WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,904 (today: 1,233)
( 14 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

BADI_FACTORY_ANALYZER     Report for Analyzing BAdIs                      .
BADI_RSANALYZE         Analysis Report for New BAdIs                     .
BADI_START_ANALYZE       Report for Analyzing BAdIs                      .
BALVBT01            Testprogram ALV: Blokkliste                      .
BALVBT02            Testprogram ALV: Blokkliste uten blokkmoduler             .
BALVEX01            Demoprogram ALV: Utdata flyreiser (enkleste versjon)         .
BALVEX02            Demoprogram ALV: Utdata flyreiser (enkleste versjon)         .
BALVEXTR            Ekstraktadministrasjon                        .
BALVHD01            Demoprogram ALV: Hierarkisk-sekvensiell liste - flymodell       .
BALVHT01            Testprogram ALV: Hierarkisk-sekvensiell liste - flymodell       .
BALVHTMAINTENANCE       Rapport for manipulering av HTML-maler                .
BALVHTTRANSLHTMPL       ALV: Rapport for automatisk oversetting av HTML-maler         .
BALVSD01            Demoprogram ALV: Enkel liste - flymodell               .
BALVSD06            Demoprogram ALV: Utdata av flyreiser (enkleste versjon + lagring)   .
BALVST01            Testprogram ALV: Enkel liste - flymodell               .
BALVST02            Testprogram ALV: Enkel liste - flymodell               .
BALVST02_GRID         Testprogram ALV: Enkel liste - flymodell               .
BALVST03_GRID         Testprogram ALV: Enkel liste - flymodell               .
BALV_POPUP_TO_SELECT      Testprogram REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT                 .
BALV_POPUP_TO_SELECT_2     Testprogram REUSE_ALV_POPUP_TO_SELECT                 .
BANF_OHNE_KDAUF        Åpne innkj.rekv. med ref. til arkiverte eller ferdigbeh. salgsdok.  .
BAPIFELD            Forslag - engelske feltnavn i BAPI-parametere             .
BAPIMONI            BAPI-monitor: Statistikk over BAPI-er og tilhørende egenskaper    .
BAPITODO            BAPI-TODO: Kontroll av BAPIs i løpet av utviklingsfasen        .
BAPI_CHARACT_CREATE_TEST    Program BAPI_CHARACT_CREATE_TEST                   .
BAPI_CLASS_CREATE_TEST     Program BAPI_CLASS_CREATE_TEST                    .
BAPI_HIERA_CREATESUBCLASS_TEST Program BAPI_HIERA_CREATESUBCLASS_TEST                .
BAPI_HIERA_CREATESUBSTRUC_TEST Program BAPI_HIERA_CREATESUBSTRUC_TEST                .
BAPI_OBJCL_CREATE_TEST     Program BAPI_OBJCL_CREATE_TEST                    .
BAPI_PROJECT_GETINFO_SELECT  Utvalgsrapport for FB CJDB_GET_RSTHIE_FROM_LDB_PSJ          .
BARCBO01            Demo Program: Bar Chart in Display Mode                .
BARCBO02            Demo Program: Bar Chart in Maintenance Mode              .
BARCBO03            Demo Program: Bar Chart in Maintenance Mode (Planning Board)     .
BARCBO04            Demo Program: Mutual Updating of Bar Chart and Screen         .
BARCOCX1            Demonstration Program: Bar Chart Control               .
BARCWEB1            Demonstration Program: Bar Chart Control               .
BATCHMAN_ALL          Overføring av eksterne CO-data i R/3                 .
BATCHMAN_DISPLAY        Dataoverføring i controlling: Vis protokoll              .
BATCHMAN_ERRORS        Etterbehandle dataoverføring i controlling              .
BATCHMAN_POST         Utfør dataoverføring i controlling                  .
BATCHMAN_REVERSE        Tilbakefør dataoverføring til controlling               .
BBAPIEXPLORER_DOCULINKS    Program BBAPIEXPLORER_DOCULINKS                    .
BBPRP01            BBP-rapportering, overføring av MM-data                .
BBP_EXTREQ_TRANSFER      Program BBP_EXTREQ_TRANSFER                      .
BBP_PLANT_NULLVALUES_REPLACE  Fyll DB-nullverdier i T001W-ACHVM med mellomrom            .
BBP_PS_SELECT_PROJECT     Utvalg av alle nettverk/aktiviteter for gitt (del)prosjekt      .
BBY_DELETE           Slett bonuskjøp                            .
BBY_USED_DELETE        Rapport BBY_USED_DELETE                        .
BC325R00            BC325: Reset the Objects to Be Modified                .
BC325V00            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325V10            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X00            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X01            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X02            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X03            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X04            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X05            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X06            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X07            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X08            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X09            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X10            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X11            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X12            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X13            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X14            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X15            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X16            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X17            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X18            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X19            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X20            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X21            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X22            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X23            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X24            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X25            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X26            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X27            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X28            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X29            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X30            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X31            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X32            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X33            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X34            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X35            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X36            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X37            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X38            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X39            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC325X40            Test Program for Course BC325: Find Tasks for Requests        .
BC505ARC            Report for creating an Archiver stuck in an Oracle Database      .
BC505CBO2           Compute/estimate on table BC505IN to demonstrate low precision problem.
BC505CBO3           Compute/estimate on table BC505IN for incorrect optimizer assumption .
BC505DE1            Drop/Create of Index BC505TS__0                    .
BC505LCK            This program holds a lock for a long time               .
BC505PER            Set up some (bad) performance statistics for Oracle DBA course    .
BC510LCK            This program holds a lock for a long time               .
BC510PER            Set up some (bad) performance statistics for Informix DBA course   .
BCALV_ALV_TRACE_EVALUATE    Program BCALV_MINIALV_TRACE_EVALUATE                 .
BCALV_AUTOMAT_STEUER_NEW2   Program BCALV_AUTOMAT_STEUER_NEW2                   .
BCALV_BDS_GUIDS        Testrapport BCALV_BDS_GUIDS                      .
BCALV_BDS_MAINTENANCE     Vedlikehold maler                           .
BCALV_BDS_UPLOAD        Rapport for opplasting av maler i ALV-miljø              .
BCALV_BUFFER_DELETE      Slett buffer                             .
BCALV_BUFFER_TEST_GEN_STRUCT  Buffertest                              .
BCALV_DELETE_ALL_USER_LAYOUTS Rapport BCALV_DELETE_ALL_USER_LAYOUTS                 .
BCALV_DEL_RENDERERDATA     Rapport for sletting av cache-data ( BDS: ALVRENDERERDATA )     .
BCALV_DEMO_TOOLTIP       Testprogram for hurtiginfo i ALV                   .
BCALV_DND_01          Dra ALV-rad til tremappe                       .
BCALV_DND_02          Dra ikoner fra tre til rader i rutenett                .
BCALV_DND_03          Dra og slipp på rader i rutenett                   .
BCALV_DND_04          Dra og slipp i ALV grid control                    .
BCALV_EDIT_01         Aktiver og deaktiver inntastingsmulighet for hel inndeling.      .
BCALV_EDIT_02         Definer inntastingsmulighet på cellenivå               .
BCALV_EDIT_03         Kontroll av endrede celler                      .
BCALV_EDIT_04         Slett og tilføy linjer                        .
BCALV_EDIT_05         Markeringsfelt                            .
BCALV_EDIT_06         Rullegardinliste på kolonnenivå                    .
BCALV_EDIT_07         Rullegardinliste på cellenivå                     .
BCALV_EDIT_08         Tilknytt F4-hjelp som avviker fra standard              .
BCALV_EXPLOG_DISPLAY      Cleanup export log                          .
BCALV_FIELDCAT_TEST      Rediger feltkatalog online                      .
BCALV_GENERATE_ALV_T_T2    Generer poster i databasetabell ALV_T_T2               .
BCALV_GRID_01         Behandling av utskriftshendelser                   .
BCALV_GRID_02         Vis alternativ liste i dialogboksen container             .
BCALV_GRID_03         Alternativ liste i dialogboks                     .
BCALV_GRID_04         Visning av unntak (LEDs eller statuslys)               .
BCALV_GRID_05         Tilføy egendefinert knapp på verktøylinjen              .
BCALV_GRID_06         Definisjon av egendefinert kontekstmeny                .
BCALV_GRID_07         Definisjon av egendefinert meny på verktøylinjen           .
BCALV_GRID_08         Definer meny med standard knapp                    .
BCALV_GRID_09         Lagringsalternativer for oppsett                   .
BCALV_GRID_10         Last inn oppsett før listevisning                   .
BCALV_GRID_11         Test for ny variant funksjonsmoduler                 .
BCALV_GRID_AND_POPUP      ALV grid i dialogboks                         .
BCALV_GRID_DEMO        Demoprogram - enkleste anrop av ALV control              .
BCALV_GRID_DND_TREE      ALV grid: Dra og slipp med ALV-struktur                .
BCALV_GRID_DND_TREE_SIMPLE   ALV GRID: Dra og slipp med ALV-struktur (enkel)            .
BCALV_GRID_EDIT_DELTA     Eksempelrapport for F4-hjelp for ALV grid               .
BCALV_GRID_EDIT_VERIFY     Ny test                                .
BCALV_GRID_VERIFY       ALV grid control testprogram                     .
BCALV_GRID_VERIFY_OLD     ALV grid control testprogram                     .
BCALV_LAYOUT_ADMINISTER    Administrer oppsett                          .
BCALV_LAYOUT_IMPORT      ALV-import av oppsett - systemtilpasningsklient            .
BCALV_LIST_GFW_CU       Les CU-bunt                              .
BCALV_LOADTEST_EXT_BATCH    Testrapport: Utnyttelse av ekstern bakgrunnsprosessor         .
BCALV_LOADTEST_EXT_CALL    Testrapport: Utnyttelse av ekstern rendering, RFC           .
BCALV_LOADTEST_SIM_SEOBJID   Testrapport: Utnyttelse av ekstern bakgrunnsprosessor         .
BCALV_MINIALV         Demoprogram ALV: Utdata av flyreiser (mer komplisert versjon)     .
BCALV_MINIALV_TRACE      Include BCALV_MINIALV_TRACE                      .
BCALV_MINIALV_TRACE_EVALUATE  Program BCALV_MINIALV_TRACE_EVALUATE                 .
BCALV_SET_USER_FLAGS      Rapport BCALV_SET_USER_FLAGS                     .
BCALV_TABLE_CREATE       Generer kolonner for ALV-anrop                    .
BCALV_TEMPLATE         Program BCALV_TEMPLATE                        .
BCALV_TEMPLATE_0        Program BCALV_TEMPLATE                        .
BCALV_TEMPLATE_1        Program BCALV_TEMPLATE                        .
BCALV_TEMPLATE_2        Program BCALV_TEMPLATE                        .
BCALV_TEST_ABAP_PERFORMANCE  Program BCALV_TEST_GRID_PERFORMANCE                  .
BCALV_TEST_AUNIT_SEARCH    Rapport BCALV_TEST_AUNIT_SEARCH                    .
BCALV_TEST_BLOCK_LIST     Program BCALV_TEST_BLOCK_LIST                     .
BCALV_TEST_BUFFER       Buffertest                              .
BCALV_TEST_BUFFER2       Buffertest                              .
BCALV_TEST_BUFFER_DECODING   Program BCALV_TEST_BUFFER_DECODING                  .
BCALV_TEST_COLUMN_TREE     Program BCALV_TEST_COLUMN_TREE                    .
BCALV_TEST_DRAG_DROP_02    Program BCALV_TEST_DRAG_DROP_02                    .
BCALV_TEST_EXCEL_DATATYPES   FILTER testrapport                          .
BCALV_TEST_FB_CREATE      Testrapport for dynamisk tabellgenerering               .
BCALV_TEST_FCAT_MERGE     Program BCALV_TEST_FCAT_MERGE                     .
BCALV_TEST_FULLSCREEN     Program BCALV_TEST_FULLSCREEN                     .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_CALLS  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_CALLS                  .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_DRUCK  ALV demo: Fullt skjermbilde-modus                   .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_EDIT   Program BCALV_TEST_FULLSCREEN                     .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_EVENTS  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_EVENTS                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_EXCEPT  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_EXCEPT                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_FCURR  ALV-filtertest valutaer                        .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_FIELDS  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_FIELDS                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_FILTCURR ALV-filtertest valutaer                        .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_FILTER  FILTER testrapport                          .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_FQUAN  ALV-filtertest kvanta                         .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_HTML   Test: Fullt skjermbilde HTML                     .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_INDEX  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_INDEX                  .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_MBYTE  Testprogram unicode/doublebyte                    .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_PERFORM Program BCALV_TEST_GRID_PERFORMANCE                  .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_PRINT  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_PRINT                  .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_REPREP  Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_REPREP_1 Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT                 .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_STL   Test Bytt til liste                          .
BCALV_TEST_FULLSCREEN_STRING  Testrapport for streng                        .
BCALV_TEST_FUNCTIONS      Program BCALV_TEST_FUNCTIONS: Skjul funksjoner for verktøylinje    .
BCALV_TEST_GRID        Program BCALV_TEST_GRID                        .
BCALV_TEST_GRID_DRAG_DROP   Program BCALV_TEST_DRAG_DROP_2GRIDS                  .
BCALV_TEST_GRID_EDIT      F4-hjelp                               .
BCALV_TEST_GRID_EDITABLE    Program BCALV_TEST_GRID_EDITABLE                   .
BCALV_TEST_GRID_EDIT_01    Program BCALV_TEST_GRID_EDIT_01                    .
BCALV_TEST_GRID_EDIT_02    Program BCALV_TEST_GRID_EDIT_02                    .
BCALV_TEST_GRID_EVENTS     Program BCALV_TEST_GRID_EVENTS                    .
BCALV_TEST_GRID_F4_HELP    Eksempelrapport for F4-hjelp for ALV grid               .
BCALV_TEST_GRID_FIELDS     Program BCALV_TEST_GRID_FIELDS                    .
BCALV_TEST_GRID_INDEX     Program BCALV_TEST_GRID_INDEX                     .
BCALV_TEST_GRID_LAYOUT     Program BCALV_TEST_GRID_LAYOUT                    .
BCALV_TEST_GRID_PERFORMANCE  Program BCALV_TEST_GRID_PERFORMANCE                  .
BCALV_TEST_GRID_PRINT     Program BCALV_TEST_GRID_PRINT                     .
BCALV_TEST_GRID_REPREP     Program BCALV_TEST_GRID_LAYOUT                    .
BCALV_TEST_GRID_REPREP_1    Program BCALV_TEST_GRID_LAYOUT                    .
BCALV_TEST_GRID_TOOLBAR    Program BCALV_TEST_TOOLBAR                      .
BCALV_TEST_HEADER       Program BCALV_TEST_HEADER                       .
BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST    Program BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST                    .
BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST_EVENTS Program BCALV_TEST_HIERSEQ_LIST_EVENTS                .
BCALV_TEST_HTML_HEADER     ALV-testrapport (generert)                      .
BCALV_TEST_LIST        Program BCALV_TEST_LIST                        .
BCALV_TEST_LIST_APPEND_2    Program BCALV_TEST_LIST_APPEND_2 : Antall rader variabelt       .
BCALV_TEST_LIST_APPEND_FORM  Program BCALV_TEST_LIST_APPEND_FORM: Med ALV-utformingsobjekt     .
BCALV_TEST_LIST_EVENTS     Program BCALV_TEST_LIST_EVENTS                    .
BCALV_TEST_LIST_FIELDS     Program BCALV_TEST_LIST_FIELDS                    .
BCALV_TEST_LIST_INDEX     Program BCALV_TEST_LIST_INDEX                     .
BCALV_TEST_LIST_LAYOUT     Program BCALV_TEST_LIST_LAYOUT                    .
BCALV_TEST_LIST_PERCENT    Program BCALV_TEST_LIST_EVENTS                    .
BCALV_TEST_LIST_PERCENT_SIMPLE Program BCALV_TEST_LIST_EVENTS                    .
BCALV_TEST_LIST_PERFORMANCE  Program BCALV_TEST_GRID_PERFORMANCE                  .
BCALV_TEST_LIST_PRINT     Program BCALV_TEST_LIST_PRINT                     .
BCALV_TEST_LIST_PRINT2     Test utskrift                             .
BCALV_TEST_LIST_REPREP     Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT                 .
BCALV_TEST_LIST_REPREP_1    Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_LAYOUT                 .
BCALV_TEST_LIST_STATUS     Program BCALV_TEST_LIST_STATUS                    .
BCALV_TEST_LIST_WRITE     Program BCALV_TEST_GRID                        .
BCALV_TEST_MEMORY       Program BCALV_TEST_PERFORMANCE_MEMORY                 .
BCALV_TEST_MERGE        Program BCALV_TEST_FULLSCREEN_MERGE                  .
BCALV_TEST_NEUER_VIEW     Program BCALV_TEST_NEUER_VIEW                     .
BCALV_TEST_NEUE_FUNCTION    Rapport BCALV_TEST_NEUE_FUNCTION: Sett inn ikon i verktøylinjen    .
BCALV_TEST_NEUE_TAB      Program BCALV_TEST_NEUE_TABELLE                    .
BCALV_TEST_NEUE_TABELLE    Program BCALV_TEST_NEUE_TABELLE                    .
BCALV_TEST_NPPON_1       Program BCALV_TEST_NPPON_1                      .
BCALV_TEST_OLTP        Program BCALV_TEST_OLTP                        .
BCALV_TEST_PERFORMANCE     Program BCALV_TEST_PERFORMANCE                    .
BCALV_TEST_PERFORMANCE_MEMORY Program BCALV_TEST_PERFORMANCE_MEMORY                 .
BCALV_TEST_SEARCH       Program BCALV_TEST_SEARCH                       .
BCALV_TEST_SIMPLE_TREE     Program BCALV_TEST_SIMPLE_TREE                    .
BCALV_TEST_SUITE        Program BCALV_TEST_SUITE                       .
BCALV_TEST_TOOLBAR       Program BCALV_TEST_TOOLBAR                      .
BCALV_TEST_USER_COMMANDS    Rapport BCALV_TEST_NEUE_TOOLBAR                    .
BCALV_TEXTPOOL_WORKOVER    Program BCALV_TEXTPOOL_WORKOVER                    .
BCALV_TREE_01         ALV tree control: Generer hierarkistruktur              .
BCALV_TREE_02         ALV Tree Control: Hendelsesbehandling                 .
BCALV_TREE_03         ALV tree control: Bruk av egen konteksmeny              .
BCALV_TREE_04         ALV tree control: Tilføy knapp til verktøylinje            .
BCALV_TREE_05         ALV tree control: Tilføy meny til verktøylinje            .
BCALV_TREE_06         ALV tree control: Ikonkolonner og ikoner for knutepunkter/items    .
BCALV_TREE_DEMO        Demo for ALV tree control                       .
BCALV_TREE_DND         ALV tree control: Dra & slipp innenfor hierarkistruktur        .
BCALV_TREE_DND_MULTIPLE    ALV tree control: Dra & slipp innenfor hierarkistruktur        .
BCALV_TREE_ITEMLAYOUT     ALV tree: Endring av posisjonsoppsett til kjøringstid         .
BCALV_TREE_MOVE_NODE_TEST   Demo for ALV tree control                       .
BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO     Program BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO                    .
BCALV_TREE_VERIFY       Verifisering for ALV tree og simple ALV tree             .
BCALV_VERIFY_MINIALV      Kontrollprogram for MiniALV-utvikling                 .
BCCIIXMLT2           iXML Library Test Program                       .
BCCIIXMLT3           iXML Library Test Program                       .
BCCIIXMLT4           iXML Library Test Program                       .
BCCSM_CLASS_BROWSER      Class Browser                             .
BCCSM_OBJ_REP_BROWSE      Object Browser of System Component Repository             .
BCCSM_OBJ_REP_BROWSE_SP    Object Browser of System Component Repository             .
BCCSM_OBJ_REP_SHOW       Program BCCSM_OBJ_REP_SHOW                      .
BCGRSUCO            Structure Graphic: Copy Settings                   .
BCGRSUDO            Structure Graphic: Delete Settings                  .
BCI_OUTPER           Måling av ytelse                           .
BCS_EXAMPLE_6         Send PDF-formular per e-post                     .
BCS_IBND_MAINT         Vedlikehold av regler for inngangsdistribusjon            .
BCS_MENU_TCODE_DISPATCH    Program BCS_MENU_TCODE_DISPATCH                    .
BCS_OUTPER           Generering av e-post for ytelsestest for BCS-utgang          .
BCS_TEST01           BCS-test: Diverse avsenderinnstillinger                .
BCS_TEST02           Office-dokument -" MIME -" Office-dokument              .
BCS_TEST03           Test av inngangsbehandling                      .
BCS_TEST04           BCS-test: Sendebilde                         .
BCS_TEST10           BCS-test: Diverse sendeinnstillinger og statusretur          .
BCS_TEST11           Test: Kopimetoder                           .
BCS_TEST14           Test: BADI på sendebilde                       .
BCS_TEST15           Test: Tilknytning til applikasjonsobjekt               .
BCS_TEST16           Test for reorganisering: CL_BCS-"DELETE                .
BCS_TEST17           Enkleste eksempel for linjeskifttest                 .
BCS_TEST20           Test: CREATE_USER_HOME_ADDRESS                    .
BCS_TEST22           Enkleste eksempel for linjeskifttest                 .
BC_ABAP_GEN_LIMITS       ABAP Generation Limits: Size of Each Load Table            .
BC_ALVEXCEL          Vis ALV og Excel-tabell                        .
BC_ARCHIVE_PRE         Archiving Archive Administration Data: Preprocessing Program     .
BC_CONTROLS_TUTORIAL      Controls læreprogram: Leksjon 1-4                   .
BC_DSEG_ANALYSIS        Evaluation of the DSEG System Area File (Created in the ABAP Debugger).
BC_HROBJ_DEL          Arkivering HR-objekt: Sletteprogram                  .
BC_HROBJ_PRE          Arkivering HR-objekt: Forprogram                   .
BC_HROBJ_WRI          Arkivering HR-objekt: Skriveprogram                  .
BC_MEMORY_INSPECTOR      Program BC_MEMORY_USAGE                        .
BC_SBOOK_X_DEL         Archiving Flight Bookings: Delete Program (XML Archiving)       .
BC_SBOOK_X_WRI         Archiving Flight Bookings: Write Program (XML Archiving)       .
BC_SFLIGHT_DEL         Archiving Flights: Delete Program (Example ADK Archiving)       .
BC_SFLIGHT_PRE         Archiving Flights: Preprocessing Program (Example ADK Archiving)   .
BC_SFLIGHT_READ_AR_SEQUENTIAL Archiving Flights: Sequential Read Program (Example)         .
BC_SFLIGHT_READ_DB_AR_BY_INDEX Archiving Flights: Index-Based Reporting from DB and Archive (Example).
BC_SFLIGHT_REL         Archiving Flights: Reload Program (Example ADK Archiving)       .
BC_SFLIGHT_WRI         Archiving Flights: Write Program (Example ADK Archiving)       .
BC_SYSTEM_AREA_FILES      Process System Area Files                       .
BDLCOES            Tool to maintain COE entries                     .
BDLCOLL            Collect report called by Service Data Control Center         .
BDLDEVLP            Selection screen of Service Definition Work Bench           .
BDLIBUS            Tool to maintain IBU entries                     .
BDLLOCKD            Deselect function modules for download transfer            .
BDLMFUBA            Tool to define function calls and variables for Service Assistent   .
BDLMORIG            Tool to get interface data of functions in different R/3 systems   .
BDLSEND            Send report called by Service Data Control Center           .
BDLSETUP            Change BDL customizing values in table BDLCUST            .
BDLVIEW4            Service Data Viewer                          .
BDLVTREE            Service Data Viewer 2.0                        .
BDLVTREE2           Program BDLVTREE2                           .
BDL_GET_DATA_AND_CREATE_SESSIO Report gets download data of a Session and creates a new Session   .
BDL_GET_SESSION_DATA      Report gets session data per RFC call into the system         .
BDSBARCO            Monitoring open bar code entries                   .
BDSBAREX            Test report for simulating bar code confirmation from storage system .
BDSBARIN            Test report: to simulate R/3 internal bar code entry         .
BDSCREATE           IR test: Creating PHIOs & LOIOs for archive test           .
BDSDISPLAY           Business Document Service: Object links display            .
BDSFIND            SAP ArchiveLink: Stored documents search               .
BDSFIND_1           Start Business Document Navigator                   .
BDSTESTOO           BDS: Test program for OO methods                   .
BDSTEST_DEQUEUE        BDS: Test-program for ENQUEUE and DEQUEUE               .
BDS_TEST_CREATE_URL      Test_CREATE_URL                            .
BDT_ANALYZER          BDT Analyzer                             .
BDT_CHECK           BDT: Kontroll av konsistens for styringstabellposter         .
BDT_COMPARE          BDT: Sammenligning og overføring av styringstabeller         .
BDT_CORR_001          Tabell TBZ3N: Flere standardtilordninger for en bildesekvenstype   .
BDT_CORR_002          Tabell TBZ3: Flere bildesekvenser med satt standardindikator     .
BDT_DELETE_DYNPROS       BDT: Slett rammeskjermbilder                     .
BDT_NAMES           BDT: Overholdelse av navneregler for styringstabeller         .
BDT_VCT_CORR_001        Program BUS_VCT_KILL_ALL_CONFIG                    .
BDT_VCT_CORR_002        Program BDT_VCT_CORR_002                       .
BEBDTEST            Program BEBDTEST                           .
BERE_DELETE_PROFILE      Delete Profiles                            .
BFBANK_S            Søk etter rapport for bank                      .
BIRG0004            Feilretting VIAK04                          .
BIW_STAT            Ekstraktor test: BIW_GET_STATUS_T                   .
BIZC_CLONE_CONTENT_OBJECT_TST2 Business Content: Clone Test                     .
BIZC_FW_ENVIRONMENT_TEST    Program BIZC_FW_REMOTE_API_TEST                    .
BIZC_FW_REMOTE_API_TEST    Program BIZC_FW_REMOTE_API_TEST                    .
BIZC_FW_REMOTE_API_TEST_CONFIG Business Content: Test Configuartion                 .
BIZC_FW_REMOTE_API_TEST_OBJECT Program BIZC_FW_REMOTE_API_TEST                    .
BIZC_IF_AUTH_SERVICE_TEST   Program BIZC_IF_AUTH_SERVICE_TEST                   .
BIZC_IF_AUTH_SERVICE_TEST2   Example: Business Content Test Program                .
BIZC_UPDATE_LANGUAGE_TEST   Test Program for Text Selection in Multiple Languages         .
BI_DIBE_TEST          Test                                 .
BI_EPATCH_AH714        AH 714 sol. path: build '06'-readings f subs in master        .
BKD_DOWNLOAD          Last programmer til fil                        .
BMEN_CORRMEN10         Program BMEN_CORRMEN10                        .
BMEN_CORRMEN11         Program BMEN_CORRMEN11                        .
BMEN_CORRMEN3         Program BMEN_CORRMEN3                         .
BMEN_CORRMEN4         Conversion of Area Menus -" Report Trees               .
BMEN_CORRMEN6         Program BMEN_CORRMEN6                         .
BMEN_CORRMEN8         Correction Report for Area Menu LE_INB_TRQ              .
BMEN_CORRMEN9         Correction Report for Area Menu LE_INB_TRQ              .
BON_ENH_ACTUAL_TARGET     Extended Rebate - Comparison: Billing Documents and Statistics    .
BON_ENH_GEN          Report to Generate Update Routines for Indirect Sales         .
BON_ENH_SETTLE         Settlement of Extended Rebate Agreements               .
BON_ENH_SETTLE_DISPLAY     List of Rebate Agreements                       .
BOSPS_BATCH_TRANSFER      Cost Transfer to Project: Batch Processing              .
BOSPS_REVENUE_REPORT      BOS/Project : Plan/Actual Revenue Report               .
BOSPS_REVENUE_REPORT1     Cost Transfer to Project: Report of Revenue Projections        .
BOSPS_TRANSFER         Cost Transfer to Project: Online Processing              .
BOSPS_TRANSFERRED_DATA_LIST  Transferred Costs to Project                     .
BOS_SDMM_RECONCILE       SDBOS_MMBOS_SELFTEST_1 Program                    .
BPADRSEARCH_FILL        Rapport for utfylling av matchkodetabell BUTADRSEARCH         .
BPBKCOR            Opprett manglende BPBK-poster for prosjekter             .
BPBPTRO            Inkluder BPTR-poster for ordrer.                   .
BPBPTRP            Inkluder BPTR-poster som mangler                   .
BPCALC01            Fastsett bevilgningstillegg                      .
BPCARFORREV          Cross year transfer posting US federal                .
BPCARR00            Generere plan for budsjettstruktur fra budsjetterte og faktiske data .
BPCARRB0            Generering av saldobevilgningsobjekt                 .
BPCARRC0            Bevilgningsstrukturplan: Kontroller disponeringsobjekt        .
BPCARRC1            Kontroller bevilgningsobjekt                     .
BPCARRD0            Generer bevilgningsstrukturplan for budsjett             .
BPCARRFOR           Program BPCARRFOR                           .
BPCARRG0            Bevilg.strukturplan: Generere objekter fra bev.strukturplanskjema   .
BPCARRM01           Massebehandling bevilgningsstrukturplan                .
BPCARRM02           Massebehandling bevilgningsstrukturplan                .
BPCARRT0            Slett bevilgningsstrukturplan                     .
BPCARRY0            Overfør bevilgningsstrukturplan fra forrige år            .
BPCARRY01           Overfør bevilgningsstrukturplan fra forrige år            .
BPCARRY02           BSP-kopierer for omstilling til årsavhengig vedlikehold        .
BPCARRYF            Analyseprogram bevilgningsoverføring - prosjekter           .
BPCD0001            Forretningspartner: Endringsdokumenter                .
BPCD0002            Forretningspartner: Endringsbilag - adresser             .
BPCLOSE            Budget Rollup                             .
BPCOPY00            Kopier bevilgningsversjon                       .
BPCOPY03            Bevilgningsversjon kan kopieres med oppdatering i bevilgningsledger  .
BPDEBI00            FP: Konverteringsrapp. - debitorpartner for forretningspartner    .
BPDIST00            Omstrukturering av fordelte verdier i strukturplanl.for prosjekter  .
BPDIST01            Omstrukturering av fordelte verdier                  .
BPDIST02            Oppsummering for bevilgning                      .
BPDIST03            Omstrukturering av fordelte verdier i bevilgn.tildeling for prosjekter.
BPDIST04            Kontroll av bevilgningskonsistens                   .
BPDIST05            Ny generering av bevilgningsverdier                  .
BPDIST06            Ny generering av merinntekter                     .
BPDIST07            Ny generering av bevilgningsverdier per bevilgningstype og bev.verdi .
BPEP0001            Detaljposter (plan eller budsjett)                  .
BPF4ANDB            Bilag: F4                               .
BPFCTRA0            Analyseprogram - aktiv disponibilitetskontroll            .
BPFCTRA1            Analyseprogram - aktiv disponibilitetskontroll            .
BPFDPINI            Konvertering av toleransegrenser for disponibilitetskontroll     .
BPINDAN1_NEW          Analyserapport for disponibilitetskontroll              .
BPINDAN2_NEW          Dispon.kontr.: Fastsetting av indeks for BSP-element som kan konteres .
BPINDX00            Bakgrunnsaktivering - disponibilitetskontroll for prosjekter     .
BPINDX02            Bakgrunnsaktivering av disponibilitetskontroll for ordrer       .
BPINDX03            Omstrukturering av disponibilitetskontroll i disposisjonsregnskap   .
BPINDX04            Forberede bevilgningsoverføring i disposisjonsregnskapet (1 år)    .
BPINDX05            Forbered bevilgningsoverføring i disposisjonsregnskapet (2 år)    .
BPLEDGER            Omstilling av ledger til BP-tabeller                 .
BPPLAN00            Analyserapport for totalbudsjettering av prosjekter (flere valutaer) .
BPRECON2            Ny generering av tilgjengelige verdier: TRACE - endrede DB-poster   .
BPRELEASE           Transfer Budget to Budget Subtype for Availability Control      .
BPREP001            Forretningsforbindelse: Oversikt                   .
BPREP002            Evalueringsrapport forretningspartnerdata               .
BPREP003            Forretningspartner: Rapp. av relasjoner - flere forretningspartn.   .
BPREP005            Forretningspartner: Sletting av forretningpartnere          .
BPREPARCH           Forretningspartner: Arkivering - arkiveringsprogram          .
BPREPARCH_DELETE        Forretningspartner: Arkivering - sletteprogram            .
BPREPARCH_RELOAD        Forretningspartner: Arkivering - program for ny innlasting      .
BPREP_CREATE_QUERY_VARNT    Spørringsvariant for budsjettdataoverføring fra BW-system       .
BPREP_CREATE_QUERY_VARNT_BCS  Spørringsvariant for budsjettdataoverføring fra BW-system       .
BPREP_RETRAKTOR_BCS      Budsjettdataoverføring fra BW-system til BCS             .
BPREP_RETRAKTOR_BCS_NEW    Overfør budsjettdata fra SAP BW til BAS                .
BPREP_RETRAKTOR_OB       Budsjettdataoverføring fra BW-system til DR              .
BPREP_RETRAKTOR_REVERSE_BCS  Tilbakeføring av budsjettdataoverføring fra BW-system         .
BPREP_RETRAKTOR_REVERSE_OB   Tilbakeføring av budsjettdataoverføring fra BW-system         .
BPREP_RETRAKTOR_SHOW_LOG    Protokoll over budsjettdataoverføring til DR             .
BPREP_RETRAKTOR_SHOW_LOG_BCS  Protokoll over budsjettdataoverføring til BCS for DR         .
BPSHOW00            Datastrukturer i PS (merkantil)                    .
BPSHOW01            Analyseprogram for budsjettering med flere valutaer          .
BPTRACE            Start/evaluer sporing for tilgj.kontroll               .
BP_JOBAPI_TUTORIAL       tutorial for new background job api                  .
BP_SERVER_GROUP        Program BP_SERVER_GROUP                        .
BP_SRV_GROUP          Report BP_SRV_GROUP                          .
BP_TD_SWITCH          Konverteringsrapport for tidsavhengige data for forretningspartnere  .
BRF_CLEAR_ALL_EXPRESSIONS   Program BRF_CLEAR_ALL_EXPRESSIONS                   .
BRF_COPY_IMPL_CLASSES     Program BRF_COPY_IMPL_CLASSES                     .
BRF_CREATE_TEXT_KEY      Rapport BRF_CREATE_TEXT_KEY                      .
BRF_INITIALIZE         Klargjør BRF for første aktivering                  .
BRF_INITIAL_CLIENT_COPY    Program BRF_INITIAL_CLIENT_COPY                    .
BRF_REPAIR           Reparasjon av avhengige BRF-tabeller (TBRF200 osv.)          .
BRF_TRANSPORT         Rapport BRF_TRANSPORT                         .
BRF_TRANSPORT_EXPORT_CLEANUP  Rapport BRF_TRANSPORT                         .
BRF_TRANSPORT_IMPORT      Rapport BRF_TRANSPORT                         .
BRF_TRANSPORT_SIMPLE      Program BRF_TRANSPORT_SIMPLE                     .
BSFC_MAINTENANCE_TOOL     Maintenance for Structured Facts Capture               .
BSP_APPL_MAP          Tilpasning av Blueprint tabellposter                 .
BSP_CHECK_MIMEREPOS_FILE    Program SBSP_TEST_FILE_CHECK                     .
BSP_CHECK_MIMEREPOS_MIMEREPOS Program BSP_CHECK_MIMEREPOS_MIMEREPOS                 .
BSP_CUSTOMIZE         BSP Application Customizing                      .
BSP_DECODE_URL         Decode URL Fields (From URL Mangling)                 .
BSP_EXPORT_CLASSES       Program BSP_EXPORT_CLASSES                      .
BSP_GET_BAPI_INFO       Get BAPI Info                             .
BSP_IMPORT_TAGS        Program BSP_IMPORT_TAGS                        .
BSP_PAGE_BROWSER        Demo for HTML Control: Use as general WWW browser           .
BSP_RESOLVE_MIME_GUID_TO_PATH Program BSP_FIND_MIME                         .
BSP_SCAN_SOURCE        Scan source for specific work over all BSP pages           .
BSP_SET_MIME_EXPIRY      Program BSP_SET_MIME_EXPIRY                      .
BSP_SHOW_OTR_TEXTS       show all used texts                          .
BSP_SHOW_SERVER_COOKIES    Display Server Side Cookies                      .
BSP_SHOW_SOURCE        Business Server Pages (BSP) Display Page Source (Internal/External)  .
BSP_TEST_EXTERNAL       Report BSP_TEST_EXTERNAL                       .
BSP_TEST_INTERNAL       Program BSP_TEST_INTERNAL                       .
BSP_TEST_REQUEST        Test BSP via internal HTTP request                  .
BSP_TEST_URL          Report BSP_TEST_URL                          .
BSP_UPDATE_MIMEREPOS      Update the MIME Repository based on frontend data           .
BSP_WD_APPL_STARTER      BSP Web Dynpro applikasjonsstarter                  .
BSP_WD_APPL_STARTER_UI     BSP Web Dynpro applikasjonsstarter                  .
BSP_WD_APPL_WB         IC WebClient workbench                        .
BSP_WD_RECOMPILE_APPL     Ny generering av fullstendige BSP-WD-applikasjoner          .
BSP_WD_RT_REP_CHECK      Kontrollprogram for kjøringstidsrepository              .
BSVCDOC_GUID          Endringsdokumenter                          .
BTCAUX01            Display Jobs with Missing Print Parameters              .
BTCTEST            btctest                                .
BTCTESTN            Program BTCTESTN                           .
BTCTESTX            btctestx                               .
BTC_EVENT_RAISE        Program BTC_EVENT_RAISE                        .
BTC_SWITCH_LIST_GRID      Settings for Job Overview                       .
BTFR_COPY           Copy OTR Texts                            .
BTFR_COPY_TRALA        Copy OTR Translations                         .
BTFR_CREATE_ALIAS_FOR_CONCEPT Create Alias for Specified Concept                  .
BTFR_CREATE_LOCAL_TADIR_ENTRY Create Local TADIR Entry for OTR Texts                .
BTFR_OTR_SWITCH        Program BTFR_OTR_SWITCH                        .
BTFR_OTR_TREX_COMPONENTS_GET  Program BTFR_OTR_TREX_COMPONENTS_GET                 .
BTFR_SET_LENGTH        Set Length of Short Texts                       .
BTFR_SET_VERSION_FOR_TRANSL  Program BTFR_SET_VERSION_FOR_TRANSL                  .
BUBFILED            FPR: Generer testfil for direct input                 .
BUEXT_ADDRESS_EXTRACTION    SAP-GP: Standardadresse og adresseuavh. kommunikasjonsdata for BW   .
BUEXT_ADDRESS_EXTRACTION_SEQ  SAP-GP: Standardadresse og adresseuavh. kommunikasjonsdata for BW   .
BUHI_EXT_INTERFACE_TREE_SEND  Program BUHI_EXT_INTERFACE_TREE_SEND                 .
BUKF_BATCH           Bevilgningstildeling - nøkkeltall - bakgrunnsbehandling        .
BUPA_BIP_FILE_EXPORT      Business Information Provider: Dataopprydding og -supplering - eksport.
BUPA_BIP_FILE_IMPORT      Business Information Provider: Dataopprydding og -supplering - import .
BUPA_CORR_MATCH_CODES     Korrigeringsprogram for matchkoder                  .
BUPA_CURRENT_DATA_ADDRESS   Testprogram for CVI_BP_CURRENT_DATA="GET_ADDRESS           .
BUPA_CURRENT_DATA_ALL     Testprogram for CVI_BP_CURRENT_DATA="GET_ALL             .
BUPA_CURRENT_DATA_BANKDETAIL  Testprogram for CVI_BP_CURRENT_DATA="GET_BANKDETAIL          .
BUPA_CURRENT_DATA_COMMON    Testprogram for CVI_BP_CURRENT_DATA="GET_COMMON            .
BUPA_CURRENT_DATA_TAXNUMBER  Testprogram for CVI_BP_CURRENT_DATA="GET_TAXNUMBER          .
BUPA_DO_NOT_CALL        Program BUPA_ADR2_DO_NOT_CALL                     .
BUPA_PREPARE_DA        Forretningspartner: Definer slette-/arkiveringsmerking        .
BUPA_SEND           Program BUPA_SEND                           .
BUPA_TEST_DELETE        Sletting av forretningspartnere                    .
BUPFILE1            SFP direct input: Generer testfil med ulike FP            .
BUPFILED            SFP: Generer testfil for direct input                 .
BUPGEOENADDR          Forretningspartner: Søk etter adresser uten geokoding         .
BUPGUIDCREATE         Generering av GUID-er for SAP-FP                   .
BUPGUIDCREATE_V1        Test                                 .
BUPGUIDCREATE_V1_N       Test                                 .
BUPRELCR            GP-relasjoner: Opprett                        .
BUPRELDI            FP-relasjoner/FP-rolledefinisjoner: Vedlikehold uten dialog      .
BUPRELSU            FP-relasjoner: Vis/endre                       .
BUPR_CURRENCY_CONVERSION    Omstilling til euro av investeringer i relasjoner           .
BUPTDARK            FP: Test for "vedlikehold i bakgrunnen"                .
BUPTDTRANSGEN         Generering av fordelingsrelevante tidsavhengige forretningspartnerdata.
BUPTDTRANSGEN_OLD       FORELDET (Generering av fordelingsrelevante tidsavhengige FP-data)  .
BUPTDTRANSMIT         Fordeling av tidsavhengige forretningspartnerdata           .
BUPTDTRANSMIT_OLD       FORELDET (Tidl. fordeling av tidsavhengige forretningspartnerdata)  .
BUP_BUSSRCHGF_REPAIR      Reorganisering for genererte utvalgsmoduler for BDT-FP-søk      .
BUP_ROLE_CUSTOMER_CONVERT   Konvertering av FP-rolle CRM000 (kunde)                .
BUP_STATUSPROFILE_CONVERT   SAP FP: Konvertering av brukerdefinert status til FP-utelukkelsesgrp. .
BUQAUSWERT_GEN         Program FP evalueringsgenerator                    .
BURBUT050_CD_FILL       Utfylling av tabell for BUT050_CD                   .
BURBUT050_CD_FILL_VS1     Utfylling av tabell for BUT050_CD                   .
BUR_ADDR3_CD_FILL       Fyll ut tabell BUP_ADDR_CD                      .
BUSCHDOC            Visning av endringsdokument                      .
BUSCRCNT            BDT: Generer rammeskjermbilder for skjermbilder            .
BUSDELE0            Sletteprogram                             .
BUSOBARCH           BDT: Arkivering - arkiveringsprogram                 .
BUSOBARCH_DELETE        BDT: Arkivering - sletteprogram                    .
BUSOBARCH_RELOAD        BDT: Arkivering - arkiveringsprogram                 .
BUSPCDACT           Aktivering av planlagte endringsdokumenter for et applikasjonsobjekt .
BUTP_LOAD_CONFIG        Last inn konfigurasjonsdata for XML-kobling              .
BUTP_TEST_TPORG        test smum_init_shell                         .
BUT_LOCA_PSHIST_CORR      Program BUT_LOCA_PSHIST_CORR                     .
BUX_EXTNSN_CONSISTENCY_CHECK  Rapport konsistenskontroll                      .
BWFS_TIMESTAMPS_DELETE_ALL_IS Sletter tidsstempel for infokilde                   .
BWOM2_TIMEST          BWOM2_TIMEST: Vedlikehold av tidsstempel               .
BWULANEU            Test                                 .
BW_IGS_ADMIN          Program BW_IGS_ADMIN                         .
BW_IGS_CHART_TEST       Installasjonstest IGS                         .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:25:15

Impressum