WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 463,355 (today: 508)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce     Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

KA01        Založení nákladového druhu      SAPLKMA4            0200         T  .
KA02        Změna nákladového druhu       SAPLKMA4            0200         T  .
KA03        Zobrazení nákladového druhu     SAPLKMA4            0200         T  .
KA04        Výmaz nákl.druhu           SAPLKMA4            1210         T  .
KA05        Nákl.druh: Zobrazení změn      SAPMKMAA            0200         T  .
KA06        Sekundár.nákl.druh: Založení     SAPLKMA4            0200         T  .
KA23        Nákl.druhy: Výkaz kmenových dat   SAPLKMA4            1210         T  .
KA24        Výmaz náklad.druhů          SAPLKMA4            1210         T  .
KAB9        Plánovací výkaz: Zakázky       SAPMKB02            1300         T  .
KABL        Zakázka: Přehled plánování      SAPMKB01            1300         T  .
KABP        Doklady nákladového účetnictví: Plán RKAEP000            0400         T  .
KAFD        Převzetí externích dat        SAPLKAFD            0100         T  .
KAFL        Výmaz všech nákl.převzatých s 'KAFD' SAPLKAFD            0100         T  .
KAH1        Založení skupiny nákl.druhů     SAPLKKHI            2100         T  .
KAH2        Změna skupiny nákl.druhů       SAPLKKHI            2100         T  .
KAH3        Zobrazení skupiny nákl.druhů     SAPLKKHI            2100         T  .
KAID        Výmaz jednotl.položek ALE-COEP(L)  RKADELIT            1000         T  .
KAL1        Dodat.zaúčt.kontrol.ledgeru     RKAKALF1            0100         T  .
KAL7        Přehled toků nákladů         RKAKALR2            1000         T  .
KAL8        Generování výkazů kontrol.ledgeru  RKKBBGEN            0000         T  .
KALA        Aktivace kontrol.ledgeru       RKAKALC3            0100         T  .
KALB        Deaktivace kontrol.ledgeru      RKAKALC3            0100         T  .
KALC        Hlášení toků nákladů         RKAKALFI            1000         T  .
KALD        Reset kontrolního ledgeru      RKAKALDE            0000         T  .
KALE        Kontrol.ledger: Zobraz.souhrn.zázn. RKAKALT9            1000         TP  .
KALF        Spuštění reportu na pozadí RKAKALBT RKAKALBT            1000         T  .
KALH        Změna pravidel pro kontr.zaúčtování RKAKALBR            1000         T  .
KALI        Import výkazů kontrolního ledgeru  RKKBJBIN            0000         T  .
KALK        Založ.pravidel pro kontr.zaúčtování RKAKALBS            1000         T  .
KALM        Zobraz.strom.str.výkazů kontr.ledg. SAPMKKB2            0101         T  .
KALN        Strom.str.výk.: Údržba kontr.ledgeru SAPMKKB5            0100         T  .
KALNRCHECK     Kontrola konzistence pro čísla kalk. SAPRCKM_KALNR_CONSISTENCY   1000         T  .
KALNRREORG     Reorganizace starých záznamů č.kalk. SAPRCKM_KALNR_CONSISTENCY   1000         T  .
KALO        Export kontrolního ledgeru (roll-up) RGLEXE03            0000         T  .
KALR        Kontrolní ledger: Jedn.položky CO  RKAKALR1            0000         T  .
KALS        Storno kontrol.zaúčtování      RKAKALFI            3000         T  .
KALX        Vyplnění org.jednotek v dokladu CO  RKAKALX1            1000         T  .
KALY        Konverze dokladů kontrol.ledgeru   RKAKALX2            1000         T  .
KAUM        Zobrazení milníků konverze      RKACUMTK            0000         T  .
KAVA        Odeslání souhr.zázn.nákl.středisek  RBDSECOT            1000         T  .
KAVB        Odeslání skupiny nákl.středisek   RGSALECC            1000         T  .
KAVC        Odeslání skupiny nákladových druhů  RGSALECE            1000         T  .
KAVD        Odeslání skupiny druhů výkonů    RGSALEAT            1000         T  .
KB11        Pořízení přeúčtování primár.nákladů SAPMK23B            1001         T  .
KB11N       Pořízení manuál.přeúčtování nákladů SAPLK23F1           1200         T  .
KB13        Zobrazení přeúčtování prim.nákladů  SAPMK23B            1003         T  .
KB13N       Zobrazení manuál.přeúčtování nákladů SAPLK23F1           1200         T  .
KB14        Storno přeúčtování primár.nákladů  SAPMK23B            1004         T  .
KB14N       Storno manuál.přeúčtování nákladů  SAPLK23F1           1200         T  .
KB15        Pořízení manuálních zúčtování    SAPMK23B            1001         T  .
KB15N       Pořízení manuálního zúčtování    SAPLK23F1           1200         T  .
KB16        Zobrazení manuálních zúčtování    SAPMK23B            1003         T  .
KB16N       Zobrazení manuálního zúčtování    SAPLK23F1           1200         T  .
KB17        Stornování manuálních zúčtování   SAPMK23B            1004         T  .
KB17N       Storno manuálního zúčtování     SAPLK23F1           1200         T  .
KB21        Pořízení zúčtování výkonů      SAPMK23B            1001         T  .
KB21N       Pořízení přímého zúčtování výkonů  SAPLK23F1           1200         T  .
KB22        VZV prostř.Internetu         SAPMK23B            7000         T  .
KB23        Zobrazení zúčtování výkonů      SAPMK23B            1003         T  .
KB23N       Zobrazení přímého zúčtování výkonů  SAPLK23F1           1200         T  .
KB24        Storno zúčtování výkonů       SAPMK23B            1004         T  .
KB24N       Storno přímého zúčtování výkonů   SAPLK23F1           1200         T  .
KB31        Pořízení statistických ukazatelů   SAPMK23B            1001         T  .
KB31N       Pořízení statistických ukazatelů   SAPLK23F1           1200         T  .
KB33        Zobrazení statistických ukazatelů  SAPMK23B            1003         T  .
KB33N       Zobrazení statistických ukazatelů  SAPLK23F1           1200         T  .
KB34        Storno statistických ukazatelů    SAPMK23B            1004         T  .
KB34N       Storno statistických ukazatelů    SAPLK23F1           1200         T  .
KB41        Pořízení přeúčtování výnosů     SAPMK23B            1001         T  .
KB41N       Pořízení manuál.přeúčtování výnosů  SAPLK23F1           1200         T  .
KB43        Zobrazení přeúčtování výnosů     SAPMK23B            1003         T  .
KB43N       Zobrazení manuál.přeúčtování výnosů SAPLK23F1           1200         T  .
KB44        Storno přeúčtování výnosů      SAPMK23B            1004         T  .
KB44N       Storno manuál.přeúčtování výnosů   SAPLK23F1           1200         T  .
KB51        Pořizování výkonů          SAPMK23B            1001         T  .
KB51N       Pořízení výkonů odesílatele     SAPLK23F1           1200         T  .
KB53        Zobrazení pořizování výkonů     SAPMK23B            1003         T  .
KB53N       Zobrazení výkonů odesilatele     SAPLK23F1           1200         T  .
KB54        Storno pořizování výkonů       SAPMK23B            1004         T  .
KB54N       Storno výkonů odesilatele      SAPLK23F1           1200         T  .
KB61        Zadávání přeúčtování jedn.pol.CO   SAPMK23D            1000         T  .
KB63        Zobrazení přeúčtování jedn.pol.CO  SAPMK23D            1000         T  .
KB64        Stornování přeúčtování jedn.pol.CO  SAPMK23D            1000         T  .
KB65        Pořízení přeúčt.NZV         SAPMK23D            1000         T  .
KB66        Zobrazení přeúčt.NZV         SAPMK23D            1000         T  .
KB67        Storno přeúčtování NZV        SAPMK23D            1000         T  .
KBC0        Údržba variant zadávání sestav    RKKBC000            0000         T  .
KBC6        CO-ABC: Manuální skut.tarif     RKTARPLN            1000         T  .
KBC7        CO-ABC: Zobraz.manuál.skut.tarifu  RKTARPLN            1000         T  .
KBEA        Doklady vn.podn.ceny: Nast.zn.výmazu KFPR_ARCH_SET_DELETION_FLAG  1000         T  .
KBH1        Založení skupiny statist.ukazatelů  SAPLKKHI            2100         T  .
KBH2        Změna skupiny statist.ukazatelů   SAPLKKHI            2100         T  .
KBH3        Zobraz.skupiny statist.ukazatelů   SAPLKKHI            2100         T  .
KBK6        CO-CCA: Manuální skut.tarif     RKTARPLN            1000         T  .
KBK7        CO-CCA: Zobraz.manuál.skut.tarifu  RKTARPLN            1000         T  .
KC7R        PED: Údržba pravidel přenosu     SAPLKCD0            1000         TP  .
KCA0        SAP-EIS: Zpracování aspektu     SAPMKCIA            1000         T  .
KCA1        Reorganizace tabulek aspektu     RKCREOAS            1000         T  .
KCA2        Zpracování skupin polí        SAPMKCGF            1000         T  .
KCA5        Zpracování atributů         RKCMKCGD            1000         T  .
KCA6        Zpracování zákl.ukazatelů      RKCMKCGD            1000         T  .
KCAN        Odvozování              SAPLKCD0            1000         TP  .
KCB0        Provedení výkazu           SAPMKCEE            0300         T  .
KCB1        Založení výkazu           SAPMKCEE            0300         T  .
KCB2        Změna výkazu             SAPMKCEE            0300         T  .
KCB3        Zobrazení výkazu           SAPMKCEE            0300         T  .
KCB4        Založení třídy zprávy        SAPMKCEE            0600         T  .
KCB5        Změna třídy zprávy          SAPMKCEE            0600         T  .
KCB6        Zobrazení třídy zprávy        SAPMKCEE            0600         T  .
KCB7        Založení skupiny uživatelů      SAPMKCEE            0400         T  .
KCB8        Změna skupiny uživatelů       SAPMKCEE            0400         T  .
KCB9        Zobrazení skupiny uživatelů     SAPMKCEE            0400         T  .
KCBA        Přehled tříd výkazů         SAPMKCEE            0300         T  .
KCBB        Nastavení skupiny uživatelů     RKCUSRGR            1000         TP  .
KCBH        Pořadač výkazů - převzetí dat    SAPMKCBH            1100         TP  .
KCBW        EC-EIS/BP: Generování dat.zdroje   RKCDSDDG            1000         T  .
KCC0        Údržba druhu přepočtu měny      SAPMKCC0            0100         T  .
KCC1        Přepočet měny - program odesílat.  SAPMKCC0            0200         TP  .
KCC2        Druh přepočtu nad rámec tabulky   SAPMKCC0            0300         T  .
KCCO        EC-EIS/BP: Správa tabulek komentářů SAPMKCCO            1000         T  .
KCDI        Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         TP  .
KCDR        Reorganizace přízn.dokum.T242B    RKCDOREO            1000         T  .
KCDU        Struktura úrovní sumarizace SAP-EIS RKCTRERU            0000         T  .
KCDV        Údržba úrovní sumarizace       SAPMKEDV            0100         T  .
KCE1        Zobraz.pohybových dat        RKCSELEC            0000         TP  .
KCE2        Výmaz pohybových dat         RKCDELET            0000         TP  .
KCE3        RKC: Výběr pořizovacího reportu   RKCREPSE            0000         T  .
KCE4        Změna pohybových dat (EIS/BP)    RKCDEDIA            1000         TP  .
KCE5        Zobrazení pohybových dat (EIS/BP)  RKCDEDIA            1000         TP  .
KCE6        Pořiz.jedn.záznamů          SAPLKXDE            0100         TP  .
KCE7        EIS: Zobrazení jednotl.zázn.     SAPLKXDE            0100         TP  .
KCE8        EC-BP: Změna plánovacích dat     RKCDEDIA            1000         TP  .
KCE9        EC-BP: Zobrazení plánovacích dat   RKCDEDIA            1000         T  .
KCEA        Nastavení profilu plánovače     RKCDEDIA            1000         T  .
KCED        Definice flexibil.uploadu Excelu   RKCDEDEI            1000         TP  .
KCEE        Flexibil.upload Excelu do EIS    RKC_FLEX_UPL          1000         TP  .
KCF0        Načtení souboru           RKCFILE0            1000         T  .
KCF1        Načtení souboru kmen.dat       RKCFILE0            1000         TP  .
KCF2        Načtení souboru koment.       RKCFILE0            1000         TP  .
KCF3        Změna pořadí přehodnocení      RKE_CALL_VC_TKEPA       1000         T  .
KCF4        Zobraz.pořadí přehodnocení      RKE_CALL_VC_TKEPA       1000         T  .
KCFR        PED: Údržba pravidel přenosu     SAPLKCD0            1000         TP  .
KCH1        Založení skupiny profit-center    SAPLKKHI            2100         TP  .
KCH2        Změna skupiny profit-center     SAPLKKHI            2100         TP  .
KCH3        Zobrazení skupiny profit-center   SAPLKKHI            2100         TP  .
KCH4        EC-PCA: Založení stand.hierarchie  RCOPCA15            1000         TP  .
KCH5        EC-PCA: Změna standard.hierarchie  RCOPCA15            1000         TP  .
KCH5N       EC-PCA: Změna standard.hierarchie  KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
KCH5NX       EC-PCA: Změna st.hier.org.pod.aktiv. KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
KCH6        EC-PCA: Zobr.standardní hierarchie  RCOPCA15            1000         TP  .
KCH6N       EC-PCA: Zobr.standardní hierarchie  KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
KCH6NX       EC-PCA: Zobr.st.hier.org.pod.aktiv. KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
KCJ0        EC-EIS/EC-BP: Údržba uzlu hierarchie RKCHINOD            1000         TP  .
KCJ1        EC-EIS/EC-BP: Údržba hierarchie   SAPMKXHI            1990         TP  .
KCJ2        EC-EIS: Kopír.ref.hierarchií     RKCDMREF            1000         T  .
KCJ3        Údržba hierarchie          SAPMKXHI            1990         TP  .
KCK0        Ukazatele              SAPMKCIK            1000         T  .
KCK1        Zobrazení ukazatele         RKCDLKR0            1000         T  .
KCKB        Vzorce pro základní ukazatele    SAPMKCIK            1000         TP  .
KCLA        FDÜ: Automatické rozdělení souboru  KCFDUADS            1000         T  .
KCLF        SAP-Banking - převzetí externích dat RKCFILEF            1000         T  .
KCLFS       SAP-Banking - Struktury odesílatele KCDSTRUCF           1000         T  .
KCLI        ALE rozhraní PED           EDT_ALE_MAIN          1000         T  .
KCLJ        PED: Spuštění převzetí        RKCFILE7            1000         T  .
KCLL        PED: Generování strukt.odesíl.    KCDSTRUC            1000         T  .
KCLP        Protokoly              KCDLPROT            1000         T  .
KCLR        Volání RFC              KCFDURFC            0000         T  .
KCLT        PED: Vytvoření testovacích dat    KCDLEDITOR           1000         T  .
KCLU        PED: Údržba typů převzetí      KCFDUTYP            1000         T  .
KCLV        PED: Výmaz zastaralých programů   KCFDUREORG           1000         T  .
KCO1        Komentáře k pohybovým datům     RKCCOLST            1000         T  .
KCP0        Automatické plánování        SAPMKCPL2           0100         T  .
KCP1        Protokoly ověřování, pořizování dat RKCAPPLO            0000         T  .
KCP2        Automatické plánování: Prognóza   SAPMKCPL2           0100         T  .
KCP22       Automatické plánování: Prognóza   SAPMKCPL2           0100         T  .
KCP4        Založení formuláře pořizování dat  SAPMKES1            0100         T  .
KCP5        Změna formuláře pořizování dat    SAPMKES1            0200         T  .
KCP6        Zobrazení formuláře pořizování dat  SAPMKES1            0200         T  .
KCP7        Založení layoutu plánování      SAPMKES1            0100         T  .
KCP8        Změna layoutu plánování       SAPMKES1            0200         T  .
KCP9        Zobrazení layoutu plánování     SAPMKES1            0200         T  .
KCPA        Automatické plánování: Kopírování  SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPA2       Kopírování              SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPB        Joby na pozadí, aut.plán.      SAPMSJOB            0100         T  .
KCPD        Výmaz plánov.dat s volbou ukazatele SAPMKCPD            0100         TP  .
KCPL        Automatické plánování: Změna     SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPL2       Automatické plánování: Změna     SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPT        Automat.plánování: Rozvrž.top-down  SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPT2       Automatické plánování: Top-down   SAPMKCPL2           0100         T  .
KCPZ        Údržba příst.k flex.pomůc.pro plán. RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KCR0        Provedení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KCR01_TEST     Test stanovení zdroje CO       KCR_TEST_READ_COST_RESOURCE  1000         T  .
KCR04_TEST     Zdroj nákladů: Test.prostředí    SAPLKCR04           0100         T  .
KCR1        Založení výkazu rešerše       SAPMKCEE            1100         T  .
KCR2        Změna výkazu rešerše         SAPMKCEE            0500         T  .
KCR3        Zobrazení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KCR4        Založení formuláře          SAPMKES1            0100         TP  .
KCR5        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         TP  .
KCR6        Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         TP  .
KCR7        Údržba prezent.objektů oprávnění   SAPMKEFB            0090         TP  .
KCR8        Zobrazení prezent.objektů oprávnění SAPMKEFB            0090         TP  .
KCRA        Údržba tabulky variant        RKES0102            1000         T  .
KCRB        Údržba skupin proměnných       RKDBATPF            1000         TP  .
KCRC        Tisk a aktualizace výkazů      RKCBATCH            1000         TP  .
KCRE        Údržba globálních proměnných     RKES0101            0000         T  .
KCRF        Údržba skupin atributů pro výkaz EIS RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
KCRMCO_CSCEN    Rozšířená analýza servisních operací SAPLK_CRMCO_IS_CSCEN      0500         T  .
KCRMCO_GENERIC   Generické vyvolání RKKBALV1     RCRMCO_IS_RKKBALV1       0100         T  .
KCRMCO_GENERIC_DET Generický detailní výkaz       RKKB1000_GEN          1000         T  .
KCRP        Údržba skupiny variant        RKDBATV3            1000         TP  .
KCRQ        Údržba variant            RKDBAT02            1000         TP  .
KCRR        Výběr výkazu             RKCTREE0            1000         T  .
KCRS        Naplánování skup.variant       RKDBATV4            1000         TP  .
KCRT        Definování skupiny variant      RKDBATV5            1000         TP  .
KCRU        Změna rešerší            SAPMKCB9            0050         T  .
KCS2        RKC: Výmaz hodnot atributů      SAPMKCI2            0200         TP  .
KCS3        RKC: Údržba hodnot atributů     SAPMKCI2            0200         TP  .
KCS4        RKC: Zobraz.hodnot atributů     SAPMKCI2            0200         TP  .
KCS5        Údržba charakteristik atrib.(view)  SAPMSVMA            0100         T  .
KCS6        Zobraz.charakteristik atrib.(view)  SAPMSVMA            0300         T  .
KCS7        Vyvolání údržby fiskál.roku     RKCMDYRC            1000         TP  .
KCT0        Správa komentářů EC-EIS/EC-BP    SAPMKCIC            0900         T  .
KCT1        Reorganizace komentářů EC-EIS/BP   SAPMKCIC            0900         T  .
KCUA        Zobrazení protokolu o přenosu    RKCDLMON            1000         TP  .
KCUU        Reorganizace dat výkazu       RKDREODA            1000         T  .
KCV0        Údržba klíče rozvržení        SAPLKEFV_MNT          1000         T  .
KCV1        Založení klíče rozvržení       SAPMGPSP            1000         TP  .
KCV2        Změna klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KCV3        Zobrazení klíče rozvržení      SAPMGPSP            1000         TP  .
KCV4        Výmaz klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KCVA        EIS/BP: Údržba ověření/pravidel   SAPLKXDE            2000         TP  .
KCVC        EIS/BP: Kopírování ověř./pravid.   SAPLKXDE            2200         TP  .
KCVD        Přehled výkazů            RKDREOBE            1000         T  .
KCVL        Proměnné prvku sestavy zprávy ad-hoc SAPMKCDA            0050         TP  .
KCVV        Reorganizace zpráv          RKDREOBE            1000         T  .
KCW0        Test.monitor výkaznictví SAP-EIS   SAPMKCB9            0050         TP  .
KCW1        Generování EIS            RKCGENPR            1000         TP  .
KCW2        Protokoly SAP-EIS          RKCLISPR            1000         TP  .
KCWA        Údržba druhu přepočtu měny      SAPMKCC0            0100         T  .
KCWW        Reorganizace formulářů        RKDREOFO            0000         T  .
KCXX        Reorganizace skupin variant     RKDREOVG            1000         TP  .
KCZ1        EC-EIS/BP: Archivace pohybových dat RKC_START_ARCHIV        1000         TP  .
KDH1        Založení: Účtová skupina       SAPLKKHI            2100         T  .
KDH2        Změna: Účtová skupina        SAPLKKHI            2100         T  .
KDH3        Zobrazení: Účtová skupina      SAPLKKHI            2100         T  .
KDTT        Zobrazení chybné zprávy       RKDCTRAN            1000         T  .
KE0B        Archivace CO-PA           RKEPAKAR            1000         T  .
KE0C        Rozvržení CO-PA: Počáteční download RKEALEGV            0000         T  .
KE0D        Rozvržení CO-PA: Vyrovnání      RKEALEAG            0000         T  .
KE0E        Rozvržení CO-PA: Instalace      RKEALE02            1000         T  .
KE0G        Rozvržení CO-PA: Roll-up       RKEALERU            0000         T  .
KE0I        Archivace CO-PA : Customizing    RKE_ARCH_CUST         1000         TP  .
KE11        Změna plánování odbytu/hosp.výsl.  RKEPLDIA            0000         TP  .
KE12        Zobraz.plánov.odbytu/hosp.výsledku  RKEPLDIA            0000         TP  .
KE13        Upload z Excelu           KPP_FLEX_UPL          1000         TP  .
KE13N       Upload z Excelu           RKE_FLEX_UPL          1000         TP  .
KE13P       Protokol: Flexibilní upload Excelu  RKP_FLEX_UPL_PROT       1000         TP  .
KE14        Plán CO-PA: Založení layoutu plánov. SAPMKES1            0100         TP  .
KE15        Plán CO-PA: Změna layoutu plánování SAPMKES1            0200         TP  .
KE16        Plán CO-PA: Zobraz.layoutu plánov.  SAPMKES1            0200         TP  .
KE17        Údržba objektů oprávnění plánování  SAPMKEFB            0090         TP  .
KE18        Zobrazení objektů oprávnění planov. SAPMKEFB            0090         TP  .
KE19        Reorganizace layoutu plánování    RKEB0403            1000         TP  .
KE1A        Kopírování CelkPlánu         RKEBPR01            0000         T  .
KE1B        Přeprac.celkového plánu       RKEBPR01            0000         T  .
KE1C        Výmaz celk.plánu           RKEBPR01            0000         T  .
KE1D        Celk.plánování - prognóza      RKEBPR01            0000         T  .
KE1E        Předání plán.dat SOP         RKEBPR01            0000         T  .
KE1F        Správa celkového plánov.       RKEBPRAD            1000         T  .
KE1FN       Správa: Celkové plánování-protokoly RKEPROTADM           1000         T  .
KE1G        Celkový plán top-down        RKEBPR01            0000         T  .
KE1H        Plánování CO-PA: Nastav.prof.plánov. RKEPLDIA            0000         T  .
KE1K        Předání LIS             RKEBPR01            0000         T  .
KE1L        Založení struktury plánu       RKEPLPST            0000         T  .
KE1M        Změna strukt.plánu          RKEPLPST            0000         T  .
KE1N        Zobrazení strukt.plánu        RKEPLPST            0000         T  .
KE1O        Údržba user-exits pro plánování   RKE_CALL_V_TKEPLEXIT      1000         T  .
KE1Q        Reorganizace, dl.texty        RKEREOLT            0000         TP  .
KE1V        Předání EC-PCA            RKEBPR01            1000         T  .
KE1W        Předání plánov.dat CO-PA na FI-GL  RKEBPR01            1000         T  .
KE1XO       Převzetí cizích dat do plánov.COPA  RKEVEXT0            0000         TP  .
KE1Y        Předání plánov.dat CO-PA na FI-SL  RKEBPR01            1000         T  .
KE1Z        Převzetí plán.dat CO-PA do HK (nov.) RKEBPR01            1000         T  .
KE21        Založení jednotlivé pol.CO-PA    SAPMKEI1            1000         TP  .
KE21N       Pořízení jednotlivých položek CO-PA SAPMKEI2            0100         T  .
KE21S       Simulace ocenění CO-PA        SAPMKEI2            0110         T  .
KE23        Zobrazení jednotl.pol.CO-PA     SAPMKEI1            1000         TP  .
KE23N       Zobrazení jednotlivých položek CO-PA SAPMKEI2            0100         T  .
KE24        Zobrazení jedn.pol., skut.      RKEB0601            0000         TP  .
KE25        Zobrazení jedn.pol., plán      RKEB0601            0000         TP  .
KE26        Přeúčtování účetního dokladu     RKE_KE26            1000         T  .
KE27        Periodické ocenění          RKEBPR01            0000         TP  .
KE27S       Storno jedn.položek delta KE27    COPA_REVERSE_KE27       1000         TP  .
KE28        Rozvržení top-down          RKEBPR01            0000         TP  .
KE29        Správa                RKEBPRAD            1000         T  .
KE29A       Správa: Všechny protokoly      RKEPROTADM           1000         T  .
KE29N       Správa: Protokoly          RKEPROTADM           1000         T  .
KE2B        Korektura příjmu zakázky       RKEAE015            1000         T  .
KE2C        Výmaz záznamů z chyb.souboru     RKEAEDEL            0000         TP  .
KE2D        Zobraz.chyb.souboru         RKEAEERR            0000         T  .
KE2K        CO-PA: Údržba ukazatelů       SAPMKCIK            1001         T  .
KE2T        CO-PA: Přiřazení IDOC-polí      RKEPGEDI            0000         T  .
KE2U        CO-PA: Zobrazení segm.typů EDIMAP  RKEPAEDI            0000         T  .
KE30        Proved.výkazu ziskovosti       SAPMKCEE            0500         TP  .
KE31        Založení výkazu ziskovosti      SAPMKCEE            1100         TP  .
KE32        Změna výkazu             SAPMKCEE            0500         TP  .
KE33        Zobrazení výkazu           SAPMKCEE            0500         TP  .
KE34        Založení formuláře          SAPMKES1            0100         TP  .
KE35        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         TP  .
KE36        Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         TP  .
KE37        Údržba objektů oprávnění pro výkazy SAPMKEFB            0090         TP  .
KE38        Zobraz.objektů oprávnění pro výkazy SAPMKEFB            0090         TP  .
KE39        COPA: Reorganizace dat výkazu    RKDREODA            0000         TP  .
KE3A        COPA: Reorganizace-výkazy + data   RKDREOBE            0000         TP  .
KE3B        Tisk a aktualizace výkazů      RKEBATCH            0000         TP  .
KE3C        Reorganizace formulářů        RKDREOFO            0000         TP  .
KE3D        Reorganizace layoutu jedn.položek  RKEB0404            1000         TP  .
KE3E        Údržba globálních proměnných     RKES0101            0000         T  .
KE3F        Založení layoutu jedn.položky    SAPMKES1            0100         TP  .
KE3G        Změna struktury řád./sl.jedn.polož. SAPMKES1            0200         TP  .
KE3H        Zobraz.struktury řád./sl.jedn.polož. SAPMKES1            0200         TP  .
KE3I        CO-PA: Nástroj pro transport     SAPMKCTR            0200         T  .
KE3J        Import                SAPMKEFT            0100         T  .
KE3K        Údržba hierarchie          RKEB0801            1000         TP  .
KE3L        Dělení výkazu            RKDREPDV            0000         TP  .
KE3M        Přehled výkazů            RKDREOBE            1000         T  .
KE3P        Údržba skupiny variant        RKDBATV3            1000         TP  .
KE3Q        Údržba variant            RKDBAT02            1000         TP  .
KE3R        Naplánování skup.variant       RKDBATV4            1000         TP  .
KE3S        Definování skupiny variant      RKDBATV5            1000         T  .
KE3T        Reorganizace skupin variant     RKDREOVG            1000         TP  .
KE3X        Customizing aplikač.stromu      SAPMKKB5            0100         TP  .
KE3Y        Výběr výkazu             RKEB0701            0000         TP  .
KE3Z        Konverze výkazů ziskovosti      SAPMKCB9            0050         TP  .
KE41        Založení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
KE42        Změna podmínky            SAPMV13A            0100         T  .
KE43        Zobrazení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
KE45        Údržba view V_T258I_KO        RKE_CALL_V_T258I_KO      1000         T  .
KE49        Založení tabulky podmínek      SAPMV12A            0100         TP  .
KE4A        Změna tabulky podmínek        SAPMV12A            0100         TP  .
KE4B        Zobrazení tabulky podmínek      SAPMV12A            0100         TP  .
KE4C        Založení podmínky s předlohou    SAPMV13A            0100         TP  .
KE4F        Dod.zaúčtování příjmu zakázky    RKEAE005            1000         T  .
KE4L        Seznam podmínek           SAPMV14A            0100         TP  .
KE4N        Změna seznamu podmínek        SAPMV14A            0150         TP  .
KE4O        Zobraz.seznamu podmínek       SAPMV14A            0150         TP  .
KE4Q        Provedení seznamu podmínek      SAPMV14A            0150         TP  .
KE4S        Dodat.zaúčtování faktur do CO-PA   RKERV002            1000         TP  .
KE4S00       CO-PA: Storno jednotlivých položek  RKECADL1            1000         TP  .
KE4SCRM      Dodateč.zaúčt.faktur CRM do CO-PA  RKE_CRM_BILL_TO_COPA      1000         TP  .
KE4SFI       CO-PA: Dodatečné účtování fin.účet. RKEFI005            1000         TP  .
KE4SMM       CO-PA: Dodat.účtov.materiál.dokladů RKEMM005            1000         TP  .
KE4ST       Simulace převzetí faktury CO-PA   RKERV002            1000         TP  .
KE4T        Nové vytvoř.příj.zakázky       RKEAE009            1000         T  .
KE4TS       Simulace převzetí dokladu zakázky  RKEAE011            1000         T  .
KE4U        Cluster view: Údržba V_TKEVAx    SAPMKEIV            0100         T  .
KE4XO       Převzetí cizích dat do COPA     RKEVEXT0            0000         TP  .
KE54        Výmaz profit centra         SAPMKEC1N           1000         T  .
KE56        EC-PCA: Hromadná údržba přiřaz.ÚčOk RCOPCA60            0200         TP  .
KE57        EC-PCA: Hromadná údržba přiřaz.ÚčOk RCOPCA60            0200         TP  .
KE59        EC-PCA: Založení PrCtr dummy     SAPMKEC1            0800         TP  .
KE5A        EC-PCA: Vyvolání výkazu       SAPMKKB2            0101         T  .
KE5B        EC-PCA: Kopírování skup.rozvaž.účtů RECPCA04            1000         TP  .
KE5C        EC-PCA: Kmenová data účtu (CO/FI)  RCOPCA05            0000         T  .
KE5T        Odsouhlas.účtů hl.knihy FI - EC-PCA RCOPCA44            1000         T  .
KE5U        Odsouhlasení účtů hl.knihy s vyrov. RCOPCA44            1000         T  .
KE5X        Profit centrum: Adresář kmen.dat   RCOPCA09N           1000         TP  .
KE5Y        Profit center: Plánov.jedn.položky  RCOPCA08            1000         TP  .
KE5Z        Profit center: Skut.jednotl.položky RCOPCA02            1000         TP  .
KE61        CO-PCA: Skup.nákladů z CCSS na GLTPC RECPCA11            1000         TP  .
KE62        EC-PCA: Předloha plánu        SAPMGPLC            1000         T  .
KE75        EC-PCA: Vyvolání profit centra ALE  RBDFEPRC            0000         T  .
KE77        EC-PCA: Odeslání profit centra ALE  RBDSEPRC            0000         T  .
KE78        EC-PCA: Provedení rollup-export ALE RKEC1ROL            0000         T  .
KE79        EC-PCA: Odeslání hierarchií ALE   RGSALEPC            1000         T  .
KE80        EC-PCA: Provedení výkazu rešerše   SAPMKCEE            0500         TP  .
KE81        EC-PCA: Založení výkazu rešerše   SAPMKCEE            1100         TP  .
KE82        EC-PCA: Změna výkazu rešerše     SAPMKCEE            0500         TP  .
KE83        EC-PCA: Zobrazení výkazu rešerše   SAPMKCEE            0500         TP  .
KE84        EC-PCA: Založení formuláře rešerše  SAPMKES1            0100         TP  .
KE85        EC-PCA: Změna formuláře rešerše   SAPMKES1            0200         TP  .
KE86        EC-PCA: Zobrazení formuláře rešerše SAPMKES1            0200         TP  .
KE8B        EC-PCA: Zpracování rešerše na pozadí RKDBAT02            0000         TP  .
KE8C        EC-PCA: Údržba přepočtů měny     SAPMKCC0            0100         TP  .
KE8D        Přehled výkazů            RKDREOBE            1000         T  .
KE8I        Kopírování rozhraní výk./výk. / výk. RCNCCP10            1000         TP  .
KE8K        Údržba ukazatelů           RKDKENNZ            1000         T  .
KE8L        EC-PCA: Reorganizace výkazů     RKDREOBE            0000         TP  .
KE8M        EC-PCA: Test.monitor pro rešerši   SAPMKCB9            0050         TP  .
KE8O        Transport výkazů           RKCOBTR2            1000         TP  .
KE8P        Transport formulářů         RKCOBTR4            1000         TP  .
KE8Q        Import výkazů            RCNRCJES            1000         TP  .
KE8R        Import formuláře z klienta      RCNRCJEW            1000         TP  .
KE8U        Reorganizace dat výkazu       RKDREODA            1000         TP  .
KE8V        EC-PCA: Údržba globál.proměnných   RKES0101            0000         TP  .
KE8W        EC-PCA: Reorganizace formulářů    RKDREOFO            0000         TP  .
KE91        Založení výkazu založ.na jedn.pol.  SAPMKCEE            1100         TP  .
KE94        Založení formuláře          SAPMKES1            0100         TP  .
KE95        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         TP  .
KE96        Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         TP  .
KE97        Údržba objektů oprávnění pro výkazy SAPMKEFB            0090         TP  .
KE98        Zobraz.objektů oprávnění pro výkazy SAPMKEFB            0090         TP  .
KE9D        Reorganizace layoutu jedn.položek  RKEB0406            1000         TP  .
KEA0        CO-PA: Zpracování obl.hosp.výsledku SAPMKEA3_NEW          1000         TP  .
KEA0O       CO-PA: Zpracování obl.hosp.výsledku SAPMKEA3            1100         TP  .
KEA5        Zpracování atributů         RKCMKCGD            1000         T  .
KEA6        Zpracování hodn.polí         RKCMKCGD            1000         T  .
KEAE        Generování prostř.pro schéma procesu RKABCPAC            1000         T  .
KEAF        Analýza hodnotového pole       SAPMKECM_VFIELDS        0001         T  .
KEAT        Koordinace CO-PA "-" SD "-" FI    RKE_RECONCILIATION_SD_FI    1000         T  .
KEAV        Ocenění               SAPMKECM_VALUATION       0100         T  .
KEAW        Odsouhlasení kusové výroby      RKE_RECONCILIATION_SD_CO    1000         T  .
KEB0        CO-PA Založení datového zdroje    RKEBW100            0000         T  .
KEB1        CO-PA: Hierarchie dat.zdroje     RKEBWHIERARCHY         1000         T  .
KEB2        Zobrazení detail.inf.k dat.zdr.CO-PA RKEBW201            0000         T  .
KEB3        Aktivace podpory ladění       RKEBW202            0000         T  .
KEB4        Podpora debuggingu, hierarchie    RKEBW203            1000         T  .
KEB5        Redukce objemu dat pro testování   RKEBW211            0000         T  .
KEBA        Zobrazení obl.hosp.výsl.       RKEBER01            1000         T  .
KEBC        Změna oblasti hosp.výsl.       RKEBER01            1000         T  .
KEBI        Nastavení obl.hosp.výsl. (dávk.vst.) RKEBER01            1000         T  .
KEC0        Údržba druhu přepočtu měny CO-PA   SAPMKCC0            0100         T  .
KEC3        Druh přepočtu COPA přesahující tab. SAPMKCC0            0300         T  .
KECA        Kopírování pohybových dat (skut.)  COPA_COPY           1000         TP  .
KECB        Jednotl.položky úč.okruhu CO-PA   COPA_ERKRS_2_BUKRS       1000         TP  .
KECC        Kopírování pohybových dat (plán)   COPA_COPY_PLAN         1000         TP  .
KECM        CO-PA: Monitor customizingu     SAPMKECM_MAIN         0010         T  .
KECP        Kopírování oblasti hosp.výsledku   SAPMKECP            0100         T  .
KECT        Údržba prostředí dyn.zúčt.procesu  RKE_CALL_CTU1         1000         T  .
KED0        Odvozování atributů: Vstup      SAPMKEDR            0999         T  .
KED5        Data Mining: Založení formuláře   SAPMKES1            0100         T  .
KED6        Data Mining: Změna formuláře     SAPMKES1            0200         T  .
KED7        Data Mining: Zobrazení formuláře   SAPMKES1            0200         T  .
KEDA        Export úrovně sumarizace       RKETREXT            1000         T  .
KEDB        Výmaz testovaných dat v CO-PA    RKEDELTEST           1000         T  .
KEDD        COPA Odvoz.atributů - přehled ALV  RKE_SHOW_KEDR_DEPENDENCY    1000         T  .
KEDF        CO-PA: Strukt.úr.sum.(exp.režim)   RKETRERF            1000         T  .
KEDJ        CO-PA: Strukt.úr.sum.(exp.režim)   RKETRERJ            1000         T  .
KEDRA       COPA Customizing via ALE       RKE_DERIVE_ALE         1000         T  .
KEDT        Protokolace úrovní sumarizace    SAPMKETREPROT         0100         T  .
KEDU        CO-PA: Struktura úrovní sumarizace  RKETRERU            0000         T  .
KEDUS       CO-PA: Vytvoř.období úrovní sumariz. RKETRERF_PARALLEL       1000         T  .
KEDUSM       CO-PA: Monitor vytvoř.úrov.sumariz. RKETRERF_PERIOD_MONITOR    1000         T  .
KEDV        CO-PA: Údržba úrovní sumarizace   SAPMKEDV            0100         T  .
KEDVP       Návrh pro úrovně sumarizace     RKETREPROP           1000         T  .
KEDVPD       Návrh pro úrovně sumariz.(analýza)  RKETREPROPD          1000         T  .
KEDVS       Údržba alt.archivace úrov.sumarizace SAPMKETRESTORAGE        1000         T  .
KEDW        CO-PA: Strukt.úr.sum.(exp.režim)   RKETRERV            1000         T  .
KEDX        CO-PA: Vyplň.úr.sum.z úr.sum.    RKETRERT            1000         T  .
KEDZ        CP-PA Protokol čtecího rozhraní   RKE_PROT_EVALUATE       1000         T  .
KEE0        PCA: Generování vyrovnáv.jedn.polož. RPCADIFF            1000         TP  .
KEEU        CO-PA: Generování převzetí EIS/BP  SAPMKCB9            0150         T  .
KEF1        Změna pořadí přehodnocení      RKE_CALL_VC_TKEPA       1000         T  .
KEF2        Zobraz.pořadí přehodnocení      RKE_CALL_VC_TKEPA       1000         T  .
KEFA        Údržba struktur odesíl.       RKEVEXT1            1000         TP  .
KEFB        Údržba pravidla           RKEVEXT2            1000         TP  .
KEFC        CO-PA Převzetí cizích dat      RKEVEXT3            1000         TP  .
KEFD        Údržba pravidla           SAPLKCD0            1000         T  .
KEG1        Založení nepřímého zúčt.skut.výkonů SAPMKAL1            0106         TP  .
KEG1N       Založení nepřímého zúčt.skut.výkonů SAPLKAL1            0106         T  .
KEG2        Změna nepřímého zúčt.skut.výkonů   SAPMKAL1            0107         TP  .
KEG2N       Změna nepřímého zúčt.skut.výkonů   SAPLKAL1            0107         T  .
KEG3        Zobrazení nepřímého zúčt.skut.výkonů SAPMKAL1            0107         TP  .
KEG3N       Zobrazení nepřímého zúčt.skut.výkonů SAPLKAL1            0107         T  .
KEG4        Výmaz nepřímého zúčt.skut.výkonů   SAPMKAL1            0107         TP  .
KEG4N       Výmaz nepřímého zúčt.skut.výkonů   SAPLKAL1            0107         T  .
KEG5        Provedení nepřímého zúčt.skut.výkonů SAPMKGA2            0104         TP  .
KEG6        Nepřímé zúčt.skut.výkonů, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEG6N       Nepřímé zúčt.skut.výkonů, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEG7        Založení nepřímého zúčt.plán.výkonů SAPMKAL1            0106         TP  .
KEG7N       Založení nepřímého zúčt.plán.výkonů SAPLKAL1            0106         T  .
KEG8        Změna nepřímého zúčt.plán.výkonů   SAPMKAL1            0107         TP  .
KEG8N       Změna nepřímého zúčt.plán.výkonů   SAPLKAL1            0107         T  .
KEG9        Zobrazení nepřímého zúčt.plán.výkonů SAPMKAL1            0107         TP  .
KEG9N       Zobrazení nepřímého zúčt.plán.výkonů SAPLKAL1            0107         T  .
KEGA        Výmaz nepřímého zúčt.plán.výkonů   SAPMKAL1            0107         TP  .
KEGAN       Výmaz nepřímého zúčt.plán.výkonů   SAPLKAL1            0107         T  .
KEGB        Provedení nepřímého zúčt.plán.výkonů SAPMKGA2            0104         TP  .
KEGC        Přehled nepřímého zúčt.plán.výkonů  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEGCN       Přehled nepřímého zúčt.plán.výkonů  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEGD        Přehled cyklů skut.NVZV       RKE_KEGD            1000         TP  .
KEGE        Přehled cyklů plán.NVZV       RKE_KEGE            1000         TP  .
KEGV        Generování varianty z prostředí KEPM RKEPLANMETHOD         1000         T  .
KEH5        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         TP  .
KEHIER1      Údržba hierarchií customiz.CO-PA   SAPLRKE_CUS_HIER        0100         T  .
KEI1        Údržba schématu analýzy ziskovosti  RKE_CALL_PA_SSTRCV       1000         T  .
KEI2        Údržba schématu analýzy ziskovosti  RKE_CALL_PA_SSTRCV       1000         T  .
KEI3        Údržba schématu analýzy ziskovosti  RKE_CALL_PA_SSTRCV       1000         T  .
KEK0        Test transakce ukazatele       SAPMKCIK            1001         T  .
KELR        Retrakce BW/CO-PA: Provedení     RKEBW3RE            1000         TP  .
KELS        Retrakce BW/CO-PA: Storno      RKEBW3RV            1000         TP  .
KELU        Retrakce BW/CO-PA: Přehled      RKEBW3UE            1000         TP  .
KELV        BW/CO-PA-Fa : Varianta proměn.query RKEBW3VA            1000         TP  .
KEMDM       Údržba kmenových dat profit centra  SAPMKEC1N           1000         TP  .
KEMN        Aplikační menu analýzy ziskovosti  MENUKEMN            1000         B  .
KEMO        Zkuš.monitor pro výkaz zisk.     SAPMKCB9            0050         TP  .
KEN1        Údržba čísel.intervalu: COPA_IST   SAPMSNUM            0100         T  .
KEN2        Údržba čísel.intervalu: COPA_PLAN  SAPMSNUM            0100         T  .
KEND        Změny přiřazení           SAPMKEND            0100         TP  .
KEO1        Založení organizace podniku     KEO_START_NF          1000         T  .
KEO2        Změna organizace podniku       KEO_START_NF          1000         T  .
KEO3        Zobrazení organizace podniku     KEO_START_NF          1000         T  .
KEOA1       Aktivace nákladových středisek    SAPLCMDT5           0100         T  .
KEOA2       Aktivace profit center        SAPLCMDT5           0200         T  .
KEOA3       Aktivace procesů           SAPLCMDT5           0100         T  .
KEOAP2       Změna alt.rozčlenění profit centra  KEO_START_NF          1000         T  .
KEOAP3       Zobraz.alt.rozčlenění profit centra KEO_START_NF          1000         T  .
KEOC2AP      Aktiv.alt.rozčlenění profit centra  RKEOC2AP            1000         T  .
KEOD1       Anulace neaktivních nákl.středisek  SAPLCMDT5           0100         T  .
KEOD2       Anulace neaktivních profit center  SAPLCMDT5           0200         T  .
KEOD3       Anulace neaktivního obchod.procesu  SAPLCMDT5           0100         T  .
KEOG1       Generování standardní hierarchie   RKEOGEN1            1000         T  .
KEOG2       Generování alternativní hierarchie  RKEOGEN2            1000         T  .
KEOG3       Nahrazení alternativní hierarchie  RKEOGEN3            1000         T  .
KEOP1       Tisk standardní hierarchie      RKEOPRI0            1000         T  .
KEOP2       Tisk organizace podniku       RKEOPRI1            1000         T  .
KEOV        CO-PA: Přehled cyklů         RKEOV             1000         T  .
KEP6        Údržba atributů           SAPMSVMA            0100         T  .
KEP7        Zobrazení atributů          SAPMSVMA            0300         T  .
KEP8        Oblasti hosp.výsl.          SAPMSVMA            0100         T  .
KEPA        Skupiny atrib.pro skut.a plánování  RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
KEPD        Skupiny atributů pro výkaz      RKE_CALL_VC_TKEP7       0000         T  .
KEPM        Plánování CO-PA           RKEPLKEPM           1000         T  .
KEPMU       Generování úrov.plánování z layoutu RKE_CONVERT_LAYOUT_INTO_PLEVEL 1000         T  .
KEPM_W       Plánování odbytu a výsledku v WWW  SAPLKEPLUW           1000         T  .
KEPM_WAO      CO-PA: Vstup do plánování      RKE_WAO_46C_PLANNING_PACK_NAV 1000         T  .
KEPP        Kontrola plán.struktury       RKEPLPPR            1000         T  .
KEPZ        Údržba příst.k flex.pomůc.pro plán. RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KEPZ_E       Přístup k událostem závis.na objektu RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KEPZ_P       Přístup k prognóze závis.na objektu RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KEPZ_U       Příst.k obj.závis.pořadím přehodn.  RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KEPZ_V       Přístup ke klíči rozvrž.záv.na obj. RKE_CALL_V_TKEPSZK       1000         T  .
KEQ5        Údržba view s předobsaz.OblHospVýsl RKEAVIEW            0000         T  .
KEQ6        Údržba view s přednast.obl.hosp.výs. RKEAVIEW            1000         T  .
KER1        Údržba schém.výpočtu         RKEB0401            1000         TP  .
KES1        CO-PA Údržba hodnot atributů     RKMERK00            1000         T  .
KES2        Customizing zobrazení atributu    RKMERK00            1000         T  .
KES3        Cust. - údržba hierarchie kmen.dat  SAPMKXHI            1990         T  .
KETE        CO-PA: Šablony oblasti hosp.výsledku SAPMKE0C_TEMP         0100         TP  .
KETR        Nástroj pro překlad CO-PA      RKCTRTX1            2110         TP  .
KEU1        Založ.sk.převzetí nákladů nákl.stř. SAPMKAL1            0106         TP  .
KEU1N       Založ.sk.převzetí nákladů nákl.stř. SAPLKAL1            0106         T  .
KEU2        Změna skut.převzetí nákladů NS    SAPMKAL1            0107         TP  .
KEU2N       Změna skut.převzetí nákladů NS    SAPLKAL1            0107         T  .
KEU3        Zobrazení skut.převzetí nákladů NS  SAPMKAL1            0107         TP  .
KEU3N       Zobrazení skut.převzetí nákladů NS  SAPLKAL1            0107         T  .
KEU4        Výmaz skut.převzetí nákladů NS    SAPMKAL1            0107         TP  .
KEU4N       Výmaz skut.převzetí nákladů NS    SAPLKAL1            0107         T  .
KEU5        Provedení skut.převzetí nákladů NS  SAPMKGA2            0104         TP  .
KEU6        Skut.převzetí nákladů NS, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEU6N       Skut.převzetí nákladů NS, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEU7        Založení plán.převzetí nákladů NS  SAPMKAL1            0106         TP  .
KEU7N       Založení plán.převzetí nákladů NS  SAPLKAL1            0106         T  .
KEU8        Změna plán.převz.nákladů nákl.stř.  SAPMKAL1            0107         TP  .
KEU8N       Změna plán.převz.nákladů nákl.stř.  SAPLKAL1            0107         T  .
KEU9        Zobraz.plán.převz.nákladů nákl.stř. SAPMKAL1            0107         TP  .
KEU9N       Zobraz.plán.převz.nákladů nákl.stř. SAPLKAL1            0107         T  .
KEUA        Výmaz plán.převzetí nákladů NS    SAPMKAL1            0107         TP  .
KEUAN       Výmaz plán.převzetí nákladů NS    SAPLKAL1            0107         T  .
KEUB        Provedení převzetí plán.nákladů NS  SAPMKGA2            0104         TP  .
KEUC        Plán.převzetí nákladů NS, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEUCN       Plán.převzetí nákladů NS, přehled  SAPMKGA1            1002         TP  .
KEUD        Přehled cyklů skut.rozúčtování    RKE_KEUD            1000         TP  .
KEUE        Přehled cyklů plán.rozúčtování    RKE_KEUE            1000         TP  .
KEUG        Zřízení převzetí nákladů NS     RKEU1GEN            1000         TP  .
KEUH        Údržba ukazatelů pro alokace     RKEU_KEYFIGURE         1000         T  .
KEUU        Reorganizace dat           RKDREODA            1000         TP  .
KEV0        Údržba klíče rozvržení        SAPLKEFV_MNT          1000         T  .
KEV1        Založení klíče rozvržení       SAPMGPSP            1000         TP  .
KEV2        Změna klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KEV3        Zobrazení klíče rozvržení      SAPMGPSP            1000         TP  .
KEV4        Výmaz klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KEVG        Druhy operací relev.pro proces.nákl. RKEABCVGA           1000         T  .
KEVG2       Přiřazení skupiny atributů      RKE_CALL_V_TKEVGX       1000         T  .
KEVG3       Přiřazení skupin hodnotových polí  RKE_CALL_V_TKEVGX       1000         T  .
KEWUSL       Přehled použití cyklů anal.ziskov.  RKEWUSL            1000         T  .
KEWW        Reorganizace formulářů        RKDREOFO            1000         TP  .
KEX9        Reorganizace layoutu plánování (st.) RKEB0405            1000         TP  .
KEZ5        Provedení rozvržení         RKE_DIST            1000         T  .
KE_CHACO_1     Konverze výsl.objektů v tab.odesíl. RKE_CHACO_PAOBJNR_1      1000         TP  .
KE_CHACO_2     Konverze obj.CO, účet.anal.ziskov.  RKE_CHACO_PAOBJNR_2      1000         TP  .
KE_CHACO_3     Konverze výsl.objektů v tab.odesíl. RKE_CHACO_PAOBJNR_3      1000         TP  .
KE_CHACO_4     Konverze výsl.objektů v tab.odesíl. RKE_CHACO_PAOBJNR_4      1000         TP  .
KFM_REPORT_DETAIL Detailní zobrazení ukazatele     KFM_KF_REPORT_DETAIL      1000         T  .
KFTP        Spojení R/2 - R/3: Přenos souboru  RKCFILE0            1000         T  .
KGBC        Kopírování klienta CPM        EWBCMPMD            0100         T  .
KGI2        Přirážky, SKUT.: Jedn.zp.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGI4        Sk.přirážky: Hrom.zprac.vnitrop.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGO2        Přirážky, OBLI.: Jedn.zpr.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGO4        Přirážky, OBLI.: Hrom.zpr.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGP2        Přirážky, PLÁN: Jedn.zpr.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGP4        Přirážky, PLÁN: Hrom.zpr.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KGST        Kontrola konzist.řídících tabulek  EWSTEUER            0100         T  .
KIMS        Spojení R/2 - R/3: Systémy IMS    RKCIMSST            1000         T  .
KIS6        Přehled korektury segmentu      SAPMKGA1            2000         T  .
KIS6N       Přehled korektury segmentu      SAPLKAL1            2000         T  .
KISR        Provedení korektury segmentu: Skut. SAPMKGA2            0500         T  .
KJH1        Založení skupin prvků SPP      SAPLKKHI            2100         T  .
KJH2        Změna skupin prvků SPP        SAPLKKHI            2100         T  .
KJH3        Zobrazení skupin prvků SPP      SAPLKKHI            2100         T  .
KK01        Založení statistických ukazatelů   SAPL0KSK            0900         T  .
KK02        Změna statistických ukazatelů    SAPL0KSK            0900         T  .
KK03        Zobrazení statistických ukazatelů  SAPL0KSK            0900         T  .
KK03DEL      Výmaz statistických ukazatelů    SAPL0KSK            0900         T  .
KK04        Stat.ukazatele: Výkaz kmenových dat RKWBSK00            1000         T  .
KK05        Založení tab.podm.(cena př.rež.nák.) SAPMV12A            0100         T  .
KK06        Změna tab.podm.(cena přir.rež.nákl.) SAPMV12A            0100         T  .
KK07        Zobraz.tab.podm.(cena přir.rež.nák.) SAPMV12A            0100         T  .
KK11        Založení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
KK12        Změna podmínky            SAPMV13A            0100         T  .
KK13        Zobrazení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
KK14        Založení podmínky s předlohou    SAPMV13A            0100         T  .
KK16        Plánování NN CO: Zm.nákl./převz.výk. RKKTRPLN            1000         T  .
KK17        Plánování NN CO: Zobr.nákl./převz.v. RKKTRPLN            1000         T  .
KK46        Plánování NN CO: Zm.stat.ukaz.NN   RKKTRPLN            1000         T  .
KK47        Plánování NN CO: Zobr.stat.ukaz.NN  RKKTRPLN            1000         T  .
KK65        Plánov.NN: Zal.layout nákl./přev.v. SAPMKES1            0100         T  .
KK66        Plánov.NN: Zm.layout nákl./převz.v. SAPMKES1            0200         T  .
KK67        Plánov.NN: Zobr.layout nákl./přev.v. SAPMKES1            0200         T  .
KK87        Skut.zúčtování: Sběrač výr.nákladů  SAPLKO71            1000         T  .
KK88        Skut.zúčtování: Nositelé nákladů   SAPLKO71            1000         T  .
KK89        Skut.zúčtování: Nositelé nákladů   SAPLKO71            1000         T  .
KK95        Layout plánov.NN: Založ.stat.ukaz.  SAPMKES1            0100         T  .
KK96        Layout plánov.NN: Zm.stat.ukazat.  SAPMKES1            0200         T  .
KK97        Layout plánov.NN: Zobr.stat.ukazat. SAPMKES1            0200         T  .
KKA0        Údržba blokovaného období      SAPMKKAB            0100         T  .
KKA0P       Údržba blokovaného období      SAPMKKAB            0100         T  .
KKA1        Stanovení h.výsl.a rozprac.: Zakázka SAPMKKAA            0100         T  .
KKA1P       Stanovení h.výsl.a rozprac.: Zakázka SAPMKKAA            0100         T  .
KKA2        Stanovení h.výsl.a rozprac.: Projekt SAPMKKAA            0101         T  .
KKA2P       Stanovení h.výsl.a rozprac.: Projekt SAPMKKAA            0101         T  .
KKA3        Stanov.h.výsledku - pol.prodej.dokl. SAPMKKAA            0102         T  .
KKA3P       Stanov.h.výsledku - pol.prodej.dokl. SAPMKKAA            0102         T  .
KKA4        Připojení rozliš.dat k zakázce    SAPMKKAA            0200         T  .
KKA5        Připojení dat rozlišení k prvku SPP SAPMKKAA            0201         T  .
KKA6        Připojení dat rozl.k zak.odběratele SAPMKKAA            0202         T  .
KKA7        Výmaz dat rozlišení k zakázce    SAPMKKAA            0300         T  .
KKA7P       Výmaz dat rozlišení k zakázce    SAPMKKAA            0300         T  .
KKA8        Výmaz dat rozlišení k prvku SPP   SAPMKKAA            0301         T  .
KKA8P       Výmaz dat rozlišení k prvku SPP   SAPMKKAA            0301         T  .
KKA9        Výmaz dat rozl.k zakázce odběratele SAPMKKAA            0302         T  .
KKA9P       Výmaz dat rozl.k zakázce odběratele SAPMKKAA            0302         T  .
KKAA        Jedn.polož.prod.dokladu, anal.h.výs. RKAEP000            0740         T  .
KKAB        Provedení vybraných výkazů      SAPMKKB2            0101         T  .
KKAC        Zobraz.hierarchie zakázek odběratele RKKBKIS1            1000         T  .
KKAD        Sestava zakázek kusové výroby    RKKBSEL1            0000         T  .
KKAE        Anal.hosp.výsl.: Zobraz.zásoby práce SAPKKA10            1000         T  .
KKAF        Rozlišení: Výmaz zásoby práce    SAPKKA11            0000         T  .
KKAG        WIP: Zobrazení zásoby práce     SAPMKKAC            0106         T  .
KKAH        Výběr zakázky odběrat.        RKKBSELL            1000         T  .
KKAI        Skut.analýza hosp.výsl.: Zakázky   SAPKKA01            1000         T  .
KKAIP       Plán.analýza hosp.výsledku: Zakázky SAPKKA01PL           1000         T  .
KKAJ        Skut.analýza hosp.výsl.: Prvky SPP  SAPKKA00            1000         T  .
KKAJP       Plán.anal.hosp.výsledku: Prvky SPP  SAPKKA00PL           1000         T  .
KKAK        Skut.anal.hosp.výsledku: Zak.odběr. SAPKKA02            1000         T  .
KKAKP       Plán.anal.hosp.výsledku: Zak.odběr. SAPKKA02PL           1000         T  .
KKAL        Analýza hosp.výsl.: Zobr.protokolu  SAPKKA04            0000         T  .
KKAN        Rozlišení: Výmaz protokolu      SAPKKA05            0000         T  .
KKAO        Stanovení rozprac.: Hromadné zprac. SAPMKKAC            0105         T  .
KKAQ        Zobraz.rozprac.: Hromadné zpracování SAPMKKAC            0105         T  .
KKAS        Stanov.rozprac.pro sběr.nákl.na výr. SAPMKKAC            0121         T  .
KKAT        Zobraz.rozprac.pro sběr.nákl.na výr. SAPMKKAC            0121         T  .
KKAV        Stanov.rozprac.pro hier.nosit.nákl. SAPMKKAC            0141         T  .
KKAW        Zobraz.rozprac.hierarch.nosit.nákl. SAPMKKAC            0141         T  .
KKAX        Stanovení WIP: Zakázka        SAPMKKAC            0101         T  .
KKAY        Zobraz.WIP: Zakázka         SAPMKKAC            0101         T  .
KKB0        Řídicí parametry inform.systému   RKKB2030            0000         T  .
KKB0N       Řídicí parametry inform.systému   RKKB2030N           1000         T  .
KKB1        Kalk.položky odbytového dokladu   RKKBKIS1            1000         T  .
KKB2        Kalk.položky nosit.nákladů      RKKBKIS1            1000         T  .
KKB3        Kalk.položky prvků SPP        RKKBKIS1            1000         T  .
KKB4        Dokl.jedn.položek pro vzor.kalkulaci RKKBKIS1            1000         T  .
KKB5        Kalk.položky materiálu        RKKBKIS1            1000         T  .
KKB6        Nastavení strom.strukt.výkazů    RKKBFOCO            1000         T  .
KKBB        Vyvolání výkazu CM          RKKB1000            1000         T  .
KKBB_ORD_46C    Porovnání cíl/skutečnost u zakázek  SAPLORD_HYPERLINK_46C     1000         T  .
KKBC        Stromová struktura inf.systému CO-PC SAPMKKB2            0101         T  .
KKBD        Výběr zakázek bez odchylek      RKKBSELN            1000         T  .
KKBE        Výběr zakázek s odchylkami      RKKBSELN            1000         T  .
KKBF        Výběr zakázky (klasifikace)     RKKBSEL1            1000         T  .
KKBG        Generování skupiny zpráv       RKKBJGEN            0000         T  .
KKBH        Plánov.výkaz: Nosit.nákladů     SAPMKB02            1200         T  .
KKBI        Import a gener.skupin účetn.zpráv  RKKBJEIN            0000         T  .
KKBO        Strom výkazů             RKKBRPTR            0000         T  .
KKBU        Nosit.nákladů: Přehled plánov.    SAPMKB01            1200         T  .
KKBZ        Zobrazení seznamu hierarchií     RKKRHILI2           1000         T  .
KKB_RLISE     Seznam výkazů (jednoduchý)      RKKBRLISE           1000         T  .
KKB_RLISH     Seznam výkazů (hier.sekvenč.)    RKKBRLISH           1000         T  .
KKB_RLISP     Seznam výkazů (pouze kontrola dat)  RKKBRLISP           1000         T  .
KKC1        Založení nosit.nákl.         SAPMKKP0            1000         T  .
KKC2        Změna nosit.nákladů         SAPMKKP0            1000         T  .
KKC3        Zobr.nositele nákladů        SAPMKKP0            1000         T  .
KKC4        Založení plánování nosit.nákladů   SAPMKKPP            1000         T  .
KKC5        Změna plánování nosit.nákladů    SAPMKKPP            1000         T  .
KKC6        Zobrazení plánování nosit.nákladů  SAPMKKPP            1000         T  .
KKC7        Založení skupiny výrobků       SAPMKKP0            1000         T  .
KKC8        Změna skupiny výrobků        SAPMKKP0            1000         T  .
KKC9        Zobrazení skupiny výrobků      SAPMKKP0            1000         T  .
KKCA        Odchyl.jednotl.položek nosit.nákladů RKAEP000            0630         T  .
KKCP        Plán jednotl.položek nosit.nákladů  RKAEP000            0230         T  .
KKCS        Nositelé nákladů: Skut.jedn.položky RKAEP000            0130         T  .
KKCV        Konfig.jedn.pol.odchyl.nosit.nákl.  SAPMV76A            0100         T  .
KKDV        CO-PC: Údržba úrovní sumarizace   SAPMKEDV            0100         T  .
KKE1        Založení vzorové kalkulace      SAPMK70B            1000         T  .
KKE2        Změna vzorové kalkulace       SAPMK70B            1000         T  .
KKE3        Zobrazení vzorové kalkulace     SAPMK70B            1000         T  .
KKE4        Přehled vzorových kalkulací     RKKEBTL1            1000         T  .
KKE5        Výmaz test.dat vzorové kalkulace   RKKEDEL1            1000         T  .
KKE6        Analýza jednic.kalkulace konstr.dílu SAPMKKB4            0100         T  .
KKE7        Strom výkazů: Vzorová kalkulace   RKKBRPTR            1000         T  .
KKEB        Nové ocenění vzorových kalkulací   RKKEK0BI            1000         T  .
KKEC        Srovnání konstr.díl - jednic.kalk.  RKKEKLVE            1000         T  .
KKED        Kusovník, vzorové kalkulace     RKKBKIS1            1000         T  .
KKF1        Založení výrobní zakázky CO     SAPMKAUF            0010         T  .
KKF2        Změna výrobní zakázky CO       SAPMKAUF            0110         T  .
KKF3        Zobrazení výrobní zakázky CO     SAPMKAUF            0110         T  .
KKF4        Změna plán.hodnot CO-FA       SAPMKBUD            0500         T  .
KKF5        Zobraz.plán.hodnot CO-FA       SAPMKBUD            0500         T  .
KKF6        Založení sběrače výrob.nákladů    SAPMKOSA            0101         T  .
KKF6M       Hromadné založení sběr.nákl.na výr. RK_PKOSA_MULTI_CREATE     1000         T  .
KKF6N       Údržba sběrače nákladů na výrobek  SAPMKOSA_46          1100         T  .
KKF7        Změna sběrače výrobních nákladů   SAPMKOSA            0201         T  .
KKF8        Nastav.sběrače výrobních nákladů   SAPMKOSA            0302         T  .
KKF9        Vyhled.zakázek CO          RKKSAN00            1000         T  .
KKFB        Sériová zakázka: Odchyl.jedn.pol.  RKAEP000            0650         T  .
KKG0        Zobrazení blokovaného období     SAPMKKAB            0100         T  .
KKG0P       Zobrazení blokovaného období     SAPMKKAB            0100         T  .
KKG1        Pořízení nákladů na obrat: Zakázka  SAPMKKAA            0400         T  .
KKG2        Pořízení nákladů na obrat: Projekt  SAPMKKAA            0401         T  .
KKG3        Poříz.nákladů na obrat: Zak.odběrat. SAPMKKAA            0402         T  .
KKH1        Založení skupiny nositelů nákladů  SAPLKKHI            2100         T  .
KKH2        Změna skupiny nositelů nákladů    SAPLKKHI            2100         T  .
KKH3        Zobraz.skup.nositelů nákladů     SAPLKKHI            2100         T  .
KKML0       Provedení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KKML1       Založení výkazu rešerše       SAPMKCEE            1125         T  .
KKML2       Změna výkazu rešerše         SAPMKCEE            0500         T  .
KKML3       Zobrazení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KKML4       Založení formuláře          SAPMKES1            0100         T  .
KKML5       Změna formuláře           SAPMKES1            0200         T  .
KKML6       Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         T  .
KKML7       Údržba ukazatelů           RKDKENNZ            1000         TP  .
KKML8       Zpracování výkazů na pozadí     RKDBAT02            0000         TP  .
KKMLH       Transport výkazů           RKCOBTR2            0000         T  .
KKMLI       Transport formulářů         RKCOBTR4            0000         T  .
KKMLJ       Kopie klienta výkazů         RKCOBTR3            0000         T  .
KKMLK       Kopie klienta formulářů       RKCOBTR5            0000         T  .
KKMLM       Test.monitor zpráv objekt.sad    SAPMKCB9            0050         T  .
KKMLN       Reorganizace dat výkazu       RKDREODA            0000         TP  .
KKMLO       Reorganizace výkazů         RKDREOBE            0000         TP  .
KKMLP       Reorganizace formulářů        RKDREOFO            0000         TP  .
KKMLV       Údržba globální proměnné       RKES0101            0000         T  .
KKN1        Dod.oceň.SKUT.: Jedn.zpr.nosit.nákl. SAPLKAZB            1000         T  .
KKN2        Dod.oceň., SKUT.: Hrom.zpr.nos.nákl. SAPLKAZB            1000         T  .
KKO0        Provedení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KKO1        Založení výkazu rešerše       SAPMKCEE            1125         T  .
KKO2        Změna výkazu rešerše         SAPMKCEE            0500         T  .
KKO3        Zobrazení výkazu rešerše       SAPMKCEE            0500         T  .
KKO4        Založení formuláře          SAPMKES1            0100         T  .
KKO5        Změna formuláře           SAPMKES1            0200         T  .
KKO6        Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0200         T  .
KKO7        Údržba ukazatelů           RKKBKKO7            0000         TP  .
KKO8        Zpracování výkazů na pozadí     RKDBAT02            0000         TP  .
KKOB        Zákl.funkce kalkulace na nosit.nákl. MENUKKOB            1000         B  .
KKOG        Kalkulace skupin atributů      RKE_CALL_VC_TKEP7       0000         T  .
KKOH        Transport výkazů           RKCOBTR2            0000         T  .
KKOI        Transport formulářů         RKCOBTR4            0000         T  .
KKOJ        Kopie klienta výkazů         RKCOBTR3            0000         T  .
KKOK        Kopie klienta formulářů       RKCOBTR5            0000         T  .
KKOM        Test.monitor zpráv objekt.sad    SAPMKCB9            0050         T  .
KKON        Reorganizace dat výkazu       RKDREODA            0000         TP  .
KKOO        Reorganizace výkazů         RKDREOBE            0000         TP  .
KKOP        Reorganizace formulářů        RKDREOFO            0000         TP  .
KKOR        Výběr výkazu             SAPMKKB2            0101         T  .
KKOT        Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         T  .
KKOV        Údržba globální proměnné       RKES0101            0000         T  .
KKOW        Údržba druhu přepočtu měny RKK    SAPMKCC0            0100         T  .
KKP1        Založení kmen.zázn.hierar.      SAPMKKP0            1000         T  .
KKP2        Změna kmen.zázn.hierarchie      SAPMKKP0            1000         T  .
KKP3        Zobr.kmen.záznamu hierarchie     SAPMKKP0            1000         T  .
KKP4        Zobrazení hierarchie nosit.nákladů  SAPLKKP2            0110         T  .
KKP5        Hier.nosit.nákl.: Jedn.zprac.odchyl. SAPMKKP2            1000         T  .
KKP6        Nositel nákladů: Analýza       SAPMKKP4            1000         T  .
KKPA        Založ.kalkulace bez strukt.množství SAPLKKP4            1000         T  .
KKPAN       Založení kalk.bez struktury množství SAPLCKDI            4610         T  .
KKPB        Změna kalkulace bez strukt.množství SAPLKKP4            1000         T  .
KKPBN       Změna kalk.bez struktury množství  SAPLCKDI            4610         T  .
KKPC        Zobr.kalkul.výrobku bez strukt.množ. SAPLKKP4            1000         T  .
KKPCN       Zobraz.kalk.bez struktury množství  SAPLCKDI            4610         T  .
KKPD        Sest.zakázek procesní výroby     RKKBSEL1            1000         T  .
KKPDN       Založení kalk.bez struktury množství SAPLCKDI            4610         T  .
KKPE        Výběr výkazu procesní výroby     SAPMKKB2            0101         T  .
KKPG        Graf.údržba hierarchie nosit.nákladů RKKPHIE2            1000         T  .
KKPH        Hromadné pořizování         RKKPKTR0            1000         T  .
KKPHIE       Hierarchie nositele nákladů     SAPMKKP0            2000         T  .
KKPJ        SKUT.přirážky: Hrom.zprac.nos.nákl. SAPLKAZB            1000         T  .
KKPN        Přiřazení materiálu         RKKPPGR0            1000         T  .
KKPT        Hier.nos.nákl.: Hromad.zpr.odchylek SAPMKKP2            1000         T  .
KKPU        Výkazy zásoby uživatele       SAPMKKB2            0100         T  .
KKPV        Výmaz pohybových dat         RKKPPV01            1000         T  .
KKPX        Rozvržení skut.nákl.: Nosit.nákladů SAPMKKPA            1000         T  .
KKPY        Rozvržení skut.nákl.: Nosit.nákladů SAPMKKPA            1000         T  .
KKPZ        Skut.přirážky: Nosit.nákl., jedn.zp. SAPLKAZB            1000         T  .
KKR0        Sumarizace CO: Údržba hierarchie   RKKRKKR0            1000         T  .
KKR1        Sumarizace CO: Druhy objektů sumar. RKKRKKR1            1000         T  .
KKR2        Sumarizace CO: Atributy sumar.    RKKRKKR2            1000         T  .
KKRA        Sumarizace: Zakázky         SAPMKKRD            1020         T  .
KKRC        Sumarizace: Objekt CO        SAPMKKRD            1040         T  .
KKRO        Pořízení dat: Rešerše výrobku    SAPMKKRD            1010         T  .
KKRP        Sumarizace: Projekty         SAPMKKRD            1020         T  .
KKRS        Sumarizace: Sériová výroba KTR    SAPMKKRD            1020         T  .
KKRV        Pořízení dat rešerše výrobku     RKKRPRRE            1000         T  .
KKRZ        Sumarizace: Kontinuál.výroba KTR   SAPMKKRD            1030         T  .
KKS1        Odchylky contr.výr.vztaž.k dáv.(HZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKS1N       Odchylky contr.výr.vztaž.k dáv.(HZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKS2        Odchylky contr.výr.vztaž.k dáv.(JZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKS3        Zmetk.v contr.výrob.vztaž.k dáv.(HZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKS4        Zmetk.v contr.výr.vztaž.k dáv.(JZ)  SAPMKKS0            2000         T  .
KKS5        Odchylky period.contr.výrobků (HZ)  SAPMKKS0            2000         T  .
KKS6        Odchylky period.contr.výrobků (JZ)  SAPMKKS0            2000         T  .
KKS7        Zmetk.v period.control.výrobků (HZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKS8        Zmetk.v period.control.výrobků (JZ) SAPMKKS0            2000         T  .
KKSB        Spuštění vybraných zpráv       SAPMKKB2            0101         T  .
KKSD        Sestava zakázek dílenské výroby   RKKBSEL1            0000         T  .
KKSP        Odchylky výr.podle projektu (HZ)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKSQ        Odchylky výr.podle projektu (JZ)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKSR        Zmetk.ve výr.podle projektu (HZ)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKSS        Zmetk.ve výr.podle projektu (JZ)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKST        Odchylky zakázek odběratelů (H)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKSU        Odchylky zakázky odběratele (J)   SAPMKKS0            2000         T  .
KKSV        Zmetkovost zakázek odběratele (H)  SAPMKKS0            2000         T  .
KKSW        Zmetkovost zakázky odběratele (J)  SAPMKKS0            2000         T  .
KKV1        Údržba view, výb.výrobních zakázek  RKKBVMA1            1000         T  .
KL01        Založení druhu výkonu        SAPLKMA6            0200         TP  .
KL02        Změna druhu výkonu          SAPLKMA6            0200         TP  .
KL03        Zobrazení druhu výkonu        SAPLKMA6            0200         TP  .
KL04        Výmaz druhu výkonu          SAPLKMA6            1210         T  .
KL05        Druh výkonu: Zobrazení změn     SAPMKMAA            0300         T  .
KL13        Druhy výkonů: Výkaz kmenových dat  SAPLKMA6            1210         T  .
KL14        Výmaz druhů výkonů          SAPLKMA6            1210         T  .
KL20        Zúčt.dle šabl., struktura NáStř/DrVý SAPLKWSB            2000         T  .
KLABL       Odvození pravidla rizika ztráty   RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_ACP     Odv.pr.riz.ztr.pro poz.dr. CP v dep. RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_BCA     Odvození prav. riz. ztráty pro BCA  RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_DE      Odvoz. prav. riz. ztr. pro deriváty RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_FX      Odvození PRZ pro devizy       RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_LO      Odvození PRZ pro půjčky       RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_MM      Odvození PRZ pro peněžní trh     RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_RC      Odvození PRZ pro nositele rizik   RKLDERIFO           1000         T  .
KLABL_VT      Odvoz.prav.riz.ztr. pro variab.tran. RKLDERIFO           1000         T  .
KLCCTOEU      Správa protokolu: Facility a záruky RKLCCTOEU           1000         T  .
KLCOCUMIG     Prvot.zavádění Přiřazení měn -" Stát RKLCOCUMIG           1000         T  .
KLEH        Zobrazení protokolů         RKLEHSHOW           1000         T  .
KLEXT       Zobrazení aktivních ext.obchodů   RKLEXT02            1000         T  .
KLFZ0001      Řízení facilit: Aplikace       BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0002      Řízení facilit: Skupiny polí     BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0003      Řízení facilit: Views        BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0004      Řízení facilit: Úseky        BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0005      Řízení facilit: Obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0006      Řízení facilit: Sled obrazovek    BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0007      Řízení facilit: Čas         BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0008      Řízení facilit: Standard.funkce CUA BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0009      Řízení facilit: Doplňk.funkce CUA  BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0010      Řízení facilit: Match-kód      BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0011      Říz.facil.: Přiř.pole dyn.-"Pole DBF BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0013      Řízení facilit: Typy rolí      BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0014      Řízení facilit: Seskupení typů rolí BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0015      Řízení facilit: Transakce aplikací  BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0016      Řízení facilit: Tabulky       BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0018      Řízení facilit: Činnosti       BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ0019      Říz. facilit: Mod.pole na akt.(Říz.) BUSVIEWS            1000         T  .
KLFZ01       Facility: Založení          BUSSTART            1000         T  .
KLFZ02       Facility: Změna           BUSSTART            1000         T  .
KLFZ03       Facility: Zobrazení         BUSSTART            1000         T  .
KLFZCCTOEU     Konverze měny pro facility      RKLFZCCTOEU          1000         T  .
KLFZDT01      Detailní reporting pro facility   RKLFZDT01           1000         T  .
KLFZDT02      Detailní reporting pro facility   RKLFZDT02           1000         TP  .
KLFZMD01      Facility: Reporting kmenových dat  RKLFZMD01           1000         T  .
KLFZMD03      Facility: Reporting kmenových dat  RKLFZMD03           1000         TP  .
KLGPUPDLR     Hromadné zpracování fin.objektů   RKLFOUPDGPLR          1000         T  .
KLH1        Založení skupiny druhů výkonů    SAPLKKHI            2100         T  .
KLH2        Změna skupiny druhů výkonů      SAPLKKHI            2100         T  .
KLH3        Zobrazení skupiny druhů výkonů    SAPLKKHI            2100         T  .
KLLE        Přehled: Překročené limity      RKLMAXLIMITEXCEEDED      1000         T  .
KLLE_DELETE    Výmaz překročených limitů      RKLEXCEEDEDLIMITDELETE     1000         T  .
KLMASSPRT     Zobrazení protokolů         RJBRRMPRT           1000         T  .
KLMASSUPD     Hromadné zpracování fin.objektů   RKLMASSUPD           1000         T  .
KLMASSUPD_VT_OLD  Hromadné zpracování fin.objektů   RKLMASSUPD           1000         T  .
KLNACHT      Stanovení započtené částky      RKLNACHT            1000         T  .
KLNACHT1      STARÉ: Násled.aktual.trans.dat.poolu RKLNACEG01           1000         T  .
KLNACHT2      Dodatečné zpracování hromadných dat RKLNACHT01           1000         T  .
KLNAEG01      KJT pro transakce dat. poolu     RKLNACEG01           1000         T  .
KLNK        Údržba čís.intervalu: ISB_KL     SAPMSNUM            0100         T  .
KLNR        Údržba čís.intervalu: ISB_KL     SAPMSNUM            0100         T  .
KLONL       Kontrola Online           RKLONLINE           1000         T  .
KLSDC1       Kontrola jednotl. transakce: nová  SAPMKLSDC           0010         T  .
KLSDC2       Kontrola jednotl. transakce: Změna  SAPMKLSDC           0020         T  .
KLSDC3       Kontrola jednotl. trans.: Deaktivace SAPMKLSDC           0030         T  .
KLSDC4       Zobrazení obchodů          RKLSDCLIST           1000         T  .
KLSI01       Založení poskytnutí záruky      SAPMKLSI01           0010         T  .
KLSI01_CFM     Založení poskytnutí záruky      SAPMKLSI01           0010         T  .
KLSI02       Změna poskytnutí záruky       SAPMKLSI01           0020         T  .
KLSI02_CFM     Změna poskytnutí záruky       SAPMKLSI01           0020         T  .
KLSI03       Zobrazení poskytnutí záruky     SAPMKLSI01           0030         T  .
KLSI03_CFM     Zobrazení jistot           SAPMKLSI01           0030         T  .
KLSICCTOEU     Konverze měny - záruky        RKLSICCTOEU          1000         T  .
KM1V        Varianty výběru nákl.středisek    RKKSTSEV            1000         T  .
KM3V        Varianty výběru obchodních procesů  RKPRZSEV            1000         T  .
KM5V        Varianty výběru náklad.druhů     RKKOASEV            1000         T  .
KM7V        Varianty výběru druhů výkonů     RKLSTSEV            1000         T  .
KNMA        Cíl=sk.vnitrop.zúčt.výk.: Nákl.stř. SAPLKNMA            0100         T  .
KO01        Založ.vnitropod.zak.         SAPMKAUF            0100         T  .
KO02        Změna vnitropodnikové zakázky    SAPMKAUF            0110         T  .
KO03        Zobraz.vnitropod.zak.        SAPMKAUF            0110         T  .
KO04        Manažer zakázek           SAPMKAUF            0650         T  .
KO08        Převzetí kmenových dat zakázky    RKCFILE0            1000         T  .
KO09        Struktury odes.pohybových dat    RKCDSM_A            1000         T  .
KO12        Změna plánu zakázky (celk.,roč.)   SAPMKBUD            0300         T  .
KO12N       Změna celkového plánování zakázek  R_OPA_PLN_PP_DIALOG      1000         T  .
KO13        Zobraz.plánu zakázky (celk.,roč.)  SAPMKBUD            0300         T  .
KO13N       Zobrazení celk.plánování zakázek   R_OPA_PLN_PP_DIALOG      1000         T  .
KO14        Kopírování plánování vnitrop.zakázek SAPMKPT4            1000         T  .
KO14N       Nastavení profilu plánovače     R_OPA_PLN_PP_DIALOG      1000         T  .
KO14_OLD      Kopír.verze plánu zakázek (stará)  SAPLKO14            0100         T  .
KO15        Kopír.skut.dat vnitrop.zak.do plánu SAPMKPT4            1000         T  .
KO1ECP       Internal Orders: Easy Cost Planning RECP_OPA            0100         T  .
KO22        Změna rozpočtu zakázky        SAPMKBUD            0300         T  .
KO23        Zobraz.rozpočtu zakázky       SAPMKBUD            0300         T  .
KO24        Změna dodatku zakázky        SAPMKBUD            0300         T  .
KO25        Zobrazení dodatku zakázky      SAPMKBUD            0300         T  .
KO26        Změna navrácení zakázky       SAPMKBUD            0300         T  .
KO27        Zobrazení navrácení zakázky     SAPMKBUD            0300         T  .
KO2A        Změna rozpočtového dokladu      SAPMKBUB            0100         T  .
KO2B        Zobrazení rozpočtového dokladu    SAPMKBUB            0100         T  .
KO30        Aktivace kontr.disponibil.zakázek  BPINDX02            1000         T  .
KO31        Nové vytvoř.kontr.disponib.zakázek  RBPFCON1            1000         T  .
KO32        Deaktivace kontr.disponib.zakázek  RBPFCOD1            1000         T  .
KO88        Skut.zúčtování: Zakázka       SAPLKO71            1000         T  .
KO8B        Zobraz.zúčtovacího dokladu      SAPLKO71            0500         T  .
KO8G        Skut.zúčtov.: Vnitr.zak./zak.na údr. SAPLKO71            1000         T  .
KO8N        Údržba čís.intervalu zúčt.dokladu  RKAKO8N0            0000         T  .
KO9E        Plán.zúčtování: Inter.zakázka    SAPLKO71            2000         T  .
KO9G        Plán.zúčtování: Vnitropod.zakázky  SAPLKO71            2000         T  .
KOA1        Odeslání vnitropodnikové zakázky   R_ALE_INTERNALORDER_SEND    1000         T  .
KOAB        Druhy zakázek: Profil rozpočtu    RKKOT2             0000         T  .
KOAI        Druhy zakázek: Návrh integrace plánu RKKOT2             0000         T  .
KOAK        Druhy zakázek: Klasifikace      RKKOT2             0000         T  .
KOAL        Druhy zakázek: Zúčtovací profil   RKKOT2             0000         T  .
KOAM        Druhy zakázek: Vzor.zakázka     RKKOT2             0000         T  .
KOAO        Druhy zakázek: Aktualizace obliga  RKKOT2             0000         T  .
KOAP        Druhy zakázek: Profil plánu     RKKOT2             0000         T  .
KOB1        Zakázky: Skutečné jednotlivé položky RKAEP000            0110         T  .
KOB2        Zakázky: Jedn.položky obliga     RKAEP000            0310         T  .
KOB3        Odchylky jednotl.položek zakázky   RKAEP000            0610         T  .
KOB4        Zakázky: Jednotlivé položky rozpočtu RKAEP000            0910         T  .
KOB5        Údržba zúčtování JP zakázek     RKAEP000            0510         T  .
KOB8        Jedn.pol.zakáz., rozprac./anal.h.v. RKAEP000            0710         T  .
KOBP        Zakázky: Jedn.položky plánu     RKAEP000            0210         T  .
KOC2        Provedení vybraných výkazů      SAPMKKB2            0101         T  .
KOC4        Analýza nákladů           RKKBALV1            1000         T  .
KOCF        Přenos obliga: Zakázky        RKAGJOBL            0000         T  .
KOCM        Konverze klasifikace --" AUFK    RKOCLMIG            1000         TP  .
KOCO        Přenos rozpočtu pro požadavky    RBPGJA02            0000         T  .
KOH1        Založení skupiny zakázek       SAPLKKHI            2100         T  .
KOH2        Změna skupiny zakázek        SAPLKKHI            2100         T  .
KOH3        Zobraz.skupiny zakázek        SAPLKKHI            2100         T  .
KOK2        Hromad.zpracování inter.zakázek   SAPMKAUF            2000         T  .
KOK3        Hromad.zobraz.inter.zakázek     SAPMKAUF            2000         T  .
KOK4        Autom.hromad.zpracování inter.zakáz. SAPMKAUF            2010         T  .
KOK5        Adresář kmen.dat - vnitropod.zak.  SAPMKAUF            2000         T  .
KOK6        Hromadný tisk vnitrop.zakázek    SAPMKAUF            2030         T  .
KOL1        Sestava zakáz. (kmen.data)      RKOALI01            1000         T  .
KOM1        Založení vzorové zakázky CO     SAPMKAUF            0100         T  .
KOM2        Změna vzorové zakázky CO       SAPMKAUF            0110         T  .
KOM3        Zobrazení vzorové zakázky CO     SAPMKAUF            0110         T  .
KOMM        Customizing seznamu mater.k odběru  SAPL0C27            0400         T  .
KON1        Dod.oceň., SKUT.: Jedn.zp.vnitr.zak. SAPLKAZB            1000         T  .
KON2        SkutDodOceň: HromadZpracVnitropZak  SAPLKAZB            1000         T  .
KONK        Údržba čísel.intervalů zakázky    SAPMSNUM            0100         T  .
KOP1        Založení plán.přehodnocení zakázek  SAPMKPU1            0100         T  .
KOP2        Změna plán.přehodnocení zakázek   SAPMKPU1            0100         T  .
KOP3        Zobrazení plán.přehodnocení zakázek SAPMKPU1            0100         T  .
KOP4        Výmaz plán.přehodnocení zakázek   SAPMKPU1            0100         T  .
KOPA1       Celk.plánování zakáz.: Založ.layoutu SAPMKES1            0100         T  .
KOPA2       Celk.plánování zakáz.: Změna layoutu SAPMKES1            0200         T  .
KOPA3       Celk.plánování zak.: Zobraz.layoutu SAPMKES1            0200         T  .
KOPU        Provedení přehodnocení plánu zakázek SAPMKPU2            0100         T  .
KORI        Výběr jobu (selekce)         RKORJB00            0000         T  .
KORJ        Výběr jobu (editace)         RKORJB00            0000         T  .
KOSL        Neúpl.dat zahr.obch.-kusovníky    MMANALOG            1000         T  .
KOSRLIST      Hromadné zobrazení zúčtov.předpisu  RKASELRULES          1000         T  .
KOSRLIST_OR    Vnitrop.zakáz.: Hromad.zobr.zúčt.př. RKASELRULES_OR         1000         T  .
KOSRLIST_PP    Výr.zakáz.: Hromad.zobr.zúčt.předp. RKASELRULES_PP         1000         T  .
KOSRLIST_PR    Proj./sítě: Rromad.zobr.zúčt.předp. RKASELRULES_PR         1000         T  .
KOSRLIST_RE    Nemovitosti: Hromad.zobr.zúčt.předp. RKASELRULES_RE         1000         T  .
KOSRLIST_VB    Odbyt.doklad: Hromad.zobr.zúčt.př.  RKASELRULES_VB         1000         T  .
KOT2        Údržba druhů zakázek - všechny typy RKKOT2             0000         T  .
KOT2_FUNCAREA   Funkční oblast druhů zakázek (CO)  RKKOT2             1000         T  .
KOT2_OPA      Dr.zakázek pro vnitrop.zakázky    RKKOT2             0000         T  .
KOT2_OPA_STSMA   Dr.zakázek pro vnitrop.zakázky    RKKOT2             1000         T  .
KOT2_PAUF     Kontrola dr.zakázky - prod.zakázka  RKKOT2             1000         T  .
KOT2_PKOSA     Kontr.dr.zakázky - sběr.nákl.na výr. RKKOT2             1000         T  .
KOT2_TP      Údržba druhů zakázek - všechny typy RKKOT2             1000         T  .
KOT3        Zobrazení druhů zakázek       RKKOT2             0000         T  .
KOT3_OPA      Dr.zakázek pro vnitrop.zakázky    RKKOT2             0000         T  .
KOTZ        Položky kalkulace pro zakázku    RKKBKIS1            1000         T  .
KOUPD       Nástroj analýzy pro aktual.podmínky RV61A_KOUPD          1000         T  .
KOV2        Údržba skupin operací pro zakázky  SAPMKAVG            0100         T  .
KOV3        Zobrazení skupin operací pro zakázky SAPMKAVG            0100         T  .
KOW1        Založení period.přeúčtování     SAPMKAL1            0102         T  .
KOW1N       Založení period.přeúčtování     SAPLKAL1            0102         T  .
KOW2        Změna period.přeúčtování       SAPMKAL1            0103         T  .
KOW2N       Změna period.přeúčtování       SAPLKAL1            0103         T  .
KOW3        Zobrazení periodic.přeúčtování    SAPMKAL1            0103         T  .
KOW3N       Zobrazení periodic.přeúčtování    SAPLKAL1            0103         T  .
KOW4        Výmaz period.přeúčtování       SAPMKAL1            0103         T  .
KOW4N       Výmaz period.přeúčtování       SAPLKAL1            0103         T  .
KOWEB_CREATE_OR  Vytváření kmen.dat zakázky (Web)   SAPMKAUF            0116         T  .
KOWEB_EDIT_OR   Zpracování kmen.dat zakázky (Web)  SAPMKAUF            0115         T  .
KP04        Nastavení profilu plánovače     RKCCAPLN            0000         T  .
KP06        Změna plánování nákl.dr./převz.výk. RKCCAPLN            0000         T  .
KP07        Zobraz.plánování nákl.dr./převz.výk. RKCCAPLN            0000         T  .
KP16        Změna primár.plánovacích dat     RKCCAPLN            0000         T  .
KP17        Zobrazení primár.plánovacích dat   RKCCAPLN            0000         T  .
KP26        Změna plán.dat druhů výkonů     RKCCAPLN            0000         T  .
KP27        Zobrazení plán.dat druhů výkonů   RKCCAPLN            0000         T  .
KP36        Změna plán.dat sekund.nákladů    RKCCAPLN            0000         T  .
KP37        Zobrazení plán.dat sekund.nákladů  RKCCAPLN            0000         T  .
KP46        Změna plán.dat statist.ukazatelů   RKCCAPLN            1000         T  .
KP47        Zobrazení plán.dat stat.ukazatelů  RKCCAPLN            0000         T  .
KP56        Změna plán.dat výnosů        RKCCAPLN            0000         T  .
KP57        Zobrazení plán.dat výnosů      RKCCAPLN            0000         T  .
KP65        Založ.plán.layout-plánování nákladů SAPMKES1            0100         T  .
KP66        Změna layout plánování nákladů    SAPMKES1            0200         T  .
KP67        Zobrazení layout plánování nákladů  SAPMKES1            0200         T  .
KP75        Založ.layout plánování druhů výkonů SAPMKES1            0100         T  .
KP76        Změna layout plánování druhů výkonů SAPMKES1            0200         T  .
KP77        Zobraz.layout plánování druhů výkonů SAPMKES1            0200         T  .
KP80        Údržba klíče rozvržení        SAPLKEFV_MNT          1000         T  .
KP81        Založení klíče rozvržení       SAPMGPSP            1000         TP  .
KP82        Změna klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KP83        Zobrazení klíče rozvržení      SAPMGPSP            1000         TP  .
KP84        Výmaz klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KP85        Založení layoutu plánov.st.ukazatelů SAPMKES1            0100         T  .
KP86        Změna layoutu plánov.stat.ukazat.  SAPMKES1            0200         T  .
KP87        Zobraz.layoutu plánov.stat.ukazatelů SAPMKES1            0200         T  .
KP90        Výmaz plánovaných nákladů      SAPMKPT2            0200         T  .
KP90NI       Výmaz plánovaných nákladů      SAPMKPT2            0200         T  .
KP91        Výmaz plánovaných nákladů      SAPMKPT2            0300         T  .
KP91NI       Výmaz plánovacích dat        SAPMKPT2            0300         T  .
KP95        Dodatečné ocenění manuál.plánování  SAPMKPT5            1000         T  .
KP96        Aktivace jedn.položek + int.plánu  SAPMKPT2            0100         T  .
KP97        Kopírování plánu pro nákl.střediska SAPMKPT4            1000         T  .
KP98        Kopír.skut.-"plán pro nákl.střediska SAPMKPT4            1000         T  .
KP9R        Kopírování cen zdrojů CO       COKPR005            1000         T  .
KP9S        Přehodnocení cen zdrojů CO      COKPR004            1000         T  .
KPA6        Změna plánování primárních nákladů  RKOPAPLN            0000         T  .
KPA7        Zobraz.plánování primár.nákl.druhů  RKOPAPLN            0000         T  .
KPAS        ZúčtPodleŠabl, Sk: NáklStř/DrVýkonů SAPLKWTP            1000         T  .
KPB6        Změna plán.dat druhů výkonů     RKCCAPLN            0000         T  .
KPB7        Zobraz.plán.dat druhů výkonů     RKCCAPLN            0000         T  .
KPC6        Změna plánování převz.výkonů     RKOPAPLN            0000         T  .
KPC7        Zobrazení plánov.převzetí výkonů   RKOPAPLN            0000         T  .
KPD6        Změna plán.dat statist.ukazatelů   RKOPAPLN            0000         T  .
KPD7        Zobrazení plán.dat stat.ukazatelů  RKOPAPLN            0000         T  .
KPE6        Změna plánování druhů výnosů     RKOPAPLN            0000         T  .
KPE7        Zobrazení plán.druhů výnosů     RKOPAPLN            0000         T  .
KPEP        Protokol: Flexibilní upload Excelu  RKP_FLEX_UPL_PROT       1000         T  .
KPEU        Flexib.upload pro plánování Excelu  K_COOM_KPP_FLEX_UPL      1000         T  .
KPF6        Změna plánování nákl.dr./převz.výk. RKOPAPLN            1000         T  .
KPF7        Zobrazení plán.nákl.druhů/převz.výk. RKOPAPLN            0000         T  .
KPG1        Založení parametrů plánu       SAPMGPLP            0100         T  .
KPG2        Změna parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPG3        Zobraz.parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPG4        Výmaz parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPG5        Založ.plán.layout-plánování nákladů SAPMKES1            0100         T  .
KPG6        Změna layout plánování nákladů    SAPMKES1            0200         T  .
KPG7        Zobrazení layout plánování nákladů  SAPMKES1            0200         T  .
KPH0        Údržba klíče rozvržení        SAPLKEFV_MNT          1000         T  .
KPH1        Založení klíče rozvržení       SAPMGPSP            1000         TP  .
KPH2        Změna klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KPH3        Zobrazení klíče rozvržení      SAPMGPSP            1000         TP  .
KPH4        Výmaz klíče rozvržení        SAPMGPSP            1000         TP  .
KPH5        Založení layoutu plánov.st.ukazatelů SAPMKES1            0100         T  .
KPH6        Změna layoutu plánov.stat.ukazat.  SAPMKES1            0200         T  .
KPH7        Zobraz.layoutu plánov.stat.ukazatelů SAPMKES1            0200         T  .
KPHR        Převzetí osobních nákladů do CO   RKHRPLAN            0000         T  .
KPI6        Změna plán.dat statist.ukazatelů   RKOPAPLN            0000         T  .
KPI7        Zobrazení plán.dat stat.ukazatelů  RKOPAPLN            0000         T  .
KPPS        ZúčtPodleŠabl, Plán: NáklStř/DrVýk  SAPLKWTP            1000         T  .
KPR1        Vyvolání údržby view s NáOk     RCCAVIEW            1000         T  .
KPRI        Definování cenových tabulek     SAPMV12A            0100         T  .
KPRN        Kopírování schématu plánování zdrojů RKPLNR10            1000         T  .
KPRO        Správa KPRO             MENUKPRO            1000         B  .
KPRW        Vyhodnocení použitých zdrojů     COKP0003            1000         T  .
KPRZ        Dod.ocenění plánování podle recept. COKP0004            2000         T  .
KPSI        Odsouhlasení plánu CCA        SAPLKNMA            0100         T  .
KPSR        Provedení plán.segmentu Reversal   SAPMKGA2            0500         T  .
KPT6        Provedení plánování dle vzorce    SAPLKCTV            0100         T  .
KPU1        Založení přehodnocení plánu     SAPMKPU1            0100         T  .
KPU2        Změna přehodnocení plánu       SAPMKPU1            0100         T  .
KPU3        Zobrazení přehodnocení plánu     SAPMKPU1            0100         T  .
KPU4        Výmaz přehodnocení plánu       SAPMKPU1            0100         T  .
KPUB        Transakce: Přehodnoc.plánu v dávce  RKPU2BAT            0000         T  .
KPY1        Založení parametrů plánu       SAPMGPLP            0100         T  .
KPY2        Změna parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPY3        Zobraz.parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPY4        Výmaz parametrů plánu        SAPMGPLP            0100         T  .
KPZ2        Změna rozpočtu nákl.stř.       SAPMKBUD            0400         T  .
KPZ3        Zobr.rozpočtu nákl.stř.       SAPMKBUD            0400         T  .
KR01        Založení sumarizace         SAPMKSRD            1000         TP  .
KR02        Změna sumarizace           SAPMKSRD            1000         TP  .
KR03        Zobrazení sumarizace         SAPMKSRD            1000         TP  .
KR04        Výmaz sumarizace           SAPMKSRD            1000         TP  .
KR05        Provedení sumarizace         SAPMKSRE            1000         TP  .
KRMI        Sériová zakázka: Skut.jedn.pol.   RKAEP000            0150         T  .
KS01        Založení nákladového střediska    SAPLKMA1            0200         T  .
KS02        Změna nákladového střediska     SAPLKMA1            0200         T  .
KS03        Zobraz.nákl.střediska        SAPLKMA1            0200         T  .
KS04        Výmaz nákl.střediska         SAPLKMA1            1210         T  .
KS05        Nákl.středisko: Zobrazení změn    SAPMKMAA            0100         T  .
KS07        Hrubé zadávání nákl.stř.- provedení SAPMKMA1            1000         T  .
KS08        Zpracování sestavy nákl.stř.- prov. SAPLKMA1            1210         T  .
KS12        Změna nákl.středisek         SAPLKMA1            1210         T  .
KS13        Nákl.střediska: Výkaz kmenových dat SAPLKMA1            1210         T  .
KS14        Výmaz nákl.středisek         SAPLKMA1            1210         T  .
KS30        Nákl.střediska: Správa změn     SAPLKMA1            2000         T  .
KSA3        Rozlišení nákl.středisek, skut.   SAPLKAZB            1000         T  .
KSA4        Provedení skut.rozlišení       SAPMKSZB            1000         T  .
KSA8        Rozlišení nákl.středisek - plán   SAPLKAZB            1000         T  .
KSA9        Provedení plán.rozlišení       SAPMKSZB            1000         T  .
KSAG        Údržba tabulek podmínek       SAPMV12A            0100         T  .
KSAH        Zobraz.tabulek podmínek       SAPMV12A            0100         T  .
KSAI        Rozlišení: Údržba skut.dat      SAPMKSA0            1100         T  .
KSAJ        Rozliš.: Údrž.cíl=skut.účt.ve prosp. SAPMKSA0            1100         T  .
KSAP        Rozlišení: Údržba plán.dat      SAPMKSA0            1100         T  .
KSAQ        Údržba podmínek přirážek       SAPMV13A            0100         T  .
KSAR        Zobrazení podmínek přirážek     SAPMV13A            0100         T  .
KSAZ        Rozlišení: Údržba schématu přirážky SAPMKSA0            1000         T  .
KSB1        Nákl.střediska: Skut.jedn.položky  RKAEP000            0100         T  .
KSB2        Nákl.střediska: Jedn.polož.obliga  RKAEP000            0300         T  .
KSB5        Doklady nákl.účetnictví, skut.    RKAEP000            0400         T  .
KSB9        Plán.výkaz: Nákl.střediska      SAPMKB02            1000         T  .
KSBB        Provedení vybraných výkazů      SAPMKKB2            0101         T  .
KSBL        Nákl.střediska: Přehled plánování  SAPMKB01            1000         T  .
KSBP        Nákl.střediska: Jedn.polož. Plán   RKAEP000            0200         T  .
KSBT        Nákl.střediska: Tarify druhů výkonů RKATARIF            1000         T  .
KSC1        Založení skut.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0102         T  .
KSC1N       Založení skut.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0102         T  .
KSC2        Změna skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
KSC2N       Změna skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
KSC3        Zobraz.skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKAL1            0103         T  .
KSC3N       Zobraz.skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            0103         T  .
KSC4        Výmaz skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
KSC4N       Výmaz skut.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
KSC5        Provedení skut.nepřím.zúčt.výkonů  SAPMKGA2            0101         T  .
KSC6        Přehled skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKGA1            1000         T  .
KSC6N       Přehled skut.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            1000         T  .
KSC7        Založení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0102         T  .
KSC7N       Založení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0102         T  .
KSC8        Změna plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
KSC8N       Změna plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
KSC9        Zobrazení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKAL1            0103         T  .
KSC9N       Zobrazení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPLKAL1            0103         T  .
KSCA        Výmaz plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPMKAL1            0103         T  .
KSCAN       Výmaz plán.nepřímého zúčt.výkonů   SAPLKAL1            0103         T  .
KSCB        Provedení plán.nepřímého zúčt.výkonů SAPMKGA2            0101         T  .
KSCC        Přehled plán.nepřímého zúčt.výkonů  SAPMKGA1            1000         T  .
KSCCN       Přehled plán.nepřímého zúčt.výkonů  SAPLKAL1            1000         T  .
KSCF        Přenos obliga: Nákl.střediska    RKAGJOBL            0000         T  .
KSCK        Vyhledání NáklStř v cyklech a segm. SAPLKWA1            0100         T  .
KSCP        Vyhledání procesů v cyklech a segm. SAPLKWA2            0100         T  .
KSCYC3       Zobrazení objektů cyklu/segmentu   SAPMKAL4            0100         T  .
KSEX        Alokace: Extrakty          KGALRUNEXTR          1000         T  .
KSFX        Předb.rozvržení fix.nákl.: Nákl.stř. SAPLKSF2            1000         T  .
KSH1        Založení skupiny náklad.středisek  SAPLKKHI            2100         T  .
KSH2        Změna skupiny nákladových středisek SAPLKKHI            2100         T  .
KSH3        Zobraz.skup.náklad.středisek     SAPLKKHI            2100         T  .
KSI4        Skut.přirážky: Nákladová střediska  SAPLKAZB            1000         T  .
KSII        Stanov.tarifů, skut.: Nákl.střediska SAPLKSPI            0100         TP  .
KSMN        SkutMenu               MENUKSMN            1000         B  .
KSO9        OBLI přirážky: Nákladová střediska  SAPLKAZB            1000         T  .
KSOP        Převzetí SOP/LTP pro CO-ABC     SAPLKSOP            1000         T  .
KSOV        Údržba/přehled cyklů (CCA, ABC)   RKSOV             1000         T  .
KSP4        PLÁN přirážky: Nákladová střediska  SAPLKAZB            1000         T  .
KSPI        Iterační stanovení plán.tarifu    SAPLKSPI            0100         T  .
KSPP        Převzetí plánování z logistiky    SAPLKSPP            1000         T  .
KSPU        Provedení přehodnocení plánu     SAPMKPU2            0100         T  .
KSR1_ORC      Strategie pro vnitropodnik.zakázky  RKSR0C10            1000         T  .
KSR1_ORI      Strategie pro zakázky na údržbu   RKSR0C10            1000         T  .
KSR1_PRN      Strategie pro prvky SPP       RKSR0C10            1000         T  .
KSR1_VBP      Strategie pro položku zakázky odběr. RKSR0C10            1000         T  .
KSR2_NPH      Posloupnosti strategií pro prvky SPP RKSR0C10            1000         T  .
KSR2_ORC      Posloupnosti strat.pro vnitrop.zak. RKSR0C10            1000         T  .
KSR2_ORI      Posloupnosti strat.pro zakáz.na údr. RKSR0C10            1000         T  .
KSR2_PRN      Posloupnosti strategií pro prvky SPP RKSR0C10            1000         T  .
KSR2_VBP      Posloup.strategií pro pol.zakáz.odb. RKSR0C10            1000         T  .
KSR3_ORC      Posl.strat. - dr.zakáz.: Vnitropod. RKSR0C10            1000         T  .
KSR3_ORI      Posl.strat. - dr.zak.: Zak.na údržbu RKSR0C10            1000         T  .
KSR4        Uživatelské strategie        RKSR0C10            1000         T  .
KSRT        Alokace: Analýza doby běhu      RKGALRTA            1000         T  .
KSS1        Stanovení odchylky: Nákl.střediska  SAPLKSS0            1000         T  .
KSS2        Rozdělení skut.nákl.: Nákl.střediska SAPLKSS0            1000         T  .
KSS3        Provedení výpočtu cílových nákladů  SAPLKSS0            1000         T  .
KSS4        Provedení rozdělení plán.nákladů   SAPMKACT            1000         T  .
KSU1        Založení skut.rozúčtování      SAPMKAL1            0102         T  .
KSU1N       Založení skut.rozúčtování      SAPLKAL1            0102         T  .
KSU2        Změna skut.rozúčtování        SAPMKAL1            0103         T  .
KSU2N       Změna skut.rozúčtování        SAPLKAL1            0103         T  .
KSU3        Zobraz.skut.rozúčt.         SAPMKAL1            0103         T  .
KSU3N       Zobraz.skut.rozúčt.         SAPLKAL1            0103         T  .
KSU4        Výmaz skut.rozúčt.          SAPMKAL1            0103         T  .
KSU4N       Výmaz skut.rozúčt.          SAPLKAL1            0103         T  .
KSU5        Proved.skut.rozúčt.         SAPMKGA2            0101         T  .
KSU6        Přehled skut.rozúčt.         SAPMKGA1            1000         T  .
KSU6N       Přehled skut.rozúčt.         SAPLKAL1            1000         T  .
KSU7        Založení plán.rozúčtování      SAPMKAL1            0102         T  .
KSU7N       Založení plán.rozúčtování      SAPLKAL1            0102         T  .
KSU8        Změna plán.rozúčtování        SAPMKAL1            0103         T  .
KSU8N       Změna plán.rozúčtování        SAPLKAL1            0103         T  .
KSU9        Zobrazení plán.rozúčt.        SAPMKAL1            0103         T  .
KSU9N       Zobrazení plán.rozúčt.        SAPLKAL1            0103         T  .
KSUA        Výmaz plán.rozúčtování        SAPMKAL1            0103         T  .
KSUAN       Výmaz plán.rozúčtování        SAPLKAL1            0103         T  .
KSUB        Provedení plán.rozúčt.        SAPMKGA2            0101         T  .
KSUC        Přehled plán.rozúčtování       SAPMKGA1            1000         T  .
KSUCN       Přehled plán.rozúčtování       SAPLKAL1            1000         T  .
KSV1        Založení skut.rozvržení       SAPMKAL1            0102         T  .
KSV1N       Založení skut.rozvržení       SAPLKAL1            0102         T  .
KSV2        Změna skut.rozvržení         SAPMKAL1            0103         T  .
KSV2N       Změna skut.rozvržení         SAPLKAL1            0103         T  .
KSV3        Zobrazení skut.rozvržení       SAPMKAL1            0103         T  .
KSV3N       Zobrazení skut.rozvržení       SAPLKAL1            0103         T  .
KSV4        Výmaz skut.rozvržení         SAPMKAL1            0103         T  .
KSV4N       Výmaz skut.rozvržení         SAPLKAL1            0103         T  .
KSV5        Provedení skut.rozvržení       SAPMKGA2            0101         T  .
KSV6        Přehled skuteč.rozvržení       SAPMKGA1            1000         T  .
KSV6N       Přehled skuteč.rozvržení       SAPLKAL1            1000         T  .
KSV7        Založení plán.rozvržení       SAPMKAL1            0102         T  .
KSV7N       Založení plán.rozvržení       SAPLKAL1            0102         T  .
KSV8        Změna plán.rozvržení         SAPMKAL1            0103         T  .
KSV8N       Změna plán.rozvržení         SAPLKAL1            0103         T  .
KSV9        Zobrazení plán.rozvržení       SAPMKAL1            0103         T  .
KSV9N       Zobrazení plán.rozvržení       SAPLKAL1            0103         T  .
KSVA        Výmaz plán.rozvržení         SAPMKAL1            0103         T  .
KSVAN       Výmaz plán.rozvržení         SAPLKAL1            0103         T  .
KSVB        Provedení plán.rozvržení       SAPMKGA2            0101         T  .
KSVC        Přehled plán.rozvržení        SAPMKGA1            1000         T  .
KSVCN       Přehled plán.rozvržení        SAPLKAL1            1000         T  .
KSW1        Založení period.přeúčtování     SAPMKAL1            0102         T  .
KSW1N       Založení period.přeúčtování     SAPLKAL1            0102         T  .
KSW2        Změna period.přeúčtování       SAPMKAL1            0103         T  .
KSW2N       Změna period.přeúčtování       SAPLKAL1            0103         T  .
KSW3        Zobrazení periodic.přeúčtování    SAPMKAL1            0103         T  .
KSW3N       Zobrazení periodic.přeúčtování    SAPLKAL1            0103         T  .
KSW4        Výmaz period.přeúčtování       SAPMKAL1            0103         T  .
KSW4N       Výmaz period.přeúčtování       SAPLKAL1            0103         T  .
KSW5        Provedení period.skut.přeúčtování  SAPMKGA2            0101         T  .
KSW6        Přehled periodického přeúčtování   SAPMKGA1            1000         T  .
KSW6N       Přehled periodického přeúčtování   SAPLKAL1            1000         T  .
KSW7        Založení period.přeúčt.plánu     SAPMKAL1            0102         T  .
KSW7N       Založení period.přeúčt.plánu     SAPLKAL1            0102         T  .
KSW8        Změna period.přeúčt.plánu      SAPMKAL1            0103         T  .
KSW8N       Změna period.přeúčt.plánu      SAPLKAL1            0103         T  .
KSW9        Zobrazení period.přeúčt.plánu    SAPMKAL1            0103         T  .
KSW9N       Zobrazení period.přeúčt.plánu    SAPLKAL1            0103         T  .
KSWA        Výmaz period.přeúčt.plánu      SAPMKAL1            0103         T  .
KSWAN       Výmaz period.přeúčt.plánu      SAPLKAL1            0103         T  .
KSWB        Provedení period.přeúčt.plánu    SAPMKGA2            0101         T  .
KSWC        Přehled period.přeúčt.plánu     SAPMKGA1            1000         T  .
KSWCN       Přehled period.přeúčt.plánu     SAPLKAL1            1000         T  .
KSWUSL       Přehl.použití: Cykly v úč.nákl.stř. KGALWUSL            1000         T  .
KVA0        Údržba plán.přiřaz.nákl.stř.-ukazat. SAPL0KOZ            0100         T  .
KVA1        Zobraz.plán.přiř. nákl.stř.-ukazatel SAPL0KOZ            0100         T  .
KVA2        Údržba skut.přiřaz. nákl.stř.-ukaz. SAPL0KOZ            0100         T  .
KVA3        Zobraz.skut.přiřaz. nákl.stř.-ukaz. SAPL0KOZ            0100         T  .
KVA4        Nákl.stř.: Převzetí pl.stat.ukazat. SAPMKWM1            0100         T  .
KVA5        NáklStř: Převzetí skut.st.ukazatelů SAPMKWM1            0100         T  .
KVA6        Kopírování přiřaz. nákl.stř.-ukazat. SAPL0KOZ            0301         T  .
KVB0        Údržba plán.přiřaz. proces-ukazatel SAPL0KOZ            0101         T  .
KVB1        Zobraz.plán.přiřaz. proces-ukazatel SAPL0KOZ            0101         T  .
KVB2        Změna skut.přiřaz. proces-ukazatel  SAPL0KOZ            0101         T  .
KVB3        Zobraz.skut.přiřaz. proces-ukazatel SAPL0KOZ            0101         T  .
KVB4        PROC.: Převzetí stat.ukazat.plánu  SAPMKWM1            0100         T  .
KVB5        PROC.: Převzetí stat.ukazat.skut.  SAPMKWM1            0100         T  .
KVB6        Kopírování přiřazení procesy-ukazat. SAPL0KOZ            0301         T  .
KVBI        Prodejní doklady skut.jedn.položek  RKAEP000            0140         T  .
KVBO        Prodej.doklady: Jedn.položky obliga RKAEP000            0320         T  .
KVC0        Změna plán.přiřaz. nos.nákl.-ukazat. SAPL0KOZ            0102         T  .
KVC1        Zobraz.plán.přiřaz. nos.nákl.-ukaz. SAPL0KOZ            0102         T  .
KVC2        Změna skut.přiřaz. nos.nákl.-ukazat. SAPL0KOZ            0102         T  .
KVC3        Zobraz.skut.přiřaz. nos.nákl.-ukaz. SAPL0KOZ            0102         T  .
KVC4        NosNákl: Převzetí stat.ukazat.plánu SAPMKWM1            0100         T  .
KVC5        NosNákl: Převzetí stat.ukazat.sk.  SAPMKWM1            0100         T  .
KVC6        Kopírování přiřaz. nos.nákl.-ukazat. SAPL0KOZ            0301         T  .
KVD0        Údržba plán.přiřaz. dr.výkonu-ukaz. SAPL0KOZ            0103         T  .
KVD1        Zobraz.plán.přiřaz. dr.výkonu-ukaz. SAPL0KOZ            0103         T  .
KVD2        Změna skut.přiřaz. dr.výkonu-ukazat. SAPL0KOZ            0103         T  .
KVD3        Zobraz.skut.přiřaz. dr.výkonu-ukaz. SAPL0KOZ            0103         T  .
KVD4        DrVýk: Převzetí stat.ukazat.plánu  SAPMKWM1            0101         T  .
KVD5        DrVýk: Převzetí stat.ukazat.skut.  SAPMKWM1            0101         T  .
KVD6        Kopírování přiřaz. dr.výkonu-ukazat. SAPL0KOZ            0301         T  .
KW3P        WWW: Interní ceník          SAPLKW3P            1000         T  .
KWSTAT       Funkce KW statistiky         KWSTAT_PROJECT_MAN       0100         T  .
KXH1        Založ.skupiny (hierarchické)     SAPLKKHI            2100         T  .
KXH2        Změna skupiny (hierarchická)     SAPLKKHI            2100         T  .
KXH3        Zobraz.hierarchie (hierarchické)   SAPLKKHI            2100         T  .
KZA1        Výběr přirážek rež.nákladů      SAPMKACZ            1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners