WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 455,393 (today: 252)
( 10 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

S00         Krátká zpráva            RSSOSO00            1000         T  .
S2KDT        SPEC 2000 nástroj zobrazení IDoc   ADSPC_S2K_DISP_TOOL      1000         T  .
S2KEVENTS      SPEC2000: Spojení událostí aktiv.  SAPLADSPC_EVENTS        0001         T  .
S2L         Plánovací tabule zás.výroby     RS2L_SELSCREEN_ENTRY      1000         T  .
SA01         Údržba číselného intervalu: ADRNR  SAPMSNUM            0100         T  .
SA11         Údržba čísel.intervalů: ADRV     SAPMSNUM            0100         T  .
SA12         Údržba čís.intervalu: ADRVP     SAPMSNUM            0100         T  .
SA38         Reporting ABAP/4           SAPMS38M            0101         TP  .
SA39         SA38 pro transakci parametru     SAPMS38M            0102         T  .
SAAB         Aktivovatelné kontr.body       SAPLSAAB            0010         T  .
SABRE        SABRE Bypass             RFTP_BYPASS3          1000         T  .
SABRE_PNR      Zobrazení Sabre PNR         SABRE_PNR           1000         T  .
SABRE_VPNR      SABRE Bypass VPNR          RFTP_BYPASS3          1200         T  .
SACC2        Nastavení bezbariérovosti      CLS_CHARACTERIZER       1000         T  .
SACCSEL       ACC: Výběr relevant. objektů     CLS_REPORT_RUN         1000         T  .
SAD0         (Zastaralé:) Vyvolání správy adres  SAPMSAD0            0100         T  .
SADJ         Customizing Transfer Assistant    SAPLSCT1            0305         T  .
SADP         Vstup do údržby adres kont.osob   SAPMSADR            0300         T  .
SADQ         Vstup údržby adres osob.adres    SAPMSADR            0200         T  .
SADR         Vstup do údržby adresy - skup.nutná! SAPMSADR            0100         T  .
SAINT        Instalační nástroj add-on      SAPLSAINT_UI          0100         T  .
SAKB0        Přenos dat uvolnění         SAPRAKB            1000         T  .
SAKB01        Zpracování výjimek          SAPRAKB_EDIT_EXCEPTIONS    1000         T  .
SAKB1        Přehled: Fixované objekty      SAPRAKB_SHOW_FROZEN_OBJECTS  1000         T  .
SAKB2        Přehled použití           SAPRAKB_USAGE20        1000         T  .
SAKB2OLD       Přehled použití           SAPRAKB_USAGE         1000         T  .
SAKB3        Test kompatibility          SAKB3             0000         T  .
SAKB4        Vytvoř.vysvětlivek k použití     SAPRAKB_SHOW_EXCEPTIONS    1000         T  .
SAKB5        Kontrola rozšíření tabulek      SAPRAKB_CI_TABCHECK      1000         T  .
SALE         Zobrazení customizingu ALE      RBDSALE2            1000         T  .
SALE_CUA       Zobrazení customizingu ALE pro CUA  RBDSALE2_CUA          1000         T  .
SAMT         Zpracování množin programů ABAP/4  SAPRSAMT            1000         T  .
SAPBWNEWS      PRINT SAP BW NEWS          SAPBWNEWS_PRINT        1000         T  .
SAPCALENDAR_NAVI   Test.transakce pro řízení kalendáře SAPCALENDAR_NAVIGATOR     0100         T  .
SAPCOLUMN_TREE    Test.transakce pro strom sloupců   SAPCOLUMN_TREE_CONTROL_DEMO  1000         T  .
SAPRDEMOVIEWING   Test.transakce pro řízení HTML    SAPRDEMOVIEWING        0100         T  .
SAPSIMPLE_TREE    Test.transakce pro jednoduchý strom SAPSIMPLE_TREE_CONTROL_DEMO  1000         T  .
SAPTERM       SAPterm: Slovník SAP         TERMINOLOGY_SHOW        1000         T  .
SAPTEXTEDIT_TEST_2  Test pro Textedit Control      SAPTEXTEDIT_TEST_2       0100         T  .
SAPTOOLBAR_DEMO1   Test.transakce Toolbar Control    SAPTOOLBAR_DEMO1        0100         T  .
SAP_GENERATE     SAP_GENERATE             SAP_GENERATE          0100         T  .
SARA         Správa archívu            SAPMAADM            0001         T  .
SARE         Archive Explorer           SAPLAINS            0100         T  .
SARFC        Serverové zdroje pro asynch.RFC   RSARFCCHK           1000         T  .
SARI         Archivní informační systém      SAPLAINA            0100         T  .
SARJ         Archive Retrieval Configurator    SAPLAS_ARC           1000         T  .
SARP         Reporting (strom.strukt.): Provedení SAPMSERP            0100         T  .
SARPN        Zobrazení stromů reportingu     SAPLBMEN            0200         T  .
SART         Zobr.strom.struktury reportů     SAPMSERP            0100         T  .
SARTN        Zobrazení stromu reportingu     SAPLSRT_APPL          0100         T  .
SAR_DA_STAT_ANALYSIS Analýza statistik DA         DA_STAT_ANALYSIS        1000         T  .
SAR_FLAG_SESSIONS  Nastav.označ.archivace nebo neplat. RSARCH_FLAG_SESSIONS      1000         T  .
SAR_OBJ_IND_CUS   Customizing nad rámec arch.obj.   RSARCH_OBJ_IND_CUS       1000         T  .
SAR_SHOW_MONITOR   Monitor archivace dat        RSARCH_SHOW_MONITOR      1000         T  .
SAR_SYNC_HOME_PATH  Synchronizace přístup.cest      SYNC_HOME_PATH         1000         T  .
SATTR        Údržba atributů           SOBJ_ATTRI_START        1000         T  .
SB01         Aplikační komponenty         ADITEST8            1000         T  .
SBAC         Zpracování aplikačních komponent   SAPLSF30            0200         T  .
SBACH04       Zpracování struktur komponent    SAPLSF30            0100         T  .
SBAL_TEST_REPORT   Aplikační protokol: Interní test   SBAL_TEST_REPORT        1000         T  .
SBCA         Správa směrovacího serveru      SAPLBCOM_ADMIN         0100         T  .
SBCS_ADDR      BCS: Použití adres          RSBCS_ADDRESS_REFERENCE    1000         TP  .
SBCS_ADRDUP     BCS: Výmaz duplicitních adres    RSSOADRDUP           1000         TP  .
SBCS_ADRVP      BCS: Výmaz adres           RSBCS_ADRVP          1000         TP  .
SBCS_DFRE      BCS: Výmaz ze skryté složky     RSSODFRE            1000         TP  .
SBCS_DLI       BCS: Konzistence rozdělovníků    RSSO_DLI_CONSISTENT      1000         TP  .
SBCS_EXTCOM     BCS: Zástupce a mailový systém    RSSOEXTCOM           1000         TP  .
SBCS_FOLID      BCS: Výmaz SOFM bez ID složky    RSSO_DEL_EMPTY_FOLID      1000         TP  .
SBCS_IFREC      BCS: Výmaz BCST_CAM/BCST_BOR     RSBCS_IFREC          1000         TP  .
SBCS_MIME      BCS: Nastavení archivu MIME     RSCONN06            1000         TP  .
SBCS_MIMEDEL     BCS: Výmaz dokumentů MIME      RSBCS_DELETE_MIME       1000         TP  .
SBCS_NUM       BCS: Konzistence číselných intervalů RSBCS_NUMBER_RANGE       1000         TP  .
SBCS_PRIV      BCS: Výmaz osobních složek      RSSO_DELETE_PRIVATE      1000         TP  .
SBCS_PRRP      BCS: Oprava profilu SAPoffice    RSSOPRRP            1000         TP  .
SBCS_QUEUE      BCS: Výmaz z fronty         RSBCS_DELETE_QUEUE       1000         TP  .
SBCS_REORG      BCS: Reorganizace          RSBCS_REORG          1000         TP  .
SBCS_RESTORE     BCS: Obnovení ze zálohování     RSBCS_RESTORE         1000         TP  .
SBCS_SOC3      BCS: Konzistence SOC3 a SOOD     RSSORE_SOC3_SOOD        1000         TP  .
SBCS_USCO      BCS: Konzistence uživatelů      RSSOUSCO            1000         TP  .
SBCS_USFD      BCS: Vytvoření osobních hlav.složek RSSOUSFD            1000         TP  .
SBDS1        Zobrazení otevřených čárk.kódů    BDSBARCO1           1000         T  .
SBDS2        Otevřené interní čárkové kódy    BDSBARCO2           1000         T  .
SBDS3        Otevřené externí čárkové kódy    BDSBARCO3           1000         T  .
SBDS4        Otevř.čár.kódy se zn.zastavení    BDSBARCO4           1000         T  .
SBDS5        Interní čár.kódy se zn.ponechání   BDSBARCO5           1000         T  .
SBDS6        Externí čár.kódy se zn.ponechání   BDSBARCO6           1000         T  .
SBDS7        Vyrovnání čárkového kódu       BDSBARCOM           1000         T  .
SBEA         BEAC Správa letu           MENUSBEA            1000         B  .
SBI1         Údržba rozšíření infozdroje     RSAO0001            1000         T  .
SBI2         Údržba rozšíření kmenových dat    RSAO0003            1000         T  .
SBI3         Údržba appendu k infozdroji     RSAO0007            1000         T  .
SBI4         Údržba Append ke kmen.datům     RSAO0008            1000         T  .
SBI5         Výmaz infoobjektů          RSAO0009            1000         T  .
SBIT         Test.prostředí BAPI         SAPLBTCH            1999         T  .
SBIW         BW v IMG OLTP            SBIWSHOW            1000         T  .
SBPT_WB       Wizard Builder            SAPLSBPT_WIZARD_BUILDER    0100         T  .
SBPT_WIZARD_BUILDER Wizard Builder            SAPLSBPT_WIZARD_BUILDER    0100         T  .
SBRAC        Katalog směrovacích atributů     SAPLBCOM_R_ATTCAT       0100         T  .
SBRREORG       Směrovací server - reorganizace   SAPLBCOM_R_REORG        0001         T  .
SBRT         BCOM RBR: Test.rozhraní       SAPLBCOM_R_TEST        0001         T  .
SBRT2        Test směrování            SAPLBCOM_R_TEST        0100         T  .
SBRT3        RBR test.server - konfigurace    RSBCOM_SBRT3_START       0000         T  .
SBTA         Test zpracování dávek        SAPMSSY2            4004         T  .
SBWP         SAP Business Workplace        SAPMSSO0            1000         T  .
SBWP_GP       SAP Business Workplace pro GP    RSBWP_GP            1000         T  .
SC38         Spuštění reportu remote       SAPMS38M            0200         TP  .
SCA2         Nelze provést přímo         SAPMSFT2            0100         T  .
SCA3         Nelze provést přímo         SAPMSFT3            0100         T  .
SCA4_D        Nelze provést přímo         SZC_HOLIDAY_MAINTAIN      1000         T  .
SCA4_U        Nelze provést přímo         SZC_HOLIDAY_MAINTAIN      1000         T  .
SCA5_D        Nelze provést přímo         SZC_HOLIDAY_CALENDAR_MAINTAIN 1000         T  .
SCA5_U        Nelze provést přímo         SZC_HOLIDAY_CALENDAR_MAINTAIN 1000         T  .
SCA6_D        Nelze provést přímo         SZC_FACTORY_CALENDAR_MAINTAIN 1000         T  .
SCA6_U        Nelze provést přímo         SZC_FACTORY_CALENDAR_MAINTAIN 1000         T  .
SCAL         Podnikový kalendář s rozhraním-CUA  SAPMSFT0            0100         T  .
SCAL_TCONVC     Customizing: Techn.konv.kalendáře  SCAL_TECH_CALENDAR_MAINTAIN  1000         T  .
SCASE        Case Management           SAPCMGSTART          1000         T  .
SCASEPS       Elektronická pracovní plocha     SAPRMPSSTART          1000         T  .
SCASEPSCUSTOMIZING  Customizing: Elektronický psací stůl SAPRMPSSTART          1000         T  .
SCASE_CUSTOMIZING  Customizing Case Management     SAPCMGCUST           1000         T  .
SCASE_NUMBERRANGE  Údržba čísel.intervalů SMGCASEID   SAPMSNUM            0100         T  .
SCAT         Computer Aided Testtool       SAPMSCAT            0100         T  .
SCC1         Kopírování klienta - speciální výběr SAPMSCC1            0111         T  .
SCC3         Protokol kopírování klienta     RSCCPROT            1000         T  .
SCC5         Výmaz klienta            SAPMSCC1            0112         TP  .
SCC7         Dodatečné zpracování importu klienta SAPMSCC1            0140         TP  .
SCC8         Export klienta            SAPMSCC1            0121         TP  .
SCC9         Remote kopie klienta         SAPMSCC1            0102         TP  .
SCCL         Lokální kopie klienta        SAPMSCC1            0101         TP  .
SCDN         Čísel.intervaly změn.dokladů     SAPMSNUM            0100         T  .
SCDO         Zobrazení objektů změnového dokladu SAPMSCDO            0100         TP  .
SCDT_MAPPING     Zpracování synchronizač.objektů   SCDT_SYSTEM_MAPPING      0120         T  .
SCEM         CATT - EM              SAPMSCEM            0090         T  .
SCFB         Manažer rolí: Spuštění funkce    GRM_START_FUNCTIONMODULE    1000         T  .
SCHAR        Classification Browser        CLS_CHARACTERIZER       1000         T  .
SCHED_ANALYZE_ACT  Zapnutí analýzy rozvrhování     SCHED_ANALYZE_ACTIVATE     1000         T  .
SCHED_ANALYZE_DISP  Zobrazení analýzy rozvrhování    SCHED_ANALYZE_DISPLAY     1000         T  .
SCI         ABAP Code Inspector         SAPLS_CODE_INSPECTOR      0100         TP  .
SCID         Code Inspector pro určitý objekt   SAPLS_CODE_INSPECTOR      0500         TP  .
SCII         Code Inspector: Inspekce       SAPLS_CODE_INSPECTOR      0200         TP  .
SCMA         Schedule Manager: Scheduler     SAPLSCMA            0100         T  .
SCMAN        Change Management Server       RSCMS_DEPLOY_APPROVAL_MANAGER 1000         T  .
SCMATP        SchedMan: Údržba plánu úloh     SAPLSCMA            0100         T  .
SCMC         SAP Central Monitoring Console    SCMC_STARTER          1000         T  .
SCMGVIEWGEN     Generátor view            SAPCMGVGENSTART        1000         T  .
SCMO         Schedule Manager: Monitor      RKRUNMONI           1000         T  .
SCMP         Srovnání view/tabulka        SAPLSCT1            0300         T  .
SCMSMO        Knowledge Provider Monitor      SCMS_CS_MONITOR        1000         T  .
SCMSPLD       Cache Preload            RSCMSPLD            1000         T  .
SCON         SAPconnect - administrace      RSCONN07            1000         T  .
SCOT         SAPconnect - administrace      RSCONN07            1000         T  .
SCP         Zobrazení a údržba kódových stránek RSCPSEGMENT_SHOW        0000         T  .
SCPI         Rozhraní pro optimalizaci výroby   MENUSCPI            1000         B  .
SCPM         CATT - EM              SAPMSCEM            0091         T  .
SCPMIG        Konverze znakové sady        RSCP0126            1000         T  .
SCPR20        Aktivace BC-set           SAPSCPR7            0100         TP  .
SCPR20PR       Aktivační protokoly BC sad      SAPLSCPRPROT          0100         TP  .
SCPR3        Zobrazení a údržba Sady BC      SCPR3             1000         T  .
SCPRAT        Změna atributů hodnot BC sady    SAPLSCPRMP           0300         T  .
SCPRCOP       Kopírování více BC sad        SAPLSCPRMP           0100         T  .
SCPRIP        Výmaz více BC sad          SAPLSCPRMP           0200         T  .
SCPRUPP       Použitelnost BC sad v IMG      RS_IMG_BC_SET_CHECK      0300         T  .
SCRE         Manažer rolí: Spuštění reportu    GRM_START_REPORT        1000         T  .
SCRK         Údržba čís.intervalu: CSCR_KEYN   SAPMSNUM            0100         T  .
SCRM         IMG relevantní pro CRM v PlugIn R/3 SCRMSHOW            1000         T  .
SCTS_RESNAME     Názvové konvence v DWB        RSWBO112            1000         TP  .
SCTS_RSWBO004    Modifikovatelnost systému      RSWBO004            1000         TP  .
SCTS_TRANS_PATH_EDIT Navigace IMG-" Editor transp.cesty RSCTS_TMS_TRANS_PATH_OVERVIEW 1000         TP  .
SCU0         Customizing Cross-System Viewer   SAPLSCT1            0310         T  .
SCU3         Historie tabulek           RSTBHIST            0000         T  .
SCU3ARCH1      Generování archívů databáz.protokolů RSTBHIST            0000         T  .
SCUA         Centrální správa uživatelů      SAPMSCUA            0100         T  .
SCUC         CSU: Synchronizace firemních adres  RSUSRSCUC           1000         T  .
SCUG         Převzetí uživatele          RSUSLAND            0200         T  .
SCUL         Protokoly centr.manag.uživatelů   SAPMUSLG            0100         T  .
SCUM         Centrální správa uživatelů      RSUSLAND            0300         T  .
SCUSSEQUENCE     Pořadí vyvolání pro hierarchie    SAPLS_CUS_TOOLS        0100         T  .
SCWB         Korekční workbench          SCWBENTR            1000         TP  .
SDCC         Service Data Control Center     BDLSDDCC            0100         T  .
SDD1         Duplicitní prodejní doklady v období SDDORD01            1000         T  .
SDHB         Test dialogové nápovědy       SAPLEPSS_TEST         0100         T  .
SDME_MDB       DME: Maintenance Dialog Builder   SAPLSDME_DDT          0001         T  .
SDME_MDB_NEW     DME: Maintenance Dialog Builder   SAPLSDME_MDB          0100         T  .
SDME_MOB       DME: Maintenance Object Builder   SAPLSDME_ODT          0100         T  .
SDME_START      DME: Volání transakce údržby     SAPLSDME_START         0100         T  .
SDMO         Dynamické menu (staré)        MSDMEN00            0000         T  .
SDO1         Zakázky období            SDORDE01            1000         T  .
SDOCU        Údržba struktur dokumentů      SAPLS_DOKU_HIERARCHY      0100         T  .
SDOK_QUEUE01     Test.transakce pro fronty KPRO    SDOK_QUEUE_TOOL_TESTSET    1000         T  .
SDPI         Údržba čísel.intervalu: SD_PICKING  SAPMSNUM            0100         T  .
SDQ1         Dobíhající nabídky          SDQUOT01            1000         T  .
SDQ2         Vypršené nabídky           SDQUOT02            1000         T  .
SDQ3         Vyřízené nabídky           SDQUOT03            1000         T  .
SDV         Prohlížeč dokumentů         SDV_VIEWER           0000         T  .
SDV1         Dobíhající kontrakty         SDCONT01            1000         T  .
SDV2         Vypršené kontrakty          SDCONT02            1000         T  .
SDV3         Vyřízené kontrakty          SDCONT03            1000         T  .
SDVK         Analýza sdruž.nák.-prodejní doklady SDCRSL01            1000         T  .
SDW0         Vstup do ABAP/4 Development Workben. MENUSDW0            1000         B  .
SDW0_OLD       Vstup do ABAP/4 Development Workben. MENUSDW0_OLD          1000         B  .
SDWB         Workbench definice servisu      BDLDEVLP            0010         T  .
SE01         Transport Organizer (rozš.view)   RDDM0001            0200         TP  .
SE03         Transport Organizer Tools      SAPCTS_TOOLS          1000         TP  .
SE06         Instalace Transport Organizeru    RDDINSTR            0100         TP  .
SE07         Zobraz.statusu transp.systému    RDDSTR01            1000         T  .
SE09         Transport Organizer         RDDM0001            0100         TP  .
SE10         Transport Organizer         RDDM0001            0100         TP  .
SE11         Údržba ABAP Dictionary        DD_START            1000         TP  .
SE11_OLD       Údržba ABAP Dictionary        SAPMSRD0            0102         TP  .
SE12         Zobrazení ABAP Dictionary      DD_START            1000         TP  .
SE12_OLD       Zobrazení ABAP Dictionary      SAPMSRD0            0102         TP  .
SE13         Údržba parametrů paměti pro tabulky SAPMSEDS            0010         TP  .
SE14         Utility pro tabulky Dictionary    SAPMSGTB            0100         TP  .
SE15         Infosystém-Dictionary        RS_INFOSYSTEM_START      1000         TP  .
SE16         Data Browser             SAPLSETB            0230         TP  .
SE16N        Všeobec.zobrazení tabulek      RK_SE16N            1000         T  .
SE17         Všeobec.zobrazení tabulek      SAPMSTAZ            0100         TP  .
SE18         BAdI Builder - definice       BADI_START           1000         T  .
SE19         BAdI -Builder: Implementace     BADI_START           1000         T  .
SE21         Package Builder           PACKAGE_BUILDER_START     1000         TP  .
SE24         Class Builder            SEO_STARTUP          1000         TP  .
SE29         Aplikační pakety           SAPMAPAD            0100         TP  .
SE30         Analýza běhu programu-objekty ABAP  SAPMS38T            0100         TP  .
SE32         ABAP/4 údržba textových prvků    RSTEXTELEMENTE         1000         TP  .
SE32_OLD       ABAP/4 údržba textových prvků    SAPMSTEX            0100         TP  .
SE32_WB99      ABAP/4 údržba textových prvků    SAPLSETXP           0100         TP  .
SE33         Context Builder           SAPMS33C            0100         TP  .
SE35         ABAP/4 dialogové moduly       SAPMSDIA            1010         TP  .
SE36         Logical Database Builder       SAPMSLDB            0100         TP  .
SE37         Funkční moduly ABAP/4        RSFUNCTIONBUILDER       1000         TP  .
SE38         Editor ABAP             RSABAPPROGRAM         1000         TP  .
SE39         Split-screen editor (nový)      RS_WB_SPLIT_EDITOR       1000         TP  .
SE39O        Porovnání reportu edit.děl.obrazovky SAPMSEDC            0100         TP  .
SE40         Údržba norem a překlad MP      SAPMSEUN            0100         TP  .
SE41         Menu Painter             SAPMSMPE            0100         TP  .
SE43         Údržba menu oblastí         SAPLBMEN            0200         TP  .
SE43N        Údržba menu oblastí         SAPLBMEN            0200         T  .
SE51         Screenpainter            RSSCREENPAINTER        0000         TP  .
SE54         Generování view tabulky       SAPMSVIM            0050         TP  .
SE61         Dokumentace SAP           SAPMSDCU            0100         TP  .
SE61D        Zobrazení textu SAPScript      RSE61D             1000         T  .
SE61_03       Zobrazení dok.SE61 v modálním view  RPDOCUDISPLAYSE61       1000         T  .
SE62         Utility pro odvětví         SAPMSBR0            0100         TP  .
SE63         Vstupní obrazovka překladu      SAPMTRAN            1000         TP  .
SE63_OTR       Překlad - OTR            SAPMTRAN_OTR          1000         T  .
SE71         Formulář SAPscript          SAPMSSCF            1100         TP  .
SE72         Styly SAPscript           SAPMSSCS            1100         TP  .
SE73         Údržba fontů SAPscript        SAPMSSCO            0500         T  .
SE74         SAPscript-konverze formátu      SAPMSSCU            0001         TP  .
SE75         Nastavení SAPscript         SAPMSSCC            0001         T  .
SE76         SAPscript-překlad formulářů     SAPMSSCG            1100         T  .
SE77         SAPscript-překlad stylů       SAPMSSCG            1200         T  .
SE78         Správa grafiky formulářů       SAPMSSCH            2000         T  .
SE80         Object Navigator           SAPMSEU0            0000         T  .
SE81         Aplikační hierarchie         SAPMSEU10           1000         TP  .
SE82         Aplikační hierarchie         SAPMSEU9            1000         TP  .
SE83_START      Spuštění knihovny Reuse       RLB_BROWSER_START       1000         T  .
SE84         Infosystém Repository        RS_INFOSYSTEM_START      1000         TP  .
SE85         ABAP/4 Dictionary Infosystém     RS_INFOSYSTEM_START      1000         TP  .
SE89         Údržba stromů v infosystému     SAPMSEUM            0200         TP  .
SE8I         Seznamy v infosystému Repository   RSINFOLI            1000         TP  .
SE90         Infosystém proces.modelu       RS_INFOSYSTEM_START      1000         TP  .
SE91         Údržba zpráv             RSMESSAGES           1000         T  .
SE92         Nová údržba hláš.syslog od 46A    RSLGAD01            1100         T  .
SE92N        Údržba hlášení SysLog        RSLGAD01            1100         T  .
SE93         Údržba kódů transakce        SAPLSEUK            0390         TP  .
SE94         Simulace zákaznického rozšíření   SAPMSCLS            0100         T  .
SE95         Modifikační prohlížeč        SAPRMOMO            1000         TP  .
SE95_UTIL      Pomůcky - browser modifikací     SAPMSEMM_UTIL         0100         T  .
SE97         Údržba oprávnění ke spušť.transakce TASAUTH            1000         TP  .
SEARCH_SAP_MENU   Hledání v menu SAP          SSM_SEME            1000         T  .
SEARCH_USER_MENU   Hledání v menu uživatele       SSM_SEME2           1000         T  .
SECATT        Extended Computer Aided Test Tool  SECATT_STARTUP         1000         T  .
SECATT_HIST     Historie uživatelů eCATT       RPT_ECATT_LAST_USED_OBJECTS  1000         TP  .
SECATT_UTIL     Utility eCATT            SAPLECATT_SERVICES       0100         TP  .
SECOCO        Control Composer           RS_CONTROL_COMPOSER      1000         TP  .
SECR         Inf.systém auditu          RSAUDIT0            0002         T  .
SECSTORE       Správa bezpečné paměti        RSECADMIN           1000         T  .
SELVIEW       Údržba view výběru          RS_SELEVIEW          1000         T  .
SEM_BEX       Business Explorer Analyzer      BCS_START_BEX         1000         T  .
SEM_CHAR_HIER    Metadata OLTP - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
SEM_CHAR_TEXT    Metadata OLTP - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
SEM_NAV       Business Explorer Navigator     BCS_START_NAV         1000         T  .
SENG         Administrace externích indexů    SAPLSF4E            0600         T  .
SENGEXPLORER     Explorer - administrace indexu    SAPLSF4E            0600         T  .
SENH         Zobrazení informace o rozšíření   SAPMSENH            1000         T  .
SEPA         Server EPS: Administrace       SAPLEPSS            0100         TP  .
SEPS         SAP Electronic Parcel Service    SAPLEPSC            0100         TP  .
SERP         Reporting: Změna stromové struktury SAPMSERP            0100         T  .
SESS         Zobrazení menu Session Manageru   SAPLSMTR_NAVIGATION      0100         T  .
SESSION_MANAGER   Zobrazení menu Session Manageru   SAPLSMTR_NAVIGATION      0100         T  .
SESS_START_OBJECT  Spuštění objektu           APPENDSN            1000         T  .
SES_ADMIN      Servis vyhledávače: Administrace   COM_SE_ADMIN          0100         TP  .
SETB         Direct input pro BUSAB        RFFMSETB            1000         T  .
SEU_INT       Object Browser            SAPMSEU0            1000         TP  .
SF07         Analýza názvů souboru        RSFILENA            1000         T  .
SFAC         Údržba výběru pole          SAPLBZFC            0100         TP  .
SFAW         Údržba výběru pole          SAPMM00C            0100         TP  .
SFCMT        IMG: Strukt. pořízení skutk.stavu  BSFC_MAINTENANCE_TOOL     0100         T  .
SFP         Form Builder             FP_START_FORM_BUILDER     1000         T  .
SFP_ZCI_UPDATE    Konverze ZCI: Interaktiv. formuláře FP_ZCI_UPDATE         1000         T  .
SFT1         Údržba svátků            SAPMSFT0            0100         T  .
SFT2         Údržba kalendáře svátků       SAPMSFT0            0100         T  .
SFT3         Údržba podnikového kalendáře     SAPMSFT0            0100         T  .
SFTRACE       SAP Smart Forms: Trace        SAPLSTXBCT           0100         T  .
SGEN         SAP Load Generator          RSPARAGENLOD          1000         T  .
SGOSHI        Nastavení historie objektu      RSSGOSHIRE           1000         T  .
SGOSTEST       Nástroj pro test gener.objekt.služeb GOS_TOOLBOX_TEST        1000         T  .
SGOSTEST2      Test servisních komponent      GOS_SERVICE_TEST        0000         T  .
SGOS_OBJ_DISP    Přednastavená metoda objektu     SGOS_OBJ_DISPLAY        0100         T  .
SH01         Online-nápověda: F1-nápověda-server RSHLP001            1000         T  .
SH02         Nápověda Online: Sledování propojení RSHLP002            1000         T  .
SH03         Vyvolání rozšířené nápovědy     RSHLP003            0000         T  .
SHD0         Varianty obrazovky a transakce    SAPMSHD0            2000         T  .
SHD0_MANDT      Varianty transakcí záv.na klientu  SAPMSHD0            0100         T  .
SHD1         INTERNÍ: Vyvolání transakce variant SAPMSHD0            0200         T  .
SHDB         Záznamník transakcí (dávkový vstup) SAPMSBDT            0100         T  .
SHDG         Globální pole: Změna a zobrazení   RSHDGF00            1000         T  .
SHDI         Archiv obrázků - varianty transakce RSSHDIMG_TREE2         1000         T  .
SHDS         INTERNÍ: Uložení varianty transakce SAPMSHD0            0300         T  .
SHD_CHECK      Varianty obrazovky a test. GuiXT   SHD_CHECK           0100         T  .
SHD_SWITCH      Aktivace standard.varianty uživatele SAPMSHD0            3100         T  .
SHI0         Uložení struktury: Údržba typů uzlu SAPLSHI4            0100         T  .
SHI1         Uložení struktury: Údrž. typu odkazu SAPLSHI4            0110         T  .
SHI2         Uložení struktury: Údržba typu uzlu SAPLSHI4            0120         T  .
SHI3         Údržba struktury           SAPLSHI6            0400         T  .
SHMA         Sdílené objekty: Správa       SAPLSHMA            0100         TP  .
SHMM         Sdílené objekty: Monitor       SAPMSHM_MONITOR        0100         TP  .
SHOW_REPORT_SOURCE  Vyvolání zobr.kódu ABAP z dokumen.  R_ABAP_SOURCE_DISPLAY     1000         T  .
SHP_DELIC      MiniApp: Nekompletní dodávka     RMA_SHP_DELIC         1000         T  .
SHXC         Údržba HOTPACKEXC          SCWB_EDIT_APPROVALS      1000         T  .
SHXC1        Proces při povolování výjimky    SCWB_SET_HOTEXCMODE      1000         T  .
SI00         SAP Knowledge Warehouse       MENUSI00            1000         B  .
SI00_DOCU      SAP Knowledge Warehouse       MENUSI00_DOCU         1000         B  .
SI00_OLD       SAP Knowledge Warehouse       MENUSI00_OLD          1000         B  .
SI00_TRAIN      SAP Knowledge Warehouse       MENUSI00_TRAIN         1000         B  .
SI21         Migrace rozšířené nápovědy      RSIWB21            1000         T  .
SI22         Generování příkaz.souborů      RSIWB000            0000         T  .
SI23         Vstup.obr.rozhraní údržby customizi. RSIWB100            1000         T  .
SI23_6        Zpracování předloh          IWB_TEMPLATES         1000         T  .
SI24         Vstup do IMG (Knowledge Warehouse)  RSIWB101            1000         T  .
SI24_1        Customizing - systém (Knowl.Wareh.) RSIWB102            1000         T  .
SI24_10       RSIWB_EXPORT_MAIL_SERVICES      RSIWB_EXPORT_MAIL_SERVICES   1000         T  .
SI24_11       KW: Customizing Transport      RSIWB_CUST_TRANSPORT      1000         T  .
SI24_12       KW: Customizing Workflow       RSIWB_CUST_WORKFLOW      1000         T  .
SI24_13       KW: Customizing oprávnění      RSIWB_CUST_AUTH_FOR_PROPS   1000         T  .
SI24_14       KW Customizing            RSIWB_CUST_SUP_AUTH_CHECK_DISP 1000         T  .
SI24_2        Customizing - server (Knowl. Wareh.) RSIWB103            1000         T  .
SI24_3        Customizing - přiřazení (KW)     RSIWB104            1000         T  .
SI24_4        Customizing - varianty exportu (KW) RSIWB105            1000         T  .
SI24_5        Stanovení vstupní struktury(custom.) RS_IWB_ENTRY_SELECT      1000         T  .
SI24_6        Automatická konkretizace infoobjektů RS_IWB_EXPORT_AFTER_IMPORT   1000         T  .
SI24_7        Nastavení export_range v iwbsetting RS_IWB_EXPORT_RANGE      1000         T  .
SI24_8        Podpora odkazu R/3 (cust.)      RS_IWB_R3LINK_SUPPORT     1000         T  .
SI24_9        Oblasti správy dokumentů (view)   RSIWB106            1000         T  .
SI24_CSCONFIG    Autokonfigurace content servru    RSIWB_AUTO_CONFIG_CONT_SERVER 1000         T  .
SI24_EXTENSION    Údržba release/řetězce rozšíření   RSIWBH01            1000         T  .
SI80         Knowledge Warehouse         RSIWB300            1000         T  .
SI81         Správa                RSIWB600            1000         T  .
SI85         Knowledge Warehouse (obecně)     RSIWB303            1000         T  .
SI86         Správa                RSIWB601            1000         T  .
SI88         HTML Export             RSIWB601            1000         T  .
SI88_FOLDER_LIST   Generování seznamu složek pro SI88  RSIWB_EXPORT_FOLDER_LIST    1000         T  .
SI89         Vyhodnocení protokolů exportu HTML  RSIWB602            1000         T  .
SI90         Knowledge Warehouse: Školení     RSIWB302            1000         T  .
SIAC1        Zobrazení web.objektů (starý formát) SIAC_TREE           1000         T  .
SIAC_ICON_UPLOAD   ITS: Upload ICONS pro Webgui     SIAC_ICON_UPLOAD1       1000         T  .
SIBU         Údržba odvětví            SAPLSATT11           0100         T  .
SICF         Údržba stromu služeb HTTP      RSICFTREE           1000         T  .
SICFRECORDER     ICF: Zobrazení uvedených objektů   SMICF_RECORDER         0000         T  .
SICFREC_SHOW     Zobrazení záznamu ICFRECORDER    SICFREC_SHOW_EXTERN      1000         T  .
SICF_INST      Aktivace služby při instalaci    RSICF_SERVICE_ACTIVATION    1000         T  .
SICK         Kontrola instalace          RSICC000            1000         T  .
SIDELTA       Expedice delta pro content      RSIWB_DELTA          1000         T  .
SIGS         Administrace IGS           GRAPHICS_IGS_ADMIN       1000         T  .
SIMGH        Údržba struktury IMG         SAPLS_IMG_TOOL_2        0100         T  .
SIMG_SPORT      IMG Business / fukční pakety     SPORT_IMGSHOW         1000         T  .
SIN1         SAPBPT: Vstupní schránka       SAPLSIN1            0100         T  .
SINA         SAPBPT: Údržba standardní konfigurac RSSINADM            1000         T  .
SISTATE       Údržba statusu hierarchie      KW_STATE_HIERARCHY       5000         T  .
SISTATE2       Zap/vyp funkce pro oblasti      KW_STATE_HIERARCHY       1500         T  .
SISU         Hlavní menu IS-U           MENUSISU            1000         B  .
SITSPMON       Monitor pro interní ITS       SITSPMON            1000         T  .
SI_SEL        KW: Structure Editor Link      SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK   0100         T  .
SKEP         KEPlicator              KW_KEP_SCHEDULE_MAINTAIN    1000         T  .
SKNF         Údržba konfiguračních skupin     SAPLSQADB04          0100         T  .
SKNF_SINGLE     Údržba konfiguračních skupin     SAPLSQADB04          0250         T  .
SKPR07        Monitorování pro retrieval KPRO   RSTIRIDX_MONITOR        1000         T  .
SKPR09        Test repositories contentů      RSIRCCON            1000         TP  .
SKPRM01       Převzetí entit modelu        RSIR_M_LOAD          1000         TP  .
SKPRM03       Převzetí spojení tříd        RSIR_M_LOAD_CONN        1000         TP  .
SKPRM04       Kopírování sady tabulek instancí   RSIR_M_COPY_TABSET       1000         TP  .
SKPRMC1       Customizing vlastností entity    RSIR_M_CUSTOM_PROP       1000         TP  .
SKPRMIC       Zneplatnění caches vrstvy modelu   RSIR_M_INVALIDATE_MODEL_CACHE 1000         TP  .
SKPR_INDEXING1    Transakce údržby indexování KPro   SDOK_CUST_MON_QUE_INDEXING   1000         T  .
SKWFIVC       Zneplatnění všech caches SKWF    SKWF_INVALIDATE_COMPLETE_CACHE 1000         T  .
SKWS         CM: Správa statusů          SKWS_USER_INTERFACE      1000         TP  .
SL02         PAW: Hlavní menu           SAPMSL02            0100         T  .
SL100        Změna dat účastníka         SLSPAWCHANGEPART        1000         T  .
SL101        Založ.listu Excelu pro výsledek akce SLSPAWCREATEEXCEL       1000         T  .
SL102        Výsledky dle testů a míst      SLSPAWL4            1000         T  .
SL104        PAW - Výmaz výsledků         SLSPAWDEL           1000         T  .
SL12         PAW - detaily odpovědi - výsl.přehl. SLSPAWSURV           1000         T  .
SL13         PAW - údržba dynamických scénářů   SLSPAWSCENAR          1000         T  .
SL31         PAW - definice typů testů      SAPMSL311           0100         TP  .
SL32         PAW - definice míst         SAPMSL32            0100         TP  .
SL60         PAW - přehled výsledků testu     SLSPAWR1_1           1000         TP  .
SL601        PAW - přehled výsledků testu     SLSPAWR1            1000         TP  .
SL61         PAW - přenos výsledků testu do HR  SLSPAWT1            1000         TP  .
SL62         PAW - strom definic hledání     SLSPAWL3            0100         TP  .
SL63         PAW - katalog testů místa      SLSPAWL2            1000         TP  .
SL64         PAW - statistická vyhodnocení    SLSPAWR2            1000         TP  .
SL65         PAW - export výsledků testu     SLSPAWR8            1000         TP  .
SL66         PAW - Download detailu certifikace  SLSPAWD1            1000         TP  .
SL67         PAW - Download katal.testů pro místo SLSPAWD2            1000         TP  .
SL69         PAW - protokol přenosu kvalifikací  SLSPAWT2            1000         TP  .
SL70         PAW - přehled výsledků osoby     SLSPAWR7            1000         TP  .
SL71         PAW - generátor iniciálních dat   SLSPAWT8            1000         T  .
SL72         PAW - Enjoy Desktop         SLSPAWM0            1000         T  .
SL73         PAW - gener.kvalifikací v dávce   SLSPAWT5            1000         TP  .
SL74         PAW - protokol gener.kvalif.v dávce SLSPAWT6            1000         TP  .
SL75         PAW - přehled výsledků úloh     SLSPAWR9            1000         TP  .
SL76         PAW - zobrazení struktury testu   SLSPAWR6            1000         TP  .
SL77         PAW - zobr.komentářů k úlohám    SLSPAWC1            1000         TP  .
SL79         PAW -údržba profilu místa      SAPLSLSM            0100         T  .
SL80         PAW - statistika položek       SLSPAWIS            1000         TP  .
SL90         PAW - informace k tisku certifikátu SLSPAWP1            1000         TP  .
SL91         PAW - údržba profilu místa      SLSPAWV1            1000         TP  .
SL92         PAW - údržba profilu typu testu   SLSPAWV2            1000         TP  .
SL93         PAW - údržba nastavení        SAPMSL932           0100         TP  .
SL94         PAW - údržba profilu IO testu    SLSPAWV3            1000         TP  .
SL95         PAW - údržba profilu uživatele    SLSPAWV4            1000         TP  .
SL96         PAW: Nastavení řízení uvolnění    SAPMSL96            0100         TP  .
SL99         PAW - zobr.profilů oprávnění     SLSPAWV5            1000         TP  .
SLAT         Další nástroje překladu       RSIWA203            1000         T  .
SLAW         License Administration Workbench   SAPLLAW_MODULES_1       0010         T  .
SLCA20        Profilace              SLCA_PROFILING         0100         T  .
SLDAPICUST      SLD API Customizing         SAPMSLDAPICUST         0100         T  .
SLDB         Logické databáze (strom.struktura)  SAPMSLDB            0100         TP  .
SLDCHECK       Test připojení SLD          RLCR_XI_STAYING_ALIVE     1000         T  .
SLDHTMLGUI      Start GUI SLD v prohlížeči      RLCR_LAUNCH_HTML_GUI      1000         T  .
SLG1         Aplik.protokol: Zobrazení protokolů SBAL_DISPLAY          1000         TP  .
SLG2         Aplik.protokol: Výmaz protokolů   SBAL_DELETE          1000         TP  .
SLGN         Aplik.protokol: Údržba čís.intervalu SAPMSNUM            0100         T  .
SLGT         Přihláš.do centrál.katalogu objektů RDDGTSND            1000         T  .
SLG_ISU       Zobraz.protok.paralel.hromad.běhu  REAPROT02           0100         T  .
SLIBN        Údržba knihovny Reuse        RLB_LIBRARY_EDIT        1000         T  .
SLIBP        Údržba produktu Reuse        RLB_PRODUCT_EDIT        1000         T  .
SLIB_START      Údržba knihovny Reuse        RLB_LIBRARY_EDIT        1000         T  .
SLICENSE       Správa licencí SAP          SAPMSLIC            1000         T  .
SLIN         ABAP/4: Rozšířená kontrola programu SAPLSLIN            0100         TP  .
SLIS         Info.syst.FI-SL-speciální ledgery  MENUSLIS            1000         B  .
SLLS         Statistika překladu         SAPLLXE_SLLS          1000         T  .
SLLT         Výkonová statistika překladu     SAPMSLLT            0100         T  .
SLPP         Návrhový pool            SAPMSLW_SLPP          0100         T  .
SLW3         Rozvrhovač zásoby práce       SLXE_MASTER          1000         T  .
SLW4         Překlad aplikační hierarchie     SLXE_MASTER          1000         T  .
SLWA         Administrace překladového prostředí SLXE_MASTER          1000         T  .
SLWB         Plánovač překladového prostředí   SLXE_MASTER          1000         T  .
SM01         Blokování transakcí         SAPMTSTC            1010         TP  .
SM02         Systémová hlášení          SAPMSEM1            0500         T  .
SM04         Seznam uživatelů           RSM04000_ALV          1000         T  .
SM12         Zobrazení a výmaz blokování     RSENQRR2            0000         T  .
SM12OLD       Stará sm12              RSSM_SM12_OLD         1000         T  .
SM13         Administrace aktualiz.záznamů    SAPMSM13            1000         T  .
SM14         Administrace aktualizačního programu SAPMSM14            1000         T  .
SM18         Reorganizace protokolu bezp.auditu  RSAUPURG            1000         T  .
SM19         Konfigurace bezpečnostního auditu  SAPMSM19            0300         T  .
SM20         Vyhodnocení protokolu bezpečn.auditu SAPMSM20            0300         T  .
SM20N        Vyhodnocení protokolu bezpečn.auditu SAPMSM20            0300         T  .
SM20_OLD       Vyhodnocení prot.bezpečn.auditu(st.) SAPMSM20            0200         T  .
SM21         Online vyhodn.systémového protokolu SAPMSM21            0200         T  .
SM21_E2E       Vyhodnocení sys.prot.via E2E     SAPMSM21_E2EDIAGNOSTIC     0400         T  .
SM28         Kontrola instalace          RSICC000            1000         T  .
SM29         Převzetí vzoru u tabulek       SAPMSM29            0111         T  .
SM30         Vyvolání údržby view         SAPMSVMA            0100         T  .
SM31         Vyvolání údržby view analog SM30   SAPMSVMA            0100         T  .
SM31_OLD       Údržba tabulky (stará)        SAPMSTBM            1000         TP  .
SM32         Údržba tabulky id.parametru TAB   SAPMSTBM            1000         TP  .
SM33         Zobrazení tabulky id.parametru TAB  SAPMSTBM            1000         TP  .
SM34         Vyvolání údržby clusteru view    SAPMSVMA            0200         T  .
SM35         Batch-Input Monitoring        SAPMSBDC_CC          1000         T  .
SM35P        Batch input: Monitorování protokolu RSBDC_PROTOCOL         0100         T  .
SM36         Požadavek na dávku          SAPLBTCH            2050         T  .
SM36WIZ       Job Definition Wizard        SAPLBTCH            5000         T  .
SM37         Přehled výběru jobů         SAPLBTCH            3000         T  .
SM37B        Jednoduchá verze výběru jobů     SAPLBTCH            3000         T  .
SM37BAK       Stará transakce SM37         SAPLBTCH            2070         T  .
SM37C        Flexibilní verze výběru jobů     SAPLBTCH            4000         T  .
SM38         Fronta správní transakce       SAPMSQIO            0100         T  .
SM39         Analýza jobu             SAPBTCPE            1000         T  .
SM49         Provedení externích příkazů OS    SAPLSXPT            0200         T  .
SM50         Přehled workprocesů         RSMON000_ALV          1000         T  .
SM51         Seznam systémů SAP          RSM51000_ALV          1000         T  .
SM52         Přehled VM              RSM52000_ALV          1000         T  .
SM54         Údržba TXCOM             RSM54000            1000         TP  .
SM55         Údržba THOST             RSM55000            1000         TP  .
SM56         Buffer čís.interv.          RSM56000            1000         T  .
SM58         Chybový protokol asynchr. RFC    RSARFCRD            1000         TP  .
SM580        Transakce pro Drag & Relate     RBDSTARTSM58          0100         T  .
SM59         Výst.zařízení RFC (zobraz. a údržba) SAPMCRFC            0100         TP  .
SM59_OLD       Výst.zařízení RFC (zobraz. a údržba) RSRFCRFC            1000         TP  .
SM5A         RFC - analýza řetězců        RSMON000_ANALYSE_CONVID_ALV  0100         T  .
SM5B         Údržba DPTIMETAB           RSMON000_DPTIMETAB_ALV     0100         T  .
SM61         Monitor objektů pro řízení na pozadí SAPLCOBJ            0100         T  .
SM61B        Nová správa řídicích objektů     SAPLCOBJ            0100         T  .
SM61BAK       Stará sm61              SAPLBTCH            1050         T  .
SM62         Historie události a dávka událostí  RSEVTHIST           3000         TP  .
SM63         Zobrazení/údržba sad režimů     SAPLSOMS            1050         T  .
SM64         Správa dávky událostí        RSEVTHIST           3000         T  .
SM65         Nástroj analýzy zpracování na pozadí SAPLSBPT            1020         T  .
SM69         Údržba externích příkazů OS     SAPLSXPT            0200         T  .
SMAP01        Údržba objektů složky řešení     SAPLSF30            0300         T  .
SMARTFORMS      SAP Smart Forms           SAPMSSFO            0100         T  .
SMARTFORM_CODE    SAP Smart Forms: Cílový kód     RSTXGDES            1000         T  .
SMARTFORM_TRACE   SAP Smart Forms: Trace        SAPLSTXBCT           0100         T  .
SMARTSTYLES     SAP Smart Styles           SAPMSSFS            0100         T  .
SMCL         CSL: Monitor             CSL_MON            1000         T  .
SMCX         Match-kód OCX            SAPMWGM1            0050         T  .
SMEN         Zobrazení menu Session Manageru   SAPLSMTR_NAVIGATION      0101         T  .
SMET         Zobraz.četnosti vyvolání funkce   SMETRICS01           1000         TP  .
SMETDELBUFF     Výmaz dat měření v bufferu Shared  SMETRICS11           1000         TP  .
SMETDELPROG     Výmaz programů v bufferu Shared   SMETRICS21           1000         TP  .
SMGW         Gateway Monitor           RSMONGWY_ALV          1000         T  .
SMICM        Monitor ICM             RSMONICM_STANDARD       1000         T  .
SMICM_SOS      Monitor ICM             RSMONICM_EMERGENCY       1000         T  .
SMLT         Management jazyka          SAPTLAN_MANAGEMENT       0100         T  .
SMLT_EX       Export jazyků            RSTLAN_EXPORT         4000         TP  .
SMMS         Message Server Monitor        RSMONMS_ALV          1000         T  .
SMOD         Správa rozšíření SAP         SAPMSMOD            2010         TP  .
SMOMO        Mobile Engine            WAF_MOMO            0050         T  .
SMQ1         Monitor qRFC (výstupní fronta)    RSTRFCM1            1000         T  .
SMQ2         Monitor qRFC (vstupní fronta)    RSTRFCM3            1000         T  .
SMQ3         Monitor qRFC (uložená fronta E)   RSTRFCM5            1000         T  .
SMQA         tRFC/qRFC: Status a data zp.hlášení RSTRFCMA            1000         T  .
SMQE         Administrace qRFC          RSQEVTMA            1000         T  .
SMQR         Registrace vstupních front      RSQIWKMA            1000         T  .
SMQS         Registrace výst.zařízení       RSQOWKMA            1000         T  .
SMT1         Trusted Systems (zobrazení a údržba) RSRFCSEC            1000         TP  .
SMT2         Trusting Systems (zobraz.a údržba)  RSRFCSLX            1000         TP  .
SMTR_START_HISTORY  Vyvolání historie objektu      SMTR_START_HISTORY       1000         T  .
SMW0         SAP Web Repository          SAPMWWW0            0100         T  .
SMX         Zobrazení vlastních jobů       SAPLBTCH            3000         T  .
SMXX         Zobrazení vlastních jobů       SAPLBTCH            3000         T  .
SNC0         SNC seznam řízení přístupu: Systémy SAPL0SEC            0013         TP  .
SNC1         Vytvoření uživatelů SNC       RSUSR300            1000         TP  .
SNC2         Export uživatelů SNC         RSUSR402            1000         TP  .
SNC3         Seznam říz. přístupu uživat. 3.1-4.0 RSSNC40A            1000         T  .
SNC4         Kontrola kanonického názvu SNC    RSSNCCHK            1000         T  .
SNL1         Zobrazení NLS (Znak.sada,jazyk,..)  SAPMSNL1            0110         T  .
SNL2         Nastavení NLS (znak.sada, jazyk,..) SAPMSNL1            0120         TP  .
SNL3         Vývoj NLS (znak.sada, jazyk,..)   SAPMSNL1            0130         TP  .
SNLS         Zobrazení NLS (Znak.sada,jazyk,..)  SAPMSNL1            0113         T  .
SNOTE        Note Assistent            SCWN_ENTRY_TREE        1000         T  .
SNRO         Objekty čís.intervalu        SAPMSNRO            0150         TP  .
SNUM         Ovladač čís.interv.         SAPMSNUM            0100         T  .
SO00         SAPoffice: Krátká zpráva       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO01         SAPoffice: Došlá p.         SAPMSSO0            1000         TP  .
SO01X        SAPoffice: Došlá p.         SAPMSSO0            1000         TP  .
SO02         SAPoffice: Odesl.p.         SAPMSSO0            1000         TP  .
SO02X        SAPoffice: Odesl.p.         SAPMSSO0            1000         TP  .
SO03         SAPoffice: Osobní složka       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO03X        SAPoffice: Osobní složka       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO04         SAPoffice: Všeobecná složka     SAPMSSO0            1000         TP  .
SO04X        SAPoffice: Všeobecná složka     SAPMSSO0            1000         TP  .
SO05         SAPoffice: Osobní koš        SAPMSSO0            1000         TP  .
SO05X        SAPoffice: Osobní koš        SAPMSSO0            1000         TP  .
SO06         SAPoffice: Zastoupení zap/vyp    SAPMSSO0            1000         TP  .
SO07         SAPoffice: Opětov.předl.       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO07X        SAPoffice: Opětov.předl.       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO10         Standardní texty SAPscript      SAPMSSCE            1100         TP  .
SO12         SAPoffice: KmenSoubUživ       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO13         SAPoffice: Zástupce         SAPMSSO0            1000         TP  .
SO15         SAPoffice: Rozdělovníky       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO16         SAPoffice:Profily          SAPMSSO0            1000         TP  .
SO17         SAPoffice: Výmaz všeobecného koše  RSSOTRCL            1000         TP  .
SO18         SAPoffice: Všeobecný koš       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO19         SAPoffice: Prvotní dokumenty     SAPMSSO0            1000         TP  .
SO20         SAPoffice osobní prvotní dokumenty  SAPMSSO0            1000         T  .
SO21         Údržba pracovního adresáře PC    RSSOPCDR            1000         T  .
SO22         SAPoffice: Výmaz prac.souborů PC   RSSODLPC            1000         T  .
SO23         SAPoffice: Rozdělovníky       SAPMSSO0            1000         TP  .
SO28         Údržba SOGR             RSSO0028            0000         TP  .
SO2_MIME_REPOSITORY Repository MIME           WB_MIME_REPOSITORY_START    1000         TP  .
SO2_TAG_BROWSER   Knihovna tagů            WB_TAG_BROWSER_START      0000         T  .
SO30         Business Workplace: Reorg.      RSBCSRE03           1000         T  .
SO31         Reorganizace (denně)         RSSORE02            1000         T  .
SO36         Založení automatického předání    RSSOADM0            1000         T  .
SO38         SAPoffice: Vyrovnání opráv.ke slož. RSSOFALU            1000         T  .
SO40         SAPoffice: Cust. Formulář MAIL    RSSOCUFM            1000         T  .
SO41         SAPoffice: Cust.Formulář TELEFAX   RSSOCUFM            1000         T  .
SO42         SAPoffice: Cust. Formulář TELEFAX_K RSSOCUFM            1000         T  .
SO43         SAPoffice: Cust. Formulář TELEFAX_M RSSOCUFM            1000         T  .
SO44         SAPoffice: Cust. Formulář TELEX   RSSOCUFM            1000         T  .
SO50         Pravidla pro vstupní rozdělení    BCS_IBND_MAINT         0100         T  .
SO52         Vymaže adresu z kmen.soub.uživatelů RSSOUADD            1000         T  .
SO55         Kontrola konzistence uživatele    RSSOUSCO            1000         T  .
SO70         Hypertext: Zobraz./údržba struktury SAPLDSYH            0100         T  .
SO71         Správa plánu testu          SAPLDSYH            0101         T  .
SO72         Údržba modulů hypertextu:Vstup    SAPMSDCU            0100         T  .
SO73         Import grafiky do SAPfin       SAPLDSYS            0500         T  .
SO81         SAPfind: Freetext_indexing (Test)  RSTGRE13            0100         T  .
SO82         SAPfind: Freetext_retrieval_batch  RSTBOE05            0100         T  .
SO85         SAPfind: Txt_seq_search       RSTBOE01            0100         T  .
SO86         SAPfind: Txt_seq_search_1      RSTBOE02            0100         T  .
SO90         SAPfind: Shellmappen-Serviceprogramm RSTSHSRV            0100         T  .
SO91         SAPfind-SO: SAPoffice Marketing Info RSSHSOMI            0100         T  .
SO95         Předgenerované dotazy - výběr    RSSHCLAS            0100         T  .
SO99         Put-Infosystém            RSSHRELN            1000         T  .
SOA         SAP ArchiveLink           MENUSOA            1000         B  .
SOAACT        Výpočet skutečnosti pro rezervy   ACE_SOP_PERIODIC_POSTING    1000         T  .
SOAAD        Nalezení účtu ACE          ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
SOAADCONT01     Nal.účtu: Údržba záznamů oblasti 01 ACEPS_ACCDET          0000         T  .
SOAADCONT02     Nalez.účtu: Údržba záznamů obl.02  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
SOAADMETA01     Nal.účtu: Definice pravidla obl.01  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
SOAADMETA02     Nal.účtu: Def.pravidla obl.02    ACEPS_ACCDET          1000         T  .
SOAADMETASGL     Nal.účtu: Def.soub.pravidel jednost. ACEPS_ACCDET          1000         T  .
SOAAD_MAIN      Nalezení účtu: Údržba záznamů    ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
SOAAD_META      Nalezení účtu ACE          ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
SOAARCHPREP     Příprava archivačního běhu      ACE_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
SOACARRYFORWARD   Převod zůstatku           ACE_SOP_CARRY_FORWARD     1000         T  .
SOAD         SAPoffice: Externí adresy      SAPMSSO0            1000         TP  .
SOADATADEL      Výmaz dat z nástroje pro čas.rozliš. ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
SOADSITEMS      Reporting objekty čas.rozliš.SOA   SOA_DSITEMS          1000         T  .
SOADSPARAMS     Výkaznictví param.obj.ACE SOA    SOA_DSPARAMS          1000         T  .
SOAFIRECON      Odsouhlasení nástr.čas.rozliš.s FI  ACE_SOP_FI_RECONCILIATION   1000         T  .
SOAHRCON       Nastavení závazků k systému HR    ACE_SOP_HR_CONNECTION     1000         T  .
SOAHRTRANS      Převzetí dat ze systému HR      ACE_SOP_HR_DATA_TRANSFER    1000         T  .
SOAIMG        IMG účetnictví akciové opce     ACE_SOP_IMG          1000         T  .
SOAPSDOCITEMS    Zobr.jednotl.pol.v nástr.čas.rozliš. SOA_PSDOCITEMS         1000         T  .
SOAPSITEMS      Zobr.souhrn.hodn.v nástr.čas.rozliš. SOA_PSITEMS          1000         T  .
SOAREVERS      Storno účtování rezerv        ACE_SOP_REVERSAL_POSTING    1000         T  .
SOASIM        Simulace rezerv           ACE_SOP_PERIODIC_SIMULATION  1000         T  .
SOATRANSFER     Převod dokladů ACE do účetnictví   ACE_SOP_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR 1000         T  .
SOATREE01      Založení rozdělení          ACE_SOP_BASISDATA_CREATE    1000         T  .
SOATREE03      Zobrazení rozdělení         ACE_SOP_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN 1000         T  .
SOA_ACEPS_APPLLOG  Údržba č.intervalu: ACEAPPLLOG    SAPMSNUM            0100         T  .
SOBJ         Atributy pro objekty údržby     SAPMTOBJ            0100         TP  .
SOBN01        Osobní data             RSUSR002_ADDRESS        1000         T  .
SOBT         Atributy pro jednotl.objekty údržby SAPMTOBJ            0500         TP  .
SOCP         SAPoffice: Externí adresy      SAPMSSO0            1000         TP  .
SODIS        BCS: Povinné údaje komunikace    RSSO_DISCLOSURE        1000         TP  .
SODS         SAPoffice: Browser LDAP       RSSODS             1000         TP  .
SOEX         Expresní zpráva           SAPLSO02            0200         T  .
SOFF         SAPoffice: Menu oblasti       MENUSOFF            1000         B  .
SOHI         Historie objektu           MSGOSHIST           0100         T  .
SOIN         BCS: Vstup.požad.na odeslání (SMTP) SAPLSBCS_IN          1000         TP  .
SOLMAP        Údržba složek řešení         SAPLSF30            0100         T  .
SOLPA        Cesty řešení             SAPMSVMA            0200         T  .
SOSB         Přehled přík.k odeslání (uživatel)  RSSOSOSTSTAT          1000         T  .
SOSG         Přehled požadavků na odeslání(skup.) RSSOSOSTSTAT          1000         T  .
SOST         SAPconnect : Požadavky na odeslání  RSSOSOSTSTAT          1000         TP  .
SOSV         SAPconnect : Požadavky na odeslání  RSSOSOSTSTAT          1000         TP  .
SOTG         Údržba skupin typů objektů      SOTYGR_START          1000         T  .
SOTR         Test.transakce pro API1 (příjem)   RSSOAPIR            1000         T  .
SOTR_EDIT      Editor textů OTR           SAPLSOTR_EDIT         0100         T  .
SOY1         SAPoffice: Hromadná údržba uživatelů RSSOUSED            1000         T  .
SOY2         SAPoffice: Sběr statistických dat  RSSOSTAT            1000         T  .
SOY3         SAPoffice: Vyhodnocení statistiky  RSSOSTVW            1000         T  .
SOY4         SAPoffice: Přehled přístupů     RSSOLAZY            1000         T  .
SOY5         SAPoffice: Přehled došlé pošty    RSSOINBO            1000         T  .
SOY6         SAPoffice: Přehled dokumentů     RSSOPRIV            1000         T  .
SOY7         SAPoffice: Přehled složek      RSSOFOLD            1000         T  .
SOY8         SAPoffice: Hromadná archivace    RSSOAPUT            1000         T  .
SOY9         SAPoffice: Reorganizace došlé pošty RSSOMOVE            1000         T  .
SOYA         SAPoffice: Změna majitele složky   RSSOCHOW            1000         T  .
SP00         Spool a hraniční oblasti       MENUSP00            1000         B  .
SP01         Řízení výstupu            RSPOSP01NR           2000         T  .
SP01O        Řízení spoolu            RSPOSP01            0100         T  .
SP02         Zobrazení spoolových požadavků    RSPOSP01NR           0101         T  .
SP02O        Zobrazení řízení výstupu       RSPOSP01            0101         T  .
SP11         TemSe-obsah             RSTS0012            0100         TP  .
SP12         Administrace TemSe          RSTS0010            0100         T  .
SP1T         Řízení výstupu (test)        RSPOSP01            0100         T  .
SPACKAGE       Package Builder           PACKAGE_BUILDER_START     1000         TP  .
SPAD         Správa spoolu            SAPMSPAD            1001         T  .
SPAK         Package Builder           PACKAGE_BUILDER_START     1000         TP  .
SPAM         Support Package Manager       SAPMSPAM            0100         T  .
SPAR         Stanovení parametrů paměti      SAPLSDB8            0100         T  .
SPAT         Administrace spool (test)      SAPMSPAD            1030         T  .
SPAU         Zobrazení modifikovaných EU objektů RSUMOD04            1000         TP  .
SPBM         Monitoring Parallel Background Tasks SAPLSPBT            1020         TP  .
SPBT         Test: 'paralelní úlohy na pozadí'  SAPLSPBT            1010         T  .
SPDD         Zobrazení modifikovaných obj.DDIC  RSUMOD02            1000         TP  .
SPEC01        Syst.specif.: Zpracování formuláře  SAPMCH01            1000         TP  .
SPEC02        Specifik.syst.: Zpracování dat.listu SAPMCH01            2000         TP  .
SPERS_DIALOG     Zpracování personalizace       SAPLSPERS_REMOTE        0100         T  .
SPERS_MAINT     Zpracování obj.personalizace     SAPLSPERS_DIALOG        0050         T  .
SPERS_TEST      Testy objektů personalizace     SAPLSPERS_DEMO         0200         T  .
SPFPAR        Zobrazení parametrů profilu     RSPFPAR            1000         T  .
SPH4         Zap./vyp. Telephony v celém systému RSPHGCTI            1000         T  .
SPHA         Administrace Telephony        SAPLPHOA            0100         T  .
SPHB         SAPphone: Správa systému       SAPLPHOB            0100         T  .
SPHD         SAPphone: Vlastní telefonní číslo  RSPHSPHD            1000         T  .
SPHS         SAPphone: Rozhraní pro telefon    RSPHSOFT            1000         T  .
SPHSREMOTE      Vzdálené spuštění Softphone     RSPHSOFTREMOTE         0000         T  .
SPHT         SAPphone: Test.prostředí       SAPLPHOH            1000         T  .
SPHW         Inicial.volání ve web.aplikacích   RSPHITS1            1000         T  .
SPIA         Administrace PMI           SPI_ADM_CU           1000         T  .
SPIM         Sledování procesu: Metadata     SPI_CM_MAINTAIN        1100         T  .
SPI_ALE01      Monitorování ALE           SPI_ALE_CALL          0100         T  .
SPI_BOR01      Monitorování BOR           SPI_BOR_CALL          0100         T  .
SPI_TRFC01      Monitorování tRFC          SPI_TRFC_CALL         0100         T  .
SPL_GENERATE_DDIC  Generování doplňkových polí     SPL_GENERATE_DDIC       1000         T  .
SPOV         Přehled spoolových požadavků     SAPMSPAD            1197         T  .
SPPFC        PPF: Vstup do customizingu      START_CUSTOMIZING2_PPF     1000         T  .
SPPFCADM       PPF: Administrace          START_CUSTOMIZING_ADMIN_PPF  1000         T  .
SPPFCONS       PPF: Kontrola konsistence      SPPF_CONSISTENCY        1000         T  .
SPPFCONSISTENCY   PPF: Konzistence v customizingu   CUST_INCONSISTENCY_PPF     1000         T  .
SPPFCWIZARD     PPF: Definice akce pomocí průvodce  START_CUSTOMIZING_WIZARD_PPF  1000         T  .
SPPFDET       PPF: Definice podmínky        PPFCONDDEF           1000         T  .
SPPFDETCRM      PPF: Profil akce s podmínkami    PPFCONDDEF_CRM         1000         T  .
SPPFP        Zpracování akcí           RSPPFPROCESS          1000         T  .
SPPF_PRPR      Údržba profilu tisku         SPPF_PRPR_CUST         1000         T  .
SPRM         Běžný customizing          SAPL0OBJ            0200         T  .
SPRO         Customizing - Zpracování projektů  SAPLS_IMG_TOOL_5        0100         T  .
SPROJECT       Správa projektu           SAPLPROJECT_ADMINISTRATION   1000         T  .
SPROJECT_ADMIN    Správa projektu           SAPLS_IMG_TOOL_5        0200         T  .
SPRO_ADMIN      Customizing - Správa projektů    SAPLS_IMG_TOOL_5        0200         T  .
SPTP         Údržba text.prvků pro přípravu tisku SAPMSPTP            0100         T  .
SQ00         SAP Query: Spuštění queries     SAPMS38R            0050         T  .
SQ00_DEL_PROT    SAP Query: Výmaz dat protokolu    RSAQ_DEL_QUERY_PROT      1000         T  .
SQ01         SAP Query: Údržba queries      SAPMS38R            0050         T  .
SQ02         SAP Query: Údržba inf.sady      SAPMS38O            0050         TP  .
SQ03         SAP Query: Údržba skupiny uživatelů SAPMS38S            0050         TP  .
SQ07         SAP Query: Porovnání jazyka     SAPMS38P            1000         TP  .
SQ09         SAP Query: Údržba rozšířené schránky SAPMS38U            0100         TP  .
SQ10         SAP Query: Správa rolí        RSAQ_ROLE_ADMINISTRATION    1000         TP  .
SQ11         SAP Query: Web.reporting (admin)   RSAQ_WEBRELEASE        1000         T  .
SQADB01       Údržba otázek pro QADB        SAPLSQADB02A          0100         T  .
SQADB01B       Údržba otázek pro QADB odvětví    SAPLSQADB02          0110         T  .
SQBWPROP       Vlastnosti BW klasických infosad   RSAQ_BWPROP_MAINTAIN      0000         TP  .
SQCIT        Údržba šablony CI          SAPLSQADB08          0100         T  .
SQLR         SQL Trace Interpreter        SQLR0001            1000         T  .
SQVI         QuickViewer             SAPMS38R            3050         T  .
SQ_DEMO_ADHOC    Demo: Start InfoSet Query (Ad Hoc)  SAP_QUERY_AD_HOC_ROLE     1000         T  .
SQ_DEMO_DEV     Demo: Start InfoSet Query (vývoj.)  SAP_QUERY_DEVELOPMENT_ROLE   1000         T  .
SQ_LEGEND      Sekvenční plán: Výběr graf.prvků   SAPMSPLE            0100         T  .
SR10         Založení místa            SAPLSZRC            0100         T  .
SR11         Změna místa             SAPLSZRC            0100         T  .
SR12         Zobrazení místa           SAPLSZRC            0100         T  .
SR13         Nápověda v závislosti na oblasti   RSIWR_HELP_DISP_ADM      1000         T  .
SR20         Založení ulice            SAPLSZRT            0100         T  .
SR21         Změna ulice             SAPLSZRT            0100         T  .
SR22         Zobrazení ulice           SAPLSZRT            0100         T  .
SR30         Založení PSČ             SAPLSZRP            0100         T  .
SR31         Změna PSČ              SAPLSZRP            0100         T  .
SR32         Zobrazení PSČ            SAPLSZRP            0100         T  .
SRCN         Výmaz reportů specif.pro stát    RSRPCNTR            1000         T  .
SRDEBUG       Aktivace vzdál.ladění        RSRDEBUG            1000         T  .
SREFH00       Zpracování struktury hierarchie   RBM_HIER_00          1000         T  .
SREFH04       Zpracování prvků struktury      SAPLSF30            0100         T  .
SREP         Údržba definice výkazu        CLS_REPORT_DEF_START      1000         T  .
SREPO        Repository - porovnání        RSSYSCOMP           0100         TP  .
SRET         Výběr výkazu             RKKBRPTR            0000         T  .
SRET06        Transakce dummy           RSRET_INDEX_MONITOR      1000         T  .
SRET07        Monitorování pro indexaci: Non-KPro RSRET_INDEX_MONITOR      1000         T  .
SRIP         Import indexů školení        RSRETIP01           1000         T  .
SRM01        Údržba č.intervalu: INFREQUEST    SAPMSNUM            0100         T  .
SRM02        Údržba č.intervalu: STH_EXPECT    SAPMSNUM            0100         T  .
SRM03        Údržba čís.intervalu: SRM_CONT    SAPMSNUM            0100         T  .
SRMBROWSER      Prohlížeč záznamů          SRM_START_BROWSER       1000         T  .
SRMCALLMON      Monitor pro Call Handler       SRM_CALL_HANDLER_MONITOR    1000         TP  .
SRMCMCREATE     Vytvoření modelů contentu      SRM_KPRO_CONTENT_MODEL_CREATE 1000         T  .
SRMCMEDIT      Editace modelů contentu       SRM_KPRO_CONTENT_MODEL_EDIT  1000         T  .
SRMCUSTOMIZING    Customizing Records Management    SRMCUSTOMIZING         1000         T  .
SRMEXPORT      Spouští výběrový report SRM_EXPORT  SRM_EXPORT           1000         T  .
SRMMODELER      Records Modeler           SRM_START_MODELER       1000         T  .
SRMO         SAP Retrieval - monitor       SAPMSRAD            1000         T  .
SRMO1        Vyvolání monitorování IMS      RSRET_IMS_MONITOR       1000         T  .
SRMPLANER      Plánovač záznamů (soubor)      SRM_START_FILEPLANER      1000         T  .
SRMPROTOVIEW     Prohlíž.protokolů ve správě záznamů SRMGS_RECORD_PROTO_VIEWER   1000         T  .
SRMRECORDSCREATE   Založení osobních spisů       SRM_RECORDS_CREATE       1000         T  .
SRMREFRULE      Pravidla generování pro značku spisu SRMRG_RULE_ADMIN        0050         T  .
SRMREGEDIT      Údržba registru SRM         SAPLSRMREGMAIN         0010         T  .
SRMREGEDITC     SRM údržba registry (view customiz.) SAPLSRMREGMAIN         0011         T  .
SRMSTART       Správa záznamů            SAPSRMSTART          1000         T  .
SRMVIEWGEN      Generátor view            SAPVGENSTART          1000         T  .
SRM_DISP_NO     Údržba č.intervalu: SRMDPDPID    SAPMSNUM            0100         T  .
SRM_KC_ADMIN     Správa katalogu hesel        SRM_KEYWORD_CATALOG_ADMIN   0050         T  .
SRM_KC_EDIT     Údržba katalogu hesel        SRM_KEYWORD_CATALOG_EDIT    1000         T  .
SRM_PROP_PERSPUBLISH Generování vlastností atributů    SRM_PROP_PERS_PUBLISH_TO_PU  1000         T  .
SRM_RECTEST1     Test metod BO RECORD         SRMGS_REGTEST_RECORD_BAPIS   1000         T  .
SRM_RECTEST2     Test dialogových metod BO RECORD   SRMGS_REGTEST_RECORD_DIALOG  1000         T  .
SRM_WFPATH_NO    Údržba č.intervalu: SRMWFPATH    SAPMSNUM            0100         T  .
SRM_WF_PATH_MAINT  Údržba cesty procesu         SAPLSRM_WF_PATH_MAINT     0100         T  .
SRN1         Údržba číselného intervalu: ADRCITY SAPMSNUM            0100         T  .
SRN2         Údržba čísel.intervalu: ADRSTREET  SAPMSNUM            0100         T  .
SRN3         Údržba čísel.interv.: ADRPSTCODE   SAPMSNUM            0100         T  .
SRSE         Hledání testu pro IMS        SAPMSRAD            2000         T  .
SRS_GM_SH      Retail Store: Zobrazení MPD - data  SAPMWOSE            0100         T  .
SRTIDOC       Vstup SOAP: Registrace služby    SRT_REGISTER_SERVICE      1000         T  .
SRTM         Vstupní obrazovka monitoru doby běhu SAPLSRTMUI           0100         TP  .
SRTUTIL       Pom.prostředky sledování p. web.sl. SRT_UTIL_ADMIN         0100         T  .
SRTV         Text Retrieval: Customizing     SRTV_CUST1           1000         T  .
SRTV_COMPILE     Hladání výkazu: Generování lexikonu SAPLSRT2            0850         T  .
SRT_CHANGE      Údržba stromu reportingu       SAPLSRT_APPL          0100         T  .
SRT_DISPLAY     Zobrazení stromu reportingu     SAPLSRT_APPL          0100         T  .
SRT_TOOLS      Nástroje doby běhu SOA        SRT_TOOLS           0100         T  .
SSAA         Asistent správy systému       SAPMSRR1            0101         T  .
SSAA_TOP       Asistent správy systému       SAPMSRR1            0101         TP  .
SSC         Termínový kalendář SAP (interní)   RSSC0000            1000         T  .
SSC0         Termínový kalendář SAP (zaměstnanci) RSSC0000            1000         T  .
SSC0X        Termínový kalendář SAP (zaměstnanci) RSSC0000X           1000         T  .
SSC1         Termínový kalendář SAP (vlastní)   RSSC1000            1000         T  .
SSC1X        Termínový kalendář SAP (vlastní)   RSSC1000X           1000         T  .
SSCA         Termín.kalendář: Údržba oprávnění  SAPMSSCA            0100         TP  .
SSCA1        Termínový kalendář: Administrace   RSSCADMUSRCONST        1000         T  .
SSCV         Termín.kalendář: VisualBasic-Fronten RSSC5000            1000         T  .
SSFI         IAC: Test: Browser Digitale Signatur SAPLSSFI            1000         T  .
SSFIDEMO_DIGSIG   Demo pro digitální podpisy (ITS)   SSFIDEMO_DIGSIG        1000         T  .
SSM1         Transakce je zastaralá        SMTR_NAVIGATION_SEND_MESSAGE2 1000         T  .
SSM2         Nastavení menu oblastí-inicializace SAPLSMNU            0300         T  .
SSO2         Workplace Single Sign-On Administ.  SSO2ADM            0000         T  .
SSPC         Specifikace SAP DEFAULT       RSSPECCA            1000         TP  .
SST0         Vyhodnocení projektů v customizingu RSPROJEVALUATIONCU       1000         T  .
SST7         Komplexní vyhodnocení        SAPMSST1            2000         T  .
SSUB2        Údržba textu pro subskripci     MSSUBCUS            0100         T  .
SSUC         Struktur.grafika: Kopírování nastav. BCGRSUCO            1000         TP  .
SSUD         Struktur.grafika: Výmaz nastavení  BCGRSUDO            1000         TP  .
SSUO         Struktur.grafika: Centrál.nastavení MENUSSUO            1000         B  .
ST01         Sled.systému             RSTRAC25            0200         T  .
ST03         Statistika zatíž.systému a výkonu  SAPWL_ST03N          1000         TP  .
ST03G        Globální statistiky workload     SAPWL_ST03G          1000         TP  .
ST03N        Statistika zatíž.systému a výkonu  SAPWL_ST03N          1000         TP  .
ST06         Operating System Monitor       RSHOST05            1000         TP  .
ST07         Aplikační monitor          SAPMS07A            0000         T  .
ST11         Zobrazení sledování vývojáře     RSTR0006            1000         T  .
ST14         Aplikační analýza          /SSF/CALL_TA_PROJ       1000         TP  .
ST20         Sledování dynpra           RS_DYNPRO_TRACE        0100         T  .
ST20LC        Kontrola layoutu           RS_DYNPRO_TRACE        0320         T  .
ST22         Analýza dumpu ABAP          RSSHOWRABAX          1000         TP  .
ST22OLD       Stará analýza dumpu         SAPMS380            0500         TP  .
ST22_E2E       ABAP Analýza dumpů E2E        RSSHOWRABAX_E2E        1000         TP  .
ST30         Analýza glob.výkonu: Provedení    SAPLPERF_TRA_DIA        0001         TP  .
ST33         Analýza glob.výkonu: Zobrazení dat  DISPLAY_GPA_DATA        1000         TP  .
ST34         Analýza glob.výkonu: ID protokolu  MAINTAIN_PROT_ID        1000         TP  .
ST35         Analýza glob.výkonu: Přiřazení CATTs MAINTAIN_CATT_PROT_ID     1000         TP  .
ST36         Glob.anal.výkonu: Výmaz dat     SAPLPERF_TRA_DEL        1000         T  .
ST37         Glob.anal.výkonu: Schéma vyhodnocení MAINTAIN_AMASCH        1000         TP  .
ST62         Generování krátkých textů odvětví  SAPMSBRA            0100         TP  .
STARTING_URLS    SMTR_NAVIGATION_SEND_MESSAGE     SMTR_NAVIGATION_SEND_MESSAGE  1000         T  .
START_20C_TRANSFORM Konverze typů sad a atributů     COM_SETTYPE_ATTRIBUTE_20C   1000         TP  .
START_40_TRANSFORM  Konverze typů sad          COM_SETTYPE_ATTRIBUTE_40    1000         TP  .
START_AGR_GENERATOR Úprava všech rolí SAP        SU25_CALL_COLL_AGR_GENERATOR  1000         T  .
START_BSP      Spuštění aplikace BSP        BSP_WD_APPL_STARTER      1000         T  .
START_REPORT     Spuštění reportu           SAPLSRT2            0100         T  .
STATTRACE      Globální statistika & sledování   SAPWL_STATTRACE        1000         TP  .
STAV_TABR      Zúčtování - správa statusu      SAPMF70M            0120         TP  .
STCTRL_COPY     Kopíruj uživ.nastavení table control RSTCX_COPY_TCVARIANT      1000         T  .
STCUP        Upgrade variant TableControl     RSTCX_UPG           1000         T  .
STDA         Zobrazení/řízení debuggeru (server) SAPLSDEB            0002         TP  .
STDC         Výstup/řízení debuggeru       SAPLSDEB            0001         TP  .
STDR         Kontrola konzistence katal.objektů  SAPMSCKT            0100         TP  .
STDU         Zobrazení/řízení debuggeru (uživat.) SAPLSDEB            0003         TP  .
STEMPLATE      Šablony customizingu         SAPLTEMPLATE_ADMINISTRATION  1000         T  .
STEMPMERGE      Spojení šablon            RZE_MERGE_FILTER        0100         T  .
STEP10        Export dat STEP           SAPMSTP001           0000         T  .
STEP20        Import dat STEP           SAPMSTP002           0000         T  .
STERM        Údržba terminologie         TERMINOLOGY_MAINTAIN      0099         T  .
STERM_EXTERNAL    Externí vyvolání transakce STERM   TERMINOLOGY_MAINTAIN      0098         T  .
STERM_KEYWORDS    Vyvolání klíč.slov údržby terminol. TERMINOLOGY_MAINTAIN      0199         T  .
STERM_REMOTE     Vyvolání STERM pomocí RFC      TERMINOLOGY_MAINTAIN      0198         T  .
STFB         CATT - test funkčního modulu     SAPMSTFB            0100         T  .
STGTC        Konfigurace doby odezvy       RSSTAT_GTCTRL         1000         T  .
STI1         Změnové doklady platebních spojení  RFTBST11            1000         TP  .
STI2         Změnové doklady korespondence    RFTBST12            1000         TP  .
STI3         Změnové doklady obchod.oprávnění   RFTBST13            1000         TP  .
STKONTEXTTRACE    Zapnutí sledování kontextu      SAPWL_KONTEXTTRACE       1000         T  .
STMS         Transport Management System     SAPLTMSU            0100         TP  .
STMS_ALERT      TMS Alert Monitor          RSTMS_DISPLAY_CTS_ALERTS    1000         TP  .
STMS_DOM       TMS přehled systému         RSTMS_SYSTEM_OVERVIEW     1000         TP  .
STMS_IMPORT     TMS Importní fronta         RSTMS_IMPORT_QUEUE       1000         TP  .
STMS_INBOX      Zásoba práce TMS           RSTMS_WORKFLOW_INBOX      1000         TP  .
STMS_MONI      TMS Import Monitor          RSTMS_IMPORT_MONITOR      1000         TP  .
STMS_PATH      TMS transportní cesty        RSTMS_TRANSPORT_PATH      1000         TP  .
STMS_QA       TMS Quality Assurance        RSTMS_QUALITY_ASSURANCE    1000         TP  .
STMS_QUEUES     TMS přehled importů         RSTMS_IMPORT_OVERVIEW     1000         TP  .
STMS_TRACK      TMS Import Tracking         RSTMS_IMPORT_TRACKING     1000         TP  .
STRANS        Spuštění nástroje pro transformace  START_XSLT_TOOL        1000         T  .
STRUST        Manager zabezpečení         S_TRUSTMANAGER         0100         T  .
STRUSTSSO2      Trust Manager pro přihlaš.lístek   S_TRUSTMANAGER         0100         T  .
STTO         Zkuš.organizace           MENUSTTO            1000         B  .
STVARV        Údržba výběrových proměnných (TVARV) SAPMS38V            1100         TP  .
STVARVC       Údržba TVARVC v klientu '000'    SAPMS38V            1100         TP  .
STWBM        Test Repository           TWBM_START           1000         T  .
STWB_1        Správa katalogu testů        SAPLS_TWB_H          0100         T  .
STWB_2        Správa plánu testu          SAPLS_TWB_H          0200         T  .
STWB_INFO      Test Workbench infosystém      RSTWB_PLAN_EVALUATION     1000         T  .
STWB_SET       Centrální nastavení - test workbench STWB_SETTING          0100         T  .
STWB_TC       Správa test.případu         RSTWB_TEST_CASE        1000         T  .
STWB_WORK      Uživatel testující zásobu práce   RSTWB_WORK_LIST        1000         T  .
STYLE_GUIDE     Transakce pro Style Guide      SAPLEXAMPLE_ENTRY_SCREEN    0100         T  .
SU01         Údržba uživatele           SAPMSUU0            1000         TP  .
SU01D        Zobrazení uživatele         SAPMSUU0D           1000         TP  .
SU01_NAV       Údržba uživatele k zahrn.do navigace SAPMSUU0            1000         T  .
SU02         Údržba profilů oprávnění       SAPMS01C            0113         TP  .
SU03         Údržba oprávnění           SAPMS01C            0111         TP  .
SU05         Údržba uživatelů Internetu      SAPMS05W            0100         T  .
SU10         Hromadná údržba uživatelů      SAPMSUU0M           1000         T  .
SU20         Údržba polí oprávnění        SAPMSU20            0100         TP  .
SU21         Údržba objektů oprávnění       RSU21_NEW           0000         TP  .
SU21_OLD       Údržba objektů oprávnění       SAPMS01E            0060         TP  .
SU22         Použití objektů opráv.v aplikacích  SU2X_MAINTAIN_DEFAULT     0000         TP  .
SU22_OLD       Použití objektů opráv.v transakcích SAPMS920            1000         TP  .
SU24         Obj.opráv.-Kontrola v transakcích  SU2X_MAINTAIN_DEFAULT     0000         TP  .
SU24_CHECK      Test vypnutí oprávnění        SU24_TEST_SWITCH_OFF      1000         T  .
SU24_OLD       Obj.opráv.-Kontrola v transakcích  SAPMS921            1000         TP  .
SU25         Upgradetool pro generátor profilů  SAPLPRGN            0101         TP  .
SU25_OLD       Upgradetool pro generátor profilů  SAPLPRGN            0100         TP  .
SU26         Upgradetool pro generátor profilů  SAPLPRGN            0101         TP  .
SU3         Údržba uživatelských dat       SAPMSUU0O           1000         T  .
SU53         Vyhodnocení kontroly oprávnění    SAPMS01G            1000         T  .
SU56         Analýza uživatelského bufferu    SAPMS01U            1000         T  .
SU84         Čtení archiv.změn.dokladů uživatele RUSH04RD            1000         TP  .
SU85         Čtení archiv.zněm.dokladů uživatele RUSH02RD            1000         TP  .
SU86         Čtení archiv.změn.dokladů uživatele RUSH10RD            1000         TP  .
SU87         Opětovné čtení změn.dokladů k opráv. RUSH12RD            1000         TP  .
SUB%         Interní vyvolání: Submit přes kód OK SAPMSSYS            0001         T  .
SUCH         Kontrola přeložitelnosti       RSUCHSTA            0000         T  .
SUCOMP        Údržba adres firem uživatelů     SAPMSCOMP           0999         T  .
SUGR         Údržba skupin uživatelů       SAPMSUUG            1000         T  .
SUGRD        Zobrazení skupin uživatelů      SAPMSUUGD           1000         T  .
SUGRD_NAV      Zobrazení skupin uživatelů      SAPMSUUGD           1000         T  .
SUGR_NAV       Údržba skupin uživatelů       SAPMSUUG            1000         T  .
SUIM         Uživ.informační systém        RSUSRSUIM           1000         T  .
SUIM_OLD       Vyvolání stromu reportingu AUTH (IS) RSUSR998            1000         T  .
SUPC         Profily k rolím           SAPPROFC_NEW          1000         T  .
SUPN         Údržba čís.intervalu: PROF_VARIS   SAPMSNUM            0100         T  .
SUPRES        Dopl.rezervy             MENUSUPRES           1000         B  .
SURL_LAUNCHPAD_TEST Test generování LaunchPadu      SAPLURL_TESTING        0100         T  .
SURL_PERS_ADMIN   Personalizace pro správu gen.URL   SAPLURL_PERSONALIZATION    0100         T  .
SURL_PERS_USER    Personalizace pro uživatele gen.URL SAPLURL_PERSONALIZATION    0100         T  .
SURL_SINGLE_GEN_TEST Test LaunchPadu & gen.URL      SAPLURL_TESTING        0200         T  .
SURVEY        Kokpit průzkumu           UWS_SURVEY_SELECTION      1000         T  .
SURVEY_FORMS     Formuláře průzkumu          SURVEY_FORMS          1000         T  .
SUUM         Global User Manager         SAPMSUM            1000         T  .
SUUMD        Zobr.řízení uživatelů        SAPMSUMD            1000         T  .
SVGM         SAP R/3 model implementace      RSVGMODL            1000         T  .
SVGS         View k činnosti v modelu implement. RSVGMOD2            0000         T  .
SW10         Verifikace expedice         RSWUDI10            1000         T  .
SWB3         Údržba počátečních podmínek     SAPLSWB3            0050         T  .
SWB4         Zobrazení počátečních podmínek    SAPLSWB3            0060         T  .
SWB_COND       Údržba počátečních podmínek workflow SAPLSWB3            0000         T  .
SWB_PROCUREMENT   Údržba počátečních podmínek B2B   SAPLSWB3            0000         T  .
SWDA         Alfanumerický Workflow Builder    RSWDSTRTA           1000         T  .
SWDB         Založení workflow          RSWDBUILD           1000         T  .
SWDC_INTERNAL    Definice workflow: Administrace   SAPLSWDV            0010         TP  .
SWDD         Workflow Builder           RSWDSTRT            1000         T  .
SWDD_CONFIG     Konfigurace workflow         RSWDCONF            1000         T  .
SWDI         Workflow Builder (výběr)       RSWDSTRTC           1000         T  .
SWDM         Business Workflow Explorer      RSWDEXP1            1000         T  .
SWDN         Údržba číselného intervalu: SWD_WDID SAPMSNUM            0100         T  .
SWDP         Zobraz.grafického protokolu workflow RSWDPROTOCOL          1000         T  .
SWDS         Workflow Builder (výběr)       RSWDSTRTS           1000         T  .
SWE3         Zobrazení propojení instancí     RSWEINST            1000         T  .
SWE4         Změna statusu sledování události   RSWELOGA            1000         T  .
SWE5         Kontroly pro spojení událostí    RSWECONSCOUP          1000         T  .
SWEAD        Administrace fronty událostí     RSWEQADMIN           1000         TP  .
SWEINST       Zobrazení spojení instancí      RSWEINSTVMAINT         1000         T  .
SWEL         Zobrazení sledování událostí     RSWFEVTLOG           1000         T  .
SWELS        Zap./vypnutí sledování událostí   RSWELSWITCH          1000         T  .
SWEM         Konfigurace sledování události    RSWELCFG2           1000         T  .
SWEQADM       Administrace fronty událostí     RSWEQADMIN           1000         T  .
SWEQADM_1      Údržba správce fronty událostí    RSWEQADMIN           1000         TP  .
SWEQBROWSER     Událost-fronta-browser        SAPLSWEQBROWSER        1000         T  .
SWEQDEL       Výmaz fronty událostí        RSWEQDELETE          1000         T  .
SWE_CD_TST      Test.prostředí pro změnové doklady  SAPLSWE_CD_TST_TOOL      0100         T  .
SWF3         Workflow Wizard Explorer       RSWFWIZ4            1000         TP  .
SWF4         Workflow Wizard Repository      RSWFWIZ5            1000         TP  .
SWFC         Automatický customizing workflow   RSWF_CST_AUTOCUST       0050         TP  .
SWFMOD_TRANSPORT   Transport objektu modeleru workflow SWFMOD_TRANSPORT_MANAGER    0200         TP  .
SWF_ADM_SUSPEND   Restart pozastavených workflow    RSWF_ADM_SUSPEND        1000         T  .
SWF_ADM_SWWWIDH   Restart pozastavených deadlines   RSWF_ADM_SWWWIDH        1000         T  .
SWF_APPL_DISPLAY   Workflow: Aplikační protokol     RSWF_LOG_DISPLAY        1000         TP  .
SWF_CNT_MAINTENANCE Diagnóza a srovnání kontejneru    RSWF_CNT_MAINTENANCE      1000         TP  .
SWF_CRL1       Editor korelace           RSWF_CRL_BUILDER        1000         T  .
SWF_GMP       Administrátor - přehled       SAPLSWF_ADM_GMP        1000         T  .
SWF_GP        Guided Procedures          RSWF_GP_DISPLAY_DEPLOYED_GPS  1000         T  .
SWF_OBJ_EXEC     Provedení metody objektu       RSWUOBJEX           1000         T  .
SWF_OBJ_EXEC_BO   Provedení metody objektu (SWOOBJID) RSWUOBJEXBO          1000         T  .
SWF_OBJ_EXEC_CL   Provedení metody objektu (SIBFLPORB) RSWUOBJEXCL          1000         T  .
SWF_RESTART_CANCEL  Restart odloženého zrušení      RSWW_EXEC_SUSPENDED_CANCEL   1000         T  .
SWF_RESTART_SUSPEND Restart odložených zpětných volání  RSWW_EXEC_SUSPENDED_CALLBACK  1000         T  .
SWF_TRC_ALL     Sledování workfl.: Zobraz.vš.komp.  SAPLSWF_TRC_DIALOG       1000         TP  .
SWF_TRC_SEL     Sledování workflow: Zobraz.s výběrem SAPLSWF_TRC_DIALOG       0500         TP  .
SWF_XMP1       Builder typu objektu XML       RSWF_XMP_BUILDER        1000         T  .
SWH_ADM1       Upgrade workitem: GUID definice   RSWW_FILL_DEFGUID       1000         T  .
SWH_PROCESS_INFO   Demo pro inf.systém procesu     RSWH_DEMOINFO         1000         T  .
SWI1         Výběrový report pro workflow     RSWIWILS            1000         T  .
SWI11        Přehled použití úloh         RSWIUSAG_NEW          1000         TP  .
SWI13        Profil úlohy             RSWIEXEC            1000         T  .
SWI14        Workflows k typu objektu       SAPLSWI2            0100         TP  .
SWI1_COND      Kontrola podmínek pro workitems   RSWIWILS            1000         TP  .
SWI1_RULE      Provedení pravidel pro workitems   RSWIWILS            1000         TP  .
SWI2_ADM1      Workitems bez zpracovatele      RSWINTRO            1000         TP  .
SWI2_ADM2      Workitems s vymazanými uživateli   RSWINTRO            1000         T  .
SWI2_DEAD      Workitems s překročením termínu   RSWINTRO            1000         TP  .
SWI2_DIAG      Diagnóza chybných workflow      RSWINTRO            1000         TP  .
SWI2_DURA      Workitems podle doby zpracování   RSWINTRO            1000         T  .
SWI2_FREQ      Workitems na úlohu          RSWINTRO            1000         TP  .
SWI3         Výstup workflow           RSWIOUTB            1000         T  .
SWI30        Odblokování workflow         RSWIENABLEEXE         1000         TP  .
SWI5         Analýza workload           RSWILOAD            1000         TP  .
SWI5N        Analýza workload           RSWILOAD            1000         TP  .
SWI6         Workflows k objektu         SAPLSWI2            0100         TP  .
SWIA         Administrační report pro WI     RSWIWILS            1000         TP  .
SWIE         Odblokování workitem         RSWIENABLEEXE         1000         TP  .
SWJ1         Prohlížeč plánovacích podmínek    RSWJ_PPF_PCOND         1000         T  .
SWLC         Kontrola zpracovávatele úloh     RHWFOTSK            1000         T  .
SWLD         Workbench pro workflow 4.0      MENUSWLD            1000         B  .
SWLD_INPLACE1    Demo vložený inbox          RSWL_INPLACE_INBOX_DEMO    1000         TP  .
SWLD_INPLACE2    Demo vložený inbox (profi)      RSWL_INPLACE_INBOX_DEMO_PROFI 1000         T  .
SWLO         Zobrazení workitems k objektům    RHXWOSHW            1000         T  .
SWLP         Kopírování varianty plánu      RHWFCOPL            1000         T  .
SWNADMIN       Administrace - oznámení       RSWNADMIN           1000         T  .
SWNNOTIFDEL     Výmaz oznámení            RSWNNOTIFDEL          1000         T  .
SWNNOTIFDEL_DELETE  Vyřazení 'SWNNOTIFDEL' z plánu    RSWNNOTIFDEL_DELETE      1000         T  .
SWNNOTIFDEL_INSERT  Job na pozadí 'SWNNOTIFDEL'     RSWNNOTIFDEL_INSERT      1000         T  .
SWNWIEX       WF pozn.: Zpracování workitem    RSWNWIEX            1000         T  .
SWO1         Business Object Builder       SAPLSWOO            0100         T  .
SWO2         BOR Browser             SWO_BOR_BROWSER        1000         T  .
SWO3         Business Object Builder       SWO_BOR_BROWSER_ALL      1000         T  .
SWO4         Business Object Repository      SWO_BOR_BROWSER_ALL      1000         T  .
SWO_ASYNC      Asynchronní vyvolání metody v BOR  SWO_CALL_METHOD_ASYNC     1000         T  .
SWPA         Customizing systému doby běhu    SAPLSWPA            0000         T  .
SWPC         WFM: Pokračování workflow      RSWP_CONTINUE_WORKFLOWS_GRID  1000         T  .
SWPR         WFM: Restart workflow        RSWP_RESTART_WORKFLOWS_GRID  1000         T  .
SWP_CHANGE_MAXNODES Změna maximálního počtu uzlů     RSWP_CHANGE_MAX_NODES     1000         T  .
SWRK         Správa pomocí pracovních oblastí   WB_INACTIVE_OBJECTLIST_START  0000         T  .
SWRP         Dummy pro status IAC Workflow    SAPMSWRP            1000         T  .
SWT0         Konfigurace sledování workflow    RSWTTR03            1000         TP  .
SWTFILTER      Administrace: Aktivace sledování   SAPLSWTQ            0010         T  .
SWTREORG       Reorganizace sledování pro požadavky RSWTDREQ            1000         T  .
SWTREQ        Analýza sledov.workflow pro požad.  RSWTDREQ            1000         T  .
SWU0         Simulace události          RSWUESIM            1000         TP  .
SWU1         Uživatel monitoru RFC        RSWUDI08            1000         TP  .
SWU10        Výmaz souborů pro sledov.workflow  RSWTTR02            1000         TP  .
SWU2         Monitor workflow RFC         RSWUDI07            1000         TP  .
SWU3_OLD       Kontr.konzistence: Customizing    RSWUDI06            1000         TP  .
SWU4         Kontrola konzistence pro stand.úlohu RSWUDI02            1000         TP  .
SWU5         Kontrola konzistence pro úlohu zák. RSWUDI03            1000         TP  .
SWU6         Kontrola konzist.pro úlohu workflow RSWUDI04            1000         TP  .
SWU7         Kontrola konzist.pro vzor workflow  RSWUDI05            1000         TP  .
SWU8         Sled.workflow: Zapnutí/vypnutí    RSWTTR04            1000         T  .
SWU9         Zobrazení sledování workflow     RSWTTR06            1000         TP  .
SWUA         Spuštění workflow verifikace     RSWUDI09            1000         T  .
SWUC         Rozhodovací úloha, customizing    RSWUCU01            1000         T  .
SWUD         Diagnóza workflow          RSWUDI00_ACCESSIBLE      1000         T  .
SWUE         Spuštění události          SAPLSWUS            0500         TP  .
SWUG         Generov.transakce pro spušť.workflow SAPLSWU5            1000         T  .
SWUI_SINGLE     Spuštění workflow (parametr)     SAPLSWUA            2000         T  .
SWUI_START      Spuštění workflow (skupina úloh)   SAPLSWUA            3000         T  .
SWUN         Údržba čís.interv.: FORMABSENC    SAPMSNUM            0100         T  .
SWUOCHECK      Test.report pro dokumenty workflow  RSWUOCHECK           1000         T  .
SWUO_DEL       Výmazový report pro dokum.workflow  RSWUODEL            1000         T  .
SWUP         Zapnutí/vypn.sledování SAPforms   RSWUSWTR            1000         T  .
SWUR         Odeslání mailů pro Workitems     RSWUSETT            1000         TP  .
SWUS         Testování workflow          SAPLSWUS            0050         TP  .
SWUS_WITH_REFERENCE Workflow: Spuštění s referencí    RSWW_START_WITH_REFERENCE   1000         T  .
SWUT         Rozsah názvů pro transakce formuláře SAPLSWU7            3000         T  .
SWUU         SAPforms: Diagnóza          RSWUSFDG            1000         TP  .
SWUV         Odeslání oznámení e-mailem      RSWUWFML            1000         TP  .
SWUW         Údržba číselného intervalu: SWW_WIID SAPMSNUM            0100         T  .
SWUX         SAPforms-administrace        MENUSWUX            1000         B  .
SWUY         Spojení zpráv workflow        RSWUMMES            1000         T  .
SWU_EWBTE      Průvodce pro spoj.událostí (BTE)   RSWUVWIZBTE          1000         T  .
SWU_EWCD       Průvodce pro spoj.událostí (změn.d.) RSWUVWIZCD           1000         T  .
SWU_EWLIS      Průvodce pro spoj.událostí (LIS)   RSWUVWIZLIS          1000         T  .
SWU_OBUF       Buffer pro dobu běhu PD-org.     SAPLSWUO            0100         TP  .
SWWA         Údržba sledování termínů workitem  RSWWDHIN            1000         T  .
SWWB         Plánování sledování termínů workitem RSWWDHEX_INSERT        1000         TP  .
SWWCLEAR_DELETE   Vyřaz.prací na čišť.workflow z plánu RSWWCLEAR_DELETE        1000         TP  .
SWWCLEAR_INSERT   Workflow: Job na pozadí 'SWWCLEAR'  RSWWCLEAR_INSERT        1000         TP  .
SWWCOND_DELETE    Vyřaz.pravid.sledování workitem z pl RSWWCOND_DELETE        1000         T  .
SWWCOND_INSERT    Workflow: Dávk.job 'SWWCOND'     RSWWCOND_INSERT        1000         T  .
SWWD         Údržba sledování chyb workitem    RSWWERIN            1000         T  .
SWWDHEX_DEBUG    Sledování termínů workitem (debug)  RSWWDHEX_DEBUG         1000         T  .
SWWDHEX_DELETE    Vyřaz.sledov.termínu workitem z plán RSWWDHEX_DELETE        1000         T  .
SWWERRE_APPL_LOG   Aplikační protokol pro SWWERRE    RSWWERRE_APPL_LOG_DISPLAY   1000         T  .
SWWERRE_DEBUG    Sledování chyb workitem (debug)   RSWWERRE_DEBUG         1000         T  .
SWWERRE_DELETE    Vyřaz.sledování chyb workitem z pl. RSWWERRE_DELETE        1000         T  .
SWWERRE_INSERT    Workflow: Dávk.job 'SWWERRE'     RSWWERRE_INSERT        1000         TP  .
SWWH         WIM: Výmaz historie pro workitem   RSWWHIDE            1000         T  .
SWWL         WIM: Výmaz workitem         RSWWWIDE            1000         T  .
SWWL_DEP       Výmaz závislých tabulkových záznamů RSWWWIDE_DEP          1000         T  .
SWWL_TOPLEVEL    Výmaz workitems nejvyšší úrovně   RSWWWIDE_TOPLEVEL       1000         T  .
SWW_ARCHIV      Zobrazení workflows z archivu    RSWWARCP            1000         TP  .
SWXF         DEMO: Založení hlášení nepřítomnosti SWXFORMS            1000         T  .
SWXFTB        DEMO: Nástr.panel hlášení nepřítonm. SWXFORMS_TB          1000         T  .
SWXML        Výběr dokumentů XML         RSWXML_FIND          1000         T  .
SW_WW10       Katalog výrobků IAC pro SAP store  SAPMWWMJ            1000         TP  .
SXDA         Převzetí dat - workbench       DXADMIN            0100         TP  .
SXDA_TOOLS      DX-Workbench: Nástroje        DXTOOLS            0100         TP  .
SXDB         Převzetí dat - workbench       DXADMIN            0100         TP  .
SXIDEMO       XI Demo: Program k průběhu      SXIDEMO_START_BSP       1000         T  .
SXIDEMO1       Demo XI: Program pro běh (ABAP)   SXIDEMO_START         1000         T  .
SXIDEMO2       XI Demo: Zobrazení dat letu     SXIDEMO_SHOW_FLIGHT_DATA    1000         T  .
SXIDEMO3       XI Demo: Generování dat letu     SXIDEMO_DATA_GENERATOR_XI   1000         T  .
SXIDEMO4       Demo XI: Odeslání statistiky účtov. SXIDEMO_AGCY_FBO_SEND_INFO   1000         T  .
SXIPATT1       SAI_DEMO_PATTERNS          SXIPATT_ONESTEP_EXECUTE    0100         T  .
SXMB_ADM       Integration Engine - administrace  RSXMSADM            0110         T  .
SXMB_ADMIN      Integration Engine - všechny funkce RSXMSADM            0110         T  .
SXMB_ADM_BPE     Process Engine - administrace    RSXMSADM            0110         T  .
SXMB_IFR       Start Integration Builder      RSXMB_IFR           1000         T  .
SXMB_ITFACTION    Rozhraní pro archiv a rezidenč.doby RSXMB_ARCH_INTERFACES     1000         T  .
SXMB_MONI      Integration Engine - Monitoring   RSXMSADM            0110         T  .
SXMSALRT       Výstraha XI - konfigurace      SXMSALERT_CONFIG        1000         T  .
SXMSFILTER      Údržba filtrů zpráv         SXMS_MESSAGE_FILTER      1000         T  .
SXMSJOBS       Naplánování zpracování zpráv     SXMS_JOB_DELAY         1000         T  .
SXMSJOBSCHEDULER   Scheduler ke zpracování zpráv    SXMS_START_MSG_PROC_JOB    1000         TP  .
SXMSQUEUE      Konfig.filtru pro priorizaci fronty SXMS_MESSAGE_QUEUE_FILTER   1000         T  .
SXMS_ADMI_ARCH    Naplánování archivačního jobu    RSXMB_ARCHIVE_ADM       0100         T  .
SXMS_ADMI_DEL    Naplánování jobu výmazu       RSXMB_CUSTOMIZE_DELETE     1000         T  .
SXMS_CONF_PP     Předání konf.ident.uživatelů     RSXMB_CONFIG_PP        0100         T  .
SXMS_CONF_SWITCH   Konfigurace metody výmazu      RSXMB_CUSTOMIZE_SWITCH     1000         T  .
SXMS_IECONF     Integrace konfigurace engine     RSXMB_GLOBAL_CONFIGURATION   1000         T  .
SXMS_MONI_DB     Analýza perzistentní vrstvy     RSXMB_ANALYZE_DB        1000         T  .
SXMS_MONI_JOB    Přehled jobů             RSXMB_ACTIVE_JOBS       1000         T  .
SXMS_PIPEL      Zobrazení definicí pipeline     RSXMSADM            0111         T  .
SXMS_QREG      Registrace fronty XI         RSXMB_REGISTER_QUEUES     1000         T  .
SXMS_SAMON      Monitor komunikace S/A        SAPLSXMS_AS_MONITOR      1000         T  .
SXMS_TRC_CONF    Konfigurace sledování        RSXMB_CONFIG_TRACE_LEVEL    1000         TP  .
SXMS_TSTOOL     Nastavení pro analýzu chyb      RSXMB_TROUBLE_SHOOTING_CONFIG 1000         T  .
SYNT         Vyhodnocení syntaxtrace       SAPMSYNT            0100         T  .
SYSADM_CALL_DOCU   Dokumentace k úloze         SAA_CALL_DOCU         1000         TP  .
SYSADM_CALL_TA    Provedení úlohy           SAA_CALL_TA          1000         TP  .
SYSADM_TASK     Správa systému: Seznam úloh     RSSAA_WORKPLACE        0100         TP  .
SZGEOCD_COSTOMZVERIF Ověření customizingu (analýza)    GEOCODING_CUSTOMIZING_VERIFY  1000         T  .
SZGEOCD_MASS     Hromadné přiř.geogr.kódov. ke státu GEOCODING_CUSTOMIZING_MASS   1000         T  .
SZGEOCD_TEST     Test.program pro geokódování    GEOCODING_FIRST        1000         T  .
S_A4C_68001101    Činnost IMG: PRODUCT_SET       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000001    Činnost IMG: _SAPA_NOTE_LANGUAGES  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000002    Činnost IMG: _CABP_TB019       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000003    Činnost IMG: _CABP_TB032       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000004    Činnost IMG: _CABP_TB025       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000005    Činnost IMG: _CABP_KCLL       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000006    Činnost IMG: _CABP_KC7R       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000007    Činnost IMG: _CABP_KCLJ       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000008    Činnost IMG: _CABP_KCLP       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000009    Činnost IMG: _CABP_TB023       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000010    Činnost IMG: _CABP_TB035       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000011    Činnost IMG: _CABP_TSAD2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000012    Činnost IMG: _CABP_TSAD5       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000013    Činnost IMG: _CABP_TSAD4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000014    Činnost IMG: _CABP_NAMEFORMAT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000015    Činnost IMG: _CABP_TB027       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000016    Činnost IMG: _CABP_TB028       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000017    Činnost IMG: _CABP_GPB_TB914     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000018    Činnost IMG: _CABP_GPB_TB916     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000019    Činnost IMG: _CABP_GPB_TB930     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000020    Činnost IMG: _CABP_GPB_KCLL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000021    Činnost IMG: _CABP_GPB_KC7R     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000022    Činnost IMG: _CABP_GPB_KCLJ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000023    Činnost IMG: _CABP_GPB_KCLP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000024    Činnost IMG: _CABP_GPB_TB912     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000025    Činnost IMG: _CABP_GPB_BUB9     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000026    Činnost IMG: _CABP_GPB_V_TB905    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000027    Činnost IMG: _CABP_GPB_V_TB905_RF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000028    Činnost IMG: _CABP_GPB_BUBP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000029    Činnost IMG: _CABP_GPB_BUBQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000030    Činnost IMG: _CABP_GPB_V_TB105    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000031    Činnost IMG: _CABP_GPB_TB910     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000032    Činnost IMG: _CABP_BUCN       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000033    Činnost IMG: _CABP_SU03       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000035    Činnost IMG: _CABP_TB009       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000037    Činnost IMG: _CABP_V_TSAD3      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000038    Činnost IMG: _CABP_V_TB030      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000039    Činnost IMG: _CABP_BUCF       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000040    Činnost IMG: _CABP_V_TB001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000041    Činnost IMG: _CABP_V_TB004      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000042    Činnost IMG: _CABP_BUCG       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000043    Činnost IMG: _CABP_BUCH       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000044    Činnost IMG: _CABP_V_TB004_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000045    Činnost IMG: _CABP_TB029       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000046    Činnost IMG: _CABP_TB034       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000047    Činnost IMG: CABP_V_TB005      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000048    Činnost IMG: _CABP_TCC1       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000049    Činnost IMG: _CABP_TB033       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000051    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC21    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000052    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC19    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000053    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC12    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000054    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC20    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000055    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC24    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000056    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC23    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000057    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC16    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000058    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC17    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000059    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC11    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000060    Činnost IMG: _USEREXITFDU      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000061    Činnost IMG: SIMG_CFJB01SF07     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000062    Činnost IMG: SIMG_CFJB01SF01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000063    Činnost IMG: SIMG_CFJB01FILE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000064    Činnost IMG: SIMG_CFJB01JB88     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000065    Činnost IMG: SIMG_CFJB01JBLK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000066    Činnost IMG: SIMG_CFJB01JBLC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000067    Činnost IMG: SIMG_CFJB01JB18     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000068    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC26    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000069    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC8    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000070    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC7    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000071    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC6    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000072    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC5    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000073    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC13    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000074    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC3    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000075    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC22    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000076    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC15    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000077    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC18    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000078    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC28    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000079    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC10    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000080    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000081    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC27    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000082    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC14    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000083    Činnost IMG: SIMG_CGJB01JBLC2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABA_72000157    Customizing výstrahy         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         TP  .
S_ABA_72000162    Činnost IMG: COM_PRD_POST_FILTER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000189    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000190    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000191    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000192    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000193    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000194    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000197    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000203    Činnost IMG: BON_ENH_BADI_SETTLE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000204    Činnost IMG: RBT_ENH_BADI_IND    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABV_91000205    Činnost IMG: RBT_ENH_CSEQ_CHECK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ABW_26000005    Činnost IMG: RMPS_INIT_PATH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000340    Činnost IMG: SIMG_ESSWWW_T554SESS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000341    Činnost IMG: SIMG_ESSWWW_T591_ESS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000342    Činnost IMG: SIMG_ESSWWW_HRUSER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000343    Činnost IMG: SIMG_ESSWWW_SDE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000344    Činnost IMG: SIMG_ESSWWW_CDE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000345    Činnost IMG: OALE_HRIF_AUTOCUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000346    Činnost IMG: OALE_HRDST_26      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000347    Činnost IMG: OALE_HRDST_27      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000348    Činnost IMG: OALE_HRDST_21      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000349    Činnost IMG: OALE_HRDST_PCPCO    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000350    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATRV    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000351    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATRV_01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000352    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATRV_02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000353    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATRV_03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000354    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATRV_04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000355    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000356    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000357    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000358    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000359    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000360    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000361    Činnost IMG: OALE_HRDST_22      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000362    Činnost IMG: OALE_HRDST_30      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000363    Činnost IMG: OALE_HRDST_40      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000364    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000365    Činnost IMG: SIMG_OALE_HRDST_48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000377    Činnost IMG: OALE_HRDST_14      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000378    Činnost IMG: OALE_HRDST_15      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000380    Činnost IMG: OALE_HRDST_PAINW    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000381    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000383    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08005   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000384    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08003   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000385    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08035   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000387    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08034   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000388    Činnost IMG: OALE_HRDST_01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000390    Činnost IMG: OALE_HRDST_33      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000391    Činnost IMG: OALE_HRDST_12      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000393    Činnost IMG: OALE_HRDST_13      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000394    Činnost IMG: OALE_HRDST_PATIM001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000396    Činnost IMG: OALE_HRDST_16_1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000397    Činnost IMG: OALE_HRDST_PAPAY    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000399    Činnost IMG: OALE_HRDST_16_3     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000400    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08025   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000401    Činnost IMG: OALE_HRDST_23      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000402    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08002   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000403    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08004   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000404    Činnost IMG: OALE_HRDST_04      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000405    Činnost IMG: OALE_HRDST_07      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000406    Činnost IMG: OALE_HRDST_08      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000407    Činnost IMG: OALE_HRDST_24      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000463    Činnost IMG: SIMG_MACBD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000467    Činnost IMG: SIMG_MACBFCC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000469    Činnost IMG: SIMG_MACSMW0      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000473    Činnost IMG: SIMG_MACFCH       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000477    Činnost IMG: SIMG_MACFCO       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000481    Činnost IMG: SIMG_MACBFCD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000485    Činnost IMG: SIMG_MACPOSBUD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000561    Činnost IMG: OFTP_NF_002_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000563    Činnost IMG: OFTP_NF_002_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000592    Činnost IMG: SIMG_OHR0284      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000596    Činnost IMG: OFTP_PR_001_01_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000598    Činnost IMG: SIMG_OHR0283      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000601    Činnost IMG: OFTP_PR_001_01_03    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000603    Činnost IMG: SIMG_OHR0282      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000608    Činnost IMG: OFTP_PR_001_02_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000610    Činnost IMG: OFTP_MD_003_03_04    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000613    Činnost IMG: OFTP_MD_003_03_05    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000616    Činnost IMG: SIMG_OHR0065      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000617    Činnost IMG: OFTP_MD_003_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000619    Činnost IMG: SIMG_OHR0039      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000622    Činnost IMG: SIMG_OHR0281CA     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000623    Činnost IMG: OFTP_NF_001_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000628    Činnost IMG: OFTP_NF_001_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000630    Činnost IMG: SIMG_OHR0281F      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000633    Činnost IMG: OFTP_NF_001_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000634    Činnost IMG: SIMG_OHR0281DK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000636    Činnost IMG: SIMG_OHR0288      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000642    Činnost IMG: SIMG_OHR0286      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000645    Činnost IMG: OFTP_NF_002_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000649    Činnost IMG: OFTP_PR_001_02_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000654    Činnost IMG: OFTP_PR_003_03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000660    Činnost IMG: OFTV_INT_COS_TP_01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000668    Činnost IMG: OFTP_PR_003_05     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000669    Činnost IMG: OFTP_DP_001_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000671    Činnost IMG: OFTP_DP_001_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000673    Činnost IMG: OFTP_AC_001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000675    Činnost IMG: OFTP_AC_003       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000677    Činnost IMG: OFTP_PR_001_02_03    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000679    Činnost IMG: OFTP_PR_001_02_04    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000681    Činnost IMG: OFTP_PR_001_03_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000683    Činnost IMG: OFTP_PR_001_03_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000685    Činnost IMG: OFTP_PR_001_03_03    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000687    Činnost IMG: OFTP_PR_001_03_04    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000689    Činnost IMG: OFTP_PR_003_06     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000691    Činnost IMG: OFTP_PR_003_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000693    Činnost IMG: OFTP_MD_002_07     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000694    Činnost IMG: OFTP_MD_002_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000696    Činnost IMG: OFTP_MD_002_05     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000698    Činnost IMG: OFTP_MD_002_03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000701    Činnost IMG: OFTP_MD_002_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000704    Činnost IMG: OFTP_MD_002_06     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000709    Činnost IMG: OFTP_MD_003_01_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000716    Činnost IMG: OFTP_RFC000       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000718    Činnost IMG: OFTP_MD_001_05     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000719    Činnost IMG: OFTV_INT_COS_TP_02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000722    Činnost IMG: OFTP_MD_001_06     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000725    Činnost IMG: OFTP_MD_001_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000728    Činnost IMG: OFTP_MD_001_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000731    Činnost IMG: SIMG_OHR1003      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000732    Činnost IMG: OFTP_MD_001_03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000736    Činnost IMG: SIMG_OHR1002      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000737    Činnost IMG: OFTP_MD_001_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000741    Činnost IMG: OFTP_MD_002_01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000742    Činnost IMG: SIMG_OHR0280A      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000868    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_03    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000873    Činnost IMG: OFTP_MD_003_03_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000877    Činnost IMG: OFTP_MD_003_03_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000882    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_05    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000886    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_06    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000889    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_04    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61000892    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001745    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120070    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001750    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120060    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001755    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120050    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001759    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120050    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001808    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1200     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001813    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1134     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001817    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1132     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001820    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1120     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001823    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1110     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001825    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120080    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001827    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3150     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001831    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3140     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001835    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3130     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001840    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3120     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001844    Činnnost IMG: SIMG_OHCMP_3110    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001848    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3160     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001852    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120010    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001854    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120082    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001858    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120030    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001860    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3190     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001862    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3185     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001864    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1136     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001866    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3650     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001868    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3640     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001870    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3630     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001872    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3620     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001874    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3610     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001876    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3660     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001878    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_4400     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001881    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_4300     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001886    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_4200     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001891    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_4100     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001905    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3670     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001908    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_5130     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001911    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_5150     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001914    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_5120     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001918    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1260     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001924    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_5140     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001927    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3528     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001931    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3526     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001936    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3524     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001939    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3522     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61001994    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2113     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002020    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1020     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002024    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1010     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002028    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2115     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002033    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_0020     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002038    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2140     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002042    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2150     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002045    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2112     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002049    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_104032    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002053    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_104020    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002056    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_104034    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002067    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1500     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002070    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1600     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002073    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_104010    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002075    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_0015     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002078    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3180     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002083    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2520     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002088    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3175     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002093    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_7000     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002121    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2515     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002125    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_0010     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002135    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2220     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002146    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_0030     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61002151    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2510     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003062    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOGT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003066    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOOS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003070    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOMA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OCX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003078    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0UE02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003081    Činnost IMG: SIMGCFMENUOHPOWF01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0WF02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003087    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0WF03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003090    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOMS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOPV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003096    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOBC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003097    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOAP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003100    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOGA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003102    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003116    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0SXDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003123    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOPH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003125    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOHP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003127    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOHQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003129    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOPP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003132    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOLG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003134    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OO2S   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003137    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOSF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003139    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOCR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003147    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOTR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003170    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOBG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003172    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOAZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003174    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOOE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003177    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OO9M   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003179    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003181    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1UE01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003184    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOVB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003187    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOGP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003190    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OORW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003603    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOGV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003619    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003623    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003629    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0UU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003635    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0CD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003638    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0NI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003659    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003665    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOSF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003672    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOVK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003675    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOZR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003689    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOAW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003692    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OONC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003698    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OONR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003700    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0UE01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003705    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOOT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003711    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOIT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003733    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOMT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOPR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003741    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOAU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003745    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOUS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003750    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOSB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003751    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003779    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OO2S   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003781    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOOE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003782    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003783    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOAK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003785    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOVB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003788    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003790    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003814    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003828    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003831    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003841    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2UE01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003848    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOIT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003861    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003864    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOPD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003869    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003870    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003874    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003877    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOOT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003880    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOSC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003882    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OONC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003884    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOSF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003888    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2NI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003890    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003895    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OO2S   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003898    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOMT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003899    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOOE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003905    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOVB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003915    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOAU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003917    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003920    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003921    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003925    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOSC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003926    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003929    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003930    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOAW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003934    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003937    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOPF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003939    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003940    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOZR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003942    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003944    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OONR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003949    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2UE01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003953    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003958    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOIT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003960    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2CD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003965    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOAE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003969    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003979    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOSC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003990    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2NI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61003995    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOMT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004018    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004023    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOUM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004034    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004041    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004045    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004054    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004099    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOAU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004106    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004114    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOAW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004118    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004119    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOVK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004121    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOZR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004135    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOAZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004140    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOTM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004143    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004147    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004177    Činnost IMG: OHADLG485        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004186    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004203    Činnost IMG: SIMG_OHP4RFC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004219    Činnost IMG: SIMG_OHP3MW       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004226    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOKA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004233    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004248    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004256    Činnost IMG: SIMG_OHP3777IBO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004263    Činnost IMG: SIMG_OHP3779X      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004270    Činnost IMG: OHP4_0200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004277    Činnost IMG: OHP4_0360        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004284    Činnost IMG: OHP4_0270        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004291    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004294    Činnost IMG: OHP4_0251        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004306    Činnost IMG: OHP4_0240        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004307    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004311    Činnost IMG: OHP4_0250        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004315    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004330    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004331    Činnost IMG: OHP4_0252        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004335    Činnost IMG: OHP4_0230        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004338    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004342    Činnost IMG: OHP4_0260        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004348    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2520     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004351    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2510     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004365    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOTA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004373    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004376    Činnost IMG: OHP4_0185        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004384    Činnost IMG: SIMG_OHP4OY05      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004387    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004390    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004395    Činnost IMG: OHP4_0300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004396    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOAA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004399    Činnost IMG: OHP4_0340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004401    Činnost IMG: SIMG_OHP3CAR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004405    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004408    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOOS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004410    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOAW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004414    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OO05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004418    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OONB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004421    Činnost IMG: SIMG_OHP3CR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004426    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004435    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OONA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004442    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004451    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOBD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004458    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OORA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004465    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OORT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004471    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004477    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004480    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004487    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOOU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004493    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004500    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOPE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004515    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004527    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOEW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004542    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOKR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004583    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5T77EI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004587    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOVA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004599    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004603    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004611    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5PO10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004621    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5ZOPT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004637    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5IND   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004642    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004649    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5T77EH  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004655    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOT1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004664    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004669    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004671    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004680    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004684    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOZO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004703    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5SEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004903    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004976    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5ABWPL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004978    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004979    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004980    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5PO10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004981    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5T77EJ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004982    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004983    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5ZOPT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004984    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5INFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004985    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5IND   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004986    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004987    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5T77EH  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004989    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOT1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004990    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004991    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004994    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004997    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61004999    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOEX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005002    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005005    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OOZO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005007    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5PROF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005028    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005031    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5SEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005032    Činnost IMG: SIMG_OHP4RFC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005035    Činnost IMG: OHP4_0190        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005081    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOSB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005083    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOSP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005085    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOPR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005088    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOAU      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005091    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOSF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005099    Činnost IMG: OHP4_0360        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005105    Činnost IMG: OHP4_0270        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005110    Činnost IMG: OHP4_0251        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005115    Činnost IMG: OHP4_0250        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005117    Činnost IMG: OHP4_0253        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005120    Činnost IMG: OHP4_0252        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005124    Činnost IMG: OHP4_0230        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005127    Činnost IMG: OHP4_0260        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005129    Činnost IMG: OHP4_0330        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005132    Činnost IMG: SIMG_OHP4NR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005138    Činnost IMG: SIMG_OHP4PV       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005142    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOLE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005147    Činnost IMG: OHP4_0185        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005150    Činnost IMG: OHP4_0320        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005229    Činnost IMG: OHP7_0200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005236    Činnost IMG: OHP7_0202        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005258    Činnost IMG: OHP7_0310        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005264    Činnost IMG: OHP7_0170        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005269    Činnost IMG: OHP7_0235        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005275    Činnost IMG: OHP7_0030        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005280    Činnost IMG: OHP7_0795        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005287    Činnost IMG: OHP7_0219        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005291    Činnost IMG: OHP7_0220        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005317    Činnost IMG: OHP7_0265        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005321    Činnost IMG: OHP7_0721        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005331    Činnost IMG: OHP7_0705        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005334    Činnost IMG: OHP7_0760        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005336    Činnost IMG: OHP7_0770        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005338    Činnost IMG: OHP7_0790        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005341    Činnost IMG: OHP7_0360        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005346    Činnost IMG: OHP7_0180        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005350    Činnost IMG: OHP7_0190        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005354    Činnost IMG: OHP7_0195        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005356    Činnost IMG: OHP7_0198        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005364    Činnost IMG: OHP7_0300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005368    Činnost IMG: OHP7_0270        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005372    Činnost IMG: OHP7_0350        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005375    Činnost IMG: OHP7_0440        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005414    Činnost IMG: OHP7_0500        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005417    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOFK      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005418    Činnost IMG: OHP7_0520        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005456    Činnost IMG: OHP7_0650        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005458    Činnost IMG: OHP7_0370        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005461    Činnost IMG: OHP7_0390        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005465    Činnost IMG: OHP7_0400        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005469    Činnost IMG: OHP7_0410        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005473    Činnost IMG: OHP7_0430        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005477    Činnost IMG: OHP7_0570        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005483    Činnost IMG: OHP7_0020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005488    Činnost IMG: OHP7_0580        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005491    Činnost IMG: OHP7_0590        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005497    Činnost IMG: OHP7_0010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005505    Činnost IMG: OHP7_0620        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005510    Činnost IMG: OHP7_0540        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61005512    Činnost IMG: OHP7_0550        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006671    Činnost IMG: OALE_HRDST_PP08031   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006685    Činnost IMG: SIMG_OHR0285      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006686    Činnost IMG: OFTP_PR_001_01_01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006688    Činnost IMG: OFTP_PR_001_01_04    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006689    Činnost IMG: SIMG_OHR0281      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006691    Činnost IMG: SIMG_OHR0065      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006692    Činnost IMG: SIMG_OHR0039      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006694    Činnost IMG: SIMG_OHR0281E      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006699    Činnost IMG: SIMG_OHR0287      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006700    Činnost IMG: OFTP_NF_001_03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006702    Činnost IMG: SIMG_OHR0037      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006704    Činnost IMG: SIMG_OHR0042      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006705    Činnost IMG: OFTP_PR_003_02     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006706    Činnost IMG: OFTP_PR_003_04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006710    Činnost IMG: OFTP_MD_003_01_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006713    Činnost IMG: OFTV_INT_COS_TP_03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006716    Činnost IMG: SIMG_OHR1001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006725    Činnost IMG: OFTP_MD_003_02_02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006899    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_120020    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006912    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1150     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006931    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_3510     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006934    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2114     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006940    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_104036    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006942    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_1050     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006949    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2530     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006954    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_2210     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61006958    Činnost IMG: SIMG_OHCMP_0040     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOPS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0TR02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007150    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007156    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP1OOES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007168    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007171    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2UU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007177    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007193    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOSU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007201    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOAK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007208    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOQ4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007216    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOOT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007220    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OONC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007221    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOLG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007222    Činnost IMG: SIMG_FMENUOHP2OOSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007261    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOIL      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007277    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOIL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007280    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007282    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOLC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007287    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOFA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007297    Činnost IMG: SIMG_OHP3RFC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007311    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOMA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007315    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007318    Činnost IMG: SIMG_OHP4UU       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007332    Činnost IMG: OHP4_0200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007334    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOWF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007340    Činnost IMG: OHP4_0240        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007343    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007347    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2530     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007352    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007353    Činnost IMG: SIMG_OHP4OOMT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007361    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007364    Činnost IMG: SIMG_OHP4OY05      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007365    Činnost IMG: OHP4_0300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007367    Činnost IMG: OHP4_0340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007398    Činnost IMG: SIMG_OHP3PPTV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007401    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOEV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007408    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5T77EI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007441    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007468    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP5OODF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007535    Činnost IMG: OHP7_0070        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007538    Činnost IMG: OHP7_0260        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007542    Činnost IMG: OHP7_0200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007543    Činnost IMG: OHP7_0202        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007546    Činnost IMG: OHP7_0800        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007548    Činnost IMG: OHP7_0130        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007550    Činnost IMG: OHP7_0310        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007551    Činnost IMG: OHP7_0170        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007553    Činnost IMG: OHP7_0235        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007556    Činnost IMG: OHP7_0030        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007557    Činnost IMG: OHP7_0795        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007561    Činnost IMG: OHP7_0050        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007562    Činnost IMG: OHP7_0219        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007563    Činnost IMG: OHP7_0220        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007566    Činnost IMG: OHP7_0229        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007570    Činnost IMG: OHP7_0230        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007575    Činnost IMG: OHP7_0234        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007577    Činnost IMG: OHP7_0265        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007578    Činnost IMG: OHP7_0721        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007581    Činnost IMG: OHP7_0722        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007584    Činnost IMG: OHP7_0700        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007585    Činnost IMG: OHP7_0705        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007586    Činnost IMG: OHP7_0760        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007587    Činnost IMG: OHP7_0770        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007588    Činnost IMG: OHP7_0790        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007589    Činnost IMG: OHP7_0360        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007590    Činnost IMG: OHP7_0180        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007591    Činnost IMG: OHP7_0190        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007592    Činnost IMG: OHP7_0195        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007593    Činnost IMG: OHP7_0198        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007594    Činnost IMG: OHP7_0199        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007595    Činnost IMG: OHP7_0300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007596    Činnost IMG: OHP7_0270        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007597    Činnost IMG: OHP7_0350        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007598    Činnost IMG: OHP7_0440        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007599    Činnost IMG: OHP7_0450        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007604    Činnost IMG: OHP7_0470        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007606    Činnost IMG: OHP7_0480        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007613    Činnost IMG: OHP7_0490        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007614    Činnost IMG: OHP7_0500        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007615    Činnost IMG: OHP7_0520        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007629    Činnost IMG: OHP7_0640        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007632    Činnost IMG: OHP7_0650        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007635    Činnost IMG: OHP7_0370        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007637    Činnost IMG: OHP7_0390        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007638    Činnost IMG: OHP7_0400        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007642    Činnost IMG: OHP7_0410        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007643    Činnost IMG: OHP7_0430        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007644    Činnost IMG: OHP7_0570        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007647    Činnost IMG: OHP7_0020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007648    Činnost IMG: OHP7_0580        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007650    Činnost IMG: OHP7_0590        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007651    Činnost IMG: OHP7_0010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007655    Činnost IMG: OHP7_0610        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007658    Činnost IMG: OHP7_0620        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007660    Činnost IMG: OHP7_0540        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61007664    Činnost IMG: OHP7_0550        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008375    Činnost IMG: OHADLG485        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008813    Činnost IMG: OHTF0122        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008824    Činnost IMG: SIMG_OHTX028      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008836    Činnost IMG: SIMG_OHTX027      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008843    Činnost IMG: SIMG_OHTX803      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008850    Činnost IMG: SIMG_OHTX805      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008856    Činnost IMG: OHTX5006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008864    Činnost IMG: OHTX5001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008880    Činnost IMG: SIMG_OHT0506      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008886    Činnost IMG: OHTX3000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008896    Činnost IMG: OHTF0126        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008904    Činnost IMG: OHTY033         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008911    Činnost IMG: OHTY055         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008920    Činnost IMG: OHTX5004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008928    Činnost IMG: SIMG_OHT017       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008933    Činnost IMG: OHIX0700        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008939    Činnost IMG: OHTY054         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008948    Činnost IMG: SIMG_OHTX806      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008957    Činnost IMG: OHTY017         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008964    Činnost IMG: OHTY034         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008974    Činnost IMG: OHTY0559        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008977    Činnost IMG: SIMG_OHR0078      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008983    Činnost IMG: SIMG_OHR0010      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008984    Činnost IMG: OHTY032         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008992    Činnost IMG: SIMG_OHR0016      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61008996    Činnost IMG: SIMG_OHT045       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009002    Činnost IMG: SIMG_OHR0015      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009004    Činnost IMG: SIMG_OHT044       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009008    Činnost IMG: SIMG_OHR2000      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009013    Činnost IMG: OHTY026         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009015    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_E    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009024    Činnost IMG: OHTX2011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009032    Činnost IMG: SIMG_OHT040       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009039    Činnost IMG: SIMG_OHT047       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009048    Činnost IMG: SIMG_OHT0301      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009056    Činnost IMG: SIMG_OHT046       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009062    Činnost IMG: OHTY057         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009071    Činnost IMG: SIMG_OHT0304      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009079    Činnost IMG: OHTX5000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009085    Činnost IMG: SIMG_OHT032       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009095    Činnost IMG: SIMG_OHT020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009106    Činnost IMG: SIMG_OHT019       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009114    Činnost IMG: OHTF0124        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009123    Činnost IMG: OHTX5008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009129    Činnost IMG: OHTY027         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009135    Činnost IMG: OHTY028         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009142    Činnost IMG: SIMG_OHT200       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009149    Činnost IMG: SIMG_OHT201       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009156    Činnost IMG: OHTY029         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009157    Činnost IMG: SIMG_OHR0077      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009163    Činnost IMG: OHTY035         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009165    Činnost IMG: SIMG_OHR0013      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009168    Činnost IMG: OHTX0304        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009173    Činnost IMG: OHTX0303        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009175    Činnost IMG: SIMG_OHR0019      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009182    Činnost IMG: OHTY042         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009183    Činnost IMG: SIMG_OHR0018      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009190    Činnost IMG: SIMG_OHR0079      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009191    Činnost IMG: OHIX0664        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009197    Činnost IMG: SIMG_OHR0070      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009198    Činnost IMG: OHIX0669        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009206    Činnost IMG: OHTX0307        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009207    Činnost IMG: SIMG_OHR0069      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009212    Činnost IMG: SIMG_OHR0290      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009216    Činnost IMG: OHTX5005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009219    Činnost IMG: SIMG_OHR0068      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009222    Činnost IMG: OHTX0306        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009230    Činnost IMG: OHIX0672        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009236    Činnost IMG: OHTX0305        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009242    Činnost IMG: OHIX0661        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009250    Činnost IMG: OHIX0653        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009256    Činnost IMG: OHIX0655        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009265    Činnost IMG: OHIX0656        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009272    Činnost IMG: OHTY044         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009279    Činnost IMG: OHIX0646        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009285    Činnost IMG: OHIX0660        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009291    Činnost IMG: OHIX0662        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009300    Činnost IMG: OHIX0663        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009308    Činnost IMG: OHIX0668        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009315    Činnost IMG: OHIX0666        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009323    Činnost IMG: SIMG_OHT22A       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009336    Činnost IMG: SIMG_OHR0038      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009341    Činnost IMG: SIMG_OHTX822      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009343    Činnost IMG: SIMG_OHR0073      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009347    Činnost IMG: SIMG_OHTX821      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009351    Činnost IMG: SIMG_OHR0072      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009357    Činnost IMG: SIMG_OHR0291      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009360    Činnost IMG: SIMG_OHTX820      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009367    Činnost IMG: SIMG_OHR0071      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009368    Činnost IMG: OHTY038         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009371    Činnost IMG: SIMG_OHR2001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009379    Činnost IMG: SIMG_OHR0080      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009381    Činnost IMG: SIMG_OHTX825      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009386    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_FXTXT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009392    Činnost IMG: SIMG_OHR_TRVFO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009394    Činnost IMG: SIMG_OHTX824      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009398    Činnost IMG: SIMG_OHR_V_T706FORM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009400    Činnost IMG: SIMG_OHTX823      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009407    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_FRTXT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009408    Činnost IMG: OHTY036         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009413    Činnost IMG: SIMG_OHR0063      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009416    Činnost IMG: SIMG_OHT22B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009433    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009445    Činnost IMG: SIMG_OHT022       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009446    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_BLKHD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009457    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_FLDS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009459    Činnost IMG: SIMG_OHTX807      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009464    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_BCKGR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009467    Činnost IMG: OHIX0667        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009472    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_BLKAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009474    Činnost IMG: SIMG_OHTX815      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009479    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_COPY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009483    Činnost IMG: OHTY040         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009487    Činnost IMG: SIMG_OHR_FORM_BLKND   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009495    Činnost IMG: OHTY041         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009496    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009502    Činnost IMG: SIMG_OHT0451      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009511    Činnost IMG: SIMG_OHR0059      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009514    Činnost IMG: SIMG_OHTX817      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009519    Činnost IMG: SIMG_OHR0058      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009521    Činnost IMG: SIMG_OHTX809      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009532    Činnost IMG: SIMG_OHR0064      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009533    Činnost IMG: OHTY039         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009539    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_N    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009541    Činnost IMG: SIMG_OHTX808      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009552    Činnost IMG: SIMG_OHT0400      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009561    Činnost IMG: SIMG_OHT0300      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009569    Činnost IMG: SIMG_OHT088       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009578    Činnost IMG: SIMG_OHT0509      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009591    Činnost IMG: SIMG_OHT049       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009599    Činnost IMG: OHTY011         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009609    Činnost IMG: SIMG_OHT090       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009616    Činnost IMG: SIMG_OHT0404      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009625    Činnost IMG: SIMG_OHT0403      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009633    Činnost IMG: SIMG_OHT0402      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009647    Činnost IMG: OHTX0559        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009655    Činnost IMG: OHTF0112        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009662    Činnost IMG: OHTF0110        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009667    Činnost IMG: OHTF0102        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009676    Činnost IMG: OHTF0106        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009682    Činnost IMG: OHTF0105        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009689    Činnost IMG: SIMG_OHT085       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009697    Činnost IMG: SIMG_OHT020B      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009705    Činnost IMG: SIMG_OHT084       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009713    Činnost IMG: OHTY013         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009718    Činnost IMG: OHTY014         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009724    Činnost IMG: SIMG_OHR0056      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009729    Činnost IMG: OHTX0401        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009734    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_K    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009737    Činnost IMG: OHTY007         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009744    Činnost IMG: SIMG_OHR0074      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009749    Činnost IMG: SIMG_OHT0306      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009752    Činnost IMG: SIMG_OHR0011      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009755    Činnost IMG: SIMG_OHT0410      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009761    Činnost IMG: SIMG_OHR0240      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009763    Činnost IMG: OHTY009         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009767    Činnost IMG: SIMG_OHR0061      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009770    Činnost IMG: OHTY004         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009775    Činnost IMG: SIMG_OHR0060      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009778    Činnost IMG: SIMG_OHR0047      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009783    Činnost IMG: OHTY003         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009791    Činnost IMG: OHTY008         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009793    Činnost IMG: SIMG_OHR0032      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009801    Činnost IMG: SIMG_OHR0101      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009804    Činnost IMG: OHTX0403        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009809    Činnost IMG: SIMG_OHR0034      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009816    Činnost IMG: OHTX0402        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009822    Činnost IMG: SIMG_OHR0067      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009828    Činnost IMG: SIMG_OHT0215      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009833    Činnost IMG: SIMG_OHR_V_T702G    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009839    Činnost IMG: SIMG_OHT096       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009843    Činnost IMG: SIMG_OHR0050      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009851    Činnost IMG: OHTY006         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009852    Činnost IMG: SIMG_OHR0002      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009861    Činnost IMG: OHTX2012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009863    Činnost IMG: SIMG_OHR1080      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009869    Činnost IMG: SIMG_OHR0048      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009872    Činnost IMG: SIMG_OHT092       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009879    Činnost IMG: SIMG_OHT094       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009883    Činnost IMG: SIMG_OHR0033      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009890    Činnost IMG: SIMG_OHR0031      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009892    Činnost IMG: SIMG_OHT0102      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009898    Činnost IMG: SIMG_OHR0026      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009903    Činnost IMG: SIMG_OHT0101      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009906    Činnost IMG: SIMG_OHR0003      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009912    Činnost IMG: SIMG_OHT0100      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009914    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_L    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009919    Činnost IMG: SIMG_OHT0217      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009923    Činnost IMG: SIMG_OHR0036      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009927    Činnost IMG: OHTY010         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009931    Činnost IMG: SIMG_OHR0062      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009934    Činnost IMG: OHTF0104        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009935    Činnost IMG: SIMG_OHR0046      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009942    Činnost IMG: SIMG_OHT058       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009946    Činnost IMG: SIMG_OHR0021      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009954    Činnost IMG: SIMG_OHT0610      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009955    Činnost IMG: SIMG_OHR0500      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009962    Činnost IMG: SIMG_OHR0029      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009964    Činnost IMG: SIMG_OHT0612      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009968    Činnost IMG: SIMG_OHT0611      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009970    Činnost IMG: SIMG_OHR0028      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009974    Činnost IMG: SIMG_OHT057       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009976    Činnost IMG: SIMG_OHR0027      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009982    Činnost IMG: OHL059         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009985    Činnost IMG: OHTY020         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009986    Činnost IMG: SIMG_OHR_T706B1_C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009990    Činnost IMG: SIMG_OHR0262      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009992    Činnost IMG: OHL058         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009994    Činnost IMG: SIMG_OHT0116      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009997    Činnost IMG: OHL022         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61009998    Činnost IMG: SIMG_OHR0052      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010001    Činnost IMG: SIMG_OHT048       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010003    Činnost IMG: SIMG_OHR0045      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010007    Činnost IMG: OHL057         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010008    Činnost IMG: SIMG_OHT0307      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010009    Činnost IMG: SIMG_OHR0030      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010014    Činnost IMG: OHL026         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010015    Činnost IMG: SIMG_OHT060       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010016    Činnost IMG: SIMG_OHR_T706F1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010021    Činnost IMG: OHL051         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010022    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_M    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010024    Činnost IMG: OHTY021         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010029    Činnost IMG: OHL062         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010030    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010032    Činnost IMG: SIMG_OHT053       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010038    Činnost IMG: OHL020         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010039    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_D    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010044    Činnost IMG: SIMG_OHT052       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010046    Činnost IMG: OHL019         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010047    Činnost IMG: SIMG_OHR_IAC_003    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010051    Činnost IMG: SIMG_OHT0302      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010055    Činnost IMG: SIMG_OHR_V_706U_B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010057    Činnost IMG: OHL024         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010059    Činnost IMG: SIMG_OHT051       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010061    Činnost IMG: OHTY025         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010062    Činnost IMG: SIMG_OHR0053      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010063    Činnost IMG: OHL018         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010066    Činnost IMG: SIMG_OHT035       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010068    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_G    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010070    Činnost IMG: OHL021         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010072    Činnost IMG: OHTY023         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010073    Činnost IMG: SIMG_OHR0300      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010075    Činnost IMG: OHL017         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010077    Činnost IMG: SIMG_OHT0118      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010078    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_J    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010080    Činnost IMG: OHL016         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010082    Činnost IMG: SIMG_OHT0115      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010083    Činnost IMG: SIMG_OHR1070      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010085    Činnost IMG: OHL010         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010087    Činnost IMG: SIMG_OHR1060      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010088    Činnost IMG: OHTY024         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010090    Činnost IMG: OHL009         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010092    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_I    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010094    Činnost IMG: SIMG_OHT0211      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010096    Činnost IMG: OHL044         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010098    Činnost IMG: SIMG_OHT0212      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010099    Činnost IMG: SIMG_OHR0410      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010102    Činnost IMG: SIMG_OHR0261      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010104    Činnost IMG: OHL043         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010105    Činnost IMG: SIMG_OHT0508      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010108    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_H    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010109    Činnost IMG: OHL052         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010110    Činnost IMG: SIMG_OHT075       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010113    Činnost IMG: OHL090         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010114    Činnost IMG: SIMG_OHR_IAC_002    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010115    Činnost IMG: SIMG_OHT0507      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010118    Činnost IMG: OHL011         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010119    Činnost IMG: SIMG_OHR0263      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010120    Činnost IMG: OHTY015         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010123    Činnost IMG: OHL013         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010124    Činnost IMG: SIMG_OHR_T702N_F    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010126    Činnost IMG: OHTY016         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010128    Činnost IMG: SIMG_OHR_IAC_005    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010129    Činnost IMG: OHL027         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010130    Činnost IMG: SIMG_OHR_IAC_004    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010132    Činnost IMG: SIMG_OHR0400      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010133    Činnost IMG: SIMG_OHT080       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010137    Činnost IMG: OHL002         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010140    Činnost IMG: OHL015         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010141    Činnost IMG: SIMG_OHT079       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010147    Činnost IMG: OHL006         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010149    Činnost IMG: SIMG_OHT076       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010159    Činnost IMG: SIMG_OHT0309      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010166    Činnost IMG: SIMG_OHT067       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010175    Činnost IMG: SIMG_OHT063       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010183    Činnost IMG: SIMG_OHT064       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010189    Činnost IMG: SIMG_OHT0210      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010199    Činnost IMG: SIMG_OHT065       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010206    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010209    Činnost IMG: OHAXMZ001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010211    Činnost IMG: OHTY019         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010217    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010218    Činnost IMG: OHAX483         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010223    Činnost IMG: SIMG_OHT071       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010225    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010228    Činnost IMG: SIMG_OHAX416      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010232    Činnost IMG: SIMG_OHT070       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010235    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40UO71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010238    Činnost IMG: SIMG_OHAX515      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010242    Činnost IMG: SIMG_OHT72       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010244    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU73   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010247    Činnost IMG: SIMG_OHAX506      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010249    Činnost IMG: SIMG_OHT069       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010252    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010254    Činnost IMG: SIMG_OHAX507      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010257    Činnost IMG: OHIX0649        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010260    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010261    Činnost IMG: SIMG_OHAX518      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010264    Činnost IMG: OHTX3220        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010267    Činnost IMG: SIMG_OHAX530      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010268    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU3G   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010271    Činnost IMG: OHAXDT004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010273    Činnost IMG: OHID2003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010275    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU3C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010278    Činnost IMG: OHAXJW000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010280    Činnost IMG: OHID2005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010281    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010284    Činnost IMG: OHAX0902        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010285    Činnost IMG: OHID2004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010286    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU5A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010288    Činnost IMG: OHAX0911        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010289    Činnost IMG: OHID2002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010290    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU4B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010292    Činnost IMG: OHID2010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010293    Činnost IMG: OHAX0912        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010294    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU4A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010296    Činnost IMG: OHID2009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010297    Činnost IMG: OHAX0913        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010298    Činnost IMG: OHBX1031        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010300    Činnost IMG: OHID2011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010301    Činnost IMG: OHAX0903        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010302    Činnost IMG: OHBX1047        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010304    Činnost IMG: OHID2008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010305    Činnost IMG: OHBX1048        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010306    Činnost IMG: OHAXDT002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010308    Činnost IMG: OHID2007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010309    Činnost IMG: OHAXDT003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010310    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOH40OU13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010312    Činnost IMG: COPY_OHTX5209      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010314    Činnost IMG: SIMG_OHAX409      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010315    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOH40OU14   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010316    Činnost IMG: OHTG2000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010318    Činnost IMG: OHBXIAC001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010319    Činnost IMG: SIMG_OHAX407      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010320    Činnost IMG: OHIX2000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010322    Činnost IMG: OHBXIAC002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010323    Činnost IMG: SIMG_OHAX482      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010324    Činnost IMG: OHIX0186        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010326    Činnost IMG: OHBX1045        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010327    Činnost IMG: SIMG_OHAX410      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010328    Činnost IMG: OHIX0192        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010330    Činnost IMG: OHBX1041        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010331    Činnost IMG: OHIX0185        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010332    Činnost IMG: SIMG_OHAX417      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010334    Činnost IMG: OHBX0002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010335    Činnost IMG: OHIX0189        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010337    Činnost IMG: SIMG_OHAX413      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010338    Činnost IMG: OHBX1042        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010339    Činnost IMG: OHIX0191        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010341    Činnost IMG: SIMG_OHAX480      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010342    Činnost IMG: OHBX1043        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010344    Činnost IMG: OHIU02162        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010345    Činnost IMG: OHBX0639        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010346    Činnost IMG: SIMG_OHAX414      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010348    Činnost IMG: OHIX0190        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010349    Činnost IMG: OHBX1044        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010350    Činnost IMG: SIMG_OHAX529      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010352    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU5T   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010353    Činnost IMG: SIMG_OHAX525      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010354    Činnost IMG: SIMG_OHT0600      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010355    Činnost IMG: SIMG_OHBMATCH2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010357    Činnost IMG: SIMG_OHAX402      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010358    Činnost IMG: OHIX0229        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010360    Činnost IMG: SIMG_OHAX403      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010361    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU4E   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010363    Činnost IMG: OHIX0227        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010364    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOH40OU12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010365    Činnost IMG: SIMG_OHAX405      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010367    Činnost IMG: OHTX0165        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010368    Činnost IMG: OHBX1101        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010369    Činnost IMG: SIMG_OHAX406      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010371    Činnost IMG: SIMG_OHT421       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010372    Činnost IMG: OHBX1102        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010373    Činnost IMG: SIMG_OHAX408      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010376    Činnost IMG: OHTX0192        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010377    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010378    Činnost IMG: SIMG_OHAX527      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010380    Činnost IMG: OHIX0233        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010381    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU22   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010382    Činnost IMG: SIMG_OHAX528      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010384    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU23   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010385    Činnost IMG: SIMG_OHT0109      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010386    Činnost IMG: OHIX0702        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010388    Činnost IMG: OHAXOCPM001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010389    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU25   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010390    Činnost IMG: OHIX0230        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010391    Činnost IMG: OHIX0703        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010392    Činnost IMG: OHAX1016        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010394    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU5C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010395    Činnost IMG: OHIX1671        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010396    Činnost IMG: SIMG_OHT420       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010397    Činnost IMG: OHAXR1024        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010399    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU5S   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010400    Činnost IMG: OHIX0228        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010401    Činnost IMG: OHAXR1026        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010402    Činnost IMG: OHIX1672        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010404    Činnost IMG: OHTX0188        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010405    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU4G   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010406    Činnost IMG: OHAXR1025        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010407    Činnost IMG: OHIX1673        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010409    Činnost IMG: OHBX1046        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010410    Činnost IMG: OHTX3209        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010411    Činnost IMG: OHAXR1027        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010413    Činnost IMG: OHIXP0402_02      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010414    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU3D   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010415    Činnost IMG: OHIX2021        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010417    Činnost IMG: OHAXR1021        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010418    Činnost IMG: OHIXP0402_03      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010419    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU3E   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010420    Činnost IMG: OHIX0224        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010422    Činnost IMG: OHAXDE1040B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010423    Činnost IMG: OHIXP0402_01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010424    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOH40OU3F   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010425    Činnost IMG: OHIX0225        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010427    Činnost IMG: OHIXP0402_04      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010428    Činnost IMG: OHAXOCRP01       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010429    Činnost IMG: SIMG_OHBINT01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010430    Činnost IMG: OHTX3215        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010431    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOAD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010434    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOH40OU11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010435    Činnost IMG: OHTX0187        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010437    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOPB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010438    Činnost IMG: OHAXOCR001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010439    Činnost IMG: OHTX0194        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010440    Činnost IMG: OHAXOCV001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010441    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OODB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010443    Činnost IMG: OHTX0193        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010444    Činnost IMG: OHAXOCA001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010446    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OOTG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010447    Činnost IMG: OHTX3200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010448    Činnost IMG: OHAXOCA002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010450    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP0OODS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010451    Činnost IMG: OHTX1000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010453    Činnost IMG: OHAXOCAP001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010454    Činnost IMG: OHIX0701        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010455    Činnost IMG: OHIX0139        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010457    Činnost IMG: OHAXOCPM01       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010458    Činnost IMG: OHIX0137        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010460    Činnost IMG: OHAXOCMCP1       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010461    Činnost IMG: OHIX0136        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010462    Činnost IMG: OHAXBEN005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010464    Činnost IMG: OHIX1004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010466    Činnost IMG: OHAXDV001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010467    Činnost IMG: OHTX0201        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010469    Činnost IMG: OHAXDL031        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010470    Činnost IMG: OHIX0147        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010472    Činnost IMG: OHIX0144        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010473    Činnost IMG: OHAXDL032        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010475    Činnost IMG: OHIX0143        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010477    Činnost IMG: OHAXDL034        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010478    Činnost IMG: OHIX0142        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010479    Činnost IMG: OHAXDL021        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010481    Činnost IMG: OHIX0140        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010483    Činnost IMG: OHAXDL022        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010484    Činnost IMG: OHIX0134        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010485    Činnost IMG: OHAXDL023        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010487    Činnost IMG: OHIX0141        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010488    Činnost IMG: OHAXBEN004       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010490    Činnost IMG: OHT3300PTSP01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010491    Činnost IMG: OHAXDE1048       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010493    Činnost IMG: OHIX1007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010494    Činnost IMG: OHAXDE1041       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010496    Činnost IMG: OHT3300PTEV01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010497    Činnost IMG: OHAXDE1044       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010498    Činnost IMG: OHT3300PTEV02      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010500    Činnost IMG: OHAXDE1043       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010501    Činnost IMG: OHTX0210        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010503    Činnost IMG: OHAXDE1046       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010505    Činnost IMG: OHIX0131        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010506    Činnost IMG: OHAXBEN001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010508    Činnost IMG: OHIX0132        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010510    Činnost IMG: OHAXBEN002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010512    Činnost IMG: OHIX0130        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010514    Činnost IMG: OHAXBEN003       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010516    Činnost IMG: OHIX1003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010517    Činnost IMG: OHAXFOPJ203       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010519    Činnost IMG: OHAXFOPJ204       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010521    Činnost IMG: OHIX0193        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010522    Činnost IMG: OHAXRI011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010524    Činnost IMG: OHAXRI012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010526    Činnost IMG: OHTX3110        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010529    Činnost IMG: OHAXRI015        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010530    Činnost IMG: OHIX1000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010533    Činnost IMG: OHAXRI042        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010534    Činnost IMG: OHTX3300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010537    Činnost IMG: OHAXRI031        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010538    Činnost IMG: OHIX2020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010541    Činnost IMG: OHAXRI051        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010543    Činnost IMG: OHIX0165        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010544    Činnost IMG: OHAXFOPJ202       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010546    Činnost IMG: OHAXFO006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010547    Činnost IMG: OHTX3109        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010549    Činnost IMG: OHAXFO008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010551    Činnost IMG: OHAXFORS001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010552    Činnost IMG: OHIX0188        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010554    Činnost IMG: OHAXFORS002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010556    Činnost IMG: OHIX0187        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010557    Činnost IMG: OHAXEDTINTERNET     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010559    Činnost IMG: OHAXFOPA002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010561    Činnost IMG: OHIX0194        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010562    Činnost IMG: OHAXFOPJ100       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010564    Činnost IMG: OHAXFOPJ201       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010566    Činnost IMG: OHIN0185        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010567    Činnost IMG: OHIX0148        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010568    Činnost IMG: SIMG_OHT0113      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010569    Činnost IMG: OHTX0148        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010570    Činnost IMG: OHTX0147        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010571    Činnost IMG: OHIX0145        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010572    Činnost IMG: OHIX0183        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010573    Činnost IMG: OHIX1183        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010574    Činnost IMG: SIMG_OHT0112      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010575    Činnost IMG: OHIX1005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010576    Činnost IMG: OHIX0149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010577    Činnost IMG: OHIX0234        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010578    Činnost IMG: OHIX0161        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010579    Činnost IMG: OHTY050         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010580    Činnost IMG: OHTX213         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010581    Činnost IMG: OHTY052         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010582    Činnost IMG: OHTY053         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010583    Činnost IMG: OHIX0166        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010584    Činnost IMG: OHIX0171        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010585    Činnost IMG: OHIW0002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010586    Činnost IMG: OHIX0162        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010587    Činnost IMG: OHTY049         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010588    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP04     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010589    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010590    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010591    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP00     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010593    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP10     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010594    Činnost IMG: OHAXRI071        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010595    Činnost IMG: OHAXQUOTACOMP01     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010596    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP08     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010597    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP07     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010598    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP06     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010599    Činnost IMG: OHIXQUOTACOMP05     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010600    Činnost IMG: OHIX0184        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010601    Činnost IMG: OHTX3206        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010602    Činnost IMG: OHTX3210        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010603    Činnost IMG: OHTX3207        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010604    Činnost IMG: OHTX3205        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010605    Činnost IMG: OHIX0650        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010606    Činnost IMG: OHTY045         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010610    Činnost IMG: OHIX0645        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010611    Činnost IMG: OHAXRI080        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010615    Činnost IMG: OHAXRI081        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010616    Činnost IMG: OHIX0680        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010620    Činnost IMG: OHAXRI090        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010621    Činnost IMG: OHTY047         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010624    Činnost IMG: OHAXUM002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010626    Činnost IMG: OHTX3211        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010629    Činnost IMG: OHAXPAY002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010631    Činnost IMG: OHTX3212        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010634    Činnost IMG: OHAXPAY003       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010636    Činnost IMG: OHTY048         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010637    Činnost IMG: OHAXPU1200       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010638    Činnost IMG: OHIW5150        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010639    Činnost IMG: OHIX0181        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010640    Činnost IMG: OHAXRI070        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010641    Činnost IMG: OHIW6150        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010643    Činnost IMG: OHIX0182        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010644    Činnost IMG: OHAXRI052        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010645    Činnost IMG: OHIPT_SS100       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010646    Činnost IMG: OHTX3204        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010647    Činnost IMG: OHAXRI056        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010648    Činnost IMG: OHIPT_SS200       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010649    Činnost IMG: OHAXRI053        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010650    Činnost IMG: OHTX3203        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010651    Činnost IMG: OHIPT_SS300       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010652    Činnost IMG: OHAXRI054        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010653    Činnost IMG: OHTX3202        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010654    Činnost IMG: OHAXRI055        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010655    Činnost IMG: OHIJ0039        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010656    Činnost IMG: OHTX3208        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010657    Činnost IMG: OHAXRI061        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010658    Činnost IMG: OHIJ0015        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010659    Činnost IMG: OHTX3201        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010660    Činnost IMG: OHAXRI062        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010661    Činnost IMG: OHIJ0124        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010662    Činnost IMG: OHTX5002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010663    Činnost IMG: OHAXRI063        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010664    Činnost IMG: OHIJ0126        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010665    Činnost IMG: OHTX204         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010666    Činnost IMG: OHIJ0127        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010667    Činnost IMG: SIMG_OHAX451      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010668    Činnost IMG: SIMGOHT091       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010669    Činnost IMG: SIMG_OHAX463      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010670    Činnost IMG: OHIJ0116        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010671    Činnost IMG: SIMG_OHAX464      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010672    Činnost IMG: SIMG_OHT0105      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010673    Činnost IMG: OHIW4150        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010674    Činnost IMG: SIMG_OHAX471      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010675    Činnost IMG: OHIW3150        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010676    Činnost IMG: SIMG_OHT0106      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010677    Činnost IMG: SIMG_OHAX435      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010678    Činnost IMG: OHIW2150        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010679    Činnost IMG: SIMGOHT090       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010680    Činnost IMG: SIMG_OHAX422      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010681    Činnost IMG: OHIJ0016        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010682    Činnost IMG: SIMG_OHAX423      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010683    Činnost IMG: SIMGOHT096       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010684    Činnost IMG: OHIN0403        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010685    Činnost IMG: SIMG_OHAX425      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010686    Činnost IMG: SIMGOHT095       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010687    Činnost IMG: SIMG_OHAX457      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010688    Činnost IMG: OHIMPENSEMPF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010689    Činnost IMG: SIMGOHT094       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010690    Činnost IMG: OHIMAMPINST       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010691    Činnost IMG: SIMG_OHAX814      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010692    Činnost IMG: OHIMPENSINST      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010693    Činnost IMG: SIMGOHT093       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010694    Činnost IMG: SIMG_OHAX415      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010695    Činnost IMG: SIMGOHT092       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010696    Činnost IMG: OHIMPENSTYP       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010697    Činnost IMG: OHTX5003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010698    Činnost IMG: SIMG_OHAX418      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010699    Činnost IMG: OHIMATPKD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010700    Činnost IMG: SIMG_OHAX419      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010701    Činnost IMG: SIMG_OHT0108      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010702    Činnost IMG: OHIMEDUCCODES      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010703    Činnost IMG: OHIX0236        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010704    Činnost IMG: OHIJ0021        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010705    Činnost IMG: SIMG_OHAX483      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010706    Činnost IMG: OHIX0235        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010707    Činnost IMG: OHIJ0001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010708    Činnost IMG: SIMG_OHAX484      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010709    Činnost IMG: OHIJ0048        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010710    Činnost IMG: OHID0234        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010711    Činnost IMG: OHIW1151        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010712    Činnost IMG: OHIX0177        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010713    Činnost IMG: SIMG_OHAX431      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010714    Činnost IMG: OHIN0402        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010715    Činnost IMG: OHIX0221        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010716    Činnost IMG: SIMG_OHAX424      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010717    Činnost IMG: OHIN0400        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010718    Činnost IMG: OHIX0179        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010719    Činnost IMG: SIMG_OHAX467      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010720    Činnost IMG: OHIN0401        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010721    Činnost IMG: SIMG_OHAX470      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010722    Činnost IMG: OHIX1177        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010723    Činnost IMG: OHIA0381        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010724    Činnost IMG: SIMG_OHT0107      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010725    Činnost IMG: OHAX601         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010726    Činnost IMG: OHIA0382        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010727    Činnost IMG: OHIX0178        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010728    Činnost IMG: SIMG_OHAX615      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010729    Činnost IMG: OHIA0383        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010730    Činnost IMG: OHAXFO003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010731    Činnost IMG: OHAXFO004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010732    Činnost IMG: SIMG_OHT0601      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010733    Činnost IMG: OHAXFO005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010734    Činnost IMG: OHIA0384        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010735    Činnost IMG: OHTX203         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010736    Činnost IMG: SIMG_OHAX427      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010737    Činnost IMG: OHIJ0009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010738    Činnost IMG: OHTX215         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010739    Činnost IMG: SIMG_OHAX437      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010740    Činnost IMG: OHIJ0010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010741    Činnost IMG: SIMG_OHAX432      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010742    Činnost IMG: OHTX216         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010743    Činnost IMG: OHIJ0036        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010744    Činnost IMG: SIMG_OHAX426      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010745    Činnost IMG: OHTX5007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010746    Činnost IMG: OHIF03622        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010747    Činnost IMG: SIMG_OHAX428      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010748    Činnost IMG: OHIF03631        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010749    Činnost IMG: OHTX0217        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010750    Činnost IMG: SIMG_OHAX459      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010751    Činnost IMG: OHIF03633        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010752    Činnost IMG: OHTX0218        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010753    Činnost IMG: SIMG_OHAX438      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010754    Činnost IMG: OHIF03632        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010755    Činnost IMG: SIMG_OHT5217      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010756    Činnost IMG: SIMG_OHAX461      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010757    Činnost IMG: OHIF03592        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010758    Činnost IMG: SIMG_OHAX429      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010759    Činnost IMG: OHTX206         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010760    Činnost IMG: OHAXAV001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010761    Činnost IMG: OHICA365        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010762    Činnost IMG: SIMGOHT097       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010763    Činnost IMG: OHIA0380        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010764    Činnost IMG: OHAXAB004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010765    Činnost IMG: OHIHK_SL010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010766    Činnost IMG: OHIW0001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010767    Činnost IMG: OHIJ0082        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010768    Činnost IMG: OHAXKF002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010769    Činnost IMG: OHT3300PTRC01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010770    Činnost IMG: SIMG_OHTX818      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010771    Činnost IMG: OHIJ0012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010772    Činnost IMG: OHAXTI210        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010773    Činnost IMG: SIMG_OHT098       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010774    Činnost IMG: OHIJ0020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010775    Činnost IMG: OHAXKL000        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010776    Činnost IMG: SIMG_OHT22C       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010777    Činnost IMG: SIMG_OHTX827      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010778    Činnost IMG: OHIJ0013        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010779    Činnost IMG: OHAXBW019        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010780    Činnost IMG: SIMG_OHT422       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010781    Činnost IMG: SIMG_OHT0613      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010782    Činnost IMG: OHIJ0007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010783    Činnost IMG: OHAXAVX018       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010784    Činnost IMG: SIMG_OHTX826      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010785    Činnost IMG: OHIJ0004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010786    Činnost IMG: OHAXAVX017       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010787    Činnost IMG: SIMG_OHT056       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010788    Činnost IMG: SIMG_OHTX800      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010789    Činnost IMG: OHIJ0121        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010790    Činnost IMG: SIMG_OHTX810      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010791    Činnost IMG: OHAXPART        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010792    Činnost IMG: OHIJ0123        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010793    Činnost IMG: OHTY056         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010794    Činnost IMG: OHTX212         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010795    Činnost IMG: OHIJ0037        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010796    Činnost IMG: OHAXKF001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010797    Činnost IMG: OHAXTI310        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010798    Činnost IMG: OHIJ0005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010799    Činnost IMG: OHAXAVBAS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010800    Činnost IMG: OHIJ0043        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010801    Činnost IMG: OHAXSL003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010802    Činnost IMG: OHIJ0006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010803    Činnost IMG: OHAXBW005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010804    Činnost IMG: OHIJ0044        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010805    Činnost IMG: OHIJ0045        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010806    Činnost IMG: OHAXBW004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010807    Činnost IMG: OHIJ0019        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010808    Činnost IMG: OHAXAB005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010809    Činnost IMG: OHIJ0130        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010810    Činnost IMG: OHAXX_PM_CREATE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010811    Činnost IMG: OHIJ0083        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010812    Činnost IMG: OHAXIW063        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010813    Činnost IMG: OHIJ0084        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010814    Činnost IMG: OHAXTI130        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010815    Činnost IMG: OHAXTI120        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010816    Činnost IMG: OHIJ0026        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010817    Činnost IMG: OHAXSL001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010818    Činnost IMG: OHIJ0085        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010819    Činnost IMG: OHAXTI110        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010820    Činnost IMG: OHIJ0040        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010821    Činnost IMG: OHAXBW006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010822    Činnost IMG: OHIJ0075        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010823    Činnost IMG: OHAXSL002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010824    Činnost IMG: OHIA0434        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010825    Činnost IMG: OHIA0435        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010826    Činnost IMG: OHAXTI325        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010827    Činnost IMG: OHIA0436        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010828    Činnost IMG: OHAXBW22        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010829    Činnost IMG: OHAXTI362        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010830    Činnost IMG: OHIA0437        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010831    Činnost IMG: OHAXTI363        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010832    Činnost IMG: OHIA0438        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010833    Činnost IMG: OHAXTI361        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010835    Činnost IMG: OHAXAB001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010836    Činnost IMG: OHIJ0129        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010837    Činnost IMG: OHAXAVP15        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010838    Činnost IMG: OHIJ0076        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010839    Činnost IMG: OHAXTI370        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010840    Činnost IMG: OHIJ0068        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010841    Činnost IMG: OHAX_AV_2W       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010842    Činnost IMG: OHIJ0069        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010843    Činnost IMG: OHIJ0070        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010844    Činnost IMG: OHAX_AV_ABCR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010845    Činnost IMG: OHIJ0071        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010846    Činnost IMG: OHAX_AV_P        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010847    Činnost IMG: OHIJ0072        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010848    Činnost IMG: OHAXTI364        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010849    Činnost IMG: OHAXBW21        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010850    Činnost IMG: OHIW2149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010851    Činnost IMG: OHAXTI324        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010852    Činnost IMG: OHIW1149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010853    Činnost IMG: SAPCOH04        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010854    Činnost IMG: SAPCOH06        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010855    Činnost IMG: OHAXTI323        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010856    Činnost IMG: OHIJ0077        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010857    Činnost IMG: SAPCOH03        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010858    Činnost IMG: SAPCOH05        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010859    Činnost IMG: OHAXAV511A       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010860    Činnost IMG: SAPCOH02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010861    Činnost IMG: OHIJ0078        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010862    Činnost IMG: SAPCOH01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010863    Činnost IMG: OHAXTI322        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010864    Činnost IMG: OHIJ0079        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010865    Činnost IMG: OHAXTI321        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010866    Činnost IMG: OHIJ0081        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010867    Činnost IMG: OHAXAB003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010868    Činnost IMG: OHIPT_IC005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010869    Činnost IMG: OHAXAVXT00       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010870    Činnost IMG: OHIPT_IC100       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010871    Činnost IMG: OHAXTI340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010872    Činnost IMG: OHIJ0066        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010873    Činnost IMG: OHAXAV511C       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010874    Činnost IMG: OHIMDKBOL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010876    Činnost IMG: OHAXAB002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010877    Činnost IMG: OHAXAL01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010878    Činnost IMG: OHIMDKPOS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010879    Činnost IMG: OHAXAV511B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010880    Činnost IMG: OHIMSTATFIELDS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010882    Činnost IMG: OHIMSTATVALUES     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010884    Činnost IMG: OHIE0411        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010886    Činnost IMG: OHIE0412        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010887    Činnost IMG: OHAXSZ050        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010888    Činnost IMG: OHIE0413        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010889    Činnost IMG: OHAXUM006B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010890    Činnost IMG: OHIMDAWPCODES      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010891    Činnost IMG: OHAXUM008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010892    Činnost IMG: OHIMDAPROP       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010894    Činnost IMG: OHIMDKC23        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010896    Činnost IMG: OHIMDKLON        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010898    Činnost IMG: OHIMDKFTE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010900    Činnost IMG: OHIMDKSTA        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010901    Činnost IMG: OHAXUM010B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010902    Činnost IMG: OHIMDKJUB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010904    Činnost IMG: OHIE0415        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010905    Činnost IMG: OHAXUM012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010906    Činnost IMG: OHIN1003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010908    Činnost IMG: OHAXQUOTACOMP00     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010909    Činnost IMG: OHIN1002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010911    Činnost IMG: OHIN1006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010912    Činnost IMG: OHAXAB200        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010913    Činnost IMG: OHIN0425        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010915    Činnost IMG: OHIN0429        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010916    Činnost IMG: OHAXUM006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010917    Činnost IMG: OHIN0430        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010918    Činnost IMG: OHAXUM014        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010919    Činnost IMG: OHIN0428        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010921    Činnost IMG: OHIE0414        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010923    Činnost IMG: OHIB0408        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010925    Činnost IMG: OHIB0409        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010927    Činnost IMG: OHIB0410        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010928    Činnost IMG: OHAXAB011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010929    Činnost IMG: OHIB0411        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010930    Činnost IMG: OHAXUM105        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010931    Činnost IMG: OHIN1004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010932    Činnost IMG: OHAXUM104        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010933    Činnost IMG: OHIN0427        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010934    Činnost IMG: OHAXIW037        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010935    Činnost IMG: OHIF0428        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010936    Činnost IMG: OHAXAB009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010937    Činnost IMG: OHIJ0091        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010938    Činnost IMG: OHAXUM101        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010939    Činnost IMG: OHAXUM103        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010940    Činnost IMG: OHIMX111        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010941    Činnost IMG: OHAXUM102        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010942    Činnost IMG: OHIMX121        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010943    Činnost IMG: OHIMX122        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010944    Činnost IMG: OHAXIW065        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010945    Činnost IMG: OHIMX123        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010946    Činnost IMG: OHAXIW061        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010947    Činnost IMG: OHIMX302        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010948    Činnost IMG: OHAXIW082        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010949    Činnost IMG: OHIMX301        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010951    Činnost IMG: OHAXUM010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010952    Činnost IMG: OHIX0330        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010954    Činnost IMG: OHIX0331        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010955    Činnost IMG: OHAXUM013        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010956    Činnost IMG: OHIX0331C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010957    Činnost IMG: OHIX0331D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010959    Činnost IMG: OHIX0331E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010960    Činnost IMG: OHAXAB010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010961    Činnost IMG: OHAXUM022        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010962    Činnost IMG: OHIX0331F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010963    Činnost IMG: OHIJ0090        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010964    Činnost IMG: OHIMX311        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010965    Činnost IMG: OHIE0343        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010966    Činnost IMG: OHIE0344        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010967    Činnost IMG: OHIE0348        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010968    Činnost IMG: OHIE0345        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010969    Činnost IMG: OHIE0346        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010970    Činnost IMG: OHIE0347        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010971    Činnost IMG: OHIE0349        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010972    Činnost IMG: OHIMX320        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010973    Činnost IMG: OHIE0340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010974    Činnost IMG: OHIE0416        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010975    Činnost IMG: OHIE0418        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010976    Činnost IMG: OHIE0417        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010977    Činnost IMG: OHIE0341        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010978    Činnost IMG: OHIE0342        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010979    Činnost IMG: OHIX0293D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010980    Činnost IMG: OHIX0293F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010981    Činnost IMG: OHIX0293G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010982    Činnost IMG: OHIX0293E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010983    Činnost IMG: OHIX0322        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010984    Činnost IMG: OHIC0322        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010985    Činnost IMG: OHIX0323        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010986    Činnost IMG: OHIE0318        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010987    Činnost IMG: OHIE0319        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010988    Činnost IMG: OHIE0320        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010989    Činnost IMG: OHIX0293        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010990    Činnost IMG: OHIX0293B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010991    Činnost IMG: OHIX0293A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010992    Činnost IMG: OHIX0293C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010993    Činnost IMG: OHIXP3701        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010994    Činnost IMG: OHIX0294C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010995    Činnost IMG: OHIX0294D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010996    Činnost IMG: OHIX0294F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010997    Činnost IMG: OHIX0294G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010998    Činnost IMG: OHIX0294E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61010999    Činnost IMG: OHIE0328        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011000    Činnost IMG: OHIE0329        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011001    Činnost IMG: OHIXP3702        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011002    Činnost IMG: OHIX0325        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011003    Činnost IMG: OHIE0579        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011004    Činnost IMG: OHAXAB012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011005    Činnost IMG: OHIE0326        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011006    Činnost IMG: OHAXUM023        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011007    Činnost IMG: OHIX0294        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011008    Činnost IMG: SIMG_OHAX454      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011009    Činnost IMG: SIMG_OHAX455      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011010    Činnost IMG: OHIX0294B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011011    Činnost IMG: OHAX_AV_1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011012    Činnost IMG: SIMG_OHAX401      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011013    Činnost IMG: OHIX0294A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011014    Činnost IMG: SIMG_OHAX465      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011015    Činnost IMG: SIMG_OHAX453      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011016    Činnost IMG: OHIB0340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011017    Činnost IMG: OHAXDT009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011018    Činnost IMG: SIMG_OHAX466      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011019    Činnost IMG: OHAXIW041        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011020    Činnost IMG: OHIB0341        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011021    Činnost IMG: SIMG_OHAX439      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011022    Činnost IMG: SIMG_OHAX421      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011023    Činnost IMG: OHIB0342        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011024    Činnost IMG: SIMG_OHAX450      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011025    Činnost IMG: SIMG_OHAX481      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011026    Činnost IMG: OHAXIW035        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011027    Činnost IMG: OHIB0343        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011028    Činnost IMG: OHAXIW069        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011029    Činnost IMG: SIMG_OHAX456      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011030    Činnost IMG: OHIB0344        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011031    Činnost IMG: OHAXTI330        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011032    Činnost IMG: SIMG_OHAX516      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011033    Činnost IMG: OHIB0345        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011034    Činnost IMG: SIMG_OHAX614      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011035    Činnost IMG: SIMG_OHAX514      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011036    Činnost IMG: OHIB0348        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011037    Činnost IMG: SIMG_OHAX513      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011038    Činnost IMG: SIMG_OHAX512      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011039    Činnost IMG: SIMG_OHAX613      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011040    Činnost IMG: OHIN1010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011041    Činnost IMG: SIMG_OHAX510      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011042    Činnost IMG: SIMG_OHAX520      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011043    Činnost IMG: OHIN1011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011044    Činnost IMG: SIMG_OHAX841      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011045    Činnost IMG: SIMG_OHAX842      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011046    Činnost IMG: OHIN1099        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011047    Činnost IMG: SIMG_OHAX843      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011048    Činnost IMG: SIMG_OHAX844      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011049    Činnost IMG: SIMG_OHAX519      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011050    Činnost IMG: OHIN0355        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011051    Činnost IMG: SIMG_OHAX517      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011052    Činnost IMG: OHAXFO002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011053    Činnost IMG: OHIN0356        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011054    Činnost IMG: SIMG_OHAX509      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011055    Činnost IMG: SIMG_OHAX612      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011056    Činnost IMG: OHIN0357        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011057    Činnost IMG: SIMG_OHAX502      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011058    Činnost IMG: SIMG_OHAX501      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011059    Činnost IMG: SIMG_OHAX611      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011060    Činnost IMG: OHIB0349        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011061    Činnost IMG: SIMG_OHAX521      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011062    Činnost IMG: SIMG_OHAX522      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011063    Činnost IMG: SIMG_OHAX523      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011064    Činnost IMG: OHIB0347        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011065    Činnost IMG: SIMG_OHAX524      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011066    Činnost IMG: OHAXFORS010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011067    Činnost IMG: OHIF03601        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011068    Činnost IMG: SIMG_OHAX508      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011069    Činnost IMG: OHAXFORS030       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011070    Činnost IMG: OHIF03602        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011071    Činnost IMG: OHAXFORS031       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011072    Činnost IMG: OHAXFORS040       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011073    Činnost IMG: OHIF0361        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011074    Činnost IMG: OHAXFORS050       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011075    Činnost IMG: OHAXFORS060       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011076    Činnost IMG: OHIF03621        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011077    Činnost IMG: OHAXFORS070       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011078    Činnost IMG: OHIF0422        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011079    Činnost IMG: OHIF0424        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011080    Činnost IMG: OHIF0426        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011081    Činnost IMG: OHIF0366        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011082    Činnost IMG: OHIF0402        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011083    Činnost IMG: OHIF0404        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011084    Činnost IMG: OHIF0408        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011085    Činnost IMG: OHIF0406        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011086    Činnost IMG: OHIF0410        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011087    Činnost IMG: OHIF03591        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011088    Činnost IMG: OHIEGC11B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011089    Činnost IMG: OHIEGC11C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011090    Činnost IMG: OHIEGC11F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011091    Činnost IMG: OHIEGC11G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011092    Činnost IMG: OHIEGC11D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011093    Činnost IMG: OHIEGC11E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011094    Činnost IMG: OHIEGCD         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011095    Činnost IMG: OHIEGCA         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011096    Činnost IMG: OHIEGCB         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011097    Činnost IMG: OHIEGCC         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011098    Činnost IMG: OHIEGC1A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011099    Činnost IMG: OHIEGC1B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011100    Činnost IMG: OHIEGC1C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011101    Činnost IMG: OHIEGC11A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011102    Činnost IMG: OHIEGCE         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011103    Činnost IMG: OHINSV01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011104    Činnost IMG: OHINSV02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011105    Činnost IMG: OHINSV03        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011106    Činnost IMG: OHINSV04        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011107    Činnost IMG: OHIN0351        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011108    Činnost IMG: OHIN0352        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011109    Činnost IMG: OHIN0354        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011110    Činnost IMG: OHIN1001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011111    Činnost IMG: OHINSV1G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011112    Činnost IMG: OHINSV1A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011113    Činnost IMG: OHINSV1B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011114    Činnost IMG: OHINSV1C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011115    Činnost IMG: OHINSV1D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011116    Činnost IMG: OHINSV1E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011117    Činnost IMG: OHIC0535        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011118    Činnost IMG: OHIC0545        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011119    Činnost IMG: OHIC0547        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011120    Činnost IMG: OHIC0532        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011121    Činnost IMG: OHIC0540        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011122    Činnost IMG: OHIC0517        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011123    Činnost IMG: OHIC0550        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011126    Činnost IMG: OHIX0581        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011128    Činnost IMG: OHIE0578        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011129    Činnost IMG: OHIC0510        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011130    Činnost IMG: OHIC0530        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011131    Činnost IMG: OHIC0560        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011132    Činnost IMG: OHIJ0093        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011133    Činnost IMG: OHIJ0088        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011134    Činnost IMG: OHIX0610        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011135    Činnost IMG: OHIX0611        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011136    Činnost IMG: OHIX0612        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011137    Činnost IMG: OHIX0613        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011138    Činnost IMG: OHIX0615        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011139    Činnost IMG: OHIC0511        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011140    Činnost IMG: OHIC0515        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011141    Činnost IMG: OHIX0606        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011142    Činnost IMG: OHIX0607        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011143    Činnost IMG: OHIX0608        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011144    Činnost IMG: OHIX0609        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011145    Činnost IMG: OHIJ0092        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011146    Činnost IMG: OHIJ0108        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011147    Činnost IMG: OHIJ0109        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011148    Činnost IMG: OHIJ0132        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011149    Činnost IMG: OHIJ0133        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011150    Činnost IMG: OHIJ0111        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011151    Činnost IMG: OHIJ0112        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011152    Činnost IMG: OHIJ0114        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011153    Činnost IMG: OHIJ0098        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011154    Činnost IMG: OHIJ0099        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011155    Činnost IMG: OHIJ0102        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011156    Činnost IMG: OHIJ0103        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011157    Činnost IMG: OHIJ0104        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011158    Činnost IMG: OHIJ0105        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011159    Činnost IMG: OHIJ0107        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011160    Činnost IMG: OHIJ0115        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011161    Činnost IMG: OHIXLGART003      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011162    Činnost IMG: OHIX0569        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011163    Činnost IMG: OHIX0571        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011164    Činnost IMG: OHIX0572        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011165    Činnost IMG: OHIX0574        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011166    Činnost IMG: OHIX0575        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011168    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_000    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011169    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_001    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011170    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_111    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011171    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_112    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011172    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_120    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011173    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_200    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011174    Činnost IMG: OHIX_COMPCAR_300    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011175    Činnost IMG: OHIX0017        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011176    Činnost IMG: OHIX0018        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011177    Činnost IMG: OHIXWFAC        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011178    Činnost IMG: OHIX0036        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011179    Činnost IMG: OHIX0037        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011180    Činnost IMG: SIMGOHISXDA       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011181    Činnost IMG: OHIX0004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011182    Činnost IMG: OHIX0007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011183    Činnost IMG: OHIX0031        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011184    Činnost IMG: OHIX0032        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011185    Činnost IMG: OHIX0009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011186    Činnost IMG: OHIX0012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011187    Činnost IMG: OHIX0005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011188    Činnost IMG: HRRSM_EXT_COM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011189    Činnost IMG: OHIX0691        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011190    Činnost IMG: OHIURSX02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011191    Činnost IMG: OHIURSX03        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011192    Činnost IMG: OHIURSX04        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011193    Činnost IMG: OHIURSX05        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011194    Činnost IMG: OHIURSX06        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011195    Činnost IMG: OHIXIAC001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011196    Činnost IMG: HRRSM_EXT_ACT_MAINT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011197    Činnost IMG: HRRSM_NUMRANGEDEFINE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011198    Činnost IMG: OHIX0770        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011199    Činnost IMG: OHIX0687        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011200    Činnost IMG: OHIX0688        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011201    Činnost IMG: OHIX0689        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011202    Činnost IMG: OHIX0690        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011203    Činnost IMG: OHIX06233        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011204    Činnost IMG: OHIX06232        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011205    Činnost IMG: OHIX06234        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011206    Činnost IMG: OHIX0626        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011207    Činnost IMG: OHIX0627        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011208    Činnost IMG: OHIX0621        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011209    Činnost IMG: OHIX0631        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011210    Činnost IMG: OHIX0617        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011211    Činnost IMG: OHIX0618        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011212    Činnost IMG: OHIX0400        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011213    Činnost IMG: OHIX0625        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011214    Činnost IMG: OHIX0628        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011215    Činnost IMG: OHIX06231        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011216    Činnost IMG: OHIX0623        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011217    Činnost IMG: OHIX0630        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011218    Činnost IMG: OHIX0682        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011219    Činnost IMG: OHIX0683        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011220    Činnost IMG: OHIX0635        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011221    Činnost IMG: OHIX0636        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011222    Činnost IMG: OHIX0639        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011223    Činnost IMG: OHIX0684        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011224    Činnost IMG: OHIX0003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011225    Činnost IMG: OHIX0647        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011226    Činnost IMG: OHIX0629        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011227    Činnost IMG: OHIPT_MD105       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011228    Činnost IMG: OHIX0632        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011229    Činnost IMG: OHIMX330        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011230    Činnost IMG: OHIX0634        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011231    Činnost IMG: OHIX0681        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011232    Činnost IMG: OHIJ0097        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011233    Činnost IMG: OHIF03642        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011234    Činnost IMG: OHIF03645        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011235    Činnost IMG: OHIX0651        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011236    Činnost IMG: OHIX0473        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011237    Činnost IMG: OHIX0474        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011238    Činnost IMG: OHIX0475        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011239    Činnost IMG: OHIX0476        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011240    Činnost IMG: OHIMOFKFEAT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011241    Činnost IMG: OHIMSHOFEAT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011242    Činnost IMG: OHIA0455        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011243    Činnost IMG: OHIJ0028        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011244    Činnost IMG: OHIF03644        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011245    Činnost IMG: OHIF03641        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011246    Činnost IMG: OHIF03643        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011247    Činnost IMG: OHIX0477        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011248    Činnost IMG: OHIJ0034        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011249    Činnost IMG: OHIJ0035        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011250    Činnost IMG: OHIJ0024        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011251    Činnost IMG: OHIJ0061        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011252    Činnost IMG: OHIJ0062        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011253    Činnost IMG: OHIJ0063        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011254    Činnost IMG: OHIC0480        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011255    Činnost IMG: OHIJ0030        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011256    Činnost IMG: OHIJ0049        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011257    Činnost IMG: OHIJ0032        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011258    Činnost IMG: OHIJ0052        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011259    Činnost IMG: OHIJ0033        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011260    Činnost IMG: OHIJ0050        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011261    Činnost IMG: OHIJ0023        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011262    Činnost IMG: OHIZAAGE04       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011263    Činnost IMG: OHIW8149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011264    Činnost IMG: OHIW7149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011265    Činnost IMG: OHIARIG004       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011266    Činnost IMG: OHIARIG005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011267    Činnost IMG: OHIARIG007       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011268    Činnost IMG: OHIARIG008       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011269    Činnost IMG: OHIW4149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011270    Činnost IMG: OHIW5149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011271    Činnost IMG: OHIW6149        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011272    Činnost IMG: OHIZAAGE02       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011273    Činnost IMG: OHIZAAGE05       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011274    Činnost IMG: OHIZAAGE03       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011275    Činnost IMG: OHIZAAGE06       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011276    Činnost IMG: OHIARIG009       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011277    Činnost IMG: OHIARIG019       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011278    Činnost IMG: OHIARIG020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011279    Činnost IMG: OHIARIG021       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011280    Činnost IMG: OHIARIG022       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011281    Činnost IMG: OHIMVACCODES2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011282    Činnost IMG: OHIMABMFEAT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011283    Činnost IMG: OHIMTPRFEAT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011284    Činnost IMG: OHIARIG010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011285    Činnost IMG: OHIARIG011       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011286    Činnost IMG: OHIARIG012       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011287    Činnost IMG: OHIARIG014       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011288    Činnost IMG: OHIARIG015       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011289    Činnost IMG: OHIARIG017       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011290    Činnost IMG: OHIARIG018       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011291    Činnost IMG: OHIA6703        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011292    Činnost IMG: OHIA6704        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011293    Činnost IMG: OHIA6705        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011294    Činnost IMG: OHIA6711        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011295    Činnost IMG: OHIMGARREC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011296    Činnost IMG: OHIU0313        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011297    Činnost IMG: OHIX0324        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011298    Činnost IMG: OHIA6601        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011299    Činnost IMG: OHIA6602        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011300    Činnost IMG: OHIA6611        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011301    Činnost IMG: OHIA6701        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011302    Činnost IMG: OHIA6706        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011303    Činnost IMG: OHIA6707        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011304    Činnost IMG: OHIA6702        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011305    Činnost IMG: OHIX0325A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011306    Činnost IMG: OHIRAW014        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011307    Činnost IMG: OHIRAW015        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011308    Činnost IMG: OHIRAW016        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011309    Činnost IMG: OHIRAW001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011310    Činnost IMG: OHIRAW020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011311    Činnost IMG: OHIJ0095        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011312    Činnost IMG: OHIJ0096        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011313    Činnost IMG: OHIX0327        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011314    Činnost IMG: OHIX0328        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011315    Činnost IMG: OHIX0329        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011316    Činnost IMG: OHIRAW011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011317    Činnost IMG: OHIRAW012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011318    Činnost IMG: OHIRAW017        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011319    Činnost IMG: OHIRAW013        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011320    Činnost IMG: OHICPK008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011321    Činnost IMG: OHICPK009        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011322    Činnost IMG: OHICR490        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011323    Činnost IMG: OHIC0484        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011324    Činnost IMG: OHIC0485        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011325    Činnost IMG: OHIC0486        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011326    Činnost IMG: OHIC0488        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011327    Činnost IMG: OHIC0481        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011328    Činnost IMG: OHIC0482        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011329    Činnost IMG: OHICPK002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011330    Činnost IMG: OHICPK004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011331    Činnost IMG: OHICPK005        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011332    Činnost IMG: OHICPK006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011333    Činnost IMG: OHICPK007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011334    Činnost IMG: OHIC0489        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011335    Činnost IMG: OHIJ0086        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011336    Činnost IMG: OHIA6002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011337    Činnost IMG: OHIA6103        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011338    Činnost IMG: OHIA6501        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011339    Činnost IMG: OHIA6502        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011340    Činnost IMG: OHIA6503        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011341    Činnost IMG: OHIA6600        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011342    Činnost IMG: OHIA0492        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011343    Činnost IMG: OHIN0494        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011344    Činnost IMG: OHIN0495        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011345    Činnost IMG: OHIN0496        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011346    Činnost IMG: OHIX0497        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011347    Činnost IMG: OHIX0498        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011348    Činnost IMG: OHIX0499        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011349    Činnost IMG: OHID0072        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011350    Činnost IMG: OHID0621        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011351    Činnost IMG: OHID0622        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011352    Činnost IMG: OHID0623        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011353    Činnost IMG: OHIHKV_T7HK03      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011354    Činnost IMG: OHIW8004        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011355    Činnost IMG: OHIU02571        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011356    Činnost IMG: OHIU02572        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011357    Činnost IMG: OHIU02573        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011358    Činnost IMG: OHIRRT001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011359    Činnost IMG: OHID0074        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011360    Činnost IMG: OHID0620        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011361    Činnost IMG: OHIX0263        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011362    Činnost IMG: OHIX0264        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011363    Činnost IMG: OHIW8001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011364    Činnost IMG: OHIX0265        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011365    Činnost IMG: OHIXU510F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011366    Činnost IMG: OHIXALCUR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011367    Činnost IMG: OHIW8003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011368    Činnost IMG: OHIW8002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011369    Činnost IMG: OHIX0260        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011370    Činnost IMG: OHIX0261        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011371    Činnost IMG: OHIX0280        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011372    Činnost IMG: OHIX0262        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011373    Činnost IMG: OHIX0241        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011374    Činnost IMG: OHIX0243        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011376    Činnost IMG: OHIBR_CO001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011377    Činnost IMG: OHIBR_CO002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011378    Činnost IMG: OHIU00772        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011379    Činnost IMG: OHIB0239        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011380    Činnost IMG: OHIBR_FI008       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011381    Činnost IMG: OHIBR_FI009       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011382    Činnost IMG: OHIK00772        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011383    Činnost IMG: OHIX0239        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011384    Činnost IMG: OHIX0240        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011385    Činnost IMG: OHIK00771        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011386    Činnost IMG: OHIN0076        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011387    Činnost IMG: OHIX0252        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011388    Činnost IMG: OHIX0254        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011389    Činnost IMG: OHIPT_DA100       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011390    Činnost IMG: OHIX0256        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011391    Činnost IMG: OHIPT_DA10A       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011392    Činnost IMG: OHIB0240        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011393    Činnost IMG: OHIU00771        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011394    Činnost IMG: OHIX0246        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011395    Činnost IMG: OHIX0248        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011396    Činnost IMG: OHIN1007        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011397    Činnost IMG: OHIX0247        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011398    Činnost IMG: OHIX0266        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011399    Činnost IMG: OHIX0279        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011400    Činnost IMG: OHIX0277        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011401    Činnost IMG: OHIX0282        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011402    Činnost IMG: OHIIT_VI010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011403    Činnost IMG: OHIMX303        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011404    Činnost IMG: OHIPT_PC000       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011405    Činnost IMG: OHIX0273        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011406    Činnost IMG: OHIX0274        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011407    Činnost IMG: OHIX0275        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011408    Činnost IMG: OHIMX304        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011409    Činnost IMG: OHIX0276        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011410    Činnost IMG: OHIX0278        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011411    Činnost IMG: OHAIT_SCA50       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011412    Činnost IMG: OHAIT_SCA60       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011413    Činnost IMG: OHIB0067        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011414    Činnost IMG: OHIG0066        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011415    Činnost IMG: OHAIT_SCA70       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011416    Činnost IMG: OHAIT_SCA80       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011417    Činnost IMG: OHAIT_SCA10       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011418    Činnost IMG: OHAIT_SCA20       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011419    Činnost IMG: OHIU536B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011420    Činnost IMG: OHIU0068        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011421    Činnost IMG: OHAIT_SCA30       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011422    Činnost IMG: OHAIT_SCA40       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011423    Činnost IMG: OHIX0249        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011424    Činnost IMG: OHIU0676        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011425    Činnost IMG: OHIX0250        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011426    Činnost IMG: OHIX0251        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011427    Činnost IMG: OHIX0068        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011428    Činnost IMG: OHIX0268A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011429    Činnost IMG: OHIX510N        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011430    Činnost IMG: OHIX0167        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011431    Činnost IMG: OHIX0267        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011432    Činnost IMG: OHIX0070        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011433    Činnost IMG: OHIX0069        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011434    Činnost IMG: OHIX0281        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011435    Činnost IMG: OHIX0624        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011436    Činnost IMG: OHIX0026        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011437    Činnost IMG: OHIX0271        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011438    Činnost IMG: OHIX0271B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011439    Činnost IMG: OHIX0271A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011440    Činnost IMG: OHIX0272        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011441    Činnost IMG: OHIX0268B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011442    Činnost IMG: OHIX0268C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011443    Činnost IMG: OHIX0268F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011444    Činnost IMG: OHIX0268G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011445    Činnost IMG: OHIX0268H        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011446    Činnost IMG: OHIX0268I        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011447    Činnost IMG: OHIBR_FI024       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011448    Činnost IMG: OHIC0123        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011449    Činnost IMG: OHIC0128        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011450    Činnost IMG: OHIC0124        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011451    Činnost IMG: OHIC0125        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011452    Činnost IMG: OHIC0127        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011453    Činnost IMG: OHIC0129        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011454    Činnost IMG: OHIX0109        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011455    Činnost IMG: OHIX0093        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011456    Činnost IMG: OHIC0114        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011457    Činnost IMG: OHIC0116        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011458    Činnost IMG: OHIC0117        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011459    Činnost IMG: OHIA0087        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011460    Činnost IMG: OHIXEXPAT003      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011461    Činnost IMG: OHIA0091        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011462    Činnost IMG: OHIXEXPAT005      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011463    Činnost IMG: OHIA0085        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011464    Činnost IMG: OHIXEXPAT006      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011465    Činnost IMG: SAPCOHU5UCD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011466    Činnost IMG: OHIC0126        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011467    Činnost IMG: OHIA0089        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011468    Činnost IMG: OHIA0090        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011469    Činnost IMG: OHIA0088        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011470    Činnost IMG: OHIXEXPAT001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011471    Činnost IMG: OHIXEXPAT002      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011472    Činnost IMG: OHID0099        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011473    Činnost IMG: OHIX0099        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011474    Činnost IMG: OHIX0106        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011475    Činnost IMG: OHIX0107        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011476    Činnost IMG: OHIK5K13        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011477    Činnost IMG: OHIR5R13        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011478    Činnost IMG: OHIX0102        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011479    Činnost IMG: OHIX0102B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011480    Činnost IMG: OHIX0103        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011481    Činnost IMG: OHIX0101        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011482    Činnost IMG: OHIX0113        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011483    Činnost IMG: OHID0100        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011484    Činnost IMG: OHIU01074        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011485    Činnost IMG: OHIU01073        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011486    Činnost IMG: OHIUS1080        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011487    Činnost IMG: OHIX0094        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011488    Činnost IMG: OHIX0008        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011489    Činnost IMG: OHIX0108        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011490    Činnost IMG: OHIX0105        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011491    Činnost IMG: OHIU5U13        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011492    Činnost IMG: OHIX0096        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011493    Činnost IMG: OHIU01071        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011494    Činnost IMG: OHIX0095        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011495    Činnost IMG: OHIU01072        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011496    Činnost IMG: OHIA0084        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011497    Činnost IMG: OHIMVACCODES      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011498    Činnost IMG: OHIRN0604        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011499    Činnost IMG: OHIMAGRUPPE       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011500    Činnost IMG: OHIRID001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011501    Činnost IMG: OHIAROR001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011502    Činnost IMG: OHIAROR002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011503    Činnost IMG: OHIRID002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011504    Činnost IMG: OHIMPBSFIRMA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011505    Činnost IMG: OHIMTAXWPCODE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011506    Činnost IMG: OHIMDAWPCODE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011507    Činnost IMG: OHIMDSWPCODES      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011508    Činnost IMG: OHIMPERSTEIL      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011509    Činnost IMG: OHIBR_FI004       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011510    Činnost IMG: OHIBR_FI005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011511    Činnost IMG: OHIBR_FI026       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011512    Činnost IMG: OHIN1771        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011513    Činnost IMG: OHIBR_FI006       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011514    Činnost IMG: OHIBR_FI007       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011515    Činnost IMG: OHIAROR003       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011516    Činnost IMG: OHIAROR006       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011517    Činnost IMG: OHIRAP003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011518    Činnost IMG: OHIRAP002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011519    Činnost IMG: OHIUSWC1024       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011520    Činnost IMG: OHIUSWC1030       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011521    Činnost IMG: OHIA0080        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011522    Činnost IMG: OHIUSWC1050       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011523    Činnost IMG: OHIUSWC1060       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011524    Činnost IMG: OHIA0079        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011525    Činnost IMG: SAPCOHU5U0P       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011526    Činnost IMG: OHIA0083        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011527    Činnost IMG: OHIUSWC1010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011528    Činnost IMG: OHIA0082        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011529    Činnost IMG: OHIRAN001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011530    Činnost IMG: OHIUSWC1022       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011531    Činnost IMG: OHIJ0002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011532    Činnost IMG: OHIPT_PC005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011533    Činnost IMG: OHIPT_PC010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011534    Činnost IMG: OHIMX340        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011535    Činnost IMG: OHIIDID010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011536    Činnost IMG: OHIMSEKEY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011537    Činnost IMG: OHIPT_ID005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011538    Činnost IMG: OHIUSWC2010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011539    Činnost IMG: OHIUSWC2020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011540    Činnost IMG: OHIUSWC2030       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011541    Činnost IMG: SAPCOHK5K0P       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011542    Činnost IMG: OHIK5K0Q        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011543    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267PT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011544    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267ZU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011545    Činnost IMG: OHIX0289B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011546    Činnost IMG: OHIX0289        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011547    Činnost IMG: OHIX0023        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011548    Činnost IMG: OHIX0013        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011549    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267LT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011550    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267IT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011551    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267LE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011552    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267MK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011553    Činnost IMG: OHIPT_VA010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011554    Činnost IMG: OHIC0602        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011555    Činnost IMG: OHIPT_VA031       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011556    Činnost IMG: OHIPT_VA032       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011557    Činnost IMG: OHIPT_VA020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011558    Činnost IMG: OHIXCUR00        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011559    Činnost IMG: OHIX0287A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011560    Činnost IMG: OHIX0287C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011561    Činnost IMG: OHIX0287D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011562    Činnost IMG: OHIX0289D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011563    Činnost IMG: OHIX0011        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011564    Činnost IMG: OHIX0035        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011565    Činnost IMG: OHIX0287        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011566    Činnost IMG: OHIX0287B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011567    Činnost IMG: OHIX0289G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011568    Činnost IMG: OHIX0289F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011569    Činnost IMG: OHIX0287F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011570    Činnost IMG: OHIX0289A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011571    Činnost IMG: OHIC0051        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011572    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267LK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011573    Činnost IMG: SIMGOHIOC0267LG     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011574    Činnost IMG: OHIC0047        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011575    Činnost IMG: OHIC0052        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011576    Činnost IMG: OHIX0289C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011577    Činnost IMG: OHIX0287G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011578    Činnost IMG: OHIX0287E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011579    Činnost IMG: OHIX0292        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011580    Činnost IMG: OHIX0288        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011581    Činnost IMG: OHIX0288B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011582    Činnost IMG: OHIE0028        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011583    Činnost IMG: OHIX0288A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011584    Činnost IMG: OHIX0288C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011585    Činnost IMG: OHIPT_CA110       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011586    Činnost IMG: OHIPT_CA120       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011587    Činnost IMG: OHIXT77S0        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011588    Činnost IMG: OHIF0002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011589    Činnost IMG: OHIX0020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011590    Činnost IMG: OHIX0288E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011591    Činnost IMG: OHIPT_TI0021      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011592    Činnost IMG: OHIX0305        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011593    Činnost IMG: OHIX0021        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011594    Činnost IMG: OHIX0306        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011595    Činnost IMG: OHIX0288D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011596    Činnost IMG: OHIX0025        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011597    Činnost IMG: OHIX0288F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011598    Činnost IMG: OHIX0024        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011599    Činnost IMG: OHIX0288G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011600    Činnost IMG: OHIPT_VA120       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011601    Činnost IMG: OHIPT_VA130       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011602    Činnost IMG: OHIPT_VA140       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011603    Činnost IMG: OHIC0601        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011604    Činnost IMG: OHIPT_VA033       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011605    Činnost IMG: OHIPT_VA040       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011606    Činnost IMG: OHIU0604        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011607    Činnost IMG: OHIPT_VA110       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011608    Činnost IMG: OHIX0242        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011609    Činnost IMG: OHIPT_CA010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011610    Činnost IMG: OHIPT_CA032       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011611    Činnost IMG: OHIPT_CA033       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011612    Činnost IMG: OHIPT_CA040       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011613    Činnost IMG: OHIF0003        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011614    Činnost IMG: OHICAIT80100      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011615    Činnost IMG: OHIPT_CA020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011616    Činnost IMG: OHIZA_IT010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011617    Činnost IMG: OHIPT_CA031       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011618    Činnost IMG: OHIBR_DE003       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011619    Činnost IMG: OHIBR_DE002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011620    Činnost IMG: OHIPT_LA1A2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011621    Činnost IMG: OHIB0045        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011622    Činnost IMG: OHIX0291D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011623    Činnost IMG: OHIX0291E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011624    Činnost IMG: OHIPT_LA105       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011625    Činnost IMG: OHIX0291G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011626    Činnost IMG: OHIPT_LA110       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011627    Činnost IMG: OHIX0291F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011628    Činnost IMG: OHIHKV_T7HK01      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011629    Činnost IMG: OHIBR_VT002       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011630    Činnost IMG: OHIX0291C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011631    Činnost IMG: OHID0043        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011632    Činnost IMG: OHIN1012        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011633    Činnost IMG: OHIPT_LA1A4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011634    Činnost IMG: OHIPT_LA1A6       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011635    Činnost IMG: OHIPT_LA130       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011636    Činnost IMG: OHIJ0134        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011637    Činnost IMG: OHIBR_VT001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011638    Činnost IMG: OHIBR_DE004       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011639    Činnost IMG: OHIX0281A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011640    Činnost IMG: OHIU0063        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011641    Činnost IMG: OHIJ0058        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011642    Činnost IMG: OHIX0061        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011643    Činnost IMG: OHIPT_SE105       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011644    Činnost IMG: OHAIT_SCA90       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011645    Činnost IMG: OHIK0065        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011646    Činnost IMG: OHIE0280        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011647    Činnost IMG: OHIE0281        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011648    Činnost IMG: OHIE0064        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011649    Činnost IMG: OHIPT_SE1A4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011650    Činnost IMG: OHIPT_SE1A6       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011651    Činnost IMG: OHIPT_SE130       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011652    Činnost IMG: OHIPT_SE005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011653    Činnost IMG: OHIX0310        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011654    Činnost IMG: OHIPT_SE110       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011655    Činnost IMG: OHIX0671        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011656    Činnost IMG: OHIPT_SE1A2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011657    Činnost IMG: OHIBR_DE008       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011658    Činnost IMG: OHIX0670        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011659    Činnost IMG: OHIX0291B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011660    Činnost IMG: OHIA0039        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011661    Činnost IMG: OHIX0291        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011662    Činnost IMG: OHIX0002        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011663    Činnost IMG: OHIX0286J        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011664    Činnost IMG: OHIA0041        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011665    Činnost IMG: OHIX0286G        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011666    Činnost IMG: OHIX0286E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011667    Činnost IMG: OHIX0290        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011668    Činnost IMG: OHIA0040        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011669    Činnost IMG: OHIX0010        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011670    Činnost IMG: OHID0036        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011671    Činnost IMG: OHIB0036        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011672    Činnost IMG: OHIX0289E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011673    Činnost IMG: OHIX0280E        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011674    Činnost IMG: OHIX0286K        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011675    Činnost IMG: OHIX0286L        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011676    Činnost IMG: OHIX0286M        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011677    Činnost IMG: OHIA0037        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011678    Činnost IMG: OHIX0001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011679    Činnost IMG: OHIX0286F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011680    Činnost IMG: OHIX0006        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011681    Činnost IMG: OHIX0286C        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011682    Činnost IMG: OHIX0286        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011683    Činnost IMG: OHIX0286B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011684    Činnost IMG: OHIX0286A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011685    Činnost IMG: OHIA0042        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011686    Činnost IMG: OHIX0280W        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011687    Činnost IMG: OHIX0286D        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011688    Činnost IMG: OHIX0291A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011689    Činnost IMG: OHIXLGART001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011690    Činnost IMG: OHIXLGART002      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011691    Činnost IMG: OHIX0016        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011692    Činnost IMG: SIMGOHIOC_NKI_001    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011693    Činnost IMG: OHIX0401        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011694    Činnost IMG: OHIA6001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011766    Činnost IMG: OHIX0015        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011783    Činnost IMG: OHSXX_210        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011784    Činnost IMG: OHSXX_135        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011787    Činnost IMG: OHSXX_020        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011788    Činnost IMG: OHSXX_245        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011789    Činnost IMG: OHSXX_250        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011791    Činnost IMG: OHSXX_055        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011792    Činnost IMG: OHSXX_075        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011793    Činnost IMG: OHSXX_080        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011794    Činnost IMG: OHSXX_065        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011795    Činnost IMG: OHSXX_050        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011796    Činnost IMG: OHSXX_160        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011798    Činnost IMG: OHSXX_085        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011823    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011824    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOUM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011825    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011826    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011827    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011828    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011829    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOIL      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011830    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOIL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011831    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011832    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011833    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOUM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011834    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011835    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011836    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011837    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011838    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOIL      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011839    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOIL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011840    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCC1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011841    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOLC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011842    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOFA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011843    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOAZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011844    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOTM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011845    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011846    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011847    Činnost IMG: SIMG_OHP3RFC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011848    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOKB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011849    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011850    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011851    Činnost IMG: SIMG_OHP3MW       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011852    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOKA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011853    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011854    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011855    Činnost IMG: SIMG_OHP3777IBO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011856    Činnost IMG: SIMG_OHP3779X      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011857    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOWF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011858    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011859    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011860    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011861    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011862    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011863    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011864    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2530     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011865    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2520     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011866    Činnost IMG: SIMG_OHP3_2510     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011867    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011868    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOTA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011869    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOKU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011870    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011871    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011872    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011873    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOAA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011874    Činnost IMG: SIMG_OHP3CAR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011875    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011876    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOOS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011877    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOAW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011878    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OO05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011879    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OONB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011880    Činnost IMG: SIMG_OHP3CR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011881    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011882    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OONA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011883    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOVC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011884    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOBD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011885    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OORA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011886    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OORT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011888    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011889    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOOU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011891    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011892    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOPE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011893    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OOER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011894    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOEW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011895    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOKR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011896    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOEV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011897    Činnost IMG: SIMG_OHP3PPTV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011898    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOVA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011899    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOVW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3PVV0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011901    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP3OORE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011902    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOLA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011903    Činnost IMG: SIMG_OHP3NF       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011904    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011905    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOLG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011906    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOLE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011907    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011908    Činnost IMG: SIMG_OHP3OY05      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011909    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOOD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011910    Činnost IMG: SIMG_OHP3UU       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011911    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011912    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011913    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOPR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011914    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOAU      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011915    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZI      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011916    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOFK      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011917    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOTT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011918    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOOT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011919    Činnost IMG: SIMG_OHP3OORB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011920    Činnost IMG: SIMG_OHP3OONR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011921    Činnost IMG: SIMG_OHP3OONC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011922    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOAP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011923    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOPV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011924    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOZR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011925    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOVK      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011926    Činnost IMG: SIMG_OHP3OO2S      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011927    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOSU      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011928    Činnost IMG: SIMG_OHP3NI       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011929    Činnost IMG: SIMG_OHP3CD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011930    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOIT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011931    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOGA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011932    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011933    Činnost IMG: SIMG_OHP3TR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011934    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOAD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011935    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOPB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011936    Činnost IMG: SIMG_OHP3OODB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011937    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOTG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011938    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOCH      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011939    Činnost IMG: SIMG_OHP3OG00      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011940    Činnost IMG: SIMG_OHP3SXDA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011941    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOBC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011942    Činnost IMG: SIMG_OHP3T770Q     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011943    Činnost IMG: SIMG_OHP3SQ02      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011944    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOST      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011945    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOGT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011946    Činnost IMG: SIMG_OHP3OODS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011947    Činnost IMG: SIMG_OHP3MO       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61011948    Činnost IMG: SIMG_OHP3OOMS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61012509    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61012709    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOHP2OOB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61012714    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61012715    Customizing             SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61014420    Customizing             SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016129    Report historie pracovníka      RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016141    Souhrn reklamací           RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016148    Report úrazového pojištění      RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016150    Vyhodnocení nových nastavení     RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016152    Report EE0-1             RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016153    AAP: Report pro analýzu pohybů USA  RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016154    AAP: Report analýzy obratu USA    RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016155    AAP: Workforce Distribution Report U RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016156    VETS-100 Report           RPMENUSTART00         1000         T  .
S_AHR_61016412    Činnost IMG: HRPTDW03B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016413    Činnost IMG: HRPTDW03A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016414    Činnost IMG: SIMGHRPTDW030      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016415    Činnost IMG: HRPTDW02B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016416    Činnost IMG: HRPTDW02A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016417    Činnost IMG: HRPTDW01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016797    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016798    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016799    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016800    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61016802    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61018823    IMG                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AHR_61019318    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AL0_19000002    BAdI FAGL_COFI_LNITEM_SEL      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AL0_19000008    Činnost IMG: V_FAGL_AB_C       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AL0_96000020    Činnost IMG: CMMENUORFA_MITKO1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_AL0_96000305    Činnost IMG: CMP_00_LT_005      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000084    Činnost IMG: _ISPSFM_V_FMAVCBUDFI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000095    cust                 SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000128    Činnost IMG: SIMG_ISPSFM_V_T023G   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000185    Činnost IMG: _ISPSFM_N_FMKFDEF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000203    Činnost IMG: _ISPSFM_V_FMAVCLDGRA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000204    Činnost IMG: _ISPSFM_V_FMAVCL_ACT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000213    Činnost IMG: _ISPSFM_FMRULES     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000236    Činnost IMG: V_TACE_ACCRU_SOA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000277    dsdfsdf               SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000299    Činnost IMG: MGE_00_PO_CGR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000382    Činnost IMG: _ISPSFM_N_V_FMBUDTYP  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000384    Činnost IMG: _ISPSFM_N_GLPLC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000385    Činnost IMG: _ISPSFM_N_VC_TKA50_G  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000386    Činnost IMG: _ISPSFM_N_V_FMLA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000523    Činnost IMG: SIMGH_LMON005      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000598    PA: Nastavení            SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000599    PA: Katalog pro formuláře hodnocení SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000630    Činnost IMG: MGE_00_PO_SUM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000840    Činnost IMG: _ISPSFM_BUD_SM30    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01000858    Činnost IMG: _CFMENUOFTC_OFDM1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSPPE35  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001041    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSPPDOK  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001049    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001054    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001055    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001085    S_ALN_01001088            SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001086    S_ALN_01001088            SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001088    S_ALN_01001088            SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001106    Činnost IMG: _ISPSFM_H_GRPNR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001230    Činnost IMG: REFXCL_V_TIV35     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001257    Činnost IMG: REFX_SNUMBDCN      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01001588    Činnost IMG: HR_ECM_00_TC_E08    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_01002146    Činnost IMG: HR_ECM_00_TC_003    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALN_13000100    Činnost IMG: SIMG_BA-CA-V_TBKK8V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000016    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIYJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000017    Činnost IMG: OLII_V_PMCOCKF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000018    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000019    Činnost IMG: OLIA_OITA        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000020    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCR7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000021    Činnost IMG: OLII_TPMCKF       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000022    Činnost IMG: OLIA_OITB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000023    Činnost IMG: SIMG_OLMA_OMEV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000024    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0IN20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000025    Činnost IMG: OKCM_TR_USER_EXIT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000026    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFMM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000027    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000028    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOION   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000029    Činnost IMG: OLIIOIAK        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000030    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OINI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000031    Činnost IMG: SIMG_OLMA_OMJI     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000032    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBEFIS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000033    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000034    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOILB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000035    Činnost IMG: OLIIOIAW        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000036    Činnost IMG: SIMG_OLMA_OMXL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000037    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OINM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000038    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000039    Činnost IMG: SIMG_OLMB_NADU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000041    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOILJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000042    Činnost IMG: OLIA_V_T399X_QP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000043    Činnost IMG: OLI0V_T370N       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000044    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000045    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000046    Činnost IMG: OLIA_V_T350_IV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000047    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIWO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000048    Činnost IMG: OLI0_OIRC        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000049    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000050    Činnost IMG: OKCM_GRR2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIWU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000052    Činnost IMG: OLI0_OIUR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000053    Činnost IMG: OLIP_OIBD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000054    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000055    Činnost IMG: OKCM_OKX1_COMMENT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000056    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIWL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000057    Činnost IMG: OLI0_OIUQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFRM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000059    Činnost IMG: SIMG_CFOKCMOKX5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000060    Činnost IMG: OLIP_OIBC        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000061    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000062    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000063    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFREP  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000064    Činnost IMG: OLIP_OIRT        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000065    Činnost IMG: OLIAOIOL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000066    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOKCMUB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000067    Činnost IMG: OLI0_V_T399U      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000068    Činnost IMG: OLIP_OIRU        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000069    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP3OSP7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000070    Činnost IMG: OLIA_V_T350_RSORD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000071    Činnost IMG: SIMG_CFOKCMOKX1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000072    Činnost IMG: OLI0_OIML        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000073    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOSP7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000075    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000076    Činnost IMG: SIMG_OKCMOKX4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000077    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFWM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000078    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000079    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000080    Činnost IMG: OLIA_V_TPMIM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000081    Činnost IMG: OKCM_ACTIVITYGROUP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000082    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBLIEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000083    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000084    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000085    Činnost IMG: OLIA_V_T350_IMZS    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000086    Činnost IMG: SIMG_CFOKCMKEEU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000087    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFPK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000088    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000089    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000090    Činnost IMG: OLIAV_TPMP_A      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCA1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000092    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBBFPU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000094    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIVA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000096    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000097    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000098    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000099    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000100    Činnost IMG: OLIA_V_T350_NOTDAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000101    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000102    Činnost IMG: OKCM_OKCSL       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000103    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIL6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000104    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000105    Činnost IMG: OLIA_V_T350_PZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000106    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIWD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000107    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPYWY1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000108    Činnost IMG: OKCM_OKCSLA       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000109    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000110    Činnost IMG: OLIAV_TPEXT_PM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000111    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIUC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000112    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOP731  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000113    Činnost IMG: OLIA_V_T350E      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000114    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000115    Činnost IMG: OKCM_OKCSLU       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000116    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000117    Činnost IMG: OLIAV_TCN41_PM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000118    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000119    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOP801  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000120    Činnost IMG: OKCM_OKCSLD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000121    Činnost IMG: OLI0_OIWQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000122    Činnost IMG: OLIA_V_T350_HE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000123    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOP471  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000124    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000125    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000126    Činnost IMG: SIMG_CFOKCMSQ00     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000127    Činnost IMG: OLIA_V_T350_BEZZT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000128    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOP741  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000129    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOXK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000130    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000131    Činnost IMG: SIMG_CFEMNUOLIAOIWI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000132    Činnost IMG: OKCM_OKCE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000133    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOP721  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000134    Činnost IMG: J_1AASSIGN_BR_PLSL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000135    Činnost IMG: OLI0OIAD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000136    Činnost IMG: OLIA_OIW1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000137    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZL1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000138    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000139    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000140    Činnost IMG: OLIAOIYZ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000141    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000142    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZM1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000143    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000144    Činnost IMG: OLIAOIYW        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000145    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBNAKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000146    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000147    Činnost IMG: OLIAOIWK        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000148    Činnost IMG: OLIA_OIUB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000149    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBM708   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000150    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000151    Činnost IMG: OLIAOIRB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000152    Činnost IMG: OLIA_OIAL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000153    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000154    Činnost IMG: CFOKCMOKUY       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000155    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBM706   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000156    Činnost IMG: OLIP_OIRV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000157    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000158    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000159    Činnost IMG: OKCM_KCF3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000160    Činnost IMG: OLIP_OIRW        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000161    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBM710   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000162    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000163    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000164    Činnost IMG: OLIP_OIRX        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000165    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIZL2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000166    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBNAKT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000167    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000168    Činnost IMG: OKCM_KCV1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000169    Činnost IMG: OLIP_OIRY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000170    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000171    Činnost IMG: J_1ADEFINE_REL_MTYPE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000172    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000173    Činnost IMG: OKCM_KP34        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000174    Činnost IMG: OLIP_OIRZ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000175    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000176    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBCMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000177    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000178    Činnost IMG: OLIP_OIR0        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000179    Činnost IMG: OKCM_KCP7        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000180    Činnost IMG: OLIAOIUI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000181    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000182    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000183    Činnost IMG: OLIP_OIS3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000184    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000185    Činnost IMG: OKCM_KCKB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000186    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000187    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000188    Činnost IMG: OLIP_OIS4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000189    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000190    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIW0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000191    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000192    Činnost IMG: OKCM_OKXR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000193    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000194    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIYL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000195    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000196    Činnost IMG: OKCM_KED0SAIS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000197    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000198    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000199    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIYM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000200    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000201    Činnost IMG: OKCM_KED0UMW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000202    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000203    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000204    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIY9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000205    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBOMC6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000206    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000207    Činnost IMG: OKCM_KCPZ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000208    Činnost IMG: OLIA_OIYV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000209    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIWY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000210    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000212    Činnost IMG: OKCM_KED0PROG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000213    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000214    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIWW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000215    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000216    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000217    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000218    Činnost IMG: OKCM_KCPX        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000219    Činnost IMG: OLIP_OIW5        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000220    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000221    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000222    Činnost IMG: OKCM_KCPV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000223    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000224    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000225    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPIP21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000226    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000227    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000228    Činnost IMG: OKCM_OKX9        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000229    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000230    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000231    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000232    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000233    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKU0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000234    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIAB1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000235    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000236    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000237    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000238    Činnost IMG: OKCM_OKCDBC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000239    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIAI1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000240    Činnost IMG: OLIAOIAN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000241    Činnost IMG: OLI0_CMOD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000242    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000243    Činnost IMG: OKCM_OKCDBD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000244    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIAA1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000245    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000246    Činnost IMG: OLI0_IBIP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000247    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBGWE03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000248    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000249    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIVS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000250    Činnost IMG: OKCM_TKCUM       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000251    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000252    IMG-Aktivität: SIMG_CMMENUOLMBOMCG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000253    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000254    Činnost IMG: OLIP_V_T399W_I     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000255    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000256    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMB001MB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000257    Činnost IMG: OKCM_OKX1_MASTER_HI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000258    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPIP20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000259    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000260    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000261    Činnost IMG: SIMG_OLMB_001L_B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000262    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKX0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000263    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000264    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000265    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIMM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000266    Činnost IMG: SIMG_OLMB_V_156S_GR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000267    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000268    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZ3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000269    Činnost IMG: SIMG_OLIA_V_TBMOT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000270    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000271    Činnost IMG: OLIP_V_PVBE       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000272    Činnost IMG: OKCM_UPLOAD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000274    Činnost IMG: OLIA_OIKS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000275    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000276    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000277    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000278    Činnost IMG: OKCM_RKCFILE0_EVENT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000279    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000280    Činnost IMG: OLIAOIAP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000281    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000282    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000283    Činnost IMG: SIMG_CFOKCMKCF0     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000284    Činnost IMG: OLI0OIRO        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000285    Činnost IMG: OLIA_V_T418V      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000286    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000287    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000288    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000289    Činnost IMG: OLI0OIRN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000290    Činnost IMG: OLIA_V_TCOKO      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000291    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000292    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000293    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000294    Činnost IMG: OLI0OIRM        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000295    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBSXDAR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000296    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000297    Činnost IMG: OLIA_V_TCOKT_PM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000298    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000299    Činnost IMG: OLI0_OIYH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000300    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBOMB8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000301    Činnost IMG: OLIP_OP5A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000302    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000303    Činnost IMG: OKCM_KCA2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000304    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000305    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000306    Činnost IMG: OLIP_OP7B        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000307    Činnost IMG: OLIAOIOM        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000308    Činnost IMG: OKCM_KCA6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000309    Činnost IMG: SIMG_0KWM_KSES_IST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000310    Činnost IMG: OLI0_V_T377G      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000311    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBSXDAB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000312    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000313    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIPOIZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000314    Činnost IMG: CFOKCMOKXC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000315    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXKA06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000316    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBOMB7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000317    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIS2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000318    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCRF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000319    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000320    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKCAB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000321    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIW8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000322    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000323    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000324    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000325    Činnost IMG: SIMG_0KWMCPV1      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000326    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000327    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIWM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000328    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000329    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000330    Činnost IMG: SIMG_0KWMKCAV2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000331    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000332    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000333    Činnost IMG: OLIAVOP21        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000334    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPP1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000335    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCK0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000336    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000337    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000338    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000339    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKTG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000340    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKER1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000341    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000342    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000343    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCC0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000344    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OICB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000345    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000346    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKTZ1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000347    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000348    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000349    Činnost IMG: OLI0_OIRE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000350    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKET1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000351    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCD0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000352    Činnost IMG: SIMG_OLMB_156_AB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000353    Činnost IMG: OLI0_OIRA        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000354    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000355    Činnost IMG: OKCM_OKXU        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000356    Činnost IMG: OLI0OIRR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000357    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000358    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKCAM2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000359    Činnost IMG: OLI0OIRQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000360    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000361    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000362    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKVB0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000363    Činnost IMG: OLI0OIRP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000364    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000365    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCRU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000366    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000367    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OISP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000368    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000369    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKCAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000370    Činnost IMG: OKCM_KCC2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000371    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000372    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPP7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000373    Činnost IMG: OKCM_OKXG        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000374    Činnost IMG: OLI0_AD20        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000375    Činnost IMG: SIMG_OLMB_158_OA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000376    Činnost IMG: SIMG_0KWM_KSES_PLAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000377    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000378    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000379    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMB001KL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000380    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXKA07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000381    Činnost IMG: OLI0T370P        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000382    Činnost IMG: CFOKCMOKXB       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000383    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000384    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000385    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000386    Činnost IMG: OKCM_GCT6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000387    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000388    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXKK02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000389    Činnost IMG: OLI0IK09        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000390    Činnost IMG: SIMG_OLMB_OMJN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000391    Činnost IMG: OKCM_KCA5        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000392    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKBC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000393    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000394    Činnost IMG: OKCM_KCT1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000395    Činnost IMG: OKCM_SF07        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000396    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000397    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKBC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000398    Činnost IMG: OLIA_OIAJ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000399    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000400    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIPT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000401    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000402    Činnost IMG: OKCM_SF01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000403    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000404    Činnost IMG: OLI0REFPLATZOIWR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000405    Činnost IMG: OKCM_FILE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000406    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKTZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000407    Činnost IMG: OKCM_KCDR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000408    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIPR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000409    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKA05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000410    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000411    Činnost IMG: OKCM_KCDV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000413    Činnost IMG: OLI0_OIPV_IFLOALT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000414    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000415    Činnost IMG: OLI0_OIPU_ITOBCUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000416    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMB159L   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000417    Činnost IMG: OKCM_OKUE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000418    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMOKLB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000419    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIPK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000420    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMGR5G   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000421    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000422    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000423    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000424    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMFGRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000425    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000426    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000427    Činnost IMG: OLI0OIRF        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000429    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000430    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000432    Činnost IMG: OLI0GM04        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000433    Činnost IMG: OKCM_KCDU        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000434    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000435    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMSU02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000436    Činnost IMG: OLI0GM03        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000437    Činnost IMG: OKCM_KCVC        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000438    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000439    Činnost IMG: SIMG_0KWM_EWZYK_CMOD  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000440    Činnost IMG: OKCM_KCVA        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000441    Činnost IMG: OLI0OIRL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000442    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000443    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMSU03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000444    Činnost IMG: OLI0BG00        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000445    Činnost IMG: OKCM_KCAN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000446    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000447    Činnost IMG: OLI0GM02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000448    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKR01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000449    Činnost IMG: OKCM_KCP4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000450    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000451    Činnost IMG: OLI0GM01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000453    Činnost IMG: OKCM_TKCCC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000454    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000455    Činnost IMG: OLI0IK19        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000456    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMGR21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000457    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCS7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000458    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000459    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000460    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKBH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000461    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000462    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000463    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000464    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000465    Činnost IMG: OKCM_KCRH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000466    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000467    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000468    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKV5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000469    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000470    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000471    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000472    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKAH21  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000473    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000474    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIR1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000475    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000476    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKVF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000477    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000478    Činnost IMG: OLI0_V_TPAER_PM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000479    Činnost IMG: SIMG_0KWM_INFO_KM3V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000480    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKCK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000481    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000482    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMGCRS2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000483    Činnost IMG: OLI0PARTNERSCHEMA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000484    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMKCK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000485    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000486    Činnost IMG: SIMG_0KWM_EWEP_CMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000487    Činnost IMG: OLI0_OIRI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000488    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOKCMOKUL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000490    Činnost IMG: OLI0_OIUP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000491    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000492    Činnost IMG: OLI0_OIUO        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000493    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMGCRS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000494    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000495    Činnost IMG: OKCM_KCCO        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000496    Činnost IMG: OKCM_TR_WORK      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000497    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWM0KW9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000498    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000499    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000500    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOKCM0010   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000501    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKCAB2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000502    Činnost IMG: OKCM_R2_DATATRANSFER  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000503    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIXA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000504    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000505    Činnost IMG: OKCM_UNIT_CONC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000506    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMSBP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000507    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000508    Činnost IMG: J_1BIM_NF_TYPE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000509    Činnost IMG: SIMG_OKCMTRRESTART   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000510    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000512    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000518    Činnost IMG: OKCM_NET        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000519    Činnost IMG: OKCM_USER        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000520    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000521    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKP34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000522    Činnost IMG: OKCM_R2_TR_PARAM    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000523    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000524    Činnost IMG: OKCM_TR_PROGRAM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000525    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000526    Činnost IMG: OKCM_TR_EVENT      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000527    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMOKEZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000528    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000529    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000530    Činnost IMG: OKCM_WEATTR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000531    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMOKEV2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000532    Činnost IMG: J_1BIM_TAX_POSTING   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000533    Činnost IMG: OKCM_DISATTR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000534    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000535    Činnost IMG: OKCM_NAVATTR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000536    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMCR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000537    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXCP01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000538    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMBTIPN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000539    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000540    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOSPA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000542    Činnost IMG: OLI0V_T370T_A      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000543    Činnost IMG: SIMG_0KWM_ERGP_0KW3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000544    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000545    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXKK01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000546    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000547    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPH3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000548    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000549    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKBH3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000550    Činnost IMG: OLI0REFPLATZOIWP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000551    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKBH4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000552    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIAW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000553    Činnost IMG: SIMG_0KWM_EWGP_CMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000554    Činnost IMG: OLI0OIAE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000555    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWM0KWO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000556    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIUF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000557    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIW6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000559    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIW7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000561    Činnost IMG: OLI0_BS52        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000562    Činnost IMG: SIMG_0KWM_STAM_KM3V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000563    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000564    Činnost IMG: SIMG_0KWMKTPF_ZUORDN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000565    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000566    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWM0KW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000567    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000569    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000570    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMOKKP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000571    Činnost IMG: SIMG_0KWMKCAV1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000572    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLI0OIX2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000573    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000574    Činnost IMG: OLI0_RISERNR9      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000575    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000576    Činnost IMG: SIMG_0KWMCPV7      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000577    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000578    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000579    Činnost IMG: SIMG_0KWMCPT2_UMGEBG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000580    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSD0VX1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000581    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXCPH2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000582    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000583    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVIM6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000584    Činnost IMG: SIMG_0KWM0KW2_EIG    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000585    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOPPH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000586    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000587    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMD3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000588    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWM0KWL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000589    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000590    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMD5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000591    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKSOP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000592    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCSETS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000593    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000594    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000595    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXKK03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000596    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCVABL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000597    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI92   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000598    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMKVB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000600    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000601    Činnost IMG: OLIS_MC7F        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000603    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE64   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000604    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000605    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMCPH4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000606    Činnost IMG: OLIS_MC60        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000607    Činnost IMG: SIMG_0KWM_FREMD_PL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000608    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000609    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000610    Činnost IMG: OLIS_MCNR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000611    Činnost IMG: SIMG_CFMENU0KWMXP_V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000612    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000613    Činnost IMG: SIMG_0KWM_FREMD_IST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000614    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000615    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCRC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000616    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000617    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000618    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCRT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000619    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000620    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000621    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCRB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000622    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000623    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCRA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000624    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDUID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000625    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000626    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCLAY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000627    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000628    Činnost IMG: W_DF_LT_0620      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000629    Činnost IMG: OLIS_MC38        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000630    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000631    Činnost IMG: W_DF_LT_0621      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000632    Činnost IMG: OLIS_MC70        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000633    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000634    Činnost IMG: W_DF_LT_0622      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000635    Činnost IMG: OLIS_OPEB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000636    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000637    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMDOMI6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000638    Činnost IMG: OLIS_MC97        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000639    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDGOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000640    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000641    Činnost IMG: OLIS_MC96        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000642    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000643    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000644    Činnost IMG: OLIS_MP90        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000645    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000646    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDREGI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000647    Činnost IMG: OLIS_OV7Z        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000648    Činnost IMG: W_DF_LT_0611      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000649    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDUNVO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000650    Činnost IMG: W_DF_LT_0355      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000651    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOPPC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000652    Činnost IMG: W_DF_LT_0350      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000653    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000654    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000655    Činnost IMG: W_DF_LT_0360      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000656    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000657    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000658    Činnost IMG: OLIS_MC7A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000659    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000660    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMD2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000661    Činnost IMG: OLIS_PPIS_MCRG     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000662    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000663    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000664    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOQI1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000665    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000666    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000667    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOQI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000668    Činnost IMG: W_DF_LT_0610      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000669    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOQI3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000670    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000671    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OWD1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000672    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOQI4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000673    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000674    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMD9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000675    Činnost IMG: OLIS_EKS_OMGO      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000676    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDSML   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000677    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000678    Činnost IMG: OLIS_EKS_OLIB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000679    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000680    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000681    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCF9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000682    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000683    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000684    Činnost IMG: OLIAMELDSTATUSOIBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000685    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000686    Činnost IMG: W_ZF_VK_0710      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000687    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000688    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000689    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOPJ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000690    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0E   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000691    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOIAW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000692    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000693    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000694    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000695    Činnost IMG: OLIAOIMD1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000696    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000697    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLISFOSI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000698    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000699    Činnost IMG: OLIAOIOV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000700    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000701    Činnost IMG: LIS_MC3V        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000702    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOPPZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000703    Činnost IMG: OLIAOKKK        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000704    Činnost IMG: SIMG_OLMEANFRAGESE71  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000705    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000706    Činnost IMG: OLIA_V_CK05       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000707    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME0001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000708    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000709    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000710    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISSASE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000711    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMH5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000712    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000713    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000714    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOMO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000715    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000716    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMD0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000717    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000718    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCGCRS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000719    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000720    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000721    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOIAK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000722    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000723    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOPPI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000724    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000725    Činnost IMG: OLIAOIOJ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000726    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISOQN0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000727    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000728    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000729    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCH_   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000730    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000731    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000732    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIO5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000733    Činnost IMG: OLIS_GROBLAST_VLLV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000734    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE75   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000735    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000736    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMC30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000738    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMIA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000739    Činnost IMG: OLIAOPJL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000740    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE77   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000741    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000742    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0D   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000743    Činnost IMG: OLIAV_441V       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000744    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMH4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000745    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX3      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000746    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMI1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000747    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000748    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000749    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX1      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000750    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMDOMDX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000751    Činnost IMG: OLIA_V_T350_PAGE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000752    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000753    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX6      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000754    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLMDU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000755    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000756    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000757    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX11      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000758    Činnost IMG: OLIA_V_160_M_PM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000759    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000760    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000761    Činnost IMG: OLIA_OOCU_WORKFLOW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000762    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI69   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000763    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX7      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000764    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOP722  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000765    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000766    Činnost IMG: LIS_CUSTEX_TIS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000767    Činnost IMG: OLIA_V_T399X_MB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000768    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE79   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000769    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX8      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000770    Činnost IMG: OLIA_OIBY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000771    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX5      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000772    Činnost IMG: OLIA_V_T350W_K     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000773    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000774    Činnost IMG: OLIA_OIK1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000775    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000776    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000777    Činnost IMG: OLIA_OIK2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000778    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT7     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000779    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT8     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000780    Činnost IMG: OLIA_OICV_IMGDUMMY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000781    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000782    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT9     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000783    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIZM2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000784    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000785    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX9      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000786    Činnost IMG: OLIA_ODP1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000787    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000788    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIOR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000789    Činnost IMG: OLIS_CUSTEX10      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000790    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000791    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000792    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOKO71  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000793    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000794    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT3     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000795    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOKO61  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000796    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000797    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000798    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAKEI11  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000799    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000800    Činnost IMG: OLIA_KEP9        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000801    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000802    Činnost IMG: OLIS_OLPA_EXIT6     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000803    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAKO8N1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000804    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000805    Činnost IMG: OLIA_ODP2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000806    Činnost IMG: OLIS_COPA1       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000807    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000808    Činnost IMG: OLIAOIRH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000809    Činnost IMG: OLIS_ALE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000810    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000811    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAVOP2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000812    Činnost IMG: OLIS_MC8A        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000813    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000814    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIM6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000815    Činnost IMG: OLIS_MC7M        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000816    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000817    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIM9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000818    Činnost IMG: OLIS_MC80        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000819    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000820    Činnost IMG: OLIS_MP91        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000821    Činnost IMG: OLIAOIRG        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000822    Činnost IMG: OLIA_OIUK        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000823    Činnost IMG: OLIS_ACTI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000824    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000825    Činnost IMG: OLIS_COPYP       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000826    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000827    Činnost IMG: OLIA_ODP3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000828    Činnost IMG: OLIS_KEYF        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000829    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000830    Činnost IMG: OLIA_ODP4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000831    Činnost IMG: OLIS_TRAN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000832    Činnost IMG: OLIA_OIUN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000833    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI95  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000834    Činnost IMG: OLIS_MC79        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000835    Činnost IMG: OLIAOKI0        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000836    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI76  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000837    Činnost IMG: OLIS_KOPP1C       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000838    Činnost IMG: OLIA_OIUL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000839    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000840    Činnost IMG: OLIS_KOPP1D       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000841    Činnost IMG: OLIA_V_TRUG       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000842    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000843    Činnost IMG: OLIS_KOPP2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000844    Činnost IMG: OLIA_CI31        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000845    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000846    Činnost IMG: OLIS_KOPP3       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000847    Činnost IMG: OLIAOIZN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000848    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOMO5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000849    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000850    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIAB2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000851    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMC0A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000852    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000853    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIAI2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000854    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMC0C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000855    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000856    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIAA2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000857    Činnost IMG: OLIS_KOPP4B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000858    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000859    Činnost IMG: OLIAOLPRBDE       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000860    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000861    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000862    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSTUBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000863    Činnost IMG: OLIA_OIW3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000864    Činnost IMG: OLIS_KOPP1A       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000865    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOOVA7  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000866    Činnost IMG: OLIS_KOPP1B       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000867    Činnost IMG: OLIAOIYG        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000868    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000869    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000870    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCFORE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000871    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000872    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOMOG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000873    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000874    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000875    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCS/   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000876    Činnost IMG: OLIA_BS52        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000877    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000878    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCSY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000879    Činnost IMG: OLIA_OPLI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000880    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000881    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCMCSZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000882    Činnost IMG: OLIA_OID6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000883    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000884    Činnost IMG: OLIS_ALE36       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000885    Činnost IMG: OLIA_OPKC        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000886    Činnost IMG: OLIS_ALE33       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000888    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000889    Činnost IMG: OLIS010         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000891    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIDV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000892    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIACO44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000893    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000894    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCBED   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000895    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000896    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000897    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOID5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000898    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOID1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000899    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000901    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000902    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOID2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000903    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000904    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000905    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOID3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000906    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000907    Činnost IMG: OLIA_OPKB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000908    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000909    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000910    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOID4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000911    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVED1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000912    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISAKTI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000913    Činnost IMG: OLIAOIMD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDV/83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000915    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISMCST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000916    Činnost IMG: OLIAOIML        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000917    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEWE20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000918    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000919    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCFORM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000920    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000921    Činnost IMG: OLIAOIME        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000922    Činnost IMG: SIMG_OLIS007      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000923    Činnost IMG: OLIAOIMF        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000924    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000925    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISMCSS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000926    Činnost IMG: OLIAOIYP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000927    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000928    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCINFP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000929    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAQS41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000930    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMCFELD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000931    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000932    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAQS49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000933    Činnost IMG: OLIS_KOMM3       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000934    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000935    Činnost IMG: OLIAOQN6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000936    Činnost IMG: OLIS_SE11        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000937    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOQN5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000938    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000939    Činnost IMG: OLIS_WE30        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000940    Činnost IMG: OLIA_OIMX        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000941    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCAPP1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000942    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000943    Činnost IMG: OLIAOIM7        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000944    Činnost IMG: SIMG_OLID        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000945    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000946    Činnost IMG: OLIAOIRS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000947    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000948    Činnost IMG: OLIS008         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000949    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIMZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000950    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000951    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIMW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000952    Činnost IMG: SIMG_OLIS006      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000953    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME8KEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000954    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000955    Činnost IMG: OLIS_OLIQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000956    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000957    Činnost IMG: SIMG_OLIS005      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000958    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000959    Činnost IMG: OLIS009         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000960    Činnost IMG: W_ZF_ST_0332      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000961    Činnost IMG: SIMG_OLIS003      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000962    Činnost IMG: W_ZF_ST_0331      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000963    Činnost IMG: SIMG_OLIS004      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000964    Činnost IMG: W_ZF_ST_0324      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000965    Činnost IMG: LIS_TIS         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000966    Činnost IMG: W_ZF_ST_0323      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000967    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIS0VSU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000968    Činnost IMG: W_ZF_ST_0322      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000969    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVCT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000970    Činnost IMG: W_ZF_ST_0311      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000971    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000972    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000973    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000974    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000975    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVCU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000976    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000978    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000979    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000980    Činnost IMG: W_ZF_ST_0342      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000981    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000982    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIS0VSE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000983    Činnost IMG: W_ZF_ST_0341      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000984    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIS0VSF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000985    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEOMG7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000986    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000987    Činnost IMG: SIMG_OLME2OMFV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000988    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIS0VST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000989    Činnost IMG: OLIAOQN2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000990    Činnost IMG: SIMG_OLME2ORKSOVA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000991    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMCOVRL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000992    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000993    Činnost IMG: SIMG_OLMEOLISAKTI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000994    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIS0VSD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000995    Činnost IMG: OLIA_V_TQ85       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000996    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ3      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000997    Činnost IMG: OLIS_REORG_METHOD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000998    Činnost IMG: OLIS_STRDANA_LIST    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87000999    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001000    Činnost IMG: OLIA_V_TQ07       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001001    Činnost IMG: OLIS_ALE_EKS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001002    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLISTEIN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001003    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIXX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001004    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMECMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001005    Činnost IMG: SIMG_OLIS001      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001006    Činnost IMG: OLIAOIBS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001007    Činnost IMG: OLIS_KOPP4A       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001008    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001009    Činnost IMG: OLIS_ALE_VIS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001010    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIMK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001011    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001012    Činnost IMG: OLIS_ALE35       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001024    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKER1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001025    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKTZ1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001026    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKET1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001027    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001028    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKBC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001029    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKBC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001030    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001031    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKTZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001032    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKA05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001033    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKR01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001034    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKV5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001035    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSKAH21  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001036    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKSOKVF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001037    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001038    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSD0VX1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001039    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVIM6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001041    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001042    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001043    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI92   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001044    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE64   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001045    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001046    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001047    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001048    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001049    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDUID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001050    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001052    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001053    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001054    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDGOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001055    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001056    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001057    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDREGI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001059    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001060    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001061    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001062    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OWD1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001063    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001064    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001065    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001066    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001067    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE75   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001068    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE77   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001069    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0D   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001070    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI69   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001071    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001072    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE79   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001073    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001075    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001076    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001077    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001078    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001079    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001080    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001081    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001082    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001083    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001084    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001086    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001087    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001088    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001089    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001090    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI95  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001092    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI76  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001094    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001096    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001097    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001098    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001099    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001100    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001101    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001102    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSTUBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001103    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOOVA7  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001104    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001105    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001106    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001107    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001108    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001109    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001110    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001111    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001112    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001113    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001114    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001115    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001116    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001117    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001118    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVED1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001119    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDV/83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001120    Činnost IMG: OLIS_STRDANA_DATA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001121    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001122    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001123    Činnost IMG: OLIS_ALE_BCO      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001124    Činnost IMG: OLIS_ALE34       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001125    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001126    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001127    Činnost IMG: OLIAOIYT        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001128    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001129    Činnost IMG: OLIAOIYS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001130    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ1      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001131    Činnost IMG: OLIAOQN0        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001132    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001133    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001134    Činnost IMG: SIMG_OLMEOBE8      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001135    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001136    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001137    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001138    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001139    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001140    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEXOMFJ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001141    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001142    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIR5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001143    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001144    Činnost IMG: OLIA_V_TQSCR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001145    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMFV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001146    Činnost IMG: OLIAOIYR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001147    Činnost IMG: SIMG_OLME1ORKSOVA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001148    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001149    Činnost IMG: SIMG_OLMEOLISAKTI1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001150    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIM8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001151    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMY6     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001152    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOQN3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001153    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ6      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001154    Činnost IMG: OLIAOIYQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001155    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMQ5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001156    Činnost IMG: OLIAOQNA        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001157    Činnost IMG: SIMGOLMEM/68      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001158    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAOIM3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001159    Činnost IMG: SIMGOLMEM/36      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001160    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLIAIW20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001161    Činnost IMG: OLIAOQN7        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001162    Činnost IMG: SIMGOLMEM/32      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001163    Činnost IMG: OLIA_V_TQ80_PAGE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001164    Činnost IMG: OLIA_RIAUFM00      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001165    Činnost IMG: OLIAUEFAKTURA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001166    Činnost IMG: OLIA_INDX_FAKTURA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001167    Činnost IMG: SIMGOLMEM/40      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001168    Činnost IMG: SIMGOLMEM/38      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001169    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001170    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001171    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001172    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001173    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE7      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001174    Činnost IMG: SIMGOLMEM/42      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001175    Činnost IMG: SIMGOLMEM/34      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001176    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001177    Činnost IMG: SIMGOLMEM/64      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001178    Činnost IMG: SIMGOLMEM/67      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001179    Činnost IMG: SIMGOLMEM/61      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001180    Činnost IMG: SIMGOLMEM/58      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001181    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEEDI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001182    Činnost IMG: SIMGOLMEM/30      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001183    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001184    Činnost IMG: SIMGOLMEM/54      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001185    Činnost IMG: SIMGOLMEM/52      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001186    Činnost IMG: SIMGOLMEM/50      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001187    Činnost IMG: SIMGOLMEM/48      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001188    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001189    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001190    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001191    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMESFT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001192    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEVB(1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001193    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001194    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEABRE2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001195    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEABREC  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001196    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOVBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001197    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME_KONT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001198    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEKONDT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001199    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001200    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001201    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001202    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001203    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001204    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001205    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001206    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE5      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001207    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001208    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001209    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001210    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001211    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001212    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001213    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001214    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001215    Činnost IMG: W_ZF_ST_0125      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001216    Činnost IMG: W_ZF_ST_0126      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001217    Činnost IMG: W_ZF_ST_0127      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001218    Činnost IMG: CATS0205        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001219    Činnost IMG: CIC_CICAK        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001220    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM8R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001221    Činnost IMG: CATS0206        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001222    Činnost IMG: SIMG_NOTPFLEGE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001223    Činnost IMG: CIC_EWFC0        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001224    Činnost IMG: CATS0208        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001225    Činnost IMG: W_DF_LT_0802      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001226    Činnost IMG: CIC_V_CCMACTPROF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001227    Činnost IMG: CATS0401        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001228    Činnost IMG: W_ZF_ST_0123      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001229    Činnost IMG: CIC_V_CCMSCRPROF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001230    Činnost IMG: CATS0501        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001231    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001232    Činnost IMG: CIC_V_CCMCSEARCH    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001233    Činnost IMG: CATS0302        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001234    Činnost IMG: CATS0303        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001235    Činnost IMG: CIC_BDC_CICAG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001236    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001237    Činnost IMG: CIC_CICAF        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001238    Činnost IMG: CATS0301        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001239    Činnost IMG: W_ZF_ST_0124      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001240    Činnost IMG: CIC_CICAH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001241    Činnost IMG: CATS1001        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001242    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM7R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001243    Činnost IMG: CIC_CICAI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001244    Činnost IMG: CATS0201        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001245    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM2R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001246    Činnost IMG: CIC_CICAJ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001247    Činnost IMG: CATS0202        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001248    Činnost IMG: CIC_V_CCMCCONT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001249    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM1R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001250    Činnost IMG: CATS0203        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001251    Činnost IMG: CIC_CICAL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001252    Činnost IMG: W_ZF_ST_0101      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001253    Činnost IMG: CATS0204        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001254    Činnost IMG: CIC_V_CICPROFMAST    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001255    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001256    Činnost IMG: CATS0207        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001257    Činnost IMG: CIC_V_CCMAC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001258    Činnost IMG: CATS0101        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001259    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001260    Činnost IMG: CIC_V_CCMADKEY     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001261    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM6R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001262    Činnost IMG: CIC_V_CCMCTIBKEY    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001263    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM5R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001264    Činnost IMG: CIC_V_CCMCBQUES     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001265    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM4R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001266    Činnost IMG: CIC_V_CCMCBQCLUST    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001267    Činnost IMG: W_ZF_ST_0102      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001268    Činnost IMG: CIC_V_CCMCLBC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001269    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM3R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001270    Činnost IMG: CIC_V_CICPROF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001271    Činnost IMG: W_DF_LT_0803      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001272    Činnost IMG: CIC_V_CICCCONF_CUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001273    Činnost IMG: CIC_V_CCMCTIPROF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001274    Činnost IMG: W_ZE_EK_0240      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001275    Činnost IMG: CIC_VCICTOOLBARCLUST  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001276    Činnost IMG: W_ZE_EK_0210      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001277    Činnost IMG: CIC_V_CICTOOLBAR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001278    Činnost IMG: W_ZE_EK_0212      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001279    Činnost IMG: CIC_V_CICFHCASSN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001280    Činnost IMG: W_ZE_EK_0211      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001281    Činnost IMG: CIC_V_CCMCCPROF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001282    Činnost IMG: W_ZF_ST_0113      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001283    Činnost IMG: CIC_V_CCMCTIQUEUEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001284    Činnost IMG: OLMEOMGS_3       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001285    Činnost IMG: CIC_V_CCMCTIADMIN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001286    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001287    Činnost IMG: CIC_CICAE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001288    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001289    Činnost IMG: CIC_CICAD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001290    Činnost IMG: W_ZE_EK_0220      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001291    Činnost IMG: CIC_V_CICCCONF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001292    Činnost IMG: W_ZE_EK_0250      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001293    Činnost IMG: CIC_V_CICFSCASSN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001294    Činnost IMG: W_ZF_ST_0114      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001295    Činnost IMG: W_DF_EK_0112      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001296    Činnost IMG: W_ZF_ST_0121      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001297    Činnost IMG: W_ZF_ST_0122      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001298    Činnost IMG: W_DF_EK_0111      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001299    Činnost IMG: W_DF_EK_0110      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001300    Činnost IMG: W_ZF_ST_0115      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001301    Činnost IMG: W_DF_LT_0820      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001302    Činnost IMG: W_DF_LT_0810      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001303    Činnost IMG: W_ZE_EK_0230      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001304    Činnost IMG: OFRA_S_VERS       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001305    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT047I    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001306    Činnost IMG: ORFA_S_VERM       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001307    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001308    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT047F    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001309    Činnost IMG: ORFA_SONDER_KONTEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001310    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71MAHN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001311    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001312    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001313    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001314    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001315    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAINF9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001316    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001317    Činnost IMG: ORFA_VORSTEUER     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001318    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001319    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001320    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001321    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001322    Činnost IMG: ORFA_S_FOERDER     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001323    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001324    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001325    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001326    Činnost IMG: ORFA_AS91        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001327    Činnost IMG: OLMEOME6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001328    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVT049E    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001329    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOA13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001330    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001331    Činnost IMG: ORFA_S_ALTPAR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001332    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001333    Činnost IMG: SIMG_CFORFBFI12     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001334    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAALT9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001335    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001336    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVT048Y    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001337    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOABL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001338    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETEAP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001339    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVT048X    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001340    Činnost IMG: ORFA_S_VORSCHLAG    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001341    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVT048V    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001342    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001343    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001344    Činnost IMG: ORFA_MIT_BEREICH    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001345    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODMAHN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001346    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001347    Činnost IMG: ORFA_S_BEREICHT_TYP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001348    Činnost IMG: SIMG_ORFBT076A     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001349    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001350    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAK5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001351    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001352    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCAZE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001353    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001354    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001355    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001356    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAP1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001357    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001358    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001359    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOASV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001360    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001361    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKEPZLZE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001362    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOABP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001363    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKZAZLZE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001364    Činnost IMG: SIMG_CFOLMEOMGS_1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001365    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001366    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODDTA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001367    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001368    Činnost IMG: ORFA_HAUPT_KONT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001369    Činnost IMG: OLMEOMGQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001370    Činnost IMG: ORFA_BESTANLKL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001371    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFBMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001372    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001373    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB18   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001374    Činnost IMG: ORFA_S_KLASS_OBJ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001375    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETEFP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001376    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001377    Činnost IMG: ORFA_S_KLASS_KOP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001378    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001379    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001380    Činnost IMG: ORFA_S_USER       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001381    Činnost IMG: W_OE_ZG_WL_0310     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001382    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTCCAA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001383    Činnost IMG: ORFA_S_MUSS       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001384    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001385    Činnost IMG: ORFA_S_KLASSEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001386    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTCCFI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001387    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODEDIAV  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001388    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOM9R   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001389    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB09OP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001390    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001391    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOBW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001392    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001393    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001394    Činnost IMG: W_OE_EG_WL_0330     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001395    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB06   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001396    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB86   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001397    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001398    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB73   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001399    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001400    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLSW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001401    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001402    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB92   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001403    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB91   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001404    Činnost IMG: OLMEOMGS_2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001405    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB54     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001406    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001407    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001408    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001409    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOBWZA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001410    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001411    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBJ7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001412    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001413    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB40EANZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001414    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001415    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001416    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001417    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLEANZ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001418    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001419    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB74   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001420    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBOPAGL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001421    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBXHOP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001422    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB00OP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001423    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001424    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001425    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLBW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001426    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001427    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001428    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001429    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLGANZ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001430    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001431    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001432    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001433    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001434    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001435    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMPN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001436    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001437    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMERA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001438    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001439    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001440    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001441    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001442    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER9  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001443    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001444    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001445    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001446    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXEIP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001447    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7FA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001448    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEVDF1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001449    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001450    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001451    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001452    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001453    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001454    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001455    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB27   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001456    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001457    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001458    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB40RA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001459    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001460    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB70RA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001461    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOAMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001462    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBB9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001463    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001464    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBB8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001465    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001466    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBVRA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001467    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001468    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLRA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001469    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKEPZL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001470    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER8  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001471    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB00ZE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001472    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB09ZE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001473    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER7  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001474    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBXL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001475    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001476    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLZE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001477    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001478    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER6  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001479    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOGA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001480    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001481    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER5  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001482    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB27ZVORE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001483    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKEPZE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001484    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKZAZE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001485    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001486    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB75   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001487    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBT042A  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001488    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFBZP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001489    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVCT015V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001490    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001491    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001492    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001493    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001494    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001495    Činnost IMG: J_1A_BRA_ASSIGNMENT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001496    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI68   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001497    Činnost IMG: J_1A_ASSIGNMENT_KEYS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001498    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001499    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001500    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001501    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001502    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001503    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOMGT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001504    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001505    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001506    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7V6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001507    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001508    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001509    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001510    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7E1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001511    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001512    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001531    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMBOMJ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001532    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001533    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSD0VX1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001534    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVIM6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001535    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001536    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001537    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001538    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI92   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001539    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE64   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001540    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001541    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001542    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001543    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001544    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDUID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001545    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001546    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001547    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001548    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001549    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDGOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001550    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001551    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDREGI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001552    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDUNVO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001553    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001554    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001555    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001556    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001557    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001558    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001559    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001560    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001561    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001562    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001563    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001564    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOPP1OM0E   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001565    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001566    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001567    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001568    Činnost IMG: SIMG_OLMEANFRAGESE71  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001569    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME0001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001570    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMH5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001571    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001572    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001573    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001574    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001575    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE75   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001576    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE77   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001577    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMH4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001578    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001579    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001580    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001581    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001582    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI69   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001583    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001584    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE79   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001585    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001586    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001587    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001588    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001589    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001590    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001591    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001592    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001593    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001594    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001595    Činnost IMG: OLIA_ODP2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001596    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001597    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001598    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001599    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001600    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001601    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001602    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001603    Činnost IMG: OLIA_ODP3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001604    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001605    Činnost IMG: OLIA_ODP4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001606    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI95  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001607    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVI76  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001608    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001609    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001610    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001611    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001612    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001613    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001614    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001615    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001616    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001617    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSTUBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001618    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOOVA7  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001619    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001620    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001621    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001622    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVOTX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001623    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001624    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001625    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001626    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001627    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001628    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001629    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001630    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVX50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001631    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001632    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVI56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001633    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLSDVED1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001634    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDV/83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001635    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEWE20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001636    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001637    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001638    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001639    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001640    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001641    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001642    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001643    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001644    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001645    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001646    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME8KEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001647    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001648    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001649    Činnost IMG: W_ZF_ST_0332      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001650    Činnost IMG: W_ZF_ST_0311      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001651    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001652    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001653    Činnost IMG: W_DF_LT_0820      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001654    Činnost IMG: W_DF_LT_0810      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001655    Činnost IMG: ORFA_SONDER_KONTEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001656    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001657    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAINF9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001658    Činnost IMG: ORFA_VORSTEUER     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001659    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001660    Činnost IMG: ORFA_AS91        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001661    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOA13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001662    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAALT9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001663    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOABL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001664    Činnost IMG: ORFA_MIT_BEREICH    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001665    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAK5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001666    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001667    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAP1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001668    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOASV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001669    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOABP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001670    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFAOAK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001671    Činnost IMG: ORFA_HAUPT_KONT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001672    Činnost IMG: ORFA_BESTANLKL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001673    Činnost IMG: ORFA_S_KLASSEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001674    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001675    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001676    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001677    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBK9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001678    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001679    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001680    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXATR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001681    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOAZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001682    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001683    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBOPZE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001684    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001685    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001686    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001687    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDI1_2_3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001688    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXDN1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001689    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1103   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001690    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDGENE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001691    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001692    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROBCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001693    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1102   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001694    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOBXX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001695    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001696    Činnost IMG: COPA1          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001697    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW5W  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001698    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROBCA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001699    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001700    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOB49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001701    Činnost IMG: SIMG_OLMSRVML100    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001702    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAALE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001703    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001704    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI18  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001705    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001706    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOB31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001707    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLME0011   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001708    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDI4_5_6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001709    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001710    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC8A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001711    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3525  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001712    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRM802   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001713    Činnost IMG: SIMG_OLMEML99      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001714    Činnost: SIMG_CFMENUOLMSOMSG     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001715    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001716    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRM808   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001717    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RC01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001718    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML37    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001719    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC8H   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001720    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMFK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001721    Činnost IMG: SIMG_NOTIERUNGSART   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001722    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODINFDB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001723    Činnost IMG: SIMG_OLMEML89      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001724    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW8N  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001725    Činnost IMG: W_WLFA_0011       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001726    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSSXDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001727    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001728    Činnost IMG: OLPA_MC80        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001729    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001730    Činnost IMG: SIMG_DATAPROVIDER    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001731    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBDF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001732    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001733    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEML60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001734    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001735    Činnost IMG: DRP4          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001736    Činnost IMG: W_WLFA_0001       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW7N  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001738    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RC02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001739    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001740    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMP91   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001741    Činnost IMG: SIMG_NOTIERUNGSDATEN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001742    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBRK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001743    Činnost IMG: SIMG_CFFIBATPRQPB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001744    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUD0P   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001745    Činnost IMG: SIMGOLMEOMQM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001746    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML38    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001747    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMIC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001748    Činnost IMG: W_WLFA_0015       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001749    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001750    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001751    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOMSI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001752    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIY     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001753    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAACTI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001754    Činnost IMG: OLMEML94        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001755    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAT018V    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001756    Činnost IMG: DRP5          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001757    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML35    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001758    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSMMDE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001759    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001760    Činnost IMG: SIMG_EURO_NACHMONI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001761    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001762    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRKOND   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001763    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPACOPY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001764    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001765    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001766    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOB20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001767    Činnost IMG: SIMGOLMEML98      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001768    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSMMPI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001769    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML34    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001770    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW6W  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001771    Činnost IMG: OLMK009         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001772    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAKEYF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001773    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001774    Činnost IMG: DRP_MC9V        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001775    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001776    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001777    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIX     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001778    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAF8BG     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001779    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001780    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001781    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDDT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001782    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001783    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPATRAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001784    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML33    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001785    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001786    Činnost IMG: DRP6          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001787    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001788    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI10  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001789    Činnost IMG: SIMG_EURO_HINTJOB02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001790    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001791    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRMRO2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001792    Činnost IMG: OLPA_EXIT5       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001793    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMX4Z  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001794    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001795    Činnost IMG: OLPA_EXIT6       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001796    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMCI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001797    Činnost IMG: DRP1          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001798    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSDT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001799    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI13  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001800    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1122   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001801    Činnost IMG: OLPA_EXIT7       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001802    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FDIO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001803    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI29  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001804    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001805    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001806    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001807    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001808    Činnost IMG: DRP2          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001809    Činnost IMG: OLMK008         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001810    Činnost IMG: SIMG_EURO_FREIGEBEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001811    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1121   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001812    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI96   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001813    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001814    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAOMI6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001815    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001816    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001817    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001818    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001819    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOBD2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001820    Činnost IMG: SIMGOLMEM/77      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001821    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1111   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001822    Činnost IMG: DRP3          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001823    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAOMDM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001824    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI16  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001825    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDSL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001826    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001827    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001828    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001829    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW7R  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001830    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDZAV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001831    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1110   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001832    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFFMRC04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001833    Činnost IMG: SIMGOLMEM/75      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001834    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAT042EA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001835    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001836    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI17  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001837    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE19DK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001838    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC79   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001839    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDS1A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001840    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001841    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001842    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW8R  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001843    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1108   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001844    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDS1B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001845    Činnost IMG: SIMGOLMEM/73      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001846    Činnost IMG: SIMG_EURO_RBPEWU1M   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001847    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001848    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3505  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001849    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAEXIT1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001850    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE18DK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001851    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDS1C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001852    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001853    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001854    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001855    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDS1D   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001856    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1107   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001857    Činnost IMG: SIMGOLMEM/72      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001858    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLSDSK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001859    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAEXIT2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001860    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAT042Y    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001861    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IN01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001862    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE05DK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001863    Činnost IMG: W_WLFA_0016       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001864    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001865    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001866    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1106   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001867    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001868    Činnost IMG: EURO_FIAA_BETR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001869    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RR05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001870    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE02DK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001871    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLMKSKX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001872    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAEXIT3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001873    Činnost IMG: W_ZF_ST_0268      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001874    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXATD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001875    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRM806   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001876    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001877    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAF8BH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001878    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1105   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001879    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RR03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001880    Činnost IMG: SIMG_OLMELERFBLSE71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001881    Činnost IMG: W_ZF_ST_0230      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001882    Činnost IMG: W_WLFA_0018       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001883    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAEXIT4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001884    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE01DK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001885    Činnost IMG: J_1A_MM_INF_CLS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001886    Činnost IMG: EURO_FIAA_NACH1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001887    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1104   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001888    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3430  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001889    Činnost IMG: W_ZF_ST_0240      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC7A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001891    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001892    Činnost IMG: W_WLFA_0021       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001893    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFY01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001894    Činnost IMG: J_1AMMINF_MOVEMENT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001895    Činnost IMG: SIMG_CFFIBATBKDC    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001896    Činnost IMG: W_ZF_ST_0250      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001897    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE12  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001898    Činnost IMG: W_WLFA_0019       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001899    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBRD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001901    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXA3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001902    Činnost IMG: W_ZF_ST_0264      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001903    Činnost IMG: OLMEOMGS_4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001904    Činnost IMG: W_WLFA_0010       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001905    Činnost IMG: EURO_FIAA_NACH2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001906    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001907    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAOV7Z   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001908    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSQ02A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001909    Činnost IMG: SIMG_CFFIBATBKFK    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001910    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001911    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXA2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001912    Činnost IMG: W_ZF_VK_0107      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001913    Činnost IMG: W_WLFA_0020       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001915    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001916    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CH01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001917    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR20  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001918    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWERWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001919    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWA014   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001920    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXA1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001921    Činnost IMG: W_ZF_VK_0108      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001922    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRM810   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001923    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3510  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001924    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMCNR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001925    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001926    Činnost IMG: W_DF_VK_0142      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001927    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001928    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001929    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRNAKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001930    Činnost IMG: SIMG_EURO_RGCEUR50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001931    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001932    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001933    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001934    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSXDAKD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001935    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001936    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEACNR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001937    Činnost IMG: W_ZF_ST_0220      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001938    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001939    Činnost IMG: W_WLFA_0012       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001940    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAF8BM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001941    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC7F   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001942    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAIPEWU1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001943    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMV1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001944    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001945    Činnost IMG: W_GE_0300        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001946    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001947    Činnost IMG: W_WLFA_0008       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001948    Činnost IMG: OLPA_MC9V        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001949    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001950    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001951    Činnost IMG: W_ZF_ST_0350      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001952    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001953    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMV2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001954    Činnost IMG: W_WLFA_0006       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001955    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSXDADB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001956    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001957    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001958    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKAABR02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001959    Činnost IMG: W_ZF_ST_0266      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001960    Činnost IMG: W_WLFA_0007       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001961    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RO00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001962    Činnost IMG: OLMEML91        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001963    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001964    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETELP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001965    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001966    Činnost IMG: W_WLFA_0009       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001967    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKACOR10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001968    Činnost IMG: W_ZF_ST_0267      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001969    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001970    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMYA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001971    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001972    Činnost IMG: W_WLFA_0017       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001973    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001974    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC96   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001975    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001976    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001978    Činnost IMG: OLMEML90        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001979    Činnost IMG: W_ZF_ST_0210      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001980    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMP90   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001981    Činnost IMG: W_WLFA_0013       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001982    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001983    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMYB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001984    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001985    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001986    Činnost IMG: W_WLFA_0004       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001987    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKACOR19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001988    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC97   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001989    Činnost IMG: W_ZF_ST_0211      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001990    Činnost IMG: W_DF_LT_0370      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001991    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001992    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001993    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001994    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001995    Činnost IMG: W_WLFA_0005       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001996    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAOPEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001997    Činnost IMG: W_ZF_ST_0212      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001998    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87001999    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002000    Činnost IMG: SIMG_EURO_IMCHCK05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002001    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMR169H   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002002    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002003    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002004    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRP2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002005    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPAMC70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002006    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSW4EO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002007    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3610  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002008    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002009    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002010    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002011    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDFX78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002012    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMT2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002031    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002032    Činnost IMG: W_ZF_ST_0331      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002033    Činnost IMG: W_ZF_ST_0324      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002034    Činnost IMG: W_ZF_ST_0323      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002035    Činnost IMG: W_ZF_ST_0322      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002036    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002037    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002038    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002039    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZ1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002040    Činnost IMG: W_ZF_ST_0342      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002041    Činnost IMG: W_ZF_ST_0341      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002042    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEOMG7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002043    Činnost IMG: SIMG_OLME2OMFV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002044    Činnost IMG: SIMG_OLME2ORKSOVA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002045    Činnost IMG: SIMG_OLMEOLISAKTI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002046    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ3      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002047    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002048    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMECMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002049    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002050    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOXW3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002052    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002053    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002054    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ1      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002055    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002056    Činnost IMG: SIMG_OLMEOBE8      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002057    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002059    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEXOMFJ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002060    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002061    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMFV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002062    Činnost IMG: SIMG_OLME1ORKSOVA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002063    Činnost IMG: SIMG_OLMEOLISAKTI1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002064    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMY6     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002065    Činnost IMG: SIMG_OLMEOMQ6      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002066    Činnost IMG: SIMG_OLME1OMQ5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002067    Činnost IMG: SIMGOLMEM/68      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002068    Činnost IMG: SIMGOLMEM/36      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002069    Činnost IMG: SIMGOLMEM/32      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002070    Činnost IMG: SIMGOLMEM/40      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002071    Činnost IMG: SIMGOLMEM/38      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002072    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002073    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002074    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002075    Činnost IMG: SIMGOLMEOMTA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002076    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE7      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002077    Činnost IMG: SIMGOLMEM/42      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002078    Činnost IMG: SIMGOLMEM/34      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002079    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE2      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002080    Činnost IMG: SIMGOLMEM/64      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002081    Činnost IMG: SIMGOLMEM/67      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002082    Činnost IMG: SIMGOLMEM/61      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002083    Činnost IMG: SIMGOLMEM/58      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002084    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEEDI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002085    Činnost IMG: SIMGOLMEM/30      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002086    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002087    Činnost IMG: SIMGOLMEM/54      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002088    Činnost IMG: SIMGOLMEM/52      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002089    Činnost IMG: SIMGOLMEM/50      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002090    Činnost IMG: SIMGOLMEM/48      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002092    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002094    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMESFT3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEVB(1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002096    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002097    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEABRE2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002098    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMEABREC  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002099    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOVBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002100    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLME_KONT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002101    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEKONDT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002102    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002103    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002104    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002105    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002106    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002107    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002108    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002109    Činnost IMG: SIMGOLMEVNE5      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002110    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002111    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002112    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002113    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002114    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002115    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002116    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVE47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002117    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002118    Činnost IMG: W_ZF_ST_0125      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002119    Činnost IMG: W_ZF_ST_0126      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002120    Činnost IMG: W_ZF_ST_0127      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002121    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM8R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002122    Činnost IMG: W_DF_LT_0802      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002123    Činnost IMG: W_ZF_ST_0123      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002124    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002125    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMETORZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002126    Činnost IMG: W_ZF_ST_0124      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002127    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM7R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002128    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM2R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002129    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM1R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002130    Činnost IMG: W_ZF_ST_0101      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002131    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002132    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002133    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM6R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002134    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM5R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002135    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM4R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002136    Činnost IMG: W_ZF_ST_0102      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002137    Činnost IMG: SIMG_OLMEOM3R      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002138    Činnost IMG: W_DF_LT_0803      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002139    Činnost IMG: W_ZE_EK_0240      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002140    Činnost IMG: W_ZE_EK_0210      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002141    Činnost IMG: W_ZE_EK_0212      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002142    Činnost IMG: W_ZE_EK_0211      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002143    Činnost IMG: W_ZF_ST_0113      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002144    Činnost IMG: OLMEOMGS_3       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002145    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002146    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002147    Činnost IMG: W_ZE_EK_0220      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002148    Činnost IMG: W_ZE_EK_0250      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002149    Činnost IMG: W_ZF_ST_0114      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002150    Činnost IMG: W_DF_EK_0112      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002152    Činnost IMG: W_ZF_ST_0122      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002153    Činnost IMG: W_DF_EK_0111      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002154    Činnost IMG: W_DF_EK_0110      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002155    Činnost IMG: W_ZF_ST_0115      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002156    Činnost IMG: W_DF_LT_0820      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002157    Činnost IMG: W_DF_LT_0810      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002158    Činnost IMG: W_ZE_EK_0230      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002159    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMY7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002160    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002161    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002162    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002163    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002164    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002165    Činnost IMG: OLMEOME6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002166    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002167    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002168    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002169    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETEAP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002170    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002171    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002172    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002173    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002174    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002175    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002176    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002177    Činnost IMG: SIMG_CFOLMEOMGS_1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002178    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002179    Činnost IMG: OLMEOMGQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002180    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002181    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETEFP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002182    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002183    Činnost IMG: W_OE_ZG_WL_0310     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002184    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002185    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOM9R   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002186    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMZB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002187    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002188    Činnost IMG: W_OE_EG_WL_0330     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002189    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002190    Činnost IMG: OLMEOMGS_2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002191    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMHM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002192    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002193    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002194    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002195    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002196    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002197    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002198    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002199    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002200    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002201    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMPN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002202    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMERA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002203    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002204    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER9  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002205    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002206    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXEIP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002207    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEVDF1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002208    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002209    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002210    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002211    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002212    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002213    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOAMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002214    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMQW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002215    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002216    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002217    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER8  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002218    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER7  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002219    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER6  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002220    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER5  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002221    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMER4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002222    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002223    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI68   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002224    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002225    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002226    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOMGT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002227    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002228    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002229    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002230    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002231    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002232    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXATR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002233    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAAM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002234    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002235    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002236    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDGENE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002237    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXAEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002238    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002239    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI96   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002240    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002241    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDVI29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002242    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDXATD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002243    Činnost IMG: OLMEOMGS_4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002244    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMF7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002245    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMKC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002246    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002247    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETELP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002248    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002249    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002250    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRP2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002251    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKEB090240  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002252    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRSFAC1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002253    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002254    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002255    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMUP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002256    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT000CM    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002257    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002258    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRSFAC2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002259    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMSK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002260    Činnost IMG: SIMG_CFORFBFYMN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002261    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDFX91   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002262    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_5310  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002263    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKACOFI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002264    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002265    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002266    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002267    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002268    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDFX92   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002269    Činnost IMG: SIMG_EURO_BILABST    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002270    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002271    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002272    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002273    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002274    Činnost IMG: W_DF_LT_0331      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002275    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_5320  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002276    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002277    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDFX39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002278    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002279    Činnost IMG: W_DF_LT_0310      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002280    Činnost IMG: W_ZF_ST_0112      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002281    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7V7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002282    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002283    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1095    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002284    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRMC  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002285    Činnost IMG: W_DF_LT_0320      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002286    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002287    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002288    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002289    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMFX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002290    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002291    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002292    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1030    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002293    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002294    Činnost IMG: W_DF_LT_0330      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002295    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002296    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002297    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002298    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRERWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002299    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002300    Činnost IMG: W_DF_LT_0340      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002301    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT64   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002302    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002303    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMETEKP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002304    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2535  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002305    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMT0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002306    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002307    Činnost IMG: SIMG_CFORFBAKOF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002308    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMGJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002309    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002310    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002311    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2540  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002312    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002313    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002314    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PI06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002315    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002316    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1060    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002317    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002318    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3150  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002319    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKI1_2_3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002320    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002321    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMS134K   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002322    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI20  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002323    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1070    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002324    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002325    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3140  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002326    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002327    Činnost IMG: SIMG_CFOFTDCMODELKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002328    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002329    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMEZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002330    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSMMNR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002331    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002332    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI24  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002333    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3210  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002334    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1080    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002335    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002336    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002337    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002338    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMSL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002339    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC25   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002340    Činnost IMG: SIMG_CFFIBACMODELKO2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002341    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMRQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002342    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI25  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002343    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3220  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002344    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002345    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1090    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002346    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMX5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002347    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002348    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMS4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002349    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002350    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3240  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002351    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRJA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002352    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI26  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002353    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMRN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002354    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002355    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002356    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2210  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002357    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKI4_5_6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002358    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROB56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002359    Činnost IMG: J_1BCODES        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002360    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2150    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002361    Činnost IMG: W_ZF_ST_0111      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002362    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI28  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002363    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002364    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGCRF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002365    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2411  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002366    Činnost IMG: J_1BWITH_HOLD_TRANS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002367    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDMATGR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002368    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODINFKR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002369    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3604  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002370    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMWOMWO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002371    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002372    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOBAY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002373    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVFVX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002374    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2521  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002375    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2140    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002376    Činnost IMG: J_1BMAT_DOCU_LINES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002377    Činnost IMG: SIMG_OLMW_001K_EK    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002378    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002379    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002380    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSW4ES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002381    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2421  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002382    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002383    Činnost IMG: CFORFBT001CM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002384    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMED   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002385    Činnost IMG: SIMG_OLMW_001K_EK2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002386    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSW4EN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002387    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002388    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1019   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002389    Činnost IMG: SIMG_FMMENUORFF_2522  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002390    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002391    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOBAX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002392    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002393    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMWB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002394    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2160    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002395    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIY     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002396    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002397    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSW4EM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002398    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI19  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002399    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002400    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_2515  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002401    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002402    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1041   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002403    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOBAV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002404    Činnost IMG: W_ZF_ST_0261      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002405    Činnost IMG: SIMG_EURO_SL-GL_ABST  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002406    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002407    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002408    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3606  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002409    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1040   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002410    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMGZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002411    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002412    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002413    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002414    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSW4EQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002415    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002416    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFFMS002A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002417    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1039   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002418    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI21  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002419    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOVTY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002420    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002421    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2525  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002422    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002423    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVSV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002424    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1038   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002425    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIX     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002426    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRM804   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002427    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3420  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002428    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3605  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002429    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMSOMT6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002430    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPROD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002431    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODBANK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002432    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1037   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002433    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002434    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3606  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002435    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002436    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLSDOVSU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002437    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI22  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002438    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002439    Činnost IMG: SIMG_EURO_RBPEWU1P   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002440    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOME2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002441    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1036   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002442    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3610  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002443    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMR8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002444    Činnost IMG: SIMG_ORFB_FKIO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002445    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC27   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002446    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CI23  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002447    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1035   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002448    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4110  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002449    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002450    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002451    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1034   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002452    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMEOMSQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002453    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002454    Činnost IMG: SIMG_EURO_RCOPCA44B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002455    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002456    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002457    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4220  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002458    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCMEZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002459    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_5110  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002460    Činnost IMG: SIMG_EURO_FINSTROM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002461    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLME0002   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002462    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4210  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002463    Činnost IMG: SIMG_CFORFBV001NP2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002464    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMROMRD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002465    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002466    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBR4DTUB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002467    Činnost IMG: J_1BNFITEM_TYPE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002468    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4215  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002469    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_5120  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002470    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002471    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMMB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002472    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT041C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002473    Činnost IMG: SIMG_EURO_KONDITION1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002474    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4310  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002475    Činnost IMG: SIMG_CMMENUCX01_2520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002476    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002477    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC16   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002478    Činnost IMG: J_1BVALUE_TRANSFER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002479    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002480    Činnost IMG: CFORFBTHKON       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002481    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_4320  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002482    Činnost IMG: J_1BTEXT_KEYS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002483    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1050    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002484    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3180  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002485    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML29    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002486    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCKUER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002487    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002488    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMRINDEX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002489    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002490    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3430  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002491    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCFZUO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002492    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLMRB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002493    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2515  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002494    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002495    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1020    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002496    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3505  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002497    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002498    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1205  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002499    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002500    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCFLOG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002501    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002502    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3510  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002503    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002504    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2522  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002505    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCFSCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002506    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOBBY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002507    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2130    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002508    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002509    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002510    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB81   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002511    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3150  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002512    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3525  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002531    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDZUO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002532    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002533    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUC0B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002534    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAOT74     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002535    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0038   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002536    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002537    Činnost IMG: SIMG_EURO_BUPEZU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002538    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2540  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002539    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002540    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAOT73     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002541    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002542    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0035   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002543    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059ZZINS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002544    Činnost IMG: SIMG_EURO_SPERREN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002545    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3604  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002546    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002547    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2535  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002548    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCBAWU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002549    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0034   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002550    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002551    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPBAG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002552    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3605  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002553    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002554    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002555    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0025   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002556    Činnost IMG: SIMG_EURO_HINTJOB01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002557    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002558    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002559    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1412   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002560    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3160  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002561    Činnost IMG: SIMG_EURO_BUPEAKTAUF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002562    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0024   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002563    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002564    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB82   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002565    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_1418  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002566    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPREG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002567    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3170  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002568    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1028   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002569    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002570    Činnost IMG: SIMG_EURO_BETRART01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002571    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002572    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1411  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002573    Činnost IMG: SIMG_CFORFBFBN1VZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002574    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2525  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002575    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002576    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002577    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002578    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1416  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002579    Činnost IMG: SIMG_EURO_PARAMETER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002580    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBYNUMKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002581    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2521  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002582    Činnost IMG: SIMG_CFFIBAFIBD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002583    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCONZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002584    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1414  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002585    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002586    Činnost IMG: SIMG_EURO_SYSTEM02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002587    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBXE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002588    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1510  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002589    Činnost IMG: SIMG_CFFIBATBCH1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002590    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1008   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002591    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1413  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002592    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC09   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002593    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLAUW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002594    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002595    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1007   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002596    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1415  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002597    Činnost IMG: SIMG_EURO_START     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002598    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002599    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPTPF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002600    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBXSUMKD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002601    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002602    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1005   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002603    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF_1417  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002604    Činnost IMG: SIMG_EURO_MONITOR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002605    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC07   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002606    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1540  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002607    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBYNUMKD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002608    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT26   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002609    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0020   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002610    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1201   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002611    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUTFV02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002612    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCSU02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002613    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2411  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002614    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002615    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMMO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002616    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002617    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1202   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002618    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0030   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002619    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCSU03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002620    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2210  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002621    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODBKDT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002622    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLUW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002623    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKEB0902_4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002624    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1209   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002625    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0029   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002626    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002627    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCK3TE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002628    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1030   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002629    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1203  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002630    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002631    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0039   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002632    Činnost IMG: SIMG_EURO_BKPFKONV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002633    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1207   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002634    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002635    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002636    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2421  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002637    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002638    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0005   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002639    Činnost IMG: SIMG_EURO_VORMONITOR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002640    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1208   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002641    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1416  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002642    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLSHB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002643    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCARCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002644    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002645    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002646    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1203   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002647    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1414  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002648    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002649    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002650    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1003   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002651    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1421  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002652    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1413  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002653    Činnost IMG: SIMG_EURO_RESTARTTAB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002654    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002655    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOIU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002656    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCDL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002657    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1423  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002658    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1024   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002659    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1415  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002660    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCSKUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002661    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLIU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002662    Činnost IMG: SIMG_EURO_LAUFZEIT01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002663    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1530  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002664    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1016   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002665    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1417  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002666    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFI12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002667    Činnost IMG: SIMG_EURO_LAUFZEIT02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002668    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002669    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBXSUMKK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002670    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1023   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002671    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1520  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002672    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002673    Činnost IMG: SIMG_CFFIBATBCH0    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002674    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1014   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002675    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1540  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002676    Činnost IMG: SIMG_EURO_RESTARTPAK  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002677    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPLUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002678    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002679    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3240  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002680    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1013   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002681    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_1510  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002682    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002683    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPCUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002684    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB46BEWT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002685    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF0000   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002686    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1117   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002687    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002688    Činnost IMG: SIMG_EURO_PARAMETERZ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002689    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_3310  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002690    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002691    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT68   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002692    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1116   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002693    Činnost IMG: SIMG_ORFBT044G     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002694    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002695    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2130  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002696    Činnost IMG: SIMG_EURO_010      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002697    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1002   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002698    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF2551   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002699    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCBAUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002700    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODFORD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002701    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE11  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002702    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002703    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2110  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002704    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML2003   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002705    Činnost IMG: SIMG_CMMENUORFF_2120  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002706    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUS0P   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002707    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBXD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002708    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCFGRW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002709    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE13  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002710    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFF1206   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002711    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0006   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002712    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT66   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002713    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002714    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCMAZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002715    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_JE00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002716    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUC0F   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002717    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1033   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002718    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA10  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002719    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002720    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3420  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002721    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002722    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002723    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUC0O   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002724    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC26   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002725    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB590  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002726    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE15  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002727    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML2001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002728    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002729    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0018   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002730    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMMBEW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002731    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002732    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002733    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE16  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002734    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML15    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002735    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCKMZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002736    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002738    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE17  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002739    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1010   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002740    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002741    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMMBST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002742    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002743    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002744    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE18  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002745    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1021   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002746    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCERST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002747    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE19  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002748    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002749    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMRTL    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002750    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002751    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCBH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002752    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002753    Činnost IMG: SIMG_ORFBT044J     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002754    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_RE05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002755    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002756    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCL6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002757    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMFPST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002758    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002759    Činnost IMG: SIMG_ORFBT044I     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002760    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TR03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002761    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCBUZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002762    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002763    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002764    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TR05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002765    Činnost IMG: SIMG_ORFBOBB0      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002766    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUS0B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002767    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002768    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCA9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002769    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TR04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002770    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002771    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002772    Činnost IMG: SIMG_EURO_BETRART02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002773    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCSOZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002774    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TC00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002775    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002776    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODBKNR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002777    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBV4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002778    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002779    Činnost IMG: SIMG_EURO_BUPELFDAUF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002780    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD44  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002781    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1004   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002782    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBV3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002783    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC23   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002784    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002785    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DADE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002786    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002787    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBV9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002788    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC27   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002789    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1009   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002790    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DATR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002791    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOFTDOT67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002792    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBV1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002793    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1025   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002794    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002795    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3220  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002796    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB85   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002797    Činnost IMG: SIMG_EURO_NACHALL    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002798    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0016   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002799    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDLOG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002800    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3210  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002801    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWA009   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002802    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT033     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002803    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002804    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC08   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002805    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IN12  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002806    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002807    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002808    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCDC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002809    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUSHK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002810    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IN13  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002811    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002812    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002813    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2330    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002814    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IN14  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002815    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002816    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002817    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002818    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2340    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002819    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TR01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002820    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002821    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002822    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSAP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002823    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2390    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002824    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0008   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002825    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_TR02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002826    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC81   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002827    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOSALD  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002828    Činnost IMG: OHEUR105        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002829    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002830    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_SPIT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002831    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGS01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002832    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002833    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB84   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002834    Činnost IMG: OHEUR101        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002835    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_SE00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002836    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002837    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1017   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002838    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7V2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002839    Činnost IMG: OHEUR211        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002840    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD38  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002841    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDEFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002842    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1012   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002843    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002844    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD26  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002845    Činnost IMG: OHEUR212        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002846    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU07   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002847    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1000   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002848    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002849    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DM01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002850    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU06   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002851    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002852    Činnost IMG: OHEUR213        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002853    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002854    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002855    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CM02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002856    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU08   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002857    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002858    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1418  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002859    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002860    Činnost IMG: OHEURDE221       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002861    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002862    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7V3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002863    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002864    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD27  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002865    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002866    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKE0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002867    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2250    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002868    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002869    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD41  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002870    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002871    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKA0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002872    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002873    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD28  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002874    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2251B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002875    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCZU01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002876    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAF0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002877    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002878    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD32  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002879    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002880    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD30  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002881    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKOKR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002882    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2252    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002883    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002884    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMNQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002885    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7R1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002886    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2280    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCEBZT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002888    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD31  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002889    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002891    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002892    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD42  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002893    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2310    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002894    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55KROP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002895    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002896    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002897    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCGC12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002898    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002899    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML14    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002901    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002902    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002903    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2319    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002904    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002905    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1018   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002906    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCLEDG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002907    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_OF04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002908    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2315    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002909    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002910    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002911    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_OF01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002912    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002913    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2350    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_OF02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002915    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002916    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IT25  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002917    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2320    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002918    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002919    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002920    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002921    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002922    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML2000   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002923    Činnost IMG: OHEURDE222       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002924    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1412  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002925    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002926    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002927    Činnost IMG: OHEUR254        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002928    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML09    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002929    Činnost IMG: OHEUR255        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002930    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002931    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002932    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPFLE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002933    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002934    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML08    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002935    Činnost IMG: OHEUR256        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002936    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002937    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC97   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002938    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0017   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002939    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002940    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55KREP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002941    Činnost IMG: OHEUR236        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002942    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOCCT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002944    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002945    Činnost IMG: OHEUR234        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002946    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMM2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002947    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7R2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002948    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_ON09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002949    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML1026   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002950    Činnost IMG: OHEUR241        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002951    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0009   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002952    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002953    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKC0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002954    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOML8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002955    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002956    Činnost IMG: OHEUR242        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002957    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002958    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002959    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLMLOMLD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002960    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCLOES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002962    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML06    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002964    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML20    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002965    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD25  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002966    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKQLRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002967    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002968    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0004   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002969    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML19    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002970    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DI02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002971    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002972    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCFEST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002973    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002974    Činnost IMG: OHEURDE223       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002975    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0026   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002976    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0037   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD10  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002978    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCOC14   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002979    Činnost IMG: OHEURAT222       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002980    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB16   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002981    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML17    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002982    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0028   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002983    Činnost IMG: OHEUR223        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002984    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCEIZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002985    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7E5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002986    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML13    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002987    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD11  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002988    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0033   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002989    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCRZZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002990    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0011   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002991    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD35  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002992    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002993    Činnost IMG: OHEUR231        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002994    Činnost IMG: SIMG_XXMENUOLML0012   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002995    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCPBGA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002996    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002997    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD34  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002998    Činnost IMG: OHEUR237        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87002999    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCALOG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003000    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_GP00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003001    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODEDI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003002    Činnost IMG: OHEUR232        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003003    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCRZSY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003004    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003005    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003006    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CHIT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003007    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCANSY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003008    Činnost IMG: OHEUR233        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003009    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCARE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003010    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCANZU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003011    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003012    Činnost IMG: OHEUR235        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003031    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003032    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCAZUO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003033    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003034    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003035    Činnost IMG: OHEUR253        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003036    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO08  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003037    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCEISY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003038    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003039    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD46  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCAERH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003041    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2240    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003042    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7R3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003043    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD47  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003044    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDPLA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003045    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7F4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003046    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2251B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003047    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD20  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003048    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCABUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003049    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003050    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2252    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD21  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003052    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD22  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003053    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2280    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003054    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD45  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003055    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2310    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003056    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD23  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003057    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2319    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDBUE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003059    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD12  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003060    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55SLD2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003061    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2315    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003062    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD14  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003063    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2350    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003064    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCAVAL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003065    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD36  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003066    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKG0  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003067    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2320    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003068    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFCDERH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003069    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD15  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003070    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB70RE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003071    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFC0001   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003072    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2330    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003073    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003075    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2170    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003076    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD43  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003077    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003078    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2270    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003079    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD17  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003080    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBB9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003081    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2206    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003082    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBB8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003083    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2206B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003084    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBVRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003086    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2220    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003087    Činnost IMG: J_1ATYPE_OF_ID5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003088    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003089    Činnost IMG: J_1ALETTER_DOC_CLAS4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003090    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2210    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_VA05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003092    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2230    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003093    Činnost IMG: J_1AASSIGN_FISC_TYP2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003094    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2240    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_7700  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003096    Činnost IMG: J_1AFISCAL_TYPE1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003097    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CF01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003098    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2250    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003099    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKKODB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003100    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2340    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003101    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003102    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003103    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBXKN1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003104    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1090    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003105    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PR00  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003106    Činnost IMG: SIMG_ORFB_INDUSTYPKR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003107    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_7200  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003108    Činnost IMG: SIMG_ORFB_BUSTYPEKRE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003109    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2150    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003110    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003111    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2140    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003112    Činnost IMG: J_1AGI_DIST_TYPES4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003113    Činnost IMG: J_1AACTIVITY_GIT4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003114    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003115    Činnost IMG: J_1AACTIVITY_SSWT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003116    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2270    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003117    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PO03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003118    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB23   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003119    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2206    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003120    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_PO05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003121    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003122    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1206  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003123    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB24   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003124    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2206B    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003125    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_KA06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003126    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBD3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003127    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DO04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003128    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2220    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003129    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003130    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_KA04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003131    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55SLD1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003132    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2210    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003133    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CF02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003134    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003135    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2230    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003136    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CF03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003137    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB44K  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003138    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2342    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003139    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_7300  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003140    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB05K  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003141    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2390    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003142    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODKR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003143    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CM01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003144    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBA5KR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003145    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1020    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003146    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_7100  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003147    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003148    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DOTY  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003149    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55DBOP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003150    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2130    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003151    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBA5DBEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003152    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1095    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003153    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IT23  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003154    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003155    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1030    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003156    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD33  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003157    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003158    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1070    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003159    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003160    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003161    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1060    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003162    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IT24  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003163    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003164    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003165    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1080    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003166    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003167    Činnost IMG: SIMG_EURO_RCOPCA44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003168    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003169    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMEKAAX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003170    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003171    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55DBEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003172    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_FL06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003173    Činnost IMG: SIMG_EURO_RM07MBST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003174    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003175    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DITA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003176    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKQLKR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003177    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU09  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003178    Činnost IMG: SIMG_EURO_PAKET     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003179    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT055F_KRE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003180    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU07  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003181    Činnost IMG: SIMG_EURO_UMSETZAKTI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003182    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003183    Činnost IMG: SIMG_EURO_FISL-FIGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003184    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003185    Činnost IMG: EURO_FIAA_ARCH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003186    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_7500  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003187    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU10  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003188    Činnost IMG: EURO_FIAA_RASKABU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003189    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_CU06  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003190    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IT21  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003191    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003192    Činnost IMG: EURO_FIAA_ERIN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003193    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3165  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003194    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2110  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003195    Činnost IMG: SIMG_EURO_SALDOVOR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003196    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2120  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003197    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003198    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2130  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003199    Činnost IMG: SIMG_EURO_BILTEST    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003200    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_DI03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003201    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003202    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_1201  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003203    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDEN06   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003204    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_IT11  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003205    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_2551  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003206    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003207    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDON07   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003208    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003209    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003210    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_MD37  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003211    Činnost IMG: SIMG_CFMENUCX01_3310  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003212    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODNACH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003213    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTBUVTX    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003214    Činnost IMG: SIMG_EURO_VORALL    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003215    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003216    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB99   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003217    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003218    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB97   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003219    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUAFALO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003220    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003221    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCYMTRW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003222    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003223    Činnost IMG: J_1AASSIGN_FISC_TYPE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003224    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUORGLO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003225    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003226    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003227    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTAKOF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003228    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDEN03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003229    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003230    Činnost IMG: J_1BTAX_ICMS_COMPLEM  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003231    Činnost IMG: SIMG_EURO_PAKUEBERS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003232    Činnost IMG: J_1BTAX_SUBST_TRIBUT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003233    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003234    Činnost IMG: SIMG_EURO_TEILWAEHR2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003235    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUARCHI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003236    Činnost IMG: J_1BTAX_SUBST_TRIBEX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003237    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003238    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKZAZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003239    Činnost IMG: J_1BTXIS1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003240    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003241    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDEN04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003242    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBXP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003243    Činnost IMG: J_1AREASON_DEF4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003244    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT0332    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003245    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDEN05   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003246    Činnost IMG: J_1AREASON_PER_TAXC4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003247    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003248    Činnost IMG: SIMG_EURO_SALDO01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003249    Činnost IMG: J_1AFISCAL_TYPE4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003250    Činnost IMG: CFORFBT059E       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003251    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003252    Činnost IMG: SIMG_EURO_SALDO02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003253    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB27ZVORA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003254    Činnost IMG: SIMG_ORFB_V_SECCODE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003255    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003256    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKEPZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003257    Činnost IMG: SIMG_EURO_BUCHUNG    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003258    Činnost IMG: SIMG_ORFB_V_RGOFFICE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003259    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003260    Činnost IMG: SIMG_ORFB_V_TAXOFF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003261    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT007R    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003262    Činnost IMG: SIMG_EURO_BELEG03    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003263    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBXLZMAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003264    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059PI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003265    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003266    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059PP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003267    Činnost IMG: SIMG_EURO_BELEG02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003268    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003269    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003270    Činnost IMG: SIMG_EURO_WEREKTO99   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003271    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBBEZMAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003272    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71UMME   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003273    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003274    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBA3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003275    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT000F3    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003276    Činnost IMG: SIMG_EURO_TRANSRET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003277    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB98   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003278    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCWZMAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003279    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTEURB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003280    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003281    Činnost IMG: SIMG_EURO_BERECHT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003282    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003283    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT005Q    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003284    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059O    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003285    Činnost IMG: J_1ATYPE_OF_ID4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003286    Činnost IMG: SIMG_EURO_BATCH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003287    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059V    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003288    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB27ZMAN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003289    Činnost IMG: SIMG_EURO_ADMICRIT45  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003290    Činnost IMG: J_1BCUST_GROUPS_ST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003291    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBOPZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003292    Činnost IMG: SIMG_EURO_SPOOL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003293    Činnost IMG: J_1ATAX_CAT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003294    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOB60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003295    Činnost IMG: J_1ATAXCAT_BKRS_INFD  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003296    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003297    Činnost IMG: SIMG_EURO_KVORLED    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003298    Činnost IMG: J_1ATAXCAT_BKRS_INFK  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003299    Činnost IMG: EURO_FIAA_RAJWE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003300    Činnost IMG: J_1ATAX_MINIMUM4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003301    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBD2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003302    Činnost IMG: EURO_FIAA_BWA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003303    Činnost IMG: J_1ATAX_CLASSIF4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003304    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003305    Činnost IMG: J_1BTAX_REG_EXPORT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003306    Činnost IMG: ORFA_FIAA_RAJABS    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003307    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFCHV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003308    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWERK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003309    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFCHI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003310    Činnost IMG: SIMG_EURO_MAHN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003311    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT001N    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003312    Činnost IMG: J_1BTAXSITUATIONIPI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003313    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKZAZL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003314    Činnost IMG: SIMG_EURO_RUNDKONTO2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003315    Činnost IMG: J_1BATL2V        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003316    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBAZEDIZA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003317    Činnost IMG: J_1BATL1V        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003318    Činnost IMG: SIMG_EURO_RUNDKONT04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003319    Činnost IMG: J_1BTAX_REGIONS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003320    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWREDIZA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003321    Činnost IMG: J_1BTXMMCV       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003322    Činnost IMG: SIMG_EURO_RUNDKONTO3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003323    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCZEDIZA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003324    Činnost IMG: J_1BTAX_DEFAULT_RATE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003325    Činnost IMG: SIMG_EURO_RUNDKONTO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003326    Činnost IMG: J_1BTAX_IPI       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003327    Činnost IMG: SIMG_EURO_ZAHL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003328    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71ZAHL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003329    Činnost IMG: J_1BTAX_IPI_EXCEPT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003330    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWA012   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003331    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODDB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003332    Činnost IMG: J_1BTAX_ICMS_GENERAL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003333    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWASHK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003334    Činnost IMG: J_1BTAX_ICMS_EXCEPTI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003335    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB05D  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003336    Činnost IMG: J_1BTXSDCV       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003337    Činnost IMG: SIMG_ORFB_J_1BBRANCV  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003338    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMEKABX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003339    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT042F    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003340    Činnost IMG: SIMG_ORFB_J_1BT001WV  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003341    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFTXP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003342    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUARCH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003343    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003344    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003345    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWA011   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003346    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT042TZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003347    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB69     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003348    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBC8     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003349    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMMCHK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003350    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBA5DB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003351    Činnost IMG: SIMG_ORFB1_T001RWT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003352    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMPOHD40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003353    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT042ZZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003354    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB79   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003355    Činnost IMG: SIMG_ORFB_BUSTYPEDEB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003356    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODKORR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003357    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUC1O   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003358    Činnost IMG: J_1ADISCOUNT_TYPE4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003359    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003360    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUC1F   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003361    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003362    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7S6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003363    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWC1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003364    Činnost IMG: SIMG_EURO_RKAABR01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003365    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWD1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003366    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBXU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003367    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUS1C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003368    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWUS1P   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003369    Činnost IMG: SIMG_ORFB_OBXO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003370    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003371    Činnost IMG: SIMG_EURO_RFEWACUS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003372    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB00ZA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003373    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWULISLS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003374    Činnost IMG: J_1A_INFL_ACC_DET    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003375    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB09ZA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003376    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUS1B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003377    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB77   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003378    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT055F_DEB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003379    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUEISLS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003380    Činnost IMG: SIMG_CFORFB1T048A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003381    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003382    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUCOPLS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003383    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003384    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71KORR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003385    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUAFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003386    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWE1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003387    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB96   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003388    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUS1A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003389    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003390    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSXDABLG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003391    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003392    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMMPOA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003393    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBDU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003394    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003395    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUCOOLO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003396    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBBMV0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003397    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003398    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBR1DTBN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003399    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUMEBAN40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003400    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBZ9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003401    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUFISLT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003402    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBZ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003403    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB27ZAFR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003404    Činnost IMG: SIMG_EURO_RAEWUC1B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003405    Činnost IMG: SIMG_CFORFBFIBF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003406    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODWF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003407    Činnost IMG: SIMG_EURO_EWUFISLS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003408    Činnost IMG: SIMG_EURO_KOSTENSTE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003409    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWJ1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003410    Činnost IMG: SIMG_EURO_VORSTEUER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003411    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2391    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003412    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS3100    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003413    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003414    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUPPLAN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003415    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003416    Činnost IMG: SIMG_EURO_ARCHIVISRE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003417    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBKW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003418    Činnost IMG: SIMG_EURO_ZAHLUNG    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003419    Činnost IMG: SIMG_EURO_AUF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003420    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059M_C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003421    Činnost IMG: SIMG_EURO_INTRASTAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003422    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2251    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003423    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT001WT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003424    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2243    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003425    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWW     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003426    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2297    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003427    Činnost IMG: SIMG_EURO_KONDITION   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003428    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003429    Činnost IMG: SIMG_EURO_BUCHPROT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003430    Činnost IMG: SIMG_EURO_BERICHISRE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003431    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKQLZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003432    Činnost IMG: SIMG_EURO_KORRES    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003433    Činnost IMG: HAUSW_UMSTELLUNG_TR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003434    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBXDN1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003435    Činnost IMG: SIMG_EURO_KUNDE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003436    Činnost IMG: EURO_TR_EMMIS_UMSTEL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003437    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003438    Činnost IMG: EURO_TR_EMMIS_NACHBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003439    Činnost IMG: SIMG_ORFB_OBXQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003440    Činnost IMG: SIMG_EURO_TABUMSPRUF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003441    Činnost IMG: EURO_TR_VERTW_VORARB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003442    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORFBOBXK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003443    Činnost IMG: SIMG_EURO_WERTANZEIG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003444    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWB1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003445    Činnost IMG: SIMG_EURO_OFFLINE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003446    Činnost IMG: EURO_TR_TRANS_VORARB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003447    Činnost IMG: SIMG_ORFB_INDUSTYPDE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003448    Činnost IMG: EURO_TR_TRANS_UMSTEL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003449    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWA1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003450    Činnost IMG: EURO_TR_TRANS_NACHBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003451    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUP02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003452    Činnost IMG: EURO_TR_EMMIS_VOARBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003453    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003454    Činnost IMG: EURO_TR_VERTW_UMSTEL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003455    Činnost IMG: OHEURDE102       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003456    Činnost IMG: SIMG_EURO_REPWRITE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003457    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUP3    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003458    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUP2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003459    Činnost IMG: SIMG_EURO_TEILWAEHR1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003460    Činnost IMG: SIMG_EURO_UMSATZREP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003461    Činnost IMG: SIMG_EURO_BILANZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003462    Činnost IMG: EURO_TR_VERTW_NACHBE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003463    Činnost IMG: SIMG_EURO_DTAFORM    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003464    Činnost IMG: SIMG_EURO_PLANPROZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003465    Činnost IMG: SIMG_EURO_REVISION02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003466    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1010    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003467    Činnost IMG: SIMG_EURO_LOGGING02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003468    Činnost IMG: SIMG_EURO_REVISION01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003469    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2251    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003470    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2243    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003471    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2297    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003472    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC1005    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003473    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC3100    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003474    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2391    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003475    Činnost IMG: SIMG_EURO_ARCHIV02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003476    Činnost IMG: SIMG_EURO_NACHBEREC2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003477    Činnost IMG: SIMG_EURO_SAPKKAE0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003478    Činnost IMG: SIMG_EURO_VORTR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003479    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2244    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003480    Činnost IMG: SIMG_EURO_ROLLBACK01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003481    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2207    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003482    Činnost IMG: SIMG_EURO_R3CHECK    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003483    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2296    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003484    Činnost IMG: SIMG_EURO_PEREXTRAKT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003485    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUP01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003486    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2221    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003487    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2242    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003488    Činnost IMG: SIMG_EURO_REVAKT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003489    Činnost IMG: SIMG_EURO_BACKUP03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003490    Činnost IMG: SIMG_EURO_LOGGING01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003491    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2222    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003492    Činnost IMG: SIMG_EURO_LC2208    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003493    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2222    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003494    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2208    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003495    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2221    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003496    Činnost IMG: SIMG_EURO_RECHNUNR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003497    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2207    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003498    Činnost IMG: SIMG_EURO_BESTELLR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003499    Činnost IMG: SIMG_EURO_WAREINGR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003500    Činnost IMG: SIMG_EURO_BONUS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003501    Činnost IMG: SIMG_EURO_NACHFI2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003502    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2244    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003503    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2242    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003504    Činnost IMG: SIMG_EURO_FIXKURSR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003505    Činnost IMG: SIMG_EURO_MASSENLR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003506    Činnost IMG: SIMG_EURO_ADMINUSER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003507    Činnost IMG: NACHBEARB_TR_TM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003508    Činnost IMG: SIMG_EURO_NACHCO    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003509    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1010    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003510    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS1005    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003511    Činnost IMG: SIMG_EURO_COPCACT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003512    Činnost IMG: SIMG_EURO_VOREIS2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003513    Činnost IMG: SIMG_EURO_MASSENKR40  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003514    Činnost IMG: SIMG_EURO_SOLLSTELL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003515    Činnost IMG: SIMG_EURO_CS2296    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003516    Činnost IMG: SIMG_EURO_ROLLBACK02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003517    Činnost IMG: SIMG_EURO_PCASALDO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003518    Činnost IMG: SIMG_EURO_VORPROFIT2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003519    Činnost IMG: ORIP_IMEQ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003520    Činnost IMG: ORIP_USER_INFO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003521    Činnost IMG: ORIP_IMET        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003522    Činnost IMG: ORIP_IMEX        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003523    Činnost IMG: ORIP_IMEZ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003524    Činnost IMG: ORIP_INF_UMSCHL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003525    Činnost IMG: ORIP_VERD_VERS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003526    Činnost IMG: ORIP_IMEY        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003527    Činnost IMG: ORIP_STAT_SCHEMA    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003528    Činnost IMG: ORIP_IMER        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003529    Činnost IMG: ORIP_IMEP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003530    Činnost IMG: ORIP_OIT6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003531    Činnost IMG: ORIP_BUDG_ERW      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003532    Činnost IMG: ORIP_BUDG_IST      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003533    Činnost IMG: ORIP_BUDGETART     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003534    Činnost IMG: ORIP_BUDG_AUF2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003535    Činnost IMG: ORIP_IMEO        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003536    Činnost IMG: ORIP_IME1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003537    Činnost IMG: ORIP_IME4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003538    Činnost IMG: ORIP_IMEV        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003539    Činnost IMG: ORIP_KONS1       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003540    Činnost IMG: ORIP_SU02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003541    Činnost IMG: ORIP_SU01        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003542    Činnost IMG: ORIP_VERD_LOESCH2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003543    Činnost IMG: ORIP_VERD_LOESCH    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003544    Činnost IMG: ORIP_IMER_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003545    Činnost IMG: SIMGORIP_EBENEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003546    Činnost IMG: SIMGORIP_VORSELEKT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003547    Činnost IMG: SIMGORIP_AUSPRAEGUNG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003548    Činnost IMG: SIMGORIP_ORGDEF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003549    Činnost IMG: ORIP_UPLOAD       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003550    Činnost IMG: ORIP_IMEQ_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003551    Činnost IMG: ORIP_IME1_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003552    Činnost IMG: ORIP_IME4_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003553    Činnost IMG: ORIP_IMEV_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003554    Činnost IMG: ORIP_VERD_CUST     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003555    Činnost IMG: ORIP_VERD_EINZEL    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003556    Činnost IMG: ORIP_IMET_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003557    Činnost IMG: ORIP_IMEX_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003558    Činnost IMG: ORIP_IMEZ_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003559    Činnost IMG: ORIP_IMEP_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003560    Činnost IMG: ORIP_IMEO_VERD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003561    Činnost IMG: ORIP_BUDG_AUF1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003562    Činnost IMG: ORIM_OIB1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003563    Činnost IMG: ORIP_PLAN_ART      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003564    Činnost IMG: ORIP_USER        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003565    Činnost IMG: ORIP_USER_KURZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003566    Činnost IMG: ORIP_PLANVERSION    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003567    Činnost IMG: ORIP_GENEHMPLAN1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003568    Činnost IMG: OANF_GENEHM_STUF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003569    Činnost IMG: OANF_GENEHM_STUF1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003570    Činnost IMG: SIMG_ORIPBS52      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003571    Činnost IMG: ORIM_OIT1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003572    Činnost IMG: ORIM_OIT2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003573    Činnost IMG: ORIP_STATUS_ART     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003574    Činnost IMG: ORIP_INST1       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003575    Činnost IMG: ORIP_INST2       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003576    Činnost IMG: ORIP_RUECKSETZEN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003577    Činnost IMG: ORIM_STATUS       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003578    Činnost IMG: ORIP_OK11        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003579    Činnost IMG: ORIP_FELD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003580    Činnost IMG: ORIM_OPS6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003581    Činnost IMG: ORIP_BUDG_PROJ2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003582    Činnost IMG: ORIP_BUDG_PROG1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003583    Činnost IMG: ORIP_BUDG_VERT_ART   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003584    Činnost IMG: ORIM_OIT3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003585    Činnost IMG: ORIP_UMWELT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003586    Činnost IMG: ORIP_GROSS       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003587    Činnost IMG: ORIM_BUDG_PROF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003588    Činnost IMG: ORIP_BUDG_ART      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003589    Činnost IMG: ORIP_OK11X       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003590    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2008    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003591    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2009    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003592    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2014    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003593    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2032    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003594    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2013    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003595    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2031    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003596    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2011    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003597    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2010    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003598    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2012    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003599    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2006    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003600    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2007    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003601    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2016    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003602    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2017    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003603    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2018    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003604    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2020    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003605    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2022    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003606    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2023    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003607    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2024    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003608    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2025    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003609    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2026    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003610    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2028    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003611    Činnost IMG: SIMG_XXLEIDW2029    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003612    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003613    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003614    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003615    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059M_T   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003616    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059PK    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003617    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059Z    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003618    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059FBH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003619    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059KN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003620    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059KT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003621    Činnost IMG: CFORFBT059PR      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003622    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNO3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003623    Činnost IMG: J_1A_INFLATION_METH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003624    Činnost IMG: J_1A_INFLATION_INDEX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003625    Činnost IMG: J_1A_TIME_BASE_VAR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003626    Činnost IMG: J_1A_POSTING_VARIANT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003627    Činnost IMG: J_1AGL_ACC_INFLATION  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003628    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNO2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003629    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003630    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNGR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003631    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK13KEI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003632    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBWZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003633    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK13KEH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003634    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNUM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003635    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCO1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003636    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNT005  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003637    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OKB9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003638    Činnost IMG: SIMG_CFORFBWTCTNO1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003639    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1CMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003640    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003641    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003642    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003643    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCO2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003644    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBU1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003645    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK13KE7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003646    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003647    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OCCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003648    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB68   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003649    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003650    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7E6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003651    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003652    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003653    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003654    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7Z1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003655    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003656    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7V1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003657    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCS6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003658    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFBN1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003659    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK12KET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003660    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB32A  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003661    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCT0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003662    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003663    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003664    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003665    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KET3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003666    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003667    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003668    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT000F1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003669    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GP31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003670    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003671    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KP34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003672    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003673    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003674    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBA5BELE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003675    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003676    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003677    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003678    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7E3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003679    Činnost IMG: SIMG_ORKS_KA06_UMPLA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003680    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003681    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK14KE7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003682    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003683    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003684    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KEDP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003685    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KESF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003686    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB64   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003687    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003688    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003689    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KET4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003690    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT000F2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003691    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KET2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003692    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003693    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KET1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003694    Činnost IMG: J_1ACLASS_DOCFI4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003695    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCBAA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003696    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003697    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003698    Činnost IMG: VORGANGORDNER      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003699    Činnost IMG: NK-PRIMANOTA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003700    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003701    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003702    Činnost IMG: FELDAUSW_SACHBEARB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003703    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8W   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003704    Činnost IMG: FW-7          SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003705    Činnost IMG: W_DF_LT_0202      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003706    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8L   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003707    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003708    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8U   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003709    Činnost IMG: SIMG_LEARCHVFKK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003710    Činnost IMG: SACHBEARB_ZUORD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003711    Činnost IMG: W_DF_LT_0201      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003712    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003713    Činnost IMG: SIMG_LEVERWPROF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003714    Činnost IMG: W_DF_LT_0203      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003715    Činnost IMG: ORDNERVERWLOGFELDER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003716    Činnost IMG: SIMG_LEARCHVTTK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003717    Činnost IMG: LZB-KZ         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003718    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O1CL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003719    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003720    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003721    Činnost IMG: SIMG_LEVERWBER     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003722    Činnost IMG: ORD_VERW_REGIS_PFLEG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003723    Činnost IMG: SIMG_LEARCHLIKP     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003724    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003725    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O008   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003726    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8P   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003727    Činnost IMG: SIMG_LEARCHLVS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003728    Činnost IMG: REPORTFUNKTPFLEGEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003729    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003730    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8O   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003731    Činnost IMG: NK-BELEGE        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003732    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O016   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003733    Činnost IMG: KORRESPONDENZ_KLASSE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003734    Činnost IMG: SIMG_CFMENU2OLPKCY39  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003735    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003736    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TBMOT    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003738    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003739    Činnost IMG: OLPR_IM_BUDGPROF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003740    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003741    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O002   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003742    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003743    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003744    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OBA5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003745    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ODP4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003746    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003747    Činnost IMG: OLPR_IM_PLANPROF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003748    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWR1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003749    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSBS02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003750    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003751    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPLJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003752    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000SMOD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003753    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPD3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003754    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ODP3     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003755    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1PFCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003756    Činnost IMG: SIMG_IMMENUOLPROKO7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003757    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003758    Činnost IMG: EXT_BEW_ART_DEFINIER  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003759    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ87   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003760    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP5A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003761    Činnost IMG: CM_OLPSCC_V_TCC21T   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003762    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPLI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003763    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003764    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OITB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003765    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000MERK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003766    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPD2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003767    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ODP2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003768    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQSS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003769    Činnost IMG: EXT_BEWART_REPORTTYP  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003770    Činnost IMG: CM_OLPSCC_V_TCC21    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003771    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003772    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003773    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPMJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003774    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK14KED   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003775    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OITA     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003776    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ODP1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003777    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000KLAS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003778    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPD1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003779    Činnost IMG: SIMG_OLQU-O       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003780    Činnost IMG: EXT_BWART_INT_BWART   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003781    Činnost IMG: CM_OLPSCC_V_TCC20T   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003782    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003783    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ4N  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003784    Činnost IMG: OLQG-E         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003785    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP04   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003786    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE87   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003787    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_T100C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003788    Činnost IMG: OLPR_IM_GROSS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003789    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO0002239   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003790    Činnost IMG: OLQG-O         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003791    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003792    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003793    Činnost IMG: CM_OLPSCC_V_TCC20    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003794    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003795    Činnost IMG: OLQU-B0         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003796    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003797    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003798    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP8A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003799    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KANKFESTPR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003800    Činnost IMG: SIMG_IMMENUOLPROKO6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003801    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003802    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O12A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003803    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCY40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003804    Činnost IMG: CF_OLPSCC_VC_TC85    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003805    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003806    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP8B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003807    Činnost IMG: OLPR_IM_STATI2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003808    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003809    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_FS02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003810    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003811    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003812    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O003   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003813    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCY39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003814    Činnost IMG: CF_OLPSCC_V_TC83    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003815    Činnost IMG: OLPR_IM_STATI1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003816    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSCANM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003817    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KED   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003818    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003819    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003820    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZ1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003821    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_FM3U    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003822    Činnost IMG: CF_OLPSCC_V_TC81    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003823    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCY38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003824    Činnost IMG: OLPR_IM_STATI0     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003825    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK13KEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003826    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSCANR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003827    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFKZA1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003828    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW-3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003829    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003830    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OKJ3    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003831    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O005   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003832    Činnost IMG: SIMG_IMOLPR_OKEU    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003833    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003835    Činnost IMG: WP-ZUSATZBEW.      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003836    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003837    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOKZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003838    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003839    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003840    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OKJ2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003841    Činnost IMG: OLPR_IM_TOLERANZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003842    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O004   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003843    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPD4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003844    Činnost IMG: ORDVERWTRANSAKTIONEN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003845    Činnost IMG: SIMG_CF_OLPSCC_OP15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003846    Činnost IMG: WP-ZUORDNUNG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003847    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOKK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003848    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK13KE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003849    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003850    Činnost IMG: OLPR_IM_WORKFLOW    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003851    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OKJ1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003852    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O017   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003853    Činnost IMG: ORDVERW_FUNK_REG_PFL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003854    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003855    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ18   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003856    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOKK4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003857    Činnost IMG: SIMG_CF_OLPSCC_OSSZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003858    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORFAAM01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003859    Činnost IMG: SIMG_OLPR_UEFAKTURA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003860    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP18   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003861    Činnost IMG: VORGANGSARTPRO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003862    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPC5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003863    Činnost IMG: SIMG_CFMENUO000O006   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003864    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003865    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOKK3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003866    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK14KE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003868    Činnost IMG: OLPR_IM_BILD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003869    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKI0     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003870    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003871    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPJS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003872    Činnost IMG: KAP_ART         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003873    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003874    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPTT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003875    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003876    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003877    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKGL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003878    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003879    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003880    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TKFPA_VR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003881    Činnost IMG: NUM_KAP         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003882    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003883    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GB02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003884    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCNG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003885    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSCCW1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003886    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKG1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNFC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003888    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KA01_AUF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003889    Činnost IMG: SIMG_OLPS_UBERSICHT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003891    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003892    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8R   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003893    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003894    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003895    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORFAOAE3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003896    Činnost IMG: ROLLE/DOK.GRUPPE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003897    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003898    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003899    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8Q   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003900    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCTBCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003901    Činnost IMG: OLPR_IM_UMWELT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003902    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003903    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003904    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003905    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003906    Činnost IMG: OLPR_IM_GRUND      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003907    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBH1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003908    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003909    Činnost IMG: SIMG_OLPR_T399X_N1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003910    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003911    Činnost IMG: CFMENUOLPS_TCC10T    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003912    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003913    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFOC9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003915    Činnost IMG: OLPR_IM_SELEKT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003916    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB28BPOS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003917    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE8C   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003918    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003919    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TCJ41_6    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003920    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003921    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSTCC10  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003922    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003923    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003924    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003925    Činnost IMG: SIMG_IMMENUOLPROPSA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003926    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCT6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003927    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003928    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBBHBPOS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003929    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS61   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003930    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003931    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003932    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003933    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP63   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003934    Činnost IMG: OLPR_IM_BILDPS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003935    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFND1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003936    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003937    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003938    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOXK1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003940    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003941    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003942    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPB4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003943    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ85   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003944    Činnost IMG: BUERGSCHAFTSART_II   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003945    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003946    Činnost IMG: SIMG_ORK2_SELVAR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003947    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003948    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003949    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOP4A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003950    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003951    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCNG3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003952    Činnost IMG: VERSICHERUNGSSPARTE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003953    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003954    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003955    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003957    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003958    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003959    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003960    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TKFPA_VB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003961    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003962    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003963    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003964    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK17KEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003965    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003966    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2GCRS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003967    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPLP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003968    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBC5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003969    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003970    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OFP1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003971    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003972    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003973    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003974    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003975    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003978    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003979    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB71   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003980    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USER_AE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003981    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003982    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003983    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GS01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003984    Činnost IMG: SERVICEREPORT_BW_PR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003985    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFOCA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003986    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2GCRS1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003987    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPI2_AUF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003988    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFHJOB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003989    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003990    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPC0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003991    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003992    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003993    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003994    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWS2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003995    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCI41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003996    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KEI1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003997    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKRS1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003998    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87003999    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004000    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCO44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004001    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GS11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004002    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004003    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004004    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004005    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004006    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TORB2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004007    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KSAZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004008    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004009    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004010    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KEO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004011    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004012    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP4A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004031    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO86   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004032    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TORB1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004033    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004034    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KALA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004035    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004036    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004037    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1Z051   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004038    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB87   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004039    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPB5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004041    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZW0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004042    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_FM3N    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004043    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPD0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004044    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OBYB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004045    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004046    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1Z053   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004047    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004048    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004049    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_WABE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004050    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZ65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004052    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPCV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004053    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004054    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFODP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004055    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OK13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004056    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_OCM02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004057    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004058    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004059    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004060    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KKP2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004061    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004062    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004063    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFODQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004064    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_OCM01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004065    Činnost IMG: SIMG_ORK2_KALH_REGEL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004066    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004067    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT001EXT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004068    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKGRAF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004069    Činnost IMG: BERICHTSAUSWAHL_WP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004070    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KKF2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004071    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_EXPMT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004073    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZTA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004075    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004076    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004077    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004078    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1COR2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004079    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004080    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_EXPCG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004082    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004083    Činnost IMG: KORRESPONDENZ      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004084    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004086    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1CO02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004087    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OK19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004088    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004089    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_ORDCR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004090    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004092    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1VA02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2SU03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004094    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPH7     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004095    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004096    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODBLVOR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004097    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_COMK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004098    Činnost IMG: TRANSZUKORRESPONDENZ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004099    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH6    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004100    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_STATX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004101    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004102    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004103    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCES   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004104    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2SU02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004105    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFND8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004106    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004107    Činnost IMG: ABGRENZUNG_WERTP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004108    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004109    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004111    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004112    Činnost IMG: SONDERVEREINBARUNGEN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004113    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH5    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004114    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWTR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004115    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKCEV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004116    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBTXDE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004117    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1MM02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004118    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004119    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP7A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004120    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2GR21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004121    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP421  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004122    Činnost IMG: AKTENART        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004123    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKOPDM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004124    Činnost IMG: FINANZAMT        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004125    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBTRWC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004126    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004127    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CON05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004128    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP82   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004129    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP101  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004131    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004132    Činnost IMG: BAV_ANZEIGEN      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004133    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODEXST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004134    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CON04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004135    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004136    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004137    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP65   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004138    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP451  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004139    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CON03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004140    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2FGRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004141    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004142    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP72   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004143    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFWID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004144    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004145    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004146    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP401  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004147    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CON02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004148    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004149    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2GR5G   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004150    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004151    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004152    Činnost IMG: RENTENFONDS_ZUORD    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004153    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBAE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004154    Činnost IMG: SIMG_OLPS_UBERSI_FHM  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004155    Činnost IMG: SIMG_OLPR_LSTVR_TRM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004156    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CON01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004157    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004158    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KALN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004159    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004160    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004161    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBTTXC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004162    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TRMPLOPT8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004163    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP74   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004164    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CONF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004165    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OKKS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004166    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KAH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004167    Činnost IMG: SIMG_OLPRPSPTERMOPTQ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004168    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004169    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004170    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP47   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004171    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004172    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004173    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNS4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004174    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004175    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKOPDK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004176    Činnost IMG: KURSZUSATZ_WP      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004177    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004178    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004179    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFWRE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004180    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004181    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004182    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OK60_FIN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004183    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004184    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCOMP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004185    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004186    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004187    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FINPLANTAG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004188    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004189    Činnost IMG: WP-TYP         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004190    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFKOMM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004191    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004192    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOSSZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004193    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TCJ41_2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004194    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCOIS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004195    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPG0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004196    Činnost IMG: VERWAHRART_PFLEGEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004197    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004198    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004199    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCOS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004200    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPTM     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004201    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004202    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004203    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004204    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJVC_FIN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004205    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCOF1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004206    Činnost IMG: MAHNW_ZEWG_MAHNBAR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004207    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004208    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPA2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004209    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004210    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPI4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004211    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004212    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004213    Činnost IMG: MAHNW_FORMULARE_MSTF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004214    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004215    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004216    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004217    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OFD8     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004218    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_ASSMB  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004219    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKA6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004220    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBA5STEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004221    Činnost IMG: FONDSTYP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004222    Činnost IMG: MAHNW_GERMAHNVERFAHR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004223    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004224    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004225    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_DELTN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004226    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004227    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH3    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004228    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKA4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004229    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB88   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004230    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKSEQUE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004231    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004232    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KCH1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004233    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZBK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004234    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_SAVE2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004235    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPE1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004236    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004237    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004238    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBY6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004239    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KSKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004240    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004241    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_SAVE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004242    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP73   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004243    Činnost IMG: BERICHTSAUSWAHL_DL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004244    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZC6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004245    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPH1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004246    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004247    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKEK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004248    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOP4A   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004249    Činnost IMG: SIMG_OLPF_SMOD_CREAT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004250    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004251    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBSM59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004252    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FM_OPI6    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004253    Činnost IMG: FELD_DEPOT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004254    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNS6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004255    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KE59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004256    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKVORG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004257    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004258    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004259    Činnost IMG: SIMG_CFMENOLPFOPJB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004260    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIC_FIN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004261    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004262    Činnost IMG: WP-KURSART       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004263    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004264    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPJF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004265    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPL3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004266    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2OKB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004267    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ81   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004268    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPLM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004269    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KANK1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004270    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004271    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPJE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004272    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOKK7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004273    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004274    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004275    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPLK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004276    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2SM35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004277    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZW0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004278    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FMU1_ZAHL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004279    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KCH4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004280    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004281    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQNOQNM3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004282    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004283    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004284    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004285    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KA02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004286    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP4F   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004287    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004288    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZW2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004289    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKO7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004290    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004291    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004292    Činnost IMG: OLQN-MDD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004293    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004294    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004295    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW59   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004296    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1CJ07   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004297    Činnost IMG: SIMG_ORK2_KM5V     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004298    Činnost IMG: TEXTBAUSTEINE_KOP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004299    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKEI1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004300    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004301    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPJN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004302    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQNOQND   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004303    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004304    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP78   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004305    Činnost IMG: WZ_KOP_TEXTE_MANDANT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004306    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKEU     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004307    Činnost IMG: NK GATTUNG       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004308    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KA01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004309    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBO7E4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004310    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO80   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004311    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKTABLE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004312    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQNOQNA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004313    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004314    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004315    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKO6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004316    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCOBY4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004317    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2KA021  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004318    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW-1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004319    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO83   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004320    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004321    Činnost IMG: OLQN-OQN8        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004322    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1Z042   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004323    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004324    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBD1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004325    Činnost IMG: SIMG_OLPR_K01_ABR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004326    Činnost IMG: OLQN-MLB        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004327    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004328    Činnost IMG: SIMG_ORK2_EWKRT_CMOD  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004329    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004330    Činnost IMG: ALLGEMKLASSIF_WP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004331    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOP7B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004332    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KEN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004333    Činnost IMG: SIMG_OLPS_NUM_GROBPL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004334    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK2AG_VF  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004335    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODARCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004336    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USEREXITS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004337    Činnost IMG: OLQN-MF         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004338    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004339    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KEK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004340    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKFELDR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004341    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004342    Činnost IMG: SIMG_XXMENUORK2_P_V   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004343    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFW54   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004344    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP77   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004345    Činnost IMG: OLQN-AB         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004346    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBS2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004347    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KANKVERZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004348    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004349    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKSORTI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004350    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004351    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004352    Činnost IMG: SIMG_OLPS_CMOD_ARCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004353    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZBW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004354    Činnost IMG: OLQL-MK         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004355    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKO8N   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004356    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004357    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004358    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KEG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004359    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004360    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ84   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004361    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP49   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004362    Činnost IMG: OLQI-OQI4        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004363    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZFD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004364    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004365    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPI1      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004366    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004367    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TCJ41_11  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004368    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004369    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB22   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004370    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004371    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSSXDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004372    Činnost IMG: OLQN-OQNFB       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004373    Činnost IMG: SIMG_OLPR_VC0SRG    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004374    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZCT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004375    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKFIXI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004376    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004377    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP55   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004378    Činnost IMG: OLQN-OQNFR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004379    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ75   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004380    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1GCBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004381    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004382    Činnost IMG: SIMG_OLPR_T0030_N1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004383    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004384    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004385    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004386    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZBB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004387    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KEE0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004388    Činnost IMG: MAHNW_ROLLENTYPEN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004389    Činnost IMG: OLQN-OQNFM       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004390    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004391    Činnost IMG: SIMG_OLPR_T399X_N0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004392    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004393    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004394    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004395    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OKEQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004396    Činnost IMG: BS_RESTP_AUSGL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004397    Činnost IMG: DEFAULT_ZUSATZBEW.   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004398    Činnost IMG: OLQN-MLFM        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004399    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ABRECHOPTR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004400    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004401    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004402    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS38   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004403    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004404    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK10KE0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004405    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004406    Činnost IMG: OLQN-MLF        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004407    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZBE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004408    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TCJ41_7    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004409    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004410    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004411    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004412    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPKINFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004413    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OB08   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004414    Činnost IMG: OLQN-MSS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004415    Činnost IMG: STEUERSAETZE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004416    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ZINSZINS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004417    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004418    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS33   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004419    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZCE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004420    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBWC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004421    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1OB07   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004422    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004423    Činnost IMG: OLQN-MW         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004424    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004425    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004426    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OB83     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004427    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOS15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004429    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPB4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004430    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBR7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004431    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZCG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004432    Činnost IMG: OLQN-MPL        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004433    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOP76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004434    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004435    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OBAC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004436    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFWR1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004437    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004438    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004439    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK11KE9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004440    Činnost IMG: STATUS         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004441    Činnost IMG: OLQN-OQNP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004442    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004443    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNZA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004444    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS31   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004445    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004446    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004447    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1FO62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004448    Činnost IMG: OLQN-OQNN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004449    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFWMCFZC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004450    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOKK9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004451    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004452    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004453    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004454    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1AS02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004455    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004456    Činnost IMG: OLQN-SCR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004457    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004458    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004459    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOVT6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004460    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1IW32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004461    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ABC_ZUORDN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004462    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004463    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQNOQNM1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004464    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004465    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1CP02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004466    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS41   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004467    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO81   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004468    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ABC_SCHEMA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004469    Činnost IMG: OLQN-OQN6        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004470    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPB5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004471    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004472    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPL3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004473    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KO02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004474    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSSDT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004475    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ABC_UMGEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004476    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLQNOQNS1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004477    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004478    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1KS02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004479    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZZ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004480    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSCLVL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004481    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO84   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004482    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KA06_VERZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004483    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQNOQNM2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004484    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKAWSS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004485    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004486    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KEH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004487    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFND3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004488    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS70   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004489    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPID     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004490    Činnost IMG: OLQN-MPN        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004492    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPKL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004493    Činnost IMG: OLQN-WL         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004494    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKAWSW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004495    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNDA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004496    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004497    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TCJ41_5    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004498    Činnost IMG: OLQN-WK         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004500    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZD4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004501    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004502    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS37   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004503    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004504    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004505    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KEB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004506    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004507    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS36   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004508    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFCO44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004509    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004510    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK18KED   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004511    Činnost IMG: MAHNW_GRUNDEINSTELLU  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004512    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004513    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004514    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1VERT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004515    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004516    Činnost IMG: MANUELLE_MAHNSTUFE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004517    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1FGRP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004518    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004519    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOSVS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004520    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIA     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004521    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1FGRW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004522    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004523    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK1Z009   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004524    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPU7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004525    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS26   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004526    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OT03     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004527    Činnost IMG: V_BEWART_EX_MAHN    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004528    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPU4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004529    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS23   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004530    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJ8V     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004531    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004532    Činnost IMG: ABGRENZUNG_DARL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004533    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS24   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004534    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPU5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004535    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPU3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004536    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KANK5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004537    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ52   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004538    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS22   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004539    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPU6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004540    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OLPE1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004541    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004542    Činnost IMG: VORGTYP_ZU_STRGRP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004543    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004544    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TBP1CFPART  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004545    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFND5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004546    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004547    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPUZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004548    Činnost IMG: MANBUCH_BEWART_ZUS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004549    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TFPLTWBS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004550    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004551    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKBCG2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004552    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFND9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004553    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS27   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004554    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TVTB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004555    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OB83  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004556    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004557    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFOCP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004558    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004559    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TFPLAWBS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004560    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPUL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004561    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OB85  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004562    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFN-6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004563    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS12   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004564    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ERLART_FPL  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004565    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPJS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004566    Činnost IMG: FVVD_KSON        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004567    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004568    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KUND_ZID   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004569    Činnost IMG: DARLSICH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004570    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKOPCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004571    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004572    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004573    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKAUFL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004574    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004575    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPKGROB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004576    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004577    Činnost IMG: DARLART_DEFINIEREN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004578    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004579    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS14   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004580    Činnost IMG: FVVD_BEKI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004581    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKG1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004582    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBV2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004583    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS16   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004584    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004585    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KA01_ABGR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004586    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004587    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004588    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIC_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004589    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004590    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS25   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004591    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OB81  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004592    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKBC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004593    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ18   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004594    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP26   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004595    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPO8_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004596    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFN-5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004597    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSXDASAKO2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004598    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004599    Činnost IMG: GRUNDBUCH        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004600    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KP65_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004601    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OB46  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004602    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP42   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004603    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKEQ1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004604    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004605    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP7B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004606    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OBAA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004607    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOP7B   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004608    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OB07_2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004609    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004610    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004611    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004612    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004613    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJVC_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004614    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP19   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004615    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004616    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OBAC  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004617    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004618    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPI2_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004619    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004620    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT894PL    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004621    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOM10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004622    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPI1_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004623    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004624    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004625    Činnost IMG: SIMG_CFORFBGCD1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004626    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004627    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OB08     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004628    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP10   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004629    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004630    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBPL     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004631    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPK3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004632    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP14   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004633    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROK11   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004634    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004635    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBP5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004636    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004637    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSQSUB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004638    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TCJ41_1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004639    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004640    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBVKOA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004641    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004642    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004643    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPSB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004644    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004645    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOVZ2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004646    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP22   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004647    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCYVTRB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004648    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KANK7     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004649    Činnost IMG: KOND_NEUGESCHTAB    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004650    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004651    Činnost IMG: SIMG_CFORFBV001NP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004652    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS43   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004653    Činnost IMG: OLQU-BG         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004654    Činnost IMG: OLQS-PAT        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004655    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004656    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKAH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004657    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFBS02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004658    Činnost IMG: OLQU-D         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004659    Činnost IMG: OLQS-PTYP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004660    Činnost IMG: SIMG_CFORFB2T041C    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004661    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP20   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004662    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004663    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KPH2_2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004664    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOS35   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004665    Činnost IMG: OLQU-K         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004666    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004667    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP00   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004668    Činnost IMG: SIMG_ORFB2T001B_PL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004669    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KP34_ERL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004670    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004671    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOS32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004672    Činnost IMG: OLQU_SS02        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004673    Činnost IMG: OLQS-PD         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004674    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS45   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004675    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZBD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004676    Činnost IMG: SIMG_ORFB2T894_PL2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004677    Činnost IMG: SIMG_CMMENUOLPROP131  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004678    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004679    Činnost IMG: OLQU_SS42        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004680    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004681    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOS44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004682    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQ5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004683    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKSR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004684    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOPJK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004685    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBP2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004686    Činnost IMG: OLQU-WF         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004687    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ58   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004688    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOPFA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004689    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFN-1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004690    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KBH1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004691    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPF399X   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004692    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQIOQR0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004693    Činnost IMG: SIMG_ORFB_INVESTKONT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004694    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ50   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004695    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPSOP40   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004696    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004697    Činnost IMG: SIMG_OLQU-E       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004698    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPFOMIH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004699    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKOH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004700    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004701    Činnost IMG: SIMG_CFORFBAO99     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004702    Činnost IMG: SIMG_OLPFWORKFLOW    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004703    Činnost IMG: KOMP/PART        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004704    Činnost IMG: OLQU-T         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004705    Činnost IMG: SIMG_OLPR_GRE9     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004706    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ46   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004707    Činnost IMG: J_1AFOREIGN_PERSON4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004708    Činnost IMG: PROD_PRO_BUKRS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004709    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004710    Činnost IMG: SIMG_OLPR_RPPN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004711    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ48   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004712    Činnost IMG: FINANZDISPOEBENE    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004713    Činnost IMG: J_1ATAX_ID4       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004714    Činnost IMG: OLQU-H         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004715    Činnost IMG: SIMG_OLPR_RPXN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004716    Činnost IMG: OLQS-PL         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004717    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCH   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004718    Činnost IMG: SIMG_OLQU-SF      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004719    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USEREXITRE  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004720    Činnost IMG: J_1ATIDSW        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004721    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQEC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004722    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFN-4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004723    Činnost IMG: OLQU-SM         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004724    Činnost IMG: SIMG_OLPR_GR5G     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004725    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQBOQB3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004726    Činnost IMG: J_1BLB09        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004727    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZKE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004728    Činnost IMG: OLQU-B         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004729    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQBOQB4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004730    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRFGRW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004731    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE05    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004732    Činnost IMG: OLQU-L         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004733    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004734    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQBOQBS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004735    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKMI     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004736    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE18    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004737    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004738    Činnost IMG: OLQS_BS         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004739    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE19    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004740    Činnost IMG: SIMG_OLPR_GR21     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004741    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNQ7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004742    Činnost IMG: OLQB-L         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004743    Činnost IMG: SIMG_OLPR_ORRS2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004744    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCYANLG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004745    Činnost IMG: FVV_VORG        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004746    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQBOQB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004747    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKS7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004748    Činnost IMG: J_1BLB08        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004749    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZCF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004750    Činnost IMG: OLQS-PVRS        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004751    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRORRS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004752    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004753    Činnost IMG: FVVD_KINT        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004754    Činnost IMG: OLQS-OQ05        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004755    Činnost IMG: SIMG_OLPR_STRK_CJET   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004756    Činnost IMG: FVVD_RPNSP       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004757    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQ76   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004758    Činnost IMG: J_1AGI_PERCENTAGE4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004759    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEO     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004760    Činnost IMG: OLQS-OQCI        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004761    Činnost IMG: J_1AMULT_AGREEMENT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004762    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEQ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004763    Činnost IMG: ANTEILSARTEN      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004764    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQBOQB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004765    Činnost IMG: J_1AGI_LAYOUT4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004766    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004767    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004768    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFW56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004769    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEV     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004770    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSQS39   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004771    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB53   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004772    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004773    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJE1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004774    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004775    Činnost IMG: J_1AASSIGN_CODES4    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004776    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004777    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSQS29   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004778    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJE4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004779    Činnost IMG: MAHNWESEN_SUCHKENNZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004780    Činnost IMG: SIMG_CFORFBVCT09304   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004781    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQCS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004782    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPU9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004783    Činnost IMG: J_1AOFF_TYPE_MAINT4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004784    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004785    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQCC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004786    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJBBS2    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004787    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004788    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQCE   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004789    Činnost IMG: J_1AOFF_DOC_ASSIGN4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004790    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJBBS1    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004791    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004792    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004793    Činnost IMG: J_1ADRVERSION4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004794    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004795    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFW57   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004796    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQCA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004797    Činnost IMG: J_1ADEF_OFF_TAX_COD4  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004798    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJ81     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004799    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004800    Činnost IMG: OLQWOQES3        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004801    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEX     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004802    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE02    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004803    Činnost IMG: ERBBAURECHT_DEFINIER  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004804    Činnost IMG: OLQWOQES2        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004805    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEZ     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004806    Činnost IMG: GRUNDSTVERH_DEF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004807    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBDB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004808    Činnost IMG: OLQWOQES1        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004809    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEY     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004810    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZBM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004811    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71QUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004812    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSQDA1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004813    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USER_EP    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004814    Činnost IMG: INSTALL_PARAM      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004815    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSOQEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004816    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB91QUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004817    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004818    Činnost IMG: ROLLENTYP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004819    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLQSQDM1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004820    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB92QUST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004821    Činnost IMG: OLQS-PVP        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004822    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004823    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004824    Činnost IMG: OLQS-PROD        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004825    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE91QUSTI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004826    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004827    Činnost IMG: OLQS-V         SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004828    Činnost IMG: AUSTATTUNG_DEF     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004829    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBCYCNTR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004830    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004831    Činnost IMG: OBJEKTZUSTAND_DEF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004832    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004833    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004834    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ91   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004835    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004836    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBCJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004837    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFOCQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004838    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRWSS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004839    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSE71UMST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004840    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004841    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRSU02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004842    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB91UMST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004843    Činnost IMG: FVVD_KOBJ        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004844    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_BER   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004845    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB92UMST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004846    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004847    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRSU03   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004848    Činnost IMG: FVV_OBJNR        SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004849    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPC5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004850    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPB1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004851    Činnost IMG: FVVD_RBLNR       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004852    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059PS    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004853    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPA8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004854    Činnost IMG: GEBIETSBESCH_DEF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004855    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059MTR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004856    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPDT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004857    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ94   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004858    Činnost IMG: SIMG_CFORFBT059MCR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004859    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRWSW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004860    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFNCJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004861    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBA2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004862    Činnost IMG: SIMG_OLPR_RCJCLMIG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004863    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ56   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004864    Činnost IMG: SIMG_CFORFBTFE01    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004865    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USER_VERD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004866    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ51   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004867    Činnost IMG: SIMG_OLPR_V_TKKBH    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004868    Činnost IMG: SIMG_CFMENUFNMCFZ89   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004869    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB92QUSTI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004870    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KKR0     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004871    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004872    Činnost IMG: CFORFB2T059L      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004873    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJVC_INFO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004874    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBYB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004875    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPI3     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004876    Činnost IMG: CFORFBT059REXT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004877    Činnost IMG: SIMG_OLPR_USER_EIS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004878    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CJSB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004879    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OB74  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004880    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TKKBH     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004881    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB26A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004882    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKRB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004883    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODSAKOA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004884    Činnost IMG: SIMG_OLPR_T0030_N0   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004885    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIR   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004886    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB15   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004887    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROKRX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004888    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OKQ4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004889    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPKB     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004890    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSK2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004891    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPKC     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004892    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_BANF2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004893    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBD4A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004894    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_MAT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004895    Činnost IMG: SIMG_CFORFBSXDASAKO1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004896    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFS01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004897    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004898    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIZ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004899    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004900    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB13A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004901    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_CON03  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004902    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB62A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004903    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_CON02  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004904    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_CON01  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004905    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FELD_OPUD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004906    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPK5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004907    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB67   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004908    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPST   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004909    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2OBR2  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004910    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBY8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004911    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPLI     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004912    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBY9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004913    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPJL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004914    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP17   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004915    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSI5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004916    Činnost IMG: SIMG_OLPR_MPP_CMPC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004917    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBI   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004918    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KAP_OPSP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004919    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004920    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OP4A     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004921    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSM1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004922    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP28   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004923    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBT6A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004924    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSP1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004925    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP34   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004926    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBT7A    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004927    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP32   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004928    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSS1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004929    Činnost IMG: SIMG_OLPR_BEW_OPT1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004930    Činnost IMG: SIMG_OLPR_BANF_OPTT1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004931    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBY7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004932    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB62   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004933    Činnost IMG: SIMG_OLPR_BKZ_OPS8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004934    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPB5     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004935    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBY2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004936    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPB4     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004937    Činnost IMG: SIMG_OLPR_VERTOPB2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004938    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004939    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB13   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004940    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP21   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004941    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_CON04  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004942    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIQ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004943    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPSM   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004944    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIY   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004945    Činnost IMG: ORKA_IM_BUDG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004946    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_SICHT  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004947    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004948    Činnost IMG: ORKA_IM_PLAN      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004949    Činnost IMG: SIMG_ORKAKTPF_ZUORDN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004950    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKE8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004951    Činnost IMG: SIMG_OLPR_SEL_CO44   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004952    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004953    Činnost IMG: SIMG_IMENUORKAOKO7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004954    Činnost IMG: SIMG_ORKACPT2_SCHEMA  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004955    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKE9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004956    Činnost IMG: SIMG_OLPR_SICHT_OPUR  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004957    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOITBX  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004958    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK30KWT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004959    Činnost IMG: SIMG_ORKACPT2_UMGEBG  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004960    Činnost IMG: SIMG_OLPR_DB_OPTX    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004961    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBDC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004962    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOITA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004963    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004964    Činnost IMG: SIMG_ORKAOKOV      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004965    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004966    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSIX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004967    Činnost IMG: ORKA_IM_GROSS      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004968    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OPIR     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004969    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKO021  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004970    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004971    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORKAOKO6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004972    Činnost IMG: SIMG_ORKAOKOG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004973    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004974    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPU8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004975    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB26   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004976    Činnost IMG: ORKA_IM_STATI2     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004977    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKACMODZ  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004978    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKE5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004979    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPTW   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004980    Činnost IMG: ORKA_IM_STATI1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004981    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004982    Činnost IMG: SIMG_ORKAKK06      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004983    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPTG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004984    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKE6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004985    Činnost IMG: ORKA_IM_STATI0     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004986    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIE      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004987    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBT7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004988    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORKAOKEU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004989    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKBF   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004990    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPTV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004991    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIG      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004992    Činnost IMG: ORKA_IM_TOLERANZ    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004993    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKEX   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004994    Činnost IMG: SIMG_OLPR_INF_OPTU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004995    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCMODSAKO   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004996    Činnost IMG: SIMG_ORKAKA06_VERZIN  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004997    Činnost IMG: ORKA_IM_WORKFLOW    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004998    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FA_OPTI    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87004999    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKE7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005000    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPID      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005001    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORKAAM01   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005002    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3KPRN   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005003    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBD4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005004    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROPSL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005005    Činnost IMG: SIMG_ORKAKO02_ZINS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005006    Činnost IMG: ORKA_IM_BILD      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005007    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKBC   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005008    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIC      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005009    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBG9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005010    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOKGL   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005011    Činnost IMG: SIMG_OLPR_OWF1_PFCU   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005012    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005031    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIB      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005032    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBG8   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005033    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOKG1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005034    Činnost IMG: SIMG_OLPR_FA_OPUF    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005035    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKBG   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005036    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIA      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005037    Činnost IMG: ORKA_IM_KONTEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005038    Činnost IMG: SIMG_OLPR_EVSK     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005039    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBFSI2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005040    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3KAL1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005041    Činnost IMG: SIMG_ORKAOT03      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005042    Činnost IMG: ORKA_IM_UMWELT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005043    Činnost IMG: SIMG_OLPR_EVVS     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005044    Činnost IMG: SIMG_ORKAOPIH      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005045    Činnost IMG: ORKA_IM_INVGRUND    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005046    Činnost IMG: SIMG_ORK3_GSCD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005047    Činnost IMG: SIMG_OLPR_VERSOPTS   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005048    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKBC4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005049    Činnost IMG: ORKA_IM_SELEKT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005050    Činnost IMG: SIMG_ORK3_COEP_SM30   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005051    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOBBJ   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005052    Činnost IMG: SIMG_OLPR_SIM_OPS4   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005053    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORKAKOT2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005054    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKBC1   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005055    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC6   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005056    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOB55SALD   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005057    Činnost IMG: SIMG_OLPR_SIMNUMOPUS  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005058    Činnost IMG: SIMG_ORKAKAK2_I     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005059    Činnost IMG: SIMG_IMMENUORKAKO02   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005060    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKO5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005061    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOKEP   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005062    Činnost IMG: SIMG_OLPR_CMOD_CON05  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005063    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBY9DTUB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005064    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKKKKPV   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005065    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOKB9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005066    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKBC3   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005067    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKKKKE5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005068    Činnost IMG: SIMG_CFORFBOBY7DTUB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005069    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKANKI  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005070    Činnost IMG: SIMG_OLPR_KP85     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005071    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKBA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005072    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOK60   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005073    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBLSK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005074    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKBB   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005075    Činnost IMG: SIMG_OLPR_TPIS3     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005076    Činnost IMG: SIMG_ORKA_FMU1     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005077    Činnost IMG: SIMG_CFORFBCHKBVSK   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005078    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKEV1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005079    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPRKBH2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005080    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAOVA   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005081    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2O7V3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005082    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OBA5   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005083    Činnost IMG: SIMG_OLPR_EVCE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005084    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKBC2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005085    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC7   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005086    Činnost IMG: SIMG_OLPR_EVVDOR    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005087    Činnost IMG: SIMG_ORKAKGF4      SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005088    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2O7F1  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005089    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORK3OKC9   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005090    Činnost IMG: SIMG_OLPR_EVVD     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005091    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORKAKZE2   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005092    Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFB2O7F3  SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005093    Činnost IMG: SIMG_CFMENUOLPROP82   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
S_ALR_87005094    Činnost IM