WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 52,286 (today: 276)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Tittel                           .

QB_PLAN_SELECTION_P Planutvalg for manglende planer i anskaffelse        .
QB_QM_SYSTEM_COMPARE Påvirk sammenligning av QM-systemer             .
QB_Q_INFO_RECORD   Sammenfatt kvalitetsinfoposter               .
QC_PROFILE_MAINTAIN Vedlikehold av attestmal                  .
QC_QMOCERT_CREATE  QM-attester: Oppretting av utgående attest         .
QEC_MAPPING     Metode for kjennetegnkobling for resultatkopi        .
QEC_SELECTION    Metode for datautvalg for resultatkopi           .
QEEM_SUBSCREEN_5000 RR: BADI-underbilde for visning av data på skjermbilde 5000 .
QEVA_ALT_QTY_INPUT  BADI for mulige verdier for kvanta i kvalitetsbeslutning  .
QEVA_OPER_OC     Visning av operasjonsavslutning i KB            .
QEVA_SUBSCREEN_1101 KB: BADI-underbilde for visning av data på skjermbilde 1101 .
QE_RESULT_VALUATION Vurdering av enkeltverdier                 .
QE_SAVE       Lagring av resultater                    .
QG_EVAL_VIEWTYP   QG_EVAL_VIEWTYP   DQM-evalueringer: Viewtyper       .
QG_INSP_RESULT_PRINT Endring av dokumentoppretting for kontrollparti       .
QISR1        Intern servicerekvisisjon: Prog.-grensesnitt - formularer  .
QISR2        Intern servicerekvisisjon: Konteringstilordning       .
QISR3        ISR: Utfylling av container for å finne behandler      .
QISR4        ISR: Utføring av en aktivitetsfeltfunksjon         .
QISR5        Fastsetting av behandler                  .
QISR6        ISR: Anrop av ISR-LaunchPad (Web Dynpro)          .
QM00_SUBSCR_5000   Ledig referanseobjektbilde for kvalitetsrapporter      .
QM11_NODE_ATTRIBUTE Erstatning av knutepunktattributt i grafikk for dok.strøm  .
QM_IDI_INSPPOINT   Endring av kontrollpunktbehandling i IDI og BAPI-er     .
QM_INPUT_PROCEDURE  Inndatabehandling                      .
QM_MS_OBJECT_NAME  Endre navn på objekt for multippel spesifikasjon      .
QM_QCERT_MS     Tilpasning av attest ved flere spesifikasjoner       .
QM_VALUATE_MS    Vurdering av multippel spesifikasjon            .
QPAP_FLEX_PLAN    Fleksibelt standardverdiutvalg               .
QPL1_QTYUPD_CHECK  Kontroller for korrektur av faktisk partikvantum      .
QPL1_SUBSCREEN_ADDON Kontrollparti: Visning av add-on-data for kontrollparti   .
QPLEXT_LOT_CHANGE  BADI: Endre kontrollpartier for eksternt utløst kontroll  .
QPLEXT_LOT_CREATE  BADI: Opprett kontrollpartier for eksternt utløst kontroll .
QPLEXT_LOT_DECISION BADI: Kopiering av beslutninger ved eksternt utløst kontroll.
QPRE_CREATE_EXT_SAMP BADI: Oppr. av fys. stikkprøver ved ekstern forårs. kontroll.
QPRS_ADDON_TAB    Behandle QPRS_ADDON-data i forgrunnen via tilleggsarkfane  .
QPRS_CUST_UPD    Endring av egendefinerte data i QPRS via QPR7        .
QST02_DEFAULT_1000  Endre standarddata skjermbilde 1000 (ktr.parti SU/lagerbet.).
QST02_STABILOT_WA  Endring av arbeidsområde for stab.ktr.parti før anrop QPL1 .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:23

Impressum