WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,519 (today: 768)
( 5 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Tittel                           .

GCC_PS_PROJECT_LABEL Betegnelse for prosjektdefinisjon og WBS-elementer     .
GDS_MATERIAL_EXTRACT BADI: Ekstraksjon av materialer til GDS-konsoll       .
GEN_EBPP_DEBITOR_SL BD: Søk etter mulige forretningspartnere          .
GET_CCS_PROPOSAL   Lesing av forslagsdifferensering              .
GET_CRM_OBJECT_TYPE Fastsetting av CRM_OBJECT_TYPE for en operasjon       .
GET_DEFCCS      Modifiser faktisk kostnadsdifferensiering ved oppdat. i ML .
GET_GENERATIONGROUP Fastsett genereringsgruppe                 .
GET_PARTN_ROLES_PPF PPF: BAdI for henting av mulige partnerfunksjoner for appl. .
GLT0_AFTERSPLIT_VAL Validering etter bilagsoppdeling              .
GM_ALLOW_FM_PLANNING Tillat konteringselement tilskudd i disp.regnsk.planl.   .
GM_AUTHORITY_CHECK  Tilskuddsforvaltning: Autorisasjonskontroll         .
GM_BDGT_FM_SOURCE  GM-bevilgningstildeling endring i DR-kilde (begr.scenario) .
GM_BDGT_TRFR     GM: Ompostering av bevilgning til disposisjonsregnskap   .
GM_BDGT_VALIDATIONS GM-bevilgningstildeling: Egendefinerte valideringer     .
GM_BILL_AUTHORITY  GM: Brukerautorisasjon for fakturering for DP90 i GM    .
GM_CHANGE_ATTRIBUTES Overstyr statusindikator og avledningsmetode for kontoer  .
GM_CHANGE_STATUS   GM anropt etter at ny tilskuddsstatus ble valgt       .
GM_COPY_GRANT    GM - erstatning for kopi av tilskuddsfunksjon        .
GM_GRANT_NBR     Endringer av tilskuddsnummer for ekstern tilordning     .
GM_OM_EXT_CHK    GM utvidet kontroll for objektkoblingsfunksjon       .
GM_POSTING_CONTROL  Utvid GM-konteringsstyring                 .
GM_POST_AUTHORITY  GM - konteringsblokk - autorisasjonskontroll        .
GM_RM_INTEGRATION  Generisk BADI for integrasjon av GM-Records Management   .
GM_SALES_ORDER_EXT  Tilordne tilskuddsfelt til kundeordrefelt          .
GM_SD_ORDER_CREATE  Oppretting av kundeordre i GM                .
GM_SPONSOREDOBJ   Tilskuddsforvaltning - tilskuddsobjekt - BADI        .
GOS_MULT_PUBLISH   Påfølgende publisering av flere objekter          .
GOS_SRV_REQUEST   GOS: Fang opp forespørsel om generisk tjeneste       .
GOS_SRV_SELECT    GOS: Begrens utvalg av generiske tjenester         .
GRID_CLICK_PPF    PPF: Exit for dobbeltklikk på verdier i visning       .
GUI_APPL_OBJ_OHFW  Connects application object presentation (subscreen) to OHFW.
GUI_ASSIGNMENTS_RFW Utvidelser for cl_gui_assignments_rfw            .
GUI_BROWSER_OHFW   BADI to enhance the browser                 .
GUI_DETAIL_RFW    Ekstern GUI-control for detaljer/sammenligning av RFW-knp. .
GUI_GRAPH_RFW    Utvidelser for cl_gui_graph_rfw               .
GUI_ITEMIZATION_CK  PCP: Kan ikke brukes for øyeblikket             .
GUI_NAVIGATION_RFW  Utvidelser for cl_gui_navigation_rfw            .
GUI_PROTOCOL_OHFW  Applicaiton specific protocol                .
GUI_RFW       Utvidelser for cl_gui_2_rfw                 .
G_SET_CHANGES    Sett: Oppretting, endring og sletting av sett        .
G_SET_FORMULA_EXIT  Sett: Exiter for formelvariabler              .
G_SET_USAGE     Sett: Bruksinformasjon                   .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:10:03

Impressum