WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,978 (today: 64)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Titel                                 .

EAN_CHECK           Include EAN_CHECK                           .
EAN_CUSTOMIZING        Programma EAN_CUSTOMIZING                       .
EARNEDVALUESHOW        Workbench voortgangsanalyse                      .
EASYACCESS_PRINT_MENU     Programma EASYACCESS_PRINT_MENU - menustructuur SAP Easy Access afdr. .
EBPP_APAR_MAP_PCDATA_TO_MASTER Biller Direct: betaalkaartgegevens in stamgegevens opslaan      .
EBPP_AR_CONTACTS        Weergave van in FS-CM ingevoerde opmerkingen             .
EBPP_REC_INV_CUST       Biller Direct factuurontvangst: customizing              .
EBRDOCDE            Programma voor verwijderen van documenten met verwijdermarkering   .
ECATT_COMPARE_EXCEPT_TEXTS   Exceptionteksten uit downloadbestanden vergelijken          .
ECATT_CONFIG_PRINTER      Uitvoer van eCATT-testconfiguratie                  .
ECATT_DATA_PRINTER       Uitvoer van eCATT-testgegevenscontainer                .
ECATT_MODULE_PRINTER      Uitvoer van een testscript                      .
ECATT_OBJECT_PRINTER      Selectie voor uitvoer van eCATT-object                .
ECATT_SYSTEMS_PRINTER     Uitvoer van eCATT-systeemgegevenscontainer              .
ECATT_TEST_CONVERT_STARTOPTION Testprogramma structuur startopties converteren            .
ECATT_UTIL_GET_FROM_STORE   Met STORE extern opgeslagen gegevens lezen              .
ECMUNDO            Wijzigingen in wijzigingsbeheer ongedaan maken            .
ECM_GRAPH_DELETE        Rapport ECM_GRAPH_DELETE                       .
ECM_GRAPH_WRITE        Programma ECM_GRAPH_WRITE                       .
ECONCCARD_DI          ZP: voorbeeldprogramma voor directe update van ZP-concession card   .
ECONCESSION_REPORTING_SAMPLE  Voorbeeldrapport voor concession-rapportage              .
ECP_CONFIG_INIT        Programma ECP_CONFIG_INIT                       .
ECP_OBJFILL          E&C-portaal: objectindextabel (ECP_KEY_INDX) vullen          .
ECRM_CHECK_CONTRACT_INILOAD  Initial load van contracten controleren                .
ECRM_CHECK_EVERH        Intial load controleren                        .
ECRM_CORRECT_EVERH_AB_0    Programma ECRM_CORRECT_EVERH_AB_0                   .
ECRM_EPDPRODA_KEY_ATTRIBUTES  Programma ter controle van keyattributen op type evaluatie      .
ECRM_GENERATE_EVERH      Programma GENERATE_EVERH                       .
ECRM_GENERATE_EVERH_CLUSTER  CRM-transactiegroepen (GUID)                     .
ECRM_ISU_CHECK_CONS_DL_OBJ   Programma ECRM_ISU_CHECK_CONS_DL_OBJ                 .
EC_PCA_ITM_DEL         Profitcenter-adm.: gearchiveerde posten verwijderen (AO EC_PCA_ITM)  .
EC_PCA_ITM_WRI         Archivering afz. posten profit center: schrijfprogramma        .
EC_PCA_SUM_DEL         Profitcenter-adm.: gearchiveerde totalenrecords wissen(AO: EC_PCA_SUM).
EC_PCA_SUM_WRI         Archivering totalenrecords profit center: schrijfprogramma      .
EDT_ALE_MAIN          Generering ALE/OEG-interface                     .
EEWA_ROB_ASSIGN        Vlakken bij reinigingsobject weergeven                .
EEWA_ROB_CUSTOMIZE       Typen reinigingsobjecten verzorgen                  .
EEWM_SL_GET_NEXT_SHIFT     Volgende ploegmelding creëren                     .
EEWM_SL_MENU          Ploegleiding                             .
EE_CRM_CLASS_DELETE      Klasse inclusief kenmerken verwijderen                .
EE_CRM_CLASS_GENER       Generering klasse voor settype                    .
EE_CRM_START_WITH_QUOTATION  Workflow 'CRM-afhandeling voor leveringsproducten' opnieuw starten  .
EFG_ACTIVATE_DDIC       Afdrukworkbench: DDIC formulierklassen activeren           .
EFG_CREATE_LANGVEC_REQUEST   Programma SAPREFG_CREATE_LANGVEC_REQUEST               .
EFG_CREATE_TRANSLATION_LIST  Print Workbench: creëren werkvoorraad voor applicatieformulieren   .
EFG_DELETE_LINKS        Print Workbench: verwijzingen verwijderen               .
EFG_EXECUTE_TRANSPORT_METHODS Afdrukken workbench: voer methoden voor exporten/na importen uit   .
EFG_FORMCLASS_MASS       Print Workbench: massabewerking applicatieformulieren         .
EFG_FORM_ACTIVATION      Print Workbench: applicatieformulieren activeren           .
EFG_FORM_MASS         Print Workbench: massabewerking applicatieformulieren         .
EFG_FORM_MASSTEST       Print Workbench: massatest                      .
EFG_GET_NON_PWB_TDFORMS    Programma SAPREFG_GET_NON_PWB_SAPFORMS                .
EFG_LOAD_SAPSCRIPT_FORMS    Print Workbench: load voor SAPscriptformulieren genereren/vernieuwen .
EFG_PRINTPARAMS_TEST      Print Workbench: test voor opname afdrukopties in rapport       .
EFG_RESOLVE_LINKS       Print Workbench: verwijzingen door originelen vervangen        .
EFG_SPOOL_CHECK_OUTPUT_STATUS Print Workbench: status uitvoeropdrachten opvragen          .
EFG_TEST_PRINT         Print Workbench: start testafdruk voor applicatieformulier      .
EFG_TRANSLATION_WORKLIST_MASS Programma SAPREFG_GET_TRANSL_WORKLIST_OV               .
EHQMP_DB_LOAD_LOG       Programma EHQMP_DB_LOAD_LOG                      .
EHSWAR_115_001         Lijst invoerdocumenten                        .
EHSWAR_115_003         Partners in invoerdocumenten                     .
EHSWAR_115_004         Overzicht: vervolgdocumenten voor invoerdocument           .
EHSWAR_115_100         Enkelvoudige invoer                          .
EHSWAR_BP_DELETE        EH&S: logisch verwijderen van de zakenpartners in het afvalbeheer   .
EHSWAR_COCKPITTRAEGER     Programma EHSWAR_COCKPITTRAEGER                    .
EHSWAR_DISPOSAL_DOCUMENTS   Lijstweergave begeleidingsbrieven                   .
EHSWAR_TMP_ENTRYDOC_DELETE   EHSWA: invoerdocumenten met tijdelijk documentnummer verwijderen   .
EHSWAR_WASTE_BALANCE_HIER   Afvalbalans                              .
EHS_CHECKLIST_LOGDB_SEL    Selectiescherm voor oproepen checkliste                .
EHS_GET_SCHED_LIST       Programma EHS_GET_SCHED_LIST                     .
EHS_IHORG_EG_ADJUSTMENT    Belastingprofielindelingen aan LTG-waarde van infotype 143 doorgegeven.
EHS_MAINTAIN_PERMEDCENT1    Toewijzing van personen aan medisch centrum              .
EHS_MAINTAIN_QUESTIONNAIRE   Vragenlijst van persoon beantwoorden                 .
EHS_QUEST_EVAL01        Beantwoorde vragenlijsten evalueren                  .
EHS_SCHEDULING         Afspraken maken voor medische service                 .
EHS_SERVICE_OPEN        Volgnummer voor medische service creëren               .
EHS_SEVALPERSMEDCHECKLIST   Overzicht onderzoeken medische service                .
EHS_SINGLE_SERVICE_OPEN    Verouderd? Service voor preventief onderzoek snel creëren       .
EHS_SUGGPERSONSPROT      Job-rapport voor creëren voorstellijst (PO "-" persoon)        .
EHS_VIEWOBJECTS        Overzicht van objecten persoon                    .
EMAP_LOGBI           Verslagen van afrekening en facturatie                .
EMAP_LOGBI_1          Rapport EMAP_LOGBI uit MiniApp EMAP_LOGBI oproepen          .
EMAP_LOGIN           Verslagen van facturatie                       .
EMAP_LOGIN_1          Rapport EMAP_LOGIN uit MiniApp EMAP_LOGIN oproepen          .
EMAP_OUTBIIN_1         Rapport EMAP_OUTBIIN uit MiniApp EMAP_OUTBIIN oproepen        .
EMASSPRODCHANGE        EMASSRATECHANGE                            .
EMDGEN_EPDTYPEH_MAINTAIN    Stamgegevenssjabloontypes (tabel EPDTYPEH) uitbreiden         .
EMDGEN_EPDTYPE_CLIENTTRANSPORT Mandantoverkoepelend transport van stamgegevenssjabloontypen     .
EMDGEN_EPDTYPE_CROSS_COMPARE  Overkoepelende vergelijking van stamgegevenssjabloontypen       .
EMDGEN_EPDTYPE_DOWNLOAD    INTERN: download van tabellen EPDTYPE*                .
EMDGEN_TEMPLATE_TYPES_CHECK  Consistentiecontrole van stamgegevenssjabloontypen          .
ENABLEMENTMAP         Projecten toewijzen aan Enablement Map in DevBook           .
ENH_ACTUALIZE_ENH_TREE     Rebuild ENH Trees                           .
ENH_BADIIMPL_REMIGRATION    Rapport ENH_BADIIMPL_REMIGRATION                   .
ENH_BADI_ADD_MIGR_INFO     Rapport ENH_BADI_ADD_MIGR_INFO                    .
ENH_BADI_API_EXAMPLE      Programma ENH_BADI_API_EXAMPLE                    .
ENH_BADI_GENERATION_ALL    Programma ENH_BADI_GENERATION_ALL                   .
ENH_BUILD_ENH_TREE       Rebuild ENH Trees                           .
ENH_CLEANUP_DELETED_OBJECTS  Program ENH_CLEANUP_DELETED_OBJECTS                  .
ENH_CREATE_ENHCROSS      Create ENHCROSS                            .
ENH_DELETE_METHOD_INCLUDES   Programma ENH_DELETE_METHOD_INCLUDES                 .
ENH_ENHC_COMPARE_VERSIONS   Enhancement Composite: Compare Versions                .
ENH_ENHC_DISPLAY_VERSION    Enhancement Composite: Display Version                .
ENH_ENHC_RETRIEVE_VERSION   Enhancement Composite: Reload Version                 .
ENH_ENHO_COMPARE_VERSIONS   Enhancement Spot: Compare Versions                  .
ENH_ENHO_DISPLAY_VERSION    Enhancement Spot: Report for Display of a Version           .
ENH_ENHO_RETRIEVE_VERSION   Enhancement Spot: Retrieve Version                  .
ENH_ENHS_COMPARE_VERSIONS   Enhancement Spot: Compare Versions                  .
ENH_ENHS_DISPLAY_VERSION    Enhancement Spot: Report for Display of a Version           .
ENH_ENHS_RETRIEVE_VERSION   Enhancement Spot: Retrieve Version                  .
ENH_ENSC_COMPARE_VERSIONS   Enhancement Spot Composite: Compare Versions             .
ENH_ENSC_DISPLAY_VERSION    Spot Composite: Display Version                    .
ENH_ENSC_RETRIEVE_VERSION   Spot Composite: Reload Version                    .
ENH_REASSIGN_BADI_MIGRATION  Rapport ENH_REASSIGN_BADI_MIGRATION                  .
ENH_REBATE_S469RB       Heropbouw bonusrelevante gegevens uit facturen            .
ENH_REBATE_S469RC       Vereffening van bonusrelevante gegevens in facturen en S469      .
ENH_REGENERATE         Program ENH_REGENERATE                        .
ENH_REPAIR_OTR_USAGE      Program ENH_REPAIR_OTR_USAGE                     .
ENH_SAPRUPGM          Program ENH_SAPRUPGM                         .
ENH_SAPRUPGM_UPG        Program ENH_SAPRUPGM                         .
ENLM              Lang artikelnummer activeren                     .
ENTRIES_DELETE_T8JVBA     Simple ALV Control Call Demo Program                 .
ENVE              Artikelversie maken activeren                     .
EPDC_UPDATE_INITIAL_TEXTS   Testprogr. voor vervangen initiële/lege teksten door standaardteksten .
EPM_CAPLOAD_KPI        Evaluatie bij capaciteitsbezetting                  .
EPM_KPI_HIST_DEL        Historische gegevens kengetallen verwijderen             .
EPM_LTNW04_EXAMPLE       Programma EPM_LTNW04_EXAMPLE                     .
EPM_ORDER_KPI         Evaluaties voor productie- en/of procesorders             .
EPM_REPORT_EXAMPLE       Rudimentair voorbeeld van kengetalgenererend verslag         .
EPM_REPORT_START        Programma EPM_REPORT_START                      .
EPSS_TRANSLATION        Programma EPSS_TRANSLATION                      .
ERASE_SITE           Verwijderprogramma vestigingstam                   .
EREPL_CRMQ_RESTART_464     Programma EREPL_CRMQ_RESTART                     .
ERPSLS_BILLBLOCKDOC      Voor facturatie geblokkeerde verkoopdocumenten            .
ERPSLS_BILLDOC_VIEW      Lijst van facturatiedocumenten                    .
ERPSLS_COMPDOC         Afgehandelde SD-documenten (aanvragen, offertes, contracten)     .
ERPSLS_CUSTOMERS        Lijst klanten                             .
ERPSLS_DLVBLOCKDOC       Voor levering geblokkeerde verkoopdocumenten             .
ERPSLS_EXPDOC         Verlopen verkoopdocumenten (aanvragen, offertes, contracten)     .
ERPSLS_INCDOC         Onvolledige verkoopdocumenten                     .
ERPSLS_WLOADDET        Programma ERPSLS_WLOADDET                       .
ESI_ADD_MAPPING        Add ESI Mapping                            .
ESI_BO_TEST_TOOL        ESI: Testtool for Business Objects                  .
ESKN_SKZ            ESKN-besturingstekens voor invoerformulieren controleren       .
ESP_DELETE_LOG_STOACT     Programma ESP_DELETE_LOG_STOACT                    .
ESP_DISPLAY_LOG_IDOCSTOACT   Programma ESP_DISPLAY_LOG_IDOCSTOACT                 .
ESS_SEL_PERNR_VIA_PCH     Personeelsnummers selecteren via organisatorische indeling      .
ESS_SEL_PERNR_VIA_PNP     Personeelsnummer selecteren via personeelsstam            .
ESS_USERCOMPARE        Afstemming gebruikersstam/personeelsstam               .
ESS_USERDELETE         ESS-gebruiker verwijderen (selectie)                 .
ESS_USERUPDATE_BATCH      ESS-gebruiker bewerken op de achtergrond               .
ESZ_CRMCONTRACT_START     Simulatie van een CRM-contractreplicatie               .
ETP_DELETE_TASKS        EasyTaskPlanning: taken verwijderen                  .
EUPDOWN            SU24-tabellen na upgrade of installatie corrigeren          .
EVAL_IV_DEL_RES        Beoordelingsresultaten verwijderen                  .
EVAL_IV_LATER_RUN       Waardering achteraf                          .
EWBCCOMP            Programma voor vergelijking CMP-mandant met Sy-mandant        .
EWBCCOPY            Programma voor kopiëren mandant van een tabel naar CMP-mandant    .
EWBCDEL            Programma om CMP-mandant van een tabel te verwijderen         .
EWBCTABC            Programma voor mandantoverkoepelend kopiëren van een willek. tabel  .
EWEWC4             EWEWC4: controle op juistheid van EWUTMP- en EWUFZP-parameters    .
EWM_MU_GET_METER_READING_ORDER Selecteert opnamedocumenten van EABL volgens selectiecriteria     .
EWM_MU_UPDATE_STREET_ROUTE   Indextabel voor opnamevolgorden actualiseren             .
EWORGCHK            Controle van de organisatorische eenheden               .
EWREMOTE            EWREMOTE: Remote vergelijking: besturingstabellen EWU*        .
EWUAKTIV            Pakket activeren / deactiveren                    .
EWUAVISE            Conversie v. advies in huidige valuta v. rekening (indien eig. valuta).
EWUCINS            _conv_ cluster administration                     .
EWUCLCT            Verzorging van tabel EWUCLCT                     .
EWUCONFM            Bevestiging van euro-valutacustomizing                .
EWUCU001            Conversieregels aan tabelvelden toewijzen               .
EWUCU002            Zoekmachine voor klantspecifieke objecten (euroconversie)       .
EWUDELET            EMU-conversie: gegenereerde conversieprogramma's verwijderen     .
EWUKONCP            Creëren EMU-prognosepakket FILC/ECCS maatschappij-& ledger-directories.
EWUMACOP            Standaardpakket kopiëren uit mandant 000               .
EWUMMPOB            Bestellingsontwikkeling en GO/FO-verrekeningsrekening afstemmen    .
EWUPACOP            Pakket voor runtimeprognose creëren                  .
EWUPAKCP            Pakket kopiëren                            .
EWUPALOE            EMU-conv.: gegevens van een pakket uit alle tabellen verwijderen   .
EWUPAMIS            EMU-conversie: samenvoegen van twee standaardpakketen         .
EWUPLANJ            Planjaar voor conversiepakket wijzigen                .
EWURA001            Hoofdprogramma voor afzonderlijke start (met meldingen)        .
EWUSETRS            Herstartmogelijkheid van een pakket instellen             .
EWUSTRNA            Start van alle nabewerkingsprogramma's                .
EWUSTRUM            Start van alle conversieprogramma's                  .
EWUSTRVO            Start van alle voorbewerkingsprogramma's               .
EWUSUM01            Zoekmachine voor klantspecifieke ontwikkelingen voor de euro     .
EWUTBPOL            Ledgervaluta laden voor budget en planningsledger           .
EWUTMUPD            Statistische gegevens voor prognose vernieuwen - EWUTIMETAB      .
EWUTRAN1            Transportopdracht creëren uit conversie van eigen valuta       .
EWUTRANS            EMU-conversie: transport genereren                  .
EXADR1             CAB-voorbeeld: debiteur creëren en weergeven             .
EXAMPLE_PNP_GET_PAYROLL    Voorbeeldprogramma voor lezen van afrekeningsresult. met GET PAYROLL .
EXECSQLS            Find and analyse all R/3 EXEC SQL statements             .
EXPO_ANALYZE_FLOB_DB      Analyseprogramma voor FOX-opslag in database             .
EXPO_EXPLODE_OBJECT      Testprogramma voor FOX-explosie van PLM-object            .
EXPO_MASS_TEST         Massatest van FOX-explosie met PLM-objecten              .
EXPO_READ_OBJECT        Inlezen van FOX-object vanuit database                .
EXTPLGS2            Selection of Objects for Download                   .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:11:37

Impressum