WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 16,780 (today: 41)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Titel                            .

TAANA_VIRTUAL_FIELDS Tabelanalyse: waardebepaling virtuele velden        .
TB1         Korte tekst                         .
TC_CHANGE      Global Trade: Wijzigingen van gegevens in PAI        .
TFC_CHECK_CAN_START Fast Close: kan programma starten              .
TFC_GET_PARENT_ORG  Bepalen van waarde van bovenliggend organisatieobject    .
TFC_IS_VISIBLE    Klantspecifieke controle of taak mag starten        .
TFW_DISTRIBUTE    Verdeling van wijzigingen in (mini)sjablonen        .
TFW_MINITP      Toepassingen van minisjablonen van sjabloonframework    .
TFW_MINITP_DEL_CHECK Controle op toepassing van minisjabloon in andere tabellen .
TFW_READ       Leestoegang via sjabloonframework              .
TFW_SHOW_WHERE_USED Gebruiksinformatie weergeven van minisjablonen en sjablonen .
TFW_TEMPLATE     Toepassingen van sjablonen van sjabloonframework      .
TFW_TEMPLATE_UPDATE Wijzigingen (mini)sjablonen registreren           .
TFW_TP01_DEL_CHECK  Contr. mogelijkheid tot verwijderen van toewijzing minisjab..
TIM00ABSCOUNTRY_DAY Landuitbreiding dagelijkse uitbetaling IT2001/2       .
TIM00ATTABSCOUNTING Vermenigvuldiging van afrekeningsuren en afrekeningsdagen  .
TOOLBAR_ACL     Werkbalk in logboekapplicatie wijzigen           .
TOOLBAR_FUNC_OHFW  Verwerking van werkbalkfunctie definiëren          .
TPM_ACCIF_TRAC    CFM: Boekingsinterface parallelle waarderingsgebieden    .
TPM_AD        TR: configuratie van de periodetoerekening         .
TPM_AMORTIZATION_CAL CFM: Berekende amortisatiebedragen wijzigen         .
TPM_CASHFLOW_CALC  Verandering van flows bij flowoverzichtberekening effecten .
TPM_CORPORATE_ACTION Boeking statutaire aandelenwijzigingen: aanpassing hoeveelh..
TPM_EXT_PAYMENT_TRPR Betalingen via externe programma's             .
TPM_INCOMING_PAYMENT Treasury: Boeken van inkomende betalingen          .
TPM_MIGRATION_TRAC  Migratie van de boekingsgegevens              .
TPM_PAYREQIF_TRPR  Treasury: interface voor betalingsverzoeken         .
TPM_POS_IND_TRAC   Positieteken subadministratie (rubriceringsreferentie)   .
TPM_POS_IND_TRL   Positieteken subadministratie                .
TPM_POS_IND_TRS   Positieteken effectenrekening                .
TPM_POS_MAN_PROC_TRL CFM: overruling van de positiebeheermethode         .
TPM_PRICE_INDEX   Uitbreiding voor prijsindexbepaling voor obligaties     .
TPM_SECACCTRANS   Treasury: Overboeking effectenrekening           .
TPM_SECACCTRANS_SCR TR: Subscreens voor functie overboeking effectenrekening  .
TPM_SEC_ADD_DATA   Effecten: extra stamgegevens                .
TPM_SEC_ADD_PRICING Effecten: extra prijscalculatie               .
TPM_TRL_MANIPULATE  Voor flowmanipulatie: waardering/afgeleide ZT        .
TPM_VALUATION_PRICE CFM: Peildatumgebonden waardering              .
TRAININGTYPE_ADV_C  Learning Solution: lijst met cursustypen voor hoofdpagina  .
TRANSPORT_CHAIN_E  BAdI voor controleren en bepalen van transportketen     .
TRIGGER_EXECUTED   PPF: actie is uitgevoerd                  .
TRIP_APPROVAL    Automatische toestemming van reiskosten           .
TRIP_EXCEL_SHEET   Een EXCEL-werkblad voor invoer van reiskosten creëren    .
TRIP_IMP_EXP     Klantuitbreidingen gegevensimport/gegevensexport      .
TRIP_POST_FI     Klantuitbreidingen FI-reisadministratie interface      .
TRIP_RECEIPT_WIZARD Klantuitbreidingen Documentwizard              .
TRIP_RECURRENT_DEST Wisseling van de afrekeningsmethode bij terugkerende reizen .
TRIP_WAF_INTERFACE  Klantuitbreiding: interface v. off-linereiskostenafrekening .
TRIP_WEB_ADDRESSES  Klantuitbreidingen voorgedefinieerde adressen voor Web   .
TRIP_WEB_CHECK    Klantuitbreidingen web                   .
TRIP_WEB_CUSTOMIZING Klantuitbreidingen customizing voor web           .
TRIP_WEB_NUMBER   Klantuitbreidingen nummerreeksinterval voor web       .
TRR_CAP_FLOW_CA_POS BAdI voor berekening kapitaalstroom voor valutarekeningen  .
TRR_CAP_FLOW_FOR_POS BADI voor berekening van kapitaalstroom voor TR-posities  .
TRV_DEFAULT_VALUES  Voorstelwaarden voor infotype 0017             .
TR_GET_ACCNT_ASSIGN FM-rubricering vanuit rubriceringsblok bepalen       .
TXJCD_EXTN      Wijziging TXJCD toestaan ondanks bepaling in extern systeem .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:06:32

Impressum