WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 463,329 (today: 482)
( 4 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

P01A_FO01      Přizpůsobení důchodu         RPCWIRD0            1000         T  .
P01A_FO02      Příprav.prog.VND           RPCDTWD0            1000         T  .
P01A_FO03A      Příprav.prog.VND           RPCDTWD0            1000         T  .
P1B4         Převzetí tabulky T588Z Infty 4000  SAPMPAP0            1000         T  .
P1B7         Konverze T750B            RPAPUT92            0000         TP  .
PA03         Údržba záznamu personál.správy    SAPMP52X            1000         TP  .
PA05         Údržba čís.intervalu: RP_COIFT    SAPMSNUM            0100         T  .
PA06         Údržba čís.intervalu: PD_SEQ_NR   SAPMSNUM            0100         T  .
PA08         Maintain Number Range: RP_GARNSUB  SAPMSNUM            0100         T  .
PA09         Údržba čís.intervalu: HR_MMSRV    SAPMSNUM            0100         T  .
PA0A         Údržba číselného intervalu: HRPERSON SAPMSNUM            0100         T  .
PA10         Osobní spis             SAPMP50A            3000         T  .
PA20         Zobrazení personál.kmen.dat     SAPMP50A            1000         T  .
PA30         Údržba personál.kmen.dat       SAPMP50A            1000         T  .
PA40         Personální opatření         SAPMP50A            2000         T  .
PA41         Změna data nástupu/odchodu      SAPMP50A            3000         TP  .
PA42         Opatření p.rychlé zadávání      SAPMP50A            2100         T  .
PA48         Nastavení z externího systému    SAPMPRAP            1000         TP  .
PA51         Zobrazení časových dat        SAPMP50A            1000         T  .
PA53         Zobrazení časových dat        SAPMP50A            1000         T  .
PA61         Údržba časových dat         SAPMP50A            1000         T  .
PA62         Zadávání seznamu doplňk.dat     SAPMP50A            1000         T  .
PA63         Údržba časových dat         SAPMP50A            1000         T  .
PA64         Kalendářní evidence         SAPMP50A            1000         T  .
PA70         Rychlé pořízení           SAPMP50A            5000         T  .
PA71         Rychlé pořízení čas.dat       SAPMP50A            5000         T  .
PA97         Správa odměňování - matice      RPUCMP00            1000         T  .
PA98         Správa odměňování          RPUCMP30            1000         T  .
PA99         Správa odměňování - uvolnění     RPICMP00            1000         T  .
PAAH         Vyvolání Ad-hoc-Query        SAPMP500            1000         T  .
PAC0001       Aplikace               BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0002       Skupiny polí             BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0003       Views                BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0004       Úseky                BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0005       Obrazovky              BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0006       Sledy obrazovek           BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0007       Časy                 BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0008       Standardní funkce CUA        BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0009       Doplňkové funkce CUA         BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0010       Match-kódy              BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0011       Přiřazení, pole dynpra        BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0012       Kritéria modifikací polí       BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0013       BDT: Typy platebních karet      BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0015       Aplikační transakce         BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0016       Tabulky               BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0018       Činnosti               BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0023       Datové sady             BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0100       Modifikace pole na každou činnost  BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0101       Řízení pole, druh platební karty   BUSVIEWS            1000         T  .
PAC0104       Konfigurace obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
PACA_MAIN      Údržba, km.soub.plat.karet      SAPLPCA_DIALOG_START      1000         T  .
PACK         HR-CH: Fond důchodového pojištění  MENUPACK            1000         B  .
PAEP1        Určení jednotl.záznamů v PA     RAFWGO_UPLOAD_PA        1000         T  .
PAEP2        Určení konečných výsledků v PA    RAFWGO_FRP_PA         1000         T  .
PAEPBM        Určení konečných výsledků v PA    RAFWGO_FRP_BM         1000         T  .
PAJP         Vyvolání stromu reportingu Japonsko SAPMPAJP            0000         T  .
PAL         Asistent tisku pro infrastrukturu  SPCPC_START_WD_APPLICATION   1000         TP  .
PAL1         Založení zástupce odbytu       SAPMP50A            2000         T  .
PAL2         Zobrazení zástupce odbytu      SAPMP50A            1000         T  .
PAL3         Údržba zástupců odbytu        SAPMP50A            1000         T  .
PAL4         Založení nákupčího          SAPMP50A            2000         T  .
PAL5         Údržba nákupčího           SAPMP50A            1000         T  .
PAL6         Zobrazení nákupčího         SAPMP50A            1000         T  .
PAR1         Flexibilní data pracovníků      RPLICO10            1000         TP  .
PAR2         Seznam pracovníků          RPLMIT00            1000         TP  .
PARA         Tisk skupiny parametrů        RKC_TL_PRINT_PARAM       1000         T  .
PASR         HR administrativní služby (DAB)   SAPMP50ASR           1000         T  .
PASRPDEL       Reorganizace metody jednotl.záznamu RAFWGO_DELETE_SRP       1000         T  .
PASR_AWC_RP_FILLCUST Naplnění customizingu pro výkazy   RPASR_RP_FILL_CUSTOMIZING   1000         T  .
PASR_DAB_HISTORY   Výmaz dat historie          RPASR_DAB_HISTORY       1000         T  .
PASR_DPF_CREATE   Vytvoření osobního souboru      RPASRCREATEDPF         1000         T  .
PAT1         Infosystém personální administrace  SAPMPAT1            1000         TP  .
PAW1         Who is who              SAPMPW01            1000         T  .
PA_CASHFLOW_PROPOSAL Nápov.customizingu pro gen.trans.PA RPFAIM_FILL_CFYPEMATCH     1000         T  .
PA_FILLFTYPEMATCH  Vyplnění tab.přiřaz. p. typ flow PA RPFAIM_FILL_FTYPEMATCH_KEYS  1000         T  .
PA_FILLUTYPEMATCH  Generování návrhu pro toky plateb PA RPFAIM_FILL_UTYPEMATCH_PROP  1000         T  .
PB00         Správa uchazečů           MENUPB00            1000         B  .
PB04         Údržba čísel.intervalu: RP_PAPL   SAPMSNUM            0100         T  .
PB10         První vlož. km. dat uchazeče     SAPMP50A            4200         TP  .
PB20         Zobrazení kmenových dat uchazeče   SAPMP50A            4000         TP  .
PB30         Údržba kmenových dat uchazečů    SAPMP50A            4000         TP  .
PB40         Opatření k uchazeči         SAPMP50A            4200         TP  .
PB50         Zobrazení operací k uchazeči     SAPMPAP3            1000         TP  .
PB60         Údržba operací k uchazeči      SAPMPAP3            1000         TP  .
PB80         Vyhodnoc.neobsaz.m.         SAPMPAP0            1000         T  .
PBA0         Vyhodnocení konkurzů         SAPMPAP0            1000         T  .
PBA1         Seznam uchazečů           SAPMPAP0            1000         T  .
PBA2         Seznam výběrových řízení       SAPMPAP0            1000         T  .
PBA3         Seznam přiřaz. uchaz. o volná místa SAPMPAP0            1000         T  .
PBA4         Příjem žád.o místo          SAPMPAP0            1000         T  .
PBA5         Opakov.práce: Tisk dopisů      RPAPRT01            1000         T  .
PBA6         Opakované činnosti:vyř.tisku dopisů RPAPRT02            1000         T  .
PBA7         Opakované činnosti: přejímka dat   RPAPRT09            1000         T  .
PBA8         Opakované činnosti:vyř.přejímka dat RPAPRT04            1000         T  .
PBA9         Seznam plán.postupů         SAPMPAP0            1000         TP  .
PBAA         Vyhodnocení pořiz.nástroje      RPAPL008            0000         T  .
PBAB         Údržba přiřazení vol.míst      RPAPUT00            0000         T  .
PBAC         Statistika uchazečů         SAPMPAP0            1000         T  .
PBAD         Opakov.práce: Tisk dopisů      RPAPRT05            1000         T  .
PBAE         Pool uchazečů            SAPMPAP0            1000         T  .
PBAF         Seznam přiřaz.neobs.míst       SAPMPAP0            1000         T  .
PBAG         Předb.výběr             SAPMPAP0            1000         T  .
PBAH         Rozhodnutí              SAPMPAP0            1000         T  .
PBAI         Všichni uchazeči přes kvalifikace  SAPMPAP0            1000         T  .
PBAJ         Infosystém náboru pracovníků     SAPMPAP0            1000         T  .
PBAK         Opak.práce: Tisk etiket       SAPMPAP0            1000         T  .
PBAL         Hromadné zpracování         SAPMPAP0            1000         T  .
PBAM         Variabilní seznam uchazečů      SAPMPAP0            1000         T  .
PBAN         Ad hoc query             SAPMPAP0            1000         T  .
PBAO         ABAP-Query              SAPMPAP0            1000         T  .
PBAP         Int.uchazeč přes kvalifikace     SAPMPAP0            1000         T  .
PBAQ         Ext.uchazeč přes kvalifikace     SAPMPAP0            1000         T  .
PBAT         Rozhodnutí SapScript nebo WinWord  SAPMPAP0            1000         T  .
PBAU         Vyvol.údržby T750C          SAPMPAP0            1000         T  .
PBAV         Vyvol.zobrazeníT750C         SAPMPAP0            1000         T  .
PBAW         Vyvol.údržby T750B          SAPMPAP0            1000         TP  .
PBAX         Vyvol.zobrazeníT750B         SAPMPAP0            1000         T  .
PBAY         Vyvol.údržby T750X          SAPMPAP0            1000         TP  .
PBAZ         Vyvol.zobrazeníT750X         SAPMPAP0            1000         T  .
PBC_WIZARD_OM    Aktivace funkcí PBC v OM       PBC_WIZARD_OM         0001         TP  .
PBC_WIZARD_OM_CS   Klient.závislá aktivace PBC v OM   PBC_WIZARD_OM_CS        0001         TP  .
PBW1         Kariéra-centrum           SAPMPW02            1000         T  .
PBW2         Status žád.o zam.          SAPMPW03            5000         T  .
PBW2_TC       Status žád.o zam.          SAPMPW03_TC          8000         T  .
PBW3         Internetový scénář pro uchazeče   SAPMPW12            1000         T  .
PBW3_TC       Internetový scénář pro uchazeče   SAPMPW12_TC          4000         T  .
PBW4         Přiřazení uchazeči: ZASTARALÉ    SAPMPW10            1000         T  .
PBW5         Přiřazení uchazeči: ZASTARALÉ    SAPMPW10            2000         T  .
PBWW         Customizing stand.textu ve WinWord  SAPMPAP9            0100         T  .
PC00_M00       Zúčtování menu oblasti        MENUPC00_M00          1000         B  .
PC00_M00_CDCP    Přípr.program VND hromad.převod   RPCDCP00            1000         T  .
PC00_M01_A2FG    Externí data             RPU_M01_BAU_A2FG        1000         T  .
PC00_M01_CKUG    Výkonové sazby            RPU_M01_CKUG          1000         T  .
PC00_M01_CKULD    OdmZaPrNaZkrPrÚvSezn         RPU_M01_CKUL          1000         T  .
PC00_M01_CNET    Příjem netto           01 RPCNETD0            1000         T  .
PC00_M01_CSDF    Vzorce pro daně           RPU_M01_TAX_EQUATIONS     1000         T  .
PC00_M02_CALCCM   Souběžné zúčtování Švýcarsko.    RPCALCCM            1000         T  .
PC00_M02_CLJN    Mzdový deník             RPCLJNC0            1000         T  .
PC00_M03_CPL1A0   Vyhodnocení výsled.srážek ze mzdy  RPCPL2A0RA           1000         T  .
PC00_M05_ZKS     Analýza nepřít. z důvodu prac.nesch. RPTZKSN0            1000         T  .
PC00_M09_CLJN    Mzdový deník             RPCLJNM0            1000         T  .
PC00_M09_MSB5    Test propoj.odesíl.         RPU_M09_MBS5          1000         T  .
PC00_M09_MSTM0    Kmenová data             RPCMSTM0            1000         T  .
PC00_M09_PDUNABHAGIG Násl.aktivity nezávislé na období  MENUPC00_M09_PDUNABHAGIG    1000         B  .
PC00_M12_CKTO    Payroll account           RPCKTOB0            1000         T  .
PC00_M99       Zúčtování menu oblasti pro mezinár. MENUPC00_M99          1000         B  .
PC00_M99_ABKRS    Nastav.zúčtovacího okruhu      RPU_M99_SET_ABKRS       0000         T  .
PC00_M99_CALC    Mezinárodní zúčtování mezd a platů  RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CALC_SIMU  Simulace zúčtování - mezinárodní   RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CDTA    Převod předch.programu DTA intern.  RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CEDT    Zúčtování dokladu o odměně-mezinár. RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CIPC    Kontrola úplnosti účtování      RPCIPC00            1000         T  .
PC00_M99_CIPC_PNP  Kontrola úplnosti účtování      RPCIPC00_PNP          1000         T  .
PC00_M99_CIPE    Generování běhu účtování       RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CIP_T_CHECK Zaúčtování: Techn.sledování dokladu RPCIP_TRANSFER_CHECK      1000         T  .
PC00_M99_CKTO    Mezinárodní mzdový účet       RPCKTOX0            1000         T  .
PC00_M99_CLGA00   Mezinárodní doklad mzd.druhů     RPCLGA00            1000         T  .
PC00_M99_CLGA09   Doklad mzd.druhu (US standard) mezin RPCLGA09            1000         T  .
PC00_M99_CLGV00   Mezinárodní rozvržení mzd.druhů   RPCLGV00            1000         T  .
PC00_M99_CLGV09   Rozvržení mzd.druhů (US stand.)mezin RPCLGV09            1000         T  .
PC00_M99_CLJN    Mzd.deník       mezinárodní  RPCLJNX0            1000         T  .
PC00_M99_CLOF    Výpis z účtu pro půjčky zaměstnav.  RPCLOF00            1000         T  .
PC00_M99_CLOG    Přehled o půjčkách ZL        RPCLOG00            1000         T  .
PC00_M99_CLOH    Stanovení současné hodnoty      RPCLOH00            1000         T  .
PC00_M99_CLSTPC   Nepřítomnosti-mezinárodní část int. RPCLSTPC            1000         T  .
PC00_M99_CLSTR    Výsledek zúčtování   mezinárodní  RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CMLI0    Platba-výč.na mince - mezinárodní  RPCMLI00            1000         T  .
PC00_M99_CMLI0_NEW  Platba-výč.na mince - mezinárodní  H99CMLI0            1000         T  .
PC00_M99_CMLI9    Platba-výč.na mince (9) mezinárodní RPCMLI09            1000         T  .
PC00_M99_CPRC    Mezinárodní kalendář zúčtování    RPCPRC00            1000         T  .
PC00_M99_CPYS    Payroll calendar -   International RPCPYS00            1000         T  .
PC00_M99_CURSET   Aktuální nastavení          RPU_M99_CURRENT_SETTING    1000         T  .
PC00_M99_CWTR    Report mzd.druhů           RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_CWTR_NO_OC Report mzd.druhů           H99CWTR0_NO_OC         1000         T  .
PC00_M99_DKON    Zobrazení přiřazení mzd.dr.-účty HK RPDKON00            1000         T  .
PC00_M99_DLGA20   Použití mzd.druhů-mezinárodní    RPDLGA20            1000         T  .
PC00_M99_FPAYM    Vytvoření platebního média      RPU_M99_FPAYM         1000         T  .
PC00_M99_HRF_CALL  Vyvolání reportu pro tisk formul.HR H99_HRFORMS_CALL        1000         T  .
PC00_M99_HRF_CALL01 Vyvolání tisk.reportu form.HR    H99_HRFORMS_CALL_HELP     1000         T  .
PC00_M99_ITRF    Pay Scale Increase Ext. Internation. RPITRF00            1000         T  .
PC00_M99_ITUM    Pay Scale Reclass.   International RPITUM00            1000         T  .
PC00_M99_MOLGA    Nast.mod.států            RPU_M99_SET_MOLGA       0000         T  .
PC00_M99_PA03_CHECK Kontrola výsledků          H99CPAYMENU          1000         T  .
PC00_M99_PA03_CORR  Korektury              H99CPAYMENU          1000         T  .
PC00_M99_PA03_END  Ukončení zúčtování          H99CPAYMENU          1000         T  .
PC00_M99_PA03_RELEA Uvolnění zúčtování          H99CPAYMENU          1000         T  .
PC00_M99_PAP     Menu obl.-násled.činnosti pro zúč.  MENUPC00_M99_PAP        1000         B  .
PC00_M99_PPM     Generování běhu účtování-platby   H99_POST_PAYMENT        1000         T  .
PC00_M99_RPIADVL0  Advance Payment-Generation Internat. RPIADVL0            1000         T  .
PC00_M99_TLEA    Annual leave listing  International RPTLEA00            1000         T  .
PC00_M99_TLEA30   Annual leave update  International RPTLEA30            1000         T  .
PC00_M99_U510    Pay Scale Increase   International RPU51000            1000         T  .
PC00_M99_UCRT    Rekonstrukce kumulačních tabulek   RPMENUSTART00         1000         T  .
PC00_M99_UDIR    Rekonstrukce adresáře zúčtování   RPUDIR00            1000         T  .
PC00_M99_URMA    3rd pty remitt.-ack. run-Internat.  RPURMA00            1000         TP  .
PC00_M99_URMD    3rd pty remitt.-undo run-Internat.  RPURMD00            1000         T  .
PC00_M99_URMP    3rd pty remitt.-post. run-Internat. RPURMP00            1000         T  .
PC00_M99_URMR    3rd pty remitt.-reconc.run-Internat. RPURMR00            1000         T  .
PC00_M99_URMU    3rd pty remitt.-store eval. run-Int. RPURMU00            1000         T  .
PC00_M99_URMW    3rd pty remit.Maintn proc. Cls. Int. RPURMW00            1000         T  .
PC00_M99_UTSV    Seznam objektů TemSe         RPUTSV00            1000         T  .
PC99         Zúčtování menu oblasti pro mezinár. MENUPC99            1000         B  .
PCA         Platební karty            SAPLPCA_DIALOG_START      1000         T  .
PCA0         Menu výrobní kampaně         MENUPCA0            1000         B  .
PCA1         Založení výrobní kampaně       RCAMPAIN            1500         T  .
PCA2         Změna výrobní kampaně: Vst.obrazovka RCAMPAIN            2000         T  .
PCA3         Zobrazení výrobní kampaně: Vstup   RCAMPAIN            2000         T  .
PCA_CHK       Kontrola externího šifrování     PCA_SECURITY_CHECK       1000         T  .
PCA_DBCHK      Kontrola konzistence databáze    PCA_DB_ANALYSE         1000         T  .
PCA_MC        Hromadné šifrování/dešifrování    PCA_MASS_CRYPTING       1000         T  .
PCA_SC        Kontrola serveru           PCA_SERVER_CHECK        1000         T  .
PCA_VAR       Nastav.varianty           PCA_SET_VARIANT        1000         T  .
PCC0         Údržba příd.na děti - Švýcarsko   RPLFAKC4            1000         TP  .
PCC1         Údržba příd.na děti - Švýcarsko   RPLABRC0            1000         TP  .
PCCO         Výrobní kampaň: Náklady       RCAMPAIN            3000         T  .
PCCV         Platební karta: Modifikace pole   BUSVIEWS            1000         T  .
PCP0         Zpracování účetních běhů       SAPMPCP0            0200         TP  .
PC_PAYRESULT     Zobrazení výsledků zúčtování     RPMENUSTART00         1000         T  .
PDF0         Převedení formuláře dokladu odměny  RPUFRM40            1000         TP  .
PDF7         Výmaz formuláře v klientu zákazníka RPUFRMD1            1000         TP  .
PDF8         Kopírování formuláře z klienta SAP  RPUFRMD2            1000         TP  .
PDF9         Kopírování formulářů v klientu zák. RPUFRMD3            1000         TP  .
PDFA         Konverze formuláře mzd.deníku    RPUFRM41            1000         T  .
PDN         Product Designer Workbench      PDN_LAUNCH           1000         T  .
PDNO         Údržba čís.intervalů: FMPD      SAPMSNUM            0100         T  .
PDSY         Údržba dokumentace HR        SAPMPDSY            0100         T  .
PDS_DEL       Výmaz doplňkových dat SDV      SAPLPDS_LOAD_SCREEN      0001         T  .
PDS_MAINT      Údržba pro doplňková data SDV    SAPLPDS_LOAD_SCREEN      0001         T  .
PDT2         Vytvoření man.jedn.ve výrobě     SAPLVHUDIAL          1000         T  .
PDW1         Založení čas.druhů výkazu      RPPTDW01            1000         T  .
PDW2         Založení druhů kontingentů pro výkaz RPPTDW02            1000         T  .
PE00         Startuje transakce PE01, PE02, PE03 RPUCUSPE            1000         TP  .
PE01         HR: Údržba schémat pro výp.mezd a pl SAPMPE00            1000         TP  .
PE01N        Editor pro schémata zúčtování    RPCPE01N            1000         T  .
PE02         HR: Údržba prav.pro výp.mezd a platů SAPMPE00            2000         TP  .
PE02N        Editor pro pravidla výpočtu mezd   RPCPE02N            1000         T  .
PE03         HR: Atributy             SAPMPE03            1000         TP  .
PE04         Založení funkcí a operací      SAPMPE04            1000         TP  .
PE50         pe50                 SAPMPE50            1000         T  .
PE51         Editor formuláře HR         SAPMPE51            1000         TP  .
PE51_CHECKTAB    Údržba kontrolních tabulek form.HR  SAPMPE51_CHECKTABLES      1000         T  .
PECLUSTER      Zpracování clusteru HR        SAPMPECLUSTER         1000         T  .
PECM_ADJ_SAL_STRU  Aktualizace částek platových skupin RHECM_ADJ_SALARY_STRUC     1000         T  .
PECM_CHANGE_STATUS  Změna statusu procesu odměňování   RHECM_CHANGE_PROC_STATUS    1000         T  .
PECM_CHK_BUDGET   Kontrola a uvolnění rozpočtu     RHECM_BUDGET_CHK_RELEASE    1000         T  .
PECM_CONV_BDG_STKUN Přepočet rozpočtové jednotky akci  RHECM_CONV_BUDGET       1000         T  .
PECM_CONV_LTI_STKUN Přepočet jedn.akcie z přiděl.úč.v p. RHECM_CONVERT_STOCK_UNIT    1000         T  .
PECM_CREATE_0758   Založení záznamů programu odměňování RHECM_CREATE_0758       1000         T  .
PECM_CREATE_COMP_PRO Založení záznamů procesu odměňování RHECM_CREATE_COMP_PROCESS   1000         T  .
PECM_DISPLAY_BUDGETS Zobrazení rozpočtů          RHECM_BUDGET_RPT        1000         T  .
PECM_EVALUATE_GRANT Vyhodnocení přidělení účastí v podn. RHECM_EVALUATE_LTIDATA     1000         T  .
PECM_EXERCISE_IDOC  Import dat pro provedení LTI     RHECM_EXERCISE_IDOC_IN     1000         T  .
PECM_GENERATE_BUDGET Generování rozpočtu z org.historie  RHECM_BUDGET_GENERATE     1000         T  .
PECM_GRANT_IDOC   Export dat přidělení LTI       RHECM_GRANT_IDOC_OUT      1000         T  .
PECM_INIT_BUDGET   Zavedení hodnot rozpočtu z PCP    RHECM_BUDGET_INIT       1000         T  .
PECM_PARTICIP_IDOC  Export dat účastníka LTI       RHECM_PARTICIPANT_IDOC_OUT   1000         T  .
PECM_PRINT_CRS    Tisk přehledu důvodů odměňování   RHECM_PRINT_CRS        1000         T  .
PECM_PROCESS_EVENT  Zpracování udál.pro přiděl.úč.v pod. RHECM_PROCESS_EVENT      1000         T  .
PECM_START_BDG_BSP  Start rozpočtování BSP        RHECM_START_BDG_BSP      1000         T  .
PECM_START_JPR_BSP  Start peněžního ocenění profesí BSP RHECM_START_JPR_BSP      1000         T  .
PECM_UPD_0008_1005  Aktual. IT0008 při změně IT1005   RHECM_UPD_0008_FROM_1005    1000         T  .
PEG01        Hromadné zpracování - pegging    RPEGALL            1000         TP  .
PEG02        Manuální údržba přiřazení      RPEGMAN001           1000         T  .
PEG05        Přehled přiřazení          RPEGDISPL           1000         T  .
PEG06        Přehled o výdeji materiálu      RPEGQTYDISPL          1000         T  .
PEG07        Přehled zásob            RPEGSTKDISPL          1000         T  .
PEG08        Zobrazení změnových dokladů     RPEGDISPLCHDOC         1000         T  .
PEG10        Porovnání zásob           RPEGSTKCPARE          1000         T  .
PEG12        Vyplnění zásoby práce pro pegging  RPEGFILLWLST          1000         T  .
PEG13        Pegging: Nepřiřazené prvky doplnění RPEGERRORREPORT        1000         T  .
PEG14        Pegging: Report pro tranzitní zásobu RPEGINTRANSITDISPL       1000         T  .
PEG15        Program transferu peggingu      RPEGTRANSFER          1000         TP  .
PEPM         Porovnání profilů          SAPLRHPP            0020         T  .
PEPMEN        Aplikační menu pro PEP        MENUPEPMEN           1000         B  .
PEPP         Profily               RHXPDV_PROFILE_LIST      0000         TP  .
PERSREG       Objekty personalizace        SAPLSPERS_REG_DIALOG      0100         T  .
PERS_DEFI      Definice objektu personalizace    SAPLPERS_DEFI         0100         T  .
PEST         Zpracování proces.modelu       SAPMPEST            0001         T  .
PEST_IMG       Údržba modelů procesu        SAPMPEST            0001         T  .
PEXP         Správa expertních společností    SAPMPEXP            0100         T  .
PF02         Cust. - test hodnot.ved.zásob    SAPLWWB1            0300         T  .
PF05         Údržba čísel.intervalu: HRSOBJECT  SAPMSNUM            0100         T  .
PFAC         Údržba pravidla           RHACTOR0            0100         TP  .
PFAC_STR       Údržba pravidla -" obrazovka dummy  RHACTOR0            0050         T  .
PFAL         HR: ALE distribuce kmenových dat HR RHALEINI            1000         TP  .
PFCG         Údržba rolí             SAPLPRGN_TREE         0121         TP  .
PFCG_EASY      Generátor profilů-jednoduchá verze  SAPLPRGN_CATT         0100         TP  .
PFCG_EASY_NEW    saplprgn_catt            SAPLPRGN_CATT         0200         T  .
PFCG_OLD       Údržba starých rolí         SAPLRHUM            0100         TP  .
PFCP         Kopírování úlohy workflow      RHWFCOPY            1000         T  .
PFCT         Katalog úloh             RHXTCATB            1000         T  .
PFM2         Monitor období - zobrazení protokolu SAPMPFM1            1000         T  .
PFM3         PEP CO-PC-ACT: Dummy         CKML_RUN_NEW_TRANSACTION    1000         T  .
PFM4         Monitor období - zobrazení protokolu SAPMPFM1            1000         T  .
PFM5         Monitor období - zobrazení protokolu SAPMPFM1            1000         T  .
PFOM         Údržba přiřazení k org.objektům SAP SAPLRHWQ            0200         TP  .
PFOS         Zobraz.přiřazení k org.objektům SAP SAPLRHWQ            0200         TP  .
PFO_CUST_COM_GO_SEG Údržba kombinací (obchodní objekt)  PFO_MAINTAIN_COM_GO_SEG    1000         T  .
PFO_CUST_COM_ZO_SEG Údržba kombinací (objekty přiřazení) PFO_MAINTAIN_COM_ZO_SEG    1000         T  .
PFO_CUST_CONST    Konstrukce nového typu objektu    PFO_CONSTRUCTION        1000         T  .
PFO_CUST_CONST_FOA  Konstrukce nového typu objektu    PFO_CONSTRUCTION        1000         T  .
PFO_CUST_OBT     Údržba typů objektů         PFO_MAINTAIN_OBT        1000         T  .
PFO_CUST_ORIGIN   Údržba původu            PFO_MAINTAIN_ORIGIN      1000         T  .
PFO_CUST_ROL_GZO   Údržba rolí přiřaz. (přiř.obch.obj.) PFO_MAINTAIN_ROL_GZO      1000         T  .
PFO_CUST_ROL_SZO   Údržba rolí přiřazení (přiř.segmen.) PFO_MAINTAIN_ROL_SZO      1000         T  .
PFO_CUST_SGT     Údržba typů segmentu         PFO_MAINTAIN_SGT        1000         T  .
PFO_GZO       Vyvolání reportu PFO_GZO       PFO_GZO_D           1000         T  .
PFO_SEG       Vyvolání reportu PFO_SEG       PFO_SEG_D           1000         T  .
PFO_SZO       Vyvolání reportu PFO_SZO       PFO_SZO_D           1000         T  .
PFSE         Vyvolání Process Flow Scheduler   SAPLCPF1            1000         T  .
PFSM         Start download of PFS master data  RPFSMDAT            1000         TP  .
PFSO         Organizátorské prostředí uživatele  RHSHOWOR            1000         TP  .
PFT         Údržba zákaznické úlohy       SAPLRHWP            0010         TP  .
PFTC         Všeobecná údržba úloh        SAPLRHW4            0100         TP  .
PFTC_STR       Údržba úkolů -" obrazovka dummy   SAPLRHW4            0050         T  .
PFTG         Údržba skupiny úkolů         RHTGRP0            0100         TP  .
PFTR         Standardní úloha k transakci     SAPLRHWT            0010         TP  .
PFTS         Standardní úloha           RHSTASK0            0100         TP  .
PFUD         Vyrovnání kmen.soub.uživ.      RHAUTUPD_NEW          1000         T  .
PFWF         Údržba úlohy workflow (zákaz.)    SAPLRHWP            0010         TP  .
PFWS         Údržba vzoru workflow        RHSFLOW0            0100         TP  .
PF_WLS_SUBST     Náhradní server pro inbox worklistu SAPLRH_WORKLIST_SERVER     0010         T  .
PGOM         Grafická údržba struktury      PDGRAPHX            1000         TP  .
PHAP_ADMIN      Administrátor - hodnocení      RHHAP_APP_DOCUMENT_ADMIN    1000         TP  .
PHAP_ADMIN_PA    PA: Správce - hodnocení       RHHAP_APP_DOCUMENT_ADMIN_PA  1000         TP  .
PHAP_ANON      Hodnocení - anonymní         RHHAP_APP_DOCUMENT_ANONYMOUS  0000         TP  .
PHAP_CATALOG     Katalog pro formuláře hodnocení   RHHAP_APPRAISAL_CATALOG    1000         TP  .
PHAP_CATALOG_PA   PA: Katalog pro formuláře hodnocení RHHAP_APPRAISAL_CATALOG_PA   1000         TP  .
PHAP_CHANGE     Změna hodnocení           RHHAP_APP_DOCUMENT_CHANGE   1000         TP  .
PHAP_CHANGE_PA    PA: Změna hodnocení         RHHAP_APP_DOCUMENT_CHANGE_PA  1000         TP  .
PHAP_CREATE     Založení hodnocení          RHHAP_APP_DOCUMENT_CREATE   1000         TP  .
PHAP_CREATE_PA    PA: Založení hodnocení        RHHAP_APP_DOCUMENT_CREATE_PA  1000         TP  .
PHAP_PREPARE     Příprava hodnocení          RHHAP_APP_DOCUMENT_PREPARE   1000         TP  .
PHAP_PREPARE_PA   PA: Příprava hodnocení        RHHAP_APP_DOCUMENT_PREPARE_PA 1000         TP  .
PHAP_SEARCH     Vyhodnocení posouzení        RHHAP_APP_DOCUMENT_SEARCH   1000         TP  .
PHAP_SEARCH_PA    PA: Vyhodnocení posouzení      RHHAP_APP_DOCUMENT_SEARCH_PA  1000         TP  .
PHAP_START_BSP    Vytvoření internet.adresy      RHHAP_APP_DOCUMENT_START_BSP  1000         T  .
PHCPADCO       Účtování dat plán.pers.n.do CO    RHHCP_PHCPADMN         1000         TP  .
PHCPADMN       Administrace dat plánování nákladů  RHHCP_PHCPADMN         1000         TP  .
PHCPCLCO       Zobrazení origin.dokladu (cluster)  RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY    1000         TP  .
PHCPCLPL       Zobraz.plánov.dat (cluster)     RHHCP_PLAN_LIST_CLUSTER    1000         TP  .
PHCPDCDL       Výmaz dat infotypu          RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_DATA 1000         TP  .
PHCPDCEM       Sběr dat plánování nákladů: MA    RHHCP_DC_EMPLOYEE       1000         TP  .
PHCPDCOO       Sběr dat plánování nákladů: OrgObj  RHHCP_DC_ORGOBJECT       1000         TP  .
PHCPDCPY       Administrace dat ze zúčtování    RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_ADMIN  1000         TP  .
PHCPDCUI       Údržba databáze           SAPLHRHCP00_PLAN_USERINTERFACE 0002         TP  .
PHCPDETL       Detailní plánování          RHHCP_DETAIL_START       1000         TP  .
PHCPDETLC      Detailní plán.centrální odpověd.os. RHHCP_DETAIL_START_C      1000         TP  .
PHCPISCO       Zobrazení původních dokladů     RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY    1000         TP  .
PHCPISCP       Porovnání plánů personálních nákladů RHHCP_PLAN_LIST_COMPARE_PLANS 1000         TP  .
PHCPISDT       Zobrazení změn plánovacích dat    RHHCP_DETAIL_LIST_CHANGES   1000         TP  .
PHCPISPL       Zobrazení plán.dat          RHHCP_PLAN_LIST_RESULTS    1000         TP  .
PHCPPRMV       Výmaz plánu (všechny informace)   RHHCP_PLAN_REMOVE       1000         TP  .
PHCPPRUN       Provedení plánovacího běhu      RHHCP_PLAN_CREATE       1000         TP  .
PHCPRELS       Uvolnění plánu            RHHCP_PLAN_CODOC_CREATE    1000         TP  .
PHCPSLG1       Apl.protokol Plánování pers.nákladů RHHCP_LOG_DISPLAY       1000         TP  .
PI50         Přenos vybraných zakázek R/2     SAPPI250            0010         TP  .
PI51         Přenos aktuálních zakázek R/2    SAPPI250            0020         TP  .
PI60         Přenos zpětných hlášení k R/2    SAPPI260            1000         TP  .
PIC01        Údržba: Zaměnitelnost materiálu   SAPLPIC01           0100         T  .
PIC03        Zobrazení: Zaměnitelnost materiálu  SAPLPIC01           0100         T  .
PIC31        PIC: Hromad.údržba pro záznamy MPN  RPICSETCREATE         1000         T  .
PIMG         Zobrazení IMG R/3 Plug-In      SIMGR3PI            0000         T  .
PIMN         Informační systém personalistiky   MENUPIMN            1000         B  .
PIQACADOFFER00    Zpracování nabídek akcí       SAPLHRPIQ00ACADOFFER_OVW    0100         T  .
PIQACADOFFER01    Nabídky akcí pro kohorty       SAPLHRPIQ00ACADOFFER_OVW    0200         T  .
PIQACSTAGEVIEW    Zobrazení úseku studia        SAPLHRPIQ00AC_STV_DIAL     0100         TP  .
PIQAGM        Zpracování uznávacích předpisů    SAPLHRPIQ00AGMED        0100         T  .
PIQAGR_CUST     Customizing - šablony (hodnocení)  SAPLHRPIQ00AGR_CUST      0100         T  .
PIQAUDSD       Údržba jednotlivého požadavku    SAPLHRPIQ00AUDS_DLG      1000         T  .
PIQAUDSM       Zpracování jednotlivého požadavku  SAPLHRPIQ00AUDS_DLG      1000         T  .
PIQAUDTMPL_D     Zobrazení předloh profilu požadavku SAPLHRPIQ00AUDTMPL_DIAL    1000         T  .
PIQAUDTMPL_M     Zpracování předloh profilu požadavku SAPLHRPIQ00AUDTMPL_DIAL    1000         T  .
PIQAUD_MP_CP     Kontrola požad. (závislá na metodě) RHIQAUDIT_MP_CP        1000         T  .
PIQAUD_MP_CS     Kontrola požad. (nezávis.na metodě) RHIQAUDIT_MP_CS        1000         T  .
PIQCAM        Údržba akademického kalendáře    RHIQCALENDAR          1000         T  .
PIQCAU1       Zobrazení termínových informací   RHIQACADCALENDAR_TOOLS     1000         T  .
PIQCG        Zpracování skupiny modulů      RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQCHKACCMASTER   Kontrola kmenových dat student.účtů RHIQ_CHECK_CUST_CALL      1000         T  .
PIQCHKSTACC     Kontrola customizingu pro km.data ST RHIQ_CHECK_CUST_CALL      1000         T  .
PIQCHKSTMASTER    Kontrola customizingu pro km.data ST RHIQ_CHECK_CUST_CALL      1000         T  .
PIQCMPRSTATADM    Změna statusu metody (povolení)   RHIQCMPR_ADMRUN_EVAL      1000         T  .
PIQCMPRSTATCMPL   Změna statusu metody (ukončení)   RHIQCMPR_COMPRUN_EVAL     1000         T  .
PIQCOH00       Builder kohort            RHIQCOH00           1000         T  .
PIQCOPY       Kopírování nabídek akcí       RHIQ_COPY_ROLL_FORWARD     1000         T  .
PIQCOPY2       Kopírování nabídek akcí       RHIQACADOFFER_COPY       1000         T  .
PIQCORADMC      Vytvoř.korespondence k přijetí    SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
PIQCORADMP      Tisk korespondence přijím.procesu  SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
PIQCORRSTC      Generování studentské korespondence SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
PIQCORRSTP      Tisk studentské korespondence    SAPLFKKAKTIV2         0999         T  .
PIQCQ        Zpracování interní kvalifikace    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQCW        Zpracování všeob.dokladu o činnosti RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQED        Uznání výkonů            SAPLHRPIQ00ED_DIALOG      1000         T  .
PIQEO        Zpracování externí organizace    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQEQ        Zpracování externí kvalifikace    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQEVALD       Zobrazení zkoušek          SAPLHRPIQ00EVALOBJ_DIALOG   1000         TP  .
PIQEVALM       Zpracování zkoušek          SAPLHRPIQ00EVALOBJ_DIALOG   1000         TP  .
PIQEVALREGD     Zobrazení zkouškového procesu    SAPLHRPIQ00EVOBREG_DIALOG   1000         T  .
PIQEVALREGM     Zpracování zkouškového procesu    SAPLHRPIQ00EVOBREG_DIALOG   1000         T  .
PIQGGB0       Zpracování ověření          RHIQRULEVALIDCM        1000         T  .
PIQGGB1       Zpracování substituce        RHIQRULESUBSTCM        1000         T  .
PIQGRAD       Dokončení studia pro kaž.stud.progr. SAPLHRPIQ00GRAD_DIALOG     1000         T  .
PIQGRADST      Dokončení studia pro kaž.studenta  SAPLHRPIQ00GRAD_DIALOG     1000         T  .
PIQLOG_SYS1     Vyhodnocení aplikačního protokolu  RHIQLOGDISPLAY_SYS       1000         T  .
PIQMN        HRIQC: Menu oblasti         MENUPIQMN           1000         B  .
PIQPREBOOK      Vyčištění poznámek          RHIQ_SHOW_PREBOOKINGS     1000         T  .
PIQPROGGR      Stanovení pokroku dr.studij.programu RHIQ_PROG_GR_PROGRESSION    1000         T  .
PIQPROGRESS     Stanovení pokroku dle stud.programu RHIQPROGRESS          2000         T  .
PIQRC        Zpracování kontejneru pravidel    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQREG_MASS_DEREG  Hromadná exmatrikulace        RHIQ_MASS_DEREGISTRATION    1000         T  .
PIQRLCATD      Zobrazení katalogu požadavků     SAPLHRPIQ00AUDCATALOG_DIALOG  1000         T  .
PIQRLCATM      Zpracování katalogu požadavků    SAPLHRPIQ00AUDCATALOG_DIALOG  1000         T  .
PIQRPC        Založení referenční osoby      BUSSTART            1000         T  .
PIQRPD        Zobrazení refer.osoby        BUSSTART            1000         T  .
PIQRPM        Změna referenční osoby        BUSSTART            1000         T  .
PIQRSTIMETAB     Plán obsazení místností       RHIQ_SHOW_ROOM_OCCUPATION   1000         T  .
PIQRULEWB_AC     Přehled pravidel (pro akad.objekty) SAPLHRPIQ00RULEWB       0400         TP  .
PIQRULEWB_RC     Přehled souboru pravidel       RHIQ_RULE_OVERVIEW       1000         TP  .
PIQSC        Zpracování stud.programu       RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQSELT1       Nápověda testování pro metody výběru RHIQSELMETHODS_TEST_01     1000         T  .
PIQSM        Zpracování modulu studia       RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQSMBO       Seznam účastníků k modulu studia   RHIQ_SM_SHOW00         2000         T  .
PIQSMFU       Zpracování hodnocení         SAPLHRPIQ00GRADING_DIALOG   0100         T  .
PIQST        Založení studenta (staré)      RHIQ_STUDENT_START_NF     1000         T  .
PIQST00       Spis studenta            RHIQST00            1000         T  .
PIQST10       Spis studenta (rozšířená údržba)   RHIQST00            1000         T  .
PIQSTC        Založení kmenových dat studenta   RHIQ_STUDENT_START_NF     0000         T  .
PIQSTD        Zobrazení kmenových dat studenta   RHIQ_STUDENT_START_NF     0000         T  .
PIQSTM        Údržba kmenových dat studenta    RHIQ_STUDENT_START_NF     0000         T  .
PIQSTTIMETAB     Rozvrh hodin - účastník akce     RHIQ_SHOW_STUDENTS_TIMETABLE  1000         T  .
PIQSTU0       Spis studenta s ID objektu      RHIQ_STUDENT_START_WITH_OBJID 1000         T  .
PIQSTU1       Změna imatrikulačního čísla     SAPLHRPIQ00STUDENTNUMBER    0200         T  .
PIQSTUDEL      Program výmazu studentských dat   RHIQ_STUDENT_DELETE      1000         T  .
PIQST_ARCH_PREP   Nastavení označení k archivaci    RHIQST_ARCHIVING_PREPARE    1000         T  .
PIQST_BOOKING_DEL  Výmaz zápisů na akce         RHIQST_BOOKING_DELETE     1000         T  .
PIQSU        Zpracování externího předmětu    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQSX        Zpracování výměnného programu    RHIQOBJECTS_MAINTAIN      1000         T  .
PIQWAITLMOVE     Správa pořadníků           RHIQ_WAITL_MOVE        1000         T  .
PIQ_ACCATLG     Katalog modulů            RHIQ_AC_STRUC         2000         T  .
PIQ_ACSTRUC     Katalog studij.programu       RHIQ_AC_STRUC         2000         T  .
PIQ_FEECALC_HIST   Historie výpočtu poplatků      RCMAC_FEECALC_HIST       1000         T  .
PIQ_ISR_MONITOR   Přehled žádostí           RHIQ_ISR_MONITOR        1000         T  .
PIQ_LOG_FEECALC   Aplikační protokol výpočtu poplatků RCMAC_APPLOG_DISPLAY      1000         T  .
PIQ_LOG_GRANT    Aplik.protokol vyhodnocení grantu  RCMAC_APPLOG_DISPLAY      1000         T  .
PIQ_MATR       Údržba číselného intervalu: PIQ_MATR SAPMSNUM            0100         T  .
PIQ_MATR_Y      Údržba čísel.intervalu: PIQ_MATR_Y  SAPMSNUM            0100         T  .
PJ02         Změna výrobní odvolávky       SAPMPAB1            0100         T  .
PJ03         Zobrazení výrobní odvolávky     SAPMPAB1            0100         T  .
PJ04         Zobrazení výrobních odvolávek    SAPMPABSA           1000         T  .
PJNA         Výstup zpráv             SAPMPABNR           1000         T  .
PJNK1        Založení podmínky: Výrobní odvolávka SAPMV13B            0100         TP  .
PJNK2        Změna podmínky: Výrobní odvolávka  SAPMV13B            0100         TP  .
PJNK3        Zobraz.podmínky: Výrobní odvolávka  SAPMV13B            0100         TP  .
PJWE         Příjem materiálu pro výr.odvolávku  SAPMPAB1            0200         T  .
PK00         Kanban                MENUPK00            1000         B  .
PK01         Založení říď.cyklu          SAPMMPKR            0100         T  .
PK02         Změna říď.cyklu           SAPMMPKR            0101         T  .
PK02NR        Změna říď.cyklu           SAPMMPKR            0102         T  .
PK03         Zobrazení říď.cyklu         SAPMMPKR            0101         T  .
PK03NR        Zobrazení říď.cyklu         SAPMMPKR            0102         T  .
PK07         Výpočet kanbanu           SAPMMPKC            1000         T  .
PK08         Kontrola výsledku výpočtu kanbanu  SAPMMPKR            0200         T  .
PK11         PřehledZávodu: Kanban        SAPLMPKP            0101         T  .
PK12         Tabule kanbanu-view dodavatele    SAPLMPKP            0102         T  .
PK12N        Tabule kanbanu-view dodavatele    SAPLMPKP            0102         T  .
PK13         Tabule kanbanu-view spotřebitele   SAPLMPKP            0103         T  .
PK13N        Tabule kanbanu-view spotřebitele   SAPLMPKP            0103         T  .
PK17         Hromadný tisk kanbanů        SAPMMPKD            1001         T  .
PK18         Vyhodnocení řídících cyklů/kanbanů  SAPMMPKD            1002         T  .
PK21         Změna statusu kontejneru kanbanu   SAPLMPKP            0301         T  .
PK22         Impulz množst.Kanban         SAPLMPKP            0303         T  .
PK23         Manuální vytvoření kanbanu      SAPLMPKP            0305         T  .
PK23L        Automatický výmaz kanbanů      SAPMPKLK            1000         T  .
PK24         Zadání odvolávky kanban od zákazníka SAPLMPKP            0307         T  .
PK31         Korektura přepravek         SAPLMPKP            0400         T  .
PK37         Oprava zásob OZV           SAPMMPKH            1001         T  .
PK41         Zpět.hlášení zakázek kanbanu     SAPLMPKP            0500         T  .
PK50         Zobraz.chyb: Zpracov.kanbanu     SAPMMPKF            1000         T  .
PK51         Zpracování chyby SPD Kanban     RMAFRU01            1000         T  .
PK52         Chybový protokol výpočtu kanbanu   SAPMMPKR            0205         T  .
PKBC         Změna statusu kontejneru čárk.kódem SAPLMPKP            0301         T  .
PKMC         Údržba řídicího cyklu        SAPLMPK_CCY_UI         0110         T  .
PKRF21        Impuls kanbanu s radio.frekvencí   SAPMMPKRF           1000         T  .
PKRF22        Množstevní impuls s rad.frekvencí  SAPMMPKRF           1000         T  .
PKRF23        Kanban říz.událostí s rad.frekvencí SAPMMPKRF           1000         T  .
PKRFBC        Čárk.kód kanbanu bez skut.množství  SAPMMPKRF           1000         T  .
PKW1         Tab.kanbanu WWW           SAPMMPKW            0100         T  .
PL00         Údržba předpisů balení        MENUPL00            1000         B  .
PLMC_AUDIT      Management auditu: Customizing    PLMC_AUDIT           1000         T  .
PLMC_AUDIT_MAPPING  Customiz.: Přiřazení pole MS Project PLMC_AUDIT_MAPPING       1000         T  .
PLM_AUDITMONITOR   Management auditu: Vyhodnocení    PLM_AUDIT_MONITOR       1000         T  .
PLM_AUDIT_DISPLAY  Objekt auditu: Zobrazení       PLM_AUDIT_OBJECT_DISPLAY    1000         T  .
PLM_PDN_WUI_2_SCREEN Vyvolání metody dialogu pomocí ITS  SAPLPLM_PDN_WUI        0001         T  .
PLM_PS_TRANS     PS: Vyvolání transakcí        PLM_PS_CALL_TRANSACTION    1000         TP  .
PM01         Rozšíření infotypů          SAPMP50J            2000         TP  .
PM10         Potvrzování - výběr         SAPMP53B            1100         TP  .
PM11         Potvrzování - jednotlivé zadávání  SAPMP53B            1100         TP  .
PM12         Potvrzování - rychlé zadávání    SAPMP53B            1200         TP  .
PM13         Potvrzování - tisk          SAPMP53B            1300         TP  .
PMAH         HR-FPM: Vstup ad hoc query      RHPMADHO            1000         T  .
PMB0         Varianta plánu Řízení profesí    SAPLRHB1            0004         TP  .
PMB1         Změna rozpočtu            SAPLRHB1            0006         TP  .
PMB1I        Internetový scénář Info. rozpočtu  SAPLRHB_IAC          0001         T  .
PMB2         Zobrazení rozpočtu          SAPLRHB1            0007         TP  .
PMBA         Výběr výkazů Řízení profesí     RHPMBA00            1000         T  .
PMBC         Založení rozpočtu          SAPLRHB1            0003         TP  .
PMBD         Zobrazení rozpočtu          SAPLRHB1            0002         TP  .
PMBF         Převedení rozpočtu          SAPLRHBG            0001         TP  .
PMBM         Změna rozpočtu            SAPLRHB1            0001         TP  .
PMBP         Změna statusu plánu         SAPLRHB_PLANNING_2       0001         TP  .
PMBPI        Internetový scénář k plán. profesí  SAPLRHB_IAC          0002         T  .
PMBS         Změna statusu rozpočtu        SAPLRHB1            0005         TP  .
PMBT         Výběr výkazů Nástroje        RHPMBA01            1000         T  .
PMC1         Kontroly konzist. Org. management  RHPMINTOMCHECK         1000         TP  .
PMEC         Změna karty zaměstnace        SAPLRHBX            0001         TP  .
PMED         Zobrazení karty zaměstnance     SAPLRHBX            0002         TP  .
PMESIM        Manuální simulace zúčtování     RPMENUSTART00         1000         TP  .
PMFD         Vstup HR-PM přes přiřaz. účtu ŘR   SAPLRHBW            0002         TP  .
PMFM         Vstup HR-PM přes přiřaz. účtu ŘR   SAPLRHBW            0001         TP  .
PMHS         Změna statusu rozpočtu        SAPLRHBW            0003         TP  .
PMIC         Kontrola konzistence s říz. rozpočtu SAPLRHBW            0004         TP  .
PMIMG        Vyvol. customizingu Říz. profesí   RHPMSIMG            1000         TP  .
PMIS         HIS pro řízení profesí        RHPMHIS0            1000         T  .
PMJR         Deník dokladu derivátů        RFPM_DEDOC_FLOW_JOURNAL    1000         T  .
PMLA         Založení: Seznam portfolia      SAPMV14A            0100         T  .
PMLB         Změna: Seznam portfolia       SAPMV14A            0150         T  .
PMLC         Zobrazení: Seznamu portfolia     SAPMV14A            0150         T  .
PMLD         Provedení: Seznam portfolia     SAPMV14A            0150         T  .
PMMF         Workbench financování        RHPMMASSFIN          1000         T  .
PMMN         Řízení profesí            MENUPMMN            1000         B  .
PMOC         Založení organizace         SAPLRHBO            0003         TP  .
PMOD         Zobrazení organizace         SAPLRHBO            0002         TP  .
PMOF         Seznam pozic: O/F kótov.na burze   RFPMVM02            1000         T  .
PMOF3        Seznam pozic: Obchodov. deriváty   RFPMVM03            1000         T  .
PMOF4        Seznam pohybů: Obchod. deriváty   RFPMVM04            1000         T  .
PMOM         Změna organizace           SAPLRHBO            0001         TP  .
PMSI         Simulace zúčtování          RHPMSIM1            1000         TP  .
PMSV         Storno pohybů marže         RTPM_TRF_REVERSE_MARGIN    1000         T  .
PMUS         Nastavení specifická pro uživatele  SAPLRHB1            0008         T  .
PMVM         Výpočet variační marže        RTPM_TRF_VARIATION_MARGIN   1000         T  .
PMWIZ001       Rozšíření 'Generování...'      SAPLHRFPM_WIZ001        0001         TP  .
PMWIZ002       Rozšíření 'Vyrovnání...'       SAPLHRFPM_WIZ002        0001         TP  .
PMWIZ003       Aktivace ukazatele dokladů      SAPLHRFPM_WIZ003        0001         TP  .
PMWIZ004       Definování komprim.potřeby prostř.  SAPLHRFPM_WIZ004        0001         TP  .
PMWIZ005       Potřeba prostř.neobsaz.plán.míst   SAPLHRFPM_WIZ005        0001         TP  .
PMWIZ006       Rozšíření rozdělení financování   SAPLHRFPM_WIZ006        0001         TP  .
PMWIZ007       Hromadné zpracování financování   SAPLHRFPM_WIZ007        0001         TP  .
PO01         Údržba pracoviště          SAPMH5A0            5100         TP  .
PO01D        Zobrazení pracoviště         SAPMH5A0            5100         TP  .
PO02         Údržba plánu vzdělávání       SAPMH5A0            5100         TP  .
PO02D        Zobrazení plánu vzdělávání      SAPMH5A0            5100         TP  .
PO03         Údržba profesí            SAPMH5A0            5100         TP  .
PO03D        Zobrazit profesi           SAPMH5A0            5100         TP  .
PO04         Údržba typu akce           SAPMH5A0            5100         TP  .
PO04D        Zobrazení typu akce         SAPMH5A0            5100         TP  .
PO05         Údržba akce             SAPMH5A0            5100         TP  .
PO05D        Zobrazení akce            SAPMH5A0            5100         TP  .
PO06         Údržba místa             SAPMH5A0            5100         TP  .
PO06D        Zobrazení místa           SAPMH5A0            5100         TP  .
PO07         Údržba zdroje            SAPMH5A0            5100         TP  .
PO07D        Zobrazení zdroje           SAPMH5A0            5100         TP  .
PO08         Údržba externí osoby         SAPMH5A0            5100         TP  .
PO08D        Zobrazit externí osobu        SAPMH5A0            5100         TP  .
PO09         Údržba skupiny akcí         SAPMH5A0            5100         TP  .
PO09D        Zobrazení skupiny akcí        SAPMH5A0            5100         TP  .
PO10         Údržba organizační jednotky     SAPMH5A0            5100         TP  .
PO10D        Zobrazení organizační jednotky    SAPMH5A0            5100         TP  .
PO11         Údržba kvalifikace          SAPMH5A0            5100         TP  .
PO11D        Zobrazení kvalifikace        SAPMH5A0            5100         TP  .
PO12         Údržba typu zdroje          SAPMH5A0            5100         TP  .
PO12D        Zobrazení typu zdroje        SAPMH5A0            5100         TP  .
PO13         Údržba plán.místa          SAPMH5A0            5100         TP  .
PO13D        Zobrazit plán.místo         SAPMH5A0            5100         TP  .
PO14         Údržba úlohy             SAPMH5A0            5100         TP  .
PO14D        Zobrazení úlohy           SAPMH5A0            5100         TP  .
PO15         Údržba firmy             SAPMH5A0            5100         TP  .
PO15D        Zobrazit firmu            SAPMH5A0            5100         TP  .
PO16         Údržba stravovacího zařízení     SAPMH5A0            5100         TP  .
PO16D        Zobrazení stravovacího zařízení   SAPMH5A0            5100         TP  .
PO17         Údržba profilu požadavku       SAPMH5A0            5100         TP  .
PO17D        Zobrazení požadovaného profilu    SAPMH5A0            5100         TP  .
PO18         Údržba zroje místnosti        SAPMH5A0            5100         T  .
PO18D        Zobrazení místnosti-zdroje      SAPMH5A0            5100         T  .
PO19         Údržba externího referenta      SAPMH5A0            5100         T  .
PO19D        Zobrazení externího referenta    SAPMH5A0            5100         T  .
POBJ_TESTTOOL    Test.nástroj pro gener.frameworku  RPPOBJ_TEST_TOOL        1000         T  .
POF1         Založení nalez.předpisů balení    SAPMV13P            0100         T  .
POF2         Změna nalez.předpisu balení     SAPMV13P            0100         T  .
POF3         Zobrazení nalez.předpisu balení   SAPMV13P            0100         T  .
POFO1        Založení portfolia          SAPLWPOT            0100         T  .
POFO2        Změna portfolia           SAPLWPOT            0100         T  .
POFO3        Zobrazení portfolia         SAPLWPOT            0100         T  .
POFO31        Portfolio: Založení         SAPLWPOT            0100         T  .
POFO32        Portfolio: Změna           SAPLWPOT            0100         T  .
POFO33        Portfolio: Zobrazení         SAPLWPOT            0100         T  .
POFO34        Portfolio: Založení s předlohou   SAPLWPOT            0100         T  .
POI1         Start download of master data    RCCLMPFS            1000         TP  .
POIL         View data receive log        RCCLMONI            1000         TP  .
POIM         Start download of master data    RCCLMDAT            1000         TP  .
POIT         Start download of transaction data  RCCLTRAN            1000         TP  .
POIU         Start Receiving of data changes   RCCLUPLD            1000         TP  .
POP0         Údržba předpisů balení        MENUPOP0            1000         B  .
POP1         Založ.předpisu balení        SAPLVHUPO           0101         T  .
POP2         Změna předpisu balení        SAPLVHUPO           0102         T  .
POP3         Zobrazení předpisu balení      SAPLVHUPO           0102         T  .
POP4         Zrušení označ.předp.balení k výmazu SAPLVHUPO           0102         T  .
POP5         Nalezení použití předpisu balení   RVHUPOSEL_POBJ_IN_COND     1000         T  .
POPC         Komponenty v předpisech balení    RVHU_REF_MAT_USED       1000         T  .
POPT         Test - km.data předpisu balení    SAPLVHUDIAL          0900         T  .
POTAB        Definování tabulek portfolia     SAPMV12A            0100         TP  .
POTABC        Změna tabulek portfolia       SAPMV12A            0100         TP  .
POTABD        Zobrazení tabulek portfolia     SAPMV12A            0100         TP  .
POTB         Parametry pro OTB          OTBPARAM            0000         T  .
POWL_EASY      Easy-POWL-Feeder-Builder       POWL_EASY_BUILDER       0000         T  .
PP01         Údržba plán.dat (veden.pom.menu)   SAPMH5A0            5000         TP  .
PP01_DISP      Zobrazení plán.dat (dle menu)    SAPMH5A0            5000         TP  .
PP02         Údržba plán.dat (libovolně)     SAPMH5A0            1000         TP  .
PP03         Údržba plán.dat (řízený pom.opatř)  SAPMH5A0            2000         TP  .
PP03_DIRECT     Přímé provedení opatření       SAPMH5A0            2000         T  .
PP05         Číselné intervaly          SAPMSNUM            0100         T  .
PP06         Údržba číselného intervalu: HRADATA SAPMSNUM            0100         T  .
PP23         Reset hesla             RHPP25PW            1000         TP  .
PP25         Zobrazení skupiny plánování     RHPP25ST            3000         TP  .
PP26         Správa verzí plánování        RHPP25AZ            1000         TP  .
PP27         Uvolnění verze plánování       RHPP25AZ            1000         TP  .
PP28         Založení skupiny plánování (cíl.pl.) RHPP25ST            2000         TP  .
PP29         Změna skupiny plánování       RHPP25ST            3000         TP  .
PP2B         Založení skup.plánování(zák.příjmy) RHPP25ST            0100         TP  .
PP2D         Správa výsledků zúčtování      RHPP25XD            1000         TP  .
PP2P         Založení skupiny plán.(výsled.zúčt.) RHPP25ST            0200         TP  .
PP2U         Přenos dat do controllingu      RHPP25AZ            1000         TP  .
PP30         SAP-plán.obsazení místností     RHRAUM00            2500         TP  .
PP32         SAP-plán.obsaz.místn.: Zásobování  RHRAUM00            3000         TP  .
PP40         Korespondence            RHKMIT20            2000         TP  .
PP60         Zobr.plánování využití pracovníků  SAPFH5AH            1000         TP  .
PP61         Změna plánování využití pracovníků  SAPFH5AH            1000         TP  .
PP62         Zobrazení potřeby          SAPLRHER            4000         TP  .
PP63         Změna potřeby            SAPLRHER            4000         T  .
PP64         Výběr varianty plánu         SAPFH5AH            5000         TP  .
PP65         Založení vstupního objektu      SAPLRHEI            8000         TP  .
PP66         Vstupní profil k plánování využití  SAPLRHES            1200         TP  .
PP67         Založení potřeby           SAPLRHER            4000         T  .
PP69         Výběr textu pro organizační jednotku SAPFH5AH            5000         TP  .
PP6A         Osobní plán směn           RHDPERSL            1000         T  .
PP6B         Seznam přítomností          RHDOCCPL            1000         T  .
PP6C         Výmaz ukončeného cílového plánu   RHPSOLL_DEL          1000         T  .
PP6I         Seznam přeřazení k plánování směn  RHSP_TEMP_ASSIGNMENT      1000         T  .
PP6U         Konverze doplňk.dat HRPADNN/PADUZ  RHUMST_HRPADNN_HRPADUZ     1000         T  .
PP70         Organizační management        MENUPP70            1000         B  .
PP72         Plánování služeb           MENUPP72            1000         B  .
PP74         Plánování personálních nákladů    MENUPP74            1000         B  .
PP7S         Organizační management        MENUPP7S            1000         B  .
PP90         Zřízení organizace          SAPMH5AR            1000         T  .
PPAD         Zobrazení katalogu hodnocení     RHXPEACD            1000         TP  .
PPCCUS1       PPC: Údržba čís.intervalu      SAPLPPC1CU           1000         T  .
PPCGO        Provedení zpětných hlášení      PPC_CONF_GO          1000         T  .
PPCGO2        Provedení zpětného hlášení - krok 2 PPC_STEP2_GO          1000         T  .
PPCI         Kopírování infotypu         SAPLRHCJ            2000         TP  .
PPCJ         Založení infotypu          SAPLRHCI            2000         TP  .
PPCK         Rozšíření obr.sestavy        SAPLRHCI            2200         TP  .
PPCLOG        Zobrazení protokolů         PPC_APPL_LOG_SHOW       1000         T  .
PPCM         Rozšíření infotypu          SAPLRHCI            2100         T  .
PPCO         Vstup organizační struktury     SAPMH5A0            7000         TP  .
PPCP         Plánování kariéry          RHPEPLAC            1000         TP  .
PPCRPA        Dodatečné zpracování výkonů     PPC_REPROC_ACT         1000         T  .
PPCSA        Zobrazení výrobních činností     PPC_ACTIVITIES_SHOW      1000         T  .
PPCSC        Zobrazení odběru komponent      PPC_COMPONENTS_SHOW      1000         T  .
PPCSHOW       Zobrazuje zpětná hlášení       PPC_CONFIRMATIONS_SHOW     1000         T  .
PPCT         Katalog úloh             RHTSKCAT            1000         TP  .
PPCVAR        Pořízení odchylek          SAPLPPC1VA           0100         T  .
PPDM         Detailní údržba plánovacích infotypů SAPMH5A0            1000         TP  .
PPDPCS        Katalog plánu vývoje (zobrazení)   RHXPEECATS           1000         TP  .
PPDPHM        Historie plánu vývoje (změna)    RHPE_DPLANHISTORY       1000         TP  .
PPDPHS        Historie plánu vývoje (zobrazení)  RHPE_DPLANHISTORY       1000         TP  .
PPDPIM        Individuální vývoj (změna)      RHPE_INDPLAN          1000         TP  .
PPDPIS        Individuální vývoj (zobrazení)    RHPE_INDPLAN          1000         TP  .
PPDPSPFP       Hledání absolventů plánu vývoje   RHPE_SEARCHPEOPLE_FOR_DPLAN  1000         TP  .
PPDPSPFS       Vyhled.osob k etapám rozvoje     RHPE_SEARCHPEOPLE_FOR_DSTATION 1000         TP  .
PPE         Workbench iPPE            PPEDI_LAUNCH          1000         T  .
PPECFP1       Přenos změn iPPE           IPPECIF_RCPTRAN        1000         T  .
PPECHK        Kontr.konzistence iPPE (výrob.verze) PPECHK_CALL          1000         T  .
PPECMP        Porovnání konfigurace        SAPLCSIM            0100         T  .
PPECMP_STTA     Řídicí tabulka            CSIM_TABLEFIELD_SELECT     1000         T  .
PPECS        Konverze modelu iPPE         SAPLCNVUIEXTR         0010         T  .
PPEEVAL       Kokpit statusu            SAPLPPEUISTATUS_ANALYSIS    2000         T  .
PPEHDR01       Založení výrobní verze        SAPLPPEUIPDV          1100         T  .
PPEHDR02       Změna výrobní verze         SAPLPPEUIPDV          1100         T  .
PPEHDR03       Zobrazení výrobní verze       SAPLPPEUIPDV          1100         T  .
PPEM         PE: Zobrazení organizač.struktury  RHXPEPPO            1000         T  .
PPEPS        Rozhraní iPPE-PS           SAPLPROJIF           0100         TP  .
PPETI        Režim konfigurace - výběrová obr.  SAPLPPETIGUI          0100         T  .
PPEUIARCH      Zobrazení archivovaných dat iPPE   PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY    1000         T  .
PPE_BAL_COUNT_WDUR  Výpočet váženého trvání       PPE_BAL_COUNT_WEIGHT_DURATION 1000         T  .
PPIS         Informační systém personalistiky   RHGRIN21            1000         T  .
PPLB         Vyhodnocení kariér          RHPECPAS            1000         TP  .
PPMDT        Manager's Desktop          RHMWB004            1000         T  .
PPMDTCW       Customizing Wizard Manager's Desktop RHMWBCW            1000         T  .
PPME         Změna organizace matice       RHMATRIX            1000         T  .
PPMM         Personální plánování         MENUPPMM            1000         B  .
PPMS         Zobrazení organizace matice     RHMATRIX            1000         T  .
PPO1         Změna přiřazení náklad.střed.    SAPLRHSI            0501         TP  .
PPO2         Zobrazení přiřazení náklad.středisek SAPLRHSI            0500         TP  .
PPO3         Změna hierarchie plán.míst      SAPLRHGC            0510         TP  .
PPO4         Zobrazení hierarchie plán.míst    SAPLRHGC            0511         TP  .
PPO5         Změna vlastností           SAPLRHSI            0503         TP  .
PPO6         Zobrazení vlastností         SAPLRHSI            0502         TP  .
PPOC         Založení organizační struktury    RHORGMAN            1000         TP  .
PPOCA        Založení atributů          OM_START_NF          1000         TP  .
PPOCE        Založení organizace a obsazení    OM_START_NF          1000         T  .
PPOCW        Založení org.a obsazení (WF)     OM_START_NF          1000         T  .
PPOC_OLD       Založení organizační struktury    RHORGMAN            1000         TP  .
PPOM         Údržba organizač.struktury      RHORGMAN            1000         TP  .
PPOMA        Změna atributů            OM_START_NF          1000         TP  .
PPOMDETAIL      Detailní obrazovka v miniframework  SAPLRHOMDETAILMANAGER     0400         T  .
PPOME        Změna organizace a obsazení     OM_START_NF          1000         T  .
PPOMW        Změna org.a obsazení (WF)      OM_START_NF          1000         T  .
PPOM_DEL       Výmaz uživatelských nastavení    RH_DELETE_USER_SETTINGS    1000         TP  .
PPOM_MODE      Org.management: Režim údržby rozhr. RHPPOMMODE           1000         T  .
PPOM_OLD       Údržba organizač.struktury      RHORGMAN            1000         TP  .
PPOS         Zobrazení organizační struktury   RHORGMAN            1000         TP  .
PPOSA        Zobrazení atributů          OM_START_NF          1000         TP  .
PPOSE        Zobrazení organizace a obsazení   OM_START_NF          1000         T  .
PPOSW        Zobrazení org.a obsazení (WF)    OM_START_NF          1000         T  .
PPOS_OLD       Zobrazení organizační struktury   RHORGMAN            1000         TP  .
PPPD         Zobrazení profilu          RHXPEPRD            0000         TP  .
PPPDC02       Počáteční a delta download PP-PDC  CIBDOP_DOWN_PP_H        1000         T  .
PPPDC03       Požadavek na upload PP-PDC      CIBDCONF_REQUEST_H       1000         T  .
PPPDC04       Aktualizace hlášení SPD PP-PDC    CORUPROC1_H          1000         T  .
PPPE         Menu oblasti: Personální vývoj    MENUPPPE            1000         B  .
PPPE_SEARCH_FOR_Q  Hledání ke kvalifikacím       RHPEPPQ0            1000         TP  .
PPPM         Změna profilu            RHXPEPRM            1000         TP  .
PPQ1         Hledání ke kvalifikacím       RHPEPPQ1            1000         TP  .
PPQ2         Hledání k požadavkům         RHPEPPQ2            1000         TP  .
PPQ3         Hledání k profilu          RHPEPP10            1000         TP  .
PPQD         Zobrazení katalogu kvalifikací    RHXPEQCD            1000         TP  .
PPRL         Změna materiálu po výmazu profilu  SAPMM03M            0060         T  .
PPRP         Vyhodnocení: Personální vývoj    SAPMHPS0            2000         T  .
PPRV         Změna materiálu po změně profilu   SAPMM03M            0060         T  .
PPSC         Založení struktury          RHSTRPF0            1000         T  .
PPSM         Změna struktury           RHSTRPF0            1000         T  .
PPSP         Plánování nástupce          RHPEPLAS            1000         TP  .
PPSS         Zobrazení struktury         RHSTRPF0            1000         T  .
PPST         Vyhodnocení struktury        RHSTRU00            1000         TP  .
PPUP         Nastavení: Parametry uživatele    RHPEUSPA            1000         TP  .
PPWFBUF       Synchronizace bufferu OM workflow  RHWFINDEXRESET         1000         T  .
PP_MY_APP      Hodnocení, která jsem obdržel    RHPE_WWW_MY_APPRAISALS     1000         TP  .
PP_MY_APP_CREATE   Založení hodnocení          RHPE_WWW_MY_APPRAISAL_CREATE  1000         TP  .
PP_MY_APP_MGT    Má hodnocení             RHPE_WWW_MY_APPRAISALS_MANAGER 1000         TP  .
PP_MY_PROFILEMATCHUP Porovnání profilů s vl.pl.místem   RHPD_MY_PROFILEMATCHUP     1000         TP  .
PP_MY_QUALIFICATIONS Zobrazení kvalifikačního profilu   RHPD_MY_QUALIFICATIONS     1000         TP  .
PP_MY_REQUIREMENTS  Zobrazení požadovaného profilu    RHPD_MY_REQUIREMENTS      1000         TP  .
PQ01         Opatření k pracovišti        SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ02         Opatření pro plán vzdělávání     SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ03         Opatření k profesi          SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ04         Opatření k typu akce         SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ06         Opatření k místu           SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ07         Opatření ke zdroji          SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ08         Opatření k externí osobě       SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ09         Opatření ke skupině akce       SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ10         Opatření k organizační jednotce   SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ12         Opatření k typu zdroje        SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ13         Opatření k plán.místu        SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ14         Opatření k úloze           SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ15         Opatření k firmě           SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ17         Opatření k profilům požadavků    SAPMH5A0            2100         TP  .
PQ18         Opatření ke zdroji místnosti     SAPMH5A0            2100         T  .
PQ19         Opatření k externímu referentovi   SAPMH5A0            2100         T  .
PQAH         Ad hoc query             RHADHOC0            1000         TP  .
PQ_FEE_CALC     Výpočet poplatku           RHIQFEECALC_MS         1000         T  .
PQ_GRANT_CALC    Vyhodnocení grantu          RHIQFAIDCALC          1000         T  .
PR00         Cestovní náklady           MENUPR00            1000         B  .
PR01         Údržba dat cesty (star.)       SAPMP56T            1000         TP  .
PR02         Kalendář cest            SAPMP56T            1001         TP  .
PR03         Zálohy na cestu           SAPMP56V            1000         TP  .
PR04         Zpracování týdenní zprávy      SAPMP56T            1020         TP  .
PR05         Manažer cestovních nákladů      SAPMP56T            1000         TP  .
PR05_ESS       Manažer zúčtování cesty přes ESS   SAPMP56T            1000         T  .
PR10         Údržba číselného intervalu: RP_REINR SAPMSNUM            0100         T  .
PR11         Údržba čís.intervalu: HRTR_PDOC   SAPMSNUM            0100         T  .
PR20         Založení cesty            SAPMP56T            1351         T  .
PR706Z        Kopírování T706Z -" T706Z1      RPR706Z1            1000         T  .
PR71         Customizing bloku přiřaz.účtu 1701  SAPMP56C            1000         T  .
PR72         Customizing bloku přiřaz.účtu 1702  SAPMP56C            1000         T  .
PR73         Customizing bloku přiř.účtu 1703   SAPMP56C            1000         T  .
PRAA         Automatická údržba dodavatelů    RPRAPA00            1000         T  .
PRAP         Povolení cest            RPR_APPROVE_TRAVEL_EXPENSES  1000         T  .
PRC2         Customizing bloku přiř.účtu 1200   SAPMP56C            1000         T  .
PRC7         Customizing bloku přiř.účtu 1700   SAPMP56C            1000         T  .
PRCAT        Nástroje analýzy - stanovení ceny  RV61A_ANALYSEREPORTS_PRICING  0200         T  .
PRCC         Čtení souboru kredit.karet      RPRCCC00            1000         T  .
PRCCD        Zobrazení dokladů kredit.karty    RPRCCC_DISPLAY_RECEIPTS    1000         T  .
PRCCF        Generování souboru s oprav.obraty  RPRCCC_CREATE_CORRECTION_FILE 1000         T  .
PRCCT        Test.soub. vytvoř.clear.kred.kart.  RPRCCC_CREATE_TESTFILE     1000         T  .
PRCD         Výmaz/kopír.států cest        RPRCOUDE            0000         T  .
PRCO         Kopír.varianty prav.cesty      RPRMORDE            1000         TP  .
PRCR         Paušály cest.nákladů: Download    RPR_CREATE_PER_DIEMS_FILE   1000         T  .
PRCT         Aktuální nastavení          RPRMENU0            0000         T  .
PRCU         Tisk šeku USA            RPRMENU0            0000         T  .
PRC_CONDLIMIT    Údržba horní a dolní meze      PRC_MAINTAIN_CONDLIMIT     1000         T  .
PRC_CONDTYPE     Údržba druhu cenové podmínky     PRC_MAINTAIN_CONDTYPE     1000         T  .
PRC_COPYTYPE     Údržba druhu kopírování       PRC_MAINTAIN_COPYTYPE     1000         T  .
PRC_EXCL_GROUP    Údržba skupiny připojení (dr.podm.) PRC_MAINTAIN_EXCL_GROUP    1000         T  .
PRC_EXCL_PROC    Údržba připojení (schéma)      PRC_MAINTAIN_EXCL_PROC     1000         T  .
PRC_FIXGROUP     Údržba skupiny fixace        PRC_MAINTAIN_FIXGROUP     1000         T  .
PRC_PRICPROC     Údržba kalkulačního schématu     PRC_MAINTAIN_PRICPROC     1000         T  .
PRC_PURPOSE     Údržba účelu podmínky        PRC_MAINTAIN_PURPOSE      1000         T  .
PRD1         Vytvoření VND            RPRMENU0            0000         T  .
PRDE         Výmaz varianty prav.cesty      RPRMORDE            1000         TP  .
PRDH         Pracovník s mnoha dny cest      RPRDUR00            0000         T  .
PRDX         Vyvolání verze státu VND-před.progr. RPRMENU0            0000         T  .
PREC         Zúčtovací program: Cest.náklady   RPRTEC00            0000         T  .
PREP         Čtecí program pro per diem      SAPMP56T_PD          1000         T  .
PREX         Založení zúčtování cest.nákladů   RPRTRIPCREATE1         1000         T  .
PRF0         Standardní formulář         RPRTEF00            0000         T  .
PRF0_PDF       Hromadný tisk standardních formulářů RPRTEF00_PDF          1000         T  .
PRF1         Kompaktní formulář 1         RPRTEF01            0000         T  .
PRF2         Kompaktní formulář 2         RPRTEF02            0000         T  .
PRFAM        Údržba cenových rodin        FAMPRICE_MANAGEMENT      1000         T  .
PRFI         Účtování do finančního účetnictví  RPRFIN00_40          1000         TP  .
PRFW         Doklad o nákl.na zajiš.a udrž.příjmů RPRTEF10            0000         T  .
PRHD         Omezení max.hodnot na stravu     RPR706VD            0000         T  .
PRHH         Odstupňov.max.částek na stravování  RPR706HC            0000         T  .
PRHP         Odstupňování paušálů na stravování  RPR706HC            0000         T  .
PRICAT        PRICAT: Údržba artiklu běžn.katalogu SAPMWPRICAT          0100         T  .
PRICATLOG      PRICAT: Zobr.protokolu aplikace   PRICATLOG           1000         T  .
PRICATLOGOUT     PRICAT: Zobr.protokolu aplikace   PRICATLOGOUT          1000         T  .
PRICREAT       PRICAT: IDoc výstupu BAPI -test.data SAPMWPRICREAT         0100         T  .
PRMD         Údržba personál.kmen.dat       SAPMP50A            1000         T  .
PRML         Nastavení seskup.států pomocí pop-up RPRMENU0            0000         T  .
PRMM         Personální opatření         SAPMP50A            2000         T  .
PRMS         Zobrazení personál.kmen.dat     SAPMP50A            1000         T  .
PRMT         Match-kód T aktual.         RPRFLDEL            0000         T  .
PROF         Účetnictví profit center       MENUPROF            1000         B  .
PRPBILV       Údržba profilu tisku - faktura    RLE_DRUCKPROFIL        1000         T  .
PRPD         Vymezení paušálů na stravování    RPR706VD            0000         T  .
PRPHUV        Údržba profilu tisku m.j.      RLE_DRUCKPROFIL        1000         T  .
PRPL         Založení plánu cesty         RPRTRIPCREATE1         1000         T  .
PRPR         Přenos parametrů do V_LEDRUCKPROF1  RLE_DRUCKPROFIL        1000         T  .
PRPSHPV       Údržba profilů tisku - expedice   RLE_DRUCKPROFIL        1000         T  .
PRPTRAV       Údržba profilu tisku - přeprava   RLE_DRUCKPROFIL        1000         T  .
PRPY         Převod do exter.zúčt.mezd a platů  RPRPAY00            1000         T  .
PRRL         Nastavení cest opět na zúčtování   RPUREROL            0000         T  .
PRRQ         Založení žádosti o cestu       RPRTRIPCREATE1         1000         T  .
PRRW         Účtování zúčtovacích dat       SAPMP56F            0100         TP  .
PRSC         Stanovení: Poč.hodnoty pro zřetězení SAPLFITV_RCUR_DEST       1000         T  .
PRSD         Zobrazení: Poč.hodn.zřetězení    SAPLFITV_RCUR_DEST       1000         T  .
PRST         Statistika období          RPRSTA01            1000         T  .
PRT3         Cest.náklady: Údržba účtování    RPRTR030            1000         T  .
PRTA         Přehled zúčtování          RPCLSTTA            1000         T  .
PRTC         Zobrazení načtených dokladů     RPCLSTTC            1000         T  .
PRTE         Detaily cesty            RPCLSTTE            1000         T  .
PRTS         Přehled cest             RPROVIEW            0000         T  .
PRUL         Paušály cest.nákladů: Upload     RPR_UPDATE_PER_DIEMS_FROM_FILE 1000         T  .
PRVH         Odstupňov.max.částek na stravování  RPR706VC            0000         T  .
PRVP         Odstupňování paušálů na stravování  RPR706VC            0000         T  .
PRVT         Vat-recovery             RPRVAT01            1000         T  .
PRWW         Cest.náklady(offline)        SAPLHRTR_ITS          0100         T  .
PR_CHECK       Kontrola customizačních nastavení  RPR_CUSTOMIZING_CHECK     1000         T  .
PR_WEB_1000     Data cesty zobrazují cesty      SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1200     Rámcová data cesty          SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1300     Doklady cesty            SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1400     Srážky cesty             SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1500     Zálohy cesty             SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1600     Cíle cesty              SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1700     Rozdělení nákladů cesty       SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1710     Rozděl.nákladů doklady        SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1720     Cíle rozdělení nákladů        SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1730     Rozdělení nákladů: Kilometry     SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1800     Úseky cesty             SAPMP56T_WEB_INTERFACE     0001         T  .
PR_WEB_1900     Kontrola cesty            SAPMP56T_WEB_INTERFACE     1900         T  .
PSC0         Nast.plán.varianta pro PlPersNákladů SAPMHPS0            2000         T  .
PSEMAINT       Správa PSE              SSFPSEMAINT          1000         TP  .
PSEN_IMG_XX_CUST   Zobrazení nastavení         RPUSEN20            1000         T  .
PSO0         Nastav.varianty plánu pro org.manag. SAPMHPS0            2000         T  .
PSO1         Nastav.aspektu pro org.management  SAPMHPS0            2000         T  .
PSO2         Systém.nástroj/nástroj databáze PD  SAPMHPS0            2000         T  .
PSO3         Přehled infotypů           RHDESC00            1000         T  .
PSO4         Infotyp jednotl.údržby        RHINFT00            1000         T  .
PSO5         Nástroje administrace PD       SAPMHPS0            2000         T  .
PSOA         Vyhodnocení pracovišť        SAPMHPS0            2000         T  .
PSOB0001       Řízení BDT: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0002       Řízení BDT: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0003       Řízení BDT: Views          BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0004       Řízení BDT: Úseky          BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0005       Řízení BDT: Obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0006       Řízení BDT: Sled obrazovek      BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0007       Řízení BDT: Okamžiky         BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0008       Řízení BDT: Standardní funkce CUA  BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0009       Řízení BDT: Doplňkové funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0011       Řízení BDT: Přiř.poleDynp.-"poli DB BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0012       Řízení BDT: Kritéria modif. polí   BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0013       Řízení BDT: Typy rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0015       Řízení BDT: Transakce aplikací    BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0016       Řízení BDT: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0017       Řízení BDT: Externí aplikace     BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0018       Řízení BDT: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0023       Řízení BDT: Datové sady       BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0100       Cust: Modifikace pole na činnost   BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0102       Cust: Druhy oprávnění        BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0103       Cust: Oprávnění na skupinu polí   BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0104       Řízení BDT: Konfigurace obrazovky  BUSVIEWS            1000         T  .
PSOB0200       Seznam změnových dokladů BDT     BUSCHDOC            1000         T  .
PSOBARCHBDT     Archivace předmětu smlouvy BDT    FMCA_PSOB_ARCH         1000         T  .
PSOBCHDOC      Zobrazení seznamu změnových dokladů FMCA_PSOB_CHDOC_START     1000         T  .
PSOBDELE       Výmaz předmětu smlouvy        FMCA_PSOB_DELETE        1000         T  .
PSOBDELEBDT     Výmaz předmětu smlouvy BDT      FMCA_PSOB_DELETE        1000         T  .
PSOBPCDACT      Aktivace plánovaných změn      FMCA_PSOB_PCHDOC_ACT      1000         T  .
PSOB_TREE_START   Zpracování předmětu smlouvy     FMCA_PSOB_TREE_START      1000         T  .
PSOC         Vyhodnocení profesí         SAPMHPS0            2000         T  .
PSOG         Všeob.vyhodnocení org.managementu  SAPMHPS0            2000         T  .
PSOI         Nástroje integrace PD-PA       SAPMHPS0            2000         T  .
PSOO         Vyhodnocení organizačních jednotek  SAPMHPS0            2000         T  .
PSOS         Vyhodnocení plán.míst        SAPMHPS0            2000         T  .
PSOT         Vyhodnocení úloh           SAPMHPS0            2000         T  .
PSSD         Kontrola druhů pohybu SMP      RFVDSSD0            1000         T  .
PSV0         Změna/zobrazení zdrojů        SAPMHPS0            2000         T  .
PSV1         Dynamické menu účasti        SAPMHPS0            2000         T  .
PSV2         Dynamické menu akce         SAPMHPS0            2000         T  .
PSV3         Dynamické menu informací       SAPMHPS0            2000         T  .
PSV4         Nastavení var.plánu         SAPMHPS0            2000         T  .
PSV5         Informace: Účasti          SAPMHPS0            2000         T  .
PSV6         Informace: Akce           SAPMHPS0            2000         T  .
PSV7         Informace: Zdroje          SAPMHPS0            2000         T  .
PSV8         Založení účastníka          SAPMHPS0            2000         T  .
PSV9         Změna / zobrazení účastníka     SAPMHPS0            2000         T  .
PSVA         Nastav.aspektu            SAPMHPS0            2000         T  .
PSVB         Nastavení specifická pro uživatele  SAPMHPS0            2000         T  .
PSVC         Běž.nastavení managementu akce    SAPMHPS0            2000         T  .
PSVE         výstupní filtr akcí         SAPMHPS0            2000         T  .
PSVI         Nastavení definovaná uživatelem   SAPMHPS0            2000         T  .
PSVL         Nastavení jazyka akce        SAPMHPS0            2000         T  .
PSVO         Změna / zobrazení pořadatele     SAPMHPS0            2000         T  .
PSVP         Dynamické menu plánování       SAPMHPS0            2000         T  .
PSVQ         Změna / zobrazení pořadatele     SAPMHPS0            2000         T  .
PSVR         Dynamické menu zdrojů        SAPMHPS0            2000         T  .
PSVS         Nastavení vstupu           SAPMHPS0            2000         T  .
PSVT         Dynamické menu nástrojů       SAPMHPS0            2000         T  .
PSW5         Prov.period.přeúčt.ve skut.pro proj. SAPMKGA2            0101         T  .
PSWB         Provedení period.přeúčt.pl.projektů SAPMKGA2            0101         T  .
PT00         Časový management          MENUPT00            1000         B  .
PT01         Připojení údržby plánu pr.doby    SAPMP51S            1000         TP  .
PT02         Změna plánu prac.doby        SAPMP51S            1000         TP  .
PT03         Zobraz.plánu prac.doby        SAPMP51S            1000         TP  .
PT10         Údržba čís.intervalu: PTM_DOCNR   SAPMSNUM            0100         T  .
PT11         Údržba čís.intervalu: PTM_QUONR   SAPMSNUM            0100         T  .
PT12         Údržba čís.intervalu: HRAA_PDOC   SAPMSNUM            0100         T  .
PT40         SPD TransakProZpracChyb       SAPMP51E            2000         TP  .
PT41         Customizing parametrů komunikace KK1 SAPTIMCC1COMPARAM       0100         TP  .
PT42         Zásobování personál.dat       SAPCDRPD            0900         TP  .
PT43         Plnění kmenových tabulek       SAPCDRPA            0900         TP  .
PT44         Požadavek na upload         SAPCDUP1            1000         TP  .
PT45         Zaúčtování čas.událostí osob     SAPCDT45            1000         TP  .
PT46         Zaúčtování událostí prac.doby    SAPCDT46            1000         TP  .
PT50         Přehled kontingentů         SAPMPT50            2000         TP  .
PT60         Vyhodnocení času           RPT_TIME_EVAL_START      1000         T  .
PT60_NON_CE     Vyhodnocení času (RPTIME00)     RPTIME00            1000         T  .
PT61         Časový doklad            RPTEDT00            1000         T  .
PT62         Prezenční listina          RPTEAB00            0000         T  .
PT63         Osobní plán pracovní doby      RPTPSH10            1000         T  .
PT64         Seznam nepřítomných         RPTABS20            1000         T  .
PT65         Grafický přehled přít./nepřítomnosti RPTLEA40            1000         T  .
PT66         Zobraz.clusteru B2          RPCLSTB2            1000         T  .
PT67         Cizí zúčtování mezd a platů     RPTEZL00            1000         T  .
PT68         Zúčtování úkolů           RPTPDOC0            1000         T  .
PT69         Přesahující evidence času      RPTENT00            1000         T  .
PT70         Infosystém čas.managementu      SAPMPT70            1000         T  .
PT705B        Zobrazení atributů          SAPMSVMA            0300         T  .
PT71         Výběr nástroje čas.managementu    SAPMPT71            1000         T  .
PT80         Manager KK1             SAPTIMCC1MANAGER        0100         TP  .
PT90         Nepřítomnosti - kalendářní přehled  RPTABS50            1000         T  .
PT90_ATT       Přítomnosti - kalendářní přehled   RPTABS50            1000         T  .
PT91         Nepřítomnost - nad rámec pracovníka RPTABS60            1000         T  .
PT91_ATT       Přítomnost - nad rámec pracovníka  RPTABS60            1000         T  .
PTARQ        Test.prostředí hlášení nepřítomnosti RPTARQ             0100         T  .
PTCCX        Test.prostředí            RPTCCX             0100         T  .
PTCOR        Test.prostředí - korektura evid.času RPTCOR             0100         T  .
PTDW         Údržba čís.intervalu: PTDW      SAPMSNUM            0100         T  .
PTE1         Zhotovení mapy dávk.vstupu      RPIEWT00            1000         TP  .
PTE2         Přehrání mapy dávk.vstupu      RPIEWT04            1000         TP  .
PTE3         Reorganizace souborů rozhraní    RPIEWT02            1000         TP  .
PTME_PROF      Pracoviště Management prac.času   RPT_TME            1000         T  .
PTMW_PROF      Pracoviště Management prac.času   RPT_TMW            1000         T  .
PTRV_AD_HOC_QUERY  Queries: Řízení cesty        RPR_TRIP_MNGMT_AD_HOC_QUERY  1000         T  .
PTRV_BSTAT      Založení a údržba statistiky cesty  RPR_UPDATE_TRAVEL_STATISTICS  1000         T  .
PTRV_CALC      Kalkulačka              PTRV_START_CALCULATOR     1000         T  .
PTRV_FILL_PERS    Personalizace: Povolení cesty    RPR_FILL_PERS_TA        1000         T  .
PTRV_PAYMENT_HISTORY Historie platby cestovních nákladů  RPR_TRIP_PAYMENT_HISTORY_FI  1000         T  .
PTRV_QUERY      Queries: Řízení cesty        RPR_TRIP_MNGMT_AD_HOC_QUERY  1000         T  .
PTRV_RTREE      Zobrazení stromu výkazů: Zúčt.cesty RPR_DISPLAY_REPORTING_TREE   1000         T  .
PT_BAL00       Kumulované výsledky vyhodnocení času RPMENUSTART00         1000         T  .
PT_CLSTB1      Výsledek doč.vyhodn.času(cluster B1) RPCLSTB1            1000         T  .
PT_CLSTB2      Výsledky vyhodnoc.času (cluster B2) RPCLSTB2            1000         T  .
PT_CLSTG1      Skupinová výkonová mzda (cluster G1) RPCLSTG1            1000         T  .
PT_CLSTL1      Jednotl.výkon.mzda (Cluster L1)   RPCLSTL1            1000         T  .
PT_CLSTPC      Cluster PC: Osobní kalendář     RPCLSTPC            1000         T  .
PT_EDT_TEDT     Časový doklad            RPTEDT00            1000         T  .
PT_EDT_TELU     Přehled časových zůstatků      RPTEDT00            1000         T  .
PT_ERL00       Hlášení vyhodnocení času - analýza  RPTERL00            1000         T  .
PT_QTA00       Generování kontingentů nepřítomnosti RPTQTA00            1000         T  .
PT_QTA10       Informace o kontingentu absence   RPMENUSTART00         1000         T  .
PT_REOPC       Reorg.pers.kalendáře (cluster PC)  RPUREOPC            1000         T  .
PU00         Výmaz personálních dat        SAPMP50A            3000         TP  .
PU01         Výmaz aktuálního výsledku zúčtování RPCDPU01            1000         T  .
PU03         Změna statusu zúčtování       SAPMP50A            3000         TP  .
PU11         Doplňkové zvýhodnění veř.správa   SAPMPU11            1000         TP  .
PU12         Připojení na externí zúčt.systémy  SAPMPU12            3000         TP  .
PU12_CONVERT     Export dat              SAPMPU12            4002         T  .
PU12_DOWNLOAD    Export dat              SAPMPU12            4003         T  .
PU12_EXPORT     Export dat              SAPMPU12            4001         T  .
PU12_IDOC_CREATE   Generování IDocs           RSEINB00            1000         T  .
PU12_IDOC_PROCESS  Zpracování IDocs           RBDAPP01            1000         T  .
PU12_SHOW_CLUSTER  Interface-zobrazení výsledků     RPCLSTIF            1000         T  .
PU12_SHOW_FILE    Zobrazení souboru TemSe       SAPMPU12            3120         T  .
PU22         Archivace HR             RPUARTX0            1000         TP  .
PU30         Údržba mzd.druhů           SAPMPU30            1000         TP  .
PU90         Výmaz dat uchazeče          SAPMP50A            3100         TP  .
PU95         HR: Údržba log.views & sk.mzd.druhů SAPMPU95            1000         TP  .
PU96         HR: Údržba skupin mzd.druhů     SAPMPU95            1000         TP  .
PU97         HR: Logická údržba view       SAPMPU95            1000         TP  .
PU98         Přiřazení mzd.druhů ke skupinám   SAPMPU98            1000         TP  .
PUFK         Manager formuláře          SAPMPUFK            0200         TP  .
PUIT_UI       Text pro konverzní třídy ITF     RHPAD00CHECK_WRAPPER      1000         T  .
PULT         Transport tabulek HR pro logistiku  RPUTRL00            1000         T  .
PUOCBA        Off-cycle batch: Násl.činnosti    RPUOCB00            1000         T  .
PUOCBLTI       Následné procesy pro hromad.úč.v p. RPUOCL00            1000         T  .
PUOCBP        Off-Cycle-Batch: Payroll Follow-Up  RPUOCP00            1000         T  .
PUOCBR        Off-Cycle-Batch: Replacement     RPUOCR00            1000         T  .
PUOCLG        OC batch: Seznam tabulky batch    H99LT52OCG           1000         T  .
PUOCLL        OC: Nahrazení seznamu,storna     H99LT52OCL           1000         T  .
PUOC_07       Off-cycle Workbench Kanada      SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_07_CE      Off-Cycle Workbench Kanada CE    SAPLHRPAY99_OC_CE       1120         T  .
PUOC_08       Off-cycle Workbench Velká Británie  SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_10       Off-cycle Workbench USA       SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_10_CE      Off-Cycle Workbench USA CE      SAPLHRPAY99_OC_CE       1120         T  .
PUOC_11       Off-cycle Workbench Irsko      SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_13       Off-cycle Workbench Austrálie    SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_16       Off-cycle Workbench Jižní Afrika   SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_17       Off-cycle Workbench Venezuela    SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_27       Off-cycle Workbench Hongkong     SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_29       Off-cycle Workbench Argentina    SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_32       Off-cycle Workbench Mexiko      SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_37       Off-cycle Workbench Brazílie     SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_42       Off-cycle Workbench         SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_99       Off-cycle Workbench mezinárodní   SAPLHRPAY99_OC         1120         TP  .
PUOC_99_CE      Off-Cycle Workbench 99 CE      SAPLHRPAY99_OC_CE       1120         T  .
PURBL        MM: Seznam zbytků          ISAUTO_SUE_R_MMBACKLOG     1000         T  .
PUST         HR proces-workbench         SAPMPUST            1001         T  .
PUST_2        HR proces-workbench (starý)     SAPMPUST            1000         T  .
PUST_LIM       HR Workbench procesu(jen někt.proc.) SAPMPUST            1001         T  .
PUST_SO       HR Workbench procesu (zobrazení)   SAPMPUST            1001         T  .
PV00         Rezervace účasti           SAPLRHPV            1100         TP  .
PV01         Přeřazení účasti           SAPLRHPV            6000         TP  .
PV02         Předb.rezerv.účasti         SAPLRHPV            5050         TP  .
PV03         Nahrazení účasti           SAPLRHPV            7000         TP  .
PV04         Stornování účasti          SAPLRHPV            4000         TP  .
PV05         Zápis seznamu: Účastník/akce     SAPLRHPV            3100         TP  .
PV06         Předb.zápis seznamu: Účast.     SAPLRHPV            5200         TP  .
PV07         Zápis seznamu: Účastníci       SAPLRHPV            2600         TP  .
PV08         Zápis seznamu: Akce         SAPLRHPV            2800         TP  .
PV09         Plánování akcí            SAPLRHVP            2000         TP  .
PV0I         Zobrazení nabídky akce        SAPLRHVI            2000         TP  .
PV10         Založení akce zdroji         SAPLRHVB            2000         TP  .
PV11         Založení akce bez zdrojů       SAPLRHVA            2000         TP  .
PV12         Fixování / odřeknutí akce      SAPLRHV5            2000         TP  .
PV14         Zablokování / odblokování akce    SAPLRHV5            1000         TP  .
PV15         Dodatečné zpracování akce      SAPLRHV5            4000         TP  .
PV16         Předb.zápis seznamu: Typy akcí    SAPLRHPV            5400         TP  .
PV17         Fakturace              RHXFAKT0            0000         TP  .
PV18         Zúčtování výkonů           RHXINLV0            0000         TP  .
PV19         Zúčtování výkonů pro referenta    RHXINLV1            1000         TP  .
PV1A         Změna akce              SAPLRHVA            3000         TP  .
PV1B         Zobrazení akce            SAPLRHVA            4000         TP  .
PV1C         Převzetí nákladů           RHXCCOS0            0000         TP  .
PV1D         Cenový návrh             RHXCPRI0            0000         TP  .
PV1I         Rezervace účastníka uživ.systému   SAPLRHVI            5000         TP  .
PV1M         Pořízení materiálu          RHXMARP0            1000         TP  .
PV26         Seznam předb.záp.:Účast./typ akce  SAPLRHPV            2800         TP  .
PV2I         Rezervace účastníků Web-User     SAPLRHVI            5000         TP  .
PV32         Založení hodnocení          RHPE_APP_CREATE        1000         TP  .
PV33         Hodnocení akce            SAPMHPS0            2000         T  .
PV34         Hodnocení účastníka         SAPMHPS0            2000         T  .
PV35         Konverzní program hodnocení     RHUMAPPR            1000         T  .
PV3I         Rezervace účasti uživatele systému  SAPLRHVI            2000         TP  .
PV4I         Rezervace účastí uživ.Web      SAPLRHVI            2000         TP  .
PV5I         Storno účasti uživ.systému      SAPLRHVI            5000         TP  .
PV6I         Storno účasti Web-User        SAPLRHVI            5000         TP  .
PV7I         Nabídka školení           SAPLHRTEM00NET         2000         TP  .
PV8I         Moje rezervace            SAPLHRTEM00NET         3000         TP  .
PVB0         Rozpočet akce            RHCPBT00            1100         TP  .
PVB1         Založení rozpočtu akce        RHCPBT00            2000         TP  .
PVB2         Zobrazení rozpočtu akce       RHCPBT00            2100         TP  .
PVB3         Změna rozpočtu akce         RHCPBT00            2200         TP  .
PVB6         Inicializace rozpočtu akce      RHCMPBUDGETINIT        1000         TP  .
PVBA         Řízení akcí: Vyrovnání rozpočtu   RHXBUDG0            0000         TP  .
PVBB         Založení/změna plánu vývoje     SAPLRHV6            2700         T  .
PVCT         Katalog kmenových dat        SAPLRHVM            5000         TP  .
PVD0         Založení/změna typu akce       SAPLRHV6            2100         TP  .
PVDM         Údržba dynamických menu       SAPLHRTEM00MENUE_MAINTAIN   1100         TP  .
PVF0         Založení/změna místa akce      SAPLRHV6            2400         TP  .
PVF1         Údržba místa             SAPLRHV6            2810         TP  .
PVG0         Založení/změna zdroje        SAPLRHV6            2300         TP  .
PVG1         Založ./změna místnosti        SAPLRHV6            2350         TP  .
PVG2         Zablokování/odblokování zdroje    SAPLRHAR            2000         T  .
PVG3         Údržba míst.             SAPLRHV6            2810         TP  .
PVH0         Založení/změna externí osoby     SAPLRHV6            2500         TP  .
PVH1         Založení/změna externího referenta  SAPLRHV6            2550         TP  .
PVH2         Údržba externí osoby         SAPLRHV6            2810         TP  .
PVK0         Historie korespondence        SAPLRHVL            1000         TP  .
PVL0         Založení/změna skupiny akce     SAPLRHV6            2000         TP  .
PVMN         Řízení akcí             MENUPVMN            1000         B  .
PVR0         Založení/změna typu zdroje      SAPLRHV6            2200         TP  .
PVR1         Údržba vybavení míst.        SAPLRHV6            2810         TP  .
PVSEARCH_ADM     Správa vyhledávače          SAPLHRTEM00SEARCH_API     2000         TP  .
PVU0         Založení/změna firmy         SAPLRHV6            2600         TP  .
PVU1         Údržba firmy             SAPLRHV6            2810         TP  .
PVV0         Založení/změna zásobovací jednotky  SAPLRHV6            2800         TP  .
PW00         Výkonová mzda            MENUPW00            1000         B  .
PW01         Údržba výkonové mzdy         SAPMP53L            0100         TP  .
PW02         Zobrazení výkonové mzdy       SAPMP53L            0100         TP  .
PW03         Připojení výkonové mzdy       SAPMP53L            0100         TP  .
PW41         Zhotovení mapy dávk.vstupu      RPWI1100            1000         TP  .
PW42         Přehrání mapy dávk.vstupu      RPWI5000            0000         TP  .
PW43         Reorganizace souborů rozhraní    RPWI4100            1000         TP  .
PW61         Časová nivelace           RPTCMP00            1000         TP  .
PW62         Podílová prac.doba          RPWAZL00            1000         TP  .
PW63         Přeřazení do tarif.skupiny      RPWULL00            0000         TP  .
PW70         Nový výpočet indiv.výkonové mzdy   RPWUL100            0000         TP  .
PW71         Nový výpočet skupinové úkolové mzdy RPWUG100            0000         TP  .
PW72         Vynětí odešlých prac.ze skupiny   RPWUG180            1000         TP  .
PW74         Výmaz mzd.lístků z clusteru L1    RPWUL170            1000         T  .
PW75         Výmaz mzd.lístků z clusteru G1    RPWUG170            1000         T  .
PW80         Běžná nastavení úkolové mzdy     RPUCUSIW            1000         TP  .
PW91         Řízení parametrů úkolové mzdy    MPWPAR00            1001         TP  .
PW92         User-exit úkolová mzda        MPWPAR00            1002         TP  .
PW93         Parametry úkolové mzdy-skupiny    MPWPAR00            1003         TP  .
PW94         Parametry úkolové mzdy-logistika   MPWPAR00            1004         TP  .
PWKC         IDoc vytvoření kapacity pracoviště  PREAD_WORK_CENTER       1000         T  .
PWPC         Konverze struktury sloupců      PWPC_TO_CONVERT_TABLES     1000         T  .
PWPC_CONV_MDT_TO_LPA Konverze dat MDT na MSS LPA     PWPC_CONVERT_MDT_TO_LPA    1000         T  .
PZ00         ESS Počáteční menu          SAPMPZ00            0100         T  .
PZ01         Seznam pracovníků          SAPMPZ01            1000         T  .
PZ01C        ESS Customizing k ESS Who's Who   SAPMPZ01C           1000         T  .
PZ01_ADD_0032    Seznam pracovníků: Oprávnění     SAPMPZ01            1000         T  .
PZ01_ADD_0105    Seznam pracovníků: Oprávnění     SAPMPZ01            1000         T  .
PZ02         Adresa                SAPMPZ02            1000         T  .
PZ03         Bankovní spojení           SAPMPZ02            1000         T  .
PZ04         Časový doklad            SAPMESSREP           1000         T  .
PZ04_OLD       Časový doklad            SAPMPZ04            1000         T  .
PZ05         Nouzová adresa            SAPMPZ02            1000         T  .
PZ09         Časové účty             SAPMPZ09            1000         T  .
PZ11         Doklad o odměně           SAPMESSREP           1000         T  .
PZ11_OLD       Výsledky zúčtování          SAPMPZ04            1000         T  .
PZ11_PDF       Doklad o odměně           SAPMESSREP           1000         T  .
PZ15         Pořízení dat pro přijetí do zaměstn. SAPMPZ15            1000         T  .
PZ16         ESS: Doklad zaměstnání a platu    SAPMPZ16            1000         T  .
PZ17         Plán směn              SAPMESSREP           1000         T  .
PZ17_OLD       Plán směn              SAPMPZ04            1000         T  .
PZ18         Oprávněná osoba v nouzovém případě  SAPMPZ02            1000         T  .
PZ19         ESS Časový management        SAPMPZ02            1000         T  .
PZ21         Nabídka profese           SAPMPW12            1000         T  .
PZ21_TC       Nabídka profese           SAPMPW12_TC          4000         T  .
PZ22         Status žád.o zam.          SAPMPW03            5000         T  .
PZ22_TC       Status žád.o zam.          SAPMPW03_TC          8000         T  .
PZ23         Mé preference            SAPMPZ23            0100         T  .
PZ24         Seznam pracovníků          SAPMPZ01            1000         T  .
PZ26         Organizační prostředí        SAPMPZ26            0050         T  .
PZ26_NEW       Org.prostředí s tree control     SAPMPZ26_NEW          0100         T  .
PZ30         Má fotografie            SAPMPZ30            0100         T  .
PZ31         Advanced HR: Vstup do údržby profilů SAPMRHPE_WWW_DEMO       0010         T  .
PZ31_EWT       Advanced HR: Vstup do údržby profilů RHPE_QUALI_MYPROFILE      0100         T  .
PZ32         Advanced HR: Údržba profilů     SAPMRHPE_WWW          0010         T  .
PZ34         ESS Časový management        RPTEDT00            1000         T  .
PZ35         Seznam pracovníků (Flow Logic)    SAPMPZ01            1000         T  .
PZ35_MA       ESS Who's Who MiniApp (dummy)    SAPMPZ01            1000         T  .
PZ39         Osobní ID - informace        SAPMPZ39            1000         T  .
PZ49         Start ESS              SAPMPZ49            0100         T  .
PZ50         Změna dat Who's Who         SAPMPZ50            0100         T  .
PZBBPST01      B2B Procurement           SAPMBBPST01          1000         T  .
PZFOTO        ESS Foto MiniApp (dummy)      SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE         ESS životní událost (dummy)     SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_01       ESS živ.udál. - nov.příjem (dummy)  SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_02       ESS živ.udál. - nový příjem (dummy) SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_03       ESS živ.udál. - nový příjem (dummy) SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_04       ESS životní událost - svatba(dummy) SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_05       ESS životní událost-narození/adopce SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_06       ESS živ.udál. - nový příjem (dummy) SAPMPZ01            1000         T  .
PZLE_07       ESS živ.udál. - nový příjem (dummy) SAPMPZ01            1000         T  .
PZM0         ESS Počáteční menu          SAPMPZ00            0100         T  .
PZM1         ESS Počáteční menu 1         SAPMPZ00            0100         T  .
PZM2         ESS Počáteční menu          SAPMPZM2            1000         T  .
PZM3_START_MA    Spouštěcí menu ESS - oprávnění    SAPMPZ01            1000         T  .
PZPR         Heslo-připomenutí          SAPMPWREMIND          0100         T  .
PZSU53        ESS Zobrazení chyb oprávnění     SAPMESSREP           1000         T  .
PZUS         ESS Všeobecná nastavení       RHESSUSERSET          0100         T  .
PZUSFB        ESS MiniApp Foto/Birthday      RHESSUSERSET          0200         T  .
PZUSWHO       ESS Who's Who            RHESSUSERSET          0300         T  .
PZWHOC        ESS Who's Who: Customizing      SAPMPZWHOC           1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners