WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 105,596 (today: 135)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu        Číslo dynpra     Typ .

UAC_CONTROL_TEST   Testovací program kontroly přiřazení UAC_ASSIGNMENT_CONTROL_TEST 0100         T  .
UASE16N       Zobrazení tabulky          UA_SE16N_START        1000         T  .
UBD_BW_GEN_CLASS   BD Lib: Gen.tříd.pro objekty BW   SAPLUBD_BW_GEN        0500         T  .
UBIW0        Informační systém          USSRM_MENU          1000         T  .
UC00         SEM-BCS: Menu nastavení       UCMEN00           1000         T  .
UC17A        Konverze odvětví           RFTBUH01           1000         T  .
UCC0         Inicializace řídicích tabulek    RFTBUC00           1000         T  .
UCC1         OP Konverze: Inic.custom.COP     RFTBUC01           1000         T  .
UCC2         OP Konverze: Customizing       RFTBUC02           1000         T  .
UCCC0        SEM-BCS: Porovnání customizingu   UC_CUST_COMPARE       1000         T  .
UCCC1        SEM-BCS: Zobrazení porovnání custom. UGMD9_CMP_DISPLAY      1000         T  .
UCCHECK       Kontrola syntaxe unikódu       RSUNISCAN_FINAL       1000         T  .
UCD02        Seznam všech generovaných modelů   UCD_LIST_MODEL        1000         T  .
UCD1         Výmaz konvertovaných partnerů    RFTBUD01           1000         T  .
UCD3         Výmaz porovnaných partnerů      RFTBUD03           0000         T  .
UCDL0        Výmaz nastavení v závislosti     UCDELETEAREA00        1000         T  .
UCDMODELTYPE     Zobrazení datových typů modelu    UCD_LIST_MODEL_TYPE     1000         T  .
UCF03        Seznam nastavení metod/kons.     UCF_LIST_METHOD       1001         T  .
UCF04        Seznam nastavení metod/plán     UCF_LIST_METHOD       1002         T  .
UCF6ANSEQ      Třídění operací           UCF6ACTS00          1000         T  .
UCH01        Integrita referencí custom.tab.   UCCCHK00           1000         T  .
UCH02        Customizing - seznam         UCCUST00           1000         T  .
UCH1         Zobrazení protokolů         RADPROTA           1000         T  .
UCH2_1        Stanovení datových prvků       RFTBUH02_1          1000         T  .
UCH2_2        Stanovení tabulek          RFTBUH02_2          1000         T  .
UCH2_3        Použití konverovaných polí      RFTBUH02_3          1000         T  .
UCM01        Databáze: Změna výstup.zařízení RFC UC_DATABASIS_RFCDEST_REPLACE 1000         T  .
UCMP0        Nastav.kons.oblasti do perm.param.  UCPARA00           1000         T  .
UCMP2        Změna kons.oblasti pro více uživat. UCPARA02           1000         T  .
UCMP3        Změna perm.param.pro více uživatelů UCPARA03           1000         T  .
UCNUM1        Údržba čís. intervalů        UCFNUM00           1000         T  .
UCON0        Správa kontaktů           SAPLUSC_CONTACT       0100         T  .
UCON1        Správa rozdělovníků         SAPLUSC_CONTACT       0100         T  .
UCP1         Konverze partnera treasury na COP  RFTBUP01           1000         T  .
UCP11        Všeobecná změna klíče        RFTBUP11           1000         T  .
UCP2         Konverze vztahů           RFTBUP02           1000         T  .
UCP2_3        Konverze polí FI na vztahy      RFTBUP02_3          1000         T  .
UCP3         Srovnání: Výběr srovnávaných partn. RFTBUP03           1000         T  .
UCP3_2        Srovnání vybraných partnerů     RFTBUP03_2          1000         T  .
UCP4         Vytvoření vztahu partnera a objektu RFTBUP04           1000         T  .
UCP6         Konverze: Poznámky          RFTBUP06           1000         T  .
UCP7         Zobrazení protokolu         RFTBUP07           1000         T  .
UCP8         Konverze vztahu partnera a objektu  RFTBUP08           1000         T  .
UCP9         Generování kódování         RFTBUP09           1000         T  .
UCPP         Změna permanentních parametrů    UCPARA01           0000         T  .
UCRLST        Databázový výpis: Souhrn.záznamy   UCRLST00           1000         T  .
UCRRFC        Virtuální kostky: Výst.zař.BW-"SEM  UCR_RFC_DESTINATION_LIST   1000         T  .
UCSSG0        Generování výběrové obrazovky    UCUSSG00           1000         T  .
UCSTC        Korekt.statusu opatření       UCSCST00           1000         T  .
UCSTI        Informace správy statusu       UCSSTATUSINFO        1000         T  .
UCUS0        Customizing             USS_DESIGN          0100         T  .
UCUST        OP: Obchodní partner - custom.aplik. MENUUCUST          1000         B  .
UCWB_FLD       Údržba kmen.dat           UCUWB000           0201         T  .
UCWB_INT       Údržba kmen.dat           UCUWB000           0200         T  .
UC_AREA_GENERATE   Generování objektů pro kons.oblasti UCAREAGEN          1000         T  .
UC_AREA_GEN_LIST   Zobrazení kons.objektů pro kons.obl. UCAREAGNLS          1000         T  .
UC_STAT0       SEM-BCS: Statistika výkonu      UC_STAT0           1000         T  .
UC_WATCHDOG_PROTOCOL Nalistování protokolu pohybových dat UC_WATCHDOG_PROTOCOLL    1000         T  .
UD96         Příjmy zvyšující rozpočet      RFFMUD96           1000         T  .
UDM_AUTOWRITEOFF   Autom.odúčtování případů k objasnění UDM_AUTOWRTOFF        1000         T  .
UDM_BP        Obch.partner SAP Collections Manag. UDM_BP_START         1000         T  .
UDM_BP_GRP      Změna dat segmentu obch.partnera   UDM_CHANGE_SEGMENT_DATA   1000         T  .
UDM_BP_PROF     Přiřazení/změna profilu kolekce OP  UDM_COLL_BUPA        1000         T  .
UDM_BP_SPEC     Nahrazení referenta pohledávky    UDM_REPLACE_SPECIALIST    1000         T  .
UDM_CUSTOMIZING   Customizing Dispute Management    SAPUDMCUST          1000         T  .
UDM_DISPUTE     Dispute Management          UDM_DISPUTE         1000         T  .
UDM_GENWL      Vytvoření seznamu prací       UDM_GEN_WORKLIST       1000         T  .
UDM_GENWL_BP     Nové vytvoření záznamů OP      UDM_GEN_WORKLIST_BUPA    1000         T  .
UDM_GROUP_SPECIALIST Přiř.pracovníka ke skup.kolekcí   UDM_GROUP_SPECIALIST_TRN   1000         T  .
UDM_GROUP_SUBSTITUTE Přiřazení zástupce          UDM_GROUP_SUBSTITUTE_TRN   1000         T  .
UDM_PRDIST      Rozdělení záznamů na prac.seznamy  UDM_DIST_WORKLIST      1000         T  .
UDM_PRMON      Monitor pro paralelizovatelné běhy  UDM_PR_MONITOR        1000         T  .
UDM_RSM_DELETE    Výmaz vyřízených opět.předložení   UDM_RSM_DELETE_OLD_RSMS   1000         T  .
UDOC0        Správa dokumentů           USS_UDOC0          0100         T  .
UG01         Kmenová data FI: Nastavení      UG01_MEN           1000         T  .
UGAREA_CHANGE_RFC  Změna výst.zařízení RFC AREAID    UGMD_AREAID_CHANGE_RFCDEST  1000         T  .
UGB0         Třídy gener.závisle na výst.zař.RFC UGBW0000           1000         T  .
UGMD_CUST      Customizing objektu BDT s náz.UGMD  UGMD2_BDT_EXPERT_CUST    0100         T  .
UGMD_DB_LOG_DISPLAY Zobrazení protokolování databáze   UGMD_DB_LOG_DISPLAY     0100         T  .
UGMD_DEL_BUFFER   Výmaz inf.pole ulož. v bufferu    UGMD_DEL_BUFFER       1000         T  .
UGMD_DYN_REGEN    Gener.nos.dynper pro podobraz.BDT  SAPLUGMD_BDT_CARRDYN     0003         T  .
UGMD_FYV       Název pole - hlavní varianta FR   UGMD_SET_FYV         1000         T  .
UGMD_GEN_AREAID   Generování aplikační oblasti     UGMD_GEN_AREAID       1000         T  .
UGMD_GEN_CATALOG   Seznam generovaných objektů     FINB_GN_DISPLAY_CATALOG   1000         T  .
UGMD_GEN_LIST    Zobrazení generovaných objektů    UGMDGNLS           1000         T  .
UGMD_ROLE_TEXT    Identifikátor role          UGMDROLETXT         1000         T  .
UGMW0001       BDT: Aplikace            BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0002       BDT: Skupiny polí          BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0003       BDT: Views              BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0004       BDT: Úseky              BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0005       BDT: Obrazovky            BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0006       BDT: Sledy obrazovek         BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0007       BDT: Události            BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0008       BDT: Standardní funkce GUI      BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0009       BDT: Doplňkové funkce GUI      BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0011       BDT: Přiřazení pole dynpra-" pole DB BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0012       BDT: Kritéria modifikace pole    BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0013       BDT: Kmenová data, role       BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0014       BDT: Kmenová data, seskupení rolí  BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0015       BDT: Transakce aplikace       BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0016       BDT: Tabulky             BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0017       BDT: Externí aplikace        BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0018       BDT: Činnosti            BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0019       Řízení: Činnost, modif.polí (stg.)  BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0020       BDT: Nápověda vyhledávání      BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0021       BDT: Přiřazení pole DI-"pole DB   BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0022       Kmen.data: Použití, struktura    BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0023       Kmen.data: Datový záznam       BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0024       Kmen.data: Definice použ.view    BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0025       Kmen.data: Použ.proces - view    BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0026       BDT: Přiřazení pole BAPI-skup.polí  BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0100       Kmen.data: Modifikace pole - činnost BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0101       Kmen.data: Modifikace pole - role  BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0102       Kmen.data: Druhy oprávnění      BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0103       Kmen.data: Skup.polí pro oprávnění  BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0104       Kmen.data: Konfigurace obrazovky   BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0105       Kmen.data: Modifik.pole-exter.aplik. BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0106       Kmen.data: Poznámky k rolím     BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0107       Kmen.data: Přehled použití      BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0108       Kmen.data: Modifik.pole - apl.objekt BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW0200       Kmen.data: Seznamy změn.dokladů   BUSVIEWS           0000         T  .
UGMW3001       Přiř.tř.GUI "-" sk.polí       UGMD2_CALL_GUI_FLDG_VIEW   1000         T  .
UGMW3002       Přiř.č.dyn. "-"tř.GUI        UGMD2_CALL_DYNNR_GUI_VIEW  1000         T  .
UGWBCM        Synchronizace datového modelu    UGUWBCM0           0100         T  .
UGWBGC        MDF garbage collector        UGUWBCM0           0110         T  .
UGWB_INT       Kmenová data FI: Údržba       UGUWB000           0200         T  .
UGWB_WITH_FIELD   Kmenová data FI: Údržba       UGUWB000           0201         T  .
UG_BW_PFCG      Údržba rolí             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RRC1      Založení druhu přepočtu měny     SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RRC2      Zpracování druhu přepočtu měny    SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RRC3      Zobrazení druhu přepočtu měny    SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RRMX      Analyzátor              SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSA1      Admin.workbench: Modelování     SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSBBS     Údržba odesilatelů-příjemců BW    SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSD1      Zpracování infoobjektu        SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSDCUBE    Infokostka              SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSDMD     Kmenová data             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSDMPROM    Multiprovider            SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSDMWB     Data Minig Workbench         SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSDODSD    Objekt ODS              SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSH1      Hierarchie              SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSIC      InfoCatalog             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSISET     Inf.sada               SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSKC      Údržba dovolených doplňkových znaků SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSMO      Monitor               SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSMON     Admin.workbench: Monitorování    SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSORBCT    Admin.workbench: Business Content  SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSORMDR    Admin.workbench: Metadata Repository SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSPC      Řetězce procesů           SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSPR      Tiskové požadavky          SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSPRCONF    Nastavení tisku           SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSQ02     Údržba infosady           SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSQ10     SAP Query: Správa rolí        SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         TP  .
UG_BW_RSQ11     Infosady query: Webový reporting   SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSRCACHE    OLAP: Monitor Cache         SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSRT1     Monitor query            SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSRTRACE    Nástroj sledování          SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSRV      Analysetool             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSSM      Oprávnění pro reporting       SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSZC      Kopírování queries mezi infokostkami SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSZDELETE   Výmaz objektů query         SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_RSZV      Údržba proměnných          SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_SMICM     Monitor ICM             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_BW_SPRO      Customizing             SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_HR_PPOCE     Založení organizace a obsazení    OM_START_NF         1000         T  .
UG_HR_PPOME     Změna organizace a obsazení     OM_START_NF         1000         T  .
UG_HR_PPOSE     Zobrazení organizace a obsazení   OM_START_NF         1000         T  .
UG_MD_FIELDNM_RENAME Změna názvu pole           UGMD_FIELDNAME_RENAME    1000         T  .
UG_MD_GEN_LOG_1   Zobrazení protokolu generování    RADPROTA           1000         T  .
UG_MD_LIST_BACKUP  Zobrazení uložených systém.tabulek  UGMD_BACKUP         1000         T  .
UG_MD_LIST_HRY_SID  Hierarchie: Zobrazení SID      UGMD_LIST_HRY_SID      1000         T  .
UG_MD_LIST_SID    Seznam SID              UGMD_LIST_SID        1000         T  .
UG_MD_RFCPING    Nastavení Ping RFC          SAPLUGMD_RFCDEST       0100         T  .
UG_MD_ROLE_RENAME  Přejmenování role          UGMD_ROLE_RENAME       1000         T  .
UG_SEM_BEX      Business Explorer Analyzer      SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UG_SEM_NAV      Business Explorer Browser      SEM_START_NAV        1000         T  .
UHCA1        Kontrola případů inkasa       RUHC_ACTION_MONITOR     1000         T  .
UHC_CUSTOMIZING   Customizing případu inkasa      SAPUHCCUST          1000         T  .
UIBW         Údržba možn.komentáře atributů    SAPLUIBW           0100         T  .
UIEWB        SEM-BIC: Editorial Workbench     SAPLUIINFOSEARCH       0001         T  .
UKM_ADDINFOS_DISPLAY Doplňkové informace v řízení úvěru  UKM_ADD_INFOS_DISPLAY    1000         T  .
UKM_BP        Obchodní partner řízení úvěru    UKM_BP_START         1000         T  .
UKM_BP_DISPLAY    Seznam kmenových dat         UKM_BP_DISPLAY        1000         T  .
UKM_COMMITMENTS   Obligo                UKM_COMMTS_DELETE      1000         T  .
UKM_LOGS_DISPLAY   Zobrazení protokolů         UKM_LOGS_DISPLAY       1000         T  .
UKM_MALUS_DSP    Seznam čerpání úvěrového limitu   UKM_MALUS_DISPLAY      1000         T  .
UKM_MASS_DSP1    Řízení úvěru - zobrazení dat úvěru  UKM_MASSDATA_DISPLAY     1000         T  .
UKM_MASS_DSP2    Řízení úvěru - zobr.dat úvěru OP   UKM_MASSDATA_DISPLAY     1000         T  .
UKM_MASS_SHOW    Řízení úvěru - zobrazení extraktů  UKM_MASSDATA_EXTRACT_READ  1000         T  .
UKM_MASS_UPD1    Řízení úvěru - hromad.změna ext.bon. UKM_MASSDATA_UPDATE     1000         T  .
UKM_MASS_UPD2    Řízení úvěru - hromad.změna int.bon. UKM_MASSDATA_UPDATE     1000         T  .
UKM_MASS_UPD3    Řízení úvěru - hromad.změna úvěr.lim UKM_MASSDATA_UPDATE     1000         T  .
UKM_MASS_UPD4    Řízení úvěru - hromad.změna metody  UKM_MASSDATA_UPDATE     1000         T  .
UKM_MONITOR     Dodatky k ext.úvěrové informaci   UKM_MONITOR_CRED_INFO    1000         TP  .
UKM_SEARCH_ID    Hledání ID u poskyt.informací    SAPLUKM_SEARCH_ID      0900         TP  .
UKM_TRANSFER_ITEMS  Aktualizace obliga          UKM_TRANSFER_ITEMS      1000         T  .
UKM_TRANSFER_VECTOR Aktualizace vektorů úvěru      UKM_TRANSFER_VECTOR     1000         T  .
UKM_VECTORS     Ukazatele k platební morálce     UKM_VECTOR_DELETE      1000         T  .
UK_BCS_CXBCS20    Konsolidace (EC-CS)         SEM_MENU_TCODE_DISPATCH   1000         T  .
UMB_ADMIN      Balanced Scorecard Monitor      UMB_BSC_ADMIN        1000         T  .
UMB_ADMIN1      Balanced Scorecard Monitor      UMB_BSC_ADMIN        1000         T  .
UMB_AH        Scorecard, agregační hierarchie   UMB_BSC_AGGR_HIER      1000         T  .
UMB_BC_OB      Strategický cíl (šablona strategie) SAPLUMB_OB          0202         T  .
UMB_BC_PE      Perspektiva (šablona strategie)   SAPLUMB_OB          0102         T  .
UMB_BC_ST_NAV    Dodané strategie           UMB_ST_NAV          0100         T  .
UMB_BSC_BWUPDT    Aktualizace kmenových dat BW     UMB_BSC_BW_UPDATE      1000         T  .
UMB_CM        Osobní ohodnocení          UMB_CM_MAINTAIN       0100         T  .
UMB_CUST       Design Scorecard           UMB_BSC_CUST         0102         T  .
UMB_CUST_WEB     Balanced Scorecard Wizard      UMB_CUST_WEB         1000         T  .
UMB_EBB       Briefing Book Designer        UMB_EBB_DESIGN        0100         T  .
UMB_LAUNCHPAD_WEB  Balanced Scorecard Launchpad     UMB_BSC_LAUNCHPAD_WEB    1000         T  .
UMB_MM        Hromadná údržba           UMB_MASS_MAINTENANCE     0100         T  .
UMB_OB        Strategický cíl           SAPLUMB_OB          0201         T  .
UMB_OFL       Balanced Scorecard Download     UMB_OFFLINE_DOWNLOAD     1000         T  .
UMB_PE        Perspektiva             SAPLUMB_OB          0101         T  .
UMB_PRES       My Balanced Scorecard        UMB_BSC_PRES         1000         T  .
UMB_PRES1      Balanced Scorecard          UMB_BSC_PRES         1000         T  .
UMB_PRES_WEB     Balanced Scorecard          UMB_BSC_PRES_START_WEB    1000         T  .
UMB_PRINT      Reporty Balanced Scorecard      UMB_BSC_PRINT        1000         T  .
UMB_PTTRANS     Transport šablon           UMB_BSC_PERS_TEMPLATE_TRANS 1000         T  .
UMB_SC        Design Scorecard           UMB_BSC_CUST         0102         T  .
UMB_ST_MAP      Přehled strategií          UMB_STRATEGY_MAP       0100         T  .
UMB_ST_NAV      Strategie              UMB_ST_NAV          0100         T  .
UMB_ST_VIEW     Předloha strategie          UMB_ST_VIEW         0100         T  .
UMB_ST_VIEW_CLIENT  Předloha strategie: Aktuální klient UMB_ST_VIEW         0100         T  .
UMB_XML_UP      Upload Scorecard XML         UMB_BSC_UPLOAD        0101         T  .
UMC_CPM_CHECK    Kontrola aplikací CPM        UMC_CPM_CHECK        1000         T  .
UMC_CPM_MEAS     Performance Measurement Design    UMC_CPM_MEAS         0100         T  .
UMC_CPM_STRAT    Strategy Management Design      UMC_CPM_STRAT        0100         T  .
UMC_DFTRFC      Údržba standardního systému BW    UMC_DFTRFC_CUST       0100         T  .
UMC_DSP_DFTRFC    Zobrazení standard.systému BW    UMC_DFTRFC_CUST       0100         T  .
UMC_NOTIF      ending Notifications         UMC_CPM_NOTIF        1000         T  .
UMC_PROXY_CUST    Spojení HTTP - detaily proxy     UMC_HTTP_PROXY_CONF     0100         T  .
UMIG_MONITOR     Inkrementální migrace do unicode   UMIG_MONITOR         1000         T  .
UMK_BMK_XDL     Export hodnot benchmarků       UMK_BMK_XML_DOWNLOAD     0100         T  .
UMK_BMK_XUP     Zavedení hodnot benchmark      UMK_BMK_XML_UPLOAD      1000         T  .
UMK_KF        Ukazatele & benchmarks        UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB        Ukazatele & benchmarks        UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB_BC      Ukazatele SAP & benchmarks      UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB_BWHUPDT    Aktualizace hierarchie BW      UMK_MB_MEAS_BW_HIE_UPDATE  1000         T  .
UMK_MB_BWUPDT    Aktualizace kmenových dat BW     UMK_MB_MEAS_BW_UPDATE    1000         T  .
UMK_MB_DISP     Zobrazení ukazatelů & benchmarks   UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB_DISP_PARA   Vyvolání Measure Builder       UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB_MHUPDT    Aktualizace hierarchie BW      UMK_MB_MEAS_BW_HIE_UPDATE  1000         T  .
UMK_MB_PROV     Údržba indikátoru poskytovatele   UMK_MB_MAINTAIN       0050         T  .
UMK_MB_SAPBKIC    Výběry benchmark (použití pouze SAP) UMK_MB_BKIC_CUST       0100         T  .
UMK_MB_TRANSL    Překlad ukazatelů          UMK_MB_TRANSLATION      0050         T  .
UMK_MB_TRANSP    Transport              UMK_MB_TRANSPORT       1000         T  .
UMK_MB_UPLOAD    Upload ukazatelů           UMK_MB_UPLOAD        1000         T  .
UMK_MB_XUP      Zavedení nejnověj.ukazat.poskytovat. UMK_MB_XML_UPLOAD      1000         T  .
UMM_ADMIN      Management Cockpit Monitor      UMM_MC_ADMIN         1000         T  .
UMM_CUST       Design Management kokpitu      UMM_MC_HIERARCHY       0100         T  .
UMM_CUST_20B     Design Management kokpitu      UMM_MC_CUST         1000         T  .
UMM_HIER       Údržba hierarchie Management kokpitu UMM_MC_HIERARCHY       0100         T  .
UMM_PRES       Management kokpit: Prezentace    UMM_MC_PRESENTATION     1000         T  .
UMM_PRES_WEB     Management kokpit: Prezentace    UMM_MC_PRESENTATION_WEB   1000         T  .
UMM_TRANS      Transport Management kokpitu     SAPLUMM_TRANSPORT      0100         T  .
UMR_CUST       Design rizika            UMR_CUST           1000         T  .
UMR_LOAD       Načtení dat odhadu rizika z BW    UMR_RISK_EST_LOAD      1000         T  .
UMR_RB        Risk Builder             UMR_RB_MAIN         0050         T  .
UMV_CUST       Design stromu hodnot         UMV_VDT           1000         T  .
UMV_PRES       Prezentace stromu hodnot       UMV_VDT           1000         T  .
UNKR         Údržba číselného intervalu: W_AKTION SAPMSNUM           0100         T  .
UPART        Obchodní partner: Konverze na COP  RFTBUAU1           1000         T  .
UPART02       Obchodní partner: Konverze, fáze 2  RFTBUAU1           1000         T  .
UPA_EXP       Plánování hosp.výsledku       UPA_COSTCENTER        1000         T  .
UPBA         Bilanční plánování: Nastav.obl.plán. UPB_MAIN_AREA_SET      1000         T  .
UPBFW        Nastavení ve framework        UPB_MAIN_AREA_FW       1000         T  .
UPBPL        Provedení map bilančního plánování  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPBPM        Zpracování map bilančního plánování UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPBPMD        Zobrazení map bilančního plánování  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPB_APPL_IMPORT   Import aplikací plánování SEM    UPB_APPLICATION_IMPORT    1000         T  .
UPB_CALL_LIQUID   Plánování likvidity         UPB_CALL_FW         1000         T  .
UPB_CALL_PERSON   Personální plánování         UPB_CALL_FW         1000         T  .
UPB_CCP       SEM - plánování nákl.střed.     UPB_CCP_CALL         1000         T  .
UPB_CMI_CUST     Interpreter kapitál.trhu: Design   UPB_CMI_CUST_START      1000         T  .
UPB_CW        Customiz.průvodce, plánov.nákl.stř. UPB_CW_START         1000         TP  .
UPB_DATA_EXPORT   Export dat SEM-BPS          UPB_DATA_XXPORT       1000         T  .
UPB_DATA_IMPORT   Import dat SEM-BPS          UPB_DATA_XXPORT       1000         T  .
UPB_DATA_TRANSPORT  Transport dat SEM-BPS        UPB_DATA_XXPORT       1000         T  .
UPB_PERSPLAN_START  Provedení personálního plánování   UPB_PERSPLAN_START      1000         T  .
UPB_PROF       Plánování hosp.výsledku       UPB_PROFITABLILTY      1000         T  .
UPB_RES       Plánování zdrojů           UPB_RESOURCE         1000         T  .
UPB_RULE       Plánování: Pravidla přenosu     SAPLKCD0           1000         T  .
UPB_STRUCT      Plánování: Údržba strukt.odesílatele UPB_STRUCT_MAINTAIN     1000         T  .
UPB_SY_GEN_CLASS   Připojení Web Survey -" SEM-BPS   SAPLUPB_SY          0100         T  .
UPC_BW_DESTINATION  Instalace BW             UPC_BW_DESTINATION      1000         T  .
UPDA         Zahr.obchod: Distribuce km.dat    RVFTBALE           1000         T  .
UPIA         Nastavení oblasti plánování investic UPB_MAIN_AREA_SET      1000         T  .
UPIFW        Nastavení ve framework        UPB_MAIN_AREA_FW       1000         T  .
UPIPL        Provedení mapy plánování investic  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPIPM        Zpracování mapy plánování investic  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPIPMD        Zobrazení map plánování investic   UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPPPL        Provedení složek plánování personálu UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPPPM        Zpracování složek plánov.personálu  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPPPMD        Zobrazení složek plánování personálu UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPPX         Přímé spuštění: Složky plán.person. UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPS         Distribuční jednotky ALE (UPS)    RUPSPORTAL          1000         TP  .
UPS01        Založení distribuční jednotky ALE  SAPUPS            0100         TP  .
UPS02        Změna distribuční jednotky ALE    SAPUPS            0100         TP  .
UPS03        Zobrazení distribuční jednotky ALE  SAPUPS            0100         TP  .
UPS04        Kopírování distribuční jednotky ALE SAPUPS            0100         TP  .
UPSC00        Distribuční jednotka ALE: Nastavení SAPUPSC00          1000         TP  .
UPSC01S       Generování serializace typů objektu RUPSHIELEV          1000         TP  .
UPSMAS        Účtování UPSMAS IDOCs        RUPSMAS           1000         TP  .
UPSPL        Provedení generické mapy plánování  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPSPM        Zpracování generických plán.složek  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPSPMD        Zobrazení generických plán. složek  UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPSRCP        Replikační tabulka: Organizace    RUPSRCP           1000         TP  .
UPSREP01_CM     Založení repl.tab. ze zákl.funkčn.  RUPSREP01_CM         1000         T  .
UPSREP02       Replikační tabulka: Obsah      RUPSREP02          1000         TP  .
UPSREP05       Zaúčtování UPSRCP-IDOCs       RUPSREP05          1000         TP  .
UPSSETUP       Automatické nastavení UPS      RUPSSETUP          1000         TP  .
UPXA         Výběr oblasti plánování       UPX_MAIN_AREA_SET      1000         T  .
UPXPM        Plán.složky pro plánovací služby   UPB_PM_CUST_START      1000         TP  .
UPX_CUST       Nastavení pro plánovací služby    SAPLUPX_CUST_MAIN      0100         T  .
UPX_CUST_NEW     Nastavení pro plánovací služby    SAPLUPX_CUST_MAIN      0100         T  .
UPX_EXEC       Provedení plánování         SAPLUPX_EXECUTE       2000         T  .
UPX_EXEC_SSP     Provedení plánování služeb      SAPLUPX_EXECUTE       2000         T  .
UPX_MNTN       Nastavení pro plánovací služby    UPX_MNTN_START        1000         T  .
UPX_MNTN1      UPX: Údržba datových zdrojů     SAPLUPX_MAINTAIN       2000         T  .
UPX_XLA       Provedení plánování s Excelem    UPX_XLA_START        1000         T  .
UPY_PM_START_ADM   Plánovací složka - administrátor PSM UPY_PSM_PM_START       1000         T  .
UPY_PM_START_BA   Plán.složka - oddělení rozpočtu PSM UPY_PSM_PM_START       1000         T  .
UPY_PM_START_FA   Plán.složka - odborné oddělení PSM  UPY_PSM_PM_START       1000         T  .
UPY_PM_START_VC   Plán.složka - vedoucí správy PSM   UPY_PSM_PM_START       1000         T  .
URL_DEFINITION    Založení globál.URLs         SAPLPRGN_GLOBAL_URLS     0100         T  .
USMM         Monitorování zákazníka - vstup.obr. RSUVM000           0101         T  .
USRM1        Celkový počet všech podnik.podílů  USSRM            0800         T  .
USRM2        Druhy podílů             USSRM            0700         T  .
USRM3        Kurzové hodnoty           USSRM            0600         T  .
USS_BW_BATCH     Dávka pro zápis dat ze SRM do    USS_BW_BATCH         0100         T  .
USS_CUST_TABLE    Aktualizace dat SRM v BW       USS_CUST_TABLE        0100         T  .
USS_CUST_TABLE1   SRM: Tabulka customizingu pre podíly USS_CUST_TABLE        0200         T  .
USS_DFTRFC      Údržba standardního systému BW    USS_DFTRFC_CUST       0100         T  .
USS_FAS       Upload souboru do aplik.serveru   USS_FILELOAD         0100         T  .
USS_FDPROT      Protokoly pro převzetí zájm.skup.  KCDLPROT           1000         T  .
USS_FDREGEL     PED: Údržba pravidel přenosu     SAPLKCD0           1000         TP  .
USS_FDSEND      PED: Generování strukt.odesíl.    KCDSTRUC           1000         T  .
USS_FDUE       PED: Start převzetí pro záj.sk.   RKCFILE7           1000         T  .
USS_XML2       Import souborů XML          USS_XMLIMPORT2        1000         T  .
USTH0        Správa zájmových skupin       USS_USTH0          0100         T  .
USUR0        Webový průzkum: Zpracování průzkumu USS_USUR0          0100         T  .
USUR1        Web Survey: Výběr příjemců      USS_USUR1          0100         T  .
UY6O         Cust. oblast účtování V100      SAPRVV60           1000         T  .
UY7O         Cust. oblast účtování 1110      SAPRVV60           1000         T  .
UYM8         Zobrazení převz.dat (nové)      SAPRVV61           1000         TP  .
U_P_S        UPS : Menu oblasti          RUPSMENUE          1000         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners