WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 103,436 (today: 272)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu        Číslo dynpra     Typ .

O020         Místo paměti pro dávk.vstup (třídy) RDDSRCG0           1000         T  .
O021         Převzetí dat tříd          RCCLBI01           1000         T  .
O023         Zobrazení dat.soub.pro údržbu tříd  RCCLBISH           1000         T  .
O024         Převzetí dat třídy: Direct input   RCCLDI01           1000         T  .
O035         Národní verze expedičního systému  SAPMCICO           0010         T  .
O037         HR-CUSTOMIZING param.uživatele    RPUCNT10           1000         T  .
O052         Definování klienta          RSIMG006           0000         T  .
O053         Customizing-správa požadavků     RSIMG053           0000         T  .
O06C         Definice Manufacturing Cockpit    SAPL0C58           0101         T  .
O07C         Zastaralá transakce         SSFPSEMAINT          0001         T  .
O20C         KoordProc: Kopír.nastav.mezi závody RCIIC002           0000         TP  .
O21C         PP-PI: Přehled použití atributů   RCOCB001           1000         TP  .
O22C         Kopírování hlášení SAP (standard)  RCIIC001           1000         T  .
O22C_VHUMI      Převzetí dr.hláš.ident./bilance mat. VHUMI_RCIIC001        1000         T  .
O23C         Kopírování klienta-atributy PP-PI  RCIIC003           1000         T  .
O23C_VHUMI      Kopírování atributů identif.mater.  VHUMI_RCIIC003        1000         T  .
O24C         Kopírování hlášení SAP (genericky)  RCIIC005           0000         T  .
O25C         Založení znaku s atributy PP-PI   SAPLCTMV           0101         T  .
O25X         Založení znaku s atributy PP-PI   SAPMCTAV           0100         T  .
O26C         Změna atributu s atributy PP-PI   SAPLCTMV           0101         T  .
O26X         Změna atributu s atributy PP-PI   SAPMCTAV           0100         T  .
O27C         Zobrazení atributu s atributy PP-PI SAPLCTMV           0101         T  .
O27X         Zobrazení atributu s atributy PP-PI SAPMCTAV           0100         T  .
O285         Plánovací receptura/data QM     ROOP0010           1000         T  .
O28C         Kopírování hlášení SAP (centrálně)  RCIIC006           0000         T  .
O29C         Kopírování hlášení SAP (decentr.)  RCIIC007           1000         T  .
O2CL         Profil uživatelských nastavení    SAPLCLPR           0098         T  .
O300         IS-Oil: Informační systém - správa  ROI0SARP           1000         TP  .
O301         Tab.: Buffer dovolen + nepovin.index ROI0TABLE_BUFFER       1000         TP  .
O302         Kontrola konzistence obj.č.intervalu ROI0SNRO_CHK         1000         TP  .
O303         Kontrola závisl.instal.komponent   ROI0_INSTALL_CHECK      1000         TP  .
O3A1         Založení dohody o výměně       SAPMOIA1           0100         TP  .
O3A2         Údržba dohody o výměně        SAPMOIA1           0102         TP  .
O3A3         Zobrazení dohody o výměně      SAPMOIA1           0102         TP  .
O3A4         Založení zápočtového dokladu     ROIANI00           0000         TP  .
O3A5         Údržba zápočtového dokladu      ROIANI00           0000         TP  .
O3A6         Zobrazení zápočtového dokladu    ROIANI00           1000         TP  .
O3A7         Pohyby materiálu - výměny      ROIAMMAT           1000         TP  .
O3A8         Reset hlavičky dokladu zápočtu    ROIANI00           1000         TP  .
O3A9         Výpis zápočtu            SAPMOIAN           0100         TP  .
O3AB         Přehled výměn            ROIAABSTRACT1         1000         TP  .
O3AC         Zrušení operace LVZ v rámci Enjoy  SAPMOIAU           2200         TP  .
O3AD         Zobrazení operace LVZ v Enjoy    SAPMOIAU           2100         TP  .
O3AI         Založení operace LVZ pro Enjoy    SAPMOIAU           2000         TP  .
O3AL         Provedení reportu pro trans.výměny  ROIAMMA3           0000         TP  .
O3AQ         Výběr seznamů pro plány množství   ROIACM10           1000         TP  .
O3AR         Partner PM: Nároky/závazky      ROIACM30           1000         TP  .
O3AU         Založení operace LVZ         SAPMOIAU           0100         TP  .
O3AX         Operace výměny            MENUO3AX           1000         B  .
O3AY         Kmenová data výměny         MENUO3AY           1000         B  .
O3B0         Výmaz zápočtového dokladu      SAPMOIAD           0111         TP  .
O3B1         Výpis výměny:Založení tisk.požadavku SAPMOIAD           0100         TP  .
O3B2         Výpis výměny: Údržba tisk.požadavku SAPMOIAD           0101         TP  .
O3B3         Výpis výměny: Zobrazení tisk.požad. SAPMOIAD           0101         TP  .
O3B4         Výmaz tiskového požad.pro výpis VÝM. SAPMOIAD           0101         TP  .
O3B7         Založení zápočtového dokladu     SAPMOIAD           0110         TP  .
O3B8         Změna dokladu o zápočtu       SAPMOIAD           0111         TP  .
O3B9         Zobrazení zápočtového dokladu    SAPMOIAD           0111         TP  .
O3BU         Zobrazení transakce LVZ       SAPMOIAU           0500         TP  .
O3C1         Založení navrh.hodnoty pro přepoč.  SAPMOIB2           0100         TP  .
O3C2         Změna navrhov.hodnoty pro přepočet  SAPMOIB2           0110         TP  .
O3D0         Výsledky kontroly API        ROIB1M01           1000         TP  .
O3D1         Test inst., rutiny přepočtu API   ROIB1M02           1000         TP  .
O3D2         RPM: Test prog.serveru RFC/ext.vyvol ROIB_QCI_CALL_TEST      1000         TP  .
O3DEFAULTS      Nová standardní transakce      SAPMOIB_DEF          1001         TP  .
O3G5         Report příjemce materiálu/zadav.zak. ROICAN01           0000         TP  .
O3G6         Report příjemce materiálu/zadav.zak. ROICAN02           0000         TP  .
O3GV         Kmenový záznam nakládky       MENUO3GV           1000         B  .
O3I0         Ceník pro zákazníky         ROICA000           1000         TP  .
O3I3         Kontrola kontroly tabulky kotace   ROICAN03           1000         TP  .
O3I7         Založení vzorce v knihovně      SAPMOICF           1400         TP  .
O3I8         Změna vzorce v knihovně       SAPMOICF           1400         TP  .
O3I9         Zobrazení vzorce v knihovně     SAPMOICF           1400         TP  .
O3JDCM        Správa změn dokumentů        SAPMOICSDPDCM         1000         TP  .
O3O_C101       Založení kontejneru         SAPLOIO_C1          0100         TP  .
O3O_C102       Změna kontejneru           SAPLOIO_C1          0100         TP  .
O3O_C103       Zobrazení kontejneru         SAPLOIO_C1          0100         TP  .
O3O_C104       Zobraz.změn.dokladů - kontejner   ROIO_C1_CHANGE_DOCUMENTS   1000         TP  .
O3O_C107       Výmaz kontejneru           SAPLOIO_C1          0100         TP  .
O3O_CT03       Zobrazení přepravního kontejneru   SAPLOIO_CT          0100         TP  .
O3O_CT05       Seznam kontejnerů          ROIO_CONTAINER_LIST      1000         TP  .
O3O_CT06       Zobrazení historie kontejneru    ROIO_CONTAINER_HISTORY    1000         TP  .
O3O_CT07       Zobrazení přeprav pro kontejner   ROIO_CONTAINER_SHIPMENTS   1000         TP  .
O3O_CTL02      Údržba stanoviště kontejneru     SAPLOIO_CL          0010         TP  .
O3O_CTL03      Zobrazení stanoviště kontejneru   SAPLOIO_CL          0010         TP  .
O3O_GRCD       Příj.mat.: Cross-docking       ROIO_GR_CROSS_DOCKING     1000         TP  .
O3O_GRLG       Zobrazení protokolu zpráv PM     ROIO_GR_LOG          1000         TP  .
O3O_GRSD       Příjem materiálu dodatečné dodávky  SAPLOIO_GR          0500         TP  .
O3O_HD01       Zakázka na údržbu podle stat.uchov. ROIO_HD_PM_ORDERS       1000         TP  .
O3O_HD02       Komponenty PM podle stat.uchování  ROIO_HD_PM_COMPONENTS     1000         TP  .
O3O_HD03       Požadavky dle statusu uchování    ROIO_HD_REQUISITIONS     1000         TP  .
O3O_IMG       IMG logistika offshore        ROIO_IMG           1000         TP  .
O3O_MT01       Sledování mater.- zakázka na údržbu ROIO_TRACK_PM_ORDERS     1000         TP  .
O3O_MT02       Sledování materiálu - POBJ      ROIO_TRACK_PURCHASE_REQNS   1000         TP  .
O3O_MT03       Sledování mater.- objednávka přeskl. ROIO_TRACK_TRANSPORT_REQNS  1000         TP  .
O3O_MT04       Sledování materiálu - příjem mater. ROIO_TRACK_GOODS_RECEIPTS   1000         TP  .
O3O_MT05       Sledování materiálu - vrác.dodávky  ROIO_TRACK_RETURNS      1000         TP  .
O3O_PACK01      Přiřazení kontejneru oblastem nakl. ROIO_SP_PACKING        1010         TP  .
O3O_PACK02      Přiřazení kontejnerů k přepravám   ROIO_SP_PACKING        1020         TP  .
O3O_PACK03      Balení dodávek v oblasti nakládky  ROIO_SP_PACKING        1030         TP  .
O3O_PACK04      Balení dodávek v přepravách     ROIO_SP_PACKING        1040         TP  .
O3O_PACK05      Kontej.obl.nakl.přesunout do přepr. ROIO_SP_PACKING        1050         TP  .
O3O_PACK06      Přesun kontejnerů mezi oblast.nakl. ROIO_SP_PACKING        1060         TP  .
O3O_PACK07      Přesun kontejnerů mezi přepravami  ROIO_SP_PACKING        1070         TP  .
O3O_RT01       Založení dokladu vrácené dodávky   SAPLOIO_RT          0100         TP  .
O3O_RT02       Změna dokladu vrácené dodávky    SAPLOIO_RT          0110         TP  .
O3O_RT03       Zobrazení dokladu vrácené dodávky  SAPLOIO_RT          0110         TP  .
O3O_RT04       Zobrazení změn pro dokl.vrác.dodávky ROIO_RT_CHANGE_DOCUMENTS   1000         TP  .
O3O_RT05       Zás.práce - vrácené dodávky     ROIO_RT_WORKLIST       1000         TP  .
O3O_SC01       Konverze požadavků na přepravu    SAPFOIO_CONVERT_TR_REQ    1000         TP  .
O3O_SC02       Konverze požadavků na přepravu    SAPFOIO_CONVERT_TR_REQ    1000         TP  .
O3O_SC03       Protokol konverze,zobr.pož.na přepr. ROIO_LOG_CNVTRQ        1000         TP  .
O3O_SC04       Identifikace izolované zásoby    ROIO_STOCK_LIST        1000         TP  .
O3O_SR10       Přehled přepravy           ROIO_SH_SUMMARY        1000         TP  .
O3O_SR11       Seznam přepravních kontejnerů    ROIO_SR_CNTNR_LIST      1000         TP  .
O3O_SR12       Dr.přepravního kontejneru, souhrn  ROIO_SR_CNTNR_TYPE      1000         TP  .
O3O_SR13       Detailní report přepravy       ROIO_SR_SHPMT_DETAIL     1000         TP  .
O3O_SR14       Zpráva o přepravě          ROIO_SR_SHPMT_OUTPUT     1000         TP  .
O3O_SR20       Seznam zásob šarží          ROIO_SR_BATCH_STOCK      1000         TP  .
O3O_SR21       Pohyby materiálu dle šarže      ROIO_SR_BATCH_MOVEMENTS    1000         TP  .
O3QCITEST      Test rozhraní pro přepočet množství SAPLOIB_QCI_TEST       0100         TP  .
O3RA1        Zobrazení aplikačního protokolu   ROIRA_DISPLAY_APPLICATION_LOG 1000         TP  .
O3RA2        Výmaz aplikačního protokolu     ROIRA_DELETE_APPL_LOG     1000         TP  .
O3RAPRC1       Založení výstupu: Výst.doklad SSR  SAPMV13B           0100         TP  .
O3RAPRC2       Změna výstupu: Výst.doklad SSR    SAPMV13B           0100         TP  .
O3RAPRC3       Zobrazení výstupu: Výst.doklad SSR  SAPMV13B           0100         TP  .
O3RA_EXECUTE_PROCESS SSR - Provedení procesu       ROIRA_PROCESS_EXECUTION    1000         TP  .
O3RB12        Vedoucí stanoviště/oblasti - změna  SAPMOIRB_01          0050         TP  .
O3RB13        Vedoucí stanoviště/oblasti - zobraz. SAPMOIRB_01          0050         TP  .
O3RB16        Zobrazení adresy uživatele      ROIRB_SHOW_USER_ADDRESS    1000         TP  .
O3RCF000       Zpracování pohonných hmot      MENUO3RCF000         1000         B  .
O3RCPR00       SSR-stan.ceny: Údržba hodnot sloupce SAPMOIRC_01          0100         TP  .
O3RCPR03       SSR-stan.ceny: Archiv prot.skupiny  ROIRC_PRICE_GROUP_ARCHIVE   0000         TP  .
O3RC_CLUSTER_DIFF  SSR-stan.ceny: Cen.skup., údržba   SAPMOIRC_PRDIF        0200         TP  .
O3RC_COMP_DIFF    SSR stan.ceny:Údržba rozdílů konkur. SAPMOIRC_PRDIF        0300         TP  .
O3RC_END_DAY_PROCESS SSR - provedení finálního procesu  ROIRC_END_DAY_PROCESS     1000         TP  .
O3RC_GROUP_DIFF   SSR-stan.ceny: Dif.skup., údržba   SAPMOIRC_PRDIF        0100         TP  .
O3RC_LIST_DIFF    SSR stanovení ceny: Seznam rozdílů  ROIRC_LIST_PRDIF       1000         TP  .
O3RECH3       Zobrazení zúčtování/přenosu     ROIRE_CH_PROCESSING_DISPLAY  1000         TP  .
O3RECH5       Denní report pro zpracování pl.karty ROIRE_CH_DAILY_REPORT     1000         TP  .
O3RECON2       Odsouhlasení platební karty, storno ROIRE_RECON_REVERSE      1000         TP  .
O3RECON3       Zobrazení odsouhlasení plat.karet  ROIRE_RECON_DISPLAY      1000         TP  .
O3REDTF00      Provedení reportu DST        ROIREDTF           1000         TP  .
O3REDTF01      Založení detail.souboru transakcí  SAPMOIREDTF          0100         TP  .
O3REDTF02      Změna detail.souboru transakcí    SAPMOIREDTF          0100         TP  .
O3REDTF03      Zobrazení detail. souboru transakcí SAPMOIREDTF          0100         TP  .
O3RE_RECON      Odsouhlasení platební karty     ROIRE_RECON          1000         TP  .
O3RH01        Transakce pro sledování ceny konkur. SAPMOIRH_21          0200         TP  .
O3RH31        Zobrazení kmen.dat stanoviště    SAPMOIRH_31          0100         TP  .
O3RH41        SSR-IAC: Stavy měřidla        SAPMOIRH_41          0100         TP  .
O3RH51        SSR/IAC: Stavy hladiny        SAPMOIRH_51          0100         TP  .
O3RH_WSGM      SSR/STWB: Navigační menu IAC     SAPLOIRH_WOSMO        0100         TP  .
O400         Správa stanoviště (IS-Oil/MRN)    MENUO400           1000         B  .
O401         Založení kmen.zázn.stanoviště    SAPMOIFA           0101         TP  .
O402         Změna kmen.zázn.stanoviště      SAPMOIFA           0105         TP  .
O403         Zobrazení kmen.zázn.stanoviště    SAPMOIFA           0105         TP  .
O404         Zobrazení změn stanoviště      SAPMOIFD           0101         TP  .
O405         Seznam kontraktů           SAPMV75A           0140         TP  .
O407         Změna stanoviště           SAPMOIFA           0050         TP  .
O408         Uzavření stanoviště         SAPMOIFA           0080         TP  .
O41LB        Stanoviště-přehled zůstatků     SAPLOIJ_LB_GUI        1000         TP  .
O460         SOIS: Analýza stanoviště - Výběr   ROIF4100           0000         TP  .
O461         SOIS: Stanov./Příj.zakázky - výběr  ROIF4100           1000         TP  .
O462         SOIS: Stanoviště/Vrác.dod. - Výběr  ROIF4100           1000         TP  .
O463         SOIS: Stanoviště/Obrat - Výběr    ROIF4100           1000         TP  .
O464         SOIS: Stanoviště/Dobropisy - Výběr  ROIF4100           1000         TP  .
O4AC         TD: Přiřazení index -" skupina komor SAPMOIGA           2003         TP  .
O4AD         TD: Zobrazení indexu skupiny komor  SAPMOIGA           2013         TP  .
O4AP         TD: Přiřazení index -" skup.produktů SAPMOIGA           2002         TP  .
O4AQ         TD: Zobrazení znaku skupiny produktů SAPMOIGA           2012         TP  .
O4AX         Zobrazení archivovaných přeprav   ROIGASHV           1000         TP  .
O4B1         Spuštění - zásoba práce přepravy   ROIGTRSL           1000         TP  .
O4B4         Historie změny přepravy       ROIGCHGD           1000         TP  .
O4B5         Změna vozidla            ROIGDISPCH          1000         TP  .
O4B7         Report pro definování dávkového běhu RV56BTCH           1000         TP  .
O4B8         TD-hrom.zpracování: Zobraz.protokolu ROIGLOGD           1000         TP  .
O4BC         TD: Přiřazení index -" skup.zákaz.  SAPMOIGA           2001         TP  .
O4BD         TD: Zobrazení znaku skup.zákazníků  SAPMOIGA           2011         TP  .
O4BER        Údržba čís.intervalu: OIJ_BER    SAPMSNUM           0100         T  .
O4BV         TD. Přiřazení index -" skup.vozidel SAPMOIGA           2000         TP  .
O4BW         TD: Zobrazení znaku skupiny vozidel SAPMOIGA           2010         TP  .
O4C1         TD - založení přepravní jednotky   SAPMOIGC           0100         TP  .
O4C2         TD - změna přepravní jednotky    SAPMOIGC           0100         TP  .
O4C3         TD - zobrazení přepravních jednotek SAPMOIGC           0100         TP  .
O4C4         TD - výmaz přepravní jednotky    SAPMOIGC           0100         TP  .
O4C6         Rozdělení přepravních jednotek    ROIGTID1           1000         TP  .
O4D1         TD: Založení dat řidiče       SAPMOIGD           0100         TP  .
O4D2         TD: Změna dat řidiče         SAPMOIGD           0100         TP  .
O4D3         TD: Zobrazení dat řidiče       SAPMOIGD           0100         TP  .
O4D4         TD: Výmaz dat řidiče         SAPMOIGD           0100         TP  .
O4D6         Rozdělení řidičů           ROIGDID1           1000         TP  .
O4F1         TD - založení přepravy        SAPMOIGS           1000         TP  .
O4F2         TD - změna přepravy         SAPMOIGS           1000         TP  .
O4F3         TD - zobrazení přepravy       SAPMOIGS           1000         TP  .
O4F4         TD - výmaz přepravy         SAPMOIGS           1000         TP  .
O4F6         Rozdělení přeprav          ROIGSID1           1000         TP  .
O4G1         Potvrzení nakládky          SAPMOIGS           2000         TP  .
O4G2         Zobrazení potvrzení nakládky     SAPMOIGS           2000         TP  .
O4H1         Potvrzení dodávky          SAPMOIGS           3000         TP  .
O4H2         Zobrazení potvrzení dodávky     SAPMOIGS           3000         TP  .
O4H5         Storno materiál.dokladu v přepravě  ROIGSM02           1000         TP  .
O4I1         Údržba textů             SAPMOIGS           4000         TP  .
O4J3         Vyhodnocení - oddělená přeskladnění ROIHPLTR           0000         TP  .
O4K1         Založení kmenových dat licence    SAPMOIHL           0100         TP  .
O4K2         Změna kmenových dat licence     SAPMOIHL           0100         TP  .
O4K3         Zobrazení kmenových dat licence   SAPMOIHL           0100         TP  .
O4K4         Vyhodnocení množstevních licencí   ROIHLCTR           0000         TP  .
O4K6         Hrom.změna ext.sazeb spotřební daně ROIHRM00           0000         TP  .
O4K9         Změnové doklady pom. SD       SAPMOIHL           0300         TP  .
O4KB         Kontr.report: Přecenění aktivní 1/2 ROIHEW10           1000         TP  .
O4KC         Kontr.report - přeceň.aktiv. 2/2   ROIHEW11           1000         TP  .
O4KD         Záznam ocenění spotřební daně 1/3  ROIHEW20           1000         TP  .
O4KE         Záznam ocenění spotřební daně 2/3  ROIHEW21           1000         TP  .
O4KF         Hodnoty zásob spotřební daně 1/3   ROIHEW30           1000         TP  .
O4KG         Hodnoty zásob spotřební daně 2/3   ROIHEW31           1000         TP  .
O4KH         Hodnoty zásob spotřební daně 3/3   ROIHEW32           1000         TP  .
O4KI         Záznam ocenění spotřební daně 3/3  ROIHEW22           1000         TP  .
O4KT         Daňové přecenění           SAPMOIH_TR_O4KT        0100         TP  .
O4K_LICENSE     Kmenová data licence         SAPMOIHL2           1000         TP  .
O4L1         TD/F množ.pol.dokl. - založ./změna  SAPMOIGS           1000         TP  .
O4L3         TD/F množst.pol.dokladu - zobrazení SAPMOIGS           1000         TP  .
O4L4         TD/F údrž.chyběj.polí p.kalk.př.nák. SAPMOIGS           1000         TP  .
O4LB_OI       Výpočet počáteční zásoby SSÜ     ROIJLB_OPENINV        1000         TP  .
O4M1         TD: Založení měřidel vozidla     SAPMOIGM           0100         TP  .
O4M2         TD: Změna dat měřidel vozidla    SAPMOIGM           0100         TP  .
O4M3         TD: Zobrazení dat měřidel vozidla  SAPMOIGM           0100         TP  .
O4M4         TD: Výmaz měřidel vozidla      SAPMOIGM           0100         TP  .
O4M5         Vyrovnání měřidel na vozidle     ROIGMM00           0000         TP  .
O4M6         Rozdělení měřidel komor nádrže    ROIGMID2           1000         TP  .
O4N0         Doplnění hr.produktu (IS-Oil BDRP)  MENUO4N0           1000         B  .
O4N2         Údržba všeobecných dat měřidla    SAPMOIID           0100         TP  .
O4N3         Zobrazení všeob.dat měřidla     SAPMOIID           0100         TP  .
O4N8         Údržba parametrů řízení provozu   SAPLOIIP           0070         TP  .
O4N9         Údržba druhů skladového objektu   SAPMOIIA           0110         TP  .
O4NA         Přiřazení skladových objektů     SAPMOIIA           0100         TP  .
O4NC         Založení plán.dokladu        ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4NCN        Založení plán.dokladu        ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4ND         Zobrazení přiřazených skl.objektů  SAPMOIIA           0100         TP  .
O4NI         Zadání dat o zásobách zákazníka   SAPMOIII           0100         TP  .
O4NJ         Přehled zásob zákazníka       ROIIRPLT           0000         TP  .
O4NM         Údržba plánovacích dokladů      ROIJ_NOM_GUI         0000         TP  .
O4NR         IS-Oil/TSW: Obnovení plán.dokladu  ROIJNREC           1000         TP  .
O4NS         Zobrazení plán.dokladu        ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4NSN        Zobrazení plán.dokladu        ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4NV         Změna plán.dokladu          ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4NVN        Změna plán.dokladu          ROIJ_NOM_GUI         1000         TP  .
O4N_DIP_OC      Test.počítač pro poč./konc.stav.hl. SAPLOIIC_DIP         2000         TP  .
O4O1         Založ.výst.: Plán.přepr.hrom.produk. SAPMV13B           0100         TP  .
O4O2         Změna výst.: Plán.přepr.hrom.produk. SAPMV13B           0100         TP  .
O4O3         Zobraz.výst.: Plán.přepr.hrom.prod. SAPMV13B           0100         TP  .
O4O4         Zal.výst.: Přepr.hrom.prod. - nakl. SAPMV13B           0100         TP  .
O4O5         Změna výst.: Přepr.hr.prod. - nakl. SAPMV13B           0100         TP  .
O4O6         Zobr.výst.: Přepr.hr.prod. - nakl.  SAPMV13B           0100         TP  .
O4O7         Založ.výst.: Potv.dod.hrom.produktu SAPMV13B           0100         TP  .
O4O8         Změna výst.: Potvr.dod.hr.produktu  SAPMV13B           0100         TP  .
O4O9         Zobr.výst.: Potvr.dod.hr.produktu  SAPMV13B           0100         TP  .
O4OA         Změna nalez.zpráv: Plánování přepr. ROIGSPRS           0000         TP  .
O4OB         Změna nalez.zpráv: Plán.přepr.(det.) ROIGSPRP           0000         TP  .
O4OC         Změna nalezení zprávy: Nakládka   ROIGSPRL           0000         TP  .
O4OD         Změna nalez.zprávy: Potvrz.dodávky  ROIGSPRC           0000         TP  .
O4OE         TD: Výstup dodávek          ROIGSPRD           1000         TP  .
O4P0         Rozhraní SSÚN            MENUO4P0           1000         B  .
O4P1         Založení kmenových dat IDN      SAPMOIKM           0100         TP  .
O4P2         Změna kmenových dat IDN       SAPMOIKM           0110         TP  .
O4P3         Zobrazení kmenových dat IDN     SAPMOIKM           0110         TP  .
O4P4         Výmaz ID nakládky          SAPMOIKM           0110         TP  .
O4P5         Zobrazení uvolněných IDN       SAPMOIKM           0120         TP  .
O4P7         Uvolnění čísel ID nakládky      SAPMOIKN           0200         TP  .
O4P8         Reset čísel ID nakládky       SAPMOIKN           0300         TP  .
O4P9         Rozhraní systému plánování přepravy MENUO4P9           1000         B  .
O4PDCC        Změna dat potvrzení dodávky     ROIKDC_CHANGE         1000         TP  .
O4PDCL        Seznam historie procesu potvrz.dodáv ROIKDC_LIST          1000         TP  .
O4PDCR        Výmaz záznamů statusu potvrz.dodávky ROIKDC_REORG         1000         TP  .
O4PDCT        Rozhraní potvrzení dodávky      SAPMOIKDCT          0150         TP  .
O4PH         Zobrazení informací o nakládce    ROIKHIG1           0000         TP  .
O4PI         Zobrazení detailních dat IDN     ROIKLLD1           0000         TP  .
O4PJ         Zobrazení IDN k prodejnímu dokladu  ROIKLIH2           0000         TP  .
O4PK         Data nakládky, vyzvednutí      SAPMOIKU           0200         TP  .
O4PL         Předání názvu místa - TPS      ROIKLMTP           1000         TP  .
O4PM         Vyvolání logiky průběhu, řízení   ROIKFCL1           1000         TP  .
O4PMN        Historická data TPI         ROIKFCL2           1000         TP  .
O4PN         Vynechání přepravy - vstup.zprac.  ROIKCIDS           1000         TP  .
O4PO         Změna zakázky a závodu        ROIKOCHG           1000         TP  .
O4PP         Plánování přepravy          SAPMOIKP           0010         TP  .
O4PQ         Rozdělení zakázek          ROIKPRTP           1000         TP  .
O4PR         Výběr bez druhu IDN         SAPMOIKU           0400         TP  .
O4PS         Data nakládky, přeprava       SAPMOIKU           0300         TP  .
O4PTPIR       Výmaz záznamů statusu RPP      ROIKDELHIS          1000         TP  .
O4PV         Přiřazení řidiče/vozidla       SAPMOIKP           0500         TP  .
O4PX         Workbench pro plánování přepravy   MENUO4PX           1000         B  .
O4PZ         Zobrazení/výmaz záznamů protokolu  ROIKSSLV           1000         TP  .
O4R1         TD: Založení stacionárního měřidla  SAPMOIGR           0100         TP  .
O4R2         TD: Změna stacionárního měřidla   SAPMOIGR           0100         TP  .
O4R3         TD: Zobrazení stacionárního měřidla SAPMOIGR           0100         TP  .
O4R4         TD: Výmaz stacionárního měřidla   SAPMOIGR           0100         TP  .
O4R5         Vyrovnání stacionárních měřidel   ROIGRM00           0000         TP  .
O4R6         Rozdělení stacionárních měřidel   ROIGMID1           1000         TP  .
O4RP1        Založení profilu uvolnění      SAPLOIJ_SCHED_MD       0010         TP  .
O4RP2        Změna profilu uvolnění        SAPLOIJ_SCHED_MD       0010         TP  .
O4RP3        Zobrazení profilu uvolnění      SAPLOIJ_SCHED_MD       0010         TP  .
O4S0         Přeprava a distribuce (TD)      MENUO4S0           1000         B  .
O4S1         TD: Kmenová data           MENUO4S1           1000         B  .
O4T0         IS-Oil/TSW              MENUO4T0           1000         B  .
O4T3WP        Trojcestný pegging          SAPLOIJ_3WP_GUI        0100         TP  .
O4T3WPD       Trojcestný pegging (zobrazení)    SAPLOIJ_3WP_GUI        0100         TP  .
O4T5         Založení záznamů v tab.podmínek - PD SAPMV13B           0100         TP  .
O4T5_TKT       Založení záznamů v tabulce - TKT   SAPMV13B           0100         TP  .
O4T6         Změna záznamů v tab.podmínek - PD  SAPMV13B           0100         TP  .
O4T6_TKT       Změna záznamů v tab.podmínek - TKT  SAPMV13B           0100         TP  .
O4T7         Zobraz. záznamů v tab.podmínek - PD SAPMV13B           0100         TP  .
O4T7_TKT       Zobrazení záznamů v tab.podmínek-TKT SAPMV13B           0100         TP  .
O4T8         Zobrazení archivovaných plán.dokladů ROIJANMV           1000         TP  .
O4TAPN        Autom.zpracování plánovacích dokladů ROIJ_ELAPN          1000         TP  .
O4TB         Interaktivní prognóza zásoby     SAPMOIJRD           0500         TP  .
O4TBB        Interaktivní prognóza zásoby     SAPMOIJRD           0500         TP  .
O4TB_CT       Změna druhu simulace         ROIJWICTYP          1000         TP  .
O4TB_CV       Kopírování verze simulace      ROIJWICVER          1000         TP  .
O4TB_PHYS      Aktualizace fyz.čísel zásoby     SAPMOIJPI           1100         TP  .
O4TB_RDALV      Interaktivní prognóza zásoby     SAPMOIJRD           0500         TP  .
O4TC         Generování prognózy zásoby      ROIJRDU1           1000         TP  .
O4TCB        Generování prognózy zásoby pro šarži ROIJRDU1B           1000         TP  .
O4TCN        Nové generování prognózy zásob    ROIJRDU1N           1000         TP  .
O4TD         Generování záznamů v zásobě práce  ROIJWLEN           1000         TP  .
O4TDL        IS-Oil/TSW - výmaz stanoviště    SAPMOIJL           0101         TP  .
O4TE         IS-Oil/TSW: Zadání pohyb.dokladu   SAPMOIJT           0100         TP  .
O4TEN        Nové založení dokladu        SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TENCORR      Oprava dokladu            SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TENCRPT      Zrušení neplatného dokl.o dopr.potr. SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TENREV       Storno dokladu            SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TE_CORRECT     TSW: Správné potvrzení dokladu    SAPMOIJT           0100         TP  .
O4TE_REVERSE     TSW: Storno potvrzení dokladu    SAPMOIJT           0100         TP  .
O4TF         IS-Oil/TSW: Změna přepr.dokladu   SAPMOIJT           0100         TP  .
O4TFN        Změna dokladu            SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TG         IS-Oil/TSW: Zobrazení přepr.dokladu SAPMOIJT           0100         TP  .
O4TGN        Zobrazení dokladu          SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TG_ALV       OIL-TSW: Zobrazení př.dokladu ALV  SAPLOIJT_LIST         0010         TP  .
O4TH         IS-Oil/TSW: Výmaz dokladu o pohybu  SAPMOIJT           0100         TP  .
O4THN        Výmaz dokladu            SAPMOIJTN           0101         TP  .
O4TJ         Zobr.archiv.dokl. o přepr.potrubím  ROIJATKV           1000         TP  .
O4TL         IS-Oil/TSW: Výmaz systému přepravy  SAPMOIJA           0100         TP  .
O4TLB_CP       Přehled zůstatků: Kopírování plánů  ROIJLB_CPSCHEDS        1000         TP  .
O4TM         IS-Oil/TSW: Výpočet pojistné zásoby ROIJSSC            0000         TP  .
O4TM_BPB       Plánovací tabule kotviště      ROIJ_BPB_GUI         1000         TP  .
O4TN         IS-Oil/TSW: Plánovací funkce     ROIJPL            0000         TP  .
O4TO         Zásoba práce             ROIJWL_LIST          0010         TP  .
O4TO_LIST      Zásoba práce             ROIJWL_LIST          0010         TP  .
O4TP         Partnerské role - syntakt.analyzátor ROIJPRP            0000         TP  .
O4TQ         IS-Oil/TSW: Založení partner.role  SAPMOIJR           0100         TP  .
O4TR         IS-Oil/TSW: Změna partnerské role  SAPMOIJR           0100         TP  .
O4TS         IS-Oil/TSW: Zobraz.partnerské role  SAPMOIJR           0100         TP  .
O4TSCD        Zobrazení změn systému přepravy   SAPMOIJTS_CD         0101         TP  .
O4TSW_PD       Data výroby             SAPLOIJ_EL_PD         1100         TP  .
O4TT         Založení systému přepravy      SAPMOIJA           0100         TP  .
O4TU         Změna systému přepravy        SAPMOIJA           0100         TP  .
O4TV         Zobrazení systému přepravy      SAPMOIJA           0100         TP  .
O4TW         Oil/TSW: Založení stanoviště     SAPMOIJL           0101         TP  .
O4TX         IS-Oil/TSW: Změna stanoviště     SAPMOIJL           0101         TP  .
O4TX_LIST      Údržba seznamu stanovišť/materiálů  ROIJLOC_LIST         1000         TP  .
O4TX_TREE      Rozčlenění plánovaných stanovišť   ROIJLOC_TREE         1000         TP  .
O4TY         IS-Oil/TSW: Založení stanoviště   SAPMOIJL           0101         TP  .
O4TZ         IS-Oil/TSW: Obnov.dokl.o přepr.potr. ROIJTREC           1000         TP  .
O4V1         TD: Založení vozidla         SAPMOIGV           0100         TP  .
O4V2         TD: Změna dat vozidla        SAPMOIGV           0100         TP  .
O4V3         TD: Zobrazení dat vozidla      SAPMOIGV           0100         TP  .
O4V4         TD: Výmaz vozidla          SAPMOIGV           0100         TP  .
O4V5         Odsouhlasení vozidla (LOV-PTL)    ROIGSM01           0000         TP  .
O4V6         Rozdělení vozidel          ROIGVID1           1000         TP  .
O4W1         Rozhraní WWW pro okamžité potvrzení SAPMOIGF           3000         TP  .
O4_SILO_ANA_CREATE  Vytvoření dat analýza nádrže     ROIB_DIP_ANALYSIS       1000         TP  .
O4_TIGER       Správa nádrží            SAPMOIIC_DIP         1000         TP  .
O502         Úprava řízení zpráv         ROI0CUSM           1000         TP  .
O505         Úprava řízení zpráv         ROI0CUSM           1000         TP  .
O50BW01       Inic.skupina BW-MEH / hrom.změna   ROI0BW_INIT_ADQNTCUS     1000         TP  .
O541         Údržba čís.intervalu: OIA01     SAPMSNUM           0100         T  .
O542         Údržba čís.intervalu: oia10h     SAPMSNUM           0100         T  .
O545         Customizing pro výpis výměny     ROIAMM01           0000         TP  .
O547         Vyrovnání oia07           ROIAEW10           1000         TP  .
O548         Vyrovn.zůstatku - zápočet dle pohybů ROIAEW20           1000         TP  .
O54E         Údržba účetnictví výměn       SAPMFKM0           1000         TP  .
O54R         Údržba user-exits pro IS-OIL     SAPMOIAJ           0100         TP  .
O54U         Údržba číselného intervalu: 0IA08  SAPMSNUM           0100         T  .
O54X         Založení výběrového kriteria zápočtu SAPMOIAQ           0010         TP  .
O54Y         Údržba výběrového kriteria zápočtu  SAPMOIAQ           0010         TP  .
O54Z         Zobrazení výběrov.kriterií zápočtu  SAPMOIAQ           0010         TP  .
O591         RPM: Uživatelské zpracování zpráv  ROIBCST0           1000         TP  .
O5AA         Údržba č.intervalu: OIG_TU      SAPMSNUM           0100         T  .
O5AB         Údržba č.intervalu: OIG_DRIVER    SAPMSNUM           0100         T  .
O5AC         Údržba č.intervalu: OIG_VEHMET    SAPMSNUM           0100         T  .
O5AD         Údržba č.intervalu: OIG_VEH     SAPMSNUM           0100         T  .
O5AE         Údržba č.intervalu: OIG_S      SAPMSNUM           0100         T  .
O5AF         Údržba č.intervalu: oig_racmet    SAPMSNUM           0100         T  .
O5AW         Údržba č.intervalu: OIG_MASSPR    SAPMSNUM           0100         T  .
O5AX         Zpracování individuálních zpráv   ROIGCST0           1000         TP  .
O5BAP4        Implementace aplikačního protokolu  ROIRA_SETUP_APPL_LOG_AUTOM  1000         TP  .
O5BAPR1       Údržba čís.intervalu: OIRA_PRDOC   SAPMSNUM           0100         T  .
O5BAPR2       Údržba čís.intervalu: OIRA_PRIDX   SAPMSNUM           0100         T  .
O5BAPRDE2      Tabulka podmínek - skup.výstup SSR  SAPMV12A           0100         TP  .
O5BAPRDE7      Tabulka podmínek - skup.výstup SSR  SAPMV12A           0100         TP  .
O5BAPRDE8      Tabulka podmínek - skup.výstup SSR  SAPMV12A           0100         TP  .
O5BC08        SSR stanov.ceny: Založení LV/podm.  SAPMOIRC_01          0100         TP  .
O5BC09        SSR stanov.ceny: Zobr./změna LV/podm SAPMOIRC_01          0100         TP  .
O5BC19_COPY     Nalez.ceny SSR: Kopie cust.kont.chyb ROIRC_PRICE_CUST_COPY     1000         TP  .
O5BC19_LIST     Nalez.ceny SSR: Sezn.cust.kontr.chyb ROIRC_PRICE_CUST_LIST     1000         TP  .
O5BCNRRG       Údržba č.intervalu: OIRC_PRUPD    SAPMSNUM           0100         T  .
O5BCPRCH       Údržba č.intervalu: OIRC_PRCHG    SAPMSNUM           0100         T  .
O5BEAD16       SSR: Stanovení clearingového místa  RV61QKOS           1000         TP  .
O5BEAD2       SSR: Stan.obj.CM: Založení tabulky  SAPMV12A           0100         TP  .
O5BEAD3       SSR: Stan.obj.CM: Změna tabulky   SAPMV12A           0100         TP  .
O5BEAD4       SSR: Stanov.obj.CM: Zobraz.tabulky  SAPMV12A           0100         TP  .
O5BENR        Údržba č.intervalu: OIREDTF     SAPMSNUM           0100         T  .
O5BENR01       DST-test.čís.interval (SSR)     SAPMSNUM           0100         T  .
O5BENRRECON     Údržba čís.intervalu: OIRERECON1   SAPMSNUM           0100         T  .
O5BENRRECON2     Údržba čís.intervalu: OIRERECON2   SAPMSNUM           0100         T  .
O5BEPC4       Generování objektů DTD        ROIREDTFGEN2         1000         TP  .
O5BESNR       Údržba č.intervalu: OIRESETLNR    SAPMSNUM           0100         T  .
O5BESTAT1      Údržba aktualizace: IS-OIL      SAPMMC0C           0050         TP  .
O5BH03        CM-zúčt., vytvoř.struktury zpráv   ROIRHCHSGEN          1000         TP  .
O5BH04        Údržba č.intervalu: OIRH_CHSMG    SAPMSNUM           0100         T  .
O5BINR03       Údržba č.intervalu: OIRALINKNR    SAPMSNUM           0100         T  .
O5F5         Údržba F/D-exits           SAPMOICJ           0100         TP  .
O5F9         Údržba čís.intervalu: Knihov.vzorců SAPMSNUM           0100         T  .
O5N7         Individuální zprávy pro BDRP     ROIICST0           1000         TP  .
O5NX         Údržba čas.oken pro referenč.rastr  SAPLOII6           0150         TP  .
O5PC         Údržba č.intervalu: OIK_LID     SAPMSNUM           0100         T  .
O5PL         TPI: Var. zpracování zpráv      ROIKCST0           1000         TP  .
O5R7         Údržba čís.intervalu: OIF_PBL    SAPMSNUM           0100         T  .
O5S1         Výstup - tab.podmínek - plán.přepr. SAPMV12A           0100         TP  .
O5SA         Výstup: Tab.podm. - změna nakl. TD  SAPMV12A           0100         TP  .
O5SJ         Výstup - tab.podm. - potvrz.dodávky SAPMV12A           0100         TP  .
O5T1         Údržba č.intervalu: OIJ_WL      SAPMSNUM           0100         T  .
O5T4         Údržba č.intervalu: OIJ_TS      SAPMSNUM           0100         T  .
O5T7         Údržba tabulek podmínek - plán.dokl. SAPMV12A           0100         TP  .
O5T7_TKT       Údržba tabulek podmínek - dokl.o DP SAPMV12A           0100         TP  .
O5TNR_NOM_COMM    Údržba čís.intervalu: OIJ_NOMCOM   SAPMSNUM           0100         T  .
O5TNR_NOM_VERS    Údržba čís.intervalu: OIJ_VERS    SAPMSNUM           0100         T  .
O5TNR_OIJ_NOM    Údržba čís.intervalu: OIJNOM     SAPMSNUM           0100         T  .
O5WV         Údržba č.intervalu: oih01      SAPMSNUM           0100         T  .
O5WW         Údržba č.intervalu: OIH30      SAPMSNUM           0100         T  .
O5WX         Údržba č.intervalu: Daňové přecenění SAPMSNUM           0100         T  .
O5Z0         TDP uživatelské zpracování zpráv   ROIHCST0           1000         TP  .
O5ZZ         C FI: Tabulka T030 EXD        SAPMFKM0           0000         TP  .
O7E1         Obrazovky pořizování: Plateb.avíza  SAPMFKM0           0000         T  .
O7E3         Masky pořiz.dat-vzor přiř.účtu    SAPMFKM0           0000         T  .
O7E4         Masky pořiz.dat-předb.poř.dat    SAPMFKM0           0000         T  .
O7E5         Masky poř.dat-rychlé zad.dod.fa/dob. SAPMFKM0           0000         T  .
O7E6         Masky poř.dat-rychlé zad.-pol.účtůHK SAPMFKM0           0000         T  .
O7F1         Vyrovnání výběru pole-výběr podm.  SAPMFKM0           0000         T  .
O7F2         Vyrovnání výběru pole: Hledání    SAPMFKM0           0000         T  .
O7F3         Vyrovnání výběru pole: Třídění    SAPMFKM0           0000         T  .
O7F4         Zobr.položky výběru pole-výběr pod. SAPMFKM0           0000         T  .
O7F5         Zobr.položky výběru pole: Hledání  SAPMFKM0           0000         T  .
O7F6         Zobr.položky výběru pole: Třídění  SAPMFKM0           0000         T  .
O7F7         Zobr.položky výběru pole: Sumarizace SAPMFKM0           0000         T  .
O7F8         Zobr.položky výběru pole: Dop.pole  SAPMFKM0           0000         T  .
O7F9         Výběr pole: Plat.avíza: Výběr.pole  SAPMFKM0           0000         T  .
O7FA         Výběr pole-plat.avízo: Ext.výb.pole SAPMFKM0           0000         T  .
O7FB         Výběr pole-aut.platby: Třídění plat. SAPMFKM0           0000         T  .
O7FC         Výběr pole-aut.platby: Hledání plat. SAPMFKM0           0000         T  .
O7FD         Výb.pole-aut.platby: Tříd.jedn.pol. SAPMFKM0           0000         T  .
O7FE         Výběr pole-aut.platby: Hled.jed.pol. SAPMFKM0           0000         T  .
O7L0         FI IMG Link             FIIMGLNK           0100         T  .
O7R1         Varianty součtů-zobr.položek     SAPMFKM0           1000         T  .
O7R2         Inf.kmen.záznamu-zobr.položek    SAPMFKM0           0000         T  .
O7R3         Zvláštní pole-zobr.položek      SAPMFKM0           0000         T  .
O7S1         Var.třídění korespondence: Plat.méd. SAPMFKM0           0000         T  .
O7S2         Var.třídění jedn.položek: Plat.méd. SAPMFKM0           0000         T  .
O7S3         Varianty třídění - řízení úvěru   SAPMFKM0           0000         T  .
O7S4         Všeob.varianty třídění korespondence SAPMFKM0           0000         T  .
O7S5         Var.třídění korespondence-vnit.dokl. SAPMFKM0           0000         T  .
O7S6         Var.třídění jedn.položek korespond. SAPMFKM0           0000         T  .
O7S7         Zobr.položek-var.třídění       SAPMFKM0           0000         T  .
O7V1         Přednast.zobr.strukt.řádky      SAPMFKM0           0000         T  .
O7V2         Přednast.struktury řádky zobr.pol.  SAPMFKM0           0000         T  .
O7V3         Přednast.struktury řádky-vyrovnání  SAPMFKM0           0000         T  .
O7V4         Aut.platba-přednast.struktury řádky SAPMFKM0           0000         T  .
O7V5         Předn.strukt.řádky jedn.pol.-aut.pl. SAPMFKM0           0000         T  .
O7V6         Předn.strukt.řádky: Plateb.avíza   SAPMFKM0           0000         T  .
O7V7         Přednast.struktury řádky-říz.úvěru  SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z1         Struktura řádky zobr.dokladu     SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z2         Struktura řádky-účtování dokl.    SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z3         Strukt.řádky zobr.položky      SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z4         Vyrovnání strukt.řádky        SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z4D        Vyrovnání strukt.řádky        SAPMFKM0           1000         T  .
O7Z4K        Vyrovnání strukt.řádky        SAPMFKM0           1000         T  .
O7Z4S        Vyrovnání strukt.řádky        SAPMFKM0           1000         T  .
O7Z5         Struktrura řádky-autom.platba    SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z6         Struktura řádky jedn.pol.-aut.plat. SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z7         Struktura řádky: Plateb.avíza    SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z8         Struktura řádky-externí doklady   SAPMFKM0           0000         T  .
O7Z9         Struktura řádky-řízení úvěru     SAPMFKM0           0000         T  .
O984         Konverz.progr., doku.customizingu  RSMVPROJ           0000         T  .
OA01         Substituce: IM - zvýš/sníž.výnos   RACSTABL           0000         TP  .
OA02         Substituce: Hromadná změna IM    RACSTABL           0000         TP  .
OA03         C AM Seznam tříd IM         RAMUST00           1000         T  .
OA05         C AM Údržba tabulky T499S      SAPMSTBM           1000         T  .
OA07         C AM Gener.prost. BALTD v pamě.   RDDSRCG0           1000         T  .
OA11         C AM Match-kód karty IM       ROOLAC00           0000         T  .
OA13         Převzetí starých dat FI-AA      RAALTD01           0000         T  .
OA14         Přímý import dat           RAALTD11           0000         T  .
OA15         C AM Údržba tabulky T094P      SAPMSTBM           1000         T  .
OA79         C AM Údržba definice historie IM   SAPMA06C           1200         T  .
OA80         C AM Údržba definice historie IM   SAPMA06C           1200         T  .
OA81         Údržba druhů pohybu: Experti     RAVCLUST           1000         TP  .
OA84         Generování řízení období       RAPERGEN           1000         TP  .
OA85         C FI-AA Stanov.vah pro období    RACSTABL           0000         TP  .
OAA1         ArchiveLink: Údržba uživat.schránky OAARCCON           1000         TP  .
OAA3         SAP ArchiveLink-protokoly      OAKOMM00           1000         TP  .
OAA4         SAP ArchiveLink: Údržba aplikací   OAKOMM06           1000         TP  .
OAAD         ImageLink-administrační dokumenty  SAPLOPTF           0902         TP  .
OAAQ         Anulování roční uzávěrky FI-AA    RACSTABL           0000         TP  .
OAAR         C FI-AA roční uzávěrka podle oblastí RAVCLUST           1000         TP  .
OAAT         SAP ArchiveLink: Založení ILQBATCH  OAILQBAT           1000         TP  .
OAAW         FI-AA: Třída IM - připomínaná hodn. RACSTABL           0000         T  .
OAAX         FI-AA: Třída IM jen pro inv.celek  RACSTABL           0000         T  .
OAAY         FI-AA: Histor.formulář třídy IM   RACSTABL           0000         TP  .
OAAZ         FI-AA: Profil zúčtování       RACSTABL           0000         TP  .
OABC         Odpisové oblasti / převzetí hodnoty RACSTABL           0000         TP  .
OABD         Odpisové oblasti/Převzetí parametrů RACSTABL           0000         TP  .
OABE         Odpisové oblasti/Přeúčtování brutto RACSTABL           0000         TP  .
OABK         Výmaz tříd invest.majetku      RACLSDEL           0000         TP  .
OABL         C AM Účetní okruh: Vynulování    SAPMA10C           0300         T  .
OABM         Odpisové oblasti/přenos rezerv    RACSTABL           0000         TP  .
OABN         Odpisové oblasti/normální odpis   RACSTABL           0000         TP  .
OABO         Zobrazení otevřených čárk.kódů    OABARCOX           1000         TP  .
OABS         Odpisové oblasti/zvláštní odpisy   RACSTABL           0000         TP  .
OABT_OLD       Odpisové oblasti/ Paralelní měny   RACSTABL           0000         TP  .
OABU         Odpisové oblasti/neplánované odpisy RACSTABL           0000         TP  .
OABW         Odpisové oblasti/opakované pořízení RACSTABL           0000         TP  .
OABX         Odpisové oblasti/investiční dotace  RACSTABL           0000         TP  .
OABY         C AM Údržba tabulky T093Y      SAPMSTBM           1000         T  .
OABZ         Odpisové oblasti/úroky        RACSTABL           0000         TP  .
OAC0         CMS Customizing Content Repositories SCMS0             0000         T  .
OACB         Označ.odběratele pro klasifik.pojem1 RAMODWRD           0000         T  .
OACC         Označ.odběratele pro klasifik.pojem1 RAMODWRD           0000         T  .
OACD         Označ.odběratele pro klasifik.pojem1 RAMODWRD           0000         T  .
OACE         Označ.odběratele pro klasifik.pojem1 RAMODWRD           0000         T  .
OACF         Označ.odběratele pro klasifik.pojem1 RAMODWRD           0000         T  .
OACH         SAP ArchiveLink: Kontrola propojení OACHECK            1000         TP  .
OACHP        SAP ArchiveLink: Kontrola propojení OACHECKP           1000         TP  .
OACI         Odeslání RFC-info (CINF)       SCMS_RFC_INFO_SEND      1000         TP  .
OACK         SAP ArchiveLink: Kontrola syntaxe  OACUSTOM           1000         TP  .
OACK_FRONTEND    Customizing Check Frontend      OACUSTOMCHECK_FRONTEND    1000         TP  .
OACS         C FI-AA Údržba view pro substituce  RACSTABL           0000         TP  .
OACV         C FI-AA Údržba view: Ověření     RACSTABL           0000         TP  .
OAD5         ArchiveLink: Customizing Wizard   OACUSWIZ           1000         TP  .
OADB_WZ       Zřízení paralelního ocenění     AWIZ_OADB           1000         T  .
OADC         Odpisové oblasti: Typ oblasti    RACSTABL           0000         TP  .
OADD         ArchiveLink: Zobrazení tisk.sestavy OADISPPR           1000         TP  .
OADFFCUST      Customizing pro framework DF     ALINK_CUST_DFF        1000         T  .
OADR         SAP ArchiveLink: Vyhled.tisk.sest.  OADLSETP           1000         TP  .
OAER         SAP ArchiveLink: Vyhledání dokumentu BDSFIND_1           1001         TP  .
OAG1         SAP ArchiveLink Základní nastavení  SAPLOPTF           0201         TP  .
OAG2         SAP ArchiveLink Základní nastavení  SAPLOPTF           0201         TP  .
OAG3         SAP ArchiveLink Základní nastavení  SAPLOPTF           0201         TP  .
OAG4         SAP ArchiveLink Základní nastavení  SAPLOPTF           0201         TP  .
OAGL         Zpětné nastavení zúčt.odpisů     SAPMA10C           0600         T  .
OAHT         Zaslání certifikátu         SCMS_HTTP_CERT_SEND      1000         TP  .
OAI5         C FI-AA časov.závislá invest.podpora RACSTABL           1000         TP  .
OAK1         C AM Konzistence: Plán odpisů    RACAFAPL           0000         T  .
OAK2         C AM Konzistence: Účet. okruh    RACBUKRS           0000         T  .
OAK3         C AM Konzistence: Odpisová oblast  RACAFABE           0000         T  .
OAK4         C AM Konzistence účtů hl.knihy    RACKONT1           0000         T  .
OAK6         C AM Konzistence účtů hl.knihy    RACHECK0           0000         TP  .
OAK7         Kontrol.účet jako statist.nákl.druh RACKAR00           0000         T  .
OAM1         SAP ArchiveLink Monitoring      SAPLOPTR           0600         TP  .
OAM3         SAP ArchiveLink Monitoring      SAPLOPTR           0500         TP  .
OANR         Údržba čís.intervalu: ARCHIVELNK   SAPMSNUM           0100         T  .
OAOH         ArchiveLink: Založení dokumentů   OANEWCON           0100         TP  .
OAOR         Business Document Service: Dokumenty BDSFIND_1           1230         TP  .
OAPL         C FI-AA: Stanovení odpisového plánu RACSTABL           0000         T  .
OAQI         SAP ArchiveLink: Založení Queue   ILQAPI00           1000         TP  .
OAR1         SAP ArchiveLink: Správa příkazů   OAREQUES           0000         TP  .
OASV         Založení zaúčt. účtů HK       SAPMA03B           0100         TP  .
OATB         Přiřaz.odp.oblasti ke glob.odp.obl. RACSTABL           1000         TP  .
OATR         Definice výběru výkazu        SAPMKKB5           0100         T  .
OAUP_LINK      Aktualizace propojení        OACHECK_EXPIRY        1000         TP  .
OAV5         Počet bodů indexu          RAVCLUST           0000         T  .
OAV8         FIAA C Definice klasif.pojmů 8-míst. RACSTABL           0000         TP  .
OAV9         C AM Údržba view: Histor.skup.    RACSTABL           1000         TP  .
OAVA         C AM Údržba view: Třídící pojmy   RACSTABL           0000         TP  .
OAVB         C AM Údržba view: Znak majetku    RACSTABL           0000         TP  .
OAVC         C AM Údržba view: Důvod man.ocenění RACSTABL           0000         TP  .
OAVD         C AM Údržba view: Druhy pojištění  RACSTABL           0000         TP  .
OAVE         C AM Údržba view: Klasif.daně z maj. RACSTABL           0000         TP  .
OAVF         C AM Údržba view: Pojišťovací spol. RACSTABL           0000         TP  .
OAVG         C AM Údržba view: Simul.repor.(odp.) RACSTABL           0000         TP  .
OAVH         C AM Údržba view: Řízení období   RACSTABL           0000         TP  .
OAVI         C AM Údržba view: Varianty třídění  RACSTABL           0000         TP  .
OAVIEW_IMC      IMC: Viewer pro ArchiveLink     OAVIEW_IMC          1000         T  .
OAVJ         C AM Údržba view: Skup.druhů pohybu RACSTABL           0000         TP  .
OAVL         C AM Údržba view: Stanoviš.     RACSTABL           0000         TP  .
OAVM         C AM Údržba view: Skup. polí     RACSTABL           0000         TP  .
OAVN         C AM Údržba view: Skup.polí-data IM RACSTABL           0000         TP  .
OAVO         C AM Údržba view: Řízení dynpra   RACSTABL           0000         TP  .
OAVP         C AM Údržba view: Texty sled.odp.  RACSTABL           0000         TP  .
OAVR         C AM Údržba view:Kontr.prav.odp.   RACSTABL           0000         TP  .
OAVS         C AM Údržba view: Pravidlo obd.   RACSTABL           0000         TP  .
OAVT         C AM Údržba view: Sazba pojistného  RACSTABL           0000         TP  .
OAVX         C AM Údržba view: Poč.období zkr.FR RACSTABL           0000         TP  .
OAVZ         C AM Vyvol.reportu          RACSTABL           0000         TP  .
OAW1         Důvod investice           SAPMSVMA           0100         T  .
OAWD         SAP ArchiveLink: Zařazení dokumentů OAPREUSE           1000         T  .
OAWF         Přiřazení úloh workflow       RAWFCU            0000         T  .
OAWS         Údržba přednastavení         OAPRESET           1000         T  .
OAWT         Definování textů hod.polí AW01    RAVCLUST           1000         T  .
OAWW         ArchiveLink: Workflow Wizard     OAWFLWIZ           1000         T  .
OAXB         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXC         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXD         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXE         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXF         Definice druhu pohybu        RAVCLUST           0000         T  .
OAXG         Definice druhu pohybu        RACSTABL           0000         T  .
OAXH         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXI         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAXJ         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAY1         Speciální ošetření přeúčtování    RAVCLUST           0000         T  .
OAY2         Třída IM: DIM-kontrola hodnot    RAVCLUST           0000         T  .
OAYA         Odpisové oblasti pro druhy pohybu  RAVCLUST           0000         T  .
OAYB         Omezení skupin druhů pohybu     RAVCLUST           0000         T  .
OAYC         Převzetí starých dat: Odpis.období  RAVCLUST           0000         T  .
OAYD         Převzetí star.dat: Man.zadání FM   RAVCLUST           0000         T  .
OAYE         Převzetí star.dat: Pořadí      RAVCLUST           0000         T  .
OAYF         Převzetí star.dat: Kum.odpisy    RAVCLUST           0000         T  .
OAYG         Převzetí star.dat: Výpočet rep.hod. RAVCLUST           0000         T  .
OAYH         Měna odpisové oblasti        RAVCLUST           0000         T  .
OAYI         Připomínaná hodnota oblasti     RAVCLUST           0000         T  .
OAYJ         Konvert.částka: Zůst.úč.hodnota   RAVCLUST           0000         T  .
OAYK         Drobný investiční majetek      RAVCLUST           0000         T  .
OAYL         Individuální period.vážení      RAVCLUST           0000         T  .
OAYM         Přípustnost inv.celků pro oblast   RAVCLUST           0000         T  .
OAYN         Přiřazení: Rozvaha/Verze výsledovky RAVCLUST           0000         T  .
OAYO         Zaokrouhl.údaje pro odpisovou oblast RAVCLUST           0000         T  .
OAYP         Pravidla pro krácení fisk.roků    RAVCLUST           0000         T  .
OAYQ         Zvlástní polož.brutto/netto     RAVCLUST           0000         T  .
OAYR         Pravidla účtování odpisů       RAVCLUST           0000         T  .
OAYS         Speciální ošetření vyřazení     RAVCLUST           0000         T  .
OAYT         Druh pohybu pro podílové hodnoty   RAVCLUST           0000         T  .
OAYU         Aktivace záloh (přeúčtování)     RAVCLUST           0000         T  .
OAYZ         Třída IM: Odpisové oblasti      RAVCLUST           0000         T  .
OA_FIND       SAP ArchiveLink: Vyhledání dokumentu ARCHIVELINK_DOCUMENT_FINDER  1000         T  .
OA_LOG_VIEW_DOC   Náhled - protokol - dokumenty    OA_LOG_VIEW_DOC        1000         TP  .
OA_LOG_VIEW_PRI   Náhled - protokol - tiskové sestavy OA_LOG_VIEW_PRI        1000         TP  .
OB00         C FI Údržba tabulky T030 (RDF)    SAPMFKM0           1000         T  .
OB35         Potvrzení zůstatků odběratelů    SAPMS38M           0101         T  .
OB36         Potvrzení zůstatků dodavatelů    SAPMS38M           0101         T  .
OB40         C FI Údržba tabulky T030 ste+vst   SAPMFKM0           0000         T  .
OB41         Údržba klíče účtování        SAPMFKM0           0000         T  .
OB48         C FI Údržba match-kódu SAKO     SAPMFKM0           0000         T  .
OB49         C FI Údržba match-kódu DEBI     SAPMFKM0           0000         T  .
OB50         C FI Údržba match-kódu KRED     SAPMFKM0           0000         T  .
OB53         C FI Údržba tabulky T030 bil+bil   SAPMFKM0           0000         T  .
OB55         C FI Údržba tab. TFAV Zásoba práce  SAPMFKM0           0000         T  .
OB75         Cust.plat.programu: Dispon.částky  RFT042D_CALL         1000         T  .
OB89         C FI Údržba T030 STE/UMS       SAPMFKM0           0000         T  .
OB91         C FI Údržba tabulky T001F (reporty) SAPMFKM0           0000         T  .
OB92         C FI Údržba tabulky T001G (reporty) SAPMFKM0           0000         T  .
OBA1         C FI Údržba tabulky T030 KDB     SAPMFKM0           0000         T  .
OBB0         C FI Údržba tabulky T030 opr.hodnot SAPMFKM0           1000         T  .
OBBH         C FI údržba tabulky T001Q (doklad)  SAPMFKM0           0000         T  .
OBBT         C FI Údržba tabulky T030 GLU+GLU   SAPMFKM0           0000         T  .
OBBV         C FI Údržba tabulky T030 BI2+SPACE  SAPMFKM0           0000         T  .
OBBW         C FI Údržba tabulky T030 BI3+A00   SAPMFKM0           0000         T  .
OBBX         C FI Údržba tabulky T030 BI4+SPACE  SAPMFKM0           0000         T  .
OBBZ         C FI Subst. FI/0005: Aktivace    SAPMFKM0           1000         T  .
OBCV         C FI FAKP: T021R s SL-AX       SAPMFKM0           0000         T  .
OBFA         C FI Varianty třídění-koresp./kores. SAPMFKM0           0000         T  .
OBFB         C FI Varianty třídění-kores./dokl.  SAPMFKM0           0000         T  .
OBFC         C FI Varianty třídění-Koresp/JednPol SAPMFKM0           0000         T  .
OBG1         C FI Údržba tabulky T030 Protiúčet  SAPMFKM0           1000         T  .
OBH1         C FI Čís.int.dokl.: Kopírování ÚčOk SAPMFKM0           0000         T  .
OBH2         C FI Čís.int.dokl.: Kopír.fisk.roku SAPMFKM0           0000         T  .
OBJ1         C FI Roční výkaz - účetní závěrka  SAPMS38M           0101         T  .
OBJ2         C FI Roční výkaz - komp.deník dokl. SAPMS38M           0101         T  .
OBJ3         C FI Roč.výkaz - kniha esk. směnek  SAPMS38M           0101         T  .
OBJ4         C FI Roční výkaznictví-zůstatky HK  SAPMS38M           0101         T  .
OBJ5         C FI Roč.výkaz. - přehled účtů HK  SAPMS38M           0101         T  .
OBJ6         Celkové účtované částky       SAPMS38M           0101         T  .
OBJ7         Vyúčt.směnečných poplatků      SAPMS38M           0101         T  .
OBK1         C FI Roční výkaz.-seznam OP odběrat. SAPMS38M           0101         T  .
OBK2         C FI Roč.výkaz.-sezn.zůstat.odběr  SAPMS38M           0101         T  .
OBK3         C FI Roč.výkaz.-přehled odběratelů  SAPMS38M           0101         T  .
OBK4         C FI Roč.výkaz.-přehled OP dodavat. SAPMS38M           0101         T  .
OBK5         C FI Roční výkaz.-sezn.zůstat.dodav SAPMS38M           0101         T  .
OBK6         C FI Roční výkaz.-přehled dodavatelů SAPMS38M           0101         T  .
OBK7         Přenos zůstatků účtů vedl.knihy   SAPMS38M           0101         T  .
OBK8         Přenos zůstatků účtů HK       SAPMS38M           0101         T  .
OBK9         Korespondence - oznámení o platbě  SAPMS38M           0101         T  .
OBKA         Korespondence - výpisy z účtů    SAPMS38M           0101         T  .
OBKB         Korespondence - interní doklady   SAPMS38M           0101         T  .
OBKC         Korespondence - individuální dopisy SAPMS38M           0101         T  .
OBKD         Korespondence - výpisy z dokladů   SAPMS38M           0101         T  .
OBKE         Koresp.-výp.účtu - příkaz zákazníka SAPMS38M           0101         T  .
OBKR         Údržba čís.inter.: FI_RECEIPT    SAPMSNUM           0100         T  .
OBL2         Kontr.konzist.:Autom.účt.(anal.chyb) SAPMFKM0           0000         T  .
OBL4         Kontr.konzistence: ZHK(analýza chyb) SAPMFKM0           0000         T  .
OBM1         C FI Měsíční předběžné hlášení DPH  SAPMS38M           0101         T  .
OBM2         C FI Měsíč.výkaz. - účetní závěrka  SAPMS38M           0101         T  .
OBM3         C FI Měs.výkaz. - vyhl.o zahr.obch. SAPMS38M           0101         T  .
OBM4         C FI Měsíční výkaz.-komp.den.dokl.  SAPMS38M           0101         T  .
OBM5         C FI Měsíč.výkaz.-zůstat.na účt.HK  SAPMS38M           0101         T  .
OBM6         Odsouhlasení účetních dat      SAPMS38M           0101         T  .
OBMD         C FI Var.třídění upom./řádka upom.  SAPMFKM0           1000         T  .
OBMK         C FI Varianty tříď. upom./hlav.up.  SAPMFKM0           1000         T  .
OBN1         C FI Měs.výkaz.-seznam OP odběrat.  SAPMS38M           0101         T  .
OBN2         C FI Měsíč.výkaz. - účetní závěrka  SAPMS38M           0101         T  .
OBN3         C FI Měs.výkaz.-seznam OP dodavat.  SAPMS38M           0101         T  .
OBN4         C FI Měsíč.výkaz.-sezn.zůstat.dodav SAPMS38M           0101         T  .
OBNB         Kód transakce pro sapmfkm2      SAPMFKM2           0100         T  .
OBO1         C FI FAKP strukt.řádek jednotl.pol. SAPMFKM0           1000         T  .
OBO2         C FI FAKP Strukt.řádky Úvěr.managemt SAPMFKM0           1000         T  .
OBOB         C FI FAKP strukt.řádek jednotl.pol. SAPMFKM0           0000         T  .
OBP5         FI Výmaz plánov.dat         RFDELPLN           1000         TP  .
OBPE         C FI: Sankční úroky         RFFMFKM0           1000         T  .
OBPL         Dodat.zúčtov.plánov.dat CO do HK   RGUREC50           1000         T  .
OBPM4        Varianty výběru platebního média   RFOBPM40           1000         T  .
OBPM5        Platební médium nad rám.běhu plateb RFMPAYCUST          1000         T  .
OBPN         C FI: Sankční úroky         SAPMFKM0           1000         T  .
OBRD         Odběratelé: Údržba výběru výkazu   SAPMKKB5           0100         T  .
OBRK         Dodavatelé: Údržba výběru výkazu   SAPMKKB5           0100         T  .
OBRS         Hlavní kniha: Údržba výběru výkazu  SAPMKKB5           0100         T  .
OBRX         Flex.hl.kniha: Údržba výběru výkazu SAPMKKB5           0100         T  .
OBS1         C FI založení ledgeru        SAPMGCU0           0159         T  .
OBS2         C FI změna ledgeru          SAPMGCU0           0150         T  .
OBS3         C FI změna ledgeru          SAPMGCU0           0150         T  .
OBS4         C FI Výmaz ledgeru          SAPMGCU0           0169         T  .
OBT1         C FI Údržba tabulky TTXID (KNA1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT10        C FI Údržba tabulky TTXID (DOC_ITEM) SAPMFKM0           1000         T  .
OBT2         C FI Údržba tabulky TTXID (KNB1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT3         C FI Údržba tabulky TTXID (KNKK)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT3Z        C FI Údržba tabulky TTXID (KNKA)   SAPMFKM0           1000         T  .
OBT4         C FI Údržba tabulky TTXID (LFA1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT5         C FI Údržba tabulky TTXID (LFB1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT6         C FI Údržba tabulky TTXID (SKA1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT7         C FI Údržba tabulky TTXID (SKB1)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBT8         C FI Údržba tabulky TTXID (DOKLAD)  SAPMFKM0           1000         T  .
OBT9         C FI Údržba tabulky TTXID (MR01)   SAPMFKM0           0000         T  .
OBU1         Předběžné nastavení dr.dokl./účt.kl. SAPMS38M           0101         T  .
OBV1         C FI Nalezení účtu-úrok za dny prodl SAPMFKM0           0000         T  .
OBV2         C FI Nalezení účtu-úroč.zůst.účtů HK SAPMFKM0           0000         T  .
OBV3         C FI Nalezení účtu-úroč.zůst.odběrat SAPMFKM0           0000         T  .
OBV4         C FI Nalezení účtu-úroč.zůst.dodavat SAPMFKM0           0000         T  .
OBV9         C FI nal.účtů úroků za dny prod.dod. SAPMFKM0           0000         T  .
OBWO         C FI Zdrojová daň          SAPMFKM0           1000         T  .
OBWS         C FI Zdrojová daň          SAPMFKM0           1000         T  .
OBWU         C FI Zdrojová daň          SAPMFKM0           0000         T  .
OBWW         C FI Zdrojová daň          SAPMFKM0           0000         T  .
OBWZ         Údržba čís.interv.: WITH_CTNO    SAPMSNUM           0100         T  .
OBX1         C FI Tabulka T030B Účtování na úč.HK SAPMFKM0           1000         T  .
OBX2         C FI Tabulka T030B - rozčleň.dokladu SAPMFKM0           1000         T  .
OBXA         C FI Tabulka T030 skn+skv      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXB         C FI Tabulka T030 anz+mva      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXC         C FI Tabulka T030 zah        SAPMFKM0           0000         T  .
OBXD         C FI Údržba tabulky T030 acc+acc   SAPMFKM0           0000         T  .
OBXE         C FI Tabulka T030 swe        SAPMFKM0           0000         T  .
OBXH         C FI Tabulka T041A/T041T       SAPMFKM0           0000         T  .
OBXI         C FI Tabulka T030 skn+skt      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXJ         C FI tabulka T030B-došlé faktury   SAPMFKM0           1000         T  .
OBXK         C FI Tabulka T030 ban+bsp      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXL         C FI Tabulka T030 skn+ubs      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXM         C FI Tabulka T030 GAU        SAPMFKM0           0000         T  .
OBXN         C FI Tabulka T030 GAU/GA0      SAPMFKM0           1000         T  .
OBXO         C FI Tabulka T030 KDW        SAPMFKM0           1000         T  .
OBXP         C FI Údržba tabulky T030 zaf     SAPMFKM0           0000         T  .
OBXQ         C FI Tabulka T030 KDZ        SAPMFKM0           1000         T  .
OBXR         C FI Tabulka T074 Záloha       SAPMFKM0           0000         T  .
OBXS         C FI Tabulka T030 sga        SAPMFKM0           0000         T  .
OBXT         C FI Tabulka T074 Záruka       SAPMFKM0           0000         T  .
OBXU         C FI Tabulka T030 skn+ske      SAPMFKM0           0000         T  .
OBXV         C FI tabulka T030 skn+vsk      SAPMFKM0           1000         T  .
OBXW         C FI Tabulka T030B Výst. Faktury   SAPMFKM0           1000         T  .
OBXY         C FI Tabulka T074 Záruka       SAPMFKM0           0000         T  .
OBXZ         C FI Tabulka T030 Vyrovnání účtů HK. SAPMFKM0           1000         T  .
OBY0         C FI Kopír.ÚčOk s účt.rozvrhem státu SAPMFKM8           0200         T  .
OBY7         C FI Kopírování účt.rozvrhu     SAPMFKM8           0100         T  .
OBY8         C FI Výmaz účt.rozvrhu        SAPMFKM8           0110         T  .
OBY9         C FI Transport účtového rozvrhu   SAPMFKM8           0120         T  .
OBYA         C FI Tabulka T030 vrb+buv      SAPMFKM0           0000         T  .
OBYB         Údržba účtů pro autom.účtování    SAPMFKM0           0000         T  .
OBYC         C FI Tabulka T030 rmk + space    SAPMFKM0           0000         T  .
OBYD         C FI Tabulka T030 anl+space     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYE         C FI Tabulka T030 HRI + HRC     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYF         Stan.účtu výnosu: Kontr.stanov.účtu RV61CKOS           0000         T  .
OBYG         C FI Tabulka T030 HRI + HRF     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYH         C FI Tabulka T030 wec+space     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYL         C FI Tabulka T030 HRI + HRC     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYM         C FI Tabulka T074 Účtovatelné směnky SAPMFKM0           0000         T  .
OBYN         C FI Tabulka T074 Směn.pohledávky  SAPMFKM0           0000         T  .
OBYP         C FI Tabulka T074 Reverzní směnky  SAPMFKM0           0000         T  .
OBYR         C FI Tabulka T074 Nehmotný majetek  SAPMFKM0           0000         T  .
OBYS         C FI Tabulka T074 Hmotný inv.maj.  SAPMFKM0           0000         T  .
OBYT         C FI Tabulka T030 HRI + HRD     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYU         C FI Tabulka T030 HRI + HRK     SAPMFKM0           0000         T  .
OBYY         C FI Údržba tabulky T030 KDT/KDT   SAPMFKM0           0000         T  .
OBZ1         C FI FBZP T042B           SAPMFKM0           0000         T  .
OBZ2         C FI FBZP T042            SAPMFKM0           0000         T  .
OBZ3         C FI FBZP T042Z           SAPMFKM0           0000         T  .
OBZ4         C FI FBZP T042E           SAPMFKM0           0000         T  .
OBZA         Výběr výkaznictví: Globální vstup  RFABADAB           0000         T  .
OBZM         C FI Substituce FI/0005: Založení  SAPMFKM0           1000         T  .
OBZN         C FI Substituce FI/0005: Změna    SAPMFKM0           1000         T  .
OBZT         Znak daně: Transakce jedné obr.   RFT007ACV           1000         T  .
OB_GLACC01      Založení účtů HK s předlohou     SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START  1000         T  .
OB_GLACC11      Km.soub.účtů HK: Hrom.údržba (01)  SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START  1000         T  .
OB_GLACC12      Km.soub.účtů HK: Hrom.údržba (02)  SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START  1000         T  .
OB_GLACC13      Km.soub.účtů HK: Hrom.údržba (03)  SAPGL_ACCOUNT_MASTER_START  1000         T  .
OB_GLACC21      Konfigurace: Kmen.soubor účtů HK   RAVC0ALA           1000         T  .
OB_VAR_FBWAPI0    FI Cust.: INet / varianty služeb   SAPF_OB_VAR_INTERNET     1000         T  .
OB_VAR_FBWARI0    FI Cust.: INet / varianty služeb   SAPF_OB_VAR_INTERNET     1000         T  .
OC50         Zvýšené/snížené výnosy z úbytku IM  RGCABG00           0000         T  .
OC52         Podíly koncernu           RGCANT00           0000         T  .
OC53         Vyhodnocení za koncern        RGCAUS00           1000         T  .
OC55         Změnové položky/bilanční zisk    RGCCHP00           0000         T  .
OC56         Download pro konsolidaci       RGCDOW10           1000         T  .
OC57         Převod vývoje účasti / kapitálu   RGCEQL00           0000         T  .
OC58         Přenos dat pro přidruž.podniky    RGCEQT00           0000         T  .
OC59         Dotazník a protokol dotazníku    RGCERH00           0000         T  .
OC60         Spojování dotazníků         RGCERH10           0000         T  .
OC61         Formulář K3             RGCFK300           1000         T  .
OC62         Rozpis vlastnictví podílů      RGCGLI10           0000         T  .
OC63         Vývoj kapitálu            RGCGLI20           0000         T  .
OC64         Vývoj účasti             RGCGLI30           0000         T  .
OC65         Tisk metody přepočtu         RGC884PR           0000         T  .
OC66         Vývoj tichých rezerv         RGCGLI50           0000         T  .
OC67         Účast na společnostech        RGCGLI60           1000         T  .
OC68         Interaktivní výkaznictví ke konsol. RGCIAR00           1000         T  .
OC69         Konsolidace kapitálu         RGCKAP00           1000         T  .
OC70         Tisk konsolidačních položek     RGCKPD00           0000         T  .
OC71         Databázový výpis souhrn.záznamů   RGCLST00           0000         T  .
OC72         Databázový výpis jednotlivých polož. RGCLST10           0000         T  .
OC73         Konsolidace: Zadávání dat pom.MB   RGCMBU00           1000         T  .
OC74         Konsolidační spojování        RGCONS00           0000         T  .
OC75         Tisk metody konsolidace kapitálu   RGCCUSKP           0000         T  .
OC76         Zadávání dat pomocí PC        RGCPCU10           1000         T  .
OC77         Kontrola konsolidačních dat     RGCPLS00           0000         T  .
OC78         Převzetí položek z tabulek RF    RGCPOS00           0000         T  .
OC79         Vytvoření dotazníku z tab.pol.    RGCPOS10           0000         T  .
OC80         Vytvoření vyhodnocení z dotazníku  RGCPOS20           0000         T  .
OC81         Změna čísel položek         RGCPOS30           0000         T  .
OC82         Kontrola věrohodnosti pol./dotaz.  RGCPOS40           0000         T  .
OC83         Výměna čísel položek souhrn.zázn.  RGCPOS50           0000         T  .
OC84         Nové číslování tabulky dotazníku   RGCRNN00           0000         T  .
OC85         Nové číslování tabulky vyhodnocení  RGCRNN10           0000         T  .
OC86         Kopírování souhrn.záznamů      RGCSCD00           0000         T  .
OC87         Výběr dat pro výkaznictví      RGCSEL00           0000         T  .
OC88         Struktura plánu pol.         RGCPOS80           0000         T  .
OC89         Koncernová zúčtování         RGCSKO00           0000         T  .
OC90         Přerozdělení             RGCUMG00           0000         T  .
OC91         Přepočet měny konsolidace      RGCUMR00           0000         T  .
OC92         Přenos zůstatku - konsolidace    RGCVTR00           0000         T  .
OC93         Měnová reforma            RGCWRF00           0000         T  .
OC94         Eliminace mezipodnik.výsledku    RGCZGE00           0000         T  .
OC95         Údržba ověření            RGCVAL00           0000         T  .
OC96         Výměna čísel jednotl.položek     RGCPOS60           0000         T  .
OC97         Upload položek a textů        RGCPOS70           1000         T  .
OC98         FI-LC: Výběr strukt.řád.z tab.pol.  RGCPOS15           0000         T  .
OC99         Souhrn.zázn.: Výmaz (jen hod. OB I) RGCSCD10           0000         T  .
OCAK         FI-LC: Tisk druhů pohybu       RGCT856            0000         T  .
OCAL         FI-LC: Tisk koncernových zúčtování  RGCT865            0000         T  .
OCAM         FI-LC: Tisk společnosti ved.zásoby  RGCT868B           0000         T  .
OCAN         FI-LC: Tisk dodavatelské spol.    RGCT868L           0000         T  .
OCAO         FI-LC: Tisk vývoje výsledku     RGCT872            0000         T  .
OCAP         FI-LC: Tisk tichých rezerv      RGCT873            0000         T  .
OCAR         FI-LC: Tisk vývoje odp. p. převodu  RGCT875E           0000         T  .
OCAS         FI-LC: Tisk převodu inv.maj.     RGCT875D           0000         T  .
OCAT         FI-LC: Tisk verze          RGCT858            0000         T  .
OCAU         FI-LC: Tisk fixních položek     RGCT854S           0000         T  .
OCB0         Konsolidace po úrovních       RGCHRY10           0000         T  .
OCB1         Spojení vyhodnocení         RGCAUS10           0000         T  .
OCB2         Doklady o konsolidaci        RGCIA400           0000         T  .
OCB5         Extrakt části konc.         RGCSTC00           1000         T  .
OCB6         Výpis databáze GLT3         RGCLST30           0000         T  .
OCBP         Upload extraktu z R/2        RGCEUR20           1000         T  .
OCBV         Porovnání rozšířených účtů HK    RGCCDB00           0000         T  .
OCBW         Konsolidace: Zadávání dat pom.MB   RGCMBU00           1000         T  .
OCBY         Strukt.účt.rozvrhu koncernu     RGCPOS01           0000         T  .
OCBZ         Porovnání Extrakt/Kons.databáze   RGCCEDB0           1000         T  .
OCC0         Centrální koncern.tabulka      SAPMF10C           0101         T  .
OCC8         Infosystém: Výběr výkazu       RGC863LT           0000         T  .
OCCC         Údržba koncern.účtu         RGCPOS02           0000         T  .
OCCE         GL Změna customizingu účet.okruhu  SAPMGCU0           0110         T  .
OCCF         GL Založení customizingu účet.okruhu SAPMGCU0           0110         T  .
OCCI         Nastavení integr.konsolidace     SAPMF10C           0050         T  .
OCCM         Odsouhlasení účtů HK/konsolidace   RGUCOMP1           0000         T  .
OCCP         Tisk účtu HK/konc.účtu        RGCDDP00           0000         T  .
OCCS         Kontrola účtů HK účtu koncernu    RGCDDC00           0000         T  .
OCCT         Položky z účtového rozvrhu      RGCPOS03           0000         T  .
OCDL         Výmaz pohybových dat - FI-LC ledger RGUDEL00           1000         T  .
OCDM         Hierarchie souhrnného vyhod.     RGCAUSHY           0000         T  .
OCDN         Download MS ACCESS          RGCDOW40           1000         T  .
OCDO         Výmaz plánu položek         RGCPOS05           0000         T  .
OCDZ         Přípr.ledger konsol.: Výmaz poh.dat RGUDEL00           1000         T  .
OCH0         Správa šarží             MENUOCH0           1000         B  .
OCHA         IMG Správa šarží           RMIMGDIRECTOCHA        1000         T  .
OCHS         Nastavení systém.hlášení       ROOLMB00           1000         T  .
OCI1         Transakce k údržbě TCUSC       RSCITA00           0000         T  .
OCL1         FI-LC: založení ledgeru       SAPMGCU0           0159         T  .
OCL2         FI-LC: Změna ledgeru         SAPMGCU0           0150         T  .
OCL3         FI-LC: zobrazení ledgeru       SAPMGCU0           0150         T  .
OCL4         FI-LC: výmaz ledgeru         SAPMGCU0           0169         T  .
OCL5         Extrakt na EIS            RGCEISS1           0000         T  .
OCL6         Import definice výkazu        RGCRWIMP           0000         T  .
OCM1         Zpracování jobu na pozadí-původce  CO_OCM_OBJECT_LISTH_H     1000         T  .
OCM2         Zprac.jobu na pozadí: Prvek pořízení CO_OCM_ORDER_LIST_H      1000         T  .
OCM3         Jobu na pozadí OCM-pohyby materiálu COOCMPICK_H          1000         T  .
OCMAC01       Založení tabulek podmínek      SAPMV12A           0100         T  .
OCMAC02       Změna tabulek podmínek        SAPMV12A           0100         T  .
OCMAC03       Zobraz.tabulek podmínek       SAPMV12A           0100         T  .
OCMAC_01A      Založení podmínk.záznamu       SAPMV13A           0100         T  .
OCMAC_01B      Údržba podmínkového záznamu     SAPMV13A           0100         T  .
OCMAC_01C      Zobr.podmínk.záznamu         SAPMV13A           0100         T  .
OCMAC_01D      Založení podmínk.záznamu s referencí SAPMV13A           0100         T  .
OCMAC_FEEDOCNUM   Údržba čís.intervalu: CMAC_FEEC   SAPMSNUM           0100         T  .
OCMAC_GRDOCNUM    Číselné intervaly pro doklady grantů SAPMSNUM           0100         T  .
OCMI         Import předloh - druhy nákladů    RKMODIMP           1000         T  .
OCN1         FI-LC: Dodat.zúčtování dat z FI   RGUREC10           0000         T  .
OCN2         FI-LC: Dodat.zúčtování dat z MM   RGUREC30           0000         T  .
OCN3         FI-LC: Dodat.zúčtování dat z SD   RKEPCU40           0000         T  .
OCO2         Customizing - národní verze     RSCICO02           0000         T  .
OCP0         PDM                 MENUOCP0           1000         B  .
OCRD         Údržba číselného intervalu: FCRP   SAPMSNUM           0100         T  .
OCU0         Customizing menu nastavení variant  MENUOCU0           1000         B  .
OCVM         Údržba view: Vstup          SAPMF100           1000         T  .
OCWS_APO       Aktivace množ.podílů/produktů v APO SAPMWSAPO           0100         T  .
OCWS_MAT_APO     Definování materiálů         SAPMTCUWS_MAT_APO       0100         T  .
OCZ1         FI-SS: Založení dop.ledgeru     SAPMGCU0           0159         T  .
OCZ2         FI-SS: Změna ledgeru přípr.konsol.  SAPMGCU0           0150         T  .
OCZ3         FI-SS: Zobrazení dop.ledgeru     SAPMGCU0           0150         T  .
OCZ4         FI-SS: Výmaz dop.ledgeru       SAPMGCU0           0169         T  .
OD00         Čís.intervaly pro dokumenty     SAPMSNUM           0100         T  .
OD12         Údržba čísel.intervalu pro trezor  SAPMSNUM           0100         T  .
OD70         Založení tabulky podmínek (DVS)   SAPMV12A           0100         T  .
OD71         Změna tabulky podmínek (DVS)     SAPMV12A           0100         T  .
OD90         Struktura záznamu pro BI (dokumenty) RDDSRCG0           1000         T  .
OD91         Dokumenty o převzetí dat       RCVBI010           1000         T  .
OD92         Cvičný soubor pro dokum.dávk.vstupu RCVBI005           1000         T  .
OD93         Zobrazení souboru dokumentů     RCCVBISC           1000         T  .
ODELGRP1       Údržba č. intervalu: AUTO_SUEDG   SAPMSNUM           0100         T  .
ODI1         Čís.interval ID distrib.požadavku  SAPMSNUM           0100         T  .
ODI3         Čís.interval ID paketu distr.požad. SAPMSNUM           0100         T  .
ODI4         Čís.interval ID dílč.požadavku    SAPMSNUM           0100         T  .
ODI5         Čís.interval orig.dat.souboru    SAPMSNUM           0100         T  .
ODI6         Čís.interval seznamu příjemců    SAPMSNUM           0100         T  .
ODLC         Potvrzení dodávky outbound      RJITOUTDLCN01         1000         T  .
ODLCM        Manuál.pořízení potvrzení dodávky  SAPLJITOUT05         2000         T  .
ODOC         Aktivace správy dokumentů pro šarže SAPMOMBE           0500         T  .
ODP1         Profil PDP              RDPPROF00           1000         T  .
ODP2         Profil PDP: Kontrola konzistence   RDPPROF46           1000         T  .
ODP2A        Profil PDP: Vícenás.kontrola konzis. RDPPROF10           1000         T  .
ODP2L        Profil PDP: Kontrola konzist.(sezn.) RDPPROF45           1000         T  .
ODRV         Customizing odvození         RMIMGDIRECTODRV        1000         T  .
OE00         Customizing HR: Údržba T500C     RPUEMU99           1000         T  .
OF03         Převzetí zásob platebních prostředků SAPMFM00           0400         T  .
OF07         Kontrola konsist.fin.plánování    SAPMFM00           0300         T  .
OF09         Kontrola konzistence řízení rozpočtu SAPMFM00           0300         T  .
OF12         HHM: Údržba profilu rozpočtu     ROOBP100           1000         T  .
OF19         Údržba čísel.intervalu: FM_BELEG2  SAPMSNUM           0100         T  .
OF20         HHM: Tolerance kontr.dispon.rozpočtu ROOBP100           0000         T  .
OF21         HHM: Verze rozpočtu         ROOBP100           1000         T  .
OF22         Verze finanč.plánování        ROOBP100           1000         T  .
OF29         Nastavení: Převzetí platby      SAPLFMFS           0070         T  .
OF36         Údržba profilu závislá na uživateli SAPLFMFS           0000         T  .
OF4C         Stanovení dodatku rozpočtu      BPCALC01           1000         T  .
OF51         Údržba čís.interv.: FM_CTRNR01    SAPMSNUM           0100         T  .
OFC2         Údržba čís.interv.: FM_BELEGCO    SAPMSNUM           0100         T  .
OFD1         Fin.plán.: Výmaz kmenových dat    RFFMMDD1           1000         T  .
OFD2         Finanční plánování: Výmaz sk.dat   RFFMDL52           0000         T  .
OFD3         Finanční plán.: Výmaz plán.dat    RFFMDL53           0000         T  .
OFD5         Výmaz fondu a účelu financování   RFFMMDD4           1000         T  .
OFD7         Řízení rozp.: Výmaz rozp.      RFFMDL90_ISPS         1000         T  .
OFD8         Výmaz rozp.položky z účtů HK     RFFMDL03           0000         T  .
OFDE         ŘR: Výmaz fin.pol.ve finanč.okruhu  RFFMMDD1           0000         T  .
OFDF         Výmaz finančních míst ve fin.okruhu RFFMMDD2           1000         T  .
OFDG         Výmaz fin.míst v hier.variant    RFFMMDD3           1000         T  .
OFDH         ŘR: Výmaz skut.dat CO        RFFMDLCU           1000         T  .
OFDM1        Výmaz rezerv.prostředků na klienta  RFDLKBLA           1000         T  .
OFDM2        Selekt.výmaz rezervací prostředků  RFDLKBLX           1000         T  .
OFDSM        Výmaz záznamů správy statusu     RFFMMDD5           1000         T  .
OFG1         Fin.plán.: Převzetí dat všech dokl. RFFMRP50           1000         TP  .
OFG2         Fin.plán.: Převzetí dat MM      RFFMRP53           1000         TP  .
OFG3         Fin.plán.: Převzetí dat fin.plán.  RFFMRP56           1000         TP  .
OFG4         Fin.plán.: Převzetí dat přeúčt.plat. RFFMRP55           1000         TP  .
OFG5         Řízení rozp.: Převz.dat všech dok.  RFFMRP99           1000         TP  .
OFG6         Říz.rozpočtu.: Převz.dat MM     RFFMRP99           1000         TP  .
OFG8         Říz.rozp.: Převzetí dat přeúčt.plat. RFFMRP99           1000         TP  .
OFG9         Fin.plán.: Postupné převzetí dat FI RFFMRP52           1000         TP  .
OFGA         Fin.plánování: Komp.převzetí dat FI RFFMRP51           1000         TP  .
OFGB         ŘR: Postupné převzetí dat FI     RFFMRP99           1000         TP  .
OFGC         ŘR: Kompletní převzetí dat FI    RFFMRP99           1000         TP  .
OFGG         Zkopír.finanční položky do účtu HK  RFFMCP01           1000         T  .
OFK1         Údržba typu kritéria rozpočt.položky SAPL0FMK           0010         T  .
OFK2         Údržba skupiny typů kritérií     SAPL0FMK           0020         T  .
OFK3         Přiřazení typu kritéria k skup.krit. SAPL0FMK           0030         T  .
OFK4         Údržba kritérií           SAPL0FMK           0040         T  .
OFKA         Údržba hodnot převodu souhrn.záznamů SAPLFM11           0100         T  .
OFMCA_PSOBNUM    Údržba čís.intervalu: FMCA_PSOB   SAPMSNUM           0100         T  .
OFM_ACT_MD_YEAR   Aktivace kmen.dat závis.na roce   RFFMMDACT           1000         T  .
OFO1         Seznam OP podle objektů nemovitostí RFVIDOPO           0000         T  .
OFP5         Tab.podmínek: Nalezení obj.balení  SAPMV12A           0100         T  .
OFP6         Tab.podmínek: Nalezení obj.balení  SAPMV12A           0100         T  .
OFP7         Tab.podmínek: Nalezení obj.balení  SAPMV12A           0100         T  .
OFPK         Účetní klíč rozpočet.hlav.knihy   SAPMFKM0           1000         T  .
OFPM         Změna řízení zpráv          KFPR_VIEW_MAINTENANCE     1000         T  .
OFR1         Čís.intervaly krycího fondu     SAPMSNUM           0100         T  .
OFRA         Výběr výkazu             SAPMKKB5           0100         T  .
OFRB         Výběr výkazu             SAPMKKB5           0100         T  .
OFTC         Rozpočetnictví            MENUOFTC           1000         B  .
OG00         Customizing manag.HR         RPUCUS10           1000         TP  .
OG01         Customizing manag.HR         RPUCUS10           1000         TP  .
OG02         Customizing správy uchazečů     RPUCUS10           1000         TP  .
OG03         Generování kalendáře pro kumulaci  RPUCUS10           1000         TP  .
OG04         Customizing atributů záv.na státu  RPUCUS20           1000         TP  .
OG05         Customizing: Dynam.výběr schémat   RPUCUS30           1000         TP  .
OG07         Běžná nastavení časového managementu RPUCUS70           1000         T  .
OG30         HR: SM30-vyvolání jednotl.subobjektů RPUCUS10           1000         T  .
OG42         Customizační nástroj pro PA42    RPMYPA42           2100         T  .
OGS6         Load zip codes            RPUBSIU8           1000         T  .
OGS7         Generate schema           RPUSCG00           1000         T  .
OH00         Vyvolání subsetview         RPUCUS00           1000         TP  .
OH02         Vyvolání viewclusteru se subsetviews RPUCUS50           1000         TP  .
OH04         Konverze převodu na třetí stranu   RPUUMS00           1000         T  .
OH11         Kopírování mzdových druhů      SAPMPU30           1000         TP  .
OH12         Vyvol.view T512W           RPVIEW00           0000         TP  .
OH13         Customizing HR: Seskup.mzd.druhů   RPVIEW10           1000         TP  .
OH14         Vyvol.subsetview pro kontr.tabulku  RPUCUS14           1000         TP  .
OH16         Vyvolání RPUCTF00 s vari.SAP_OH16  RPUCUS16           0000         T  .
OH17         HR customizing: SP-doklad o přísp.  RPUSVBD0           0000         TP  .
OH18         Customizing HR: Doku nepřítomností  RPDABWD0           0000         TP  .
OH19         Vyvolání transakce OH20       RPCCON00           1000         TP  .
OH20         Údržba zúčtovacích konstant     SAPMOH20           1000         TP  .
OH21         Zabezpečení parametrů pro PE51    RPUCUS21           1000         TP  .
OH23         Vyplnění parametrů pro PUFK     RPUCUS23           1000         TP  .
OHPS         Menu nastavení organizač.managementu MENUOHPS           1000         B  .
OHX2         Údržba mzdových druhů pro převod   RPURMW00           1000         TP  .
OIAC         Match-kód hlášení          SAPMSD20           0200         T  .
OIB1         Údržba prof.rozpočtu - inv.program  ROOBP100           1000         T  .
OIB3         Profil rozpočtu: Projekt -"DrInvProg ROOBP100           1000         T  .
OIB4         Profil rozpočtu: Zakázka -"DrInvProg ROOBP100           1000         T  .
OIB5         Odpisové oblasti/převzetí hodnot   RACSTABL           0000         TP  .
OIB9         Seznam prac.postupů-pomoc.výr.prostř RIOFSE00           1000         T  .
OIBC         Seznam prac.post.(vícest)-data vybav RIOFSE00           0000         T  .
OIBD         Seznam prac.post.(vícest)-data míst RIOFSE00           0000         T  .
OIBS         Údržba schémat statusu        SAPMBSVA           0100         T  .
OIBY         Pohyby materiálu - zobrazení seznamu RIOCUS00           1000         T  .
OICY         Zkratka aplikace pro PM       RIOT399J           0000         T  .
OIDA         PM: Doklady k zakázce pro hlášení  RIPRJUMP           1000         T  .
OIDB         PM: Doklady k zakáz.na druh hlášení RIPRJUMP           1000         T  .
OIDC         Hlášení PM: Uživat.údržba tisku   RIPRJUMP           1000         T  .
OIDD         Doklady hlášení PM: Přesměrov.tisku RIPRJUMP           1000         T  .
OIDE         Hlášení PM:Přes.tisku dle obsah.pole RIPRJUMP           1000         T  .
OIDF         PM: Prac.doklady pro zakázky     RIPRJUMP           1000         T  .
OIDG         PM: Prac.doklady na druh zakázky   RIPRJUMP           1000         T  .
OIDH         Zakázka PM: Uživatelská údržba tisku RIPRJUMP           1000         T  .
OIDI         Doklady k zakázce PM:Přesměrov.tisku RIPRJUMP           1000         T  .
OIDJ         Zak.PM: Přesm.tisku dle obsahu pole RIPRJUMP           1000         T  .
OIDP         Zakázka PD - defin.dokladů k zakázce RIPRJUMP           1000         T  .
OIDQ         PD: Doklady k zakázce na druh zakáz. RIPRJUMP           1000         T  .
OIDR         Zakázka PD - uživat.řízení tisku   RIPRJUMP           1000         T  .
OIDS         PD: Přesměr.tisku pro dokl.k zakázce RIPRJUMP           1000         T  .
OIDT         Zak.PD: Přesm.tisku dle obsahu pole RIPRJUMP           1000         T  .
OIDV         Download tabulek SAP do MSAccess   RIACCESS           1000         TP  .
OIDW         Download schémat výkazů       RIACCCAT           1000         TP  .
OIEM         Match-kód vybavení          SAPMSD20           0200         T  .
OIEN         Čís.intervaly vybavení        SAPMSNUM           0100         T  .
OIF1         Schéma partnera požad.na invest.   RAIPAR00           0000         T  .
OIF2         Údržba plán.profilu požad.na opatř. ROOBP100           0000         T  .
OIF3         Údržba plán.profilu Manf Cash Flow  ROOBP100           1000         T  .
OIFL         Sezn.vozidel             RIOCUS01           1000         T  .
OIGN         Zpracování seznamu povolení     RIOCUS00           1000         T  .
OIK1         Údržba kategorií hodnot PM      RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OIK2         Údržba kategorií hodnot přiřazení PM RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OIKS         Údržba verze odhadu nákladů     SAPMIKSC           1000         T  .
OIL0         Čís.intervaly postupů pro tech.místo SAPMSNUM           0100         T  .
OIL4         Č.intervaly pro návod        SAPMSNUM           0100         T  .
OIL5         Čís.intervaly vybavení        SAPMSNUM           0100         T  .
OIL6         Profily navrh.hodnot operací     RIOCA41I           0000         T  .
OIL8         Standardní text           SAPLC0VL           0100         T  .
OILG         Match-kód prac.postupu        SAPMSD20           0200         T  .
OIM3         Druh zakázky na druh hlášení     RIOTQ80A           0000         T  .
OIMF         Pohotovostní schéma         SAPMIO10           0100         T  .
OIMN         Nastavení customizingu-tabulka TQSCR RICUTQSCR           1000         T  .
OINV_HU       Údržba číselného intervalu: HUINV  SAPMSNUM           0100         T  .
OIOE         Postupné autom.číslování operací   RIO399XS           1000         T  .
OIOF         Parametry kalkulace         RIO399XK           0000         TP  .
OION         Čís.intervaly zakázek        SAPMSNUM           0100         T  .
OIOR         Zpětné hlášení zakázky        RIOTCORU           0000         T  .
OIP1         Údržba profilu plánu inv.progr.   ROOBP100           1000         T  .
OIPG         Údržba skupiny povolení       SAPLIPCL           0100         T  .
OIPM         Match-kód technických míst      SAPMSD20           0200         T  .
OIR0         Seznam prac.post.(vícest.)-atr.kontr RIOFSE00           1000         T  .
OIR1         Výběr polí: Druh partnera - zákazník RIOFSE00           0000         T  .
OIR2         Výběr polí: Druh partnera-dodavatel RIOFSE00           0000         T  .
OIR3         Výběr polí: Druh partnera - osobní č RIOFSE00           0000         T  .
OIR4         Výběr polí: Druh partnera-kontakt.os RIOFSE00           0000         T  .
OIR5         Výběr polí: Druh partnera-org.jedn. RIOFSE00           0000         T  .
OIR6         Výběr polí: Druh partnera-plán.místo RIOFSE00           0000         T  .
OIR7         Výběr polí: Druh partnera-uživatel  RIOFSE00           0000         T  .
OIR8         Výběr polí: Všeobecná adresa     RIOFSE00           0000         T  .
OIRA         Výběr pole sér.č.zakázky na renovaci RIOFSE00           1000         T  .
OIRB         Smlouvy k objektu údržby       RIOCUS00           1000         T  .
OIRC         Seznam vybavení (vícest.) - povolení RIOFSE00           0000         T  .
OIRE         Výběr pole sér.č.výrobní zakázky   RIOFSE00           1000         T  .
OIRE0        Výběr pole sér.č.manipul.jednot.   RIOFSE00           1000         T  .
OIRE1        Výběr pole sér.č.inventury      RIOFSE00           1000         T  .
OIRF         Seznam bodů měření          RIOCUS00           1000         T  .
OIRG         Seznam zakázek (vícest.) - povolení RIOFSE00           0000         T  .
OIRH         Seznam zakázek (vícest)-uděl.povol. RIOFSE00           0000         T  .
OIRI         Seznam míst (vícest.) - povolení   RIOFSE00           0000         T  .
OIRL         Seznam dokladů o měření       RIOCUS00           1000         T  .
OIRM         Výběr polí: Sér.číslo-pohyb mater.  RIOFSE00           0000         T  .
OIRN         Výběr polí: Sér.číslo-dodávka    RIOFSE00           0000         T  .
OIRO         Výběr polí: Sér.číslo-kontr.dávka  RIOFSE00           0000         T  .
OIRP         Výběr polí: Sér.číslo-zakázka odběr. RIOFSE00           0000         T  .
OIRQ         Výběr polí: Sér.číslo-zakázka PM   RIOFSE00           0000         T  .
OIRR         Výběr polí: Sér.číslo-hlášení údržby RIOFSE00           0000         T  .
OIRS         Seznam zakázek (vícest)-podzakázky  RIOFSE00           0000         T  .
OIRT         Seznam prac.post.(vícest.)-hlavička RIOFSE00           0000         T  .
OIRU         Seznam prac.post.(vícest.)-operace  RIOFSE00           0000         T  .
OIRV         Seznam prac.post.(vícest)-podoperace RIOFSE00           0000         T  .
OIRW         Seznam prac.postupů (vícest.)-NáO  RIOFSE00           0000         T  .
OIRX         Seznam prac.post.(vícest)-komponenty RIOFSE00           0000         T  .
OIRZ         Seznam prac.post.(vícest)-paket údrž RIOFSE00           0000         T  .
OIS0         Rozpočetnictví            MENUOIS0           1000         B  .
OIS3         Seznam pr.post.(vísect.)-pakety služ RIOFSE00           1000         T  .
OIS4         Seznam pr.post.(vícest.) - relace  RIOFSE00           1000         T  .
OISK         Řízení rozpočtu           MENUOISK           1000         B  .
OISN         Údržba čís.intervalu: IRESTO     SAPMSNUM           0100         T  .
OIT4         Údržba čísel.intervalu: IM_POSNR   SAPMSNUM           0100         T  .
OIT6         Výběr výkazu inv.programu      SAPMKKB5           0100         T  .
OIT7         Výběr výkazu požad.na inv.opatření  SAPMKKB5           0100         T  .
OITM1        Označení zákazníka-uživ.pole 1    RAMODWRD           1000         T  .
OITM10        Označení zákazníka-uživ.pole 10   RAMODWRD           1000         T  .
OITM11        Označení zákazníka-uživ.pole 11   RAMODWRD           1000         T  .
OITM12        Označení zákazníka-uživ.pole 12   RAMODWRD           1000         T  .
OITM13        Označení zákazníka-uživ.pole 12   RAMODWRD           1000         T  .
OITM14        Označení zákazníka-uživ.pole 12   RAMODWRD           1000         T  .
OITM2        Označení zákazníka-uživ.pole 2    RAMODWRD           1000         T  .
OITM3        Označení zákazníka-uživ.pole 3    RAMODWRD           1000         T  .
OITM4        Označení zákazníka-uživ.pole 4    RAMODWRD           1000         T  .
OITM5        Označení zákazníka-uživ.pole 5    RAMODWRD           1000         T  .
OITM6        Označení zákazníka-uživ.pole 6    RAMODWRD           1000         T  .
OITM7        Označení zákazníka-uživ.pole 7    RAMODWRD           1000         T  .
OITM8        Označení zákazníka-uživ.pole 8    RAMODWRD           1000         T  .
OITM9        Označení zákazníka-uživ.pole 9    RAMODWRD           1000         T  .
OITN         Přiřazení úloh workflow       RAIMAWFC           1000         T  .
OITO         Kmenová data: Tabstrip        RAVC0ALA           1000         T  .
OIUB         Výběr polí pro sezn.použití vybavení RIOCUS00           1000         T  .
OIUC         Seznam vybavení - CS         RIOCUS00           1000         T  .
OIUF         Seznam techn.míst - CS        RIOCUS00           1000         T  .
OIUG         Seznam servis.zakázek        RIOFSE00           1000         T  .
OIUI         Seznam zakázek - CS         RIOCUS00           1000         T  .
OIUK         Seznam zakázek (vícest.)-pohyb mat. RIOFSE00           0000         T  .
OIUL         Seznam zakázek (vícest.)-návaz.oper. RIOFSE00           0000         T  .
OIUN         Seznam zakázek(vícest.)-nákl./výnosy RIOFSE00           0000         T  .
OIUO         Seznam míst (vícest.) - bod měření  RIOFSE00           0000         T  .
OIUOR        Seznam ref.pol.(vícest.)-ref.bod měř RIOFSE00           1000         T  .
OIUP         Seznam míst (vícest.)-dokl.o měření RIOFSE00           0000         T  .
OIUQ         Seznam vybavení (vícest.)-bod měření RIOFSE00           0000         T  .
OIUR         Seznam vybav.(vícest.)-dokl.o měření RIOFSE00           0000         T  .
OIVC         Kontr.report pro kateg.hodnot    RCNCC020           1000         T  .
OIVN         Čís.intervaly plánů údržby      RIOT399J           0000         T  .
OIW0         Detailní informace (plán údržby)   RIOFSE00           0000         T  .
OIW1         Zobrazení seznamu akcí        RIOCUS00           1000         T  .
OIW3         Seznam zpět.hlášení zakázky     RIOCUS00           1000         T  .
OIW5         Zobrazení seznamu termínů údržby   RIOCUS00           1000         T  .
OIW6         Seznam techn.míst - PM        RIOCUS00           1000         T  .
OIW7         Seznam referenčních míst       RIOCUS00           1000         T  .
OIW8         Seznam materiálů           RIOCUS00           1000         T  .
OIWD         Propojení objektů - objekty (TM)   RIOCUS00           1000         T  .
OIWE         Zobrazení struktury vybavení     RIOFSE00           0000         T  .
OIWI         Seznam hlášení údržby        RIOCUS00           1000         T  .
OIWK         Seznam hlášení CS          RIOCUS00           1000         T  .
OIWL         Seznam zakázek - PM         RIOCUS00           1000         T  .
OIWM         Zobrazení struktury komponent    RIOFSE00           0000         T  .
OIWO         Sezn.pr.post.údržby         RIOCUS00           1000         T  .
OIWP         Zobrazení struktury tech.místa    RIOFSE00           0000         T  .
OIWQ         Instalace - strukturální zobrazení  RIOFSE00           1000         T  .
OIWR         Zobrazení struktury ref.místa    RIOFSE00           0000         T  .
OIWU         Sezn.operací údržby         RIOCUS00           1000         T  .
OIWUN        Seznam zakázek a operací       RI_ORDER_OPERATION_CUST    1000         T  .
OIWW         Seznam plánů údržby         RIOCUS00           1000         T  .
OIWY         Seznam položek údržby        RIOCUS00           1000         T  .
OIX2         Seznam T.M.(vícest.)-techn.místo   RIOFSE00           0000         T  .
OIX2R        Sezn.ref.pol.(vícestup.) - ref.místo RIOFSE00           1000         T  .
OIX3         Seznam T.M.(vícest.)-použití vybav. RIOFSE00           0000         T  .
OIX4         Seznam T.M.(vícest.)-vybavení    RIOFSE00           0000         T  .
OIX5         Seznam T.M.(vícest.)-partner     RIOFSE00           0000         T  .
OIX6         Seznam T.M.(vícest.)-hlášení     RIOFSE00           0000         T  .
OIX7         Seznam T.M.(vícest.)-zakázka     RIOFSE00           0000         T  .
OIX8         Seznam T.M.(vícest.)-třída      RIOFSE00           0000         T  .
OIX8R        Sezn.ref.pol.(vícestup.) - třída   RIOFSE00           1000         T  .
OIX9         Seznam T.M. (vícest.) - atribut   RIOFSE00           0000         T  .
OIX9R        Sezn.ref.pol.(vícestup.) - atribut  RIOFSE00           1000         T  .
OIXA         Seznam T.M.(vícest.)-dokument    RIOFSE00           0000         T  .
OIXAR        Sezn.ref.pol.(vícestup.) - dokument RIOFSE00           1000         T  .
OIXB         Seznam T.M.(vícest.)-propojení obj. RIOFSE00           0000         T  .
OIXC         Seznam vybavení(vícest.)-vybavení  RIOFSE00           0000         T  .
OIXD         Seznam vybav.(vícest.)-použití vybav RIOFSE00           0000         T  .
OIXE         Seznam vybavení(vícest.)-tech.místo RIOFSE00           0000         T  .
OIXF         Seznam vybavení(vícest.)-partner   RIOFSE00           0000         T  .
OIXG         Seznam vybavení(vícest.)-hlášení   RIOFSE00           0000         T  .
OIXH         Seznam vybavení(vícest.)-zakázka   RIOFSE00           0000         T  .
OIXI         Seznam vybavení(vícest.)-třída    RIOFSE00           0000         T  .
OIXJ         Seznam vybavení(vícest.)-atribut   RIOFSE00           0000         T  .
OIXK         Seznam vybavení(vícest.)-dokument  RIOFSE00           0000         T  .
OIXL         Seznam vybavení(vícest.)-propoj.obj. RIOFSE00           0000         T  .
OIXM         Seznam hlášení(vícest.)-hlášení   RIOFSE00           0000         T  .
OIXN         Seznam hlášení(vícest.)-tech.místo  RIOFSE00           0000         T  .
OIXO         Seznam hlášení(vícest.)-vybavení   RIOFSE00           0000         T  .
OIXP         Seznam hlášení(vícest.)-partner   RIOFSE00           0000         T  .
OIXQ         Seznam hlášení(vícest.)-položka   RIOFSE00           0000         T  .
OIXR         Seznam hlášení(vícest.)-akce     RIOFSE00           0000         T  .
OIXS         Seznam hlášení(vícest.)-třída    RIOFSE00           0000         T  .
OIXT         Seznam hlášení(vícest.)-atribut   RIOFSE00           0000         T  .
OIXU         Seznam hlášení(vícest.)-opatření   RIOFSE00           0000         T  .
OIXV         Seznam hlášení(vícest.)-zakázka   RIOFSE00           0000         T  .
OIXW         Seznam zakázek(vícest.)-zakázka   RIOFSE00           0000         T  .
OIXX         Seznam zakázek(vícest.)-tech.místo  RIOFSE00           0000         T  .
OIXY         Seznam zakázek(vícest.)-vybavení   RIOFSE00           0000         T  .
OIXZ         Seznam zakázek(vícest.)-hlášení   RIOFSE00           0000         T  .
OIY9         Přehled termínů údržby        RIOCUS00           1000         T  .
OIYC         Seznam vybavení           RIOCUS00           1000         T  .
OIYG         Seznam zpět.hlášení operací údržby  RIOCUS00           1000         T  .
OIYH         Seznam sér.čísel           RIOCUS00           1000         T  .
OIYJ         Propojení objektů - objekty (vyb.)  RIOCUS00           1000         T  .
OIYL         Detailní info (operace zakázky)   RIOFSE00           0000         T  .
OIYM         Detailní info (hlavička zakázky)   RIOFSE00           0000         T  .
OIYP         Seznam zakázek(vícest.)-partner   RIOFSE00           0000         T  .
OIYQ         Seznam zakázek(vícest.)-operace   RIOFSE00           0000         T  .
OIYR         Seznam zakázek(vícest.)-komponenta  RIOFSE00           0000         T  .
OIYS         Seznam zakázek(vícest.)-zpět.hlášení RIOFSE00           0000         T  .
OIYT         Seznam zakázek(vícest.)-pom.prostř. RIOFSE00           0000         T  .
OIYV         Seznam hlášení (vícest.) - příčina  RIOFSE00           1000         T  .
OIYW         Seznam opatření           RIOCUS00           1000         T  .
OIYZ         Seznam položek hlášení        RIOCUS00           1000         T  .
OIZ6         Standardní text           SAPLC0VL           0100         T  .
OIZ7         Match-kód pracoviště         SAPMSD20           0200         T  .
OIZH         Podnikový kalendář          SAPMOMS0           0020         T  .
OIZO         Navrhované hodnoty kapacity     SAPMC68K           0010         T  .
OIZU         Sled obrazovek pracoviště      ROOP0011           1000         T  .
OJI1         Údržba číselného intervalu: PABHD  SAPMSNUM           0100         T  .
OJIN1        Údržba tab.podmínek: Množ.odvolávka SAPMV12A           0100         TP  .
OJIT0        Customizing - JIT - podstrom     SAPLJIT05           0100         T  .
OJIT15        Údržba číselného intervalu      SAPLJITC1           0200         T  .
OJIT16        Údržba čísel.intervalu: JIT_HD_01  SAPMSNUM           0100         T  .
OJIT17        Údržba čísel.intervalu: JIT_IT_01  SAPMSNUM           0100         T  .
OJIT20        Údržba čísel.intervalu: DELCONHD01  SAPMSNUM           0100         T  .
OJIT21        Údržba čísel.intervalu: JIT_GR_01  SAPMSNUM           0100         T  .
OJIT22        JIT: Přiřazení úloh zpracovatelům  SAPLJITC1           0300         T  .
OJIT23        JIT: Aktivace spojení událostí    SAPLJITC1           0400         T  .
OJIT61        JIT-Outbound: Údržba čís.intervalu  SAPLJITOUTC1         0200         T  .
OJITI        Customizing JIT Inbound       JITCUSTO           1000         T  .
OJITO        Customizing JIT Outbound       JITCUSTO           1000         T  .
OK01         Nákladový okruh: Komponenty/stat.uk. SAPMSVMA           0200         T  .
OK02         Údržba schémat statusu        SAPMBSVA           0100         T  .
OK03         Zobrazení schémat statusu      SAPMBSVA           0100         T  .
OK12         Reset na status "Sestaven ropočet"  RKBUDSDO           0000         T  .
OK13         Údržba čís.intervalů kontr.ledgeru  SAPMSNUM           0100         T  .
OK15         Údržba verze skupin oprávnění    RKSCUS09           1000         T  .
OK16         Profily plán.: Údržba skup.opráv.  RKSCUS09           1000         T  .
OK17         Kontrolní ledger: Nalezení účtu   SAPLKALO           0100         T  .
OK18         Údržba skupin oprávnění       RKSCUS09           1000         T  .
OK29         Údržba profilů SWP/varianty     SAPLOG29           0010         TP  .
OK30         Proces údržby software        MENUOK30           1000         B  .
OK31         Provedení profilu SWP/varianty    ROGSMPSL           1000         TP  .
OK32         Zásoba práce SWP           ROGSMPDL           1000         TP  .
OK36         Protokol SWP             ROGSMPLOG           1000         T  .
OK60         Údržba čísel.intervalů inter.dokladů SAPMSNUM           0100         T  .
OK70         Údržba čís.intervalu: EF_GROUPNB   SAPMSNUM           0100         T  .
OK91         Údržba č.intervalu: BP_BPDK     SAPMSNUM           0100         T  .
OKB1         Převzetí ÚčHlKn: Zobr.přednastavení SAPMKC01           0100         T  .
OKB3         Generování dávk.vstupu pro nákl.dr. RKBIKA00           1000         T  .
OKB6         Generování výkazů účet.nákl.stř.   RKKBBGEN           1000         T  .
OKBA         Převzetí dokladů FI do CO      RGUREC10           0000         T  .
OKBB         Převzetí dokladů mater.hosp.do CO  RGUREC30           0000         T  .
OKBC         Převzetí dokladů odbytu do CO    RKEPCU40           0000         T  .
OKBF         Import layoutů pro plánování     RKCOBTR7           1000         T  .
OKBG         Dodateč.zaúčtování záloh       RKANBU02           0000         T  .
OKC3         Výmaz pohybových dat         RKSCUS01           1000         T  .
OKC4         Výmaz nákl.středisek         RKSCUS02           1000         T  .
OKC5         Výmaz náklad.druhů          RKSCUS03           1000         T  .
OKC6         Výmaz druhů výkonů          RKSCUS04           1000         T  .
OKCC         Údržba struktur odesíl.       RKCDSM_1           1000         T  .
OKCDS        SAP-EIS: Statistika kvant dat    RKCSLICE           1000         TP  .
OKCE         RKC: Založení pořizovacího reportu  RKCREPCU           1000         T  .
OKCG         RKC: Údržba pravid.pro přenos    SAPLKCD0           1000         TP  .
OKCI         Zobrazení hodnot atributu      RKC_CALL_VIEW_T242B_KC    1000         T  .
OKCJ         Změna hodnot atributu        RKC_CALL_VIEW_T242B_KC    1000         T  .
OKCK         Generování modulů údržby kmen.dat  RKCCOMD0           1000         TP  .
OKCP         Reorganizace katalogu polí EIS    RKCREOFC           0000         TP  .
OKCSL        Zpracování kvant dat         SAPMKCSL           1000         T  .
OKCX         Změna ukazatele 'Všechny měny'    RKALLEWS           1000         T  .
OKCY         Číselný interval č.záznamu v EIS/BP SAPMSNUM           0100         T  .
OKD1         Export výkazů účetnictví NáklStř   RKKBJBEX           1000         T  .
OKD3         Import výkazů účetnictví nákl.střed. RKKBJBIN           1000         T  .
OKD6         Import jednotlivých výkazů      RKKBJBIN           1000         T  .
OKE1         Zobrazení logické databáze CRK    RKSARLDB           0000         TP  .
OKE10        Transport nastavení organizace    SAPMKC02           0600         T  .
OKE2         Zobrazení logické databáze CEK    RKSARLDB           0000         TP  .
OKE3         Zobrazení logické databáze CIK    RKSARLDB           0000         TP  .
OKE4         Zobrazení logické databáze CPK    RKSARLDB           0000         TP  .
OKE5         Transport nastavení organizace    SAPMKC02           0600         T  .
OKE6         Transport nastavení pro kmen.data  SAPMKC02           0600         T  .
OKE7         Transport nastavení pro plánování  SAPMKC02           0600         T  .
OKE8         Transport nastav.skut.zaúčtování   SAPMKC02           0600         T  .
OKE9         Transport nastavení pro nástroje   SAPMKC02           0600         T  .
OKEA         Údržba match-kódu nákl.střed.    SAPMKC05           0000         T  .
OKEB         Zobrazení match-kódu nákl.střed.   SAPMKC05           0000         T  .
OKEC         Údržba match-kódu nákl.druhu     SAPMKC05           0000         T  .
OKED         Zobrazení match-kódu nákl.druhu   SAPMKC05           0000         T  .
OKEE         Údržba match-kódu druhu výkonu    SAPMKC05           0000         T  .
OKEF         Zobrazení match-kódu druhu výkonu  SAPMKC05           0000         T  .
OKEG         Změna čas.závis.polí/nákl.střed.   RKSCUS05           1000         T  .
OKEH         Zobrazení čas.závis.polí/nákl.stř.  RKSCUS05           1000         T  .
OKEI         Změna čas.závis.polí/dr.výkonu    RKSCUS05           1000         T  .
OKEJ         Zobrazení čas.závis.polí/dr.výkonu  RKSCUS05           1000         T  .
OKEK         Změna čas.závis.polí/nákl.druhů   RKSCUS05           1000         T  .
OKEL         Zobrazení čas.závis.polí/nákl.dr.  RKSCUS05           1000         T  .
OKEM         Zobrazení logické databáze SAK    RKSARLDB           0000         TP  .
OKEN         Zobrazení stand.hierarchie      RKSTDHIE           0000         T  .
OKENN        Zobrazení stand.hierarchie      KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
OKENNX        Zobraz.stand.hier.: Org.pod.aktivní KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
OKEO         Změna standardní hierarchie     RKSTDHIE           0000         T  .
OKEON        Změna standardní hierarchie     KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
OKEONX        Změna stand.hier.: Org.pod.aktivní  KEO_START_NF_STDHIERARCHY   1000         T  .
OKEP         Záloha: Údržba přednast.nákl.druhů  SAPL0KO2           0500         T  .
OKET         Údržba nastavení stanovení tarifu  SAPLKSPJ           0200         T  .
OKET1        Údržba nastavení: Odsouhlas.plánu  SAPLKNMJ           0200         T  .
OKET2        Údržba nastavení: Cíl=skut.VZV    SAPLKNMJ           0200         T  .
OKEW         Rozdělení: Přiřazení KOSTL -" SCNAM SAPLKSL7           1000         T  .
OKEX         Transport layoutů pro plánování   RKCUTR01           0000         T  .
OKEY         Zobrazení čas.závislých polí/procesů RKSCUS05           1000         T  .
OKEZ         Změna čas.závislých polí/procesů   RKSCUS05           1000         T  .
OKF1         Změna profilu plán.rozpočtu     ROOBP100           0000         T  .
OKG2         Verze rozlišení           RKKTKKAP           1000         T  .
OKG4         Aktualizace analýzy hosp.výsledku  RKKTKKAR           1000         T  .
OKG6         Čís.intervaly dokladu CO - rozlišení SAPMSNUM           0100         T  .
OKG9         Verze rozliš.pro rozprac.      RKKTKKAP           1000         T  .
OKGA         Aktualizace stanovení rozprac.    RKKTKKAR           1000         T  .
OKGG         Customizing: SD           MENUOKGG           1000         B  .
OKI0         Stanovení čísel výkonů: Vstupní obr. SAPL0EBB           0100         T  .
OKKA         Údržba nákladového okruhu      SAPMSVMA           0200         T  .
OKKB         Údržba výběr.obrazovek        RKKBSELC           0000         T  .
OKKK         Údržba kalkulačních tabulek     RKKKOKKK           1000         T  .
OKKP         Údržba nákladového okruhu      SAPMSVMA           0200         T  .
OKKS         Nastavení nákladového okruhu     SAPLRKSR           0100         T  .
OKL1         CO-OPA: Strom.str.reportu      SAPMKKB5           0100         T  .
OKL2         Dílenská výroba: Strom výkaznictví  SAPMKKB5           0100         T  .
OKL3         Výr.na zak.odb.: Strom.str.reportin. SAPMKKB5           0100         T  .
OKL4         Sériová výroba: Strom výkaznictví  SAPMKKB5           0100         T  .
OKL5         Strom výkazů: Jednicová kalkulace  SAPMKKB5           0100         T  .
OKL8         Kalkul.výrobku: Strom.str.reportingu SAPMKKB5           0100         T  .
OKLB         Údržba stromu výkazů - contr.procesů SAPMKKB5           0100         T  .
OKLF         Nositel nákladů: Strom výkaznictví  SAPMKKB5           0100         T  .
OKLH         Výr.podle proj.: Strom.str.reportin. SAPMKKB5           0100         T  .
OKLI         Procesní výroba: Strom výkaznictví  SAPMKKB5           0100         T  .
OKLS         Údržba strom.st.výkazů-úč.nákl.stř. SAPMKKB5           0100         T  .
OKM0         Zobrazení struktury IMG       RKIMG001           1000         T  .
OKM1         Všeobecný controlling IMG      RKIMG001           1000         T  .
OKM2         Všeobecný controlling IMG      RKIMG001           1000         T  .
OKMI         Import předloh-účetnictví nákl.stř. RKMODIMP           1000         T  .
OKO1         Údržba Id match-kódu - zakázky    SAPMKC05           0000         T  .
OKO2         Zobraz.id match-kódu - zakázky    SAPMKC05           0000         T  .
OKO5         Výmaz zakázek CO           RKODEL01           1000         T  .
OKO6         Údržba schématu zúčtování      SAPLKOAS           1000         T  .
OKOA         Vstup - customizing schém.zúčtování SAPMKOAU           1000         T  .
OKOB         Profily sest.rozp.pro zakázky CO   ROOBP100           0000         T  .
OKOD         Konverze mezí tolerance kontr.disp. BPFDPINI           1000         T  .
OKOI         Údržba procent.sazeb aktivace    SAPL0KKD           0400         T  .
OKOJ         Klíč rozlišení - hodnota aktivace  SAPLKK0C           0200         T  .
OKOL         Údržba var.pořiz.vnitropod.zakázek  RKOLISTV           0000         T  .
OKOR         Pravidlo pro výběr - inter.zakázky  RKOTCODE           0000         T  .
OKOS         Strukt.plánov. - profily zakázek CO ROOBP100           0000         T  .
OKOU         Prav.substituce pro vnitrop.zakázky RKOTCODE           0000         T  .
OKOV         Varianty výběru vnitropod.zakázek  RKOTCODE           0000         T  .
OKP1         Údržba blokování období       SAPMKCSP           1000         T  .
OKP2         Zobraz.blokování období       SAPMKCSP           1000         T  .
OKQ0         Data klasifikace (sumarizace)    RKKRXGEN           1000         T  .
OKQ2         Definice atributů objektu      RKKRCLZM           1000         T  .
OKQ5         Údržba struktury hier.(všeobecně)  RKKROGEN           1000         T  .
OKRH         Údržba tabulky zásoby výkazů     RKKBKKB1           1000         T  .
OKRI         Údržba tabulky schémat výkazů    RKKBKKB2           1000         T  .
OKRZ         Identifikace hierarch.kontin.výroby RKKRTGEN           1000         T  .
OKS0         Generování výkazů zakázek odběr.   RKKBBGEN           0000         T  .
OKS1         Generování výkazů int.zak.v dávce  RKKBBG00           1000         T  .
OKS2         Generování výkazů sériové výroby   RKKBBGEN           1000         T  .
OKS3         Generování výkazů kusové výroby   RKKBBGEN           1000         T  .
OKS4         Generování výkazů kontinuál.výroby  RKKBBGEN           1000         T  .
OKS5         Generování výkazů jedn.kalkulace   RKKBBGEN           1000         T  .
OKS6         Generování výkazů nákl.stř.v dávce  RKKBBG00           1000         T  .
OKS7         Generování výkazů projektů      RKKBBGEN           1000         T  .
OKS8         Generování výkazů kalkul.výrobku   RKKBBGEN           1000         T  .
OKS9         Generování výkazů sériových zakázek RKKBBGEN           1000         T  .
OKSA         Generování výkazů inter.zakázek   RKKBBGEN           1000         T  .
OKSB         Import výkazů sériové výroby     RKKBJBIN           1000         T  .
OKSC         Export výkazů kusové výroby     RKKBJBEX           1000         T  .
OKSD         Import výkazů kusové výroby     RKKBJBIN           1000         T  .
OKSE         Export výkazů kontinuální výroby   RKKBJBEX           1000         T  .
OKSF         Import výkazů procesní výroby    RKKBJBIN           1000         T  .
OKSH         Export výkazů jednic.kalkulace    RKKBJBEX           1000         T  .
OKSI         Import výkazů jednic.kalkulace    RKKBJBIN           1000         T  .
OKSJ         Export výkazů kalkulace výrobku   RKKBJBEX           1000         T  .
OKSK         Údržba schématu nákl.druhů: Zakázky SAPMKKB3           0100         T  .
OKSL         Import výkazů kalkulace výrobku   RKKBJBIN           1000         T  .
OKSM         Export výkazů sériových zakázek   RKKBJBEX           1000         T  .
OKSN         Import výkazů sériových zakázek   RKKBJBIM           1000         T  .
OKSO         Export výkazů zakázek odběratelů   RKKBJBEX           1000         T  .
OKSP         Import výkazů řízení výroby     RKKBJBIN           1000         T  .
OKSQ         Export výkazů projektů        RKKBJBEX           1000         T  .
OKSR         Import výkazů projektů        RKKBJBIN           1000         T  .
OKSS         Generování výkazů sériových zakázek RKKBBGEN           1000         T  .
OKSU         Údržba skup.náklad.druhů       SAPMKKB3           0100         T  .
OKSV         Údržba schématu nákl.prvků      SAPMKKB3           0101         T  .
OKT0         EC-PCA: Import výkazů        RKKBJBIN           0000         TP  .
OKT4         Nastavení jazyků Report Writer    RGRLNG00           0000         T  .
OKT9         Generování výkazů všeob.kalk.na NN  RKKBBGEN           1000         T  .
OKTA         Výkazy všeob.kalk.na NN       RKKBJBIN           1000         T  .
OKTD         Generování výkazů procesní výroby  RKKBBGEN           1000         T  .
OKTE         Import výkazů procesní výroby    RKKBJBIN           1000         T  .
OKTG         Generování čtecích text.modulů    RKCCOTX0           0000         TP  .
OKTJ         Gener.výkazů zakázek, výr.podle pr. RKKBBGEN           1000         T  .
OKTK         Import výkazů zakázek, výr.podle pr. RKKBJBIN           1000         T  .
OKTO         Vyvol.hier.sumarizace pro zakázky  RKKTKKR0           0000         T  .
OKTP         Vyvolání hier.sumariz.pro projekty  RKKTKKR0           1000         T  .
OKU0         Údržba variant RKCSUB00       SAPMS38M           0101         T  .
OKU4         Nástroj překladu           RKCTRTX1           2000         TP  .
OKUE         Statistika databáze         RKCSTATS           1000         TP  .
OKUH         Reorganizace přenosu dat       RKCREODM           1000         TP  .
OKUI         RKC Zobraz.struktury dat       RKCDLST0           1000         T  .
OKUK         Test konzistence SAP-EIS       RKCDBCH2           1000         TP  .
OKUM         Sumarizace aspektu          RKCDAMAP           1000         TP  .
OKUP         Kopírování aspektu z jiného klientu RKCCOASP           1000         TP  .
OKUQ         Deaktivace aspektu v tomto klientu  RKCDLASP           1000         TP  .
OKUU         Reorganizace formulářů        RKCREOG1           1000         TP  .
OKUW         Generování sumarizace aspektu    RKCCOPR1           1000         TP  .
OKUY         Zobraz.aspektu (s prostředím)    RKCPROT0           1000         TP  .
OKUZ         Definování archivace aspektu     RKCCOPR3           0000         TP  .
OKV0         Klíč odchylky nákl.středisek     RKKTKV01           1000         T  .
OKV1         Klíč odchylky zakázek        RKKTKV01           1000         T  .
OKV2         Klíč odchylky nositelů nákladů    RKKTKV01           1000         T  .
OKV5         Údržba cílových verzí nákl.střed.  RKKTKV09           1000         T  .
OKV6         Cílové verze zakázek         RKKTKV09           1000         T  .
OKV7         Cílové verze nosit.nákladů      RKKTKV09           1000         T  .
OKVF         Změna variant odchylek nákl.stř.   RKKTKV05           1000         T  .
OKVG         Varianty odchylek zakázek      RKKTKV05           1000         T  .
OKVH         Varianty odchylek nositelů nákl.   RKKTKV05           1000         T  .
OKVK         Údržba tabulek odchylek       RKKVOKKV           1000         T  .
OKVO         Vyvol.hier.sumarizace pro zakázky  RKKRKKR0           1000         T  .
OKVZ         Změna klíče odchylek kmen.zázn.mater SAPMKKS1           1000         T  .
OKWC         Generování výkazů procesních nákladů RKKBBGEN           0000         T  .
OKWT         Transport layoutů plánování     RKABCT01           0000         T  .
OKX0         Údržba struktur odes.pro hier.km.dat RKCDSM_H           1000         T  .
OKX1         Údržba pravidel přenosu       SAPLKCD0           1000         TP  .
OKX3         Přehled použití           RKCTRTX1           3000         TP  .
OKX4         Údržba struktur odes.pro kmen.data  RKCDSM_2           1000         TP  .
OKX5         Komentáře ke strukturám odesílatele RKCDSM_3           1000         T  .
OKX6         Struktury odesílatele        RKCDSM_6           1000         T  .
OKX7         Strukt.odesíl.koment.-pohybová data RKCDSM_7           1000         T  .
OKX8         Zobrazení adresáře hierarchií    RKC_CALL_VIEW_TRSTHV_KC    1000         TP  .
OKX9         Údržba adresáře hierarchií      RKC_CALL_VIEW_TRSTHV_KC    1000         TP  .
OKXB         Nástroj transportu          SAPMKCTR           0100         TP  .
OKXC         Reorg.údržby view (kmen.data)    RKCREOMV           0000         T  .
OKXE         Záznam aspektu v řídicích tabulkách RKCCOTB0           0000         T  .
OKXF         Výmaz aspektu z řídících tabulek   RKCDLTB0           0000         T  .
OKXG         Nástroj importu           SAPMKCTR           2000         TP  .
OKXR         Strom výkazů             SAPMKKB5           0100         T  .
OKXU         Funkč.moduly pro připojení dokumentu RKCMDFU0           0000         T  .
OL01         Zobrazení/změna LDK34 (místa)    RLMIGR01           1000         T  .
OL02         Zobrazení/změna RLPLA (místa)    RLMIGR02           1000         T  .
OL03         Zobrazení/změna LDK33 (zásoby)    RLMIGR03           1000         T  .
OL04         Zobrazení/změna RLBES (zásoby)    RLMIGR04           1000         T  .
OL05         Zobrazení/změna LDK30 (sklad mater.) RLMIGR05           1000         T  .
OL06         Zobrazení/změna LDK31 (typ mater.)  RLMIGR06           1000         T  .
OL10         Testování přenosu skl.míst      RLMGT000           1000         T  .
OL12         Přenos zásob RLBES-"B.I.       RLBEST00           1000         T  .
OL14         Testování přenosu zásoby       RLMGT010           1000         T  .
OL15         Přenos materiálu-view čísel skladu  RLMG0050           1000         T  .
OL16         Testování přenosu km.materiálu(MLGN) RLMGT050           1000         T  .
OL17         Přenos typu skladu materiálu     RLMG0060           1000         T  .
OL18         Testování přenosu km.materiálu(MLGT) RLMGT060           1000         T  .
OL19         Generování modelu rozvržení     RLALEACU           1000         T  .
OL20         Kontrola konzistence (centr.zprac.) RLWMSCH1           1000         T  .
OL21         Kontrola konzistence (decentr.zpr.) RLWMSCH2           1000         T  .
OL22         Kontrola SJ/přidělení čís.man.j.   RLCHECKL           1000         T  .
OLE         OLE Demo transakce          RSOLETT1           0100         T  .
OLI1         Nové vytvoř. COZ pro pohyb materiálu RMCBNEUA           1000         T  .
OLI1BW        Nové vytvoř. COZ pro pohyb materiálu RMCBNEUA           1000         T  .
OLI2         Nové vytvoř. COZ: Zásoby       RMCBNEUB           1000         T  .
OLI2BW        Nové vytvoř. COZ: Skladové zásoby  RMCBNEUB           1000         T  .
OLI3         Nové vytvoření: NIS         RMCENEUA           1000         T  .
OLI3BW        Nové vytvoř.strukt.extraktu NIS BW  RMCENEUA           1000         T  .
OLI4         Nové vytvoření PPIS         RMCFNEUA           1000         T  .
OLI4BW        Nové vytvoř.strukt.extraktu PPIS   RMCFNEUA           1000         T  .
OLI5         Nové vytvoření PMCO         RIPMCO00           1000         T  .
OLI6         Period.množství zásob - sklad    RMCBS197           1000         T  .
OLI6BW        Nové vytvoření aplik.06 (likv.fakt.) RMCENEUR           1000         T  .
OLI7         Nové vytvoření OIS: Zakázky     RMCVNEUA           1000         T  .
OLI7BW        Nové vytvoř.strukt.extraktu OIS-zak. RMCVNEUA           0000         T  .
OLI8         Nové vytvoř.OIS-dodávky       RMCVNEUL           1000         T  .
OLI8BW        Nové vytvoř.strukt.extraktu OIS-dod. RMCVNEUL           0000         T  .
OLI9         Nové vytvoř.OIS-faktury       RMCVNEUF           1000         T  .
OLI9BW        Nové vytvoř.strukt.extr.OIS-faktura RMCVNEUF           0000         T  .
OLIABW        Nové vytvoření: Agenturní obchod BW RMCENEUB           1000         T  .
OLID         OIS: NováStrukturaStatistikyKontaktů RMCVNEUC           1000         T  .
OLIE         Nové vytvoření TIS: Transporty    RMCVNEUT           1000         T  .
OLIF         PPIS: Restrukturalizace sér. výroby RMCFNEUD           1000         T  .
OLIFBW        Nové vytvoř.strukt.extr.- sér.výroba RMCFNEUD           1000         T  .
OLIG         Nové vytvoření: Global Trade BW   RWB2BNEUA           1000         T  .
OLIGBW        Nové vytvoř. GT: Ext. obch.kontrakt RWB2BNEUA           1000         T  .
OLIH         MRP: Pořízení dat pro BW       RMCBMRP2           1000         T  .
OLIIBW        Nové vytvoření infosystému PM pro BW RMCINEBW           1000         T  .
OLIKBW        Znovuvytvoření GTM: řízení položek  RWB2BNEUB           1000         T  .
OLILBW        Znovuvytvoření GTM: říz.pol.se sítí RWB2BNEUC           1000         T  .
OLIM         Period.množství zásob - závod    RMCBS198           1000         T  .
OLIQ         Nové vytvoření infosystému QM    RMCQNEUA           1000         T  .
OLIQBW        Nové vytvoření infosystému QM pro BW RMCQNEBW           1000         T  .
OLISBW        Nové vytvoření infosystému CS pro BW RMCSNEBW           1000         T  .
OLIX         Nové vytvoř.kopír./výmazu verzí   RMCSISCP           1000         T  .
OLIZ         Nové vytvoř.COZ: Likvidace faktur  RMCBNERP           1000         T  .
OLIZBW        Nové vytvoř.COZ: Likvidace faktur  RMCBNERP           1000         T  .
OLMB         IMG vedení zásob           RMIMGDIRECTOLMB        1000         T  .
OLME         IMG-view: Nákup           RMIMGDIRECTOLME        1000         T  .
OLML         Struktura IMG Řízení skladu     RLDOLML1           0000         T  .
OLMR         IMG Likvidace faktur         RMIMGDIRECTOLMR        1000         T  .
OLMRLIST       Údržba varianty seznamu       SAPMSHD0           0500         T  .
OLMRVERDLIST     Údržba varianty sumarizace      SAPMSHD0           0500         T  .
OLMSRV        Customizing MM-SRV          RMIMGDIRECTOLMSRV       1000         T  .
OLMW         IMG Ocenění/Přiřazení účtu      RMIMGDIRECTOLMW        1000         T  .
OLPM         Nové vytvoření inf.syst.údržby    RIPMS001           1000         T  .
OLQB         Customizing QM v pořízení      MENUOLQB           1000         B  .
OLR3_CJ20N      OLR3 přímý vstup: Project Builder  OLR3_CALL_PB         0100         T  .
OLR3_ME2XN      Zobrazení nákupního dokladu     OLR3_CALL_PDOC        0100         T  .
OLS1         Customizing: Bonus          MENUOLS1           1000         B  .
OLVD         C RV   Menu expedice        MENUOLVD           0000         B  .
OM00         Customizing kanbanu         MDCUOPP1           1000         T  .
OM0F         Konverze MDVM/MDVL pro disp.oblasti RMDBVM00           1000         T  .
OM14         Údržba č.intervalu: PKHD       SAPMSNUM           0100         T  .
OM18         Údržba č.intervalu: PKKEY      SAPMSNUM           0100         T  .
OMA1         Založ.tab.podmínky: Šarže v MM    SAPMV12A           0100         T  .
OMA2         ZměnaTabPodmínky: Šarže v MM     SAPMV12A           0100         T  .
OMA3         Zobraz.tab.podm.: Šarže v MM     SAPMV12A           0100         T  .
OMA6         Tab.podmínek: Zobr.výpisu/vyloučení SAPMV12A           0100         T  .
OMA7         Tabulka podmínek: Založení indexu  SAPMV12A           0100         T  .
OMA8         Tabulka podmínek: Změna indexu    SAPMV12A           0100         T  .
OMB0         Seznam druhů dokladu         ROOLMB00           1000         T  .
OMB1         Dynamická kontrola disponibility   SAPMOMB0           0070         T  .
OMB2         Automatické založení skladu (VM)   SAPMOMB0           0080         T  .
OMB3         Automatické založení skladu (PM)   SAPMOMB0           0080         T  .
OMB4         Znak tisku - údržba (PM)       ROOLMB00           1000         T  .
OMB5         Znak tisku - údržba (PM)       ROOLMB00           1000         T  .
OMB6         Změna manuálního přiřaz.účtu     ROOLMB00           1000         T  .
OMB7         C MM-IM TestDataPřevzatZásob     ROOLMB00           1000         T  .
OMB8         C MM-IM Test.data převz.rezervace  ROOLMB00           1000         T  .
OMBA         Přidělení čísel - účetní doklady   SAPMOMB0           0060         T  .
OMBC         Nastavení kontroly chyběj.dílů    SAPMOMB0           0130         T  .
OMBF         Řízení map BTCI pro pohyb zboží   ROOLMB00           1000         T  .
OMBG         Nastavení - zobraz.zásob       SAPMOMB0           0090         T  .
OMBM         Řízení map BTCI - rezervace     ROOLMB00           1000         T  .
OMBN         Navrhované hodnoty - rezervace    SAPMOMB0           0030         T  .
OMBR         Všeob.nastavení tisku        SAPMOMB0           0050         T  .
OMBS         Důvody pro pohyby          SAPMOMB0           0020         T  .
OMBV         Řízení map BTCI - inventura     ROOLMB00           1000         T  .
OMBW         Nastavení struktObr - pohyb mater.  ROOLMB00           1000         T  .
OMBX         Zobrazení zásob           SAPMOMBA           0010         T  .
OMBZ         Storno PM přes fakturu        ROOLMB00           1000         T  .
OMC0         Toleranční meze příjmu zboží     ROOLMB00           1000         T  .
OMC1         Číslo průvodky            SAPMOMB0           0140         T  .
OMC2         Přidělení čísel - rezervace     SAPMOMB0           0040         T  .
OMC4         Převzetí dat BTCI - invent.počítání RM07II34           1000         T  .
OMC6         Převzetí testovacích dat: Inventura ROOLMB00           1000         T  .
OMC7         Převzetí dat BTCI: Sčítání a rozdíly RM07II38           1000         T  .
OMC8         Převzetí dat BTCI: Inv.dokl./sčít.  RM07II39           1000         T  .
OMC9         Převz.dat BTCI: Inv.dok./sčít/rozdíl RM07II40           1000         T  .
OMCC         Vytvoření invent.dokl při pohybuMat SAPMOMB0           0010         T  .
OMCDB        Aktivace šarže dokumentace      SAPMDOCUMENTARY_BATCH     0100         T  .
OMCE         Definice úrovně šarže        SAPMOMBE           0100         TP  .
OMCF         Nastavení tisku etiket        SAPMOMB0           0100         T  .
OMCG         Schémata hledání: Nalezení šarže MM ROOLMB00           1000         T  .
OMCH         Nastavení manuál.přiřazení (PM)   ROOLMB00           1000         T  .
OMCJ         Strukt.obr.: Příjem materiálu    ROOLMB00           1000         T  .
OMCM         Dynamická kontrola disponibility PM SAPMOMB0           0070         T  .
OMCN         Řízení map BTCI - inventura     ROOLMB00           1000         T  .
OMCP         Dynamická kontrola disponibility VM SAPMOMB0           0070         T  .
OMCQ         Nastavení systém.hlášení       ROOLMB00           1000         T  .
OMCS         Aktivace správy stavu šarží     SAPMOMBE           0200         T  .
OMCT         Definice šarže            SAPMOMBE           0010         T  .
OMCZ         Aktivace přidělení čísel šarže    SAPMOMBE           0300         T  .
OMD5         C MM-MRP označení disp.prvků T457  ROOLMD01           1000         T  .
OMDK         C MM-MRP přiřazení chyb       ROOLMD02           1000         T  .
OMDN         C MM-MRP rozsah čís.intervalu POBJ  SAPMSNUM           0100         T  .
OMDO         C MM-MRP vytvoření ozn.souboru    RMMDBTCH           1000         T  .
OMDP         C MM-MRP kontrola konzist.ozn.soub. RMMDBTCH           1000         T  .
OMDT         C MM-MRP Externí pořízení      SAPMOPPQ           0010         T  .
OMDU         C MM-MRP Aktivace plánu potřeb    SAPMOMD7           0010         T  .
OMDV         C MM-MRP Konverze plánov. běhu    SAPMOMD4           0010         T  .
OMDW         C MM MRP Přerozvržení        SAPMOMD5           0010         T  .
OMDX         C MM MRP Horizont plánov.      SAPMOMD6           0010         T  .
OMDY         C MM-MRP Zrušení plánov.běhu     SAPMOMD8           0010         T  .
OMEE         C MM-PUR Reorganizace poptávka    ROOLME00           1000         T  .
OMEN         C MM-PUR Reorg. Plán.dodávek - čas  ROOLME00           1000         T  .
OMESCJ        Aktivace infozázn.pro vypoč.posk.kom SAPMOMEW           0100         T  .
OMEV         Stanovení konsignačních cen     SAPMOMEV           0100         T  .
OMEX         C MM-PUR Reorganizace POBJ      ROOLME00           1000         T  .
OMEY         C MM-PUR Reorganizace objednávky   ROOLME00           1000         T  .
OMEZ         C MM-PUR Reorg. Kontrakt - čas    ROOLME00           1000         T  .
OMFJ         C MM-PUR Strukt.záznamu pro B.INPUT RDDSRCG0           1000         T  .
OMFL         C MM-PUR Infozáznam-převzetí dat   RM06IBI0           1000         TP  .
OMGA         C MM-PUR Texty: Dodavatel - centr.  RMMEKRTE           1000         TP  .
OMGB         C MM-PUR Texty: Dodavatel - nákup  RMMEKRTE           1000         TP  .
OMGEN        Generování org.jednotek       OM_GEN            1000         T  .
OMGENP        Generování org.jednotek       OM_GEN            1000         T  .
OMGQCK        Kontroly metody uvolnění       RM06BCUS           1000         T  .
OMGQ_CHAR      Údržba charakterist.-metoda uvolnění RM06BCUS_CHAR         1000         T  .
OMGSCK        Kontroly metody uvolnění       RM06BCUS           1000         T  .
OMHA         Tabulka podmínek: Založ.bonus.nákupu SAPMV12A           0100         TP  .
OMHB         Tabulka podmínek: Změna nák.bonusu  SAPMV12A           0100         TP  .
OMHC         Tabulka podmínek:Zobr.bunusu nákup. SAPMV12A           0100         TP  .
OMHK         Dávk.vstup:Požadavky na objedn.   RM06BBI0           1000         TP  .
OMHL         C MM-PUR Match-kód: Infozáznam    ROOLMS00           1000         TP  .
OMHM         C MM-PUR Match-kód POBJ       ROOLMS00           1000         TP  .
OMHN         C MM-PUR Match-kód nák.dokladu    ROOLMS00           1000         TP  .
OMHO         C MM-PUR Match-kód pořadače     ROOLMS00           1000         TP  .
OMHS         Infozáznam: Zobraz.přenos.souboru  RM06IBIS           1000         T  .
OMHT         POBJ: Zobrazení přenos.souboru    RM06BBIS           1000         T  .
OMHU         Cvičný soubor: Infozázn.batch input RM06IBIE           1000         T  .
OMHV         Cvičný soubor: POBJ - batch input  RM06BBIE           1000         T  .
OMHW         Údržba čís.intervalu: BONUSABRLF   SAPMSNUM           0100         T  .
OMI2         C MM-MRP Čísel. interv. dispozice  SAPMOMD1           0010         T  .
OMI3         C MM-MRP Čís.intervaly plán.zakázek SAPMOMD2           0010         T  .
OMI4         C MM-MRP VelDávky          SAPMOMD3           0010         T  .
OMI8         Parametry závodu           SAPMM61C           0100         T  .
OMID         Údržba číselného intervalu: PBED   SAPMSNUM           0100         T  .
OMILL_CUT      Customizing řezacího procesu     SAPLMILL_CUT         3000         T  .
OMILL_WF_SD     Customizing workflow MILL_SD     MILL_SD_WF_CUSTOMIZE     1000         T  .
OMIW         Rozklad kusovníku          SAPMOPPS           0010         T  .
OMJ2         Údržba toleranceInvent. -" Zaměstn. SAPMOMB0           0200         T  .
OMJ3         Vyhled.tiskárny - závod/sklad    ROOLMB00           1000         T  .
OMJ4         Stanov.tiskárny: Záv./skl./sk.uživ. ROOLMB00           1000         T  .
OMJ5         DMT na úrovni závodu a úrovni pohybu SAPMOMB0           0160         T  .
OMJ6         Údržba čís.intervalu průvodky mat.  SAPMSNUM           0100         T  .
OMJ7         Záv./okruh ocenění-obor -" PRACÚSEK SAPMOMB0           0170         T  .
OMJ8         Automatické založení skladu     SAPMOMB0           0080         T  .
OMJ9         Změna manuálního přiřaz.účtu     ROOLMB00           1000         T  .
OMJA         Nastavení struktObr - pohyb mater.  ROOLMB00           1000         T  .
OMJC         Vytvoření invent.dokl při pohybuMat SAPMOMB0           0010         T  .
OMJD         Nastavení kontroly chyběj.dílů    SAPMOMB0           0130         T  .
OMJE         DMT na úrovni závodu a úrovni pohybu SAPMOMB0           0160         T  .
OMJH         Údržba dat.sady pro inventuru    RM07EDMI           1000         T  .
OMJI         Nastavení blokování materiálu    SAPMOMBD           0600         T  .
OMJL         Údržba znaku pro tisk (aut.dr.poh.) ROOLMB00           1000         T  .
OMJM         Vyrovn.-záv./okr.oceň.-obor -"PrÚsek ROOLMB00           1000         TP  .
OMJO         Konverze MKOP v kons. inf. zázn.   RM06IBKI           1000         T  .
OMJP         Batch-input: Konsignační inf. zázn. RM06IBI0           1000         T  .
OMJQ         Označ.k výmazu: Segmenty kons.ceny  RM06IMKI           1000         T  .
OMJR         Nalezení tiskárny Druh zpr./uživat. ROOLMB00           1000         T  .
OMJS         Kontr.: Datum expirace - výdej mat. ROOLMB00           1000         T  .
OMJV         Dodatečná tvorba hodnoty       SAPMOMBD           0800         T  .
OMJW         Automatické založení objednávky   ROOLMB00           1000         T  .
OMK0         Spojení k rozhraní PP        SAPMOLVI           0290         T  .
OMK1         Schéma vyhl.šarží Řízení skladu   SAPMOLVI           0300         T  .
OMK2         Uživ.výstupy k strategiím      SAPMOLVI           0310         T  .
OMK4         TabPodm: Založení (šarže,říz.skladu) SAPMV12A           0100         T  .
OMK5         TabPodm: Změna (šarže,říz.skladu)  SAPMV12A           0100         T  .
OMK6         TabPodm: Zobrazení(šarže,říz.skladu) SAPMV12A           0100         T  .
OMK7         Šarže LVS ... (vymaže se...)     SAPMOLVI           0320         T  .
OMKW         Strategie vyskladnění "DMT"     SAPMOLVI           0280         T  .
OMKX         Automatické skladové příkazy     SAPMOLVI           0270         T  .
OMKY         Napojení ext.systému přes ALE    SAPMOLVI           0260         T  .
OMKZ         Automatické skladové příkazy     SAPMOLVI           0250         T  .
OML9         Customizing rozhraní MOB       SAPMOLVI           0340         T  .
OMLA         Usklad. u místa přípr.mat.k odběru  SAPMOLVI           0330         T  .
OMLB         ObjS 01: Kritické SP         RLOLML01           1000         T  .
OMLC         ObjS 02: Kritické SP         RLOLML01           1000         T  .
OMLD         ObjS 03: Kritický příkaz k přeúčtov. RLOLML01           1000         T  .
OMLE         ObjS 04: Kritické dodávky      RLOLML01           1000         T  .
OMLF         ObjS 05: Negativní zásoby      RLOLML01           1000         T  .
OMLG         ObjS 06: Zásoby míst rozhraní    RLOLML01           1000         T  .
OMLH         ObjS 07: Kritická zás. výr.     RLOLML01           1000         T  .
OMLP         Naplánování jobů pro dispečink skl. RLOLML01           1000         T  .
OMLV         Říz.tisku řízení skladu       SAPMOLVI           0010         T  .
OMLW         Čís.intervaly řízení skladu     SAPMOLVI           0100         T  .
OMLX         Potvrzení              SAPMOLVI           0160         T  .
OMLY         Vyhled.typu skladu          SAPMOLVI           0170         T  .
OMLZ         Vyhledání zóny skladu        SAPMOLVI           0180         T  .
OMM1         Vyhled.typu skl.místa        SAPMOLVI           0190         T  .
OMM2         Uskladn.nebezp.látek         SAPMOLVI           0200         T  .
OMM3         Strategie uskladnění Palety     SAPMOLVI           0210         T  .
OMM4         Strategie uskladnění Sekt.sklad   SAPMOLVI           0220         T  .
OMM8         Strategie vyskladnění strikt.FIFO  SAPMOLVI           0230         T  .
OMM9         Strategie usklad. Velké/Malé    SAPMOLVI           0120         T  .
OMMB         Čís.interval inventury Říz.skladu  SAPMOLVI           0110         T  .
OMMO         Kontr.konzisten.tabulek MM - WM   RLVSCHEC           0000         T  .
OMMP         Decentral.řízení skladu       SAPMOLVI           0130         T  .
OMNJ         Připoj.říď.počítače skladu      SAPMOLVI           0140         T  .
OMNN         Výst.konverze čís.skl.jedn.     RLCUST00           0100         T  .
OMNU         Říz.tisku se správou sklad.jedn.   SAPMOLVI           0150         T  .
OMNV         Číselné intervaly Řízení skladu   SAPMOLVI           0240         T  .
OMO!         Standard.anal.- st.vst.-log.všeob.  SAPMMCSC           0100         TP  .
OMO$         QMIS: Stand.nast. Stand.anal.všeob. SAPMMCSC           0100         TP  .
OMO,         Standard.analýzy: Výmaz verze výběru RMCSMCSI           0000         T  .
OMO0         PP-IS vlast.defin.analýz stand.nast. SAPMMCSC           0100         T  .
OMO1         Údržba aktualizace OIS        SAPMMC0C           0050         TP  .
OMO2         Údržba aktualizace NIS        SAPMMC0C           0050         TP  .
OMO3         Údržba aktualizace externích dat   SAPMMC0C           0050         TP  .
OMO6         Údržba aplikací           MENUOMO6           1000         B  .
OMO9         Údržba aktualizace: BCO       SAPMMC0C           0050         TP  .
OMO=         IIS: Stand.nast.Stand.anal.všeob.  SAPMMCSC           0100         TP  .
OMOA         LIS: Založení aplikace        SAPMMC0C           0110         TP  .
OMOB         LIS: Změna aplikace         SAPMMC0C           0110         TP  .
OMOC         LIS: Zobrazení aplikace       SAPMMC0C           0110         TP  .
OMOD         Údržba aktualizace SFIS       SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOE         Generování a inicializace LIB    RMCLGN00           0000         T  .
OMOF         Údržba aktualizace aplikace uživat. SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOH         Proměn.stand.analýza:Stand.nastavení SAPMMCSC           0100         T  .
OMOJ         Proměn.stand.analýz:St.nast.OIS   SAPMMCSC           0100         TP  .
OMOK         Var.stand.analýz-stand.nastav.exter. SAPMMCSC           0100         TP  .
OMOL         Prom.stand.analýzy:Stand.nastav.EKS SAPMMCSC           0100         TP  .
OMON         Prom.stand.analýzy-st.nastav.BCO   SAPMMCSC           0100         TP  .
OMOR         Údržba aktualizace QIS        SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOS         Údržba aktualizace PMIS       SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOT         Údržba aktualizace: TIS       SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOU         Stand.anal.var. - stand.nast. TIS  SAPMMCSC           0100         TP  .
OMOY         Údržba aktualizace: ŘízeníSkladu LVS SAPMMC0C           0050         TP  .
OMOZ         Údržba aktualizace: Logistika všeob. SAPMMC0C           0050         TP  .
OMP1         Customizing druhů potřeby      SAPL0MPB           0020         T  .
OMP2         Customizing verzí          SAPL0MPB           0040         T  .
OMP3         Customizing verzí na třídu potřeby  SAPL0MPB           0060         T  .
OMP4         Customizing historie prim.potřeby  SAPL0MPB           0080         T  .
OMP5         Customizing DrPředl(PrimPotřeba)   SAPL0MPB           0100         T  .
OMP6         Customizing zúčtování prim.potřeby  SAPL0MPB           0120         T  .
OMP8         Customizing reorganizace prim.potř. SAPL0MPB           0160         T  .
OMP9         Customizing fixování primár.potřeby SAPL0MPB           0180         T  .
OMPA         Customizing verze na druh předlohy  SAPL0MPB           0200         T  .
OMPC         Customizing plán./zaúčtov.pr.potř.  SAPL0MPB           0240         T  .
OMPD         Customizing vstup.obrazovky pr.potř. SAPL0MPB           0260         T  .
OMPE         Struktura převzetí          RDDSRCG0           1000         T  .
OMPH         Rozdělení období           SAPL0MPC           0000         T  .
OMPI         Konfigurace             SAPL0MPC           0000         T  .
OMPJ         DruhPotřeby: Řízení zpráv      SAPL0MPC           0040         T  .
OMPL         Přímý vstup             RM60IN00           0000         T  .
OMPL1        Stanovení systémových hlášení    ROOCMESG           1000         T  .
OMPM         Generování cvičného souboru     RM60INEX           0000         T  .
OMPP         Interní přiřazení čísel       SAPL0MPB           0010         T  .
OMQ1         Převzetí objednávek         RM06EEI0           1000         T  .
OMQ2         Převzetí vývoje objednávky      RM06EEI1           1000         T  .
OMQ3         Převzetí textů objednávky      RSTXLITF           1000         T  .
OMQ4         Vytvoření přenos.souboru objednávky RM06EEEX           1000         T  .
OMQ5         Zpracování přenosového souboru obj. RM06EESF           1000         T  .
OMQ6         Vytvoření přenos.souboru textu obj. RM06EET1           1000         T  .
OMQM         C MM-PUR Matchcode - list evidence  ROOLMS00           1000         TP  .
OMR0H        C MM-IV Automatická přiřazení účtů  SAPMO20M           0040         T  .
OMR4         MM-IV DrDok/ČísOk Došlá faktura   SAPMOMR0           0010         T  .
OMR5         MM-IV DrDok/ČísIn Údržba účtů    SAPMOMR0           0010         T  .
OMR6         Toleranční meze likvidace faktur   ROOLMR00           1000         T  .
OMR8         C MM-IV Zprac.dodatku k objednávce  SAPMOMR0           0030         T  .
OMRA         C MM-IV Typy ocenění/násl.účt.n.vrub ROOLMR02           1000         T  .
OMRE         C MM-PUR Konfig.nákup.seznamů    SAPMV76A           0100         T  .
OMRM         C MM-IV odběrat.specif.-hlášení   RMCUST00           0000         T  .
OMRR         Použití klíče operace        RV80C001           1000         T  .
OMS2OLD       C MM-BD Druhy mater.         SAPMM03C           0050         T  .
OMS9         Nastav.výběru obrazov./pole     SAPSMGFL           0100         T  .
OMSFIX        Údržba znaku "Relevantní pro fixaci" SAPSMGFI           0100         T  .
OMSH         C MM-BD Matchkód materiálu      ROOLMS00           1000         T  .
OMSI         C MM-BD Match-kód: Dodavatel     ROOLMS00           1000         T  .
OMSJ         C MM-BD ČísInterval dodavatele    SAPMOMS0           0030         T  .
OMSK         C MM-BD Třídy ocenění T025      SAPMOMS0           0040         T  .
OMSL2        Údržba tabulky TMCNV         SAPS_MGV_TMCNV_CUST      0100         T  .
OMSM         CS MM Struktura správních dat    RMMMVERW           0000         T  .
OMST         C MM-BD Strukt.zázn.pro BATCH-INPUT RDDSRCG0           1000         T  .
OMSU         C MM-BD KmenSoubMat-Převzetí dat   RMMMBIM0           1000         T  .
OMSV         C MM-BD Převzetí dat dodavatele   RFBIKR00           1000         T  .
OMSW         C MM-BD Strukt.zázn.pro BATCH-INPUT RDDSRCG0           1000         T  .
OMT1         C MM-BD KontrKonzistenceAktualizace RM07MCC1           1000         T  .
OMT3C        Kopírování uživatel.skupin funkcí  SAPMMGC5           0100         T  .
OMT4         Customizing EAN - hlášení      SAPMMGC3           0000         T  .
OMT8         Převzetí dat kmen.soub.mat.(met.DI) RMDATIND           1000         T  .
OMW0         C MM-IV Řízení ocenění        SAPMOMBD           0100         T  .
OMW9         C MM-IV Dr.dokl./ČI změny ceny    SAPMOMW0           0010         T  .
OMWA         C MM-IV DrDokl/ČI k tíži/k dobru   SAPMOMW0           0010         T  .
OMWC         C MM-IV Oddělené ocenění mat.    SAPMO10M           0050         T  .
OMWD         C MM-IV Grupování okruhu ocenění   ROOLMB00           1000         T  .
OMWE         C LIFO/FIFO: Ocenění aktivní?    SAPMOMBD           0200         T  .
OMWL         C LIFO/FIFO: Základní nastavení   SAPMOMBD           0400         T  .
OMWM         C MM-IV Řízení nalezení účtu     SAPMOMBD           0500         T  .
OMWN         MM-IM modifikace účtu ke druhu oceň. ROOLMB00           1000         T  .
OMWS         Aktivace podíl.MJ/MJ výrobku     SAPMOMBE           0400         T  .
OMWW         MM - asistent pro nalezení účtu   SAPLMB0D_WIZ         0100         T  .
OMWW2        Starý asistent pro nalez.účtu MM   SAPM021M           1000         T  .
OMX4         Údržba čís.intervalu ML-BELEG    SAPMSNUM           0100         T  .
OMXL         Nastavení zpracování vratných obalů SAPMOMBD           0700         T  .
OMXX         Aktualizace dok.odvol.kontraktu MM  SAPMOMEV           0200         T  .
OMX_NLINK_DISP    Přiřaz.úrovně control.k typu procesu SAPRCKM_LIST_CO_AREA_ASSIGN  1000         T  .
OMX_NRULE_DISP    Zobrazení úrovní controllingu    SAPRCKM_LIST_CO_AREA     1000         T  .
OMX_UMB_ACCOUNTS   Zobrazení účtů ke klíči účtu UMB   SAPRCKM_LIST_UMB_ACCOUNTS   1000         T  .
OMY0         Zobrazení převz. soub. mater.    RMDATSHO           1000         T  .
OMY1         Stanovení vstupního souboru z mat.  RMDATGEN           1000         T  .
OMZE         C MM-PUR Reorg. Kontrakt - dodatek  ROOLME00           1000         T  .
OMZN         C MM-PUR Reorg. Plán.dodávek - dodat ROOLME00           1000         T  .
ONOT         Údržba orientace zápisů       SAPL0SAP           0120         T  .
ONP4         Založ.layoutu plán.síť.diagr.st.uk. SAPMKES1           0100         T  .
ONP5         Změna layoutu plán.síť.diagr.st.uk. SAPMKES1           0200         T  .
ONP6         Zobr.layoutu plán.síť.diagr.st.ukaz. SAPMKES1           0200         T  .
OO0D         Layout výkazu pro popis objektu   RHDESC20           2013         TP  .
OOAC         HR: Hlavní přepínač oprávnění    RHCUST01           1000         TP  .
OOAE         Nastavení: Systémy posuzování    RHCUST01           1000         TP  .
OOAI         Převzetí hodnocení-osoby       RPIT25APP           0000         TP  .
OOALEBSIZE      T77S0: Nastavit ALE BSIZE      RHCUST01           1000         T  .
OOALEINTE      T77S0: Nastavení ALE INTE      RHCUST01           1000         T  .
OOALEPCR       T77S0: Nastavení ALE PCR       RHCUST01           1000         T  .
OOALEPOPPA      T77S0: Nastavení ALE POPPA      RHCUST01           1000         T  .
OOALEPOPUP      T77S0: Nastavit ALE POPUP      RHCUST01           1000         T  .
OOALEREPLI      T77S0: Nastavit ALE REPLI      RHCUST01           1000         T  .
OOALEREPPA      T77S0: Nastavení ALE REPPA      RHCUST01           1000         T  .
OOAM         Změna katalogu posudků        RHXPEACM           1000         TP  .
OOAP         Nastavení aktivní varianty plánu   RHCUST01           1000         T  .
OOBC         Řízení tlačítky - Batch-Input    RHCUST01           1000         T  .
OOBD         Storna                RHCUST01           1000         T  .
OOBE         Parametr sestav.rozpočtu       RHCUST01           1000         T  .
OOBI         INTERNÍ: Integrace PA-PD v dávce   RHCUST01           1000         TP  .
OOBS         Obsazení profesí           RHCUST01           1000         T  .
OOBU         Účtování dle kursů          RHCUST01           1000         T  .
OOBX         Druh posudku : Standardní údaje   RHCUST01           1000         T  .
OOCA         Druhy výkonů             RHCUST01           1000         T  .
OOCB         Zákaznické rozšíření ke kmen.datům  RHCUST01           1000         T  .
OOCC         Nákladové středisko nositele nákladů RHCUST01           1000         T  .
OOCDIST       Integrace rozvržení nákladů     RHCUST01           1000         T  .
OOCE         Organizační prvky          RHCUST01           1000         T  .
OOCH         Kontrola konzistence         RHCHECK0           1000         T  .
OOCINH        Dědění NákOk na plán.místo      RHCUST01           1000         T  .
OOCK         Integr.plán.nákladů-nákl.účetnictví RHCUST01           1000         T  .
OOCM         Přijetí do zam. řízení odměn     RHCUST01           1000         T  .
OOCM_AD       Nastavení pro správy odměňování   RHCUST01           1000         T  .
OOCM_CR       Výpočet relativní pozice       RHCUST01           1000         T  .
OOCM_JP       Parametry peněžního ocenění profesí RHCUST01           1000         T  .
OOCM_SS       Účast na průzkumu platů       RHCUST01           1000         T  .
OOCM_TCS       Parametry celk.přehledu odměňování  RHCUST01           1000         T  .
OOCO         Integrace plánování - nákl.účetnict. RHCUST01           1000         T  .
OOCR         Založení připojení transportu PD   RHCUST01           1000         T  .
OOCU_PAR       Customizing úloh s parametry     SAPLRHWH           0010         T  .
OOCU_RESP      Customizing kompetencí        SAPLRHUZ           0410         T  .
OODA         Průběh dialogu            RHCUST01           1000         T  .
OODC         Plánov.směn: Zadání potřeby     RHCUST01           1000         T  .
OODD         Plánování směn: Nastavení blok.   RHCUST01           1000         T  .
OODE         Plánování směn: View pracoviště   RHCUST01           1000         T  .
OODF         Plánování směn: Návrh pro zkratku  RHCUST01           1000         T  .
OODG         Plánování směn:Stand.skupina směny  RHCUST01           1000         T  .
OODH         Plánování směn: View výběru     RHCUST01           1000         T  .
OODIFMA       Omezení finančního okruhu      RHCUST01           1000         T  .
OODK         Plánování směn:Podnik.kalendář    RHCUST01           1000         T  .
OODL         Navrh.hodnoty pro výstup       RHCUST01           1000         T  .
OODM         Druhy zastoup.pro znak aktivace   RHCUST01           1000         T  .
OODN         Plánování směn: Dialogové okno cust RHCUST01           1000         T  .
OODO         Plánování směn: Odlišná platba    RHCUST01           1000         T  .
OODT         Převzetí dat             RHALTD00           1000         T  .
OODU         Plánování směn: Varianta reportu   RHCUST01           1000         T  .
OODV         Plánování směn: Druh zastoupení   RHCUST01           1000         T  .
OODW         Plánování směn: Hlášení       RHCUST01           1000         T  .
OODX         Plánování směn: Seskupení      RHCUST01           1000         T  .
OODY         Plánov.směn: Dr.času/čas.zůstatky  RHCUST01           1000         T  .
OOEC         Změna katalogu plánu vývoje     RHXPEECATM          1000         TP  .
OOECM_AD       Řídicí parametry pro správu     RHCUST01           1000         T  .
OOECM_BD       Řídicí parametry pro sestav.rozpočtu RHCUST01           1000         T  .
OOECM_JP       Přepínač ECM pro peněž.oceň.profese RHCUST01           1000         T  .
OOECM_MAIN      Aktivační přepínač ECM        RHCUST01           1000         T  .
OOEE         Nastavení: Plány rozvoje       RHCUST01           1000         TP  .
OOEF         Fixování/odřeknutí          RHCUST01           1000         T  .
OOEW         Priority rezervace          RHCUST01           1000         T  .
OOEX         Tisk plánu využití přes EXCEL    RHCUST01           1000         T  .
OOFA         Použití míst akce          RHCUST01           1000         T  .
OOFD         Vyhledávací funkce          RHCUST01           1000         T  .
OOFF         Foto na pas             RHCUST01           1000         T  .
OOFK         Podnikový kalendář          RHCUST01           1000         T  .
OOFT         Customizing plánování konting. FTE  RHCUST01           1000         T  .
OOHAP_SETTINGS_PA  PA: Nastavení            RHCUST01           1000         TP  .
OOHCP1        Základní nastavení Plán.pers.nákladů RHCUST01           1000         TP  .
OOHCP2        Nastav.sběru dat Plán.pers.nákladů  RHCUST01           1000         TP  .
OOHCP3        Nastav.běhů plánování Pl.pers.nákl. RHCUST01           1000         TP  .
OOHCP4        Nast.detail.plán.pro Plán.pers.nákl. RHCUST01           1000         TP  .
OOHCP5        Nastavení účtování Plán.pers.nákladů RHCUST01           1000         TP  .
OOHP         Založení integrace PD - PA      RHINTE10           1000         T  .
OOHQ         Integrace: PLOG - PREL        RHINTE30           1000         T  .
OOHRCE_CPAUT     Údržba vlastních dat - autorizace  RHCUST01           1000         T  .
OOHRCE_MAINS     Přepínač pro PAD CE         RHCUST01           1000         T  .
OOHRFPM_MAXNO    Maxim.počet kontrolovaných objektů  RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC01      Všeob.nastavení pro tarifní ocenění RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC02      Subtyp pro blokování opětn.obsazení RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC03      Aktivace sledování termínů      RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC04      Aktivace jednoduch.přepočtu ekv.PPÚ RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC05      Hodnota tarif.ocenění při přeúčt.  RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC06      Aktivace jednoduché konverze     RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC07      Datum účtov.pro simulaci zúčtování  RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC08      Zpět.přepočet pom.procesoru oblig  RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC09      Všeobecná nastavení         RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC_BCS     Vytvoření původního rozpočtu BCS   RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPBC_FBS     Vytvoření původního rozpočtu FBS   RHCUST01           1000         TP  .
OOHRPPBC_ADT0    Přepínač hlavní skup./podskupina   RHCUST01           1000         TP  .
OOIF         HR: Přepínač pro funkci IBAN     RHCUST01           1000         TP  .
OOIL         Integrace zúčtování výkonů      RHCUST01           1000         T  .
OOIO         Inicializační objekt.typ       RHCUST01           1000         T  .
OOIV         První akce/ typ zdroje první akce  RHCUST01           1000         T  .
OOKF         Stanovení nákl.střed.        RHCUST01           1000         T  .
OOKP         Plánování nákladů          RHCUST01           1000         T  .
OOKR         Zpracování poplatků         RHCUST01           1000         T  .
OOKV         Reakce na konflikt          RHCUST01           1000         T  .
OOLA         Pořízení seznamu           RHCUST01           1000         T  .
OOLE         Aktuální nastavení          RHCUST01           1000         T  .
OOLW         Workflow-připojení pro změnu státu  RHCUST01           1000         T  .
OOMA         Napojení na mail           RHCUST01           1000         T  .
OOMG         Řídící prvky materiál.hospodářství  RHCUST01           1000         T  .
OOML         Připojení mailu-správa místností   RHCUST01           1000         T  .
OOMM         Integrace materiálového hospodářství RHCUST01           1000         T  .
OOMP         Organizační prvky materiál.hospodář. RHCUST01           1000         T  .
OOMV         Vytvoření sekvenčního souboru pro PD RHMOVE00           1000         T  .
OOMW         Zobrazení sekvenčního souboru pro PD RHMOVE40           1000         T  .
OONC         Globální přiřazení čísel       RHCUST01           1000         T  .
OONF         Funkce poznámky           RHCUST01           1000         T  .
OOPADCE_PCUI     Přepínač CCURE PC_UI        RHCUST01           1000         T  .
OOPADCE_PER     Přepínač pro PAD CE         RHCUST01           1000         T  .
OOPADCE_UI      Přepínač pro PAD CE         RHCUST01           1000         T  .
OOPAYGP       Přepínač pro zúčtování globál.prac. RHCUST01           1000         T  .
OOPC         Adm.personálu: Kontrola osob.čísel  RHCUST01           1000         T  .
OOPCPWIZ1      Průvodce: Plánování personál.nákladů SAPLHRPCP00WIZ1        2000         TP  .
OOPD         Personální kmen.data         RHCUST01           1000         T  .
OOPE         Typy pořadatelů           RHCUST01           1000         T  .
OOPH         Zřízení integrace PA-PD       RHINTE00           1000         T  .
OOPM         Funkce vyhledávání v person.plánov. RHCUST01           1000         T  .
OOPP         Integrace kontroly konzistence    RHINTE20           1000         T  .
OOPPOMSET      T77S0: Nastavení PPOM        RHCUST01           1000         T  .
OOPS         Integrace plánování kmen.dat     RHCUST01           1000         T  .
OOPT         Účast na integraci          RHCUST11           1000         TP  .
OOQ4         Údržba modelu kariéry        RHPECPAM           1000         TP  .
OOQ5         Kopie pož.profilu na obs.plán.místo RHQCOPY1           1000         T  .
OOQA         Změna katalogu kvalifikací      RHXPEQCM           1000         TP  .
OOQB         Převzetí kvalifikace - uchazeč    RHQINTE1           1000         TP  .
OOQI         Převzetí kvalifikace - pracovník   RHQINTE0           1000         TP  .
OOQM         Kvalif.profil: Údržba hromadných dat RHPEPRFM           1000         T  .
OOQU         Nastavení: Personální vývoj     RHCUST01           1000         TP  .
OOQ_SKILL_ESS    Hlavní skupina kvalifikací      RHCUST01           1000         TP  .
OORP         Varianta plánu pro obsaz.místností  RHCUST01           1000         T  .
OORU         Plánování směn: Navrhovaná strategie RHCUST01           1000         T  .
OORV         Strategie automatického přiřazení  RHCUST01           1000         T  .
OORW         Prac.doba:Pravidel.hodn.       RHCUST01           1000         T  .
OOSD         Integrace fakturace         RHCUST01           1000         T  .
OOSE         Organizační prvky          RHCUST01           1000         T  .
OOSF         Vyhledávací funkce          RHCUST01           1000         T  .
OOSG         Nastavení pro dobropis        RHCUST01           1000         T  .
OOSH         Řídící prvky - denní aktivity    RHCUST01           1000         T  .
OOSK         Řízení náklad.účetnictví       RHCUST01           1000         T  .
OOSR         Nastavení pro fakturu        RHCUST01           1000         T  .
OOSS         Ceny, řízení, přiřazení účtu     RHCUST01           1000         T  .
OOTK         Integrace kalendář termínů      RHCUST01           1000         T  .
OOTO         Určení druhů termínů         RHCUST01           1000         T  .
OOTS         Breakpoints             RHCUST01           1000         T  .
OOTT         Typy účastníků            RHCUST01           1000         T  .
OOTV         Předb.zápisy             RHCUST01           1000         T  .
OOUM         Integrace přeúčtování nákladů    RHCUST01           1000         T  .
OOUR         Zákaznické rozšíření obsazení zdrojů RHCUST01           1000         T  .
OOVA         Nabídka akcí             RHCUST01           1000         T  .
OOVACPTIME      Poč.dnů k přel.neobsaz.míst na dř.t. RHCUST01           1000         T  .
OOVB         Zpracování neobs.m.         RHCUST01           1000         T  .
OOVO         Poznámky k typu kursu        RHCUST01           1000         T  .
OOVW         Stravovací zaříz.určené k blokování RHCUST01           1000         T  .
OOW4         Předčíslí workflow/org.management  SAPLRHWW           0100         T  .
OOWB         TEM-ESS : Standardní hodnoty     RHCUST01           1000         T  .
OOWFAC        Aktivace spojení událostí workflow  RHCUST01           1000         T  .
OOWIZ1        Průvodce: Přeúčtování nákladů    SAPLHRTEM00_WIZ1       0500         TP  .
OOWIZ2        Průvodce: Zúčtování výkonů      SAPLHRTEM00_WIZ2       0500         TP  .
OOWIZ3        Průvodce: Fakturace         SAPLHRTEM00_WIZ3       0500         TP  .
OOWIZ4        Průvodce Customizing Korespondence  SAPLHRTEM00_WIZ4       0100         TP  .
OOWIZ41       Průvodce Formuláře          SAPLHRTEM00_WIZ4       1000         TP  .
OOWIZ42       Průvodce Text.proměnná        SAPLHRTEM00_WIZ4       2000         TP  .
OOWIZ43       Průvodce Zkratka sdělení       SAPLHRTEM00_WIZ4       3000         TP  .
OOWIZ5        Průvodce: Přeúčtování nákladů    SAPLHRTEM00_WIZ5       0500         TP  .
OOZI         Doplňkové informace-dynam.menu    RHCUST01           1000         T  .
OOZO         Plán.využ.simulovaných přítomností  RHCUST01           1000         T  .
OOZS         Druhy přítomnosti-časový management RHCUST01           1000         T  .
OOZT         Plánování směn: Status pracovníka  RHCUST01           1000         T  .
OOZW         Integrace časového managementu    RHCUST01           1000         T  .
OO_CENTRAL_PERSON  HR: Nastavení centrální osoby    RHCUST01           1000         T  .
OO_ESS_WEB_DYNPRO  ESS Web.dynpro            RHCUST01           1000         TP  .
OO_HRALXCUSTINT   Aktivace integrace          RHCUST01           1000         T  .
OO_HRALXCUSTOBP   Synchronizace dat-organiz.jednotky  RHCUST01           1000         T  .
OO_HRALXCUSTPBP   Synchronizace dat osoby       RHCUST01           1000         T  .
OO_HRALXCUSTPER   Protokolování/analýza chyb      RHCUST01           1000         T  .
OO_HRRCF_CAT_CREATE Zřízení kategorií pro dotazníky   RCF_QA_CREATE_CATEGORY    1000         TP  .
OO_HRRCF_CAT_TRANS  Transport kategorií         RCF_QA_TRANSPORT_CATEGORY   1000         TP  .
OO_HRRCF_CAT_UPDATE Aktualizace kategorií dotazníků   RCF_QA_UPDATE_CATEGORY    1000         TP  .
OO_HRRCF_CREATE_USER Založení uživatele pro e-Recruiting RCF_CREATE_USER        1000         TP  .
OO_HRRCF_DEL_EXTCAND Výmaz externích kandidátů      RCF_DELETE_EXT_CAND      1000         TP  .
OO_HRRCF_SYST_CUST  Syst.parametry E-recruiting     RHCUST01           1000         TP  .
OO_HRRCF_VIEW_SRVLOG Zobr.protokolu požad.na vyhledání  RCF_SEARCH_VARIANT_LOG    1000         TP  .
OO_HRRCF_WD_BL_CUST Systém.parametr backendového systému RHCUST01           1000         TP  .
OO_HRRCF_WD_CUST   Systém.parametr frontend.systému   RHCUST01           1000         TP  .
OO_MGE_MAN_PATH   Hlavní přepínač pro manag.glob.zam. RHCUST01           1000         T  .
OO_MGE_MS      Hlavní přepínač pro manag.glob.zam. RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_ARCHI    Archivač.funkce pro index zaúčtování RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMAR    Účtování platby aktiv.AR       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMAT    Účtování platby aktiv.AT       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMAU    Účtování platby aktiv.AU       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMBE    Účtování platby aktiv.BE       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMBR    Účtování platby aktiv.BR       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMCA    Účtování platby aktiv.CA       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMCH    Účtování platby aktiv.CH       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMCN    Účtování platby aktiv.CN       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMDE    Účtování platby aktiv.DE       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMDK    Účtování platby aktiv.DK       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMES    Účtování platby aktiv.ES       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMFI    Účtování platby aktiv.FI       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMFR    Účtování platby aktiv.FR       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMGB    Účtování platby aktiv.GB       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMHK    Účtování platby aktiv.HK       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMID    Účtování platby aktiv.ID       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMIE    Účtování platby aktivní IE      RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMIN    Účtování platby aktiv.IN       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMIT    Účtování platby aktiv.IT       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMJP    Účtování platby aktiv.JP       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMKR    Účtování platby aktiv.KR       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMMX    Účtování platby aktiv.MX       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMMY    Účtování platby aktiv.MY       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMNL    Účtování platby aktiv.NL       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMNO    Účtování platby aktiv.NO       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMNZ    Účtování platby aktiv.NZ       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMPH    Účtování platby aktiv.PH       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMPT    Účtování platby aktiv.PT       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMRU    Účtování platby aktiv.RU       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMSE    Účtování platby aktiv.SE       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMSG    Účtování platby aktiv.SG       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMTH    Účtování platby aktiv.TH       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMTW    Účtování platby aktiv.TW       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMUS    Účtování platby aktiv.US       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMVE    Účtování platby aktiv.VE       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMXX    Účtování platby aktiv.XX       RHCUST01           1000         T  .
OO_POST_PPMZA    Účtování platby aktiv.ZA       RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_ADHVP   Dodatečná ověření PP61        RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_AKSP    Uložení zkratky směny        RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_BDV    Aktivace sumarizace potřeb      RHCUST01           0000         T  .
OO_PTSPPS_EXBDA   MS EXCEL makra tisku pro vyr.potřeb RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_INCLUPD  Aktivace funkce           RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_RFRSH   Aktualizace při ukládání       RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_SMUCD   Návrh přiřazení změněných dnů    RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_SMUDR   Návrh přiřazení změněných dnů    RHCUST01           1000         T  .
OO_PTSPPS_TASSA   Přeřazení navzdory ne-, přítomnosti RHCUST01           1000         T  .
OO_PT_V3S      Přepínač Předčasná třetí směna    RHCUST01           1000         T  .
OO_RCF_INIT_KPRO   Inicializace integrace KPRO     RCF_INITIALIZE_KPRO      1000         TP  .
OO_UGHR_CENTRAL_PERS HR: Nastavení centrální osoby    RHCUST01           1000         T  .
OP01         Customizing prac.postupu/pracoviště MENUOP01           1000         B  .
OP03         Podnikový kalendář C         SAPMOMS0           0020         T  .
OP07         Standardní text           SAPLC0VL           0100         T  .
OP08         Standardní text           SAPLC0VL           0100         T  .
OP13         Údržba pořadí obrazovek       ROOP0011           0000         T  .
OP18         Údržba přípravné skupiny       SAPMOUT1           0020         T  .
OP36         Údržba navrhovaných hodnot kapacity SAPMC68K           0010         T  .
OP41         Match-kód pracoviště         SAPMOUT4           1000         T  .
OP49         Match-kód prac.postupu        SAPMOUT4           1000         T  .
OP58         Údržba profilů navrhovaných hodnot  SAPMOUT1           0070         T  .
OP61         Údržba čís.intervalu: ROUTING_3   SAPMSNUM           0100         T  .
OP62         Čís.intervaly normál.prac.postupů  SAPMSNUM           0100         T  .
OP63         Čís.intervaly stand.prac.postupů   SAPMSNUM           0100         T  .
OP73         Skupina oprávnění PVP        ROOP0010           1000         T  .
OP77         Engineering Workbench pro postupy  ROOP0010           1000         T  .
OP7A         Customizing match-kódu pro FHM    SAPMOUT4           1000         T  .
OP84         Profily předvolených hodnot postupů ROOP0010           0000         T  .
OP85         Profily předvolených hodnot QSS   ROOP0010           0000         T  .
OP8C         Místo v paměti pro dávk.vstup (post) RDDSRCG0           1000         T  .
OP8D         Převzetí dat pr.post.        RCPTRA01           1000         T  .
OP8H         Profily předvolených hodnot postupů ROOP0010           1000         T  .
OPCF         Časové jednotky           SAPMUNIT           0100         T  .
OPCI         Druh přípravy/skupina        SAPMOUT1           0020         T  .
OPDD         Podnikový kalendář          SAPMOMS0           0020         T  .
OPDK         Stanovení standardního přehledu   ROOP0010           1000         T  .
OPDL         Plánování kapacit-údržba det.sestavy ROOP0010           1000         T  .
OPDM         Stanovení detail.sestavy (vyrovnání) ROOP0010           1000         T  .
OPDT         Určení detailní sestavy       ROOP0010           1000         T  .
OPDV         Com-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set's SETCOPY1           1000         T  .
OPDW         Com-file (Rel-Info/OLPK) KOP. Set's SETCOPY2           1000         T  .
OPE9         Údržba profilů uživ.         SAPMS01C           0113         TP  .
OPENPS        Download operací na Palm Pilot    OPENPS            1000         TP  .
OPFP         Nastavení verze pevné ceny      SAPMKFPC           1000         T  .
OPH1         Fin.plánování CO: Výmaz skuteč.dat  RFFMDL82           1000         T  .
OPH2         Cash management PS: Výmaz plán.dat  RKFMDL83           1000         T  .
OPH3         Fin.plánování CO: Výmaz kmen.dat   RFFMMDD1           1000         T  .
OPH4         Fin.plánování CO: Převzetí dat MM  RFFMRP20           1000         T  .
OPH5         Fin.plán.CO:Postupné převzetí dat FI RFFMRP82           1000         T  .
OPH6         Fin.plán.CO: Komplet.převzetí dat FI RFFMRP81           1000         T  .
OPH7         Fin.úč.CO: Kompl.převzetí všech dat RFFMRP85           1000         T  .
OPI1         Údržba kategorií hodnot       RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OPI2         Kategorie hodnot k nákl.druhům    RKP_ACPOS_MAINTENANCE     0000         T  .
OPI4         Kategorie hodnot pro finanč.položky RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OPI5         Kategorie hodnot pro stat.ukazatele RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OPI8         Zobrazení kategorie hodnot      RKP_ACPOS_MAINTENANCE     1000         T  .
OPIC1        Stanovení systémových hlášení    RPICMESG           1000         T  .
OPIN         Údržba čís.intervalu: VHU_PINST   SAPMSNUM           0100         T  .
OPJ4         Naplánování označení funkcí v dávce COWORKDISPATCH_SCHEDULE    1000         T  .
OPJ6         Údržba schémat statusu        SAPMBSVA           0100         T  .
OPJA         Údržba skupiny přípravy       SAPMOUT1           0020         T  .
OPJB         Stanovení systémových hlášení    ROOP0016           1000         T  .
OPJO         C MM-BD měrné jednotky        SAPMUNIT           0100         T  .
OPJU         Parametry řízení výrobních zakázek  ROOP0013           0000         T  .
OPJX         Podnikový kalendář C         SAPMOMS0           0020         T  .
OPK7         Řízení customizingu pro transfer SPD PPCOBDEC           0000         T  .
OPKK         Standardní text           SAPLC0VL           0100         T  .
OPKQ         Customizing match-kódu pro ProcZakáz SAPMOUT4           1000         T  .
OPKR         Označení k tisku           PPSFCAJB           1000         T  .
OPKT         Vst.obrazovka-schéma zúčtování    SAPMKOAU           1000         T  .
OPKV         Označení k tisku           PPPRBTCM           0000         T  .
OPKW         Tisk pracovních dokladů       PPPRBSCM           0000         T  .
OPKX         Označení k výmazu/znak        PPREJOB1           0000         T  .
OPKZ         Customizing match-kódu pro výr.zak. SAPMOUT4           0000         T  .
OPLB         Tab.podmínek: Založení (šarže,výrob) SAPMV12A           0100         T  .
OPLC         Tab.podmínek: Změna (šarže, výroba) SAPMV12A           0100         T  .
OPLD         Tab.podmínek: Zobraz.(šarže, výroba) SAPMV12A           0100         T  .
OPLI         Job na pozadí pro procesy zp.hlášení PPGOMOVE           1000         T  .
OPLJ         Job "Rychlé pořízení zpět.hlášení"  PPPRECONF           1000         T  .
OPLL         Výkaz pokročení zakázky: Zobraz.pole PPORPFSE           1000         T  .
OPLP         Job "Konverze plánované zakázky"   PPGOMOVE2           1000         T  .
OPMI         Import předloh - procesy       RKMODIMP           1000         T  .
OPMJ         Stanovení hodnot pokroku       PPORPPLA           1000         T  .
OPN1         Údržba profilů plánovacích receptur SAPMOUT1           0090         T  .
OPO1         Založ.layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1           0100         T  .
OPO2         Změna layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1           0200         T  .
OPO3         Zobraz.layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1           0200         T  .
OPO4         Založení layoutu plánov.st.ukazatelů SAPMKES1           0100         T  .
OPO5         Změna layoutu plánov.stat.ukazat.  SAPMKES1           0200         T  .
OPO6         Zobraz.layoutu plánov.stat.ukazatelů SAPMKES1           0200         T  .
OPP1         Customizing: Plánov.potřeb      MDCUOPP1           1000         T  .
OPP3         Customizing: Sériová výroba     MDCUOPP1           1000         T  .
OPP5         Profily seznamu - seznam komponent  SAPMM61C           0700         T  .
OPPB         Přímé pořízení            SAPMOPPR           0010         T  .
OPPE         Konverze plánov.zak. -" výr.zakázku SAPMOMDB           0010         T  .
OPPE11        Profily iPPE-WB Professional     AVC_PPEGIPROFIL        1000         T  .
OPPE12        Registr iPPE-WB Professional     AVC_PPETABSTRIP        1000         T  .
OPPE13        Přiřazení uživatelů iPPE-WB Prof.  SAPLPPEGIENG         0500         T  .
OPPE20        Údržba profilu iPPE-PS        SAPLPPEPROCUST        2000         T  .
OPPEGENFILT     Generování filtru hodnot atributu  PPEFILT_ATTR_UI_GEN      1000         T  .
OPPESTATUS      Status nad rámec aplikace      AVC_PPESTATUS         1000         T  .
OPPJ         Kont.prav.pro dispo         SAPMOMD9           0010         T  .
OPPL         Plánování potřeb           MENUOPPL           1000         B  .
OPPM         Profily vyhodnocení         SAPT457G           0100         T  .
OPPQ         C M MRP Param.závodu - plán.potřeb  SAPMM61C           0100         T  .
OPPR         C M MRP Dispoziční skupina      SAPMM61C           0300         T  .
OPPZ         Dispoziční skupina          SAPMM61C           0300         T  .
OPQ_ST_BP_SYNC    Založení obch.partnera pro studenta RHIQ_ST_BP_SYNC        1000         T  .
OPQ_ST_SYNC_CURR   Synchronizace dat student.účtu    RHIQ_ST_PERS_SYNC_CURR    1000         T  .
OPRCMFE       Flexibilní hlášení          RKKCMFE            1000         TP  .
OPS5         Údržba profilu standard.sítě     ROOPSS10           1000         T  .
OPS9         Profil správy rozpočtu        ROOBP100           0000         T  .
OPSB         Profil plánování nákladů       ROOBP100           0000         T  .
OPSI         PS Zpracování pravidel pro ověření  SAPLCNGX           0100         T  .
OPSM         Údržba celk.profilu inf.systému PS  SAPL0PSR           0100         T  .
OPSN         Zpracování substitučních pravidel PS SAPLCNGX           0101         T  .
OPSO         Údržba druhů projektů        SAPL0PSD           0100         T  .
OPSP         Kontrola disponibility kapacit    ROOP0014           0000         T  .
OPSPAR3       Schéma partnera SPP         RAIPAR00           1000         T  .
OPST         Parametry zpět.hlášení-síť.diagr.  RIOTCORU           0000         T  .
OPSX         PS: Reset statusu "Sestav.rozpočet" RKBUDSDP           0000         T  .
OPT2         Match-kód definice projektu     SAPMOUT4           0000         T  .
OPT3         Match-kód pro prvky SPP       SAPMOUT4           0000         T  .
OPT4         Match-kód stand.síť.diagr.      SAPMOUT4           1000         T  .
OPT5         Customizing match-kódu síť.diagramu SAPMOUT4           1000         T  .
OPTH         Údržba infosystému PS        R0PSR000           1000         T  .
OPTM         Profil fin.plánování projektu    ROOBP100           1000         T  .
OPTX         Údržba nastavení DB infosystému PS  SAPL0PSR           0400         T  .
OPTZ         Match-kód standardních prvků SPP   SAPMOUT4           0000         T  .
OPU0         Match-kód definice stand.projektu  SAPMOUT4           0000         T  .
OPU3         Parametry řízení výrobních zakázek  ROOP0015           1000         T  .
OPU6         Parametry řízení výrobních zakázek  ROOP0015           1000         T  .
OPU7         Řídící parametry údržby       ROOP0015           1000         T  .
OPUZ         Řídící parametry údržby       ROOP0015           1000         T  .
OPVC         Konverze mezí tolerance kontr.disp. BPFDPINI           1000         T  .
OPVP         Hrom.kontrola disponibility-profily SAPMM61C           0710         T  .
OQ02         Údržba formulářů           RQIFORM0           1000         T  .
OQ49         Match-kód prac.postupu        SAPMSD20           0200         T  .
OQ62         Č.intervaly kontr.postupů      SAPMSNUM           0100         T  .
OQ63         Čís.intervaly stand.prac.postupů   SAPMSNUM           0100         T  .
OQ77         Engineering Workbench pro QM     ROOP0010           1000         T  .
OQ84         Profil navrh.hodnot: postup/všeobec. ROOP0010           1000         T  .
OQ85         Profil navrh.hodnot: Postup/atribut ROOP0010           1000         T  .
OQBA         Varianty hromad.údržby QINF v DB   RIOCUS00           1000         T  .
OQBB         Aktivace customizingu druhů dokum.  RQOCST01           1000         T  .
OQBC         Deaktivace customiz.dr.dokumentace  RQOCST01           1000         T  .
OQI3         Údržba dat uložení          RIOCUS00           1000         T  .
OQI4         Nastavení výb.pole Seznam dávek   RIOCUS00           1000         T  .
OQI5         Seznam regul.diagramů k dávce    RIOCUS00           1000         T  .
OQI6         Seznam regul.diagramů k postupu   RIOCUS00           1000         T  .
OQI7         Zás.práce - nové poříz.výsledku   RIOCUS00           1000         T  .
OQI8         Varianta prac.zásoby autom.RP    RIOCUS00           1000         T  .
OQI9         Seznam regul.diagr.ke km.atr.kontr. RIOCUS00           1000         T  .
OQIA         Údržba variant k hodn.úrovně jakosti RIOCUS00           1000         T  .
OQIC         Varianta prac.zásoby pro zázn.výsl. RIOCUS00           1000         T  .
OQID         Varianta zprac.zakázky k materiálu  RIOCUS00           1000         T  .
OQIE         Varianta použití Zakáz.QM v mater.  RIOCUS00           1000         T  .
OQIF         Výběr pole Dávky bez závěru kontroly RIOCUS00           1000         T  .
OQIG         Výběr pole Dávky s otevř.zásobou   RIOCUS00           1000         T  .
OQIH         Výběr pole Dávky bez rozh.o použití RIOCUS00           1000         T  .
OQII         Pole výběru pro souhr.rozhodnutí   RIOCUS00           1000         T  .
OQIJ         Výběr pole Údržba historie výsledku RIOCUS00           1000         T  .
OQIK         Výběr pole - odběr vzorku s refer.  RIOCUS00           1000         T  .
OQIL         Výběr pole - kontr.dávky k fyz.vzor. RIOCUS00           1000         T  .
OQIM         Výběr pole - progr.pro výmaz úr.jak. RIOCUS00           1000         T  .
OQIN         Pořízení výsledků ke kontr.bodům   RIOCUS00           1000         T  .
OQIO         Pořízení výsledků ke kontr.dávkám  RIOCUS00           1000         T  .
OQIP         Pořízení výsledků k atrib.kontroly  RIOCUS00           1000         T  .
OQIQ         Varianta pořízení výsledků ke vzorku RIOCUS00           1000         T  .
OQIR         Varianta reg.výsledků k vybavení   RIOCUS00           1000         T  .
OQIS         Varianta reg.výsl.k techn.místu   RIOCUS00           1000         T  .
OQIT         Nastavení seznamu kontr.metod    RIOCUS00           1000         T  .
OQIU         Nastavení seznamu km.atr.kontroly  RIOCUS00           1000         T  .
OQIV         Historie výsledků k atributu postupu RIOCUS00           1000         T  .
OQIW         Historie výsledků k atributu postupu RIOCUS00           1000         T  .
OQIX         Seznam nastavení prostř.kontr.    RIOCUS00           1000         T  .
OQIY         Zpět.sledování prostř. kontr.    RIOCUS00           1000         T  .
OQNC         Nastavení výb.pole Seznam hlášení  RIOCUS00           1000         T  .
OQND         Nastavení výb.pole Seznam opatření  RIOCUS00           1000         T  .
OQNE         Nastavení výb.pole Seznam položek  RIOCUS00           1000         T  .
OQNF         Varianta prac.zásoby-akce      RIOCUS00           1000         T  .
OQNL         Výběr pole víceúr.seznamu - zpráva  RIOFSE00           0000         T  .
OQNM         Výběr pole víceúr.seznamu - partner RIOFSE00           0000         T  .
OQNN         Výběr pole víceúr.seznamu - položka RIOFSE00           0000         T  .
OQNO         Výběr pole víceúr.seznamu - akce   RIOFSE00           0000         T  .
OQNP         Výběr pole víceúr.seznamu - opatření RIOFSE00           0000         T  .
OQNU         Výběr pole vícestupň.sezn.-příčina  RIOFSE00           1000         T  .
OQR0         Organizování archivace QM      RQTQREO            1000         T  .
OQS8         Customizing pro IQS8         RIOCUS00           1000         T  .
OQS9         Customizing pro IQS9         RIOCUS00           1000         T  .
OQZ7         Založení tab.podmínek pro osvědčení SAPMV12A           0100         T  .
OQZ8         Změna tab.podmínek pro osvědčení   SAPMV12A           0100         T  .
OQZ9         Zobr.tab.podmínek pro osvědčení   SAPMV12A           0100         T  .
ORDO         Download investičního programu    RAIM_DOWNLOAD         1000         T  .
ORET         Výběr výkazu             SAPMKKB5           0100         T  .
ORFA         Customizing účetnictví IM      RAORFA_IMG          1000         T  .
ORGANIZER      Správa záznamů            SAPRMSSTART          1000         T  .
ORIS         Nové vytvoření přecenění prod.ceny  RMCWNEUU           1000         T  .
ORISBW        Nové vytvoř.PC-doklady přecenění(BW) RMCBWEXUSEG          1000         T  .
ORK0         Menu nastavení - controlling (všeob) MENUORK0           1000         BP  .
ORK2         EC-PCA: Vyvolání IMG         RKEIMG00           1000         T  .
ORKE         Zobrazení IMG CO-PA         RKE_IMG_ORKE         1000         T  .
ORKL         Menu kontrol.ledger         MENUORKL           1000         B  .
ORLNA        Údržba čís.intervalu: VHU_ACCT    SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNC        Údržba čís.intervalu: VHU_CPGRP   SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNI        Údržba čís.intervalu: TRMNO_INT   SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNP        Údržba čís.intervalu: VHU_PSHP    SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNR        Údržba čís.intervalu: VHU_REPROC   SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNS        Údržba čís.intervalu: VHU_PSHPA   SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNT        Údržba čís.intervalu: VHU_ACST    SAPMSNUM           0100         T  .
ORLNV        Údržba číselného intervalu: VHU_ACPO SAPMSNUM           0100         T  .
ORLRS1        Založení tabulky podmínek      SAPMV12A           0100         T  .
ORLRS2        Změna tabulky podmínek        SAPMV12A           0100         T  .
ORLRS3        Zobrazení tabulky podmínek      SAPMV12A           0100         T  .
ORMI         Import předloh - zakázky       RKMODIMP           1000         T  .
ORUP         Upload investičního programu     RAIM_UPLOAD          1000         T  .
OS02         Operating system configuration    RSHOST01           0000         TP  .
OS03         O/S Parameter changes        RSHOST02           0000         TP  .
OS04         Local sytem configuration      RSHOST03           0000         TP  .
OS05         Remote sytem configuration      RSHOST04           0000         TP  .
OS06         Local operating system activity   RSHOST05           1000         TP  .
OS07         Remote operating system activity   RSHOST06           1000         TP  .
OS40         Generování struktury soub.převzetí  RDDSRCG0           1000         T  .
OS41         Převzetí kusovníku bez dlouh.textu  RCSBI010           1000         T  .
OS42         Zpracování přenosového souboru    RCCSBISC           1000         T  .
OS43         Převzetí změn kusovníku       RCSBI020           1000         T  .
OS44         Převzetí variant ke kusovníku    RCSBI030           1000         T  .
OS45         Převzetí kusovníku s dlouhým textem RCSBI040           1000         T  .
OS46         Zpracování přenos.souboru (dl.text) RCCSBIST           1000         T  .
OS53         Č.intervaly: Km.soubor změn     SAPMSNUM           0100         T  .
OS61         Druh platnosti            SAPMCC02           0100         T  .
OSPCT_CHECK_TOOL   Check Tool              OSPCT_CHECKTOOL_REPORT    1000         T  .
OSPI         Čís.okruh pro retrográdní odběr   SAPMSNUM           0100         T  .
OSPJ         Údržba čís.interv.protokolu dokl.  SAPMSNUM           0100         T  .
OSPM         Job na pozadí - dod.zpracování REM  RMSERI14           0000         T  .
OSPN         Job na pozadí:Přizpůsobení sek.potř. RMSERI36           1000         T  .
OSPO         Job na pozadí-agreg.souh.zp.hlášení RMSERI71           1000         T  .
OSPR         Číselné intervaly v sériové výrobě  SAPMRMCU           0010         T  .
OSPT         Asistent profilu sériové výroby   SAPMRMCU           1000         TP  .
OSPY         Konverze pro skup.posloup. odběru  MDBFUPDT           1000         TP  .
OSS1         Přihlášení do systému OSS      RSEFA910           0000         T  .
OS_APPLICATION    Rámcová aplikace OO         OS_APPLICATION        0100         T  .
OT20         Čís.intervaly jedn.záznamů      SAPMSNUM           0100         T  .
OT30         Kontokorent             RFFDKU00           1000         T  .
OT31         Ne kontokorentní           RFFUEB00           1000         T  .
OT35         Objednávky              RFFDMM10           1000         T  .
OT38         C RF Program dávk.vstupu       RFBIDE00           0000         T  .
OT39         C FI Program dávk.vstupu       RFBIKR00           1000         T  .
OT43         C Údržba variant: Man.výpis z účtu  SAPMFKM0           0000         T  .
OT45         C Údržba variant: Předkladatel šeku SAPMFKM0           0000         T  .
OT48         C FT Reorganizace říz.hotovosti   RFFDIS00           1000         T  .
OT50         C El.nalezení účtu/předkl.šeku    SAPMFKM0           0000         T  .
OT58         C nal.účtu el.bank./man.účet     SAPMFKM0           0000         T  .
OT59         C El.nalezení účtu /el.účet     SAPMFKM0           0000         T  .
OT60         C TR Nalez.účtu: Úročení zůst.účt.HK SAPMFKM0           0000         T  .
OT62         C nalezení účtu správy termín.vkladů SAPMFKM0           1000         T  .
OT69         Nové vytvoření CM ze zakázek     RFFDSD10           1000         T  .
OT75         Nová strukt.CM z faktur dodavatelů  RFFDLF00           1000         T  .
OT76         Nová struktura CM z půjčky      RFFDDA00           1000         T  .
OT77         Nová struktura CM z cenných papírů  RFFDWP00           1000         T  .
OT78         Nová struktura CM devizy, p.trh,der. RFFDTR00           1000         T  .
OT79         Nová struktura CM z cenných papírů  RTPM_CM_UPDATE        1000         T  .
OT81         Zpracování repetitivních kódů    FIBL_RPCODE_MAINTAIN     0100         T  .
OTCP         Vyvolání TA OTCO           SAPLDSYS           1010         T  .
OTLA         Výběr výkazu             SAPMKKB5           0100         T  .
OTPM         Definice vyhl.řetězce: El.výp.z úč. SAPMF40M           0100         T  .
OV/1         Gener.místa v paměti         RDDSRCG0           1000         T  .
OV/2         RV Program dávk.vstupu        RFBIDE00           1000         T  .
OV/3         RV Program dávk.vstupu        RFBIKR00           1000         T  .
OV/4         RV Program dávk.vstupu        RMMMBIM0           1000         T  .
OV/5         RV Program dávk.vstupu        RV14BTCI           0000         T  .
OV/6         RV Prog.pro převzetí         RVINVB00           0000         T  .
OV/7         Zkušební data pro převzetí dat    RVINVBT0           1000         T  .
OV/8         Zkuš.data - převzetí dat - podmínky RVBTCI01           1000         T  .
OV/9         Zobr.zkušebních dat         RVBTCI02           1000         T  .
OV05         Tab.podmínek: Založ.výpisu/vylouč.  SAPMV12A           0100         T  .
OV06         Tab.podmínek: Změna výpisu/vylouč.  SAPMV12A           0100         T  .
OV07         Tab.podmínek: Zobr.výpisu/vyloučení SAPMV12A           0100         T  .
OV08         Tabulka podmínek: Založení indexu  SAPMV12A           0100         T  .
OV09         Tabulka podmínek: Změna indexu    SAPMV12A           0100         T  .
OV10         Tabulka podmínek: Zobrazení indexu  SAPMV12A           0100         T  .
OV16         Tab.podmínek: Založ.náhrady mater.  SAPMV12A           0100         T  .
OV17         Tab.podmínek: Změna náhrady mater.  SAPMV12A           0100         T  .
OV18         Tab.podmínek: Zobr.náhrady mater.  SAPMV12A           0100         T  .
OV20         Tabulka podmínek: Založení bonusu  SAPMV12A           0100         T  .
OV21         Tabulka podmínek: Změna bonusu    SAPMV12A           0100         T  .
OV22         Tab.podmínek: Zobrazení bonusu    SAPMV12A           0100         T  .
OV46         Tabulka podmínek. Křížový prodej H  SAPMV12A           0100         T  .
OV47         Tabulka podmínek: Křížový prodej Z  SAPMV12A           0100         T  .
OV48         tabulka podmínek: Kříž.prodej Zobr  SAPMV12A           0100         T  .
OV50         Srovnání kmen.dat pro odběratele   RFDKAG00           0000         T  .
OV51         Zobrazení změny: Odběratel      RFDABL00           0000         T  .
OV52         Výmaz odběratele před prod.spuštěním SAPV019            0000         T  .
OV61         Nalez.kontrol.účtu: Založ.tabulky  SAPMV12A           0100         T  .
OV62         Nalezení kontrol.účtu: Změna tabulky SAPMV12A           0100         T  .
OV63         Nalezení kontr.účtu: Zobraz.tabulky SAPMV12A           0100         T  .
OV71         Nalez.účtu fin.hot.: Změna tabulky  SAPMV12A           0100         T  .
OV72         Nalez.účtu fin.hot.: Zobr.tabulky  SAPMV12A           0100         T  .
OV7Z         Založení atributů pro zbylé konting. RMQUOT01           1000         T  .
OV80         Nalez.úč.: Kredit.karty: Založ.tab. SAPMV12A           0100         T  .
OV81         Nalez.úč.: Kredit.karty: Změna tab. SAPMV12A           0100         T  .
OV82         Nalez.úč.: Kredit.karty: Zobraz.tab. SAPMV12A           0100         T  .
OV8Z         Kontrola nastavení          RMQUOT00           1000         T  .
OV90         Projekt COPA: Založ.tabulky     SAPMV12A           0100         T  .
OV91         Projekt COPA: Změna tabulky     SAPMV12A           0100         T  .
OV92         Projekt COPA: Zobrazení tabulky   SAPMV12A           0100         T  .
OV9Z         Vhodné statistické struktury     RMQUOT10           1000         T  .
OVA0         C_RV_Tab. VUVS "Skup.statusu     SAPL080I           0100         T  .
OVA5         C RV Tab. VHA"SkupDrZak-VyhlPol   SAPMSTBM           1000         T  .
OVAA         C RV Tab. VAG "Dův.odmítnutí     SAPMSTBM           1000         T  .
OVAC         C RV Tab. VCPA "Kopír.dokladu    SAPMSTBM           1000         T  .
OVAE         C RV Tab. VEP "Zakázky       SAPMSTBM           1000         T  .
OVAF         C RV Tab. 184 "VyhledTypuPol    SAPMSTBM           1000         T  .
OVAG         C RV Tab. VAG "Dův.odmítnutí     SAPL080I           0040         T  .
OVAQ         C RV Tab. VAU  "Důvody blok.zakázky SAPMSTBM           1000         T  .
OVAR         C RV Tab. ROAZ "Stanov.trasy     SAPL080V           0240         T  .
OVAS         C RV Tab. VAST "Prod.dokl: Dův.blok. SAPMSTBM           1000         T  .
OVAT         C RV Tab. TXVR "Kopie tex.dokl.   SAPMSTBM           1000         T  .
OVAU          RV Tab. VAU "Ostatní dův.     SAPL080I           0020         T  .
OVAV         C RV Tab. MVFU "ObjemKontrDisp    SAPMSTBM           1000         T  .
OVAX         C RV Tab. VAU            SAPMSTBM           1000         T  .
OVAY         C RV Tab. 184E   "StanRozčlenění  SAPMSTBM           1000         T  .
OVAZ         C RV Tab. VAKZ   "DrZakáz/Org   SAPL080K           0120         T  .
OVB3         Bonus: Nové vytvoření indexu faktury RV15B001           1000         T  .
OVBT         Modifikační report: Plán fakturace  SDFPLA02           1000         T  .
OVCB         Struktura view reportingu      SAPLO81C           0020         T  .
OVCC         Přiřazení view k uživateli      SAPL081C           0020         T  .
OVCD         Definice view reportingu       SAPL081C           0020         T  .
OVCE         Řízení aktualizace ukazatelů     SAPL081C           0020         T  .
OVCF         Řízení reportingu - infobloky    RVCAS001           1000         T  .
OVCM         C RV Tab. TVkk "Plánov.: Dr.kontaktu SAPL080G           0640         T  .
OVE6         C RV Tab. T616 "Ex./Import: Metoda" SAPL080E           0160         T  .
OVE7         C RV Tab.T616Z "Návrh druhu obchodu" SAPL080E           0180         T  .
OVE8         C RV Tab.TVFM "Skup.Mater. Exp/Imp" SAPL080E           0220         T  .
OVELO20       Stanovení kategorií vozidel     RVLCOVELO20          1000         TP  .
OVELO21       Přiřazení kategorií vozidel     SAPLVELO23          0100         TP  .
OVELOM01       Údržba tabulek podmínek       SAPMV12A           0100         T  .
OVELOVSRINIT     Inicializace údržby prav.kategorie  RVLC_VSR_INITIALISE      1000         TP  .
OVF3         C_RV_Tab. VAUK   Náklad.střed.   SAPL080C           0160         T  .
OVFB         C RV Tab. VBO            SAPMSTBM           1000         T  .
OVFC         C RV Tab. VCPF            SAPMSTBM           1000         T  .
OVFK         C RV Tab. VFK   "Faktury     SAPMSTBM           1000         T  .
OVFS         C RV Tab. VFS            SAPMSTBM           1000         T  .
OVFU         C RV Tab. VFSP            SAPMSTBM           1000         T  .
OVG1         Nové stanovení mezisoučtů      RV15B003           1000         T  .
OVH1         C RV Tab. THIT  "Typ hierarchie  SAPL0V02           0300         T  .
OVH2         C RV Tab. THIZU "Přiř.skupin nákl. SAPL0V02           0340         T  .
OVH3         C RV Tab. THIOZ  "Přiřazení org.  SAPL0V02           0360         T  .
OVHU3        Údržba čís.intervalu: KONP      SAPMSNUM           0100         T  .
OVK1         C_RV_Tab. V_TSTL  "Typ daně/stát  SAPMSTBM           1000         T  .
OVK3         C RV Tab. SKD   "Klas.daně odběr. SAPL080D           0260         T  .
OVK4         C RV Tab. SKM   "Kl.daně mat.   SAPL080D           0280         T  .
OVK5          V Tab. VKM   "PřiřSk materiálu SAPL080C           0080         T  .
OVK7         C RV Tab. 459   "Potřeba/druh pl. SAPMSTBM           1000         T  .
OVK8         C RV Tab. VKT   "PřiřSk Odběrat. SAPL080C           0100         T  .
OVK9         Daňové sazby dle státu        RVTSTLSA           1000         T  .
OVL1         c_rv_tab. vro    Přepravní disp. SAPL080V           0260         T  .
OVL5         Údržba doby tranzitu         SAPL080V           0280         T  .
OVLA         C RV Tab. 173   "Druhy exp.    SAPL080V           0140         T  .
OVLB         C RV Tab. VKOL            SAPMSTBM           1000         T  .
OVLC         C RV Tab. VCPL            SAPMSTBM           1000         T  .
OVLD         c_rv_tab. vkn  Dopravní uzel    SAPL080V           0060         T  .
OVLE         c_rv_tab. vtr  Dopravce      SAPL080V           0160         T  .
OVLF         C RV Tab. ROLZ            SAPMSTBM           1000         T  .
OVLG         C_RV_Tab. TVLG  Hmotn.skup./dodávky SAPMSTBM           1000         T  .
OVLH         c_rv_tab. vro    Trasy      SAPL080V           0200         T  .
OVLL         C RV Tab. 630L   "ČasyNalož    SAPL080S           0200         T  .
OVLM         C RV Tab. TROLZ  "Určení trasy   SAPL080S           0120         T  .
OVLN         C RV Tab. VLSP   "Blok.dodávky   SAPMSTBM           1000         T  .
OVLR         C RV Tab. ROAL            SAPL080V           0100         T  .
OVLS         C RV Tab. VLS   "Důvody zabl.dod. SAPL080I           0120         T  .
OVLU         c_rv_tab. vro    ČasPřepravy   SAPL080V           0280         T  .
OVLV         C RV Tab. 630R   "Časy expedice  SAPL080S           0160         T  .
OVLW         C RV Tab. 644            SAPMSTBM           1000         T  .
OVLX         C RV Tab. VLSP "Dodávky: Blokování SAPL080I           0140         T  .
OVNA         C RV Tab. 685B            SAPMSTBM           1000         T  .
OVNB         C_RV_Tab. VST   "Formul.jedn.ExSt SAPMSTBM           1000         T  .
OVNC         C_RV_Tab. NAPR   "Formuláře/progr. SAPMSTBM           1000         T  .
OVND         C_RV_Tab. NAPN  "Zpráva/partn.role SAPMSTBM           1000         T  .
OVNE         C_RV_Tab. VKO   "Form.kaž.ObOrg  SAPMSTBM           1000         T  .
OVNF         C RV Tab. 685B            SAPMSTBM           1000         T  .
OVNG         C RV Tab. TVAK Přiřazení zpráv    SAPMSTBM           1000         T  .
OVNI         C RV Tab. TVLK Přiřazení zpráv    SAPMSTBM           1000         T  .
OVNJ         C RV Tab. TVFK Přiřazení zpráv    SAPMSTBM           1000         T  .
OVNK         C RV Tab. 077D Přiřazení zpráv   SAPMSTBM           1000         T  .
OVNL         C RV Tab. 685B            SAPMSTBM           1000         T  .
OVNM         C RV Zprávy - požadavky zprac.v dáv. SAPMSTBM           1000         T  .
OVNN         C RV Zprávy - varianty        SAPMSTBM           1000         T  .
OVNO         C_RV_Tab. VKO   "Form kaž.VKBUR  SAPMSTBM           1000         T  .
OVP3         Změna skup.mezní ceny        SAPMW01V           0100         TP  .
OVR0         c_rv_tab. 171  Oblasti prodeje   SAPL0V01           0040         T  .
OVR1         c_rv_tab. zóna  Přepravní zóny   SAPL080V           0180         T  .
OVR2         c_rv_Tab. T016 "Odvětví"      SAPL080F           0260         T  .
OVR3         c_rv_tab. Kalendář zákaz.      SAPMSTBM           1000         T  .
OVR4         c_rv_tab. Termíny faktury      SAPMSTBM           1000         T  .
OVRB         Statist.měna na prodej.organizaci  SAPL081K           0050         T  .
OVRC         C_RV_ Varianty zásoby zakázek    SAPMSTBM           1000         T  .
OVRD         C_RV_ Požad.dávky: Zásoba zakázek  SAPMSTBM           1000         T  .
OVRE         C_RV_ Varianty TOP zák./mater.    SAPMSTBM           1000         T  .
OVRF         C RV Tab. VSM "Materiál:StatisSkup" SAPL080K           0080         T  .
OVRG         C_RV_ Požad.dávky: TOP zák/mat.   SAPMSTBM           1000         T  .
OVS0         c rv Matchcode sortimentů      SAPMSD20           0200         T  .
OVS1         c rv Matchcode materiálu       SAPMSD20           0200         T  .
OVS2         c rv Matchcode odběratelů      SAPMSD20           0200         T  .
OVS3         c rv Match-kód: Kontakt.osoby    SAPMSD20           0200         T  .
OVS4         c rv Matchcode dodavatelů      SAPMSD20           0200         T  .
OVS5         c rv Match-kódy zástupce odbytu   SAPMSD20           0200         T  .
OVS6         C RV Tab. KUKL   "Klasif.zákazn.  SAPL080H           0020         T  .
OVS7         C RV Tab. KUPA   "Sk.partn./zákzn. SAPMSTBM           1000         T  .
OVS9         C RV Tab. 151   "Skupiny zákazn. SAPL080H           0600         T  .
OVSA         C RV Tab. 130w  "Výběr pole záv.  SAPL080K           0020         T  .
OVSB         C RV Tab. 176   "Druhy objedn.  SAPL080I           0080         T  .
OVSC         C RV Tab. VWA   "Časy přij.mater. SAPL080H           0100         T  .
OVSD         C RV Tab. PRIO   "Prior.dodávky  SAPL080H           0080         T  .
OVSF         C RV Tab. VSB   "Podm.exped.   SAPL080V           0020         T  .
OVSG         C RV Tab. INC   "Incoterms    SAPL080H           0160         T  .
OVSH         C RV Tab. VBO   "Skup.bonusu"   SAPMSTBM           1000         T  .
OVSI         C RV View V_T189  "Typ ceníku    SAPMSTBM           1000         T  .
OVSJ         C RV Tab. 178   "Skup.podm.mater. SAPL080Z           0260         T  .
OVSK         C RV Tab. VPR   "Skup.provizí"  SAPMSTBM           1000         T  .
OVSL         Cen.skupiny pro zákazníka      SAPL080Z           0240         T  .
OVSM         C_RV_Tab. VAV  Obvyklé pořízení  SAPL080S           0080         T  .
OVSN         C_RV_Tab. PFK            SAPL080S           0020         T  .
OVSP         C Rv MS Druhy mater.         SAPMM03C           0050         T  .
OVSQ         C_RV_Tab. SAB   Standard.oddělení SAPL080S           0100         T  .
OVSR         C_RV_Tab. VPV   Plné moci     SAPL080S           0040         T  .
OVSU         C RV Tab. UMS   "Status mater.  SAPL08OH           0200         T  .
OVSV         C RV Customizing hierarchie výrobku RVPHCUST           1000         T  .
OVSW         C_RV_Tab. VBR    Četnost návštěv SAPL080S           0060         T  .
OVSX         C RV Tab. LGR            SAPL080V           0040         T  .
OVSY         C RV Tab. TGR            SAPL080D           0300         T  .
OVT0         c rv tab.077d  "Účtová skup.odběr. SAPMSTBM           1000         T  .
OVT1         c rv tab. 142   "Sklad.podmínky  SAPMSTBM           1000         T  .
OVT2         c rv Tab. 143            SAPMSTBM           1000         T  .
OVT4         c rv Třídy ocenění materiálu     SAPMOMS0           0040         T  .
OVT5         c rv tab. 077k  "Skup.účtu dodavat. SAPL0F04           0140         T  .
OVTH         C RV Tab. 079v   "Výběr obraz.   SAPMSTBM           1000         T  .
OVV0         C_RV_Tab. VCPA  Kopír.prav.-zakázka SAPMSTBM           1000         T  .
OVV1         C_RV_Tab. VCPL  Kopír.prav.-dodávka SAPMSTBM           1000         T  .
OVV2         C_RV_Tab. VCPF  Kopír.prav.-faktura SAPMSTBM           1000         T  .
OVV3         C_RV_Tab. VFS   Blokace fakt.   SAPL080F           0040         T  .
OVVX         Druhy hromad.dokl.pro RV       RV080VSA           1000         T  .
OVX2         Pracovní úsek-"Závod/Obor      RVOT134G           1000         T  .
OVX3         Účetní okruh-"Prodejní organizace  RVOTVKO            1000         T  .
OVX6         Závody-"ProdOrg/Cesta odbytu     RVOTVKWZ           1000         T  .
OVX8         Kontr.report organizace odbytu    RVOCHECK           1000         T  .
OVX8N        Kontr.report organizace odbytu    RVOCHECK_ACC         1000         T  .
OVXA         Obory-"Prodejní organizace      RVOTVKOS           1000         T  .
OVXC         Exped.střed.-"Závod         RVOTVSWZ           1000         T  .
OVXG         Definování oblastí odbytu      RVOTVTA            1000         T  .
OVXJ         Skup.prodeje-"Prod.kancelář     RVOTVBVK           1000         T  .
OVXK         Cesty odbytu-"Prod.organizace    RVOTVKOV           1000         T  .
OVXM         Prod.kanceláře-"Oblast odbytu    RVOTVKBZ           1000         T  .
OVXN         C RV Tab. VKN            SAPMSTBM           1000         T  .
OVXZ         C_RV_Tab. NLS  "Oblasti Nielsen   SAPL080S           0040         T  .
OVZ1         C_RV_Tab. MVFP Kontr.předp.disponib. SAPL080C           0140         T  .
OVZ2         C_RV_Tab. MVF: Řízení kontr.dispon. SAPL080C           0200         T  .
OVZ3         C_RV_Tab. MVFU   Rozs.kont.dispon. SAPMSTBM           1000         T  .
OVZ4         C SD PodnikKalendář         SAPMOMS0           0020         T  .
OVZA         C RV Čís.intervaly sortimentů    SAPMSNUM           0100         T  .
OVZB         C RV Čís.intervaly km.soub.mater.  SAPMSNUM           0100         T  .
OVZC         C RV Čís.intervaly km.soub.zák.   SAPMSNUM           0100         T  .
OVZD         C RV neaktivní!! NK Kontaktní osoby SAPMSNUM           0100         T  .
OVZE         C RV Čís.interv.dodavatele      SAPMSNUM           0100         T  .
OVZF         C RV Čís.intervaly zástupce odbytu  SAPMSNUM           0100         T  .
OW00         Přednastavení polí ve views     RWVIEWPF           1000         T  .
OWA1         Konfigur.: Gener.násl.dokl.rozdělov. SAPMV76A           0100         T  .
OWB10        Údržba číselného intervalu: WB2B   SAPMSNUM           0100         T  .
OWBA         Obchodní kontrakt: Vedl.nákl.prodeje RWB2OWBA           0000         T  .
OWBC         Obchodní kontrakt: Vedl.nákl.nákupu RWB2OWBA           1000         T  .
OWBEXPCUST      Customizing vedl.nákladů GT     SAPLWB2B_EXPENSE_HELP_MODULES 0100         T  .
OWCBM        Podm.kontrakt: Skup.podmínek nákupu RWCBOWCBV           1000         T  .
OWCBV        Podm.kontrakt: Skup.podmínek prodeje RWCBOWCBV           1000         T  .
OWCB_CC10      Údržba čís.intervalu: WCB_CC     SAPMSNUM           0100         T  .
OWD1         Údržba profilů zaokrouhlení     SAPL0WCL           0400         T  .
OWEA         Nalezení zpráv, údržba materiálu   RTLABELC           1000         TP  .
OWEB         Výmaz zpráv etiket (PM)       RTLABELE           1000         TP  .
OWEK         Etiketování: Podmínky        SAPMV13B           0100         TP  .
OWET         Etiketování: Tabulka podmínek    SAPMV12A           0100         TP  .
OWS0         Správa šarží             MENUOWS0           1000         B  .
OWTY         Customizing zpracování záruky    RWTYIMG0           1000         T  .
OWTYA01       Stanovení účtů: Založ.tabulky    SAPMV12A           0100         T  .
OWTYA02       Nalezení účtu: Změna tabulky     SAPMV12A           0100         T  .
OWTYA03       Stanovení účtů: Zobraz.tabulky    SAPMV12A           0100         T  .
OWTYCU        Customizing tabstrip WTY       RWTYATAB           1000         T  .
OWTYM01       Tab.pod.: Založení (zprávy)     SAPMV12A           0100         T  .
OWTYM02       Tab.podm.: Změna (zprávy)      SAPMV12A           0100         T  .
OWTYM03       Tab.podm.: Zobrazení (zprávy)    SAPMV12A           0100         T  .
OWTYP01       Tab.podmínek: Založení(cena odbytu) SAPMV12A           0100         T  .
OWTYP02       Tab.podmínek: Změna (cena odbytu)  SAPMV12A           0100         T  .
OWTYP03       Tab.podmínek: Zobrazení(cena odbytu) SAPMV12A           0100         T  .
OWTYSC        Customizing pro WTYSC        RWTYSCIMG0          1000         T  .
OWTYSC01       Zpracování druhů view        RWTYSCC01           1000         T  .
OWTYSC02       Zpracování druhů dokladů       RWTYSCC02           1000         T  .
OWTYSCCU       Layout workbench záruky       RWTYSCATAB          1000         T  .
OWTYSC_PROF     Zpracování profilu          RWTYSCC03           1000         T  .
OWV0         Customizing obchodní kalkulace    MENUOWV0           1000         B  .
OX06         Nákladový okruh: Základní data    SAPMSVMA           0200         T  .
OX14         C MM-IV Okr.ocenění-Úrov.ocenění   SAPMOMBD           0300         T  .
OX19         Nákladový okruh: Přiřazení ÚčOk   SAPMSVMA           0200         T  .
OXA1         Seznam: Kmenové záznamy výkonů    RIOCUS00           1000         T  .
OXK1         Údržba bloku přiř.účtu - subscreens RBKNTSTA           1000         T  .
OXK2         Zobrazení subscreens bloku přiř.účtu RBKNTSTA           1000         T  .
OXK3         Blok přiřaz.účtu: Údržba pole zákaz. RBKNTSTB           1000         T  .
OXK4         Zobrazení zúčt.bloku pole zákazníka RBKNTSTB           1000         T  .
OY04         C Desetinná místa pro měny      RUMTCURX           0000         T  .
OY18         Historie tabulek           RSTBHIST           1000         T  .
OY19         Customizing Cross System Viewer   SAPLSCT1           0310         T  .
OYEA         Administrace IDoc          RSEADMIN           1000         TP  .
OYEB         Spojení události pro vstup IDOC   RSEINBEV           1000         TP  .
OYEC         Výmaz kódu pro techniku operací   RSE2XDEL           1000         TP  .
OYED         Konverze EDIS -" EDIR        RSEDFEDISR          1000         TP  .
OYS1         Maintain Number Range: EDIPORT    SAPMSNUM           0100         T  .
OYSM         Čís.interval tRFC portu       SAPMSNRO           0100         T  .
OYSN         Číselný interval IDoc        SAPMSNRO           0100         T  .
OYSO         Číslený interval R/2 mailbag     SAPMSNRO           0100         T  .
OYSP         Kódy operace "-" standardní úlohy  RSEDF46A           1000         TP  .
OYSQ         Číselný interval pro spojení R/2-R/3 SAPMSNRO           0100         T  .
OZCMLST       Cusmtomizing Mini App - milníky   SAPLPLM_PS_MA_MLST      1100         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners