WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 57,871 (today: 265)
( 7 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI            Tittel                                .

S2L_GROUP_PLNG_ITEMS    User-specific Grouping for Planning Elements             .
S2L_PLNG_ITEM_EXTEN    Extension of Output Structure for Planning Elements          .
S2L_PLNG_SEG_EXTEN     Extension of Output Structure for Supply Segments           .
S2L_PLN_CALC_FACTORY    MIssing Qty Calculation for Automatic Supply-to-Production      .
S2L_PROPOSAL_CREATOR    BAdI for Replenishment Creation                    .
S2L_PSEG_CTR_FACTORY    Planning Control for Supply Segment                  .
S95_ALERT_NOTIFICATN    S95: Varslinger og rapporter                     .
S95_ENHANCEMENTS      ANSI/ISA-S95-meldingsbehandling: Utvidelser              .
SAPLJ1BN_EXIT       Units of Measure in Notas Fiscaís (Brazil)              .
SAPMJBMUADDIN       OED obligatorisk/valgfri styring add-in                .
SAVE_ADD_SHOPDATA_E    BADI for å lagre egendefinerte tabeller for butikker         .
SBCOS001          Enhanced Feedback (Call SAP Support)                 .
SCAL_CONVERT_DATE     Exit til datokonvertering                       .
SCMA_FLOW_AUTH       Schedule Manager: Autor.kontroll for prosessdefinisjon        .
SCMA_FLOW_TRANSPORT    Etterbehandling av en overføringsordre for prosessdefinisjon     .
SCMA_TREE_STATUS      Status i oppgaveplan for Schedule Manager               .
SCMG_ARCH_DEL_INTERN    BADI for utføring av tilleggsoperasjoner ved sletting         .
SCMG_ARCH_PREPROCESS    Kunden fastsetter flere arkiveringskriterier             .
SCMG_AUTHORITY_C      Tilfelle: Autorisasjonskontroll                    .
SCMG_BEFORE_VALID_C    Endre tilfelle før validering                     .
SCMG_CASE_EVENT_S     Tilfelle: Ved reduksjon av tilfelle                  .
SCMG_CASE_FCODE_S     Frontmaskin for tilfelle: Ved trykk på ikke-standard knapp      .
SCMG_CASE_TYPE_DEF_C    Forhåndsdefinering for tilfelletype                  .
SCMG_CHNG_BFR_STR_C    Endringer som bare skal gjøres ved lagring (type 2)          .
SCMG_DELETE_C       Hendelse etter sletting av sak                    .
SCMG_INITIALIZE_C     Initialisering av tilfelleattributter (type 2)            .
SCMG_MERGE_C        Slå sammen to saker                          .
SCMG_MODL_ACTIVITY_S    Publiser og behandle modellaktviteter                 .
SCMG_SPLIT_C        Del opp én sak i to saker                       .
SCMG_STORE_S        Hendelse etter lagring av tilfelle. Endre egne tabeller        .
SCMG_VALIDATE_C      Tilleggskontroller av tilfelle                    .
SCMG_VISUALIZATION_C    Kontrollvisning, attributter til sak                 .
SCMG_VLDT_BFR_STR_C    Attributtkontroller som bare skal utføres ved lagring         .
SCM_CMX_DA_SRV       Manufacturing Data Access: Registrer tjenester            .
SCM_CMX_POC_AUTH      Utvidet autor.kontroll for prod.anvisning kontekstmeny        .
SCM_CMX_POC_TITLEBAR    Systemtilpasning av tittellinje i CO60                .
SCM_OPC_HANDLER      OPC: BADI for fastsetting av OPC-hendelsesbehandling         .
SCM_TRM_TO_CANCEL3_D    Kontroller TO-annullering                       .
SCM_TRM_TO_CANCEL5_D    Kontroller TO-annullering                       .
SD_CIN_LV60AU02      BAdI for fakturering                         .
SD_COM_COUNTRY       BAdI to fill country.-specific fields in Pricing           .
SD_COND_ACCESS_A      Tilgang i prisfastsetting (erstatning)                .
SD_COND_LOAD_MVA      SD_COND_LOAD_MVA  DExit for lasting av attributter med flere verdier.
SD_COND_SAVE_A       Lagre betingelse - applikasjon A, E                  .
SD_KONV_SELECT       Datasupplement ved import av KONV                   .
SECURITY_ACCOUNT_TRS    Utvidelser depotstamdata                       .
SEM_BIC_DERIVATIONS    Komplettering av kjennetegn                      .
SEM_CPM_FORMULA      Formel                                .
SEM_CPM_MM_CHANGE     Massevedlikehold: Aktivitet                      .
SEM_CPM_MM_SEARCH     Massevedlikehold: Søkemetode                     .
SEM_CPM_PRESENTATION    Applikasjoner for SEM-CPM                       .
SET_FOEV_FUNC_BRF     Tilføy funksjoner til SAP formelredigeringsuttrykk for BRF      .
SET_RELEASE_PROFILE    Endre frigivelsesprofiler og tilordninger før overføring       .
SET_STORE_NUMBER_E     Endring av internt tildelt nummer for varehus/butikk         .
SHLP_EXIT_PREPARE     provide information for search help exits               .
SHOPADDSCREEN_E      Vedlikehold egendefinerte data ved oppretting av butikk        .
SIDAT_UPDATE        Endre dato for prissimulering                     .
SLL_PI_MM0A_TRANSFER    GTS-overføring MM-innkjøpsdokument                  .
SLL_PI_MM0B_TRANSFER    GTS-overføring MM-leveringsmottak                   .
SLL_PI_MM0C_TRANSFER    GTS-overføring MM-materialdokument                  .
SLL_PI_SD0A_TRANSFER    GTS-overføring SD-salgsdokument                    .
SLL_PI_SD0B_TRANSFER    GTS-overføring SD-utleveringer                    .
SLL_PI_SD0C_TRANSFER    GTS-overføring SD-fakturaer                      .
SLL_PI_TEMP_STORAGE    GTS midlertidig oppbevaring                      .
SMI_DATA_EXTRA       BADI: Rapport RSMIPROACT                       .
SMI_IDOC_DELVRY_OUT    BADI: Rapport RSMIPROACT (IDOC DELVRY03)               .
SMI_IDOC_PROACT_OUT    BADI: Rapport RSMIPROACT (IDOC PROACT01)               .
SMOD_AD010006       Menyexit: Endre DP-verdier                      .
SMOD_ECSBTO01       IS-U: Utflytting - fastsetting av forslagsverdier           .
SMOD_ECSBTO02       IS-U utflytting: Egendefinerte kontroller               .
SMOD_EDMLELPV       IS-U: Forslagsverdier for periodeforbruk               .
SMOD_EMDK0001       Forsyningskontrakt - underbildeintegrasjon og feltkontroll      .
SMOD_EWAPRP01       IS-U-WA: Definisjon av egendefinerte felt for areal          .
SMOD_FMCFBUD1       BADI: Beregning av maksimalt beløp for bevilgningsoverføring     .
SMOD_FMCFBUD2       BADI: Bevilgningsoverføring av negative bevilgningsverdier      .
SMOD_FVDDEBOL       Kundekontroll for gjeldsovertakelse                  .
SMOD_FVDDEBUI       Brukerexit for gjeldsovertakelse                   .
SMOD_FVDREPF4       Brukerexit tilbakebetaling UI-nivå: F4-hjelp             .
SMOD_FVDREPOL       Brukerexiter: Tilbakebetaling - OL-trinn               .
SMOD_FVDREPU1       Brukerexit for tilbakebetaling - UI-nivå: Adm.data          .
SMOD_FVDREPU2       Brukerexit for tilbakebetaling - UI-nivå: Kunderegistre        .
SMOD_FVDREPU3       Brukerexit for tilbakebet. - UI-nivå: Oversikt over poster      .
SMOD_JKSOD001       IS-M-SD: Forkortede dialoger for ordre                .
SMOD_LWVK1001       Utvid kommunikasjonsstruktur KOMK for prisfastsetting         .
SMOD_LWVK1002       Utvid kommunikasjonsstruktur KOMP for prisfastsetting         .
SMOD_MPRO0004       Etterbehandling av prognosefeil og -unntaksmeldinger         .
SMOD_MRFLB001       Styr posisjoner for avropsoppretting                 .
SMOD_NIWE0003       Vurdering uten tap                          .
SMOD_OIJTKT_N       OIL-TSW: Screen Exits for the new Ticket Transaction         .
SMOD_PC20AARG       Egendefinerte exiter for AA-registeret                .
SMOD_PC20CERC       Egendefinerte exits for RPCERCV0_02                  .
SMOD_PC20SSB1       Egendefinerte exits for SSB-statistikkrapportering          .
SMOD_PCPO0001       styring av kontering av lønnsavregningsresultater i FI        .
SMOD_PSCVL001       PSC Enhancements                           .
SMOD_RFTBCOEX       CFM: Utvidelse av transaksjonsbekreftelser / sluttseddler       .
SMOD_RSR00004       BW: Feltkobling for rapport/rapport-grensesnitt            .
SMOD_SAPLFM71       DR-kontering i vedlikeholdsordre på transaksjons-/komp.nivå      .
SMOD_SAPLFMRI       BADI: Brukerexit oppdatering av budsj./fakt.             .
SMOD_TRTMDF01       Treasury management markedsdata: Kursgrensesnitt           .
SMOD_V50B0001       Brukerexit for BAPI-kopiering/tilbakemelding leveranser        .
SMP_SOURCE_SAVED      GUI Interface: Interface saved                    .
SMUM_ASSIGN_ROLE      BADI - Assign role(s) to a user                    .
SMUM_USER_CHANGE      Change user data from C1 data                     .
SMUM_USER_CREATE      Create user from C1 data                       .
SMUM_USER_DELETE      Delete the user                            .
SMUM_USR_CHANGE_POST    Postprocessing BADI for USER_CHANGE                  .
SMUM_USR_CREATE_POST    Postprocessing BADI for USER_CREATE                  .
SOBL_GOS_BROWSER      Appl.spes. funk. i GOS-tilknytninger og liste over vedlegg      .
SPC_DOCINDEX_CONTROL    Kalk. av salgspr.: Kontroll av generering av dok.indekser       .
SPC_POSTING_CONTROL    Kalk. av salgspriser: Kontroll av betingelsesoppdatering       .
SPC_SEL_CHECK       Detaljvalg av artikkel/org.nivåer i kalk. av salgspriser       .
SPI_TOOL          PMI: BAdI as Instance Factory for the Component Tools         .
SPP_CHECK_RETPART     Returnable part verification                     .
SRMGS_DOCUMENT       Dokument-BADI - generisk SP                      .
SRM_AL_AUTHORIZATION    SRM: BADI for TY AL autorisasjonskontroll               .
SRM_AL_GDMA_DM_PROP    SRM: BADI for TY AL implementering av GDMA IF_DM_PROPERTIES      .
SRM_AL_OBJ_KEY_C      Egendefinert exit for tilordning av objektnøkkel           .
SRM_CALL_HANDLE_EXC    Unntaksbehandling for FM anropsbehandler               .
SRM_DOC_AUTH_C       Egendefinert exit for aktivitetsautorisasjon for SP-dokument     .
SRM_KPRO_ARCHIVE_PRE    Egendefinert kontroll hvis dokument skal arkiveres          .
SRM_SWISSKNIFE_ADDON    Foreldet fra WebAS 6.40 - BADI for funksjonsgrp. Swiss Knife     .
SRM_WF_PATH_ENH      Exiter for prosessrute                        .
SRM_WF_PATH_SEARCH     Påvirk behandlerfastsetting i prosessrute               .
SRS_CUSTSRC_PBO_SUB    SAP Retail Store: Kundesøk PBO-underbilde               .
SRS_GR_FIELD        SRS: Grensesnittutforming i varemottak/varebevegelse         .
SRS_MATSRC_PBO_SUB     SAP Retail Store: Material- og EAN-søk PBO-underbilde         .
SRS_MENU_PBO_BEGIN     SAP Retail Store - meny: BADI ved start av PBO            .
SRS_PDC_FIELD       SRS: Grensesnittutforming i MDR-frigivelsesmonitor          .
SRS_PDC_GM_INBOUND     SAP Retail Store: Varebevegelse MDR-inngang              .
SRS_PDC_GM_MAT_OUT     SAP Retail Store: Materialdata varebevegelse MDR-inngang       .
SRS_PDC_GM_OUTBOUND    SAP Retail Store: Varebevegelse MDR-utgang              .
SRS_PDC_GR_OUTBOUND    SAP Retail Store: Varemottak MDR-utgang                .
SRS_PRINTER_PBO_SUB    SAP Retail Store: MDR-underbilde skrivertilordning          .
SRV_BILLING_CHANGE     Individuell datapåvirkning på ekstern fakturering - CRM        .
SRV_CONF_MOVE_TYPE     Fastsetting av varebeveg.type for CRM-materialtilb.meld.pos.     .
SS01_BADI         Payment Statistical Sampling BAdI - Invoice Batching         .
SS02_BADI         Payment Statistical Sampling BAdI - Certification           .
SS02_BADI_DEFINITION    Authority and Clerk and Supervisor relationship check         .
START_MIGRATION_ALLOWED  Start tillatt?                            .
STEPDATAEXCHANGEMANA    Aktiver indikator for datautvekslingsansvarlig            .
STOREGROUP_USER_EXIT    Brukerexiter for filialgruppering                   .
STOREORDER_BAPI_PROC    Filialordre-BADI for utvidelse av BAPI_PO_CREATE1           .
STOREORDER_POST_PROC    BADI iht. bilagsgenerering i filialordren               .
STOREORDER_PRE_PROC    BADI iht. bilagsgenerering i filialordren               .
SURVEY_MERGE        Survey: Exit for enhancements of merge structure           .
SUR_STOCK_TRANSF_CK    Kalk. tillegg på materialer ved lageroverf. mellom fabrikker     .
SUSR_CUA_STATUS_SWITCH   Statusendring av SBA-tilknytning                   .
SUSR_CUA_STATUS_SWITCH_SAP Statusendring av SBA-tilknytning - SAP-intern             .
SXBP_USER_EXIT       Customer-Specific Server Group Handling                .
SXMS_MSG_BACK       XI: Notification of a Response Message                .
SX_SECURE_EMAIL      Connect External Security Proxies to SAPconnect            .
S_TOOL_ACCESS       ABAP Workbench: Before Processing Call - After Checks         .
S_WB_SAVE_TCODE      Call Before Saving Transaction Code                  .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:22

Impressum