WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 455,502 (today: 361)
( 13 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

RAEP1        Určení jednotl.záznamů v MRA     RAFWGO_UPLOAD_RA        1000         T  .
RAEP1_VT_OLD     Určení jednotl.záznamů v MRA     RAFWGO_UPLOAD_RA        1000         T  .
RAEP2        Určení konečných výsledků v MRA   RAFWGO_FRP_RA         1000         T  .
RARCCOA5       Simulace sumarizace jedn.polož.CO  RARCCOA5            1000         T  .
RASRPDEL       Reorganizace metody jednotl.záznamu RAFWGO_DELETE_SRP       1000         T  .
RATRACE0N      Zobrazení výpočtu odpisu       RATRACE0N           0100         T  .
RBPCT        Seznam kontaktů se zákazníky     RBPCTFO            1000         T  .
RBT_ENH_ACT     Aktualizace nepřímých obratů     BON_ENH_UPDATE         1000         T  .
RBT_ENH_CHECK    Kontrola variabilního klíče     ENH_REBATES_VAKEY_CHECK    1000         T  .
RBT_ENH_GEN     Generování aktualizace        BON_ENH_GEN          1000         T  .
RBT_ENH_PLAN     Aktualizace nepřímých plán.dat    BON_ENH_UPDATE         1000         T  .
RBT_ENH_REBUILD   Nové vytvoření infostruktury S469  ENH_REBATE_S469RB       1000         T  .
RBT_ENH_SIMULATE   Vyrovnání infostruktury S469     ENH_REBATE_S469RC       1000         T  .
RBT_ENH_VB3     Porovnání: Faktury a statistiky   BON_ENH_ACTUAL_TARGET     1000         T  .
RBT_ENH_VB7     Zúčtování rozšířené dohody o bonusu BON_ENH_SETTLE         1000         T  .
RBT_ENH_VB8     Seznam dohod o bonusu        BON_ENH_SETTLE_DISPLAY     1000         T  .
RC01_FICA      Vyrovnání FI-FM pro data FI-CA    RFFMRC01_FICA         1000         T  .
RCA00        Zpracování generického obchodu    SAPLRMRCT           1000         TP  .
RCA01        Nositel rizika: Založení       BUSSTART            1000         T  .
RCA02        Nositel rizika: Změna        BUSSTART            1000         T  .
RCA03        Nositel rizika: Zobrazení      BUSSTART            1000         T  .
RCA04        Nositel rizika: Kopírování      SAPMJBRT            1000         T  .
RCA06        Nositel rizika: Výmaz        BUSSTART            1000         T  .
RCC00        Nositel rizika - menu nastavení   MENURCC00           1000         B  .
RCC01        Říz.nosit.rizik: Aplikace      BUSVIEWS            1000         T  .
RCC02        Říz.nosit.rizik: Skupiny polí    BUSVIEWS            1000         T  .
RCC03        Říz.nosit.rizik: Views        BUSVIEWS            1000         T  .
RCC04        Říz.nosit.rizik: Úseky        BUSVIEWS            1000         T  .
RCC05        Říz.nosit.rizik: Obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
RCC06        Říz.nosit.rizik: Sledy obrazovek   BUSVIEWS            1000         T  .
RCC07        Říz.nosit.rizik: Časy        BUSVIEWS            1000         T  .
RCC08        Říz.nosit.rizik: Standard.funkce   BUSVIEWS            1000         T  .
RCC09        Říz.nosit.rizik: Doplňkové funkce  BUSVIEWS            1000         T  .
RCC0G        Říz.nosit.rizik: Tabulky       BUSVIEWS            1000         T  .
RCC10        Říz.nosit.rizik: Nápov.vyhledávání  BUSVIEWS            1000         T  .
RCC11        Řízení OR: Přiřazení obrazovky DB  BUSVIEWS            1000         T  .
RCC12        Řízení OR: Kritéria modifikací    BUSVIEWS            1000         T  .
RCC15        Říz.nosit.rizik: Aplik.transakce   BUSVIEWS            1000         T  .
RCC18        Říz.nosit.rizik: Činnosti      BUSVIEWS            1000         T  .
RCC19        Říz. OR: Modifikace pole na typ akt. BUSVIEWS            1000         T  .
RCC20        Druhy oprávnění           BUSVIEWS            1000         T  .
RCC23        Říz.nosit.rizik: Datové sady     BUSVIEWS            1000         T  .
RCCMREP01      Organizace/agent - časový report   RCCMREP01           1000         T  .
RCCMREP02      Organisation/Agent Call Vol. (DNIS) RCCMREP02           1000         T  .
RCCMREP03      Činnosti agenta           RCCMREP03           1000         T  .
RCCMREP04      Profily agenta            RCCMREP04           0100         T  .
RCCMREP05      Přehled profilů agenta        RCCMREP05           1000         T  .
RCCMREP06      Organizační profily PD - detaily   RCCMREP06           1000         T  .
RCCMREP07      Historie kontaktu          RCCMREP07           1000         T  .
RCDEF        Definice nositele rizika       SAPLRMRCT           1000         T  .
RCDEF_OLD      Definice nositele rizika       SAPM_RISK_OBJECT        0100         TP  .
RCJCLMIG       Report pro konverzi volných atributů RCJCLMIG            1000         T  .
RCNPRECP       Aktivace verzí plánu ECP       RCNPRECP            1000         T  .
RCP02        Receptura - transakce dummy pro EH&S RCPP_DUMMY_EHS         5010         T  .
RCP03        Receptura - transakce dummy pro EH&S RCPP_DUMMY_EHS         5010         T  .
RCPOTPT       RMS-RCP: Výstup receptury      RMSRCP_OTPT_TEST        1000         T  .
RCP_PPMIG      RMS-RCP: Migrace parametru procesu  RCPP_PPMIG_ENTRY        1000         T  .
RDCA         Zaslání dodavatelských dokladů    RFFMSDCA            1000         T  .
RDCA_WIZ       Vyhodnocení úvěr.rozhraní dokladu  RFFMSDCA_WIZ          1000         T  .
RDPT1        Seznam sad plánu splátek       FTBAS_SET_OVERVIEW       1000         T  .
RDPT2        Seznam plánů splátek         FTBAS_SCHEDULE_OVERVIEW    1000         T  .
RDPT3        Výmaz sad plánu splátek       FTBAS_CLEANUP_SETS       1000         T  .
RDPT4        Výmaz plánů splátek         FTBAS_CLEANUP_SCHEDULES    1000         T  .
RE80         RE80: Navigátor RE          RFRECA_RE80_INITIAL      1000         T  .
REAJAHCN       Úpravy smlouvy            RFREAJDATAADJMCN        1000         T  .
REAJAHRO       Úpravy nájemní objekty        RFREAJDATAADJMRO        1000         T  .
REAJATCHECK     Hromadná kontrola: Opatření úprav  RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_AT     1000         T  .
REAJATRP       Změna odp.osoby: Opatření úprav   RFREAJ_RESPONSIBLE_AT     1000         T  .
REAJCG0001      CG: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0002      CG: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0003      CG: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0004      CG: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0005      CG: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0006      CG: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0007      CG: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0008      CG: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0009      CG: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0011      CG: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0012      CG: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0016      CG: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0017      CG: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0018      CG: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0019      CG: Modifikace pole na činnost(říz.) BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0022      CG: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0100      CG: Modifikace pole na činnost cust. BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0102      CG: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0103      CG: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0104      CG: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0105      CG: Modifik.pole na externí aplikaci BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0106      CG: Přiřaz.části objektu -" ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCG0107      CG: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REAJCGCHECK     Hrom.kontrola: Referenční skupiny  RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_CG     1000         T  .
REAJCGRP       Změna odp.osoby: Referenční skupiny RFREAJ_RESPONSIBLE_CG     1000         T  .
REAJCH        Pokračování úprav          RFREAJPROCESS         1000         T  .
REAJCHECKINDX    Kontrola nezprac.index.bodů     RFREAJCHECKINDX        1000         TP  .
REAJPR        Určení úprav             RFREAJPROCESS         1000         T  .
REAJPRTASK      Určení úprav - TASK         RFREAJPROCESS         1000         T  .
REAJREBASEINDEX   Změna základu index.bodů       RFREAJREBASEINDEX       1000         T  .
REAJRV        Storno úprav             RFREAJPROCESS         1000         T  .
REAJSH        Zobrazení úprav           RFREAJPROCESS         1000         T  .
REAT0001       OÚ: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0002       OÚ: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0003       OÚ: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0004       OÚ: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0005       OÚ: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0006       OÚ: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0007       OÚ: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0008       OÚ: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0009       OÚ: Doplňk.funkce CUA        BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0011       OÚ: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0012       OÚ: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0016       OÚ: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0017       OÚ: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0018       OÚ: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0019       OÚ: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0022       OÚ: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0100       OÚ: Modifikace pole na činnost cust. BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0102       OÚ: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0103       OÚ: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0104       OÚ: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0105       OÚ: Modifik.pole na externí aplikaci BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0106       OÚ: Přiřazení část obj.-"ID pozn.  BUSVIEWS            1000         T  .
REAT0107       OÚ: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0001      AO: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0002      AO: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0003      AO: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0004      AO: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0005      AO: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0006      AO: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0007      AO: Časové okamžiky         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0008      AO: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0009      AO: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0010      AO: Match-kód            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0011      AO: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0012      AO: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0013      AO: Typy rolí            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0014      AO: Seskupení typů rolí       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0016      AO: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0017      AO: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0018      AO: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0019      AO: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0022      AO: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0023      AO: Datové sady           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0100      AO: Modif.pole na činnost cust.   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0102      AO: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0103      AO: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0104      AO: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0105      AO: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0106      AO: Přiř.části objektu -" ID pozn.  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAO0107      AO: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDAOCHECK     Hromadná kontrola: Architekt.objekty RFREBD_CHECK_BUSOBJ_AO     1000         T  .
REBDAORP       Změna odpovědn.: Architekt.objekty  RFREBD_RESPONSIBLE_AO     1000         T  .
REBDBE0001      BE: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0002      BE: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0003      BE: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0004      BE: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0005      BE: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0006      BE: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0007      BE: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0008      BE: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0009      BE: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0011      BE: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0012      BE: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0013      BE: Typy rolí            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0014      BE: Seskupení typů rolí       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0016      BE: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0017      BE: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0018      BE: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0019      BE: Modif.polí na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0022      BE: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0100      BE: Modif.polí na činnost cust.   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0102      BE: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0103      BE: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0104      BE: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0105      BE: Modif.polí na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0106      BE: Přiřazení části obj. --" ID pozn BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBE0107      BE: Přehled použití - views     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0001      BU: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0002      BU: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0003      BU: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0004      BU: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0005      BU: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0006      BU: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0007      BU: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0008      BU: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0009      BU: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0011      BU: Přiřaz.pole dynpra-"DB pole   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0012      BU: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0013      BU: Typy rolí            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0014      BU: Seskupení typů rolí       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0016      BU: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0017      BU: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0018      BU: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0019      BU: Modif.polí na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0022      BU: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0100      BU: Modif.polí na činnost cust.   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0102      BU: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0103      BU: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0104      BU: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0105      BU: Modif.polí na exter.aplikaci   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0106      BU: Přiřaz.části obj. --" ID pozn.  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDBU0107      BU: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDCACHECK     Hromadná kontrola: Objekty využití  RFREBD_CHECK_BUSOBJ      1000         T  .
REBDCARP       Změna odpověd.: Objekty využití   RFREBD_RESPONSIBLE       1000         T  .
REBDDEFPS      Definice poolu ploch         RFREBD_DEF_POOL        1000         T  .
REBDOCC       Plánování obsazení - architektura  RFREBD_CORPORATE_USE_ARCH   1000         T  .
REBDOCCUSE      Plánování obsazení - využití     RFREBD_CORPORATE_USE_USAGE   1000         T  .
REBDPR0001      PR: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0002      PR: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0003      PR: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0004      PR: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0005      PR: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0006      PR: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0007      PR: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0008      PR: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0009      PR: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0011      PR: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0012      PR: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0016      PR: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0017      PR: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0018      PR: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0019      PR: Mod.pole na činnost (řízení)  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0022      PR: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0100      PR: Modif.polí na činnost (cust.)  BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0102      PR: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0103      PR: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0104      PR: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0105      PR: Mod.polí na exter.aplikaci    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0106      PR: Přiřazení část obj.  " ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
REBDPR0107      PR: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0001      RO: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0002      RO: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0003      RO: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0004      RO: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0005      RO: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0006      RO: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0007      RO: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0008      RO: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0009      RO: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0011      RO: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0012      RO: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0016      RO: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0017      RO: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0018      RO: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0019      RO: Mod.polí na činnost (řízení)   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0022      RO: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0100      RO: Modifikace polí na činnost (cust BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0102      RO: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0103      RO: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0104      RO: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0105      RO: Modif.polí na exter.aplikaci   BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0106      RO: Přiř. Část obj. --" IDPozn    BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRO0107      RO: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REBDRSRETURN     Ukončení nájem.ploch         RFREBD_RS_RETURN        1000         T  .
REBFCR01       Generování tříd customizingu (TAB)  RFREBFCR00           1000         TP  .
REBFCR03       Generování tříd tabulkového bufferu RFREBFCR00           1000         TP  .
REBFCR04       Generování aktualizačních modulů   RFREBFCR00           1000         TP  .
REBFCR05       Generování typů podnikového objektu RFREBFCR00           1000         TP  .
REBFCR06       Generování typů manažerského objektu RFREBFCR00           1000         TP  .
REB_CONDTYPE     Údržba druhu bonusové podmnínky   REB_MAINTAIN_CONDTYPE     1000         T  .
RECAALVIMPORT    Systémový report, varianty ALV    BCALV_LAYOUT_IMPORT      1000         T  .
RECAARE       Archive Explorer           RFRECAARE           1000         T  .
RECABT        Generování nosného dynpra BDT    RFRECABT            1000         T  .
RECABUSOBJAPPLSTART Podn.obj.- spuštění zobr.      RFRECA_BUSOBJ_APPLSTART    1000         T  .
RECACC        Kontrola nastavení customizingu   RFRECACUSTCHECK        1000         T  .
RECAGUICUST     Nastavení systému: Rozhraní     RFRECAGUISETTINGS       1000         T  .
RECAKEY       Konverze klíčových polí RE      RFRECAKEY           1000         T  .
RECALA        Vyhodnocení protokolů        RFRECALOGDISPLAY        1000         T  .
RECALA_USER     Vyhodnocení vlast.protokolů     RFRECALOGDISPLAY        1000         T  .
RECALN        Údržba číselného intervalu: RECALOG SAPMSNUM            0100         T  .
RECALP        Param.přehledu protokolu (interní)  RFRECALOGDISPLAY        1000         T  .
RECAPICCUST     Nastavení systému: Obrázek na pozadí RFRECAPICTURESETTINGS     1000         T  .
RECARG        Zásoba práce: Aktualizace objektů  RFRECARG            1000         T  .
RECARS        Zprac.termínů pro všechny objekty  RFRECARS            1000         T  .
RECARSCN       Zpracování termínů pro smlouvy    RFRECARSCN           1000         T  .
RECARSGEN      Generování termínů opět.předlož.   RFRECARSGEN          1000         T  .
RECASHOWIMG     Zobrazení IMG            RFRECACUST           1000         T  .
RECATM        Správa textových modulů       RFRECATM            1000         T  .
RECATMCLIENTCOPY   Kopie klienta - text.moduly     RFRECATMCLIENTCOPY       1000         T  .
RECATRACE      Nastavení možností sledování     RFRECATRACE          1000         TP  .
RECDCG        Aktualizace finanč.toku smlouva   RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN  1000         T  .
RECDCGOL       Aktualizace finanč.toku smlouva   RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL 1000         T  .
RECDCGOLACT     Aktiv.akt.fin.toku sml.včet.nadlok. RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL 1000         T  .
RECDCH        Aktualizace finančního toku náj.obj. RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_RO  1000         T  .
RECDCOAJ       Pravidla úpravy k podmínkám     RFRECD_CONDITION_ADJMRULE   1000         T  .
RECDZZ        Test - podmínky           RFRECD_CONDITION_TEST     1000         T  .
RECNCHECK      Hromadná kontrola: Smlouvy      RFRECN_CHECK_BUSOBJ      1000         T  .
RECNRP        Změna odpov.osoby: Smlouvy      RFRECN_RESPONSIBLE       1000         T  .
RECON1        Zprac.externích výpisu z dep.účtu  RTPM_TRS_RECON_DISPLAY     1000         T  .
RECON2        Porovnání externích výpisů z depot  RTPM_TRS_RECONCILIATION    1000         T  .
RECON3        Výmaz ext.výpisů z depotního účtu  RTPM_TRS_RECON_DELETE     1000         T  .
RECOPLACT02     RE: Změna převzetí výkonů plánování RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLACT03     RE: Zobrazení převzetí výkonů plán. RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLACTCOPY    Kopírování Skut.-"Plán pro nemovit. SAPMKPT4            1000         T  .
RECOPLCFCOPY     Kopírování fin.toku do plánování CO RFREEXCOPLCF          1000         T  .
RECOPLCST02     RE: Změna převz.výk/dr.podm.plán.  RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLCST03     RE: Zobraz.převz.výk./dr.podm.plán. RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLCSTLAY01    Založ.layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1            0100         T  .
RECOPLCSTLAY02    Změna layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1            0200         T  .
RECOPLCSTLAY03    Zobraz.layout plánování nákl.druhů  SAPMKES1            0200         T  .
RECOPLKYF02     RE: Změna statis.ukazatelů plánování RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLKYF03     RE: Zobraz.stat.ukazatelů plánování RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLKYFLAY01    Založení layoutu plánov.st.ukazatelů SAPMKES1            0100         T  .
RECOPLKYFLAY02    Změna layoutu plánov.stat.ukazat.  SAPMKES1            0200         T  .
RECOPLKYFLAY03    Zobraz.layoutu plánov.stat.ukazatelů SAPMKES1            0200         T  .
RECOPLLAYIMP     RE: Import layoutu plánování     RFREEXCOPLIMP         1000         TP  .
RECOPLLAYTR     RE: Transport layoutů plánování   RFREEXCOPLTRANS        1000         TP  .
RECOPLPLANCOPY    Kopírování Plán-"Plán pro nemovit.  SAPMKPT4            1000         T  .
RECOPLPRM02     RE: Změna primár.nákl.druhů plán.  RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLPRM03     RE: Zobraz.primár.nákl.druhů plán.  RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLREV02     RE: Změna druhů výnosů plánování   RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLREV03     RE: Zobrazení druhů výnosů plánování RFREEXCOPLSTART        1000         T  .
RECOPLSU       RE: Plánování náklad.druhů pro ZJ  RFRECOPLSU           1000         T  .
RECOSESNG      Zúčtování CO nemovitých objektů   SAPLKO71            1000         T  .
RECOSEVAR      RE: Hromadné zúčtování CO      SAPLKO71            1000         T  .
RECOSTKFBD      Převzetí vyměření do stat.ukazatelů RFREEXCOSTKFBD         1000         T  .
RECOSTKFSU      Převzetí vyměření do stat.ukazatelů RFREEXCOSTKFSU         1000         T  .
RECPA100       Všeobecný dopis (arch.objekt)    RFRECPSFA100          1000         T  .
RECPA110       List kmenových dat (arch.obj.)    RFRECPSFA110          1000         T  .
RECPA120       Všeobecný dopis (hosp.jednotka)   RFRECPSFA120          1000         T  .
RECPA130       List kmenových dat (hospod.jednotka) RFRECPSFA130          1000         T  .
RECPA140       Všeobecný dopis (pozemek)      RFRECPSFA140          1000         T  .
RECPA150       List kmenových dat (pozemek)     RFRECPSFA150          1000         T  .
RECPA160       Všeobecný dopis (budova)       RFRECPSFA160          1000         T  .
RECPA170       List kmenových dat (budova)     RFRECPSFA170          1000         T  .
RECPA180       Všeobecný dopis (nájem.objekt)    RFRECPSFA180          1000         T  .
RECPA190       List kmen.dat (nájem.objekt)     RFRECPSFA190          1000         T  .
RECPA200       Všeobecný dopis (parcela)      RFRECPSFA200          1000         T  .
RECPA210       List kmenových dat (parcela)     RFRECPSFA210          1000         T  .
RECPA220       Všeobecný dopis (pokračování)    RFRECPSFA220          1000         T  .
RECPA230       List kmenových dat (pokračování)   RFRECPSFA230          1000         T  .
RECPA240       Všeobecný dopis (pozemk.kniha)    RFRECPSFA240          1000         T  .
RECPA250       List kmenových dat (pozemk.kniha)  RFRECPSFA250          1000         T  .
RECPA260       Všeobecný dopis (veřejné břemeno)  RFRECPSFA260          1000         T  .
RECPA270       List kmenových dat (veřejné břemeno) RFRECPSFA270          1000         T  .
RECPA280       Všeob.dopis (jednotný výměr)     RFRECPSFA280          1000         T  .
RECPA290       List kmenových dat (jednotný výměr) RFRECPSFA290          1000         T  .
RECPA330       Všeob.dopis (požad.na nemovitost)  RFRECPSFA330          1000         T  .
RECPA340       List kmen.dat (požadavek na nemovit. RFRECPSFA340          1000         T  .
RECPA350       Pož.na nemovitost          RFRECPSFA350          1000         T  .
RECPA360       Všeobecný dopis (nabídka smlouvy)  RFRECPSFA360          1000         T  .
RECPA370       List kmenových dat (nabídka smlouvy) RFRECPSFA370          1000         T  .
RECPA380       Nabídka smlouvy           RFRECPSFA380          1000         T  .
RECPA390       Expozé                RFRECPSFA390          1000         T  .
RECPA400       Všeobecný dopis           RFRECPSFA400          1000         T  .
RECPA410       List kmenových dat          RFRECPSFA410          1000         T  .
RECPA420       Formulář smlouvy           RFRECPSFA420          1000         T  .
RECPA500       Účtový list nájemců         RFRECPSFA500          1000         T  .
RECPA520       Faktura za nájemné          RFRECPSFA520          1000         T  .
RECPA550       Zúčtování vedlejších nákladů     RFRECPSFA550          1000         T  .
RECPA560       Zúčtování DMB            RFRECPSFA560          1000         T  .
RECPA562       Hospodářský plán           RFRECPSFA562          1000         T  .
RECPA564       Zúčtování na nájemníka        RFRECPSFA564          1000         T  .
RECPA570       Zúčtování nájemného z obratu     RFRECPSFA570          1000         T  .
RECPA580       Hlášení obratu            RFRECPSFA580          1000         T  .
RECPA590       Upomínka chybějících hlášení obratu RFRECPSFA590          1000         T  .
RECPA600       Úprava                RFRECPSFA600          1000         T  .
RECPA610       Odsouhlasení úpravy         RFRECPSFA610          1000         T  .
RECPA620       Upomínka odsouhlasení úpravy     RFRECPSFA620          1000         T  .
RECPA630       Oznámení úpravy           RFRECPSFA630          1000         T  .
RECPA700       Výpověď / potvrzení         RFRECPSFA700          1000         T  .
RECPDOC       Přehled via vytvořené dokumenty   RFRECPSFDOC          1000         T  .
RECTHP01       IDE:Generování účtov.dodavatelle FI RECTHP01            1000         T  .
RECTHP02       IDE:Generování účtov.dodavatelle FI RECTHP02            1000         T  .
REDISND1       Generování elektronických faktur   REDISND1            1000         T  .
REEXACCSTGNDAT    Elektr.výpis z účtu: Test.data    RFREEXACCTSTMTGENDATA     1000         T  .
REEXACCSTGNTXT    Elektr.výpis z účtu: Gener.souboru  RFREEXACCTSTMTGENTEXTFILE   1000         T  .
REEXACRCARRYFORWARD Převod zůstatku pro rozlišení RE   RFREEX_ACE_CARRY_FORWARD    1000         T  .
REEXACRPOSTTRANSFER Převod dokladů ACE          RFREEX_ACE_POST_2_ACC_TRANSFER 1000         T  .
REEXACRPPRV     Storno omezení smluv         RFREEX_ACE_REVERSAL_POSTING  1000         T  .
REEXACRSHOW     Zobrazení objektů časového rozlišení RFREEX_ACE_BASISDATA_SEL_MAIN 1000         T  .
REEXPL        Protokol účtování          RFREEXPL            1000         T  .
REEXPOSTCC      Jednot.doklady zúčtovacích jednotek RFREEXPOSTING_CC        0000         T  .
REEXSET       Zpracování sad            RFREEXSETMAINTCALL       1000         T  .
REEXSETGENBD     Generování sad pro užitné objekty  RFREEXSETGENBD         1000         T  .
REEXSETGENCN     Generován sad pro smlouvy      RFREEXSETGENCN         1000         T  .
REEXSETGENSU     Generování sad pro zúčt.jednotku   RFREEXSETGENSU         1000         T  .
REFSITE       Správa referenčních závodů      REFSITE_MANAGEMENT       0100         T  .
REGC0001       Aplikace               BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0002       Skupiny polí             BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0003       Views                BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0004       Úseky                BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0005       Obrazovky              BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0006       Sledy obrazovek           BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0007       Časy                 BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0008       Standardní funkce CUA        BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0009       Doplňkové funkce CUA         BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0010       Match-kód              BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0011       Přiřazení pole dynpra-"pole DB    BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0012       Kritéria modifikací polí       BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0013       Typy rolí              BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0014       Seskupování typů rolí        BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0016       Tabulky               BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0017       Externí aplikace           BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0018       Činnosti               BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0019       Modifikace pole na činnost (říz.)  BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0022       Doklad použití: Struktura      BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0023       Datové sady             BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0100       Modifikace pole na činnost (cust.)  BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0102       Druhy oprávnění           BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0103       Skupiny polí pro oprávnění      BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0104       Konfigurace obrazovky        BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0105       Modifikace pole pro externí aplikaci BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0106       Přiřazení části obj.  " ID pozn.  BUSVIEWS            1000         T  .
REGC0107       Přehled použití: Views        BUSVIEWS            1000         T  .
REISALIT       Položka čas.rozlišení        RFREISEXALIT          1000         T  .
REISAO        Inf.systém: Architektonické objekty RFREISAO            1000         T  .
REISBDOA       Inf.systém: Přiřazení objektu    RFREISBDOA           1000         T  .
REISBE        Info.systém: Hospodářské jednotky  RFREISBE            1000         T  .
REISBP        Info.systém: Objekty k partnerovi  RFREISBPOBJREL         1000         T  .
REISBPBD       Inf.systém: Partner ke kmen.datům  RFREISBPBD           1000         T  .
REISBU        Informační systém: Budovy      RFREISBU            1000         T  .
REISCDBD       info.systém: Podmínky k nájem.obj.  RFREISCDBD           1000         T  .
REISCDCF       Inf.systém: Finanční tok       RFREISCDCF           1000         T  .
REISCDCFOBJ     Inf.systém: Fin.tok objektu     RFREISCDCFOBJ         1000         T  .
REISCDCN       Informační systém: Podmínky smluv  RFREISCDCN           1000         T  .
REISCDCNAJ      Inf.system: Podmín./Pravid. úpravy  RFREISCDCNAJ          1000         T  .
REISCN        Informační systém: Smlouvy      RFREISCN            1000         T  .
REISCNBP       IS: Obchodní partneři ke smlouvě   RFREISCNBP           1000         T  .
REISCNDP       Inf.systém: Dohoda o kauci      RFREISCNDP           1000         T  .
REISCNMS       Inf.systém: Smlouvy - vyměření    RFREISCNMS           1000         T  .
REISCNNT       Info.systém: Výpověď smluv      RFREISCNNT           1000         T  .
REISCNNTRULE     Infosystém: Pravidla výpovědi    RFREISCNNTRULE         1000         T  .
REISCNPE       Info.systém: Doba platnosti smluv  RFREISCNPE           1000         T  .
REISCNRN       Inf.systém: Prodloužení smluv    RFREISCNRN           1000         T  .
REISCNRNRULE     Infosystém: Pravidla prodloužení   RFREISCNRNRULE         1000         T  .
REISCOLIBD      Kmenová data jedn.položky skut.   RFREISEXCOLIBD         1000         T  .
REISCOLICN      Smlouvy jedn.položky skut.      RFREISEXCOLICN         1000         T  .
REISJL        Info.systém: Společné ručení     RFREISJL            1000         T  .
REISLR        Inf.systém: Pozem.knihy       RFREISLR            1000         T  .
REISLRJL       Inf.systém: Poz.knihy - spol.ručení RFREISLRJL           1000         T  .
REISLRRG       Infosystém: Poz.knihy s reg.nemov.  RFREISLRRG           1000         T  .
REISMSAO       inf.systém: Vyměření k archit.obj.  RFREISMSAO           1000         T  .
REISMSBD       inf.systém: Vyměření - kmen.data   RFREISMSBD           1000         T  .
REISMSCN       Inf.systém: Vyměření - smlouvy    RFREISMSCN           1000         T  .
REISNA        Info.systém: Jednotné výměry     RFREISNA            1000         T  .
REISNAMF       Inf.systém: Jedn.výměry - vým.popl. RFREISNAMF           1000         T  .
REISNAVL       Infosystém: Jednotný výměr - roč.h. RFREISNAVL           1000         T  .
REISOF        Infosystém: Nabídka smlouvy     RFREISOF            1000         T  .
REISOFRES      Infosystém: Nabídka smlouvy     RFREISOF            1000         T  .
REISOO        Infosystém: Objekt nabídky      RFREISOO            1000         T  .
REISPE        Inf.systém: Veřejná břemena     RFREISPE            1000         T  .
REISPL        Inf.systém: Parcely         RFREISPL            1000         T  .
REISPLCS       Inf.systém: Parcely se zatíž.z min. RFREISPLCS           1000         T  .
REISPLDP       Inf.systém: Parcely - pl.zástavby  RFREISPLDP           1000         T  .
REISPLER       Inf.systém: Parc. - věc.břem.stavby RFREISPLER           1000         T  .
REISPLMS       Infosystém: Parcely - výměry     RFREISPLMS           1000         T  .
REISPLP       Info.systém: Předchozí parcely    RFREISPLP           1000         T  .
REISPLS       Informační systém: Parcely nástupce RFREISPLS           1000         T  .
REISPR        Informační systém: Pozemky      RFREISPR            1000         T  .
REISRADOCITEM    Přehled položek           RFREISRADOCITEM        1000         T  .
REISRC        Inf.systém: Pokračování       RFREISRC            1000         T  .
REISRO        Informační systém: Nájemní objekty  RFREISRO            1000         T  .
REISROOC       Info.systém: Obsazení nájemních obj. RFREISROOC           1000         T  .
REISRR        Inf.systém: Požadavek na nemovitost RFREISRR            1000         T  .
REISSQMAIN      Start SAP Query           SAP_QUERY_CALL         1000         T  .
REITDS        Rozdělení vstupní DPH        RFREITDS            1000         T  .
REITDSOBJSHOW     Rozděl.vstupní DPH k objektům    RFREITDSOBJSHOW        1000         T  .
REITDSRV       Stornování rozdělení vstupní DPH   RFREITDSRV           1000         T  .
REITORCALC      Stanov.opční saz.: Všechny objekty  RFREIT_OPT_RATE_CALC      1000         T  .
REITORCALCDAILY   Stanov.opční saz.: Všechny objekty  RFREIT_OPT_RATE_DAILY     1000         T  .
REITORCALCSCS    Stanovení opční sazby pro ZVN    RFREIT_OPT_RATE_CALC_FOR_SCS  1000         T  .
REITORSHOW      Stanov.opční saz.: Zobraz.výsledku  RFREIT_OPT_RATE_SHOW      1000         T  .
RELML00001      LO: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00002      LO: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00003      LO: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00004      LO: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00005      LO: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00006      LO: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00007      LO: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00008      LO: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00009      LO: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00011      LO: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00012      LO: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00016      LO: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00017      LO: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00018      LO: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00019      LO: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00100      LO: Modif.pole na činnost (cust.)  BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00104      LO: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00105      LO: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
RELML00106      LO: Přiřazení část objektu-"ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10001      L1: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10002      L1: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10003      L1: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10004      L1: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10005      L1: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10006      L1: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10007      L1: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10008      L1: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10009      L1: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10011      L1: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10012      L1: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10016      L1: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10017      L1: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10018      L1: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10019      L1: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10100      L1: Modif.pole na činnost customiz. BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10104      L1: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10105      L1: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
RELML10106      L1: Přiřazení části obj.  " ID poz. BUSVIEWS            1000         T  .
RELMLRCHECK     Hromadná kontrola: Pozemkové knihy  RFRELM_CHECK_BUSOBJ_LR     1000         T  .
RELMLRRP       Změna odpov.osoby: Pozemkové knihy  RFRELM_RESPONSIBLE_LR     1000         T  .
RELMPLCHECK     Hromadná kontrola: Parcely      RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PL     1000         T  .
RELMPLRP       Změna odp.osoby: Parcely       RFRELM_RESPONSIBLE_PL     1000         T  .
REMIACCRUALGC    Migrace vymezení všeob.zastupování  RFREMIACCRUALGC        1000         T  .
REMIACCRUALLOEXE   Migrace vymezení nájemní sml.    RFREMIACCRUALLO        1000         T  .
REMIACCRUALLOSIM   Migrace sim.vymezení nájemní smlouvy RFREMIACCRUALLO        1000         TP  .
REMICL        Migrace RE-Classic do RE-FX     RFREMICLASSIC         1000         T  .
REMICLBATCH     Migrace RE-Classic do RE-FX     RFREMICLBATCH         1000         T  .
REMICLTRREQ     Transport customizing /rozhodnutí  RFREMICLTRREQ         1000         T  .
REMMBAMN       Srovnání ref.účet.okruhu - mandáty  RFREMMBALANCEMN        1000         T  .
REMMBAPLANT     Srovnání refer.závodu - mandáty   RFREMMBALANCEPLANT       1000         T  .
REMMBUDGET      Vytvoření hospodářského plánu    RFREMMBUDGET          1000         T  .
REMMHB        Údržba číselného intervalu fir.bank SAPMSNUM            0100         T  .
REMMMNCHECK     Hromadná kontrola: Mandáty      RFREMM_CHECK_BUSOBJ_MN     1000         T  .
REMMMNID       Údržba číselného intervalu, mandáty SAPMSNUM            0100         T  .
REMMMNRP       Změna odp.osoby: Mandáty       RFREMM_RESPONSIBLE_MN     1000         T  .
REMMOBJADOPT     Převod objektů do DMB        RFREMMMNOBJADOPT        1000         T  .
REMN0001       MN: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0002       MN: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0003       MN: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0004       MN: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0005       MN: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0006       MN: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0007       MN: Události             BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0008       MN: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0009       MN: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0011       MN: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0012       MN: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0016       MN: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0017       MN: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0018       MN: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0019       MN: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0022       MN: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0100       MN: Modif.pole na činnost customiz. BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0102       MN: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0103       MN: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0104       MN: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0105       MN: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0106       MN: Přiřazení části obj.  " ID poz. BUSVIEWS            1000         T  .
REMN0107       MN: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0001      OF: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0002      OF: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0003      OF: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0004      OF: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0005      OF: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0006      OF: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0007      OF: Události             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0008      OF: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0009      OF: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0011      OF: Přiřazení polí dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0012      OF: Kritéria modifikace pole     BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0016      OF: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0017      OF: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0018      OF: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0019      OF: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0022      OF: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0100      OF: Modifikace pole na činnost cust. BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0102      OF: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0103      OF: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0104      OF: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0105      OF: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0106      OF: Přiřazení části obj.  " ID poz. BUSVIEWS            1000         T  .
REOROF0107      OF: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROFCHECK     Hromadná kontrola: Nabídky smluv   RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OF     1000         T  .
REOROFID       Údržba čísleného intervalu: REOROF  SAPMSNUM            0100         T  .
REOROFRP       Změna odp.osoby: Nabídky smluv    RFREOR_RESPONSIBLE_OF     1000         T  .
REOROO0001      OO: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0002      OO: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0003      OO: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0004      OO: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0005      OO: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0006      OO: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0007      OO: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0008      OO: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0009      OO: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0011      OO: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0012      OO: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0016      OO: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0017      OO: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0018      OO: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0019      OO: Modifikace pole na činnost(říz.) BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0022      OO: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0100      OO: Modifikace pole na činnost Cu.  BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0102      OO: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0103      OO: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0104      OO: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0105      OO: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0106      OO: Přiřaz.části objektu -" ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
REOROO0107      OO: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REOROOCHECK     Hromadná kontrola: Objekty nabídky  RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OO     1000         T  .
REOROOCREATE     Vytvoření objektů nabídky      RFREOROFFEROBJECTSCREATE    1000         T  .
REOROOID       Údržba čís.intervalu: REOROO     SAPMSNUM            0100         T  .
REOROORP       Změna odp.osoby: Objekty nabídky   RFREOR_RESPONSIBLE_OO     1000         T  .
REORRR0001      RR: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0002      RR: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0003      RR: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0004      RR: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0005      RR: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0006      RR: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0007      RR: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0008      RR: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0009      RR: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0011      RR: Přiřazení pole dynpra-"pole DB  BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0012      RR: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0016      RR: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0017      RR: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0018      RR: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0019      RR: Modif.pole na činnost (říz.)   BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0022      RR: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0100      RR: Modifikace pole na činnost Cu.  BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0102      RR: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0103      RR: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0104      RR: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0105      RR: Modifikace pole na exter.aplik. BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0106      RR: Přiřazení části obj.-" ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
REORRR0107      RR: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
REORRRCHECK     Hromadná kontrola: Požad.na nemovit. RFREOR_CHECK_BUSOBJ_RR     1000         T  .
REORRRFE       Požad.na nemovitost - hledání ad-hoc RFREORRRFE           1000         T  .
REORRRID       Údržba čís.intervalu: REORRR     SAPMSNUM            0100         T  .
REORRRRP       Změna odp.osoby: Požad.na nemovitost RFREOR_RESPONSIBLE_RR     1000         T  .
REPAST        I18N: Transakce repast        SAPLREPAST           0100         T  .
REPORTING_AGENT   Test.vyvolání Scheduleru       RUN_SCHEDULER         1000         T  .
REPP1        Uživat.nastav.CO-OM-IS: Customizing REPP_VC_1           1000         T  .
RERAALCN       Časové rozlišení: Smlouvy      RFRERAALCN           1000         T  .
RERAALCNRV      Rozlišení: Stornování smluv     RFRERAALCNRV          1000         T  .
RERAALCNRVIU     Čas.rozl.: Stor.smluv aktiv./aktual. RFRERAALCNRVIU         1000         T  .
RERAINVNO      Údržba čís.intervalu: RERAINV    SAPMSNUM            0100         T  .
RERAIV        Vytvoření faktur           RFRERAIV            1000         T  .
RERAIVRV       Stornování faktur          RFRERAIVRV           1000         T  .
RERAOPRV       Storno jednorázového účtování    RFRERAOPRV           1000         T  .
RERAOPSUTP      Jednorázové účtování: Přeúčtování ZJ RFRERAOPSUTP          1000         T  .
RERAOPSUTPRV     Storno přeúčtování ZJ        RFRERAOPSUTPRV         1000         T  .
RERAOP_MAIN     Jednoráz.účtování          RFRERAOP            1000         T  .
RERAPL        Všeob.protokol účtování nemovitosti RFREEXPL            1000         T  .
RERAPP        Periodické účtování: Smlouvy     RFRERAPP            1000         T  .
RERAPPRV       Storno smluvních účtování      RFRERAPPRV           1000         T  .
RERAVP        Per.účtování: Náj.objekty (uprázd.) RFRERAVP            1000         T  .
RERAVPRV       Storno zaúčtování uprázdnění     RFRERAVPRV           1000         T  .
RERFVICUP8      Kontr.program: Customiz.výp. z účtu RFVICUP8            1000         T  .
RESCA        Načtení pásky A           RFRESCATAPE          1000         T  .
RESCAJ        Určení úprav pro ZVN         RFRESCAJ            1000         T  .
RESCAJAA       Úprava fondu správy a oprav     RFRESCAJAA           1000         T  .
RESCAJCO       Úprava pro zúčtovaní DMB       RFRESCAJCO           1000         T  .
RESCAJTN       Úprava pro zúčtování nájemce     RFRESCAJTN           1000         T  .
RESCBC        Zaúčtování zúčtování         RFRESCBOOKING         1000         T  .
RESCBCCO       Účtování zúčtování DMB        RFRESCPOSTCO          1000         T  .
RESCBCTN       Účtování zúčt.nájemného       RFRESCPOSTTN          1000         T  .
RESCCC        Generování sběrače nákladů      RFRESCGENERATECC        1000         T  .
RESCCHAA       Pokrač.úpravy fondu správy a oprav  RFRESCCONTINUEAA        1000         T  .
RESCCHCO       Pokračování zúčtování DMB      RFRESCCONTINUECO        1000         T  .
RESCCHTN       Pokračování zúčtování nájemného   RFRESCCONTINUETN        1000         T  .
RESCD        Načtení pásky D           RFRESCDTAPE          1000         T  .
RESCDC        Přehled rozdělení          RFRESCDC            1000         T  .
RESCDCO       Načtení pásky D pro DMB       RFRESCDTAPECO         1000         T  .
RESCFIXCO      Fixování zúčt.družstva majit.bytů  RFRESCSEFIXCO         1000         T  .
RESCFIXTN      Fixování zúčtování nájemce      RFRESCSEFIXTN         1000         T  .
RESCGC        Přehled nákladů           RFRESCGC            1000         T  .
RESCIS        Vyhodnocení zúčtování vedl.nákladů  RFRESCSHOWRESULTS       1000         T  .
RESCISAA       Vyhodn.k úpravě fondu správy a oprav RFRESCRESULTSAA        1000         T  .
RESCISCO       Vyhodnocení zúčtování DMB      RFRESCRESULTSCO        1000         T  .
RESCISTN       Vyhodnocení zúčtování nájemného   RFRESCRESULTSTN        1000         T  .
RESCML        Vytvoření pásky M/L         RFRESCMLTAPE          1000         T  .
RESCMLCO       Vytvoření pásky M/L pro DMB     RFRESCMLTAPECO         1000         T  .
RESCMPRO       Zobraz.čítače k nájem.objektům    RFRESCMETERRO         1000         T  .
RESCMPSU       Čítače ke zúčtovacím jednotkám    RFRESCMETERSU         1000         T  .
RESCPG0001      PG: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0002      PG: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0003      PG: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0004      PG: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0005      PG: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0006      PG: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0007      PG: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0008      PG: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0009      PG: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0011      PG: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0012      PG: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0013      PG: Typy rolí            BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0014      PG: Seskupení typů rolí       BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0016      PG: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0017      PG: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0018      PG: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0019      PG: Modifikace pole na činnost(říz.) BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0022      PG: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0100      PG: Modifikace pole na činnost cu.  BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0102      PG: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0103      PG: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0104      PG: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0105      PG: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0106      PG: Přiřaz.části objektu -" ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPG0107      PG: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCPGCHECK     Hrom.kontrola: Skupiny účasti    RFRESC_CHECK_BUSOBJ_PG     1000         T  .
RESCPGRO       Nájemní objekty ke skupinám účastí  RFRESCPGRO           1000         T  .
RESCPGRP       Změna odpov.os.: Skupiny účasti   RFRESC_RESPONSIBLE_PG     1000         T  .
RESCROSU       Zúčtovací jednotky k nájem.objektům RFRESCROSU           1000         T  .
RESCRV        Storno zúčtování vedl.nákladů    RFRESCSEREVERSE        1000         T  .
RESCRVAA       Storno úpravy fondu správy a oprav  RFRESCREVERSALAA        1000         T  .
RESCRVCO       Storno zúčtování DMB         RFRESCREVERSALCO        1000         T  .
RESCRVTN       Storno zúčtování nájemného      RFRESCREVERSALTN        1000         T  .
RESCSE        Zúčtování vedlejších nákladů     RFRESCSETTL          1000         T  .
RESCSEAA       Úprava fondu správy a oprav     RFRESCSETTLAA         1000         T  .
RESCSECO       Zúčtování DMB            RFRESCSETTLCO         1000         T  .
RESCSESTATUS     Aktuální zúčtovací období na ZJ   RFRESCSUSESTATUS        1000         T  .
RESCSETN       Zúčtování na nájemníka        RFRESCSETTLTN         1000         T  .
RESCSP        Účast na zúčtování          RFRESCSETTLPARTICIP      1000         T  .
RESCSU0001      SU: Aplikace             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0002      SU: Skupiny polí           BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0003      SU: Views              BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0004      SU: Úseky              BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0005      SU: Obrazovky            BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0006      SU: Sledy obrazovek         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0007      SU: Časy               BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0008      SU: Standardní funkce CUA      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0009      SU: Doplňkové funkce CUA       BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0011      SU: Přiřazení pole dynpra -" pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0012      SU: Kritéria modifikace polí     BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0013      SU: Typy rolí            BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0014      SU: Seskupení typů rolí       BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0016      SU: Tabulky             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0017      SU: Externí aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0018      SU: Činnosti             BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0019      SU: Modifikace pole na činnost(říz.) BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0022      SU: Přehled použití: Struktura    BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0100      SU: Modifikace pole na činnost cu.  BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0102      SU: Druhy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0103      SU: Skupiny polí pro oprávnění    BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0104      SU: Konfigurace obrazovky      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0105      SU: Modif.pole na externí aplikaci  BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0106      SU: Přiřazení části obj. -" ID pozn. BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSU0107      SU: Přehled použití: Views      BUSVIEWS            1000         T  .
RESCSUBYBE      Založení souhr.ZJ          RFRESCCREATESUBYBE       1000         T  .
RESCSUCHECK     Hromad.kontrola: Zúčtovací jednotky RFRESC_CHECK_BUSOBJ_SU     1000         T  .
RESCSURO       Nájemní objekty k zúčt.jednotkám   RFRESCSURO           1000         T  .
RESCSURP       Změna odpov.osoby: Zúčt.jednotka   RFRESC_RESPONSIBLE_SU     1000         T  .
RESCSUSHAREOUT    Pravidlo rozdělení zúčt. jednotky  RFRESCSUSHAREOUT        1000         T  .
RESRBC        Zaúčtování zúčtování         RFRESRBOOKINGLDB        1000         T  .
RESRBCSINGLE     Zaúčtování zúčtování         RFRESRBOOKING         1000         T  .
RESRCL        Zobrazení výsledků výpočtu      RFRESRCALCRESULTLDB      1000         T  .
RESRIS        Vyhodnocení pro zúčt.náj.z obratu  RFRESRSHOWRESULTSLDB      1000         T  .
RESRISSINGLE     Vyhodnocení pro zúčt.náj.z obratu  RFRESRSHOWRESULTS       1000         T  .
RESRMO        Změna výsledků            RFRESRMODIFYRESULTLDB     1000         T  .
RESRMOSINGLE     Změna výsledků            RFRESRMODIFYRESULT       1000         T  .
RESRRP        Hromadné pořízení hlášení obratu   RFRESRREPORTLDB        1000         T  .
RESRRV        Storno zúčtování nájemného z obratu RFRESRSETTLLDBREVERSE     1000         T  .
RESRRVERR      Storno při chybném zúčtování     RFRESRRVERR          1000         T  .
RESRRVSINGLE     Storno zúčtování nájemného z obratu RFRESRSETTLREVERSE       1000         T  .
RESRSE        Zúčtování nájemného z obratu     RFRESRSETTLLDB         1000         T  .
RESRSECORRECT    Korektura zúčt.nájemného z obratu  RFRESRSECORRECT        1000         T  .
RESRSESINGLE     Zúčtování nájemného z obratu     RFRESRSETTL          1000         T  .
RETAIL_ACTIVATE   Retail Ledger: Aktivace       ISRT_FISL_FIXLEDGER_EXT    1000         TP  .
RETAIL_BLOCK     Retail Ledger: Blokování úč. okruhů ISRT_FISL_FIXLEDGER_EXT    1000         TP  .
RETAIL_GB01     Retail Ledger: Zaúčtování dokladu  ISRT_GB01           1000         TP  .
RETAIL_GVTR     Převod zůstatku Retail Ledger    SAPFGVTR            1000         TP  .
RETAIL_ITEMS     Jednotl. položky Retail ledger    SAPLGD23            0300         TP  .
RETAIL_SUBPOST    Retail Ledger: Dod. zaúčt. dovoleno ISRT_FISL_FIXLEDGER_EXT    1000         TP  .
RETAIL_TOTALS    Zobraz. souhrn.záznamů Retail Ledger SAPLGD13            0200         TP  .
RETAIL_VERSIONS   Retail Ledger: Blokování úč. okruhů ISRT_FISL_FIXLEDGER_EXT    1000         TP  .
REWBMODESTART    RE80: Start nového režimu      RFRECA_REWB_MODESTART     1000         T  .
RE_HR_SYNC_PERSON  Pro report HR_SYNC_PERSON      HR_SYNC_PERSON         1000         T  .
RE_RHAKTI00     Změna statusu objektů        RHAKTI00            1000         T  .
RE_RHALEACU     HR: ALE-Auto-Customizing HR-RW/LO  RHALEACU            1000         TP  .
RE_RHALEBAPIPROOF  HR: Nahrávání dat BAPI v popředí   RHALEBAPIPROOF         1000         TP  .
RE_RHALECLEANRELA  HR: Zrušení propojení        RHALECLEANRELA         1000         TP  .
RE_RHALECPS     HR: ALE Zobrazení ukazatele změn   RHALECPS            1000         TP  .
RE_RHALEHRMDORIGINIT HR: Inicializ.pův.syst.-plán.data  RHALEHRMDORIGINIT       1000         TP  .
RE_RHALEHRMDORIGXPER HR: Údržba HRMDORIGIN (experti)   RHALEHRMDORIGXPERT       1000         TP  .
RE_RHALEORGMOVE   HR: Přemístění plán.dat       RHALEORGMOVE          1000         TP  .
RE_RHALEORIGINIT_APP HR: Inicializ.původ.systému uchazečů RHALEORIGINIT_APPLICANT    1000         TP  .
RE_RHALEORIGINIT_EMP HR: Initializ.pův.systému pracovníků RHALEORIGINIT_EMPLOYEE     1000         TP  .
RE_RHALEORIGLIST   HR: Seznam pův.systému-plán.data   RHALEORIGLIST         1000         TP  .
RE_RHALEORIGLIST_APP HR: Seznam pův.systému pro uchazeče RHALEORIGLIST_APPLICANT    1000         TP  .
RE_RHALEORIGLIST_EMP HR: Seznam pův.syst.pro pracovníky  RHALEORIGLIST_EMPLOYEE     1000         TP  .
RE_RHALERELAX    HR: Vyčištění propojení - experti  RHALERELAX           0100         TP  .
RE_RHALESERCHECK   HR: Kontrola registrace       RHALESERCHECK         1000         TP  .
RE_RHALESMD     HR: Vyhodnocení ALE ukaz.změny    RHALESMD            1000         TP  .
RE_RHALE_HRMDRGIN  HR: Údržba HRMDRGIN         RHALE_HRMDRGIN_MAINTAIN    1000         TP  .
RE_RHALE_HRMDRGOUT  HR: Údržba HRMDRGOUT         RHALE_HRMDRGOUT_MAINTAIN    1000         TP  .
RE_RHALE_RGIN2IDOC  HR: Úprava HRMDRGIN na IDoc     RHALE_HRMDRGIN_TO_IDOC_FIT   1000         TP  .
RE_RHAUTH00     Oprávněné objekty          RHAUTH00            1000         T  .
RE_RHBEGDA0     Změna poč.datumu           RHBEGDA0            1000         T  .
RE_RHCHECK1     Kontrola konzistence databáze    RHCHECK1            1000         T  .
RE_RHCHECKV     Kontrola propojení          RHCHECKV            1000         T  .
RE_RHCHEXOB     Vyrovnání infotypů ext.objektů    RHCHEXOB            1000         T  .
RE_RHCOPL00     Kopie varianty plánu bez vyrovnání  RHCOPL00            1000         T  .
RE_RHCOPLPT     Vyrovnání variant plánu (částečné)  RHCOPLPT            1000         T  .
RE_RHCOPY00     Kopírování objektu          RHCOPY00            1000         T  .
RE_RHCOPY10     Kopírování obj.přes výběrový seznam RHCOPY10            1000         T  .
RE_RHCOPYSTRUCT   Kopírování struktur         RHCOPYSTRUCT          1000         T  .
RE_RHDBST00     Statistika databáze plánování HR   RHDBST00            1000         T  .
RE_RHDBST10     Databázová statistika: Počet objektů RHDBST10            1000         T  .
RE_RHDBST20     Databázová statistika:Počet poznámek RHDBST20            1000         T  .
RE_RHDBST30     Databázová statistika:Infotyp    RHDBST30            1000         T  .
RE_RHDBST40     Databázová statistika: Infotypy   RHDBST40            1000         T  .
RE_RHDESC10     Zobrazení infotypů objektu      RHDESC10            1000         T  .
RE_RHEXIST0     Existující objekty          RHEXIST0            1000         T  .
RE_RHGRENZ0     Vymezení objektů           RHGRENZ0            1000         T  .
RE_RHGRENZ1     Opět.nastavení data ukončení     RHGRENZ1            1000         T  .
RE_RHGRENZ2     Vymezení infotypů          RHGRENZ2            1000         T  .
RE_RHGRENZ4     Nové nastavení konc.data infotypů  RHGRENZ4            1000         T  .
RE_RHINFAW0     Vyhodnocení infotypu         RHINFAW0            1000         T  .
RE_RHMOVE30     Manuální připojení transportu    RHMOVE30            1000         T  .
RE_RHNAVIG0     Nástroj pro navigaci ve struktuře  RHNAVIG0            1000         T  .
RE_RHPNPSUB     Spuštění vyhodnocení PA pomocí PD  RHPNPSUB            1000         T  .
RE_RHREFDOC0     Vyhodnocení referenčních dokladů   RHREFDOC0           1000         TP  .
RE_RHREPL20     Nahrazení uživatele osobou      RHREPL20            1000         T  .
RE_RHRHAZ00     Zobraz.zázn.DB -plánování HR     RHRHAZ00            1000         T  .
RE_RHRHDC00     Výmaz zázn.DB pomocí seznamu HR   RHRHDC00            1000         T  .
RE_RHRHDL00     Výmaz záznamů DB plánování HR    RHRHDL00            1000         T  .
RE_RHSOLO      Cílové mzdové náklady        RHSOLO00            1000         TP  .
RE_RHTRANS0     Překlad jazykově závislých záznamů  RHTRANS0            1000         T  .
RE_RHVOPOS1     Zastaralá plán.místa         RHVOPOS1            1000         T  .
RE_RHVSTA00     Databázová statistika: Počet objektů RHDBST10            1000         TP  .
RE_RHVSTA10     Databázová statistika:Počet poznámek RHDBST20            1000         TP  .
RE_RHVSTA20     Databázová statistika:Infotyp    RHDBST30            1000         TP  .
RE_RHVSTA30     Databázová statistika: Infotypy   RHDBST40            1000         TP  .
RE_RHXDESC0     Popis profese            RHXDESC0            1000         T  .
RE_RHXDESC1     Popis plánovaných míst        RHXDESC1            1000         T  .
RE_RHXEXI00     Existující organizační jednotky   RHXEXI00            1000         T  .
RE_RHXEXI01     Existující pracoviště        RHXEXI01            1000         T  .
RE_RHXEXI02     Existující profese          RHXEXI02            1000         T  .
RE_RHXEXI03     Existující plán.místa        RHXEXI03            1000         T  .
RE_RHXEXI04     Existující úlohy           RHXEXI04            1000         T  .
RE_RHXFILLPOS    Období neobsazených plánovaných míst RHXFILLPOS           1000         T  .
RE_RHXHFMT0     Kompetence a pomůcky         RHXHFMT0            1000         T  .
RE_RHXIAW00     Pracoviště s omezeními        RHXIAW00            1000         T  .
RE_RHXIAW01     Jednotl.pracoviště s omezeními    RHXIAW01            1000         T  .
RE_RHXIAW02     Pracoviště se zdravotní prevencí   RHXIAW02            1000         T  .
RE_RHXIAW03     Jenotl.pracoviště se zdrav.prevencí RHXIAW03            1000         T  .
RE_RHXIAW04     Charakteristika úloh         RHXIAW04            1000         T  .
RE_RHXIAW05     Charakteristika jednotlivých úloh  RHXIAW05            1000         T  .
RE_RHXSBES0     Plán obsazení            RHXSBES0            1000         T  .
RE_RHXSOLO0     Cíl.mzd.náklady           RHXSOLO0            1000         T  .
RE_RHXSSREF     Informace o referentech       RHXSSREF            1000         TP  .
RE_RHXSSTL1     Účasti (organizační jednotka)    RHXSSTL1            1000         TP  .
RE_RHXSSTL2     Účasti (osoby)            RHXSSTL2            1000         TP  .
RE_RHXSSTLN     Účasti (uživatel)          RHXSSTLN            1000         TP  .
RE_RHXSTAB0     Štábní funkce pro org.jednotky    RHXSTAB0            1000         T  .
RE_RHXSTAB1     Štábní funkce pro plánovaná místa  RHXSTAB1            1000         T  .
RE_RHXSTEL0     Seznam profesí            RHXSTEL0            1000         T  .
RE_RHXSTR00     Organizač.plán (pouze org.jednotky) RHXSTR00            1000         T  .
RE_RHXSTR01     Organizační plán s plánovanými místy RHXSTR01            1000         T  .
RE_RHXSTR02     Organizační plán s osobami      RHXSTR02            1000         T  .
RE_RHXSTR03     Organizační plán s pracovišti    RHXSTR03            1000         T  .
RE_RHXSTR04     Organizační schéma s osobami     RHXSTR04            1000         T  .
RE_RHXSTR05     Organizační schéma bez osob     RHXSTR05            1000         T  .
RE_RHXSTR06     Pracoviště /org.jednotka       RHXSTR06            1000         T  .
RE_RHXSTR07     Profil činností bez osob       RHXSTR07            1000         T  .
RE_RHXSTR08     Profil činností s osobami      RHXSTR08            1000         T  .
RE_RHXTASKC     Popis úlohy             RHXTASKC            1000         T  .
RE_RHXTASKS     Popis úlohy - plán.místo       RHXTASKS            1000         T  .
RE_SEARCH      RE: REsearch - tržiště nemovitostí  SAPLFVAO01           1000         T  .
RFAF         Násl.doklady zakázky pobočky     RSTWBFAF            1000         T  .
RFC01        RFC - analýza řetězců        RSMON000_ANALYSE_CONVID_TEST  0100         T  .
RFC_T_SCMA_RFC    Transakce na satelitu        RFC_R_SCMABOX_TCODE_RFC    1000         T  .
RFEULIST       Souhrnné hlášení           RFASLD15            1000         T  .
RFKKO1        Zobrazení dokladů z příkazů     RFKKORD01           1000         T  .
RFKKO2        Zobrazení dokladů z trvalých příkazů RFKKORD02           1000         T  .
RFKKO2H       Vyrovnání dokladů z trv.příkazů   RFKKORD02H           1000         T  .
RFMCAO4       Zobr.dokladů ze všeob.požadavků   RFMCAORD04           1000         T  .
RFMFGRCN_RP1     Analytický výkaz odsouhlasení    RFMFGRCN_RP1          1000         T  .
RFMFGRCN_RP2     Kontrola odsouhlasení na pozadí   RFMFGRCN_RP2          1000         T  .
RFPM_MIGR      Migrace z 4.0 do 5.0         RFPMVM_MIG           1000         T  .
RFSCD_COV      FSCD: Clusterbuilder - fce zobrazení RFSCD_COV           1000         T  .
RFTREY30_SINGLE_XFER Data řízení hotovosti cent.systému  RFTREY30_SINGLE_TRANSFER    1000         TP  .
RFTREY40_SINGLE_XFER Nabytí dat řízení hotovosti     RFTREY40_SINGLE_TRANSFER    1000         TP  .
RFTS6510       TR-CM Zavedení avíz ze souboru    RFTS6510            1000         TP  .
RFTS6510CS      Vytvoření struktury pro ext.avíza  RFTS6510_CREATE_STRUCTURE   1000         TP  .
RFUMSV53       Nástrojový panel pro odloženou daň  RFUMSV53            1000         T  .
RFVOBJ01CS      Struktura pro převzetí objektu    RFVOBJ01_CREATE_STRUCTURE   1000         T  .
RFVSIC01CS      Struktura pro převzetí záruk     RFVSIC01_CREATE_STRUCTURE   1000         T  .
RG_SAC_CALCPL    Pololetní závěrka - bilanční zisk  RG_SAC_CALCPL         1000         T  .
RG_SAC_CENTRAL    Uzávěrka - centralizace       RG_SAC_CENTRAL         1000         T  .
RISV         NA: Retail-Infosystem - Verze    RMCSISCP            1000         T  .
RJB1         PED Workbench            KCFDUMENU           0100         T  .
RKABSHOW       Zobrazení dokladu CO         RKABSHOW            1000         T  .
RKACGRID       Zobrazení tabulky CO         RKACSHOW_GRID         1000         T  .
RKACSHOW       Zobr.nákladových segmentů CO     RKACSHOW            1000         T  .
RKARSHOW       Zobrazení násl.dokladů CO      RKARSHOW            1000         T  .
RKE_KA03       Start KA03              RKE_WAO_NEW_COST_ELEMENTS_NAV 1000         T  .
RKE_KS03       Start KS03              RKE_WAO_NEW_COST_CENTERS_NAV  1000         T  .
RKE_VD03       Spuštění VD03            RKE_WAO_NEW_CUSTOMERS_NAV   1000         T  .
RKLNT        Riziko sml. strany: Skup. nettingu  RKLNTNG01           1000         T  .
RKLSI        Přehled poskytnutí záruk       RKLSI             1000         T  .
RKPSANALYSE     RKPSANALYSE             RKPSANALYSE          1000         T  .
RL00         Účty vrat.obalů           MENURL00            1000         B  .
RL01         Založení účtu vratných obalů     SAPLVHURLAC_DIA        0105         T  .
RL02         Změna účtu vratných obalů      SAPLVHURLAC_DIA        0110         T  .
RL03         Zobrazení účtu vrat.obalů      SAPLVHURLAC_DIA        0110         T  .
RL05         Čtení účtů vratných obalů z archivu SAPLAINS            0100         T  .
RL06A        Účty vrat.obalů s vedlej.relacemi  RL_LIST_ACCOUNTS        1000         T  .
RL06L        Účty vrat.obalů dle vrat.ob.a lokace RL_LIST_ACCOUNTS        1000         T  .
RL06M        Účty vratných obalů dle vrat.obalu  RL_LIST_ACCOUNTS        1000         T  .
RL06R        Účty vrat.obalů dle relace      RL_LIST_ACCOUNTS        1000         T  .
RL06X        Účty vr.obalů dle vr.obalu a par.vým RL_LIST_ACCOUNTS        1000         T  .
RL07         Objednávka vratných obalů      RL_CREATE_PURCH_ORDERS     1000         T  .
RL11         Pořízení účtování na účty vrat.obalů SAPLVHURLPO_MULTI_DIA     0100         T  .
RL12         Dodat.zprac.účtování na účty vrat.ob RL_REPROCESSING        1000         T  .
RL14         Přehled zaúčtování na účet      RVHURL003           1000         T  .
RL16         Čtení účtování na účet z archívu   SAPLAINS            0100         T  .
RL17A        Účtování na účet vrat.obalů k účtu  RL_LIST_POSTINGS        1004         T  .
RL17D        Účtování na účet k referen.dokladu  RL_LIST_POSTINGS        1002         T  .
RL17L        Účtování na účet vr.obalů dle lokace RL_LIST_POSTINGS        1003         T  .
RL17M        Účtování na účet vr.obalů dle mater. RL_LIST_POSTINGS        1003         T  .
RL17P        Účtování na úč.vrat.obalů celk    RL_LIST_POSTINGS        1000         T  .
RL17X        Účtování na účet dle part.pro výměnu RL_LIST_POSTINGS        1003         T  .
RL23         Zobrazení dokladu pro ledger 3A   SAPLGD23            0900         TP  .
RL24         Porovnání výpisů z účtu       RVHURL_ACST_01         1000         T  .
RL24I        Přehled výpisů (vstup) a porovnání  RVHURL_ACST_01         1000         T  .
RL24O        Přehled výpisů (výstup)       RVHURL_ACST_01         1000         T  .
RL34         Zůst.na účt.dle vrat.ob./vlast.účtu RVHURL001           1000         T  .
RL42         Změna externích označení partnerů  SAPLVHURLEX          0110         T  .
RL43         Zobraz.externích označení partnerů  SAPLVHURLEX          0110         T  .
RL52         Vyrovnání účtu vrat.obalů      RVHURL_MATCH_SINGLE      1000         T  .
RL53         Vyrovnání účtu vrat.obalů (zobr.)  RVHURL_MATCH_SINGLE      1000         T  .
RL61         Založení výpisu z účtu        SAPLVHURLSD          0100         T  .
RL62         Změna výpisu z účtu         SAPLVHURLSD          0100         T  .
RL63         Zobrazení výpisu z účtu       SAPLVHURLSD          0100         T  .
RL65         Čtení výpisů z účtu z archívu    SAPLAINS            0100         T  .
RL71         Generování výp.z účtů vrat.obalů   RL_CREATE_ACST         1000         T  .
RL71F        Výstup zpráv výpisů z účtu      RL_FORWARD_NAST        1000         T  .
RL71I        Vytvoření iniciálních výpisů     RL_CREATE_INIT_ACST      1000         T  .
RL72D        Výmaz posledního výpisu na účet   RL_DELETE_LAST_ACST      1000         T  .
RL73         Zobrazení protokolů výpisu      RL_DISPLAY_LOG_CREATE_ACST   1000         T  .
RL73D        Výmaz protokolů výpisů        RL_DELETE_LOG_ACST       1000         T  .
RL73I        Zobraz.protokolů internet.porovnání RL_DISPLAY_LOG_MATCH_ACST   1000         T  .
RL75         Čtení přenosů z archívu       SAPLAINS            0100         T  .
RL85         Čtení skupin porovnání z archívu   SAPLAINS            0100         T  .
RLC1         Založení podmínkových záznamů    SAPMV13B            0100         T  .
RLC2         Změna podmínk.záznamu        SAPMV13B            0100         T  .
RLC3         Zobrazení podmínk.záznamu      SAPMV13B            0100         T  .
RLMFW_NUM      Číselné intervaly správy uvolnění  SAPMSNUM            0100         T  .
RLMFW_ORDER     Zpracování požadavku na uvolnění   SAPLRLMFW_UI          0010         T  .
RMBDSA        Přehled dat výkazu          RJBRBDSA            1000         T  .
RMBDSB        Vytvoření dat výkazu         RJBRBDSB            1000         T  .
RMBK1        Bank.kontokor.: Strategie odvození  RRMDRB01            1000         T  .
RMBK2        Bank.kontokor.účet: Záznamy pravidla RRMDRB02            1000         T  .
RMCM         Připojení cash managementu na RM   RFTBCMGT00           1000         TP  .
RMD01        Fin.objekt: Strategie odvozování   RRMDR001            1000         T  .
RMD02        Finanční objekt: Zázn.pravidla    RRMDR002            1000         T  .
RMDR1        Gen.obchod: Strategie odvozování   RRMDRR01            1000         T  .
RMDR2        Gen.obchod: Záznamy pravidla     RRMDRR02            1000         T  .
RMFD         Data finančního objektu       RJBRSVAC            1000         TP  .
RMFZ1        Odvození RM Část pro facility    RRMFAZ01            1000         T  .
RMHWCAL       Kalibrace modelu Hull-White     RFTBB_HWCALIBRATION2      1000         T  .
RMIBKKA       Účet KÚB: Integrace FO akt./neakt.  RMIBKKA1            1000         T  .
RMIFGDT       Gen.obchod: Integr. FO akt./neakt.  RMIFGDT1            1000         T  .
RMIJBVT       Var.obchod: Integrace FO akt./neakt. RMIJBVT1            1000         T  .
RMIKLFZ       Facilita: Integr. FO-aktiv./deaktiv. RMIFAZ             1000         T  .
RMMDG        Generátor tržních dat        RFTBB_MDG           1000         T  .
RMPSACTIVATEWF    Aktivace cest procesů        SAPRMPSACTIVATEWF       1000         T  .
RMPSDISPOSALFINALIZE Ukončení vytřídění          RMPS_DISPOSAL_FINALIZE     0100         T  .
RMPSDISPOSALOFFER  Vytvoření nabídkového sezn.     RMPS_DISPOSAL_OFFER      1000         T  .
RMPSP_GEN_ATTRIBUTE Generování atributů         RMPSP_GEN_ATTRIBUTE      1000         T  .
RMPSP_PART_CLOSE   Uzavření svazku spisů        RMPSP_PART_CLOSE        1000         T  .
RMPSP_RECTYPE    Založení druhu dokumentu o vyřazení RMPSP_RECTYPE         1000         T  .
RMPS_ACL_STATUS   Údržba statusu - rozdělovníky v ACL SAPLRMPS_ACL_DIALOG      0200         T  .
RMPS_AUDIT      Protokol               RMPS_AUDIT           1000         T  .
RMPS_AUDIT_CUST   Nápověda pro customizing protokolu  RMPS_AUDIT_CUST        1000         T  .
RMPS_AUDIT_REORG   Protokol - reorganizace       RMPS_AUDIT_REORG        1000         T  .
RMPS_CUSTOMIZING   MgtZázn custom.veřejné správy    RMPS_CUSTOMIZING        1000         T  .
RMPS_DIPT_NRRANGE  Údržba čísel.intervalu: RMPSDIPTID  SAPMSNUM            0100         T  .
RMPS_DOCNR      Údržba čísel.intervalu: RMPSDOCNR  SAPMSNUM            0100         T  .
RMPS_DP_REP     TNA: Reporting vyřazení       RMPS_PRO_DISPOSAL_REPORT    1000         T  .
RMPS_EXPORT     Export v řízení případů       RMPS_EXPORT          1000         T  .
RMPS_IMPORT_KC    Katalog hesel - import        RMPS_IMPORT_KEYWORD_CATALOG  1000         T  .
RMPS_LIST_ATTRIBUTES Seznam atributů pro třídu dokumentů RMPS_LIST_ATTRIBUTES      1000         T  .
RMPS_MAINT_PATH   Údržba cesty běhu          SAPLSRM_WF_PATH_MAINT     0100         T  .
RMPS_MAINT_PATH_CASE Údržba cesty běhu operace      SAPLRMPS_PATH_MAINT      0100         T  .
RMPS_MAINT_PATH_POST Údržba cesty běhu pol.došlé pošty  RMPS_PATH_MAINT_POST      0000         T  .
RMPS_MT_STORAGE_P  Kontrola a stanovení lhůt uchování  RMPS_CHECK_STORAGE_PERIOD   1000         T  .
RMPS_POST_HISTORY  Vyvolání knihy došlé pošty      RMPS_DISPLAY_HISTORY_EXT    1000         T  .
RMPS_POST_PROCESS  TNA: Dodat.zprac.objektu - vyřazení RMPS_PRO_DP_POST_PROCESSING  1000         T  .
RMPS_PRO_DISPOSAL  TNA: Zahájení procesu vyřazení    RMPS_PRO_DISPOSAL       1000         T  .
RMPS_PRO_TRANS    TNA: Transakce vyřazení       RMPS_PRO_DISPOSAL_TRANSACTIONS 1000         T  .
RMPS_PUTAWAY_DELETE Výmaz dokladů s dočasnou archivací  RMPS_PUTAWAY_DELETE      1000         T  .
RMPS_RATING_LIST   Zavedení seznamu ocenění       RMPS_RATING_LIST        1000         T  .
RMPS_RECORD_LIST   Adresář zásoby spisů         RMPS_RECORD_INVENTORY_LIST   1000         T  .
RMPS_RULEBASE    TNA: Pravidla vyřazení        RMPS_PRO_RULEBASE       1000         T  .
RMPS_SECL      Konverze úrovní oprávnění      RMPS_SET_SECURE_LEVEL     1000         T  .
RMPS_SET_SUBSTITUTE Údržba zástupců (administrace)    RMPS_SET_SUBSTITUTE      1000         T  .
RMPS_UNRESERVE    Mazací report pro rezervace     RMPS_UNRESERVE         1000         T  .
RMRB         Správa statusu            RJBRSTDA            1000         T  .
RMSTAT        Hromadná změna statusu        RCPP_STATUS_CHANGE       1000         T  .
RMTABLEINFO     Výkaz analýzy dat RM         RMTABLEINFO          1000         T  .
RMV0         Analýza jednotl.hodn. VaR      RJBRSVAC            1000         TP  .
RMVARS        Zobraz.posunů Vyhodnocení VaR    RJBRVARS            1000         T  .
RMVC         Korelace mezi devizovými kurzy    RFTBBVC            1000         T  .
RMVT1        Var.transakce: Strategie odvození  RRMDRV01            1000         T  .
RMVT2        Var.transakce: Záznamy pravidla   RRMDRV02            1000         T  .
RMW99        Menu oblasti             MENURMW99           1000         B  .
RMWB         Spuštění Workbench          RMWBP00            1000         T  .
RMXM_BOM_CMP     Srovnání kusovníků          RMXMP_BOM_COMPARE       1000         T  .
RMXTPLAN02      Změna plánování pokusů        RMXTP_TRIAL_PLAN        1000         T  .
RMXTPLAN03      Zobrazení plánování pokusů      RMXTP_TRIAL_PLAN        1000         T  .
RMXT_IMG01      Převzetí atributů z klienta 0    RMXTP_TRIAL_IMG01       1000         T  .
RM_01        Inicializace view          RJBRSIIN            1000         T  .
RM_02        Nové vytvoření view         RJBRVRGC            1000         T  .
RM_97        Zobrazení DB protokolů        RJBRSELPROT          1000         T  .
RM_98        Diagnóza správních tabulek BP    RJBRBPDIAG           1000         T  .
RM_99        Deaktivace finančních objektů    RJBRDEACFO           1000         T  .
ROLE_CMP       Porovnání rolí            SAPMSROLECMP          0100         T  .
RPA0         Inform.syst.kontr.ledg.: Přednastav. REPPXXX0            1000         T  .
RPA1         Infosyst., kontr.ledg.: Měna výkazu REPPXXX0            1000         T  .
RPAM         Infosyst., kontr.ledg.: Měna výkazu REPPXXXN            1000         T  .
RPAN         Inform.syst.kontr.ledg.: Přednastav. REPPXXXN            1000         T  .
RPB0         Inform.syst.proc.: Přednastavení   REPPXXX0            1000         T  .
RPBN         Inform.syst.proc.: Přednastavení   REPPXXXN            1000         T  .
RPC0         Inform.syst.nákl.stř.: Přednastavení REPPXXX0            1000         T  .
RPC1         Inform.syst.nákl.stř.: Přednastavení REPPXXX0            1000         T  .
RPC2         Inform.syst.nákl.stř.: Přednastavení REPPXXXN            1000         T  .
RPCN         Inform.syst.nákl.stř.: Přednastavení REPPXXXN            1000         T  .
RPKFDEF       Definice ukazatelů reportingu    FMKF_DEF            1000         T  .
RPLM_MT_REPORTING  Launchpad reportů - technik údržby  RPLM_MT_REPORTING       1000         T  .
RPLM_PSS_REPORTING  Launchp.reportu Project Self-Service RPLM_PSS_REPORTING       1000         T  .
RPLM_QI_REPORTING  LaunchPad reportu kontrolora kvality RPLM_QI_REPORTING       1000         T  .
RPMTIME01      Čas HR/inform.o záznamu pracovníka  RPM_TIME01           1000         T  .
RPO0         Zakázk.inform.systém: Přednastavení REPPXXX0            1000         T  .
RPON         Zakázk.inform.systém: Přednastavení REPPXXXN            1000         T  .
RPP0         Projekt.inform.syst.: Přednastavení REPPXXX0            1000         T  .
RPPN         Projekt.inform.syst.: Přednastavení REPPXXXN            1000         T  .
RPX0         Inform.systém CO-OM: Přednastavení  REPPXXX0            1000         T  .
RPXN         Inform.systém CO-OM: Přednastavení  REPPXXXN            1000         T  .
RRC1         Založení druhu přepočtu měny     RSCTTCLL            1000         T  .
RRC2         Zpracování druhu přepočtu měny    RSCTTCLL            1000         T  .
RRC3         Zobrazení druhu přepočtu měny    RSCTTCLL            1000         T  .
RRMB         Zavést obrazovky z BEx Browser    RRMB_UPLOAD_BITMAP       1000         T  .
RRMX         Spuštění Business Explorer Analyzer RRMX_START_EXCEL        1000         T  .
RRMXP        Trans.spuštění pro Excel s parametry RRMX_START_EXCEL        0100         T  .
RRMX_CUST      Trans.spuštění pro Excel s parametry RRMX_START_EXCEL        2000         T  .
RRV_FILL       Plnění období            RRV_BUCKET_DIRECT_FILL     1000         T  .
RS00         Vstupní menu BW           MENURS00            1000         B  .
RS09         Transport Browser pro objekty BI   RSAWBN_REQ_TEST_TB       1000         T  .
RS12         Přehled blokování kmenových dat   RSENQRR2            1000         TP  .
RS50         Stará sm50              RSSM_SM50_ALT         1000         T  .
RSA0         Udržba nastavení contentu      RSA1ADMI            0100         T  .
RSA1         Modelování - workbench DW      RSAWBN_START          1000         T  .
RSA10        Reál.čas - test.rozhraní - zdr.syst. SAPLRSC3            0100         T  .
RSA11        DW Workbench: Strom infoprovidera  RS_START_AWB          1000         T  .
RSA12        DW Workbench: Strom infozdroje    RS_START_AWB          1000         T  .
RSA13        DW Workbench: Strom zdroj.systému  RS_START_AWB          1000         T  .
RSA14        DW Workbench: Strom infoobjektu   RS_START_AWB          1000         T  .
RSA15        DW Workbench: Strom dat.zdroje    RS_START_AWB          1000         T  .
RSA16        DW Workbench: Strom oblíbených    RS_START_AWB          1000         T  .
RSA17        DW Workbench: Všeob.hledání     RS_START_AWB          1000         T  .
RSA18        DW Workbench: Výst.zař.open hub   RS_START_AWB          1000         T  .
RSA1GM        GM Demo v AWB - jen test       RSABW_START_NEW        1000         T  .
RSA1OLD       Administrační Workbench BW (stará)  RSABW_START_NEW        1000         T  .
RSA2         Dat.zdroj SAPI Repository      RSA1RSA2            1000         T  .
RSA2OLD       Dat.zdroj SAPI (staré GUI)      RSA1RSA2            1000         T  .
RSA3         Kontr.extraktoru           SAPLRSFH            0100         T  .
RSA5         Inicializace Business Contentu    RSA1BCIN            1000         T  .
RSA6         Údržba datových zdrojů        RSA1DSMA            1000         T  .
RSA7         Monitor delta fronty BW       RSA1QMNT            0100         T  .
RSA8         Repository dat.zdroje        RSA1HIMA            1000         T  .
RSA9         Převzetí aplikačních komponent    RSA1APAC            1000         TP  .
RSADMIN       Údržba RSADMIN            RS_CALL_RSADMIN_MAINTAIN    1000         T  .
RSADRTC70TOADR11   Konverze tabulky TC70 na ADR11    RSADRTC70TOADR11        1000         T  .
RSANWB_EXEC     Provedení procesu analýzy      RSAN_PROCESS_EXECUTE      1000         T  .
RSANWB_MONITOR    Monitor pro běhy analýzy       RSAN_PRR_MONITOR_NO_SEL_SCREEN 0000         T  .
RSANWB_START_ALL   Modelování procesu analýzy      RSAN_PR_DSGN_MAIN_TLOGO    1000         T  .
RSAN_VERI      Proces analýzy: Monitor testu    RSAN_VERIFY          1000         T  .
RSAN_WB_TST     Proces analýzy - zobrazení dat    RSAN_WB_TEST_CHILD       1000         T  .
RSASSIBTCH      Naplánování asistenta v dávce    PLAN_RSMONASSISTANCE      1000         T  .
RSATTR        Změnový běh atributů/hierarchie   RS_STRU_CHANGE_TRANS_START   1000         T  .
RSAWB        Workbench DW (poslední view)     RSAWBN_START          1000         T  .
RSAWBSETTINGSDEL   Výmaz uživatelských nastavení AWB  RSAWBSETDEL          1000         TP  .
RSB2         Datová tržiště - gener.centra    SAPLRSB1            0100         T  .
RSBATCH       Správa RSBATCH/SEARHLOGS       RSBATCH_DIALOG         1000         T  .
RSBBS        Údržba odesilat.-příjemců BW     SAPLRSBBS2           1000         TP  .
RSBBS_WEB      Transakce pro BBS ve Web       SAPLRSBBS           1000         T  .
RSBEB        Business Explorer Browser      RRMX_START_EXCEL        1000         T  .
RSBMO2        Open Hub Monitor           SAPLRSBMO2           0100         T  .
RSBO         Údržba open hub           SAPLRSBO_GUI          0301         T  .
RSBOH1        Údržba open hub           SAPLRSBO_GUI          0301         T  .
RSBOH2        Údržba open hub           SAPLRSBO_GUI          0300         T  .
RSBOH3        Údržba open hub           SAPLRSBO_GUI          0300         T  .
RSBO_EXTRACT     Kontr.opráv.-extrakce open hub    RSBSPOKE1           1000         T  .
RSBROWSER      BW Browser              RSBROWSER           1000         T  .
RSBWREMOTE      Založení uživatele Warehouse     RS_CREATE_BWREMOTE       1000         T  .
RSCATTAWB      CATT Admin. Workbench        SAPMRSCATTAWB         0100         T  .
RSCONCHA       Konverze kanálů           CONVERT_CHANNELS        1000         T  .
RSCONFAV       Konverze oblíbených         CONVERT_FAVOS         1000         T  .
RSCRMDEBUG      Nastavení možností ladění      RSCRMBW_DEBUG         1000         T  .
RSCRMISQ       Registrace infosad pro cíl.skupiny  RSCRMBW_ISQ_REGISTER      0100         T  .
RSCRMMDX       Editace MDX             RSCRM_DISPLAY_MDX       0100         T  .
RSCRMMON       Sledování extraktů query       RSCRMBW_EX_MONITOR       1000         T  .
RSCRMSCEN      Registrace scénářů uzavřené smyčky  RSCRM_SYSTEM_4_SCENARIO_SET  1000         T  .
RSCRM_BAPI      Vytvoření extraktů query       RSCRM_BAPI_REMOTE       0100         T  .
RSCRM_REPORT     BW queries pom.ODBO (do 2.0B)    RSCRM_BAPI_REMOTE       0100         T  .
RSCRM_REPORT_OLD   BW queries pom.ODBO (do 2.0B)    RSCRM_REPORT          0100         T  .
RSCRT        BW Monitor zaved.v(blízkém)reál.čase RSCRT_DEMON_MONITOR      0100         TP  .
RSCUR        Vstup: Druh přepočtu měny      SAPLRSW1            0050         T  .
RSCUSTA       Údržba nastavení BW         RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTA2       Nastavení ODS            RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV1       BW Customizing - View 1       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV10      BW Customizing - View 10       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV11      BW Customizing - View 11       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV12      Microsoft Analysis Services     RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV13      Nastavení BBS pro web.reporting   RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV14      OLAP: Parametry cache        RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV15      BW Customizing - View 11       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV16      BW Oprávnění             RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV17      Nastavení přepočtu měny       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV18      Nastavení - connect databáze     RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV19      Nastavení infosady          RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV2       BW Customizing - View 2       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV21      Customizing BW - view 21       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV23      Systém oprávnění k analýze      RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV24      Přepočet množství: Nastavení bufferu RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV25      Databázové rozhraní/výkon      RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV26      Databáz.rozhraní/výkon (ORA)     RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV27      Stanovení stand.webových šablon   RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV28      Stanovení nastavení pro web.šablony RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV29      Nastavení k webové šabloně      RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV3       BW Customizing - View 3       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV30      Rozděl.zatížení pro analyt.procesy  RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV4       BW Customizing - View 4       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV5       BW Customizing - View 5       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV6       BW Customizing - View 6       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV7       BW Customizing - View 7       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV8       BW Customizing - View 8       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSCUSTV9       BW Customizing - View 9       RSCALLCUSTOM          1000         T  .
RSD1         Údržba charakteristik        RSDMRSDO            1000         T  .
RSD2         Údržba ukazatelů           RSDMRSDO            1000         T  .
RSD3         Údržba jednotek           RSDMRSDO            1000         T  .
RSD4         Údržba čas.charakteristik      RSDMRSDO            1000         T  .
RSD5         Intern.:Údržba techn.charakteristik RSDMRSDO            1000         T  .
RSDAP        Zpracování procesu archivace dat   SAPLRSDA_DAP_MAINTAIN     0100         T  .
RSDAS_BROWSE     Prohlížeč pro služby příst.k datům  SAPLRSDAS_PERSIST_LAYER    1000         T  .
RSDBC        DB Connect              RSDL_META_UPLOAD        0000         T  .
RSDB_ADD_ID_2_CRM  Založení externí ID pro OP CRM    RSCRM_ADD_EXT_IDS_2_BUPA    0000         T  .
RSDB_INIT      Iniciální download dat D&B      RSCRMBW_DB_INITIAL_DOWNLOAD  1000         T  .
RSDCUBE       Vstup.obr.: Zpracování infokostky  SAPMRSD0            1000         T  .
RSDCUBED       Vstup.obr.: Zpracování infokostky  SAPMRSD0            1000         T  .
RSDCUBEM       Vstup.obr.: Zpracování infokostky  SAPMRSD0            1000         T  .
RSDDAGGRCHECK    Údržba kontroly agregátů       SAPLRSDDK2_CHECK        0100         T  .
RSDDSTAT       Údržba nastavení statistiky BW    SAPLRSDDSTAT_UI        1000         T  .
RSDDV        Údržba agregátů/indexů BIA      SAPLRSDDK3           0100         T  .
RSDEMO02       Test.transakce pro řízení tabulky  RSDEMO02            0100         T  .
RSDIOBC       Vstup.obraz.: Zprac.katal.infoobj.  SAPMRSD0            2000         T  .
RSDIOBCD       Vstup.obraz.: Zprac.katal.infoobj.  SAPMRSD0            2000         T  .
RSDIOBCM       Vstup.obraz.: Zprac.katal.infoobj.  SAPMRSD0            2000         T  .
RSDIPROP       Údržba vlastností infoprovideru   SAPLRSD_DTA          1000         TP  .
RSDL         Spojení DB - kontr.program      RSDL_TNSA_CHECKS        1000         T  .
RSDMCUS       Customizing Data Mining       SAPLRS_DME_DMP_CUS_UI_SCR   0300         T  .
RSDMD        Údržba kmen.dat s předch.výběrem   RSDMD_MDMT_WITH_F4       0000         T  .
RSDMD_TEST      Test kmenových dat          RSDMD_TEST_MASTER_DATA     1000         TP  .
RSDMPRO       Vstup: MultiProvider - zpracování  SAPMRSD0            4000         T  .
RSDMPROD       Vstup: MultiProvider - zpracování  SAPMRSD0            4000         T  .
RSDMPROM       Vstup: MultiProvider - zpracování  SAPMRSD0            4000         T  .
RSDMWB_OLD      Data Mining Workbench        RS_DME_UI_WB          1000         TP  .
RSDODS        Vstup: Zpracování objektu ODS    SAPMRSD0            3000         T  .
RSDODSD       Vstup: Zpracování ODS (expedice)   SAPMRSD0            3000         T  .
RSDPMDDBSETUP    Založení databáze MOLAP v MSAS    RSDP_CREATE_MDDB        1000         T  .
RSDPMOLAPDS     Vytvoření dat.zdroje MOLAP      RSDP_SET_MOLAP_DS       1000         T  .
RSDPRFCDSETUP    Založení MOLAP Rfc Dests       RSDP_CREATE_RFC_DESTS     1000         T  .
RSDS         Dat.zdroj              SAPLRSDS_FRONTEND       0500         T  .
RSDSD        Dokumentace datového zdroje     RSDS_DOCU           1000         T  .
RSDTA        Administrace datových cílů      RSSM_CALL_ICUBE_PFLEGE     1000         T  .
RSDTP        DTP Údržba              RSBK0001            0000         T  .
RSDV         Údržba intervalu oprávnění      RSDV_VALTAB_MAINTENANCE    1000         T  .
RSECADMIN      Správa oprávnění pro analýzu     SAPLRSEC_SCREENS        0900         TP  .
RSECAUTH       Údržba oprávnění k analýze      SAPLRSEC_SCREENS        0400         TP  .
RSECPROT       Údržba oprávnění k analýze      RSEC_PROTOCOL_MAIN       0100         TP  .
RSEDIT        Starý editor             SAPMS38E            0100         T  .
RSENQ        Zobrazení protokolu blokování    RSENQ_PROTOCOL_DISPLAY     1000         T  .
RSESH_TLOGO_MAINT  Zahájení údržby objektu       RSESH_TLOGO_MAINTENANCE    1000         T  .
RSFC         Analytic Engine - Demo Content    RSFC_UI            1000         TP  .
RSFH         Test pro extraktory pohybových dat  FHVIEWER            0100         T  .
RSFLAT        Flat MDX               RRT_FLAT_QUERY         0100         TP  .
RSH1         Vstup pro zpracování hierarchie   RSSH_HIERM_START_NEU      1000         T  .
RSH3         Simulování hierarchií        RSHIERSIM           1000         T  .
RSHIER        Údržba hierarchie bez AWB      RSHIERARCHY          1000         T  .
RSHIERSIM      Simulování hierarchií        RSHIERSIM           1000         T  .
RSICUBE       Údržba / změna infokostek (interní) RSIC1             1000         TP  .
RSIMG        BW-IMG                RSIMG_CALL           1000         T  .
RSIMPCUR       Zavedení kurzu měn ze souboru    RSIMPCURFILE          1000         T  .
RSINPUT       Manuální zadání dat         RSINPUT            0100         T  .
RSIR_DELTATRACK   Sledování delta KPRO         RSIR_DELTA_TRACK_ONLINE    1000         T  .
RSISET        Údržba infosad            SAPLRSQ_ISET_MAINT       0100         T  .
RSKC         Údržba dovolených doplňkových znaků RSKC_ALLOWED_CHAR_MAINTAIN   1000         TP  .
RSLDAPSYNC_USER   LDAP-synchronizace uživatelů     RSLDAPSYNC_USER        1000         T  .
RSLGMP        Údržba RSLOGSYSMAP          RS_CALL_RSLOGSYSMAP_MAINTAIN  1000         T  .
RSM37        Seznam jobů s variantou programu   RSPC_DISPLAY_JOBS       1000         T  .
RSMD         Kontr.extraktoru           FHVIEWER            0200         T  .
RSMDCNVEXIT     Konverze na konformní interní hodoty SAPLRSMD_CONVERSION      1000         TP  .
RSMDEXITON      Zapnutí konverzní rutiny       SAPLRSMD_CONVERSION      1000         TP  .
RSMO         Spuštění Data-Load-Monitoru     RSMO1_RSM2           1000         TP  .
RSMON        Administrace - Workbench BW     RSAWBN_START          1000         T  .
RSMONCOLOR      Barva semaforu v monitoru      RSMONCOLOR           1000         T  .
RSMONITOR      Generický monitor          RSCNV_MONITOR         1000         TP  .
RSMONITOR_DB     Integrace D&B            RSCRM_MONITOR_DB        0100         T  .
RSMONMAIL      Mail.adresy pro asistent monitoru  RSMONMAIL           1000         T  .
RSMRT        Nástr.lišta pro dod.modelov.metadat RSCNV_DESIGNTIME        0150         TP  .
RSNPGTEST      Test control pro síťový diagram   RSNETGRAPHICTEST        1000         T  .
RSNPGTEST2      Test control pro síťový diagram   RSNPG_TEST_NETPLAN1      1000         T  .
RSNSPACE       BW údržba rozsahu názvů       RSNSPACE            2000         TP  .
RSO2         Metadata OLTP - repository      RSIO0009            0100         TP  .
RSO3         Nastavení delta pro kmenové záznamy RSIO0007            0100         TP  .
RSOBI1        SOBI Čas designu (dat.zdroj)     SAPLRS_SOBI_DT_UI       1000         TP  .
RSODSO_BRKPNT    Breakpointy specif.pro dat.schr.   RSODSO_BRKPNT         1000         T  .
RSODSO_SETTINGS   Údržba parametrů doby běhu objek.DS RSODSO_MAINTAIN_SETTINGS    1000         T  .
RSODSO_SHOWLOG    Protokoly pro objekt datové schránky RSODSO_SHOW_LOG        0500         T  .
RSOR         BI Metadata Repository        SAPLRSO1            0050         T  .
RSORBCT       BI Převzetí Business Content     SAPLRSO1            0050         T  .
RSORMDR       BI Metadata Repository        SAPLRSO1            0050         T  .
RSOS_SEARCH     Hledání metadat BI          RSOS_TREX_SEARCH        1000         T  .
RSPC         Údržba řetězce procesů        RSPC_MAINTAIN         1000         T  .
RSPC1        Zobrazení procesního řetězce     RSPC_MAINTAIN_SINGLE      1000         T  .
RSPC1_NOLOG     Údržba řetezce procesů        RSPC_MAINTAIN_SINGLE_NOLOG   1000         T  .
RSPC2        Řetězec procesů via proces      RSPC_MAINTAIN_TYPE       1000         T  .
RSPCM        Sledování denních procesních řetězců RSPC_MONITOR          0100         T  .
RSPCP        Protokol procesu           RSPC_LOG_SHOW         1000         T  .
RSPC_RESTART     Opak.spuštění běhu řetězce procesů  RSPC_CHAIN_RESTART       1000         T  .
RSPLAN        Modelování integr.plánování BI    SAPLRSPLS_LAUNCH        0100         T  .
RSPLF1        Vstup: Zpracování typu funkce    SAPMRSPLF1           1000         T  .
RSPLSA        Plánování BI: Nastavení spouštěče  RSPLS_LAUNCH_ADMIN       1000         T  .
RSPLSE        Plánování BI: Správa blokování    RSPLS_ENQUEUE_INFO       1000         T  .
RSPOR_CUST01     NetWeaver Customizing - Krok 1    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST02     NetWeaver customizing - krok 2    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST03     NetWeaver customizing - krok 3    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST04     NetWeaver customizing - krok 4    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST05     NetWeaver customizing - krok 5    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST06     Customizing NetWeaver - krok 6    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST07     Customizing NetWeaver - krok 7    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST08     Customizing NetWeaver - krok 8    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST09     Customizing NetWeaver - krok 9    RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST10     Customizing NetWeaver - krok 10   RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST11     Customizing NetWeaver - krok 11   RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST12     Customizing NetWeaver - krok 12   RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPOR_CUST13     Customizing NetWeaver - krok 13   RSPOR_SETUP          1000         T  .
RSPRECADMIN     BW Excel Předběž.výp.-prac.sl.-admin RS_PREC_RFC_ADMIN       1000         T  .
RSPROXY       SOBI Čas designu(ESI BusinessObject) SAPLRS_SOBI_DT_UI       1000         TP  .
RSQ02        Údržba infosad            RSQBW_CALLSQ02         1000         T  .
RSQ10        SAP Query: Správa rolí        RSAQ_CALL_ROLE_ADMINISTRATION 1000         TP  .
RSRAJ        Spouští se job pro Report Agent   RSRA_JOB            1000         T  .
RSRAM        Reporting Agent Monitor       RSRA_MONITOR          1000         T  .
RSRAPS        Správa Page Store          RSRA_PAGE_STORE        1000         T  .
RSRCACHE       OLAP: Monitor Cache         SAPLRSR_CACHE         2000         TP  .
RSRCATTTRACE     Transakce Catt pro nástroj sledování CATT_TRACE           1000         T  .
RSRDA        Monitor pořizování dat v reál.čase  RSCRT_RDA_MONITOR       0100         TP  .
RSRD_ADMIN      Broadcasting Administration     SAPLRSRD_ADMIN_START      0100         T  .
RSRD_LOG       Vysílač: Aplikační protokol     RSRD_BROADCAST_LOG       1000         T  .
RSRD_REPLAY     Nové spuštění broadcast.pro č.prot. RSRD_BROADCAST_REENTRY     1000         T  .
RSRD_START      Spuštění broadcasteru pro testování RSRD_BROADCAST_STARTER     1000         T  .
RSRD_TEST      Test producenta/konver./distributora RSRD_WORKER_CLASS_TEST     1000         T  .
RSREP        Administrační Workbench BW      RSABW_START_NEW        1000         T  .
RSREQARCH      Archiv požadavků -správní dialog   RSREQARCH_MAINTAIN_DIALOG   1000         T  .
RSRHIERARCHYVIRT   Údržba virtuálních čas.hierarchií  SAPLRSR_HIERARCHY_VIRT     1000         TP  .
RSRQ         Monitor zavedení dat pro požadavek  RSREQUEST           1000         T  .
RSRR         BW BBS na Webu            SAPLRSRR            1000         T  .
RSRR_WEB       Rozhraní report-report na webu    SAPLRSRR_WEB          0100         T  .
RSRT         Spuštění monitoru výkazu       SAPMRRI1            0100         TP  .
RSRT1        Spuštění monitoru výkazu       SAPMRRI1            0100         TP  .
RSRT2        Spuštění monitoru výkazu       SAPMRRI1            0100         TP  .
RSRTQ        Definice dotazu           RSRQ_QUERYDEFINITION      1000         T  .
RSRTRACE       Nastavené konfig.sledování      RRX2_SET_TRACE         0100         T  .
RSRTRACETEST     Konfigurace nástr.sledování     RRX2_SET_TRACE         0100         T  .
RSRV         Analýza a reparatura objektů BW   RSRV_START           1000         T  .
RSRVALT       Analýza objektů BW          SAPLRSDDCVER2         0100         T  .
RSSD         Vstup pro plánovač          RSSCHED_START         1000         T  .
RSSDK        DB Connect              RSSDK_START          1000         T  .
RSSE         Vstup do výběru infokostky      SAPMRSSE            0100         T  .
RSSG_BROWSER     Jednoduchý Data Browser       RSSG_BROWSER          1000         T  .
RSSM         Oprávnění pro reporting       SAPLRSSBS           0100         T  .
RSSMQ        Spuštění query s uživatelem     RSSBR_START_WITH_USER     1000         T  .
RSSMTRACE      Protokol oprávnění reportingu    SAPLRSSBS           0220         T  .
RSSTARTMON      Spuštění monitoru v paralel.procesu RSSTARTMON_PAR         1000         T  .
RST22        Starý přehled krátkých dumpů     SAPMS380            0500         TP  .
RSTCIMP       Významnost objektu BW        RSTCCUSTIMP          1000         T  .
RSTCO_ADMIN     Technický content BW         RSTCO_ACTIVATION_ADMIN     0100         T  .
RSTC_CUST_BIAC    Customiz.vyvolání admin.kokpitu BI  RSTCCUST_CALL_BIAC       1000         T  .
RSTG_BUPA      Výběr cíl.skupiny obch.partnerů   RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW    0200         T  .
RSTG_CUST      Výběr cíl.skupiny zákazníka     RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW    0200         T  .
RSTG_DB       Výběr cíl.skupiny D&B        RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW    0200         T  .
RSTG_DB_WEB     Výběr cíl.skupiny D&B        RSCRMBW_TG_GENERATE_NEW    1000         T  .
RSTHJTMAINT     Údržba THJT             SAPLRSR_THJT_MAINT       0100         TP  .
RSTPRFC       Založení výst.zařízení after import RS_CREATE_RFC_BWCLIENT     1000         T  .
RSTRANGUI      Transformace             RSTRAN_GUI_START        1000         T  .
RSTT         RS Trace Tool Monitor        SAPLRSTT_UI          0100         TP  .
RSU0         Přehled pravidel aktualizace     RSAUOVERVIEW          1000         T  .
RSU01        Údržba uživ., oprávnění k analýze BI SAPLRSEC_SCREENS        0600         TP  .
RSU1         Založení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            0200         T  .
RSU1I        Založení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            2200         T  .
RSU1O        Založení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            1200         T  .
RSU2         Změna pravidel aktualizace      SAPMRSAU            0200         T  .
RSU2I        Změna pravidel aktualizace      SAPMRSAU            2200         T  .
RSU2O        Změna pravidel aktualizace      SAPMRSAU            1200         T  .
RSU3         Zobrazení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            0200         T  .
RSU3I        Zobrazení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            2200         T  .
RSU3O        Zobrazení pravidel aktualizace    SAPMRSAU            1200         T  .
RSU6         Výmaz pravidel aktualizace      SAPMRSAU            0200         T  .
RSU6I        Výmaz pravidel aktualizace      SAPMRSAU            2200         T  .
RSU6O        Výmaz pravidel aktualizace      SAPMRSAU            1200         T  .
RSUDO        Provedení jako jiný uživatel     SAPLRSEC_SCREENS        0800         T  .
RSUDU        Provedení jako jiný uživatel     SAPLRSEC_SCREENS        0800         T  .
RSUOM        UOM: BW               SAPLRSUOM_MAINT        0050         T  .
RSWELOGD       Výmaz sledování události       RSWFEVTLOGDEL         1000         T  .
RSWWCLEAR      Provedení prací na očištění workitem RSWWCLEAR           1000         T  .
RSWWCOND       Provedení sledování workitem     RSWWCOND            1000         T  .
RSWWCOND_MON     Monitorování - sledování pravidla  RSWWCOND_MON          1000         T  .
RSWWDHEX       Provedení sledování termínů workitem RSWWDHEX            1000         TP  .
RSWWERRE       Start RSWWERRE            RSWWERRE            1000         T  .
RSZC         Kopírování queries mezi infokostkami COPY_QRY_TO_CUBE        1000         T  .
RSZDELETE      Výmaz objektů query         COMPONENT_REORG        1000         T  .
RSZRESTORE      Vyvolání reportu COMPONENT_RESTORE  COMPONENT_RESTORE       1000         T  .
RSZT         Test Component Get          RSZ_TEST_FUNCTION       1000         T  .
RSZTABLES      Vyvolání ANALYZE_RSZ_TABLES     ANALYZE_RSZ_TABLES       1000         T  .
RSZV         Vyvolání view V_RSZGLOBV       RRZV0001            1000         T  .
RSZVERSION      Nastavení verze frontendu      RSZVERSIONSET         1000         T  .
RS_AWB_REMOTE    Dálkové řízení AWB Staging      RS_ADMINWB_REMOTE       0100         T  .
RS_CONV_ACTIVATE   Aktivace změny klíče infoobjektu   RS_CONV_ACTIVATE        1000         T  .
RS_DS_CHECK     Kontrola konzistence požadavku    RS_DS_CHECK_PAR        1000         T  .
RS_ISTD_REMOTE    Údržba infozdroje          RS_ISTD_REMOTE         0100         T  .
RS_LOGSYS_CHECK   Nástroj zdroj.systému        RS_LOGSYS_ACTIVATE       1000         T  .
RS_PERS_ACTIVATE   Aktivace personalizace BEx      RS_PERS_ACTIVATE        1000         T  .
RS_PERS_BOD_ACTIVATE Aktivace personalizace BEx Open   RS_PERS_BOD_ACTIVATE      1000         T  .
RS_PERS_BOD_DEACTIVA Deaktiv.personalizace pro BEx Open  RS_PERS_BOD_DEACTIVATE     1000         T  .
RS_PERS_VAR_ACTIVATE Aktivace personalizace proměnných  RS_PERS_VAR_ACTIVATE      1000         T  .
RS_PERS_VAR_DEACTIVA Deaktivace personalizace pro proměn. RS_PERS_VAR_DEACTIVATE     1000         T  .
RS_PERS_WTE_ACTIVATE Aktivace personalizace web.šablony  RS_PERS_WTE_ACTIVATE      1000         T  .
RS_PERS_WTE_DEACTIVA Deaktivace pers.pro web.šablonu   RS_PERS_WTE_DEACTIVATE     1000         T  .
RTAXMCHECK      Kontr.říď.mater.pro tabulku MLAN   RFIDTAX_MATERIAL_CHECK     1000         T  .
RTBSTD        Správa pozice gen.obchodu      RJBALMRTBSTD          1000         T  .
RTDE         Výmaz pohybových dat - Retail Ledger RGUDEL00            1000         TP  .
RTGDI        Přímý vstup pro pracovní postupy   SAPLCPCC_DT          0100         T  .
RTHCOC        Založení přiřazení objektů retailu  OM_START_NF          1000         T  .
RTHCOD        Zobrazení přiřazení objektů retailu OM_START_NF          1000         T  .
RTHCOM        Změna přiřazení objektů retailu   OM_START_NF          1000         T  .
RTKB         Údržba čís.intervalu: KB_NRRANGE   SAPMSNUM            0100         T  .
RTPB01        RPUS Cntrl: Aplikační operace    BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB02        RPUS Cntrl: Tabulky         BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB03        RPUS Cntrl: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB04        RPUS struct: Aplikace        BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB05        RPUS Struk.obrazovky: Skupiny polí  BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB06        RPUS Struktura obrazovky: Views   BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB07        RPUS Struktura obrazovky: Úseky   BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB08        RPUS Struktura obrazovky: Obrazovky BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB09        Struktura RPUS: Sled obrazovek    BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB10        Struktura RPUS: Události       BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB11        RPUS-GUI: Standardní funkce     BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB12        RPUS-GUI: Doplňkové funkce      BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB13        RPUS-GUI: Přiř.Pole dynpra-" Pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB14        Modifikace pole RPUS: Kritéria    BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB15        Modifikace pole RPUS: Druh operace  BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB16        Datová sada pro důchodový plán    BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB17        Druhy odchodů do důchodu       BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB18        RPUS: Typy oprávnění         BUSVIEWS            1000         T  .
RTPB19        RPUS: Skupiny polí pro oprávnění   BUSVIEWS            1000         T  .
RTP_US_C1      Založení důchodového plánu      BUSSTART            1000         T  .
RTP_US_CUST     Údržba navrhovaných hodnot      RRTP_US_CUST          0150         T  .
RTP_US_D1      Zobrazení důchodového plánu     BUSSTART            1000         T  .
RTP_US_M1      Změna důchodového plánu       BUSSTART            1000         T  .
RTP_US_R1      Výkaz roční závěrky důchodov. plánu RRTP_US_YES          1000         T  .
RTP_US_R2      Výkaz věkové hranice pro důch. plán RRTP_US_AGE          1000         T  .
RTP_US_R3      Limit příspěvku důchodového plánu  RRTP_US_CONTRIBUTION      1000         T  .
RTP_US_R4      Hranice rozdělení důchodového plánu RRTP_US_DISTRIBUTION      1000         T  .
RTP_US_R5      Výpočet tržní hodnoty        RRTP_US_FMV          1000         T  .
RTP_US_R6      Kontrola konzistence tržní hodnoty  RRTP_US_CHECK_FMV       1000         T  .
RTP_US_R7      Aplik. protokol k aktual. tržní hod. RRTP_US_FMV_LOG        1000         T  .
RTTE_SET_3XTAXDET  Aktivace 3.x-TTE-stanovení daní   RTTE_SET_3XTAXDET       0000         T  .
RTTREE_MIGRATION   Migrace stromů výkazů        RSSERP85            1000         T  .
RUNSCHED       Test.vyvolání Scheduleru       RUN_SCHEDULER         1000         T  .
RVND         Vytvoření požadavků na platbu online RFIBLOPAY           1000         T  .
RWBE         Přehled zásob            RWBEST01            0000         TP  .
RWPOS_PARA      Enqueue-řízení POS-obrat-IDoc    RWPOS_PARA_ENQUEUE       1000         T  .
RZ03         Zobrazení, řízení instancí SAP    RSRZLST1            1000         T  .
RZ10         Údržba parametrů profilu       SAPLSPFL            2000         T  .
RZ11         Údržba parametrů profilu       RSPFLDOC            1000         T  .
RZ15         Čtení protokolu XMI         SAPMSLOG            0010         T  .
RZ20         Monitoring CCMS           RSALSTMO            1000         TP  .
RZ21         Customizing CCMS architekt.monitoru SAPLSALU            1000         TP  .
RZ23         Centrální reporty historie výkonu  RSPFDB_REPORT_BROWSER     1000         T  .
RZ23N        Central Performance History     RSPFDB_ADMIN          0500         TP  .
RZ25         Spuštění nástrojů pro některou TID  RSALTLEX            1000         TP  .
RZ26         Spuštění nástrojů pro výstrahu    RSAL_START_TOOL_FOR_ALERT   1000         T  .
RZ27         Spuštění rz20 pro monitor      RSAL_EXECUTE_RZ20_FOR_MONITOR 1000         T  .
RZ28         Spuštění prohl.výstrah pro monitor  RSAL_START_AL_VIEWER_FOR_MON  1000         T  .
RZ29         Vzdál.přihl.pro monitoring WebAdmin SCSM_WEBADMIN_REMOTELOGIN   1000         T  .
RZ30         Vzdálené provedení transakcí     SCSM_WEBADMIN_REMOTE_EXECUTE  1000         T  .
RZ70         Administrace SLD           RSLDADM            1000         T  .
RZAL_ALERT_PROXY   Výstrahy:IMC Data Proxy pro výstrahy RZAL_ALERT_PROXY        1000         T  .
RZAL_MONITOR_PROXY  Výstrahy: IMC Data Proxy pro monitor RZAL_MONITOR_PROXY       1000         T  .
RZAL_MTE_DATA_PROXY Výstrahy: IMC Data Proxy pro MTEs  RZAL_MTE_DATA_PROXY      1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners