WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,479 (today: 728)
( 12 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI              Tittel                                .

BADICP3            Short text 1                             .
BADI_ADPIC_HANDLE_PO      Handle PO before and after material exchange             .
BADI_ADPIC_IC_PARTS      BADI for filtering interchangeable parts               .
BADI_ADSPC_CLASS_V       BADI for IP: Maintain Classification Data              .
BADI_AFTER_PERSISTANCE     BADI etter anrop av pakkebehandling i SyncService MI_HOST      .
BADI_AIPLOC          AIP: Eksterne fabrikker                       .
BADI_APB_LPD_MODIFY_OBJ_TYPE  Endre eller modifiser objekttype                   .
BADI_ARTICLE_MASS_RT      Egendefinert artikkelstamdatautvidelse i massevedlikehold      .
BADI_ARTICLE_REF_RT      BADI for mal- og overføringsbehandling i artikkelbasis        .
BADI_AUTH_CHECK_KE21      Kontroll av egendefinert autorisasjonsobjekt i KE21N         .
BADI_AUTO_TC          Automated Treasury Confirm(US Fed.)                 .
BADI_AUT_CONV         AUT10: BADI for konvertering av verdier og nøkler          .
BADI_BATCH_DATA_CHANGE_INT   BADI for stamdatavedlikehold for batcher (SAP-intern)        .
BADI_BATCH_DEFAULT_STATUS_INT BADI for fastsetting av initialstatus for ny batch (SAP-internt)   .
BADI_BATCH_MASTER_INT     BADI for utvidelser for batchstamdatatransaksjoner (SAP-internt)   .
BADI_BATCH_NUMBER_INT     BADI for batchnummertildeling (SAP-internt)             .
BADI_BEFORE_PERSISTANCE    BADI før anrop av pakkebehandling i SyncService MI_HOST       .
BADI_CANCELED_FUNDAP      Canceled Fund programs                        .
BADI_CANCELED_FUNDAR      Canceled Fund programs                        .
BADI_CATSTCO_ADD_DATA     Flere data for CATS-overføring til controlling            .
BADI_CATS_APPROVAL       CATS-godkjenning                           .
BADI_CCARDEC          Kryptering av kredittkort                      .
BADI_CCM_CHK_STATUS      Tilpass CCM2 kontrollresultat etter teknisk objekt.         .
BADI_CCM_CLIST_APL       Component List: Exit for all Application Layer Functions      .
BADI_CCM_CLIST_CBTNS      Component List: Customer Buttons                   .
BADI_CCM_CUSTR_CHECK      Egendefinerte kontroller innenf. generell konfigurasjonsktr.     .
BADI_CCM_CUST_ACTION      Følgeaktiviteter etter deinstallasjon/installasjon-post.       .
BADI_CCM_DISMANT_CHK      Utfør alle kontroller under demontering av utstyr.          .
BADI_CCM_EXPLOSION       Begrens strukturnedbrytning for faktisk konfigurasjon.        .
BADI_CCM_EXPL_ALWD       Begrens strukturnedbrytning for tillatt og faktisk konfig.      .
BADI_CCM_FID          FID-konvertering                           .
BADI_CCM_FULLY_EQUI      BADI: Aktiver MM-kontering uten oppdatering av PM-struktur      .
BADI_CCM_HOLE_UPD       Oppdater "Strukturluke"-tabell etter install./deinstall.       .
BADI_CCM_INSTALL_CHK      Utfør alle kontroller under installasjon av utstyr.         .
BADI_CCM_INST_PROPSL      Opprett forslag for installasjonssted.                .
BADI_CCM_I_CUSTR_CHK      Definer egendefinerte kontroller under installasjon.         .
BADI_CCM_I_STATS_CHK      BADI: Kontroller delstatus ved montering               .
BADI_CCM_I_STRCT_CHK      Lokale konfigurasjonskontroller under installasjon          .
BADI_CCM_MESG_TYPE       Tilpass meldingstype iht. konfigurasjonskontrolltype.        .
BADI_CCM_MULTI_LOG       Opprett flere protokoller for konfigurasjonskontroll         .
BADI_CCM_NOTIF_GENER      Generer/opprett rapport.                       .
BADI_CCM_ORDER_DATA      Hent data for de-/montering fra referanseordre.           .
BADI_CCM_PAI_CUST       Implementer egendefinert PAI-logikk for CCM1.            .
BADI_CCM_PBO_CUST       Egendefinert PBO-logikk for IE4N                   .
BADI_CCM_QTY_CHECK       Utfør kvantumskontroll.                       .
BADI_CCM_REV_SELECT      Påvirk valgte revisjoner som refererer til teknisk objekt.      .
BADI_CCM_R_CUSTR_CHK      Egendefinerte kontroller under demontering              .
BADI_CCM_R_STATS_CHK      BADI: Utfør beholdningskontroll for delstatus            .
BADI_CCM_TIME_CONV       Konverter lokal tid for annen tidssone.               .
BADI_CCM_TIME_SINCE      Definer siste hend.tidspk. for beregning av tid siden hend.     .
BADI_CHECK_IN_01        Egendefinert exit for supplering av data fra registreringen     .
BADI_CIF_PM_ORDER       CIF - Overføring av vedlikeholdsordre til APO            .
BADI_CIF_PS_NETWORK      CIF - overføring av nettverk til APO                 .
BADI_CIF_PS_NETW_IN      CIF - motta nettverk fra APO                     .
BADI_CMC_USER_BUTTON      CMC: User Buttons on Tree screen for user defined functions     .
BADI_CMP_MANAGEMENT      Utvidet reklamasjonsbehandling                    .
BADI_CMP_PROCESSING      BADI for reklamasjonsbehandling                   .
BADI_CM_TW           Utvidelser i likviditetsstyring for treasuryarbeidsstasjon      .
BADI_CONF_ACTUAL_COSTS     Ytterligere faktiske kostnader                    .
BADI_COOM_CI_CSLA_IDOC     Generer COAMAS-IDOC - tilføy egendefinerte felt           .
BADI_CO_GRPMAINT_1       Utvidelse: Tekstutdata for stamdata i gruppevedlikehold       .
BADI_CPE_FIELDNAMES      CPE - BADI for definisjon av CPE-felt på UI             .
BADI_CPE_MAPPING        CPE - BADI-utvidelser for omkoding av bilagsdata           .
BADI_CPE_MAP_BAPI       CPE - BADI for kobling av BAPI-er og CPE-objekter          .
BADI_CPE_R3          BADI: CPE-anrop fra ERP-system                    .
BADI_CPE_R3_DATA_CUS      BADI: CPE-formeldata for SAP-kunder                 .
BADI_CPE_R3_DATA_PAR      BADI: CPE-formeldata for utviklingspartnere             .
BADI_CPE_SD_VALID       BADI for gyldige områder definert i SD-spes. CPE-systemtilp.     .
BADI_CUST_HIER         Kundehierarki add-in                         .
BADI_CY_AMT_COMPUTE      BAdI for KBED-tilskrivingsbeløp                   .
BADI_CY_SAPLCY18        Operasjonsstatus: Kolonne basert på KBED-status           .
BADI_DCC_SCREEN_151      BADI for DCC-bilde 151                        .
BADI_DCC_SCREEN_152      BADI for DCC-skjermbilde 152                     .
BADI_DEF_APB_LAUNCHPAD     Launchpad BADI-definisjon                      .
BADI_DIAD_GOODMVT_1      Trigger for follow-up actions after goods movements         .
BADI_DIAD_SUBCON_1       Copying of Customer-Specific Data in PREQ - Text           .
BADI_DIROT_PRCALC       BADI for CMC : Customer-Specific Priority Rule            .
BADI_DIROT_SRVPRIO       BADI for CMC : Customer-Specific Comparison Stock (Srvc)       .
BADI_DIROT_USVPRIO       BADI for CMC : Customer-Specific Comparison Stock (Unsrv)      .
BADI_DI_PCS2_1         User-Exit for dynamic stock determination              .
BADI_DI_PCS2_2         User-Exit for dynamic stock determination- follow-up actions     .
BADI_DLV_CREATE_EXTOUT     Forsyner ExtensionOut i BAPI-er til leveringsoppretting       .
BADI_DLV_CREATE_NOREF_EXTIN  Behandler ExtensionIn fra CreateNoRef                .
BADI_DLV_CREATE_SLS_EXTIN   Behandler ExtensionIn fra CreateFromSales              .
BADI_DLV_CREATE_STO_EXTIN   Behandler ExtensionIn fra CreateFromSTO               .
BADI_DLV_PRTDATA        Kundeexit for datainnsamling for utskrift av følgeseddel       .
BADI_DMEECONVERT        DMEE for inngående filer: Modifisering av DTA-filer         .
BADI_DMEECONVERT_ABA      DMEE for inngangsfiler: Endring fra DOF-filer            .
BADI_EAN_SYSTEMATIC      BADI for intern styring av EAN-logikk                .
BADI_ENDING_INV        Badi til vurdering av utgående beholdning              .
BADI_ENJ_ALT_ADR        Gå til alternativ leverandør/kundedata                .
BADI_EXITS_RPRAPA00      Exits for rapport RPRAPA00                      .
BADI_F040_SCREEN_600      Skjermbildeutvidelse for F040 0600 bilagstopp            .
BADI_FDCB_SUBBAS01       Skjermbildeutvidelse 1 i FDCB-skjermb. stamdata (010, 510)      .
BADI_FDCB_SUBBAS02       Skjermbildeutvidelse 2 i FDCB-skjermb. stamdata (010, 510)      .
BADI_FDCB_SUBBAS03       Skjermbildeutvidelse 2 i FDCB-skjermb. stamdata (010, 510)      .
BADI_FDCB_SUBBAS04       Skjermbildeutvidelse 4 i FDCB-skjermb. stamdata (010, 510)      .
BADI_FDCB_SUBBAS05       Skjermbildeutvidelse 5 i FDCB-skjermb. stamdata (010, 510)      .
BADI_FEEDER_MATERIAL      BADI for POWL-matermaterial                     .
BADI_FEEDER_PO         BADI for POWL-mater innkjøpsordrer                  .
BADI_FEEDER_VENDOR       BADI for POWL-mater leverandørkontakter               .
BADI_FIAA_DOCLINES       Forandring av bilagslinjer for anleggsbilag             .
BADI_FMDERIVE         BADI - DR-avledningsverktøy                     .
BADI_FMHIE_NODE_INSERT_CHECK  Kontroller innsetting av knutepunkt i hierarki            .
BADI_FMHIE_READ_MD       Les enkelthierarkier for stamdata                  .
BADI_FMSPLIT_DERIVE      Utvid avledning av konteringsfordelingsregler            .
BADI_FM_FM2AC         Integrasjonsfunksjoner for ompostering fra DR til AC         .
BADI_FM_USE_ASSIGN       BADI - aktiver DR-tilordning/-validering BELEGPOS/FUSSZEIL      .
BADI_FRML_CALC         BAdI: Calculation of Inputs and Outputs of a Formula         .
BADI_FVD_LOCAC_CHECK      Egendefinerte kontroller for Loan Core Account            .
BADI_FVD_MD_MODEL_LOAN     Egendefinerte utvidelser for stamdatavedlikehold           .
BADI_FVD_MD_VIEW_LOAN     Egendefinert UI for lån                       .
BADI_GMDERIVE         BADI - GM-avledningsverktøy                     .
BADI_GM_BILLING        GM-BADI for autorisasjon av endringer ved fakturering        .
BADI_GM_GAAPPOST        BADI                                 .
BADI_GM_GMREP         Utvidelsesfunksjoner for GM-rapportering               .
BADI_GM_IDCPOST        BADI for indirekte kostnader i GM                  .
BADI_GM_REV_CFACTORS      Utvidelse av GM-omvurdering: Vis omregningsfaktor          .
BADI_GM_REV_VT         Valutaomvurdering i GM: Tillat opplysning om verdityper       .
BADI_GM_RRB          BADI for utgiftsrelatert fakturering i GM              .
BADI_GM_RT_DATE        Fastsett dato for GM-rapportplanlegging               .
BADI_GPD_01          Pegging: Check Whether Goods Movement is Allowed           .
BADI_GPD_02          Pegging: Distribution of Surplus                   .
BADI_GPD_03          Pegging: Distribution of Scrap                    .
BADI_GPD_04          Pegging: Distribution of Stock Differences              .
BADI_GPD_05          Pegging: Customer-Specific Adjustment of Assignments         .
BADI_GPD_06          Pegging: Breakpoint Determination                  .
BADI_GPD_07          Distribution of Other Costs/Payments                 .
BADI_GPD_08          Pegging: BADI before Database Update                 .
BADI_GPD_09          Distribution: BADI Before Database Update of Distrib. Values     .
BADI_GPD_10          Pegging: BADI before DB update, with input params          .
BADI_GPD_11          Pegging: Fixing rule - Building real pegging assignments       .
BADI_GPD_12          Pegging: Distribution of Surplus                   .
BADI_GPD_14          Pegging: Distribution of scrap                    .
BADI_GPD_15          Pegging: Distribution of lost and found               .
BADI_GPD_16          GPD: Goods Movement: Batch manage cross plant mvt          .
BADI_GPD_17          Pegging: Customer-Specific Adjustment of Assignments         .
BADI_GPD_18          Pegging: Read customer specific data into pegging          .
BADI_GPD_19          Pegging: Create the tables for pegging each mat-grp segment     .
BADI_GTIN_VARIANT       Brukerexit for egendefinert GTIN-variantkontroll           .
BADI_HU_ALWD_PM        Exit for fastsetting av tillatte emballasjematerialer        .
BADI_HU_ASSIGNMENT_CHECK    Kontroll av ekstern tilordning av HE til objekter          .
BADI_HU_AUTOPACK        EXIT for automatisk pakking                     .
BADI_HU_CHANGE_INPUT      BADI for endring av HE-inndata                    .
BADI_HU_DIALOG         Utvidelser i HE-dialog                        .
BADI_HU_HUMO          Utvidelser i HE-monitor                       .
BADI_HU_MAIN          BADI for generelle kontroller og aktiviteter i st. av HE-er     .
BADI_HU_PACKING_ALWD      Exit for kontroll om pakking er mulig for posisjonen         .
BADI_HU_PACKING_QTY      Exit for reduksjon av materialkvantum som skal pakkes        .
BADI_HU_PRINT         Business add-in for utskrift av etiketter              .
BADI_HU_SAVE          Exit ved lagring av håndteringsenheter                .
BADI_HU_VHILM_CHECK      Ytterlige kontroller for nye emballasjematerialer          .
BADI_HU_VL10_EXCLUDE      BAdI: Exclude HU from Assignment List                .
BADI_IBASE_ADDINFO       IBase: Fyll ut feltet ADDINFO                    .
BADI_IBASE_ARCHIVE       IBase: Kontroller før arkivering                   .
BADI_IBASE_CHECK        IBase: Tilleggskontroller ved modifisering av IBase-topp       .
BADI_IBASE_COMP_CHCK      IBase: Tilleggskontroller ved modifisering IBase-komponenter     .
BADI_IBASE_COMP_DEL      IBase: Sletting av komponent                     .
BADI_IBASE_COMP_PST      IBase: Tilleggskontroller ved innliming av IBase-komponent      .
BADI_IBASE_SAVE_CHCK      IBase: Tilleggskontroller ved lagring av IBase            .
BADI_INMA_INFLATION      BADI for INMA-inflasjon                       .
BADI_INV_PRTDATA        Egendefinert exit for datainnsamling for fakturautskrift       .
BADI_IPAC           Inter-Agencies Payment and Collection Interface           .
BADI_ISA_REPL_CAT       ISA-katalogreplikering: BADI for alternativ katalogklasse      .
BADI_J_1BLEGALREPORT      BADI for legal reporting Brasil (modelos)              .
BADI_J_1BLFA1         BAdI: Arquivo Magnetico/Convenio ICMS 142/02             .
BADI_J_1BLFD1         BAdI for Direct Import No. in IN359 (Braz. Report J_1BLFD1)     .
BADI_LAMA_FREESELECTIONS    BADI_LAMA_FREESELECTIONS                       .
BADI_LAYER           Layer Value Management for BADIs                   .
BADI_LC_UPDATE         Remburs: Oppdatering av kundedata                  .
BADI_LE_SHIPMENT        Business add-in: Transportbehandling                 .
BADI_LE_WMS_PSP        Prosjektbeholdning i desantralt Warehouse-Management-System     .
BADI_LXVAS           Utvidelser for verdiøkende logistikktjenester (VAS)         .
BADI_MAHD           Grensesnitt for funksjonsutvidelser for ADH/PDF-scenario       .
BADI_MATERIAL_ALE_CR      BADI for Function Module MASTERIDOC_MATMAS_CREATE          .
BADI_MATERIAL_ALE_IN      BADI for Function Module IDOC_INPUT-MATMAS01            .
BADI_MATERIAL_CHECK      Utvidede kontroller for materialbasistabeller            .
BADI_MATERIAL_OD        Integrasjon av nye objekter i material- eller artikkelbasis     .
BADI_MATERIAL_REF       Supplering av egendefinerte forslagsdata for material        .
BADI_MATGRP_ART_CL       BADI - Artikkelklassifisering ved multitilordning          .
BADI_MATGRP_ATTR_CHK      Artikkelhierarki BADI - attributtkontroller             .
BADI_MATGRP_CHANGE       Egendefinert databehandling for artikkelhierarki           .
BADI_MATGRP_CREATE       Egendefinert databehandling for artikkelhierarki           .
BADI_MATGRP_DETAIL       Egendefinert dataformatering for artikkelhierarki          .
BADI_MATGRP_HIER_CHK      Artikkelhierarki BADI - hierarkikontroller              .
BADI_MATGRP_HIER_LEV      Artikkelhierarki BADI - hierarkinivåer                .
BADI_MATGRP_PRODHIER      Artikkelhierarki BADI - oppdatering av produkthierarki        .
BADI_MATGRP_SIMU        BADI - simulering av artikkelhierarki                .
BADI_MATMAS_ALE_CR       Endre MATMAS-IDOC-data ved generering av IDOC            .
BADI_MATMAS_ALE_IN       Endre MATMAS-IDOC-data før oppdatering                .
BADI_MATN1           BADI for konverteringsexit MATN1                   .
BADI_MATNW           BADI for konverteringsexit MATNW                   .
BADI_MATRIX          Utvidelse av matrise                         .
BADI_MATRIX_I         Interne tilpasninger til matrise                   .
BADI_MATRIX_SORT        Sortering av matrise aksetilordning                 .
BADI_MAT_F_SPEC_SEL      BADI for material spesialfeltutvalg                 .
BADI_MDRD           Grensesnitt: Funksjonsutvidelser for leveringsrelasjoner       .
BADI_MIRO_SPLT_ADD       Tilføyde tilleggsfelt for ACCVS til ACCIT              .
BADI_MM_MATNR         Modifikasjonsfri arkiveringsutvidelse av MM_MATNR          .
BADI_MM_PRIO_ORG        Organisatorisk prioritet ved behovsproritering            .
BADI_MM_SPSTOCK        Modifikasjonsfri arkiveringsutvidelse av MM_SPSTOCK         .
BADI_MPD_MP_GENER       MPD: Maintenance Plan Creation/Update                .
BADI_MPD_REPORTING       MPD: Compliance Reporting                      .
BADI_MPL_IWB          BADI for normdeleliste - tilgang (konfigurasjonsstyring)       .
BADI_NUMBER_GET_NEXT      BADI for funksjonsmodul NUMBER_GET_NEXT               .
BADI_NWBC_RUNTIME_EXTENSION  Utvidelse av NWBC-kjøringstid                    .
BADI_OCWB_REVERSAL       Workbench for ekstraord. lønnsavr.: Ekskl. bet. for annull.     .
BADI_PCA_BILANZ_1       Komplettering av profit centers på nivå totalbilag          .
BADI_PCA_BILANZ_2       Komplettering av profit centere på linjenivå             .
BADI_PIC_01          PIC: Exit When Removing Interchangeability              .
BADI_PIC_02          PIC: Exit When Saving Interchangeabilities              .
BADI_PIC_03          PIC: Exit for Deletion of Empty FFF Classes             .
BADI_PIC_04          PIC: Exit for Getting Next MPN-MRP Set Number            .
BADI_PIC_05          PIC: Exit for Consistency Check When Changing an MPN-MRP Set     .
BADI_PIC_06          PIC: Exit for Sending Changes of MPN-MRP Set             .
BADI_PIC_07          PIC: Exit for Sending of Changes of Full Interchgabilities      .
BADI_PIC_08          PIC: Exit for Sending of Restricted Interchangeabilities       .
BADI_PIC_09          PIC: Exit for Consistency Check When Changing an FFF Class      .
BADI_PIC_10          PIC: Exit for Determination of Add. Info for Ext. Systems      .
BADI_PIC_AUTOXCHGINF      Auomatic Determination of material and quantity for exchange     .
BADI_PIC_PREPXCHDATA      Prepare PO data for exchange                     .
BADI_PLANT_AUTHORITY      Autorisasjonskontroll via autorisasjonsobj. (handelssteder)     .
BADI_PLM_AUDIT_ACTION_TYPE   Definisjon av tiltakstyper                      .
BADI_PLM_AUDIT_ALV       Endringer av ALV-tabeller i revisjonsstyring             .
BADI_PLM_AUDIT_LIST_ITEM_TYPES Definisjon av listeposisjonstyper i undersøkelser (revisjon, FMEA,..).
BADI_PLM_AUDIT_STRUCTURE    Strukturelt perspektiv for undersøkelser (revisjon, FMEA,...)    .
BADI_PLM_AUDIT_TYPE      Utvidelse av kontekstmeny                      .
BADI_PLM_AUD_AUDIT_ROLES    Utvidelser for roller i undersøkelser                .
BADI_POWL_TYPE         Typerepository                            .
BADI_PRKNG_NO_UPDATE      BADI for deaktivering av oppdatering av ankomstreg. bilag      .
BADI_PSM_MEASURE_REPL     BADI for disposisjonsprogramramme                  .
BADI_PVBE_UPDATE_APO      PFO publisering av endringer i APO                  .
BADI_QTXT0001         QM-langtekster: Endre endringsindikator               .
BADI_RAIDJP_TAX_CDAT      Add Master Data with Include CI_RESULT                .
BADI_RAIDJP_TAX_EVAL      Further Reporting                          .
BADI_RAIDJP_TAX_LAY      Transfer of Data for Output in Special Customer Layout        .
BADI_RAIDJP_TAX_RAT      Makes Various Depreciation Rates Available              .
BADI_REXC_MS_CALC       Main Rent Statement: Fictitious Calculations             .
BADI_REXC_MS_DATA       Main Rent Statement                         .
BADI_RWRPLPRO         Business add-in for kundetilpasning i etterf.planlegging.      .
BADI_SAPLAD15_007       Brukerexit for endring av DEP                    .
BADI_SAPLV56L         BADI for levering i transportdokumentet               .
BADI_SBWAP           Krediteringsprosedyre med automatiske konteringer          .
BADI_SCD_ACCTG         BADI call ved kontering av fraktkostnader              .
BADI_SCD_CREATE        BADI ved generering av fraktkostnadsdokument             .
BADI_SCD_CREATE_CHCK      BADI for kontroll ved oppretting av fraktkostnadsdokument      .
BADI_SCD_PO_SELECT       BADI-anrop ved fastsetting av innkjøpsordreposisjon         .
BADI_SCD_PROCESS_CHK      BADI for kontroller ved fraktkostnadsbehandling           .
BADI_SCD_SAVE         BADI ved lagring av fraktkostnadsdokumenter             .
BADI_SCD_TRANSFER       BADI for overføring av fraktkostnadsposisjoner            .
BADI_SCOCONF          BADI: Behandling av egendefinerte strukturer (CIF-inngang)      .
BADI_SCREEN_LOGIC_RT      Exit for egendef. styring av skjermbildesekvens/gyldighet      .
BADI_SDRQCR21_APO       BADI for R/3-delen av /sapapo/sdrqrc21                .
BADI_SD_CM           BADI for SAP Credit Management                    .
BADI_SD_DATE_UPDATE      Ny fastsetting av datoverdier i faktureringsplan           .
BADI_SD_EDI_DELSCHED      EDI-underlev.behandling - avropsinngang og ETY-følgeseddel      .
BADI_SD_PRICING_TUN      Performance-tuning for prisfastsetting i faktureringsplan      .
BADI_SD_ROUTE         BADI: Rutefastsetting                        .
BADI_SD_SCHDL_AGREE      BADI for modifikasjon av leveringsplaner               .
BADI_SD_SCH_GETWAGFZ      Leveringsplan: Les WAGFZ fra S073                  .
BADI_SD_UPDATE_PLVAL      Oppdatering av budsjetterte verdier i kundeordrer          .
BADI_SD_V46H0001        SD-kundefunksjoner ved utgiftsrelatert fakturering          .
BADI_SORTER          BADI for sortering av BADI-implementeringer             .
BADI_SORTER_TEST        Eksempel BADI uten funksjon                     .
BADI_SPEC_METADATA       Transfer Metadata Information for Specification System        .
BADI_SRV_TAXES_COUNTRY     BADI: Landspesifikk utvidelse for avgiftsberegning (MM-SRV)     .
BADI_SYNCSERVICE        BADI: SyncService (mobil klient)                   .
BADI_TAX1_XTXIT_SET      Fastsett avgift på linjebasis                    .
BADI_TEMP           Dummy BAdI Definition                        .
BADI_TEST_SYNCSERVICE     BADI_TEST_SYNCSERVICE                        .
BADI_UKM_VECTOR_CALCULATE   Beregne vektordata                          .
BADI_UNFILLED_ORDERS      Close out Unfilled Orders                      .
BADI_V56K           BADI for manipulasjon av rådata før IDOC-generering         .
BADI_V56N           Brukerexit transport - meldingsfastsetting              .
BADI_WAHD           Grensesnitt for funksjonsutvidelser for ADH/PDF-scenario       .
BADI_WDK_ENVIRONMENT      Kontroller for Kayak-miljø                      .
BADI_WDRD           Grensesnitt: Funksjonsutvidelser for leveringsrelasjoner       .
BADI_WFRM_SLS_RELEVANZ     Fastsetting av SLS-relevans for samlebestillingsposisjoner      .
BADI_WOD1           BADI for funksjonsgruppe WOD1                    .
BADI_WOD2           BADI for funksjonsgruppe WOD2                    .
BADI_WOD3           BADI-er for funksjonsgruppe WOD3                   .
BADI_WPOCS           BADI for funksjonsgruppe WPOCS- restordre              .
BADI_WS_DOWNLOAD        BADI for WS_DOWNLOAD                         .
BADI_WVFI           Kundeutvidelser for funksjonsgrp. WVFI: Lagert. for filial      .
BADI_WVFI_ADD         Kundeutv. for funksjonsgrp. WVFI_ADD, lagert. for filial       .
BADI_WVLB           BADI for RWVLB014                          .
BADI_XLO_CORR_ACTION      BAdI: Corrections in Transit Process                 .
BADI_XLO_PLANT_DET       BAdI: External Plant and Logical System for Goods Recipient     .
BADI_XLO_STATUS_DET      BAdI: Status of Delivery in Transit Process             .
BANKS_USAGE_LIST        Bruksinformasjon banker                       .
BANK_PP_RUN_HISTORY      Create History of Mass Run Data                   .
BAPIEXT_BUS2001        Utvidelse for BAPI-er for BO ProjectDefinitionPI           .
BAPIEXT_BUS2002        Utvidelse for BAPI-er for BO NetworkPI                .
BAPIEXT_BUS2054        Utvidelse for BAPI-er til BO WBSPI                  .
BAPIEXT_SCUSTOMER       Enhancements for BAPIs for the Business Obj. FlightCustomer     .
BAPIOBDLVSPLITDEC       BAPI etterskuddsvis utleveringsoppdatering i LE-komponenter     .
BAPI_0035           Funksjonsutvidelse for GM-stamdata (BAPI)              .
BAPI_0036           Funk.utvidelse for GM-bevilgningsregistreringsbilag (BAPI)      .
BAPI_0050           Funksjonsutvidelse for registreringsdokument             .
BAPI_FSBP_TC_DELETE      BADI for TotalCommitment.ItemsDeleteMultiple             .
BAPI_FSBP_TC_READ       BADI for TotalCommitment.GetDetail                  .
BAPI_FSBP_TC_WRITE       BADI for TotalCommitment.ItemsCreateMultiple             .
BATCH_MASTER          Utvidelser for batch-stamdatatransaksjoner              .
BBP_BADI_EXTREQ_OUT      Business Add-In for utgående grensesnitt R/3 "-" EBP         .
BBP_CTR            BBP: Kontrakt                            .
BBP_CTR_INIT_UP_PI       BADI for initial opplasting av R/3-kontrakter til SRM        .
BBP_MAP_VMDATA_CF       BADI for replikasjon av kundedata                  .
BBP_NOTAFISCAL         Modifikasjoner før anrop av Nota-Fiscal-BAPI             .
BBP_PO_INBOUND_BADI      BADI for kobling i funksjonsmodul BBP_PO_INBOUND           .
BBY_NR_RANGE_EXT        Bonuskjøp - ekstern nummerserie                   .
BBY_USED_FILL_BADI       BADI: Initialt anrop av historikktabell for POS-bonuskjøp      .
BC_IMPLEMENTATION       Determination of Active Implementation of a Business Class      .
BDCP_BEFORE_WRITE       Filter Change Pointers per Message Type Before Writing        .
BDT_GUI            Endring av tekster/ikoner for BDT GUI-tilleggsfunksjoner       .
BDT_XCHNG_CREATE_SET      Endring av XCHNG-indikator ved oppretting av tom instans       .
BEFORE_TRIP_SETTLEMT      Funksjonsutvidelser reiseadministrasjon: Før avregning        .
BF_STOCKDET          Endring av regel for fasts. av beh. og beholdningspos.tab.      .
BIC_ADDITIONAL_DATA      BADI: Batch Info Cockpit - tilleggsdata / flere kolonner       .
BIC_FOLLOW_UP_ACTION      Oppfølgingstiltak i Batch Information Cockpit            .
BIC_SELECTION         Utvalgsutvidelse i Batch Information Cockpit             .
BKK_ACCNT_CHANGE        BADI: Kontoendring (BAPI)                      .
BKK_ACCNT_CLOSE        BADI: Avslutt konto BAPI                       .
BKK_ACCNT_CREATE        BADI: Opprett konto BAPI                       .
BKK_ACCNT_CR_EASY       BADI: Opprett konto Easy BAPI                    .
BKK_ACCNT_GET_AVAMNT      BADI for BAPI BAPI_BKK_ACCNT_GET_AV_AMOUNT              .
BKK_ACCNT_GET_BAL       BADI: Konto hent saldo BAPI                     .
BKK_ACCNT_GET_DETAIL      BADI: Vis konto                           .
BKK_ACCNT_GET_ITEMS      BADI: Betalingspost for konto (BAPI)                 .
BKK_ACCNT_GET_LIST       BADI: Liste over konti for forretningspartner            .
BKK_ACCNT_ITEM_GETL      BADI: Saldoliste for konto (BAPI)                  .
BKK_BALNOT_CREATE_S      BADI: Opprett konto BAPI                       .
BKK_BUPA_GET_TC        BADI: BCA-samlet engasjement for forretningspartner         .
BKK_FORWD_CHANGE        BADI: Endre terminordre BAPI                     .
BKK_FORWD_CREATE        BADI: Opprett terminordre BAPI                    .
BKK_FORWD_DELETE        BADI: Slett terminordre BAPI                     .
BKK_FORWD_GET_DETAIL      BADI: Hent detaljer for terminordre BAPI               .
BKK_FORWD_GET_LIST       BADI: Hent liste for terminordre BAPI                .
BKK_PRODUCT_GET_DET      BADI: Lese-BAPI for produkt                     .
BKK_STAND_ORD_CHANGE      BADI: Endre fast oppdrag BAPI                    .
BKK_STAND_ORD_CREATE      BADI: Opprett fast oppdrag                      .
BKK_STAND_ORD_DELETE      BADI: Slett fast oppdrag BAPI                    .
BKK_STAND_ORD_GETDET      BADI: Hent fast oppdrag BAPI                     .
BKK_STAND_ORD_GETLST      BADI: Hent liste for fast oppdrag                  .
BKK_STORFDMOD_GETDET      BADI: Lese-BAPI for produktsystemtilpasning             .
BLOCKING_PLANT_E        Styring av sperreprosedyre for fabrikker               .
BOLETO_BARCODE         Convert and Validate Barcode of Brazilian Boleto           .
BOM_EXIT            Brukerexiter stykklister                       .
BOM_UPDATE           Vedlikehold stykkliste                        .
BORGR_DIALOG          Varemottaksdialog bilindustri: Tilpasninger av dialog        .
BORGR_POD_DETERMIN       Business Add-In for Purchase Order Determination           .
BORGR_REGISTRATION       Customer-Own Function for Registration of Deliveries         .
BORTE_TRX_CHECK_POS      BADI for Determination of Trackable Shipments            .
BPREL_PROXY_INBOUND      BADI FP-relasjons-proxy-BAPI for datautveksling MW (inngang)     .
BPREL_PROXY_OUTBOUND      BADI FP-relasjons-proxy-BAPI for datautveksling MW (utgang)     .
BPREP_RETRACTION_BCS      BADI: Overføring av planleggingsdata til BAS for DR         .
BPREP_RETRACTION_BUD      BADI: Overføring av planl.data til bevilgn.tildeling for DR     .
BPR_PROXY_INBOUND_30      BADI FP-relasjons-proxy-BAPI for datautveksling MW (inngang)     .
BP_PROXY_INBOUND        BADI FP-proxy-BAPI for datautveksling MW (inngang)          .
BP_PROXY_INBOUND_30      BADI FP-proxy-BAPI for datautveksling MW (inngang) 30        .
BP_PROXY_OUTBOUND       BADI BP-proxy-BAPI for datautveksling MW (utgang)          .
BP_PROXY_OUTBOUND_30      BADI BP-proxy-BAPI for datautveksling MW (utgang)          .
BRF_ACTION           BRF: Utvidelse for aktivitetstype 0BD001               .
BRF_EXPRESSION         BRF: Utvidelse for uttrykkstype 0CF001                .
BR_VALUT_DATE         Transfer date for termination Brazil                 .
BSFC_POLICY          BADI for Transfer of Policy Information               .
BSP_WD_APPL_WB         BADI: Utvidelser av BSP WD applikasjonsworkbench           .
BTFR_CONTEXT          Separate Context for OTR (Instead of KW Context)           .
BUAVC_CHECK_RESTRICT      DK-kontrollbegrensning                        .
BUHI_EXIT_CHECK        BADI for kontroll av FP-knutepunkttilordning             .
BUHI_EXT_INTERFACE       For Changing Complex Structure: Data Exchange            .
BUILDUPSHOPNAME_E       BADI for generering av butikkbetegnelse               .
BUILD_SHOP_NAME_E       BADI for egendefinert tildeling av butikknavn            .
BUPA_ADDRDUPL_ADDFIELDS    BADI for tilleggsfelt i dialogboksen for adresseduplikat       .
BUPA_ADDR_CHECK        Flere kontroller for forretningspartner - adresse          .
BUPA_ADDR_EXPORT        SAP-FP: Eksporterer adresseref. (BUT020) og bruksområder       .
BUPA_ADDR_IMPORT        SAP-FP: Importerer adresseref. (BUT020) og bruksområder       .
BUPA_ADDR_UPDATE        Forretningspartner - adresser                    .
BUPA_ADRREL_EXPORT       SAP-FP: Eksporterer adressereferanser til forbindelser        .
BUPA_ADRREL_IMPORT       SAP-FP: Import av adressedata til forbindelser            .
BUPA_APPLI_CHECK        BDT: BADI for endring av aktivitetsstatus for applikasjoner     .
BUPA_AUGRP           SAP-FP: Exit for autorisasjonskontroll ---" B_BUPA_GRP        .
BUPA_BANK_CHECK        Flere kontroller for forretningspartner - bank            .
BUPA_BANK_EXPORT        SAP-FP: BADI for eksport av kontrollerte bankdata for FP       .
BUPA_BANK_IMPORT        SAP-FP: Import av bankdata                      .
BUPA_BANK_UPDATE        Forretningspartner - bankdata                    .
BUPA_BIP_ENRICHMENT      BADI for eksterne BIP-data for forretningspartner          .
BUPA_BW            SAP-GP: BADI hjelpefunksjoner BW                   .
BUPA_CARDS_UPDATE       Forretningspartner: Betalingskort                  .
BUPA_CCARD_EXPORT       SAP-FP: BADI for eksport av betalingskortdata            .
BUPA_CCARD_IMPORT       SAP-FP: BADI for import av betalingskortdata til FP         .
BUPA_CENTR_CI_CHECK      SAP-FP: Kontroll av data i BUT000 CI-includer            .
BUPA_CONTPREL_EXPORT      SAP-FP: Eksporterer detaljdata til kontaktpersonrelasjon       .
BUPA_CONTPREL_IMPORT      SAP-FP: Importerer detaljdata til kontaktpersonrelasjon       .
BUPA_DA_PREPARE        Forretningspartner: Utvalg av data som skal slettes         .
BUPA_DELETION         Exit ved arkivering/sletting av forretningspartnere         .
BUPA_DESCRIPTION_GET      Beskrivelse av SAP-FP                        .
BUPA_DO_NOT_CALL        FP: Exit for ikke å sette flagget FLG_NOUSE i ADR2          .
BUPA_EXTINCL_CHECK       FP: Kontroller dataene til BUT000 Extension-Includes         .
BUPA_EX_PROVIDER        Data fra dokument for Business Information Provider         .
BUPA_FRG0060_UPDATE      Forretningspartner avtaler                      .
BUPA_FURTHER_CHECKS      Forretningspartner: Flere kontroller                 .
BUPA_GENERAL_EXPORT      SAP-FP: BADI for eksport av generelle data til FP          .
BUPA_GENERAL_IMPORT      SAP-FP: Dataimport for kontrollmodus                 .
BUPA_GENERAL_UPDATE      Forretningspartner - generelle data                 .
BUPA_HIERARCHY_BW       Gyldighetsintervaller for BW-opplasting av FP-gruppehierarki     .
BUPA_HIERARCHY_CRM       FP-gruppehierarki - grensesnitt til CRM_BUPA_HIERARCHY        .
BUPA_HIERARCHY_UPD       FP-gruppehierarki før lagring                    .
BUPA_IDENT_CHECK        Flere kontroller for forretningspartner - identifikasjon       .
BUPA_IDENT_UPDATE       SAP-FP: ID-numre                           .
BUPA_INDSEC_CHECK       Flere kontroller for forretningspartner - industrisektor       .
BUPA_INDSEC_EXPORT       SAP-FP: Eksporterer bransjedata                   .
BUPA_INDSEC_IMPORT       SAP-FP: Importerer bransjedata                    .
BUPA_INDSEC_UPDATE       SAP-FP: Bransjenøkkeldata                      .
BUPA_INTCOMP_EXPORT      SAP-FP: Eksporterer detaljdata for rel.-type i firmakapAndel     .
BUPA_INTCOMP_IMPORT      SAP-FP:Importerer detaljdata til rel.-type i firmakap.andel     .
BUPA_LOCK           BUPA_LOCK      Sperring av forretningspartner          .
BUPA_LOCK           Sperring av forretningspartner                    .
BUPA_MASK_LIST_ITEM      SAP FP: Exit for maske for ikke personrelaterte felt for partner   .
BUPA_NUMBER_GROUP       BADI for standardinnstilling av nummergruppefeltet          .
BUPA_OUTBOUND         Datautveksling for forretningspartner (utgående)           .
BUPA_PARTNER_CATEGORY     Partnertype for ikke oppdaterte roller                .
BUPA_PCARD_CHECK        Flere kontroller for betalingskort                  .
BUPA_RELATSHP_UPDATE      Forretningspartner - relasjoner                   .
BUPA_RELSHP_EXPORT       SAP-FP: Eksport av administrasjonstabell for FP-relasjoner      .
BUPA_RELSHP_IMPORT       SAP-FP: Import av relasjonsdata - administrasjonstabeller      .
BUPA_ROLES_UPDATE       Forretningspartnerroller                       .
BUPA_ROLE_CHECK        Flere kontroller for forretningspartner - rolle           .
BUPA_ROLE_EXPORT        SAP-FP: Eksporterer rolledata                    .
BUPA_ROLE_IMPORT        SAP-FP: BADI for import av rolledata                 .
BUPA_SAVE_CONTROL       Fastsetting av lagringstidspunkt for BAPI-er             .
BUPA_SHLP_CONTROL       BADI for F4-hjelp tidspunkt SELONE                  .
BUPA_STATUS          Forretningspartner: Exits for statusbehandling            .
BUPA_TAX_UPDATE        Forretningspartner avgiftsnumre                   .
BUPA_TEMPL_UPDATE       Maltilordninger for forretningspartner                .
BUPA_UNAME_ORG_BW       SAP-GP: BW-ekstraksjon brukernavn og org.enhet            .
BUPR_CHNG_DATE_API       BADI: Endring av gyldighetsdata i relasjoner             .
BUPR_CHNG_DATE_APPL      BADI: Endring av gyldighetsdata i relasjoner for appl.        .
BUPR_FILTER_RELSHP       Filtrering av rel. ved lesing via BUB_BUPR_BUT050_LM_READ      .
BUPR_FILTER_RELSHP_2      Filtrer eller skjul relasjoner innenfor GUI             .
BUPR_FILTER_RELTYP       Filtrering av relasjonstyper                     .
BUPR_GEN_SHARE_CHNG      BADI for BPGenShareholderRel.ChangeShareholder            .
BUPR_GEN_SHARE_DEL       BADI for BPGenShareholderRel.DeleteShareholder            .
BUPR_GEN_SHARE_GET       BADI for BPGenShareholderRel.GetDetail                .
BUPR_GEN_SHARE_INS       BADI for BPGenShareholderRel.CreateShareholder            .
BUPR_LOCK           Sperrer for forretningspartnerrelasjoner               .
BUPR_RELSHP_OVR_EXT      SAP-FP: Utvidelse av relasjonsoversikt                .
BUS10507_CONF_DATA       Provision of the Posted Backflushes                 .
BUS_LOCA_HIDE_SEARCH      Skjul kategorier/ID-er i Locator Framework              .
BUTP_TP_CHANGE         Endre data for partnerselskap fra XML-data              .
BUTP_TP_CREATE         Opprett partnerselskap fra XML-data                 .
BUTP_TP_DELETE         Slett data for partnerselskap fra XML-data              .
BUTX_FRG0010_UPDATE      Forretningspartner avgiftsklassifisering               .
BW_SCHEDULER          Business-tillegg for tidsplanlegger for datavarehus         .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:10:30

Impressum