WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,933 (today: 19)
( 13 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

FAA_HELP_GENERATE_MAPPING   Generer statiske koblingsmetoder                   .
FAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT Avroping av datainnhenting for oppretting av testenheter       .
FAA_TENV_TEST_CASE_CREATION  Oppretting av testenheter                       .
FAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION  Utfør testenheter                           .
FAGLSKF_CANCEL_DOCUMENT    Tilbakeføring av bilag med stat. nøkkeltall              .
FAGLSKF_DELETE_DATA_COMP_CODE Hovedbok: Tilbakestilling av data for stat. nøkkeltall        .
FAGLSKF_DISPLAY_PERIOD     Vis statistiske nøkkeltall per periode                .
FAGLSKF_POST_LOCAL       Reg. stat. nøkkeltall i hovedbok (med ALV)              .
FAGLSKF_RECORD_WITH_ALV_EDIT  Reg. stat. nøkkeltall i hovedbok (med ALV)              .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_CO   Omstrukturering av stat. nøkkeltall i FI fra CO-data         .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_FI   Omstrukturering av stat. nøkkeltall i FI fra FI-data         .
FAGLSKF_REPOSTING_FROM_PCA   Omstrukturering av stat. nøkkeltall i FI fra PCA-data         .
FAGLSKF_SHOW_DOCUMENT     Bilagsvisning for et stat. nøkkeltallbilag              .
FAGL_ACCOUNT_BALANCE      Artskontosaldovisning                         .
FAGL_ACCOUNT_ITEMS_GL     Artskontoer - detaljpostliste                     .
FAGL_CHECK_ACCOUNT_LINETYPE  Avledning og kontroll av artskonto - posisjonskategori        .
FAGL_CHECK_CUST_DOC_TYPE    Kontroll av forr.transaksjonstilordning til bilagsart         .
FAGL_CHECK_DOCUMENT_CHAIN_SIZE Bilagskjedeanalyse                          .
FAGL_CHECK_DOC_ITEM_CATEGORIES Kontr. av forretningstransaksjonstilordning for eksisterende bilag  .
FAGL_CL_REGROUP        Vedlegg til balansen - ÅP-analyse                   .
FAGL_COFI_FOLLOWUP_POSTING   Overfør CO-bilag fra arbeidsliste til eksternt regnskap        .
FAGL_COFI_RECON        Sammenligning ny hovedbok med KM                   .
FAGL_COFI_TRACE_ADMIN     Administrasjon av sporing for online automatisk postering CO-"FI   .
FAGL_COFI_TRACE_DEL      Sletting av protokolldata for online automatisk postering CO-"FI   .
FAGL_COFI_TRANSFER_CODOCS   Overfør CO-bilag til eksternt regnskap                .
FAGL_COPY_LEADING_LEDGER    Kopiering av ledende ledger (med bevegelsesdata)           .
FAGL_CORR_0001         Korrigeringsprogram F*FLEXA tabeller (fyll feltene BUDAT og BSTAT)  .
FAGL_DELETE_DOCUMENT      Slett dokument fra ny General Ledger                 .
FAGL_DELETE_RELOAD_LEDGERS   Slett og etterkonter til ny hovedbok                 .
FAGL_DELETE_WRONG_LEDGER    Sletting av inkonsistent ledger                    .
FAGL_FC_TRANSLATION      Valutaomregning                            .
FAGL_FC_VALUATION       Vurdering i utenlandsk valuta                     .
FAGL_FILL_COST_ELEM      Fyll ut COST_ELEM også for primære kostnadsarter           .
FAGL_FSV_CONVERT        Konverter balanse-/res.regnskapsstrukturer fra tab. RFDT til FAGL_011*.
FAGL_FSV_ENTRIES_CHECK     Teller poster fra balanse-/res.regnskapsstrukturer i tab. FAGL_011*  .
FAGL_FSV_ENTRIES_COUNT     Teller poster i balanse-/resultatregnskapsstrukukturer i tabell RFDT .
FAGL_ITEM_SHOW_DETAIL_RGRE   Detalj hovedbok detaljpost for rapport-rapport-grensesnitt      .
FAGL_MIGRATION_3KEH_FAGL3KEH  Migrering av poster fra T8A30 i FAGLT8A30               .
FAGL_MIG_ACTIVATE       Aktivering av en migreringsplan                    .
FAGL_MIG_FICHAN        Etterkonter FI-bilag: Opprett arbeidsliste              .
FAGL_MIG_FICHAT        Etterkonter FI-bilag: Konverter arbeidsliste             .
FAGL_MIG_FINISH        Avslutt migrering                           .
FAGL_MIG_OPITEMS_CRESPLIT   Opprett bilagsoppdelingsopplysninger for åpne poster         .
FAGL_MIG_OPITEMS_CRESUM    Migreringsprogram for oppretting av saldooverføring av åpne poster  .
FAGL_MIG_OPITEMS_FILL     Opprett arbeidsliste for åpne poster                 .
FAGL_MIG_REPORT_ADJUSTMENTS  Protokoll for avvikende bilagsoppdeling                .
FAGL_MIG_REPORT_SPLITRESULT  Vis oppdelingsresultat for migreringsbilag              .
FAGL_MIG_REPORT_STATUS     Evaluering av migreringsstatus                    .
FAGL_MIG_RESTORE        Tilbakestill migrering                        .
FAGL_MIG_RPITEMS_CRESPLIT   Opprett bilagsoppdelingsinformasjon for bilag som skal overføres   .
FAGL_MIG_RPITEMS_FILL     Opprett arbeidsliste for bilag                    .
FAGL_MIG_SELECTION       Fastsett arbeidsliste for migreringsobjekter             .
FAGL_MIG_SUBSEQ_POST      Oppdatering av bilag til ny hovedbokføring              .
FAGL_MIG_SUBSEQ_POST_OPITEMS  Oppdatering av åpne poster til ny hovedbokføring           .
FAGL_MIG_SUM_STATUS      Evaluering av status for saldooverføringsprogrammer for migrering   .
FAGL_NRIV10          Bilagsnummerserier: Kopier etter firmakode (hovedbokperspektiv)    .
FAGL_NRIV20          Bilagsnummerserier: Kopier etter regnskapsår (hovedbokperspektiv)   .
FAGL_PLAN_ACT_SEC       Ny HB: Aktiver CO-budsjettdataintegrasjon for sekundære kostnadsarter .
FAGL_RKGALGA15         Faktisk sekundærfordeling - hovedbok                 .
FAGL_RKGALGA2B         Budsjettert sekundærfordeling - hovedbok               .
FAGL_RKGALGA35         Faktisk primærfordeling - hovedbok                  .
FAGL_RKGALGA4B         Budsjettert primærfordeling - hovedbok                .
FAGL_SHOW_SPLIT        Simulering av bilagsoppdeling: Ekspertmodus              .
FAGL_UPLOAD_CARRY_FORWARD   Overfør saldooverføring                        .
FAGL_VAL_LOG          Protokollutdata: Validering bilagsoppdeling              .
FAGL_YEC_POSTINGS       Avslutnings-/åpningskonteringer ved årsslutt             .
FBGENDAT            Konfigurasjon testdatagenerering                   .
FBICRC001_DATA_ASSIGN     Intercompany-avstemning: Åpne poster hovedbok: Tilordne bilag     .
FBICRC001_DATA_DEL       Firmakodeuavhengig avstemming: Åpne poster hovedbok - slett data   .
FBICRC001_DATA_REC       Intercompany-avstemning: Åpne poster hovedbok: Avstem bilag      .
FBICRC001_DATA_SEL       Intercompany-avstemning: Åpne poster hovedbok: Velg bilag       .
FBICRC001_DATA_TCAL      Firmakodeuavh. avstemming: Åpne poster hovedbok - beregn summer på ny .
FBICRC001_DDATA_LIST      Firmakodeuavhengig avstemming: Åpne poster hovedbok - bilag      .
FBICRC001_TDATA_LIST      Firmakodeuavhengig avstemming: Åpne poster hovedbok - sumdata     .
FBICRC002_DATA_ASSIGN     Intercompany-avstemning: Hovedbokkontoer: Tilordne bilag       .
FBICRC002_DATA_DEL       Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - slett data      .
FBICRC002_DATA_REC       Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - avstem bilag     .
FBICRC002_DATA_SEL       Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - velg bilag      .
FBICRC002_DATA_TCAL      Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - beregn summer på nytt.
FBICRC002_DDATA_LIST      Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - bilag        .
FBICRC002_TDATA_LIST      Firmakodeuavhengig avstemming: Hovedbokkontoer - datasummer      .
FBICRC003_DATA_ASSIGN     Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred.: Tilordne bilag .
FBICRC003_DATA_DEL       Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred.: Slett data   .
FBICRC003_DATA_REC       Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred: Avstem bilag   .
FBICRC003_DATA_SEL       Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred.: Velg bilag   .
FBICRC003_DATA_TCAL      Selskapsuavhengig avst.: Åpne poster deb./kred: Beregn summer på nytt .
FBICRC003_DDATA_LIST      Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred.: Bilag      .
FBICRC003_TDATA_LIST      Selskapsuavhengig avstemming: Åpne poster deb./kred: Sumdata     .
FBICRCVIM00          Anrop viewvedlikehold og view cluster-vedlikehold           .
FBICRC_ACTIVATE        Aktiver bevegelsesdatatabeller                    .
FBICRC_ACTIVATE_EMERGENCY   Aktiver bevegelsesdatatabeller                    .
FBICRC_STATUS         Selskapsuavhengig avstemming: Vis status               .
FBICRC_TOOLS          Firmakodeuavhengig avstemming: Hjelpeprogrammer            .
FBRCVIM00           Anrop viewvedlikehold og view cluster-vedlikehold           .
FCIWDWNLD00          Nedlasting infoobjekt tekster                     .
FCIWDWNLD10          Nedlasting infoobjekt hierarkier                   .
FCIWDWNLD20          Nedlasting av bevegelsesdata via ALV                 .
FCIWTST00           Program FCIWTST00                           .
FCOM_COEP_ENHANCE       Rapport for utfylling av PSM-felt i COEP med mellomrom        .
FCOM_SEGMENT_UPDATE      Oppdater CO-tabeller (EP/SS/SP) med segmenter             .
FCOM_TOTALS_ENHANCE      CO-sumposter (COSS & COSP): Tilføy overflødige felt          .
FDM_COLL_SEND_ITEMS      Distribution of FI-AR Data in Collections Management         .
FDM_P2P_AUTO_CONFIRM      Program FDM_P2P_AUTO_CONFIRM                     .
FDM_P2P_CUSTOMER_LIST     Customer List - Process Receivables                  .
FDM_P2P_JUDGE         Program for Valuating Open Promises to Pay              .
FDM_PROCESS_BUFFER       Subsequent Update for Dispute Cases and Promises to Pay        .
FDM_PROC_DEL          Archiving of Dispute Cases and Promises to Pay: Deletion Program   .
FDM_PROC_WRI          Archiving of Dispute Cases and Promises to Pay: Write Program     .
FERCC002            Maintain FI plan versions for G/L and FI-SL              .
FERCC010            Maintain regulatory configuration parameters             .
FERCR000            Standard Cost Adjustment                       .
FERCR010            Trace Flow of Primary Costs                      .
FERCR015            Correct Flow of Cost Trace With Errors                .
FERCR020            Post Traced Costs                           .
FERCR030            Post Variances                            .
FERCR040            Direct Postings                            .
FERCR050            Prepare Drill Down                          .
FERCR060            Archive regulatory data                        .
FERCR070            Delete archived regulatory data                    .
FERCR075            Reload archived data                         .
FERCR100            Reversal of Regulatory Procedure                   .
FERCR150            Deletion of drill down data                      .
FERCR200            Processing history                          .
FERCR200_OLD          Processing History                          .
FERCR210            Flow of cost trace                          .
FERCR210C           Flow of cost trace                          .
FERCR210_OLD          Flow of cost trace                          .
FERCR220            Drill down from regulatory or natural accounts            .
FERCR220C           Drill down from regulatory to natural accounts            .
FERCR220_OLD          Drill Down From Regulatory or Natural Accounts            .
FERCR230            Drill Down From a Regulatory Account to the Natural Accounts     .
FERCR230_OLD          Drill Down From a Regulatory Account to the Natural Accounts     .
FERCR240            Drill Down to Source or Final Objects                 .
FERCR240_OLD          Drill Down to Source or Final Objects                 .
FERCR250            Drill Down From a Source or Final Object to the Natural Accounts   .
FERCR250_OLD          Drill Down From a Source or Final Object to the Natural Accounts   .
FERCR260_OLD          Drill Down to Documents                        .
FERCR270            Drill Down From Natural Accounts to Virtual Primary Cost Elements   .
FERCR280            Analyze summarized final objects                   .
FERCR290            Drill down reporting                         .
FERCR300            Check the Regulatory Configuration                  .
FERCR300_OLD          Check the Regulatory Configuration                  .
FERCR310            Create a Background Job for Multiple Periods or Procedures      .
FERCT000            Transport Regulatory Parameters                    .
FERCT020            Copy Regulatory Parameters                      .
FETCH_USELOG          Transfer Interface                          .
FHOSGET            Anrop for RSA1_SINGLE_OLTPSOURCE_GET                 .
FIAA_HELP_CLASS_EDITOR     Behandling av klasser av enkeltincluder                .
FIAA_HELP_EDIT_CONTENT     Bruksinformasjon tegnstreng                      .
FIAA_HELP_MESSAGES_SEARCH   Søk etter meldinger med langtekstanalyse               .
FIAA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING Bruksinformasjon tegnstreng (gå til koding F08)            .
FIAA_HELP_TAMLAY_CLIENT_COPY  Kopiering av TAMLAY-layouts fra en annen klient            .
FIACEITMDEL          Accrual-Engine-detaljposter: Sletteprogram              .
FIACEITMWRI          Periodiseringsdetaljposter: Skriveprogram               .
FIACEOBJDEL          Accrual-Engine-periodiseringsobjekt: Sletteprogram          .
FIACEOBJWRI          Accrual-Engine-periodiseringsobjekt: Skriveprogram          .
FIBL_RPCODE_CDSHOW       Endringsdokumenter for Repetitive Codes                .
FIBL_RPCODE_LIST        Liste over Repetitive Codes                      .
FIC530PR            Skrive ut tiltaksgruppe                        .
FIC540PR            Skrive ut tiltak                           .
FIC550PR            Skrive ut metoder                           .
FICACG00            Generering av autorisasjoner for konsolideringsgruppe         .
FICACG10            Sentralt vedlikehold av globale parametere              .
FICADI00            Akkumulert reg. av summeringsposter                  .
FICARCLI            SAP-konsolidering: Arkivering av detaljposter (ark.obj. CONS_ITEM)  .
FICARCSR            SAP Kons.: Arkivering av summeringsposter (arkiveringsobj. CONS_SUM) .
FICASS00            Resultatutvikling                           .
FICAST00            Administrer statusinformasjon                     .
FICAXL99            Kjøring av aktive excel-sporinger. Bare for SAP-support.       .
FICBAD00            Nedlasting: Kombinasjoner konsolideringsforretn.områder/selskaper   .
FICBARD2            SAP-kons.: Nedlasting av forretn.områder/selskaper fra versjon 4.x  .
FICBCF00            Saldooverføring                            .
FICBIW00            SEM-BCS: Initialisering av dataoverføring BCS til BW         .
FICBIW10            SEM-BCS: Sammenlign dataseksjon BCS og BW               .
FICBIW20            SEM-BCS: Import av rapporteringsdata fra BW              .
FICC2I00            Kapitalkonsolidering                         .
FICCGC00            Masseendringer for konsolideringsgrupper               .
FICCHI00            Posisjonsskifte / beregning av udisponert overskudd          .
FICCMP00            Avstemming/sammenligning av summer med detaljposter          .
FICCNV00            Konvertering av tilleggskonteringer                  .
FICCOA00            Opprett konsernkontoplan fra SAP-kons. posisjonsplan         .
FICCOI00            Kapitalkonsolidering                         .
FICCOI10            Tilordning av kapitalkonsolideringsmetoder via metodehierarki     .
FICCOI20            Flere rapporteringsdata: Utvalg av aktivitet             .
FICCOI30            Vise enkelt aktivitet                         .
FICCOI40            Avstemming av aktivitetsnumre for eierandel/kapital          .
FICCOI50            Omgruppering av statistiske goodwill-posisjoner til ERP 2005     .
FICCOI70            C/I Endring av avslutn.type kons.gruppe, korrigering av goodill-poster.
FICCOI71_OC          Bytte av konsolideringshyppigheter i spesialperioder         .
FICCOI80            Migrering av tidligere overføringslogikk -" ny overføringslogikk   .
FICCOI81_OC          Migrering manuelle konteringer EC-CS --" OC              .
FICCOI90            Systemtilpasning for kapitalkonsolidering               .
FICCOIA0            Lokalisering av verdier for kapitalkonsolidering           .
FICCOIB0            Kontroll systemtilpasning kapitalkonsolidering            .
FICCOIC0            Migrering av KK-data til BCS                     .
FICCOMD0            Konsolidering: Generering rutiner for vedlikehold av stamdata     .
FICCPD00            SAP kons.: Kopiering mellom perspektiver               .
FICCPI00            ECCS: Posisjonsplan: Kopier posisjonssett               .
FICCPS00            SAP-konsolidering: Kopier sett                    .
FICCPT00            Kopiering av tekster for konsolideringsenheter            .
FICCPT10            Kopiering av tekster for konsolideringsgrupper            .
FICCPY00            Kopier summeringsposter                        .
FICCPY10            Kopiering av summeringsposter/bilag/flere rapporteringsdata      .
FICCRTCC            Opprett innstillinger for systemtilpasn. for flerperiode-monitor   .
FICCTDPR            Utskrift av en valutaomregningsmetode                 .
FICCTERT            Sett standard kurskategori                      .
FICCUC00            Masseendring konsolideringsenheter                  .
FICCVS00            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS01            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS02            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS03            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS04            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS05            Tabellkonverteringer                         .
FICCVS08            Tabellkonverteringer: TF635-MLFLG - Manuell post           .
FICCVS10            Konvertering av IUE-metoder (tabellene TF555/TF556)          .
FICCVS11            Endre navn på tabell: TF800 -" TF390                 .
FICCVS13            TF650: Fylle ut nye felt RLDNR og ITCLG                .
FICCVS14            Tabellkonverteringer TF100-IDEIND og TF115-SDEIND           .
FICCVTAX            Tabellkonvertering av avgiftssatser                  .
FICDCC00            Kontroller og korriger oppsplitting av bevegelsesdata.        .
FICDED00            Lineær fordeling av årsverdier i periode 1 til 12 perioder.      .
FICDELLI            SAP kons. arkivering: Sletteprogram for objekt CONS_ITEM       .
FICDELRUDOC00         Slett bilag fra direkte kontering.                  .
FICDELSR            SAP kons.arkivering: Sletteprogram for objekt CONS_SUM        .
FICDLR00            Slette summeringsposter                        .
FICDOW00            Generell nedlasting av posisjons- og konsolideringsenhetsstruktur   .
FICDOW10            Spesifikk nedlasting (per org.enhet)                 .
FICDOW20            Nedlasting av rapporteringsdata                    .
FICDSM00            Opplisting av siste endring av tiltaksstatus             .
FICEIS00            Dataoverføring EC-CS til EC-EIS                    .
FICEQU00            Kapitalutvikling                           .
FICEUR00            ECCS-Euro: Avstemming etter konvertering               .
FICEUR10            ECCS: Eurotilpasning til flere rapporteringsdata           .
FICEUR20            Euro: ECMCT-avstemming med integrasjon                .
FICEUR30            Slette eurorelevante bilag fra konverteringsåret           .
FICEUR50            EC-CS Konvertering til euro: Tilordne enheter automatisk       .
FICEUR51            EC-CS Konv. til euro: Verifisere og tilbakestille statusbehandling  .
FICFMG00            Omstilling logisk "-" fysisk filnavn                 .
FICG0000            Generer konsolidering                         .
FICGSH00            Konsolideringsgruppeandeler                      .
FICGWA00            Avskrivning av goodwill                        .
FICGWA10            Goodwill-nedarving i hierarkiet                    .
FICGWA20            Verdiutvikling goodwill                        .
FICGWM00            Migrer goodwillposter                         .
FICHIR00            Verdirapport skjulte reserver/overvurderinger             .
FICHRA00            Liste over oppløste skjulte reserver                 .
FICHRY90            Bruksinformasjon for konsolideringsgrupper/-enheter          .
FICICA00            Overføring av kontoplan som posisjonsplan               .
FICICA10            Sammenligning av posisjoner og kontoer                .
FICICA20            Brukte integrerte konsolideringsenheter                .
FICICA30            Vis direkte konterte bilag                      .
FICICA40            Avstemming aktiviteter konsolideringsledger med hovedbok       .
FICICA50            Avstemming av summ.poster i kons.ledger med HB/ledger for kons.forb. .
FICICA60            Slett direkte konterte bilag og korrigering av summeringsposter    .
FICICA70            Etterskuddsvis integrasjon av konsolideringsenheter / kons.grupper  .
FICICA80            Avstemming av bilag i konsoliderings-ledger med hovedbok       .
FICICE00            Eliminering konsern                          .
FICINV00            Investeringsutvikling                         .
FICIPI00            Eliminering av internt resultat i omløpsmidler            .
FICIPI10            Flere rapporteringsdata IPI: Beholdnings- og leveringsdata      .
FICIPI50            Liste over beholdningsdata                      .
FICIPI60            Liste over leveringsdata                       .
FICIPI90            Innstillinger for systemtilpasning for elim. av internt resultat i OM .
FICIRD00            Nedlasting av rollup-rel. systemtilpasningsdata i lokal tekstfil   .
FICIRU00            Last opp rollup-relevante systemtilpasningsdata fra lokal tekstfil.  .
FICITC00            Masseendring av posisjoner                      .
FICITH90            Bruksinformasjon for posisjoner                    .
FICITM00            Posisjonsplankopiering for kurs                    .
FICITMHY            Rapport for oppretting av posisjonshierarkier fra eksisterende sett  .
FICITX00            Posisjonsanvendelse i systemtilpasning                .
FICIUE90            Metoder for eliminering - konsern                   .
FICIUE91            Metoder for eliminering - konsern                   .
FICJER00            Detaljpostrapport                           .
FICLCU00            Oppstilling over andelseie                      .
FICLMD10            SAP-konsolidering - Liste over stamdata: Perspektiver         .
FICLMD20            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Hierarkier          .
FICLMD30            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Hierarkinivåer        .
FICLMD40            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Konsolideringsgrupper    .
FICLMD50            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Konsolideringsenheter    .
FICLMD60            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Posisjonsplaner       .
FICLMD61            Utskrift av posisjonshierarki                     .
FICLMD70            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Posisjoner          .
FICLMD71            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Langtekster for posisjoner  .
FICLMD80            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Konteringstyper       .
FICLMD90            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Underposisjonstyper     .
FICLMDA0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Underposisjoner       .
FICLMDA1            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Langtekster for underpos.  .
FICLMDB0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Versjoner          .
FICLMDC0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Ledger            .
FICLMDD0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Tiltaksgrupper        .
FICLMDE0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Tiltak            .
FICLMDF0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Metoder           .
FICLMDG0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Bilagsarter         .
FICLMDH0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Kontaktperson        .
FICLMDI0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Regnskapsårsvarianter    .
FICLMDJ0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Posisjonskategorier     .
FICLMDK0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Konsolideringshyppigheter  .
FICLMDL0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Inkluderingsårsaker     .
FICLMDM0            SAP-konsolidering: Liste over stamdata: Kurstyper           .
FICLMDN0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Kurskategorier        .
FICLMDO0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Rapporteringskategorier   .
FICLMDP0            SAP-konsolidering: Liste over stamdata: Periodekategorier       .
FICLMDQ0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Opplastingsmetoder      .
FICLMDR0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Detaljpostoppsett      .
FICLMDS0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Registreringsgrupper     .
FICLMDT0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Sett             .
FICLMDU0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Produktgrupper        .
FICLMDV0            SAP-konsolidering - liste over stamdata: Skjulte reserver / overvurd. .
FICLOG00            Anrop protokollvisning                        .
FICLPDEL            Arkiverte protokoller                         .
FICLPROT            Vis arkiverte protokoller                       .
FICLST00            Databaseliste - summeringsposter                   .
FICLST01            Databaseopplisting av sumposter (utvalg etter konsolideringslogikk)  .
FICLST10            Databaseliste - detaljposter                     .
FICLST11            Databaseopplisting av detaljposter (utvalg etter konsolideringslogikk).
FICLST20            Bilagsvisning                             .
FICLST30            Databaseliste for summeringsposter og detaljposter          .
FICLST50            Databaseliste - summeringsposter                   .
FICLST60            Databaseliste - detaljposter                     .
FICMBU00            Importer og oppdater dataekstrakt                   .
FICMIG10            Migrering EC-CS - SEM-BCS: Stamdata                  .
FICMON00            Datamonitor                              .
FICMON10            Konsolideringsmonitor                         .
FICMON20            Datamonitor (detaljer)                        .
FICMON30            Konsolideringsmonitor (detaljer)                   .
FICMON40            Datamonitor                              .
FICMON50            Konsolideringsmonitor                         .
FICNEW00            Opprydding for nye installasjoner                   .
FICNRIV0            Bilagsnummerserier: Kopier til regnskapsår              .
FICOBJ00            ECMCT: Konvertering med tildeling av korrekte objektnumre       .
FICOBJ10            ECMCT/O/C: Konsistenskontroll av objektnumre             .
FICPCAA1            Analyse av EC-PCA bevegelsesdata: Kostnadselementer etter aktivitet  .
FICPCAA2            Analyse av EC-PCA-bevegelsesdata: Partnerinformasjon         .
FICPCACE            Liste over CO-kostnadsarter etter kostnadsartstype          .
FICPCAD1            Nedlasting av Profit Center-stamdata og Profit Center-hierarkier   .
FICPCAD2            SAP-kons.: Nedlasting av PrCtr-stamdata og PrCtr-hierarkier (4.0)   .
FICPCD00            Nedlasting: Komb. profit center/selskap og profit center-hierarkier  .
FICPCU00            Laste opp Offline-registrering                    .
FICPDV00            Forberedelse for endring av konsolideringsgruppe           .
FICPERTP            Kons.: Rydding av overlappinger - periodetypeavhengige tilordninger  .
FICPGW00            Pushdown-rapporteringsdata                      .
FICPIC00            Skrive ut posisjonskatalog                      .
FICPIC01            Skrive ut posisjonskatalog                      .
FICPRO00            Kvotering                               .
FICPSD00            Ompostering av bilag mellom perioder i et regnskapsår         .
FICPST00            Skrive ut underposisjoner                       .
FICRCL00            Omgruppering                             .
FICRCL90            Metoder for konsernomgrupperinger                   .
FICRCL92            Metoder for konsernomgrupperinger                   .
FICREC00            Avstemming av operative summeringsdata med summ.data for konsolidering.
FICREOFC            Reorganisering av feltkatalog                     .
FICREOMV            Reorganisering av View-vedlikeholdsmoduler              .
FICRIC00            Kontroll av referensiell integritet for systemtilpasningstabeller   .
FICRLD00            SAP-konsolidering: Systemtilp.: Omstilling fra SAP- til kunde-ledger .
FICRUL00            Definer sperremodus for rollups i konsolideringen           .
FICRUP00            Batch-Rollup til konsolidering                    .
FICRVS00            Massetilbakeføring                          .
FICSGN00            Settgenerering for tilordninger kons.gruppe / kons.enhet       .
FICSGN10            Slette genererte sett (enheter/posisjoner)              .
FICSGN20            Alternativ generering av sett i posisjonshierarki for rapportering  .
FICSHY00            Hierarkistart for posisjoner, kons.grupper ...            .
FICSHY10            Hierarkivedlikehold KG/KE                       .
FICSHY20            Hierarkivedlikehold - posisjoner                   .
FICSIT00            Overføre underposisjon fra integrasjon                .
FICSIU00            Bruksinformasjon for underposisjoner                 .
FICSSG00            Generere utvalgsbilder fra rapporter                 .
FICSTC00            Ekstrakt fra trinnvis konsolidering                  .
FICSTP00            Opprett statistiske posisjoner i kapitalkonsolideringen        .
FICTDE00            Eksport av bevegelsesdata                       .
FICTDI00            Import av bevegelsesdata                       .
FICTPC00            Overføring av systemtilpasningsinnstillinger for SAP-konsolidering  .
FICTXT00            Dynamisk ettergenerert pool for tekstrutiner for EC-MC        .
FICUMR00            Valutaomregning                            .
FICUP000            Vedlikehold av opplastingsmetode                   .
FICUP100            Opplasting - posisjoner                        .
FICUP115            Opplasting av underposisjoner                     .
FICUP160            ECCS: Opplasting av konsolideringsenheter               .
FICUP180            ECCS: Opplaste konsolideringsgrupper                 .
FICUP189            Opplasting av konsolideringsgruppehierarkier             .
FICUP585            Laste opp beholdningsdata                       .
FICUP586            Laste opp leveringsdata                        .
FICUP58X            Kons.: Opplast. av fl. rapp.data IPI fra frakoblet reg. med MS Access .
FICUP620            Laste opp investeringsutvikling                    .
FICUP630            Laste opp kapitalutvikling                      .
FICUP640            SAP-konsolidering: Opplasting av skjulte reserver / overvurderinger  .
FICUP645            SAP-konsolidering: Opplasting av utvikling - skjulte res./overvurd.  .
FICUP660            Last opp resultatutvikling.                      .
FICUPL00            Fleksibel opplasting: Rapporteringsdata                .
FICUPL20            Fleksibel opplasting: Hierarkier via egendefinerte kjennetegn     .
FICUPL90            Fleksibel opplasting                         .
FICUPL91            Fleksibel opplasting                         .
FICVAL00            Validering av summeringsdata                     .
FICVAL0D            Reorganisering CS-validering                     .
FICVAL20            Validering av summeringsdata                     .
FICVALA0            Kons.: Validering: Slett eller opprett egendefinerte kjennetegn    .
FICVER90            Konsolideringsversjoner                        .
FICVIM00            Anrop viewvedlikehold og view cluster-vedlikehold           .
FICVIM00_1           Anrop viewvedlikehold og view cluster-vedlikehold           .
FICVMA00            Anrop viewvedlikehold                         .
FIEHLIST            Rediger avtaler med feil                       .
FILACHECK           Program FILACHECK                           .
FILAEXPL_FROM_QUERY_CALL    Program FILAEXPL_FROM_QUERY_CALL                   .
FILA_ACE_CARRY_FORWARD     Accrual Engine - saldooverføring                   .
FILA_ACE_PERIODIC_POSTING   Accrual Engine: Start periodisk periodiseringskjøring         .
FILA_ACE_PSTNGS_2_ACC_TRANSFER Leasing: Overføring av Accrual Engine-bilag til regnskap       .
FILA_ACE_REVERSAL_POSTING   Accrual Engine: Tilbakefør periodisk periodiseringskjøring      .
FILA_ARCH_OBJECTS_DELETE    Sletting av arkiverte objektdata i Lease Accounting Engine      .
FILA_ARCH_OBJECTS_WRITE    Skriving av objektdata fra Lease Accounting Engine til arkiv     .
FILA_ASSETS_DEACTIVATE     Deaktiver anleggsmidler hvor lenke ble deaktivert til kontrakt    .
FILA_CHECK_ALL_CUSTOMIZING   LAE: Liste over prosesser innenfor komponent             .
FILA_CHECK_ASSET_REL_CHECK   Rapport FILA_CHECK_ASSET_REL_CHECK                  .
FILA_CHECK_METHOD_REL_CUST   Bruksinformasjon for metode(r)                    .
FILA_CHECK_METHOD_USAGE    Bruksinformasjon for behandlings- og verdiberegningsmetoder      .
FILA_CHECK_METHOD_USED_EXISTS Eksistenskontroll for behandlingsmetoder og met. til beregning av vrd..
FILA_CHECK_OBJECT_DATA_LIST  LAE: Lagrede data for objekt                     .
FILA_CHECK_OBJECT_DATA_LST_GEN LAE: Lagrede data for objekt                     .
FILA_CHECK_PROCESSES_LIST   LAE: Liste over prosesser innenfor komponent             .
FILA_CHECK_PROCESS_REL_CUST  Systemtilpasningsposter for prosess                  .
FILA_CHECK_SUBPROCESSES_LST  LAE: Liste over underprosesser innenfor komponent           .
FILA_CHECK_SUBPROC_METHODS_LST LAE: Liste over underprosesser innenfor komponent           .
FILA_CHECK_TABSTRIP_CUSTOMIZNG Lister systemtilpasning av register hierarkisk            .
FILA_CHECK_VALUEIDS_LIST    Tilgjengelige verdi-ID-er                       .
FILA_CHECK_VALUEID_USAGE    Bruksinformasjon for verdi-ID                     .
FILA_CUST_ADJ_EVENTS_CREATE  LAE: Genererer tilpasningsprosesser fra akutell systemtilpasning   .
FILA_CUST_TABWA_ENTRIES_CREATE LEA: Genererer TABWA-poster for leasingbevegelsestyper        .
FILA_CUST_VALUEIDS_CREATE   LAE: Genererer verdi-ID-er som er nødvendige av systemet       .
FILA_FI_RECONCILIATION     Leasing: Avstemming av Accrual Engine med finansregnskap       .
FILA_HELP_COMPARE_CODING    Kontrollerer overensstemmelse av antall kodingslinjer i FM-er via RFC .
FILA_HELP_COMPARE_SYS_CUS_TABS Sammenligning av systemtilpasningsposter via RFC i annet system    .
FILA_HELP_COPY_ALL_TAMLAY_TABS Kopierer postene i samtlige TAMLAY-tabeller              .
FILA_HELP_COPY_CUSTOMER_CUST  Kopier systemtilpasning av kunder til annen komponent/i andre klienter.
FILA_HELP_COPY_EVENT      Kopierer prosess og tilordnet underprosess hvis den ikke er tilgj.  .
FILA_HELP_COPY_SYSTEM_CUST   Kopierer systemtilpasning til annen komponent / i andre klienter   .
FILA_HELP_COPY_VALUEID     Kopierer brukte systemtilpasningsposter til en verdi-ID        .
FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_REFI Rapport FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_REFI                .
FILA_HELP_DELETE_ALL_DATA_TABS Sletter alle leasingdatatabeller                   .
FILA_HELP_DELETE_CUST_CUS_TABS sletter alle poster for komponenter fra systemtilpasningstabellene  .
FILA_HELP_DELETE_INDX     Sletter poster fra INDX                        .
FILA_HELP_DELETE_SYS_CUS_TABS Sletter alle systemtilpasningsposter for en komponent         .
FILA_HELP_DELETE_VALUEID    Sletter systemtilpasningsposter som brukes for en verdi-ID      .
FILA_HELP_EXPORT_CUST_CUS_TABS Overføringer av systemtilpasningstabellposter via RFC til annet system.
FILA_HELP_EXPORT_LAE_CRM_TABS Overføringer av CRM-tabellposter via RFC til annet system       .
FILA_HELP_EXPORT_SYS_CUS_TABS Overføring av systemtilpasningsposter via RFC til annet system    .
FILA_HELP_FILL_SYS_CUS_TA   Overføring OO med systemtilpasningsposter til et annet system via RFC .
FILA_HELP_LIST_ALL_METHODS   Liste med samtlige metoder og funksjonsmoduler for LAE        .
FILA_HELP_LIST_CUST_TRANSACTNS List opp parametertransaksjoner for systemtilpasning         .
FILA_HELP_LIST_TA_PARAMETERS  Liste over parametere for leasingparametertransaksjoner (TSTCP)    .
FILA_HELP_METHOD_ACTIVATE   Tillater annullering av deaktivering av en metode           .
FILA_HELP_METHOD_DEACTIVATE  Tillater deaktivering av metode for utvalgte underprosesser      .
FILA_HELP_METHOD_DELETE    Tillater sletting av metode for utvalgte underprosesser        .
FILA_HELP_METHOD_EXCHANGE   Tillater utskiftning av metode for utvalgte underprosesser      .
FILA_HELP_METHOD_INSERT    Tillater opptak av ny metode for utvalgte underprosesser       .
FILA_HELP_MOVE_POSITION    Rapport FILA_HELP_MOVE_POSITION                    .
FILA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING Rapport FILA_HELP_SCAN_PROG_FOR_STRING                .
FILA_HELP_SUBPROCESSES_COMPARE Sammenligningsliste over metoder tilordnet til underprosessene.    .
FILA_HELP_SUBPROCESSES_LIST  Liste over metodene som er tilordnet til underprosessene       .
FILA_HELP_SUBPROCESS_COPY   Tillater kopiering av metoder for ny underprosess           .
FILA_HELP_SUBPROC_RENUM    Nummererer underprosess sekvensielt hhv. bytter navn på underprosess .
FILA_HELP_SUBPROC_RENUM_ALL  Nummerer underprosesser sekvensielt                  .
FILA_HELP_TRANSP_CUST_CUS_TABS Oppretter transportordre fra kundesystemtilpasning for aktuell klient .
FILA_HELP_TRANSP_SYST_CUS_TABS Oppretter overføringsordre fra systemtilpasning for aktuell klient  .
FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_01   Rapport FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_01                   .
FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_03   Rapport FILA_HELP_UPLOAD_EXCEL_03                   .
FILA_INITIATE_PROCESSING    Program FILA_INITIATE_PROCESSING                   .
FILA_MIGRATION_EXPORT     Rapport FILA_MIGRATION_EXPORT                     .
FILA_MIGRATION_IMPORT     Dataoverføring fra annet system for finansieringskontrakter (LAE)   .
FILA_MIGRATION_LINK_TO_CRM   Oppretting av forbindelsestabell til CRM-kontrakter          .
FILA_MIGRATION_LOAD      Dataoverføring fra annet system for finansieringskontrakter (LAE)   .
FILA_RESTART_PROCESSING    Utløser ny behandling av prosesser med status "feil"         .
FILA_RE_DOCFLOW        Visning av dokumentflyt for refinansiering              .
FILA_RE_POSTING        Omkontering av artskontoer - kred./debitorer             .
FILA_RE_SELECT_LEASING     Opprett refinansieringstransje                    .
FILA_RE_SELECT_RETURN     Opprett transje for gjenoppretting                  .
FILA_RE_TRANCHE        Refinansieringstransje: Startbilde                  .
FILA_RE_TRANCHE_POSTING    Oppdater transje: Startbilde                     .
FILA_SCAN_CODE_FOR_MSSGS    Gjennoms. koding for Lease Accounting Engine etter MESSAGE hhv. MSGNO .
FILCHECK            Kontroll: Kan filtrering aktiveres? (Bare SAP-intern bruk)      .
FILLAKBVERS          Initializing AKB_VERS_OBJ                       .
FILLUSEX            Skriver poster i tabell USEXIT1                    .
FILL_INTERFACE_STRUCTURE_PACK Automatic Creation and Filling of Package Interfaces         .
FILL_QRYSTRNO_IN_COMPDIR    Program FILL_CUBES_IN_ELTXREF                     .
FILL_TABLE_PSZ_KPP0SF     Program FILL_TABLE_PSZ_KPP0SF                     .
FIL_TEST            Mellomvareadapter: Filtertest                     .
FINA_COST_MANAGEMENT_AUT_02  Unit Test Programming Interface                    .
FINA_COST_MANAGEMENT_AUT_03  Unit Test Performance                         .
FINB_ACC_DOC_ARCHIVE_DELETE  Archiving Accounting Document: Delete Program             .
FINB_ACC_DOC_ARCHIVE_WRITE   Archiving Accounting Document: Write Program             .
FINB_ACC_ENT_GEN_CHECK     Visning av genereringsstatus for regnskapsentiteter          .
FINB_CHECK_SUM         Totals check                             .
FINB_CONDITION_TEST      Program /EACC/CL_CONDITION_TEST                    .
FINB_CONFIG_DEBUG       Program /EACC/DEBUG_MODE                       .
FINB_CONF_AFTER_LANGU_IMP_ACT Aktivering av nye språk                        .
FINB_CONF_SET         Program FINB_CONF_SET                         .
FINB_CONTENT_COMPARE      Program FINB_CONTENT_COMPARE                     .
FINB_CONTENT_READ_VERSION   Content Version Management                      .
FINB_CONTENT_REGISTER     Program FINB_CONTENT_REGISTER                     .
FINB_CONTENT_SUBSCRIBE     Abonnement fra globalt innhold                    .
FINB_DISPLAY_DOCUMENT_TABLES  Technical View of Document Tables of Journals             .
FINB_DMT_SHOW_TOTALS      Vis sumdatabase                            .
FINB_FOBJ_JRDR_SEL_TEMPLATE  Test Platform ABAP FIN Object Join Reader               .
FINB_GN_CLEANUP_CLIENT     Sletter alle genererte objekter for klient              .
FINB_GN_CONVERT        Konvertering av genererte tabeller                  .
FINB_GN_DISPLAY_CATALOG    Test av klasser                            .
FINB_GN_LOG_NAME        Generatorkatalog: Kompletter logiske navn               .
FINB_GN_REGENERATE       Executing building plans (regeneration of high-level objects)     .
FINB_KF_CHAR_REPAIR      Program FINB_KF_CHAR_REPAIR                      .
FINB_LG_ACTIVATION       Financials Basis: Aktivering av språk                 .
FINB_MSG_DEBUG_MODE      Program /EACC/DEBUG_MODE                       .
FINB_MSG_DISPLAY_LOG      Vis meldingsprotokoll                         .
FINB_MSG_DISPLAY_LOG_DEL    Sletter alle varianter av FINB_MSG_DISPLAY_LOG            .
FINB_MSG_LG1          Evaluate Application Log with Application Contexts          .
FINB_MSG_UNIT_TESTS      Program for Manual Execution of Unit Tests              .
FINB_PR_ACTIVATE        Activate Persistence Objects                     .
FINB_PR_DISPLAY_GEN_OBJS    Visning av genererte objekter for et persistensobjekt         .
FINB_PR_REORG_INDICES     Reorganisering av tabelluavhengige indekser              .
FINB_PR_REORG_OBJ_TYPE     Reorganisering objekttype i FINB_PR_TOBJS               .
FINB_PR_REORG_TOTALS      Reorganisering av tabelluavhengige indekser              .
FINB_SBU_REFRESH        Delete Server Buffers                         .
FINB_TEST_GET_DESCRIPTION   Foreldet! Testprogram: Fastsett vurderingssystemer via kjennetegn   .
FINB_TR_CC_COPY_DATA      Klientkopi: Kopiering av bevegelsesdata                .
FINB_TR_CLIENTCOPY_EXEC_AI   Etterbehandling for klientkopi                    .
FINB_TR_CONTAINER_REORG    Reorganisering transportcontainer-tabeller              .
FINB_TR_CONTENT_PREPARE    Formatering av FINB-TR-ordrer for innholdsutlevering         .
FINB_TR_CONTENT_TEXT      Overføring av tekster fra SAP Content                 .
FINB_TR_DEMO1         Demoprogram: Automatisk overføringsregistrering            .
FINB_TR_DEMO2         Demoprogram: Manuell overføringsregistrering             .
FINB_TR_DEMO3         Demoprogram: Overføringscontainer                   .
FINB_TR_DERIVATION       Rapport FINB_TR_DERIVATION                      .
FINB_TR_EXECUTE_METHODS    FINB overføring: Utføring av overføringsmetoder            .
FINB_TR_LOG          Visning av protokoll for overf.verktøy (feilanalyse)         .
FINB_TR_TEST_CLIENTCOPY    FINB TR: Test klientkopiexiter                    .
FINB_TR_UTIL1         Kopiering av FINB TR-overføringsordre                 .
FINB_TR_UTIL2         Komprimere nøkler for en FINB_TR overføringsordre           .
FINB_TR_WZ_START        Start veiviser for RFC-forbindelser                  .
FINDR_TRANSPORT        Rapport FINB_TR_DERIVATION                      .
FIN_BUSINESS_ENTITIES_DEMO_1  Use of Services at Various Entities                  .
FIPR_ATTRIBUTE_COPY_CLIENT   Kopierer attributthierarki for produkt til annen klient        .
FIPR_ATTRIBUTE_DELETE     Slett attributt fra produkter                     .
FIPR_ATTRTREE_CHECK      Kontroller attributthierarki                     .
FIPR_PRODUCT_CLIENT      Kopierer et produkt mellom klienter                  .
FIPR_PRODUCT_COPY       Kopier produkt                            .
FIPR_PRODUCT_DELETE      Sletter produkt og genererer transportordre              .
FIUT_180_APAR         Hjelpeprogrammer "Etterdeb. balanse": Avstem kreditorer/debitorer   .
FIUT_180_BALANCE        Hjelpeprogrammer "Etterdebitering balanse": Forretn.omr.saldo per FiKo.
FIUT_180_BALDOC        Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Forr.områdesaldo per bilag  .
FIUT_180_DELETE        Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Slett            .
FIUT_180_F5EDOC        Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Kontr. konterte bilag (F.5E) .
FIUT_180_RF048         Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Korriger tabell RF048    .
FIUT_180_SKIPDOC        Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Ingen bilagsoppdeling    .
FIUT_180_TAX          Hjelpeprogram "Etterdebitering balanse": Avgifter uten forr.område  .
FIUT_BA_CLEARING        Hjelpeprogramer: Korriger forretningsområde i utligningslinje     .
FIUT_BA_DOCUMENT        Hjelpeprogrammer: Endre forretningsområde i bilagslinje        .
FIUT_BA_INVOICE        Hjelpeprogrammer: Fyll ut forretningsområde i fakturalinje      .
FIX_POS_IND_SETTINGS      Rapport FIX_POS_IND_SETTINGS (se merknad 492228 for forklaringer)   .
FI_ACCPAYB_DEL         Arkivering kreditorstamdata: Sletteprogram              .
FI_ACCPAYB_WRI         Arkivering kreditorstamdata: Skriveprogram              .
FI_ACCRECV_DEL         Arkivering debitorstamdata: Sletteprogram               .
FI_ACCRECV_WRI         Arkivering debitorstamdata: Skriveprogram               .
FI_BANKS_DEL          Arkivering av bankstamdata: Sletteprogram               .
FI_BANKS_WRI          Arkivering av bankstamdata: Skriveprogram               .
FI_BYPASS_COMPARE       Sammenligning av bilag som ble kontert med og uten bypass       .
FI_CA_CORRHIST         KRK korrespondanse - vis korrespondansehistorikk           .
FI_DEFTAX_DEL         Arkivering av utsatte avgifter: Sletteprogram             .
FI_DEFTAX_WRI         Arkivering av utsatte avgifter: Skriveprogram             .
FI_DOCUMNT_DEL         Arkivering av finansregnskapsbilag: Sletteprogram           .
FI_DOCUMNT_PST         Arkivering av finansregnskapsbilag: Etterbehandlingsprogram      .
FI_DOCUMNT_WRI         Arkivering av finansregnskapsbilag: Skriveprogram           .
FI_ELBANK_DEL         Arkivering av elektronisk bankdata: Sletteprogram           .
FI_ELBANK_WRI         Arkivering av elektroniske bankdata: Skriveprogram          .
FI_PAYRQ_DEL          Arkivering av betalingsanmodninger: Sletteprogram           .
FI_PAYRQ_WRI          Arkivering av betalingsanmodninger: Skriveprogram           .
FI_PP_DELETE_BARCODE      Sletting av foreldete strekkodereferanser i tabell TOABC       .
FI_SL_DATA_DEL         Arkivering av spesial-ledgers: Sletteprogram             .
FI_SL_DATA_WRI         Arkivering av spesial-ledgers: Skriveprogram             .
FI_TF_CRE_DEL         Arkivering av transksjonstall for kreditorer: Sletteprogram      .
FI_TF_CRE_WRI         Arkivering av transaksjonstall for kreditorer: Skriveprogram     .
FI_TF_DEB_DEL         Arkivering av transkasjonstall for debitorer: Sletteprogram      .
FI_TF_DEB_WRI         Arkivering av transaksjonstall for debitorer: Skriveprogram      .
FI_TF_GLC_DEL         Arkivering av transaksjonstall for artskontoer: Sletteprogram     .
FI_TF_GLC_WRI         Arkivering av transaksjonstall for artskontoer: Skriveprogram     .
FI_TF_GLF_DEL         Arkivering av transaksjonstall for artskontoer (nye): Sletteprogram  .
FI_TF_GLF_WRI         Arkivering av transaksjonstall for artskontoer (nye): Skriveprogram  .
FJ_CORRECT_ENH_CONTRACT    Correct Enhancement Contract Data                   .
FKJO_CLOSE_RUN         Planlegging av kjøring inkl. behandlingstrinn             .
FKJO_PREPARE_BATCHES      Planlegging av kjøringer                       .
FKJO_SCHEDULE         Planlegg FI-CA-/SAP-jobber                      .
FKJO_TEST_CHAIN        Test for prosesskjedeprosedyre                    .
FKKADCHK            Kontofastsetting - kontrollrapport                  .
FKKADCOR            Kontofastsetting: Analyse / korrektur                 .
FKKCORR1            Reparasjonsprogram: Endre beløp i bilag                .
FKKCORR2            Repareringsprogram: Søk etter bilag med galt beløp i lokal valuta   .
FKKORDI01           Anmodningshistorikk: Fjern tilbakeføringsindikator          .
FKKRLSCLOSE          Lukking av returstakk og dennes FI-nøkkel               .
FKK_BUAG_SEND_AC        Send kontraktskontodata                        .
FKK_EBS_EXT_START_MASS_ACT   Start på masseaktivitet per rapport                  .
FKK_GENREP01          Eksempelrapport for bruk av generisk avgiftsrapportering       .
FKK_GENREP_06_ARCH_DELETE   Arkivering av generisk avgiftsrapportering: Slett etter arkivering  .
FKK_GENREP_06_ARCH_READ    Arkivering av generisk avgiftsrapportering: Les arkiv         .
FKK_GENREP_06_ARCH_WRITE    Arkivering av generisk avgiftsrapportering: Skriv           .
FKK_GENREP_06_S_ARCH_DELETE  Arkivering tilleggstabell for generisk avgiftsrapport: Slett     .
FKK_GENREP_06_S_ARCH_READ   Arkivering av tilleggstab. for generisk avgiftsrapportering: Les arkiv.
FKK_GENREP_06_S_ARCH_WRITE   Arkivering av tilleggstab.for generisk avgiftsrapportering: Skriv   .
FKK_GENREV_06_ARCH_DELETE   Arkivering av generisk avgiftsrapportering: Slett etter arkivering  .
FKK_GENREV_06_ARCH_READ    Arkivering av generisk avgiftsrapportering: Les arkiv         .
FKK_GENREV_06_ARCH_WRITE    Arkivering av generisk inntektsrapportering: Skriv          .
FKK_PAYMENTRELEASE       Program ZPAYMENTRELEASE                        .
FKK_PAYMENTRELEASEDETAIL    Program PAYMENTRELEASEDETAIL, frigi bilagsposisjon for betaling.   .
FKK_PAYMENTRELEASE_ACTIVATE  Program FKK_PAYMENTRELEASE_ACTIVATE, tidsp. f. frig.-workfl. i TFKFBC .
FKK_RABM00           Avgiftsrapport: Overføring av avgiftsinformasjon til rapportering   .
FKK_RABM00_REV         Avgiftsrapport: Overføring av avgiftsinformasjon til rapportering   .
FKK_REPAYMENTRELEASEDETAIL   Program PAYMENTRELEASEDETAIL, frigi bilagsposisjon for betaling.   .
FKK_TRANSFER_JDC_TO_BPADDR   Program FKK_TRANSFER_JDC_TO_BPADDR                  .
FKK_XI_BILL_IMAGE_REQUEST   Program FKK_XI_BILL_IMAGE_REQUEST                   .
FMBCS_CREATE_DOC_WITH_REF   Program FMBCS_CREATE_DOC_WITH_REF                   .
FMBS_OBJ_MAINT         Program FMBS_OBJ_MAINT                        .
FMCA_BRF_TRANSPORT_SIMPLE   Transport of Application Classes in BRF                .
FMCA_PARTNER_CUSTOMER_MAINTAIN Business Partner Maintenance: Contract Partner and Customer      .
FMCA_PARTNER_VENDOR_MAINTAIN  Business Partner Maintenance: Contract Partner and Vendor       .
FMCA_PSOB_TREE_START      Contract Object: FMCA_PSOB_TREE_START                 .
FMGL_MIGRATION_FAGL_FMGL    Migrering av data fra FAGLFLEXT til FMGLFLEXT             .
FMGL_SETTABLENAMES_FAGL_FMGL  Konverter tabellnavn for migrerte ledgers (FAGFLEXT -" FMGLFLEXT)   .
FMHIE_HIEID_MAINT       Behandle hierarki-ID                         .
FMHR_INT_CHECK         Evaluer innstilling for HR-FM-integrasjon               .
FMKF_DEF            Nøkkeltall - verktøy for nøkkeltallsdefinisjon            .
FMKF_REPORT01         Verktøy for nøkkeltallsrapportering                  .
FMPL_LAYOUT_IMPORT       Rapport for import av budsjetteringsoppsett              .
FM_LGD_BANKUMSATZ_SUCHEN    Søk bankomsetninger                          .
FM_LGD_ELKO_STATISTIK     Konteringsstatistikk for kontoutskrift                .
FM_LGD_H_MULTICASH       MultiCash-redigeringsprogram                     .
FOAP_PROCESS_INVOICES     Utlign fakturaer som har en fakturareferanse             .
FOAP_PROCESS_INVOICES_LOG   Evaluer applikasjonsprotokoll: Utlign fakturaer med fakturareferanser .
FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADVICES  Omposter kreditnotaer og betalinger                  .
FOAP_PROCESS_PAYMENT_ADV_LOG  Evaluer applikasjonsprotokoll: Omposter kreditnotaer og betalinger  .
FOBJ_SELECTION_TEMPLATE    Utvalg av FIN-objekter                        .
FOBJ_TEST           Opprett testprogram og endre FIN-objekter               .
FOBJ_WL_SEL_TEMPLATE      Arbeidslisteutvalg                          .
FOPCB_MOVE_TO_APPLSERV     Copy Client File to Application Server                .
FOPCB_UPLOAD          Copy a CSV File on the Client to MIC                 .
FOPCR_MAINTAIN         Make Settings for Improved Performance                .
FOPCS_SHM_CUSTOMIZING     Activate Shared Objects Memory                    .
FOPC_10_SP07_CASE       SP07: Transfer Long Texts/Relationships Btwn Cases into New Repository.
FOPC_10_SP11_MC_UPGRADE    Migrate Management Control Assessments                .
FOPC_10_SP13_TL_UPGRADE    Test Log: Conversion into "Owner" and "Processor"           .
FOPC_AIS_CONTROL_REPORT    Use of AIS Reports in Controls                    .
FOPC_AIS_IMPORT_LANGUAGE    Import of Names for AIS Reports                    .
FOPC_AS_REORG         Reorganize Cases and Workflows                    .
FOPC_AS_REORG_RELATION     Check and Repair Relationships Between Cases             .
FOPC_AS_REORG_STATUS      Check Consistency of Case Statuses                  .
FOPC_AS_REORG_WFCHECK     Check and Repair Work Items with Invalid Object            .
FOPC_AS_RESTART        Ad Hoc Start of Assessments/Tests                   .
FOPC_AS_WF_DEADLINE_CORRECT  Report FOPC_AS_WF_DEADLINE_CORRECT                  .
FOPC_BTC_REPORT_EXECUTE    Program FOPC_BTC_REPORT_EXECUTE                    .
FOPC_CARRYFORWARD_CHECK    Consistency Check of Task Status After Carryforward          .
FOPC_CARRY_FORWARD_ASSESSMENT Program FOPC_CARRY_FORWARD_ASSESSMENT                 .
FOPC_CASE_COPY_POID_TABLE   Copying CASE-POID Tables from Remote System              .
FOPC_CHECK_CONTROL_EXISTENCE  Program FOPC_CHECK_CONTROL_EXISTENCE                 .
FOPC_CHECK_PRGROUP_VALIDITY  Correct Validity of Process Groups                  .
FOPC_CHECK_TESTING_STATUS   Program FOPC_CHECK_TESTING_STATUS                   .
FOPC_CHECK_TO_BE_TESTED    Check to Be Tested                          .
FOPC_CLONE_CASE_DOCUMENTS   Program FOPC_CLONE_CASE_DOCUMENTS                   .
FOPC_CLOSE_TESTING       Program FOPC_CLOSE_TESTING                      .
FOPC_CLOSING_BACKGROUND    Close                                 .
FOPC_CLOSING_CHECK       Closing Information Check                       .
FOPC_CLOSING_DELETE      Clear Closing Information                       .
FOPC_CONSISTENCY_CHECK     Consistency Check on Validity Periods                 .
FOPC_CUT_ACCOUNT_GROUPS    Delimit Validity of Account Groups and Financial Statement Assertions .
FOPC_CUT_ORG_OBJECTS      Reduce Validity of Organization-Dependent Objects on Key Date     .
FOPC_DEFIC_ISSUE_COPY     Copy Issues and Set Threshold                     .
FOPC_DEFIC_ISSUE_DELETE    Delete Deficiency Analysis Records and Their Workflow         .
FOPC_DOCUMENTS_FROM_HR_LINKS  Migration of Links into Knowledge Provider              .
FOPC_DOCUMENTS_MONITOR     MIC: Monitor for Documents and Links                 .
FOPC_DOCUMENTS_MONITOR_FILTER MIC Documents and Links Monitor                    .
FOPC_DOCUMENTS_PROGCHECK    Extended Syntax Check for Development Classes             .
FOPC_DOCUMENTS_TICKET_CLEANER Clearing of Download Security Tickets                 .
FOPC_DOC_CLONE_RESET      Report FOPC_DOC_CLONE_RESET                      .
FOPC_ORM            Transfer ORM                             .
FOPC_PERFORM_MASS_TESTER    Program FOPC_PERFORM_MASS_TESTER                   .
FOPC_PRINTREPORT_TEST     Report FOPC_PRINTREPORT_TEST                     .
FOPC_PSTEP_SYNCHRONIZE     Report FOPC_PSTEP_SYNCHRONIZE                     .
FOPC_REPLACEMENT_INFO_DISPLAY Display Replacement Information                    .
FOPC_REPLACEMENT_MASS_ACTIVATE Transfer Work Items to Replacement                  .
FOPC_REPORTING_BUFFER_BTC   Report FOPC_REPORTING_BUFFER_BTC                   .
FOPC_REPORTING_TEST      Perform MIC Report                          .
FOPC_REPORT_CPCAT       Report FOPC_REPORT_CPCAT                       .
FOPC_REPORT_ENTRY       Administration Programs for MIC Workflows               .
FOPC_RESET_TIMEFRAME_CF_STATUS Report FOPC_RESET_TIMEFRAME_CF_STATUS                 .
FOPC_RESOLVE_AUTHORIZED    Program to List All Authorized Persons                .
FOPC_RESOLVE_OBJECTS      Display Objects for User and Task                   .
FOPC_RHDEL_PD_TABLES      Delete HR Table Entries Delivered by Mistake             .
FOPC_SCHEDULE_COPY       Copy Central Scheduling Settings for New Organizational Units     .
FOPC_SCHEDULE_REORG      Clear Scheduling                           .
FOPC_SECURITY_BROWSER     Program FOPC_SECURITY_BROWSER                     .
FOPC_SECURITY_BROWSER_NEW   Program FOPC_SECURITY_BROWSER_NEW                   .
FOPC_SIGNOFF_PREPARATION    Prepare Sign-Off                           .
FOPC_SOD_CHECK         Check Segregation of Duties                      .
FOPC_STR_PCORC_CHECK      Report for Checking and Correcting Consistency of the P-CO-R-C    .
FOPC_SWITCH_OU_FOR_M1     Reassign Process from One Organizational Unit to Another       .
FOPC_TE_TL_STATUS_UPGRADE   Set Status of Test Logs to "Closed"                  .
FOPC_TRIGER_MC_WORKFLOW    Program FOPC_TRIGER_MC_WORKFLOW                    .
FOPC_VIEW_LOG         Program FOPC_VIEW_LOG                         .
FOPC_WF_NOTIFICATION      Send Notifications for Work Items                   .
FOPC_WF_SIMPLE_MAINTAIN    Program FOPC_WF_SIMPLE_MAINTAIN                    .
FOT_B2A_ADMIN         Administrasjonsrapport elektronisk dataoverføring til myndigheter   .
FOT_B2A_SAP          Opprettelse av elektr. spesialforskuddsbetaling/permanent fristforl. .
FOX_FLOB_GARBAGE        FOX-arkiver uten bruker                        .
FPB_ADMRULES_COPY_TO_USERS   Kopier administrasjonsregler til brukere               .
FPB_CHANGE_APPLID_FIELDNAME  Omorganisering av persontilpasningsdata                .
FPB_COPY_FPB_USER       Kopiering av MSS-/BUA-bruker                     .
FPB_DELETE_PERSONALIZATIONDATA Sletting av persontilpasningsdata                   .
FPB_EXPORT_FPB_USER      Eksport av MSS-/BUA-bruker til tekstfil                .
FPB_EXP_CLIENT_COPY      Overfør planleggingsscenario fra kildeklient             .
FPB_EXP_CUSTOM         Program FPB_EXP_CUSTOM                        .
FPB_EXP_EXPORT         Program FPB_EXP_EXPORT                        .
FPB_FILL_PERSONALIZATION_CC  Fyll ut persontilpasning fra autorisasjoner (kostnadssteder)     .
FPB_FILL_PERSONALIZATION_PC  Fyll ut persontilpasning fra autorisasjoner (profit center)      .
FPB_FILL_PERS_DIALOG      Persontilpasningsdata enkeltbehandling                .
FPB_FILL_PERS_DIALOG_MULTI   Persontilpasningsdata samlet behandling                .
FPB_GENERATE_PROFILE_CCMD   Generering av profiler fra kostnadsstedsstamdata           .
FPB_GENERATE_PROFILE_HRORG   Generering av profiler fra HR-ORG                   .
FPB_LAUNCHPAD_CALL_RW_REPORT  Program FPB_LAUNCHPAD_CALL_RW_REPORT                 .
FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION Rapport FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION                .
FPB_LINE_DELDATA_SYNC     Synkronisering av detaljposter                    .
FPB_LINE_VAR_ALERT_GENERATE  Utfør regelevaluering for kritiske detaljposter            .
FPB_LP_CUSTOM_N        Systemtilpasning rapport LaunchPad                  .
FPB_LP_FILL_LP_IVC       Fyll ut rapporterings-LaunchPads for ERP-rolle Invoicing Clerk    .
FPB_LP_FILL_LP_SUP       Fyll ut rapporterings-LaunchPads for ERP-rolle Invoicing Clerk    .
FPB_LP_WRITE_ENTRIES      Rapport FPB_LP_WRITE_ENTRIES                     .
FPB_MAP_USER_DISPLAY      FPB_MAP_USER_DISPLAY                         .
FPB_MIGRATE_RULES       Migrering av regler fra MSSMyBudget                  .
FPB_MON_VAR_ALERT_GENERATE   Utfør regelevaluering for kritiske avvik               .
FPB_PERS_POST_BATCH      Rapport FPB_PERS_POST_BATCH                      .
FPB_RULES_FOR_USER       Vis regler for en bruker                       .
FPB_SHOW_PERSONALIZATION_DATA Visning av persontilpasningsdata                   .
FPB_SNI_CUST          Definer hierarkinavigering                      .
FPB_STATUS_REPORT       Program FPB_STATUS_REPORT                       .
FPP_SAMPLE           Example for Using Framework for Parallel Processing (FPP)       .
FPP_UI_PAROBJ_INSTANCES    Maintenance of Interval Distribution                 .
FPP_UI_START          Program FPP_UI_START                         .
FPP_UI_START_2         Program FPP_UI_START_2                        .
FP_CHECK_BATCH_PDF_OUTPUT   Rapport FP_CHECK_BATCH_PDF_OUTPUT                   .
FP_CHECK_BATCH_PDF_RETURN   Testprogram for komplekse bunter med PDF-retur            .
FP_CHECK_BATCH_SPOOL_OUTPUT  Testprogram for kompleks bunting                   .
FP_CHECK_DESTINATION_SERVICE  Testprogram som kontrollerer om adressetjeneste fungerer for maler  .
FP_CHECK_FOR_CODING      Kontroll på programlinjer i grensesnitt og formularer         .
FP_CHECK_HTTP_DATA_TRANSFER  Testprogram for om dataoverføring fungerer via HTTP          .
FP_CHK_REPORT         Kontroll- og oppdateringsfunksjoner for PDF-baserte formularer    .
FP_COMPARE_PDF         Compare Data Stream for PDF, PostScript, and PCL Forms        .
FP_DELETE_TRANSLATION     Slett en språkversjon av formularer                  .
FP_EXAMPLE_01         Eksempel på flyreservering                      .
FP_LICENSING_TEST_DESIGNTIME  Test Layout Attributes at Design Time                 .
FP_LICENSING_TEST_RUNTIME   Check Licensing Table at Runtime                   .
FP_PDF_TEST_00         Testprogram: Versjonsinformasjon (bare til analyse)          .
FP_PDF_TEST_01         Testprogram: PDF-generering                      .
FP_PDF_TEST_03         Testprogram: Dataekstraksjon                     .
FP_PDF_TEST_04         Testprogram: Konvertering av PDF til PS                .
FP_PDF_TEST_05         Testprogram: Vurderingskopi                      .
FP_PDF_TEST_06         Testprogram: Kopi av mal                       .
FP_PDF_TEST_07         Testprogram: Signering på serversiden                 .
FP_PDF_TEST_08         Testprogram: Mal med hashverdier (intern bruk SAP)          .
FP_PDF_TEST_09         Testprogram: Sertifisering på serversiden               .
FP_PDF_TEST_10         Testprogram: Fastsett sertifisering for PDF-fil            .
FP_PDF_TEST_11         Testprogram: Fastsett advarsler for PDF-fil              .
FP_PDF_TEST_12         Testprogram: Fastsett signaturer for PDF-fil             .
FP_PDF_TEST_13         Testprogram: Fastsett skjema for mal                 .
FP_PDF_TEST_14         Testprogram: Fastsett kommentarer for PDF-fil             .
FP_PDF_TEST_15         Testprogram: Fastsett filvedlegg for PDF-fil             .
FP_PDF_TEST_16         Testprogram: Legg ved fil til PDF-fil                 .
FP_PDF_TEST_17         Testprogram: Legg til kommentar til PDF-fil              .
FP_PDF_TEST_18         Testprogram: Fastsett ulikheter mellom versjoner for PDF       .
FP_PDF_TEST_21         Testprogram: Fastsett cacheinformasjon for mal            .
FP_PDF_TEST_22         Testprogram: Fastsett og bruk malfornyelser              .
FP_PERF_TEST_03        Testprogram for ytelse                        .
FP_TEST_00           Formularbehandling - sentralt testprogram               .
FP_TEST_01           Formularbehandling - sentralt testprogram med arkivering       .
FP_TEST_02           Formularbehandling - testprogram for forskjellige datatyper      .
FP_TEST_03           Eksempel på flyreservering                      .
FP_TEST_IA_01         Generer en interaktiv PDF                       .
FP_TEST_NESTED_TABLE      Utdata av nestet tabell                        .
FP_TEST_XML_FORM        Behandling av formular med XML-skjemabasert grensesnitt        .
FP_VERSION_COMPARE       Sammenligning av formularobjekter for versjonsbehandling       .
FP_VERSION_DISPLAY       Visning av formularobjekter for versjonsbehandling          .
FP_VERSION_RESTORE       Hente tilbake formularobjekter for versjonsbehandling         .
FREEZECHECK          Program FREEZECHECK                          .
FREEZE_INTERFACE        Freeze Interface                           .
FREE_XPL_RTO          Program FREE_EXPL_RTO                         .
FRE_BLOCK_DISPO_LOAD      Oppdater etterfyllingssperre etter systemtilpasningsendring      .
FRE_CALCULATE_PLIFZ      Beregn planlagt leveringstid                     .
FRE_CPOCAL_AFT_CUST_CHG    Oppdater tilordning av sentral bestillingskal. etter systemtilp.endr. .
FRE_DELTA_LOAD         Overfør endrede data til F&R                     .
FRE_DIF_DELETE_ADMI      Slett administrasjonsdata for BPF-forekomster             .
FRE_DIF_DELTA_LOAD       Deltaoverføring av BPF-forekomster                  .
FRE_DIF_INIT_LOAD       Initial dataoverføring av BPF-forekomster               .
FRE_DISMM_AFT_CUST_CHG     Oppdater tilord. kontr. første innkj.ford. etter sys.tilpasn.endringer.
FRE_INIT_LOAD         Initialoverføring av data til F&R                   .
FRE_LOAD_VKP_DELTA       Overføring av salgsprisendringer                   .
FRE_LOCGRP_INIT_LOAD      Overfør referansefilialtilordning til F&R               .
FRE_MD_IF_DELETE        Slett poster fra grensesnittab. for VG-/VG-hierarki-grensesnitt    .
FRE_MD_PRODUCT_CLEAN      Vedl. produkttabell FRE_MD_PRODUCT: Send objekter som produkt til F&R .
FRE_MESSAGE_UI         Unntaksovervåking for F&R-ERP-tilknytning - brukergr.snitt for meld. .
FRE_OP_PO_KEY_REORG      Sletting av utførte poster fra nøkkeltabell for innkjøpsordrer    .
FRE_ORD_START_OUTB_INTVL    Start utgangsgrensesnitt for bestillingsdata             .
FRE_PROCYC_AFT_CUST_CHG    Oppdater anskaffelsessykluser etter systemtilpasningsendringer    .
FRE_PROC_METH_DELTA      Fastsett systemtilpasningsendringer for behandlingsmetode       .
FRE_REORG_CONS         Sletting av forbruksdata                       .
FRE_RPR_MEASGR_DELTA      Overføring av systemtilpasningsendringer til logistisk avrunding   .
FRE_SEND_REFERENCE       Overfør referanser for material uten historiske data         .
FRE_SEND_TSD          Overfør forbruks- og beholdningsdata til F&R             .
FRE_STRUCT_ARTICLE_LOAD    Overfør strukturerte artikler etter systemtilpasningsendringer til F&R.
FRMLP_BASEQUAN_UPGRADE     Conversion of Base Quantity After Upgrade from RM 1.0         .
FRMLP_CLEANUP_HISTORY     Cleanup of Formula History                      .
FRMLP_CUSTOMIZING_ADAPT1    Adjustment of Customizing Entries for Recipe Management Note 846429  .
FRMLP_CUST_STD_DOWNLOAD    RMS-FRM: Customizing Settings Download                .
FRMLP_CUST_STD_SHOW      RMS-FRM: Displaying Customizing Settings               .
FRMLP_CUST_STD_UPLOAD     RMS-FRM: Customizing Settings Upload                 .
FRMLP_UNIQUE_RADIOBUTTONS   Program FRMLP_UNIQUE_RADIOBUTTONS                   .
FRMLP_XCL_LAYOUTS       Test Export Layouts                          .
FS000100            SAPterm: Changing Status Terms                    .
FSBP_BP021_CURRENCY_REFERENCE Program FSBP_BP021_CURRENCY_REFERENCE                 .
FSBP_BPPHONGN         Fonetisk søkestreng                          .
FSBP_CIF_LOG_DISPLAY      Rapport FSBP_CIF_LOG_DISPLAY                     .
FSBP_CONVERT_ALNAME      Konvertering av aliasnavn                       .
FSBP_CORR_TBZ0T        Rapport FSBP_CORR_TBZ0T                        .
FSBP_DELETE_EMP_SECTOR_BP011  Program FSBP_DELETE_EMP_SECTOR_BP011                 .
FSBP_FTBU_BP3000_DELETE    Rapport FSBP_FTBU_BP3000_DELETE                    .
FSBP_FTBU_BP3000_TO_BP3010   Konverteringsrapport BP3000 til BP3010                .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CHECK Sammenlign systemtilpasning av bransjer                .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR1 Korrigeringsrapport bransjekobling SAP FP -" debitor         .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR2 Korrigeringsrapport bransjekobling SAP FP -" debitor         .
FSBP_IND_SECTOR_MAPPING_CORR4 Korrigeringsrapport bransjekobling SAP FP -" debitor         .
FSBP_MAINTAIN_IDTYPE_MAPPING  Kobling av identifikasjonskategorier                 .
FSBP_TC_CHECK_CUSTOMIZING   Kontroller systemtilpasningskonsistens                .
FSBP_TC_MASTERDATA_UPLOAD   FSBP_TC_MASTERDATA_UPLOAD - for testing av utviklingen        .
FSBP_TC_REORG         Samlet engasjement: Reorganisering av buffertabeller (database)    .
FSBP_TC_SHOW          Samlet engasjement                          .
FSCD_ACTIVATE_OPORD      Activate Classification Key and Broker Field for Payment Plan Items  .
FSCD_DELETE_VVKK_TRANSF_REF  Delete Data Records in VVKK_TRANSF_REF for Archived Documents     .
FTBAS_CLEANUP_SCHEDULES    Program NL_CLEANUP_SCHEDULES                     .
FTBAS_CLEANUP_SETS       Program NL_CLEANUP_SCHEDULES                     .
FTBAS_SCHEDULE_BATCH_LOAD   Program NL_SCHEDULE_BATCH_LOAD                    .
FTBAS_SCHEDULE_OVERVIEW    Program NL_CLEANUP_SCHEDULES                     .
FTBAS_SET_BATCH_LOAD      Batch load of set                           .
FTBAS_SET_OVERVIEW       Program FTBAS_SET_OVERVIEW                      .
FTBAS_TEST_PARSER       Program FTBAS_TEST_PARSER                       .
FTBAS_UPDATE_DEPOT_CASH_FLOWS Program NL_CLEANUP_SCHEDULES                     .
FTI_SINGLE_RISK_KF       Risikonøkkeltall for de enkelte CFM-finansobjekter          .
FTR_BAPI            Testprogram BAPI                           .
FTR_COMPBID00         Evaluering - tilbud                          .
FTR_DEALERPOSITION       Posisjonsmonitor                           .
FTR_DISPLAY          Rapport FTR_DISPLAY                          .
FTR_ENTRY           Program FTR_ENTRY                           .
FTR_FX_INT_RATES        Int. FX: Kursoversikt for interne valutatransaksjoner         .
FTR_INCONF00          Bekreftelsesstaus i TR-transaksjoner via bruker-exit         .
FTR_IRATE_CHECK_CAPITALIZATION Konverteringsrapport iht. merknad 563437 (rentekapitalisering)    .
FTR_OPEN_TRTM_INITIALIZE    Initialisering av komponenter for Open TRTM              .
FTR_OPTION_CM_UPDATE      OTC-valutaopsjoner - oppdat. av likv.styring for forv. kontantoppgjør .
FTR_SHOW            Visning av treasurytabeller                      .
FTR_STAV_SET_STATUS      Program FTR_STAV_SET_STATUS                      .
FTR_TRD_ADJUST         Korrigering av parallelle vurderingsområder              .
FT_PULL_FILES         Upplasting av tolldata                        .
FVD_FCAT_IMPORT_STRUCTURES   Include FVD_FCAT_IMPORT_STRUCTURES                  .
FVVD_IBS_RBD_VDRISKCLASS_INI  RBD: Initialiseringskjøring etter oppgradering FS 2.0 --" ERP 1.0   .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:25:07

Impressum