WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 402,404 (today: 749)
( 12 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

I009         Lokace/přiř.účtu čís.int.(ILOA)   SAPMSNUM            0100         T  .
IA01         Založ.prac.postupu pro vybavení   SAPLCPDI            3010         TP  .
IA02         Změna prac.postupu pro vybavení   SAPLCPDI            3010         TP  .
IA03         Zobr.prac.postupu pro vybavení    SAPLCPDI            3010         TP  .
IA04         Zobrazení prac.post. PM/SM (A,E,T)  RMIAPL70            0000         TP  .
IA05         Založení návodu           SAPLCPDI            3001         TP  .
IA06         Změna návodu             SAPLCPDI            3001         TP  .
IA07         Zobrazení návodu           SAPLCPDI            3001         TP  .
IA08         Změna prac.postupů          RIPLKO10            1000         TP  .
IA09         Zobrazení pracovních postupů     RIPLKO10            1000         TP  .
IA10         Zobrazení prac.postupů (vícestup.)  RIPLKO20            1000         TP  .
IA11         Založení prac.postupu pro tech.místo SAPLCPDI            3005         TP  .
IA12         Změna prac.postupu pro tech.místo  SAPLCPDI            3005         TP  .
IA13         Zobr.prac.postupu pro tech.místo   SAPLCPDI            3005         TP  .
IA15         Původní změnové doklady prac.postupů RMIAPL40            1000         TP  .
IA16         Kalkulace prac.postupů        RMIAPL20            1000         TP  .
IA17         Tisk prac.postupů          RMIAPL30            1000         TP  .
IA18         Zobr.postupů pomocí vyhledávání tříd RMIAPL10            0000         TP  .
IA19         Změna postupů pomocí vyhledáv.tříd  RMIAPL10            0000         TP  .
IA21         Vyhodnoc.změn.dokladů prac.postupů  RMIAPL50            1000         T  .
IA25         Výmaz prac.postupů údržby      RPMREDE2            1000         TP  .
IAC_FLIGHT      Program-příklad letu         SAPTLFLIGHT          0100         T  .
IAOCPRA       Záznamy protok.ke kokpitu (cProjects IAOM_CPROJECTS_COCKPIT_LOG   1000         T  .
IAOCPRB       Manuální označení chyb        CPROJECTS_ERROR_MARK      1000         T  .
IAOCPRC       Výmaz a vyčištění          IAOM_CPROJECTS_CLEAN_UP_PS   1000         T  .
IAOM0        Obchodní scénář, konvertor      IAOM_BUSINESS_SCENARIO     1000         TP  .
IAOM1        Údržba scénáře controllingu     IAOM_CSCENARIO         1000         TP  .
IAOM2        Údržba integrace controllingu    IAOM_CUST_CO_INTEGRATION    1000         TP  .
IAOM3        Skup.obch.scénářů, manažer přiř.účtu IAOM_BUSINESS_SCENARIO_GROUP  1000         TP  .
IAOM4        Rozšíření obchodního scénáře     IAOM_BUSINESS_SCENARIO_ADD_IN 1000         TP  .
IAOMA        Protokol k manažeru konverzí     IAOM_LOG_REPORT        1000         T  .
IAOMA_DB       Prot.manaž.přiř.ú.s laděním test.bě. IAOM_LOG_REPORT        1000         T  .
IAOMB        Výmaz protokolu manažeru přiř.účtu  IAOM_LOG_DELETE        1000         T  .
IAOMC        Analýza spojení objektu -spr.výp.úč. IAOM_LINK_ANALYSIS       1000         T  .
IAOMD        Parametr prov.deníku         IAOM_LOG_PARAMETER       1000         T  .
IAOME        Kontrola a korekce stanov.dr.řízení IAOM_CUST_CORR         1000         T  .
IAOMF        Analýza prov.deníku,manažer přiř.úč. IAOM_LOG_ANALYSIS       1000         T  .
IAOMG        Zobrazení rozšíření kmen.dat     IAOM_DISPLAY_DATA       1000         T  .
IAOM_BEMOT      Zúčt.: Aktivace motivu výpočtu    RKABRBEMOT           1000         T  .
IAOM_SOURCE     CRM: Přiřazení příjemců zúčtování  SAPLIAOM_SOURCE        0100         T  .
IB01         Založení kusovníku vybavení     SAPMC29S            1000         TP  .
IB02         Změna kusovníku vybavení       SAPMC29S            1000         TP  .
IB03         Zobrazení kusovníku vybavení     SAPMC29S            1000         TP  .
IB05         Změna skupiny kusovníků vybavení   SAPMC29S            1000         TP  .
IB06         Zobrazení skupiny kusovníků vybavení SAPMC29S            1000         TP  .
IB07         Založení přiřaz.závodu-kus.vybavení SAPLCSAL            0200         TP  .
IB08         Změna přiřaz.kusov.vybavení k závodu SAPLCSAL            0200         TP  .
IB09         Zobr.přiřaz.kusov.vybavení k závodu SAPLCSAL            0200         TP  .
IB11         Založení kusovníku techn.místa    SAPMC29S            1000         TP  .
IB12         Změna kusovníku techn.místa     SAPMC29S            1000         TP  .
IB13         Zobrazení kusovníku techn.místa   SAPMC29S            1000         TP  .
IB15         Změna skupiny kusovníků techn.místa SAPMC29S            1000         TP  .
IB16         Zobr.skupiny kusovníků techn.místa  SAPMC29S            1000         TP  .
IB17         Založ.přiřaz.kusov.tech.mís.k závodu SAPLCSAL            0210         TP  .
IB18         Změna přiřaz.kusov.tech.mís.k závodu SAPLCSAL            0210         TP  .
IB19         Zobr.přiřaz.kusov.tech.mís.k závodu SAPLCSAL            0210         TP  .
IB51         Založení instalace          SAPLIBOF            0100         TP  .
IB52         Změna instalace           SAPLIBOF            0100         TP  .
IB53         Zobrazení instalace         SAPLIBOF            0100         TP  .
IB54         Změna dvou instalací         SAPLIBOF            0110         TP  .
IB55         Zobrazení dvou instalací       SAPLIBOF            0110         TP  .
IB56         Rozbalení instalace         SAPLIBOF            0100         TP  .
IB61         Založení instalace s referencí    SAPLIBSD            0100         T  .
IB80         Změnové doklady kusovníku vybavení  SAPMC29B            1000         TP  .
IB81         Změnové doklady kusovíku techn.místa SAPMC29B            1000         TP  .
IB90         Číslené intervaly kusovníku vybavení SAPMSNUM            0100         TP  .
IB91         Čís.intervaly kusovníku tech.místa  SAPMSNUM            0100         T  .
IBANMD        Generování IBAN           RFIBANMD            1000         T  .
IBI2         Batch-Input Údržba          RIIBIP00            1000         TP  .
IBIP         Batch Input Utility : PM       SAPLIBIP            0100         TP  .
IBIPA        Transakce pro BAL z IBIP       IBIPBAL            1000         TP  .
IBNR         Zpracování IBNR Rezervy       MENUIBNR            1000         B  .
IBR01        Pořízení hlášení makl.        SAPLVKAG            0100         T  .
IBR02        Zobrazení stavu účtu inkasa makléře IBRO_ACCBAL_START       1000         T  .
IBR03        Desktop makléře           IBRO_MDTSTART         1000         T  .
IBR05        Zobrazení historie makléře      IBRO_REPHIST          1000         T  .
IBR06        Zobrazení zákazníků k makléři    IBRO_CUST           1000         T  .
IBR07        Vyhledání/výpis pol.hl.makléře    IBRO_REPLIST          1000         T  .
IBR08        Hlášení makléře, nový klíč odsouhl. IBRO_STMFIK_CLOSE       1000         T  .
IBR09        Storno hlášení makléře        IBRO_STMFIK_REVERSE      1000         T  .
IBR10        Údržba čís.intervalu: BRO_STMH    SAPMSNUM            0100         T  .
IBR40        Vytvoření výpisu z účtu makléře   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR50        Vytvoření hlášení makléře      SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR51        Převzetí hlášení makléře       IBRO_STMTRANSF0        1000         T  .
IBR52        Převzetí hláš.makléře-chybné zprac. IBRO_STMTRANSF_FA       1000         T  .
IBR53        Převzetí hláš.makléře -změna souboru IBRO_STMTRANSF_DA       1000         T  .
IBR54        Převzetí hláš.makléře -gener.souboru IBRO_STMTRANSF_DG       1000         T  .
IBR55        MM - Generátor struktur zákazníka  IBRO_STMTRANSF_ZG       1000         T  .
IBR60        Požadavek hlášení makléře      SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR70        Vytvoření statusu upomínání makléře SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR75        Historie statusu upomínání      IBRO_DUNNSTATUS        1000         T  .
IBR80        Autom.dodat.zprac.hlášení makléře  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR85        Účtování hl.makleře po příjmu platby SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBR90        Generování zůstatku - Makléř     SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IBRBAPITEST     Test.transakce BAPI makléřs.inkaso  IBRO_BAPI_TEST         1000         T  .
IBRO         Menu oblasti inkaso makléře     MENUIBRO            1000         B  .
ICLAPPTOPC      Soubor z apl.serveru k frontendu   ICL_APPSERV_TO_FRONTEND    1000         T  .
ICLBP101       Založení maloobchodníka       BUSSTART            1000         T  .
ICLBP102       Změna maloobchodníka         BUSSTART            1000         T  .
ICLBP103       Zobrazení maloobchodníka       BUSSTART            1000         T  .
ICLBP11       Založení opravny           BUSSTART            1000         T  .
ICLBP12       Změna opravny            BUSSTART            1000         T  .
ICLBP13       Zobrazení opravny          BUSSTART            1000         T  .
ICLBP21       Založení autopůjčovny        BUSSTART            1000         T  .
ICLBP22       Změna autopůjčovny          BUSSTART            1000         T  .
ICLBP23       Zobrazení autopůjčovny        BUSSTART            1000         T  .
ICLBP31       Založení znalce           BUSSTART            1000         T  .
ICLBP32       Změna znalce             BUSSTART            1000         T  .
ICLBP33       Zobrazení znalce           BUSSTART            1000         T  .
ICLBP51       Založení odtahového podniku     BUSSTART            1000         T  .
ICLBP52       Změna odtahového podniku       BUSSTART            1000         T  .
ICLBP53       Zobrazení odtahové služby      BUSSTART            1000         T  .
ICLBPS1       FS-CM: Hledání pojištěnce      BUSSTART            1000         T  .
ICLBPSRCHGEN     Generovat hledání obch.partnera   ICL_BDTSRCH_GENERATE      1000         T  .
ICLCCSRCHGEN     Generování vyhledání souhr.škody   ICLE_BDTSRCH_GENERATE     1000         T  .
ICLCDC01       Založení škody (expertní režim)   ICL_START           1000         T  .
ICLCDC02       Změna škody (expert.režim)      ICL_START           1000         T  .
ICLCDC03       Zobrazení škody (expert.režim)    ICL_START           1000         T  .
ICLCDCN1       Vstup do pořízení dat škody CIC   RICL_CDC_ENTRY         1000         T  .
ICLCDINFO      Informace ISCD k platbě       SAPLICL_CF_INT         0100         T  .
ICLCHECKNO      Dodává volné číslo účtu pro užívat. ICL_CHECKNO_GET        1000         T  .
ICLCLOSE       Uzavření škody (tmavě)        ICL_CLAIM_CLOSE        1000         T  .
ICLCLSRCHGEN     Generování hledání škody       ICL_BDTSRCH_GENERATE      1000         T  .
ICLCVERM003     Nastavení interního druhu škody   ICL_CVERM_TICL003_MAINTAIN   0150         T  .
ICLCVERM160     Definice stromu druhů plnění     ICL_CVERM_TICL160_MAINTAIN   0150         T  .
ICLCVERM320     Definice pojistných produktů     ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN   0150         T  .
ICLC_NR       Údržba čís. intervalu: ICL_CLAIM   SAPMSNUM            0100         T  .
ICLDIAGIMPORT    Import diagnóz            ICL_DIAG_UPLOAD        1000         T  .
ICLE1        Událost BDT: Aplikace        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE10        Událost BDT: Matchcode        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE100       BDT-Event: Modif.pole (Aktivita)   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE101       BDT-Event: Modifik.pole (Typ role)  BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE102       BDT-Event: Druh autorizace      BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE103       BDT-Event: Skupiny polí (Autorizér) BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE104       BDT-Event: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE11        BDT-Event: Přiřaz. Dynppole-"DBpole BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE12        BDT-Event: Modifikace pole      BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE13        Událost BDT: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE14        BDT-Event: Seskupení typu rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE15        BDT-Event: Aplikační transakce    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE16        BDT-Event: Tabulky          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE18        BDT-Event: Aktivity         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE2        BDT-Event: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE23        BDT ICLE: Datové soubory       BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE3        BDT-Event: Views           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE4        BDT-Event: Úseky           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE5        BDT-Event: Obrazovky         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE6        BDT-Event: Sledy obrazovek      BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE7        BDT-Event: Časy           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE8        BDT-Event: Standardní funkce GUI   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLE9        BDT-Event: Dodatečné funkce GUI   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLEACCEVT      Hledání události nehody       ICLE_START           1000         T  .
ICLEACCEVT01     Nehoda/úraz: Založení        ICLE_START           1000         T  .
ICLEACCEVT02     Nehoda: Změna            ICLE_START           1000         T  .
ICLEACCEVT03     Nehoda: Zobrazení          ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKINV01     Souhrnná faktura: Založení      ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKINV02     Souhrnná faktura: Změna       ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKINV03     Souhrnná faktura: Zobrazení     ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKSBR01     Souhrnný regres: Založení      ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKSBR02     Souhrnný regres: Změna        ICLE_START           1000         T  .
ICLEBLKSBR03     Souhrnný regres: Zobrazení      ICLE_START           1000         T  .
ICLECMCMT      Údržba pro řízení škody       ICLE_CMC_MT          0100         T  .
ICLEEXPERT      Hledání souhrn.škody         RICL_CLAIMBUNDLE_SEARCH    1000         T  .
ICLEEXPERT_OLD    Vstup likvidátora škody       ICLE_START           1000         T  .
ICLET01       Souhrnná škoda: Založení       ICLE_START           1000         T  .
ICLET02       Souhrnná škoda: Změna        ICLE_START           1000         T  .
ICLET03       Souhrnná škoda: Zobrazení      ICLE_START           1000         T  .
ICLEUSR       Údržba uživatelských nastavení    SAPLICL_EVT_BDT_APPL      0000         O  .
ICLEVCT       Cust.souhrn.škody: Konfigur.obrazov. ICLE_CUST_VCT         1000         T  .
ICLEWM        Aplikační menu souhrnné škody    ICLEWM             0100         T  .
ICLEWM104      BDT-ICLE: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLEWM20       BDT ICLE: BDT nápov.pro vyhledávání BUSVIEWS            1000         T  .
ICLEXPERT      Hledání škody            RICL_CLAIM_SEARCH       1000         T  .
ICLEXPERT_OLD    Hledání škody            ICL_START           1000         T  .
ICLE_EVENT      Časy OP               ICLE_VIEWS_TBZ1A        1000         T  .
ICLE_EVENTS     Časy OP               ICLE_VIEWS_TBZ1A        1000         T  .
ICLE_NR       Údržba čísel. intervalu: ICL_EVENT  SAPMSNUM            0100         T  .
ICLE_TOUCH_MASS   Hromadné zprac.pro souhrnnou škodu  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ICLFNOL01      Založení hlášení škod        ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLFNOL03      View hlášení škody          ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLFNOL2CLAIM    Konverze Hlášení škod " Škody    ICL_FNOL2CLAIM         1000         T  .
ICLFNOLSAP1     Hlášení škody uživatelem SAP     ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLFNOLSAP3     Zobraz.hlášení škody uživatelem SAP ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLIBNR01      Výpočet dodat.rezerv         ICL_IBNRQUART_AGING      1000         T  .
ICLIBNR850      Výběr.obrazovka alokace rezerv    SAPLICL_IBNR          0100         T  .
ICLIBNR851      Výběr.obrazovka alokace rezerv    SAPLICL_IBNR          0200         T  .
ICLIBNRCLASS     Výpočet dodat.rezerv         ICL_IBNRQUART_CLASS      1000         T  .
ICLIBNRCOMP     Porovnání dvou IBNR verzí      ICL_IBNR_COMP         1000         T  .
ICLIBNRDIRECT    Výběr: Přímá rezervace IBNR     SAPLICL_IBNR          0101         T  .
ICLIBNREDITRESULT  Určení rezervy IBNR         ICL_IBNR_RESULT_EDIT      1000         T  .
ICLIBNREDITSTATISTIC Určení rezervy IBNR         ICL_IBNR_STATISTIC_EDIT    1000         T  .
ICLIBNRLE      Výpočet dodat.rezerv         ICL_IBNRQUART_LE        1000         T  .
ICLIBNRPROCESS    Určení rezervy IBNR         ICL_IBNR_PROCESS        1000         T  .
ICLIBNRPROCESSHEALTH Určení rezervy IBNR         ICL_IBNR_PROCESS_HEALTH    1000         T  .
ICLIBNRRESLOT    Určení rezervy IBNR         ICL_IBNR_RESERVE2LOT      1000         T  .
ICLIMG        Přímý odskok do FS-CM IMG      RICL_CLAIM_START_CUSTOMIZING  1000         T  .
ICLINS01       Založení pojišťovny         BUSSTART            1000         T  .
ICLINS02       Změna pojišťovny           BUSSTART            1000         T  .
ICLINS03       Zobrazení pojišťovny         BUSSTART            1000         T  .
ICLINVMASS01     Hromadné pořízení faktury      ICL_START           1000         T  .
ICLINVNOT01     Jednotlivé pořízení faktury     ICL_START           1000         T  .
ICLINVSG01      Hromadné pořízení faktury      ICL_START           1000         T  .
ICLMYCLAIMS     Likvidátor škody: Moje škoda     ICL_START           1000         T  .
ICLNOT01       Založení škody (režim pořízení)   ICL_START           1000         T  .
ICLNOT02       Změna škody (režim pořízení)     ICL_START           1000         T  .
ICLNOT03       Zobrazení škody (režim pořízení)   ICL_START           1000         T  .
ICLNOTE1       Založení poznámky (přehled.režim)  ICL_START           1000         T  .
ICLNT01       ICL FNOL: Založení          ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLNT02       ICL FNOL: Změna           BUSSTART            1000         T  .
ICLNT03       ICL FNOL: Displej          ICL_FNOL_START         1000         T  .
ICLNWM        IS-CM: Hlášení škody: Dialog     MENUICLNWM           1000         B  .
ICLN_NR       Údržba čísel.intervalů: ICL_NOTICE  SAPMSNUM            0100         T  .
ICLOPENACT      Likvidátor škody: Otevřené úlohy   ICL_START           1000         T  .
ICLOVER03      Zobrazení škody (přehledový režim)  ICL_START           1000         T  .
ICLPARTWCDI     DI pro partnera WCOMP        RICL_ICLPARTWC_DI       1000         T  .
ICLPAY01       Založení platby (přehled.režim)   ICL_START           1000         T  .
ICLPAY03       Uvolnění platby (přehledový režim)  ICL_START           1000         T  .
ICLPAYAUTH      Zobrazení oprávnění k platbě     RICL_AUTHORIZATION_I_ICL_AGRP 1000         T  .
ICLPCTOAPP      Soubor z frontendu k apl.serveru   ICL_FRONTEND_TO_APPSERV    1000         T  .
ICLPICUPLOAD     Import a uložení souborů obrazovek  ICL_PICTURE_UPLOAD       0000         T  .
ICLPOLDISP      Zobrazení všech pojistek v ICLCLAIM ICL_POLICIES_DISPLAY      1000         T  .
ICLQCL01       Založení rychlé škody        ICL_START           1000         T  .
ICLQCL02       Změna rychlé škody          ICL_START           1000         T  .
ICLQCL03       Zobrazení rychlé škody        ICL_START           1000         T  .
ICLREASSIGN     Přeúčtování platby (režim přehled)  ICL_START           1000         T  .
ICLRES02       Změna rezervy (režim přehled)    ICL_START           1000         T  .
ICLRIDATA      Hlášení dat do RI          ICL_RIDATA_UI         1000         T  .
ICLRPDMNT      Periodická platba          SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ICLR_NR       Údržba čísel.intervalu: ICL_RESLOT  SAPMSNUM            0100         T  .
ICLSALV01      Založ.zůst. hodnoty (režim přehl.)  ICL_START           1000         T  .
ICLSCEXPERT     Katalog výk./plnění - hledání    ICLSC_START          1000         T  .
ICLSCT01       Založení položky katalogu      ICLSC_START          1000         T  .
ICLSCT02       Změna položky katalogu        ICLSC_START          1000         T  .
ICLSCT03       Zobr.položky katalogu        ICLSC_START          1000         T  .
ICLSCWM       Prac.menu FS-CM Katalogy plnění   ICLSCWM            0100         T  .
ICLSCWM1       BDT ICLB: Aplikace          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM10      BDT ICLB: Match-kódy         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM100      BDT ICLB: Mod.polí dle typu činnosti BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM102      BDT ICLB: Druhy oprávnění      BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM103      BDT ICLB: Skup.polí pro oprávnění  BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM104      BDT ICLB: Konfigurace obrazovek   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM11      BDT ICLB: Přiřazení Dynpro-"DB-pole BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM12      BDT ICLB: Kritéria modifikace polí  BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM15      BDT ICLB: Aplikační transakce    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM16      BDT ICLB: Tabulky          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM18      BDT ICLB: Činnosti          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM2       BDT ICLB: Skupiny polí        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM20      Vyhledávání BDT           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM23      BDT ICLB: Sady dat          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM3       BDT ICLB: Views           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM4       BDT ICLB: Úseky           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM5       BDT ICLB: Obrazovky         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM6       BDT ICLB: Sled obrazovek       BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM7       BDT ICLB: Časy            BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM8       BDT ICLB: CUA-Standardní funkce   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSCWM9       BDT ICLB: CUA-Doplňkové funkce    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLSUP804      Výpočet dodat.rezerv         ICL_SUP_CALC          1000         T  .
ICLSUP807      Použití dopl.rezerv         ICL_SUP_APPL          1000         T  .
ICLSUP808      Srovnání dvou výpočtů rezerv     ICL_SUP_COMP          1000         T  .
ICLSUP809      Výpočet dodat.rezerv         ICL_SUP_SUPRES_TO_RESLOT    1000         T  .
ICLTOUCH       ICLTOUCH               RICL_TOUCH_CLAIMS       1000         T  .
ICLUSR        Údržba uživatelských nastavení    SAPLICL_BDT_APPL        0000         O  .
ICLVCT        Škody-Cust: Konfigurace obrazovky  ICL_CUST_VCT          1000         T  .
ICLVEHCATALOGUPLOAD Import katalogu pro typ poškození  ICL_VEHCATALOG_UPLOAD     1000         T  .
ICLWC01       Založení položky katalogu      ICLSC_START          1000         T  .
ICLWC02       Změna položky katalogu        ICLSC_START          1000         T  .
ICLWC03       Zobrazení položky katalogu      ICLSC_START          1000         T  .
ICLWM        Pracovní menu IS-CM         ICLWM             0100         T  .
ICLWM1        BDT ICL: Aplikace          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM10       BDT-FNOL: Matchcodes         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM100       BDT-FNOL: Modifikace pole (aktivita) BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM101       BDT-FNOL: Modifikace pole (role)   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM102       BDT-FNOL: Autorizace         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM103       BDT-FNOL: Skupiny polí (autorizace) BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM104       BDT-FNOL: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM107       Přehled použití: Views        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM11       BDT-FNOL: Přiř.pole dynpra-"Pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM12       BDT-FNOL: Kritéria modifikace pole  BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM13       BDT-FNOL: Role            BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM14       BDT-FNOL: Typy rolí         BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM15       BDT ICL: Aplikační transakce     BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM16       BDT-FNOL: Tabulky          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM18       BDT-FNOL: Aktivity          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM2        BDT ICL: Skupiny polí        BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM20       BDT ICL: Nápověda vyhledávání    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM22       Přehled použití           BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM23       BDT ICL: Datové soubory       BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM3        BDT ICL: View            BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM4        BDT ICL: Úsek            BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM5        BDT ICL: Obrazovky          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM6        BDT ICL: Sledy obrazovek       BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM7        BDT-FNOL: Okamžiky          BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM8        BDT-FNOL: Standardní funkce GUI   BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWM9        BDT-FNOL: Doplňkové funkce GUI    BUSVIEWS            1000         T  .
ICLWWW01       Založení škod (režim WWW)      ICL_START           1000         T  .
ICLWWW02       Založení škod (režim WWW)      ICL_START           1000         T  .
ICLWWW03       Změna škod (režim WWW)        ICL_START           1000         T  .
ICLWWW09       Status škody (view zákazníka)    ICL_START           1000         T  .
ICL_ACCOUNT_MAINTAIN Volání FKK_ACCOUNT_MAINTAIN     ICL_ACCOUNT_MAINTAIN      1000         T  .
ICL_BPCALL      Vyvolání obchodního partnera     RICL_BPCALL          1000         T  .
ICL_BRF_AC      Definice akcí BRF          ICL_BRF_ACTIONS        1000         T  .
ICL_BRF_EV      Definice událostí BRF        ICL_BRF_EVENT         1000         T  .
ICL_BRF_EX      Definice výrazů BRF         ICL_BRF_EXPRESSION       1000         T  .
ICL_BRF_RL      Definice výrazů BRF         ICL_BRF_RULES         1000         T  .
ICL_BRF_RL_SHOW   Zobrazení všech řádek pravidla ICL  RICL_BRF_SHOW_RULES      1000         T  .
ICL_BRF_RS      Definice pravidel          ICL_BRF_RULESETS        1000         T  .
ICL_CASE_RESERVE2LOT Volání ICL_CF_CASE_RESERVE2LOT    ICL_CF_CASE_RESERVE2LOT    1000         T  .
ICL_CAT2       BBP pro škodu            SAPLICL_CAT2          0200         T  .
ICL_CHEAT_SHEET   Zobrazení poznámek ke škodě     RICL_CLAIM_CHEAT_SHEET     1000         T  .
ICL_COPY_RULES    Kopírování pravidel pro novou údržbu RICL_RULES_COPY_TO_NEW_TABLES 1000         T  .
ICL_EVENTS      Časy OP               ICL_VIEWS_TBZ1A        1000         T  .
ICL_IBNR_NR     Údržba čísel.intervalu: ICL_IBNR   SAPMSNUM            0100         T  .
ICL_ICLBDT1     FS-CM: Dat.sada -" Typ díl.obj.škody ICL_BUSVIEWS          1000         T  .
ICL_ICLBDT2     FS-CM: Přiř. polí dynpra BDT -" int. ICL_BUSVIEWS          1000         T  .
ICL_LOT2GL      Volání ICL_CF_LOT2GL         ICL_CF_LOT2GL         1000         T  .
ICL_PAYMENTS2CD   Účtování plateb do inkasa/exkasa   RICL_PAYMENT_CD_TRANSFER    1000         T  .
ICL_PAYMENT_REPORT  Vyhodnocení dokladů/plateb      RICL_PAYMENT_REPORT      1000         T  .
ICL_PI_NR_BENTREE  Údržba čísel.intervalu: ICL_BENTRE  SAPMSNUM            0100         T  .
ICL_PI_NR_BENTYPE  Údržba čísel.intervalu: ICL_BENTYP  SAPMSNUM            0100         T  .
ICL_PI_NR_COVTYPE  Údržba čísel.intervalu: ICL_COVTYP  SAPMSNUM            0100         T  .
ICL_PI_NR_POLPROD  Údržba čísel.intervalu: ICL_POLPRO  SAPMSNUM            0100         T  .
ICL_RBP_MASS_CHANGE Hromad.změna - přiřazení zpracovat. ICL_RBP_MASS_CHANGE_PE     1000         T  .
ICL_RECOVERY_FETCH  Vyvolání ICL_CF_RECOVERY_FETCH    ICL_CF_RECOVERY_FETCH     1000         T  .
ICL_REPREIMB     Vyvolání ICLH_REPREIMB_GENERATE   ICLH_REPREIMB_GENERATE     1000         T  .
ICL_SET_USER_GROUP  Přiřazení skupiny likvidátorů škody RICL_SET_USER_GROUP      1000         T  .
ICL_TEXTMOD_MAINTAIN Správa textových modulů       SAPLICL_CORR_EXT        1100         T  .
ICL_TOUCH_MASS    ICL_TOUCH_MASS            SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ICL_WCOMP_RULES   Přehled - Workers Compensation - pr. RICL_WCOMP_RULES_OVERVIEW   1000         T  .
ICM1COND       Údržba podm.náhrady: Založení    SAPMV13A            0100         T  .
ICM1CONDB      Údržba podm.ocenění: Založení    SAPMV13A            0100         T  .
ICM1CONDC      Údržba podm.ručení: Založení     SAPMV13A            0100         T  .
ICM2COND       Údržba podm.náhrady: Změna      SAPMV13A            0100         T  .
ICM2CONDB      Údržba podm.ocenění: Změna      SAPMV13A            0100         T  .
ICM2CONDC      Údržba podm.ručení: Změna      SAPMV13A            0100         T  .
ICM3COND       Údržba podm.náhrady: Zobrazení    SAPMV13A            0100         T  .
ICM3CONDB      Údržba podm.ručení: Zobrazení    SAPMV13A            0100         T  .
ICM3CONDC      Údržba podm.ručení: Zobrazení    SAPMV13A            0100         T  .
ICNV         Přírůstková konverze         SAPLSDB9            0005         T  .
IC_LTX        Integrace IC             SAPLIC_LTX           0100         T  .
IC_LTXE       Integrace IC             SAPLIC_LTXE          0100         T  .
IDCP         Tisk předčíslovaných dokladů v SD  IDPRCNINVOICE         1000         T  .
IDCZ_VATDOCDP    Dokument DPH pro zálohu       RFIDCZ_VAT_DOC_DP       1000         T  .
IDDH         Zpracování předčíslovaných dokladů  IDPR_INVOICE_HANDLING     1000         T  .
IDOC         IDoc: Opravné a kontrolní programy  SAPMSEDR            0100         TP  .
IDX1         Údržba portu v IDoc-adaptéru     IDXPORT            0100         T  .
IDX2         Přehled metadat v adaptéru IDoc   IDXMETA            0100         T  .
IE01         Založení vybavení          SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE02         Změna vybavení            SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE03         Zobrazení vybavení          SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE05         Změna vybavení            RIEQUI20            1000         TP  .
IE06         Změna vybavení            RIEQUI20            1000         TP  .
IE07         Seznam vybavení (vícestup.)     RIEQUI30            1000         TP  .
IE08         Založení vybavení          SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE10         Hromadné pořizování dat vybavení   SAPMIEQ5            1010         TP  .
IE20         Hledání náhradního vybavení     RIEQUI_ALT_SEARCH       1000         T  .
IE25         Založení pomocného výrob.prostředku SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE31         Založení vozidla           SAPMIEQ0            0100         TP  .
IE36         Zobrazení vozidel          RIFLET20            1000         TP  .
IE37         Změna vozidel            RIFLET20            1000         TP  .
IE4N         Instalace a demontáž vybavení    SAPLIPW4            0100         T  .
IECS         Technické objekty          MENUIECS            1000         B  .
IEQCM1        Změna historie vybavení       RIEQCM1            1000         TP  .
IF00         Pomoc.výr.prostředky         MENUIF00            1000         B  .
IFCU         Transakce spotřeby          SAPLITOBFLTCON         0100         TP  .
IGN1         Založení pojistníka         BUSSTART            1000         T  .
IGN2         Změna pojistníka           BUSSTART            1000         T  .
IGN3         Zobrazení pojistníka         BUSSTART            1000         T  .
IGN_SEARCH_APPLIC01 Založení aplikace vyhledávání    IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_APPLIC02 Změna aplikace vyhledávání      IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_APPLIC03 Zobrazení aplikace vyhledávání    IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_CONCAT02 Změna logických propojení      IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_CONCAT03 Zobrazení logických propojení    IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_MAINTAIN Údržba vyhledávání          IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_TEST   Testování vyhledávání        IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_TYPE02  Změna typů hledání          IGN_SEARCH           1000         T  .
IGN_SEARCH_TYPE03  Zobrazení typů hledání        IGN_SEARCH           1000         T  .
IH01         Zobrazení struktury tech.místa    RIIFLO10            1000         TP  .
IH02         Zobrazení struktury ref.místa    RIIRLO10            1000         TP  .
IH03         Zobrazení struktury vybavení     RIEQUI10            1000         TP  .
IH04         Zobrazení struktury vybavení     RIEQUI10            1000         TP  .
IH05         Materiál - strukturální zobrazení  RIMARA10            1000         TP  .
IH06         Zobrazení tech.místa         RIIFLO20            1000         TP  .
IH07         Zobrazení ref.místa         RIIRLO20            1000         TP  .
IH08         Zobrazení vybavení          RIEQUI20            1000         TP  .
IH09         Zobrazení materiálu         RIMARA20            1000         TP  .
IH10         Zobrazení vybavení          RIEQUI20            1000         TP  .
IH11         Zobrazení technického místa     RIIFLO20            1000         TP  .
IH12         Zobrazení struktury techn.místa   RIIFLO10            1000         TP  .
IH18         Refer.seznam míst (vícestup.)    RIIRLO30            1000         TP  .
IH20         Přehled použití-čas         RIIBAS10            1000         TP  .
IH22         Přehled použití - časový interval  RIIBAS30            1000         TP  .
IHB0101       Majitel účtu inhouse Cash: Založení BUSSTART            1000         T  .
IHB0102       Majitel účtu inhouse Cash: Změna   BUSSTART            1000         T  .
IHB0103       Majitel účtu inhouse Cash: Zobrazení BUSSTART            1000         T  .
IHC01        Zakázky přesahující úč.okruh banky  IHC_BCAREVPO_ALV01       1000         T  .
IHC1IP_MUL      Man.intern.plat.příkaz pro víc příj. IHC_INTPAY_MULTI_RECIPIENT   0100         T  .
IHCCM1        Přenos fin.statusu IHC do CM     IHC_CASH_MANAGEMENT_TRANSFER  1000         T  .
IHCCM2        IHC Finanč.status online       IHC_CASH_MANAGEMENT_ONLINE   1000         T  .
IHCCM3        Kontrola konzist.-customizing    IHC_CASH_MANAGEMENT_CHECK   1000         T  .
IHCFX        Devizová kompenzace s In-House Cash RBFXNET            1000         T  .
IHCRT        IHC: Def.soub.prav.pro nalez.trasy  IHC_APPL_ROUTING        0500         T  .
IHCRVS        Storno platebních příkazů IHC    RFCHAINRVS           1000         T  .
IHCWTKA       Storno TM PlPř (VÚ)         RBCAREVPO_BS          1000         T  .
IHC_REFERENCE    Zobrazení referenčního dokladu    IHC_UTIL_COCKPIT        4000         T  .
IHC_WORKFLOW     IHC Workflow Customizing       IHC_APPL_WORKFLOW_CUSTOMIZING 1000         T  .
IK01         Založení bodu měření         SAPLIMR0            1110         TP  .
IK01R        Založení referenčního bodu měření  SAPLIMR0            1115         TP  .
IK02         Změna bodu měření          SAPLIMR0            1110         TP  .
IK02R        Změna referenčního bodu měření    SAPLIMR0            1115         TP  .
IK03         Zobrazení bodu měření        SAPLIMR0            1110         TP  .
IK03R        Zobrazení referenčního bodu měření  SAPLIMR0            1115         TP  .
IK04         Založení bodů měření k objektu    SAPLIMR0            1120         TP  .
IK04R        Založení ref.bodů měření k objektu  SAPLIMR0            1125         TP  .
IK05         Změna bodů měření k objektu     SAPLIMR0            1120         TP  .
IK05R        Změna ref.bodů měření k objektu   SAPLIMR0            1125         TP  .
IK06         Zobrazení bodů měření k objektu   SAPLIMR0            1120         TP  .
IK06R        Zobrazení ref.bodů měření k objektu SAPLIMR0            1125         TP  .
IK07         Zobrazení bodů měření        RIIMPT20            1000         TP  .
IK07R        Zobrazení referenčních bodů měření  RIIMPT25            1000         TP  .
IK08         Změna bodů měření          RIIMPT20            1000         TP  .
IK08R        Změna referenčních bodů měření    RIIMPT25            1000         TP  .
IK10R        Předání dat refer.bodu měření    SAPMILO2            1410         TP  .
IK11         Založení dokladu o měření      SAPLIMR0            1210         TP  .
IK12         Změna dokladu o měření        SAPLIMR0            1210         TP  .
IK13         Zobrazení dokladu o měření      SAPLIMR0            1210         TP  .
IK14         Hromadné pořizování dokladů o měření SAPLIMR0            1220         TP  .
IK15         Opět.vyvolání předání naměř.hodnot  SAPLIMR0            4220         TP  .
IK16         Hromadné pořizování dokladů o měření SAPLIMR0            1230         TP  .
IK17         Zobrazení dokladů o měření      RIIMR020            1000         TP  .
IK18         Změna dokladů o měření        RIIMR020            1000         TP  .
IK21         Hromadné pořizování dokladů o měření SAPLIMR0            1220         TP  .
IK22         Hromadné pořizování dokladů o měření SAPLIMR0            1220         TP  .
IK31         Založení seznamu naměřených hodnot  SAPLIMR7            1210         TP  .
IK32         Změna seznamu naměřených hodnot   SAPLIMR7            1210         TP  .
IK33         Zobrazení seznamu naměřených hodnot SAPLIMR7            1210         TP  .
IK34         Hromadné pořizování dokladů o měření SAPLIMR0            1240         TP  .
IK39         Údržba číselného intervalu: IMEL   SAPMSNUM            0100         T  .
IK41         Zobr.dokl.o měření z archívu     RIARCMRI            1000         TP  .
IK51         Struktura předání naměřených hodnot RIMPHIER            1000         T  .
IK52         Historie předání naměřených hodnot  RIMPHIST            1000         T  .
IK71         Založení dokl.o měření v Internetu  SAPLIMRI            1210         TP  .
IKA1         IKA                 SAPRFIKA            0100         T  .
IL01         Založení techn.místa         SAPMILO0            1110         TP  .
IL02         Změna techn.místa          SAPMILO0            1110         TP  .
IL03         Zobrazení tech.místa         SAPMILO0            1110         TP  .
IL04         Založení tech.místa: Zadání sestavy SAPMILO1            1100         TP  .
IL05         Změna techn.místa          RIIFLO20            1000         TP  .
IL06         Předání dat tech.místa dále     SAPMILO2            1110         TP  .
IL07         Technická místa (vícestup.)     RIIFLO30            1000         TP  .
IL08         Založení technického místa      SAPMILO0            1110         TP  .
IL09         Profily uživatele pro identifikaci  RIFLUSPR            1000         T  .
IL10         Opětovná použitelnost histor.identif RI_IFLOS_REUSE         1000         TP  .
IL11         Založení refer.místa         SAPMILO0            1210         TP  .
IL12         Změna ref.místa           SAPMILO0            1210         TP  .
IL13         Zobrazení ref.místa         SAPMILO0            1210         TP  .
IL14         Založení refer.místa: Zadání sestavy SAPMILO1            1200         TP  .
IL15         Změna ref.místa           RIIRLO20            1000         TP  .
IL16         Předání dat ref.místa dále      SAPMILO2            1210         TP  .
IL17         Dodatečné převzetí dat        SAPMILO2            1010         TP  .
IL18         Předání dat vybavení         SAPMILO2            1310         TP  .
IL20         Změna technického místa       RIIFLO20            1000         TP  .
ILM_E_DISPLAY    Zobrazení archiv.souborů       TXI_ILM_ARCHIVE_READ      1000         T  .
ILM_E_SELECT     Provedení archivace pro ILM     TXI_ILM_ARCHIVE_WRITE     1000         T  .
IM00         Investiční programy         MENUIM00            1000         B  .
IM01         Doplnění inv.programu        SAPLAIP2            0100         T  .
IM02         Změna inv.programu          SAPLAIP2            0100         T  .
IM03         Zobrazení inv.programu        SAPLAIP2            0100         T  .
IM05         Přemístění opatření/požadavků    RAIMACHG            1000         T  .
IM11         Doplnění položky inv.programu    SAPLAIP2            0500         T  .
IM12         Změna položky inv.programu      SAPLAIP2            0500         T  .
IM13         Zobrazení položky inv.programu    SAPLAIP2            0500         T  .
IM22         Změna struktury inv.programu     SAPLAIP2            0500         T  .
IM23         Zobrazení struktury inv.programu   SAPLAIP2            0500         T  .
IM24         Založení investičního programu    RAIM_GEN_FROM_ORG       1000         T  .
IM25         Založení investičního programu    RAIM_GEN_FROM_HIER       1000         T  .
IM27         IM: Otevření nového roku schválení  RAIMCOPY            1000         T  .
IM27_CLOSE      IM: Uzavření starého roku schválení RAIMCOPY            1000         T  .
IM27_REPEAT     IM: Zaháj.nového schval.roku - opak. RAIMCOPY            1000         T  .
IM28         Kopírování inv.programu       RAIMCOPY            1000         T  .
IM30         Změna dodatku položky invest.progr. SAPMKBUD            0800         T  .
IM31         Zobraz.dodatku položky inv.progr.  SAPMKBUD            0800         T  .
IM32         Změna rozpočtu: Položka inv.progr.  SAPMKBUD            0800         T  .
IM33         Zobraz.rozpočtu položky invest.progr SAPMKBUD            0800         T  .
IM34         Určení navrhov.hodn.plánu IM     RAIMCOPY            1000         T  .
IM35         Změna plánu: Položka inv.programu  SAPMKBUD            0800         T  .
IM36         Zobrazení plánu: Položka inv.progr. SAPMKBUD            0800         T  .
IM38         Změna navrácení položky invest.progr SAPMKBUD            0800         T  .
IM39         Zobrazení navrácení pol.inv.progr.  SAPMKBUD            0800         T  .
IM40         Změna dodatku operativ.objektů    SAPMKBUD            0800         T  .
IM41         Zobrazení dodatku operativ.objektů  SAPMKBUD            0800         T  .
IM42         Změna rozpočtu: Operativní obj.   SAPMKBUD            0800         T  .
IM43         Zobrazení rozpočtu: Operativní obj. SAPMKBUD            0800         T  .
IM44         Stanovení návrhu rozpočtu IM     RAIMCOPY            1000         T  .
IM48         Změna navrácení operativ.objektů   SAPMKBUD            0800         T  .
IM49         Zobrazení navrácení operat.objektů  SAPMKBUD            0800         T  .
IM52         Zpracování rozdělení rozpočtu    RAIMSELM            1000         T  .
IM53         Zobrazení rozdělení rozpočtu     RAIMSELM            1000         T  .
IM54         Reorganizace investičního programu  RAIMCOPY            1000         T  .
IM64         Převzetí z pův.inv.programu     RAIMCOPY            1000         T  .
IMA0         Požadavky na invest.opatření     MENUIMA0            1000         B  .
IMA1         Založení požadavku na inv.opatření  SAPLAIA1            0105         T  .
IMA11        Jednotlivé zpracování        SAPLAIA1            1001         T  .
IMA12        Jednotl.zpracování (plánovač)    SAPLAIA1            1001         T  .
IMA13        Jednot.zpracování (transakce Web)  SAPLAIA1            0101         T  .
IMA1N        Založení požadavku na inv.opatření  SAPLAIA1            0105         T  .
IMA2         Změna požadavku na inv.opatření   SAPLAIA1            0100         T  .
IMA2N        Změna požadavku na inv.opatření   SAPLAIA1            0100         T  .
IMA3         Zobrazení požadavku na inv.opatření SAPLAIA1            0100         T  .
IMA3N        Zobrazení požadavku na inv.opatření SAPLAIA1            0100         T  .
IMA4         Výmaz požadavku na inv.opatření   SAPLAIA1            0100         T  .
IMA4N        Výmaz požadavku na inv.opatření   SAPLAIA1            0100         T  .
IMA6         Kopírování přiřaz.verze opatření   RAIMAVCY            1000         T  .
IMAI         Informační systém řízení investic  RKKBRPTR            0000         T  .
IMAMB        Automatická hromadná změna      MASSBACK            1000         T  .
IMAMP        Paušální změna plánovaných hodnot  RAIMARED            1000         T  .
IMAN         Údržba čís.intervalu: IMAK      SAPMSNUM            0100         T  .
IMAP         Změna plánu požad.na inv.opatření  SAPMKBUD            0600         T  .
IMAPL        Přehledové plánování (plánovač)   SAPLAIAWEB1          0010         T  .
IMAPL2        Přehledové plánování         SAPLAIAWEB1          0010         T  .
IMAPL3        Přehledové plánování (Easy-Web)   SAPLAIAWEB1          0009         T  .
IMAQ         Zobrazení plánu požad.na inv.opatř. SAPMKBUD            0600         T  .
IMAR         Plán invest.podílu z požad.na opatř. SAPMKBUD            0600         T  .
IMAS         Zobr.plánu: Z toho pož.na inv.opatř. SAPMKBUD            0600         T  .
IMAV         Změna plánu: Výnosy         SAPMKBUD            0600         T  .
IMAW         Zobraz.plánu: Výnosy         SAPMKBUD            0600         T  .
IMB0         Sumariz. IM: Replikování hierarchie RAICHIER            1000         T  .
IMB1         Sumariz. IM: Replik.aktuál.hodnot  RAICDAR1            1000         T  .
IMB2         Sumariz. IM: Replikování entit    RAICENR1            1000         T  .
IMB3         Sumariz. IM: Aktuál.hodnoty do soub. RAICDAS2            1000         T  .
IMB4         Sumariz. IM: Entity do souboru    RAICENS2            1000         T  .
IMB5         Sumariz. IM: Hodnoty ze souboru   RAICDAR2            1000         T  .
IMB6         Sumariz. IM: Entity ze souboru    RAICENR2            1000         T  .
IMB7         Sumariz. IM: Kopírování hodnot    RAICDAC1            1000         T  .
IMB8         Sumariz. IM: Sumariz.hodnoty do soub RAICDAS3            1000         T  .
IMBC         Sumariz. IM: Nastavení do souboru  RAICCUS1            1000         T  .
IMBD         Sumariz. IM: Výmaz hodnot/hierarchie RAICDHD1            1000         T  .
IMBE         Sumariz. IM: Výmaz entit       RAICEND2            1000         T  .
IMBM         Sumariz. IM: Monitor         RAICMON1            1000         T  .
IMBPUP        Rollup: Plán/rozpočet        RAIMBPUP            1000         T  .
IMC0         Sumariz. IM: Provedení výkazu    SAPMKCEE            0500         TP  .
IMC1         Sumariz. IM: Založení výkazu     SAPMKCEE            1125         TP  .
IMC2         Sumariz. IM: Změna výkazu      SAPMKCEE            0500         TP  .
IMC3         Sumariz. IM: Zobrazení výkazu    SAPMKCEE            0500         TP  .
IMC4         Sumariz. IM: Založení formuláře   SAPMKES1            0100         TP  .
IMC5         Sumariz. IM: Změna formuláře     SAPMKES1            0200         TP  .
IMC6         Sumariz. IM: Zobrazení formuláře   SAPMKES1            0200         TP  .
IMC8         Sumariz. IM: Výkaz kopír.klienta   RCNRCJES            1000         TP  .
IMC9         Sumariz. IM: Formul.kopír.klienta  RCNRCJEW            1000         TP  .
IMCAOV        Převod rozpočtu pro inv.programy   RAIMCAOV            1000         T  .
IMCB         Sumariz. IM: Výkaz na pozadí     RKDBAT02            1000         TP  .
IMCBR3        Hromad.uvol.rozpočtu pro projekty  RAIMCCP3            1000         T  .
IMCC         Sumariz. IM: Druh přepočtu měny   SAPMKCC0            0100         T  .
IMCCP1        Kopírování plán-" rozpočet (InvProg) RAIMCCP1            1000         T  .
IMCCP2        Převz.plán.pož.-" plán.opatř.    RAIMCCP2            1000         T  .
IMCCP3        Kopír.plán -" rozpočet (projekty)  RAIMCCP3            1000         T  .
IMCCP4        Kopír.plán -" rozpočet (zakázky)   RAIMCCP4            1000         T  .
IMCCV1        Kopírování var.pl.-" var.pl.(InvPrg) RAIMCCP1            1000         T  .
IMCG         Sumarizace InMod: Gen.vl.char.zák.  RAIMGENCHAR          1000         TP  .
IMCK         Sumariz. IM: Kalkulované ukazatele  RICTIMCK            1000         TP  .
IMCM         Sumariz. IM: Výkazy test.monitoru  SAPMKCB9            0050         TP  .
IMCO         Sumariz. IM: Výkazy transportu    RKCOBTR2            1000         TP  .
IMCOC1        Kontrola konzistence (InvProg)    RAIMCCP1            1000         T  .
IMCOC3        Kontrola konzistence (projekty)   RAIMCCP3            1000         T  .
IMCOC4        Kontrola konzistence (zakázky)    RAIMCCP4            1000         T  .
IMCP         Sumariz. IM: Formuláře transportu  RKCOBTR4            1000         TP  .
IMCRC1        Nový přepočet měny (InvProg)     RAIMCCP1            1000         T  .
IMCRC2        Nový přepočet měny (požadavky)    RAIMCRC2            1000         T  .
IMCRC3        Nový přepočet měny (projekty)    RAIMCCP3            1000         T  .
IMCRC4        Nový přepočet měny (zakázky)     RAIMCCP4            1000         T  .
IMCT         Sumariz. IM: Překlad rešerše     RKCTRTX1            1000         T  .
IMCTST        Testovací monitor IMC        RSIMCTST            1000         T  .
IMCTX        Mezirežimová komunikace       RSIMCTRX            1000         TP  .
IMCU         Menu nastavení: Správa IM      MENUIMCU            1000         B  .
IMCV         Sumariz. IM: Globální proměnné    RKES0101            1000         TP  .
IMCX         Sumariz. IM: Výkazy reorganizace   RKDREOBE            1000         TP  .
IMCY         Sumariz. IM: Data výkazů reorg.   RKDREODA            1000         TP  .
IMCZ         Sumariz. IM: Formuláře reorganiz.  RKDREOFO            1000         TP  .
IMD0         Požad.na opatř.: Provedení výkazu  SAPMKCEE            0500         TP  .
IMD1         Požad.na opatř.: Založení výkazu   SAPMKCEE            1125         TP  .
IMD2         Požad.na opatř.: Změna výkazu    SAPMKCEE            0500         TP  .
IMD3         Požad.na opatř.: Zobrazení výkazu  SAPMKCEE            0500         TP  .
IMD4         Požad.na opatř.: Založení formuláře SAPMKES1            0100         TP  .
IMD5         Požad.na opatř.: Změna formuláře   SAPMKES1            0200         TP  .
IMD6         Požad.na opatř.: Zobrazení formuláře SAPMKES1            0200         TP  .
IMD8         Požad.na opatř.: Výkaz kopie klienta RCNRCJES            1000         TP  .
IMD9         Požad.na opatř.: Formulář kopie kl. RCNRCJEW            1000         TP  .
IMDB         Požad.na opatř.: Výkaz na pozadí   RKDBAT02            1000         TP  .
IMDC         Požad.na opatř.: Druh přepočtu měny SAPMKCC0            0100         T  .
IMDG         Generování vlast.atributů zákazníka RAIMGENCHAR          1000         TP  .
IMDK         Požad.na opatř.: Vypočtené ukazatele RIRTIMDK            1000         TP  .
IMDM         Požad.na opatř.: Výkaz test.monitoru SAPMKCB9            0050         TP  .
IMDO         Požad.na opatř.: Výkazy transportu  RKCOBTR2            1000         TP  .
IMDP         Požad.na opatř.:Formuláře transportu RKCOBTR4            1000         TP  .
IMDT         Požad.na opatř.: Překlad-rešerše   RKCTRTX1            1000         T  .
IMDV         Požad.na opatř.: Globální proměnné  RKES0101            1000         TP  .
IMDX         Požad.na opatř.: Reorganizace-výkazy RKDREOBE            1000         TP  .
IMDY         Požad.opat.: Reorganizace dat výkazu RKDREODA            1000         TP  .
IMDZ         Požad.na opatř.: Reorgan.-formuláře RKDREOFO            1000         TP  .
IME0         Provedení výkazu inv.programu    SAPMKCEE            0500         TP  .
IME1         Založení výkazu inv.programu     SAPMKCEE            1125         TP  .
IME2         Změna výkazu inv.programu      SAPMKCEE            0500         TP  .
IME3         Zobrazení výkazu inv.programu    SAPMKCEE            0500         TP  .
IME4         Založení formuláře inv.programu   SAPMKES1            0100         TP  .
IME5         Změna formuláře výkazu inv.programu SAPMKES1            0200         TP  .
IME6         Zobrazení formuláře výkazu inv.prog. SAPMKES1            0200         TP  .
IME8         Transport klienta: Výkazy inv.prog. RCNRCJES            1000         TP  .
IME9         Formuláře pro transport klienta   RCNRCJEW            1000         TP  .
IMEB         Zpracování výkazů na pozadí     RKDBAT02            1000         TP  .
IMEC         Údržba druhu přepočtu měny v inv.pr. SAPMKCC0            0100         T  .
IMEG         Generování vlast.atributů zákazníka RAIMGENCHAR          1000         TP  .
IMEK         Údržba ukazatelů           RIPTIMEK            1000         TP  .
IMEM         Test.obr. - Výkazy inv.progr.    SAPMKCB9            0050         TP  .
IMEO         Transport výkazu inv.programu    RKCOBTR2            1000         TP  .
IMEO1        Založení inv.programu v pův.org.   OM_START_NF          1000         T  .
IMEO2        Změna inv.programu v pův.org.    OM_START_NF          1000         T  .
IMEO3        Zobrazení inv.programu v pův.org.  OM_START_NF          1000         T  .
IMEO_GEN       Založení inv.programu z org.podniku RAIM_GEN_FROM_EO        1000         T  .
IMEP         Transport formuláře inv.programu   RKCOBTR4            1000         TP  .
IMEQ         Import výkazů inv.prog.z klienta 000 RKCOBTR3            1000         TP  .
IMER         Import formulářů z klienta 000    RKCOBTR5            1000         TP  .
IMET         Překladat.nástroj - Rešerše inv.prog RKCTRTX1            1000         T  .
IMEU         Konverze na euro: Postprocesor IM  RAIPEWU1            1000         T  .
IMEV         Údržba globálních proměnných     RKES0101            1000         TP  .
IMEX         Reorganizace výkazů inv.progr.    RKDREOBE            1000         TP  .
IMEY         Reaorganizace údajů z výkazu inv.pro RKDREODA            1000         TP  .
IMEZ         Reaorganizace formuláře výkazu in.pr RKDREOFO            1000         TP  .
IMI0         Informační systém řízení investic  RKKBRPTR            0000         T  .
IMIG         Přírůstková migrace         SAPLSDB9            0005         T  .
IMKBUD        Původní rozpočet = aktuální rozpočet RAIMKBUD            1000         T  .
IMP         Spuštění hromad.zpracování      IMP_START           1000         T  .
IMPBA3        Úprava plán/rozpočet (projekty)   RAIMCCP3            1000         T  .
IMPBA4        Úprava plán/rozpočet (zakázky)    RAIMCCP4            1000         T  .
IMP_MANAGER     IMP: Manager             IMP_MANAGER          1000         T  .
IMP_TRIGGER_NUMBERS Údržba čís.intervalu: IMP001     SAPMSNUM            0100         T  .
IMR1         Hodnoty inv.programu         RAIMINFO            1000         T  .
IMR3         Kompletní výmaz inv.programu     RAIMDELE            1000         T  .
IMR4         Pož.na opatř.bez rozděl.bez variant RAIMAVAR1           1000         T  .
IMR5         Požad.na opatř.s rozděl.bez variant RAIMAVAR2           1000         T  .
IMR6         Požad.na opatř.bez rozděl.s varian. RAIMAVAR3           1000         T  .
IMR7         Požad.na opatř.s rozděl.s variantami RAIMAVAR4           1000         T  .
IMR8         Nepřiřazená opatření/požadavky    RAIMNOTCON           1000         T  .
IMR9         Kontrola dědičnosti v inv.programu  RAIMHERCHK           1000         T  .
IMR_PREINV      Nový výpočet znaku rentability    RAIM_CORR_PREINVESTMENT    1000         T  .
IMSL         Nastavení jazyka pro text      RAIMLANG            1000         T  .
IMV1         Změny investičních programů     RAIMAETP            1000         T  .
IMV2         Změny položek inv.programů      RAIMAEPR            1000         T  .
IM_LKZS       Nastavení znaku výmazu        RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ      1000         T  .
IN01         Založ.propojení objektů       SAPMINE0            0100         TP  .
IN02         Změna propojení objektů       SAPMINE0            0100         TP  .
IN03         Zobraz.propojení objektů       SAPMINE0            0100         TP  .
IN04         Založení propojení objektů - TM   SAPMINE0            0100         TP  .
IN05         Změna propojení objektů - TM     SAPMINE0            0100         TP  .
IN06         Zobrazení propojení objektů - TM   SAPMINE0            0100         TP  .
IN07         Založ.propojení objektů - vybavení  SAPMINE0            0100         TP  .
IN08         Změna propojení objektů - vybavení  SAPMINE0            0100         TP  .
IN09         Zobraz.propojení objektů - vybavení SAPMINE0            0100         TP  .
IN15         Změna sítě objektů techn.míst    RINET0T0            1000         TP  .
IN16         Zobr.sítě objektů techn.míst     RINET0T0            1000         TP  .
IN18         Změna sítě objektů vybavení     RINET0E0            1000         TP  .
IN19         Zobr.sítě objektů vybavení      RINET0E0            1000         TP  .
IN20         Propojení objektů čís.intervalů   SAPMSNUM            0100         T  .
INOT         Vytvoření IDoc hlášení SM/PM     IREAD_NOTIFICATIONS      1000         T  .
INSO         Menu oblasti pro pojištění v BDT-To MENUINSO            1000         B  .
INSO0001       Řízení BDT: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0002       Řízení BDT: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0003       Řízení BDT: Views          BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0004       Řízení BDT: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0005       Řízení BDT: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0006       Řízení BDT: Sled obrazovek      BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0007       Řízení BDT: Okamžiky         BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0008       Řízení BDT: Standardní funkce CUA  BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0009       Řízení BDT: Doplňkové funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0011       Řízení BDT: Přiř.poleDynp.-"poli DB BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0012       Řízení BDT: Kritéria modif. polí   BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0013       Řízení BDT: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0014       Řízení BDT: Skupiny typů rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0015       Řízení BDT: Transakce aplikací    BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0016       Řízení BDT: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0017       Řízení BDT: Extérní aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0018       Řízení BDT: Modif. polí - činnosti  BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0020       Řízení BDT: Druhy oprávnění     BUSVIEWS            1000         T  .
INSO0021       Řízení BDT: Přiř.pole DI-"DB pole  BUSVIEWS            1000         T  .
INSOCHANGE      Změna objektu pojištění       BUSSTART            1000         T  .
INSOCREATE      Založení objektu pojištění      BUSSTART            1000         T  .
INSODISP       Zobrazení objektu pojištění     BUSSTART            1000         T  .
INSONR        Údržba čís.intervalu: INSOBJECT   SAPMSNUM            0100         T  .
INSOSN        Cust: Skupiny polí pro oprávnění   BUSVIEWS            1000         T  .
INT_BAPI       BAPI Browser             SWO_START_INT_BAPI_BROWSER   1000         T  .
INVADV01       Dialog avíza             SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG 0150         T  .
INVDOC01       Dialog faktury            SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG 0100         T  .
INVDOC02       Tisk.doklad - doklad o DPH      SAPLEE_INVOICE_RECEIPT_DIALOG 0200         T  .
INVMASSPROC     Hromad.činn.: Zprac.faktury/avíza  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
INVMON        Sledování příjmu faktury       RINV_MONITORING        1000         T  .
INV_DISPLAY_MAT   Zobr.analýzy km.souboru/ceny mat.  INV_DISPLAY_MATERIAL_WAO    1000         T  .
IOBJWM        ICL: CDC: Dialog           MENUIOBJWM           1000         B  .
IORD         Vytvoření IDoc zakázky SM/PM     IREAD_SM_PM_ORDERS       1000         T  .
IP01         Založení plánu údržby        SAPLIWP3            0100         TP  .
IP02         Změna plánu údržby          SAPLIWP3            0140         TP  .
IP03         Zobr.plánu údržby          SAPLIWP3            0140         TP  .
IP04         Založení položky údržby       SAPLIWP3            0200         TP  .
IP05         Změna položky údržby         SAPLIWP3            0203         TP  .
IP06         Zobrazení položky údržby       SAPLIWP3            0203         TP  .
IP10         Rozvrhování plánu údržby       SAPLIWP3            0140         TP  .
IP11         Údržba strategií údržby       RISTRA00            1000         TP  .
IP11Z        Údržba sady cyklů          RISTRA00            1000         TP  .
IP12         Zobrazení strategií údržby      RISTRA00            1000         TP  .
IP12Z        Zobrazení sady cyklů         RISTRA00            1000         TP  .
IP13         Sekvence paketů           RMSTRA00            0000         TP  .
IP14         Přehled použití strategie      RMSTRA30            0000         TP  .
IP15         Změna plánu údržby          RIMPLA00            1000         TP  .
IP16         Zobrazení plánu údržby        RIMPLA00            1000         TP  .
IP17         Změna položky údržby         RIMPOS00            1000         TP  .
IP18         Zobrazení položky údržby       RIMPOS00            1000         TP  .
IP19         Přehled termínů údržby        RIMHIS00            1000         TP  .
IP20         Přiřazení čísel plánu údržby     SAPMSNUM            0100         T  .
IP21         Přiřazení čísel položce údržby    SAPMSNUM            0100         T  .
IP22         Údržba číselného intervalu: OBJK_NR SAPMSNUM            0100         T  .
IP24         Přehled termínů údržby (sestava)   RIMHIO00            1000         TP  .
IP25         Označení plánů údržby k výmazu    RIARCMPL            1000         TP  .
IP30         Sledování termínů plánu údržby    RISTRA20            0000         TP  .
IP31         Zobrazení nákladů plánu údržby    RISTRA30            0000         TP  .
IP40         Založení servisního plánu pro nákup SAPLIWP3            0100         TP  .
IP41         Založení jednoduchého plánu     SAPLIWP3            0100         TP  .
IP42         Založení plánu řízeného strategií  SAPLIWP3            0100         TP  .
IP43         Založení plánu s vícenás.počítáním  SAPLIWP3            0100         TP  .
IP50         Založení odkazu k položce sml.o údrž SAPLIWP3            3100         TP  .
IP51         Seznamy k položce smlouvy o údržbě  RIVEDA00            0000         TP  .
IP62         Použití materiálu v prac.postupech  RMIAPL60            1000         T  .
IPM2         Změna povolení            RIGENE10            1000         TP  .
IPM3         Zobrazení povolení          RIGENE10            1000         TP  .
IPMD         Údržba/zobrazení povolení      RIIPMD00            1000         TP  .
IPMOACT       Výpočet a zaúčtování rezerv     IPMO_ACE_PERIODIC_POSTING   1000         T  .
IPMOADCONT01     Nalez.úč.čas.rozl.: Údrž.zázn.obl.01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
IPMOADMETASGL    Nal.účtu: Def.jednod.soub.pravidel  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
IPMOARCHPREP     Příprava archivačního běhu      IPMO_ACE_ARCHIVING_PREPARE   1000         T  .
IPMOCARRYFORWARD   Rezervy VýdLicHon: Převod zůstatku  IPMO_ACE_CARRY_FORWARD     1000         T  .
IPMODSITEMS     Reporting: Objekty čas.rozliš.IPMO  IPMO_DSITEMS          1000         T  .
IPMODSPARAMS     Reporting: Param.objektu ACE IPMO  IPMO_DSPARAMS         1000         T  .
IPMOFIRECON     Odsouhlasení nástr.čas.rozliš.s FI  IPMO_ACE_FI_RECONCILIATION   1000         T  .
IPMOPSDOCITEMS    Zobrazení jednotl.pol.účtování IPMO IPMO_PSDOCITEMS        1000         T  .
IPMOPSITEMS     Zobrazení souhrn.úč.hodnot IPMO   IPMO_PSITEMS          1000         T  .
IPMOREVERS      Storno period.běhů čas.rozlišení   IPMO_ACE_REVERSAL_POSTING   1000         T  .
IPMOTRANSFER     Převod dokladů ACE do účetnictví   IPMO_ACE_POSTING_2_ACC_TRANSFR 1000         T  .
IPMOTREE03      Zobrazení / změna rezerv OR     IPMO_ACE_BASISDAT_SEL_FOR_MAIN 1000         T  .
IPM_CR_REPOST_PAYM  Přeúčtování plateb po revizi     IPM_CR_PAYMENT_REPOST     1000         T  .
IQ01         Založení sér.čísla materiálu     SAPMIEQ0            1000         TP  .
IQ02         Změna sér.čísla materiálu      SAPMIEQ0            1000         TP  .
IQ03         Zobrazení sér.čísla materiálu    SAPMIEQ0            1000         TP  .
IQ04         Založení sér.čísla materiálu     SAPMIEQ0            2000         TP  .
IQ08         Změna sér.čísla materiálu      RIEQUI21            1000         TP  .
IQ09         Zobrazení sér.čísla materiálu    RIEQUI21            1000         TP  .
IQM1         Založení podm.zázn.hlášení jakosti  SAPMV13B            0100         T  .
IQM2         Změna podm.zázn. hlášení jakosti   SAPMV13B            0100         T  .
IQM3         Zobrazení podm.zázn. hlášení jakosti SAPMV13B            0100         T  .
IQS1         Založení hlášení - rozšířené view  SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS12        Zpracování opatření         SAPLIQS0            0500         TP  .
IQS13        Zobrazení opatření          SAPLIQS0            0500         TP  .
IQS2         Změna hlášení - rozšířené view    SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS21        Založení hlášení - jednoduché view  SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS21_W       Pořízení hlášení z ISR        SAPLIQS0            0200         T  .
IQS22        Založení hlášení - jednoduché view  SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS23        Založení hlášení - jednoduché view  SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS3         Zobrazení hlášení - rozšířené view  SAPLIQS0            0200         TP  .
IQS8         Zásoba práce: Hlášení všeobecně   RIQSMEL1            1000         T  .
IQS8WP        IQS8 - vyvolání z pracoviště/miniap. RIQSMEW1            1000         T  .
IQS9         Zásoba práce: Hlášení všeobecně   RIQSMEL2            1000         T  .
IQS9WP        IQS9 - vyvolání z pracoviště/miniap. RIQSMEW2            1000         T  .
IQSP         Rozdělení softwarové licence     SAPMIEQ0            4008         TP  .
IR00         Menu pro plánování zdrojů údržby   MENUIR00            0100         B  .
IRF2         Optimální oběžná zásoba: Vstup    ORF2              0200         T  .
IRF4         OOZ: Údržba tabulky Ess.Code     ORF4              0100         T  .
IRF5         OOZ: Výpočet zásoby pro seznam dílů ORF5              0100         T  .
IRF6         Report výpočtu zásoby pro sezn.dílů ORF6              1000         T  .
IS00         Údržba číselného intervalu: ISMP   SAPMSNUM            0100         T  .
IS01         DB řešení - založení/zobraz./změna  SAPLISMA            0100         TP  .
IS02         Indexace textu pro databázi řešení  TEXT_INDEXING         1000         T  .
IS03         Údržba číselného intervalu: ISOL   SAPMSNUM            0100         T  .
ISAESCR86EKES    Sumarizace potvrz.zásoby       RM06REOS            1000         T  .
ISAESCRME84MD07   Spuštění MD07 pomocí reportu     SAPMM61R            0211         T  .
ISAUTO_MRNB     Nové ocenění Automotive       ISAUTO_RMMR1MRB        1000         T  .
ISAUTO_OMRM     ERS: Zákaznicky specifická hlášení  ISAUTO_RMCUST00        1000         T  .
ISAUTO_SICASN1    Založení přijímané dodávky (web)   SAPLISAUTO_SICASN       1000         T  .
ISAUTO_SICASN2    Aktualizace přijímané dodávky (web) SAPLISAUTO_SICASN       1000         T  .
ISAUTO_SICASN3    Zobrazení přijímané dodávky (web)  SAPLISAUTO_SICASN       1000         T  .
ISAUTO_SICASN4    Sledování přijímané dodávky (web)  SAPLISAUTO_SICASN       1000         T  .
ISAUTO_SICBC     Nastavení PMO pro SWP (web)     SAPLISAUTO_SICBC        1000         T  .
ISAUTO_SICCO     Zobrazení podmínek nákupu (Web)   SAPLISAUTO_SICCO        1000         T  .
ISAUTO_SICDDL1    Zásoba dodávek            SAPLISAUTO_SICDDL1       1000         T  .
ISAUTO_SICENG    Informace o engeneringu (web)    SAPLISAUTO_SICENG       1000         T  .
ISAUTO_SICIV     Zobrazení statusu zúčtování (Web)  SAPLISAUTO_SICIV        1000         T  .
ISAUTO_SICJIT    Zobr.odvolávky synchr.s výrobou(web) SAPLISAUTO_SICJIT       1000         T  .
ISAUTO_SICPDI    Zobrazení inf.nákup.dokladu (web)  SAPLISAUTO_SICPDI       1000         T  .
ISAUTO_SICPH     Zobrazení historie přij.dodávek(web) SAPLISAUTO_SICPH        1000         T  .
ISAUTO_SICPI     Zobrazení předpisů balení (web)   SAPLISAUTO_SICPI        1000         T  .
ISAUTO_SICRL     Účty vrat.obalů/účtování (web)    SAPLISAUTO_SICRLACPO      0110         T  .
ISAUTO_SICRLRD    Storn.doklad: Účtování ref.dok.(web) SAPLISAUTO_SICRLACPO      0120         T  .
ISAUTO_SICRPM    Zobrazení matice APO (web)      SAPLISAUTO_SICRPM       1000         T  .
ISAUTO_SICSR     Zobrazení odvolávek (Web)      SAPLISAUTO_SICSR        1000         T  .
ISA_CAT_REPLICATION ISA: Replikace katalogu produktů   ISA_CATALOG_REPLICATION    1000         T  .
ISA_CAT_REPL_DELETE ISA: Výmaz replikovaných indexů   ISA_CATALOG_REPLICATION_DELETE 1000         T  .
ISA_ERSLIST     ERS Seznam hromad.zúčtování     ISAUTO_ERS_OVERVIEW_LIST    1000         T  .
ISA_SICALERT     Zobrazení výstrahy MRP (Web)     SAPLISAUTO_SICALERT      1000         T  .
ISA_SICKANBAN    KANBAN                SAPLISAUTO_SICKANBAN      1000         T  .
ISBROK_ACTBAL    Zobrazení zůstatku - Makléř     SAPLISCD_BROK_ACCBALA     0200         T  .
ISCDTOOL12      Intern.: Test simulace plánu plateb SAPRV126            1000         T  .
ISCDTOOL13      Intern.: Zobrazení tabulek plánu pl. SAPRV127            1000         T  .
ISE0         Rozpočetnictví            MENUISE0            1000         B  .
ISIPI_CP       Zpracování konsignace (web)     SAPLPI_CP           1000         T  .
ISIPI_CS       Zobrazení aktuálních odvolávek (web) SAPLPI_CS           1000         T  .
ISIPI_ESP      Externí služba poskytovatele služeb SAPLPI_ESP           1000         T  .
ISIPI_OEPM      Objednání obalových jednotek (web)  SAPLPI_RL_ORDER_EMPTY_PACK_MAT 1000         T  .
ISIPI_POD      Potvrzení příjmu materiálu      SAPLPI_POD           1000         T  .
ISIPI_PUL      Zobrazení aktuál.listů výběru (web) SAPLPI_PUL           1000         T  .
ISIPI_SM       Údržba adresy dodavatele       SAPLPI_SM           1000         T  .
ISIPI_SUMJIT     Zobrazení množstev.odvolávek (web)  SAPLPI_SUMJIT         1000         T  .
ISIPI_TRACK     Sledování přijaté přepravy (web)   SAPLPI_BOR_SHP_TRACK      1000         T  .
ISISMN        Pojišťovací aplikace         MENUISISMN           1000         B  .
ISIT_PR       Test.tisk ve workplace dodavatele  SAPLTEST_PR          0100         T  .
ISI_POD       Analýza znaku 'viděl'        ISIA_POD_FLAG         1000         T  .
ISNR         Údržba číselného intervalu: ILDB   SAPMSNUM            0100         T  .
ISP4         Text                 MENUISP4            1000         B  .
IST01        Vytvoření souboru tel.č. k blokování IST_CA_UNBLOCK_TELNR      1000         T  .
ISTCAFHIST      Historie souboru blok.a odblokování IST_CA_FILEHIST_01       0100         T  .
ISTCAXT900      Hromad.vytvoření soub.tel.č.k odbl. SAPLFKCC            0100         T  .
ISTCAXT910      Vytvoření souboru odblokování    SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
ISTMFCA       IS-U Smluv.účet pohledávek a závazků MENUISTMFCA          1000         B  .
ISTMMF1       IS-T Obchodní kmenová data      MENUISTMMF1          1000         B  .
ISTMNET       IS-T Správa sítě           MENUISTMNET          1000         B  .
ISTMREG       IS-T Regionální struktura      MENUISTMREG          1000         B  .
ISTMSRV       IS-T Služby zákazníkům        MENUISTMSRV          1000         B  .
ISTMTLS       IS-T Nástroje            MENUISTMTLS          1000         B  .
ISTNBTDOC      Údržba čís.intervalu: IST_BTDOC   SAPMSNUM            0100         T  .
ISTNBTELNR      Údržba čís.intervalu: IST_BTELNR   SAPMSNUM            0100         T  .
ISTUNLT930      Odblok./blokování služeb pomocí XI  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_ARC     Prepojení dokladů s ext.fakturami  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_ARC_E    Běh dodat.zprac.: Propojení dokladů SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_MRD     Storno dokl. z fakturačního systému SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_MRD_E    Běh dodat.zprac.: Storno extern.   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_POI     Vytvoření dodatečných informací   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_POI_E    Běh dodat.zpracování: Doplňk. info  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_TOI     Převzetí dokladů z faktur. systému  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_TOI_COPA   Převzetí dokladu/atributů CO-PA   SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_TOI_COPA_E  Běh dodat.zprac.: Převzetí dokladů  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_EBS_TOI_E    Běh dodat.zprac.: Převzetí dokladů  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
IST_TDATA_DELETE   Výmaz odhlášených telefonních čísel IST_TDATA_DELETE        1000         T  .
ISUCC        CIC Menu customizingu        MENUISUCC           1000         B  .
ISU_CRM_IL_REMOTE  Dummy pro vzdál.příst.IL       SAPLISU_CRM_IL_REMOTE     0100         T  .
ISU_PPM_JOB_NR    Údržba čís.intervalu: PPM_JOB_NR   SAPMSNUM            0100         T  .
ISU_SALES_ORDER   Založení zakázky pro produkty utilit SAPLISU_SALES_APPLICATION   1001         T  .
ISU_SALES_QUOTATION Založení nabídky pro produkty utilit SAPLISU_SALES_APPLICATION   1001         T  .
IT00         Test IAC               SAPMITST1           0030         T  .
IT03         Test IAC: Interní vývoj       SAPMITST1           2200         T  .
IT12         TEST IAC: Jazykově závislé      SAPMITST1           1210         T  .
IT13         Test IAC: Jazykově nezáv.šablony   SAPMITST1           1310         T  .
IT18         Test IAC: Spuštění servisu - Call TR SAPMITST1           1810         T  .
IT19         Test IAC: Call Trans Skip Screen   SAPMITST1           2710         T  .
IT50         IAC test - includes         SAPMITST1           5000         T  .
IT5200        ITS Test.transakce s hlášením S   SAPMITST1           5200         T  .
ITRBX        Test IAC pro sapjulep Rabaxe     SAPMIRBX1           0030         T  .
ITSR00        Výběr reportu ITSR          RFIDITSR00           1000         T  .
ITSR02        AH report pro kontrolu customizingu RFIDITSR02           1000         T  .
ITS_DOCU       ITS: Dokumentace SAP-script     SAPLAWRT_DOCU         2000         T  .
ITW5200       Wrapper pro it5200          SAPMITST1           5201         T  .
IUEEDPPLOTAALC2   Rozděl.agreg.platby z vystav.faktury RIDEPLOT02           1000         T  .
IUEEDPPLOTAALC3   Přiřaz.agr.platby k distrib.dávce  RIDEPLOT03           1000         T  .
IUEEDPPLOTAALC4   Zprac.dáv.rozdělení (storno+anulace) RIDEPLOT04           1000         T  .
IUEEDPPLOTAALC5   Zpracování dávky rozdělení      RIDEPLOT05           1000         T  .
IW12         Sestava toku dokladu         RIBELF20            1000         TP  .
IW13         Přehled použití materiálu      RIMAT000            1000         TP  .
IW20         Hlášení jakosti - přiřazení čísel  SAPMSNUM            0100         T  .
IW21         Založ.hláš.údržby - všeobecně    SAPLIQS0            0100         TP  .
IW22         Změna hlášení údržby         SAPLIQS0            0100         TP  .
IW23         Zobr.hlášení údržby         SAPLIQS0            0100         TP  .
IW24         Založení hlášení poruchy       SAPLIQS0            0100         TP  .
IW25         Založení výkazu činnosti       SAPLIQS0            0100         TP  .
IW26         Založení požadavku na údržbu     SAPLIQS0            0100         TP  .
IW27         Nastavení označ.k výmazu u hláš.PM  RIARCQM3            1000         TP  .
IW28         Změna hlášení            RIQMEL20            1000         TP  .
IW29         Zobrazení hlášení          RIQMEL20            1000         TP  .
IW29WP        IW29 - vyvolání z workplace/Miniapp RIQMEW20            1000         T  .
IW30         Seznam hlášení (vícestup.)      RIQMEL10            1000         TP  .
IW31         Založení zakázky           SAPLCOIH            0100         TP  .
IW32         ZMĚNA ZAKÁZKY            SAPLCOIH            0101         TP  .
IW33         Zobrazení zakázky na údržbu     SAPLCOIH            0101         TP  .
IW34         Zakázka na údržbu k hlášení údržby  SAPLCOIH            0105         TP  .
IW36         Založení podřízené zakázky PM    SAPLCOIH            0108         TP  .
IW37         Změna operací            RIAFVC20            1000         TP  .
IW37N        Změna zakázek a operací       RI_ORDER_OPERATION_LIST    1000         TP  .
IW38         Změna zakázek na údržbu       RIAUFK20            1000         TP  .
IW39         Zobrazení zakázek na údržbu     RIAUFK20            1000         TP  .
IW39_PM_ORDER1    Detail.zobraz. pro MiniApp PM_ORDER RIAUFK20_PM_ORDER1       1000         T  .
IW39_PM_ORDER2    Údržba varianty pro MiniApp PM_ORDER RIAUFK20_PM_ORDER2       1000         T  .
IW39_WP       IW39 - Vyvolání z Workplace/Miniapp RIAUFK20_WP          1000         T  .
IW3D         Tisk zakázky             SAPLCOIH            0101         TP  .
IW3K         Změna seznamu komponent zakázky   SAPLCOIH            0101         TP  .
IW3L         Zobrazení seznamu komponent zakázky SAPLCOIH            0101         TP  .
IW3M         Zobrazení pohybů mater.k zakázce   RIAUFM20            1000         TP  .
IW40         Zobrazení zakázek vícestupňově    RIAUFK10            1000         TP  .
IW41         Pořízení zpět.hlášení zakázek PM   SAPLCORU            3000         TP  .
IW42         Celkové zpětné hlášení        SAPLCMFU            0001         TP  .
IW43         Zobrazení zpět.hláš.zakáz.údržby   SAPLCORU            3000         TP  .
IW44         Souhrnné zpět.hlášení zakázek PM   SAPLCORU            3350         TP  .
IW45         Storno zpět.hlášení zakáz.na údržbu SAPLCORU            3000         TP  .
IW46         Dodat.zpracování chybových zázn.SPD RMAFRU01            1000         TP  .
IW47         Seznam zpětných hlášení       RIAFRU20            1000         TP  .
IW48         Zpětné hláš.pomocí seznamu operací  RIAFVC10            1000         TP  .
IW49         Zobrazení operací          RIAFVC20            1000         TP  .
IW49N        Zobrazení zakázek a operací     RI_ORDER_OPERATION_LIST    1000         TP  .
IW51         Založení servis.hlášení - všeobecně SAPLIQS0            0100         TP  .
IW52         Změna servisního hlášení       SAPLIQS0            0100         TP  .
IW53         Zobrazení servisního hlášení     SAPLIQS0            0100         TP  .
IW54         Založení servis.hlášení - porucha  SAPLIQS0            0100         TP  .
IW55         Založení výkazu činnosti       SAPLIQS0            0100         TP  .
IW56         Založení servisního požadavku    SAPLIQS0            0100         TP  .
IW57         Označení k výmazu u hlášení     RIARCSM3            1000         TP  .
IW58         Změna servisních hlášení       RIQMEL20            1000         TP  .
IW59         Zobrazení servisních hlášení     RIQMEL20            1000         TP  .
IW61         Založení historické zakázky PM    SAPLCOIH            0100         TP  .
IW62         Změna historické zakázky       SAPLCOIH            0101         TP  .
IW63         Zobrazení historické zakázky PM   SAPLCOIH            0101         TP  .
IW64         Změna akcí              RIQMEL60            1000         TP  .
IW65         Zobrazení akcí            RIQMEL60            1000         TP  .
IW66         Změna opatření            RIQMEL30            1000         TP  .
IW67         Zobrazení opatření          RIQMEL30            1000         TP  .
IW68         Změna položek hlášení        RIQMEL40            1000         TP  .
IW69         Zobrazení položek hlášení      RIQMEL40            1000         TP  .
IW70         Zakázky - rozvrhování celkové sítě  SAPLCOKO            3400         TP  .
IW72         Změna servisní zakázky        RIAUFK20            1000         TP  .
IW73         Zobrazení servisní zakázky      RIAUFK20            1000         TP  .
IW74         Změna smlouvy k objektu servisu   RIVEDA20            1000         TP  .
IW75         Zobrazení smlouvy k objektu servisu RIVEDA20            1000         TP  .
IW81         Založení zakázky na renovaci     SAPLCOIH            0106         TP  .
IW8W         Příjem mater.pro zakázku na renovaci SAPLCOIH            4001         TP  .
IWBK         Informace o disponibilitě materiálu RIAUFMVK            1000         TP  .
IWR1         Založení / změna revize       SAPLIREV1           0100         T  .
IWR2         Zobrazení revize           SAPLIREV1           0100         T  .
IWWW         Založení servisního hlášení (WWW)  SAPMIWOW            0100         TP  .
I_GRAPH_MONITOR   Monitor pro joby           MSM_GRAPH_MONITOR       0100         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners