WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 509,867 (today: 1,049)
( 17 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

T$GS         Údržba číselného intervalu: T_TEST  SAPMSNUM            0100         T  .
T123         Údržba čís.intervalu: TT123     SAPMSNUM            0100         T  .
TAANA        Analýza tabulek           SAPLARCH_ANA_ADMIN       0100         T  .
TAANA_AV       Analýza tabulek: Varianty analýzy  SAPLARCH_ANA_ADMIN       0200         T  .
TAANA_VF       Analýza tabulky: Virtuální pole   SAPLARCH_ANA_ADMIN       0300         T  .
TABLE_SCANNER    Prohledání několika tabulek     TABLE_SCANNER         1000         TP  .
TABR         Zúčtování              FTR_STAV_SET_STATUS      1000         TP  .
TAC1         Údržba čís.interv.: FTA_GSART    SAPMSNUM            0100         T  .
TAC2         Údržba čís.interv.: FTA_KLAMMR    SAPMSNUM            0100         T  .
TAC3         Údržba čís.interv.: FTR_REFNR    SAPMSNUM            0100         T  .
TAC5         Údržba čís.intervalu: FTA_AWKEY   SAPMSNUM            0100         T  .
TACD         Obchodník: Změn.doklady       RFTBTRA2            1000         TP  .
TAV1         Provedení fixingu střed.kurzu    RFTBRF00            1000         T  .
TAV2         Reset fixingu středního kurzu    RFTBRF01            1000         T  .
TB.5         Ocenění zajištěných dokladů v CM   SAPF109            1000         T  .
TB01         Založení zajištění deviz       SAPMF70D            1000         T  .
TB02         Změna zajištění deviz        SAPMF70D            1000         T  .
TB03         Zobrazení zajištění deviz      SAPMF70D            1000         T  .
TB04         Výmaz zajištění deviz        SAPMF70D            1000         T  .
TB10         Zpracování požadavků na zajištění  RFTBSI00            1000         T  .
TB11         Založení zajištění objektů      SAPMF70D            1000         T  .
TB12         Změna zajištění objektů       SAPMF70D            1000         T  .
TB13         Zobrazení zajištění objektů     SAPMF70D            1000         T  .
TB14         Stornování zajištění objektů     SAPMF70D            1000         T  .
TB18         Zajištěné zákl.finanční transakce  RFTBSI18            1000         T  .
TB19         Deviz.zajištění: Hrom.zpracování   RFTBSI10            1000         T  .
TB20         Disponibil.devizové obchody     RFTBSI20            1000         T  .
TB21         Používané devizové obchody      RFTBSI25            1000         T  .
TB30         Seznam otevřených položek FI     RFTBSI30            1000         T  .
TB35         Vyrovnání vyčíslených položek    RFTBSI35            1000         T  .
TB60         Seznam zprac.požadavků na zaj.kursu RFTBSI60            1000         T  .
TBB1         Provedení účtování          RFTBBB00            1000         TP  .
TBB1_LC       Označit pohyby jako zaúčtované    RFTBBB00_LEGACY_CONVERSION   1000         TP  .
TBB1_LC_OP_ONLY   Označ.pohybu jako zaúčt.(před migr.) RFTBBB00_OP_ONLY_LEGACY_CONV  1000         TP  .
TBB1_OP_ONLY     Provedení účtování (před migrací)  RFTBBB00_OP_ONLY        1000         TP  .
TBB2         Stornování účtování         RFTBBS00            1000         TP  .
TBB2_OP_ONLY     Stornování účtování         RFTBBS00            1000         TP  .
TBB3         Označit pohyby jako stornované    RFTBBS01            1000         TP  .
TBB3_OP_ONLY     Označ.pohybu jako storn.(před migr.) RFTBBS01_OP_ONLY        1000         TP  .
TBB4         Časové rozlišení           RFTBAB00            1000         TP  .
TBB5         Stornování čas.rozliš.        RFTBAB01            1000         TP  .
TBB6         Realizované zisky/ztráty       RFTBBE00            1000         TP  .
TBB7         Provedení ocenění rozhodného dne   RFTBBE01            1000         TP  .
TBB8         Storno ocenění rozhodného dne    RFTBBE02            1000         TP  .
TBC1         Datafeed: Definice variant      SAPMS38E            0100         T  .
TBCD         Treasury: Změnové doklady obchodů  RFTBCD00            1000         TP  .
TBCK         Kontrola nalezení účtu        RFTBBP00            1000         T  .
TBCS         Automatické zpracování fixace    RFTX70SO            1000         T  .
TBCX         Údržba nalezení účtu - devizy    RFTBBC00            1000         T  .
TBCY         Údržba nalez.účtu - peněžní trh   RFTBBC00            1000         T  .
TBCZ         Údržba nalez.účtu - deriváty     RFTBBC00            1000         T  .
TBD1         Datafeed: Struktura tab. VTB_DFCU  RFTBDF03            1000         T  .
TBD2         Datafeed: Customizing datafeed    RFTBDF05            1000         T  .
TBD3         Datafeed: Správa tržních dat     RFTBDF00            1000         T  .
TBD4         Datafeed: Aktualizovaná tržní data  RFTBDF07            1000         T  .
TBD5         Datafeed: Načt.souboru tržních dat  RFTBDF06            1000         T  .
TBD6         Datafeed: Správa log.souboru     RFTBDF02            1000         T  .
TBD7         Datafeed: Kontr.customizingu     RFTBDF08            1000         T  .
TBDA         Datafeed: Inicializace v reál.čase  RFTBDF14            1000         T  .
TBDB         Datafeed: Načtení archivů      RFTBDF10            1000         T  .
TBDC         Datafeed: Monitor-reál.čas      RFTBDF15            1000         T  .
TBDJ         Datafeed: Historická tržní data   RFTBDF04            1000         T  .
TBDK         Datafeed: Report ke změně klíče   RFTBDF01            1000         T  .
TBDM         Tržní data - rozhraní souboru INPUT RFTBFF00            1000         TP  .
TBDN         Tržní data - rozhraní souboru OUTPUT RFTBFF01            1000         TP  .
TBDO         Soubor tržních dat: Změna klíče   RFTBFF03            1000         T  .
TBEX         Tabulková kalkulace pro tržní data  RFTBDF_OLE           1000         T  .
TBI1         Údržba stálých instrukcí plat.oper. RFTBST01            1000         TP  .
TBI1D        Stálé instrukce: Zobraz.způs.platby RFTBST01            1000         TP  .
TBI2         Přiř.stálých instrukcí k plat.spoj. RFTBST02            1000         TP  .
TBI5         Údržba SI korespondence       RFTBST01            1000         TP  .
TBI5D        Zobrazení SI korespondence      RFTBST01            1000         TP  .
TBI5_COPY      Kopie stálých instrukcí koresp.   RFTBCOSI2           1000         T  .
TBI5_DELE      SI Výmaz korespondence        RFTBCOSI2_DEL         1000         T  .
TBI6         Údržba oprávnění SI         RFTBST01            1000         TP  .
TBI6D        Zobrazení SI oprávnění        RFTBST01            1000         TP  .
TBI6_COPY      Kopie SI obchodní oprávnění     RFTBCOSI3           1000         T  .
TBI6_DELE      SI Výmaz obchodního oprávnění    RFTBCOSI3_DEL         1000         T  .
TBI7         SI Údržba odvozených pohybů     RFTBST01            1000         TP  .
TBI7D        SI Zobrazení odvoz.pohybů      RFTBST01            1000         TP  .
TBI7_COPY      Kopie SI Odvozené pohyby       RFTBCOSI4           1000         T  .
TBI7_DELE      SI Výmaz odvozených pohybů      RFTBCOSI4_DEL         1000         T  .
TBI8         Vyhodnocení stálých instrukcí    RFTBSTR1            1000         TP  .
TBIR         Hromad. uvolnění prozatímních limitů RFTBLMR2            1000         TP  .
TBL1         Limitní částky: Změna/zobrazení   RFTBLV01            1000         TP  .
TBL10        Treasury: Výmaz předn.limitů     RFTBLD03            1000         TP  .
TBL2         Limitní částky: Změnové doklady   RFTBLR02            1000         TP  .
TBL3         Limitní částky: Přehled       RFTBLL01            1000         TP  .
TBL4         Využití limitu: Přehled       RFTBLE01            1000         TP  .
TBL6         Využití limitu: Výmaz        RFTBLD01            1000         TP  .
TBL7         Druh limitu: Výmaz dat        RFTBLD02            1000         TP  .
TBL8         Reorganizace protokolů KJT      RFTBREOP            1000         TP  .
TBL9         Zobrazení protokolů KJT       RFTBLP01            1000         TP  .
TBLB         Využití limitu: Přehled       RFTBLE02            1000         TP  .
TBLC         Zablokování/odblokování limitů    RFTBLPA2            1000         TP  .
TBLC01        Kontrola metody stanovení      RFTBLC01            1000         TP  .
TBLD         Zablokování/odblokování států    RFTBLPA2            1000         TP  .
TBLE         Blokované záznamy limitní správy   RFTBLENQ            1000         TP  .
TBLM         Seznam pohybů            RFTBLE03            1000         TP  .
TBLP_CANC      Přeúčtování/operace půjčky: Storno  TBLP_CANCEL_LIST        1000         T  .
TBLP_COST      Přeúčtování/operace půjčky: Kalkul. TBLP_COSTING_LIST       1000         T  .
TBLP_INFO      Přeúčt./operace zapůj.: Inforeport  TBLP_ANALYZE_REP        1000         T  .
TBLP_M2M       Založení Přeúčtování mater.do mater. TBLP_MAT2MAT          1000         T  .
TBLP_PBCK      Operace půjčky: Zpětný přenos    TBLP_PAYBACK_LIST       1000         T  .
TBLP_TRLO      Založení přeúčtování/operace půjčky TBLP_STOCK_LIST        1000         T  .
TBLR         Uvolnění limitů           RFTBLMR1            1000         TP  .
TBLT01        Limit: Gener. tab. pro druhy limitů RFTBLT01            1000         TP  .
TBLT02        Limit: Přenos dat do universál. tab. RFTBLT02            1000         TP  .
TBLT03        Limit: Výmaz generované tabulky   RFTBLT03            1000         TP  .
TBLT04        Limit: Reorganizace atributů analýzy RFTBLT04            1000         TP  .
TBLT05        Limit: Kontrola atributů analýzy   RFTBLT05            1000         TP  .
TBLT06        Kontr. konzist./korekce gen. tabulek RFTBLT06            1000         TP  .
TBLW1        Opět. předložení: Odeslání      RFTBLRSM            1000         TP  .
TBLW2        Opět. předložení: Změna příjemce   RFTBLCHR            1000         TP  .
TBM1         Treasury: Založ.rámcové smlouvy   RFTBMA00            1000         TP  .
TBM2         Treasury: Změna rámcové smlouvy   RFTBMA00            1000         TP  .
TBM3         Treasury: Zobraz.rámcové smlouvy   RFTBMA00            1000         TP  .
TBM4         Treasury: Změny rámcové smlouvy   RFTBMA01            1000         TP  .
TBM5         Treasury: Přiřaz.rámcové smlouvy   SAPMF70Z            1000         TP  .
TBM6         Treasury: Kontr.objemu rámc.smlouvy RFTBMA02            1000         TP  .
TBMN         Devizová zajištění          MENUTBMN            1000         B  .
TBR0         Účetní deník             RFTBBB01            1000         TP  .
TBR1         Treasury: Založení kompenzace    RFTBCM00            1000         TP  .
TBR2         Treasury: Změna kompenzace      RFTBCM00            1000         TP  .
TBR3         Treasury: Zobrazení kompenzace    RFTBCM00            1000         TP  .
TBR4         Treasury: Rozčlenění kompenzace   RFTBCM00            1000         TP  .
TBR5         Treasury: Seznam návrhů kompenzace  RFTBCM10            1000         TP  .
TBR6         Treasury: Založ.reference      RFTBCM00            1000         TP  .
TBR7         Treasury: Změna reference      RFTBCM00            1000         TP  .
TBR8         Treasury: Zobraz.reference      RFTBCM00            1000         TP  .
TBR9         Treasury: Rozčl.reference      RFTBCM00            1000         TP  .
TBRL         Treasury: Reference hromad.zprac.  RFTBCM20            1000         TP  .
TBRULESET_CD     Správa pravidla FTR: Změnové doklady RFTBRULESET01         1000         TP  .
TBSI_TOOLS      Nástroje pro stálé instrukce     RFTBCOSI            1000         T  .
TBT1         Změna obch.oprávnění pro obchodníka RFTBTRA1            1000         TP  .
TBT1D        Zobrazení obch.oprávnění obchodníka RFTBTRA1            1000         TP  .
TBX2         Konverze: Custom.koresp.: Cen.pap.  RFTBCO_TRANS_SE        1000         T  .
TBZ1         Výstup korespondence         RFTBCO00            1000         TP  .
TBZ11        Monitor korespondence        RFTBCO20_MONITOR        1000         TP  .
TBZ12        Přehled navrácených protikonfirmací RFTBCO_CHECK02         1000         TP  .
TBZ13        Změna tiskárny            RFTBCO32            1000         TP  .
TBZ14        IDoc zpracování výjimek (vstup)   RFTBCO_IDOC02         1000         TP  .
TBZ15        Monitor statusu potvrzení IDoc    RFTBCO_IDOC01         1000         TP  .
TBZ2         Docházející potvrzení deviz     RFTBCI01            1000         TP  .
TBZ3         Vstupující oprávnění - peněžní trh  RFTBCI01            1000         TP  .
TBZ3A        Vstupující oprávnění - peněžní trh  RFTBCI01            1000         TP  .
TBZ4         Přijatá potvrzení měnových opcí   RFTBCI01            1000         TP  .
TBZ5         Seznam prodlení - protikonfirmace  RFTBCO10            1000         T  .
TBZ6         Vyrovnání docházejícího potvrz.SWIFT RFTXI300            1000         TP  .
TBZ7         Výmaz plán.záznamů korespondence   RFTBCO_DEL           1000         TP  .
TBZ8         Korespondence - přehled       RFTBCO20            1000         TP  .
TC02         Údržba čís.interv.: FTI_UGSART    SAPMSNUM            0100         T  .
TCMK         Rozpočetnictví            MENUTCMK            1000         B  .
TCMN         Rozpočetnictví            MENUTCMN            1000         B  .
TCO         Spuštění TA v parametru TCX     SAPLDSYS            1000         T  .
TCOM         Vyhodnocení nabídek         FTR_COMPBID00         1000         TP  .
TCURMNT       Údržba měnových kurzů        SAPMCURR            0100         T  .
TDMN         Cash management           MENUTDMN            1000         B  .
TDMN_DIST      Rozdělení dat TR Cash management   MENUTDMN_DIST         1000         B  .
TEM1         Km.data profilu plánov.míry rizika  EXPOSURE_PLANPROFILE_START_UI 1000         T  .
TEM10        Zobrazení a údržba hr.míry rizika  RTEM_RAW_EXPOSURE_MAINTAIN   1000         TP  .
TEM11        Zobrazení hrubé míry rizika     RTEM_RAW_EXPOSURE_DISPLAY   1000         TP  .
TEM15        Generování verze           RTEM_VERSION_CREATE      1000         T  .
TEM19        Zobrazení verzí           RTEM_VERSION_DISPLAY      1000         TP  .
TEM20        Analýza míry rizika         RTEM_ANALYZE          1000         T  .
TEM30        Výmaz poslední verze         RTEM_VERSION_DELETE      1000         T  .
TEMN_EXPOS      Údržba čísel.intervalu: TEMN_EXPOS  SAPMSNUM            0100         T  .
TEST0002       Test 0002              RFTBUAU1            1000         T  .
TEST6999       Údržba čís.intervalů: TEST38     SAPMSNUM            0100         T  .
TEST999       test9999               RFTBUAU1            1000         T  .
TEST_ALEXANDER    Údržba číselného intervalu: TESTALEX SAPMSNUM            0100         T  .
TEST_CLEAR      Test API - ošetření dat       COM_CLEAR_CASE_TEST      0005         TP  .
TEST_SOFT_MOD    Testování "jemných" modifikací    RJBR_TEST_SOFT_MODIFICATIONS  1000         T  .
TEST_TEXTEDIT    Test pro pouzdro text.editoru    SAPMSTEXTEDIT_TEST       0100         T  .
TEST_TEXTEDITOR   Test.program pro text.editor     SAPTEXTEDITOR_TEST_1      0100         T  .
TF00         Hromadné zpracování pro repos    RFTR_COLL_PROC_REPO_FORWARDS  1000         T  .
TF01         Založení kontraktu forwardu     RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF02         Změna kontraktu forwardu       RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF03         Zobrazení kontraktu forwardu     RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF04         Zúčtování kontraktu forwardu     RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF05         Splatnost kontraktu forwardu     RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF06         Storno kontraktu forwardu      RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF08         Historie               RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TF10         Zobrazení kontraktu forwardu     RFTB_FORWARD_01        1000         T  .
TFSCD_ACTIVATE_OPORD Klasifikační pojem a přímý vstup   FSCD_ACTIVATE_OPORD      1000         T  .
TFWB         Zpracování minipředloh        SAPLTFWB_BASE_UI        0001         T  .
TF_01        Založení forwardu          SAPMF73E            2100         TP  .
TF_02        Změna forwardu            SAPMF73E            2110         TP  .
TF_03        Zobrazení forwardu          SAPMF73E            2110         TP  .
TF_04        Storno forwardu           SAPMF73E            2150         TP  .
TF_05        Zúčtování forwardu          SAPMF70M            0120         TP  .
TF_06        Fixace forwardu           SAPMF73E            2120         TP  .
TF_07        Zúčtování fixace - forward      SAPMF73E            2120         TP  .
TF_08        Výpověď forwardu           SAPMF73E            2120         TP  .
TF_09        Zúčtování výpovědi - forward     SAPMF73E            2120         TP  .
TF_10        Historie forwardu          SAPMF70M            0510         TP  .
TF_10H        Historie forwardu          SAPMF73E            2115         TP  .
TF_15        Zúčtování smlouvy - forward     SAPMF73E            2120         TP  .
TF_76        Forward - historie          SAPMF70M            0510         TP  .
TGANL        Založení odlučného          SAPMP56PS_TRG         0001         T  .
TGANZ        Zobrazení opatření pro odlučné    SAPMP56PS_TRG         0001         T  .
TGMOD        Změna odlučného           SAPMP56PS_TRG         0001         T  .
TGPER        Zpracování odlučného         SAPMP56T            2000         TP  .
THM10        Expirace míry rizika         RTHMHR_EXPOSURE_EXPIRY     1000         T  .
THM11        Storno expirace míry rizika     RTHMHR_REVERSE_EXPOS_EXPIRE  1000         T  .
THM12        Expirace plánu zajištění       RTHMHR_PLANNER_EXPIRE     1000         T  .
THM14        Odpojení vztahu zajištění      RTHMHR_HR_SETTLEMENT      1000         T  .
THM15        Storno oddělení vztahu zajištění   RTHMHR_REVERSE_HR_DEDES    1000         T  .
THM30        Definice aktuál.hodnot k poč.datu  RTHMHR_NPV_ON_INCEP_DATE    1000         T  .
THM35        Úprava úrokových sazeb        RTHM_ADJUST_INT_TRANSACTIONS  1000         T  .
THM50        Převzetí prosp. dokladu efektivnosti RTHMHR_PROSP_ASSESSMENT    1000         T  .
THM51        Storno převezetí prosp.dokladu    RTHMHR_REVERSE_PROSP      1000         T  .
THM52        Dodatečné hodnocení         RTHMHR_DISSOLVE_WHEN_INEFF   1000         T  .
THM53        Storno přehledu efektivity      RTHMHR_REVERSE_RETRO      1000         T  .
THM54        Manuální reklasifikace OCI      RTHMHR_MANUAL_OCI_RECLASS   1000         T  .
THM55        Storno manuální reklasifikace OCI  RTHMHR_MANUAL_OCI_RECLASS_REV 1000         T  .
THM56        Změny tržní hod.určené k účtování  RTHMHR_POST_FAIR_VALUE_CHG   1000         T  .
THM57        Storno změny trž.hod.určené k účtov. RTHMHR_REVERSE_FV_CHANGES   1000         T  .
THM58        Automatická reklasifikace EK     RTHMHR_AUTO_EQU_RECLASS    1000         T  .
THM59        Storno automatické reklasif.EK    RTHMHR_AUTO_EQU_RECLASS_REV  1000         T  .
THM80        Kontrola efektivnosti        RTHMHR_EFFECTIVENESS_TEST   1000         T  .
THM81        OCI pro vztah zajištění       RTPM_DTIL_OCI_POSTINGS     1000         T  .
THM82        Přehled plánu zajištění       RTHMHR_OVERVIEW_PLANNER    1000         T  .
THM83        Vztahy zajištění pro každý derivát  RTHMHR_HRPER_DER        1000         T  .
THM84        Předčasná reklasifikace OCI     RTHMHR_EXCEPTION        1000         T  .
THM85        Změnové doklady pro správu zajištění RTHMHR_CHANGE_DOCUMENT     1000         T  .
THMEX        Správa zajištění: aplikace      RTHMEX_FRONTEND        1000         T  .
THMMM        Upload míry rizika z pěněžního trhu RTHMEX_INTF_MM2FAS133     1000         T  .
THMR1        Storno jednotlivého oddělení SZ   RTHMHR_REVERSE_DEDESIGNATION  1000         T  .
THMR2        Storno jednotlivého rozdělení VZ   RTHMHR_REVERSE_DISSOLVE    1000         T  .
THMRO        Upload míry rizika z exter. zdroje  RTHM_UPDATE_EX_VIA_RO     1000         T  .
THMST        Přehled statusu vztahu zajištění   RTHMHR_HR_STATUS        1000         T  .
THM_NR_PLAN     Údržba čís.intervalu: THM_PLAN    SAPMSNUM            0100         T  .
THM_NR_TRANS     Údržba čís.intervalu: THM_TRANS   SAPMSNUM            0100         T  .
TI-3         Zobrazení deviz.opce         SAPMF73F            0102         T  .
TI00         Hromadné zpracování pro futures   RFTR_COLL_PROC_FUTURES     1000         T  .
TI10         Založení úpravy úročení       TRIA_MANUAL_FIXING       1000         T  .
TI11         Změna úpravy úročení         TRIA_MANUAL_FIXING       1000         T  .
TI12         Zobrazení úpravy úročení       TRIA_MANUAL_FIXING       1000         T  .
TI35         Hrom.zprac.opčních obchodů na burze RFTIJL02            1000         TP  .
TI37         Storno úpravy úročení        TRIA_MANUAL_FIXING       1000         T  .
TI40         Rychlé zadání devizové opce     SAPMF73F            0100         TP  .
TI49         Změna devizové opce         SAPMF73F            0101         TP  .
TI4A         Rychlé pořízení deviz        SAPMF73F            0010         TP  .
TI4B         Pořízení devizové opce - rozpětí   SAPMF73F            0020         TP  .
TI55         Založ.kmen.zázn.futures       RFTBOF01            1000         TP  .
TI56         Změna km.zázn.futures        RFTBOF01            1000         TP  .
TI57         Zobr.kmen.zázn.futures        RFTBOF01            1000         TP  .
TI5AN        Založení transakce opcí / future   RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5BN        Změna transakce opcí / future    RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5CN        Zobrazení transakce opcí / future  RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5DN        Provedení zakázky opcí / futures   RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5EN        Propadnutí zakázky opcí / future   RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5FN        Zúčtování smlouvy opcí / future   RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5GN        Storno opcí /futures         RFTB_FUTURES_01        1000         TP  .
TI5HN        Zobrazení historie opcí / futures  RFTB_FUTURES_01        1000         T  .
TI5W         Zobraz.kmen.zázn.opce        RFTBOF02            1000         TP  .
TI5X         Založ.kmen.souboru opcí       RFTBOF02            1000         TP  .
TI5Y         Změna kmen.souboru opcí       RFTBOF02            1000         TP  .
TI70         Založení zakázky           SAPMF70M            0100         T  .
TI71         Založení opce OTC          SAPMF70M            0100         T  .
TI72         Změna obchodu            SAPMF70M            0110         T  .
TI73         Zobrazení transakce         SAPMF70M            0110         T  .
TI74         Storno smlouvy            SAPMF70M            0110         T  .
TI75         Zúčtování smlouvy          SAPMF70M            0120         T  .
TI76         Historie obchodu OTC         SAPMF70M            0510         TP  .
TI77         Vypovězení obchodu          SAPMF70M            0120         T  .
TI78         Provedení vlastní nabídky      SAPMF70M            0120         T  .
TI79         Zúčtování výpovědi          SAPMF70M            0120         T  .
TI7A         Vypršení lhůty obchodu        SAPMF70M            0120         T  .
TI7B         Zobrazení vyúčtování úroků      SAPMF70M            0510         T  .
TI80         Založení opce OTC          SAPMF73E            2100         TP  .
TI81         Změna opce OTC            SAPMF73E            2110         TP  .
TI82         Zobrazení opce OTC          SAPMF73E            2110         TP  .
TI83         Opce OTC - založení smlouvy     SAPMF73E            2100         TP  .
TI84         Opce OTC - provedení nabídky     SAPMF73E            2120         TP  .
TI85         Opce OTC - zúčtování smlouvy     SAPMF73E            2120         TP  .
TI86         Provedení opce OTC          SAPMF73E            2120         TP  .
TI87         Zúčtování provedení opce OTC     SAPMF73E            2120         TP  .
TI88         Vyprš.lhůty opce OTC         SAPMF73E            2120         TP  .
TI89         Zúčtování vyprš.lhůty opce OTC    SAPMF73E            2120         TP  .
TI8A         Opce OTC - storno operace      SAPMF73E            2150         TP  .
TI8B         Opce OTC - vyprš.lhůty obchodu    SAPMF73E            2120         TP  .
TI8C         Opce OTC - zobraz.operace      SAPMF73E            2115         TP  .
TI8D         Vypovězení opce OTC         SAPMF73E            2120         TP  .
TI8E         Opce OTC - zúčtování výpovědi    SAPMF73E            2120         TP  .
TI8F         Opce OTC - Knock-In         SAPMF73E            2120         TP  .
TI8G         Opce OTC - Knock-Out         SAPMF73E            2120         TP  .
TI8H         Zrušení opce OTC knock-out      SAPMF73E            2120         TP  .
TI8I         Zúčtování opce OTC knock-in     SAPMF73E            2120         TP  .
TI90         Uvolnění pro účt.          RFTBBF01_VERSION2       1000         TP  .
TI91         Hromadné zpracování opcí OTC     RFTBJL02            1000         TP  .
TI91_MS       Opce OTC               RFTBJL02_NEW          1000         TP  .
TI92         Hromadné zpracování - úrokové nástr. RFTBJL03            1000         TP  .
TI93         Man.blokování účtování        RFTBBF01_VERSION2       1000         TP  .
TI94         Hromadná kontrola opcí        RFTBJL04            1000         TP  .
TIC1         Údržba čís.interv.: FTI_OPTFUT    SAPMSNUM            0100         T  .
TIDX1        Simulace indexu ceny         SAPLFVW8            0200         T  .
TJ01         Deník financ.transakcí        RFTBJL00            1000         TP  .
TJ02         Souhrnné zpracování opcí       RFTBJL02            1000         T  .
TJ04         Plán plateb             RFTBFL02            1000         TP  .
TJ05         Automatická úprava úroků       TRIA_AUTO_FIXING        1000         T  .
TJ05_REV       Storno autom.úpravy úročení     TRIA_AUTO_FIXING        1000         T  .
TJ06         Splatnost opce            RFTBFL03            1000         TP  .
TJ07         Plán úpravy úroků          TRIA_ADJUSTMENT_LISTING    1000         TP  .
TJ08         Uvolnění obchodu: Seznam workitem  RFTR_RELEASE_WRKITEM_DEAL_LIST 1000         TP  .
TJ09         Aktualizace plán.záznamů       TRIA_AUTO_FIXING        1000         T  .
TJ10         Krát.deník financ.transakcí     RFTBJL10            1000         TP  .
TJ11         Zobraz.jednotl.obchodu        RFTBTIS2            1000         T  .
TJ12         Deník: Obchody s finančními toky   RFTBCF00            1000         T  .
TK11         Založení podmínek (přepr.náklady)  SAPMV13A            0100         T  .
TK12         Změna podmínek (přepr.náklady)    SAPMV13A            0100         T  .
TK13         Zobrazení podmínky (přepr.nákl.)   SAPMV13A            0100         T  .
TK14         Založení podmínky s předlohou    SAPMV13A            0100         T  .
TKCS         Spouštěcí trans.programů odesíl.   SAPMKCIS            1000         TP  .
TKLFZ01MD      Facility: Reporting kmenových dat  RKLFZMD01           1000         T  .
TKLFZDT01      Detailní reporting pro facility   RKLFZDT01           1000         T  .
TL3M         Seznam akt.podpůrných názvů pole   RTRFIENM            1000         T  .
TL3P         Údržba skupiny variant        RKDBATV3            1000         T  .
TL3Q         Údržba variant            RKDBAT02            1000         T  .
TL3R         Naplánování skupiny variant     RKDBATV4            1000         T  .
TL3S         Definování skupiny variant      RKDBATV5            1000         T  .
TLL1         Limit: Založení přenosu limitu    RFTBLL_MASS          1000         TP  .
TLL2         Limit: Změna přenosu limitu     RFTBLL_MASS          1000         TP  .
TLL3         Limit: Zobrazení přenosu limitu   RFTBLL_MASS          1000         TP  .
TLL4         Přenos limitu: Změnové doklady    RFTBLL_CDOC          1000         TP  .
TLL5         Přenos limitu: Hromadné zpracování  RFTBLL_MASS          1000         TP  .
TLM0         Provedení výkazu           SAPMKCEE            0500         T  .
TLM1         Založení výkazu           SAPMKCEE            1100         TP  .
TLM2         Změna výkazu             SAPMKCEE            0500         T  .
TLM3         Zobrazení výkazu           SAPMKCEE            0500         T  .
TLM4         Založení formuláře          SAPMKES1            0110         T  .
TLM5         Změna formuláře           SAPMKES1            0210         T  .
TLM6         Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0210         T  .
TLM7         Údržba prezent.objektů oprávnění   SAPMKEFB            0090         TP  .
TLM8         Zobrazení prezent.objektů oprávnění SAPMKEFB            0090         TP  .
TLMA         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TLMB         Údržba variant dávky         RKDBAT02            1000         TP  .
TLMC         Řízení limitů: Řízení komentářů   SAPMKCIC            0900         TP  .
TLMD         Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         TP  .
TLMG         Řízení limitu: Skupiny atributů   RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
TLMH         Údržba hierarchie          SAPMKXHI            1990         TP  .
TLMJ         Údržba uzlů hierarchie        RKCHINOD            1000         TP  .
TLMK         Údržba ukazatelů           RKDMKCIK            1000         TP  .
TLMM         Řízení limitů: Test.monitor-rešerše SAPMKCB9            0050         T  .
TLMO         Transport výkazů           RKCOBTR2            1000         TP  .
TLMP         Transport formulářů         RKCOBTR4            1000         TP  .
TLMQ         Import výkazů z klienta 000     RKCOBTR3            1000         TP  .
TLMR         Import formulářů z klienta 000    RKCOBTR5            1000         TP  .
TLMS         Zobrazení struktury         RKDSTRUC            1000         T  .
TLMT         Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1            1000         T  .
TLMU         Změna rešerší            SAPMKCB9            0050         T  .
TLMV         Údržba globální proměnné       RKES0101            1000         TP  .
TLMW         Údržba druhu přepočtu měny TLM    SAPMKCC0            0100         T  .
TLMX         Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE            1000         TP  .
TLMY         Reorganizace dat výkazů       RKDREODA            1000         TP  .
TLMZ         Reorganizace formulářů        RKDREOFO            1000         TP  .
TLR1         Limit: Založení rezervace      RFTBLRS0            1000         TP  .
TLR2         Limit: Změna rezervace        RFTBLRS0            1000         TP  .
TLR3         Limit: Zobrazení rezervace      RFTBLRS0            1000         TP  .
TLR4         Rezervace: Hromadné zpracování    RFTBLRE1            1000         TP  .
TLR5         Rezervace: Změnové doklady      RFTBLRE2            1000         TP  .
TLR6         Rezervace: Reorganizace       RFTBLRE3            1000         TP  .
TLR7         Limit: Kopírování rezervace     RFTBLRS0            1000         TP  .
TLTA         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TM00         Peněžní trh: Hromadné zpracování   RFTMWRK1            1000         TP  .
TM01         Založ.term.vkladu          SAPLTM00            1000         TP  .
TM02         Změna term.vkladu          SAPLTM00            1010         TP  .
TM03         Zobraz.termín.vkladu         SAPLTM00            1020         TP  .
TM04         Prolongace termín.vkladu       SAPLTM00            1010         TP  .
TM06         Zúčtování term.vkladu        SAPLTM00            1010         TP  .
TM07         Storno term.vkladu          SAPLTM00            1010         TP  .
TM09         Historie term.vkladu         SAPLTM00            1020         TP  .
TM0F         Rychlé pořízení term.vkladu     SAPLTM00            2000         TP  .
TM11         Zal.vkladu s výp.lhůt.        SAPLTM00            1000         TP  .
TM12         Změna vkl.s výp.lhůtou        SAPLTM00            1010         T  .
TM13         Zobr.vkladu s výp.lhůtou       SAPLTM00            1020         TP  .
TM14         Prolong.vkadu s výp.lhůtou      SAPLTM00            1010         TP  .
TM15         Vypověz.vkladu s výp.lhůtou     SAPLTM00            1010         TP  .
TM16         Zúčt.vkladu s výp.lhůtou       SAPLTM00            1010         TP  .
TM17         Storno vkladu s výp.lhůtou      SAPLTM00            1010         TP  .
TM19         Hist.vkladu s výp.lhůtou       SAPLTM00            1020         TP  .
TM1F         Rychlé poříz.vkladu s výp.lhůtou   SAPLTM00            2000         TP  .
TM20         Peněz.trh: Rychlé zpracování     RFTMSB00            1000         TP  .
TM21         Vkl.s výp.lhůtou - aktual.fin.toku  RFTMKGF0            1000         TP  .
TM22         Kontrola termínů proti kalendáři   SAPMF740            2000         TP  .
TM30         Kom.papír: Kalkul.čist.souč.hodnoty SAPMF740            1000         TP  .
TM31         Založení komerčního papíru      SAPLTM00            1000         TP  .
TM32         Změna komerčního papíru       SAPLTM00            1010         TP  .
TM33         Zobrazení komerčního papíru     SAPLTM00            1020         TP  .
TM35         Vypovězení obchodního cen.papíru   SAPLTM00            1010         TP  .
TM36         Zúčtování komerčního papíru     SAPLTM00            1010         TP  .
TM37         Storno komerčního papíru       SAPLTM00            1010         TP  .
TM39         Historie komerčního papíru      SAPLTM00            1020         TP  .
TM3F         Rychlé pořízení komerčního papíru  SAPLTM00            2001         TP  .
TM41         Založení transakce fin.toku     SAPLTM00            1000         TP  .
TM42         Změna transakce fin.toku       SAPLTM00            1010         TP  .
TM43         Zobrazení transakce fin.toku     SAPLTM00            1020         TP  .
TM46         Zrušení transakce fin.toku      SAPLTM00            1010         TP  .
TM47         Storno transakce fin.toku      SAPLTM00            1010         TP  .
TM49         Historie transakce fin.toku     SAPLTM00            1020         TP  .
TMA5         Zpracování atributů         RKCMKCGD            0000         T  .
TMA6         Zpracování hodn.polí         RJBRKFIG            1000         T  .
TMB1         Seznamy rezervních fondů       RFVZBAV0            0101         T  .
TMB2         Doložení               RFVZBAV0            0102         T  .
TMCA         Založení nabídky termín.vkladu    FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TMCB         Provedení nabídky termín.vkladu   FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TMCC         Zobrazení nabídky termín.vkladu   FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TMEZ         Peněžní trh: Výpočet reál.úroku   RFTMEZ00            1000         TP  .
TMFM         Peněžní trh: Vytvoření fin.toku   RFTMFIMA            1000         T  .
TMMN         Peněžní trh             MENUTMMN            1000         B  .
TMR0         Peněžní trh: Seznam pozic      RFTMBL00            1000         TP  .
TMR1         Peněžní trh: Flexibilní seznam pozic RFTMBL01            1000         T  .
TMSA         Založení simulace termín.vkladu   FTR_SIMU00           1000         TP  .
TMSB         Změna/provedení simulace term.vkladu FTR_SIMU00           1000         TP  .
TMSC         Zobrazení simulace termín.vkladu   FTR_SIMU00           1000         TP  .
TMSD         Výmaz simulace termín.vkladu     FTR_SIMU00           1000         TP  .
TMV1         Činnost IMG: STOCK_PRICES_INPUT   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV11        IMG: Změna hodnot indexu ceny    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV2         Činnost IMG: SIMG_CFMENUORFBOB08   SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV3         Činnost IMG: SWAP_RATE_INPUT     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV4         Činnost IMG: BARWERT_OTC       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV5         Činnost IMG: BETAFAK_PFLEGEN     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV6         Činnost IMG: INDEX_INPUT       SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV7         IMG: Změna hodnot indexu ceny    SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TMV9         Činnost IMG: SIMG_ZINSWERTE     SAPLS_CUS_IMG_ACTIVITY     0200         T  .
TM_51        Založení úrokového nástroje     RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_52        Změna úrokového nástroje       RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_53        Zobrazení úrokového nástroje     RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_54        Zúčtování úrokového nástroje     RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_55        Storno úrokového nástroje      RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_59        Historie úrokového nástroje     RFTR_IRATE_LAUNCHER      1000         TP  .
TM_60        Úvěrová linka & vytížení       RFTR_FAC_COMMITM        1000         TP  .
TM_60A        Úvěrové linky, nákupy, poplatky   RFTR_FAC_COMM_DRAW_FEE     1000         TP  .
TM_61        Založení facility          RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TM_62        Změna facility            RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TM_63        Zobrazení facility          RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TM_64        Zúčtování facility          RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TM_65        Storno facility           RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TM_69        Historie facility          RFTR_FC_LAUNCHER        1000         TP  .
TO01         Založení úrok.obchodu OTC      RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO02         Změna úrok.obchodu OTC        RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO03         Zobrazení úrok.obchodu OTC      RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO04         Zrušení úrok.obchodu OTC       RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO05         Storno úrok.obchodu OTC       RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO06         Výpověď úrok.obchodu OTC       RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO07         Zobrazení historie úrok.nástroje OTC RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TO08         Provedení zakázky úrok.nástroje OTC RFTR_TB4E_OTC         1000         T  .
TOM0         Vyrovnání              SAPLFKCC            0100         T  .
TP00         Řízení cesty: Plánování cesty    MENUTP00            1000         B  .
TP01         Manažer plánování          SAPMFITP            1000         T  .
TP02         Plánování cesty (kon.uživatel)    SAPMFITP            4010         T  .
TP02_EWT       Plánování cesty (kon.uživatel)    SAPMFITP            4010         T  .
TP03         Manažer plánování (exp.)       SAPMFITP            1000         T  .
TP04         Žádost o cestu (kon.uživ.)      SAPMFITP            4000         T  .
TP04_EWT       Žádost o cestu (kon.uživ.)      SAPMFITP            4000         T  .
TP10         Synchronizace plánu cesty (AIR)   RFARHTP10           1000         T  .
TP12         Synchronizace plánu cesty (manuál.) RFARHTP12           1000         T  .
TP14         Synchronizace plánu cesty (fronta)  RFARHTP14           1000         T  .
TP20         Založení plánu cesty         SAPMFITP            1300         T  .
TP30         Zobrazení: Strom výkazů: Plán.cesty RFTP_INFO_DISP_REPORTING_TREE 1000         T  .
TP31         Queries: Plánování cesty       RFTP_INFO_AD_HOC_QUERY     1000         T  .
TP40         Údržba vedení trasy         MAINTAIN_CUSTOMIZING      1100         T  .
TP41         Vstup přes IMG            MAINTAIN_CUSTOMIZING      1100         T  .
TP50         Disponib.letu neutrální       SAPMFLIGHT           1000         T  .
TP60         Synchronizace hotelového katalogu  RFAPS_HTL_CTLG_API       1000         T  .
TPCP         Customizing plánování cesty     RFTP_CUST_COPY         1100         T  .
TPCT         Aktuální nastavení          RPRMENU1            1000         T  .
TPDA_START      Spuštění masteru pro debugger TPDA  RSTPDASTART          1000         T  .
TPDA_START_VERI   Spuštění debuggeru TPDA (rež.ověř.) RSTPDASTART_VERI        1000         T  .
TPED         Údržba pers.kmenových dat (ESS)   SAPMP50A            1000         T  .
TPES         Zobrazení pers.kmenových dat (ESS)  SAPMP50A            1000         T  .
TPLOG        Shortcut pro TPLOG          TPLOG             1000         T  .
TPLP         Změna/založ.log.port.pro SABRE    RFTP_LP_EDIT          1000         T  .
TPM1         Provedení ocenění          RTPM_TRL_VALUATION       1000         T  .
TPM10        Fixování, účtování nebo storno obch. RTPM_SLD_ASYNC_POST      1000         T  .
TPM11        Zaúčtování storna/nového výpočtu   RTPM_TRAC_QUEUE        1000         T  .
TPM12        Seznam pozic, treasury ledger    RTPM_TRL_SHOW_POSITION_VALUES 1000         T  .
TPM13        Seznam pohybů, treasury ledger    RTPM_TRL_SHOW_FLOWS      1000         T  .
TPM15        Přeúčtování třídy ocenění      RTPM_VALUATION_CLASS_TRANSFER 1000         T  .
TPM16        Storno přeúčtování třídy ocenění   RTPM_REVERSE_VAL_CLASS_TRANS  1000         T  .
TPM18        Fixace/účtování odvoz.obch.případu  RTPM_TRL_TRANS_FIX       1000         T  .
TPM19        Změna statusu obchodních případů TRL RTPM_TRL_CHANGE_TRANS_STATE  1000         T  .
TPM2         Stornování ocenění          RTPM_TRL_VALUATION_REVERSAL  1000         T  .
TPM20        Účetní deník             RTPM_TRAC_POSTING_JOURNAL   1000         T  .
TPM21        Založení úpravy nominále       RTPM_NOMINAL_CORR       1000         T  .
TPM22        Zobrazení úpravy nominále      RTPM_NOMINAL_CORR       1000         T  .
TPM23        Storno úpravy nominále        RTPM_NOMINAL_CORR       1000         T  .
TPM24        Aktualizace pohybu marží       RTPM_TRF_RECALCULATE_MARGIN  1000         T  .
TPM25        Zaúčtování pohybů marže       RTPM_TRF_POST_MARGIN      1000         T  .
TPM26        Zobrazení položek účtování množství RTPM_TRQ_SHOW_POSITIONS    1000         T  .
TPM27        Vytváření odvozených pohybů     RTPM_TRL_DERIVE_TRANSACTIONS  1000         T  .
TPM28        Přeúčtování reference přiřazení účtu RTPM_TRAT_TRANSFER       1000         T  .
TPM29        Storno přeúčt.ref.přiřazení účtu   RTPM_TRAT_TRANSFER_REVERSAL  1000         T  .
TPM3         Přiřazení reference přiřazení účtu  RTPM_TRAC_LIST_AA_REF     1000         T  .
TPM33        Přehled k nalezení účtu       RTPM_TRAC_DFTACCREP      0100         T  .
TPM35        Manuální účtování          RTPM_TRF_MANUAL_POSTING    1000         T  .
TPM4         Účet pozice             RTPM_POSITION_ACCOUNT_MAINTAIN 1000         T  .
TPM40        Zobrazení fin.toku druhu depozitu  TRS_TRANS_DISPLAY       1000         T  .
TPM40A        Zobraz.seznamu pozic druhu depozitu TRS_QUANTITY_DISPLAY      1000         T  .
TPM41        Zobrazení sestavy pozice depot    TRS_QUANTITY_4_CC_SA      1000         T  .
TPM42        Zobrazení seznamu druhů       TRS_QUANTITY_4_CC_SI      1000         T  .
TPM43        Zpracování omezení dispozice     TRS_DISPLAY_POS_GUARD     1000         T  .
TPM44        Vymezení úspěchu finančních produktů RTPM_ACCRUAL_DEFERRAL     1000         T  .
TPM45        Storno vymezení úspěchu       RTPM_ACCRUAL_DEFERRAL_REVERSE 1000         T  .
TPM5         Založení pozice druhu účtu pozice  RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN  1000         T  .
TPM50        Změna metody vedení zásob      RTPM_TRL_POSITION_MGNT_PROC  1000         T  .
TPM51        Periodické výkaznictví TRL      RTPM_TRL_PERIODIC_REPORT    1000         T  .
TPM53        Založení souhr.záznamů        RTPM_TRL_CREATE_FIXINGSUMS   1000         T  .
TPM54        Výmaz souhrnných záznamů       RTPM_TRL_DELETE_FIXINGSUMS   1000         T  .
TPM55A        Založení znaku poz. (cenné papíry)  RTPM_PIN_CREATE        1000         T  .
TPM55B        Založení znaku poz. (půjčka)     RTPM_PIN_CREATE        1000         T  .
TPM55D        Založení znaku poz.(burz.deriváty)  RTPM_PIN_CREATE        1000         T  .
TPM56A        Změna znaku poz. (cenné papíry)   RTPM_PIN_CHANGE        1000         T  .
TPM56B        Změna znaku poz.(půjčka)       RTPM_PIN_CHANGE        1000         T  .
TPM56C        Změna znaku pozice (obchody OTC)   RTPM_PIN_CHANGE        1000         T  .
TPM56D        Změna znaku pozice (burz.deriváty)  RTPM_PIN_CHANGE        1000         T  .
TPM57A        Zobrazení zn.pozice (cenné papíry)  RTPM_PIN_DISPLAY        1000         T  .
TPM57B        Zobrazení znaku pozice (úvěr)    RTPM_PIN_DISPLAY        1000         T  .
TPM57C        Zobrazení znaku pozice (obchod OTC) RTPM_PIN_DISPLAY        1000         T  .
TPM57D        Zobrazení zn.pozice (burz.deriváty) RTPM_PIN_DISPLAY        1000         T  .
TPM58A        Výmaz znaku pozice (cenné papíry)  RTPM_PIN_DELETE        1000         T  .
TPM58B        Výmaz znaku pozice (úvěr)      RTPM_PIN_DELETE        1000         T  .
TPM58D        Výmaz znaku pozice (burz.deriváty)  RTPM_PIN_DELETE        1000         T  .
TPM59        Obch.místa jednotl.úč.okruhů/druh  RTPM_PIN_STOCKEX        1000         T  .
TPM6         Změna pozice druhu účtu pozice    RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN  1000         T  .
TPM60        Uložení čistých současných hodnot  RTPM_GET_NPVS_FOR_VTVBAR    1000         T  .
TPM61        Převzetí dat - provedení pozic    RTPM_TRDT_POS_EXEC       1000         T  .
TPM62        Převzetí dat - storno pozic     RTPM_TRDT_POS_REV       1000         T  .
TPM63        Provedení převzetí dat        RTPM_TRDT_DATA_EXEC      1000         T  .
TPM64        Storno převzetí dat         RTPM_TRDT_DATA_REV       1000         T  .
TPM7         Zobr.pozice cenného pap.-účet pozice RTPM_CLASS_POSITION_MAINTAIN  1000         T  .
TPM70        Vytvoření nebo likvidace snížení   RTPM_TRL_IMPAIRMENT      1000         T  .
TPM71        Storno snížení            RTPM_TRL_IMPAIRMENT_REVERSAL  1000         T  .
TPM73        Zvl.ocenění titulku         RTPM_VAL_SP_VAL        1000         T  .
TPM75        Informační výkaz pro snížení hodnoty RFTI_CHECK_IMPAIRMENT     1000         T  .
TPM8         Zobrazení účtu pozice-finanční tok  RTPM_TRF_CASHFLOW_DISPLAY   1000         T  .
TPM9         Seznam pozic-pozice účtu pozice CP  RTPM_TRF_POSITIONS_DISPLAY   1000         T  .
TPMD         Údržba personál.kmen.dat       SAPMP50A            1000         T  .
TPMM         Personální opatření         SAPMP50A            2000         T  .
TPMN_TRAC1      Údržba čís.intervalu: TPMN_TRAC1   SAPMSNUM            0100         T  .
TPMN_TRAC2      Údržba čís.intervalu: TPMN_TRAC2   SAPMSNUM            0100         T  .
TPMN_TRPR      Údržba čís.intervalu: TPMN_TRPR   SAPMSNUM            0100         T  .
TPMN_TRS       Údržba čísel.intervalu: TPMN_TRS   SAPMSNUM            0100         T  .
TPMO         Výkonová statistika překladu     RS_LXE_TPMO_ANALYSIS      1000         T  .
TPMS         Zobrazení personál.kmen.dat     SAPMP50A            1000         T  .
TPM_INITIALIZE    Inicializace paral.oblasti ocenění  SAPLTPM_TRG_INITIALIZE     0100         T  .
TPM_MIGRATION    Konverze na ERP2004         SAPLTPM_TRG_MIGRATION     0100         T  .
TPM_MIGRATION_FUTURE Konverze futures rel. 4.6      SAPLTPM_TRG_MIGRATION     0100         T  .
TPM_PAY_ASSIGN    Generování znaku platby       RTPM_PAY_ASSIGN        1000         T  .
TPM_PL_ASSIGN    Generování znaku výsledku      RTPM_PL_ASSIGN         1000         T  .
TPM_POSTAUTREV    Storno automatické debetní pozice  RTPM_TRS_REVERSE_AUTOMATICALLY 1000         T  .
TPPR         Zobrazení profilu cesty       RFTPPROF            1000         T  .
TPQ0         Vzor.cesta: Manažer         SAPMFIQT            1000         T  .
TP_LOG        Protokol: Vyvolání funkcí GDS    RFTP_GDS_LOG          1000         T  .
TR3M         Seznam akt.podpůrných názvů pole   RTRFIENM            1000         T  .
TR3P         Údržba skupin variant        RKDBATV3            1000         T  .
TR3Q         Údržba variant            RKDBAT02            1000         T  .
TR3R         Naplánování skup.variant       RKDBATV4            1000         T  .
TR3S         Definování skupiny variant      RKDBATV5            1000         T  .
TR3T         Reorganizace skupin variant     RKDREOVG            1000         TP  .
TRACE        Sledování programu          KOTR_TRACE           1000         T  .
TRANSFER       Menu přeúčt./výpůjčka-půjčka-splátka MENUTRANSFER          1000         B  .
TRBS         Automat.účtování půjček - operace  RBSDTRLO            1000         T  .
TRD1         Provedení výkazu data mining     SAPMKCEE            0525         T  .
TRD2         Založení výkazu data mining     SAPMKCEE            1116         TP  .
TRD3         Změna výkazu data mining       SAPMKCEE            0525         T  .
TRD4         Zobrazení výkazu data mining     SAPMKCEE            0525         T  .
TRD5         Data mining: Založení formuláře   SAPMKES1            0110         T  .
TRD6         Data mining: Změna formuláře     SAPMKES1            0210         T  .
TRD7         Data mining: Zobrazení formuláře   SAPMKES1            0210         T  .
TRD8         Zobrazení výsledků data mining    RKCDUMDM            1000         T  .
TRF_CLASSPOS_NR   Údržba čísel.intervalu: FTR_TRF_CL  SAPMSNUM            0100         T  .
TRF_REV       Storno pohybů marže         RTPM_TRF_REVERSE_MARGIN    1000         T  .
TRIP         Manažer cesty            SAPMP56T            0002         T  .
TRIP_EWT       Manažer cesty            SAPMP56T            0003         T  .
TRLCCHK       Kontrola customizingu TRL      RTPM_TRL_CUSTOMIZING_CHECK   1000         T  .
TRLM         Základní funkce: Treasury Management MENUTRLM            1000         B  .
TRLO_KORRES_VERWTBST Texty CML: Přehled použití      RFVDTXBA            0000         T  .
TRM0         Provedení výkazu           SAPMKCEE            0500         T  .
TRM1         Založení výkazu           SAPMKCEE            1100         TP  .
TRM2         Změna výkazu             SAPMKCEE            0500         T  .
TRM3         Zobrazení výkazu           SAPMKCEE            0500         T  .
TRM4         Založení formuláře          SAPMKES1            0110         T  .
TRM5         Změna formuláře           SAPMKES1            0210         T  .
TRM6         Zobrazení formuláře         SAPMKES1            0210         T  .
TRM7         Údržba prezent.objektů oprávnění   SAPMKEFB            0090         TP  .
TRM8         Zobrazení prezent.objektů oprávnění SAPMKEFB            0090         TP  .
TRMA         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRMB         Údržba variant dávky         RKDBAT02            1000         TP  .
TRMC         Správa komentářů: Treasury      SAPMKCIC            0900         TP  .
TRMD         Dělení výkazu            RKDREPDV            1000         TP  .
TRME         Založení výkazu           SAPMKCEE            1100         TP  .
TRMG         Skupiny atributů výkazů treasury   RKE_CALL_VC_TKEP7       1000         T  .
TRMH         Údržba hierarchie          SAPMKXHI            1990         TP  .
TRMJ         Údržba uzlů hierarchie        RKCHINOD            1000         TP  .
TRMK         Údržba ukazatelů           RKDMKCIK            1000         TP  .
TRMM         Test.monitor-rešerše treasury    SAPMKCB9            0050         T  .
TRMO         Transport výkazů           RKCOBTR2            1000         TP  .
TRMP         Transport formulářů         RKCOBTR4            1000         TP  .
TRMQ         Import výkazů z klienta 000     RKCOBTR3            1000         TP  .
TRMR         Import formulářů z klienta 000    RKCOBTR5            1000         TP  .
TRMS         Zobrazení struktury         RKDSTRUC            1000         T  .
TRMS_ALL       Zobrazení struktur          RKDAGGFI            1000         T  .
TRMS_EXTENDED    Zobrazení struktury         RFTISTRUC           1000         T  .
TRMS_SINGLE     Zobrazení struktur          RKDAGGFI            1000         T  .
TRMT         Překladatelský nástroj - rešerše   RKCTRTX1            1000         T  .
TRMT_TEXTS_GENERATE Generuje čítač textu         RFTI_TEXTS_GENERATE      1000         T  .
TRMU         Změna rešerší            SAPMKCB9            0050         T  .
TRMV         Údržba globální proměnné       RKES0101            1000         TP  .
TRMW         Údržba druhu přepočtu měny TRM    SAPMKCC0            0100         T  .
TRMX         Reorganizace výkazů rešerší     RKDREOBE            1000         TP  .
TRMY         Reorganizace dat výkazů       RKDREODA            1000         TP  .
TRMZ         Reorganizace formulářů        RKDREOFO            1000         TP  .
TRM_GENERATE     Generuje závislé programy      RFTIGEN            1000         T  .
TRN0         Čís.int.: POZEMK.KNIHA-čís.poz.knihy SAPMSNUM            0100         T  .
TRN2         Čís.int.: FVVD_KINT popt. po půjčce SAPMSNUM            0100         T  .
TRN3         Čís.int.: FVV_OBJNR (čís.adr.obj.)  SAPMSNUM            0100         T  .
TRN7         Čís.int.: FVVD_KOBJ Klíč objektu   SAPMSNUM            0100         T  .
TRN8         Čís.int.: DARLSICH Číslo záruky   SAPMSNUM            0100         T  .
TRN9         Čís.int.: FVVD_RBLNR Čís.hodn.záruky SAPMSNUM            0100         T  .
TRNA         Čís.int.: FVVD_KSON Zvláštní dohoda SAPMSNUM            0100         T  .
TRNB         Čís.int.: FVVD_BEKI Číslo dokladu  SAPMSNUM            0100         T  .
TRNC         Čís.int.: FVVD_RPNSP Hlav.účet.deník SAPMSNUM            0100         T  .
TRND         Čís.interval: FVV_VORG metoda uvol. SAPMSNUM            0100         T  .
TRP01        Založení repo kontraktu       RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP02        Změna repo kontraktu         RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP03        Zobrazení repo kontraktu       RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP04        Zúčtování repo            RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP06        Storno repo kontraktu        RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP08        Historie               RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRP10        Zobrazení repo kontraktu       RFTB_REPOS_01         1000         T  .
TRR_RDB_TEST     Test.program pro výkaznictví TRR   RTPM_TRR_TOTAL_RDB_TEST    1000         T  .
TRSA         S-API Debugger            TRIGSAPI            0100         T  .
TRSR         Výpočet jednotl.fin.objektu     FTI_SINGLE_RISK_KF       1000         T  .
TRS_NOMCORR_NR    Údržba čísel.intervalu: FTR_TRS_NC  SAPMSNUM            0100         T  .
TRS_SEC_ACC     Km.data depotu            FVW_SECURITY_ACCOUNT_START   1000         T  .
TRTC         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTD         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTG         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTK         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTM         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTM_CHECK_CORR   Kontrola customizingu korespondence RFTBCO_CHECK00         1000         TP  .
TRTM_CHECK_CORR_SI  Kontrola trvalých instr.koresponden. RFTBCO_CHECK01         1000         T  .
TRTM_TBSTRAN     Transport standardních textů     RFTBCO_TEXT_TRANS       1000         TP  .
TRTM_TBSWRK     Údržba standardního textu CFM    RFTBTXBA            1000         TP  .
TRTR         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTV         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TRTW         Vyvolání stromu výkazů        RKKBRPTR            1000         T  .
TS00         Hromadné zpracování         RFVWTR00            1000         T  .
TS01         Založení obchodu s CP        RFVWTR01            1000         T  .
TS02         Změna obchodu s CP          RFVWTR01            1000         T  .
TS03         Provedení zakáz.cen.papírů      RFVWTR01            1000         T  .
TS04         Zúčtování smlouvy o CP        RFVWTR01            1000         T  .
TS05         Obchod s CP: Vypršení lhůty obchodu RFVWTR01            1000         T  .
TS06         Zobrazení obchodu s cennými papíry  RFVWTR01            1000         T  .
TS07         Storno obchodu s CP         RFVWTR01            1000         T  .
TS08         Obchod s CP: Historie        RFVWTR01            1000         T  .
TS10         Zobrazení obchodu s cennými papíry  RFVWTR01            1000         T  .
TSCUST        Prohledávání tabulky: Customizing  TSWUSL_CUST          1000         T  .
TSE39        Stará verze editoru splitscreen   SAPMSCMP            0100         TP  .
TSL00        Půjčka cenných papírů: Hromad.zprac. RFTR_SL_COLL_PROC       1000         T  .
TSL01        Založení půjčky cenn.papírů     RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL02        Změna půjčky cenn.papírů       RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL03        Zobrazení půjčky CP         RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL04        Prolongace půjčky cenných papírů   RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL05        Vypovězení půjčky cenn.papírů    RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL06        Zúčtování půjčky cenn.papírů     RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL07        Storno půjčky cenných papírů     RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL09        Historie půjčky cenných papírů    RFTR_SL_LAUNCHER        1000         TP  .
TSL10        Půjčka CP, záruky, výnosy      RFTR_SL_LEND_SEC_YIELD     1000         T  .
TSL21        Půjčka CP aktualiz.finančního toku  RFSLCFF0            1000         TP  .
TSRUN        Prohledávání tabulky: Počáteční obr. TSWUSL_RUN           1000         T  .
TST_RELEASE_TOOL   Testovací aplikace pro Release Tool RBCA_TST_RELEASE        1000         T  .
TSW1         Vygener.SWIFT MT300         RFTXM300            1000         TP  .
TSW2         Vygener.SWIFT MT320         RFTXM320            1000         TP  .
TS_CONVERT      Obchod s CP: Konverze        RFTBUAU1            1000         T  .
TS_TS20000256H    Transakce k úloze TS20000256     SWU5TS20000256H        0050         T  .
TS_TS20000780H    Transakce k úloze TS20000780     SAPMTS20000780H        0100         T  .
TS_WS20000102H    Transakce k úloze WS20000102     SWU5WS20000102H        0050         T  .
TS_WS200001040100  Transakce k úloze WS20000104     SAPMWS20000104         0100         T  .
TS_WS200003771000  Transakce pro úlohu WS20000377    SAPMWS20000377         1000         T  .
TS_WS401000051000  Transakce pro úlohu WS40100005    SAPMWS40100005         1000         T  .
TS_WS456000041000  Transakce k úloze WS45600004     SAPMWS45600004         1000         T  .
TTEC_CNTY      TTE Údržba místa plac.daně [zastar.] SAPMCA_TTE_CUST_LOCATION    0100         T  .
TTEC_COND      Údržba daňové sazby a osvobození   SAPMCA_TTE_ADMIN_COND     0200         T  .
TTEC_COND_WT     Sazby zdroj.daně           SAPMCA_TTE_ADMIN_COND     0300         T  .
TTEC_CUST_PRICING  Gener.vyvol.stan.ceny - customizing TTE_TRAN_PRICING_CUSTOMIZE   1000         T  .
TTEC_DCTR      Údržba rozhodovacího stromu     SAPMTTE_DT_MAINT_UI      0200         T  .
TTEC_EXCL_PROC    Gener.vyvol.stan.ceny - customizing TTE_EXCL_GRP_PROC       1000         T  .
TTE_CLIENT_COPY   Kopír.customiz. TTE pro vš.klienty  RTTE_CLIENT_COPY        1000         T  .
TTE_COPY_COUNTRY   Kopír.všech nast.specif.pro stát   RTTE_COUNTRY_COPY       1000         T  .
TTE_CUST_CHECK    Kontrola customizingu        TTE_CUST_CHECK         1000         T  .
TTE_CUST_IMPORT_FROM Import customizingu         TTE_CUST_IMPORT_FROM      1000         T  .
TTE_CUS_IMPORT_FROM Import customizingu z CRM      TTE_CUST_IMPORT_FROM      1000         T  .
TTE_DELETE_COUNTRY  Výmaz nastavení specif.pro stát   RTTE_COUNTRY_DELETE      1000         T  .
TTE_DT_COUNTRY_COPY Kopírování rozhod.stromu pro stát  RTTE_DT_COUNTRY_COPY      1000         T  .
TTE_REFRESH     Přímá aktualizace customizingu    TTE_REFRESH_CUSTOMIZING    1000         T  .
TTE_SIMULATION    Simulace Transaction Tax Engine   SAPLCA_TTE_SIMU        0100         T  .
TTE_WT_CUST_CHECK  Kontrola customizingu        TTE_WT_CUST_CHECK       1000         T  .
TV20         Založení scénáře           SAPMF7C1            0100         TP  .
TV21         Změna scénáře            SAPMF7C1            0100         TP  .
TV22         Zobrazení scénáře          SAPMF7C1            0100         TP  .
TV35         Ef.s./č.souč.hod.zák.fin.transakce  RFTVSK20            1000         TP  .
TV36         Míra devizového rizika        RFTVEX00            1000         TP  .
TV38         Vyhodnocení pozice          RFTVBW00            1000         TP  .
TV39         Globální vyhodnocení fin.toku    RFTVCF00            1000         TP  .
TV40         Vyhodnocení efekt.sazby FX všeobecně RFTVSK21            1000         TP  .
TV42         Míra úrokového rizika        RFTVZX00            1000         TP  .
TV43         IRR gobálně             RFTVIRR1            1000         TP  .
TV44         Vyhodnocení P/L           RFTVPL00            1000         TP  .
TV45         Vyhodnocení matice          RFTVBW11            1000         TP  .
TV46         Výpočet obligačního kurzu      RFTVBW29            1000         TP  .
TV48         Historická simulace         RFTVVAR4            1000         TP  .
TV49         Variance/kovariance         RFTVVAR3            1000         TP  .
TV50         Uložení čistých souč.hodnot OTC   RFTVBW50            1000         TP  .
TVDT         Načtení kurzů derivátů DTB      RFTBFF30            1000         TP  .
TVM1         Tržní riziko a analýza        MENUTVM1            1000         B  .
TVMD         Převzetí tržních dat         RFTBFF20            1000         TP  .
TVS1         Kalkulátor statistiky        RFTVST00            1000         TP  .
TX-2         Přehl.splatnosti - deviz.term.obchod RFTX77SO            1000         TP  .
TX-3         Přehled účtování           RFTX76SO            1000         TP  .
TX-5         Zúčt.devizového obchodu       SAPMF77A            2105         TP  .
TX.1         Rychlé pořiz.deviz - pokladna    SAPMF77A            0010         TP  .
TX.3         Zobrazení deviz.obchodu       SAPMF77A            2102         TP  .
TX.5         Realizace deviz.zakázky       SAPMF77A            2105         TP  .
TX/5         Konec plat.deviz.zak.        SAPMF77A            2105         TP  .
TX01         Poříz.spot.transakce/term.obch.   SAPMF77A            2100         TP  .
TX02         Změna deviz.obchodu         SAPMF77A            2101         TP  .
TX03         Zobrazení deviz.obchodu       SAPMF77A            2103         TP  .
TX04         Storno operace            SAPMF77A            2104         TP  .
TX05         Připoj spot.trans./term.obch.- oper. SAPMF77A            2105         TP  .
TX06         Devizy: Hromadné zpracování     RFTXJL02            1000         TP  .
TX10         Založení deviz.swapu         SAPMF77A            0200         TP  .
TX11         Prolongace na starém základu     SAPMF77A            0201         TP  .
TX12         Předčasné vyřízení          SAPMF77A            0201         TP  .
TX13         Založení nabídky deviz        FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TX14         Provedení nabídky deviz       FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TX21         Založení deviz.obchodu        SAPMF77A            2100         T  .
TX22         Zobrazení nabídky deviz       FTR_FX_COMPBID         1000         TP  .
TX23         Založení nabídky deviz        FTR_SIMU00           1000         TP  .
TX24         Změna simulace deviz         FTR_SIMU00           1000         TP  .
TX25         Zobrazení simulace deviz       FTR_SIMU00           1000         TP  .
TX26         Výmaz simulace deviz         FTR_SIMU00           1000         TP  .
TX30         In.devizové transakce: Přehled kurzů FTR_FX_INT_RATES        1000         TP  .
TX31         Zal.interní deviz.transakce     RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX32         Interní deviz.transakce rezervovány RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX33         Interní deviz.transakce rezervovány RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX34         Interní deviz.transakce rezervovány RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX35         Interní deviz.transakce rezervovány RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX39         Interní deviz.transakce rezervovány RFTR_INTFX_LAUNCHER      1000         TP  .
TX76         HISTORIE deviz.obchodu        SAPMF70M            0510         T  .
TX78         Realizace zakázky - devizy      SAPMF70M            0120         T  .
TXA5         Zpracování deviz.zakázky       RFTX73SO            1000         TP  .
TXAK         Výpočet opčních prémií        SAPMF7AK            0100         T  .
TXBA         Údržba textového modulu       RFVITXBA            1000         T  .
TXF5         Realiz.zak.stanov.kurzu       SAPMF77A            2105         TP  .
TXV5         Provedení fixního obchodu      SAPMF77A            2105         TP  .
TXZI         Kalkulátor úroků           SAPMF7ZI            0100         TP  .
TYMN         Treasury informační systém (TIS)   MENUTYMN            1000         B  .
TZ10         Programování dialogu: Transport dat SAPMTZ10            0100         T  .
TZ20         Programování dialogu: Zprac.kódu F  SAPMTZ20            0100         T  .
TZ30         Programování dialogu: Kontr.zadávání SAPMTZ30            0100         T  .
TZ31         Programování dialogu: Kontr.zadávání SAPMTZ31            0100         T  .
TZ40         Programování dialogu: Řízení obraz. SAPMTZ40            0100         T  .
TZ50         Programování dial.: Modifik.obraz.  SAPMTZ50            0100         T  .
TZ60         Programování dial.: Tabulky TC    SAPMTZ60            0100         T  .
TZ61         Programování dialogu: Tabulky SL   SAPMTZ61            0100         T  .
TZ70         Programování dialogu: Tabulky SL   SAPMTZ70            0100         T  .
TZ80         Programování dialogu: Oprávnění   SAPMTZ80            0100         TP  .
TZ90         Programování dialogu: Zablok.    SAPMTZ90            0100         T  .
TZA0         Programov.dial.: Asynchronní aktual. SAPMTZA0            0100         TP  .
TZB0         Programování dial.: Dok. a help   SAPMTZB0            0100         T  .
T_03         Tab.podm.: Založení (přepr.nákl.)  SAPMV12A            0100         T  .
T_04         Tab.podm.: Změna (přepr.nákl.)    SAPMV12A            0100         T  .
T_05         Tab.podm.: Zobrazení (přepr.nákl.)  SAPMV12A            0100         T  .
T_09         Tabulka podmínek: Změna indexu    SAPMV12A            0100         T  .
T_I2         Indexy podmínky - nová struk.    RV15F001            1000         T  .
T_LA         Založení seznamu podmínek      SAPMV14A            0100         T  .
T_LB         Změna seznamu podmínek        SAPMV14A            0150         T  .
T_LC         Zobrazení seznamu podmínek      SAPMV14A            0150         T  .
T_LD         Provedení seznamu podmínek      SAPMV14A            0150         T  .
T_RSDOKU03      Přehled použití pro hypertext.dokum. RSDOKU03            1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners