WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,497 (today: 746)
( 12 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI          Tittel                              .

HBS01         Homebuilding                           .
HIER_CHECK_LBK     Hierarchy checks for logbook actions               .
HR99S00_DAQ001     Set form splits according key field values            .
HR99S00_DAQ002     Set control parameters in a form split              .
HR99S00_DAQ003     Check if payroll period is relevant                .
HR99S00_DAQ004     Update value table for wage types                 .
HR99S00_DAQ005     Sum values of a field over different periods           .
HR99S00_DAQ006     Check payroll results                       .
HR99S00_DAQ007     Table reader: modify values                    .
HRALE00CHANGE_PTRS   HR-CA-ALE: Behandling av endringspekere (change-pointers)     .
HRALE00INBOUND_IDOC  HR-CA-ALE: Inngangsbehandling HR-stamdata             .
HRALE00INBOUND_OBJEC  HR-CA-ALE: Kontroll/tilleggsbehandling av objekt i inngang    .
HRALE00INB_DATA_READ  HR-CA-ALE: Lesetilgang til HR-stamdata i ALE-inngang       .
HRALE00ORIGSYSTEM   HR-CA-ALE: Fininnstilling mekanisme for utviklingssystem     .
HRALE00OUTBOUND_IDOC  HR-CA-ALE: Utgangsbehandling HR-stamdata             .
HRALE00SPLIT_INBOUND  HR-CA-ALE: Egendefinert inngangsbehandling            .
HRALEX_INBOUND     Utvidelse ALEX inngang                      .
HRASR00AUTH_CHECK   Autorisasjonskontroll                       .
HRASR00CONT_GROUP   Innholdsgruppering                        .
HRASR00OBJECT_GROUP  Gruppering av objekter                      .
HRASR00PROCESS_REF_NUM HR Administrative tjenester: Prosessreferansenummer        .
HRBAS00INFTY      Oppdateringsprogram                        .
HRBAS00_CCHANGE    Utfør flere aktiviteter ved bytte av land             .
HRBAS00_GET_PROFL   Definer brukerprofiler for tabell T77PR              .
HRBAS00_INFTY     Update By                             .
HRBAS00_OM_DEL_CHECK  Org.styring, hier.-framework: Testeval.prosess før sletting    .
HRBAS00_RELAT     HR: Exit for tilknytninger                    .
HRBAS00_RHBAUS00    Business add-in for RHBAUS00                   .
HRBAS00_SEARCH     HR: Objektsøk                           .
HRBAS00_SEARCH_EXCL  Utelukkelse av enkel søkehjelp                  .
HRBAS00_SELECTION   HR: Business add-in for utvalg                  .
HRBAS00_STRUAUTH    Business add-in for strukturell autorisasjon           .
HRBEN00ESS0001     Benefits ESS: Customer Enhancemnt for Estimating Contributns   .
HRBEN00ESS0002     Benefits ESS: Customer Enhancement for Filling Costs/Remarks   .
HRBEN00PAY0013     Customer Enhancements for SAP Benefits Plan Category       .
HRBEN00RET0001     Enhancement for Extraction of Cumulated Payroll Results      .
HRBEN00RET0002     Country Enhancement for Filling IDOCs for Pension Plans      .
HRBEN00TCS0001     Customer enhancement for customer-spec. Benefits categories    .
HRBE_BALANCE_METHOD  Change calculation method (DMFA)                 .
HRBE_EDU_LEAVE     Exits for Educational Leave                    .
HRCCE_DIST       Fordelingsfunksjon                        .
HRCCE_PAYMENT     Land-exit for betalingsfunksjon XPAY               .
HRCCE_RETRO      Etterberegningsfunksjon                      .
HRCMP00COMPA_RATIO   Referanselønn for beregning av relativ plassering         .
HRCMP00SAL0001     Rediger lønnsdata for medarbeidere for lønnsundersøkelse     .
HRCMP00TCS0001     Les SBO-data for SAP-definert underkategori (PAY)         .
HRCMP00TCS0002     Les SBO-data for egendefinert underkategori (PAY)         .
HRCMP00TCS0003     Les SBO-data for SAP-definert underkategori (CMP)         .
HRCMP00TCS0004     Les SBO-data for egendefinert underkategori (CMP)         .
HRCMP00TCS0005     Les SBO-data for person for egendefinert kategori         .
HRCMP00TCS0006     Autorisasjonskontroll for samlet belønningsoversikt        .
HRCMP00_PS_RECL    Endring av lønnstrinn iht. tariff                 .
HRECM00_ACTIVATION   Erstatt aktiveringsmetode/fastsett ny infotype 0008        .
HRECM00_AGEDATA    Tidstilpasning av markedsdata for spørreundersøkelse       .
HRECM00_BDG0001    Belønningsbevilgning: Brukerexit                 .
HRECM00_CALCBASE    Erstatt bestemmelse av grunnlønn for beregningsgrunnlag      .
HRECM00_CARGP     Erstatt vurdering av kjennetegnet CARGP              .
HRECM00_CONSISTENCY  Utvid konsistenskontroll med tilleggstester            .
HRECM00_CP1GP     Erstatt vurdering av kjennetegn CP1GP               .
HRECM00_CP2GP     Erstatt vurdering av kjennetegn CP2GP               .
HRECM00_CRS      Ekstraher belønningsdata for overs. over belønningsgjennomg.   .
HRECM00_EFFDATE    Estatt bestemmelse av ikrafttredelsesdato             .
HRECM00_ELIGIBILITY  Erstatt eller utvid kvalifiseringskontroll            .
HRECM00_ELIGP     Erstatt vurdering av kjennetegn ELIGP               .
HRECM00_EXERCISE    Engangsbehandling for innløsningsbekreftelses-IDOC        .
HRECM00_GDEGP     Erstatt vurdering av kjennetegn GDEGP               .
HRECM00_GRANT_INFO   Ekstraher info om MA-programtildeling for utgående IDOC      .
HRECM00_GUIDELINE   Erstatt eller utvid retningslinjevurdering            .
HRECM00_MATRIX_SEGM  Metoder for belønningsmatrisedimensjon              .
HRECM00_PARTICIPANT  Ekstraher deltakerinformasjon for utgående IDOC          .
HRECM00_SALARY     Erstatt evaluering av lønn og lønnsrelaterte størrelser      .
HRECM00_STATSTYPE   Avrop verdi for betalingskategori for en medarbeider       .
HRECM00_STKUN     Estatt best. av aksjeenhet for pos. i belønningsgjennomgang    .
HREIC_AGENTS      Fastsett EIC-agenter                       .
HREIC_EMPLOYEESEARCH  BADI for medarbeidersøk                      .
HREIC_GROUPING     Fastsett EIC-gruppering for medarbeidere             .
HREXP_EXPERT      HR Expert Finder                         .
HRFORM_AFTER_TRANSP  HRFORMS: Operasjoner som skal gjennomføres etter overføring    .
HRFORM_BUSINESS_ADRS  HR-Forms: Formatering av forretningsadresse            .
HRFORM_HRF02      Utvidelser for HR-formularer                   .
HRFORM_METADATA    HR-formularer: Landexit for metadata               .
HRFPM_ACC_DEST     Fastsetting av RFC-adresse for regnskap              .
HRFPM_ADT       Fastsetting av nøkkel stillingsbetegnelse             .
HRFPM_ADT_SUBSCR    Stillingsbetegnelse: Skjermbildeutvidelser            .
HRFPM_AVC_MSGS     Feilmeldinger for tilgjengelighetskontroll            .
HRFPM_BC_RELEVANCE   Konteringsrelevans for stillingsgruppeoversikt          .
HRFPM_BPREP_COSTS   Behandling av personalkostnader for HR-budsjettplanlegging    .
HRFPM_BPREP_COST_DIST Behandling av kostnadsfordelingsdata for HR-budsjettplanlegging  .
HRFPM_BPREP_ORG_STRUC Behandling av organisasjonsstrukturdata for HR-budsjettplanlegging.
HRFPM_BUDGET_CHART   Utvidelser av stillingsgruppeoversikt               .
HRFPM_BU_EXTENSIONS  Utvidelser av still.gruppeanalyse og finansieringsanalyse     .
HRFPM_CHART_OF_RESP  Utvidelse av fordelingsplan for bedrift              .
HRFPM_CREATE_DOCS   Skriving av forpliktelsesbilag                  .
HRFPM_DATA_COLL    HRFPM: Datasamler                         .
HRFPM_DATA_COLL_RATE  HRFPM: Datasamler - fastsetting av behov             .
HRFPM_DELTA_UPD_BW   Ekstraksjon av bilag til SAP BW (deltaoppdatering)        .
HRFPM_DIFFERENCE    Finansieringsinnsparinger/-økninger                .
HRFPM_DIFF_BUD_TRANS  Ompostering av bevilgning fra finansieringsinnsparinger      .
HRFPM_ENCUMB_IV    HRFPM: Konteringsspesifikk forpliktelsesperiode          .
HRFPM_ENC_PER     HRFPM: Objektspesifikk fastsetting av forpliktelsesperioder    .
HRFPM_ERROR_HANDLER  HRFPM: Behandling av feil & avslutningsarbeider          .
HRFPM_FIN_CHK_POST   Etterbehandling av kontrollresultat                .
HRFPM_FIN_FILL_CHKIF  Utfylling av grensesnitt for kontroll-BADI            .
HRFPM_FIN_LIST     Utvidelse finansieringer per organisasjonsenhet          .
HRFPM_FIN_PROVIDE_IT  Tilføyning av infotyper for kontroll               .
HRFPM_FIN_RULES_CHK  Kontroll av bemanningsregler                   .
HRFPM_FTE_ACTION    Spesifikke aktiviteter for offentlig sektor i HR         .
HRFPM_FTE_CHECK    Spesifikke kontroller for Public Sector i HR           .
HRFPM_FTE_CHK_CHART  PS-spesifikke kontroller: Utvidelser av liste           .
HRFPM_FTE_DISPATCHER  Spesifikke kontroller for Public Sector i HR           .
HRFPM_GET_DUE_DATE   HRFPM: Fastsetting av forfallsdato                .
HRFPM_HR_RESPONSIBLE  HRFPM: Individuell fastsetting av ansvarlig for HR        .
HRFPM_INT_MAN     HRFPM: Styring av deltakelse i automatisk bilagsoppretting    .
HRFPM_LOCKINT     Integrasjon forpliktelsesoppretting - merknader          .
HRFPM_MODIFY_FUND   Behandle tabell for fond                     .
HRFPM_NEG_CMMTMNT   Fastsett bilagsart for neg. øremerking av midler         .
HRFPM_OBJECT_COLL   HRFPM: Objektsamler                        .
HRFPM_OCC_CHK_CHART  Kontroll av bemanningsregler: Utvidelser av liste         .
HRFPM_OCC_CHK_POST   Etterbehandling av kontrollresultat                .
HRFPM_OCC_FILL_CHKIF  Utfylling av grensesnitt for kontroll-BADI            .
HRFPM_OCC_OUTPUT    Metoder for utdata av kontrollresultat              .
HRFPM_OCC_PROVIDE_IT  Tilføyning av infotyper for kontroll               .
HRFPM_OCC_RULES_CHK  Kontroll av bemanningsregler                   .
HRFPM_ORIG_PLAN_VAL  Fastsetting av normverdi for stillingsgruppeoversikt       .
HRFPM_OUTPUT_HANDLER  HRFPM: Utdata                           .
HRFPM_PREPARE_CIPE   BADI for anrop av spesielle moduler før avregningssimulering   .
HRFPM_REOC       Beslutning om sperre mot ny bemanning er aktiv for stilling    .
HRFPM_ROLL1520     Additional Adjustment Original Bdgt Bottom-Up(e.g. Rounding)   .
HRFPM_RULES_FILTER   BADI for fastsetting av filterverdier               .
HRFPM_TRFCOND     BADI for belsutning om stilling er relevant for merknadstype   .
HRFPM_VACANCY     Styring av behandling av ledige stillinger            .
HRFPM_WD_REPORTS_B   Rapporter stillingsadministrasjon                 .
HRGB_EXIT_ANSAL_FUNC  Exits for annual salary functionality               .
HRHAP00_ACC_HEADER   Evaluering - toppdatatilgang                   .
HRHAP00_ACTION_LOG   Evaluering - aktivitetsprotokoll                 .
HRHAP00_ADD_HEADER   Evaluering - tilleggstoppdata                   .
HRHAP00_ADD_ON_APPL  Utvikling: Add-on-applikasjon                   .
HRHAP00_ADMIN     Evaluering - administratorfunksjoner               .
HRHAP00_ATT_ACCESS   Dokument - vedlegg: Autorisasjonsbehandling            .
HRHAP00_AUTHORITY   Evaluering - evalueringskontroll                 .
HRHAP00_BC_ELEMENT   Forretningskontrollelementer                   .
HRHAP00_BSP_TMPL    Evaluering - weboppsett (BSP)                   .
HRHAP00_BUT_ACCESS   Evaluering - knappetilgang                    .
HRHAP00_CATALOG_ACT  Utvikling: Katalog - aktivitet                  .
HRHAP00_CATEG_CREATE  Utvikling: Katalog - kategorioppretting              .
HRHAP00_CATEG_EXMPLE  Katalog - opprett eksempelkategori                .
HRHAP00_CHECK_CUSTOM  Utvikling: Systemtilpasning - kontroller tabeller og innst.    .
HRHAP00_COL_ACCESS   Evaluering - kolonnetilgang                    .
HRHAP00_COL_OWNER   Evaluering - kolonneeier                     .
HRHAP00_DEFAULT_OBJ  Kjøringstid - generer forslag (bruker "-" objekt)         .
HRHAP00_DOC_BC     Evaluering - bedriftsøkonomisk kontroll              .
HRHAP00_DOC_DEF_D1   Evaluering - forslag evaluerer                  .
HRHAP00_DOC_DEF_D2   Evaluering - forslag evaluert person               .
HRHAP00_DOC_DEF_DE   Evaluering - forslag gjennomføringsperiode            .
HRHAP00_DOC_DEF_DN   Evaluering - forslag evalueringsnavn               .
HRHAP00_DOC_DEF_DO   Evaluering - forslag andre involverte               .
HRHAP00_DOC_DEF_DP   Evaluering - forslag delevaluerer                 .
HRHAP00_DOC_DEF_DR   Evaluering - forslag oppfølgingsdato               .
HRHAP00_DOC_DEF_DV   Evaluering - forslag - gyldighetsperiode for evaluering      .
HRHAP00_DOC_DELETE   Evaluering - sletting                       .
HRHAP00_DOC_PREPARE  Evaluering - forbered evalueringer                .
HRHAP00_DOC_SAVE    Evaluering - lagre evaluering                   .
HRHAP00_DOC_STATNAME  Evaluering: Alternativ for statusbetegnelser           .
HRHAP00_DYN_EVENT   Evaluering - dynamisk celleverdi - hendelse            .
HRHAP00_ENHANCE_DEL  Evaluering - slett element                    .
HRHAP00_ENHANCE_FIX  Evaluering - fast utvidelse                    .
HRHAP00_ENHANCE_FREE  Evaluering - fri utvidelse                    .
HRHAP00_FOLLOW_UP   Dokument - etterbehandling (i bakgrunnen)             .
HRHAP00_FOLLOW_UP_D  Dokument - etterbehandling (i forgrunnen)             .
HRHAP00_GET_LIST_FLT  Evalueringer: Filter HRHAP_DOCUMENT_GET_LIST_XXL         .
HRHAP00_INIT_CATALOG  Utvikling: Katalog - ved initialisering              .
HRHAP00_LINK      Evaluering - tilknytninger                    .
HRHAP00_MAX_P_APPER  Maks. antall tillatte delevaluerere                .
HRHAP00_OFFLINE    Evaluering - offline                       .
HRHAP00_REPORTING   Evaluering - rapportering                     .
HRHAP00_REP_GEN_VAR  Evaluering - rapportering (generiske varianter)          .
HRHAP00_SELECTION   Evaluering - objektutvalg (rolle og arbeidsliste)         .
HRHAP00_SMARTFORMS   Evaluering - forhåndsvisning (Smart Form)             .
HRHAP00_TEXT_SUBST   Evaluering - teksterstatning                   .
HRHAP00_TMPL_608    Utvikling: Appl. - restriksjon for add-on-avhengig formular    .
HRHAP00_TMPL_EXAMPLE  Katalog - opprett eksempelformular                .
HRHAP00_TMPL_GETLIST  Evaluering - hent formularliste                  .
HRHAP00_TMPL_RESTR   Add-on-avhengig restriksjon i søkehjelpen             .
HRHAP00_TMPL_WIZARD  Katalog - opprett formularer via veiviser             .
HRHAP00_VALUE_TYPE   Evaluering - verdiliste                      .
HRHAP00_VAL_DET    Evaluering - verdifastsetting                   .
HRHAP00_WF_RULE_ID   Workflow - utførende person                    .
HRHCP00_DC_COSTITEMS  Datainnhenting: Endre dataposter for kostnadselement       .
HRHCP00_DC_EMPLOYEE  Datainnhenting: Medarbeiderdata                  .
HRHCP00_DC_ORGOBJECT  Datainnhenting: Organisasjonsobjekter               .
HRHCP00_DERIVE_VALU  Avledning og vurdering av kostnadselementer            .
HRHCP00_DET_UI     Tilleggsinformasjon i detaljbudsjettering             .
HRHCP00_POST_PERIODS  Overstyr perioder for kontering til CO              .
HRHCP00_RESP_OBJECTS  Fastsett autorisasjoner og objekter som du er ansvarlig for    .
HRHCP00_RUN_HEADC   Fastsett objekter for kvoteplanlegging              .
HRHCP00_RUN_OBJSEL   Endre utvalg av kostnadsobjekter                 .
HRHCP00_TIMESPLITS   Tidsoppdelinger                          .
HRIQ_BADI_READ     Business Add-Ins: Read information                .
HRIQ_CORR_FORMKEY   Form Determination for Correspondence               .
HRIV_REDUCE_AMOUNT   Reduksjon innenfor indirekte evaluering              .
HRLDAP_ATTRIBUTES   LDAP: Modification of Attribute Values              .
HRMGE00CPICALC0001   Avledet CPI-kalkulasjon: FORELDET, BRUK HRMGE00CPICALC0002    .
HRMGE00CPICALC0002   Beregning av BPE-er                        .
HRMGE00CURRCONVDATE  BADI: Datobestemmelse for valutaomregninger            .
HRMGE00INTLADMIN    Definer intern. personalsaksbehandlergruppe for int. medarb.   .
HRMGE00OFFERSHEET   Tilbud til internasjonale medarbeidere              .
HRMGE00REGION     Fastsett regioner for ansettelseskontrakter            .
HRMGE_SFORM_NAME    Definer egen mal for applikasjon                 .
HROM_EXP_PATH     HROM: Exit for tilknytninger til oversiktsobj. som kan vedl.   .
HROM_NF_BUFFER     HROM Navigerings-framework: Utvidelse for oppdateringsbuffer   .
HRPAD00AUTH_CHECK   HR: Autorisasjonskontroll                     .
HRPAD00AUTH_RECORD   Spansk lov om databeskyttelse: Exit for registrering       .
HRPAD00AUTH_TIME    Tidslogikk i PA-autorisasjonskontroll               .
HRPAD00INFTY      Oppdateringsprogram / vedlikehold av infotyper          .
HRPAD00_ADRS      HR: Adresseformatering                      .
HRPAD00_ENTRY_LEAVE  HR_ENTRY_DATE og HR_LEAVING_DATE                 .
HRPAD00_PAPM      Definisjon av brukerexit for samlet søkehjelp PAPM        .
HRPAD00_PREM      Definisjon av brukerexit for samlet søkehjelp PREM        .
HRPAD00_RECOG_SCREEN  Medarbeider - gjenkjennelsesskjermbilde              .
HRPADCA_FED_LOW    HR CA ESS: Display Federal Letters of Waiver           .
HRPADCA_PB07_0001   Business Add-In to Determine an Employee's Business Number    .
HRPADCA_PC07_0001   HR CA: User Exit for retrieval of Registration Number       .
HRPADCA_PC07_0002   HR CA: User Exit for retrieval of Account Number         .
HRPADCA_PC07_0004   HR CA: User Exit for population of Tax Infotype framework     .
HRPADCA_PC07_0005   HR CA: User Exit for retrieval of tax program name        .
HRPADCA_PROV_LOW    HR CA ESS: Display Provincial Letters of Waiver          .
HRPADCA_RPLEEAK0_001  User Exit for Calculation of EEA Salary, Canada          .
HRPADCA_RPLEEAK0_002  User Exit for weeks worked by Temporary EE, Canada        .
HRPADCA_RPLEEAK0_003  User Exit for check on Release of Information, Canada       .
HRPADCA_RPUTXUK0_001  BAdI for IT0462/0463 tax update program RPUTXUK0         .
HRPADCA_SUBSCRN_9000  Screen exit for Canadian Tax Infotypes - Subscreen 9000      .
HRPADCA_SUBSCRN_9001  Screen exit for Canadian Tax Infotypes - Subscreen 9001      .
HRPADIT_730      Badi for CID determination.                    .
HRPADRU_P4       HRULP4 enhancement                        .
HRPADUS_OSHA_0001   Customer exit for OSHA reporting                 .
HRPADUS_PBAS_0001   Egendefinert exit for meldingshåndtering             .
HRPAY00_COL_DME    Betalingsformål for samleoverførsel                .
HRPAY00_COL_DME_KEYS  Summeringsnøkkel for samleoverførsler               .
HRPAY00_ESS_PAYSLIP  Kontroller om lønnsslipp bare er tilgjengelig via ESS       .
HRPAY00_PAYMENTS    Exit for overføringsgrensesnittet CL_HRPAY00_PAYMENTS       .
HRPAY00_PRE_DME    Exit for forprogrammet dataoverføring               .
HRPAY99_KTO      Muliggjør ulike operasjoner i sammenheng med lønnskontoen     .
HRPAYBE_ABSENCES    BADI Exits for the (new) RPTGENB0                 .
HRPAYBE_DMFA01     Append DMFA internal tables                    .
HRPAYBE_DMFAUP01    Set employer key for Status Handler                .
HRPAYBE_DMFAUP02    Set employee key for Status Handler                .
HRPAYBE_DMFAUP03    Difference analyser                        .
HRPAYBE_DMFAWR01    Check Reference                          .
HRPAYBE_DMFAWR02    Set directory for upload and download               .
HRPAYBE_DMFA_LIM    Limitation of SI deductions                    .
HRPAYBE_DMFA_USERREF  Gets the user reference for user reference fields in DMFA     .
HRPAYBE_DMFA_WDS    User exit for computation of Working Days System for DMFA     .
HRPAYBE_DTA01     DTA Exit 01 - Preliminary Data Medium               .
HRPAYBE_GARNISH01   User exit garnishments                      .
HRPAYBE_PAYROLL    Various Belgian payroll exits                   .
HRPAYBR_CFER_PAYDATE  Define vacation allowance payment date              .
HRPAYBR_CFER_PAYROLL  Desired processing before running payroll             .
HRPAYBR_FCOL_PAYDATE  HBRFCOL0-Changes payment date of company vacation         .
HRPAYBR_FCOL_PAYROLL  HBRFCOL0- process previous to payroll run             .
HRPAYBR_RAIS_RECORD1  HBRRAIS0 - Additional filling in of fields in record 1      .
HRPAYCA_ROE_001    BAdI for Record of Employment (Canada)              .
HRPAYCA_ROE_002    Business Add-In for ROE Workbench.                .
HRPAYCA_RP_ROE     Business add-in for Record of Employment (Canada)         .
HRPAYCHBGAC0      HR-CH: BFS Quarterly Employment Statistics            .
HRPAYCHERC0      Employer Statement                        .
HRPAYCHLAW0      HR-CH: Wage Statement                       .
HRPAYCHLAW2      HR-CH: Wage Statement 2005                    .
HRPAYCHLAW2B      HR-CH: Wage Statement 2005 - Part-Time Work            .
HRPAYCHLVG0      HR-CH: Salary Comparison                     .
HRPAYCHRMC0      Maternity Pay Registration                    .
HRPAYFR_AAI2      Modifications of ASSEDIC statement for casual labor        .
HRPAYFR_ADP_BACKUP   Saved copy of TEDM tables                     .
HRPAYFR_ADP_PERNUM   Check selected employee payroll results              .
HRPAYFR_ADP_TEDM    Management of TEDM file and wage type text extension       .
HRPAYFR_ADP_TRANSP   Items to be deleted from or added to a transport order      .
HRPAYFR_ADP_VALUE   Scenario variables input                     .
HRPAYFR_CRC      BAdI for DADS-CRC                         .
HRPAYFR_DADSU_CUST   BAdI: client exits for the DADS-U                 .
HRPAYFR_DUCS      BAdI: modify the data of the DUCS                 .
HRPAYFR_DUCS_BRC    BadI: DUCS application                      .
HRPAYFR_FCCO      BadI: extensions to the standard contribution calculations    .
HRPAYFR_FSPEC     Customer exit for SPECIAL CONTRACTS application          .
HRPAYFR_PART_TIME   Half-time or full-time                      .
HRPAYFR_QUALIF     Qualification search                       .
HRPAYIT51       User-exit payroll function IDEDU (IT)               .
HRPAYIT_CALC      User exits for payroll Italy                   .
HRPAYIT_INPSM     BADI for EMENS statement                     .
HRPAYIT_OPRDTAB    Operation RDTAB customer exit                   .
HRPAYIT_UR       Badi for Unified Reporting                    .
HRPAYIT_UR_DAQ     DAQ BADIs in Unified Reporting                  .
HRPAYIT_UR_DAQ_CL   DAQ BADIs in Unified Reporting (for Customers)          .
HRPAYIT_XNAB      BADI: absence valuation with XNAB/ITASS              .
HRPAYMY_EAFORM     BADI for EA Form                         .
HRPAYNA_CCR_0001    BAdI Definition for Cost Center Report              .
HRPAYPT_ABSENCE_PER  HR-PT: CATS absence periods                    .
HRPAYPT_OVR_001    User exit for Overtime Record                   .
HRPAYPT_SOCPQ01    HR-PT: Enhancements for Social Protection - Social Report     .
HRPAYRU_293      For Infotype 0293                         .
HRPAYRU_AVERA_RELEV  Avera relevancy test - define relationship between avrule     .
HRPAYRU_MINIMUM_NET  minimum netto for pay                       .
HRPAYRU_NDFL      HRULNDFL enhancements                       .
HRPAYRU_ODN      Enhancement for ODN (Russia).                   .
HRPAYRU_RUSI0     Payroll Function RUSI0                      .
HRPAYRU_TAX_APKEY   Define Additional Key for Tax assignment             .
HRPAYSG_LABOURSURVEY  HR: Returns the count of job vacancy               .
HRPAYTH_TAXFORM    BADI for Adress for Thai Tax Reports               .
HRPAYUS_TF_0001    BSI TaxLocator: generate tax authorities by address        .
HRPAY_GB_EOY01     HR-GB: EOY determination if pension schemes are AVC-only     .
HRPAY_GB_ME_EXCEP   HR-GB: Exception handling for ME                 .
HRPAY_GB_ME_NI     BAdI for Concurrent Employment exit for National Insurance    .
HRPA_SHARING_REPOR   BADI: Datadeling - reparasjonsrekkefølge             .
HRPBS00I0716      BADI for Infotype 0716                      .
HRPBS00PWE       Exit for defaulting initial process scenario           .
HRPBS06_AVG_ORGUNITS  Level Increase: Organizational Units               .
HRPBSGB_DRL_EXIT    Drilldown Reporting: Exit output tables              .
HRPBSGB_HESA_NISR   HESA New Individual Staff Return                 .
HRPBSGB_HESA_STAFF   HESA: Staff return                        .
HRPBSGB_REDUNDANCY   Redundancy pay calc. on infotype HE contract data (0615)     .
HRPBSGB_TPS      Teachers' Pensions Annual return                 .
HRPBSMX001       BADI for ISSSTE Action Report - Salary              .
HRPBSMX002       BADI for ISSSTE Action Report - Charge Code            .
HRPBSMX003       BADI for SAR Report - Work Center Code              .
HRPBSMX004       BADI for SAR Report - ISSSTE Contribution start date       .
HRPBSUS0001      BADI for Substantial Presence Test (SPT)             .
HRPBSUSAD01      Business Add-In: Determine FT EEs for Absence Pool Donations   .
HRPBSUSREFORMAT    Field text overwrite and value reformatting in NoA        .
HRPBSUSTC01      BADI for certificate out of field                 .
HRPBSUSTC02      BADI for certificate out of field                 .
HRPDV00APPRAISAL0000  Alternativt vurderingssystem                   .
HRPDV00APPRAISAL0001  Periodeforslag for oppretting av evaluering            .
HRPDV00APPRAISAL0002  Sletting av evaluering                      .
HRPDV00APPRAISAL0003  Utvidet kontroll for å kontrollere om evalueringer kan oppr.   .
HRPDV00APPRAISAL0004  Utfylling av evalueringstabeller                 .
HRPDV00APPRAISAL0005  Autorisasjonskontroll av IT 0002 for visning av evaluert     .
HRPDV00PROFILE0001   Autorisasjonskontroll for startbilde til delprofiler       .
HRPDV00PROFILE0002   Sortering av kvalifikasjoner i ESS Skills             .
HRPDV00QSEARCH0001   Utvalg for søk til kvalifikasjoner                .
HRPDV00QUALI0001    Oppdatering av kvalifikasjoner                  .
HRPDV00TCS0001     Les SBO-data for SAP-definert underkategori (PDV)         .
HRPDV00TCS0002     Les SBO-data for egendefinert underkategori (PDV)         .
HRPFD00CTRL      HR-PF: Global Pension Fund Control                .
HRPFD00FIIF      HR-PF: BAdI FI Interface                     .
HRPFD00PACA      Business Add-In for User Interface                .
HRPFD00PAYR      HR-PF: Payroll Interface, Country-Specifics and Enhancements   .
HRPFD00TESC      HR-PF: BAdI Overview of Insured Persons' Data           .
HRPFD00UNIV      HR-PF: BAdI for Universal Evaluation               .
HRPH_CUSTOMER_SCHEMA  BADI for customized schema in HPHCAWS0              .
HRPIQ00ADDOBJDETAILS  Read Additional Detailed Information for a Set of Objects     .
HRPIQ00AGR_APPOBJTXT  Additional Information for Academic Offerings           .
HRPIQ00AGR_COMAPPOBJ  Assign Appraisal Type to Appraiser                .
HRPIQ00AGR_EPACK    Determine Which Object is Relevant for Appraisal         .
HRPIQ00AGR_PERIOD   Determine Academic Session for Appraiser             .
HRPIQ00AGR_US_APPSER  Determine Appraiser from User                   .
HRPIQ00AUDTMPL_STATT  Requirement Profile Templates Based on Student Attributes     .
HRPIQ00AUD_CATASSIGN  Requirement Catalog Assignment                  .
HRPIQ00AUD_PERMCHECK  Permissibility Check for Audit Runs                .
HRPIQ00AUD_SETAORES  Overall Result of Audit                      .
HRPIQ00AUTHORITY    Additional Authorization Checks                  .
HRPIQ00CANCELREASON  BAdI for Defining Cancellation Reason in Module Booking      .
HRPIQ00CHECKSPECIAL  Plausibility Check for Academic Specializations          .
HRPIQ00COHORTS     Override Pushbuttons in the Cohort Builder            .
HRPIQ00COHORTS_NAME  Subcohort Default Names                      .
HRPIQ00COHORTS_SORT  Sort Student Lists and Context Object Lists            .
HRPIQ00CONFERQGRADE  Grade Calculation Method                     .
HRPIQ00CORR_MASSACTV  Mass Run: Correspondence Type-Dependent Implementations      .
HRPIQ00EVENTSUBSCEXT  Subscreen Enhancement for Event Offerings             .
HRPIQ00EVOBJ_FILLEXP  Determine Expected Assessment Processes              .
HRPIQ00EVOB_REGCHECK  Open Assessment Process                      .
HRPIQ00EX_DESCRBUILD  Generate Short Text for Scheduled Assessments           .
HRPIQ00FILTEROBJLIST  Filter Set of Objects in RFC-FB HRIQ_RFC_ACADSTRUC_GET_LIST    .
HRPIQ00MODREG_UPDATE  Create/Change Module Booking Records               .
HRPIQ00MODULEREG0002  Module Booking: Callup Point 0002                 .
HRPIQ00MODULEREG0003  Module Booking: Callup Point 0003                 .
HRPIQ00MODULEREG_PBO  Module Booking: Callup Point 0001                 .
HRPIQ00MSGCNTL     Overriding of Message Types                    .
HRPIQ00PEPE_CHANG529  Override Prerequisite Check                    .
HRPIQ00PERIOD_MAP   Conversion of Academic Sessions                  .
HRPIQ00PROC_DOC    Methods for Activity Documents                  .
HRPIQ00PROG_GR     Subsequent Process of Program Type Progression          .
HRPIQ00PROG_GR_MODBO  Module Booking Usage                       .
HRPIQ00REG0010     Default Values for Sessional Registration             .
HRPIQ00REG0012     Default Values for Change of Program               .
HRPIQ00REG0090     Subsequent Activities for Registration Dialogs          .
HRPIQ00REG0160     Additional Admission Check for Registration            .
HRPIQ00REQSEL     Requirement Selection                       .
HRPIQ00RESOUDESCRPTN  Description of Business Event Resources              .
HRPIQ00RLCONDITION   Subrequirement Condition                     .
HRPIQ00SCHEDDESCRPTN  Description of Business Event Schedule              .
HRPIQ00SELMETHOD    Selection Methods                         .
HRPIQ00SI2_PINDX_CAL  Calculate Academic Performance Index               .
HRPIQ00SI2_PINDX_FIL  Performance Index or Subrequirement Filter            .
HRPIQ00SI_CALCULATOR  Average Grade Calculation                     .
HRPIQ00TLOADCALC    BAdI: Calculate Overall value of Teaching Workload        .
HRPIQ00WLWFACTDET   Define Weighting Factor for Effort for Teaching Activities    .
HRPIQ00_ALUMNUS_ORG  Determine Organizational Unit for Alumni             .
HRPIQ00_CMROLE     Obsolete: Status Determinations (Student)             .
HRPIQ00_ED_FUPCREDIT  Credits Used in Equivalency Determination             .
HRPIQ00_ED_PERIOD   Academic Period for Transferred Work or Qualification       .
HRPIQ00_GB_POINTSCAL  UCAS: Calculation of points scored (Campus Management GB)     .
HRPIQ00_GET_CAOBJECT  Determination of CA Object (Acad. Calendar)            .
HRPIQ00_GRADEAPPSER  Define Appraiser                         .
HRPIQ00_GRADEFUP    Determination of Follow-Up Activities               .
HRPIQ00_GRADESYM_VAL  Check for Allowed Grade Symbols                  .
HRPIQ00_GRADING    Change of Appraisal Management Data                .
HRPIQ00_ISR_CHK_ATTR  Comparison of Request Data and Master Data            .
HRPIQ00_SET_STATIND  BAdI for Derivation of Status Indicators             .
HRPIQ00_SE_SHORT    Business Event Package Short Text                 .
HRPIQ00_ST00_FCODE   Enhancement: Function Codes for Student File           .
HRPIQ00_ST00_TAB    Tab Pages in the Student File                   .
HRPIQ00_STUDENT_ORG  Defined/Derived Org. Unit for Student/Program           .
HRPIQ00_ST_ACCOUNT   Student Account Data                       .
HRPIQ00_ST_ADVISOR   Determine Advisor for Student                   .
HRPIQ00_ST_HD_HS    Status Display in the Student Data Header             .
HRPIQ00_ST_INACTIVE  Student Activation Check                     .
HRPIQ00_ST_NUMBER   Student Numbers (Campus Management)                .
HRPIQGB_HESA_HUSID   HESA: Number assignment for HUSID                 .
HRPIQGB_UCAS_ADDRESS  Add-In: UCAS Address Process                   .
HRPIQGB_UCAS_ADM    BAdI: UCAS Admission Academic Session               .
HRPIQUSIPEDS_DISCIP  BADI for conversation of Discipline values to CIPCODES      .
HRPIQUS_NSCH      BADI for NSCH Report                       .
HRPIQUS_VETERANS    Veterans Data                           .
HRPY_LOAN_PAYMENTS   Lån (HR): Ytterligere betalingslogikk               .
HRPY_LOAN_REPORTING  BADI: Evalueringer for arbeidsgiverlån              .
HRPY_WAGE_COMPONENT  Utvidelse av eksterne lønnselementer               .
HRRCF00_DOC_UPLOAD   BADI for opplasting av dokumenter                 .
HRRCF00_EE_INBOUND   BADI for å endre data for bruker                 .
HRRCF00_QUERY_LOG   Protokollføre søkeforespørsel?                  .
HRRCF00_SEARCH_RANKING BADI for rangering av søk                     .
HRRCF04_STORE_HRSKIL  BADI for opplasting av e-rekrutt.kvalif. til HR-kvalif.      .
HRRCF_PRE_POSTING   Foreløpig stillingsannonse (karriereportal)            .
HRSEN_VALUATION_MODL  Beregning av verditilordningsmodell                .
HRSPA_SUBSCREENS    Salary packaging: Determine subscreens and their programs     .
HRSPPBS_ADD_CHECKS   BADI for direkte oppdatering - infokolonner            .
HRSYNC_P        Synkronisering av medarbeidere etter forretningspartner      .
HRTEM00MASTERDATA   HR: Arrangementsplanlegging - stamdata              .
HRTEM00NET_ACTIVITY  Fastsetting av aktiviteter for deltaker (f.eks. ESS PV8I)     .
HRTEM00NET_WEBST    Sett kanselleringsårsak i ESS PV8I                .
HRTEM_CORR_NOTIF_REQ  Funksjonsutvidelse: Godkjenning ved sending (R/3-, e-post)    .
HRTEM_HANDLE_BOOKING  HR-TEM BADI: Medarbeiders fratredelse - oppdater TEM-data     .
HRTEM_INT_ZW      HR-TEM: BADI for integrasjon TEM - tidsadministrasjon       .
HRTEM_READ_OBJECT   Funksjonsutvidelse: Navneformat                  .
HRTIM_COV_HISTORY   Utvidelser for lønnsavregningsfunksjon XNAB            .
HRTIM_UCCONV_COVER   Unicode konverteringstabell COVER cluster PC           .
HRTM00_CALCULATION   Talent Management: Kalkulering av statuslys            .
HRWPC00_HEADCNT2CO   Overføring av kvoteplanlegging til CO               .
HRWPC_EREC_ADD_VALS  Utvide tilleggsdata (F4) i rekrutteringsoppdragsformularer    .
HRWPC_EREC_DATE    Initialisering av dato på rekrutteringsoppdragsformularer     .
HRWPC_EREC_MGR_GRP   Tilordning av ledere til grupperinger               .
HRWPC_EREC_RECRUITER  Utvidelse for rolle "rekrutterer" i e-rekruttering        .
HRWPC_EXCL_MANAGERS  OADP: Ekskludering av ledere                   .
HRWPC_MOD_NAVOBJECTS  OADP: Modifisering av navigeringsobjekter             .
HRWPC_PCR_ADD_VALUES  Tilpasning av mulige verdier for endringssøknadsformularer    .
HRWPC_PCR_APPR_FORM  Justering av regeltildeling for ApproverForm           .
HRWPC_PCR_APPR_NEXT  Justering av regeltildeling for ApproverNext           .
HRWPC_PCR_CHECK_DATE  Justering av kontroll av ikrafttredelsesdato           .
HRWPC_PCR_EEGRP    Tilpasning: Tilordning av medarbeider til medarb.gruppering    .
HRWPC_PCR_EFF_DATE   Tilpasning av initial effektiv dato i formular          .
HRWPC_PCR_INIT     Tilpasning av toppdata i endringssøknadsformularer        .
HRWPC_RC_SHORTPROFIL  Tilpasning av HTML-format for kort søkerprofil          .
HRWPC_RQ_APPR_FORM   Modification of rule resolution for approver form         .
HRWPC_RQ_APPR_NEXT   Modification of rule resolution for next approver         .
HRWTT00HTML      Get the data to be displayed on HTML control for a country    .
HRWTT00SELECTION    Customer Enhancements for Wage Type Tool             .
HRWTT00TOOLS      Get the related tools list for a Country             .
HRWTT00WIZARDS     Get Wage Type Configuration Wizards for a Country         .
HRXSS_PER_BEGDA    ESS: Endre standard startdato til dato valgt av kunden      .
HRXSS_PER_SUBTYPE   ESS: Endring av deltypetabell                   .
HR_15_DM10       Badi for DM10 report                       .
HR_BPS_ADJ_REIMBURSE  Adjustment reimburse amount for benefit point system       .
HR_BPS_B_PRORATE    HR-BPS: Prorating basic point                   .
HR_BPS_CALC_ADDPOINT  Calculate additional points for benefit points system       .
HR_BPS_CARRY_RULE   HR-BPS:Carry over benefit point from previous account period   .
HR_BPS_FILL_PME97   Fill structure PME97 for customer                 .
HR_BPS_T_PRORATE    HR-BPS: Prorating total points                  .
HR_BR_GARN_GENWGTYP  BAdI per alimony Brazil: payroll creation             .
HR_BR_GARN_UNIT    BAdI per alimony Brazil: processing unit             .
HR_BR_GARN_WAGETYPE  BAdI per alimony Brazil: payroll creation             .
HR_BR_IR_DEP_ELIG   Checks eligibility of a dependent for rent tax          .
HR_BR_QUOTA_HIREFIRE  BAdI for reading of hiring and dismissal dates          .
HR_CE_PERSONID_EXT   Personid_ext-generering                      .
HR_CH_READ_ABREINH   Read Payroll Unit for Application Key(s)             .
HR_CH_RPLQSTC3     HR-CH: Withholding Tax Geneva                   .
HR_CH_RPLQSTCI     HR-CH: Additional Fields for Withholding Tax Evaluations     .
HR_EFI_DETPERNR    Determine Pernr                          .
HR_EFI_UPD0065     Update Infotype 65 Efiling Update manager             .
HR_EFI_UPD0070     Update Infotype 65 Efiling Update manager             .
HR_EFI_UPD0757     Update Infotype 65 Efiling Update manager             .
HR_ES_MODELO_345    Obtain additional data to create template 345           .
HR_F4_GET_SUBTYPE   HR: Mulige verdier for deltyper                  .
HR_FAST_ACTION_CHECK  Kontroll av felt på skjermbilder for hurtigregistrering      .
HR_FI_HPA       Enhancements for Finnish Holiday Pay Accrual           .
HR_FI_IT0057      BADI for Finnish trade union functionality            .
HR_INDVAL       HR: Indirekte verditilordning for lønnarter            .
HR_INLK_ESI_REPORT   HR IN: ESI Report changes for INLK                .
HR_IN_BANK_TRANSFER  BANK DETAILS.                           .
HR_IN_CCO_PROCESSING  Customer Exit for CCO - Perk and Exemption Processing       .
HR_IN_CLAIMS_PAYMENT  To save the data from claims_tab and pass it to user exit     .
HR_IN_ESI_REFUND    ESI refund to the employee                    .
HR_IN_LOANS_VALIDATE  VARIOUS VALIDATIONS FOR LOANS                  .
HR_IN_MINIMUM_NET   Minimum take home pay                       .
HR_IN_PENAL_INTEREST  PENAL INTEREST ON FORECLOSURE OF A LOAN              .
HR_IN_PERCENT_SHARES  HR IN: Percent of shares held by employees            .
HR_IN_PF_REP_MARCH   To upload March data for Annual PF/Pen Report           .
HR_IN_TAX_EMPLOYER   Tax paid by the employer on behalf of employee u/s 192(1A)    .
HR_IT0002       Business add-in for behandling av IT0002 for ulike land      .
HR_IT_SCATTI_DIVERSI  HR_IT: management of non-standard pay scale jumps         .
HR_IT_SUPMIN      Badi per superminimo                       .
HR_LA_SHOW_TRM_PYMNT  Select wage types to be shown as Termination payments       .
HR_LA_TRM_ACTION    Process appropiate infotypes for a given IT 0000 action      .
HR_LA_TRM_PRENOTICE  Treatment of prenotice in Termination report           .
HR_MX_HMXCAFL0_EDI   EDI format fill for IMSS transaction transfers          .
HR_MX_HMXUTMS0_EDI   EDI format for IMSS transaction transfers             .
HR_MX_STATE_TAX    State tax BAdI                          .
HR_MX_TRM_VAC_DAYS   Number of leave days to settle at termination           .
HR_NOPBS_IV_EXIT1   Brukerexit for off. sektor Norge - indirekte verditilordning   .
HR_NOPBS_SPK1     SPK-filrapportering                        .
HR_NO_RMB_ABSDATA   Utvidelse for refusjonsdata beregnet               .
HR_NO_RMB_CLAIMINFO  Utvidelser for informasjon om refusjonskrav            .
HR_NO_RMB_MPOS     Flere stillinger                         .
HR_NO_RMB_NOPYRESULT  Utvidelser for lønnsavregningsresultater lest for en periode   .
HR_NO_RMB_PAYDATA   Utvidelser for lønnsavregn.resultater lest for tre perioder    .
HR_NO_RMB_RCON     Avstemming av krav og utbetalinger                .
HR_NZ_GET_BEGDA    Returns the begin date for the average rate calculations     .
HR_NZ_PAY_TERM_GROSS  Get the gross for calculating accrual termination pay       .
HR_NZ_PAY_TERM_PUHOL  Get the rate for paying out public holiday on termination     .
HR_PAD_CHKS_ICTYP   Forretningskontroller - IC-nummer på IC-type           .
HR_PAY_06_REF_PERIOD  BADI: modify reference period (absences)             .
HR_PAY_06_TIME     BAdI: Time management in French payroll              .
HR_PF_ACCOUNT     Read and write additional information to PF account        .
HR_PM_WAITING_POINT  Ventepunkt                            .
HR_PY_AUTH_PU01    Egendefinert autorisasjonskontroll i PU01             .
HR_PY_CLST_DISP    PC_PAYRESULT: Landexit før visning av tabell           .
HR_PY_ENQUEUE     BADI: Tilleggsaktiviteter ved sperrede medarbeidere        .
HR_PY_EVENTS_DEAL   Events Dealer                           .
HR_PY_SEL_PROG_DEAL  Utvalgsprogram - dealer                      .
HR_RHPREL00      Returnerer gyldighetsperiode for personer til org.styring     .
HR_SE_ADJUST_ABSENCE  Check and adjust absences                     .
HR_SE_AVE_PAID_LST3Y  HR-SE: Average payment for commission and bonus in last 3 yr   .
HR_SE_GET_SSYK     Getting the employee's SSYK code (4 pos) for Swedish reports   .
HR_SE_GET_SSYK_CODE  HR-SE: Getting the employee's SSYK code for Sweden reports    .
HR_SE_GET_WORKPLACE  HR-SE: Getting the work place number for Sweden reports      .
HR_UPD_NZ_NZHPI    Calculate Amounts to be updated to NZHPI cluster table      .
HR_VE_TRM_FORCE_RETR  Forced retroactive accounting run at termination         .
HR_ZA_EEA_DISCI    Employment Equity South Africa : Get Disciplinary Actions     .
HR_ZA_EEA_ETHNIC    Employment Equity South Africa : Get Ethnic Origin        .
HR_ZA_EEA_OCCAT    Employment Equity South Africa : Get Occ.Category         .
HR_ZA_EEA_OCLEV    Employment Equity South Africa : Get Occ.Level          .
HR_ZA_EEA_PERMS    Employment Equity South Africa : Get Permanent Status       .
HR_ZA_EEA_PROMO    Employment Equity South Africa : Get Promotions          .
HR_ZA_EEA_RECRU    Employment Equity South Africa : Get Recruitment Actions     .
HR_ZA_EEA_REMUN    Employment Equity South Africa : Get Remuneration Amount     .
HR_ZA_EEA_SMARTFORM  Employment Equity South Africa : Smart Form processing      .
HR_ZA_EEA_TERMI    Employment Equity South Africa : Get Termination Actions     .
HR_ZA_EEA_TRAIN    Employment Equity South Africa : Get Training Participation    .
HR_ZA_NQF_DEFAULTS   NQF Default values                        .
HSM_BADI_001      BAdI: Checks When Deleting Hazardous Subs. Master Records     .
HSM_BADI_002      BAdI: Hazardous Substance Distribution              .
HSM_BADI_003      BAdI: Conflict Resolution in Hazardous Subs. Master Filling    .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:54

Impressum