .
CA70         Přehledy použití PVP         SAPMC27V            0309         TP  .
CA72         Přehl.použití PVP: Typy post.(vybav) SAPMC27V            0309         TP  .
CA73         Stand.síť.diag.pro PVP        SAPMC27V            0309         TP  .
CA75         Hromadné nahrazení PVP        SAPMC27V            0308         TP  .
CA75N        Hromad.nahrazení pom.výr.prostředků CP_PRT_MASS_CHANGE       1000         T  .
CA77         Hrom.nahrazení PVP: Typ post.(vybav) SAPMC27V            0308         TP  .
CA78         Hrom.nahrazení PVP ve stand.sítích  SAPMC27V            0308         TP  .
CA80         Použití pracoviště v prac.postupech SAPMC27V            0100         TP  .
CA81         Plánovací receptura-použití zdrojů  SAPMC27V            0110         TP  .
CA82         Přehl.použití pracoviště EQUI    SAPMC27V            0120         TP  .
CA83         Stand.síť.diag.pro pracoviště    SAPMC27V            0130         TP  .
CA85         Nahrazení pracoviště         SAPMC27V            0150         TP  .
CA85N        Hromadné nahrazení pracoviště    CP_OPR_MASS_CHANGE       1000         T  .
CA86         Plánov.receptura-nahrazení zdrojů  SAPMC27V            0160         TP  .
CA87         Hromad.nahrazení pracoviště EQUI   SAPMC27V            0170         TP  .
CA88         Hromad.nahrazení pracoviště st.sítě SAPMC27V            0180         TP  .
CA90         Použití std.postupu v prac.postupu  SAPMC27V            0200         TP  .
CA95         Nahrazení std.postupu v postupech  SAPMC27V            0250         TP  .
CA95N        Hromad.nahraz.- refer.stand.postupu CP_REF_TSK_MASS_CHANGE     1000         T  .
CA96         Aktual.výsledku rozvrh.v km.záz.mat. SAPLCPSR            1010         T  .
CA97         Hromadné rozvrh.pomocí km.zázn.mat. SAPLCP13            1010         T  .
CA97N        Aktualizace km.souboru mat. - nová  RCPMAU03            1000         T  .
CA98         Výmaz pracovních postupů       RCPREDE2            0000         TP  .
CAA0         Použití proc.instrukce v předpisech SAPMC27V            0400         TP  .
CAA1         Založení smluvního účtu       BUSSTART            1000         T  .
CAA2         Změna smluvního účtu         BUSSTART            1000         T  .
CAA3         Zobrazení smluvního účtu       BUSSTART            1000         T  .
CAA5         Hrom.nahraz.instr.proc.v plán.předp. SAPMC27V            0450         TP  .
CAAT         ZAHRANIČNÍ OBCHOD ATRIUM       RVFTCAAT            1000         T  .
CAC0         Menu plán.receptury         MENUCAC0            1000         B  .
CAC2         Výkaz prac.doby: Výběr polí     SAPLBZFC            0100         T  .
CAC7         Údržba číselného intervalu: CATS   SAPMSNUM            0100         T  .
CAC8         Údržba číselného interv.: CATS_INTRN SAPMSNUM            0100         T  .
CACH         Cust.OP: Modifikace pole-činnost   BUSVIEWS            1000         T  .
CACI         Cust-OP: Konfigurace obrazovky    BUSVIEWS            1000         T  .
CACJ         Cust.OP: Modifikace pole-činnost   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS         Provizní systém: Hlavní menu     CACSMENUE           0100         T  .
CACSACC       Informace o odměnách k obch.partn.  CACS_BUPAACC_DISP       1000         T  .
CACSACCN       Informace o odměnách k obch.partn.  CACS_BUPAACC_DISP_NEW     1000         T  .
CACSB001       Zobrazení nevyřízených případů    CACS_BUFFER          1000         T  .
CACSB002       Zpracování nevyřízených případů   CACS_BUFFER          1000         T  .
CACSBDT       BDT: Pracovní menu          MENUCACSBDT          1000         B  .
CACSBDTI       BDT: Pracovní menu          MENUCACSBDTI          1000         B  .
CACSCOND0002     Tab.podm.: Založení (cena provize)  SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0003     Tab.podm.: Změna (cena provize)   SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0004     Tab.podm.: Zobrazení (cena provize) SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0012     TabPodm: založení (hodnocení)    SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0013     TabPodm: změna (hodnocení)      SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0014     TabPodm: zobrazení (hodnocení)    SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0022     Tab.podm.: Založení (cena provize)  SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0023     Tab.podm.: Změna (cena provize)   SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0024     Tab.podm.: Zobrazení (cena ručení)  SAPMV12A            0100         T  .
CACSCOND0028     Krátký text             CACSSD_CMDC0          1000         T  .
CACSCONDAUTH     Prov.: Kvalifikující oprávnění    SAPLCACS_COND_BDT       2000         T  .
CACSCONDBTCI_MAP   Podmínky vytvoření mapy BDC     CACS_RV14BTCI_ALV       1000         T  .
CACSCONDBTCI_OUT   Podmínky - vytvoření sek. soub. Out CACS_RVBTCI01_ALV       1000         T  .
CACSCONDLA      Založení seznamu podmínek      SAPMV14A            0100         T  .
CACSCONDLB      Změna seznamu podmínek        SAPMV14A            0150         T  .
CACSCONDLC      Zobrazení seznamu podmínek      SAPMV14A            0150         T  .
CACSCONDMAINT    Zpracování podmínek (odměna)     SAPMV13A            0100         TP  .
CACSCONDMAINT01   Zpracování podmínek         CACS_COND_MAINTENANCE     1000         T  .
CACSCONDMAINTB    Zpracování podmínek (hodnocení)   SAPMV13A            0100         TP  .
CACSCONDMAINTC    Zpracování podmínek (ručení)     SAPMV13A            0100         TP  .
CACSCONDTIME     Zpracování podmínek (odměna)     SAPMV13A            0100         TP  .
CACSCTRTACC     Zobrazení smluvních účtů       SAPLCACS_CTRTACC        1000         T  .
CACSCTRTREP     Zobrazení smluvních účtů       CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSDESIGN      Konstrukční nástroj (NOVÝ)      SAPLCACS_DESIGN_UI       0100         T  .
CACSDOCRE      Zobrazení dokl. k odměně nebo ručení CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSDOCSE      Zobrazení dokladu pro splatnosti   CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSDOCVA      Zobrazení dokladu pro ocenění    CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSFFLTGC      Garbage Collector; starý prvo. zápis CACS_FFLT_GC_ALV        1000         T  .
CACSFFLTPN      Běh prvot. zápisu pro stup. plnění  CACS_FFLT_RUN         1000         T  .
CACSFIREP      Zobrazení smluvních účtů       CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSGENERATOR    Generátor CACS            CACS_GENERATOR         1000         T  .
CACSIB002      Tabulka protok. objektů (cacsmenue) SAPLCACS_BUFFERLOG       1100         T  .
CACSIB003      Tabulka protokolu provizních objektů SAPLCACS_BUFFERLOG       1000         T  .
CACSIMG       IMG provizní systémy         RCACS_IMG_SHOW         1000         T  .
CACSLOCCOPY     Porovnání kopií s originály     CACS_LCP_GENERATOR       1000         T  .
CACSLOG       Zobrazení zprávy           SAPLCACS_BUFFERLOG       1100         T  .
CACSLOGDIS      Zobrazení aplikačních protokolů   CACS_APPLLOGDIS        1000         T  .
CACSMD001      Založení partnera provizní smlouvy  BUSSTART            1000         T  .
CACSMD002      Změna partnera provizní smlouvy   BUSSTART            1000         T  .
CACSMD003      Zobrazení partnera smlouvy o provizi BUSSTART            1000         T  .
CACSMD101      Založení smlouvy o provizi      BUSSTART            1000         T  .
CACSMD102      Změna smlouvy o provizi       BUSSTART            1000         T  .
CACSMD103      Zobrazení smlouvy o provizi     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD201      Založení standardní smlouvy     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD202      Změna standardní smlouvy       BUSSTART            1000         T  .
CACSMD203      Zobrazení standardní smlouvy     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD301      Založení provizního referenta    BUSSTART            1000         T  .
CACSMD302      Změna provizního referenta      BUSSTART            1000         T  .
CACSMD303      Zobrazení provizního referenta    BUSSTART            1000         T  .
CACSMD401      Založení svazku smluv        BUSSTART            1000         T  .
CACSMD402      Změna svazku smluv          BUSSTART            1000         T  .
CACSMD403      Zobrazení svazku smluv        BUSSTART            1000         T  .
CACSMD501      Založení provizního případu     CACS_BUSSTART         1000         T  .
CACSMD502      Změna provizního případu       BUSSTART            1000         T  .
CACSMD503      Zobrazení provizního případu     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD504      Zrušení provizního případu      BUSSTART            1000         T  .
CACSMD505      Reaktivace provizního případu    BUSSTART            1000         T  .
CACSMD511      Založení dokladu           BUSSTART            1000         T  .
CACSMD512      Změna dokladu            BUSSTART            1000         T  .
CACSMD513      Zobrazení dokladu          BUSSTART            1000         T  .
CACSMD514      Anulace dokladu           BUSSTART            1000         T  .
CACSMD531      Založení provizního případu     CACS_BUSSTART         1000         T  .
CACSMD533      Zobrazení provizního případu     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD601      Založení zprostředkovatele      BUSSTART            1000         T  .
CACSMD602      Změna zprostředkovatele       BUSSTART            1000         T  .
CACSMD603      Zobrazení zprostředkovatele     BUSSTART            1000         T  .
CACSMD6101      Založení smlouvy o provizi      CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6102      Změna smlouvy o provizi       CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6103      Zobrazení smlouvy o provizi     CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6401      Založení svazku smluv        CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6402      Změna svazku smluv          CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6403      Zobrazení svazku smluv        CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6510      Založení dokladu           CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6513      Zobrazení dokladu          CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD6514      Anulace dokladu           CACS_CSSD_MENU         1000         T  .
CACSMD701      Založení přiřazení smlouvy      SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT    1000         T  .
CACSMD702      Změna přiřazení smlouvy       SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT    1000         T  .
CACSMD703      Zobrazení přiřazení smlouvy     SAPLCACS_SEG_ASSGN_MAINT    1000         T  .
CACSMIGTIME     Migrace: individuální dohody     CACS_COND_MIGRATION      1000         T  .
CACSMWB       Provizní desktop           CACS_DESKTOP          1000         T  .
CACSNEWAPPL     Založení nové provizní aplikace   CACS_CREATE_APPL        0000         T  .
CACSNSC1       Analýza blokovaných tabulek     SAPLCACS_NSC_TABEXC_ADMIN   0100         T  .
CACSNSC2       Příprava konverze rozsahu názvů   SAPLCACS_NSC_DISP_FIELDS    0100         T  .
CACSOBJTYPES     Definice typů objektů        SAPLCACS_OBJTYPES_UI      0100         T  .
CACSPACK       Zvolit balíky CACS aplikace     SAPLCACS_PACKSELECTION_UI   0100         T  .
CACSPACK_ALV     Zvolit pakety CACS aplikace     SAPLCACS_PACKSELECTION_UI_ALV 0100         T  .
CACSPY10       Uzávěrka paušálů a záruk       CACS_CLOSE_RUN         1000         T  .
CACSPY11       Zúčtování              CACS_SETTLE_RUN        1000         T  .
CACSPY12       Zobrazení přehledu běhu zúčtování  CACS_RUN_JOURNAL1       1000         T  .
CACSPY13       Zrušení blokace platby        CACS_PMNT_BLOCK_RESET     1000         T  .
CACSPY14       Storno závěrky            CACS_REVERSE_CLOSE_RUN     1000         T  .
CACSPY15       Anulování zúčtování         CACS_REVERSE_SETTLE_RUN    1000         T  .
CACSPY20       Běh plánu zúčtování         CACS_SES_RUN          1000         T  .
CACSPY21       Zrušení běhu plánu zúčtování     CACS_SES_REV          1000         T  .
CACSPY22       ZASTARALÉ! Výmaz plánů zúčtování   CACS_SES_DEL_ALV        1000         T  .
CACSRCPCASE     RCP: Vyvolání správy proviz.případů CACS_RCP_CALL_CASE_ADMIN    1000         T  .
CACSRCPFRAME     RCP: Vyvolání správy proviz.případů CACS_RCP_CALL_FRAME      1000         T  .
CACSRCPWORKLIST   RCP: Vyvolání správy zásoby práce  CACS_RCP_CALL_WORKLIST_ADMIN  1000         T  .
CACSRECHAPPLCP    Prov.: Rešerše-kopírování aplikace  CACS_RECH_APPL_COPY      1000         T  .
CACSREMDIS      Informace o odměně          CACS_REM_INQUIRY        1000         T  .
CACSSCALTIME     Individualizace stupnic       SAPLCACS_COND_SCALE      2000         T  .
CACSSESDIS      Zobrazení plánů zúčtování      CACS_CALL_SESDIS        1000         T  .
CACSSUMRE      Souhr.zobrazení pro odměnu & ručení CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSSUMSE      Souhrnné zobrazení pro splatnosti  CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSSUMVA      Souhr.zobrazení objektů pro ocenění CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACSTGKW01      Údržba hodnot - komplexní dr.cíle  CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX 1000         TP  .
CACSTGKW02      Zobrazení hodnot-komplexní dr.cíle  CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX 1000         TP  .
CACSTGKW03      Simulace hodnot - komplexní dr.cíle CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_COMPLX 1000         TP  .
CACSTGKW04      Údržba opravných hodnot       CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_CORR  1000         TP  .
CACSTGKW05      Zobrazení opravných hodnot      CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_CORR  1000         TP  .
CACSTGKW06      Údržba hodnot - elementární dr.cíle CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_SMPL  1000         TP  .
CACSTGKW07      Zobrazení hodnot - elementár.dr.cíle CACS_TGT_VALUE_MAINTAIN_SMPL  1000         TP  .
CACSTR10       Uzávěrka doplňk. provizní případ   CACS_TRICAS_RUN        1000         T  .
CACSTR11       Storno doplňk. provizního případu  CACS_REVERSE_TRICAS_RUN    1000         T  .
CACSUSER       Individuální nastavení        SAPLCACS_BUFFERLOG       1300         T  .
CACS_0        Provedení výkazu           SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_1        Založení výkazu           SAPMKCEE            1125         TP  .
CACS_2        Změna výkazu             SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_3        Zobrazení výkazu           SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_4        Založení formuláře          SAPMKES1            0100         T  .
CACS_5        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         T  .
CACS_6        Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         T  .
CACS_7        Údržba prezent.objektů oprávnění   SAPMKEFB            0090         TP  .
CACS_8        Zobrazení prezent.objektů oprávnění SAPMKEFB            0090         TP  .
CACS_A        Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
CACS_ADJ_HR_PARTNER Vyrovnání obch.partn. s HR-MA    CACS_ADJUST_HR_PARTNER     1000         T  .
CACS_APPL_01     Vyvolání VC_TCACS_ROLE        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_02     Vyvolání V_ACTGRP_ACT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_03     Vyvolání VC_TCACS_OFFS        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_04     Vyvolání VC_TCACS_CDINTF       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_05     Volání VC_TCACS_ACCAS        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_06     Vyvolání VC_TCACS_RESP        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_07     Vyvolání VC_TCACS_INPLAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_08     Vyvolání VC_CTRTST_STI        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_09     Vyvolání V_CTRT_PROL         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_10     Vyvolání V_TCACS_ROLCON       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_11     Vyvolání V_TCACS_STDREP       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_12     Vyvolání V_v_TCACS_CTRTP       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_13     Vyvolání V_TCACS_CTRTP1       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_14     Volání VC_TCACS_STMTY        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_15     Vyvolání V_AGR_STCACT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_16     Vyvolání V_AGR_VAL_SGN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_17     Vyvolání VC_CACS_STCAGR       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_18     Vyvolání V_MAX_RULE_GRP       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_19     Vyvolání V_TCACS_ITITLE       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_20     Vyvolání V_TCACS_CTRCH       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_21     Vyvolání V_TCACS_BUSOBJ       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_22     Vyvolání V_TCACS_BUSCAS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_23     Vyvolání V_TCACS_BUSINESS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_24     Vyvolání V_TCACS_EDT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_25     Vyvolání V_TCACS_EDT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_26     Vyvolání V_TCACSFA         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_27     Vyvolání V_TCACSFD         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_28     Vyvolání V_APRP3_VAL        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_29     Vyvolání V_SPV_SGVR_AV       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_30     Vyvolání V_AGR_ROLSTC        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_31     Vyvolání V_STSGRSTSTMRU       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_32     Vyvolání V_TCACSF          CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_33     Vyvolání V_TCACS_CASRAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_34     Vyvolání V_TCACS_OBJRAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_35     Vyvolání VC_TCACS_ORG        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_36     Vyvolání V_TCACS_DOCRAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_37     Volání V_TCACS_PAYSER        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_38     Volání V_TCACS_TRISYS        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_39     Vyvolání V_TCACS_REMCLA       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_40     Vyvolání V_COMB_CASSGN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_41     Vyvolání V_REM_FORM_TYPE_01     CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_42     Vyvolání v_REM_FORM_TYPE_02     CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_43     Vyvolání V_REM_FORM_TYPE_03     CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_44     Aufruf V_TCACS_ASSGN1        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_45     Vyvolání V_TCACS_APRP3       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_46     Vyvolání V_TCACS_STMCOM       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_47     Vyvolání V_TCACS_NRRCT       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_48     Vyvolání V_TCACS_CVGRP        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_49     Vyvolání V_TCACS_CVHDL        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_50     Vyvolání V_TCACS_CVOGRP       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_51     Vyvolání V_TCACS_AVAD1        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_53     Vyvolání V_TCACS_AUT04        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_54     Přiřazení skupin oprávnění      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_55     Vyvolání V_TCACS_FITYP        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_56     Vyvolání VC_CACS_STCAGR3       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_57     Vyvolání V_TISIS_CNT_TYPE      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_59     Údržba pravidel období        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_60     Vyvolání VC_BUSCLIAM         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_61     Vyvolání VC_TCACS_INVREL       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_62     Vyvolání VC_TOOL_SERV_MET      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_63     Vyvolání VC_RULE_RULING       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_64     Vyvolání V_TCACS_AUT08A       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_65     Vyvolání V_TCACS_AUT08B       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_66     Vyvolání V_TCACS_AUT08C       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_67     Vyvolání VC_TCACS_UPD        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_68     Vyvolání VC_TCACS_RESULT       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_69     Vyvolání V_TCACS_PROCSU       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_70     Vyvolání VC_GLOBAL_RULING      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_71     Vyvolání VC_SEL_METH         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_72     Vyvolání VC_OFFGRPRULE        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_73     Vyvolání VC_CLC_METH         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_74     Vyvolání VC_SERVICE         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_75     Vyvolání VC_TOOLS          CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_76     Vyvolání V_TCACS_KOART       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_77     Vyvolání V_TCACS_AC         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_78     Vyvolání V_TCACS_ADD        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_79     Vyvolání V_TCACS_SENDTYPE      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_80     Vyvolání V_TCACS_DISWAY       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_81     Vyvolání V_TCACS_CSD001       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_82     Vyvolání VC_TCACS_STCAGR       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_83     Vyvolání VC_TCACS_TRCAS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_85     Vyvolání V_TCACS_CATT11       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_86     Vyvolání VC_TCACS_MAP_VA       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_87     Vyvolání VC_TCACS_MAP_re       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_88     Aufruf VC_TCACS_MAP_LI        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_89     Vyvolání VC_TCACS_FILTER2      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_90     Vyvolání VC_TCACS_REMNAL      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_91     Vyvolání V_TCACS_bdltp       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_92     Vyvolání V_TCACS_BDRCH       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_93     Vyvolání V_TCACS_CVGRB       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_94     Vyvolání V_TCACS_cvgrb       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_95     Vyvolání V_TCACS_CVOGRB       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_96     Vyvolání V_TCACS_FLDCHG       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_97     Vyvolání V_TCACS_OTHPOS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_98     Vyvolání VC_TCACS_ACTFILT      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_99     Vyvolání VC_TCACS_REMFILT      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AA     Vyvolání V_TCACS_BDLSET       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AB     Vyvolání VC_TCACS_ARCHIV       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AC     Vyvolání VC_TCACS_ARCHIV_D      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AD     Vyvolání V_TCACS_OTHPOB       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AE     Vyvolání V_TCACS_FLDCHB       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AF     Vyvolání VC_TCACS_VAL_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AG     Údržba čekacích lhůt         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AH     Údržba exitu pro kontrolu data    CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AI     Údržba znaku archivace        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AJ     Vyvolání V_TCACS_CONVG_OK      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AK     Vyvolání V_TCACS_OBJMETH      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AL     Vyvolání VC_TCACS_OBJMETH      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AM     Vyvolání V_TCACS_DELPB       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AN     Vyvolání V_TCACS_DELPV       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AO     Vyvolání V_TCACS_INDDIC       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AP     Vyvolání VC_TCACS_REM_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AQ     Vyvolání VC_TCACS_INPLAN_LOS    CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AR     Vyvolání VC_TCACS_RESP_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AS     Vyvolání V_TCACS_CONVEXIT      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AT     Vyvolání V_TCACS_NRRBD       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AU     Vyvolání VC_TCACS_SEL_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AV     Vyvolání VC_TCACS_CLC_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AW     Vyvolání VC_TCACS_OBJ_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AX     Vyvolání VC_TCACS_OBT_LOS      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AY     Vyvolání VC_TCACS_CATT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_AZ     Vyvolání VC_TCACS_STM_Los      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BA     Vyvolání V_TCACS_MSG         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BB     Volání VC_TCACS_DOCPOST       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BC     Vyvolání VC_TCACS_ASSGN2       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BD     Blokování zprostředkov.pro zúčtování CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BE     Vyvolání VC_TCACS_SEGTYP       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BF     Vyvolání VC_TCACS_ASGRL       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BH     Vyvolání V_TCACS_UPD_MO       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BI     Vyvolání Vc_TCACS_segtyp       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BJ     Vyvolání V_TCACS_asgrl        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BK     Vyvolání V_TCACS_TMPL_Ex       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BL     Vyvolání V_TCACS_TMPL_Eb       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BM     Vyvolání VC_TCACS_OBT_SEG      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BN     Vyvolání VV_TCACS_070F        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BO     Vyvolání V_TCACS_BUSOBJ1       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BP     Zpracování druhů uvolnění      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BQ     Zpracování pravidla uvolnění platby CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BR     Stand.- zprac. dohody k uvol. platby CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BS     Vyvol.view clusteru VC_CACS_STSESRU CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BT     Vyvol.view clusteru VC_TCACS_SES_LOS CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BU     Vyvolání viewclusteru VC_TCACS_SESRU CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BV     Vyvolání view V_TCACS_Proccom    CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BW     Vyvol.view clust. VC_CACS_stcagr_25 CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BX     Vyvol.view clust. VC_TCACS_PRAGRRU  CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BY     Volání view V_TCACS_RGRPAD      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_BZ     Volání VC_TCACS_PARCON       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CA     Volání VC_TCACS_MAP_32        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CB     Volání VC_TCACS_PCMET        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CC     FOA: Generování uživatel.rozhraní  CACS_OAUIGEN          1000         T  .
CACS_APPL_CD     FOA: Generování proces.workflow   CACS_OAPDWFCREATE       1000         T  .
CACS_APPL_CE     Vyvolání VC_TCACS_PS_DS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CF     Vyvolání VC_TCACS_PS_SPL       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CG     Vyvolání VC_TCACS_PS_CUS1      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CH     Vyvolání VC_TCACS_OARUA       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CI     Volání VC_TCACS_ELTRU        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CJ     Volání VC_TCACS_ELTREM        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CK     Volání V_TCACS_LVRS         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CL     Vyvolání VC_TCACS_RGOA        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CM     Vyvolání VC_TCACS_PROA        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CN     Vyvolání V_tcacs_ps_splm      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CO     Vyvolání V_TCACS_WFMG        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CP     Vyvolání V_TCACS_WFAGD        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CQ     Vyvolání V_TCACS_WFMGCM       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CR     Vyvolání V_TCACS_WFMGCS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_CS     Transporty polí - služby kopírování CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_FHDINT   Vyvolání V_TCACS_SESRAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_FITINT   Vyvolání V_TCACS_SESRAN       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_SESINT   Přiřazení čís. intervalů plánu zúčt. CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_SET    Vyvolání reportu cacs_appl_set    CACS_APPL_SET         1000         T  .
CACS_APPL_STATUS   Informace o statusu pro aplikaci   CACS_APPL_STATUS_TEMPL     1000         T  .
CACS_APPL_T1     Vyvolání VC_CACS_STCAGR26      CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T10    Vyvolání VC_TCACS_TGSV        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T11    Vyvolání VC_TCACS_TGA        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T12    VyvoláníCACS_COMPLEX_VALUATION_MAINT CACS_COMPLEX_VALUATION_MAINT  1000         T  .
CACS_APPL_T2     Vyvolání VC_TCACS_TGT        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T3     Vyvolání VC_TCACS_TGC        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T4     Vyvolání VC_TCACS_TGCLC       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T5     Vyvolání VC_TCACS_TGCLT       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T6     Vyvolání VC_TCACS_TGTCLA       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T7     Vyvolání VC_TCACS_TGS        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T8     Vyvolání VC_TCACS_TGPR        CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_APPL_T9     Vyvolání VC_TCACS_VALAS       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_ARCH_CTRT    Nastavení přízn.archivace u smluv  CACS_SET_FLAG_ARCHIVE     1000         T  .
CACS_B        Údržba variant dávky         RKDBAT02            1000         TP  .
CACS_BDTI_SEL_01   Výběr provizního případu - založení CACS_BUSSTART_DIRECT      1000         T  .
CACS_BDTI_SEL_02   Výběr provizního případu - změna   CACS_BUSSTART_DIRECT      1000         T  .
CACS_BDTI_SEL_03   Výběr provizního případu - zobrazení CACS_BUSSTART_DIRECT      1000         T  .
CACS_BDTI_SEL_04   Výběr provizního případu - anulace  CACS_BUSSTART_DIRECT      1000         T  .
CACS_BDTI_SEL_07   Výběr provizního případu - reaktiv. CACS_BUSSTART_DIRECT      1000         T  .
CACS_BDTI_SEL_1   Založení výběru případu       SAPLCACS_BDTI_SELECTION    0100         T  .
CACS_BDTI_SEL_2   Změna výběru případu         SAPLCACS_BDTI_SELECTION    0100         T  .
CACS_BDTI_SEL_3   Zobrazení výběru případu       SAPLCACS_BDTI_SELECTION    0100         T  .
CACS_BDTI_SEL_4   Zrušení výběru případu        SAPLCACS_BDTI_SELECTION    0100         T  .
CACS_BDTI_SEL_7   Reaktivace výběru případu      SAPLCACS_BDTI_SELECTION    0100         T  .
CACS_BUCAGNR     Čís.interval pro ind.dohodu     SAPMSNUM            0100         T  .
CACS_BUPA_CREATE_CP Propojení HR přes centrální osobu  CACS_BUPA_CREATE_CP      1000         T  .
CACS_C        Správa komentářů - provize      SAPMKCIC            0900         TP  .
CACS_COI       Hromadné zrušení           CACS_COI            1000         T  .
CACS_COM_DOC0    Údržba souboru pravidel       CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_COM_DOC1    Údržba test. skupin         CACS_APPLIKATION_SEL      1000         T  .
CACS_COM_DOC2    Porovnání testovacích skupin     CACS_CASE_COMPARER       1000         T  .
CACS_COM_DOC3    Porovnání podle výběrových kritérií CACS_ADHOC_CASE_COMPARER    1000         T  .
CACS_CSB0001     Řízení CSB: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0002     Řízení CSB: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0003     Řízení CSB: Řízení CSB: View     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0004     Řízení CSB: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0005     Řízení CSB: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0006     Řízení CSB: Sledy obrazovek     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0007     Řízení CSB: Události         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0008     Řízení CSB: Standard.funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0009     Řízení CSB: Doplňk.funkce CUA    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0010     Řízení CSB: Nápověda vyhledávání   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0011     Řízení CSB: Přiř.Pole dynp.-"Pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0012     Řízení CSB: Krit.modifik.pole    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0013     Řízení CSB: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0014     CSB-řízení: Seskupení typů rolí   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0015     CSB-řízení: Aplikační transakce   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0016     Řízení CSB: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0017     Řízení CSB: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0018     Řízení CSB: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0019     Řízení CBS: Činnost mod.pole, řízení BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0023     Řízení CSB: Sady dat         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0100     Customizing CSB: Činnost modif. pole BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0103     Cust.CSB: Skup. polí pro oprávnění  BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0104     Cust. CSB: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSB0105     Cust. CSB: Modif. pole ext. aplikace BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0001     Řízení CSC: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0002     Řízení CSC: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0003     Řízení CSC: View           BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0004     Řízení CSC: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0005     Řízení CSC: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0006     Řízení CSC: Sledy obrazovek     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0007     Řízení CSC: Okamžiky         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0008     Řízení CSC: Stand.funkce CUA     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0009     Řízení CSC: Doplňk.funkce CUA    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0010     Řízení CSC: Nápovědy vyhledávání   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0011     Řízení CSC: Přiř.poleDynpro-"poleDB BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0012     Řízení CSC: Krit. modifikace pole  BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0013     Řízení CSC: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0014     Řízení CSC: Seskupení typů rolí   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0015     Řízení CSC: Aplikační transakce   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0016     Řízení CSC: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0017     Řízení CSC: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0019     CSC-Steuerung: mod.pole činn, říz.  BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0023     Řízení CSC: Datové soubory      BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0100     Cust.CSC: Modifikace pole - činnost BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0103     Cust.CSC: Skupiny polí pro oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0104     Cust.CSC: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSC0105     Cust.CSC: Modifikace pole-ext.aplik. BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSCCNR     CUST.CSC: Čísel.interval pro smlouvu SAPMSNUM            0100         T  .
CACS_CSD0001     Řízení CSD: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0002     Řízení CSD: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0003     Řízení CSD: Views          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0004     Řízení CSD: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0005     Řízení CSD: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0006     Řízení CSD: Sledy obrazovek     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0007     Řízení CSD: Události         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0008     Řízení CSD: Standard.funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0009     Řízení CSD: Doplň.funkce CUA     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0010     Řízení CSD: Nápovědy vyhledávání   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0011     Řízení CSD: Přiř.pole dynp.-"poli DB BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0012     Řízení CSD: Kritér.modifikace pole  BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0013     Řízení CSD: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0014     Řízení CSD: Skupiny typů rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0015     Řízení CSD: Transakce aplikace    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0016     Řízení CSD: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0017     Řízení CSD: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0018     Řízení CSD: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0019     Údržba datových souborů       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0020     Řízení CSC: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0100     Řízení CSD: Modifikace pole-činnost BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSD0105     Řízení CSD: Modifikace pole-ext.apl. BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0001     Řízení CSI: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0002     Řízení CSI: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0003     Řízení CSI: Views          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0004     Řízení CSI: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0005     Řízení CSI: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0006     Řízení CSI: Sledy obrazovek     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0007     Řízení CSI: Časy           BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0008     Řízení CSI: Stand.funkce CUA     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0009     Řízení CSI: Dopl.funkce CUA     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0010     Řízení CSI: Nápov.vyhledávání    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0011     Řízení CSI: Přiř.pole dynpra-"DBpole BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0012     Řízení CSI: Krit.modifikace polí   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0013     Řízení CSI: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0014     Řízení CSI: Skupiny typů rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0015     Řízení CSI: Aplikační transakce   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0016     Řízení CSI: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0017     Řízení CSI: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0018     Řízení CSI: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0023     Řízení CSI: Datové sady       BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0100     CSI-Cust: Modifik.pole - činnost   BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CSI0105     CSI-Cust: Modifik.pole - ext.aplik. BUSVIEWS            1000         T  .
CACS_CTRT_ARCH    Archivace smlouvy o provizi     SAPMAADM            0001         T  .
CACS_CUSTCOPY_APPL  Kopírování všeobecného customizingu CACS_CUSTCOPY_FRAME      1000         T  .
CACS_CUSTCOPY_CLNT  Kopírování customiz.spec.pro klienta CACS_CUSTCOPY_FRAME      1000         T  .
CACS_D        Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         TP  .
CACS_D1       Provedení výkazu data mining     SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_D2       Založení výkazu data mining     SAPMKCEE            1116         TP  .
CACS_D3       Změna výkazu data mining       SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_D4       Zobrazení výkazu data mining     SAPMKCEE            0525         T  .
CACS_D5       Data mining: Založení formuláře   SAPMKES1            0100         T  .
CACS_D6       Data mining: Změna formuláře     SAPMKES1            0200         T  .
CACS_D7       Data mining: Zobrazení formuláře   SAPMKES1            0200         T  .
CACS_D8       Zobrazení výsledků data mining    RKCDUMDM            0000         T  .
CACS_DD       Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         T  .
CACS_DET       Customizing pro generované tabulky  CACS_DET            1000         T  .
CACS_DET_ACCAS    Customizing pro generované tabulky  CACS_DET            0000         T  .
CACS_DET_ACCAS_30  Vyvolání generovaných tabulek/view  SAPMSVMA            0100         T  .
CACS_DET_ACCST    Customizing pro generované tabulky  CACS_DET            1000         T  .
CACS_DET_VAMMAP   Customizing pro generované tabulky  CACS_DET            1000         T  .
CACS_DISPHRBPCREATE Zobrazení protokolů propojení HR-BP CACS_BUPA_CREATE_CP      1000         T  .
CACS_DISPHRLOG    Protokol porovnání s daty HR     CACS_ADJUST_HR_PARTNER     1000         T  .
CACS_DISPREASSIGN  Protokoly pro man.propojení HR-OP  CACS_REASSIGN_CENTRALPERSON  1000         T  .
CACS_DISPTRFLOG   Prot.pro přenos do systému OP    CACS_TRANSFER_HRLOG      1000         T  .
CACS_EDT_MENUE    Převzetí externích dat        SAPLCACS_EDT          0100         T  .
CACS_ELTC01     PřNárRuč: Nastav.apl.do stand.exped. CACS_ELTAPPLSET        1000         T  .
CACS_END_CTRT    Automat.fakt.ukonč.proviz.smlouvy  CACS_END_CTRT_EFF_ALV     1000         T  .
CACS_ERASE      Provize: Výmaz test. a příkl.dat   CACS_ERASE_SAMPLEDATA     1000         T  .
CACS_EURO_FIRST_STEP Převz.info.konverze do gen.uživ.   CACS_FILL_EURO_WORKTABLES   1000         T  .
CACS_EURO_SUM_BUILD Obnovení součtových tabulek     CACS00_SUM_BUILD_ALV      1000         T  .
CACS_EURO_SUM_INIT  Inicializace součtových tabulek   CACS00_SUM_INIT_ALV      1000         T  .
CACS_FFLHD      Údržba čísel. intervalů: CACSFFLHD  SAPMSNUM            0100         T  .
CACS_FFLIT      Údržba čísel. intervalů: CACSFFLIT  SAPMSNUM            0100         T  .
CACS_FILE_COPY    Kopírování souboru          CACS_FILE_COPY         1000         T  .
CACS_FROM_TRAPPL_C  Kopír. klient.cust. z TRAPPL     CACS_CUSTCOPY_FRAME      1000         T  .
CACS_G        Skupiny atributů provizních výkazů  RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
CACS_GENTEXT     Generování RK2FGPCA z RK2FVPCA    CACS_GENERATE_SHORTTEXT_ALV  1000         T  .
CACS_H        Údržba hierarchie          SAPMKXHI            1000         TP  .
CACS_INFO_VIEW    Info o clusteru/view/variantách view CACS_INFORMATION_VIEW_ALV   1000         T  .
CACS_INPUT_VIEW   Provize: Vyvolání view        SAPLCACS_INPUT_CUST      0000         T  .
CACS_J        Údržba uzlů hierarchie        RKCHINOD            1000         TP  .
CACS_K        Údržba ukazatelů           RKDMKCIK            1000         TP  .
CACS_LOGCASE     Zobrazení protokolů provizního příp. CACS_SHOW_CASE         1000         T  .
CACS_LOGCASECOMP   Porovnání protokolů proviz. případu CACS_SHOW_CASECOMP       1000         T  .
CACS_LOGCLOSE    Zobrazení protokolů uzávěrky pau+zár CACS_SHOW_CLOSE        1000         T  .
CACS_LOGCLOSEREV   Zobr. protokolů storno uzáv. pau+zár CACS_SHOW_CLOSEREV       1000         T  .
CACS_LOGCOPY     Zobrazení protokolů generátoru    CACS_SHOW_COPY         1000         T  .
CACS_LOGDOCS     Zobrazení protokolů provizního dokl. CACS_SHOW_DOCS         1000         T  .
CACS_LOGGEN     Zobrazení protokolů generátoru    CACS_SHOW_GEN         1000         T  .
CACS_LOGPRINT    Zobrazení protok. Tisk korespondence CACS_SHOW_PRINT        1000         T  .
CACS_LOGSTMT     Zobrazení protokolů zúčtování    CACS_SHOW_STMT         1000         T  .
CACS_LOGSTMTREV   Zobrazení protokolů (storna) zúčtov. CACS_SHOW_STMTREV       1000         T  .
CACS_LOGTEMP     Zobrazení dočasných protokolů    CACS_SHOW_TEMP         1000         T  .
CACS_LOGTRICASE   Zobrazení protokolů doplň. případu  CACS_SHOW_TRICASE       1000         T  .
CACS_LOGTRICASEREV  Zobr. prot. storna dopl. prov. příp. CACS_SHOW_TRICASEREV      1000         T  .
CACS_LOS_INVOKE_VIEW View param.spuštění lokál.služby   CACS_LOS_INVOKE_VIEW      1000         T  .
CACS_M        Test. monitor - provize rešerše   SAPMKCB9            0050         T  .
CACS_MRU       Hromadná aktualizace         CACS_MRU            1000         T  .
CACS_O        Transport výkazů           RKCOBTR2            1000         TP  .
CACS_OA20      FOA: Hromadný výmaz zásoby práce   CACS_OAWLDEL          1000         T  .
CACS_OA21      FOA: Hromadný výmaz procesu     CACS_OAPIDEL          1000         T  .
CACS_OA30      FOA: Naplánování zprac.proces.kroku CACS_OAPSIEXEC         1000         T  .
CACS_OA35      FOA: Naplánování zprac.zásoby práce CACS_OAWLEXEC         1000         T  .
CACS_OAC01      FOA: Generování uživatel.rozhraní  CACS_OAUIGEN          0100         T  .
CACS_OAC02      FOA: Generování procesního rozhraní CACS_OAUIGEN          0200         T  .
CACS_OAC03      FOA: Založení ZP varianty UI     CACS_OAUIVAR          0100         T  .
CACS_OAC04      FOA: Založení procesu varianta UI  CACS_OAUIVAR          0200         T  .
CACS_OAC11      FOA: Generování proces.workflow   CACS_OAPDWFCREATE       1000         T  .
CACS_P        Transport formulářů         RKCOBTR4            1000         TP  .
CACS_PAY       Číselný interv. ref. v plat. systému SAPMSNUM            0100         T  .
CACS_PERNRBP     Přiřazení osobní číslo -" obch.part. CACSPERNR           1000         T  .
CACS_PRINT_ICM1   Hromadný tisk            CACS_PRINT_ICM1        1000         T  .
CACS_PROTOKOLLFLAG  Vyvolání - report - rozs.názvů    PROTOKOLLIERFLAG_ALV      1000         T  .
CACS_PS_CALL_VIEW  Vyvolání view pro kriteria výběru  CACS_PS_SPLITVIEW       1000         T  .
CACS_PS_MDCU_CHECK  Vyvolání programu cacs_ps_mdcu_check CACS_PS_MDCU_CHECK       1000         T  .
CACS_Q        Import výkazů z klienta 000     RKCOBTR3            1000         TP  .
CACS_R        Import formulářů z klienta 000    RKCOBTR5            1000         TP  .
CACS_REPTYPE     CACS: Tabulka/view -" rešerše    CACS_ADD_NEW_TABLE       1000         T  .
CACS_RESET      Resetování kopírovací služby     CACS_RESET_MAP_ALV       1000         T  .
CACS_S        Zobrazení struktury         RKDSTRUC            1000         T  .
CACS_SARA      Archivace generovaných objektů    CACS_CALL_SARA         1000         T  .
CACS_SHOW_MASSLOG  Zobrazení protokolů hromad.zpracov. CACS_SHOW_MASSLOG_ALV     1000         T  .
CACS_STARTREP    Spuštění výkazu rešerše       CACS_START_STDREP       1000         T  .
CACS_START_DOC    Spouští zobrazení dokladu      CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACS_START_SUM    Spouští zobrazení součtů       CACS_START_STDREP       0000         T  .
CACS_T        Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1            1000         T  .
CACS_TO_TRAPPL_C   Kopírování klient.cust. do TRAPPL  CACS_CUSTCOPY_FRAME      1000         T  .
CACS_TRG1EXEC    Spojení FOA: Provizní smlouva    CACS_OATRG1EXEC        1000         T  .
CACS_U        Změna rešerší            SAPMKCB9            0050         T  .
CACS_USAGE      Měření ICM              SAPLCACS_USAGE         0100         T  .
CACS_USAGE_BATCH   ICM dávka měření           SAPLCACS_USAGE         0101         T  .
CACS_V        Údržba globální proměnné       RKES0101            1000         TP  .
CACS_VIEWCALL    Vyvolání - view call         CACS_VIEWCALL         1000         T  .
CACS_W        Údržba druhu přepočtu měny      SAPMKCC0            0100         T  .
CACS_WARRALLO    Závěrečné zúčtování záruky      CACS_WARRALLO         1000         T  .
CACS_WFCASTRIG    Workflow pro případ: Vyhodn.PřExtDat CACS_WFCASTRIG         1000         T  .
CACS_X        Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE            1000         TP  .
CACS_Y        Reorganizace dat výkazů       RKDREODA            1000         TP  .
CACS_Z        Reorganizace formulářů        RKDREOFO            1000         TP  .
CADE         CATS: Výmaz pohybových dat      RCATSDEL            0000         T  .
CADO         Výkaz prac.doby: Zobrazení dat    CATSSHOW            1000         T  .
CALL_BLKCLM     Vyvolání view s atributy sloupců   CALL_V_T706FORM_BLKCL     1000         T  .
CALL_BLKHDL     Vyvolání view V_T706FORM_BLKHD    CALL_V_T706FORM_BLKHD     1000         T  .
CANCDIS01      Hromadné zpracování - distribuce   RDISMASSCANCEL         1000         T  .
CANM         Údržba čísel.intervalu: ROUTING_M  SAPMSNUM            0100         T  .
CANR         Údržba čísel.intervalu: ROUTING_R  SAPMSNUM            0100         T  .
CAOR         Zobrazení výkazu vztaž.ke struktuře CATSSHOW            1000         T  .
CAPP         CATS: Povolení ve vztahu k objektu  CATSSHOW            1000         T  .
CAPS         Povolení časů: Kmenová data     RCATSC01            1000         T  .
CARH         Řízení OP: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CARP         Cust.OP: Modifikace pole -ext.apl.  BUSVIEWS            1000         T  .
CAS1         Řízení CA: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CAS2         Řízení CA: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CAS3         Řízení CA: Views           BUSVIEWS            1000         T  .
CAS4         Řízení CA: Úseky           BUSVIEWS            1000         T  .
CAS5         Řízení CA: Obrazovky         BUSVIEWS            1000         T  .
CAS6         Řízení CA: Varianty sledu obrazovek BUSVIEWS            1000         T  .
CAS7         Řízení CA: Okamžiky         BUSVIEWS            1000         T  .
CAS8         Řízení CA: Standardní funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
CAS9         Řízení CA: Doplňkové funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
CASA         Řízení OP: Match-kódy        BUSVIEWS            1000         T  .
CASB         Řízení OP: Přiř.pole dynpra-"poli DB BUSVIEWS            1000         T  .
CASC         Řízení CA: Krit.modifikace pole   BUSVIEWS            1000         T  .
CASD         Řízení CA: Typy role         BUSVIEWS            1000         T  .
CASE         Řízení CA: Seskupení typů rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
CASF         Řízení CA: Aplikační transakce    BUSVIEWS            1000         T  .
CASG         Řízení OP: Tabulky          BUSVIEWS            1000         T  .
CASI         Říz.OP: Činnosti           BUSVIEWS            1000         T  .
CASK         CA Řízení: Datové sady        BUSVIEWS            1000         T  .
CASN         Cust. FI-CA: Skup.polí pro oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
CAT2         Výkaz pracovní doby: Údržba časů   SAPLCATS            1000         T  .
CAT2_ISCR      CATS: Údržba časů (vstupní obraz.)  SAPLCATS            1000         T  .
CAT3         Výkaz prac.doby: Zobrazení časů   SAPLCATS            1000         T  .
CAT3_ISCR      CATS: Zobrazení časů (vstup.obraz.) SAPLCATS            1000         T  .
CAT4         CATS: Povolení dat          RCATSA01            1000         T  .
CAT5         Transfer dat CATS -" PS       RCATSTPS            1000         T  .
CAT6         Externí transfer -" čas.management  RPTEXTPT            1000         T  .
CAT7         CATS: Převedení dat do CO      RCATSTCO            1000         T  .
CAT8         Výkaz prac.doby: Zobraz.dokladu   RCATSBEL            1000         T  .
CAT9         Transfer dat CATS -" PM/SM      RCATSTPM            1000         T  .
CATA         Transfer do cílové komponenty    RCATSTAL            1000         T  .
CATC         Časová nivelace ve výkazu prac.doby RCATSCMP            1000         T  .
CATI         CATS: Čas nad rámec aplikací     MENUCATI            1000         B  .
CATM         Výběr evidence času         SAPLMLCT            0100         T  .
CATP         CATS: Čas nad rámec aplikací     MENUCATP            1000         B  .
CATR         Reorg.tabulek rozhraní        RCATSRIF            1000         T  .
CATS         CATS: Čas nad rámec aplikací     MENUCATS            1000         B  .
CATSWF        CATS workflow            RCATSB01            1000         T  .
CATSXC        Customizing CATS pro poskyt.služeb RCATSXT_START_CUSTOMIZING   1000         T  .
CATSXC_CHECK     Kontrola customizingu        RCATSXC_CHECK         1000         T  .
CATSXT        Výkaz prac.doby pro poskytov.služeb RCATSXT_START_TRANSACTION   1000         T  .
CATSXT_ADMIN     Výkaz prac.doby, pro posk.služ.(adm. RCATSXT_START_TRANSACTION   1000         T  .
CATSXT_DA      Zobrazení pracovních dob a činností RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITIES   1000         T  .
CATSXT_DTL      Detailní zobrazení pracovních dob  RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITY_DTL  1000         T  .
CATS_APPR      Schválení pracovních dob (poweruser) RCATS_APPROVE_ACTIVITIES    1000         T  .
CATS_APPR_LITE    Schválení pracovní doby       RCATS_APPROVE_ACTIVITIES    1000         T  .
CATS_DA       Zobrazení pracovní doby       RCATS_DISPLAY_ACTIVITIES    1000         T  .
CATS_SELVIEW     Údržba view výběru HRCATS      RCATS_SELECTION_VIEW      1000         T  .
CATW         Evidence pracovní doby        SAPLCATS_ITS          1000         T  .
CAVC_TEST      Test konfigurátoru APIs       CAVC_TEST           1000         T  .
CAWM         Menu nastavení obchodního partnera  MENUCAWM            1000         B  .
CB23         Plnění kmenových tabulek KK5     SAPBPR52            1000         TP  .
CB25         Požadavek na upload KK5       SAPBPR54            1000         TP  .
CB32         Počáteční plnění zakázek KK3     SAPBPM31            1000         TP  .
CB33         Plnění kmenových tabulek KK3     SAPBPM32            1000         TP  .
CB34         Delta plnění zakázek KK3       SAPBPM33            1000         TP  .
CB35         Požadavek na upload KK3       SAPBPM34            1000         TP  .
CB37         Počáteční plnění operací KK4     SAPBPS41            1000         TP  .
CB38         Plnění kmenových tabulek KK4     SAPBPS42            1000         TP  .
CB39         Delta plnění operací KK4       SAPBPS43            1000         TP  .
CB40         Požadavek na upload KK4       SAPBPS44            1000         TP  .
CB42         Počáteční plnění zakázek KK2     SAPBPP21            1000         TP  .
CB43         Plnění kmenových tabulek KK2     SAPBPP22            1000         TP  .
CB44         Delta plnění zakázek KK2       SAPBPP23            1000         TP  .
CB45         Požadavek na upload KK2       SAPBPP24            1000         TP  .
CBCMOD        Údržba modelu SCP          RCCBPC_0001          1000         T  .
CBDE         Záznamy SPD se systém.chybami    RMAFRUSY            1000         T  .
CBGL_CL02      EHS: Zpracování zákaznických etiket SAPLCBGL_CL00         1010         T  .
CBGL_CL03      EHS: Zobrazení zákaznických etiket  SAPLCBGL_CL00         1010         T  .
CBGL_CS01      EHS: Převzetí tiskárny GLM      RCBGL_GLM_PRINTER_INSTALL   1000         T  .
CBGL_LS02      EHS: Zpracování etiketového papíru  SAPLCBGL_LS00         1010         T  .
CBGL_LS03      EHS: Zobrazení etiketového papíru  SAPLCBGL_LS00         1010         T  .
CBGL_MP01      EHS: Manuální tisk - dialog     SAPLCBGL_MP01         1010         T  .
CBGL_MP01_ITS    EHS: Manuální tisk - dialog pro ITS SAPLCBGL_MP01         1010         T  .
CBHR11        EHS-INT: Založení externí osoby   BUSSTART            1000         T  .
CBHR12        EHS-INT: Změna externí osoby     BUSSTART            1000         T  .
CBHR13        EHS-INT: Zobrazení externí osoby   BUSSTART            1000         T  .
CBHR21        EHS-INT: Založení úřadu       BUSSTART            1000         T  .
CBHR22        EHS-INT: Změna úřadu         BUSSTART            1000         T  .
CBHR23        EHS-INT: Zobrazení úřadu       BUSSTART            1000         T  .
CBIH00        Bezpečnost práce           MENUCBIH00           1000         B  .
CBIH02        EHS: Zpracování pracovní oblasti   SAPLCBIH_WA00         1000         TP  .
CBIH03        EHS: Zobrazení pracovní oblasti   SAPLCBIH_WA00         1000         TP  .
CBIH12        EHS: Zpracování posouzení ohrožení  SAPLCBIH_ER00         1010         TP  .
CBIH13        EHS: Zobrazení posouzení ohrožení  SAPLCBIH_ER00         1010         TP  .
CBIH14        EHS: Přehled množství        SAPLCBIH_ER10         1010         TP  .
CBIH42        EHS: Zpracování šablony       SAPLCBIH_PT00         1010         TP  .
CBIH43        EHS: Zobrazení šablony        SAPLCBIH_PT00         1010         TP  .
CBIH50        EHS: Informace v dovoleném statusu  REHS_OBJ_STATUSINFO      1000         T  .
CBIH51        EHS: Vyvolání katalogu otázek    RCBIH_QUESTCATALOG       1000         T  .
CBIH52        EHS: Vyvolání všeobecných dotazníků RCBIH_QUESTIONNAIRE      1000         T  .
CBIH72        EHS: Změna záznamu v ambulant.knize SAPLCBIH_FA00         1010         TP  .
CBIH73        EHS: Zobr.záznamu v ambulantní knize SAPLCBIH_FA00         1010         TP  .
CBIH82        EHS: Změna záznamu v katastru nehod SAPLCBIH_IA00         1010         TP  .
CBIH83        EHS: Zobraz.záznamu v katastru nehod SAPLCBIH_IA00         1010         TP  .
CBIH88        EHS: Převzetí dat kvantity      SAPLCBIH_ER12         1000         T  .
CBIH89        EHS: Převzetí dat ambulant.knihy   SAPLCBIH_IA10         1000         T  .
CBIH92        Workbench zatížení          RMWBP00            1000         T  .
CBIH92OLD      EHS: Zpracování zatížení (látka)   SAPLC100            1020         T  .
CBIH93OLD      EHS: Zobrazení zatížení (látka)   SAPLC100            1020         T  .
CBIHCH1       Změnové doklady pracovní oblast   REHS_CHNO_WAH         1000         T  .
CBIHCH2       Změnové doklady posouzení ohrožení  REHS_CHNO_ERH         1000         T  .
CBIHCH3       Změnové doklady katastr úrazů    REHS_CHNO_IAL         1000         T  .
CBIHCH4       Změnové doklady ambulantní kniha   REHS_CHNO_FAL         1000         T  .
CBIHM2        EHS: Zpracování projektů měření   SAPLCBIH_MP00         1000         TP  .
CBIHM3        EHS: Zobrazení projektů měření    SAPLCBIH_MP00         1000         TP  .
CBIHMR01       EHS: Zatížení s měřenými hodnotami  REHS_MP_EPIDS_WITH_MVALUES   1000         T  .
CBIHMR02       EHS: Budovy s měřenými hodnotami   REHS_MP_BUILDINGS_WITH_MVALUES 1000         T  .
CBIHMR03       EHS: Měření s měřenými hodnotami   REHS_MP_MJIDS_WITH_MVALUES   1000         T  .
CBIHMR04       EHS: Osoby s měřenými hodnotami   REHS_MP_PERSONS_WITH_MVALUES  1000         T  .
CBIHMR05       EHS: Kontrolní termíny        REHS_MP_CONTROL        1000         T  .
CBIHMR06       EHS: Měření s analyz.hodnotami    REHS_MP_MJIDS_WITH_ANAVALUES  1000         T  .
CBIHMR07       EHS: Statistika měření        REHS_MP_COUNT_MJIDS      1000         T  .
CBIHMR08       EHS: Statistika měřených zatížení  REHS_MP_COUNT_EPIDS      1000         T  .
CBIHMR09       EHS: Detaily k naměřeným hodnotám  REHS_MP_MVALUES_DETAILS    1000         T  .
CBIHSR01       EH&S: Vyhodnocení SARA        REHS_SARA31X          0000         T  .
CBIHT0        EHS: RFC - PA20 Personál.kmen.záznam RCBIH_CALL_TRANSACTION_PA20  1000         T  .
CBIHT1        RFC - CBHR11 založení externí osoby RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR11 1000         T  .
CBIHT12       RFC - CBHR12 změna externí osoby   RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR12 1000         T  .
CBIHT13       RFC - CBHR13 zobrazení externí osoby RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR13 1000         T  .
CBIHT2        RFC - EHSBP11 založení lékaře    RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP11 1000         T  .
CBIHT22       RFC - EHSBP12 změna lékaře      RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP12 1000         T  .
CBIHT23       RFC - EHSBP13 zobrazení lékaře    RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP13 1000         T  .
CBIHT3        RFC - EHSBP31 založení lék.zařízení RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP31 1000         T  .
CBIHT32       RFC - EHSBP32 změna lék.zařízení   RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP32 1000         T  .
CBIHT33       RFC - EHSBP33 zobrazení lék.zařízení RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP33 1000         T  .
CBIHT4        EHS: RFC - PB20 Kmen.záznam uchazeče RCBIH_CALL_TRANSACTION_PB20  1000         T  .
CBIHT5        RFC - CBHR21 založení úřadu     RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR21 1000         T  .
CBIHT52       RFC - CBHR22 změna úřadu       RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR22 1000         T  .
CBIHT53       RFC - CBHR23 zobrazení úřadu     RCBIH_CALL_TRANSACTION_CBHR23 1000         T  .
CBIHT6        RFC - EHSBP41 založení laboratoře  RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP41 1000         T  .
CBIHT62       RFC - EHSBP42 změna laboratoře    RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP42 1000         T  .
CBIHT63       RFC - EHSBP43 zobrazení laboratoře  RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP43 1000         T  .
CBIHT7        RFC - EHSBP51 založení externí firmy RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP51 1000         T  .
CBIHT72       RFC - EHSBP52 změna externí firmy  RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP52 1000         T  .
CBIHT73       RFC - EHSBP53 zobrazení exter.firmy RCBIH_CALL_TRANSACTION_EHSBP53 1000         T  .
CBMRP        Plánování potřeb CBP         SAPLCBPMRP           0050         T  .
CBP         Plánování založ.na závisl.-Workbench MENUCBP            1000         B  .
CBP1         Download kmenových dat MRP      RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE   1000         T  .
CBP2         Download dat transakce MRP      RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE   1000         T  .
CBP3         Download kmenových dat SOP      RCCBP_GEN_VAR_MAINTENANCE   1000         T  .
CBP4         Spuštění inicializace (MRP)     RCCBP_MRP_MODEL_INITIALIZE   1000         T  .
CBP5         Zobraz.ext.protokolu plánování SOP  RCCBP_SOP_PLANNING_LOG_DISPLAY 1000         T  .
CBP6         Spuštění inic.ext.modelu plánov.SOP RCCBP_SOP_MODEL_INITIALIZE   1000         T  .
CBP7         Aktualizace ext.plánování SOP    RCCBP_SOP_MODEL_UPDATE     1000         T  .
CBPV         Aktualizace hlášení SPD       SAPBPCPV            1000         TP  .
CBRC10        Sledování množství látky: Apl.prot. RREGCHK_LOG          1000         T  .
CBRC11        ##ZASTARALÉ## Blokované doklady   RREGCHK_BLOCKED_SD       1000         T  .
CBRC12        ##ZASTARALÉ## TSCA12b - výstup   RREGCHCK_TSCA12B        1000         T  .
CBRC13        ##ZASTARALÉ##  Apl.protokol     RREGCHKAPL           1000         T  .
CBRC20        Sledování množství látky: Sledování RREGCH_VM           1000         TP  .
CBRC21        Sled.množství látky: Blok.doklady  RREGCH_BLOCKED_DOC_DISP    1000         TP  .
CBWA00        Menu oblasti managementu odpad.hosp. MENUCBWA00           1000         B  .
CBWABDT       BDT Menu nastavení manag.odpad.hosp. MENUCBWABDT          1000         B  .
CBWAMD        Kmen.data managem.odpad.hospodářství MENUCBWAMD           1000         B  .
CC01         Založení kmenového záznamu změny   SAPMC29C            1000         TP  .
CC02         Změna kmenového záznamu změny    SAPMC29C            1000         TP  .
CC03         Zobrazení kmenového záznamu změny  SAPMC29C            1000         TP  .
CC04         Zobrazení struktury kusovníku    SAPLCPDMOBJECTBROWSER     0100         T  .
CC05         Přehled změn             RCC00500            1000         TP  .
CC06         Flip Trace Protocoll for user    RCC00800            1000         T  .
CC07         Změnová služba: Informace      RCC01000            1000         T  .
CC11         Založení stavu revize materiálu   SAPLCCIN            1000         TP  .
CC12         Změna stavu revize materiálu     SAPLCCIN            1000         TP  .
CC13         Zobrazení stavu revize materiálu   SAPLCCIN            1000         T  .
CC15         Změna stavu revize - dokument    SAPLCCIN            1000         TP  .
CC16         Zobrazení stavu revize - dokument  SAPLCCIN            1000         T  .
CC22         Změna řídícího záznamu objektu    SAPMC29C            1000         TP  .
CC23         Zobrazení řídícího záznamu objektu  SAPMC29C            1000         TP  .
CC31         Založení návrhu změny        SAPMC29C            1000         TP  .
CC32         Změna návrhu změny          SAPMC29C            1000         TP  .
CC33         Zobrazení návrhu změny        SAPMC29C            1000         TP  .
CC60         Browser hierarchie          RCC00600            1000         T  .
CC62         Konverze paketů změn         RCC00602            1000         T  .
CC90         Číselné intervaly čísla změny    SAPMSNUM            0100         TP  .
CC92         Rozdělení čísla změny        RCCSEECM            1000         T  .
CC93         Údržba číselného intervalu: TECHS  SAPMSNUM            0100         T  .
CCAC         Reset parametru SET/GET CAC     R_CLEAR_CAC          1000         T  .
CCF1         Založení zprávy: Řízení chyb     SAPMV13B            0100         T  .
CCF2         Změna zprávy: Řízení chyb      SAPMV13B            0100         T  .
CCF3         Zobrazení zprávy: Řízení chyb    SAPMV13B            0100         T  .
CCM2         Configuration Control Workbench   SAPLCCM_CFG_CONTROLLER     0100         T  .
CCMONITOR_F4     Start F4               SAPLCCMONITOR_F4        1000         T  .
CCMONITOR_RRIF    Spuštění rozhraní výkaz-výkaz    SAPLCCMONITOR_RRIF       1000         T  .
CCMON_DOC_CALL    Vyvolání zobr.dokladu monit.nákl.stř SAPLCCMONITOR_DOCUMENT_CALL  1000         T  .
CCMP_RABOX      Vzdál.lišta čin.via SAPGUI pro HTM  SAPLCCMP_RABOX         0100         T  .
CCPPL        CCP: Provedení plánovacích složek  UPB_PM_CUST_START       1000         TP  .
CCPPM        CCP: Zpracování plánovacích složek  UPB_PM_CUST_START       1000         TP  .
CCPPMD        CCP: Zobrazení plánovacích složek  UPB_PM_CUST_START       1000         TP  .
CCPX         CCP: Plánovací složky,přímé spuštění UPB_PM_CUST_START       1000         TP  .
CCR         Customizing Check Report       RFPM_CUST_CHECK        1000         T  .
CCSEC_LOG_DEL    Výmaz protokolu platebních karet   RCCSEC_LOG_DEL         1000         T  .
CCSEC_LOG_SHOW    Vyhodnocení protokolu platební karty RCCSEC_LOG_SHOW        1000         T  .
CCSEQ_CSGUPD     Aktualizace grafu pořadí změn    CCSEQ_CSG_UPDATE        1000         T  .
CCSEQ_CYCLE     Zobrazení cyklů           SAPLCCSEQ_UI          0500         T  .
CCTM         Údržba standardního ocenění     TECHS_MAINTAIN         1000         T  .
CCUNDO        Zrušení změn             ECMUNDO            1000         TP  .
CCV2         Změna zprávy: Správa dokumentu    SAPMV13B            0100         T  .
CCW1         Customizing WF specifický pro úlohu SAPLCCWF            1000         T  .
CD          IMG pro ISCD             SAPRV122            0000         T  .
CDESK        CAD Desktop             CDESK_START          0100         T  .
CDESK_DEL_DBTRACE  CAD-Desktop: Výmaz sledování     CDESK03            1000         T  .
CDESK_READ_DBTRACE  Desktop CAD: Vyhodnocení sledování  CDESK01            1000         T  .
CDESK_SAVE_DBTRACE  Uložení sledování databáze      CDESK02            1000         T  .
CE01         CEP: View              SAPLCEU1            6001         T  .
CE02         CEP: Transfer            SAPLCEU1            6001         T  .
CE03         CEP: Review             SAPLCEU1            6001         T  .
CE11         Založení vzorce standardní hodnoty  SAPMCEVF            0100         TP  .
CE12         Změna vzorce standardní hodnoty   SAPMCEVF            0100         TP  .
CE13         Zobrazení vzorce standardní hodnoty SAPMCEVF            0100         TP  .
CE16         Použití prvků CAP (jednostupňové)  RCCEVU08            1000         TP  .
CE21         Založení metody standardní hodnoty  SAPMCEVM            0100         TP  .
CE22         Změna metody standardní hodnoty   SAPMCEVM            0100         TP  .
CE23         Zobrazení metody standardní hodnoty SAPMCEVM            0100         TP  .
CE31         Založení procesu standardní hodnoty SAPMCEVV            0100         TP  .
CE32         Změna procesu standardní hodnoty   SAPMCEVV            0100         TP  .
CE33         Zobrazení procesu standardní hodnoty SAPMCEVV            0100         TP  .
CE41         Simulace stanovení stand.hodnoty   SAPMCEVS            0100         TP  .
CEMN         Účetnictví nákladových druhů     MENUCEMN            1000         B  .
CEP_IAC_PO      ITS transakce, přehled projektu   CEP_IAC_PROJECT_OVERVIEW    1000         T  .
CEP_R3_MON      R/3-Transaction: Monitoring     CEP_R3_MONITORING       2000         T  .
CEP_SA_DEFCLAS    Přednastavené třídy         SAPLCE_CL           0100         T  .
CEP_SA_DOCBOM    Document 2 Bom            SAPLCEDV0           0001         T  .
CEP_SA_DOCDOC    Document 2 Document         SAPLCEDV0           0010         T  .
CEP_SA_ICONDEF    Definice ikony pro dokumenty     SAPLCEICONDEF         0001         T  .
CERTMAP       Přiřazení certifikátu        CERTMAP            0100         T  .
CERTREQ       Registrace certifikátu        CERTREQ            0100         T  .
CES1         Založení sady (plánování nasazení)  SAPMGSBM            0880         TP  .
CES2         Změna sady (plánování nasazení)   SAPMGSBM            0881         TP  .
CES3         Zobrazení sady (plánování nasazení) SAPMGSBM            0881         TP  .
CES4         Výmaz sady (plánování nasazení)   SAPMGSBM            0881         TP  .
CEV1         Založení proměnné (plánov.využití)  SAPMGSGM            0800         TP  .
CEV2         Změna proměnné (plánování využití)  SAPMGSGM            0801         TP  .
CEV3         Zobrazení proměnné (plánov.nasazení) SAPMGSGM            0801         TP  .
CEV4         Výmaz proměnné (plánování použití)  SAPMGSGM            0801         TP  .
CEVF         Čís.intervaly: Vzorce CAP      SAPMSNUM            0100         T  .
CEVM         Čís.intervaly: Metody CAP      SAPMSNUM            0100         T  .
CEVV         Čís.intervaly: Procesy CAP      SAPMSNUM            0100         T  .
CEWB         PP: Engineering Workbench      SAPLCPRC            1000         T  .
CEWO         CE: Struktura složky výrobku     CM_WORKBENCH          1000         T  .
CE_CL_EXTRACT    Extrakce databáze tříd        CE_CL_EXTRACT_R3_CLASS_DATA  1000         T  .
CF01         Založení pom.výr.prostředku     SAPMCFST            0100         TP  .
CF02         Změna pom.výrob.prostředku      SAPMCFST            0100         TP  .
CF03         Zobrazení pom.výrob.prostředku    SAPMCFST            0100         TP  .
CF10         PVP: Použití km.zázn.PVP v zakázce  RCFCO110            1000         TP  .
CF11         PVP: Použití materiálu v zakázce   RCFCO120            1000         TP  .
CF12         PVP: Použití dokumentu v zakázce   RCFCO130            1000         TP  .
CF13         PVP: Použití vybavení v zakázce   RCFCO140            1000         TP  .
CF15         PVP: Použití km.soub.PVP v síť.diag. RCFCO112            1000         TP  .
CF16         PVP: Použití materiálu v síť.diagr. RCFCO122            1000         TP  .
CF17         PVP: Použití dokumentu v síť.diagr. RCFCO132            1000         TP  .
CF18         PVP: Použití vybavení v síť.diagr.  RCFCO142            1000         TP  .
CF20         PVP: Použ.km.záznamů PVP v zakázkách RCFCO111            1000         TP  .
CF21         PVP: Použití materiálu v zakázkách  RCFCO121            1000         TP  .
CF22         PVP: Použití dokumentu v zakázkách  RCFCO131            1000         TP  .
CF23         PVP: Použití vybavení v zakázkách  RCFCO141            1000         TP  .
CF25         PVP:Použití km.zázn.PVP v zak.údržby RIAUFK20            1000         TP  .
CF26         PVP: Použití materiálu v zak.údržby RIAUFK20            1000         TP  .
CF27         PVP: Použití dokumentu v zak.údržby RIAUFK20            1000         TP  .
CF28         PVP: Použití vybavení v zakázce údrž RIAUFK20            1000         TP  .
CFC6         Konfigurace aplik.protokolu CIF   RCIFLOGC            0000         T  .
CFC9         Nastavení v CIF nezáv.na cíl.systému RCIFAPS2            0000         T  .
CFC91        Aktiv./Deaktiv. bgRFC pro CIF    CIF_BGRFC_CUST         1000         T  .
CFCAO        Customizing: Aplikační objekt    SAPLFKKCFC           0997         T  .
CFCS         Customizing prozatímní zásoby    SAPLFKKCFC           0999         T  .
CFCSTART       Spuštění Clarification Controlleru  CFCSTART            1000         T  .
CFCSTARTBOR     Spuštění CFC s ObjKey z metody BOR  CFCSTARTBOR          1000         T  .
CFE01        Export dokumentů do cFolders     CFX_BI_TAB_TO_CFOLDERS     1000         T  .
CFE02        Export objektů do cFolders      CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF    0100         T  .
CFE03        Export objektů iPPE do cFolders   CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF    0100         T  .
CFG1         Zobrazení aplikač.protokolu pro CIF RSHOWLOG            0000         T  .
CFG3         Hledání v aplikačním protokolu    CIF_APPL_LOG_SEARCH_2     1000         T  .
CFGD         Výmaz záznamů aplikačního protokolu RDELALOG            1000         T  .
CFG_TRACE_NAV    VMC RFC navigátor sledování     RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR  1000         T  .
CFG_USER_EXIT_DEV  Vývoj funkcí varianty        CFG_USER_EXIT_DEV       1000         T  .
CFI01        Import dokumentů z cFolders     CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS    0100         T  .
CFI02        Import objektů z cFolders      CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF   0100         T  .
CFI03        Import objektů iPPE z cFolders    CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF   0100         T  .
CFM1         Vytvoření integračního modelu    RIMODGEN            1000         T  .
CFM2         Manuál.aktivace integračního modelu RIMODACT            0000         T  .
CFM3         Aktivace intergrač.modelů v dávce  RIMODAC2            0000         T  .
CFM4         Zobrazení integračních modelů    RIMODOUT            0000         T  .
CFM5         Hledání objektu pro integrační model RIMODSRH            0000         T  .
CFM6         Modifikace integračního modelu    RIMODMOD            1000         T  .
CFM7         Výmaz integračních modelů      RIMODDEL            0000         T  .
CFMALMART      ALM-Údržba druhu ocenění       RJBGAPART           1000         T  .
CFMEVAL       Údržba druhu vyhodnocení       RJBRAUSWT           1000         T  .
CFNA         PVP: Údržba čís.intervalu FHM_CRFH  SAPMSNUM            0100         T  .
CFO3         Parametry rozvrhování v APO-CIF   RCIF_TCX00V          1000         T  .
CFP1         Vyhodnocení a odeslání změn     RCPTRANS            0000         T  .
CFP2         Vyhodnocení a odeslání změn     RCPQUEUE            1000         T  .
CFP3         CIF: Přenos změn pro MVP       RSPPMCHG            1000         T  .
CFP4         Výmaz ukazatele změn MVP       RSPPMDEL            1000         T  .
CFS0         Zobrazení kanálů serializace     RSTRFCQR            0000         T  .
CFSRMPO       Customizing SRM Převzetí objednávky RBDPOTRNS1           1100         T  .
CG00         Základní data: Životní prostředí   MENUCG00            1000         B  .
CG02         Workbench látek           RMWBP00            1000         T  .
CG02BD        Workbench specifikací        RMWBP00            1000         T  .
CG05         Rozdělení specifikace        SAPLC100            1050         T  .
CG12         Zpracování fráze           SAPLC110            1010         T  .
CG13         Zobrazení fráze           SAPLC110            1010         T  .
CG1B         Zpracování vybrané množiny      SAPLC119            1010         T  .
CG1C         Zobrazení vybrané množiny      SAPLC119            1010         T  .
CG2A         Založení varianty generování     RC100TAC            1000         T  .
CG2B         Zpracování varianty generování    SAPLC12A            1010         T  .
CG2C         Zobrazení varianty generování    SAPLC12A            1010         T  .
CG31         Import frází             SAPLC132            1010         T  .
CG32         Import použité literatury      SAPLC133            1010         T  .
CG33         Import specifikací          SAPLC134            1010         T  .
CG34         Import předlohy výkazu        SAPLC13E            1010         T  .
CG35         Import stromu vlastností       SAPLC13C            1010         T  .
CG36         Import výkazů            RC1RIMPS            1000         T  .
CG36VEN       Import jedn.výkazu          SAPLC13G0           1010         T  .
CG37         Zpracování zásoby práce       SAPLC1L7            1010         T  .
CG3A         Kontrola exportu použité literatury RC1EXPSR            1000         T  .
CG3B         Kontrola exportu frází        RC1EXPPH            1000         T  .
CG3C         Kontrola exportu specifikací     RC1EXPSU            1000         T  .
CG3D         Kontrola exportu stromu vlastností  RC1EXPPT            1000         T  .
CG3E         Kontrola exportu předlohy výkazu   RC1EXPLY            1000         T  .
CG3F         Kontrola importu použité literatury RC1IMPSR            1000         T  .
CG3G         Kontrola importu frází        RC1IMPPH            1000         T  .
CG3H         Kontrola importu specifikací     RC1IMPSU            1000         T  .
CG3I         Kontrola importu stromu vlastností  RC1IMPPT            1000         T  .
CG3J         Kontrola importu výkazů       RC1IMPRE            1000         T  .
CG3K         Kontrola importu předlohy výkazu   RC1IMPLY            1000         T  .
CG3L         Kontrola protokolu převzetí     RC1IMPBB            1000         TP  .
CG3Y         Download souboru           RC1TCG3Y            1000         T  .
CG3Z         Upload souboru            RC1TCG3Z            1000         T  .
CG42         Zpracování předlohy výkazu      SAPLC1D0            1010         T  .
CG43         Zobrazení předlohy výkazu      SAPLC1D0            1010         T  .
CG4B         Zpracování předlohy krycího listu  SAPLC1D0            1020         T  .
CG4C         Zobrazení předlohy krycího listu   SAPLC1D0            1020         T  .
CG4D         Zprac.předlohy potvrzení příjmu   SAPLC1D0            1020         T  .
CG4E         Zobraz.předlohy potvrz.příjmu    SAPLC1D0            1020         T  .
CG50         Všeobecné zpracování výkazu     SAPLC1G0            1000         T  .
CG54         Informační systém výkaznictví    SAPLC1G0            1000         T  .
CG55         Ověření výkazu            SAPLC1G0            1000         T  .
CG56         Uvolnění výkazu           SAPLC1G0            1000         T  .
CG57         Vytvoření verze výkazu        SAPLC1G0            1000         T  .
CG58         Nastavení výkazu s historií     SAPLC1G0            1000         T  .
CG59         EHS: Man.vstup-generování zás.práce RC1AVGST            1000         T  .
CG5A         EHS: Man.vstup-generování zás.práce RC1AVST1            1000         T  .
CG5B         EHS: Man.vstup-generování zás.práce RC1AVST2            1000         T  .
CG5Z         EHS: Monitor serveru WWI       SAPLC1D8            1020         T  .
CGA1         EHS: Údržba druhu specifikace    SAPLC170            1000         T  .
CGA3         EHS: Objekt oprávnění        SAPLC170            1000         T  .
CGA4         EHS: Typ identifikace        SAPLC170            1000         T  .
CGA5         EHS: Druh textu ocenění       SAPLC170            1000         T  .
CGA6         EHS: Vyhodnocení           SAPLC170            1000         T  .
CGA7         EHS: Údržba druhu komponenty     SAPLC170            1000         T  .
CGA8         EHS: Zařazení ocenění        SAPLC170            1000         T  .
CGAB         EHS: Zpracov.přiřazení výběr-atribut SAPLC11E            1020         T  .
CGAC         EHS: Zobraz.přiřazení výběr-atribut SAPLC11E            1020         T  .
CGB5         EHS: Údržba čís.interv.: SAP_CLASSR SAPMSNUM            0100         T  .
CGB6         EHS: Údržba čís.interv.: SAP_CHARCR SAPMSNUM            0100         T  .
CGB7         EHS: Atrib,třída,StrOceň,KlientCopy RCBUI001            1000         T  .
CGBB         EHS: Inic.generování vybr.množ.frází RC161AW0            1000         T  .
CGBC         EHS: Makro XLS-zavedení inf.o spec. RC1H0XLS            1000         T  .
CGC4         EHS: Identifikační výpis       SAPLC170            1000         T  .
CGC5         EHS: Skupina symbolů výkazu     SAPLC170            1000         T  .
CGC6         EHS: Symbol výkazu          SAPLC170            1000         T  .
CGC7         EHS: Syntaxe výkazu         SAPLC170            1000         T  .
CGC8         EHS: Prostředí výkazu        SAPLC170            1000         T  .
CGC9         EHS: Definice grafů syntaxe     SAPLC170            1000         T  .
CGCL         EHS: Customizing - použ.literatura  SAPLC170            1000         T  .
CGCL2        Workbench nebezpečných látek     RMWBP00            1000         T  .
CGCO         EHS: Customizing - zák.seznamy    SAPLC170            1000         T  .
CGCZ         Vyrovnání kmenových dat       RC14KCMP            1000         T  .
CGE2         Workbench obalů           RMWBP00            1000         T  .
CGK1         EHS: Rozsahy názvů pro atributy   SAPLC170            1000         T  .
CGQM         Určení rozhraní QM          RC1DATAQMIP          1000         T  .
CGSADM        Správa Expert Servrů WWI a EH&S   SAPLC1SVC           1010         T  .
CGVAI01       EHS: Vstupní funkce pro druh ocenění RC1TCG11_01          1000         T  .
CGVAI02       EHS: Iniciální plnění TCG11_VAI   RC1TCG11_02          1000         T  .
CGVERSION      EHS: Informace o produktu      RC100VER            1000         T  .
CHANGERUNMONI    Vyvolání monitoru změny běhu     RSDDS_CHANGERUN_MONITOR    1000         T  .
CHARGE        Šarže API              RFVDCHARGE_API_TEST      0100         T  .
CHECK_ANCHOR     Kontrola konzistence: ML-KmSMar-Kalk SAPRCK_CHECK_ANCHOR      1000         T  .
CHECK_PA       Test.nástroj: Oddělené infotypy PA  RHRH_CHECK_ITF         1000         T  .
CHGOBJ1       Údržba čís.intervalu: CHGCOMPS    SAPMSNUM            0100         T  .
CHGOBJ2       Údržba čís.intervalu: CHGSEQOPRS   SAPMSNUM            0100         T  .
CI10         Cust.: Výběr techn.parametrů komun. SAPPPKOM            2000         T  .
CI21         Komunikační parametry pro kanban   CIBDKAKO            1000         TP  .
CI23         Přenos kmenových tabulek kanbanu   CIBDKAGR            0900         TP  .
CI25         Požadavek na Upload v KK5      SAPCDUP5            2000         TP  .
CI31         Komunikační parametry PM       CIBDKOMM            1000         TP  .
CI32         Počáteční download operace PM    CIBDOPGR            0900         TP  .
CI33         Přenos kmenových tabulek pro PM   CIBDSTTA            0900         TP  .
CI34         Delta download operace PM      CIBDOPDE            0900         TP  .
CI35         Generování požadavku Upload CC3   SAPCDUP3            2000         TP  .
CI36         Komunikační parametry pro PS     CIBDKOMM            1000         TP  .
CI37         Počáteční download operace PS    CIBDOPGR            0900         TP  .
CI38         Přenos kmenových tabulek pro PS   CIBDSTTA            0900         TP  .
CI39         Delta dowload operace PS       CIBDOPDE            0900         TP  .
CI40         Generování požadavku Upload CC4   SAPCDUP4            2000         TP  .
CI41         Komunikační parametry pro PP     CIBDKOMM            1000         TP  .
CI42         Počáteční download operací PP    CIBDOPGR            0900         TP  .
CI42N        PP-PDC: Download operací       CIBDOP_DOWN_PP         1000         TP  .
CI43         Přenos kmenových tabulek pro PP   CIBDSTTA            0900         TP  .
CI44         Delta download operací PP      CIBDOPDE            0900         TP  .
CI45         Generování požadavku na upload CC2  SAPCDUP2            2000         TP  .
CI45N        Generování požadavku na upload CC2  CIBDCONF_REQUEST        1000         TP  .
CI50         Převzetí potřeb výroby        RCPIBA00            1000         TP  .
CI51         Převzetí příslibu výroby       RCPIBZ00            1000         TP  .
CIB2         Zápis hlášení SPD - KK2       SAPBVKK2            1000         TP  .
CIB3         Zápis hlášení SPD - KK3       SAPBVKK3            1000         TP  .
CIB4         Zápis hlášení SPD - KK4       SAPBVKK4            1000         TP  .
CIB5         Zápis hlášení SPD - KK5       SAPBVKK5            1000         TP  .
CIC0         Kontaktní středisko pro zákazníky  SAPMCIC0            0100         T  .
CIC3         Kmenový list zákazníka        RVKUSTA1            1000         T  .
CIC4         Archivace protokolů         CCMARCHLOG           1000         T  .
CIC5         Archivace Infostore         CCMARCHINSTR          1000         T  .
CIC8         CIC Menu customizingu        MENUCIC8            1000         B  .
CICS         Kontaktní středisko pro zákazníky  MENUCICS            1000         B  .
CIC_PPOCE      Založení organiz.struktury CIC    OM_START_NF          1000         T  .
CIC_PPOME      Změna organiz.struktury CIC     OM_START_NF          1000         T  .
CIC_PPOSE      Zobrazení organiz.struktury CIC   OM_START_NF          1000         T  .
CIF         APO Core Interface          MENUCIF            1000         B  .
CIFPUCUST01     CIF Nalezení zdroje odběru      CIFPUCUST01          1000         T  .
CIFPUCUST02     CIF Zakázky externího pořízení    CIFPUCUST02          1000         T  .
CIP2         KK2: Zápis hlášení SPD        CIBDVERB            1000         TP  .
CIP3         KK3: Zápis hlášení SPD        CIBDVERB            1000         TP  .
CIP4         KK4: Zápis hlášení SPD        CIBDVERB            1000         TP  .
CIP5         KK5: Zápis hlášení SPD        CIBDVERB            1000         TP  .
CIPV         Zápis záznamů SPD          CIBDVERB            1000         TP  .
CISV         Proces kontroly pro dodavatele CIS  IDWT_CIS_VERIFY_SC       1000         T  .
CISVU        Aktualizace kmen.soub.dodavatelů   IDWT_CIS_UPDATE_VENDOR     1000         T  .
CI_IMPORT      Import identifikačních dat zařízení CLIENT_INFO_IMPORT       1000         T  .
CJ00         Hledání digitálních podpisů     RCSIGSEA            1000         T  .
CJ01         Založení strukt.plánu projektu    SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ02         Změna strukt.plánu projektu     SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ03         Zobrazení strukt.plánu projektu   SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ06         Založení definice projektu      SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ07         Změna definice projektu       SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ08         Zobrazení definice projektu     SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ11         Založení prvku SPP          SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ12         Změna prvku SPP           SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ13         Zobrazení prvku SPP         SAPLCJWB            0100         TP  .
CJ14         Zobrazení prvku SPP (ze SSD)     RCN_CV02N_CALLS_PB       1000         TP  .
CJ20         Strukturální plánování        SAPLCJTR            0108         TP  .
CJ20N        Project builder           SAPLCNPB_M           1000         TP  .
CJ21         Změna mezních termínů        SAPLCJTR            0100         TP  .
CJ22         Zobrazení mezních termínů      SAPLCJTR            0100         TP  .
CJ23         Změna prognostických termínů     SAPLCJTR            0101         TP  .
CJ24         Zobrazení prognostických termínů   SAPLCJTR            0101         TP  .
CJ25         Změna skutečných termínů       SAPLCJTR            0102         TP  .
CJ26         Zobrazení skutečných termínů     SAPLCJTR            0102         TP  .
CJ27         Plánovací tabule projektu      SAPLCJTR            0110         TP  .
CJ29         Aktualizace SPP (prognóza)      SAPLCJTR            0104         TP  .
CJ2A         Zobrazení strukturálního plánování  SAPLCJTR            0108         TP  .
CJ2B         Plánovací tabule projektu: Změna   SAPLCJTR            0107         TP  .
CJ2C         Plánovací tabule projektu: Zobrazení SAPLCJTR            0107         TP  .
CJ2D         Strukt.plánování           SAPLCJTR            0109         TP  .
CJ30         Změna původ.rozpočtu projektu    SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ31         Zobraz.původ.rozpočtu projektu    SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ32         Změna uvolnění projektu       SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ33         Zobraz.uvolnění projektu       SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ34         Přeúčt.rozpoč.projektu        SAPMKBUA            0100         TP  .
CJ35         Navrácení rozpočtu projektu     SAPMKBUA            0110         TP  .
CJ36         Dodatek rozpočtu na projekt     SAPMKBUA            0120         TP  .
CJ37         Dodatek rozpočtu v projektu     SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ38         Navrácení rozpočtu v projektu    SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ3A         Změna rozpočtového dokladu      SAPMKBUB            0100         TP  .
CJ3B         Zobrazení rozpočtového dokladu    SAPMKBUB            0100         TP  .
CJ40         Změna plánu projektu         SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ41         Zobrazení plánu projektu       SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ42         Změna výnosů projektu        SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ43         Zobrazení výnosů projektu      SAPMKBUD            0200         TP  .
CJ44         Přirážky, SKUT.: Jedn.zprac.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ45         Přirážky, SKUT.: Hromad.zpr.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ46         Přirážky, PLÁN: Jedn.zprac.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ47         Přirážky, PLÁN: Hromad.zpr.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ48         Změna plánování plateb: Vstup.obr.  PP_PSZ_RUN           1000         T  .
CJ49         Zobr.plánování plateb: Vstup.obr.  PP_PSZ_RUN           1000         T  .
CJ70         Projekty: Údržba zúčtování JP    RKPEP012            1000         T  .
CJ74         Projekty: Jedn.položky skut.nákladů RKPEP003            1000         TP  .
CJ76         Projekty: Jedn.položky obliga    RKPEP005            1000         TP  .
CJ7E         Převzetí plán.dat: Projekty     SAPLKO71            2000         T  .
CJ7G         Převzetí plán.dat: Projekty     SAPLKO71            2000         T  .
CJ7M         Projekty: Jedn.položky plán.nákladů RKPEP004            1000         TP  .
CJ80         Přehled kontroly disponibility    RCNCO081            0000         TP  .
CJ81         Aktualizace seznamu výkazů      RCNCO083            1000         T  .
CJ88         Skut.zúčtování: Projekty/síť.diagr. SAPLKO71            1000         TP  .
CJ8G         Skut.zúčtování: Projekty/síť.diagr. SAPLKO71            1000         TP  .
CJ8V         Výběr projektu - uzávěrka období   RKPVAR00            0000         TP  .
CJ91         Založení standardního SPP      SAPLCJSS            0100         TP  .
CJ92         Změna standardního SPP        SAPLCJSS            0100         TP  .
CJ93         Zobrazení standardního SPP      SAPLCJSS            0100         TP  .
CJ9B         Kopírování plánu SPP do plánu(hrom.) SAPMKPT4            1000         TP  .
CJ9BS        Kopírování plánu SPP do plánu(jedn.) SAPMKPT4            1000         TP  .
CJ9B_OLD       Kopír.plánov.nákl.na projekt (staré) SAPMKBUD            0910         TP  .
CJ9C         Kopírování skut.SPP do plánu (hrom.) SAPMKPT4            1000         TP  .
CJ9CS        Kopírování skut.SPP do plánu (jedn.) SAPMKPT4            1000         TP  .
CJ9C_OLD       Kopír.plánov.výnosů projetku (staré) SAPMKBUD            0920         TP  .
CJ9D         Kopírování verzí plánu        RCNCP001            1000         TP  .
CJ9E         Plán.zúčtování: Projekty       SAPLKO71            2000         T  .
CJ9ECP        Systém projektů: Easy Cost Planning RECP_PS            0100         T  .
CJ9F         Kopírování kalkulace projektu(hrom.) SAPMKPT4            3000         TP  .
CJ9FS        Kopírování kalkulace projektu(jedn.) SAPMKPT4            3000         TP  .
CJ9G         Plán.zúčtování: Projekty       SAPLKO71            2000         T  .
CJ9K         Kalkulace síťového diagramu     RCNNEUPD            1000         TP  .
CJ9L         Progn.náklady: Jednotlivé projekty  SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ9M         Progn.náklady: Projekty společně   SAPLKAZB            1000         TP  .
CJ9Q         Integr.plánování síť.diagr.(hrom.)  RCNCQ002            1000         TP  .
CJ9QS        Integr.plánování síť.diagr.(jedn.)  RCNCQ001            1000         TP  .
CJA1         Příjem zakázky k proj.: Hrom.zprac. SAPLKAZB            1000         TP  .
CJA2         Příjem zakázky k proj.: Jedn.zprac. SAPLKAZB            1000         TP  .
CJAL         Odeslání projektu          RCJ_SEND_PROJECT_ALE      1000         T  .
CJB1         Generov.zúčt.předpisu: Hrom.zpracov. SAPLKAZB            1000         TP  .
CJB2         Generov.zúčt.předpisu: Jedn.zpracov. SAPLKAZB            1000         TP  .
CJBBS1        Přiřazení výkazu plánovací tabule  RCNCO085            1000         T  .
CJBBS2        Přiřazení výkazu přehledu struktury RCNCO086            1000         T  .
CJBN         Nové vytvoření kontroly disponib.  RBPFCPN1            1000         TP  .
CJBV         Aktivace kontroly disponib.projektů BPINDX00            1000         TP  .
CJBW         Deaktivace kontroly disponib.proj.  RBPFCPD1            1000         TP  .
CJC1         Dialog pro údržbu statusu dle období RKPORSSET           1000         T  .
CJC2         Údržba plánovaných změn statusu   RKPORSSET           1000         T  .
CJCD         Změnové doklady str.plánu projektu  RCJCD002            0000         TP  .
CJCF         Převod obliga: Projekty       RKAGJOBL            0000         T  .
CJCO         Přenos rozpočtu pro projekty     RBPGJA01            0000         TP  .
CJCS         Standardní SPP            RCJCD001            1000         TP  .
CJE0         Provedení hierarchického výkazu   SAPMKCEE            0500         TP  .
CJE1         Založení hierarchického výkazu    SAPMKCEE            1125         TP  .
CJE2         Změna hierarchického výkazu     SAPMKCEE            0500         TP  .
CJE3         Zobrazení hierarchického výkazu   SAPMKCEE            0500         TP  .
CJE4         Založ.formuláře pro výkaz projektu  SAPMKES1            0110         TP  .
CJE5         Změna formuláře pro výkaz projektu  SAPMKES1            0210         TP  .
CJE6         Zobraz.formuláře pro výkaz projektu SAPMKES1            0210         TP  .
CJEA         Vyvolání hierarch.výkazu       RCNCO082            1000         T  .
CJEB         Zpracování hierarch.výkazu na pozadí RKDBAT02            1000         TP  .
CJEC         Údržba druhu přepočtu měny projektu SAPMKCC0            0100         T  .
CJEK         Kopírování rozhraní / výkazů     RCNCCP10            0000         TP  .
CJEM         Test.obrazovka - výkazy projektu   SAPMKCB9            0050         TP  .
CJEN         Nové vytvoř.: Sumariz.data projektu PS_RPSCO_REBUILD        1000         TP  .
CJEO         Transport výkazů           RCNRCJEO            1000         TP  .
CJEP         Transport formulářů         RKCOBTR4            0000         TP  .
CJEQ         Import výkazů z klienta       RCNRCJES            0000         TP  .
CJET         Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1            0000         T  .
CJEV         Údržba globální proměnné       RKES0101            0000         TP  .
CJEX         Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE            0000         T  .
CJEY         Reorganizace dat výkazů       RKDREODA            0000         T  .
CJEZ         Reorganizace formulářů        RKDREOFO            0000         T  .
CJF1         Založení dohody o vnitropodň.ceně  SAPMKFPR            0100         T  .
CJF2         Změna dohody o vnitropodnikové ceně SAPMKFPR            0105         T  .
CJF3         Zobrazení dohody o vnitropodň.ceně  SAPMKFPR            0105         T  .
CJF4         Seznam dohod o vnitropodnik.cenách  RKFPP001            1000         TP  .
CJFA         Analýza převzetí dat do PS-Cash   RFFMRP84            1000         T  .
CJFN         Progr.konverze plateb úč.fin.prostř. RFFMS300            1000         TP  .
CJG1         Pořízení zúčtování vnitropod.ceny  SAPMKFPR            0150         T  .
CJG3         Zobrazení zúčtování vnitropod.ceny  SAPMKFPR            0155         T  .
CJG4         Poříz.zúčtování vn.podn.ceny:Sestava RKFPI001            1000         TP  .
CJG5         Storno zúčtování vnitropodnik.ceny  SAPMKFPR            0160         T  .
CJH1         Nové vytvoření: Zdědění projektu   PS_SUMM_INHERIT        1000         TP  .
CJH2         Vyhodnocení dědičnosti        PS_SUMM_PROTOCOL        1000         T  .
CJI1         Projekty: Jedn.položky rozpočtu   RKPEP008            1000         TP  .
CJI2         Jedn.pol.rozpočtu: Soubor dokl.   RCNEP002            0000         TP  .
CJI3         Projekty: Jedn.položky skut.nákladů RKPEP003            1000         TP  .
CJI4         Projekty: Jedn.položky plán.nákladů RKPEP004            1000         TP  .
CJI5         Projekty: Jedn.položky obliga    RKPEP005            1000         TP  .
CJI8         Projekty: Jedn.položky rozpočtu   RKPEP008            1000         TP  .
CJI9         Projekty: Jedn.položky pl.nákl.hier. RKPEP009            1000         TP  .
CJIA         Projekty: Sk.platby jedn.pol.+obligo RKPEP010            1000         TP  .
CJIB         Projekty: Plán.platby jedn.pol.   RKPEP011            1000         TP  .
CJIC         Projekty: Údržba zúčtování JP    RKPEP012            1000         TP  .
CJID         Projekty: Zobrazení zúčtování JP   RKPEP012            1000         TP  .
CJIE         Projekty: Úbytek zúčtování JP    RKPEP012            1000         TP  .
CJIF         Projekty: Analýza hosp.výsledku JP  RKPEP015            1000         TP  .
CJIG         Zobrazení dokladů cash PS      RKAEP000            0800         T  .
CJK2         Změna statistických ukazatelů    RPNPLPLN            1000         T  .
CJK3         Zobrazení statistických ukazatelů  RPNPLPLN            1000         T  .
CJL2         Společná dohoda           KFPSDUMMY           1000         T  .
CJN1         Dod.oceň., SK.: Projekty  JednZpr SAPLKAZB            1000         TP  .
CJN2         Dod.oceň., SK.: Projekty  HromZpr SAPLKAZB            1000         TP  .
CJNO         Údržba čís.intervalu: FMCJ_BELNR   SAPMSNUM            0100         T  .
CJO8         Přirážky, OBLIG.: Projekty JednZpr SAPLKAZB            1000         TP  .
CJO9         Přirážky, OBLIG.: Projekty HromZpr SAPLKAZB            1000         TP  .
CJP1         Založení přehodnocení plánu projektů SAPMKPU1            0100         T  .
CJP2         Změna přehodnocení plánu projektů  SAPMKPU1            0100         T  .
CJP3         Zobrazení přehodnocení plánu proj.  SAPMKPU1            0100         T  .
CJP4         Výmaz přehodnocení plánu projektů  SAPMKPU1            0100         T  .
CJPN         Údržba č.intervalu položek projektu SAPMSNUM            0100         T  .
CJPU         Provedení přehodnocení plánu proj.  SAPMKPU2            0100         T  .
CJR2         PS: Změna plán.NáklDr/PřevzVýk    RPSPF100            0000         TP  .
CJR3         PS: Zobrazení plán.NáklDr/PřevzVýk  RPSPF100            0000         TP  .
CJR4         PS: Změna plán.primár.nákl.druhů   RPSPF100            0000         TP  .
CJR5         PS: Zobrazení plán.primár.nákl.druhů RPSPF100            0000         TP  .
CJR6         PS: Změna plán.převzetí výkonů    RPSPF100            0000         TP  .
CJR7         PS: Zobrazení plán.převzetí výkonů  RPSPF100            0000         TP  .
CJR8         PS: Změna plánování druhů výnosů   RPSPF100            0000         TP  .
CJR9         PS: Zobrazení plánování druhů výnosů RPSPF100            0000         TP  .
CJS2         PS: Změna plán.statist.ukazatelů   RPSPF100            0000         TP  .
CJS3         PS: Zobraz.plán.statist.ukazatelů  RPSPF100            0000         TP  .
CJS4         PS: Změna plán.statist.ukazatelů   RPSPF100            0000         TP  .
CJS5         PS: Zobraz.plán.statist.ukazatelů  RPSPF100            0000         TP  .
CJSA         Přenos dat EIS            RKPSEIS1            1000         T  .
CJSB         Výběr ukazatele a atributu      RKPSEIS2            1000         T  .
CJSG         Generování skupiny prvků SPP     RKPSETG0            0000         TP  .
CJSN         Údržba čís.intervalu projektů    SAPMSNUM            0100         T  .
CJT2         Projekty: Jedn.položky skut.plateb  RKPEP010            1000         TP  .
CJV1         Založení verze projektu (simulace)  SAPLCJTR            3000         TP  .
CJV2         Změna verze projektu (simulace)   SAPLCJTR            3100         TP  .
CJV3         Zobrazení verze projektu (simulace) SAPLCJTR            3100         TP  .
CJV4         Přenos projektu           SAPMCNVS            0100         TP  .
CJV5         Výmaz simulační verze        SAPMCNVS            0200         TP  .
CJV6         Údržba: Správa verze         SAPLCJVK            0100         TP  .
CJV7         Zobrazení přebíracích protokolů   SAPMCNVS            0300         TP  .
CJVC         Kontr.report pro kateg.hodnot    RCNCC020            1000         T  .
CJW1         EURO: Úprava rozpočtu projektu    RBPEWU1P            1000         T  .
CJZ1         Úročení, SKUT.: Hromad.zpr.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ2         Úročení, SKUT.: Jedn.zprac.projektů SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ3         Úročení, PLÁN: Jedn.zprac.projektů  SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ5         Úročení, PLÁN: Hromad.zpr.projektů  SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ6         Úročení, SKUT.: Jedn.zpr.zakázek CO SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ7         Úročení, PLÁN: Jedn.zprac.zakázek CO SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ8         Skut.úročení: Hr.zprac.vnitrop.zak. SAPLKAZB            1000         TP  .
CJZ9         Úročení, PLÁN: Hromad.zpr.zakázek CO SAPLKAZB            1000         TP  .
CK11         Založení kalkulace výrobku      SAPLCKDI            0111         T  .
CK11N        Založení kalkulace materiálu     SAPLCKDI            4610         T  .
CK13         Zobrazení kalkulace výrobku     SAPMC64S            0113         TP  .
CK13N        Zobrazení kalkulace materiálu    SAPLCKDI            4610         T  .
CK22         Organizační opatření         SAPRCK23            1000         TP  .
CK24         Aktualizace ceny s kalkulací     SAPRCK23            1000         T  .
CK31         Tisk protokolů průběž.kalkulace   SAPRCK32            0000         T  .
CK32         CK BATCH: Tisk protokolů       SAPRCKBA            0000         T  .
CK33         Srovnání dokladů jednotl.položek   SAPRCK33            1000         T  .
CK40N        Zpracování běhu kalkulace      SAPRCKCC            1000         T  .
CK41         Založení běhu kalkulace       SAPMC64S            4001         T  .
CK42         Změna běhu kalkulace         SAPMC64S            4002         T  .
CK43         Zobrazení běhu kalkulace       SAPMC64S            4003         T  .
CK44         Výmaz běhu kalkulace         SAPRCK44            0000         T  .
CK45         Výmaz běhu kalkulace - BATCH     SAPRCKBA            0000         T  .
CK51         Založení kalk.kusovníku zakázky   SAPLCKDI            0121         T  .
CK51N        Založení kalk.kusovníku zakázky   SAPLCKDI            4610         T  .
CK53         Zobrazení kalk.kusovníku zakázky   SAPLCKDI            0123         T  .
CK53N        Zobrazení kalk.kusovníku zakázky   SAPLCKDI            4610         T  .
CK55         Hrom.kalkulace prodejních dokladů  SAPRCK_MCSO          1000         T  .
CK60         Předběžný výběr materiálu/závodu   SAPRCK60            1000         T  .
CK61         CK Zpracování v dávce        SAPRCKBA            1000         T  .
CK62         Stanovení struktury rozkl.kusovníku SAPRCK62            1000         T  .
CK63         CK Zpracování v dávce        SAPRCKBA            1000         T  .
CK64         Běh: Kalkulace objektů        SAPMC64S            4004         T  .
CK65         CK Zpracování v dávce        SAPRCKBA            1000         T  .
CK66         Označení běhu uvolnění        SAPRCK66            1000         T  .
CK68         Uvolnění běhu kalkulace       SAPRCK68            1000         T  .
CK74         Založení aditivních nákladů     SAPLKKP4            1000         T  .
CK74N        Založení aditivních nákladů     SAPLCKDI            4610         T  .
CK75         Změna aditivních nákladů       SAPLKKP4            1000         T  .
CK75N        Změna aditivních nákladů       SAPLCKDI            4610         T  .
CK76         Zobrazení aditivních nákladů     SAPLKKP4            1000         T  .
CK76N        Zobrazení aditivních nákladů     SAPLCKDI            4610         T  .
CK77N        Založení aditivních nákladů     SAPLCKDI            4610         T  .
CK80         Flexibilní výkaz prvků produktu   RKKBKIS1            1000         T  .
CK81         Celk.sestava výkazů         SAPMKKB2            0101         T  .
CK82         Výběr kalkulace           RKKBCAL0            1000         T  .
CK83         Tisk kalkulací na pozadí       RKKBPCD1            1000         T  .
CK84         Jednotl.položky kalkulace výrobku  RKKBKIS1            1000         T  .
CK85         Jednotl.položky kalkulace zakázky  RKKBKIS1            1000         T  .
CK86         Oceněný struktur.kusovník      RKKBKIS1            1000         T  .
CK87         Oceněný kusovník zakázek odběratele RKKBKIS1            1000         T  .
CK88         Rozvrstv.nákl.partnera        RKKBCAL1            1000         T  .
CK89         Flexibilní výkaz prvků zakáz.odběr. RKKBKIS1            1000         T  .
CK90         Smíšená kalkulace          MENUCK90            1000         B  .
CK91         Založení alternativ pořízení     SAPRCKBA1           1000         T  .
CK91N        Zpracování alternativ pořízení    CKMLMV_SURFACE         1000         T  .
CK92         Změna alternativ pořízení      SAPRCKBA1           1000         T  .
CK93         Zobrazení alternativ pořízení    SAPRCKBA1           1000         T  .
CK94         Změna směšovacího poměru       SAPRCKBA1           1000         T  .
CK95         Zobrazení směšovacích poměrů     SAPRCKBA1           1000         T  .
CKA1         Převzetí plán.kalk.do anal.ziskov.  RBDSECOP            0000         T  .
CKAPP01       Materiály ke kalkulaci        SAPRCKAPP01          1000         T  .
CKAPP03       Položky zakázky odběrat.ke kalkulaci SAPRCKAPP03          1000         T  .
CKAV         check availability          SAPMAVCK            0500         T  .
CKC1         Kontrola varianty kalkulace     SAPRCKCU            1000         T  .
CKCM         Model kalkulace           SAPRCKMODEL          1000         T  .
CKECP        Kalkulace ad hoc           CKECP_GENERIC_BPO       1000         T  .
CKECP1        Easy Cost Planning: Centr.vst.obraz. CKECP_LAUNCH          0100         T  .
CKECPCP       Kalkulace ad hoc k cProjects     CKECP_GEN_CP          1000         T  .
CKECPCP_DIR     Ad hoc kalk.k cProjects(přímé vol.) CKECP_GEN_CP_DIR        0100         T  .
CKECPEWT       Kalkulace ad hoc           CKECP_GENERIC_BPO       1000         T  .
CKECPINT       Easy Cost Planning          SAPLCK_ECP_GUI         0700         T  .
CKM3         Analýza ceny materiálu        SAPLCKM8            0042         T  .
CKM3N        Analýza ceny materiálu        SAPLCKM8N           0042         T  .
CKM3OLD       Analýza ceny materiálu        SAPLCKM8            0042         T  .
CKM3VERYOLD     Zobrazení dat ledgeru materiálu   SAPLCKM8            0010         T  .
CKM9         Vysvětlení: Customizing závodu    SAPRCKMG            0000         T  .
CKMACD        Zobr.toku hodnot pro druhy výkonů  DISPLAY_WIP_LAR        1000         T  .
CKMADJUST      Odsouhlasení s rozvahovými účty v FI ML_ADJUST_FI          1000         T  .
CKMATCON       Dialog údržby - zásoba výběru    SAPLCK51            0100         T  .
CKMATSEL       Vybraná zás.práce          SAPRCK50            1000         T  .
CKMB         Zobrazení dokladu ledgeru materiálu SAPLCKMD            0010         T  .
CKMB_RUN       Generování zákl.seznamu pro běh   SAPRCKMLMV_RUN_BASIC_LIST   1000         T  .
CKMC         Kontrola konzistence pro materiál  SAPRCKMU            1000         T  .
CKMCCC        Manuál.změna rozvrstv.skut.nákladů  SAPLCKMMC           0042         T  .
CKMCCD        Man.zm.: Zobraz.rozvrstv.sk.nákl.  SAPLCKMMC           0042         T  .
CKMCCS        Zobrazení skut.rozvrstvení nákladů  SAPLCKM8            0052         T  .
CKMC_RUN       Stanovení posloupnosti kalkulace   SAPRCKMLMV_RUN_CREATE_STEPS  1000         T  .
CKMD         Operace pro materiál         SAPRCKMR            1000         T  .
CKMDISPACT      Technické view druhů výkonů     ML_DISPLAY_ACTIVITY      1000         T  .
CKMDISPDOC      Technické view dokladu LM      ML_DISPLAY_DOCUMENT      1000         T  .
CKMDISPPOH      Technické view vývoje zakázky    ML_DISPLAY_PRODUCTION_ORDER  1000         T  .
CKMDISPTAB      Technické view kmenových dat LM   ML_DISPLAY_TABLES       1000         T  .
CKMDUVACT      Rozvržení výkonnostních rozdílů   SAPLCKMLDUVACT         0100         T  .
CKMDUVMAT      Rozdělení materiálových rozdílů   SAPLCKMLDUVMAT         0100         T  .
CKMDUVREC      Zadávání rozdílů výkonů       CKMLDUVACT_RECORD       1000         T  .
CKMDUVSHOW      Zobrazení rozdílů mat. a výkonů   SAPLCKMLDUVSHOW        0100         T  .
CKME         Aktivace plánovaných cen       SAPRCKM_PRCH          1000         T  .
CKMF         Povolení stanovení ceny       ML_ALLOW_SETTLEMENT      1000         T  .
CKMF_RUN       Povolení stanovení ceny pro běh   ML_ALLOW_SETTLEMENT_RUN    1000         T  .
CKMG         Povolení závěrečných zápisů     ML_ALLOW_CLOSING        1000         T  .
CKMG_RUN       Povolení závěrečných zápisů pro běh ML_ALLOW_CLOSING_RUN      1000         T  .
CKMH         Jednostupňové stanovení ceny     SAPRCKMA_EINSTUF_ABRECHNUNG  1000         T  .
CKMH_RUN       Jednostupňové stanovení ceny pro běh SAPRCKMA_RUN_SETTLE      1000         T  .
CKMI         Zaúčtování závěrky          SAPRCKMA_ABSCHLUSSBUCHUNGEN  1000         T  .
CKMI_RUN       Zaúčtování závěrky pro běh      SAPRCKMA_RUN_CLOSE       1000         T  .
CKMJ         Zobrazení organizačních opatření   ML_ALLOW_SHOW_LIST       1000         T  .
CKMJ_RUN       Organizační opatření pro běh     ML_ALLOW_SHOW_LIST_RUN     1000         T  .
CKML         Skutečná kalkulace/ledger materiálu MENUCKML            1000         B  .
CKMLAVREXP      AVR Vysvětlující nástroj       CKMLAVR_EXPLANATION_TOOL    1000         T  .
CKMLAVRPERD     Zobrazení period.hodnot       CKMLAVR_COMPARE_MLCD      1000         T  .
CKMLCP        Kokpit skutečné kalkulace      CKML_COCKPIT          1000         T  .
CKMLCPAVR      Kokpit: Alternativní běh ocenění   CKMLAVR_COCKPIT        1000         T  .
CKMLCPMLBF      Cockpit Material Ledger Budget    CO_ML_REV_BF_COCKPIT      0000         T  .
CKMLDC        Účtování na vrub/ve prospěch mater. SAPRCKM_MR22          0201         T  .
CKMLDM        Účtování na vrub nebo ve prosp.mat. SAPRCKM_MR22          0100         T  .
CKMLLA        Tarify v ledgeru materiálu      SAPLCKMLLADISPLAY       0100         T  .
CKMLLACHANGE     Zobr.tarifů, změna NO_SETTLE     CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW   0100         T  .
CKMLLACREATE     Manuální založení kmen.dat DV LM   MANUALLY_CREATE_CKMLLA_ENTRIES 1000         T  .
CKMLLANOSETTLE    Znak 'Bez zohlednění tarifu'     SAPLCKMLLADISPLAY       0100         T  .
CKMLLASHOW      Zobrazení tarifů           CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW   0100         T  .
CKMLMAT       Zobrazení seznamu materiálů     CKML_RUN_DISPLAY_MATERIALS   1000         T  .
CKMLMVCHECK     Konzistence struktury množství    SAPRCKMLMV_DBTAB_CHECK     1000         T  .
CKMLMV_CA      Zpracování úrovně controllingu    CKMLMV_MAINTAIN_RULES     1000         T  .
CKMLMV_MCA_N     Hrom.údržba úrovní controllingu   CKMLMV_CHANGE_LEVELS_N     2000         T  .
CKMLOH        Vývoj objednávky / několik měn    SAPRCKM_ORDER_HISTORY_ML    0100         T  .
CKMLPC        Změna ceny              SAPRCKM_MR21          0201         T  .
CKMLPOH       Zobrazení historie zakázky      ML_PROD_ORDER_HIST_DISP    0100         T  .
CKMLPROT       Výmaz protokolů           CKML_DELETE_PROTOCOLS     1000         T  .
CKMLQS        Oceněná strukt.množství (vícestup.) CKML_QSTREE          1000         T  .
CKMLRUNCUMDEL    Výmaz kumulace běhu kalkulace    CKML_RUN_DELETE        1000         T  .
CKMLRUNDEL      Výmaz běhu skutečné kalkulace    CKML_RUN_DELETE        1000         T  .
CKMLRUNREORG     Reorganizace běhů kalkulace     CKML_RUN_DELETE        1000         T  .
CKMLSTATUS      Materiály podle statusu období    SAPRCKM_LIST_OF_STATUS     1000         T  .
CKMLWIPDEACT     Kontrolní report deaktivace WIP   WIP_DEACTIVATION_CHECK     1000         T  .
CKMLXPRA46A     Report pro dod.zpracování 46A-XPRA  MLXPRA46A_ACTIVATE_INDEX    1000         T  .
CKML_FPR1      Založení výrobního procesu      SAPLKOSA_PROCESS        0100         T  .
CKML_FPR1N      Zpracování výrobního procesu     CKMLMV_SURFACE         1000         T  .
CKML_FPR3      Zobrazení výrobního procesu     SAPLKOSA_PROCESS        0300         T  .
CKML_PRICES_SEND   Odeslání cen materiálu        CKML_PRICES_SEND        1000         T  .
CKML_SURF      Zpracování altern.pořízení/spotřeby CKMLMV_SURFACE         1000         T  .
CKMM         Změna stanovení ceny materiálu    SAPRCKM2_NEU          1000         T  .
CKMM_RUN       Vícestupňové stanovení ceny pro běh SAPRCKMLMV_RUN_MLEVEL_SETTLE  1000         T  .
CKMPCD        Zobrazení dokladu o změně ceny    SAPLCKMD            0020         T  .
CKMPCSEARCH     Doklady o změně ceny pro materiál  SAPRCKMS            1000         T  .
CKMPROTDIS      Zobrazení protokolu         ML_SHOW_PROTOCOL        1000         T  .
CKMPRP        Údržba plánovaných cen        SAPRCKM_PRMT          1000         T  .
CKMPRP2       Údrž.budoucích cen prostř.typu běhu SAPRCKM_PRMT_RUN_TYPE     1000         T  .
CKMPRPN       Údržba ceny             SAPRCKM_PRMT_NEU        0000         T  .
CKMR         Výběr výkazů ledgeru materiálu    RKKBRPTR            1000         T  .
CKMREDWIP      Zobrazení toku hodn.pro sníž. rozpr. REDUCED_WIP_VALUE_FLOW     1000         T  .
CKMREP        Program reparatur pro tabulky LM   SAPRCKM_REPAIR_TABLES     0010         TP  .
CKMS         Doklady ledgeru materiálu pro mater. SAPRCKMS            1000         T  .
CKMSTART       Produktiv.spuštění ledgeru materiálu SAPRCKMJ            1000         T  .
CKMTOPPRICEDIF    Mat.s největším rozdílem zúčt.ceny  INV_TOP_PRICE_DIFF       1000         T  .
CKMTOPSTOCKVAL    Materiály s největší hodnotou zásob INV_TOP_STOCK_VALUES      1000         T  .
CKMVAPP       Převzetí dat oceň.plánu výroby    CO_ML_VAPP           1000         T  .
CKMVFM        Monitor toku hodnot         ML_VALUE_FLOW_MONITOR     1000         T  .
CKMVFM_DEL      Výmaz extraktu            ML_DELETE_CKMVFM_EXTRACT    1000         T  .
CKM_CURRENCIES_LIST Typy měny a ocenění v LM, FI, CO   SAPRCKM_CURRENCIES_CHECK    1000         T  .
CKNR         Údržba číselného intervalu: KALK   SAPMSNUM            0100         T  .
CKR1         Reorganizace kalkulace výrobku    SAPRCKR1            1000         T  .
CKR5         Reorganizace na pozadí        SAPRCKR7            1000         T  .
CKRU00        Založení běhu kalkulace LM      CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    1000         T  .
CKRU01        Běh kalkulace LM, založení profilu  CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    1000         T  .
CKRU02        Běh kalkulace LM, změna profilu   CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKRU03        Běh kalkulace LM, zobrazení profilu CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKRU04        Zobrazení výběru           CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKRU05        Zobrazení běhu kalkulace LM     CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKRU06        Výmaz běhu kalkulace LM       CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKRU07        Závody v bězích kalkulace      CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    1000         T  .
CKRU08        Zobrazení úrovní           CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    0000         T  .
CKSBX        Správa sdíleného bufferu       SAPRCKBK_SB_ADMIN_2      1000         T  .
CKTC         Concurrent Costing - dialog XiPPE  SAPLCKTC00           0100         T  .
CKU1         Aktualizace cen materiálu      SAPRCK23            1000         T  .
CKUC         Vícestupňová jednicová kalkulace   CKEKMULTILEVELCOSTINGSTARTUP  1000         T  .
CKVF         Zobraz.povolení k označení/uvolnění SAPRCKVF            1000         T  .
CKW1         Založení kalkulace výrobní dávky   SAPLCKWB            0101         T  .
CKW3         Zobrazení kalkulace výrobní dávky  SAPLCKWB            0103         T  .
CKW4         Aktivace kalkulace výrobní dávky   SAPLCKWB            0104         T  .
CKWE         Stanovení tvorby hodnot       SAPRCKVK            1000         T  .
CL01         Založení třídy            RMCLCLMO            0100         TP  .
CL02         Správa tříd             RMCLCLMO            0100         T  .
CL03         Zobrazení třídy           RMCLCLMO            0100         TP  .
CL04         Výmaz třídy             RMCLCLMO            0100         TP  .
CL20         Přiřazení objektu ke třídám     SAPMMCLF            0100         TP  .
CL20N        Přiřazení k objektu         SAPLCLFM            1100         T  .
CL21         Zobrazení objektu ve třídách     SAPMMCLF            0100         TP  .
CL22         Přiřazení třídy ke třídám      SAPMMCLF            0110         TP  .
CL22N        Přiřazení třídy nadřazeným třídám  SAPLCLFM            1110         T  .
CL23         Zobrazení třídy ke třídám      SAPMMCLF            0110         TP  .
CL24         Přiřazení objektů jedné třídě    SAPMMCLF            0110         TP  .
CL24N        Přiřazení ke třídě          SAPLCLFM            1110         T  .
CL25         Zobrazení objektů třídy       SAPMMCLF            0110         TP  .
CL26         Hromadné uvolnění přiřazení     RCCLRELE            1000         T  .
CL2A         Status klasifikace          RCCLSTA1            0000         TP  .
CL2B         Druhy tříd              RCCLTYP0            1000         TP  .
CL30         Hledání objektů ve třídách      SAPMMCLS            0100         TP  .
CL30N        Hledání objektu ve třídách      RCCLSC             1000         TP  .
CL31         Hledání objektu v druhu třídy    SAPLCLSD            0500         T  .
CL6A         Seznam tříd             RMCLKLAV            1000         TP  .
CL6AN        Seznam tříd (ALV)          RMCLKLAVN           1000         TP  .
CL6B         Seznam objektů            RMCLOBJV            0000         TP  .
CL6BN        Seznam objektů (ALV)         RMCLOBJVN           1000         TP  .
CL6C         Hierarchický seznam tříd       RMCLHIEV            1000         TP  .
CL6D         Třídy bez předchůdce         RMCLKLOV            1000         TP  .
CL6E         Převzetí normy DIN          RMCLDINU            0100         TP  .
CL6F         Převzetí dat atributů DIN      RMCLDINU            0100         TP  .
CL6G         Založení materiálu s daty atrib.DIN RMCLDINU            0100         TP  .
CL6H         Třídy: Změna/rozčlenění/sloučení   RCCLKUSV            0000         TP  .
CL6K         Výmaz atributu (třída s přiřazen.)  RMCLMDEL            1000         TP  .
CL6M         Výmaz třídy (s přiřazeními)     RMCLKDEL            0000         TP  .
CL6O         Plus-minus zobrazení objektů     SAPMMCLU            0100         TP  .
CL6P         Použití tříd             RMCLKLVW            1000         T  .
CL6Q         Použití tříd             RMCLLIST            1000         T  .
CL6R         Direct Input - třídy         RCCLDI01            1000         T  .
CL6T         Převzetí textu tříd         RMCLTEXT            1000         T  .
CLABAP        Zobrazení knihovny tříd ABAP     SEM5ABAP            1000         TP  .
CLB1         Dávkový vstup - klasifikace     RCCLBI02            1000         T  .
CLB2         Klasifikace přímého vstupu      RCCLBI03            1000         T  .
CLB3         Zobrazení souboru klasifikace    RCCLBISC            1000         T  .
CLBOR        Zobrazení knihovny BOR        SEM5BOR            1000         TP  .
CLD0         Distr.profilů konfigurace pro síťě  RBDSECN1            0000         T  .
CLD1         Distribuce profilu konfig. (mater.) RBDSECNP            0000         T  .
CLD2         Distribuce globálních relací     RBDSEKNO            0000         T  .
CLD3         Distribuce tabulek variant (strukt.) RBDSEVTA            1000         T  .
CLD4         Distribuce tabulek variant (data)  RBDSEVTM            1000         T  .
CLEAR        Spuštění clear.nástroje       COM_CALL_CLEAR         1000         T  .
CLEAR_INT      Spuštění clear.nástr.(inter.)    SAPLCOM_CLEAR_LOCATOR_USE   0100         TP  .
CLEAR_INT2      Očištění dat: Přímo         COM_CLEAR_DIRECT_CALL     0000         TP  .
CLGT         Nastavení tabulek pro hledání    RCLGTGEN            1000         T  .
CLHI         Distribuce hierarchií tříd      RCCLDIHI            1000         T  .
CLHP         Údržba grafické hierarchie      SAPLCLHP            0100         T  .
CLIST        Říz.konfigurace: Seznam komponent  CCCL_TEST           1000         T  .
CLIST_UPD_RESB    Interní kód T pro rezervaci CLIST  SAPLCCCL_GUI          0300         T  .
CLJP         Určení japonského kalendáře     SAPMCLJP            0001         T  .
CLM1         Založení reklamace          SAPLIQS0            0300         TP  .
CLM10        Přehled reklamací          RCLAIM001           1000         TP  .
CLM11        Hierarchie reklamací         RCLAIM002           1000         TP  .
CLM2         Změna reklamace           SAPLIQS0            0300         TP  .
CLM3         Zobrazení reklamace         SAPLIQS0            0300         TP  .
CLMM         Hromadná změna ocenění        SAPLCLMMD           0050         T  .
CLNA         Rozsah názvů tříd / atributů     SAPMCLNA            0100         T  .
CLNK         Číselné intervaly pro údržbu tříd  SAPMSNUM            0100         T  .
CLOCO        Closing Cockpit - provedení     CLOSING_MONITOR        1000         T  .
CLOCOC        Uzavření kokpitu - customizing    CLOSING_MONITOR_CUST      1000         T  .
CLOCOS        Closing Cockpit - Agregované view  CLOSING_MONITOR_SUPER     1000         T  .
CLOCOS_MY      Closing Cockpit - Agregované view  CLOSING_MONITOR_SUPER_MY    1000         T  .
CLOCO_ACE      Closing Cockpit - Accrual Engine   CLOSING_MONITOR_ACE      1000         T  .
CLOCO_MIG      Closing Cockpit - migrace      CLOSING_MONITOR_MIGRA     1000         T  .
CLOI         Rozhraní pro optimalizaci výroby   MENUCLOI            1000         B  .
CLST         Založení statistiky tříd       RCCLSELSTATISTICS       1000         T  .
CLUNDO        Anulace změny (CA-CL)        SAPLCLUNDO           0100         TP  .
CLVL         Údržba proměn.sestav         SAPMMCLK            0099         T  .
CLW1         Přiřazení HierSkupMat-HierSkupMat  SAPMMCLF            0111         T  .
CLW2         Zobrazení HierSkupMat-HierSkupMat  SAPMMCLF            0111         TP  .
CLWA         Založení skupiny materiálu (SHM)   RMCLCLMO            0100         T  .
CLWB         Změna skupiny materiálu (SHM)    RMCLCLMO            0100         T  .
CLWC         Zobrazení skupiny materiálu (SHM)  RMCLCLMO            0100         TP  .
CLWD         Výmaz skupiny materiálu (SHM)    RMCLCLMO            0100         T  .
CLWE         Založení profilu atributu (SHM)   RMCLCLMO            0100         T  .
CLWF         Změna profilu atributu (SHM)     RMCLCLMO            0100         T  .
CLWG         Zobrazení profilu atributu (SHM)   RMCLCLMO            0100         TP  .
CLWH         Výmaz profilu atributu (SHM)     RMCLCLMO            0100         T  .
CLWJ         Změna souhrnného artiklu (SHM)    RMCLCLMO            0100         T  .
CLWK         Zobrazení souhrnného artiklu (SHM)  RMCLCLMO            0100         T  .
CLWL         Výmaz souhrnného artiklu (SHM)    RMCLCLMO            0100         T  .
CLWM         Založení hierarchie sk.mater.(SHM)  RMCLCLMO            0100         T  .
CLWN         Změna hierarchie sk.mater. (SHM)   RMCLCLMO            0100         T  .
CLWO         Zobrazení hierarchie sk.mater. (SHM) RMCLCLMO            0100         T  .
CLWP         Výmaz hierarchie sk.mater.(SHM)   RMCLCLMO            0100         T  .
CM02         Plánování kapacit:Pracoviště-zakázky SAPMC65A            0001         T  .
CM03         Plánování kapacit: Pracoviště-zásoba SAPMC65A            0001         T  .
CM04         Plánování kapacit: Pracoviště-zbytek SAPMC65A            0001         T  .
CM05         Plán.kapacit: Pracoviště-přetížení  SAPMC65A            0001         T  .
CM07         Plánování kapacit: Variabilní vstup SAPMC65A            0001         T  .
CM0X         Plánování kapacit          SAPMC65A            0001         TP  .
CM10         Vyrovnání kapacit          SAPMC65B            0050         TP  .
CM11         Údržba řízení běhu          SAPMC65C            0500         TP  .
CM40         Vyrovnání kapacit v dávce      RCCYMAB1            1000         TP  .
CM41         Vyhodnocení vyrovnání v dávce    RCCYMAB3            1000         TP  .
CM99         Vytvoření zákl.zatížení kapacit   RCCYLOAD            1000         TP  .
CMAC_FEE_CALC    Report pro výpočet poplatků     RCMAC_FEE_CALC         1000         T  .
CMAP0        Sémant.mapování schopné konfigurace SAPMCMAPMAINT         1000         T  .
CMCH         Kontrola celkového profilu      RCCYOVRC            1000         TP  .
CMCMT        Údržba pro řízení škody       ICL_CMC_MT           0100         T  .
CMD1         Založení zprávy - přímé pořízení   SAPMV13B            0100         T  .
CMD2         Změna zprávy - přímé pořízení    SAPMV13B            0100         T  .
CMD3         Zobrazení zprávy - přímé pořízení  SAPMV13B            0100         T  .
CMFN         Údržba čís.interv.: CMF_PROTOK (SAP) SAPMSNUM            0100         T  .
CMIG         Nástroj migrace iPPE         RCMIG_BOM           0000         T  .
CMMAP01       Vytvoření hier.plánování z kmen.dat SAPLCM_MAP_MD         1001         T  .
CMNK         Údržba čís.intervalu: COMPNUM    SAPMSNUM            0100         T  .
CMOD         Rozšíření              SAPMSMOD            1010         TP  .
CMP2         Rozvrhování práce: View projektu   SAPLMP01            0050         T  .
CMP3         Rozvrhování práce: View pracoviště  SAPLMP01            0060         T  .
CMP9         Rozvrhování práce: Vyhodnocení    SAPLMP01            0010         TP  .
CMPC2        TabPodm: Založení (nalezení kampaně) SAPMV12A            0100         T  .
CMPC3        TabPodm: Změna (nalezení kampaně)  SAPMV12A            0100         T  .
CMPC4        TabPodm: Zobrazení (nalez.kampaně)  SAPMV12A            0100         T  .
CMPERS_CALL     Zpracování uživatelských nastavení  SAPLK_CMPERS          2000         T  .
CMPERS_MAINTAIN_SGL Jednotlivá údržba pers.dat      SAPLK_CMPERS          3000         T  .
CMPERS_MM      Personalizace: Hromadná údržba    K_CMPERS_MAINTAIN_MULTI    1000         T  .
CMPERS_TEST     Testování uživatelských nastavení  SAPLK_CMPERS          2000         T  .
CMPP         Rozvržení práce na úrovni pracovníků MENUCMPP            1000         B  .
CMPRO        Management kategor.: Údržba projektu SAPMWCM03           0010         T  .
CMP_CUST       IMG: Nalezení kampaně        CMP_CUST            1000         T  .
CMP_PROCESSING    Zpracování reklamace         SAPLVCMP            0100         T  .
CMS1         Založ. sady (PPS)          SAPMGSBM            0880         TP  .
CMS2         Změna sady              SAPMGSBM            0881         TP  .
CMS3         Zobrazení sady            SAPMGSBM            0881         TP  .
CMS4         Výmaz sady              SAPMGSBM            0881         TP  .
CMS_AST_01      Založení hodnoty majetku       RCMS_START           1000         T  .
CMS_AST_02      Změna hodnoty majetku        RCMS_START           1000         T  .
CMS_AST_03      Zobrazení hodnoty majetku      RCMS_START           1000         T  .
CMS_CAG_01      Založení dohody o záruce       RCMS_START           1000         T  .
CMS_CAG_02      Změna dohody o záruce        RCMS_START           1000         T  .
CMS_CAG_03      Zobrazení dohody o záruce      RCMS_START           1000         T  .
CMS_CUS_BDT_001   CMS-řízení: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_002   CMS-řízení: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_003   CMS-řízení: Views          BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_004   CMS-řízení: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_005   CMS-řízení: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_006   CMS-řízení: Sledy obrazovek     BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_007   CMS-řízení: Události         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_008   CMS-řízení: GUI standardní funkce  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_009   CMS-řízení: GUI - doplňkové funkce  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_011   Řízení CMS: Přiř.pole dynp.-"poe DB BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_012   CMS-řízení: Kritéria skupiny polí  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_013   CMS-řízení: Role OP         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_014   CMS-řízení: Seskupení rolí OP    BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_015   Řízení CMS: Aplikační operace    BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_016   Řízení CMS: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_017   Řízení CMS: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_018   Řízení CMS: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_019   Řízení CMS: Činnost FM (Ctrl)    BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_020   Řízení CMS: Nápověda vyhledávání   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_021   Řízení CMS: Přiřaz.pole DI-"pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_022   Řízení CMS: Struktura přehl.použití BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_023   CMS daň: Datové sady         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_100   CMS-Cust: Činnost modifikace pole  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_101   CMS-Cust: Modifik.pole - role OP   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_102   CMS-Cust: Druhy oprávnění      BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_103   CMS-Cust: Skupiny polí pro oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_104   CMS-Cust: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_105   CMS-Cust: Modifik.pole - ext.aplik. BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_106   CMS-Cust: Poznámky k rolím      BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_BDT_107   CMS-Cust: Přehled použití      BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_001  CMS-RE řízení: Aplikace       BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_002  CMS-RE řízení: Skupiny polí     BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_003  CMS-RE řízení: Views         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_004  CMS-RE řízení: Úseky         BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_012  CMS-RE řízení: Kritéria modif.pole  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_013  CMS-RE řízení: Role OP        BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_014  CMS-RE řízení: Seskupení rolí OP   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_015  CMS-RE řízení: Aplikační transakce  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_016  CMS-RE řízení: Tabulky        BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_017  CMS-RE řízení: Externí aplikace   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_018  CMS-RE řízení: Činnosti       BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_019  CMS-RE řízení: Činnost funkč.modulu BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_020  CMS-RE řízení: Nápověda vyhledávání BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_022  CMS-RE řízení: Přehled použití    BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_100  CMS-RE Cust: Modifik.pole - činnost BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_101  CMS-RE Cust: Role OP - modif.pole  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_102  CMS-RE Cust: Druhy oprávnění     BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_103  CMS-RE Cust: Modif.pole - oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_104  CMS-RE Cust: Konfigurace dynpra   BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_105  CMS-RE Cust: Modif.pole - ext.aplik. BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_CUS_RE_BDT_106  CMS-RE Cust: Poznámky k pravidlům  BUSVIEWS            1000         T  .
CMS_RE_DISPLAY    Zobrazení nemovitosti        RCMS_RE_START_DIALOG      1000         T  .
CMV1         Založení proměnné          SAPMGSGM            0800         TP  .
CMV2         Změna proměnné            SAPMGSGM            0801         TP  .
CMV3         Zobrazení proměnné          SAPMGSGM            0801         TP  .
CMV4         Výmaz proměnné            SAPMGSGM            0801         TP  .
CMWO         Configuration Management Workbench  CM_WORKBENCH          1000         T  .
CMWODISP       CM Workbench - transakce zobrazení  CM_WORKBENCH          1001         T  .
CMX05        XSteps: Monitor BADI         RCMXXSTEST01          0000         T  .
CMXSV        Standard-XStep-Repository      RCMXXSRSELECT         1000         T  .
CM_CUST       IMG Retail              CAT_MAN_CUST          1000         T  .
CM_TEST_0      Testy controls (interní)       KW_CONTROLS_TEST        1000         T  .
CM_TEST_1      Test pro test Single IO       SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO     0100         T  .
CM_TEST_2      Testovací program mostu dokumentů KW DOCUMENT_BRIDGE_TEST      1000         T  .
CM_TEST_3      Demoprogram pro Composite Control  SDEMO_KWUIC_MULTI       0100         T  .
CM_TEST_4      Test pro test Single IO       SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO     0100         T  .
CN01         Založení standardní sítě       SAPLCPDI            2000         TP  .
CN02         Změna standardní sítě        SAPLCPDI            2000         TP  .
CN03         Zobrazení standardní sítě      SAPLCPDI            2000         TP  .
CN04         Zpracování textového katalogu PS   SAPLCNTX            1000         TP  .
CN05         Zobrazení textového katalogu PS   SAPLCNTX            1000         TP  .
CN06         MPX-Download: Standardní síť     SAPMCNMP            1000         TP  .
CN07         MPX Upload: Standardní síť      SAPMCNMP            5000         TP  .
CN08         Přiřazení materiál -" std.síť    SAPMCNSM            3000         TP  .
CN09         Přiřazení materiál -" std.síť    SAPMCNSM            3000         TP  .
CN11         Založení standardního milníku    SAPMCNSM            1000         TP  .
CN12         Změna standardního milníku      SAPMCNSM            1000         TP  .
CN13         Zobrazení standardního milníku    SAPMCNSM            1000         TP  .
CN19         Zobrazení operace (z SSD)      RCN_CV02N_CALLS_PB       1000         TP  .
CN20         Zobr.síť.diagr./vstup zákl.dat oper. SAPLCOKO            2005         TP  .
CN21         Založení síťového diagramu      SAPLCOKO            2000         TP  .
CN22         Změna síťového diagramu       SAPLCOKO            2000         TP  .
CN23         Zobrazení síťového diagramu     SAPLCOKO            2000         TP  .
CN24         Rozvrhování celkové sítě       SAPLCOKO            3000         TP  .
CN24N        Rozvrhování celkové sítě       SAPLCOKO            3050         TP  .
CN25         Zpětné hlášení v síťovém diagramu  SAPLCORU            2000         TP  .
CN26         Zobr.mat.komp./vstup: síť,oper.,pol. SAPLCOKO            2006         TP  .
CN26N        Zobrazení mater.komponenty (ze SSD) RCN_CV02N_CALLS_PB       1000         TP  .
CN27         Souhrnné zpětné hlášení       SAPLCORU            2350         TP  .
CN28         Zobrazení zp.hlášení v síť.diagramu SAPLCORU            2000         TP  .
CN29         Storno zpět.hlášení v síť.diagramu  SAPLCORU            2000         TP  .
CN2X         Zpětné hlášení v síťovém diagramu  SAPLCORU            2050         TP  .
CN30         Dodat.zpracování chybových zázn.SPD RMAFRU01            1000         TP  .
CN33         Rozhraní PDM-PS           SAPLCN10            1000         TP  .
CN38         Údržba flexibilních refer.míst    SAPLCN10            0300         T  .
CN40         Přehled projektu           RCNST000            1000         TP  .
CN41         Přehled struktury          RCNST000            1000         TP  .
CN41N        Přehled struktury projektu      RPSINFO            1000         TP  .
CN42         Přehled: Definice projektu      RCNPD000            1000         TP  .
CN42N        Přehled: Definice projektu      RPSISPD000           1000         TP  .
CN43         Přehled: Prvky SPP          RCNPE000            1000         TP  .
CN43N        Přehled: Prvky SPP          RPSISPE000           1000         T  .
CN44         Přehled: Plánované zakázky      RCNPA000            1000         TP  .
CN44N        Přehled: Plánované zakázky      RPSISPA000           1000         TP  .
CN45         Přehled: Zakázky           RCNAF000            1000         TP  .
CN45N        Přehled: Zakázky           RPSISAF000           1000         TP  .
CN46         Přehled: Síťové diagramy       RCNNP000            1000         TP  .
CN46N        Přehled: Síťové diagramy       RPSISNP000           1000         TP  .
CN47         Přehled: Operace/prvky        RCNVG000            1000         TP  .
CN47N        Přehled: Operace/prvky        RPSISVG000           1000         TP  .
CN48         Přehled: Zpětná hlášení       RCNRM000            1000         TP  .
CN48N        Přehled: Zpětná hlášení       RPSISRM000           1000         TP  .
CN49         Přehled: Návaznosti operací     RCNAB000            1000         TP  .
CN49N        Přehled: Návaznosti operací     RPSISAB000           1000         TP  .
CN50         Přehled: Potřeby kapacit       RCNKB000            1000         TP  .
CN50N        Přehled: Potřeby kapacit       RPSISKB000           1000         TP  .
CN51         Přehled: Pomoc.výrobní prostředky  RCNFH000            1000         TP  .
CN51N        Přehled: Pomoc.výrobní prostředky  RPSISFH000           1000         TP  .
CN52         Přehled: Komponenty         RCNMR000            1000         TP  .
CN52N        Přehled: Komponenty         RPSISMR000           1000         TP  .
CN53         Přehled: Milníky           RCNMS000            1000         TP  .
CN53N        Přehled: Milníky           RPSISMS000           1000         TP  .
CN54N        Přehled: Odbytový doklad       RPSISVB000           1000         TP  .
CN55N        Přehled: Položky odbytového dokladu RPSISVP000           1000         TP  .
CN60         Změnové doklady pro projekty/sítě  RCNCHANGEDOC          1000         TP  .
CN61         Standardní síť            SAPLCPBL            2010         TP  .
CN65         Změnové doklady zakázky / síť.diagr. SAPMCODC            0000         T  .
CN70         Přehled: Varianty dávky       RCNAUTO0            1000         TP  .
CN71         Založení verzí projektu       RCNST000            1000         TP  .
CN72         Založení verze projektu       RCNSAVVS            1000         TP  .
CN80         Archivace struktur projektu     SAPMCAPS            1000         TP  .
CN85         PS: Výmaz operativních struktur   PSDELET1            1000         TP  .
CN98         Výmaz standardních sítí       RPSREDE2            1000         TP  .
CNB1         Požadavky na objednávku pro projekt RM06BKPS            1000         TP  .
CNB2         Objednávky pro projekt        RM06EKPS            1000         TP  .
CNC4         Kontroly konzistence strukt.projektu RCNCC300            0000         T  .
CNC5         Kontroly konzistence zakáz.odb/proj. RCNCC200            0000         T  .
CNE1         Pokrok projektu (indiv.zpracování)  SAPLKAZB            1000         TP  .
CNE2         Pokrok projektu (hromad.zpracování) SAPLKAZB            1000         TP  .
CNE5         Analýza pokroku           RCNST000            1000         TP  .
CNG9         Síť/hier: Vyvolání cvičné grafiky  OCNETOPT            0200         T  .
CNL1         Založení informace o dodávce     SAPLCNSH            5000         TP  .
CNL2         Změna informace o dodávce      SAPLCNSH            5000         TP  .
CNL3         Zobrazení informace o dodávce    SAPLCNSH            5000         TP  .
CNMASS        Hromadné změny systému říz.projektů RCNMASSCHANGE         1000         TP  .
CNMASSPROT      Zobr.protokolu hrom.změny SystŘízPr. RCNMASSCHANGEPROT       1000         TP  .
CNMM         Projektově orientované pořízení   SAPLCNMM            0010         TP  .
CNMT         Milníková analýza trendu       RCNMT000            1000         TP  .
CNN0         Čís.interval standard.sítě      SAPMSNUM            0100         T  .
CNN1         Údržba č.intervalu: ROUTING_0    SAPMSNUM            0100         T  .
CNPAR        Přehled partnerů           RPARSHOW            1000         TP  .
CNPAWB        Workbench analýzy pokroku      EARNEDVALUESHOW        1000         TP  .
CNPRG        Pokrok síť.diagramu         CNETWPROG           1000         T  .
CNS0         Založení dodávky z projektu     SAPLCNSH            1000         TP  .
CNS40        Přehled projektu           RCNST000            1000         TP  .
CNS41        Přehled struktury          RCNST000            1000         TP  .
CNS42        Přehled: Definice projektu      RCNPD000            1000         TP  .
CNS43        Přehled: Prvky SPP          RCNPE000            1000         TP  .
CNS44        Přehled: Plánované zakázky      RCNPA000            1000         TP  .
CNS45        Přehled: Zakázky           RCNAF000            1000         TP  .
CNS46        Přehled: Síťové diagramy       RCNNP000            1000         TP  .
CNS47        Přehled: Operace/prvky        RCNVG000            1000         TP  .
CNS48        Přehled: Zpětná hlášení       RCNRM000            1000         TP  .
CNS49        Přehled: Návaznosti operací     RCNAB000            1000         TP  .
CNS50        Přehled: Potřeby kapacit       RCNKB000            1000         TP  .
CNS51        Přehled: Pomoc.výrobní prostředky  RCNFH000            1000         TP  .
CNS52        Přehled: Komponenty         RCNMR000            1000         TP  .
CNS53        Přehled: Milníky           RCNMS000            1000         TP  .
CNS54        Přehled: Odbytový doklad       RCNVB000            1000         TP  .
CNS55        Přehled: Položky odbytového dokladu RCNVP000            1000         TP  .
CNS60        Změnové doklady pro projekty/sítě  RCNCHANGEDOC          1000         TP  .
CNS71        Založení verzí projektu       RCNST000            1000         TP  .
CNSE5        Analýza pokroku           RCNST000            1000         TP  .
CNS_CP_DELETE    Výmaz ukazatelů změny        CNS_CP_DELETE         1000         T  .
CNS_CP_MONITOR    Zobrazení ukazatele změn       CNS_CP_MONITOR         1000         T  .
CNVL         Variabilní přehledy         SAPM0CNL            0100         T  .
CNV_00001_REG_USER  Register user for conversion     CNV_00001_REGISTER_USERS    1000         T  .
CNV_00001_USERLOCK  Lock/unlock user           CNV_LOCK            1000         T  .
CNV_00001_USERUNLOCK Unlock user             CNV_UNLOCK           1000         T  .
CNV_10000_FILL_FLDS Extension of CNVFIELDS        CNV_10000_CNVFIELDS_ENRICH   1000         T  .
CNV_10000_FILL_OBJ  Fill Table CNV_OBJECTS        CNV_10000_OBJECTS_FILL     1000         T  .
CNV_10000_PACK_CHK  Check org. unit derivation      CNV_10000_PACKAGE_CHECK    1000         T  .
CNV_10000_SELECTION Selection of organizational units  CNV_10000_SELECTION      1000         T  .
CNV_10100_01     Convert sets             RGSOLD2N            1000         T  .
CNV_10100_02     Convert sets             RGSOLDDL            1000         T  .
CNV_10100_03     Convert sets             RGX_SETS_TO_40         1000         T  .
CNV_10100_04     Display sets             CNV_10100_SHOW_SETS      1000         T  .
CNV_10400_ADD_AUSP  Include characteristics in conversn. CNV_10400_ADD_MERKDO      1000         T  .
CNV_10400_MERKDO   Assign characteristic "-" domain   CNV_10400_MERKDO        0100         T  .
CNV_10992_MAINTAIN  Maintenance of text object table   CNV_10992_MAINTAIN_TEXTOBJECTS 1000         T  .
CNV_10994_MAINTAIN  Convert change documents       CNV_10994_MAINTAIN_CDOCOBJECTS 1000         T  .
CNV_11000_UPLOAD   Upload mapping table         CNV_11000_RENAME_UPLOAD    1000         T  .
CNV_20200_BUKRSN0  Maintain assignment for asset CoCd  CNV_20200_V_MERGE_BUKRSN    0100         T  .
CNV_20200_BUKRSN1  Display assignment for asset CoCd  CNV_20200_V_MERGE_BUKRSN    0110         T  .
CNV_20200_HBKID_0  Maintain assignm. for house bank IDs CNV_20200_V_RENAME_HBKID    0100         T  .
CNV_20200_HBKID_1  Display assignm. for house bank IDs CNV_20200_V_RENAME_HBKID    0110         T  .
CNV_20200_MERGE0   Maintain assignm. for company codes CNV_20200_V_MERGE_BUKRS    0100         T  .
CNV_20200_MERGE1   Display assignment for company codes CNV_20200_V_MERGE_BUKRS    0110         T  .
CNV_20201_NROBJ   Maint. of no. range conversion rules CNV_20201_V_RENAME_BELNR    0100         T  .
CNV_20230_MERGE0   Maintain assignment for companies  CNV_20230_V_MERGE_RCOMP    0100         T  .
CNV_20230_MERGE1   Display assignment for companies   CNV_20230_V_MERGE_RCOMP    0110         T  .
CNV_20240_MERGE0   Maintain assignment for FM areas   CNV_20240_V_MERGE_FIKRS    0100         T  .
CNV_20240_MERGE1   Display assignment for FM areas   CNV_20240_V_MERGE_FIKRS    0110         T  .
CNV_20290_ANALYZE  CoCd merge pre-analysis       CNV_20290_SUBMIT        1000         T  .
CNV_20290_RESULT   Results of BUKRS MERGE analysis   CNV_20290_RESULT        1000         T  .
CNV_20290_SIZE    Performance analysis         CNV_20290_SIZE_MAIN      0100         T  .
CNV_20310_LOAD    Load CCtr mapping from Excel file  CNV_20310_LOAD         1000         T  .
CNV_20310_RENAME   Maintain cost center renaming    CNV_20310_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20320_RENAME   Maintain activity type renaming   CNV_20320_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20325_RENAME   Mainain rename of stat. key figures CNV_20325_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20335_RENAME   Maintain BP number renaming     CNV_20335_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20340_RENAME   Rename cycles            CNV_20340_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20345_RENAME   Maintain profit center renaming   CNV_20345_HELP_CNVRENAME    1000         T  .
CNV_20380_COBK    Check COBK - external doc. numbers  CNV_20380_CHECK_NRIV_COBK   1000         T  .
CNV_20380_NRIV    Check CO doc. numbers for overlaps  CNV_20380_CHECK_NRIV      1000         T  .
CNV_20400_DEL_PACK  Delete not required packages     CNV_20400_DEL_PACK       1000         T  .
CNV_20400_DEL_PRIO  Delete in case of double prio indic. CNV_20400_DELETE_PRIO     1000         T  .
CNV_20400_FIELDREF  Add to table CNVFIELDREF       CNV_10000_FIELDREF_MAINTAIN  1000         T  .
CNV_20400_LOAD    Load NRIV to auxiliary table     CNV_20400_PROG_LOAD_NRIV    1000         T  .
CNV_20400_PRIO    Set priority indicator        CNV_20400_PRIO         1000         T  .
CNV_20400_REF    Maintain ref. fields for org. units CNV_20400_REF         1000         T  .
CNV_20400_RELOAD   Update NRIV             CNV_20400_PROG_RELOAD_NRIV   1000         T  .
CNV_20400_SUMUP   Set sumup indicator         CNV_20400_SUMUP        1000         T  .
CNV_AKTP       Activate Conversion Package     CNV_00001_PAKET_AKTIVIEREN   1000         T  .
CNV_CLUSTER     Create CNVCLU data temp. storage   CNV_00001_I_CLUSTER_CREATE   1000         T  .
CNV_COPY       Copy Conversion Package       CNV_I_PAKET_KOPIEREN      1000         T  .
CNV_CUSA       Save User-Defined Tables       CNV_00001_KUNDEN_SICHERN    1000         T  .
CNV_CUSU       Find User-Defined Tables       CNV_00001_KUNDEN_SUCHEN    1000         T  .
CNV_DELETE      Delete a Conversion Package     CNV_00001_PAKET_LOESCHEN    1000         T  .
CNV_DOCUMENT     Number range objects old - new    CNV_20201_READ_TRACK      1000         T  .
CNV_GENER      Generate the Conversion Programs   CNV_00001_I_CREATE_PROGRAMS  1000         T  .
CNV_GENERI      Generate Conversion Program     CNV_00001_I_CREATE_PROGRAMS  1000         T  .
CNV_GL_JOBS     Schedule Special LEDGER jobs     CNV_10500_JOBS_CREATE     1000         T  .
CNV_GL_START     Special Ledger analysis       CNV_10500_GL_OBJEKTE_SUCHEN  1000         T  .
CNV_IMG       Start IMG Conversion         CNV_00001_IMG_START      1000         T  .
CNV_IMG_CREATE    Create an IMG            CNV_00001_IMG_CREATE      1000         T  .
CNV_IMG_TEST     Testing the IMG for a package    CNV_00001_IMG_TEST       1000         T  .
CNV_JOBS       Conversion Job Scheduling      CNV_00001_I_JOBS_CREATE    1000         T  .
CNV_LOAD       Loading Conversion Package from 000 CNV_00001_PAKET_LADEN     1000         T  .
CNV_MACO       Reorganization of Matchcodes     SAPMACO            1000         T  .
CNV_MATA       Maintaining mapping tables      CNV_MAPPING_TABLES       1000         T  .
CNV_MC_CHECK     Conversion: Checking Matchcodes   CNV_00001_A_MATCHCODE_TABLES  1000         T  .
CNV_MENU       Internal CONVERSION Menu       MENUCNV_MENU          1000         B  .
CNV_MERGE_BUKRS   Maintain CoCode merge old - new   CNV_20200_MERGE_BUKRS     1000         T  .
CNV_MERGE_BUKRSN   Maintain asset company code old-new CNV_20200_MERGE_BUKRSN     1000         T  .
CNV_MERGE_FIKRS   Maintain/display FM area merge    CNV_20240_MERGE_FIKRS     1000         T  .
CNV_MERGE_RCOMP   Maintain/display company merge    CNV_20230_MERGE_RCOMP     1000         T  .
CNV_MONITOR_SELECT  CS Proced. Monitor -"TA:CNV_MONITOR SAPMCNVMONITOR         1000         T  .
CNV_NOTE_SHOW    Display notes            SAPLCNV_00001_HELP       0100         T  .
CNV_OBZUL      Determine General LEDGER Data    CNV_10500_GL_OBJEKTE_SUCHEN  1000         T  .
CNV_PROG_START    Program start in background     CNV_00001_I_PROGRAMS_START   1000         T  .
CNV_PROT       Display log             CNV_00001_PROTOCOL_DISPLAY   1000         T  .
CNV_RENAME_ANLN1   Maintain assets           CNV_20220_V_RENAME_ANLN1    0100         T  .
CNV_RENAME_CHECK   Check Table CNVRENAME        CNV_11000_A_RENAME_CHECK    1000         T  .
CNV_RENAME_HBKID   Maintain house bank ID old - new   CNV_20200_RENAME_HBKID     1000         T  .
CNV_RESET      Reset all table buffers       CNV_00001_I_BUFFERS_RESET   1000         T  .
CNV_START      Conversion start           CNV_00001_I_JOBS_START     1000         T  .
CNV_TRANS      Transporting Table Contents     CNV_00001_TAB_INHALT_TRANS   1000         T  .
CNW1         WWW: Zpětné hlášení         SAPMCNW1            2000         TP  .
CNW4         Dokumenty k projektu         SAPLCNSE_APPS         0100         TP  .
CO01         Založení výrobní zakázky       SAPLCOKO1           0100         TP  .
CO01S        Založení simulační zakázky      SAPLCOKO1           0300         TP  .
CO02         Změna výrobní zakázky        SAPLCOKO1           0110         TP  .
CO02S        Změna simulační zakázky       SAPLCOKO1           0310         TP  .
CO03         Zobrazení výrobní zakázky      SAPLCOKO1           0110         TP  .
CO03S        Zobrazení simulační zakázky     SAPLCOKO1           0310         TP  .
CO04         Tisk výrobních zakázek        SAPLCODR            0300         TP  .
CO05         Hromadné uvolnění výrobních zakázek SAPLCOKO1           0400         TP  .
CO06         Zpracování zbytku          SAPLATP4            0160         T  .
CO07         Založení zakázky bez materiálu    SAPLCOKO1           0210         TP  .
CO08         Výrobní zakázka se zak.odběratele  SAPLCOKO1           0220         TP  .
CO09         Přehled disponibility        SAPLATP4            0160         TP  .
CO0DS        Výmaz simulační zakázky       DEL_SIM_ORD          1000         T  .
CO10         Výrobní zakázka s projektem     SAPLCOKO1           0240         TP  .
CO11         Pořízení zpět.hlášení mzd.lístku   SAPLCORU            0100         T  .
CO11N        Jednoobraz.pořízení zpět.hlášení   SAPLCORU_S           0100         T  .
CO12         Hromadné zadávání zp.hlášení     CORUCOLCONF1          1000         T  .
CO13         Stornování zp.hlášení výr.zakázky  SAPLCORU            0100         T  .
CO14         Zobrazení zpět.hlášení výr.zakázky  SAPLCORU            0100         T  .
CO15         Pořízení zpět.hlášení k zakázce   SAPLCORU            0400         T  .
CO16         Zp.hláš: Dod.zpracování chyb.záznamů RMAFRU01            1000         T  .
CO16N        Dodatečné zpracování zpět.hlášení  RMAFRU03            1000         T  .
CO17         Zadávání zpět.hlášení s referencí  SAPLCORU            0600         T  .
CO19         Pořízení časové události       SAPLCORU            0500         T  .
CO1F         Zadávání zpět.hlášení výr.zakázky  SAPLCORU            0700         T  .
CO1L         Zpětné hlášení: Seznam označení   CORUPRELIST          1000         T  .
CO1P         Označené procesy zpět.hlášení    CORUPROZ            1000         T  .
CO1V         Zp.hláš.: Rychlé pořízení mzd.lístků CORUPRECONF1          1000         T  .
CO20         Zakázky dle čísel zakázek      PPCOFA00            1000         TP  .
CO21         Zakázky k materiálu         PPCOFA10            1000         TP  .
CO22         Zakázky k disponentům        PPCOFA20            1000         TP  .
CO23         Zakázky pro výrobního dispečera   PPCOFA30            1000         TP  .
CO24         Infosystém chyb.dílů         PPCMP000            1000         T  .
CO26         Zakázkový informační systém     PPIOA000            1000         TP  .
CO27         Seznam mater.k odběru        PPIOM000            1000         TP  .
CO28         Výběr jednotl.seznamů objektů    SAPLCOIS            0300         TP  .
CO30         Standardní body události       MENUCO30            1000         B  .
CO31         Založení stand.bodu události     SAPMCNSM            2000         T  .
CO32         Změna standardního bodu události   SAPMCNSM            2000         T  .
CO33         Zobrazení standardního bodu události SAPMCNSM            2000         T  .
CO40         Konverze plán.zakázky        SAPLCOKO1           0150         TP  .
CO41         Hromadná konverze plán.zakázek    SAPLCOUP            0100         TP  .
CO42         Přirážky, SKUT: VýrZakáz  JednZpr SAPLKAZB            1000         T  .
CO43         Přirážky, SKUT.: VýrZakáz  HromZpr SAPLKAZB            1000         T  .
CO44         Hromadné zpracování zakázek     PPSFCACT            1000         T  .
CO46         Výkaz sledování zakázky       PP_ORDER_PROGRESS       1000         T  .
CO47         Porovnání změn            SAPLCOOCD           0100         T  .
CO51         Odeslání procesních hlášení     RCOCB003            1000         T  .
CO52         Vyhodnocení proces.dat        SAPLCOCR            0100         TP  .
CO53         Monitor říď.receptury        SAPLCO52            0110         TP  .
CO54         Monitor hlášení           SAPLCO51            0100         TP  .
CO55         Zpracování zásoby práce výr.příkazů RCOPOC_CO55          1000         T  .
CO56         Zobrazení výrobního příkazu     SAPLCOP0            0110         TP  .
CO57         Manuální založení hlášení      SAPLCOC5I           0100         TP  .
CO58         Zpracování výrobního příkazu     SAPLCOP0            0110         TP  .
CO59         Výmaz výrobního příkazu       SAPLCOP0            0410         TP  .
CO60         Hledání výrobního příkazu      RCOPOC_WKLT          1000         T  .
CO60_VM       Údržba var.ALV-zás.práce výr.příkazů RCOPOC_WKLT_VARIANT_MAINTAIN  1000         T  .
CO62         Výmaz procesních hlášení       RCOCB009            1000         TP  .
CO63         Vyhodnocení protokolů výmazu     RCOCB010            1000         TP  .
CO64         Uzavření zásoby práce výr.příkazů  RCOPOC_CO64          1000         T  .
CO67         Kontrola zásoby práce výr.příkazů  RCOPOC_CO65          1000         T  .
CO68         MiniApp PI-Sheet Mon -" List     RMAPIS_MON_WL         1000         T  .
CO69         Automatické založení hlášení     RCOCB014            1000         T  .
CO78         Archivace zakázek          SAPLCOA0            1000         T  .
CO80         Údržba čís.intervalu: AUF_RUECK   SAPMSNUM            0100         T  .
CO81         Přiřaz.čísel pro zakázku/prac.postup SAPMSNUM            0100         T  .
CO82         Číselné intervaly zakázky      SAPMSNUM            0100         T  .
CO83         Údržba číselného intervalu: RESB   SAPMSNUM            0100         T  .
CO88         Skut.zúčtování: Výr./proces.zakázky SAPLKO71            1000         T  .
CO8A         Předb.zúčt.souběž.výr., dod.práce  SAPLKO71            1000         T  .
CO8B         Předb.zúčt.souběž.výr., dod.práce  SAPLKO71            1000         T  .
CO99         Nastavení statusu 'Uzavřeno'     SAPLKO99            1000         T  .
COA3         PP: Archivace zakázek - retriev.   PPARCHR1            1000         T  .
COA4         PP: Archivace zakázky - správa    PPARCHR1            0000         T  .
COA7         Procesní zakázka: Retriev.archivace PRARCHR1            1000         TP  .
COAA         Simulace protokolu zakázky      PPPIBTAA            1000         TP  .
COAC         Procesní zakázka: Archivace databáze SAPLCOAC            1000         TP  .
COAL         Čtení protokolu zakázky z archivu  PPPIARLI            1000         TP  .
COAT         COAT                 RCOAT001            1000         T  .
COATE        COAT: Extrakt            RCOAT001            1000         T  .
COATR        COAT: Repository           RCOAT001            1000         T  .
COA_TEST       Cost_object_analyzer         SAPRCK_COA           1000         T  .
COB1         Založení strategie vyhl.šarží výroby SAPMV13H            0100         T  .
COB2         Změna strategie vyhled.šarží výroby SAPMV13H            0100         T  .
COB3         Zobraz.strategie vyhled.šarží výroby SAPMV13H            0100         T  .
COCB         Koordinace procesu          MENUCOCB            1000         B  .
COCM         Změnová služba - původce       CO_OCM_OBJECT_LISTH      1000         T  .
COCM1        Změnová služba - pořízení      CO_OCM_ORDER_LIST       1000         T  .
COCM2        Změnová služba - příprava mat.k odb. COOCMPICK           1000         T  .
COCUSDIS       Zobrazení nastavení customizingu   CO_CUS_DISPLAY         1000         T  .
CODC         Změnové doklady síť.diagramu     SAPMCODC            2000         T  .
CODE_SCANNER     Scannt-kód reportu, sk.funkcí, třídy AFX_CODE_SCANNER        1000         T  .
COEBR        Protokol šarže            SAPLVBP_TREE          0100         T  .
COFC         Dodat.zpracování chyb skut.nákladů  CORUCOFC            1000         T  .
COFI         Vytvoření příkazového souboru    SAPLS2EM            0020         T  .
COGI         Dod.zpracování chybných pohybů mat. CORUAFFW            1000         T  .
COHV         Hromadné zpracování výrob.zakázek  PPIO_ENTRY           1000         T  .
COHVOMPRINT     Tisk výrobních zakázek        PPIO_ENTRY           1000         T  .
COHVOMRELEASE    Uvolnění výrobních zakázek      PPIO_ENTRY           1000         T  .
COHVPI        Hromadné zpracování proc.zakázek   PPIO_ENTRY           1000         T  .
COIB         As-Built pro sériové materiály    SAPLCOIB            0100         T  .
COID         Výběr jednotl.seznamů objektů PP-PI SAPLCOIS            5300         TP  .
COIF         Výrobní pokyny            PPPIFHWTXT           1000         T  .
COIK         Seznam mater.k odběru        PPPIM000            1000         TP  .
COINTCOCP      Kokpit pro integraci controllingu  SAPMCOINT_ERR         0010         T  .
COINT_TP       Přeúčtování integrace controllingu  SAPLCOINT_TP          1000         T  .
COINT_TP_CUST    Integrace CO, přechod do customiz.  COINT_TP_CUST_SHOW       1000         T  .
COINT_TP_MAINT    Integrace CO, údržba přeúčtování   SAPLCOINT_TP_MAINT       1000         T  .
COINT_TP_MAINT_S   Integrace CO, údržba přeúčtování   SAPLCOINT_TP_MAINT       1000         T  .
COINT_TP_S      Integrace controllingu, jedn.přeúčt. SAPLCOINT_TP          1000         T  .
COIO         Zakázkový inf.systém PP-PI      PPPIA000            1000         TP  .
COMAC        Hromadná kontrola disponibility   PPIO_ENTRY           1000         T  .
COMCMATERIALID    Údržba čís.intervalu: MATERIALID   SAPMSNUM            0100         T  .
COMCPRD_BSP_ID    Údržba č.intervalu: PRD_BSP_ID    SAPMSNUM            0100         T  .
COMCPRMSG      Nastavení uživatelsky spec.hlášení  COM_PRODUCT_CUST_MSG      1000         T  .
COMC_DIFF_BSP    Údržba čís.intervalu: PRDDIFFBSP   SAPMSNUM            0100         T  .
COMC_MATERIALID_ALL Údržba čís.intervalu: Materiál    SAPLCOM_PR_SETTINGS      0320         T  .
COMC_PR_ALTID    Alternativní identifikátory produktu SAPLCOM_ALTID_META_DATA    1000         TP  .
COMC_PR_ALTID_BSP  Alternativní profil typu ID p. PC-UI SAPLCOM_ALTID_META_DATA    2000         TP  .
COMC_SERVICEID_ALL  Údržba čís.intervalu: Servis     SAPLCOM_PR_SETTINGS      0340         T  .
COMC_TRADEITEMID_ALL Údržba čís.intervalu obch.pol.    SAPLCOM_PR_SETTINGS      0330         T  .
COMLI        Účtování ukonč.rozprac.pro výkony  WIP_CLOSE_ACTIVITY       1000         T  .
COMLWIPDISP     Trans.pro progr. Display_WIP_OBJ_M  DISPLAY_WIP_OBJ_ML       1000         T  .
COMLWIPDOC      Zobrazení množ.dokladu rozprac.   SAPLCO_ML_WIP_DOC       0010         T  .
COMMPR01       Workbench produktu          SAPLCOM_PRWB_BASE_UI_NEW    0100         T  .
COMMPR02       Hromadné zpracování neaktiv.produktů COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI   0100         T  .
COMMPR03       Údržba view             SAPLCOM_PRODUCT_VIEW_UI    0100         T  .
COMMPR05       Údržba číselného schématu      SAPLCOM_SCHEME_UI       1000         T  .
COMMPR06       Hromadné zpracování neaktiv.produktů COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULT40  0100         T  .
COMMPR_PCUI     Generování typů sad v PC-UI PRD   COM_PRODUCT_PCUI_ENABLE    1000         T  .
COMM_ATTRIBUTE    Zpracování typů sad a atributů    SAPLCOM_ATTRIBUTE_NEW     0100         T  .
COMM_ATTRSET     Zpracování typů sad a atributů    SAPLCOM_ATTRIBUTE_NEW     1000         T  .
COMM_ATTR_UPD_PME  Aktualizace PME           COM_ATTRIBUTE_UPD_PME     1000         TP  .
COMM_CAT_TEXT_UPG40 Konverze kr.textů kategorie (4.0)  COM_CATEGORY_TEXT_TRANSL_UCASE 1000         T  .
COMM_CAT_TRANS    Transport kategorie         COM_CATEGORY_TRANSPORT     1000         T  .
COMM_DEL_PRWB_USER  Reset uživatelského nastavení    COM_PRODUCT_DELETE_PRWB_USER  1000         T  .
COMM_EXTRSET     Extrakce individuálních objektů   CRM_EXTRACT_INDIV_PRODUCTS   1000         T  .
COMM_HIERARCHY    Zpracování kategorií a hierarchií  SAPLCOM_PRCAT_LOCATOR_UI    0100         T  .
COMM_IOBJ_RECATEG  Změna kategorií individuál.objektů  COM_PRODUCT_RECATEG_IOBJ    1000         T  .
COMM_LH_KEY_GEN   Typy klíčů gen.handleru propojení  COM_DIFF_KEY_GENERATE     0100         T  .
COMM_PRDARC     Zobrazení produktů z archivu     COM_PRODUCT_SHOW_ARCHIVED   1000         T  .
COMM_PROD_RECATEG  Změna kategorie produktu       COM_PRODUCT_RECATEGORISATION  1000         T  .
COMM_SETTYPE     Zpracování typů sad a atributů    SAPLCOM_ATTRIBUTE_NEW     0200         T  .
COMP         Customizing infosystému chyběj.dílů SAPL0C27            0200         T  .
COMPXPD       Progress Tracking pro komponenty   REXPDSEL_COMP         1000         TP  .
COM_CAT_UPG30    Kontr.duplic.kategorií, hierarchií  COM_CATEGORY_UPGRADE_30    1000         T  .
COM_CLEAR_NUM    Údržba čís.intervalu: COM_CLEAR   SAPMSNUM            0100         T  .
COM_MDF       Framework kmen.dat          COM_MDF            1000         T  .
COM_SE_ADMIN     Servis vyhledávače: Administrace   COM_SE_ADMIN          0100         TP  .
COM_SE_NRO_CP    Údržba čís.intervalu: COM_SE_CP   SAPMSNUM            0100         T  .
COM_SE_NRO_CP2    Údržba čís.intervalu: COM_SE_CP2   SAPMSNUM            0100         T  .
CON1         Dod.oceň., SKUT.: VýrZak  JednZpr SAPLKAZB            1000         T  .
CON2         Dod.oceň., SKUT.: VýrZak  HromZpr SAPLKAZB            1000         T  .
CONC         Údržba čís.intervalu: COCB_CRID   SAPMSNUM            0100         T  .
CONM         Údržba čís.intervalu: COCB_MSID   SAPMSNUM            0100         T  .
CONV01        Konverze: Zobrazení aplik.protokolu CONV_DISPLAY_APPL_LOGS     1000         TP  .
CONV02        Konverze dokumentu          CONV_CONVERT_DOCUMENT     1000         TP  .
CONV03        Konverze konstrukč.celku z kusovníku CONV_CONVERT_BOM_ASSEMBLY   1000         TP  .
CONV04        Konverze kusovníku dokumentu     CONV_CONVERT_DOC_STRUCTURE   1000         TP  .
CONV20        Reset statusů konvertorů       CONV_FREE_CONVERTER      1000         T  .
COOIS        Informační systém výrobních zakázek PPIO_ENTRY           1000         T  .
COOISPI       Informační systém procesních zakázek PPIO_ENTRY           1000         T  .
COOPC        Test.prostředí OPC          SAPLCOOPC           0110         T  .
COP1         Plánování HU - všeobecně       SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP11        Plánování HU bez zakázky odběratele SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP12        Plánování HU k zakázce odběratele  SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP13        Plánování HU k dodávce        SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP14        Plánování HU k objednávce      SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP2         Balení MJ - všeobecně        SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP21        Balení MJ - bez zakázky odběratele  SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP22        Balení HU k zakázce odběratele    SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP23        Balení HU k dodávce         SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COP24        Balení HU k objednávce        SAPLVHUDIAL2          0030         T  .
COPA         Archivace protokolu zakázky     PPPIBTAR            1000         TP  .
COPAWA        Balení komponenty pro zakázku    SAPLCOWBHU           1100         T  .
COPD         Tisk procesní zakázky        PPPIBTDR            1000         TP  .
COPI         Tisk procesní zakázky-výrob.doklady SAPLCODR            0300         TP  .
COPOC        Process Manufacturing Cockpit    RCOPOC_START          1000         T  .
COR1         Založení procesní zakázky      SAPLCOKO            5100         TP  .
COR2         Změna procesní zakázky        SAPLCOKO            5110         TP  .
COR3         Zobrazení procesní zakázky      SAPLCOKO            5110         TP  .
COR5         Hromadné uvolnění proces.zakázky   SAPLCOKO            5400         TP  .
COR6         Jednotl.uvolnění procesní zakázky  SAPLCORU            5100         T  .
COR6N        Jednoobraz.pořízení zpět.hlášení   SAPLCORU_S           5100         T  .
COR7         Konverze plánov.zakázky na procesní SAPLCOKO            5150         TP  .
COR8         Hrom.konverze pl.zakázek na procesní SAPLCOUP            5100         TP  .
CORA         Procesní zakázka, rozvrh.exter.NáO  SAPLCOKO            5000         TP  .
CORK         Celk.zpětné hlášení proces.zakázky  SAPLCORU            5400         T  .
CORO         Založení proc.zakázky bez materiálu SAPLCOKO            5210         TP  .
CORP         Řídící parametry procesních zakázek ROOP0013            0000         T  .
CORR         Hromadné zadávání zp.hlášení     CORUPICONF1          1000         T  .
CORRHIST       Zobraz. historie korespondence    FI_CA_CORRHIST         1000         T  .
CORS         Storno zpět.hlášení procesní zakázky SAPLCORU            5100         T  .
CORT         Zobrazení zpět.hlášení proc.zakázky SAPLCORU            5100         T  .
CORZ         Zp.hlášení čas.události proc.zakázky SAPLCORU            5500         T  .
COW1         Výrobní zakázka - pracoviště     SAPLCOW1            1000         T  .
COWBHUWA       PM-manip.jednotka pro výr.zakázku  SAPLCOWBHU           0110         T  .
COWBHUWE       PM man.jednotky pro výr.zakázku   SAPLVHURM           3500         T  .
COWBPACK       Balení ve výrob.zakázkách      SAPLVHUDIAL          0300         T  .
COWF1        task customizing (production order) SAPLCOWF            0900         T  .
COX1         Založení zakázky (interní)      SAPLCOKO            0010         T  .
CP01         Založení obchod.procesu       SAPLKWM3            0200         T  .
CP02         Změna obchodního procesu       SAPLKWM3            0200         T  .
CP03         Zobrazení obchod.procesu       SAPLKWM3            0200         T  .
CP04         Výmaz obchod.procesu         SAPLKWM3            1210         T  .
CP05         Proces: Zobrazení změn        SAPMKMAA            0400         T  .
CP06         Plánování CO-ABC: Převzetí výkonů  RKABCPLN            0000         T  .
CP07         Plánování CO-ABC: Zobr.převzetí výk. RKABCPLN            0000         T  .
CP12         Zpracování obchodních procesů    SAPLKWM3            1210         T  .
CP13         Obchodní procesy: Výkaz kmen.dat   SAPLKWM3            1210         T  .
CP14         Výmaz obchodních procesů       SAPLKWM3            1210         T  .
CP20         Zúčt.šabl.: Zobrazení strukt.procesů SAPLKWSB            2000         T  .
CP26         Plánování CO-ABC: Množství & ceny  RKABCPLN            1000         T  .
CP27         Plánov.CO-ABC: Zobr.množství & cen  RKABCPLN            1000         T  .
CP30         Obchodní procesy: Správa změn    SAPLKWM3            2000         T  .
CP46         Plánování CO-ABC: Statist.ukazatele RKABCPLN            0000         T  .
CP47         Plánování CO-ABC: Zobr.stat.ukazat. RKABCPLN            0000         T  .
CP65         Založ.layoutu plán.ABC - převz.výk. SAPMKES1            0100         T  .
CP66         Změna layoutu plánov. - převz.výkonů SAPMKES1            0200         T  .
CP67         Zobr.layoutu plánov. - převz.výkonů SAPMKES1            0200         T  .
CP75         Zal.layoutu plánov.ABC: Množ./cena  SAPMKES1            0100         T  .
CP76         Změna layoutu plán.ABC: Množ./cena  SAPMKES1            0200         T  .
CP77         Zobr.layoutu plánov.ABC: Množ./cena SAPMKES1            0200         T  .
CP85         Založ.layoutu plán.ABC - stat.ukaz. SAPMKES1            0100         T  .
CP86         Změna layoutu plán.ABC - stat.ukaz. SAPMKES1            0200         T  .
CP87         Zobr.layoutu plánov.ABC - stat.ukaz. SAPMKES1            0200         T  .
CP97         Kopírování plánu pro obchod.procesy SAPMKPT4            1000         T  .
CP97_OLD       Obchodní procesy - kopír.plánování  SAPLKWCP            1000         T  .
CP98         Kopírování plánu pro obchod.procesy SAPMKPT4            1000         T  .
CP98_OLD       Obch.procesy - kopír.skut.do plánu  SAPLKWCP            2000         T  .
CPAE         Skut.zúčt.šablony: Anal.ziskovosti  SAPLKWTP            1000         T  .
CPAS         Skut.zúčt.podle šablony: Procesy   SAPLKWTP            1000         T  .
CPB1         Obchodní procesy: Skut.jedn.položky RKAEP000            0120         T  .
CPB9         Plán.výkaz pro obchodní procesy   SAPMKB02            1100         T  .
CPBA         Provedení vybraných výkazů      SAPMKKB2            0101         T  .
CPBB         Výběr výkazů             SAPMKKB2            0100         T  .
CPBL         Obchodní procesy: Přehled plánování SAPMKB01            1100         T  .
CPBP         Obchodní procesy: Plán.jedn.položky RKAEP000            0220         T  .
CPBT         Obchodní procesy: Tarifní výkaz   RKATARIF            1000         T  .
CPC1         Založení skut.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0102         T  .
CPC1N        Založení skut.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0102         T  .
CPC2         Změna skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
CPC2N        Změna skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
CPC3         Zobraz.skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKAL1            0103         T  .
CPC3N        Zobraz.skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            0103         T  .
CPC4         Výmaz skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
CPC4N        Výmaz skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
CPC5         Provedení skut.nepřím.zúčt.výkonů  SAPMKGA2            0101         T  .
CPC6         Přehled skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKGA1            1000         T  .
CPC6N        Přehled skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            1000         T  .
CPC7         Založení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0102         T  .
CPC7N        Založení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0102         T  .
CPC8         Změna plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
CPC8N        Změna plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
CPC9         Zobrazení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0103         T  .
CPC9N        Zobrazení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0103         T  .
CPCA         Výmaz plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
CPCAN        Výmaz plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
CPCB         Provedení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKGA2            0101         T  .
CPCC         Přehled plán.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKGA1            1000         T  .
CPCCN        Přehled plán.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            1000         T  .
CPCN         Údržba č.intervalu: PCAMPAIGN    SAPMSNUM            0100         T  .
CPFX         Předb.rozvržení fix.nákladů: Procesy SAPLKSF2            1000         T  .
CPH1         Založení skupiny obchodních procesů SAPLKKHI            2100         T  .
CPH2         Změna skupiny obchodních procesů   SAPLKKHI            2100         T  .
CPH3         Zobrazení skupiny obchodních procesů SAPLKKHI            2100         T  .
CPH4         Změna stand.hierarchie (obch.proc.) RKSTDHIE            1000         T  .
CPH4N        Změna stand.hierarchie/obchod.proc. KEO_START_NF          1000         T  .
CPH5         Zobrazení stand.hierar./obch.procesu RKSTDHIE            1000         T  .
CPH5N        Zobraz.stand.hierarchie/obchod.proc. KEO_START_NF          1000         T  .
CPII         Stanovení skut.tarifu: Procesy    SAPLKSPI            0100         T  .
CPK1         Založení dat nákl.na úlohu      MP120900            0100         T  .
CPK2         Změna dat nákladů na úlohu      MP120900            0100         T  .
CPK3         Zobrazení dat nákl.na úlohu     MP120900            0100         T  .
CPMA         Cíl=skut.vnitrop.zúčt.výk.: Procesy SAPLKNMA            0100         T  .
CPMB         ABC: Odsouhl.plánu          SAPLKNMA            0100         T  .
CPMN         Menu controllingu procesů      MENUCPMN            1000         B  .
CPP1         Založení skut.rozúčtování pro proc. SAPMKAL1            0102         T  .
CPP1N        Založení skut.rozúčtování pro proc. SAPLKAL1            0102         T  .
CPP2         Změna skut.rozúčtování pro procesy  SAPMKAL1            0103         T  .
CPP2N        Změna skut.rozúčtování pro procesy  SAPLKAL1            0103         T  .
CPP3         Zobrazení skut.rozúčt.pro procesy  SAPMKAL1            0103         T  .
CPP3N        Zobrazení skut.rozúčt.pro procesy  SAPLKAL1            0103         T  .
CPP4         Výmaz skut.rozúčt.pro procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPP4N        Výmaz skut.rozúčt.pro procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPP5         Provedení skut.rozúčt.pro procesy  SAPMKGA2            0101         T  .
CPP6         Přehled skut.rozúčt.pro procesy   SAPMKGA1            1000         T  .
CPP6N        Přehled skut.rozúčt.pro procesy   SAPLKAL1            1000         T  .
CPP7         Založení plán.rozúčt.pro procesy   SAPMKAL1            0102         T  .
CPP7N        Založení plán.rozúčt.pro procesy   SAPLKAL1            0102         T  .
CPP8         Změna plán.rozúčt.pro procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPP8N        Změna plán.rozúčt.pro procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPP9         Zobrazení plán.rozúčt.pro procesy  SAPMKAL1            0103         T  .
CPP9N        Zobrazení plán.rozúčt.pro procesy  SAPLKAL1            0103         T  .
CPPA         Výmaz plán.rozúčt.pro procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPPAN        Výmaz plán.rozúčt.pro procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPPB         Provedení plán.rozúčt.pro procesy  SAPMKGA2            0101         T  .
CPPC         Přehled plán.rozúčt.pro procesy   SAPMKGA1            1000         T  .
CPPCN        Přehled plán.rozúčt.pro procesy   SAPLKAL1            1000         T  .
CPPE         Plán.zúčt.šablony: Anal.ziskovosti  SAPLKWTP            1000         T  .
CPPI         Iter.stanovení plán.tarifu CO-ABC  SAPLKSPI            0100         T  .
CPPS         Plán.zúčt.podle šablony: Procesy   SAPLKWTP            1000         T  .
CPS1         Stanovení odchylky: Procesy     SAPLKSS0            1000         T  .
CPS2         Rozdělení skut.nákladů: Procesy   SAPLKSS0            1000         T  .
CPSP         Provedení rozdělení plán.nákladů   SAPMKACT            1000         T  .
CPT1         Založení šablony           SAPLKWTMA           1000         T  .
CPT2         Změna šablony            SAPLKWTMA           1000         T  .
CPT3         Zobrazení šablony          SAPLKWTMA           1000         T  .
CPT4         Výmaz šablony            SAPLKWTMA           1000         T  .
CPT6         Plánov.dle vzorce pro obchod.procesy SAPLKCTV            0100         T  .
CPTA         Skut.zúčt.podle šablony: Zakázka   SAPLKWTP            1000         T  .
CPTB         Skut.zúčt.podle šablony: Zakázky   SAPLKWTP            1000         T  .
CPTD         Skut.zúčtování šablony: Výr.zakázky SAPLKWTP            1000         T  .
CPTE         Skut.zúčt.šablony: Sériová zakázka  SAPLKWTP            1000         T  .
CPTG         Skut.zúčt.šablony: Nosit.nákladů   SAPLKWTP            1000         T  .
CPTH         Skut.zúčt.šablony: Nosit.nákladů   SAPLKWTP            1000         T  .
CPTJ         Skut.zúčt.šablony: Nositelé nákladů SAPLKWTP            1000         T  .
CPTK         Skut.zúčt.podle šablony: Projekt   SAPLKWTP            1000         T  .
CPTL         Skut.zúčt.podle šablony: Projekty  SAPLKWTP            1000         T  .
CPUA         Plán.zúčt.podle šablony: Zakázka   SAPLKWTP            1000         T  .
CPUB         Plán.zúčt.podle šablony: Zakázky   SAPLKWTP            1000         T  .
CPUK         Plán.zúčt.podle šablony: Projekt   SAPLKWTP            1000         T  .
CPUL         Plán.zúčt.podle šablony: Projekty  SAPLKWTP            1000         T  .
CPV1         Založení skut.rozvržení - procesy  SAPMKAL1            0102         T  .
CPV1N        Založení skut.rozvržení - procesy  SAPLKAL1            0102         T  .
CPV2         Změna skut.rozvržení - procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPV2N        Změna skut.rozvržení - procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPV3         Zobrazení skut.rozvržení - procesy  SAPMKAL1            0103         T  .
CPV3N        Zobrazení skut.rozvržení - procesy  SAPLKAL1            0103         T  .
CPV4         Výmaz skut.rozvržení - procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPV4N        Výmaz skut.rozvržení - procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPV5         Provedení skut.rozvržení - procesy  SAPMKGA2            0101         T  .
CPV6         Přehled skut.rozvržení - procesy   SAPMKGA1            1000         T  .
CPV6N        Přehled skut.rozvržení - procesy   SAPLKAL1            1000         T  .
CPV7         Založení plán.rozvržení - procesy  SAPMKAL1            0102         T  .
CPV7N        Založení plán.rozvržení - procesy  SAPLKAL1            0102         T  .
CPV8         Změna plán.rozvržení - procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPV8N        Změna plán.rozvržení - procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPV9         Zobrazení plán.rozvržení - procesy  SAPMKAL1            0103         T  .
CPV9N        Zobrazení plán.rozvržení - procesy  SAPLKAL1            0103         T  .
CPVA         Výmaz plán.rozvržení - procesy    SAPMKAL1            0103         T  .
CPVAN        Výmaz plán.rozvržení - procesy    SAPLKAL1            0103         T  .
CPVB         Provedení plán.rozvržení - procesy  SAPMKGA2            0101         T  .
CPVC         Přehled plán.rozvržení - procesy   SAPMKGA1            1000         T  .
CPVCN        Přehled plán.rozvržení - procesy   SAPLKAL1            1000         T  .
CPZI         Výpočet skut.přirážky: Procesy    SAPLKAZB            1000         T  .
CPZP         Přirážky - PLÁN: Obchodní procesy  SAPLKAZB            1000         T  .
CR04         Test vzorce pracoviště        SAPMCR05            1000         TP  .
CR05         Seznam pracovišť           RCRA0010            1000         TP  .
CR06         Přiřazení pracoviště k nákl.střed.  RCRA0020            1000         TP  .
CR07         Kapacity pracoviště         RCRA0030            1000         TP  .
CR08         Hierarchie pracoviště        RCRA0040            1000         TP  .
CR09         Text předlohy postupů        SAPLC0VL            0100         T  .
CR10         Pracoviště-změnové doklady      RCRA0050            1000         TP  .
CR11         Založení kapacity          SAPMC68K            0100         TP  .
CR12         Změna kapacity            SAPMC68K            0100         TP  .
CR13         Zobrazení kapacity          SAPMC68K            0100         TP  .
CR15         Použití kapacity           RCRA0031            1000         TP  .
CR21         Založení hierarchie         SAPMC68H            0100         TP  .
CR22         Změna hierarchie           SAPMC68H            0100         TP  .
CR23         Zobrazení hierarchie         SAPMC68H            0100         TP  .
CR24         Vložit síť zdrojů          SAPLCR06            0109         TP  .
CR25         Změna sítě zdrojů          SAPLCR06            0109         TP  .
CR26         Zobrazení sitě zdrojů        SAPLCR06            0109         TP  .
CR31         Založení hierarchie         SAPLCR06            0111         TP  .
CR32         Změna hierarchie           SAPLCR06            0111         TP  .
CR33         Zobrazení hierarchie         SAPLCR06            0111         TP  .
CR40         Použití pracoviště ve vymaz.objektu RCRA0011            1000         T  .
CR41         Archivace pracovišť         SAPLCRAR            1000         T  .
CR60         Informační systém pracovišť     RCRA0060            1000         TP  .
CRAA         Zobrazení pracoviště         SAPLCRA0            0099         TP  .
CRAH         Založení pracoviště         SAPLCRA0            0099         TP  .
CRAV         Změna pracoviště           SAPLCRA0            0099         TP  .
CREATE_CRM_Q     Založení kvalifikací CRM       RHXP_CRMQ           1000         TP  .
CRF1         Kredit.karty: Originálních dat    RFFCRD00            1000         T  .
CRF2         Kreditní karty: Výmaz stand.souboru RFFCRD05            1000         T  .
CRF3         Kredit.karty: Zprac.standard.souboru RFFCRD10            1000         T  .
CRF4         Kredit.karty: Zpracování protokolu  RFFCRD20            1000         T  .
CRK1         Založení dokladu karty        SAPLFCR2            0050         T  .
CRK2         Změna dokladu karty         SAPLFCR2            0050         T  .
CRK3         Zobrazení dokladu karty       SAPLFCR2            0050         T  .
CRMBS02       Údržba schémat statusu        SAPMBSVA            0100         T  .
CRMBS03       Zobrazení schémat statusu      SAPMBSVA            0100         T  .
CRMBWST       Gener.dat.zdroje pro stav.obj.BW   SAPLCRM_PSST          0200         T  .
CRMCFSPRODID     Údržba čís.intervalu: FS_PRODID   SAPMSNUM            0100         T  .
CRMC_BLUEPRINT    Údržba pro cílový koncept BSP    CRM_BSP_BLUEPRINT_S      1000         T  .
CRMC_BLUEPRINT_C   Vyvolání IMG             CRM_BSP_BLUEPRINT_C      1000         T  .
CRMC_BL_CHECK    Kontrola tabulek cílového konceptu  CRM_BSP_CU_CHECK_INTEGRITY   1000         T  .
CRMC_BL_COPY_QUERIES Report pro kopírování exped.queries CRM_BSP_VARIANTS_TO_QUERY   1000         T  .
CRMC_BSP_ANALYZE   Spouští CRMC_BSP_FRAME v rež.analýzy CRM_BSP_FRAME_ANALYZE     1000         T  .
CRMC_BSP_CT     Nástroj customizingu         CRM_BSP_CT_START        1000         T  .
CRMC_EXEC_BAB    CRM: Spuštění Business Appl. Builder SAPLCRM_BSP_EXEC_BAB      0100         T  .
CRMC_IC_ACTIONWZ   Konfig.progr.pro spuštění transakce CRM_IC_START_ACTION_BOX_WIZ  1000         T  .
CRMC_LAYOUTC_GENE  Generování zákazn.tabulky layoutů  CRM_BSP_LAYOUTC_GENERATE    1000         T  .
CRMC_LAYOUT_GENERATE Generování tabulky layoutu      CRM_BSP_LAYOUT_GENERATE    1000         T  .
CRMC_PCUITOOLS    Nástroje pro PC UI          CRM_PC_TOOLS          1000         T  .
CRMC_SAF_ADV     SAF: Rozšířený customizing pro SAF  CRM_SAF_CUSTOMIZING_ADV    1000         T  .
CRMC_SAF_ADV_APP   SAF: Customizing pro aplikace    CRM_SAF_CUSTOMIZING_APP    1000         T  .
CRMC_SAF_ADV_CLIENT SAF: Rozšířený customizing pro SAF  CRM_SAF_CUSTOMIZING_ADV_CLIENT 1000         T  .
CRMC_SAF_TOOL    Nástroj diagnózy pro SAF       CRM_SAF_TOOL_PROBE       0200         T  .
CRMC_SAF_WZ_APP   SAF: Asistent pro aplikace      CRM_SAF_WZ_APP         1000         T  .
CRMC_SAF_WZ_COMPILE SAF: Asistent kompilační služby   CRM_SAF_WZ_COMPILE       1000         T  .
CRMC_SAF_WZ_KB    SAF: Asistent vědomostní báze BAdI  CRM_SAF_WZ_KB_BADI       1000         T  .
CRMC_SAF_WZ_LE    SAF: Asistent pro Learning Engine  CRM_SAF_WZ_LE         1000         T  .
CRMC_SAF_WZ_RFC   Nastavení výstupních zařízení RFC  CRM_SAF_WZ_RFC         1000         T  .
CRMC_SAF_WZ_SE    SAF: Asistent pro vyhledávač     CRM_SAF_WZ_SE         1000         T  .
CRMC_XMLEDITOR    Spuštění editoru XML         IC_XML_EDITOR_START_UI     0100         T  .
CRMS_IC_CHECK    Kontrola nastavení systému a statusu CRM_IC_SYSTEM_CHECK      1000         T  .
CRM_AC        Kontrola termín.pravidla pro vým.dat CRM_CHECK_APP         1000         T  .
CRM_BSP_DELETE_QUERY Výmaz starých/nepoužívaných dotazů  CRM_BSP_DELETE_QUERY      1000         T  .
CRM_BSP_STATE_ERASE Vymaže zadaný status PCUI      CRM_BSP_STATE_ERASE      1000         T  .
CRM_BSP_VCLS_SHOW  Zobrazení view-clust.        CRM_BSP_CU_VCLS_SHOW      1000         T  .
CRM_BSP_VIEW_SHOW  Vyvolání dialogu údržby pro view   CRM_BSP_CU_VIEW_SHOW      1000         T  .
CRM_CIC_RABOX    Remote Action Box via SAPGui pro HTM SAPLCRM_CIC_RABOX       0100         T  .
CRM_ICI_TRACE    Výběr a zobrazení sledování pro ICI CRM_ICI_TRACE         1000         T  .
CRM_INIT_APPLSET_REL Aplikační sada: Tabulky přiřazení  CRM_BSP_CU_INIT_APPLSET_REL  1000         T  .
CRM_PRODUCT_STA   Zobrazení statusu produktu      COM_PRODUCT_CHECK_STATUS    1000         T  .
CRM_ROLE_CHECK    Admin.nástroje: Kontrola role    CRM_ROLE_CHECK         1000         T  .
CRM_ROLE_COPIER   Kopír.role (portál administrace)   CRM_ROLE_COPIER        1000         T  .
CRM_ROLE_MAP_ADDER  Admin.nástroje: Role Mappings Adder CRM_ROLE_MAPPINGS_ADDER    1000         T  .
CRM_TAX_VALIDATE_BP Report customizingu pro OP v OLTP  CRM_TAX_CUST_VALIDATE_BP    1000         T  .
CRM_URL_CONSIST_CHK Kontrola konzistence (portál admin.) CRM_URL_CONSISTENCY_CHECK   1000         T  .
CRM_VARIANT_DESCRP  Vyvolání CRM_BSP_VARIANT_DESCRIPTION CRM_BSP_VARIANT_DESCRIPTION  1000         T  .
CRNA         Údržba č.intervalu: CR_ARBPL     SAPMSNUM            0100         TP  .
CRNH         Údržba č.intervalu: CR_HIERAR    SAPMSNUM            0100         T  .
CRNK         Údržba č.intervalu: CR_KAPA     SAPMSNUM            0100         TP  .
CRR1         Vyhodnocení kmenových souborů karet RFCRDL00            1000         T  .
CRR2         Vyhodnocení dokladu karty      RFCRDL10            1000         T  .
CRR3         Vyhodnocení souboru protokolu    RFCRDL20            1000         T  .
CRS1         Založení kmen.záznamu kredit.karty  SAPLFCRA            0050         T  .
CRS2         Změna kmen.záznamu kredit.karty   SAPLFCRA            0050         T  .
CRS3         Zobrazení kmen.záznamu kredit.karty SAPLFCRA            0050         T  .
CRTD         Platební karta: Založ.vzor.souboru  RFFCRDEX            1000         T  .
CRWBD        Replikační workbench         SAPLCRWBD0           0001         T  .
CRWBD_GENBASELINE  Test transferu ve WF         SAPCRWB_BADI_GEN_BASELINE   1000         T  .
CS01         Založení kusovníku materiálu     SAPMC29S            1000         TP  .
CS02         Změna kusovníku materiálu      SAPMC29S            1000         TP  .
CS03         Zobrazení kusovníku materiálu    SAPMC29S            1000         TP  .
CS05         Změna skupiny kusovníků materiálu  SAPMC29S            1000         TP  .
CS06         Zobrazení skup.kusovníků materiálu  SAPMC29S            1000         TP  .
CS07         Založ.přiřazení závodu-kusovník mat. SAPLCSAL            0100         TP  .
CS08         Změna přiřazení závodu-kusovník mat. SAPLCSAL            0100         TP  .
CS09         Zobr.přiřazení závodu-kusovník mat. SAPLCSAL            0100         TP  .
CS11         Vícestupňový rozklad kusovníku    SAPMC29L            0100         TP  .
CS12         Strukturální kusovník        SAPMC29L            0100         TP  .
CS13         Přehled množství           SAPMC29L            0100         TP  .
CS14         Porovnání kusovníků         SAPMC29V            0100         TP  .
CS15         Jednostupňové použití materiálu   SAPMC29L            0200         TP  .
CS20         Hromadné změny: Vstupní obrazovka  SAPMC29M            0100         TP  .
CS21         Hromad.změny materiálu: Vstup.obraz. SAPMC29M            0100         TP  .
CS22         Hromad.změny dokumentu: Vstup.obraz. SAPMC29M            0100         TP  .
CS23         Hromad.změny třídy: Vstup.obraz.   SAPMC29M            0100         TP  .
CS31         Založení kusovníku tříd       SAPMC29S            1000         TP  .
CS32         Změna kusovníku tříd         SAPMC29S            1000         TP  .
CS33         Zobrazení kusovníku tříd       SAPMC29S            1000         TP  .
CS40         Založení přiřaz.konfig.materiálu   SAPLCSAL            0101         TP  .
CS41         Změna přiřazení konfig.materiálu   SAPLCSAL            0102         TP  .
CS42         Zobrazení přiřazení konfig.materiálu SAPLCSAL            0102         TP  .
CS51         Založení standardního kusovníku   SAPMC29S            1000         TP  .
CS52         Změna standardního kusovníku     SAPMC29S            1000         TP  .
CS53         Zobrazení standardního kusovníku   SAPMC29S            1000         TP  .
CS61         Založení kusovníku zakázky      SAPMC29S            1000         TP  .
CS62         Změna kusovníku zakázky       SAPMC29S            1000         TP  .
CS63         Zobrazení kusovníku zakázky     SAPMC29S            1000         TP  .
CS71         Založení kusovníku projektu     SAPMC29S            1000         TP  .
CS72         Změna kusovníku projektu       SAPMC29S            1000         TP  .
CS73         Zobrazení kusovníku projektu     SAPMC29S            1000         TP  .
CS74         Založení kusov.projektu vícestupňově SAPLCSWB            0100         T  .
CS75         Změna kusov.projektu vícestupňově  SAPLCSWB            0100         T  .
CS76         Zobrazení kus.projektu vícestupňově SAPLCSWB            0100         T  .
CS80         Změnové doklady kusovníku materiálu SAPMC29B            1000         TP  .
CS81         Změnové doklady standard.kusovníku  SAPMC29B            1000         TP  .
CS82         Změnové doklady kusovníku zak.odběr. SAPMC29B            1000         TP  .
CS83         Změnové doklady kusovníku projektu  SAPMC29B            1000         TP  .
CS84         Změnové doklady kusovníku třídy   SAPMC29B            1000         TP  .
CS90         Číselné intervaly materiál.kusovníku SAPMSNUM            0100         TP  .
CS91         Číselé intervaly standard.kusovníku SAPMSNUM            0100         T  .
CS92         Čís.intervaly kusovníku zakázky odb. SAPMSNUM            0100         T  .
CSA1         Test 'Enqueue' pro dialog RFC    SAPMC29D            0300         T  .
CSAB         Browse Sales Order BOM        SAPLCSSO            0300         T  .
CSADMIN       Content Server Administration    SCMS_CS_ADMIN         1000         T  .
CSC5         Jednostupňové použití tříd      SAPMC29L            0210         TP  .
CSCPMCL       Údržba úrovně dokončení materiálu  SAPLCSCPMCL          0100         T  .
CSCPPLPA       Údržba parametrů postupu s mater.  SAPLCSCPPARA2         0100         T  .
CSD5         Jednostupňové použití dokumentu   SAPMC29L            0310         TP  .
CSK1         Rozklad kusov.zákazníka-více úrovň. SAPMC29L            0110         TP  .
CSK2         Kus.zák.: Strukturální kusovník   SAPMC29L            0110         TP  .
CSK3         Kus.zák.: Přehled množství      SAPMC29L            0110         TP  .
CSKB         Spuštění zakázkového browseru    SAPLCSSO            0300         T  .
CSMB         Spuštění browseru kusovníku mater.  SAPLCSSO            2300         T  .
CSMONITOR      Knowledge Provider Monitor      SCMS_CS_MONITOR        1000         T  .
CSP1         Rozklad kusov.projektu vícestupňově SAPMC29L            0120         TP  .
CSP2         Kus.projektu: Strukturální kusovník SAPMC29L            0120         TP  .
CSP3         Kus.projektu: Přehled množství    SAPMC29L            0120         TP  .
CSPB         Spuštění browseru kusovníku projektu SAPLCSSO            1300         T  .
CSPC         Specifikace uživatele        RSSPECCA            1000         TP  .
CT01         Založení atributu          SAPMCTAV            0100         T  .
CT02         Změna atributu            SAPMCTAV            0100         T  .
CT03         Zobrazení atributu          SAPMCTAV            0100         T  .
CT04         Správa atributů           SAPLCTMV            0102         T  .
CT05         Založení atributu          SAPLCTMV            0102         T  .
CT06         Zobrazení atributu          SAPLCTMV            0102         T  .
CT10         Seznam atributů           RCCTMV00            0000         TP  .
CT12         Přehled použití: Prostředí atributu SAPLCTWUL           0001         T  .
CT21         Dávkový vstup pro atributy      RCCTBI01            1000         T  .
CT22         Údržba sekv.souboru pro data atrib. RCCTBISC            1000         T  .
CT23         Zobrazení atributů k číslu změny   RCCTCN01            1000         T  .
CT24         Zobrazení použitých čísel změn    RCCTCN02            1000         T  .
CT25         Použití atributu ve vztazích     RCCTVDEP            1000         T  .
CTBW_META      Generování metadat          CTBW_GEN_META         0100         T  .
CTEW         TEW for catt             TEW_REMOTE           1000         T  .
CTNK         Čísel.interv.pro správu atributů   SAPMSNUM            0100         T  .
CTU6         Strom funkcí s Tree Control     SAPLKWTU            4001         T  .
CU01         Založení relace           SAPLCUKD            0100         T  .
CU02         Změna relace             SAPLCUKD            0100         T  .
CU03         Zobrazení relace           SAPLCUKD            0100         T  .
CU04         Seznam vztahů            RCUKDLIS            0000         T  .
CU05         Použití vztahu            RCUKDVWG            0000         T  .
CU21         Založení sítě vztahů         SAPLCUK1            0100         T  .
CU22         Změna sítě vztahů          SAPLCUK1            0100         T  .
CU23         Zobrazení sítě vztahů        SAPLCUK1            0100         T  .
CU31         Objekt báze znalostí - založení   SAPLCUKB            0100         T  .
CU32         Objekt báze znalostí - změna     SAPLCUKB            0100         T  .
CU33         Zobrazení objektu báze znalostí   SAPLCUKB            0100         T  .
CU34         Založ.verze běhu programu pro SCE  SAPLCURT            0100         T  .
CU35         Změna verze běhu programu pro SCE  SAPLCURT            0105         T  .
CU36         Zobraz.verze běhu programu pro SCE  SAPLCURT            0105         T  .
CU37         Založení schématu databáze SCE    SAPLCURT            0500         T  .
CU41         Založení profilu konfigurace     SAPLCUCO            0100         T  .
CU42         Změna profilu konfigurace      SAPLCUCO            0100         T  .
CU43         Zobrazení profilu konfigurace    SAPLCUCO            0100         T  .
CU44         Přehled konfigurace materiálu    SAPLCUCP            0100         T  .
CU45         Přehled konfigurace standard.sítě  SAPLCUCP            0101         T  .
CU50         Simul./modelov.konfigurace materiálu SAPLCUKO            0030         T  .
CU51         Kusovník zakázky           SAPLCASL            0050         T  .
CU51E        CE: Kusovník zakázky (eoASL)     SAPLCASL            0050         T  .
CU52         Zobrazení kusovníku zakázky     SAPLCASL            0050         T  .
CU52E        CE: Zobrazení kusovníku zakázky   SAPLCASL            0050         T  .
CU55         CE: Kusovník projektu (eoPSL)    SAPLCE_PRST          0050         T  .
CU59         Přenos obsahu - tabulka variant   RCCUVTDB            1000         T  .
CU60         Údržba tabulky            SAPLCUD2            0010         T  .
CU60E        Upload Excelu tabulek variant    RCU_UPLOAD_EXCEL_TO_VTAB    1000         T  .
CU61         Založení struktur tabulky      SAPLCUTU            0100         T  .
CU62         Změna struktur tabulky        SAPLCUTU            0100         T  .
CU63         Zobrazení struktury tabulky     SAPLCUTU            0100         T  .
CU64         Seznam struktur tabulek       RCCUTB00            1000         T  .
CU65         Založení funkce           SAPLCUFU            0100         T  .
CU66         Změna funkce             SAPLCUFU            0100         T  .
CU67         Zobrazení funkce           SAPLCUFU            0100         T  .
CU68         Seznam funkcí            RCCUFN00            0000         T  .
CU70         Založení posloupnosti třídění    SAPLCLSQ            0102         T  .
CU71         Změna posloupnosti třídění      SAPLCLSQ            0102         T  .
CU72         Zobrazení posloupnosti třídění    SAPLCLSQ            0102         T  .
CU80         Atributy konfigurovatel.materiálu  RCCUBD00            0000         T  .
CUAL         Rozdělení vědomostních bází SCE   RBDSESCE            1000         T  .
CUCBASEINFO     Záznamy CBase            RCBASETABLEINFO        1000         T  .
CUCHECK       Kontrolní reporty LO-VC       RCUCHECK            1000         T  .
CUCK         Konfigurace kopírování materiálu   RCU_COPY_KMAT         1000         T  .
CUD2         Rozděl.prof.konf. - návod na údržbu RBDSECN2            1000         T  .
CUD3         Rozděl.prof.konf. pro sezn.vzor.výk. RBDSECN3            1000         T  .
CUDS         Údržba čís.intervalu: CE_DESIGN   SAPMSNUM            0100         T  .
CUFD         Rozdělení funkcí variant       RBDSEVFN            1000         T  .
CUID         Distribuce designu rozhraní     RBDSEUI            1000         T  .
CUK2         Distribuce sítí vztahu        RBDSENET            1000         T  .
CULL_TRACE_DISPLAY  Zobrazení sled.nízké úrovně     RCULL_TRACE_DISPLAY      1000         T  .
CUMODEL       Transkace pro model zobrazení    RCUMODEL            1000         T  .
CUNI         Měrné jednotky            SAPMUNIT            0100         TP  .
CUNK         Číselné intervaly pro správu relací SAPMSNUM            0100         T  .
CUNR         Údržba čís.intervalu: CU_INOB    SAPMSNUM            0100         T  .
CURTO_CREATE     Přenos SVD (systém ERP)       CUSLNTRTO_CIF_REPORT      1000         T  .
CURTO_CREATE_BOM   Přenos SVD (jen kusovník)      CUSLNTRTO_CIF_MAST       1000         T  .
CURTO_CREATE_FOCUS  Přenos statusu zakázek/projektů   CURTO_CIF_CREATE_FOCUS_RTO   1000         T  .
CUSC         Nastavení národní verze       SAPMCUSC            0010         T  .
CUSTSELDEF_FIAA   Tool pro výběr implicit.kritérií/CUS RCOSELTOOL_VC_SELTOOLDEF    1000         T  .
CUSTSELDEF_IM_FA_IA Tool pro výběr implicit.kritérií/CUS RCOSELTOOL_VC_SELTOOLDEF    1000         T  .
CUSTSEL_FIAA     Customizing toolu pro výběr     RCOSELTOOL_VC_SELTOOL     1000         T  .
CUSTSEL_IM_FA_IA   Customizing toolu pro výběr     RCOSELTOOL_VC_SELTOOL     1000         T  .
CUS_ORIGLANG     Originální jazyky v customizingu   CTS_CUST_DEVCLASS_MAINTAIN   1000         TP  .
CUTRACE       Rozšířené sledování relací      CUTRC_START_TRACE       0000         T  .
CUTRC        Start sledování ošetření zpráv    CUTRC_START          1000         T  .
CUUPDMV       Aktualizace variant materiálu    RCUUPDMATVAR          1000         T  .
CV01         Založení infozáznamu dokumentu    SAPMCDOK            0001         TP  .
CV01N        Založení dokumentu          SAPLCV110           0100         TP  .
CV02         Změna inf.zázn.dokumentu       SAPMCDOK            0001         TP  .
CV02N        Změna dokumentu           SAPLCV110           0100         TP  .
CV03         Zobraz.inf.zázn.dokumentu      SAPMCDOK            0001         TP  .
CV03N        Zobrazení dokumentu         SAPLCV110           0100         TP  .
CV04         Sezn.inf.zázn.dokumentu       SAPMCDOK            0001         T  .
CV04N        Vyhled.dokumentu           SAPLCV100           0400         T  .
CV11         Založení kusovníku dokumentu     SAPMC29S            1000         TP  .
CV12         Změna kusovníku dokumentu      SAPMC29S            1000         TP  .
CV13         Zobrazení kusovníku dokumentu    SAPMC29S            1000         TP  .
CV130        TEST_CV130              SAPLCV130           0400         T  .
CV15         Změna skupiny kusovníků dokumentu  SAPMC29S            1000         TP  .
CV16         Zobrazení skupiny kusov.dokumentu  SAPMC29S            1000         TP  .
CV22         Změna typu frontendu         RCCADI41            1000         T  .
CV30         Zobrazení přenosového protokolu   RCCADI20            1000         T  .
CV31         Hledání chyb rozhraní CAD online   RCCADI10            1000         T  .
CV80         Změnové doklady kusovníku dokumentu SAPMC29B            1000         TP  .
CV90         Čís.intervaly pro dokumenty     SAPMSNUM            0100         T  .
CV91         Čís.intervaly kusovníku dokumentu  SAPMSNUM            0100         T  .
CVD1         Zpracování požad.na odeslání výkazů SAPLCVDA            1010         T  .
CVI0         Distribuce dokumentů         MENUCVI0            1000         B  .
CVI1         Založení seznamu příjemců      SAPLCVV1            0050         TP  .
CVI2         Změna seznamu příjemců        SAPLCVV1            0050         TP  .
CVI3         Zobrazení seznamu příjemců      SAPLCVV1            0050         TP  .
CVI4         Všichni příjemci dokumentu      SAPLCVV1            0060         TP  .
CVI6         Zobrazení dokumentů příjemce     SAPLCVV1            0070         TP  .
CVI7         Spuštění distribuce se sezn.příjem. SAPLCVV1            0050         TP  .
CVI8         Spuštění distribuce dokumentů    SAPLCVV1            0060         T  .
CVI9         Protokol distrib.požadavků      RCDDSSEL            1000         T  .
CVII         Zobrazení inic.požadavku v klasif.  SAPLCVVC            1000         T  .
CVIX         Aktivace propojení typů událostí   SAPLCVV5            2000         T  .
CVIY         Customizing specifický pro úlohu   SAPLCVV5            1000         T  .
CVRC1AVGE1      RC1AVGE1 - Test oprávnění      RC1AVGE1            1000         T  .
CVRC1AVGE2      RC1AVGE2 - Test oprávnění      RC1AVGE2            1000         T  .
CVRC1WWIDP      RC1WWIDP - Test oprávnění      RC1WWIDP            1000         T  .
CVRC1WWIWP      RC1WWIWP - Test oprávnění      RC1WWIWP            1000         T  .
CVRCVDCREO      Export dokumentů EH&S        RCVDCREO            1000         T  .
CVRCVDDISP      RCVDDISP - Test oprávnění      RCVDDISP            1000         T  .
CVRCVDEVEN      RCVDEVEN - Test oprávnění      RCVDEVEN            1000         T  .
CVRCVDRFSH      RCVDRFSH - test oprávnění      RCVDRFSH            1000         T  .
CVSE_CUSTOMIZING   Customizing pro SE hledání dokumentu SAPLCVSE_CUSTOMIZING      0100         T  .
CVSE_MAINTAIN    Hledání a zpracování dokumentů    SAPLCVSE_SEARCH        0100         T  .
CVSE_SEARCH     Hledání dokumentu pomocí vyhledávače SAPLCVSE_SEARCH        0100         T  .
CVSE_VERIFY     Dokumenty ve vyhledávači       SAPLCVSE_SEARCH        0900         T  .
CVW1         Internet.scénář - hledání dokumentů SAPLCVIT            1010         T  .
CVW2         Index.hledání SSD na Webu      SAPLCVWEB           1000         T  .
CVW3         Hledání dokumentu na WEBu      SAPLCV221           0100         TP  .
CVW3A        Hledání dokumentu na WEBu      SAPLCV221           0101         TP  .
CVW4         Zobrazení seznamu dokumentů na WEBu SAPLCV221           0100         TP  .
CVW4A        Zobrazení seznamu dokumentů na WEBu SAPLCV221           0101         TP  .
CVWD         Přístup na Web: Pakety distrib.pož. SAPLCVVW            0100         T  .
CVWEB_DOCLIST_SHOW  Hledání dokumentu na WEBu      SAPLCV221           0100         TP  .
CVWG         SSD: Test pro Up/Download ActiveX  SAPLCVWG            0100         T  .
CWBQM        QM: Engineering Workbench      SAPLCPRC            1000         T  .
CWVT         Distribuce materiálu         MENUCWVT            1000         B  .
CX00         EC-CS: Aplikační menu        MENUCX00            1000         B  .
CX00N        Konsolidace SAP: Aplikační menu   FICMEN00            1000         T  .
CX01         EC-CS: Všeobecné menu nastavení   MENUCX01            1000         B  .
CX01N        Konsolidace SAP: Menu nastavení   FICMEN00            1000         T  .
CX0A1        Zpracování atributů         RKCMKCGD            1000         T  .
CX0A2        Zpracování skupin polí        SAPMKCGF            1000         T  .
CX0A3        Generování modulů údržby kmen.dat  FICCOMD0            1000         T  .
CX0A4        Reorg.údržby view (kmen.data)    FICREOMV            1000         T  .
CX0A5        Údržba hodnot atributu        SAPMFCG1            0100         T  .
CX0A6        Zobrazení hodnot aributu       SAPMFCG1            0100         T  .
CX0A7        Údržba hodnot atributu        SAPMSVMA            0100         T  .
CX0A8        Zobrazení hodnot atributu      SAPMSVMA            0100         T  .
CX0AC        Atrib.pro KJ: Údržba hodnot atributu SAPMFCG1            0100         T  .
CX0AD        Atrib.pro KJ: Zobr.hodnot atributu  SAPMFCG1            0100         T  .
CX0AE        Dodat.přiř.účtu: Údrž.hodnot atrib. SAPMFCG1            0100         T  .
CX0AF        Dod.přiř.účtu: Zobr.hodnot atributu SAPMFCG1            0100         T  .
CX0C00        Kontrola ref.integrity customizingu FICRIC00            1000         T  .
CX0C10        Zobr.změny prot.km.dat/cust.     FICTCL00            1000         T  .
CX0T9        Export pohybových dat        FICTDE00            1000         T  .
CX0TA        Import pohybových dat        FICTDI00            1000         T  .
CX0TC        Transport customizingu ECCS     FICTPC00            1000         T  .
CX0UD        ECCS: Kopírování mezi views     FICCPD00            1000         TP  .
CX0UM        EC-CS: Migrace FI-LC         FICMIG00            1000         TP  .
CX0UN        Kopírování čísel.intervalů dokladů  FICNRIV0            1000         T  .
CX0US        ECCS: Program pro kopírování sad   FICCPS00            1000         T  .
CX10         Založení plánů položek        SAPMF210            1000         TP  .
CX11         Změna plánů položek         SAPMF210            1000         TP  .
CX12         Zobrazení plánů položek       SAPMF210            1000         TP  .
CX13         Založení položek           SAPMF210            1250         TP  .
CX14         Změna položek            SAPMF210            1250         TP  .
CX15         Zobrazení položek          SAPMF210            1250         TP  .
CX16         Zpracování hierarchie položek    SAPMF2102           0100         T  .
CX16_OLD       Zpracování hierarchie položek    FICSHY20            1000         TP  .
CX17         Zobrazení hierarchie položek     SAPMF2102           0100         T  .
CX17_OLD       Zobrazení hierarchie položek     FICSHY20            1000         TP  .
CX19         Přiřazení KJ/kategorie hlášení    FICVIM00            1000         T  .
CX1A         Založení typů přiřazení účtu     SAPMF210            1400         TP  .
CX1B         Změna typů přiřazení účtů      SAPMF210            1400         TP  .
CX1B0        Sestava kmenových dat: Kons.jednotky FICLMD50            1000         T  .
CX1B1        Metody uploadu - kons.jednotky    FICVIM00            1000         T  .
CX1B4        Kontrola konzistence pohybových dat FICDCC00            1000         T  .
CX1C         Zobrazení typů přiřazení účtu    SAPMF210            1400         TP  .
CX1C0        Sestava kmenových dat: Kons.okruhy  FICLMD40            1000         T  .
CX1C1        Metody uploadu pro kons.okruhy    FICVIM00            1000         T  .
CX1C3        Převzetí hierarchií kons.okruhů   FICUP189            1000         T  .
CX1D         Založení typů podpoložek       SAPMF210            1500         TP  .
CX1E         Změna typů podpoložek        SAPMF210            1500         TP  .
CX1F         Zobrazení typů podpoložek      SAPMF210            1500         TP  .
CX1G         Založení podpoložek         SAPMF210            1600         TP  .
CX1H         Změna podpoložek           SAPMF210            1600         TP  .
CX1H0        Přehled použití KO/KJ        FICHRY90            1000         T  .
CX1H1        Přehled použití položek       FICITH90            1000         T  .
CX1I         Zobrazení podpoložek         SAPMF210            1600         TP  .
CX1I0        Metody uploadu pro položky      FICVIM00            1000         T  .
CX1I1        Sestava kmenových dat: Položky    FICLMD70            1000         T  .
CX1I3        Hromadná změna: Položky       FICITC00            1000         T  .
CX1I4        Typy přiřazení účtu         FICVIM00            1000         T  .
CX1I5        Kopírování sad položek        FICCPI00            1000         TP  .
CX1J         Založení views            SAPMF21A            1000         TP  .
CX1K         Změna views             SAPMF21A            1000         TP  .
CX1L         Zobrazení views           SAPMF21A            1000         TP  .
CX1M         Založení konsolidačních jednotek   SAPMF21B            1000         TP  .
CX1N         Změna konsolidačních jednotek    SAPMF21B            1000         TP  .
CX1N1        Nastavení kons.jedn.na neaktivní   FICVIM00            1000         T  .
CX1O         Zobrazení konsolidačních jednotek  SAPMF21B            1000         TP  .
CX1P         Založení konsolidačního okruhu    SAPMF21B            2000         TP  .
CX1Q         Změna konsolidačního okruhu     SAPMF21B            2000         TP  .
CX1R         Zobrazení konsolidačního okruhu   SAPMF21B            2000         TP  .
CX1S         Založení hierarchie         SAPMF21C            1000         TP  .
CX1S0        Metody uploadu pro podpoložky    FICVIM00            1000         T  .
CX1S1        Sestava kmenových dat: Podpoložky  FICLMDA0            1000         T  .
CX1S3        Zobrazení typu podpol./podpol.    SAPMF2103           0100         T  .
CX1S4        Změna typu podpol./podpol.      SAPMF2103           0100         T  .
CX1T         Změna hierarchie           SAPMF21C            1000         TP  .
CX1U         Zobrazení hierarchie         SAPMF21C            1000         TP  .
CX1X         Zpracování hierarchií nákl.okruhů  SAPMF21B            0100         T  .
CX1XN        Zpracování hierarchií nákl.okruhů  SAPMF21B            0100         T  .
CX1X_OLD       Zpracování hierarchií nákl.okruhů  FICSHY10            1000         TP  .
CX1Y         Zobrazení hierarchie KO       SAPMF21B            0100         T  .
CX1YN        Zobrazení hierarchie KO       SAPMF21B            0100         T  .
CX1Y_OLD       Zobrazení hierarchie KO       FICSHY10            1000         TP  .
CX1Z_CONGR      Varianty hierarchie pro kons.okruhy FICVIM00            1000         TP  .
CX1Z_ITEM      Varianty hierarchie pro položky   FICVIM00            1000         TP  .
CX20         Monitor konsolidace         FICMON10            1000         T  .
CX21         Pořízení doplňkových dat hlášení   SAPMF230            1000         TP  .
CX22         Zobrazení doplňkových dat hlášení  SAPMF230            1000         TP  .
CX23         Navrhované hodnoty pro poříz.operace FICVIM00            1000         T  .
CX24         Příprava na úbytek          FICPDV00            1000         TP  .
CX26         Stanovení kvóty           FICPRO00            1000         T  .
CX27         Založení posl.změny statusu opatření FICDSM00            1000         T  .
CX2V1        Customizing - verze         FICVER90            1000         T  .
CX30         Všeobecný download          SAPMF23A            1000         TP  .
CX31         Specifický download         SAPMF23B            1000         TP  .
CX32         Upload dat hláš., pořiz.dat offline FICPCU00            1000         T  .
CX33         Upload IPI-ZMD, pořízení offline   FICUP58X            1000         T  .
CX34         Databázový seznam: Součty      FICLST00            1000         T  .
CX34A        Sestava DB, součty - kons.logika   FICLST01            1000         T  .
CX35         Centrální pořízení dat hlášení    FICINP00            1000         TP  .
CX36         Zobrazení dat hlášení        FICINP00            1000         TP  .
CX37         Založení layoutu pořizování dat   SAPMKES1            0100         TP  .
CX38         Změna layoutu pořizování dat     SAPMKES1            0200         TP  .
CX39         Zobrazení layoutu pořizování dat   SAPMKES1            0200         TP  .
CX3A         Překlad layoutu pořizování dat    RKCTRTX1            2400         T  .
CX3B         KO: Přiřaz.ověření a KJ lze pořídit FICVIM00            1000         T  .
CX3D         Kons.: Import layoutu pořizování dat RKCOBTR7            1000         T  .
CX3D1        Download dat hlášení         FICDOW20            1000         T  .
CX3E         Kons.: Transport layoutu pořiz.dat  RKCOBTR6            1000         T  .
CX3E0        Extrakt z konsolidace po úrovních  FICSTC00            1000         T  .
CX3F0        Met.uploadu - vývoj účasti      FICVIM00            1000         T  .
CX3F1        Metody uploadu - vývoj kapit.účasti FICVIM00            1000         T  .
CX3F2        Metody uploadu - vývoj výsledku   FICVIM00            1000         T  .
CX3F3        Upload vývoje účasti         FICUP620            1000         T  .
CX3F4        Upload vývoje kapitálové účasti   FICUP630            1000         T  .
CX3F5        Upload vývoje výsledku        FICUP660            1000         T  .
CX3F6        Metody uploadu - data zásoby     FICVIM00            1000         T  .
CX3F7        Metody uploadu - data dodávky    FICVIM00            1000         T  .
CX3F8        Upload dat zásoby          FICUP585            1000         T  .
CX3F9        Upload dat dodávky          FICUP586            1000         T  .
CX3FA        Met.uploadu: Tiché rezervy (cust.)  FICVIM00            1000         T  .
CX3FC        Met.uploadu: Tiché rezervy (hodn.)  FICVIM00            1000         T  .
CX3FD        Upload tichých rezerv (hodnota)   FICUP645            1000         T  .
CX3FE        Metody uploadu, skupiny výrobků   FICVIM00            1000         T  .
CX3FG        Metody uploadu pro typy přiřaz.účtu FICVIM00            1000         T  .
CX3FI        Metody uploadu pro goodwill     FICVIM00            1000         T  .
CX3FY        Flexibilní upload (genericky)    FICUPL90            1000         TP  .
CX3FZ        Flexibilní upload (genericky)    FICUPL91            1000         TP  .
CX3L1        VýpisDB souhrn.zázn./jednotl.položky FICLST30            1000         T  .
CX3O0        Pořiz.dat online: Reorg.popisu soub. RKCDPREO            1000         T  .
CX3O1        Škálování bez pořizování online   FICVIM00            1000         T  .
CX40         Přepočet měny            FICUMR00            1000         TP  .
CX50         Pořízení účtování          SAPMF260            2000         TP  .
CX51         Změna účtování            SAPMF260            2000         TP  .
CX52         Zobrazení účtování          SAPMF260            2000         TP  .
CX53         Údržba číselného intervalu      SAPMSNUM            0100         T  .
CX54         Mezipodniková eliminace       FICICE00            1000         TP  .
CX55         Ověření dokladů           FICVIM00            1000         T  .
CX56         Databázový seznam jednotl.položek  FICLST10            1000         T  .
CX56A        Sestava DB, jedn.položka-kons.logika FICLST11            1000         T  .
CX57         Konsolidace kapitálu         FICC2I00            1000         TP  .
CX58         Výkaz jednotlivých položek      FICJER00            0000         TP  .
CX59         Layouty jednotlivých položek     FICVIM00            1000         T  .
CX5A         Kons.: Údrž.čís.intervalu - položky FICNRO00            1000         T  .
CX5B         Kons.: Údrž.čís.intervalu - kons.j. FICNRO00            1000         T  .
CX5C         Kons.: Údrž.čís.intervalu - č.oper. FICNRO00            1000         T  .
CX5D         Kons.: Údrž.čís.intervalu - doklady FICNRO00            1000         T  .
CX5E         Výmaz označených dokladů       SAPMF261            2000         T  .
CX5F         Zobrazení označených dokladů     SAPMF261            2000         T  .
CX5G         Zobrazení uchovaného dokladu     SAPMF260            2000         T  .
CX5H         Kons.: Protokoly údržby čís.interv. FICNRO00            1000         T  .
CX5I1        Customizing koncernového zúčtování  FICIUE90            1000         T  .
CX5J1        Odsouhl.účtů s jednotl.položkami   FICCMP00            1000         T  .
CX5J2        Odsouhl.s vyr.rozd.s jedn.položkami FICCMP00            1000         T  .
CX5P1        Data zásoby             FICIPI50            1000         T  .
CX5P2        Data dodávky             FICIPI60            1000         T  .
CX5R1        Customizing přerozdělení       FICRCL90            1000         T  .
CX5T0        Uživatelská opatření         FICVIM00            1000         T  .
CX5T1        IMG: Opatření pro man.účtování, DM  FICVIM00            1000         T  .
CX5T2        IMG: Opatření pro man.účtování, MK  FICVIM00            1000         T  .
CX5T3        IMG: Opatření pro přerozdělení, DM  FICVIM00            1000         T  .
CX5T4        IMG: Opatření pro přerozdělení, MK  FICVIM00            1000         T  .
CX5T5        IMG: Opatření pro přípr.změny KO, DM FICVIM00            1000         T  .
CX5T6        IMG: Opatření pro přípr.změny KO, MK FICVIM00            1000         T  .
CX5T7        IMG: Opatření pro elim.mezip.HV v OA FICVIM00            1000         T  .
CX5T8        Opatření pro korekturu stanov.kvóty FICVIM00            1000         T  .
CX5T9        Opatření pro kopírování       FICVIM00            1000         T  .
CX5TA        Konsolidační okruhy ke kopírování  FICVIM00            0000         T  .
CX5TB        Opatření bez nastavení        FICVIM00            1000         T  .
CX5TC        Konsolidační jednotky ke kopírování FICVIM00            1000         T  .
CX5TD        Zpracování konsolidačních cyklů   FICVIM00            1000         T  .
CX5TE        Přiřazení kons.cyklů k verzím    FICVIM00            1000         T  .
CX5U0        Eliminace mezipodnik.hosp.výsl.v OA FICIPI00            1000         TP  .
CX5U1        Skupiny výrobků + položky zásob   FICVIM00            1000         T  .
CX5U2        IPI: Účetní polož.závis.na skup.výr. FICVIM00            1000         T  .
CX5U3        IPI: Účetní polož.závis.na zás.   FICVIM00            1000         T  .
CX5U4        Elim.mezip.HV v OA: Pol.souvzt.účt. FICVIM00            1000         T  .
CX5U5        ElimMezipHVýslOA: PolRozďZPřep    FICVIM00            1000         T  .
CX5U6        ElimMezipHVýslOA: PolPřeúčtOdbytNákl FICVIM00            1000         T  .
CX5UA        ElimMezipHVýslOA: Pol.odbyt.nákladů FICVIM00            1000         T  .
CX5UB        ElimMezipVýslOA: DodPřÚčtu, PolZás  FICVIM00            1000         T  .
CX5UC        Globál.nastavení pro ElimVnitrVýsOA FICVIM00            1000         T  .
CX5UD        Custom.seznam: Elim.mezipod.obr.v OA FICIPI90            1000         T  .
CX60         Pořízení vývoje účasti        SAPMF231            0001         T  .
CX61         Zobrazení vývoje účasti       SAPMF231            0001         T  .
CX62         Pořízení vývoje kapitálu       SAPMF231            0001         T  .
CX63         Zobrazení vývoje kapitálu      SAPMF231            0001         T  .
CX64         Podíly koncernu           FICGSH00            1000         TP  .
CX65         Vývoj účasti             FICINV00            1000         TP  .
CX66         Vývoj kapitálu            FICEQU00            1000         TP  .
CX67         Odpis goodwillu           FICGWA00            1000         TP  .
CX68         Vývoj výsledku            FICASS00            1000         TP  .
CX69         Vývoj hodnoty goodwillu ve FM    FICGWA20            1000         T  .
CX6C1        Customizing konsolidace kapitálu   FICCOI90            1000         T  .
CX6C2        Podpoložky pro stav kapitálu     FICCSH00            1000         T  .
CX6C3        Kontrola customizingu kons.kap.   FICCOIB0            1000         T  .
CX6F0        Odpis / přípis goodwillu       FICGWA10            1000         T  .
CX6F1        Vyrovnání čísel oper.pro účast/kap. FICCOI40            1000         T  .
CX6F2        Tiché rezervy/závazky        FICVIM00            1000         T  .
CX6F3        Hláš.hodnot, tiché rezervy/závazky  FICVIM00            1000         T  .
CX6F4        Hlášení hodn., tiché rez.: Reporting FICHIR00            1000         T  .
CX6F5        Vývoj rozpuštěných tichých rezerv  FICHRA00            1000         T  .
CX6F6        Tiché rezervy/závazky        FICLMDV0            1000         T  .
CX70         Rollup                SAPMF271            1000         TP  .
CX71         Generování sad KO          FICSGN00            1000         T  .
CX72         Číselné intervaly pro gener.sady   SAPMSNUM            0100         T  .
CX73         Rollup - dávkové zpracování     FICRUP00            1000         TP  .
CX7B0        Customizing - čtení dat z BW     FICVIM00            1000         T  .
CX7B1        Inicializace přenosu dat       FICBIW00            1000         T  .
CX7B2        Srovnání kvanta dat BCS a BW     FICBIW10            1000         T  .
CX7B3        Čtení z infokostky          FICBIW20            1000         TP  .
CX7F0        Rozpis vlastnictví podílů      FICLCU00            1000         T  .
CXA0         Hromadné storno           FICRVS00            0000         TP  .
CXA2         Typy položek             FICVIM00            1000         T  .
CXA9         Důvody konsolidačního účtování    FICVIM00            1000         T  .
CXAA         Hierarchické úrovně         FICVIM00            1000         T  .
CXAH         Uspořádání hierarchických úrovní   FICVIM00            1000         T  .
CXAO         KJ: Přiřazení metody přepočtu    FICVIM00            1000         T  .
CXAP         KJ: Přiřazení daňové sazby      FICVIM00            1000         T  .
CXAQ         Kons.: KJ: Přiřazení ověření     FICVIM00            1000         T  .
CXAR         Hromadné změny konsol.jednotek    FICCUC00            1000         T  .
CXAS         Hromadné změny konsolidačních okruhů FICCGC00            1000         T  .
CXB1         Verze                FICVIM00            1000         T  .
CXB2         Druhy uzávěrky            FICVIM00            1000         T  .
CXB3         Globální nastavení systému      FICVIM00            1000         T  .
CXB4         Generování oprávnění ke KO      FICACG00            1000         TP  .
CXB5         Centrální údržba kmenových dat    FICACG10            1000         T  .
CXBCS20       BCS Session Manager - menu      BCS_MENU_TCODE_DISPATCH    1000         T  .
CXBW0        Iniciální přenos dat         FICBIW00            1000         T  .
CXBW1        Srovnání kvanta dat         FICBIW10            1000         T  .
CXC2         Skupiny pořizování dat        FICVIM00            1000         T  .
CXC4         Profily pořizování dat        FICVIM00            1000         T  .
CXC5         Kons.: Parametry výběru FICDOW00   FICVIM00            1000         T  .
CXC6         Kons.: Parametry výběru FICDOW10   FICVIM00            1000         T  .
CXC8         Přiřazení: KO/KJ - cesta PC     FICVIM00            1000         T  .
CXC9         Typy období             FICVIM00            1000         T  .
CXCA         Kategorie hlášení          FICVIM00            1000         T  .
CXCC         Metody uploadu: Data hlášení     FICVIM00            1000         T  .
CXCD         Datový monitor            FICMON00            1000         T  .
CXCE         Datový monitor pro kons.jednotku   FICMON20            1000         T  .
CXCF         Monitor konsolidace pro kons.okruh  FICMON30            1000         T  .
CXCK         Program pro kopírování verzí     FICCPY00            1000         TP  .
CXCL         Kons.: Změna položky/bilanční zisk  FICCHI00            1000         TP  .
CXCR         Výmaz souhrnných záznamů       FICDLR00            1000         TP  .
CXCX         Výběr výkazu             RKKBRPTR            1000         TP  .
CXCY         Customizing výběru výkazu      SAPMKKB5            0100         TP  .
CXD1         Metody přepočtu           FICVIM00            1000         T  .
CXD2         Druhy kurzů             FICVIM00            1000         T  .
CXD3         Přeúčtování ovlivň.výsledek: Položky FICVIM00            1000         T  .
CXDL         Výmaz pohybových dat ledgeru kons.  RGUDEL00            1000         T  .
CXDL1        Výmaz pohybových dat ledgeru kons.  SAPMGCU3            0100         T  .
CXDT_EXT       Překlad: Decentralizované texty   FICTRA00            1000         TP  .
CXDT_INT       Překlad: Ostatní texty        FICTRA00            1000         T  .
CXDT_T884M      Překlad: Metody přepočtu       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF100      Překlad: Položky           FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF103      Překlad: Typy přiřazení účtu     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF105      Překlad: Typy položek        FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF110      Překlad: Podpoložky         FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF115      Překlad: Podpoložky         FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF120      Překlad: Plány položek        FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF130      Překlad: Hierarchie položek     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF150      Překlad: Views            FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF160      Překlad: Konsolidační jednotky    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF170      Překlad: Funkce kontaktní osoby   FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF173      Překlad: Důvody konsolidač.účtování FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF180      Překlad: Konsolidační okruhy     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF190      Překlad: Hierarchie         FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF195      Překlad: Hierarchické úrovně     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF200      Překlad: Verze            FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF202      Překlad: Verze struktur       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF204      Překlad: Verze pořizování dat    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF206      Překlad: Verze metod přepočtu    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF208      Překlad: Verze kursů přepočtu    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF210      Překlad: Verze ledgerů        FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF212      Překlad: Verze speciálních položek  FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF214      Překlad: Verze daňových sazeb    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF216      Překlad: Verze metod konsol.kapitálu FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF218      Překlad: Verze účasti        FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF220      Překlad: Verze kapitálu       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF222      Překlad: Verze tichých rezerv    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF224      Překlad: Verze rozčlen.tich.rezerv  FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF226      Překlad: Verze výsledků       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF228      Překlad: Verze goodwillu       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF230      Překlad: Verze opatření       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF232      Překlad: Verze přerozdělení     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF234      Překlad: Verze elim.mezip.výsl.v OA FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF236      Překlad: Verze pro atributy     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF240      Překlad: Druhy uzávěrky       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF310      Překlad: Skupiny pořizování dat   FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF320      Překlad: Kategorie hlášení      FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF325      Překlad: Typy období         FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF380      Překlad: Metody uploadu       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF400      Překlad: Metody přepočtu       FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF420      Překlad: Druhy kursu         FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF500      Překlad: Druhy dokladu        FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF515      Překlad: Layouty jednotl.položek   FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF530      Překlad: Skupiny opatření      FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF540      Překlad: Konsolidační opatření    FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF550      Překlad: Konsolidační metody     FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TF665      Překlad: Rozsah hlášení-kons.equity FICVIM00            1000         T  .
CXDT_TFIN003     Překlad: Druhy konsolidace      FICVIM00            1000         T  .
CXE0         Skupiny opatření           FICVIM00            1000         T  .
CXE0P        Přiřazení archivace protokolu    FICVIM00            1000         T  .
CXE1         Druhy dokladů            FICVIM00            1000         T  .
CXE5         Účtování zvláštních položek     FICVIM00            1000         T  .
CXE6         Opatření pro koncernové zúčtování  FICVIM00            1000         T  .
CXE7         Metody koncernového zúčtování    FICVIM00            1000         T  .
CXE8         Opatření pro koncernové zúčtování  FICVIM00            1000         T  .
CXE9N        Vyvolání IMG pro kons.SAP (interní) FICIMG00            1000         T  .
CXEA         Opatření pro přerozdělení      FICVIM00            1000         T  .
CXEB         Metody přerozdělení         FICVIM00            1000         T  .
CXEC         Přerozdělení             FICRCL00            1000         TP  .
CXED         Opatř.pro přípravu změny kons.okruhu FICVIM00            1000         T  .
CXEE         Kons.: Změn.položky / bilanční zisk FICVIM00            1000         T  .
CXEF         Kons.: Rollup upravených dat hlášení FICVIM00            1000         T  .
CXEG         IMG: Druhy dokl.pro man.účtov. - DM FICVIM00            1000         T  .
CXEH         IMG: Druhy dokl.pro přerozdělení-DM FICVIM00            1000         T  .
CXEI         IMG: Druhy dokl.pro přípr.zm.KO - DM FICVIM00            1000         T  .
CXEJ         IMG: Druhy dokl.pro man.účtov. - MK FICVIM00            1000         T  .
CXEK         IMG: Druhy dokl.pro přerozděl. - MK FICVIM00            1000         T  .
CXEL         IMG: Druhy dokl.pro přípr.zm.KO - MK FICVIM00            1000         T  .
CXEM         IMG: Druhy dokl.pro koncern.vyúčtov. FICVIM00            1000         T  .
CXEN         IMG: Druhy dokl.pro konsol.kapitálu FICVIM00            1000         T  .
CXEO         IMG: Druhy dokl.pro přímé účtování  FICVIM00            1000         T  .
CXEP         IMG: Dr.dokl.pro elim.mezip.HV v OA FICVIM00            1000         T  .
CXEU1        ECCS EURO: Vyplnění jednotek euro  FICEUR50            1000         T  .
CXEU4        ECCS EURO: Správa statusu      FICEUR51            1000         T  .
CXEUA        ECCS EURO: Odsouhlasení souhrn.zázn. FICEUR00            1000         T  .
CXEUB        ECCS EURO: Dodatečná data hlášení  FICEUR10            1000         T  .
CXEUC        ECCS EURO: Integrace         FICEUR20            1000         T  .
CXG1         Integrované pořízení účasti/kapit.  FICVIM00            1000         T  .
CXGP         Globální parametry          SAPMF200            1100         TP  .
CXGWMIG       Migrace záznamů goodwillu      FICGWM00            1000         T  .
CXH1         Minoritní položky          FICVIM00            1000         T  .
CXH2         Položky použití zisku pro koncern  FICVIM00            1000         T  .
CXH3         Polož.použití zisku pro minor.podíly FICVIM00            1000         T  .
CXH4         Statistický kapitál         FICVIM00            1000         T  .
CXH5         Jiné součásti zisku         FICVIM00            1000         T  .
CXHA         Výplata dividend           FICVIM00            1000         T  .
CXHB         Director's Bonus           FICVIM00            1000         T  .
CXI0         Globál.nastavení konsolid.kapitálu  FICVIM00            1000         T  .
CXI1         Opatření pro konsolidaci kapitálu  FICVIM00            1000         T  .
CXI2         Využití systému: Konsolid.kapitálu  FICVIM00            1000         T  .
CXI3         Operace C/I: Implicitní posloupnost FICVIM00            1000         T  .
CXI4         Metody konsolidace kapitálu     FICVIM00            1000         T  .
CXI5         Operace/typ metody: Přiřaz.dr.dokl. FICVIM00            1000         T  .
CXI9         Speciální položky pro kons.kapitálu FICVIM00            1000         T  .
CXIA         Konsolidační opatření        FICVIM00            1000         T  .
CXIB         Konsol.opatření: Přiřaz.druhu dokl. FICVIM00            1000         T  .
CXJ1         Konsolidace Equity: Rozsah hlášení  FICVIM00            1000         T  .
CXJ2         Položky hlášení pro konsolid.Equity FICVIM00            1000         T  .
CXJ3         Účetní položky v konsolidaci Equity FICVIM00            1000         T  .
CXJ4         Oložky hlášení pro účast       FICVIM00            1000         T  .
CXJ5         Položky hlášení pro kapitál     FICVIM00            1000         T  .
CXL1         Založení ledgeru           SAPMGCU0            0159         T  .
CXL2         Změna ledgeru            SAPMGCU0            0150         T  .
CXL3         Zobrazení ledgeru          SAPMGCU0            0150         T  .
CXL4         Výmaz ledgeru            SAPMGCU0            0169         TP  .
CXLP1        Zobrazení archivovaných protokolů  FICLPROT            1000         TP  .
CXLP2        Výmaz archivovaných protokolů    FICLPDEL            1000         TP  .
CXM0         Migrace kmen.dat EC-CS - SEM-BCS   FICMIG10            1000         T  .
CXM01        Migrace EC-CS - SEM-BCS: Mapování  FICVIM00            1000         T  .
CXM1         Zpracování hierarchií metod     FICCOI10            1000         TP  .
CXM2         Zobrazení hierarchií metod      FICCOI10            1000         TP  .
CXMF         Konverze na fyz.název souboru    FICFMG00            1000         T  .
CXN0         Mapování sekundár.nákladových druhů FICVIM00            1000         T  .
CXN001        Výmaz dokladů z přímého účtování   FICDELRUDOC00         1000         T  .
CXN01        Údržba druhů konsolidačních pohybů  FICVIM00            1000         T  .
CXN011        Definování sumariz.profit center   FICVIM00            1000         T  .
CXN013        Integr.kons.jedn. - kons.prof.centra FICVIM00            1000         T  .
CXN023        Integr.kons.okruhy - kons.prof.cent. FICVIM00            1000         T  .
CXN1         Zobrazení účtů v plánu položek    FICICA00            1000         TP  .
CXN2         Porovnání účt.rozvrhu a plánu polož. FICICA10            1000         TP  .
CXN3         Pravidla zřetězení          FICVIM00            1000         T  .
CXN4         Konverze převz.kmen.dat - kons.jedn. FICVIM00            1000         T  .
CXN41        Přímé průběž.účtování: Výběr ledgeru FICVIM00            1000         T  .
CXN5         Přiřazení účet.okruhů/pracov.úseků  FICVIM00            1000         T  .
CXN6         Přiřazení druhů konsolidace a views FICVIM00            1000         T  .
CXN7         Download dat relevantních pro rollup FICIRD00            1000         T  .
CXN8         Upload dat relevantních pro rollup  FICIRU00            1000         T  .
CXNA         Download hierarchií PCA       FICPCD00            1000         TP  .
CXNB         Download pracov.úseků/společností  FICBAD00            1000         TP  .
CXNC         Pohyb.data EC-PCA: Nák.druhy/operace FICPCAA1            1000         TP  .
CXND         Pohyb.data EC-PCA: Inform.partnera  FICPCAA2            1000         TP  .
CXNE         Seznam náklad.druhů CO podle typu  FICPCACE            1000         TP  .
CXNF         Přiřazení účt.rozvrhu/plánu položek FICVIM00            1000         T  .
CXNG         Integrované kons.jednotky      FICICA20            1000         T  .
CXNH         Zobrazení integrovaných kons.jedn.  FICVIM00            1000         T  .
CXNI         Zobrazení položek z integrace    FICVIM00            1000         T  .
CXNJ         Zobrazení podpoložek z integrace   FICVIM00            1000         T  .
CXNL         Kons: Download PrCtr KmenData/Hier  FICPCAD1            1000         T  .
CXNM         Dod.zaúčtování dokl.FI (souhrn.tab.) RGUREC10            1000         T  .
CXNN         Zápis periodického extraktu     FICMBU00            1000         T  .
CXNN1        Zobrazení souhrn.zázn.        SAPLGD13            0200         TP  .
CXNO         Výmaz přímo účtovaných dokladů    FICICA60            1000         TP  .
CXNP         Kopírování účtů koncernu na položky FICCOA00            1000         T  .
CXNQ         Zobrazení přímo zaúčtovaných dokladů FICICA30            1000         T  .
CXNR         Odsouhlas.souhrn.záz.HK/LedgPřKons  FICICA50            1000         TP  .
CXNT         Dodatečná integrace organiz.jednot. FICICA70            1000         T  .
CXNU         Údržba přenosu pole pro př.průb.účt. FICFMV00            1000         T  .
CXNV         Údržba účtu koncernu v účtu HK    RGCPOS02            1000         T  .
CXNW         Dod.zaúčtování dokl.FI - přípr.kons. RGUREC10            1000         T  .
CXNX         Odsouhlasení FI/kons.na úrovni dokl. FICICA80            1000         T  .
CXNX1        Vyrovn.operace hl.knihy s kons.   FICICA40            1000         T  .
CXNY         Nastav./zobraz.rež.blokov.pro rollup FICRUL00            1000         T  .
CXNZ         Odsouhlasení součtů konsolidace   FICREC00            1000         T  .
CXOC1        Čísla organizačních změn       FICVIM00            1000         T  .
CXOC2        Top okruhy, organizační změny    FICVIM00            1000         T  .
CXP0         Vyvolání zobrazení protokolu     FICLOG00            1000         T  .
CXP1         Přiřazení skupin opatření      FICVIM00            1000         T  .
CXP2         Opatření pro převod zůstatku     FICVIM00            1000         T  .
CXP3         Opatření pro převzetí dat      FICVIM00            1000         T  .
CXP4         Opatření pro ověření dat hlášení   FICVIM00            1000         T  .
CXP5         Opatření pro manuální účtování    FICVIM00            1000         T  .
CXP6         Opatření pro přepočet měny      FICVIM00            1000         T  .
CXP7         Opatření pro ověř.uprav.dat hlášení FICVIM00            1000         T  .
CXP8         Opatření pro rollup         FICVIM00            1000         T  .
CXP9         Opatření pro ověření konsolid.hodnot FICVIM00            1000         T  .
CXPGW1        Položky hlášení pro pushdown     FICVIM00            1000         T  .
CXPGW2        Účetní položky pro pushdown     FICVIM00            1000         T  .
CXPGW3        Sestava dat hlášení pushdown     FICPGW00            1000         T  .
CXR0         Provedení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         TP  .
CXR1         Založení výkazu rešerše       SAPMKCEE            1100         TP  .
CXR2         Změna výkazu rešerše         SAPMKCEE            0500         TP  .
CXR3         Zobrazení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         TP  .
CXR4         Založení formuláře k výkazu     SAPMKES1            0100         TP  .
CXR5         Změna formuláře k výkazu       SAPMKES1            0200         TP  .
CXR6         Zobrazení formuláře k výkazu     SAPMKES1            0200         TP  .
CXRA         Údržba skupin variant        RKDBATV3            1000         T  .
CXRB         Údržba variant            RKDBAT02            1000         TP  .
CXRC         Naplánování skupin variant      RKDBATV4            1000         T  .
CXRD         Založení skupin variant       RKDBATV5            1000         T  .
CXRE         Reorganizace skupin variant     RKDREOVG            1000         T  .
CXRF         Údržba skupin atributů        RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
CXRH         Údržba hierarchie          SAPMKXHI            1990         TP  .
CXRI         Přehled výkazů            RKDREOBE            1000         T  .
CXRK         Údržba ukazatelů           RMCTCXRK            1000         T  .
CXRM         Testovací monitor - výkazy rešerše  SAPMKCB9            0050         TP  .
CXRO         Transport výkazů           RKCOBTR2            1000         TP  .
CXRP         Transport formulářů         RKCOBTR4            1000         TP  .
CXRQ         Import výkazů z klienta       RCNRCJES            1000         TP  .
CXRR         Import formulářů z klienta      RCNRCJEW            1000         TP  .
CXRT         Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1            1000         TP  .
CXRU         Druhy přepočtu přesah.rámec tabulky SAPMKCC0            0300         T  .
CXRV         Údržba globálních proměnných     RKES0101            1000         TP  .
CXRW         Konverze výkazů rešerší       SAPMKCB9            0050         T  .
CXRX         Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE            1000         T  .
CXRY         Reorganizace dat výkazu       RKDREODA            1000         T  .
CXRZ         Reorganizace formulářů        RKDREOFO            1000         T  .
CXS1         Převod zůstatku           FICBCF00            1000         TP  .
CXS3         Položky určené k převodu       FICVIM00            1000         T  .
CXS4         Položky neurčené k převodu      FICVIM00            1000         T  .
CXSA         Zobrazení údržby sady        SAPMF21S            1000         TP  .
CXSB         Změna údržby sady          SAPMF21S            1000         TP  .
CXSC         Založení údržby sady         SAPMF21S            1100         TP  .
CXSD         Výmaz údržby sady          SAPMF21S            1000         TP  .
CXSTPMIG       KonsKap: Migrace stat.účtování    FICC2I00            1000         T  .
CXSTPMIG2      Kons.kap.: Zm.čleň.stat.účt.pol.GW  FICCOI50            1000         T  .
CXV1         Ověření               FICVAL00            1000         TP  .
CXV2         Založení ověření           FICVAL10            1000         TP  .
CXV3         Změna ověření            FICVAL10            1000         TP  .
CXV4         Zobrazení ověření          FICVAL10            1000         TP  .
CXV5         Údržba vztahu ekvivalence      FICVIM00            1000         T  .
CXVM         Vyvolání údržby view         SAPMF200            1000         T  .
CY00         Menu inženýringu           MENUCY00            1000         B  .
CY38         Plán.směn - formátování       SAPLCYPP05           6000         TP  .
CY39         Údržba tříď.editačního klíče     SAPLCYPP05           6000         TP  .
CZ48_1        PS-CM: Založení layoutu plánování  SAPMKES1            0100         TP  .
CZ48_2        PS-CM: Změna layoutu plánování    SAPMKES1            0200         TP  .
CZ48_3        PS-CM: Zobrazení layoutu plánování  SAPMKES1            0200         TP  .
CZ48_4        Transport layoutu plánování     KPCM_LAYOUT_TRANSPORT     1000         T  .
CZ48_5        Import layoutu plánování       KPCM_LAYOUT_IMPORT       1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners