WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 309,454 (today: 703)
( 6 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Tittel                                .

RAT_PROCUREMENT_TYPE     Fastsetting av anskaffelsesdok. (innkjøpsordre/kundeordrer)      .
RBT_ENH_BADI_IND       Update of Indirect Sales                       .
RBT_ENH_BADI_SETTLE     Extended Rebate Settlement                      .
RCM_RECORD_VALID_BEFORE_ELEM RM: Saksmappe API: Gjennomkjøring av kontroller før elementoperasjoner.
RCM_WD_DOC_ACTIVITIES    Exit for aktiviteter i TY-dokument                  .
RCM_WD_REC_ACTIVITIES    BADI for TY-aktiviteter i Web Dynpro                 .
RCM_WD_SP_ACTIVITIES     BADI for TY-aktiviteter i Web Dynpro                 .
RCP_AUTHORITY_CHECK     Allows Supplement or Replacement of Authorization Check        .
RCP_CONSISTENT_CHECK     BAdI: Consistency Check for Recipes                  .
RCP_COPY_RCP_DATA      BAdI: Copy Own Data                          .
RCP_DELETE_RCP_DATA     BAdI: Delete Own Data                         .
RCP_DELETION_CHECK      Checks Whether the Recipe Can Be Deleted               .
RCP_GR_TO_MR_ALLOWED     Checks Whether Gen. Recipe Can Be Transformed to Master Rec.     .
RCP_LONG_TEXT_POPUP     Check If Long Text Dialog Box Is Displayed for Dep.Formulas      .
RCP_PREF_RCP_CHECK      Checks Whether Recipe Can Be Flagged as Preferred Recipe       .
RCP_REGISTER_EVENTS     BAdI: Event Registration for Own Developments             .
RCP_SAVE_RCP_DATA      BAdI: Save Own Data                          .
RCP_STATUS_BUT_CHECK     Checks Whether Sys. Status Pushbuttons Are to Be Deactivated     .
RCP_VALIDITY_CHECK      Allows Validity Changes After 'In Process' Status           .
RCP_VERSION_CHECK      Version Check When Creating and Deleting Versions           .
RCV_BP_ISOLATION       Forretningspartnerfrakobling                     .
RDM_BAPI_PROMO_CREATE    Utvidelser FB BAPI_PROMO_CREATE                    .
RDM_PROMOTION_WAK1      Utvidelser transaksjon 'Opprett kampanje'               .
RDM_PROMO_POST        Utvidelser oppdateringsfunksjonsmoduler kampanje           .
REDUCT_TRIP_AMOUNT      Funksjonsutvidelser reiseadm.: Reduksjon av refusjonsbeløp      .
REF_CUSTOMER_XI_GET     Fastsetter mønsterkunde i inngående XI                .
RESET_SETTLED_TRIPS     Tilbakestilling av status til reiser eller KG2H            .
REV_SELECT          Velg revisjon                             .
RFEBNORDIC_SECURITY     Add-in: EDIFACT-filautentisering                   .
RFESR000_BADI_001      BADI for egen behandling av ESR-linje                 .
RFFMFG_TREA_OFFSET      Treasury Offset BadI                         .
RFIDATEB00_BADI_001     BADI: Anvendelsesformål                        .
RFIDTRBOE1_BADI_001     Add-In: Dynamic Selections in Bill of Exchange Transactions      .
RFIDTRBOE2_BADI_001     Add-In: Dynamic Selections in Bill of Exchange Reversals       .
RFIDTRWEKO_BADI_001     Add-In: Dynamic Selections in Bill of Exchange List          .
RFID_PTVPR_BADI_001     BADI: Mva. pro rata-korrigeringsbilag                 .
RFID_PTVPR_BADI_002     BADI: Mva. pro rata-utvalgsbilag                   .
RFID_PTVPR_BADI_003     BADI: Merverdiavgift. Forrige pro rata-korrigeringsbilag.       .
RFID_PTVPR_BADI_010     BADI: Endre parameter i korrigeringsvariasjonsrapport         .
RFID_PTVPR_BADI_020     BADI: Endre komponeneter for pro rata-korrigeringskalk.        .
RHPV0001           Funksjonsutvidelse for tilleggskontroller ved påmelding        .
RH_ORGCHART         Anrop av verktøy for generering av organisasjonskart         .
RLMFW            Frigivelsesadministrasjon                       .
RLMFW_CMP          Endringsstatus for varianter i frigivelsesadministrasjon       .
RL_ACST           RP Account Statements                         .
RL_ACSTREQ_IN        RP Account Statement Request - Inbound                .
RL_ACSTREQ_OUT        RP Account Statement Request - Outbound                .
RMPS_AUT_KEY_GENSP      Oppr. autorisasjonsnøkkel for gen. SP (saksmappe, dokument)      .
RMPS_DLMAP_ATTRIBUTS     Formatering - nedlasting - klass.attr. (f.eks. for X.500)       .
RMPS_EXTERNAL_OUTPUT     Eksterne utdata for attr./dokumentinnhold (utskrift/post)       .
RMPS_GET_MAIL_RECVRS     Avledning av e-postmottakere                     .
RMPS_PATH_FIELDS       Formatering av felt i prosessrute                   .
RMPS_PATH_MANPROC      Behandling av aktiviteter for eksternt trinn             .
RMPS_POST_DEFATTR      Forhåndsdefiner attr. og dokumenttyper for innk. postenhet      .
RMPS_RECORD_C        Reager på endringer av elementer i saksmappen             .
RMPS_RESUBMISSION      Gjentatte meldinger                          .
RMPS_RESUB_PATTERN      Beregn dato for gjentatt melding fra mal               .
RMPS_SWISSKNIFE       BADI for funksjonsgruppe RMPS_SWISS_KNIFE               .
RMSA_VAI_ADD_INF       RMS-ATL: (Obsolete)                          .
RMXT_TRIALPLAN        RMXT-PP: BAdI for Enhancing Trial Planning              .
RM_BFLUSH_GOODSMVT      BADI: Varebevegelser ved tilbakemelding (serieproduksjon)       .
RM_HR_INTEGRATION      HR-integrasjon av serieproduksjonstilbakemelding           .
RM_LIST_PRODUCTION      BADI for utskrift av produksjonsinndelinger              .
RM_MF50_ROWS         BADI for å skjule linjer i planleggingstabellen            .
RM_PERFORMANCE_DREQ     Ytelsesforbedring ved ny fordeling av avhengige behov         .
ROUTING_EXIT         Brukerexiter planer                          .
RPM_CALC_HRINT_BPFTE     RPM: Beregn data for planlagt arbeidstid - HR-integrasjon       .
RPM_FIN_INTF         BADI for RPM-FI-grensesnitt                      .
RPM_HR_INTF001        Egendefinerte exits                          .
RPM_HR_INTF002        Egendefinerte exits                          .
RPM_HR_INTF003        Egendefinerte exits                          .
RPM_HR_INTF004        Egendefinerte exits                          .
RPM_HR_INTF005        Egendefinerte exits                          .
RPM_HR_INTF006        Egendefinerte exits                          .
RP_RRM_BAPI_PP_READ     RRM-interface: Lesing av innkjøpspriser ved eksport-BAPI       .
RP_RRM_BAPI_SD_CHECK     RRM-interface: Kontroll av salgsdata ved eksport-BAPI         .
RP_RRM_MDSEL_CONTROL     RRM-interface: Kontroll av utvalg av stamdata             .
RP_RRM_OUTBOUND       Priskalkulasjon RRM-interface: Utføring av dataeksport        .
RSAR_CONNECTOR        Egendefinerte funksjoner i formelredigering              .
RSCRM_BUPA_CREATE      Endring av forretningspartnerdata før oppretting i CRM        .
RSDBC_SQL_STATEMENT     DB Connect: BADI-er for DB SQL-setning                .
RSD_CUBE_BADI        BW: Utvidelse - infokuber                       .
RSD_IOBJ_BADI        BW: Utvidelse - infokuber                       .
RSEC_LEGAL_AUDITING     Logging of Data Accesses (Data Protection)              .
RSOD_DOC_BADI        BADI for dokumenter                          .
RSOD_ITEM_DOC        BADI for webelement "Enkeltdokument"                 .
RSOD_ITEM_DOC_LIST      BADI for webelement "Liste over dokumenter"              .
RSOD_WWW_DOC_MAINT      BADI for vedlikehold av tekstdokumenter på weben           .
RSORA_HINT_EXIT       Exit for Oracle-merknad i BI SQL-interface              .
RSRA_ALERT          Eksport av BW-varslinger                       .
RSR_OLAP_AUTH_GEN      Generering av autorisasjoner: Opprett bruker             .
RSR_OLAP_BADI        Virtuelle kjennetegn og nøkkeltall i rapportering           .
RSU5_SAPI_BADI        BW: Service-API-er med business add-in                .
RS_BBS_BADI         Egen rapportkategori som mottaker (mål)                .
RS_DME_EXP_ADRULES      Eksport av assosiasjonsregler                     .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:23

Impressum