WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 57,882 (today: 276)
( 8 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Tittel                             .

CACL_CHANGENO_NEEDED     Kontroll om endringsnummer kreves               .
CACL_CHARACTER_INPUT     Verditilordningsbilde: Definer inntastingsmulighet for kjt.  .
CACL_CHR_CHECKS        Kontroller for behandling av kjennetegn            .
CACL_MAIN01          BADI for kontroll av obligatorisk felt             .
CACL_VALUE_CHANGE       Endre/kontroller brukerinntasting før syntakskontroll     .
CACS_DESC_COND        Description of Conditions in Contract             .
CACS_MIGRATION_BZO      Migration of Commission Ctrcts Segments, Assignments in PFO  .
CASL_CU51_DARK        BADI: Full bakgrunnsnedbrytning for transaksjon CU51      .
CATSBW_CUST_ISOURCE      Styring av overføring av arbeidstidsskjemadata til BW     .
CATSXT_EVENT         CATSXT: Egendefinerte felt og datakontroller          .
CATS_REPORTING        CATS: Rapportering og godkjenning               .
CAUFVD_CHANGE         BAdI: Tidsplanlegging totalt nettverk med utvalgsmulighet   .
CAVE_SL_DOC_INBOUND      BADI for behandling av dokumenter i CAVE            .
CCARD_UPDATE         Betalingskort                         .
CCOLICUST_EXIT        BADI for systemtilpasning iPPE -" CC              .
CCSEQ             Graf for endringsrekkefølge                  .
CCSEQ_CYCLE          Sykluser graf for endringsrekkefølge              .
CCVX_CONFIGURATION      Sending av konfigurasjoner til SCM               .
CDESK_ADD_FUNCTION      CDESK: Endre data innenfor tilleggsfunksjoner         .
CDESK_BADI_COPY_DLG      BADI: Undertrykk dialog ved kopiering             .
CDESK_BADI_COPY_DOC      BADI: Kopier via dokumenttype                 .
CDESK_BADI_MAIN        BADI: Endring av data for CAD-skrivebordsfunksjon       .
CDESK_BOM           Tilpasning av funksjoner for mat.stykklister i CAD-skr.bord  .
CDESK_CAD_CHANGE       BADI for generell endring av data før callback         .
CDESK_MATERIAL        BADI for tilpasning av materialfunksjoner i CAD-skrivebord   .
CDESK_TBM_ADDIN        CAD-skrivebord - add-in                    .
CDT_CHECK_MATERIAL      Kontroller for eksistens av material i CDT           .
CEI0_BATCH_INCONSIS      BADI: Lagring av inkonsistent konfigurasjon i batch input   .
CEI0_BATCH_NOF8        BADI: Muliggjør avbrudd av batch input             .
CEI0_CHECK_VALDOMAIN     BADI: Direkte verdikontroll ved kjennetegn som kan begrenses  .
CEI0_CHECK_VALUATION     BADI: Kontroller vurdering                   .
CEI0_COND_MAINTAIN      BADI: Autorisasjonskontroll for tilordning av man. bet.    .
CEI0_IDOC_DEFAULTS      BADI: Behandling av forslagsverdier i IDOC/BAPI        .
CEI0_INVLD_POSSIBLE      BADI: Visning av ugyldig konfigurasjon             .
CEI0_NO_VALUE_DESCR      BADI: Tilordning av kjt.verdier via verdibetegnelse på/av   .
CEI0_RMV_SCREENDEP      BADI: Annuller vurderinger for screen_dep-kjennetegn      .
CEWB_BOM_CUS_FIELDS      EWB: Egendef. felt stykklistetopp (skjermbildeutvidelse)    .
CEWB_BOM_UPDATE        Stykklistekontroll ved lagring                 .
CEWB_CHA_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_COM_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB (SAP internt)               .
CEWB_GEN_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_ITM_CUS_FIELDS      EWB: Egendef. felt stykklisteposisjon (skjermbildeutvidelse)  .
CEWB_ITM_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_MST_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_OPR_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_TSK_MENU_EXTERN     Menyutvidelser i EWB                      .
CEWB_TSK_SCREENS       Skjermbildeutvidelser for planer i EWB             .
CEWB_TSK_UPDATE        Planlagt vedlikehold og planlagt kontroll i EWB        .
CE_MON_EXIT1         BAdI Interface for Customer Extensions by Menu         .
CFOLDERS_BI_DOCUMENT     cFolders backend-integrasjon: Dokumenter            .
CFOLDERS_BI_MAIN01      Brukerexiter for cFolders back end-integrasjon         .
CFOP_DET_PREP         User Exit Before CFOP Determination              .
CFX_BI_EXPORT         Eksport av objekter til cFolders                .
CFX_BI_PDN          Integrasjon av iPPE i cFolders                 .
CHECK_CERTIFICATION      BADI for egendefinerte kontroller ved verifikasjonen      .
CHECK_DEVICES_B_NL      BADI for egendefinerte kontroller - stikkprøveprosedyre B\NL  .
CHECK_INPUT_ACL        Check input for logbook                    .
CHECK_SAMPLE_DEVICES     Kontroller stikkprøveobjekter                 .
CHECK_STORE_NUMBER_E     Kontroll av et tildelt varehus-/butikknummer          .
CHECK_UOM           Kontroller endringsmulighet for kvantumsenheter        .
CIFCFPHC           Utvidelse - publisering - bekr. for leveringsplan for salg   .
CIF_CCR_STOCK_MODIF      Endring av beholdningsnøkkelparametere for CCR         .
CIF_CP_CONDENSE        Endringsresultater for utvalg av CIF-ALE-endringspekere    .
CIF_ENHANCED         CIF-utvidelser (ekst.)                     .
CIF_ENHANCE_ERRHDL      ERP CIF inngående BADI for CIF feilbehandling         .
CIF_EXT_IS_INTERNAL      SAP-interne BADI-metoder for tilpasning av CIF for IS     .
CIF_FFFCLASS_001       BAdI for Customer-Specific CIF Enhancements to FFF Classes   .
CIF_MRPDS           BADI-definisjon for MRP for detaljplanlegging         .
CIF_RM_PPR_DISTRIB      Fordeling av etterbehandlingsposter i APO           .
CIF_SDLSE_001         BADI for initial overføring - pos. for lev.plan for salg    .
CIF_SDLSE_002         Filterobjektutvalg for posisjoner for leveringsplan for salg  .
CIN_EXCISE_CALCULATE     Excise calculation exit for addons               .
CJ_DOCUMENT          Endring av eksternt bilag før kontroll av kassebokbilag    .
CJ_DSAL_FUNC         BADI for DSAL for inkl. av kundefunksjoner           .
CKMLAVR_SIM          Simulering over akkumulert verdistrøm for en AVR        .
CKMLDUVN_CHOOSE_RECV     Parametere for mottakersøk ved OAF               .
CKML_COST_SPLIT        Eksternt fordelingsskjema                   .
CKML_MGV_EXIT         BADI til fastsetting av anskaffelsesalternativ         .
CKML_SETTLE          BADI for prisfastsetting                    .
CKML_SET_VPRSV        Sett prisstyring ved dynamisk opprettede spesialbeholdninger  .
CKML_UPDATE          BADI for transaksjonell oppdatering av materialledgerdata   .
CK_KALAMATCON2_CI       BADI for CI-felt for tabell KALAMATCON2            .
CLAIM_REPORT_ADD_1      Dataendring i området "claimoversikt"             .
CLAIM_REPORT_ADD_2      Dataendring i området "claimhierarki"             .
CLEAR_DB_SAVE         Oppryddingsverktøy: Exits for (B)API-funksjoner        .
CLEAR_GUI_READ        Dataopprydding: Exit for manipulasjon av leste DB-data     .
CLEAR_GUI_SAVE        Dataopprydding: Lagring etter avsluttet behandling       .
CLIF_ACTIVATED        Class/interface activated                   .
CLIF_CHECKED         Additional Check Routine for Classes or Interfaces       .
CLIF_TOGGLE_DISPEDIT     Switch Between Display and Change Mode in the Class Builder  .
CLNT_DELFRM_COMM       MDM: Sletterammeverk for klientdata - statusfastsetting    .
CL_NFE_PRINT         General Enhancements for NF-e                 .
CL_SD_NFTYPE         Redetermination of Nota Fiscal Type              .
CMAC_BADI_DDS         BADI: Integrate sponsoring into fee calculation        .
CMAC_BADI_PRICING       BADI for Pricing in Student Accounting             .
CMAC_BADI_TCMAC06D      BADI for importing the default value              .
CMAC_DELTA_FEE        BADI for delta fees posting to student accounting       .
CMAC_DELTA_GENERATE      BADI for delta generation in fee calculation          .
CMAC_GRANTEVAL_CHECK     Checks Before Posting of Grants                .
CME_VALUES          Kjennetegnsverdier                       .
CMIG_ACT_NAME         Navngiving av PVS-knutepunkt ved R/3-planmigrering       .
CMIG_BOM_ALTPOS        Utvalg av alternative posisjoner                .
CMIG_BOM_CI_STKO       Overfør egendefinerte felt (topp)               .
CMIG_BOM_CI_STPO       Overfør egendefinerte felt                   .
CMIG_BOM_NAME_HD_NOD     Navngiving startknutepunkt ved iPPE-migrering - stykkliste   .
CMIG_BOM_NAME_ST_VAR     Navngiving posisjon ved iPPE-migrering - stykkliste      .
CMPD_ASSIGNMENT_MERGE     Avstemming gammel og ny kampanjetilordning           .
CMPD_CUS_ASSIGNMENT      BADI for kampanjevalidering - egendefinert exit        .
CMPD_CUS_EXECUTE       Styring - kampanjefastsetting - egendefinert exit       .
CMS_ACR_CHECK         Aircrafts checks (BP, DOC, VAL, INS)              .
CMS_ANL_CR          Analysis : Calc. of Nominal value and Coll.Right for Cags   .
CMS_ANL_DIST_CV        Distribution of Collateral Value                .
CMS_ANL_DIST_LR        Distribution of Lending Ranges                 .
CMS_AST_CHECK         Asset checks (BP,DOC,CHG)                   .
CMS_AST_C_CHECK        Formuesverdi - gen.: Detaljer/FP/kontroller dokumenter     .
CMS_AST_DIALOG        Asset - OMS Interface (Dialog)                 .
CMS_AST_G_CHECK        Formuesverdi - gen.: Detaljer/FP/kontroller dokumenter     .
CMS_AST_G_SAVE        AST: General: SAVE                       .
CMS_AST_NON_DIALOG      Asset - OMS Interface (Non-dialog)               .
CMS_BDL_CHECK         Bundles checks (BP, DOC, VAL, INS)               .
CMS_BII_DEX_MAP_DIST     CMS-Basel II: DEX Modify, Map and Distribute Objects      .
CMS_BUPA           CMS Business Partner Exit                   .
CMS_BUSISB100_GET       BAPI: Get multiple assets                   .
CMS_BUSISB101_CREATE     BAPI: CollateralAgreementCMS.Create              .
CMS_BUSISB101_GENLNK     Generate Agreement Receivables links              .
CMS_BUSISB101_GET       BAPI: CollateralAgreementCMS.GetDetailMultiple         .
CMS_BUSISB101_LNK_CR     Generate Agreement Receivables links              .
CMS_BUSISB103_CREATE     BAPI: CMS. Rights object - Create               .
CMS_BUSISB103_GET       BAPI: CollateralObjects-Securites-OMS.GetDetailMultiple    .
CMS_BUSISB104_CREATE     BAPI: CMS. Real estate object - Create             .
CMS_BUSISB104_GET       BAPI: CollateralObjects - Real estate -OMS.GetDetailMultiple  .
CMS_BUSISB105_CREATE     BAPI: CMS. Rights object - Create               .
CMS_BUSISB105_GET       BAPI: CollateralObjects-Rights-OMS.GetDetailMultiple      .
CMS_BUSISB106_CREATE     BAPI: CMS. Movables object - Create              .
CMS_BUSISB106_GET       BAPI: CollateralObjectsOMS.GetDetailMultiple          .
CMS_BUSISB107_CREATE     Not used                            .
CMS_BUSISB107_GET       Not used                            .
CMS_BUSISB112_CHANGE     handle customer extensions in BAPI receivable_change_multi   .
CMS_BUSISB112_CREATE     handle customer extensions in BAPI receivable_create_multi   .
CMS_CAG_ADDL_COST       CAG: Calculate the additional costs for Agreement       .
CMS_CAG_CHECK         Checks on Collateral Agreement and its links(BP,DOC,CAG_RBL)  .
CMS_CAG_C_CHECK        CAG: Country: Check Details / Rules / BuPa / Documents     .
CMS_CAG_G_CHECK        CAG: General: Check Details / Rules / BuPa / Documents     .
CMS_CAG_G_SAVE        CAG: General: SAVE                       .
CMS_CAG_RBL_G_CHECK      CAG-RBL: General: Check Details                .
CMS_CAG_RBL_G_SAVE      CAG RBL: General: SAVE                     .
CMS_CHG_G_CHECK        CHG: General: Check Details                  .
CMS_CHG_G_SAVE        CHG: General: SAVE                       .
CMS_CLM_CHECK         Claims checks (BP, DOC, VAL, INS)               .
CMS_DEV_CHECK         Device checks (BP, DOC, VAL, INS)               .
CMS_DOC            CMS Document management exit                  .
CMS_INS_CHECK         Insurance checks (BP, DOC, VAL, INS)              .
CMS_INV_CHECK         Inventory checks (BP, DOC, VAL, INS)              .
CMS_IR            Inerface Receivable                      .
CMS_IR_DLG_F4         Inerface Receivable                      .
CMS_IR_DLG_MAINT       Inerface Receivable                      .
CMS_IR_GET_LIST        Inerface Receivable                      .
CMS_OBJ_SYS          CMS Object System Exit                     .
CMS_OTH_VAL_CHECK       Other Valuable checks (BP, DOC, VAL, INS)           .
CMS_PAT_CHECK         Patent checks (BP, DOC, VAL, INS)               .
CMS_RBL_G_CHECK        RBL: General: Check Details / Rules / BuPa           .
CMS_RBL_G_SAVE        RBL: General: SAVE                       .
CMS_RE_CHECK         Real estate Checks                       .
CMS_RE_G_CHECK        Real estate                          .
CMS_RE_LR           Land Register Interface                    .
CMS_RE_LR_DIALOG       Land Register Interface - Dialog interaction          .
CMS_RE_LR_ID         Land Register Identifier                    .
CMS_RE_OBJ_SAVE_ONLN     BADI for saving data in external applications from CMS RE.   .
CMS_RE_VAL_ONLN        Online Valuation of Real Estate                .
CMS_SEC_BANK_ID        Bank identification and details                .
CMS_SEC_GET_ADD_DATA     Get additional data from external class master data system   .
CMS_SEC_VAL_ONLN       Online valuation of securities                 .
CMS_SHP_CHECK         Ships checks (BP, DOC, VAL, INS)                .
CMS_VEH_CHECK         Vehicle checks (BP, DOC, VAL, INS)               .
CMX_XSE_SRV_APP        XSEditor: Registrering av underbilder for appl.knutepunkt   .
CMX_XSE_SRV_DST        XSEditor: Registrering av underbilder for mottakerknutepunkt  .
CMX_XSE_SRV_RTM        XSEditor: Reg. av underbilder for kjøringstidsknutepunkt    .
CMX_XSE_SRV_SIM        XSEditor: Registrering av plug-ins for simulering       .
CMX_XSE_SRV_WIZ        XSEditor: Registrering av veivisere              .
CMX_XSE_SRV_XPG        XSEditor: Registrering av eksterne plug-ins          .
CMX_XSR_SRV_XSV        Standard Execution Step Repository: Utvidelser         .
CMX_XS_SRV_ACT        XSteps: Tjeneste for operasjonsstyring             .
CMX_XS_SRV_CTX        XSteps: Tjeneste for kontekstforespørsel            .
CMX_XS_SRV_DST        XSteps: Tjeneste for registrering av mottakertyper       .
CMX_XS_SRV_GEN        XSteps: Tjeneste for genereringsomfang             .
CMX_XS_SRV_RPS        XStep: Tjeneste for registrering av repositories        .
CMX_XS_SRV_SYM        XSteps: Tjeneste for vurderingssymboler            .
CM_BADI_BATCH_JOBS      CM: BADI - inngrep i bakgrunnsjobber under utføring      .
CM_BADI_CONTROLLER      CM: BADI for utvidelse av CM-styreenhetsklasse (API)      .
CM_BADI_CUST_CHECK      CM: Egendefinerte kontroller                  .
CM_BADI_SET_SCREEN      CM: Forhåndsdefinisjon av skjermfelt i transaksjon CWWO    .
CM_BADI_START_FOX       FORELDET: Styring av strukturnedbrytning            .
CM_BADI_VERSION        CM: BADI for fastsetting av aktiv CM-versjon          .
CM_QUOTATION_INSERT      Kredittstyring: Behandling av åpen tilbudsverdi        .
CNAR_WBS_ELEMENT       Påvirk sletting/arkivering av WBS-element           .
CND_MAP_CONV_FIELD      BADI for konvertering av feltinnhold              .
CNEVWB_CONFIRMATION      BADI for tilbakemeldinger i fremdriftsanalyseworkbench     .
CNEV_01_METHODS        BADI for FV-analyse: Fremdriftsmetoder for objekter      .
CNIF_MAT_UPDATE        BADI for BAPI-materialkomponent                .
CNS_CP_DELETE         BADI for sletterapport for endringspekerstyring        .
CNTR_DFLT_ACL         Logbook: Sets default counter update values          .
CNTR_UPD_ACL         Counter updates in logbook                   .
CNV_CTRL_ADD_DATA       Stykklistekonvertering: Tilleggsdata              .
CNV_CTRL_MAPPING       Stykklistekonvertering: Kobling                .
COCF_ORDCNF          BADI for ordretilbakemelding fra produksjonsplanlegger     .
COCF_WORKLIST         Tilleggsfunksjoner for arbeidsliste              .
COCM2             BADI for transaksjon COCM2                   .
COINT_CUS_TRFERP       Controllingintegrasjon: Systemtilpasning ompostering      .
COINT_TPOST          Endringer ved omposteringer                  .
COL_MODULE_EXTENSION     "cool" Extension Points for Service Module           .
COMM_SET_ATTR_CHECK      Ytterligere kontroller for listen over settypeattributter   .
COMPLETE_PROC_PPF       PPF: BAdI for komplettering av behandlinger          .
COM_BSP_WORKFLOW       Exits: Generic Workflow Functions PC-UI            .
COM_BW_TEXT_EXT        Generering av tekstekstraktorer for attributter for settyper  .
COM_CALL_PME_MODULES     Anrop av PME-funksjonsmoduler                 .
COM_CAT_ID_HANDLING      Fordeling produktkategori: ID-behandling            .
COM_CFG_IDCONV        BADI for ID-konvertering                    .
COM_CFG_IMPORT        BADI for Import Manager                    .
COM_CFG_PVAR         Add-in for produktvariantsøk                  .
COM_CFG_VARCOND_DESC     BADI for lesing av beskrivelse av variantbet.nøkler      .
COM_EMPLOYEE_DATA       Hent medarbeiderdata                      .
COM_HIER_ID_HANDLING     Fordeling produktkategorihierarki: ID-behandling        .
COM_IL_CHECK         Kontroll av gyldighet av relasjon               .
COM_IL_CHECK_OBJTYPE     Tilleggskontroller for endringer i objekttilknytninger     .
COM_MERGE_DATA_SET      Settype spesifikke utvidelser ved datasammenslåing      .
COM_PRD_ID_HANDLING      Fordeling produkt: ID-behandling                .
COM_PRD_POST_FILTER      Fordeling produkt: Filter for produktdata           .
COM_PRODUCT_BSP_EXT_FLT    Skjermbildestrukturavhengig utvidelse for PC UI-produktstamdata.
COM_PRODUCT_BSP_NAVI     Dynamisk navigering til produkt BSP-applikasjon        .
COM_PRODUCT_COPY       Kopiering av produkter                     .
COM_PRODUCT_DELETE      Sletting av tilleggsdata for produkt              .
COM_PRODUCT_SE        BADI (ny teknologi) for søk via motor (prod. / indiv. objekt) .
COM_PROD_MNT_UPD       Nyoppretting eller endringer av produkter           .
COM_SETTYPE_WZ_SUB      Underbilde for ytterligere felt for settypegenerering     .
CONTAINER_PPF         PPF: Kompletter container før betingelsesevaluering      .
CONTEXT_DELETE_PPF      PPF: Er det tillatt å slette en aktivitetsprofil?       .
CONTEXT_EXTEND_PPF      PPF: BADI for kontekstutvidelse                .
CONVERTER_MAIN01       Exits During Conversion                    .
CONVERT_TO_DUVA        Convert the report into duva format              .
CONV_INTERNAL         Internal Converter                       .
CONV_OWN_WF_SLAVE       Select Your Own Slave Workflow                 .
CONV_SWITCH_TO_WF       Switch Conversion to Workflow                 .
CON_FIN_COPROD_DISTR     Customer Enhancement for Cost Distribution with Joint Prod   .
CON_FIN_MANUF_ORDER      Customer Enhancement for Mfg Orders in Catch Weight      .
COOM_CI_CSKB_IDOC       Opprett COELEMJ-IDOC - tilføy egendefinerte felt        .
COOM_CI_CSKS_IDOC       Generer COSMAS-IDOC - sett inn egendefinerte felt       .
COOM_RESP_USER        Beregning av bruker-ID for objektansvarlig           .
COPCMESSAGECONTROL      Individuell styring av fleksible meldinger           .
COPC_CK_MCSO         Utvidelse for utvalg massekalkulasjon for salgsbilag      .
COSTING_COMPONENT       PCP: Kan ikke brukes for øyeblikket              .
COST_ESTIMATE         PCP: Kan ikke brukes for øyeblikket              .
COTPL_EXIT          Exits for COTPL-funksjoner                   .
CO_ALE_INBOUND_EVENT     CO ALE: Hendelse ved registrering av Idoc-kat. CODCMT     .
CO_DOCUMENT_INFO       Internregnskapsbilag (lesetilgang før oppdatering)       .
CO_ML_WIP           Funksjonsutvidelser for add-on " VIA til faktiske kostnader"  .
CO_OM_PLAN_ITEM_CHECK     CO-OM kontroll av budsjettdetaljposter             .
CO_SRULE_CDOC         Aktivering av endringsbilag for avregningsregler        .
CO_SRULE_CHECK        Kontroll avregningsregel                    .
CPDMBROWSEREXTENSION     Utvidelser for ytterligere objekter i objektstruktur      .
CPE_FILL_TEXT_TABLES     BADI: Fyll teksttabeller i CPE-systemtilpasning med data    .
CRHRORG            Slett aktivitet, slett HR-org.enhet, sett slettemerking    .
CRM_ACC_SEARCH        BADI for kundesøk                       .
CRM_ACE_INBOUND_BADI     CRM Accruals: Change Data for Accrual Engine          .
CRM_ACE_POSTING_BADI     Post Accruals from CRM to FI                  .
CRM_BSP_ACCMOD        BSP-modell-aksess-klasse                    .
CRM_BSP_BAB          BADI for Blueprint Application Builder             .
CRM_CIC_ASP_BPSEARCH     IC WinClient: ASP, klientuavh. søk etter forretningspartner  .
CRM_CIC_ASP_REM_INFO     IC WinClient: ASP, avrop informasjon i en klient        .
CRM_COMPL_TPOP_CHANGE_PRICE  Utvidelse prisfastsetting                   .
CRM_CONS_UPDATE        BAPI_SALES_CONS_PROXY_UPLOAD: Egendefinert exit        .
CRM_IC_EXT_INIT_BADI     IC WebClient: Initialiser regelstyrt kontakt          .
CRM_IC_F4_SYSTEM       Fastsetting av systemegenskaper for F4-hjelp          .
CRM_IC_MCM_PHN_BADI      IC WebClient - business add-in for tlf.nr. i FK        .
CRM_QM_NOTIF         BADI for kobling av CRM-transaksjon -" kvalitetsrapport    .
CRM_SAF_DT          SAF: Diagnosekontroll                     .
CRM_SAF_IS          SAF: Generiske tjenester for informasjonssikkerhet       .
CRM_SAF_KB          SAF: BADI-definisjon for kunnskapsrepository          .
CRM_SAF_SE          SAF: Generiske søke-/indekstjenester              .
CRM_SDEXCHG_BADI       BADI for datautveksling salgsdokumenter CRM - R/3       .
CRM_SRV_ACCT_TOOL       CRM service: Kontering verktøy                 .
CRM_SRV_AUTOLOG_BADI     CRM-service: BADI for aut. fastsetting av logistikkscenario  .
CRM_SRV_GROUP_BADI      CRM-service: Logistikkintegrasjon - grupper posisjoner     .
CRM_SRV_MAP_PO_BADI      CRM Service: Logistikkintegrasjon - kundespes. kobling IO   .
CRM_SRV_MAP_PR_BADI      CRM Service: Logisitikkintegrasjon - kundespes. kobling BANF  .
CRM_SRV_MAP_RS_BADI      CRM-service: Logistikkintegrasjon - egendef. kobl. res.    .
CRWB_BADIS_1         BADI-er for replikerings-workbench               .
CRWB_BADI_MODI_UPS      Egendefinerte modifikasjoner av UPS-data (BL-"UPS)       .
CR_WORKCENTER_SELECT     Ytelsesutvalg klassesystem for CIF PPM             .
CSIM_FILTER          User Exit for Filtering During Configuration Simulation    .
CSOS_CUST           SAP Retail Store: Kundeordrestatus kundedata-BADI       .
CSOS_SELECTION        SAP Retail Store: Kundeordrestatus utvalgs-BADI        .
CSOS_STWB_HEADER       SAP Retail Store: Kundeordrestatus, topp-BADI         .
CSOS_USER_CMD         SAP Retail Store: Kundeordrestatus brukerkommando-BADI     .
CSO_1ITEM           SAP Retail Store innkjøpsordre: BADI detaljpost        .
CSO_1ITEM_LIST_DATE      SRS - kundeordre: BADI for etterskuddsvis sortimentslisting  .
CSO_BAPI_CPY_START_B     SAP Retail Store - kundeordre: BADI for initialkopi      .
CSO_BAPI_CPY_START_E     SAP Retail Store - kuneordre: BADI slutt på kopieringsstart  .
CSO_BAPI_READ_END       SAP Retail Store - kundeordre: BADI til slutt i lesemodul   .
CSO_BAPI_SAVE_AFTER      SAP Retail Store - kundeordre: BADI etter BAPI før commit   .
CSO_BAPI_SAVE_BEFORE     SAP Retail Store - kundeordre: BADI før BAPI          .
CSO_BAPI_SIMU_AFTER      SAP Retail Store - kundeordre: BADI etter simulerings-BAPI   .
CSO_BAPI_SIMU_BEFORE     SAP Retail Store - kundeordre: BADI før simulerings-BAPI    .
CSO_CONDS           SAP Retail Store kundeordre: Behandling av betingelse     .
CSO_COND_CB          SAP Retail Store kundeordre: Systemtilpasning av betingelse  .
CSO_DOCCHLOG_PBO_SUB     SAP Retail Store - kundeordre: BADI PBO-underbilde       .
CSO_DOCDLG_PBO_BEGIN     SAP Retail Store - kundeordre: BADI start på PBO-rammeskjb.  .
CSO_DOCDLG_START_END     SAP Retail Store - kundeordre: BADI i beg. av dokumentdialog  .
CSO_DOCDLG_SUBSCR       SAP Retail Store - kundeordre: Veksling av underbilder     .
CSO_DOCDLG_USR_CMD_B     SAP Retail Store - kundeordre: BADI start på brukerkommando  .
CSO_DOCDLG_USR_CMD_C     SAP Retail Store - kundeordre: BADI etter kontroll       .
CSO_DOCFLOW_PBO_SUB      SAP Retail Store - kundeordre: Dokumentstrøm MDR-underbilde  .
CSO_DOCSRC_PBO_SUB      SAP Retail Store - kundeordre: Dokumentsøk PBO-underbilde   .
CSO_DOC_CHECK_END       SAP Retail Store - kundeordre: BADI etter standardkontroll   .
CSO_DOC_CHECK_SIMU_B     SAP Retail Store - kundeordre: BADI før simulering       .
CSO_DOC_INIT         SAP Retail Store - kundeordre: BADI dokumentinitialisering   .
CSO_ENTRY_PBO_BEGIN      SAP Retail Store - kundeordre: BADI til slutt i MDR      .
CSO_ENTRY_USER_CMD_B     SAP Retail Store - kundeordre: BADI br.kommando - startbilde  .
CSO_HEAD           SAP Retail Store kundeordre: BADI - behandling av toppdata   .
CSO_ITEMS_INP_CHCK_E     SAP Retail Store - kundeordre: Slutt på ktr. av innd. i tab.  .
CSO_ITEM_INP_CHECK_B     SAP Retail Store - kundeordre: BADI start på linjekontroll   .
CSO_MAT_ID          SAP Retail Store - kundeordre: Tolking av MAT_ID        .
CSO_MSG_WARN         SAP Retail Store - kundeordre: Behandling av advarsel     .
CSO_MSG_WARNINFO       SAP Retail Store kundeordre: Advarsel og info-popup      .
CSO_WSSS           SAP Retail Store kundeordre: Lever BADI i vare         .
CTS_CURRENT_PROJECT      Determine the current CTS project               .
CTS_EXPORT_FEEDBACK      Feedback after export of a transport request          .
CTS_IMPORT_FEEDBACK      Feedback after import of transport requests          .
CTS_INT_REQUEST_CHCK     Internal: Request Checks                    .
CTS_REQUEST_CHECK       Request checks                         .
CTS_TASKDOC_TEMPLATE     Determine template for the task documentation         .
CTUT1_UPDATE_OBJECT      Endre objekter for bruk av kjennetegn             .
CTWUL_OTHER_USAGES      Bruksinformasjon for kjennetegn: Funksjonsutvidelser etc.   .
CUCP_UPDATE_OBJECT      Endre objekt for konfigurasjoner brukt i klasser        .
CUCQ_MULTI_FOR_RESB      Konfig.profil med flere nivåer tillater eierkategori RESB   .
CUD0_READ_KNOWLEDGE      Konstant switch_read_single_knowledge er satt         .
CUD2_SUPPRESS_LINES      CU60: Skjul ugyldige linjer                  .
CUDUI_MISSED_CHAR       Kjennetegn som ikke finnes, sorteres ut ved brukergrensesn.  .
CUKO_PLANT_CHANGE       Fabrikkendring i flernivåkonfigurasjon             .
CUKO_STL_PERSONAL       BADI for stykklisteordreimplementeringer            .
CUSLNTRTO_ADDIN        Endre produksjonsdatastruktur                 .
CUSTOMER_ADD_DATA       Ytterligere data ved debitorer                 .
CUSTOMER_ADD_DATA_BI     Ytterligere data ved debitorer (batch input og ALE)      .
CUSTOMER_ADD_DATA_CS     Ytterligere data ved debitorer (rammeskjermbilde 4000)     .
CUSTOMER_EXTENSION_CHECK   CUSTOMER_EXTENSION_CHECK                    .
CUSTOMER_EXTENSION_COMPLETE  CUSTOMER_EXTENSION_COMPLETE                  .
CUSTOMER_EXTENSION_INITIALIZE CUSTOMER_EXTENSION_INITIALIZE                 .
CUSTOMER_EXTENSION_OUTBOUND  Kundeutvidelse utgående                    .
CUSTOMER_EXTENSION_UPDATE   CUSTOMER_EXTENSION_UPDATE                   .
CUSTOMER_FIELDSTATUS     Sett status for skjermbildefelt                .
CUTX_CHECK_CHAR_STR      Finnes alle kjennetegn i strukturen i varianttabellen?     .
CUX_ADD_IN          Utvidelse: Eksternt konfigurasjonsformat            .
CU_CONFIG_DELEGATION     Delegering av konfigurasjonsbehandling til IPC         .
CU_DEPENDENCY_EDITOR     BADI for relasjonsredigering                  .
CVDIEXTENSION         Kompletteringer til dokumentdistribusjon for nye objekter   .
CVI_DEFAULT_VALUES      Forhåndsdefinisjon for debitor-/kreditorintegrasjon      .
CX_OFFSET_CALID        Bruk av arbeidsplasskalender ved buffertid før/etter      .
CYMP_MODIFY_DISPLAY      Endring av utdata arbeidsfordeling personalressurser      .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:10:24

Impressum