WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,936 (today: 22)
( 15 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Titel                                 .

FAA_HELP_GENERATE_MAPPING   Generering statische mappingmethoden                 .
FAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT Oproepen van gegevensverzameling voor creëren van testcases      .
FAA_TENV_TEST_CASE_CREATION  Creëren van testcases                         .
FAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION  Uitvoeren van testcases                        .
FAGLSKF_CANCEL_DOCUMENT    Stornering van een stat. kengetaldocument               .
FAGLSKF_DELETE_DATA_COMP_CODE Grootboek: resetten gegevens voor statistische kengetallen      .
FAGLSKF_DISPLAY_PERIOD     Weergave stat. kengetallen per periode                .
FAGLSKF_POST_LOCAL       Invoer van stat. kengetallen in grootboek (met ALV)          .
FAGLSKF_RECORD_WITH_ALV_EDIT  Invoer van stat. kengetallen in grootboek (met ALV)          .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_CO   Opnieuw opbouwen van stat. kengetallen in FI uit CO-gegevens     .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_FI   Opnieuw opbouwen van stat. kengetallen in FI uit FI-gegevens     .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_PCA   Naboeken van stat. kengetallen in FI uit PCA-gegevens         .
FAGLSKF_SHOW_DOCUMENT     Documentweergave voor een stat. kengetaldocument           .
FAGL_ACCOUNT_BALANCE      Weergave saldi grootboekrekening                   .
FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL     Grootboekrekeningen postenlijst                    .
FAGL_CHECK_ACCOUNT_LINETYPE  Afleiding en controle grootboekrekening - positietype         .
FAGL_CHECK_CUST_DOC_TYPE    Controle van toewijzing zakelijke transactie aan documentsoort    .
FAGL_CHECK_DOCUMENT_CHAIN_SIZE Documentketenanalyse                         .
FAGL_CHECK_DOC_ITEM_CATEGORIES Controle van toewijzing zakelijke transactie voor bestaande documenten.
FAGL_CL_REGROUP        Balansbijlage - open posten - analyse                 .
FAGL_COFI_FOLLOWUP_POSTING   CO-documenten uit werkvoorraad doorgeven aan ext. fin. administratie .
FAGL_COFI_RECON        Vergelijking nieuw grootboek met CO                  .
FAGL_COFI_TRACE_ADMIN     Beheer trace voor on-linedoorboeking CO-"FI              .
FAGL_COFI_TRACE_DEL      Verslaggevens van on-linedoorboeking CO-"FI verwijderen        .
FAGL_COFI_TRANSFER_CODOCS   CO-documenten aan externe financiële administratie doorgeven     .
FAGL_COPY_LEADING_LEDGER    Algemeen grootboek kopiëren (met bewegingsgegevens)          .
FAGL_CORR_0001         Correctieprogramma F*FLEXA tabellen (velden BUDAT en BSTAT vullen)  .
FAGL_DELETE_DOCUMENT      Document uit nieuw grootboek verwijderen               .
FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS   Verwijderen en naboeken in nieuw grootboek              .
FAGL_DELETE_WRONG_LEDGER    Inconsistent ledger verwijderen                    .
FAGL_FC_TRANSLATION      Valutaomrekening                           .
FAGL_FC_VALUATION       Waardering vreemde valuta                       .
FAGL_FILL_COST_ELEM      Vullen COST_ELEM ook voor primaire kostensoorten           .
FAGL_FSV_CONVERT        Balans-/V&W-structuren uit tabel RFDT naar FAGL_011* converteren   .
FAGL_FSV_ENTRIES_CHECK     Gegevens balans-/V&W-structuren in tabellen FAGL_011* tellen     .
FAGL_FSV_ENTRIES_COUNT     Gegevens balans-/V&W-structuren in tabel RFDT tellen         .
FAGL_ITEM_SHOW_DETAIL_RGRE   Detail grootboek afz. posten voor bericht/bericht-interface      .
FAGL_MIGRATION_3KEH_FAGL3KEH  Gegevens uit T8A30 naar FAGLT8A30 migreren              .
FAGL_MIG_ACTIVATE       Activeren van een migratieplan                    .
FAGL_MIG_FICHAN        Narubriceren FI-documenten: werklijst creëren             .
FAGL_MIG_FICHAT        Narubriceren FI-documenten: werklijst converteren           .
FAGL_MIG_FINISH        Migratie beëindigen                          .
FAGL_MIG_OPITEMS_CRESPLIT   Documentsplitsingsinformatie voor open posten genereren        .
FAGL_MIG_OPITEMS_CRESUM    Migratieprogramma voor genereren van saldotransport van open posten  .
FAGL_MIG_OPITEMS_FILL     Werkvoorraad voor open posten creëren                 .
FAGL_MIG_REPORT_ADJUSTMENTS  Verslag met afwijkende documentsplitsing               .
FAGL_MIG_REPORT_SPLITRESULT  Resultaten van documentsplitsing voor migratiedocumenten weergeven  .
FAGL_MIG_REPORT_STATUS     Evaluatie van migratiestatus                     .
FAGL_MIG_RESTORE        Migratie resetten                           .
FAGL_MIG_RPITEMS_CRESPLIT   Informatie documentsplitsing voor door te geven documenten opbouwen  .
FAGL_MIG_RPITEMS_FILL     Werkvoorraad voor documenten creëren                 .
FAGL_MIG_SELECTION       Werkvoorraad met migratieobjecten bepalen               .
FAGL_MIG_SUBSEQ_POST      Update van documenten in nieuw grootboek               .
FAGL_MIG_SUBSEQ_POST_OPITEMS  Muteren van open posten in nieuw grootboek              .
FAGL_MIG_SUM_STATUS      Evalueren van status van saldotransportprogramma's van migratie    .
FAGL_NRIV10          Documentnummerreeksen: kopiëren volgens bedrijfsnr. (grootboekview)  .
FAGL_NRIV20          Documentnummerreeksen: kopiëren volgens boekjaar (grootboekview)   .
FAGL_PLAN_ACT_SEC       Nieuw GB: CO-plangeg.integratie voor secundairekostensoorten activeren.
FAGL_RKGALGA15         Werkelijke omslag grootboek                      .
FAGL_RKGALGA2B         Geplande omslag grootboek                       .
FAGL_RKGALGA35         Werkelijke verdeling grootboek                    .
FAGL_RKGALGA4B         Geplande verdeling grootboek                     .
FAGL_SHOW_SPLIT        Simulatie documentsplitsing: expertmodus               .
FAGL_UPLOAD_CARRY_FORWARD   Saldotransport overnemen                       .
FAGL_VAL_LOG          Verslaguitvoer validatie documentsplitsing              .
FAGL_YEC_POSTINGS       Afsluitings-/openingsboekingen aan einde van het jaar         .
FBGENDAT            Configuratie testgegevensgenerering                  .
FBICRC001_DATA_ASSIGN     Bedrijfsnr.overk. afstemming: open posten grootboek: doc. toewijzen  .
FBICRC001_DATA_DEL       Concernafstemming: open posten grootboek: gegevens verwijderen    .
FBICRC001_DATA_REC       Bedrijfsnr.overk. afstemming: open posten grootboek: doc. afstemmen  .
FBICRC001_DATA_SEL       Bedrijfsnr.overk. afstemming: open posten grootboek: doc. selecteren .
FBICRC001_DATA_TCAL      Concernafstemming: open posten grootboek: totalen opnieuw berekenen  .
FBICRC001_DDATA_LIST      Concernafstemming: open posten grootboek: documenten         .
FBICRC001_TDATA_LIST      Concernafstemming: open posten grootboek: totaalgegevens       .
FBICRC002_DATA_ASSIGN     Bedrijfsnr.overk. afstemming: grootboekrekeningen: doc. toewijzen   .
FBICRC002_DATA_DEL       Concernafstemming: grootboekrekeningen: gegevens verwijderen     .
FBICRC002_DATA_REC       Bedrijfsnr.overk. afstemming: grootboekrekeningen: doc. afstemmen   .
FBICRC002_DATA_SEL       Bedrijfsnr.overk. afstemming: grootboekrekeningen: doc. selecteren  .
FBICRC002_DATA_TCAL      Concernafstemming: grootboekrekeningen: totalen opnieuw berekenen   .
FBICRC002_DDATA_LIST      Concernafstemming: grootboekrekeningen:documenten           .
FBICRC002_TDATA_LIST      Concernafstemming: grootboekrekeningen: gegevenstotalen        .
FBICRC003_DATA_ASSIGN     Concernafstemming: open posten deb./cred.: documenten toewijzen    .
FBICRC003_DATA_DEL       Concernafstemming: open posten deb./cred.: gegevens verwijderen    .
FBICRC003_DATA_REC       Concernafstemming: open posten deb./cred.: documenten afstemmen    .
FBICRC003_DATA_SEL       Concernafstemming: open posten deb./cred.: documenten selecteren   .
FBICRC003_DATA_TCAL      Concernafstemming: open posten deb./cred.: totalen opnieuw berekenen .
FBICRC003_DDATA_LIST      Concernafstemming: open posten deb./cred.: documenten         .
FBICRC003_TDATA_LIST      Concernafstemming: open posten deb./cred.: totaalgegevens       .
FBICRCVIM00          Viewverzorging en viewclusterverzorging oproepen           .
FBICRC_ACTIVATE        Bewegingsgegevenstabellen activeren                  .
FBICRC_ACTIVATE_EMERGENCY   Bewegingsgegevenstabellen activeren                  .
FBICRC_STATUS         Concernafstemming: status weergeven                  .
FBICRC_TOOLS          Concernafstemming: hulpprogramma's                  .
FBRCVIM00           Viewverzorging en viewclusterverzorging oproepen           .
FCIWDWNLD00          Download InfoObject-teksten                      .
FCIWDWNLD10          Download InfoObject-hiërarchieën                   .
FCIWDWNLD20          Download bewegingsgegevens via ALV                  .
FCIWTST00           Programma FCIWTST00                          .
FCOM_COEP_ENHANCE       Rapport voor invullen van spatie in PSM-velden in COEP        .
FCOM_SEGMENT_UPDATE      CO-tabellen (EP/SS/SP) met segmenten actualiseren           .
FCOM_TOTALS_ENHANCE      CO-totalenrecords (COSS & COSP): redundante velden toevoegen     .
FDM_COLL_SEND_ITEMS      Verdeling van FI-AR-gegevens in SAP Collections Management      .
FDM_P2P_AUTO_CONFIRM      Programma FDM_P2P_AUTO_CONFIRM                    .
FDM_P2P_CUSTOMER_LIST     Debiteurenlijst - vorderingen bewerken                .
FDM_P2P_JUDGE         Programma voor waarderen van openstaande betalingstoezeggingen    .
FDM_PROCESS_BUFFER       Update achteraf voor verificatieobjecten en betalingsbeloften     .
FDM_PROC_DEL          Extern opslaan verificatieobj. en betal.beloften: verwijderprogramma .
FDM_PROC_WRI          Extern opslaan verificatieobjecten en betal.beloften: schrijfprogramma.
FERCC002            Maintain FI plan versions for G/L and FI-SL              .
FERCC010            Maintain regulatory configuration parameters             .
FERCR000            Standard Cost Adjustment                       .
FERCR010            Trace Flow of Primary Costs                      .
FERCR015            Correct Flow of Cost Trace With Errors                .
FERCR020            Post Traced Costs                           .
FERCR030            Post Variances                            .
FERCR040            Direct Postings                            .
FERCR050            Prepare Drill Down                          .
FERCR060            Archive regulatory data                        .
FERCR070            Delete archived regulatory data                    .
FERCR075            Reload archived data                         .
FERCR100            Reversal of Regulatory Procedure                   .
FERCR150            Deletion of drill down data                      .
FERCR200            Processing history                          .
FERCR200_OLD          Processing History                          .
FERCR210            Flow of cost trace                          .
FERCR210C           Flow of cost trace                          .
FERCR210_OLD          Flow of cost trace                          .
FERCR220            Drill down from regulatory or natural accounts            .
FERCR220C           Drill down from regulatory to natural accounts            .
FERCR220_OLD          Drill Down From Regulatory or Natural Accounts            .
FERCR230            Drill Down From a Regulatory Account to the Natural Accounts     .
FERCR230_OLD          Drill Down From a Regulatory Account to the Natural Accounts     .
FERCR240            Drill Down to Source or Final Objects                 .
FERCR240_OLD          Drill Down to Source or Final Objects                 .
FERCR250            Drill Down From a Source or Final Object to the Natural Accounts   .
FERCR250_OLD          Drill Down From a Source or Final Object to the Natural Accounts   .
FERCR260_OLD          Drill Down to Documents                        .
FERCR270            Drill Down From Natural Accounts to Virtual Primary Cost Elements   .
FERCR280            Analyze summarized final objects                   .
FERCR290            Drill down reporting                         .
FERCR300            Check the Regulatory Configuration                  .
FERCR300_OLD          Check the Regulatory Configuration                  .
FERCR310            Create a Background Job for Multiple Periods or Procedures      .
FERCT000            Transport Regulatory Parameters                    .
FERCT020            Copy Regulatory Parameters                      .
FETCH_USELOG          Interface doorgeven                          .
FHOSGET            Oproep voor RSA1_SINGLE_OLTPSOURCE_GET                .
FIAA_HELP_CLASS_EDITOR     Bewerken van klassen van afzonderlijke includes            .
FIAA_HELP_EDIT_CONTENT     Gebruiksinformatie tekenreeks                     .
FIAA_HELP_MESSAGES_SEARCH   Zoeken naar berichten met analyse lange tekst             .
FIAA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING Gebruiksinformatie tekenreeks (overschakelen naar source code F08)  .
FIAA_HELP_TAMLAY_CLIENT_COPY  TAMLAY-layouts uit andere mandant kopiëren              .
FIACEITMDEL          Accrual Engine-posten: verwijderprogramma               .
FIACEITMWRI          Periodetoerekeningsposten: schrijfprogramma              .
FIACEOBJDEL          Accrual Engine-periodetoerekeningsobject: verwijderprogramma     .
FIACEOBJWRI          Accrual Engine-periodetoerekeningsobject: schrijfprogramma      .
FIBL_RPCODE_CDSHOW       Wijzigingsdocumenten voor Repetitive Codes              .
FIBL_RPCODE_LIST        Lijst van Repetitive Codes                      .
FIC530PR            Maatregelgroep afdrukken                       .
FIC540PR            Maatregelen afdrukken                         .
FIC550PR            Methoden afdrukken                          .
FICACG00            Generering van bevoegdheden voor consolidatiegroep          .
FICACG10            Globale parameters centraal verzorgen                 .
FICADI00            Gecumuleerde invoer eindtotalen                    .
FICARCLI            SAP Consolidatie: Afz. posten archiveren (arch.obj. CONS_ITEM)    .
FICARCSR            SAP Consolidatie: Totalenrecords archiveren (archiv.obj. CONS_SUM)  .
FICASS00            Resultaatontwikkeling                         .
FICAST00            Statusinformatie beheren                       .
FICAXL99            Actieve ecxel-traces afspelen. Alleen voor SAP-support        .
FICBAD00            Download: combinaties consolidatie-business-areas/maatschappijen   .
FICBARD2            SAP Cons.: Download business areas/maatschappijen uit release 4.x   .
FICBCF00            Saldotransport                            .
FICBIW00            SEM-BCS: Gegevensoverdracht van BCS naar BW initialiseren       .
FICBIW10            SEM-BCS: Gegevenspartitie BCS en BW vergelijken            .
FICBIW20            SEM-BCS: rapportagegegevens uit BW inlezen              .
FICC2I00            Consolidatie van deelnemingen                     .
FICCGC00            Massawijzigingen consolidatiegroepen                 .
FICCHI00            Positiewisseling / berekening balanswinst               .
FICCMP00            Afstemming/afstemming totalen met posten               .
FICCNV00            Conversie van aanvullende rubriceringen                .
FICCOA00            Concernrekeningschema creëren op basis van positieschema uit SAP Cons..
FICCOI00            Consolidatie van deelnemingen                     .
FICCOI10            Toewijzing van consolidatiemethoden via methodehiërarchie       .
FICCOI20            Aanvullende rapportagegegevens: operatieselectie           .
FICCOI30            Weergave afzonderlijke operatie                    .
FICCOI40            Operatienummerafstemming voor deelneming/vermogen           .
FICCOI50            Herindeling statistische goodwillposities voor ERP 2005        .
FICCOI70            C/I wijziging afsluit.soort cons.groep, corr. van goodwill-gegevens  .
FICCOI71_OC          Soorten afsluiting in speciale perioden wisselen           .
FICCOI80            Migratie oude tranferlogica -" nieuwe transferlogica         .
FICCOI81_OC          Handmatige boekingen EC-CS --" OC migreren              .
FICCOI90            Customizing consolidatie van deelnemingen               .
FICCOIA0            Gegevenslocatie voor consolidatie van deelnemingen          .
FICCOIB0            Controle customizing vermogensconsolidatie              .
FICCOIC0            Migratie van C/I-gegevens naar BCS                  .
FICCOMD0            Consolidatie: genereren routines voor verzorging stamgegevens     .
FICCPD00            SAP Cons.: kopieerprogramma tussen views               .
FICCPI00            EC-CS: positieschema: positiesets kopiëren              .
FICCPS00            SAP Consolidatie: Sets kopiëren                    .
FICCPT00            Teksten voor consolidatie-eenheden kopiëren              .
FICCPT10            Teksten kopiëren voor consolidatiegroepen               .
FICCPY00            Totalenrecords kopiëren                        .
FICCPY10            Totalenrecords/documenten/aanvullende rapportagegegevens kopiëren   .
FICCRTCC            Customizing-instellingen voor meer-perioden-monitor creëren      .
FICCTDPR            Valuta-omrekeningsmethode afdrukken                  .
FICCTERT            Default-koerstype plaatsen                      .
FICCUC00            Massawijziging consolidatie-eenheden                 .
FICCVS00            Tabelomzettingen                           .
FICCVS01            Tabelomzettingen                           .
FICCVS02            Tabelomzettingen                           .
FICCVS03            Tabelomzettingen                           .
FICCVS04            Tabelomzettingen                           .
FICCVS05            Tabelomzettingen                           .
FICCVS08            Tabelomzettingen: TF635-MLFLG - handmatige invoer           .
FICCVS10            Omzetting IUE-methoden (tabellen TF555/TF556)             .
FICCVS11            Nieuwe naam van tabel: TF800 -" TF390                 .
FICCVS13            TF650: nieuwe velden RLDNR en ITCLG vullen              .
FICCVS14            Tabelomzettingen TF100-IDEIND en TF115-SDEIND             .
FICCVTAX            Tabelomzetting belastingpercentages                  .
FICDCC00            Overzichtscontrole en -correctie van bewegingsgegevens        .
FICDED00            Lineaire verdeling van jaarwaarde in periode 1 over 12 perioden    .
FICDELLI            SAP Consolidatie: Archivering: verwijderprogr. voor object CONS_ITEM .
FICDELRUDOC00         Documenten uit directe doorboeking verwijderen            .
FICDELSR            SAP Consolidatie: archivering: verwijderprogr. voor object CONS_SUM  .
FICDLR00            Totalenrecords verwijderen                      .
FICDOW00            Algemene download van positie- en consolidatie-eenhedenstructuur   .
FICDOW10            Specifieke download (per org. eenheid)                .
FICDOW20            Download van rapportagegegevens                    .
FICDSM00            Lijst laatste wijziging maatregelstatus                .
FICEIS00            Gegevensoverdracht van EC-CS naar EC-EIS               .
FICEQU00            Vermogensontwikkeling                         .
FICEUR00            ECCS euro: afstemming na conversie                  .
FICEUR10            ECCS: aanpassing van aanvullende rapportagegegevens aan euro     .
FICEUR20            Euro: ECMCT-afstemming met integratie                 .
FICEUR30            Euro-relevante documenten van conversiejaar verwijderen        .
FICEUR50            ECCS-euroconversie: eenheden automatisch toewijzen          .
FICEUR51            ECCS-euroconversie: controle en reset van statusbeheer        .
FICFMG00            Conversie logische "-" fysieke bestandsnaam              .
FICG0000            Consolidatie genereren                        .
FICGSH00            Groepsaandelen                            .
FICGWA00            Afschrijving goodwill                         .
FICGWA10            Goodwilldoorgifte in de hiërarchie                  .
FICGWA20            Waardeontwikkeling goodwill                      .
FICGWM00            Goodwillgegevens migreren                       .
FICHIR00            Waardemelding stille reserves/lasten                 .
FICHRA00            Lijst met opgeloste stille reserves                  .
FICHRY90            Gebruiksinformatie van consolidatiegroepen/-eenheden         .
FICICA00            Overname van rekeningschema als positieschema             .
FICICA10            Vergelijking van posities en rekeningen                .
FICICA20            Gebruikte geïntegreerde consolidatie-eenheden             .
FICICA30            Doorgeboekte documenten weergeven                   .
FICICA40            Operaties consolidatieledger met grootboek afstemmen         .
FICICA50            Afstemming totalenrecords cons.ledger met grootboek/cons.-voorb.ledger.
FICICA60            Doorgeboekte documenten verwijderen en totalenrecords corrigeren   .
FICICA70            Consolidatie-eenheden/-groepen achteraf integreren          .
FICICA80            Documenten consolidatieledger met grootboek afstemmen         .
FICICE00            Concernverrekeningen                         .
FICINV00            Deelnemingsontwikkeling                        .
FICIPI00            Eliminatie onderling resultaat in vlottend kapitaal          .
FICIPI10            Aanv. rapportagegegevens IPI: voorraad- en leveringsgegevens     .
FICIPI50            Lijstweergave van voorraadgegevens                  .
FICIPI60            Lijstweergave van leveringsgegevens                  .
FICIPI90            Customizinginstellingen eliminatie onderling resultaat in vlott. kap. .
FICIRD00            Download van rollup-relevante customizing-geg. in lokaal tekstbestand .
FICIRU00            Upload van rollup-relevante customizinggeg. uit lokaal tekstbestand  .
FICITC00            Massawijzigingen posities                       .
FICITH90            Gebruiksinformatie van posities                    .
FICITM00            Kopieerprogramma positieschema voor opleiding             .
FICITMHY            Rapport voor creëren van positiehiërarchieën uit bestaande sets    .
FICITX00            Positiegebruik in customizing                     .
FICIUE90            Methoden van concernverrekening                    .
FICIUE91            Methoden van concernverrekening                    .
FICJER00            Postenverslag                             .
FICLCU00            Overzicht van deelnemingen                      .
FICLMD10            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: views         .
FICLMD20            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: hiërarchieën      .
FICLMD30            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: hiërarchieniveaus   .
FICLMD40            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: consolidatiegroepen  .
FICLMD50            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: consolidatie-eenheden .
FICLMD60            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: positieschema's    .
FICLMD61            Positiehiërarchie afdrukken                      .
FICLMD70            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: posities        .
FICLMD71            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgeg.: lange teksten van posities .
FICLMD80            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: rubriceringstypen   .
FICLMD90            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: subpositietypen    .
FICLMDA0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: subposities      .
FICLMDA1            SAP Cons. - lijstweergave stamgegevens: lange teksten van subposities .
FICLMDB0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: versies        .
FICLMDC0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: ledger         .
FICLMDD0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: maatregelgroepen    .
FICLMDE0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: maatregelen      .
FICLMDF0            SAP Consolidatie - lijstweergave van stamgegevens: methoden      .
FICLMDG0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: documentsoorten    .
FICLMDH0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: contactpersonen    .
FICLMDI0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: boekjaarvarianten   .
FICLMDJ0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: positietypen      .
FICLMDK0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: afsluitingssoorten   .
FICLMDL0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: opnameredenen     .
FICLMDM0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: koerssoorten      .
FICLMDN0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: koerstypen       .
FICLMDO0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: rapportagecategorieën .
FICLMDP0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: periodetypen      .
FICLMDQ0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: upload-methoden    .
FICLMDR0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: postenlayouts     .
FICLMDS0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: invoergroepen     .
FICLMDT0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: sets          .
FICLMDU0            SAP Consolidatie - lijstweergave stamgegevens: productgroepen     .
FICLMDV0            SAP Consolidatie stamgegevenslijst: stille reserves/lasten      .
FICLOG00            Oproep verslagweergave                        .
FICLPDEL            Gearchiveerde verslagen                        .
FICLPROT            Gearchiveerde verslagen weergeven                   .
FICLST00            Totalenrecords in database                      .
FICLST01            Databaselijst totalenrecords (selectie op consolidatielogica)     .
FICLST10            Lijstweergave van posten in database                 .
FICLST11            Databaselijst afzonderlijke posten (selectie op consolidatielogica)  .
FICLST20            Documentweergave                           .
FICLST30            Databaselijst totalenrecords en posten                .
FICLST50            Totalenrecords in database                      .
FICLST60            Lijstweergave van posten in database                 .
FICMBU00            Gegevensextract inlezen en wegschrijven                .
FICMIG10            Migratie EC-CS - SEM-BCS: Stamgegevens                .
FICMON00            Gegevensmonitor                            .
FICMON10            Consolidatiemonitor                          .
FICMON20            Gegevensmonitor (detail)                       .
FICMON30            Consolidatiemonitor (detail)                     .
FICMON40            Gegevensmonitor                            .
FICMON50            Consolidatiemonitor                          .
FICNEW00            Voor nieuwe installatie opschonen                   .
FICNRIV0            Documentnummerreeksen: naar boekjaar kopiëren             .
FICOBJ00            ECMCT: Omzetting onder toekenning correcte objectnummers       .
FICOBJ10            ECMCT/O/C: consistentiecontrole objectnummers             .
FICPCAA1            Analyse van EC-PCA-bewegingsgegevens: kostenelement naar operatie   .
FICPCAA2            Analyse van EC-PCA bewegingsgegevens: partnergegevens         .
FICPCACE            Lijst van CO-kostensoorten op kostensoortentype            .
FICPCAD1            Stamgegevens profitcenter en profitcenter-hiërarchieën downloaden   .
FICPCAD2            SAP Consolidatie: Profitcenter-stamgeg. en -hiërarchieën downloaden  .
FICPCD00            Download: combinaties PrCtr/mij. en profitcenter-hiërarchieën     .
FICPCU00            Upload off-line-invoer                        .
FICPDV00            Voorbereiding wijziging consolidatiegroep               .
FICPERTP            Cons.: overlappingen periodetype-afhankelijke toewijzingen opschonen .
FICPGW00            Gegevens push-downrapportage                     .
FICPIC00            Positieschema afdrukken                        .
FICPIC01            Positieschema afdrukken                        .
FICPRO00            Proportionele indeling                        .
FICPSD00            Documenten tussen perioden boekjaar overboeken            .
FICPST00            Subposities afdrukken                         .
FICRCL00            Herindeling                              .
FICRCL90            Methoden voor concernherindelingen                  .
FICRCL92            Methoden voor concernherindelingen                  .
FICREC00            Afstemming operationele totaalgeg. met totaalgegevens van consolidatie.
FICREOFC            Reorganisatie van veldcatalogus                    .
FICREOMV            Reorganisatie viewverzorgingsbouwstenen                .
FICRIC00            Controle referentiële integriteit customizingtabellen         .
FICRLD00            SAP Consolidatie: Customizing: conversie van SAP- naar klantledger  .
FICRUL00            Blokkeermodus voor rollups in de consolidatie instellen        .
FICRUP00            Batchrollup in de consolidatie                    .
FICRVS00            Massastorno                              .
FICSGN00            Sets worden gegenereerd voor toewijzingen CG/CE            .
FICSGN10            Gegenereerde sets verwijderen (eenheden/posities)           .
FICSGN20            Alternatief genereren set positiehiërarchie voor rapportage      .
FICSHY00            Hiërarchiebegin voor posities, consolidatiegroepen...         .
FICSHY10            Hiërarchieverzorging cons.groep/cons.eenheid             .
FICSHY20            Hiërarchieverzorging posities                     .
FICSIT00            Subposities uit integratie overnemen                 .
FICSIU00            Gebruiksinformatie subposities                    .
FICSSG00            Generering van selectiescherm van rapport               .
FICSTC00            Extract uit trapsgewijze consolidatie                 .
FICSTP00            Statistische posities in de consolidatie van deelnemingen creëren   .
FICTDE00            Export van bewegingsgegevens                     .
FICTDI00            Import bewegingsgegevens                       .
FICTPC00            Transport van customizinginstellingen van SAP-consolidatie      .
FICTXT00            Dynamisch achteraf gegenereerde pool van tekstroutines voor EC-MC   .
FICUMR00            Valutaomrekening                           .
FICUP000            Verzorging uploadmethode                       .
FICUP100            Upload van posities                          .
FICUP115            Upload van subposities                        .
FICUP160            EC-CS: upload consolidatie-eenheden                  .
FICUP180            EC-CS: Upload consolidatie-eenheden                  .
FICUP189            Upload consolidatiegroephiërarchieën                 .
FICUP585            Upload voorraadgegevens                        .
FICUP586            Upload leveringsgegevens                       .
FICUP58X            Cons.: Upload extra rapp.geg. IPI uit offline-invoer met MS Access  .
FICUP620            Upload deelnemingsontwikkeling                    .
FICUP630            Upload vermogensontwikkeling                     .
FICUP640            SAP Consolidatie: Upload stille reserven/lasten            .
FICUP645            SAP Consolidatie: upload ontwikkeling stille reserves/lasten     .
FICUP660            Upload resultaatontwikkeling                     .
FICUPL00            Flexibele upload: rapportagegegevens                 .
FICUPL20            Flexibele upload: hiërarchieën over door klant gedefinieerde kenmerken.
FICUPL90            Flexibele upload                           .
FICUPL91            Flexibele upload                           .
FICVAL00            Validatie totaalgegevens                       .
FICVAL0D            Reorganisatie CS-validatie                      .
FICVAL20            Validatie totaalgegevens                       .
FICVALA0            Cons.: Validatie: door klant gedef. kenmerken verwijderen of toevoegen.
FICVER90            Consolidatieversies                          .
FICVIM00            Viewverzorging en viewclusterverzorging oproepen           .
FICVIM00_1           Viewverzorging en viewclusterverzorging oproepen           .
FICVMA00            Oproep viewverzorging                         .
FIEHLIST            Contracten met fouten bewerken                    .
FILACHECK           Programma FILACHECK                          .
FILAEXPL_FROM_QUERY_CALL    Programma FILAEXPL_FROM_QUERY_CALL                  .
FILA_ACE_CARRY_FORWARD     Accrual Engine - saldotransport                    .
FILA_ACE_PERIODIC_POSTING   Accrual Engine - periodieke periodetoerekeningsrun starten      .
FILA_ACE_PSTNGS_2_ACC_TRANSFER Leasing: doorgifte van Accrual-Enginedoc. aan financiële administatie .
FILA_ACE_REVERSAL_POSTING   Accrual Engine - periodieke periodetoerekeningsrun storneren     .
FILA_ARCH_OBJECTS_DELETE    Gearchiveerde objectgegevens van Lease Accounting Engine verwijderen .
FILA_ARCH_OBJECTS_WRITE    Objectgegevens van Lease Accounting Engine in archief opslaan     .
FILA_ASSETS_DEACTIVATE     Vaste activa deactiveren waarvan verwijz. naar contr. is gedeactiveerd.
FILA_CHECK_ALL_CUSTOMIZING   Lease Accounting Engine: lijst met de processen binnen een component .
FILA_CHECK_ASSET_REL_CHECK   Programma FILA_CHECK_ASSET_REL_CHECK                 .
FILA_CHECK_METHOD_REL_CUST   Gebruiksinformatie voor methode(n)                  .
FILA_CHECK_METHOD_USAGE    Gebruiksinformatie voor verwerkings- en waardebepalingsmethoden    .
FILA_CHECK_METHOD_USED_EXISTS Controle op bestaan van verwerkings- en waardebepalingsmethoden    .
FILA_CHECK_OBJECT_DATA_LIST  Lease Accounting Engine: opgeslagen gegevens voor het object     .
FILA_CHECK_OBJECT_DATA_LST_GEN Lease Accounting Engine: opgeslagen gegevens voor het object     .
FILA_CHECK_PROCESSES_LIST   Lease Accounting Engine: lijst met de processen binnen een component .
FILA_CHECK_PROCESS_REL_CUST  Customizinggegevens voor het proces                  .
FILA_CHECK_SUBPROCESSES_LST  Lease Accounting Engine: lijst met subprocessen binnen een component .
FILA_CHECK_SUBPROC_METHODS_LST Lease Accounting Engine: lijst met subprocessen binnen een component .
FILA_CHECK_TABSTRIP_CUSTOMIZNG Maakt een hiërarchische lijst van tabstrip-customizing        .
FILA_CHECK_VALUEIDS_LIST    Beschikbare waarde-ID's                        .
FILA_CHECK_VALUEID_USAGE    Gebruiksinformatie waarde-ID                     .
FILA_CUST_ADJ_EVENTS_CREATE  LAE: genereert aanpassingsprocessen uit huidige customizing      .
FILA_CUST_TABWA_ENTRIES_CREATE LAE: genereert TABWA-gegevens voor leasingbewegingssoorten      .
FILA_CUST_VALUEIDS_CREATE   LAE: genereert door het systeem vereiste waarde-ID's         .
FILA_FI_RECONCILIATION     Leasing: afstemming Accrual Engine met financiële boekhouding     .
FILA_HELP_COMPARE_CODING    Controleert via RFC of het aantal coderegels van FB's overeenstemt  .
FILA_HELP_COMPARE_SYS_CUS_TABS Vergelijking van systeemcustomizinggegevens via RFC in ander systeem .
FILA_HELP_COPY_ALL_TAMLAY_TABS Kopieert de gegevens van alle TAMLAY-tabellen             .
FILA_HELP_COPY_CUSTOMER_CUST  Klantcustomizing naar andere component/naar andere mandant kopiëren  .
FILA_HELP_COPY_EVENT      Kopieert proces en indien niet aanwezig toegewezen subprocessen    .
FILA_HELP_COPY_SYSTEM_CUST   Kopieert systeemcustomizing naar andere component/naar andere mandant .
FILA_HELP_COPY_VALUEID     Kopieert gebruikte customizinggegevens naar een waarde-ID       .
FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_REFI Programma FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_REFI               .
FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_TABS Verwijdert alle leasegegevenstabellen                 .
FILA_HELP_DELETE_CUST_CUS_TABS Verwijdert alle gegevens voor component uit customizingtabellen    .
FILA_HELP_DELETE_INDX     Verwijdert gegevens uit INDX                     .
FILA_HELP_DELETE_SYS_CUS_TABS Verwijdert alle systeemcustomizinggegevens van een component     .
FILA_HELP_DELETE_VALUEID    Verwijdert gebruikte customizinggegevens van een waarde-ID      .
FILA_HELP_EXPORT_CUST_CUS_TABS Customizingtabelgegevens via RFC aan ander systeem doorgeven     .
FILA_HELP_EXPORT_LAE_CRM_TABS CRM-tabelgegevens via RFC overdragen naar ander systeem        .
FILA_HELP_EXPORT_SYS_CUS_TABS Van customizingtabelgegevens via RFC overdragen naar ander systeem  .
FILA_HELP_FILL_SYS_CUS_TA   Doorgifte TO met gegevens systeemcustomizing via RFC naar ander syst. .
FILA_HELP_LIST_ALL_METHODS   Lijst van alle methoden en functiebouwstenen van de LAE        .
FILA_HELP_LIST_CUST_TRANSACTNS Maakt een lijst met parametertransacties voor customizing       .
FILA_HELP_LIST_TA_PARAMETERS  Lijst van parameters van leasingparametertransacties (TSTCP)     .
FILA_HELP_METHOD_ACTIVATE   Maakt ongedaan maken van deactivering van methode mogelijk      .
FILA_HELP_METHOD_DEACTIVATE  Maakt deactivering v. methode voor geselecteerde subprocessen mogelijk.
FILA_HELP_METHOD_DELETE    Maakt verwijderen van methode voor geselecteerde subprocessen mogelijk.
FILA_HELP_METHOD_EXCHANGE   Maakt uitwisseling v. methode voor geselecteerde subprocessen mogelijk.
FILA_HELP_METHOD_INSERT    Maakt opname v. nieuwe methode v. geselecteerde subprocessen mogelijk .
FILA_HELP_MOVE_POSITION    Programma FILA_HELP_MOVE_POSITION                   .
FILA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING Rapport FILA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING                .
FILA_HELP_SUBPROCESSES_COMPARE Vergelijkingslijst van de aan de subprocessen toegewezen methoden   .
FILA_HELP_SUBPROCESSES_LIST  Lijst met aan subprocessen toegewezen methoden            .
FILA_HELP_SUBPROCESS_COPY   Maakt kopiëren van methode voor nieuwe subproces mogelijk       .
FILA_HELP_SUBPROC_RENUM    Subproces sequentieel opnieuw nummeren of hernoemen          .
FILA_HELP_SUBPROC_RENUM_ALL  Subprocessen sequentieel opnieuw nummeren               .
FILA_HELP_TRANSP_CUST_CUS_TABS Creëert uit klantcustomizing van huidige klant een transportorder   .
FILA_HELP_TRANSP_SYST_CUS_TABS Creëert transportopracht uit systeemcustomizing van huidige mandant  .
FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_01   Rapport FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_01                   .
FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_03   Rapport FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_03                   .
FILA_INITIATE_PROCESSING    Programma FILA_INITIATE_PROCESSING                  .
FILA_MIGRATION_EXPORT     Rapport FILA_MIGRATION_EXPORT                     .
FILA_MIGRATION_IMPORT     Overname van bestaande gegevens voor financieringscontracten (LAE)  .
FILA_MIGRATION_LINK_TO_CRM   Aanmaak koppelingstabel naar CRM-contracten              .
FILA_MIGRATION_LOAD      Overname van bestaande gegevens voor financieringscontracten (LAE)  .
FILA_RESTART_PROCESSING    Verwerkingsprocessen met status foutief opnieuw starten        .
FILA_RE_DOCFLOW        Weergeven van de documentstroom voor de herfinanciering        .
FILA_RE_POSTING        Overboeken grootboekrekeningen crediteuren/debiteuren         .
FILA_RE_SELECT_LEASING     Herfinancieringstranche creëren                    .
FILA_RE_SELECT_RETURN     Stornotranche creëren                         .
FILA_RE_TRANCHE        Herfinancieringstranche: beginscherm                 .
FILA_RE_TRANCHE_POSTING    Tranche boeken: beginscherm                      .
FILA_SCAN_CODE_FOR_MSSGS    Doorzoekt de coding van de Lease Account. Eng. op MESSAGE resp. MSGNO .
FILCHECK            Controle: kan filtering worden geactiveerd? (alleen SAP-intern gebr.) .
FILLAKBVERS          AKB_VERS_OBJ initialiseren                      .
FILLUSEX            Schrijft gegevens weg in tabel USEXIT1                .
FILL_INTERFACE_STRUCTURE_PACK Automatic Creation and Filling of Package Interfaces         .
FILL_QRYSTRNO_IN_COMPDIR    Programma FILL_CUBES_IN_ELTXREF                    .
FILL_TABLE_PSZ_KPP0SF     Programma FILL_TABLE_PSZ_KPP0SF                    .
FIL_TEST            Middlewareadapter: filter test                    .
FINA_COST_MANAGEMENT_AUT_02  Unit Test Programming Interface                    .
FINA_COST_MANAGEMENT_AUT_03  Unit Test Performance                         .
FINB_ACC_DOC_ARCHIVE_DELETE  Archiving Accounting Document: Delete Program             .
FINB_ACC_DOC_ARCHIVE_WRITE   Archiving Accounting Document: Write Program             .
FINB_ACC_ENT_GEN_CHECK     Weergave genereringsstatus accountingentiteiten            .
FINB_CHECK_SUM         Totals check                             .
FINB_CONDITION_TEST      Programma /EACC/CL_CONDITION_TEST                   .
FINB_CONFIG_DEBUG       Programma /EACC/DEBUG_MODE                      .
FINB_CONF_AFTER_LANGU_IMP_ACT Nieuwe talen activeren                        .
FINB_CONF_SET         Programma FINB_CONF_SET                        .
FINB_CONTENT_COMPARE      Program FINB_CONTENT_COMPARE                     .
FINB_CONTENT_READ_VERSION   Content Version Management                      .
FINB_CONTENT_REGISTER     Programma FINB_CONTENT_REGISTER                    .
FINB_CONTENT_SUBSCRIBE     Abonnement van globale content                    .
FINB_DISPLAY_DOCUMENT_TABLES  Technical View of Document Tables of Journals             .
FINB_DMT_SHOW_TOTALS      Totalendatabase weergeven                       .
FINB_FOBJ_JRDR_SEL_TEMPLATE  Test Platform ABAP FIN Object Join Reader               .
FINB_GN_CLEANUP_CLIENT     Verwijdert alle gegenereerde objecten van mandant           .
FINB_GN_CONVERT        Gegenereerde tabellen converteren                   .
FINB_GN_DISPLAY_CATALOG    Test van klassen                           .
FINB_GN_LOG_NAME        Generatorcatalogus: logische naam aanvullen              .
FINB_GN_REGENERATE       Executing building plans (regeneration of high-level objects)     .
FINB_KF_CHAR_REPAIR      Programma FINB_KF_CHAR_REPAIR                     .
FINB_LG_ACTIVATION       Financial Basis: Activering van talen                 .
FINB_MSG_DEBUG_MODE      Programma /EACC/DEBUG_MODE                      .
FINB_MSG_DISPLAY_LOG      Weergave message log                         .
FINB_MSG_DISPLAY_LOG_DEL    Verwijdert alle varianten van FINB_MSG_DISPLAY_LOG          .
FINB_MSG_LG1          Evaluate Application Log with Application Contexts          .
FINB_MSG_UNIT_TESTS      Program for Manual Execution of Unit Tests              .
FINB_PR_ACTIVATE        Activate Persistence Objects                     .
FINB_PR_DISPLAY_GEN_OBJS    Gegenereerde objecten voor persistentieobject weergeven        .
FINB_PR_REORG_INDICES     Reorganisatie tabeloverkoepelende indexen               .
FINB_PR_REORG_OBJ_TYPE     Reorganisatie objecttype in FINB_PR_TOBJS               .
FINB_PR_REORG_TOTALS      Reorganisatie tabeloverkoepelende indexen               .
FINB_SBU_REFRESH        Delete Server Buffers                         .
FINB_TEST_GET_DESCRIPTION   Verouderd!!! Testprogramma: waarderingssystemen via kenmerken bepalen .
FINB_TR_CC_COPY_DATA      Mandantkopie: bewegingsgegevens kopiëren               .
FINB_TR_CLIENTCOPY_EXEC_AI   Nabewerking van mandantkopie                     .
FINB_TR_CONTAINER_REORG    Reorganisatie transportcontainertabellen               .
FINB_TR_CONTENT_PREPARE    Opmaak van FINB-TR-opdrachten voor contentuitlevering         .
FINB_TR_CONTENT_TEXT      Overname van teksten uit SAP Content                 .
FINB_TR_DEMO1         Demoprogramma: automatische transportregistratie           .
FINB_TR_DEMO2         Demoprogramma: handmatige transportregistratie            .
FINB_TR_DEMO3         Demoprogramma: transportcontainer                   .
FINB_TR_DERIVATION       Rapport FINB_TR_DERIVATION                      .
FINB_TR_EXECUTE_METHODS    FINB Transport: Transportmethoden uitvoeren              .
FINB_TR_LOG          Weergave van verslagen van transporttool (foutenanalyse)       .
FINB_TR_TEST_CLIENTCOPY    FINB TR: test exits mandantkopie                   .
FINB_TR_UTIL1         FINB-TR transportorder kopiëren                    .
FINB_TR_UTIL2         Keys van een FINB_TR transportorder comprimeren            .
FINB_TR_WZ_START        Start van wizard voor RFC-verbindingen                .
FINDR_TRANSPORT        Rapport FINB_TR_DERIVATION                      .
FIN_BUSINESS_ENTITIES_DEMO_1  Use of Services at Various Entities                  .
FIPR_ATTRIBUTE_COPY_CLIENT   Kopieert attribuuthiërarchie van product naar andere mandant     .
FIPR_ATTRIBUTE_DELETE     Attribuut uit producten verwijderen                  .
FIPR_ATTRTREE_CHECK      Attribuuthiërarchie controleren                    .
FIPR_PRODUCT_CLIENT      Kopieert een product tussen mandanten                 .
FIPR_PRODUCT_COPY       Product kopiëren                           .
FIPR_PRODUCT_DELETE      Verwijdert product en creëert transportopdracht            .
FIUT_180_APAR         Helpprogr. "Nabelasting balans": crediteuren/debiteuren afstemmen   .
FIUT_180_BALANCE        Hulpprogr. "Nabelasting balans": saldo business area per bedrijfsnr. .
FIUT_180_BALDOC        Hulpprogr. "Nabelasting balans": saldo business area per document   .
FIUT_180_DELETE        Hulpprogramma's "Nabelasting balans": verwijderen           .
FIUT_180_F5EDOC        Hulpprogr. "Nabelasting balans": geboekte docum. (F.5E) controleren  .
FIUT_180_RF048         Hulpprogr. "Nabelasting balans": tabel RF048 corrigeren        .
FIUT_180_SKIPDOC        Hulpprogr. "Nabelasting balans": geen verdeling voor document     .
FIUT_180_TAX          Hulpprogr. "Nabelasting balans": belastingen zonder business area   .
FIUT_BA_CLEARING        Hulpprogramma's: business area in vereffeningsregel corrigeren    .
FIUT_BA_DOCUMENT        Hulpprogramma's: business area in documentregel wijzigen       .
FIUT_BA_INVOICE        Hulpprogramma's: business area in factuurregel invullen        .
FIX_POS_IND_SETTINGS      Rapport FIX_POS_IND_SETTINGS (zie note 492228 voor meer informatie)  .
FI_ACCPAYB_DEL         Archivering crediteurstamgegevens: verwijderprogramma         .
FI_ACCPAYB_WRI         Archivering crediteurstamgegevens: schrijfprogramma          .
FI_ACCRECV_DEL         Archivering debiteurstamgegevens: verwijderprogramma         .
FI_ACCRECV_WRI         Archivering debiteurstamgegevens: schrijfprogramma          .
FI_BANKS_DEL          Bankstamgegevens archiveren: verwijderprogramma            .
FI_BANKS_WRI          Bankstamgegevens archiveren: schrijfprogramma             .
FI_BYPASS_COMPARE       Documenten vergelijken die met en zonder bypass geboekt zijn     .
FI_CA_CORRHIST         FI-CA-correspondentie - correspondentiehistorie weergeven       .
FI_DEFTAX_DEL         Archivering uitgestelde belastingen: verwijderprogramma        .
FI_DEFTAX_WRI         Archivering uitgestelde belastingen: schrijfprogramma         .
FI_DOCUMNT_DEL         Archivering documenten financiële boekhouding: verwijderprogramma   .
FI_DOCUMNT_PST         Archivering van documenten fin. boekhouding: nabewerkingsprogramma  .
FI_DOCUMNT_WRI         Archivering documenten financiële boekhouding: schrijfprogramma    .
FI_ELBANK_DEL         Archivering elektronische bankgegevens: verwijderprogramma      .
FI_ELBANK_WRI         Archivering elektronische bankgegevens: schrijfprogramma       .
FI_PAYRQ_DEL          Archivering betalingsopdrachten: verwijderprogramma          .
FI_PAYRQ_WRI          Archivering betalingsopdrachten: schrijfprogramma           .
FI_PP_DELETE_BARCODE      Vervallen barcodereferentie in tabel TOABC verwijderen        .
FI_SL_DATA_DEL         Archivering speciale ledgers: verwijderprogramma           .
FI_SL_DATA_WRI         Archivering speciale ledgers: schrijfprogramma            .
FI_TF_CRE_DEL         Archivering periodecijfers crediteuren: verwijderprogramma      .
FI_TF_CRE_WRI         Archivering periodecijfers creditoren: schrijfprogramma        .
FI_TF_DEB_DEL         Archivering periodecijfers debiteuren: verwijderprogramma       .
FI_TF_DEB_WRI         Archivering periodecijfers debiteuren: schrijfprogramma        .
FI_TF_GLC_DEL         Archivering periodecijfers grootboekrekeningen: verwijderprogramma  .
FI_TF_GLC_WRI         Archivering periodecijfers grootboekrekeningen: schrijfprogramma   .
FI_TF_GLF_DEL         Archivering periodecijfers grootboekrekeningen (nieuw): verwijd.progr..
FI_TF_GLF_WRI         Archivering periodecijfers grootboekrek. (nieuw): schrijfprogramma  .
FJ_CORRECT_ENH_CONTRACT    Correct Enhancement Contract Data                   .
FKJO_CLOSE_RUN         Inplannen van een run inclusief de bewerkingsstappen         .
FKJO_PREPARE_BATCHES      Inplanning van runs                          .
FKJO_SCHEDULE         Plannen van een FI-CA-/SAP-job                    .
FKJO_TEST_CHAIN        Test voor procesketenprocedure                    .
FKKADCHK            Rekeningbepaling - controlerapport                  .
FKKADCOR            Rekeningbepaling: analyse/correctie                  .
FKKCORR1            Reparatieprogramma: Bedrag in document wijzigen            .
FKKCORR2            Reparatieprogramma: zoek documenten met foutief eigen-valutabedrag  .
FKKORDI01           Wijzigingshistorie: stornotekens verwijderen             .
FKKRLSCLOSE          Stornostapel en bijbehoreden FI-keys sluiten             .
FKK_BUAG_SEND_AC        Contractrekeninggegevens verzenden                  .
FKK_EBS_EXT_START_MASS_ACT   Start van massa-activiteit per rapport                .
FKK_GENREP01          Voorbeeldrapport voor gebruik van generieke belastingrapportage    .
FKK_GENREP_06_ARCH_DELETE   Archivering generieke belastingrapportage: verwijderen na archivering .
FKK_GENREP_06_ARCH_READ    Archivering generieke belastingrapportage: archief lezen       .
FKK_GENREP_06_ARCH_WRITE    Archivering generieke belastingrapportage: schrijven         .
FKK_GENREP_06_S_ARCH_DELETE  Archivering extra tabel generieke belastingrapportage: verwijderen  .
FKK_GENREP_06_S_ARCH_READ   Archivering extra tabel generieke belastingrapportage: archief lezen .
FKK_GENREP_06_S_ARCH_WRITE   Archivering extra tabel generieke belastingrapportage: schrijven   .
FKK_GENREV_06_ARCH_DELETE   Archivering generieke belastingrapportage: verwijderen na archivering .
FKK_GENREV_06_ARCH_READ    Archivering generieke belastingrapportage: archief lezen       .
FKK_GENREV_06_ARCH_WRITE    Archivering generieke opbrengstrapportage: schrijven         .
FKK_PAYMENTRELEASE       Programma ZPAYMENTRELEASE                       .
FKK_PAYMENTRELEASED      Programma ZPAYMENTRELEASED, verwijderen van uitbetalingsblokkering  .
FKK_PAYMENTRELEASEDETAIL    Programma PAYMENTRELEASEDETAIL, betalingsvrijgave documentpositie   .
FKK_PAYMENTRELEASE_ACTIVATE  Programma FKK_PAYMENTRELEASE_ACTIVATE, vrijgave-WF tijdstip in TFKFBC .
FKK_RABM00           Belastingverslag: overdr. van belastinginformatie naar rapportage   .
FKK_RABM00_REV         Belastingverslag: overdr. van belastinginformatie naar rapportage   .
FKK_REPAYMENTRELEASEDETAIL   Programma PAYMENTRELEASEDETAIL, betalingsvrijgave documentpositie   .
FKK_TRANSFER_JDC_TO_BPADDR   Programma FKK_TRANSFER_JDC_TO_BPADDR                 .
FKK_XI_BILL_IMAGE_REQUEST   Programma FKK_XI_BILL_IMAGE_REQUEST                  .
FMBCS_CREATE_DOC_WITH_REF   Programma FMBCS_CREATE_DOC_WITH_REF                  .
FMBS_OBJ_MAINT         Programma FMBS_OBJ_MAINT                       .
FMCA_BRF_TRANSPORT_SIMPLE   Applicatieklassen in BRF transporteren                .
FMCA_PARTNER_CUSTOMER_MAINTAIN Zakenpartners verzorgen: contractpartner en debiteur         .
FMCA_PARTNER_VENDOR_MAINTAIN  Zakenpartners verzorgen: contractpartner en crediteur         .
FMCA_PSOB_TREE_START      Inhoud van contract: FMCA_PSOB_TREE_START               .
FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL    Gegevens van FAGLFLEXT naar FMGLFLEXT migreren            .
FMGL_SETTABLENAMES_FAGL_FMGL  Tabelnamen voor gemigr. ledgers converteren (FAGFLEXT -" FMGLFLEXT)  .
FMHIE_HIEID_MAINT       ID hiërarchie verwerken                        .
FMHR_INT_CHECK         Instelling voor integratie HR-FM evalueren              .
FMKF_DEF            Kengetallen - tool voor definiëren kengetal              .
FMKF_REPORT01         Kengetallenrapportagetool                       .
FMPL_LAYOUT_IMPORT       Rapport voor importeren van planningslayouts             .
FM_LGD_BANKUMSATZ_SUCHEN    Bankomzetten zoeken                          .
FM_LGD_ELKO_STATISTIK     Boekingsstat. voor rekeningoverzicht                 .
FM_LGD_H_MULTICASH       MultiCash-editor                           .
FOAP_PROCESS_INVOICES     Facturen met factuurreferenties vereffenen              .
FOAP_PROCESS_INVOICES_LOG   Applicatielog evalueren: facturen met factuurreferenties vereffenen  .
FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADVICES  Creditnota's en betalingen overboeken                 .
FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADV_LOG  Applicatielog evalueren: creditnota's en betalingen overboeken    .
FOBJ_SELECTION_TEMPLATE    Selectie van FIN-objecten                       .
FOBJ_TEST           Testprogramma creëren en FIN-objecten wijzigen            .
FOBJ_WL_SEL_TEMPLATE      Werkvoorraadselectie                         .
FOPCB_MOVE_TO_APPLSERV     Bestand van mandant naar applicatieserver kopiëren          .
FOPCB_UPLOAD          CSV-bestand van mandant naar MIC kopiëren               .
FOPCR_MAINTAIN         Instellingen voor performanceverbetering maken            .
FOPCS_SHM_CUSTOMIZING     Gemeenschappelijkobjectgeheugen activeren               .
FOPC_10_SP07_CASE       SP07: lange teksten/relaties tussen cases naar nieuwe map overbrengen .
FOPC_10_SP11_MC_UPGRADE    Beoordelingen van managementcontroles migreren            .
FOPC_10_SP13_TL_UPGRADE    Testverslag: conversie naar "Verantwoordelijke persoon" en "Bewerker" .
FOPC_AIS_CONTROL_REPORT    Gebruik van AIS-verslagen bij controles                .
FOPC_AIS_IMPORT_LANGUAGE    Importeren van omschrijvingen voor AIS-verslagen           .
FOPC_AS_REORG         Cases en workflows reorganiseren                   .
FOPC_AS_REORG_RELATION     Relaties tussen cases controleren en repareren            .
FOPC_AS_REORG_STATUS      Status van cases op consistentie controleren             .
FOPC_AS_REORG_WFCHECK     Workitems met ongeldig object controleren en repareren        .
FOPC_AS_RESTART        Ad-hoc-start van beoordelingen/testen                 .
FOPC_AS_WF_DEADLINE_CORRECT  Rapport FOPC_AS_WF_DEADLINE_CORRECT                  .
FOPC_BTC_REPORT_EXECUTE    Programma FOPC_BTC_REPORT_EXECUTE                   .
FOPC_CARRYFORWARD_CHECK    Consistentieccontrole van taakstatus na doorgifte           .
FOPC_CARRY_FORWARD_ASSESSMENT Programma FOPC_CARRY_FORWARD_ASSESSMENT                .
FOPC_CASE_COPY_POID_TABLE   Copying CASE-POID Tables from Remote System              .
FOPC_CHECK_CONTROL_EXISTENCE  Programma FOPC_CHECK_CONTROL_EXISTENCE                .
FOPC_CHECK_PRGROUP_VALIDITY  Geldigheid van procesgroepen corrigeren                .
FOPC_CHECK_TESTING_STATUS   Programma FOPC_CHECK_TESTING_STATUS                  .
FOPC_CHECK_TO_BE_TESTED    Check to Be Tested                          .
FOPC_CLONE_CASE_DOCUMENTS   Programma FOPC_CLONE_CASE_DOCUMENTS                  .
FOPC_CLOSE_TESTING       Programma FOPC_CLOSE_TESTING                     .
FOPC_CLOSING_BACKGROUND    Afsluiten                               .
FOPC_CLOSING_CHECK       Controle van informatie voor het beëindigen              .
FOPC_CLOSING_DELETE      Afsluiten-informatie opschonen                    .
FOPC_CONSISTENCY_CHECK     Consistentiecontrole van geldigheidstijdvakken            .
FOPC_CUT_ACCOUNT_GROUPS    Geldigh. van rek.groepen en voor fin. verslagl. rel. verkl. verkorten .
FOPC_CUT_ORG_OBJECTS      Verkort de geldigheid van organis.afhankelijke objecten tot peildatum .
FOPC_DEFIC_ISSUE_COPY     Tekortkomingen kopiëren en drempelwaarde instellen          .
FOPC_DEFIC_ISSUE_DELETE    Records analyse v. tekortkomingen verwijderen en bijbehorende workflow.
FOPC_DOCUMENTS_FROM_HR_LINKS  Migratie van links naar opslag Knowledge Provider           .
FOPC_DOCUMENTS_MONITOR     MIC: Monitor voor documenten en links                 .
FOPC_DOCUMENTS_MONITOR_FILTER MIC: monitor documenten en koppelingen                .
FOPC_DOCUMENTS_PROGCHECK    Uitgebreide syntax check voor pakketten                .
FOPC_DOCUMENTS_TICKET_CLEANER Download tickets opschonen                      .
FOPC_DOC_CLONE_RESET      Rapport FOPC_DOC_CLONE_RESET                     .
FOPC_ORM            Transfer ORM                             .
FOPC_PERFORM_MASS_TESTER    Programma FOPC_PERFORM_MASS_TESTER                  .
FOPC_PRINTREPORT_TEST     Rapport FOPC_PRINTREPORT_TEST                     .
FOPC_PSTEP_SYNCHRONIZE     Rapport FOPC_PSTEP_SYNCHRONIZE                    .
FOPC_REPLACEMENT_INFO_DISPLAY Informatie voor opvolging weergeven                  .
FOPC_REPLACEMENT_MASS_ACTIVATE Workitems overdragen aan opvolger                   .
FOPC_REPORTING_BUFFER_BTC   Rapport FOPC_REPORTING_BUFFER_BTC                   .
FOPC_REPORTING_TEST      MIC-verslag uitvoeren                         .
FOPC_REPORT_CPCAT       Rapport FOPC_REPORT_CPCAT                       .
FOPC_REPORT_ENTRY       Beheerprogramma's voor MIC-workflows                 .
FOPC_RESET_TIMEFRAME_CF_STATUS Verslag FOPC_RESET_TIMEFRAME_CF_STATUS                .
FOPC_RESOLVE_AUTHORIZED    Programma voor maken van lijst van alle geautoriseerde personen    .
FOPC_RESOLVE_OBJECTS      Objecten voor gebruiker en taak weergeven               .
FOPC_RHDEL_PD_TABLES      Per abuis uitgeleverde HR-tabelgegevens verwijderen          .
FOPC_SCHEDULE_COPY       Kopiëren v. centrale inplanningsinstellingen voor nieuwe org. eenheden.
FOPC_SCHEDULE_REORG      Inplanning opschonen                         .
FOPC_SECURITY_BROWSER     Programma FOPC_SECURITY_BROWSER                    .
FOPC_SECURITY_BROWSER_NEW   Programma FOPC_SECURITY_BROWSER_NEW                  .
FOPC_SIGNOFF_PREPARATION    Accordering voorbereiden                       .
FOPC_SOD_CHECK         Functiescheiding controleren                     .
FOPC_STR_PCORC_CHECK      Rapport om consistentie van P-CO-R-C te controleren en te corrigeren .
FOPC_SWITCH_OU_FOR_M1     Proces van ene organisatorische eenheid naar andere verplaatsen    .
FOPC_TE_TL_STATUS_UPGRADE   Status van testverslagen instellen op 'Afgesloten'          .
FOPC_TRIGER_MC_WORKFLOW    Programma FOPC_TRIGER_MC_WORKFLOW                   .
FOPC_VIEW_LOG         Programma FOPC_VIEW_LOG                        .
FOPC_WF_NOTIFICATION      Meldingen voor workitems worden verzonden               .
FOPC_WF_SIMPLE_MAINTAIN    Programma FOPC_WF_SIMPLE_MAINTAIN                   .
FOT_B2A_ADMIN         Beheerrapport elektronische gegevenstransmissie v. overheidsinstanties.
FOT_B2A_SAP          Elektr. speciale vooruitbetaling/doorl. uitstel van betaling genereren.
FOX_FLOB_GARBAGE        FOX-mappen zonder gebruiker                      .
FPB_ADMRULES_COPY_TO_USERS   Administratieregels kopiëren naar gebruiker              .
FPB_CHANGE_APPLID_FIELDNAME  Personaliseringsgegevens reorganiseren                .
FPB_COPY_FPB_USER       MSS-/BUA-gebruiker kopiëren                      .
FPB_DELETE_PERSONALIZATIONDATA Verwijderen van personaliseringsgegevens               .
FPB_EXPORT_FPB_USER      MSS-/BUA-gebruiker exporteren naar tekstbestand            .
FPB_EXP_CLIENT_COPY      Planningsscenario overnemen uit bronmandant              .
FPB_EXP_CUSTOM         Programma FPB_EXP_CUSTOM                       .
FPB_EXP_EXPORT         Programma FPB_EXP_EXPORT                       .
FPB_FILL_PERSONALIZATION_CC  Personalisering vullen uit bevoegdheden (kostenplaatsen)       .
FPB_FILL_PERSONALIZATION_PC  Personalisering uit bevoegdheden vullen (profit center)        .
FPB_FILL_PERS_DIALOG      Personaliseringsgegevens: afzonderlijke bewerking           .
FPB_FILL_PERS_DIALOG_MULTI   Personaliseringsgegevens: collectieve bewerking            .
FPB_GENERATE_PROFILE_CCMD   Het genereren van profielen uit de kostenplaatsstamrecord       .
FPB_GENERATE_PROFILE_HRORG   Genereren van profielen uit HR-ORG                  .
FPB_LAUNCHPAD_CALL_RW_REPORT  Programma FPB_LAUNCHPAD_CALL_RW_REPORT                .
FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION Rapport FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION                .
FPB_LINE_DELDATA_SYNC     Synchronisatie van posten                       .
FPB_LINE_VAR_ALERT_GENERATE  Regelwaardering uitvoeren voor opvallende posten           .
FPB_LP_CUSTOM_N        Rapport Launchpad-customizing                     .
FPB_LP_FILL_LP_IVC       Launchpad v. rapportage vullen voor ERP-rol v. medewerker facturatie .
FPB_LP_FILL_LP_SUP       Launchpad v. rapportage vullen voor ERP-rol v. medewerker facturatie .
FPB_LP_WRITE_ENTRIES      Rapport FPB_LP_WRITE_ENTRIES                     .
FPB_MAP_USER_DISPLAY      FPB_MAP_USER_DISPLAY                         .
FPB_MIGRATE_RULES       Migratie van regels uit MSSMyBudget                  .
FPB_MON_VAR_ALERT_GENERATE   Regel evalueren voor opvallende afwijkingen              .
FPB_PERS_POST_BATCH      Rapport FPB_PERS_POST_BATCH                      .
FPB_RULES_FOR_USER       Regels voor een gebruiker weergeven                  .
FPB_SHOW_PERSONALIZATION_DATA Weergave van personaliseringsgegevens                 .
FPB_SNI_CUST          Hiërarchienavigatie instellen                     .
FPB_STATUS_REPORT       Programma FPB_STATUS_REPORT                      .
FPP_SAMPLE           FPP gebruiken (voorbeeld)                       .
FPP_UI_PAROBJ_INSTANCES    Intervalverdeling verzorgen                      .
FPP_UI_START          Programma FPP_UI_START                        .
FPP_UI_START_2         Programma FPP_UI_START_2                       .
FP_CHECK_BATCH_PDF_OUTPUT   Rapport FP_CHECK_BATCH_PDF_OUTPUT                   .
FP_CHECK_BATCH_PDF_RETURN   Testprogramma voor complex bundelen met PDF-teruggave         .
FP_CHECK_BATCH_SPOOL_OUTPUT  Tesprogramma voor complex bundelen                  .
FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE  Testrapport voor destinationservice voor sjablonen          .
FP_CHECK_FOR_CODING      Programmaregels in interfaces en formulieren controleren       .
FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER  Testprogramma: functioneert gegevensoverdracht via HTTP?       .
FP_CHK_REPORT         Controle- en updatefuncties voor formulieren op PDF-basis       .
FP_COMPARE_PDF         Compare Data Stream for PDF, PostScript, and PCL Forms        .
FP_DELETE_TRANSLATION     Taalversie van formulieren verwijderen                .
FP_EXAMPLE_01         Voorbeeld vluchtboeking                        .
FP_LICENSING_TEST_DESIGNTIME  Test Layout Attributes at Design Time                 .
FP_LICENSING_TEST_RUNTIME   Check Licensing Table at Runtime                   .
FP_PDF_TEST_00         Testprogramma: versie-informatie (alleen voor analyse)        .
FP_PDF_TEST_01         Testprogramma: PDF genereren                     .
FP_PDF_TEST_03         Testprogramma: gegevensextractie                   .
FP_PDF_TEST_04         Testprogramma: PDF naar PS converteren                .
FP_PDF_TEST_05         Testprogramma: reviewkopie                      .
FP_PDF_TEST_06         Testprogramma: kopie sjabloon                     .
FP_PDF_TEST_07         Testprogramma: server-side ondertekenen                .
FP_PDF_TEST_08         Testprogramma: sjabloon met hashwaarden (intern gebruik SAP)     .
FP_PDF_TEST_09         Testprogramma: server-side certificeren                .
FP_PDF_TEST_10         Testprogramma: certificaat van PDF-bestand bepalen          .
FP_PDF_TEST_11         Testprogramma: waarschuwingen van PDF-bestand bepalen         .
FP_PDF_TEST_12         Testprogramma: handtekeningen van PDF-bestand bepalen         .
FP_PDF_TEST_13         Testprogramma: schema van sjabloon bepalen              .
FP_PDF_TEST_14         Testprogramma: opmerkingen van PDF-bestand bepalen          .
FP_PDF_TEST_15         Testprogramma: bestandsbijlagen van PDF-bestand bepalen        .
FP_PDF_TEST_16         Testprogramma: bestand toevoegen aan PDF-bestand           .
FP_PDF_TEST_17         Testprogramma: opmerking aan ODF-bestand toevoegen          .
FP_PDF_TEST_18         Testprogramma: verschillen tussen versies van PDF bepalen       .
FP_PDF_TEST_21         Testprogramma: cache-informatie van sjabloon bepalen         .
FP_PDF_TEST_22         Testprogramma: sjabloonmutaties bepalen en gebruiken         .
FP_PERF_TEST_03        Programma performance testen                     .
FP_TEST_00           Formulierverwerking: centraal testprogramma              .
FP_TEST_01           Formulierverwerking: centraal testprogramma met archivering      .
FP_TEST_02           Formulierverwerking: testprogramma voor verschillende gegevenstypen  .
FP_TEST_03           Voorbeeld vluchtboeking                        .
FP_TEST_IA_01         Interactief PDF-bestand genereren                   .
FP_TEST_NESTED_TABLE      Uitvoeren van samengestelde tabel                   .
FP_TEST_XML_FORM        Formulier met op XML-schema gebaseerde interface verwerken      .
FP_VERSION_COMPARE       Formulierobjecten voor versievergelijking vergelijken         .
FP_VERSION_DISPLAY       Formulierobjecten voor versievergelijking weergeven          .
FP_VERSION_RESTORE       Formulierobjecten voor versievergelijking herstellen         .
FREEZECHECK          Programma FREEZECHECK                         .
FREEZE_INTERFACE        Interface bevriezen                          .
FREE_XPL_RTO          Programma FREE_EXPL_RTO                        .
FRE_BLOCK_DISPO_LOAD      Aanvulblokkering actualiseren na wijziging customizing        .
FRE_CALCULATE_PLIFZ      Geplande levertijd berekenen                     .
FRE_CPOCAL_AFT_CUST_CHG    Toewijzing van centr. bestelkalender actualiseren na cust.-wijzigingen.
FRE_DELTA_LOAD         Gewijzigde gegevens doorgeven aan F&R                 .
FRE_DIF_DELETE_ADMI      Beheergegevens van BIF-optreden verwijderen              .
FRE_DIF_DELTA_LOAD       Deltaoverdracht van BIF-optreden                   .
FRE_DIF_INIT_LOAD       Initiële gegevensoverdracht van BIF-optreden             .
FRE_DISMM_AFT_CUST_CHG     Toewijz. van controle eerste levering actualiseren na customiz.wijz. .
FRE_INIT_LOAD         Initiële overdracht van gegevens naar F&R               .
FRE_LOAD_VKP_DELTA       Doorgifte van wijzigingen in de verkoopprijs             .
FRE_LOCGRP_INIT_LOAD      Toewijzing referentievestiging doorgeven aan F&R           .
FRE_MD_IF_DELETE        Gegevens uit interfacetab. van GG-/GG-hiërarchie-interface verwijderen.
FRE_MD_PRODUCT_CLEAN      Producttab. FRE_MD_PRODUCT verzorgen: obj. als product naar F&R zenden.
FRE_MESSAGE_UI         Exceptionbewaking voor F&R-ERP-koppeling - gebr.interface v. meldingen.
FRE_OP_PO_KEY_REORG      Afgehandelde records uit keytabel voor bestellingen verwijderen    .
FRE_ORD_START_OUTB_INTVL    Uitgangsinterface voor inkoopordergegevens starten          .
FRE_PROCYC_AFT_CUST_CHG    Verwervingscycli actualiseren na customizingwijzigingen        .
FRE_PROC_METH_DELTA      Customizingwijzigingen voor bewerkingsmethoden bepalen        .
FRE_REORG_CONS         Verbruiksgegevens verwijderen                     .
FRE_RPR_MEASGR_DELTA      Overdracht van customizingwijzigingen voor logistieke afronding    .
FRE_SEND_REFERENCE       Referenties voor artikel zonder historische gegevens doorgeven    .
FRE_SEND_TSD          Verbruiks- en voorraadgegevens aan SAP F&R doorgeven         .
FRE_STRUCT_ARTICLE_LOAD    Gestructureerde artikelen na customizingwijzigingen doorgeven aan F&R .
FRMLP_BASEQUAN_UPGRADE     Basishoeveelheid na upgrade van RM 1.0 converteren          .
FRMLP_CLEANUP_HISTORY     Formulehistorie opschonen                       .
FRMLP_CUSTOMIZING_ADAPT1    Customizinggegevens receptbeheer aanpassen (SAP Note 846429)     .
FRMLP_CUST_STD_DOWNLOAD    RMS-FRM: Downloaden van customizinginstellingen            .
FRMLP_CUST_STD_SHOW      RMS-FRM: Weergeven van customizinginstellingen            .
FRMLP_CUST_STD_UPLOAD     RMS-FRM: Uploaden van customizinginstellingen             .
FRMLP_UNIQUE_RADIOBUTTONS   Programma FRMLP_UNIQUE_RADIOBUTTONS                  .
FRMLP_XCL_LAYOUTS       Test exportlayouts                          .
FS000100            SAPterm: wijzigen status termen                    .
FSBP_BP021_CURRENCY_REFERENCE Programma FSBP_BP021_CURRENCY_REFERENCE                .
FSBP_BPPHONGN         Fonetisch zoekbegrip                         .
FSBP_CIF_LOG_DISPLAY      Rapport FSBP_CIF_LOG_DISPLAY                     .
FSBP_CONVERT_ALNAME      Aliassen converteren                         .
FSBP_CORR_TBZ0T        Rapport FSBP_CORR_TBZ0T                        .
FSBP_DELETE_EMP_SECTOR_BP011  Programma FSBP_DELETE_EMP_SECTOR_BP011                .
FSBP_FTBU_BP3000_DELETE    Rapport FSBP_FTBU_BP3000_DELETE                    .
FSBP_FTBU_BP3000_TO_BP3010   Conversierapport BP3000 in BP3010                   .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CHECK Customizing van branches afstemmen                  .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR1 Correctierapport branchemapping SAP ZP -" Debiteur          .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR2 Correctierapport branchemapping SAP ZP -" Debiteur          .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR4 Correctierapport branchemapping SAP ZP -" Debiteur          .
FSBP_MAINTAIN_IDTYPE_MAPPING  Mapping typen identificatienummers                  .
FSBP_TC_CHECK_CUSTOMIZING   Consistentie customizing controleren                 .
FSBP_TC_MASTERDATA_UPLOAD   FSBP_TC_MASTERDATA_UPLOAD: voor testdoeleinden ontwikkeling      .
FSBP_TC_REORG         Totaalobligo: buffertabellen reorganiseren (database)         .
FSBP_TC_SHOW          Totaalobligo                             .
FSCD_ACTIVATE_OPORD      Indelingsbegrip en veld TP voor posities betalingsschema activeren  .
FSCD_DELETE_VVKK_TRANSF_REF  Verwijderen records in VVKK_TRANSF_REF voor gearchiveerde documenten .
FTBAS_CLEANUP_SCHEDULES    Programma NL_CLEANUP_SCHEDULES                    .
FTBAS_CLEANUP_SETS       Programma NL_CLEANUP_SCHEDULES                    .
FTBAS_SCHEDULE_BATCH_LOAD   Programma NL_SCHEDULE_BATCH_LOAD                   .
FTBAS_SCHEDULE_OVERVIEW    Programma NL_CLEANUP_SCHEDULES                    .
FTBAS_SET_BATCH_LOAD      Batch load of set                           .
FTBAS_SET_OVERVIEW       Programma FTBAS_SET_OVERVIEW                     .
FTBAS_TEST_PARSER       Programma FTBAS_TEST_PARSER                      .
FTBAS_UPDATE_DEPOT_CASH_FLOWS Programma NL_CLEANUP_SCHEDULES                    .
FTI_SINGLE_RISK_KF       Risicokengetallen voor afzonderlijke financiële objecten CFM     .
FTR_BAPI            Testprogramma BAPI                          .
FTR_COMPBID00         Evaluatie aanbiedingen                        .
FTR_DEALERPOSITION       Positiemonitor                            .
FTR_DISPLAY          Rapport FTR_DISPLAY                          .
FTR_ENTRY           Programma FTR_ENTRY                          .
FTR_FX_INT_RATES        Int. val.: koersoverzicht voor interne valutahandelstransacties    .
FTR_INCONF00          Bevestigingsstatus in TR-transacties via user-exit          .
FTR_IRATE_CHECK_CAPITALIZATION Conversierapport conform SAP Note 563437 (rentekapitalisatie)     .
FTR_OPEN_TRTM_INITIALIZE    Initialiseringvan componenten van open TRTM              .
FTR_OPTION_CM_UPDATE      OTC-valutaopties Cash-Managementupdate v/d verwachte contante betaling.
FTR_SHOW            Weergave Treasurytabellen                       .
FTR_STAV_SET_STATUS      Programma FTR_STAV_SET_STATUS                     .
FTR_TRD_ADJUST         Correctie van de parallelle waarderingsgebieden            .
FT_PULL_FILES         Upload douanegegevens                         .
FUNTES10            Nieuwe functies                            .
FVD_FCAT_IMPORT_STRUCTURES   Include FVD_FCAT_IMPORT_STRUCTURES                  .
FVVD_IBS_RBD_VDRISKCLASS_INI  RBD: initialisatierun na upgrade FS 2.0 --" ERP 1.0          .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:11:32

Impressum