WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,899 (today: 1,228)
( 15 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

KANBAN_MD_TRANSMIT       Stamdataoverføring for kanban                     .
KAPRLST1            Vis liste over periodisk utskiftning                 .
KARIN             Meldingsanrop                             .
KCDFDUREST           Dataoverføring: Etterbehandling av protokoller            .
KCDFILE0            Dataoverføring: Importer fil                     .
KCDLPRBA            EDO: Slette protokoller med jobbplanlegging              .
KCDLPROT            Overf. av eksterne data: Evaluer protokoller             .
KCD_CORRCUR          Program KCD_CORRCUR                          .
KCD_CORRVOR          Program KCD_CORRVOR                          .
KCFDUADS            Overføring av eksterne data: Automatisk oppdeling av fil       .
KCFDUCHECK           Konsistenstest for overføringer, programmodeller, etc.        .
KCFDUGEN            Slett et eksisterende overføringsprogram               .
KCFDUMENU           Ekstern dataoverføring: Transaksjoner                 .
KCFDURFC            OED: Anrop av overføring via RFC (eksempel)              .
KCFDUTYP            OED: Vedlikehold av typer for overføring               .
KCFDUVORSPLIT         OED: Genereringsmal for automatisk oppdeling av fil          .
KCR_TEST_READ_COST_RESOURCE  Calculate Cost Resource from iPPE GUID                .
KCR_TEST_READ_IPPE_RESOURCE  Calculate iPPE Resource(s) from CO Object               .
KEN_HELP_OBJECT_SHOW      Show Help Objects from Info Repository                .
KFM_KF_REPORT_BW_QUERY     Program KFM_KF_REPORT_BW_QUERY: Les nøkkeltall fra SAP BW       .
KFM_KF_REPORT_DETAIL      Program KFM_KF_REPORT_DETAIL                     .
KFM_KF_REPORT_EXAMPLE     Eksempel på nøkkeltallsgenererende rapport for gen. nøkkeltallsmonitor.
KFM_LT600_REPORT_EXAMPLE    Eksempel på en nøkkeltallsgenererende rapport for versjoner " ECC600 .
KFM_OBSOLETE_VALUES_DELETE   Slett nøkkeltallsverdier utenfor gyldighetsperioden          .
KFM_VALUE_DET_SCHEDULE     Program KFM_VALUE_DET_SCHEDULE                    .
KFPR_ARCH_DELETE        Arkivering av overføringsprisavtale/-avregning: Sletteprogram     .
KFPR_ARCH_SET_DELETION_FLAG  Overføringsprisavtale/-avregning: Sett sletteindikator        .
KFPR_ARCH_WRITE        Arkivering av overføringsprisavtale/-avregning: Skriv arkiv      .
KFPR_TRANSFORM_45A_FIXPRICE  Konvertering av overføringspristabeller (versjon 4.5A)        .
KGALWAIT            Kontrollerer om det finnes sperrer for sekundærford., primærford.,... .
KGALWAIT_PROCGROUP       Kontrollerer for primær- og sekundærfordelngssperrer ... med pros.grp..
KKBERCORR00          Matchkodefelt KKBER i tabellene BSEG-BSID og BSAD           .
KKBW_EXTRACTOR_CHECK      Program KKBW_EXTRACTOR_CHECK                     .
KLIBKKA1            BCA-konto: Finansobjektintegrasjon limitdel              .
KLIDEAL1            Limitsystem for tapsrisiko: Aktiver/deaktiver FO-integrasjon     .
KLSDCPROT           Protokoll over RFC-anrop for ETK                   .
KMC_RF_BROWSER         Program KMC_RF_BROWSER                        .
KOTR_TRACE           Program-sporing                            .
KPCM_LAYOUT_IMPORT       Import budsjettoppsett                        .
KPCM_LAYOUT_TRANSPORT     Transport - budsjettoppsett                      .
KPEP_ARCHIVE_WF_DATA      Tilbakestill data skrevet av tidsplanlegger              .
KPEP_SHOW_SCMA_APPLICATIONS  Vis oppgaver som er registrert i Schedule Manager           .
KPOR_DEL_ORDER_CORRECT     Korrekturrapport for slettemerk., slettede og arkiv. ordrer/nettverk .
KPP0REKL            CO-budsjettering: Sletting av rapportkatalog             .
KPP1UT01            CO-budsjetteringsprosessor: Hjelp-ABAP - fylle skjermstrukturen    .
KPP2DYKL            COPA Budsjettering: Sletting av skjermbildekatalog          .
KPP2GSCH            CO Budsj.prosessor: Mal for generering av skjermbilde         .
KPP7UT01            CO Budsjettering: Kontrollere i hovedmal               .
KPP7UT02            CO Budsjettering: Konverteringsprogram for kodeendringer       .
KPP7UT03            CO Budsjettering: Sletting av templates                .
KPP7UT04            submit til RKCDEDEF                          .
KPP7UT05            CO-budsjettering: Skriv overføringsordre for Excel-maler       .
KPP_FLEX_UPL          Fleksibel opplasting                         .
KREDWYT3            Leverandørbasis: Gjenoppretter manglende WYT3-poster         .
KWSTAT_BATCH_JOB        Include KWSTAT_BATCH_JOB                       .
KWSTAT_PROJECT_MAN       Program KWSTAT_PROJECT_MAN                      .
KWSTAT_SCHEDUL_PRJ       Program KWSTAT_SCHEDUL_PRJ                      .
KW_CONTEXT_CHAIN        Report KW_CONTEXT_CHAIN                        .
KW_KEP_SCHEDULE_MAINTAIN    Delete and append rows                        .
K_CMPERS_MAINTAIN_MULTI    Personifisering: Samlet vedlikehold                  .
K_REMOVE_DOUBLES_FROM_STD_HIER Grupper som forekommer flere ganger i standardhierarkier       .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:24:59

Impressum