WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 345,984 (today: 70)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Rapport            Tittel                                .

PBC_WIZARD_OM         Program PBC_WIZARD_OM                         .
PBC_WIZARD_OM_CS        Program PBC_WIZARD_OM                         .
PCATALOG            Inndatafiler for Java-applet fra IAC "Tilgjengelighetsinformasjon"  .
PCA_1KE0_SET_NEW_PROTOCOL2   Setting av flagg for bruk av alternativ ny protokoll         .
PCA_1KE0_SET_OLD_PROTOCOL   Setting av flagg for bruk av gammel protokoll             .
PCA_MASS_CRYPTING       Dekryptering hhv. kryptering som massebehandling           .
PCA_SET_VARIANT        SAP intern rapport (skal aldri brukes!!!)               .
PDD_CREATE_MASTERDATA     Program PDD_CREATE_MASTERDATA                     .
PDGRAPHX            PD - grensesnitt for grafikk                     .
PDTC_REPORT          Beregning av planlagte leveringstider                 .
PFCG_ADD_MINIAPP        Add a MiniApp                             .
PFCG_MASS_DOWNLOAD       Bulk role download                          .
PFCG_MASS_IMPORT        Bulk rolle import                           .
PFCG_MASS_TRANSPORT      Mass Transport of Roles                        .
PFCG_MODAUTH          Program PFCG_MODAUTH                         .
PFCG_ORGFIELD_CREATE      Profile Generator: Create New Org. Level Field            .
PFCG_ORGFIELD_DELETE      Profile Generator: Delete New Org. Level Field            .
PFCG_ORGFIELD_UPGRADE     Profile Generator: Modification After Upgrade for New Org.Level Fields.
PFCG_REGENERATE_ACT_GROUPS   Generate Role Authorization Profiles                 .
PFCG_SET_PROFILE_NAMERANGE   Set Number Range for Profile Name Proposal              .
PFCG_START_PFCG        Program to Start Transaction PFCG                   .
PFO_CHECK_CONSISTENCY     Consistency Check of Assignments in Portfolio Assignment (Kind/Type) .
PFO_CLEANUP          Cleanup of Customizing and Master Data, NOT in Productive System   .
PFO_CONSTRUCTION        PFO: Process Mapping - Create New Object Type            .
PFO_GZO            Program PFO_GZO                            .
PFO_SEG            Program PFO_SEG                            .
PFO_SZO            Program PFO_SZO                            .
PFO_TRCOMPLETE         PFO: Create Complete Transport Customizing              .
PFO_VTR_IMPORT         Import from Versioned Customizing                   .
PF_ASTAT_TEST         Program to Test the Application Statistics Functions         .
PKTESTXML           XML Test                               .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_CHECK    Arkivering revisjonsstyring bevegelsesdata: Forprogramm        .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_DELETE    Arkivering revisjonsstyring bevegelsesdata: Sletteprogram       .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_WRITE    Arkivering revisjonsstyring bevegelsesdata: Skriveprogram       .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_CHECK    Arkivering revisjonsstyring stamdata: Forprogram           .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_DELETE    Arkivering revisjonsstyring stamdata: Sletteprogram          .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_WRITE    Arkivering revisjonsstyring stamdata: Skriveprogram          .
PLM_AUDIT_CHANGEDOC      Endringsdokumenter for revisjonsobjekter               .
PLM_AUDIT_MONITOR       Revisjonsmonitor                           .
PLM_AUDIT_OBJECT_DISPLAY    Vis revisjonsobjekt                          .
PLM_AUDIT_REMINDER_01     Revisjonsstyring: Oppretting av påminnelses-e-post          .
PLM_MOBILE_DEFECTS_PERS    Innstillinger for mobil registrering av feil             .
PLM_MOBILE_QUALITY_NOTIF_PERS Innstillinger for mobil registrering av kvalitetsmeldinger      .
PLM_PS_CALL_TRANSACTION    Anrop av PS-transaksjoner fra portal                 .
PLM_PS_GET_HIERARCHY      PS-hierarki                              .
PLRECNZ1            Run To Run Reconciliation Report                   .
PM_PS_INTEGRATION       PM/PS-integrasjon                           .
PM_PS_INT_BATCH        PM/PS: I bakgrunnen                          .
PM_PS_INT_BATCH_WPS      Ordretilordning for WPS                        .
PM_PS_INT_JOB         PM/PS-integrasjon                           .
PM_PS_INT_WPS         Ordretilordning for WPS                        .
PNRES_CONSISTENCY_CHECK    Program PNRES_CONSISTENCY_CHECK                    .
PORTAL_ALV_TEST        PortalALV: Test Program                        .
POWL_ADAPT           Generer implementering av POWL-mater - INTERNT -" IKKE FRIGITT    .
POWL_C01            Administrasjonsspørringer med konfigurasjons-ID (CGUID)        .
POWL_D01            Slett spørringer fra database                     .
POWL_WLOAD           Oppdater aktive POWL-spørringer                    .
PPA3BFAR            Arkiveringsprogram for oppretting av arkivfiler for PP_BKFLUSH    .
PPA3BFDL            Arkiveringsprogram for sletting av dokumentprotokoller for PP_BKFLUSH .
PPA3BFRD            Arkiveringsprogram for evaluering av arkivfil for PP_BKFLUSH     .
PPAPOIDT            Velg ordrer (PP, PI, ...) av én type iht. ordrenumre         .
PPARBFAR            Arkiveringsprogram for oppretting av arkivfiler (PP_BKFLUSH)     .
PPARBFDL            Arkiveringsprogram for sletting av dokumentprotokoller for PP_BKFLUSH .
PPARBFRD            Arkiveringsprogram for evaluering av arkivfil for PP_BKFLUSH     .
PPARCHA1            Arkivering av produksjonsordrer: Skriveprogram            .
PPARCHD1            Arkivering av produksjonsordrer: Sletteprogram            .
PPARCHOG            Generere arkiveringsobjekt PP_ORDER (Tabell ARCH_OBJ)         .
PPARCHP1            Produksjonsordre: Sett slettemerke og sletteindikator         .
PPARCHR1            Reorg. av prod.ordrer: Vise arkivdata                 .
PPBICO40            Batch-konvertering av planordrer til produksjonsordrer        .
PPBICOR8            Batchkonvertering av planordrer til prosessordrer           .
PPCMP000            Infosystem - manglende komponenter                  .
PPCO85EI            Innstillinger for print control fra brukerperspektiv         .
PPCOFA00            Ordrer etter ordrenumre                        .
PPCOFA10            Ordrer per material                          .
PPCOFA20            Ordrer per materialplanlegger                     .
PPCOFA30            Ordrer til produksjonsplanlegger                   .
PPCOWE00            Ordrer for varemottak                         .
PPC_ACTIVITIES_SHOW      Display of Production Activities                   .
PPC_APPL_LOG_SHOW       Display of Messages from Production Backflush             .
PPC_CHECK_COMPS        Program PPC_CHECK_COMPS                        .
PPC_COMPONENTS_SHOW      Display of Components                         .
PPC_CONFIRMATIONS_SHOW     Display of Backflushes Received                    .
PPC_CONF_ARCH_DEL       Deletion Program for Archiving Object PP_CONF             .
PPC_CONF_ARCH_WRI       Write Program for Archiving Object PP_CONF              .
PPC_CONF_GO          Processing the Backflushes                      .
PPC_CONF_POST_PROC       Postprocessing Program for Archiving Object PPC_CONF         .
PPC_DELETE_CORRUPT       Deletes corrupt entries in the PPC table               .
PPC_HEADRECS_COMPARE      Checks existence of and process flags for records in APO and R/3   .
PPC_INTERNAL_TEST_BACKFLUSH  INTERNAL - Generation of a Backflush for the APO Scenario - INTERNAL .
PPC_REPROC_ACT         Reprocessing of Activities                      .
PPC_STEP2_GO          Processing of Backflushes - Second Step                .
PPEDIHDR_CONS_CHK       Report PPEDIHDR_CONS_CHK                       .
PPEDIHDR_CONS_REP       Program PPEDIHDR_CONS_REP                       .
PPEDI_CONSISTENCY_CHECK    Program PPEDI_CONSISTENCY_CHECK                    .
PPEFILT_ATTR_UI_GEN      Genereringsrapport for attributtverdifiltre              .
PPER3EHDR_CONS_CHK       Program PPER3EHDR_CONS_CHK                      .
PPER3EHDR_CONS_REP       Rapport PPER3EHDR_CONS_REP                      .
PPES_STATUSGRAPH_UPDATE    Oppdater statusgraf                          .
PPEVS_OLD2NEW_1        Konvertering av variansskjema                     .
PPE_ARCHIVE_ACT_DELETE     Arkivering prosesstrukturer: Sletteprogram              .
PPE_ARCHIVE_ACT_SET      Arkivering prosesstrukturer: Forbehandlingsprogram          .
PPE_ARCHIVE_ACT_WRITE     Arkivering prosesstruktur: Skriveprogram               .
PPE_ARCHIVE_CMP_DELETE     Arkivering av iPPE-produktstrukturer: Slett arkiverte data      .
PPE_ARCHIVE_CMP_SET      Arkivering av iPPE-produktstrukturer: Fastsett merking        .
PPE_ARCHIVE_CMP_WRITE     Arkivering av iPPE-produktstrukturer: Skriv arkiv           .
PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY    Program PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY                   .
PPE_ARCHIVE_FLO_DELETE     Arkivering fabrikkstrukturer: Sletteprogram              .
PPE_ARCHIVE_FLO_SET      Arkivering fabrikkstrukturer: Forbehandlingsprogram          .
PPE_ARCHIVE_FLO_WRITE     Arkivering fabrikkstrukturer: Skriveprogram              .
PPE_BAL_COUNT_WEIGHT_DURATION Program PPE_BAL_COUNT_WEIGHT_DURATION                 .
PPE_CONSISTENCY_CHECK     Program PPE_CONSISTENCY_CHECK                     .
PPE_LONGTEXT_AUTO20_AUTO30   Program PPE_LONGTEXT_AUTO20_AUTO30                  .
PPE_PNCMP_DELTA_MAINT     Internt program for eCATT-test: PPE_PNCMP_DELTA_MAINT        .
PPE_PREL_FILL_APPLOBJ_TYPE   Rapport PPE_PREL_FILL_APPLOBJ_TYPE                  .
PPE_PVCMP_DELTA_MAINT     Internt program for eCATT-test: PPE_PVCMP_DELTA_MAINT        .
PPE_SYNC_LONG_SHORT_TEXTS   Synkronisering av lang- og korttekster for iPPE-objekter       .
PPF4PLAF            Tillate planordre                           .
PPFCONDDEF           PPF: Vedlikehold av betingelser for aktiviteter            .
PPFCONDDEF_CRM         Planlegging av aktiviteter                      .
PPFTINDC            Generering av liste over manglende komponenter            .
PPIOA000            Ordreinfosystem: Startrapport                     .
PPIOC000            Ordreinfosystem: Utvalgsrapport                    .
PPIOD000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - dokumenterte varebevegelser   .
PPIOE000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - triggerpunkt          .
PPIOF000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - PHM               .
PPIOG000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - automatiske varebevegelser   .
PPIOH000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - ordretopper           .
PPIOI000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - posisjoner           .
PPIOK000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - kapasiteter           .
PPIOM000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - komponenter           .
PPIOO000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - operasjoner           .
PPIOQ000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - innkjøpsrekvisisjoner      .
PPIOR000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - tilbakemeldinger        .
PPIOS000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - sekvenser            .
PPIOT000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - innkjøpsordrer         .
PPIOW000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - varebevegelser med feil     .
PPIO_ENTRY           Startbilde - ordreinfosystem                     .
PPIO_ENTRY_MAP         MiniApp: Ordreinformasjonssystem                   .
PPIO_ENTRY_VARIANT_DISPLAY   Visning av PPIO_ENTRY-utvalgsbildevarianter              .
PPKALKFI            Rapport for å fylle CKKALKSUBTAB fra produksjonsordre         .
PPORPFSE            Anropsrapp. for viewvedl.- systemtilp. for ordrefremdriftsrapport   .
PPORPPRO            Lese logisk database for prosjekter                  .
PPPIA000            Ordreinfosystem: Startrapport                     .
PPPIARDL            Prosessordre: Slett DB-data etter arkivering             .
PPPIARLI            Ordreprotokoll: Vis fra arkiv                     .
PPPIARRD            Prosessordre: Les fra arkivfiler                   .
PPPIARRL            Prosessordre: Program for ny innlasting - arkivsystem -" database   .
PPPIARWR            Prosessordre: Arkiveringsprogram - databaser -" arkivsystem      .
PPPIBSEL            Velg utskrift av prosessordrer i bakgrunnen              .
PPPIBTAA            Ordreprotokoll: Simulere                       .
PPPIBTAR            Arkiver ordreprotokoll                        .
PPPIBTCH            Prosessordre: Batch-utskrift av produksjonspapirer          .
PPPIBTDR            Utskrift - prosessordre                        .
PPPICPPRL           Batchprotokoll: Kontrollrapport                    .
PPPID000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - varebevegelser         .
PPPIDRMA            Ordreprotokoll: Materialliste                     .
PPPIFHWTXT           Produksjons- og prosessordrer med produksjonsveiledninger       .
PPPIFHWTXT_OLD         Produksjons- og prosessordrer med produksjonsveiledninger       .
PPPIG000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - automatiske varebevegelser   .
PPPIH000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - ordretopper           .
PPPII000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - posisjoner           .
PPPIK000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - kapasiteter           .
PPPIM000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - komponenter           .
PPPIO000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - operasjoner/faser/sek.ressurser .
PPPIPRUEFLOS          Ordreprotokoll: Materialliste                     .
PPPIQ000            Ordreinfosystem: Rapport om detaljliste - innkj.rekv.         .
PPPIR000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - tilbakemeldinger        .
PPPISHEET           Ordreprotokoll: Materialliste                     .
PPPISHEET1           Formater arkiveringsliste for produksjonsanvisning          .
PPPIT000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - innkjøpsordrer         .
PPPIUSER            Ordreprotokoll: Materialliste                     .
PPPIW000            Ordreinfosystem: Detaljlisterapport - varebevegelser med feil     .
PPPI_EBR_ARCHIVE        Arkiver batchprotokoller i bakgrunnen                 .
PPPI_MCHP_CREATE        Generer batch-protokollen i bakgrunnen                .
PPPI_MCHP_DELETE        Slett batch-protokollen i bakgrunnen                 .
PPPRBSEL            Utvalg: Ordreutskrifter i bakgrunn                  .
PPPRBTCH            Batch-utskrift av produksjonspapirer                 .
PPPRBTCP            Batch-utskrift av produksjonsdokumenter med parallell prosessering  .
PPSFCACT            Massebehandling av ordrer                       .
PP_FISL1_UT01         FI-SL: Konvertering av oppsett                    .
PP_ORDER_PROGRESS       Ordrefremdriftsrapport                        .
PP_PICK_LIST          Plukkliste                              .
PRARCHA1            Arkivering av prosessordrer: Skriveprogram              .
PRARCHD1            Arkivering av prosessordrer: Sletteprogram              .
PRARCHP1            Prosessordre: Arkivere slettemerke og sletteindikator         .
PRARCHR2            Reorganisering av prosessordre: Vis arkivdata i infosystem      .
PRC_GET_USED_FORMULAS     Samling av formler som er brukt i systemtilpasning for prisfastsetting.
PRC_MAINTAIN_CONDLIMIT     Vedlikehold øvre og nedre grenser                   .
PRC_MAINTAIN_CONDTYPE     Vedlikehold prisbetingelsestype                    .
PRC_MAINTAIN_EXCL_GROUP    Vedlikehold utelukkelesesgrupper: Betingelsestyper          .
PRC_MAINTAIN_EXCL_PROC     Vedlikehold utelukkelesesgrupper: Skjema               .
PRC_MAINTAIN_FIXGROUP     Vedlikehold fikseringsgrupper                     .
PRC_MAINTAIN_PRICPROC     Vedlikehold kalkulasjonsskjema                    .
PRC_MAINTAIN_PURPOSE      Vedlikehold formål (betingelsesfunksjoner)              .
PRC_NAMESPACE_CHECK      Kontroll av poster i prisfastsettingstabeller i egendef. navneområde .
PRC_PERFORMANCE_TEST      Performance Test Program For Pricing API               .
PRC_SCENARIO_TEST       Test Program For Pricing API                     .
PRC_SHOW_PRIDOC        Rapport PRC_SHOW_PRIDOC                        .
PREAD_WORK_CENTER       Overføring av arbeidsstasjonskapasitet (disponible medarb.) til CSD  .
PREPARE_DEBUGGING       Prepare Debugging of External Clients                 .
PREPARE_USELOG_FOR_TEST    FETCH_USELOG Program                         .
PRGN_CHECK_AGR_TRANSLATION   Check the Role Translation                      .
PRGN_COMPRESS_TIMES      Compression of Assignment User to Role                .
PRGN_COPY_ACTIVITY_GROUPS   Mass Copy of roles that begin with "T_" or "RY"            .
PRGN_COPY_T_RY_AGRS      SAP Note 156196: Copy T_ Roles and RY Roles              .
PRGN_CORRMEN1         Program PRGN_CORRMEN1                         .
PRGN_CORRMEN2         Utility for Adding Texts to Roles                   .
PRGN_CREATE_SAP_NEW_SUBPROFILE Program PRGN_CREATE_SAP_NEW_SUBPROFILE                .
PRGN_INFO_COMPOSITE_ROLES   Create Statistics for Production Composite Roles           .
PRGN_PRINT_AGR_MENU      Print Role Menus                           .
PRGN_STATUS_ALL        Status overview                            .
PRG_ER_SERVICES_PUBLICATION  Publiser webtjenester                         .
PRG_ER_SERVICE_CLASSIFICATION Klassifiser webtjenester                       .
PRICAT001           PRICAT-inngang: Katalogsøk etter ILN eller leverandør         .
PRICAT002           PRICAT-inngang: Vis kataloglinjer til et katalognummer        .
PRICATLOG           Evaluer applikasjonsprotokoll for ALE-fordeling av priskatalog    .
PRICATLOGOUT          Evaluer applikasjonsprotokoll for behandling av priskatalog      .
PRICAT_GET_FIELD_DESCRIPTION  Program PRICAT_GET_FIELD_DESCRIPTION                 .
PRINT_CONTROL_TEXTS_UPLOAD   Innlasting av tekster for RFC-klient fra XL til SAP-tabell      .
PRJ_DEALLOCATE_NETW_ACTIVITIES Program for deallokering av nettverksaktiviteter planlagt i SAP APO  .
PROC_MIG_CENTRALVIEW      Program PROC_MIG_CENTRALVIEW                     .
PRODLOGS            Program PRODLOGS                           .
PRODMASSAKT          Program PRODMASSAKT                          .
PROFGEN_CORR_REPORT_1     SAP                                  .
PROFGEN_CORR_REPORT_3     SAP                                  .
PROJECT_EDITION_CHANGE     Endre red.maske (PROJ, PSPS, PROJS, PRPSS, VSPROJ_CN, VSPRPS_CN)   .
PROJECT_VIEW_COMP       Compare Project IMG and views                     .
PROJIF_DATA          Lese aktiviteter ved hjelp av logisk database til prosjektet     .
PROTEXTRACT_SINGLE       ZPROTEXTRACT_SINGLE: Tar enkeltekstrakter (MSGNO, MSGID) for ZINSTSET .
PROTOCTOT_451         Evaluer feilprotokoll (parallellkjøring)               .
PROTOKOLLIERFLAG        Report for Checking Log Flag                     .
PROTOKOLLIERFLAG_ALV      Report for Checking Log Flag                     .
PROTOTOP            Include PROTOTOP                           .
PSARCHD1            PS: Arkivering av prosjektsystem / slette database fra arkiv     .
PSARCHP1            PS: Arkivering av prosjektsystem / slettemerking, sletteindikator   .
PSARCHW1            Arkivering av operative prosjektstrukturer / skriv til arkiv     .
PSBWTSTC            PSBW: Test OBJNR buffer for WBS-elementer               .
PSBWTSTD            PSBW: Test OBJNR buffer for nettverk                 .
PSBWTSTE            PSBW: Test OBJNR buffer for nettverksaktiviteter           .
PSDELET1            Operative prosjektstrukturer / Slett uten arkivering         .
PSINUM30            Konvertering av WBS-numre                       .
PSINUM40            Konvertering av interne WBS-numre (standard)             .
PSIS_SET_USER_PARAMETER    Fastsett brukerparametere for detaljoversikter            .
PSPRBSEL            Utvalg - utskrift av nettverk i bakgrunnen              .
PSPRBTCH            Batch-utskrift - nettverkspapirer (via utskriftsmerker)        .
PS_CALL_PSJ_EXAMPLE      Eksempel på anrop av funksjonsmodul PS_LDB_CALL            .
PS_CALL_PSJ_EXAMPLE_CLASSIC  Eksempel på anrop av funksjonsmodul PS_LDB_CALL            .
PS_CALL_PSJ_FIELD_SELECTION  Eksempel på anrop av funksjonsmodul PS_LDB_CALL            .
PS_CALL_PSJ_SELSCREEN     Eksempel på anrop av funksjonsmodul PS_LDB_CALL            .
PS_CREATE_FIPOS        Program PS_CREATE_FIPOS                        .
PS_RPSCO_REBUILD        Rekonstruer prosjektinfodatabase                   .
PS_SUMM_INHERIT        Nedarving for prosjektinformasjonssystemet              .
PS_SUMM_PROTOCOL        Evaluering av nedarving                        .
PTIME_F4POPUP_2        Program PTIME_F4POPUP_2                        .
PTIME_F4POPUP_3        Program PTIME_F4POPUP_3                        .
PTIME_TIMERULE         Program PTIME_TIMERULE                        .
PUTTBCCHK           Consistency Check of Table PUTTBC (Substitution Tables)        .
PUTTBCCOMPARE         Comparison of PUTTBC Components                    .
PUTTBCHK            Consistency check of table PUTTB (Substitution tables)        .
PUTTBCOMPARE          Comparison of PUTTB - PUTTBC                     .
PUTTBHIST           Display PUTTB History                         .
PWPC_CONVERT_MDT_TO_LPA    Rapport for konvertering av MDT-tabellposter til LPA-tabellposter   .
PWPC_RPT_START_REPORT_TEST   Utfør rapport - testprogram                      .
PWPC_TO_CONVERT_TABLES     Program PWPC_TO_CONVERT_TABLES                    .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:24:54

Impressum