WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 509,839 (today: 1,021)
( 21 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

LACCS        CO_ML_DISPLAY            SAPLCKMLLADISPLAY       0200         T  .
LAS0         Sekvenční plánování         SAPMSP00            0001         T  .
LAS2         Změna sekvenčního plánu       SAPLSP00            0100         TP  .
LAS3         Zobrazení sekvenčního plánu     SAPLSP00            0100         TP  .
LASN         Údržba č.intervalu: LASP_OPID    SAPMSNUM            0100         T  .
LAST_SHORTDUMP    Zobrazení posledního krátkého dumpu SAPMSSY30           1000         T  .
LAUNCH_CRW      Spuštění Crystal Report Designer   RSCR_LAUNCH_CRW        1000         T  .
LB01         Založení skladové potřeby      SAPML02B            0101         TP  .
LB02         Změna skladové potřeby        SAPML02B            0100         TP  .
LB03         Zobr.skladové potřeby        SAPML02B            0100         TP  .
LB10         SP k typu skladu           SAPML02B            0201         TP  .
LB11         SP pro materiál           SAPML02B            0202         TP  .
LB12         SP a přík. k přeúčt. pro mat.dokl.  SAPML02B            0203         TP  .
LB13         SP pro potřebu            SAPML02B            0204         TP  .
LBK1         Aplikace knihy protokolů       SAPLDIACL_GUI         0050         TP  .
LBW0         Připojení informačních struktur LIS RMCSBIWC            1000         T  .
LBW1         Aktivace aktualizace LIS/BW     RMCSBIW0            1000         T  .
LBW2         Kopír.verzí LIS/BW          RMCSBIWF            1000         T  .
LBWE         Extrakt dat LO: Customizing cockpit RMCEXCUC            1000         T  .
LBWF         Protokol struktury extraktu logist. RMCEX000            1000         T  .
LBWG         Výmaz nově vytvořených dat BW    RMCSBWSETUPDELETE       1000         T  .
LBWR         Obnovení extrakční fronty      RMBWV3RE            1000         T  .
LC10         Asistent liveCache          RSLVCADM            0099         T  .
LC11         Založení spojení LiveCache      RSLVCCON            0010         T  .
LCA01        Čtení sledování objektů LCA     SLCA_01            1000         T  .
LCA02        Sledování objektu LCA        SLCA_02            1000         T  .
LCA03        Test standadrní liveCache      SLCA_03            1000         T  .
LCA04        Zobrazení aktuální verze LCA     SLCA_VERSION_SHOW       1000         T  .
LCA13        Analýza liveCache a objektů LCA   SLCA_13            1000         T  .
LCA20        Profilace              SLCA_PROFILING         0100         T  .
LCO1         Nové vytvoření skladu CO / mat.dokl. RMCWMNMB            1000         T  .
LCO2         Nové vytv. skladu CO/skladový přík. RMCWMNTA            1000         T  .
LCRCHECK       Test spojení LCR           RLCR_XI_STAYING_ALIVE     1000         T  .
LCRHTMLGUI      Start GUI LCR v prohlížeči      RLCR_LAUNCH_HTML_GUI      1000         T  .
LD00         Návrh linky             MENULD00            1000         B  .
LDA2         Změna doby taktu           SAPLLD01            0300         TP  .
LDA3         Zobrazení stand.doby taktu      SAPLLD01            0300         TP  .
LDAP         LDAP customizing & test       SAPMLDAP            0100         T  .
LDAPLOG       Vyhodn.protokolu LDAP        SAPMLDAPLOG          1000         T  .
LDAPMAP       Správa přiřazení atributů LDAP    SAPMLDAPMAP          0100         T  .
LDB1         Založení hierarchie linek      SAPLLD01            0100         TP  .
LDB2         Změna hierarchie linek        SAPLLD01            0100         TP  .
LDB3         Zobrazení hierarchie linek      SAPLLD01            0100         TP  .
LDD1         Založení adjustace linky       SAPLLD01            0400         TP  .
LDD2         Změna adjustace linky        SAPLLD01            0400         TP  .
LDD3         Zobrazení adjustace linky      SAPLLD01            0400         TP  .
LDE1         Pracovní pokyn pro pracovní postup  RLDPS_PRINT_BY_LH       1000         T  .
LDE2         Pracovní pokyn pro hierarchii linky RLDPS_PRINT_BY_LH       1000         T  .
LEAN         Požadavek dlouh.prohl.dod.(dodavatel RVFTPRAN            1000         T  .
LECI         Registrace dopr.prostředku/návštěvn. SAPRLECHKIN          1000         T  .
LECICARD       Údržba čísel.intervalu: LE_CI_CARD  SAPMSNUM            0100         T  .
LECIPASS       Údržba čísel.intervalu: LE_CHKI   SAPMSNUM            0100         T  .
LECIW        Registrace dopr.prostředku/návštěvn. SAPRLECHKIN          1000         T  .
LECMOFF       Deaktivace správy změn        SAPML03N            1000         TP  .
LEER         Vytvoř.dlouh.prohl.dod.(zákazník)  RVFTPRER            1000         T  .
LEMA         Upomínka dlouh.prohl.dod.(dodavatel) RVFTPRMA            1000         T  .
LEPA         Aktivace protokolů nalezení     SAPLV53F            0100         T  .
LEPD         Výmaz záznamů INDX          SHPFPDELETE          1000         T  .
LEPS         Zobrazení protokolu nalezení     SHPFPDISPLAY          1000         T  .
LH01         Přiřaz.man.jedn.k odb.ke SPř     SAPML03T            0210         TP  .
LH03         Přiřazení man.jedn.k odb.k SPř-zobr. SAPML03T            0210         TP  .
LI01         Založ.inventur.dokladu        SAPML04I            0100         TP  .
LI01N        Založ.inventur.dokladu        SAPML04I            1001         TP  .
LI02         Změna inventur.dokladu        SAPML04I            0104         TP  .
LI02N        Změna inventur.dokladu        SAPML04I            1041         TP  .
LI03         Zobr.inventur.dokladu        SAPML04I            0104         TP  .
LI03N        Zobr.inventur.dokladu        SAPML04I            1041         TP  .
LI04         Tisk invent.dokladu         SAPML04I            0103         TP  .
LI05         Historie inventury ke skl.místu   SAPML04I            0106         TP  .
LI11         Zadávání invent.sčítání       SAPML04I            0201         TP  .
LI11N        Zadávání invent.sčítání       SAPML04I            2011         TP  .
LI12         Změna invent.sčítání         SAPML04I            0201         TP  .
LI12N        Změna invent.sčítání         SAPML04I            2011         TP  .
LI13         Zobr.inventurního sčítání      SAPML04I            0201         TP  .
LI13N        Zobr.inventurního sčítání      SAPML04I            2011         TP  .
LI14         Spuštění dodatečného přepočtu    SAPML04I            0221         TP  .
LI15         Vyhodnocení inventury kvantu     RLINV070            1000         TP  .
LI16         Storno inventurní položky      RLINV080            1000         TP  .
LI20         Výmaz inv.rozd.syst.řízení skladu  SAPML04I            0222         TP  .
LI21         Odúčtování invent.rozdílů MM-IM   RLLI2110            1000         TP  .
LICC         Cyklická inventura po kvantech    RLINV060            0000         TP  .
LICENSE_ADMIN    License Administration Workbench   SAPLLAW_MODULES_1       0010         T  .
LICENSE_ATTRIBUTES  Údržba licenčních atributů rolí   SAPLSLIM_GUI_FRAME       0300         TP  .
LISK         LIS: Pořízení dat v R/2       RKCSUB00            1000         T  .
LISTCUBE       List viewer pro infokostky      RSDD_SHOW_ICUBE        1000         T  .
LISTSCHEMA      Zobr.schématu infokostky       RSDD_SHOW_SCHEMA        1000         T  .
LK01         Založení spotřebitele        BUSSTART            1000         T  .
LK02         Změna spotřebitele          BUSSTART            1000         T  .
LK03         Zobrazení spotřebitele        BUSSTART            1000         T  .
LL01         Program monitorování skladu     RLLL0100            1000         TP  .
LLDEL        Výmaz protokolů aplikace       SBAL_DELETE          1000         T  .
LM00         PŘIHLÁŠENÍ RF            RLOGON             1000         TP  .
LM01         Dynamické menu            RLMENU             1000         TP  .
LM02         Výběr dle SJ - uskladnění      RLMOB001            1000         TP  .
LM03         Uskladnění - dle SPř         RLMOB001            1000         T  .
LM04         Uskladnění - systémové        RLMOB005            1000         TP  .
LM05         Vyskladnění dle čísla SPř      RLMOB001            1000         TP  .
LM06         Vyskladnění - dle dod.čísel     RLMOB001            1000         TP  .
LM07         Vyskladnění - systémově       RLMOB008            1000         TP  .
LM09         Uskladnění dle čísel dodávky     RLMOB001            1000         T  .
LM11         Přeúčtování             RLMOB010            1000         TP  .
LM12         Dotaz na materiál          RLMOB012            1000         TP  .
LM13         Hromad.uskladnění          RLMOB013            1000         TP  .
LM18         Dotaz - manipulační jednotka     RLMOB018            1000         TP  .
LM19         Manipulační jednotka - balení    RLMOB019            1000         TP  .
LM22         Manip.jednotka - vybalení      RLMOB019            1000         TP  .
LM24         Zabal.m.j.po dodávce         RLMOB019            1000         T  .
LM25         Vybalení m.j.po dodávce       RLMOB019            1000         T  .
LM26         Vyskladnění po dodávce - výběr.obr. RLMOB007            1000         T  .
LM27         Uskladnění dle dodávky - výb.obraz. RLMOB007            1000         T  .
LM30         Kontrola nakl. - nakl.dle přepravy  RLMOB030            1000         TP  .
LM31         Kontrola nakl. - nakl.dle dodávky  RLMOB031            1000         TP  .
LM32         Kontr.nakl.-systém.říz.nakládka   RLMOB032            1000         TP  .
LM33         Kontr.nakl.-vykl.dle přepr.     RLMOB030            1000         TP  .
LM34         Kontr.nakl.-vykl.dle dodávky     RLMOB031            1000         TP  .
LM35         Kontr.nakl.-detaily (exp.j.)     RLMOB035            1000         TP  .
LM36         Kontr.nakl. - detaily (dodávka)   RLMOB036            1000         TP  .
LM37         Kontr.nakl.-detaily dle přepravy   RLMOB037            1000         TP  .
LM45         Příprava mater.k odběru a balení   RLMOB045            1000         T  .
LM46         Přípr.mat.k odb.a balení dle dodáv. RLMOB045            1000         T  .
LM50         Inventurní sčítání vedené systémem  RLMOB003            1000         TP  .
LM51         Invent.sčítání dle výběru uživatele RLMOB003            1000         TP  .
LM55         Tisk etiket skl.míst         RLBINPRI            1000         TP  .
LM56         Vybírat dle JV - prokládání     RLMOB001            1000         T  .
LM57         Systémem ved.uskladnění - prokládání RLMOB005            1000         T  .
LM58         Systémová dyn.cyklická inventura   RXDCC001            1000         TP  .
LM59         Uživatelem iniciované invent.sčítání RXDCC001            1000         TP  .
LM60         Uživat.prováděné dyn.inventur.sčít. RXDCC001            1000         TP  .
LM61         Výdej materiálu dle dodávky     RLEMOBGRGIDEL         1000         T  .
LM62         Výdej materiálu dle zóny přistavení RLEMOBGRGIMSA         1000         T  .
LM63         Výdej materiálu dle transportu    RLEMOBGRGISHP         1000         T  .
LM64         Výdej materiálu dle všech kritérií  RLEMOBGRGIALL         1000         T  .
LM65         Výdej materiálu podle skupiny    RLEMOBGRGIGRP         1000         T  .
LM66         Výdej materiálu dle man.jednotky   RLEMOBGRGIHU          1000         T  .
LM71         Příjem materiálu dle dodávky     RLEMOBGRGIDEL         1000         T  .
LM72         Příjem materiálu dle zóny přistavení RLEMOBGRGIMSA         1000         T  .
LM73         Příjem materiálu dle transportu   RLEMOBGRGISHP         1000         T  .
LM74         Příjem materiálu dle všech kritérií RLEMOBGRGIALL         1000         T  .
LM76         Příjem materiálu dle man.jednotky  RLEMOBGRGIHU          1000         T  .
LM77         Přiřazení fronty           RLQUEUE            1000         TP  .
LM80         Pořízení sériových čísel       RLMOBSER            1000         T  .
LMFO_GEN_PD     Integrace FO: Zobrazení protokolu  RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     1000         TP  .
LMFO_LO_MUPD     Integr.FO: Půjčka - hrom.data (lim.) RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_LM   1000         TP  .
LMFO_POS_MUPD    Int..FO: Poz.druhu CP-hrom.stan.lim. RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_LM   1000         TP  .
LMFO_TRTM_MUPD    Int..FO: Poz.druhu CP-hrom.stan.lim. RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_LM   1000         TP  .
LMIBKKA       Účet KÚB: Integrace FO akt./neakt.  KLIBKKA1            1000         T  .
LMIFGDT       Nositel riz: Integr. FO akt./neakt. KLIDEAL1            1000         T  .
LMIJBVT       Var.obchod: Integrace FO akt./neakt. KLIDEAL1            1000         T  .
LMIKLFZ       Facilita: Integr. FO-aktiv./deaktiv. KLIDEAL1            1000         T  .
LN01         Čís.interv. pro skl.potřeby     SAPMSNUM            0100         T  .
LN02         Čís.intervaly pro sklad.příkazy   SAPMSNUM            0100         T  .
LN03         Čís.interv.pro kvanty        SAPMSNUM            0100         T  .
LN04         Čís.intervaly - přeúčtování     SAPMSNUM            0100         T  .
LN05         Čís.intervaly - inventura      SAPMSNUM            0100         T  .
LN06         Číselné intervaly - čísla skupin   SAPMSNUM            0100         T  .
LN07         Čís.inter.pro záznamy komunik.LVS  SAPMSNUM            0100         T  .
LN08         Údržba čís.intervalu: LVS_LENUM   SAPMSNUM            0100         T  .
LNRMS        Údržba čísel.intervalu: TRM_MSGSEQ  SAPMSNUM            0100         T  .
LNRRQ        Údržba čísel.intervalu: TRM_REQEST  SAPMSNUM            0100         T  .
LNRRS        Údržba čísel.intervalu: TRM_RSRC   SAPMSNUM            0100         T  .
LNRTK        Údržba čísel.intervalu: TRM_TASK   SAPMSNUM            0100         T  .
LOCA         Demo lokátor             SAPLBUS_LOCATOR_DEMO_USE    0000         O  .
LP00         Zobrazení na mobilním přístroji   RLMBP011            1000         TP  .
LP10         Přímý odběr materiálu k VZ      SAPLLCPP            0100         TP  .
LP11         Přistav.mater.WM-díly KANBAN     SAPLLCPP            0110         TP  .
LP11W        Přistavení WM - díly kanbanu (IAC)  SAPLLCPP            0111         TP  .
LP12         Přistavení odvolávkových dílů(WM-PP) SAPLLCPP            0120         TP  .
LP21         Přesun WM pro fix.místa       RLLNACH1            0000         TP  .
LP22         Plánování doplňov. pro stálá místa  RLLNACH2            0000         TP  .
LP24         Doplnění WM pro chaotický sklad   RLLNACH4            1000         TP  .
LPCONFIG       Údržba logického portu        SAPLSRT_LP_MAINTENANCE     0805         T  .
LPD_CUST       Customizing launchpadu        APB_LAUNCHPAD_SELECTION    1000         T  .
LPD_CUST_PARAM    Parametriz.spuštění launchpadu    APB_LAUNCHPAD_PARAMETRIZED   1000         T  .
LPIN         Info: Materiál.situace WM-PP     SAPLLCPP            0300         TP  .
LPINW        Inform.transakce (IAC)        SAPLLCPP            0301         TP  .
LPK1         Založení říď.cyklu: Řízení skladu  SAPMMPKR            0091         TP  .
LPK2         Změna říď.cyklu: Řízení skladu    SAPMMPKR            0092         TP  .
LPK3         Zobrazení říď.cyklu: Řízení skladu  SAPMMPKR            0092         TP  .
LPK4         Založ.řídicích cyklů pro odvol.díly RLWMPPC6            1000         TP  .
LPSC         Nástroj pro konverzi obrazovky RF  R_SCREEN_CONVERSION      1000         T  .
LPVAS        Správa LDV              RLMBP011            1000         T  .
LPYRD        Řízení park.prostor         RLMBP011            1000         T  .
LQ01         Přeúčtování ve vedení zásob     RLLQ0100            1000         TP  .
LQ02         Přeúčtování ve vedení zásob     RLLQ0200            1000         TP  .
LRF1         Monitor RF, aktiv.          SAPLLRFMON           0100         TP  .
LRF2         Monitor RF, pasiv.          SAPLLRFMON           0100         TP  .
LROUT        Vytvoření nebo změna tras      RTRM_LROUT           1000         T  .
LRSW         Asistent pro údržbu prvků zdroje   RTRM_RES_MAINT         1000         T  .
LS01         Založ.km.zázn.skladu         SAPML01S            0100         TP  .
LS01N        Založ.km.zázn.skladu         SAPML01S            0400         TP  .
LS02         Změna km.zázn.skladu         SAPML01S            0100         TP  .
LS02N        Změna km.zázn.skladu         SAPML01S            0400         TP  .
LS03         Zobr.km.zázn.skladu         SAPML01S            0100         TP  .
LS03N        Zobr.km.zázn.skladu         SAPML01S            0400         TP  .
LS04         Zobr.prázdných skl.míst       SAPML01S            0103         TP  .
LS05         Generování skladových míst      SAPML01S            0105         TP  .
LS06         Blok.skladových míst         RLLS0600            1000         TP  .
LS07         Zablok.sklad.kvantů         RLLS0700            1000         TP  .
LS08         Zablokování skl.míst po uličkách   RLLS0800            1000         TP  .
LS09         Zobrazení mater.dat/typ skladu    RLMS0010            1000         TP  .
LS11         Hromadná změna skl.míst       RLLS0600            0000         TP  .
LS22         Změna kvantů             SAPML01S            0201         TP  .
LS23         Zobrazení kvantů           SAPML01S            0201         TP  .
LS24         Zobr.kvantů k materiálu       SAPML01S            0209         TP  .
LS25         Zobr.kvantů na sklad.místo      SAPML01S            0210         TP  .
LS26         Sklad.zásoby k materiálu       SAPML01S            0211         TP  .
LS27         Zobr.kvantů ke sklad.jednotce    SAPML01S            0212         TP  .
LS28         Zobrazení sklad.jednotek/místa    SAPML01S            0213         TP  .
LS32         Změna skl.jednotky          SAPML01S            0300         TP  .
LS33         Zobr.sklad.jednotky         SAPML01S            0300         TP  .
LS41         Seznam řídicích cyklů k zás.výr.   RLLS4100            0000         TP  .
LS51         Založení strat.nalez.šarže říz.skl. SAPMV13H            0100         TP  .
LS52         Změna strat.nalez.šarže řízení skl. SAPMV13H            0100         TP  .
LS53         Zobrazení strat.nalez.šarže říz.skl. SAPMV13H            0100         TP  .
LSET_BIN_COORDINATES Údržba skladových míst podle výběru TRM_SET_BIN_COORDINATES    1000         T  .
LSOTACITEM      Statistika položek          TAC_ITEMSTAT_LSO        1000         T  .
LSO_ACTIVATE     SAP Learning Solution zap./vyp.   RHCUSTVALUESET_LSO       1000         TP  .
LSO_ETCHANGE     Reset čítače přístupů        SAPLLSO_PARTICIPATION_C    4000         TP  .
LSO_EVAL_ADMIN    Administrátor: Dokument hodnocení  EVALUATION_DOCUMENT_ADMIN_LSO 1000         TP  .
LSO_EVAL_CATALOG   Vyhodnocovací katalog        EVALUATION_CATALOG_LSO     1000         TP  .
LSO_EVAL_CHANGE   Zpracování dokumentu hodnocení    EVALUATION_DOCUMENT_CHANGE   1000         TP  .
LSO_EVAL_CREATE   Založení hodnocení          EVALUATION_DOCUMENT_CREATE_LSO 1000         TP  .
LSO_EVAL_PREPARE   Příprava hodnocení          EVALUATION_DOCUMENT_PREP_LSO  1000         TP  .
LSO_EVAL_SEARCH   Hledání hodnocení          EVALUATION_DOCUMENT_SEARCH_LSO 1000         TP  .
LSO_FLUP       Dopracování čas.nezávislého školení SAPLLSO_PARTICIPATION_C    1000         TP  .
LSO_PADBOOK     Konverze databáze SAP LSO600     RHSETPADBOOK_LSO        1000         TP  .
LSO_PP40       Manuální výstup           RHKMIT20_LSO          2000         TP  .
LSO_PSV1       Dynamické menu účasti        SAPLLSO_RHVM          6000         TP  .
LSO_PSV2       Dynamické menu školení        SAPLLSO_RHVM          7000         TP  .
LSO_PSV3       Dynamické menu informací       SAPLLSO_RHVM          8000         TP  .
LSO_PSV5       Informace: Účasti          SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSV6       Informace: Školení          SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSV7       Informace: Zdroje          SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSV8       Založení účastníka          SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSV9       Změna / zobrazení účastníka     SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSVI       Nastavení definovaná uživatelem   SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSVO       Změna/zobraz.poskytovatele školení  SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSVP       Dynamické menu plánování       SAPLLSO_RHVM          7100         TP  .
LSO_PSVQ       Založení poskytovatele školení    SAPMHPS0            2000         T  .
LSO_PSVR       Dynamické menu zdrojů        SAPLLSO_RHVM          7200         TP  .
LSO_PSVT       Dynamické menu nástrojů       SAPLLSO_RHVM          7300         TP  .
LSO_PUBLISHER    Zobrazení databáze Publisher     SAPLLSO_PUBLISHER_DISPLAY   1000         TP  .
LSO_PV00       Rezervace účasti           SAPLLSO_RHPV          1100         TP  .
LSO_PV01       Přeřazení účasti           SAPLLSO_RHPV          6000         TP  .
LSO_PV02       Předb.rezerv.účasti         SAPLLSO_RHPV          5050         TP  .
LSO_PV03       Nahrazení účasti           SAPLLSO_RHPV          7000         TP  .
LSO_PV04       Stornování účasti          SAPLLSO_RHPV          4000         TP  .
LSO_PV05       Zápis seznamu: Účastník/akce     SAPLLSO_RHPV          3100         TP  .
LSO_PV06       Předb.zápis seznamu: Účast.     SAPLLSO_RHPV          5200         TP  .
LSO_PV07       Zápis seznamu: Účastníci       SAPLLSO_RHPV          2600         TP  .
LSO_PV08       Zápis seznamu: Akce         SAPLLSO_RHPV          2800         TP  .
LSO_PV10       Založení školení se zdroji      SAPLLSO_RHVB          2000         TP  .
LSO_PV11       Založení školení bez zdrojů     SAPLLSO_RHVA          2000         TP  .
LSO_PV12       Fixování / odřeknutí školení     SAPLLSO_RHV5          2000         TP  .
LSO_PV14       Zablokování/odblokování školení   SAPLLSO_RHV5          1000         TP  .
LSO_PV15       Dodateč.zprac.školení        SAPLLSO_FOLLOWUP        4000         TP  .
LSO_PV16       Označení seznamu: Typy školení    SAPLLSO_RHPV          5400         TP  .
LSO_PV17       Fakturace              RHXFAKT0_LSO          1000         TP  .
LSO_PV18       Zúčtování výkonů           RHXINLV0_LSO          1000         TP  .
LSO_PV19       Zúčtování výkonů pro referenta    RHXINLV1_LSO          1000         TP  .
LSO_PV1A       Změna školení            SAPLLSO_RHVA          3000         TP  .
LSO_PV1B       Zobrazení školení          SAPLLSO_RHVA          4000         TP  .
LSO_PV1C       Převzetí nákladů           RHXCCOS0_LSO          1000         TP  .
LSO_PV1D       Cenový návrh             RHXCPRI0_LSO          1000         TP  .
LSO_PV1M       Pořízení materiálu          RHXMARP0_LSO          1000         TP  .
LSO_PV33       Založení hodnocení          EVALUATION_CREATE_LSO     1000         TP  .
LSO_PVCT       Katalog kmenových dat        SAPLLSO_RHVM          5000         TP  .
LSO_PVDC       Zpracování typu stud.plánu      RHRHV6_LSO           2000         TP  .
LSO_PVDCEL      Prvky typu studijního plánu     SAPLLSO_CURRICULUM       4010         T  .
LSO_PVEC       Zpracování studijního plánu     RHRHV6_LSO           2100         TP  .
LSO_PVEC_CREATE   Vstup: Založení/změna stud.plánu   SAPLLSO_CURRICULUM       5020         T  .
LSO_PVK0       Historie korespondence        SAPLLSO_RHVL          1000         TP  .
LSO_PVSEARCH_ADM   Správa vyhledávače          SAPLLSO_HRTEM00SEARCH_API   2000         TP  .
LSO_RHREFDOC0    Vyhodnocení referenčních dokladů   RHREFDOC0_LSO         1000         TP  .
LSO_SMM       Manažer označ.zastávek        SAPLLSO_CRP_SMM_UI       0100         TP  .
LT01         Založení skladového příkazu     SAPML03T            0101         TP  .
LT02         Založení SPř pro rozdíl v inventuře SAPML03T            0101         TP  .
LT03         Založení SPř k dodávce        SAPML03T            0151         TP  .
LT04         Vytvoření SPř ze SP         SAPML03T            0131         TP  .
LT05         Zprac.příkazu k přeúčtování     SAPML03T            0141         TP  .
LT06         Vytvoř.SPř pro dokl.k materiálu   SAPML02B            0203         TP  .
LT07         Založení SPř pro smíš.sklad.jednotku SAPML03T            0170         TP  .
LT08         Manuál.doskladnění na sklad.jednotku SAPML03T            0174         TP  .
LT09         Funkce-Id.bod pro sklad.jednotky   SAPML03T            0173         TP  .
LT0A         Předběžné plánování SJ        SAPML03T            0178         TP  .
LT0B         Uskladnění exist.manip.jednotek   RLLT0B00            1000         TP  .
LT0C         Vyskladnění exist.man.jednotek    RLLT0C00            1000         TP  .
LT0D         Přeskladnění exist.manipul.jednotek RLLT0D00            1000         TP  .
LT0E         Založ.odběru - SPř pro 2 krok. PMO  SAPML03T            0201         TP  .
LT0F         Vytvoření SPř pro přij.dodávku    SAPML03T            0153         TP  .
LT0G         Zpět.uskl. k dodávce         RLLT0G00            1000         TP  .
LT0H         Uskladnění/přeskladnění manipul.jed. RLLT0E00            1000         TP  .
LT0I         Vyskladnění manipulačních jednotek  RLLT0F00            1000         TP  .
LT0J         Uskladnění manip.jednotky      SAPML03T            0173         TP  .
LT0R         Manuál.požadavek doplnění      RLLT0R00            1000         TP  .
LT0S         Založení SPř nezáv.na dodávce    SAPML03T            0220         TP  .
LT10         Založení skl.příkazu ze sez.zásob  RLS10034            1000         TP  .
LT11         Potvrzení položky skladového příkazu SAPML03T            0121         TP  .
LT12         Potvrzení sklad.příkazu       SAPML03T            0111         TP  .
LT13         Potvrzení SPř pro skl.jednotku    SAPML03T            0176         TP  .
LT14         Potvrzení předb.naplán.položky SPř  SAPML03T            0121         TP  .
LT15         Storno sklad.příkazu         SAPML03T            0118         TP  .
LT16         Storno SPř ke skl.jednotce      SAPML03T            0119         TP  .
LT17         Jednotlivé pořízení skutečných dat  SAPML03T            0192         T  .
LT1A         Změn sklad.příkazu          SAPML03T            0126         TP  .
LT1B         Potvrzení položky SPř - odběr    SAPML03T            0121         T  .
LT1C         Potvrzení položky SPř - přeprava   SAPML03T            0121         T  .
LT1D         Potvrzení skl.příkazu - odběr    SAPML03T            0111         T  .
LT1E         Potvrzení skl.příkazu - přeprava   SAPML03T            0111         T  .
LT1F         Potvrzení SPř k odběru SJ      SAPML03T            0176         T  .
LT1G         Potvrzení SPř k přepravě SJ     SAPML03T            0176         T  .
LT21         Zobr.skladového příkazu       SAPML03T            0121         TP  .
LT22         Zobrazení sklad.příkazu/typu skladu RLLT2200            1000         TP  .
LT23         Zobrazení sklad.příkazů dle čísla  RLLT2300            1000         TP  .
LT24         Zobrazení skladového přík./materiálu RLLT2400            1000         TP  .
LT25         Zobrazení sklad.přík./skupina    RLLT2500            1000         TP  .
LT25A        Zobrazení sklad.přík./skupina    RLLT2501            1000         TP  .
LT25N        Potvrzení skl.příkazu/skupiny    RLLT2502            1000         TP  .
LT26         Skladové příkazy ke skl.místu    RLLT2600            0000         TP  .
LT27         Skladový příkaz ke skl.jednotce   RLLT2700            0000         TP  .
LT28         Zobrazení sklad.přík./reference   RLLT2800            1000         TP  .
LT31         Manuální tisk SPř          SAPML03T            0125         TP  .
LT32         Tisk sklad.příkazu ke SJ       SAPML03T            0179         TP  .
LT343XYZ       Kopírov.defin.pravidel sklad.místa  TRM_COPY_T343_T343XYZ     1000         T  .
LT41         Přípr.skl.potř.pro sběrný běh    SAPML05S            0101         TP  .
LT42         Založ.skl.přík.v sběr.běhu      SAPML05S            0110         TP  .
LT43         Vytváření sérií pro dodávky     SAPML05S            0171         TP  .
LT44         Uvolnění sběr.běhu          SAPML05S            0110         TP  .
LT45         Vyhodnocení referenč.čísel      RLSAMM10            0000         TP  .
LT63         Řízení: Jednotlivé pořízení skut.dat RLLT6300            1000         T  .
LT64         Jednotlivé pořízení skutečných dat  RLLT6400            1000         T  .
LT72         Určení dvoustupňovosti        SAPLL2PIK           0101         TP  .
LT73         Zobrazení dvoustupňovosti      SAPLL2PIK           0101         TP  .
LTRA         Výstražný monitor TRM        RTRMALERT           1000         T  .
LTRCC        Kontrola konzistence customiz.TRM  RTRM_CONSISTENCY_CHECK     1000         T  .
LTRL         TRM: Reporty protokolu        RTRMMONITOR_LOG        1000         T  .
LTRMS        Monitor TRM             RTRMMONITOR          1000         T  .
LU01         Založ.příkazu k přeúčtování     SAPML02B            0301         TP  .
LU02         Změna příkazu k přeúčtování     SAPML02B            0300         TP  .
LU03         Zobr.příkazu k přeúčtování      SAPML02B            0300         TP  .
LU04         Výběr příkazů k přeúčtování     SAPML02B            0310         TP  .
LVASA        Výstražný monitor LDV        RLVALERT            1000         T  .
LVASEXIT       Odstranění zásoby z pracoviště    SAPLLXVAS_WCNTR        0600         T  .
LVASM        Monitor LDV             RLVMONITOR           1000         T  .
LVASNR        Údržba čís.intervalu: LXVAS_VOID   SAPMSNUM            0100         T  .
LVAST01       Založení předlohy LDV        SAPLLXVAS_TMPLT        0100         T  .
LVAST02       Změna předlohy LDV          SAPLLXVAS_TMPLT        0110         T  .
LVAST03       Zobrazení předlohy LDV        SAPLLXVAS_TMPLT        0110         T  .
LVASWC02       LXVAS: Operace pracoviště - aktualiz RLXVAS_WCO           1000         T  .
LVASWC03       LXVAS: Operace pracoviště - zobraz. RLXVAS_WCO           1000         T  .
LVASWOR       Založení zakázky LDV bez ref.dokladu RLXVAS_VAS_WO_REF       1000         T  .
LX01         Seznam prázd.míst          RLS10010            1000         TP  .
LX02         Seznam zásob             RLS10020            1000         TP  .
LX03         Stav na skladě            RLS10030            1000         TP  .
LX04         Vytížení kapacity          RLS10040            1000         TP  .
LX05         Blok.míst sekt.skladu dle čas.úseku RLS10050            1000         TP  .
LX06         Seznam požární ochrany        RLS10060            1000         TP  .
LX07         Kontrola skladování         RLS10070            1000         TP  .
LX08         Seznam havárií            RLS10080            1000         TP  .
LX09         Celk.přehled skladových potřeb    RLB10010            1000         TP  .
LX10         Pohyby podle typu skladu       RLT10010            1000         TP  .
LX11         Přehled dokladů           RLT10020            1000         TP  .
LX12         Přehled dokladů, formát na šířku   RLT10030            1000         TP  .
LX13         Analýza rozdílů           RLT10040            1000         TP  .
LX14         Analýza obrátkovosti         RLT10050            1000         TP  .
LX15         Výběr míst pro inv. k rozhod.dni   RLINV010            1000         TP  .
LX16         Výběr míst pro perman.namát.invent. RLINV015            1000         TP  .
LX17         Seznam inventur.rozdílů       RLINV020            1000         TP  .
LX18         Statistika inventur.rozdílů     RLINV030            1000         TP  .
LX19         Převzetí zásob DávVstup       RLBEST00            1000         TP  .
LX20         Generování skl.míst na rozhraní   RLVST333            1000         TP  .
LX21         Souhr.sezn.mater.k odběru      RLKOMM40            1000         TP  .
LX22         Zpracování inventury z přehledu   RLI30010            1000         TP  .
LX23         Porovnání zásob IM - WM       RLABGL00            0000         TP  .
LX24         Zobrazení čísel látky        RLS10240            0000         TP  .
LX25         Stav inventury            RLINV040            1000         TP  .
LX26         Inventura ve WM via Cycle Counting  RLINV050            0000         TP  .
LX27         Stav skl.zásob dle DMT        RLS30010            0000         TP  .
LX28         Relevant.pol.SPř pro exter.systém  RLSUB000            0000         TP  .
LX29         Sledování fix.míst          RLS10090            0000         TP  .
LX30         Přehled zpráv WM - exter.systém   RLSUB010            1000         T  .
LX31         Analýza tabulek řízení tisku     RLVSDR20            0000         T  .
LX32         Archivované skladové příkazy     RLRT0001            0000         T  .
LX33         Archivované skladové potřeby     RLRB0001            0000         T  .
LX34         Archivované příkazy k přeúčtování  RLRU0001            0000         T  .
LX35         Archivované inventarizační doklady  RLRI0001            0000         T  .
LX36         Archivovaná historie inventury    RLRH0001            0000         T  .
LX37         Propojené objekty          RLSUB020            1000         T  .
LX38         Kontr.report - customizing -strat.K RLOLML02            1000         T  .
LX39         Vyhodnocení ref.čís.pro 2-úr.PMO   RL2STK00            1000         T  .
LX40         Situace mat.: Výr.sklad.místo    RLWMPPC1            1000         TP  .
LX41         Stav na skladě: Rozhraní WM/PP    RLWMPPC3            1000         TP  .
LX42         Vyhodnocení zakázky PP z view WM   RLWMPPC4            1000         TP  .
LX43         Kontrola konzistence řídicích cyklů RLWMPPC5            1000         T  .
LX44         Přírůstky a úbytky na skladě     RLL10010            1000         TP  .
LX45         Ověřovací pole na skl.místě     RLVERIFY            1000         TP  .
LX46         Přenos dat o výkonu WM do HR     RLT1HR00            1000         T  .
LX47         Analýza aktualizace zpožděn.dodávek RLLX4700            1000         T  .
LXDCA        Výstražný monitor pro cross-docking RCDALERT            1000         T  .
LXDCK        Monitor pro cross-docking      RXDMONITOR           1000         T  .
LXE_MASTER      Prostředí překladu          SLXE_MASTER          1000         T  .
LYCHP        Transakce při příjezdu/odjezdu    RLYREGISTER          1000         T  .
LYLDP        Transakce při nakl./vykládce     RLYREGISTER          1000         T  .
LYRDA        Výstražný monitor park.prostoru   RLYALERT            1000         T  .
LYRDM        Monitor park.prostoru        RLYMONITOR           1000         T  .
LYSCH        Pruh.diagram pro rozvrh.park.prost. RLXYRD_SCHDL_CHART       1000         T  .
LYVHC        Invent.park.prostoru         RLYREGISTER          1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners