WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 52,262 (today: 252)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI              Tittel                                       .

MAPPING_ACCOUNT_ASSIGNM_CO   Kobling for konteringsbehandler                           .
MAPPING_RUNTIME        XI: Connection of Partner Mapping Runtime                      .
MASS_MNT_USER_EXIT       Brukerexiter for massevedlikehold                          .
MATGRP_HIERARCHY_UPD      BAdI for artikkelhierarki                              .
MAT_SELECTION_CK        Endring av materialinnstillinger for utvalgstrinn i kalkulasjon           .
MAT_UPLOAD_DATA        Påvirk egendefinerte data i opplasting                       .
MAT_UPLOAD_SAVE_IDOC      Overfør egendefinerte data fra BAPI-strukturer til IDOC               .
MBP_ADD_LIST_FIELDS      Tilleggsfelt i handlekurvkalkulasjon for priskalkulasjon              .
MB_BAPI_GOODSMVT_CREATE    Utvidelse BAPI_GOODSMVT_CREATE                           .
MB_BATCH_MASTER        Fastsett batchdata ved varebevegelse                        .
MB_CHECK_LINE_BADI       BADI: Kontroll av linje før overføring til sperretabeller              .
MB_CIN_LMBMBU04        Varemottakskontering                                .
MB_CIN_MM07MFB7        BADI for exit India-versjon i include MM07MFB7                   .
MB_CIN_MM07MFB7_QTY      Kvantumsforslag fra forbruksavgiftsfaktura i VM                   .
MB_DOCUMENT_BADI        BADI-er ved oppretting av materialdokument                     .
MB_DOCUMENT_UPDATE       BADI ved oppdatering av materialdokumenter: MSEG og MKPF              .
MB_MIGO_BADI          BADI i MIGO for eksterne detaljunderbilder                     .
MB_MIGO_ITEM_BADI       BADI i MIGO for endring av posisjonsdata                      .
MB_RESERVATION_BADI      MB21/MB22: Kontroll og komplettering av dialogdata                 .
MB_RES_BAPI_CREATE1      BADI: Overføring av egendefinerte felt til reserveringsfelt             .
MB_RES_BAPI_DETAIL1      BADI: Visning av egendefinerte felt i reserveringer                 .
MB_STOR_LOC_BADI_GTS      BADI for kontroll og endring av lager (bare GTS-funksjon)              .
MCEX              Utvidelser systemtilpasnings-cockpit                        .
MCEX_45_CDLST_ADDON      Add-on-data for kundeavregning                           .
MCEX_45_CWB_ADDON       BW-oppdatering reklamasjoner                            .
MCEX_45_ITM_ADDON       Add-on-data element ekstraktor                           .
MCEX_45_PDLST_ADDON      Add-on-data for konteringslister                          .
MCEX_45_VDLST_ADDON      Add-on-data dokumentdata leverandørside                       .
MCEX_AB_DATA_ENHANCE      Agenturforretning: Datasupplering                          .
MDATA_TEMPLATE_TEST      Utfør stamdatamal i testmodus                            .
MDC_SUBSCR_ACL         Log Measurement Document Customer Subscreen                     .
MDM_BUPA_INBOUND        Exit for inngående for kunde/leverandør                       .
MDOC_ACTION_ACL        Follow-up action on meas. document action (cl_meas_doc_acl)             .
MDS_CTRL_ACT_CHECK       Tilleggskontroller for vedlikeholdsview MDSV_CTRL_OPT_A               .
MDS_CTRL_PPO          Anrop av etterbehandlingskontor fra styreenhet                   .
MD_ADD_COL_EZPS        BADI: Tilleggskolonne ved evaluering PP-MRP behovsplanl.              .
MD_ADD_COL_OVERVIEW      BADI: Visning av tilleggskolonner i materialliste                  .
MD_ADD_ELEMENTS        BADI for tilføyning av tilleggsbehov/innganger                   .
MD_CHANGE_CALENDAR       BADI: Endring av kalender for beregning av lagerdekning               .
MD_CHANGE_MRP_DATA       BADI for endring av data ved import av MDPSX                    .
MD_DISPLAY_ELEMENT       BADI for endring av visning av MRP-elementer                    .
MD_EXPORT_TREE         Ordrerapport: Eksporter innhold av ordretre                     .
MD_EXT_SUP           BADI for fastsetting av leverende lager                       .
MD_INTERACT_PLANNING      BADI for deaktivering av endringsmulighet av MRP-elementer             .
MD_LAST_LOT_EXACT       BADI for beregning av siste parti nøyaktig i enkeltavsnitt             .
MD_M61R_DELKZ_POPUP      Definition: Display data for MRP element (MD04)                   .
MD_M61R_EXT_REQS_TXT      Definition: Supplement data of MRP element for ext. reqmts.             .
MD_M61X_EXT_REQS_GET      Definition of selection of external rqmts in FuGr M61X               .
MD_MODIFY_PRODVERS       BADI for modifikasjon av produksjonsversjon                     .
MD_MODIFY_SOURCE        BADI for modifisert fastsetting av forsyningskilde i MRP              .
MD_MRP_LIST          BAdI for videre behandling av MRP-liste                       .
MD_MRP_PARAMETERS       BADI: Endring av planleggingsparametere                       .
MD_MRP_RUN_PARALLEL      Add-ins for parallell planleggingsprosess for behovsplanl.             .
MD_PIR_FLEX_CONS        BADI for fleksibel avregning/redusering av uavhengige behov             .
MD_PLANNING_RESULT       BADI for utdata av planleggingsresultat                       .
MD_PLANNING_SCENARIO      BADI for vedlikehold av till.parametere i planl.scenarioet             .
MD_PLDORD_BOMEX_CIF      BADI: Deaktivering av tvangsnedbrytning av stykkliste i CIF             .
MD_PLDORD_CHANGE        BADI for endring av planordrer                           .
MD_PLDORD_POST         BADI: Oppdatering av planordrer                           .
MD_PLDORD_SCHEDULING      BADI for tidsplanlegging av planordrer                       .
MD_PLDORD_TIME_STAMP      BAdI for publikasjon av tidsstempelproblemer                    .
MD_PURREQ_CHANGE        BAdI for endring av innkjøpsrekvisisjoner                      .
MD_PURREQ_POST         BAdI for oppdatering av innkjøpsrekvisisjoner                    .
MD_PURREQ_REL_STRAT      BADI for deakt. av frigiv.fastsetting for MRP-innkjøpsrekv.             .
MD_STOCK_TRANSFER       BADI for endring av behovstidspunkt ved lageroverføringer              .
MD_SUBCONT_LOGIC        BADI for fastsetting av leieproduksjonslogikk                    .
ME59_EXCLUDE          Kontroller innkjøpsrekvisisjon for ME59-utelukkelse                 .
MEOUT_BAPI_CUST_01       BADI for kunder i funksjonsgruppe 2013 & 2014                    .
MEREP_RSLTHNDL2        SAP Mobile: BADI-definisjon for resultatbehandling                 .
MEREP_RUNTM_LD2        SAP Mobile: BADI-definisjon for kjøringstidslaster                 .
MESSAGES_RFW          BADI for behandling av feil - RFW                          .
METH_FOBU_CONNECTOR      Appl.spesifikke funksjoner for impl. av Formula Builder-met.            .
METH_FOEV_CONNECTOR      Appl.spesifikke funksjoner for impl. av Formula Builder-met.            .
ME_ACTV_CANCEL_PO       BADI for aktivering av annulleringsfunksjon på toppnivå               .
ME_ARCHIVE_ACTIVE       Fastsetting om ny arkivering er aktiv                        .
ME_BADI_INFREC_ARCHIVING    BADI for infopostarkivering                             .
ME_BAPI_PR_CUST        Business add-in: BUS2105 for kunder                         .
ME_BAPI_PR_IBS         Business add-in: BUS2012 for IBS                          .
ME_BSART_DET          Endre dokumenttype for automatisk genererte innkjøpsordrer             .
ME_CATALOG_INTERFACE      BADI i grensesnittet mellom ECC og CCM                       .
ME_CCP_BESWK_AUTH_CH      BADI for autorisasjonskontroller for anskaffende fabrikk              .
ME_CCP_DEL_DURATION      Beregning av leveringstid i CCP-prosess, ikke i standard              .
ME_CHANGE_CHARACTER      Egendefinerte kjennetegn for produkttildeling                    .
ME_CHDOC_ACTIVE        Aktivering av flere endringsdokumentoppdateringer                  .
ME_CHECK_ALL_ITEMS       Gå gjennom posisjoner på nytt ved endringer i EKKO                 .
ME_CHECK_SOURCES        Tilleggskontroller ved fastsetting/kontr. av forsyningskilde            .
ME_CIN_LEINRF2R        BADI for CIN India - innkjøpskostnader                       .
ME_CIN_LEINRF2V        BADI for LEINRF03 excise_invoice_details                      .
ME_CIN_MM06EFKO        Bestillingsdata for bruk av landversjon for India                  .
ME_CIP_ALLOW_CHANGE      Konfigurasjon i innkjøp: Styr endringsmulighet                   .
ME_COMMITMENT_PLAN       BADI forpliktelsesplan for kontrakter                        .
ME_COMMITMENT_RETURN      Forpliktelser for returposisjon                           .
ME_COMMITMENT_STO_CH      BADI som kontrollerer om forpl. for lageroverf.best. er akt.            .
ME_COMMTMNT_PO_REL_C      Kontroll av forpliktelsesrelevans av innkjøpsordrer                 .
ME_COMMTMNT_REQ_RE_C      Kontroll for forpliktelsesrelevans av bestillingsanmodninger            .
ME_DEFINE_CALCTYPE       Styring av type prisfastsetting: Tilleggsfelt                    .
ME_DELIVERY_TIME_VARIANCE_I  Endring av leveringstidsavvik                            .
ME_DOC_FOLLOW_ON_PROCESS    BADI for endring av data før overføring til påfølgende prosesser          .
ME_GUI_PO_CUST         Egendefinerte skjermbilder i Enjoy-innkjøpsordre                  .
ME_HOLD_PO           Parker Enjoy-innkjøpsordrer: Aktivering/deaktivering                .
ME_INFOREC_CHG_SCHEDULING_DATA BADI for å endre tidsplanleggingsdata for infopost                 .
ME_ME88_CQ_RESET        Tilbakestilling akkumulert kvantum (TA ME88): Fastsetting av tilbakestillingskvantum.
ME_OUTBOUND_SAVED       Utgående melding lagret                               .
ME_PIC_MODIFY_DFPS       Endring av data for produktutskiftning, spesielt for DFPS              .
ME_PIC_STO_EXTEND       Utvide/endre materialutskiftingsmulighet for lageroverføringsbestillinger      .
ME_POHIST_DISP         SAP-internt: Tilpass visning av innkjøpsordrehistorikk               .
ME_POHIST_DISP_CUST      Tilpasning av visning av innkjøpsordrehistorikk (kunde)               .
ME_POST_HISTORY        BADI for FM ME_POST_HISTORY (påfølgende aktivitet)                 .
ME_PO_PRICING_CUST       Utvidelser for prisfastsetting: Kunde                        .
ME_PO_SC_SRV          BADI: Tjenestearkfane for leieproduksjon                      .
ME_PROCESS_COMP        Behandling av komponentforslag ved VM: Kunde                    .
ME_PROCESS_PO_CUST       Utvidelser for behandling av Enjoy-innkjøpsordre: Kunde               .
ME_PROCESS_REQ_CUST      Utvidelser for behandling av EnjoySAP-innkjøpsrekv.: Kunde             .
ME_PURCHDOC_POSTED       Innkjøpsdokument kontert                              .
ME_RELEASE_CREATE       BADI: Opprett. av leveringsplanavrop med avropsdokumentasjon            .
ME_REQ_APPROVAL        Styring av innkj.godkj. etter endring i pos. for innkj.rekv.            .
ME_REQ_ATP_CHECK        Skal innkjøpsrekvisisjonen ATP-kontrolleres?                    .
ME_REQ_HEADER_TEXT       Kopier topptekst Enjoy-innkjøpsrekvisisjon                     .
ME_REQ_NEW_VERSION       Utløser ny versjon av innkjøpsrekvisisjon                      .
ME_REQ_OI_EXT         Oppdatering av forpliktelser ved ekst. innkjøpsrekvisisjoner            .
ME_REQ_POSTED         Innkjøpsrekvisisjon kontert                             .
ME_SUBITEM_FIELDSTATUS     BADI for kontroll av spesielle feltstatuser for bestemte posisjoner         .
ME_TAX_FROM_ADDRESS      Jurisdiksjonskode fra adresse                            .
ME_TRIGGER_ATP         Starter nytt ATP-kvantum ved endringer i EKKO, EKPO, EKPV              .
MGMT_DEVICENAME_GEN      Generering av adresserbar enhetsnavn                        .
MGMT_DEV_HISTORY        Enhetsadministrasjon - behandle historikkverdier                  .
MGW_MTRX_MAINTENANCE      BADI for generelt matrisevedlikehold i artikkelbasis                .
MGW_PICTURE          BADI - behandling av skjermbilde                          .
MGW_PURCHPRICE_MATIX      BADI for innkjøpsprismatrise i artikkelbasis                    .
MGW_SALESPRICE_MATIX      BADI for salgsprismatrise i artikkelbasis                      .
MG_MASS_NEWSEG         Egendefinerte felt og segmenter i massevedlikehold                 .
MIGRATED_CCA_CARDS       Migrerte kredittkortdata CCARD -" PCA_MASTER                    .
MIGRATED_CC_CARDS       Disse kortene er migrert -- anropes på slutten av hver blokk            .
MILL_BEFORE_BATCH_CL      Mill Addin: Before Batch Classification at Goods Receipt              .
MILL_CLMMBE_ADDIN1       Addin for Implementation of Further Function Codes                 .
MILL_CUT_ADDIN1        Addin for Cutting Processing                            .
MILL_CUT_ADDIN2        Cutting Stock Transfer: Further Enhancements                    .
MILL_PC_CHG_CLSF        Change / Calculate on the Basis of Charact. Classification             .
MILL_PC_CLSF_PRE        Copy Characteristics from preceding batch to PB                   .
MILL_REF_CHAR_PURCH      ADDIN for Reference Characteristics in Purchasing                  .
MILL_SOLL_IST_COMP       Tolerance Value Assignment for Target-Actual Comparison               .
MIXED_PP_QUANTITIES      SP-kalkul.: Forhåndsdef. av faktorer for bl.pris leverandør             .
MIXSHOPDATA_E         BADI for å slå sammen butikkdata                          .
MI_AUTH_RFC_001        Behandle RFC-adresser for autorisasjonsfastsetting                 .
MM4X_CHARVAL_CHECK_E      Kontroll av inndata for kjennetegnsvrd. i artikkelvedlikeh.             .
MM4X_PARENT_NODE_E       Materialbasis: Integrasjon artikkelhierarki                     .
MMSRV_ACC_SPLIT_SAP      MM SRV: Oppdelingsverktøy                              .
MMSRV_SM_ARCHIVE        BADI: Kontroll av tjenestebasis før arkivering                   .
MMSRV_SM_BAPI_CUST       BADI: Tjenestebasis - modifisering av BAPI-grensesnitt               .
MMSRV_SM_MAIN         BADI: Utvidelse tjenestebasis                            .
MMSRV_SM_NOTIFY        BADI: Opprett melding / endre tjenestebasis                     .
MM_EDI_DESADV_IN        Supplement for leveringsgrensesnitt fra innkjøpsordre                .
MM_PRIO_ORG          Organisatorisk prior. ved behovsprior.                       .
MPA_EXIT            Exit for aktivitet ved mottak av pushmeldingssvar                  .
MPKC_REQ_SELECTION       BADI for behovsutvalg ved kanbanberegning                      .
MRM_ERS_HDAT_MODIFY      BADI for endring av dokumenttoppdata ved AAV                    .
MRM_ERS_IDAT_MODIFY      BADI for endring av dokumentlinjer ved AAV                     .
MRM_HEADER_CHECK        BADI for tilleggskontroller av bilagstoppdata                    .
MRM_HEADER_DEFAULT       BADI for tilleggskontroller av bilagstoppdata                    .
MRM_ITEM_CUSTFIELDS      BADI for endring av kundedefinerte felt                       .
MRM_MRIS_HDAT_MODIFY      BADI for endr. av bilagstoppdata v/plan for inng. fakturaer             .
MRM_MRIS_IDAT_MODIFY      BADI for endr. av bilagslinjer ved plan for inng. fakturaer             .
MRM_MRKO_HDAT_MODIFY      BADI for endring av leverandør og bilagsart ved konsignasjon            .
MRM_PAYMENT_TERMS       BADI for definisjon av betalingsvilkår                       .
MRM_RELEASE_CHECK       BADI for tilleggskontroller før frigivelse av fakturaer               .
MRM_TOLERANCE_GROUP      BADI for definering av leverandøravhengig toleransegruppe              .
MRM_TRANSACT_DEFAULT      BADI for forhåndsdef. for forskjellige transaksjonsfelt               .
MRM_UDC_DISTRIBUTE       BADI for fordeling av ikke planlagte innkjøpskostnader               .
MRM_VARIANCE_TYPE       BADI for endring av avvikstype                           .
MRM_WT_SPLIT_UPDATE      BADI for endring av tilbakeholdt avg. og beløpsoppsplitting             .
MRO_CONTRACT          Kontroll av kontrakt                                .
MR_CIN_LMR1MI2G        BADI for exit for India-versjon i include LMR1MI2G                 .
MR_CIN_LMR1MI2G_SEL      BADI for logsitikkfakturaktr. for fastsetting av linjeutvalg            .
MR_CIN_MM08RFS0        BADI for forbruksavgift for utføring av fakturakontroll               .
MR_CIN_MM08RFX0        BADI for beskyttelsestoll i MRHR                          .
MR_CIN_RMMR01RS        BADI i AAV                                     .
MSI_MATGRP_TO_PCH_MAPPING   Kobling: Varegrupper etter produktkategorihierarki                 .
MSI_MATTYP_TO_PCH_MAPPING   Kobling: Materialtyper etter produktkategorihierarki                .
MSI_SERVTYP_TO_PCH_MAPPING   Kobling: Tjenestekategori etter produktkategorihierarki               .
MURC_MRP_DOC_BADI       BADI for FB MURC_GET_MRP_DOCUMENT_DATA                       .
MURC_REPLACE_ERFME       Kontr. av entydighet av kvantumsomregn. med prod.kvant.enhet            .
MYOBJ_CATS_UNAME        myObjects for CATS-arb.liste: Br.navn fra PERNR + SY-UNAME             .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:39

Impressum