WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 52,314 (today: 304)
( 19 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakce      Titul                Název programu         Číslo dynpra     Typ .

W10E         Menu oblasti Retail: Příjem mater.  MENUW10E            1000         B  .
W10F         Retail pobočky            MENUW10F            1000         B  .
W10M         Systém R/3 Retail          MENUW10M            1000         B  .
W10T         SAP Retail hl.menu (W10T nahr.S000) MENUW10T            1000         B  .
W4E5         Údržba čís.interv.váž.EANs 5místná  SAPMSNUM            0100         T  .
W4EM         Údržba čís.intervalu pro význ.EANs  SAPMSNUM            0100         T  .
W4EN         Údržba č.intervalu pro EANs     SAPMSNUM            0100         T  .
WA/1         Zal.zpr.tab.podmín.,AVÍZO rozděl.zás SAPMV12A            0100         T  .
WA/2         Změna zpr.tab.podm.,AVÍZO rozdělov. SAPMV12A            0100         T  .
WA/3         Zobr.zpráv tab.podm., AVÍZO rozděl. SAPMV12A            0100         T  .
WA/A         Nal.zpr.-rozdělovník: Založ.podm.z. SAPMV13B            0100         T  .
WA/B         Nal.zpr.-rozdělovník: Zm.podm.zázn. SAPMV13B            0100         T  .
WA/C         Nal.zpr.-rozdělovník: Zobr.podm.z.  SAPMV13B            0100         T  .
WA00         Hlavní menu rozdělení        MENUWA00            1000         B  .
WA01         Založení rozdělovníku        SAPML01A            0100         T  .
WA02         Změna rozdělovníku          SAPML01A            0101         T  .
WA03         Zobrazení rozdělovníku        SAPML01A            0101         T  .
WA04         Zprac.rozdělovníku, zpět.hláš.záv.  SAPML01A            0101         T  .
WA05         Rozdělovník násl.dokl.: Gen.objedn. SAPMW03A            0110         T  .
WA06         Rozdělovník násl.dokl.: Gener.dodáv. SAPMW03A            0120         T  .
WA07         Rozdělovník násl.dokl.: Gen.skl.obj. SAPMW03A            0110         T  .
WA08         Generování násled.dokl.rozdělovníku RWWGENFB            1000         T  .
WA09         Výmaz rozdělovníků          RWSDEL1T            1000         T  .
WA09H        Rozdělovník: Nouzový výmaz      RWSDEL2T            1000         T  .
WA10         Generování objednávky a OPŘS     RWRF_AT_GEN          1000         T  .
WA11         Spojení zpráv - rozdělovník     RWSNASTV            1000         T  .
WA12         Vytv.upomínek /plán.množ.akcept.   RWSMAHNG            1000         T  .
WA14         Zpětné hlášení - záv.        SAPMWRUECK           0100         T  .
WA15A        Nal.zpr.-rozdělovník: Založ.podm.z. SAPMV13B            0100         T  .
WA15B        Nal.zpr.-rozdělovník: Zm.podm.zázn. SAPMV13B            0100         T  .
WA15C        Nal.zpr.-rozdělovník: Zobr.podm.z.  SAPMV13B            0100         T  .
WA21         Založení pravidla rozdělení     SAPMW02A            0100         T  .
WA22         Změna pravidla rozdělení       SAPMW02A            0105         T  .
WA23         Zobrazení pravidla rozdělení     SAPMW02A            0105         T  .
WA30         Rozdělovník k objektům        RWSAVI1T            1000         T  .
WA31         Seznam rozdělovníků         RWRF_AT_LIST          1000         T  .
WA35         Pokyn pro rozdělení         RWSOPAAW            1000         T  .
WA40         Úprava rozdělovníku podle poříz.PM  RWAUFNWE            0100         T  .
WA50         Generování pravidla rozdělení    RWAUREGE            1000         T  .
WA51         Generov.pravidla rozděl./záv.záv.  RWAUREFV            1000         T  .
WA52         Seznamy pravidel rozdělení      RWAUFR00            1000         T  .
WA53         Založení variant výběru       RWSVZUKT            1000         T  .
WA54         Generování prav.rozděl./test RIS-L  RWSARGEN            1000         T  .
WA56         Generov.pravidel rozdělení (SAP BW) RWSGENAR            1000         TP  .
WA60         Založení varianty výběru pro objedn. RWWAGENB            1000         T  .
WA61         Založ.varianty výběru pro gen.dod.  RWWAGENL            1000         T  .
WAA01        WA - založení (úř.producent odpadu) BUSSTART            1000         T  .
WAA02        WA - změna (úř.producent odpadu)   BUSSTART            1000         T  .
WAA03        WA - zobr. (úř.producent odpadu)   BUSSTART            1000         T  .
WAA04        WA - rozšíř. (úř.producent odpadu)  BUSSTART            1000         T  .
WAA10        WA - založení (úř.likvidátor odpadu) BUSSTART            1000         T  .
WAA11        WA - změna (úř.likvidátor odpadu)  BUSSTART            1000         T  .
WAA12        WA - zobr. (úř.likvidátor odpadu)  BUSSTART            1000         T  .
WAA13        WA - rozšíř. (úř.likvidátor odpadu) BUSSTART            1000         T  .
WAA19        WA- založ. (úř.přepravce odpadu)   BUSSTART            1000         T  .
WAA20        WA- změna (úř.přepravce odpadu)   BUSSTART            1000         T  .
WAA21        WA- zobr. (úř.přepravce odpadu)   BUSSTART            1000         T  .
WAA22        WA- rozšíř. (úř.přepravce odpadu)  BUSSTART            1000         T  .
WAA23        WA - založení (úřad)         BUSSTART            1000         T  .
WAA24        WA - změna (úřad)          BUSSTART            1000         T  .
WAA25        WA- zobr. (úřad)           BUSSTART            1000         T  .
WAA26        WA - rozšíř.(úřad)          BUSSTART            1000         T  .
WAAP         Údržba čís.intervalu: EWA_APPROV   SAPMSNUM            0100         T  .
WACBA        Archivace účetních sestav      RWLWRPLS            1000         T  .
WACBL        Obnovení účetních sestav       RWLF5002            1000         T  .
WACBLR        Výmaz účetních sestav z archivu   RWLF4002            1000         T  .
WACCIA        Archivace zúčtování zákazníka    RWLWRCINV           1000         T  .
WACCIR        Výmaz archivov.zúčtování zákazníků  RWLF4006            1000         T  .
WACLA        Archivace seznamu plateb       RWLWRILS            1000         T  .
WACLF        Obnova faktur.dokladů dodavatele   RWLF5001            1000         T  .
WACLFA        Archivace fkt.dokladů dovavatelů   RWLWRINV            1000         T  .
WACLFR        Výmaz fakturač.dokladů z archivu   RWLF4001            1000         T  .
WACLR        Obnova seznamů faktur        RWLF5003            1000         T  .
WACLRR        Výmaz seznamů faktur z archivu    RWLF4003            1000         T  .
WACO02        Workbench odpadového hospodářství  RMWBP00            1000         T  .
WACO02OLD      EHS: Zpracování klíče odpadu     SAPLC100            1020         T  .
WACO03OLD      EHS: Zobrazení klíče odpadu     SAPLC100            1020         T  .
WACO04OLD      EHS: Klíč odpadu - inf.o látce    SAPLC100            1040         T  .
WACRL        Obnova platebních seznamů      RWLF5005            1000         T  .
WACRLA        Archiv. seznamu požadavků na platby RWLWRSLS            1000         T  .
WACRLR        Výmaz platebních seznamů z archivu  RWLF4005            1000         T  .
WACSIA        Archivace zúčtování vedlejš.nákladů RWLWRSINV           1000         T  .
WACSIR        Výmaz archiv.zúčtování vedlejš.nákl. RWLF4007            1000         T  .
WACZR        Obnova požadavku na platbu      RWLF5004            1000         T  .
WACZRA        Archivace požadavku na platbu    RWLWRSMR            1000         T  .
WACZRR        Výmaz požadavku na platbu z archivu RWLF4004            1000         T  .
WADC         Údržba čís.intervalu: EWA_DISWAY   SAPMSNUM            0100         T  .
WADI         Údržba čís.intervalu: EWA_WAA130   SAPMSNUM            0100         T  .
WAE01        Založení registračního dokladu    SAPLEHSWA_100         1010         T  .
WAE02        Změna registračního dokladu     SAPLEHSWA_100         1010         T  .
WAE03        Zobrazení registračního dokladu   SAPLEHSWA_100         1010         T  .
WAE10        Jednoduchý zázn.           EHSWAR_115_100         1000         T  .
WAEA         Údržba čís.intervalu: EWA_ENTAM   SAPMSNUM            0100         T  .
WAFS         Odeslání skup.materiálů do AFS    RBDSEMCD            1000         T  .
WAGE         Údržba čís.intervalu: EWA_WAA100   SAPMSNUM            0100         T  .
WAHD1        Zavedení alt.hist.dat        RWAHD001            1000         T  .
WAHD2        Změna alt.hist.dat          RWAHD002            1000         T  .
WAHD3        Zobrazení alt.hist.dat        RWAHD002            1000         T  .
WAHD4        Výmaz alt.hist.dat          RWAHD004            1000         T  .
WAHDC        Customizing AHD/PDF         RWWAHDCCUS           1000         T  .
WAK0         Menu oblasti zpracování akce     MENUWAK0            1000         B  .
WAK1         Založení akce            SAPMWAKA            1000         T  .
WAK10        Zpět.hlášení akce na jedntl.závody  SAPMWAKA            1700         T  .
WAK11        Zobrazení akce pro jednotl.závody  SAPMWAKA            1700         T  .
WAK12        Údržba speciálních položek      SAPMWAKA            1800         T  .
WAK13        Změnové doklady: Obchodní akce    RWAKT400            1000         T  .
WAK14        Report RWAKT310 (Akce k materiálu)  RWAKT310            1000         T  .
WAK15        Report RWAKT320 (Akce pro závod)   RWAKT320            1000         T  .
WAK16        Aktivace ceny na pozadí       RWAKT200            1000         T  .
WAK17        Generování rozdělovníku v dávce   RWAKT210            1000         T  .
WAK18        Zařazení do seznamu akce v dávce   RWAKT220            1000         T  .
WAK19        Oznámení akce v dávce        RWAKT230            1000         T  .
WAK2         Změna akce              SAPMWAKA            1100         T  .
WAK20        Nalezení zdroje odběru na pozadí   RWAKT240            1000         T  .
WAK3         Zobrazení akce            SAPMWAKA            1100         T  .
WAK4         Výmaz akce              SAPMWAKA            1100         T  .
WAK5         Vstup do následného zpracování    SAPMWAKA            1300         T  .
WAK6         Vstup: Přehled cen, marží      SAPMWAKA            1500         T  .
WAK7         Seznam akčních materiálů pro závod  SAPMWAKA            1500         T  .
WAK8         Závod - materiály v akci       SAPMWAKA            1500         T  .
WAKC         Údržba akčních témat         RWMFA003            1000         T  .
WAKN         Spojování zpráv: Akce        RWNASTVP            1000         T  .
WAKT_ARCHR      Načítání archívu obchodní akce    W_PROMO_ARCH_READ       1000         T  .
WAKV         Oznámení akce: Předběžné zobrazení  RWAKT009            1000         T  .
WAM01        Založení dokumentů o likvid.odpadu  SAPLEHSWA_200         0100         T  .
WAM02        Zpracování dokladu o likvidaci    SAPLEHSWA_200         1000         T  .
WAM03        Zobrazení dokumentů o likvid.odpadu SAPLEHSWA_200         1000         T  .
WAM04        Hledání dokumentů o likvidaci odpadu SAPLEHSWA_200         0101         T  .
WAM05        Dokum.o likv.odpadu: Zobr.seznamu  SAPLEHSWA_200         0102         T  .
WAMC         Údržba čís.intervalu: EWA_MNANOC   SAPMSNUM            0100         T  .
WAMI         Údržba čís.intervalu: EWA_MNINO   SAPMSNUM            0100         T  .
WAMR         Údržba čís.intervalu: EWA_MNANOR   SAPMSNUM            0100         T  .
WANP         Údržba čís.intervalu: W_PARTNER   SAPMSNUM            0100         T  .
WAO_QA32WP      QA32 - vyvolání z pracoviš./miniapl. WAO_RQEEAW10          1000         T  .
WAO_QM10WP      QM10 - vyvolání pracoviště/miniapl. WAO_RQMELW10          1000         T  .
WAO_QM13WP      QM13 - Vyvolání z Workplace/MiniApp WAO_RQMELW20          1000         T  .
WAO_QPQA32      QM MiniApp varianta výběru kontr.j. WAO_RQVQA32          1000         T  .
WAO_QPQM10      QM MiniApp Varianta výběru hlášení  WAO_RQVQM10          1000         T  .
WAO_QPQM13      QM MiniApp Varianta výběru opatř.  WAO_RQVQM13          1000         T  .
WAP1         Obsazení brány: Zprac.zásoby práce  RWAPPT10            1000         T  .
WAP2         Změna obsazení bran         RWAPPT01            1000         T  .
WAP3         Zobr.obsazení bran          RWAPPT02            1000         T  .
WAP4         Obsazení bran: Přehled        RWAPPT04            1000         T  .
WAP5         Obsazení brány: Odjezd        RWAPPT01            1000         T  .
WAP6         Změna obsazení brány (jedn.údržba)  RWAPPT05            1000         T  .
WAP7         Obsazení bran: Porovn.plánu/skutečn. RWAPPT06            1000         T  .
WAPRL        Platební seznam - aplikační status  RWLF9005            1000         T  .
WAPZR        Platební doklady - aplikač.status  RWLF9004            1000         T  .
WAREPL        Nahrazení artiklu          RWRF_RWARTREPL         0100         T  .
WASM100       WA: Založení producenta       BUSSTART            1000         T  .
WASM101       WA: Změna producenta         BUSSTART            1000         T  .
WASM102       WA: Zobrazení producenta       BUSSTART            1000         T  .
WASM109       WA: Rozšíření producenta       BUSSTART            1000         T  .
WASS100       Řízení WA: Aplikace         BUSVIEWS            1000         T  .
WASS101       Řízení WA: Skupiny polí       BUSVIEWS            1000         T  .
WASS102       Řízení WA: View           BUSVIEWS            1000         T  .
WASS103       Řízení WA: Úseky           BUSVIEWS            1000         T  .
WASS104       Řízení WA: Obrazovky         BUSVIEWS            1000         T  .
WASS105       Řízení WA: Sledy obrazovek      BUSVIEWS            1000         T  .
WASS106       Řízení WA: Časy           BUSVIEWS            1000         T  .
WASS107       Řízení WA: Standardní funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
WASS108       Řízení WA: Doplňkové funkce CUA   BUSVIEWS            1000         T  .
WASS110       Řízení WA: Matchkódy         BUSVIEWS            1000         T  .
WASS111       Řízení WA: Přiř.pole dynpra-"pole DB BUSVIEWS            1000         T  .
WASS112       Řízení WA: Kritéria modifikace polí BUSVIEWS            1000         T  .
WASS113       Řízení WA: Typy rolí         BUSVIEWS            1000         T  .
WASS114       Řízení WA: Seskupení typů rolí    BUSVIEWS            1000         T  .
WASS115       Řízení WA: Aplikační transakce    BUSVIEWS            1000         T  .
WASS116       Řízení WA: Tabulky          BUSVIEWS            1000         T  .
WASS117       Customizing WA: Modif.pole činnost  BUSVIEWS            1000         T  .
WASS118       Cust.WA: Modifikace pole typ role  BUSVIEWS            1000         T  .
WASS119       Cust.WA: Druhy oprávnění       BUSVIEWS            1000         T  .
WASS120       Cust.WA: Skupiny polí pro oprávnění BUSVIEWS            1000         T  .
WASS121       Cust.WA: Konfigurace obrazovky    BUSVIEWS            1000         T  .
WASS122       Řízení WA: Činnosti         BUSVIEWS            1000         T  .
WASS124       Řízení WA: Datové soubory      BUSVIEWS            1000         T  .
WAST         Kopír.do CBWABDT (kopie nast.OP)   MENUWAST            1000         B  .
WATR         Údržba čís.intervalu: EWA_WAA160   SAPMSNUM            0100         T  .
WATREE        Vyvolání kmen.dat          EHSWAR_COCKPITTRAEGER     1000         T  .
WB/1         Založ. tab.podmínek zpráv, ozn.akce SAPMV12A            0100         T  .
WB/2         Změna tab.podm.zpráv, oznámení akce SAPMV12A            0100         T  .
WB/3         Zobrazení tab.podm.zpráv, ozn. akce SAPMV12A            0100         T  .
WB/A         Nalez.zpráv akce: Založ.podmínk.záz. SAPMV13B            0100         T  .
WB/B         Nalez.zpráv akce: Změna podmínk.záz. SAPMV13B            0100         T  .
WB/C         Nalez.zpráv.akce: Zobraz.podm.zázn. SAPMV13B            0100         T  .
WB00         Menu oblasti: Dodatečné zúčtování  MENUWB00            1000         B  .
WB01         Založení závodu           SAPMWBE3            0101         T  .
WB02         Změna závodu             SAPMWBE3            0102         T  .
WB03         Zobrazení závodu           SAPMWBE3            0102         T  .
WB06         Poznámka archivace: Závod      SAPMWBE3            0500         T  .
WB07         Změna přiřazení: Závod/odběratel   SAPMWBE3            0107         T  .
WB08         Změna přiřazení: Závod/dodavatel   SAPMWBE3            0107         T  .
WB20         Global Trade             MENUWB20            1000         B  .
WB21         Obchodní kontrakt: Založení     SAPLWB2A            0090         T  .
WB22         Obchodní kontrakt: Změna       SAPLWB2A            0095         T  .
WB23         Obchodní kontrakt: Zobrazení     SAPLWB2A            0095         T  .
WB24         Obch.kontrakt: Zprac.hrom.statusu  RWB2B001            1000         T  .
WB25         Obchodní kontrakt: Seznam kontraktů RWB2B001            1000         T  .
WB25_COMP      Obchodní kontrakt: Seznam kontraktů RWB2B001            1000         T  .
WB26         Obchodní kontrakt: Tok dokladů    RWB2B002            1000         T  .
WB27         Obchodní kontrakt: Standard.analýza RWB2B002            1000         T  .
WB28         Obchodní kontrakt: Historie změny  RWB2B004            1000         T  .
WB29_OPEN      Obchodní kontrakt: Open Control   RWB2B007_OPEN_CONTROL     0000         T  .
WB29_PROFIT     Obchodní kontrakt: Profit simulace  RWB2B007_PROFIT_SIM      1000         T  .
WB2B_CUS       Customizing Global Trade       RWB2OWBCUS           1000         T  .
WB2B_MOD       Customizing Global Trade       RWB2OWBMOD           1000         T  .
WB2B_NETUSER     Založení uživatele pro TC@Net    WB2B_CREATE_TC_USER      1000         T  .
WB2C         Zprávy: Cíl.skupina, zákazník    RWBNWT01            1000         T  .
WB2GTS1       Export: Blokované obchodní kontrakty RWBGTS001           1000         T  .
WB2GTS2       Import: Blokované obchodní kontrakty RWBGTS002           1000         T  .
WB2GTS3       Chybně převedené doklady       RWBGTS003           1000         T  .
WB2GTS4       Nový přenos dokladů         RWBGTS004           1000         T  .
WB2L         Dl./krátká analýza          RWB2MATPOS01          1000         T  .
WB2M         Zprávy pro management        RWBNWT02            1000         T  .
WB2R         Všeobecné řízení v Global Trade   RWB2BCUST01          1000         TP  .
WB2V         Zprávy pro dodavatele        RWBNWT03            1000         T  .
WB2_ARCHIVE_PREP   Příprava archivace          RWB2_ARCHIVE_PREPARE      1000         T  .
WB30         Hrom.údržba sk.záv. pro jedntl.záv. RWWMASMG            0000         T  .
WB31         Obch.kontrakt: Finanční dokumenty  RWB2B006            1000         T  .
WB35         Přehled - layout           RWWROLAY            0000         T  .
WB40         Vyhodnocení seznamu: Třídy      RWWKLASS            0000         T  .
WB50         Skup.závodu, založení rozdělovníku  SAPMWBE2            0100         T  .
WB51         Skup.závodu, změna rozdělovníku   SAPMWBE2            0100         T  .
WB52         Skup.závodu, zobrazení rozdělovníku SAPMWBE2            0100         T  .
WB53         Skup.závodu, výmaz rozdělovníku   SAPMWBE2            0100         T  .
WB54         SZ rozděl., údržba závodu pro třídy SAPMWBE2            0100         T  .
WB55         SZ rozděl., údrž.tř. dle jedntl.tříd SAPMWBE2            0100         T  .
WB56         SZ rozděl., údržba závodů jedné tř. SAPMWBE2            0100         T  .
WB57         SZ rozděl., zobr.závodů jedné třídy SAPMWBE2            0100         T  .
WB58         SZ rozděl., zobraz.třídy dle třídy  SAPMWBE2            0100         T  .
WB59         SZ rozděl., zobr.závodů jedné třídy SAPMWBE2            0100         T  .
WB5N         Tranzitní zásoba (konsignace)    RWRF_TRANSFER_QUANTITY     1000         T  .
WB60         Skupina závodu, založení akcí    SAPMWBE2            0100         T  .
WB61         Skup.závodu, změna akcí       SAPMWBE2            0100         T  .
WB62         Skupina závodu, zobrazení akcí    SAPMWBE2            0100         T  .
WB63         Skupina závodu, výmaz akcí      SAPMWBE2            0100         T  .
WB64         SZ zpracování akcí záv. dle tříd   SAPMWBE2            0100         T  .
WB65         SZ zpracování akcí třídy dle tříd  SAPMWBE2            0100         T  .
WB66         SZ zpracování akcí záv. dle tříd   SAPMWBE2            0100         T  .
WB67         SZ Zobrazení akcí závodu dle tříd  SAPMWBE2            0100         T  .
WB68         SZ Zobrazení akcí tříd dle tříd   SAPMWBE2            0100         T  .
WB69         SZ Zobrazení akcí závodu třídy    SAPMWBE2            0100         T  .
WB70         Založení třídy sortimentu      SAPMWBE2            0100         T  .
WB71         Změna třídy sortimentu        SAPMWBE2            0100         T  .
WB72         Zobrazení třídy sortimentu      SAPMWBE2            0100         T  .
WB73         Výmaz třídy sortimentu        SAPMWBE2            0100         T  .
WB74         Údržba sortimentu dle tříd      SAPMWBE2            0100         T  .
WB75         Údržba třídy dle třídy        SAPMWBE2            0100         T  .
WB76         Údržba sortimentu třídy       SAPMWBE2            0100         T  .
WB77         Zobrazení sortimentu dle tříd    SAPMWBE2            0100         T  .
WB78         Zobrazení třídy ke třídám      SAPMWBE2            0100         T  .
WB79         Zobrazení sortimentu třídy      SAPMWBE2            0100         T  .
WB80         Skup.závodu, založení ostatních   SAPMWBE2            0200         T  .
WB81         Skup.závodu, změna ostatních     SAPMWBE2            0200         T  .
WB82         Skup.závodu, zobrazení ostatních   SAPMWBE2            0200         T  .
WB83         Skup.závodu, výmaz ostatních     SAPMWBE2            0200         T  .
WB84         SZ Údržba jiného závodu dle tříd   SAPMWBE2            0200         T  .
WB85         SZ, údržba jiné třídy dle tříd    SAPMWBE2            0200         T  .
WB86         SZ, údržba ostatních závodů třídy  SAPMWBE2            0200         T  .
WB87         SZ, zobrazení jiného závodu dle tříd SAPMWBE2            0200         T  .
WB88         SZ, jiná třída dle třídy       SAPMWBE2            0200         T  .
WB89         SZ, zobrazení ostat.závodů třídy   SAPMWBE2            0200         T  .
WBB0         Menu obl. Retail, Seznam sortimentu MENUWBB0            1000         B  .
WBBA         Seznam sortimentu: Analýza termínů  RWBBANAS            1000         T  .
WBBR         Reorganizace verze sezn.sortimentu  RWBBVDEL            1000         T  .
WBBS         Zobrazení verzí seznamu sortimentu  RWBBSHOW            1000         T  .
WBBS_ALV       Zobrazení verzí seznamu sortimentu  RWBBSHOW_ALV          1000         T  .
WBBV_HPR       Sezn.sortimentu: Správa verzí    RWBBVCRE_HPR          1000         T  .
WBBV_HPR_ALV     Sezn.sortimentu: Správa verzí    RWBBVCRE_HPR_ALV        1000         T  .
WBDEMO        Workbench-Demo: Referenční rozhraní WB_USER_INTERFACE       1000         T  .
WBF1         IS-R: Přehled zásob, vratné obaly  RWBEF100            1000         T  .
WBF2         Zobraz.rozd.VM-PM při přeskladnění  RWBEF200            1000         T  .
WBL1         Manuální založení účetní sestavy   SAPLWLF2            0103         T  .
WBL2         Změna účetní sestavy         SAPLWLF2            0104         T  .
WBL3         Zobrazení účetní sestavy       SAPLWLF2            0104         T  .
WBL4         Uvolnění blokovaných účet.sestav   RWLF2009            1000         T  .
WBLFDETSIM      Simulace stanovení dodavatele    SAPLWB2B_EXPENSE_HELP_MODULES 0200         T  .
WBLMC        Hromadná změna seznamů účet.zápisů  RWLF9076            1000         T  .
WBLR         Založení úč.seznamů pomocí reportu  RWLF2010            1000         T  .
WBLRB        Účetní sestavy pro seznamy faktur  RWLF1013            1000         T  .
WBLS         Storno seznamu účtování       SAPLWLF2            0602         T  .
WBOLI        Přehled podmínek           RWB2B011            1000         T  .
WBST         SAP Retail: Vedení zásob       MENUWBST            1000         B  .
WBTE         Export dat závodu (transfer souboru) RWBTRAEX            1000         T  .
WBTI         Import závodů (transfer souboru)   RWBTRAIM            1000         T  .
WBUDG01       Aktivace druhu rozpočtu       RWRF_BUDG_ACTIVATE       1000         T  .
WBUDG02       Transport druhu rozpočtu       RWRF_BUDG_TRANSPORT      1000         T  .
WBUDG03       Reorganizace druhu rozpočtu     RWRF_BUDG_REORG_BUDG_TYPE   1000         T  .
WBVK         Menu oblasti: Dodatečné zúčtování  MENUWBVK            1000         B  .
WBWF         Obch.kontrakt: Workflow Workbench  SAPLWB2_WORKFLOW        0100         T  .
WB_NEW_WINDOW    Workbench: Otevření nového okna   WB_NEW_WINDOW_START      1000         T  .
WC01         Zpracování atributu         SAPLCTMV            0101         T  .
WC02         Č.interval pro kalkulci prod.ceny  SAPMSNUM            0100         T  .
WC03         Číselný interval, pravidlo rozdělení SAPMSNUM            0100         T  .
WC04         Číselné intervaly, akce       SAPMSNUM            0100         T  .
WC05         Číselné intervaly rozdělovníku    SAPMSNUM            0100         T  .
WC06         Č.interval sledování statusu     SAPMSNUM            0100         T  .
WC07         Číselné intervaly: Naturální rabat  SAPMSNUM            0100         T  .
WC08         Č.intervaly: Layout, akce/závod   SAPMSNUM            0100         T  .
WC10         Batch: Zás. práce pro obch. kalk.  RWVKP008            1000         T  .
WC11         Batch: Změny sortimentu       RWSORT07            1000         T  .
WC12         Batch: Zúčtování dohod        RWMBON01            1000         T  .
WC13         Batch: Výstup.sestava pro dohody   RWMBON02            1000         T  .
WC14         Batch: Obrat dodavatele, dohoda   RWMBON03            1000         T  .
WC15         Batch: Jednotl.doklady k dohodám   RWMBON04            1000         T  .
WC16         Batch: Prodloužení period.dohod   RWMBON05            1000         T  .
WC17         Batch: Aktualizovaný obrat dodavat. RWMBON06            1000         T  .
WC18         Batch: Kontrola dohody - otevřený PM RWMBON10            1000         T  .
WC19         Batch: Nové vytvoř.stat.obr.dodav.  RMCENEUA            1000         T  .
WC20         Batch: Nové vytv.stat. v jedn.příp. RWMBON07            1000         T  .
WC21         Batch: Reorganizace dat v LIS    RMCVISCP            1000         T  .
WC22         Batch: Seznam změn prod.cen pro mat. RWVKU001            1000         T  .
WC23         Batch: Likv.fkt.-okamž.cykl.kontr.  RMBABG00            1000         T  .
WC24         Batch POS Download          RWDPOSUP            1000         T  .
WC25         Batch: Sezn.sortim./etiket.regálu  RWDBBUPD            1000         T  .
WC26         Batch: Prognóza           RMPROG00            1000         T  .
WC27         Batch: Plán.potřeb na jedn.závody  RMMRP000            1000         T  .
WC28         Batch: Nastavení centrál.blokace   RWWLOCKD            1000         T  .
WC29         Batch: Rozdělovník, spojení zpráv  RWSNASTV            1000         T  .
WC30         Batch: Akce, spojení zpráv      RWNASTVP            1000         T  .
WC31         Batch: Příprava předb.hlášení DPH  RFPUMS00            1000         T  .
WC32         Batch POS-Down Ini          RWDPOSIN            1000         T  .
WC33         Sezn.sort.: Inicial. a kompl.verze  RWDBBINI            1000         T  .
WC34         Batch-opakování zrušeného upload   RBDAPP01            1000         T  .
WC35         Dávka - opakování chybného upload  RBDMANIN            1000         T  .
WC41         Batch: Zás. práce pro index dokladu RMEBEIN4            1000         T  .
WC63         Č.interval pro kalkulci prod.ceny  SAPMSNUM            0100         T  .
WCBDELWORKLIST    Výmaz zás.práce pro fakturu     RWCBRETO02           1000         T  .
WCBDISPLOG      Zobr.protokolu dodat.zprac.fakturace RWCBRETO03           1000         T  .
WCBINDEX       Dodatečné zpracování faktury     RWCBRETO01           1000         T  .
WCC         Technický customizing SAP      RWCBWCC            1000         T  .
WCC1         Údržba pravidel konfliktů      RIWC0003            1000         TP  .
WCC2         Asistent pro volbu modelu      RIWC0012            1000         TP  .
WCC3         Definice základních nastavení    RIWC0013            1000         TP  .
WCC8         Přiřazení technických objektů    RIWC0001            1000         TP  .
WCC9         Přiřazení stavů zapojení       RIWC0002            1000         TP  .
WCCA         Generování nastavení tisku      RIWC0014            1000         TP  .
WCCB         Založení/výmaz požadavků       RIWC0015            1000         TP  .
WCHAIN1       Založení přepravního řetězce     SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN    0100         TP  .
WCHAIN2       Změna přepravního řetězce      SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN    0100         TP  .
WCHAIN3       Zobrazení přepravního řetězce    SAPLWRF_PSCD_TRANS_CHAIN    0100         TP  .
WCI1         WCM: Kontrola - WCCO         RIWC0008            1000         TP  .
WCI2         WCM: Kontrola - WCCOR        RIWC0009            1000         TP  .
WCI3         WCM: Kontrola - WCCO "-" WCCOR    RIWC0011            1000         TP  .
WCI4         WCM: Kontrola - WCCA         RIWC0007            1000         TP  .
WCL1         WCM: std. SPO (zpracování sestavy)  RIWCWD02            1000         TP  .
WCL2         WCM: std. SPO (zpracování sestavy)  RIWCWD02            1000         TP  .
WCL3         WCM: op.SPO (zpracování sestavy)   RIWCWD02            1000         TP  .
WCL4         WCM: op.SPO (zpracování sestavy)   RIWCWD02            1000         TP  .
WCL5         WCM: WCA (zpracování sestavy)    RIWCWA02            1000         TP  .
WCL6         WCM: WCA (zpracování sestavy)    RIWCWA02            1000         TP  .
WCL7         WCM: WAPI (zpracování sestavy)    RIWCWA02            1000         TP  .
WCL8         WCM: WAPI (zpracování sestavy)    RIWCWA02            1000         TP  .
WCL9         WCM: WAP (zpracování sestavy)    RIWCWW02            1000         TP  .
WCLA         WCM: WAP (zpracování sestavy)    RIWCWW02            1000         TP  .
WCLB         WCM: (zpracování sestavy vícestup.) RIWC0010            1000         TP  .
WCLC         WCM: SPO (zpracování sestavy)    RIWCWD02            1000         TP  .
WCLD         WCM: SPO (zpracování sestavy)    RIWCWD02            1000         TP  .
WCLE         WCM: (zpracování sestavy vícestup.) RIWC0010            1000         TP  .
WCLF         WCM: Protokol o zapojení       RIWC0017            1000         TP  .
WCLG         WCM: Změna operativního seznamu   RIWC0020            1000         TP  .
WCLH         WCM: Zobrazení operativního seznamu RIWC0020            1000         TP  .
WCM         Work Clearance Management      MENUWCM            1000         B  .
WCM1         Definice okruhu zodpovědnosti CM   RWWCATM1            1000         T  .
WCM2         Zobrazení prac.listu pro CM     RWWCATM2            1000         T  .
WCM3         Zobrazení okruhu zodpovědnosti CM  RWWCATM3            1000         T  .
WCM4         Okruh zodpovědnosti CM vymazat ?   RWWCATM4            1000         T  .
WCMA         RIS: OTB - výběr           RMCW1500            1000         T  .
WCMB         RIS: OTB - výběr           RMCW1500            1000         T  .
WCMC         RIS: OTB - výběr           RMCW1500            1000         T  .
WCMCP        Category manager Workbench - Example MENUWCMCP           1000         B  .
WCMD         RIS: OTB - výběr           RMCW1500            1000         T  .
WCME         RIS: KFSH/POH+ZÁS - výběr      RMCW0300            1000         T  .
WCM_ROP       Spuštění ROP z MAP          CM_MAP_ROP_START        1000         T  .
WCM_TEST_2      Testovací program mostu dokumentů KW DOCUMENT_BRIDGE_TEST      1000         T  .
WCOC         Monitoring kontraktu         SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WCOCOAGBU      Přehled refundací          RWCB0005            1000         T  .
WCOCOALL       Podmínkové kontrakty         RWCB0004            1000         T  .
WCOCS        Monitoring kontraktu (zobraz.dokl.) SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WCOLI        Přehled podmínek           RWCB0003            1000         T  .
WCPC         Customiz.: Internet-katalog výrobků SAPMWWMC            1000         TP  .
WCR1         WCM: Založení standard.SPO pro SPO  SAPLWCFY            1100         TP  .
WCR2         WCM: Založení standard.SPO pro WAPI SAPLWCFY            1100         TP  .
WCR3         WCM: Založení oper.SPO pro WAPI   SAPLWCFY            1100         TP  .
WCR4         WCM: Založení oper.SPO pro SPO    SAPLWCFY            1100         TP  .
WCR5         WCM: Založení WCA pro zakázku    SAPLWCFA            1100         TP  .
WCR6         WCM: Založení WCA pro WAP      SAPLWCFA            1100         TP  .
WCR7         WCM: Založení WCA pro SPO      SAPLWCFA            1100         TP  .
WCR8         WCM: Založení WAP pro zakázku    SAPLWCFE            1100         TP  .
WCR9         WCM: Založení WAP pro WAPI      SAPLWCFE            1100         TP  .
WCRA         WCM: Založení WAP pro WAP      SAPLWCFE            1100         TP  .
WCRB         WCM: Založení stand.SPO pro WAP   SAPLWCFY            1100         TP  .
WCRC         WCM: Založení oper.SPO pro WAP    SAPLWCFY            1100         TP  .
WCRD         WCM: Založení WCA pro WAPI      SAPLWCFA            1100         TP  .
WCRF         WCM: Založení WAP pro SPO      SAPLWCFE            1100         TP  .
WCRG         WCM: Založení oper.SPO pro zakázku  SAPLWCFY            1100         TP  .
WCRH         WCM: Založení stand.SPO pro zakázku SAPLWCFY            1100         TP  .
WCRJ         WCM: Založení WAPI pro zakázku    SAPLWCFI            1100         TP  .
WCRK         WCM: Založení WAPI pro WAP      SAPLWCFI            1100         TP  .
WCRM         WCM: Založení WAPI pro WAPI     SAPLWCFI            1100         TP  .
WCSO         SAP Retail Store: Zakáz.spotřebitele SAPLWSSA_DOC          2000         T  .
WCSOC        Změna zakázky            SAPLWSSA_DOC          1001         T  .
WCSOD        Dodání zakázky            SAPLWSSA_DOC          1001         T  .
WCSOS        SAP Retail Store: Status zak.spotř. SAPMV45X            0100         T  .
WCSO_ENTRY      SAP Retail Store-zakázka odběratele SAPLWSSA_ENTRY         1000         T  .
WCT1         WCM: Založení standard.SPO      SAPLWCFY            1100         TP  .
WCT2         WCM: Změna standard.SPO       SAPLWCFY            1100         TP  .
WCT3         WCM: Zobrazení standard.SPO     SAPLWCFY            1100         TP  .
WCT6         WCM: Založení operativního SPO    SAPLWCFY            1100         TP  .
WCT7         WCM: Změna operativního SPO     SAPLWCFY            1100         TP  .
WCT8         WCM: Zobrazení operativního SPO   SAPLWCFY            1100         TP  .
WCTA         WCM: Založení WAP          SAPLWCFE            1100         TP  .
WCTB         WCM: Změna WAP            SAPLWCFE            1100         TP  .
WCTC         WCM: Zobrazení WAP          SAPLWCFE            1100         TP  .
WCTH         WCM: Založení WAPI          SAPLWCFI            1100         TP  .
WCTI         WCM: Změna WAPI           SAPLWCFI            1100         TP  .
WCTJ         WCM: Zobrazení WAPI         SAPLWCFI            1100         TP  .
WCTK         WCM: Založení WCA          SAPLWCFA            1100         TP  .
WCTL         WCM: Změna WCA            SAPLWCFA            1100         TP  .
WCTM         WCM: Zobrazení WCA          SAPLWCFA            1100         TP  .
WCTP         WCM: Přiřazení WAP          RIWCWW01            1000         TP  .
WCTQ         WCM: Přiřazení WCA          RIWCWA01            1000         TP  .
WCTR         WCM: Přiřazení operativního SPO   RIWCWD01            1000         TP  .
WCTS         WCM: Přiřazení WAPI         RIWCWA01            1000         TP  .
WCTU         WCM: Přiřazení zakázky PM      RIWCOR01            1000         TP  .
WCU1         Údržba zákazníka           SAPMWWCC1           0500         TP  .
WCU2         SAP Retail Store: Údržba zákazníka  SAPMWOSD            1000         T  .
WCUM         Údržba zákazníka           SAPMWWCC            0500         TP  .
WCW1         WCM: Konverze statusu 'ZNVÝM'    RIWC0004            1000         TP  .
WCWBNR        Údržba čís.intervalu: W_CWB     SAPMSNUM            0100         T  .
WDBI         Sezn.sort.: Kompletní verze a inic. RWDBBINI            1000         T  .
WDBI_ALV       Sezn.sort.: Kompletní verze a inic. RWDBBINI_ALV          1000         T  .
WDBI_HPR       Plná verze a init: HPR        RWBBINI_HPR          1000         T  .
WDBI_HPR_ALV     Plná verze a init: HPR        RWBBINI_HPR_ALV        1000         T  .
WDBM         Sezn.sortimentu: Manuální požadavek RWDBBMAN            1000         T  .
WDBM_ALV       Sezn.sortimentu: Manuální požadavek RWDBBMAN_ALV          1000         T  .
WDBM_HPR       Manuální požadavek HPR        RWDBBMAN_HPR          1000         T  .
WDBM_HPR_ALV     Manuální požadavek HPR        RWDBBMAN_HPR_ALV        1000         T  .
WDBR_HPR       Seznam sortimentu: Nové spuš.paketu RWDBBRCV_HPR          1000         T  .
WDBU         Sezn.sortimentu: Změnová zpráva   RWDBBUPD            1000         T  .
WDBU_ALV       Sezn.sortimentu: Změnová zpráva   RWDBBUPD_ALV          1000         T  .
WDBU_HPR       Verze změny: HPR           RWDBBUPD_HPR          1000         T  .
WDBU_HPR_ALV     Verze změny: HPR           RWDBBUPD_HPR_ALV        1000         T  .
WDFR         Založení dispozice zboží podl.zkáze SAPMWOG1            1100         TP  .
WDFR2        Změna dispozice zboží podl.zkáze   SAPMWOG1            0102         TP  .
WDFR3        Zobrazení dispozice zboží podl.zkáze SAPMWOG1            0102         TP  .
WDH1         Údržba hierarchie závodu (odbyt)   RVKNVH00            1000         T  .
WDH2         Zobrazení hierarchie zákaz.(odbyt)  RVKNVH00            1000         T  .
WDIS         Menu obl. Dispozice pro R/3 Retail  MENUWDIS            1000         B  .
WDKQ_ACTION_REG   WDKQ Infosada POWL-typ údržby akcí  WDKQ_TABLES_MAINTAIN_ACT    1000         T  .
WDKQ_DEREGISTER   Zruš.registr.dotazu infosady @ POWL WDK_UNREGISTER_QUERY      1000         T  .
WDKQ_MAIN      Údržba POWL reportingu        WDKQ_TABLES_MAINTAIN      1000         T  .
WDKQ_REGISTER    Registr.dotazu infosady @ POWL    WDK_GENERATE_POWL_CUST     1000         T  .
WDKQ_SELCRIT     Údržba kritérií výběru        WDKQ_TABLES_MAINTAIN_SEL    1000         T  .
WDKR         Založte odběratele z dodavatele   RWDEBRET            1000         T  .
WDK_APPNAV      Definování navigace aplikací     WDKAPPNAV_TABLES_MAINTAIN   1000         T  .
WDK_APPNAV_CHECK   Kontr.custom.navig.ext.aplikací   WDK_APPNAV_CHECKS       1000         T  .
WDLS         Výmaz chybových hlášení       RWPUDLST            1000         T  .
WDL_COPY       IDoc Copymanagement         RWDLCOPY_MANAGE        1000         T  .
WDL_COPY_FILL    IDoc Copy Management customizing   WDLCOPY_FILL          0100         TP  .
WDRD1        Stanovení dodavatelského vztahu   RWDRD001            1000         T  .
WDRD2        Změna vztahu dodávky         RWDRD002            1000         T  .
WDRD3        Zobrazení vztahu dodávky       RWDRD003            1000         T  .
WDRD4        Výmaz dodavatelského vztahu     RWDRD004            1000         T  .
WDSR         Reorg.sledování statusu download   RWDPOSRS            1000         T  .
WDTS         Výmaz stavových informací      RWPUDTST            1000         T  .
WE02         Zobrazení IDoc            RSEIDOC2            1000         T  .
WE05         Seznamy IDoc             RSEIDOC2            1000         T  .
WE06         Aktivní sledování IDoc(monitorování) RSEIDOCA            1000         T  .
WE07         Statistika IDoc           RSEIDOCH            1000         T  .
WE09         Hledání IDoc pomocí obsahu      RSEIDOC9            1000         TP  .
WE10         Hledání IDoc pomocí obsahu      RSEIDOC9            1000         TP  .
WE11         Výmaz IDocs             RSETESTD            1000         TP  .
WE12         Test modifikovaného vstup.souboru  MSEIDOC0            1010         TP  .
WE14         Test výstupního zpracování      RSEOUT00            1000         TP  .
WE15         Test výstup.zpracování od říz.zpráv MSEIDOC0            4000         TP  .
WE16         Test vstupního souboru        MSEIDOC0            2010         TP  .
WE17         Test stavového souboru        MSEIDOC0            3010         TP  .
WE18         Generování stavového souboru     MSEIDOC1            0200         TP  .
WE19         Test.nástroj             SAPMSED7            0010         TP  .
WE20         Partnerské dohody          SAPMSEDIPARTNER        0100         T  .
WE21         Definice portu            SAPMSEDPORT          0100         T  .
WE23         Verifikace zpracování IDoc      RSEDICATT           1000         TP  .
WE30         Vývoj typu IDoc           SAPMSED5            0010         T  .
WE31         Vývoj segmentu IDoc         SAPMSED4            0100         T  .
WE32         Vývoj view IDoc           SAPMSED6            0100         T  .
WE40         Administrace IDoc          RSECFG00            1000         T  .
WE42         Kódy operace: Vstup         RSECODIN            1000         T  .
WE45         Předání vstupu (V3, EDILOGADR)    RSELOGAD            1000         T  .
WE46         Zpracování chyby a statusu      RSECFG00            1000         T  .
WE47         Údržba statusu            MSESTA00            1000         T  .
WE56         Administrace IDoc          RSECFG00            1000         T  .
WE60         Dokumentace pro typy IDoc      SAPMSEDIDOCU          0100         TP  .
WE61         Dokumentace pro druhy záznamů IDoc  SAPMSEDIDOCU          0100         TP  .
WE62         Dokumentace pro segmenty       SAPMSEDIDOCU          0100         TP  .
WE63         Dokumentace             SAPMSEDIDOCU          0100         TP  .
WE64         Dokumentace typů zpráv        SAPMSEDMESTYP         0100         TP  .
WE86         Přiřaz.typu segmentu a jazyk.pole  RSELOADMDMP_SPRAS       1000         T  .
WE87         Zavedení informací MDMP       RSELOADMDMP_CPTAB       1000         T  .
WEADM        Řízení ladění ALE          RBDCONFIG           0100         T  .
WEBU         Tisk etiket pomocí sezn. sortimentu RTLABELB            0000         T  .
WEB_EVALS_CREATED  Vytvořená ocenění          WEB_EVALUATION_LIST_CREATED  1000         TP  .
WEB_EVALS_RECEIVED  Obdržená ocenění           WEB_EVALUATION_LIST_RECEIVED  1000         TP  .
WEB_EVALS_TODOLIST  Ocenění určená ke zpracování     WEB_EVALUATION_LIST_TODO    1000         TP  .
WEB_EVAL_CREATE   Založení ocenění           WEB_EVALUATION_CREATE     1000         TP  .
WEB_PRICAT      Pricat na WEB            SAPLWEB_PRICAT         1000         T  .
WEDI         Báze EDI               MENUWEDI            1000         B  .
WEINBQUEUE      Vstupní fronta IDoc         RSEIDOC_INBOUND_QUEUE     1000         T  .
WEKF         Menu oblasti Retail: Objednávka   MENUWEKF            1000         B  .
WENA         Zprávy na základě změn        RT70AWEA            0000         T  .
WENOLINKS      Deaktivace propojení         SAPNOLINKS           0100         T  .
WEOUTQUEUE      Výstupní fronta IDoc         RSEIDOC_OUTBOUND_QUEUE     1000         T  .
WESO         Zvláštní požadavek na etikety    RTLABELD            0100         T  .
WETI         Retail: Etiketování         MENUWETI            1000         B  .
WEWU         Konverze EMU v obchodě        SAPMWEWU            0500         T  .
WF00         Workflow: Výběr operací       SAPWFPR2            0000         T  .
WF01         Workflow:zpracování operace     SAPWFPR0            0999         T  .
WF02         Workflow: Editor pravidel      SAPWFPR0            0999         T  .
WF03         Workflow: Zobrazení operace     SAPWFPR0            0999         T  .
WF04         Workflow:zpracování operace v pozadí SAPWFPR0            0999         T  .
WF05         Workflow: fronta           SAPWFPR1            0100         T  .
WF10         Hromadná objednávka         SAPMWFRM1           1010         T  .
WF10A        Hromadná objednávka bez Tabstrips  SAPMWFRM1           1020         T  .
WF20         Změna rozdělení           SAPMWFRM6           1010         T  .
WF30         Rozdělení materiálu: Monitor     SAPMWFRM4           1010         T  .
WF40         Výmaz rozdělení           RCLEANFRET           1010         T  .
WF50         Úprava rozdělení           SAPMWFRM7           1010         T  .
WF50A        Úprava rozdělení           SAPMWFRM2           1000         T  .
WF51         Přizpůsobení rozvržení (na pozadí)  SAPMWFRM9           1010         T  .
WF60         Založení odesíl.dodávek       SAPMWFRM3           0100         T  .
WF70         Založení distribučních požadavků   SAPMWFRM5           1010         T  .
WF80         Protokol: Distribuce materiálu    R_FRM_APPL_LOG_DISPLAY     1000         T  .
WF80_DEL       Zobr.protokolu - vygenerování dod.  R_FRM_APPL_LOG_DISPLAY     1000         T  .
WF90         Výmaz apl.protokolu; distribuce mat. R_FRM_APPL_LOG_DELETE     1000         T  .
WF90_DEL       Výmaz protokolu; vytvoř.dodávky   R_FRM_APPL_LOG_DELETE     1000         T  .
WFCS01        Prognóza prodeje: Provedení     WFCS_FCAST_PARALLEL      1100         TP  .
WFCS02        Prognóza prodeje: Výmaz       WFCS_FCAST_PARALLEL      1200         TP  .
WFCS03        Prognóza prodeje: Zobrazení dat   WFCS_TABLES_DISPLAY      1000         TP  .
WFCS04        Prognóza prodeje: Spotřeba z MRP   WFCS_TADST_COPY_PARALLEL    1000         TP  .
WFCSL01       Prognóza prodeje: Zobraz.protokolů  WFCS_LOG_DISPLAY        1000         TP  .
WFCSL02       Prognóza prodeje: Výmaz protokolu  WFCS_LOG_DELETE        1000         TP  .
WFIL         Menu obl. Retail: Zakázka pobočky 0 MENUWFIL            1000         B  .
WFL1         Tok dokladů, faktury dodavatele   RWLF7001            1000         T  .
WFL2         Tok dokladů, účetní sestavy     RWLF7002            1000         T  .
WFL3         Tok dokladů, seznamy faktur     RWLF7003            1000         T  .
WFL4         Tok dokladů, požadavky na platbu   RWLF7004            1000         T  .
WFL5         Tok dokladů, seznamy požadavků    RWLF7005            1000         T  .
WFMCVSTART      WFMC: Vyvolání view a viewclusteru  WFMCVSTART           1000         T  .
WFRE         Rozdělení vrácených dodávek     RETVERT1            1000         T  .
WFWS         Údržba služeb WebFlow (WSDL)     SAPLSWF_WSIMP         0100         TP  .
WF_CNT_MAINTENANCE  Diagnóza a vyrovnání kontejneru   RSWF_CNT_MAINTENANCE      1000         T  .
WF_HANDCUST     Custom.servis.handleru (obs.prog.)  SAPLSWLWP_CENTRAL_CUST     0100         T  .
WF_START       Spuštění workflow          SAPLSWY_WF_START        0001         T  .
WF_START_EWT     Spuštění workflow (EWT)       SAPLSWY_WF_START        0001         TP  .
WG21         Založení skupiny materiálu      SAPMWWG2            1000         T  .
WG22         Změna skupiny materiálu       SAPMWWG2            4000         T  .
WG23         Výmaz skupiny materiálu       SAPMWWG2            3000         TP  .
WG24         Zobrazení skupiny materiálu     SAPMWWG2            2000         TP  .
WG26         Založení přiřazení          SAPMWWG2            0600         T  .
WG27         Změna přiřazení           SAPMWWG2            0900         T  .
WG28         Výmaz přiřazení           SAPMWWG2            0800         T  .
WG29         Zobrazení přiřazení         SAPMWWG2            0700         TP  .
WGCL         Systém klasifikace retailu      MENUWGCL            1000         B  .
WGRT         Transport objektů třídy       RWWATRAT            1000         T  .
WGSE         Odeslání hierarchie skupin materiálů RBDSEWGR            1000         T  .
WGUS         Přehled použití hierarchie sk.mat.  RWWGH002            1000         TP  .
WIND_CUS       Aktualizace indexu dokladu IMG    WINDCUS            1000         T  .
WI_BCE_56183338   Wizard WIZARDS_DEFINITION      SAPLPRGN_WIZARDS        0100         T  .
WI_EXECUTE      Provedení workitem          RSWY_WI_EXECUTE        1000         T  .
WI_EXECUTE_EWT    Provedení workitem (EWT)       RSWY_WI_EXECUTE        1000         TP  .
WI_EXE_STARTER    Spuštění provedení workflow     WI_EXE_STARTER         0100         T  .
WJB3         Test: Načtení SL-Idoc        RWJBIDIN            1000         T  .
WJB5         Zobrazení seznamu sortimentu     RWJBDISP            1000         T  .
WK00         Menu oblasti: Dodatečné zúčtování  MENUWK00            1000         B  .
WKK1         Založení kalkulace nákupního koše  RWWKK001            1000         T  .
WKK2         Změna kalkulace nákupního koše    RWWKK002            1000         T  .
WKK3         Zobrazení kalkulace nákupního koše  RWWKK003            1000         T  .
WKK4         Kalkul.spotř.koše - aktivace ceny  RWWKK004            1000         T  .
WKON         Menu obl. Podmínka/dohoda, Retail  MENUWKON            1000         B  .
WKUN         Menu oblasti Zákazník        MENUWKUN            1000         B  .
WL00         Kmenový soubor dodavatelů      MENUWL00            1000         B  .
WLA1         Načítání seznamu faktur z archivu  RWLREILS            1000         T  .
WLA2         Načítání účetních sestav z archivu  RWLREPLS            1000         T  .
WLA3         Načít.sezn.požad.na platby z archivu RWLRESLS            1000         T  .
WLA4         Načítání pož. na platby z archivu  RWLRESMR            1000         T  .
WLA5         Archivované položky seznamů faktur  RWLF3003            1000         T  .
WLA6         Archivované položky plateb.dokladů  RWLF3004            1000         T  .
WLA7         Archiv.položky sezn.požad.plateb   RWLF3005            1000         T  .
WLA8         Archivované položky účetních sestav RWLF3002            1000         T  .
WLACI        Čtení zúčtování zákazníků z archivu RWLRECINV           1000         T  .
WLACII        Načtení zúčtov.zákazníků z archivu  RWLF3006            1000         T  .
WLAM         Údržba layoutu            SAPLWLAM            0100         T  .
WLAMN        Údržba layoutu            SAPLWRF_WLAM          0100         T  .
WLAN         Podm.zařazení k funkč.modulu layoutu RWSORT20            1000         TP  .
WLASI        Načtení zúčtov.vedl.nákl.z archivu  RWLRESINV           1000         T  .
WLASII        Načtení zúčtov.vedl.nákl.z archivu  RWLF3007            1000         T  .
WLAY         Optimalizace regálu: Zobr.layoutu  RWLAYINF            1000         T  .
WLB1         Inv.nákup     Stanovení potřeby RWVLB002            1000         T  .
WLB13        Automatické spojování objednávek   RWVLB013            1000         T  .
WLB2         Analýza inv.nákupu          RWVLB008            1000         T  .
WLB3         Autom.optim.sdružování objednávek  RWVLB007            1000         T  .
WLB4         Seznam výsledků spojování objednávek RWVLB014            1000         T  .
WLB5         Manuální spojování objednávek    RWVLB003            1000         T  .
WLB6         Simulace invest.nákupu        RWVLB004            1000         T  .
WLB7         Analýza servisní úrovně dodavatele  RWVLB006            0100         T  .
WLB8         Simulace pro optimalizaci množství  SAPLMDR1            0300         T  .
WLBA         Kontr.konfigurace pro spojov.objed. RWVLB00A            1000         T  .
WLBB         Servisní úroveň dodavatele      RWVLB00B            1000         T  .
WLBC         Reorganizace ukazatelů podmínek   RWVLB00C            1000         T  .
WLCH         Komunikace změn layoutu       RWLMVERCOM           1000         T  .
WLCM         Výmaz podm.zařaz.layoutu u sortim.  RWLAY002            1000         T  .
WLCN         Výmaz podm.zařaz.funkč.modul.layoutu RWLAY001            1000         T  .
WLCPAR        Externí paralelizace         RWLC_PROCESS_IN_PARALLEL    1000         T  .
WLF1         Založení faktury dodavatele     SAPLWLF1            0100         T  .
WLF1D        Založení zúčtování vedlej.nákladů  SAPLWLF1            0100         T  .
WLF1K        zastaralé - již neexistuje      SAPLWLF1            0100         T  .
WLF2         Změna faktury dodavatele       SAPLWLF1            0101         T  .
WLF2D        Změna zúčtování vedlejších nákladů  SAPLWLF1            0101         T  .
WLF2K        Změna zúčtování zákazníka      SAPLWLF1            0101         T  .
WLF2V        Změna faktury dodavatele       SAPLWLF1            0101         T  .
WLF3         Zobrazení faktury dodavatele     SAPLWLF1            0101         T  .
WLF3D        Zobrazení zúčtování vedlej.nákladů  SAPLWLF1            0101         T  .
WLF3K        Zobrazení zúčtování zákazníka    SAPLWLF1            0101         T  .
WLF3V        Zobrazení faktury dodavatele     SAPLWLF1            0101         T  .
WLF4         Storno faktury dodavatele      SAPLWLF1            0102         T  .
WLF4D        Storno zúčtování vedlejších nákladů SAPLWLF1            0102         T  .
WLF4K        Storno zúčtování zákazníků      SAPLWLF1            0102         T  .
WLF4V        Stornování faktury dodavatele    SAPLWLF1            0102         T  .
WLF5         Opět.otevření faktury dodavatele   SAPLWLF1            0106         T  .
WLF5D        Opět.otevření zúčtování vedl.nákladů SAPLWLF1            0106         T  .
WLF5V        Opět.otevření faktury dodavatele   SAPLWLF1            0106         T  .
WLFA         IMG faktura dodavatele        RWDIWLFA            1000         T  .
WLFB         Seznam dat hlavičky - faktury    RWLF1001            1000         T  .
WLFC         Seznam fakturačních dokladů     RWLF1002            1000         T  .
WLFCOL        Vytvoření hromadného dokladu     RWCB0001            1000         T  .
WLFCOLD       Vytvoření hromadného dokladu     RWCB0002            1000         T  .
WLFD         Seznam dat hlavičky seznamu faktur  RWLF1003            1000         T  .
WLFE         Zobrazení dat seznamu faktur     RWLF1004            1000         T  .
WLFF         Hromadné uvolnění platebních dokladů RWLF2001            1000         T  .
WLFG         Zobrazení dat v hlavičce platby   RWLF1005            1000         T  .
WLFH         Zobrazení platebních dokladů s pol. RWLF1006            1000         T  .
WLFI         Stornování platebních dokladů    RWLF2002            1000         T  .
WLFJ         Hromadné storno: Faktura dodavatele RWLF2003            1000         T  .
WLFK         Hromadné uvolnění: Faktury dodavat. RWLF2004            1000         T  .
WLFL         Hromadné uvolnění: Seznam faktur   RWLF2005            1000         T  .
WLFLK        Hrom.uvol.seznamu faktur v zúčt.zák. RWLF2013            1000         T  .
WLFM         Vytvoření seznamu faktur z dokl.fkt. RWLF2006            1000         T  .
WLFM30        Změna podmínek faktury dodavatele  RWLFM30            1000         T  .
WLFM31        Změna podmínky dokladů vedl.nákladů RWLFM31            1000         T  .
WLFM40        Změna podmínek platebního dokladu  RWLFM40            1000         T  .
WLFM60        Změna podmínek zúčtování zákazníka  RWLFM40            1000         T  .
WLFMC        Hromadná změna faktur dodavatelů   RWLF9073            1000         T  .
WLFMCD        Hromadná změna zúčtování vedl.nákl. RWLF9075            1000         T  .
WLFMCK        Hromadná změna zúčtování zákazníků  RWLF9074            1000         T  .
WLFN         Vytvoř.seznamu faktur z plat.dokladů RWLF2007            1000         T  .
WLFO         Seznam: Data hlavičky plateb.seznamu RWLF1007            1000         T  .
WLFP         Seznam: Data platebního seznamu   RWLF1008            1000         T  .
WLFQ         Seznam: Data hlavičky úč.sestavy   RWLF1009            1000         T  .
WLFR         Seznam dat účetní sestavy      RWLF1010            1000         T  .
WLFS         Čtení archiv. faktur dodavatele   RWLREINV            1000         T  .
WLFT         Archivované faktury s položkami   RWLF3001            1000         T  .
WLFU         Informace o toku dokladů       RWLFFLOW            1000         T  .
WLFV         Vytvoř.sezn.fkt. z účetních sestav  RWLF2011            1000         T  .
WLFW         Vyřízení platebních seznamů     RWLF2012            1000         T  .
WLI1         Výstup sestavy - jednotl.dokl.    RWLF1050            1000         T  .
WLI2         Výstup sestavy agentur.dokladů    RWLF1051            1000         T  .
WLI3         Výstup sestavy dokladů        RWLF1052            1000         T  .
WLI4         Seznam dokladů k položkám      RWLF1053            1000         T  .
WLM         Monitor ZP              RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMCO_OM_OPA     Monitor ZP: Controlling režij.nákl. RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMCO_PC_OBJ     Monitor ZP: Kalkul.na nosit.nákl.  RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMCO_PC_OBJ_COSTOBJ Monitor ZP: Nositelé nákladů     RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMCO_PC_OBJ_MTO   Monitor ZP: Položka zakázky odběr.  RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMCO_PC_OBJ_PRODORD Monitor ZP: Výr.zakáz.& Sb.výr.nákl RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMF         Údržba nosiče zboží         SAPLWRF_LMVF          0100         T  .
WLMM         Údržba modulů layoutu        SAPLWLMM            0100         T  .
WLMMN        Údržba modulů layoutu        SAPLWRF_WLMM          0100         T  .
WLMON        Monitor ZP: Přímý výběr       RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMPS        Monitor ZP: Systém řízení projektů  RK_PEP_WLM_RUN         1000         T  .
WLMV         Údržba verze modulu layoutu     RWLMVERM            1000         T  .
WLMVC        Konverze verzí modulu layoutu    RWRF_LMVF_USE         1000         T  .
WLMVN        Údržba verze modulu layoutu     RWRF_RWLMVERM         1000         T  .
WLN1         Zprávy z faktur dodavatele      RWLFWR01            1000         T  .
WLN10        Zprávy zúčtování zákazníka      RWLFWR10            1000         T  .
WLN11        Zprávy zúčtování vedlejších nákladů RWLFWR11            1000         T  .
WLN12        Zprávy seznam faktur zúčtování zák. RWLFWR12            1000         T  .
WLN13        Zprávy sezn.faktur zúčt.vedl.nákladů RWLFWR13            1000         T  .
WLN14        Výstup zpráv k agenturním dokladům  RWLFWR14            1000         T  .
WLN15        Výstup zprávy - dokl.seznamů     RWLFWR15            1000         T  .
WLN2         Zprávy z účetní sestavy       RWLFWR02            1000         T  .
WLN3         Zprávy, sezn.faktur, fakt.dodavatele RWLFWR03            1000         T  .
WLN4         Zprávy z požadavků na platby     RWLFWR04            1000         T  .
WLN5         Zprávy ze seznamu požad. na platby  RWLFWR05            1000         T  .
WLN6         Zprávy, sezn.faktur, požad.na platbu RWLFWR06            1000         T  .
WLOR         Reorganizace objektů layoutu     RWRF_LAYOBJ_REORG       1000         T  .
WLP1         Jednotl.požadavky na simulaci tisku RWLF8004            1000         T  .
WLP2         Seznamy požadavků na simulaci tisku RWLF8005            1000         T  .
WLR1         Založení seznamu faktur       SAPLWLF1            0103         T  .
WLR2         Změna seznamu faktur         SAPLWLF1            0104         T  .
WLR3         Zobrazení seznamu faktur       SAPLWLF1            0104         T  .
WLRA         Relev.plateb.doklady pro seznam fkt. RWLF1011            1000         T  .
WLRB         Relev.faktury pro seznamy faktur   RWLF1012            1000         T  .
WLRMC        Hromadná změna seznamů faktur    RWLF9077            1000         T  .
WLRS         Storno seznamů faktur        SAPLWLF1            0105         T  .
WLS1         Přechod k arcIS pro fkt. dodavatele RWLF6001            1000         T  .
WLS2         Přechod k arcIS pro účetní sestavy  RWLF6002            1000         T  .
WLS3         Skok do arcIS seznamů faktur     RWLF6003            1000         T  .
WLS4         Přechod k arcIS pro požad. na platbu RWLF6004            1000         T  .
WLS5         Odskok do arch.IS pro seznPožNaPlatb RWLF6005            1000         T  .
WLS6         Skok do archiv.IS pro zúčt.zákazníků RWLF6006            1000         T  .
WLS7         Skok do arch.IS pro zúčt.vedl.nákl. RWLF6007            1000         T  .
WLSE         Přímé odeslání: Modul layoutu    SELAYTOP            1000         T  .
WLWB         Layout Workbench           RWLAYWOB            1000         T  .
WLWBN        Workbench layoutu          RWRF_RWLAYWOB         1000         T  .
WMATGRP01      Založení hierarchie artiklů     SAPMWRFCDT_INS         1000         T  .
WMATGRP02      Změna hierarchie artiklů       SAPMWRFCDT_UPD         1000         T  .
WMATGRP03      Zobrazení hierarchie artiklů     SAPMWRFCDT_SHW         1000         T  .
WMATGRP04      Výmaz hierarchie artiklů       SAPMWRFCDT_DEL         1000         T  .
WMATGRP05      Aktivace hierarchie artiklů     SAPMWRFCDT_ACT         0110         T  .
WMATGRP06      Kopírování hierarchie artiklů    SAPMWRFCDT_COPY        0115         T  .
WMATGRP07      Deaktivace hierarchie artiklů    SAPMWRFCDT_DACT        0120         T  .
WMATGRP08      Simul.kopírování hierarchie artiklů SAPMWRFCDT_SIMU        0100         T  .
WMATGRP10      Reorganizace hierarchie artiklů   SAPMWRFCDT_REO         0030         T  .
WMATGRP11      Export hierarchie artiklů      SAPMWRFCDT_EXP         0040         T  .
WMB1         Založení zadání ceny konkurence   RWVKP015            1000         T  .
WMB2         Změna zadání ceny konkurence     RWVKP015            1000         T  .
WMB3         Zobrazení zadání ceny konkurence   RWVKP015            1000         T  .
WMB4         Založ.zadání ceny konkur. s refer.  RWVKP015            1000         T  .
WMBE         Přehled zásob: Hodnotový materiál  RWBWM001            1000         T  .
WMF0         Menu oblasti zpracování sezóny    MENUWMF0            1000         B  .
WMF1         Založení plánu snížení ceny     SAPMWMFA            1000         T  .
WMF2         Změna plánu snížení ceny       SAPMWMFA            1100         T  .
WMF3         Zobrazení plánu snížení ceny     SAPMWMFA            1100         T  .
WMF4         Výmaz plánu snížení ceny       SAPMWMFA            1100         T  .
WMF5         Aktivace ceny; plán snížení ceny   RWMFA200            1000         T  .
WMF6         Test kalkulace plánu snížení ceny  RWMFA210            1000         T  .
WMF7         Vyhodnocení plánu snížení ceny    RWMFA300            1000         T  .
WMF_ARCHR      Plán snížení ceny - čtení archívu  RWMFAAR1            1000         T  .
WMN9         Řízení dodatečného zúčtování     RWMBON21            1000         TP  .
WMNE         Zpracování zásoby práce       RWMBON12            1000         T  .
WMPA         Přiřazení profilu snížení ceny    RWRF_MPA            1000         T  .
WMPA_REORG      Reorganizace přiřazení profilu    RWRF_MPA_DELETE        1000         T  .
WMR1         Založení pravidla pro sniž.ceny   SAPMWMFA            1300         T  .
WMR2         Změna pravidla pro snižování ceny  SAPMWMFA            1300         T  .
WMR3         Zobrazení pravidla pro sniž.ceny   SAPMWMFA            1300         T  .
WMR4         Výmaz pravidla pro snižování ceny  SAPMWMFA            1300         T  .
WMSBA        Přehled použití artiklů       WRF_MALG_SEL_BY_ART      0000         T  .
WOB0         Pobočka               MENUWOB0            1000         B  .
WOF0         Pobočka               MENUWOF0            1000         B  .
WOG3         Skupiny záv.             ISRLOCG1            0000         T  .
WON1         Všeobecné nastavení pro doplňování  RWCUST01            1000         TP  .
WOPD         Sezn.sortimentu: Zobrazení protokolů RWPPRODP            1000         T  .
WORKINGAREA     Správa pomocí pracovních oblastí   WB_INACTIVE_OBJECTLIST_START  0000         T  .
WOSCR_CBL      SAP Retail Store: Cash Balancing   SAPLWOSCR_CBL         0100         T  .
WOSCR_EXI      Založení nákladové faktury      SAPLWOSCR_EXI         1000         T  .
WOSCR_SLOGIN     Silent Login Retail Store      SAPLWOST_CR_SLOGIN       0100         T  .
WOSZ_MAT_SHOW    Materiál detailní pohled       SAPLWOSZ_MAT_SHOW       3000         T  .
WOSZ_PRINTER     SAP Retail Store - přiř.tiskárny   SAPLWOSZ_PRINT         1000         T  .
WOTB1        WB: Pořízení OTB           SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WOTB2        Monitor OTB             SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WOTB3        OTB-přeúčtování           RWRFTRF            1000         T  .
WOTB4        OTB: Reorganizace rozpočtů      RWRFREORG           1000         T  .
WOTB6        OTB-pořízení: Zvláštní uvolnění   SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WP00         Menu oblasti Retail: Plánování    MENUWP00            0100         B  .
WPC1         Formátování IDOCs katalogu      RWPCHEAD            1000         TP  .
WPC2         Formátování IDOCs položky      RWPCITEMS           1000         TP  .
WPC3         Formátování IDOCs změn v katalogu  RWPCHEADSMD          1000         TP  .
WPC4         Formátování IDOCs změn v položce   RWPCITEMSSMD          1000         TP  .
WPC5         Změna klíče katalogu výrobků     RWPCKEY            1000         TP  .
WPCA         Vykonání běhu zúčtování       RFCCSSTT            0000         T  .
WPCC         Formát.změn IDOCS v katalogu výrobků RWPRDCHG            1000         TP  .
WPCD         Výmaz protokolu zúčtování      RFCCDLOG            0000         T  .
WPCI         Formátování IDOCS katalogu výrobků  RWPRDCAT            1000         TP  .
WPCJ         Formátování IDOCS katalogu výrobků  RWPRDPOS            1000         TP  .
WPCTRA        WB: Akční monitor objednávky     SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPCTRD        Výmaz vyřízených položek      RWRF_PCTR_RCT_WL_DELETE    1000         T  .
WPCTRQ        Ošetření zbylých množství      RWRF_PCTR_REM_QTY       1000         T  .
WPCTRR        WB: Reakční monitor objednávky    SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPCW         Opakování běhu zúčtování       RFCCRSTT            0000         T  .
WPDTC        Výpočet plánovaných dod.lhůt     PDTC_REPORT          1000         TP  .
WPED         Sales Audit Editor          SAPMWPED            0100         T  .
WPER         Monitor Interface POS        SAPMWPER            1000         T  .
WPER2        POS: Reporty analýzy/nápovědy    RWDANALYSIS          1000         T  .
WPHF         Report analýzy            RWDPOSCK            1000         T  .
WPIA         Opakování vstupu IDOC POS      RBDMANIN            0000         T  .
WPIE         Vstup modifikovaných IDocs      RBDAGAIE            1000         T  .
WPLG         Optimalizace regálu         RWREGPRO            1000         T  .
WPLGN        Optimalizace regálu         RWRF_RWREGPRO         1000         T  .
WPMA         Download POS: Manuální požadavek   RWDPOSAN            0000         T  .
WPMI         Download POS: Inicializace      RWDPOSIN            0000         T  .
WPMU         download POS: Zpráva o změně     RWDPOSUP            0000         T  .
WPO1         Uzavřít zpracování zbytků      RWPOB001            1000         T  .
WPOHF1        WB: Manažer objednávek        SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF2C       Založení položky záznamu objedn.   SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF2D       Zobrazení položky záznamu objedn.  SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF2DS       Zobrazení položky záznamu objedn.  SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF2X       Změna položky záznamu objedn.    SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF2XS       Změna položky záznamu objedn.    SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF3C       Založení skup.objednacího dokladu  SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF3D       Zobrazení skup.objednacího dokladu  SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF3DS       Zobrazení skup.objednacího dokladu  SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF3X       Změna skup.objednacího dokladu    SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF3XS       Změna skup.objednacího dokladu    SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF4C       Založení objednávky         SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF4D       Zobrazení objednávky         SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF4DS       Zobrazení objednávky         SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF4X       Změna objednávky           SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF4XS       Změna objednávky           SAPLWRF_PBAS_WORKBENCH     0100         T  .
WPOHF7        Generování objedn.přeskl.sez.poř.  RWRF_POHF_PO_TO_STO      1000         T  .
WPOHF8        Generování dokl.sez.pořiz.      RWRF_POHF_POGROUP       1000         T  .
WPOHFIMG       Vyvolání IMG sezónního pořízení   RWRF_SEASONAL_PRC_IMG     1000         T  .
WPOS         Menu oblasti POS-interface      MENUWPOS            1000         B  .
WPRI         PRICAT na internetu         RWCUST02            1000         T  .
WPRI6        Předl.pro pole NON R/3 v kat.pol.  RWCUST06            1000         T  .
WPRI7        Předl.pro pole NON R/3 v množ.pol.  RWCUST07            1000         T  .
WPS1         Plánování revize           DIWP_SELFTEST         0100         T  .
WPS2         Založení zakázky jako reportu    DIWPS_REV_ORDER_CREATE     1000         T  .
WPSTLH1       Hierarchie prac.postupu: Založení  SAPMWPSTLHM          0100         T  .
WPSTLH2       Hierarchie prac.postupu: Změna    SAPMWPSTLHM          0100         T  .
WPSTLH3       Hierarchie prac.postupu: Zobrazení  SAPMWPSTLHM          0100         T  .
WPUF         Simulace vstup účetního dokladu   SAPMWPUK            3000         T  .
WPUK         Simulace pokladny          SAPMWPUK            0100         T  .
WPUS         Simulace upload           SAPMWPUK            1000         T  .
WPUW         Simulace pohybu materiálu      SAPMWPUK            0100         T  .
WQ00         Rozsah menu: Stupnice hodnot a kvóty MENUWQ00            1000         B  .
WQ01         Založení stupnice hodnot       SAPMWMVC            0100         T  .
WQ02         Změna stupnice hodnot        SAPMWMVC            0200         T  .
WQ03         Zobrazení stupnice hodnot      SAPMWMVC            0300         T  .
WQ04         Výmaz stupnice hodnot        SAPMWMVC            0400         T  .
WQ05         Vyrovnání s atributem        SAPMWMVC            0500         T  .
WQ11         Založení stupnice kvóty       SAPMWMVC            1100         T  .
WQ12         Změna stupnice kvóty         SAPMWMVC            1200         T  .
WQ13         Zobrazení stupnice kvóty       SAPMWMVC            1300         T  .
WQ14         Výmaz stupnice kvóty         SAPMWMVC            1400         T  .
WQ21         Automat.zpracování stupnice kvóty  SAPMWMVC            2100         T  .
WR30         Doplnění: Generov.progn.významnosti RWRPL011            1000         T  .
WR31         Doplnění: Založení progn.významnosti RWRPL010            1000         T  .
WR60         Doplnění: Přehled parametrů     RWRPL060            1000         T  .
WRA1         Výmaz verze reklasifikace      RWRCALL1            1000         T  .
WRA2         Zobrazení verze reklasifikace    RWRCALL2            1000         T  .
WRA3         Změna verze reklasifikace      RWRCALL3            1000         T  .
WRA4         Založení verze reklasifikace     RWRCALL4            1000         T  .
WRAV         Aktualizace verze reklasifikace   RWRCALAV            1000         T  .
WRBDL        Detailní seznam zásob        RWRBADSL            1000         T  .
WRBDL2        Detailní seznam zásob        RWRBADSL            1000         T  .
WRC1         Výmaz reklasifikace skup.materiálu  RWRECLA1            1000         T  .
WRC2         Zobrazení reklasifikace skup.mat.  RWRECLA2            1000         T  .
WRC3         Změna reklasifikace skup.materiálu  RWRECLA3            1000         T  .
WRC4         Založení reklasifikace skup. mat.  RWRECLA4            1000         T  .
WRCK         Doplnění pobočky: Kontr.program   RWRPLCHK            1000         T  .
WRCR         Retail: Reklasifikace        RETAIL_RECLASSIFICATION    1000         T  .
WRCV         Aktualizace reklasifikace sk. mat.  RWRECLAV            1000         T  .
WRC_MACROS      Záznam systémových maker       SAPLWBDYN_REC_BASIS      0100         T  .
WRC_USER_MACROS   Záznam uživatelských maker      SAPLWBDYN_REC_BASIS      0100         T  .
WRDL         Reorganizace průběhu doplnění    RWRPLDEL            1000         T  .
WRFAPC01       Operativní PŘS: Založení       SAPLWRF_APC_MAIN        0100         T  .
WRFAPC02       Operativní PŘS: Změna        SAPLWRF_APC_MAIN        0100         T  .
WRFAPC03       Operativní PŘS: Zobrazení      SAPLWRF_APC_MAIN        0100         T  .
WRFAPC11       Uvolnění plánovaných materiálů    RWRF_APC_POST_ART       1000         T  .
WRFAPC12       Uvolnění položek nákupních sestav  RWRF_APC_POST_PLITEM      1000         T  .
WRFAPC14       Výmaz nákupních sestav        RWRF_APC_PLITEM_REORG     1000         T  .
WRFAPC15       Materiály v nákupních seznamech   RWRF_APC_PLIMAT        1000         T  .
WRFAPC16       Zobrazení aplikačního protokolu   RWRF_APC_LOG_DISPLAY      1000         T  .
WRFAPC17       Zobrazení rozdělení usklad.množství WRF_APC_DPAQC_DISPLAY     1000         T  .
WRFAPC30       OSPS - report úpravy         RWRF_APC_PLSYNC        1000         T  .
WRFCATEGORYSHOP   Přiřazení kategorie obchodu     RWRF_CATEGORY_TO_SHOPS     1000         T  .
WRFCHVAL       Zpracování hodnot atributů      WRF_MERKMALSWERTE       0100         T  .
WRFCLOSESHOPS    Blokování a zavření obchodů     RWRF_CLOSESHOPS        1000         T  .
WRFDELIVERYSITESHOPS Změna dodavatel.vztahů pro obchody  RWRF_DELIVERYSITESHOPS     1000         T  .
WRFDEP01       Nové založení obchodního domu    WRF_SINGLEDEPSTORE       1000         T  .
WRFE         Doplnění filiálky: Preprocesor    RWRPLPFE            1000         T  .
WRFFUCD       Změnové doklady WRF_FOLUP_TYP_A   RWRF_FOLUP_TYP_A_CHANGEDOC   1000         T  .
WRFFUREORG      Reorganizace násl./náhrad.artiklu  RWRF_FOLUP_TYP_A_REORG     1000         T  .
WRFMATCHARVAL    Změna hodnoty atributu varianty   RWRFMATCHARVAL         1000         TP  .
WRFMATCOPY      Kopírování materiálu         RWRFMATCOPY          1000         TP  .
WRFMATMON      Monitor materiálu          RWRFMATMON           1000         T  .
WRFREGIONSHOPS    Změna regionu dodávky pro obchody  RWRF_REGIONSHOPS        1000         T  .
WRFSHOP01      Nové založení obchodu        WRF_SINGLESHOP         2000         T  .
WRFSHOPCAT      Založení obchodu se vstup.kategorií WRF_CREATESHOP         2000         T  .
WRFSHOPDEP      Založení obchodu se vstup.obch.domu WRF_CREATESHOP         1000         T  .
WRF_AL_REORG     Reorg.report pro seznam materiálů  WRF_AL_AUTODELETE_ALV_TREE   1000         T  .
WRF_ARC_DEPSHOP   Archivace obch.domu/obchodu     RWRF_ARC_SITES         1000         T  .
WRF_DIS_MON     Monitor vyřazení sez.pořiz.     RWRF_DISCONT_MON        1000         T  .
WRF_DIS_SEL     Vyřazení artiklu ze sezn.sez.pořiz. RWRF_DISCONT_SEL        1000         T  .
WRF_MATGRP_INIT_DLD Iniciál.download hierarchie artiklů RWRF_MATGRP_INIT_DLD      1000         T  .
WRF_MATGRP_REQ_DLD  Přímý download hierarchie artiklů  RWRF_MATGRP_REQ_DLD      1000         T  .
WRF_PBAS_CUST_MESS  Customizovatelná hlášení       WRF_PBAS_CUST_MESS       1000         T  .
WRF_PPW01      Workbench plánování cen       RWRF_PPW01           1000         T  .
WRF_PPW02      Cenový plán: Schválení        RWRF_PPW02           1000         T  .
WRF_PPW03      Cenové plány: Založení podmínek   RWRF_PPW_CONDITIONS_CREATE   1000         T  .
WRF_PPW04      Cenové plány: Aktivace        RWRF_PPW_PPD_ACTIVATE     1000         T  .
WRF_PPW09      Cenové plány: Reorganizace      RWRF_PPW_PPD_DELETE      1000         T  .
WRF_PPW10      Rozpočet: Přiřazení sk.plánovačů cen RWRF_PPW_USRGRP_BUDG_ASSIGN2  1000         T  .
WRF_PPW11      Rozpočet: Aktualizace hodnot     RWRF_PPW_BUDG_ACCUMULATE    1000         T  .
WRF_PPW13      Rozpočty: Reorganizace        RWRF_PPW_BUDG_DELETE      1000         T  .
WRF_PPW15      Korigování rozpočtů akce       RWRF_PPW_PROMOTION_BUGDET_CORR 1000         T  .
WRF_PPW16      Výmaz cenových plánů bez kontroly  RWRF_PPW_PPD_DELETE_DIRECT   1000         T  .
WRF_PPW20      Zásoba práce: Rozšíření       RWRF_PPW_WORKLIST_EXTEND    1000         T  .
WRF_PPW29      Výmaz návrhů snížení ceny      RWRF_PPW_WORKLIST_DELETE    1000         T  .
WRF_PPW_LAY     Definice layoutu PPW         RWRF_PPW_LAYOUT_DEFINITION   1000         T  .
WRF_PRGRP01     Založení skupin cenových úrovní   SAPLWRF_PRICEGROUP_DIALOG   0100         T  .
WRF_PRGRP02     Změna skupin cenových úrovní     SAPLWRF_PRICEGROUP_DIALOG   0101         T  .
WRF_PRGRP03     Zobrazení skupin cenových úrovní   SAPLWRF_PRICEGROUP_DIALOG   0101         T  .
WRF_PRGRP04     Změnové doklady skupin cenov.úrovní RWRF_PRGRP_CHANGEDOC      1000         T  .
WRF_PRGRP05     Přiřazení cen.skupiny ke sk.mater.  RWRF_PRGWGR          1000         T  .
WRF_PRGRP06     Reorganizace skupin cenových úrovní RWRF_PRGRP_REORG        1000         T  .
WRF_REF       Ref.pro materiály bez historie    SAPLWRF_REF          0100         T  .
WRF_REF01      Založení přiřazení reference     SAPLWRF_REF          0100         T  .
WRF_REF02      Změna přiřazení reference      SAPLWRF_REF          0100         T  .
WRF_REF03      Zobrazení přiřazení reference    SAPLWRF_REF          0100         T  .
WRF_REF06      Výmaz přiřazení reference      SAPLWRF_REF          0100         T  .
WRF_REF_AUTO     Automatické přiřazení referencí   RWRF_REF_AUTO_ASSIGNMENT    1000         T  .
WRF_REF_MOD_NR    Údržba čís.intervalu pro ref.moduly SAPMSNUM            0100         T  .
WRF_WSM4       Reorg.tabulek výmazu sortimentu   WRF_ASORT_REORG_DELTABLES   1000         T  .
WRF_WSM5       Výmaz podmínek zařazení pro DS    WRF_RWSORT_DC_DISCONT     1000         T  .
WRF_WSOA1      Založení sortimentů         WRFM_WSO6           0001         T  .
WRF_WSOA2      Změna sortimentů           WRFM_WSO6           0001         T  .
WRF_WSOA3      Zobrazení sortimentů         WRFM_WSO6           0001         T  .
WRF_WSOA4      Výmaz sortimentu           WRFM_WSO6           0001         T  .
WRF_WTAD_CA     Pomoc.prostř.prodeje: Změny ceny   RWRF_ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES 1000         T  .
WRF_WTAD_CA1     PPP: Založení pracovních dat     RWRF_ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES 1000         T  .
WRF_WTAD_CA3     PPP: Analýza změn ceny        RWRF_ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES 1000         T  .
WRF_WTR3       Požadavek IDoc PPP pro doklady    RWRF_ADDI_IDOC_GENERATE    1000         T  .
WRL1         Založení dokladu platebního seznamu SAPLWLF2            0300         T  .
WRL2         Změna požadavku na platební seznam  SAPLWLF2            0301         T  .
WRL3         Zobrazení požadavku na plateb.seznam SAPLWLF2            0301         T  .
WRL4         Hrom.uvol.sezn. požadavků na platbu RWLF2008            1000         T  .
WRLI         Výstup sest.: Vstup.IDOC-SezPožPlat RWLF9060            1000         T  .
WRLK         Korekční workbench: Plátci      RWLF9070            1000         T  .
WRLMC        Hromadná změna sezn.požad.na platbu RWLF9072            1000         T  .
WRLS         Storno seznamu požadavků na platbu  SAPLWLF2            0302         T  .
WRLV         Seznam pož.na plat.z předb.poříz.  RWLF2030            1000         T  .
WRMA_1        Běh přecenění RMA          WRMA_REVALUATION        1000         T  .
WRMA_DIAG_R3     Podpora diagnózy zap./vyp.      WRMA_SET_DIAG_R3        1000         T  .
WRMD         Datový export pro rozhraní RRM    RWRP_RRM_OUTBOUND       1000         T  .
WRMO         Monitor doplňování          SAPMWRPM            1000         T  .
WRN1         Údržba čís.intervalu: WFWFACTORS   SAPMSNUM            0100         T  .
WRP0         Doplnění               MENUWRP0            1000         B  .
WRP1         Doplnění: Pořízení          RWRPLPRO            1000         T  .
WRPFMM        Doplnění: Progn.při vedení zásob MM MENUWRPFMM           1000         B  .
WRPFSOP       Doplnění: Prognóza při doplň.zásobě MENUWRPFSOP          1000         B  .
WRSO         Doplnění filiálky: Gener.násl.dokl. RWRPLVFB            1000         T  .
WRSR         Doplnění filiálky: Kalkul.potřeb   RWRPLSRP            1000         T  .
WRST         Převz.relev.kmen.dat pro údržbu mat. RMMMMPOI            1000         T  .
WRSTA        Zařazení materiálů do seznamu    RMMMMPOIA           1000         T  .
WS00         Sortiment              MENUWS00            1000         B  .
WS01000109      Storno oznámení nepřítomnosti    SAPMWS01000109H        0050         T  .
WS01000109M     Dummy pro oprávnění pro storno WF  SAPMWS01000109H        0050         T  .
WS04200009      Hlášení nepřítomnosti        SAPMWS04200009H        0050         T  .
WS04200009M     Schválení hlášení nepřítomnosti   SAPMWS04200009H        0050         T  .
WS11         Odeslání modulů sortimentu      RWSIDOCE            1000         T  .
WS12         Odeslání podmínek zařazení      RWSIDOCLIKOND         1000         T  .
WS12400005      Storno oznámení nepřítomnosti    SAPMWS12400005H        0050         T  .
WS12400005M     Dummy pro oprávnění pro storno WF  SAPMWS12400005H        0050         T  .
WS13         Odeslání sortimentů         RWSIDOCASORT          1000         T  .
WS20000081      Hlášení nepřítomnosti        SAPMWS20000081H        0050         T  .
WS20000081M     Schválení hlášení nepřítomnosti   SAPMWS20000081H        0050         T  .
WSAD         Optim.regálu: Zobr.chyb.protokolu  RWSPMAPL            0000         T  .
WSADMIN       Administrace webových služeb     RWSADMIN            0100         T  .
WSAF001       Údržba konfigurace SAF        SAPMWSAF001          0900         T  .
WSAF002       Údržba souborů DSX          SAPMWSAF002          0900         T  .
WSAF003       Údržba kalendář.efektu        SAPMWSAF003          1000         T  .
WSAF004       Údržba typu akce k prediktoru    SAPMWSAF004          1000         T  .
WSAFR01       Přenos dat R/3 - SAF         RWSAF001            1000         T  .
WSAFR02       Generování konfigurace SAF      RWSAF002            1000         T  .
WSAK         SAP Retail Store: Akce        SAPMWAST            1000         T  .
WSAM_ENTRY      SAP Retail Store AM Vstup      SAPLWSAM_ENTRY         2000         T  .
WSAO_CYCLE      Připojení objednacích cyklů     SAPLWSAO_BEAT         1000         T  .
WSAO_LKPLC      Přiřazení plánovacích kalendářů   SAPLWSAO_LKPLC         1000         T  .
WSAU         SAP Retail Store: Rozdělovník    SAPMWAUST           1000         T  .
WSC1         Customizing: Označení sezóny     RWMFA003            0000         T  .
WSC2         Customizing: Roční sezóny      RWMFA003            0000         T  .
WSC3         Customizing: Druhy snížení ceny   RWMFA003            0000         T  .
WSCLASS       Klasifikace webových služeb     PRG_ER_SERVICE_CLASSIFICATION 0050         T  .
WSCM         Category manager Workbench - Example MENUWSCM            1000         B  .
WSCONFIG       Uvolnění webových služeb       SAPLSRT_WSDEPL         0100         T  .
WSE1         Vyřazení v rámci koncernu      RWSORT40            1000         T  .
WSE2         Vyřazení artiklu dodavatele     RWSORT43            1000         T  .
WSE3         Vyřazení materiálu: Linie odbytu   RWSORT45            1000         T  .
WSE4         Vyřazení materiálu závodu      RWSORT44            1000         T  .
WSE5         Chybový protokol: Vyřazení      RWSORT41            1000         T  .
WSE6         Vyřazení materiálu pro sortiment   RWSORT48            1000         T  .
WSE8         Zobrazení statusu vyřazení      RWSORT46            1000         T  .
WSGM         SAP Retail Store: Celé menu     SAPLWOSM            0100         T  .
WSHOPMIGR      Migrace pobočky na obchod      RWRF_SHOP_MIGRATION      1000         T  .
WSHT         SAP Retail Store: Evidence času   SAPLWSHT            0100         T  .
WSIDPADMIN      Administrace Idempotent Service   SRT_WS_IDP_CUSTOMIZE      1000         TP  .
WSII_ENTRY      SAP Retail Store II: Vstup      SAPLWSII_ENTRY         1000         T  .
WSIN         Inicializace varianty výběru     RWSSOINI            1000         T  .
WSIS         Informační systém          MENUWSIS            1000         B  .
WSI_OCI_GUI     Program příkladu pro OCI s GUI    WSI_OCI_GUI          1000         T  .
WSI_OCI_ITS     Program příkladu OCI s ITS      WSI_OCI_ITS          1000         T  .
WSK1         Sortiment Retail; kopie sort.pobočky SAPMWSO3            0106         T  .
WSK2         Výmaz sortimentu pobočky, IS-R    RWSORT36            1000         T  .
WSK3         Kopie sortimentu, batch input    RWSORBT1            1000         T  .
WSK4         Výmaz sortimentu via batch-input   RWSORT36            1000         T  .
WSL0         Kontrola konzistence: Refer.materiál RWSORT11            1000         T  .
WSL1         Sortimenty: Výběrový seznam     RWSORT01            1000         T  .
WSL10        Artikl v sortimentu         RWSORTK1            1000         T  .
WSL11        wsl11                RWSORT64            1000         T  .
WSL2         Kontrola pravidel vyřazení      RWSORT02            1000         T  .
WSL3         Vyřazení artiklu v závodě existuje ? RWSORT03            1000         T  .
WSL4         Vyhodnocení materiálu v modulu    RWSORT32            1000         T  .
WSL5         Moduly v závodě           RWSORT22            1000         T  .
WSL6         Struktura sortimentu: Závody     RWSORT23            1000         T  .
WSL7         Seznam artiklů dodavatele      RWSORT31            1000         T  .
WSL8         Info k úrovním sortimentu      RWSORT24            1000         T  .
WSL9         Podmínky zařazení pomalu končí    RWSORT09            1000         T  .
WSLA         Zákazníci dle sortimentu       RWSORT12            1000         T  .
WSLB         Sortiment dle zákazníka       RWSORT13            1000         T  .
WSLC         Zobrazení příčiny vyřazení      RWSORT25            1000         T  .
WSLDEST       Údržba logického výstupního zařízení PRG_LOGICAL_DEST_MAINTAIN   0100         T  .
WSLF         Materiál dle zákazníka        RWSORT28            1000         T  .
WSLG         Porovnání spec. objednávek/zakázek  RWSORTA1            1000         T  .
WSLH         Moduly sortimentu k materiálu    RWSORT33            1000         T  .
WSLI         Zobrazení změn.dokladů podmín.zař.  RWSORT34            1000         T  .
WSM3         Nová struktura zařazení přes artikl RWSORLIARTI          1000         T  .
WSM4         Přeřazení po změně záv./km.soub.mat. RWSORT07            1000         T  .
WSM4A        Změna zařazení po změně sotimentu  RWSORT07A           1000         T  .
WSM4B        Přeřazení po změně podniků      RWSORT07B           1000         T  .
WSM4L        Automatické přeřazení dat layoutu  RWSORT07L           1000         T  .
WSM6         Výmaz jednotl.zařazení materiálu   RWSORTZ1            1000         T  .
WSM7         Výmaz jednotl.zařazení materiálu   RWSORTZ1            1000         T  .
WSM8         Restrukt.sort.nosit.sort. dle WRF6  RWSORALL            1000         T  .
WSM9         Výmaz prošlé podmínky zařazení    RWSORT53            1000         T  .
WSM9A        Výmaz změn.dokl.: WLK1 A ASMODULE  RWSORT54            1000         T  .
WSMP         merchandise planning menu - first so MENUWSMP            1000         B  .
WSN1         Údržba číselného intervalu: WSORT  SAPMSNUM            0100         T  .
WSN2         Údržba č.intervalu: WSORTIMENT    SAPMSNUM            0100         T  .
WSO1         Zařazení Retail: Založení modulu   SAPMWSO2            0100         T  .
WSO2         Sortimenty Retail: Zpracování modulu SAPMWSO2            0105         T  .
WSO3         Sortimenty Retail: Zobrazení modulu SAPMWSO2            0107         T  .
WSO4         Sortimenty Retail: Výmaz modulu   SAPMWSO2            0108         T  .
WSO5         Sort.Retail, zprac. modulu -" poboč. SAPMWSO2            0101         T  .
WSO7         Sort.Retail, zprac. modulu -" poboč. SAPMWSO2            0102         T  .
WSOA1        Založení sortimentů         SAPMWSO6            0001         T  .
WSOA2        Změna sortimentů           SAPMWSO6            0001         T  .
WSOA3        Zobrazení sortimentů         SAPMWSO6            0001         T  .
WSOA4        Výmaz sortimentu           SAPMWSO6            0001         T  .
WSOA5        Přiřazení sortimentu - zákazník   SAPMWSO6            0001         T  .
WSOA6        Nástroj údržby sortimentu      RWSORT70            1000         T  .
WSOA7        Hromadná údržba tabulky WRS6     SAPMWSOA7           0100         T  .
WSOSDISPLAY     Zobrazení možných zdrojů odběru   WSOS_DISPLAY          1000         T  .
WSP3         Výmaz jednotlivých zařazení     RWSORT06            1000         T  .
WSP4         Založení jedntl.zařaz. mat. - závod RWSORT14            1000         T  .
WSP5         Změna jedntl.zařaz. mat. - závod   RWSORT15            1000         T  .
WSP6         Výmaz jedntl.zařaz. mater. - závod  RWSORT16            1000         T  .
WSP7         Zařazení hodn.art.sk.mat. v závodě  RWSORT17            1000         T  .
WSPK         Renovace protokolu "Segm. chyb.mat." RWSORT19            1000         T  .
WSPL         Chyběj.segmenty kmen.zázn.materiálu RWSORT18            1000         T  .
WSPO_ENTRY      SAP Retail Store PO Vstup.obraz.   SAPLWSPO_ENTRY         1000         T  .
WSPUBLISH      Publikování webových služeb     PRG_ER_SERVICES_PUBLICATION  1000         T  .
WSR1         Zásoba práce; archivace; sortiment  RWARCH01            1000         T  .
WSR2         Výmaz sortimentu a zařazení     RWARCH02            1000         T  .
WSR3         Reset sortimentu a zařazení     RWARCH03            1000         T  .
WSRESTRICT      Omezení publikace služeb       PRG_PUBLICATION_RESTRICTIONS  1000         T  .
WSS1         Všeobecné nastavení pro sortimenty  RWSORT10            1000         T  .
WSSPROFILE      Zpracování profilů WSS        WSS_PROFILE_ADMIN       0120         T  .
WSSS         Nastavení situace zásob       RWRF_STOCK_SITUATION      1000         T  .
WSSW         SAP Retail Store: Zobrazení provozu SAPLWOSW            0100         T  .
WSTA         SAP Retail Store: Zakázky      SAPLWSAO_DYNP         0200         T  .
WSTA_R_PDC_DATA   Outbound dispozičních dat      R_SRS_PDC_SO_DISP_DATA_OUT   1000         T  .
WSTA_R_PDC_STRUCT  Outbound dat struktury        R_SRS_PDC_ASSORT_STRUCT_OUT  1000         T  .
WSTE         SAP Retail Store: Příjem materiálu  SAPMWOSE            0100         T  .
WSTED        SAP Retail Store: Zobraz.otevř. PM  SAPLWOSE_DOGR         0100         T  .
WSTE_NEW       SAP Retail Store: Příjem materiálu  SAPLWOSE_GR_ENTRY_DLG     0100         T  .
WSTE_R_PDC_CUSTOMIZ Download dat customizingu      R_SRS_PDC_GR_CUSTOMIZING_OUT  1000         T  .
WSTE_R_PDC_DOCUMENT Download referenčních dokladů    R_SRS_PDC_GR_DOCUMENT_OUT   1000         T  .
WSTE_R_PDC_GR    SRS: Autom.aktualizace PM z MPD   R_SRS_PDC_GR_CREATE      1000         T  .
WSTI         SAP Retail Store: Inventura     SAPLWOSI            0100         T  .
WSTI_DOC       Inventura Retail Store: Založ.dokl. SAPLWSTI_DOC          0100         T  .
WSTI_MON       Inventura Retail Store: Monitor MPD SAPLWSTI_MON          0100         T  .
WSTI_R_PDC_PI    Reorganizace operací MPD v inventuře R_SRS_PDC_PI_DELETE_EVENTS   1000         T  .
WSTI_R_PI_CALC    Výpočet účet.zásoby v čase inv.sčít. R_SRS_PI_STOCK_CALC      1000         TP  .
WSTI_R_PI_POS    Reorganizace operací POS - Inventura R_SRS_PI_DELETE_POS_EVENTS   1000         TP  .
WSTI_R_PI_SHOW    Seznam výpočtu účetní zásoby     R_SRS_PI_CALC_SHOW       1000         TP  .
WSTL         SAP Retail Store Etiketování     ADDI_STWB_REQUEST       2000         T  .
WSTN11        Údržba rozdělení prepacku      WSTN10             0100         T  .
WSTN13        Zobrazení rozdělení prepacku     WSTN10             0100         T  .
WSTN14        Manuál.zpracování rozdělení prepacku RWSTRNPOSTPP          1000         T  .
WSTN15        Výmaz rozdělov. (plán.rozděl.prep.) RWSTRNDELALLOC         1000         T  .
WSTP         Retail Store: Prodejní ceny     SAPLWSTP            0100         T  .
WSTSA        SAP Retail Store: Seznam sortimentu SAPLWOSA            0100         T  .
WSTU         SAP Retail Store: Přecenění     SAPLWOSI            0100         T  .
WSTV         SAP Retail Store: Pohyb materiálu  SAPMWOSE            0100         T  .
WSTV_R_PDC_CUST   Download obchodních případů     R_SRS_PDC_GM_CUST_OUT     1000         T  .
WSTV_R_PDC_DATA   Download dodavatelů a pobočky    R_SRS_PDC_GM_DATA_OUT     1000         T  .
WSTV_R_PDC_MATDATA  Download dat artiklu         R_SRS_PDC_MATDATA_OUT     1000         T  .
WSUP         Optimalizace regálu podle dat plánu WPLG_MAP_INTERFACE_START    1000         T  .
WSUP1        Zobr.duplicitních podmínek zařazení RWSORT60            1000         T  .
WSUP2        Nástroj migrace WSOF         RWSORT63            1000         T  .
WSV2         Založení modulu hodnotov. kontraktu SAPMWSO2            0104         T  .
WSVD_ENTRY      SRS Km.soubor dodav.: Vstup     SAPLWSVD_ENTRY         2000         T  .
WSVD_SAPGUI     Oprávnění k údržbě lokál.dodavatelů SAPLWSVD_SAPGUI        1000         T  .
WSVD_VNDR_WLIST   Zásoba práce pro lokální dodavatele R_WSVD_VNDR_SUGG        1000         T  .
WTAD         Pomocné prostředky prodeje      MENUWTAD            1000         B  .
WTAD_APPL_LOG    Aplikační protokol: Pom.prostř.prod. ADDI_APPL_LOG         1000         T  .
WTAD_ARCHR      Čtení archiv. pom.prostř.prodeje   ADDI_ARCHIVE_READ       1000         T  .
WTAD_FMCU_CHANGE   Údržba metody aplikace/zákazník   ADDI_ASSIGN_FM_TO_CUSTOMERS  1000         T  .
WTAD_FMCU_DISP    Zobr.metody aplikace/zákazník    ADDI_ASSIGN_FM_TO_CUSTOMERS  1000         T  .
WTAD_SRS       Etiketování (EWT)          ADDI_STWB_REQUEST       2000         T  .
WTAD_STWB      Pom.prostř.prod. ve Store Workbench ADDI_STWB_REQUEST       1000         T  .
WTAD_SUP_FM_CHANGE  Údržba metody aplikace/dodavatel   ADDI_ASSIGN_FM_TO_SUPPLIERS  1000         T  .
WTAD_SUP_FM_DISP   Zobrazení metody aplikace/dodavatel ADDI_ASSIGN_FM_TO_SUPPLIERS  1000         T  .
WTAD_VKHM_DISPLAY  Zobrazení materiálů/pom.pr.prod.   ADDI_MATNR_MASS_ASSIGN     1000         T  .
WTAD_VKHM_MAINTAIN  Hrom.údržba materiálů/pom.pr.prodeje ADDI_MATNR_MASS_ASSIGN     1000         T  .
WTAM         Monitor - pom.prostř.prodeje     ADDI_MONITOR          1000         TP  .
WTAOC        Vytvoření objednávek pro PPP     ADDI_ORDERS_CREATE       1000         T  .
WTCA         Analýza změny pro pom.prostř.prodeje ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES    1000         T  .
WTEW         Trading Execution Workbench     SAPLWB2_WB_VIEW        0100         T  .
WTEW_CATT      TEW pro CATT             SAPLWB2_WB_VIEW        0100         T  .
WTMG         Konverze dat zdrojové daně      SAPMFQMG            0010         TP  .
WTR1         Požadavek pom.prostř.prodeje - IDoc ADDI_IDOC_REQUEST       1000         T  .
WTR2         Požadavek pom.pr.prod. pro akci   ADDI_PR_IDOC_REQUEST      1000         T  .
WTRA2        Měření d.běhu: Výmaz protokolů    WTRA_DELETE_PROTOCOL_FROM_DB  1000         T  .
WTRA3        Měření d.běhu: Zobrazení protokolů  WTRA_DISPLAY_PROTOCOL     1000         T  .
WTY         Záruč.reklamace           RWTYSTART           1000         T  .
WTYAP        Zpracování profilu akce       RWTYAP             1000         T  .
WTYAUT        Oprávnění              RWTYRCLSTART          1000         T  .
WTYCL        Vytvoření seznamů dobropisů     RWTYGULI            1000         T  .
WTYDBSHOW      Záruční reklamace: Zobrazení tabulky RWTYDBSHOW           1000         T  .
WTYNK        Číselné intervaly záruční reklamace SAPMSNUM            0100         T  .
WTYOQ        Zásoba práce: Záruka         RWTYOPQU            1000         T  .
WTYOR        Provedení reportu          SAP_QUERY_CALL         1000         T  .
WTYRCL        Údržba zpětného volání        RWTYRCLSTART          1000         T  .
WTYRP        Záruka: Díly, které je nutné vrátit SAPLWTY11           0100         T  .
WTYSC_WWB      Workbench záruky           RWTYSC_WWB           1000         T  .
WTYSE        Hledání reklamace          RWTYSLCT_A           1000         T  .
WTY_ARCHIV      Zobraz.archivovaných záruč.reklamací RWTYARCH04           1000         T  .
WUSL         Přehled použití           RKCOWUSL            1000         T  .
WUSLTABL       Zobrazení tabulky          WUSLTABL            1000         T  .
WV31         Založ.inv.dokladů (volně použ.zás.) RW_CREATE_PI_DOC        1000         TP  .
WVA1         Založení plánované přirážky     SAPMV13A            0100         T  .
WVA2         Změna plánované přirážky       SAPMV13A            0100         T  .
WVA3         Zobrazení plánované přirážky     SAPMV13A            0100         T  .
WVA5         Založení pl.přirážky (ceník)     SAPMV13A            0100         T  .
WVA6         Změna plán.přirážky (ceník)     SAPMV13A            0100         T  .
WVA7         Zobrazení plán.přirážky (ceník)   SAPMV13A            0100         T  .
WVAL         Odeslání stupnice hodnot       RBDSE_VALUE_SCALE       1000         T  .
WVB0         Nové vytvoř.indexu dokladu(KalkDokl) RWVKP012            0000         TP  .
WVEB         Menu oblasti Ocenění (Retail)    MENUWVEB            1000         B  .
WVER         Expedice pro SAP Retail       MENUWVER            1000         B  .
WVFB         Simulace příjmu zákázky pobočky   SAPMWPUK            2000         T  .
WVFD         Další zpracování inventur.dokladu  RWWVINVB            1000         TP  .
WVFI         Simulace inventury pobočky      SAPMWPUK            4000         T  .
WVKF         Zakáz.odběratele (rozšířená kopie)  MENUWVKF            1000         B  .
WVM0         Doplnění               MENUWVM0            1000         B  .
WVM1         Provedení doplnění - zákazník    RWVMIPRO            1000         T  .
WVM2         Odeslání množst.zás./prod.množství  RWVMIPAD            1000         T  .
WVM3         Zobrazení odeslaných dat materiálu  RWVMIPAV            1000         T  .
WVM4         Zobrazení přijatých dat PROACT    RWVMIPAV            0200         T  .
WVM6         Doplň.zákazníků: Přehled parametrů  RWRPL060            1000         T  .
WVN0         Generování kalkulační zásoby     RWVKP008            0000         TP  .
WVN1         Kalkulační zásoba pro materiál    RWVKP009            1000         T  .
WVN2         Kalkulační zásoba pro organizaci   RWVKP010            1000         T  .
WVTU         Menu obl. Retail: Podpora odbytu   MENUWVTU            1000         B  .
WW10         IAC Katalog výrobků         SAPMWWMJ            1000         TP  .
WW20         IAC Online Store           SAPMWWMJ            1000         TP  .
WW30         SD-Part pro IAC MM-SD spojení    SAPMWWMJ            1000         TP  .
WW31         IAC Katalog produktů pro BBP     SAPMBBPO            1000         TP  .
WWCD         Katalog výrobků: Zobr. změn. dokladů RWPCDDIS            1000         TP  .
WWFL         Agent.transakce: Workflow Workbench SAPLWLF_WORKFLOW        0100         T  .
WWG1         Hlavní menu hierarchie skup.mat.   MENUWWG1            1000         B  .
WWG2         Hlavní menu skupiny materiálu    MENUWWG2            1000         B  .
WWM1         Založení katalogu výrobků      SAPLWWMM            0030         TP  .
WWM2         Změna katalogu výrobků        SAPLWWMM            0020         TP  .
WWM3         Zobrazení katalogu výrobků      SAPLWWMM            0010         TP  .
WWM4         Kopírování katalogu výrobků     SAPLWWMM            0040         TP  .
WWM5         Výmaz katalogu výrobků        SAPLWWMM            0050         TP  .
WWMI         Menu oblasti-katalog výrobků     MENUWWMI            1000         B  .
WWN1         Založ.tab.podm.,dodat.zúčt.,zúčt.běh SAPMV12A            0100         T  .
WWN2         Změna tab.podm.,dodat.zúčt.,zúčt.běh SAPMV12A            0100         T  .
WWN3         Zobr.tab.podm.,dodat.zúčt.,zúčt.běh SAPMV12A            0100         T  .
WWNA         Dodat.zúčt.-zúčt.běh: Založ.podm.záz SAPMV13B            0100         T  .
WWNB         Dodat.zúčt.-zúčt.běh: Změna podm.záz SAPMV13B            0100         T  .
WWNC         Dodat.zúčt.-zúčt.běh: Zobr.podm.záz. SAPMV13B            0100         T  .
WWP1         Online dispozice v dispoziční WB   RWWP001            9999         T  .
WWP2         Nastavení pro dispoziční workbench  RWWP001            9998         T  .
WWP3         Zbytek k dodání v dispo. WB     RWWP001            9999         T  .
WWR1         Zprávy, zal.tab.podm., agent.trans. SAPMV12A            0100         T  .
WWR2         Zprávy, změna tab.podm., agent.tran. SAPMV12A            0100         T  .
WWR3         Zprávy, zal.tab.podm., agent.trans. SAPMV12A            0100         T  .
WWRA         Zprávy, agen.tran.: Zal.schéma podm. SAPMV13B            0100         T  .
WWRB         Zprávy, agen.tran.: Změn.schém.podm. SAPMV13B            0100         T  .
WWRC         Zprávy, agen.tran.: Zobr.schém.podm. SAPMV13B            0100         T  .
WWS1         Založ.tab.podm.-dodatečné zúčtování SAPMV12A            0100         T  .
WWS2         Změna tab.podm.-dodatečné zúčtování SAPMV12A            0100         T  .
WWS3         Zobr.tab.podm.-dodatečné zúčtování  SAPMV12A            0100         T  .
WWSA         Dodat.zúčtov.: Založ.podmínk.zázn.  SAPMV13B            0100         T  .
WWSB         Dodat.zúčtov.: Změna podmínk.zázn.  SAPMV13B            0100         T  .
WWSC         Dodat.zúčtov.: Zobr.podmínk.zázn.  SAPMV13B            0100         T  .
WWT1         Zpráva: Založ.tab.podmínek - obch.  SAPMV12A            0100         T  .
WWT2         Zpráva: Změna tab.podmínek - obch.  SAPMV12A            0100         T  .
WWT3         Zpráva: Zobraz.tab.podmínek - obch. SAPMV12A            0100         T  .
WWTA         Obch.kontrakt: Založ.podmínk.záznamů SAPMV13B            0100         T  .
WWTB         Obch.kontrakt: Změna podmínk.záznamů SAPMV13B            0100         T  .
WWTC         Obch.kontrakt: Zobr.podmínk.záznamů SAPMV13B            0100         T  .
WWVT         Distribuce materiálu         MENUWWVT            1000         B  .
WWY1         Web Transaction Tutorial 1      WWIACWY1            0100         T  .
WWY2         Web Transaction Tutorial 2      WWIACWY2            0100         T  .
WWY3         Web Transaction Tutorial 3      WWIACWY3            0100         T  .
WWY4         Web Tutorial Transaction 4      WWIACWY4            0100         T  .
WWY5         Web Transaction Tutorial 5      WWIACWY5            1000         T  .
WWY6         Web Transaction Tutorial 6      WWIACWY6            0100         T  .
WWY7         Web Transaction Tutorial 7      WWIACWY7            1000         T  .
WWY8         Web Transaction Tutorial 8      WWIACWY8            1000         T  .
WXP0         Plánování Retail           MENUWXP0            1000         B  .
WXP01        Aktuál.nastavení: Plánování Retail  RWIS_PLAN02          1000         T  .
WXP02        Založení/změna dialogového plánování SAPLWIS_PLAN          1001         T  .
WXP03        Zobrazení dialog.plánování      SAPLWIS_PLAN          1001         T  .
WXP04        Založ.(knih.) layoutu: Plán.Retail  SAPMKES1            0100         T  .
WXP05        Změna layoutu: Plán. Retail (knih.) SAPMKES1            0200         T  .
WXP06        Zobraz.layoutu: Plán. Retail (knih.) SAPMKES1            0200         T  .
WXP1         Založení časového klíče rozvržení  SAPMGPSP            1000         T  .
WXP11        Provedení propojení         SAPLWIS_PLAN_N         1000         T  .
WXP12        Změna hierarchie plánování      RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP13        Zobrazení hierarchie plánování    RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP18        Provedení automatického plánování  SAPLWIS_PLAN_N         2000         T  .
WXP19        Hierarchie plán.: Strukt.aut.poh.dat RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP20        Hierarchie plán.: Aut.strukt.km.dat RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP21        Hierarchie plán.: Kopírování verze  RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP3         Zobrazení časového klíče rozvržení  SAPMGPSP            1000         T  .
WXP37        Výmaz verze hierarchie plánování   RWIS_PLAN03          1000         T  .
WXP4         Výmaz časového klíče rozvržení    SAPMGPSP            1000         T  .
WXP46        Provedení programu/transakce     SAPLWIS_PLAN_N         3000         T  .
WXP47        Transport časového klíče rozvržení  RWIS_PLAN08          1000         T  .
WXP48        Transport layoutů pro plánování   RWIS_PLAN04          1000         T  .
WXP48_OLD      Layouty bez variant plán.dialogu   RWIS_PLAN04          1000         T  .
WXP49        Import layoutů pro plánování     RWIS_PLAN05          1000         T  .
WXP57        Dialog.plánování s workflow     SAPLWIS_PLAN          4000         T  .
WXP58        Nastavení nad rámec scénáře     SAPLWIS_PLAN_D         1000         T  .
WXP6         Údržba verze plánu: Vstupní obr.   SAPLWIS_PLAN          3000         T  .
WXP66        Protokoly rozhraní rozdělovníku   RWIS_PLAN12          1000         T  .
WXP67        Protokoly rozhraní rozdělovníku   RWIS_PLAN12          1000         T  .
WXP7         Zobrazení verze plánu: Vstup.obr.  SAPLWIS_PLAN          3000         T  .
WXP70        Výmaz popisů souboru         RWIS_PLAN_REORG3        1000         T  .
WXPE         Vstup.obr. všeob.údržby layoutu   WISP_EINSTIEG_NEU       1000         T  .
WXPF         Retail: Údržba stromu výkazů     SAPMKKB5            0100         T  .
WXPG         Retail: Výběr výkazu         RKKBRPTR            1000         T  .
WXPN1        Plán.plán.scénáře: Síťový diagram  WISP_NET_ENTRY1        1000         T  .
WXPN2        Koncepce pl.scénáře: Síťový diagram WISP_NET_ENTRY1        1000         T  .
WXP_IMG       IMG: Plán.materiálu a sortimentu   RWIS_PLAN_IMG         1000         T  .
WYL2         Gener.modelu distribuce, km. + adr. RWALEACU            1000         T  .
WYN1         Založení zprávy: Záruka       SAPMV13B            0100         T  .
WYN2         Změna zprávy: Záruka         SAPMV13B            0100         T  .
WYN3         Zobrazení zprávy: Záruka       SAPMV13B            0100         T  .
WYP1         Založení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
WYP2         Změna podmínky            SAPMV13A            0100         T  .
WYP3         Zobrazení podmínky          SAPMV13A            0100         T  .
WYRL         Dodavatelé pro vrác.dodávky     RWDEBRET            0000         T  .
WZFT01        ZO: Wizard - HlÚř (MM)        RVEXWZ01            1000         T  .
WZFT02        ZO: Wizard - HlÚř (SD)        RVEXWZ02            1000         T  .
WZFT03        ZO: Wizard - dat.servis - upload   RVEXWZ03            1000         T  .
WZFT04        ZO: Wizard - dat.servis - distribuce RVEXWZ04            1000         T  .
WZR0         Fakturace dodavatele         MENUWZR0            1000         B  .
WZR1         Založení platebního požadavku    SAPLWLF2            0100         T  .
WZR2         Změna platebního požadavku      SAPLWLF2            0101         T  .
WZR3         Zobrazení platebního požadavku    SAPLWLF2            0101         T  .
WZR4         Storno platebního požadavku     SAPLWLF2            0102         T  .
WZR5         Opět.otevření platebního dokladu   SAPLWLF2            0105         T  .
WZRI         Výst.sest.-vstup.IDOC-plateb.dokl.  RWLF9061            1000         T  .
WZRMC        Hromadná změna platebních dokladů  RWLF9071            1000         T  .
WZRN         Údržba č.intervalu: W_LFAKTURA    SAPMSNUM            0100         T  .
WZRN1        Údržba č.intervalu: W_LFAKTURA    SAPMSNUM            0100         T  .
W_FRM_CUST_MAT    Zobrazení nastavení pro materiál   R_FRM_SHOW_CUSTOMIZING_MAT   1000         T  .
W_FRM_CUST_PLANT   Zobrazení nastavení pro závod    R_FRM_SHOW_CUSTOMIZING_PLANT  1000         T  .
W_PRICAT_DELETE   Výmaz vstup.cenového katalogu    RWRF_PRICAT_INBOUND_DELETE   1000         T  .
W_PRICAT_DELPOS   Výmaz položek cen.katalogu      RWRF_PRICAT_INBOUND_DELPOS   1000         T  .
W_PRICAT_MAINTAIN  Údržba cenového katalogu       RWRF_PRICAT_INBOUND      1000         T  .
W_PRICAT_SEL_CREATE Údržba cenového katalogu       RWRF_PRICAT_INBOUND_SELGEN   1000         T  .
W_PRICAT_TERMINATION Rozvržené zakládání dat       RWRF_PRICAT_TERMINATION    1000         T  .
W_RHPE_SKILLSPROFILE Databáze kvalifikací         W_RHPE_SKILLSPROFILE      0010         T  .
W_RHPE_WWW_START   W_RHPE_WWW_DEMO           W_RHPE_WWW_START        0010         T  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners