WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,880 (today: 1,209)
( 16 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Titel                                 .

R0PSR000            Oproeprapport voor tabelafhankel. VIEW_MAINTENANCE_CALSS in SAPLOPSR .
R396ANLAGE17          Test VO via SAPSCRIPT                         .
R396ANLAGE18          Afstandsverklaring v. onderpand v. kred.inst. vlg. R3/96 nr. 3.3.2  .
R396DV9            Test VO via SAPSCRIPT                         .
R3E_RBDSE_PPE         ALE-verdeling van iPPE                        .
R3KOV             Cyclusoverzicht (profitcenter-administratie)             .
R3TRNROB            Transport nummerreeksobjecten                     .
RAABGA01            Afboekingen van vaste activa                     .
RAABGA_ALV01          Afboekingen van vaste activa                     .
RAABGF_ALV01          Activa-afboekingen (volgens Frans recht)               .
RAABST01            Consistentiecontrole van grootboek en vaste-activa-boekhouding    .
RAABST02            Afstemprogramma FI-AA "-" grootboek: lijst met verschilrekeningen   .
RAACCOBJ01           Weergave van actieve rubriceringsobjecten               .
RAAEND01            Wijzigingen van stamrecords van vast actief              .
RAAEND02            Wijzigingen van vaste-activaklassen                  .
RAAFAB00            Overzicht van afschrijvingsgebieden van v-act. (alleen intern gebruik).
RAAFAR00            Afschrijvingen opnieuw berekenen                   .
RAALTD01            Programma voor overname oude gegevens vasteactivaboekhouding     .
RAALTD11            Directe gegevensimport vasteactivaboekhouding             .
RAALTD11_NONUNICODE      Directe gegevensimport vasteactivaboekhouding             .
RAALTD11_UNICODE        Directe gegevensimport vasteactivaboekhouding &6.....         .
RAALTDBDBR           Rapport voor creëren testgeg. uit beschikbare stamrecords v. vaste act.
RAALTE00            Overnameprogramma historische jaarsegmenten              .
RAANALYZE01          Geblokkeerde kostenplaatsen en interne orders             .
RAANANA2            Schermopbouwregel instellen of terugzetten              .
RAANEACR            Evenredige waarden en boekingsbedrag overnemen in RAAFbNEW      .
RAANLA01            Overzicht niet-beboekte vaste activa                 .
RAANLA_ALV01          Overzicht niet-beboekte vaste activa                 .
RAANLH01            Hulpprogramma laatste toegekende subnr in ANLH plaatsen        .
RAANLZ01            Analyseprogramma voor ANLZ                      .
RAARCH01            Archiveringsprogramma vaste-activa-boekhouding - archiveren      .
RAARCH02            Archivering vasteactivaboekhouding - verwijderprogramma        .
RAARCH03            Archiveringen vaste-activa-boekhouding - teruglaadprogramma      .
RAARCH04            Archivering vasteactivaboekhouding - verwijderprogramma        .
RAARCH_TEST_READ_BY_ID     Testprogramma: vasteactivaboekhouding archiveren           .
RAASSIGNMENT_SHOW       Overzicht voor toewijzing bij afschrijvingscode            .
RAAUFW02            Op- en herwaardering van vaste activa                 .
RABARC01            Barcodes                               .
RABEST01            Vasteactivavermogen                          .
RABEST_ALV01          Vasteactivavermogen                          .
RABEWG01            Vasteactivabewegingen                         .
RABEWG_ALV01          Vasteactivabewegingen                         .
RABIKA01            Afschrijvingsvergelijking                       .
RABIKA_ALV01          Afschrijvingsvergelijking                       .
RABUCDEL            Geboekte afschrijving van een bedrijfsnummer terugzetten       .
RACALL_XPRA          Bij handmatig starten van XPRA voor afschrijvingscode-migratie    .
RACATT01            Functiebouwsteen voor bepaling referentiedatum testen         .
RACCR001            Accrual/Deferral Postings                       .
RACCRAPPLOGDEL         Report for Deletion of Selection Logs                 .
RACCRPROCESS          Execute Accruals/Deferrals                      .
RACCRREVERSAL         Reverse Accruals/Deferrals                      .
RACHECK03           Simulatie van vastactief-call via ME21N                .
RACHECK1            Consistentiecontrolerapport FI-AA Customizing             .
RACKAR00            Kostensoorten creëren voor statistische meeboeking van activa     .
RACKONT1            FI-AA: customizing consistentiecontrole grootboekrekeningen      .
RACLSDEL            Vasteactivaklassen verwijderen                    .
RACORR01            Correctieprogramma voor ongelijke KlI-controle van gebieden      .
RACORR02            Check-programma ANEP en ANEA consistent                .
RACORR03            Datum laatste afboeking terugzetten                  .
RACORR04            Totaal 'geboekte afs' per rekeninggroep en business area       .
RACORR05            Post/correctie bedrag in post (=RAANEPCR) genereren          .
RACORR05A           Post/correctie bedrag in post creëren (= RAANEPCR)          .
RACORR06            Boekingsregel in post wijzigen                    .
RACORR07            ANEK/ANEP/ANEA met bepaald volgnummer verwijderen           .
RACORR07_ALL_DOC        Verwijdert alle voor document gecreëerde posten voor opnieuw opbouwen .
RACORR08            Foutieve TABWA-gegevens bepalen                    .
RACORR10            Correctieprogramma: achteraf halve perioden mogelijk maken      .
RACORR13            Correctieprogramma: nummerreeksen FI-AA opschonen           .
RACORR14            Naverzorging teksten in T093S                     .
RACORR59_INSERT        zoals racorr59, inact. vaste activa transporteren inserten ipv updaten.
RACORR95            Afstemming ANLB-LGJAN en ANLC-GJAHR ( ANLB-LGJAN " ANLC-GJAHR )    .
RACORR96            ANLB-LGJAN en ANLC-GJAHR afstemmen                  .
RACORR96_B           Afstemming ANLB-LGJAN en ANLC-GJAHR, als LGJAN = '0000' note 373341  .
RACORR_T082J          Rapport RACORR_T082J                         .
RACREATE_RSTEXT        Programma CREATE_RSTEXT                        .
RAD02_PROJBASED_OP_IT_LIST   Projectgebaseerde openstaandepostenlijst               .
RADACTAL            DD: Massa-activering incl. van DOMA/DTEL afhankelijke objecten    .
RADBAT00            ABAP Dictionary: uitvoering van databasebewerkingen          .
RADBAT01            ABAP Dictionary: uitvoering van databasebewerkingen          .
RADBOS01            Hoeveelheidsstroom (order, invoerformulier, facturatiedocument)    .
RADBOS02            Generiek rapport servicecatalogi in SD (met hiërarchie)        .
RADBOS03            Generiek rapport servicecatalogi in SD (zonder hiërarchie)      .
RADBOS04            Servicecatalogus onderaannemer                    .
RADBOS05            Calculatieverslag                           .
RADBTCPY            DD: universeel conversieprogramma                   .
RADCREMNT           Nametab-veld DBLENGTH2 vullen voor DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT      .
RADCUCNT            ABAP Dictionary: Unicode-nametabs vullen               .
RADCVBTC            Rapport voor batch-inplanning van individuele conversies       .
RADCVDIS            DD: start conversiejobs                        .
RADCVSTA            DD: Voortgangsberekening in de ICNV                  .
RADDBXP1            DD: programma om de 'NOT NULL'-veldattributen in te schakelen     .
RADDJOBS            DD: Inplannen jobs via TACOB en TBATG                 .
RADDREX1            ABAP Dictionary: geg.elementen hernoemen bij schaduwupgrade: fase 1  .
RADDREX2            Dictionary: gegevenselementen hernoemen bij schaduwupgrade: fase 2  .
RADDREXE            DD: XPRA voor hernoemen van gegevenselementen intern         .
RADDRREP            DD: voorbereiding van additionele gegevenselementen met conflicten  .
RADDTDOR            DD: gegevenselementen in docu hernoemen                .
RADDTML1            ABAP Dictionary: originele taal lokaal wijzigen in een systeem    .
RADDTRCH            DD: docu gegevenselementen & links onder oude EN nieuwe naam bepalen .
RADDTRIS            DD: Stuklijst voor hernoemen van gegevenselementen genereren     .
RADENALL            Rapport om alle blokkeerobjecten te activeren             .
RADENQUFM           Activeren blokkeerobjecten zonder blokk.bouwstenen          .
RADFDSAV            Rapport ter bepaling van velden die dreigen te worden verwijderd   .
RADGENREP           DD: Generation of subroutine pools                  .
RADICGET            DD: schrijft te converteren objecten en hun omgeving naar objectlijst .
RADICNTC            DD: Genereert ICNV30/31L-gegevens                   .
RADILOOP            DD: algemeen incrementeel conversieproces               .
RADIMOVE            DD: universeel conversieprogramma                   .
RADINCNV            DD: controleprogramma voor incrementele tabelconversie        .
RADINMIG            DD: Gegevens van incrementele migratie                .
RADISTOR            DD: Opslagparameters in INCV (weergave en verzorging)         .
RADITFIL            DD: vult DDCNVTABL vanuit transportopdracht met kandidaten voor ICNV .
RADIVERI            ABAP Dict.: controle op incrementele conversie (vernietigt testgeg.) .
RADLKMIG            IMIG: limitkey bepalen                        .
RADMAPRCMP           DD: actieverslagen van programma voor massa-activering vergelijken  .
RADMASDL            DD: massa-verwijdering                        .
RADMASG0            Massa-activering                           .
RADMASG0_C3          Massa-activering                           .
RADMROHITS           Tijdhorizon voor herberekening van periodes (FA)           .
RADMSERG            Resultaat van massa-checks weergeven/evalueren            .
RADMSJOB            Oproepen dictionary-massa-check alleen tussen vrijdag en zondag    .
RADMSSUM            Samenvatting van resultaten van DD-massa-checks als lijst uitvoeren  .
RADMXSET            DD: Multiplex-teken in tabelheader verzogen/weergeven         .
RADNTBMV            Nametabs als ABAP verplaatsen                     .
RADNTDBL2           Nametab-veld DBLENGTH2 vullen voor DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT      .
RADNTLANG           Nametabteken voor tabellen met één LANGU-veld instellen        .
RADNTTAL            DD: Nametabs voor TTYP-gebruiker - AS/400-Handling          .
RADOPTAUF           Conversie van de bestaande verdeeltabel                .
RADPOCNV            ABAP Dictionary: tabelpool converteren (voor Unicode)         .
RADPROTA            Verslagen weergeven                          .
RADPROTB            Verslagen weergeven                          .
RADPROTJ            Tacob-daily                              .
RADSETMNT           Nametab-veld DBLENGTH2 vullen voor DTEL/TTYP/TABL/VIEW/SQLT      .
RADSETVL            Voor tabellen met verslagleggingsoptie op verslagteken v. afh. views .
RADSHALL            Rapport voor activering van alle zoekhulpen              .
RADSHENT            Rapport om gegevenselementen met waardentabel te bepalen       .
RADSPC_IP_STATUS_UPDATE    IP-status wordt na creëren stamgegevens geactualiseerd        .
RADTBTSP            Rapport voor verzorgen van TSPDD                   .
RADTRACH            Overzicht Dictionary-controle                     .
RADTROWS            DD: Aantal tabelregels per project berekenen             .
RADUTOPS            DD: aanpassing van ORA-parameters aan db_block_size          .
RADUTPAN            DD: utility voor extractie van kengetallen uit verslagen       .
RADVIPAR            DDintern: parser voor CREATE VIEW-statements             .
RADVVDE2            Versies van gegevenselementen weergeven/vergelijken          .
RADVVDO2            Versies van domains weergeven/vergelijken               .
RADVVEN2            Versies van blokkeerobjecten weergeven/vergelijken          .
RADVVIX2            Versies van indices weergeven/vergelijken               .
RADVVMC2            Versies van matchcode-objecten weergeven/vergelijken         .
RADVVMI2            Versies van matchcode-ID's weergeven/vergelijken           .
RADVVSH2            Versieweergave/vergelijking van zoekhulpen              .
RADVVSQ2            Versies van fys. pool/cluster weergeven/vergelijken          .
RADVVTB2            Versieweergave/vergelijking van tabellen en structuren        .
RADVVTT2            Versies van techn. instelling weergeven/vergelijken          .
RADVVTY2            Versieweergave/vergelijking van tabeltypen              .
RADVVVI2            Versies van views weergeven/vergelijken                .
RADVVVT2            Versies van techn. instelling weergeven/vergelijken          .
RAEIS001            Geg.verzameling EIS-aspect mat.investeringen: activa / equipment   .
RAEWAS0A            Analyseprogramma voor verschillen tussen bewegingen in FI-AA en FI-GL .
RAEWAS0B            EMU: analyseprogramma afwijkende activa voor en na conversie     .
RAEWSSUM            Analyseprogramma FI-AA: vaste-activa-totalen op rekeningen weergeven .
RAEWUAFA            FI-AA: Afstemming afzonderlijke posten - totalenrecords        .
RAEWUC0B            Afstemprogramma FI-AA "-" grootboek / correctieboeking        .
RAEWUC0P            FI-AA correctieprogramma voor ANEP bij transactievaluta euro     .
RAEWUC1B            Afstemprogramma FI-AA "-" grootboek / correctieboeking (analyse)   .
RAEWUS0A            Voorbewerkingsprogramma FI-AA euroconversie - teken voor waardevelden .
RAEWUS0B            Afstemprogramma FI-AA "-" grootboek / selectie            .
RAEWUS1A            Analyseprogramma FI-AA euroconversie                 .
RAEWUS1B            Afstemprogramma FI-AA "-" grootboek / selectie (analysefase)     .
RAEWUTES            Test de OP-bouwsteen                         .
RAEWUVOR            FI-AA: Voorbewerkingsprogramma voor een bedrijfsnummer (intern)    .
RAFABNEW            Automatisch openen van een nieuw waarderingsgebied          .
RAFODR_POS101         Categoriepositie effectenrekening: afleidingsstrategie verzorgen   .
RAFODR_POS201         Categoriepositie futurerekening: afleidingsstrategie verzorgen    .
RAFO_CFUPD_GLOBDEL       Beheergegevens leningsaggregatie verwijderen             .
RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      Beheergegevens leningsaggregatie verwijderen             .
RAFO_CFUPD_UPDATE       Informatie leningsaggregatie actualiseren               .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION    Migratie FO-integratie Leningen                    .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   FO-integratie lening (analyse) - massabewerking            .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP2  FO-integratie lening (analyse) - massabewerking            .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_LM   FO-integratie lening (limiet debiteurenrisico): massa-update     .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  FO-integratie lening - migratierapport                .
RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   FO-integratie lening (resultaatanalyse) - massabewerking       .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION    Migratie/massabewerking FO-integratie categoriepositie effectenrek.  .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   FO-integratie categoriepositie effectenrek. (analyse) - massabewerking.
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP2  FO-integratie categoriepositie effectenrek. (analyse) - massabewerking.
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_LM   FO-integratie cat.positie effectenrek. (deb.ris.-limiet): mass.-upd. .
RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  FO-integratie categoriepositie effectenrekening - migratierapport   .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION    Migratie/massabewerking FO-integratie categoriepositie pos.rekening  .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   FO-integratie categoriepos. pos.rek (analyse) - massabewerking    .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP2  FO-integratie categoriepos. pos.rek (analyse) - massabewerking    .
RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  FO-integratie categoriepos. pos.rek. - migratierapport        .
RAFO_FOI_POSTPROCESS      FO-integratie: interface voor nabewerking               .
RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     FO-integratie - verslagweergave                    .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION    Massabewerking financiële objecten - financiële transacties      .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   FO-integratie transactiebeheer (analyse) - massabewerking       .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP2  FO-integratie transactiebeheer (analyse) - massabewerking       .
RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_LM   FO-integratie OpenTRTM (debiteurenrisico-limiet): massa-update    .
RAFO_WORK_STOCK_SHOW      Werkvoorraden van consistentiecontrole FO weergeven          .
RAFWCH_BPMIG_CH        Zakenpartnerconversie: kenmerkhiërarchieën converteren en wijzigen  .
RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  ZP-conversie: status "Afgesloten" instellen (geen consistentiecontr.) .
RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  ZP-conv. bij identieke nummers: aanpassing van PH afsluiten      .
RAFWCH_BPMIG_PH        Zakenpartnerconversie: portefeuillehiër. controleren en wijzigen   .
RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     Zakenpartnerconversie: PH-kenmerkwaarden coderen           .
RAFWCH_BP_FCAT         Zakenpartnerconversie: veldcatalogusgegevens controleren en wijzigen .
RAFWCH_FILTER_FO        Financiële objecten weergeven                     .
RAFWCH_SAMPLE_CHAR       Modelcustomizing Analyzer-kenmerken genereren             .
RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     Analysestructuur: customizing uit referentie overnemen        .
RAFWCH_SAMPLE_DERI       Modelcustomizing afleiding genereren                 .
RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     Analysestructuur: sjabloon activeren                 .
RAFWGO_DELETE_SRP       Verwijderen / reorganiseren van recordmethode             .
RAFWGO_EPROK_X         Conversieprogramma voor kengetalevaluatiemethode toewijzing      .
RAFWGO_FRP_BM         Bepaling van benchmarkkengetallen in Portfolio Analyzer        .
RAFWGO_FRP_PA         Bepaling van eindresultaten in Portfolio Analyzer           .
RAFWGO_FRP_RA         Bepaling van eindresultaten in Market Risk Analyzer          .
RAFWGO_REVERSE_AV1       Verwijdering AV1 (onafhankelijk van status)              .
RAFWGO_SHOWBM         Bewaking bepaling van benchmarkkengetallen              .
RAFWGO_SHOWEP1         Bewaking van bepaling afzonderlijke records              .
RAFWGO_SHOWEP2         Bewaking van bepaling eindresultaten                 .
RAFWGO_UPLOAD_PA        Bepaling afzonderlijke records - Portfolio Analyzer          .
RAFWGO_UPLOAD_RA        Bepaling afzonderlijke records - Market Risk Analyzer         .
RAFWKF_MD_SHOW         Monitor: kengetallen en evaluatieprocedures              .
RAGAFA01            Geboekte afschrijvingen                        .
RAGAFA_ALV01          Geboekte afschrijvingen                        .
RAGITT01            Vasteactivaraster                           .
RAGITT_ALV01          Vasteactivaraster                           .
RAHAFA01            Afschrijvingen                            .
RAHAFA_ALV01          Afschrijvingen                            .
RAHERK01            Herkomstinfo van belastingen vaste activa               .
RAHERK02            Herkomstinformatie op kostensoorten                  .
RAHERK02_NACC         Herkomstinformatie op kostensoorten                  .
RAHIST01            Activahistorie                            .
RAHIST02            Historie van vast actief                       .
RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA Programma RAIAWEBTOOL_DELETE_STORAGEDATA               .
RAIBWGENIND          BCT-IM: generering tabelindex                     .
RAICCUS1            Aggregatie IM: customizinginstellingen in bestand uitvoeren      .
RAICDAC1            Aggregatie IM: waarden binnen de aggregatiedatabase kopiëren     .
RAICDAD1            Aggregatie IM: waarden selectief uit aggregatiedatabase verwijderen  .
RAICDAR1            Aggregatie IM: huidige waarden in aggregatiedatabase repliceren    .
RAICDAR2            Aggregatie IM: waarden uit bestand lezen               .
RAICDAS0            Aggregatie IM intern: waarden selecteren (via logische database IMA) .
RAICDAS2            Aggregatie IM: huidige waarden in bestand uitvoeren          .
RAICDAS3            Aggregatie IM: waarden uit aggregatiedatabase in bestand uitvoeren  .
RAICDHD1            Aggregatie IM: waarden en/of investeringsprog.hiërarchie verwijderen .
RAICEND2            Aggregatie IM: toegewezen entiteiten v. aggregatiedatabase verwijderen.
RAICENR1            Aggregatie IM: toegewezen entiteiten in aggregatiedatabase repliceren .
RAICENR2            Aggregatie IM: toegewezen entiteiten van bestand lezen        .
RAICENS2            Aggregatie IM: toegewezen entiteiten in bestand uitvoeren       .
RAICHIER            Aggregatie IM: invest.prog.hiërarchie in aggregatiedatabase repliceren.
RAICMON1            Aggregatie IM: monitor                        .
RAICREC1            Informatiesysteem (intern): struct.BAPI1057CD met cust.tab vergelijken.
RAICVALD            Aggregatie IM (intern): waarden met listviewer weergeven       .
RAIDBR_CIAP_REPORT       List of Adjustment Postings for Retirements or Losses (Brazil)    .
RAIDBR_CIAP_RETIRE       Make Adjustment Postings for Retirements or Losses (Brazil)      .
RAIDJP_TAX           Property Tax Report (Japan)                      .
RAIDJP_TAX_TCO         Delete Old Property Tax Report Data                  .
RAIDKRA06           Scrap Value Depreciation (Uniform Depreciation)            .
RAIDKRA07           Sibuin Reports (Straight-Line Method) - Since 1999          .
RAIDKRA08           Declining-Balance Depreciation (South Korea)             .
RAIDKRA10           BUIN,Deemed Depreciation Upload for South Korea           .
RAIDKRA11           Tangible,Intangible Asset Report                   .
RAIDKRB01           Depreciation of Tangible Assets                    .
RAIDKRB02           Depreciation of Intangible Assets                   .
RAIDKRC03           Change Distribution Rules Used to Settle Capital Investment Measures .
RAIDKRC04           Changes to Useful Life Caused by New Depreciation Method       .
RAIDKRC05           Check Rounding Problems for Assets Whose Scrap Value Has Been Reached .
RAIDPL19            Fixed Asset Ledger                          .
RAIDPT01            Asset Report Data Retrieval (Portugal)                .
RAIDPT02            Asset Report Print Program (Portugal)                 .
RAIDSG_CAP_ALLOW        Capital Allowance Report (Singapore)                 .
RAIDSG_CAP_RETIRE       Balancing Adjustment Report (Singapore)                .
RAIDTR_SHAR_CAP        Transfer Revaluation Fund to Share Capital (Turkey)          .
RAIMACHG            Budgetverdeling                            .
RAIMAEPR            Wijzigingen investeringsprogrammaposities               .
RAIMAETP            Wijzigingen investeringsprogrammaposities               .
RAIMAKAE            Wijzigingsdocumenten bij maatregelaanvraag weergeven         .
RAIMAKTB            Teken "Budgetverdeling" achteraf instellen              .
RAIMARED            Programma RAIMARED                          .
RAIMAVAR            Stamgegevenslijst van maatregelaanvragen               .
RAIMAVAR1           Stamgegevenslijst van maatregelaanvragen               .
RAIMAVAR2           Stamgegevenslijst van maatregelaanvragen               .
RAIMAVAR3           Stamgegevenslijst van maatregelaanvragen               .
RAIMAVAR4           Stamgegevenslijst van maatregelaanvragen               .
RAIMAVCY            Versietoewijzing kopiëren                       .
RAIMBPBK            Ontbrekende gegevens in BPBK creëren                 .
RAIMBPUP            Plan/budget totaliseren                        .
RAIMCAOV            Budgetoverdracht investeringsprogramma                .
RAIMCAOV1           Budgetoverdracht investeringsprogramma                .
RAIMCAT0            CATT - Varianten uit bestand op presentatieserver laden        .
RAIMCCP1            Automatisch controleren of aanpassen van waarden (investeringsprogr.) .
RAIMCCP2            Overname plan van maatregelaanvragen naar plan van maatregelen    .
RAIMCCP3            Automatisch controleren of aanpassen van waarden (projecten)     .
RAIMCCP4            Automatisch controleren of aanpassen van waarden (orders)       .
RAIMCOPY            Verslag                                .
RAIMCRC2            Valuta opnieuw berekenen - plan voor maategelaanvragen        .
RAIMDELE            Investeringsprogramma volledig verwijderen              .
RAIMDIRT            Opschonen tabel IMZO (toewijzing maatregel -" programmapositie)    .
RAIMDNEW            Verdeelde waarden opnieuw berekenen                  .
RAIMDNEW_30          Verdeelde waarden opnieuw berekenen voor 3.0             .
RAIMDOLD            Investeringsprogramma downloaden                   .
RAIMEIS1            EIS-aspect investeringen: geg.verzameling order/inv.programma/project .
RAIMEWMS            [test]                                .
RAIMGENCHAR          Generering van kenmerkcatalogus voor het onderzoek (klantuitbreiding) .
RAIMGENR            Investeringsprogramma creëren                     .
RAIMGENR100          Investeringsprogramma creëren                     .
RAIMGETV            Waarden voor BAPI BAPI_EXPENDITUREPROGTREE_GDVAL lezen        .
RAIMHERCHK           Controlerapport: org.eenheden doorgeven aan investeringprogramma   .
RAIMHIER            Investesteringsprogrammastructuur weergeven/bewerken         .
RAIMHYRP            Reparatie hiërarchie-informatie in investeringsprogramma       .
RAIMINFO            Algemene structuur- en waardelijst                  .
RAIMKBUD            Origineel budget met huidig budget gelijkstellen           .
RAIMMOCH            Wijziging achteraf van OG-teken voor vaste activa           .
RAIMNOTCON           Maatregelen/aanvragen zonder toewijzing aan investeringsprogramma   .
RAIMPBA3            Aanpassing plan/budget aan besteed (projecten)            .
RAIMPBA4            Aanpassing plan/budget aan besteed (orders)              .
RAIMREC1            Infosysteme IM (intern): detaillerings- met interne struct. vereffenen.
RAIMREC2            Infosystemen IM (intern): detail.struct. met veldcatalogus vereffenen .
RAIMREDA            Detaillering investeringsprogramma's: geg.verzameling (via log.DB IMA).
RAIMREEB            Investeringsprogrammapositie: budgetposten              .
RAIMREEP            Investeringsprogammapositie: planposten                .
RAIMSELM            Budgetverdeling                            .
RAIMSTAT            Hoeveelheidsstructuur voor een investeringsprogramma bepalen     .
RAIMUPLD            Investeringsprogramma creëren                     .
RAIMZODL            Zinloze IMZO-gegevens verwijderen                   .
RAIM_CORR_PREINVESTMENT    Programma RAIM_CORR_PREINVESTMENT                   .
RAIM_CREATE_FROM_EO      Investeringsprogramma uit ondernemingsorganisatie genereren      .
RAIM_DOWNLOAD         Investeringsprogramma downloaden                   .
RAIM_GEN_FROM_EO        Investeringsprogramma uit de ondernemingsorganisatie genereren    .
RAIM_GEN_FROM_HIER       Investeringsprogramma creëren                     .
RAIM_GEN_FROM_ORG       Investeringsprogramma creëren                     .
RAIM_UPLOAD          Deelstructuur van programma creëren                  .
RAINZU10N           Investeringssubsidies                         .
RAIPEWU2            Aanpassingen investeringsprogramma's na euroconversie         .
RAIPEWU3            Verdeelde waarden investeringsprogramma's opnieuw berekenen      .
RAIP_SIZE           On-lineberekening van omvang van investeringsmaatregelen       .
RAIRARDE            Programma ARCHIV_DELETE (Gearchiveerde maatregelaanvragen verwijderen).
RAIRARWR            Programma ARCHIV_WRITE (Maatregelaanvragen archiveren)        .
RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ      Prog. RAIR_ARC_LVM_TO_LKZ (verwijderteken mtr.aanvr. plaatsen)    .
RAIS_STDREP_RDB        Analyzer Infosysteem                         .
RAITAR01            Vasteactivaregister (IT)                       .
RAITAR02            Vasteactivaregister op standplaatsen van derden (IT)         .
RAI_CORR_PREINVESTMENT     Programma RAI_CORR_PREINVESTMENT                   .
RAJABS00            Jaarafsluiting vasteactivaboekhouding                 .
RAJABS00_NACC         Jaarafsluiting vasteactivaboekhouding                 .
RAJAWE00            Vasteactivajaarwisseling                       .
RAJPVERM            Opstelling vermogensbelasting (Japan)                 .
RAKAFA_ALV01          Afschrijvingen en rente                        .
RAKOMP_ALV01          Vasteactivavermogen bij vasteactivagroepen              .
RAKOMP_ALV02          Vasteactivavermogen v. afz. vaste activa, incl. opgeloste VA-groepen .
RAKOPL02            Primairekostenplanning afschrijvingen/rente              .
RALEAS01            Verplichtingen uit leasecontracten                  .
RALEAS01_NACC         Verplichtingen uit leasecontracten                  .
RALMPLANPARAM         Planningsvariabelen verzorgen                     .
RALMPLANPARAM_01        Planningsvariabelen verzorgen                     .
RALMPLANPARAM_02        Planningsvariabelen verzorgen                     .
RALM_ME_25_BAPI_WRAPPER_CHECK MAM 2.5 BAPI-wrapper controleren                   .
RALM_ME_25_CASCADING_CHECK   Koppelingen van SyncBO's testen                    .
RALM_ME_30_BAPI_WRAPPER_CHECK BAPI-wrapper MAM 3.0 controleren                   .
RALM_ME_30_CASCADING_CHECK   Koppelingen van SyncBO's testen                    .
RALM_ME_30_CREATE_CHANGE_TEST Creëren/wijzigen BAPI-wrapper controleren               .
RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST  Programma RALM_ME_CLASSIFICATION_LIST                 .
RALM_ME_EQUIPMENT_LIST     Selectie van equipments                        .
RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_EQUI_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_FLOC_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_FUNCLOC_LIST      Selectie van functieplaatsen                     .
RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    Informatie over synchronisatiestatus MAM ophalen           .
RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_MEASP_FULL_DOWNLOAD_SD                .
RALM_ME_MEASURMENT_POINT_LIST Selectie meetpunten                          .
RALM_ME_PARTNER_LIST      Lijstselectie partner                         .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD Rapport RALM_ME_PART_FULL_DOWNLOAD_SD                 .
RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD Rapport RALM_ME_PART_FULL_DOWNL_20_SD                 .
RALM_ME_PUSH_LOG_REORG     MAM-pushverslag reorganiseren                     .
RALNRAN0            Controle van toegekende postnummers bij af/overboeking        .
RALNRAN2            Posten ver vast actief                        .
RALNSAN0            Check-programma voor gestorneerde posten               .
RAMAFA_ALV01          Handmatige afschrijvingen                       .
RAMUST00            Weergave van vaste-activa-klassen                   .
RAMUST03            Weergave van vaste-activa-klassen per waarderingsplan         .
RAOBJCLN            AOBJ corrigeren                            .
RAPERB2000           Periodieke vasteactivaboekingen                    .
RAPERB2010           Programma RAPERB2010                         .
RAPERDEL            Periodieke balansboeking resetten                   .
RAPERGEN            Periodebesturingsregels genereren                   .
RAPERIV01           PERIV in T001, T093C, T093B afstemmen                 .
RAPOKZFX            Programma voor afstemmen veld MARC-APOKZ met integratiemodellen    .
RAPOKZFX_OLD          Programma voor afstemmen veld MARC-APOKZ met integratiemodellen    .
RAPOST2000           Afschrijvingen boeken                         .
RAPOST2001           Verslag afschrijvingsrun                       .
RAPOST2010           Afschrijvingen boeken                         .
RARCCOA1            Analyse van CO-tabellen - gegevensextract genereren          .
RARCCOA5            Simulatie van documentaggregatie voor COEP              .
RARCCOAA            Analyse van CO-tabellen voor archiveringsobject CO_ALLO_ST      .
RARCCOAP            Analyse van CO-tabellen voor archiveringsobject CO_CCTR_PL      .
RARUECK1            Uitstel / afboeking van speciale afschrijvingen Frankrijk       .
RASHCO01            CO-document met koppelingen, inclusief archief            .
RASHFI01            FI-document met koppelingen, incl. archief              .
RASHFI11            Boekhoudingsdocumenten                        .
RASHLO00            Documenten met relaties zoeken (incl. archief)            .
RASHMM01            Artikeldocumenten met koppelingen (incl. archief)           .
RASHMM02            Bestellingen met koppelingen (incl. archief)             .
RASHMM03            Aanvragen tot bestellen met koppelingen (incl. archief)        .
RASHMM04            Logistiekefactuurdocumenten met koppelingen (incl. archief)      .
RASHMM11            Artikeldocumenten                           .
RASHMM12            Bestellingen                             .
RASHMM13            Aanvragen tot bestellen                        .
RASHMM14            Logistieke factuurdocumenten                     .
RASHSD04            Contacten                               .
RASHSD11            Verkoopdocumenten                           .
RASHSD12            Leveringen                              .
RASHSD13            Facturatiedocumenten                         .
RASHSD14            Contacten                               .
RASIMU02            Afschrijvingssimulatie                        .
RASOPO01            Ontwikkeling spec. posten                       .
RASOPO_ALV01          Ontwikkeling buitengew. posten                    .
RASPEC01            Achteraf verdeling voor speciale vaste activa             .
RAT08400            Na te bewerken vaste activa                      .
RAT08401            Na te bewerken vaste activa                      .
RAT090L1            Laadprogramma voor overname periodieke productie           .
RAT090L2            Laadprogramma voor overname periodieke productie           .
RAT090LR            Reparatieprogramma voor tabel T090L door upgrade 3.0C -" 3.0D     .
RAT095P            Rapport voor wijzigen KTNAUF in T095P (fout in AO99)         .
RATAMLAY2           Kopiëren/wijzigen/verwijderen layout-defintities           .
RATMASFT            Dictionary: testkader voor RADMASFT (berekening afh.) en Graph_analyse.
RATNSCHK            Conflicten in namengebied van Dictionary-objecten zoeken       .
RATPONTC            Aanpassing VARDATA-veld van tabelpool                 .
RATRACE0            Afschrijvingsberekening weergeven                   .
RATRACE0N           Afschrijvingsberekening weergeven                   .
RATSTDEL            Geg. van bedrijfsnr. uit vaste-activa-boekhouding verwijderen     .
RAUMBU01            Overboekingen vaste activa                      .
RAUMBU_ALV01          Overboekingen vaste activa                      .
RAUMFE00            Analyse van een vast actief en omgeving: gegevensverwerving      .
RAUMFE10            Analyse van een vaste actief en omgeving: gegevensevaluatie      .
RAUMFE20            Analyse van een vast actief en omgeving: geg.verzameling en -evaluatie.
RAUNVA00            Onvolledige vaste activa - detaillijst                .
RAUSAG_ALV01          Afboekingsvergelijking                        .
RAUSAG_ALV03          Analyse opbrengsten van afboeking                   .
RAUSAG_ALV04          Analyse opbrengsten van afboeking                   .
RAUSMQ10            Vasteactivabijboekingen (Mid-Quarter-Convention)           .
RAUSMQ10_NACC         Vasteactivabijboekingen (Mid-Quarter-Convention)           .
RAUSTAUSCHBAR_SEARCH_HELP   Geldige uitwisselbare PCN-artikelen voor artikel/vestiging zoeken   .
RAVC0ALS            FI-AA: Oproep viewcluster VC_TAMLAY_00 ter verzorging van SAP-layout .
RAVERM01            Vermogenswaardering                          .
RAVERM_ALV01          Vermogenswaardering                          .
RAVERS01            Verzekeringswaarden                          .
RAVERS_ALV01          Verzekeringswaarden                          .
RAVRSN00            Basiswaarde verzek. opn. bereken.                   .
RAWORK01            Werkvoorraad weergeven                        .
RAWORK01_NACC         Werkvoorraad weergeven                        .
RAXPRA07_INT          RAXPRA07 met selectiescherm oproepen                 .
RAZUGA01            Bijboekingen vaste activa                       .
RAZUGA_ALV01          Vasteactivabijboekingen                        .
RA_CREATE_ASSET_FM       Vastactiefsubnummers voor afrekening met begrotingsmanagement creëren .
RA_T090NS           Weerg. v. meth. v. stapsgewijze afschr. uit clusterverz.v. afschr.code.
RBANK_DELETE_RUNS       Massaruns voor applicatiesoorten verwijderen             .
RBANK_JC_FLOW_DELETE      Delete Job Nets                            .
RBANK_JC_OVERVIEW       Overzicht jobnetwerken                        .
RBANK_JC_START         Start volgorde rapport in verwerking aan einde van de dag       .
RBANK_JC_TEST_PROCESS     Process for Use in Process Control Tests               .
RBANK_PP_CHECK_CUSTOMIZING   Controle customizinginstellingen parallelle verwerking        .
RBANK_PP_CHNG_GLBL_SETT    Change Global Settings for Parallel Processing            .
RBANK_PP_DELETE_PROCESS_DATA  Deletion of Data for Parallel Processing Processes          .
RBANK_PP_DEMO_CREATE_PACKMAN  Demoprogramma parallelle verwerking                  .
RBANK_PP_DEMO_GENERATE_DATA  Gegevens demoapplicatie parallelle verwerking genereren        .
RBANK_PP_DEMO_RESTART     Herstart verwerking masasrun                     .
RBANK_PP_DEMO_START      Demoprogramma parallelle verwerking                  .
RBANK_PP_GENERATE_APPL     Applicatiesoort parallelle verwerking genereren            .
RBANK_PP_MONITOR        Report RBANK_PP_MONITOR                        .
RBANK_PP_OVERVIEW       Overzicht huidige massaruns                      .
RBCAREVPO           Storno van aanvullende BO's van valutawisseling            .
RBCAREVPO_BS          Storno van extra valutawisseling bet.opdracht van rek.overz.posten  .
RBCA_ACTIVATE_DDIC       Activation of DDIC Object                       .
RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST  Programma RBCA_RELEASE_PROCEDURE_CUST                 .
RBCA_TST_RELEASE        Testapplicatie voor vrijgavetool                   .
RBCA_US_ACTIVATE        Rapport RBCA_US_ACTIVATE - alle VS-functies activeren         .
RBCA_US_DEA1          Rapport voor verzorging van niet-gebruikte en escheatrekeningen    .
RBCA_US_DELETE_MEMO      Memoposten verwijderen (betalingsopdrachten en betalingsposten)    .
RBCA_US_DEL_MEMO_MASS     Memoposten verwijderen (betalingsopdrachten en betalingsposten)    .
RBCA_US_DS_HOLD        Programma bedragreservering                      .
RBCA_US_FBKLOC1        Rekeningblokkeringen                         .
RBCA_US_HOLDS_RELEASE     Vrijgave van bedragreserveringen                   .
RBCA_US_OD_ANALYSIS      Hedging - analyse- en afdrukprogramma                 .
RBCA_US_OD_PROCESS       Hedgeoperatie                             .
RBCA_US_ON_OFF         BCA: VS/CAN-specifieke uitbreidingen in- en uitschakelen       .
RBCA_US_RE_BC         Bankchequeverslag                           .
RBCA_US_TDRO1         Rapport: prolongatie termijndeposito - massarun            .
RBCA_US_TDRO2         Rapport: termijndeposito - afzonderlijke run             .
RBCONTDL            Lijst van contacten tonen met de mogelijkheid contacten te verwijderen.
RBCONTFO            Klantcontacten                            .
RBDAGAI2            IDoc's opnieuw verwerken na fout bij ALE-ingang            .
RBDAGAIE            Bewerkte IDoc's opnieuw verwerken                   .
RBDAGAIN            IDoc's opnieuw verwerken na fout bij uitgang             .
RBDAGAIP            Opnieuw boeken van gedeeltelijk geboekte IDoc's            .
RBDAPP01            Ingangsverwerking van voor doorgifte geschikte IDoc's         .
RBDAPP01_PROT         ALE: RBDAPP01 Watcher (voor controle van IDoc-doorzet)        .
RBDARTS2            Inboeken van retail-artikelen met IDOC's in het eigen systeem     .
RBDARTST            IDoc direct in de ingang van de retail-artikelstam herinlezen     .
RBDAUD01            Statistische evaluaties voor de ALE-audit               .
RBDAUD02            Reorganisatie van audit-database - verwijderen van tabelgegevens   .
RBDAUTHO            Bevoegdheden controleren                       .
RBDCCMS1            IDoc's van tRFC                            .
RBDCHECK            IDoc-structuur met databasetabellen vergelijken            .
RBDCHSTA            IDoc-status voor bepaalde statuswaarden ongedaan maken (62)      .
RBDCONCH            Consistentiecontrole met workflow-koppeling              .
RBDCONFIG           Programma RBDCONFIG                          .
RBDCPCLR            Wijzigingspointers verwijderen                    .
RBDCPIDXRE           Reorganisatie van BDCP/BDCPS-indexen voor Oracle           .
RBDCPMIG            Migratie van wijzigingspointers in BDCP2-bestand           .
RBDCUS02            Transport van ALE-tabellen voor een berichttype            .
RBDCUS03            Systeemonafhankelijke vergelijking van nummerreeksobjecten      .
RBDCUS15            Partnerafspraak genereren                       .
RBDCUS19            Technische-consistentiecontrole                    .
RBDCUS23            Consistentiecontrole: verplaatsing tussen twee systemen        .
RBDCUS26            ALE-consistentiecontrole: bestelling uit klantorder creëren      .
RBDCUS31            Modellering customizinggegevens voor verdelingsmodel         .
RBDCUS34            Consistentiecontrole                         .
RBDCUS35            Verdeling customizing-gegevens modelleren               .
RBDCUS40            Verdelingsgroepen vanuit CONDAT-verdeling genereren          .
RBDCUS41            Verdeling ALE-customizing: verslagtabel in uitgang opschonen     .
RBDCUS42            Definitie van customizingobjecten systeemoverkoepelend analyseren   .
RBDCUS43            Verdeling ALE-customizing: verslagtabel in ingang opschonen      .
RBDCUS44            ALE-opdrachten genereren                       .
RBDCUS45            Verdelingsgroep weergeven om af te drukken              .
RBDCUS47            ALE-opdrachten importeren                       .
RBDCUS48            Verdelingsgroepen verdelen                      .
RBDCUS51            Customizing-gegevens synchroniseren: verdelingsmodel weergeven    .
RBDCUS57            Consolidatie-opdracht uit ALE-opdrachten genereren          .
RBDCUS58            ALE-opdrachten in uitgang weergeven                  .
RBDCUS59            ALE-opdrachten in ingang weergeven                  .
RBDCUS63            Verdelingsgroep verzorgen: customizing-objecten selecteren      .
RBDCUS64            IMG-weergave van verdelingsgroepen                  .
RBDCUS70            Consistentiecontrole voor customizinggegevens             .
RBDCUS71            Consistentiecontrole voor applicatiescenario's            .
RBDFEART            Retailartikel ophalen                         .
RBDFECOA            Prestatiesoort opvragen                        .
RBDFECOS            Kostenplaats opvragen                         .
RBDFECRE            Leverancier ophalen                          .
RBDFEDEB            Debiteuren ophalen                          .
RBDFEFUND           Fonds ophalen                             .
RBDFEGLM            Stamgegevens grootboekrekeningen ophalen               .
RBDFEMAT            Artikel ophalen                            .
RBDFEPRC            Profit center halen                          .
RBDFE_COM_ITEM         Budgetpositie aanvragen                        .
RBDFE_FUNDSCENTER       Budgetplaats aanvragen                        .
RBDFINISHWI          Overbodige workitems voor IDoc's in status 53 beëindigen       .
RBDIDOCCHAN          Serialisering via objecttypen: geserialiseerde IDoc's weergeven    .
RBDIDOCR            IDoc-reductie                             .
RBDINPUT            Inkomende IDoc's verwerken                      .
RBDLSMAP            Tool: logische systeemnamen converteren                .
RBDMANI2            Handmatige verwerking IDoc's: niet-geboekte IDoc's inboeken      .
RBDMANIN            Foutbehandeling starten voor niet-ingeboekte IDoc's          .
RBDMATS2            Inboeken van artikelen in het eigen systeem via IDOC's        .
RBDMATST            IDoc direct in de ingang van de artikelstam herinlezen        .
RBDMC022            Upload magazijnvoorraden (S032)                    .
RBDMC032            Upload magazijnvoorraden (S032)                    .
RBDMC035            Upload chargevoorraden (S035)                     .
RBDMCCOP            Oproep infostructuur-kopieerder                    .
RBDMIDOC            IDoc's uit wijzigingspointers genereren                .
RBDMIDOC_RETAIL        Verdeling artikelstamgegevens (pakketverwerking)           .
RBDMMSD1            Consistentiecontrole: verplaatsing tussen twee systemen        .
RBDMOIN8            IDoc-rapportage                            .
RBDMOINA            ALE-ingangsworkflow: potentiële bewerkers weergeven          .
RBDMOINC            Consistentiecontrole voor de ingang                  .
RBDMOIND            Statusconversie bij geslaagde tRFC-uitvoering             .
RBDMONI3            ALE-ingangsworkflow: foutworkitem bij IDoc weergeven         .
RBDMONI5            ALE-CCMS-koppeling: open wijzigingspointers bij berichttype weergeven .
RBDMONIC            ALE-CCMS-monitorobjecten customizing                 .
RBDOCTBL            Trackingtabel BDoc reorg.                       .
RBDOUTPU            Uitgaande IDoc's verwerken                      .
RBDPARPR            Operatiecodes in bestaande partnerafspraken converteren        .
RBDPROCESS           IDoc-verwerking                            .
RBDQUEUEDELETE         IDoc-wachtrij verwijderen                       .
RBDRCCLR            Regorganisatie van gegevens voor recovery-objecten          .
RBDRCOBJ            ALE: recoveryobjecten verwerken                    .
RBDSDEST            RFC-destinations voor synchrone methode-oproepen vastleggen      .
RBDSDMM1            Consistentiecontrole: bestelling uit klantorder creëren        .
RBDSEACT            Kostenplaats/prestatiesoort: planhoeveelheden en tarieven verzenden  .
RBDSEALL            Verdeling van alle objecten van een variantenconfiguratiemodel (SCE) .
RBDSEART            Retailartikel verzenden                        .
RBDSEART_DXWB         Artikel versturen (workbench voor gegevensovername)          .
RBDSEBMD            Verdeling documentstuklijsten                     .
RBDSEBOM            Verdeling artikelstuklijsten                     .
RBDSEBPS            ALE: bedrijfsprocessen zenden                     .
RBDSEBPT            ALE: bedrijfsprocestarieven zenden                  .
RBDSECHR            Alle kenmerken via ALE verdelen                    .
RBDSECLF            Classificaties via ALE verdelen                    .
RBDSECLS            Verdeling klassen via ALE: direct verzenden              .
RBDSECN1            Verdeling configuratieprofielen voor standaardnetwerken        .
RBDSECN2            Verdeling van configuratieprofielen voor standaardtaaklijsten     .
RBDSECN3            Verdeling van configuratieprofielen voor model servicecatalogus    .
RBDSECNP            Verdeling van configuratieprofielen voor artikelen          .
RBDSECOA            Prestatiesoort zenden                         .
RBDSECOE            Kostensoorten zenden                         .
RBDSECOK            Kostenplaats/kostensoort: besturingsgegevens zenden (hoev.eenheid)  .
RBDSECON            Contracten versturen                         .
RBDSECOP            Kostenopbouw verzenden via ALE                    .
RBDSECOS            Kostenplaats zenden                          .
RBDSECOT            Totalenrecords kostenplaatsen naar centraal systeem verzenden     .
RBDSECRE            Leferancier zenden                          .
RBDSEDEB            Debiteuren zenden                           .
RBDSEDOC            Documenten direct verzenden                      .
RBDSEDOCUMENT_LOAD_MDTB    IDoc voor gegevensovername creëren                  .
RBDSEFUND           FM ALE: fondsstamgegevens verzenden                  .
RBDSEGLM            Grootboekrekeningen zenden                      .
RBDSEGRCP           Verdeling basisrecepten                        .
RBDSEINF            Inkoopinforecord verzenden                      .
RBDSEKNO            Verdeling van globale objectrelaties                 .
RBDSEMAT            Artikel zenden                            .
RBDSEMCD            Goed.groep en gekoppelde gegevens via ALE verdelen: direct verzenden .
RBDSENET            Verdelen van relatienetwerken via ALE                 .
RBDSEORD            Verdeling klantorderstuklijsten                    .
RBDSEPAM            Verdeling vestigingstoewijzingen aan artikelstuklijsten        .
RBDSEPRC            Profit center verzenden                        .
RBDSEQMAT           Controle-instellingen verzenden                    .
RBDSEQPGR           Codegroepen verzenden                         .
RBDSEQPMK           Stamcontrolekenmerken versturen                    .
RBDSEQSMT           Controlemethoden versturen                      .
RBDSER01            IDoc's van een serialiseringsgroep uit wijzigingspointers creëren   .
RBDSER02            IDoc's van een serialiseringsgroep verzenden             .
RBDSER03            Verzendstatus van IDoc's van serialiseringsgroep controleren     .
RBDSER04            Ingangsverwerking van IDoc's van een serialiseringsgroep       .
RBDSERCHECK          Serialisering via objecttypen: consistentiecontrole          .
RBDSERED            Afroepdocumentatie sturen                       .
RBDSESCE            Verdeling van SCE-kennisbases                     .
RBDSESRC            Leverancierslijst verzenden                      .
RBDSESRCP           Verdeling lokale recepten                       .
RBDSESRV            Servicestam verzenden                         .
RBDSESTT            Verdeling artikelvarianten                      .
RBDSEUI            Verdeling van interfaceontwerp van de variantconfiguratie       .
RBDSEVFN            Verdeling van variantenfuncties                    .
RBDSEVTA            Verdeling van structuren voor varianttabellen             .
RBDSEVTM            Verdeling van variantentabellen                    .
RBDSEWG1            Direct verzenden van basisgoederengroepen               .
RBDSEWGR            Goederengroephiërarchiën direct verzenden               .
RBDSE_COM_ITEM         Financiële positie verzenden                     .
RBDSE_FUNDSCENTER       Budgetplaats zenden                          .
RBDSE_VALUE_SCALE       Alle waarden en quota-reeksen via ALE verdelen            .
RBDSE_VCHARVAL         Leverancierkenmerkwaarden via ALE verdelen: direct verzenden     .
RBDSRCLR            Serialisering via timestamps: oude timestamps verwijderen       .
RBDSTATE            Terugmeldingen voor de ALE-audit verzenden              .
RBDSYNEI            IDoc ondanks syntax-error verder verwerken (ingang)          .
RBDSYNEO            IDoc ondanks syntax-error verder verwerken (uitgang)         .
RBDSYNER            IDoc ondanks syntax-error verder verwerken              .
RBDTBD22            Mapping tussen wijzigingsdocument en IDoc-type            .
RBDTBD23            Verplichte velden van een IDoc-type                  .
RBDTBDA1            Wijzigingspointers activeren                     .
RBDTRAN1            Transp.opdrachten voor verdeling ALE-customizing-geg. genereren (oud) .
RBDTRAN2            Transport ALE-customizinggegevens bewaken (oud)            .
RBFXNET            Prog. hoofdverslag valutahandelnetting met in-house cash       .
RBMVREORG           Direct-input-gegevens voor oude jobs verwijderen           .
RBM_ALOG_RUN          Overzicht foutenverslagen                       .
RBM_HIER_00          Referentiehiërarchie weergeven/wijzigen                .
RBM_OBJECT_TRANSPORT      Objecten transporteren                        .
RBM_STRUCTURE_COPY       Kopiëren van structuren                        .
RBM_STRUCTURE_TRANSPORT    Structuren transporteren                       .
RBM_STRUCTURE_VERSION_CREATE  Versies creëren voor structuren                    .
RBONRRIE            Objectnummerbeheer corrigeren voor objectsoort IE           .
RBONRROK            Objectnummerbeheer corrigeren voor objectsoort OK           .
RBONRRP1            Reparatie van de objectnummertabellen ONR*              .
RBONRRVB            Correctie objectnummerbeheer objectsoort VB, VK            .
RBOS02_WAP           Serviceinvoerformulier: WAP-scenario                 .
RBPARCDL            Archivering bedrijfsprocessen, verwijderingsprogramma         .
RBPARCWR            Archivering bedrijfsprocessen: schrijfprogramma            .
RBPCTFO            Klantcontacten                            .
RBPDELGE            Correctieprogr.: verwijderen totl.budgetwaarden na wijz. budg.profiel .
RBPEWU1M            Aanpassing begrotingsmanagement na euroconversie: budget       .
RBPEWU1O            Aanpassing orders na euroconversie: budget              .
RBPEWU1P            Aanpassing projecten na euroconversie: budget             .
RBPFCOD1            Deactivering beschikbaarheidscontrole voor orders           .
RBPFCON1            Nieuwe opbouw beschikbaarheidscontrole voor orders          .
RBPFCPD1            Deactivering beschikbaarheidscontrole voor projecten         .
RBPFCPN1            Heropbouw beschikbaarheidscontrole voor projecten           .
RBPGJA01            Budgetoverdracht voor projecten                    .
RBPGJA02            Budgetoverdracht voor orders                     .
RBRF_COPY_APPLCLASS      Applicatieklassen kopiëren en verwijderen               .
RBRF_DEMO_001         Programma RBRF_DEMO_001                        .
RBRF_DEMO_002         Rapport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_DEMO_LB          Rapport RBRF_DEMO_002                         .
RBRF_FILL_TBRF185       TBRF185 automatisch vullen (toewijzingsklassen bepalen)        .
RBRF_FILL_TRESC        Vult TRESC met namengebied klant                   .
RBRF_OVERVIEW         BRF-overzicht                             .
RBSVCDOC            Wijzigingsdocumenten statusbeheer                   .
RBSVINFA            Informatie over statusschema                     .
RBSVINFB            Gebruiksinformatie voor bevoegdheidscodes               .
RBSVINFO            Informatie over objecttype                      .
RBSVINFS            Gebruiksinformatie over systeemstatus                 .
RBSVINFV            Gebruiksinformatie over operaties                   .
RBSVREP_JEST_JCDS       Reparatieprogramma voor JEST na update op 45B Hp22          .
RBSVREP_JSTO_JCDO       Reparatieprogramma voor JSTO na update op 45B Hp22          .
RBSVRP01            Consistentiecontrole statusobjecten                  .
RBSVRP01_CRM          Consistentiecontrole statusobjecten                  .
RBSVSIM0            Statussimulatie                            .
RBSVSIM0_CRM          Statussimulatie                            .
RBWOMAN1            Analyse mapping COSS, COSP                      .
RBZMECHS            Controle op dubbele vertalingen van maateenheden in MSEH3 en MSEH6  .
RBZMEDEL            Alle gegenereerde vertalingen van maateenheden per taal        .
RBZMEREFILL          Mandantkopie van maateenheden per taal                .
RBZMETRA            Analyse van alle vertalingen van maateenheden             .
RBZMETRANS           Transport van maateenheden                      .
RC100PAT01           EH&S: Add-onconflicten negeren                    .
RC100PAT02           EH&S: Add-onconflicten in tabel PAT02 verwijderen           .
RC12QCMP            EH&S: Vergelijkt symbolen van bestand 'C:\TEMP\TCGA6.SYM' met database.
RC12QEXL            EH&S: Exporteert symbolen in frontend-bestand 'C:\TEMP\TCGA6.SYM'   .
RC14KCMP            EH&S: Stamgegevens afstemmen                     .
RC14KSTA            EH&S: Klassensysteemstatistieken creëren/actualiseren         .
RC14ODEL            EH&S: Alle wijzigingsdocumenten verwijderen              .
RC1AENDL            EH&S: Wijzigingsdocumenten ouder dan een bep. aantal dagen verwijderen.
RC1ALEPOINTER         EH&S: Menu ALE-pointer ** ALLEEN VOOR INTERN GEBRUIK **        .
RC1AVGE1            EH&S: Werkvoorraad voor verslagen genereren              .
RC1AVGE2            EH&S: Werkvoorraadgenerering voor verslagen - selectie voor controle .
RC1BOMBOS_FILL_FROM_LO     EH&S: gewijzigde stuklijstgegevens lezen en BOMBOS uitvoeren     .
RC1CD100            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RC1CVDDPDEL          EH&S: Rapport voor verwijd. van veroud. param.waarden (verslagverz.) .
RC1DDIC1            EH&S: Lijst van indexen met tabellen en velden            .
RC1DDIC2            EH&S: Lijst van views met tabellen en velden             .
RC1DHCLN            EH&S: ESTDH-records met hetzelfde DBS-document opnieuw genereren   .
RC1DODEL            EH&S: Verwijderteken v. ESTDO-gegevens zonder bovenl. records plaatsen.
RC1ESTALE_CHECK2        EH&S: INTERN: ESTALE-gegevens controleren - alleen voor intern gebruik.
RC1FIIMP            EH&S: Eerste database                         .
RC1GENREP           EH&S: Generering verslagen - stoftoewijzing - ALLEEN INTERN GEBRUIK! .
RC1H0XLS            EH&S: Excel-macro opslaan in DBS voor specificatie-informatiesysteem .
RC1H5_QUERY_JOB        EH&S: Onderzoeksrapportage (opdracht omzetten in een trefferlijst)  .
RC1IMPPG            EH&S: Importprogramma                         .
RC1LOCK            EH&S: INTERN: blokkeermechanisme (de)activeren            .
RC1MC13A            EH&S: #VEROUDERD# klassen en kenmerken laden             .
RC1MCDOKDEL          Programma voor verwijderen van documenten met verwijdermarkering   .
RC1MPHCL            EH&S: #VEROUDERD# 1e vulling met aanwijzingensets en joins voor    .
RC1PHDEL            EH&S: Ontbrekende te-verwijderen-tekens plaatsen en geg. fys. verwijd..
RC1PHRREORG          EH&S: Consistentiecontrole van EH&S-gegevens             .
RC1PRECL            EH&S: Componenten met onjuiste operatoren ", "=, ...         .
RC1PTCRECOMFILE        EH&S: Stuklijst voor kopie van eigenschapstructuur creëren      .
RC1PTDIF            EH&S: Weergave v. wijziging tussen twee STANDAARD-eigenschapstructuren.
RC1PTTRA            EH&S: **INTERN** Transport met klassen en kenmerken creëren      .
RC1REPSHIPREORG        EH&S: Consistentiecontrole van gegevens verslagverzending       .
RC1STPHR            EH&S: Uitvoer tabelbezettingsstatistiek voor aanwijzingen       .
RC1SUBREORG          EH&S: Consistentiecontrole van EH&S-gegevens             .
RC1SUBUSG           EH&S: Gebruiksinformatie (intern) voor een stof            .
RC1SUB_HIERARCHY_SHOW     EH&S: Hiërarchie van alle relevante objecten voor een stof weergeven .
RC1T22A1            EH&S: Aanpass. EH&S-standaardstruct. van EH&S 1.4 naar 2.2A PRE-acties.
RC1TCG11_01          Startfunctie voor waarderingssoorten invoeren             .
RC1TCG11_02          Customizingtabel vullen voor waardering in tabelvorm         .
RC1TCG66            EH&S: Inconsistente gegevens in TCG66 verwijderen           .
RC1WFSUB            EH&S: Workflow-processen van spec.beheer starten           .
RC1WFTST            EH&S: Rapport om EH&S-workflow te testen               .
RC1XALE_OBJECT         EH&S: ALE-object in tabel ESTALE invoegen               .
RC1XALE_REP_OBJECTID_CONVERT  EH&S: Verslagobject-ID in tabel ESTALE en BDCP converteren      .
RC1XCOBJ            EH&S: Customizing-aanpassingen door invoering specificatietype    .
RC1XPRDR            EH&S: Alle WWI-documenten omzetten in RTF               .
RC1XTC             EH&S: Progr. vr conversie van sjabl. vr 2.7A (nw. gen. waardebestand) .
RC1XVPDEL           EH&S: Verouderde resp. onjuiste componenten verwijderen        .
RC1X_SPECSTAT_TO_GENSCOPE   EH&S: Conversie toewijzing stof-status in algemeen toepassingsgebied .
RC1_AUSP_DUPLICATES      EH&S: Dubbele kenmerkwaarden vinden                  .
RC1_CHANGE_DOCS_DISPLAY    EH&S: Wijzigingsdocumenten van specificaties weergeven        .
RC1_CHANGE_DOCS_DISPLAY_INT  EH&S: Koppen wijzigingsdocument (object, peildatum, wijzigingsnummer) .
RC1_CHANGE_DOCS_LOG_FIELDS_DPL EH&S: Velden in verslag weergeven voor object wijzigingsdocument   .
RC1_COMPONENT_CYCLE_CHECK   EH&S: Bepaling van cycli in hiërarchiestructuren van samenstellingen .
RC1_DRAO_DELETE        EHS: DRAO-gegevens voor documenten verwijderen            .
RC1_DVSARCH_LOAD        EHS: EH&S-documenten archiveren - reloadprogramma           .
RC1_DVSARCH_PREP        EH&S: EH&S-documenten archiveren - voorbewerkingsprogramma      .
RC1_EHSBC_BUF_PROT_INIT    EH&S: Tabel EHSBC_BUF_PROT met inhoud van ESTRH initialiseren     .
RC1_IDOC_SET_STATUS      EH&S: Verslag voor conversie van IDoc-status             .
RC1_INH_REL02_CONV       Programma RC1_INH_REL02_CONV                     .
RC1_INH_RI_VA_REC_UPDATE    Programma RC1_INH_RI_VA_REC_UPDATE                  .
RC1_REC_SPLITS_TO_PROTOCOLS  EH&S: Recordsplitsingen doorgeven aan spec.kopftabel en objecttabel  .
RC1_REPORT_TO_UNZIP      EH&S: Conversierapport; gecomprimeerde documenten decomprimeren    .
RC1_REPORT_TO_ZIP       EHS: Conversieprogramma - verslagen als gecomprim. documenten opslaan .
RC1_SUB_SELSCREEN_CLEAR    EH&S: Stof-onderzoekdialoog via batchinput vernieuwen (gegenereerd)  .
RC1_TABREG_SETTINGS_CONV    Programma RC1_TABREG_SETTINGS_CONV                  .
RC1_VALUATION_DIALOG_CALL   Rapport RC1_VALUATION_DIALOG_CALL                   .
RCATSA01            Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via org. indeling)     .
RCATSB01            Urenformulier: tijden goedkeuren                   .
RCATSBEL            Document en vervolgdocumenten van urenformulier            .
RCATSC01            Urenformulier: tijden goedkeuren (selectie via stamgegevens)     .
RCATSCHR            Urenformulier: consistentie controleren tussen CATSDB en HR      .
RCATSCMP            Urenvergelijking urenformulier                    .
RCATSDEL            Urenformulier: bewegingsgegevens verwijderen             .
RCATSFAW            Urenformulier: velden die nieuw zijn in 4.5A verbergen        .
RCATSFAW_1           Urenformulier: velden die nieuw zijn in 4.6A verbergen        .
RCATSFAW_2           Urenformulier: velden die nieuw zijn in 4.6C verbergen        .
RCATSFAW_3           Urenformulier: nieuwe velden van release 4.70 verbergen        .
RCATSFAW_4           Urenformulier: nieuwe velden van release 4.70 verbergen        .
RCATSRCO            CATS: controle en reorganisatie van tabel CATSCO           .
RCATSRIF            Reorganisatie van interface-tabellen van urenformulier        .
RCATSTAL            Urenformulier: doorgifte naar doelapplicaties             .
RCATSTCO            Urenformulier: doorgifte aan Controlling               .
RCATSTHR            Doorgifte CATS -" HR                         .
RCATSTMP            Standaardsjabloon voor urenformulier                 .
RCATSTPM            Urenformulier: doorgifte aan PM/CS                  .
RCATSTPS            Urenformulier: doorgifte aan projectsysteem              .
RCATSWAO46C_CMP00       Urenvergelijking urenformulier met MiniALV-uitvoer          .
RCATSXC_CHECK         Customizinginstellingen controleren                  .
RCATSXC_PROFILE_WHERE_USED   Gebruiksinformatie invoerprofiel CATS voor Service Providers     .
RCATSXT_CHANGE_USER_DEFAULTS  CATSXT: gebruikersinstellingen wijzigen                .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITIES   Werktijdgegevens en activiteiten weergeven              .
RCATSXT_DISPLAY_ACTIVITY_DTL  Werktijdgegevens en activiteiten: details weergeven          .
RCATSXT_EXT_IF_DEBUGGING    Debugging van CATSXT_EXTERNAL_INTERFACE via logbestand        .
RCATS_APPROVE_ACTIVITIES    Werktijdgegevens goedkeuren                      .
RCATS_ARCH_ARCHIVING      Gegevens urenformulier archiveren                   .
RCATS_ARCH_DELETING      Gearchiveerde gegevens urenformulier verwijderen           .
RCATS_ARCH_READING       Weergave van gearchiveerde gegevens urenformulier           .
RCATS_ARCH_RELOADING      Reloaden van gearchiveerde gegevens in CATSDB             .
RCATS_DISPLAY_ACTIVITIES    Werktijdgegevens weergeven                      .
RCATS_REPLACE_WF_TASK     Taak-ID's in CATS-profielen vervangen                 .
RCBASECHECK          Programma RCBASECHECK                         .
RCBASETABLEINFO        Inhoud van database voor configuratie van objecten          .
RCBGL_SYMBOL_GENERATE     Programma RCBGL_SYMBOL_GENERATE                    .
RCBIH_BUPA_ROLE_ASSIGN     EH&S: Rollen bij zakenpartners toewijzen (op grond van soort)     .
RCBIH_IAL_QUANTITY_TO_KPI   Bepaling van aantal ongevallen via een (gebeurtenis)tijdvak      .
RCBIH_SHOW_ER_VERSIONS     EHS: Weergave van alle versies van werkgebied (kop en details)    .
RCBIH_SHOW_FAL_VERSIONS    EH&S: Weergave van alle versies van een EHBO-verslaggegeven      .
RCBIH_SHOW_IAL_VERSIONS    EH&S: Weergave van alle versies van een voorv./ongev.verslaggegeven  .
RCBIH_SHOW_WA_VERSIONS     EHS: Weergave van alle versies van werkgebied (kop en details)    .
RCBIH_WA_AC_QUANTITY_TO_KPI  Geplande scholingen voor een tijdvak en werkgebied          .
RCBOMDEL            Resetprogramma stuklijsten                      .
RCBUI_CONV_EST0D        Rapport RCBUI_CONV_EST0D                       .
RCC00120            Artikelen bij een wijzigingsnummer                  .
RCC00130            Alle wijzigingen van wijzigingsnummer                 .
RCC00200            Wijzigingsnummers van een stuklijst                  .
RCC00300            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RCC00400            ECM: Statusverslag wijzigingsbeheer                  .
RCC00500            ECM: Wijzigingsnummers overzicht                   .
RCC00600            ECM: Browser - wijzigingshiërarchie                  .
RCC00602            Conversie van wijzigingspakket in wijzigingsstamrecord resp. -opdracht.
RCC00603            Conversie van wijzigingsstamrecord resp. -order in wijzigingspakket  .
RCC00701            Zoekhulp - parameter geldigheid                    .
RCC00900            Homogeniteitslijst weergeven                     .
RCC00910            Gebruiksinformatie van wijzigingseeheid in homogeniteitslijst     .
RCC01000            Selectie wijzigingsnummers                      .
RCCADI10            Probleemanalyse CAD-dialoog interface                 .
RCCADI20            Evaluatie van transmissieverslag van CAD-dialoog-interface      .
RCCARCH1            Programma voor het archiveren van wijzigingsstamrecords        .
RCCARCH2            Programma voor archiveren van wijzigingsstamrecords, verwijderprogr. .
RCCARCH3            Archivering van wijzigingsstamrecords, lezen             .
RCCAVIEW            Oproepen van view-bewerking met ingesteld controlling-gebied     .
RCCBP_MRP_MASTERDATA_DOWNLOAD Stamgegevens aan CBP-planningssysteem doorgegeven           .
RCCBP_MRP_MODEL_INITIALIZE   Download gegevens en initialisatie van ext. planningssysteem voor MRP .
RCCBP_MRP_MODEL_UPDATE     Gegevens in het externe MRP-planningssysteem actualiseren       .
RCCBP_MRP_START        Constraint-based planning                       .
RCCBP_ROUGHCUT_DOWNLOAD    Profiel-IDocs globale planning genereren               .
RCCBP_SOP_MASTERATA_DOWNLOAD  Stamgegevens bij PP-CBP selecteren en doorgeven            .
RCCBP_SOP_MASTERDATA_DOWNLOAD Stamgegevens bij PP-CBP selecteren en doorgeven            .
RCCEVU01            Gebruik van kenmerken in formules en methodes             .
RCCEVU02            Gebruik van formules in formules en methodes             .
RCCEVU03            Gebruik van methodes in werkwijzen                  .
RCCEVU04            Gebruik van werkwijzes in routings                  .
RCCEVU05            Gebruik van CAP-elementen ( 1 niveau )                .
RCCEVU06            Gebruik van CAP-tabellen in formules of methoden           .
RCCEVU08            Gebruikslijsten CAP-elementen (enkel niveau)             .
RCCEVU10            CAP-elementen zonder gebruik                     .
RCCFSTDL            Reset alle tabellen van productiehulpmiddel-stamrecordbeheer     .
RCCL1MRD            Gebruikte methoden                          .
RCCLAPRE            AUSP-reparatie voor redundante objectkenmerken met conversie     .
RCCLATZHLOVERFLOW       Programma RCCLATZHLOVERFLOW                      .
RCCLAUSPOLDNEW         Ruil of classificeer kenmerken in classificatie            .
RCCLBI01            Batch input: klassen creëren                     .
RCCLBI02            Batch input: classificatiegegevens creëren              .
RCCLBI03            Classificatiegegevens verzorgen                    .
RCCLBISC            Weergave van batch-inputgegevens uit sequentieel bestand       .
RCCLBISH            Weergave van batch-inputgegevens uit seq. bestand: klasse creëren   .
RCCLBOM            Stuklijsten IDoc's creëren                      .
RCCLCDOC                        Wijzigingshistorie              .
RCCLCLND            Kalender IDoc's creëren                        .
RCCLCN00            Alle kenmerken lezen uit klassen van een wijzigingsnummer       .
RCCLCN01            Classificatie: gebruik wijzigingsnummer in toewijzingen/waarderingen .
RCCLCN02            Classificatie: wijzigingsoverzicht bij object/klasse         .
RCCLDI01            Direct input: klassen creëren                     .
RCCLDIHI            Verdeling van klassenhiërarchieën via ALE               .
RCCLHIER            Hiërarchie/resourcenetwerk IDoc's creëren               .
RCCLINOB            Afstemming KSSK-AUSP met INOB                     .
RCCLINOBDEL          Batchinput-map creëren                        .
RCCLKUSV            Klassen splitsen en samenvoegen                    .
RCCLMAT            Artikel-IDoc's creëren                        .
RCCLMDAT            Stamgeevens voor doorgifte selecteren                 .
RCCLMONI            Weergave van upload-ontvangstverslag                 .
RCCLMPFS            Selectie van te versturen stamgegevens voor PFS            .
RCCLORD            Productie-order IDoc's creëren                    .
RCCLPLAF            Planorder IDoc's creëren                       .
RCCLREKU            Recursiviteitscontrole                        .
RCCLRELE            Massavrijgave van een klassensoort/klasse               .
RCCLREOB            Classificatie: toevoegen nieuwe redundante objectkenmerken in klasse .
RCCLRMAC            Genereren van RMAC-gegevens voor dynamische selectie         .
RCCLROUT            Routing IDoc's creëren                        .
RCCLRSHE            Serieorder IDoc's creëren                       .
RCCLSELSTATISTICS       Programma RCCLSELSTATISTICS                      .
RCCLSTA1            Classificatiestatus van wijzigingsnummer               .
RCCLTRAN            Selectie van te versturen bewegingsgegevens              .
RCCLUKA2            KSSK en AUSP converteren naar intern nummer (tabel INOB)       .
RCCLUPLD            Upload POI-gegevens starten                      .
RCCLWCEN            Werkplek IDoc's creëren                        .
RCCL_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Controle-/correctierapport CUFM, niet-bestaande kenmerken       .
RCCM2BATCH           Programma RCCM2BATCH: CCM2 als achtergondjob uitvoeren        .
RCCM2_DISPLAY_CHECK_LOG    Verslag configuratiecontrole weergeven (gecreëerd door RCCM2BATCH)  .
RCCMREP01           Organisatie/agent: tijdrapport                    .
RCCMREP02           Organisatie/agent: rapport aantal gesprekken             .
RCCMREP03           CCM Agent Activity Report                       .
RCCMREP04           CCM-profiel rapport                          .
RCCMREP05           CCM Agent Profile Summary                       .
RCCMREP06           CTI-profiel/framework: detailscherm                  .
RCCMREP07           Documentstroom weergeven                       .
RCCRY000            Beginrapport capaciteitsafstemming                  .
RCCSBISC            Weergave van batch-inputgegevens uit sequentieel bestand       .
RCCSBIST            Weergave batch-inputgegevens uit sequentieel bestand (voor RCSBI040) .
RCCSEC_ENC_AR01        Rapport RCCSEC_ENC_AR01                        .
RCCSEC_ENC_AR02        Rapport RCCSEC_ENC_AR02                        .
RCCSEC_ENC_AR03        Rapport RCCSEC_ENC_AR03                        .
RCCSEC_LOG_DEL         Verslagrecords via betaalkaarttoegang verwijderen           .
RCCSEC_LOG_SHOW        Verslagrecords via betaalkaarttoegang evalueren            .
RCCSEC_MIGRATION_001      Creditcardstapel encrypteren                     .
RCCSEC_MIGRATION_002_003    Creditcardbijvoegsels encrypteren                   .
RCCSEC_MIGRATION_005      Betalingsgegevens encrypteren: betalingsprogramma           .
RCCSEECM            ECM: ALE-verdeling wijzigingsstam                   .
RCCTBI01            Batch input: kenmerken creëren                    .
RCCTBISC            Weergave en wijzigen van batchinput-geg. voor kenmerken uit seq. best..
RCCTCN01            Kenmerkbeheer: weergave van de kenmerken voor wijzigingsnummer    .
RCCTCN02            Kenmerkbeheer: weergave van gebruikte wijzigingsnummers        .
RCCTHLWT            Kenmerkgegevens afdrukken                       .
RCCTKLDL            Terugzetten van alle tabellen in het klassensysteem          .
RCCTKNOW            Verwijderen niet gebruikte toewijzingen van objectrelaties      .
RCCTMV00            Kenmerkoverzicht                           .
RCCTUT01            Afstemming van de overschreven waarden met de kenmerkstam       .
RCCTVDEP            Gebruik kenmerk in relaties                      .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_EXTENDED  Eenvoudigste manier om een Miles & More-bonus te bewerken       .
RCCT_MNT_MAM_BONUS_SIMPLEST  Eenvoudigste manier om een Miles & More-bonus te bewerken       .
RCCT_TEST_MAINTAIN       Oproep verzorging                           .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_API   Test van API-performance in coditieverzorging             .
RCCT_TEST_PERFORMANCE_SEL   Oproep selectie                            .
RCCT_TEST_SELECT        Oproep selectie                            .
RCCT_TEST_WORK_AREA_CNTL    Test van werkgebiedcontrol van conditietechniek            .
RCCUBD00            Kenmerken en waarden van het configureerbare artikel         .
RCCUCL00            Gebruik van een klasse in configuratieprofielen            .
RCCUCLVW            Gebruik van profiel van configureerbaar artikel in configuraties   .
RCCUCLVX            Gebruik van configuratieprofiel van standaardnetwerk in configuraties .
RCCUCO00            Overzicht geconfigureerde artikelen                  .
RCCUCO10            Geconfigureerde klantorders                      .
RCCUCO20            Geconfigureerde leveringen                      .
RCCUCO30            Geconfigureerde facturen                       .
RCCUCO40            Geconfigureerde productieorders                    .
RCCUCO50            Overzicht geconfigureerde netwerkplannen van standaardnetwerk     .
RCCUCO60            Overzicht geconfigureerde primaire behoeften             .
RCCUCO70            Overzicht geconfigureerde planningsartikelen             .
RCCUCO80            Overzicht geconfigureerde equipments                 .
RCCUCO90            Overzicht geconfigureerde reserveringen (RESB)            .
RCCUCOCN            Overzicht configuratieprofielen voor wijzigingsnummer         .
RCCUFN00            Functielijst                             .
RCCUFN10            Gebruik kenmerk in variantenfuncties                 .
RCCULC01            Overdracht basisgegevens -" SAP-configurator             .
RCCUTB00            Lijst tabelstructuren                         .
RCCUTB10            Gebruik kenmerk in variantentabellen                 .
RCCUTCLB            Inactiveren tabelcluster voor een varianttabel            .
RCCUVTDB            Doorgifte inhoud variantentabel in databasetabel           .
RCCUVWFN            Gebruik functie in relaties                      .
RCCUVWTB            Gebruik varianttabel in relaties                   .
RCCU_CHECK_DEL_ATINN_FROM_UI  Controle-/correctierapport CECUFM niet-bestaande kenmerken      .
RCCVBISC            Weergave van batch-inputgegevens uit sequentieel bestand       .
RCCYCALCHECK          Consistentiecontrole aanbodintervallen - kalender           .
RCCYLOAD            Initialisatie van de basislast                    .
RCCYMAB1            Definitie van de parameters voor de massaplanning           .
RCCYMAB2            Massabewerking uitvoeren (plannen, planning annuleren) in batch    .
RCCYMAB3            Evaluatie van meldingen en gegevens voor massabewerking        .
RCCYOVRC            Totaalprofiel uitvoeren en controleren                .
RCC_MIGRATION         Programma RCC_MIGRATION                        .
RCDDSACT            Verslaggegevens                            .
RCDDSDEL            Tijdelijke originele bestanden op applicatieserver verwijderen    .
RCDDSSEL            Verdelingsverslag                           .
RCDDSWFTEST          DDS: test workflow documentenverdeling                .
RCECNDEL            Reset-programma wijzigingsbeheer                   .
RCEPC_TIME_CORRECTION     EC-PCA: Correctierapport voor inconsistente stamgegevens profitcenter .
RCEXITCHECK          Actieve user exits voor geselecteerde pakketten            .
RCFADRD01           Derivaten: afleidingsstrategie verzorgen               .
RCFADRF01           Valutahandel: afleidingsstrategie verzorgen              .
RCFADRL01           Leningen: afleidingsstrategie verzorgen                .
RCFADRM01           Geldhandel afleidingsstrategieverzorgen                .
RCFCO100            Gebruik van productiehulpmiddelen in orders              .
RCFCO110            Gebruik van productiehulpmiddelen in productie-orders         .
RCFCO111            Gebruik van productiehulpmiddelen in orders              .
RCFCO112            Gebruik van productiehulpmiddel in netwerkplannen           .
RCFCO120            Gebruik van productiehulpmiddelen in productie-orders         .
RCFCO121            Gebruik van productiehulpmiddelen in orders              .
RCFCO122            Gebruik van productiehulpmiddel in netwerkplannen           .
RCFCO130            Gebruik van productiehulpmiddelen in productie-orders         .
RCFCO131            Gebruik van productiehulpmiddelen in orders              .
RCFCO132            Gebruik van productiehulpmiddel in netwerkplannen           .
RCFCO140            Gebruik van productiehulpmiddelen in productie-orders         .
RCFCO141            Gebruik van productiehulpmiddelen in orders              .
RCFCO142            Gebruik van productiehulpmiddel in netwerkplannen           .
RCFORDCH_OLD          Controle van inconsistenties van tabel CIFORDMAP           .
RCFQICUST           Genereringsrapport voor functiegroep CFQI               .
RCFQIGEN            Generering functiebouwstenen functiegroep CFQI            .
RCFUPDCR            Reorganisatie overbodige CIF-updatetellers              .
RCFUPDCR_OLD          Reorganisatie overbodige CIF-updatetellers              .
RCF_ADDRESS_CHANGE       Programma voor aanpassing van adresregels               .
RCF_CLEAR_ACT_TYPE       Activiteiten corrigeren                        .
RCF_CLEAR_RCF_ROLE       E-Recruitingrollen corrigeren                     .
RCF_CORRECT_DUP        SAP E-Recruiting: Inconsistentie gegevens in KPRO verwijderen     .
RCF_CREATE_USER        Interne gebruikers en kandidaten voor SAP E-Recruiting creëren    .
RCF_DELETE_EXT_CAND      Programma voor verwijdering van externe kandidaten          .
RCF_GENERATE_URL        Samenstelling van URL voor webapplicaties               .
RCF_GENERATE_URLS       E-Recruiting: genereren van alle relevante URL's           .
RCF_QA_TPL_REPAIR_FWGT     Sjablonen voor vragenlijsten voor kolom FWGT (weging) herstellen   .
RCF_RECREATE_SEARCH_PROFILES  Programma v. aanpassing v. zoekprofielen vlg. customizingwijzigingen .
RCF_SEARCH_VARIANT_LOG     Zoekvariantenverslag voor zoekopdrachten               .
RCF_USER_DELETE        Gebruiker verwijderen                         .
RCF_USER_ROLE         Roltoewijzing voor gebruiker                     .
RCG_POPUP_TEST         Intern: testen van gegenereerde oppervlakte voor classificatie    .
RCHCO005            IS-HCO CH: Create Orders for Outpatient Cases             .
RCIFAPS2            Applicatiespecifieke instellingen in CIF (doelsysteemonafhankelijk)  .
RCIFIGEN            Uitgebreid selectiescherm schermen genereren, FB; ref.variant, ...  .
RCIFIMAX            Runtimeversie actieve modellen genereren/afstemmen          .
RCIFIMAX_OLD          Runtimeversie actieve modellen genereren/afstemmen          .
RCIFIMDL            Overbodige filterobjectkeys in CIF_IM*-tabellen verwijderen      .
RCIFIMDL_OLD          Overbodige filterobjectkeys in CIF_IM*-tabellen verwijderen      .
RCIFLOGC            Programma voor configuratie CIF-applicatieverslag           .
RCIFMTAC            Bepaling afhankelijke reserveringen voor nw. geactiv. artikelstammen .
RCIFMTDE            Programma voor verwerken van in CIF gedeactiveerde artikelen     .
RCIFMTDE_OLD          Programma voor verwerken van in CIF gedeactiveerde artikelen     .
RCIFORDER_RESERVATIONS_COMPARE Vergelijking/afstemming van productieorderreserveringen APO en ECC  .
RCIFORDT            Rapport voor doorgifte van plan- en productie-/procesorders      .
RCIFVARIANTCHANGE       Logisch systeem wijzigen in CIF-variant                .
RCIFVARIANTCHANGE_OLD     Logisch systeem wijzigen in CIF-variant                .
RCIIC001            Kopiëren van SAP-standaardinstellingen bij procesberichten      .
RCIIC002            Instellingen procescoördinatie: kopiëren tussen vestigingen      .
RCIIC005            Standaard-subsets naar procesmeldingen kopiëren            .
RCIIC006            SAP-standaardinstellingen naar procesberichten kopiëren (centraal)  .
RCIIC007            SAP-standaardinstellingen naar procesberichten kopiëren (decentraal) .
RCJCD001            Wijzigingsdocumenten weergeven: standaard-WBS             .
RCJCD002            Wijzigingsdocumenten weergeven: projectstructuurplan         .
RCJCLMIG            Conversie: vrije classificatiekenmerken -" klantgedefinieerde kenmerk..
RCJDEL02            Wissen standaard-WBS in testsystemen (let op: zie documentatie)    .
RCJ_SEND_PROJECT_ALE      Rapport voor het gericht versturen van projectstructuurplannen    .
RCKSMLPOS           Aggregatie posities KSML voor wijzigingsbeheer            .
RCKUNITCOSTING         Voorbeeldprogramma voor batch input v. calculatie zonder hoevh.struct..
RCLAIM001           Platte claimlijst                           .
RCLAIM002           Hiërarchie claimlijst - activiteiten                 .
RCLAIM_ARCHIV_CORRECT     Rapport RCLAIM_ARCHIV_CORRECT                     .
RCLAUSP2            Tabel AUSP op KSML afstemmen                     .
RCLAUSP3            Tabel AUSP op KSML afstemmen                     .
RCLAUSP4            Afstemming AUSP met KSSK: zwevende gegevens verwijderen        .
RCLAUSPC            Conversie AUSP-ATWRT                         .
RCLAUSPR            Reconstructie AUSP (volgens rapport RCLAUSPT)             .
RCLAUSPT            Conversie tabel AUSP                         .
RCLBW_STRUCTURE_GEN      Structuurgenerering voor classificatiegegevens aan BW         .
RCLDELOB            Classificaties van objecten direct van DB verwijderen         .
RCLEANFRET           Verdeling verwijderen                         .
RCLGTGEN            Tabellen voor zoeken inrichten                    .
RCLGT_DELGEN          Programma RCLGT_DELGEN                        .
RCLINOB2            Tabellen INOB/AUSP op KSSK afstemmen                 .
RCLWFSBI            Test                                 .
RCL_CREATE_INIT_LAYOUT     RCL_CREATE_INIT_LAYOUT                        .
RCL_DEL_RCASGVALUE_ENTRY    Redundant gegeven in tabel RCASGVALUE verwijderen           .
RCMAC_APPLOG_DISPLAY      Applicatielog voor studentenboekhouding weergeven           .
RCMAC_FEECALC_HIST       Historie bijdrageberekening                      .
RCMAC_FEE_CALC         Testprogramma voor berekening bijdrage                .
RCMAC_ISRPAYFLAG        Programma RCMAC_ISRPAYFLAG                      .
RCMDIDUM            Conversie van niveau en weg van gegevens in PLMZ           .
RCMIG_BOM           Migratie: stuklijst in iPPE-structuur                 .
RCMIG_BOMSTAT_DELETED     Statustabelgegevens voor reeds verwijderde stuklijsten verwijderen  .
RCMIG_BOM_ARCHIVE       Archiveringsteken voor gemigreerde stuklijsten instellen       .
RCMIG_ECN           AECN met PVS-objecttype uitbreiden (alleen voor intern gebruik)    .
RCMIG_PRODVER         Productieversies converteren                     .
RCMPP000            Werkverdeling naar persoon - selectie projectview           .
RCMPP001            Planning mankracht - selectierapport voor logische database PSJ    .
RCMPP002            Werkverdeling naar persoon - selectie werkplekview          .
RCMPP010            Werkverdeling op personeelsresources - evaluatie           .
RCMPROACT           Gegevensdoorgifte voor orderproductie (leverancier)          .
RCMS_BCM_CGP          CMS-Batch Collateral coverage gap monitoring             .
RCMS_BCM_CGP_ACG_DISPLAY    Display Coverage Gap Results with Approved Coverage Gap        .
RCMS_BCM_CGP_DEL        Deletion of coverage gap results                   .
RCMS_BCM_CGP_DISPLAY      Display Collateral Coverage gap monitoring results for a Specific Run.
RCMS_BCM_CGP_PP        CMS-Batch Collateral coverage gap monitoring             .
RCMS_BII_DATA_EXTRACTION_PP  CMS Data Extraction Process                      .
RCMS_CAG_VLDT_01        Validity Report                            .
RCMS_COLL_SHEET_PRINT     Collateral Sheet                           .
RCMS_COR_REQ_PRINT       FS-CMS Correspondence - Main Correspondence Print Program       .
RCMS_CREATE_CHGPTR_FOR_CONST  Create change pointers for entities in constellation         .
RCMS_DISPLAY_OVERVIEW     Collateral Overview                          .
RCMS_EXTRACT_CML_COLLATERAL  Zekerheden uit CML-systeem als IDoc's extraheren           .
RCMS_EXTRACT_CML_LOAN     Lening uit CML-systeem als IDoc's extraheren             .
RCMS_EXTRACT_CML_OBJECT    Extractie van CML-objecten in IDoc's                 .
RCMS_START_ACG         Start ACG UI in BDT Classic                      .
RCMS_START_INS_SRV       Start Insurance UI in BDT Classic                   .
RCMS_TSK_LIST_01        Task List                               .
RCMXDAMON           MDA-monitor                              .
RCMXDATEST02          MDA-testprogramma: gegevenspunten uitlezen en omschrijven       .
RCMXXSARCDEL          XSteps: verwijderprogramma voor XStep-archivering           .
RCMXXSARCPUT          XSteps: schrijfprogramma voor XStep-archivering            .
RCMXXSDELTREE         Programma RCMXXSDELTREE                        .
RCMXXSETEST01         XSEditor: testprogramma                        .
RCMXXSETEST02         XSEditor: testprogramma                        .
RCMXXSRMAIN          Programma RCMXXSRMAIN                         .
RCMXXSRSELECT         Standaard XStep-repository                      .
RCMXXSTEST01          XSteps: BAdI-monitor                         .
RCMXXSTEST02          XSteps: controle van de tabelstructuur voor contexttabellen      .
RCMXXSTEST03          XSteps: lijst met waarderingssymbolen en genereringsomvangen weergeven.
RCMXXSTEST04          XSteps: lijst met gedefinieerde ontvangers en ontvangertypen weergeven.
RCMXXSTEST05          XSteps: lijst met gedefinieerde klantspecif. knooppunttypen weergeven .
RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES  Rapport RCMX_BFW_BUILD_RUNTIME_FILES                 .
RCN10R01            Activiteiten van project lezen via logische database         .
RCN99R01            Activiteiten van project lezen via logische database         .
RCNAB000            Projectinfosysteem: hoofdrapport toewijzingsrelatie-overzicht     .
RCNAF000            Projectinfosysteem: hoofdrapport orderoverzicht            .
RCNAL000            Projectinfosysteem: kaderrapport alle overzichten (testhulp)     .
RCNAUTCD            Projectsysteem transactiebevoegdheden                 .
RCNAUTO0            Projectinfosysteem: batchvarianten genereren             .
RCNBF000            Projectinfosysteem: kaderrapport gebruikergedefin. filters instellen .
RCNBF0AB            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. definiëren voor toew.rel. .
RCNBF0AF            Proj.infosyst.: door gebr. gedef. condities definiëren voor orders  .
RCNBF0CA            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RCNBF0CL            Planorderbewerking: gebruikervoorwaarden voor componentenlijst bepalen.
RCNBF0CO            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RCNBF0FH            Projectinfosysteem: door gebr. gedef. condities defin. voor PHM.   .
RCNBF0ID            Orderinformatiesysteem: goederenbewegingen filteren          .
RCNBF0IE            Orderinfosysteem: mijlpalen filteren                 .
RCNBF0IF            Orderinformatiesysteem: PHM filteren                 .
RCNBF0IG            Orderinformatiesysteem: goederenbewegingen filteren          .
RCNBF0IH            Orderinfosysteem: orderkoppen filteren                .
RCNBF0II            Orderinfosysteem: posities filteren                  .
RCNBF0IK            Orderinformatiesysteem: capaciteiten filteren             .
RCNBF0IL            Collectieve beschikbaarheidscontrole: planorderkoppen filteren    .
RCNBF0IM            Orderinfosysteem: componenten filteren                .
RCNBF0IO            Orderinfosysteem: operaties filteren                 .
RCNBF0IQ            Orderinfosysteem: operaties filteren                 .
RCNBF0IR            Orderinfosysteem: terugmeldingen filteren               .
RCNBF0IS            Orderinfosysteem: volgorden filteren                 .
RCNBF0IT            Orderinfosysteem: operaties filteren                 .
RCNBF0IV            Collectieve beschikbaarheidscontrole: ontbrekende onderdelen filteren .
RCNBF0IW            Orderinfosysteem: foutieve goederenbewegingen filteren        .
RCNBF0KB            Proj.infosysteem: door gebr. gedef. behoeften definiëren voor cap.beh..
RCNBF0MA            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RCNBF0MP            Beschikbaarheidscontrole: door gebruiker gedef. filter plaatsen    .
RCNBF0MR            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor componenten .
RCNBF0MS            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor mijlpalen  .
RCNBF0NP            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor netw.plannen.
RCNBF0PA            Projectinfosysteem: door gebr. gedef. condit. plaatsen voor planorders.
RCNBF0PD            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor proj.defin. .
RCNBF0PE            Proj.infosyst.: door gebr. gedef. condit. plaatsen voor WBS-elementen .
RCNBF0PI            Procesorder: door gebruiker gedefinieerd filter plaatsen       .
RCNBF0PL            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RCNBF0PM            Onderhoudsorder: door gebruiker gedefinieerd filter plaatsen     .
RCNBF0PP            Projectinfosysteem: door gebr. gedefin. filters plaatsen       .
RCNBF0PS            Netwerkplan: door gebruiker gedefinieerd filter plaatsen       .
RCNBF0RM            Proj.infosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor terugmelding.
RCNBF0ST            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RCNBF0VB            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. voorw. inst. voor SD-documenten .
RCNBF0VF            Beschikbaarheidscontrole: door gebruiker gedef. filter plaatsen    .
RCNBF0VG            Proj.infosyst.: door gebr. gedef. condities plaatsen voor activiteiten.
RCNBF0VP            Projectinfosyst.: door gebr.gedefin. condities inst. voor SD-doc.pos. .
RCNBF0ZV            Proj.infosyst.: door gebr. gedef. condit. plaatsen voor tijdsverloop .
RCNCC020            Analyse van waardecategorie-toewijzingen               .
RCNCC200            Stamgegevens-afstemrapport: consistentie klantorder/project      .
RCNCC300            Stamgegevens-afstemrapport: consistentie binnen een projectstructuur .
RCNCCP10            Kopiëren van interfaces bij verslagen                 .
RCNCHANGEDOC          Wijzigingsdocumenten voor project                   .
RCNCO083            Verslagtoewijzingen importeren voor hiërarchieverslagen        .
RCNCO800            Opnieuw opbouwen projectinfodatabase: kosten/opbrengsten/betalingen  .
RCNCOHI1            Selectie van objecten voor detaillering en export naar geheugen    .
RCNCOHI2            Selectie van objecten Export naar Memory (zonder RPSCO)        .
RCNCOHIE            Hiërarchietabel vullen en in geheugen opnemen             .
RCNCOHIR            Selectie van objecten voor detaillering en export naar geheugen    .
RCNCOPSJ            KAHF selectiescherm van detaillering                 .
RCNCP001            Orders / netwerkplannen bij project: planversies kopiëren       .
RCNCQ001            Planintegratie voor netwerkplannen (afzonderlijke verwerking)     .
RCNCQ002            Planintegratie voor netwerkplannen (collectieve verwerking)      .
RCNCQSEL            Programma RCNCQSEL                          .
RCNCT000            Projectinfosysteem: extra informatie voor veldreeksen wijzigen    .
RCNCT001            Projectinfosysteem: extra informatie voor veldreeksen wijzigen    .
RCNDBSEL            Selectierapport van RCNPSJ00                     .
RCNEP002            Budgetactualiseringen: documentreeks                 .
RCNFH000            Projectinfosysteem: kaderrapport productiehulpmiddelenoverzicht    .
RCNFS000            Projectinfosysteem: hoofdrapport filters plaatsen           .
RCNGNDEL            Rapport voor verwijderen rapporten die door LDB PSJ zijn gegenereerd .
RCNHI000            Selectierapport voor FB CJDB_GET_RSTHIE_FROM_LDB_PSJ         .
RCNIF000            Interface voor export en import van netwerkplannen via ASCII-bestand .
RCNKB000            Projectinfosysteem: kaderrapport capaciteitsbehoefteoverzicht     .
RCNMAIL0            Projectinfosysteem: stuurprogramma voor oproep uit SAP-office     .
RCNMASS0            Selectie projecten voor CO-verwerking (afrekening, toeslagen, ...)  .
RCNMASSCHANGE         Massawijzigingen in het projectsysteem                .
RCNMASSCHANGEPROT       Veslagen voor massawijziging weergeven                .
RCNMR000            Projectinfosysteem: hoofdrapport componentoverzicht          .
RCNMS000            Projectinfosysteem: mijlpaaloverzicht                 .
RCNMT000            Trendanalyse mijlpaal                         .
RCNNEUPD            Asynchrone netwerkplancalculatie: geplande kosten en geplande betal. .
RCNNP000            Projectinfosysteem: hoofdrapport netwerkplanoverzicht         .
RCNOF000            Projectinfosysteem: hoofdrapport objectfilter plaatsen        .
RCNPA000            Projectinfosysteem: hoofdrapport planorderoverzicht          .
RCNPB_M_CV110_DOC_DIALOG    CV110_DOC_DIALOG in eigen rolgebied oproepen             .
RCNPB_W_COPY_POOL       Werkvoorraad, sjablonen en gebruikersspecifieke instellingen kopiëren .
RCNPB_W_DELETE_POOL      Werkvoorraad, sjablonen en gebruikersspecifieke instellingen verwijd. .
RCNPD000            Projectinfosysteem: hoofdrapport overzicht projectdefinitie      .
RCNPE000            Projectinfosysteem: hoofdrapport WBS-elementoverzicht         .
RCNPRECP            Activering ECP in meerdere planversies voor projecten         .
RCNRCJD0            Verslag van gegevensselectie in de detaillering            .
RCNRCJDS            Submit voor verslag/verslag-interface vanuit het planbord       .
RCNRCJES            Verslagen uit willekeurige mandanten importeren in huidige mandant  .
RCNRCJEW            Formulieren uit willekeurige mandanten importeren in huidige mandant .
RCNRCPRO            Velden projectdefinitie in verslag opnemen              .
RCNREP01            Reparatieprogramma                          .
RCNRM000            Projectinfosysteem: hoofdrapport terugmeldoverzicht          .
RCNRW007            Selectie van de stamgeg. en hiërarchie voor projecten in report writer.
RCNRWSCMA           Rapportextract genereren: projecten, WBS-elementen, netwerkplannen  .
RCNRWSCMA_OM          Verslag uitvoeren: werkvoorraad interne orders            .
RCNRWSCMA_PC          Verslag uitvoeren: werkvoorraad kostendragers             .
RCNSAVVS            Opslaan van projectversies                      .
RCNSHSEL            Selectierapport voor genereren van leveringen uit PS         .
RCNSM000            Projectinformatiesysteem: hoofdrapport gegevensselectie uit geheugen .
RCNSO000            Projectinfosysteem: overzicht gegevensselectie oorspronk. gegevens  .
RCNST000            Projectinfosysteem: structuuroverzicht                .
RCNST1000           Projectinfosysteem: structuuroverzicht                .
RCNTX000            Projectinfosysteem: sleutelwoordteksten van veldreeksen wijzigen   .
RCNVB000            Projectinfosysteem: hoofdrapport overzicht verkoopdocumenten     .
RCNVG000            Projectinfosysteem: hoofdrapport activiteitenoverzicht        .
RCNVP000            Projectinfosysteem: hoofdrapport overzicht posities verkoopdocumenten .
RCNVS000            Versies projectsysteem                        .
RCNZV000            Projectinfosysteem: periodeoverzicht                 .
RCN_PSINFO_MPP         Programma GOX_MPP_1                          .
RCOCB001            Gebruik van kenmerken voor procesplanning en -besturing        .
RCOCB003            Verzenden procesberichten (alleen intern gebruik)           .
RCOCB004            Verzenden procesberichten (vestigingsafhankelijk)           .
RCOCB009            Verwijderprogramma voor procesberichten                .
RCOCB011            Verwijderprogramma voor verslag procesgebeurtenis - niet vrijgegeven .
RCOCB012            Hertransport extra-gegevens PP-PI na kenmerktransport via RFC     .
RCOCB013            Automatisch creëren van procesberichten: variant definiëren      .
RCOCB014            Startrapport voor transactie CO69                   .
RCOCB015            Gecreëerde besturingsrecepten vestigingsafhankelijk verzenden     .
RCOCRDV1            Procesorders: termijnafwijkingen van processtappen          .
RCOCRPVG            Filter generering procesinstructies                  .
RCOKLCRE            Ontbrekende COKL-records creëren (zie SAP-note 426899)        .
RCOMPANALYSIS         Evaluaties voortgangstracking: selectie netwerkplancomponenten    .
RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR  Programma RCOM_CFG_RFC_TRACE_NAVIGATOR                .
RCOOPC_TEST_ITEM_SUBSCR    Testprogramma: OPC-positieabonnementen creëren, controleren en wissen .
RCOP0001            Procesinstructieblad verwijderen                   .
RCOP0002            Procesinstructieblad zoeken                      .
RCOP0003            Opmaak van archiveringslijst van procesinstructieblad         .
RCOPCA00            EC-PCA: verwijderen PrCtr-stamgegevens in customizing         .
RCOPCA01            EC-PCA: vorderingen / verplichtingen overnemen            .
RCOPCA02            Profit center: afzonderlijke posten werkelijk             .
RCOPCA05            EC-PCA: weergavefunctie voor het stamrecord van een rekening (CO/FI) .
RCOPCA08            Profit center: afzonderlijkepostenplan                .
RCOPCA09            Profit center: stamgegevensoverzicht                 .
RCOPCA09N           Profit center: stamgegevensoverzicht                 .
RCOPCA10            Weergave totalenrecords EC-PCA                    .
RCOPCA20            Transferprijzen: afstemming bij planning op basis van hoeveelheid   .
RCOPCA30            CO-PCA: artikelvoorraden in profit-centeradministratie overnemen   .
RCOPCA32            CO-PCA: vaste activa overnemen                    .
RCOPCA33            EC-PC: goederen in bewerking overnemen                .
RCOPCA34            Profit center: saldotransport                     .
RCOPCA35            EC-PCA: basisrapport voor query vervaldatum vorderingen        .
RCOPCA36            EC-PCA: Overname vorderingen/verplichtingen in batch         .
RCOPCA37            EC-PCA: Overname van kosten uit de PCA-berekening           .
RCOPCA44            Grootboekrekeningen FI/CO afstemmen met profit-centeradministratie  .
RCOPCA48            EC-PCA: Aanvulling allocatiecycli met controllinggebied        .
RCOPCA49            Oproep overname vorderingen en verplichtingen             .
RCOPCA55            EC-PCA: kostenplaatsgroepen kopiëren                 .
RCOPCA56            EC-PCA: Kostenplaatsen kopiëren                    .
RCOPCA60            Massaverzorging van bedrijfsnummertoewijzingen aan profitcenters   .
RCOPCA60_2           Collectieve bewerking bedrijfsnummertoewijzingen aan profitcenters  .
RCOPCA61            Hulpmiddelen voor stamgegevensverzorging               .
RCOPCA73            CO-PCA: geldigheidstijdvak van profit center verlengen        .
RCOPCA77            EC-PCA: Monitor: niet toegewezen bedrijfsprocessen          .
RCOPCA78            EC-PCA: Monitor: bedrijfsprocessen bij een profit-centergroep     .
RCOPCA79            EC-PCA: Monitor: bedrijfsprocessen bij een profitcenter        .
RCOPCA80            EC-PCA: Monitor: niet toegewezen kostendragers            .
RCOPCA81            EC-PCA: Monitor: kostendragers bij een profit-centergroep       .
RCOPCA82            EC-PCA: Monitor: kostendragers bij een profitcenter          .
RCOPCA83            EC-PCA: Monitor: niet-toegewezen projecten              .
RCOPCA84            EC-PCA: monitor: projecten bij profitcenter              .
RCOPCA85            EC-PCA: Monitor: projecten bij profitcenter-groep           .
RCOPCA86            EC-PCA: Monitor: artikelen bij profitcenter              .
RCOPCA88            EC-PCA: monitor: interne orders bij profitcenter           .
RCOPCA89            EC-PCA: Monitor: profitcenter zonder kostenplaatsen          .
RCOPCA90            EC-PCA: Monitor: kostenplaatsen voor profitcenter           .
RCOPCA91            EC-PCA: Monitor: artikelen bij profitcenter-groep           .
RCOPCA92            EC-PCA: monitor: kostenplaatsen bij profitcenter-groep        .
RCOPCA93            EC-PCA: monitor: interne orders bij profitcenter-groep        .
RCOPCA94            EC-PCA: Monitor: niet-toegewezen artikel               .
RCOPCA95            EC-PCA: Monitor: niet-toegewezen kostenplaatsen            .
RCOPCA96            EC-PCA: Monitor: niet-toegewezen interne orders            .
RCOPCA98            Allocatienabewerkingsprogramma voor balans per profit center     .
RCOPCATE            Formuleplanning profitcenter uitvoeren                .
RCOPCA_MD_UPGRADE46C      Programma RCOPCA_MD_UPGRADE46C                    .
RCOPCA_REBUILD_GLPCT_BY_GLPCA GLPCT uit GLPCA opnieuw opbouwen                   .
RCOPOC_COCKPIT_CLIENT_COPY   Process Manufacturing Cockpits tussen mandanten kopiëren       .
RCOPOC_COCKPIT_DELETE     Process Manufacturing Cockpit verwijderen               .
RCOPOC_COCKPIT_GENERATE    Process Manufacturing Cockpit genereren                .
RCOPOC_COCKPIT_PLANT_COPY   Process Manufacturing Cockpits tussen vestigingen kopiëren      .
RCOPOC_SAP_LAYOUT_CLIENT_COPY Mandantkopie van SAP-stand.layout voor op browser geb. proc.instr.blad.
RCOPOC_START          Process Manufacturing Cockpit starten                 .
RCOPOC_TEST_WEBRESOURCE    Test: een willekeurig webbron halen en downloaden           .
RCOPOC_TEST_XML_GENERATOR   Test: XML-bestand voor besturingsrecept genereren en downloaden    .
RCOPOC_TEST_XML_PARSING    Testprogramma voor parsen van XML-document voor procesinstructieblad .
RCOPOC_WKLT          Werkvoorraad voor procesinstructiebladen               .
RCOREO01            Procesgegevensdocumentatie: berichten                 .
RCOTX000            Orderinfosysteem: key-woord-teksten van veldreeksen wijzigen     .
RCPAENNR            Alle routingwijzigingen bij een wijzigingsnummer           .
RCPBDEX0            Direct Input for Routings with data in external format        .
RCPBDIN0            Direct Input for Routings with data in internal format        .
RCPBTCO1            Genereren dataset routings                      .
RCPCD001            Weergave van wijzigingsdocumenten van een receptgroep         .
RCPCD002            Weergave wijzigingsdocumenten van een groep normale routings     .
RCPCD003            Weergave wijzigingsdocumenten van een standaardroutinggroep      .
RCPCD004            Weergave wijzigingsdocumenten van een groep normale routings     .
RCPCD005            Weergave wijzigingsdocumenten van een standaardlijngroep       .
RCPCD006            Weergave van wijzigingsdocumenten van een controleplangroep      .
RCPDELET            Integratiemodel wijzigingsoverdracht voor APO-systeem verwijderen   .
RCPDELET_OLD          Integratiemodel wijzigingsoverdracht voor APO-systeem verwijderen   .
RCPDIRO1            Genereren dataset routings voor direct input             .
RCPDM_CALL_WORKBENCH      Oproep Engineering Workbench in afzonderlijke modus          .
RCPDRK00            Afdruklijst routing                          .
RCPDRK01            Afdruklijst hoofdrecept                        .
RCPDRK02            Afdruklijst productieversies met consistentiecontrole         .
RCPDRKEFF           Afdruklijst routing                          .
RCPE_CHKPRICEQUOT       Integriteit van CPE-koersnoteringen controleren            .
RCPE_CHKPRICEQUOT_ALV     Integriteit van CPE-koersnoteringen controleren            .
RCPKANTENDEMO         Demoprogramma voor relatieservicebouwstenen van functiegroep CSX4   .
RCPMACHK            Controle op dubbele artikel-routing-records              .
RCPMAPL1            Plan-artikel-toewijzingen                       .
RCPMAU01            Update artikelstam op achtergrond                   .
RCPMAU02            Artikelstam op achtergrond vanuit markeringsbestand actualiseren   .
RCPMAU03            Actualiseren artikelstam                       .
RCPPLKZ1            Ontbrekende PLKZ-records toevoegen                  .
RCPPLMZ3            PLMZ Check-rapport                          .
RCPPPI01            Procesinstructiekenmerken zonder formaatspecificatie corrigeren    .
RCPPPI02            Calculatieteken bij processtappen verwijderen             .
RCPPPI03            Hoofdrecept: teken "duur variabel" bij processtappen verwijderen   .
RCPPPI04            Waarden bij kenmerk PPPI_MATERIAL in recept opschonen         .
RCPPPI05            Hoofdrecept: procesinstructies zonder bovenliggende fasen verwijderen .
RCPPPI06            Procesinstr.-kenmerken zonder lange-tekst-waardering: taalcode verw. .
RCPPPI07            Plan: gegevensrecords zonder plangroep verwijderen          .
RCPPPI09            Plan/recept: PLAB-gegevensrecords zonder geldige PLPO-geg. verwijderen.
RCPP_CD_OTPT          Programma RCPP_CHANGE_DOC_OTPT                    .
RCPP_DUMMY_EHS         Programma RCPP_DUMMY_EHS                       .
RCPP_PPMIG_ENTRY        RMS-RCP: hoofdprogramma voor uitvoering migratie           .
RCPP_PPMIG_RESET        Migratie ongedaan maken                        .
RCPP_RECIPE_OUTPUT       Berekende en opgeslagen formulewaarden vergelijken          .
RCPP_STATUS_CHANGE       Massawijziging status                         .
RCPQUEUE            Monitor voor overdracht van bewegingsgegevens             .
RCPRECO1            Dubbele componenten verwijderen (relatielogica)            .
RCPRECO2_WITH_OUT_STLTY_W   Dubbele componenten verwijderen (relatielogica)            .
RCPRECOM            Verwijderen van dubbele componenten                  .
RCPREDE1            Routings verwijderen die eerst zijn gearchiveerd           .
RCPREDE2            Verwijderen van routings zonder archivering              .
RCPREO03            Voorbeeldprogramma voor het lezen van archieven            .
RCPREO04            Reorganisatie routings                        .
RCPREO05            Voorbeeldprogramma voor de archivering, verwijd.progr.        .
RCPREWR1            Archiveren en verwijderen van routings                .
RCPSREP1            Plankosten bij activiteitgerel. netwerkplannen met verwijdermarkering .
RCPSREP2            Plankosten bij kopgerubriceerde netwerkplannen met verwijdermarkering .
RCPTRA00            Test-rapport om input-file voor BTCI plannen te vervaardigen     .
RCPTRA01            Gegevensovername plannen uit externe systemen             .
RCPTRA02            Gegevensovername routings per direct input              .
RCPTRAN4            Wijzigingsregistraties evalueren en versturen             .
RCPTRAN4_OLD          Wijzigingsregistraties evalueren en versturen             .
RCPUCCHECK           Programma RCPUCCHECK                         .
RCPVA00            Gebruiksinformatie werkplek                      .
RCP_DELFLG_SET         Correctie: verwijderteken voor versieaanmaak in tabel RMSAT_REL    .
RCP_EHS_CONV_COMPREL      Rapport RCP_EHS_CONV_COMPREL                     .
RCP_XPRA_TESTDATA_CREATE    Programma RCP_XPRA_TESTDATA_CREATE                  .
RCR05GEN            Rapporten FCR05xxx (xxx=mandant) genereren voor formulebeheer     .
RCRA0010            Werkpleklijst                             .
RCRA0011            Totale gebruik van werkplekken                    .
RCRA0020            Kostenplaatstoewijzingen werkplekken                 .
RCRA0030            Werkplekcapaciteiten                         .
RCRA0031            Gebruik capaciteit                          .
RCRA0040            Werkplekhiërarchie                          .
RCRA0050            Wijzigingsdocumenten werkplekken                   .
RCRA0060            Informatiesysteem werkplekken                     .
RCRAPDX1            Dataset voor werkplekken genereren                  .
RCRAPDX2            Gegevensovername van werkplekken                   .
RCRARDL1            Verwijderen van werkplekken                      .
RCRARWR1            Archiveren en verwijderen van werkplekken               .
RCRMCO_IS_RKKBALV1       Generieke orderselectie                        .
RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH    Programma RCRMCO_IS_RKKBALV1_BATCH                  .
RCS00100            Stuklijstwijzigingsdocumenten                     .
RCS00120            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RCS00140            Posities van een stuklijst: aanmaakinformatie             .
RCS00160            Stuklijstwijzigingen van een wijzigingsnummer             .
RCS11001            Bouwdozen - multi-niveau                       .
RCS11011            Documentstuklijst - per niveau                    .
RCS12001            Structuur - multi-niveau                       .
RCS13001            Hoeveelheidsoverzicht - meer niveaus                 .
RCS14001            Stuklijstvergelijking                         .
RCS15001            Artikelgebruik                            .
RCS15011            Documentgebruik enkel niveau                     .
RCS15021            Klassengebruik enkel niveau                      .
RCSARCH1            Archiveringsprogramma voor stuklijsten                .
RCSARCH2            Rapport voor archivering van stuklijsten, verwijderprogramma     .
RCSARCH4            Archivering stuklijst: toepassingen controleren            .
RCSBI010            Stuklijsten via batch input creëren                  .
RCSBI020            Stuklijsten via batch input wijzigen                 .
RCSBI030            Variantstuklijsten via batch input creëren              .
RCSBI040            Stuklijsten via batch input inclusief alle lange teksten creëren   .
RCSIGSEA            Elektronische handtekeningen zoeken                  .
RCSKDSTD            Orderstuklijst: verwijdermarkering in alle bouwdozen plaatsen     .
RCSURCAL            Programma RCSURCAL                          .
RCUCHECK            Rapporten variantenconfiguratie voor zoeken naar inconsistenties   .
RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE     Programma RCUCK_FLAT_VIEW_CBASE                    .
RCUCONFCD           Wijzigingsdocument weergeven: variantenconfiguratie          .
RCUDIRECTCONDITION       Handmatig toegewezen condities converteren              .
RCUIB_CHECK_CFG_EXISTS     Search for Missing Configurations                   .
RCUIB_CHECK_CFG_OLD      Find Configurable Materials with Configurations in the Old Storage  .
RCUIB_CORRECT_OWNER      Correction of Owner Table for Configuration              .
RCUIB_DELETE_DUPLICATE_CFG   Deletion report for duplicate configuration of an object       .
RCUIB_SEND_CONFIGURATION    Send Configurations (Target: APO System)               .
RCUIPCSWITCH          IPC-switch voor configureerbaar artikel verzorgen           .
RCUIPCSWLIST          Configureerbare artikelen en omschakelen naar IPC           .
RCUKD001            Verwijdert CUEX-gegevens die niet nodig zijn (van 2.2)        .
RCUKD003            Blokkeert relatiestatus (voor het eerste database-record)       .
RCUKD004            Opschonen cross-references en code-regels voor geblokkeerde relaties .
RCUKD005            Objectrelaties opschonen (Datuv ""0 en AENNR = space wordt Datuv = 0) .
RCUKDCHK            Blokkeercontrole objectrelaties                    .
RCUKDDET            Detailscherm objectrelaties                      .
RCUKDDSP            Overzicht objectrelaties                       .
RCUKDECM            Rapport voor weergave van kennisbouwstenen voor opgegeven ECM-nummer .
RCUKDLIS            Relatielijst                             .
RCUKDUPD            Blokkeercontrole objectrelaties                    .
RCUKDVWG            Gebruiksweergave van relaties                     .
RCUKDXRF            Gebruik van objecten in relaties                   .
RCUMODEL            Programma RCUMODEL                          .
RCUPCDMP            Genereren van een shortdump voor een PMS-segment (b.v. constr.-netw.) .
RCUPMDMP            Genereren van een shortdump voor een PMS-segment (b.v. constr.-netw.) .
RCURTEST            Programma RCURTEST                          .
RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT   Programma RCURTSTCREATERUNTIMEOBJECT                 .
RCUTABLEINFO          Inhoud database betreffende configuratie van objecten         .
RCUUPDMATVAR          Actualisering van configuratie van artikelvarianten          .
RCUVFSCD            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RCUVTCCD            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RCUVTSCD            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RCUVT_CHOV           Variantentabellen rapport wijzigingsoverzicht             .
RCUVWTF1            Gebruik kenmerk in variantentabel en functies             .
RCUVWTF2            Gebruik kenmerk in variantentabel en functies             .
RCUXAKB            Kennisbasis analyseren                        .
RCU_CHECK_CONFIGURATION    Consistentie controleren van configuratie in oude map         .
RCU_CHECK_IBIN_DATUV      Controle-/correctierapport vaststelling configuratiedatum door owner .
RCU_CHECK_INOB_CIRCLE_2    Configuratiestructuur controleren op circulaire referenties deel 2  .
RCU_CHECK_OWNER_INOB      Eigenaar controleren van een configuratie in de oude mapstructuur   .
RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL Programma RCU_CHECK_SUB_PROF_NO_BOM_EXPL               .
RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS   Programma RCU_COMPARE_CONFIGURATIONS                 .
RCU_CONFIG_PROFILE_40_TO_45  Conversierapport configuratieprofiel "4.0B naar "4.5A         .
RCU_COPY_KMAT         Artikelstam, profielen en klassentoewijzingen KMAT's kopiëren     .
RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL Rapport RCU_CORR_INTERVAL_IN_IBSYMBOL                 .
RCU_CU51_DARK         Transactie CU51 op achtergrond                    .
RCU_CU51_DARK_JOB       Transactie CU51 op achtergrond via job                .
RCU_CUSEPRES          Rapport RCU_CUSEPRES                         .
RCU_DEL_CONF_FOR_ARCHMATVAR  Configuratie van gearchiveerde artikelvarianten verwijderen      .
RCU_DEL_TEMP_OBOM_POS_DELETE  Verwijderde tijdelijke posities stuklijst order weergeven/verwijderen .
RCU_EXCL_CHARACTERISTICS    Uitsluiting van kenmerken voor typebepaling/conf.vergelijking     .
RCU_EXCL_COMPARISON      Uitsluiting van kenmerken voor typebepaling/conf.vergelijking     .
RCU_INTERFACE_DESIGN_40_TO_45 Conversierapport interfaceontwerp / kenmerkenvolgorde 4.0 naar 4.5  .
RCU_KSSK_CORRECT        Correctierapport voor ontbrekende KSSK-flow-records          .
RCU_MAINTAIN_IBASE_STATUS   Verzorging configuratiestatus                     .
RCU_MULTIPLE_DELETE      Rapport voor verwijderen en weergeven van meervoudige INOB-gegevens  .
RCU_PROF_ORDERBOM_DEFAULT_VAL Correctierapport: default-instellingen voor profiel orderstuklijst  .
RCU_RMV_SCREENDEP_VALS     Waarden SCREEN_DEP-tekens in configuraties              .
RCVBI005            Genereren testbestand voor document batchinput            .
RCVBI010            Documentinformatierecords via batch input creëren           .
RCVDCREO            Export van EH&S-documenten                      .
RCVDDMSK            EHS: Rapport RCVDDMSK                         .
RCVDDOCD            EH&S: Verouderd EH&S-verslag verzenddocumenten verwijderen      .
RCVDLOGD            EH&S: Verouderd EH&S-verslag verzendapplicatielogs verwijderen    .
RCVDPHDR            VEROUDERD: lijst met DDOC-verslaggegevens               .
RCVDXDST            EH&S: Conversierapp. v. status v. verwijderd rapport versl.verz.order .
RCVTLNCN            Overzicht variantentabelregels bij wijzigingsnummer          .
RCYLSET            Sets user parameters for debugging                  .
RCYMP001            Controle- en correctieprogramma: KPER-records zonder KBED verwijderen .
RCYMP002            Toewijzingen van personen zonder koppeling met werkplek verwijderen  .
RCYMPFI1            Projectinfosyst.: door gebr. gedefin. condit. plaatsen voor structuur .
RC_SNRIV            PP: dynamisch toevoegen van nummerreeksintervallen          .
RDBPA_REC_ARC         Portfolio Analyzer: archivering afzonderlijke records         .
RDBPA_REC_DEL         Portfolio Analyzer: Gearchiveerde afzonderlijke records verwijderen  .
RDBRA_REC_ARC         Risk Analyzer: Archivering afzonderlijke records           .
RDBRA_REC_DEL         Risk Analyzer: Gearchiveerde records verwijderen           .
RDBRA_TBG_X          Conversie TBG                             .
RDD00DOC            Uitvoer velddocumentatie met toegestane waarden            .
RDDACLOG            Actieverslag voor opdrachten en taken                 .
RDDAPPSE            Controle op aangesloten applicatieservers               .
RDDBASTB            Basistabellen met gegevens en omgeving bepalen            .
RDDCACNV            Hulpprogramma oproep van sapmaco_i wegens ABAP-buffer log. pool-tabel .
RDDCHKGN            Substitutiemethode: batchjob controleren               .
RDDCOMBO            Invoegen van een commandobestand in een ander commandobestand     .
RDDCP4TB            Repository switch: TADIR modificeren met gegevens voor nieuwe release .
RDDCP6TB            Repository switch: TADIR modificeren met gegevens voor nieuwe release .
RDDCPNTB            Vullen van substitutie-nametabs (DDYTT,DDYTF)             .
RDDCPUNT            Fill the Exchange Nametabs (DDYTT, DDYTF)               .
RDDCRDEV            RS export: bepalen van R3TR DEVC-gegevens               .
RDDCRMUL            Substitutie: genereren van de lijst met multiplex-tabellen      .
RDDCRTAB            Substitutie: genereren DB-scripts voor aanleg nieuwe tabellen     .
RDDCRTAB2           CusExp: Generating CreateTableStatements of New Tables        .
RDDCTBTC            Uitvoering van een logische import van een transportopdracht     .
RDDCTCAL            Uitvoering van een logische import van een transportopdracht     .
RDDCTEXE            Uitvoering van een logische import van een transportopdracht     .
RDDDDATC            TDDAT-analyse - niet-toegewezen bevoegdheden             .
RDDDELJB            ABAP Dictionary-jobs verwijderen                   .
RDDDIC10            Applicatiegedefinieerde objecten importeren              .
RDDDIC30            Programma's en schermen van een transportopdracht genereren      .
RDDDISTB            2.1 vergelijker                            .
RDDDISTR            3.0-vergelijking                           .
RDDDISTY            3.0-vergelijking                           .
RDDDL4TB            Repository switch: TADIR modificeren met gegevens voor nieuwe release .
RDDENQAC            Na-activering van blokkeerobjecten voor generering van FB's      .
RDDEPLOY            Transportstap T uitvoeren                       .
RDDEXECU            Uitvoering importnabehandelingsmethoden en XPRA's voor transportopdr. .
RDDEXPC7_SP          EM: Clean-Up of Delivery Systems                   .
RDDFI4TB            Genereren substitutietabel TBDIR uit TADIR volgens TODIR       .
RDDFINDL            Hulpprogramma voor RDDFINDO: vult lijst met uitz.objecten zonder TADIR.
RDDFITOD            Substitutiemethode: objectlijst voor release wordt gevuld       .
RDDFITSP            Vullen van TSPDD a.d.h.v. van een upgrade-verslag: FDSAVPRT      .
RDDFUGRP            FUGRs/rapporten v. tool_import + adj_import downwards compatibel maken.
RDDGENBB            DD: Dispatcher voor conversie en verdeling              .
RDDGETGT            Conflictcontrole van transportobject dat wordt uitgeleverd      .
RDDGNVT1            FUGRs/rapporten v. tool_import + adj_import downwards compatible maken.
RDDGT2TA            Off-linevergelijking lokale TADIR "-" GTADIR             .
RDDGT2TO            Substitutie: GTODIR vullen met een delta-release           .
RDDGTSND            Aanmelden bij centraal objectbeheer                  .
RDDINDCH            Oproep index-check                          .
RDDINSTR            Nabewerking installatie voor CTS                   .
RDDINVALOAD          Ongeldig maken load/buffer na import Dictionary            .
RDDIT006            Rapport voor bepaling van klantexport bij substitutie         .
RDDIT049            Consistentiecontrole van TLOCK met E071                .
RDDIT076            Overzicht van opdrachten                       .
RDDIT077            Detailscherm van een opdracht/taak                  .
RDDIT092            Verschil tussen twee opdrachten bepalen                .
RDDIT093            Doorsnede uit twee opdrachten bepalen                 .
RDDIT094            Trek alle objecten van een ontwikkelklasse van opdracht af      .
RDDIT197            Wijzigingsmogelijkheid systeem instellen               .
RDDIT200            Verantwoordelijke personen van objecten wijzigen           .
RDDITCUG            Genereren van alle GUI-interfaces                   .
RDDITLCK            RDDITLCK: SAP-systeem tegen aanmelding blokkeren/deblokkeren     .
RDDKMAND            Correctie van MANDATORY-veld in DD03L.                .
RDDKOFRK            Verwijderen van S-versies van externe keys van een tabel       .
RDDKOR47            Oproep-ABAP voor de functiebouwstenen van TLOGO-verzorging      .
RDDKOR48            Weergave van de via TLOGO opgeloste gegevens             .
RDDKOR51            Controleren TRESC-gegevens                      .
RDDKOR54            Namengebiedreserveringen van klanten voor tabellen/views       .
RDDKOR56            Analyse van uitleveringsklassen van tabellen             .
RDDKOR60            Objecten met importnabewerking weergeven               .
RDDKOR62            Consistentiecontrole van SOBJ-objectdefinities            .
RDDMAU91            Check Entity Views                          .
RDDMKTOD            Substitutie: genereren van TODIR uit een GTODIR            .
RDDMODIF            Modificaties in ontwikkelomgeving sinds opgegeven datum        .
RDDMODPT            Transparante basis-view in PUTTB invoegen               .
RDDMSGPR            Meldingen afdrukken                          .
RDDMTOOL            Test                                 .
RDDMV4TB            Genereren van substitutie-TADIR                    .
RDDMVCUA            Genereren van substitutie-TADIR                    .
RDDMVNTB            Vullen van substitutie-nametabs (DDYTT,DDYTF)             .
RDDMVTRE            Genereren van substitutie-TADIR                    .
RDDNT2MT            DDMTT/DDMTF uit DDNTT/DDNTF creëren                  .
RDDNT4DL            Inactieve nametab-gegevens verwijderen voor nieuwe tabellen      .
RDDNT4MD            Past tijdens de upgrade de modustekens in inactieve nametabs aan   .
RDDNT5MD            Past tijdens de upgrade de modustekens in inactieve nametabs aan   .
RDDPRCHK            Tabelverslaglegging controleren                    .
RDDPREPC            EM: Preparing Component Export (as of 620)              .
RDDPREPI            Substitutiemethode: prepare toolimport, tabu-import, BASDDimport   .
RDDPREPN            EM: Prepare Unicode Nametabs for Exchange Export           .
RDDPROTA            Verslagen weergeven                          .
RDDPROTQ            Verslagen wachtrij                          .
RDDPROTT            Overzicht van alle transportverslagen van een opdracht        .
RDDPRSEL            Creëren van varianten voor het afdrukken van DD-objecten       .
RDDPTGTO            Substitutie: GTODIR opvullen                     .
RDDPUT40            Merger                                .
RDDPUT41            Problemanalyse Merger                         .
RDDPUT42            Analyze Inactive Objects During Merge                 .
RDDPUT43            EM: vergelijking van twee systemen via de geïmporteerde transporten  .
RDDPUT44            Erstellung Upgrade Commandfiles                    .
RDDPUT45            Abgleich inaktiver Objekt-Info verchiedener Systeme          .
RDDPUT46            Informatie over samenvoegen uit remote systeem halen en opslaan    .
RDDPUT46_NEGLIST_MAINTAIN   Get and Save Merge Information from Remote System           .
RDDPUT47            Search for missing deletes in weekly merges              .
RDDPUT48            EM: Initialisierung einer Merge Konfiguration             .
RDDPUTJ1            EM: remote vergelijking tabelinhoud                  .
RDDPUTJ2            EM: verwijder probleemdoc. van transportopdrachten          .
RDDPUTJ6            EM: GTODIR - manipulatie                       .
RDDPUTJ8            EM: bepaal objfunc voor een transportopdracht             .
RDDPUTJ8_PREP_EXPORT      EM: Determine Object Function for a Transport Request         .
RDDPUTJC            EM: Extract TABU Transports for Certain Tables From Piece Lists    .
RDDPUTJE            EM: exportversie in tabel EXP_VERS invoeren              .
RDDPUTJH            EM: generieke TABU-transporten bepalen in upgrade-stuklijsten     .
RDDPUTJI            EM: genereren verwijderopdrachten voor " 2.2D objecten in 3.0     .
RDDPUTJJ            EM: verwijder substitutie-commandobestanden voor export (Performance) .
RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSET  EM: Check all objects/TABUs to see if contained in other piece lists .
RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSETS  EM: Multiple Call of RDDPUTJP_REQ_ANALYZE_SUBSET           .
RDDPUTJR            EM: controleer of tascon standaardverslag-directory kan benaderen   .
RDDPUTJW            EM: consistentiecontrole TODIR                    .
RDDPUTJX            EM: schoon geg. testbouwstenen van FUGR's op a.d.h.v. commandobestand .
RDDPUTJZ_ADD_REQ_TO_TODIR   Collect Weekly Deltas in Old Export System              .
RDDPUTJZ_ADD_TABU_TO_FULLTASK EM: Extends Full Task with Certain Basis TABUs (TVDIR, ...)      .
RDDPUTJZ_CHK_AVERS       EM: Preparing Component Export (as of 620)              .
RDDPUTJZ_CLEANUP_NOT_DEL_OBJS EM: Cleanup not deleted (inactive or new) DDIC objects        .
RDDPUTJZ_COLLECT_TRANSPORTS  Collect Weekly Deltas in Old Export System              .
RDDPUTJZ_COPY_TRANSPORT    EM: Copy Piece Lists to Another System by RFC             .
RDDPUTJZ_FIND_TRANSPORTS    EM: Analyze Transport History of Objects (RFC)            .
RDDPUTJZ_GTADIR_INTERFACE   Change Object Directory Entries                    .
RDDPUTJZ_PREP_APO       EM: Prepare Special Transports for Active BW Objects         .
RDDPUTJZ_PREP_TABUIMP     EM: Prepare Special Transports for Active BW Objects         .
RDDPUTJZ_REQUEST_COMP_CHECK  EM: Analyze Objects in a Transport Using TADIR and Component     .
RDDPUTJZ_REQUEST_COMP_CHECK3  EM: Analyze Objects in a Transport Using TADIR and Component     .
RDDPUTPR            Verslag lezen van samengevoegd UPGRADE-commandobestand        .
RDDPUTR_ANALYZE_DROP_CREATES  Finding existing TABLs that end in a 'D' in GTODIR          .
RDDPUTR_ANALYZE_TASCON_LOG   Analysis of tascon.log Files                     .
RDDPUTR_CHECK_DD09L_ENTRIES  EM: Check Number of Tables in Tablespaces Using TABART        .
RDDPUTR_CREATE_TABUS      Program RDDPUTR_CREATE_TABUS                     .
RDDPUTR_DELETE_TABUS      Program RDDPUTR_DELETE_TABUS                     .
RDDPUTR_FIND_FAULTY_KEYS    Determining Incorrect Keys (Keys Ending with Hex Value " 32)     .
RDDPUTR_FIND_OBSOLETE_NAMETABS Find Obsolete Nametabs                        .
RDDPUTR_FIND_REDUNDANT_TEXTS  Text Table Cleanup (Determine Superfluous Entries)          .
RDDPUTR_GENERATE_SETPARAMETERS Generates SetParameters.csh for Upgrade Exports            .
RDDPUTR_MAINTAIN_NEGLIST    Get and Save Merge Information from Remote System           .
RDDPUTR_MODIFY_LANGKEYS    EM: Generates Tabkeys in EN and DE                  .
RDDPUTR_RESOLVE_GENERIC_KEYS  Resolve Generic Keys                         .
RDDPUTS1            Switch Procedure: Generating Piece Lists Required in Export System  .
RDDPUTSK_START_TASK      EM: Starting Task for Cleanup                     .
RDDPUTTB            Bewerkingstool voor tabel PUTTB (substitutiemethode)         .
RDDPUTU2            Remote gebruik van gegevens                      .
RDDPUTU4            Remote gebruik van gegevens                      .
RDDPUTU6            Stuklijst voor aanmaak weekdelta creëren en vullen          .
RDDPUTU9            Toepassingstool voor downloaden van tabel TCP0C            .
RDDPUTX_FILL_EXPTRAN      Fill Table EXP_TRAN with all exported upgrade transports       .
RDDPWCHK            Vraag naar DDIC-password in een popup                 .
RDDSETFL            E071-LOCKFLAG voor tests massa-activeringsprogramma instellen     .
RDDSRCG0            Structuurbeschrijving voor hogere programmeertaal genereren      .
RDDSTCAT            Substitutie: instellen van tabelcategorie voor substitutietabellen  .
RDDTADI2            On line afstemmen TADIR / GTADIR                   .
RDDTADI7            Lokale objectcatalogus wijzigen aan de hand van een opdracht     .
RDDTDDAT            Tabelverslaglegging controleren                    .
RDDTDDAT_BCE          Tabelverslaglegging controleren                    .
RDDTO2GT            Substitutie: GTODIR vullen met een delta-release           .
RDDTODCK            EM: verwijder probleemdoc. van transportopdrachten          .
RDDTRA01            Evaluatie transport-STATLOG                      .
RDDTRA10            ADO-import uitvoeren                         .
RDDTTADI            Verwerken GTADIR-controles van gegevens in de TTADIR         .
RDDVIEWC            Vergelijk de viewdefinitie tussen ABAP Dictionary en database     .
RDDXPAND            Uitbreiden van een stuklijst op TADIR-niveau             .
RDDYT2NT            Substitutie: kopiëren van container nametab --" inactieve nametab   .
RDELALOG            Gegevens van applicatielog verwijderen                .
RDELALOG_OLD          Gegevens van applicatielog verwijderen                .
RDELBALS            Gegevens uit zoekindex CIFBALSEL voor applicatielog verwijderen    .
RDELBALS_OLD          Gegevens uit zoekindex CIFBALSEL voor applicatielog verwijderen    .
RDELCOMP            Componenttoewijzingen verwijderen bij een verkoopdocument       .
RDELSTPF_BY_PLNNR       Relaties verwijderen                         .
RDELSTPF_SINGLE        Relatiehiërarchie van een stuklijst verwijderen            .
RDEPINCL            DD: afhankelijke van CI_Includes en appends              .
RDISALL            Verwerking kostenverdeling                      .
RDISDISPL           Overzicht kostenverdeling                       .
RDISMASS01           Kostenverdeling                            .
RDISMASSCANCEL         Storno: kostenverdeling                        .
RDLCN001            Handmatige afstemming van leveringsbevestiging            .
RDLCN_COMPARE         Afstemming leveringsbevestigingen met JIT-afroepen          .
RDOCFINDER           Zoeken in volledige tekst voor korte en lange teksten         .
RDPDMRFLOW           Rapportage: kostenposten bij SD-document               .
RDPEURO01           Euroconversie: vergelijking totalenstroom/afzonderlijke stroom    .
RDPEURO02           Euroconversie: controle van open kosten                .
RDPFLOW00           Conversie VA90-"DP90: documentstroom bij afzonderlijke orders     .
RDPFLOW01           Conversie VA90-"DP90: genereren van DPP-profielen           .
RDPFLOW02           Conversie VA90-"DP90: documentstroom orders bij gegenereerde DPP-prof..
RDPFLOW03           Conversie VA90-"DP90: positietypebepaling actualiseren        .
RDPFLOW04           Conversie VA90-"DP90: voorstelprofielen voor SD-/CS-orders      .
RDPFLOW05           Conversie VA90-"DP90: generering van de kostencondities        .
RDPFLOWREPA          Documentstroom bij kostengerelateerde facturatie           .
RDPFLOWREPB          Documentstroom bij kostengerelateerde facturatie - verkoop      .
RDPFLOWREPC          Documentstroom bij kostengerelateerde facturatie - service      .
RDPFLOWREPZ          Documentstroom bij kostengerelateerde facturatie - CO-object     .
RDPICB             Kostengerelateerde facturatie tussen bedrijfsnummers         .
RDPICB_CREATE_INDEX      Programma RDPICB_CREATE_INDEX                     .
RDPPROF10           Consistentiecontrole voor DPP-profiel                 .
RDPPROF45           Controle DPP-profiel (ALV-lijst)                   .
RDPPROF46           Controle DPP-profiel (ALV-controle)                  .
RDPRAFKDAT           Naboeking facturatiedatum in doc.stroom van kostengerelat. facturatie .
RDP_312788           Controle en correctie: dubbele dynamische posten           .
RDP_365377           Controle: facturatieaanvraag zonder documentstroom          .
RDRBFI00            Boekhoudingsdocumenten                        .
RDREMAIN            Programma RDREMAIN                          .
RDRPDEPB            Deployment totaal netwerk volgens planningsrun            .
RDRPDEPM            Deployment voor artikel                        .
RDRPDEPO            Deployment voor artikel                        .
RDRPDEPW            Deployment voor vestiging                       .
RDSVAS_ATTRIBUTE_EDITOR    DSVAS: attribuut-editor om attributen van afz. sessies te wijzigen  .
RDSVAS_CHECKMAIN        Programma RDSVAS_CHECKPROC1                      .
RDSVAS_CLEAN_SEND_RECV_ERRORS DSVAS: verzend- en ontvangstfouten opschonen van uitgecheckte sessies .
RDSVAS_CONTEXT_CREATE     Programma RDSVAS_CONTEXT_CREATE                    .
RDSVAS_EXECUTE_EVENTS     Programma RDSVAS_EXECUTE_EVENTS                    .
RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION    Programma RDSVAS_FILE_DISTRIBUTION                  .
RDSVAS_FILE_MGET        Programma RDSVAS_FILE_MGET                      .
RDSVAS_GRAPH_IGS_TEST     Testprogramma voor controle van Internet Graphics Server (IGS)    .
RDSVAS_ITS_START        Programma RDSVAS_ITS_START                      .
RDSVAS_MAX_TREE_GENERATE    DSVAS: Maximale structuur creëren                   .
RDSVAS_SDD_GET         Gegevens download servicegegevens lezen                .
RDSVAS_SESSADMIN        Programma RDSVAS_SESSADMIN                      .
RDSVAS_SESSION_START      Service Assistant: sessie openen                   .
RDSVAS_SESSPACK        DSVAS: sessiepakket verzorgen                     .
RDSVAS_TEXTUSERS        ProgrammaRDSVAS_TEXTUSERS                       .
RDSVAS_TRANSLATE_3       Rapport RDSVAS_TRANSLATE_3                      .
RDSVAS_TRANSPORT_ORGANIZER   DSVAS: transportobjecten selecteren                  .
RDTCMPTB            Dictionary: tool voor afstemming: ABAP Dictionary - database - nametab.
RDTDVTXT            Inconsistente vaste-waardeteksten van een taal selecteren       .
RDTEL_40CMDF          Conversieprogramma voor klantmodificaties aan geg.elementen vóór 4.0 .
RDTVINTG            DD: Nametab met nieuwe flags voor views nagenereren          .
RDVALDEL            Vaste waarden opschonen                        .
RDXRUNRESTART         Herstart van een run voor gegevensovername              .
RDXRUNSTART          Start van een nieuwe run voor gegevensovername            .
RE3TR_SELSCREEN        Migratie: hoofdrapport voor tekstelementen              .
REA61EX            Exprestransactie voorschotwijziging                  .
REAABR00MABI          Massa-afrekening                           .
REAABR00MABI_INST       Massa-afrekening via installatie-intervallen             .
REAABR00MACH          Massa-big-check                            .
REAABR00MASI          Massa-afrekening simuleren                      .
REAABR00MASI_INST       Massa-simulatie via installatie-intervallen              .
REAABR00SIBI          Afzonderlijke factuur                         .
REAABR00SICH          Afzonderlijke big check                        .
REAABR00SISI          Afzonderlijke simulatie                        .
REAABSL1            Voorschotplannen automatisch aanpassen                .
REAABSL2            Betalingsplannen automatisch aanpassen                .
REAARCH_ANALYSE_HEAD      Afrekeningsdocumenten analyseren voor archivering           .
REAARCH_ANALYSE_LINE      Afrekeningsdocument analyseren voor archivering van documentregels  .
REAARCH_DELETE_HEAD      Gearchiveerde afrekeningsdocumenten verwijderen            .
REAARCH_DELETE_LINES      Gearchiveerde regels afrekeningsdocument verwijderen         .
REAARCH_READ_HEAD       Afrekeningsdocumenten naar archief schrijven             .
REAARCH_READ_LINES       Afrekeningsdocumentregels naar archief schrijven           .
REAARCH_RELOAD_HEAD      Gearchiveerde afrekeningsdocumenten reloaden             .
REAARCH_RELOAD_LINES      Gearchiveerde afrekeningsdocumenten reloaden             .
REABILLCORR          Factuurcorrectie                           .
REABPCORRDEL          Correspondentiegegevens voor voorschotplannen verwijderen       .
REABP_TVORG          REABP_TVORG                              .
REABURNH            Brandurenkalender voor een jaar overnemen               .
REABWTVF_GRID         Lijst van calorische-waardemethoden                  .
REACALL            Tool voor zoeken en oproepen van een transactie van SAP for Utilities .
REACALVL            Lijst van calorische afrekeningswaarden                .
REACAN02            Factuur storneren (massastorno)                    .
REACAN02_NO_FICA_TABLES    Facturatiedocumenten storneren(massastorno)              .
REACAN03            Stornering van afdruk- evtl. afrekeningsdocument (massastorno)    .
REACAN04            Stornering van afdruk- en evtl. afrekeningsdocument (afz.storno)   .
REACAN06            Stornering van afrekeningsdocumenten                 .
REACHECK_CAUSES        Oplossingspad van oorzaken controleren                .
REACLEAR_WORKLIST       Delete Agent Allocation                        .
REACOLLREV           Gestorneerde documenten selecteren (SR)                .
READFILE            Lezen van een bestand met OPEN DATASET                .
READYDEL            Dynamische termijnrecords verwijderen                 .
READYSC1            Dynamische termijnrecords creëren/vervangen              .
READYSC2            Dynamische termijnrecords wijzigen/weergeven             .
REAEVALLOG           Programma REAEVALLOG                         .
REAEXCEP            Lijst met aangehouden afrekenings- en facturatiedocumenten      .
REAEXTRAUTCORR         Backlog Reduction Engine ( BRE )                   .
REAEXTRGEN           BRE: Create Error Extract From Billing Log              .
REAGASDATE           Gasdatum in opnamedocument                      .
REAINTRA_SAMPLE        Intrastat: gegevensselectie verzending (IS-U)             .
REAINV01            Factuur genereren (massagenerering)                  .
REAINV03            Deelfacturen genereren (massagenerering)               .
REAINV04            Voorschotten factureren (massagenerering)               .
REAINV04_IC          Voorschotfacturatie industriële klant aanvragen (massa-aanmaak)    .
REAINV05            Factuur genereren (afzonderlijke generering)             .
REAINV06            Deelfacturen genereren (afzonderlijke generering)           .
REAINV07            Verzamelfactuur creëren (massa creëren)                .
REAINV08            Factuur en deelfactuur gezamenlijk creëren (afzonderlijk creëren)   .
REAINV09            Factuur en deelfactuur gezamenlijk creëren (massaal creëren)     .
REAINV10_AGGRBILL       Geaggregeerde factuur creëren                     .
REAINV11            Document voorschotwijziging creëren (massa-aanmaak)          .
REAINV_EURO_CONV_DFKKRD    Euroconversietabel voor tabel DFKKRD                 .
REAOEA20            Referentie van oude/nieuwe programmanaam               .
REAOPERAND           Lijst met operanden                          .
REAOUTL            Programma REAOUTL                           .
REAOUTLBON           Programma REAOUTLBON                         .
REAOUTLCANC          Programma REAOUTLCANC                         .
REAPRIN0            Afdrukdocument(en) afdrukken                     .
REAPRIN1            Verzamelfactuur afdrukken (oud, niet meer gebruiken!)         .
REAPRIN2            Verzamelfactuur afdrukken                       .
REAPRINRDMMASS         Verzilveringscoupon afdrukken                     .
REAPROT01           Weergeven verslaggegevens van geparallelliseerde massarun       .
REAPROT02           Weergeven verslaggegevens van geparallelliseerde massarun       .
REAPROTEXTR          Create Error Extracts of Billing Mass Run               .
REARANGE_ACC_CAL        Programma RANGE_ACC_CAL                        .
REARANGE_INST_CAL       Programma RANGE_INST_CAL                       .
REARATELIST          Tarievenlijst                             .
REARATETYPELIST        Tarieftypelijst                            .
REARCH_BCONT_DELETE      Programma voor verwijderen van zakenpartnercontacten na archiveren  .
REARCH_BCONT_READ_SEQ     Programma voor sequentieel lezen van gearchiveerde ZP-contacten    .
REARCH_BCONT_WRITE       Programma voor archiveren van zakenpartnercontacten          .
REARCUSTOMIZING_CHECK     ARGENTINA: Legal report customizing consistency check         .
REARGI_PERCEPTION       ARGENTINA: Buenos Aires gross income perception           .
REARREVENUE_TAX        ARGENTINA: Revenue tax report at province or municipe level      .
REARVAT_BOOK          ARGENTINA: VAT legal report                      .
REARVAT_BOOK_DATASET_MERGE   ARGENTINA: VAT book datasets merge                  .
REARVAT_FISCAL_DEBIT      ARGENTINA: VAT fiscal debit                      .
REARVAT_PERCEPTION       ARGENTINA: VAT perception                       .
REAR_ANALYSE_BBP        Voorschotplannen analyseren voor archivering             .
REAR_ARCH_BBP         Voorschotplannen archiveren                      .
REAR_DEL_BBP          Gearchiveerde voorschotplannen verwijderen              .
REAR_REL_BBP          Gearchiveerde voorschotplannen reloaden                .
REASCBEL            Documentnummer aanpassingsstorno uit afrekeningsorder verwijderen   .
REASCHEMA           Schemastappen afdrukken                        .
REASCHEMALIST         Schemalijst                              .
REASPCAN            Aanpassingsstorno van afrekeningsdocumenten              .
REASPCAN_OLD          Aanpassingsstorno van afrekeningsdocumenten              .
REASTA00            UIS: documentmutatie simuleren                    .
REASTA01            UIS: mutatie verkoopstatistiek                    .
REASTA02            UIS: opbouwen info-structuren uit afrekeningsdocumenten        .
REASTA_EURO          Euroconversie van infostructuren nutsbedrijven            .
REASTA_TRIGG01         Programma REASTA_TRIGG01                       .
REATER10_ALV          Alle opname-eenheden van een portie                  .
REATER12            Alle opname-eenheden voor een portie activeren            .
REATERM1            Termijnrecords creëren                        .
REATERM2_ALV          Termijnrecords verwijderen                      .
REATERM3            Termijnrecords van alle opname-eenheden van een portie creëren    .
REATERM4            Analyserapport voor afwijkende portie in contract           .
REATERM5_ALV          Termijnenlijst opname-eenheden/porties                .
REATERM6_ALV          Lijst van alle termijnstamrecords opname-eenheid/portie        .
REATERM7_ALV          Alle toegewezen opname-eenheden van een hoofdopname-eenheid      .
REATERM8_ALV          Termijnrecords voor dyn. opname-eenheden verwijderen (geen periode)  .
REATERM9_ALV          Liste van alle parameterrecords                    .
REATHGVF            Lijst met gasmethoden                         .
REATHGVF_GRID         Lijst met gasmethoden                         .
REATRMSA_ALV          Termijnrecords opname-eenheden weergeven               .
REATRMSP_ALV          Termijnrecords portie weergeven                    .
REAUFK20_HIERARCHY       Lijstbewerking voor orderhiërarchieën                 .
REAUFK20_WM_ORDER_1      Oproep van rapport REAUFK20 uit MiniApp WM_Order           .
REAVAR01            Lijst van de varianten                        .
REAVAR23            Variantevaluatie R/3                         .
REAWRITE_LOG          Programma REAWRITE_LOG                        .
REAZZHVF            Lijst van toestandscodemethoden                    .
REAZZHVF_GRID         Lijst van toestandscodemethoden                    .
REA_BILLP_P201_01       BRE: Parallel Execution                        .
REA_BILLP_P201_01_CLOSE    BRE: Update Obselete Backlog Entries                 .
REA_BILLP_P301         Billing Error Analysis                        .
REA_BILLP_P301_01       ANALYSIS REPORT - BILLING ERROR DETAIL ANALYSIS ( BRE-Version )    .
REA_BILLP_P301_OLD       ANALYSIS REPORT - BILLING ERROR ANALYSIS ( BRE-Version )       .
REA_BILL_CUSTOM_DATA_CHECK   Massale controle van de afrekeningscustomizing            .
REA_BILL_MASTER_DATA_TRANSPORT INTERN: compleet transport van afrekeningsstamgegevens        .
REA_BRE_CLEAR_TABLES      BRE: Reorganization / Deletion of Tables!! Caution !!         .
REA_CHECK_FM          Check Correction Modules                       .
REA_CHECK_SOLUTIONS      Solutions: Check Solution Paths                    .
REA_CREATE_WORKLIST      Create Worklists from ZINSTSET Entries                .
REA_DELETE_UNIMP        Verwijderen van afrekeningsdocumentregels die niet meer relevant zijn .
REA_EANL_ARCHIVE        Verslag REA_EANL_ARCHIVE                       .
REA_EANL_DELETE        Verslag REA_EANL_DELETE                        .
REA_ERCHVGEN_DEL        Gegenereerde ERCHV verwijderen                    .
REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT    Programma REA_ETTIFN_WAERS_CORRECT                  .
REA_EVAL_WORKLIST       Monitoring of war room activity                    .
REA_FIND_MISSING_SOLPATH    Check Error Extract for Missing/Inactive Solution Paths        .
REA_GET_ABRDATS        Determine Planned Billing Date for [Date ID, Identification ]     .
REA_INSTSET          Maintain backlog entry in extract ZINSTSET              .
REA_INSTSET_DISP        Display backlog Entry in Extract INSTSET               .
REA_INSTSET_INIT        Maintain Backlog Entry in Extract INSTSET               .
REA_INST_BIVIEW        Afrekeningsview van installatie                    .
REA_PPM_ARCH          Prepaymentdocumenten analyseren en archiveren             .
REA_PPM_DELETE         Vooruitbetalingsdocumenten verwijderen                .
REA_PPM_RELOAD         Gearchiveerde vooruitbetalingsdocumenten reloaden           .
REA_PRICE_NEW         Lijst met prijzen                           .
REA_RTRANS_DELETE       Rapport - afrekeningsstamgegevens wissen               .
REA_RTRANS_DOWNLOAD      Selectief tarieftransport - download                 .
REA_RTRANS_DOWNLOAD_MUSTER   Selectief tarieftransport - download                 .
REA_RTRANS_UPLOAD       Selectief tarieftransport - upload                  .
REA_SET_STATUS         Archiveringsstatus wijzigen                      .
REA_SIMINDICES_BILL      Massa-afrekening van simulatie-indexen                .
REA_SIMINDICES_COUNT      Statistiek van simulatie-indexen                   .
REA_SIMINDICES_CREATE     Simulatie-indexen creëren voor massasimulatie             .
REA_SIMINDICES_DELETE     Indexen voor massasimulatie verwijderen                .
REA_SIMINDICES_MONITOR     Bewaking massasimulatie                        .
REA_SIM_DEL          Gesimuleerde afrekenings- en afdrukdocumenten verwijderen       .
REA_UIS_VERSION_FOR_MASS_SIM  UIS-versie voor massasimulatie creëren                .
REA_VBS_ARCHIVE        Rapport REA_VBS_ARCHIVE                        .
REA_VBS_DELETE         Rapport REA_VBS_DELETE                        .
REA_WORKLIST          Worklist of Error Extracts for Manual Corrections           .
REA_WRITE_DGEN         BRE: Overview of Extract Generation                  .
REA_WRITE_SGEN         Overview of the Generation of a Statistical Backlog Set        .
REBATE_GENERAL_ANALYZE     Bonusanalysetool                           .
REBII_355496          VA90: consistentiecontrole van tabel EBII               .
REBII_363833          VA90: controle op overbodige gegevens in tabel EBII          .
REBII_453124          VA90: controle op dubbele EBII-gegevens                .
REBII_453124_EXT        VA90: EBII-gegevens verwijderen                    .
REBPCT_CHECK_CRM_REPLICATION  Rapport voor testen van replicatie contact -" CRM-activiteit     .
REBPPEVENTLOG_DISPLAY     Programma REBPPEVENTLOG_DISPLAY                    .
REBPP_REC_INV         Biller Direct factuurontvangst                    .
REBPP_REC_INV_CONN       Biller Direct factuurontvangst: gearchiveerde bestanden koppelen   .
REBRCOMPROVRET         YEARLY DISCOUNTED IRPJ, CSLL, COFINS and PIS/PASEP BY CUSTOMER    .
REBRDAICMS           Registro de Apuração do ICMS - DAICMS                 .
REBRVALRETIR          Monthly Discounted IRPJ for all Customers               .
REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC  Programma REB_COPY_CONDTYPES_FROM_PRC                 .
REB_MAINTAIN_CONDTYPE     Verzorgingsview voor conditiesoorten                 .
RECCPCALLBACK_TEST       Programma RECCPCALLBACK_TEST                     .
RECPCA04            EC-PCA: kopieerrapport voor balans/V+W-structuren FI-"PCA       .
RECPCA11            EC-PCA: CO-CCA-kostensoortgroepen kopiëren naar de profitcenter-admin..
RECP_CUST_FILL         Programma RECP_CUST_FILL                       .
RECTHI01            Geaggregeerde boeking op contractrekeningen van serviceaanbieders   .
RECTHP01            Programma voor genereren van FI-crediteur boeking           .
RECTHP02            Programma voor genereren van FI-crediteur boeking           .
RECTMA01            Analyse van bestaande klantcontacten                 .
RECTRANSF           Geaggregeerde boeking van ontvangen facturen             .
RECVBP00            SAP Utilities: Overzicht klantgegevens                .
RECVBP00_ALV          SAP Utilities: Overzicht klantgegevens                .
RECVBP02            SAP Utilities: Overzicht klantgegevens                .
RECVBP03            SAP Utilities Klantoverzicht op HTML-basis              .
RECVBP_COPCONF         Configuraties klantoverzicht kopiëren                 .
RECVBP_MKLANG         Genereert een taalversie van een HTML-klantinfo-configuratie     .
RECVBP_RESEXP         Export van resources uit de web-repository              .
RECVCO00            SAP Utilities: Overzicht aansluitobject (front office)        .
RECV_FORECAST_VARIANTS     Verslag voor goederenontvangstprognose (MiniALV)           .
REDEREGANAFUNC         Analyses voor meetpunt en serviceaanbieder              .
REDEREGPARA_001        Conversierapport voor SAO voor dereguleringsproces INV_OUT      .
REDEREGPARMCONTR        Selectie van extra parameters voor contract              .
REDEREGPARMINSTLN       Selectie van extra parameters voor installatie            .
REDEREGPARMSERV        Selectie vanm extra parameters voor meetpuntservice          .
REDEREGSPMETHD01        Selectie van serviceaanbieder voor verzorgingsscenario        .
REDEREGSPMETHD02        Selectie van optionele serviceaanbieders voor leveringsscenario    .
REDEREG_DISPLAY_THI      Evaluatie van doorgifterecords voor facturatie door derde       .
REDEREG_SPAGREE_CONS_CHECK   Consistentiecontroles van serviceaanbiederovereenkomsten       .
REDESIGN_600_ADAPTION     Programma REDESIGN_600_ADAPTION                    .
REDISCPRINT          Massa-afdruk leveringsafsluiting                   .
REDISND1            Elektronische rekening(en) genereren                 .
REDUCED_WIP_VALUE_FLOW     Waardestroomweergave voor afgebouwde WIP               .
REEABPDEL           Verwijderen voorschotplan (EABP+FKKOP-structuren)           .
REEABPPC            Voorschotten aanpassen aan nieuwe afrekeningstermijnen        .
REEABP_EURO          Voorschotplannen aanpassen aan gewijzigde transactievaluta      .
REEDMCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK Programma RCHECK_SEASON_DAYTYPEBLOCK                 .
REEDMFICALCULATE        Profielberekening starten                       .
REEDMFICALC_COMPRESS_TRIGGER  Berekeningstrigger comprimeren                    .
REEDMFICALC_CONTROL      Profielberekening bewaken                       .
REEDMFICALC_CREATE_TRIGGER   Handmatige markering van een instance-toewijzing aan een berekening  .
REEDMFICALC_DEL_RUN_CONTR_DATA Analyse/verwijderen van controlegegevens voor de berekeningsruns   .
REEDMFICALC_EXECUTE      Profielberekening uitvoering op dispatcher              .
REEDMPROFILECOPY        Bestand met profielwaarden kopiëren                  .
REEDMPROFILECOPYINTERVAL    Bestand met profielwaarden kopiëren (met versch. intervallen/datum)  .
REEDMPROFILEDOWNLOAD01     Download van profielwaarden via meetpunt               .
REEDMPROFILEDOWNLOAD02     Download van profielwaarden via profielnummer             .
REEDMPROFILEIMP        Upload van profielwaarden via meetpunt                .
REEDMPROFILEIMP01       Upload van profielwaarden via profielnummer              .
REEDMSENDPROFILE01       Profielen verzenden                          .
REEDMSETTLANALYSEDOC      Meetpuntanalyse voor document                     .
REEDMSETTLANALYSEPOD      Analyse voor meetpunt                         .
REEDMSETTLARCH_ARCH      Afstemmingsdocumenten analyseren en archiveren            .
REEDMSETTLARCH_DELETE     Afstemmingsdocumenten verwijderen                   .
REEDMSETTLARCH_READ      Archief afstemmingsdocumenten weergeven                .
REEDMSETTLARCH_RELOAD     Gearchiveerde afstemmingsdocumenten reloaden             .
REEDMSETTLDOCCREATE      Afstemmingsdocument creëren en afstemmingsrun starten         .
REEDMSETTLDOCSTART       Afstemmingsrun starten                        .
REEDMSETTLPODCONSGEN      Genereringen van verbruikshistorie per meetpunt            .
REEDMSETTLPROC_EXTANALYT    Programma: uitgebreide analytische procedure (geoptimaliseerd)    .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL    Programma: bepaling grotere/kleinere hoeveelheden volgens VV2     .
REEDMSETTLPROC_FINSETTL_GRP  Programma: klantgroepspecifieke bepaling meer-/minderhoeveelheid   .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANAEXT   Programma: uitgebreide analytische methode op basis van VV2      .
REEDMSETTLPROC_VV2_ANALYT   Programma: analytische afstemmingsmethode op basis van VV2      .
REEDMSETTLPROC_VV2_SCHEDU   Programma: routeschemabeheer op basis van VV2             .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH    Programma: synthetische afstemmingsmethode volgens VV2        .
REEDMSETTLPROC_VV2_SYNTH_GRP  Programma: klantgroepspecifieke synthetische afstemmingsmethode    .
REEDMSETTLVERSION0_1_SET    Afstemmingsrun starten                        .
REEDMUISETTLUNITGENERATE    Generering van afstemmingseenheden                  .
REEDM_ARCH_PROFVALS      EDM-profielwaarden analyseren en archiveren              .
REEDM_DELETE_PROFVALS     Gearchiveerde EDM-profielwaarden verwijderen             .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_ARCH   Profieltoewijzingen analyseren en archiveren             .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_DELETE  Profieltoewijzingen verwijderen                    .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_READ   Profieltoewijzingen uit archief lezen                 .
REEDM_EUFASS_ARCHIVE_RELOAD  Gearchiveerde profieltoewijzingen reloaden              .
REEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE Programma EEDM_FACTOR_PROFILE_CALCULATE                .
REEDM_PROFILE_STATUS_COMPRESS Status van profielwaarden comprimeren                 .
REEDM_PROF_VERS_CHECK_DB    Versiegegevens voor profiel in database controleren          .
REEDM_RELOAD_PROFVALS     Gearchiveerde EDM-profielwaarden reloaden               .
REEDM_ROLLBACK_ARCHIVING    EDM-profielwaarden voor archiveringsrun terugzetten          .
REEDM_SET_PROFROLE       Rol instellen van profieltoewijzing aan installatie          .
REEIDE_SWITCH_TEST_SWTTIMES  Instelling van de termijnsoorten controleren             .
REEWA_ANALYSE_ROUTE      Afvalverwerkingsroute analyseren voor archivering           .
REEWA_ARCHIVE_ROUTE      Routes archiveren                           .
REEWA_DELETE_ROUTE       Gearchiveerde routes verwijderen                   .
REEWA_WDO_ARCHIVE       Afvalverwerkingsorders archiveren                   .
REEWA_WDO_DELETE        Gearchiveerde routes verwijderen                   .
REEWA_WDO_RELOAD        Gearchiveerde afvalverwerkingsorders gereload             .
REE_DATEX_AGGREGATE_IDOCS   Export geaggregeerde berichten                    .
REE_DATEX_MONITORING      Taken gegevensuitwisseling bewaken                  .
REE_DATEX_MON_AGGREGATE_IDOCS Geaggregeerde berichten bewaken                    .
REE_DATEX_TASKS_DATA_SEND   Gegevens voor vervallen taken gegevensuitwisseling verzenden     .
REE_DATEX_TASKS_DELETE     Gegevensuitwisselingstaken verwijderen                .
REE_DATEX_TASKS_DUE_EVENT   Events voor vervallen taken gegevensuitwisseling starten       .
REE_DATEX_TASKS_EXECUTE    Taken gegevensuitwisseling uitvoeren                 .
REE_DATEX_TASKS_GENERATE    Taken gegevensuitwisseling genereren                 .
REE_DATEX_TASKS_REEXECUTE   Taken gegevensuitwisseling opnieuw verzenden             .
REE_DATEX_TASKS_REV_GENERATE  Storno van genereren taken gegevensuitwisseling            .
REE_IDE_SWITCH_MONITORING   Controle van switchdocumenten                     .
REFACT_ARCHIVE         Installatiefeiten archiveren                     .
REFACT_DELETE         Installatiefeiten na archiveringsrun verwijderen           .
REFDISCOBJH          Correctie geblokkeerde afsluitobjecten in gestorneerde documenten   .
REFDISCOBJH_SEARCH       Geblokkeerde afsluitobjecten in gestorneerde documenten bepalen    .
REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP  Include REFG_GET_NON_PWB_SAPFORMSTOP                 .
REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP Include REFG_UPDATE_LANGUS_VERS_ADMTOP                .
REFSETOFOPR_CREATE_SAMPLE_FILE Routinggegevens als bestand exporteren                .
REFUGRRE            Functiegroepen repareren                       .
REF_REFERENCE_TYPE       Programma REF_REFERENCE_TYPE                     .
REGANLIF            Apparaten creëren                           .
REGEAGVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor I/U-groepen        .
REGEGLO0            Apparaten van een steekproefpartij uitvoeren             .
REGENERATE_SAP_APP       Profiel SAP_APP automatisch genereren                 .
REGKOGVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor commandogroepen      .
REGKOMVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor commando's        .
REGLOS00            Rapport voor EG84: bepalen van de apparaten van een partij      .
REGLOS03            Partij ontbinden                           .
REGLOS04            Partij in appataten opnemen massa/achtergrondverwerking        .
REGLOS06            BW-extractor voor bevestiging steekproefpartij            .
REGLOT_B_NL          Partijgegevens samenstellen voor België/Nederland           .
REGLOT_B_NL_LOTS        Partijen creëren voor België/Nederland                .
REGTYPVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor apparaattypen       .
REGTYPVW1           INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor apparaattypen       .
REGWDR01            Werkorders/meldingen voor apparaatvervanging creëren         .
REGWEC00            Lijst met periodieke vervangingen creëren               .
REGWEC01_LOS          Lijst m. periodieke vervangingen met afzonderlijke partijen uitbreiden.
REGWIKVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor wikkelingsgroepen     .
REGZWGVW            INTERN: uitvoer van gebruiksinformatie voor telwerkgroepen      .
REG_LOTCLEAR          Voor verwijdering gemark./inactieve apparaten uit partijen verwijderen.
REG_TEKENNZIFF_XPRA      Structuur TW-codetabel                        .
REHSBLS02           EHS-BAS: Conversie oude geg. in samenh. met EH&S Native Language Supp..
REHSBLSLC           EH&S-BAS: Taalafhankelijke customizing kopiëren            .
REHSDELETE_DIAGDESCRIPTION   Verwijdert ICD-code omschrijvingsteksten in SAPscript         .
REHSDOWNLOAD_QANSWER      Download beantwoorde vragenlisjten                  .
REHSEVALEGEXIST00       Bestaande belastinggroepen                      .
REHSEVALEGPERSVU        Belastinggroep " personen " preventieve onderzoeken          .
REHSEVALEGSTRU00        Belastinggroep " personen                       .
REHSEVALEGVU00         Belastinggroepen " preventieve onderzoeken              .
REHSEVALPERSAGNT00       Personen " belastingen                        .
REHSEVALPERSAUDTEST00     Personen " tests " audiogrammen                    .
REHSEVALPERSDIAGN00      Personen " diagnoses                         .
REHSEVALPERSDIAGN01      Personen " diagnoses                         .
REHSEVALPERSEG00        Personen " belastinggroepen                      .
REHSEVALPERSEXAM00       Personen " onderzoeken                        .
REHSEVALPERSEXAM01       Personen " onderzoeken                        .
REHSEVALPERSHEAL00       Medisch centrum " personen                      .
REHSEVALPERSLABTEST00     Personen " tests " laboratoriumonderzoeken              .
REHSEVALPERSLIM00       Personen " beperkingen                        .
REHSEVALPERSMED01       Overzicht medische service                      .
REHSEVALPERSMEDALL00      Historische gegevens van personen                   .
REHSEVALPERSMEDCHECKLIST01   Overzicht onderzoeken medische service                .
REHSEVALPERSMEDSERV00     Personen " medische service                      .
REHSEVALPERSPHYTEST00     Personen " tests " fysieke tests                   .
REHSEVALPERSPROT00       Personen " toegewezen preventieve onderzoeken             .
REHSEVALPERSPULTEST00     Personen " tests " longfunctietests                  .
REHSEVALPERSSCHED00      Personen " afspraken voor onderzoek                  .
REHSEVALPERSSCHED01      Personen " afspraken voor onderzoek                  .
REHSEVALPERSSERPROT00     Personen " preventieve onderzoeken                  .
REHSEVALPERSSERPROT01     Personen " preventieve onderzoeken                  .
REHSEVALPERSVIEW00       Personen " objecten                          .
REHSEVALPTSTRU00        Personen " taken                           .
REHSEVALVUEG00         Preventieve onderzoeken " belastinggroepen              .
REHSH_C_PERSON_ID_CONDENSE   EHS: Aggregeren van de PERSON_ID in T7EHS00_MAPPERNR en afhankelijken .
REHSH_X_PROT_AGENT_COMPLETE  EH&S: Upgrade ERP2005: conversie oude gegevens bij interventieniveaus .
REHSH_X_PROT_FREQ_COMPLETE   EH&S: Upgrade ERP2005: conversie van tabel T7EHS00_PROTFREQ      .
REHSH_X_SRV_DIAG_CRFLG_SET   Programma REHSH_X_SRV_DIAG_CRFLG_SET                 .
REHSH_X_SRV_PROT_DATE_COMPLETE EH&S: Upgrade ERP2005: uitvoeringsdatum in medische services     .
REHSINVITATIONPRNT       EHS: Afdrukprogramma voor de uitnodiging               .
REHSI_X_MULT_RES_DATA_UPD   Rapport REHSI_X_MULT_RES_DATA_UPD                   .
REHSMCERTFORMPRNT       Afdr.progr.: verklaring bedr.geneeskundig preventief onderzoek    .
REHSOH_DELETE_DB        Database-inhoud bedrijfsgeneeskunde verwijderen            .
REHSPERMED1          VEROUDERD Selectiescherm overzicht medische gegevens         .
REHSPERMED2          VEROUDERD Overzicht medische gegevens                 .
REHSPERSLIMFORMPRNT      Afdrukprogramma: beperkingen van persoon               .
REHSPERSVSKARTEI00       EH&S: Onderzoeksregister van persoon                 .
REHSQCATDOWNLOAD        Vragencatalogus exporteren                      .
REHSQCATUPLOAD         Vragencatalogus importeren                      .
REHSQUESTCATPRNT        Afdrukprogramma van vragencatalogus (technische view)         .
REHSQUESTIONPRNT        Afdrukprogramma vragen en catalogusgroepen in de vragencatalogus   .
REHSQUESTPRNT         Afdrukprogramma van de algemene vragenlijst              .
REHSQUESTSPCPRNT        Afdrukprogramma van specifieke vragenlijst              .
REHSSCANDATA          Import beantwoorde vragenlijst uit txt-bestand (interface scanner)  .
REHSSTATVURESULT00       Statistiek resultaten preventief onderzoek              .
REHSSTATVURESULT01       Statistiek resultaten preventief onderzoek              .
REHSUPLOAD_AUDIO_CORRECTION  Transportprogramma voor leeftijdscorrectiewaarden audiogram      .
REHSUPLOAD_DIAGNOSISCODE    Overnameprogramma voor diagnosecode                  .
REHSUPLOAD_QUESTCATALOG    Progr. v. overname oude geg. van vragencatalogus (tbl_q_catalog.txt) .
REHSUPLOAD_QUESTIONNAIRE    Overnameprogramma van EH&S-vragenlijst                .
REHS_ACTION_STATUS_REPORT   Arbeidsbeschermingsmaatregelen weergeven               .
REHS_AUDIT_TRAIL_REORG     EH&S: reorganisatie en afdrukken van gegevens audit trail       .
REHS_CHECK_IAL_ABSENCE     Afwezigh. in voorvallen-/ongevallenverslag controleren en corrigeren .
REHS_CHECK_PERS_NO_HEALTHCENT Personen zonder medisch centrum                    .
REHS_CHECK_PERS_NO_VU     Personen zonder preventief onderzoek                 .
REHS_DATA_TRANS_TO_ANAM_NEW  EH&S: Conversie van bestaande gegevens voor nieuw anamnesebeeldscherm .
REHS_ENABLE_FTXT_AUTHORITY_CHK EH&S: Bevoegdheidscontrole op vrije teksten en documenten activeren  .
REHS_HAZARD_AMNT_DET      De hoeveelheden gevaarlijke stoffen voor SARA-verslagen bepalen    .
REHS_HAZARD_AMNT_DET_NEW    Rapport REHS_HAZARD_AMNT_DET_NEW                   .
REHS_HAZ_AMOUNT_DEL      Oude records uit inventarisgeg. voor gevaarlijke stoffen verwijderen .
REHS_IAL_DVS_TEMPLATE_CHECKIN EHS: EXCEL-macro's in DBS opslaan voor exportfuncties         .
REHS_IAREP_DATA_DETERMINE   EH&S: Gegevensbepaling voor tijdvakgerelateerde ongevallenrapporten  .
REHS_MHQ            1.000.000-urenquota weergeven                     .
REHS_MJ_DIALOG_CALL      EHS: Metingenbeheer - oproep van metingsdialoog (ALLEEN INT. GEBRUIK) .
REHS_MP_BUILDINGS_WITH_MVALUES Gebouwen met meetwaarden weergeven                  .
REHS_MP_CALL_HITLIST      EH&S: Meetproject - oproep trefferlijst (ALLEEN INTERN GEBRUIK!!!)  .
REHS_MP_CONTROL        Controletermijnen weergeven                      .
REHS_MP_COUNT_EPIDS      Statistiek voor gemeten belastingen weergeven             .
REHS_MP_COUNT_MJIDS      Statistiek voor metingen weergeven                  .
REHS_MP_DVS_TEMPLATE_CHECKIN  EH&S: Meetproject - EXCEL-macro's in DBS opslaan voor exportfuncties .
REHS_MP_EPIDS_WITH_MVALUES   Belastingen met meetwaarden weergeven                 .
REHS_MP_MJIDS_WITH_ANAVALUES  Metingen met analysewaarden weergeven                 .
REHS_MP_MJIDS_WITH_MVALUES   Metingen met meetwaarden weergeven                  .
REHS_MP_MVALUES_DETAILS    Details voor meetwaarden weergeven                  .
REHS_MP_PERSONS_OF_FACTORY   EH&S: meetproject - vergelijking personen van locatie         .
REHS_MP_PERSONS_WITH_MVALUES  Personen met meetwaarden weergeven                  .
REHS_PERSONAL_EXPOSURE_LOG   Persoonsgebonden belastingverslag                   .
REHS_RISK_MEASURE_OF_PERSON  Belastingen en maatregelen voor een persoon weergeven         .
REHS_RISK_MEASURE_OF_WA    Belastingen en maatregelen voor een werkgebied weergeven       .
REHS_SARA31X          SARA-verslagen SARA 311, SARA 312 Tier I en SARA 312 Tier II     .
REHS_TMQ            1000-werknemersquota weergeven                    .
REHS_XPRA_FILL_TZONE      EH&S: Veld Tijdzone vullen                      .
REHS_XPRA_IAL_FATALFLG     EH&S: Tk. 'overlijden' in voorv./ongev.verslag op incons. controleren .
REHS_XPRA_UPD_FULO_WADONR_27B EH&S: Vult WADONR aan met VESTIGING v.functieplaats in tab. CCIHT_WADO.
REHS_XPRA_UPD_PERSGRP_TO_27B  EH&S: Mapping persoonsteken (ext.) naar nieuw veld medewerkersgroep  .
REIDEUIPODGROUPGENERATE    Het genereren van de meetpuntgroepen                 .
REIDE_CORRECT_POD_ASSIGNMENTS Toewijzing meetpunten aan installaties controleren en corrigeren   .
REIDE_SET_FROMDATE_POD_INITIAL Van-datum van meetpunt in EUIIINSTLN op 1.1.1900 zetten        .
REIDE_SWITCHDOC_ARCH      IS-U archivering: switchdocumenten analyseren/archiveren       .
REIDE_SWITCHDOC_DELETE     IS-U archivering: switchdocumenten verwijderen            .
REKBBPREP_CHECKPAYM      Niet-toegewezen voorschotbet. zoeken en corrigeren (SAP note 498099) .
REKBBPREP_CHECKPAYMAUGRS    Alle betal. niet toegewezen aan REKBBPREP_CHECKPAYM (SAP note 498099) .
REKBBPREP_CHECKPAYM_VK     Niet-toegewezen betalingen VSP zoeken en corrigeren (notitie 498099) .
REKCOLLBIGEN          Verzamelfactuur genereren voor afz. posities zonder VF-referentie   .
REKCOPA1            Afrekeningsgegevens overnemen in CO-PA op verbruiksmaanden      .
REKCOPA2_SETUP_EITCOPA     Nw. opbouw van de indexen EITCOPA voor documentovername in CO-PA   .
REKDELEAUGRS          Programma Z_AUGRSRAUS                         .
REKREPAUGBT          Repareert AUGWA en AUGBT in voorschotplannen             .
REKREPBBPLAN          Veld WHANG in alle voorschotplannen opnemen              .
RELADB01            Evaluatie installaties, apparaten en telwerken voor opname-eenheid  .
RELADB02            Weergave van opnamestatus van apparaten                .
RELADB03            Hoeveelheidsstructuur van opname-eenheden               .
RELADB06            Evaluatie installaties, apparaten en telwerken voor opname-eenheid  .
RELARCH_ANALYSE_EABL      Opnameresultaten installaties voor archivering analyseren       .
RELARCH_ARCH_EABL       Opnameresultaten archiveren                      .
RELARCH_DEL_EABL        Gearchiveerde opnameresultaten verwijderen              .
RELARCH_REL_EABL        Gearchiveerde opnameresultaten reloaden                .
RELAUFT0            Massa-order creëren                          .
RELCHGE1            Test open-bouwsteen                          .
RELCORRDELEABL         Programma RELDELEABL                         .
RELCORRLIST          Lijst met niet-plausibele opnameresultaten              .
RELCORRLIST_OLD        ALV-lijst onwaarschijnlijke opnameresultaten             .
RELDELEB            Deactivering opnameresultaten in afrek. schatten v. afz. installatie .
RELDOCPROC           RELDOCPROC: nabewerking IDoc's voor uploaden van meterstanden     .
RELDOCPROC_MA         Programma RELDOCPROC_MA                        .
RELEABL1            Opname-order uitvoeren                        .
RELEABL3            Opname-order/opnameresultaat weergeven                .
RELEABL6            Opnameorder/resultaat storneren                    .
RELEABL6_1           Opnameorder/resultaat storneren                    .
RELEABL7            Bewaking                               .
RELEABL8            Opnamegegevensbewerking: storneren, afdrukken, download, upload    .
RELEABL9            Opnameresultaten schatten                       .
RELEAST1            Lijst van periodeverbruik                       .
RELEINH1            Massawijziging opname-eenheid                     .
RELETRG1            Afrekeningsorders                           .
RELETRGU01           RELETRGU01: orderstatus afrekeningsorder controleren en corrigeren  .
RELITEST            Test van literals over meerdere regels                .
RELMADUE            Automatische bewaking opnamegegevens                 .
RELREP02            Correctierapport EABLG bij vervanging apparaat corrigeren       .
RELREP30            Samenvoegen of verwijderen van dubbele opnameorders          .
RELSETEB            Activering opnameresultaten in afrek. schatten v. afz. installatie  .
RELSETEBMASS          Activering opnameresultaten in afrek. schatten v. meerd. installaties .
RELUPLD1            Programma RELUPLD1: simulatie van upload               .
REL_CREATE_MOVEIN_MRRES    Inhuizingsstatus genereren voor app. die na inhuizing zijn ingebouwd .
REL_DEV_FOR_MRU        Overzicht apparaten                          .
REL_DEV_NOT_IN_MSR       Opname-eenheden weergeven                       .
REL_MA_CORR_IMPLRES      Programma REL_MA_CORR_IMPLRES                     .
REL_MA_MRIDOC         Programma REL_MA_CORR_IMPLRES                     .
REMA_OBJECT_NAVIGATOR_FAVORITE Favorieten van de Object Navigator tussen systemen kopiëren      .
REMIG002            Migratie: rapportgenerering                      .
REMIG003            Migratie: includegenerering                      .
REMIG005_NEW          Migratie: bestanden van extern systeem weergeven           .
REMIG007            Migratie: migratiestatistiek evalueren                .
REMIG008            Migratie: parameters interface functiebouwsteen verzorgen       .
REMIG009            Migratie: update controletabel                    .
REMIG050            Migratie: tabelomschrijving voor programmeertaal genereren      .
REMIG100            Migratie: workbench                          .
REMIG101            Migratie: klantstructuur weergeven                  .
REMIG102            Migratie: migratiehandboek                      .
REMIG103            Migratie: overzichtslijst migratieobjecten              .
REMIG201            Migratie: rapporten genereren via events               .
REMIG202            Migratie: klassen en serviceparameters converteren          .
REMIG203            Migratie: gegenereerde varianten verwijderen en var.teller op 0    .
REMIG461_EVENT         Migratie: event voor release 4.61 toevoegen              .
REMIG_ANALYSE_FILE       Analyse van migratiebestand                      .
REMIG_CHECK_OBJECT       Controle bedrijf/migratie-object op consistentie customizing     .
REMIG_COMPARE_OBJECTS     Vergelijking van migratie-objecten                  .
REMIG_CORRECT_EVENT_461_1   Correctierapport note 332156                     .
REMIG_CUSTOMER_TO_PARTNER   IS-U Migratie: Overname SD-debiteur in zakenpartnerstructuren     .
REMIG_DECOUPLING        Migratie: conversies voor loskoppeling                .
REMIG_DICT_CHECK        IS-U: Migratie: veldvergelijking migratiestructuren met Dictionary  .
REMIG_DOCU_CHECK        Weergave/controle documentatie voor TEMODB/TEMRE-objecten       .
REMIG_DOCU_COPY        Documentatie migratie kopiëren                    .
REMIG_FILE_CREATE       Binair importbestand uit textbestand creëren             .
REMIG_FILE_PARSE        Verdelen van een migratiebestand                   .
REMIG_FILE_TRANSFORM      Bestandsconversie in migratieformaat                 .
REMIG_FINAL          IS-U migratie: uitleveringsvoorbereiding               .
REMIG_FINISH_GROUP_STEP    Jobeinde voor jobgroep instellen                   .
REMIG_JOB_SUBMIT        Massasubmit importruns IS-U-migratie                 .
REMIG_LOCKTABLE        Migratie: blokkeertabel verzorgen                   .
REMIG_MASS_RUN_LIST      Detailscherm van importrun voor verdeelde import           .
REMIG_MASS_RUN_LIST_ALL    Programma REMIG_MASS_RUN_LIST                     .
REMIG_MASS_RUN_MASTER     Include REMIG_MASS_RUN_MASTER                     .
REMIG_MERGE_ERRORLOG      Evaluatie foutenverslag migratieobject in verslag           .
REMIG_OBJECT_HIERARCHY     Afhankelijkheden migratieobjecten weergeven              .
REMIG_PART_BILL_GL_POSITIONS  BTW-rekeningen na migratie van deelfacturen analyseren        .
REMIG_RECON          Programma REMIG_RECON                         .
REMIG_REEGMM00_SPLIT      Migratiebstand voor apparaatinbouw RIVA opdelen            .
REMIG_SPLIT_SUBMIT       Verdelen van een migratiebestand en evt. starten van import      .
REMIG_UPLOAD          Lokaal bestand uploaden en importbestand voor migratie genereren   .
REMMACASELIST         Verificatieobjectlijst                        .
REMMACASELIST_SHL       Verificatieobjectlijst met snelkeuzetoetsen              .
REMMALOADAPPLLOG        Controle & vergelijking van meldingen van appl.log met SLG1 & SLG_ISU .
REMMALOADIDOCLOG        Verslag achtergrondjob analyseren                   .
REMMALOADJOBLOG        Verslag achtergrondjob analyseren                   .
REMMALOGANALYSIS        Bedrijfsprocesanalyse en objectgenerering               .
REMMAMSGCCATXREF        Gebruiksinformatie van jobmeldingen in verificatieobjectcategorieën  .
REMMAREADAPPLLOG        Controle & vergelijking van meldingen van appl.log met SLG1 & SLG_ISU .
REMMA_CALL_BUSOBJ_METHOD    (Default)methode om een business object op te roepen         .
REMMA_CASE_ARCHIVE_DELETE   Verwijderprogramma voor archivering van verificatieobjecten      .
REMMA_CASE_ARCHIVE_RELOAD   Programma voor reload van gearchiveerde verificatieobjecten      .
REMMA_CASE_ARCHIVE_WRITE    Schrijfprogramma voor archiveren van verificatieobjecten       .
REMMA_CLIST_AUTPROC_EXEC    Automatische processen uitvoeren                   .
REMMA_JOB_ARCHIVE_DELETE    Verwijderprogramma voor archivering van verificatiejobs        .
REMMA_JOB_ARCHIVE_WRITE    Schrijfprogramma voor archiveren van verificatiejobs         .
REMMA_VIEW_CLUSTER_MAINTAIN  Viewcluster oproepen                         .
REMMEDIASN           IDoc-monitor ontv. v. kennisg. v. lev.                .
REMMEDIASN_LIST        Rapport REMMEDIASN_LIST                        .
REMOTE_INFOCUBE_READ_TEST   remote_infocube_read_test                       .
REMOTE_JBP_GET         Update ERESOL_CUST from Different Client               .
REMOVEINOFOWNERCREATE     Test van methoden MOVEINDOC.MoveInOfOwnerCreate(NoDialog)       .
RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS   Programma RENAME_DUPLICATE_ELEMENTS                  .
RENAVSINGLE          Navigeren naar ontvangen afzonderlijke facturen            .
REORG_ASSORTMENT        Assortiment via vestigingsgegevens actualiseren            .
REPAIR_DOCU          Documentatie repareren                        .
REPAIR_DOCU2          Zelfverklarend teken: consistentie tussen T100/T100U/DOKIL      .
REPAIR_EXCEPTIONS       Programma REPAIR_EXCEPTIONS                      .
REPAIR_METH_ENHANCEMENTS_CLAS Programma voor converteren van methode-includes in nieuw concept   .
REPDAR_ANALYSE_HEAD      Afdrukdocumentkoppen analyseren voor archivering           .
REPDAR_ANALYSE_LINES      Afdrukdocumentregels analyseren voor archivering           .
REPDAR_ARCH_HEAD        Afdrukdocumentkoppen archiveren                    .
REPDAR_ARCH_LINES       Afdrukdocumentregels archiveren                    .
REPDAR_DEL_HEAD        Gearchiveerde afdrukdocumentkoppen verwijderen            .
REPDAR_DEL_LINES        Gearchiveerde afdrukdocumentregels verwijderen            .
REPDAR_REL_HEAD        Gearchiveerde afdrukdocumentkoppen reloaden              .
REPDAR_REL_LINES        Gearchiveerde afdrukdocumentregels reloaden              .
REPLACE_1KE8          Bewerkte 1KE8                             .
REPLICATE_EXCEPTIONS      Gebruiksinformatie repliceren                     .
REPLICATE_FROZEN_OBJECTS    Informatie over bevroren objecten repliceren             .
REPORT_VIEW_MODPERSNUM     Programma REPORT_VIEW_MODPERSNUM                   .
REPPINIT            Rapportage CO-OM: initialisatie van REPP-tabellen (alleen intern)   .
REPPXXXN            Infosysteem CO-OM: lijstverzorging voorinstellingen          .
REPS_LINE_CRT         Voorschotaanvraagregels voor betalingsschema genereren        .
REPTRAN            Rapport- en bouwsteenpool transporteren                .
REP_MAIN_QUEUE         Reserveringswachtrij actualiseren                   .
REP_MPLA_FABKL         Reparatierapport voor instellen van fabriekkalender in onderhoudsplan .
REP_OBJHIST          Programma REP_OBJHIST                         .
REP_PSTX            Inconsistenties in PSTX en PRTX analyseren en corrigeren       .
REP_TCACS_UPD         Programma REP_TCACS_UPD                        .
REQMEL20_WM_NOTIF_1      Oproep van rapport REAUFK20 uit MiniApp WM_Order           .
RERCH_DOC_DATA_DEL       Afrekeningsdocumentextracten verwijderen               .
RERCH_DOC_EXTR_DEL       Extractindex verwijderen                       .
RERCH_DOC_EXTR_EXP       Gegevensextractie afrekeningsdocumenten                .
RERCH_DOC_EXTR_EXTR      Extractgegevens: export van geëxtraheerde afrekeningsdocumenten    .
RERCH_DOC_EXTR_IMP       Gegevensimport extract                        .
RERD_DOC_DATA_DEL       Afdrukdocumentextracten verwijderen                  .
RERD_DOC_EXTR_DEL       Programma RERD_DOC_EXTR_DEL                      .
RERD_DOC_EXTR_EXP       Gegevensextractie afdrukdocumenten                  .
RERD_DOC_EXTR_EXTR       Gegevensextracten: export van geëxtraheerde afdrukdocumenten     .
RERD_DOC_EXTR_IMP       Gegevens van geëxtraheerde afdrukdocumenten opnieuw importeren    .
RERELEASEINVOICE        Afdrukdocumenten vrijgeven                      .
REREMITADV           Verwerkingsbouwsteen voor overschrijvingsmededeling          .
REREMITADV_SOLEPRV       Verwerkingsbouwsteen voor overschrijvingsmededeling          .
RERODOWN            Uitvoer services voor ext. routeplanning               .
RESANL00            Installatielijst                           .
RESANLCHECKTSL         Installaties: inconsistenties weergeven/verwijderen          .
RESANLCORRECTINVALIDTSL    Installaties: inconsistenties weergeven/verwijderen          .
RESCD100            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RESCON00            Aansluitobjecten en verbruiksplaatsen                 .
RESDEDILIST          Indelingen en teksten                         .
RESDEDILISTJIT         IDoc-gegevens                             .
RESDEDIMON           Monitor voor inkomende leverings- / JIT-afroepen           .
RESDEDIMONJIT         IDoc-monitor voor inkomende JIT-afroepen               .
RESDEDIORD           IDoc-monitor voor verkooporders                    .
RESELA00            Vasteklantenprogramma - bonusrekening op achtergrond creëren     .
RESERVICEREQUEST_DEREG     Uitgaande Idoc's voor servicemeldingen genereren           .
RESET_INT_OLD         Update Cash Management van flows met variabele rente         .
RESEVT01            Programma RESEVT01                          .
RESHAU00            Evaluatie aansluitobject                       .
RESNMON1            Zoeken naar objecten van TRESN-pakketten (gereserveerde namengebieden).
RESUPERMONITORING       Bewaking van massaruns                        .
RETAIL_RECLASSIFICATION    Herclassificatie van een retail-artikel                .
RETECAMIOFLDVIS        Programma RETECAMIOFLDVIS                       .
RETRIEVE_REMOTE_MI_CONFIG   Config.gegevens SAP Mobile Infrastructure uit RFC-destination oproepen.
RETRIGG01           Voorschotplannen verlengen                      .
RETRIGG02           Niet-afgerekende afr.orders/niet-gefactureerde afr.docum. evalueren  .
RETVERT1            Distribution of Returns Among Backorders               .
REUFP04M_FIKEY_SEARCH     Ontbrekende afstemcodes worden gezocht                .
REUMWS00            Voorschotten aanpassen na wijziging omzetbelasting          .
REUSHIPTO           Programma REUSHIPTO                          .
REUSTACT            Actualiseren voorraadstatistiek                    .
REUSTAUF            Voorraadstatistiek opnieuw opbouwen                  .
REUSTTRGACT          Structuur van trigger voor statistiek                 .
REUSTTSLICE          Actualiseren voorraadstatistiek                    .
REUTE419_ALV          Parameterrecord verwijderen                      .
REUTE420_ALV          Termijnstamrecord verwijderen: portie                 .
REUTE422_ALV          Termijnstamrecord verwijderen: opname-eenheid             .
REUT_CONFIG_RRI        Infosysteem CO-OM: verslag/verslag-interface voor CO-transacties   .
REUUKNA1            Reparatierapport KNA1-ADRNR                      .
REU_BUPA_ADRT_DEL       Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_BUPA_ADRX_ISU       Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_BUPA_ADRY_ISU       Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_BUPA_BUT020_STANDARD    Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_BUPA_BUT020_XDFADR     Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_BUPA_CRMKUNNR_ISU     Correctierapport CRMKUNNR en CRMM_BUT_CUSTNO             .
REU_SEARCH_IND_UPDATE     Nieuw opbouwen: zoekindex zakenpartner naar serviceadres       .
REVCHREQ            APO-planningsresultaten aanvragen                   .
REWAORDER           Afvalverwerkingsorders creëren                    .
REWAORDER_DOWNLOAD       Uitvoer van afvalverwerkingsorders                  .
REWAORDER_PLAN         Afvalverwerkingsorder plannen                     .
REWAORDER_RESULT        Afvalverwerkingsorder terugmelden                   .
REWA_AAT_CHECK         Consistentiecontrole v. afrekeningsinstellingen specifiek vr afv.verw..
REWA_DEL_ORDER         Afvalverwerkingsorders verwijderen                  .
REWA_ROUTE_DATES_CORRECT    Programma BG_ROUTE_DATES_CORRECT                   .
REWM_CPD_AUFK20        Orders selecteren op CdP-klantgegevens                .
REWM_ISU_SDSM_COMP       Orders selecteren en IDoc's ISU_SDSM_COMP creëren           .
REWM_REGIOAREA_CORRECT     Customizing voor regiostructuurgebieden volgens note 185150 aanpassen .
REWPACT0            Intern: Testen van SAP Utilities bewerkerbepaling           .
REWW2_WI_FOR_OBJ_DISP     Workflow evaluaties (rapport)                     .
REW_RELATIONS_CORRECTION    Programma voor correctie van objectkoppelingen            .
REXPDSEL            Voortgangstracking: selectie bestellingen               .
REXPDSEL_COMP         Voortgangstracking: selectie netwerkplancomponenten          .
RE_BBP_PART_BILL_CHECK     Zoeken naar verschillen tussen deelfactuur en voorschotplan      .
RE_BBP_WASTE_CREATE      Creëren voorschotplannen (massa-activiteit)              .
RE_BI_RATEDET_LIST       Lijst van tariefbepalingen                      .
RE_COLL_BILL_AMOUNT_CORRECTION Verzamelfactuur, bedrag corrigeren                  .
RE_CU_ANALYSIS         Taken in taaklijsten analyseren                    .
RE_INSP_ARCH_ARCHIVE      Campagne van inspectielijst naar archief schrijven          .
RE_INSP_ARCH_DELETE      Gearchiveerde campagne van inspectielijst verwijderen         .
RE_INSP_ARCH_PREPARE      Campagne van inspectielijst op archivering voorbereiden        .
RE_INSP_LIST_CREATE      Inspectielijst creëren/uitbreiden                   .
RE_INSP_LIST_DISPLAY      Inspectielijst wijzigen/weergeven                   .
RE_INSP_ORDERNOTIF_CREATE   Werkorders/meldingen voor inspecties creëren             .
RE_SR_FREE_BY_CHILD_DUE_DATE  Voorschotten uit verzamelfactuur verwijderen             .
RE_TEST_UPLOAD         Testprogramma voor BAPI_UPLOAD                    .
RF0KQST5            Bronbelastingverslag voor Italië: Modello 770             .
RF110SMS            Programma RF110SMS                          .
RF150SMS            Programma RF150SMS                          .
RF42BAGV            Lijst van vereffeningsoperaties                    .
RF42BSHW            Programma RF42ZSHW                          .
RF42_SHW            Programma RF42ZSHW                          .
RF66EDTD            Overname oude gegevens: optiepercentages in overnametabel verzorgen  .
RF66IDEL            Overname oude gegevens: optie-/samengestelde percentages terugnemen  .
RF66IMPD            Overname oude geg.: init. optiepercentages in overnametabel genereren .
RF66PUTD            Overname oude gegevens: optiepercentages in stamgegevens overnemen  .
RF66VSTC            Overname oude gegevens: waardecorrecties te vorderen BTW       .
RF66VSTM            Overname oude gegevens: oude gegevens waardecorrecties terugzetten  .
RFABADAB            ABAP-programmadirectory                        .
RFAGL_COPY_DOCUMENT_TYPES   Voorstelwaarden v. doc.soorten kopiëren (invoerview -" grootboekview) .
RFAGL_COPY_NUMBER_RANGES_GLF  Nummerreeksintervallen van RF_BELEG naar FAGL_DOCNR kopiëren     .
RFAGL_GET_DOCNUMBER      Documentnummer uit WV-velden ophalen                 .
RFAGL_SWAP_IMG_NEW       Nieuwe implementatiehandleiding in-/uitschakelen           .
RFAGL_SWAP_IMG_OLD       Oude implementatiehandleiding in-/uitschakelen            .
RFAGL_SWAP_MENU_NEW      Nieuw menu in-/uitschakelen                      .
RFAGL_SWAP_MENU_OLD      Oude menu in-/uitschakelen                      .
RFAGL_TABLE_ENTRIES_FR_CLIENT Mandantafhankelijke gegevens uit bronmandant importeren        .
RFAIR01            Inventory Accounting: Line Items                   .
RFAIR03            Display Accounting Documents                     .
RFAIR21            Transport of Program Variants for Reporting              .
RFALEX00            Verdeling van valutakoersen                      .
RFAPBALANCE          Saldoweergave crediteuren                       .
RFAPBALANCE_RRI        Oproep saldiweergave via VVS                     .
RFAPS_HTL_CTLG_API       Hotelcatalogus Amadeus afstemmen                   .
RFARBALANCE          Saldoweergave debiteuren                       .
RFARBALANCE_RRI        Oproep saldiweergave via VVS                     .
RFARHTP12           Synchronisatie van reisplannen via AMADEUS Interface Records (AIR)  .
RFARHTP14           AMADEUS-off-linesynchronisatie met wachtrijmechanisme         .
RFARI020            FI-ARI: extract uit kredietstamgegevens                .
RFARI030            FI-ARI: inlezen van kredietstamgegevens                .
RFASLD02            ICT-kwartaalopgave (België)                      .
RFASLD02_P           ICT-kwartaalopgave (België)                      .
RFASLD11            ICT-kwartaalopgave (Spanje)                      .
RFASLD11B           ICT-kwartaalopgave (Spanje)                      .
RFASLD11_P           ICT-kwartaalopgave (Spanje)                      .
RFASLD12            ICT-kwartaalopgave (Oostenrijk)                    .
RFASLD12_P           ICT-kwartaalopgave (Oostenrijk)                    .
RFASLD15            EU-omzetlijst voor Polen, Hongarije en Tsjechië            .
RFASLD20            Samenvattende melding in GDU-formaat                 .
RFASLDPC            Betalingsmedium internationaal - GDU-bestand naar diskette laden   .
RFASLM00            ICT-kwartaalopgave                          .
RFASLM00_P           ICT-kwartaalopgave                          .
RFASSIGNAR           Toewijzing openstaande posten                     .
RFAUDI07            Aantal normale FI-documenten                     .
RFAUDI20            Gebruiksinformatie: bevoegdheidsobject-"transactie/programma(uit SE84).
RFAUDI20_BCE          Gebruiksinformatie: bevoegdheidsobject-"transactie/programm (uit SE84).
RFAUDI30            Rekeningdetector                           .
RFAUDI40            Grootboekrekeningsaldi in EV op classificatiekenmerk         .
RFAUSZ00            Debiteur-/crediteur-/grootboekrekeningoverzichten           .
RFAUSZ00_NACC         Debiteur-/crediteur-/grootboekrekeningoverzichten           .
RFAVIS10            Overzicht adviezen                          .
RFAVIS20            Betalingsadviezen: reorganisatie                   .
RFAVIS30            Overzicht adviezen (kop- en positiegegevens)             .
RFAVIS40            Betalingsadvies: vereffening boeken                  .
RFAWVZ40            Aangiften Duitse wet op buitenlandse handel Z4            .
RFAWVZ40N           Z4-aangifte AWV op basis van vorderingen/verplichtingen        .
RFAWVZ40_NACC         Aangiften Duitse wet op buitenlandse handel Z4            .
RFAWVZ58            Aangifte "Aussenwirtschaftsverordnung Z5a"              .
RFAWVZ5A            Aangifte "Aussenwirtschaftsverordnung Z5a"              .
RFAWVZ5A_NACC         Aangifte "Aussenwirtschaftsverordnung Z5a"              .
RFAWVZ5P            Aangifte AWV Z5A - GDU-bestand naar diskette schrijven        .
RFAWVZ5P_NACC         Aangifte AWV Z5A - GDU-bestand naar diskette schrijven        .
RFBABL00            Wijzigingen documenten weergeven                   .
RFBABL00_NACC         Wijzigingen documenten weergeven                   .
RFBANK_ALE           Verdeling van bankstamgegevens                    .
RFBBBNR1            Conversie bedrijfsnummer 8 posities in internationaal lokatienummer  .
RFBBEW00            Waardering in vreemde valuta (banken) op peildatum DD.MM.JJ      .
RFBBEW01            Afdrukken speciale dekking uit T044E                 .
RFBBEW10            Valuta-afloop-balans (banken) op peildatum DD.MM.JJ          .
RFBELJ00            Beknopt documentjournaal                       .
RFBELJ00_NACC         Beknopt documentjournaal                       .
RFBELJ10            Documentjournaal (vrij toegankelijk)                 .
RFBELJ10_NACC         Documentjournaal                           .
RFBIBL00            Batch-inputdocumenten                         .
RFBIBL01            Batch-inputdocumenten                         .
RFBIBLK0            Direct input voor opdrachten                     .
RFBIBLK1            Batch-inputdocumenten                         .
RFBIBLT0            Testgegevens voor RFBIBL00                      .
RFBIDE00            Batch-inputinterface voor debiteuren                 .
RFBIDE10            Overname van debiteurstamgegevens uit bronbedrijfsnummer: zenden   .
RFBIDE15            Debiteurbankrelaties met IBAN zonder bankrekeningnummer exporteren  .
RFBIDE20            Overname van debiteurstamgegevens uit bronbedrijfsnummer: ontvangen  .
RFBIDEG0            Genereringsrapport: batch input voor debiteurenstamgegevens      .
RFBIDEK0            Batch-inputinterface voor debiteuren                 .
RFBIDET0            Testgegevens voor RFBIDE00                      .
RFBIFOCR            Balans op formulier afdrukken/formulier genereren           .
RFBIFOPR            Balans op formulier afdrukken/formulier vullen            .
RFBIKR00            Batch-inputinterface voor crediteuren                 .
RFBIKR10            Crediteurstamgegevens uit bronbedrijfsnummer overnemen: zenden    .
RFBIKR15            Crediteurbankrelaties met IBAN zonder bankrekeningnummer exporteren  .
RFBIKR20            Overnemen crediteurstamgegevens uit bronbedrijfsnummer: ontvangen   .
RFBIKRG0            Genereringsrapport: batch input voor crediteurstamgegevens      .
RFBIKRK0            Batch-inputinterface voor crediteuren                 .
RFBIKRT0            Testgegevens voor RFBIKR00                      .
RFBILA00            Balans/V+W                              .
RFBILA10            Balans/V+W voor speciale ledger                    .
RFBIPPG0            Genereringsrapport: batch input v. geregistreerde documenten     .
RFBIPPG1            Genereringsrapport: evt. velden van rubriceringsblok terugzetten   .
RFBIPPG3            Genereringsrapport: evt. velden terugzetten (BSEG)          .
RFBISA00            Interface voor stamgegevens grootboekrekeningen            .
RFBISA01            Interface voor stamgegevens grootboekrekeningen            .
RFBISA10            Doorgifte stamgegevens grootboekrekening: zenden           .
RFBISA20            Doorgifte stamgegevens grootboekrek. in doelbedrijfsnr.: ontvangen  .
RFBISA30            Stamgegevens grootboekrek. creëren met referentie - BI-map genereren .
RFBISA40            Kopiëren bedrijfsnummer: grootboekrekeningen             .
RFBISA50            Stamgegevens grootboekrekeningen extraheren in bestand        .
RFBISA51            Stamgegevens grootboekrekeningen extraheren in bestand        .
RFBISAG1            Genereringsprogramma voor RFBISA11                  .
RFBITB01            Mislukte betalingsoperaties boeken                  .
RFBITB01_NACC         Mislukte betalingsoperaties boeken                  .
RFBKABL0            Weergave wijzigingen banken                      .
RFBKABSA            Archivering rekeningoverzicht: archiveringsprogramma         .
RFBKABSD            Archivering rekeningoverzicht: verwijderprogramma           .
RFBKABSR            Archivering rekeningoverzicht: reloadprogramma            .
RFBKABSS            Archivering rekeningoverzicht: leesprogramma             .
RFBKACCB            Door verwerking aan einde van de dag geblokkeerde rekeningen     .
RFBKACCBSINGLE         Door afzonderlijke afsluiting geblokkeerde rekeningen         .
RFBKACCINPROC         Lijst met rek. die door runs voor verw. aan einde van dag worden bew. .
RFBKACCL            Rapport: rekeningopheffing                      .
RFBKACFA            Saldotransportarchivering: archiveringsprogramma           .
RFBKACFD            Saldotransportarchivering: verwijderprogramma             .
RFBKACFR            Saldotransportarchivering: reload-programma              .
RFBKACFS            Saldotransportarchivering: analyseprogramma              .
RFBKAGLA            BCA-grootboekgegevens: archiveringsprogramma             .
RFBKAGLD            BCA-grootboekgegevens: verwijderprogramma               .
RFBKAGLR            BCA-grootboekgegevens: reloadprogramma                .
RFBKAICA            BCA, archivering detailgeg. rekeningafsluiting: archiveringsprogramma .
RFBKAICD            BCA, archivering detailgeg. rekeningafsluiting: verwijderprogramma  .
RFBKAICR            BCA, archivering detailgegevens rekeningafsluiting: reloadprogramma  .
RFBKAICS            BCA, archivering detailgegevens rekeningafsluiting: leesprogramma   .
RFBKAITA            Archivering betalingsposten: archiveringsprogramma          .
RFBKAITAN           Schrijfprogramma: betalingsposten archiveren             .
RFBKAITD            Archivering betalingsposten: verwijderingsprogramma          .
RFBKAITR            Archivering betalingsposten: reload-programma             .
RFBKAITS            Archivering betalingsposten: analyseprogramma             .
RFBKAORA            BCA, archivering betalingsopdracht: archiveringsprogramma       .
RFBKAORD            BCA, archivering betalingsopdracht: verwijderprogramma        .
RFBKAORR            BCA, archivering betalingsopdracht: reloadprogramma          .
RFBKAORS            BCA, archivering betalingsopdracht: leesprgogramma          .
RFBKAPCA            BCA, archivering gegevens rek.afsl.: archiveringsprogramma      .
RFBKAPCD            BCA, archivering gegevens rekeningafsluiting: verwijderprogramma   .
RFBKAPCR            BCA, archivering gegevens rekeningafsluiting: reloadprogramma     .
RFBKAPCS            BCA, archivering gegevens rekeningafsluiting: leesprogramma      .
RFBKAPPLLOGDEL         Rapport voor verwijderen van binnen BCA gebruikte applicatieverslagen .
RFBKASOA            BCA, archivering doorlopende opdracht: archiveringsprogramma     .
RFBKASOD            BCA, archivering doorlopende opdracht: verwijderingsprogramma     .
RFBKASOR            BCA, archivering doorlopende opdracht: reload-programma        .
RFBKASOS            BCA, archivering doorlopende opdracht: leesprogramma         .
RFBKATOA            Archivering valutaperiodecijfers: archiveringsprogramma        .
RFBKATOAN           Archiveert valutaper.cijfers: archiv.progr. met performanceverbetering.
RFBKATOD            Archivering valutaperiodecijfers: verwijderprogramma         .
RFBKATOR            Archivering valutaperiodecijfers: reloadprogramma           .
RFBKATOS            Archivering valutaperiodecijfers: leesprogramma            .
RFBKBAL1            Saldilijst                              .
RFBKBAL1_VAL          Saldilijst op basis van peildatum (valuta- en boekingsdatum)     .
RFBKBALNOT           Saldomededelingen creëren - massarun                 .
RFBKBALNOTFILL         BCA: Periodieke gegevens saldomededeling vullen            .
RFBKBALNOT_REST        Saldomededelingen starten - herstarten                .
RFBKBALNOT_SINGLE       Een afzonderlijke saldomededeling creëren (op aanvraag)        .
RFBKBANKSTATDUPL        Creëren duplicaat van rekeningoverzichten starten           .
RFBKBDCOND           RFBKBDCOND - Wijz. in standaardcondities met terugwerkende kracht   .
RFBKBENCH00          Benchmark BCA: betalingsverkeer                    .
RFBKBENCH01          Benchmark BCA: rekeningafsluiting                   .
RFBKBENCH03          Benchmark BCA: rekeningoverzicht                   .
RFBKBENCH10          Benchmark BCA: betalingsverkeer via dialooggebruiker         .
RFBKBENCHGE2          BCA-benchmark: stamgegevens genereren                 .
RFBKBENCHGE3          BCA-benchmark: boekingen voor rekeningafsluiting           .
RFBKBENCHGE4          BCA-benchmark: boekingen voor rekeningafsluiting           .
RFBKBENCHMON00         BCA-benchmark: monitor voor benchmark voor betalingsverkeer      .
RFBKBENCHMON01         BCA-benchmark: monitor van geboekte gegevens             .
RFBKBENCHUTI01         BCA-benchmark: utility - verwerking aan einde van dag: herstart voorb..
RFBKBENCHUTI02         BCA-benchmark: utility - rekeningafsluiting ongedaan maken      .
RFBKBENCHUTI03         BCA-benchmark: utility - BKKM2 voor herstart voorbereiden       .
RFBKBENCHUTI05         BCA-benchmark: utility - benchmark-gegevens verwijderen        .
RFBKBKK45_CORR_FILL      In correspondentieontvangerbeheer migreren              .
RFBKBSRE            Rekeningoverzichten starten - herstarten               .
RFBKBSSG            Afzonderlijk rekeningoverzicht creëren (op aanvraag)         .
RFBKBSSG_DUPL         Duplicaat creëren van rekeningoverzicht (afzonderlijke run)      .
RFBKBSST            Rekeningoverzichten starten                      .
RFBKBTEINFO          Business Transaction Events: Publish & Subscribe-interfaces      .
RFBKCCINF01          Rekeningoverzicht valutaconversie                   .
RFBKCHACCUR          Rapport voor conversie rekeningvaluta                 .
RFBKCHAINOVR          Statusoverzicht voor rapporten in verwerking aan einde van de dag   .
RFBKCHAINSTART         Start volgorde rapporten in verwerking aan einde van de dag      .
RFBKCHQ1            Chequeblokkeringen                          .
RFBKCLEB            Eindedagverwerking achtergr.: boekingsdat. v. afsluit.boeking ophogen .
RFBKCLOSUREUNDO        Rapport: rekeningopheffing terugnemen, afzonderlijke run       .
RFBKCOMP_BKK9B_BKKIT      Vergelijking BKK9B - BKKIT                      .
RFBKCON3            Rentestaffellijst                           .
RFBKCON4            BCA: Tabel met periodecijfers per rekening opnieuw schrijven     .
RFBKCON5            BCA: Tabel met periodecijfers per bankgroep opnieuw schrijven     .
RFBKCON6            Interne referentierekeningen (voor afsluiting)            .
RFBKCON6X           Externe referentierekeningen (voor afsluiting)            .
RFBKCONA            Beginscherm periodetoerekening voor grootboek             .
RFBKCONACBALBEFOREPRODDATE   Correctie: onjuiste rekeningafsluiting voor overgang naar prod. modus .
RFBKCONB            BCA: beginscherm rekeningafsluiting opnieuw starten (rente & kosten) .
RFBKCONC            Beginscherm massarekeningafsluiting (rente- en kostenberekening)   .
RFBKCONCOMP01         Afsluiting: BKK92/boekingen oud systeem vergelijken          .
RFBKCONCOMP02         Limiet: BKKE1, geldig-van-datum instellen               .
RFBKCOND            Beginscherm afsluiting afz. rekening (rente- en kostenberekening)   .
RFBKCONH            BCA: gegevens voor vervroegde afsluiting instellen (periodiek)    .
RFBKCONHLST          Lijst met gegevens voor vervroegde afsluiting             .
RFBKCONI            Beginscherm voor vervroegde massarekeningafsluiting          .
RFBKCONJ            BCA: beginscherm voor uitvoer afgesloten rekeningen          .
RFBKCONL            BCA: beginscherm afsluiting afzonderlijke rekening opnieuw starten  .
RFBKCONM            BCA: beginscherm rentetoerekening voor grootboek opnieuw starten   .
RFBKCONN            BCA: beginscherm voor vervroegde afsluiting afzonderlijke rekening  .
RFBKCONO            Beginscherm: controle overname externe gegevens rekeningafsluiting  .
RFBKCONP            Test overname externe gegevens rekeningafsluiting           .
RFBKCON_ACBAL_BEFORE_PRODDATE Correctie: onjuiste rekeningafsluiting voor overgang naar prod. modus .
RFBKCOOR            Weergave totalenrecords uit betalingsverkeer             .
RFBKCORR_BALANCE_PERIOD    Programma RFBKCORR_BALANCE_PERIOD                   .
RFBKCORR_BKK51         Corr.rapport saldo afh. v. laatste betal.               .
RFBKCORR_BKKVRS        Correctierapport beschikbare saldoreeks                .
RFBKCORR_GL_CUSTOM_CHECK    Customizing grootboek contr.                     .
RFBKCORR_GL_GEN_DELETE_TABLES Correcties: verwijdert grootboektabellen voor reservebankgroep    .
RFBKCORR_GL_GEN_RELOAD_TABLES Correcties: reload van opgeslagen gegevens              .
RFBKCORR_GL_GEN_SAVE_TABLES  Correcties: opslaan grootboektabellen in andere bankgroep       .
RFBKCORR_LIM_401_PREP_NEW_REL Completering limietdefinities vóór release-overgang          .
RFBKCORR_LIM_COMPLETE_LIMITS  Limietdefinities completeren                     .
RFBKCORR_PI_DIRDEB       Begunstigde voor afboekingsopdracht in betalingspost verzorgen    .
RFBKCPBL            Datum overgang naar productieve modus en saldo-overn.datum instellen .
RFBKCURCHDAT          Datum valutaconversie verzorgen (BCA)                 .
RFBKCUST            Overname customizing-instellingen                   .
RFBKDEL1            Rekeningstamgegevens verwijderen                   .
RFBKDEL1_EXT          Rekeningstamgegevens via extern rekeningnummer verwijderen      .
RFBKDEL1_INT          Rekeningstamgegevens via intern rekeningnummer verwijderen      .
RFBKDEL3            Gegevens grootboekmutatie verwijderen                 .
RFBKDEL5            Gegevens hiërarchieën verwijderen                   .
RFBKDIRDEBCHCURR        Programma valutaconversie afboekingsopdrachten            .
RFBKDISPJOB          Verwerking in achtergrondjob                     .
RFBKEOFDAYPROC_WAIT      Wachten op einde voorgaande job                    .
RFBKFIXBKKCORR         Alg.: tab. BKKCORR* completeren/verwijderen              .
RFBKFOLLOWUP          Herpresentatie voor rekeningen                    .
RFBKFUT            BCA: Geplande betalingsposities weergeven               .
RFBKGL01            Doorgifte rekening-courant - FI-grootboek              .
RFBKGL11            Afstemming: overzicht van BCA-afstemcodes               .
RFBKGL12            Afstemming: boekingstotalen per BCA-afstemsleutel           .
RFBKGLBKKC30          Grootboek: balansvoorbereidingsgegevens detailweergave        .
RFBKGLBSPREP          Balansvoorbereiding rekening-courant - FI-grootboek          .
RFBKGLC1            Afstemming: vergelijking BCA-boekingstotalen met FI-boekingstotalen  .
RFBKGLC2            Afstemming: vergelijking BCA-bet.posten met BCA-boekingstot. voor FI .
RFBKGLC4            Verouderd. Gebruik in plaats daarvan de transactie F97E        .
RFBKGLC6            Afstemming: lijst met FI-documentregels per BCA-afstemcode      .
RFBKGLCM            Comp.: overzicht van BCA-rekeningen waarvoor comp. moet worden uitg. .
RFBKGLCOMP01          Correctie: vergelijking BKKC10/periodecijfers             .
RFBKGLDI_FIKEY         Beheer grootboekinformatie bij gegevensovername (FI-keys)       .
RFBKGLFIX01          Correctie: balansgegevens bij inconsistente boekingsdatum       .
RFBKGLFIX02          Correctie: overnamestatus van afstemcodes wijzigen          .
RFBKGLFIX03          Correctie: BKKC01 / BKKC01C-teller afstemmen (CNT_UPD / CNT_COM)   .
RFBKGLIA            Rentetoerekening: overzicht van gecreëerde rentetoerekeningen     .
RFBKGLIA_DETAIL        Periodetoerek.: detailinformatie voor gecreëerde periodetoerekeningen .
RFBKGLPP            Nabewerking: saldi BCA- en FI-rekeningen voor posten in nabewerking  .
RFBKGLRV            Omkeerboekingen voor FI-doc. bij overn. van bestaande gegevens creëren.
RFBKGL_AT           Audit trail: relatie tussen betalingspost en FI-documenten      .
RFBKGL_CHECK_CUSTOMIZ     Customizinginstellingen voor grootboektransport controleren      .
RFBKGL_GLDATA         Replicatie grootboekgegevens bij ontkoppeld FI en controles      .
RFBKGL_REC_BALANCE       Informatie saldo GB-rekening uit saldi BCA-rekeningen         .
RFBKGL_REC_START        Informatie BCA-boekingen voor FI-documentregel; beginscherm      .
RFBKGL_VA_CALC_POST      Waardecorrecties boeken                        .
RFBKGL_VA_DI          Afzonderlijkewaardecorrectie - overname van bestaande gegevens    .
RFBKGL_VA_MAINTAIN       Waardecorrecties voorstellijst bewerken                .
RFBKHISTORY_INDIV       Wijzigingsdocumenten voor individuele condities weergeven       .
RFBKHISTORY_STAND       Wijzigingsdocumenten voor standaardcondities weergeven        .
RFBKHISTORY_ZUORD       Wijzigingsdocumenten voor conditietoewijzingen weergeven       .
RFBKINDCOND          Rapport: individuele conditie bewerken                .
RFBKINITARCH          Initialiseren van beheer gearchiveerde tijdvakken           .
RFBKINTEREST_INDIV       Individuele conditie                         .
RFBKIZI1            BCA: belastingrapport betalingspost (nabewerking + vrijgave)     .
RFBKIZI2            BCA: bel.rapport betalingsposten (aant., storn., terugb., bew. alg.) .
RFBKIZI3            BCA: belastingverslag CPD-betalingsposten               .
RFBKIZO1            BCA: betalingsrapport v. processen rek.beheer -" betalingsopdrachten .
RFBKKC20            Cash concentration: massarun                     .
RFBKKCFILL           Rapport voor invulling transfertypen en afrondingspositie cash conc. .
RFBKLIRE            Rapport: lijst met vrij te geven limieten               .
RFBKLIRL            Limietbewerking                            .
RFBKLOC1            REKENINGBLOKKERINGEN                         .
RFBKMAINJOB          Programma RFBKMAINJOB                         .
RFBKMAINOFFICCHANG       Zakenpartner wijzigen                         .
RFBKOVR1            Overschrijdingslijst                         .
RFBKOVR_CNTRL         Toegestane overschrijdingen                      .
RFBKOVR_CNTRL_LIST       Rekeningen met toegestane overschrijding               .
RFBKPARUNOVR          Overzicht huidige runs verwerking aan einde van de dag        .
RFBKPAYD            Betalingenlijst voor download naar EXCEL               .
RFBKPAYMEX_DE_DTA       Rapport om GDU te creëren                       .
RFBKPAYMEX_HEADER       Overzicht gecreëerde GDU-bestanden (uitgaand betalingsverkeer)    .
RFBKPAYMINREV_DE_DTA      Stornorun GDU in DTAUS-formaat                    .
RFBKPAYMIN_DE_DTA       Inlezend rapport GDU in DTAUS-formaat                 .
RFBKPAYMIN_HEADER       Overzicht GDU-bestanden (inkomend betalingsverkeer)          .
RFBKPDT2            BCA: Boekingsdatum in achtergrond/dialoog instellen          .
RFBKPDT4            BCA: Boekingsdatum op achtergrond/in dialoog v. TEST instellen    .
RFBKPI02            Planpost verwijderen                         .
RFBKPO02            BCA: opdracht termijntransactie verwijderen              .
RFBKPOEX            Geeft ontvangerposities door uit betalingsopdrachten aan vorig systeem.
RFBKPRE1            Geplande betalingsposities overboeken (LIMIT)             .
RFBKPRODUCTDELETE       Verwijdert producten uit customizingtabellen             .
RFBKREBOOK           Correctierapport voor achteraf instellen van overboekingsteken    .
RFBKREFCSB00          Output Bank Data & References (CSB 19 Annex 6)            .
RFBKRELCHCUR          Bewerking wijziging valuta                      .
RFBKSOCHCUR          BCA, doorlopende opdrachten euroconversie               .
RFBKSOCR            Doorlopende opdrachten boeken                     .
RFBKSOCRPAR          Doorlopende opdrachten boeken                     .
RFBKSTANDORDWDAY        Doorl. opdr.: werkdag uitvoering instellen (alle doorlopende opdr.)  .
RFBKTDEPOSITCOLLECTION     Incasso contacttotaal en aanvullingsbedragen op termijndepositorek.  .
RFBKTMP1            BCA: geplande betalingsposten naar BKKIT overboeken          .
RFBKTMP1_PO          BCA: opdrachten termijntransacties boeken               .
RFBKTTERMCONTROL        Termijndepositorekeningen vastleggen                 .
RFBKTTERMPOSTPROCESSING    Termijndeposito's nabewerken                     .
RFBKTTERMPRENOTICE       Melding over vervaldatum van termijndepositorekeningen        .
RFBKTTERMRESTART        Termijndeposito's opnieuw starten                   .
RFBKTTTERMMATURE        Bepaling vervaldatum termijndepositorekeningen            .
RFBKUPTJOB           Parallelverwerking UPT JOB                      .
RFBKUPTSYNC          UPT-synchronisatierapport                       .
RFBKVZ00            Bankoverzicht                             .
RFBKXPR_BDC          XPRA converteren BKK92 - kosten actualiseren, indien NRADD"0     .
RFBK_ACCNT_CLOSE_RELEASE    Rek. opheffen: vrijgave                        .
RFBK_BDT_CUST_CHECK_CLIENT   Vergelijking belangrijkste BDT-tabellen bij versch. mandanten     .
RFBK_BUPA_SHOW_ALL       Zakenpartner: alle rollen weergeven                  .
RFBK_CHECK_INT_METHOD     Programma RFBK_CHECK_INT_METHOD                    .
RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD  Rapport RFBK_CORRECT_BALANCE_PERIOD                  .
RFBK_NOTICE_RELEASE      Opzegging: vrijgave                          .
RFBK_PAR_NUMRG_GENERATE    Nummerreeksintervallen voor parallelverwerking betalingsposten gener. .
RFBK_PAR_REALLOCATE_INTERV   Intervaltabel voor parallelverwerking postenboekingen opnieuw creëren .
RFBK_PRODUCT_CHANGE      Wijzigt product van alle rekeningen bankgroep             .
RFBK_SO_RELEASE        Doorlopende opdracht bewerken                     .
RFBLBC00            Bankwegen voor huisbanken                       .
RFBLBC01            Bankwegen voor bankrekeningoverdrachten                .
RFBLBC02            Bankwegen voor crediteuren/debiteuren                 .
RFBNUM00            Toekenning doc.nummers niet aaneensluitend              .
RFBNUM00N           Toekenning documentnummers niet aaneensluitend            .
RFBNUM10            Dubbel toegekende factuurnummers                   .
RFBPDKCD            Weergeven wijzigingsdocumenten voor budgetinvoerdocumenten      .
RFBPET00            Extract documentposities                       .
RFBPET00_NACC         Extract documentposities                       .
RFBREAKDOWNGTS         Uitvoering achteraf van controle in SAP GTS voor FI          .
RFBUEB00            Lijst documenten                           .
RFBUEB01            Lijst documenten                           .
RFBUST00_P           Bedrijfsnummeroverkoepelende belasting (Japan en Denemarken)     .
RFBUST10            Bedrijfsnummeroverkoepelend overboeken                .
RFBUST10_P           Bedrijfsnummeroverkoepelende belastingen               .
RFBUSU00            Boekingstotalen                            .
RFBVALL_0           Landspecifieke overname bankoverzicht                 .
RFBVBIC_0           Overname bankoverzicht uit BIC-bestand                .
RFBVCA_0            Overname van bankgegevens (Canada)                  .
RFBVCH_0            Overname van bankgegevens Zwitserland (Telekurs-diskette)       .
RFBVGB_0            Overname bankgegevens Groot-Brittannië                .
RFBVOR00            Lijst met bedrijfsnummeroverkoepelende operaties           .
RFBVZA_0            Overname van bankgegevens Zuid-Afrika                 .
RFBYPASS            Verschil van documenten die met en zonder bypass worden geboekt    .
RFBYPASS_ON_OFF        Activering en deactivering van fiscale bypass in interface fin. adm. .
RFCASH00            Kasboek                                .
RFCASH10            Kasboek: verwijderde documenten                    .
RFCASH20            Kasboek                                .
RFCATX00            Terugboeking PST (Canada)                       .
RFCCDLOG            Betaalkaarten: alle verslaggegevens verwijderen            .
RFCCRSTT            Betaalkaarten: afrekening herhalen                  .
RFCCSIMU            Simulatie van antwoord op een afrekenrun voor betaalkaarten      .
RFCCSSTT            Betaalkaarten: afrekening uitvoeren                  .
RFCCSSTT_NACC         Betaalkaarten: afrekening uitvoeren                  .
RFCDAT00            Alleen voor testgegevens: jaarwisseling testgegevens         .
RFCHAINRVS           Storno IHC-betalingsopdrachten                    .
RFCHIL00            Chequenummerintervallen                        .
RFCHIL10            Te configureren lijst van chequenummer-intervallen          .
RFCHKA00            Chequegegevens archiveren                       .
RFCHKA10            Chequegegevens uit archief verwijderen                .
RFCHKA20            Chequegegevens terugladen uit het archief               .
RFCHKD00            Cheque-informatie van betalingsrun verwijderen            .
RFCHKD10            Cheque-informatie van ontwaarde cheques verwijderen          .
RFCHKD20            Cheque-informatie van handmatig gecreëerde cheques verwijderen    .
RFCHKD30            Terugzetten van chequegegevens                    .
RFCHKE00            Extractcreatie van cheques                      .
RFCHKL00            Lijst cheques van bedrijfsnummer &0..                 .
RFCHKN00            Chequeregister                            .
RFCHKN10            Chequeregister                            .
RFCHKR00            Verlengen chequenummers voor rekening &0.. &1... &2...        .
RFCHKR10            Transactie 'opnieuw afdrukken' terugnemen               .
RFCHKR10_NACC         Transactie 'opnieuw afdrukken' terugnemen               .
RFCHKU00            Referentie van betalingsdocument voor cheque opbouwen         .
RFCJ10             RFCJ10                                .
RFCLLIB00           Cash Journal (Chile, Peru)                      .
RFCLLIB01           Journal (Chile, Peru)                         .
RFCLLIB02           General Ledger (Chile, Peru)                     .
RFCLLIB03           Sales Ledger (Chile, Peru)                      .
RFCLLIB04           Purchase Ledger (Chile, Peru)                     .
RFCMCRCV            Kredietbeheer: kredietvector creëren                 .
RFCMDECV            Kredietvector verwijderen                       .
RFCNGAIS            Frame Report for Golden Audit                     .
RFCODOCUMENT          Weergave foutkostendocumenten                     .
RFCONVTP            Bestedingsmarkeringen: cust. ref.soorten en veldbesturing converteren .
RFCOPY00            Kopiëren van BOV-customizing-tabellen                 .
RFCOREPORT_EXCESS       Verslag meerkosten in foutkostenafhandeling              .
RFCOREPORT_NOTIF        Verslag kwaliteitsmelding in de foutkostenafhandeling         .
RFCOREPORT_RESPCC       Verslag verantwoordelijke kostenplaatsen in de foutkostenafhandeling .
RFCOREPORT_REW         Verslag nabewerking in foutkostenafhandeling             .
RFCOREPORT_REWCOST       Verslag nabewerkingskosten in de foutkostenafhandeling        .
RFCOREPORT_SCRAP        Verslag uitvalkosten in foutkostenafhandeling             .
RFCORR14            Aanmaanrun terugzetten via MHNK/MHND                 .
RFCORR26            Test consistentie van belastingcodes (A003 / KONH / KONP)       .
RFCORR40            Afstemrapport RFCORR40                        .
RFCORR53            FI: Verwijderen trefwoorden van gearchiveerde/gewiste grootboekrek.  .
RFCORR57            Geregistreerde documenten voor doc.vrijgave (WF) als irrelevant merken.
RFCORR58            Betalingsvrijgave terugnemen (betalingsblokkering en WF-bet.vrijgave) .
RFCORR78            PSWBT en PSWSL van SGA-boekingen corrigeren              .
RFCORR90            GLT0 voor SKV-rekeningen opschonen                  .
RFCORR99            Analyseprogramma belasting                      .
RFCORRA7            Afstemming T001_ARCH met T001                     .
RFCORRFA            Functiegebieden in FI-document corrigeren               .
RFCOSELECTION         Kopieerreferentie documentselectie                  .
RFCOVALUATION         Waardering foutkostendocumenten                    .
RFCRDB10            Batch input stamgegevens creditcard                  .
RFCRDFDF            Betaalkaartenbestand: archiveringsteken instellen (archivering)    .
RFCRDFDL            Betaalkaartenbestand: verwijderprogramma (archivering)        .
RFCRDFRL            Betaalkaartenbestand: gearchiveerde gegevens terugladen        .
RFCRDFWR            Betaalkaartenbestand: archief schrijven                .
RFCRDL00            Kaartstamrecord: lijstverzorging                   .
RFCRDL10            Kaartdocumenten: lijstverzorging                   .
RFCRDL20            Betaalkaarten: verslagbestand evalueren                .
RFCRDMDF            Kaartstamrecord: archiveringsteken instellen (archivering)      .
RFCRDMDL            Kaartstamrecord: verwijderprogramma (archivering)           .
RFCRDMRL            Kaartstamreecord: gearchiveerde gegevens terugladen          .
RFCRDMWR            Kaartstamrecord: archief schrijven                  .
RFCTST01            RFC-testprogramma                           .
RFCTST02            RFC-testprogramma                           .
RFCTST03            RFC-statistiek                            .
RFCZZNP0            Meldingsplicht voor betalingen natuurlijke personen Tsjechië     .
RFC_AUTH_TRACE_TEST      Programma RFC_AUTH_TRACE_TEST                     .
RFDABL00            Wijzigingen debiteuren weergeven                   .
RFDABL00_NACC         Wijzigingen debiteuren weergeven                   .
RFDANZ00            Lijst met openstaande betalingen - debiteuren op peildatum      .
RFDAPO00            Lijst van vereffende posten debiteuren                .
RFDAPO00_NACC         Lijst van vereffende posten debiteuren                .
RFDAUB00            Oorspronkelijke documenten van doorlopende boeking          .
RFDAUB00_NACC         Oorspronkelijke documenten van doorlopende boeking          .
RFDBLIW0            België: BNB: open posten van klanten in het buitenland        .
RFDCON00            Kritische debiteurwijzigingen weergeven/bevestigen          .
RFDELPLN            FI plangegevens verwijderen                      .
RFDEPL00            Debiteurenpostenlijst                         .
RFDEPL00_NACC         Debiteurenpostenlijst                         .
RFDFILZE            Kredietbeheer: afstemrapport filiaal/centrale             .
RFDIFF00            Controleert verschillen tussen RDIFF en BDIFF per vereffeningsoperatie.
RFDIOBK0            Direct-inputobjecten en objectrelaties                .
RFDKAG00            Afstemming stamgegevens debiteuren                  .
RFDKLI10            Debiteuren met ontbrekende kredietgegevens              .
RFDKLI20            SD, FI: Opnieuw opbouwen kredietgegevens na organisat. wijzigingen  .
RFDKLI20_NACC         SD, FI: Opnieuw opbouwen kredietgegevens na organisat. wijzigingen  .
RFDKLI30            Kort overzicht kredietlimiet                     .
RFDKLI40            Kredietoverzicht                           .
RFDKLI40_NACC         Kredietoverzicht                           .
RFDKLI41            Kredietstamblad                            .
RFDKLI41_NACC         Kredietstamblad                            .
RFDKLI42            Kredietbeheer: Early Warning List                   .
RFDKLI43            Kredietbeheer: stamgegevenslijst                   .
RFDKLI50            Massawijziging kredietlimietgegevens                 .
RFDKLIAB            Wijzigingen kredietbeheer weergeven                  .
RFDKLIAB_NACC         Wijzigingen kredietbeheer weergeven                  .
RFDKVZ00            Debiteurenoverzicht                          .
RFDKVZ00_NACC         Debiteurenoverzicht (geen toegang)                  .
RFDLCI00            Stamp Tax Ledger (Chile)                       .
RFDLCI02            Stamp Tax Ledger (Chile)                       .
RFDLKBLA            Alle BM-bestedingsmarkeringen per mandant verwijderen         .
RFDLKBLE            Ontwikkelrecords in KBLE en KBLEW verwijderen             .
RFDLKBLX            BM-bestedingsmarkeringen selectief verwijderen            .
RFDM1000            Afstemming van verificatieobjecten tussen SAP Dispute Management en FI.
RFDM1010            Lokale gegevens van een verificatieobject weergeven (technische view) .
RFDM2000            Verificatieobjecten automatisch wegboeken               .
RFDM2010            Automatisch wegboeken van verificatieobjecten opnieuw starten     .
RFDM3000            Verificatieobjecten automatisch creëren                .
RFDOFW00            OP - vervaldatumprognose debiteuren                  .
RFDOPO00            Openpostenlijst debiteuren                      .
RFDOPO00_NACC         Openpostenlijst debiteuren                      .
RFDOPO10            Openpostenlijst debiteuren                      .
RFDOPO10_NACC         Openpostenlijst debiteuren                      .
RFDOPR00            Klantbeoordeling met OP-rastering                   .
RFDOPR00_NACC         Klantbeoordeling met OP-rastering                   .
RFDOPR10            OP-analyse debiteuren op saldo van posten over tijd          .
RFDOPR10_NACC         OP-analyse debiteuren op saldo van posten over tijd          .
RFDOPR20            Betalingsgedrag debiteuren                      .
RFDQST70            Belgisch bronbelastingrapport (vorderingen)              .
RFDRRANZ            Debiteureninformatiesysteem                      .
RFDRRE01            Analyse van vervaldatum: evaluaties creëren (routinepool)       .
RFDRRE01_NACC         Analyse van vervaldatum: evaluaties creëren (routinepool)       .
RFDRRE02            Betalingsgedrag: evaluaties creëren (routinepool)           .
RFDRRE02_NACC         Betalingsgedrag: evaluaties creëren (routinepool)           .
RFDRRE03            Valutarisico: evaluaties creëren (routinepool)            .
RFDRRE03_NACC         Valutarisico: evaluaties creëren (routinepool)            .
RFDRRE04            Posten over tijd: evaluaties creëren (routinepool)          .
RFDRRE04_NACC         Posten over tijd: evaluaties creëren (routinepool)          .
RFDRRE05            DSO-analyse: evaluaties creëren (routinepool)             .
RFDRRE05_NACC         DSO-analyse: evaluaties creëren (routinepool)             .
RFDRRE06            Dagen afgesproken/gerealiseerd: evaluaties creëren (routinepool)   .
RFDRRE06_NACC         Dagen afgesproken/gerealiseerd: evaluaties creëren (routinepool)   .
RFDRRGEN            Evaluaties voor debiteureninformatiesysteem creëren          .
RFDRRGEN_NACC         Evaluaties voor debiteureninformatiesysteem creëren          .
RFDRRSEL            Evaluaties voor debiteureninformatiesysteem creëren          .
RFDRRSEL_NACC         Evaluaties voor debiteureninformatiesysteem creëren          .
RFDSLD00            Debiteurensaldi in eigen valuta                    .
RFDSLD00_NACC         Debiteurensaldi in eigen valuta                    .
RFDUML00            Debiteurenomzet                            .
RFDUML00_NACC         Debiteurenomzet                            .
RFDUNSEL            Selectie klanten                           .
RFDUZI00            Overtijdrenteberekening                        .
RFDWZFF0            DWZ-bestandsinterface: inlezen van jaarlijkse slotkoersen       .
RFDZIS00            Rentestaffel debiteuren                        .
RFDZIS00_PDF          Debiteurenrentestaffel                        .
RFEBBE00            CODA - Bankoverzicht België - conversie naar Multicash-formaat    .
RFEBBE00_NACC         CODA - Bankoverzicht België - converteren naar MultiCash-opmaak    .
RFEBBECODA00          CODA 2.1: Belgisch rekeningoverzicht compileren in MultiCash-opmaak  .
RFEBBU00            Update rekeningoverzicht/cheque-inlevering              .
RFEBBU00_NACC         Update rekeningoverzicht/cheque-inlevering              .
RFEBBU01            Oproep tussenopslaggegevens boeken                  .
RFEBBU01_NACC         Oproep tijdelijke opslag boeken                    .
RFEBCH00            Rekeningoverzicht in MultiCash-opmaak converteren (Zwitserland)    .
RFEBCK00            Chequeterugkomst                           .
RFEBCK00_NACC         Chequeterugkomst                           .
RFEBCK10            Chequeterugkomst                           .
RFEBCKT0            Chequeterugkomst USA                         .
RFEBDK00            Bankoverzicht Denemarken - conversie naar MultiCash-formaat      .
RFEBES00            Rapport niet meer gebruiken; gebruik RFEBKA00             .
RFEBESCSB00          Bankafschrift Spanje - conversie in MultiCash-formaat         .
RFEBEST0            Testgegevens vervaardigen voor MultiCash               .
RFEBEXTTRN_LOAD        Programma FEBEXTTRN_LOAD                       .
RFEBFD00            Inlezen elektronisch rekeningoverzicht                .
RFEBFD00_NACC         Inlezen elektronisch rekeningoverzicht                .
RFEBFI00            Bankafschrift Finland ref.betalingen - conversie naar MultiCash    .
RFEBFI00_NACC         Bankafschrift Finland ref.betalingen - conversie naar MultiCash    .
RFEBFILUM00          Bankafschrift Finland: conversie in MultiCash-formaat         .
RFEBFR00            Rapport niet meer gebruiken; gebruik RFEBKA00             .
RFEBFRT0            Testgegevens vervaardigen voor MultiCash               .
RFEBGB00            Bankafschrift Groot-Brittannië - inlezen rekeningoverzicht      .
RFEBGB00_NACC         Bankafschrift Groot-Brittannië - inlezen rekeningoverzicht      .
RFEBIT00            Bankafschrift: Italië CBI - conversie in MultiCash          .
RFEBJP00            Inlezen rekeningoverzicht: ZENGINKYO (Japan)             .
RFEBJP00_NACC         Inlezen rekeningafschrift: ZENGINKYO (Japan)             .
RFEBKA00            Rekeningoverzicht: diverse formaten (SWIFT, MultiCash, BAI...)    .
RFEBKA00_NACC         Rekeningoverzicht: diverse formaten (SWIFT, MultiCash, BAI...)    .
RFEBKA10            Boekingen met rekeningoverzichtsposities afstemmen          .
RFEBKA30            Update rekeningoverzicht                       .
RFEBKA30_NACC         Update rekeningoverzicht                       .
RFEBKA40            Dagoverzicht: afzonderlijke records creëren              .
RFEBKA40_NACC         Dagoverzicht: afzonderlijke records creëren              .
RFEBKA80            Bankgegevensbuffer evalueren voor toevoegen KNBK via RFBIDE00     .
RFEBKA90            Rekeningafschrift status 'geboekt' geven               .
RFEBKA91            Valutakey in FEBKO-ABSND invoegen                   .
RFEBKA96            Buffer wissen                             .
RFEBKAD0            Rek.overzichten/cheque-inleverlijsten verwijderen uit bankbuffer   .
RFEBKAJ0            Afdrukken rekeningoverzicht (Japan)                  .
RFEBKAJ0_NACC         Afdrukken rekeningoverzicht (Japan)                  .
RFEBKAP0            Rekeningoverzicht afdrukken                      .
RFEBKAT0            Testgegevens vervaardigen voor MultiCash               .
RFEBKAT1            Testgegevens vervaardigen voor MultiCash               .
RFEBKAT3            Testgegevens genereren (IDoc)                     .
RFEBKAT4            Testprogramma: IDoc's gecreëerd uit gegevens van bankgegevensgeheugen .
RFEBKAT5            Testgegevens voor BAI-rek.ovz. genereren en open posten creëren    .
RFEBKATX            Testtool RFEBKATX: creatie van OP's en rekeningoverzichtsbestanden  .
RFEBLB00            Lockbox-hoofdrapport                         .
RFEBLB00_NACC         Lockbox-hoofdrapport                         .
RFEBLB30            Lockbox-hoofdrapport                         .
RFEBLB30_NACC         Lockbox-hoofdrapport                         .
RFEBLBLO            Lockboxbestand voor leningen creëren                 .
RFEBLBP0            Include RFEBLBP0                           .
RFEBLBR1            Lockbox-totalenverslag                        .
RFEBLBT1            Auto-cash: lockbox                          .
RFEBLBT2            Autocash: lockbox - testgegevens voor BAI2-formaat creëren      .
RFEBLBT3            Autocash: lockbox - testgegevens voor IDoc-formaat creëren      .
RFEBNO00            Bankafschrift Noorwegen - conversie naar MultiCash-formaat      .
RFEBNORDIC           EDIFACT-bestand lezen/in MultiCash-formaat converteren (Noorwegen)  .
RFEBPI00            Pollinginformatie in banktabelbuffer inlezen             .
RFEBPI20            Polling-overzicht: overzicht en bewerking               .
RFEBPI20_NACC         Polling-overzicht: overzicht en bewerking               .
RFEBSC00            Interface voor extern ingevoerde cheque-inleveringsgegevens      .
RFEBSC00_NACC         Interface voor extern ingevoerde cheque-inleveringsgegevens      .
RFEBSC10            Update van extern ingevoerde cheque-inleveringsgegevens        .
RFEBSC10_NACC         Update van extern ingevoerde cheque-inleveringsgegevens        .
RFEBSE00            Bankafschrift Zweden - conversie naar MultiCash-formaat        .
RFEBSE00_NACC         Bankafschrift Zweden - conversie naar MultiCash-formaat        .
RFEBSTMTTOOL          Programma RFEBSTMTTOOL                        .
RFEBVND1            On-lineoverschrijving en cred.bet.opdrachten             .
RFEPOJ00            Postenjournaal                            .
RFEPOJ00_NACC         Postenjournaal                            .
RFESR000            Verwerking gegevensinvoer ASR of post- en bank-ESR          .
RFESR100            Opmaak van ESR-gegevens (5 1/4" en 3 1/2" MS-DOS-diskettes)      .
RFEWA001            FI "-" analyse van bedrijfsnummers (zonder status)          .
RFEWA002            FI "-" analyse van de customizing (zonder status)           .
RFEWA003            FI "-" afstemming OP - periodecijfers (zonder status)         .
RFEWA004            FI "-" afstemming subadministratie - grootboek (zonder status)    .
RFEWA008            FI "-" analyse van te vereffenen posten (zonder status)        .
RFEWACUS            Analysefase FI "-" controle customizing                .
RFEWC110            Controle of betalingsruns zijn afgesloten               .
RFEWC150            Controle of aanmaanruns of afdrukken van aanmaanruns zijn afgesloten .
RFEWSBAL            Analyseprogramma FI "-" correctieverschillen FI/AA weergeven     .
RFEWSDOC            Analyseprogramma FI "-" kritische documenten weergeven        .
RFEWSSCA            Analyseprogramma FI "-" correctie vereffeningsoperatie weergeven   .
RFEWSSOP            Analyseprogramma FI "-" totaal open posten op peildatum weergeven   .
RFEWUC0C            Afstemfase FI "-" vereffeningsoperatie "" 0 (correctie)        .
RFEWUC0F            Afstemfase FI "-" totaal open posten - boek (correctie)        .
RFEWUC0O            Afstemfase FI "-" subadministratie - grootboek (correctie)      .
RFEWUC1F            FI analysefase "-" totaal open posten - boek (analyse)        .
RFEWUC1O            FI analysefase "-" subadministratie - grootboek (analyse)       .
RFEWUD0P            FI-afstemfase "-" tabel EWUFI_SOP verwijderen             .
RFEWUS0C            Afstemfase FI "-" vereffeningsoperaties "" 0 (selectie)        .
RFEWUS1C            Analysefase FI "-" vereffeningsoperaties "" 0 (selectie)       .
RFEWUSHK            Saldi SGB-tekens                           .
RFEXBLK0            Gegevens heffing/inning exporteren                  .
RFF110S            Rapport voor automatisch inplannen van betalingsprogramma       .
RFF110SSP           Saldocontrole na een betalingsvoorstel                .
RFF110SSPL           Saldocontrole: overzicht geblokkeerde rekeningen           .
RFFAKP01            Genereren snelinvoermaskers                      .
RFFAKPC1            Consistentiecontrole snelinvoermaskers                .
RFFAKPST            Snelinvoervarianten: gegevens voor standaardvarianten creëren     .
RFFBWD00            Advies van vervallen wissels van bank in UNIX-file-systeem overnemen .
RFFBWD10            Advies van vervallen wissels aan de bank op lokale geg.drager laden  .
RFFBWD99            GDU-invoerbestand genereren voor teruggekomen schuldwissel -" tests  .
RFFBWE00            GDU-bestand voor wisselafgifte herhaald creëren            .
RFFBWG10            Overname van GDU-gegevens                       .
RFFBZP10            Customizing betalingsprogramma: oproep van view (betalingswijzen/BdNr).
RFFBZP20            FBZP: Verzorging van postcodes oproepen                .
RFFBZP30            Programma RFFBZP30                          .
RFFBZP40            FBZP: Verzorging van postcodes oproepen                .
RFFCRCCD            Betaalkaartstamrecord: wijzigingsdocumenten weergeven         .
RFFCRD00            Betaalkaarten: ingangsbestand inlezen, weergeven, controleren, opslaan.
RFFCRD05            Betaalkaarten:opgeslagen bestand verwijderen             .
RFFCRD10            Betaalkaarten: bestand weergeven, boekingen genereren, verslag bewerk..
RFFCRD20            Betaalkaarten: verslagrecords afzonderlijk selecteren en bewerken   .
RFFCRD99            Betaalkaart:nieuwe selectiecodes uit bestand in tabel TCRSCODE opslaan.
RFFDBU00            Boeking van financiëledispositieadviezen               .
RFFDDA00            Rapport voor opbouw fin. dispositie leningen             .
RFFDDL00            Verwijderrapport voor gegevens financiële dispositie FI/MM/SD/TR   .
RFFDEA00            Uitgebreide afstemming van financiële dispositie           .
RFFDEP00            Overzicht van totalenrecords fin. dispositie uit boekingen      .
RFFDIM00            Rapport voor opbouw fin. dispositie onroerend goed          .
RFFDINSK            Initialiseert FD-velden in niet meer relevante grootboekrekeningpos. .
RFFDIS00            Reorganisatie van de financiële dispositie              .
RFFDIS35            Journaal van ingevoerde en gewijzigde afz. disposities        .
RFFDIS40            Totalenrecords fin.dispositie voor afstemming met boekingen      .
RFFDIS45            Afstemming bankrekening - adviezen                  .
RFFDIS45_NACC         Afstemming bankrekening - adviezen                  .
RFFDIS46            Afstemming bankrekeningafschrift - adviezen              .
RFFDIS46_NACC         Afstemming bankrekeningafschrift - adviezen              .
RFFDIS47            Afwijking bankrekeningoverzichtsadviezen "-" handmatige adviezen   .
RFFDIS50            Bankcorrespondentie                          .
RFFDIS50_PDF          Bankcorrespondentie                          .
RFFDKO00            Fin.dispo: correctierapport na wijziging dispo-groep/-niveau     .
RFFDKU00            Overname rek.courant-rekeningen voor de financiële dispositie     .
RFFDLF00            Ovrename van agentuurhandels in fin. dispositie            .
RFFDMM00            Posten van materiaalbeheer voor afstemming met FD-totalenrecords   .
RFFDMM10            Overname van bestellingen in de financiële dispositie         .
RFFDMM20            Overname van aanvragen tot bestellen in fin. dispositie        .
RFFDMV00            Bestedingsmarkeringen overnemen in financiële dispositie       .
RFFDNA00            Fin. dispositie: verwijderen en opnieuw opbouwen           .
RFFDSD00            Posten van verkoop voor afstemming met totalenrecords         .
RFFDSD10            Rapport voor nieuwe opbouw fin. dispo uit SD             .
RFFDSD11            Opbouwen financiële dispositie uit verkoopdocumenten: orders     .
RFFDSK00            Fin. disp.: totl.rec. handm. creëren/wijzigen (alleen voor uitzond.) .
RFFDTL00            Telefoonlijst                             .
RFFDTR00            Opbouwrapport fin. dispositie voor Treasury              .
RFFDUZ00            Bankcondities                             .
RFFDUZ00_NACC         Bankcondities                             .
RFFDWP00            Rapport voor opbouw fin. dispositie geplande flows effecten      .
RFFDZA00            Betalingsopdrachten uit fin.dispos.adviezen genereren         .
RFFDZZ00            Fin.dispo totalenrecord-mutatie (alleen voor uitzonderingsgevallen)  .
RFFFBEST            Voorraadoverzicht: bedrijfsnummer/vestiging/magazijn/charge      .
RFFFBESTN           Voorraadoverzicht: bedrijfsnummer/vestiging/magazijn/charge      .
RFFFBSTA            Bepalen van voorraden voor uitwisselbare artikelen van een groep   .
RFFFBSTS            FFF-klasse: totalen voor voorraadoverzicht              .
RFFFCLASS_SEARCH_HELP     Zoekhulp voor artikelen uit FFF-klasse                .
RFFMABL1            FIFM: Wijzigingsdocumenten voor stamgegevens weergeven        .
RFFMALV            ALV-lijst voor invoerdocumenten                    .
RFFMAR01            Archivering van FI-boekingen in begrotingsmanagement         .
RFFMAR02            Evaluatie van gearchiveerde FI-boekingen in BM            .
RFFMAR04            Gearchiveerde FI-boekingen in begrotingsmanagement verwijderen    .
RFFMAR05            Gearchiveerde FI-boekingen in begrotingsmanagement terugladen     .
RFFMAR11            Archiverng van obligo's en middelenoverboekingen in BM        .
RFFMAR12            Evaluatie van gearchiveerde obligo's en middelenoverboekingen in BM  .
RFFMAR14            Gearchiveerde obligo's en middelenoverboekingen in BM verwijderen   .
RFFMAR15            Gearchiveerde obligo's en middelenoverboekingen in BM reloaden    .
RFFMAR21            Archivering van CO-boekingen in begrotingsmanagement         .
RFFMAR22            Evaluatie van gearchiveerde CO-boekingen in begrotingsmanagement   .
RFFMAR24            Gearchiveerde CO-boekingen in begrotingsmanagement verwijderen    .
RFFMAR25            Gearchiveerde CO-boekingen in BM reloaden               .
RFFMAR31            Archivering obligo/werkelijke-totalenrecords in begrotingsmanagement .
RFFMAR34            Gearchiveerde obligo/werkelijke-totalenrecords in BM verwijderen   .
RFFMAR35            Gearchiveerde obligo/werkelijke-totalenrecords in BM reloaden     .
RFFMAR41            Archivering van budgethiërarchiedocumenten in BM           .
RFFMAR44            Gearchiveerde budgethiërarchiedocumenten in BM verwijderen      .
RFFMAR45            Gearchiveerde budgethiërarchiedocumenten in BM reloaden        .
RFFMAR46            Niet gebruikte budgetteksten uit BM verwijderen            .
RFFMAR51            Archivering van budgetinvoerdocumenten in BM             .
RFFMAR54            Gearchiveerde budgetinvoerdocumenten uit BM verwijderen        .
RFFMAR55            Gearchiveerde budgetinvoerdocumenten in BM reloaden          .
RFFMAR61            Archivering van budgettotaalrecords in BM               .
RFFMAR64            Gearchiveerde budgettotaalrecords uit BM verwijderen         .
RFFMAR65            Gearchiveerde budgettotaalrecords in BM reloaden           .
RFFMARCFTD           Archivering van BJW-totalen in BM: programma verwijderen       .
RFFMARCFTW           Archivering van BJW-totalen in BM: programma schrijven        .
RFFMARIT            Archivering van werkelijke posten/obligo-posten            .
RFFMAV01X           Afzonderlijke posten obligo/werkelijk t.o.v. besteed jaarbudget    .
RFFMAV02X           Afzonderlijke posten obligo/werkelijk t.o.v. totaalbudget       .
RFFMAV03X           Ontbrekende dekking bij uitgaven                   .
RFFMAV04X           Ontbrekende dekking bij inkomsten                   .
RFFMAV05X           Externe bestedingen en gebruik                    .
RFFMAVCCUST01         Samenvatting van de BSC-customizinginstellingen            .
RFFMAVCCUSTDEF         Customizingtest voor beschikbaarheidscontrole (BM)          .
RFFMAVCDERIAOPREDEF      Vooraf gedef. afleidingsstappen v. controleobj. v. strategie toevoegen.
RFFMAVC_HIER_VIEW       Jaarwaarden controleobjecten weergeven                .
RFFMAVC_OVERALL_VIEW      Totale waarden van de BSC-objecten weergeven             .
RFFMAVC_REINIT         Ledger beschikbaarheidscontrole (FM) opnieuw initialiseren      .
RFFMBAL1            Overname begrotingsplanversie in versie v. cumulatieve budgettering  .
RFFMBE01            Controle stamgegevenshiërarchie voor budg.posities en budgetplaatsen .
RFFMBE35            Export van financieel resultaat voor batchinput gemeenten (D)     .
RFFMBEIOB           Wrkl.obligoverslag voor één bedrijfsnummer              .
RFFMBEIOH           Verslag wrkl.obligo met hiërarchie                  .
RFFMBELI            Bewerkingslijst                            .
RFFMBEPI            Verslag wrkl.-plan-obligo                       .
RFFMBE_INVDELTA        Analyse positieverschil (in budgetgroepvaluta)            .
RFFMBGA            Omzetbelastinglijst voor handelsondernemingen             .
RFFMBGCPY           Jaarafhankelijke rubriceringstoewijzingen HO kopiëren         .
RFFMBGDC            Herberekening betalingskortingen en belasting HO's          .
RFFMBGKONT           Toewijzing van BM-rubriceringen aan handelsondernemingen       .
RFFMBI21            Batch transfer of budget plan data from UNIX file    (local auth.).
RFFMBI31            Batch Transfer of Financial Result from UNIX File    (Local Auth.).
RFFMBI35            Import financiële resultaten voor batchinput gemeenten        .
RFFMBI41            Batch Transf. of Bdgt Planning Data/Coll. Exp. from UNIX File (L.Auth).
RFFMBI51            Batch Transf. of Fin. Result for Coll. Exp. from UNIX File (Loc.Auth.).
RFFMBI61            Batch Transfer of Residual Budget at FYC from UNIX File  (Local Auth).
RFFMBI91            Budgetplaatsenstamgegevens exporteren naar UNIX-/PC-bestand      .
RFFMBI95            Budgetplaatsen-stamgegevens overnemen van UNIX-/PC-bestand      .
RFFMBLTR            Hulpmiddelen voor trace van rekeningafleiding in BL          .
RFFMBSDERIBOPREDEF       Voorgedef. stappen toevoegen v. afleidingsstrategie voor budgetrubric..
RFFMBS_BDATA_INCONSISTENCIES  Inconsistentie budgetgegevens weergeven                .
RFFMBS_BO_FROM_BUDGET_GENER  Budgetrubriceringen uit budgetgegevens genereren           .
RFFMBS_BO_HIST         Wijzigingsdocumenten voor budgetrubriceringen             .
RFFMBS_BO_HIST_DEL       Wijzigingsdocumenten voor budgetrubriceringen verwijderen       .
RFFMBS_COPY          Budget- en boekingsrubriceringen kopiëren               .
RFFMBS_DELETE_BOBJECTS     Budgetrubriceringen verwijderen                    .
RFFMBS_DELETE_POBJECTS     Boekingsrubriceringen verwijderen                   .
RFFMBS_INDEX_INCONSISTENCIES  Indexinconsistenties weergeven                    .
RFFMBS_MAINTAIN_BOBJECTS    Budgetrubriceringen verzorgen                     .
RFFMBS_MAINTAIN_POBJECTS    Boekingsrubriceringen verzorgen                    .
RFFMBS_OBJECT_HIST       Documenten budgetstructuur wijzigen                  .
RFFMBS_PDATA_INCONSISTENCIES  Inconsistenties boekingsgegevens weergeven              .
RFFMBS_PO_FROM_FM_GENER    Boekingsrubriceringen uit boekingsgegevens genereren         .
RFFMBS_PO_HIST         Wijzigingsdocumenten voor boekingsrubriceringen            .
RFFMBS_PO_HIST_DEL       Wijzigingsdocumenten voor boekingsrubriceringen verwijderen      .
RFFMBS_RECONSTRUCT_INDEX    Index boekings- en budgetrubriceringen reconstrueren         .
RFFMBS_SELECT_ADDR       Alle BM-rubriceringen selecteren                   .
RFFMBS_STATUS         Samenvatting van de instellingen budgetstructuurplan         .
RFFMBUD2            Budgetgegevens van een budgetpositie verwijderen           .
RFFMBUE1            Export origineel budget voor batchinput                .
RFFMBUI1            Import origineel budget voor batchinput                .
RFFMBUM1            Weergave van inconsistentie: totaal totaal-/jaarwaarde/documentnummers.
RFFMBUM2            Totaal periodenwaarden "" jaarwaarden                 .
RFFMBUM3            Budgetgegevens zonder bijbehorende stamgegevens            .
RFFMBUM5            Consistentiecontrole budget/vrijgave                 .
RFFMBUM6            Inconsistentie tussen budgetstructuurplan en stamgegevens       .
RFFMBUM7            Weergave van inconsistentie: totaal totaal-/jaarwaarde/documentnummers.
RFFMBUM8            Weergave van inconsistentie: totaal totaal-/jaarwaarde/documentnummers.
RFFMBUND            Bundelen van FI-documenten voor een opdracht             .
RFFMBW00            Herwaardering open bedragen in middelenbestedingen          .
RFFMBWBM            BI: Tekst uploaden                          .
RFFMBWB_SEARCHDOC       Invoerdocument zoeken                         .
RFFMCANCELED_FUND_AP      Transfer Balance from Canceled Fund: FI Accounts Payable       .
RFFMCANCELED_FUND_AP_MM    Transfer Balance from Canceled Fund: MM Accounts Payable       .
RFFMCANCELED_FUND_AR      Transfer Balance from Canceled Fund: Accounts Receivable       .
RFFMCBAKT           Beheer van financiële middelen in bedrijfsnummer activeren/deactiveren.
RFFMCBFI            On-linemutatie beheer financiële middelen uit FI deactiveren     .
RFFMCCF0            Volledig gereduceerde documenten handmatig transporteren       .
RFFMCCF1            Afsluitingsvoorbereiding: transport van open posten          .
RFFMCCF1_CHAIN         Afsluitingsvoorbereiding: transport open posten (ketens)       .
RFFMCCFD            Afsluitingsvoorbereiding: obligotransport na invoerdatum       .
RFFMCCFR            Afsluitingsvoorbereiding: transport van open posten ongedaan maken  .
RFFMCCFR_CHAIN         Afsluitingsvoorbereiding: transport open posten annuleren (ketens)  .
RFFMCCF_APPROVE        Goedkeuring voor transport van open posten              .
RFFMCCF_APPROVE_CHAIN     Goedkeuring voor transport van open posten (ketens)          .
RFFMCCF_DISPLAY        Weergave document boekjaarwisseling                  .
RFFMCCF_DP           Afsluitingsvoorber.: vooruitbetalingen en vooruitbet.verr. transp.  .
RFFMCCF_UPD_RECEIVER      Rapport achteraf over conversie gegevens boekjaarwisseling (BM)    .
RFFMCCF_UPG_TRANSFER      Rapport achteraf over conversie gegevens boekjaarwisseling (BM)    .
RFFMCCLS            Afsluitingsvoorbereidingen: open posten sluiten            .
RFFMCCOVR           FM afsluitingsverwerking: open obligo herrubriceren          .
RFFMCCRUPDATE         CCR Vendor Update                           .
RFFMCCRUPLOAD         CCR Vendor Upload                           .
RFFMCCRVENDORCREATE      Create Business Partner/Vendor from CCR Data             .
RFFMCCRVENDORUPDATE      Update Business Partner/Vendor from CCR Data             .
RFFMCC_REPORT01        Rapport van consistentiecontrole                   .
RFFMCDCI            Wijzigingsdocumenten voor budgetposities in budgetgroep weergeven   .
RFFMCDFUND           FIFM: Wijzigingsdocumenten voor stamgegevens weergeven        .
RFFMCDP1            Wijzigingsdocumenten v. budgetpos. in budgetpositieschema weergeven  .
RFFMCDP2            Wijzigingsdocumenten voor budgetposities in budgetgroep weergeven   .
RFFMCDRB            Budgetverhogende inkomsten - Canadese overheid            .
RFFMCDS1            Wijzigingsdocumenten voor budgetplaatsen in budgetgroep weergeven   .
RFFMCDUD            Wijzigingsdocumenten voor klantspecifieke datum in BM weergeven    .
RFFMCE01            Monitor voor dekkingsmogelijkheid                   .
RFFMCE11            Overzicht uitgavendekkingsgroepen met BM-rubriceringen        .
RFFMCE12            Overzicht dekkingsgroepen                       .
RFFMCE13            Extra inkomsten voor inkomstendekkingsgroepen             .
RFFMCE21            Dekkingsplichtige aan dekkingsbevoegde BM-rubriceringen        .
RFFMCE22            Dekkingsbevoegde aan dekkingsplichtige BM-rubriceringen        .
RFFMCE23            Dekkingsplichtige BM-rubriceringen aan uitgavendekkingsgroepen    .
RFFMCE31            Stamgegevensregels voor budgetverhogende inkomsten          .
RFFMCE32            Stamgegevensregels voor inkomstendekkingsgroepen           .
RFFMCE41            Lijst van BM-rubriceringen uitgavenverzamelaar            .
RFFMCE_DELCOVERGR       DM-regels verwijderen                         .
RFFMCE_GENCOVERGR       Dekkingsmogelijkheidsregels genereren                 .
RFFMCE_HIER_VIEW        Overzicht van waarden voor automatische dekkingsgroepen        .
RFFMCE_HISCOVERGR       Wijzigingshistorie DM-regels                     .
RFFMCE_HISCOVERGR_DEL     Records wijzigingshistorie dekkingsmogelijkheidsregels verwijderen  .
RFFMCF25            Afsluitingsvoorbereiding budget: bedragen bepalen           .
RFFMCF26            Afsluitingsvoorbereiding budget: vastgestelde bedragen verwijderen  .
RFFMCF30            Afsluitingsvoorbereiding budget: overdracht uitvoeren         .
RFFMCFC1            Overdrachtregels kopiëren                       .
RFFMCFL1            Overdrachtregels weergeven                      .
RFFMCFLEV           Transportniveauteken voor BM-gegevens instellen/terugzetten      .
RFFMCFM1            Monitor afsluitingsvoorbereidingen                  .
RFFMCFRB            TR-FM: Boekjaarwisseling terugnemen budget              .
RFFMCFRC            Vergelijking totalenrecords boekjaarwisseling met posten       .
RFFMCFTR            Gegevens afsluitingsvoorbereidingen omzetten naar 4.0c geg.structuren .
RFFMCHAB            Documenten selecteren, documentherrubricering             .
RFFMCHAC            Documenten selecteren, CO-relatietabel                .
RFFMCHAD            Werklijst verwijderen, herrubriceringstool              .
RFFMCHAG            Documenten selecteren, volledige herrubricering            .
RFFMCHAJ            Documenten selecteren, CO-relatietabel (verplichte opbouw)      .
RFFMCHAN            Selectie voor narubriceren                      .
RFFMCHAR            Rapportage werklijst, herrubriceringstool               .
RFFMCHAT            Documentconversie - herrubriceringstool                .
RFFMCHDP            Aanpassen oude vooruitbetalingsverrekeningen aan nieuwe updatelogica .
RFFMCHK1            FIFM: Controleprogramma gebruikerskey voor budgetpositie (FIPEX)   .
RFFMCJFI            Offline gegevens in kassubadministratie overnemen in fin. administr. .
RFFMCLOS            Close Obligations                           .
RFFMCONVPD           Converteren van oude documenten voor betalingsverdeling        .
RFFMCOPI            Overname plangegevens uit CO                     .
RFFMCOVTRANS          Budgetresten uit dekkingsgroep overboeken               .
RFFMCP01            Budgetposities in GB-rek. van bron- naar doelbedrijfsnummer kopiëren .
RFFMCRCD            Wijzigingsdocumenten voor BM-reserveringen weergeven         .
RFFMCY_CO_COPI         Overname plangegevens van CO naar BBS                 .
RFFMCY_FREEZE         Budgetgegevens fixeren                        .
RFFMCY_LOAD          Budgetgegevens genereren                       .
RFFMCY_PREP          Plangegevens genereren                        .
RFFMCY_RESET          Planningsgegevens terugzetten                     .
RFFMCY_TEXT          Budgettekst kopiëren                         .
RFFMD020            Opdrachten verwijderen                        .
RFFMDA01            Automatische completering van dekkingsgroepen             .
RFFMDAOPA           Verrekening van ontvangen vooruitbetalingen              .
RFFMDEIT            Verwijderprogramma voor documenten met werkelijke/obligo-posten    .
RFFMDERIVATIONANALYSIS     Analyseverslag voor afleidingen rubriceringen en herrubriceringen BM .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_ACCAS  Analyseverslag voor afleiding rubricering begrotingsmanagement    .
RFFMDERIVATIONANALYSIS_REAS  Analysebericht voor herrubriceringsafleiding             .
RFFMDI10            Direct input voor budgetinvoer                    .
RFFMDL02            Postengegevenrecords verwijderen                   .
RFFMDL03            Verwijderen budgetpositie uit grootboekrekeningen van een bedrijfsnr. .
RFFMDL16            Afzonderlijke posten uit Project Cash Management verwijderen     .
RFFMDL17            TR-CM-CB: Programma voor afz. verwijderen (operatie/rubricering)   .
RFFMDL18            TR-CB: Testprogramma ongedaan maken vereffening            .
RFFMDL50            Verwijderprogramma beheer van financiële middelen           .
RFFMDL50_SU          Verwijderprogramma beheer van financiële middelen           .
RFFMDL51            Alle historische geg. en ketens uit beheer fin. middelen verwijderen .
RFFMDL52            Werkelijke gegevens van budgetgroep in fin.middelenbeheer verwijderen .
RFFMDL53            Plangegevens van budgetgroep voor fin.middelenbeheer verwijderen   .
RFFMDL5T            TR-CB: UMBKZ-markering in halfverbonden overboekingen naverzorgen   .
RFFMDL82            Werkelijke gegevens van budgetgroep in PS Cash Management verwijderen .
RFFMDL90_ISPS         Oproepend programma voor verwijderen budgetgegevens          .
RFFMDL91_ISPS         Budgetgegevens verwijderen                      .
RFFMDLBL            Saldotransport verwijderen                      .
RFFMDLCFRULE          Transportregels verwijderen                      .
RFFMDLCL            Vereffeningsgegevens fin. middelenrekening verwijderen        .
RFFMDLCU            CO-gegevens uit BM (ledger 9C) verwijderen              .
RFFMDLFI            Werkelijke gegevens verwijderen (vrije selectie)           .
RFFMDLFM            Werkelijke gegevens en obligogegevens in begr.management verwijderen .
RFFMDLFMIT           Gegevensrecords uit tabellen FMIT verwijderen             .
RFFMDLFMIT_QUICK        FMIT verwijderen                           .
RFFMDLOG            TR-CB Verwijderprogramma FMLOG                    .
RFFMDLOI            Obligogegevens verwijderen (vrije selectie)              .
RFFMDLPF_NEW          PAYFLG opheffen (verrekende facturen)                 .
RFFMDLPF_OLD          Betalingsinperking gebruikelijke functie: verwijderen betalingsrecords.
RFFMDLRC            Test ongedaan maken vereffening in BM (alleen voor SAP-werknemers)  .
RFFMDL_NEW_S200_ITEMS     RFFMS200 (nieuw) betalingen in boekjaar terugzetten          .
RFFMDL_S200NEW_QUICK      Terugzetten van RFFMS200 (nieuw) betalingen in boekjaar        .
RFFMDL_S200OLD_QUICK      S200 records verwijderen ( RFFMS200_OLD )               .
RFFMDRFI            Dekkingsgroepen kopiëren                       .
RFFMD_COPY_HIVARNT       Programma RFFM_COPY_HIVARNT                      .
RFFMEDDL            Arch. van budgetinvoerdoc. in FM (BCS): programma verwijderen     .
RFFMEDWR            Arch. van budgetinvoerdocumenten in FM (BCS): programma schrijven   .
RFFMED_DRILLDOWN        Invoerdocument zoeken                         .
RFFMED_PRINT          Weergave/invoerdocument afdrukken                   .
RFFMEP1BX           Jaarbudget: afzonderlijke posten op documentnummer          .
RFFMEP1GX           Jaarafsluiting: overgedragen obligo en budget             .
RFFMEP1M            Afzonderlijke posten obligo/werkelijk: op documentnummers       .
RFFMEP1NET           Nettopostenweergave in budgetpositie                 .
RFFMEP2AX           PBET - budgetposities/werkelijke afzonderlijke posten         .
RFFMEP2BX           Totaalbudget: afzonderlijke posten op documentnummer         .
RFFMEP30X           PBOF - jaarbudget tegen obligo-/werkelijke posten           .
RFFMEP31X           PBET - totaalbudget vs. obligo/werkelijke afzonderlijke posten    .
RFFMEP3B            Budget: invoerdocumenten                       .
RFFMEP3GX           Jaarafsluiting: voorgeselecteerd budget                .
RFFMEP4BX           Periodebudget: afzonderlijke posten op documentnummers        .
RFFMEPG2X           Documentjournaal                           .
RFFMEPGAX           Documentjournaal                           .
RFFMERKK            Bestedingsmarkeringen afsluiten (totaaldocument)           .
RFFMERLK            Bestedingsmarkering afsluiten (posities)               .
RFFMFA02            Directory met functiegebieden                     .
RFFMFBAO            Opdrachtenjournaal                          .
RFFMFC02            Overzicht van fondsen                         .
RFFMFCP0            Eurobudgetgroep creëren                        .
RFFMFCP1            Stamgegevens naar eurobudgetgroep kopiëren              .
RFFMFCP8            Beheerrecord voor eurobudgetgroep verwijderen             .
RFFMFGAPCR           Accountable Property Asset Creation                  .
RFFMFGAUTOTCONFIRM       Treasury Confirmation - Automated Processing             .
RFFMFGCCRDISPLAY        Display CCR Records                          .
RFFMFGCHKDEL          Check Deletion for Treasury Confirmation               .
RFFMFGTCAUTO          Automated Treasury Confirmation                    .
RFFMFGTCL           Travel Congressional Limitation / Status of Funds           .
RFFMFGTCONFIRM         Treasury Confirmation                         .
RFFMFGTCREV_CHECKS       Treasury Confirmation: Reverse Single Check              .
RFFMFGTCREV_SCHEDULE      Treasury Confirmation: Reverse Entire Check Run            .
RFFMFGT_OFFSET_FILE      Create Treasury Offset File                      .
RFFMFGT_OFFSET_UPDATE     Treasury Offset Update Report                     .
RFFMFGYECLAA          US Federal Gov't : Y/E Pre-Closing of Anticipated Accounts      .
RFFMFG_1099_C         Belastingformulier 1099-C                       .
RFFMFG_AGINGBYFUND       Receivables Aging Report by Fund                   .
RFFMFG_ARP           Report on Receivables From Public                   .
RFFMFG_BL_CORR         Budgetary Ledger Correction Postings                 .
RFFMFG_BL_MANUAL_CORRECTION  Change link to reference document                   .
RFFMFG_BL_YRCL         Residual Budgetary Account Closing                  .
RFFMFG_BULKFILES        Consolidation Program for Bulk Files                 .
RFFMFG_BULK_SORTIN       Bulk File Sorted By TIN Number                    .
RFFMFG_CALL_ACC_INTERFACE   Program RFFMFG_CALL_ACC_INTERFACE                   .
RFFMFG_DATE_RANGE_REVERSAL   Program RFFMFG_DATE_RANGE_REVERSAL                  .
RFFMFG_EF_PARK_TO_POST     Documenten geregistreerde bestedingsmarkeringen boeken        .
RFFMFG_FACTS_SUBKEY_CONV    FACTS Sub-key Conversion Program                   .
RFFMFG_FMUSFGA         Drilldown Report for Federal Ledger                  .
RFFMFG_INTERFACE_CLEARING   Automatic Posting                           .
RFFMFG_INV_CANC_ALL      Program RFFMFG_INV_CANC_ALL                      .
RFFMFG_IPAC          IPAC Upload File Creation Process                   .
RFFMFG_IPACED         IPAC Download File Process                      .
RFFMFG_IPACED_REVERSE     IPAC Download File Reverse Process                  .
RFFMFG_IPAC_CNFRM       IPAC Upload File Confirmation Process                 .
RFFMFG_IPAC_REGENERATE     IPAC Reproduce Upload File Process                  .
RFFMFG_IPAC_REVERSE      IPAC Upload File Reverse Process                   .
RFFMFG_NET_COST        Statement of Net Cost                         .
RFFMFG_PAYMENT_CORR      Funds Management Payment Update Correction Program          .
RFFMFG_PMT_RUN_REVERSAL    US Federal Government reversal of Payment Run before send to Treasury .
RFFMFG_PMT_STATUS       Program FMFG_PMT_STATUS                        .
RFFMFG_PO_HISTORY       Purchase Order History                        .
RFFMFG_PO_HOLD_TO_POST     Post Held Purchase Orders                       .
RFFMFG_PR_HOLD_TO_POST     Post Held Purchase Requisitions                    .
RFFMFG_SET_PS_US_ACTIVE    Activate Federal Government Feature in IS Public Sector        .
RFFMFG_SF1081         US Federal Voucher and Schedule of Withdrawals and Credits      .
RFFMFG_SF132          SF 132 - Apportionment and Reapportionment Schedule          .
RFFMFG_SF133          SF 133 - Report on Budget Execution and Budgetary Resources      .
RFFMFG_SO_HISTORY       Sales Order History                          .
RFFMFG_SS01          Payment Statistical Sampling - Invoice Batching Process        .
RFFMFG_SS02          Payment Statistical Sampling - Invoice Certification         .
RFFMFG_SS03          Payment Statistical Sampling - Invoice Status Report         .
RFFMFG_SUBKEY_CONV       Program RFFMFG_SUBKEY_CONV                      .
RFFMFG_TRANS_REG        Transactieverslag                           .
RFFMFG_UNFILLED_ORDERS     Year-End Closing Operations: Update Sales Orders           .
RFFMFG_WAREHOUSE        AP Payment                              .
RFFMFG_YFITRG02        Document Listing                           .
RFFMFG_ZFZALI00        Betalingslijst                            .
RFFMFG_ZOPAC          Online Payment and Collection System                 .
RFFMFIDYNPGEN         Bankgegevensschermen opnieuw genereren bij genereringsfouten     .
RFFMFITABS           Dagafsluiting                             .
RFFMFITABS_INIT        Vorige saldi van dagafsluiting invoeren                .
RFFMFK02            Toewijzing budgetposities aan grootboekrekeningen           .
RFFMFK04            Rekeningbepaling voor opdrachten                   .
RFFMFKM0            Configuratiemenu: oproep van transacties en dialoogbouwstenen     .
RFFMFK_COMPARE         Vergelijking: toewijzing rekeningbudgetposities in verschillende BdNrs.
RFFMFMMDSUB_SET        Sets voor stamgegevens creëren                    .
RFFMFMMD_SETGEN        Substringgroepen genereren                      .
RFFMFP02            Overzicht van budgetposities                     .
RFFMFPCPY           Toewijzing van budgetpositie aan inkomstensoort kopiëren       .
RFFMFS02            Overzicht van budgetplaatsen                     .
RFFMFV02            Overzicht van gebruiksdoelen                     .
RFFMFYCVA           Afsluitingsvoorbereiding: aanpassing bedrag documentketens uitvoeren .
RFFMFYCVA_REV         Afsluitingsvoorber.: aanpassing bedrag documentketens ongedaan maken .
RFFMFYC_EF_DELETE_WF      Workflow terugzetten voor bestedingsmarkeringen            .
RFFMFZ10            Toewijzing kostenplaats aan BM-rubricering              .
RFFMFZ20            Details CO-groepen                          .
RFFMFZ21            Details CO-groepen                          .
RFFMFZ22            CO-FM: Groepentoewijzing verwijderen                 .
RFFMFZ30            Toewijzing kostenpl. -" BM-rubr. (BdPos) naar tekstbestand downloaden .
RFFMFZ31            Toewijzing CO-orders -" BM-rubr. (BdgPos) naar tekstbestand downloaden.
RFFMFZ32            Batch input toewijzing kostenplaats-"BM-rubr. (BdgPos) uit tekstbest. .
RFFMFZ33            Batch input toewijzing CO-orders-" BM-rubr. (BdgPos) uit tekstbestand .
RFFMFZ34            Toewijzing kostenplaats/CO-order-"BM-rubr. uit FMZUOB verwijderen   .
RFFMHIE_CHANGE         Hiërarchisch budgetstructuurplan verwerken              .
RFFMHIE_GENERATE        Hiërarchisch budgetstructuurplan genereren              .
RFFMHIGH            Ontwikkeling documentregel in beheer van financiële middelen     .
RFFMHIRC            Hoofdgegeven bij plaatsen worden in FIKRS (nieuw) ingevuld      .
RFFMHIST            Verdeling van een (betalings)document in beheer van finan. middelen  .
RFFMHR01            Creëren van budgetelementen uit BSP-elementen voor meer dan één fonds .
RFFMIECD            Weerg. wijzigingsdocumenten budgetverhogende inkomsten met selectie  .
RFFMIEP5            Werkelijke/obligo-posten op budgetposities              .
RFFMINTCALC          Aanmaningstoeslagen berekenen volgens vorderingsvereffening      .
RFFMIU01            Massaverzorging van regels voor open intervallen           .
RFFMKCDH            Copying Maintenance View 'Dynamic Cmmt Item' to Current Client    .
RFFMKFCHECK          Kengetalvergelijking (rapportagekengetallen)             .
RFFMKFP0            Overzicht van budgetposities                     .
RFFMKG01            Boekingsdocumenten uit doorlopende opdracht creëren          .
RFFMKG02            Doorlopende opdrachten verwijderen                  .
RFFMKG03            Genereer opdrachten uit vooruitbetalingen van bestedingsmarkeringen  .
RFFMKG05            Massaverwerking in betalingsopdrachten                .
RFFMKG06            Vervaldatumclausule: vervallen uitgestelde posten worden gestorneerd .
RFFMKG07            Middelenbestedingen uit doorlopende opdrachten creëren        .
RFFMKG08            Programma RFFMKG08                          .
RFFMKG09            Rapport RFFMKG09                           .
RFFMKKAB            Cash Desk Closing (Cash Desk Subsidiary Ledger)            .
RFFMKKAB2           Contante kas afsluiten (kassubadministratie)             .
RFFMKONTT           Conversieprog. KONTT/KONTL naar nieuwe databasevelden; conversie FIPEX.
RFFMKT11            Besturingsgegevens kopiëren                      .
RFFMKT11_ALR          Programma RFFMKT11_ALR                        .
RFFMKT12            Regels voor budgetverhogende inkomsten kopiëren            .
RFFMKT12_ALR          Kopieerrapporten RFFMKT11_ALR oproepen                .
RFFMKT13            Regels voor dekkingsmogelijkheid kopiëren               .
RFFMKT14            Regels voor uitgavenverzamelaars kopiëren               .
RFFMKT21            Regels verwijderen                          .
RFFMKT21_ALR          Besturingsgegevens RIB/CV/CE verwijderen               .
RFFMKT22            Regels voor budgetverhogende inkomsten verwijderen          .
RFFMKT22_ALR          Rapport RFFMKT21 voor RIB oproepen                  .
RFFMKT23            Regels voor dekkingsmogelijkheid verwijderen             .
RFFMKT24            Regels voor uitgavenverzamelaars verwijderen             .
RFFMKT50            Status 'Met dekkingsmogelijkheid' instellen voor BM-rubricering    .
RFFMKU_DEL_DATA        Budgetgegevens verwijderen                      .
RFFMKU_MIGRATE_CE_RULES    Dekkingsgroepen en eenzijdige DM-regels migreren           .
RFFMKU_MIGRATE_DOCUMENTS    Documentmigratie van de klassieke budgettering naar het BBS      .
RFFMKU_MIGRATE_TOTALS     Migratie van totalen van klassieke budgettering naar BCS       .
RFFMKWD0            Aanvulling van toewijzing aanmaanmethode aan aanmaangebied      .
RFFMKWD1            Toewijzing van aanmaanmethode aan aanmaangebied omzetten       .
RFFMKWD2            Aanmaanblokkering in debiteurenposten instellen            .
RFFMKWO1            Toewijzing debiteur/object/soort inkomsten aan bankgeg. verwijderen  .
RFFMKWO2            Stamgegevens objecten: testgegevens verwijderen            .
RFFMKWO3            Toewijzing debiteur/soort inkomsten aan bankgegevens verwijderen   .
RFFMKWO4            Gegevens inningen van debiteuren, crediteuren en document. verwijderen.
RFFMKWO5            Toewijz. DCR-methode vooraf v. debiteuren reps. crediteuren wissen  .
RFFMLIDL            Archivering van budgetposten in FM (BCS): programma verwijderen    .
RFFMLIWR            Archivering van budgetposten in FM (BCS): programma schrijven     .
RFFMLI_DRILLDOWN        Wijzigingsdocument zoeken                       .
RFFMLI_PRINT          Wijzigingsdocument weergeven/afdrukken                .
RFFMLI_RW_BCS         Document werkelijke posten zoeken                   .
RFFMLI_SEARCHDOC        Zoeken naar postdocument                       .
RFFMMDACT           Jaarafhankelijke stamgegevens activeren                .
RFFMMDBI81           Budgetposities naar extern bestand exporteren             .
RFFMMDBI85           Budgetposities uit extern bestand importeren             .
RFFMMDC1            Stamgegevens en -hiërarachie van budgetplaatsen            .
RFFMMDC2            Stamgegevens en -hiërarchie van budgetposities controleren      .
RFFMMDD1            Budgetposities van budgetgroep en boekjaar verwijderen        .
RFFMMDD2            Alle budgetplaatsen in budgetgroep en hiër.variant verwijderen    .
RFFMMDD3            Hiërarchievariant: alle budgetplaatsen in een hiër.variant verwijderen.
RFFMMDD4            Fonds en gebruiksdoel in budgetgroep verwijderen           .
RFFMMDD5            Statusbeheergegevens voor budgetgroep en boekjaar verwijderen     .
RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER    Programma RFFMMD_COM_ITEM_ALT_HIER                  .
RFFMMD_COM_ITEM_FYC      Kopiëren budgetposities naar volgend jaar               .
RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT     Programma RFFMMD_MAKE_HIER_FLAT                    .
RFFMMD_ME_SET_C        Sets voor begrotingsprogramma creëren                 .
RFFMMD_ME_SET_CH        Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RFFMMD_ME_SET_D        Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RFFMMD_REPLACE_HIVARNT     Toewijzing van hiërarchievariant wijzigen               .
RFFMMD_YR_INDEP_COM_ITEM    Budgetpositie: conversie van jaarafhankelijk in jaaronafhankelijk   .
RFFMMD_YR_INDEP_FUND_CENTER  Budgetplaats: conversie jaarafhankelijk in jaaronafhankelijk     .
RFFMME02            Directory met begrotingsprogramma's                  .
RFFMMONITOR_COFIBALANCING   Voorwaarden voor saldering real-timeboekingen CO-FI controleren    .
RFFMMONI_ALL          GUI-programma voor overzichtsverslag                 .
RFFMMONI_MAST         Monitor voor stamgegevens in BM                    .
RFFMMP_COVR          Resterend budget transporteren                    .
RFFMMP_COVR_BT         Resterend budget transporteren (budgetsoort)             .
RFFMMP_DOCREVERSE       Budgetinvoerdocumenten storneren                   .
RFFMMP_PRECLOSE        Voorlopige afsluiting: overboeking restbudget             .
RFFMMP_RBB           Budget uit inkomsten verhogen                     .
RFFMMP_RELEASE         Budgetgegevens vrijgeven                       .
RFFMMP_ROLLUP         Rollup budget                             .
RFFMMP_STAT          Gegevens statistisch budget genereren                 .
RFFMMP_TRANSFER        Budgetgegevens overboeken                       .
RFFMMP_TRANSFER_BT       Overboeking naar budgetsoort voor bestede middelen          .
RFFMOARULES          BM-objecttoewijzingsafleidingstool - vooraf gedefinieerde regels   .
RFFMPDOC            BM-betalingsopdracht creëren                     .
RFFMPENR_ALV          Evaluation of Penalty Interest                    .
RFFMPENT_ALV          Penalty Reason Codes Report in ALV                  .
RFFMPLAN_ACT          Financieel plan uit werkelijke situatie van vorig jaar afleiden    .
RFFMPLAN_CO          Budgetpositie uit kostenplan afleiden                 .
RFFMPLAN_CUM          Financieel plan kopiëren/cumuleren                  .
RFFMPLAN_CUR          Fin. plan nieuw waarderen                       .
RFFMPLAN_DEL          Financieel plan verwijderen                      .
RFFMPLAN_PS          Fin. schema uit PS-betalingsschema afleiden              .
RFFMPLIST           Verslag: '12-perioden-prognose' wrkl. & plan             .
RFFMPLISTQ           Rapport wrkl. & plan: weergave '3 perioden'              .
RFFMPO01            Nummerreeks voor budgetgroepoverkoepelende int. budgetpos. instellen .
RFFMPOSA            Kleine bedragen bewerken                       .
RFFMPOSE            Bestedingsmarkering: opbouw bedrag weergeven             .
RFFMPSO6            Archivering van sepots voorbereiden                  .
RFFMPSOIS           Toewijzing DCR-methode vooraf voor debiteur- resp. crediteurrekeningen.
RFFMR220            FI-FM: Ongedaan maken betaling (storno RFFMS220)           .
RFFMRB_COPY          BVI-regels kopiëren                          .
RFFMRB_DELETE         Regels voor budgetverhogende inkomsten verwijderen          .
RFFMRB_GENERATE        Regels voor budgetverhogende inkomsten genereren           .
RFFMRB_HIER_VIEW        Overzicht waarden BvI-objecten                    .
RFFMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Index voor budgetverhogende inkomsten nogmaals opbouwen        .
RFFMRB_REINIT         BvI-ledgers opnieuw genereren                     .
RFFMRC00            Vereffening van posten en totalenrecords voor BM           .
RFFMRC00_OLD          Vereffening van posten en totalenrecords voor BM           .
RFFMRC01            FI-BM regelvergelijking                        .
RFFMRC01_FICA         Verrekening begrotingsmanagement: FI voor FI-CA-documenten      .
RFFMRC01_PSCD         Verrekening begrotingsmanagement: FI voor FI-CA-documenten      .
RFFMRC03            Vergelijking totalen BM - totalen FI                 .
RFFMRC03_OLD          Vergelijking totalen BM - totalen FI                 .
RFFMRC04            Overeenstemmende posten en totalenrecords voor BM           .
RFFMRC05            Vereffening totalenrecords van oude naar nieuwe gegevensstructuur   .
RFFMRC07            Betalingsafstemming op documentniveau                 .
RFFMRC12            FMIFIHD tegen FMIFIIT testen                     .
RFFMRC20            Totalenafstemming bestedingsmarkering                 .
RFFMRC21            Afstemming van middelenbestedingen in BM               .
RFFMRC22            Aanvragen tot bestellen in begrotingsmanagement afstemmen       .
RFFMRC23            Afstemming van bestellingen in BM                   .
RFFMRE01            Bestedingsmarkeringen: Verbruikrecords weergeven           .
RFFMRE10            Journaal bestedingsmarkering                     .
RFFMRECD            Wijzigingsdocumenten weergeven voor BM-reserveringen (selectiemog.)  .
RFFMRECF            Correctierapport voor middelenreservering op inkomstenposities    .
RFFMREL1            Budgetvrijgave: massavrijgave                     .
RFFMREL2            New Distribution to Release Groups                  .
RFFMREPO            Correctie en naboeken van bestedingsmarkeringen            .
RFFMREP_LDB_A01        View besteding budget                         .
RFFMREP_LDB_B01        Budgetview op documentsoort                      .
RFFMREP_LDB_B02        Budgetview op operatie                        .
RFFMREP_LDB_PL01        PBET: budgetregels vs. obligo-/werkelijke posten           .
RFFMREP_LDB_PT01        PBET: budgetbedragen vs. obligo-/wrkl. bedragen            .
RFFMRP02            Documentovername van bestellingen                   .
RFFMRP02N           Bestellingen in begrotingsmanagement opnieuw opbouwen         .
RFFMRP03            Documentovername van bestedingsmarkeringen              .
RFFMRP03N           Nieuwe opbouw van middelenbestedingen in BM              .
RFFMRP04            Documentovername van geregistreerde documenten            .
RFFMRP05            Documentovername van CO-documenten                  .
RFFMRP07            BM-interfaces voor klantenorders nieuw opbouwen            .
RFFMRP07N           Opnieuw klantorders opbouwen in BM                  .
RFFMRP10            Opnieuw opbouwen werkelijke gegevens uit FI-documenten        .
RFFMRP11            Beheer van financiële middelen: basisheropbouwprogramma FI      .
RFFMRP11_GLSEL         Beperkt beheer van financiële middelen: heropbouw uit FI-documenten  .
RFFMRP12            Gedeeltelijke heropbouw van werkelijke gegevens uit FI-documenten   .
RFFMRP15            Beheer fin. middelen: nieuwe opbouw werkelijke geg. voor FI-documenten.
RFFMRP15C           Verwijderen/opnieuw opbouwen van documentcluster in TR-CB       .
RFFMRP15P           PS-Cashmanagement: werkel. gegevens afzond. FI-doc. opniuew opbouwen .
RFFMRP16            Heropbouw werkelijke gegevens uit FI-doc's voor fin.-budgetmanagement .
RFFMRP17            Naboeken van vereffening in beheer van financiële middelen      .
RFFMRP17I           Aanvulling van gestorneerd BUV-document in CBM            .
RFFMRP18            Vereffeningsgegevens naboeken in beheer van financiële middelen    .
RFFMRP20            Heropbouw werkelijke gegevens uit bestellingen            .
RFFMRP25            Opnieuw opbouwen middelenoverboekingen en -besteding voor CBM     .
RFFMRP26            Heropbouw van werkelijke gegevens uit middelenreserveringen      .
RFFMRP34            Documentovername van aanvragen tot bestelling             .
RFFMRP34N           Nieuwe opbouw van aanvragen tot bestellen in BM            .
RFFMRP50            Nieuwe opbouw van werkl.geg. voor fin.middelenbeheer         .
RFFMRP51            Heropbouw werkelijke geg. uit FI-documenten voor fin. middelenbeheer .
RFFMRP52            Gedeeltelijke nieuwe opbouw van werkel. geg. fin.midd.beh. uit FI-doc..
RFFMRP53            Heropbouw werkelijke gegevens voor fin.middelenbeheer uit bestellingen.
RFFMRP54            Doc.overname van geregistreerde documenten in fin.middelenbeheer   .
RFFMRP55            Heropbouw van betalingsoverboekingen voor financiële-middelenbeheer  .
RFFMRP56            Heropbouw van middelenreserveringen voor financiële-middelenbeheer  .
RFFMRP58            Part. heropbouw werkl.geg. voor fin.middelenbeheer uit FI-documenten .
RFFMRP81            Heropbouw werkelijke gegevens PS Cash Management uit FI-documenten  .
RFFMRP82            Part. heropbouw werkl.geg. voor PS Cash Management uit FI-documenten .
RFFMRP83            Heropbouw werkl.geg. voor PS Cashmanagement uit de bestellingen    .
RFFMRP84            Analyse gegevensovername in PS-Cash                  .
RFFMRP85            Opbouwen betalingsoverboekingen voor project-cash management     .
RFFMRPAZBU           Naboeken vooruitbetalingen en vooruitbetalingsverrekeningen      .
RFFMRPFI            Documenten uit financiële boekhouding overnemen            .
RFFMRPFI_PAY          Betaling uit financiële boekhouding overnemen             .
RFFMRP_MRP_PR         In planningsrun gegenereerde ATB's in BM muteren           .
RFFMS000            TR-CBM: Afstemming werkelijke geg.: FM-saldi "-" BM-totalenrecords  .
RFFMS002            Beheer fin. middelen: afstemmen werkl.geg.: totl.rec. "-" posten   .
RFFMS005            TR-CB: Afstemmen werkelijke gegevens: FM-posities "-" FM-posten    .
RFFMS007            Activeert/deactiveert documentanalyse in BM              .
RFFMS008            Documentanalyse beheer financiële middelen              .
RFFMS009            BM-rekeningtoewijzingsanalyse tegen geboekt document         .
RFFMS012            FI-FM: Afstemming werkelijke gegevens: FM-totalenrecord "-" BM-posten .
RFFMS100            TR-CBM: Werkl.geg. afstemmen: FM-saldi "-" FM-totalenrecords     .
RFFMS160            Controle van voorraden in beheer van financiële middelen       .
RFFMS160_REV          Voorraden financiële middelen worden op niet-voorraadrek. geïdentif. .
RFFMS162            Vergelijken valuta-/boekingsdatum                   .
RFFMS180            Voorziet MM-documenten van budgetposities               .
RFFMS181            Bestellingen met budgetposities                    .
RFFMS182            Documentregels krijgen budgetpositie uit GrBkRek (voor rek. posten/OP).
RFFMS183            Budgetpositie naverzorgen in facturen van bestellingen        .
RFFMS184            FI-doc. krijgen budgetpositie uit grootboekrek. (vervang. NABU-optie) .
RFFMS186            Budgetpositie/30 in GrBkRek, documenten en middelenfactuur converteren.
RFFMS186_90          Budgetpositie/90 in grootboekrek., doc. en middelenbeheer converteren .
RFFMS187            Overboeking van een rubriceringsregel naar andere budgetpositie    .
RFFMS187_POS          Overboeking van rubriceringsregels naar andere budgetpositie     .
RFFMS189            Bepaalt FI-documenten m. 30erBuPos+budgetplaats=blanco of BuPos=blanco.
RFFMS200            Betalingsinperking                          .
RFFMS200_BATCH         Betalingsinperking                          .
RFFMS200_INIT         Gereorganiseerde facturen en betalingen na gegevensconversie n. 4.5X .
RFFMS200_OLD          Betalingsinperking                          .
RFFMS200_TRACE         Trace voor analyse van betalingsinperking               .
RFFMS201            Vervaardigt FM-documenten voor betalingen zonder factuurreferentie  .
RFFMS220            Overboeking incasseringsopdracht                   .
RFFMS270            Factuurreferentie in FI wijzigen                   .
RFFMS300            Uitv. betaling project cash management                .
RFFMS910            Betalingen converteren van verplichtingen- naar betalingenbudget   .
RFFMS910_INIT         VO-velden uit KN-velden vullen                    .
RFFMSBSP            Selectie van BM-rubriceringen                     .
RFFMSC01            Dekkingsgroepen uit regels genereren                 .
RFFMSCHECK_ARCHIVING      Niet te archiveren documenten controleren               .
RFFMSCHECK_OPEN_FM_INVOICE   Controleren of in oud FM-jaar nog openstaande facturen aanwezig zijn .
RFFMSD07            Werklijst betalingsafstemming                     .
RFFMSDCA            Documentinterface credit                       .
RFFMSETB            Automatische afleiding van veld KNB1-BUSAB uit PSO48-BUSAB      .
RFFMSEURO_ANA         Afstemmingsprogramma euroconversie voor werkelijke documenten in BM  .
RFFMSFIC            Selectie van budgetplaatsen                      .
RFFMSFIP            Selectie van budgetposities                      .
RFFMSFND            Selectie van fondsen                         .
RFFMSHERLOCK_ADD_DOCUMENTS   Verificatiebestand: documenten toevoegen               .
RFFMSIUR            Massaverzorging BM-regels voor open perioden             .
RFFMSIZE            Analyseprogramma: FI-documenten voor beheer fin. middelen       .
RFFMSL             Massabewerking van budgetposities in budgetgroep           .
RFFMSN01            Consistentiecontrole voor uitgavenverzamelaarregels          .
RFFMSN11            Budgetoverboeking van veroorzakers naar uitgavenverzamelaarrekening  .
RFFMSN21            Werkelijke verdeling v. uitgavenverzamelaarrekening over veroorzakers .
RFFMSN31            Integratie BM-rubriceringen v. uitgavenverzam.boekingen in begroting .
RFFMSN41            Uitgavenverzam.: obligo-/werkl. verdeling + integratie in begroting  .
RFFMSN61            Verdeling uitgavenverzamelaar over budgetplaatsen           .
RFFMSN81            Budgetdragers genereren voor uitgavenverzamelaar           .
RFFMSN99            Customizing voor werkelijke verdeling van uitgavenverzamelaars    .
RFFMSRCICHNG          Doorlopende opdracht herrubriceren                  .
RFFMSTRP            Selectie van BM-rubriceringen                     .
RFFMS_SET_NUMBER        ALE-verdeling: aanpassing FI-referentie in BM-document        .
RFFMS_SHOW_FM_FI_CA_DOCS    Document FI/FM uit FI-CA                       .
RFFMTO10X           Totalenrecords voor obligo en werkelijk                .
RFFMTO20X           Extra inkomsten BM-rubriceringen                   .
RFFMTO30X           PBET jaarbudget versus totalen obligo/werkelijk            .
RFFMTO31X           PBOF - totaalbudget versus totalen obligo/werkelijk          .
RFFMTO40            Totalenrecords van budgetstructuurplan                .
RFFMTO50            Jaarbudget: totalenrecords                      .
RFFMTOBL            Obligo's in budgetledger overboeken                  .
RFFMTRAC            Programma RFFMTRAC: trace voor mutatie                .
RFFMTRCB90           Oude bankoverboekingen op nieuwe defaultpositie plaatsen       .
RFFMTRN0            Overname volledig afgebouwde documenten in nieuwe BM-gegevens ("45)  .
RFFMTRNS            Transfer oude werkelijke gegevens naar nieuwe gegevensstructuren   .
RFFMTRNSFIX          Corrigeert foutief geconverteerde bestellingen met leveringsindelingen.
RFFMTRNS_CO          Transfer van oude CO-gegevens naar de nieuwe gegevensstructuren    .
RFFMTTDL            Arch. van budgettotalen in FM (BCS): programma verwijderen      .
RFFMTTTOBL           Budget of obligo-/wrkl. bedragen in FI overboeken           .
RFFMTTWR            Archiv. van budgettotalen in BM (BCS): programma schrijven      .
RFFMUD01            Budgetverhoging door inkomsten                    .
RFFMUD01O           Budgetverhoging door inkomsten                    .
RFFMUD11            Extra documentgegevens genereren voor budgetverhogende inkomsten   .
RFFMUD21            Budgetverhoging door inkomsten op totalen               .
RFFMUD61            BM-rubriceringen voor budgetverhogende inkomsten           .
RFFMUD62            BM-rubriceringen met begrotingscommentaar               .
RFFMUD81            Monitor regels budgetverh. inkomsten voor BM-inkomstenrubricering   .
RFFMUD85            Werkelijke ontvangers voor een inkomsten-BM-rubricering        .
RFFMUD96            Budgetverhogende inkomsten                      .
RFFMUD97            Teken dat budgetverhoging heeft plaatsgevonden voor BM-doc's instellen.
RFFMUD98            Budgetverhogende inkomsten                      .
RFFMUPFI            Velden FiStl, FiPos, Geber in BSEG muteren              .
RFFMVA01            Waardeaanpassingen creëren                      .
RFFMVAQ            Bepaling van aftrekquota's te vorderen BTW voor handelsondernemingen .
RFFMVCORB           Verslag over geboekte correcties te vorderen BTW           .
RFFMVCORJ           Jaarlijkse correcties te vorderen BTW voor handelingsondernemingen  .
RFFMVCORM           Correctie te vorderen BTW voor handelsondernemingen (periodebasis)  .
RFFMWH01            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFFMWH02            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFFMWH10            Wijzigingsdocumenten voor regels en relaties v. budgetverhoging    .
RFFMWH11            Weergave van wijzigingsdocumenten voor relaties met budgetverhoging  .
RFFMWH12            Wijzigingsdocumenten voor de regels voor budgetverhogende inkomsten  .
RFFMWH20            Wijzigingsdocumenten voor regels voor dekkingsmogelijkheid      .
RFFMWH21            Weergave van wijzigingsdocumenten voor wederzijdse dekkingsmogelijkh. .
RFFMWH22            Weergave van wijzigingsdocumenten voor eenzijdige dekkingsmogelijkheid.
RFFMWH31            Wijzigingsdocumenten voor regels voor uitgavenverzamelaars      .
RFFMWHEREUSED         Gebruiksinformatie: objecttoewijzing voor BM-afleidingstool      .
RFFMYC01            Jaarafhankelijke budgetplaatsen activeren               .
RFFMYRCL            Residual Budgetary Account Closing                  .
RFFMZBU1            Betalingsmiddelenvoorraden: afstemming/overname uit rekeningen    .
RFFMZBU1_IT          CBM: saldiregels op overnamepositie naboeken             .
RFFMZBUM            Conversie van gegevens van FMBE -" FMSU                .
RFFMZBVT            Saldotransport voorraden fin. middelen                .
RFFM_30_DENSE         Aggregatie van posten fin. middelen (30 doc.regels)          .
RFFM_30_DENSE_ART       Aggregatie posten fin. middelen (complete documenten)         .
RFFM_ASSIGN_CHANGE       Wijziging toewijzing budgetpositie in beh. van fin. middelen met exits.
RFFM_ASSIGN_CHANGE1      Wijziging toewijzing budgetpositie in beh. van fin. middelen met exits.
RFFM_CREATE_CI_SET_HIER    Budgetpositieset-hiërarchie uit stamgegevenshiërarchie genereren   .
RFFM_CREATE_FC_SET_HIER    Budgetpositieset-hiërarchie uit stamgegevenshiërarchie genereren   .
RFFM_CREATE_INDEX       Index creëren uit FMINDEX_HEADER und FMINDEX_FIELDS         .
RFFM_CROSS_ASS_RESOLVE     Externe bestedingen oplossen                     .
RFFM_MIGRATE_GRIR_TO_GR    Report RFFM_MIGRATE_GRIR_TO_GR                    .
RFFM_MR11_POST_FM       Correctie van BM-obligo voor bestellingen in aansluiting op MR11   .
RFFM_OA_CREATE_EF       Bestedingsmarkeringen genereren uit contracten            .
RFFM_OA_SET_FINAL_IND     Teken 'Afgehandeld' instellen bij bestedingsmarkeringen uit contracten.
RFFM_REP_POSTMR11       Correctie obl. fin.middelen voor bestellingen in aansl. op MR11    .
RFFM_SET_ENTRY_DATE      Invoerdatum later overnemen                      .
RFFM_SKB1_FIPOS        Toewijzing budgetpositie - grootboekrek. uit lokaal bestand inlezen  .
RFFM_TEST_ELKO         Testbestand voor electronisch bankafschrift creëren (MultiCash)    .
RFFM_TF_LO           Overboekingen naar laagste budgetpositie brengen           .
RFFM_UPGRADE_FMREAS_RULES   Strategieën voor indelings- en groeperingswijziging migreren     .
RFFOALE1            ALE-verdeling van betalingsgegevens                  .
RFFOALE2            ALE-verdeling van betalingsgegevens - correctie van ALE-status    .
RFFOAT_A            Betalingsmedium Oostenrijk - buitenlands betalingsverkeer V3-formaat .
RFFOAT_P            Betalingsdrager Oostenrijk - V3-formaat                .
RFFOAU_T            Betalingsdrager Australië - overschrijvingen / debetnota's BECS    .
RFFOAVIS            Betalingsmedium internationaal - nulsaldo-mededeling         .
RFFOAVIS_FPAYM         Betalingsmedium - correspondentie voor generiek betalingsmediumprogr. .
RFFOBE_D            Betalingsmedium België - GDU DOM 80 (klantbetalingen en incasso)   .
RFFOBE_E            Betalingsmedium België - GDU buitenland                .
RFFOBE_I            Betalingsmedium België - GDU binnenland                .
RFFOBR_A            Duplicata file                            .
RFFOBR_D            International Payment Media - Boleto (Brazil)             .
RFFOBR_U            DME Brazil - A/P                           .
RFFOBR_V            Betalingsmedium internationaal - boleto (alleen Brazilië)       .
RFFOCA_T            Betalingsdrager Canada - GDU overschrijvingen/aut. incasso stand. 005.
RFFOCH_P            Betalingsmedium Zwitserland - postgiro / SAD / BAD          .
RFFOCH_U            Betalingsmedium Zwitserland - overschrijvingen, bankincasso / GDU   .
RFFOCZ_U            Betalingsmedium Tsjechië - overschrijvingen              .
RFFODK_B            Betalingsmedium Denemarken - overmakingen en incasso (PBS-formaat)  .
RFFODK_E            Betalingsdrager Denemarken - buitenlandse betaling (PAYMUL)     .
RFFODK_P            Betalingsmedium Denemarken - overmakingen en incasso postgiro-formaat .
RFFODK_U            Betalingsmedium Denemarken - buitenl. overmakingen postgiroformaat  .
RFFODTA0            Betalingsmedium internationaal - begel.lijst bij gegevensdrager    .
RFFODTA1            Betalingsadvies bij lijst van betalingsdocumentnrs genereren     .
RFFOD__L            Betalingsmedium Duitsland - betalingen in AWV (Z1) / GDU buitenland  .
RFFOD__S            Betalingsmedium internationaal - cheque (zonder chequebeheer)     .
RFFOD__T            Betalingsmedium internationaal - cheque-wissel-procedure       .
RFFOD__U            Bet.medium Duitsland: overmakingen/bankafb.,aut. incasso/GDU binnenl. .
RFFOD__V            Betalingsmedium internationaal - bericht               .
RFFOD__W            Betalingsmedium internationaal - wissels               .
RFFOD__Z            Betalingsdrager Duitsland - betalingsopdrachten voor verrekening (ZzV).
RFFOEDI0            Betalingsmedium internationaal - herhalingsrun voor EDI-adviezen   .
RFFOEDI1            Bet.medium internationaal - betalingsopdrachten per EDI        .
RFFOEDI2            Betalingsmedium internationaal - correctie van EDI-status       .
RFFOEDI3            Betalingsmedium internationaal - EDI begeleidend formulier      .
RFFOES_D            Betalingsmedium Spanje - GDU bankincasso, klantkrediet        .
RFFOES_T            Betalingsmedium Spanje - GDU overschrijvingen, bankcheques      .
RFFOFI_A            Betalingsdrager Finland - debiteuren binnenland (Direct Debit)    .
RFFOFI_L            Betalingsdrager Finland - crediteuren binnenland (LM02)        .
RFFOFI_U            Betalingsdrager Finland - crediteuren buitenland           .
RFFOF__T            Betalingsdrager Franktijk - buitenlandse overschrijvingen       .
RFFOF__V            Betalingsmedium Frankrijk - collectieve overschrijvingsopdracht    .
RFFOGB_T            Betalingsdrager Groot-Brittannië+Ierland - BACWAY, BACSBOX, EFTS, EMTS.
RFFOHK_A            Betalingsdrager Hong Kong - GCU binnenland (autoplan)         .
RFFOIT_B            Betalingsmedium Italië - GDU binnenland                .
RFFOIT_FOR           Betalingsmedium (Italië): buitenlandse GDU              .
RFFOJP_L            Betalingsdrager Japan - GDU buitenland                .
RFFOJP_T            Betalingsmedium Japan - GDU binnenland (en bankkosten)        .
RFFOLU_X            Automatische bankafboekingsmethode, DOM2000-opmaak          .
RFFOM100            Betalingsmedium internationaal - SWIFT-formaat MT100         .
RFFOM199            Betalingsdrager speciale betalingen - SWIFT-formaat MT199       .
RFFOM200            Betalingsdrager internationaal - SWIFT-formaat MT200         .
RFFOM202            Betalingsdrager internationaal - SWIFT-formaat MT202         .
RFFOM210            Betalingsdrager internationaal - SWIFT-formaat MT210         .
RFFONL_A            Betalingsmedium Nederland - GDU buitenland              .
RFFONL_I            Betalingsmedium Nederland - GDU binnenland              .
RFFONO_D            Betalingsdrager Noorwegen - Direct Remittance en Autogiro via BBS   .
RFFONO_G            Betalingsmedium Noorwegen - GDU (DATADIALOG)             .
RFFONO_T            Betalingsmedium Noorwegen - GDU met overmakingen binnen-/buitenland  .
RFFONZ_T            Betalingsdrager Nieuw-Zeeland - overschr./debetnota's binnenland MTS .
RFFOSE_A            Betalingsdrager Zweden - crediteuren binnenland Autogiro       .
RFFOSE_B            Betalingsdrager Zweden - crediteuren binnenland bankgiro (BGC)    .
RFFOSE_H            Betalingsdrager Zweden - crediteuren buitenland via BGC        .
RFFOSE_P            Betalingsdrager Zweden - crediteuren binnenland postgiro       .
RFFOUS_C            Betalingsmedium internationaal - cheques (voorgenummerd)       .
RFFOUS_T            Betalingsmedium USA - overschrijving/bankafboeking in ACH-formaat   .
RFFOZA_A            Betalingsmedium Zuid-Afrika - GDU in ACB-formaat           .
RFFR0C01            Document C80, melding van geldbewegingen zonder SGB-teken A en W   .
RFFR0C02            Samenvatting van geldbewegingen                    .
RFFR0E84            Melding E84 - Vorderingen en verplichtingen met buitenlanders     .
RFFR1C01            Document C80, melding van geldbewegingen zonder SGB-teken A en W   .
RFFR2C01            Document C80, meldingen zonder rekening-courant-rekeningen      .
RFFRCBIC80           Report for the State Central Bank Indicator in France         .
RFFRLIST            Controlerapport                            .
RFFRMOD1            Documentwijzigingen voor meldingen aan de Banque de France      .
RFFRPCD1            DOWNLOAD documenten                          .
RFFSTA00            Overzicht van veldstatusreeksen                    .
RFFUEB00            Overname grootboekrekeningsaldi van bankrekeningen voor CM      .
RFFVAL00            Vergelijking valutadata bankboekingen                 .
RFFWAB00            Afstemming verschillen waardering in vreemde valuta met correctierek. .
RFFWSOP1            Opslaan van speciale posten uit waardering in vreemde valuta     .
RFFWSOP2            Weergave van speciale posten volgens art. 43 invoeringswet (Duitsland).
RFGBEW00            Voortschr. waardering van vreemde-valuta-bankrek. peildatum      .
RFGLBALANCE          Saldoweergave grootboekrekeningen                   .
RFGLBALANCE_RRI        Oproep saldoweergave via VVI                     .
RFGLKR00            Trial Balance (South Korea)                      .
RFGMAB30            Budget vs. obligo-/werkelijk journaal                 .
RFGMAVCCUSTDEF         Controle customizing voor beschikbaarheidscontrole (GM)        .
RFGMAVC_OVERVIEW        BCT-overzicht voor FMM-dimensies                   .
RFGMAVC_REINIT         BSC-ledger opnieuw initialiseren (GM)                 .
RFGMBIL1            Verslag over facturaties en vorderingsafstemmingen in GM       .
RFGMCDCLASS          Wijzigingsdocumenten voor inkomsten-/uitgavensoort weergeven     .
RFGMCDPROGRAM         Wijzigingsdocument voor subsidieprogramma weergeven          .
RFGMCDR1            Wijzigingsdocumenten voor toewijzingen GM-objecten weergeven     .
RFGMGRL1            Stamgegevensindex voor subsidie                    .
RFGMGSL1            Stamgegevensindex voor subsidiegever                 .
RFGMLINEITEMS         GM: Weergave afzonderlijke posten                   .
RFGMMP_RBB           GM-budget door inkomsten verhogen                   .
RFGMOBJ1            GM-objectlijst                            .
RFGMRB_GENERATE        Regels voor budgetverhogende inkomsten in GM genereren        .
RFGMRB_RECONSTRUCT_INDEX    Index voor budgetverhogende inkomsten nogmaals opbouwen        .
RFGMSCL1            Index stamgegevens voor soorten inkomsten/uitgaven          .
RFGMSPL1            Index stamgegevens subsidieprogramma's                .
RFGMWHEREUSED         Gebruiksinfo: objecttoewijzing aan GM-afleidingstool         .
RFGM_DELETE_HFYDIST      Rapport RFGM_DELETE_HFYDIST                      .
RFGSBSTR            Balans/V+W-structuur                         .
RFHABU00            Grootboek uit documentenbestand                    .
RFHABU00N           Grootboek uit documentenbestand                    .
RFHABU10            Corresponderende rekeningen grootboek Rusland             .
RFIBAN02            IBAN verzorgen                            .
RFIBANCD            Wijzigingsdocumenten IBAN weergeven                  .
RFIBAN_ALE           IBAN verdelen                             .
RFIBLFPAY           Snelinvoer met Repetitive Code                    .
RFIBLOPAY           Betalingsopdrachten on line creëren                  .
RFIBLOPAYREL          Vrijgave van on line gecreëerde betalingsopdrachten          .
RFIBLOPAYREV          Storno van on line gecreëerde betalingsopdrachten           .
RFICO_CATG_CUSTOMIZING     Financiële condities: bedrag-/datum-/diff.-typen in custom. gebruiken .
RFICO_CONDCATG         Overzicht conditietypen                        .
RFICO_CONDTYPE_CUSTOMIZING   Financiële condities: customizing van conditiesoorten         .
RFICO_CORR_FICOB_TABS_T    Teksten FICO-systeemtabellen corrigeren                .
RFICO_CORR_FILL_INTMETHOD   Ontbrekende methode renteberekening invoegen             .
RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES  Rapport RFICO_CORR_OVERL_VALID_DATES                 .
RFICRC20            Afstemming vord./verpl. verbonden onderneming (systeemoverkoepelend) .
RFIDAREXRATEDIFF        Argentina: Post Debit/Credit Memos for Exchange Rate Differences   .
RFIDARR615           Withholding Tax Update                        .
RFIDATEB00           MT940-bestand met gegevens van V3-retourgegevensdrager creëren    .
RFIDAU10            Zelf gecreëerde autom. goederenontvangstafrekening leverancier    .
RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME     Verslag RFIDCFM_BR_TAXFUNDS_ME                    .
RFIDCN01            Golden Audit: Electronic Account Book (China)             .
RFIDCN02            Golden Audit: GL Account Master and Balance (China)          .
RFIDCN04            Golden Audit: Accounting Vouchers (China)               .
RFIDCN06            Golden Audit: Enterprise Income Statement (China)           .
RFIDCN07            Golden Audit: Enterprise Cash Flow Statement (China)         .
RFIDCN08            Golden Audit: Enterprise VAT Payable Detail Report (China)      .
RFIDCN09            Golden Audit: Devalue Provision of Enterprise Assets (China)     .
RFIDCN10            Golden Audit: Shareholders' Rights and Interest Changing (China)   .
RFIDCN11            Golden Audit: Enterprise Profit and Distribution Form (China)     .
RFIDCN12            GA: External Company, Department and Project Information Files (China).
RFIDCN16            Golden Audit: Income and expenditure(non-profit)(China)        .
RFIDCN17            Golden Audit:Undertaking expenditure detail report(non-profit)(China) .
RFIDCN18            Golden Audit: Operating expenditure detail report(non-profit)(China) .
RFIDCN_ITEMIZED_REPORT     List of VAT Invoices Issued (Special/Normal) (China)         .
RFIDCN_USAGE_REPORT      Monthly Report of Invoices Purchased, Issued, and Held (China)    .
RFIDEUVP            Periodetoereken. belasting over intracommunautaire leveringen creëren .
RFIDEUVR            Periodetoerek. belasting over intracommunautaire leveringen storneren .
RFIDITSR02           Customizinginstellingen voor import/exportmelding controleren     .
RFIDITSR12           Import/exportmelding (Oostenrijk)                   .
RFIDKRMIG           Migrate Tax Invoices (South Korea)                  .
RFIDKRTCIB           Tax Invoice Between Business Places: Open Item Clearing        .
RFIDKRTCR           Print Tax Invoices (South Korea)                   .
RFIDKRTC_R           Tax Invoice: Open Item Clearing                    .
RFIDKRTPIB           Print Tax Invoices Between Business Places              .
RFIDKRTPR           Reprint/Cancel Tax Invoices (South Korea)               .
RFIDKRTP_R           Print Tax Invoices                          .
RFIDMXCTOP           Topklantenrapport (Mexico)                      .
RFIDMXVAT           VAT Return (Mexico)                          .
RFIDMXVTOP           Topcrediteurenrapport (Mexico)                    .
RFIDNLWKA1           Betalingsblokkering en betalingswijze wijzigen            .
RFIDNLWKA3           Vervaldatums van certificaten controleren               .
RFIDNO_BK_STOP         Stop van betalingsopdrachten in Noorwegen               .
RFIDPH_ARCHIVE_DELETE     Deletion of Official Receipts (Philippines)              .
RFIDPH_ARCHIVE_READ      Reload Program for Official Receipt Archives (Philippines)      .
RFIDPH_ARCHIVE_WRITE      Archiving of Official Receipts (Philippines)             .
RFIDPH_STATUS_OR        Change Status of Official Receipts (Philippines)           .
RFIDPL06            VAT Register (Poland)                         .
RFIDPL07            Customer Balances and Line Items in Local Currency (Poland)      .
RFIDPL10            Vendor Balances and Line Items in Local Currency (Poland)       .
RFIDPL11            Compact Journal (Poland)                       .
RFIDPL14            G/L Account Balances with Control Totals               .
RFIDPL15            G/L Account Balances and Line Items (Poland)             .
RFIDPL18            Material Subledger (Poland)                      .
RFIDSE_DUNN_EBPOST       Aanmanen Zweden: conversie naar MultiCash-formaat           .
RFIDSE_DUNN_INF        Aanmanen: extern bewerkte posten weergeven              .
RFIDSG_VENDOR_OPENITEM     Vendor Payment History (Singapore)                  .
RFIDTAX_MATERIAL_CHECK     Customizingcontrole productbelasting                 .
RFIDTRBOE1           Bill of Exchange Transactions (Greece, Thailand, Turkey)       .
RFIDTRBOE2           Reversal of Bill of Exchange Transactions (Thailand, Turkey)     .
RFIDTRCLACCL7         Closing of Expense Accounts (Turkey)                 .
RFIDTRINFL           Inflation Adjustment of Monetary Items (Turkey)            .
RFIDTRWEKO           Bill of Exchange List (Greece, Thailand, Turkey)           .
RFIDUS99C           Cancellation of Debt (1099-C)                     .
RFIDUVIT            Berekening IVA-Ventilazione                      .
RFIDVE10            Purchase Ledger (Venezuela)                      .
RFIDVE20            Sales Ledger (Venezuela)                       .
RFIDYYWT            Aangifte bronbelasting (generiek)                   .
RFID_BR_TRBAL         Brazilië: balansoverboeking                      .
RFID_BR_TRBAL_CUST       Verslag RFID_BR_TRBAL_CUST                      .
RFID_BR_VENDOP         Vendor Operation (Brazilië)                      .
RFID_PTVPRADPRC00       Pro rata temporis-correcties na PRT-calculatie            .
RFID_PTVPRADPRV00       Pro rata temporis-correcties na PRT-variatie             .
RFIHCPRQRVS          Storno van IHC-betalingsopdrachten                  .
RFILCA00            Afzonderlijke werkelijke posten van tabel FILCT            .
RFIMA_APR_CALCULATE      APR-computer                             .
RFIMA_CALENDAR         FIMA_DAYS_AND_PERIODS testen                     .
RFIMA_EASY_CREDIT       Rapport RFIMA_EASY_CREDIT                       .
RFIMA_LOAN_SCHEDULE      Dagelijkse eenvoudige rentemethode                  .
RFINDEX            Consistentiecontrole financiële boekhouding              .
RFINDEX_NACC          FI-consistentiecontrole                        .
RFINDLOG            Applicatielog: logs zoeken                      .
RFINDORG            Zoeken organisatie-eenheden in rapporten               .
RFINTITAP           Renteberekening over post                       .
RFINTITAR           Renteberekening over post                       .
RFINTITDEL           Rente-informatie verwijderen                     .
RFINTITSHOW          Renteruns weergeven                          .
RFINTITUSEREXT         Uitbreiding van renteberekening over post               .
RFISEVENTLOG          Verslaggegevens weergeven                       .
RFITEMAP            Crediteuren postenlijst                        .
RFITEMAR            Postenlijst debiteuren                        .
RFITEMGL            Grootboekrekeningen postenlijst                    .
RFITREVAL           Report RFITREVAL                           .
RFKA11L00_MASS         Lijst: Overdracht van vorderingen aan externe incassobureaus     .
RFKABL00            Wijzigingen crediteuren weergeven                   .
RFKABL00_NACC         Wijzigingen crediteuren weergeven                   .
RFKANZ00            Lijst met openstaande vooruitbetalingen - crediteuren op peildatum  .
RFKAPO00            Lijst vereffende posten crediteuren                  .
RFKAPO00_NACC         Lijst vereffende posten crediteuren                  .
RFKBCLOSUREUNDO        Opgeheven rekeningen activeren                    .
RFKBLIW0            België : BNB : open posten van leveranciers in buitenland      .
RFKCON00            Kritische crediteurwijzigingen weergeven/bevestigen          .
RFKDF000            EU: Periodieke koersverschilboekingen tussen betalingsopdrachten   .
RFKEPL00            Crediteurenpostenlijst                        .
RFKEPL00_NACC         Crediteurenpostenlijst                        .
RFKK1099            1099 verslaglegging - DFKK1099 extractgegevens            .
RFKKABS1            Totalenrecords controleren                      .
RFKKABS10           Informatie voor boekingstotalen                    .
RFKKABS3            Productieve start                           .
RFKKABS30           Detailinformatie voor boekingstotalen                 .
RFKKABS5            Overnamestatus van afstemcode analyseren               .
RFKKABS6            Informatie voor grootboekovername                   .
RFKKABS8            Totalenrecords opnieuw opbouwen                    .
RFKKACCOUNTPROCBLOCK      Contractrekeningen met verouderde verwerkingsblokkering weergeven   .
RFKKADLI            Rekeningbepaling: lijst                        .
RFKKAG00            Afstemming stamgegevens crediteuren                  .
RFKKAK00            Rekening-courantrek.evaluatie op alternatieve rekeningnummers     .
RFKKALCK            Bedrijfseconomische blokkeringen evalueren              .
RFKKAR10            Archivering documenten FI-CA: schrijven                .
RFKKAR11            Archivering documenten FI-CA: verwijderen               .
RFKKAR12            Archivering documenten FI-CA: reloaden                .
RFKKAR15            Archivering van officiële documenten: schrijven            .
RFKKAR16            Archivering van officiële documenten: verwijderen           .
RFKKAR17            Archivering van officiële documenten: reloaden            .
RFKKAR30            Archivering opdrachten: schrijven                   .
RFKKAR31            Archivering opdrachten: verwijderen                  .
RFKKAR32            Archivering opdrachten: reloaden                   .
RFKKAR33            Archivering ontvangstverdeling: schrijven               .
RFKKAR34            Archivering ontvangstverdeling: verwijderen              .
RFKKAR35            Archivering ontvangstverdeling: reloaden               .
RFKKAR36            Gegevens waardering in vreemde valuta archiveren: schrijven      .
RFKKAR37            Archivering van geg. voor waardering in vreemde valuta: verwijderen  .
RFKKAR38            Archivering gegevens voor waardering in vreemde valuta: reloaden   .
RFKKAR40            FI-CA: Archivering - evaluatieprogr. voor archiefinfostructuur starten.
RFKKAR41            Vereffeningshistorie archiveren: schrijven              .
RFKKAR42            Archivering vereffeningshistorie: verwijderen             .
RFKKAR43            Vereffeningshistorie archiveren: reloaden               .
RFKKAR44            Archivering van gegevens voor dubieuze vorderingen: schrijven     .
RFKKAR45            Archivering gegevens voor dubieuze vorderingen: verwijderen      .
RFKKAR46            Archivering van gegevens voor dubieuze vorderingen: reloaden     .
RFKKARFISCAL_POSITION     VAT Fiscal Position (Argentina)                    .
RFKKARREVTAX_C         Municipal Tax Declaration (Argentina)                 .
RFKKARREVTAX_R         Gross Income Tax Declaration (Argentina)               .
RFKKARVAT_BOOK         Daily VAT Report for FI-CA (Argentina)                .
RFKKARVAT_MAG_SUPPORT     Daily VAT Report with Magnetic Output (Argentina)           .
RFKKARVAT_PERCEPTION      VAT Perception (Argentina)                      .
RFKKAR_CHECK_LOCK_AND_DELETE  Ongeldige FI-CA-archiveringsblokkeringen verwijderen         .
RFKKAR_GI_PERCEPTION      Gross Income Perception for Buenos Aires (Argentina)         .
RFKKAV00            Overname adviezen uit sequentieel bestand               .
RFKKAV01            Overname advies                            .
RFKKAVDA            Overname inkomende adviezen: weergave inhoud sequentieel bestand   .
RFKKAVDG            Overname inkomende adviezen: testbestand genereren          .
RFKKAVFA            Overname inkomende adivezen: onjuiste gegevens weergeven/wijzigen   .
RFKKBALCHECK          Controle van documenten in contractrekening-courant op saldo nul   .
RFKKBELJ00           Documentjournaal                           .
RFKKBE_OPI1          België: BLIW/IBLC: open posten van klanten in het buitenland     .
RFKKBE_OPI2          België: open posten van klanten in het buitenland (sinds 2002)    .
RFKKBE_SAL1          Jaarlijkse belastingaangifte (België)                 .
RFKKBE_SAL2          Kwartaalbelastingaangifte (België)                  .
RFKKBE_SAL3          Wettelijke verslaglegging: verkoopjournaal België           .
RFKKBGAAR01          Archivering belastinginformatie handelsondernemingen         .
RFKKBGAAR02          Archivering belastinginfo handelsondernemingen (verwijderrun)     .
RFKKBGAAR03          Archivering belastinginfo handelsondernemingen (reloaden)       .
RFKKBIB0            Documentovernameprogramma                       .
RFKKBIB1            Documentovernameprogramma                       .
RFKKBIBE            Documentovername - foutieve gegevens weergeven/wijzigen        .
RFKKBIBG            Testbestand voor documentovername genereren              .
RFKKBICD            FI-CA: Wijzigingen gegevensovername weergeven             .
RFKKBIT0            Documentovername - Inhoud van sequentieel bestand weergeven/wijzigen .
RFKKBI_EDIT          Documentovername - foutieve gegevens weergeven/wijzigen        .
RFKKBI_FILEEDIT        Bestandseditor - inhoud sequentieel bestand weergeven/wijzigen    .
RFKKBOL0            FI-CA: Bollorapport, bollokosten afdragen               .
RFKKBOLD            Display Boleto                            .
RFKKBP_DUPL          Zakenpartner creëren met duplicaatcontrole              .
RFKKBRINC00          Convert Direct Debit/Bar Code Bank Statmt to MultiCash (Brazil)    .
RFKKBRINCBOL00         Convert Boleto Bank Statement to MultiCash Format (Brazil)      .
RFKKBROUTBOL00         Create Boleto DME File (Brazil)                    .
RFKKBU00            Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand          .
RFKKBU00_NACC         Rekening-courantevaluatie uit het documentenbestand          .
RFKKBU10            Rekeningafschrift uit gecumuleerde rekening-courantevaluatie     .
RFKKBU10_NACC         Rekeningafschrift uit gecumuleerde rekening-courantevaluatie     .
RFKKCASEAR01          Archivering postenlijst (schrijfrun)                 .
RFKKCASEAR02          Archivering postenlijst (verwijderrun)                .
RFKKCASEAR03          Archivering postenlijst (reloaden)                  .
RFKKCC01            Debitering (dispatcher)                        .
RFKKCC02            Activiteitsprocessor - job                      .
RFKKCFUPD           Gegevensovername naar Cash Management                 .
RFKKCF_DELETE         Verwijderen van geverifieerde verif.bestandspos. - geen archivering! .
RFKKCF_STATISTICS       Statistiek van alle verificatiebestanden               .
RFKKCHINC00          Convert Bank Statement to MultiCash Format (Switzerland)       .
RFKKCHK01           Extracts voor cheques creëren                     .
RFKKCHK02           Cheques: betalingsdocumenten toewijzen                .
RFKKCHK03           Cessiedatum voor cheques instellen                  .
RFKKCHK04           Cheques cederen                            .
RFKKCHKINST1          Programma RFKKCHKINST1                        .
RFKKCHKINST10         Programma REPINSTPLN10: Correctie onjuist geconvert. afbet.schema's  .
RFKKCHKINST11         Controleert of afbet.schema's zonder koppeling aan oorspr. pos. best. .
RFKKCHKINST12         Programma REPINSTPLN10: correctie onjuist geconvert. afbet.schema's  .
RFKKCHKINST3          Programma RFKKCHKINST3                        .
RFKKCHKINST5          Correctie van onvoll. gedeactiv. afbet.schema's (ABWBL nog ingesteld ).
RFKKCHKINST6          Programma ZREPINSTPLN6                        .
RFKKCHKINST7          Programm ZREPINSTPLN7                         .
RFKKCHKINST9          Programm RFKKCHKINST9                         .
RFKKCHKSBETX          Programma RFKKCHKSBETX                        .
RFKKCJAR01           Archivering kasboek                          .
RFKKCJAR02           Kasboek verwijderen                          .
RFKKCJAR03           Kasboek reloaden                           .
RFKKCK01            Lijst van ingeleverde cheques (FI-CA) genereren            .
RFKKCM00            Overname gegevens stapel handmatig uitgegeven cheques         .
RFKKCM01            Handmatig uitgegeven cheques overnemen                .
RFKKCM02            Stapel handmatig uitgegeven cheques als job boeken          .
RFKKCMDA            Overname handmatig uitg. cheques - inhoud seq. bestand weerg./wijzigen.
RFKKCMDG            Testbestand voor overnemen handmatig uitgegeven cheques genereren   .
RFKKCMF            Nieuwe afstemcode aan stapels voor handm. uitgaande cheques toewijzen .
RFKKCMFA            Handmatig uitgegeven cheques overnemen: fouten bewerken        .
RFKKCO00            FI-CA-correspondentie - hoofdprogramma voor afdrukken correspondentie.
RFKKCO01            FI-CA: correspondentie - correpondentiereorganisatie         .
RFKKCO02            Correspondentie - correspondentiehistorie weergeven          .
RFKKCO03            FI-CA: correspondentiearchivering                   .
RFKKCO04            FI-CA: correspondentie-archivering, verwijderen van correspondentie  .
RFKKCO05            FI-CA: correspondentiearchivering, terugladen van correspondentie   .
RFKKCO06            Aanmaanhistorie correspondentie                    .
RFKKCO20            CO-PA-documenten controleren                     .
RFKKCOHLIST          Correspondentie - lijst met correspondentiekoppen           .
RFKKCOL2            Vorderingen aan incassobureaus overdragen               .
RFKKCOL3            Lijst met incassoposten                        .
RFKKCOL4            Historie van incassoposten                      .
RFKKCOLL            Overdracht aangemaande vorderingen aan incassobureaus         .
RFKKCOLLAR01          Archivering gegevens incassobureau                  .
RFKKCOLLAR02          Gegevens incassobureau verwijderen                  .
RFKKCOLLAR03          Gegevens incassobureau reloaden                    .
RFKKCOLR            Vorderingen van incassobureau terugroepen               .
RFKKCOPA00           Overname van rubriceringsgegevens in resultaatrekening        .
RFKKCOPA00_OLD         Overname van rubriceringsgegevens in resultaatrekening        .
RFKKCOPG            Testbestand genereren voor incassobureaubetalingen          .
RFKKCOPM            Bestand incassobureau lezen                      .
RFKKCOPROTCL          Afdrachtverslagen verwijderen                     .
RFKKCORR_DISPLAY_HISTORY    Correspondentie - correspondentiehistorie weergeven (ALV Grid)    .
RFKKCORR_EXP_CREATE_REQUEST  Voorbeelden correspondentie: correspondentieaanvraag creëren     .
RFKKCR00            Geïnde cheques overnemen                       .
RFKKCR01            Overname cheque-inlevering                      .
RFKKCRA1            Archivering cheque-inlevering - archiveringsprogramma         .
RFKKCRA2            Archivering cheque-inlevering - verwijderen              .
RFKKCRA3            Archivering cheque-inlevering - reloaden               .
RFKKCRCASH_CHECK        Geïnde cheques verifiëren: inningsgegevens aan verif.tabel overdragen .
RFKKCRCL            Verificatiebewerking van geïnde cheques                .
RFKKCRDA            Inlevering cheques overnemen: inhoud seq. bestand weergeven/wijzigen .
RFKKCRDG            Testbestand voor overnemen cheque-inlevering genereren        .
RFKKCRDV1           Betaling per cheque na blokkering storneren (Stop Payment)      .
RFKKCRFA            Geïnde cheques overnemen - foutieve gegevens weergeven/wijzigen    .
RFKKCRMV1           Massa-ontwaarding van cheques uit betalingsrun            .
RFKKCRN00           Chequeregister                            .
RFKKCR_CHANGE_VOIDREASON    Chequebeheer: ontwaarderingsreden van 4.62 naar 4.63 converteren   .
RFKKCR_OLD_DELETE       Reorganisatie chequebeheer: overbodige gegevens verwijderen      .
RFKKCVSCONFIRMDB        Testbestand creëren voor overname van CVS-betalingen         .
RFKKDDAL            Debetnota-aankondiging: lijst                     .
RFKKDEFREVCHECK2        Alle geboekte afstemcodes beschikbaar stellen             .
RFKKDEFREVREPAIR1       POSTED-teken uit FKKDEFREV verwijderen                .
RFKKDELLOCKS          Verwijdert de velden SPZAH, SPERZ en MANSP in voorschotplan      .
RFKKDELLOCKS_MASS       Verwijdert de velden SPZAH, SPERZ en MANSP in voorschotplan      .
RFKKDI01            Indeling in interval                         .
RFKKDI02            Intervallen weergeven/wijzigen                    .
RFKKDI03            Bewerkingsproces weergeven                      .
RFKKDI04            Bewerkingsproces weergeven                      .
RFKKDI05            Varianten voor parallelbewerking                   .
RFKKDIJ1            Bewakingsjob voor parallelruns                    .
RFKKDIJ2            Stop-job: verwijdert de bewakingsjob                 .
RFKKDM00            Verificatieobjecten (voor rekeningsaldo) in FI-CA           .
RFKKDM01            Incasso-objecten creëren na aanmaanrun                .
RFKKDM02            Inhoud van tabel DFKKCASEITEMS voor gearchiveerde documenten verwijd. .
RFKKDM03            Incasso-objecten actualiseren                     .
RFKKEBS1            Afstemcode voor facturatiesystemen creëren              .
RFKKEMMA            Verslaganalyse, voorbereiding en genereren verif.obj. voor massaruns .
RFKKES_SAL1          Jaaromzetmelding (Spanje)                       .
RFKKES_SAL2          Jaaromzet (Spanje) conform wetswijziging 2000             .
RFKKET00            Extract voor gecumuleerde rekening-courantevaluatie          .
RFKKEWU6_TEST         Euro: afstemming van contractrek.courant met het grootboek FI     .
RFKKEWU8            EURO: verslaggegevens van RFKKEWU3 en RFKKEWU6 weergeven       .
RFKKFIKEYCLOSE         Automatisch sluiten van afstemcodes                  .
RFKKFMCF            Transport van open posten uit FI-CA                  .
RFKKFPAWM           Import/exportmeldingen: meldbestand bewerken             .
RFKKFPAWM_ALV         Import-/exportmeldingen: ALV-lijst om meldingsgegevens te analyseren .
RFKKFPY1TREE          Tool voor analyse van betalingsrun/betalingsmediumrun         .
RFKKGAPFICANUM00        Ontbrekende FI-CA-documenten per bedrijfsnummer bepalen        .
RFKKGL00            Overname van FI-CA-totalenrecords in het grootboek          .
RFKKGL20            Grootboekdocumenten controleren                    .
RFKKGL30            Detailinformatie voor grootboekdocumenten uit contractrek.-courant  .
RFKKGL_REV           Grootboekovername storneren                      .
RFKKGPSH            Verouderd: gebruik voortaan transactie GPSHAD_NEW           .
RFKKGPSH_DELETE        Verwijderen van gegevens in schaduwtabel FKK_GPSHAD          .
RFKKHIST            Vereffenings/terugname-historie weergeven               .
RFKKINDPAYAR01         FI-CA-archivering: betalingsspecificaties (schrijven)         .
RFKKINDPAYAR02         FI-CA-arrchivering: betalingsdefinities (verwijderen)         .
RFKKINDPAYAR03         FI-CA-arrchivering: betalingsdefinities (reloaden)          .
RFKKINTEGR_MASS        Integratie FICA (geparallelliseerd)                  .
RFKKINT_MASS_LOG        Overzicht renteberekening                       .
RFKKINV01           Facturatie naar contractrekening-courant (creëren in massa)      .
RFKKINV02           Facturatie in contractrekening-courant (afzonderlijk creëren)     .
RFKKINVCOL01          Verzamelfactuur creëren (massa creëren)                .
RFKKINVREV01          Factuur storneren (massastorno)                    .
RFKKINVREV02          Factuur storneren (afzonderlijk storno)                .
RFKKINV_BILLDOC_DISP      Afrekeningsdocument weergeven                     .
RFKKINV_BWEXTRACT_SIM     BI-extractie simuleren                        .
RFKKINV_BWTRIG_DISP      Analyse BI-extractievoorraad                     .
RFKKINV_DFKKINV_BWTRIGH_DELETE Historierecords voor BI-extractie facturatiedocumenten verwijderen  .
RFKKINV_INVDOC_DISP      Facturatiedocument weergeven                     .
RFKKINV_TRIG_DISP       Analyse facturatievoorraad                      .
RFKKIP01            Betalingsvastleggingen: lijst                     .
RFKKIP02            Betalingsvastleggingen: lijst met markeringen             .
RFKKIP03            Betalingsvastleggingen: lijst met toegewezen documentposities     .
RFKKITEM_MASS         Info afzonderlijk document (parallel)                 .
RFKKITVATD           Quarterly Detailed VAT Report (Italy)                 .
RFKKITVATM           Monthly VAT Report (Italy)                      .
RFKKITVATQ           Quarterly Summary VAT Report (Italy)                 .
RFKKJOURNAL          Rubriceringsoverzicht afzonderlijke documenten            .
RFKKJPDT00           Convert Bank Statement to MultiCash Format (Japan)          .
RFKKKA00            Overname van gegevens uit rekeningoverz. in betalingen-/stornostapel .
RFKKKA01            Overname van gegevens uit FI-rek.overzicht in betalingen-/stornostapel.
RFKKKADG            Overname rekeningoverzicht: generering MultiCash-testgegevens     .
RFKKLAYOUTCLIENTCOPY      Programma ZDFKKCOH_DEL                        .
RFKKLAYOUTRENAME        Programma ZDFKKCOH_DEL                        .
RFKKLOCKDEL          Ingestelde massablokkeringen verwijderen               .
RFKKMA02            Aanmaanhistorie weergeven                       .
RFKKMA05            VKK: archivering aanmaanhistorie - verouderd             .
RFKKMA06            Contr.-rek.-cour.: archivering aanm.hist., aanmaningen verwijderen  .
RFKKMA07            Contr.-rek.-cour.: archivering aanmaanhistorie, reload aanmaningen  .
RFKKMA08            FI-CA: Archivering aanmaanhistorie                  .
RFKKMA09            FI-CA: Aanmaanhistorie-archivering, aanmaningen verwijderen      .
RFKKMA10            FI-CA: Aanmaanhistoriearchivering, reloaden van aanmaningen      .
RFKKMADUTL           Gegevens verwijderen uit telefoonlijst voor aanmaningen        .
RFKKMADUTLTRANF        Telefoonlijst uit aanmaanrun doorgeven aan ander systeem       .
RFKKMDC_BPC          Programma: aanvragen stamgegevenswijziging verwerken         .
RFKKMDOCAR01          Programma RFKKMDOCAR01                        .
RFKKMDOCAR02          Verwijderen van modeldocumenten (archivering)             .
RFKKMDOCAR03          Modeldocumenten reloaden (archivering)                .
RFKKMDOCAR04          Archivering: modeldocumenten vereffenen                .
RFKKNRB            CRC: stapel voor terugmelding foutieve bankgegevens verwerken     .
RFKKNRCHECK          Controle van documentnummerreeksen in contractrekening-courant    .
RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS   Include RFKKOI_SET_TRANSFER_STATUS                  .
RFKKOI_START_ERROR_MODE    Programma RFKKOI_START_ERROR_MODE                   .
RFKKOP03            FI-CA: openpostenlijst met betrekking tot peildatum          .
RFKKOP03_ACC          FI-CA: openpostenlijst met betrekking tot peildatum          .
RFKKOP04            Postenlijst                              .
RFKKOP06            Evaluatie van rapporttotalen                     .
RFKKOP07            Evaluatie geëxtraheerde open posten                  .
RFKKOP10            Afstemming van open posten met grootboek               .
RFKKOP10P           Afstemming open posten (parallel)                   .
RFKKOP20P           Afstemming tussen open posten en grootboek (parallel)         .
RFKKOP30P           Afstemming tussen open posten en grootboek (parallel)         .
RFKKOP31P           Afstemming open posten (parallel)                   .
RFKKOPBWS           BW: Weergave extracten van open en vereffende posten         .
RFKKOPBWS_DELETE        Gemarkeerde OPBW-selecties verwijderen                .
RFKKOPBWS_DELETE_JOB      Gemarkeerde selecties verwijderen                   .
RFKKORD01           Uit opdrachten gecreëerde documenten weergeven            .
RFKKORD02           Uit doorlopende opdrachten gecreëerde documenten weergeven      .
RFKKORD02H           Historie voor doorlopende opdrachten afstemmen            .
RFKKPAYMJOBC          Volgen van jobs na inplannen creëren betalingsmedium         .
RFKKPCAI            Betaalkaarten: Posities op betaalkaartrekening weergeven       .
RFKKPCAS            Betaalkaarten: lijst betalingen                    .
RFKKPCBP            Betaalkaarten: lijst kaartgegevens                  .
RFKKPCDL            Betaalkaarten: verslagen verwijderen                 .
RFKKPCDS            Betaalkaarten: afrekenen                       .
RFKKPCDS_ALV          Betaalkaarten: afrekenen                       .
RFKKPCLI            Betaalkaarten: verslagweergave (betaalde posten)           .
RFKKPCLP            Betaalkaarten: lijst afrekeningen                   .
RFKKPCSF            Betaalkaarten: gegevensdragers weergeven               .
RFKKPCTS            Betaalkaarten: af te rekenen posities weergeven            .
RFKKPD01            Betalingsgedrag: boekingstotalen bepalen               .
RFKKPD02            Betalingsgedrag: open posten bepalen                 .
RFKKPD03            Betalingsgedrag                            .
RFKKPFND            Verwijderprogramma voor verouderde betalingsformulierinformatie    .
RFKKPLADJ           Betalingenstapel: foutieve status corrigeren             .
RFKKPLAR            Zoekindex voor gearchiveerde betalingenstapel creëren         .
RFKKPLCL            Detailinformatie van verificatiebestand uit betalingsformulier    .
RFKKPLCLS           Betalingenstapel: naar geverifieerde betalingen zoeken        .
RFKKPLWP            Betalingenstapel: zoeken naar betalingen               .
RFKKPNARCD           Prenotif.-geg. (historie) worden ext. opgesl.: DB-geg. worden gewist .
RFKKPNARCL           Prenotificationgegevens (historie) w. gearch.: archief reloaden    .
RFKKPNARCW           Prenotificationgegevens (historie) worden gearchiv.: archief creëren .
RFKKPNBKAR01          Archivering voorafmelding (schrijfrun)                .
RFKKPNBKAR02          Archivering voorafmelding (verwijderrun)               .
RFKKPNBKAR03          Archivering voorafmeldingen (reloaden)                .
RFKKPNFC00           Prenotificationbestand genereren                   .
RFKKPNHIS0           Prenotificationgegevens opsommen                   .
RFKKPNMD00           Postprocess Prenotification Return File                .
RFKKPNR00           Stornobestand verwerken                        .
RFKKPRCTR           Profit-centerindeling (in bouw)                    .
RFKKPYOD            Betalingsopdrachten: verwijderen                   .
RFKKPYOL            Betalingsopdrachten: lijst                      .
RFKKPYOR            Vervallen betalingsopdrachten storneren                .
RFKKPYOR_MASS         Massastorno betalingsopdrachten                    .
RFKKPYOR_REF          Vervallen betalingsopdrachten in stornostapel opnemen         .
RFKKQST00           Rapportage bronbelasting                       .
RFKKQST50           Vereffenen van statistische bronbelastingposities           .
RFKKQST60           Aanpassing van statistische bronbelastingposities (opnieuw berekenen) .
RFKKQST80           Belasting over ontvangen rente                    .
RFKKRA00            Archivering van storno's: schrijven                  .
RFKKRA01            Archivering van storno's: verwijderen                 .
RFKKRA02            Archivering van storno's: reloaden                  .
RFKKRA03            Archivering van stornohistoriën: schrijven              .
RFKKRA04            Archivering van stornohistoriën: verwijderen             .
RFKKRA05            Archivering van stornohistoriën: reloaden               .
RFKKRD00            Ontvangstverdeling: documenten creëren en boeken           .
RFKKRD01            Ontvangstverdeling: lijst met documenten               .
RFKKRD02            Evaluatie ontvangstverdeling                     .
RFKKREPDEL           Programma RFKKREPDEL                         .
RFKKREPT            Kwitantiehistorie weergeven                      .
RFKKREQCD01          Wijzigingsdocumenten van opdrachten weergeven             .
RFKKRF00            Verwerken van een storneringsbestand in DTAUS-formaat         .
RFKKRF02            Stornohistorie weergeven                       .
RFKKRL00            Overname stornostapel                         .
RFKKRL01            Overname stornostapel                         .
RFKKRL02            Stornostapel boeken (als job)                     .
RFKKRLCL            Detailinformatie van verificatiebestand uit stornostapels       .
RFKKRLDA            Overname stornostapel - inhoud seq. bestand weergeven/wijzigen    .
RFKKRLDG            Testbestand genereren voor storneringspartij             .
RFKKRLFA            Overname stornostapel - foutieve gegevens weergeven / wijzigen    .
RFKKRLS_UNDO          Stornostapel ongedaan maken                      .
RFKKRLWP            ALV-rapport voor stornostapel                     .
RFKKRSTB            Boeking van storno's                         .
RFKKRSTC            Stornostapel: gehele verificatiestapel opnieuw boeken         .
RFKKRSTF            Nieuwe afstemcode aan stornostapel toewijzen             .
RFKKRZAL            Overzicht van terugbetalingsaanvragen                 .
RFKKRZAL02           Stornohistorie weergeven                       .
RFKKRZAS            Open terugbetalingsaanvragen op peildatum               .
RFKKSHCD            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFKKSNAP            Rekeningsaldo: snapshots genereren                  .
RFKKSNAP_DEL          Rekeningsaldo: snapshots verwijderen                 .
RFKKSTDBK           Standaardbedrijfsnummer in contractrekening instellen         .
RFKKSTOR            Massastorno                              .
RFKKSTPAY00          Stop Future Payment (Denmark)                     .
RFKKSTPYAR01          Archivering van gegevens voor betalingen met legesplicht       .
RFKKSTPYAR02          Gegevens verwijderen voor betalingen met legesplicht         .
RFKKSTPYAR03          Gegevens reloaden voor betalingen met legesplicht           .
RFKKSUMB00           Boekingen voor jaarafsluiting in contractrekening-coourant      .
RFKKSUMDEL1          Verwijderen van totalenrecords na documentarchivering         .
RFKKTAXCUM_UK         UK: belastinggegevens aggregeren bij opgave na vereffeningsdatum   .
RFKKTHPAR01          Archivering facturatie door derden: schrijven             .
RFKKTHPAR02          Archivering facturatie door derden: verwijderen            .
RFKKTHPAR03          Archivering gegevens voor waardering in vreemde valuta: reloaden   .
RFKKTHPAR04          Archiv. geg. voor afrekening in opdracht van derden: schrijfprogramma .
RFKKTHPAR05          Gegevens verwijderen voor afrekening in opdracht van derden      .
RFKKTHPAR06          Reloaden gegevens voor afrekening in opdracht van derden       .
RFKKTX00            Belastingrapportage in contractrekening-courant            .
RFKKTX40            Tax Report (Russia)                          .
RFKKUMBHI           Overzicht van overdracht aan andere rekeningen            .
RFKKUMBKL           Uit verificatiebestand wegboeken                   .
RFKKVZ00            Crediteurenoverzicht                         .
RFKKVZ00_NACC         Crediteurenoverzicht (geen toegang)                  .
RFKKWODOC01          Evaluatie onjuiste wegboekingsdocumenten               .
RFKKWOH1            Programma RFKKWOH1                          .
RFKKWOH2            Wegboekingshistorie weergeven                     .
RFKKWOH_PROT          Detailinformatie voor massaboekingsrun                .
RFKKWOH_TMP          Evaluatie van wegboekingsmarkering                  .
RFKKZA00            Archivering betalingenstapel: schrijven                .
RFKKZA01            Archivering betalingenstapel: verwijderen               .
RFKKZA02            Archivering betalingenstapel: reloaden                .
RFKKZE00            Overname betalingenstapel                       .
RFKKZE01            Overname betalingenstapel                       .
RFKKZE02            Betalingenstapel boeken (als job)                   .
RFKKZEDA            Betalingenstapelovern.: inhoud sequentieel bestand weergeven/wijzigen .
RFKKZEDG            Testbestand voor overname betalingenstapel genereren         .
RFKKZEFA            Overname betalingenstapel - foutieve gegevens weergeven/wijzigen   .
RFKKZEZG1           Gegevensovername - generator voor Z*-structuren            .
RFKKZE_DK10          Denmark: BP Master Data Update PBS(603) records            .
RFKKZSTB            Betalingenstapel boeken                        .
RFKKZSTF            Nieuwe afstemcode toewijzen aan betalingenstapel           .
RFKKZWFEWBADET         Correctie van trigger-, overboekingsrecords voor vorderingscorrecties .
RFKK_ALVGIRD_SEC_4_PARTNER   FI-CA: Borgstellingen zakenpartner                  .
RFKK_AVIS_DEL         Advies verwijderen                          .
RFKK_BALANOTE         Verstuurde saldomededelingen bewerken                 .
RFKK_BL_GET          Geblokkeerde partners en landen ophalen                .
RFKK_BOLETO_SINGLE       Boleto: Create a single Boleto from Open Items            .
RFKK_BOL_MASS_CANC       Boleto: Mass cancellation                       .
RFKK_BPCL_DELETE_BAL      Applicatielog van ZP-doublureverwerking verwijderen          .
RFKK_BPCL_DISPLAY       Stamgegevens voor doublurecase weergeven               .
RFKK_BPCL_IMPORT        Zakenpartnerdoublures importeren                   .
RFKK_BPCL_PROCESS       Verwerking van zakenpartnerdoublures                 .
RFKK_BP_EXTR_DEL        Partnerextract verwijderen uit database                .
RFKK_BP_EXTR_EXP        Gegevensextractie zakenpartner                    .
RFKK_BP_EXTR_IMP        Gegevensimport zakenpartner                      .
RFKK_CASHDESK_OPEN_AND_CLOSE  Kassen openen en sluiten in kasboek                  .
RFKK_CASHJOURNAL_REPORT    Evaluatie contante kas                        .
RFKK_CDLOTS_DELETE       Gegevens uit databasetabel DFKKCDLOTS verwijderen           .
RFKK_CFBNKD          Bankrelaties uit verificatiebewerking overnemen            .
RFKK_CFC_UPDATE_STATE     Update van status van de objecten v. geselecteerde applicatie-objecten.
RFKK_CHECKM_POST        Stapel voor handmatig uitgegeven cheques boeken            .
RFKK_CHECK_MISS_RECKEY     Ontbrekende afstemcode zoeken en creëren               .
RFKK_CHECK_POSTING_AREA_1010  Controlerapport voor boekingsgebied 1010               .
RFKK_CORRSPND_DELETE      Archiveringsobject CORRSPND: verwijderprogramma            .
RFKK_CORRSPND_DELETE_ONLY   Archiveringsobject CORRSPND: verwijderprogramma zonder archiveren   .
RFKK_CORRSPND_PRE_STEP     Vorming van pakketten voor archivering correspondentie        .
RFKK_CORRSPND_WRITE      Archiveringsobject CORRSPND: schrijfprogramma             .
RFKK_CR_DFKKOBL_DEL_TRNFS   Transferstatus verwijderen in de obligo's               .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITDATA   Kreditrekeningen weergeven                      .
RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO   Programma RFKK_CR_DISPLAY_CREDITINFO                 .
RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA   Programma RFKK_CR_DISPLAY_MASTERDATA                 .
RFKK_CR_FILL_BCMTF_INITIALLY  Initialisatie kredietwaardigheidstransfer               .
RFKK_CR_FILL_DFKKOBL_INITIALLY Initialisatie credietobligo's                     .
RFKK_CR_SEND_CREDIT_VECTOR   Testrapport voor verzenden van kengetallen voor betalingsgedrag    .
RFKK_CUST_EXTR_DEL       Partnerextract verwijderen uit database                .
RFKK_CUST_EXTR_EXP       Gegevensextractie customizing                     .
RFKK_CUST_EXTR_IMP       Gegevensimport customizing                      .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM      Externe betaalkantoren: betalingsgegevens overnemen          .
RFKK_CVSPAY_CONFIRM_TEST    CVS: Testgegevens voor bevestigingsbestand genereren         .
RFKK_CVSPAY_EXAM        Bewaking van betalingen van externe                  .
RFKK_DDAX_RESET_OPS      UK DDAX: Ongeldige DDA's uit open posten verwijderen         .
RFKK_DELETE_MAKOMAZE      Aanmaanvoorstel verwijderen                      .
RFKK_DELETE_RATING_ENTRY    Verwijderprogramma voor oude kredietwaardigheidsgegevens       .
RFKK_DEL_DFKKQSR        Rapportagegevens voor bronbelasting verwijderen            .
RFKK_DEL_DFKKREP01       Gegevens belastingaangifte verwijderen (België)            .
RFKK_DEL_DFKKREP07       Gegevens belastingaangifte verwijderen                .
RFKK_DEL_DFKKREV07       Opbrengstrapportagegevens verwijderen                 .
RFKK_DEL_DFKKZP_ARCIND     Archiefindex voor zoeken betalingen via documentnummer verwijderen  .
RFKK_DEL_DFKKZP_TREX      TRex-gegevens verwijderen voor zoeken betalingen           .
RFKK_DFKKRES_CONDENSE     Aggregatie van reserveboekingen                    .
RFKK_DOC_EXTR         Extractgegevensbestanden: overzicht                  .
RFKK_DOC_EXTR_AEXP       Documentextracten: export uit archief                 .
RFKK_DOC_EXTR_DEL       Documentextract verwijderen uit database               .
RFKK_DOC_EXTR_EXP       Gegevensextractie FI-CA-documenten                  .
RFKK_DOC_EXTR_EXTR       Documentextracten: export van geëxtraheerde gegevens         .
RFKK_DOC_EXTR_IMP       Gegevensimport FI-CA-documenten                    .
RFKK_ENH_BROKR         Uitbreiding controleren en genereren: tussenpersoon          .
RFKK_ENH_OPORD         Uitbreiding controleren en genereren: indelingsbegrip         .
RFKK_ENH_REFKY         Uitbreiding controleren en genereren: indelingsbegrip         .
RFKK_FM_READ_FUND_ACTIVATION  Activeringsstatus Fund Accounting weergeven              .
RFKK_FPCO_SHOW_OLD_PARAMS   Weergave van parameterrecords voor oude transactie FPCO        .
RFKK_FQP4_SIMU         Simulatie van een type gebruiksdoel                  .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY   Overzicht van afbetalingsschema's                   .
RFKK_INSTPLN_HIST_DISPLAY_ALV Overzicht van afbetalingsschema's                   .
RFKK_MASS_ACT_DISPATCHER    Dispatcher voor massaruns                       .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER    Parameterrecords voor parallelle jobs kopiëren en verplaatsen     .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_DELETE Gedeactiveerde paramters massaruns verwijderen            .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_HIDE  Parameters massaruns deactiveren                   .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNHIDE Activeren van gedeactiveerde parameters voor massa-activiteitsruns  .
RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY Programma RFKK_MASS_ACT_PARAMETER_UNIFY                .
RFKK_MASS_ACT_SINGLE_JOB    Activiteitsprocessor - job                      .
RFKK_MA_SCHEDULER       Massarun uitvoeren                          .
RFKK_MDU_SHOW         Programma JW_MDU_SHOW                         .
RFKK_MDU_SHOW_463       Programma JW_MDU_SHOW                         .
RFKK_NOTE_TEST         Testprogramma voor gebruiksdoelanalyse                .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT    Officieel documentnummer voor een job corrigeren           .
RFKK_OFFICIALDOC_CORRECT_MAIN Officieel documentnummer voor afgebroken jobs corrigeren       .
RFKK_PAYMENT_FORM       Posities betalingsformulier                      .
RFKK_RECLASS          Boekingen herindeling                         .
RFKK_SALDOCHECK        Programma ZZ_SALDOCHECK                        .
RFKK_SECURITY_FOR_GUARANTOR  Overzicht van de waarborgen van een borgsteller            .
RFKK_SECURITY_FOR_PARTNER   Overzicht van borgstellingen                     .
RFKK_SECURITY_RELEASE     Borgstellingen voor contractrekeningen vrijgeven           .
RFKK_SECURITY_STATISTICS    Statistiek en controle van borgstellingen               .
RFKK_SELP           Programma RFKK_SELP                          .
RFKK_SELPLOCK         Blokkeren overeenkomstig voorselectie                 .
RFKK_SELPLOCKB         Programma RFKK_SELPLOCKB                       .
RFKK_SELP_TDATA        Voorselectie bewegingsgegevens OP-evaluatie opnieuw creëren      .
RFKK_SHOWCHDSKCL        Overzicht kassluitingen                        .
RFKK_TAX_BUSINESS_AREA     Aangiftebiljet: open belastingbedragen voor peildatum in eigen valuta .
RFKK_VAR_MIGRATE        Varianten voor betalingsstapel genereren/migreren           .
RFKK_VAR_MIGRATE_DOCUMENT   Varianten voor "Document boeken" genereren/migreren         .
RFKK_VBUND           Correctieboekingen voor deelnemingsverhoudingen            .
RFKK_XREF1_RESET        Correctie bij meermaals toegekende totalenrecordteller        .
RFKK_ZWFEWB_CHECK       Overgeboekte vorderingscorrecties controleren             .
RFKK_ZWFEWB_DISP        Overgeboekte vorderingscorrecties weergeven              .
RFKLAK00            Klassieke rekeningevaluatie op alternatieve rekeningnummers      .
RFKLBU10            Rekeningafschrift uit gecumuleerde klassieke rekeningevaluatie    .
RFKLBU10_NACC         Rekeningafschrift uit gecumuleerde klassieke rekeningevaluatie    .
RFKLET00            Extract van gecumuleerde klassieke rekeningevaluatie         .
RFKLET01            Gecumuleerde rekeningevaluatie                    .
RFKLET01_NACC         Gecumuleerde rekeningevaluatie                    .
RFKNKKDEL           Kredietbeheergegevens in kredietbewakingsgebied verwijderen      .
RFKOFI02            Afdrukrapport voor T033G / rekeningbepaling              .
RFKOFI05            Storno-simulatie van rekeningbepaling                 .
RFKOFW00            OP - vervaldatumprognose crediteuren                 .
RFKOPO00            Open-postenlijst crediteuren                     .
RFKOPO00_NACC         Openpostenlijst crediteuren                      .
RFKOPR00            Crediteurenbeoordeling met OP-rastering                .
RFKOPR00_NACC         Crediteurenbeoordeling met OP-rastering                .
RFKOPR10            Openpostenanalyse crediteuren op saldo van posten over tijd      .
RFKOPR10_NACC         Openpostenanalyse crediteuren volgens saldo van post over tijd    .
RFKORB00            Interne documenten                          .
RFKORD00            Afdrukprogramma: betalingsmededeling                 .
RFKORD00_PDF          Afdrukprogramma: betalingsmededeling                 .
RFKORD10            Afdrukprogramma: rekeningafschrift                  .
RFKORD10_PDF          Afdrukprogramma: rekeningafschrift                  .
RFKORD11            Afdrukprogramma: customer statement                  .
RFKORD11_PDF          Afdrukprogramma: customer statement                  .
RFKORD20            Afdrukprogramma: wisselkostenbelasting                .
RFKORD30            Afdrukprogramma: interne documenten                  .
RFKORD30_PDF          Afdrukprogramma: interne documenten                  .
RFKORD40            Afdrukprogramma: individuele brieven en standaardbrieven       .
RFKORD40_PDF          Afdrukprogramma: individuele brieven en standaardbrieven       .
RFKORD50            Afdrukprogramma: documentuittreksel                  .
RFKORD50_PDF          Afdrukprogramma: documentuittreksel                  .
RFKORD60            Afdrukprogramma: mislukte betalingen                 .
RFKORD70            Afdrukprogramma: periodieke afrekening                .
RFKORD80            Afdrukprogramma: kasdocument                     .
RFKORD80_PDF          Afdrukprogramma: kasdocument                     .
RFKORDC1            Afdrukprogramma: kassabonnen voor Tsjechië en Slowakije        .
RFKORDES            Afdrukprogramma: Spanje 'Eigen-Rechnungen'              .
RFKORDJ1            Kwitantie na betaling (Japan)                     .
RFKORDJ2            Kwitantie vóór betaling (Japan)                    .
RFKORDJ3            Kwitantie - verrekend (Japan)                     .
RFKORDJ4            Afdrukprogramma: Statement of Account (period. factuur)        .
RFKORDP1            Printout of Official Receipts After Payment (Philippines)       .
RFKORDP2            Printout of Official Receipts Before Payment (Philippines)      .
RFKORDP3            Printout of Customer Statements (Philippines)             .
RFKORDR1            Afdrukprogramma: interne documenten. Russische Federatie       .
RFKORK00            Periodieke rekeningafschriften                    .
RFKORR01            Toevoegen belastinginformatie voor belastingvrije omzet        .
RFKORS00            Debiteur: standaardbrieven                      .
RFKORS10            Crediteur: standaardbrieven                      .
RFKORS20            Selectiecriteria voor mailings wijzigen                .
RFKPYD00            Betalingsrun - betalingsgegevens verwijderen             .
RFKPYL00_GRID         Lijst betalingsgegevens (ALV Grid met logische database)       .
RFKPYL00_MASS         Lijst van betalingsgegegens (Standaard ALV met logische DB)      .
RFKPYL00_SMPL         Lijst met betalingsgegevens (eenvoudige lijst, zonder logische DB)  .
RFKPYSRC            Betalingsruns: zoeken naar betalingen                 .
RFKQSD10            Bronbelastingopgave aan belastingdienst (Duitsland)          .
RFKQSE10            Bronbelastingopgave (GDU) aan belastingdienst (Spanje)        .
RFKQSE11            Formulier 190 voor de belastinginspectie (Spanje)           .
RFKQSE20            Bronbelastingmelding model 210 Spanje                 .
RFKQSF10            Aangifte bronbelasting Frankrijk                   .
RFKQST00            Bronbelastingopgave                          .
RFKQST10            Bronbelastingopgave aan de belastinginspectie             .
RFKQST20            Bronbelastingopgave aan de crediteur                 .
RFKQST30            Bronbelastingopgave aan de belastingdienst (Japan)          .
RFKQST50            Bronbelastingaangifte aan de belastingdienst Italië          .
RFKQST70            Bronbelastingaangifte België 281.50 & 325.50             .
RFKQST71            Programma voor SAPscript                       .
RFKQST80            Aangifte bronbelasting Frankrijk                   .
RFKQSU00            Briefkaartafdruk v. 1099-crediteuradressen voor aanvraag belastingcode.
RFKQSU20            1099-lijsten                             .
RFKQSU30            1099-MISC form, tape reporting                    .
RFKQSU40            1042 rapportage (USA)                         .
RFKRRANZ            Crediteureninformatiesysteem                     .
RFKRRE01            Analyse van vervaldatum - evaluaties creëren (subroutinepool)     .
RFKRRE01_NACC         Analyse van vervaldatum: evaluaties creëren (routinepool)       .
RFKRRE03            Valuta-analyse - evaluaties creëren (subroutinepool)         .
RFKRRE03_NACC         Valuta-analyse - evaluaties creëren (subroutinepool)         .
RFKRRE04            Posten over tijd - evaluaties creëren (subroutinepool)        .
RFKRRE04_NACC         Posten over tijd: evaluaties creëren (routinepool)          .
RFKRRGEN            Evaluaties voor crediteur-informatiesysteem vervaardigen       .
RFKRRGEN_NACC         Evaluaties voor crediteur-informatiesysteem vervaardigen       .
RFKRRSEL            Evaluaties voor crediteuren-informatiesysteem creëren         .
RFKRRSEL_NACC         Evaluaties voor crediteuren-informatiesysteem creëren         .
RFKRV2PR            FPRW: extra verslag                          .
RFKSLD00            Crediteurensaldi in eigen valuta                   .
RFKSLD00_NACC         Crediteurensaldi in eigen valuta                   .
RFKTFK060A           Tabel TFK060A converteren en veld WAERS vullen            .
RFKUML00            Crediteurenomzet                           .
RFKUML00_NACC         Crediteurenomzet                           .
RFKUNSEL            Selectie klanten                           .
RFKUZI00            Overtijdrenteberekening                        .
RFKXETUM            Rekening-evaluatiebestanden omzetten naar 3.0             .
RFKZIS00            Rentestaffel crediteuren                       .
RFKZIS00_PDF          Crediteurenrentestaffel                        .
RFLBOX00            Auto-cash: lockbox                          .
RFLBOX80            Auto-cash: lockbox                          .
RFLBOX90            Autocash-statistiek                          .
RFLBOXIN            Referentierapport voor testgegevensvervaardiging Lockbox BAI-Format  .
RFLQGSBER_SUBST_DENSE     Liquiditeitsberekening: hulptabel FLQGSBER_SUBST achteraf aggregeren .
RFLQ_ACCT_INFO         Voorstellijst: grootboekrekeningen met toewijzingsinformatie     .
RFLQ_ALIGN_REVERSED      Liquiditeitsberekening: gespiegelde toewijzing voor stornodocumenten .
RFLQ_ASSIGN_BS         Liquiditeitsberekening: toew. liquiditeitspos. op basis rek.overzicht .
RFLQ_ASSIGN_BS_TEST      Liquiditeitsberekening: onderzoek vraag/exit voor rekeningoverzicht  .
RFLQ_ASSIGN_DIR        Liq.berekening: towijzing liquiditeitspositie op basis bankregels   .
RFLQ_ASSIGN_EXIT        Liquiditeitsberekening: toewijzing liquiditeitspositie in exit    .
RFLQ_ASSIGN_FI         Liquiditeitsberek.: toew. liquiditeitspositie op basis FI-doc.    .
RFLQ_ASSIGN_INV        Liquiditeitsberekening: deltatoew. op basisfacturen (D/K)       .
RFLQ_ASSIGN_REX        Liquiditeitsberekening: deltatoew. op basisfacturen (A/E)       .
RFLQ_BALANCE          Liquiditeitsberekening: saldo-overname uit FI             .
RFLQ_BALANCE_CF        Liquiditeitsberekening: generering van beginvoorraden         .
RFLQ_BALANCE_FI        Beginsaldo van werkelijke rekeningen weergeven            .
RFLQ_CASH_FORECAST_FIN     Liquiditeitsberekening: forecast uit boekhouding (open posten)    .
RFLQ_CASH_FORECAST_MMPO    Liquiditeitsberekening: forecast uit MM-bestelling en leveringsplan  .
RFLQ_CASH_FORECAST_SDSO    Liquiditeitsberekening: prognose uit klantorders           .
RFLQ_CB_ACTUALS        Werkelijke waarden liq. kopiëren naar werk. waarden beh. fin. midd.  .
RFLQ_CB_BALANCE        Voorraden financiële middelen uit totalen creëren           .
RFLQ_CB_MASTER         Budgetposities uit liquiditeitsposities creëren            .
RFLQ_CURRCHAIN         Liquiditeitsberekening: analyse valutaboeking             .
RFLQ_CURREX_FI         Liquiditeitsberekening: valutaswap op basis van FI-informatie     .
RFLQ_DELEACC          Liquiditeitsberekening: posten werkelijke FI-rekeningen verwijderen  .
RFLQ_DELEP           Liquiditeitsberekening: afzonderlijke posten FI-document verwijderen .
RFLQ_DELEP_FIFC        Afz. posten liquiditeitsprognose voor vereffende FI-posten verwijderen.
RFLQ_DELETE          Liquiditeitsberekening: bewegingsgegevens verwijderen         .
RFLQ_DELETE_FC         Liquiditeitsberekening: forecast-gegevens verwijderen         .
RFLQ_DEL_GRP_QR        Inconsistente toewijzing vragenvolgorden verwijderen         .
RFLQ_DEL_MA          Liquiditeitsberekening: handmatige overboekingen verwijderen     .
RFLQ_FICHAIN          Liquiditeitsberekening: analyse eerste toewijzingsstap (FI)      .
RFLQ_FLG_FURTHER        Inforekeningen: teken plaatsen voor verder zoeken           .
RFLQ_FLQT3           Overboeking weergeven                         .
RFLQ_INIT           Liquiditeitsberekening: inrichten                   .
RFLQ_INITTBL          Liquiditeitsberekening: voorstelvelden voor condities in queries   .
RFLQ_INVCHAIN         Liquiditeitsberekening: analyse documentketen             .
RFLQ_INV_PREPARE        Liquiditeitsberekening: markering van D/C-regels in facturen     .
RFLQ_ITCHAIN          Liquiditeitsberekening: analyse documentketen             .
RFLQ_ITHIST          Liquiditeitsberekening: postenhistorie                .
RFLQ_LISTACC          Liquiditeitsberekening: lijst met grootboekrekeningen         .
RFLQ_LISTACC_BURNED      Liquiditeitsberekening: overige rekeningen              .
RFLQ_LISTACC_INFO       Liquiditeitsberekening: inforekeningen                .
RFLQ_LISTGRP          Liquiditeitsberekening: vragenvolgorden                .
RFLQ_LISTIT          Liquiditeitsberekening: lijst met afzonderlijke posten        .
RFLQ_LISTIT_FIFC        Liquiditeitsberekening: posten forecast uit FI-documenten       .
RFLQ_LISTIT_POFC        Liquiditeitsber.: posten forecast uit MM-bestellingen         .
RFLQ_LISTIT_SOFC        Liquiditeitsberekening: posten voor prognose uit klantorders     .
RFLQ_LISTMA          Liquiditeitsberekening: lijst met handmatige overboekingen      .
RFLQ_LISTPOS          Liquiditeitsberekening: liquiditeitsposities             .
RFLQ_LISTQR          Liquiditeitsberekening: vragen met condities             .
RFLQ_LISTSU          Liquiditeitsberekening: totalenlijst                 .
RFLQ_LISTSU_FC         Liquiditeitsberekening: forecast-totalenlijst             .
RFLQ_OVERFLOW_FI        Liquiditeitsberekening: posten markeren bij te grote clusters     .
RFLQ_REBUILD          Liquiditeitsberekening: uit FI naboeken                .
RFLQ_REBUILD_NONACT      Liquiditeitsberekening: naboeken uit FI voor fictieve rekening    .
RFLQ_RENUM_GRP         Vraagvolgorde opnieuw nummeren                    .
RFLQ_REPORT          Liquiditeitsberekening: betalingen per liquiditeitspositie      .
RFLQ_REPORT_FC         Liquiditeitsberekening: betalingsforecast per liquiditeitspositie   .
RFLQ_REXCHAIN         Liquiditeitsberekening: analyse documentketen             .
RFLQ_REXCHAIN2         Liquiditeitsberekening: analyse v.e. documentketen in 2 stappen    .
RFLQ_S000           Liquiditeitsberekening: afstemprogramma totalen - posten       .
RFLQ_S001           Liquiditeitsberekening: afz. posten met FI afstemmen         .
RFLQ_S002           Liquiditeitsberekening: posten afstemmen met rekeningoverzicht    .
RFLQ_S003           Liquiditeitsberekening: saldoafstemming boekhouding          .
RFLQ_S003V           Liquiditeitsberekening: saldoafstemming met boekhoudingsdocumenten  .
RFLQ_S004           Liquiditeitsberekening: controle consistentie instellingen      .
RFLQ_S005           Liquiditeitsberekening: statistiek eerste vereffening in FI      .
RFLQ_S006           Liquiditeitsberekening: vergelijking werkl. rek. met TR-CM-niveaus  .
RFLQ_S007           Liquiditeitsberekening: werkelijke geg. naar liquiditeitspos. sturen .
RFLQ_S007BA          Liquiditeitsberekening: werk. geg. naar nw. businessarea overzetten  .
RFLQ_S008           Liquiditeitsberekening: analyse FI-document              .
RFLQ_S009           Liquiditeitsberekening: analyse van transfergroepen          .
RFLQ_S010           Posten worden met bedrag in derde valuta verzorgd           .
RFLQ_S010M           Handmatige documenten worden met bedrag in externe valuta verzorgd  .
RFLQ_S011           Liquiditeitsberekening: controle: FI-documenten voor afz. posten   .
RFLQ_S012           Liquiditeitsberekening: datum controleren               .
RFLQ_TEST_QUERY_B       Test van opvragen rekeningoverzichten t.o.v. originele documenten   .
RFLQ_TEST_QUERY_C       Test van opvragen FI-doc. type C t.o.v. originele documenten     .
RFLQ_TEST_QUERY_D       Test met opvragen FI-document type D t.o.v. originele documenten   .
RFLQ_TF_VEND          Overboeking uit vereffeningsinformatie crediteur creëren       .
RFLQ_UPLOAD_GRP        Upload van vraagtoewijzing uit lokaal bestand             .
RFLQ_UPLOAD_INFACC       Upload/download van inforekeningen (applicatie)            .
RFLQ_UPLOAD_POS        Upload van liquiditeitsposities uit lokaal bestand (batch input)   .
RFLQ_UPLOAD_QR         Upload van vragen uit lokaal bestand                 .
RFLQ_XCB_ACTACC        Afstemming werkelijke rekeningen met beheer financiële middelen    .
RFLQ_XCB_INFACC        Voorstellijst inforekeningen (applicatie) uit beheer fin. middelen  .
RFLQ_XCB_INFGAP        Rekeningen zonder liquiditeitspositie vinden             .
RFLQ_XCB_MASTER        Generering liquiditeitsposities uit budgetposities          .
RFLQ_XCB_PLAN         Financieel plan in liquiditeitsprognose overnemen           .
RFLTVMRS33           Programma RFLTVMRS33                         .
RFMAHN00            Aanmaningsstatistiek                         .
RFMAHN01            Aanmaanlijst                             .
RFMAHN02            Lijst van geblokkeerde posten                     .
RFMAHN03            Lijst van geblokkeerde rekeningen                   .
RFMAHN04            Aanmaanvoorstel: wijzigingen posten                  .
RFMAHN05            Aanmaanvoorstel: wijzigingen rekening                 .
RFMAHN20            FI aanmaningen - aanmaanhistorie                   .
RFMAHN21            Aanmaanvoorstel                            .
RFMAPREVACC_T         Programma RFMAPREVACC                         .
RFMBL_REG_REPORT        Eindejaarsopschoning saldi voor BL-rekeningen             .
RFMCAINVH           Factuurhistorie weergeven                       .
RFMCAORD04           Uit algemene opdrachten gegenereerde documenten weergeven       .
RFMCAP700           Binnenkomende correspondentie bewerken                .
RFMCAP700_CREATE        Programma RFMCAP700                          .
RFMCASKV            Verschillen bij kortingsverrekening weergeven             .
RFMCAWOH1           Wegboekingshistorie IS-PS                       .
RFMCA_COV           Overzicht zakenpartners                        .
RFMEUFRUN           Execute the Expenditure Certification                 .
RFMEUF_BATCH          Start Batch Job for Expenditure Certification             .
RFMFGRCN_AVC_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: BSC-partities        .
RFMFGRCN_BCS_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: BBS-partities        .
RFMFGRCN_BG_LOAD        Programma RFMFGRCN_BG_LOAD                      .
RFMFGRCN_BP_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: BBS-partities        .
RFMFGRCN_CO_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: wrkl. geg.partities BM   .
RFMFGRCN_FIN_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: afstemmingsgroep FIN    .
RFMFGRCN_FMA_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: wrkl. geg.partities BM   .
RFMFGRCN_GL_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: geg.partities GB      .
RFMFGRCN_L90_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: ledger-95-partities     .
RFMFGRCN_L95_SELECT_SCREEN   Selectiecriteria voor afstemming opgeven: ledger-95-partities     .
RFMFGRCN_RESULTS_CLEANUP    Opgeslagen afstemmingsresultaten verwijderen             .
RFMFGRCN_RP1          Afstemmingsanalyseverslag                       .
RFMFGRCN_RP2          Afstemmingsregelcontrole                       .
RFMFGRLAYOUT          Display for Table FMFGRLAYOUT                     .
RFMMDSUB_COPY         Stamgegevens-substrings kopiëren                   .
RFMPAY00            Status v. betalingen v. betalingsrunoverkoepelend betalingsmedium   .
RFMPAYCUST           Reservering voor betalingsrunoverkoepelend betalingsmedium      .
RFMREGENERATEREPORT      Rapporten voor regeltype DRULE opnieuw genereren           .
RFMRESDF            Bestedingsmarkeringen: archiveringsteken instellen (archivering)   .
RFMRESDL            Bestedingsmarkeringen: verwijderprogramma (archivering)        .
RFMRESRL            Bestedingsmarkeringen: gearchiveerde gegevens terugladen       .
RFMRESWR            Bestedingsmarkeringen: schrijven archief               .
RFMROPOST           Recurring Obligations: Post/Reverse/Overdue Check           .
RFMUSFG_EXCLUDE_INVOICE    Exclude Items from PPA Calculations                  .
RFMUSFG_FACTS1_FILE_SEND    Send bulk file to Treasury                      .
RFMUSFG_FACTS1_TB       Trial Balance Report with FACTS I Attributes             .
RFMUSFG_FACTS2_EDITS      FACTS II: Apply Edits Program                     .
RFMUSFG_FACTS2_EXTRACT     Treasury Bulk File Extract Program                  .
RFMUSFG_FACTS2_FILE_SEND    Send Bulk File to Treasury                      .
RFMUSFG_FACTS2_FOOTNOTE    Test                                 .
RFMUSFG_FACTS2_TB       Trial Balance Report with FACTS II Attributes             .
RFMUSFG_FACTS2_UPL_MAF_FILE  Upload MAF file                            .
RFMUSFG_IMP_RC         Report: Improper Invoice Reason Codes                 .
RFMUSFG_RFBUEB00        Document List for Parked and Held Documents              .
RFMUSFG_SF224         SF-224 Statement of Transactions                   .
RFMXDFCRT           Deferred Tax Certificates (Mexico)                  .
RFNETBUPASCEN         Internetservices uit menu oproepen                  .
RFNRIV10            Documentnummerreeksen: naar bedrijfsnummer kopiëren          .
RFNRIV20            Documentnummerreeksen: naar boekjaar kopiëren             .
RFNRIV20_NACC         Documentnummerreeksen: naar boekjaar kopiëren             .
RFOARCOC            Wijziging archiveringsobjecttype in koppelingstabellen        .
RFOPFI00            Business Transaction Events: Publish & Subscribe-interfaces      .
RFOPFI01            Business Transaction Events: procesinterfaces             .
RFORBIANDISC00         Orbian Credits verdisconteren                     .
RFORBIANPR00          Betalingsopdrachten voor betaling van Primary Orbian Credits     .
RFPAYM_DOC1R          Bepaling referentie betalingsdocument                 .
RFPAYM_MERGE_RESET       Betalingsmediumrun ongedaan maken                   .
RFPAYM_RESET          Betalingsmedium: reorganisatie van betalingsdatum           .
RFPAYOR1            Geselecteerde collectieve betalingsopdrachten             .
RFPAYOR2            Selecteren collectieve betalingsopdracht               .
RFPAYS00            Betalingsopdrachten in gegevensdrageruitwisseling           .
RFPAYS00_NACC         Betalingsopdrachten in gegevensdrageruitwisseling           .
RFPECOA01           COA Report (Peru)                           .
RFPERIOD_CLOSE         RFPERIOD_CLOSE                            .
RFPERIOD_OPEN         RFPERIOD_OPEN                             .
RFPKDB00            Crediteurregels van geregistreerde documenten             .
RFPMVM00            Berekening van variation margin (dag. V+W-vereffening)        .
RFPMVM01            Storno van variation margin (dagelijkse V&W-vereffening)       .
RFPMVM02            Positielijst beursgenoteerde opties en futures            .
RFPMVM03            Positielijst beursgenoteerde derivaten                .
RFPMVM04            Flowlijst beursgenoteerde derivaten                  .
RFPMVM_MIG           Treasury: migratie 4.0 naar 5.0                    .
RFPM_AMORTIZED_COST      Effecten: amortisatie uitvoeren                    .
RFPM_CUST_CHECK        Effecten: customizing-controlerapport                 .
RFPM_DEDOC_FLOW_JOURNAL    Derivatendocument: doc.journaal met flows               .
RFPM_PA_RESET         Effecten: periodeafsluiting terugnemen                .
RFPM_PERIOD_END_SHOW      Effecten: weergave laatste periodeafsluiting             .
RFPM_REVERSE_AMORTIZE     Effecten: laatste amortisatie storneren                .
RFPNFC00            Prenotification: aanmaak van een prenotifications-bestand       .
RFPNFR00            Prenotification: terugmelding van de bank inlezen (SAP-formaat)    .
RFPNLS00            Prenotification: lijst van prenotification-bestanden         .
RFPNLS10            Prenotification: lijst van gewijzigde bankgegevens          .
RFPNSL00            Prenotification: selectie van nieuwe/gewijzigde bankgegevens     .
RFPRPCHA            Programma RFPRPCHA: facturatieplansoorten wijzigen: PA -" 30 P1 -" 31 .
RFPRQP00            Landoverkoepelende overdr. v. bankrekeningen boeken (volgens F111)  .
RFPRQPAY            On-linebetaling van betalingsopdrachten                .
RFPRQRVS            Storno van bankrekening doorgeven                   .
RFPRQSHD            Betalingstoewijzing: detailscherm                   .
RFPRQSHW            Weergave van betalingsopdrachten                   .
RFPRQUCL            Terugname vereffening van betalingsopdrachten             .
RFPRQZLP            Rapport voor creëren betalingsruns voor betalingsopdrachten      .
RFPRSHOW            Database-analyse FI-AP/AR                       .
RFPUEB00            Lijst van geregistreerde documenten                  .
RFPUMS00            Te vorderen BTW van geregistreerde documenten             .
RFPYORDD            Verwijderrapport voor betalingsopdrachten               .
RFPYORDL            Weergaverapport voor betalingsopdrachten               .
RFPYORD_LD           Weergeven en verwijderen van betalingsopdrachten           .
RFQSCI01            Withholding Tax Report (Chile)                    .
RFQSKR00            Detail Information on Total Income Tax/Inhabitant Tax         .
RFQSKR06            Refundable Withholding Tax                      .
RFQSKR09            Withholding Tax Certificates (South Korea)              .
RFQSKR21            Withholding Tax on Business Income (South Korea)           .
RFRDTXPT            Belastingbedrag op rond bedrag afronden (Portugal)          .
RFREAJCHECKINDX        Controleren op niet verzorgde indexpunten               .
RFREAJDATAADJMCN        Aanpassingen contracten                        .
RFREAJDATAADJMRO        Aanpassingen huurobjecten                       .
RFREAJPROCESS         Aanpassingsproces                           .
RFREAJREBASEINDEX       Indexreeksen opnieuw baseren                     .
RFREAJ_ARCH_AT_DEL       Aanpassingsmaatregelen archiveren: verwijderprogramma         .
RFREAJ_ARCH_AT_PRE       Aanpassingsmaatregelen archiveren: verwijderteken instellen      .
RFREAJ_ARCH_AT_WRI       Aanpassingsmaatregelen archiveren: schrijfprogramma          .
RFREAJ_ARCH_CG_DEL       Referentiebestanden archiveren: verwijderprogramma          .
RFREAJ_ARCH_CG_PRE       Referentiebestanden archiveren: verwijderteken plaatsen        .
RFREAJ_ARCH_CG_WRI       Referentiebestanden archiveren: schrijfprogramma           .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_AT     Massacontrole: aanpassingsmaatregelen                 .
RFREAJ_CHECK_BUSOBJ_CG     Massacontrole: referentiebestanden                  .
RFREAJ_FILL_ADJUST_TASK_IDOC  IDoc voor AdjustmentTaskREFX.Create vullen              .
RFREAJ_FILL_COMP_GRP_IDOC   Vullen van een IDoc voor CompareGroupREFX.Create           .
RFREAJ_RESPONSIBLE_AT     Verantwoordelijke persoon wijzigen: aanpassingsmaatregelen      .
RFREAJ_RESPONSIBLE_CG     Verantwoordelijke persoon wijzigen: referentiebestanden        .
RFREBDCREATEPSFROMRU      Huureenheid in oppervlakpool converteren               .
RFREBDCREATERSFROMRU      Rapport RFREBDCREATERSFROMRU                     .
RFREBD_ARCH_AO_DEL       Architectonische objecten archiveren: verwijderprogramma       .
RFREBD_ARCH_AO_PRE       Architectonische objecten archiveren: verwijderteken         .
RFREBD_ARCH_AO_WRI       Architectonische objecten archiveren: schrijfprogramma        .
RFREBD_ARCH_BE_DEL       Complexen archiveren: verwijderprogramma               .
RFREBD_ARCH_BE_PRE       Complexen archiveren: verwijderteken plaatsen             .
RFREBD_ARCH_BE_WRI       Complexen archiveren: schrijfprogramma                .
RFREBD_ARCH_BU_DEL       Gebouwen archiveren: verwijderprogramma                .
RFREBD_ARCH_BU_PRE       Gebouwen archiveren: verwijderteken plaatsen             .
RFREBD_ARCH_BU_WRI       Gebouwen archiveren: schrijfprogramma                 .
RFREBD_ARCH_PR_DEL       Percelen archiveren: verwijderprogramma                .
RFREBD_ARCH_PR_PRE       Percelen archiveren: verwijderteken plaatsen             .
RFREBD_ARCH_PR_WRI       Percelen archiveren: schrijfprogramma                 .
RFREBD_ARCH_ROCF_DEL      Flowoverzicht van huurobjecten archiveren: verwijderprogramma     .
RFREBD_ARCH_ROCF_PRE      Flowoverzicht van huurobjecten archiveren: verwijderteken instellen  .
RFREBD_ARCH_ROCF_WRI      Flowoverzicht van huurobjecten archiveren: schrijfprogramma      .
RFREBD_ARCH_RO_DEL       Huurobjecten archiveren: verwijderprogramma              .
RFREBD_ARCH_RO_PRE       Huurobjecten archiveren: verwijderteken instellen           .
RFREBD_ARCH_RO_WRI       Huurobjecten archiveren: schrijfprogramma               .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ      Massacontrole: stamgegevenobjecten van gebruiksview          .
RFREBD_CHECK_BUSOBJ_AO     Massacontrole: architectonische objecten               .
RFREBD_CORPORATE_USE      Intern gebruik                            .
RFREBD_CORPORATE_USE_ARCH   Bezettingsplanning architectuur                    .
RFREBD_CORPORATE_USE_USAGE   Bezettingsplanning gebruik                      .
RFREBD_DEF_POOL        Planning oppervlakpool                        .
RFREBD_FILL_ARCH_OBJECT_IDOC  Invullen van IDoc voor ArchObjectREFX.Create             .
RFREBD_FILL_BUILDING_IDOC   Invullen van een IDoc voor BuildingREFX.Create            .
RFREBD_FILL_BUS_ENTITY_IDOC  Invullen van een IDoc voor BusinessEntityREFX.Create         .
RFREBD_FILL_PROPERTY_IDOC   Invullen van een IDoc voor PropertyREFX.Create            .
RFREBD_FILL_RENTALOBJECT_IDOC Invullen van een IDoc voor RentalObjectREFX.Create          .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_AO  Functieplaatsen voor onroerendgoedobjecten - architectonische view  .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_REFX_CN  Functieplaatsen voor onroerendgoedobjecten (m.b.v. contracten)    .
RFREBD_FUNC_LOC_FOR_RE_FX   Functieplaatsen voor OG-objecten                   .
RFREBD_RESPONSIBLE       Verantw. persoon wijzigen: stamgegevensobjecten van gebruiksview   .
RFREBD_RESPONSIBLE_AO     Verantw. persoon wijz.: stamgegegevensobjecten van architect. view  .
RFREBD_RS_RETURN        Huuroppervlakken beëindigen                      .
RFREBFCR00           Klassen en afhankelijke gegevens genereren              .
RFRECAARE           Gearchiveerde gegevens weergeven                   .
RFRECABT            BDT-containerscherms voor RE-FX genereren               .
RFRECACUST           IMG voor RE-FX                            .
RFRECACUSTCHECK        Customizinginstellingen voor RE-FX controleren            .
RFRECAKEY           Conversie van RE-keyvelden                      .
RFRECALOGDISPLAY        Verslagen evalueren                          .
RFRECARG            Objecten uit de werkvoorraad actualiseren               .
RFRECARS            Herpresentatietermijnen bewerken                   .
RFRECARSCN           Herpresentatietermijnen voor contracten bewerken           .
RFRECARSGEN          Herpresentatiedatums genereren                    .
RFRECATM            Tekstbouwstenen beheren                        .
RFRECA_WB_MANAGER_START_TOOL  Programma WB_MNGR_START_FROM_TOOL_ACCESS               .
RFRECDCONDCHECK        Customizingcontrole: bewegingssoort, rek.symbool en rekening (FI)   .
RFRECD_CASHFLOW_CHECK     Controle van flowoverzichten voor contracten en huurobjecten     .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN  Genereren flowoverzichten bij contracten               .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_CN_OL Genereren flowoverzichten bij contracten               .
RFRECD_CASHFLOW_GENERATE_RO  Genereren flowoverzichten voor huurobjecten              .
RFRECD_CONDITION_ADJMRULE   Aanpassingsregel aan condities toewijzen               .
RFRECD_CONDITION_TEST     Testprogramma - Condities                       .
RFRECN_ARCH_CNCF_DEL      Flowoverzicht van contracten archiveren: verwijderprogramma      .
RFRECN_ARCH_CNCF_PRE      Flowoverzicht van contracten archiveren: verwijderteken instellen   .
RFRECN_ARCH_CNCF_WRI      Flowoverzicht van contracten archiveren: schrijfprogramma       .
RFRECN_ARCH_CN_DEL       Contracten archiveren: verwijderprogramma               .
RFRECN_ARCH_CN_PRE       Contracten archiveren: verwijderteken instellen            .
RFRECN_ARCH_CN_WRI       Contracten archiveren: schrijfprogramma                .
RFRECN_CHECK_BUSOBJ      Massacontrole: onroerendgoedcontracten                .
RFRECN_FILL_CONTRACT_IDOC   Invullen van een IDoc voor ContractREFX.Create            .
RFRECN_RESPONSIBLE       Nieuwe verantw. persoon wijzigen: onroerendgoedcontracten       .
RFRECONDCUSTCHECK       Controle van customizing in conditieomgeving             .
RFRECOPLSU           OG-planning op afrekeningseenheden                  .
RFRECPSFA100          Correspondentie: algemene brief (arch. object)            .
RFRECPSFA110          Correspondentie: overzicht stamgegevens (arch. object)        .
RFRECPSFA120          Correspondentie: algemene brief (complex)               .
RFRECPSFA130          Correspondentie: overzicht stamgegevens (complex)           .
RFRECPSFA140          Correspondentie: algemene brief (perceel)               .
RFRECPSFA150          Correspondentie: overzicht stamgegevens (perceel)           .
RFRECPSFA160          Correspondentie: algemene brief (gebouw)               .
RFRECPSFA170          Correspondentie: overzicht stamgegevens (gebouw)           .
RFRECPSFA180          Correspondentie: algemene brief (huurobject)             .
RFRECPSFA190          Correspondentie: overzicht stamgegevens (huurobject)         .
RFRECPSFA200          Correspondentie: algemene brief (sectie perceel)           .
RFRECPSFA210          Correspondentie: overzicht stamgegevens (sectie perceel)       .
RFRECPSFA220          Correspondentie: algemene brief (actualisering)            .
RFRECPSFA230          Correspondentie: overzicht stamgegevens (actualisering)        .
RFRECPSFA240          Correspondentie: algemene brief (kadaster)              .
RFRECPSFA250          Correspondentie: overzicht stamgegevens (kadaster)          .
RFRECPSFA260          Correspondentie: algemene brief (openbare lasten)           .
RFRECPSFA270          Correspondentie: overzicht stamgegevens (openbare lasten)       .
RFRECPSFA280          Correspondentie: algemene brief (eenheidswaardebeschikking)      .
RFRECPSFA290          Correspondentie: overzicht stamgegevens (eenheidswaardebeschikking)  .
RFRECPSFA360          Correspondentie: algemene brief (contractaanbieding)         .
RFRECPSFA370          Correspondentie: overzicht stamgegevens (contractaanbieding)     .
RFRECPSFA380          Correspondentie: contractaanbieding                  .
RFRECPSFA390          Correspondentie: exposé                        .
RFRECPSFA400          Correspondentie: algemene brief                    .
RFRECPSFA410          Correspondentie: overzicht stamgegevens                .
RFRECPSFA420          Correspondentie: contractformulier                  .
RFRECPSFA500          Correspondentie: contractrekeningblad                 .
RFRECPSFA520          Correspondentie: factuur voor huur                  .
RFRECPSFA550          Correspondentie: servicekostenafrekening               .
RFRECPSFA560          Correspondentie: VVE-afrekening                    .
RFRECPSFA562          Correspondentie: begroting                      .
RFRECPSFA564          Correspondentie: afrekening huurder                  .
RFRECPSFA570          Correspondentie: afrekening omzethuur                 .
RFRECPSFA580          Correspondentie: omzetmelding                     .
RFRECPSFA590          Correspondentie: herinnering ontbrekende omzetmeldingen        .
RFRECPSFA600          Correspondentie: aanpassing                      .
RFRECPSFA610          Correspondentie: aanpassing goedkeuren                .
RFRECPSFA620          Correspondentie: herinnering aanpassingsgoedkeuring          .
RFRECPSFA630          Correspondentie: aanpassing aankondigen                .
RFRECPSFA700          Correspondentie: opzegging/bevestiging                .
RFRECPSFDOC          Overzicht van gecreëerde documenten                  .
RFRECPSFTLFLD         Hulpmiddel: structuurvelden voor hoeveelheden en valuta's bepalen   .
RFRECPSFTLGEN         Hulpmiddel: massagenerering van Smart Forms              .
RFRECPSFTLXML         Hulpmiddel: massadownload (.XML) van Smart Forms           .
RFREDSCASHFLOWREPAIR      Creëert referenties tussen flowoverzichten en RE-documenten      .
RFREDSCASHFLOWSUM       Compares Totals of Cash Flows and Checks References          .
RFREDSCN_UPDATE_ABS_END_DATE  Looptijdeinde van contracten actualiseren               .
RFREDSCONDREMAPPARAMETER    Conversie van parameters van berekeningsvoorschriften naar condities .
RFREDSLOADGEN         Genereren van programmaload                      .
RFREDSNRIVREPAIR        Nummerreeksen voor partner repareren                 .
RFREDSOCCUPANCYREPAIR     Correctierapport leegstandbeheer                   .
RFREDSOCCUPANCYXMETXT     Correctierapport huurobjecttekst                   .
RFREDSRS01           Massa-syntax error                          .
RFREDSSCDELETEVISCAJSETTLREF  Comparison of Adjustment Records                   .
RFREDSSRCHECKSESTATUS     Check and Correction of Settlement Status               .
RFREDSTAXBASEBUILD       Gegevens in tabel van te vorderen BTW genereren uit documenten    .
RFREDS_CHANGEDOC_DELETE    Verwijderen van niet gebruikte wijzigingsdocumenten          .
RFREEXACCTSTMTGENDATA     Testgegevens in Multicash- of DTAUS-formaat OG creëren        .
RFREEXACCTSTMTGENTEXTFILE   Testbestanden creëren: MULTICASH- of DTAUS-formaat OG         .
RFREEXCODATA          Analyserapport: CO-gegevens voor onroerendgoedobjecten        .
RFREEXCODISTACT        Verdeling: OG-objecten als ontvanger activeren/deactiveren      .
RFREEXCOIAAACT         Indirecte prestatieverrekening: OG-object als ontvanger act./deact.  .
RFREEXCOPLCF          Kopie flowoverzicht contract in CO-plangegevens            .
RFREEXCOPLIMP         Import van planningslayouts Onroerend goed              .
RFREEXCOPLTRANS        Transport van planningslayouts Onroerend goed             .
RFREEXCOREPOSTACT       Period. overboeking: OG-object als ontvanger activeren/deactiveren  .
RFREEXCOSEVAR         Werkelijke afrekening: OG-objecten                  .
RFREEXCOSTKFBD         Overname rekenwaarden in statistische kengetallen           .
RFREEXCOSTKFSU         Overname rekenwaarden in statistische kengetallen           .
RFREEXPL            Boekingsverslag                            .
RFREEXPOSTING_CC        Detailinformatie afrekeningseenheden                 .
RFREEXSELCN          Rapport voor contractselectie (obj.nr.)                .
RFREEXSELOBJ          Rapport voor objectselectie (obj. nr.)                .
RFREEXSETGENBD         Generering van sets voor gebruiksobjecten               .
RFREEXSETGENCN         Generering van sets voor onroerendgoedcontracten           .
RFREEXSETGENSU         Generering van sets voor afrekeningseenheden             .
RFREEX_ACCDET_CHECK      Customizingcontrole: bewegingssoort, rek.symbool en rekening (FI)   .
RFREEX_ACE_BASISDATA_SEL_MAIN Weergeven van periodetoerekeningen uit Real Estate          .
RFREEX_ACE_CARRY_FORWARD    Saldotransport voor periodetoerekeningen uit Real Estate       .
RFREEX_ACE_REVERSAL_POSTING  Accrual Engine - periodetoerekeningsboekingen storneren        .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BD    Orders voor onroerendgoedobjecten - gebruiksobjecten         .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_BDA   Orders voor onroerendgoedobjecten - arch.objecten           .
RFREEX_ORDER_FOR_REFX_CN    Orders voor onroerendgoedobjecten - contracten            .
RFREISAO            Infosysteem: architectonische objecten                .
RFREISBDOA           Infosysteem: objecttoewijzing                     .
RFREISBE            Infosysteem: complexen                        .
RFREISBPBD           Infosysteem: zakenpartner voor gebruiksobjecten            .
RFREISBPOBJREL         Infosysteem: objecten op zakenpartner                 .
RFREISBU            Infosysteem: gebouw                          .
RFREISCDBD           Infosysteem: condities huurobjecten                  .
RFREISCDCF           Infosysteem: flowoverzicht                      .
RFREISCDCN           Infosysteem: condities contracten                   .
RFREISCDCNAJ          Infosysteem: condities contracten                   .
RFREISCN            Infosysteem: contracten                        .
RFREISCNDP           Infosysteem: borgovereenkomsten                    .
RFREISCNNT           Infosysteem: contracten opzegging                   .
RFREISCNPE           Infosysteem: contracten looptijd                   .
RFREISCNRN           Infosysteem: contacten verlenging                   .
RFREISEXALIT          Infosysteem: Periodetoerekeningsposten                .
RFREISEXCOLIBD         Infosysteem: stamgegevens afz. posten werkelijk            .
RFREISEXCOLICN         Infosysteem: contacten afz. posten werkelijk             .
RFREISJL            Infosysteem: medeaansprakelijkheid                  .
RFREISLR            Infosysteem: kadasters                        .
RFREISLRJL           Infosysteem: kadasters - medeaansprakelijkheid            .
RFREISLRRG           Infosysteem: kadaster met weergave portefeuilleoverzicht       .
RFREISMENUTOREPTREE      Menustructuur van applicatie overnemen in verslagstructuur      .
RFREISMSAO           Infosysteem: rekenwaarden voor architectonische objecten       .
RFREISMSBD           Infosysteem: rekenwaarden stamgegevens                .
RFREISMSCN           Infosysteem: rekenwaarden contractobjecten              .
RFREISNA            Infosysteem: eenheidswaardebeschikkingen               .
RFREISNAMF           Infosysteem: eenheidswaardebeschikkingen - heffingsbeschikkingen   .
RFREISOF            Infosysteem: contractaanbieding                    .
RFREISOO            Infosysteem: aanbiedingsobject                    .
RFREISPE            Infosysteem: openbare lasten                     .
RFREISPL            Infosysteem: secties perceel                     .
RFREISPLCS           Infosysteem: perceelsecties betrokken bij (bodem)verontreinigingen  .
RFREISPLDP           Infosysteem: bebouwingsplanningen onderliggende secties perceel    .
RFREISPLER           Infosysteem: perceelsecties betrokken bij servituten         .
RFREISPLP           Infosysteem: voorgangerperceelsectie                 .
RFREISPLS           Infosysteem: opvolgerperceel                     .
RFREISPR            Infosysteem: percelen                         .
RFREISRADOCITEM        Overzicht posten                           .
RFREISRC            Infosysteem: actualiseringen                     .
RFREISRO            Infosysteem: huurobjecten                       .
RFREISROOC           Infosysteem: bezetting huurobjecten                  .
RFREISROOCCUPANCY       Infosysteem: bezetting huurobjecten                  .
RFREISRR            Infosysteem: zoekopdracht Real Estate                 .
RFREISSQCOPER         SAP Query: periodeoverzicht                      .
RFREISSQCOPERCMP        SAP Query: periodevergelijking                    .
RFREISSQCOSKFPER        SAP Query: periodeoverzicht statistische kengetallen         .
RFREISSQCOSKFPERCMP      SAP Query: periodevergelijking statistische kengetallen        .
RFREIS_RM_BALANCE_CN      Dossiers creëren per contract                     .
RFREITDS            Verdeling te vorderen BTW                       .
RFREITDSOBJSHOW        Verslag verdeling te vorderen BTW op basis van objecten        .
RFREITDSRV           Verdeling te vorderen BTW storneren                  .
RFREITISTC           Information System: Correction Objects                .
RFREITTCASSIGN         Assignment of Correction Object to Line Item             .
RFREITTCBASE          Overview of Basis for Input Tax Correction              .
RFREITTCCALC          Input Tax Correction                         .
RFREITTCCALCRV         Input Tax Correction - Reversal                    .
RFREITTCCALCSHOW        Overview of Input Tax Correction                   .
RFREIT_ARCH_TC_DEL       Archive Correction Objects: Deletion Program             .
RFREIT_ARCH_TC_PRE       Archive Correction Objects: Set Deletion Indicator          .
RFREIT_ARCH_TC_WRI       Archive Correction Objects: Write Program               .
RFREIT_OPT_RATE_CALC      Bepaling optiepercentage voor onroerendgoedobjecten          .
RFREIT_OPT_RATE_CALC_FOR_SCS  Bepaling optiepercentage voor huurobj. en -contracten in SKA-context .
RFREIT_OPT_RATE_SHOW      Resultaat van bepaling optiepercentage weergeven           .
RFRELM_ARCH_JL_DEL       Medeaansprakelijkheid archiveren: verwijderprogramma         .
RFRELM_ARCH_JL_PRE       Medeaansprakelijkheid archiveren: verwijderteken plaatsen       .
RFRELM_ARCH_JL_WRI       Medeaansprakelijkheid archiveren: schrijfprogramma          .
RFRELM_ARCH_LR_DEL       Kadaster archiveren: verwijderprogramma                .
RFRELM_ARCH_LR_PRE       Kadasters archiveren: verwijderteken plaatsen             .
RFRELM_ARCH_LR_WRI       Kadasters archiveren: schrijfprogramma                .
RFRELM_ARCH_NA_DEL       Archive Notices of Assessment: Deletion Program            .
RFRELM_ARCH_NA_PRE       Archive Notices of Assessment: Set Deletion Indicator         .
RFRELM_ARCH_NA_WRI       Archive Notices of Assessment: Write Program             .
RFRELM_ARCH_PE_DEL       Archive Other Public Registers: Deletion Program           .
RFRELM_ARCH_PE_PRE       Archive Other Public Registers: Set Deletion Indicator        .
RFRELM_ARCH_PE_WRI       Archive Other Public Registers: Write Program             .
RFRELM_ARCH_PL_DEL       Secties perceel archiveren: verwijderprogramma            .
RFRELM_ARCH_PL_PRE       Secties perceel archiveren: verwijderteken plaatsen          .
RFRELM_ARCH_PL_WRI       Secties perceel archiveren: schrijfprogramma             .
RFRELM_ARCH_RC_DEL       Archive Parcel Updates: Deletion Program               .
RFRELM_ARCH_RC_PRE       Archive Parcel Updates: Set Deletion Indicator            .
RFRELM_ARCH_RC_WRI       Archive Parcel Updates: Write Program                 .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_JL     Mass Check: Joint Liabilities                     .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_LR     Massacontrole: kadasters                       .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_NA     Mass Check: Notices of Assessment                   .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PE     Mass Check: Other Public Registers                  .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_PL     Massacontrole: perceelsecties                     .
RFRELM_CHECK_BUSOBJ_RC     Mass Check: Parcel Updates                      .
RFRELM_FILL_JOINT_LIAB_IDOC  Fill an IDoc for JointLiabilityREFX.CREATE              .
RFRELM_FILL_LAND_REG_IDOC   Vullen van IDoc voor LandRegisterREFX.Create             .
RFRELM_FILL_NOTE_ASSMNT_IDOC  Fill an IDoc for NoteAssessmentREFX.Create              .
RFRELM_FILL_PARCEL_LAND_IDOC  IDoc voor ParcelOfLandREFX.Create vullen               .
RFRELM_FILL_PUBLIC_ENC_IDOC  Fill an IDoc for PublicEncREFX.Create                 .
RFRELM_FILL_RECORD_CHANGE_IDOC Fill an IDoc for RecordChangeREFX.Create               .
RFRELM_RESPONSIBLE_JL     Change Responsible Person: Joint Liabilities             .
RFRELM_RESPONSIBLE_LR     Verantw. persoon wijzigen: kadasters                 .
RFRELM_RESPONSIBLE_NA     Change Responsible Person: Notices of Assessment           .
RFRELM_RESPONSIBLE_PE     Change Person Responsible: Other Public Registers           .
RFRELM_RESPONSIBLE_PL     Verantwooordelijke persoon wijzigen: perceelsecties          .
RFRELM_RESPONSIBLE_RC     Change Person Responsible: Parcel Updates               .
RFREMI20CARG          Registratiegegevens creëren                      .
RFREMI20SCPG          Deelnamegroep (VIAK23/VIAK24 naar VISCPG/VIBDOBJREL)         .
RFREMI20TMRHRO         Frequentieclausule voor huurobjecten genereren            .
RFREMI50BDCHANGEDOC      Wijzigingsdocumenten van de oude stamgegevenstabellen         .
RFREMI50BDCHANGEDOC2      Wijzigingsdoc. van de oude tabellen (afhankelijke gegevens)      .
RFREMI50BDPM          Objecttoewijzing (PM) VIBDPMFL =" VIBDOBJASS             .
RFREMI50BDROOC         Huurobjecten: schaduwtabel leegstand initialiseren          .
RFREMI50BDSUBOBJNUMTAB     Opbouw van tabel VIBDSUBOBJNUM (nummerstand van subobj. per complex) .
RFREMI50BPROLE         Customizing: rollen per applicatie migreren (niet in RFREMI50)    .
RFREMI50CAINTRENOTAB      Opbouw van tabel VICAINTRENO (eerder VIZNRN)             .
RFREMI50CNBENOCN        Hoofdcomplex van contract instellen                  .
RFREMI50SCCC          Kostenverzamelaar: stamgegevens                    .
RFREMI50SCMEAS         Servicekostenafrekening: nieuwe tabel voor gebruikte berek.factoren  .
RFREMI50SCSCKEY        Customizing: servicekostencodes en hun eigenschappen         .
RFREMI50SCSU          Afrekeningseenheid: stamgegevens                   .
RFREMI50SCSUREL        Afrekeningseenheid: toewijzing van onderliggende AE's         .
RFREMI50SCSURH         Afrekeningseenheid: frequentie                    .
RFREMICLBATCH         Gegevensconversie: achtergrondverwerking               .
RFREMICLTRREQ         Customizing/applicatiebeslissingen transporteren           .
RFREMILOGVIEW         Foutenlijst per BO uitvoeren                     .
RFREMIRUNSTEP         Willekeurige stap uitvoeren                      .
RFREMMBALANCEMN        Afstemming volmachten - referentiebedrijfsnummers           .
RFREMMBUDGET          Begroting                               .
RFREMMMNOBJADOPT        Objecten in doorgeven aan een VVE                   .
RFREMM_CHECK_BUSOBJ_MN     Massacontrole: volmachten                       .
RFREMM_FILL_MANDATE_IDOC    Vullen van IDoc voor MandateREFX.Create                .
RFREMM_RESPONSIBLE_MN     Verantwoordelijke wijzigen: volmachten                .
RFREOROFFEROBJECTSCREATE    Creëren van aanbiedingsobjecten                    .
RFREOR_ARCH_OF_DEL       Contractaanbiedingen archiveren: verwijderprogramma          .
RFREOR_ARCH_OF_PRE       Contractaanbiedingen archiveren: verwijderteken instellen       .
RFREOR_ARCH_OF_WRI       Contractaanbiedingen archiveren: schrijfprogramma           .
RFREOR_ARCH_OO_DEL       Aanbiedingsobjecten archiveren: verwijderprogramma          .
RFREOR_ARCH_OO_PRE       Aanbiedingsobjecten archiveren: verwijderteken plaatsen        .
RFREOR_ARCH_OO_WRI       Aanbiedingsobjecten archiveren: schrijfprogramma           .
RFREOR_ARCH_RR_DEL       RE-zoekopdrachten archiveren: verwijderprogramma           .
RFREOR_ARCH_RR_PRE       RE-zoekopdrachten archiveren: verwijderteken instellen        .
RFREOR_ARCH_RR_WRI       RE-zoekopdrachten archiveren: schrijfprogramma            .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OF     Massacontrole: contractaanbiedingen                  .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_OO     Massacontrole: aanbiedingsobjecten                  .
RFREOR_CHECK_BUSOBJ_RR     Massacontrole: zoekopdrachten Real Estate               .
RFREOR_FILL_CN_OFFER_IDOC   IDoc voor ContractOfferREFX.Create vullen               .
RFREOR_FILL_OFFERED_OBJ_IDOC  Vullen van IDoc voor OfferedObjectREFX.Create             .
RFREOR_FILL_SEARCH_REQ_IDOC  Vullen van IDoc voor RESearchRequestREFX.Create            .
RFREOR_RESPONSIBLE_OF     Verantwoordelijke persoon wijzigen: contractaanbiedingen       .
RFREOR_RESPONSIBLE_OO     Verantwoordelijke persoon wijzigen: aanbiedingsobjecten        .
RFREOR_RESPONSIBLE_RR     Verantwoordelijke persoon wijzigen: zoekopdrachten Real Estate    .
RFRERAALCN           Periodetoerekening: contracten                    .
RFRERAALCNRV          Periodetoerekening storneren: contracten               .
RFRERAITM_MINI         MiniApp: openstaande posten huurder                  .
RFRERAIV            Facturen voor huur creëren                      .
RFRERAIVRV           Facturen storneren                          .
RFRERALR10           Teruggekomen debetnota's - statistiek                 .
RFRERAOP            Eenmalige boeking                           .
RFRERAOPRV           Eenmalige boekingen storneren                     .
RFRERAOPSUTP          Eenmalige boeking: overboeking van afrekeneenheid           .
RFRERAOPSUTPRV         Eenmalige boekingen op AE storneren                  .
RFRERAPL            Boekingsverslag                            .
RFRERAPP            Periodiek boeken: contracten                     .
RFRERAPPRV           Contractboekingen storneren                      .
RFRERAVP            Periodiek boeken: huurobjecten (leegstand)              .
RFRERAVPRV           Leegstandsboekingen storneren                     .
RFRERA_ARCH_RADOC_DEL     RE-documenten archiveren: verwijderprogramma             .
RFRERA_ARCH_RADOC_PRE     RE-documenten archiveren: verwijderteken instellen          .
RFRERA_ARCH_RADOC_WRI     RE-documenten archiveren: schrijfprogramma              .
RFRESCAJ            Aanpassingen bepalen voor servicekostenafrekeningen          .
RFRESCAJAA           Aanpassingen definiëren voor servicekostenaanpassingen        .
RFRESCAJCO           Aanpassingen definiëren voor VVE-afrekeningen             .
RFRESCAJTN           Aanpassingen definiëren voor huurdersafrekeningen           .
RFRESCATAPE          Inlezen van indelingsbegrippen voor externe afrekening (A-tape)    .
RFRESCBOOKING         Afrekening boeken                           .
RFRESCCONTINUEAA        Servicekostenaanpassing voortzetten                  .
RFRESCCONTINUECO        VVE-afrekening voortzetten                      .
RFRESCCONTINUETN        Huurdersafrekening voortzetten                    .
RFRESCCREATESUBYBE       Afrekeningseenheden collectief creëren                .
RFRESCDC            Verdelingsoverzicht                          .
RFRESCDTAPE          Inlezen externe afrekeningsresultaten (D-tape)            .
RFRESCDTAPECO         Inlezen externe afrekeningsresultaten (D-tape)            .
RFRESCGC            Kostenoverzicht                            .
RFRESCGENERATECC        Kostenverzamelaar genereren                      .
RFRESCMETERRO         Meters voor huurobjecten weergeven                  .
RFRESCMETERSU         Meters voor afrekeningseenheden weergeven               .
RFRESCMLTAPE          Tijdvakken en rekenwaarden aan afrekenbedrijf schrijven (M/L-tape)  .
RFRESCMLTAPECO         Tijdvakken en rekenwaarden aan afrekenbedrijf schrijven (M/L-tape)  .
RFRESCPOSTCO          VVE-afrekening boeken                         .
RFRESCPOSTTN          Huurdersafrekening boeken                       .
RFRESCRESULTSAA        Verslag voor servicekostenaanpassingen                .
RFRESCRESULTSCO        Verslag voor VVE-afrekening                      .
RFRESCRESULTSTN        Verslag voor huurdersafrekening                    .
RFRESCREVERSALAA        Servicekostenaanpassing storneren                   .
RFRESCREVERSALCO        VVE-afrekening storneren                       .
RFRESCREVERSALTN        Huurdersafrekening storneren                     .
RFRESCROSU           Afrekeningseenheden voor huurobjecten                 .
RFRESCSEFIXCO         Gesimuleerde VVE-afrekening vastleggen                .
RFRESCSEFIXTN         Gesimuleerde huurdersafrekening vastleggen              .
RFRESCSEREVERSE        Storno van servicekostenafrekening                  .
RFRESCSETTL          Servicekostenafrekening                        .
RFRESCSETTLAA         Servicekostenaanpassing                        .
RFRESCSETTLCO         VVE-afrekening                            .
RFRESCSETTLPARTICIP      Afrekeningsdeelname                          .
RFRESCSETTLTN         Afrekening huurder                          .
RFRESCSHOWRESULTS       Servicekostenafrekening evalueren                   .
RFRESCSURO           Huurobjecten voor afrekeningseenheden                 .
RFRESCSUSESTATUS        Statusmonitor AE. huidige af te rekenen perioden           .
RFRESCSUSHAREOUT        Overzicht voor verdeelregels van afrekeningseenheden         .
RFRESC_ARCH_PG_DEL       Deelnamegroepen archiveren: verwijderprogramma            .
RFRESC_ARCH_PG_PRE       Deelnamegroepen archiveren: verwijderteken plaatsen          .
RFRESC_ARCH_PG_WRI       Deelnamegroepen archiveren: schrijfprogramma             .
RFRESC_ARCH_SCSE_DEL      SKA archiveren: verwijderprogramma                  .
RFRESC_ARCH_SCSE_PRE      SKA archiveren: verwijderteken instellen               .
RFRESC_ARCH_SCSE_WRI      SKA archiveren: schrijfprogramma                   .
RFRESC_ARCH_SU_DEL       Afrekeningseenheden archiveren: verwijderprogramma          .
RFRESC_ARCH_SU_PRE       Afrekeningseenheden archiveren: verwijderteken plaatsen        .
RFRESC_ARCH_SU_WRI       Afrekeningseenheden archiveren: schrijfprogramma           .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_PG     Massacontrole: deelnamegroepen                    .
RFRESC_CHECK_BUSOBJ_SU     Massacontrole: afrekeningseenheden                  .
RFRESC_FILL_PARTICIP_GRP_IDOC IDoc voor ParticipGroupREFX.Create invullen              .
RFRESC_FILL_SETTL_UNIT_IDOC  IDoc voor SettlUnitREFX.Create invullen                .
RFRESC_RESPONSIBLE_PG     Verantwoordelijke persoon wijzigen: deelnamegroepen          .
RFRESC_RESPONSIBLE_SU     Verantwoordelijke persoon wijzigen: afrekeningseenheden        .
RFRESRBOOKING         Afrekening boeken                           .
RFRESRBOOKINGLDB        Afrekening boeken                           .
RFRESRCALCRESULTLDB      Resultaten van de berekening weergeven                .
RFRESRMODIFYRESULT       Resultaten afrekening omzethuur wijzigen               .
RFRESRMODIFYRESULTLDB     Resultaten afrekening omzethuur wijzigen               .
RFRESRREPORTLDB        Collectieve invoer van omzetmeldingen                 .
RFRESRRVERR          Storno bij afrekening met fouten                   .
RFRESRSECORRECT        Correctie afrekening omzethuur                    .
RFRESRSECORRECTLDB       Correctie afrekening omzethuur                    .
RFRESRSETTL          Afrekening omzethuur                         .
RFRESRSETTLLDB         Afrekening omzethuur                         .
RFRESRSETTLLDBREVERSE     Afrekening omzethuur storneren                    .
RFRESRSETTLREVERSE       Afrekening omzethuur storneren                    .
RFRESRSHOWRESULTS       Evaluatie voor afrekening omzethuur                  .
RFRESRSHOWRESULTSLDB      Evaluatie voor afrekening omzethuur                  .
RFREXCCL            Read Fuel Level                            .
RFREXCCPCHSFA400        Correspondence: Graduated Rent                    .
RFREXCFCC           Verbruik bepalen                           .
RFREXCFCFL           Overzicht van het brandstofverbruik                  .
RFREXCFCFR           Verbruik storneren                          .
RFREXCFCFS           Massaverwerking eindbestand invoeren                 .
RFREXCFCOB           Massaverwerking beginbestand invoeren                 .
RFREXCFCT           Massaverwerking brandstoftoegangen invoeren              .
RFREXCITICI          Italian localisation of RE-FX: ICI processing             .
RFREXCITIRE          Italian localisation of IRE Tax                    .
RFREXCSCCHCR          Reverse Measurement Documents                     .
RFREXCSCCHCT          Create Tape                              .
RFREXCSCCHET          Process Imported Tape                         .
RFREXCSCCHIT          Import Tape                              .
RFREXCSCCHTAPE         Tape Management                            .
RFRML_FRMLC64_LOAD       Componentsoorten voor events configureren               .
RFRML_RES_LOAD         Verouderd: componentsoorten: toewijzing voor de explosiegebieden   .
RFRRBIL1            Gegevensverzamelingsprogramma FI """" SAP-EIS (detaillering)     .
RFRUBLS0            Belastinglijst van banken binnen/buitenland (Russ. Federatie) bijl.5,6.
RFRUDOP0            Debiteurenlijst voor belastingen (Russische Federatie)        .
RFRUEB00            Documentlijst                             .
RFRUKOP0            Belastingdebiteurenlijst (Russische Federatie)            .
RFRUKRL0            Open transacties voor leveranciers Rusland              .
RFSABG00            Terugname van periodetoerekeningsboekingen              .
RFSABL00            Wijzigingen grootboekrekeningen weergeven               .
RFSABL00_NACC         Wijzigingen grootboekrekeningen weergeven               .
RFSADT0010           Conversie objectadressen (objektkey behouden)             .
RFSBEWFX            Grootboekrekeningen saldowaardering op peildatum           .
RFSBLIW0            Directe rapportage van banktransacties voor België (BNB)       .
RFSBP21FS           Gegevensovername uit tabel BUT021 naar BUT021_fs           .
RFSBPBUT020          Actualisering van standaardadres in tabel but020           .
RFSBPBUT021          Programma RFSBPBUT021                         .
RFSBP_CONV_TPZ6_TB003     Conversie van rolsoort en omschrijving rolsoort            .
RFSBP_CONV_ZGP_FRG1      Conversie van parameterwaarden van vrijgavestatus           .
RFSBP_DELETE_BP1012      Programma RFSBP_DELETE_BP1012                     .
RFSBP_DELETE_DISPENSABLE_TBZ0 ZP-rol-/viewtoewijzing in doelmandant controleren en corrigeren    .
RFSBSA00            Structuurweergave balans/V+W                     .
RFSBWA00            Gestructureerde saldilijst                      .
RFSCAR01            Archiving Balance Int. Calc. History - Archiving Program       .
RFSCAR02            Archiving Balance Interest Calc. History - Deletion Program      .
RFSCAR03            Balance Interest Calculation Archiving - Reload            .
RFSCBAH            Display Balance Int. Calc. History                  .
RFSCD_COV           Overzicht zakenpartners                        .
RFSCM_ACT_EN          SAP FSCM - Biller Direct: programma voor actief enrollment      .
RFSCM_BUPA_ACT_EN       Act. cntr.afsl. serv.aanb.: klanten die gebr. SAP Biller Direct aanb. .
RFSCM_COUNT_BILLS       EBPP: Aantal facturen                         .
RFSCM_SHOW_JAVAFILES      Upload van configuratiebestanden van de EBPP-Java Server       .
RFSEPA01            Postenweergave op basis van wijzigingen in stamrecords genereren   .
RFSEPA02            Opbouw van OP-beheer op basis van wijzigingen in stamrecords     .
RFSEPA03            Opbouw van OP-beheer op basis van wijzigingen in stamrecords     .
RFSEPA04            Gereduceerde postenweergave na wijziging stamrecord          .
RFSHRU00            Chequeterugkomst                           .
RFSHRUT0            Vervaardigen van testgegevens voor cheque-terugkomst         .
RFSKPL00            Rekeningschema                            .
RFSKTH00            Rubriceringshandboek                         .
RFSKVZ00            Grootboekrekeningoverzicht                      .
RFSKVZ00_NACC         Grootboekrekeningoverzicht (geen toegang)               .
RFSLCFF0            Effectenlening: flowoverzichtmutatie                 .
RFSLFIMA            Effectenlening: flowoverzicht muteren                 .
RFSOPO00            Grootboekposten                            .
RFSOPO00_NACC         Grootboekposten                            .
RFSPLN00            Vervaardiging sethiërarchie voor balans/V+W-versie          .
RFSPLN01            Boekjaarafhankelijke versieparameters van FI-planning creëren     .
RFSRUE00            Chequeterugkomst per bankrekening                   .
RFSRUE10            Cheque-uitstandanalyse per grootboekrekening en crediteur       .
RFSSLD00            Grootboekrekeningsaldi                        .
RFSSLD00_NACC         Grootboekrekeningsaldi                        .
RFSUMB00            Boekingen voor jaarafsluiting                     .
RFSUMB00_NACC         Jaarafsluiting boeken (kopie NACC)                  .
RFSUSA00            Grootboekrekeningsaldi                        .
RFSUSA00_NACC         Grootboekrekeningsaldi                        .
RFSZI000            Rentestaffel                             .
RFSZIS00            Rentestaffel grootboekrekeningen                   .
RFSZIS00_NACC         Rentestaffel grootboekrekeningen                   .
RFT007ACV           Oproep verzorgingsview voor selectie belastingcode          .
RFTAX100            Lijst van geldige belastingcodes                   .
RFTAXIMP            Importeren belastingcodes na transport                .
RFTBAB00            Treasury: periodetoerekening van kosten en opbrengsten        .
RFTBAB01            Treasury: periodetoerekening storneren                .
RFTBARC1            Limietarchivering: archiveringsprogramma (waarden, deb., customizing) .
RFTBARC2            Limietarchivering: verwijderprogramma                 .
RFTBARC3            Limietarchivering: reload-programma                  .
RFTBBB00            Treasury: boeking van flows                      .
RFTBBB00_OP_ONLY        Treasury: Bewegingen boeken (vóór migratie)              .
RFTBBB01            Boekingsjournaal                           .
RFTBBE00            Treasury: gerealiseerde winsten/verliezen               .
RFTBBE01            Treasury: peildatumwaardering uitvoeren                .
RFTBBE01MGT          Treasury: peildatumwaardering                     .
RFTBBE02            Treasury: peildatumwaardering storneren                .
RFTBBF00            Treasury: boekingsvrijgave                      .
RFTBBF01            Treasury: handmatige boekingsblokkering                .
RFTBBF01_VERSION2       Handmatige boekingsblokkering en boekingsvrijgave           .
RFTBBP00            Controle boekingsinterface - boekingsschema's             .
RFTBBPA0            BP: Omzettingsrapport debiteurenpartner naar zakenpartner       .
RFTBBPG0            Omzetting - treasury-transacties - debiteur naar zakenpartner     .
RFTBBS00            Treasury: stornering van boekingsdocumenten              .
RFTBBS01_OP_ONLY        Flows als 'gestorneerd' markeren (handmatige storno vóór migratie)  .
RFTBBVC            Correlaties tussen valutakoersen berekenen              .
RFTBBW_BPARTNER_DISP      Vertakkingsrapport: stamgegevens zakenpartner weergeven        .
RFTBBW_COLL_DISP        Vertakkingsrapport: zekerheidsstellingen voor een object       .
RFTBBW_CUST_LIMTYPE_DISP    Vertakkingsrapport: weergeven van customizing van een limietsoort   .
RFTBBW_EGP_DISP        Vertakkingsrapport: CAT-verslag                    .
RFTBBW_EXPOS_CALC_DISP     Vertakkingsrapport: details voor bepalen van afrekeningsbedrag    .
RFTBBW_GEN_DATASOURCE     Handmatig DataSources genereren                    .
RFTBBW_INFOOBJ_ODS_GEN     PSA-object creëren/wijzigen/voorbereiden               .
RFTBBW_LIM_MASTERDATA_DISP   Vertakkingsrapport: weergeven stamgegevens Limit Management      .
RFTBBW_SNGL_DEAL_DISP     Vertakkingsrapport: transactiedetails                 .
RFTBB_HWCALIBRATION2      Kalibratie van het Hull-White-rentestructuurmodel           .
RFTBB_MDG           Marktgegevensgenerator                        .
RFTBCD00            Treasury: wijzigingsdocumenten voor transactie            .
RFTBCF00            Journaal: transacties met flow-overzichten              .
RFTBCH01            Money Market Report for Swiss Regulatory Reporting (RFTBCH01)     .
RFTBCM10            Voorstellijst voor netting                      .
RFTBCM20            Collectieve bewerking referenties                   .
RFTBCMGT00           Overname van betalingsstromen van het Cash Management         .
RFTBCO00            Correspondentieaanmaak op basis van planningsrecords         .
RFTBCO04            Correspondentie: upgraderapport geld-, valutahandel, derivaten    .
RFTBCO20            Correspondentieoverzicht                       .
RFTBCO20_MONITOR        Correspondentiemonitor                        .
RFTBCO31            Correspondentieplanningsrecord creëren                .
RFTBCOSI            Standing Instructions: massabewerkingfuncties             .
RFTBCOSI2           Kopierfunctie Standing Instructions: correspondentie         .
RFTBCOSI2_DEL         Verwijderfunctie Standing Instructions: correspondentie        .
RFTBCOSI3           Kopieerfunctie Standing Instructions: transactiebevoegdheden     .
RFTBCOSI3_DEL         Verwijderfunctie Standing Instructions: transactiebevoegdheden    .
RFTBCOSI4           Kopieerfunctie Standing Instructions: afgeleide flows         .
RFTBCOSI4_DEL         Verwijderfunctie Standing Instructions: afgeleide flows        .
RFTBCO_ADJUST_SSTATUS     Veld SSTATUS in oude gegevensrecords van tabel VTBKORES zetten    .
RFTBCO_CHECK00         CFM: Controle correspondentie-instellingen              .
RFTBCO_CHECK01         Standing Instructions correspondentie: controlerapport        .
RFTBCO_CHECK02         Revisieprogramma: evaluatie via teruggenomen tegenbevestigingen    .
RFTBCO_COMPARE_TEXT      Mandantvergelijking van teksten (systeemoverkoepelend)        .
RFTBCO_IDOC02         Bevestigings-IDoc FTRCON: uitzonderingsbewerking           .
RFTBCO_IDOC03         Inkomend IDoc FTRCON: update achteraf                 .
RFTBCO_TRANS_DE_FIXING     Conversietool voor corresp.custom. derivaten (alleen renteaanpassing) .
RFTBCO_TRANS_SE        Conversieprogramme voor correspondentiecustomizing effecten      .
RFTBCO_VTBKORES_CHECK     Controle VTBKORES inconsistenties                   .
RFTBDF00            Automatische datatransfer: marktgegevens weergeven          .
RFTBDF01            Automatische datatransfer: automatisch invullen van conversietabellen .
RFTBDF02            Automatische datatfansfer: weergave gebruikers-log          .
RFTBDF03            Autom. datatransfer: overname stamgegevens voor opbouw omzettingstabel.
RFTBDF04            Automatische datatransfer: historische marktgegevens opvragen     .
RFTBDF05            Automatische datatransfer: inlezen van effectennummers        .
RFTBDF06            Autom. datatrf.: inlezen externe marktgegevens in datatransfer-notatie.
RFTBDF07            Autom. datatransfer: actuele marktgegevens aanvragen         .
RFTBDF08            Automatische datatransfer: testprogramma voor customizing datatransfer.
RFTBDF09            Autom. datatrf.: archivering: gebr.log in log-file-archief instellen .
RFTBDF11            Aut. datatrf.: archivering: verwijderprogr. gebruikslog tabel VTBDFLG .
RFTBDF12            Automatische datatransfer: archivering: herladen van log-file-archief .
RFTBDF13            Automatische datatransfer: asynchrone RFC: spoolafdruk        .
RFTBDF14            Ext. datatrsf.: realtime-marktgegevenstransfer extern initialiseren  .
RFTBDF15            Automatische datatransfer: realtime-monitor              .
RFTBDF16            Autom. datatrsf.: tijdelijke tabel VTB_MARKET_T voor workflow wissen .
RFTBDF18            Autom. datatransfer: rapportuitvoer voor workflow autom. datatransfer .
RFTBDF19            Autom. datatrsf.: uitvoer van techn. fouten in workflow AUTOM. DATATR..
RFTBDF20            Autom. datatrsf.: techn. fouten in workflow AUTOM. DATATRSF. wissen  .
RFTBDF_OLE           Programma RFTBDF_OLE                         .
RFTBEUR00           Conversie transactievaluta FX/MM/DE                  .
RFTBFF00            Bestandsinterface: marktgegevens inlezen               .
RFTBFF01            Bestandsinterface: aanvraaglijst genereren              .
RFTBFF03            Bestandsinterface: automatisch invullen van conversietabellen     .
RFTBFF20            Bestandsinterface: statistiekgegevens inlezen             .
RFTBFF30            BTCI: inlezen DTB-derivatenkoersen                  .
RFTBFL02            Treasury: betalingsschema                       .
RFTBFL03            Vervalkalender OTC-opties                       .
RFTBIL01            Overzicht van limietdebiteringen (records)              .
RFTBJL00            Treasury: journaal van financiële transacties             .
RFTBJL02            OTC-opties: collectieve bewerking                   .
RFTBJL02_NEW          OTC-opties: collectieve bewerking                   .
RFTBJL03            OTC-rente-instrumenten: collectieve bewerking             .
RFTBJL04            Collectieve bewaking opties: verval / knock-in / knock-out      .
RFTBJL10            Treasury: overz.journaal voor geldhandel, deviezen, derivaten en eff. .
RFTBJL99            Financiële transacties weergeven                   .
RFTBKXP02           Kredietlimiet: XPRA voor conversie tabel KLEVC            .
RFTBKXP03           Kredietlimiet: XPRA voor conversie tabel KLRRDEF           .
RFTBKXP04           Kredietlimiet: XPRA voor conversie tabel KLRATINGRRFZU        .
RFTBKXP05           Migratie waarderingsfactorbepaling                  .
RFTBKXP06           Migratie bepalingsmethode                       .
RFTBKXP07           Migratie debiteurenrisicoregel                    .
RFTBLAC0            Blokkeringen voor RFTBLAC1 activeren/controleren           .
RFTBLAC1            Activeert tabel of structuur                     .
RFTBLBI1            Batch-inputverslag voor creëren van limietwaarden           .
RFTBLCHR            Limietsysteem: andere medewerker                   .
RFTBLD01            Treasury: verwijderen van limietdebiteringen             .
RFTBLD02            Treasury: gegevens voor limietsoort verwijderen            .
RFTBLD03            Limietwaarden verwijderen                       .
RFTBLDATECORR         Correctie begindatum standaardwaarden                 .
RFTBLE01            Overzicht limietdebiteringen - selectie via directe kenmerken     .
RFTBLE02            Overzicht limietdebiteringen - selectie via alle kenmerken      .
RFTBLE02_GRID         Limietbeheer: overzicht van gebruik                  .
RFTBLE03            Limietbeheer: flow-lijst                       .
RFTBLENQ            Overzicht: blokkeergegevens van limietbeheer             .
RFTBLEX1            Limietwaarden en tijdelijke limieten naar lokaal bestand exporteren  .
RFTBLIM1            Importeert limietwaarden in tijdelijke limieten uit lokaal bestand  .
RFTBLIM_IDOC_GEN        IDoc's creëren - export limietstamgegevens              .
RFTBLL01            Overzicht van limietwaarden                      .
RFTBLL_CDOC          Limietoverdracht: wijzigingsdocumenten                .
RFTBLL_MASS          Limietoverdr.: collectieve bewerking                 .
RFTBLMR1            Massavrijgave van limietwaarden                    .
RFTBLMR2            Rapport voor massavrijgave van tijdelijke limieten          .
RFTBLP01            Verslagen van controles v. afzonderlijke transacties         .
RFTBLPA1            Blokkeert/deblokkeert limietwaarden voor geselecteerde partners    .
RFTBLR01            Treasury: limietwaarden                        .
RFTBLR02            Wijziging van limietwaarden                      .
RFTBLR03            Treasury: limietdebiteringen                     .
RFTBLR04            Naar transactiedetails                        .
RFTBLR05            Naar detailverslag toerekeningsbedragberekening            .
RFTBLR06            Naar detailverslag bepaling toerek.bedrag incl. berek. contante waarde.
RFTBLR07            Lijst voor springen v. SAP-queries naar limietbeheer: notitieweergave .
RFTBLR08            Naar detailgegevens partner                      .
RFTBLR09            Naar customizing                           .
RFTBLR10            Naar verslag van controle afzonderlijke transacties          .
RFTBLR11            Naar details zekerheid                        .
RFTBLR12            Wijziging van limietwaarden                      .
RFTBLR13            Waarde verzorgen                           .
RFTBLRE1            Reserveringen: collectieve bewerking                 .
RFTBLRE2            Reserveringen: weergave wijzigingen                  .
RFTBLRE3            Reserveringen: reorganisatie                     .
RFTBLRSM            Herziening                              .
RFTBLSTCD           Verwijderen van gegevens uit tabel met updates achteraf        .
RFTBLT01            Limietrecordtabellen genereren voor limietsoorten           .
RFTBLT02            Limietrecords: gegevens verplaatsen                  .
RFTBLT03            Limietrecordtabel verwijderen voor limietsoorten           .
RFTBLT04            Reorganisatie van analysekenmerken                  .
RFTBLT06            Beheer van gegenereerde tabellen: correctie van inconsistenties    .
RFTBLVTBLVSEU         Limietbeheer euroconversie                      .
RFTBMA01            Treasury: wijziging van raamcontracten                .
RFTBMA02            Treasury: benutting van totale volume van raamcontracten       .
RFTBP030            Gegevensovername uit tabel BUT030 naar BUT021_fs           .
RFTBPCD1            Zakenpartner: wijzigingsdocumenten                  .
RFTBPCD2            Zakenpartner: wijzigingsdocumenten adressen              .
RFTBPROT            AIS voorprogramma voor evaluatie van wijzigingsverslagen       .
RFTBPROT_BCE          AIS-voorprogramma: wijzigingsverslagen evalueren           .
RFTBP_ADR_TO_KNA1       Opbouw adressen van debiteur uit TR-ZP-adressen            .
RFTBREO1            Conversieprogramma v. migratie van limietstructuren volgens CFM 1.0  .
RFTBREOP            Reorganisatie v. verslagen van mutatie afzonderlijke transacties   .
RFTBRF00            Average Rate Fixing uitvoeren                     .
RFTBRF01            Average Rate Fixing ongedaan maken                  .
RFTBRULESET01         Treasury: Wijzigingen van regelobjecten                .
RFTBSI00            Bewerking van afdekkingsaanvragen                   .
RFTBSI10            Collectieve bewerking: valutahedges                  .
RFTBSI18            Afgedekte basistransacties                      .
RFTBSI20            Beschikbare valutatransacties                     .
RFTBSI25            Toegewezen valutatransacties                     .
RFTBSI30            Lijst van openstaande posten voor valuta-indekking          .
RFTBSI35            Lijst van vereffende posten voor valuta-indekking           .
RFTBSI60            Lijst van bewerkte dekkingsaanvragen                 .
RFTBST10            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFTBST11            Standing instructions wijzigingsdocumenten betalingsgegevens     .
RFTBST12            Standing Instructions wijzigingsdocumenten correspondentie      .
RFTBST13            Standing instructions wijzigingsdocumenten transactiebevoegdheden   .
RFTBST14            Standing instructions wijzigingsdocumenten afgeleide flows      .
RFTBSTR1            Standing instructions: evaluatie zakenpartner             .
RFTBTIS1            Weergave afzonderlijke transactie zonder SPA/GPA           .
RFTBTIS2            Weergave afzonderlijke transactie met SPA/GPA             .
RFTBTRA2            Transactiebevoegdheden voor handelaar - wijzigingsdocumenten     .
RFTBUC00            Initialisatie conversiebesturingstabellen               .
RFTBUC01            Initialisatie customizing van SAP Business Partner for FS       .
RFTBUC02            Customizingopbouw van SAP Business Partner              .
RFTBUC03            Opbouw andere customizingtabellen                   .
RFTBUD01            Verwijderrapport: CZP's uit conversie en geconverteerde TRGP-velden  .
RFTBUD03            Conversietool CZP: verwijderrapport voor afgestemde (dubbele) CZP   .
RFTBUD0X            Verwijderrapp.: CZP-velden in Treasury-partner: Bp000, Bp030, Bp2000 .
RFTBUH02_0           Hulprapport: besturingstabellen kopiëren               .
RFTBUH02_1           Hulprapport: opbouw lijst te converteren gegevenselementen uit domains.
RFTBUH02_2           Hulprapport: bepaling te converteren ZP-velden in tabellen      .
RFTBUH02_3           Hulprapport: analyse gebruik te converteren ZP-velden in objecten   .
RFTBUH03            Hulprapport: vervanging domains in gegevenselementen         .
RFTBUH04            Hulprapport: externe keys verplaatsen                 .
RFTBUH05            Hulprapport: gegevenselementen kopiëren                .
RFTBUH06            Hulprapport: gegevenselementen verplaatsen              .
RFTBUP01            Conversierapport: Treasury-partner in SAP-zakenpartner        .
RFTBUP02            Conversierapport: relaties Treasury-partner in CZP          .
RFTBUP02_3           Conversierapport: debiteurvelden (FI) in relaties (CZP)        .
RFTBUP03            Afstemrapport: aanw. en gemigr. partn.; selectie af te stemmen partn. .
RFTBUP03_2           Afstemrapport: geselecteerde partners                 .
RFTBUP04            Partner-object-relatie: opbouw BPOBREL uit VTBFHA           .
RFTBUP06            Conversierapport: notities voor zakenpartner             .
RFTBUP07            Verslagen weergeven                          .
RFTBUP08            CZP: afzonderlijke koppeling TRZP - CZP                .
RFTBUP09            Generering coding voor conversie                   .
RFTBUP10_ATLA         Conversierapport voor tabel ATLA                   .
RFTBUP10_ATLAR         Conversierapport voor tabel ATLAR                   .
RFTBUP10_ATLSF         Conversierapport voor tabel ATLSF                   .
RFTBUP10_BP000         Conversieverslag voor tabel Bp000                   .
RFTBUP10_TPZ6         Conversieverslag voor tabel TPZ6                   .
RFTBUP10_TZKN2         Conversierapport voor tabel TZKN2                   .
RFTBUP10_TZKN2T        Conversieverslag voor tabel TZKN2T                  .
RFTBUP10_TZV07         Conversierapport voor tabel TZV07                   .
RFTBUP10_VDGPO         COnversieverslag voor tabel VDGPO                   .
RFTBUP10_VTB_RULESET_PA    Conversierapport voor tabel VTB_RULESET_PA              .
RFTBUP11            Conversierapport: algemene conversie                 .
RFTBUP12            CZP-migratie: overname 'toekomstige' adressen (geplande wijz.doc.)  .
RFTBUP99_REPAIR_ADRC      Rapport RFTBUP99_REPAIR_ADRC                     .
RFTBUP99_REPAIR_BUT001     Correctie SAP-zakenpartner veld kantongerecht/handelsregister     .
RFTBUPA1            Par. verzorging zakenp.: nachtelijke run voor actualiseren adressen  .
RFTBUPXP12           Conversierapport voor branches (BUPXPRA12)              .
RFTBUPXP13           Conversierapport voor identificatienummers (BUPXPRA13)        .
RFTBUU0X            Verwijderrapport: Treasury-partner volledig              .
RFTB_FLOW_MODIFY        Programma RFTB_FLOW_MODIFY                      .
RFTB_STATUSOBJECT_CREATE    Statusobjecten voor financiële transacties creëren          .
RFTIBL01            Positielijst voor beursgenoteerde derivaten              .
RFTIJL02            Bewerking beursgenoteerde derivaten - overzicht            .
RFTI_CHECK_IMPAIRMENT     Infoverslag over waardevermindering - impairment           .
RFTI_FIELD_CATALOGUE_CLEAR   Schoont veldcatalogus op (alleen CM)                 .
RFTI_FOREIGN_KEY_CHECK     Controleert de externekeyrelaties                   .
RFTI_TEST_PERFORMANCE     CFM: Looptijdtest voor rapportage                   .
RFTI_TEST_PERFORMANCE_SUBMIT  CFM: Test looptijd                          .
RFTMBL00            Geldhandel: positielijst                       .
RFTMBL01            Geldhandel: positielijst                       .
RFTMEZ00            Geldhandel: berekening en update eff. rente             .
RFTMFIMA            Geldhandel: flow-overzicht opbouwen                  .
RFTMKGF0            Callgeld: flowoverzicht bijwerken                   .
RFTMKGF1            Callgeld: flowoverzicht bijwerken                   .
RFTMPBEL            Lijst van onvolledig ingevoerde documenten              .
RFTMPBLU            Voorlopig opgeslagen documenten converteren              .
RFTMSB00            Versnelde bewerking termijndeposito                  .
RFTMUS00            Gebruikersinstellingen verwijderen                  .
RFTMWRK0            Geldhandel: collectieve bewerking                   .
RFTMWRK1            Geldhandel: collectieve bewerking                   .
RFTOOL_PRIPAR         Test van functiegroep FTOOL_PRIPAR                  .
RFTPPROF            Reisprofiel weergeven                         .
RFTP_BYPASS2          Galileo direct                            .
RFTP_BYPASS3          SABRE direct                             .
RFTP_CUST_TREE_VIEW      Verzorging boomstructuur van huidige instellingen           .
RFTP_DELETE_REMOTE_PREF    Programma RFTP_DELETE_PREF                      .
RFTP_GDS_BYPASS        Bypasstransactie met selectie van reserveringssysteem en office-ID  .
RFTP_GDS_LOG          Verslag: RFC-oproepen voor reserveringssystemen            .
RFTP_HOTEL_GEOCODE       Programma RFTP_HOTEL_GEOCODE                     .
RFTP_INFO_CALL_PR05      Reisekostenmanager oproepen                      .
RFTP_INFO_CALL_TP01      Planningsmanager oproepen                       .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATION   Informatie over IATA-locatie weergeven                .
RFTP_INFO_DISPLAY_LOCATIONS  Informatie over IATA-locaties weergeven                .
RFTP_INFO_DISPLAY_NAME     Gegevens van werknemer weergeven                   .
RFTP_INFO_FLIGHTS_BY_AIRLINE  Hiërarchisch overzicht vluchten per luchtvaartmaatschappij      .
RFTP_INFO_HOTEL_CHAIN_TURNOVER Hiërarchisch overzicht omzet met hotelketens             .
RFTP_INFO_OVERVIEW       Overzicht geplande reizen                       .
RFTP_ITINERARY         Reisverloop                              .
RFTP_LP_EDIT          Programma RFTP_LP_EDIT                        .
RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC     Rapport RFTP_RAIL_PORTAL_SYNC                     .
RFTP_SET_ITEM_RES_SYSTEM    Toewijzing reserveringssystemen aan reisservices (items)       .
RFTP_SYNCHRO_PREF       Programma RFTP_SYNCHRO_PREF                      .
RFTP_TABLE_UPLOAD       Uploadrapport voor customizingtabellen van reisplanning        .
RFTP_TEST_COPYPERNR      Personeelsnummers kopiëren                      .
RFTP_TEST_ITINERARY_HTML    Rapport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                   .
RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL    Programma RFTP_TEST_WEB_CAR_AVAIL                   .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL   Programma TEST_Flight_Availability                  .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_AVAIL_PBO Flight_Availability_pbo                        .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_BOOK   Programma TEST_Flight_Avail_Complete_portal_process          .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_DETAIL  Programma TEST_Flight_Details                     .
RFTP_TEST_WEB_FLIGHT_LOW_FARE Beste prijs voor vlucht zoeken                    .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL   Programma RFTP_TEST_WEB_HOTEL_AVAIL                  .
RFTP_TEST_WEB_HOTEL_HRS_COMPL HRS hotelbeschikbaarheid, details, boeking              .
RFTP_TEST_WEB_ITEM_CANCEL   Programma RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                   .
RFTP_TEST_WEB_ITINERARY_HTML  Rapport RFTP_TEST_ITINERARY_HTML                   .
RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET   Programma RFTP_TEST_WEB_LOCATION_GET                 .
RFTP_TEST_WEB_OTHER_SERVICE  Overige reisattributen                        .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_APPROVE   Test statuswijziging van reisplan                   .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_BOOK    Programma TEST_Flight_Hotel_booking                  .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL   Programma RFTP_TEST_WEB_PLAN_CANCEL                  .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_COPY    Rapport RFTP_TEST_PLAN_COPY                      .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE   Programma RFTP_TEST_WEB_PLAN_DELETE                  .
RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET     Programma RFTP_TEST_WEB_PLAN_GET2                   .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_COMPLETE  NVS - vraag naar trein, reservering                  .
RFTP_TEST_WEB_RAIL_PORTAL   Rapport RFTP_TEST_WEB_TRAIN                      .
RFTP_TEST_WEB_SEATMAP     Programma RFTP_TEST_WEB_SEATMAP                    .
RFTP_VIEW_PNR         Programma RFTP_VIEW_PNR                        .
RFTRARCHIVE_DELETE       Transactie: archivering (verwijderen van tabelgegevens)        .
RFTRARCHIVE_RESTORE      Transactie: archivering (terugladen van tabelgegevens)        .
RFTRARCHIVE_WRITE       Transactie: archivering (archiefbestanden genereren)         .
RFTREY30            TR-CM-koppeling: geg. fin. dispositie naar centraal systeem verzenden .
RFTREY30_SINGLE_TRANSFER    TR-CM-koppeling: geg. fin. dispositie naar centraal systeem verzenden .
RFTREY40            TR-CM-koppeling: financiële dispositie uit extern systeem halen    .
RFTREY40_SINGLE_TRANSFER    TR-CM-koppeling: financiële dispositie uit extern systeem halen    .
RFTREY_TABLE_DISPLAY      Include TEST_LOGGING_TABLE_DISPLAY                  .
RFTR_ALERTMONITOR       Bewerking financiële transactie: alert-monitor            .
RFTR_BOE_REPRINT        Printout of Transaction Records (Greece, Thailand, Turkey)      .
RFTR_COLL_PROC_FUTURES     Collectieve bewerking voor repo's en forwards             .
RFTR_COLL_PROC_REPO_FORWARDS  Collectieve bewerking voor repo's                   .
RFTR_FAC_COMMITM        Faciliteiten: kredietlimieten & benutting               .
RFTR_FAC_COMM_DRAW_FEE     Faciliteiten: kredietlimieten, trekkingen en kosten          .
RFTR_INITIALIZE_WGSCHFT    Initialiseren VTBFHA-WGSCHFT                     .
RFTR_INTF_MAINFLOWS_UPLOAD   FTR: Import amortisatieschema voor financiële transacties       .
RFTR_MIGRATION_EXCLUDE_OTC   Afgehandelde transacties van bewerking uitsluiten           .
RFTR_RELEASE_WRITE_DEALFLAGS  Transactievrijgave: transactievrijgavetekens wijzigen; WF ws20000139 .
RFTR_RELEASE_WRKITEM_DEAL_LIST Transactievrijgave: workitemoverzicht en status van alle transacties .
RFTR_SL_COLL_PROC       Programma RFVBTR01                          .
RFTR_SL_LEND_SEC_YIELD     Effectenlening, zekerheden, opbrengsten                .
RFTR_UL_ADJUST         Onderliggende aandelenruil                      .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_ALL  Persistente gegevens klasse cl_ftr_gui_wrklist verwijderen      .
RFTR_WRKLIST_CLEAR_INDX_USER  Persistente gegevens klasse cl_ftr_gui_wrklist verwijderen      .
RFTS6500            Afzonderlijke records: lijst                     .
RFTS6510            Afzonderlijke records van bestand inlezen               .
RFTS6510_CREATE_STRUCTURE   Structuur voor externe bewerking van adviezen genereren        .
RFTS7000            Financiële dispositie                         .
RFTS7000_NACC         Financiële dispositie                         .
RFTS7300            Oproep 'Automatische bankrekeningclearing' door rapport        .
RFTSTCP0            Voorstelwaarden (documentsoort/boekingssleutel) wijzigen       .
RFTVBW00            Mark-to-marketwaardering fin. transacties               .
RFTVBW11            Matrixevaluatie fin. transacties                   .
RFTVBW29            Koersberekening voor effecten (rente)                 .
RFTVBW50            RM: opslaan uit Mark-to-marketwaardering fin. transacties       .
RFTVBW95            Afzonderlijke transactie                       .
RFTVBW99            Evaluatie contante waarde fin. transacties - globaal         .
RFTVCF00            Cashflowanalyse                            .
RFTVCM00            Overname van betalingsstromen van Cash Management in risicomanagement .
RFTVCP00            HR-customizingegevens voor reisplanning naar andere mandant kopiëren .
RFTVEX00            Valuta-exposure                            .
RFTVIRR1            Renterisicoanalyse: effectieve rente en contante waarde        .
RFTVPL00            Resultaatanalyse                           .
RFTVSEL0            RM: Selectie via TIF (oude tabellen)                 .
RFTVSK20            Valutarisicoanalyse: contante waarde valutatransacties        .
RFTVSK21            Valutarisicoanalyse: effectievce koers en CW valutatransacties    .
RFTVST00            Statistiekcomputer: volatiliteiten en correlaties schatten      .
RFTVVAR3            Treasury: Value at risk - variantie/covariantie            .
RFTVVAR4            Treasury: Value at risk - historische simulatie            .
RFTVZX00            Rente-exposure                            .
RFTX70SO            Automatische bewerking van valuta-fixing-transacties         .
RFTX73SO            Collectieve bewerking order                      .
RFTX76SO            Boekingsoverzicht                           .
RFTX77SO            Vervalkalender spot-/termijntransacties                .
RFTXI300            Gematchte SWIFT-verzamelbestanden                   .
RFTXJL02            Valutahandel: collectieve bewerking                  .
RFTXM300            Genereren van MT300-SWIFT-bestanden                  .
RFTXM320            MT320-SWIFT-bestanden genereren                    .
RFUBCBICRE           Creation of Batch Input Sessions                   .
RFUBCBIDEL           Deletion of Batch Input Sessions                   .
RFUBCCECRE           Transfer of Cost Events to Billing System               .
RFUBCCEDEL           Deletion of Processed Cost Events                   .
RFUBCCESHW           Cost Events Display                          .
RFUBCCEUPL           Transfer Cost Event Files                       .
RFUBCINVCRE          Test Program for Manual Bill Creation                 .
RFUBCINVINP          Inbound Processing CSP                        .
RFUBCINVWL           Test Program for Bills                        .
RFUBCWFML           Send Work Items as E-Mails                      .
RFUFOI91            Belastingjaaropgave debiteuren/crediteuren              .
RFUFOI92            Belastingjaaropgave debiteuren/crediteuren              .
RFUMD001            Kortingverrekeningsrekeningen omzetten in OP-beheer          .
RFUMPT00            Jaarlijkse omzetaangifte aan belastingdienst (Portugal) -" bestand  .
RFUMSANF            Update van af te dragen BTW van vooruitbetalingsaanvragen       .
RFUMSANF_NACC         Update van af te dragen BTW van vooruitbetalingsaanvragen       .
RFUMSSUM            Bedragen van meerdere belastingaangiften (UMSV) optellen       .
RFUMSV00            Vooraangifte omzetbelasting                      .
RFUMSV10            Aanvullende lijst bij vooraangifte omzetbelasting           .
RFUMSV20            Vooraangifte omzetbelasting Italië/Spanje               .
RFUMSV25            Overboeking van uitgestelde BTW                    .
RFUMSV25_NACC         Overboeking van uitgestelde BTW                    .
RFUMSV26            Open posten BTW-rekening met OP-beheer toewijzen aan deb./cred.rek.  .
RFUMSV30            Vergoeding te vorderen BTW                      .
RFUMSV35            Fiscale nabelasting                          .
RFUMSV40            Omzetbelastingrapport Rusland                     .
RFUMSV44            Taxes and Dues, Prepaid Expenses, and Donations            .
RFUMSV45R           VAT Summary Report (South Korea)                   .
RFUMSV45_R           Tax Invoice List (South Korea)                    .
RFUMSV48            Entertainment Expense List                      .
RFUMSV49R           Time-Stamp Tax Invoices (South Korea)                 .
RFUMSV50            Uitgestelde belasting overboeken (nieuw)               .
RFUMSV51            Tabel DEFTAX_ITEM verwijderen                     .
RFUMSV52            Analyse van uitgesteldebelastingrekeningen              .
RFUMSV53            Toolbox voor uitgestelde belasting                  .
RFUMSVHU            Aanv. lijst voor omzetbelastingvooraangifte: belasting open facturen .
RFUPESCSB00          Master Data update of CSB19 ANNEX5 format              .
RFUSVB10            Jaarbelastingopgave (België) ---" op tape / papier          .
RFUSVJ10            Jaaropgave belasting                         .
RFUSVS10            Jaaromzetmelding (Spanje) ---" op diskette              .
RFUSVS12            Jaaromzetmelding (Spanje) ---" op diskette              .
RFUSVS14            Jaaromzetmelding (Spanje)                       .
RFUSVX10            Gegevensdrageruitwisseling met diskette                .
RFUTAX00            Record of Use and Sales Taxes (USA)                  .
RFUVBE00            Afdrukprogramma: vooraangifte omzetbelasting België          .
RFUVDE00            Afdrukprogramma: vooraangifte omzetbelasting Duitsland        .
RFUVPT00            Omzetbelastingvooraangifte voor Portugal               .
RFUVXX00            DME-bestand voor samengevatte belastingvooraangifte          .
RFV16GE2            Genereringsrapport voor verzorging van interface standaard-FI-BTCI  .
RFVALU00            FI lijst waardering                          .
RFVALU02            FI lijst waardering                          .
RFVBEFZI            Programma RFVBEFZI                          .
RFVBER00            FI-document: lijst van afgebroken updates               .
RFVBER00_NACC         FI-document: lijst van afgebroken updates               .
RFVBSTR1            Leningen balansoverboeking                      .
RFVCAT00            Test ABAP voor CATT-procedure                     .
RFVCAT01            Test ABAP voor CATT-procedure                     .
RFVCD100            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFVCD150            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFVCD200            Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RFVCHBAV            BPV-bestandslijsten (Zwitserland)                   .
RFVDABBG            Wegboeking van te verwaarlozen bedragen voor vervallen cons.kredieten .
RFVDABG0            Leningen: periodetoerekening                     .
RFVDABG1            Leningen - annulering periodetoerekeningen              .
RFVDABG2            Leningen: storno van periodetoerekeningen               .
RFVDABG7            Leningen: positie-evaluatie agio/disagio               .
RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS Programma RFVDACCOUNTDETERMINATIONINVERS               .
RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE    Programma RFVDACCOUNTSYMBOLREPLACE                  .
RFVDACCRUAL          Dagelijks renteoverzicht                       .
RFVDALY0            Analyse van flow-soorten voor toewijzing van operatietype       .
RFVDASL0            Rekeninganalyse lening                        .
RFVDAST0            Afstemrapport tussen leningen en FI                  .
RFVDAUTOPOSTSINGLE       Automatische boeking, afzonderlijk                  .
RFVDAVV1            Algemeen operatiebeheer (correspondentie)               .
RFVDAZE0            Weergave van betalingsontvangsten                   .
RFVDBEP0            Mutatie planningsrecords leningen                   .
RFVDBES0            Balansoverboeking lening                       .
RFVDBJR1            Boekingsjournaal leningen                       .
RFVDBJR2            Boekingsjournaal leningen                       .
RFVDBST0            Positiewijzigingen                          .
RFVDBSTR            Leningen balansoverboeking                      .
RFVDBZI0            Rente-overzicht                            .
RFVDCALLEND          Evaluation Provision Expiry Date                   .
RFVDCAPITAL_API_TEST      Programma RFVDCAPITAL_API_TEST                    .
RFVDCAPTR_API_TEST       Testprogramma voor API's kapitaaloverboeking             .
RFVDCH01            Loan Report for Swiss Regulatory Reporting (RFVDCH01)         .
RFVDCHARGE_API_TEST      Testprogramma voor kosten-API's                    .
RFVDCHSZ            Speciale renteberekening (Zwitserland)                .
RFVDCNCLFD           Herroepingsteken bij consumentenkrediet verwijderen         .
RFVDCONDVERIF_DISP_PATTERN   Conditiecontroletool: weergave toegestaan conditioneringsmodel    .
RFVDCPTC            SAPscript-correspondentie: customizingcontrole            .
RFVDDIS0            Afdruk van planningslijsten                      .
RFVDDISB_API_TEST       Testprogramma voor API's kapitaaloverboeking             .
RFVDDISB_SHOW_INL       Termijnlening weergeven                        .
RFVDDUEA            Open posten volgens vervaldatum weergeven               .
RFVDEDIT            Oproep SAPscript-editor                        .
RFVDEDIT_RE          Tekstbouwstenen correspondentie OG bewerken              .
RFVDEKA0            Extern rekeningoverzicht                       .
RFVDEMU1            Conversie van contractvaluta naar euro                .
RFVDEMU2            Reversie van euro-contractvalutaconversie               .
RFVDEMU3            Algemeen operatiebeheer (euro-contractvalutaconversie)        .
RFVDFAVI            Kort overzicht leningen                        .
RFVDFAWO            Leningen voor partner                         .
RFVDFPRO            Foutenverslag correspondentie-interface                .
RFVDIOA_API_TEST        Testprogramma voor API's kapitaaloverboeking             .
RFVDKAU1            Rekeningoverzicht voor contractweergave                .
RFVDKK01            Conversie voor niet-gewenste correspondentieklasse per partner    .
RFVDKOGL            Afschrijving kleine bedragen                     .
RFVDKOGL_SOI          Account Clearing per Individual Item Regarding Rounding Unit     .
RFVDKWGFLAG          KWG-meldingsteken verzorgen                      .
RFVDKWGO            Opmerkingenoverzicht §14 Effecten en Leningen             .
RFVDMAU0            Autom. verrekening overbetaling                    .
RFVDMAU1            Automatische verrekening overbetaling                 .
RFVDMAU2            Automat. verrekening van overbetalingen volgens uitgebreide hiërarchie.
RFVDMAZNB           Autom. bewerk. v. teveelbetal. voor consum.kred. (meerdere terugbet.) .
RFVDMCTX            Mandantenkopie customizing tekstverwerking              .
RFVDMLOE            Verwijderprogramma datatransmissie lening en zakenpartner       .
RFVDNGS0            Statistiek nieuwe transacties                     .
RFVDOFIDUN1          Customizing aanmaningen doorgeven aan applicatiegegevens       .
RFVDOPTA            Opt. archief / zoeken naar uitgangsdocumenten DARWIN-leningen     .
RFVDORD0            Orderoverzicht onderhandse lening                   .
RFVDORG2            Opmerkingenlijst voor weergave van organisatiekrediet         .
RFVDPA01            Verlenging: evaluaties                        .
RFVDPA02            Actualisering van VDPOPO incl. nieuwe toewijzing 'terugbetaald'    .
RFVDPA03            Evaluatie ordner                           .
RFVDPF01            Verlenging: aanbieding creëren en afdrukken              .
RFVDPOJR_ALV          Leningen boekingsjournaal                       .
RFVDPRDO            Geg.omschr. en TEXT_INTERFACE-oproep voor FB ISIS_D_PRINT_DOKUMENT  .
RFVDPSE0            Verl.: selectievoorwaarden (verouderd, maar GUI's worden gebruikt)  .
RFVDPSF0            Ordner: vullen                            .
RFVDPSF1            Verlenging: ordner vullen                       .
RFVDREPAY_API_TEST       Testprogramma voor terugbetaling API's                .
RFVDREV0            Balanswaardering van vreemdevalutaleningen              .
RFVDSALB            LENINGEN: saldoafstemming (subadm. "-" grootboek)           .
RFVDSALC            LENINGEN: saldoafstemming (subadm. "-" grootboek)           .
RFVDSBT0            Overzicht gebruikte betalingsgegevens partner             .
RFVDSLD0            Saldilijst                              .
RFVDSO03            Debiteringslijst - simulatie                     .
RFVDSO03_OLD          Debiteringslijst - simulatie                     .
RFVDSO04            Debiteringslijst - nabeschouwing                   .
RFVDSO04_OLD          Debiteringslijst - nabeschouwing                   .
RFVDSSD0            Leningen - schuldbewijzen customizing controlerapport flow-soorten  .
RFVDSTDA            Rapport voor stamgegevens leningen                  .
RFVDSZE0            Storneren van betalingsontvangsten                  .
RFVDTAB0            Afstemming flow-soort - rekeningbep.                 .
RFVDTAB1            Genereren flow-soort BO/inhouding                   .
RFVDTACO            Uitvoer aantal gegevens van enkele databasetabellen (leningen):    .
RFVDTCUK            SAPscript-tekstbouwstenen: strings zoeken, bouwsteennamen weergeven  .
RFVDTXBA            Gebruiksinformatie voor tekstbouwstenen                .
RFVDTXBA2           Gebruiksinformatie voor tekstbouwstenen                .
RFVDUEKR            Programma RFVDUEKR                          .
RFVDWBS1            Opmerkingenlijst woningbouwstatistiek                 .
RFVDWDV1            Deadline-bewaking lening                       .
RFVDYNAN            Lijst van schermvelden met mogelijke invoer              .
RFVDZAP0            Renteaanpassingsrun lening                      .
RFVDZNB1            Beginscherm betalingsnabewerking lening                .
RFVD_ABGLEICH_CML_TRL     Consistentiecontrole tussen CML en parallel positiebeheer       .
RFVD_ARC_DEL_EUCR_ZUZ     Archivering leningdoc.: reorg.records voor ZUZ-EU-correctie verwijd. .
RFVD_ARC_DOCS_RELOAD_PREPARE  Archivering leningdocumenten: gearchiv. doc. terugladen (p. pakket)  .
RFVD_ARC_DOCS_WRITE_PREPARE  Archivering leningdocumenten: documentgegevens archiveren (p. pakket) .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_ANALYSE   Archivering leningdocumenten: doc. controleren op archiveerbaarheid  .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DELETE   Archivering leningdocumenten: verwijderprogramma           .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_DISPLAY   Archivering leningdocumenten: weergave afzonderlijke documenten    .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_RELOAD   Archivering leningdocumenten: reloadprogramma             .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_STATUS   Archivering leningdocumenten: archiveringsstatus weergeven      .
RFVD_ARC_DOCUMENTS_WRITE    Archivering leningdocumenten: schrijfprogramma            .
RFVD_ARC_EXCL_SET       Archivering leningdocumenten: archiv.blokkering instellen/verwijderen .
RFVD_ARC_LOANREF_DELETE    Archivering leningsindeling: verwijderprogramma            .
RFVD_ARC_LOANREF_RELOAD    Archivering leningsindeling: reloadprogramma             .
RFVD_ARC_LOANREF_REL_PREPARE  Archivering leningsindeling: reloadprogramma             .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE     Archivering leningsindeling: schrijfprogramma             .
RFVD_ARC_LOANREF_WRITE_PREPARE Archivering leningsindeling: doc.gegevens archiveren (pakketgewijs)  .
RFVD_AUTODRAFT_INFO      Weergave van debetnota's                       .
RFVD_AUTODRAFT_PROCESS     Debetnotabestanden creëren                      .
RFVD_BAFIN_CALL_BTE      Programma TEST_EXPORTKWGDATA                     .
RFVD_BAFIN_CLOSE_LOAN     CML-tabel updaten voor &24 KWG en VDARL-DCLOSE instellen       .
RFVD_BAIL_FEES         Borgstellingskosten                          .
RFVD_BILL_INFO         Facturen weergeven                          .
RFVD_BILL_PROCESS       Facturen creëren                           .
RFVD_BILL_REPRINT       Facturen afdrukken                          .
RFVD_CALL_MRM_LOAN       Controleprogramma voor MRM-bouwsteen lening              .
RFVD_CALL_REPORTING_LOAN    Controleprogramma voor detailleringsbouwsteen lening         .
RFVD_CALL_TOTALCOMMITMENT_LOAN Controleprogramma voor leesbouwsteen totaalobligogegevens lening   .
RFVD_CBR_PROCESS        Bestanden voor kredietinstelling creëren               .
RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM   Programma RFVD_CHANGE_SOURCE_SYSTEM                  .
RFVD_CHGPTR_CREATE       Wijzigingspointer voor lening handmatig genereren           .
RFVD_CHGPTR_DELETE       Wijzigingspointers voor lening reorganiseren             .
RFVD_CHGPTR_DISPLAY      Wijzigingspointers voor lening weergeven               .
RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP     RFVD_CHK_CHANGE_AWTYP                         .
RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING    RFVD_CHK_CHANGE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_CHANGE_PARTNER    Afstemming van partnerwijziging                    .
RFVD_CHK_IOA          Programma RFVD_CHK_IOA                        .
RFVD_CHK_MASS_REVERSAL     RFVD_CHK_MASS_REVERSAL                        .
RFVD_CHK_OPEN_ITEMS      RFVD_CHK_OPEN_ITEMS                          .
RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS    RFVD_CHK_PLANNED_RECORDS                       .
RFVD_CHK_POSTED_RECORDS    RFVD_CHK_POSTED_RECORDS                        .
RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS Rapport RFVD_CHK_POST_PLANNED_RECORDS                 .
RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING    RFVD_CHK_REMOVE_CLEARING                       .
RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC  RFVD_CHK_REVERSE_SINGLE_DOC                      .
RFVD_CHK_SBEA         RFVD_CHK_SBEA                             .
RFVD_CHK_WITHHOLD       RFVD_CHK_WITHHOLD                           .
RFVD_CLOAN_DELETE_MODELS    Verwijderen van modelberekeningen                   .
RFVD_CMS_DELETE_TABLES     Gegevens verwijderen na migratie CMS                 .
RFVD_COMPARE_BW_FLOW      Testprogramma voor flowgegevens delta-extractor lening        .
RFVD_COMPARE_BW_RANL      Test van stamgegevensextractor                    .
RFVD_COMPARE_BW_STOCK     Oproep van extractors voor positie-initialisatie (test)        .
RFVD_COMPRESSION_01      Leningen: aggregatie documentgegevens                 .
RFVD_COMPRESSION_CHECK     Documentgegevensaggregatie: controleprogramma             .
RFVD_COMPRESSION_EXCL_SET   Aggregatie leningdocumenten: aggr.blokkering instellen/verwijderen  .
RFVD_CONV_TPZ6_TDPZ6_640    Conversie van de tabel TPZ6, view V_TDPZ6               .
RFVD_CONV_TZZKD_640      Conversierapport voor tabel TZZKD, view V_TZZKDD           .
RFVD_CORR_BALANCECORRECTION  Correctierapport: aanpassing saldicorrectie na CVC (flowsoortengroep) .
RFVD_CORR_BALANCETRANSFER   Correctie positie-overboekingsflows na CVC in EURO          .
RFVD_CORR_DISAGIO       Corr.reapport: aanpassing disagio na conv. eig. val. (alleen EV-berag).
RFVD_CORR_HISTORY       FS-CML - Correspondentiehistorie weergeven              .
RFVD_CORR_MASS         Jaarrenteoverzichten creëren                     .
RFVD_CORR_PAYMENT       Afstemming saldiverschillen in eigen valuta na conversie eig. val.  .
RFVD_CORR_PRINT_START     Correspondentieafdruk starten                     .
RFVD_CORR_PROLONGATION     Correctierapport: aanpassing toegezegd kapitaal na CVC bij verlenging .
RFVD_DEBTTR_API_TEST      API-testprogramma voor schuldovername zonder kapitaaloverboeking   .
RFVD_DUNNING_SEL        Aanmanen - selectiegedeelte (tijdelijke versie) lening        .
RFVD_DUNN_21          Aanmaanvoorstel (tijdelijke versie lening)              .
RFVD_EFFINT_EU_STAT_UPDT    Actualisering van beperkend gedefin. eff. rente en eff. rente per jaar.
RFVD_EUROUMST_BONITAET     Conversie contractvaluta voor kredietwaardigheid partner       .
RFVD_EUROUMST_OBJEKTE     Conversie contractvaluta: objecten                  .
RFVD_EUROUMST_SICHERH     Conversie contractvaluta: zekerheden                 .
RFVD_EUROUMST_USERDATA     CVC: gebruikersgegevens in tabel VZSORT converteren in EURO      .
RFVD_EVAL_PARTNER_01      Leningsengagement                           .
RFVD_IA_CHARGE_IF_TEST     Investeerderscontract testtool kosten boeken             .
RFVD_IA_INPAYMENT_IF_TEST   Investeerderscontract testtool storting boeken            .
RFVD_IA_PAYOFF_IF_TEST     Investeerderscontract testtool terugbetaling             .
RFVD_IA_PAY_ON_REQUEST_IF_TEST Investeringscontract testtool betaling vrijgeven/betaling op aanvraag .
RFVD_INIT_COM_VAL_CLASS    Toewijzing algemene waarderingsklasse voor leencontracten       .
RFVD_INT_ON_ARREARS_POST    Update vertragingsrente in lening                   .
RFVD_IOA_CALCULATE       Vertragingsrenteberekening voor consumentenkredieten         .
RFVD_IOA_CALC_MULT       Vertragingsrenteberekening voor consumentenkredieten         .
RFVD_IOA_SET_BLOCKER      Datum vertragingsrentestopper vullen                 .
RFVD_LC_LOANCHARAC       Weergave en verzorging van verwerkingskenmerken            .
RFVD_LOAN_DISTRIBUTE      Exportinterface voor lening                      .
RFVD_LS_ACT_SET        Rapport voor instellen status "Is uitgevoerd"             .
RFVD_LS_CONT_SET        Leningstatus terugzetten van "Plan afgehandeld" in "Contract"     .
RFVD_LS_PLAN_SET        Rapport instellen status "Plan uitgevoerd"              .
RFVD_MAINTAIN_VDBIW_DATA    Schaduwtabel (VDBIW_DATA) van BW-extractor in CML verzorgen      .
RFVD_OBJECTS_K01        Lening: correctie nog af te handelen kadastergegevens en hyp.rechten .
RFVD_OBJECTS_K02        Leningen: Opschoning kadaster-partnertoewijzingen (VZGPO)       .
RFVD_OP_TOOL_TEST       Testomgeving voor OP-tool                       .
RFVD_PAY_PAYOFF_PAYMENTS    Terugbetaling uit overbetaling creëren                .
RFVD_PAY_PROCESS_SUSP     PPO-foutmelding voor overbetalingen creëren              .
RFVD_PAY_STOP         Stopbestand voor lockboxmethode creëren                .
RFVD_PBF_DEL_VDBEPP      Aansluiting CML aan par. pos.beheer: correctierapport planningsrecords.
RFVD_PRODUCT_COMPARE      Productversies vergelijken                      .
RFVD_PRODUCT_DELETE      Product verwijderen                          .
RFVD_PRODUCT_TRANSPORT     Transporteren van alle producten producttypeafhankelijk        .
RFVD_REPAY_CALL        Terugbetaling lening                         .
RFVD_RLZ_LOAN         Balans resterende looptijd                      .
RFVD_SET_TRL_DATE       Peildatum voor activeren van voorraadbeheer              .
RFVD_STOP_ADMIN        Stopbeheer - stops beheren                      .
RFVD_SWITCH_LOAN        Koppeling naar contracten voor financieel object           .
RFVD_TEST_DISTRIBUTOR_INIT   Test initialisatie voor geselecteerde leningen            .
RFVD_TRLE_ADJUST        TRLE: afstemming tussen CML en parallel positiebeheer         .
RFVD_TRLE_CHECK_CUST      Customizingcontrole parallelle waarderingsgebieden          .
RFVD_TRLE_CORR_CT       TRLE: correctie kapitaaloverboeking                  .
RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE   Programma RFVD_UPDATE_CONTROL_TABLE                  .
RFVD_UPDATE_PLANNED_RECORDS  Planningsrecords uit werkvoorraad muteren               .
RFVEPBOOK           Report RFVEPBOOK                           .
RFVESBOOK           Program RFVESBOOK                           .
RFVFVVS1            Inhoudsopgave                             .
RFVFVVS2            Inhoudsopgave                             .
RFVI4010            Standaardanalyse partner                       .
RFVI4020            Standaardanalyse complexen                      .
RFVI402S            Standaardanalyse RFVI4020: selectierapport via log. DB IDF      .
RFVI4040            Standaardanalyse percelen                       .
RFVI4050            Standaardanalyse gebouwen                       .
RFVI4060            Standaardanalyse huureenheden                     .
RFVI4070            Standaardanalyse huurcontracten                    .
RFVI4080            Standaardanalyse kadasters                      .
RFVI60J            Selectie van huureenheden van referentiebestand            .
RFVIAA01            Wederopzegging offerte huurcontract: correspondentie         .
RFVIAAED            Intrekken aanbieding huurcontract: afzonderlijke correspondentie   .
RFVIAB01            Bijboekingen vaste activa                       .
RFVIAB30            Bewegingen op waardecorrecties / vaste activa             .
RFVIAB_ALV01          Boekingen op vaste activa / waardecorrecties             .
RFVIAE04            Overzicht afrekeningseenheden van huureenheid             .
RFVIAE05            Lijst afrekeneenheden                         .
RFVIAE06            Gebruik huureenheden in afrekeningseenheden              .
RFVIAEUG            Omslag per huurder                          .
RFVIAG01            Huuraanpassing huurcontract garage: correspondentie          .
RFVIAIMMO01          Achteraf instellen van het AIMMO-teken in de stam vast actief     .
RFVIAKT0            Overzicht van te activeren contracten                 .
RFVIAL01            Aanvraag centrale bank voor indexhuurcontract: correspondentie    .
RFVIAN01            Huuraanpassing modusoverkoepelend: correspondentie          .
RFVIAN01ID           Huuraanpassing modusoverkoepelend: correspondentie          .
RFVIAOXX01           REsearch: massabewerking aanbiedingsobjecten (SAP INTERAL USE ONLY)  .
RFVIAOXX02           REsearch: massabewerking huurwensen (SAP INTERAL USE ONLY)      .
RFVIAOXX03           REsearch: generering van testgegevens (SAP INTERNAL USE ONLY)     .
RFVIAP01            Huuraanpassing in Zwitserland: correspondentie            .
RFVIAPRT            Aanbiedingen bewerken                         .
RFVIAR10            Archivering aanvragen OG: schrijfprogramma              .
RFVIAR100           Archivering beheercontract onroerend goed: schrijfprogramma      .
RFVIAR101           Archivering beheercontract onroerend goed: verwijderprogramma     .
RFVIAR103           Archivering BOV Onroerend goed: verwijderteken plaatsen        .
RFVIAR11            Archivering aanvragen OG: verwijderprogramma             .
RFVIAR20            Archivering aanbiedingen OG: schrijfprogramma             .
RFVIAR21            Archivering aanbiedingen OG: verwijderprogramma            .
RFVIAR30            Archivering bewegingen huurcontract onroerend goed: schrijfprogramma .
RFVIAR31            Archivering bewegingen huurcontract OG: verwijderprogramma      .
RFVIAR33            Archivering bewegingen huurcontract OG: verwijderteken plaatsen    .
RFVIAR37            Archivering bewegingen huurcontract onroerend goed: leesprogramma   .
RFVIAR40            Archivering huurcontract OG: schrijfprogramma             .
RFVIAR40C           Archiverung IS-RE: conversie VIZNRN -" VIAROBJ voor 4.0C       .
RFVIAR41            Archivering huurcontract OG: verwijderprogramma            .
RFVIAR43            Archivering huurcontract OG: verwijderteken plaatsen         .
RFVIAR46            Archivering huurcontract OG: indextabel verwijderen          .
RFVIAR50            Archivering huureenheid Onroerend goed: schrijfprogramma       .
RFVIAR51            Archivering huureenheid OG: verwijderprogramma            .
RFVIAR53            Archivering huureenheid OG: verwijderteken plaatsen          .
RFVIAR60            Archivering gebouw Onroerend goed: schrijfprogramma          .
RFVIAR61            Archivering gebouw Onroerend goed: verwijderprogramma         .
RFVIAR63            Archivering gebouw Onroerend goed: verwijderteken plaatsen      .
RFVIAR70            Archivering perceel Onroerend goed: schrijfprogramma         .
RFVIAR71            Archivering perceel Onroerend goed: verwijderprogramma        .
RFVIAR73            Archivering percelen Onroerend goed: verwijderteken plaatsen     .
RFVIAR80            Archivering huurcontract complex: schrijfprogramma          .
RFVIAR81            Archivering complex Onroerend goed: verwijderprogramma        .
RFVIAR83            Archivering complex onroerend goed: verwijderteken plaatsen      .
RFVIAR90            Archivering afrekeningseenheid onroerend goed: schrijfprogramma    .
RFVIAR91            Archivering afrekeningseenheid onroerend goed: verwijderprogramma   .
RFVIAR93            Archivering afrekeningseenheid OG: verwijderteken plaatsen      .
RFVIAS01            Algemene informatie met betrekking tot huurcontract: correspondentie .
RFVIAVG2            Huureenheden voor referentiebestand & &                .
RFVIBAGA            Beh. t.v. BTW: terugb. verwaarloosb. bedragen v. aanpassingen t.v. BTW.
RFVIBB01            Bankgarantie voor huurcontract: correspondentie            .
RFVIBBCL            Nieuwe berekening einddatum periode waardecorrecties (22E -" 22F)   .
RFVIBE01            Overzicht waardecorrecties met gewijzigde optieverhouding       .
RFVIBE03            Info voor OP-relevante wijzigingen in huureenheden/-ovk's       .
RFVIBEPP            Correctie financiële stroom na EMU-conversie             .
RFVIBF00            Customizing beheerovereenkomst: tabellen aanpassen          .
RFVIBKCP            Kopiëren bedrijfsnummerafh. customizing-instellingen onroerend goed  .
RFVIBKDL            Verwijderen bedrijfsnummerafh. customizing-instelling onroerend goed .
RFVIBL10            Bezettingssoort uit bezettingssoorthistorie actualiseren       .
RFVIBL20            Bezettingshistorie uit aanwezige huurcontracten repareren       .
RFVIBLRP            Repareren v. voorl. opgesl. wijz. in bezettingssoort vlg. opm. 107478 .
RFVIBTCI            Starten batchinput-mappen op achtergrond               .
RFVICDAY            Activering condities per week / dag                  .
RFVICF00            Actualisering financiële stroom                    .
RFVICHDO            Rapport voor weergave van wijzigingsdocumenten van OG-objecten    .
RFVICHMS            Huurbepaling voor Zwitserland (lijst)                 .
RFVICLBW            Onroerendgoedbewegingen verwijderen                  .
RFVICN00            RE-contract: periodieke boeking                    .
RFVICN03            RE-contract: periodieke boeking - verslag               .
RFVICN50            Rapportage algemeen contract                     .
RFVICN60            Kopieert BDT-tabelgegevens van mandant X naar mandant Y        .
RFVICN70            Nagenerering flow-overzicht voor algemeen contract          .
RFVICN80            Weergave aansprakelijkheden                      .
RFVICN90            Selectie contract via partner/crediteur/debiteur           .
RFVICN91            Selectie contract via objecten                    .
RFVICNTAX01          Correctie BTW-code: algemeen contract                 .
RFVICOPY            Stamgegevensobjecten OG - omgevingsbepaling en kopieerverbinding   .
RFVICORRH           Verwarmingscentrales markeren als "Intern afrekenen"         .
RFVICP01            Referentiebewegingssoorten Onroerend goed               .
RFVICPOI_FIELDS        Ondersteunde standaardbriefvelden voor massa-afdruk Office      .
RFVICPTC            SAPscript-correspondentie: customizingcontrole            .
RFVICPTL            Overzicht over brieven en tekstbouwstenen               .
RFVICPTM            Mandantvergelijking van tekstbouwstenen                .
RFVICUP0            Controlerapporten voor customizing van conditie- en bewegingssoorten .
RFVICUP3            Controlerapport customizing: toe te rekenen condities         .
RFVICUP4            Lijst van referentiebewegingssoorten                 .
RFVICUP5            Controlerapport customizing: ref.bewegingssoorten v. naboekingen   .
RFVICUP6            Rekeningbepaling: lijst en controleverslag              .
RFVICUP8            Controlerapport customizing - elektronisch rekeningoverzicht     .
RFVIDDEI_OBSOLET        Afzonderlijke posten: werkelijk                    .
RFVIDDEO_OBSOLET        Afzonderlijke posten: obligo                     .
RFVIDOPOOLD          Open-postenlijst debiteuren met huurcontracten            .
RFVIDUV1            Omzetverrekening                           .
RFVIDUV2            Overzicht van reeds verrekende omzethuurcontracten          .
RFVIDUV2N           Overzicht van reeds verrekende omzethuurcontracten          .
RFVIDUV3            Omzetverrekening simuleren                      .
RFVIDUVA            Omzetverrekening (inperking)                     .
RFVIDUVD            Rapport voor verwijderen van omzetafspraken bij verwijderde condities .
RFVIDUVS            Storneren omzetverrekening                      .
RFVIDUV_SALES         Overzicht ontbrekende omzetmeldingen                 .
RFVIDUV_STORNO_NEW       Storneren omzetverrekening                      .
RFVIEA00            Afrekening eigenaar                          .
RFVIEA01            Afrekening eigenaar storneren                     .
RFVIEP0001           Posten werkelijk                           .
RFVIEP0002           Posten obligo                             .
RFVIEP0003           Posten plan                              .
RFVIEPA001           Posten werkelijk afrekeningseenheden                 .
RFVIEPA002           Posten obligo afrekeningseenheden                   .
RFVIEPC001           Werkelijke afz. posten huurcontracten                 .
RFVIEPC002           Afzonderlijke posten obligo huurcontracten              .
RFVIEPCD0           Selectie huurcontracten met te vereffenen posten           .
RFVIEPV001           Posten werkelijk beheercontracten                   .
RFVIEPV002           Posten obligo beheercontracten                    .
RFVIEPV003           Posten plan beheerovereenkomsten                   .
RFVIERMV            Wijzigen van coll. HC-nr. bij actieve en inactieve huurcontracten   .
RFVIESR0            CH: speciaal programma SBR Onroerend goed               .
RFVIESR1            Vereffeningsboekingen bij BdNr-overkoepelende ESR inv. IS-RE CH    .
RFVIESR9            CH: speciaal programma SBR Onroerend goed               .
RFVIEU01            Conversie huurcontracten in euro: correspondentie           .
RFVIEUR3            IS-RE: na euro-conversie bep. voorwaarden voor gegevens controleren  .
RFVIEUR4            IS-RE: na euro-conversie test voor diverse tabellen          .
RFVIEUR5            Controle belastingtabel voor RE-gebied                .
RFVIEV01            Controleren aangevulde huurcontracten op hoofdcontractant       .
RFVIFA01            Begeleidende brief bij huurcontract bedrijf: correspondentie     .
RFVIFG01            Vrije huuraanpassing HC bedrijf: correspondentie           .
RFVIFK01            Vrijgave borgstelling: correspondentie                .
RFVIFKED            Vrijgave borgstelling: afzonderlijke correspondentie         .
RFVIFM01            Formulier huurcontract bedrijf: correspondentie            .
RFVIFROB            Massavrijgave objecten                        .
RFVIFW01            Vrije huuraanpassing HC woning: correspondentie            .
RFVIFZ01            Huuraanpassing willekeurige condities: correspondentie        .
RFVIGA01            Begeleidende brief bij huurcontract garage: correspondentie      .
RFVIGEDI            RE Gebouw: direct input                        .
RFVIGEGN            RE Gebouw: direct input (genereren)                  .
RFVIGESH            RE Gebouw: direct input (weergeven)                  .
RFVIGM01            Formulier huurcontract garage: correspondentie            .
RFVIGN01            Kostenverzamelaar bij afrekeningseenheid               .
RFVIGRDI            RE Perceel: direct input                       .
RFVIGRGN            RE Perceel: direct input (genereren)                 .
RFVIGRSH            RE Perceel: direct input (weergeven)                 .
RFVIGU01            Huuraanpassing conform taxatie: correspondentie            .
RFVIHIER            Selectie onroerendgoedobjecten hiërarchisch              .
RFVIHKAR            Afrekening verwarmingskosten - A-tape lezen (indelingsbegrippen)   .
RFVIHKDR            Inlezen afrekenresultaten D-tape: gegevensuitwisseling verwarm.kosten .
RFVIHKDR_ME_MV_SELECT     Lijst huureenheden en huurcontracten                 .
RFVIHKDR_SHEIZZ        Selectie huureenheden en huurcontracten voor verwarmingscentrale   .
RFVIHKLW            Betalingen van huurder aan afrekenbedrijf naar L/M-tape schrijven   .
RFVIHKMW            Betalingen van huurder aan afrekenbedrijf naar L/M-tape schrijven   .
RFVIHKST            Overzicht externe verwarmingskosten                  .
RFVIIDX0            Controle op niet-verzorgde indexstanden                .
RFVIIM00            Verdeling te vorderen BTW: simulatie, uitvoeren, storno en verslag  .
RFVIIN01            Huurfactuur op basis van FI-documenten: eerste afdruk         .
RFVIIR01            Huurfactuur op basis van FI-documenten: herhaalde afdruk       .
RFVIIS01            Nieuw huurcontractnr. na overname van best. gegevens: correspondentie .
RFVIIS_MV_KUENGRUND      Analyse opzeggingen huurcontracten                  .
RFVIITLBZX           RE: Verzorging handmatig optiepercentage, feitelijke leveringsdatum  .
RFVIITOR10           Overzicht van optiepercentages voor onroerendgoedobject        .
RFVIITRUCI           Controlerapport: toewijzing van huureenheden aan waardecorrecties   .
RFVIKA00            Bankprocedure: bankgegevens inlezen en interpreteren         .
RFVIKA02            Servicekostenafrekening: print brief uit lijst huurcontracten     .
RFVIKA03            Afrekening servicekosten storneren                  .
RFVIKA05            Externe afrekening verwarmingskosten storneren            .
RFVIKN01            Bevestiging opzegging door huurder niet op gewenste datum: correspond..
RFVIKOA0            Bewegingssoorten genereren voor conditiesoorten            .
RFVIKOBA            Rekeningbepaling: lijst en controleverslag              .
RFVIKOBL            Vrij rekeningblad huurder                       .
RFVIKOTCH           Programma RFVIKOTCH                          .
RFVIKOZU            Toewijzing rubricering                        .
RFVIKOZUAE           Toewijzing rubricering voor afrekeningseenheden            .
RFVIKOZUVW           Toewijzing rubricering voor beheercontracten             .
RFVIKV001           Opzegging / opzeggingsbevestiging: corresponedentie          .
RFVIKVED            Opzegging door verhuurder: afzonderlijke correspondentie       .
RFVIKW01            Bevestiging opzegging door huurder op gewenste datum: correspondentie .
RFVILHAB            Verwarm.kostenafrekening: lijst van alle afrek.nr., huurders, oppervl..
RFVILICB            ICI forms print                            .
RFVILICF            ICI: BULK LOCKING / UNLOCKING of the first instalments.        .
RFVILICL            ICI historical data report                      .
RFVILIRF            IRE one-time posting                         .
RFVILIRL            IRE historical data report                      .
RFVILIRS            IRE: Change Plan - Actual record indicator              .
RFVIMA001           Aanbieding huurcontract: correspondentie               .
RFVIMACO            IS-RE: huuraanpassing - berekening en simulatie            .
RFVIMACO_45B          IS-RE: huuraanpassing - berekening en simulatie            .
RFVIMADC            Huuraanpassing - aanmaning niet-goedgekeurde aanpassingen       .
RFVIMAEA            RE: huuraanpassing - besturing vor activering/stornering/weergave   .
RFVIMAED            Afz. correspond. HC-aanbieding                    .
RFVIMAEU            Huuraanpassing na euroconversie                    .
RFVIMAFCST           RE: huuraanpassing - prognose van toekomstige huurbetalingen     .
RFVIMAFCSTC          RE: huuraanpassing - prognose van toekomstige huurbetalingen     .
RFVIMARS            Weergeven huurbedragreserves volgens Zwitsers recht          .
RFVIMASSREV          Opzegging huurcontracten                       .
RFVIMATIVM2          Tabel TIVM2 initialiseren (toegestane aanpassingsmodi per aanp.soort) .
RFVIMATIVM3          IS-RE: Overname aanpasbare condities                 .
RFVIMATOOL01          IS-RE: Omnummering MSP-besturingstabel (alleen intern gebruik)    .
RFVIMAVZ            IS-RE: huuraanpassing - toewijzing van HE's aan referentiebestanden  .
RFVIMAXX01           IS-RE: statuscorrectie HC's/HE's na storno huuraanp. (INTERN GEBRUIK!).
RFVIMAXX02           IS-RE: Correctieprogramma voor tabel VIMI18 (ALLEEN INTERN GEBRUIK)  .
RFVIMAXX03           RE: CX-valuta in HE-conditiekop plaatsen (ALLEEN INTERN GEBRUIK!)   .
RFVIMAXX04           IS-RE: Correctie VZZKOPO betaalwijze "-" DFAELL "-" DVALUT      .
RFVIMAZA            RE: huuraanpassing - weergave, activering, stornering         .
RFVIMAZB            Vergelijking aanpassing volgens huurbepaling en referentiewoningen  .
RFVIMAZP            RE: Weergeven verslagen                        .
RFVIMAZP_ALV          IS-RE: verslag weergeven                       .
RFVIME01            Toewijzing van ruimten aan huureenheden                .
RFVIMEDI            RE Huureenheid: direct input                     .
RFVIMEDI_OLD          Gegevensovername in huureenhedenstam via direct-inputmethode     .
RFVIMEGN            RE Huureenheid: direct input (genereren)               .
RFVIMEGN_OLD          Huureenheid in bestand opslaan                    .
RFVIMESH            RE Huureenheid: direct input (weergeven)               .
RFVIMESH_OLD          Gegevensovername huureenheid - inhoud seq. bestand weergeven/wijzigen .
RFVIMG00            Nagenerering afrekeningsdeelname van HC bij afrekeningseenheid    .
RFVIMG00_MV          Nagenerering afrekeningsdeelname HC                  .
RFVIMH01            Aanmaanlijst                             .
RFVIMI01            Correspondentie - huuraanpassing indexhuurcontract          .
RFVIMIFR            Verwijdermarkering voor huurcontracten plaatsen            .
RFVIMISA            Overname bestaande gegevens over aanpassing te vorderen BTW      .
RFVIMISB            Overname oude geg.: samengest. perc. voor waardecorrecties berekenen .
RFVIMK01            Overzicht huurdersrekening: lijst op scherm of correspondentie    .
RFVIMK10            Huurdersrekeningovz.: schermlijst                   .
RFVIMSUM            Omzetting van huurbepalingsteksten in taaltabellen          .
RFVIMULTI01          Testgegevens in Multicash- of DTAUS-formaat OG creëren        .
RFVIMULTI02          Testbestanden creëren: MULTICASH- of DTAUS-formaat OG         .
RFVIMV00            Formulier huurcontract: correspondentie                .
RFVIMV90            Selectie contract via partner/crediteur/debiteur           .
RFVIMVDI            Direct-inputhuurcontracten: importbestand inlezen           .
RFVIMVGN            Direct-inputhuurcontracten: importbestand creëren           .
RFVIMVHD            Verwerking huurcontracten                       .
RFVIMVINFO1          Programma RFVIMVINFO1                         .
RFVIMVSH            Direct-inputhuurcontracten: importbestand weergeven/bewerken     .
RFVIMVVL            Verlenging huurcontracten                       .
RFVIMW01            Batch-inputmap voor wijziging van BTW-code bij act. HC gecreëerd   .
RFVIMWVW            Aanpassing honorariumsoorten en BTW-codes voor beheercontracten    .
RFVINA01            Servicekostenafrekening voor huurcontract en tijdvak: correspondentie .
RFVINK01            Servicekostenafrekening met afrekeningsidentificatie: correspondentie .
RFVINK04            Boekingsverslag voor afrekening weergeven               .
RFVINK20            Evaluatie SK-afrekening: omslagresultaat               .
RFVINK20N           Evaluatie SK-afrekening: omslagresultaat               .
RFVINK21            Evaluatie SK-afrekening: omslagresultaat               .
RFVINK31            Weergave voorverdelingsafrekeningseenheden met deelnemende AE in ALV .
RFVINK42            Direct gerubriceerde kosten op huurcontracten             .
RFVINKAS_DOCUMENTS       Documenten uit servicekostenafrekening naboeken            .
RFVINKED            Servicekostenafrekening voor afr.-ID: afz. correspondentie      .
RFVINK_BSID          Simulatie van vooruitbetalingen waarmee rekening moet worden gehouden .
RFVINTRA            Programma RFVINTRA                          .
RFVIOA45A           RE conversie gearchiveerde documenten in nieuwe business obj. ,4.5A  .
RFVIOAXX01           IS-RE: Correctieprogramma VIOB42-OBJNR_UP vullen           .
RFVIOAXX02           IS-RE: Precisering statusverloop voor CX + subobjecten        .
RFVIOB00            Complex: objectselectie (percelen en gebouwen)            .
RFVIOB40            VIOB40 uit VIOB09 vervaardigen                    .
RFVIOBNR            Niet-gebruikte ONR00-gegevens voor onroerendgoedobject verwijderen  .
RFVIOPWE            Open-postenlijst gesorteerd op complexen               .
RFVIOS01            Afrekening eigenaar: correspondentie                 .
RFVIPA00            Inperkingen partnerselectie                      .
RFVIPA02            Oude versie: aanpassing vooruitbetalingen/vaste bedragen activeren  .
RFVIPA03            Afrekeningsresultaat voor betalers vaste bedragen           .
RFVIPA04            Aanpassing vooruitbetalingen / vaste bedragen activeren        .
RFVIPB01            Persoonlijke borg voor huurcontract: correspondentie         .
RFVIPL01            Financiële stroom naar planversie kopiëren              .
RFVIPLN0            Beginscherm onroerendgoedplanning via objectselectie         .
RFVIPM01            Collectieve invoer meetrapporten                   .
RFVIPROF            Rapport voor invullen planningsprofiel voor geselecteerde CX's    .
RFVIPRUEFVZGPO         Controlerapport: vzgpo-kunnr = bp000-kunnr              .
RFVIPTR6            Transport van planningslayouts Onroerend goed             .
RFVIPTR7            Import van planningslayouts Onroerend goed              .
RFVIRBIM            Verslagen uit willekeurige mandanten importeren in huidige mandant  .
RFVIRCCOLLATERAL01       Borgstelling huurcontract: correspondentie              .
RFVIRE00            Onroerendgoedhiërarchie, uitgebreid met gebouwhiërarchie       .
RFVIRE01            Rekening over huur op basis van FI-documenten: correspondentie    .
RFVIRE03            Onroerendgoedhiërarchie, uitgebreid met gebouwhiërarchie       .
RFVIRE04            Selectie onroerendgoedhiërarchie via logische database        .
RFVIRE05            Onroerendgoedhiërarchie: afrek.eenheden vlg. complexen        .
RFVIRE06            Beheercontracten                           .
RFVIRE10            Correspondentie - herhalingsrun afdrukken facturen op basis FI-doc.'s .
RFVIRE20            Verslag van het afdrukken van facturen analyseren           .
RFVIRE30            OG: Na prolongatie posten voor herhalen afdrukken markeren      .
RFVIRE41            Factuur via huur op basis van fin. stroom: correspondentie      .
RFVIRE46            Correspondentie - herhalen afdrukken facturen op basis fin.stroom   .
RFVIRECNAD0          Periodetoerekening (alg. contract)                  .
RFVIRECNFILED         RE-contract: testbestand voor direct input genereren         .
RFVIREEP            Detailinformatie afrekeningseenheden                 .
RFVIREEQ            Onroerend goed - detailinformatie afrekeningseenheden         .
RFVIRFIM            Formulieren uit willekeurige mandanten importeren in huidige mandant .
RFVIRMAZ            Ruimten bij huureenheid weergeven                   .
RFVIRN00            Algemeen contract verlenging                     .
RFVIRO01            OG-objecten (CX/PC/GB/HE/HC) ZONDER hiërarchische weergave      .
RFVIRO02            OG-objecten (CX/PC/GB/HE) ZONDER hiërarchische weergave        .
RFVIRO03            OG-objecten (CX/PC/GB) ZONDER hiërarchische weergave         .
RFVIRO04            OG-objecten (HE/GB) ZONDER hiërarchische weergave           .
RFVIRO05            OG-objecten (HE/PC) ZONDER hiërarchische weergave           .
RFVIRO06            OG-objecten (CX/HE) ZONDER hiërarchische weergave           .
RFVIRO07            OG-objecten (CX/HE/HC) ZONDER hiërarchische weergave         .
RFVIRO08            OG-objecten (CX/HC) ZONDER hiërarchische weergave           .
RFVIRO09            OG-objecten (CX) ZONDER hiërarchische weergave            .
RFVIRPEA_OBSOLET        Afz. posten: afrekeningseenheden                   .
RFVIRPGP01           Partnerrapport Münchner Rück met ALV                 .
RFVIRPI1            Indexgegevens voor huurcontracten                   .
RFVIRPKOND1          Lijst condities                            .
RFVIRPME01           Bezettingshistorie huureenheden                    .
RFVIRPMV            Overzicht huureenheden                        .
RFVIRPP1            Partner voor OG-objecten                       .
RFVIRPP2            Partner: onroerendgoedobjecten, adressen en bankrelaties       .
RFVIRPP3            Partner: onroerendgoedobjecten, adressen en bankrelaties (eenregelig) .
RFVIRPP4            Partner voor OG-objecten                       .
RFVIRPVIMIRA01         Termijnen huurcontracten                       .
RFVIRS00            Selectie herpresentatiegegevens                    .
RFVIRS10            RE: Generering herpresentatiedatums voor alg. contracten       .
RFVIRUEK            Behand. te-v.BTW: terugboeken alle correctie van waardecorrecties   .
RFVIRUINSPECTION01       Aanvaarding huureenheden huurcontract: correspondentie        .
RFVISAD0            Te verhuren huureenheden op aanbiedingsobjectlijst instellen     .
RFVISAD4            Toewijzen: huurwens - aanbiedingsobjecten               .
RFVISAD5            Toewijzien: aanbiedingsobject - huurwensen              .
RFVISAD9            Overname aanvraag/huurwens in huurwensen               .
RFVISADD            Overzicht huurwensen                         .
RFVISADS            Overicht aanbiedingsobjecten                     .
RFVISAL1OLD          Saldilijst Onroerend goed                       .
RFVISBW0            Huurwensen                              .
RFVISBW1            Programma RFVISBW1                          .
RFVISETS_BATCH         Set von onroerendgoedobjecten verzorgen: achtergrondverwerking    .
RFVISETS_LDB_AE        Sets van afrekeningseenheden verzorgen: selectie van database     .
RFVISETS_LDB_CN        Sets van algemene contracten verzorgen: selectie van database     .
RFVISETS_LDB_GB        Sets van gebouwen verzorgen: selectie van database          .
RFVISETS_LDB_GR        Sets van percelen verzorgen: selectie van database          .
RFVISETS_LDB_ME        Sets van huureenheden verzorgen: selectie van database        .
RFVISETS_LDB_MV        Sets van huurcontracten verzorgen: selectie van database       .
RFVISETS_LDB_VW        Sets van beheercontracten verzorgen: selectie van database      .
RFVISETS_LDB_WE        Sets van complexen verzorgen: selectie van database          .
RFVISL00            Onroerend goed - boekingscentrale                   .
RFVISL01            Boekingsrun - Overzicht                        .
RFVISL03            Verslag prolongatie                          .
RFVISL04            Onroerend goed - boekingsverslag                   .
RFVISL05            Onroerend goed - Boekingsverslag                   .
RFVISL10            Prolongatie - beginscherm                       .
RFVISL12            Simulatie prolongatie                         .
RFVISL21            Prolongatie                              .
RFVISL41            Prolongatie leegstaande huureenheden                 .
RFVISL70            ATL storno prolongatierun                       .
RFVISL71            Storno HC-debet, HE-debet, HC-per.toerekening, BO-debet, BO-afrekening.
RFVISL72            Aanpassing van rekeningbepalingstabel T033F aan nieuwe invloedfactoren.
RFVISL73            Gegevens van VISLID als GESTORNEERD markeren, als er geen docum. zijn .
RFVISLA0            Periodetoerekening bewegingsrecords onroerend goed          .
RFVISLA7            ATL storno periodetoerekening (Onroerendgoedbeheer)          .
RFVISLB0            Interne documentinvoer onroerend goed                 .
RFVISLB8            RE-contract: document storneren                    .
RFVISLF8            Programma met routines voor prolongaties               .
RFVISME0            Huureenheden                             .
RFVISPF0            Bewegingsblokkering opheffen voor prolongaties vanaf &        .
RFVISR01CNZ          Ontbrekende omzetmeldingen: correspondentie              .
RFVISTIF            Info-rapport voor objecttypen, status en operaties          .
RFVISTOR            Storno run voor te-vorderen-BTW                    .
RFVISTR0            Status voor alle onroerendgoedobjecten verwijderen          .
RFVISTRN            String zoeken via pakket                       .
RFVITCUK            SAPscript-tekstbouwstenen: strings zoeken, bouwsteennamen weergeven  .
RFVITIV25_AVERAGE       Berekening gemiddelde waarde                     .
RFVITXBA            Gebruiksinformatie voor tekstbouwstenen                .
RFVITXED            Oproep SAPscript-editor                        .
RFVIUA01            Afrekening omzethuur: correspondentie                 .
RFVIUBMV00           Overboeking open posten bij wisseling hoofdhuurder (deb.)       .
RFVIUE2SKZ           Statistische kengetallen uit omslageenheden overnemen         .
RFVIUMLG            RE: Omslaggroottes tegen oppervlakken controleren           .
RFVIURSE            Voorbeeld voor gebruik van user-exit voor huuraanpassing       .
RFVIVS01            Prolongatie beheercontract                      .
RFVIVS02            ALT storneren prolongatie beheerovereenkomst             .
RFVIVST2            Programma RFVIVST2                          .
RFVIVST3            Indeling te-vorderen-BTW naar optiepercentage             .
RFVIVST4            Evaluatie verdeling te vorderen BTW                  .
RFVIVST5            Storno t.v.BTW-verdelingsrun (onroerendgoedbeheer)          .
RFVIVST6            Beboekingen van waardecorrecties                   .
RFVIVST7            Maandelijkse beh. te vord.BTW: revisie, correctie, aanpassing     .
RFVIVST8            Storno van behandeling te vorderen BTW (onroerendgoedbeheer)     .
RFVIVST9            Handmatige behandeling te vorderen BTW                .
RFVIVSTO            Teken voor te vorderen BTW-optie in huurcontracten instellen     .
RFVIVW01            Afrekening beheerkosten                        .
RFVIVW02            OUD storneren afrekening beheerovereenkomst              .
RFVIVWHL            Beheerovereenkomst weergeven: honorariumlijst             .
RFVIVWTH            IS-RE controle rekeningbepaling beheerovereenkomst          .
RFVIVZ01            Afrekeningsoverzicht: aanpassing vooruitbetaling per huurcontract   .
RFVIVZGPODAT          Programma RFVIVZGPODAT                        .
RFVIWA01            Begeleidende brief bij huurcontract woning: correspondentie      .
RFVIWB01            Vooraankondiging verbouwingen: correspondentie            .
RFVIWC01            Huuraanpassing na verbouwingen: correspondentie            .
RFVIWE01            Huuraanpassing volgens huurbepaling: correspondentie         .
RFVIWEDI            RE Complex: direct input                       .
RFVIWEGN            RE Complex: direct input (genereren)                 .
RFVIWESH            RE Complex: direct input (weergeven)                 .
RFVIWI01            Huuraanpassing volgens rentab.berek.: correspondentie         .
RFVIWM01            Formulier huurcontract woning: correspondentie            .
RFVIWN01            Huuraanpassing volgens woningwaardering Nederland: correspondentie  .
RFVIWV01            Huuraanpassing vlg. referentiehuur: correspondentie          .
RFVIXEF0            Aanpassen HE voor leegstand bij wissel 2.22C -" 2.22D         .
RFVIXTID            Deelname-ID's herbenoemen                       .
RFVIZEN0            Nabewerking automatische betalingsontvangst              .
RFVIZL01            Betalingsontvangsten gesorteerd op boekingsdatum of documentdatum   .
RFVIZSP0            Selectie van document voor aanmaanprog. (bet.blokkering instellen)  .
RFVIZWT10           Wijziging betalingsgegevens                      .
RFVI_ANCO_VIBEBE_OS      Correctie/analyse tabellen VIBEBE, VIBEOS               .
RFVI_ANCO_VITAXA        Correctie-/verzorgingsprogramma VITAXA                .
RFVI_ANCO_VITAXD        Correctie-/verzorgingsprogramma VITAXD                .
RFVI_DEL_EMPTY_TURNOVER    Rapport voor verwijderen van lege omzetmeldingen           .
RFVI_FUNC_LOC_FOR_REAL_ESTATE Functieplaatsen voor OG-objecten                   .
RFVI_MV_KOND_ENTW       Analyse conditiehistorie huurcontract                 .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE   Orders voor OG-objecten                        .
RFVI_ORDER_FOR_REAL_ESTATE_OBJ Orders voor afzonderlijk object                    .
RFVI_RECN_IST         Overzicht van gesimuleerde afrekeningsresultaten           .
RFVI_RECN_PLAN         Overzicht van geplande omzet en resulterende geplande huur      .
RFVI_RECN_SALES        Omzetoverzicht                            .
RFVI_USE_OF_ACCOUNTS      Gebruiksinformatie van rekeningen in RE-rekeningbepaling       .
RFVI_VITAXD_CONSTRUCT     Opbouw belastingtabel onroerend goed uit FI-documenten        .
RFVI_VITAXD_SHOW        Analyse VITAXD (onderhoud)                      .
RFVLST10            Stornering van betalingsontvangsten / teruggekomen debetnota's    .
RFVLST11            Stornering van betalingsontvangsten / teruggekomen debetnota's    .
RFVMABU            Vertragingsrente boeken                        .
RFVMFDAS            Lijst noodzakelijke doorgiftevelden                  .
RFVMTZK4            Handmatige toewijzing van RANTYP voor tabel TZK01/TZK0A        .
RFVOBJ01            Batchinput voor creëren van objecten voor lening           .
RFVOBJ01_CREATE_STRUCTURE   Structuur ter voorbereiding van overname van objecten genereren    .
RFVSIC01            Batchinput voor creëren van zekerheden                .
RFVSIC01_CREATE_STRUCTURE   Structuur ter voorbereiding van overname van zekerheden genereren   .
RFVSOLD2            Leningen: planningsrecords boeken                   .
RFVSOLD3            Debitering leningen                          .
RFVSOLDINST          Planrecords uit werkvoorraad boeken                  .
RFVSOZI0            Bepaling speciale rente                        .
RFVUBDAS            TR-OEG: Evaluatie van overgenomen leningen              .
RFVUBGP1            TR-OEG: Evaluatie van overgenomen zakenpartners            .
RFVVWD01            Datumoverzicht                            .
RFVVZAL1            Bij-/afboekingslijst                         .
RFVWABG0            Effecten: periodetoerekening uitvoeren                .
RFVWABG1            Effecten: terugname periodetoerekening                .
RFVWABG4            Effecten: storno periodetoerekening                  .
RFVWBEW0            Effecten: koerswaardering uitvoeren                  .
RFVWBEW1            Effecten: valutawaardering boeken                   .
RFVWBLG3            Boekingsdocumenten effecten                      .
RFVWBWS0            Effecten: koerswaardering storneren                  .
RFVWBWS1            Effecten: valutawaardering storneren                 .
RFVWCH01            Securities Report for Swiss Regulatory Reporting (RFVWCH01)      .
RFVWDEP0            Effectenrekeningoverzicht                       .
RFVWDPR0            Effecten: effectenrekeningenlijst                   .
RFVWDPR1            Effecten: effectenrekeningenlijst                   .
RFVWERMR            Programma MIGRATION_RIGHTS                      .
RFVWERST            Effecten: effectenrecht storneren                   .
RFVWERST_NEU          Effecten: rechten storneren                      .
RFVWEUR1            TEST                                 .
RFVWINF2            Effecteninfo: eff.rek.pos. voor eff.nr/eff.rek. weergeven       .
RFVWKF04            Conversie reset: rekeningbepaling (effecten)             .
RFVWKMBU_NEU          Statutaire aandelenwijziging boeken                  .
RFVWKMST_NEU          Stat. aand.wijz. storneren                      .
RFVWLAC1            Amortized cost                            .
RFVWNWUM            Noteringsvaluta converteren                      .
RFVWORD0            Order/-uitvoeringen/-afrekeningen                   .
RFVWPAB2            Effecten: periode-afsluiting uitvoeren                .
RFVWPOJR            Effecten: boekingsjournaal                      .
RFVWRATING_UMSETZEN      Conversie van de oude rating naar de nieuwe tabel VWPRATING      .
RFVWRLZ0            Statistiek resterende looptijd                    .
RFVWTR00            Programma RFVBTR01                          .
RFVWTT00            Controleren of inconsistente gegevensposities bestaan         .
RFVWWDV1            Deadline-bewaking effecten                      .
RFVWXFI1            TR-TM-SE: Conversierapport eff.boekingsdocumenten in geboekte flows  .
RFVWXFI3            TRTMSE: Afstemming subadm. eff./grootb. FI na storno alleen in subadm..
RFVW_DEPOTGRUPPEN_1      Controlerapport voor eff.rek.groepen                 .
RFVW_DEPOTGRUPPEN_2      Controlerapport voor eff.rek.groepen                 .
RFVW_FWTR_AT10         Transactieconversie: opbouw transactiesoorten             .
RFVW_FWTR_AT19         Transactieconversie: opbouw flow-soortentabel AT19          .
RFVW_FWTR_JBDOBJ1       Programma RFVW_FWTR_JBDOBJ1                      .
RFVW_FWTR_T033X        Transactieconversie: opbouw rekeningbepaling             .
RFVW_FWTR_T036V        Transactieconversie: opbouw toewijzing fin.dispositieniveaus     .
RFVW_FWTR_TZB0A        Transactieconversie: opbouw toewijzing positiebeheermethode      .
RFVW_FWTR_VTBFHA        Transactieconversie: opbouw flow-gegevens               .
RFVW_FWTR_VTBFHA_SINGLE    Transactieconversie: afzonderlijke conversie van transactie      .
RFVW_SEC_ACCOUNT_HOUSEBANK   Conversie voor eff.rek. met interne bankrekening: beginscherm     .
RFVZ5AWV            Meldung der Aussenwirtschaftsverordnung, Z 5 und Z 5a Blatt 1     .
RFVZANL0            Batchinputmappe zu Korrekturbuchungen Vst und Afa: BAV - Immo     .
RFVZANL0_PERIOD        Batch I/P Session for Input Tax & Dep. Adjust. Postings: BAV-Real Est..
RFVZBAV0            Besturingstransacties voor BAV-lijsten                .
RFVZBAV1            BAV-aflossingslijsten                         .
RFVZBAV2            BAV-Zu-Abgangslisten                         .
RFVZBAV3            BAV-Bestandslisten                          .
RFVZBAV7            BAV - Vordruck DVZ                          .
RFVZBAV8            BAV - Vordruck DVZ                          .
RFVZBAVH            Meldewesen: Zugangsliste Treuhänder                  .
RFVZBR00            Zentralreport für Rundschreiben R 5/97                .
RFVZBV01            BAV - Muster 1 gemäß BerVerV. (Nw 101)                .
RFVZBV4A            BAV Deckungsstockliste DV-01 - Immobilien               .
RFVZBVN1            BAV-verklaring 102                          .
RFVZBVN2            BAV-Nachweisung 201 Erträge aus und Aufwendungen für Kapitalanlagen .
RFVZBVN6            Verklaring omtrent ontwikkeling van investeringen           .
RFVZBZW0            Interface voor AM voor BAV-rapporten                 .
RFVZFWF_CONFIRM_DATA_DISPLAY  Vrijgave: workflow-/itemoverzicht                   .
RFVZFWF_SYNCHRONIZE      Programma RFVZFWF_SYNCHRONIZE                     .
RFVZFXK1            Vrijgavemethode: correctie inconsistenties              .
RFVZSAL2            Overkoepelende saldo-afstemming (LENINGEN en EFFECTEN)        .
RFVZTEXT            SAPscript-tekstbouwstenen zoeken en bewerken na wijziging van strings .
RFVZTXBS            Oproep CALL_VIEW_MAINTENANCE voor view VTDTTXBS            .
RFVZTXVA            Oproep CALL_VIEW_MAINTENANCE voor view VTDTTXVA            .
RFW1099M            VS: bronbelastingrapport voor 1099-MISC                .
RFWEDX00            Gegevensdrageruitwisseling met diskette (wisselinlevering)      .
RFWEKO00            Wisselboek                              .
RFWEKO01            Uitgebreide wisselinformatie                     .
RFWEKO02            Uitgebreid wisselboek met listviewer                 .
RFWEKR00            Bill of Exchange & Check Usage List                  .
RFWEKR01            Bill of Exchange Management                      .
RFWERE00            Analyse GO/FO-verrekeningsrekening en overzicht ICT-belasting     .
RFWERE00A           Analyse GO/FO-verrekeningsrekening en overzicht ICT-belasting     .
RFWMAN00            Gefaseerde aanmaning van wisselaanvragen               .
RFWOBL00            Wisselobligo's verzorgen                       .
RFWOBL00_NACC         Wisselobligo's verzorgen                       .
RFWOBL10            Wisselobligo voor mislukte wissels voor vervaldatum verzorgen     .
RFWORKON09           Toewijzingen debiteuren - open posten bewerken            .
RFWT0010            Bronbelastinginformatie aan relevante typen aanpassen         .
RFWT0020            Bronbelastinggeg. met bronbelastingperc. van 0% genereren en wijzigen .
RFWT1000            Programma RFWT1000                          .
RFWTAR10            Betalingen met bronbelasting - Argentinië               .
RFWTCT10            Certificaten bronbelasting                      .
RFWTINT10           Algemeen rapport uitgebreide bronbelasting              .
RFW_EQ_SELFTEST        Programma RFW_SELFTEST_3                       .
RFW_FLEQ_SELFTEST       Programma RFW_SELFTEST_3                       .
RFW_FL_SELFTEST        Programma RFW_SELFTEST_3                       .
RFW_GRAPH_SELFTEST       Programma RFW_SELFTEST                        .
RFW_IBASE_SELFTEST       Programma IBASE_SELFTEST_RFW                     .
RFYTXD00            Display utility for Audit File index TTXI               .
RFYTXDISPLAY          Program for displaying a list of documents for the external tax system.
RFYTXDISPLAY_NACC       Program for displaying a list of documents for the external tax system.
RFYTXF00            Forced Update of the external audit file               .
RFYTXF00_NACC         Forced Update of External Audit File                 .
RFYTXT10            External Tax Interface: Test Utility for CPI/C Connection       .
RFYTXU00            Update van audit-files of Sales Tax Registers van externe taxsyst.  .
RFYTXU00_NACC         Update audit files and tax registers from external tax system     .
RFYTXUPDATE          Batch program for updating external tax system            .
RFYTXUPDATE_NACC        Batch program for updating external tax system            .
RFZALI00            Betalingslijst                            .
RFZALI10            Betalingen - lijst van uitzonderingen                 .
RFZALI20            Betalingenlijst                            .
RFZALKHU            Betalingsbedragen afronden op hele forint               .
RFZAVP01            Conversierapport: conversie van objectadressen in CAB         .
RFZEVT01            TEST: BOV, creëren afschriften- en omzetbestand            .
RFZEVT02            Lees MultiCash-bestanden voor weergave                .
RFZEVT03            TEST: BOV, creëren afschriften- en omzetbestand            .
RF_CONVERT_FBLX_LINE_LAYOUTS  Postenweergave: layoutconversie bij upgrade naar 4.6         .
RF_FILL_FKBER_LONG       Veld BSEG-FKBER_LONG vullen                      .
RF_SPELL            Controle van omzetting in woorden van bedragen of cijfers       .
RF_STEUERINFO         Belastinggegevens van een land                    .
RF_TEST_CONVERSION       Test van bepaling van bankrekeningnummer met meer dan 18 posities   .
RF_TEST_CONVERSION2      Test van bepaling van huisbankrekeningnummers van meer dan 18 pos.  .
RGALLOC3            Allocatie: niet meer benodigde posten verwijderen           .
RGALLOC4            Customizing-instellingen voor allocatie controleren          .
RGALLOC5            Massaverwijdering allocatiecycli                   .
RGAOV             Cyclusoverzicht (speciale ledger)                   .
RGBALANCE           Saldi van rekeningen weergeven                    .
RGBCFL00            FI-SL-programma's actualiseren                    .
RGBSIS01            Werkelijke posten bij tabel GLT0 (BSIS/BSEG)             .
RGC880B0            Gebruiksinformatie voor valutaomrekeningsmethoden           .
RGCAUSHY            Totalenevaluatie - hiërarchie                     .
RGCCDB00            Grootboekrekeningen met uitgebreide grootboekrekeningen afstemmen   .
RGCCUSUP            Afdrukken valuta-omrekenmethode                    .
RGCDDC00            Controleren ontbrekende toewijzingen grootboekrek. "-" concernrek.  .
RGCDDP00            Rekeningtoewijzing directe doorboeking afdrukken           .
RGCDOW30            FI-LC: Download van FI-gegevensextracten               .
RGCEDR20            Download extract voor R/2-RF-KONS                   .
RGCEUR40            Consolidatie-ledger: valutatype 30 --" 80               .
RGCEUR41            Consolidatieledger: valutatype 80---" 30               .
RGCEUR50            Consolidatie-voorbereidingsledger: afstemming en analyse       .
RGCEUR51            Aanpassing GLT3 bij identieke eigen valuta en concernvaluta      .
RGCEUR90            Bevestiging gebruiker: alle afstemmingen uitgevoerd          .
RGCKKR00            Concernaandelen                            .
RGCMOT00            Afzonderlijke afsluitingsgegevens modificeren             .
RGCMOT01            Verschillen tussen FILCT en FILCA                   .
RGCOPYGLT0           Flexibel grootboek: totalenovername uit GLT0             .
RGCPCU41            Consolidatie: flexibele upload - customizing             .
RGCPOS02            Concernrekening verzorgen in grootb.rek. uit bal./V+W-struct. concern .
RGCUMR00            Valuta-omrekening consolidatie                    .
RGCUMRGE            Omrekening                              .
RGCUMRIT            Niet gebruikte posities bij valuta-omrekening             .
RGCVIM00            Oproep viewverzorging                         .
RGEN_US_CUST          Customizingprogramma voor activering/deactivering van VA-uitbreidingen.
RGEURBA2            Correctieregels creëren om FI-SL-documenten naar saldo 0 te brengen  .
RGEURBAL            Telt totalenrecord v. ledger op en toont verschil als saldo ongelijk 0.
RGFLEX_EUR_CHECK_BALANCE    Programma RGFLEX_EUR_DOC_CHECK_BALANCE                .
RGFLS0P            FI afstemmingsfase "-" open posten op peildatum (selectie)      .
RGFLS1P            Analysefase FI "-" open posten op peildatum (selectie)        .
RGFL_DIFBAL_SHOW        Weergeven van verslagen van RFEWA009/010               .
RGFL_ZERO_BALANCE       Analyse van verslagen van RFEWA012/RFEWA013/RFEWA014         .
RGGD1300            Weergave totalenrecords GD13                     .
RGGD1300_FISL         Weergave totalenrecords GD13                     .
RGGD1300_FIX          Weergave totalenrecords GD13                     .
RGGD1300_FLEXGL        Weergave totalenrecords GD13                     .
RGGD2300            Posten zoeken GD20                          .
RGGD2300_FISL         Posten zoeken GD20                          .
RGGD2300_FIX          Posten zoeken GD20                          .
RGGD2300_FLEXGL        Posten zoeken GD20                          .
RGICGLU2            FI-SL: actualiseren van interne structuur GLU2            .
RGICOPY0            User-exit-programma's van FI-SL kopiëren               .
RGISETAA            Verwerkingssoort voor de update verzorgen               .
RGISETGL            Verzorgen van de update-soort in de Speciale Ledgers         .
RGJACD00            Display Change Documents for Joint Operating Agreement        .
RGJAIN00            Joint Operating Agreement master data catalog             .
RGJARC01            JV-Data Archiving (JV_OBJECT)                     .
RGJARC02            JV-Billing Archiving (JV_Billing)                   .
RGJARC03            JV-Bank Account Switching documents archiving (JV_BANK_SW)      .
RGJARC04            JVA process event archiving (JV_EVENT)                .
RGJBUR00            Joint Venture Payroll Burden Clearing                 .
RGJDEL00            Delete Joint Venture Master (not posted)               .
RGJDEL01            Deletion Program for Deleting Archived JV-Data (JV_OBJECT)      .
RGJDEL02            Deletion Program for Deleting Archived JV-Billing Data (JV-Billing)  .
RGJDEL03            Deletion Program for deleting archived JVA banking data (JV_BANK_SW) .
RGJDEL04            Deletion Program for Deleting Archived JV-Event Data (JV_EVENT)    .
RGJEGH00            OPER Venture-EG List                         .
RGJESC00            Overhead Rate Escalation/Reduction Calculation            .
RGJGLXC1            Activate company in JV                        .
RGJGLXC2            Deactivate company in JV                       .
RGJGLXC3            Deactivate company in JV                       .
RGJGLXCU            Activate/Deactivate company in JV                   .
RGJGRA01            Hierarchy Graphics for JOA Master Data Objects            .
RGJINF00            Joint Venture master data catalog                   .
RGJJVD00            Joint Venture Detailed Information                  .
RGJJVDEL            Delete Joint Venture Data of a Company                .
RGJJVDL1            JV/CO Configuration aids - NOT yet released - status unfinished    .
RGJJVDL2            JV/CO Configuration aids - NOT yet released - status unfinished    .
RGJJVPO1            Plan Line Items for Table JVTO1                    .
RGJJVSO1            Actual Line Items for Table JVTO1                   .
RGJJVSO2            Actual Line Items for Table JVTO2                   .
RGJJVTO1            Summary Records from Table JVTO1                   .
RGJJVTO2            Summary Records from Table JVTO2                   .
RGJMCD00            Display Change Documents for Joint Venture Master Tables       .
RGJNOUXD            Valuation of foreign curr. balances of GL accounts at a posting period.
RGJOAD00            Joint Operating Agreement Detailed Information            .
RGJOADEL            Delete Joint Operating Agreement Master Data             .
RGJOBJBI            JVA-Objectnumbertest with respect to code combinations JVTO2 - JVOO2 .
RGJOBJJV            JVA-Objectnumbertest with respect to code combinations of JVTO1-JVOO1 .
RGJOHD00            Joint Venture Overhead Detail                     .
RGJOVR00            Joint Venture Overhead Calculations                  .
RGJOVR01            Joint Venture Overhead Calculations                  .
RGJPCO00            Joint Venture Cost Calculations - International            .
RGJRDA01            Example for reading archived actual line items (AO JV_OBJECT)     .
RGJRDA02            Example for reading archived actual line items (AO JV_BILLING)    .
RGJRDP01            Example for reading archived planning line items (AO JV_OBJECT)    .
RGJRDT01            Example for reading archived totals (Archiveobject JV_OBJECT)     .
RGJRDT02            Example for reading archived totals (Archiveobject JV_BILLING)    .
RGJREL01            JV-Data reloading (JV_OBJECT)                     .
RGJREL02            JV-Billing data reloading (JV_BILLING)                .
RGJREL03            JVA Bank account switching archived data reloading (JV_BANK_SW)    .
RGJREL04            JVA process event archived data reloading (JV_EVENT)         .
RGJRXT00            Billing extracts                           .
RGJTKA04            Create new business activity for controlling area           .
RGJTSWDC            Display Switch document for selected JV doc in VBA          .
RGJVACDL            JV CRP pricing data - Deleting of archived data            .
RGJVACIC            JV CRP pricing data - Creating of archive index            .
RGJVACID            Program for deleting indices of JV_PRICING archives          .
RGJVACWR            JV CRP pricing data - create archive                 .
RGJVADIR            Update TADIR                             .
RGJVATAX            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVBASW            JV Bank Account Switches                       .
RGJVBE01            Billing data selection: Invoice / Statement              .
RGJVBE02            Billing data selection: Expenditure detail / supplemental detail   .
RGJVBJ01            Jade File Generation for Auditing                   .
RGJVBJ02            Jade File Generation for Auditing                   .
RGJVBR10            Billing output: Hard copy billing                   .
RGJVBR20            Hardcopy billing configuration analysis report            .
RGJVBR22            JV Billing Extract Reconciliation Report               .
RGJVBRTH            Billing threshold check                        .
RGJVBUP1            Update Billing Extracts for New and Changed Fields          .
RGJVBUP2            Change report for jvbx                        .
RGJVBUPD            Change report for jvbx                        .
RGJVC001            Program to delete duplicate entries in JVOO1 and JVTO1        .
RGJVCB10            Cutback                                .
RGJVCC00            JVA: Copy/delete configuration for company code            .
RGJVCCRC            Cash Call Reclassification                      .
RGJVCF00            JVA GL-X Carry Forward Program - RGJVCF00 (JVA GL-X ledgers only)   .
RGJVCF02            JVA GL-X Carry Forward Program - RGJVCF02 (all GL-X ledger possible) .
RGJVCNET            Convenience Netting                          .
RGJVCORB            Correction program for false JV documents created by CO        .
RGJVCPEG            Current Period Equity Group Changes                  .
RGJVCUPA            Customizing Partner Address                      .
RGJVCYP1            Print of all Cycle Information for Joint Venture Accounting      .
RGJVEA10            Prior period equity adjustment                    .
RGJVEC00            Pre-Cutback Equity Change Management                 .
RGJVEDI1            Translator for test purpose only (Inbound EDI) Text Document     .
RGJVEDI2            EDI Inbound Reports (Cost Objects/Account Mappings)          .
RGJVEDIA            JV EDI Inbound: IDOC Status Report                  .
RGJVEDIB            JV EDI Inbound: Invoice and Operating Statement            .
RGJVEDIC            JV EDI Inbound: Unusual Expenditure Report (819)           .
RGJVEDID            JV EDI Inbound: Memo AFE Projects                   .
RGJVEDIE            JV EDI Inbound: Expenditure Comparison Report             .
RGJVEDIG            810 to 819 Property IDoc Comparison Report              .
RGJVEDII            JV EDI Inbound Process code configuration               .
RGJVEDIO            JV EDI Billing                            .
RGJVEDIR            Reset EDI inbound partner for processing               .
RGJVEDIX            EDI Outbound Basic Configuration for new Client/Company/Billing-Struc..
RGJVEG00            JV Equity Groups                           .
RGJVEUR3            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR4            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR6            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR7            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR8            Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_BALANCE_REBUILD    Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_CORRECT_CO_DOCS    Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEUR_SINGLE         Euro reconciliation program JV ledgers to FI documents        .
RGJVEVNT            Display event table                          .
RGJVFARM10           Farm in/out & Re-Determination                    .
RGJVFARM20           Farm IN/Out: Cutback Correction for Inter-Company Partner      .
RGJVFARMCC           Farm IN/Out: Change for billing ledger                .
RGJVFARMCC2          Farm IN/Out: Cash Call correction                   .
RGJVGJ4A            Periodic updates for company code                   .
RGJVGJ4A_MCC          Periodic updates for multiple company codes in JVA          .
RGJVHBCH            House Bank Switching                         .
RGJVIMCOR003          Find unnecessary JVJV documents                    .
RGJVINST            JV Installation for a client                     .
RGJVJOBC            JV Job Load Balancer                         .
RGJVLB00            Load balancing for JV processes                    .
RGJVLBOX_DATA_CREATION     Lockbox data creation based on JV ledger               .
RGJVOO2            Correction program for JVOO2                     .
RGJVPLRP            Delete and repost JV plandata created by CO              .
RGJVPMSTART          Initialize Production Month Data                   .
RGJVPNET            Partner Netting                            .
RGJVRDFN            Read file from PC for update JVSO1                  .
RGJVREC1            Simulate the posting of an FI document                .
RGJVREC3            Simulate the posting of an existing MM document            .
RGJVREC5            Report to repost FB08 documents which are missing in JV        .
RGJVREC7            Re-post a clearing document                      .
RGJVREC8            Reverse and rebook non-clearing FI documents             .
RGJVREC8B           Reverse and Rebook of MM invoice documents              .
RGJVREC9            Reverse and rebook of MM documents                  .
RGJVRECS            Missing JV document list                       .
RGJVREPO            Joint Venture Information System                   .
RGJVROLLUP           Find the correct rollup and start the rollup processing        .
RGJVRU00            Suspense projects and equity groups                  .
RGJVRXDT            Transfer automatic postings to CO                   .
RGJVSO10            List JV single items                         .
RGJVSO10_OLD          Summary ledger line items                       .
RGJVSO20            JV Billing items                           .
RGJVSO20_OLD          Billing ledger line items                       .
RGJVTAX2            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTAXR            Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTAXR_NEW          Advance Return for Tax on Sales/Purchases               .
RGJVTO10            Drill-down receiver report dispatcher                 .
RGJVUCUR            Funding Currency by Equity Group Update                .
RGJVUDOC            Compare FI/CO/MM document and JV document               .
RGJVUXDT            Unrealized exchange differences                    .
RGJVVBAT            Create Table Entries for VBA Switching                .
RGJVW001            Valuation of foreign currency PO's assigned to an account       .
RGJVXMODIF           Maintain modifications                        .
RGJV_BILLING_SUPPLEMENT    Supplent for billing report                      .
RGJV_CC_RECLASS        JV Cash Call Reclassification with Rollforward            .
RGJV_DOC_COMPARE        JV document comparison                        .
RGJV_ICMAP_CHECK_ALL      Check consistency of intercompany mapping for cutback         .
RGJV_PRODPER_FIX        Template for Program to fix production Period inf. on JV line items  .
RGJX20C9            RGJX20C9   Maintain and check JV specific tables in customer client .
RGLCHK00            Rollup controleren                          .
RGLDEL00            Verwijderen rollup-historie                      .
RGLEXE00            Rollup uitvoeren                           .
RGLEXE02            FI-ALE: export van periodecijfers grootboekrekeningen (rollup)    .
RGLEXE03            RCL-ALE: export van afstemledger (rollup)               .
RGLFUNCA            Werkel. posten bij tabel GLFUNCT (verouderd, alternatief:RGUGLFUNCA) .
RGLISDEA            Werkelijke afzonderlijke posten voor tabel GLISDET          .
RGLITGEN            Nieuwe update-bouwstenen genereren (per totalentabel)         .
RGLPLC00            Plansjabloon kopiëren                         .
RGLPLIMPORT          Import van planningslayouts                      .
RGLRVDOC            Rollupdefinitie documenteren                     .
RGLUMS01            Omzetting van rollup-definities in objecttabellen           .
RGMBUDGET_TRANSFER_TO_FM    GM-budget naar begrotingsmanagement doorgeven             .
RGMDTUSED           Toewijzingen afleidingstool weergeven                 .
RGMGAAPPOST          Boekt Grants Management-GAAP-periodetoerekeningen (per subsidie)   .
RGMIDCPOST           Indirecte kosten boeken (gedefinieerd door subsidiegever/subsidie)  .
RGMRIB_FMREC_UPD        Programma RGMRIB_FMREC_UPD                      .
RGMSETCLASS_02         Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RGMSETCLASS_03         Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RGMSETGRANTNONE        Niet-relevante subsidie definiëren                  .
RGMSETPROGRAM_02        Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RGMSETPROGRAM_03        Grants Management: Sets voor soort inkomsten/uitgaven         .
RGPARTNER_ACCOUNT       Verslag tegenrekening                         .
RGPLEP01            FI-SL: Mutatie van planposten activeren                .
RGPLEP02            FI-SL: Mutatie van planposten activeren                .
RGPSAX47_PSC_TO_PSA_INSERT   create testdata for xpra                       .
RGPSAXENT20_INSERT       Programm to create Testdata                      .
RGPSAXENT20_INSERT2      create testdata for XPRA                       .
RGPSA_ACTUAL_ROLLUP      PSA Actual Rollup                           .
RGPSA_BCF           Year End Carry Forward Selection Screen                .
RGPSA_CALC_ACTUAL       PSA Calculation - Actual                       .
RGPSA_CALC_PLAN        PSA Calculation - Plan                        .
RGPSA_CALC_PROCESS       PSA Calculation                            .
RGPSA_CALC_REV_ACTUAL     PSA calculation reversal                       .
RGPSA_CALC_REV_PLAN      PSA calculation reversal                       .
RGPSA_CALC_TRANSFER      PSA Transfer Funds                          .
RGPSA_CALC_TRANSFER_REV    Reverse Manual PSA Transfer Postings                 .
RGPSA_COPY_VERSION       PSA Copy to Plan: Initial Screen                   .
RGPSA_COST_ADJUSTMENT     PSA Cost Adjustment                          .
RGPSA_COST_ADJUSTMENT_REV   PSA Cost Adjustments Reversal                     .
RGPSA_DISP_DOC         PSA documents by period                        .
RGPSA_ET_TRANSFER       PSA entitlement transfer calculation                 .
RGPSA_ET_TRANSFER_REV     Entitlement Transfer Reversal Calculation               .
RGPSA_EXIT           Maintain rollup exit program for PSC                 .
RGPSA_INITAL_SETUP       Report RGPSA_INITAL_SETUP                       .
RGPSA_LIFTING_UPDATE      PSA Manual Terminal Lifting Split by PSC               .
RGPSA_PARTNER_LIST       Partner List Report                          .
RGPSA_PERIOD          PSA Period Management                         .
RGPSA_PI_MALAYSIA       PSA Terminal Production Interface                   .
RGPSA_PLAN_ROLLUP       PSA Rollup for Planning                        .
RGPSA_PRINT_ENTITLE      PSA Independent Entitlement Report                  .
RGPSA_PROD_INT         PSC Production Information Interface                 .
RGPSA_REP_ADJ         Volume Adjustments from Adjustment Table               .
RGPSA_REP_LIFT         Lifting Data                             .
RGPSA_REP_PARTNER       JV Partner Entitlement Report                     .
RGPSA_REP_PRICE        Flat Prices                              .
RGPSA_REP_PROD         Production Data with Adjustments                   .
RGPSA_REP_PSC         PSC Master Data                            .
RGPSA_REP_STORAGE_PRINT    Statement of Storage Entitlement Report                .
RGPSA_REP_STORAGE_UPD     Statement of Storage Entitlement Report                .
RGPSA_REP_VOLTYPE       Volumes per Volume Type                        .
RGPSA_STOCK_ADJUSTMENT     PSA Stock Adjustments                         .
RGPSA_STOCK_ADJUSTMENT_REV   PSA Stock Adjustments Reversal                    .
RGPSA_TABLE_CREATE       Maintain and check PSA specific tables in customer client       .
RGPSCRUEXIT          Maintain rollup exit program for PSC                 .
RGPSC_CALC           PSC Calculation Program                        .
RGPSC_CALC_REV         PSC calculation reversal                       .
RGPSC_DISP_DOC         PSC documents by period                        .
RGPSC_INPUT          PSC Production Information Interface                 .
RGPSC_PERIOD          PSC Period Management                         .
RGPSC_RPT01          Calculation by Partner                        .
RGPSC_RPT02          main program for gppsc_rpt01                     .
RGPSC_RPTDC          PSC documents by period                        .
RGPSC_TRANSFERS        PSC Transfer Funds                          .
RGPSC_TRANSFERS_REV      Reverse Manual PSC Transfer Postings                 .
RGRC_LOG            Foutenverslag voor GO-calculatie weergeven              .
RGRDCJ00            Report Writer: verslaggroepen-overzicht                .
RGRDCJ10            Overzicht: verslaggroepen                       .
RGRDCL00            Report Writer: libraryoverzicht                    .
RGRDCL10            Overzicht: library                          .
RGRDCR00            Report Writer: verslagoverzicht                    .
RGRDCR10            Overzicht: verslag                          .
RGRDCS00            Report Writer: standaardlayout-overzicht               .
RGRDCS10            Overzicht: standaardlayout                      .
RGRDDC00            Report Writer: lijst van mogelijke kengetalle             .
RGRDEL00            Report Writer: verslagen en sets wissen bij gedeïnstalleerde tabel  .
RGRDLINC            Programma RGRDLINC                          .
RGRDLINC_OLD          Gegenereerde, niet meer gebruikte programma-includes wissen      .
RGRGEN00            Verslaggroep in eigen roll-gebied genereren              .
RGRGEN01            Extract in eigen rolgebied genereren                 .
RGRGENSI            Report Writer / FI-SL: totalen- en postenverslag genereren      .
RGRGPDEL            Niet meer gebruikte gegenereerde programma-includes verwijderen    .
RGRGRIX4            Report Writer: extractbeheer                     .
RGRJBG00            Report Writer: verslaggroepen genereren                .
RGRJTE00            Report Writer: exporteren van verslaggroepen             .
RGRJTF00            Report Writer: verslaggroepen uit bronmandant kopiëren        .
RGRJTI00            Report Writer: transportobjecten importeren              .
RGRLDC00            Report Writer: library-lijst                     .
RGRLNG00            Customizing van talen voor Report Writer               .
RGRLTE00            Report Writer: Exporteren van libraries                .
RGRLTF00            Report Writer: libraries uit bronmandant kopiëren           .
RGRMTE00            Report Writer: exporteren van referenties               .
RGRMTF00            Report Writer: referenties uit bronmandant kopiëren          .
RGRMTI00            Report Writer: transportobjecten importeren              .
RGRNDC00            Report Writer: lijst van symbolische namen van sets          .
RGROBJ00            Omzetting Report Writer naar totalentabellen met objecten       .
RGROLD2N            Setnamen in Report Writer-verslagen naar Set-ID converteren      .
RGRPEDIT            Report Writer: programma-edit oproepen                .
RGRPGA01            Collectieve verwerking: WBS-elementen via lijst toewijzen       .
RGRPGA03            Evaluatie: alle geldige planning-WBS-elementtoewijzingen       .
RGRPORTAL_TEST         Aan PortalALV doorgegeven gegevens:                  .
RGRRCONV_T803G_UML       Omzetting van umlauten in KG-formules                 .
RGRRCONV_VAR          Report Writer: conversie van varianten                .
RGRRCONV_VAR1         Report Writer: conversie van varianten (hulprapport)         .
RGRRCORR_T801W         Correctierapport voor niet-correcte T801W-gegevens          .
RGRRDC00            Report Writer: verslagdefinitie weergeven in lijst          .
RGRREF00            Verouderd: structuur van Report Writer-referentiegegevens (tabel 803Z).
RGRREGXL            Report Writer Excel Link registreren                 .
RGRREL00            Report Writer: gebruikersnaam terugzetten               .
RGRRTE00            Report Writer: verslagen exporteren                  .
RGRRTF00            Report Writer: verslagen uit bronmandant kopiëren           .
RGRSETPW            Report Writer: password voor opgeslagen gegevens wijzigen       .
RGRSJS99            Report Writer: status 'Opnw gener.' voor alle verslaggroepen instellen.
RGRSTE00            Report Writer: standaardlayouts exporteren              .
RGRSTF00            Report Writer: standaardlayouts uit bronmandant kopiëren       .
RGRSTXM0            Report Writer: SAPscript-teksten bij release 3.0A converteren     .
RGRTDF01            Report Writer: Report Writer-besturingstabellen kopiëren       .
RGRVDC00            Report Writer: systeemvariabelen                   .
RGRVTE00            Report Writer: varianten exporteren                  .
RGRVTF00            Report Writer: varianten kopiëren                   .
RGRWCLCO            Report Writer: Kopiëren van varianten bij mandantkopie        .
RGRWGENI            Report Writer: includes van TABLE-structuren genereren        .
RGRWMINIALV          Report Writer-verslag als MiniALV uitvoeren              .
RGRWPORTALALV         Report-Writer-verslag uitvoeren na overzicht uit portaal       .
RGRWPORTALALVNEW        Report-Writer-verslag uitvoeren na overzicht uit portaal       .
RGRWSUBMIT           Report Writer: verslag oproepen met variant              .
RGRWTDG1            Genereren van testgegevens in tabel GLT1               .
RGRWTRANS           Transport van Report Writer, sets en variabelen: experttool      .
RGRWTST1            Report Writer: testomgeving 1 (layoutcontrole)            .
RGRXDS00            Verzorging van kengetallen                      .
RGRXTE00            Report Writer: exporteren van kengetallen               .
RGRXTF00            Kopiëren van kengetallen uit bronmandant               .
RGR_DLL_UPLOAD         Report Writer: Hulprapport voor coderen van een BIN-bestand      .
RGSALEAT            Prestatiesoortgroepen verzenden via ALE                .
RGSALEBP            ALE: bedrijfsprocesgroepen zenden                   .
RGSALECC            Kostenplaatsgroepen verzenden via ALE                 .
RGSALECE            Kostensoortgroepen verzenden via ALE                 .
RGSALEH1            Een volledige CO-hiërarchie verzenden via ALE             .
RGSALEPC            Profitcenter-groepen of rekeninggroepen verzenden via ALE       .
RGSAUTHGR           Bevoegdheidsgroep in alle sets van hiërarchie invoeren        .
RGSBIL00            Groepen of sets vanaf de balans/V+W-structuur creëren         .
RGSCOMPARE           Vergelijking van hiërarchieën: zoeken naar gemeenschappelijke waarden .
RGSCOMPGRP           Vergelijking van hiërarchieën: zoeken naar gemeenschappelijke waarden .
RGSCPY00            Sets kopiëren tussen verschillende tabellen              .
RGSCPY10            Sets kopiëren in het kader van de omzetting van FI-SL-tabellen    .
RGSCPY15            GLU1-sets wijzigen in het kader van de omzetting van FI-SL-tabellen  .
RGSCPY30            Groep kopiëren met suffix - programma voor achtergrondverwerking   .
RGSCPY40            Vervangen van sets door groepen (sets door RGSCPY00 gecreëerd)    .
RGSCPY45            Rekeninggroepen door kostensoortgroepen vervangen (of andersom)    .
RGSCPY50            Kopiëren van EC-PCA-rekeninggroepen naar rekeningsoortgroepen     .
RGSDCS10            Setoverzicht                             .
RGSDCV00            Variabelen-overzicht                         .
RGSDELRW            Verwijderen van niet-gebruikte verslagsets              .
RGSEX000            Voorbeeld: inlezen en afbeelden van een sethiërarchie (sequentieel)  .
RGSEX001            Voorbeeld: sethiërarchie inlezen en weergeven (nieuw)         .
RGSEX010            Voorbeeld: alle waarde-intervallen van een set weergeven       .
RGSEX020            Voorbeeld: kostensoort in een kostensoortenhiërarchie zoeken     .
RGSEX040            Voorbeeld: set genereren (met kostenplaatsen)             .
RGSEXPH1            Export van groepen of sets op een bestand (niveautabel)        .
RGSEXPH2            Export van groepen of sets of een bestand (vader-zoon-tabel)     .
RGSGRA01            Grafische setweergave                         .
RGSGRAPH            Grafische setweergave                         .
RGSIMPH1            Import CO-hiërarchieën uit extern systeem               .
RGSIMPH2            Import CO-hiërarchieën uit extern systeem               .
RGSNUS00            Niet-gebruikte sets                          .
RGSNUV00            Niet-gebruikte variabelen                       .
RGSOLD2N            Conversie oude sets in transparente tabellen             .
RGSOVL00            Eenduidigheidscontrole                        .
RGSREN00            (Voor release 4.0 gecreëerde) sets in groepen converteren       .
RGSSTD00            Verwijderingen van sets in transportorder invoeren          .
RGSSTE00            Sets exporteren                            .
RGSSTF00            Kopiëren van sets uit bronmandant                   .
RGSSTI00            Sets importeren                            .
RGSVTD00            Verwijderingen van variabelen in transportorder invoeren       .
RGSVTE00            Exporteren van variabelen                       .
RGSVTF00            Kopiëren van variabelen uit bronmandant                .
RGSVTI00            Importeren van variabelen                       .
RGS_DXTEST_AT         Testprogramma voor geg.overname: ActivityTypeGroup.Create       .
RGS_DXTEST_BP         Testprogramma voor geg.overname: BusinessProcessCOGrp.Create     .
RGS_DXTEST_CC         Testprogramma voor geg.overname: CostCenterGroup.Create        .
RGS_DXTEST_CE         Testprogramma voor geg.overname: CostElementGroup.Create       .
RGS_DXTEST_OR         Testprogramma voor geg.overname: InternalOrderGroup.Create      .
RGS_DXTEST_PC         Testprogramma voor geg.overname: ProfitCenterGroup.Create       .
RGTABKEY_ADMIN         GTABKEY Administration Tool                      .
RGTABKEY_APPROV        GTABKEY Exception Approvals                      .
RGTABKEY_BATCH         Adjust GTABKEY Entries to New NAMETAB Structures           .
RGTABKEY_COMPRESS       Compress GTABKEY/GTABKEYEXC                      .
RGTABKEY_COPY         GTABKEY Copy of Registrations                     .
RGTABKEY_CREATE_RFC      creation of GTABKEY RFC destination                  .
RGTABKEY_CUST         Definition of GTABKEY Mapping Type                  .
RGTABKEY_MAINTAIN_GSWCGRP_S  Program ZMAINTAIN_NEGLIST                       .
RGTABKEY_SETUP         system configuration for the client system              .
RGTABKEY_SYSTEM_SETUP     creation of an system entry in the central GTABKEY system       .
RGTBGD13            Weergave totalenrecords GD13                     .
RGTBGD23            Posten zoeken GD20                          .
RGUAOBJ0            RGUAOBJ0   Omzetting van FI-SL allocatietabellen          .
RGUARC3A            Archiv.object CO_CEL_RCL: schrijfprogramma voor afstemledger CO-OM  .
RGUARCFI            Archieven via vaste velden opsporen                  .
RGUARCLC            Consolidatie: Archivering van afz. posten (arch.object FI_LC_ITEM)  .
RGUARCTC            Consolidatie: archivering van totalenrecords (arch.object FI_LC_SUM) .
RGUC888M            Controleprogramma voor de variabele en vaste veldoverdrachten     .
RGUCALE1            FI-SL-verdeling (ALE): actualiseren van IDOC-veldtoewijzingstabel   .
RGUCALE2            FI-SL-verdeling (ALE): genereren van export- en importprogramma's   .
RGUCALE3            FI-SL-verdeling (ALE): terugzetten van instellingen voor een tabel  .
RGUCALE4            FI-verdeling (ALE): kopiëren van rollup-sets uit een mandant     .
RGUCATCI            Codingblock: doorgifte van customer appends in customer includes   .
RGUCBFIP            Rubriceringsblok: FI-snelinvoer voor eigen velden voorbereiden    .
RGUCBIW0            Info-structuur voor FI-SL-tabel activeren               .
RGUCBIW0_PI          Extractstructuren voor FI-SL-tabel genereren             .
RGUCBIW1            FI-SL: DataSource bij een ledger definiëren              .
RGUCBIW1_PI          FI-SL: DataSource aan ledger toewijzen                .
RGUCBIW_CONVERT        Conversie van tabelgegevens uit T800AIS, T881IS & ROOSOURCE      .
RGUCBL00            Ontbrekende appendstruct. v. gemigreerde codingblock-velden toevoegen .
RGUCBL01            2.1/2.2-kl.def.codingblock-velden:Appends & gegevens in TMODU,GB01  .
RGUCHEFI            Valuta-instellingen voor standaardledgers van FI-GL controleren    .
RGUCOFIP            Plan-posten voor tabel COFIT                     .
RGUCOFIS            Werkelijke posten bij tabel COFIT                   .
RGUCOFIT            Totalenrecord uit tabel COFIT                     .
RGUCOMP1            Vergelijking grootboekrek.periodecijfers met een ander ledger     .
RGUCOMP4            Ledgervergelijking                          .
RGUCREP0            Detaillering voor FI-SL-tabel activeren                .
RGUCREP1            Detaillering voor FI-SL-tabel deactiveren               .
RGUCURRA            Valutacodes in FI-SL activeren                    .
RGUCURRC            Analyse van de opgeslagen valuta's in FI-SL-customizing        .
RGUDBANA            Number of data records in the FI-SL ledgers              .
RGUDEL00            Bewegingsgegevens uit ledgers verwijderen               .
RGUDEL3A            Verwijderprogramma voor verwijderen van gearchiv. FI-SL-gegevens   .
RGUDELEC            Verwijderen van foutieve customizing-gegevens             .
RGUDELLC            Consolidatie: verwijderen gearchiveerde afz. posten (AO: FI_LC_ITEM) .
RGUDELTC            Consolidatie: verwijderen gearchiveerde totalenrecords (AO: FI_LC_SUM).
RGUFILCA            Afzonderlijke werkelijke posten van tabel FILCT            .
RGUFILCP            Planposten voor tabel FILCT                      .
RGUFILCT            Totalenrecords uit tabel FILCT                    .
RGUGBR00            Genereert ABAP-coding voor validaties/substituties/regels       .
RGUGBR01            Validatie/substitutie/regels - genereert ALLEEN kaderprogramma    .
RGUGBR02            Generering van substitutie-exportroutines na wijziging codingblok   .
RGUGBR16            Omzetten van FI-SL-Booleaanse uitspraken op tabellen met objecten   .
RGUGBR18            RuleMan: omzetting voor release 3.0                  .
RGUGBR19            Syntax controle op alle validaties/substituties/regels        .
RGUGBR28            VSR: meldingenklasse voor Booleaanse klassen wijzigen         .
RGUGBR30            Regel overzicht                            .
RGUGBR31            Validatieoverzicht                          .
RGUGBR32            Substitutieoverzicht                         .
RGUGBR33            Testtool voor validatie/substutie/regels               .
RGUGBR40            Valid./subst.: gebruik van meldingen in validaties          .
RGUGBR41            Valid./subst.: informatielijst voor gesubstitueerde velden      .
RGUGBT10            Inconsistente substituties repareren of verwijderen          .
RGUGBT12            Inconsistente validaties repareren of verwijderen           .
RGUGBT14            Reparatie of verwijderen van inconsistente regels           .
RGUGDBAN            Generator voor rapport RGUDBANA                    .
RGUGLFUNCA           Werkelijke posten bij tabel GLFUNCT                  .
RGUGLFUNCP           Planposten voor tabel GLFUNCT                     .
RGUGLFUNCT           Totalenrecords uit tabel GLFUNCT                   .
RGUGLG00            Genereringsrapport voor logische database GLG             .
RGUGLP13            Planposten voor tabel GLT1                      .
RGUGLPCA            Profit-centeradministratie: werkelijk afzonderlijke posten      .
RGUGLPCP            Profit-centeradministratie: geplande afzonderlijke posten       .
RGUGLPCT            Profit-centeradministratie: totalenrecords              .
RGUGLS10            Weergave werkelijke posten bij tabel GLT1               .
RGUGLS11            Werkelijke posten van tabel GLT1                   .
RGUGLS12            Werkelijke posten van tabel GLT1                   .
RGUGLT13            Totalenrecords uit tabel GLT1                     .
RGUGRA01            Hiërarchiegrafiek voor FI-SL-stamgegevens               .
RGUGRA02            Hiërarchiegrafiek voor FI-SL-stamgegevens               .
RGUGRA03            Grafische weergave van tabelinstallatie                .
RGUGUMS0            Rapport voor het omzetten van een database door archivering      .
RGUI0300            FI-SL: verslag-directory                       .
RGUIST00            Programma voor het zoeken van performant-indices voor SL-tabellen   .
RGUIST01            Berekening van mogelijk aantal records in totalentabel nieuw grootboek.
RGULCARCFIND          FI-LC-archieven via vaste velden opsporen               .
RGULIST0            Inhoud van de FI-SL-doorboekingstabellen               .
RGUMLFIX            Ledger specificeren als 'standaard'ledger van een bepaalde applicatie .
RGUOBJTE            Voorbeeldobjectnummers testprogramma's voor GLFUNCT          .
RGURCLARCFIND         CO-RCL-afstemledgers vinden via schermvelden             .
RGUREC00            Voorbeeld voor de overname van externe gegevens in FI-SL       .
RGUREC01            Testgegevens creëren voor RGUREC00                  .
RGUREC10            Documenten uit financiële boekhouding overnemen            .
RGUREC20            CO-documentovername werkelijke gegevens in FI-SL           .
RGUREC30            Documentovername uit materiaalbeheer                 .
RGUREC40            Overname beginsaldo statistische kengetallen type 1          .
RGUREC50            CO-documentovername plangegevens in FI-SL               .
RGUREC51            Re-post Plandata by Document Number                  .
RGURECFI            Naboeken van FI-documenten in GLT0                  .
RGURECGLFLEX          Overname beginsaldo werkelijke gegevens in grootboek         .
RGUREL3A            Arch.object CO_CEL_RCL: terugladen van gearchiveerde gegevens     .
RGURELLC            Consolidatie: terugladen v. afz. posten (archiveringsobj. FI_LC_ITEM) .
RGURELMM            Reloadprogramma voor archiveringsobject MM_ACCTIT           .
RGURELPC            Profit center: gearchiveerde gegevens terugladen (arch.obj PCA_OBJECT).
RGURELSL            FI-SL: Terugladen gearchiveerde gegevens (archiv.objekt FI_SL_DATA)  .
RGURELTC            Consolidatie: terugladen van totalenrecords (arch.obj. FI_LC_SUM)   .
RGUREP00            Genereringsprogramma voor tabelreparatieprogr. RGUREP02        .
RGUREP01            Hoofdprogramma tabelreparatie                     .
RGUREP02            Repair Program: Totals from Line Items for Pool and Transport Tables .
RGUREP03            FI-SL: Posten verwijderen en totalenrecords corrigeren        .
RGUREP06            Logisch systeem in totalentabellen converteren (vanaf 4.5)      .
RGUREP07            Waarden in logische key-velden wijzigen in FI-SL ('Realignment')   .
RGUREP08            Test                                 .
RGUREP10            FI-vervolgdocumenten in vrije ledgers verwijderen en naboeken     .
RGUREP11            FI-SL: Objectnummerconsistentie controleren              .
RGUREP12            FI-SL: Objectnummerconsistentie controleren (gegen. door RGUREP11)  .
RGUREP13            FI-SL: Storno werkelijke documenten                  .
RGUSI100            Waarde zoeken in sets                         .
RGUSLAFI            Archieven via vaste velden opsporen                  .
RGUSLARCFIND          Archieven via vaste velden opsporen                  .
RGUSLSEP            Vergelijking totalenrecords met totaal uit afz. posten        .
RGUSTORG            Globale FI-SL-werk.documenten storneren                .
RGUSTORL            Lokale FI-SL-werk.documenten storneren                .
RGUSTU01            Weergave van setgebruik                        .
RGUSTU10            Opbouw van set- en variabelegebruik                  .
RGUT882M            Verzorgingsprogramma voor flexibel grootboek en tabel T882      .
RGUTGUMS            Veldoverdracht voor tabelomzetting in FI-SL              .
RGUTITIC            Archiveringsobject MM_ACCTIT: indexen op archieven creëren      .
RGUTITID            Archiveringsobject MM_ACCTIT: indexen van archieven verwijderen    .
RGUTRACE01           Trace speciale ledgers                        .
RGUUMR00            FI-SL: valuta-omrekening                       .
RGUUMR01            FI-SL: valuta-omrekening                       .
RGUUMS01            Omzetten van bewegingsgegevens van totalentabel            .
RGUUMS02            Verwijderen van sets bij een totalentabel               .
RGUUMS03            Bewegingsgegevens van een totalentabel verwijderen          .
RGUUMS04            Vergelijking van twee FI-SL-tabellen                 .
RGUUMS05            Omzetten van FI-SL-besturingstabellen                 .
RGUUMS06            Controleer de veldoverdrachten voor de omzetting           .
RGUUMS07            Resourceschatting voor de conversie                  .
RGUUMS08            Conversie van bewegingsgegevens van een afzonderlijkepostentabel   .
RGUUMS09            Totalenrecord weergeven na conversie van totalentabel         .
RGUUMS10            Verslaggroepen genereren na de conversie               .
RGUUMSAL            RGUUMSAL   Omzetting van FI-SL-allocatietabellen          .
RGUUMSCU            Omzetten FI-SL-customizing van pooltabellen naar objecttabellen    .
RGVILIRF            IRE one-time posting                         .
RGXGBR15            Validatie: mandanten kopie                      .
RG_MIGRATION          FI-SL: Profit-centerverrekening                    .
RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES Programma RG_PP_COPY_GLU1_MASTER_ENTRIES               .
RG_PP_GENERATE         Totalentabel voor planning installeren                .
RG_SAC_CALCPL         FI-SL: Halfjaarafsluiting - resultaattransport            .
RG_SAC_CENTRAL         FI-SL: Halfjaarafsluiting - centralisatie               .
RG_SET_RW_CLEAN        Verwijderen van verouderde sets en verslagen van SAP-uitlevering   .
RH100502            Conversierapport voor HR-infotype 1005 (release 4.0)         .
RH77MBDO            Documentatie procedures                        .
RHABLAUF            Evenementrooster                           .
RHABLAUF_LSO          Cursusrooster                             .
RHAKTI00            Status van objecten wijzigen                     .
RHALEACU            HR: Autocustomizing voor verdelingsmodel 'HR en FA/LO'        .
RHALEBAPIPROOF         HR: Clustergegevens in geval van BAPI-fouten inspelen         .
RHALECLEANRELA         HR: Relaties opschonen                        .
RHALECPS            HR: ALE-wijzigingspointer voor HR-stamgegevens weergeven       .
RHALEHRMDORIGINIT       HR: Initialisatie originele systemen voor plangegevens        .
RHALEHRMDORIGXPERT       HR: Verzorging HRMDORIGIN (expertmodus)                .
RHALEINI            HR: ALE-verdeling HR-stamgegevens                   .
RHALEORGMOVE          HR: Plangegevens verplaatsen                     .
RHALEORIGINIT_APPLICANT    HR: Initialisatie van originele systemen van sollicitanten      .
RHALEORIGINIT_EMPLOYEE     HR: Initialisatie van originele systemen van werknemers        .
RHALEORIGLIST         HR: Originele systemen van plangegevens weergeven           .
RHALEORIGLIST_APPLICANT    HR: Originele systemen van sollicitanten weergeven          .
RHALEORIGLIST_EMPLOYEE     HR: Originele systemen van werknemers weergeven            .
RHALESERCHECK         HR: Registratie voor ALE-serialisering controleren          .
RHALESMD            HR: ALE-wijzigingspointers voor HR-stamgegevens verwerken       .
RHALE_HRMDRGIN_MAINTAIN    HR: Registratie verzorgen voor serialisering in ALE-ingang (HRMDRGIN) .
RHALE_HRMDRGIN_TO_IDOC_FIT   HR: HRMDRGIN aanpassen aan IDoc                    .
RHALE_HRMDRGOUT_MAINTAIN    HR: Registratie verzorgen v. serialisering in ALE-uitgang (HRMDRGOUT) .
RHALTD00            Overname van bestaande gegevens                    .
RHAPPRDL            Oude beoordelingen verwijderen                    .
RHARCHIV            Deelnames archiveren                         .
RHAREL00            Objecttypen                              .
RHASPD00            Aspecten                               .
RHAUTH00            Bevoegde objecten per gebruiker/profiel                .
RHAUTH01            Bevoegdheidsviews weergeven                      .
RHAUTH_VIEW_INDX        Objecten die in de INDX zijn opgeslagen, weergeven per gebruiker   .
RHAUTUPD_NEW          Gebruikersstam afstemmen                       .
RHBAUPAT_BASE         Opbouw van buffer voor generieke attributen              .
RHBAUS00            Opnieuw genereren INDX v. structuurbevoegdh.             .
RHBAUS01            INDX en T77UU vergelijken                       .
RHBAUS02            T77UU controleren en vergelijken (gebruikersgegevens in SAP-geheugen) .
RHBEGDA0            Begindatum opnieuw instellen                     .
RHBELNRFIX           Documenten in evenementenbeheer controleren              .
RHBUCH00            Boekingen per deelnemer                        .
RHBUCH00_LSO          Boekingen per deelnemer                        .
RHBUDG00            Budgetvergelijking                          .
RHBUPA00_TESTER        Rapport RHBUPA00_TESTER                        .
RHBUUM01            TEM : budgetconversie BPJA -" budgetobjecten             .
RHCALE00            VM-ALE-scenario's controleren                     .
RHCATALG            Catalogus                               .
RHCCOS00            Kosten van evenement bepalen en kostenoverboeking in CO        .
RHCCOS00_LSO          Cursuskosten bepalen en kostenoverboeking naar CO           .
RHCDOC_DISPLAY         Wijzigingsdocumenten weergeven                    .
RHCGRP01            Voorselectie van evenementengroepen en evenementtypen         .
RHCHAR00            Evaluatie van infotype "karakter" (P1004)               .
RHCHECK1            Consistentie database controleren                   .
RHCHECKI            Relaties met verschillende inversie weergeven/aanpassen        .
RHCHECKP            Controle consistentie PD-database tabel- en pointer naar extra geg.  .
RHCHECKRELATIONS        Relaties zonder bestaande objecten verwijderen            .
RHCHECKRELATIONS_OLD      Relaties zonder bestaande objecten verwijderen            .
RHCHECKS            Weergeven/reconstructie van ontbrekende records werkelijke roosters  .
RHCHECKV            Weergeven en creëren van ontbrekende inversie relaties        .
RHCHEXOB            Relaties van niet-bestaande externe objecten             .
RHCKORDH            Bestellingsontw. vanuit art.ledger-perspectief controleren/aanvullen .
RHCLUC00            Cluster controller                          .
RHCMPBUDGETINIT        Overname van gegevens uit andere applicaties in de budgettering    .
RHCMPCHANGE_STATUS       Statuswijzigingen voor beloningsaanpassingen             .
RHCMPCOMPARE_ACTUAL_PLANNED  Vergelijking werkelijke basissalarissen met normbetalingen      .
RHCMPCR0            Relatieve salarisposities                       .
RHCMPCREATE_ADJUSTMENTS    Beloningsaanpassingen creëren                     .
RHCMPJOBPLCOMP         Salarisstructuur voor functies                    .
RHCMPLTI_STOCKSPLIT      Aandelensplitsing                           .
RHCMPTCS_PRINT         Overzicht totale beloningen afdrukken                 .
RHCOLLABORATION_CHECK_LSO   Programma RHCOLLABORATION_CHECK_LSO                  .
RHCOMP00            Opleidingskosten                           .
RHCOMP00_LSO          Opleidingskosten                           .
RHCONC00            Objecten koppelen                           .
RHCOPL00            Planvariant kopiëren                         .
RHCOPLPT            Planvarianten (gedeeltelijk) vergelijken               .
RHCOPY00            Object kopiëren                            .
RHCOPY10            Objecten via selectielijst kopiëren                  .
RHCOPYSTRUCT          Structuur kopiëren                          .
RHCOSTDIST00          Kostenverdeling bepalen                        .
RHCPJP00            Functiebeloning                            .
RHCPRI00            Kosten van evenement bepalen en als prijs voorstellen         .
RHCPRI00_LSO          Cursuskosten bepalen en als prijs voorstellen             .
RHCTIMCO            Programma RHCTIMCO                          .
RHCTIMCO_NO_ALV        Onjuiste infotyperecords bij tijdrelatie 1 en 2            .
RHCUSTVALUESET_LSO       SAP Learning Solution activeren/deactiveren              .
RHDBST00            Databasestatistiek personeelsplanning                 .
RHDBST10            Databasestatistiek: aantal objecten in PLOGI             .
RHDBST20            Databasestatistiek: gebruik van notities               .
RHDBST30            Databasestatistiek: gebruik van infotype               .
RHDBST40            Databasestatistiek: gebruik van alle infotypen            .
RHDBST50            Databasestatistiek: generieke attributen               .
RHDDIC00            Tabelvelden uit de Data Dictionary                  .
RHDELETE            Programma voor verwijderen van een initieel programma         .
RHDEL_INTE10          Overbodige gegevens uit PA-tabellen verwijderen (integratie)     .
RHDEL_PA_TABLES        Overbodige gegevens uit PA-tabellen verwijderen            .
RHDEL_PD_TABLES        Overbodige gegevens uit PD-tabellen verwijderen            .
RHDESC00            Infotypen weergeven en verzorgen                   .
RHDESC10            Infotypen van object weergeven                    .
RHDESC20            Objectbeschrijving: hoofdprogramma                  .
RHDISPLAY_OUTPUT_LSO      Correspondentie - correspondentiehistorie weergeven          .
RHDOCCPL            Controlelijst van aanwezigheden weergeven               .
RHDPERSL            Persoonlijk dienstrooster weergeven                  .
RHDREQDL            Behoeftetoewijzing van personen                    .
RHECM_ADJ_SALARY_STRUC     Actualisering van de salarisgroepbedragen van marktgegevens      .
RHECM_BUDGET_CHK_RELEASE    Beloningsbudget controleren en vrijgeven               .
RHECM_BUDGET_GENERATE     Budgetten uit organisatiehiërarchie creëren              .
RHECM_BUDGET_INIT       Interface beloning v. personeelskostenplanning: PCP-waarden uploaden .
RHECM_BUDGET_RPT        Auditverslag voor budgetten                      .
RHECM_CHANGE_PROC_STATUS    Status beloningsproces wijzigen                    .
RHECM_CONVERT_STOCK_UNIT    Infotype 0761 na aandelensplitsing omrekenen             .
RHECM_CONV_BUDGET       Budgetaandeeleenheid omrekenen                    .
RHECM_CREATE_0758       Beloningsprogrammarecords creëren                   .
RHECM_CREATE_COMP_PROCESS   Beloningsprocesrecords creëren                    .
RHECM_EVALUATE_LTIDATA     LTR-toekenningen evalueren                      .
RHECM_EXERCISE_IDOC_IN     LTR-uitoefengegevens importeren                    .
RHECM_GET_ACCOUNTINGDATA    Evaluatie van LTR-gegevens voor interface fin. administratie     .
RHECM_GRANT_IDOC_OUT      LTR-toewijzingsgegevens exporteren                  .
RHECM_PRINT_CRS        Schriftelijke bevestiging beloningsreview afdrukken          .
RHECM_PROCESS_EVENT      Gebeurtenis voor LTR-toewijzingen verwerken              .
RHECM_UPD_0008_FROM_1005    Basistoelagen uit normbetaling actualiseren              .
RHEINS00            Werkplekken met beperkingen                      .
RHEISTRANS0          HR-EIS-transfer template                       .
RHEMPL00            Lijst van werknemers                         .
RHERES00            Resourcestuklijst per evenement                    .
RHERES00_LSO          Resourcestuklijst per training                    .
RHESSUSERSET          Programma RHESSUSERSET - Algemene gebruikersinstellingen ESS     .
RHEWUV21            Evenementprijzen: conversie Economische en Monetaire Unie       .
RHEWUV21CHECK         Controle van euroconversie voor evenementprijzen           .
RHEWUV36            Evenementkosten: conversie Economische en Monetaire Unie       .
RHEXIST0            Bestaande objecten                          .
RHEXPSEARCH          Zoekopdracht Expert Finder                      .
RHEXPUPD            Programma voor afstemmen van gegevens in expertprofiel        .
RHEXPUPDVAL          T7XP_ELEM_VAL met expertprofielen afstemmen              .
RHFAKT00            Facturatie van evenementen                      .
RHFAKT00_LSO          Facturatie van trainingen                       .
RHFILLPOS           Programma RHFILLPOS                          .
RHFIXK00            Vastleggen/afzeggen/blokkeren/deblokkeren van evenementen       .
RHFLUPX0            Teken voor na te bewerken evenementen instellen            .
RHFREE00            Gekoppelde en niet-gekoppelde objecten weergeven           .
RHGENERATE_ATTRIB_TABLE    Transparante tabellen voor generieke attributen            .
RHGRENZ0            Objecten begrenzen                          .
RHGRENZ1            Einddatum opnieuw instellen                      .
RHGRENZ2            Infotypen begrenzen                          .
RHGRENZ4            Nieuwe einddatum instellen                      .
RHGRIN21            Personeelsinformatiesysteem                      .
RHGRIN23            Verzamelen van records v/e objecttype t.b.v. RHGRIN00/RHGRIN50    .
RHGRIN24            Weergeven van rapportdocumentatie                   .
RHGROUP0            Waarde voor modificatiegroepen berekenen               .
RHGROUP1            Afleiden van functiecodes uit modificatiegroep            .
RHHANDLERELATIONS       Behandeling van fouten na wijziging van land             .
RHHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Beoordelingen voorbereiden via organisatorische eenheden       .
RHHAP_BADI_OVERVIEW      Beoordelingssystemen - BAdI-overzicht                 .
RHHAP_CUSTOMIZING_CHECK    Beoordelingssystemen - Customizingtabellen en instellingen controleren.
RHHAP_DISPLAY_DB        DB-gegevens beoordeling weergeven                   .
RHHAP_PA_APP_DOC_PREPARE_ORG  Beoordelingen voorbereiden via organisatorische eenheden       .
RHHAP_RSWUWFML         Kopie van RSWUWFML: mails verzenden                  .
RHHCPCH0            Customizinginstellingen controleren                  .
RHHCP_CUS_EMU_CONVERSION    Valutaconversie customizingtabellen PersKostenplanning en -simulatie .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_DATA Infotype Planning personeelskosten (0666 en 5010) verwijderen     .
RHHCP_DC_DELETE_INFOTYPE_EMPL Infotype planning personeelskosten (0666) verwijderen         .
RHHCP_DC_EMPLOYEE       Verzameling van gegevens personeelskostenplanning voor werknemers   .
RHHCP_DC_EMU_CONVERSION    Valutaconversie van infotypen Personeelskostenplanning (0666, 5010)  .
RHHCP_DC_ORGOBJECT       Verzameling van gegevens personeelskostenplanning voor org. objecten .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_ADMIN  Administratie van gegevensbasis uit afrekeningsresultaten       .
RHHCP_DC_PAYROLL_DATA_DISPLAY Weergave van gegevensbasis uit afrekeningsresultaten         .
RHHCP_DETAIL_LIST_CHANGES   Planwijzigingen van de detailplanning weergeven            .
RHHCP_PLAN_ADMIN        Personeelskostenplannen beheren                    .
RHHCP_PLAN_BUDGET_IF      Personeelskostenplanning: gebruikersinterface voor budgetbepaling   .
RHHCP_PLAN_CODOC_CREATE    Planning vrijgeven en originele documenten genereren         .
RHHCP_PLAN_CODOC_DISPLAY    Weergave van originele documenten                   .
RHHCP_PLAN_CODOC_POST     Boeking in financiële administratie                  .
RHHCP_PLAN_COPY        Kopie van een personeelskostenplan met ander scenario creëren     .
RHHCP_PLAN_COPY_DETAIL_CHANGES Wijzigingen detailplanning naar ander personeelskostenplan kopiëren  .
RHHCP_PLAN_CREATE       Personeelskostenplanningsrun uitvoeren                .
RHHCP_PLAN_DELETE       Personeelskostenplanningsrun verwijderen               .
RHHCP_PLAN_LIST_CLUSTER    Weergave plangegevens (cluster)                    .
RHHCP_PLAN_LIST_COMPARE_PLANS Vergelijking tussen twee plannen                   .
RHHCP_PLAN_LIST_RESULTS    Plangegevens weergeven                        .
RHHCP_PLAN_RELINFO_CHECK    Objecttoewijzing aan personeelskostenplan controleren         .
RHHCP_PLAN_REMOVE       Personeelskostenplan verwijderen                   .
RHHFMT00            Kenmerken en hulpmiddelen                       .
RHHISTO0            Dearchiveren/archiveren van objecten                 .
RHIE0000            Interface van R/3-hiërarchie-extractie naar BW            .
RHIE0100            BW-hiër.extractie: R/3-hiërarchielijst voor BW weergeven       .
RHIE0300            BW Hiër-extractie: invoer voor het verzorgen van hiërarchie-metageg. .
RHINDX10            Strategische index via HRPnnnn                    .
RHINFAW0            Evaluatie infotype                          .
RHINFAW2            Evaluatie infotype                          .
RHINFT00            Infotypen verzorgen                          .
RHINLV00            Interne doorbelasting van kosten voor deelnames            .
RHINLV00_LSO          Interne prestatieverrekening voor cursussen              .
RHINLV10            Interne doorbelasting van kosten voor docentactiviteiten       .
RHINLV10_LSO          Interne doorbelasting van kosten voor docentactiviteiten       .
RHINTE00            Organisatorische indeling overnemen (PA -" PD)            .
RHINTE10            Integratie voorbereiden (OM -" PA)                  .
RHINTE20            Ontbrekende objecten (OM of PA) creëren                .
RHINTE20_ALT          Controleprogramma voor integratie PA -" PD              .
RHINTE30            Org. indeling in batchinput-map voor infotype 0001 doorgeven     .
RHINTECHECK          RHINTECHECK                              .
RHIQACADCALENDAR_TOOLS     Programma RHIQACADCALENDAR_TOOLS                   .
RHIQACADOFFER_COPY       Academisch onderwijsaanbod creëren                  .
RHIQAGR_ARCH          Beoordelingen archiveren                       .
RHIQAGR_ARCH_DELETE      Gearchiveerde beoordelingen verwijderen                .
RHIQAGR_ARCH_PREPARE      Beoordelingen voor archivering markeren                .
RHIQAGR_ARCH_RELOAD      Gearchiveerde beoordelingen reloaden                 .
RHIQAUDIT_MP          Massarun audit                            .
RHIQAUDIT_MP_CP        Audit (procesafhankelijk)                       .
RHIQAUDIT_MP_CS        Audit (procesonafhankelijk)                      .
RHIQBUCH00           Rooster                                .
RHIQCALENDAR          Programma RHIQCALENDAR                        .
RHIQCBF0            Controles en vervolgprocessen bij moduleboekingen onder voorbehoud  .
RHIQCHECKINTERNALQUALIFICATION Analyse modelboekingen (koppeling 506)                .
RHIQCHECKMODULEREG       Analyse modelboekingen (koppeling 506)                .
RHIQCMPR_ADMRUN_EVAL      Status voor evaluatieproces wijzigen (audit voor toelating)      .
RHIQCMPR_COMPRUN_EVAL     Status voor evaluatieproces wijzigen (afstudeeraudit)         .
RHIQCOH00           Cohortbuilder                             .
RHIQEVTY00           Rapport RHIQEVTY00                          .
RHIQFAIDCALC          Evaluatie toelage                           .
RHIQFEECALC          Bijdrageberekening                          .
RHIQFEECALC_BG         Berekening van collegegeld: periodiek programma            .
RHIQFEECALC_MS         Bijdrageberekening                          .
RHIQFEE_ARCH          Berekeningsdocumenten bijdragen archiveren              .
RHIQFEE_ARCH_DELETE      Gearchiveerde berekeningsdocumenten bijdragen verwijderen       .
RHIQINST00           Rapport RHIQINST00                          .
RHIQINSTHR00          Rapport RHIQINSTHR00                         .
RHIQLOGDISPLAY_APPL      Applicatielog weergeven                        .
RHIQLOGDISPLAY_SYS       Applicatielog voor studenten weergeven                .
RHIQMPCE            Programma RHIQMPCE                          .
RHIQMPSELMETHOD        Programma RHIQMPSELMETHOD                       .
RHIQPROC_ARCH         Activiteitdocumenten archiveren                    .
RHIQPROC_ARCH_DELETE      Gearchiveerde activiteitdocumenten verwijderen            .
RHIQPROC_ARCH_RELOAD      Gearchiveerde activiteitdocumenten reloaden              .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_FH01   Voorbeeld selectiemethode FH01                    .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STNR   Voorbeeldselectiemethode: STNR - nummerreeks studentnummer      .
RHIQSELMETHODS_SAMPLE_STRD   Voorbeeldselectiemethode STRD - inschrijvingsper. student       .
RHIQSELMETHODS_STNS      Programma RHIQSELMETHODS_STUN                     .
RHIQSELMETHODS_TEST_01     Testhulp voor selectiemethoden                    .
RHIQSELMETHOD_AUDCP01     Programma RHIQ_SELMETHOD_AUDCP01                   .
RHIQSTCT00           Verouderd: studie-inhoud                       .
RHIQSTGRANT          Evaluatie toelagen studenten                     .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_COR    Inconsistente archiveringsstatus van studiegegevens corrigeren    .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_DEL    Verwijderprogramma voor archivering van studiegegevens        .
RHIQSTUDYDETAIL_ARCH_WRI    Schrijfprogramma voor archivering van studiegegevens         .
RHIQST_ARCHIVING_PREPARE    Studenten voor archivering markeren                  .
RHIQST_BOOKING_DELETE     Evenementboekingen van studenten verwijderen             .
RHIQST_TOOL1          Wijzig de begindatum, STEXT voor infotype 1702 en 1000        .
RHIQU463_CRT_PAD521      Gegevens van HRPADNN in HRPAD521 converteren             .
RHIQU464_FILL1702MC      Vullen van matchcodevelden voor tweede voornaam en geboortenaam    .
RHIQU464_LOGDISPLAY      Weergave van resultaten van conversierapporten            .
RHIQU464_STATUSDUPLICATION   CM: Duplicatierapport voor status                   .
RHIQU464_STUDENTADDRESS    Conversierapport voor adresgegevens studenten             .
RHIQU471_STUDENT_NOTES_CONVERT Conversierapport voor studentgerelateerde notities          .
RHIQWUL_CHECK         Evaluatie gebruiksinfo v. ongeldige verwijzingen op moduleboekingen  .
RHIQ_AC_STRUC         Weergave en verzorging van academische structuur           .
RHIQ_ADD_CITIZEN_ROLE     Ontbrekende rol CITIZEN voor contactpersoon toevoegen         .
RHIQ_ADM_CORR_CREATE_CONT   Parameters massatransactie toelatingscorrespondentie genereren    .
RHIQ_ADM_CORR_HISTORY     Verouderd (nieuw: RHIQ_CORR_HISTORY)                 .
RHIQ_ADM_CORR_PRINT_CONT    Parameters voor massatransactie toelatingscorrespondentie genereren  .
RHIQ_CHECK_CUSTOMIZING     Customizing voor Campus Management controleren            .
RHIQ_CM2005_UPGRADE_PERS_DATA CM: Persoonlijke gegevens voor student-zakenpartner synchroniseren  .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_ALVGRID  Voorbeeld kookboek rapportage ALV GRID                .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_C_LIST  Voorbeeld kookboek rapportage klassieke lijst             .
RHIQ_COOKBOOK_REP_EX_SEL_METH Voorbeeld kookboek rapportage selectiemethoden            .
RHIQ_COOKBOOK_SM_SELECT    Selectiescherm voor voorbeeld kookboek selectiemethoden        .
RHIQ_COPY_ROLL_FORWARD     Evenementenaanbod kopiëren                      .
RHIQ_CORR_HISTORY       Correspondentiehistorie                        .
RHIQ_FKKMASS_ST_SELECTION   Generieke studentselectie voor massa-activiteiten FI-CA        .
RHIQ_GB_EXTRCT_ST_FRM_SEQ   UCAS: Extract sequence file records for all applicants        .
RHIQ_HROBJINFO         Info over HR-objecten                         .
RHIQ_ISR_MONITOR        Aanvragenoverzicht                          .
RHIQ_MAINTAIN_RELATED_PERSON  Contactpersoon verzorgen, eerste scherm overslaan           .
RHIQ_MASS_DEREGISTRATION    Massa-uitschrijving                          .
RHIQ_ORIGINAL_LANGUAGE_CHECK  CM: Oorspronkelijke taal controleren                 .
RHIQ_PAD509_UMSE        Programma RHIQ_PAD509_UMSE                      .
RHIQ_PROG_GR_PROGRESSION    Voortgangsbepaling voor soort studierichting             .
RHIQ_PROG_GR_REPAIR1      Voortgangsbepaling herstel voortgangsgegevens             .
RHIQ_RULE_OVERVIEW       Overzicht regels                           .
RHIQ_SAMPLE_REPORT_ST_TESTS  Programma RHTTBB_SAMPLE_REPORT_ST_TRANS                .
RHIQ_SELMETHOD_ADMISSION    Selectiemethode: toelatingsrecord                   .
RHIQ_SELMETHOD_ARCHIVABLE_ST  Selectiemethode: studenten met te archiveren gegevens selecteren   .
RHIQ_SELMETHOD_DEREGISTERED  Selectiemethode: uitschrijving                    .
RHIQ_SELMETHOD_NOT_REGISTERED Variantverzorging voor selectiemethoden inschrijving         .
RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED   Programma RHIQ_SELMETHOD_REGISTERED                  .
RHIQ_SELMETHOD_STATUS     Programma RHTTAW_SELMETHOD5                      .
RHIQ_SHOW_PREBOOKINGS     Voorinschrijving opschonen                      .
RHIQ_SHOW_ROOM_OCCUPATION   Lokaalreserveringsplan                        .
RHIQ_SHOW_STUDENTS_TIMETABLE  Rooster deelnemer evenement                      .
RHIQ_SPLIT_OLD_CA       Rapport v. conversie van CM-infotype 1750 (term.) in acad. kalender  .
RHIQ_STUDENT_DATA_GROUP_DELETE Intern: systeemprogramma voor verwijderen gegevensgroepen student   .
RHIQ_STUDENT_DELETE      Studentgegevens verwijderen voor productieve start          .
RHIQ_STUDENT_START_WITH_OBJID Studentendossier met object-ID van student of ZP-nummer oproepen   .
RHIQ_STWOSM          Lijst van studenten zonder moduleboeking               .
RHIQ_ST_BP_SYNC        Zakenpartner voor student creëren en studenteninformatie actualiseren .
RHIQ_ST_CORR_CREATE_CONT    Parameters voor massatransactie toelatingscorrespondentie genereren  .
RHIQ_ST_CORR_PRINT_CONT    Parameters voor massatransactie toelatingscorrespondentie genereren  .
RHIQ_ST_PERS_SYNC_CURR     Persoons- en rekeninggegevens voor ZP van studenten synchroniseren  .
RHIQ_UCAS_CHECK_DECISION    UCAS: Utility Report for checking UCAS Decisions           .
RHIQ_UCAS_ERROR_LIST      List UCAS Error responses                       .
RHIQ_UCAS_REPROCESS_UFILEOUT  UCAS: Reprocess UFILEOUT                       .
RHIQ_UCAS_SHOW_LOGS      UCAS: Show Logs                            .
RHIQ_UCAS_SPLIT_UFILEOUT    CM: Split UCAS files with more than one SEQnnn            .
RHIQ_UCAS_STATUS_CHANGE    UCAS: Activation and rejection of UCAS applicants           .
RHIQ_UCAS_VIEW         UCAS: View UCAS File                         .
RHIQ_US_1098T         US Legal reporting: 1098T-Tuition Statement for IRS-US        .
RHIQ_US_IPEDS         US Legal Reporting : IPEDS Reporting - Completions, FE & GRS     .
RHIQ_US_NSCH          CM US National Student Clearing House Legal Reporting         .
RHIQ_US_SEVIS_EV        US Legal reporting: SEVIS Create / Update Exchange Visitors      .
RHIQ_US_SEVIS_EV_XML      US Legal reporting: Sevis Exchange Visitor XML file processing    .
RHIQ_US_SEVIS_STUDENT     US Legal reporting: SEVIS Create / Update Students          .
RHIQ_US_SEVIS_STUDENT_XML   US Legal Reporting : Sevis Student XML File Processing       .
RHIQ_WAITL_MOVE        Wachtlijstbeheer                           .
RHKBED00            Behoefte aan evenementen                       .
RHKBED00_LSO          Opleidingsbehoefte                          .
RHKBRO00            Evenementenbrochure                          .
RHKBRO00_LSO          Cursusbrochure                            .
RHKBRO10            Datums evenement                           .
RHKBRO10_LSO          Cursusdatums                             .
RHKBRO20            Prijzen van evenementen                        .
RHKBRO20_LSO          Cursusprijzen                             .
RHKMIT20            Mededelingen weergeven (formulier)                  .
RHKMIT20_LSO          Mededelingen weergeven (formulier)                  .
RHKURS00            Evenement plannen                           .
RHKURS10            Jaarplanner                              .
RHKURS20            Deelnamestatistiek                          .
RHKURS20_LSO          Deelnamestatistiek                          .
RHKURS30            Deelname- en omzetstatistiek                     .
RHKURS30_LSO          Deelname- en omzetstatistiek                     .
RHKVOR00            Voorwaarden voor deelname                       .
RHKVOR00_LSO          Voorwaarden voor deelname                       .
RHLDRGU0PBS          Random Drug Testing                          .
RHLRIFU0PBS          Reduction in Force Registers                     .
RHMAIL00            Interface met SAP-office                       .
RHMARP00            Materiaalbehoefte per evenement                    .
RHMARP00_LSO          Materiaalbehoefte per training                    .
RHMATORG            Beginscherm matrix                          .
RHMATRIX            Matrixorganisatie                           .
RHMOVE00            Transport van personeelsplanningsrecords in sequentieel bestand    .
RHMOVE30            Handmatige transportaansluiting                    .
RHMOVE40            Weergeven en bewerken van sequentieel PD-bestand           .
RHMOVE50            Transport van objecten via objectblokkering              .
RHMOVE60            Vervolgtransport planningsobjecten                  .
RHMULT00            Reproduceren van objecten                       .
RHNAVIG0            Structuurnavigatie-instrument                     .
RHNOTE00            Notities bewerken                           .
RHNOTE_CHANGE_KEY       Programma RHNOTE_CHANGE_KEY                      .
RHOMATTRIBUTECHECK       HR-CA: Algemene attribuutverzorging: consistentiecontrole       .
RHOMATTRIBUTES_ANALYZE     Analyse attribuutdoorgifte                      .
RHOMATTRIBUTES_CLEAN_HRT1222  Niet-gerefereerde gegevens in tabel HRT1222 verwijderen        .
RHOMATTRIBUTES_CONSISTENCY   Consistentiecontrole: eigenschappen van generieke attributen     .
RHOMATTRIBUTES_REPLACE     Attributen vervangen                         .
RHOMATTRIBUTES_TADIR      Wijzigingsinformatie voor attributen (SAP-intern)           .
RHORES00            Niet-toegewezen resources per evenement/recourcetype         .
RHORES00_LSO          Open resourcereservering per cursus/resourcetype           .
RHPAD00CHECK_WRAPPER      Testinterface voor ITR-conversieklassen                .
RHPAD00_CHECK_INFTY_DECOUPLING Controle van ontkoppelde infotypen                  .
RHPAPSUB            Evaluatie sollicitant starten via structuren personeelsplanning    .
RHPAYSC0            CAO-structuur weergeven                        .
RHPDPAD77UMSE         Conversie extra gegevens infotype 1001 HRPADNN -" HRPAD77      .
RHPDV_PROFILE_LIST       Evaluatie profielen                          .
RHPD_MY_PROFILEMATCHUP     Profielvergelijking met eigen formatieplaats             .
RHPD_MY_REQUIREMENTS      Vereistenprofiel weergeven                      .
RHPEACAT            Catalogus beoordelingsmodellen weergeven/wijzigen           .
RHPECPAM            Loopbaan verzorgen                          .
RHPECPAS            Loopbanen evalueren                          .
RHPECPAS_OLD          Loopbanen evalueren                          .
RHPECPMS            Loopbaanstappen bewerken (grafisch)                  .
RHPECPUM            HR-PD: conversie loopbaan 3.0 naar 4.0                .
RHPEDPMS            Stappen in ontwikkelingsplan bewerken (grafisch)           .
RHPEECAT            Ontwikkelingsplancatalogus                      .
RHPEPLAC            Loopbaanplanning                           .
RHPEPLAS            Opvolgingsplanning                          .
RHPEPP01            Profielvergelijking: formatieplaats/houder              .
RHPEPP02            Profielen van organisatorische eenheid                .
RHPEPP10            Zoek personen voor de geselecteerde kwalificaties/vereisten      .
RHPEPP20            Objecten zonder kwalificaties of vereisten              .
RHPEPP21            Objecten met niet-gewaardeerde kwalificaties of vereisten       .
RHPEPP30            Lijst van alternatieve kwalificaties                 .
RHPEPPOM            Organisatiestructuur weergeven                    .
RHPEPPQ2            Zoeken naar vereisten                         .
RHPEPRFM            Kwalificatieprofiel: massagegevensverzorging             .
RHPEPROD            Profiel weergeven                           .
RHPEPROM            Profiel wijzigen                           .
RHPEQCAT            Kwalificatiecatalogus weergeven/wijzigen               .
RHPEUMDP            Omzetting stappen in ontwikkelingsplan (koppeling 049)        .
RHPEUMSA            Conversie (release 4.0): alternatieve kwalificaties          .
RHPEUMSE            Conversie (release 4.0): optionele en verplichte vereisten      .
RHPEUMSS            Conversie (release 4.0): standaardschaal - kwaliteitsschaal      .
RHPE_DPLANHISTORY       Ontwikkelingsplanhistorie                       .
RHPE_EXPIRED_QUALI       Vervallen kwalificaties                        .
RHPE_INDPLAN          Individuele ontwikkelingsplanning                   .
RHPE_QUALI_MYPROFILE      Rapport RHPE_QUALI_MYPROFILE                     .
RHPE_QUALI_PRO_ORGUNIT     Kwalificatie-overzicht                        .
RHPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Overzicht: verzorgde kwalificaties                  .
RHPE_SPLAN_FOR_O        Opvolgingsoverzicht                          .
RHPE_WWW_MY_APPRAISAL_CREATE  Beoordeling creëren                          .
RHPLDF00            Infotypedefinities weergeven                     .
RHPLOGI0            Weergave/onderhoud van index PLOGI                  .
RHPMBART            Bezettingssoorten                           .
RHPMBUDGET01          Bepaling van personeelsbudget en doorgifte aan begrotingsmanagement  .
RHPMBUFI            Financiering uit budgetten van begrotingselementen          .
RHPMCBEX            Financiering van basissalaris controleren               .
RHPMCBEX_NEW          Controle van financiering voor de loon- en salarisafrekening     .
RHPMDA01            Afwijkende dienstsoort/subdienstsoort                 .
RHPMDA01_OLD          Afwijkende dienstsoort/subdienstsoort                 .
RHPMEUROP1501         Formatiebeheer: valutaconversie infotype 1501             .
RHPMEUROP1502         Formatiebeheer: valutaconversie formatieplaatstoeslagen (IT 1502)   .
RHPMEXT40           Financieringen voor BM-rubriceringen transporteren          .
RHPMEXT50           Begrotingsstructuur voor BM-rubriceringen transporteren        .
RHPMEXT60           In achtergrond transporteren                     .
RHPMFC00            Financieringen aggregeren                       .
RHPMGVPL            Verdeelschema                             .
RHPMINTOMCHECK         Consistentiecontrole budgetgroep in organisatiebeheer         .
RHPMLDP1            Evaluatie van lesuren                         .
RHPMLIFI            Financieringsoverzicht                        .
RHPMMASSFIN          Collectieve verwerking financiering                  .
RHPMMASSFIN_PROT00       Verslag massafinanciering weergeven                  .
RHPMMASSFIN_PROT10       Verslag massafinanciering per verantwoordelijke weergeven       .
RHPMOFIN            Financieringen in organisatorische eenheid              .
RHPMPROT00           Transportverslagen weergeven                     .
RHPMPROT10           Transportverslag per verantwoordelijke weergeven           .
RHPMPROT20           Transportverslagen weergeven                     .
RHPMPROT30           Transportverslag per verantwoordelijke weergeven           .
RHPMPROT40           Meldingen weergeven                          .
RHPMRESUPD           Middelenbesteding en voorlopige middelenbesteding opnieuw opbouwen  .
RHPMROLL1504          Totaliseringen van budgetactualiseringen in origineel budget     .
RHPMROLL1520          Aanpassing origineel budget bottom-up                 .
RHPMSIM0            Afrekeningssimulatie via organisatie of begroting           .
RHPMSIM1            Afrekeningssimulatie via personen                   .
RHPMSIM2            Onjuiste simulatieresultaten opnieuw simuleren            .
RHPMSIM3            Hersimulatie voor gemarkeerde personen                .
RHPMSIM4            Overname reeds geboekte afrekeningsresultaten             .
RHPMSTKA            Functiekaart                             .
RHPMSTOV            Maximum fte's                             .
RHPMSTPL            Functieoverzicht                           .
RHPMSTUE            Functieoverzicht                           .
RHPMSTUE_EXT          Uitgebreid fte-overzicht                       .
RHPMTL00            Verzorging van tabel T777Z                      .
RHPMTL05            Tabel HRP1500 converteren naar uitgavesoorten             .
RHPMTL06            Tabel HRPMPAD (Financieringen) converteren naar uitgavesoorten    .
RHPMTL10            Nummerreeksintervallen voor formatiebeheer creëren          .
RHPMTODO            Afwijkende waarderingen                        .
RHPMTODO_PROT00        Verslag van werkvoorraad weergeven                  .
RHPMTODO_PROT10        Verslag van werkvoorraad per verantwoordelijke weergeven       .
RHPMUT7PMG           Formatiebeheer: valutaconversie gemiddeldenrecords          .
RHPMVHHJ            Begrotingsjaren en boekjaren vergelijken               .
RHPMVMFS            Beschikbaar budget per begrotingselement               .
RHPMXFORT_CHECK        Transport van commentaar controleren                 .
RHPMZWBI            Overtredingen oormerking                       .
RHPM_CURRENCY_CHANGE      Formatiebeheer: valutaconversie                    .
RHPM_EXCEL_MASSDOWNLOAD    Excel-communicatie: overname massagegevens              .
RHPM_FA            Programma RHPM_FA                           .
RHPNPSUB            Personeelsevaluatie starten via structuren personeelsplanning     .
RHPORDL0            Verwijderen van database PSOLL                    .
RHPP25C0            Pers.kostenplanning: herberekening van bestaande planningsgroep    .
RHPP25DL            Planningsgroep verwijderen                      .
RHPP25L2            Bestaande planningsgroep weergeven                  .
RHPP25LI            Bestaande planningsgroep weergeven                  .
RHPP25PD            Personeelskostenplanning: afrek.resultaten weergeven/verwijderen   .
RHPP25PT            Personeelskostenplanning: gegevensoverdracht aan fin. administratie  .
RHPP25PW            Personeelskostenplanning: password van een planningssgroep wijzigen  .
RHPP25R2            Overname van gegevens van de personeelskostenplanning (HR)      .
RHPP25SL            Selectie van informatie voor de planning van personeelskosten     .
RHPP25U0            Pers.kostenplanning: conversie voor Europese Monetaire Unie      .
RHPP25XD            Personeelskostenplanning: afrekeningsresultaten verwijderen      .
RHPREBO0            Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHPREBO0_LSO          Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHPREL20            Gegevens voor personeelsnummer weergeven               .
RHPROFL0            Bevoegdheden van gebruikers genereren                 .
RHPROFL0_OLD          Bevoegdheden van gebruikers genereren                 .
RHPSOLL_DEL          Afsluiten normrooster ongedaan maken                 .
RHPURGE4            Inconsistente behoefteobjecten verwijderen              .
RHP_CRMQ            CRM-kwalificaties vastleggen                     .
RHQALIF0            Kwalificaties van deelnemer                      .
RHQANF00            Afstemming voorwaarden                        .
RHQANF00_LSO          Afstemming voorwaarden                        .
RHQCOPY1            Vereistenprofielen naar houder formatieplaats kopiëren        .
RHQINTE0            Conversie infotype 0024: werknemers                  .
RHQINTE1            Conversie infotype 0024: sollicitanten                .
RHRAUM10            Lokaalreserveringsplanning                      .
RHRAUM15            Lokaalreserveringsgegevens weergeven (voor verwerking via RMAiL)   .
RHRAUM20            Lokaalreservering weergeven/wijzigen/verwijderen/vastleggen      .
RHRAUM23            Hardcopy van het beeldscherm voor lokaalreserveringsgegevens     .
RHRAUM40            Lokaalreserveringen van deelnemer weergeven              .
RHRAUM45            Lokaalreserveringen van begeleider weergeven             .
RHRAUM50            Aantal maaltijden van een verzorgingsunit weergeven          .
RHRAUM60            Naamplaatjes van de deelnemers weergeven en/of afdrukken       .
RHRAUM65            Deelnemerslijst van lokaalreserveringen weergeven/afdrukken      .
RHRAUM75            Lokaalreserveringen weergeven                     .
RHRBEL00            Resourcereservering                          .
RHRBEL00_LSO          Resourcereservering                          .
RHRBEL10            Grafische resourcereservering                     .
RHRBEL10_LSO          Grafische resourcereservering                     .
RHREFDOC0           Referentiedocumenten in Evenementenbeheer               .
RHREFDOC0_LSO         Referentiedocumenten in cursusbeheer                 .
RHREFDOCCHECK         Controles van referentiedocumenten                  .
RHREFDOCMANZL         Conversie van T77REFDOC-QUANTITY naar MANZL              .
RHRELA00            Weergeven van relaties                        .
RHRELAT0            Toegestane combinaties van objecttypen en relaties          .
RHREPL00            Vervangen van personen door gebruikers in PD-records -" seq. bestand .
RHREPL10            In houderkoppelingen gebruiker door persoon vervangen         .
RHREPL20            Vervang gebruiker door persoon binnen formatieplaatsbezetting     .
RHRESA00            Lokaalinrichting                           .
RHRESO00            Resourcereserveringsstatistiek                    .
RHRESO00_LSO          Resourcereserveringsstatistiek                    .
RHRFPMICLS           Extra gegevens voor IT 0001                      .
RHRFPMLOG           Verslagen van obligorun weergeven                   .
RHRFPMLOG_BPREP        Verslagen voor run voor voorbereiding budgetplanning weergeven    .
RHRFPMLOG_BUDGET        Verslagen voor run voor creëren budget weergeven           .
RHRFPMROLL1520         Aanpassing origineel budget bottom-up                 .
RHRFPMSTOV           Maximum fte's                             .
RHRFPM_2FC_CLEANUP       Afstemming van documenten in financiële administratie         .
RHRFPM_ANALYZE_FIN_REL     Analyse van financieringsrelaties                   .
RHRFPM_ARCH_DL         PBC-financieringen: verwijderen na archivering            .
RHRFPM_ARCH_RL         PBC-financieringen: reload van documenten uit archief         .
RHRFPM_ARCH_WR         PBC-financieringen: schrijven van archief               .
RHRFPM_BPREP_DATA_MAINT    Plangegevens bewerken                         .
RHRFPM_BUDGET_CHART      Formatieplaatsenbestand evalueren                   .
RHRFPM_BUDGET_CHART_FORM    Formatieplaatsenbestand als PDF-formulier evalueren          .
RHRFPM_CHANGE_AA_PCH      Infotypen herrubriceren (personeelsplanning en -ontwikkeling)     .
RHRFPM_CHANGE_AA_PNP      Infotypen herrubriceren (personeelsadministratie)           .
RHRFPM_CHART_OF_RESPONS    Verdeelschema                             .
RHRFPM_CLEAR_CHANGE_HIS    Wijzigingshistorie verwijderen                    .
RHRFPM_COM_ENGINE_SET_RECALC  Herberekeningsteken uit de obligoprocessor geplaatst         .
RHRFPM_DESTINATION       Ontvangersysteem weergeven                      .
RHRFPM_DIFF_DEL        Financ.besparingen onttrekken                     .
RHRFPM_DIFF_LIST_ORG      Besparing op financiering per organisatorische eenheid        .
RHRFPM_DIFF_REORG       Afz. posten van financieringsbesparingen/-verhogingen verwijderen   .
RHRFPM_DOC01          Financieringsjournaal                         .
RHRFPM_DOC02          HR-totalendocumenten weergeven                    .
RHRFPM_DOC03          Besparingen op financieringen weergeven                .
RHRFPM_DOC03_FPM        Financieringsjournaal                         .
RHRFPM_DOC03_FPM_BU      Budgetjournaal                            .
RHRFPM_ENGINE_CL_BY_PACKAGE  Start van obligoaanmaak voor gemarkeerde objecten in pakketten    .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG   Geparallelliseerde obligoaanmaak voor gewijzigde en foute objecten  .
RHRFPM_ENGINE_ENG_CHNG_LOG_CP Geparallelliseerde obligoaanmaak voor gewijzigde en foute objecten  .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_BUD_JOB HRFPM: Initiële run - hulprapport (niet zelfstandig uitvoerbaar)   .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB   HRFPM: Initiële run - hulprapport (niet zelfstandig uitvoerbaar)   .
RHRFPM_ENGINE_FREE_SEL_JOB_SIN HRFPM: hulprapport (niet alleen uitvoerbaar)             .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL     Initiële obligoaanmaak starten                    .
RHRFPM_ENGINE_INITIAL_JOB   HRFPM: Initiële run - hulprapport (niet zelfstandig uitvoerbaar)   .
RHRFPM_ENGINE_JOB       HRFPM: Initiële run - hulprapport (niet zelfstandig uitvoerbaar)   .
RHRFPM_ENGINE_PCH       Obligo creëren voor organisatorische objecten             .
RHRFPM_ENGINE_PNP       Obligo creëren voor personen                     .
RHRFPM_ENGINE_PNP_CE      Obligo creëren voor personen                     .
RHRFPM_ERLK          Teken 'afgehandeld' bewerken                     .
RHRFPM_FILL_FUND_110      Procentwaarden in tabel Fonds van afrekeningsresultaat omzetten    .
RHRFPM_FIN_CHECK        Personen met ontbrekende financiering weergeven            .
RHRFPM_FIN_CHK         Financieringsregels controleren                    .
RHRFPM_FIN_LIST_ORG      Budget en financieringen per organisatorische eenheid         .
RHRFPM_FM_POS_UPDATE      Afstemming van obligodocumenten tussen HR en financiële administratie .
RHRFPM_FTE_AVAIL_CONTROL    Beschikbaarheidscontrole beheer functieoverzicht           .
RHRFPM_FTE_BULIST       Functieanalyse                            .
RHRFPM_FTE_BULIST_FORM     Functieanalyse als PDF-formulier                   .
RHRFPM_FTE_CHK         Uitgebreide controles voor overheid uitvoeren             .
RHRFPM_FTE_FINLIST       Financieringsanalyse                         .
RHRFPM_INCONS_ANALYZE     Inconsistenties analyseren en bewerken                .
RHRFPM_IND_FIN         Generering van uitgaande financieringen                .
RHRFPM_LIFI          Financieringsoverzicht                        .
RHRFPM_LOG_CHECK        Voor herfinanciering gemarkeerde personen bepalen           .
RHRFPM_MOVE_1501_TO_1514    Infotype 1501 converteren in infotypen 1005 en 1514          .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509    Infotype 1505 converteren in infotype 1509              .
RHRFPM_MOVE_1505_TO_1509_CSTM Customizing infotype 1505 converteren in infotype 1509        .
RHRFPM_OCC_CHK         Controle van bezettingsregels                     .
RHRFPM_REQMAN         Financieringsbehoefte bepalen                     .
RHRFPM_REQUIREMENT       Financieringsbehoefte bepalen                     .
RHRFPM_RUN_DATA_CLEAR     Beheergegevens bij obligoruns verwijderen               .
RHRFPM_STOV          Evaluatie van maximale fte-bandbreedten                .
RHRFPM_STRU00         Structuuroverzicht                          .
RHRFPM_TODO_01         Overzicht over meldingen in eigen verantwoordingsgebied        .
RHRFPM_VACANCY_DISPLAY     Programma RHRFPM_VACANCY_DISPLAY                   .
RHRFPM_ZWBI          Overtreding oormerking controleren                  .
RHRFRE00            Vrije/gereserveerde resources                     .
RHRHAZ00            Weergave van database personeelsplanning               .
RHRHDC00            Afzonderlijke personeelsplanningrecords verwijderen          .
RHRHDL00            Gegevensrecords uit database personeelsplanning verwijderen      .
RHRHMC13            Selectierapport voor functiebouwsteen RHMC_OBJECT_VIA_PATH      .
RHRH_CHECK_ITF         Testinterface voor ontkoppelde infotypen               .
RHRH_CHECK_ITF_REPLAY     Testinterface voor ontkoppelde infotypen (replay)           .
RHRPPL00            Weergave van formatieplaatsen en werkplekken van personen       .
RHRSX120            HR - Resumix: selectie van org.niveau                 .
RHRSX320            Kwalificaties en taken                        .
RHSAGTAB            Selectiedialoog voor evaluatierapporten                .
RHSBES00            Bezettingsplan                            .
RHSBES10            Bezettingsplan                            .
RHSCRP00            Functie-/formatieplaatsomschrijving                  .
RHSCRP10            Functie-/formatieplaatsbeschrijving                  .
RHSCRP20            Functie-/formatieplaatsomschrijving                  .
RHSEARK0            Hulpprogramma: manuele selectie van de zoekfunctie          .
RHSEMI60            Informatie over evenement                       .
RHSEMI60_LSO          Cursusinformatie                           .
RHSETPAD25_LSO         Databaseconversie HRPAD25                       .
RHSETPAD614_LSO        Databaseconversie HRPAD25                       .
RHSETPADBOOK_LSO        Databaseconversies: LSO600                      .
RHSHOWOR            Weergave van organisatorische indeling                .
RHSOLO00            Normloonkosten                            .
RHSPP_ABS_PLAN         Absence Planner: Public Sector Germany                .
RHSPP_CDOC_PSOLL        Display Change Documents                       .
RHSPP_CDOC_PSOLL_01      Change Documents for Target Plan by User               .
RHSPP_CDOC_PSOLL_02      Change Documents for Target Plan by Employee             .
RHSP_ADMIN_IT0439       Infotyep 0439 met subtype 0005 creëren                .
RHSP_TEMP_ASSIGNMENT      Uitleenlijst weergeven                        .
RHSP_TSN_CUMULATION      Education and Training Time Statement: Totals Overview        .
RHSP_TSN_PRINT_CUMULATION   Education and Training Time Statement: Totals Overview        .
RHSP_TSN_PRINT_MONTH      Educ. and Training Time Statement: Mass Printing Monthly Detail    .
RHSP_WFP_APPROVAL       Workflow-events starten voor dienstplanning              .
RHSREQ00            Bewerken van de behoefte aan formatieplaatsen             .
RHSREQ10            Formatieplaatsen verlengen                      .
RHSSREF0            Docentinformatie                           .
RHSSREF0_LSO          Docentinformatie                           .
RHSTAB00            Staffuncties weergeven                        .
RHSTAT00            Statusoverzicht per objecttype                    .
RHSTEL00            Functieoverzicht                           .
RHSTOR00            Annuleringen per evenement                      .
RHSTOR00_LSO          Annuleringen per training                       .
RHSTOR10            Annuleringen per deelnemer                      .
RHSTOR10_LSO          Annuleringen per deelnemer                      .
RHSTRPF0            Structuurverzorging                          .
RHSTRU00            Structuren weergeven/verzorgen                    .
RHSTRU00_ATTRIB        Structuurweergave met attributen                   .
RHSTRU00_OLD          Structuren weergeven/verzorgen                    .
RHSTRU02            Hulproutines voor READ_STEXT1 en READ_STEXT2 in RHSTRU01       .
RHT777DCHECK          Infotypen controleren in T777D/T77ID                 .
RHTAB100            Selectie van foutmeldingen uit tabel 100               .
RHTCATA0            Catalogus                               .
RHTCATAB            Takencatalogus                            .
RHTEILN0            Deelnemerslijst                            .
RHTEILN0_LSO          Deelnemerslijst                            .
RHTHIST0            Opleidingshistorie                          .
RHTHIST0_LSO          Opleidingshistorie                          .
RHTM_T77TM_JF_LEVEL      Toewijzing van niveaus aan jobfamilies met behulp van schaal     .
RHTPOOL0            Taakomschrijving                           .
RHTPOOL2            Taakomschrijving                           .
RHTRANS0            Vertalen van taalafhankelijke records                 .
RHTRANS1            Overbodig (taalafhankelijke records vertalen)             .
RHTRANSABRI          Transport van afrekeningsinfotypen                  .
RHTRANSC            Standaardobjecten: checkrapport voor zoekbegrip (ID en omschrijving) .
RHTSCAT0            Takencatalogus                            .
RHTSKCAT            Takencatalogus                            .
RHTTCP77            Mandantafhankelijke T77*-tabellen uit mandant 000 kopiëren      .
RHTUNIT00           Koppeling van records                         .
RHUFEDU0PBSCPDF        Organizational Component Translations Report             .
RHUM1008            Conversie infotype 1008 vestiging -" personeelsgebied         .
RHUM770A            Omzettingsrapport voor tabel T770A                  .
RHUMBU00            Om te boeken deelnemers                        .
RHUMBU00_LSO          Om te boeken deelnemers                        .
RHUMSHRPAD613_LSO       Conversie HRPADNN =" HRPAD613                     .
RHUMSHRPADNN          Conversie van aanv. geg. van tabel HRPADNN in transparante tabellen  .
RHUMST30            Omzetting van bestand PLOG -" transparente infotypen         .
RHUMST40            Conversie behoefterecords van personeelsinzetplanning         .
RHUMST41            Conversie behoefterecords van personeelsinzetplanning         .
RHUMST_HRPADNN_HRPADUZ     Conversie extra gegevens infotype 1001 subtyp 065 - HRPADNN -" HRPADUZ.
RHUNIT00            Samenvoegen van infotyperecords                    .
RHUNIT00_BASE         Combinatie van PD-infotyperecords                   .
RHUNQF_FOLLOWUP        NQF Follow-up per Business Event                   .
RHUS513A            Vergelijking van IT 105 met T513A                   .
RHUSERRELATIONS        Gebruikerstoewijzingen weergeven                   .
RHU_AR_ARCHIVABILITY_CHECK   Handling units archiveren: analyse                  .
RHU_AR_DELETE_DECENTRALIZED_HU Archivering ahndling units: verwijderen decentraal verwijderde HU's  .
RHU_AR_DELETE_FROM_DATABASE  Archivering handling units: gearchiveerde gegevens verwijderen    .
RHU_AR_READ_FROM_ARCHIVE    Handling units archiveren: lezen van gegevens uit het archief     .
RHU_AR_RELOAD_ARCHIVE     Handling units archiveren: terugladen van archief           .
RHU_AR_WRITE_TO_ARCHIVE    Handling units archiveren: schrijven naar archief           .
RHU_CREATE_HU_WITH_STOCK    Verpakkingsdialoog creëren vrije HU's met voorraad          .
RHU_DISPLAY_HANDLING_UNITS   Rapport voor weergave van handling units               .
RHU_DISPLAY_HU_COWA      Rapport voor weergave van handling units voor SD Transport      .
RHU_DISPLAY_HU_COWE      Rapport voor weergave van handling units voor SD Transport      .
RHU_DISPLAY_HU_IBD_DELIVERY  Rapport voor weergave van handling units voor uitlevering       .
RHU_DISPLAY_HU_MAT_DOCUMENT  Rapport voor weergave van handling units voor uitlevering       .
RHU_DISPLAY_HU_OBD_DELIVERY  Rapport voor weergeven van handling unit voor uitlevering       .
RHU_DISPLAY_HU_OF_OBJECTS   Rapport voor weergave van handling units               .
RHU_DISPLAY_HU_SD_TRANSPORT  Rapport voor weergave van handling units voor SD Transport      .
RHU_GOODS_MOVEMENT_CANCEL   Goederenbewegingen met handling units storneren            .
RHU_HELP            Handling units selecteren                       .
RHU_INV_ANALYSIS        Analyse van inventarisatiedocumenten                 .
RHU_INV_COUNTING        Invoer telresultaat voor HU-inventarisatiedocumenten         .
RHU_INV_DISPLAY        Inventarisatiedocumenten weergeven (inclusief verwijderde posities)  .
RHU_INV_DOC_CREATE       HU's selecteren en inventarisatiedocumenten selecteren        .
RHU_INV_EDIT          Inventarisatiedocument bewerken                    .
RHU_INV_POST          Verschillen uit inventarisatiedocumenten wegboeken          .
RHU_INV_STATUS_DELETE     Status Geïnventariseerd op HU verwijderen               .
RHU_STOCK_COMPARISON      Vergelijkingsrapport voor HU-voorraden                .
RHU_STOCK_DIFFERENCES     Bepaling en correctie van voorraadverschillen met handling units   .
RHU_SUMMEN_VEPO        Include RHU_SUMMEN_VEPO                        .
RHVAKRI0            Vacatures corrigeren                         .
RHVCHECK            Statische controles in EB                       .
RHVERSP1            Verhogen van versienummers van rapporten               .
RHVOPOS0            Vacante formatieplaatsen                       .
RHVOPOS1            Verouderde formatieplaatsen                      .
RHVORM00            Voorinschrijvingen per evenementtype                 .
RHVORM00_LSO          Voorinschrijvingen per cursustype                   .
RHVORM10            Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHVRESPO            Verantwoordelijke persoon voor evenement               .
RHVUMS01            HRMS: databasecontrole en -zuivering                 .
RHWEGID0            Geschikte evaluatiepaden                       .
RHWERT03            Hannover                               .
RHWFACTI            Activering van nog niet-geactiveerde taken in de huidige mandant   .
RHWFACTV            Rapport ter activering van WF-definities in WF-taken         .
RHWFCOP2            Import van PD-objecten vanuit mandant 0 in het actuele mandant    .
RHWFCOPL            Model-workflows in actieve WF-planvariant kopiëren          .
RHWFCOPY            Kopieerrapport voor workflow-taken                  .
RHWFINDEXRESET         Workflow-buffer in omgeving organisatie synchroniseren        .
RHWFOTSK            Organisat. toewijzing van workitems voor opgegeven taak controleren  .
RHWPC_HDCNT2SKF        Doorgifte personeelsbestand in statistische kengetallen        .
RHWSDEL0            Lijst van alle WF-versies                       .
RHWSTRACKING_LSO        Handmatige/massasynchronisatie studievoortgang            .
RHXBUCH0            Boekingen per deelnemer                        .
RHXBUCH0_LSO          Boekingen per deelnemer                        .
RHXBUDG0            Budgetvergelijking                          .
RHXCCOS0            Kosten van evenement bepalen en kostenoverboeking in CO        .
RHXCCOS0_LSO          Cursuskosten bepalen en kostenoverboeking naar CO           .
RHXCGRP0            Evenementenhiërarchie                         .
RHXCGRP0_LSO          Cursushiërarchie                           .
RHXCOMP0            Opleidingskosten                           .
RHXCOMP0_LSO          Opleidingskosten                           .
RHXCPRI0            Prijzen van evenementen vaststellen en doorgeven aan infotype 1021  .
RHXCPRI0_LSO          Cursusprijzen bepalen en aan infotype 1021 'Prijs' doorgeven     .
RHXDESC0            Functieomschrijving                          .
RHXDESC1            Formatieplaatsomschrijving                      .
RHXERES0            Resourcestuklijst per evenement                    .
RHXERES0_LSO          Resourcestuklijst per training                    .
RHXERES0_LSO_OLD        Resourcestuklijst per training                    .
RHXEXI00            Bestaande organisatorische eenheden                  .
RHXEXI01            Bestaande werkplekken                         .
RHXEXI02            Bestaande functies                          .
RHXEXI03            Bestaande formatieplaatsen                      .
RHXEXI04            Bestaande taken                            .
RHXFAKT0            Facturatie van evenementen                      .
RHXFAKT0_LSO          Facturatie van trainingen                       .
RHXFILLPOS           Tijdvakken niet-bezette formatieplaatsen per organisatorische eenheid .
RHXFIRMA            Lijst van werknemers                         .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE     Beoordelingen voorbereiden m. org. eenheden met inperkingen      .
RHXHAP_APP_DOC_PREPARE_ORG   Beoordelingen voorbereiden via organisatorische eenheden       .
RHXHFMT0            Kenmerken en hulpmiddelen                       .
RHXIAW00            Werkplekken met beperkingen van een organisatie            .
RHXIAW01            Afzonderlijke werkplekken met inperkingen               .
RHXIAW02            Werkplekken met geneeskundig onderzoek in gehele organisatie     .
RHXIAW03            Afzonderlijke werkplekken met geneeskundig onderzoek         .
RHXIAW04            Beschrijving van taken organisatie                  .
RHXIAW05            Beschrijving van afzonderlijke taken                 .
RHXINLV0            Interne doorbelasting van kosten voor deelnames            .
RHXINLV0_LSO          Interne prestatieverrekening voor trainingen             .
RHXINLV1            Interne doorbelasting van kosten voor docentactiviteiten       .
RHXINLV1_LSO          Interne doorbelasting van kosten voor docentactiviteiten       .
RHXKBED0            Behoefte aan evenementen                       .
RHXKBED0_LSO          Opleidingsbehoefte                          .
RHXKBRO0            Evenementenbrochure                          .
RHXKBRO0_LSO          Cursusbrochure                            .
RHXKBRO1            Datums evenement                           .
RHXKBRO1_LSO          Cursusdatums                             .
RHXKBRO2            Prijzen van evenementen                        .
RHXKBRO2_LSO          Cursusprijzen                             .
RHXKURS2            Deelnamestatistiek                          .
RHXKURS2_LSO          Deelnamestatistiek                          .
RHXKURS3            Deelname- en omzetstatistiek                     .
RHXKURS3_LSO          Deelname- en omzetstatistiek                     .
RHXKVOR0            Voorwaarden voor deelname                       .
RHXKVOR0_LSO          Voorwaarden voor deelname                       .
RHXMARP0            Materiaalbehoefte per evenement                    .
RHXMARP0_LSO          Materiaalbehoefte per training                    .
RHXMARP0_LSO_OLD        Materiaalbehoefte per training                    .
RHXORES0            Open resourcebezetting                        .
RHXORES0_LSO          Nog niet toegewezen resources                     .
RHXORES1            Niet-toegewezen resources per evenement                .
RHXORES1_LSO          Openstaande resourcereservering per training             .
RHXORES2            Niet-toegewezen resources per resourcetype              .
RHXORES2_LSO          Niet-toegewezen resources per resourcetype              .
RHXPEP01            Profielvergelijking: formatieplaats/houder              .
RHXPEP02            Profielen                               .
RHXPEP20            Objecten zonder kwalificaties of vereisten              .
RHXPEP21            Objecten met niet-gewaardeerde kwalificaties of vereisten       .
RHXPE_EXPIRED_QUALI      Vervallen kwalificaties                        .
RHXPE_QUALI_PRO_ORGUNIT    Kwalificatie-overzicht                        .
RHXPE_Q_PRO_ORGUNIT_MAINTAINED Verzorgde kwalificaties                        .
RHXPE_SPLAN_FOR_O       Opvolgingsoverzicht                          .
RHXPREBO            Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHXPREBO_LSO          Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHXP_CRMQ           CRM-kwalificaties vastleggen                     .
RHXQALIF            Kwalificaties van deelnemer                      .
RHXQANF0            Afstemming voorwaarden                        .
RHXQANF0_LSO          Afstemming voorwaarden                        .
RHXRBEL0            Resourcereservering                          .
RHXRBEL0_LSO          Resourcereservering                          .
RHXRBEL1            Grafische resourcereservering                     .
RHXRBEL1_LSO          Grafische resourcereservering                     .
RHXRESA0            Lokaalinrichting                           .
RHXRESO0            Resourcereserveringsstatistiek                    .
RHXRESO0_LSO          Resourcereserveringsstatistiek                    .
RHXSBES0            Bezettingsplan                            .
RHXSCRP0            Complete functieomschrijving                     .
RHXSCRP1            Complete formatieplaatsomschrijving                  .
RHXSOLO0            Normloonkosten                            .
RHXSSREF            Docentrooster                             .
RHXSSTL1            Deelnemers (org. eenheden)                      .
RHXSSTL1_LSO          Deelnemers (org. eenheden)                      .
RHXSSTL2            Deelnemers (personen)                         .
RHXSSTL2_LSO          Deelnemers (personen)                         .
RHXSSTLN            Deelnemers (gebruikers)                        .
RHXSSTLN_LSO          Deelnemers (gebruikers)                        .
RHXSTAB0            Staffuncties voor organisatorische eenheden              .
RHXSTAB1            Staffuncties voor formatieplaatsen                  .
RHXSTEL0            Functieoverzicht                           .
RHXSTOR0            Annuleringen per evenement                      .
RHXSTOR0_LSO          Annuleringen per training                       .
RHXSTOR0_LSO_OLD        Annuleringen per training                       .
RHXSTOR1            Annuleringen per deelnemer                      .
RHXSTOR1_LSO          Annuleringen per deelnemer                      .
RHXSTR00            Organisatiestructuur                         .
RHXSTR01            Organisatiestructuur met formatieplaatsen               .
RHXSTR02            Organisatiestructuur met personen                   .
RHXSTR03            Organisatiestructuur met werkplekken                 .
RHXSTR04            Verslagstructuur met personen                     .
RHXSTR05            Verslagstructuur zonder personen                   .
RHXSTR06            Werkplekken per organisatorische eenheid               .
RHXSTR07            Activiteitenprofiel van formatieplaatsen binnen een organisatie    .
RHXSTR08            Activiteitenprofiel van form.plaatsen met personen binnen organisatie .
RHXTASKC            Taakomschrijving van functies                     .
RHXTASKS            Omschrijving taak formatieplaatsen                  .
RHXTCAT0            Takencatalogus                            .
RHXTEILA            Presentielijst                            .
RHXTEILA_LSO          Presentielijst                            .
RHXTEILA_LSO_OLD        Presentielijst                            .
RHXTEILN            Deelnemerslijst                            .
RHXTEILN_LSO          Deelnemerslijst                            .
RHXTEILN_LSO_OLD        Deelnemerslijst                            .
RHXTHIST            Gevolgde opleidingen deelnemer                    .
RHXTHIST_LSO          Opleidingshistorie deelnemer                     .
RHXTSCAT            Takencatalogus                            .
RHXUMBU0            Om te boeken deelnemers                        .
RHXUMBU0_LSO          Om te boeken deelnemers                        .
RHXVORM0            Voorinschrijvingen per evenementtype                 .
RHXVORM0_LSO          Voorinschrijvingen per cursustype                   .
RHXVORM1            Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHXVORM1_LSO          Voorinschrijvingen per deelnemer                   .
RHXWOSHW            Weergave van workitems bij een workflowobject(type)          .
RHYDEL00            Verwijderen van gegenereerde menuprogramma's             .
RHZDATA0            Migratie: ZDATA --" CI                        .
RH_COPY_ACTUAL_TO_BUDGET    Huidige contingentplanning naar planningssoort kopiëren        .
RH_COPY_BUDGET_PLANNING    Contingentplanning naar andere soort planning kopiëren        .
RH_CREATE_HRP_INDEX      Index OTJID/PLVAR/MANDT creëren voor HRP-tabellen           .
RH_CREATE_PAD25_TPARTDOCNO_LSO Deelname aan cursus - document voor HRPAD creëren           .
RH_DELETE_COL_USER_SETTINGS  Kolomconfiguraties van gebruiker verwijderen             .
RH_DELETE_FREE_POSITIONS    Niet-bezette formatieplaatsen op peildatum verwijderen        .
RH_DELETE_MDT_USER_SETTINGS  Gebruikersinstellingen voor Manager's Desktop verwijderen       .
RH_DELETE_NF_USER_SETTINGS   Gebruikersinstellingen navigatiestructuur verwijderen         .
RH_DELETE_OM_USER_SETTINGS   Gebruikersinstellingen objectmanager verwijderen           .
RH_DELETE_USER_SETTINGS    RH_DELETE_USER_SETTINGS                        .
RH_DELETE_WFD_INT_TABLES    Refresh/deletion functionality for the interface tables        .
RH_EXECUTE_EARMARKS      Rapport voor uitvoering van procedures voor gemarkeerde personen   .
RH_FREEZE_BUDGET        Gepland contingent bevriezen                     .
RH_GEN_AND_RED_FROM_BUDGET   Generering van formatieplaatsen voor contingentplanning        .
RH_GET_HRS_NUMRANGE_CHECKSUM  Controlesom voor nummerreeksinterval genereren            .
RH_HIS_START          Test HIS starten                           .
RH_LSO_ADHOC_QUERY       Oproep SAp-query voor ad-hocquery voor LSO              .
RH_READ1_T77INT        Rapport voor lezen van tabel T77INT                  .
RH_READ2_T77INT        Rapport voor lezen van T77INT                     .
RH_TEST_TEXT_GET        Programma voor testen van FB RH_TEXT_GET               .
RH_TT_TEXTECHECK        Testrapport FB RH_TEXT_CHECK                     .
RH_TT_TEXTEGET         Testrapport voor FB RH_TEXT_GET                    .
RIACCCAT            Downloaden van verslagschema's naar MS Access             .
RIACCESS            Download van structuren voor MSAccess                 .
RIAFRU20            Terugmeldingen weergeven                       .
RIAFVC10            Terugmelding via operatielijst                    .
RIAFVC20            Operaties weergeven en wijzigen                    .
RIAFVC_IPHAS_FILL       Programma RIAFVC_IPHAS_FILL                      .
RIAPLT01            Tool voor verzorgen T399J positietype voor voorraadposities      .
RIARCEQ1            Equipment-archivering: gebruikstest                  .
RIARCEQA            Equipmentarchivering: archiefbestand genereren            .
RIARCEQD            Equipmentarchivering: verwijderen records               .
RIARCEQR            Equipmentarchivering: reload archief                 .
RIARCEQS            Equipmentarchivering: archief weergeven                .
RIARCEQV            Equipmentarchivering: voorafgaand programma              .
RIARCMPA            PM-PO-plan: archiefbestand genereren (archivering)          .
RIARCMPD            Archivering PO-plannen: verwijderprogramma              .
RIARCMPL            Verwijdermarkering voor PO-plannen instellen             .
RIARCMPV            PO-plannen: verwijdermarkering -" verwijderteken plaatsen       .
RIARCMR1            PM: Archivering meetdocumenten: intervaldocumenten splitsen      .
RIARCMRA            PM: archivering meetrapporten: archief schrijven           .
RIARCMRD            PM: archivering meetrapporten: rapporten verwijderen         .
RIARCMRI            Meetrapporten uit archief weergeven                  .
RIARCMRP            PM: archivering meetrapporten: verwijdermarkering instellen      .
RIARCMRS            Meetrapporten uit archief weergeven (modelrapport)          .
RIARCNTA            Objectverbinding: archiefbestand genereren              .
RIARCNTD            Objectverbinding: gearchiveerde records verwijderen          .
RIARCNTV            Objectverbinding: verwijdermarkering / verwijderteken plaatsen    .
RIARCOLD            Archiveren serienummerhistorie: verwijderingsrun           .
RIARCORA            PM-order: archiefbestand genereren (archiveren)            .
RIARCORAS           Archivering orders: schrijfprogramma                 .
RIARCORD            PM-order: gearchiveerde records verwijderen              .
RIARCORDS           Orders archiveren: verwijderprogramma                 .
RIARCORS            PM-order: inhoud van archiefbestand weergeven             .
RIARCORV            OH-order: verwijdermarkering/verwijderteken plaatsen         .
RIARCORVS           Archivering orders: prelim.                      .
RIARCQM1            OH-melding: gebruikstest voor meldingen met notitie voor verwijderen .
RIARCQM2            OH-melding: gebruikstest afgesloten meldingen voor archivering    .
RIARCQM3            Afgesloten OH-meldingen uitbreiden met verwijdermarkering       .
RIARCQMA            OH-melding: archiefbestand genereren                 .
RIARCQMD            OH-melding: gearchiveerde records verwijderen             .
RIARCQMS            OH-melding: inhoud van archiefbestand weergeven            .
RIARCQMV            OH-melding: meldingen met verwijdernotitie uitbreiden met verwijdertek.
RIARCSM1            SM-melding: meldingsarchivering: gebruikstest rapport         .
RIARCSM2            SM-melding: gebruikstest afgesloten meldingen voor archivering    .
RIARCSM3            Afgesloten servicemeldingen uitbreiden met verwijdermarkering     .
RIARCSMA            SM-melding: archiefbestand genereren                 .
RIARCSMD            SM-melding: gearchiveerde records verwijderen             .
RIARCSMS            SM-melding: inhoud van archiefbestand weergeven            .
RIARCSMV            SM-melding: meld. met verwijdermarkering uitbreiden met verwijderteken.
RIARCTP1            Functieplaatsarchivering: gebruikstest                .
RIARCTPA            Functieplaatsarchivering: archiefbestand genereren          .
RIARCTPD            Functieplaatsarchivering: verwijderen records             .
RIARCTPR            Functieplaatsarchivering: reload archief               .
RIARCTPS            Functieplaatsarchivering: archief weergeven              .
RIARCTPV            Functieplaatsarchivering: voorafgaand programma            .
RIAUFK10            Service- en OH-orders weergeven op meer niveaus            .
RIAUFK20            Service- en OH-orders weergeven en wijzigen              .
RIAUFK20_PM_ORDER1       Oproep uit rapport RIAUFK20 uit MiniApp PM_ORDER           .
RIAUFK20_PM_ORDER2       Oproep voor variantverzorging uit MiniApp PM_ORDER          .
RIAUFK20_WP          RIAUFK20 - oproep uit Workplace                    .
RIAUFM00            Goederenbewegingen voor order opbouwen                .
RIAUFM20            Goederenbewegingen van order weergeven                .
RIAUFMVK            Beschikbaarheidsinformatie artikel                  .
RIBARCHA            Installatie: archiveren                        .
RIBARCHD            Installatie: archivering verwijderen                 .
RIBARCHV            Installatie: archivering voorbewerking                .
RIBCHECKATTR          Programma ZZ_RIBCHECKATTR                       .
RIBCHECKIBIN          IBase-correctieprogramma RIBCHECKIBIN                 .
RIBCHECKIBINIBST        Programma RIBCHECKIBINIBST                      .
RIBCHECKIBSP          IBase-correctieprogramma RIBCHECKIBIN                 .
RIBCHECKIBST          Programma RIBCHECKIBST                        .
RIBCHECKIBSTREF        Programma RIBCHECKIBSTREF                       .
RIBCHECKSTRUCFILT02      Programma RIBSTRUCINFO                        .
RIBCUSTINFO          Installatie: customizinginstellingen                 .
RIBELF00            Documentstroom weergeven                       .
RIBELF20            Documentstroom weergeven                       .
RIBEST00            Voorraadgegevens afstemmen (release 4.0)               .
RIBSTRUCINFO          Programma RIBSTRUCINFO                        .
RIBXPRAR346C_R3        Programma RIBXPRAR346C                        .
RIB_FILL_IBIN_FIELDS      Rapport RIB_FILL_IBIN_FIELDS                     .
RICLE_CREATE_TASK_SAMPLE    Taken in claimbundel per DI genereren: voorbeeld presenteren     .
RICLE_RULES_COPY_TO_NEW_TABLES BRF-regels & sets regels in claimbundel naar nieuwe tabellen kopiëren .
RICL_AUTHORIZATION_I_ICL_AGRP Bevoegdheden gebruiker                        .
RICL_BDT_COMPARE        BDT: vergelijking en transport van besturingstabellen         .
RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE  Programma RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE                 .
RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE2  Programma RICL_BRF_CLEAN_AFTER_UPDATE                 .
RICL_BRF_COPY_RULES_BY_LOB   Kopieert (plat) regels van de ene productgroep naar de andere     .
RICL_BRF_IMPORT_TRANSL_TABLE  Programma RICL_BRF_IMPORT_TRANSL_TABLE                .
RICL_BRF_RECR_DEPENDENT_TABLES Programma RICL_BRF_RECR_DEPENDENT_TABLES               .
RICL_BRF_REPAIR        Programma RICL_BRF_REPAIR                       .
RICL_BRF_SHOW_RULES      Programma RICL_BRF_SHOW_RULES                     .
RICL_BRF_TRANSPORT_RULESET   Set regels plat en diep transporteren                 .
RICL_BRF_TRANSPORT_SIMPLE   BRF-objecten uit FS-CM kopiëren en transporteren           .
RICL_BRF_UPDATE_OBJ_NAMES   BRF-object hernoemingen: orderlijst                  .
RICL_CHANGE_RUNTIME_CLASS   Programma RICL_CHANGE_RUNTIME_CLASS                  .
RICL_CLAIMBUNDLE_SEARCH    Claimbundel zoeken                          .
RICL_CLAIMS_LIST        Lijst met claims                           .
RICL_CLAIM_CHEAT_SHEET     Memo claim                              .
RICL_CLAIM_SEARCH       Claim zoeken                             .
RICL_CLIENT_DELETE_ALL_CLAIMS Programma RICL_CLIENT_DELETE_ALL_CLAIMS                .
RICL_CLTYPE_UPDATE       Trigger 'Interne soort claim actualiseren' in triggerpool plaatsen  .
RICL_CONVERT_USER_GROUP    Opgeslagen gegevens medewerkersgroep converteren           .
RICL_CREATE_TASK_SAMPLE    Creëren van taken via DI: voorbeeldsjabloon              .
RICL_CUSTG3          Programma RICL_CUSTG3                         .
RICL_CUST_VER_FIX_DUPLICATES  Programma RICL_CUST_VER_FIX_DUPLICATES                .
RICL_EBR_INTERFACE       Externe factuurcontrole - sjabloon in-/uitgaande interface      .
RICL_IAM_TRANSPORT_SIMPLE   BRF-objecten uit claims kopiëren en transporteren           .
RICL_ICLPARTWC_DI       WCOMP: DI voor beroepsongevallen- en ziektekostenverzekering PARTWC  .
RICL_INCDOC_SIMULATE      Inkomende post simuleren                       .
RICL_MIGRATE_TASK_SAMPLE    Creëren van taken via DI: voorbeeldsjabloon              .
RICL_MOVE_TICL945_TO_TBRF185  Programma RICL_MOVE_TICL945_TO_TBRF185                .
RICL_OPEN_CLAIMS        Selectie claims (C057)                        .
RICL_OVERPAID         Lijst met betalingen boven limiet                   .
RICL_PAYMENT_CD_TRANSFER    Betalingen naar subadministratie boeken                .
RICL_PAYMENT_REPORT      Evalueren via FS-CD-documenten en FS-CM-betalingen          .
RICL_PICTAB_COPY        Mandantkopie tabel afbeeldingen beschadigingsaanduidingen       .
RICL_REASSIGNMENT       Lijst met overgeboekte betalingen                   .
RICL_RULES_COPY_TO_NEW_TABLES BRF-regels en -regelsets in claims naar nieuwe tabellen kopiëren   .
RICL_RULES_UPDATE_IN_NEW_TABLE BRF-regels en -regelsets in claims naar nieuwe tabellen kopiëren   .
RICL_SCAN_BDT_CODE_BY_EVENT  BDT-coding voor bepaalde events scannen                .
RICL_SCREEN_DYNPRO_DELETE   Programma MENTZ_BUSDELDYNP                      .
RICL_SET_USER_GROUP      Gebruiker aan medewerkergroep toewijzen                .
RICL_STATUS_REPORTS      Werkvoorraad                             .
RICL_TICL004_TO_TICL322_REL472 Programma RICL_TICL004_TO_TICL322_REL472               .
RICL_TOADV_TICL190_FILL_REL600 Programma RICL_TOADV_TICL190_FILL_REL600               .
RICL_TOUCH_CLAIMS       Regels op geselecteerde gevallen toepassen via DI           .
RICL_WCOMP_RULES_OVERVIEW   Overzicht - regels BOZKV                       .
RICRP010            Object creëren (vereistenprofiel QP)                 .
RICUTQSCR           Overname van customizinginstellingen tabel TQSCR           .
RIDEPLOT02           Structuur verdelingenstapel uit facturatie              .
RIDEPLOT04           Verdelingenstapel bewerken (vereffening ongedaan maken)        .
RIDEPLOT05           Verdelingenstapel bewerken                      .
RIDEPLOTD1           Referentie tussen verdelingsstapel- en factuurposities verwijderen  .
RIDWA001            XPRA voor vullen van tabel BGMKOBJ. Deze tabel is nieuw in 4.6A.   .
RIDWA002            Correctierapport voor conversieprogramma RIDWA001           .
RIEQCM2            Wijziging van meetrapporten                      .
RIEQCM_BACKUP_COMPARE     Back-up vergelijken met een historie                 .
RIEQIF00            Inzetlijst per equipment                       .
RIEQS070            PMIS: MTTR / MTBR equipment                      .
RIEQUI10            Structuurweergave equipment                      .
RIEQUI20            Equipment weergeven                          .
RIEQUI21            Serienummers weergeven                        .
RIEQUI30            Equipmentlijst (meer niveaus)                     .
RIEQUI_ALT_SEARCH       Vervangend equipment zoeken via classificatiegegevens         .
RIEQUI_SYNC_MATNR_SUBMT    Rapport over synchronisatie van artikelnummer en bouwtype in equipment.
RIFLET20            Fleet equipment weergeven                       .
RIFPRINT            Afdrukroutines voor interfaces                    .
RIFVRA00            Complex: objectevaluatie                       .
RIFVRA10            Complex: boekwaarde voor bijbehorende vaste activa ophalen      .
RIFVRA20            Voor complex: boekwaarde als totaal invoeren voor vaste activa    .
RIGC0001            GBC: generering interface-oproepen                  .
RIGC0003            GBC: verslag verbindingen                       .
RIGC0004            GBC: objectrelaties en GIS-methoderepository verzorgen        .
RIGC0005            GBC: taakdefinitie verzorgen                     .
RIGC0006            GBC: toewijzingen van velden en vaste waarden verzorgen        .
RIGC0007            GBC: objectrelaties initialiseren                   .
RIGC0008            GBC: asynchrone taken verwerken                    .
RIGC0009            GBC: reorganisatie                          .
RIGC0010            GBC: attribuutbewerkingen genereren                  .
RIGENE10            Lijst van actieve vergunningen                    .
RIGNCHCK            Correctieprogramma                          .
RIHQM001            Oplossing van de foutklasse                      .
RIIBAS10            Gebruiksinformatie installaties                    .
RIIBAS30            Gebruiksinformatie installaties                    .
RIIBIP00            RIIBIP00 - gegevensovername                      .
RIIFEQ00            Equipmentinzet per functieplaats                   .
RIIFLO10            Functieplaats structuurweergave                    .
RIIFLO20            Functieplaats weergeven                        .
RIIFLO30            Functieplaatslijst (multi-niveau)                   .
RIILOAIX            XPRA voor BASF                            .
RIIMPT20            Meetpunt weergeven                          .
RIIMPT25            Referentiemeetpunt weergeven                     .
RIIMR020            Meetrapporten weergeven                        .
RIINV00            INVENTORY_PROBLEM_RECOGNIZE                      .
RIIRLO10            Referentieplaats structuurpresentatie                 .
RIIRLO20            Referentieplaats weergeven                      .
RIIRLO30            Referentieplaatslijst (meer niveaus)                 .
RIMA0010            INTERN: verwijderprogramma verzekeringsobject "-" partner       .
RIMA0020            INTERN: verwijderprogramma contractrekening "-" partner        .
RIMA0030            INTERN: verwijderprogramma posities betal.schema v. partner/contract .
RIMA0040            INTERN: verwijderprogramma storneren CO-PA              .
RIMA0050            INTERN: ZP-gegevens wissen                      .
RIMA0060            INTERN: verwijderprogramma facturatiedocument             .
RIMA0070            Stornotabellen wissen                         .
RIMARA10            Artikel structuurpresentatie                     .
RIMARA20            Artikel weergeven                           .
RIMASE01            MASE gegevens aanpassen aan residente DB-stand            .
RIMAT000            Artikelgebruiksinformatie                       .
RIMCORR01           Stamrecords IMAKP* wegens performance invoegen            .
RIMELPM1            Invoerlijst meetwaarden weergeven                   .
RIMHIO00            Termijnplanning: overzicht PO-termijnen                .
RIMHIS00            Overzicht en simulatie PO-termijnen: selectiecriteria         .
RIMMSF00            Voorraadgegevens afstemmen (release 4.5)               .
RIMODAC2            Integratiemodellen activeren c.q. deactiveren, achtergrond mogelijk  .
RIMODAC2_OLD          Integratiemodellen activeren c.q. deactiveren, achtergrond mogelijk  .
RIMODACT            Integratiemodellen activeren of deactiveren              .
RIMODACT_OLD          Integratiemodellen activeren of deactiveren              .
RIMODDEL            Integratiemodellen verwijderen                    .
RIMODDEL_OLD          Integratiemodellen verwijderen                    .
RIMODGEN            Integratiemodel creëren                        .
RIMODGEN_OLD          Integratiemodel creëren                        .
RIMODINI            Initiële verzorging voor integratiemodellen starten          .
RIMODINI_OLD          Initiële verzorging voor integratiemodellen starten          .
RIMODMOD            Integratiemodellen wijzigen                      .
RIMODOUT            Integratiemodel weergeven                       .
RIMODOUT_OLD          Integratiemodel weergeven                       .
RIMPAPO00           APO: Prognose langetermijnplanning                  .
RIMPHIER            Meetwaardedoorgifte structuurweergave                 .
RIMPHIST            Meetwaardedoorgifte weergeven (historie)               .
RIMPLA00            PO-planlijst                             .
RIMPOS00            PO-positielijst                            .
RIMP_ADD_TRIGGERS       Programma RIMP_ADD_TRIGGERS                      .
RIMP_TRANSPORT_SIMPLE     Kopiëren en transporteren van IMP-objecten              .
RIMRCICK            Controle van tellerstanden van meetrapport interval          .
RIMRCINT            Conversie van tellerstanddoorgifte naar intervaldocumenten      .
RIMRCUPD            Controle of update van tellerstanddoorgifte noodzakelijk is      .
RIMRG_VAL_SWITCH        Meetwaarden en tellers valideren                   .
RIMUMSAJ            Overzicht jaaromzetmeldingen (huurcontract)              .
RIMUMSAM            Historie omzetmeldingen (huurcontract)                .
RINET0E0            Objectnetwerk: lijst equipmentverbindingen              .
RINET0N0            Objectnetwerk: netwerkpresentatie + netwerkevaluaties         .
RINET0T0            Objectnetwerk: lijst functieplaatsverbindingen            .
RINTCON_C           Conversierapport Internetklant - consument              .
RINV_ARCH_REMADV        Factuurdocumenten analyseren en archiveren              .
RINV_ARCH_TRANSF        Doorgiftetabel voor fact. naar FI-CA analyseren en archiveren     .
RINV_DELETE_REMADV       Gearchiveerde factuurontvangstdocumenten verwijderen         .
RINV_DELETE_TRANSF       Gearchiveerde doorgiftetabel voor fact. naar FI-CA verwijderen    .
RINV_MONITORING        Bewaking van inkomende factuur                    .
RIOBJK00            Serienummers bij documenten weergeven                 .
RIOCLAS0            OH-order na-classificatie van OH-orders                .
RIORD000            Oh-order: reparatieprogramma RESB en ATB verwijdertk. als order TABG .
RIORD052            Reparatierapport taakproblemen                    .
RIORD100            Statuswijzigingen van taken voor technisch afgesloten orders     .
RIORDST1            Reparatie: status voor PM/CS-orders                  .
RIORDST2            Reparatie: status voor PM/CS-orders                  .
RIPACOPY            Xbra voor het invullen van tabel TPAER_PM met de inhoud van TPAER   .
RIPARSYN            XBRA voor partnersynchronisatie bij equipment             .
RIPLKO10            Taaklijsten weergeven                         .
RIPLKO20            Lijst taaklijsten (meer niv.)                     .
RIPLKO30            Objectoverzicht voor OH-taaklijst (rapport niet apart starten!!!)   .
RIPLPO01            Correctierapport: prestatiesoort en eenheid standaardwaarden     .
RIPLWP01            Correctieprogramma voor tabel PLWP                  .
RIPMCO00            Orderkosten opnieuw opbouwen: bestand PMCO              .
RIPMCOHI            Kostenoverzicht via orderhiërarchieën                 .
RIPMS001            PMIS: Opbouwen van de infostructuren                 .
RIPMSCOL            Tijdelijke versies samenvoegen                    .
RIPMSOLD            PMIS: Opbouwen van de infostructuren                 .
RIQMEL10            Meldingenlijst (meer niveaus)                     .
RIQMEL20            Lijst: meldingen                           .
RIQMEL30            Lijst: maatregelen voor meldingen                   .
RIQMEL40            Lijst: meldingsposities                        .
RIQMEL60            Acties bij meldingen                         .
RIQMEW20            RIQMEL20 - oproep uit Workplace                    .
RIQMST30            PM/QM/CS: opschonen status van meldingen               .
RIQSMEL1            Lijst met één niveau - kwaliteitsmelding               .
RIQSMEL2            Lijst maatregelen                           .
RIQSMEW1            RIQSMEW1: oproep uit Workplace/MiniApp                .
RIQSMEW2            RIQSMEW2: oproep uit Workplace/MiniApp                .
RIREPOBJ            Rapport voor invoegen van een objectnummer in de onderhoudsgegevens  .
RIREV             Conversieprogramma voor revisiegegevens                .
RISCD_COPA           CO-PA-gegevens storneren                       .
RISCD_COPA_T          CO-PA-gegevens storneren                       .
RISERNR1            Serienummerhistorie                          .
RISERNR9            Gewijzigd voorraadcontroleteken overnemen               .
RISSR_OUT_DE_DV_SF2      Test                                 .
RISSUE_ADDMIX         IS-M/SD: Samenstelling media-uitgaven bewerken            .
RISTEQ02            Equipment: reparatieprogramma adresdoorgifte in equipmenthiërarchieën .
RISTEQ03            Equipment: reparatieprogramma voor ontbr. gegevens in statustabellen .
RISTEQ04            Equipment: reparatieprogramma voor in-/uitbouwstatus         .
RISTEQ05            Equipment: gegevensdoorgifte functiepl. in equipmenthiër. controleren .
RISTEQ06            Tabel EQUI: rapport voor correctie van teken S_EQUI          .
RISTEQ07            Tabel EQUI: rapport voor correctie van teken S_EQBS          .
RISTEQ10            Rapport voor reparatie van eigendomsconfiguratie equipmentstamgegevens.
RISTEQ11            Rapport voor initialisatie van ongeldige configuratiereferenties   .
RISTEQ20            Equipment: onderzoek tijdsegmenten (EQUZ)               .
RISTFL03            Functieplaats: reparatieprogramma voor ontbr. geg. in statustabellen .
RISTRA20            Termijnbewaking PO-plannen (batchinput IP10)             .
RISTRA21            Termijnbewaking PO-plannen - batch input IP10 - via MHIS       .
RISTRA30            Calculatie PO-plannen                         .
RISU_BW_INVTRANSF02_DELTA_WRT Overname van TINV_INV_TRANSF-gegevens in deltawachtrij        .
RITOB_IBASE_CREATE       Programma RITOB_IBASE_CREATE                     .
RITPS070            PMIS: MTTR / MTBR functieplaats                    .
RIT_S115_PMCO_COMPARE     Testrapport: consistentiecontrole PMCO-S115              .
RIVAEP01            Lijst afrekeningseenheden                       .
RIVAEP05            Overzicht afrekeningseenheden                     .
RIVAEP10            Verslag van controleren/activeren van afrekeneenheid weergeven    .
RIVAEP20            Lijst huureenheden                          .
RIVAEP20N           Lijst huureenheden                          .
RIVEDA00            Weergave van PM/CS-objecten voor contract(positie)          .
RIVEDA20            Contractlijst bij service-objecten                  .
RIVIXADL            Hulprapport: huuraanpassingen uit VIMI6 en VIMI17 verwijderen     .
RIVLIA30            Uitgevoerde aanpassingen voor een huurcontract            .
RIVOPTER            Maandelijkse bepaling optieperc. en samengestelde perc.        .
RIVSONDV            Huureenheden bij waardecorrecties weergeven              .
RIVVSTBH            Maandelijkse beh. te vord.BTW: revisie, correctie, aanpassing     .
RIWC0001            WCM: customizing - technische objecten toewijzen           .
RIWC0002            WCM: customizing - schakeltoestanden toewijzen            .
RIWC0003            WCM: conflictregels verzorgen                     .
RIWC0004            WCM: Status -" DELFLG                         .
RIWC0006            WCM: Selectierapport - schakeltoestanden               .
RIWC0007            WCM: controle - consistentie van gegevens voor schakelen controleren .
RIWC0008            WCM: controle - model controleren                   .
RIWC0009            WCM: controle - relaties controleren                 .
RIWC0010            WCM: Lijstbewerking op meer niveaus                  .
RIWC0011            WCM: controle - direct en indirect creëren of wijzigen controleren  .
RIWC0012            WCM: customizing - wizard voor modelselectie             .
RIWC0013            WCM: customizing - velden genereren voor gegevensovername       .
RIWC0014            WCM: customizing - afdrukinstellingen genereren            .
RIWC0015            WCM: Customizing - aanvragen creëren/verwijderen           .
RIWC0016            WCM: Vrijschakeldocumenten automatisch genereren (achtergrondverw.)  .
RIWC0020            WCM: Mobiele afhandeling: overzicht schakellijsten          .
RIWC0021            WCM: mobiele afhandeling - import                   .
RIWCWA01            WCM: Toewijzing - aanvragen                      .
RIWCWA02            WCM: Lijstbewerking - aanvragen                    .
RIWCWAAA            WCM: Archief schrijven - aanvragen                  .
RIWCWAAD            WCM: archief verwijderen - aanvragen                 .
RIWCWAAV            WCM: Archivering voorbereiden - aanvragen               .
RIWCWD01            WCM: Toewijzing - vrijschakellijst                  .
RIWCWD02            WCM: Lijstbewerking - vrijschakellijst                .
RIWCWDAA            WCM: Archief schrijven - vrijschakellijst               .
RIWCWDAD            WCM: archief verwijderen - vrijschakellijst              .
RIWCWDAV            WCM: Archivering voorbereiden - vrijschakellijst           .
RIWCWI04            Import: vrijschakellijsten selecteren                 .
RIWCWW01            WCM: toewijzing - werkvergunning                   .
RIWCWW02            WCM: Lijstbewerking - werkvergunning                 .
RIWCWWAA            WCM: Archief schrijven - goedkeuring                 .
RIWCWWAD            WCM: Archief verwijderen - goedkeuring                .
RIWCWWAV            WCM: Archivering voorbereiden - goedkeuring              .
RIWCX004            WCM: Foutzoeken                            .
RIXPRA06            XPRA voor toevoegen nieuwe A40-views aan equipment          .
RIXPRA10            Programma voor registratie van configuratiereferenties: EQUI-object  .
RIXPRA31            Programma normering gegevens vervoermiddel (FLEET) op SI-eenheden   .
RIXPRA_ILOA_PROCESS_IBDU    Wijzigen melding / order bij wijziging inbouwplaats equipment     .
RI_CD_VIEWER          Wijzigingsdocumenten van gepland onderhoud              .
RI_DEL_ORPHANED_BOM_ITEMS   Niet meer gerelateerde standaardstuklijstposities verwijderen     .
RI_GEN_ILOA_EQUI        Correctierapport ILOA/equipment                    .
RI_GEN_ILOA_FUNCLOC      Correctierapport ILOA/functionele locatie               .
RI_GEN_ILOA_HISTO       Correctierapport ILOA/orders (historisch)               .
RI_GEN_ILOA_NOTIF       Correctierapport ILOA en kennisgevingen                .
RI_GEN_ILOA_ORDER       Correctierapport ILOA/orders (actueel)                .
RI_GEN_ILOA_WAPOS       Correctierapport ILOA/onderhoudsitem                 .
RI_IFLOS_REUSE         Herbruikbaarheid historische identificaties functieplaatsen      .
RI_ORDER_OPERATION_LIST    Orderlijst en lijst operaties                     .
RI_PLMZ01           Correctieprogramma's voor tabel PLMZ (nieuw componentenverwerking)  .
RI_REP_ILOA          Correctierapport ILOA - niet meer gerelateerde ILOA's         .
RI_SRV_ARBEI_UPDATE      Correctierapport voor werkzaamheden in servicetaken          .
RI_WORKORDER_ADDAT_ADJUST   Correctierapport: conversie foutieve AFIH-ADDAT/ADUHR (GECR, VRIJ)  .
RJ-FGU00            IS-M/SD: LIS-koppeling: conversie van mutatiegroepen KlntNr-"SAPNr  .
RJ-J1NEU            IS-M/SD: LIS opnieuw opbouwen uit verkooporders            .
RJ-J1SIM            IS-M/SD: LIS-simulatie mutatie verkooporders             .
RJ-J2NEU            IS-M/SD: LIS opnieuw opbouwen op basis van correctie-orders      .
RJ-J2SIM            IS-M/SD: LIS: simulatie mutatie correctie-orders           .
RJ-J3FZP            IS-M/SD: LIS-mutatie of opnieuw opbouwen LIS leveringsgegevens    .
RJ-J3INI            IS-M/SD: LIS: initialisatie van gegevens bij tijdstip J3       .
RJ-J3NEU            IS-M/SD: LIS opnieuw opbouwen uit leveringsgegevens          .
RJ-J3SIM            IS-M/SD: LIS: simulatie van mutatie leveringen            .
RJ-J3UTI            IS-M/SD: Koppeling LIS: tek. "levering gemuteerd" plaatsen/verwijderen.
RJ-J4NEU            IS-M/SD: LIS opnieuw opbouwen uit facturatiedocumenten        .
RJ-J4SIM            IS-M/SD: LIS: simulatie mutatie facturatiedocumenten         .
RJ-JASIM            IS-M/AM: LIS-simulatie mutatie orders                 .
RJ-JFSIM            IS-M/AM: LIS-simulatie mutatie facturatiedocument           .
RJ-JXINI            IS-M: MIS - algemen initialisatie van infostructuren         .
RJ12D002            Condities: Algemeen beginscherm voor views met toepassing/applicatie .
RJ2SD_CONTRACT_CREATE     SD-contractposities voor IS-M/SD LES-interface creëren        .
RJ2SD_DROPOFF_SYNC       Lossingen aan hoeveelheidsplan doorgeven               .
RJ2SD_UNLPOINT_SYNC      IS-M/SD: Losplaatsen volgens SAP-zakenpartners synchroniseren     .
RJ61CKON            Rekeningbepaling verzorgen                      .
RJAREV1            IS-M/AM: Nieuwe opbouw/verwijdering tabel JHAREV1           .
RJAREV1TEST          IS-M/AM: Nieuwe opbouw/verwijdering tabel JHAREV1           .
RJAREV3            IS-M/AM: Opnieuw opbouwen/verwijderen tabel JHAREV3          .
RJBACCMAIN           IS-B: rekeningomzetting voor nieuw teken 'Soort rekeningbeheer'    .
RJBALMRTBSTD          Positiebeheer generieke transactie                  .
RJBAUFBD            Opbouwrapport voor posities (beursgenoteerde derivaten)        .
RJBAUFDE            Positieopbouw (valuta's)                       .
RJBAUFWP            Opbouwrapport voor posities (effecten)                .
RJBCADL1            Stornering van afzonderlijke posten in bankresultaatrekening     .
RJBCAPAACT           BCA: FO-integratie voor resultaatanalyse activeren/deactiveren    .
RJBCZZT2            IS-B: Customizing - veldkeuze voor IS-B conditiesoorten aanpassen   .
RJBDAC_DEL           Stamgegevens van rek. verwijd. zonder archivering           .
RJBDANALYSE          Programma RJBDANALYSE                         .
RJBDBAUF            IS-B: opbouwrapport posities (prototype)               .
RJBDBTC1            IS-B: batch input voor valutatransacties               .
RJBDBTC2            IS-B: batch input voor geldhandel                   .
RJBDBTC3            IS-B: batch input voor derivaten                   .
RJBDEXTKNZBEL         Wijzigingsdocumenten voor externe kengetallen weergeven        .
RJBDEXTKNZBELPOS        Wijzigingsdocumentposities van document weergeven           .
RJBDFCREORM          RM-velden verwijderen uit veldcatalogus resultaatrekening       .
RJBDFOAC_DEL          Financiële objecten voor rekeningen verwijderen zonder archivering  .
RJBDFOLN_DEL          Financiële obj. voor leningen verwijderen zonder archivering     .
RJBDFOSV_DEL          Fin. objecten voor dienstverlening zonder archiveren verwijderen   .
RJBDFOVT_DEL          Financ. obj. voor variabele transacties verwijderen zonder archivering.
RJBDFUTRAPRIC         Mutatie in profit-centeradministratie                 .
RJBDKKOF_CONV         SAP Banking: conversie fixingtabel voor variabele transacties     .
RJBDLN_DEL           Leningstamgegevens verwijderen zonder archivering           .
RJBDORDKONV          Programma RJBDORDKONV                         .
RJBDREOFCBPUM         Programma reorganisatie veldcatalogus in zakenpartnerconversie    .
RJBDREO_SHERKU         Programma RJBDREO_SHERKU                       .
RJBDSV_DEL           Dienstverlening zonder archiveren verwijderen             .
RJBDVT_DEL           Variabele transacties verwijderen zonder archivering         .
RJBDXP04            IS-B: Teken jaarsteunwaarde invoegen in tabel JBD11          .
RJBDZSTR00           SAP Banking: einddatum voor betalingsstromen bepalen         .
RJBDZSTRINIT          SAP Banking: niet vrijgegeven (ZSTR-initialisatie)          .
RJBDZSTRINITGEHA        SAP Banking: niet vrijgegeven (geldhandel: operaties verwijderen)   .
RJBD_ACCOUNT_CREATE_BALANCESCF Saldotransporten voor rekeningen SEM Banking genereren        .
RJBD_COLL_ARCH_DELETE     Archiveringsobject COLL_ARCH: verwijderprogrammma           .
RJBD_FCTY_ARCH_DELETE     Archiveringsobject FCTY_ARCH: verwijderprogramma           .
RJBD_FOBJ_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_FOBJ: verwijderprogramma            .
RJBD_FOCF_ARCH_DELETE     Archiveringsobject FOCF_ARCH: verwijderprogramma           .
RJBD_GETR_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_GETR: verwijderprogramma            .
RJBD_GPAN_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_GAP: verwijderprogramma             .
RJBD_GTVS_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_GTVS: verwijderprogramma            .
RJBD_LOAN_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_LOAN: verwijderprogramma            .
RJBD_REALGN_NEW        Programma ZJB_REALGNM_NEW                       .
RJBD_VTBA_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_VTBA: verwijderprogramma            .
RJBD_VTMD_ARCH_DELETE     Archiveringsobject VTMD_ARCH: verwijderprogramma           .
RJBD_VTTO_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_VTTO: verwijderprogramma            .
RJBEUKKS            IS-B: Euroconversie - rekening-courant (storno)            .
RJBEURKK            IS-B: euroconversie - rekening-courant                .
RJBEURVT            IS-B: euroconversie - variabele transactie              .
RJBEURWP            IS-B: euroconversie effecten                     .
RJBEUVTS            IS-B: euroconversie - variabele transactie (storno)          .
RJBEUWPS            IS-B: Euroconversie effecten (storno)                 .
RJBGAPART           ALM-waarderingssoort verzorgen                    .
RJBINTZK            Interpolatie van yieldcurven op conditiedatums            .
RJBKWTPBTC           Startrapport voor proceskostenverrekening op achtergrond       .
RJBLZB             Looptijdbereik verzorgen                       .
RJBMCUST            IS-B: evaluatierapport voor objecten van stuklijsten         .
RJBP_DIST           Verdeling (Treasury Offset) uitvoeren                 .
RJBP_DIST_DERI         Afleidingsstrategie verdeling voor Treasury Offset (Callback Report) .
RJBRAPKZ            Invullen van actief-/passiefteken bij financiële objecten       .
RJBRATES            Rentecurven invoeren en evalueren                   .
RJBRAUSWT           Verzorging van de evaluatiesoort                   .
RJBRAUSWT_GAPART        Toewijzing 'Evaluatiesoort' -" 'ALM-waarderingssoort' v. DB-conversie .
RJBRBCKRE           Backtesting: parameters van gegevensbestand              .
RJBRBDPH            Geheugen verslaggegevens: runnummer overzicht van statusweergave   .
RJBRBDS1            Geheugen verslaggegevens: archivering verslaggegevens         .
RJBRBDS2            Geheugen verslaggegevens: gearchiveerde verslaggegevens verwijderen  .
RJBRBDSA            Geheugen verslaggegevens: overzicht runnummers            .
RJBRBDSB            Geheugen verslaggegevens: verslaggegevens genereren          .
RJBRBDSC            Berekeningsgrondslagen weergeven                   .
RJBRBDSP            Verslag weergeven                           .
RJBRBDSRE           Evaluatieparameters weergeven                     .
RJBRBDSZZ           Geheugen verslaggegevens: oproep analyseweergave           .
RJBRBPAG            Geaggregeerde basisportefeuillegegevens                .
RJBRBPDIAG           Diagnoseprogramma voor BP-beheertabellen               .
RJBRBPDIAG_2          Diagnoseprogramma voor BPFART/ACCOUNT                 .
RJBRBPOS            Overzicht over transacties in RM-gegevenspool             .
RJBRBPRE            Overzicht over transacties in RM-gegevenspool             .
RJBRBPREO           RM: Basisportefeuilles/portefeuillehiërarchiën reorganiseren     .
RJBRBRUS            Omzetting van productsoort, cashflow-soort & saldosoort in waard.regel.
RJBRBWDT            Analyse contante waarde: weergave afzonderlijke waarden        .
RJBRBWRE            Analyse contante waarde: weergave afzonderlijke waarden        .
RJBRBWRV            Analyse contante waarde: weergave afzonderlijke waarden        .
RJBRCFKZ            Flow-soorten aan cashflow-teken toewijzen               .
RJBRCHEK            Analysestructuren: controle van systeemstatus en instellingen     .
RJBRCPAACT           Generieke transactie: FO-integratie voor resultaatanalyse activeren  .
RJBRDEACFO           Analyseparameters definitief verwijderen               .
RJBRDEACFO2          Analyseparameters definitief verwijderen (selectie uit werkvoorraden) .
RJBRDELE            IS-B: RM-gebied verwijderen met alle afhankelijke views, enzovoort  .
RJBRDELSVGAP          Opgeslagen resultaten van gapanalyse verwijderen           .
RJBRDERG            Programmaomgeving voor kenmerkafleiding genereren           .
RJBRDGRE            Value at Risk: weergave afzonderlijke waarden             .
RJBRDRCL            Afleidingsstrategie voor analysestructuur verzorgen          .
RJBRECCH            IS-B: Afstemming: overlappingscontrole                .
RJBREOFC            Reorganisatie veldcatalogus SEM PA TJBF,TJBFD,TJBFE          .
RJBRFGDE            Gegenereerde verzorgingsbouwstenen bewerken              .
RJBRFGDT402X          RM: Conversies van risicodrager van 4.01 naar 4.02          .
RJBRFGDTX           RM:                                  .
RJBRGAPEOKONVERT        RM-gap: 401-gapresultaten converteren naar 402-structuur       .
RJBRGAPOZPROT         RM-gapverslaglegging van OR-bepaling                 .
RJBRGAPUPDATE         Opgeslagen gap-resultaten actualiseren                .
RJBRGENV            Nieuwe generering van viewbewerking voor zelfgedefinieerde kenmerken .
RJBRGPKN            Kengetallen van gapanalyse in gegenereerde verslagsoorten       .
RJBRGUVRE           Winst/verlies                             .
RJBRHSAL            Historische simulatie: beginscherm                  .
RJBRHSDT            Historische simulatie volledige evaluatie: afz. waarden weergeven   .
RJBRKKUM            Actualisering JBRACCOUNT, JBRAMOUNT voor BCA in RM (omzetting)    .
RJBRNROB            Beheer van nummerreeksen voor basisportefeuilles           .
RJBRNV01            Gevoeligheidsanalyse                         .
RJBRNV02            Rasteranalyse                             .
RJBROZCONDENSE         RM-gap: aggregatie van OR voor rekeningen/leningen          .
RJBRPHAD            Portefeuillehiërarchieën aanpassen aan huidige definitie       .
RJBRPHDE            Portefeuillehiërarchieën verwijderen                 .
RJBRPHGE            Portefeuillehiërarchiestructuur genereren               .
RJBRPHSH            Portefeuillehiërarchie weergeven                   .
RJBRPHUP            Portefeuillehiërarchieën actualiseren                 .
RJBRPHUPDA           Portefeuillehiërarchieën actualiseren (expertmodus)          .
RJBRREOK            IS-B: Geg.bestand voor view uit gegevenspool opnieuw opbouwen in RM  .
RJBRRMPRT           Verslagweergave van servicefuncties                  .
RJBRRMSP            Fin. objecten bewerken (sel. via transacties)             .
RJBRRMSP1           Fin. objecten bewerken (sel. via fin. objecten)            .
RJBRRMSP2           Financiële objecten bewerken (selectie uit werkvoorraden)       .
RJBRSELPROT          RM: DB-verslagen selecteren en weergeven               .
RJBRSGPRE           Parameters van gapevaluatieresultaten                 .
RJBRSIDE            View en alle afhankelijke gegevens verwijderen            .
RJBRSIIN            RM/analyse: view initialiseren (basisportefeuillegegevens verwijderen).
RJBRSLZB            RM: Gegenereerd looptijdbereik weergeven               .
RJBRSNDT            Gevoeligheid: afzonderlijke waarden weergeven             .
RJBRSTA1            RM-archivering: gegevenspoolstatus archiveren             .
RJBRSTA2            RM-Archivering: Verwijderingsprogramma                .
RJBRSTA3            RM-archivering: gegevensstatus lezen                 .
RJBRSTDA            Risk Management: statusbeheer                     .
RJBRSTDB            Opgeslagen gegevensbestand waarderen: contante waarde         .
RJBRSTDD            Opgeslagen datasets verwijderen                    .
RJBRSTDS            Dataset opslaan (bevriezen)                      .
RJBRSTDSHOW          Opgeslagen gegevensbestand weergeven                 .
RJBRSTDSHOW2          Opgeslagen gegevensbestand weergeven                 .
RJBRSVA01           Analyse contante waarde: weergave afzonderlijke waarden        .
RJBRSVA02           Gevoeligheid: afzonderlijke waarden weergeven             .
RJBRSVA03           Historische simulatie volledige evaluatie: afz. waarden weergeven   .
RJBRSVA11           Value at Risk: weergave afzonderlijke waarden             .
RJBRSVA21           Financiële objecten weergeven                     .
RJBRSVA21OLD          Financiële objecten weergeven                     .
RJBRSVA22           Transactieweergave                          .
RJBRSVA22OLD          Transactieweergave                          .
RJBRSVA39           ALM-simulatie                             .
RJBRSVA40           ALM-analyse afzonderlijke waarden                   .
RJBRSVA41           ALM-simulatie                             .
RJBRSVA42           ALM-analyse afzonderlijke waarden                   .
RJBRSVA50           Gevoeligheidskengetallen                       .
RJBRSVA51           Valutaexposure                            .
RJBRSVA52           Analyse afz. waarden - valutahandelpositie              .
RJBRSVGAPUPDATE        Opgeslagen gapresultaten actualiseren                 .
RJBRSVST46X          Programma RJBRSVST46X                         .
RJBRSVST_GFORM210       Programma RJBRSVST_SZINSART                      .
RJBRSVST_SZINSART       Programma RJBRSVST_SZINSART                      .
RJBRTREE            Risicohiërarchie                           .
RJBRTRGE            Omgeving voor analysestructuur genereren               .
RJBRVARE            Detaillering: uitvoer van Value-at-Risk-soort             .
RJBRVARKOMBI          Waarderingsregelspecifieke differentiatieregels weergeven       .
RJBRVARS            Weergave shifts bij VaR-evaluaties                  .
RJBRVREGC           Heropbouw view-afh. gegevens fin. objecten (sel. via transacties)   .
RJBRVREGC1           Viewafh. gegevens van fin. obj. (FO) opnieuw opbouwen (sel. via FO)  .
RJBRVREGC2           Heropbouw view-afh. gegevens fin. objecten (sel. via transacties)   .
RJBR_CALC_MARKET_VAL_FOR_BOND Koersberekening voor effecten (rente)                 .
RJBR_GENTRANS_CALCDATE_CHECK  Gegevensbestand voor direct input van generieke transacties creëren  .
RJBR_GENTRANS_DBERBIS     Migratierapport voor generieke transacties              .
RJBR_GPTP_ARCH_DELETE     Archiveringsobject JB_GPTP: verwijderprogramma            .
RJBR_TEST_SOFT_MODIFICATIONS  Testprogramma voor zachte modificaties                .
RJBTANRE            IS-B: afleiding achteraf voor financ. objecten, resultaatanal. - delen.
RJBTANREX           IS-B: afleiding achteraf voor financ. objecten, resultaatanal. - delen.
RJBTANRE_46          IS-B: afleiding achteraf voor financ. objecten, resultaatanal. - delen.
RJBTCASH            IS-B: Calculatie betalingsstoring                   .
RJBTCKA1            IS-B: Analyse calculatieschema                    .
RJBTCOMP            Programma voor massavergelijking van customizingtabellen       .
RJBTGEN            IS-B: Generering flexibele methoden                  .
RJBTKALB            IS-B: Calculatieprogramma voor kerndepositoproducten         .
RJBTKALK00           SAP for Banking: Calculatieprogramma voor actualisatie van transacties.
RJBTKALKEH           SEM Banking: Rapport voor calculatie in gebied handel voor eigen rek. .
RJBTKALO            IS-B: Algemene oproep van calculatie                 .
RJBTKALR            IS-B: Calculatieprogramma voor valutaherberekening          .
RJBTKMP            IS-B: Weergave verpl./opt. velden voor producten           .
RJBTKRLT            IS-B: Calculatieregel als lijst weergeven               .
RJBTKUMS            IS-B: Calculatieregels converteren                  .
RJBTLSVORMERK         SAP for Banking: Mark.tabel voor storingen van eerste soort verwerken .
RJBTPRAZ            IS-B: Verslagen weergeven                       .
RJBTPRAZ_APL          Calculatieverslag weergeven en verwijderen              .
RJBT_DELTAB          Programma voor verwijderen van tabellen (/1ISB/COA*)         .
RJBT_RECONCILIATION_LOAN_PAFO Afstemming leningtransacties met financiële objecten         .
RJBVTPAACT           Variabele transactie: FO-integratie voor resultaatanalayse activeren .
RJB_CONVERT_TO_VARTRA     Conversieprogramma voor variabele transactie             .
RJB_CONVERT_VTNAME       Nabewerking: conversie omschrijving variabele transactie       .
RJB_REUSE_EX_KLMZ1       Voorbeeld: gemiddeld volume uit saldo's verslagperiode        .
RJB_REUSE_EX_ZINS1       Voorbeeld: weergave yieldcurve                    .
RJB_REUSE_EX_ZINS10      Voorbeeld: interpolatie met verschillende kubische splines      .
RJB_REUSE_EX_ZINS2       Voorbeeld: waarde lezen uit yieldcurve                .
RJB_REUSE_EX_ZINS3       Voorbeeld: contante waarde van betalingsstroom            .
RJB_REUSE_EX_ZINS4       Voorbeeld: berekening discontofactoren zero-bond uit parikoersen   .
RJB_REUSE_EX_ZINS5       Voorbeeld: berekening parikoersen uit discontofactoren zero-bond   .
RJB_REUSE_EX_ZINS6       Voorbeeld: berekening discontofactoren zero-bond uit zerocoupons   .
RJB_REUSE_EX_ZINS7       Voorbeeld: berekening zerocoupons uit discontofactoren zero-bond   .
RJB_REUSE_EX_ZINS8       Voorbeeld: berekening forwardyieldcurvewaarde uit yieldcurve     .
RJB_REUSE_EX_ZINS9       Voorbeeld: berekening forwardyieldcurve uit basisyieldcurve      .
RJDAKZFO            Aankomsttijden externe objecten                    .
RJDAUFMA            IS-M/SD: oplagemeldingssoort editie converteren            .
RJDDELBZANG          IS-M: Abonnementsaanbod verwijderen                  .
RJDDELVAAUS          IS-M: (Handmatig aangelegde) nummersamenstelling verwijderen     .
RJDDRE00            Edities van publicatie                        .
RJDEKLIS            Verschijningskalender voor editie                   .
RJDEPLIS            Verschijningskalender voor reclamedrukwerk              .
RJDGEN00            IS-M/SD: Nummers genereren                      .
RJDGNTR0            Selectie voor beheer van genereringstriggers voor edities       .
RJDPAKET            IS-M/SD: Pakketsamenstelling                     .
RJDPKTGR            IS-M/SD: Overzicht pakketsamenstellingsgroep editie          .
RJDPRLIS            Overzicht reclamedrukwerk                       .
RJDPVALI            Edities weergeven                           .
RJDP_RULE           IS-M: Pakketsamenstellingsregels voor tijdschriftnr.(nummer) verzorgen.
RJDVAGEW            Overzicht gewichten nummers                      .
RJDVALIS            Overzicht nummers                           .
RJDVANUM            Nummers (opnieuw) nummeren                      .
RJDVASHIFT           IS-M: Verschijningsdatum van een nummer verplaatsen          .
RJDVASHIFT_PROT        IS-M: Log voor verschuiven verschijningsdatum van een nummer     .
RJF61CKO            RV61CKOS                               .
RJFANA01            IS-M/SD: Werkvoorraad - niet-gefactureerde leveringen         .
RJFAUT01            IS-M/SD Autorisatie van betaalkaarten in facturatiedocumenten     .
RJFBRAU0            IS-M/SD: Werkvoorraad van te bewerken orders uit bankstorno      .
RJFBRBI0            IS-M/SD: Gegevensovername voor onderzoek bankstorno          .
RJFBRS10            IS-": Statistiek bankstorno's op basis van reden bankstorno      .
RJFBRSU0            IS-M/SD: Evaluatie bankstorno's voor datum afschrift/bankdocumentnr. .
RJFBRUL0            IS-M/SD: Toewijzing doorgifte bankstorno's aan onderzoek/fact.doc.  .
RJFCCARDCHECK         IS-M/SD: Controle betaalkaarten                    .
RJFCHECK_JFVA         SAP for Media: Tabelconversie voor nummerrubricering         .
RJFDFS00            IS-M/SD: Fact.index/prov.index uit orderbestand genereren       .
RJFFSSDL            Testgegevens AFSS verwijderen                     .
RJFGAP00            IS-M:SD: Orders met hiaten in de facturering             .
RJFGAP01            IS-M/SD: Analyse huidige gefactureerde tijdvakken uit het verleden  .
RJFGAP02            IS-M/SD: Analyse facturatieindex met factuurtijdvakken in het verleden.
RJFGAP10            IS-M/SD: Orders met ontbrekende facturatie-index           .
RJFJOURNREVACC         IS-M/SD: Boekingsjournaal service-gebonden opbr.bep. met abonn.rek.  .
RJFJOURNREVPER         IS-M/SD: boekingsjournaal - periodieke opbrengstbepaling       .
RJFREVENUE_TRANSFER_COCKPIT  Opbrengstbepalingscockpit                       .
RJFSAMPR            IS-M/SD: Verslag serierun facturatie                 .
RJFTRANSFER01         IS-M/SD: Afz.doorgifte facturatiedocumenten aan financiële boekhouding.
RJFTRANSFER02         IS-M/SD: Collectieve doorgifte facturatiedocumenten aan FI      .
RJFTRANSFER03         IS-M/SD: Doorgifte facturatiedocumenten betaalkaarten aan FI     .
RJFTRANSFER04         IS-M/SD: Doorgifte facturatiedocumenten incasso aan FI        .
RJFTRANSFERBI         IS-M/SD: Doorgifte van bankstorno's aan de financiële boekhouding   .
RJFTRANSFERBR         IS-M/SD: Doorgifte van bankstorno's aan de financiële boekhouding   .
RJFTRANSFERHR         IS-M/SD: Doorgifte van facturen aan Human Resources Management    .
RJFTRANSFERREVACC       IS-M/SD: Doorgifte van opbrengstbepaling aan FI            .
RJFUFA01            Media - Oplage en distributie: facturatiedocumenten zoeken      .
RJFUFA03            Media - Oplage en distributie - selectie: facturaties op ordernummer .
RJFUFA06            Media - Oplage en distributie - selectie: facturaties op medewerker  .
RJFUFAK0            IS-M/SD: Lijst facturatiedocumenten                  .
RJFUFAK1            Selectie: facturatiedocumenten                    .
RJFVALST            IS-M/SD: Openstaande doorgiftes van nummerrubricering aan FI/RF    .
RJFVAULF            IS-M/SD: Periodieke doorgifte nummerrubricering aan FI/RF       .
RJF_ALFU            IS-M/SD: Afstemlijst doorgifte facturatiedocumenten aan FI      .
RJF_BFFK            IS-M/SD: Documentstroom facturatie                  .
RJF_ERLO            Gecumuleerde facturatiewaarden per conditiesoort en grootboekrekening .
RJF_EULF            IS-M/SD: Afz.doorgifte facturatiedocumenten aan financiële boekhouding.
RJF_FAKT            IS-M/SD: Serierun facturatie                     .
RJF_FAKTURA_KONDART_ZU_BELNR  IS-M/SD: Details van boekhouddocument per facturatie-conditiesoort  .
RJF_GEN_PRICE_ALTERNATION   IS-M/SD: Gener. van fact.ind. en amort.plannen bij prijswijziging   .
RJF_GEN_PRICE_ALTERNATION_PROT Systeemlog v. genereren indices/amort.plannen bij prijswijz. weergeven.
RJF_ITALY_VAT         IS-M/SD: Rapportage voor BTW (Italiaanse landversie)         .
RJF_ITEM            IS-M/SD: Open posten en saldoweergave                 .
RJF_IULF            IS-M/SD: Doorgifte facturatiedocumenten incasso aan FI        .
RJF_JOUR            IS-M/SD: Journaal factuurboekingen - FI-view             .
RJF_LIST_INVOICE        Overzicht facturatiedocumenten                    .
RJF_NAPR            Oplage/distributie - perioderaster voor inperk. omzetbel. opn.opbouwen.
RJF_NINS            IS-M/SD: Factuurindex opnieuw opbouwen/verwijderen na storno     .
RJF_OFUL            IS-M/SD: Werkvoorraad - niet-doorgegeven facturatiedocumenten     .
RJF_PRFK            IS-M/SD: Werkvoorraad - niet-gefactureerde orders           .
RJF_RAJO            IS-M/SD: Journaal uitgaande facturen bedrijfsnummer &1..       .
RJF_RAPE            Journaal met uitgaande facturen v. periode-afhankelijke opbr.verdeling.
RJF_RAUS            IS-M/SD: Evaluatie voor BTW                      .
RJF_SGUL            IS-M/SD: Toewijzing serierun fact.doc. voor doorgifte aan fin. boekh. .
RJF_STSA            IS-M/SD: oplage en distributie - storno serierun facturatie      .
RJF_SULF            IS-M/SD: Collectieve doorgifte facturatiedocumenten aan FI      .
RJF_UFPR            IS-M/SD: Gegevens bij doorgifterun                  .
RJF_USVA            IS-M/SD: Omboekingen voor omzetbelastingvooraangifte         .
RJGADR20            IS-M: Synchronisatie van adres tussen IS-M, SAP ZP en FI/SD      .
RJGADRASSMBLED         IS-M: Adrestabel met opgemaakte klantadressen vullen         .
RJGADRCK            IS-M/SD: Adreswijzigingen controlerun orders             .
RJGADRCV            IS-M-SD: Servicerapport voor oproep orderbewerking vanuit MAIL    .
RJGAUF00            IS-M: Gegevensovername ZP (rollen GP,KU,EW,JZ,MK) incl. adreswijzig. .
RJGBDC_BANKKEY_CHANGE     Bankcode in bankrelatie wijzigen                   .
RJGBDC_FILE_CREATE       IS-M: Bestanden wijzigingsdienst bankrelaties creëren         .
RJGBDC_FILE_PROCESS      IS-M: Bestanden wijzigingsdienst bankrelaties verwerken        .
RJGBNK20            IS-M: Bankgegevens extern systeem (FI) via RFC synchroniseren     .
RJGBP_CHANGE          IS-M: Zakenpartner wijzigen                      .
RJGBP_INFO           IS-M: Adresgegevens voor zakenpartner evalueren            .
RJGBP_SHOW           IS-M: Zakenpartner weergeven                     .
RJGBUC01            Conversierapport: customizing CZP initialiseren            .
RJGBUC02            Conversierapport: customizing                     .
RJGBUM01            Conversierapport: instellingen van BDT vóór migratie         .
RJGBUM02            Conversierapport: instellingen van BDT na migratie          .
RJGBUP01            Conversierapport: IS-M-zakenpartner naar SAP-zakenpartner       .
RJGBUP01_LOG          Verslagen conversie IS-M-zakenpartner                 .
RJGBUP02_LOG          Verslagen conversie IS-M-zakenpartner (alleen wederverkopers)     .
RJGBUSISM007_BAPI_TEST     IS-M: Test BAPI-zakenpartner creëren/wijzigen             .
RJGCHECKADR          IS-M: Adresgegevens voor zakenpartner evalueren            .
RJGCLZUO            IS-M-zakenpartners classificeren                   .
RJGDEB_CRED_MIGRATE      IS-M: Debiteuren en crediteuren naar SAP-ZP converteren        .
RJGDUB00            IS-M: zakenpartnerduplicaten weergeven                .
RJGFSY10            IS-M: Foutenverslag bij synchronisatie                .
RJGFSY20            IS-M: Foutenverslag bij synchronisatie bankgegevens          .
RJGFTRSF            IS-M: Oude gegevens zakenpartner abonnee/mediaklant overnemen     .
RJGMABER            IS-M: Aanmaangebieden uit FI (externe FI) naar IS-M exporteren    .
RJGROBIN            IS-M/SD: Zakenpartners voor wijk of geografische eenheid       .
RJGSAPBPCHECK         Basisinstellingen voor SAP-zakenpartner controleren          .
RJGSORT2FILL          IS-M: Opnieuw genereren veld voor identificatie duplicaten      .
RJGSPRV0            IS-M/SD: Overzicht informatie voor expediteur             .
RJGUVADR            IS-M: Lijst met onvolledig gecodeerde adressen            .
RJGZGBV0            IS-M/SD: Werknemers van dienstverlenend bedrijf in uitgeverssector  .
RJGZGBV2            IS-M: Personeelsverloop van dienstverl. bedrijven in uitgeverssector .
RJG_BUT100_CORRECT       IS-M: Hulpprogramma voor aanpassing van BUT100            .
RJG_TXJCD_DETERMINE      SAP for Media: Bepaling belastingstandpl.code (Tax Jurisdiction Code) .
RJHAAB00            Afrekening klantraamcontract: selectie                .
RJHAABM0            Mediamix-afrekening: selectie                     .
RJHABN00            IS-M/AM: Testprogramma voor afdrukprogramma's - oud          .
RJHABS03            Evaluatie volgend einde looptijd                   .
RJHABS04            Evaluatie van te verlengen klantraamcontracten            .
RJHABS05            Evaluatie tot realisatiepercentage                  .
RJHABS06            IS-M/AM: Detaillering mogelijke klanten klantraamcontracten      .
RJHABS07            IS-M/AM: Zakenpartnerhiërarchie klantraamcontract           .
RJHABS08            Status klantraamcontract actualiseren: selectie            .
RJHABS09            Toewijzingen achteraf voor klantraamcontracten: selectie       .
RJHABS10            Klantraamcontracten: selectie                     .
RJHABS11            Klantraamcontractafrekeningen: selectie                .
RJHABS12            Facturatiegroeperingen zonder toewijzing contract: selectie      .
RJHABS13            Klantraamcontracttoewijzingen: selectie                .
RJHABS14            Werkvoorraad van niet toegewezen posities: selectie          .
RJHABS15            Selectie te verwijderen contractbepalingsverslag           .
RJHABS16            Controle klantraamcontract: selectie                 .
RJHADDEL            IS-M/AM: Contacten - verwijderen van adressen, bijv. uit SAPLJJWM   .
RJHADSEL            IS-M/AM: Adresselectierapport                     .
RJHADSEL_SAPGP         IS-M/AM: Adresselectierapport voor SAP ZP               .
RJHADU01            IS-M/AM: Gegevensovername orders uit vorig systeem (nieuwe orders)  .
RJHADU01_AZ          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort advertentie     .
RJHADU01_GENERDATA       IS-M/AM: ordermigratie - testgegevens voor nieuwe orders genereren  .
RJHADU01_OL          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort on line       .
RJHADU01_SI          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort speciale reclame   .
RJHADU02            IS-M/AM: Gegevensovername klantraamcontracten uit vorig systeem    .
RJHADU02_GENERDATA       IS-M/AM: Migratie klantraamcontract - testgegevens genereren     .
RJHADU03            IS-M/AM: Gegevensovername orders uit vorig systeem (oude orders)   .
RJHADU03_AZ          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort advertentie     .
RJHADU03_GENERDATA       IS-M/AM: Ordermigratie - generering testgegevens voor oude orders   .
RJHADU03_OL          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort on line       .
RJHADU03_SI          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort speciale reclame   .
RJHADU03_VT          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort h.a.h.-verspreiding .
RJHADU03_WS          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort reclamespot     .
RJHADU04            IS-M/AM: Overname oude gegevens nieuwe orders RS/VS (batchinput)   .
RJHADU04_VT          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort h.a.h.-verspreiding .
RJHADU04_WS          IS-M: Selectierapport voor RJHADU01 positiesoort reclamespot     .
RJHADU_CHECKDATA        IS-M/AM: Ordermigratie - bestandscontrole via customizing       .
RJHADU_SHOWDATA        IS-M/AM: Ordermigratie - inhouden interface-records          .
RJHAEG00            IS-M/AM: Generering indelingen voor herpresentatie-orders       .
RJHAEG02            IS-M/AM: Advertentieposities op soort datum              .
RJHAGAP            IS-M/AM: Verslag bepaling tussenpersoon weergeven           .
RJHAGVX1            IS-M/AM: Tussenpersoonafrekeningsindex JHAGVX testen         .
RJHAGVX_CREATE         IS-M/AM: Tussenpersoonafrekeningsindex opnieuw opbouwen (JHAGVX)   .
RJHAGVX_MAINTAIN        IS-M/AM: Index afrekening tussenpersoon verzorgen           .
RJHALI01            IS-M/AM: Lijst advertentieposities / indelingen            .
RJHALI02            IS-M/AM: Orders voor zakenpartner                   .
RJHAORDER_OBJ_CHANGE      IS-M: Orderobject wijzigen                      .
RJHAORDER_OBJ_SHOW       IS-M: Orderobject wijzigen                      .
RJHAUFAK            IS-M/AM: Asynchrone actualisering ordergegevens            .
RJHAVM_ACTUALIZE        IS-M/AM: Orderactualisering uitvoeren                 .
RJHAVM_REGENERATE       IS-M/AM: Orderposities opnieuw genereren               .
RJHBE001            IS-M: Hiërarchie van boekingseenheden weergeven/wijzigen       .
RJHBEDP1            IS-M/AM: Planning speciale reclame                  .
RJHBEDP2            IS-M/AM: Planning reclamespot                     .
RJHBEDP3            IS-M/AM: planning vaste plaatsen                   .
RJHBEDP4            IS-M/AM: Planning lokale vensters                   .
RJHBEDP5            IS-M: On-lineplanning                         .
RJHBELF1            IS-M/AM: Documentenstroom (tabel JHTBF) opnieuw opbouwen       .
RJHBEMG1            IS-M: Vergelijking geplande M/AM-gegevens en M/SD-gegevens      .
RJHBEMG_AVM          IS-M: Vergelijking orderhvh. IS-M/AM - leveringshoeveelheden IS-M/SD .
RJHBEMG_MD           IS-M: Vergelijking potentiëlen IS-M/AM - lev.hvh./potentiëlen IS-M/SD .
RJHBEZKO            Controlelijst: toewijzigingen redenen - ref.cond. - cond.soorten   .
RJHBO_INPUT_CONVERSION_GEN   Generering van een FB voor typegerelateerde conversie van een IS   .
RJHBO_MAP2I2MAP2E       Generering MAP2E-bouwsteen voor MAP2I-bouwsteen            .
RJHBO_OUTPUT_CONVERSION_GEN  Generering van een FB voor typegerelateerde conversie van een OS   .
RJHBO_TEXTSTRUC_GEN      IS-M: Generering van tekststructuren voor RJHBO_TEXTS_FILL_GEN    .
RJHBO_TEXTS_FILL_GEN      Tekstleesbouwstenen voor BAPI-structuur genereren           .
RJHBUSISM008_BAPI_CREATE_TEST IS-M/AM: DX-workbench: testgegevens creëren voor AdMGMTSO.Create   .
RJHBUSISM008_BAPI_TEST     IS-M/AM: Test BAPI order creëren/wijzigen               .
RJHCCARD_AUT_01        IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisatie op achtergrond / dialoog     .
RJHCHKAR            IS-M/AM: Rapoort om conditiesoorten in conditietabellen te wijzigen  .
RJHCLZAP            IS-M/AM: IS-M-contactpersonen classificeren              .
RJHCM_INVOICE_UPDATE      IS-M/AM: Kredietbeheer: kredietgegevens voor facturen opbouwen    .
RJHCM_ORDER_RECHECK      IS-M/AM: Kredietbeheer: kredietbeheer voor orders uitvoeren      .
RJHCM_ORDER_UPDATE       IS-M/AM: Kredietbeheer: kredietgegevens voor orders opbouwen     .
RJHCNTENT           IS-M: MiniApp aantal gegevens                     .
RJHCNTENT_REP_CALL       IS-M/AM: Rapport uit MiniApp aantal gegevens oproepen         .
RJHCOAMGSEL          Klantraamcontracten voor de samenvoeging selecteren          .
RJHCUSTENV_CRMACTIV_TOGGLE   IS-M: Selectie van CRM-contacten in gegevensomgeving in-/uitschakelen .
RJHDPEXP            IS-M/AM: Export uitzendschema reclamespotplanning           .
RJHDVWVL            IS-M/AM: Advertentiemateriaal met verlopen herinneringsdatum     .
RJHDVWVL_GRID         IS-M: Advertentiemateriaal met verlopen herinneringsdatum       .
RJHEF001            Omzetinformatie voor mediapartnerschappen afdrukken          .
RJHEF002            Opnw. opbouwen van fact.index v. partnerafrekening (tabel VBOX)    .
RJHEOANZ            IS-M: Opbrengstobjectdocumenten weergeven               .
RJHEOB_FOR_GA_ACTUALIZE    IS-M/AM: Opbrengstobjectdocumenten (ordergerelateerd) actualiseren  .
RJHFAKDI            IS-M/AM: Facturatie in dialoog                    .
RJHFAKT            IS-M/AM: Serierun facturatie                     .
RJHFBUJO            IS-M/AM: Boekingsjournaal                       .
RJHFCC01            Kopiëren: boekingseenheden                      .
RJHFCC02            Kopiëren: adverteerders                        .
RJHFCC03            Kopiëren: inhoudscomponenten                     .
RJHFCC04            Kopiëren: basisboekingseenheden                    .
RJHFCC05            Kopiëren: combinatieboekingseenheid                  .
RJHFCC06            Kopiëren: termijncombinatie                      .
RJHFCC07            Kopiëren: nummervariantentype                     .
RJHFCC08            Kopiëren: editie                           .
RJHFCC09            Kopiëren: publicatie                         .
RJHFCC10            Kopiëren: bemiddelingscontract                    .
RJHFCC11            Kopiëren: provisiekey                         .
RJHFCC12            Kopiëren: service                           .
RJHFCH01            IS-M/AM: Hulpprogramma voor het zoeken naar facturen zonder KONV   .
RJHFECH1            IS-M: Utility controlerapport opbrengstverdeling, cust. condities   .
RJHFECH2            IS-M: Utility controlerapport opbrengstverdeling, tot. opbr.verd. wrdn.
RJHFECH3            Utility opbr.verdeling: gebruiksinformatie orderfact. opbr.v.-serierun.
RJHFECH4            Opbrengstverdeling: analyse overb. grootb.rek. van betreffende doc.  .
RJHFECH5            Opbrengstverdeling (nieuw): analyse van opbrengstobjectdocument    .
RJHFECH_EXEC          Analyse document opbrengstobject                   .
RJHFEFAB            IS-M/AM: Vordering wegboeken (dialoog)                .
RJHFER2A            IS-M/AM: Afz. vrijgave van facturen (via factuurlijst - FI/HR)    .
RJHFERL            IS-M/AM: Opbrengstverdeling                      .
RJHFESTO            IS-M/AM: Afzonderlijke storno facturatiedocument (via factuurlijst)  .
RJHFEUF1            IS-M/AM: Facturen vrijgeven (aan FI resp. HR)             .
RJHFKCOP            IS-M/AM: Calculatieschema's en conditiesrt kopiëren tussen applicaties.
RJHFOFUL            IS-M/AM: Fact.doc. voor serierun die nog niet zijn doorgegeven    .
RJHFPADI            IS-M/AM: Afrekening tussenpersoon creëren               .
RJHFPRAB            IS-M/AM: Afrekening tussenpersoon (serierun)             .
RJHFRAJO            IS-M/AM: Overzicht facturen                      .
RJHF_DOC_FLOW_MAINTAIN     IS-M/AM: Fact.doc./afrekening - documentstroom verzorgen       .
RJHIECH1            IS-M/AM: Hiërarchiecontrole                      .
RJHIEWRK2           IS-M/AM: werkgebieden van BE-hiërarchieën (SR/VS) bewerken      .
RJHKOLST            IS-M/AM: Lijst contacten                       .
RJHKONPF            IS-M/AM: Dynamische conditieverzorging                .
RJHMENKO            RV61CKOS                               .
RJHMSTZI            IS-M/AM: Tabel TJHMSTZ initialiseren                 .
RJHNOT01            IS-M/AM: Advertentie-order overnemen van database noodsysteem (ACCESS).
RJHNST01            IS-M/AM: Testprogramma berichtbesturing comb. rapport formulier TNAPR .
RJHNST03            IS-M/AM: Overzicht berichten                     .
RJHNST09            IS-M/AM: Test afz. boodschappen voor ex. bericht.best.records     .
RJHOFWVL            IS-M/AM: Offerten met verlopen herpresentatiedatum          .
RJHOLEXP            IS-M/AM: Transport gegevens die relevant zijn voor techniek (online) .
RJHOLEXP_SHOWDATA       IS-M/AM: Inhoud interface-records (online) voor technisch systeem   .
RJHOLFPLZ_CHECK        IS-M/AM: Stamgegevens online-planning controleren           .
RJHOLRETURN_ACT_DATA      IS-M/AM: Positiesoort online - handm. terugmelding werkelijke geg.  .
RJHP0000            IS-M/AM: Uitvoer besturing testrapport                .
RJHPCEPR            IS-M/AM: Uitvoerbesturing afdrukrapporten ontvanger br.o.nr.     .
RJHPLTPR            IS-M/AM: Uitvoerbesturing afdrukrapporten werkmap           .
RJHPLTPR_O           IS-M/AM: Uitvoerbesturing afdrukrapporten werkmap (online)      .
RJHPRDFI            IS-M/AM: Handmatig afvinken                      .
RJHREKLA            Lijst reclamaties                           .
RJHREV2            IS-M/AM: Nieuwe opbouw/verwijdering tabel JHFREV2           .
RJHREV4            IS-M/AM: Opnieuw opbouwen/tabel JHFREV4 verwijderen          .
RJHRRAV52           Opbrengstrealisering: controle op inconsistenties in opbrengsttabellen.
RJHSADR1            IS-M/AM: Adresselectierapport (ZP en CP-classificatie)        .
RJHSADR1_SAPGP         IS-M/AM: Adresselectierapport classificatie met SAP ZP        .
RJHSAMMG            IS-M/AM: Serierun: selectie                      .
RJHSIBL1            IS-M/AM: Lijst met bijboekingen                    .
RJHSIWRKSE           IS-M/AM: Toew. vest.segm. spec. recl. order obj. sp. recl./verdeling .
RJHSTAT1            Status-/kenmerkwaarden orderposities                 .
RJHSTAT2            Status-/kenmerkwaarden facuratiegroepering              .
RJHSTAT3            Status-/kenmerkwaarden indeling/motief advertenties          .
RJHSTAT4            Status-/kenmerkwaarden indelingen speciale reclame          .
RJHSTAT5            Status-/kenmerkwaarden indelingen/motief reclamespot         .
RJHSTAT6            Status-/kenmerkwaarden indelingen verdeling              .
RJHSTAT7            Status-/kenmerkwaarden indelingen/motief online            .
RJHSTOSG            IS-M/AM: Storno serierun facturatiedocumenten             .
RJHTECER            IS-M/AM: Nabewerking van gemelde fouten door technisch systeem    .
RJHTECTD            IS-M/AM: Nabewerking van de gegevens door technisch systeem      .
RJHTFXC1            IS-M/AM: Correctie van facturatie-indexen (ontbrekende gegevens JHAK) .
RJHTFX_FKREL_MAINTAIN     IS-M/AM: Pos.type niet meer facturatierelevant: fact.index verzorgen .
RJHV1SFP            Contractkolomformaat in condities invoeren              .
RJHVBREV_SHOW         Opbrengstrealiseringsgegevens en bijbehorende boekhoudgegevens    .
RJHVERBD            IS-M/AM: Gegevens weergeven bij het afbreken van update        .
RJHVSW01            IS-M/AM: Interface-opmaak voor VSW-ondernemingen           .
RJHVSW02            IS-M/AM: Opmaak VSW-interfaces vanaf save DB (CH)           .
RJHVSW03            IS-M/AM: VSW-interface save DB TJHVSW03 reorganiseren (CH)      .
RJHW2MEN            Klantraamcontracten mediamix: overzicht (boomstructuur)        .
RJHW2MEN1           Klantraamcontracten mediamix: overzicht (boomstructuur)        .
RJHW2MEN2           Klantraamcontracten mediamix: overzicht (boomstructuur)        .
RJHW2MEN3           Klantraamcontracten mediamix: overzicht (boomstructuur)        .
RJHWA2SEL           Klantraamcontracten selecteren                    .
RJH_CORRECT_PARZA       Programma RJH_CORRECT_PARZA                      .
RJH_CPD_ADDRESS_TO_CAM_462   IS-M/AM: CPD-adressen 4.62 in centraal adresbeheer converteren    .
RJH_FIXVALUES_GEN       IS-M: Generering van constantenincludes voor gegevenselementen    .
RJH_SL_CONTACT_INDX_CONVERT  Contactpersoon media in INDX in SAP-ZP wijzigen            .
RJH_SL_CONTACT_PERSON_CONVERT Conversie contactpers.-media SAP ZP: orders en contracten converteren .
RJH_SL_CONTACT_VBKA_CONVERT  IS-M/AM: Cont.pers. media in verk.ondersteuning in SAP-ZP converteren .
RJIABC00            IS-M/SD: mutatie oplagetabel volgens ABC               .
RJIABC10            IS-M/SD: Oplagemeldingstijdvak afsluiten/opnieuw openen (oplagetabel) .
RJIABCDE            IS-M/SD: Gegevens oplagetabel verwijderen               .
RJIABCRE            IS-M/SD: Ret.zend.geg. uit oplagetab. verwijderen en opnieuw opbouwen .
RJICBL10            IS-M/SD: Overzichtslijst oplagetabel                 .
RJIDMV10            Daggemiddelde oplagemeldingshoeveelheden               .
RJIDMV20            Periodevergelijking oplagemeldingshoeveelheden            .
RJIEAB10            Oplagen en opbrengstbepaling per maand                .
RJIEAB15            Oplagen en opbrengstbepaling per maand - flexibele lijst       .
RJIEAB20            Oplagen en opbrengstbepaling volgens nummers             .
RJIIVW00            IS-M/SD: OI-dagstatistieken muteren                  .
RJIIVW01            IS-M/SD: OI-oplagen muteren (oplagetabel - geoptimaliseerd vr. abonn.).
RJIIVW01_SUBSCRIPTION     IS-M/SD: OI-oplagen muteren (oplagetabel)               .
RJIIVW10            IS-M/SD: OI-tijdvak (meld.per.) dagstatistiek afluiten / heropenen  .
RJIIVWCM            IS-M/SD: Dagstatistieken oplage-instituut naar oplagetabel migreren  .
RJIIVWCM_ADDITIONAL_INFO    IS-M/SD: Ontbrekende gegevens toevoegen na conversie naar oplagetabel .
RJIIVWDE            IS-M/SD: OI-dagstatistiekgegevens verwijderen             .
RJIMLD10            Melding aan oplage-instituut (verkoop - algemene generering)     .
RJIMLD20            Oplagemelding oplage-instituut (formulier dagbladen)         .
RJIMLD30            Melding aan oplage-instituut (formulier tijdschriften)        .
RJINDEX1            IS-M/SD: Publicatie en fact.periodiciteit in fact.doc.index instellen .
RJIREMXX            IS-M/SD: Opbouw van OI-dagstatistiek uit retourzend.gegevens (repa.) .
RJITACTIONLOG01        Actieverslagen weergeven                       .
RJITARCH01           JIT-afroepen archiveren                        .
RJITARCH02           Verwijderprogramma voor archiveringsobject JIT_SJCALL         .
RJITARCHNO           Archiveringsteken verwijderen                     .
RJITBFL001           JIT: nabewerking van terugmeldvoorraad (goederenbewegingen)      .
RJITCOP001           Leveringsplan verlengen                        .
RJITCUSTOMER01         JIT-basisgegevens - afz. verzorging                  .
RJITDLVYCH           Leveringsplancriteria voor samenvoeging van leveringen controleren  .
RJITDOCDATA          Documentatiegegevens selecteren                    .
RJITEMRANGES          JIT: gebundelde JIT-afroep in geval van nood creëren         .
RJITFER001           JIT: voortgang invoeren (lijst)                    .
RJITFER003           JIT: voortgang invoeren (lijst)                    .
RJITKMP001           JIT: componentenbehoefte                       .
RJITLAB001           Afstemming JIT-afroepen met behoeften aan LA/JIT-afr.        .
RJITLPP001           JIT: nieuwe leveringsplanpositie in PSA-artikel doorgeven       .
RJITMOED01           IDoc-lijst voor gegeven JIT-afroepen                 .
RJITMON001           JIT-bewaking (lijst)                         .
RJITMON002           JIT-bewaking (lijst)                         .
RJITMREO01           JIT-basisgegevens reorganiseren                    .
RJITNET001           JIT: actie-/statusnetwerk volgens huidige customizing         .
RJITOUTARCH01         Uitgaande JIT-afroepen archiveren                   .
RJITOUTARCH02         Verwijderprogramma voor archiveringsobject JITO_CALL         .
RJITOUTDLCN01         Leveringsbevestigingen voor uitgaande JIT-afroepen          .
RJITOUTMON01          Monitor voor uitgaande afroepen                    .
RJITPP01            Productie-informatie verzorgen - per vestiging            .
RJITREOBAT           Nieuwe leveringsplanposities in bestaande afroepen overnemen (JITR)  .
RJITST10            IS-M/SD: Oplagetabelgegevens op peildatum (hiërarchie-onafhankelijk) .
RJITST20            IS-M/SD: Oplagetabelgegevens tijdvak                 .
RJITWPL001           Lean JIT-bewaking                           .
RJITWPL002           JIT-impulsmonitor                           .
RJITWPL003           Nabestellingslijst                          .
RJITWPL004           JIT-alertmonitor                           .
RJITXLS001           JIT: bewakingsbloklijst op lokaal werkstation (32-bits) downloaden  .
RJITXMLUPLOAD01        SEQJIT-XML-bestand uploaden                      .
RJIUTI00            IS-M/SD: Serviceprogr. voor wijz. van oplagemeld.soort van een editie .
RJIVBRAN            IS-M/SD: oplagemelding OI-verspreidingsanalyse            .
RJI_CB_CAT_SDORDER       IS-M: Oplagemeldingcategorisering voor orders             .
RJI_ORDERS_CATEGORIZE     IS-M: Hercategorisering abonnementsorders voor oplagemelding     .
RJJADAEN            IS-M/AM: Adreswijzigingen weergeven                  .
RJJANZBE            IS-M/AM: Toewijzingen boekingseenheden weergeven           .
RJJANZIH            IS-M/AM: Gebruiksinformatie hiërarchie van inhoudscomponenten     .
RJJANZIK            IS-M/AM: Gebruiksinformatie inhoudscomponenten            .
RJJARC10            IS-M/AM: Archivering order: archiefgegevens creëren          .
RJJARC11            IS-M/AM: Archivering order: verwijderprogramma            .
RJJARC13            IS-M/AM: Archief order: document uit archief weergeven        .
RJJARC15            IS-M/AM: Archivering order: controleprogramma             .
RJJARC20            IS-M/AM: Archivering facturatie: archiefgegevens creëren       .
RJJARC21            IS-M/AM: Archivering facturatiedocument: verwijderprogramma      .
RJJARC23            IS-M/AM: Archief facturatiedocument: doc. uit het archief weergeven  .
RJJARC25            IS-M/AM: Facturatiedocument archiveren: controleprogramma       .
RJJARC30            IS-M/AM: Klantraamcontract archiveren: archiefgegevens creëren    .
RJJARC31            IS-M/AM: Archivering klantraamcontract: verwijderprogramma      .
RJJARC33            IS-M/AM: Archief klantraamcontract: document uit archief weergeven  .
RJJARC35            IS-M/AM: Klantraamcontract archiveren: archiefgegevens controleren  .
RJJARC40            IS-M/AM: Mediamix-archivering: archiefgegevens creëren        .
RJJARC41            IS-M/AM: Archivering mediamix: verwijderprogramma           .
RJJARC43            IS-M/AM: Archief contract mediamix: document uit het archief weergeven.
RJJARC45            IS-M/AM: Archivering mediamix: archiefgegevens controleren      .
RJJCD001            IS-M: Wijzigingsdocumenten                      .
RJJCHIKO            IS-M/AM: Inhoudscomponenten van hiërarchieën controleren       .
RJJCHKPE_CNTENT        IS-M: Synchronisatie-afstemming voor actualisering PE's uit MiniApp  .
RJJCHOBD            IS-M/AM: Controle toewijzing van dagspecifieke BE-inhoudscomponenten .
RJJCHOBJ            IS-M/AM: Controle toewijzing van boekingseenheid aan inhoudcomponenten.
RJJCPBEH            IS-M/AM: Hiërarchie van boekingseenheden kopiëren           .
RJJCPIKH            IS-M/AM: Hiërarchie van inhoudscomponenten kopiëren (deelstructuren) .
RJJCPIKO            IS-M/AM: Inhoudscomponenten en afhankelijke objecten kopiëren     .
RJJCP_CHANGE          IS-M: Contactpersoon wijzigen                     .
RJJCP_SHOW           IS-M: Contactpersoon weergeven                    .
RJJDBE01            IS-M/AM: Dagspecifieke boekingseenheden wijzigen / weergeven     .
RJJDELBE            IS-M/AM: Afz. boekingseenheden met afhankelijke objecten verwijderen .
RJJGA002            IS-M/AM: Klantpotentieel voor tussenpersonen - indexen verzorgen   .
RJJGA003            IS-M/AM: Klantpotentieel voor tussenpersoon weergeven         .
RJJGABEDKET          IS-M/AM: Consistentiecontrole contract tussenpersoon: voorwaarden   .
RJJGAKOC            IS-M/AM: Tussenpersooncontract consistentiecontrole: bestanddelen   .
RJJGEN00            IS-M/AM: Productie-eenheden genereren                 .
RJJGEN01            IS-M/AM: Gegenereerde productie-eenheden weergeven          .
RJJGEN02            IS-M/AM: Inhoud van boekingseenheden genereren            .
RJJGEN03            IS-M/AM: Inhoud van boekingseenheid verwijderen            .
RJJGEN04            IS-M/AM: Productie-eenheden bewerken                 .
RJJGFSY1            IS-M/AM: Facturatierel. debiteuren/crediteuren in ext. syst. toevoegen.
RJJGPHIE            IS-M/AM: Hiërarchie zakenpartner                   .
RJJHIERARCHY_MIGRATE      IS-M: Migratie zakenpartnerhiërarchie in relaties           .
RJJIKHIE            Hiërarchie inhoudscomponenten                     .
RJJIKSAM            Totaalweergave/collectieve bewerking van inhoudscomponenten      .
RJJPRDH_AUFBAU_AV_VKTAB    IS-M/AM: Producthiërarchie (S&P): opbouw WV voor koppelingstab.    .
RJJPRDH_DUBLETTEN_CHECK    IS-M/AM: Producthiërarchie (S&P) - bepaling van duplicaten      .
RJJPRDH_INTERFACE_UPL_FILES  IS-M/AM: Producthiërarchie (S&P): bestanden inspelen         .
RJJPRDH_MIGRATION_OLDSOLU   Producthiërarchie(S&P): Migratie van oplossing van SAP SI AG     .
RJJPRDH_UPDATE_VKTAB      IS-M/AM: Producthiërarchie (S&P): update koppelingstabel       .
RJJPRDH_UPDATE_VP       IS-M/AM: Producthiërarchie (S&P): update voorlopige producten     .
RJJPRODH            IS-M/AM: Producthiërarchie weergeven                 .
RJJPRODH_SELECT        Producthiërarchie wijzigen                      .
RJJREGE0            IS-M/SD: Alle IS-M/AM ABAP's genereren                .
RJJREO10            IS-M/AM: Reorganisatie van serierun                  .
RJJSILIS            Overzicht speciale reclame                      .
RJJSTCHK            IS-M/AM: Stamgegeven product controleren               .
RJJTFPLZONL_MAINTAIN      IS-M/AM: Vaste plaatsen online verzorgen               .
RJJVCMP1            IS-M/AM: Bestanddelen voor een boekingseenheid genereren (overbodig) .
RJJVKNTKTZHL_MAINTAIN     IS-M/AM: Gepland aantal kliks verzorgen                .
RJJVVLIS            IS-M/AM: Contractlijst tussenpersoon                 .
RJJ_CONTACT_PERSON_ACTIVATE  IS-M/AM: Contactpersoon activeren                   .
RJJ_MD_CONTACT_PERSON_CONVERT IS-M/AM: Conversie contactpersoon media                .
RJJ_MD_CP_CONV_CLASSIFICATION IS-M/AM: Contactpersoon CZP classificeren               .
RJJ_MD_CP_CONV_COPY_CLASSES  IS-M/AM: Klassen kopiëren                       .
RJJ_MD_CP_CONV_DEL_CLASSIFICAT IS-M/AM: Classificaties verwijderen                  .
RJJ_MD_CP_CONV_FILL_CUST_TAB  IS-M/AM: Classificaties contactpersoon vullen tabel JJCPCLASSCONV   .
RJJ_MD_CP_FREE_SUB       IS-M/AM: Migratie gratis abonnement                  .
RJJ_MD_CP_RESPONSIB      IS-M/AM: Migratie verantwoordelijkheid                .
RJJ_MD_SET_CONV_STATUS     IS-M/AM: Conversiestatus voor conversie contactpersoon instellen   .
RJKACCNEW           IS-M/SD: Nieuwe rekeningbepaling voor amortisatieplannen       .
RJKACCNEWCURR         IS-M/SD: Valuta in orders met abonnementsrekeningen wijzigen     .
RJKACCTRANSFER         IS-M/SD: Transfer abonnementsrekeningen uitvoeren           .
RJKADRDEL           IS-M/SD: Tijdelijke adressen en verzendadressen bewijsexemplaar deact..
RJKAMOPLAN           IS-M/SD: Actualiseren amortisatieplan                 .
RJKAMOPLAN_TODO        IS-M/SD: Werkvoorraad genereren voor nieuwe bepaling amortisatieplan .
RJKAMORTIZE          IS-M/SD: Amortisatie van abonnem.rek. na uitvoeren van verzending   .
RJKAMORTIZE_MASTER       IS-M/SD: Master-job voor parallelverwerking van amortisatie      .
RJKAMORTIZE_SHORT_LOG     IS-M/SD: Overzicht amortisatieruns                  .
RJKAMORTIZE_SLAVE       IS-M/SD: Amortisatie van abonnem.rek. na uitvoeren van verzending   .
RJKAPROB            IS-PSD: Testpositie met duur van N dagen               .
RJKAUNT1            IS-M/SD: Uitvoer van onderbrekingen die langer dan N dagen duren   .
RJKBANKINIT          IS-M/SD: Initialiseren bankgegevens in JKPA, JFDFS, JFRK en JNTRECH  .
RJKBJK01            IS-M/SD: Gegevensovername abonn.wijz. uit act. systeem in SAP-systeem .
RJKBST11            IS-M/SD: Analyse abonnementsbestand                  .
RJKBST21            IS-M/SD: Vergelijking abonneebestand - normale, proef-, gratis    .
RJKBST26            IS-M/SD: Vergelijking abonneebestanden                .
RJKBST31            IS-M/SD: Mutaties in abonneebestand                  .
RJKBST41            IS-M/SD: Vergelijking mutaties abonneebestand             .
RJKBST50            IS-M/SD: Bestandsstatistiek abonnementen               .
RJKBST60            IS-M/SD: Abon.mutaties per reclamesoort, reclameactie, postcodegebied .
RJKBST70            IS-M/SD: Abon.mutaties (abonnementsredenen, redenen v. einde levering).
RJKBST80            IS-M/SD: Conversiestatistiek proef- en gratis posities        .
RJKDELIV_OPT          IS-M/SD: Optimalisatie van leveringsdefinities van orders       .
RJKDELIV_TODO         IS-M/SD: Genereren werkvoorraad voor optimalisatie v. leveringsdefin. .
RJKETFDP            Etiketten afdrukken voor bedankgeschenken               .
RJKEVL10            IS-M/SD: Statistiek: dagelijkse verkopen klanten - LV         .
RJKEVL20            IS-M/SD: Statistiek: aantal losse verkopen per week          .
RJKEVSNL            IS-M/SD: Collectieve nabestellingen losse-verkooporders        .
RJKEXPDATE           IS-M/SD: Vervaldatum actualiseren                   .
RJKEXPDATE_TODO        IS-M/SD: Werkvoorraad voor vervaldatumbepaling genereren       .
RJKFAKSP            IS-M/SD: Werkvoorraad - orders met facturatieblokkering        .
RJKFTRSF            IS-M/SD: Geg. orderportef. vanuit ext. syst. in SAP-syst. overnemen  .
RJKGEO10            IS-M/SD: Evaluatie verspreidingsdichtheid editie - geografie/wijk   .
RJKGEO20            IS-M/SD: Vergelijking verspreid.dichth. editie - Geogr./wijk LV/abon. .
RJKGEO30            IS-M/SD: Verspreid.dichth. editie - peildatumvergelijking geogr./wijk .
RJKGPA00            IS-M/SD: Generering reclamedrukwerkorder voor verspreiding als bijlage.
RJKGPA10            IS-M/SD: Generering reclamedrukwerkorder voor verspreiding      .
RJKHAA00            IS-M/SD: Analyse van abonnementsduur                 .
RJKHAA10            IS-M/SD: Abonnementsduurstatistiek                  .
RJKLIABACCANALYSIS       IS-M/SD: Analyse abonnementsrekening - prijs-/rekeningbepaling    .
RJKLIABTRANSFER_REVERSE    IS-M/SD: Omgekeerde afwikkeling abonnementsrekeningtransfer lev.abonn..
RJKLST10            IS-M/SD: Evaluatie lezerstructuur branche/beroep           .
RJKPRU01            Reclamedrukwerkorders in wijk voor verschijningsdatum         .
RJKPRU02            Reclamedrukwerkorders v. drager waarvoor vervaldatum is bereikt    .
RJKPRU03            Reclamedrukwerk - planningsoverzicht                 .
RJKREMIND01          IS-M/SD: Bewakingsprogramma voor verlengingsgestuurde abonnementen  .
RJKRGOLIVE           IS-M/SD: Gegevensovername orders (abonn.rekening en afh. gegevens)  .
RJKRGOLIVE_BUILD_AMODATA    IS-M/SD: Overname ordergeg. (amortis.verslag en potentiële opbrengst) .
RJKRRESET           IS-M/SD: Overgenomen gegevens voor verlengingen ongedaan maken    .
RJKSAG00            Orders van opdrachtgever                       .
RJKSAG10            Gebruiksinformatie voor zakenpartner                 .
RJKSAG11            Gebruiksinformatie voor zakenpartner                 .
RJKSDADASSIGNBATCH       IS-M: Achtergrondverwerking toewijzing bijlage - contract       .
RJKSDAPOREAD          SAP for Media: Integratie APO DP en hoeveelheidsplanning Media    .
RJKSDAREASEGMENT        Segmenten van een planningsgebied                   .
RJKSDASSIGNCONTOAREASEG    SAP for Media: Wijst contract van een segment in een gebied toe    .
RJKSDBPFAST          Rapport RJKSDBPFAST                          .
RJKSDCOLLECTSTATUSSET     IS-M: Status ophalen retourzending wijzigen              .
RJKSDCONTRACTCANCEL      Nieuw mediaproduct toevoegen                     .
RJKSDCONTRACTCOPY       Nieuw mediaproduct toevoegen                     .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION   IS-M/SD: Versies van hoeveelheidsplan bewerken            .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION_CPY Versies hoeveelheidsplan kopiëren                   .
RJKSDCONTRACTDEMANDVERSION_DLT Versies hoeveelheidsplan verwijderen                 .
RJKSDCONVERTPROTOCOL      Conversie verslag ordergenerering                   .
RJKSDCONVERTRETURNPROTOCOL   Conversie verslag retourzending                    .
RJKSDCREATERETURNCOLL     Ophalen van retourzendingen creëren: dagelijks ophalen        .
RJKSDCREATERETURNCOLL02    Ophalen retourzending genereren - sluiting Point-Of-Sale       .
RJKSDCREDIT          Retourzendingen aan SD vrijgeven                   .
RJKSDCREDIT1          Creditnota-aanvragen genereren                    .
RJKSDCREDITMEMO        Creditnota-aanvragen met referentie voor order markeren        .
RJKSDCREDITMEMO1        Creditnota-aanvragen met referentie voor contract markeren      .
RJKSDCREDITMEMO2        Creditnota-aanvragen zonder referentie aan verkoopdocument markeren  .
RJKSDCREDITMEMOCANCEL     Documenten vrijgave retourzendingen aan SD verwijderen        .
RJKSDCREDITMEMOPLAN      IS-M/SD: Creditnota-aanvragen inplannen                .
RJKSDCREDITPROTOCOL      Verslag vrijgave retourzending aan SD                 .
RJKSDDELIVERYASSIGN      Update uitvoeren voor leveringen                   .
RJKSDDELIVERYASSIGNDELETE   Heropbouw van gemuteerde leveringen mogelijk maken          .
RJKSDDEMAND1          IS-M: Hoeveelheidsplanning initialiseren               .
RJKSDDEMANDASSORTUPDATE    Actualiseren geldigheid hoeveelheidsplanning             .
RJKSDDEMANDBLOCK        Planningskalender uit klanten in hoeveelheidsplanning overnemen    .
RJKSDDEMANDCHANGE       Programma RJKSDDEMANDCHANGE                      .
RJKSDDEMANDCOPY        Leveringshoeveelheden kopiëren                    .
RJKSDDEMANDCOPY2        Geplande hoeveelheden met verschillende mediaproducten kopiëren    .
RJKSDDEMANDDELETE       Programma RJKSDDEMANDDELETE                      .
RJKSDDEMANDFIXUPDATE      Programma RJKSDDEMANDFIXUPDATE                    .
RJKSDDEMANDFORECAST      Verkoopcijfers bepalen van themanummers van een media-uitgave     .
RJKSDDEMANDFORECAST02     Afwijkend contract bepalen                      .
RJKSDDEMANDFORECASTPLAN    Berekening geplande leveringshoeveelheid uit referentie-uitgaven   .
RJKSDDEMANDFORECASTPROTOCOL  Verslag van bewerkte contracten weergeven               .
RJKSDDEMANDINIT        IS-M: Initialisatie hoeveelheidsplanning (creëren)          .
RJKSDDEMANDSETWERKSQUAN    Geplande leveringshoeveelheden per vestiging en editie        .
RJKSDDEMANDUNFIX        IS-M: Hoeveelheidsplan vastlegging opheffen              .
RJKSDDEMAND_DELETE_FROM_DB   IS-M/SD: Archivering hoeveelheidsplan: gearchiveerde geg. verwijderen .
RJKSDDEMAND_RELOAD_ARCHIVE   IS-M/SD: Archivering hoeveelheidsplan: reload archief         .
RJKSDDEMAND_WRITE_TO_ARCHIVE  IS-M/SD: Archivering hoeveelheidsplan: archief schrijven       .
RJKSDDISPLAYQUAN        Programma RJKSDDISPLAYPLANNEDQUAN                   .
RJKSDDISPLAYSEGCON       SAP f. Media: Weergave toewijzing v. contracten aan planningssegmenten.
RJKSDFORECAST         IS-M: Prognose lev.hvh. losse verkoop Oplage en Distributie      .
RJKSDGENERATE_TEST_DATA    Testgegevens voor performance-analyse genereren            .
RJKSDGENERATE_TEST_DATA_PAR  Testgegevens voor performance-analyse genereren            .
RJKSDHORIZONDISPLAY      Horizonnen hoeveelheidsplan weergeven                 .
RJKSDHORIZONSHIFT       Horizonnen hoeveelheidsplan verplaatsen                .
RJKSDINFO           Info klantobject                           .
RJKSDINITFORECASTERP2005    IS-M: Prognosetabellen converteren                  .
RJKSDISSUEDATECALC       Ophaaldatum voor retourzending media-uitgaven per vestiging berekenen .
RJKSDISSUEDATECREATE      Index ophalen retourzending media-uitgaven achteraf creëren      .
RJKSDISSUEDATEMAINTAIN     Verzorging ophaaldatum media-uitgave                 .
RJKSDISSUESTATUSCHANGE     Status van media-uitgaven instellen                  .
RJKSDMASSDEMANDCOPY      Leveringshoeveelheden kopiëren                    .
RJKSDORDER2PRODUCT       IS-M/SD: Mediaproduct voor order bepalen               .
RJKSDORDERBOOK         Programma RJKSDORDERBOOK                       .
RJKSDORDERBOOKGEN       Bestelplanning initialiseren                     .
RJKSDORDERBOOKGEN01      Bestelplan voor fasemodel creëren                   .
RJKSDORDERBOOKGENMIX      Bestellingsplanning planningsrecords voor samenstellingen genereren  .
RJKSDORDERCANCEL        Orderposities verwijderen                       .
RJKSDORDERCHANGE        Orderhoeveelheden wijzigen                      .
RJKSDORDERCOMPONENTCHANGE   Bestanddelen in gegenereerde orders aanpassen             .
RJKSDORDERDELIVERYDATEADJUST  Leveringsdatum aanpassen                       .
RJKSDORDERGEN         Orders voor contracten genereren                   .
RJKSDORDERMASSCHANGE      Programma RJKSDDEMANDCHANGE                      .
RJKSDPORDERGEN         Bestellingen genereren                        .
RJKSDPROTOCOL         Verslagen                               .
RJKSDPROTOCOLDELETE      SAP for Media: Verwijderen van verslaggegevens            .
RJKSDQEVENTCORRINIT      Verificatie verkoophoeveelheden: initialisatie            .
RJKSDQEVENTEXECUTION      Wijzigen van planningsrecords vanuit event              .
RJKSDQEVENTMNG         Programma RJKSDQEVENTMNG                       .
RJKSDQEVENTVERIFY       Programma RJKSDQEVENTVERIFY                      .
RJKSDQUANTITY         Leveringshoeveelheden abonnement bepalen               .
RJKSDRETURNCOLLECTION     Programma RJKSDRETURNCOLLECTION                    .
RJKSDRETURNPROTOCOL      Verslag vrijgave retourzending                    .
RJKSDRETURNREQUEST       IS-M/SD: Retourzendingsaanvraag bewerken               .
RJKSDSCHEDERR         Eigen knop in werkbalk toevoegen                   .
RJKSDSETWERKSISSUE       SAP f. Media: Leverende vestiging op media-uitgave en contract bepalen.
RJKSDSHOWPROTOCOL       Verslag weergeven                           .
RJKSDSIMULATEUNSOLD      IS-M: Programma voor generering van aanvragen voor retourzendingen  .
RJKSDSQCOPYREFISSUE      Themanummers automatisch bepalen                   .
RJKSDSQPCOPYMASTERSLAVE    Kopiëren van hoeveelheidsplan (master-slave-producten)        .
RJKSDTESTERPDATASET      Test                                 .
RJKSDTRANSFER         Overboeking aan SD vrijgeven                     .
RJKSDTRANSFERPROTOCOL     Verslag vrijgave overboekingsdocumenten aan SD            .
RJKSDUNSOLDANALYSIS      Retourzendingen en naleveringen per dag evalueren           .
RJKSDUNSOLDQUANTITY      Hoeveelheid retourzendingen volgen                  .
RJKSDWORKLIST         Programma RJKSDWORKLIST                        .
RJKSD_BAL_CONTRACT_FROM_ASSORT IS-M: Verslag van de contractgenerering uit assortimenten       .
RJKSD_BAL_KNVP_CONTRACT    SAP for Media: Verslag van aanpassing van partnerrollen in contracten .
RJKSD_BAL_KNVP_UPDATE     SAP for Media: Verslag aanpassing van partnerrollen in klantstam   .
RJKSD_CONTRACTPOSITION_SET   IS-M/SD: Testrapport voor contractselectie              .
RJKSD_KNVP_CONTRACT      SAP for Media: Partnerrollen in contracten aanpassen         .
RJKSD_KNVP_UPDATE       SAP for Media: Tijdafhankelijke partnerrollen in klantstam aanpassen .
RJKSD_ORDER_PLANT_CHANGE    IS-M/SD: Vestiging in orders wijzigen                 .
RJKSD_ORDER_SHIP_POINT_CHANGE IS-M/SD: Verzendplaats in orders wijzigen               .
RJKSD_UPD_CONTRACT_FROM_ASSORT IS-M: Interface assortimenten - contracten hoeveelheidsplanning    .
RJKSEACTIVATECONTRACT     Installatiedatum in contract opnemen                 .
RJKSEBILLINGPLANADAPT     Aanpassen prijsbepaling contract                   .
RJKSECREATECONTRACT      Contract vanuit order creëren                     .
RJKSECREATEDELIVERYPLAN    IS-M: Leveringsplan aanpassen                     .
RJKSECREATEINDEXCONTRACT    IS-M: Opbouw van contractindex                    .
RJKSEGETMSGFROMLOG2PROTOCOLST Meldingen uit verslag in statustabel overnemen            .
RJKSEORDERCANCEL        Orderposities verwijderen                       .
RJKSEORDERGEN         IS-M: Genereren van orders                      .
RJKSESETSTATEFINISHED     IS-M: Verzendplanning - status "orders gecreëerd" instellen      .
RJKSETEXPDATE         IS-M/SD: Einddatum in leveringsabonnement (archief) instellen     .
RJKSET_TFPROT         IS-M/SD: Doorgifteverslag voor archivering opbouwen          .
RJKSET_XCYCLE_FIN       IS-M/SD: XCYCLE_FIN in afgesloten cycli instellen           .
RJKSFRGB            Geblokkeerde reclamaties of retourzendingen vrijgeven         .
RJKSPBDC            IS-M/SD: Verspreiding aan sociale instelling - batchinput-map afspelen.
RJKSPEND            IS-M/SD: Zendingen aan sociale instellingen verspreiden        .
RJKSTF00            IS-M: Variant geografische hiërarchie aanleggen voor statistieken   .
RJKSTF10            IS-M: Variant geografische hiërarchie voor statistieken verwijderen  .
RJKSWE00            Orders voor geografie                         .
RJKSWE10            Orders voor wijk                           .
RJKSWE20            Orders voor speciale positiesoorten                  .
RJKUABOK            Generering gratis abonnement                     .
RJKUEBSP            Is-M/SD: Orders met bewakingsblokkering                .
RJKUJKR5            Retourzendingsgegevens via ISPC-interface overnemen          .
RJKUSTA1            IS-M: Klantstamblad                          .
RJKUVAUF            Lijst onvolledige orders                       .
RJKVIAC_RESTORE        Directe wijzigingen door IAC's na planning herstellen         .
RJKVIAC_SUSPEND        Directe wijzigingen via IAC's voor planning onderbreken        .
RJKVIAC_SUSPEND_OVERVIEW    Overzicht van alle onderbroken IAC-waarden              .
RJKWBZ01            IS-M/SD: Ingangsverwerking WBZ                    .
RJKWBZ02            IS-M/SD: WBZ-terugmeldbestand creëren                 .
RJKWBZ03            IS-M/SD: WBZ-ingangs- en terugmeldgegevens uit databasetabellen verw. .
RJKWBZ04            IS-M/SD: WBZ, klantnummeruitwiss.                   .
RJKWBZ05            IS-M/SD: WBZ, overzicht over ingangsverwerking            .
RJKWBZ10            IS-M/SD: WBZ-uitgangsverwerking (gegevensdrager creëren)       .
RJKWBZ11            IS-M/SD: WBZ-uitgangsverwerking, handm. communicatie met WBZ-firma's .
RJKWBZ12            IS-M/SD: WBZ-bestandsafstemming (record-soort 119)          .
RJKWWWTEMP           IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken               .
RJKWWWTEMP_ADR         Wijzigingen van adres uit Internet bewerken              .
RJKWWWTEMP_COMPL        Reclamaties van internet bewerken?                  .
RJKWWWTEMP_MONITOR       Beginscherm internetnabewerking                    .
RJKWWWTEMP_SERV        Wijzigingen vanuit internet bewerken                 .
RJKWWW_PROTOCOL        IS-M: Verslag orders/wijzigingen van internet             .
RJK_ADDPAYMENT_REBOOKING_SAMPL IS-M/CA: Overboeking bij-/terugbetalingen abonnee naar ontvanger   .
RJK_PLZ_CH_TRUNCATE_JKPA    IS-M/SD: (Zwitserland) postcode in JKPA-PLZ_ORDER inkorten tot 4 pos. .
RJK_PROMOTION_DATA_402_CHECK  IS-M/SD: XPRA om reclamegegevens voor release 4.02 te converteren   .
RJK_SD_CON_CLOSE        Productafzegging uitvoeren: contracten wijzigen            .
RJK_SD_CON_GEN         Productopname uitvoeren: contracten creëren              .
RJK_SD_CON_SEL_CLOSE      Contractgegevens voor afzegging creëren                .
RJLKONCP            IS-M/SD: Mandantkopie van conditie-elementen v. posttariefcontrole  .
RJLPAUFL            IS-M/SD: Bepalen van postoplage                    .
RJLPBTCI            IS-M/SD: Batchinput-interface voor posttarieven            .
RJLPOABR            IS-M/SD: Tariefcontrole 'Pressepost' (D)               .
RJLPOEL0            IS-M/SD: Overzicht afleveringslijsten stuk voor distr. per post e.a. .
RJLPOS0            IS-M/SD: Posttariefstatistiek totaal                 .
RJLPOS1            IS-M/SD: Posttarievenstatistiek voor distributie per post       .
RJLPOS2            IS-M/SD: Posttariefstatistiek adresband                .
RJLPOS3            IS-M/SD: Posttariefstatistiek v. zending tegen gereduceerd tarief   .
RJLPOSB            IS-M/SD: Posttarief adresband                     .
RJLPOSEE            IS-M/SD: Posttarief zending tegen gereduceerd tarief         .
RJLPROVF            IS-M/SD: Evaluatie voor provisievervaldatums             .
RJLPTABA            IS-M/SD: Posttarieven voor batchinput weergeven            .
RJLPTABF            IS-M/SD: Posttarieven voor batchinput extraheren           .
RJLSAMPR            IS-M/SD: Verslag van serierun afrekening               .
RJLSDHDSETTLEMENT       IS-M: Interface bezorgingsafrekening van SD-orders muteren      .
RJLTRANSFER01         IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening werknemer aan financiële boekh. .
RJLTRANSFER02         IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening DBU aan financiële boekhouding  .
RJLTRANSFER03         IS-M/SD: Doorgifte provisie-afrekening werknemer aan financiële boekh..
RJLTRANSFER04         IS-M/SD: Doorgifte provisie-afrekening DBU aan financiële boekhouding .
RJLZBZ10            IS-M/SD: Batchinput voor toewijzing bezorger aan leveringsronde    .
RJLZUSTA            IS-M/SD: Bewaking van ZP-vervangingen in bezorgronde         .
RJLZUSTB            IS-M/SD: Uitvaltijden doorgeven IS-M/SD -" HR             .
RJLZUSTC            IS-M/SD: Bewaking uitvaltijden zonder afwezigheidssoorten       .
RJL_ABR_KONDART_ZU_BELNR    IS-M/SD: Boekhoudingsdocument weergeven op afrekeningsconditiesoorten .
RJL_OAUL            IS-M/SD: Werkvoorraad - niet-doorgegeven afrekeningen         .
RJL_PROV            IS-M/SD: Serierun provisie-afrekening werknemer            .
RJL_PRVS            IS-M/SD: Serierun provisie-afrekening dienstverl. bedrijf uitgev.sect..
RJL_PVPW            IS-M/SD: Doorgifte provisieafrekening aan Human Resources Management .
RJL_SGUL            IS-M/SD: Toewijzing afrekening serierun voor doorgifte aan boekhouding.
RJL_STPM            IS-M/SD: Storno serierun provisie-afrekening werknemer        .
RJL_STPV            IS-M/SD: Storno van serierun provisie-afrekening DBU         .
RJL_STZM            IS-M/SD: Storno serierun bezorgerafrekening werknemer         .
RJL_STZV            IS-M/SD: Storno serierun bezorg.afrek. dienstver. bedrijf in uitg.sec..
RJL_UAPR            IS-M/SD: Log voor doorgifte van afrekeningen             .
RJL_UFPM            IS-M/SD: Doorgifte provisie-afrekening werkn. aan een sequent. bestand.
RJL_UFPV            IS-M/S: Doorgifte provisie-afrek. DBU aan een sequentieel bestand   .
RJL_UFZM            IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening werknemer aan een sequent. best. .
RJL_UFZV            IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening DBU aan een sequentieel bestand .
RJL_ULPM            IS-M/SD: Doorgifte provisie-afrek. werkn. aan financiële boekhouding .
RJL_ULPV            IS-M/SD: Doorgifte provisie-afrekening DBU aan financiële boekhouding .
RJL_ULZM            IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening werknemer aan financiële boekh. .
RJL_ULZP            IS-M/SD: Doorgifte van bezorgingsafrekeningen aan HR         .
RJL_ULZV            IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekening DBU aan financiële boekhouding  .
RJL_ZUPW            IS-M/SD: Doorgifte bezorg.afrekeningen aan Human Resources Management .
RJL_ZUST            IS-M/SD: Serierun bezorg.afrekening werknemer             .
RJL_ZUVS            IS-M/SD: Serierun bezorg.afrekening dienstverl. bedrijf in uitg.sect. .
RJNAST00            Selectie voor het verzenden van berichten               .
RJNAST01            Overzicht over de status van meldingen in de NAST           .
RJNASTDL            IS-M/SD: Reorganisatie van berichten (alleen voor experts)      .
RJNASTR0            IS-M/SD: Ordergerelateerde NAST-records verwijderen          .
RJNASTR1            IS-M/SD: NAST-records voor facturatie verwijderen           .
RJNASTR2            IS-M/SD: NAST-records voor afrekening verwijderen           .
RJNASTR3            IS-M/SD: NAST-records voor verspreiding van foutmelding verwijderen  .
RJNASTR4            IS-MSD: NAST-records verwijderen voor wijk-, bankstorno-onderzoeken  .
RJNASTR5            IS-M/SD: NAST-records verwijderen voor adreswijzigingen        .
RJNASTRD            IS-M/SD: NAST-rec. zonder bijbehorende toepassingsgegevens verwijderen.
RJNREC01            Oproep functiebouwsteen bewerken onderzoek              .
RJOCUST1            IS-M/SD: Consistentie customizing voor inkooporganisaties controleren .
RJPARMP_PROT          Verslag voor genereren mediaproductstam uit maatregelaanvraag     .
RJPINVOICETRANSFER       Opbouw van OR-gegevensverzamelaar                   .
RJPINVOICETRANSFERUNDO     Terugzetten van OR-gegevensverzamelaar                .
RJPISSUE_USAGE_IN_SEQUENCE   IS-M: Gebruik media-uitgave in leveringsvolgorden           .
RJPMDGEN            Mediaproductstam genereren                      .
RJPMDGEN_DIAL         Generering mediaproductstamrecords                  .
RJPMDGEN_PROT         Verslag voor generering mediaproductstam               .
RJPMEDAUSSHIFT         IS-M: Verschijningsdatum van een media-uitgave verplaatsen      .
RJPMEDAUSSHIFT_PROT      IS-M: Logs voor verschuiven verschijningsdatum media-uitgave     .
RJPMPGEN            Media-uitgaven voor leveringsvolgorde creëren             .
RJPMPGEN_MPSEL         IS-M: Creëren media-uitgaven van leveringsvolgorden          .
RJPMPGEN_PROT         Verslagweergave van generering media-uitgaven             .
RJPMPMIDCODEADD        Conversie naar ISBN met 13 posities                  .
RJPMPMIGRATION         IS-M: Migratie mediaproduct voor nummers               .
RJPMPMIGRATION_CHECK      IS-M: Controles geg.consist. (publ./editie) bij migratie mediaproduct .
RJPMPMIGRATION_CHECK_PROT   Verslag van consistentiecontroles gemigreerde mediaproducten weergeven.
RJPMPMIGRATION_FINISH     IS-M: Migratie mediaproduct voor publicatie afsluiten         .
RJPMPMIGRATION_FINISH_PROT   Verslagweergave migratie mediaproduct afsluiten            .
RJPMPMIGRATION_JFREVVA     IS-M: JFREVVA converteren in kader van migratie mediaproduct     .
RJPMPMIGRATION_JFREVVA_PROT  Verslag van conversie opbrengstbepalingstabel JFREVVA weergeven    .
RJPMPMIGRATION_PROT      Verslag van migratie mediaproduct voor nummers weergeven       .
RJPMP_JDTVAUSGB_SYNC_CHECK   IS-M: Gesynchroniseerde mediaprod.: controle en correctie JDTVAUSGB  .
RJPMP_JDTVAWERK_SYNC_CHECK   IS-M: Gesynchroniseerde mediaproducten: contr. en correctie JDTVAWERK .
RJPSDISSUEDSEQGEN       IS-M: Leveringsvolgorde automatisch voorstellen            .
RJPSDISSUEDSEQGEN_PROT     Verslag automatische voorstelwaarde leveringsvolgorden weergeven   .
RJPSEPRODCOMP         Combinatie series                           .
RJPSETPUBLDATESEQ       IS-M: Verschijningsdatum in uitgavevolgorde plaatsen         .
RJPWBSMP_PROT         Verslag voor genereren mediaproductstam uit WBS-element        .
RJP_MDATA_TEMPLATE_TEST    Test stamgegevenssjabloon voor mediabranche              .
RJP_TEST_CONTACTPERSON_GETLIST IS-M: Test bouwsteen ISM_CONTACTPERSON_GETLIST            .
RJRANZ01            Lijst van dagelijkse routes                      .
RJRARBVR            IS-M/SD: werkvoorraad losregels                    .
RJRGEN00            IS-M/SD: Generering van dagroutes                   .
RJRGEN01            IS-M/SD: Handmatige generering van dagroutes             .
RJRGNTR0            Selectie voor beheer van genereringstiggers van routes        .
RJRGNTR1            Tijdsinterval van genereringstrigger kopiëren voor routes       .
RJROUT01            IS-M/SD: Kalender voor dagelijkse routes               .
RJRPROBL            IS-M/SD: Probleemroutes                        .
RJRVA001            IS-M/SD: Verzendingsanalyse: postverzending              .
RJRVA002            IS-M/SD: Verzendanalyse: lossingen                  .
RJSABL10            IS-M/SD: Batch input v. opn. creëren losplaats (overname best. geg.) .
RJSABL20            IS-M: Batch input v. toewijzing route - losplaats; overname best. geg..
RJSAEND1            SAP Media: Analyserapport voor wijzigingsnummer            .
RJSAEND2            IS-M/SD: Analyserapport: orders voor wijzigingsnummer         .
RJSAENDA            IS-M/SD: Alle wijz.nummers die in het verleden liggen, verwijderen  .
RJSAENDC            Geldigheidsbegin van wijzigingsnummer verplaatsen           .
RJSAENDD            IS-M: Wijzigingsnummer en alle bijbehorende objecten verwijderen   .
RJSANZ00            Wijken voor postale eenheid weergeven                 .
RJSANZ01            Geografische eenheden voor postale eenheid weergeven         .
RJSANZ02            Adressen voor postale eenheid weergeven                .
RJSANZ04            Eenheden organisatiestructuur voor postale eenheid weergeven     .
RJSANZ11            Adressen voor eenheid organisatiestructuur weergeven         .
RJSANZ12            Wijken voor eenheid organisatiestructuur weergeven          .
RJSANZ20            Wijken voor geografische eenheid weergeven              .
RJSANZ21            Losplaatsen voor geografische eenheid weergeven            .
RJSANZ23            Postale eenheden voor geografische eenheid weergeven         .
RJSANZ24            Eenheden organisatiestructuur voor geografische eenheid weergeven   .
RJSANZ30            Edities voor wijk weergeven                      .
RJSANZ31            Geografische eenheden voor wijk weergeven               .
RJSANZ32            Losplaatsen voor wijk weergeven                    .
RJSANZ33            Losplaatsen en routes voor wijk weergeven               .
RJSANZ36            Eenheden organisatiestructuur voor wijk weergeven           .
RJSANZ37            Postale eenheden voor wijk weergeven                 .
RJSBAPI_OO_MF         IS-M: Rapport voor BAPI-ontwikkeling voor lossingsdefinities...    .
RJSBEZ01            IS-M/SD: Wijkstructuren creëren via BDC                .
RJSBEZ02            IS-M/SD: Wijkstructuren creëren via BDC                .
RJSBW_AM_COA_LEVEL       BW-indeling opnieuw bepalen                      .
RJSBW_AM_COA_UNLOAD      Klantraamcontracten tijdelijk uit BW laden              .
RJSCAP_CITIES         IS-M: Steden en postcodes voor Italië importeren           .
RJSCAP_STREETS         IS-M: Straatgegevens Italië importeren                .
RJSCSPALL           IS-M: Bestand ISM_CITYSTATE inspelen (plaatsen, postcodes en aliassen).
RJSCSPUPD           IS-M: Wijzigingsrec. postgegevens VS uit bestand CITYSTATE genereren .
RJSCT001            IS-M/SD: eCATT: Volgnummer losplaats controleren           .
RJSDARC01           IS-M: Archivering demandrecords                    .
RJSDARC02           IS-M: Archivering demandrecords (verwijderprogramma)         .
RJSDARC03           IS-M: Archivering demandrecords, reloaden               .
RJSDDELETEBOM         IS-M:Test BOM delete                         .
RJSD_BCALV_TREE_DEMO      Demo voor ALV Tree Control                      .
RJSFREI1            IS-M: Vrijgavemethode van wijzigingsbeheer              .
RJSFREI2            IS-M/SD: Verzamelaar voor controles/vrijgave             .
RJSGCROU            IS-M/SD: Oude records uit losplaatsvolgorde route verwijderen     .
RJSGEOGEOGENERATE       Toewijzingen geogr. eenh. - geogr. eenh. genereren          .
RJSGEOPOSTGENERATE       Toewijzingen post. eenh. - geogr. eenh. genereren           .
RJSHERKKZSTR          Herkomstteken voor straat in plaats plaatsen             .
RJSKGSCH            IS-M/SD: Key districtgemeente in orders actualiseren/verwijderen   .
RJSLAND1            IS-M/SD: Batch-inputmappen voor creëren geografische eenheid landen  .
RJSLJ002            IS-M/SD: Wijzigingsnummer zoeken                   .
RJSLOGDISPLAY         IS-M: Applicatielog voor wijzigingsnummer weergeven          .
RJSNOT03            IS-M/SD: Correctie route                       .
RJSOVERLAPCHECK        Straatwijzigingsrecords op overlappingen per STRNRPOST controleren  .
RJSPDALL            IS-M: Postgegevens overnemen - totaal bestand splitsen        .
RJSPDKGS            IS-M: Progr. voor overname postgegevens voor key districtgemeente   .
RJSPDORT            IS-M: Programma voor overname postgegevens voor plaatsen       .
RJSPDOTL            IS-M: Programma voor overname postgegevens voor wijken        .
RJSPDPLZ            IS-M: Programma voor overname postgegevens voor postcodes       .
RJSPDPOF            IS-M: Programma voor overname postgegevens voor postbussen      .
RJSPDREP            IS-M: Rep. postale gegevens na importeren (plaatsen zonder straten)  .
RJSPDSTR            IS-M: Programma voor overname postgegevens voor straten        .
RJSPDUPD_DBP          IS-M: Upgradetabellen JST+++UPDA voor postgegevens creëren      .
RJSPLZGE            IS-M/SD: Geografische eenheden met gespecificeerde postcodes creëren .
RJSPOSTCHECK          Actualiseert toewijz. postcode/plaats en/of nr. vracht-/briefcentrum .
RJSPOSTCHECK2         Genereren van verwijz. voor straten uit verwijz.records voor plaatsen .
RJSPRUEF            IS-M: Controlerun vóór vrijgave wijzigingsnummer           .
RJSPSUMS            IS-M: Fonetisch zoekveld in postgegevens converteren         .
RJSPTT_STREETS         IS-M: Plaatsen, straten en postcodes Nederland importeren       .
RJSPTT_STREETS_FR       IS-M: Plaatsen, straten en postcodes Nederland importeren       .
RJSROU01            IS-PSD: Eerste losplaats van route zoeken               .
RJSSTBDC            IS-M/SD: Batch input voor structuren                 .
RJSSTRNRPOST          IS-M: Straten via straatnummer Deutsche Post weergeven        .
RJSSTRNRPOSTUPDA        IS-M: Wijzigingsrecords nieuwe straten via straatnr. van Deutsche Post.
RJSSTRVERW           Verwijzingsrecords voor straten verwerken               .
RJSSTRVERWVORG         Importeert verwijzingsrecords in tabel JSTSTRDAVERW          .
RJSTESTMF           Dialoog testen (MF)                          .
RJSTIMES            SAP for Media: Testkader voor runtimeanalyse             .
RJSUADDR            Adressen na wijzigingen postgegevens actualiseren           .
RJSUPDAEXTRACT         Postwijzigingsrecords in afzonderlijk wijzigingsnummer opnemen    .
RJSUSALL            Structuren na wijzigingen postgegevens actualiseren          .
RJSVZSTR            IS-M/SD: Extern stratenregister importeren              .
RJSWATCH            IS-M/SD: Wijzigingsnummer bewaken --" zoekt niet-vrijgegeven wijz.nr. .
RJSXPRA471_CH_GEOPST      IS-M/SD: XPRA voor overg. postc. (4/6 pos.) voor CH naar JSTSTRPRO  .
RJSZIP4ALL           IS-M: ZIP+4-bestanden importeren (straten en postbussen)       .
RJSZIP4UPD           IS-M: Uit ZIP+4-bestanden wijz.records voor postgegevens VS genereren .
RJSZIPCHECK          Actualiseert gebruik van postcode                   .
RJS_IMPORT_STREETS_US     Import straten (US)                          .
RJS_PDU_ADRCK         Adressen na wijzigingen postgegevens actualiseren           .
RJS_PDU_VSAUF         IS-M-SD: Adreswijzigingen controlerun verzendorders          .
RJU10_01            Logbestand JGTAKTFSYS verwijderen, nummerreeks terugzetten      .
RJV00002            Evaluatie van de vervolgschermbesturing                .
RJVABLLI            IS-M/SD: Routes en losplaatsenvolgordes op peildatum         .
RJVALG10            Losoverzicht                             .
RJVALG20            Peildatumvergelijk. lossingen                     .
RJVANANZ            IS-M/SD: Sluiting aanlevering weergeven                .
RJVANDEL            IS-M/SD: Huidige sluiting aanlevering weergeven            .
RJVANN00            Selectie voor technische grenzen sluiting aanlevering         .
RJVANN01            Technische sluiting aanlevering verwijderen              .
RJVANSET            IS-M/SD: Sluiting aanlevering voor een verzenddag instellen      .
RJVAUFL1            Dag. oplagen voor dragende edities en bijlagen op verschijningsdatum .
RJVAUFL2            Dag. oplagen op verzend-/verschijningsdatum              .
RJVAUFL3            Oplage van nummers op leveringshoeveelheden controleren        .
RJVAULIE            IS-M/SD: Overzicht van leveringen voor een order           .
RJVAVPST            Werkvoorraad postale gegevens weergeven                .
RJVBEZRD            IS-M/SD: Lev.ronden converteren (bij upgrade naar rel. 3.04 of hoger) .
RJVBEZRR            IS-M/SD: Rapport voor reorganisatie van leveringsronde/ZP-toewijzing .
RJVCLFBL            IS-M: Nummersamenstellingen genereren                 .
RJVCLFBL_VDAT         IS-M: Nummersamenstellingen genereren (per verzenddatum)       .
RJVCLFRH            Is-M: Leveringen v. bezorging spec. recl. bij niet-abonnees genereren .
RJVCLFVT            IS-M: Leveringen voor distributie speciale reclame          .
RJVCLPST            IS-M: Verwijderen van UPDA-tabellen als voorber. v. creëren delta post.
RJVDELES            IS-M/SD: Lezen van planningsresultaten v. order in tijdsinterval   .
RJVDISP1            IS-M/SD: Hoeveelheidsplanning v. orderposities m. terugwerkende kracht.
RJVDISP2            IS-M/SD: Nieuwe start hoeveelheidsplanning in het verleden      .
RJVDISPO            IS-M/SD: Nieuwe start van hoeveelheidsplanning            .
RJVEDS01            IS-M/SD: Afleveringsrecord creëren                  .
RJVEDS02            IS-M/SD: Afleveringsrecord creëren                  .
RJVELNUM            IS-M/SD: Afleveringslijstnummer voor "Pressepost" instellen (D)    .
RJVELPP            IS-M/SD: Afleveringslijst "Pressepost" (D)              .
RJVELSEE            IS-M/SD: Afleveringslijst v. zending tegen gereduceerd tarief     .
RJVERSAD            IS-M/SD: Besturingsprogramma voor inplanning van verzendingsruns   .
RJVEVENT            IS-M/SD: Gebeurtenis voor vezendbesturing instellen          .
RJVFAHRM            IS-M/SD: Mededeling voor bezorger verzorgen              .
RJVFELDK            IS-M (MDIS): Overzichtslijst van LIS-veldcatalogus          .
RJVFLB00            IS-M/SD: lijst met wijken met orders voor foutmelding verspreiding  .
RJVFV000            IS-M/SD: Basislijst voor bewerking v. probleemmeldingen in verzending .
RJVFVMF1            IS-M/SD: Reclamaties aan DBU/onderzoeker in een tijdvak        .
RJVFVR10            IS-M/SD: Statistiek van orderreclamaties (bij bezorging)       .
RJVGBNDE            IS-M/SD: Verpakking                          .
RJVGPZ01            IS-M/SD: volledigheid van bezorgrondes controleren          .
RJVINFO_FOR_CARRIER_GENERATE  IS-M: Informatie bezorger genereren                  .
RJVISSUESEQINDEXUPDATE     SAP for Media: Actualiseren editievolgorde voor gecreëerd artikel   .
RJVLFAUF            IS-M/SD: Overzicht van orders voor een levering            .
RJVLFBLG            IS-M/SD: Bijlagensamenstelling van een levering            .
RJVLFBLG_2           IS-M/SD: Bijlagensamenstelling van een levering            .
RJVLFEKO            IS-M/SD: Inkooporganisatie in ("bezorg")leveringen achteraf invoeren .
RJVLFSTA            IS-M/SD: dagstatistieken voor leveringen muteren           .
RJVNCD01            IS-PSD: NC-problemhandling: alle NC-records bij order verwijderen   .
RJVNCD02            IS-M/SD: NC-probleembehandeling: verwijderen JVTLFZUO-rec. v. order  .
RJVNCERR            IS-PSD: NC-Problemhandling: fout negeren bij order "netchange"    .
RJVNCLES            IS-PSD: Alle netchange-records bij een verkooporder lezen      .
RJVNCLES2           IS-M/SD: Netchange lijst werkvoorraad                 .
RJVNCM01            IS-PSD: NC-Problemhandling: NC-records genereren voor oude orderstatus.
RJVNCNL0            IS-PSD: Overzicht naleveringen (planning verpakte leveringen)     .
RJVNCNOT            IS-M/SD: Aanpassen per order van hoeveelheidsplanning in netchange  .
RJVNCP01            IS-PSD: NC-Problemhandling: NC-records gener. voor nieuwe orderstatus .
RJVNCZZ2            IS-PSD: NC-problemen: RJVNETCH gewijzigd voor bewerking na RJVNCZZ1  .
RJVNCZZ3            IS-PSD: NC-problemen: NC-records voor nieuwe status 1 order!(in toek.).
RJVNCZZ5            IS-PSD: NC-problemen: netchange per order voor probleemgevallen    .
RJVNCZZ8            IS-PSD: Simulatie nieuwe planning hoeveelheidsplanning voor 1 order  .
RJVNCZZ88           IS-M/SD: Simulatie nw. oproep hoevh.planning voor 1 leveringsdefinitie.
RJVNCZZ888           IS-M/SD: Simulatie nw. ind. hvh.planning: controle 1 levering     .
RJVNCZZ9            IS-PSD: NC-Problemhandling: NC-rec. aanleggen voor nwe stat. orderpos..
RJVNCZZA            IS-PSD: NC-problemen: zoeken en corrigeren duplicaatleveringen    .
RJVNCZZB            IS-PSD: NC-Problemhandling: NC-records aanl. voor oude stat. orderpos..
RJVNCZZC            IS-PSD: NC-Problemhandling: Orders tegen leveringen controleren    .
RJVNCZZD            IS-M/SD: NC-probl.beh.: analyse orderwijzigingen levering       .
RJVNETCH            IS-M/SD: Hoeveelheidsplanning aanpassen in Netchange-methode     .
RJVNUMB0            IS-M/SD: Verpakking en bundels nummeren                .
RJVPH_CREATE_SUBDELIVERY    IS-M/SD: Hoeveelheden en orders voor nalevering creëren        .
RJVPH_EDITOR          IS-M/SD: Fasemodel bewaken                      .
RJVPPPAK            IS-M/SD: Productiegegevens creëren                  .
RJVPPPAZ            IS-M/SD: Weergave van productiegegevens                .
RJVPRABL            IS-M/SD: Rapport voor afdrukken van lossingsdefinities        .
RJVPRINT            Afdrukrapport voor leveringsdefinities                .
RJVPRLFB            IS-M/SD: Rapport voor afdruk van leveringsdefinities         .
RJVPRUF1            IS-M/SD: Controlerun v. een verzenddag voor pakketsamenstelling    .
RJVPRUF2            IS-M/SD: Rapport bepaalt delta tussen ZEBU- en postgegevens      .
RJVPRUF3            IS-M/SD: Controlerun voor een verzenddag na pakketvorming       .
RJVPST10            IS-M/SD: Productiestatistiek pakketen                 .
RJVPSTAT            IS-M/SD: Status verzending                      .
RJVSD2MSD           IS-M/SD Doorgifte SD-orders aan IS-M/SD verzendinterface       .
RJVSDADASSIGN         Speciale reclame uit SR-orders aan contracten toewijzen        .
RJVSDADASSIGNCOPY       Bijlageboeking van een media-uitgave kopiëren             .
RJVSDADDMIX          Samenstelling media-uitgaven bewerken                 .
RJVSDADINSERTINIT       IS-M: Init. bijlagenplanning                     .
RJVSDADMIXCREATE        Media-uitgavesamenstellingen genereren                .
RJVSDBPADGROUPS        Toewijzing zakenpartners aan bijlagengroepen             .
RJVSDCOMPGEN          Productkit uit structuur genereren                  .
RJVSDGEOCHECK         Overlapping geografieën in materiaalbepaling/uitsluiting controleren .
RJVSDHD            SAP f. Media: Planning bezorging van materialen in tijdschriftenverk. .
RJVSDHD_COLLECT        SAP for Media: Inplanning SD-orders voor MSD-bezorging        .
RJVSDHD_HEADER_DELETE     SAP for Media: Bezorgingsplanning voor SD-orders: planningskop wissen .
RJVSDHD_RELEASE        SAP for Media: MSD-bezorgingsgegevens voor SD-orders creëren     .
RJVSDHD_RELEASE_DELETE     IS-M: MSD-bezorgingsinformatie voor SD-orders verwijderen       .
RJVSDHD_VDAT_SHIFT       IS-M: Verschuiven verzenddag in MSD-bezorgingsplanning voor SD-orders .
RJVSDMIXCREATELOG       Creëren samenstellingen media-uitgave: verslag weergeven       .
RJVSDP             IS-M/SD Verpakkingskenmerken van media-uitgaven bewerken       .
RJVSDPALLETPACK        IS-M: Pallets creëren - intern                    .
RJVSDPLANADS          IS-M: Planning bijlageboeking                     .
RJVSDPRODCOMP         Bestanddelen per mediaproduct bewerken                .
RJVSDSHIPPRIO         Hoeveelheid per leveringsprioriteit bewerken             .
RJVSDWEEKDAYPLANT       Weekdagafhankelijke vestigingsbepaling                .
RJVSD_MEDIA_ARTICLE      IS-M: Artikelstam - mediagegevens                   .
RJVSD_PACKRULE_COPY      Verpakkingsregels voor media-uitgaven kopiëren            .
RJVSIBLMNG           Hoevh.afstemming SD-levering"-"AM-order voor SR-bijlagen       .
RJVSIRHMNG           Hoevh.afstemming SD-levering"-"AM-order voor SR-bezorging n.abonnees .
RJVSIVTMNG           Hoeveelheidsafstemming SD-levering "-"AM-order voor SR-distributie  .
RJVSORT1            IS-M: Rapport voor sorteren van een interne tabel           .
RJVSO_ADDRESS_CODE       IS-M/SD: Rapport voor codering van adressen              .
RJVSO_CHECK_SHIPDATE      IS-M/SD: Leveringen voor verzendorders verschijningsdatum controleren .
RJVSO_COMPLAINT_EXPORT     IS-M/SD: Exportbestand voor reclamaties over verzendorders creëren  .
RJVSO_COMPLAINT_IMPORT     Importbestand reclamaties over verzendorders inlezen         .
RJVSO_COMPLAINT_LIST      IS-M/SD: Overzicht reclamaties voor verzendorders           .
RJVSO_DELETE          IS-M/SD: Rapport voor verwijdering van een verzendorder        .
RJVSO_DELETE_ALL        IS-M/SD: Rapport voor het verwijderen van alle verzendorders     .
RJVSO_DELETE_FROM_ARCHIVE   IS-M/SD: Archivering verzendorder: verwijderen gearchiveerde gegevens .
RJVSO_DELIVERABILITY      IS-M/SD: Rapport voor bepaling van leveringsdefinities        .
RJVSO_ERROR_LIST        IS-M/SD: Afstemlijst adresverzending                 .
RJVSO_EXPORT          IS-M/SD: Rapport voor het creëren van een importbestand        .
RJVSO_IMPORTJOB_CONTROLLER   Importjobs voor verzendorder starten                 .
RJVSO_IMPORT_DELTA       IS-M/SD: Delta-import                         .
RJVSO_IMPORT_FULL       IS-M/SD: Volledige import                       .
RJVSO_MONITOR         IS-M/SD Monitor voor verzendorder                   .
RJVSO_PLANNING         IS-M/SD: Leveringen voor verzendorders creëren            .
RJVSO_PLANNING_UNDO      IS-M/SD: Leveringen voor verzendorders verwijderen          .
RJVSO_RELOAD_ARCHIVE      IS-M/SD: Archivering verzendorder: reload archief           .
RJVSO_TEST           IS-M/SD: Rapport voor het testen van functiegroep JVSO        .
RJVSO_WRITE_TO_ARCHIVE     IS-M/SD: Archivering verzendorder: archief schrijven         .
RJVSP000            IS-M: Verzenddocumentsoorten creëren                 .
RJVSP001            IS-M: Verzenddocumenten creëren                    .
RJVSP100            IS-M: Afdrukken van verzendpapieren                  .
RJVTJV61            Selectie voor planningstrigger-beheer                 .
RJVTJV63            Kopiëren van planningstrigger-tijdsinterval              .
RJVTJV64            Kopiëren van planningstrigger-tijdsinterval in het verleden      .
RJVTJV69            Planningstrigger-overzicht                      .
RJVTMCP            SAP for Media: Productmarktdekking                  .
RJVTMCP_ANALYSE_WEADR     SAP for Media: Productmarktdekking                  .
RJVTMCP_DELETE         SAP for Media: Marktdekk.tabellen wissen JVTMCP... (geen archivering) .
RJVTMCP_PLANNING        IS-M: Planning van product-marktdekking                .
RJVTMCP_PROT          IS-M: Verslag van product-marktdekking weergeven           .
RJVTMCP_SHIPORDPOS_DELIV_CHECK IS-M: Productmarktdekking: onvolledig leverbare positie verzendorder .
RJVTMCP_SHIPORDPOS_IVWKN_CHECK IS-M: Productmarktdekking: orderpositie zonder oplagemeldingscategorie.
RJVTMC_HH_ASSIGN        Marktdekking: toewijzingen huishoudens - zakenpartners        .
RJVVERS2            IS-M/SD: Verzendingsvoorbewerking v. bezorging v. recl.drukw bij n.ab..
RJVVERS3            IS-M/SD: Verzendingsvoorbewerking voor distributie van reclamedrukwerk.
RJVVERSV            IS-M: Verzendingsvoorbewerking voor titel- en reclamedrukwerkbijlagen .
RJVVLPP            IS-M/SD: Verzendlijst 'Pressepost' (D)                .
RJVVLSB            IS-M/SD: Verzendlijst adresband                    .
RJVVLSEE            IS-M/SD: Verzendlijst v. zending tegen gereduceerd tarief       .
RJVVSAN0            IS-M/SD: Verzendoverzicht                       .
RJVZAEM0            IS-M/SD: Voorbereiding van mutatiemelding aan bezorger        .
RJVZBUCH            Verzenddocument bestelregister wijk                  .
RJVZEBU1            IS-M: Overname van postaal ZEBU-bestand                .
RJVZEBU2            IS-M/SD: Opslaan van oude ZEBU-bestand en vergelijking met nieuwe ZEBU.
RJVZEBU3            IS-M/SD: Conversie van ZEBU met bundelingssoort (JZEBUART)      .
RJVZUBEZ            IS-M/SD: Afdrukrapport evaluatie bezorger "-" wijken         .
RJVZUREK            IS-M/SD: Afdruk bezorgerlijst reclamaties               .
RJVZUSTM            IS-M: Meldingen aan bezorger verzorgen                .
RJV_NOTICE_CREATE       IS-M/SD Meldingen mutaties aan bezorgers creëren           .
RJV_NOTICE_DELETE       IS-M/SD: Meldingen mutatie aan bezorger verwijderen          .
RJV_POTNOTICE_CREATE      IS-M/SD Potentiële meldingen mutaties aan bezorgers creëren      .
RJV_PRE_SHIP_QUANTITY_CHECK  Hoeveelheidsvergelijking vooruitlevering               .
RJWAKTIST           Reclame-acties actualiseren                      .
RJWAKTVG            Vergelijking van reclameacties                    .
RJWAUZSP            Overzicht van orders bij premies in natura              .
RJWCLSERIE001         Standaardbrief voor geclassificeerde zakenpartners creëren      .
RJWETFSP            Etiketafdruk voor premies in natura                  .
RJWPRVBR            IS-M/SD: Overzicht van verzonden/gereserveerde premies        .
RJWSERIE            Standaardbrief reclame-actie                     .
RJWWAZGE            Reclame-acties voor geografische eenheden               .
RJWWKGP            IS-M/SD: Contacten met zakenpartners weergeven            .
RJY0XPRA            Verzorgingsrapport voor gebruiker                   .
RJY2XPRA            Testrapport                              .
RJYADR01            IS-M/SD: Hercodering van adressen                   .
RJYARC03            IS-M/SD: Archivering verzendgegevens                 .
RJYARC04            IS-M/SD: Archiveringsprogramma - verwijderen             .
RJYARC05            IS-M/SD: Verzendgegevens reloaden                   .
RJYARC06            IS-M/SD: Archivering ; terugladen                   .
RJYARC10            IS-M/SD: Archivering van leveringen                  .
RJYARC10_LFNGCHECK       IS-M/SD: Controle leveringen op archiveerbaarheid           .
RJYARC11            IS-M/SD: Archivering: leveringen verwijderen             .
RJYARC12            IS-M/SD: Archivering leveringen: terugladen              .
RJYARC13            IS-M/SD: Archivering leveringen: terugladen              .
RJYARC20            IS-M/SD: Archivering bezorgerafrekening: archiefgegevens creëren   .
RJYARC21            IS-M/SD: Archivering bezorgersafrekening: verwijderprogramma     .
RJYARC22            IS-M/SD: Afrekening bezorger archiveren; reloaden           .
RJYARC24            IS-M/SD: Archief service-afrekening: documenten weergeven       .
RJYARC25            IS-M/SD: Archivering provisie-afrekening: archiefgegevens creëren   .
RJYARC26            IS-M/SD: Archivering provisie-afrekeningen: verwijderprogramma    .
RJYARC27            IS-M/SD: Archivering provisie-afrekening; reloaden          .
RJYARC28            IS-M/SD: Archief service-afrekening: documenten weergeven       .
RJYARC30            IS-M/SD: Archivering facturatiedocumenten: archiefgegevens creëren  .
RJYARC30_CHECK         IS-M/SD: Archiveerbaarheid van facturatiedocumenten          .
RJYARC31            IS-M/SD: Archivering facturatie: verwijderprogramma          .
RJYARC32            IS-M/SD: Archivering facturatie: reloaden               .
RJYARC33            IS-M/SD: Archief fact.: document uit het archief weergeven      .
RJYARC40            IS-M: Archivering orderposities: archiefgegevens creëren       .
RJYARC40_PREPARATORY      IS-M/SD: Voorbewerking archivering van orderposities         .
RJYARC41            IS-M/SD: Archivering orderposities: verwijderprogramma        .
RJYARC42            IS-M/SD: Archivering orderpositie; reloaden              .
RJYARC50            IS-M/SD: Archivering van dagelijkse routes              .
RJYARC51            IS-M/SD: Archivering: dagelijkse routes verwijderen          .
RJYARC52            IS-M/SD: Archivering dagelijkse routes: reloaden           .
RJYARC60            IS-M: Archivering van nummers                     .
RJYARC61            IS-M/SD: Archivering: Verwijderen van nummers             .
RJYARC62            IS-M/SD: Archivering nummers: terugladen               .
RJYARC70            IS-M: Archivering reclamaties: (ordergegevens)            .
RJYARC71            IS-M/SD: Archivering reclamaties: verwijderprogramma         .
RJYARC72            IS-M/SD: Afrekening bezorger archiveren; reloaden           .
RJYARC75            IS-M: Archivering retourzendingen                   .
RJYARC76            IS-M/SD: Archivering retourzendingen: verwijderprogramma       .
RJYARC77            IS-M/SD: Afrekening bezorger archiveren; reloaden           .
RJYARC90            IS-M: Archivering amort.geg. v. abonn.rek. (archiefbestand schrijven) .
RJYARC91            IS-M/SD: Archivering amortisatiegegevens: verwijderprogramma     .
RJYARC92            IS-M/SD: Archivering amortisatiegegevens; reloaden          .
RJYARC95            IS-M: Archivering abonnementsrekeningen (archiefbestand schrijven)  .
RJYARC96            IS-M/SD: Archivering abonnementsrekening: verwijderprogramma     .
RJYARC97            IS-M/SD: Archivering abonnementsrekeningen: reloaden         .
RJYBDC01            IS-M/SD: Batchinput-map afspelen                   .
RJYBER00            IS-M/SD: Bevoegheden voor transacties                 .
RJYBREAK            IS-M/SD: Breakpoints activeren                    .
RJYCICANI           IS-M: Opbouw van telefoonnummers voor ANI in adresgegevens      .
RJYCONTRACTGENER        IS-M: Testprogramma: contracten creëren                .
RJYDATU1            IS-M/SD: Verwijderen en creëren van indexen voor gegevensovername   .
RJYDIMUM            IS-M: Omzetting van dimensie PAGEW -" MASSBD (nieuwe standaard 3.0)  .
RJYFACID            IS-M/SD: Vestigingskalenders genereren v. facturatie en prest.afrek. .
RJYKONEX            IS-M/SD: Conditiestamgegevens in se1. bestand extraheren       .
RJYKONIM            Batch-input-interface voor condities                 .
RJYKORR1            Selectie van alle correcties v. een transportopdracht         .
RJYKORR2            Verslag van alle ontwikkelomg. met koppeling in transportopdracht   .
RJYLINES            Rapport voor aanmaak van uitgaande documenten             .
RJYNASW1            IS-M/SD: Controle van applicatie van conditietabellen         .
RJYNEWCURRVENDOR        IS-M/SD: EURO-vanlutaconversie van ZP-rollen aan creditzijde     .
RJYNULL0            IS-M/SD: Analyse van nulwaarden in IS-M/SD-databases         .
RJYOBJMAINT          IS-M/SD: Zoeken naar knooppunten in IMG voor verzorging van tabel   .
RJYPF001            IS-M/SD: Bepaling niet doorgegeven facturen aan serieruns       .
RJYPI001            IS-M/SD: Controle OI-geg. - opl.inst.categorie v. orders op verzenddag.
RJYPI002            Gegevensanalyse v. facturen voor periodetoerekening opbrengst v. OI  .
RJYPV001            IS-M/SD: Controle verzending - consist. lev.hoevh. en toegew. orders .
RJYPV002            IS-M/SD: test gebruik nummerreeks leveringen             .
RJYREGE0            IS-M/SD: Generering van alle ABAP's van IS-M/SD            .
RJYREO01            IS-M/SD: Verwijderen verzendingsgegevens (pakketproductie oproepen)  .
RJYREOLF            IS-M/SD: Conversie leveringen m.b.t. teken facturatierelevant     .
RJYREPFI            IS-M/SD: Zoeken van niet geclassificeerde rapporten          .
RJYREPTR            IS-M: Verslagstructuur oproepen                    .
RJYSMOD0            IS-M: Zoeken naar actieve functie-exits zonder actief project     .
RJYSSACT            IS-M/SD: Load-generering van SAPscript-formulieren          .
RJYSTKON            Dynamisch menu voor conditiestamrecords                .
RJYTJFVA            IS-M/SD: Controle van opbouw JFVA (VA-rubricering)          .
RJYTJY09            IS-M: Weergave van stand van gegevensovername uit TJY09        .
RJYTRAN1            IS-M/SD: Selectief transport van postgegevens             .
RJYTRGNEWWAER         IS-M/SD: Zakenpartner voor de EURO-valutaconversie markeren      .
RJYTXPRA            Uitvoeringsteken van een XPRA instellen en resetten          .
RJYUTIL0            IS-M/SD: Verzameling van tools                    .
RJYWAERN            IS-M: Verwerking van trigger-gegevens voor valutawijzigingen     .
RJ_JANEU            IS-M/AM: Orders voor opnieuw opbouwen van LIS             .
RJ_JFNEU            IS-M/AM: Facturatiedocumenten LIS opnieuw opbouwen          .
RK4ANECC            Archivering CO-PA calculatorisch: archiveringsprogramma        .
RK4ANECC_DEL          CO-PA posten archiveren: verwijderprogramma's             .
RK4ANECC_REL          CO-PA posten archiveren: reloadprogramma               .
RK4ANECC_WRI          CO-PA posten archiveren: schrijfprogramma               .
RK4ANMED            Archivering CO-PA calculatorisch: archiveringsprogramma        .
RK4ANMED_DEL          CO-PA posten archiveren: verwijderprogramma's             .
RK4ANMED_REL          CO-PA posten archiveren: reloadprogramma               .
RK4ANMED_WRI          CO-PA posten archiveren: schrijfprogramma               .
RK4AS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Archiving Program           .
RK4BNECC            Archivering CO-PA calculatorisch: verwijderingsprogramma       .
RK4BNECC_DEL          CO-PA objectniveau archiveren: verwijderprogramma           .
RK4BNECC_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RK4BNECC_WRI          CO-PA objectniveau archiveren: schrijfprogramma            .
RK4BNMED            Archivering CO-PA calculatorisch: verwijderingsprogramma       .
RK4BNMED_DEL          CO-PA objectniveau archiveren: verwijderprogramma           .
RK4BNMED_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RK4BNMED_WRI          CO-PA objectniveau archiveren: schrijfprogramma            .
RK4BS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Deletion Program            .
RK4CNECC            Archivering CO-PA calculatorisch: teruglaadprogramma         .
RK4CNECC_DEL          CO-PA resultaatobjecten archiveren: verwijderprogramma        .
RK4CNECC_PRE          Objecttabel reorganiseren                       .
RK4CNECC_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RK4CNECC_WRI          CO-PA resultaatobjecten archiveren: schrijfprogramma         .
RK4CNMED            Archivering CO-PA calculatorisch: teruglaadprogramma         .
RK4CNMED_DEL          CO-PA resultaatobjecten archiveren: verwijderprogramma        .
RK4CNMED_PRE          Objecttabel reorganiseren                       .
RK4CNMED_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RK4CNMED_WRI          CO-PA resultaatobjecten archiveren: schrijfprogramma         .
RK4CS001            Costing-Based CO-PA Archiving: Reload Program             .
RK4DNECC            Archivering CO-PA boekhoudkundig: archiveringsprogramma        .
RK4DNMED            Archivering CO-PA boekhoudkundig: archiveringsprogramma        .
RK4DS001            CO-PA Archiving Program: Account-Based CO-PA             .
RK4ENECC            Archivering CO-PA boekhoudkundig: verwijderingsprogramma       .
RK4ENMED            Archivering CO-PA boekhoudkundig: verwijderingsprogramma       .
RK4ES001            Account-based CO-PA Archiving: Deletion Program            .
RK4FNECC            Archivering CO-PA boekhoudkundig: teruglaadprogramma         .
RK4FNMED            Archivering CO-PA boekhoudkundig: teruglaadprogramma         .
RK4FS001            Account-Based CO-PA Archiving: Reload Program             .
RK811ANZ            Cyclusoverzicht weergeven                       .
RK811DEL            Verwijderen van ingevoerde cycli uit alle tabellen          .
RK811EUR            Euroconversie van vaste bedragen bij cycli              .
RK811EUR_LOOP         Euroconversie van vaste bedragen bij cycli              .
RK811EUR_TARIF         Euroconversie van vaste tarieven bij cycli              .
RK811HLP            Toewijzingen: analyserapport voor fouten zoeken            .
RK811SDT            Startdatum van cycli in CO-OM-CCA wijzigen              .
RKAABR03            Afstemming van afrekeningstabellen - expert-programma         .
RKAABRDL            Archivering afrekeningsdocumenten, verwijderingsprogramma       .
RKAABRNRCHK          Correctieprogramma voor het veld ABRNR in AUAK en COBRA        .
RKAABRNRCHK2          Correctieprogramma ABRNR in AUAK en COBRA voor meerdere objecten   .
RKAABRWR            Archivering afrek.documenten (schrijfprogramma)            .
RKAARCD1            Archivering CO-orders: verwijderingsprogramma             .
RKAARCS1            Orderarchief lezen                          .
RKAARCST            Archiefbestanden CO_ORDER: status terugzetten             .
RKAARCWR            Archivering CO-orders: schrijfprogramma                .
RKAASHOW            Afrekeningsdocumenten weergeven                    .
RKABCBW1            Achtergrondverwerking voor overname stat. kengetallen uit LIS     .
RKABCCD5            Kengetalvariant weergeven                       .
RKABCCD6            Rapport voor nieuwe generering van LIS-toegangsfuncties        .
RKABCCD9            Kengetalvariant wijzigen                       .
RKABCT01            Transport van planningslayouts                    .
RKABCT02            Transport van planningslayouts van activity-based costing       .
RKABCWB0            Voor de achtergrondverwerking                     .
RKABG000            Achtergrondverwerking voor kostenegalisatie kostenplaatsen      .
RKABRBEMOT           Afrekening: reden voor berekening activeren              .
RKABSHOW            Weergave CO-documenten                        .
RKACHCKF            Help - FI/CO-diagnosetool: activering                 .
RKACHCKI            FI/CO-diagnosetool: activering                    .
RKACOFI1            Euro: analyse afrondingsverschillen FI - afstemledger         .
RKACOFI3            Euro: stornering afstemming FI - afstemledger             .
RKACOK01            Mogelijke DUPRECs bepalen voor TWAER-conversie in CO-tabellen     .
RKACOR04            Afstemming tussen posten en totalenrecords (werk.kosten+obligo)    .
RKACOR04_OLD          Afstemming tussen posten en totalenrecords (werk.kosten+obligo)    .
RKACOR06            Wijziging BEDRNR/BUS. AREA in stamrec. kostPl/bedr.pr. binnen boekjaar.
RKACOR10            Opnieuw opbouwen van obligo-totalenrecords uit COOI          .
RKACOR11            Correctieprogramma: foutief geboekte goederenontvangst productie   .
RKACOR12            Repair program for CSP-note 64383                   .
RKACOR13            Correctie overbodige COEPL-records uit facturen            .
RKACOR14            Rep.: ontbrekende COSS-BEKNZ incl. storno v. laatste afr.       .
RKACOR15            Reparatieprogramma voor CSP-Note 65387 -" planafrekening       .
RKACOR16            Correctie van orderafrekeningen met BEKNZ "" 'A'           .
RKACOR17            Storneren van documenten uit planafstemming              .
RKACOR18            Correctieprogramma voor foutieve stornodocumenten in CO (van MR08)  .
RKACOR19            Afstemming tussen afzonderlijke posten en totalenrecords (vooruitbet.).
RKACOR1B            Correctieprogramma voor foutieve stornodocumenten in CO (van MR08)  .
RKACOR20            Correctieprogramma: CO-documenten met oorsprong in fin. adm. wissen  .
RKACOR24            Corrigeer systeemstatus ABRV volgens afrekenvoorschrift        .
RKACOR30            Correctieprogramma voor CO-vooruitbetalingen: afstemming CO/FI    .
RKACOR42            Programma v. analyse van prestatierelaties met waardering achteraf  .
RKACSHOW            CO-kostensegmenten weergeven                     .
RKACSHOW_OLD          CO-kostensegmenten weergeven                     .
RKACUM26            Conversie veld PAROB van 'space' naar objectsoort           .
RKADAACTIVATE         Activate / Deactivate New CO Account Determination          .
RKADELBK            CO-objecten verwijderen bij niet-lokale objecten           .
RKADELIT            ALE-posten in centraal systeem verwijderen              .
RKADSHOW            Rentedocumenten weergeven                       .
RKAEKBA1            Analyse van inkoopdocument vanuit CO-perspectief           .
RKAEPALV            Rapport voor genereren van key-gegevens in TKALV1           .
RKAEPCUS            Instellingen voor postenverslagen kopiëren naar andere mandant    .
RKAEPHED            Rapport v. verwijderen v. niet gebruikte kopgegevens v. postenverslag..
RKAEPTCP            Kopdefinitie van een layout v. postenverslag kopiëren         .
RKAEPTCPX           Kopdefinitie van een layout v. postenverslag kopiëren         .
RKAEPVIM            Import v. ALV-layouts met header-definitie (v. postenversl.)     .
RKAGJOBL            Boekjaarafsluiting: obligotransport                  .
RKAGJOBL_OLD          Boekjaarafsluiting: obligotransport                  .
RKAIPBUF            CO-interface: instelling buffer-update bij dialoogfouten       .
RKAKALBC            Rapportkader voor batchrun van functie 'K_ICCF_CANCEL'        .
RKAKALBT            Rapportkader voor batchrun van FUNCTION 'K_ICCF_ITEMS'        .
RKAKALC1            Afstemledger installeren (rel. 2.2)                  .
RKAKALC3            Afstemledger activeren/deactiveren                  .
RKAKALDE            Afstemledger: gegevens verwijderen                  .
RKAKALF1            Afstemledger naboeken                         .
RKAKALR1            Kostensoorten: CO-posten                       .
RKAKALR2            Afstemledger: overzicht kostenstromen                 .
RKAKALT9            Afstemledger: weergave totalenrecord met gebruikerstabel       .
RKAKALX1            Vullen org.eenheden in CO-document                  .
RKAKALX2            Omzetting van afstemledger-doc.; nieuw veld ACCOUNT (afstemrekening) .
RKAKALX3            Functiegeb. en partner-functiegeb. v. CO-postenrecords opn. afleiden .
RKAKALX4            CO-doc. zoeken met inconsistent functiegebied en partnerfunctiegebied .
RKAKALX5            CO-boekingsregels zonder functiegebied of zonder partnerfunctiegebied .
RKAKALX6            Handmatig corrigeren van functie- en partnerfunctiegebied in CO    .
RKALACTV            Rapport voor activeren van objecten in verrekeningen (alleen CCA!)  .
RKALALLT            Verrekeningen: alle cyclustabellen in één oogopslag          .
RKALCODE            Verrekeningen: weergave aantal relevante cycli            .
RKALCPGO            Controle verwerkingsgroepen CO-OM-verrekeningen - org. structuren   .
RKALDBKL            Stuurt de KP-selectie in de databaseselectie verrekeningen      .
RKALDBKL_STD          Verrekeningen: standaardinstellingen KL-selectie genereren      .
RKALER01            Correctieprogramma ALE: bedragen "0,5 afgerond op 0          .
RKALFGRU            Gebruiksinformatie: veldgroepen in T811J, T811H, T811M, T811X     .
RKALIMMO            Activeren/deactiveren van OG-objecten als ontvanger          .
RKALIMMO_ALL          OG-objecten als ontvanger                       .
RKALITEM_CHECK         Rapport RKALITEM_CHECK                        .
RKALITER            Verrekeningen: iteratieanalyse                    .
RKALLEWS            'Alle valuta's muteren' in CO-gebied wijzigen             .
RKALLOOK            Verrekeningen: objecten worden cyclusoverkoepelend gezocht      .
RKALMCYC            Verrekeningen: cyclus uit meerdere deelcycli genereren        .
RKALPARA            Activeren/deactiveren van uitvoeringsparameters bij cycli       .
RKALPSAC            Verrekeningen: orders activeren in cycli (versie Public Sector)    .
RKALPSCR            Toewijzingen: Customizing voor Public Sector/nieuw grootboek genereren.
RKALSHOWOBJS          Weergave van objecte van een bepaald segment             .
RKALSMOV            Verrekeningen: verschuif een segment van een cyclus naar een ander  .
RKALSTA1            Verrekeningen: lees kostenplaats (echt+stat) en boek stat. teken   .
RKALSTA2            Verrekeningen: lees profit center en boek stat. teken op kostenplaats .
RKALSTA3            Verrekeningen: lees kostenplaats/Lstar (echt+stat) en boek stat.teken .
RKALSTAGR_EURO_CONVERT     Programma RKALSTAGR_EURO_CONVERT                   .
RKALT811D           Voegt regels toe aan T811D                      .
RKALT811D_SEL         Voegt regels in T811D in; invoer Select-opties            .
RKALTOOL            Verrekeningen: toolbox                        .
RKALVERSION_CHANGE       Include ADVERSION                           .
RKALVERSION_CLEAR       Versies terugzetten                          .
RKALVIEW            Gebruiksinformatie: cyclus in de T811-tabellen            .
RKALWAIT            Controleert op blokkeren van omslag, verdeling ... (ook in CO-PA)   .
RKAL_CHANGE_LATYP       Wijzigt prestatiesoort in 3 en wijzigt alle boekingen         .
RKAMKMAA            Wijzigingen stamrecord algemeen                    .
RKANBU01            Overname bestelaanvraag- en bestelobligo               .
RKANBU01_CASH         Betalingsverplichtingen opnieuw opbouwen uit aanvragen tot bestellen .
RKANBU02            Nieuwe opbouw aanbetalingen (aanbetalingen als kosten)        .
RKANRCHK            Controle van nummerreeksen voor CO-documenten             .
RKAOITR0            Trace voor interfaces van obligobeheer                .
RKARESET            Reset-programma voor afrekeningsvoorschriften             .
RKARSHOW            CO-vervolgdocumenten weergeven                    .
RKARULESDELETE         Geldigheid van ongeldige verdelingsregels beperken          .
RKASAL01            Saldobepaling voor afgerekende objecten                .
RKASAL02            Afstemming van saldi voor afgerekende objecten            .
RKASELRULES          Lijst van afrekenvoorschriften                    .
RKASELRULES_OR         Lijst van afrekenvoorschriften voor orders              .
RKASELRULES_PP         Lijst van afrekenvoorschriften voor productie-/procesorders      .
RKASELRULES_PR         Lijst van afrekenvoorschriften voor projectennetwerkplannen      .
RKASELRULES_RE         Lijst van afrekenvoorschriften voor OG-objecten            .
RKASELRULES_VB         Lijst van afrekenvoorschriften voor verkoopdocumenten         .
RKASHOCY            Object zoeken in cycli en segmenten                  .
RKASL000            Besturingsgegevens prestatiesoorten weergeven             .
RKATARIF            Tariefverslag voor prestatiesoorten en processen           .
RKATB01COWL          Applicatie-toolbox: gebruikersspecifieke controles          .
RKAUKOU2            Overboeking: interne orders                      .
RKAUKOU2COWL          Overboeking: werkvoorraad interne orders               .
RKAUTHTR            Programma ZAUTH                            .
RKAZCJ45            Werkl. toeslagen: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen       .
RKAZCJ45COWL          Werkl. toeslagberekening: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen   .
RKAZCJ47            Plan-toeslagen: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen        .
RKAZCJ47COWL          Plan-toeslagen: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen        .
RKAZCJ9M            Kostenprognose: projectsysteem / WBS-elementen            .
RKAZCJ9MCOWL          Kostenprognose: projecten, WBS-elementen, netwerkplannen       .
RKAZCJA1            Projectgerelateerde orderontvangst                  .
RKAZCJA1COWL          Orderontvangst: projecten/WBS-elementen                .
RKAZCJB1            Autom. generering van afrekenvoorschrift               .
RKAZCJB1COWL          Generering afrekenvoorschrift: projecten/WBS-elementen        .
RKAZCJN2            Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: proj./WBS-elem./netwerkpl. .
RKAZCJN2COWL          Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: proj./WBS-elem./netwerkpl. .
RKAZCJO9            Obligo-toeslagberekening: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen   .
RKAZCJZ1            Renteberekening werkelijk: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen   .
RKAZCJZ1COWL          Berekening werkelijke rente: werkvoorraad projecten/WBS-elem./Netw.pl..
RKAZCJZ8            Renteberekening werkelijk: interne orders/onderhoudsorders      .
RKAZCJZ8COWL          Berekening werkelijke rente: werkvoorraad interne orders       .
RKAZCNE2            Projectvoortgang                           .
RKAZCNE2COWL          Voortgangsanalyse: projecten/WBS-elementen/netwerkplannen       .
RKAZCO43            Toeslagen: productie-orders en prod.kostenverzamelaars        .
RKAZCO43COWL          Toeslagen: werkvoorraad, productie-orders en prod.kostenverzamelaars .
RKAZCON2            Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: prod.orders/prod.kst.verz. .
RKAZCON2COWL          Waard.achteraf teg. werkl. tarief: werkvoorr.,prod.ord., pr.kst.verz. .
RKAZCPZI            Werkelijke toeslagen: bedrijfsprocessen                .
RKAZCPZP            Plantoeslagen: bedrijfsprocessen                   .
RKAZKGI4            Werkelijke toeslagen: interne orders/onderhoudsorders         .
RKAZKGI4COWL          Werkelijke toeslagen: werkvoorraad, interne orders          .
RKAZKGO4            Obligo-toeslagen: interne orders/onderhoudsorders           .
RKAZKGP4            Plan-toeslagen: interne orders/onderhoudsorders            .
RKAZKGP4COWL          Plan-toeslagen: interne orders/onderhoudsorders            .
RKAZKKN2            Waardering achteraf teg. werkl. tarief: kostendrag.hiër., alg. kst.dr..
RKAZKKN2COWL          Nawaardering teg. werkl. tarief: werkvoorr., kostendrag.hiër.,kost.dr..
RKAZKKPJ            Toeslagen: kostendragerhiërarchie, alg. kostendragers         .
RKAZKKPJCOWL          Toeslagen: werkvoorraad, kostendragerhiërarchie, alg. kostendragers  .
RKAZKON2            Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: interne orders/OH-orders  .
RKAZKON2COWL          Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: werkvoorraad, int. orders .
RKAZKSA3            Werkelijke kostenegalisatie: kostenplaatsen              .
RKAZKSA8            Kostenegalisatie plan: kostenplaatsen                 .
RKAZKSI4            Werkl. toeslagen: kostenplaatsen incl. prestatiesoorten        .
RKAZKSO9            Obligotoeslagen: kostenplaatsen incl. prestatiesoorten        .
RKAZKSP4            Plantoeslagen: kostenplaatsen incl. prestatiesoorten         .
RKAZMFN2            Waardering achteraf tegen werkl. tarieven: prod.orders/prod.kst.verz. .
RKAZUB00            Achtergrondverwerking toeslagen                    .
RKAZUB10            Achtergr.verw. toeslagen PKOSA                    .
RKAZUB71            Rapport voor planning van toeslagberekening voor orders        .
RKAZUB7D            Rapport voor achtergrondverwerking                  .
RKAZUBEU            Drempelwaardecontrole v. toeslagen bij conversie in euro       .
RKAZUTR0            Transport van toeslagpercentages                   .
RKAZUTR1            Transport van toeslagpercentages: handmatige start van nabewerking  .
RKAZVA44            Werkelijke toeslagen: klantorders                   .
RKAZVA44COWL          Werkelijke toeslagen: werkvoorraad, klantorders            .
RKAZVAN1            Nawaardering tegen werkelijke tarieven: klantorders          .
RKAZVAN1COWL          Nawaardering tegen werkl. tarieven: werkvoorraad, klantorders     .
RKA_AUAS_TO_D         Opbouwen van D-records uit AUAS-records                .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE   Analyseprogramma voor afrekening                   .
RKA_SETTLE_TABLES_COMPARE_PLAN Analyseprogramma voor planafrekening                 .
RKBIKA00            Batch-inputmap voor creëren van kostensoorten maken          .
RKBUDSDO            Status "Gebudgetteerd" controleren en evt. terugzetten        .
RKBUDSDP            Status "Gebudgetteerd" controleren en evt. terugzetten        .
RKCBATCH            Verslag afdrukken/actualiseren                    .
RKCCOASP            Kopiëren van aspecten uit referentiemandant              .
RKCCODEL            Commentaren verwijderen                        .
RKCCODM0            Overname gegevens: aggregatieprogramma genereren           .
RKCCODSP            Commentaar van een commentaartabel weergeven             .
RKCCOLST            Commentaar lijst                           .
RKCCOLT1            Kopiëren werkelijke-gegevenslayouts als planningslayouts       .
RKCCOMD0            SAP-EIS: genereren routines voor stamgegevensbewerking        .
RKCCOMON            Gegevensovername: nabewerking verslagen                .
RKCCOPA1            RKC: achtergrondinplanning voor CO-PA-gegevensovername in EIS     .
RKCCOPR0            Programma's voor een aspect genereren                 .
RKCCOPR1            Generering: programma's voor aggregatie bewegingsgegevens       .
RKCCOPR3            Archivering van een aspect in een bestand               .
RKCCOPRT            Aspect (met omgeving) weergeven                    .
RKCCOTB0            Aspect in besturingstabellen invoeren                 .
RKCCOTRC            Trace-tool voor commentaren bij RFC-interface             .
RKCDAMAP            Bewegingsgegevens aggregeren                     .
RKCDBCH2            SAP-EIS - consistentiecontrole gegevensbasis             .
RKCDEDEF            Verzorging van een bestandsomschrijving voor flexibele upload     .
RKCDELET            Bewegingsgegevens verwijderen                     .
RKCDENNN            Massaverwijdering bewegingsgegevens EC-EIS/BP zonder uitvoer     .
RKCDEREO            Flexibele Excel-upload: reorganisatie van TABELLEN          .
RKCDISPV            Weergave validaties                          .
RKCDLALL            Bewegingsgegevens verwijderen                     .
RKCDLASP            Aspect-mandantrelatie weergeven/verwijderen              .
RKCDLCUA            Aspectoppervlak weergeven/verwijderen                 .
RKCDLDM0            Aggregatieprogramma weergeven/verwijderen               .
RKCDLDY0            Schermen voor een aspect weergeven / verwijderen           .
RKCDLHIE            SAP-EIS: Hiërarchie weergeven/verwijderen               .
RKCDLKR0            Kengetallen weergeven/verwijderen                   .
RKCDLMD0            Stamgegevens weergeven/verwijderen                  .
RKCDLMD1            Programma RKCDLMD1: gegevens T27nn, T28nn verwijderen         .
RKCDLMON            Gegevensoverdracht: verslagen weergeven/verwijderen          .
RKCDLPR0            Gegenereerde programma's voor een aspect weergeven/verwijderen    .
RKCDLST0            Gegevensstructuur aspect weergeven                  .
RKCDLTB0            Gegevens uit stuurtabel voor een aspect wissen            .
RKCDMNNN            Aggregatie: T241A-ATEXT                        .
RKCDMREF            SAP-EIS: Sethiërarchiën in EIS-hiërarchiën kopiëren          .
RKCDMSP0            Verslagmap: gegevensovername                     .
RKCDOKUM            Verzorgen documenttoewijzing aan SAP-EIS stamgegevens         .
RKCDRIVE            SAP-EIS: queue programma voor R/3 - R/3 communicatie         .
RKCDSDDG            EC-EIS/BP: generering van DataSource voor extractie v. bewegingsgeg. .
RKCEDITB            Genereringshulp                            .
RKCFC400            XPRA-soortig rapport voor veldcatalogus-update voor release 4.0    .
RKCFILE0            Bestand inlezen                            .
RKCFILE7            Overname van externe gevens: overname starten             .
RKCFILEF            OEG: overname starten                         .
RKCFILGN            Testbestand creëren                          .
RKCHECKUO           Achtergrondrapport: controle ondernemingsorganisatie         .
RKCHIND2            EC-EIS: Call V_TKCHNT                         .
RKCHINOD            Bewerking onbeboekbare hiërarchieknooppunten             .
RKCIMSST            Starter voor communicatie met IMS-systemen              .
RKCKENNZ            Bibliotheek kengetallenklasse                     .
RKCKISX1            Index voor CKIS creëren: gebruiksinformatie artikelcalculaties    .
RKCMDFU0            Functiebouwstenen creëren bij kenmerken voor documentkoppeling    .
RKCOBTR1            SAP-EIS: transporttool                        .
RKCOBTR3            Import van verslagen                         .
RKCOBTR5            Import van formulieren                        .
RKCOBTR7            Import van planningslayouts                      .
RKCOITS1            CO-postenarchief lezen                        .
RKCOITS4            Postenverslag van archief (CO_ITEM)                  .
RKCOITSP            Archivering CO_ITEM: Speciale behandeling in- dan wel uitschakelen  .
RKCOO0SF            CO-obj.planning: vullen tab. COO0SFN                 .
RKCOOCUS            CO-planning: rapport voor weergave van customizing-gegevens      .
RKCOOKP1            Periodeblokkeringen im Batch setzen                  .
RKCORR01            Correctieprogramma: opschonen nummerreeksen CO-document        .
RKCORR03            Correctieprogramma: objectnummerfouten verbeteren           .
RKCORR04            Reconstructie toewijzing operatie - nummerinterval (CO)        .
RKCORR05            Opschonen verrekeningsdocumentbeheer                 .
RKCORR06            Opschonen herwaarderingsdocumentbeheer                .
RKCORR07            Correctieprogramma: opschonen nummerreeksen orderafrekening      .
RKCORR09            Opschoning kostensoorten (rek.schema-afhankelijk deel)        .
RKCORR10            Correctieprogramma: BEKNZ in COEP en COSP afstemmen          .
RKCORR12            Correctieprogramma: overbodige COBK_INDX-gegevens verwijderen     .
RKCORR14            BSEG-ZUONR omzetten voor afrekening v. verkoopdocumenten       .
RKCORR15            ANLI-gegevens verwijderen voor gearchiveerde interne orders      .
RKCORR98_EASY         Correctierapport verrekeningen: stem T811D met COBK af        .
RKCORR99            COBK afstemmen met T811D                       .
RKCORR99_EASY         COBK afstemmen met T811D                       .
RKCORR99_EASY_MORE       COBK afstemmen met T811D                       .
RKCORRCORR99          Onjuiste gegevens van RKCORR99 worden gecorrigeerd...         .
RKCORRH1            Vergelijken standaardhiërarchie - stamgegevens            .
RKCORRH2            Volledigheidscontrole (stamgegevens in groep)             .
RKCORRH4            Afstemming hiërarchiegebied/kostenplaats in intervallen        .
RKCORRH9            Opbouw tabel TK01H voor tijdafhankelijke stamgegevensvelden      .
RKCOSE_SEL001         RKCOSE_SEL001                             .
RKCOSSX1            Index voor COSS creëren via USPOB                   .
RKCOVIEW            Gebruiksinformatie: Kostenplaats/bedrijfsproces            .
RKCOVIEW_DOCK         Gebruiksinformatie: Kostenplaats/bedrijfsproces            .
RKCOVIEW_TREE         Gebruiksinformatie: Kostenplaats/bedrijfsproces/order/objectnummer  .
RKCP97BC            Achtergrondverslag voor CO-ABC-planning kopiëren (CP97)        .
RKCP98BC            Achtergrondverslag voor kopie werkelijk/plan in CO-ABC (CP98)     .
RKCPLEXE            EC/BP: automatische planning - batch-start              .
RKCPROT0            Aspect (met omgeving) weergeven                    .
RKCR2LIS            Lijsten uit R/2                            .
RKCREOAS            Aspect-catalogi reorganiseren                     .
RKCREODM            SAP-EIS: reorganisatie gegevensoverdracht               .
RKCREOFC            Aspectspecif. reorganisatie van veldcatalogi TKCF / TKCFD / TKCFA   .
RKCREOG1            Reorganisatie van formulieren                     .
RKCREOMV            Reorganisatie viewverzorgingsbouwstenen                .
RKCREOVA            Reorganisatie van TKCA voor validaties                .
RKCREPCU            SAP-EIS: Gegevensverzameling: customizing v. geg.verzamelrapporten  .
RKCREXFC            XPRA: reorganisatie van veldcatalogi TKCF / TKCFD / TKCFA       .
RKCROSUB            SAP-EIS: startprogramma voor commentaarbeheer (transactie KCT0)    .
RKCRUNT0            SAP-EIS: Genereringsverslag                      .
RKCRWUSLCUST          Programma RKCRWUSLCUST                        .
RKCSE001            Selectie: resultaatrekening                      .
RKCSELEC            Bewegingsgegevens weergeven                      .
RKCSENNN            Weergave van globale gegevens                     .
RKCSIGHT            InSight Test tool                           .
RKCSLICE            SAP-EIS: Gegevenspartities - database-statistiek - bewegingsgegevens .
RKCSTATS            Databasestatistiek                          .
RKCSUB00            Startprogramma voor geg.verzamelingrapporten in R/2 en R/3      .
RKCTRERU            Opbouw van aggregatieniveaus                     .
RKCTRSDM            SAP-EIS: transportobjecten voor zenderstructuren invoeren       .
RKCTRTX1            SAP-EIS: vertaaltool                         .
RKCTSEAR            String zoeken in programma's                     .
RKCTVBAT            Batch-rapport voor formuleplanning                  .
RKCTWP91            Tool voor het omzetten van tabellen                  .
RKCTWP92            SAP-EIS: SE16-vervanging                       .
RKCUMCFN            EIS: omzetting van aspectgegevens naar release 4.0          .
RKCUMDEL            SAP-EIS: omzetting van layouts voor gegevensinvoer          .
RKCUMTAB            Testrapport omzetting tabelgegevens                  .
RKCUTR01            Transport planningslayout                       .
RKCVARGR            Variabelengroepen als varianten in EIS opslaan            .
RKCWINEX            Een programma starten op de presentatieserver             .
RKCYCLES            Cyclusoverzicht weergeven                       .
RKCYCREP            Gecomprimeerde cyclusafdruk                      .
RKC_ARCHIVE_CFMMM       Archivering: EIS-bewegingsgegevens archiveren             .
RKC_ARCHIVE_CFNNN       Archivering: EIS-bewegingsgegevens archiveren             .
RKC_DELETE_CFNNN        Archivering: EIS-bewegingsgegevens verwijderen            .
RKC_FLEX_UPL          Flexibele upload                           .
RKC_READ_CFMMM         Gearchiveerde gegevens voor een aspect lezen             .
RKC_READ_CFNNN         Gearchiveerde gegevens voor een aspect lezen             .
RKC_TL_PRINT_PARAM       Programma RKC_TL_PRINT_PARAM                     .
RKDBAT00            Verslag afdrukken/actualiseren                    .
RKDBAT01            Bewerking van batchvarianten voor detailleringsverslag        .
RKDBAT02            Achtergrondverwerking voor detailleringsverslagen           .
RKDBATPF            Variabelengroep bewerken                       .
RKDBATV3            Variantengroep verzorgen                       .
RKDBATV4            Variantengroep inplannen                       .
RKDCHEFO            Formulieren controleren                        .
RKDELREV            Herwaarderingen verwijderen...                    .
RKDOCOUM            Controleer cycli op dubbel gebruikt CO-object/omslagkostensoort    .
RKDREOBE            Reorganisatie van verslagen                      .
RKDREODA            Reorganisatie van verslaggegevens                   .
RKDREOFO            Reorganisatie van formulieren                     .
RKDREOVG            Reorganisatie van variantgroepen                   .
RKDREPDV            Rapport voor het delen van verslagen                 .
RKDRPFT1            RPT: correctie van niet-toepasselijke formuletypen in TKESK      .
RKDRPTV1            RPT: correctierapport v. foutief vertaalde uit te lev. tekstvariabelen.
RKDRPTV2            Correctie XPRA-fout COXMKES2: zet $$ terug op &$           .
RKD_REGENERATE_ALL_REPORTS   Detailleringsverslag opnieuw genereren                .
RKD_WHERE_USED         Gebruiksinformatie voor velden in verslagen opbouwen         .
RKE27SHOW           Verslaguitvoer voor periodieke waardering               .
RKEABSHOW           Waarderingsanalyse CO-PA                       .
RKEABSHOW_01          Weergave waarderingscustomizing                    .
RKEAE005            Documentovername orderontvangst in resultaatrekening voorbereiden   .
RKEAE009            Documentovername orderontvangst in resultaatrekening         .
RKEAE010            Orderontvangst overnemen in resultaatrekening             .
RKEAE011            Simulatie van documentovername uit klantorderontvangst        .
RKEAE015            Foutieve orderontvangst achteraf boeken                .
RKEAEDEL            Foutieve orderontvangst verwijderen                  .
RKEAEERR            Weergeven van foutieve orderontvangst                 .
RKEAEMOD            Foutieve gegevens - wijzig het teken 'BTCI'              .
RKEAGENF            Verwijderen, opbouwen, weergeven v. interne CO-PA-veldtabel (FIELDTAB).
RKEAGENV            Nieuwe generering van viewbewerking voor zelfgedefinieerde kenmerken .
RKEALE01            CO-PA-verdeling                            .
RKEALEAG            CO-PA: Verdeling: vergelijking                    .
RKEALEGV            CO-PA: Verdeling: basisverzorging                   .
RKEALER1            CO-PA-verdeling: Reparatieprogramma voor CO-PA-verdeling       .
RKEALERU            CO-PA verdeling: periodieke rollup                  .
RKEANAS0            Genereren: overzicht resultaatgebied                 .
RKEANAT2            Testrapport lezen uit aggregatieniveaus                .
RKEANAT3            CO-PA: fieldtab en nametabs van gegevensbasis evalueren        .
RKEANAT4            Overzicht belastbaarh. obj.niveau/werkl. posten en selectiviteit kenm..
RKEANA_ERKRS_OV        Overzicht van performance-relevante instellingen van resultaatgebied .
RKEARCRE            Archieven via vaste velden opsporen                  .
RKEAVIEW            Oproep View-bewerking V_TKEOE met gedef. res.versl.          .
RKEB0501            Reorganisatie regel-/kolomstructuur                  .
RKEB0502            Structuur: overzicht                         .
RKEB0503            Report Painter: gebruiksinformatie                  .
RKEB0601            Werkelijke posten weergeven                      .
RKEB0901            Weergave van bewerkte variabelengroepen                .
RKEB0902_40          CO-PA-verslaggegevens naar euro omrekenen en verslagen converteren  .
RKEB1001            Kopiëren van formulieren tussen resultaatgebieden           .
RKEB1002            Rekenschema's kopiëren tussen resultaatgebieden            .
RKEBATCH            Resultaatverslag afdrukken/actualiseren                .
RKEBATSM            Achtergrondverwerking voor detailleringsverslagen           .
RKEBBI02            Creëren van index 'Orders bij klantorderpositie'           .
RKEBBI12            Creëren index: 'verkoopdocumentposities voor order'          .
RKEBMP99            Structuur: overzicht                         .
RKEBPBATCHGIPB         Periodieke waardering                         .
RKEBPBATCHGITD         Top-downverdeling                           .
RKEBPBATCHGPUF         Doorgifte van planwaarden aan FI-GL                  .
RKEBPBATCHGPUG         Doorgifte van planwaarden aan FI-SL                  .
RKEBPBATCHGPUL         Doorgifte van planwaarden aan LIS                   .
RKEBPBATCHGPUP         Doorgifte van planwaarden aan EC-PCA                 .
RKEBPBATCHGPUS         Doorgifte van afzethoeveelheden aan SOP                .
RKEBPRAD            Lijstweergave beheer                         .
RKEBPRUM            CO-PA-SPP: Conversieprogramma voor beheergegevens uit 3.0 / 3.1    .
RKEBW100            CO-PA/SAP BW: DataSource voor bewegingsgegevens            .
RKEBW201            CO-PA/SAP BW: Detailinfo voor DataSource weergeven          .
RKEBW202            CO-PA/SAP BW: debugging-ondersteuning activeren            .
RKEBW203            CO-PA/SAP BW: Debuggingondersteuning activeren - hiërarchieën     .
RKEBW210            --- out of order ---                         .
RKEBW211            CO-PA/SAP BW: Initialisatie van deltamethode simuleren        .
RKEBW3CI            CO-PA-kenmerk: stamgegevensimport uit SAP BW             .
RKEBW3GN            BW/CO-PA-retractie: generering van plangegevensrapporten       .
RKEBW3RE            Retractor: querygegevens overnemen                  .
RKEBW3RV            BW/CO-PA-retractie: overname van querygegevens storneren       .
RKEBW3UE            BW/CO-PA-retractie: verslagen van overname querygegevens weergeven  .
RKEBW3VA            BW/CO-PA-retractie: variant voor queryvariabelen creëren       .
RKEBWHIERARCHY         CO-PA/SAP BW: DataSource voor hiërarchieën              .
RKEBWUND            Correctieprogramma replicatiestatus voor CO-PA-DataSources      .
RKEC1CDA            Weergave wijzigingsdocumenten EC-PCA                 .
RKEC1ROL            Profit center: exportrollup uitvoeren                 .
RKECADL1            Storneren van posten in de resultaatrekening             .
RKECHERE            Controleren van een rekenschema (RK-E)                .
RKECONVOBJLEV         Conversie van objectniveautabellen: CE3 "-" CE3_PACKD/CE3_PACKT    .
RKECORR98_EASY         RKECORR98_EASY                            .
RKECORR99_EASY         Stem COBK met T811D voor cycli van CO-PA af              .
RKEDEL01            Verwijderen instellingen voor een resultaatgebied           .
RKEDEL03            Omgeving van een resultaatgebied verwijderen             .
RKEDELE1            Posten in de resultaatrekening verwijderen              .
RKEDELTEST           Testgegevens verwijderen in CO-PA                   .
RKEDRCHECK           Afleiding: customizing controleren op inconsistente gegevens     .
RKEDRTRACE_NEW         RKEDRTRACE Tree Control                        .
RKEDSCLT            Mandant voor CO-PA-DataSources na transport instellen         .
RKEFI005            Doc.overname uit financiële boekhouding in resultaatrekening     .
RKEGENPLANNINGAID       Coding achteraf genereren voor objectafhankelijke planningshulpmidd. .
RKEGESPL            CO-PA                                 .
RKEGITD1            Stornering top-down-verdeling                     .
RKEHOH10            Vervaardigen seq.file met posten (genereren van gegevens)       .
RKEINIT_CE4          Initialiseren van CE4-velden met NOT_NULL               .
RKEKEAK_DISPLAY_ENTRY     CO-PA: weergave van invoerhulp-mogelijkheden             .
RKEMM005            Overname van documenten uit materiaalbeheer in resultaatrekening   .
RKEMNTNERKRS          Analyse en onderhoud: gebruik van gecomprimeerd objectniveau     .
RKEOACT0            Niet-actieve stamgegevens activeren                  .
RKEOCOHR            Weergave van aan CO-objecten toegewezen HR-objecten          .
RKEODELST           Ondernemingsorganisatie: alle gebruikersinstellingen verwijderen   .
RKEODL00            Ondernemingsorganisatie verwijderen                  .
RKEOGEN1            Standaardhiërarchie uit ondernemingsorganisatie genereren       .
RKEOGEN2            Ondernemingsorganisatie: alternatieve hiërarchie genereren      .
RKEOGEN3            Ondernemingsorganisatie: standaardhiërarchie vervangen        .
RKEOPRI0            Standaardhiërarchie afdrukken                     .
RKEOPRI1            Afdrukken ondernemingsorganisatie                   .
RKEOV             Cyclusoverzicht (resultaatrekening)                  .
RKEO_ALTPCREL_FREEZE      Omzetting standaard-profitcenter-toewijzing in alt. toewijzing    .
RKEO_ALTPCREL_FROM_STD     Omzetting standaard-profitcenter-toewijzing in alt. toewijzing    .
RKEPCB00            Automatische bedrijfsnummertoewijzing PRCTR bij upgrade naar 4.x   .
RKEPCR00            Realignment tool voor wijz. PrCtr-toewijzingen m. terugwerkende kracht.
RKEPCU00            EC-PCA: overnameprogramma CO-"PCA periodiek werk.           .
RKEPCU20            EC-PCA: Overname plangegevens in profitcenteradministratie      .
RKEPCU40            Facturen naboeken                           .
RKEPCU50            EC-PCA: Selectieve CO-gegevensovername in profit-centeradministratie .
RKEPCU60            EC-PCA: statistische kengetallen overnemen              .
RKEPCU70            EC-PCA: plan statistische kengetallen overnemen            .
RKEPCU80            Naboeken van SD-facturen in de profitcenteradministratie       .
RKEPLANMETHOD         Planningsmethoden oproepen                      .
RKEPLPPR            Planstructuurcontrole                         .
RKEPLUM1            CO-PA planning: reparatie-ABAP voor attributen 3.0C -" 3.0D      .
RKEPLUM2            CO-PA-planning: reparatie-ABAP voor attributen in layout na upgrade  .
RKEPLUMS            COPA: omzetting van planning 2.2 -" 3.0                .
RKEPROTADM           Verslagen: beheer                           .
RKERECE4            Reorganisatie van CE4xxxx op basis van CE1xxxx en CE2xxxx       .
RKEREO31            Reorganisatie van objectniveau - werkelijk              .
RKEREOBL            Reorganisatie blokfactor, programma voor geg.opslag genereren     .
RKEREOCE4           Objecttabel reorganiseren                       .
RKEREOFC            Reorganisatie van de CO-PA veldcatalogus TKEF/ TKEFE / TKEFD /TKEBL  .
RKEREOG1            Reorganisatie van formulieren                     .
RKEREOLT            Reorganisatie van de lange teksten voor de CO-PA-planning       .
RKERRWLISTSEL00        Cockpit voor CO-integratie: selectie op meldingen (interne order)   .
RKERRWLISTSEL01        Cockpit voor CO-integratie: selectie op meldingen (PS-project)    .
RKERV002            Overname van facturatiedomenten in resultaatrekening         .
RKESOPVS            Lijstweergave beheer                         .
RKESTAT0            CO-PA: statistiek resultaatgebied                   .
RKESTAT2            Afleiding: veldinfo                          .
RKET811D            Omzetten beheergegevens van cycli voor overname kostenpl.kosten    .
RKETKEF_46A          CO-PA: Reorganisatie van kenmerkafhankelijkheden           .
RKETKETR_XLSLIST        Lijst van aggregatieniveau-customizing met download-mogelijkheid   .
RKETREGN            Aggregatieniveaus: tabellen genereren voor de aggregatieniveaus    .
RKETREGP            Aggregatieniveaus, nagenereren van toegangsprogramma's        .
RKETREPR            Voorstel voor aggregatieniveaus (geen standaardfunctionaliteit)    .
RKETREPROP           Automatisch voorstel voor aggregatieniveaus creëren          .
RKETREPROPD          Voorstel voor aggregatieniveaus met debugging-info          .
RKETREPROT           Evaluatie van benaderingsverslag v. aggregatieniveaus         .
RKETREPROTDEL         Gegevens van toegangsverslag voor aggregatieniveaus verwijderen    .
RKETRERB            Opbouw aggregatieniveaus voor calculatorische resultaatrekening    .
RKETRERF            Opbouw van aggregatieniveaus uit jointabel (calc. resultaatrekening) .
RKETRERF_PARALLEL       Opbouw v. aggregatieniveau per periode uit join-tabel (calc. res.)  .
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD    Intern: opbouw van aggregatieniveau per periode            .
RKETRERF_PARALLEL_PERIOD_SUB  Opbouw van aggregatieniveaus voor resultaatrekening          .
RKETRERF_PERIOD_MONITOR    Monitor voor opbouw van aggregatieniveaus per periode         .
RKETRERJ            Opbouw van JOIN-tabel (calc. resultaatrekening)            .
RKETRERT            Opbouw van een aggregatieniveau uit een ander aggregatieniveau    .
RKETRERU            Opbouw van aggregatieniveaus voor resultaatrekening          .
RKETRERV            Opbouw van aggregatieniveaus voor resultaatrekening          .
RKETREXT            Export van gegevens van aggregatieniveau naar bestand         .
RKETRK2G            Automatische planning: verslag                    .
RKETRK4A_DEL          CO-PA posten archiveren: verwijderprogramma's             .
RKETRK4A_REL          CO-PA posten archiveren: reloadprogramma               .
RKETRK4A_WRI          CO-PA posten archiveren: schrijfprogramma               .
RKETRK4B            Archivering CO-PA calculatorisch: verwijderingsprogramma       .
RKETRK4B_DEL          CO-PA objectniveau archiveren: verwijderprogramma           .
RKETRK4B_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RKETRK4B_WRI          CO-PA objectniveau archiveren: schrijfprogramma            .
RKETRK4C            Archivering CO-PA calculatorisch: teruglaadprogramma         .
RKETRK4C_DEL          CO-PA resultaatobjecten archiveren: verwijderprogramma        .
RKETRK4C_PRE          Objecttabel reorganiseren                       .
RKETRK4C_REL          CO-PA objectniveau archiveren: reloadprogramma            .
RKETRK4C_WRI          CO-PA resultaatobjecten archiveren: schrijfprogramma         .
RKETRK4D            Archivering CO-PA boekhoudkundig: archiveringsprogramma        .
RKETRK4E            Archivering CO-PA boekhoudkundig: verwijderingsprogramma       .
RKETRK4F            Archivering CO-PA boekhoudkundig: teruglaadprogramma         .
RKETRTXT            CO-PA vertaaltool                           .
RKEVARGR            Variabelengroepen als varianten in CO-PA opslaan           .
RKEVERT1            Rollup aggregatieresultaatgebieden                  .
RKEVEXT0            Overname van externe gegevens in de resultaatrekening         .
RKEVEXT3            CO-PA: overname externe gegevens uitvoeren              .
RKEWG_TRANSPORT_SHOW_HIERARCHY Objectenverzamelaar: transporthiërarchie               .
RKEXD000            CO-PA: Generering/weergave bestand in structuur COPA999        .
RKE_ACTIVATE_PROT       Mutatie verslag leesinterface CO-PA inschakelen            .
RKE_ACTIVITY_COST_COMP_CONTROL Besturing van overname van prestaties in calc. resultaatrekening   .
RKE_AL_CHECK_CYCLE       Afz. formele controle v. cyclys v. res.rekening (ook achtergrond)   .
RKE_AL_CHECK_PARALLEL     Prototype controlerapport parallelverwerking             .
RKE_AL_CHECK_PROC_GROUPS    Consistiecontrole verwerkingsgroepen CO-PA-verrekeningen       .
RKE_ANALYSE_COPA        CO-PA-analyseprogramma                        .
RKE_ANALYSE_COPA_ANASTART   Start CO-PA-analyse                          .
RKE_ANALYSE_ERKRS_INDEP_1   Overzicht CO-PA-bewegingsgegevens (resultaatgebiedoverkoepelend)   .
RKE_ARCH_CUST         CO-PA archivering: customizing                    .
RKE_CHACO_DATA_TRANSFER    Gegevenstransfer tussen bron- en doelresultaatgebied         .
RKE_CHACO_FIELD_ASSIGNMENT   Velden van bron- en doelresultaatgebied toewijzen           .
RKE_CHACO_PAOBJNR_1      Resultaatobjecten in verzendertab. converteren            .
RKE_CHACO_PAOBJNR_2      Omzetten CO-objecten voor boekhoudkundige resultaatrekening      .
RKE_CHACO_PAOBJNR_3      Kopiëren resultaatobjecten voor splitsing resultaatgebied       .
RKE_CHACO_PAOBJNR_4      Omzetten CO-objecten voor boekhoudkundige resultaatrekening      .
RKE_CHACO_PROTOCOLS      Wijziging toewijzing KOKRS - ERKRS: verslagbeheer           .
RKE_CHECK_SETS         Rapport RKE_CHECK_SETS                        .
RKE_CONVERT_LAYOUT_INTO_PLEVEL Planningsniveau uit layout genereren                 .
RKE_COPA_VE_OVERVIEW_DISPLAY  Overzicht CO-PA-aggregatieniveaus overzicht              .
RKE_CREATE_WHERE_USED_LIST   CO-PA: Initiële opbouw van gebruiksinformatie voor verslagen     .
RKE_DERIVE_ALE         Afleidingsregeltransport via ALE                   .
RKE_DIST            CO-PA: Verdeling