WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 455,446 (today: 305)
( 17 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

HB01         Založení hospodářské jednotky    SAPMHBSCOM           0999         T  .
HB02         Změna hospodářské jednotky      SAPMHBSCOM           0999         T  .
HB03         Zobrazení hospodářské jednotky    SAPMHBSCOM           0999         T  .
HB11         Založení budovy           SAPMHBSBLD           0999         T  .
HB12         Změna budovy             SAPMHBSBLD           0999         T  .
HB13         Zobrazení budovy           SAPMHBSBLD           0999         T  .
HB18         Zobrazení budovy - režim prodeje   SAPMHBSBLD           0999         T  .
HB21         Založení prodejních jednotek     SAPMHBSHOM           0999         T  .
HB22         Změna prodejních jednotek      SAPMHBSHOM           0999         T  .
HB23         Zobrazení prodejních jednotek    SAPMHBSHOM           0999         T  .
HB28         Zobrazení prodeje "Prodej.jednotky" SAPMHBSHOM           0999         T  .
HB31         Založení pozemku          SAPMHBSLOT           0999         T  .
HB32         Změna pozemku            SAPMHBSLOT           0999         T  .
HB33         Zobrazení pozemku          SAPMHBSLOT           0999         T  .
HB38         Zobrazení pozemku orient.na prodej  SAPMHBSLOT           0999         T  .
HBA2         Změna seznamu vztahů         SAPMHBSAFF           0100         T  .
HBA3         Zobrazení seznamu vztahů       SAPMHBSAFF           0100         T  .
HBAG         Hromadné generování pro RE-SCM    SAPMHBSGEN           0100         T  .
HBCX         Storno zakázky pro RE-SCM      SAPMHBSICX           0999         T  .
HBF2         Změna seznamu vhodností       SAPMHBSFIT           0999         T  .
HBF3         Zobrazení seznamu vhodností     SAPMHBSFIT           0999         T  .
HBIS1        Výkaz sestavy - budova        R_HBS_BLD_01          1000         T  .
HBIS2        Výkaz sestavy - hospodářská jednotka R_HBS_COM_01          1000         T  .
HBIS3        Výkaz sestavy - prodejní jednotka  R_HBS_HOM_01          1000         T  .
HBIS4        Výkaz sestavy - pozemek       R_HBS_LOT_01          1000         T  .
HBPF         Browser prodeje (bez obraz.)     SAPMHBSPRS           0100         T  .
HBPS         Browser prodeje           SAPMHBSPRS           0100         T  .
HBR2         Změna pravidel            SAPMHBSRUL           0999         T  .
HBR3         Zobrazení pravidel          SAPMHBSRUL           0999         T  .
HBS0         Založení (staré)zakázky odb.v RE-SCM SAPMV45A            0101         T  .
HBS1         Založení (staré) poptávky v RE-SCM  SAPMV45A            0101         TP  .
HBS2         Založení (staré) nabídky v RE-SCM  SAPMV45A            0101         TP  .
HB_CO44       Rozšířené rozvrhování projektu    R_HBS_PRELIM          1000         T  .
HCMWAOKOPL1     Plánování nákladů          SAPLHCMWAOKOPL1        1000         T  .
HCMWAOROOM1     Rezervace místnosti         SAPLHCMWAOROOM1        1000         TP  .
HMU1         Konverze nebezpeč.komponent na látky DGICN_CUST_HAZINDSUB      1000         T  .
HMU2         Konverze nebezpečných komponent   DGICN_HAZINDSUB        1000         T  .
HMU3         Konverze označení nebezpeč.zboží   DGICN_IDENTIFIER        1000         T  .
HMU4         Konver.zn. "Žádné nebezpečné zboží" DGICN_NODG           1000         T  .
HOSH         Údržba view k tabulce ADMI_CRIT   SAPMEWAR            1000         T  .
HR00         Výběr výkazu - personál       SAPMHR00            1000         TP  .
HR99S00_DAQVIEW   Viewer pro nástroj pořizování dat  RPUDAQ9S_VIEW         1000         T  .
HR99S00_TEMSE_VIEWER TemSe viewer             RPUTMS9S            1000         T  .
HRALEX_PROTOCOL   Protokol rozšířené distribuce ALE  HRALXPROT           1000         TP  .
HRASRPROCESS_UTILITY Admin.pomůcka pro procesní instance RPASRADMIN_WORKBENCH      1000         T  .
HRASR_CALL_TX_PASR  Spuštění transakce PASR       RPASR_RPT_CALL_TX_PASR     1000         T  .
HRASR_CALL_TX_PDPF  Spuštění osobního spisu       RPASR_RPT_CALL_TX_PDPF     1000         T  .
HRASR_CHK_FSCN_CUST Kontrola konzistence scénářů form.  RPASR_CHECK_FSCN_CUSTOMIZING  1000         TP  .
HRASR_CHK_PROC_CUST Kontrola konzistence procesů     RPASR_CHECK_PROCESS      1000         T  .
HRASR_EXEC_TX_ATTCH Spuštění osobního spisu       RPASR_RPT_START_TX_ATTCH    1000         T  .
HRASR_EXEC_TX_PASR  Spuštění transakce PASR       RPASR_RPT_START_TX_PASR    1000         T  .
HRASR_EXEC_TX_PDPF  Spuštění osobního spisu       RPASR_RPT_START_TX_PDPF    1000         T  .
HRASR_FSCN_CUST   Správa scénáře formuláře       RPASR_FSCN_CUSTOMIZING     1000         TP  .
HRASR_GS_INFO    Informace o generických službách   RPASR_GENERIC_SERVICE_INFO   1000         T  .
HRASR_SWN_EXUSER_UPD Určení vyloučených uživatelů     RPASR_WF_NOTIFICATION_EX    1000         T  .
HRASR_TEST_PROCESS  Test provedení procesu        RPASR_TEST_PROCESS_EXECUTION  1000         T  .
HRAUTH        Workbench oprávnění         RHANALYSIS_TOOL        0001         T  .
HRBAS_CHECK_INFTY  Test oddělených infotypů       RHBAS_CHECK_INFTY       1000         T  .
HRBEN0000      Plnění ZL menu oblasti        MENUHRBEN0000         1000         B  .
HRBEN0003      Monitor přípustnosti         RPUBENPARTM          1000         T  .
HRBEN0004      Monitor EOI             RPUBENEOIM           1000         T  .
HRBEN0005      Přihlašov.formulář          RPUBEN05            1000         T  .
HRBEN0012      Přihlášení-automatické plány     RPUBEN62            1000         T  .
HRBEN0013      Přihlášení navržené plány      RPUBEN62            1000         T  .
HRBEN0014      Ukončení účasti           RPUBENTERM           1000         T  .
HRBEN0015      Potvrzovací formulář         RPUBEN15            1000         T  .
HRBEN0041      Skok z IMG do views údržby      RPUBEN41            1000         T  .
HRBEN0044      Výmaz oblasti plnění         RPUBEN44            1000         T  .
HRBEN0046      Přehled nákladů           RPUBEN46            1000         T  .
HRBEN0071      Přípustní zaměstnanci        RPLBEN01            1000         T  .
HRBEN0072      Účast                RPMENUSTART00         1000         T  .
HRBEN0076      Procentuální sazba disponibility   RPLBEN06            1000         T  .
HRBEN0079      Změna přípustnosti          RPMENUSTART00         1000         T  .
HRBEN0081      Demografika pracovníků        RPLBEN11            1000         T  .
HRBENUS02      Pohledávka plánu soc.zab.      RPUFSA01            1000         T  .
HRBENUSCOB04     Platby COBRA             RPUCOB04            1000         T  .
HRBENUSCOB07     COBRA Lhůta pro rozhodování     RPUCOB07            1000         T  .
HRCMP0000      Řízení odměňování          MENUHRCMP0000         1000         B  .
HRCMP0001      Správa odměňování          SAPLHRCMP00ADMIN        1500         TP  .
HRCMP0001C      Změna úpravy odměňování       RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0001D      Zobrazení úpravy odměňování     RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0001_A     Důvody úpravy odměňování (strom)   RPUCMPADMIN          1000         TP  .
HRCMP0002      Úprava odměňování org.strukturou   SAPLHRCMP00ADMIN        1600         TP  .
HRCMP0003      Úprava odměňování: Výběr pracovníků SAPLHRCMP00ADMIN        1700         TP  .
HRCMP0004      Žádost o úpravu odměňování      RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0005      Schválení úprav odměňování      RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0006      Zamítnutí úprav odměňování      RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0007      Aktivace úprav odměňování      RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0010      Řízení odměňov.: Sestavení rozpočtu RHCPBT00            1100         TP  .
HRCMP0011      Rozpočet-údržba struktury: Založení RHCPBT00            2000         TP  .
HRCMP0012      Rozpočet-údržba struktury: Zobrazení RHCPBT00            2100         TP  .
HRCMP0013      Rozpočet-údržba struktury: Změna   RHCPBT00            2200         TP  .
HRCMP0014      Správa rozpočtu: Zobrazení      RHCPBT00            2100         TP  .
HRCMP0015      Správa rozpočtu: Změna        RHCPBT00            2200         TP  .
HRCMP0016      Inicializace rozpočtu odměňování   RHCMPBUDGETINIT        1000         TP  .
HRCMP0020      Výběr výkazu             RPUCMPREPTREE         1000         T  .
HRCMP0021      HR PA-CM: Vstup ad hoc query     RPUCMPADHOC          1000         TP  .
HRCMP0022      HR PA-CM: Vstup SAP-Query      RPUCMPQUERY          1000         TP  .
HRCMP0030      Změna katalogu matic         RPUCMPMATRIX          1000         TP  .
HRCMP0031      Zobrazení katalogu matic       RPUCMPMATRIX          1000         TP  .
HRCMP0041      Zvýšení tarifu            RPITRF00            1000         T  .
HRCMP0042      Změna tarifní třídy         RPIPSR00            1000         T  .
HRCMP0043      Změna tarifní třídy dle hodin    RPITIG00            1000         T  .
HRCMP0050      Peněžní ocenění profesí       RHCPJP00            1000         T  .
HRCMP0051      Údržba profese (management odměňov.) SAPLRHV6            2850         T  .
HRCMP0052      Údržba plán.místa (řízení odměňov.) SAPLRHV6            2860         T  .
HRCMP0053      Zobrazení dat průzkumu platů     SAPMCMPSALSURV         5000         TP  .
HRCMP0060      Podnikové účasti: Přidělení     SAPLHRCMP00LTI         1500         TP  .
HRCMP0060C      Změna přidělení účastí        RHCMP_STARTNF         1000         T  .
HRCMP0060D      Zobrazení přidělení účastí      RHCMP_STARTNF         1000         T  .
HRCMP0061      Podnikové účasti: Realizace     SAPLHRCMP00LTI         1500         TP  .
HRCMP0061C      Změna vykonání účastí        RHCMP_STARTNF         1000         T  .
HRCMP0061D      Zobrazení vykonání účastí      RHCMP_STARTNF         1000         T  .
HRCMP0061ESS     Kapitálová účast zaměstnanců     RPUCMPEXERCESS         1000         T  .
HRCMP0062      Životní události pro podnik.účasti  SAPLHRCMP00LTI         3000         TP  .
HRCMP0063      Propadnutí/Pozbytí podnikov.účastí  SAPLHRCMP00LTI         3100         TP  .
HRCMP0064      Anulace podnikových účastí      SAPLHRCMP00LTI         3200         TP  .
HRCMP0065      Rozdělení akcií           RHCMPLTI_STOCKSPLIT      1000         T  .
HRCMP0080      Zobrazení celk.přehledu odměňování  RHCMP_STARTNF         1000         TP  .
HRCMP0080ESS     Zobrazení celk.přehledu odměňování  SAPLHRCMP00TCS         1000         TP  .
HRCMP0081      Tisk přehledu celkového odměňování  RHCMPTCS_PRINT         1000         TP  .
HREIC        Start Employee Interaction Center  RPHREIC_START_APPL       1000         T  .
HREIC_ADJCUST    Vyrovnání customizingu pro EIC    RPT_HREIC_ADJUST_CUSTOMIZING  1000         T  .
HREIC_AUTHQUERY   Definování dotazu na oprávnění    PHREIC_CALL_SQ01        1000         T  .
HREIC_CATEGORY    EIC: Údržba katalogu kategorií    PHREIC_CATEG_TREE       1000         T  .
HREIC_CATEG_COPY   EIC: Údržba katalogu kategorií    PHREIC_CATEGORY_COPY      1000         T  .
HRESS_PAYSIMU    HR-ESS: Simulace zúčtování (Demo)  SAPMESSREP           1000         T  .
HREXP_RHEXPUPD    Vyrovnání dat LDAP s profil.experta RHEXPUPD            1000         T  .
HREXP_RHEXPUPDVAL  Vyrovnání hod.tab.s profilem experta RHEXPUPDVAL          1000         T  .
HRFORMS       Formulář HR workplace        H99HRF03            0010         T  .
HRFORMS_METADATA   Metadata HR workplace        H99HRF_METADATA_02       0100         T  .
HRFPMCHG01      Povolené období pro změny      HRFPM_MAINT_T77HRFPM_CHGPE   1000         T  .
HRFPM_CUST_DIAGNOSE Kontrola customizingu        RPBC_IMG_OVERV         0100         T  .
HRFPM_DEL_WI     Výmaz přebytečných workitemů     RHRFPM_DELE_UNNEEDED_WORKITEMS 1000         T  .
HRFPM_DIFF_ORG    Úspory financování na organizaci   RHRFPM_DIFF_LIST_ORG      1000         TP  .
HRFPM_DOC_DISP    Zobrazení dokladů PBC        RHRFPM_DOC02          1000         T  .
HRFPM_ERLK      Vyrovnání znaku "vyřízeno"      RHRFPM_ERLK          1000         T  .
HRFPM_EXTEND_OM   Rozšíření organizační struktury   HRFPM_EXTEND_OM        1000         TP  .
HRFPM_FINANCE_CHECK Osoby s chybějícím financováním   RHRFPM_FIN_CHECK        1000         TP  .
HRFPM_FIN_ORG    Rozpočet a financování na organizaci RHRFPM_FIN_LIST_ORG      1000         TP  .
HRFPM_FM_BUD     Údržba č.intervalu: FPM_FM_BUD    SAPMSNUM            0100         T  .
HRFPM_FTE_CHK    Kontrola pravidel obsazení      RHRFPM_FTE_CHK         1000         TP  .
HRFPM_INC_TOOL    Zpracování nekonzistencí       RHRFPM_INCONS_ANALYZE     1000         T  .
HRFPM_NR_BLK     Údržba čís.intervalu: FPM_FM_BLK   SAPMSNUM            0100         T  .
HRFPM_NR_COM     Údržba čís.interv.: FPM_FM_COM    SAPMSNUM            0100         T  .
HRFPM_NR_PRE     Údržba čís.interv.: FPM_FM_PRE    SAPMSNUM            0100         T  .
HRFPM_NR_RUNID    Údržba čís.interv.: FPM_RUNID    SAPMSNUM            0100         T  .
HRFPM_OCC_CHK    Kontrola pravidel financování    RHRFPM_OCC_CHK         1000         T  .
HRFPM_PBCDOCBU_DISP Rozpočtový deník           RHRFPM_DOC03_FPM_BU      1000         T  .
HRFPM_PBCDOC_DISP  Finanční deník            RHRFPM_DOC03_FPM        1000         T  .
HRFPM_SALSA_DISP   Zobrazení finančních zůstatků    RHRFPM_DOC03          1000         T  .
HRFPM_START_AWB   Spuštění workbench správce běhu   RHRFPM_START_AWB        1000         T  .
HRFPM_VACANCY_DISP  Generování finančních úspor     RHRFPM_VACANCY_DISPLAY     0000         T  .
HRLDAP_MAP      Přiřazení pole query -" atribut LDAP SAPLLDA_QUERY_MAPPING     1000         T  .
HRMGE0010      Nabídka pro globální pracovníky   RPMGE_OFFER_SHEET       1000         T  .
HRMGE0020C      Změna seznamu položek        RPMGE_CHECK_ITEMS       1000         T  .
HRMGE0020D      Zobrazení seznamu položek      RPMGE_CHECK_ITEMS       1000         T  .
HRMGE0030      Přehled odměn            RPMGE_OFFER_SHEET       1000         T  .
HRMGE0050      Úprava předloh Office        RPMGE_CUST_TEMPLATES      1000         T  .
HRMGE0060      Vytvoření paketů odměňování     RPMGE_CPACK_GENERATION     1000         T  .
HRMGE0070      Kontrola paketů odměňování      RPMGE_CHECK_CPACK       1000         T  .
HRMGE0080      Hromadná aktivace          RPMGE_MASS_ACTIVATION     1000         T  .
HRMGE0090      Zřetězení a rozděl.nasaz.v zahraničí RPMGE_CP_RELATION_MANIPULATION 1000         T  .
HRMGE00DOC      Business Document Navigator (BDS)  RPMGE_DOC_NAVIGATOR      1000         T  .
HRMGE00POL      Sledování změn směrnic pro vyslání  RPMGE_POLICY_TRACKING     1000         T  .
HROBJ        Customizing HR            RPUCUS42            0100         T  .
HROM         Výkazy řízení organizace       SAPMHROM            1000         TP  .
HRPBCBC       Vyhodnocení počtu profesí      RHRFPM_BUDGET_CHART      1000         TP  .
HRPBCBC_FORM     Vyhodnoc.stavu prac.míst (form.PDF) RHRFPM_BUDGET_CHART_FORM    1000         TP  .
HRPBCC        Založení seznamu profesí       PBC_START_NF          1000         T  .
HRPBCCOR       Plán rozdělení obch.transakcí    RHRFPM_CHART_OF_RESPONS    1000         TP  .
HRPBCEXT       Převod seznamu profesí        HRFPMEXT00           1000         TP  .
HRPBCM        Změna seznamu profesí        PBC_START_NF          1000         T  .
HRPBCM_DYNACT    Změna seznamu profesí        RHRFPMDYNACT00         1000         TP  .
HRPBCS        Zobrazení seznamu profesí      PBC_START_NF          1000         T  .
HRPBCSTA       Změna statusu rozpočtu        HRFPMSTA00           1000         TP  .
HRPBC_2FC      Vyrovnání dokladů v účetnictví    RHRFPM_2FC_CLEANUP       1000         TP  .
HRPBC_AVC      Kontrola disponibility        RHRFPM_FTE_AVAIL_CONTROL    1000         T  .
HRPBC_BPREP     Sběr dat BPREP            RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BPREP  1000         TP  .
HRPBC_BPREP_MAINT  Zpracování plánovacích dat      RHRFPM_BPREP_DATA_MAINT    1000         TP  .
HRPBC_BULIST     Analýza profesí           RHRFPM_FTE_BULIST       1000         TP  .
HRPBC_BULIST_FORM  Analýza profesí jako formulář PDF  RHRFPM_FTE_BULIST_FORM     1000         TP  .
HRPBC_CREATE_EARMARK Oddělená aktualizace v PBC      RHRFPM_MASS_CREATE_ERM_FUNDS  1000         TP  .
HRPBC_DIFF_REORG   Reorganizace fin.úspor        RHRFPM_DIFF_REORG       1000         T  .
HRPBC_DIFF_SOLVE   Uvolnění blokování prostředků    SAPLHRFPM_DIFF_MON_FRAME    1000         T  .
HRPBC_ENGINE_CHNGLOG Objekty s označením         RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG   1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_FS   Vytvoř.obliga - volný výběr     RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL     1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_INIT  Spuštění iniciál.vytvoření obliga  RHRFPM_ENGINE_INITIAL     1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_INIT_FS Iniciál.vytv.obliga - volný výběr  RHRFPM_ENGINE_INITIAL_FREE_SEL 1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_P    Vytvoření obliga pro osoby      RHRFPM_ENGINE_PERSON      1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_PCH   Vytvoření obliga pro organiz.objekty RHRFPM_ENGINE_PCH       1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_PNP   Vytvoření obliga pro osoby      RHRFPM_ENGINE_PERSON      1000         TP  .
HRPBC_ENGINE_START  Přímé spuštění běhu obliga      RHRFPM_ENGINE_CHANGE_LOG    1000         TP  .
HRPBC_FINLIST    Analýza financování         RHRFPM_FTE_FINLIST       1000         TP  .
HRPBC_FIN_CHK    Kontrola pravidel financování    RHRFPM_FIN_CHK         1000         T  .
HRPBC_HCP_01     Údržba výsledků plánování      SAPLHRFPM_INTERFACE_FUNCTIONS 0001         TP  .
HRPBC_IMG      Vyvolání IMG PBC           FPMSIMG            0000         TP  .
HRPBC_INIT_1514   Konverze 1501 na 1005 a 1514     RHRFPM_MOVE_1501_TO_1514    1000         T  .
HRPBC_LIFI      Přehled financování         RHRFPM_LIFI          1000         TP  .
HRPBC_LOG      Zobrazení protokolů ke běhu obliga  RHRFPMLOG           1000         TP  .
HRPBC_LOG_BPREP   Protokoly k běhu k ozn.k plánování  RHRFPMLOG_BPREP        1000         TP  .
HRPBC_LOG_BUDGET   Protokoly ke běhu pro sest.rozpočtu RHRFPMLOG_BUDGET        1000         TP  .
HRPBC_MDIR      Přímá údržba infotypu        RHRFPM_OM_ANNOT_ACCES     1000         TP  .
HRPBC_MOVECUST1509  Konverze customizingu pro IT 1509  RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509_CSTM 1000         TP  .
HRPBC_MOVEINFTY1509 Konverze infotypů: 1505 na 1509   RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509    1000         TP  .
HRPBC_ORIG      Vytvoření původního rozpočtu     RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BUDGET 1000         TP  .
HRPBC_PCHK      Kontrola porušení učelového vázání  RHRFPM_ZWBI          1000         TP  .
HRPBC_QUERY_EXEC   Provedení query           SAP_QUERY_CALL         1000         T  .
HRPBC_RC_DOC     Vyrovnání jednotl./souhrn.záznamů  RHRFPM_RC_PBC_TOTALS      1000         TP  .
HRPBC_RC_FUND    Srovnání fond/obligo         RHRFPM_RC_FUND_VS_DOC     1000         TP  .
HRPBC_RC_REQ     Porovnání potřeba/obligo       RHRFPM_RC_REQ_VS_DOC      1000         TP  .
HRPBC_REQ      Stanovení finančních potřeb     RHRFPM_REQUIREMENT       1000         TP  .
HRPBC_ROLL1520    Úprava - původ.rozpočet       RHRFPMROLL1520         1000         TP  .
HRPBC_SCHEDMAN    Schedule Manager           RHRFPM_SCHEDMAN        1000         TP  .
HRPBC_START     Přehled hlášení PBC         RHRFPM_TODO_01         1000         T  .
HRPBC_STOV      Vyhodnocení horních mezí míst    RHRFPM_STOV          1000         TP  .
HRPBC_STRUC_VIEW   Přehled struktury          RHRFPM_STRU00         1000         T  .
HRPBC_VAC      Zobrazení neobsaz.plán.míst     RHRFPM_VACANCY_DISP_ONLY    1000         TP  .
HRPDV00REPORT0001  Udržované kvalifikace        RHXPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED 1000         TP  .
HRRCF_RECREATE_SP  Nové založení profilů hledání    RCF_RECREATE_SEARCH_PROFILES  1000         T  .
HRTNM00_ACTIVATE   Aktivace managementu potřeb školení RPCTNM_ACTIVATE        1000         T  .
HRTNM00_BATCH_DEL  Dávka TNM: Aktualizace T77TNM_AB   RPCTNM9S_BATCH_REP       0100         T  .
HRTNM00_BATCH_QUOTA Managem.TNM - kontingent - dávk.vst. RPCTNM9S_BATCH         1000         T  .
HRTNM00_BATCH_STAT  Dávka TNM: Aktualizace T77TNM_AB   RPCTNM9S_BATCH_REP       0110         T  .
HRTNM00_BATCH_STAT_E Dávka TNM: Aktualizace T77TNM_AB   RPCTNM9S_BATCH_REP       0120         T  .
HRTNM00_REPCRE    Transakce TNM: Režim založení    RPCTNM9S_REP          1000         T  .
HRTNM00_REPDIS    Transakce TNM: Režim zobrazení    RPCTNM9S_REP          1000         T  .
HRTNM00_REPMOD    Transakce TNM: Režim změny      RPCTNM9S_REP          1000         T  .
HRTNM00_SNAP     Výkaznictví TNM: Snapshot      RPCTNM9S_SNAP         1000         T  .
HRTNM00_TN_ASSIGN  TNM: Report přiřazení potř.školení  RPCTNM9S_ASSIGN        1000         T  .
HRUSER        Založení a údržba uživatelů ESS   SAPLEHUS            1000         T  .
HRWAOCOMP      EWT: Vyrovnání            SAPLHRWAO_COMPENSATION     1000         TP  .
HRWAOHEAD      ewt: plán stavu zaměstnanců     SAPLHRWAO_HEAD_PLAN      1000         T  .
HRWAOSTATUSQUO    Status Quo Reporting         SAPLHRWAO_STATUSQUO      1000         TP  .
HRWPC_FC_EXEC    Provedení funkčního kódu v MSS    PWPC_RPT_START_REPORT     1000         T  .
HRWPC_OADP_MIGRATION Migrace z customizingu OADP     RP_OADP_MIGRATE_CUSTOMIZING  1000         TP  .
HR_NAMESPACE     Dotaz na rozsahy názvů HR      SAPLHRBAS00NAMESPACE      3000         TP  .
HSMR01        EHS: Plnění km.souboru neb.látek   HS_FILL            1000         TP  .
HSMR02        EHS: Rozdělení km.souboru neb.látek HS_DISTRIBUTE         1000         TP  .
HSMR03        EHS: Změnový doklad kmen.souboru NL HS_CHDO            1000         TP  .
HSMR04        EHS: Aktivace frází         HS_PHRACT           1000         T  .
HSMR05        EHS: Generování vybr.množin frází  HS_PHRSETA           1000         T  .
HSMR06        EHS: Zobrazení protokolu plnění   HS_DISPAPPL          1000         TP  .
HSMR07        EHS: Výmaz protokolu plnění     HS_DELAPPL           1000         TP  .
HU00         Manipul.jednotky           MENUHU00            1000         B  .
HU02         Založení a změna man.jednotek    RHU_CHANGE_EXISTING_HU     1000         T  .
HU03         Zobrazení manipulačních jednotek   RHU_DISPLAY_HANDLING_UNITS   1000         T  .
HU04         Vytvoření man.jedn.se zásobou    RHU_CREATE_HU_WITH_STOCK    1000         T  .
HU05         Zobrazení man.jednotek k objektu   RHU_DISPLAY_HU_OF_OBJECTS   1000         T  .
HUCANC        Storno mater.dokl. z HU-WB      RHU_GOODS_MOVEMENT_CANCEL   1000         T  .
HUCOWA        Zobrazení man.j.přist.pro inter.zak. RHU_DISPLAY_HU_COWA      1000         T  .
HUCOWE        Zobrazení vyrobených man.jednotek CO RHU_DISPLAY_HU_COWE      1000         T  .
HUDIFF        Korekce stavů manip.jednotek     RHU_STOCK_DIFFERENCES     1000         T  .
HUEX         Údržba čís.intervalu : HU_VEKP    SAPMSNUM            0100         T  .
HUGO         Nastavení plánování cesty      SAPMFITP_SETTINGS       1000         T  .
HUIBD        Manip.jednotky k přij.dodávce    RHU_DISPLAY_HU_IBD_DELIVERY  1000         T  .
HUIND        Databázové indexy pro manip.jednotky WSHUINDEX           1000         T  .
HUINV01       Založení inventurních dokladů HU   RHU_INV_DOC_CREATE       1000         T  .
HUINV02       Změna inventurního dokladu HU    RHU_INV_EDIT          1000         T  .
HUINV03       Pořízení spoč.množ.pro inventuru HU RHU_INV_COUNTING        1000         T  .
HUINV04       Analýza inventurních dokladů HU   RHU_INV_ANALYSIS        1000         T  .
HUINV05       Odúčtování inventurních rozdílů HU  RHU_INV_POST          1000         T  .
HUINV06       Výmaz statusu inventury pro HUs   RHU_INV_STATUS_DELETE     1000         T  .
HUINV07       Zobrazení inventurních dokladů HU  RHU_INV_DISPLAY        1000         T  .
HUMAT        Manip.jedn.k mater.dokladu      RHU_DISPLAY_HU_MAT_DOCUMENT  1000         T  .
HUMO         Monitor man.j.            SAPLHUMO            1040         T  .
HUNK         Údržba čís.intervalu: LE_HU     SAPMSNUM            0100         T  .
HUNKUMP       Údržba čís.intervalu: LE_HU_UMP   SAPMSNUM            0100         T  .
HUOBD        Zobr.man.jednotek k odes.dodávce   RHU_DISPLAY_HU_OBD_DELIVERY  1000         T  .
HUP1         Vytvoření man.jedn.ve výrobě     SAPLVHUDIAL          0200         T  .
HUP10        Zásoba: Plánování HU - všeobecně   SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP11        Zásoba: Plánování HU bez zakázky   SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP12        Zásoba: Plánování HU bez zakázky   SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP13        Zásoba: Plánování HU k dodávce    SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP14        Zásoba: Plánování HU k objednávce  SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP30        Zásoba: Balení HU - všeobecně    SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP31        Zásoba: Balení HU bez zakázky    SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP32        Zásoba: Balení HU k zakázce     SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP33        Zásoba: Balení HU k dodávce     SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUP34        Zásoba: Balení HU k objednávce    SAPLVHUDIAL2          0010         T  .
HUPAST        Balicí středisko           SAPLHU_PACKING_STATION     0010         T  .
HUPASTW       Balicí středisko           SAPLHU_PACKING_STATION     0010         T  .
HUTRA        Zobr.man.jednotek k přepravě     RHU_DISPLAY_HU_SD_TRANSPORT  1000         T  .
HUVTRF        Přiřazení man.jednotek přepravě   RVHURF_ENTRY          1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners