WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,488 (today: 737)
( 6 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Tittel                                  .

F050S008           FIDCC1, FIDCC2 IDoc-inngang: Oppdater sammenligningsledger        .
F181_DET_DEFAULT       SAPF181: Overføring av spesifikke konteringer              .
FAA_DC_CUSTOMER        Kundespesifikke SAP-standardutvidelser                  .
FAA_EE_CUSTOMER        BADI for kundespesifikke utvidelser                   .
FAGLSKF_AUTH_EXIT       Autorisasjonskontroll: Kontroll av tilleggsfelt             .
FAGLSKF_BAPI_EXIT       Overfør kundedefinerte felt og andre felt i BAPI             .
FAGLSKF_GET_SEGMENT      Fastsetting av segment ved stat. nøkkeltall               .
FAGL_3KEH_DEFPRCTR      Fastsetting av standard profit center                  .
FAGL_ALLO_CANCELTYPE     Tilbakeføringsmetode for fordeling i hovedbok              .
FAGL_ALLO_SUBSTITUTE     Substitusjon i fordeling                         .
FAGL_APPLICATION       Applikasjon for hovedbok                         .
FAGL_AUTHORITY_CHECK     Autorisasjonskontroll vha. autorisasjonsobjekt (ledger)         .
FAGL_AUTH_ADD_DATA_C     Ytterligere autorisasjonskontroll                    .
FAGL_COFI_ACCIT_MOD      Online aut. post. CO-"FI: Endre AC-bilagslinje før summering       .
FAGL_COFI_LNITEM_SEL     Online aut. post. CO-"FI: Velg CO-bilagslinjer              .
FAGL_DEFPPRCTR        Fastsetting av et standard-partnerprofitcenter              .
FAGL_DERIVE_PSEGMENT     Avledning - partnersegment                        .
FAGL_DERIVE_SEGMENT      Avledning - segment                           .
FAGL_ITEMS_CH_DATA      Endre data                                .
FAGL_ITEMS_MENUE01      Menyutvidelse                              .
FAGL_ITEMS_MENUE02      Menyutvidelse                              .
FAGL_MIGR_SUBST        BADI for påfylling av konteringer i ACCIT                .
FAGL_MIGSPL_RELATION     Migrering: Fastsett oppdelingsresultat                  .
FAGL_MIG_ADJ_ACCIT      BADI for tilpasning av ACCIT                       .
FAGL_PERIOD_CHECK       Kontroll av regnskapsperiode                       .
FAGL_SEGMENT_BS_ACC      Tidlig avledning også for balansekontoer                 .
FAGL_SET_SEGMENT       Fastsetting av segment og partnersegment (komplett bilag)        .
FAGL_SPLVAL_ADJUST      Tilpasning av validering                         .
FAGL_SPLVAL_ASSGNMT      Bilagsoppdeling validering: Fastsetting av basiskonteringer       .
FAGL_UPLOAD_CF        Opplasting av saldooverføring fra valgfri ledger             .
FBAS_CIN_LTAX1F02       Skattegrensesnitt                            .
FBAS_CIN_MF05AFA0       Eval.lønnart - forskuddsavr. - avgiftsoverføring for CIN         .
FBP_CMPERS_CONVERT      Konvertering intern-ekstern og omvendt                  .
FBP_CMPERS_RESOLVE      Nedbrytning av intervaller og grupper                  .
FB_ICRC_001          Intercompany-avstemning: Exits for åpne hovedbokposter          .
FB_ICRC_002          Intercompany-avstemning: Exits for hovedbokkontoer            .
FB_ICRC_003          Selskapsuavhengig avstemming: Exiter deb./kred. åpne poster       .
FB_RC_ASSIGNMENT       Avstemming: Exiter som er behandlet under bilagstilordningen       .
FB_RC_PRESENTATION      Brukergrensesnitt for avstemming: Exiter                 .
FCOM_EQM_CHANGE        BADI: Endre utstyrsmonitor                        .
FCOM_EQM_COSTS        BADI: Utstyrsmonitor, velg kostnadsberegning               .
FCOM_EQM_EQUI_USER      BADI: Tilordning utstyr - bruker                     .
FCOM_EXT_LEDGER        Ledger for kontroll og kontering i CO                  .
FCOM_FICO_SELOPT_CNV     Avstemming FI-CO: Konvertering av utvalgsalternativer          .
FCOM_PLR_PEOPLE        Egendefinerte iView for personrendering                 .
FCOM_PLR_ROOMPARAMS      BADI: Endre romparametere                        .
FCOM_SNI_RESPMAN       BADI for fastsetting av ansvarlig person                 .
FCOM_VORGN_4_EXT_LDR     Fastsett transaksjoner for overføring fra parallell ledger        .
FCO_COCKPIT_FUNCT       Metoder for feilkostnads-cockpit og rapportering             .
FCO_CUSTOMER_SPECIF      Feilkostnader: Egendefinerte utvidelser                 .
FCO_RM_FUNCTIONS       Feilkostnader: Utvidelser innenfor serieproduksjon            .
FC_REALTIME_UPDATE      Utvidelser for dir. automatisk postering til konsolidering        .
FC_ROLLUP           Utvidelser for rolluper i konsolidering                 .
FDM_AR_DEF_CASE_TITL     FSCM-DM: Determine Default Value for Title                .
FDM_AR_DEF_CASE_TYPE     FSCM-DM: Determine Default Value for Case Type              .
FDM_AR_DEF_CATEGORY      FSCM-DM: Determine Default Value for Category              .
FDM_AR_DEF_DUE_DATE      FSCM-DM: Determine Default Value for Processing Deadline         .
FDM_AR_DEF_EXT_REF      FSCM-DM: Determine Default Value for External Reference         .
FDM_AR_DEF_FIN_COORD     FSCM-DM: Determine Default Value for Coordinator             .
FDM_AR_DEF_NOTE        FSCM-DM: Determination of Default Note                  .
FDM_AR_DEF_PLAN_END      FSCM-DM: Determine Default Value for Planned Closing Date        .
FDM_AR_DEF_PRIORITY      FSCM-DM: Determine Default Value for Priority              .
FDM_AR_DEF_PROCESSOR     FSCM-DM: Determine Default Value for Processor              .
FDM_AR_DEF_REASON       FSCM-DM: Determine Default Value for Reason               .
FDM_AR_DEF_RESPONSIB     FSCM-DM: Determine Default Value for Responsible Person         .
FDM_AR_DISP_COMPLETE     FSCM-DM: Completion of Dispute Case before Saving            .
FDM_AR_DISP_WRITEOFF     FSCM-DM: Write-Off of Dispute Case                    .
FDM_AR_UI_FIELDSTAT      FSCM-DM: Field Status Dialog (Standard Attribute)            .
FDM_COLL_SEND_ITEMS      Sending of Data to Collections Management                .
FDM_P2P_JUDGE         Valuation of Promise-To-Pay                       .
FDM_PARTNER_MAPPING      Mapping: Business Partner - Customer/Contact Person           .
FDM_USER_SCREEN        FSCM-DM: Define User Screen for Creating a Dispute Case         .
FEB_BADI           Modifikasjon av konteringsdata i elektronisk kontoutskrift        .
FERC             Regulatory reporting                           .
FIAA_REVALUATE_ASSET     BAdI: Oppskrivning og omvurdering av anleggsmiddel            .
FIBL_OPAY_POST        Opprett betalingsanmodning online: Bilagsdata              .
FICO_DEFINE_DIFF       Finansbetingelser: Definisjon av differensiering             .
FICO_SUPPL_CHECK       Finansbetingelser: Tilleggskontroller under vedlikehold         .
FIEB_CHANGE_BS_DATA      Endre lagring av bankdata før tolkningsalgoritme             .
FIEB_CHANGE_STATEMNT     Endre samlet kontoutskrift etter tolkning                .
FIEB_RETURNS_ADDIN      Returnert betaling i kontoutskrift for kunde add-in           .
FIEB_RET_CHANGE_DOC      Retur av bet.oppdrag / kontoutskrift: Endring av åpnet dok.       .
FILACI_ADDIN_METHODS     Transfer Contract Data to LAE_CRM Structures               .
FILA_ADDIN_METHODS      BADI for leasing (LAE) - utvidelsesmetoder                .
FILA_GF_ADD_ON        Landspesifikke SAP-standardutvidelser                  .
FILA_MAPPING_ACCOUNT_ASSIGNM Kobling for anrop av konteringsbehandler                 .
FILA_MIGRATION        Kontroll av gamle data for finans.avt.pos. før overføring        .
FILA_PERIOD_CHECK       Kontroll av prosesser for avsluttede perioder              .
FILA_RE_CONTRACT_ADJ     Tilpass avtalen                             .
FILA_RE_SELEC_BADI      BADI for refinansiering                         .
FILA_RE_SEND_STATUS      Sender status til avtaleførende system                  .
FINB_CURR_CVTR        Valutaomregning                             .
FINB_REPORTING        Processing Reporting Events Outside FIN Accounting            .
FINB_TYPE_AUTHORITY      Exits: Autorisasjonskontroll konteringskategorier            .
FIOTP_DOC_ADJUST       Suppler FI-bilag                             .
FISLIS_AUTHORITY       Autorisasjonskontroll i SL-analyselesemoduler              .
FIS_INVOICEDETAIL       Hent detaljdata for faktura (SAP Biller Direct)             .
FITP_CUST_QUEUEING      BADI for PNR-køing                            .
FITP_CUST_REMARKS       BADI for kundekommentarelementer                     .
FITP_INT_PLAN_EXP2      Integrasjon reiseplan - reiseavregning (AddOnRelease)          .
FITP_PREFERENCE_DATA     Anskaffelse av personaldata for preferansesynkronisering         .
FITP_TRAVEL_PLANNING     BADI for forskjellige prosesstrinn i reiseplanlegging          .
FITV_CCC_M_LINE        Manipulasjon av M-linje i CCC-fil                    .
FITV_PERSNO_AUTH_CHK     Exit for autorisasjonskontroll av ansattnummer              .
FITV_REP_CCC         Overføring av utbetalingsbeløp ved inflatoriske valutaer         .
FITV_REP_TRAVEL_EXP      Exit for reiseregningsrapport                      .
FI_ACCPAYB_WRITE       Arkivering kreditorstamdata (generell del): Arkiver ytterligere tabeller .
FI_ACCPAYB_WRITE_FI      Arkivering kreditorstamdata (FI-del): Arkiver ytterligere tabeller    .
FI_ACCPAYB_WRITE_MM      Arkivering kreditorstamdata (MM-del): Arkiver ytterligere tabeller    .
FI_ACCRECV_WRITE       Arkivering debitorstamdata (generell del): Arkiver ytterligere tabeller .
FI_ACCRECV_WRITE_FI      Arkivering debitorstamdata (FI-del): Arkiver ytterligere tabeller    .
FI_ACCRECV_WRITE_SD      Arkivering debitorstamdata (SD-del): Arkiver ytterligere tabeller    .
FI_AUTHORITY_ITEM       Utvidet autorisasjonskontroll for bilagsvisning (FB03)          .
FI_BILA_OUTPUT        RFBILA00: Ytterligere aktiviteter etter GRID-utdata           .
FI_BSTM_MC_EXIT        FI Kontoutskrift: Exit for MultiCash - konvertering           .
FI_F110_SCHEDULE_JOB     F110: Kontroll før planlegg. av et forslag/prod. kjøring         .
FI_GET_INV_PYMT_AMT      BADI for fastsetting av betalingsbeløp for faktura            .
FI_HEADER_SUB_1300      Skjermbildeutvidelse for bilagstopp SAPMF05A               .
FI_ICRC20           Exits i systemuavhengig intern avstemming                .
FI_ICRC20_CNUM        IC-avstemning: Fastsett foretaksnumre                  .
FI_INT_CUS01         FI - renteberegn. av post: BADI                     .
FI_INT_SAP01         FI - renteberegn. av post: BADI                     .
FI_ITEMS_MENUE01       Menyutvidelse                              .
FI_ITEMS_MENUE02       Menyutvidelse                              .
FI_PAYREF_BADI_010      BADI: Betalingsreferansenummer                      .
FI_RCL_CLEARING_ACC      KALC: Sett annen avregningskonto for forretningsområde          .
FI_SL_BADI_DOCSELECT     Utvalg av regnskapsbilag i automatisk kontering FI-SL          .
FI_SL_BADI_POPER       Avledning av konteringsperiode i autom. postering av FI-SL        .
FI_SL_BADI_RGUREC10      BADI for substitusjoner i bilagsstruktur for RGUREC10          .
FI_TAX_BADI_010        RFUMSV00: Tidspunkt for liste via ALV                  .
FI_TAX_BADI_011        RFUMSV00: Tidspunkt 'APPEND' for detaljpostlister            .
FI_TAX_BADI_012        RFUMSV00: Tidspunkt 'GET bkpf LATE' under utvalg             .
FI_TAX_BADI_013        RFUMSV00: Sett parametere for DME-verktøy (tretype UMS1)         .
FI_TAX_BADI_014        RFUMSV00: Feltkatalog for utdatalister for ALV              .
FI_TAX_BADI_015        RFUMSV00: Hendelse "END-OF-SELECTION" før datafilgenerering       .
FI_TAX_BADI_016        RFUMSV00: Overføring av samlede avgiftsdata.               .
FI_TRANS_DATE_DERIVE     Avled BKPF-WWERT fra de andre dataene i bilagstoppen           .
FKKCORR_EXP_9992       Korrespondanse: Eks. - definisjon av korrespondansetype 9992       .
FKKFM_CHECKS_1        BADI for manipulering av DR-integrasjon FI-CA: Kontroller        .
FKKFM_UPD_I          Applikasjonsgrensesnitt til FI-CA dg                   .
FKKINV_BAPIBILL        Fakturadokumenter for fakturering til FI-CA               .
FKK_ID_PRENOTE        Forhåndsutvalg av tvungne forhåndsmeldinger               .
FKK_PBS_CPR_NR        Deletion of CPR/CVR Numbers (Denmark)                  .
FKK_TAX_REP_00        Avgiftsoppgave for kontraktsreskontro                  .
FKK_WTAX_REP00        Landspesifikk utvidelse i QK-rapport RFIDYYWT              .
FLL_SUBSCR_ACL        Funtional Location Folder Customer Subscreen               .
FMALE_FIPEX          FMALE: BADI som brukes som IDOC-exit for bevilgningsart         .
FMALE_FUND          FMALE: BADI som brukes som IDOC-exit for fond              .
FMALE_FUNDSCTR        FMALE: BADI som brukes som IDOC-exit for bevilgningssted         .
FMAVC_ADD_LINES        Tilføy flere rader for DK                        .
FMAVC_DEFAULT_LEDGER     Avrop standard-DBK-ledger                        .
FMAVC_DERI_AFMA        Utvidelser for avledning av kontrollobjekter (DR)            .
FMAVC_DERI_AFMT        Utvidelser for avledning av toleranseprofiler (DR)            .
FMAVC_ENTRY_FILTER      Utvid filterinnstillinger for DK (DR)                  .
FMAVC_EVENT          Definer e-postmottaker for ADK                      .
FMBAS_DERIVATION_TOOL     Aktiviteter til avledningsverktøy for BAS og ADK             .
FMBCCF_ENTRY_DOC       Endring av bevilgningsreg.bilag for overføring av forpl.         .
FMBCS_RW           BADI for BAS report writer-systemtilpasning               .
FMBS_CHECK_STRUCTURE     Validering av endringer av bevilgningsstrukturplan (FBS)         .
FMBS_RIB_INTERFACE      Teknisk grensesnitt for BØM (forpliktelser/faktisk)           .
FMBS_VALID_ADDRESS      Bevilgningsstruktur: Valider adressen til et objekt           .
FMBW_CUSTOMER         BADI for kundespesifikke felt (registreringsbilag)            .
FMBW_FMAA_HIER        BW: Vedlikehold av hierarki for DR-konteringer              .
FMBW_RFFMBWBM         BW: Vedlikehold av ekstraksjon av bevilgningstekster           .
FMCE_CHECK_LOGIC       Utvidelser av logikkontroll for inndekningsevne (BCS)          .
FMCE_COVER_GROUP       Utvidelser for dekningsgrupper                      .
FMCH             BADI for omkonteringsverktøy                       .
FMEF_FACTORY         Egen Factory for objekter for øremerking av midler            .
FMFG_AC_PROP_CFG_CB      Config BADI for other dimension in acc. prop. setup           .
FMFG_AC_PROP_DET       Allow further logic in determining accountable property         .
FMFG_AC_PROP_NEWLINE     Add new lines to Acc. Prop. main loop, and check them by         .
FMFG_AC_PROP_VAL       Values to be transmitted to the asset record               .
FMFG_AUTH_CHECK_BADI     Federal Government IS Authorization Check BADI              .
FMFG_BLSTRING         BADIs around the Budgetary String                    .
FMFG_BL_CORRECT        BADIs for the Budgetary Ledger Correction - extensions          .
FMFG_BUDGETARYLEDGER     BADIs for the Budgetary Ledger extentions                .
FMFG_CCRVNDORMIGRATE     CCR Vendor Migrate                            .
FMFG_FACTS2_CATB       Apportionment Category B Detail Field (obsolete)             .
FMFG_FMABP_BED_HDR      Aut. bevilgningskonteringer: Definer topp for bev.reg.bilag       .
FMFG_FUNDMSG_DRV_DEF     Fund message derivation definitions                   .
FMFG_IMPROPER_PANEL      Additional Processing of Improper Invoice Panel             .
FMFG_MM_GR_SPLIT       Splitting GR/IR account                         .
FMFG_MM_MULTIFUNDING     BADI for multi funding tab screen                    .
FMFG_MM_PRHOLD_NOREL     Activate feature that parked PR does not start rel. strategy       .
FMFR_ALLOW_DOCCATS      Fastsetting av bilagstyper tillatt ved reduksjon             .
FMFR_FORMDATA         Øremerking av midler: Flere formulardata                 .
FMFR_JOURN          BADI for journal for øremerking av midler                .
FMFUNDSRES          Øremerking av midler: Endre GUI-status                  .
FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL   Feltilordning for datamigrering fra FAGLFLEXA til FMGLFLEXA       .
FMKF_HANDLER         Utvidelse for nøkkeltallevaluering                    .
FMKU_GROUPING_KEY       Identifiseringsnøkkel for en gruppe DR-konteringer            .
FMPA_END_MONTH        BADI: Definisjon for utløpsperiode                    .
FMPD_CHECKLINE        Betalingsfordeling: Kontroll av linje                  .
FMPU_R_USERDIM        BADI: Fyll ut egendefinert felt                     .
FMRB_RIB           Utvidelser for BØM-regler                        .
FMRI             BADI for FI-oppdatering i disposisjonsregnskap              .
FMRO_LINE_EDIT_INIT      Control editability and initial values of schedule lines         .
FMRO_POSTING         BAdI to influence recurring obligation postings             .
FMRP_RFFMEPGAX_EXIT      BADI for bilagsjournal                          .
FMR_SCENCHECK         BADI for bruksavhengige systemtilpasningskontroller           .
FMSPLIT_CONTROLLER      Definer funksjoner for konteringsfordelingscontroller          .
FMSPLIT_DISTRIB_METH     Egendefinert fordelingsmetode for konteringsfordelinger         .
FMSPLIT_MAINTENANCE      Utvidelse av vedlikehold for konteringsfordelingsregel          .
FMSPLIT_RULE_DB        Konteringsfordeling brukerdefinerte felt inndata/utdata         .
FMSPLIT_RULE_PROCESS     Definer behandling av konteringsfordelingsregler             .
FMTX_HVM           Behandling av tekstvariabler i budsjettmerknader             .
FM_AUTHORITY_CHECK      Kompletter autorisasjonskontroll i PSM-FM                .
FM_AUTH_DIMENSIONS      Deaktiver autorisasjonskontroll for nye dimensjoner           .
FM_AUTH_OLD_ACTIVITY     Aktiver gamle aktiviteter delvis                     .
FM_BCF_US_SUBTP        BADI: Sets subtypes individually for calculating res. budget       .
FM_BGACODERIVE        BADI for avledning av CO-kontering ved korrigeringsbilag         .
FM_BL_NONRELEVANT       Definer ikke relevante linjer for bevilgningsledger           .
FM_CCF_APPROVAL        BADI: Dokumenter bevilgningsoverf. for godkjenningsprosedyre       .
FM_CCF_REFINE         BADI: Individuelle oveføringsregler for overf. av forplikt.       .
FM_CCF_SET_STATISTIC     BADI: Sett statistikkindikator ved overf. av forpliktelser        .
FM_CCL_FILTER_ITEMS      BADI filter for lukking av åpne poster ved regnsk.årsskifte       .
FM_CCOVR_CONTROL       DR avslutningsarbeider: Styring av omkontering              .
FM_CV_BADI_STRID       BADI: Forhåndsdef. av underinndelings-ID for regelvedl.         .
FM_DATES_ENHANCEMENT     Aktiver gyldighetsdata for funksjonsområde og bevilgn.formål       .
FM_DOCUMENT_VALIDATION    Bilagsvalidering                             .
FM_DP_DPR_CLEARING_C     Avregning av forskudd og forskuddsanmodning               .
FM_EF_GROUP          Gruppering av bilagsposisjoner ved øremerking av midler         .
FM_FKK_CCF_TOT_COLL      BADI: Summering av summariske overføringer (RÅS)             .
FM_FYC_DERIVE         DR-avslutningsarbeider: Utvidelse for avledningsverktøy         .
FM_GLACC_DERIVE        Forvaltningsfond: Utvidelse for avledningsverktøy            .
FM_LIST_HEADER_ADDIN     BADI: Endre listetopp for lister for SAP List Viewers (ALV)       .
FM_MD_SUBID_TYPE       Kontroller underinndelings-ID registrert i tabell FMMDSTRID       .
FM_MD_SUBSTRINGS       BADI: Delstrengkontroll under oppretting av stamdata           .
FM_MD_SUB_VALUES       BADI for delstrengverdikontroll ved registrering             .
FM_ONLINE_ASSIGNMENT     DR-onlinetilordninger - feltstatus                    .
FM_OPEN_PERIODS        Disposisjonsregnskap - utvidelse av konteringsintervall         .
FM_PBC_DIFF_BUDTRANS     Ompostering av bevilgning fra finansieringsinnsparinger         .
FM_POP_DERIVE         Avledningsverktøy for forsiktighetsprinsipp               .
FM_REQUESTS          BADI: Utvidelse for anmodninger                     .
FM_REQUEST_FLLW_DOC      Kontroller og konter bilag i etterhånd                  .
FM_REQUEST_GL_ACC       BADI: Avledning for artskonto i anmodninger               .
FM_TABS_PRINT         BADI: Definisjon av utskriftsoppsett for dagsavslutning         .
FM_TOT_UPDATE         BADI for summarisk oppdatering uten bruk av FI-CA            .
FM_UPDATE_CFLEV        Oppdatering av indikator for overføringsnivå ved bruker         .
FM_UPDATE_DATE_CF       Oppdateringsdato for overførte bilag                   .
FOAP_CD_ADD_FIELD_C      Tilordning: Opprett felt                         .
FOPC_CI_CASE_FLDATTR     Properties of Customer Fields for a Case                 .
FOPC_CI_CASE_PRINT      Format of Customer Fields in Print Reports                .
FOPC_REPORT_WEIGHT      Weight for Report Line During Aggregation                .
FOPC_US_AUTH         MIC: Authorization                            .
FOT_VAT_BC          Forsendelse av elektronisk mva.-oppgave                 .
FOT_VAT_DECL         BADI for elektronisk mva.-oppgave                    .
FOT_VAT_XI          Forsendelse av elektronisk mva.-oppgave via X              .
FOX_DISPLAY          Exiter for FLOB-visning                         .
FOX_FLOB_USED         Bruksinformasjon for FOX-arkiv                      .
FOX_OBJECT          Utvidelse av FOX-objekter                        .
FPB_AUTHORISATIONS      BADI for endring av ansvarsområde                    .
FPB_CMPERS_AUTHORITY     Autorisasjonskontrolll for objekter                   .
FPB_LAUNCHPAD         Endring av URL-parametere                        .
FPB_LAUNCHPAD_ADD_CRITS    Behandling av flere utvalgskriterier                   .
FPB_LAUNCHPAD_BADI      BADI for egendefinert utvidelse av rapport-Launchpad           .
FPB_LAUNCHPAD_SELPAR     Modifikasjon av utvalgskriterier i rapport LaunchPad           .
FPB_PERS_CHECK_AUTH      Persontilpasning: Autorisasjonskontroller                .
FPB_PERS_CHECK_EXIST     Persontilpasning: Eksistenskontroller                  .
FPB_PERS_CONVERT       Persontilpasning: Konvertering av dataformater              .
FPB_PERS_DYN_DIALOG_CHANGE  Dynamisk endring av persontilpasningsdialog               .
FPB_PERS_EVALUATE_VARIABLE  Persontilpasning: Evaluering av variabler                .
FPB_PERS_RESOLVE       Persontilpasning: Nedbryting av intervaller og grupper          .
FPB_SNI_APPL         BADI for Structure Navigation IView                   .
FP_XFP_DEVICE         Fastsett utdataenhet for XFP-utdata                   .
FQST_CIN_SURCHARGE      Tillegg                                 .
FQST_CIN_WITHITEM       BADI for beregning av tilbakeholdt avgift - India            .
FREFINT_DEFINITION      Definisjon av referanserente                       .
FREFINT_VALUES        Referanserentesatser - verdier                      .
FRE_ARTHIER_MOD        Endre artikkelhierarkidata før overføring til F&R            .
FRE_MCH_BEFORE_SEND      Endre varegruppehierarkidata før overføring til F&R           .
FRE_MCH_ID_MOD_BADI      Endre produkt-ID (f.eks. varegrp.-ID, hierarkiknutepunkt-ID)       .
FRE_MD_DIF_CHANGE       Endre verdier og vektingsprofiler for BPF-forekomst           .
FRE_MD_DIF_SEND        Endre BPF-forekomst før overføring til F&R                .
FRE_MD_LOCGRP_SEND      Endre lokaliseringsgruppedata før overføring til F&R           .
FRE_MD_LOC_SEND        Endre lokaliseringsdata før overføring til F&R              .
FRE_MD_MATLOC_SEND      Endre produktdata før overføring til F&R                 .
FRE_MD_PROCYC_SEND      Endre anskaffelsessykluser før overføring til F&R            .
FRE_MD_SUPP_NET_SEND     Endre leveringsnettverksobjekter før overføring til F&R         .
FRE_ORD_INBOUND        Endre inngående bestillingsdata før kontering              .
FRE_ORD_IN_DOCTYPE      Bilagsartfastsettelse - bestillingsdatainngang F&R-tilknytning      .
FRE_ORD_IN_PROMOTION     Kampanjefastsetting - bestillingsdatainngang F&R-tilknytning       .
FRE_ORD_RTFASHION       Utvidelser for mote - bestillingsdatainngang F&R-tilknytning       .
FRE_PLIFZ_ADAPT_TCID     Tilpass transportkjeder                         .
FRE_PLIFZ_DET_SITE      Endre tilordning av leverende fabrikk                  .
FRE_PO_BEFORE_OUT       Endre bestillingsdata før overføring til F&R               .
FRE_RPR_BEFORE_SEND      Endre avrundingsprofiler og avrundingsregler før overføring       .
FRE_SET_LAYMOD        Endre layoutmoduldata før overføring til F&R               .
FRE_STRUCT_ART_IN_PO_OUT_BADI Fastsett behandling av strukturerte materialer i utgående bestillingsdata.
FRE_T001W_ACCESS       Tilgang T001W                              .
FRE_TS_BEFORE_SEND      Endre tidsrekkedata før overføring til F&R                .
FRE_UOM_BEFORE_SEND      Endre kvantumsenhetsgruppedata før overføring til F&R          .
FRE_WLOSITEREF_ACCSS     Tilgang WLOSITEREF                            .
FRML_CALC_ADD_IO_COL     BAdI: Filling User-Def. Fields in the Input and Output View       .
FRML_CALC_ADD_OOP       BAdI: Filling User-Defined Fields in the Ingredients View        .
FRML_CALC_DATA_CONV      BAdI: Conversion of Formula Data to EH&S Data              .
FRML_CMP_VALUES_CALC     BAdI: Conversion of Composition to Permitted Unit            .
FRML_EXPLOSION_CHECK     BAdI: Check When Setting the Standard Explosion Indicator        .
FRML_FORMULA_DIALOG      FRML: BAdI in Formula Dialog                       .
FRML_NTR_CMP_CHECK      BAdI: Check Nutrient Composition in Property Tree            .
FRML_PREF_RCP_CHECK      BAdI: Filtering of Formulas in Explosion                 .
FRML_USAGE_GET        BAdI: Determines the Usage from the Value Assignment Type        .
FSBP_ADDFLD_UPDATE      Finansielle tjenester - forretningspartner - tilleggsdata        .
FSBP_ADDINF_UPDATE      Finansielle tjenester - forretningspartner - tilleggsinfo        .
FSBP_ALIAS_ADD_BAPI      BADI for FS legg til alias                        .
FSBP_ALIAS_CHG_BAPI      BADI for FS endre alias                         .
FSBP_ALIAS_GET_BAPI      BADI for FS hent alias                          .
FSBP_ALIAS_REM_BAPI      BADI for FS fjern alias                         .
FSBP_ARCH_RFC_DATA      BADI: Les RFC-adresse                          .
FSBP_BANK_UPDATE       Finansielle tjenester - forretningspartner - bankdata          .
FSBP_BP001_UPDATE       BADI: Behandling av generelle FS-attributter               .
FSBP_BP011_UPDATE       BADI: Behandling av ansettelsesdata                   .
FSBP_BP021_UPDATE       BADI: Behandling av regnskapsårsinfo                   .
FSBP_BP1012_SUPR_CHK     Styring - kontroll av vurderingsmetode mot systemtilpasning       .
FSBP_BP1012_UPDATE      BADI: Behandling av vurderinger                     .
FSBP_BP1013_UPDATE      BADI: Behandling av differensierte attributter              .
FSBP_BP1030_UPDATE      BADI: Behandling av rapporteringsdata                  .
FSBP_BP3010_UPDATE      BADI: Behandling av tilleggsdata                     .
FSBP_BP3100_UPDATE      BADI: Behandling av tilleggsinformasjon                 .
FSBP_BPID_UPDATE       BADI: Behandling av flere partnernumre                  .
FSBP_BUSYEAR         Regnskapsårsdata                             .
FSBP_BUT021_UPDATE      BADI: Behandling av tidsavhengige adressebruksområder          .
FSBP_BUT0BANK_UPDATE     BADI: Behandling av bankdata                       .
FSBP_CREDT_STANDNG_SET_BAPI  Parameterutvidelse for SET BAPI for kredittverd.data           .
FSBP_DIFF_UPDATE       Finansielle tjenester - forretningspartner - differ. attr.        .
FSBP_EMPLOY_UPDATE      Finansielle tjenester - forretningspartner - ansettelsesdata       .
FSBP_FIS_YEAR_UPDATE     Finansielle tjenester - forretningspartner - regnsk.årsdata       .
FSBP_GDPDU_DATA_GET      BADI: Ekstraksjon for flere forretn.partnerdata til DART         .
FSBP_IDENT_UPDATE       Finansielle tjenester - forretningspartner - flere partn.nr.       .
FSBP_RATING_UPDATE      Finansielle tjenester - forretningspartner - vurderinger         .
FSBP_REPORT_UPDATE      Finansielle tjenester - forretningspartner - rapport.data        .
FSBP_RE_EXIST         Kontroll om applikasjon RE-Classic er aktiv.               .
FSBP_SELECT_EXTERNAL     Utvidet tilgang per søkehjelp for forretningspartnere          .
FSBP_TC_AUTHORITY       BADI: Autorisasjonskontroll                       .
FSBP_TC_CALC_SUM       BADI: Fastsetting av verdier for summering                .
FSBP_TC_DISPLAY        BADI: Vis samlet engasjement                       .
FSBP_TC_DISPLAY_CB      BADI: Tilbakekalling av ALV-liste til applikasjon            .
FSBP_TC_ITEMSGETMULT     BADI: Les kontraktsinformasjon for applikasjon              .
FSBP_TRBP_IMPORT       FS-FP: Import av generelle treasury-data til FP             .
FSBP_TRBP_UPDATE       Finansielle tjenester - forretningspartner - treasurydata        .
FSBP_TREAS_ORG_DATA      Organisasjonsdata for treasury-partner                  .
FTBB_MD_VOLA_COMPUTE     Interpolasjon for volatiliteter i sentral volat.database         .
FTR_BAV            Open TR-TM: BAV-myndighetsrapportering                  .
FTR_CORR_INC_100       CFM: Mottaksbekreftelse via IDOC                     .
FTR_CORR_OUT_100       CFM: Utgangsbekreftelse via IDOC                     .
FTR_CUSTOMER_EXTENT      Open TR-TM: Utvidelser for kunder                    .
FTR_FINANCIAL_OBJECT     Open TR-TM: Finansobjekt Connector                    .
FTR_FX_INT_EXIT        Utvidelser for intern valutahandel                    .
FTR_HEDGE_MGMT        Open TR-TM: Sikringsadministrasjon                    .
FTR_HEDGE_MGMT_USER      Brukerexit for underbildet 'sikringsadministrasjon'           .
FTR_MA_LAUNCH         Innstillinger for MiniApp Launcher                    .
FTR_MA_LAUNCH_1STP      Styring av startside for MiniApp Launcher (FTR_MA_LAUNCH)        .
FTR_MA_LAUNCH_CUSTOM     Innstillinger for MiniApp Launcher                    .
FTR_MIRROR_DEALS       Open TR-TM: Tilknytning speilvendte transaksjoner            .
FTR_PARTNER_ASSIGN      Open TR-TM: Partnertilordninger                     .
FTR_SE_DEFAULTS        BADI: Forhåndsdefinering av statusdata for verdipapirtrans.       .
FTR_TAX_DERIVATION      Definer flere avledningsregler for avgiftsgenerering           .
FTR_TAX_POSTING_CML      Generering av avgiftsbevegelser ved kontering              .
FTR_TAX_POSTING_SE      Generering av avgiftsbevegelser ved kontering              .
FTR_TAX_POSTING_TR      Generering av avgiftsbevegelser ved kontering              .
FTR_TRACA_STATREPORT     Kont. av TR-trans.: Utvidelser for myndighetsrapportering        .
FTR_TR_EXTENTION       Utvidelser til TR-TM                           .
FTR_TR_FACILITY        Open TR-TM: Tilknytning til fasiliteter                 .
FTR_TR_FIMA_CALLBACK     Fastsett rentekapitaliseringsandel                    .
FTR_TR_GENERIC        Open TR-TM: Generisk tilknytning til transaksjonsadm.          .
FTR_TR_LOAN_EB        Åpne TR-LO: Lånebehandling - elektronisk bankvirksomhet         .
FTR_TR_LOAN_PP        Åpen TR-LO: Lånebehandling - betalingsetterbehandling          .
FTR_TR_POSMON         BADI-posisjonsmonitor                          .
FTR_TR_TBB1_EXIT       Utvidelser av (operativt ) konteringsgrensesnitt (foreldet)       .
FTR_TR_TIME          BADI for forespørsel om kontraktsinngåelse dato/klokkeslett       .
FTR_XI_GENERAL_MAPPING    Treasury XI-kobling for finanstransaksjoner (generelt)          .
FTR_XI_INTERFACE_MAPPING   Treasury XI-kobling av finanstransaksjoner                .
FVDE             Exit for FTLE/lånekonvertering til EUR                  .
FVD_ACCOUNTREF_PART      Styr konteringsreferanseberegning for partner              .
FVD_ACCOUNT_DETERMIN     Brukerexit for kontofastsetting i lån                  .
FVD_ADDFLOW_FACTORY      BADI for ADDFLOW-verktøy                         .
FVD_ALOI_CLERK        Fastsettelse av transaskjonstype for en saksbehandler          .
FVD_AUTODRAFT         BADI: Egendefinert oppretting av debetnotaer               .
FVD_AUTOWAIVE         Avkallsregelverk                             .
FVD_BILL_DATA_CHANGE     BADI-grensesnitt for endring av fakturaer                .
FVD_BILL_PRINT        Grensesnitt for utskrift av fakturaer                  .
FVD_BILL_REM_DERIVE      Grensesnitt for fastsetting av betalingsnøkkel              .
FVD_CAPTR_OL         Kapitaloverføring: CAPTR OL-sjikt                    .
FVD_CAPTR_UI         Kapitaloverføring UI-sjikt                        .
FVD_CLI_CONTRIBUTION     Beregning av GF-engangspremie                      .
FVD_CLI_RECALC        Beregning av GF-refunderingsbeløp                    .
FVD_COND_VERIFIER       Betingelseskontrollverktøy: BADI for egendef. kontroller         .
FVD_CONTRACT_CREATE      Behandling av funksjonsuvidelser ved oppretting av kontrakt       .
FVD_CORRESPONDENCE      BADI-grensesnitt for korrespondanse FS-CML                .
FVD_CREDIT_BUREAU       Grensesnitt for endring av kredittbyråfil                .
FVD_DEFCAP          BADI funksjoner i henstand                        .
FVD_EFFINT_CONDITION     Betingelser for beregning av effektiv rente restløpetid         .
FVD_EFFINT_DISBURSEM     Betingelser for beregning av effektiv rente total løpetid        .
FVD_EXPORT          Eksportgrensesnitt for lån                        .
FVD_EXPORT_OFFERS       Eksportgrensesnitt for lån - tilbud                   .
FVD_INT_ON_ARREARS      Utvidelser for morarenter lån                      .
FVD_LOAN_MASTERDATA      BADI: Funksjonsutvidelse stamdata kontrakt                .
FVD_LOAN_OPEN_ITEMS      Tilpasning av visning åpen post                     .
FVD_LOAN_POST         BADI-funksjoner i LOAN_POST                       .
FVD_LOAN_RETURN_DEB      BADI i behandling av returnerte debetnotaer               .
FVD_LOAN_REVERSE       BADI-funksjoner i tilbakeføring                     .
FVD_LOS            BADI: Låneopprinnelse                          .
FVD_MD_MODEL         Forbrukerlån: Stamdata                          .
FVD_MD_PRODUCT_ATTR      BADI: Utvalg av attributtverdier for produktversjoner          .
FVD_MD_VIEW          Forbrukerlån: Brukergrensesnitt                     .
FVD_PAYRQ           Utvidelser for betalingsanmodning i konteringsgrensenittet        .
FVD_PAY_IS_PAYOFF       BADI til beslutning om betaling utløser en tilbakebakebet.        .
FVD_PAY_STOP_FILE       BADI: Egendefinert oppretting av stoppfiler (lockbox)          .
FVD_RECON_FI         BADI for FI-avstemmingsrapport                      .
FVD_REVERSAL_REASON      BADI: Tilordning av eksterne tilbakeføringsårsaker            .
FVD_RULE_PAYMENTS       BADI: Egendefinert innstilling av betalingsregler            .
FVD_SET_FNM1_DATE       Forhåndsdefinering av konteringsdato og betalingsdato          .
FVD_TOTALCOMMIT_GET      Samlet engasjement forretningspartner - lån               .
FVD_US_IPD_PLAN        Egendefinert planfastsetting for BI-fordeling              .
FVVD_ARCHIV          BADI: Tilbakestill arkiveringsreferansedato               .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:10:17

Impressum