WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 52,332 (today: 322)
( 18 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI              Tittel                                      .

W3MODTYPE           WAB: Module Types / Input Help                          .
WAKT_BADI_001         Utvidelser kampanjer                               .
WALL_DETERMINE_DC       Fastsetting av forsyningskilde for kunder (uten fabrikkref.)           .
WARRANTY_EXPIRY_ESTIMATE    Garanti: Estimat av utløpsdato for en standardgaranti               .
WB0X_ADD_CUST_DATA_E      Vis egendefinerte butikkdata (i nytt underbilde)                 .
WB0X_CHECK_SHOP_E       BADI for konsistenskontroller mellom varehus og butikker             .
WB2B_TCATNET_MOD        Modifikasjon av handelskontraktdata før BAPI-anrop                .
WB2C_CFM            Utvidelser for tilknytning mellom GTM og CFM                   .
WB2C_FX            Sikringer                                     .
WB2_ACTION_LEAD_DOC      BADI for ledende dokumentprosess                         .
WB2_ACTION_PARAM_MOD      BADI for endring av ACTION CLASS PARAMETERS                    .
WB2_ACTION_PROCESS       BADI: Aktivitetsklasseprosess                           .
WB2_ADDITIONAL_DATA      Tilføy kundedata i området "Global Trade"                     .
WB2_ADDON           Inkluder utvidelsesdokumenter i TEW                        .
WB2_ADDON_DATA         Data fra add-on-dokumenter                            .
WB2_ADDON_FLOW         Dokumentstrøm fra utvidelsesdokumenter                      .
WB2_ADD_TO_SELECTION      Tilføy utvalgsranges                               .
WB2_AFTER_ACTION        Etter utføring av aktivitet                            .
WB2_ALV_AC           Endre ALV-data i regnskapsbilag                          .
WB2_ALV_ADDONZ1        Endre ALV-data for add-on                             .
WB2_ALV_ADDONZ2        Endre ALV-data for add-on                             .
WB2_ALV_ADDONZ3        Endre ALV-data for add-on                             .
WB2_ALV_AGENCY         Endre ALV-data for agenturbilag                          .
WB2_ALV_AGENCY_LST       Endre ALV-data for agenturbilag (liste)                      .
WB2_ALV_DELIVERY        Endre ALV-data for leveringer                           .
WB2_ALV_IV           Endre ALV-data i fakturakontrollbilag                       .
WB2_ALV_MD           Endre ALV-data i materialdokumenter                        .
WB2_ALV_PO           Endre ALV-data for innkjøpsdokumenter                       .
WB2_ALV_SI           Endre ALV-data i kundefakturaer                          .
WB2_ALV_SI_LST         Endre ALV-data i kundefakturalister                        .
WB2_ALV_SO           Endre ALV-data for SD-dokumenter                         .
WB2_ALV_TC           Endre ALV-data for handelskontrakt                        .
WB2_ALV_VARIANT        Sett ALV-variantnøkkel                              .
WB2_ALV_VIEW          ALV-visning i TEW                                 .
WB2_ARCHIVE          Arkivering av handelskontrakter                          .
WB2_ASSOCIATION        Assosiasjon                                    .
WB2_ASSOCIATION_VIEW      Registrering av assosiasjon                            .
WB2_ASSO_SUBSTITUTE      Erstatter assosiasjonspopup for TEW                        .
WB2_ASSO_VARIANT        Endre varianter for ALV-visning av assosiasjoner                 .
WB2_AUTO_ASSOC         Aktiver eller deaktiver automatisk fastsett. av assosiasjon            .
WB2_BAPI_ENHANCE        Utvidelser BAPI-behandling                            .
WB2_BDC_MODIFICATION      BADI for å endre BDCDATA                             .
WB2_BL_ENHANCEMENTS      Utvidelse for forretningslogikk                          .
WB2_BW_ADD_DATA        Handelskontrakt: Suppler kundedata                        .
WB2_CALC_DATE         Sett dato for WBGT-posisjon                            .
WB2_CALC_SCENARIO       Fastsett forretningsscenario for handelskontraktposisjoner            .
WB2_CALC_VALUE         Vurder posisjoner for profittberegning                      .
WB2_CHECK_TC_COMP       Utvidelse for kontroll av ferdigbehandlede dokumenter               .
WB2_CHK_ASSO_PARTNER      Assosiasjonsstyring: Kontroll av assosiasjonspartner               .
WB2_COMPRESS_GR        Komprimering av varemottak                            .
WB2_CONDITION         Basisbetingelser i handelskontrakt                        .
WB2_CONDITION_TRANS      Overfør betingelser i påfølgende dokument                     .
WB2_CPE_BD           Integrasjon CPE                                  .
WB2_DEACTIVATE_LINKS      Slett påfølgende dokumenter for HK                        .
WB2_DELIVERY_INPUT       BADI for å endre inndata for levering                       .
WB2_DELIVERY_OUTPUT      BADI for å skaffe utdata for levering                       .
WB2_DEQUEUE_SERVICE      Fjern fra kø-tjeneste - Global Trade Management                  .
WB2_DISPLAY_DOC        Brukerdefinert dokumentvisning (deaktiverer standard)               .
WB2_DOCUMENT_COPY       Global Trade Management: Kundetilpasninger ved kopiering             .
WB2_DOCUMENT_KEYS       Global Trade: Administrer dokumenter fra aktivitetsklasser            .
WB2_ENHANCE_ASSO        Global Trade: Utvidelser assosiasjoner visning                  .
WB2_ENHANCE_EXPENSE      Utvidelser: Avregninger av innkjøpskostnader i Global Trade            .
WB2_ENHANCE_HISTORY      Suppler dokumentstrømhistorikk                          .
WB2_ENHANCE_KOMASSO      Suppler assosiasjonstabell komasso                        .
WB2_ENHANCE_PRICING      Supplering av fasts. for det.handel i området "Global Trade"           .
WB2_EXPENSE_ENHANCE      Utvidelser for innkjøpskostnadsvedlikehold i Global Trade             .
WB2_EXPENSE_ENHANCE2      Utvidelser av behandling av tilleggskostnader i område GT             .
WB2_FILTER_ROOT_DOCS      Filtrer rotdokumenter                               .
WB2_FILTER_SOURCE       Filtrer kildedokumenter                              .
WB2_FILTER_TARGET       Filtrer måldokumenter                               .
WB2_FILTER_TARG_ROOT      Filtrer rotdokumenter for måldokumentutvalg                    .
WB2_FINAL_CHECK_ASSO      Assosiasjonsstyring: Avsl. kontroller i assosiasjonsstyring            .
WB2_FLOW_TREE         Dokumentstrøm                                   .
WB2_GI_CANC_INPUT       BADI for å endre inndata for annullering av vareuttak               .
WB2_GI_CANC_OUTPUT       BADI for å kontrollere data for annullering av vareuttak             .
WB2_GOODS_REC_INPUT      BADI for å modifisere inndata for varemottak                   .
WB2_GOODS_REC_OUTPUT      BADI for å få utdata for varemottak                        .
WB2_GR_CANC_INPUT       BADI for å endre inndata for annullering av varemottak              .
WB2_GR_CANC_OUTPUT       BADI for å kontrollere utdata for annullering av varemottak            .
WB2_GTS_ENHANCE        Anrop tollserver (GTS)                              .
WB2_HIDE_ASSO_BUTTON      Skjul assosiasjonstast ved dynamisk ny assosiasjon                .
WB2_IDOC_OUTPUT_CHG      Endre handelskontraktdata før IDOC-generering (ved endr.)             .
WB2_IDOC_OUTPUT_DATA      Endre handelskontraktdata før IDOC-generering (aut. gener.)            .
WB2_INCOM_LIV_INPUT      BADI for endring av oppgitte data for logistikk-fakturaktr.            .
WB2_INCOM_LIV_OUTPUT      BADI for endring av utdata for logistikk-fakturakontroll             .
WB2_KOMASSO_VISU_ACT      Suppler assosiasjonstabell komasso                        .
WB2_LIV_CANC_INPUT       BADI for endring av oppgitte data for annullering av LIV             .
WB2_LIV_CANC_OUTPUT      BADI for endring av utdata for annullering av LIV                 .
WB2_MASS_CHANGE_TC       Utvidelse av masseendringer i HK online                      .
WB2_MAT_POS_MGMT        Datasupplering for posisjonsstyring                        .
WB2_MEPO_INPUT         BADI for endring av MEPO-data før anrop av skjermbilde              .
WB2_NAST            Business add-in: Datainnsamling meldingsutdata medarbeider            .
WB2_NAST_CUSTOMER       Business add-in: Datainnsamling meldingsutdata kunde               .
WB2_NAST_VENDOR        Business add-in: Datainnsamling meldingsutdata leverandør             .
WB2_NUMBER_CHANGE       Business add-in: Nummertildeling - Global Trade Management            .
WB2_PRODUCT_SUB        Global Trade: Erstatningsmaterial                         .
WB2_REASSO_POPUP        Popup for ny assosiasjon                             .
WB2_RELEASE_CHANGES      Global Trade: Endre og suppler data ved frigivelse                .
WB2_SALES_INV_INPUT      BADI for endring av oppgitte data for kundefaktura                .
WB2_SALES_INV_OUTPUT      BADI for anskaffelse av data fra opprettet kundefaktura              .
WB2_SCREEN_ENHANCEMENTS    Utvidelser av skjermbilder i handelskontrakt                   .
WB2_SCREEN_ENHANC_TC      Handelskontrakt: Utvidelse skjermbilde for HK                   .
WB2_SET_EVENT_CONTAINER    Fyll datacontainer for hendelser                         .
WB2_SHOW_DOC_IN_FLOW      Vis dokument i dokumentstrømtre                          .
WB2_STATISTICS_2        Business add-in: Utvidelser for statistikkoverføring               .
WB2_STEP_CHANGED        TEW-type, gruppe, trinn, modus, foregående trinn ble endret            .
WB2_TC_INCOMP_LOG       Handelskontrakt: Utvidelser av ufullstendighetsprotokoll             .
WB2_TC_TEXT_ENHANCE      Handelskontrakt: HK-tekstsupplering før lagring                  .
WB2_TEW_FCODES         Egendefinerte funksjonskoder                           .
WB2_TEW_TITLE_BADI       Tittel på TEW                                   .
WB2_TEW_VBD_FOLDER_TEXT_BADI  Fastsett tekst for mappe for leverandørfakturaer                 .
WB2_VC_CONFIGURATION      Variantkonfigurasjon i handelskontrakt                      .
WB2_VC_REF_CHAR        Variantkonfigurasjon i handelskontrakt: Objektkjennetegn             .
WB2_WBIT_ENHANCEMENT      Utvidelser for assosiasjonsposisjoner på trinnivå                 .
WBS_ELEMENT_DELETE       BADI for egendef. kontroller ved sletting/setting av sl.ind.           .
WBS_FIELDS_FOR_ASSET      Overføring ytterligere stamdata fra WBS-elementer til anlegg           .
WBS_SETTLEMENT_RULE      Generering av avregningsregler WBS-elementer (CJB1/CJB2)             .
WBS_USER_FIELDS_F4       Egendefinert F4-hjelp for brukerfelt i prosjektet                 .
WB_MODASS           Modification Assistant (Settings)                         .
WB_OBJ_CTMENU         Adjust Context Menu in Browser                          .
WB_PACKAGE_DEFAULTS      Internal SAP: Get Default Values for Packages                   .
WB_SLS_MAIL_INFO        Exit to Get Information on Translation                      .
WCB_BILLING_CONDITIONS_PPF_BD Kontroller betingelser for start av PPF                      .
WCB_BILLING_VBPA_TO_PPF_BD   Transformert fakturapartner i data egnet for PPF                 .
WCB_CHANGE_BEFORE_LIST_HEAD_BD Tilpass data før liste for betingelseskontrakttopp                .
WCB_CHANGE_BEFORE_LIST_ITEM_BD Tilpass data før liste for betingelseskontraktposisjon              .
WCB_CHANGE_DET_METHOD_BD    endrer fastsettingsmetoden for betingelseskontrakter               .
WCB_CHANGE_KOMLFKE_PER_ITEM_BD Endre toppstruktur for en posisjon                        .
WCB_CHANGE_KOMLFPE_BD     Endre data til en posisjon                            .
WCB_CHECK_CC_IS_VALID_BD    Kontrollerer om en fastsatt betingelseskontrakt er tillatt            .
WCB_CHECK_CREATION_VBD_BD   Kontrollerer hvilke posisjoner det kan opprettes et agenturforretningsdokument for.
WCB_CHECK_PPF_START_BD     Kontrollerer om Post Processing Framework skal startes              .
WCB_DETERMINE_CC_BD      Fastsett et antall betingelseskontraktnumre                    .
WCB_GET_DOCS_FOR_CANCEL_BD   Leverer agenturforretningsdokumenter som skal tilbakeføres            .
WCB_HEADER_DATA_TAB_BADI    Tabwriter: Utvidelse                               .
WCB_HEADER_DATA_TAB_I_BADI   BADI for 10 utvidelsesarkfaner                          .
WCB_PURCHASE_DATA_HEAD_BD   Lever innkjøpsavh. toppdata per fakturaposisjon                  .
WCB_REFRESH_IN_PRICING_BD   Initialiserings-BADI                               .
WCB_REPORT_PROCESS       Egendefinerte kontroller for rapporter                      .
WCB_TRANSFER_BILLING_BD    Dataoverføring ved en kundefaktura                        .
WCB_TRANSFER_SALES_BD     Dataoverføring ved et innkjøpsdokument                      .
WDFR_BADI           WDFR: BADI-metoder for behovsplanlegging - ferskvare               .
WDFR_MOD            WDFR: Modifisering av behovsplanleggingsliste for ferskvarer           .
WDFR_S160_VZ_EVAL       WDFR: Les informasjon                               .
WDFR_SCREEN          WDFR: Modifisering av skjermbildeattributter                   .
WFD_HCM_INBOUND        WFD-HCM inbound process                              .
WFRM_CRE_FOLLON_DOC      Styring av oppretting av påfølgende dok. i varedistribusjon            .
WFRM_DET_ORDER_TYPE      Fastsetting av dokumenttype for samlebestilling                  .
WF_BWP_DYN_COLUMN       Set Dynamic Columns in Inbox                           .
WF_BWP_OBJ_ATTRIBUTE      Set Default Attributes for Objects in Inbox                    .
WF_BWP_SELECT_FILTER      Filter for Inbox Selection                            .
WF_CONT_MODIFY_PPF       PPF: Utvid workflowcontainer                           .
WF_RSWUWFML2          Workflow: RSWUWFML2: Preparatory Phase                      .
WF_SUBSTITUTE         BAdI for Substitute-API (Function Group SWRS)                   .
WGT_SAPI_OUTPUT        BADI anropt i siste del av StepAPI                        .
WIND_ADDITIONAL_DATA      Utvidelser for automatisk dokumenttilpasning                   .
WIND_UPDATE          Oppdatering WIND                                 .
WLF_ACCOUNT_DETERMIN      Business add-in: Utvidelser - kontofasts.- agenturforretning           .
WLF_ACC_ENHANCEMENT      Business add-in: Utvidelser for regnskap for agenturforr.             .
WLF_ADDITIONAL_DATA2      Business add-in: Utvidelser for agenturforretning                 .
WLF_ADDITIONAL_DATA3      Agenturforretning: Utvidelser forretningsprosesslogikk              .
WLF_API_DATA_CHECK       Egendefinerte feltkontroller ved API-metodeanrop                 .
WLF_ARCHIVE          Arkivering i agenturforretning                          .
WLF_AT_READ          Business add-in: Utvidelser etter lesing                     .
WLF_BAPI_ENHANCE        BAPI: Supplering av agenturforretningsdata                    .
WLF_BAPI_GETDETAIL       Supplering av agenturforretningsdata ved GetDetail-BAPI-er            .
WLF_CHECK_EXTERNAL_REFERENCE  AB: Eksistenskontroll for referansedata                      .
WLF_COPY_LFART_DEPENDENT    Kopier/slett avhengige poster for fakturatype                   .
WLF_CPDK_HANDLING       Agenturforretning: Bus. add-in - behandling av engangskunder           .
WLF_CWB            Business add-in: Reklamasjonsworkbench agenturforretning             .
WLF_CWB_STATISTICS_BW     BW-oppdatering agenturforretning - reklamasjoner                 .
WLF_DOCUMENT_INDEX_ENHANCE   AB: Utvidelser - oppdatering av dokumentindeks                  .
WLF_DOC_ENTRY_PREP       Business add-in: Utvidelser - forberedelse - bilagsreg.              .
WLF_DOC_INDEX_CHECK      Kontroller dokumentindeksoppdatering på dokumentnivå               .
WLF_FILTER_ENHANCE       Endre filterrelevante felt                            .
WLF_FLOW_BD          Utvidelser i dokumentstrømområdet                         .
WLF_FLOW_TREE         Business add-in: Manipuler visning av bilagsstrøm                 .
WLF_FORMULA_254_BD       Betingelsesverdiformel 254                            .
WLF_FORMULA_255_BD       Betingelsesverdiformel 255                            .
WLF_FORMULA_256_BD       Betingelsesverdiformel 256                            .
WLF_FORMULA_350_BD       Betingelsesverdiformel 350                            .
WLF_ID_OBJECT_CUSTOMER     AB: Identifikasjonsobjekt kunde                          .
WLF_ID_OBJECT_CUSTOMER_INT   AB: Identifikasjonsobjekt kunde                          .
WLF_ID_OBJECT_MATERIAL     AB: Identifikasjonsobjekt material                        .
WLF_ID_OBJECT_MATERIAL_INT   AB: Identifikasjonsobjekt material                        .
WLF_ID_OBJECT_VENDOR      AB: Identifikasjonsobjekt leverandør                       .
WLF_ID_OBJECT_VENDOR_INT    AB: Identifikasjonsobjekt leverandør                       .
WLF_INVOICE01_REG2       Business add-in: Strukt. INVOICE01-IDOC agenturforretn. bet2           .
WLF_INVOICE01_REGU       Business add-in: Strukt. INVOICE01-IDOC agenturforretn. bet.           .
WLF_MASS_CHANGE        AB: Masseendring av agenturdokumenter                       .
WLF_MESSAGES_ENHANCE      Business add-in: Utdata av meldinger i agenturforretning             .
WLF_MESSAGING         Business add-in: Utvidelser meldingsfastsetting AB                .
WLF_NAST            Business add-in: Datainnsamling - utdata av meldinger               .
WLF_NUMBER_CHANGE       Business add-in: Nummertildeling for agenturforretning              .
WLF_PAOBJNR          AB: Utvidelse av fastsetting av resultatobjekt                  .
WLF_PARTNER_CHANGE       Business add-in: Utvidelser - partnerendring - agenturforr.            .
WLF_PARTNER_DETERM       Business add-in: Fastsette partner agenturforretning               .
WLF_PORTAL           Business add-in: Utvidelser portal - agenturforretning              .
WLF_PROCESS_ENQUEUE      Business add-in: Utvidelse - prosessperre - agenturforr.             .
WLF_REGU_TAX_COMPARE      AB: Kontroller styringskonsistens leverandør - kunde               .
WLF_REPORT_PROCESS       Egendefinerte kontroller for rapporter                      .
WLF_RRLE_ENHANCEMENT      Business add-in: Utvidelse av fakturaliste                    .
WLF_SELECT_DATA        Tilganger ved utføring av rapporter                        .
WLF_STATISTICS_2        Business add-in: Utvidelser for statistikkoverføring               .
WLF_TRANSFER_DATA_SL_SR    AB: Overfør data mellom topp for liste over oppgjørsanmodninger og enkeltdoumenter.
WLF_TXJCD           Avgiftsregionkode                                 .
WOC_FL_DETERMINE        Fastsetting av dato for fastsetting av monteringssted utstyr           .
WORKBREAKDOWN_UPDATE      Business add-in WBS-elementer (BUS2054)                      .
WORKLOAD_STATISTIC       User Exit Function for SWNC Collector                       .
WORKORDER_CONFIRM       Business add-in PM-/PP-/PS-/PI-ordre - operasjon: Tilbakemld           .
WORKORDER_DOCLINKS       BADI: Dokumenttilknytninger (produksjonsordrer)                  .
WORKORDER_GOODSMVT       Business add-in PM-/PP-/PS-/PI-ordrer: Aut. varebevegelse             .
WORKORDER_INFOSYSTEM      BADI: PP- og PI-ordreinformasjonssystem                      .
WORKORDER_REWORK        Business add-in PP-ordrer for operasjon: Etterarbeid               .
WORKORDER_UPDATE        Business add-in PM-/PP-/PS-/PI-ordrer -operasjon: OPPDATER            .
WOSCR_CBL           SAP Retail Store - kontroll av kontantbeholdning:                 .
WOSCR_EXI           SAP Retail Store: Leverandørfaktura                        .
WOSM              SAP Retail Store - meny: BADI                           .
WOSZ_AUTH           SRS/MEN: Utvidelse autorisasjonskontroll                     .
WOSZ_MAT_SHOW         SAP Retail Store - material - detaljvisning                    .
WOSZ_VDST_SRC         SAP Retail Store: BADI i søk etter leverandør/handelssted             .
WPLG_AUTHORITY_CHECK      Autorisasjonskontroller oppsett                          .
WPLG_MAP            MAP - Reoloptimering - grensesnitt                        .
WP_URL_CONNECT_STR       BADI for generering av en tilkn.streng for Workplace-URL-er            .
WRBAX_OUT_OF_STOCK       Utvidelser for listerapport for beholdninger                   .
WRBX_ENTITY          Utvidelser for entitets-iViews (BP Retail Buying)                 .
WRBX_OUT_OF_STOCK       Beregning av tomme lager for iViews for tomt lager                .
WRF_APC_X_ARTICLE_E      Egendefinert behandling for planlagte materialer                 .
WRF_APC_X_DIALOG_E       Endre utgivelsesskjermbilde for matrisen for operativ SPS             .
WRF_APC_X_ITEMATTR_E      Behandling av flere planlagte materialattributter                 .
WRF_APC_X_OTB_E        Hent OTB-data for dialog i operativ SPS                      .
WRF_APC_X_PAREL_E       Egendefinert behandling ved frigivelse av planlagte mat.             .
WRF_APC_X_PLCHK_E       Verifiseringer på innkjøpslistenivå                        .
WRF_APC_X_PLISTALV_E      Integrer tilleggsfunksjoner og -attributter i OSPS-dialog             .
WRF_APC_X_PLITEM_E       Tilleggsattributter/-kontroller for innkj.listeposisjoner             .
WRF_APC_X_PLLIST_E       Egendefinert behandling ved listing/frigivelse av innkj.l.p.           .
WRF_APC_X_PLREL_E       Egendefinert behandling ved frigivelse av innkj.l.posisjoner           .
WRF_APC_X_PPASGN_E       Tilleggsfunksjoner ved partitilordning                      .
WRF_APC_X_PPDEFN_E       Tilleggsfunksjoner ved partidefinisjon/-vedlikehold                .
WRF_APC_X_PREPACK_E      Egendefinert partibehandling                           .
WRF_APC_X_SELLTGH_E      Innkjøpslisteutvalg for tilleggsposisjoner                    .
WRF_APC_X_TARGETDT_E      Egendefinert planlagt databehandling                       .
WRF_APC_X_TARGTALV_E      Egendefinerte funksjoner og -attributter / matr. planl. data           .
WRF_APC_X_VARASGN_E      Tilleggsfunksjoner ved varianttilordning                     .
WRF_ART_MASS_MAIN_E      Styring av massevedlikehold for artikkelstamdata                 .
WRF_ASORT_LOCATION_I      Opprette fabrikk - sortimentsnummertildeling                   .
WRF_ASORT_REDUCE_E       Redusering (endring) av overførte sortimentsdata                 .
WRF_ASORT_WRS1_DELTAB_I    Oppdatering av sortimentsslettetabell                       .
WRF_ASORT_WRSZ_DELTAB_I    Oppdatering av slettetabell for sortimentstilordning               .
WRF_ASORT_WSM4L_I       Utvidelse WSM4L                                  .
WRF_ASSORTYP_CHECK_E      Kontroll av sortimentstype i dialog                        .
WRF_ASSORTYP_F4_E       F4-hjelp for sortimentstype i artikkelvedlikehold                 .
WRF_AT_SYNC_PO         Synkronisering ford.tabell ved endr. av innkj.o.posisjoner            .
WRF_BADIPRE_POST_MAT      Behandle PRICAT-konteringsparametere                       .
WRF_BUDG_X_KEY_E        Fastsetting bevilgningsnummer via egendefinerte felt               .
WRF_BUDG_X_TYPE_E       BADI-interface for fastsetting av bevilgningstype                 .
WRF_CUST_AL_E         Ekstern BADI for artikkelliste                          .
WRF_CUST_SPEC_CHK       Egendefinerte kontroller i artikkelvedlikehold                  .
WRF_DISCONT_CUST_E       BADI: Utvidelse av trans. ekskludering fra sortiment Fashion           .
WRF_DISCONT_FACT_E       BADI: Påfølgende aktiviteter i ekskludering fra sortiment             .
WRF_DYNAMIC_SELECT_E      Egendefinerte felt i dynamisk utvalg                       .
WRF_FOLUP_ACTION_E       Relasjoner for etterf. artikkel / erst.art. - oppf.akt.              .
WRF_FOLUP_CHECK_E       Plaus.kontroll relasjoner for etterf. artikkel / erst.art.            .
WRF_GENERIC_HIER_E       Eksterne metoder for TREE-kontroll                        .
WRF_GEN_HIER_ALV_E       Eksterne metoder for ALV-kontroll                         .
WRF_LISTING_DIFF        Endring av DATAB ved lesing av ledetid fra WRSZ                  .
WRF_LMF_FIXID_AUTO_E      Automatisk nummertildeling for varepresentasjonsutstyr              .
WRF_LV_CHECK_E         Kontroll av metode for sortimentslisting mot sortimentstype            .
WRF_LV_F4_E          F4-hjelp til metode for sortimentslisting i art.vedlikehold            .
WRF_MAPINB_X_MODIF_E      Endre inngangsdata fra BW-frigivelsesworkbench                  .
WRF_MATGRP_X_DLD        Nedlasting artikkelhierarki                            .
WRF_MAT_MAINTAINDATA      BADI oppdatering materialkjernestamdatavedlikehold                .
WRF_MAT_MAINTENANCE      BADI vedlikehold av materialkjernestamdata                    .
WRF_MPA_X_B1_B2_E       BADI for grensesnitt datautvalg - arbeidsliste                  .
WRF_MPA_X_B1_B3_E       BADI for grensesnitt datautvalg - profiltilordning                .
WRF_MPA_X_B2_B3_E       BADI for fase 3 "prisnedsettelsesprofiltilordning"                .
WRF_MPA_X_CHCKAUT_E      BADI for autoriseringskontroll i prisneds.profiltilordning            .
WRF_MPA_X_CHCKCON_E      BADI for konsistenskontroll ved prisneds.profiltilordning             .
WRF_MPA_X_MPA_UPD_E      BADI for oppdatering av prisnedsettelsesprofil                  .
WRF_MRM_ASSIGN_TEST      BADI-er for tilordningstest                            .
WRF_PCON_X_COC_E        BADI for evalueringer av workbench-kontraktcontrolling              .
WRF_PCON_X_INRAT_E       BADI for evalueringer av workbench-kontraktcontrolling              .
WRF_PCTR_REM_QTY        Restkvanta rapport ADD in                             .
WRF_PCTR_X_GRAPHIC_E      Bestillingscontrolling agerende visning: Grafisk visning             .
WRF_PLANT_MAPPING        Konvertering av filialer                             .
WRF_PLGTP_SHLP_AH_E      Fastsetting av prisnivågrp.avhengig av artikkelhierarki              .
WRF_POHF_UI          BADI for grensesnitt til sesongmess. innkjøpsordrebehandling           .
WRF_POHF_X_ENHANCEMENT_E    BADI-er for funksjonsutvidelser                          .
WRF_POHF_X_GROUP_E       Ekstern BADI for utvidelse av gruppering/gruppekontroll              .
WRF_POHF_X_INBOUND_E      Tilleggskontr. og tilbakemeldinger til andre applikasjoner            .
WRF_POHF_X_POLCTR_E      Funksjoner i bestillingliste                           .
WRF_POHF_X_STLOC_E       Ekstern BADI for utvidelse av fastsetting av lager                .
WRF_POHF_X_UI_E        BADI for grensesnitt til sesongmess. innkjøpsordrebehandling           .
WRF_POHF_X_VARCOPY_E      BADI: Overstyring kopieringsstyring for varianter                 .
WRF_POTB_X_CHECK_E       BADI for aktivering av OTB-kontroll                        .
WRF_POTB_X_PERIOD_E      Egendefinert fastsetting OTB-leveringsperiode                   .
WRF_POTB_X_SELECT_E      Valg standard/egendefinert utvalg åpne dokumenter                 .
WRF_POTB_X_VALUE_E       Egendefinert OTB-verdifastsetting                         .
WRF_PPW_CALCULATION      BADI for tilknytning av salgspriskalkulasjon til PPW               .
WRF_PPW_X_BG_STAT_E      BADI: Definisjon av bevilgningsstatus                       .
WRF_PPW_X_BUDG_TXT_E      BADI-definisjon - opprett bevilgningstekst                    .
WRF_PPW_X_BW_QULTY_E      BADI-definisjon - WRF_PPW_X_BW_QULTY_E                      .
WRF_PPW_X_MESSAGES_E      BADI for sortering av meldinger                          .
WRF_PPW_X_POS_READ_E      Prisplanlegging bevilgningsoppdatering: Les POS-salgsdata             .
WRF_PPW_X_REL_ART_E      BADI-definisjon - fastsett besl. forslag til prisnedsettelse           .
WRF_PPW_X_SELECT_E       BADI- til pakke WRF_PPW_WORKBENCH - utvalg                    .
WRF_PPW_X_STAT_SET_E      BADI - til pakke WRF_PPW_WORKBENCH - statusgodkjenning              .
WRF_PPW_X_STOCK_E       BADI for fastsetting av beholdningsverdier                    .
WRF_PPW_X_TREE_TXT_E      BADI-til pakke WRF_PPW_WORKBENCH - tretekst                    .
WRF_PPW_X_WL_RLART_E      BADI for grensesnitt dataoppdatering - relatert artikkel             .
WRF_PPW_X_WORKLIST_E      BADI for grensesnitt dataoppdatering - arbeidsliste                .
WRF_PRCT_X_CATPRIO_E      Tilordning av en kategori/prioritet for arb.listeposisjonen            .
WRF_PREPAY_INVOICE       BADIer for forskuddsbetaling                           .
WRF_PRGRP_CHECK_E       Styring av feilmeldingstype                            .
WRF_PRGRP_LEVELS_E       Styring av prisnivåvedlikehold                          .
WRF_PRGRP_MERCHCAT_E      Styring av obligatorisk felt i varegruppevedlikehold               .
WRF_PRICAT_DIALOG       Priskatalog dialog                                .
WRF_PRICAT_IN_CUST       Priskatalog inngang                                .
WRF_PRICAT_REENGINEER     Meldingsrevidering etter samleartikkeloppdatering                 .
WRF_PRICAT_SORT        Priskatalog: Sortering                              .
WRF_PROC_STATUS_1       Posisjonsstatus: Kontroller PRICAT_K003-PROC-STATUS                .
WRF_PROC_STATUS_2       Pos.: Kontroller PRICAT_K003-PROC-STATUS (stykklistekomp.)            .
WRF_PSCD_X_CHG_DL_E      BADI: Endre tidspunktlinje                            .
WRF_PSCD_X_C_DFLT_E      BADI for endring av standardintervall ved aut. tidsforskyvn.           .
WRF_PSCD_X_C_DIST_E      BADI for endring av tidspunktlinje før beregning                 .
WRF_PSCD_X_DAT_CAL_E      BADI for endring av tidspunktlinje etter beregning                .
WRF_REF_BADI          BADI: Referanser for materialer uten historikk                  .
WRF_RPR_INT_PLGRP       Kampanje BADI for kampanjeinterne handelsstedsgrupper               .
WRF_RPR_IPGRP_NAME       Navnetildeling for kampanjeintern filialgruppe                  .
WRF_WLAY_ADDCHECK_E      Kontroller mot sortimentsstruktur - layoutworkbench                .
WRF_WLAY_CAPA_CHECK      Muliggjør intervensjon i kapasitetskontroll for LWB                .
WRF_WLAY_CHG_ART_S_E      Endring av artikkelstatus for artikler etter LM-frigivelse            .
WRF_WLAY_EXT_WMSBA       Utvidelse av bruksinformasjon for artikkel                    .
WRF_WLAY_GEN_ART_E       Aktiver og deaktiver referansebehandling                     .
WRF_WLAY_LMVF_A_AC_E      Utvidelse av funksjonsmodul WRF_LMV_ASGMT_CHANGE                 .
WRF_WLAY_LMVF_SC_E       Utvidelse av funksjonsmodul WRF_LMVF_SINGLE_CHANGE                .
WRF_WLAY_WLWBNEXT1_E      Utvidelse av artikkelutvalg 1                           .
WRF_WLAY_WLWBNEXT2_E      Utvidelse av artikkelutvalg 2                           .
WRF_WLAY_WLWBNEXT3_E      Undertrykke kvantumsenheter ved artikkeltilordning                .
WRF_WLAY_WLWBNEXT4_E      Utvidelse av artikkeldetaljutvalg med kundespesif. felt              .
WRF_WLAY_X_AR_AV_X       Tilknytning A&V                                  .
WRF_WLAY_X_AR_OSPS_X      Fastsetting av artikkel for overføring til OSPS                  .
WRF_WLAY_X_CONV_QUAN      Avledning av optimalt OSPS-kvantum per filial/sortiment              .
WRF_WLAY_X_FIXREAD_E      Utvidelse av BAPI for lesing av varepresentasjonsutstyr              .
WRF_WLAY_X_FIX_CHG_E      Utvidelse av BAPI for skriving av varepresentasjonsutstyr             .
WRF_WLAY_X_LIST_VZ       Endre listingsdata innenfor layoutlisting                     .
WRF_WLAY_X_LMVF1_E       Utvidelse av vedlkehold av varepr.utstyr med en TabStrip             .
WRF_WLAY_X_LMVF2_E       Utvidelse av vedlkehold av varepr.utstyr med en TabStrip             .
WRF_WLAY_X_LMVF3_E       Utvidelse av utvalg av varepresentasjonsutstyr                  .
WRF_WLAY_X_LMVF4_E       Automatisk fastsetting av bildebane                        .
WRF_WLAY_X_LM_LT_E       Omdiriger gamle layoutransaksjoner                        .
WRF_WLAY_X_PLH_DATA      Fastsetting av toppdata for innkjøpsliste                     .
WRF_WLAY_X_WAREPL_E      Utvidelse av artikkelutvalg i artikkelerstatning                 .
WRF_WLAY_X_WLAM_1_E      Initial visningsmåte i transaksjon WLAM                      .
WRF_WLAY_X_WLMMN_E       Begrensning av viste layoutmoduler i WLMMN                    .
WRF_WLAY_X_WPLG_1_E      Tilpaning av utvalgte data før eksport                      .
WRF_WLAY_X_WPLG_2_E      BADI for supplering eller endring av utvalgte data                .
WRF_WLAY_X_WPLG_3_E      Utvidelse FM BAPI_SITELAYMOD_GETITEMS3                      .
WRF_WLAY_X_WPLG_4_E      Fleksibelt tidsutvalg for bevegelsesdata                     .
WRF_WLAY_X_WPLG_LOG      Utvidelse av feilprotokoll                            .
WRF_WTAD_CA_REPORT       Endre visning i ALV-rutenett for salgsprisanalyserapport             .
WRF_WTAD_PREPARE_AD      Salgshjelpemiddel: Begrense data for prisendringer                .
WRF_WTAD_REDUCE_ADDI      BADI for redusering av data til salgshjelpemiddel                 .
WRF_X_AT_CHECK_E        (Ufullstendighets-)kontroller i fordelingstabell                 .
WRF_X_AT_ENH_BEFORE_POST_E   Eksterne utvidelser før lagring av tildelingstabellen               .
WRF_X_AT_FDG_E         Tilpasning av meldinger for gen. av påf. dokument Fashion             .
WRF_X_AT_GRID_DISPL      Endring av visning i rutenettområde                        .
WRF_X_AT_LIST_LOC_E      Endre sluttdato for listing fra fordelingstabell                 .
WRF_X_AT_POOL_DISPL      Utvidelse av visning av kolonneliste                       .
WRF_X_CHG_CHECKOPT_E      Styring av endringsmulighet for kontrollalternativ for kjt.            .
WRF_X_CONSIGNMENT_E      Detaljhandel fashion konsignasjonsbehandling: Kunde-BADI             .
WRF_X_CUST_CHARVAL_E      Egendefinerte kjennetegnsverdier                         .
WRF_X_TRANSITSTOCK_E      BADI til utvidelse av utdata transittbeholdning (konsign.)            .
WRF_X_WF10_CUST_E       Samlebestilling med sesonganskaffelse: Kunde-BADI                 .
WRF_X_WF10_PSTYP_E       BADI for endring av posisjonskategorier                      .
WRF_X_WRSZ_PHYSDEL_E      Kontroller fysisk sletting av WRSZ-tilordninger                  .
WSAF_CHNGE_INTERFACE      Endre utgående grensesnitt for SAF                        .
WSAM_BAPI           SAP Retail Store AM: BADI for BAPI-grensesnitt                  .
WSAM_BASIC           SAP Retail Store AM: Stamdata                           .
WSAM_EANS           SAP Retail Store AM: BADI for EAN-koder                      .
WSAM_ENTRY           SAP Retail Store AM: Startbilde                          .
WSAM_LISTING          SAP Retail Store AM: Sortimentslistingsdata                    .
WSAM_MAT            SAP Retail Store AM: BADI for behandling av hele objektet             .
WSAM_MATDLG          SAP Retail Store AM: BADI i vedlikeholdsdialog                  .
WSAM_PLNT           SAP Retail Store AM: Fabrikkdata                         .
WSAM_PURS           SAP Retail Store AM: Innkjøpsdata                         .
WSAM_SALES           SAP Retail Store AM: Salgsdata                          .
WSAM_UOMS           SAP Retail Store AM: BADI for kvantumsenheter                   .
WSAM_UOM_TEXTS         SAP Retail Store AM: BADI for kassalapptekster                  .
WSAO_DISP_EXPAND        Utvid planleggingsliste med felt                         .
WSAO_DISP_FLAGS        Sett flagg i planleggingsliste                          .
WSAO_DISP_GROUP        Grupper, sorter og endre MRP-liste                        .
WSAO_DYNP           SAP Retail Store - filialordre - forgrunnsbehandling               .
WSAO_ORDR           SAP Retail Store - filialordre: Konteringsrutiner                 .
WSAO_PDC            MDR-behandling i SAP Retail Store - filialordre                  .
WSAO_RMAT           SAP Retail Store - filialordre - individuell materialplanl.            .
WSDL_DOC_SRC          SAP Retail Store GM: BADI i dokumentsøk                      .
WSGM_DOC_SRC          SAP Retail Store GM: BADI i dokumentsøk                      .
WSHU_SRC            SAP Retail Store GM: BADI i lastebærersøk                     .
WSII_BAPI           SAP Retail Store II: BADI for BAPI-grensesnitt                  .
WSII_COSTS           SAP Retail Store II: BADI for behandling av særkostnader             .
WSII_DOC            SAP Retail Store II: BADI for behandling av hele dokumentet            .
WSII_DOCDLG          SAP Retail Store II: BADI i dokumentdialog                    .
WSII_DOC_SRC          SAP Retail Store II: BADI i dokumentsøk                      .
WSII_ENTRY           SAP Retail Store II: Startbilde                          .
WSII_HEAD           SAP Retail Store II: BADI for toppdatabehandling                 .
WSII_ITEMS           SAP Retail Store II: BADI for behandling av posisjoner              .
WSII_IVPR           SAP Retail Store II: BADI for behandling av leverandør              .
WSII_MSG            SAP Retail Store II: Meldingsbehandling                      .
WSII_TAXS           SAP Retail Store II: BADI for behandling av avgifter               .
WSOR_ADDCHECK_E        Kontroller mot sortimentstruktur - sortimenttilordning              .
WSPO_BAPI           SAP Retail Store IO: BADI for BAPI-grensesnitt                  .
WSPO_DOC            SAP Retail Store: BADI for behandling av hele dokumentet             .
WSPO_DOCDLG          SAP Retail Store IO: BADI i dokumentdialog                    .
WSPO_DOC_SRC          SAP Retail Store IO: BADI i dokumentsøk                      .
WSPO_ENTRY           SAP Retail Store IO: Startbilde                          .
WSPO_HEAD           SAP Retail Store IO: BADI for behandling av toppdata               .
WSPO_ITEMS           SAP Retail Store IO: BADI for behandling av posisjoner              .
WSPO_MSG            SAP Retail Store IO: Meldingsbehandling                      .
WSPO_VNDR           SAP Retail Store IO: BADI for behandling av leverandør              .
WSRS_MAT_KEY_SRC        SAP Retail Store: BADI i artikkelsøk                       .
WSTI_BADI_POS_EVENTS      Lagertelling: BADI for fastsetting av POS-oper. utenfor R/3            .
WSTRN_ALLOC_DIALOG       BADI - tilføying funksjonskoder i verktøylinje (partiford.)            .
WSTRN_DATA_PLANNED       BADI for ekstraksjon av salgskvantum fra planl.verktøy              .
WSTRN_MAP           BADI for styring av MAP-ekstraksjon fra partifordelingsplan            .
WSTRN_OVERVIEW         BADI for oppretting av oversiktsrapport eller tilpasning             .
WSTRN_PPALLOC_POST       Endre data i planlegging av partifordeling før oppdatering            .
WSTRN_PREPACK         BADI for endring av partimaterialattributter                   .
WSTRN_PREPACK_DIALOG      BADI - tilføying av funksj.koder i verktøylinje (partidef.)            .
WSTRN_PUTAWAY_DIALOG      BADI - tilføying av funksj.koder i verkt.linje (partiinntak)           .
WSTRN_SITES_FIGURES      BADI for ekstraksjon av nøkkeltall per fabrikk fra BW               .
WSTRN_STYLE          BADI for å hente tekst for kjt.vrd. som er def. i kontr.tab.           .
WSTR_CHG_RESTRICTION      Endringsmulighet for strukturerte materialer                   .
WSTU_BADI_SEARCHHELP      SAP Retail Store - behold.reg.: Tilknytning til mulige vrd.            .
WSVD_ADDR           SRS leverandørbasis: BADI for adressedata                     .
WSVD_BANKS           SRS leverandørbasis: BADI for bankdata                      .
WSVD_BAPI           SRS leverandørbasis: BADI for BAPI-funksjoner                   .
WSVD_ENTRY           SRS leverandørbasis: BADI for startbilde                     .
WSVD_EXTID           SRS leverandørbasis: BADI for eksterne ID-er                   .
WSVD_MAIN           SRS leverandørbasis: BADI for hoveddata                      .
WSVD_PUR            SRS leverandørbasis: BADI for innkjøpsdata                    .
WSVD_VNDR           SRS leverandørbasis: BADI for leverandørdata                   .
WSVD_VNDRDLG          SRS leverandørbasis: BADI for leverandørdialog                  .
WTAD_X_WTADAB_E        BADI utvidelse felt WTADAB                            .
WTAXREPORT_MODIFY       Landspesifikke tilpasninger                            .
WTYSC_CLAIM_CONTROL      User Claim Control                                .
WTYSC_INDICATOR_SET      Setting warranty and return flag in oper/comp of PM/CS order           .
WTYSC_MAP           BADI for all mapping functions                          .
WTYSC_WWB_DETAILSCR      Screen exit for detail screen                           .
WTYSC_WWB_SEL_SCREEN      Selection screen exit for Workbench                        .
WTYSC_WWB_VIEW         Customer exits for the view                            .
WTY_BAPI_CREATE        Inkl. av egendef.felt BAPI_WARRANTYCLAIM_CREATE/CHANG               .
WTY_BRF            BRF-relaterte metoder (Business Rule Framework)                  .
WTY_BW             BW-ekstraktorer                                  .
WTY_CALL_OBJECT_DATA      Visning av objektdata                               .
WTY_CLAIM_IDOC_IN       Datakontroll og -endring ved inngående IDOC-er                  .
WTY_CLAIM_IDOC_OUT       Datakontroll og -endring ved utgående IDOC-er                   .
WTY_COPA_CRITERIA       Data til kjennetegn i CO-PA                            .
WTY_COPA_VALUEFIELDS      Data til verdifelt i CO-PA                            .
WTY_CREATE_COPY        Dataendring etter kopiering / oppretting / behandling               .
WTY_DATA_CHANGE_1       Dataendring etter inndata, men før standard behandling              .
WTY_DISPLAY_OBJECT       Visning av objektdata                               .
WTY_DOCU_FLOW         Utvidelse av dokumentstrøm                            .
WTY_DYNPRO_DYNAMIC       Dynamisk fastsetting av skjermbildeområde                     .
WTY_F4_DEFECT         F4-hjelp for felt feilkode                            .
WTY_F4_ITMNO          F4-hjelp for felt nøkkel                             .
WTY_F4_MATNR          F-hjelp for feltet "Material"                           .
WTY_F4_MGANR          F-hjelp for feltet "Garantimodell"                        .
WTY_F4_RELOB          F-hjelp for feltet "Eksternt objektnummer"                    .
WTY_ITEM_GENERATE       Formatering av stamdata for posisjonsgenerering                  .
WTY_KOMB            Overføring av data til meldingsfastsetting                    .
WTY_KOMKCV_KOMPCV       Overføring av data til kontofastsetting                      .
WTY_KOMK_KOMP         Overføring av data i prisfastsetting                       .
WTY_POSTING_DATA        BADI for endring av konteringsdata før FI BAPI anrop               .
WTY_READ_SUPPL_DATA      Les tilleggsdata for garantikrav                         .
WTY_RECALLS          Objektutvalg ved tilbakekallinger                         .
WTY_RETURN_PARTS        Varemottakskontering av deler som må returneres                  .
WTY_SELECTION_LIST       Søk etter garantikrav                               .
WVFI_BADI_TWPII        Overstyring - systemtilpasning - lagertelling i åpningstid            .
WVKU_DETERMINE_SP       Les salgspris fra innkjøpsordre (BADI)                      .
WVKU_POS_COND_SEARCH      Exit for intervallskanner i rapport RWVKU001                   .
WVLB_BADI_WLB13_EXT      BADI for modifisering av tabeller WBO1 og WBO2                  .
WVMI_X_CHK_MRPTP_E       Ktr. autorisason for oppr. av innkjøpsordre via leverandør            .
WV_SET_CALC_TYPE        SP-kalk.: Endring i type prisfastsetting                     .
WXP_BADI_001          Cellemanipulasjoner i dialogplanleggingen                     .
WXP_BADI_003          Utfylling av tilleggsnøkkeltall                          .
WXP_BADI_005          Fordelingstabell                                 .
WXP_BADI_006          Grensesnitt planleggingsprosessor                         .
WXP_BADI_008          MAP: Utvidelse databasegrensesnitt                        .
WXP_BADI_009          Utvidelse BW-lesegrensesnitt                           .
WXP_BADI_010          Databasegrensesnitt planleggingshierarki                     .
WXP_BADI_011          Aktivering og kontroll av planleggingsscenario                  .
WXP_BADI_012          Utføring av nedbrytning                              .
WXP_BADI_014          Les tekster for kjennetegn                            .
WXP_BADI_015          Attributter i dialogplanlegging                          .
WXP_BADI_016          Attributter i planleggingsrapport                         .
WXP_BADI_017          Sortimentslisting fra dialogplanlegging                      .
WXP_BADI_018          Tilleggsoperander i formelgrupper                         .
WXP_BADI_020          Etterbehandling for artikkelplanlegging                      .
WXP_BADI_021          Etterbehandling for kjennetegnsplanlegging                    .
WXP_BADI_023          Flere felt for artikkel                              .
WXP_BADI_024          F4-hjelp i planlegging                              .
WXP_BADI_025          Manipulering av hierarkiparametere med CMMAP01                  .
WXP_BADI_026          Fastsetting av kjennetegn for klassesystem                    .
WXP_BADI_030          Sperre ved start i dialogplanleggingen                      .
WXP_BADI_031          Tidsmessig fordeling etter planleggingstall                    .
W_RTL_ACTIVITIES        Detaljhandels-ledger: Operasjoner                         .
W_RTL_ASSORTM_AREA       Detaljhandels-ledger: Avledning sortimentsområde                 .
W_SMAN_SHIFTPLAN        Filiallederportal: Visning av arbeidstider                    .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:09:16

Impressum