WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,671 (today: 535)
( 19 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Enhancements:

(other catalogues & languages)

Nazwa rozszerzenia SAP Rozszerzenie         Tytuł naukowy                        .

AAIC0001        EXIT_SAPLAIC2_001       Agregacja IM: Edycja wartości po dokonaniu wyboru      .
AAIC0002        EXIT_SAPLAIC3_002       Agregacja IM: Edycja przypisanych encji po dokonaniu wyboru .
AAIC0003        EXIT_RAICDAS0_001       Agregacja IM: Definicja cech zdefiniowanych przez klienta  .
AAIC0003        EXIT_SAPLAIPJ_005       Agregacja IM: Definicja cech zdefiniowanych przez klienta  .
AAIC0003        EXIT_SAPLAIPJ_006       Agregacja IM: Definicja cech zdefiniowanych przez klienta  .
AAIP0001        EXIT_SAPDBIMA_001       Dochodzenie IM: Przypisanie wart. rzecz. do rodzajów budżetu.
AAIP0002        EXIT_SAPDBIMA_002       Dochodzenie IM: Definicja wskaźników zdef. przez użytkownika.
AAIP0003        EXIT_RAIMREDA_001       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIP0003        EXIT_SAPLAIPJ_001       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIP0003        EXIT_SAPLAIPJ_002       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIR0001        EXIT_SAPLAIAJ_001       IM-IS: użytkownik pól wart. w raportow. zapotrzeb. na środki.
AAIR0002        EXIT_SAPLAIA1_001       IM-FA: Pola użytkownika dla wn. inwest.           .
AAIR0003        EXIT_SAPLAIA1_002       IM: Przypisanie stan. rob. przy tworzeniu zlec. PM z WnInw .
AAIR0004        EXIT_SAPLAIAJ_002       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIR0004        EXIT_SAPLAIPJ_003       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIR0004        EXIT_SAPLAIPJ_004       Dochodzenie IM: Definicja cech zdef. przez użytkownika   .
AAIR0006        EXIT_SAPLAIA1_003       IM-FA-IA: Transfer danych z wniosku inw. do elementu PSP  .
AAIS0003        EXIT_SAPLAIPL_001       Rozliczenia rzecz. środków inwestycyjnych na skł. akt. trw. .
AAIS0004        EXIT_SAPLAIPS_001       Dodatek dla całk. wartości planowej lub wartości budżetu  .
AAPM0001        EXIT_SAPLAAPM_001       Integracja księgowości akt.trw. / Gospodarki remontowej   .
AAPM0001        EXIT_SAPLAAPM_002       Integracja księgowości akt.trw. / Gospodarki remontowej   .
ACBAPI01        EXIT_SAPLACC4_001       Rachunkowość: Rozszerzenie klienta interfejsów BAPI     .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_011       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_012       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_013       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_021       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_031       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_032       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID001        EXIT_SAPLACC1_033       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości            .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_020       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_021       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_030       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_031       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_032       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_033       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCID002        EXIT_SAPLACC2_040       Przetwarzanie IDOC dla rachunkowości - inf. wyjściowe    .
ACCOBL01        EXIT_SAPLKACB_001       Wyjścia klienta dla PAI i PBO w bloku dekretacji      .
ACCOBL01        EXIT_SAPLKACB_002       Wyjścia klienta dla PAI i PBO w bloku dekretacji      .
ACCR0001        EXIT_SAPMACCR01_001      Rozliczenie międzyokresowe: USER EXIT dla danych podst.   .
AD010001        EXIT_SAPLAD13_001       Zmiana listy obiektów i ich hierarchii           .
AD010001        EXIT_SAPLAD13_002       Zmiana listy obiektów i ich hierarchii           .
AD010001        EXIT_SAPLAD15_001       Zmiana listy obiektów i ich hierarchii           .
AD010002        EXIT_SAPLAD15_010       Ograniczanie wyboru i/lub filtrowanie ustalonych danych   .
AD010002        EXIT_SAPLAD1C_002       Ograniczanie wyboru i/lub filtrowanie ustalonych danych   .
AD010003        EXIT_SAPLAD12_003       Tworzenie cech PD definiowanych przez użytkownika      .
AD010003        EXIT_SAPLAD12_004       Tworzenie cech PD definiowanych przez użytkownika      .
AD010005        EXIT_SAPLAD15_005       Tworzenie źródeł definiowanych przez użytkownika      .
AD010006        EXIT_SAPLAD14_006       Exit menu: Zmiana wartości PD                .
AD010006        EXIT_SAPLAD14_008       Exit menu: Zmiana wartości PD                .
AD010007        EXIT_SAPLAD15_015       Zmiana informacji o przetwarzaniu pozycji dynamicznych   .
AD010010        EXIT_SAPLAD14_011       Zmodyfikowany nagłówek wydruku               .
AD230001        EXIT_SAPLAD23_001       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_002       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_003       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_004       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_005       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_006       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_007       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
AD230001        EXIT_SAPLAD23_008       DPP: Wyprowadzanie dokumentu z procesorem wyprowadz. faktury.
ADSPCIPA        EXIT_ADSPC_ARC        SPEC2000: Rozszerzenie funkcjonalności archiwizacji     .
AFAR0001        EXIT_SAPLAFAR_001       External determination of ref. value for dep. calculation  .
AFAR0002        EXIT_SAPLAFAR_002       External determination of depreciation           .
AFAR0003        EXIT_SAPLAFAR_003       Zewnętrzna metoda przestawiania               .
AFAR0004        EXIT_SAPLAFAR_004       Ustalanie wartości proporcjonalnej przy rozchodzie     .
AINT0001        EXIT_SAPLAPCF_003       Rozszerzona kontrola przy księgowaniu skł. akt. trw.    .
AINT0002        EXIT_SAPLAPCF_006       Substytucja kont przeciwstawnych przy rozchodzie, przych... .
AINT0003        EXIT_SAPLAPCF_004       Ustalenie stopy procentowej/ kwoty spłaty dotacji inwest.  .
AINT0004        EXIT_SAPLAPCF_005       Zmiana kwoty księg. dla określ. obszarów          .
AINT0005        EXIT_SAPLAINT_002       Proszę nie używać - puste z powodu kontroli składni     .
AISA0001        EXIT_SAPLAISA_001       Nadanie numeru inwentaryzacyjnego              .
AIST0001        EXIT_SAPLAIST_001       Zamiana zakresu numerów opracowania danych podst.      .
AIST0002        EXIT_SAPL1022_001       Błąd klienta w danych podst. akt. trw.           .
AIST0002        EXIT_SAPLAIST_002       Błąd klienta w danych podst. akt. trw.           .
AIST0002        EXIT_SAPLAIST_003       Błąd klienta w danych podst. akt. trw.           .
ALE00001        EXIT_SAPLBD11_001       ALE User Exit                        .
ALGEX003        EXIT_SAPLORF3_003       Rozszerzenie dla zewn. modelu dla oblicz. zapas. części zam..
ALGEX004        EXIT_SAPLORF3_004       Rozszerzenie dla zewnętrznego przypisania IP do materiału  .
ALGEX005        EXIT_SAPLORF3_005       Rozszerzenie dla zewn. ekstraktorów (szczególnie TAT / EC) .
ALTD0001        EXIT_RAALTD11_001       Individual additional checks when transferring old data   .
AMAV0001        EXIT_SAPLAMAV_001       Ustalanie daty odniesienia                 .
AMGS_001        EXIT_SAPLAMGS_001       Metoda przelicz. spec. dla klienta w raportach akt. trw.  .
AMPL0001        EXIT_SAPLMBAM_001       Podekran użytkownika dla dodatk. danych dla ListyDozwCzProd .
AMPL0001        EXIT_SAPLMBAM_002       Podekran użytkownika dla dodatk. danych dla ListyDozwCzProd .
AMPL0001        EXIT_SAPLMBMP_003       Podekran użytkownika dla dodatk. danych dla ListyDozwCzProd .
AMSP0002        EXIT_SAPLAPCF_001       Ustalanie typu zależności dla dwóch jedn. gosp.       .
ANLR0001        EXIT_SAPLANLR_001       Additional control level texts in AM reporting       .
ARVL0001        EXIT_RAAUFW01_001       Ustalanie ręczne przeszacowania               .
ATP00001        EXIT_SAPLATPC_001       User exits w kontroli dostępności              .
ATP00001        EXIT_SAPLATPC_002       User exits w kontroli dostępności              .
BADA0001        EXIT_SAPDBADA_001       Customer-specific conversion method in asset reports    .
BADA0002        EXIT_SAPDBADA_002       Customer-specific asset number               .
BAS00001        EXIT_SAPLBAS0_001       Service master: Check service specifications        .
BASI0001        EXIT_SAPLBASI_001       Rekord danych podst. usługi IDoc : Przetwarzanie wstępne  .
BASI0001        EXIT_SAPLBASI_002       Rekord danych podst. usługi IDoc : Przetwarzanie wstępne  .
BASO0001        EXIT_SAPLBASO_001       Rekord danych podst. usługi IDoc: Przetwarzanie wyjściowe  .
BASO0001        EXIT_SAPLBASO_002       Rekord danych podst. usługi IDoc: Przetwarzanie wyjściowe  .
BATCHCHK        EXIT_SAPLV01Z_005       FB-Exits dla kontroli zmian partii             .
BATCHCHK        EXIT_SAPLV01Z_006       FB-Exits dla kontroli zmian partii             .
BBPBUDGT        EXIT_SAPLBBPA_001       Zmiana dekretacji dla ustalania budżetu           .
BBPCUF         EXIT_SAPLBBPI_003       Przetwarzanie pól klienta                  .
BBPCUF         EXIT_SAPLBBPI_004       Przetwarzanie pól klienta                  .
BBPCUF4X        EXIT_SAPLBBPI4X_001      Aktualizacja pól klienta w przypadku PO           .
BBPIV001        EXIT_SAPLBBPI_001       User Exits BBP - kontrola faktury              .
BBPIV001        EXIT_SAPLBBPI_002       User Exits BBP - kontrola faktury              .
BBPIV001        EXIT_SAPLBBPI_006       User Exits BBP - kontrola faktury              .
BBPK0001        EXIT_SAPLBBPK_001       Exit dla określenia zewnętrznego profilu nabycia      .
BBPP0001        EXIT_SAPLBBPP_001       Wypełnianie struktury RESBD ze struktury składników BBP   .
BC621E00        EXIT_SAPLIB00_001       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E00        EXIT_SAPLIB00_002       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E01        EXIT_SAPLIB01_001       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E01        EXIT_SAPLIB01_002       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E02        EXIT_SAPLIB02_001       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E02        EXIT_SAPLIB02_002       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E03        EXIT_SAPLIB03_001       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E03        EXIT_SAPLIB03_002       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E04        EXIT_SAPLIB04_001       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E04        EXIT_SAPLIB04_002       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E05        EXIT_SAPLIB05_001       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E05        EXIT_SAPLIB05_002       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E06        EXIT_SAPLIB06_001       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E06        EXIT_SAPLIB06_002       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E07        EXIT_SAPLIB07_001       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E07        EXIT_SAPLIB07_002       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E08        EXIT_SAPLIB08_001       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E08        EXIT_SAPLIB08_002       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E09        EXIT_SAPLIB09_001       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E09        EXIT_SAPLIB09_002       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E10        EXIT_SAPLIB10_001       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E10        EXIT_SAPLIB10_002       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E11        EXIT_SAPLIB11_001       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E11        EXIT_SAPLIB11_002       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E12        EXIT_SAPLIB12_001       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E12        EXIT_SAPLIB12_002       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E13        EXIT_SAPLIB13_001       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E13        EXIT_SAPLIB13_002       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E14        EXIT_SAPLIB14_001       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E14        EXIT_SAPLIB14_002       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E15        EXIT_SAPLIB15_001       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E15        EXIT_SAPLIB15_002       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E16        EXIT_SAPLIB16_001       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E16        EXIT_SAPLIB16_002       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E17        EXIT_SAPLIB17_001       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E17        EXIT_SAPLIB17_002       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E18        EXIT_SAPLIB18_001       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621E18        EXIT_SAPLIB18_002       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621EDX        EXIT_SAPLEDIX_001       Customer Function for BC621                 .
BC621EDX        EXIT_SAPLEDIX_002       Customer Function for BC621                 .
BCAUS001        EXIT_SAPLBCA_US_DEV_001    Exit umożliwia utworzenie przez uż. generowania czeków bank..
BCAUS001        EXIT_SAPMBCA_RE_BC_001    Exit umożliwia utworzenie przez uż. generowania czeków bank..
BDMO0001        EXIT_SAPLBDMO_001       Enhancement to the ALE distribution reference model     .
BG000001        EXIT_SAPLBG00_001       USER EXIT - kontrola gwarancji               .
BG000002        EXIT_SAPLBG00_002       USER EXIT: Kontrola gwarancji - okno            .
BG000003        EXIT_SAPLBG00_003       USER EXIT: Zmiana wyniku kontroli gwarancji - podekran   .
BKKEDI01        EXIT_SAPLFBQ1_001       Interfejs KND dla Inhouse Banking              .
BKKEDI01        EXIT_SAPLFBQ1_002       Interfejs KND dla Inhouse Banking              .
BORGR001        EXIT_SAPMBORGR_001      Wielopoz. przyj. mater. Przem. motor., funkcje klienta   .
BORGR001        EXIT_SAPMBORGR_002      Wielopoz. przyj. mater. Przem. motor., funkcje klienta   .
BOSDPS         EXIT_SAPLBOS20_010      Ekran użytkownika do wyboru zaliczek powiązanych ze zlec.  .
BOSDPS         EXIT_SAPLBOS20_020      Ekran użytkownika do wyboru zaliczek powiązanych ze zlec.  .
BPX00001        EXIT_SAPLBPX0_001       Partner handlowy: User-Exit danych zarządzania       .
BPX00002        EXIT_SAPLBPX0_002       Partner handlowy: User-Exit danych zarządzania (kontrola)  .
BPX00003        EXIT_SAPLBPX0_003       Partner handlowy: User-Exit danych bankowych (przetwarzanie).
BPX00004        EXIT_SAPLBPX0_004       Partner handlowy: User-Exit danych bankowych (przetwarzanie).
BPX00005        EXIT_SAPLBPX0_005       Partner handlowy: User-Exit zewn. nadania numeru partnera  .
BPX00006        EXIT_SAPLBPX0_006       Partner handlowy: User-Exit zewn. kontrli numeru partnera .
BRSTEX01        EXIT_SAPLRSTH_001       Hierarchie w raportowaniu zdefiniowane przez użytkownika  .
BRSTEX01        EXIT_SAPLRSTH_002       Hierarchie w raportowaniu zdefiniowane przez użytkownika  .
BVEM_SAL        EXIT_/BEV1/EMLSALD_001    IS Beverage - EM, EXIT użytkownika w zatw. salda pustych op..
BVEM_SOR        EXIT_/BEV1/SAPLEM0_001    IS Beverage - EM, EXIT użytk. dla sort. akt. dyn. bl. zwr.PO.
BWESTA01        EXIT_SAPLE71ESTA01_001    IS-U: Rozszerzenie struktury BW BIW_ISU_ESTA        .
BWESTA02        EXIT_SAPLE71ESTA01_002    Uzgadnianie reguły transferu kluczy uzgodnień do BW     .
C1070001        EXIT_SAPLC107_001       EHS: Dodatkowe kontrole dla instancji wyceny        .
C10U0001        EXIT_SAPLC10U_001       EHS: Kolejne kontrole dla potencjału zagrożenia       .
C1C10001        EXIT_SAPLC1C1_001       EHS: Ustal. WarGenerRapSubst dla wyboru raportu wysyłki ADB .
C1CA0001        EXIT_SAPLC1CA_001       EHS: Ustalanie typu raportów dla arkusza danych bezpiecz.  .
C1CA0002        EXIT_SAPLC1CA_002       EHS: Określa ID materiału przypisanego do substancji w EH&S .
C1CA0003        EXIT_SAPLC1CA_003       EHS: Generowanie tab. ze wszystkimi subst. dla wysyłki ADB .
C1CA0004        EXIT_SAPLC1CA_004       EHS: Określa wersję językową arkusza danych bezpieczeństwa .
C1CA0005        EXIT_SAPLC1CA_005       EHS: Ustal. WarGenerRapSubst dla wyboru raportu wysyłki ADB .
C1CA0006        EXIT_SAPLC1CA_006       EHS: Wysyłka raportu: Kontrola konieczności wysyłki     .
C1G20001        EXIT_SAPLC1G2_001       EHS: Exit menu 1 - zarządzanie raportami          .
C1G20002        EXIT_SAPLC1G2_002       EHS: Exit menu 2 - zarządzanie raportami          .
CADD0001        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_001   Rozszerzenie menu pulpitu CAD                .
CADD0002        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_002   Rozszerzenie menu pulpitu CAD                .
CADD0003        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_003   Rozszerzenie klienta pulpitu CAD              .
CADD0004        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_004   Rozszerzenie ekranu pulpitu CAD               .
CADD0004        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_005   Rozszerzenie ekranu pulpitu CAD               .
CADD0004        EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_006   Rozszerzenie ekranu pulpitu CAD               .
CADR001        EXIT_SAPLCADR_001       CAD: User-Exits dla zarządzania nagł. techn. rysunku    .
CATP0001        EXIT_SAPLCATP_001       Ustalanie godzin standardowych               .
CATS0001        EXIT_SAPLCATS_001       CATS: Struktura listy roboczej               .
CATS0002        EXIT_SAPLCATS_002       CATS: Rozszerzanie wprowadzonych danych           .
CATS0003        EXIT_SAPLCATS_003       CATS: Kontrola wprowadzonych danych             .
CATS0004        EXIT_SAPLCATS_004       CATS: Dezaktywacja funkcji w interfejsie użytkownika    .
CATS0005        EXIT_SAPLCATS_005       CATS: Rozszerzenia klienta                 .
CATS0005        EXIT_SAPLCATS_008       CATS: Rozszerzenia klienta                 .
CATS0006        EXIT_SAPLCATS_006       CATS: Weryfikacja całkowitych arkuszy czasu pracy      .
CATS0008        EXIT_SAPLCATS_007       CATS: Ustalanie odbiorców Workflow dla zatwierdzenia    .
CATS0009        EXIT_SAPLCATS_009       CATS: Pola tekstu specyf. dla klienta w części wprowadz.  .
CATS0010        EXIT_SAPLCATS_010       CATS: Pola tekstu specyf. dla klienta w liście roboczej   .
CATS0011        EXIT_SAPLCATS_011       CATS: Funkcje klienta                    .
CATS0012        EXIT_SAPLCATS_012       CATS: Podekran na ekranie wprowadzania           .
CATSBW01        EXIT_SAPLTSBW_001       Exit klienta dla transferu arkusza czasu pracy --" BW    .
CAVC0000        EXIT_SAPLCAVC_CFG_001     Userexit: Konfiguracja wariantów: API zewnętrzne      .
CAVC0000        EXIT_SAPLCAVC_INST_001    Userexit: Konfiguracja wariantów: API zewnętrzne      .
CAVC0000        EXIT_SAPLCAVC_INST_002    Userexit: Konfiguracja wariantów: API zewnętrzne      .
CAWAO_TS        EXIT_SAPLCAWAO_CATS_001    Tekstowe formatowanie listy roboczej            .
CBP00001        EXIT_SAPLCBP_DNL_001     User exits for PP-CBP                    .
CCLD0001        EXIT_SAPLCLD1_001       Rozszerzenie IDoc dla typu komunikatu ALE CNPMAS      .
CCLD0001        EXIT_SAPLCLD1_002       Rozszerzenie IDoc dla typu komunikatu ALE CNPMAS      .
CCLD0001        EXIT_SAPLCLD1_003       Rozszerzenie IDoc dla typu komunikatu ALE CNPMAS      .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_001       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_002       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_003       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_004       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_005       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_006       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_007       CCM: USER EXITs                       .
CCM00001        EXIT_SAPLIPW4_008       CCM: USER EXITs                       .
CCOWB001        EXIT_SAPLCOWB_001       Wyjście klienta dla modyfikacji wpisów menu         .
CCT00001        EXIT_SAPLCTMV_001       User exit characteristics mgmt.: Char. data before backup  .
CCUCEI0A        EXIT_SAPLCEI0_021       Zapamiętanie przypisania wartości do cech obiektów     .
CCUCEI0B        EXIT_SAPLCEI0_020       Przetwarzanie wprowadzania wsadowego specyf. dla klienta  .
CCUCEI0H        EXIT_SAPLCEI0_022       Zmiana pomocy F4 cech w konfiguracji            .
CCUCEI0V        EXIT_SAPLCEI0_023       Wyszukiwanie wariantów mat. z taką samą wyceną       .
CCUP0001        EXIT_SAPLCUD2_800       Zestawienie: tabele planowania wstępnego          .
CCUP0001        EXIT_SAPLCUTS_800       Zestawienie: tabele planowania wstępnego          .
CCUX0000        EXIT_SAPLCUKO_001       Dodatkowa kontrola konfiguracji               .
CCUX0001        EXIT_SAPLCUD0_001       Funkcje ładowania dla konfiguracji             .
CCUX0001        EXIT_SAPLCUXC_001       Funkcje ładowania dla konfiguracji             .
CCUX0002        EXIT_SAPLCUD0_002       Reakcja przy konflikcie w wyszukiwaniu obiektu w węźle klasy.
CCUX0003        EXIT_SAPLCEIS_001       Parametryzacja wyszukiwania obiektów w węźle klas      .
CCUX0004        EXIT_SAPLCUKO_003       Dodatkowe przetwarzanie konfiguracji z zależn. obiekt.   .
CCUX0005        EXIT_SAPLCEB1_001       Transfer typu pozycji wg wyszukiwania wariantów materiału  .
CCUX0006        EXIT_SAPLCUKO_007       Ustalanie specyfikacji materiałowej zlecenia        .
CCUX0007        EXIT_SAPLCEB1_002       Definicja typu specyf. mater. podczas tworzenia instancji  .
CCUX0008        EXIT_SAPLCUKO_008       Brak rozwinięcia SpM dla składników nabycia zewnętrznego  .
CCUX0100        EXIT_SAPLCUD0_003       Synchronizacja inicjalizacji konfiguracji wariantów     .
CCUX0500        EXIT_SAPLCUD4_001       Konfiguracja - parametry tech. - strategia dostępu do tabeli.
CCUX0510        EXIT_SAPLCUD3_001       Konfiguracja: dodatk.przetwarz.zmiany zawartości tab.warian..
CCUX0800        EXIT_SAPLCUKO_002       Sterowanie zakresem rozwinięcia - konfiguracja wielopoziom..
CCUXCTMS        EXIT_SAPLCTMS_001       Valuation file and object characteristics          .
CCUXDATE        EXIT_SAPLCASL_002       Data ważności specyfikacji materiałowej zlecenia      .
CCUXDATU        EXIT_SAPLCASL_001       Data rozwinięcia specyf. mater. zorientowanej na wynik   .
CCUXDELE        EXIT_SAPLCLDL_001       Logika dodat. podczas usuwania danych klasyfik. z wglądu CU .
CCUXDELE        EXIT_SAPLCUCP_002       Logika dodat. podczas usuwania danych klasyfik. z wglądu CU .
CCUXDYNP        EXIT_SAPLCUKO_011       Dialog przy niepełnym przypisaniu wartości do cechy     .
CCUXFULL        EXIT_SAPLCASL_003       Pełne rozwinięcie w tle dla transakcji CU51         .
CCUXIACD        EXIT_SAPLCEB1_100       Opracowanie dodatkowych danych podczas tworzenia instancji .
CCUXINST        EXIT_SAPLCUKO_004       Modyfik. dla zewn. przydziału numerów podczas tworz. inst. .
CCUXMVAR        EXIT_SAPLCUKO_009       Wielopoziomowa konfiguracja z wariantami materiału     .
CCUXOBTY        EXIT_SAPLCEIS_002       Typy obiektów dla wyszukiwania obiektów w węzłach klas   .
CCUXSETM        EXIT_SAPLCUKO_005       Zachowywanie ręcznych zmian podczas przetwarzania SET    .
CCUXSETM        EXIT_SAPLCUKO_006       Zachowywanie ręcznych zmian podczas przetwarzania SET    .
CCUXSETQ        EXIT_SAPLCUKO_010       Ilości składników przy wykonaniu zestawu          .
CCUXSTAT        EXIT_SAPLCEB1_003       Ustalanie statusu SpM dla materiałów instancji       .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_001       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_010       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_011       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_012       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_013       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_014       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_015       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_016       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_017       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_018       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEI00000        EXIT_SAPLCEI0_019       Dostępność funkcji klienta w edytorze konfiguracji     .
CEPEX001        EXIT_SAPLCEPAUT_001      User-Exit CEP: Kontrola uprawnień dla folderu        .
CI200001        EXIT_SAPLCI20_001       Aktywacja nowego przetwarzania komponentów         .
CIFBTC01        EXIT_SAPLCCHG_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól partii   .
CIFCID3        EXIT_SAPLCID3_001       User-exit dla raportu delty 3                .
CIFCID3        EXIT_SAPLCID3_002       User-exit dla raportu delty 3                .
CIFCNF01        EXIT_SAPLCCNF_001       Rozszerzenia klienta - integracja APO - potwierdzenie    .
CIFEVT01        EXIT_SAPLCEVT_001       Główny interfejs do APO: Rozszerzenia dla przetw. zdarzenia .
CIFEVT01        EXIT_SAPLCEVT_002       Główny interfejs do APO: Rozszerzenia dla przetw. zdarzenia .
CIFIMO01        EXIT_RIMODGEN_001       Rozszerzenie do tworzenia modelu integracji         .
CIFIRQ01        EXIT_SAPLBTAP_001       Rozszerzenie dla redukcji zapot. (wyjście)         .
CIFLOC01        EXIT_SAPLCLOC_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól lokaliz.  .
CIFLOC01        EXIT_SAPLCLOC_002       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól lokaliz.  .
CIFLOC01        EXIT_SAPLCLOC_003       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól lokaliz.  .
CIFLOC01        EXIT_SAPLCLOC_004       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól lokaliz.  .
CIFLOC02        EXIT_SAPLCDC5_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól lokalizacji.
CIFMAT01        EXIT_SAPLCMAT_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól mat.    .
CIFMAT02        EXIT_RCIFMTDE_001       Rozszerzenie dla transferu zdezaktywowanych materiałów   .
CIFORD01        EXIT_SAPLCORD_001       Rozszerzenie do interfejsu przyjęcia zlecenia        .
CIFORD01        EXIT_SAPLCORD_002       Rozszerzenie do interfejsu przyjęcia zlecenia        .
CIFORD02        EXIT_SAPLCORD_004       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól zlec.   .
CIFORD02        EXIT_SAPLCOVA_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól zlec.   .
CIFORD03        EXIT_SAPLCORD_005       Rozszerzenie zlecenia prod. wł. - przyjęcie dla pól klienta .
CIFORD04        EXIT_SAPLCOVA_003       Określanie operacji popraw. lub operacji wyzwalającej    .
CIFORD04        EXIT_SAPLCOVA_004       Określanie operacji popraw. lub operacji wyzwalającej    .
CIFPCM01        EXIT_SAPLCPCM_001       Rozszerzenie dla przetwarzania odb. - kampania produkcyjna .
CIFPIR01        EXIT_SAPLCPIR_001       Rozszerzenie zapotrzebowań niezależnych - przyj. dla pól kl..
CIFPIR02        EXIT_SAPLCPIR_002       Rozszerzenie dla transferu pl. zapotrz. niezal. do APO   .
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_001       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_002       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_003       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_004       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_005       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_006       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_007       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPPM01        EXIT_SAPLPGS1_008       Interfejs główny dla APO: Rozszerz. dla modelu procesu prod..
CIFPUR01        EXIT_SAPLMEAP_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól zamówienia .
CIFPUR02        EXIT_SAPLCPUR_001       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_001       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_002       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_003       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_004       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_005       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_006       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR02        EXIT_SAPLMEPI_007       Rozszerzenie interfejsu zamówienia (wejście)        .
CIFPUR41        EXIT_SAPLMEAP_002       Ukrycie informacji o przydziale kontyng. dla transferu APO .
CIFRES01        EXIT_SAPLCRES4_001      Exit klienta dla transferu zasobów             .
CIFRSV02        EXIT_SAPLCRV5_001       Przetwarzanie wejściowe ręcznych rezerwacji         .
CIFSHLF1        EXIT_SAPLSHLF_001       Exit klienta dla okresu przechowywania           .
CIFSHLF1        EXIT_SAPLSHLF_002       Exit klienta dla okresu przechowywania           .
CIFSHLF1        EXIT_SAPLSHLF_003       Exit klienta dla okresu przechowywania           .
CIFSLS02        EXIT_SAPLCSLS_001       Rozszerzenie dla interfejsu zlecenia klienta (wejście)   .
CIFSLS03        EXIT_SAPLCSLS_002       Wpływ danych zlecenia klienta przed wysłaniem        .
CIFSLS04        EXIT_SAPLCSLS_003       Wpływ danych rezerwacji przed wysłaniem           .
CIFSRC01        EXIT_SAPLCSRS_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla kl. pól źródeł dostaw .
CIFSRC01        EXIT_SAPLCSRS_002       Rozszerzenie dla transferu spec. dla kl. pól źródeł dostaw .
CIFSRC01        EXIT_SAPLCSRS_003       Rozszerzenie dla transferu spec. dla kl. pól źródeł dostaw .
CIFSRC01        EXIT_SAPLCSRS_004       Rozszerzenie dla transferu spec. dla kl. pól źródeł dostaw .
CIFSTG01        EXIT_SAPLCSTG_001       Rozszerzenie dla grup przygotowania             .
CIFSTK01        EXIT_SAPLCSTK_001       Rozszerzenie dla transferu spec. dla klienta pól zapasów  .
CKML          EXIT_SAPLCKMLMVQUANT_001   USER EXIT dla rzecz. rach. kosztów             .
CLCLRS01        EXIT_SAPLCLRS_001       Pola dodatkowe na ekranie wyników              .
CLCLRS02        EXIT_SAPLCLRS_002       Wypełnianie pól dodatkowych na ekranie wyników       .
CLCTMS01        EXIT_SAPLCTMS_001       Wartości domyślne dla wyboru                .
CLCTMS02        EXIT_SAPLCTMS_002       Kontrola pod względem jednakowych klasyfikacji       .
CLCTMS03        EXIT_SAPLCTMS_003       Zależności obiektowe w wyszukiwaniu obiektów        .
CLFM0001        EXIT_SAPLCLFM_001       Zmiana lub prealokacja klasyfikacji obiektu         .
CLFM0002        EXIT_SAPLCLFM_002       Wywołanie przed księgowaniem danych klasyfikacji      .
CLFM0003        EXIT_SAPLCLFM_003       Wywołanie po kontroli wyceny cechy             .
CLIDL001        EXIT_SAPLCLIDL_001      Konfiguracja tabel obiektów dla transferu danych początk.  .
CLMMD001        EXIT_SAPLCLMMD_001      Wybór obiektów dla przetwarzania zbiorczego         .
CLSC0001        EXIT_SAPLCLSC_001       Manipulacja wynikiem szukania                .
CMACFEE        EXIT_SAPLCMACFEE1_001     Obliczanie opłat - rozszerzenie klienta (Zarządz. ucz. wyż.).
CMACFEE        EXIT_SAPLCMACFEE1_002     Obliczanie opłat - rozszerzenie klienta (Zarządz. ucz. wyż.).
CMACFEE        EXIT_SAPLCMACFEE1_003     Obliczanie opłat - rozszerzenie klienta (Zarządz. ucz. wyż.).
CMACFEE        EXIT_SAPLCMACFEE1_004     Obliczanie opłat - rozszerzenie klienta (Zarządz. ucz. wyż.).
CMACFEE        EXIT_SAPLCMACFEE1_005     Obliczanie opłat - rozszerzenie klienta (Zarządz. ucz. wyż.).
CMDI001        EXIT_SAPLCMDI_001       Określanie sterowania rozwinięciem SpM           .
CMFU0001        EXIT_SAPLCMFU_001       Definiowanie struktury ekranu specyficznej dla klienta   .
CMFU0002        EXIT_SAPLCMFU_002       Ustawianie parametru dla potwierdzenia czasu i ruchów mat. .
CMW8DL01        EXIT_SAPLMWDL_001       Rozsz. warstwy pośr. CIF USER EXIT dla dostawy (ekran pocz.).
CMW8SH01        EXIT_SAPLMWSH_001       Rozsz. warstwy pośr. CIF USER EXIT dla transp. (ekran pocz.).
CNEX0001        EXIT_SAPLCJSS_001       PS: User fields                       .
CNEX0001        EXIT_SAPLCJWB_001       PS: User fields                       .
CNEX0001        EXIT_SAPLCONW_001       PS: User fields                       .
CNEX0001        EXIT_SAPLCPDO_001       PS: User fields                       .
CNEX0002        EXIT_SAPDBPSJ_001       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_001       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_002       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_003       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_004       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_005       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_006       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0002        EXIT_SAPLCNAU_007       PS: kontrola uprawnień                   .
CNEX0003        EXIT_SAPLCJSS_002       PS: Customer specific fields standard project definition  .
CNEX0003        EXIT_SAPLCJSS_003       PS: Customer specific fields standard project definition  .
CNEX0004        EXIT_SAPLCJSS_004       PS: Customer specific fields standard WBS element      .
CNEX0004        EXIT_SAPLCJSS_005       PS: Customer specific fields standard WBS element      .
CNEX0005        EXIT_SAPLCPDO_002       PS: Customer specific fields in process (standard net)   .
CNEX0005        EXIT_SAPLCPDO_003       PS: Customer specific fields in process (standard net)   .
CNEX0006        EXIT_SAPLCJWB_002       PS: pola charakterystyczne dla klienta - definicja pola   .
CNEX0006        EXIT_SAPLCJWB_003       PS: pola charakterystyczne dla klienta - definicja pola   .
CNEX0007        EXIT_SAPLCJWB_004       PS: pola charakterystyczne dla klienta - element PSP    .
CNEX0007        EXIT_SAPLCJWB_005       PS: pola charakterystyczne dla klienta - element PSP    .
CNEX0008        EXIT_SAPLCONW_002       PS: pola charakterystyczne dla klienta w operacji (sieć)  .
CNEX0008        EXIT_SAPLCONW_003       PS: pola charakterystyczne dla klienta w operacji (sieć)  .
CNEX0009        EXIT_SAPLCOMK_001       Komponenty materiałowe w sieci               .
CNEX0010        EXIT_FDBPS000_001       PS: Hierarchia zdefiniowana przez klienta w LBD PSJ     .
CNEX0011        EXIT_SAPLCOMK_002       Rozwinięcie specyf. materiał. w sieci (przegląd komponentów).
CNEX0012        EXIT_SAPLCOKO_002       Wyprowadzenie zewn. numeru sieci od numeru PSP       .
CNEX0013        EXIT_SAPLCOMK_004       Zlec.: Rozszerz. klienta: Propozycja Typ pozycji PrzypKomp .
CNEX0014        EXIT_SAPLCN10_001       Zewnętrzne dane dla przejęcia specyf. mater.        .
CNEX0015        EXIT_SAPLCN10_002       Zm. danych specyfik. mat. dla przejęcia specyf. mater.   .
CNEX0016        EXIT_SAPLCOKO_003       PS: pola charakterystyczne dla klienta w nagłówku sieci   .
CNEX0016        EXIT_SAPLCOKO_004       PS: pola charakterystyczne dla klienta w nagłówku sieci   .
CNEX0017        EXIT_SAPLNWGR_001       Inf. węzł. char. dla klienta w grafice sieci (oprac. sieci) .
CNEX0018        EXIT_FCNGR000_001       Inf. węzłowa char. dla klienta w grafice sieci (syst. inf.) .
CNEX0018        EXIT_FCNGR000_004       Inf. węzłowa char. dla klienta w grafice sieci (syst. inf.) .
CNEX0018        EXIT_SAPLCJG1_004       Inf. węzłowa char. dla klienta w grafice sieci (syst. inf.) .
CNEX0018        EXIT_SAPLNWGR_004       Inf. węzłowa char. dla klienta w grafice sieci (syst. inf.) .
CNEX0019        EXIT_SAPLCNGR_001       Inf. węzł. char. dla kl. w graf. sieci (oprac. sieci stand.).
CNEX0020        EXIT_FCNGR000_002       Dodatkowe informacje w polu DIN grafiki sieci (oprac. sieci).
CNEX0020        EXIT_SAPLNWGR_002       Dodatkowe informacje w polu DIN grafiki sieci (oprac. sieci).
CNEX0021        EXIT_FCNGR000_003       Dodatk. inf. w polu DIN grafiki hierarchii (opracow. sieci) .
CNEX0021        EXIT_SAPLCJG1_003       Dodatk. inf. w polu DIN grafiki hierarchii (opracow. sieci) .
CNEX0022        EXIT_SAPLCNGR_002       Dodatkowe inform. w polu DIN (opracowanie sieci standard.) .
CNEX0023        EXIT_SAPLCJG1_001       Informacja węzłowa charakt. dla klienta w grafice hierarchii.
CNEX0024        EXIT_SAPLCJGR_001       Tytuł graf. char. dla kl. w wykr. Gatta/tablicy planu proj. .
CNEX0025        EXIT_SAPLCJME_001       Dodatkowe pola do agregacji projektu            .
CNEX0025        EXIT_SAPLCJME_002       Dodatkowe pola do agregacji projektu            .
CNEX0025        EXIT_SAPLCJME_003       Dodatkowe pola do agregacji projektu            .
CNEX0026        EXIT_SAPLCOMK_005       Rozszerzenie klienta dla ogólnej kontroli materiału     .
CNEX0027        EXIT_SAPLCOMK_007       Rozszerz. klienta: Znajdowanie zakładu, miejsca skład. komp..
CNEX0028        EXIT_SAPLCOZR_001       Kontrola zatwierdzenia czynności              .
CNEX0029        EXIT_SAPLCOZR_002       Kontrola zatwierdzenia sieci                .
CNEX0030        EXIT_SAPLCOMK_009       Aktualizacja zdarzenia przypisywania specyfikacji mater.  .
CNEX0031        EXIT_SAPLCNEV_03_POC_001   Analiza postępu: USER-EXIT dla ustalania wartości postępu  .
CNEX0032        EXIT_SAPMKFPR_001       PS: Funkcje klienta przy uzgodnieniu cen transferowych   .
CNEX0033        EXIT_SAPLCJSS_006       PSP: Prealokacja łańcucha wyszukiwania/ zastępowania    .
CNEX0033        EXIT_SAPLCJWB_006       PSP: Prealokacja łańcucha wyszukiwania/ zastępowania    .
CNEX0034        EXIT_SAPLCN10_003       Kontrola ponow. przypisania w ramach przej. specyf. mater. .
CNEX0035        EXIT_SAPLCN10_004       Kontrola zmiany w ramach przejęcia specyfikacji mater.   .
CNEX0036        EXIT_SAPLCN10_005       Kontrola czynności usuwania w ramach przejęcia spec. mater. .
CNEX0037        EXIT_SAPLCOMK_011       Kontrola nowo utworzonych składników            .
CNEX0038        EXIT_SAPLCOMK_012       Kontrola zmienionych składników               .
CNEX0039        EXIT_SAPLCOMK_013       Kontrola usuwania składnika w sieci             .
CNEX0040        EXIT_SAPLCOMK_015       Ustalanie źródła dostaw w sieci               .
CNEX0041        EXIT_SAPLCOZF_004       Data symulacji cenowej dla rekordów informac. zaopatrzenia .
CNEX0041        EXIT_SAPLCOZF_005       Data symulacji cenowej dla rekordów informac. zaopatrzenia .
CNEX0042        EXIT_SAPLCN10_006       Sterowanie zapotrzebowaniem wstępnym na najwyższym poz. SpM .
CO610001        EXIT_SAPLCO61_001       USER EXIT - przetwarzanie montażu              .
COCCA001        EXIT_SAPLKBER_001       Rozszerzenie klienta do kontroli uprawnień MPK       .
COCCA002        EXIT_SAPLKBER_002       Rozszerzenie klienta do kontroli uprawnień organizacyjnych .
COI20001        EXIT_SAPLCOI2_001       Zmiany znalezionych osób                  .
COI20002        EXIT_SAPLCOI2_002       Alternatywne gromadzenie danych dostępności personelu    .
COIB0001        EXIT_SAPLCOIB_001       EXIT klienta dla narzędzia przypisania As-Built       .
CONF0001        EXIT_SAPLCORU_001       Rozszerzenia w potwierdzeniu zlecenia            .
CONFPI01        EXIT_SAPLCORF_401       Potwierdz.zlec.proc.: ustal.specyf. dla klienta wart.domyśl..
CONFPI02        EXIT_SAPLCORF_402       Potwierdz.zlec.proces.: specyf. dla klienta kontrole wejś. 1.
CONFPI03        EXIT_SAPLCORF_403       Potwierdz.zlec.pr.: specyf.dla klien.kontr. po wyborze oper..
CONFPI04        EXIT_SAPLCORF_404       Potwierdz. zlecenia proc.: specyf. dla klienta kontr. wejś.2.
CONFPI05        EXIT_SAPLCORF_405       Potwierdz. zlec. proc.: specyf. dla kl. uzupełn. przy zapam..
CONFPI06        EXIT_SAPLCORF_406       Potwierdzenie zlecenia procesowego: Transfer danych rzeczyw..
CONFPM01        EXIT_SAPLCORF_001       Potwierdz. zlec. PM/SM: ustal. specyf. dla kl. wart. domyśl..
CONFPM02        EXIT_SAPLCORF_002       Potwierdz. zlecenia PM/SM: specyf. dla kl. kontrole wejś. 1 .
CONFPM03        EXIT_SAPLCORF_003       Potwierdz. zlec. PM/SM: specyf. dla kl. kontr. po wyb. oper..
CONFPM04        EXIT_SAPLCORF_004       Potwierdz. zlec. PM/SM: specyf. dla klienta kontrole wejś. 2.
CONFPM05        EXIT_SAPLCORF_005       Potwierdz. zlec. PM/SM: specyf. dla kl. uzupełn. przy zapam..
CONFPP01        EXIT_SAPLCORF_101       Potwierdz. zlec. PP: ustal. specyf. dla klien. wart. domyśl..
CONFPP02        EXIT_SAPLCORF_102       Potwierdzenie zlec. PP: specyf. dla klienta kotrole wejś. 1 .
CONFPP03        EXIT_SAPLCORF_103       Potwierdz. zlec. PP: specyf. dla kl. kontrole po wyb. oper. .
CONFPP04        EXIT_SAPLCORF_104       Potwierdz. zlec. PP: specyf. dla klienta kontrola wpisów 2 .
CONFPP05        EXIT_SAPLCORF_105       Potwierdz.zlec.PP: specyf. dla klienta uzupeł. podcz. zapam..
CONFPP06        EXIT_SAPLCORF_106       PP-Potwiedzenie zlecenia: Transfer danych rzeczywistych   .
CONFPP07        EXIT_SAPLCORU_S_100      Wprow. poj.ekranu: Połączenie podekranów zdef. przez klienta.
CONFPP07        EXIT_SAPLCORU_S_101      Wprow. poj.ekranu: Połączenie podekranów zdef. przez klienta.
CONFPS01        EXIT_SAPLCORF_006       Potwierdzenie PS: ustalanie wart. wzorc. specyf. dla klienta.
CONFPS02        EXIT_SAPLCORF_007       Potwierdzenie PS: specyf. dla klienta kontrola wpisów 1   .
CONFPS03        EXIT_SAPLCORF_008       Potwierdzenie PS: kontrola spec. dla klienta po wyb. operac..
CONFPS04        EXIT_SAPLCORF_009       Potwierdzenie PS: specyf. dla klienta kontrole wpisów 2   .
CONFPS05        EXIT_SAPLCORF_010       Potwierdzenie PS: uzupełn.specyf. dla klienta podczas zapam..
COOCM001        EXIT_SAPLCOOCMB_001      Konflikt w etapie zmiany                  .
COOCM002        EXIT_SAPLCOOCM_001      OCM: definicja pól porównawczych dla porównania zleceń   .
COOM0001        EXIT_SAPLKASC_001       Funkcje klienta przy narzutach kosztów pośrednich      .
COOM0001        EXIT_SAPLKASC_002       Funkcje klienta przy narzutach kosztów pośrednich      .
COOM0001        EXIT_SAPLKASC_003       Funkcje klienta przy narzutach kosztów pośrednich      .
COOM0002        EXIT_SAPLKASC_011       Funkcje klienta: Rozgraniczenie MPK             .
COOM0002        EXIT_SAPLKASC_012       Funkcje klienta: Rozgraniczenie MPK             .
COOM0002        EXIT_SAPLKASC_013       Funkcje klienta: Rozgraniczenie MPK             .
COOM0002        EXIT_SAPLKASC_014       Funkcje klienta: Rozgraniczenie MPK             .
COOM0002        EXIT_SAPLKASC_015       Funkcje klienta: Rozgraniczenie MPK             .
COOM0003        EXIT_SAPLKOBS_001       Funkcje klienta do autom. generowania przepisów rozlicz.  .
COOMBP01        EXIT_SAPLKWM3_001       Proces gosp.: Dodatkowe pola klienta w rek. danych podst.  .
COOMBP01        EXIT_SAPLKWM3_002       Proces gosp.: Dodatkowe pola klienta w rek. danych podst.  .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_001       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_002       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_003       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_004       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_005       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_006       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_007       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_008       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_009       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMBP03        EXIT_SAPL1036_010       Proces gospodarczy: Rozszerzenia BAPI            .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_001       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_002       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_003       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_004       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_005       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_006       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_007       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_008       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMEP01        EXIT_SAPLKAEP_009       CO-OM: System informacyjny -" Raporty pozycji pojedynczych .
COOMKA01        EXIT_SAPLKMA4_001       Rodzaj kosztów: Pola dodatkowe wł. dla klienta w rek. podst..
COOMKA01        EXIT_SAPLKMA4_002       Rodzaj kosztów: Pola dodatkowe wł. dla klienta w rek. podst..
COOMKPLV        EXIT_SAPMGPLV_010       Wyjście klienta: Kopiow. planowania i danych rzecz. do plan..
COOMKPLV        EXIT_SAPMGPLV_020       Wyjście klienta: Kopiow. planowania i danych rzecz. do plan..
COOMKPT4        EXIT_SAPMKPT4_010       Exit klienta: Plan.-"Plan./Rzecz.-"Plan.: kopiowanie do MPK .
COOMKPT4        EXIT_SAPMKPT4_020       Exit klienta: Plan.-"Plan./Rzecz.-"Plan.: kopiowanie do MPK .
COOMKS01        EXIT_SAPLKMA1_001       MPK: Dodatkowe pola właściwe dla klienta w rekordzie podst. .
COOMKS01        EXIT_SAPLKMA1_002       MPK: Dodatkowe pola właściwe dla klienta w rekordzie podst. .
COOMKS02        EXIT_SAPLKMA1_003       Miejsce powstawania kosztów: Kontrola podczas zapamiętania .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_001       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_002       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_003       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_004       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_005       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_006       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_007       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_008       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_009       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMKS03        EXIT_SAPL0012_010       Miejsce powstawania kosztów: Rozszerzenia BAPI       .
COOMLA01        EXIT_SAPLKMA6_001       Rodzaj dział.: Dodatkowe pola wł. dla klienta w rek. podst. .
COOMLA01        EXIT_SAPLKMA6_002       Rodzaj dział.: Dodatkowe pola wł. dla klienta w rek. podst. .
COOPA002        EXIT_SAPLKAUF_001       Funkcja klienta przy opracowaniu danych podst. zlec. wewn. .
COOPA003        EXIT_SAPMKAUF_002       Pola specyf. dla klienta w danych podst. zlec.       .
COOPA003        EXIT_SAPMKAUF_003       Pola specyf. dla klienta w danych podst. zlec.       .
COOPA004        EXIT_SAPLKAUF_004       Funkcja klienta - wydruk danych podst. zlecenia       .
COOPA_01        EXIT_SAPLKOAU_002       Moduły kontrolne specyficzne dla klienta dla zleceń wewn.  .
COOPA_01        EXIT_SAPLRKIO_001       Moduły kontrolne specyficzne dla klienta dla zleceń wewn.  .
COOPA_01        EXIT_SAPLRKIO_002       Moduły kontrolne specyficzne dla klienta dla zleceń wewn.  .
COPA0001        EXIT_SAPLKEAA_001       Rozszerzenie wyprowadz. w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0001        EXIT_SAPLKEAA_002       Rozszerzenie wyprowadz. w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0001        EXIT_SAPLKEDRCOPA_001     Rozszerzenie wyprowadz. w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0002        EXIT_SAPLKEAB_001       Rozszerzenie dla wyceny w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0002        EXIT_SAPLKEAB_002       Rozszerzenie dla wyceny w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0002        EXIT_SAPLKEAB_003       Rozszerzenie dla wyceny w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0002        EXIT_SAPLKEAB_004       Rozszerzenie dla wyceny w rachunku wyników (CO-PA)     .
COPA0003        EXIT_SAPLKEAK_001       Rozszerzenie dla dekretacji na obiekt wynikowy (CO-PA)   .
COPA0004        EXIT_SAPLKECU_001       Rozszerzenie dla przeliczania waluty (CO-PA)        .
COPA0005        EXIT_SAPLKEII_001       Rozszerzenie dla aktualizacji danych rzecz. (CO-PA)     .
COPA0005        EXIT_SAPLKEII_002       Rozszerzenie dla aktualizacji danych rzecz. (CO-PA)     .
COPA0006        EXIT_SAPLKEP5_001       Rozszerzenie dla planowania (CO-PA)             .
COPA0006        EXIT_SAPLKEP5_002       Rozszerzenie dla planowania (CO-PA)             .
COPA0007        EXIT_SAPLKEA4_001       Rozszerzenie dla przejęcia obcych danych (CO-PA)      .
COPA0007        EXIT_SAPLKEA4_002       Rozszerzenie dla przejęcia obcych danych (CO-PA)      .
COPA00RE        EXIT_SAPLKEX3_001       BW-CO-PA: Transfer danych                  .
COPCP001        EXIT_SAPLCK21_001       USER EXIT dla kalkulacji wykraczającej poza jedn. gosp.   .
COPCP002        EXIT_SAPLCK36_001       USER EXIT wyceny materiału wycenionego indyw. zapasu klienta.
COPCP003        EXIT_SAPLCK01_001       USER EXIT kalkulacji środków pomocniczych produkcji     .
COPCP004        EXIT_SAPLKKEX_001       Rozszerzenie: materiał masowy                .
COPCP005        EXIT_SAPLCK21_002       USER EXIT wyceny materiału (strategia U)          .
COPCP006        EXIT_SAPLCKWB_001       Dla CKWB                          .
COPCP_CC        EXIT_SAPLCKTC01_001      Podekran użytkownika dla danych dodatkowych CI_CBEW_USER  .
COPCP_CC        EXIT_SAPLCKTC01_002      Podekran użytkownika dla danych dodatkowych CI_CBEW_USER  .
COZF0001        EXIT_SAPLCOZF_001       Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania na operację zewn.     .
COZF0002        EXIT_SAPLCOZF_002       Zmiana zgłoszenia zapotrzebowania na zewn. składniki    .
CPAU0001        EXIT_SAPLCPAU_001       Rozszerzenie kontroli uprawnień listy zadań         .
CPAU0001        EXIT_SAPLCPCL_001       Rozszerzenie kontroli uprawnień listy zadań         .
CPAU0001        EXIT_SAPLCPCL_TSK_001     Rozszerzenie kontroli uprawnień listy zadań         .
CPAU0001        EXIT_SAPLCPCL_TSK_003     Rozszerzenie kontroli uprawnień listy zadań         .
CPDO0001        EXIT_SAPLCP80_001       Weryfikacja jednostek miary przy zestawie operacji refer.  .
CPDO0001        EXIT_SAPLCPCL_TSK_002     Weryfikacja jednostek miary przy zestawie operacji refer.  .
CPDO0001        EXIT_SAPLCPDO_004       Weryfikacja jednostek miary przy zestawie operacji refer.  .
CPRE0001        EXIT_SAPLCPRE_001       Rozszerzanie kontroli reorganizacji dla list zadań     .
CRDTE001        EXIT_SAPLDTCO_001       Program Exits for Determining the Downtime of the Resources .
CUBX0001        EXIT_SAPLCUBX_001       Konfiguracja: Określanie materiału nadrzędnego       .
CUBX0001        EXIT_SAPLCUBX_002       Konfiguracja: Określanie materiału nadrzędnego       .
CUBX0001        EXIT_SAPLM60P_003       Konfiguracja: Określanie materiału nadrzędnego       .
CUCPDEL1        EXIT_SAPLCUCP_006       Logika dod.: Usuwanie danych klasyfikacji LO-VC wglądu CBASE.
CUCPDEL1        EXIT_SAPLCUCP_007       Logika dod.: Usuwanie danych klasyfikacji LO-VC wglądu CBASE.
CUCPDEL1        EXIT_SAPLCUCP_008       Logika dod.: Usuwanie danych klasyfikacji LO-VC wglądu CBASE.
CUCPDELE        EXIT_SAPLCLDL_002       Logika dodatkowa usuwania danych klasyfikacji z wglądu LO-VC.
CUCPDELE        EXIT_SAPLCUCP_003       Logika dodatkowa usuwania danych klasyfikacji z wglądu LO-VC.
CUCPDELE        EXIT_SAPLCUCP_004       Logika dodatkowa usuwania danych klasyfikacji z wglądu LO-VC.
CUCPDELE        EXIT_SAPLCUCP_005       Logika dodatkowa usuwania danych klasyfikacji z wglądu LO-VC.
CUCQ0001        EXIT_SAPLCUCQ_001       Logika dodatkowa wyboru profili konfiguracji (w FG CUCQ)  .
CV000001        EXIT_SAPLCV00_001       Rozszerzenie dla kontroli w zarządaniu dokumentami     .
CV000001        EXIT_SAPLCV00_002       Rozszerzenie dla kontroli w zarządaniu dokumentami     .
CV110001        EXIT_SAPLCV110_001      DVS: Rozszerzenia dla dialogu SZD (FB: CV110)        .
CV110001        EXIT_SAPLCV110_002      DVS: Rozszerzenia dla dialogu SZD (FB: CV110)        .
CV110001        EXIT_SAPLCV110_003      DVS: Rozszerzenia dla dialogu SZD (FB: CV110)        .
CV110001        EXIT_SAPLCV110_004      DVS: Rozszerzenia dla dialogu SZD (FB: CV110)        .
CVDI0001        EXIT_SAPLCVV1_001       User-Exit: DDS - Zapamiętanie listy odbiorców        .
CVDI0002        EXIT_SAPLCVV1_002       User-Exit: DDS - Modyfik. wartości początk. dla ekranu 100 .
CVDI0003        EXIT_SAPLCVV1_003       User-Exit: DDS - Ustalanie oryginału            .
CVDI0004        EXIT_SAPLCVV1_004       User-Exit: DDS - Ustalanie dok. częśc. i wersji dokumentu  .
CVDI0005        EXIT_SAPLCVV2_001       User-Exit: DDS - Tworzenie zlecenia dystrybucji       .
CVDI0006        EXIT_SAPLCVV2_002       User-Exit: DDS - Kontrola zlecenia częściowego       .
CVDI0007        EXIT_SAPLCVV2_003       User-Exit: DDS - Tworzenie zlecenia początkowego      .
CVDI0008        EXIT_SAPLCVV5_001       User-Exit: DDS - Ustalanie kontekstu            .
CVDI0009        EXIT_SAPLCVVW_001       User-Exit: DDS - ITS-dostęp                 .
CVDI0010        EXIT_SAPLCVV1_005       User-Exit: DDS - Ustalanie aplikacji dla stacji roboczej  .
CVDI0011        EXIT_SAPLCVVW_002       DDS: Dostęp ITS do pakietów zleceń rozdziału        .
CVDI0020        EXIT_SAPLCVV2_004       Exit dla rozdziału oryginałów                .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_001      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_002      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_003      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_004      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_005      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVDS0001        EXIT_SAPLCVALE_006      USER EXIT dla ALE-DVS (DOCMAS)               .
CVEA0001        EXIT_SAPLCVEA_001       EHS: Customer-Exit dla kontroli nazwy materiału       .
CVFE0001        EXIT_SAPLCVFE_001       EHS: Wybór urządzenia wyjściowego dla wysyłki raportów   .
CY040001        EXIT_SAPLCY04_001       Ustalanie obszarów planowania                .
CY190001        EXIT_SAPLCY19_001       Zmiana operacji zlecenia w ramach planowania zdoln. prod.  .
CYPP0001        EXIT_SAPLCYPP06_001      Zmiana kryteriów kolejności i planowania kolejności     .
CYPP0002        EXIT_SAPLCYPP01_002      CYPP: Pola defin. przez użytk. użyte podczas sortowania   .
CYPP0003        EXIT_SAPLCYPP05_001      CYPP: Pola klucza formatu                  .
CYPP0004        EXIT_SAPLCYPP01_004      Sortowanie: Zamiana zawartości pola             .
CYPP0005        EXIT_SAPLCYPP02_001      CYPP: Pola do wyświetlania definiowane przez użytkownika  .
CYPP0006        EXIT_SAPLCYPP02_002      Zmiana zawartości pola (Formatowanie)            .
DG100001        EXIT_SAPLDG10_001       TN: Zapis dokumentów zmian                 .
DG700001        EXIT_SAPLDG70_002       EHS-DG: Rozszerzenie dot. kombinacji kraju - typu śr. trans..
DW_BEAC1        EXIT_SBEAC001_001       Enhancements for BEAC flight system             .
E07          EXIT_SAPLE30B_001       IS-U: Instalacja urządzenia i struktura instalacji     .
E07          EXIT_SAPLEG42_001       IS-U: Instalacja urządzenia i struktura instalacji     .
E07          EXIT_SAPLEG42_002       IS-U: Instalacja urządzenia i struktura instalacji     .
E07          EXIT_SAPLEG60_001       IS-U: Instalacja urządzenia i struktura instalacji     .
E25S0001        EXIT_SAPLE25S_001       IS-U: Kontrola i zmiana logicznego wglądu planu zaliczek  .
EA610002        EXIT_SAPLEA61_002       IS-U: Korygowanie terminów płatności dla planu zaliczek   .
EAN12801        EXIT_SAPLLE_EAN128_001    EAN128: Kodowanie, dekodowanie, wydruk etykiet       .
EAN12801        EXIT_SAPLLE_EAN128_002    EAN128: Kodowanie, dekodowanie, wydruk etykiet       .
EAN12801        EXIT_SAPLLE_EAN128_003    EAN128: Kodowanie, dekodowanie, wydruk etykiet       .
EAN12801        EXIT_SAPLLE_EAN128_004    EAN128: Kodowanie, dekodowanie, wydruk etykiet       .
EAN12801        EXIT_SAPLLE_EAN128_005    EAN128: Kodowanie, dekodowanie, wydruk etykiet       .
EBIA0001        EXIT_SAPLEA01_001       IS-U: Pola klienta w dokumencie rozliczeniowym       .
EBIA0001        EXIT_SAPLEA16HELP_002     IS-U: Pola klienta w dokumencie rozliczeniowym       .
EBIA0002        EXIT_SAPLEA00_001       IS-U: Rozgraniczenie wg terminów specyficznych dla klienta .
EBIA0003        EXIT_SAPLEA01_002       IS-U: Kontrole specyf.dla klienta w rozlicz.i ogólnej kontr..
EBIA0003        EXIT_SAPLEAITALY_001     IS-U: Kontrole specyf.dla klienta w rozlicz.i ogólnej kontr..
EBIA0004        EXIT_SAPLEA54_001       IS-U: EXIT klienta dla zewn. obliczania ściśliwości     .
EBIA0005        EXIT_SAPLEA02_001       IS-U: Sterowanie przestojami przebiegów zbiorczych     .
EBIA0006        EXIT_SAPLEA69_001       IS-U: Sterowanie okresem - ustal. udziału czasu w rozlicz. .
EBIA0007        EXIT_SAPLEABC_001       IS-U: Czynności klienta w stornie rozliczenia        .
EBIA0008        EXIT_SAPLEABE_001       IS-U: Czynności klienta w aktualizacji storna rozlicz.   .
EBIA0009        EXIT_SAPLEA00_009       IS-U: Dzienne/miesięczne dostosowanie przy przen. umowy   .
EBIA0011        EXIT_SAPLEA01_003       IS-U: Aktualizacja rozliczenia               .
EBIA0012        EXIT_SAPLEA01_004       IS-U: Uzupełnianie danych klienta w ob. rozliczeniowym OBJ .
EBIA0013        EXIT_SAPLEA02_002       IS-U: Kontrole klienta w wyborze rozliczenia        .
EBIA0014        EXIT_SAPLEA01_005       IS-U: Uzupełnianie pól klienta w ręcz. dokumentach rozlicz. .
EBIA0015        EXIT_SAPLEA01_006       IS-U: Kalkulacja uzupełniająca - EXIT klienta        .
EBIA0016        EXIT_SAPLEABJ_001       IS-U: Określanie rozliczanego ciepła spalania        .
EBIA0018        EXIT_SAPLEA_BACKBILLING_001  IS-U: Warunki klienta dla grupowania linii kalkulacji uzup. .
EBIA0019        EXIT_SAPLEABW_001       IS-U: Specyficzne dla klienta porównanie faktur       .
EBIA0020        EXIT_SAPLEADYPERCON_001    IS-U: Zmiana aktualnego okresu przy dyn. sterowaniu okresami.
EBIA0021        EXIT_SAPLEA00_007       IS-U: Zmiana okresu rozliczeniowego przy dyn. ster. okresami.
EBIA0022        EXIT_SAPLEAIN_001       IS-U: Zmiana kolejności umów dla rozliczenia        .
EBIA0023        EXIT_SAPLE20B_001       IS-U: Kontrole określonych wartości             .
EBIA0024        EXIT_SAPLEAWASTE01_007    IS-U: Rozszerzenie ustalania specjalnych wartości operanda .
EBIA0025        EXIT_SAPLEA00_002       IS-U: Ustal. alternat. param. prognozy dla mierzonych ilości.
EBIA0026        EXIT_SAPLEA54_002       IS-U: Przetwarzanie dodatkowe współczynników gazu      .
EBIA0027        EXIT_SAPLE20B_002       IS-U: Rozszerzenie określonych wartości kontroli uprawnień .
EBIA0028        EXIT_SAPLEA01_008       IS-U: Wypełn./Zapamiętanie określ. wart. klienta w ob. rozl..
EBIA0028        EXIT_SAPLEA01_009       IS-U: Wypełn./Zapamiętanie określ. wart. klienta w ob. rozl..
EBIA0029        EXIT_SAPLEABR_001       IS-U: Dopuszczenie wielokrotnego storna korekty       .
EBIC0001        EXIT_SAPLEACH_001       IS-U: Ustalanie grupy klasyfikacji dla historii zużycia   .
EBIC0001        EXIT_SAPLEACH_002       IS-U: Ustalanie grupy klasyfikacji dla historii zużycia   .
EBIC0001        EXIT_SAPLEACH_003       IS-U: Ustalanie grupy klasyfikacji dla historii zużycia   .
EBIS0001        EXIT_SAPLEA91_001       IS-U: User-Exit dla cen zewnętrznych (EBL)         .
EBIS0002        EXIT_SAPLE20Q_001       IS-U: Rozszerzenie dla rodzaju i grupy okr. wartości taryfy .
EBIS0002        EXIT_SAPLE20Q_002       IS-U: Rozszerzenie dla rodzaju i grupy okr. wartości taryfy .
EBIS0002        EXIT_SAPLE20Q_003       IS-U: Rozszerzenie dla rodzaju i grupy okr. wartości taryfy .
EBIS0002        EXIT_SAPLE20Q_004       IS-U: Rozszerzenie dla rodzaju i grupy okr. wartości taryfy .
EBIS0003        EXIT_SAPLE20D_001       IS-U: Wielkości odniesienia - włączenie pól klienta     .
EBIS0003        EXIT_SAPLE20D_002       IS-U: Wielkości odniesienia - włączenie pól klienta     .
EBIS0003        EXIT_SAPLE20D_003       IS-U: Wielkości odniesienia - włączenie pól klienta     .
EBIS0003        EXIT_SAPLE20D_004       IS-U: Wielkości odniesienia - włączenie pól klienta     .
EBIS0004        EXIT_SAPLEACS_001       IS-U: Front-Office Wyprowadz. historycznych zużyć      .
EBIS0004        EXIT_SAPLEACS_002       IS-U: Front-Office Wyprowadz. historycznych zużyć      .
EBIS0005        EXIT_SAPLEFTRANS_001     User-Exit dka transferu określonych wartości instalacji   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_001       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_002       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_003       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_004       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_005       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_006       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_007       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_008       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_009       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0006        EXIT_SAPLE20A_010       IS-U: Typ taryfy - dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EBIS0007        EXIT_SAPLEA89B_001      IS-U: USER EXIT dla kontroli cen              .
EBIS0008        EXIT_SAPLEA71P_001      IS-U: USER EXIT dla kontroli wysokości wartości spalania  .
EBIS0009        EXIT_SAPLEA89B_002      IS-U: Rozszerzenie wyświetlania waluty w określonych wart. .
EBIS0010        EXIT_SAPLEA89B_003      IS-U: Rozszerzenie sterowania transportem specyf. dla użytk..
EC500001        EXIT_SAPLEC50_001       IS-U: Zawier.um. - Ustalanie kwoty i podstawy zabezpieczenia.
EC500002        EXIT_SAPLEC50_002       IS-U: Zawier.um. - Kontrola otoczenia danych na ekr. pocz. .
ECDEREG        EXIT_SAPLECDEREG01_001    IS-U: Rozszerzenia dla deregulacji/wymiany danych      .
ECDEREG        EXIT_SAPLECDEREG01_002    IS-U: Rozszerzenia dla deregulacji/wymiany danych      .
ECDEREG        EXIT_SAPLECDEREG01_003    IS-U: Rozszerzenia dla deregulacji/wymiany danych      .
ECDEREG        EXIT_SAPLECDEREG01_004    IS-U: Rozszerzenia dla deregulacji/wymiany danych      .
ECIAC001        EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_001  IS-U:Internet Self-Service - Rozszerzenie zarządzania użytk..
ECIAC001        EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_002  IS-U:Internet Self-Service - Rozszerzenie zarządzania użytk..
ECIAC001        EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_003  IS-U:Internet Self-Service - Rozszerzenie zarządzania użytk..
ECONNOBJ        EXIT_SAPLES55_001       IS-U: Kontrola duplikatu dla obiektu przyłączonego     .
ECSBT001        EXIT_SAPLESBP_001       Komunikaty specyficzne dla klienta w protokole infor.    .
ECSBTI01        EXIT_SAPLEC50_003       IS-U: Zawier.um. - Ustalanie formularza aplikacji      .
ECSBTI02        EXIT_SAPLEC50_004       IS-U: Zawier.um. - Ustalanie kwoty zaliczki         .
ECSBTI03        EXIT_SAPLEC50_005       IS-U Zawieranie umowy: Kontrole specyf.dla klienta     .
ECSBTI04        EXIT_SAPLEC50_006       IS-U: Zawier.um. - Ustalanie umowy transferu        .
ECSBTIO1        EXIT_SAPLEC60_002       Wartość domyślna pola dla przeniesienia umowy (EC60)    .
ECSBTIO1        EXIT_SAPLEC60_007       Wartość domyślna pola dla przeniesienia umowy (EC60)    .
ECSBTIO1        EXIT_SAPLEC60_011       Wartość domyślna pola dla przeniesienia umowy (EC60)    .
ECSBTMR1        EXIT_SAPLEUMZ_001       Wst. def. pola dla tworz. zawiadomienia/zlecenia serwisowego.
ECSBTO01        EXIT_SAPLEC55_011       IS-U: Rozwiązanie umowy - Ustalanie wartości domyślnych   .
ECSBTO02        EXIT_SAPLEC55_012       IS-U: Rozwiązanie umowy - Kontrole spec. dla klienta    .
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_001       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_002       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_003       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_004       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_005       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_006       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_007       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_008       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_009       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSCC001        EXIT_SAPLBPT1_010       FI-CA: Kontakt z klientem - włącz. podekranu i kontrola pola.
ECSFO001        EXIT_SAPLEECIC_COMP00_001   IS-U: Rozszerz. wyszukiwarki w Centrum obsługi klienta (CIC).
ECSFO001        EXIT_SAPLEECIC_COMP02_001   IS-U: Rozszerz. wyszukiwarki w Centrum obsługi klienta (CIC).
ECSFO001        EXIT_SAPLEECIC_COMP02_002   IS-U: Rozszerz. wyszukiwarki w Centrum obsługi klienta (CIC).
ECSFO001        EXIT_SAPLEECIC_SD_001     IS-U: Rozszerz. wyszukiwarki w Centrum obsługi klienta (CIC).
ECSFO001        EXIT_SAPLEECIC_SD_002     IS-U: Rozszerz. wyszukiwarki w Centrum obsługi klienta (CIC).
ECSIFDI1        EXIT_SAPLEDC2_001       IS-U: Odłącz./PU - User-Exit IDOC-Typ ISU_DISC_UPLOAD    .
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_001      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_002      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_003      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_004      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_005      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_006      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_007      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_008      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_009      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA001        EXIT_SAPLELACC_010      IS-U: Konto progr. loj. - integracja podekranu i kontr. pola.
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_001      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_002      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_003      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_004      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_005      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_006      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_007      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_008      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_009      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
ECSMA002        EXIT_SAPLEREDEM_010      IS-U: Wykup - integracja podekranu i kontrola pola     .
EDISCVAR        EXIT_SAPLEDCN_001       IS-U: Odłacz./PU - Określenie wariantu przetwarzania odłącz..
EDISCVAR        EXIT_SAPLEDCN_002       IS-U: Odłacz./PU - Określenie wariantu przetwarzania odłącz..
EDISCVAR        EXIT_SAPLEDCN_003       IS-U: Odłacz./PU - Określenie wariantu przetwarzania odłącz..
EDMASSES        EXIT_SAPLELAC_001       IS-U: Kontrola klienta dla dostępu (za wysokie szacowanie) .
EDMCERT1        EXIT_SAPLE10CERT_001     Cert./Kontr.: Podekrany dla przetwarz. danych def. przez kl..
EDMCERT1        EXIT_SAPLE10CERT_002     Cert./Kontr.: Podekrany dla przetwarz. danych def. przez kl..
EDMCERT1        EXIT_SAPLE10CERT_003     Cert./Kontr.: Podekrany dla przetwarz. danych def. przez kl..
EDMDI001        EXIT_SAPLE30D_001       Zdef. przez kl. wartości domyśl. dla instal./demont./zmiany .
EDMDI002        EXIT_SAPLE30D_002       Zdef. przez klienta kontrola dla instal., demontażu, zmiany .
EDMDI003        EXIT_SAPLE30V_001       Zdef. przez klienta dane dla ruchu mat. przy inst. i demont..
EDME10L1        EXIT_SAPLE10R_001       IS-U: Rozszerzenie dla okna dial. IS-U przy PrzyjMat/InstUrz.
EDME10L1        EXIT_SAPLE10R_002       IS-U: Rozszerzenie dla okna dial. IS-U przy PrzyjMat/InstUrz.
EDME10L2        EXIT_SAPLE10R_003       ISU: Rozszerzenie dla kontroli danych urządzenia IQ02, ... .
EDMEG901        EXIT_REGWDR01_001       IS-U: Zmiana kodu zlecenia i zawiadom. dla wymiany okresowej.
EDMEG902        EXIT_REGWDR01_002       IS-U: Okr. zakł. PM & - okr.stan.rob.dla niezainst.jedn.kon..
EDMEGTUR        EXIT_SAPLE10T_001       IS-U: Zmiana okresowa - pola klienta            .
EDMEL231        EXIT_SAPLEL23_001       IS-U: Wynik odczytu - połączenie podekranu         .
EDMEL35C        EXIT_SAPLEL35_003       Karta odczytu klienta jako poczta el. lub poczta nieelektr. .
EDMFOLUP        EXIT_SAPLEL01_005       IS-U: Ustalanie kol. czynności przy wprowadz.wyników odczytu.
EDMLADUE        EXIT_SAPLEL01_020       IS_U: Interfejs użytkownika aut. monitorow. danych odczytu .
EDMLELAA        EXIT_SAPLELIN_001       IS-U: Rodzaj odczytu zdefiniowany przez użytkownika     .
EDMLELAE        EXIT_SAPLELAE_001       IS-U: User-Exit dla statystycznej analizy danych oszacowania.
EDMLELAH        EXIT_SAPLELHR_002       IS-U: Wyrównanie procedury ekstrapolacji - klient "-" ISU  .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_001       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_002       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_003       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_004       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_005       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_006       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_007       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_008       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_009       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_010       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_011       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDE        EXIT_SAPLEPA1_012       IS-U: USER EXIT - kontrole zależne             .
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_001       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_002       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_003       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_004       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_005       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_006       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_007       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_008       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_009       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_010       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_011       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELDV        EXIT_SAPLEPU1_012       IS-U: USER EXIT dla niezależnych kontroli prawdopodobieństwa.
EDMLELHA        EXIT_SAPLELHR_003       IS-U: Procedura prognoz. podczas szacowania wyniku odczytu .
EDMLELHP        EXIT_SAPLELHR_004       IS-U: Procedura ekstrapolacji ze sztucznym zużyciem w okr. .
EDMLELHR        EXIT_SAPLELHR_001       IS-U: Specyficzna dla klienta procedura ekstrapolacji    .
EDMLELIP        EXIT_SAPLELKA_001       IS-U: Ukrywanie automatycznej interpolacji         .
EDMLELKP        EXIT_SAPLELIN_002       IS-U: Ukrywanie kontroli okresu karencji spec. dla klienta .
EDMLELPV        EXIT_SAPLEL55_007       IS-U: Wartości domyślne dla zużycia w ciągu okresu     .
EDMLELSM        EXIT_SAPLEL01_001       IS-U: Specyficzna dla klienta definicja kodu zlecenia SM  .
EDMLELSV        EXIT_SAPLELSV_001       IS-U: User Exit po zapamiętaniu wyników odczytu       .
EDMLOT01        EXIT_REGLOS04_001       IS-U: Zestawianie kontroli/wyborów dla partii (EG8A)    .
EDMLOT02        EXIT_SAPLE10M_002       IS-U: Roszerzenie dla określania urządzeń partii      .
EDMLOT03        EXIT_SAPLE10U_001       Rozszerzenia klienta w łączeniu partii           .
EDMLOT03        EXIT_SAPMEG8C_001       Rozszerzenia klienta w łączeniu partii           .
EDMLOT03        EXIT_SAPMEG8C_002       Rozszerzenia klienta w łączeniu partii           .
EDMLSORT        EXIT_SAPLEL33_001       IS-U: Sortowanie zleceń odczytu dla druk. i zapisu do pliku .
EDMMR001        EXIT_SAPLEL01_006       IS-U: Wyniki odczytu - połączenie podekranu i kontroli pola .
EDMMR001        EXIT_SAPLEL01_007       IS-U: Wyniki odczytu - połączenie podekranu i kontroli pola .
EDMMR001        EXIT_SAPLEL01_008       IS-U: Wyniki odczytu - połączenie podekranu i kontroli pola .
EDMMR001        EXIT_SAPLEL01_010       IS-U: Wyniki odczytu - połączenie podekranu i kontroli pola .
EDMMR001        EXIT_SAPLEL01_011       IS-U: Wyniki odczytu - połączenie podekranu i kontroli pola .
EDMMR002        EXIT_SAPLEL01_009       IS-U: Zmiana daty dot. gazu w przypadku wpr. wyniku odczytu .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_001       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_002       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_003       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_004       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_005       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMR003        EXIT_SAPLEL55_006       IS-U: Integracja zużycia w okresie i kontrola pola     .
EDMMRRES        EXIT_SAPLEL01_004       IS-U: Manipul.stanami licz.przy odczycie z pl. (przed kont.).
EDMMRSTR        EXIT_SAPLEL40_001       IS-U, wyśw. dodatkowych pól podczas oprac. kolej. odczytu  .
EDMMRSTR        EXIT_SAPLEL40_002       IS-U, wyśw. dodatkowych pól podczas oprac. kolej. odczytu  .
EDMMRSTR        EXIT_SAPLEL40_003       IS-U, wyśw. dodatkowych pól podczas oprac. kolej. odczytu  .
EDMMRSTR        EXIT_SAPLEL40_004       IS-U, wyśw. dodatkowych pól podczas oprac. kolej. odczytu  .
EDMMRSTR        EXIT_SAPLEL40_005       IS-U, wyśw. dodatkowych pól podczas oprac. kolej. odczytu  .
EDMRPLYR        EXIT_SAPLE10M_001       IS-U: Ustalenie roku wymiany                .
EDMSUPBI        EXIT_SAPLEL01_015       IS-U: Aut. ukrywanie rozliczenia/dezaktyw. stanów liczydeł .
EE020001        EXIT_SAPLESAD_002       IS-U: Ustalanie danych z adresu               .
EEDMFO01        EXIT_SAPLEEDM_FORMUTIL_001  IS-U/EDM: Exit dla określania trybu obliczania formuły   .
EEDMPI01        EXIT_SAPLEEDM_INTERF_IMP_001 IS-U EDM Wyjście przed aktual. wart. profili przy imp. prof..
EEDMPRF1        EXIT_SAPLEEDM_PROFILE_001   ISU-EDM: Ustalanie statusu w profilu dla dłuższych przedz. .
EEDMUFA1        EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_001 Współczynnik zużycia: Obliczanie współczynnika zużycia   .
EEDMUFA1        EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_002 Współczynnik zużycia: Obliczanie współczynnika zużycia   .
EEDMUFA1        EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_003 Współczynnik zużycia: Obliczanie współczynnika zużycia   .
EEDMUI01        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_001 IS-U EDM: Generowanie i sprawdzanie zewn. identyfik. unik. .
EEDMUI01        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_002 IS-U EDM: Generowanie i sprawdzanie zewn. identyfik. unik. .
EEDMUI02        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_001 IS-U EDM: Generowanie i sprawdzanie zewn. identyfik. unik. .
EEDMUI02        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_002 IS-U EDM: Generowanie i sprawdzanie zewn. identyfik. unik. .
EEDMUI03        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_001 IS-U-EDM: Generow. i kontrola zewn. miejsca dostawy     .
EEDMUI03        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_002 IS-U-EDM: Generow. i kontrola zewn. miejsca dostawy     .
EEDMUI04        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_001 IS-U-EDM: Generow. i kontrola zewn. miejsca dostawy     .
EEDMUI04        EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_002 IS-U-EDM: Generow. i kontrola zewn. miejsca dostawy     .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_001 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_002 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_001IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_002IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_001IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_002IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_003IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_001 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_002 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_003 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_004 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_001 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_002 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_003 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_004 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__001IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__002IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__003IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__004IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__005IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__006IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__007IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_001 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_002 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_003 IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_001IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_002IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_003IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIAC          EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_004IS-U: USER EXIT - Internet                 .
EIDESP01        EXIT_SAPLXSERVPROV_001    IDE: Usługodawca - integracja podekranu klienta       .
EIN0001        EXIT_REAPRIN0_001       IS-U: Sortowanie wydruku faktur               .
EIN0001        EXIT_REAPRIN2_001       IS-U: Sortowanie wydruku faktur               .
EINA0001        EXIT_SAPLEA61_001       IS-U: Ustalanie cyklu płatności zaliczek z cał. sumy zalicz..
EL590001        EXIT_RELEINH1_001       IS-U: Zm. grupowa jedn. odczytu: Kontrola każdej instalacji .
EMDBP001        EXIT_SAPLES01_001       IS-U: Partner handlowy - Kontrole duplikatu         .
EMDBP002        EXIT_SAPLES03_001       IS-U: Partner handlowy - Konwersja danych PH -" Klient SD  .
EMDBP003        EXIT_SAPLES01_030       Przeniesienie podekranu klienta do podekranu partnera handl..
EMDBP003        EXIT_SAPLES01_031       Przeniesienie podekranu klienta do podekranu partnera handl..
EMDBP004        EXIT_SAPLES02_001       Wstępne przyp. lub określ. klienta wzorcowego dla klienta SD.
EMDBP005        EXIT_SAPLECONCESSION_001   IS-U: Karta upustu - partner handlowy            .
EMDCA001        EXIT_SAPLES37_030       Podekran klienta do konta umowy w IS-U           .
EMDCA001        EXIT_SAPLES37_031       Podekran klienta do konta umowy w IS-U           .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_001       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_002       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_003       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_004       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_005       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_006       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_007       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_008       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_009       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_010       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDI0001        EXIT_SAPLES30_011       IS-U: Tworzenie - Dołączenie podekranu i kontrola pola   .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_001       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_002       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_003       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_004       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_005       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_006       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_007       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_008       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_009       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDK0001        EXIT_SAPLES20_010       Umowa o zasilanie - integracja podekranu i kontrola pola  .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_001       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_002       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_003       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_004       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_005       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_006       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_007       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_008       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_009       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EMDP0001        EXIT_SAPLES60_010       IS-U: Lokal - Dołącz. podekranu i kontrola pola       .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_001     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_002     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_003     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_004     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_005     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_006     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_007     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_008     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_009     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_010     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_011     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
EPREPAY1        EXIT_SAPLEPREPAY_012     Rozszerzenie klienta do podziału salda Ma i należności   .
ES550001        EXIT_SAPLES55_002       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_003       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_004       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_005       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_006       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_007       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_008       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_009       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_010       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES550001        EXIT_SAPLES55_011       IS-U: Obiekt przyłącz. - Dołącz. podekranu i kontrola pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_001       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_002       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_003       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_004       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_005       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_006       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_007       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_008       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_009       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ES650001        EXIT_SAPLES65_010       IS-U: Lokaliz. urządzenia - Dołącz. podekranu i kontr. pola .
ESADC         EXIT_SAPLESAD_001       IS-U: Struktura adresu (ISU_ADDRESS_PROVIDE)        .
ESTA0001        EXIT_SAPLE70E_001       IS-U: Rozszerzenie struktury komunikacyjnej MCVV_ESTA    .
ETOAR001        EXIT_REPDAR_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: User Exits dla progr. analizy dok. wydr. - nagł..
ETOAR002        EXIT_REPDAR_ANALYSE_LINES_001 Arch. IS-U: User Exits dla progr. analizy - dok. wydr. linii.
ETOAR003        EXIT_REAARCH_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: User Exits dla progr. analizy - nagł. dok. rozl..
ETOAR004        EXIT_REAARCH_ANALYSE_LINE_001 Arch. IS-U: User Exits dla pr. analizy - linie dokum. rozl. .
ETOAR005        EXIT_RELARCH_ANALYSE_EABL_001 Arch. IS-U: User Exits dla prog. analizy - wyniki odczytu  .
ETOAR006        EXIT_REEDM_ARCH_PROFVALS_001 IS-U Arch.: User Exits dla programu archiw. - profile EDM  .
EUSAGE         EXIT_SAPLEUSAGE_001      USER-EXIT'y dla wychodzących IDOC rozliczenia        .
EUSDEC01        EXIT_SAPLE10USDEC_001     IS-U: Kol.czynność certyfikacji przy zamkn. partii kon. (DU).
EUSDEC01        EXIT_SAPLE10USDEC_002     IS-U: Kol.czynność certyfikacji przy zamkn. partii kon. (DU).
EWABI001        EXIT_SAPLEAWASTE01_002    IS-U WA: Definicja pól klienta do rozliczania        .
EWABI001        EXIT_SAPLEEWA_BILLING_001   IS-U WA: Definicja pól klienta do rozliczania        .
EWABI001        EXIT_SAPLEEWA_V_001      IS-U WA: Definicja pól klienta do rozliczania        .
EWABI002        EXIT_SAPLEAWASTE01_003    IS-U WA: Kontrola łączenia przedziałów usług        .
EWABI002        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_002    IS-U WA: Kontrola łączenia przedziałów usług        .
EWABI003        EXIT_SAPLEAWASTE01_004    IS-U-WA: Uzupełn. indywid. specyf.dla klienta wart.rozlicz. .
EWABI004        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_004  IS-U-WA: Ekstrapol. zlec. usuwania odpadów spec. dla klienta.
EWABLK01        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_001    IS-U WA: Kontrola objętości w zlec.usuw.odpad. o dużych wym..
EWABLK02        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_002    IS-U WA: Zmiana zdoln.dziennej w zlec.usuw.odp.o dużych wym..
EWABLK03        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_003    IS-U-WA: Def. pola klienta w zlec.usuw.odpadów o dużych wym..
EWABLK03        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_004    IS-U-WA: Def. pola klienta w zlec.usuw.odpadów o dużych wym..
EWABLK04        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_005    IS-U-WA: Połączenie zlec.usuw.odp.o dużych wym. z plan.trasy.
EWABLK04        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_006    IS-U-WA: Połączenie zlec.usuw.odp.o dużych wym. z plan.trasy.
EWABLK04        EXIT_SAPLEEWA_BULKY_007    IS-U-WA: Połączenie zlec.usuw.odp.o dużych wym. z plan.trasy.
EWADIS01        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_DISPO_001 IS-U WA: Kontrola zdolności dla trasy przy przypis. zlecenia.
EWALOC01        EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_001   IS-U WA: Kontrola udziału w pojemn.dla zarządz.lokal.pojemn..
EWALOC02        EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_002   IS-U-WA: Definicja pól klienta do zarządzania lokaliz. poj. .
EWALOC02        EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_003   IS-U-WA: Definicja pól klienta do zarządzania lokaliz. poj. .
EWALOC02        EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_004   IS-U-WA: Definicja pól klienta do zarządzania lokaliz. poj. .
EWALOC02        EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_005   IS-U-WA: Definicja pól klienta do zarządzania lokaliz. poj. .
EWAOD001        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_001  IS-U WA: Oblicz. wart. planowanej zlecenia usuwania odpadów .
EWAOD003        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_002    IS-U-WA: Kontrola pól wejściowych podczas potwierdzania   .
EWAOD003        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_001IS-U-WA: Kontrola pól wejściowych podczas potwierdzania   .
EWAOD004        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_002  IS-U WA: Definicja/uzupełn.pól klienta zlec.usuwania odpadów.
EWAOD004        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_003  IS-U WA: Definicja/uzupełn.pól klienta zlec.usuwania odpadów.
EWAOD005        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_002IS-U-WA: Wprowadzanie pól klienta podczas potwierdzania   .
EWAOD005        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_003IS-U-WA: Wprowadzanie pól klienta podczas potwierdzania   .
EWAOD006        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_004    IS-U-WA: Aktualizacja pól klienta po potwierdzeniu     .
EWAOD006        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_004IS-U-WA: Aktualizacja pól klienta po potwierdzeniu     .
EWAOD006        EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_005IS-U-WA: Aktualizacja pól klienta po potwierdzeniu     .
EWAPL001        EXIT_SAPLEEWA_RESPL_001    IS-U WA: Planowanie pojazdu i kontrola pracowników     .
EWAPL001        EXIT_SAPLEEWA_RESPL_002    IS-U WA: Planowanie pojazdu i kontrola pracowników     .
EWAPL001        EXIT_SAPLEEWA_RESPL_003    IS-U WA: Planowanie pojazdu i kontrola pracowników     .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_001    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_002    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_003    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_004    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_005    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWAPRP01        EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_006    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla powierzchni       .
EWARO001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_001    IS-U WA: Kontrola propozycji trasy dla częstotl. usług   .
EWAROB01        EXIT_SAPLEEWA_ROB_001     IS-U-WA: Opracowanie pól klienta dot. obiektu do oczyszcz. .
EWAROB01        EXIT_SAPLEEWA_ROB_002     IS-U-WA: Opracowanie pól klienta dot. obiektu do oczyszcz. .
EWAROB01        EXIT_SAPLEEWA_ROB_003     IS-U-WA: Opracowanie pól klienta dot. obiektu do oczyszcz. .
EWAROU01        EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_001  IS-U WA: Kontrola "Częstotl.usług - Trasa "-" Pojemnik"   .
EWAROU02        EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_002  IS-U-WA: Definicja pól klienta dla trasy          .
EWAROU02        EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_003  IS-U-WA: Definicja pól klienta dla trasy          .
EWAROU02        EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_004  IS-U-WA: Definicja pól klienta dla trasy          .
EWASP001        EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_001    IS-U WA: Ograniczenie trasy do tworzenia zdolności dziennej .
EWASP002        EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_002    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla zdolności dziennej    .
EWASP002        EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_003    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla zdolności dziennej    .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_004    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_005    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_006    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_007    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_008    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWASR001        EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_009    IS-U-WA: Definicja pól klienta dla częstotliwości usług   .
EWMCI001        EXIT_SAPLEEWM_CEI_PER_001   IS-U: Rozszerzenie przy ustaleniu zezwolenia (CEI)     .
EWMCRORD        EXIT_SAPLCOIH_100       IS-U: Specyficzne dla klienta uzupełnienia zlecenia serwis. .
EWMDATDI        EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_003   Wyświetlanie zawiadomień/zleceń w przeglądzie klienta    .
EWMDPREQ        EXIT_SAPLE31B_100       Określanie kwoty żądania zaliczki              .
EWMHI001        EXIT_RE_INSP_LIST_CREATE_001 IS-U WM: Przejęcie dodatkowych pól do listy inspekcji    .
EWMIF005        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_005  IS-U: Rozszerzenie dla IDoc ISU_OMS_NOTIF          .
EWMIF006        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_006  IS-U: Rozszerzenie dla Idoc ISU_DL_ORDER          .
EWMIF007        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_007  IS-U: Rozszerzenie dla Idoc ISU_DL_NOTIF          .
EWMIF008        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_3_008  IS-U: Rozszerzenie dla Idoc ISU_DEVICE_CHANGE        .
EWMIF009        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_008  Transfer danych do segmentów klienta IDocs ISU_RPL_NOTIF  .
EWMIF010        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_009  Transfer danych do segmentów klienta IDocs ISU_COL_NOTIF  .
EWMIFCOL        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_003  IS-U: Rozszerzenie dla IDoc ISU_COL_ORDER          .
EWMIFMD1        EXIT_SAPLEEWM_IF_MDI_1_001  IS-U: Pola klienta dla odczytu z pliku mobil. danych inform..
EWMIFOMS        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_001  IS-U: Rozszerzenie dla IDoc ISU_OMS_ORDER          .
EWMIFRPL        EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_002  IS-U: Rozszerzenie dla IDoc ISU_RPL_ORDER          .
EWMNOTDI        EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_002   Wyświetlanie zawiadomień w przeglądzie klienta       .
EWMORDDI        EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_001   Wyświetlanie zleceń w przeglądzie klienta          .
EWMPPM01        EXIT_SAPLEEWM_PPM_001     IS-U: Rozsz. dla typu IDoc ISU_PPM_FORMS (Licznik przedpł.) .
EWMSM001        EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_001  Określanie klienta CpD dla dezagregacji SD/CS        .
EWMSM002        EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_002  Zmiana zakładu PM dla dezagregacji SD/CS          .
EWMSM003        EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_003  Określanie statusu użytkownika dla zleceń w przyp. dezagreg..
F050S001        EXIT_SAPLF050_001       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Oprac. segmentu IDoc użytkownika  .
F050S001        EXIT_SAPLF050_002       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Oprac. segmentu IDoc użytkownika  .
F050S002        EXIT_SAPLF050_003       FIDCC1: Zmiana IDoc / nie wysyłać              .
F050S002        EXIT_SAPLF050_004       FIDCC1: Zmiana IDoc / nie wysyłać              .
F050S003        EXIT_SAPLF050_005       FIDCC2: Zmiana IDoc /nie wysyłać              .
F050S003        EXIT_SAPLF050_006       FIDCC2: Zmiana IDoc /nie wysyłać              .
F050S004        EXIT_SAPLF050_007       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Zmiana wypr. IDoc / nie wysyłać  .
F050S005        EXIT_SAPLF050_008       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 Wejśc. IDoc: Zmiana dok FI      .
F050S005        EXIT_SAPLF050_009       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 Wejśc. IDoc: Zmiana dok FI      .
F050S006        EXIT_SAPLF050_010       FI Wyjście IDoc: Cofanie rozliczenia w dokumencie FI    .
F050S007        EXIT_SAPLF050_011       Wyjście FIDCCH: Wpływanie na IDoc dla zmiany dokumentu   .
F1040001        EXIT_SAPF104_001       Rezerwa na należności - obliczanie procentów        .
F150D001        EXIT_SAPF150D_001       Exits indywidualne dla klienta w programie druk. monitu   .
F180A001        EXIT_SAPLF048_001       Dalsze obciążenie bilansu                  .
F180A001        EXIT_SAPLF048_002       Dalsze obciążenie bilansu                  .
F40K0001        EXIT_SAPMF40K_001       Manual account statement                  .
F40S0001        EXIT_SAPMF40S_001       Check deposit                        .
F64O0001        EXIT_SAPLFWTR_01_001     Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F64O0001        EXIT_SAPLFWTR_01_002     Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F64O0001        EXIT_SAPMF64O_001       Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F64O0001        EXIT_SAPMF64O_002       Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F64O0001        EXIT_SAPMF64O_011       Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F64O0001        EXIT_SAPMF64O_101       Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Zarządzanie zlec. .
F67A0001        EXIT_SAPMF67A_001       User-Exit: dane podstawowe pożyczki - rozszerzenie menu I  .
F67A0010        EXIT_SAPMF67A_010       User-Exit: dane podstawowe pożyczki - dane przeglądu    .
F67A0011        EXIT_SAPMF67A_011       User-Exit: dane podstawowe pożyczki - rozszerzenie menu II .
F67A0012        EXIT_SAPMF67A_012       User-Exit: dane podstawowe pożyczki - rozszerzenie menu III .
F67A0013        EXIT_SAPMF67A_013       User-Exit: dane podstawowe pożyczki - zaktualiz.dane dodatk..
F67A0014        EXIT_SAPMF67A_014       Rozszerzenie ekranu w pożyczkach/danych konsorcjum     .
F67A0014        EXIT_SAPMF67A_015       Rozszerzenie ekranu w pożyczkach/danych konsorcjum     .
F67A0016        EXIT_SAPMF67A_016       User-Exit dla numeru projektu finansowego pożyczek     .
F68SCHKS        EXIT_SAPMF68S_004       Kontrola dokumentów do stornowania             .
F68SDATB        EXIT_SAPMF68S_002       User-Exit: Wstępne zdefin. daty "do" dla transakcji storna .
F68SDATV        EXIT_SAPMF68S_001       User-Exit: Wstępne zdefin. daty "od" dla transakcji storna .
F68STOBE        EXIT_SAPMF68S_003       Dokumenty możliwe do stornowania mogą być modyfikowane   .
FARC0001        EXIT_SAPFF048_001       Enhancements within archiving (FI)             .
FARC0002        EXIT_SAPLMFAS_001       Kontrole dodatkowe archiwizacji z danymi podst. dostawcy MM .
FDBFVDB1        EXIT_SAPLFVDB_001       Transfer księgi pom. pożyczki dla przetw. funduszu rezerw. .
FDTAX001        EXIT_SAPMFDTA_001       Rozszerzenie-transakcja FDTA (Czas po zapisaniu do pliku)  .
FEB00001        EXIT_RFEBBU10_001       Electronic account statement                .
FEB00002        EXIT_RFEBBE00_001       Interface - external check entry              .
FEB00003        EXIT_RFEBFI20_001       Customerexit - fiński wyciąg z konta - format TITO     .
FEB00004        EXIT_RFEKA400_001       Raw data processing Userexit SWIFT MT940          .
FEB00005        EXIT_SAPL4499_001       Bankowość elektroniczna - Tworzenie obiektu wyc. z konta  .
FEB00005        EXIT_SAPL4499_002       Bankowość elektroniczna - Tworzenie obiektu wyc. z konta  .
FEB00005        EXIT_SAPL4499_003       Bankowość elektroniczna - Tworzenie obiektu wyc. z konta  .
FEB00005        EXIT_SAPL4499_004       Bankowość elektroniczna - Tworzenie obiektu wyc. z konta  .
FEBLB001        EXIT_RFEBLB20_001       Lockbox-Userext                       .
FEBLB001        EXIT_RFEBLB20_002       Lockbox-Userext                       .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_001       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_002       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_003       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_004       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_005       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_011       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_101       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_102       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_111       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0001        EXIT_SAPLIEDI_112       Exit funkcji dla EDI w FI                  .
FEDI0002        EXIT_SAPLIEDP_101       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - wpływ aviso        .
FEDI0002        EXIT_SAPLIEDP_102       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - wpływ aviso        .
FEDI0003        EXIT_SAPLIEDP_001       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Zapam. segmentów PEXR   .
FEDI0003        EXIT_SAPLIEDP_002       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Zapam. segmentów PEXR   .
FEDI0003        EXIT_SAPLIEDP_003       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Zapam. segmentów PEXR   .
FEDI0003        EXIT_SAPLIEDP_401       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Zapam. segmentów PEXR   .
FEDI0004        EXIT_SAPLIEDP_901       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Szczególne termin     .
FEDI0004        EXIT_SAPLIEDP_902       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Szczególne termin     .
FEDI0004        EXIT_SAPLIEDP_903       Exits funkcji dla EDI-DOCS w FI - Szczególne termin     .
FEDI0005        EXIT_SAPLIEDP_201       Wyjście funkcyjne dla EDI-IDOCS w FI-Wyciag z konta/Lockbox .
FEDI0005        EXIT_SAPLIEDP_202       Wyjście funkcyjne dla EDI-IDOCS w FI-Wyciag z konta/Lockbox .
FEDI0005        EXIT_SAPLIEDP_203       Wyjście funkcyjne dla EDI-IDOCS w FI-Wyciag z konta/Lockbox .
FEDI0006        EXIT_SAPLIEDP_301       EXIT funkcji dla EDI-DOCS w FI - zapamiętanie segmentów IDCR.
FEDI0007        EXIT_SAPLFBQ2_001       Exit funkc. dla KND BKK: FINSTA01 Wypływ wyciągu z konta  .
FFMZA001        EXIT_SAPF111S_001       User-Exit dla wyszukiwania form płatn. dla żądania płatn.  .
FFMZA001        EXIT_SAPF111S_002       User-Exit dla wyszukiwania form płatn. dla żądania płatn.  .
FFMZA001        EXIT_SAPF111S_003       User-Exit dla wyszukiwania form płatn. dla żądania płatn.  .
FICT0001        EXIT_SAPLFICP_001       Exits for inter-company transactions            .
FICT0001        EXIT_SAPLFICP_002       Exits for inter-company transactions            .
FIPAYM01        EXIT_SAPLF11A_001       User-Exits dla IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01        EXIT_SAPLF11A_002       User-Exits dla IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01        EXIT_SAPLF11A_003       User-Exits dla IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01        EXIT_SAPLF11A_004       User-Exits dla IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01        EXIT_SAPLF11A_005       User-Exits dla IDoc FIPARQ01                .
FITR0001        EXIT_SAPLHRTRV_STAT_001    USER EXIT: Usuwanie/reorganizacja - statystyka podróży   .
FITR0002        EXIT_SAPLHRTRV_STAT_002    USER EXIT: Tworzenie/zmiana - statystyka podróży      .
FITR0003        EXIT_SAPMP56T_002       USER EXIT: Zapamiętanie delegacji (PR01, PR04, PR05)    .
FITR0005        EXIT_SAPMP56T_003       User Exit: Zapamiętanie podróży (PR01, PR04, PR05)     .
FKLA0001        EXIT_SAPLKLEX_002       Wyprowadzenie reguły ryzyka nieściągalności         .
FKLL0001        EXIT_SAPLKLLR1_001      Wyprowadzenie kraju ryzyka krajowego            .
FKLR0001        EXIT_SAPLKLEX_001       Ustalanie kwoty nalicz. limitu ryzyka nieściągalności partn..
FKYA001X        EXIT_SAPLFKYA_001       customer exit for format AT_DOM (header)          .
FKYA002X        EXIT_SAPLFKYA_002       customer exit for format AT_DOM (payment record)      .
FKYA003X        EXIT_SAPLFKYA_003       customer exit for format AT_DOM (trailer)          .
FLC10001        EXIT_RGCPCU40_100       FI-LC - entry - upload programs - RGCPCU40         .
FLT00001        EXIT_SAPLFLT03_001      Tabor sam. - Exit klienta: COIH ekran 1251         .
FLT00001        EXIT_SAPLFLT03_002      Tabor sam. - Exit klienta: COIH ekran 1251         .
FLT00001        EXIT_SAPLFLT03_006      Tabor sam. - Exit klienta: COIH ekran 1251         .
FLT00002        EXIT_SAPLFLT03_007      Tabor sam. - EXIT klienta: CMFU ekran 0199         .
FLT00003        EXIT_SAPLFLT03_003      Tabor sam. - EXIT klienta: CPDO ekran 3100 - pola uż.    .
FLT00004        EXIT_SAPLFLT03_005      Tabor sam. - EXIT klienta: Transfer danych zawiad. do oper. .
FLT00005        EXIT_SAPLFLT03_004      Tabor sam. - EXIT klienta: CPDO ekran 3100 - F4       .
FLT00006        EXIT_SAPLFLT03_008      Tabor sam. - EXIT klienta: Wybór składników w zleceniu PM  .
FMALE001        EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_001Pozycja finansowa: USER EXIT - wychodzący IDOC       .
FMALE002        EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_002Pozycja finansowa: USER EXIT - wchodzący IDOC        .
FMBU0001        EXIT_SAPLKBPB_004       Dołączanie pól użytkownika do tabeli BPDK          .
FMBU0001        EXIT_SAPLKBPB_005       Dołączanie pól użytkownika do tabeli BPDK          .
FMC10000        EXIT_FICUPL00_100       EC-MC: rozszerzenie dla elastycznego odczytu z pliku    .
FMC10001        EXIT_SAPMF21B_001       EC-MC: rozszerzenie dla ekranów użytkownika         .
FMC10001        EXIT_SAPMF21B_002       EC-MC: rozszerzenie dla ekranów użytkownika         .
FMC10010        EXIT_SAPLFCIN_100       EC-MC integracja: rozszerz. dla nazwy/tekstów jedn. org. CS .
FMC10010        EXIT_SAPLFCIN_110       EC-MC integracja: rozszerz. dla nazwy/tekstów jedn. org. CS .
FMC10011        EXIT_FICREC00_270       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_FICREC01_260       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIM_280       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_200       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_210       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_220       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_230       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_240       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC10011        EXIT_SAPLFCIN_250       Integracja EC-CS: Wprowadzanie danych i uzgodnienie     .
FMC40001        EXIT_FICUMR00_001       EC-MC: rozszerzenie dla przeliczania waluty         .
FMC50000        EXIT_SAPLFCLC_001       EC-CS Określanie kursu przelicz. dla zmiany waluty krajowej .
FMCFBUD1        EXIT_SAPLFMCF_BUD_001     IS-PS: Budż.ZmROb: Obliczanie maks. kwoty dla przen. budżetu.
FMCFBUD2        EXIT_SAPLFMCF_BUD_002     ISPS: Budż.ZmROb: Zatwierdz./wymagana kwota może być ujemna .
FMITPOSM        EXIT_SAPLFMITPOMP_101     Przeksięgowanie z FMITPO: Walidacja danych dokumentu i banku.
FMITPOSM        EXIT_SAPLFMITPOMP_801     Przeksięgowanie z FMITPO: Walidacja danych dokumentu i banku.
FMMD0001        EXIT_SAPSFMMD_001       USER EXIT tworz./zm. poz. fin. w planie poz. fin. (nieakt.) .
FMMD0002        EXIT_SAPSFMMD_002       USER EXIT tworz./zmiana poz. fin. w obsz. fin. (nieaktual.).
FMMD0003        EXIT_SAPSFMMD_003       USER EXIT dla kontroli wartości w planie poz. fin. (nieakt.).
FMMD0004        EXIT_SAPSFMMD_004       USER EXIT dla kontroli wartości w obsz. fin. (nieaktual.)  .
FMMD0005        EXIT_SAPLFMP2_001       Spec.dla klienta pola ekranu-poz.fin. plan.poz.fin. (stare) .
FMMD0005        EXIT_SAPLFMP2_002       Spec.dla klienta pola ekranu-poz.fin. plan.poz.fin. (stare) .
FMMD0006        EXIT_SAPLFMG2_001       Spec.dla klienta pola ekranu-poz.fin. obszar finans. (stare).
FMMD0006        EXIT_SAPLFMG2_002       Spec.dla klienta pola ekranu-poz.fin. obszar finans. (stare).
FMMD0007        EXIT_SAPSFMMD_007       USER EXIT dla tworz./zmiany stanowiska fin. w obsz. finans. .
FMMD0008        EXIT_SAPSFMMD_008       User-Exit do kontroli wartości na stan. finans. (ekran 400) .
FMMD0009        EXIT_SAPLFMF2_001       Specyficzne dla użytk. pola ekranu dla stanowisk finans.  .
FMMD0009        EXIT_SAPLFMF2_002       Specyficzne dla użytk. pola ekranu dla stanowisk finans.  .
FMMD0010        EXIT_SAPSFMMD_010       USER EXIT dla kopiowania pozycji finansowych (nieaktual.)  .
FMMD0011        EXIT_SAPSFMMD_011       USER EXIT dla kopiowania stanowisk finansowych       .
FMMD0012        EXIT_SAPLFM52_001       Specyf. dla użytk. pola ekranu dla rek. danych podst. fund. .
FMMD0012        EXIT_SAPLFM52_002       Specyf. dla użytk. pola ekranu dla rek. danych podst. fund. .
FMMD0013        EXIT_SAPSFMMD_013       USER EXIT dla tworzenia/zmiany funduszu           .
FMMD0014        EXIT_SAPLFM52_003       Kontrola USER EXIT funduszu                 .
FMMD0015        EXIT_SAPLFMCI2_001      USER EXIT dla tworzenia/zmiany pozycji finansowej (nowy)  .
FMMD0016        EXIT_SAPLFMCI2_002      USER EXIT dla kontroli pozycji finansowej (nowy)      .
FMMD0017        EXIT_SAPLFMCI2_003      Specyf. dla użytk. pola ekranu dla pozycji finans. (nowe)  .
FMMD0017        EXIT_SAPLFMCI2_004      Specyf. dla użytk. pola ekranu dla pozycji finans. (nowe)  .
FMMD0018        EXIT_SAPSFMMD_018       USER EXIT dla kopiowania pozycji finansowych (nowy)     .
FMRESERV        EXIT_RFFMBW00_002       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_001       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_002       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_003       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_004       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_005       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_006       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_007       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_008       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_009       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMFR_010       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR0_001       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR0_002       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR0_003       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR1_001       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR4_001       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR4_002       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMR4_003       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMRS_001       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FMRESERV        EXIT_SAPLFMRS_002       Zarządzanie rezerwacją środków (rezerwacje, ...)      .
FORCE01        EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_001 Rozszerzenie klienta dla elementu struktury         .
FORCE01        EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_002 Rozszerzenie klienta dla elementu struktury         .
FTGOVSEL        EXIT_SAPLV50G_001       Komunikaty do instancji: User-Exit dla przebiegów wyboru  .
FTGOVSEL        EXIT_SAPLV50G_002       Komunikaty do instancji: User-Exit dla przebiegów wyboru  .
FTIAT001        EXIT_SAPLFTIA_001       Moduł odczytu dla atrybutów (Specyfikacje i teksty)     .
FTISE001        EXIT_SAPLFTIS_002       Rozszerzenie wybranych danych CFM i CML           .
FTISE001        EXIT_SAPLFTIS_101       Rozszerzenie wybranych danych CFM i CML           .
FTISE001        EXIT_SAPLFTIS_201       Rozszerzenie wybranych danych CFM i CML           .
FTRINCON        EXIT_FTR_INCONF00_001     User Exits dla statusu potwierdzenia            .
FTRINCON        EXIT_FTR_INCONF00_002     User Exits dla statusu potwierdzenia            .
FTXW0001        EXIT_SAPLTXW2_001       DART: Fill additional fields in SAP export structures    .
FTXW0002        EXIT_SAPLTXW2_002       DART: Add data source (table)                .
FV45K001        EXIT_SAPFV45K_001       User-Exit dla ustalenia obszaru kontroli kredytu      .
FV970001        EXIT_SAPLFV97_101       Rozszerzenie dla Treasury/Papierów wart./Kalk.przepływu fin..
FVBB0001        EXIT_SAPLFV96_001       Określanie podstawy obliczeń TZFB              .
FVCH0001        EXIT_SAPLFVCH_001       Rozszerzenia specyficzne dla Szwajcarii: w szczeg. ESR   .
FVD20001        EXIT_SAPLFVD2_001       User-Exit Ponowne przetw. WPł-rozszerzony wybór pożyczki  .
FVDA0001        EXIT_SAPLFVDA_001       User-Exit: Wypłata pożyczki w okr. terminie PAI       .
FVDA0002        EXIT_SAPLFVDA_002       User-Exit: Wypłata w okr. terminie PBO           .
FVDB0002        EXIT_SAPLFVDB_002       TR-TM-LO: User-Exit interfejs księgowania, wyszukiw. kont  .
FVDBOOL        EXIT_SAPLFVD_BO_OL_001    USER EXIT dla danych ogólnych zdarzeń gospodarczych    .
FVDBOOL        EXIT_SAPLFVD_BO_OL_002    USER EXIT dla danych ogólnych zdarzeń gospodarczych    .
FVDD0001        EXIT_SAPLFVDD_ADDON_001    User-Exit w FB TEXT_INTERFACE                .
FVDD0002        EXIT_SAPLFVDD_ADDON_002    User Exit dla wyboru dokumentów               .
FVDD0003        EXIT_SAPLFVDD_ADDON_003    User Exit dla wyboru zdarzenia korespondencji        .
FVDDEBOL        EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_001  Kontrole klienta dla zmiany dłużnika            .
FVDDEBOL        EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_002  Kontrole klienta dla zmiany dłużnika            .
FVDDEBUI        EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_001  USER EXIT dla zmiany dłużnika                .
FVDDEBUI        EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_002  USER EXIT dla zmiany dłużnika                .
FVDDEBUI        EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_003  USER EXIT dla zmiany dłużnika                .
FVDREPOL        EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_001   USER EXIT: Spłata - warstwa obiektu             .
FVDREPOL        EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_002   USER EXIT: Spłata - warstwa obiektu             .
FVDREPOL        EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_003   USER EXIT: Spłata - warstwa obiektu             .
FVDREPOL        EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_004   USER EXIT: Spłata - warstwa obiektu             .
FVDREPOL        EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_005   USER EXIT: Spłata - warstwa obiektu             .
FVDREPU1        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_001   USER EXIT dla spłaty - warstwa interf. użytk.: Dane zarządz..
FVDREPU1        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_002   USER EXIT dla spłaty - warstwa interf. użytk.: Dane zarządz..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_003   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_004   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_005   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_006   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_007   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_008   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU2        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_009   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Zak. klien..
FVDREPU3        EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_010   USER EXIT dla spłaty - wars. inter. użytkownika: Przeg. poz..
FVDSTATE        EXIT_SAPLFVD_STATEMENT_001  Rozszerzenie dla zewnętrznego wyciągu z konta        .
FVDWAIV1        EXIT_SAPLFVD_WAIVE_001    USER EXIT dla zdarzenia gosp. rezygnacji          .
FVNBO001        EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_001Zdarzenie gospodarcze - wartości domyślne pola       .
FVNBO101        EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_101Księgowanie rekordu plan. dla zdarzenia gosp.        .
FVNBO102        EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_102Księgowanie rekordu plan. dla zdarzenia gosp. 102      .
FVNBO500        EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_500Zdarzenie gospodarcze: Ustalenie kraju podatku       .
FVP50001        EXIT_SAPLFVP5_001       Pomoc F4 dla referenta (zapamiętane na VDZSB)        .
FVPB0001        EXIT_SAPLFVPB_001       User-Exit - Księgowanie odsetek za zwłokę          .
FVVDK001        EXIT_RFVDTX01_001       User-Exit dla ręcz. pon. przetwarz. dokumentów SAPscript  .
FVVDP001        EXIT_RFVDPF01_001       Aneksowanie: Tworzenie/usuwanie/wydruk oferty: Aktualizacja .
FVVW0110        EXIT_SAPMF64G_010       ISIS Papiery wart. - Przeks. depozytu - Tworz. dod. operacji.
FVZF0001        EXIT_RFVZFD00_001       Zatwierdzenie: Rozgraniczenie poj. rekordów z listy pożyczek.
FVZZEV         EXIT_SAPLFVOR_003       User Exits dla podziału wpływu płatności MARK        .
FVZZEV         EXIT_SAPLFVOR_004       User Exits dla podziału wpływu płatności MARK        .
FVZZEV         EXIT_SAPLFVZV_002       User Exits dla podziału wpływu płatności MARK        .
FWF1001        EXIT_SAPLFWF1_001       Treasury-Pap. wart.: Interfejs księgowania         .
FYTX0001        EXIT_SAPLV61A_001       Control interface for external systems           .
FYTX0002        EXIT_SAPLFYTX_USER_001    Enhancements for tax interface with Max Tax functionality  .
GDX3AUTH        EXIT_SAPLGDX3_001       Grupa funkcyjna GDX3 wyjścia użytkownika (exit_saplgdx3_001).
GDX3AUTH        EXIT_SAPLGDX3_002       Grupa funkcyjna GDX3 wyjścia użytkownika (exit_saplgdx3_001).
GGENTCUS        EXIT_SAPLV45C_403       Umowy przedsiębiorstwa (IS-HT-SW)              .
GGENTCUS        EXIT_SAPLXGV1_001       Umowy przedsiębiorstwa (IS-HT-SW)              .
GLFLEX01        EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_001  USER EXIT dla elastycznej Księgi głównej          .
GLFLEX02        EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_002  Elast. Księga główna: Kompresja danych na poz. jedn. gosp. .
GLFLEX03        EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_003  Umożliwianie nadpisywania istniejących dekretacji      .
GLMAST01        EXIT_SAPLKS04_001       Rozszerzenie dla danych podstawowych - ALE - konta KG    .
GLMAST01        EXIT_SAPLKS04_002       Rozszerzenie dla danych podstawowych - ALE - konta KG    .
GLPLAN00        EXIT_SAPLGPL1_001       Rozszerzona kontrola danych uprawnień i podstawowych    .
GLX1028        EXIT_SAPL1028_001       USER EXIT dla BAPI_GLflex_GetDocItems (EXIT_SAPL1028_001)  .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_001       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_002       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_003       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_004       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_005       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_006       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01        EXIT_SAPLGUMD_007       Customer-specific user exits                .
GRCOST01        EXIT_SAPLGRC01_001      User-Exit dla kalkulacji zleceń klientów dla przyj. mat.  .
GRWTAUTH        EXIT_SAPFGRWE_001       Kontrola uprawnień dla Edytora raportów           .
GRWTAUTH        EXIT_SAPFGRWS_001       Kontrola uprawnień dla Edytora raportów           .
GRWTAUTH        EXIT_SAPFGRWX_001       Kontrola uprawnień dla Edytora raportów           .
GSETNAME        EXIT_SAPLGSUT_001       EXIT dla zstąpienia nazw lub grup              .
GSL1021A        EXIT_SAPL1021_001       Księga specjalna - Rekordy sumaryczne            .
GVTRS001        EXIT_SAPLGVTR_001       GVTR (SAPFGVTR): Wpływ na przeniesienie salda kont     .
HRBAS001        EXIT_SAPLHRBAS00ACTIONS_001  Rozszerzenie klienta dla specjalnych zdarzeń kadrowych   .
HRCTRCU0        EXIT_RPCTRCU0_002       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRCTRCU0        EXIT_RPCTRCU0_003       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRDECI01        EXIT_SAPLHRB0_001       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRDECI01        EXIT_SAPLHRB0_002       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRESSW1        EXIT_SAPLRH65_001       HR-ESS: Scenariusz internetowy - katalog pracowników    .
HRESSW2        EXIT_SAPLEHSS_001       HR: Kontrola - data początkowa dla ESS           .
HRESSW3        EXIT_SAPLEHSS_002       HR: Propozycja daty początkowej dla ESS           .
HRESSW4        EXIT_SAPLEHUS_001       HR: Przydział hasła/ident. użytkownika dla użytkownika ESS .
HRINCBTD        EXIT_HINCALC0_008       Customer exit enhancements to get Tax Rate         .
HRINCEPF        EXIT_HINCALC0_002       Customer exit for pension basis               .
HRINCGCF        EXIT_HINCALC0_007       CUSTOMER EXIT FOR PF GROSS CARRY FORWARD          .
HRINCLWF        EXIT_HINCALC0_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCLWF        EXIT_HINCF160_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCPTX        EXIT_HINCALC0_006       Enhancement for Professional Tax              .
HRINCPTX        EXIT_HINCALC0_009       Enhancement for Professional Tax              .
HRINDA00        EXIT_HINIDAB0_001       Enhancement to provide customer exit for DA         .
HRINHRA0        EXIT_HINCALC0_005       Housing (HRA/CLA/COA) enhancement              .
HRINHRA1        EXIT_MP058100_007       HR-IN: Customer Exit for IT 0581 validation         .
HRINITAX        EXIT_HINCALC0_003       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINITAX        EXIT_HINCALC0_004       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINPTX1        EXIT_HINCALC0_009       HR-IN: Exit- Not to generate refund wage type for ptax   .
HRINRAP1        EXIT_SAPLHRPADINA1_003    To calculate eligibility number based on feature value'   .
HRINRAP2        EXIT_SAPLHRPADINA1_004    To calculate date based on the feature value        .
HRINRAP3        EXIT_SAPLHRPADINA1_008    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP3        EXIT_SAPLHRPADINA1_009    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP4        EXIT_SAPLHRPADINA1_002    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP4        EXIT_SAPLHRPADINA1_005    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP5        EXIT_SAPLHRPADINA1_006    To calculate amount based on INVAL D            .
HRINRAP6        EXIT_SAPLHRPADINA1_007    Carry forward dates as per customer logic          .
HRINRAP7        EXIT_SAPLHRPADINA1_002    Calculate eligibility amount - customer exit        .
HRINSAN0        EXIT_SAPLHRPAYINS_001     Customer enhancement for Superannuation           .
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_001  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_002  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_003  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_004  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_005  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRIQACC        EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_006  Księg. dot. stud. - rozszerz. klienta (Zarządz. uczel. wyż.).
HRMYC159        EXIT_RPCTRNL0_001       Ehancement for customer exit for 159 report         .
HRMYCP39        EXIT_RPCT39L0_001       Enhancement Project for Customer Exit for CP39 Report.   .
HRMYCTEA        EXIT_RPCTEAL0_001       Enhancement for Customer Exit for EA form          .
HRNZLCON        EXIT_HNZLCON0_001       HR:NZ - Customer exit for data loading in Leave conversion .
HROC0001        EXIT_SAPLHRPAY99_OC_001    Rozszerzenie klienta dla dod. l. płac HR - data premii   .
HRP08P11        EXIT_RPUCLSG0_001       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P11        EXIT_RPUCLSG0_002       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_CVR  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_ENT  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_LEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MAN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MIN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MTD  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13        EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_SEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRPAIT01        EXIT_MP015400_001       User exit for infotype 0154                 .
HRPAIT02        EXIT_MP015500_001       User exit for infotype 0155                 .
HRPAIT03        EXIT_MP015600_001       User exit for infotype 0156                 .
HRPAIT04        EXIT_MP015700_001       User exit for infotype 0157                 .
HRPB10EO        EXIT_RPLEOSU0_001       Enhancement for EO Survey Reports for USA          .
HRPB22EM        EXIT_RPCUEMJ0_001       Family Allowance for Employment Insurance Japan       .
HRPB22LO        EXIT_RPLLRPJI_001       Company Loan Japan                     .
HRPB22LO        EXIT_RPLLRPJM_001       Company Loan Japan                     .
HRPB25AD        EXIT_SAPLADDRSG_001      Enhancement for address conversion routine         .
HRPB2901        EXIT_MP000200_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901        EXIT_MP039000_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901        EXIT_MP039100_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901        EXIT_MP039400_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901        EXIT_SAPLEHAR5_001      Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPBAS01        EXIT_SAPLRPIN_001       USER EXIT dla danych podstawowych HR            .
HRPC0001        EXIT_RPDBPC00_001       HR: uprawnienie do zapisu do pliku PC            .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_001       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_002       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_003       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_004       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_005       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_006       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_007       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_008       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701        EXIT_HVECALC0_009       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1702        EXIT_HVECTER0_001       Enhancements of independent wage type programs       .
HRPC2901        EXIT_HARCALC0_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901        EXIT_HARCALC0_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901        EXIT_HARCALC0_003       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901        EXIT_HARCIMPU_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901        EXIT_HARCSINC_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901        EXIT_HARCSINC_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC3201        EXIT_HMXCAGU0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCAGU0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCAJD0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCALC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCALC0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCALC0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCALC0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCCSS0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCCSS0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCCSS0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCCSS0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCFIC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCIFA0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCIFA0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCISR0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCRET0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCRUT0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCRUT0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXCVAL0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_HMXTRTR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201        EXIT_PCGPMMX0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC34TX        EXIT_SAPL3IDC_001       User Exit for Employee Position - Prog. HIDCTAX1 (INDONESIA).
HRPC3701        EXIT_HBRCALC0_001       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701        EXIT_HBRCALC0_002       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701        EXIT_HBRCALC0_003       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3702        EXIT_SAPLHRPAYBR00_001    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702        EXIT_SAPLHRPAYBR00_002    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702        EXIT_SAPLHRPAYBR00_003    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3703        EXIT_SAPLHRPAYBR16_001    Identification Documents                  .
HRPC3703        EXIT_SAPLHRPAYBR16_002    Identification Documents                  .
HRPC3705        EXIT_SAPLHRPAYBR09_005    Thirteenth salary                      .
HRPCAL00        EXIT_SAPMP50C_001       USER EXIT dla raportów klienta w menu rozliczenia      .
HRPCMPVA        EXIT_RPITIG00_001       USER EXIT dla zmiennego argumentu - program RPITIG00    .
HRPINW01        EXIT_SAPLHRIW_001       USER EXIT dla płacy motywacyjnej              .
HRPTDW01        EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_001  Wyciąg danych czasu: specyf. dla klienta zaopatrz. pola   .
HRPTDW01        EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_002  Wyciąg danych czasu: specyf. dla klienta zaopatrz. pola   .
HRPTDW01        EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_003  Wyciąg danych czasu: specyf. dla klienta zaopatrz. pola   .
HRPTIM01        EXIT_MP000500_001       USER EXIT dla Zarządzania czasem pracy HR          .
HRPTIM02        EXIT_RPILVA00_001       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy - przyrost urlopu .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_001       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_002       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_003       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_004       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_005       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_006       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_007       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_008       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_009       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_010       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_011       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM03        EXIT_SAPLHRLV_012       Rozszerzenie - zarządzanie czasem - przyrost limitu nieob. .
HRPTIM04        EXIT_RPTEDT00_001       Modyfikacja danych klastra B2 po imporcie do RPTEDT00    .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPPD_001       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_001       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_002       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_003       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_004       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_005       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_006       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_007       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_008       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_009       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_010       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM05        EXIT_SAPLRPTC_011       USER EXIT dla HR-Zarządzanie czasem pracy KK1        .
HRPTIM06        EXIT_SAPMWS01000109H_001   USER EXIT dla Zarządzania czasem HR - zawiadomienia o nieob..
HRPTIM06        EXIT_SAPMWS04200009H_001   USER EXIT dla Zarządzania czasem HR - zawiadomienia o nieob..
HRPTIM06        EXIT_SAPMWS12400005H_001   USER EXIT dla Zarządzania czasem HR - zawiadomienia o nieob..
HRPTIM06        EXIT_SAPMWS20000081H_001   USER EXIT dla Zarządzania czasem HR - zawiadomienia o nieob..
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_001 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_002 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_003 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_004 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_005 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_006 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_007 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAB        EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_008 Definiowanie nieobecności w szczegółowy sposób       .
HRPTIMAR        EXIT_SAPLHRTA_001       Rozszerz.klienta-Zarządz.czasem pracy: Raporty nieob./obecn..
HRPTIMEW        EXIT_RPIEWT00_001       USER EXIT dla HR-Zarządz. czasem pr. - przej. zew. skł. wyn..
HRPY0001        EXIT_SAPLRPRP_001       Ustawianie daty rozp./zakończ. dla rekordów danych kumulacji.
HRPYBW01        EXIT_RPCBWAD0_010       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01        EXIT_RPCBWAD0_020       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01        EXIT_RPCBWAD0_030       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01        EXIT_RPCBWPD0_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01        EXIT_SAPMPBWD_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYES01        EXIT_RPCFANE0_001       Control printing positions                 .
HRPYES01        EXIT_RPCTC0E0_001       Control printing positions                 .
HRPYFR01        EXIT_SAPL36CU_001       HR_FR : GET_QUALIFICATION                  .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_001       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_002       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_003       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_004       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_005       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_006       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_007       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_008       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_009       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_010       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_011       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_012       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_013       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_014       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_015       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_016       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_020       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01        EXIT_RPC770I0_021       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_001       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_002       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_003       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_004       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_005       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_006       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_007       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_008       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_009       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_010       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_011       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_012       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_013       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_014       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_015       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_016       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_017       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_018       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_019       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_020       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_021       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_022       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_023       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_024       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_025       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_026       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_027       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_028       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_029       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_030       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_031       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_032       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_033       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_034       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_035       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_036       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_037       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03        EXIT_RPCDUDI0_038       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT04        EXIT_RPC770I0_001       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04        EXIT_RPC770I0_002       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04        EXIT_RPC770I0_003       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04        EXIT_RPC770I0_004       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT05        EXIT_RPC770I0_006       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05        EXIT_RPC770I0_007       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05        EXIT_RPC770I0_008       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05        EXIT_RPC770I0_009       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_011       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_012       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_013       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_014       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_015       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_016       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_017       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_018       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_019       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_020       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_021       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06        EXIT_RPC770I0_022       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT07        EXIT_RPC770I0_080       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07        EXIT_RPC770I0_081       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07        EXIT_RPC770I0_082       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07        EXIT_RPC770I0_083       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT08        EXIT_RPC770I0_084       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08        EXIT_RPC770I0_085       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08        EXIT_RPC770I0_086       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08        EXIT_RPC770I0_087       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT09        EXIT_RPC770I0_088       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09        EXIT_RPC770I0_089       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09        EXIT_RPC770I0_090       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT10        EXIT_RPC770I0_091       SB section of form 770 for 2001: boxes for heirs      .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_024       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_025       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_026       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_027       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_028       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_029       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11        EXIT_RPC770I0_030       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT12        EXIT_RPC770I0_031       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12        EXIT_RPC770I0_032       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12        EXIT_RPC770I0_033       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT13        EXIT_RPC770I0_035       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13        EXIT_RPC770I0_036       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13        EXIT_RPC770I0_037       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13        EXIT_RPC770I0_038       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT14        EXIT_RPC770I0_040       User exits for 770 2001 - Section - SD (CAF data 2000)   .
HRPYIT15        EXIT_RPC770I0_054       User exits for 770 2001 - Temse               .
HRPYIT16        EXIT_RPC770I0_050       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16        EXIT_RPC770I0_051       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16        EXIT_RPC770I0_052       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16        EXIT_RPC770I0_053       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_001       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_002       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_003       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_004       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_005       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_006       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_007       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_009       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_011       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_013       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_015       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_016       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_024       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_025       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_036       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_037       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_038       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_039       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_040       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_041       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17        EXIT_RPCEUDI0_042       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT18        EXIT_RPCEUDI0_050       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18        EXIT_RPCEUDI0_051       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18        EXIT_RPCEUDI0_052       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18        EXIT_RPCEUDI0_053       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18        EXIT_RPCEUDI0_054       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYPT01        EXIT_RPCI97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01        EXIT_RPCREMP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01        EXIT_RPCRSPP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01        EXIT_RPCS97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT02        EXIT_RPCIIDP0_001       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02        EXIT_RPCIIDP0_002       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02        EXIT_RPCIIDP0_003       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02        EXIT_RPCIIDP0_004       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT03        EXIT_RPCSOCP4_001       HR-PT: Employee grouping for coverage rules         .
HRPYPT03        EXIT_SAPLRPP3_001       HR-PT: Employee grouping for coverage rules         .
HRPYPT04        EXIT_RPCSOCP8_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04        EXIT_RPCSOCP8_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04        EXIT_RPCSOCP9_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04        EXIT_RPCSOCP9_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT05        EXIT_RPCALCP0_001       HR-PT: Calculate pay date for Vacation Allowance      .
HRPYPT06        EXIT_RPCSOCP1_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06        EXIT_RPCSOCP5_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06        EXIT_RPCSOCPC_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYZVMD        EXIT_RPCZVMD1_001       User exit for address field when printing SP notifications .
HRPYZVMV        EXIT_RPCZVMD0_001       User exit for distributor key when creating SP notifications.
HRRPAI01        EXIT_SAPLRPAI_001       USER EXIT dla MF HR_ENTRY_DATE i HR_LEAVING_DATE      .
HRRPAI01        EXIT_SAPLRPAI_002       USER EXIT dla MF HR_ENTRY_DATE i HR_LEAVING_DATE      .
HRTWTAXM        EXIT_HTWCTXME_001       User exits for Tax report                  .
HRTWTAXM        EXIT_HTWCTXME_002       User exits for Tax report                  .
HRUSRCU0        EXIT_RPCTRCU0_001       Enhancement for Customer Exit for RPCTRCU0.         .
HRV1AT01        EXIT_SAPLHRV1_001       Customer exits for Norwegian annual tax reporting      .
HRWAOSQ1        EXIT_SAPLHRWAO_STATUSQUO_001 Rozszerzenie SAP dla raportu Status Quo i profilu pracownika.
HRWBRQ01        EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_001   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01        EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_002   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01        EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_003   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01        EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_004   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01        EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_005   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWPCABS        EXIT_SAPLHRWPC_ABSENCES_001  Filtrowanie rekordów nieobecności              .
HRWPCAS        EXIT_SAPLHRWPC_ATTSTATUS_001 Konwersja statusu dostępności na status obecności      .
HRWPCBL1        EXIT_SAPLHRWPC_BIRTHDAY_001  Rozszerzenie: iView - przegląd dat urodzenia        .
HRWPCEP1        EXIT_SAPLHRWPC_EXITS_001   Rozszerzenie SAP dla profilu pracownika           .
HRWPCJL1        EXIT_SAPLHRWPC_JUBILEE_001  Rozszerzenie: iView - przegląd jubileuszy          .
IAIH0001        EXIT_RIPLKO10_001       Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAIH0001        EXIT_SAPLCPDA_001       Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAIH0001        EXIT_SAPLCPDA_002       Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAIH0001        EXIT_SAPMWPSTLHM_001     Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAIH0001        EXIT_SAPMWPSTLHM_002     Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAIH0001        EXIT_SAPMWPSTLHM_003     Rozszerzenia klienta dla planów prac            .
IAOM0001        EXIT_SAPLIAOM_SERVICE_001   Zmiana cech obiektu Controllingu              .
IB020001        EXIT_SAPLIBSD_001       Filtrowanie składników                   .
IBIP          EXIT_SAPLIBIP_001       IBIP: Trans. IBIP - transfer danych             .
IBPP0001        EXIT_SAPLIBPP_001       Filtrowanie składników instal. podczas generow. z danych PP .
ICRP0201        EXIT_SAPLCS_ORG_02_001    Pomoc wyszukiwania CS_ORG_02: Kontrola uprawnień      .
ICRP0202        EXIT_SAPLCS_ORG_02_002    Pomoc wyszukiwania CS_ORG_02: Wybór zaprogramowany wewn.  .
ICRP0203        EXIT_SAPLCS_ORG_02_003    Pomoc wyszukiwania CS_ORG_02: Propozycja zadania      .
ICSV0001        EXIT_SAPLICUS_001       Wyświetlanie geograficznych danych lokalizacji       .
ICSV0002        EXIT_SAPMIWO0_003       Automatic task determination for service notifications   .
ICSV0003        EXIT_SAPLIPAR_002       Wybór partnera                       .
ICSV0004        EXIT_SAPLIWO1_003       Check PM object and display object information       .
ICSV0005        EXIT_SAPLISDI_001       Określenie powodu odmowy przy fakturowaniu wg zapotrzeb.  .
ICSV0007        EXIT_SAPLIPAS_001       Transfer partnera nr seryjn. przy wyjściu towaru i zwrocie .
ICSV0008        EXIT_SAPLIPAR_003       Weryfikacja dodatkowych rodzajów partnera          .
ICSV0008        EXIT_SAPLIPAR_004       Weryfikacja dodatkowych rodzajów partnera          .
ICSV0008        EXIT_SAPLIPAR_005       Weryfikacja dodatkowych rodzajów partnera          .
IDCP0001        EXIT_IDPRCNINVOICE_001    Customer Data for Printing Prenumbered Invoices       .
IDCP0002        EXIT_IDPRCNINVOICE_002    Customer Data for Printing Prenumbered Delivery Notes    .
IEQM0001        EXIT_SAPLIEL2_002       Dodatkowe kontrole przy instalowaniu urządz. w lok. funkcj. .
IEQM0002        EXIT_SAPLIEL2_001       Dodatkowe kontrole definicji hierarchii urządzeń      .
IEQM0003        EXIT_SAPMIEQ0_001       Dodatkowe kontrole przed zaksięgowaniem urządzenia     .
IEQM0004        EXIT_SAPLIPW0_001       Objekt jest dopuszczony dla partnera umowy (zlec.-"um.obsł.).
IEQM0005        EXIT_SAPLIPW0_002       Obiekt dozwolony dla umowy SD (umowa obsł-" umowa obsł.)  .
IEQM0006        EXIT_SAPLIPW0_003       Obiekt dozwolony dla umowy SD (opracowanie umowy obsł.)   .
IEQM0007        EXIT_SAPMIEQ0_002       Kontrola/zmiana pola producenta w danych podst. urządzenia .
IHCL0001        EXIT_SAPLIHCL_001       Tworzenie urządzenia z wzorcem materiału: Klasy/Cechy    .
ILOM0001        EXIT_SAPMILO0_001       Dodatkowe kontrole przed aktualizacją lokalizacji funkcj.  .
ILOM0002        EXIT_SAPLILOS_001       USER EXIT podczas kontroli struktury lokaliz. funkcjon.   .
IMRC0001        EXIT_SAPLIMR0_001       Punkt/dok. pom. : Exit przed aktualizacją (po COMMIT WORK) .
IMRC0002        EXIT_SAPLIMR0_002       Ponkt. pom.: menu-exit dla funkcji specyficznej dla klienta .
IMRC0003        EXIT_SAPLIMR0_003       Dokument pom.: menu-exit dla funkcji specyf. dla klienta  .
IMRC0004        EXIT_SAPLIMR0_004       Dok. pom.: Exit wg kontroli stand. dla nowych dok. pomiaru .
IMRC0005        EXIT_SAPLIMR1_005       Punkt pomiarowy: Exit w AUTHORITY_CHECK_IMPT        .
IMSMCOMM        EXIT_SAPLI_MSM_COMM_001    Rozszerzenie - komunikacja MSM               .
INTERFAC        EXIT_RM11RL00_001       Interfejs dla przejęcia danych               .
INTERFAC        EXIT_RM11RL00_002       Interfejs dla przejęcia danych               .
IPRM0002        EXIT_SAPLIPM5_001       Ustalanie planowanych dat dla planu obsługi         .
IPRM0002        EXIT_SAPLIPM5_002       Ustalanie planowanych dat dla planu obsługi         .
IPRM0002        EXIT_SAPLIWP3_003       Ustalanie planowanych dat dla planu obsługi         .
IPRM0003        EXIT_SAPLCOIH_030       Pola użytkownika: Plan obsługi               .
IPRM0003        EXIT_SAPLCOIH_032       Pola użytkownika: Plan obsługi               .
IPRM0003        EXIT_SAPLIWOL_031       Pola użytkownika: Plan obsługi               .
IPRM0003        EXIT_SAPLIWP3_001       Pola użytkownika: Plan obsługi               .
IPRM0003        EXIT_SAPLIWP3_002       Pola użytkownika: Plan obsługi               .
IPRM0004        EXIT_SAPLIWP3_004       Plan/Poz. obsługi: Kontrola klienta dla zdarz."ZAPAMIĘTANIE".
IPRM0005        EXIT_SAPLIWP3_010       Ustalanie przesunięcia dla planów strategii zależ. od wydaj..
IQSM0001        EXIT_SAPLIPW1_001       Automatyczne przypisanie numerów seryjnych         .
IQSM0002        EXIT_SAPLIPW1_002       Kontrola przy kopiowaniu listy obiektów           .
IQSM0003        EXIT_SAPLIPW1_003       Numery seryjne, USER EXIT dla danych dodatkowych      .
IQSM0004        EXIT_SAPLIPW1_004       Numery seryjne, USER EXIT po wyjściu z ekranu seryjnego   .
IQSM0005        EXIT_SAPLIE01_005       Numery seryjne, USER EXIT w aktualizacji          .
IQSM0007        EXIT_SAPLIE01_007       Numery seryjne, USER EXIT podczas ruchów materiałowych   .
IQSM0008        EXIT_SAPLIPW1_008       Kontrola kolejności znaków numerów seryjnych        .
IREV0001        EXIT_SAPLIREV1_001      Postój remontowy: Pola dodatkowe              .
IREV0001        EXIT_SAPLIREV1_002      Postój remontowy: Pola dodatkowe              .
ISRE0001        EXIT_SAPLFOBK01_001      Ustalenie numeru konta dla operacji bankowej        .
ISRE0002        EXIT_RFVI4020_001       Gromadzenie danych - sprawozdawczość ROZ          .
ISTDUNN1        EXIT_SAPLIST_CA_DUNEVENT_001 IS-T-CA: Wypełn. pól ukł. rek. konfig.: Numery do odłączenia.
ISTDUNNI        EXIT_SAPLIST_DUNEVENT_001   IS-T-CA: Transfer numerów do odłącz./ponow. podłączenia   .
ISTEBS01        EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_001 IS-T: Transfer dokum. faktur. z systemu zewn. (poprzez IDoc).
ISTEBS01        EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_002 IS-T: Transfer dokum. faktur. z systemu zewn. (poprzez IDoc).
ISTEBS04        EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_001 Zapewnienie rozszerzenia do IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTEBS04        EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_002 Zapewnienie rozszerzenia do IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTEBS04        EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_003 Zapewnienie rozszerzenia do IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTPAYME        EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_001   IS-T-CA: Wypełnianie numerów do pon. podłącz.        .
ISTPAYME        EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_002   IS-T-CA: Wypełnianie numerów do pon. podłącz.        .
ITOB0001        EXIT_SAPLITO0_001       PM: Podekran klienta INCLUDE dla danych podst. objek. techn..
ITOB0001        EXIT_SAPLITO0_002       PM: Podekran klienta INCLUDE dla danych podst. objek. techn..
ITOB0002        EXIT_SAPLITOBS_001      ITOB: Zmiany pola we wzorcu kopiowania           .
ITOB0003        EXIT_SAPLITO0_003       PM: Podekran customer include dla danych obiektów floty   .
ITOB0003        EXIT_SAPLITO0_004       PM: Podekran customer include dla danych obiektów floty   .
ITOB0004        EXIT_SAPLITO0_005       PM: CUSTOMER EXIT, dane identyfikacji floty: Kontrole    .
IWMI0001        EXIT_SAPLISMPM_IDOCS_001   USER EXIT dla IDoc SM/PM                  .
IWMI0001        EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_001 USER EXIT dla IDoc SM/PM                  .
IWMI0001        EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_002 USER EXIT dla IDoc SM/PM                  .
IWMI0001        EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_003 USER EXIT dla IDoc SM/PM                  .
IWO10001        EXIT_SAPLCOIH_001       Create a PM sub-order                    .
IWO10002        EXIT_SAPLCOIH_002       PM maintenance order: Customer check for order release   .
IWO10004        EXIT_SAPLCOIH_004       Zlecenie PM: Kontrola klienta przy zamknięciu zlecenia   .
IWO10005        EXIT_SAPLCOIH_005       Zlecenie PM: Ustalenie centrum zysku specyf. dla klienta  .
IWO10006        EXIT_SAPLCOIH_006       Zlecenie PM: Wyłączenie kodów funk. poprzez rozszerz.klienta.
IWO10007        EXIT_SAPLCOIH_007       Zlecenie PM: Rozszerzenie klienta - zezwolenia w zleceniu  .
IWO10008        EXIT_SAPLCOIH_008       Rozszerzenie klienta: Ustalenie kodu jurysdykcji podatkowej .
IWO10009        EXIT_SAPLCOIH_009       Zlecenie PM: Kontrola klienta dla zdarzenia 'Zapamiętanie' .
IWO10010        EXIT_SAPLCOIH_010       Zlecenie PM: Rozszerzenie klienta dla ustalenia elem. PSP  .
IWO10011        EXIT_SAPLCOMK_003       Zlecenie PM: Rozszerzenie klienta dla wyboru składników   .
IWO10012        EXIT_SAPLCOIH_012       Zlecenie PM: Opracowanie priorytetów w nagłówku centralnym .
IWO10015        EXIT_SAPLCOIH_015       Zlecenie PM: F4-Pomoc dla pól użytkownika przy operacji   .
IWO10016        EXIT_SAPLCOIH_016       Zlecenie PM: Rozszerz. klienta dla kontroli oper. pól użytk..
IWO10017        EXIT_SAPLCOIH_017       Ustalanie zewnętrznego nr zlecenia wg logiki klienta    .
IWO10018        EXIT_SAPLCOIH_018       Zlecenie PM: Pola użytkownika w nagłówku zlecenia      .
IWO10018        EXIT_SAPLCOIH_019       Zlecenie PM: Pola użytkownika w nagłówku zlecenia      .
IWO10020        EXIT_SAPLCOIH_020       Zlecenie PM: Automatyczne włączenie planu prac       .
IWO10021        EXIT_SAPLCOIH_021       Automat. przejęcie listy zadań przy tworz. zlec z zawiadom. .
IWO10022        EXIT_SAPLCOIH_014       Ustalanie kalendarza z USER EXIT              .
IWO10023        EXIT_SAPLISM6_001       Zlecenie serw.: Zmiana danych nagłówka dokum. wstęp. wysyłki.
IWO10024        EXIT_SAPLISM6_002       Zlecenie serw.: Zmiany w pozycji do wysyłki wstępnej    .
IWO10025        EXIT_SAPLCOIH_025       Zlecenie PM/SM: Ustalanie odpowiedzialnych MPK       .
IWO10026        EXIT_SAPLCOIH_026       Kontrola klienta podczas ustawiania statusu 'Nie realizować'.
IWO10027        EXIT_SAPLCOI1_027       USER EXIT: Generowanie przepisu rozliczeniowego klienta   .
IWO10029        EXIT_SAPLCOMK_029       Dołączanie SpM do zlecenia PM/SM              .
IWO10030        EXIT_SAPLCOI1_030       Wstępne definiowanie pól dla obiektu wyniku         .
IWO10031        EXIT_SAPLCOIH_031       Ukrywanie numeru osobowego w zleceniu PM/SM         .
IWO10033        EXIT_SAPLCOIH_033       Spec. dla klienta kontrola uprawnień zlec. PM / zlec. serw. .
IWO10034        EXIT_SAPLCY18_001       Operacja status bazuje na statusie zapotrz.na zdoln.zasobu .
IWO20001        EXIT_SAPLCOIH_003       PM order: User exit to pass routing to order        .
IWOC0001        EXIT_SAPLIWO1_001       Tworzenie zawiadom. PM/SM: Określenie obiektu odniesienia  .
IWOC0002        EXIT_SAPLIQS0_001       Zawiadom. PM/SM: Kontrola, czy zmiana statusu jest dozwolona.
IWOC0003        EXIT_SAPLIWO1_004       PM/SM- Kontrola uprawnień obiektu odnies. i grupy planistów .
IWOC0003        EXIT_SAPLIWO1_005       PM/SM- Kontrola uprawnień obiektu odnies. i grupy planistów .
IWOC0004        EXIT_SAPLIREP1_001      Jednopoziomowa edycja listy PM/QM/SM, zmiana ustawień ALV  .
J1BF0001        EXIT_SAPLJ1BM_001       FI Localization (Brazil): Additional Data for Boleto    .
J1BV0001        EXIT_SAPLJ1BG_001       Brazil Localisation: SD: Shipping unit for Nota Fiscal   .
JBRDR001        EXIT_SAPLJBRDR_001      RM: User Exit w wyprowadzeniu cechy             .
JBRDR001        EXIT_SAPLJBRDR_002      RM: User Exit w wyprowadzeniu cechy             .
JBRDR001        EXIT_SAPLJBRDR_003      RM: User Exit w wyprowadzeniu cechy             .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBCFTRANSACTION_001 IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_001       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_002       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_003       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_004       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_005       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_006       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_007       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_008       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_009       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_010       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_011       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_012       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_013       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_014       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_015       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0001        EXIT_SAPLJBTR_016       IS-B: User-Exit dla kalkulacji transakcji poj.- St.proc.  .
JBTK0002        EXIT_SAPLJBTR_101       IS-B: User-Exit dla kalkulacji trans. pojed. bez refer.proc..
JBTK0002        EXIT_SAPLJBTR_102       IS-B: User-Exit dla kalkulacji trans. pojed. bez refer.proc..
JBTK0003        EXIT_SAPLJBTR_201       IS-B: User Exit dla kalkulacji transakcji poj. z poz. pojed..
JBTK0003        EXIT_SAPLJBTR_202       IS-B: User Exit dla kalkulacji transakcji poj. z poz. pojed..
JBTK0004        EXIT_SAPLJBTR_301       IS-B: User Exit dla kalkulacji transakcji poj. - Wpł.kred. .
JBTK0005        EXIT_SAPLJBRZ_401       IS-B: User Exit dla kalk.trans. poj. - Metoda wst. płatn.  .
JBTK0006        EXIT_SAPLJBDARLEHEN_101    SAP-Banking: User-Exit dla wstępnej kalkulacji       .
JIT00_01        EXIT_RJITKMP001_001      JIT: Dostarczenie listy zapotrz. na składniki z danymi uż. .
JIT00_02        EXIT_RJITMON001_001      JIT: Dostarczenie raportu monitorow. z danymi użytk.    .
JIT00_03        EXIT_RJITARCH01_001      JIT: Archiwizacja                      .
JIT00_04        EXIT_RJITFER001_001      JIT: Komunikat o progresie                 .
JIT02_01        EXIT_SAPLJIT02_001      JIT: Korekta statusu                    .
JIT03_01        EXIT_SAPLJIT03_001      JIT: Sortow. wywołań/grup części (monit., komunikaty błędów).
JIT03_02        EXIT_SAPLJIT03_002      JIT: Wprowadzenie jednostek obsługi             .
JIT03_02        EXIT_SAPLJIT03_013      JIT: Wprowadzenie jednostek obsługi             .
JIT03_02        EXIT_SAPLJIT12_003      JIT: Wprowadzenie jednostek obsługi             .
JIT03_03        EXIT_SAPLJIT03_003      JIT: Indyw. wydruk listy składników/listy pobrania     .
JIT03_03        EXIT_SAPLJIT03_004      JIT: Indyw. wydruk listy składników/listy pobrania     .
JIT03_03        EXIT_SAPLJIT03_014      JIT: Indyw. wydruk listy składników/listy pobrania     .
JIT03_05        EXIT_SAPLJIT03_005      JIT: Harmonogram wysyłki                  .
JIT03_06        EXIT_SAPLJIT03_006      JIT: Określanie cyfry kontrolnej              .
JIT03_07        EXIT_SAPLJIT03_007      JIT: Ustal. materiału grupy części             .
JIT03_08        EXIT_SAPLJIT03_008      JIT: Modyfikacja procesu potwierdzenia           .
JIT03_08        EXIT_SAPLJIT03_009      JIT: Modyfikacja procesu potwierdzenia           .
JIT03_08        EXIT_SAPLJIT06_010      JIT: Modyfikacja procesu potwierdzenia           .
JIT03_09        EXIT_SAPLJIT03_011      JIT: EXIT klienta dla wej. łącznego wyw. dostawy JIT (wej.) .
JIT03_09        EXIT_SAPLJIT03_012      JIT: EXIT klienta dla wej. łącznego wyw. dostawy JIT (wej.) .
JIT03_10        EXIT_SAPLJIT03_015      JIT: Dostawa                        .
JIT04_01        EXIT_SAPLJIT04_001      JIT: Sterowanie czynnościami zdef. przez użytk.       .
JIT04_01        EXIT_SAPLJIT04_002      JIT: Sterowanie czynnościami zdef. przez użytk.       .
JIT04_01        EXIT_SAPLJIT04_003      JIT: Sterowanie czynnościami zdef. przez użytk.       .
JIT04_04        EXIT_SAPLJIT04_004      JIT: Planowanie inf. o grupowaniu              .
JIT04_04        EXIT_SAPLJIT04_005      JIT: Planowanie inf. o grupowaniu              .
JIT08_01        EXIT_SAPLJIT08_001      JIT: Dostarczenie segm. komunikatu dostawy & faktury    .
JIT08_01        EXIT_SAPLJIT08_002      JIT: Dostarczenie segm. komunikatu dostawy & faktury    .
JIT10_01        EXIT_SAPLJIT10_001      Kokpit JIT: Formatowanie listy składników w formacie HTML  .
JIT10_02        EXIT_SAPLJIT10_002      Wyzwolenie workflow przez monitora impulsów         .
JIT11_01        EXIT_SAPLJIT11_001      JIT: Określenie składników dla wydruku instrukcji roboczej .
JIT14_01        EXIT_SAPLJIT14_001      JIT: Mapowanie danych IDoc                 .
JIT14_01        EXIT_SAPLJIT14_002      JIT: Mapowanie danych IDoc                 .
JIT15_01        EXIT_SAPLJIT15_001      Zmiana, filtrowanie i predefiniowanie danych dokumentacji  .
JITO_3_1        EXIT_SAPLJITOUT03_001     JITOUT: Sortowanie wywołań/grup części/składników      .
J_1AAA01        EXIT_SAPLJ1AB_002       Base Value Modification for Revaluation FI-AA        .
J_1AAA01        EXIT_SAPLJ1AB_003       Base Value Modification for Revaluation FI-AA        .
J_1AAM01        EXIT_SAPLJ1AO_001       User-exit AM waybill printing                .
J_1AF007        EXIT_SAPLJ1AF_001       User exit for report J_1AF007                .
J_1AF011        EXIT_SAPLJ1AF_003       User exit for J_1AF011                   .
J_1AF012        EXIT_SAPLJ1AF_002       User exit for J_1AF012                   .
J_1AF105        EXIT_SAPLJ1AT_001       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105        EXIT_SAPLJ1AT_002       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105        EXIT_SAPLJ1AT_005       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF106        EXIT_SAPLJ1AT_003       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AF106        EXIT_SAPLJ1AT_004       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AMM03        EXIT_J_1AMM01_001       User-exit printing MM waybills               .
J_1ASD05        EXIT_SAPLJ1AV_005       User-exit additional Argentine data in the order item (SD) .
J_1ASD06        EXIT_SAPLJ1AV_008       User-exit invoice reference in billing document (SD)    .
KAHFEX01        EXIT_SAPLHFRR_001       Selection data for commercial reporting in PS        .
KAP10001        EXIT_SAPLPS01_001       PS: Raporty hierarchii dla projektów            .
KAP10001        EXIT_SAPLPS01_002       PS: Raporty hierarchii dla projektów            .
KAP60001        EXIT_SAPLPS09_001       PS: Eksport wskaźników projektu do R/3 EIS         .
KAP60001        EXIT_SAPLPS09_002       PS: Eksport wskaźników projektu do R/3 EIS         .
KKAG0001        EXIT_SAPLKKAG_001       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0001        EXIT_SAPLKKAG_002       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0001        EXIT_SAPLKKAG_005       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0002        EXIT_SAPLKKAG_003       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0002        EXIT_SAPLKKAG_006       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0003        EXIT_SAPLKKAG_004       Okresowy rachunek nośników kosztów: produkcja jednostkowa  .
KKAG0004        EXIT_SAPLADK0_001       Ustalanie wyniku z pozycjami dynamicznymi          .
KKAG0004        EXIT_SAPLADK0_002       Ustalanie wyniku z pozycjami dynamicznymi          .
KKAG0005        EXIT_SAPKKA08_001       Ustalanie wyniku                      .
KKAG0005        EXIT_SAPKKA17_001       Ustalanie wyniku                      .
KKAG0005        EXIT_SAPKKA18_001       Ustalanie wyniku                      .
KKAG0005        EXIT_SAPLKKAG_007       Ustalanie wyniku                      .
KKAG0005        EXIT_SAPLKKAG_008       Ustalanie wyniku                      .
KKAG0006        EXIT_SAPKKA12_001       Rozszerzenia dla SAPKKA12                  .
KKAG0006        EXIT_SAPKKA12_002       Rozszerzenia dla SAPKKA12                  .
KKAG0006        EXIT_SAPKKA12_003       Rozszerzenia dla SAPKKA12                  .
KKAG0007        EXIT_SAPLADK0_003       Ustalanie wyniku z pozycjami dynamicznymi          .
KKAG0007        EXIT_SAPLADK0_004       Ustalanie wyniku z pozycjami dynamicznymi          .
KKCD0001        EXIT_SAPFKCIM_001       SAP-EIS: USER EXIT - transfer danych            .
KKCD0001        EXIT_SAPFKCIM_002       SAP-EIS: USER EXIT - transfer danych            .
KKCD0001        EXIT_SAPFKCIM_003       SAP-EIS: USER EXIT - transfer danych            .
KKCD0001        EXIT_SAPFKCIM_004       SAP-EIS: USER EXIT - transfer danych            .
KKCD0002        EXIT_SAPFKCIU_001       Data entry user exit before update             .
KKDR0001        EXIT_SAPLKYP1_001       Rozszerzeniua zmiennych globalnych do dochodzenia      .
KKDR0001        EXIT_SAPLKYP1_002       Rozszerzeniua zmiennych globalnych do dochodzenia      .
KKDR0001        EXIT_SAPLKYP1_003       Rozszerzeniua zmiennych globalnych do dochodzenia      .
KKDR0002        EXIT_SAPMKCBF_001       Dochodzenie: Wyprowadzenie cech wirtualnych i wskaźników  .
KKDR0002        EXIT_SAPMKCBF_002       Dochodzenie: Wyprowadzenie cech wirtualnych i wskaźników  .
KKDR0002        EXIT_SAPMKCBF_003       Dochodzenie: Wyprowadzenie cech wirtualnych i wskaźników  .
KKDR0002        EXIT_SAPMKCBF_004       Dochodzenie: Wyprowadzenie cech wirtualnych i wskaźników  .
KKEK0001        EXIT_SAPLKKEC_001       Typ pozycji Y definiowany przez użytkown. w kalkulacji jedn..
KKEK0001        EXIT_SAPLKKEC_002       Typ pozycji Y definiowany przez użytkown. w kalkulacji jedn..
KKP00001        EXIT_SAPLKKPZ_001       Lista robocza materiałów zdefiniowanych przez użytkownika  .
KKRF0001        EXIT_SAPLKKRF_001       Exit funkcji do klasyfikacji rozszerzenia AUFK       .
KKRF0002        EXIT_RKOCLMIG_001       Exit funkcji do konwersji cech -" pola wł. dla klientów   .
KKRU0001        EXIT_SAPLKKRU_001       USER EXIT do generowania tekstu dla objektu agregacji    .
KPSCASH1        EXIT_SAPLFMPR_001       User Exit-zarządz. śr. pienięż. PS: Aktualizacja rzeczywista.
KPSHZIN1        EXIT_SAPLHFC1_001       Project interest calc.: Modification of single item table  .
KPSHZIN2        EXIT_SAPLHFC1_002       Project Interest Calculation: Check Line Item Relevance   .
KPSHZIN4        EXIT_SAPLHFC1_004       Rachunek odsetek PS/CO: Aktualizacj specyficzna dla klienta .
KPSPZIN1        EXIT_SAPLHFC2_001       Plan. nalicz. odsetek w proj.: odczyt waż. dla nalicz. rek. .
KPSPZIN2        EXIT_SAPLHFC2_002       Planowe naliczanie odsetek: Kontrola istotności pozycji poj..
KPSPZIN3        EXIT_SAPLHFC2_003       Plan. naliczanie odsetek: Indyw. określ. daty zakończ. nal. .
KPSPZIN4        EXIT_SAPLHFC2_004       Plan. naliczanie odsetek: aktualizacja właściwa dla klienta .
KSDIEX01        EXIT_SAPLEBBS_001       Ustalanie nakładu przy fakturowaniu zgodnego z nakładem   .
KSDIEX01        EXIT_SAPLEBBS_002       Ustalanie nakładu przy fakturowaniu zgodnego z nakładem   .
KSDIEX01        EXIT_SAPLEBBS_003       Ustalanie nakładu przy fakturowaniu zgodnego z nakładem   .
LASP0001        EXIT_SAPLSP00_001       PP - planowanie sekwencji - wizualizacja (cechy zlecenia)  .
LASP0101        EXIT_SAPLSP01_001       LASP: tworzenie żądanej sekwencji rekordów terminów     .
LEINS001        EXIT_SAPLEINS_001       Aktualizacja statystyki: dokumenty zaopatrzeniowe      .
LES00001        EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_001 EXIT użytkownika dla LES                  .
LES00001        EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_002 EXIT użytkownika dla LES                  .
LESHPSC        EXIT_SAPLV03C_APOINT_001   Harmonogramowanie wysyłki i transportu: Ustalanie danych  .
LFDCB001        EXIT_SAPLFDCB_001       Exits SAPLFDCB                       .
LFVZF001        EXIT_SAPLFVZF_001       Tr-TM-LO: Exit kontroli specyf. dla kontraktu FB01     .
LIFO0040        EXIT_SAPLLIFS_001       Interfejsy użytkownika dla wyceny LIFO           .
LIFO0040        EXIT_SAPLLIFS_002       Interfejsy użytkownika dla wyceny LIFO           .
LIFO0040        EXIT_SAPLLIFS_003       Interfejsy użytkownika dla wyceny LIFO           .
LM61W001        EXIT_SAPLM61W_001       User Exit w otoczeniu modułu funkcyjnego PROGNOZY      .
LM61W001        EXIT_SAPLM61W_002       User Exit w otoczeniu modułu funkcyjnego PROGNOZY      .
LMCWZ001        EXIT_SAPLWLF4_001       Struktura komunikac. dla aktualizacji: rozszerz. LIS Agency .
LMDR2001        EXIT_SAPLMDR2_001       USER EXIT dla profili ograniczeń optym. łączenia zamówień  .
LMDR2001        EXIT_SAPLMDR2_002       USER EXIT dla profili ograniczeń optym. łączenia zamówień  .
LMDR2001        EXIT_SAPLMDR2_003       USER EXIT dla profili ograniczeń optym. łączenia zamówień  .
LMDZU001        EXIT_SAPLMDZU_001       USER EXIT w dodatk. MRP                   .
LMDZU001        EXIT_SAPLMDZU_002       USER EXIT w dodatk. MRP                   .
LMDZU001        EXIT_SAPLMDZU_003       USER EXIT w dodatk. MRP                   .
LMEDR001        EXIT_SAPLMEDRUCK_001     Rozszerzenia - program wydruku               .
LMEKO001        EXIT_SAPLMEKO_001       Extend communications structure KOMK for pricing      .
LMEKO002        EXIT_SAPLMEKO_002       Extend communications structure KOMP for pricing      .
LMELA002        EXIT_SAPLEINR_002       Przejęcie numeru partii z awizo dostawy podczas księgow. PZ .
LMELA010        EXIT_SAPLEINM_010       Przyjęcie awizo dostawy: przejęcie danych pozycji z IDOC  .
LMEQR001        EXIT_SAPLMEQR_001       User-Exit dla ustalania źródła dostaw            .
LMEWPU06        EXIT_SAPLMEWP_001       Customer-Exit dla określania obiektów nabycia katalogowego .
LMEWPU07        EXIT_SAPLMEWP_003       Customer-Exit dla określania dozwolonych katalogów     .
LMEWRU01        EXIT_SAPLMEWR_001       User-Exits dla BAPI BAPI_REQUIREMENT_CREATE         .
LMEXF001        EXIT_SAPLMEXF_001       Warunki w dokumentach zaopatrzeniowych bez przyjęcia fakt. .
LMR1M001        EXIT_SAPLMR1M_002       User-Exit's w kontroli faktur-logistyka           .
LMR1M001        EXIT_SAPLMR1M_003       User-Exit's w kontroli faktur-logistyka           .
LMR1M001        EXIT_SAPLMR1M_004       User-Exit's w kontroli faktur-logistyka           .
LMR1M001        EXIT_SAPLMRMP_010       User-Exit's w kontroli faktur-logistyka           .
LMR1M002        EXIT_SAPLKONT_011       Modyfikacja konta dla wyszukiwania konta PZ/PF       .
LMR1M003        EXIT_SAPLMRME_003       Przydział numerów w kontroli faktur-logistyka        .
LMR1M004        EXIT_SAPLMRMP_004       Logistyczne sprawdz. faktury: teksty pozycji dla kol. dokum..
LMR1M005        EXIT_SAPLMRMC_002       Logist. sprawdzanie fakt.: Zatw. dla ks. wst. wpr. dokum.  .
LMR1M006        EXIT_SAPLMRM_BAPI_001     Logistyczne sprawdzanie faktury: Przetwarzanie faktury XML .
LOI00001        EXIT_RMCPAMRP_002       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_001       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_002       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_003       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_004       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_005       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_006       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_007       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_008       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI1_009       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOI00001        EXIT_SAPLLOI2_001       User-Exit dla interfejsu LOI                .
LOIB1U01        EXIT_SAPLOIB1_001       Include OIB1                        .
LOIB1U01        EXIT_SAPLOIB1_002       Include OIB1                        .
LOIB1U01        EXIT_SAPLOIB1_003       Include OIB1                        .
LOIB1U10        EXIT_SAPLOIB1_004       IS-Oil/HPM Przelicz. ilości: Masa na objętość/obj. na masę .
LOIB1U10        EXIT_SAPLOIB1_005       IS-Oil/HPM Przelicz. ilości: Masa na objętość/obj. na masę .
LOIB1U10        EXIT_SAPLOIB1_006       IS-Oil/HPM Przelicz. ilości: Masa na objętość/obj. na masę .
LOIBQCI1        EXIT_SAPLOIB_QCI_001     HPM-QCI: Funkcje w LOIB_QCIU01 do modyfikacji zewn. wywołań .
LOIBQCI1        EXIT_SAPLOIB_QCI_002     HPM-QCI: Funkcje w LOIB_QCIU01 do modyfikacji zewn. wywołań .
LOIBQCI1        EXIT_SAPLOIB_QCI_003     HPM-QCI: Funkcje w LOIB_QCIU01 do modyfikacji zewn. wywołań .
LOIBQCI1        EXIT_SAPLOIB_QCI_007     HPM-QCI: Funkcje w LOIB_QCIU01 do modyfikacji zewn. wywołań .
LOIBQCI2        EXIT_SAPLOIB_QCI_004     HPM-QCI: Funkcje w FORM OIL_QUANTITY_CALCULATION      .
LOIDAU01        EXIT_SAPLOIDA_001       Wywoł. funkcji kl. do zmiany atryb. ekranu dla danych zewn. .
LOIDAU01        EXIT_SAPLOIDA_002       Wywoł. funkcji kl. do zmiany atryb. ekranu dla danych zewn. .
LSPC01U0        EXIT_SAPLSPC01_001      Rozszerzenie klienta dla EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LSPC01U0        EXIT_SAPLSPC01_002      Rozszerzenie klienta dla EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LSPC01U0        EXIT_SAPLSPC01_003      Rozszerzenie klienta dla EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LTBLX001        EXIT_SAPLTBLX_001       Cechy klienta - system limitu                .
LTBLX002        EXIT_SAPLTBLX_002       System limitu: Specyficzne dla klienta kontrole uprawnień  .
LTBLX003        EXIT_SAPLTBLX_003       Pola dodatkowe opracowania limitu Zarządzania limitem kred. .
LTBLX003        EXIT_SAPLTBLX_004       Pola dodatkowe opracowania limitu Zarządzania limitem kred. .
LTBLX005        EXIT_SAPLTBLX_005       Zarządzanie limitem: Pola klientów dla cech limitu     .
LTBLX006        EXIT_SAPLTBLX_006       Zarządzanie limitem: Pola klientów dla ID obiektu finans.  .
LVEDF001        EXIT_SAPLVEDF_001       User-Exit dla IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001        EXIT_SAPLVEDF_002       User-Exit dla IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001        EXIT_SAPLVEDF_003       User-Exit dla IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001        EXIT_SAPLVEDF_004       User-Exit dla IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LWB2B001        EXIT_SAPLWB2A_001       Kontrakt handlowy: Exit ekranu kontraktu handlowego     .
LWB2B001        EXIT_SAPLWB2A_002       Kontrakt handlowy: Exit ekranu kontraktu handlowego     .
LWB2B001        EXIT_SAPLWB2A_003       Kontrakt handlowy: Exit ekranu kontraktu handlowego     .
LWB2B001        EXIT_SAPLWB2A_004       Kontrakt handlowy: Exit ekranu kontraktu handlowego     .
LWB2B002        EXIT_SAPLWB2K_005       Kontrakt handlowy: Rozszerzenia kontroli pola        .
LWB2B003        EXIT_SAPLWB2A_006       Kontrakt handlowy: Rozszerzenia klienta przed zapamiętaniem .
LWB2B003        EXIT_SAPLWB2A_009       Kontrakt handlowy: Rozszerzenia klienta przed zapamiętaniem .
LWB2B004        EXIT_SAPLWB2A_007       Kontrakt handlowy: Roszerzenie funkcji           .
LWB2B005        EXIT_SAPLWB2H_006       Kontrakt handl.: Sprawdzanie, czy należy wygener. nast. dok..
LWB2B005        EXIT_SAPLWB2H_007       Kontrakt handl.: Sprawdzanie, czy należy wygener. nast. dok..
LWB2B006        EXIT_SAPLWB27_010       Kontrakt handlowy: Wpływanie na tworzenie z referencją   .
LWB2B007        EXIT_SAPLWB2S_006       Kontrakt handlowy: Dodatkowe kontrole opracowania warunków .
LWB2B008        EXIT_SAPLWB2A_008       Kontrakt handlowy:                     .
LWB2B009        EXIT_SAPLWB2A_010       Kontr. handl.: Rozszerz. num. kontr. handl. zewn.      .
LWB2B009        EXIT_SAPLWB2A_011       Kontr. handl.: Rozszerz. num. kontr. handl. zewn.      .
LWBON001        EXIT_SAPLWN08_001       Rozszerzanie struktury komunikacji MCKONA (obroty, dochody) .
LWBON001        EXIT_SAPLWN12_001       Rozszerzanie struktury komunikacji MCKONA (obroty, dochody) .
LWBON001        EXIT_SAPLWN35_001       Rozszerzanie struktury komunikacji MCKONA (obroty, dochody) .
LWBON003        EXIT_SAPLWN01_001       Zmiana danych rozlicz. przed utworz. dokumentu rozliczenia .
LWBON003        EXIT_SAPLWN01_002       Zmiana danych rozlicz. przed utworz. dokumentu rozliczenia .
LWBON003        EXIT_SAPLWN01_003       Zmiana danych rozlicz. przed utworz. dokumentu rozliczenia .
LWBON004        EXIT_SAPLWN06_001       Symulacja aktualizacji LIS - wykaz szczegółowy       .
LWBON004        EXIT_SAPLWN06_002       Symulacja aktualizacji LIS - wykaz szczegółowy       .
LWBON005        EXIT_SAPLWN13_001       Wpisy indeksu - dokum. rozlicz. - rozliczenie - uzgodnienie .
LWSUS001        EXIT_SAPLWSUS_001       Ustalanie źródła dostaw specyficzne dla klienta w handlu  .
LWVK0001        EXIT_SAPLWVK0_001       Ustalanie rodzaju kalkulacji indywidualnie dla klienta   .
LWVK1001        EXIT_SAPLWVK1_001       Rozszerzanie struktury komunikacyjnej KOMK dla ustal. cen  .
LWVK1002        EXIT_SAPLWVK1_002       Rozszerzanie struktury komunik. KOMP dla ustalania cen   .
LWVK1003        EXIT_SAPLWVK1_003       Specyf. dla klienta kontrola pozycji kalkulacji       .
LWVKM001        EXIT_SAPLWVKM_001       Konkurencja: Rozszerzenie nagłówka listy wprowadzania WELPK .
LWVKM002        EXIT_SAPLWVKM_002       Konkurencja: Rozszerzenie nagłówka listy wprowadzania WELPP .
LWZRE001        EXIT_SAPLWLF0_001       Rozszerzenia, operacja agencyjna, określenie warunku    .
LWZRE001        EXIT_SAPLWLF0_002       Rozszerzenia, operacja agencyjna, określenie warunku    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_001       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_002       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_003       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_004       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_005       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_006       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_007       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_008       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_009       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_010       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_012       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_013       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_014       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_015       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_016       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_017       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_018       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_019       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_020       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE002        EXIT_SAPLWLFB_021       Rozszerzenia: Przekazanie do rachunkowości finansowej    .
LWZRE003        EXIT_SAPLWLF2_001       Rozszerzenia, sprawdzanie limitu kredytu, żądanie płatności .
LWZRE004        EXIT_SAPLWLF2_002       Rozszerzenie: Żądanie płatności, sprawdz. dokumentów    .
LWZRE004        EXIT_SAPLWLF2_003       Rozszerzenie: Żądanie płatności, sprawdz. dokumentów    .
LWZRE004        EXIT_SAPLWLF2_004       Rozszerzenie: Żądanie płatności, sprawdz. dokumentów    .
LWZRE004        EXIT_SAPLWLFN_001       Rozszerzenie: Żądanie płatności, sprawdz. dokumentów    .
LWZRE005        EXIT_SAPLWLFO_001       Rozszerzenie: Żądanie płatności, określanie skonta     .
LWZRE005        EXIT_SAPLWLFO_002       Rozszerzenie: Żądanie płatności, określanie skonta     .
LWZRE006        EXIT_SAPLWLFI_001       Rozszerzenie: Operacja agencyjna, określanie obiektu wynik. .
LWZRE007        EXIT_SAPLWLF2_005       Rozszerzenie: Określanie daty listy faktur - operacja agenc..
LWZRE008        EXIT_SAPLWLF1_001       Rozszerzenie: Wypełnianie, zmiana pól klienta, dok. płatn. .
LWZRE008        EXIT_SAPLWLF1_002       Rozszerzenie: Wypełnianie, zmiana pól klienta, dok. płatn. .
LWZRE008        EXIT_SAPLWLF1_010       Rozszerzenie: Wypełnianie, zmiana pól klienta, dok. płatn. .
LWZRE008        EXIT_SAPLWLF1_011       Rozszerzenie: Wypełnianie, zmiana pól klienta, dok. płatn. .
LWZRE009        EXIT_SAPLWLF8_001       Rozszerzenie: Określanie komunikatów i korespondencja    .
LWZRE009        EXIT_SAPLWLFY_001       Rozszerzenie: Określanie komunikatów i korespondencja    .
LWZRE009        EXIT_SAPLWLFY_002       Rozszerzenie: Określanie komunikatów i korespondencja    .
LWZRE009        EXIT_SAPLWLFY_003       Rozszerzenie: Określanie komunikatów i korespondencja    .
LWZRE009        EXIT_SAPLWLFY_004       Rozszerzenie: Określanie komunikatów i korespondencja    .
LWZRE010        EXIT_SAPLWLFB_011       Rozszerzenie: Wyszukiwanie konta - operacja agencyjna    .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_006       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_007       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_008       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_009       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_010       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE011        EXIT_SAPLWLF2_011       Operacja agencyjna: Screen exits dla dokumentów płatności  .
LWZRE012        EXIT_SAPLWLF1_003       Rozszerzenie: Przejęcie danych - ustalanie ceny, dok. płatn..
LWZRE013        EXIT_SAPLWLF1_004       Operacja agencyjna: Screen exits dla faktur dostawcy    .
LWZRE013        EXIT_SAPLWLF1_005       Operacja agencyjna: Screen exits dla faktur dostawcy    .
LWZRE013        EXIT_SAPLWLF1_006       Operacja agencyjna: Screen exits dla faktur dostawcy    .
LWZRE013        EXIT_SAPLWLF1_007       Operacja agencyjna: Screen exits dla faktur dostawcy    .
LWZRE014        EXIT_SAPLWLF1_008       Rozszerzenie: Kontrola pola specyf. dla klienta - dok. fakt..
LWZRE014        EXIT_SAPLWLF1_009       Rozszerzenie: Kontrola pola specyf. dla klienta - dok. fakt..
LWZRE015        EXIT_SAPLWLF8_002       Rozszerzenie: Transfer danych tworzenia listy wynagrodzeń  .
LWZRE016        EXIT_SAPLWLF8_003       Rozszerzenie: Transfer danych - tworzenie listy księg.   .
LWZRE017        EXIT_SAPLWRGW_003       Rozszerzenie: Kontrole w czasie zapam. dokum. płatności   .
LWZRE017        EXIT_SAPLWRGW_004       Rozszerzenie: Kontrole w czasie zapam. dokum. płatności   .
LWZRE018        EXIT_SAPLWRGW_002       Rozszerzenie: Kontrole podczas zapamiętywania listy faktur .
LWZRE019        EXIT_SAPLWRGW_001       Rozszerzenie: Kontrole w czasie zapamiętania faktur     .
LWZRE020        EXIT_SAPLWRGW_005       Rozszerzenie: Kontrole w czasie zapamiętania listy księg.  .
M06B0001        EXIT_SAPLEBNF_001       Ustalanie funkcji dla zatwierdzenia zgłosz.zapotrzeb.    .
M06B0002        EXIT_SAPLEBND_001       Zmiany struktury komunikacji dla zatwierdz. zgłosz. zapotrz..
M06B0003        EXIT_SAPMM06B_001       Zakres numerów i numer dokumentu              .
M06B0004        EXIT_SAPLEBNE_001       Zakres numerów i numer dokumentu              .
M06B0005        EXIT_SAPLEBND_004       Zmiany struktury komunikac. dla zatwierdz.całk. ZgłoszZapot .
M06E0004        EXIT_SAPLEBND_002       Zmiany dla struktury komunik. dla zatwierdz. dokum.zaopatrz..
M06E0005        EXIT_SAPLEBNF_005       Ustalanie funkcji dla zatwierdzenia dokumentów zaoptrzeniow..
M60E0001        EXIT_SAPLM60E_001       User-Exit początku opracownia pl. zapotrz. podst      .
M60E0002        EXIT_SAPLM60E_002       User-Exit końca opracowania pl. zapotrzebowania podst.   .
M60P0001        EXIT_SAPLM60P_001       SAPLM60P interpretacja akcji oraz kompleksowych zależ. ob. .
M60P0001        EXIT_SAPLM60P_002       SAPLM60P interpretacja akcji oraz kompleksowych zależ. ob. .
M61X0001        EXIT_SAPLM61C_001       USER EXIT PP-MRP planowanie potrzeb materiałowych (MRP)   .
M61X0001        EXIT_SAPLM61O_001       USER EXIT PP-MRP planowanie potrzeb materiałowych (MRP)   .
M61X0001        EXIT_SAPMM61X_001       USER EXIT PP-MRP planowanie potrzeb materiałowych (MRP)   .
M61X0002        EXIT_SAPLM61R_001       USER EXIT PP-MRP zestawienie - MRP             .
M61X0002        EXIT_SAPMM61R_001       USER EXIT PP-MRP zestawienie - MRP             .
MBCF0002        EXIT_SAPMM07M_001       Customer Function Exit : Tekst segmentu w pozycji dok. mat. .
MBCF0005        EXIT_SAPM07DR_001       Pozycja dokum. mater. dla dokum. wyd./przyj. mat.      .
MBCF0005        EXIT_SAPM07DR_002       Pozycja dokum. mater. dla dokum. wyd./przyj. mat.      .
MBCF0006        EXIT_SAPLMIGO_001       Funkcja klienta dla elementu PSP              .
MBCF0006        EXIT_SAPMM07M_005       Funkcja klienta dla elementu PSP              .
MBCF0007        EXIT_SAPMM07R_001       Customer Function Exit: Aktualizacja rezerwacji       .
MBCF0009        EXIT_SAPMM07M_009       Wypełnianie pola "Skład"                  .
MBCF0010        EXIT_SAPLMB_BUS2093_001    EXIT klienta: Tworzenie rezerwacji BAPI_RESERVATION_CREATE1 .
MBCF0011        EXIT_PP_PICK_LIST_001     Odczyt z RESB i RKPF dla listy wydruku w MB26        .
MBCFC003        EXIT_SAPMM07M_003       Opracowywanie danych podst. przy ruchach materiałów     .
MBCFC004        EXIT_SAPMM07M_004       Opracowywanie specyfikacji partii przy ruchach materiałów  .
MBCFC010        EXIT_SAPMM07M_010       Propozycja numeru partii na ekranie pozycji Gospod. zapas. .
MB_CF001        EXIT_SAPLMBMB_001       Customer Function Exit dla aktualizacji dokumentu materiał. .
MCB10001        EXIT_SAPLMCB1_001       BCO: Statistics update of material movements and inventory .
MCBR0001        EXIT_SAPLMCBR_001       COZ: aktualizacja statystyki ze sprawdzenia faktury, ocena .
MCF20001        EXIT_SAPLMCF2_001       PPIS: Statistics update of production orders        .
MCI10001        EXIT_SAPLMCI1_001       MCI1: aktualizacja PMIS/QMIS                .
MCP20001        EXIT_SAPMMCP6_001       Rozszerzenia planowania/tabeli planowania          .
MCP20002        EXIT_SAPMMCP6_002       SOP: define macro calculation for flexible planning     .
MCP20003        EXIT_SAPMMCP6_003       Wyjście do przetwarzania kodu funkcji w planowaniu SIL   .
MCP20004        EXIT_SAPMMCP6_004       WyjScie do przetwarzania nagłówków ekranu w planowaniu SIL .
MCP20005        EXIT_SAPMMCP6_005       Userexit do kontroli uprawnień w planowaniu         .
MCP20006        EXIT_SAPMMCP6_006       Wyjscie do opracowania infor. nagłówka w Exel-Download   .
MCP20007        EXIT_SAPMMCP6_007       USER EXIT dla F4 użytkownika-sterowanie możliwością wpisu  .
MCP20008        EXIT_SAPLMCP2_008       Przetwarzanie zamówienia z IDOCs              .
MCP20008        EXIT_SAPLMCP2_009       Przetwarzanie zamówienia z IDOCs              .
MCP20009        EXIT_SAPLMCP6_001       Szacowanie obrotu dla OTB                  .
MCP20010        EXIT_SAPLMCP6_002       Kontrola OTB w zamówieniu                  .
MCP20011        EXIT_SAPMMCP6_011       USER EXIT do opracowania zaktualizowanych akordów danych  .
MCP20012        EXIT_SAPMMCP6_012       USER EXIT dla wyłączania kodu funkcji            .
MCP20013        EXIT_SAPMMCP6_013       USER EXIT dla jednorazowej zmiany tabeli plan.       .
MCP20014        EXIT_SAPMMCP6_014       USER EXIT do zmiany tekstu linii              .
MCP20015        EXIT_SAPMMCP6_015       USER EXIT dla wpisów nazw pól materiał/zakład PBED     .
MCP20017        EXIT_SAPMMCP6_017       USER-exit dla określania blokady wskaźnika         .
MCP20018        EXIT_SAPMMCP3_018       USER exit dla poszerzania poziomu hierarchii planowania   .
MCP20020        EXIT_SAPMMCP6_020       USER EXIT dla odczytu struktury inf. podczas trasnsferu MRP .
MCP20021        EXIT_SAPMMCP6_021       USER EXIT dla modyfikacji parametrów podczas transferu MRP .
MCP20022        EXIT_SAPLPROM_022       USER EXIT dla wyświetlania wyniku prognozy         .
MCP20023        EXIT_SAPMMCP6_023       USER EXIT dla kontroli podwójnych kombinacji cech      .
MCP20024        EXIT_SAPMMCP6_024       USER EXIT dla wpisu parametrów prognozy           .
MCP20025        EXIT_SAPMMCP6_025       USER EXIT dla zapamiętania prognozy             .
MCP20026        EXIT_RMCP6ADD_026       Narzędzie pomocy hierarchii planowania: rozszerzanie cech  .
MCQ10001        EXIT_SAPLMCQ1_001       QMIS: aktualizacja dla zdarzenia decyzji użycia (QV)    .
MCQ20001        EXIT_SAPLMCQ2_001       QMIS: aktualizacja dla zdarzenia - wynik kontroli      .
MCR00001        EXIT_RMCREPAU_001       LIS: kontrola uprawnienia dla analiz standardowych     .
MCR00002        EXIT_SAPLMCS2_001       Analizy standardowe: wyświetlanie wskaźników        .
MCS10001        EXIT_SAPLMCS1_001       SIS: Statistics update, sales documents           .
MCS10001        EXIT_SAPLMCS1_002       SIS: Statistics update, sales documents           .
MCS50001        EXIT_SAPLMCS5_001       SIS: Statistics update, deliveries             .
MCS50001        EXIT_SAPLMCS5_002       SIS: Statistics update, deliveries             .
MCS60001        EXIT_SAPLMCS6_001       SIS: Statistics update, invoices              .
MCS60001        EXIT_SAPLMCS6_002       SIS: Statistics update, invoices              .
MCST0001        EXIT_SAPLMCST_001       TIS: aktualizacja statystyki - transport          .
MCST0001        EXIT_SAPLMCST_002       TIS: aktualizacja statystyki - transport          .
MCV20001        EXIT_SAPLMCV2_001       SIS: aktualizacja statystyki kontakty/promocje sprzedaży  .
MCW10001        EXIT_SAPLWIS3_001       RIS: aktualizacja - zmiana CS                .
MCYA0001        EXIT_SAPMMCY1_001       Rozszerzenie syst. wczesn. ostrzegania LIS (specyfik. cech) .
MCYA0002        EXIT_SAPLMCY2_002       User-Exit system wczesnego ostrzegania (faks-symbole)    .
MD070001        EXIT_SAPLMD07_001       USER EXIT dla MDL1                     .
MDR10001        EXIT_SAPLMDR1_001       Rozszerzanie dla modułów funkcyjnych zaokrąglenia      .
MDR10001        EXIT_SAPLMDR1_002       Rozszerzanie dla modułów funkcyjnych zaokrąglenia      .
MDR10001        EXIT_SAPLMDR1_003       Rozszerzanie dla modułów funkcyjnych zaokrąglenia      .
MDR10001        EXIT_SAPLMDR1_004       Rozszerzanie dla modułów funkcyjnych zaokrąglenia      .
MDR10001        EXIT_SAPLMDR1_005       Rozszerzanie dla modułów funkcyjnych zaokrąglenia      .
ME590001        EXIT_SAPLME59_001       Grupowanie zgłoszeń zapotrzebow. dla rozdziału zamów. w ME59.
MEAG0001        EXIT_SAPLMEAG_001       Rozdział kontraktu / umowy terminarzowej z CRM       .
MEETA001        EXIT_SAPLEINL_001       Określanie rodz.linii harm.(ZlZaległe,ZapotNatychm,przegląd).
MEETA001        EXIT_SAPLEINL_002       Określanie rodz.linii harm.(ZlZaległe,ZapotNatychm,przegląd).
MEFLD004        EXIT_SAPLEINR_004       Ustal.najwcześ.daty dostawy dla kontroli PMater,tylko zamów..
MELAB001        EXIT_RM06ELAB_001       Tworzenie harmonogramu dostaw: realizacja planu doręczania .
MEQUERY1        EXIT_SAPLMEQUERY_001     Rozszerzenie dla przeglądu dokumentu ME21N/ME51N      .
MEQUERY1        EXIT_SAPLMEQUERY_002     Rozszerzenie dla przeglądu dokumentu ME21N/ME51N      .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_001      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_002      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_003      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_004      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_005      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_006      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_007      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_008      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_009      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEREQ001        EXIT_SAPLMEREQ_010      Dane specyficzne dla klienta w zgłoszeniu zapotrzebowania  .
MEVME001        EXIT_SAPLEINR_001       Oblicz. IlośDomyśl PrzyjMat i toleranc.dostawy zawyż./zaniż..
MEVME001        EXIT_SAPLEINR_003       Oblicz. IlośDomyśl PrzyjMat i toleranc.dostawy zawyż./zaniż..
MGA00001        EXIT_SAPLMGMU_001       Dane podst. mat. (Przemysł): Kontrole i rozszerzenia    .
MGA00002        EXIT_SAPLMG02_001       Dane podst. mat. (Przemysł): Przyznanie numerów       .
MGA00002        EXIT_SAPLMG02_002       Dane podst. mat. (Przemysł): Przyznanie numerów       .
MGA00003        EXIT_SAPLOMCV_001       Dane podst. mat. (Przemysł i Detal): Wyświetlanie numerów  .
MGA00003        EXIT_SAPLOMCV_002       Dane podst. mat. (Przemysł i Detal): Wyświetlanie numerów  .
MGA00003        EXIT_SAPLOMCV_901       Dane podst. mat. (Przemysł i Detal): Wyświetlanie numerów  .
MGA00003        EXIT_SAPLOMCV_902       Dane podst. mat. (Przemysł i Detal): Wyświetlanie numerów  .
MGV00001        EXIT_SAPLMV01_002       Dane podst. materiału (Przemysł): Dystrybucja ALE      .
MGV00001        EXIT_SAPLMV02_002       Dane podst. materiału (Przemysł): Dystrybucja ALE      .
MGV00002        EXIT_SAPLMV03_001       Dane podst. mat. (Przemysł): Odczyt wart. dla obiekt. filtra.
MGV00003        EXIT_SAPL1001_003       Dane podst. materiału (Detal): Dystrybucja ALE       .
MGV00003        EXIT_SAPLMV01_003       Dane podst. materiału (Detal): Dystrybucja ALE       .
MGW00001        EXIT_SAPLMGW5_001       Dane podst. mat. (Sprzedaż detal.): Dane dodatkowe     .
MGW00002        EXIT_SAPLMG72_001       Dane podst. materiału (Sprzedaż detal.): Przydział nr    .
MGW00002        EXIT_SAPLMG72_002       Dane podst. materiału (Sprzedaż detal.): Przydział nr    .
MGW00002        EXIT_SAPLMGNK_003       Dane podst. materiału (Sprzedaż detal.): Przydział nr    .
MILLCL01        EXIT_MILL_CLMMBE_001     Przegląd zapasów wg cech: USER EXIT             .
MILLCL01        EXIT_MILL_CLMMBE_002     Przegląd zapasów wg cech: USER EXIT             .
MILLCL02        EXIT_SAPLMILLCL_001      Rozszerzenia do wyszukiwania obiektów            .
MILLCL02        EXIT_SAPLMILLCL_002      Rozszerzenia do wyszukiwania obiektów            .
MILLOB01        EXIT_SAPLMILL_MM_OB_001    IS-MP: USER EXIT: Partia pierwotna             .
MILLOC01        EXIT_SAPLMILL_OC_001     IS-MP: USER EXIT: Łączenie zleceń              .
MILLOC01        EXIT_SAPLMILL_OC_002     IS-MP: USER EXIT: Łączenie zleceń              .
MILLOC01        EXIT_SAPLMILL_OC_003     IS-MP: USER EXIT: Łączenie zleceń              .
MILLOC01        EXIT_SAPLMILL_OC_004     IS-MP: USER EXIT: Łączenie zleceń              .
MILLOC01        EXIT_SAPLMILL_OC_005     IS-MP: USER EXIT: Łączenie zleceń              .
MKKS0001        EXIT_SAPMKKS0_001       Odchylenia: automatyczne planowanie procesu w kolej. okresie.
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_001       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_002       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_003       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_004       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_005       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_006       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_007       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_008       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_009       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_011       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_012       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_013       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_014       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_015       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_016       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_017       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_018       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_019       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E001        EXIT_SAPLEINM_020       User-exits dla wejścia i wyjścia dokumentów zaopatrz. (EDI) .
MM06E002        EXIT_SAPLEINN_001       IDOC processing for contracts in inbox           .
MM06E002        EXIT_SAPLEINN_002       IDOC processing for contracts in inbox           .
MM06E002        EXIT_SAPLEINN_003       IDOC processing for contracts in inbox           .
MM06E003        EXIT_SAPMM06E_001       Zakres numerów i numer dokumentu              .
MM06E004        EXIT_SAPMM06E_004       Sterowanie ekranami danych importu w zamówieniu       .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_006       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_007       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_008       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_009       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_012       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_013       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_014       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_016       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_017       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E005        EXIT_SAPMM06E_018       Pola klienta w dokumencie zaopatrz.             .
MM06E007        EXIT_SAPMM06E_020       Dokument zmian dla ZgłoszZapotrz podczas zmian w zamówieniu .
MM06E008        EXIT_SAPMM06E_021       Kontrola wartości docelow.kontraktu przy zamów.zlec do kont..
MM06E009        EXIT_SAPMM06E_022       Istotne teksty dla wskaźnika "Teksty istnieją"       .
MM06E010        EXIT_SAPMM06E_005       Wybór pola dla adresu dostawcy               .
MM06E011        EXIT_SAPMM06E_024       Aktywacja blokady zgłoszenia zapotrzebowania        .
MM06L001        EXIT_RM06LBAT_001       Wyjścia dla określania wycen w ocenie dostawcy       .
MM06L001        EXIT_RM06LBEW_001       Wyjścia dla określania wycen w ocenie dostawcy       .
MM06L001        EXIT_SAPLMEL0_001       Wyjścia dla określania wycen w ocenie dostawcy       .
MM06L001        EXIT_SAPMM06L_001       Wyjścia dla określania wycen w ocenie dostawcy       .
MM08R001        EXIT_RMMR01RS_001       User-Exits dla rozliczenia ERS               .
MM08R001        EXIT_RMMR01RS_002       User-Exits dla rozliczenia ERS               .
MM08R001        EXIT_RMMR01RS_003       User-Exits dla rozliczenia ERS               .
MM08R001        EXIT_RMMR01RS_004       User-Exits dla rozliczenia ERS               .
MM08R002        EXIT_SAPLKONT_002       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM08R002        EXIT_SAPLMR1M_001       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM08R002        EXIT_SAPLMRMC_001       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM08R002        EXIT_SAPLMRMP_001       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM08R002        EXIT_SAPMM08A_001       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM08R002        EXIT_SAPMM08R_001       User exit dla kontroli tolerancji              .
MM61W001        EXIT_SAPLPROW_001       User Exit w otoczeniu modułu funkcyjnego PROGNOZY      .
MM61W001        EXIT_SAPMM61W_001       User Exit w otoczeniu modułu funkcyjnego PROGNOZY      .
MM61W001        EXIT_SAPMM61W_002       User Exit w otoczeniu modułu funkcyjnego PROGNOZY      .
MMAL0001        EXIT_SAPLMEAO_001       ALE rozdział listy źródeł: przetwarzanie wyjściowe     .
MMAL0002        EXIT_SAPLMEAI_001       ALE rozdział listy źródeł: przetwarzanie wejściowe     .
MMAL0002        EXIT_SAPLMEAI_002       ALE rozdział listy źródeł: przetwarzanie wejściowe     .
MMAL0003        EXIT_SAPLMEAO_002       ALE rozdział rekordu inform. zaopatrz.: przetwarz. wyjściowe.
MMAL0004        EXIT_SAPLMEAI_003       ALE rozdział rekordu inform. zaopatrz.: przetwarz. wejściowe.
MMAL0004        EXIT_SAPLMEAI_004       ALE rozdział rekordu inform. zaopatrz.: przetwarz. wejściowe.
MMDA0001        EXIT_SAPLMMDA_001       Propozycja adresów dostawy                 .
MMFAB001        EXIT_RM06EFAB_001       Userexit dla utworzenia zlec.do kontraktu          .
MPKB0001        EXIT_SAPLMPKB_001       Funkcje zdef. przez użytkownika w przetwarzaniu KANBAN   .
MPKB0002        EXIT_SAPMMPKB_002       Wyświetlanie tablicy KANBAN zdefiniowane przez użytkownika .
MPKC0001        EXIT_SAPLMPKC_001       User-Exit dla obliczania kanban               .
MPKCCY01        EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_001    Spec. dla klienta pola w cyklu ster. Kanban (PKMC)     .
MPKCCY01        EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_002    Spec. dla klienta pola w cyklu ster. Kanban (PKMC)     .
MPKCCY02        EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_003    Spec. dla klienta pola w cyklu ster. łącz. wyw. dost. JIT  .
MPKCCY02        EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_004    Spec. dla klienta pola w cyklu ster. łącz. wyw. dost. JIT  .
MPKD0001        EXIT_SAPLMPKD_001       Wydanie kanban jako EDI                   .
MPKD0001        EXIT_SAPLMPKD_002       Wydanie kanban jako EDI                   .
MPKP0001        EXIT_SAPLMPKP_001       Wyświetlanie tablicy KANBAN zdefiniowane przez użytkownika .
MPKP0002        EXIT_SAPLMPKP_002       Specyf. dla klienta pola interfejsu wywołania        .
MPKR0001        EXIT_SAPMMPKR_001       Pola użytkowników w cyklu sterowania kanban         .
MPKR0001        EXIT_SAPMMPKR_002       Pola użytkowników w cyklu sterowania kanban         .
MPR10001        EXIT_SAPLMPR1_001       USER EXITS w TA MPR1(zewnętrzny transfer prognozy)     .
MPR10001        EXIT_SAPLMPR1_002       USER EXITS w TA MPR1(zewnętrzny transfer prognozy)     .
MPRO0004        EXIT_SAPMM61W_004       Ponowne przetwarzanie błędów prognozy i komunikatów wyjątku .
MRER0001        EXIT_RMMR1MRR_001       Automatyczne rozlicz. przyj. mater. (ERS) Przem. motoryz.  .
MRER0001        EXIT_RMMR1MRR_002       Automatyczne rozlicz. przyj. mater. (ERS) Przem. motoryz.  .
MRER0001        EXIT_RMMR1MRR_003       Automatyczne rozlicz. przyj. mater. (ERS) Przem. motoryz.  .
MRFLB001        EXIT_RM06EFLB_001       Sterowanie pozycjami przy tworzeniu zlecenia do kontraktu  .
MRMH0001        EXIT_SAPLMRMH_001       Logistyka-kontrola faktur: proces AOPM           .
MRMH0001        EXIT_SAPLMRMH_002       Logistyka-kontrola faktur: proces AOPM           .
MRMH0002        EXIT_SAPLMRMH_011       Logistyka-kontrola faktury: przyjęcie EDI          .
MRMH0002        EXIT_SAPLMRMH_012       Logistyka-kontrola faktury: przyjęcie EDI          .
MRMH0002        EXIT_SAPLMRMH_013       Logistyka-kontrola faktury: przyjęcie EDI          .
MRMH0002        EXIT_SAPLMRMH_014       Logistyka-kontrola faktury: przyjęcie EDI          .
MRMH0002        EXIT_SAPLMRMH_015       Logistyka-kontrola faktury: przyjęcie EDI          .
MRMH0003        EXIT_RMMR1MRB_001       Logistyka-sprawdzanie faktur: ponowna wycena / PRM     .
MRMH0003        EXIT_RMMR1MRB_002       Logistyka-sprawdzanie faktur: ponowna wycena / PRM     .
MRMN0001        EXIT_SAPLMRMN_001       Wyprow./ tworzenie komunikatów - logist. sprawdzanie faktury.
MRMN0001        EXIT_SAPLMRMN_002       Wyprow./ tworzenie komunikatów - logist. sprawdzanie faktury.
MRMN0001        EXIT_SAPLMRMN_003       Wyprow./ tworzenie komunikatów - logist. sprawdzanie faktury.
MSSTV001        EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_001 EXIT klienta 'Team Viewer': Wykluczenie menedżera      .
MSSTV001        EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_002 EXIT klienta 'Team Viewer': Wykluczenie menedżera      .
MV56AINI        EXIT_SAPMV56A_004       Inicjalizacja sterowania transakcją dla transportu     .
MVEIPREF        EXIT_SAPLPREF_001       User-Exits kalkulacji preferencji              .
MVEIPREF        EXIT_SAPLPREF_002       User-Exits kalkulacji preferencji              .
MWM2S001        EXIT_SAPLL2PIK_001      Rozszerzenie dla ustalenia 2-stopniowości          .
MWMBAP01        EXIT_SAPLL2018_001      Rozszerzenie dla BAPI WarehouseTransOrder.GetDetail     .
MWMBAP02        EXIT_SAPLL3016_001      Rozszerzenie dla BAPI WarehouseStock.GetDetail       .
MWMD0001        EXIT_RLVSDR40_001       Drukowanie zleceń przeniesienia przez RLVSDR40       .
MWMD0002        EXIT_RLKOMM40_001       Drukow. zleceń przenies. w przebiegu grupow. przez RLKOMM40 .
MWMIDI01        EXIT_SAPLLIDI_001       Enhancement for error handling with IDOC inbox       .
MWMIDI02        EXIT_SAPLLIDI_002       Enhancement for mssge WMTOCO (Confirm transfer order) Inbox .
MWMIDI03        EXIT_SAPLLIDI_003       Enhancement for mssge WMCATO (Cancel transfer order) Inbox .
MWMIDI04        EXIT_SAPLLIDI_004       Enhancement for mssge WMBBIN (Lock storage bin) Inbox    .
MWMIDI05        EXIT_SAPLLIDI_005       Enhancement for mssge WMTREQ (Create transfer req.) Inbox  .
MWMIDI06        EXIT_SAPLLIDI_006       Enhancement for mssge WMSUMO (Move storage unit) Inbox   .
MWMIDI07        EXIT_SAPLLIDI_007       Rozszerzenie dla komun. WMPIHU (Tworzenie HU pobr.) Wejście .
MWMIDO01        EXIT_SAPLLIDO_001       Enhancement of IDOCs WMTOID01 (Transport request) Outbox  .
MWMIDO02        EXIT_SAPLLIDO_002       Enhancement of IDOCs WMCAID01 (Cancel transfer req.) Outbox .
MWMIDO03        EXIT_SAPLLIDO_003       Enhancement of IDOCs WMRRID01 (release ref. no.) Outbox   .
MWMIDO04        EXIT_SAPLLIDO_004       Enhancement of IDOCs WMIVID01 (system inventory rec.) Outbox.
MWMIDO07        EXIT_SAPLLMDE_001       Enhancement for error handling for IDOC inbox: PDC     .
MWMIDO08        EXIT_SAPLLMDE_002       Enhancement for message WMMBXY (goods movement) Inbox   .
MWMIDO09        EXIT_SAPLLMDE_003       Enhancement for msg. WMINVE (count data, phys. invnt.) Inbox.
MWMIDO10        EXIT_SAPLLMDE_004       Enhancement for msg. WMTORD (Generate transfer order) Inbox .
MWMIDO11        EXIT_SAPLLMDE_005       Rozszerzenie dla komunik. WMTORD: ZP z wieloma pozycjami  .
MWMIDO12        EXIT_SAPLLIDO_005       Rozszerzenie dla komunikatu WMPIHU (HU pobrania) Wyjście  .
MWMIDO13        EXIT_SAPLLMDE_006       Rozszerzenie dla WMMBXY (Kolejne czynności po ruchach mat.) .
MWMK0001        EXIT_SAPLLVSK_001       Warehouse management: Customer exit for storage unit number .
MWMK0001        EXIT_SAPLLVSK_002       Warehouse management: Customer exit for storage unit number .
MWMK0001        EXIT_SAPLLVSK_003       Warehouse management: Customer exit for storage unit number .
MWMK0001        EXIT_SAPLLVSK_004       Warehouse management: Customer exit for storage unit number .
MWMMOB01        EXIT_RLVERIFY_001       Rozszerzenie dla pola weryfikacji w danych podstawowych mag..
MWMMOB02        EXIT_SAPLLMGT_001       Rozszerzenie dla konwersji kodu kreskowego         .
MWMPP001        EXIT_SAPLLCPP_001       Rozszerzenie Interfejsu-WM/PP (automatyczne tworzenie ZP)  .
MWMRF001        EXIT_SAPLLMOC_001       RF: Wpływ wyświetlania krótkiego tekstu materiału      .
MWMRF100        EXIT_SAPLLMOB_800       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0100) .
MWMRF100        EXIT_SAPLLMOB_810       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0100) .
MWMRF101        EXIT_SAPLLMOB_820       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0101) .
MWMRF101        EXIT_SAPLLMOB_830       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0101) .
MWMRF102        EXIT_SAPLLMOB_840       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0102) .
MWMRF102        EXIT_SAPLLMOB_850       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0102) .
MWMRF104        EXIT_SAPLLMOB_880       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0104) .
MWMRF104        EXIT_SAPLLMOB_890       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0104) .
MWMRF105        EXIT_SAPLLMOB_030       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0105)   .
MWMRF105        EXIT_SAPLLMOB_035       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0105)   .
MWMRF106        EXIT_SAPLLMOB_040       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0106)   .
MWMRF106        EXIT_SAPLLMOB_045       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0106)   .
MWMRF107        EXIT_SAPLLMOB_050       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0107)   .
MWMRF107        EXIT_SAPLLMOB_060       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0107)   .
MWMRF108        EXIT_SAPLLMOB_070       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0108)   .
MWMRF108        EXIT_SAPLLMOB_075       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0108)   .
MWMRF151        EXIT_SAPLLMOB_100       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0151) .
MWMRF151        EXIT_SAPLLMOB_410       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0151) .
MWMRF152        EXIT_SAPLLMOB_110       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0152) .
MWMRF152        EXIT_SAPLLMOB_420       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0152) .
MWMRF153        EXIT_SAPLLMOB_120       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0153) .
MWMRF153        EXIT_SAPLLMOB_430       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0153) .
MWMRF170        EXIT_SAPLLMOB_018       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0170)  .
MWMRF170        EXIT_SAPLLMOB_518       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0170)  .
MWMRF202        EXIT_SAPLLMOB_130       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0202) .
MWMRF202        EXIT_SAPLLMOB_440       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0202) .
MWMRF203        EXIT_SAPLLMOB_140       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0203) .
MWMRF203        EXIT_SAPLLMOB_450       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0203) .
MWMRF204        EXIT_SAPLLMOB_150       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0204) .
MWMRF204        EXIT_SAPLLMOB_460       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0204) .
MWMRF205        EXIT_SAPLLMOB_160       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0205) .
MWMRF205        EXIT_SAPLLMOB_470       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0205) .
MWMRF212        EXIT_SAPLLMOB_170       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0212) .
MWMRF212        EXIT_SAPLLMOB_480       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0212) .
MWMRF213        EXIT_SAPLLMOB_180       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0213) .
MWMRF213        EXIT_SAPLLMOB_490       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0213) .
MWMRF221        EXIT_SAPLLMOB_190       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0221) .
MWMRF221        EXIT_SAPLLMOB_500       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0221) .
MWMRF302        EXIT_SAPLLMOB_210       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0302)  .
MWMRF302        EXIT_SAPLLMOB_520       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0302)  .
MWMRF303        EXIT_SAPLLMOB_220       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0303)  .
MWMRF303        EXIT_SAPLLMOB_530       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0303)  .
MWMRF304        EXIT_SAPLLMOB_230       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0304)  .
MWMRF304        EXIT_SAPLLMOB_540       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0304)  .
MWMRF305        EXIT_SAPLLMOB_240       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0305)  .
MWMRF305        EXIT_SAPLLMOB_550       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0305)  .
MWMRF312        EXIT_SAPLLMOB_250       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0312)  .
MWMRF312        EXIT_SAPLLMOB_560       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0312)  .
MWMRF313        EXIT_SAPLLMOB_260       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0313)  .
MWMRF313        EXIT_SAPLLMOB_570       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0313)  .
MWMRF321        EXIT_SAPLLMOB_270       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0321)  .
MWMRF321        EXIT_SAPLLMOB_580       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0321)  .
MWMRF400        EXIT_SAPLLMOB_280       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0400)  .
MWMRF400        EXIT_SAPLLMOB_590       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0400)  .
MWMRF402        EXIT_SAPLLMOB_290       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0402)  .
MWMRF402        EXIT_SAPLLMOB_600       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0402)  .
MWMRF403        EXIT_SAPLLMOB_300       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0403)  .
MWMRF403        EXIT_SAPLLMOB_610       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0403)  .
MWMRF404        EXIT_SAPLLMOB_310       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0404)  .
MWMRF404        EXIT_SAPLLMOB_620       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0404)  .
MWMRF405        EXIT_SAPLLMOB_320       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0405)  .
MWMRF405        EXIT_SAPLLMOB_630       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0405)  .
MWMRF406        EXIT_SAPLLMOB_325       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0406)   .
MWMRF406        EXIT_SAPLLMOB_635       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0406)   .
MWMRF410        EXIT_SAPLLMOB_330       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0410)  .
MWMRF410        EXIT_SAPLLMOB_640       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0410)  .
MWMRF411        EXIT_SAPLLMOB_340       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0411)  .
MWMRF411        EXIT_SAPLLMOB_650       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0411)  .
MWMRF412        EXIT_SAPLLMOB_080       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0412)   .
MWMRF412        EXIT_SAPLLMOB_085       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0412)   .
MWMRF502        EXIT_SAPLLMOB_360       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0502)  .
MWMRF502        EXIT_SAPLLMOB_670       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0502)  .
MWMRF503        EXIT_SAPLLMOB_370       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0503)  .
MWMRF503        EXIT_SAPLLMOB_680       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0503)  .
MWMRF504        EXIT_SAPLLMOB_380       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0504)  .
MWMRF504        EXIT_SAPLLMOB_690       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0504)  .
MWMRF505        EXIT_SAPLLMOB_390       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0505)  .
MWMRF505        EXIT_SAPLLMOB_700       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0505)  .
MWMRF600        EXIT_SAPLLMOB_740       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0600)  .
MWMRF600        EXIT_SAPLLMOB_750       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0600)  .
MWMRF601        EXIT_SAPLLMOB_400       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0601)  .
MWMRF601        EXIT_SAPLLMOB_710       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0601)  .
MWMRF630        EXIT_SAPLLMOB_090       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0630)   .
MWMRF630        EXIT_SAPLLMOB_095       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0630)   .
MWMRF631        EXIT_SAPLLMOB_082       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0631)   .
MWMRF631        EXIT_SAPLLMOB_084       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0631)   .
MWMRF632        EXIT_SAPLLMOB_072       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0632)   .
MWMRF632        EXIT_SAPLLMOB_074       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0632)   .
MWMRF633        EXIT_SAPLLMOB_052       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0633)   .
MWMRF633        EXIT_SAPLLMOB_054       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0633)   .
MWMRF634        EXIT_SAPLLMOB_034       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0634)   .
MWMRF634        EXIT_SAPLLMOB_036       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0634)   .
MWMRF650        EXIT_SAPLLMOB_062       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0650)   .
MWMRF650        EXIT_SAPLLMOB_064       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0650)   .
MWMRF651        EXIT_SAPLLMOB_851       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0651)   .
MWMRF651        EXIT_SAPLLMOB_951       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW KLIENTA (EKRAN LOGICZNY 0651)   .
MWMRF700        EXIT_SAPLLMOB_019       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0700)  .
MWMRF700        EXIT_SAPLLMOB_519       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0700)  .
MWMRF701        EXIT_SAPLLMOB_002       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0701)  .
MWMRF701        EXIT_SAPLLMOB_502       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0701)  .
MWMRF702        EXIT_SAPLLMOB_003       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0700)  .
MWMRF702        EXIT_SAPLLMOB_503       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0700)  .
MWMRF703        EXIT_SAPLLMOB_004       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0703)  .
MWMRF703        EXIT_SAPLLMOB_504       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0703)  .
MWMRF704        EXIT_SAPLLMOB_005       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0704)  .
MWMRF704        EXIT_SAPLLMOB_505       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0704)  .
MWMRF705        EXIT_SAPLLMOB_006       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0705)  .
MWMRF705        EXIT_SAPLLMOB_506       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0705)  .
MWMRF760        EXIT_SAPLLMOB_008       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0760)  .
MWMRF760        EXIT_SAPLLMOB_508       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0760)  .
MWMRF761        EXIT_SAPLLMOB_009       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0761)  .
MWMRF761        EXIT_SAPLLMOB_509       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0761)  .
MWMRF762        EXIT_SAPLLMOB_010       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0762)  .
MWMRF762        EXIT_SAPLLMOB_510       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0762)  .
MWMRF763        EXIT_SAPLLMOB_011       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0763)  .
MWMRF763        EXIT_SAPLLMOB_511       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0763)  .
MWMRF764        EXIT_SAPLLMOB_012       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0764)  .
MWMRF764        EXIT_SAPLLMOB_512       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0764)  .
MWMRF765        EXIT_SAPLLMOB_013       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0765)  .
MWMRF765        EXIT_SAPLLMOB_513       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0765)  .
MWMRF766        EXIT_SAPLLMOB_014       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0766)  .
MWMRF766        EXIT_SAPLLMOB_514       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0766)  .
MWMRF767        EXIT_SAPLLMOB_015       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0767)  .
MWMRF767        EXIT_SAPLLMOB_515       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0767)  .
MWMRF768        EXIT_SAPLLMOB_016       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0768)  .
MWMRF768        EXIT_SAPLLMOB_516       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0768)  .
MWMRF769        EXIT_SAPLLMOB_017       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0769)  .
MWMRF769        EXIT_SAPLLMOB_517       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0769)  .
MWMRF777        EXIT_SAPLLMOB_760       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0777)  .
MWMRF777        EXIT_SAPLLMOB_770       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0777)  .
MWMRF800        EXIT_SAPLLMOB_900       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0800)  .
MWMRF800        EXIT_SAPLLMOB_910       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0800)  .
MWMRF801        EXIT_SAPLLMOB_920       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0801)  .
MWMRF801        EXIT_SAPLLMOB_930       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0801)  .
MWMRF802        EXIT_SAPLLMOB_940       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0802)  .
MWMRF802        EXIT_SAPLLMOB_950       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0802)  .
MWMRF803        EXIT_SAPLLMOB_960       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0803)  .
MWMRF803        EXIT_SAPLLMOB_970       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0803)  .
MWMRF804        EXIT_SAPLLMOB_980       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0804)  .
MWMRF804        EXIT_SAPLLMOB_990       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0804)  .
MWMRF805        EXIT_SAPLLMOB_991       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0805)  .
MWMRF805        EXIT_SAPLLMOB_992       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0805)  .
MWMRF806        EXIT_SAPLLMOB_993       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0806)  .
MWMRF806        EXIT_SAPLLMOB_994       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0806)  .
MWMRF807        EXIT_SAPLLMOB_995       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0807) .
MWMRF807        EXIT_SAPLLMOB_996       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0807) .
MWMRF888        EXIT_RLMENU_780        ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0888)  .
MWMRF888        EXIT_RLMENU_790        ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0888)  .
MWMRF889        EXIT_SAPLLMOB_720       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0202) .
MWMRF889        EXIT_SAPLLMOB_730       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0202) .
MWMRF998        EXIT_SAPLLMOB_997       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0998) .
MWMRF998        EXIT_SAPLLMOB_998       ROZSZERZENIE DLA EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0998) .
MWMRF999        EXIT_SAPLLMOB_860       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0999)  .
MWMRF999        EXIT_SAPLLMOB_870       ROZSZERZENIE DO EKRANÓW UŻYTKOWNIKA (EKRAN LOGICZNY 0999)  .
MWMRFCOD        EXIT_SAPLLMOB_222       Rozszerzenie dla wył. kodu funkcyjnego           .
MWMRFDLV        EXIT_SAPLLMOBSD_010      Wybór dostawy wg kryteriów użytkownika           .
MWMRFPRT        EXIT_SAPLLMGT_083       Rozszerzenie do wydruku                   .
MWMRFSRT        EXIT_RLMOB001_001       ROZSZERZENIE DLA FUNKCJI SORTOWANIA             .
MWMRFSRT        EXIT_RLMOB005_001       ROZSZERZENIE DLA FUNKCJI SORTOWANIA             .
MWMRFSRT        EXIT_RLMOB008_001       ROZSZERZENIE DLA FUNKCJI SORTOWANIA             .
MWMRFSRT        EXIT_RLMOB010_001       ROZSZERZENIE DLA FUNKCJI SORTOWANIA             .
MWMRFSRT        EXIT_RLMOB045_001       ROZSZERZENIE DLA FUNKCJI SORTOWANIA             .
MWMRFSSG        EXIT_SAPLLMOB_061       USER EXIT do sortowania ZlPrz w trans. RF sterow. syst.   .
MWMRFUP        EXIT_SAPLLMOB_077       Wywołanie z ekranu przycisku ogólnego spec. dla klienta   .
MWMRP001        EXIT_RLLNACH2_001       Klient exit dla uzupeł. stałego miejsca: wybór pozyc. dostaw.
MWMRP002        EXIT_RLLNACH2_002       Klient exit dla uzupeł. stałego miejsca: podz. ilościowy ZP .
MWMRP003        EXIT_RLLNACH1_003       Userexit przy uzupełn. przez RLLNACH1            .
MWMRP004        EXIT_RLLNACH4_004       Userexit przy uzupełnianiu RLLNACH4             .
MWMTO001        EXIT_SAPLL03T_001       Rozszerzenie na końcu tworzenia ZP             .
MWMTO002        EXIT_SAPLL03T_002       Enhancements at end of transfer order confirmation     .
MWMTO003        EXIT_SAPLL03A_001       Own stock placement strategy                .
MWMTO003        EXIT_SAPLL03A_002       Own stock placement strategy                .
MWMTO003        EXIT_SAPLL03A_003       Own stock placement strategy                .
MWMTO003        EXIT_SAPLL03A_004       Own stock placement strategy                .
MWMTO004        EXIT_SAPLL03A_005       Own stock removal strategy                 .
MWMTO004        EXIT_SAPLL03A_006       Own stock removal strategy                 .
MWMTO004        EXIT_SAPLL03A_007       Own stock removal strategy                 .
MWMTO004        EXIT_SAPLL03A_008       Own stock removal strategy                 .
MWMTO005        EXIT_SAPML03T_001       Underdelivery                        .
MWMTO006        EXIT_SAPLL03A_009       Overdelivery and with restriction, also underdelivery    .
MWMTO007        EXIT_SAPML03T_002       Palletization and storage type search for stock placement  .
MWMTO008        EXIT_SAPML03T_003       Storage type search for stock removal            .
MWMTO009        EXIT_SAPML03T_004       Prevent the TA items being deleted             .
MWMTO010        EXIT_SAPLL03A_010       Rozszerzenie: ustzlan. pla. nakład. na całk. zlecenie przen..
MWMTO011        EXIT_SAPLL03A_011       Korekta: plan. nakład - pozycja zlecenia przen.       .
MWMTO012        EXIT_SAPLL03A_012       Korekta: wybór i rozdzielenie zlecenia przeniesienia    .
MWMTO013        EXIT_SAPLL03A_013       Składowanie w różnych typach magaz. wg ścisłego FIFO    .
MWMTOAU1        EXIT_RLAUTA10_001       Own sel. of transfer reqs. for auto. transfer order creation.
MWMTOAU2        EXIT_RLAUTA10_002       Own selection for auto. transfer order creation via ref. no..
MWMTOAU3        EXIT_RLAUTA11_003       Własny wybór ponown. składow. dla autom. tworzenia ZP    .
MWMTR001        EXIT_SAPLL03T_003       Rozszerzenia na końcu tworzenia ZP (interfejs IM, PP)    .
MYCATS01        EXIT_SAPLTT_BASICS_001    Rozszerzenie możliwych wpisów dla myCATS          .
MYCATS02        EXIT_SAPLTT_BASICS_002    Wysłanie zdef. przez kl. tab. lub tek. stand. do notat. CATS.
MYCATS03        EXIT_SAPLCATS_MY_003     Rozszerzenie danych czasu offline              .
MYCATS04        EXIT_SAPLCATS_MY_004     CATS notebook; wpływanie na komunikaty synchronizacji    .
NIWE0000        EXIT_SAPLNIWE_003       Zmiana ilości w ramach wyceny bilansowej          .
NIWE0000        EXIT_SAPLNIWE_004       Zmiana ilości w ramach wyceny bilansowej          .
NIWE0000        EXIT_SAPLNIWE_005       Zmiana ilości w ramach wyceny bilansowej          .
NIWE0001        EXIT_SAPLNIW0_001       Określanie najmniejszej wartości wg cen rynkowych      .
NIWE0001        EXIT_SAPLNIW0_002       Określanie najmniejszej wartości wg cen rynkowych      .
NIWE0001        EXIT_SAPLNIW0_003       Określanie najmniejszej wartości wg cen rynkowych      .
NIWE0002        EXIT_SAPLNIW1_001       Określ. najniższej wart. wg zakresu pokrycia lub mobilności .
NIWE0002        EXIT_SAPLNIW1_002       Określ. najniższej wart. wg zakresu pokrycia lub mobilności .
NIWE0002        EXIT_SAPLNIWE_001       Określ. najniższej wart. wg zakresu pokrycia lub mobilności .
NIWE0002        EXIT_SAPLNIWE_002       Określ. najniższej wart. wg zakresu pokrycia lub mobilności .
NIWE0003        EXIT_SAPLNIW3_001       Wycena nie obejm. strat                   .
NIWE0003        EXIT_SAPLNIW3_002       Wycena nie obejm. strat                   .
NWTM0001        EXIT_SAPLNWTM_001       Ustawianie zawartości pola dla rodzaju harmonogr. zdarzenia .
NWTM0002        EXIT_SAPLNWTM_002       Wyświetlanie dokumentu źródłowego              .
NWTM0003        EXIT_SAPLNWTM_003       Struktura obiektów do monitorowania terminów        .
OGM10001        EXIT_SAPLOGDL_001       Modyfikacja konfiguracji mat. SW dla tworzenia zlecenia SWP .
OGM10001        EXIT_SAPLOGDM_001       Modyfikacja konfiguracji mat. SW dla tworzenia zlecenia SWP .
OGM10002        EXIT_SAPLOGSL_003       Wykonanie porównań złożonych wartości cech         .
OGM10003        EXIT_SAPLOGSL_004       Przeprowadzenie dodatk. kontroli mat. oprogramowania w SWP .
OGM10004        EXIT_SAPLOGSL_005       Wykonanie dodatkowej kontroli materiałów serwisowych w SWP .
OGM10005        EXIT_SAPLOGDL_003       Zmiana typu pozycji dla zawiadomienia            .
OGM10006        EXIT_SAPLOGSL_002       Definiowanie daty podstawowej dla walidacji umowy      .
OGM10007        EXIT_SAPLOGSL_006       Zmiana listy wyboru (ivbakup) dla listy roboczej      .
OGM10008        EXIT_SAPLOGDL_004       Tworzenie dodatkowych pól dla tworzenia zlecenia      .
OGM10008        EXIT_SAPLOGDL_005       Tworzenie dodatkowych pól dla tworzenia zlecenia      .
OGM10008        EXIT_SAPLOGSL_007       Tworzenie dodatkowych pól dla tworzenia zlecenia      .
OGM10009        EXIT_SAPMOG28_001       Exit użytkownika dla symulacji/prognozy           .
OGM10014        EXIT_SAPLOGSL_010       Dozwolone zapam. dodatk. inf. wyboru podczas akt. zm. (IBM) .
OGM10014        EXIT_SAPLOGSL_011       Dozwolone zapam. dodatk. inf. wyboru podczas akt. zm. (IBM) .
OGV90001        EXIT_SAPLOGSM_001       Modyfikacja konfiguracji mat. SW dla tworzenia zlecenia SWP .
OGV90002        EXIT_SAPLOGSM_003       OGV90002 - Obsługa złożonego porównania wartości cechy   .
OGV90003        EXIT_SAPLOGSS_004       Przeprowadzenie dodatk. kontroli mat. oprogramowania w SWP .
OGV90004        EXIT_SAPLOGSS_005       Wykonanie dodatkowej kontroli materiałów serwisowych w SWP .
OGV90005        EXIT_SAPLOGSS_002       Definiowanie daty podstawowej dla walidacji umowy      .
OGV90006        EXIT_ROGSMPDL_006       Modyfikacja listy wyboru (ivbapak) dla listy zleceń     .
OGV90007        EXIT_SAPLOGSM_004       Dodawanie dodatkowych pól i linii dla tworzenia zlecenia  .
OGV90007        EXIT_SAPLOGSS_007       Dodawanie dodatkowych pól i linii dla tworzenia zlecenia  .
OGV90008        EXIT_SAPLOGSM_002       Exit użytkownika dla symulacji/prognozy           .
OGV90009        EXIT_SAPLOGSS_009       Exit użytkownika dla alternatywnego wyboru z IBASE     .
OGV90010        EXIT_SAPLOGSS_012       Edycja kryteriów wyboru klienta               .
OGV90011        EXIT_SAPMV45A_461       Exit użytkownika dla korekty IBASE             .
OGV90012        EXIT_SAPLOGSS_001       OGV90012 - Proces konserwacji oprogramowania: Podział C   .
OGV90013        EXIT_SAPLOGSS_010       Filtrowanie lub dodawanie pozycji w wyborze umowy SWP    .
OI0BWEXG        EXIT_SAPLOI0BW1_001      Rozszerzenie dla BW - moduły funkcyjne progr. ekstrak. wym. .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_001      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_002      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_003      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_004      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_005      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_006      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_007      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_008      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_009      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_010      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_011      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0BWTD1        EXIT_SAPLOI0BW3_012      Rozszerzenie BW - moduły funkcyjne dla progr. ekstrak. (TD) .
OI0IF001        EXIT_SAPLOI0_IF_DOC_REL_001  Funkcja klienta dla określania istotności dokumentu     .
OIA0001        EXIT_ROIALB02_400       USER EXIT do zmiany rodzaju zamówienia w ROIALB02      .
OIAABSTR        EXIT_ROIAABSTRACT1_001    Rozszerzenie do przeglądu wymiany              .
OIAMSEG        EXIT_SAPLMBWL_400       Transfer szczegółów do PrzM podczas przypisania zakupu   .
OIAMSEG        EXIT_SAPMM06E_400       Transfer szczegółów do PrzM podczas przypisania zakupu   .
OIANETT        EXIT_SAPMOIAD_001       Rozszerzenie do kompensaty wg ruchów i zestawienia wymiany .
OIANETT        EXIT_SAPMOIAD_002       Rozszerzenie do kompensaty wg ruchów i zestawienia wymiany .
OIASPIV        EXIT_SAPFOIA1_001       PODZIAŁ FAKTURY - ZAOPATRZENIE               .
OIASPIV        EXIT_SAPFOIA1_002       PODZIAŁ FAKTURY - ZAOPATRZENIE               .
OIASPIV        EXIT_SAPFOIA1_003       PODZIAŁ FAKTURY - ZAOPATRZENIE               .
OICA0001        EXIT_ROICAN10_001       IS-Oil/MCOE: Specyf. dla klienta opracowanie tabeli notowań .
OICM0001        EXIT_SAPLEINR_400       IS-OIL: EXIT dla pon. ustalania cen przy sprawdzaniu faktury.
OICREPRI        EXIT_SAPLV61A_400       Ponowne ustalanie cen - funkcja klienta           .
OICV0001        EXIT_SAPFV45P_400       Ustal. cen: Zmiana rodz.pon.ust.cen przy zmianie szczeg.zew..
OIFA0111        EXIT_SAPMOIFA_111       Lokalizacja: Dane specyf. dla użytkow. - ekran 0111 (IS-Oil).
OIFA0111        EXIT_SAPMOIFA_112       Lokalizacja: Dane specyf. dla użytkow. - ekran 0111 (IS-Oil).
OIFA0113        EXIT_SAPMOIFA_113       Lokalizacja: Grupy danych definiow. przez użyt. (IS-Oil/SSR).
OIFA0113        EXIT_SAPMOIFA_114       Lokalizacja: Grupy danych definiow. przez użyt. (IS-Oil/SSR).
OIFA0113        EXIT_SAPMOIFA_115       Lokalizacja: Grupy danych definiow. przez użyt. (IS-Oil/SSR).
OIFA0201        EXIT_SAPMOIFA_001       Lokalizacja: Powiązanie MPK - rozszerz. walidacja (IS-OIL) .
OIFA0201        EXIT_SAPMOIFA_021       Lokalizacja: Powiązanie MPK - rozszerz. walidacja (IS-OIL) .
OIFA0202        EXIT_SAPMOIFA_002       Lokalizacja: Powiąz. centrum zysku - roz. walidacja (IS-Oil).
OIFA0202        EXIT_SAPMOIFA_022       Lokalizacja: Powiąz. centrum zysku - roz. walidacja (IS-Oil).
OIFA0203        EXIT_SAPMOIFA_003       Lokalizacja: Powiąz. projekt - rozszerz. walidacja (IS-Oil) .
OIFA0203        EXIT_SAPMOIFA_023       Lokalizacja: Powiąz. projekt - rozszerz. walidacja (IS-Oil) .
OIFA0204        EXIT_SAPMOIFA_004       Lokalizacja: Połączenie PSP - rozszerzona walidacja (IS-Oil).
OIFA0204        EXIT_SAPMOIFA_024       Lokalizacja: Połączenie PSP - rozszerzona walidacja (IS-Oil).
OIFA0205        EXIT_SAPMOIFA_005       Lokalizacja: Połącz. zlec. wewn. CO - rozsz. walid. (IS-Oil).
OIFA0205        EXIT_SAPMOIFA_025       Lokalizacja: Połącz. zlec. wewn. CO - rozsz. walid. (IS-Oil).
OIFA0206        EXIT_SAPMOIFA_006       Lokalizacja: Połącz. dane podst. skł. - roz. walid. (IS-Oil).
OIFA0206        EXIT_SAPMOIFA_026       Lokalizacja: Połącz. dane podst. skł. - roz. walid. (IS-Oil).
OIFA0207        EXIT_SAPMOIFA_007       Lokalizacja: Połączenie lok. funkc. - rozsz. walid. (IS-Oil).
OIFA0207        EXIT_SAPMOIFA_027       Lokalizacja: Połączenie lok. funkc. - rozsz. walid. (IS-Oil).
OIFA0208        EXIT_SAPMOIFA_008       Lokalizacja: Połączenie zakład - rozsz. walidacja (IS-Oil) .
OIFA0208        EXIT_SAPMOIFA_028       Lokalizacja: Połączenie zakład - rozsz. walidacja (IS-Oil) .
OIFA0209        EXIT_SAPMOIFA_009       Lokalizacja: Powiązanie skład - rozszerz. walidacja (IS-Oil).
OIFA0209        EXIT_SAPMOIFA_029       Lokalizacja: Powiązanie skład - rozszerz. walidacja (IS-Oil).
OIFA0210        EXIT_SAPMOIFA_012       Lokalizacja: Powiąz. skład MM/zewnętrzna walidacja (IS-Oil) .
OIFA0210        EXIT_SAPMOIFA_032       Lokalizacja: Powiąz. skład MM/zewnętrzna walidacja (IS-Oil) .
OIFA0401        EXIT_SAPMOIFA_010       Role partnera: Powiązanie z klientem - zewn. walid. (IS-Oil).
OIFA0401        EXIT_SAPMOIFA_030       Role partnera: Powiązanie z klientem - zewn. walid. (IS-Oil).
OIFA0401        EXIT_SAPMOIFA_035       Role partnera: Powiązanie z klientem - zewn. walid. (IS-Oil).
OIFA0402        EXIT_SAPMOIFA_011       Role partnera: Powiązanie z dostawcą - zewn. walid. (IS-Oil).
OIFA0402        EXIT_SAPMOIFA_031       Role partnera: Powiązanie z dostawcą - zewn. walid. (IS-Oil).
OIFA0405        EXIT_SAPMOIFA_040       Walidacja wart. domyślnych klienta dla przetwarz. automat. .
OIFA0405        EXIT_SAPMOIFA_041       Walidacja wart. domyślnych klienta dla przetwarz. automat. .
OIFA0701        EXIT_SAPLOIFD_701       Kontrola lokalizacji: Przed zapamiętaniem zmian       .
OIGA0001        EXIT_ROIGASHW_001       USER EXIT TD dla kontroli programu do zapisu archiw. transp..
OIGA0002        EXIT_ROIGASHV_001       USER EXIT archiwizacji TD do wyśw. danych szczeg. transp.  .
OIGARDR        EXIT_ROIGADRR_001       TD-User-Exit: Wypr. kol. dan.: Progr. do odcz. arch., kier. .
OIGARRM        EXIT_ROIGARMR_001       TD-User-Exit: Wypr. kol. dan.: Progr. do odcz.arch. licz.st..
OIGARTU        EXIT_ROIGATUR_001       TD-User-Exit: Wypr. kol. dan.: Progr. do odcz. arch. JednTr .
OIGARVH        EXIT_ROIGAVHR_001       TD-User-Exit: Wypr. kol. dan.: Progr. do odcz. arch.-pojazd .
OIGARVM        EXIT_ROIGAVMR_001       TD-User-Exit: Wypr. kol. dan.: Progr. do odcz. licz. pojazdu.
OIGAWDR        EXIT_ROIGADRW_001       TD-User-Exit: Kontrole w programie zapisu archiwum, kierowca.
OIGAWRM        EXIT_ROIGARMW_001       TD-User-Exit: Kontrole w progr. zapisu archiwum, licz. stac..
OIGAWTU        EXIT_ROIGATUW_001       TD-User-Exit: Kontrole w progr. zapisu archiwum, jedn. tran..
OIGAWVH        EXIT_ROIGAVHW_001       TD-User-Exit: Kontrole w programie zapisu archiwum, pojazdy .
OIGAWVM        EXIT_ROIGAVMW_001       TD-User-Exit: Kontrole w progr. zapisu archiwum, licz. poj. .
OIGDRID1        EXIT_SAPLOIGT_250       TD: Rozdział IDoc kierowcy                 .
OIGDRID1        EXIT_SAPLOIGT_260       TD: Rozdział IDoc kierowcy                 .
OIGDRID2        EXIT_ROIGDID1_100       TD: Pojazd - struktura sterowania - zmiana rozdziału IDoc  .
OIGDRV         EXIT_SAPMOIGD_110       Rozszerzenie TD - kierowca                 .
OIGDRV         EXIT_SAPMOIGD_120       Rozszerzenie TD - kierowca                 .
OIGDRV02        EXIT_SAPMOIGD_130       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Kierowca     .
OIGDRV02        EXIT_SAPMOIGD_140       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Kierowca     .
OIGF0004        EXIT_SAPLOIGF_004       TD: USER EXIT na końcu OIG_F_SHPMNT_READ          .
OIGQTYAS        EXIT_SAPLOIGF_001       TD: Przypis. ilości poz. dokum. dla oblicz. kosztów frachtu .
OIGRM         EXIT_SAPMOIGR_110       Rozszerzenie TD: Licznik stacjonarny            .
OIGRM         EXIT_SAPMOIGR_120       Rozszerzenie TD: Licznik stacjonarny            .
OIGRMID1        EXIT_SAPLOIGT_270       TD: Rozdział IDoc - licznik stacjonarny           .
OIGRMID1        EXIT_SAPLOIGT_280       TD: Rozdział IDoc - licznik stacjonarny           .
OIGRMID2        EXIT_ROIGMID1_100       TD: Licznik stacjon. - strukt. sterow. zmianą rozdziału IDoc.
OIGS0001        EXIT_SAPMOIGS_001       Wywołanie funkcji klienta przed zapamięt. zaharmonogr. tran..
OIGS0002        EXIT_SAPMOIGS_002       Wywoł. funkcji klien. przed zapam. plan. trans. kom. zbior. .
OIGS0003        EXIT_SAPMOIGS_003       Wywołanie funkcji klienta podczas odczytu transportu    .
OIGS0004        EXIT_SAPMOIGS_004       TD: USER EXIT przed załadunkiem i potwierdzeniem dostawy  .
OIGS0005        EXIT_SAPMOIGS_005       Wywoł. funkcji klienta dla kontr. wagi/objętości (pl. KomZb).
OIGS0006        EXIT_SAPMOIGS_006       Wywołanie funkcji klienta dla planowania komory zbiornika  .
OIGS0007        EXIT_SAPMOIGS_007       USER EXIT przed utworzeniem dokumentów materiałowych    .
OIGS0008        EXIT_SAPMOIGS_008       Funkcja klienta dla kontr. przeład. pojazdu po plan. KomZb .
OIGS0009        EXIT_SAPMOIGS_009       Aktywacja funkcji klienta dla inicjaliz. aktual. dokumentu .
OIGS0011        EXIT_SAPMOIGS_011       Customer-Exit; wywołanie po wypełnieniu ilości w OIGSVIIS  .
OIGSCDCO        EXIT_SAPLOIGF_003       TD: Alternatywny obszar wyceny dla wyszukiwania konta DKF CO.
OIGSF601        EXIT_SAPMOIGS_710       EXIT użytkownika TD - przypisanie IDZ (moigsf60)      .
OIGSID01        EXIT_SAPLOIGT_310       TPS: Rozdział transportów                  .
OIGSID01        EXIT_SAPLOIGT_320       TPS: Rozdział transportów                  .
OIGSID02        EXIT_SAPLOIGT_330       TPS: Rozdział transportów                  .
OIGSID02        EXIT_SAPLOIGT_340       TPS: Rozdział transportów                  .
OIGSMASS        EXIT_ROIGTRSL_001       Transporty TD, przetwarzanie zbiorcze            .
OIGSMASS        EXIT_ROIGTRSL_002       Transporty TD, przetwarzanie zbiorcze            .
OIGSMASS        EXIT_ROIGTRSL_003       Transporty TD, przetwarzanie zbiorcze            .
OIGSTGAS        EXIT_SAPLOIGF_002       TD: Przypis. etapu dokum. dla obliczania kosztów frachtu  .
OIGTU         EXIT_SAPMOIGC_110       Rozszerzenie TD - jednostka transportowa          .
OIGTU         EXIT_SAPMOIGC_120       Rozszerzenie TD - jednostka transportowa          .
OIGTU002        EXIT_SAPMOIGC_130       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Jednostka transp. .
OIGTU002        EXIT_SAPMOIGC_140       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Jednostka transp. .
OIGTUID1        EXIT_SAPLOIGT_210       TD - rozdział IDoc - jednostka transportowa         .
OIGTUID1        EXIT_SAPLOIGT_220       TD - rozdział IDoc - jednostka transportowa         .
OIGTUID2        EXIT_ROIGTID1_100       TD: Jedn. transp. - struktura sterow. zmianą rozdziału IDoc .
OIGVEH         EXIT_SAPMOIGV_110       Rozszerzenie TD - licznik pojazdu              .
OIGVEH         EXIT_SAPMOIGV_120       Rozszerzenie TD - licznik pojazdu              .
OIGVEH02        EXIT_SAPMOIGV_130       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Pojazd      .
OIGVEH02        EXIT_SAPMOIGV_140       Rozszerzenie TD - obsługa danych klienta: Pojazd      .
OIGVID01        EXIT_SAPLOIGT_290       TD - Rozdział IDoc, pojazd                 .
OIGVID01        EXIT_SAPLOIGT_300       TD - Rozdział IDoc, pojazd                 .
OIGVID02        EXIT_ROIGVID1_100       TD: Struktura do ster. zmianą rozdziału IDoc dla pojazdów  .
OIGVM         EXIT_SAPMOIGM_110       Rozszerzenie TD - licznik pojazdu              .
OIGVM         EXIT_SAPMOIGM_120       Rozszerzenie TD - licznik pojazdu              .
OIGVM01        EXIT_SAPMOIGS_010       Test                            .
OIGVMID1        EXIT_SAPLOIGT_230       TD: Rozdział IDoc - licznik pojazdu             .
OIGVMID1        EXIT_SAPLOIGT_240       TD: Rozdział IDoc - licznik pojazdu             .
OIGVMID2        EXIT_ROIGMID2_100       TD: Struktura do ster. zmianą rodziału IDoc dla licz. pojaz..
OIGVTRA        EXIT_SAPLSTAG_002       Koszty frachtu                       .
OIIC0340        EXIT_SAPLOIIC_340       Obliczanie objętości (obliczanie objętości zbiornika)    .
OIIP0100        EXIT_SAPLOIIP_110       Zdef. przez użyt. strukt. Append dla param. sterow. lokaliz..
OIIP0100        EXIT_SAPLOIIP_120       Zdef. przez użyt. strukt. Append dla param. sterow. lokaliz..
OIIP0110        EXIT_SAPLOIIP_111       Rozszerzenie danych klienta dla PSL (sterowanie IPT)    .
OIIP0110        EXIT_SAPLOIIP_121       Rozszerzenie danych klienta dla PSL (sterowanie IPT)    .
OIIQ0001        EXIT_SAPLOIIQ_001       OIL-BDRP: Modyfik. wglądu dowodu dostawy dla wydania mat. .
OIIS0050        EXIT_SAPLOIIS_100       Opracowanie APPEND klienta dla segmentów COM (ekran 0050)  .
OIIS0050        EXIT_SAPLOIIS_102       Opracowanie APPEND klienta dla segmentów COM (ekran 0050)  .
OIIS0070        EXIT_SAPLOIIS_110       Opracowanie APPEND klienta dla segmentów COM (ekran 0070)  .
OIIS0070        EXIT_SAPLOIIS_112       Opracowanie APPEND klienta dla segmentów COM (ekran 0070)  .
OIJA0001        EXIT_ROIJATKW_001       OIL-TSW: USER EXIT dla kontroli w progr. arch. dok. transp. .
OIJA0002        EXIT_ROIJANMW_001       IS-Oil/TSW: USER EXIT dla kontroli w programie archiw. DP  .
OIJA0003        EXIT_ROIJATKV_001       IS-Oil/TSW: Archiw. USER EXIT dla wyświetl. szczeg. dok. tr..
OIJA0004        EXIT_ROIJANMV_001       IS-Oil/TSW: Archiw. USER EXIT dla wyświetl. szczeg. dok. pl..
OIJBNOMN        EXIT_SAPLOIJB_002       User-Exit TSW: Obsługa specjalna scenariuszy ruchu     .
OIJBPOST        EXIT_SAPLOIJB_001       TSW-User-Exit: Aktualizacja dokumentów           .
OIJBPOST        EXIT_SAPLOIJB_003       TSW-User-Exit: Aktualizacja dokumentów           .
OIJDETL        EXIT_SAPLOIJ_EL_C_001     Exit klienta dla zdef. przez użytkownika ekranu szczeg. TSW .
OIJDETL        EXIT_SAPLOIJ_EL_C_002     Exit klienta dla zdef. przez użytkownika ekranu szczeg. TSW .
OIJE0001        EXIT_SAPLOIJE_001       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla zewn. danych szczegółowych   .
OIJGEO01        EXIT_SAPLOIJG_001       IS-OIl/TSW: USER-EXIT dla procesu wyj. EDI dokum. planowania.
OIJGEO01        EXIT_SAPLOIJG_002       IS-OIl/TSW: USER-EXIT dla procesu wyj. EDI dokum. planowania.
OIJGPO01        EXIT_SAPLOIJG_003       IS-OIL/TSW: USER-EXIT dla procesu wydruku (dokumenty plan.) .
OIJGPO01        EXIT_SAPLOIJG_004       IS-OIL/TSW: USER-EXIT dla procesu wydruku (dokumenty plan.) .
OIJLB         EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_001    Oil/TSW: Exit dla przeglądu sald lokalizacji        .
OIJLB         EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_002    Oil/TSW: Exit dla przeglądu sald lokalizacji        .
OIJLB         EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_003    Oil/TSW: Exit dla przeglądu sald lokalizacji        .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJA_001       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJA_002       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJA_003       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJL_001       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJL_002       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJMD         EXIT_SAPMOIJL_003       IS-Oil/TSW: Exit klienta dla danych podstawowych TSW    .
OIJNOM         EXIT_SAPMOIJN_001       TSW: Exit klienta użyty w transakcjach dokumentu planowania .
OIJNOM         EXIT_SAPMOIJN_002       TSW: Exit klienta użyty w transakcjach dokumentu planowania .
OIJNOM         EXIT_SAPMOIJN_003       TSW: Exit klienta użyty w transakcjach dokumentu planowania .
OIJNOM         EXIT_SAPMOIJN_004       TSW: Exit klienta użyty w transakcjach dokumentu planowania .
OIJNOM         EXIT_SAPMOIJN_005       TSW: Exit klienta użyty w transakcjach dokumentu planowania .
OIJNOM_N        EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_001   EXIT ekranu dla nowej transakcji dokumentu planowania    .
OIJNOM_N        EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_002   EXIT ekranu dla nowej transakcji dokumentu planowania    .
OIJNOM_N        EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_003   EXIT ekranu dla nowej transakcji dokumentu planowania    .
OIJNOM_N        EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_004   EXIT ekranu dla nowej transakcji dokumentu planowania    .
OIJPLCIP        EXIT_SAPLOIJP_001       IS-Oil/TSW: Exity klienta dla planowania zapasów klienta  .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_010      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_020      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_030      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_040      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_050      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_060      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_070      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_080      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_090      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_100      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_110      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_120      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_130      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJRDREP        EXIT_SAPMOIJRD_140      Zmiany klientów w raporcie wyjściowym analizy zapasów    .
OIJSFTSK        EXIT_SAPLOIJP_002       TSW: USER EXIT dla obliczania zapasu bezpieczeństwa klienta .
OIJTKT         EXIT_SAPLOIJF_001       EXIT klienta na początku IDoc dokumentu transportowego   .
OIJTKT         EXIT_SAPLOIJF_002       EXIT klienta na początku IDoc dokumentu transportowego   .
OIJTKT_N        EXIT_SAPMOIJTN_001      IS-OIL/TSW: EXIT ekranu dla nowej transakcji dok. transp.  .
OIJTKT_N        EXIT_SAPMOIJTN_002      IS-OIL/TSW: EXIT ekranu dla nowej transakcji dok. transp.  .
OIJURD01        EXIT_SAPLOIJU_001       OIL-TSW: Opracow. zap. na poz. partii dla ob. przegl. zapas..
OIJURD02        EXIT_SAPLOIJU_002       IS-OIL/TSW: Opracowanie danych SOP dla ob. zapasów analizy .
OIJURD03        EXIT_SAPLOIJU_003       IS-Oil/TSW: Oprac. stat. danych ruchu dla ob. analizy zapas..
OIJURD04        EXIT_ROIJRDU1B_001      OIL-TSW: Obsługa zastąpienia asort. w przeglądzie zapasów  .
OIJURD04        EXIT_ROIJRDU1_001       OIL-TSW: Obsługa zastąpienia asort. w przeglądzie zapasów  .
OIKCTR01        EXIT_SAPLOIKB_010       TAS: Rozszerzenie dla zbioru obiektów kontr.        .
OIKCTR01        EXIT_SAPLOIKB_020       TAS: Rozszerzenie dla zbioru obiektów kontr.        .
OIKCTR02        EXIT_SAPLOIKB_030       TAS: Rozszerzenie dla zbioru obiektów kontr.        .
OIKCTR02        EXIT_SAPLOIKB_040       TAS: Rozszerzenie dla zbioru obiektów kontr.        .
OIKDCPCD        EXIT_SAPLOIKDC_110      IS-OIL/PD Zmiana danych przed wywoł. potwierdzenia dostawy .
OIKDCPRS        EXIT_SAPLOIKDC_100      IS-OIL/PD  Odczyt szczegółowych danych transportu     .
OIKDET01        EXIT_SAPLOIK7_110       TAS: Ustalanie IDZ                     .
OIKDET02        EXIT_SAPLOIK7_120       TAS: Ustalanie IDZ                     .
OIKDET03        EXIT_SAPLOIK7_130       TAS: Ustalanie IDZ                     .
OIKDLC01        EXIT_SAPLOIK2_110       USER EXIT w OIK_DELIVERY_CHECK dla przypis. rodz. komunikatu.
OIKDVA01        EXIT_SAPMOIKP_200       TPI: Przypisanie kierowcy do pojazdu - kontrola lokalizacji .
OIKDVA02        EXIT_SAPLOIKT_100       Zmiana IDoc przypisania pojadu dla kierowcy         .
OIKEUSI1        EXIT_SAPLOIKE_100       IS-OIL, interfejs transportu (dane planowe/TPI)       .
OIKEUSI2        EXIT_SAPLOIKE_110       IS-OIL, interfejs transportu (dane załadunku/TAS)      .
OIKICL01        EXIT_SAPMV45A_920       TAS: Protokół niekompl. dla dok. SD - poziom nagł. dokumentu.
OIKIN001        EXIT_SAPLOIKP_110       IDoc transportu OILSHI01, wejśc.              .
OIKIN002        EXIT_SAPLOIKP_130       TPS: IDoc transportu, fold. wejśc.: Przed utworz. dostawy  .
OIKIN003        EXIT_SAPLOIKP_140       TPI: IDOC transportu, przychodz.: Przed tworzeniem zlecenia .
OIKIN004        EXIT_SAPLOIKP_190       TPI: Zmiana rodz. komunikatu podczas przetw. transp. przych..
OIKIN005        EXIT_SAPLOIKP_200       TPI: EXIT do wywołania kolejnych procedur przetwarzania IDoc.
OIKIN010        EXIT_SAPLOIKF_110       IDoc transportu OILSHI02 (przychodzącego)          .
OIKIN011        EXIT_SAPLOIKF_120       TPI: Dodatkowe MF dla procesów zmiany transportu      .
OIKINB01        EXIT_SAPLOIK3_110       TAS: Otrzymanie danych istotnych dla załadunku - wejście  .
OIKINB02        EXIT_SAPLV50S_911       TAS: EXIT klienta po utworzeniu zlecenia do kontr./dostawa .
OIKINB02        EXIT_SAPMV45A_911       TAS: EXIT klienta po utworzeniu zlecenia do kontr./dostawa .
OIKINB02        EXIT_SAPMV50A_911       TAS: EXIT klienta po utworzeniu zlecenia do kontr./dostawa .
OIKINB03        EXIT_SAPLOIK3_120       TAS: IDoc - Wpis OILMDD                   .
OIKINB04        EXIT_SAPLOIK3_130       TAS: IDoc - Wpis OILLPD                   .
OIKLID01        EXIT_SAPMOIKM_130       TAS: Opracowanie danych podstawowych identyfikacji załadunku.
OIKLID01        EXIT_SAPMOIKM_140       TAS: Opracowanie danych podstawowych identyfikacji załadunku.
OIKLID02        EXIT_SAPMOIKM_001       TAS: Opracowanie danych podstawowych IDZ - reguła tworz. IDZ.
OIKLOCMD        EXIT_ROIKLMSL_100       TPI: Rozdział danych podstawowych dla lokalizacji      .
OIKODT01        EXIT_SAPMV45A_910       TAS: Ustalanie informacji wyjściowych            .
OIKORD01        EXIT_SAPLOIK5_001       TAS: IDoc zlecenia, wyjśc.                 .
OIKORD01        EXIT_SAPLOIK5_002       TAS: IDoc zlecenia, wyjśc.                 .
OIKOUT01        EXIT_SAPLOIK4_380       TAS: Rozdział danych podst. LSN, wych.           .
OIKOUT02        EXIT_SAPLOIK4_400       TAS: Wypełnianie rozdziału danych podst. LSN - IDoc klienta .
OIKOUT02        EXIT_SAPLOIK4_410       TAS: Wypełnianie rozdziału danych podst. LSN - IDoc klienta .
OIKOUT03        EXIT_SAPLOIK4_420       TAS: Rozdział danych podst. LSN - Wypełnianie IDoc kierowcy .
OIKOUT03        EXIT_SAPLOIK4_430       TAS: Rozdział danych podst. LSN - Wypełnianie IDoc kierowcy .
OIKOUT04        EXIT_SAPLOIK4_440       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełn. IDoc danych ład. .
OIKOUT04        EXIT_SAPLOIK4_450       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełn. IDoc danych ład. .
OIKOUT05        EXIT_SAPLOIK4_460       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełn. IDoc materiału  .
OIKOUT05        EXIT_SAPLOIK4_470       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełn. IDoc materiału  .
OIKOUT06        EXIT_SAPLOIK4_480       TAS: Rozdział danych podst. LSN - Wypełn. IDoc jedn. transp..
OIKOUT06        EXIT_SAPLOIK4_490       TAS: Rozdział danych podst. LSN - Wypełn. IDoc jedn. transp..
OIKOUT07        EXIT_SAPLOIK4_500       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełnianie IDoc pojazdu .
OIKOUT07        EXIT_SAPLOIK4_510       TAS: Rozdział danych podst. LSN - wypełnianie IDoc pojazdu .
OIKOUT08        EXIT_SAPLOIK5_100       TAS: IDoc transportu, wychodz.               .
OIKOUT08        EXIT_SAPLOIK5_110       TAS: IDoc transportu, wychodz.               .
OIKOUT09        EXIT_SAPLOIKP_100       TPS: Rozdział zlecenia, wyjśc.               .
OIKOUT09        EXIT_SAPLOIKP_120       TPS: Rozdział zlecenia, wyjśc.               .
OIKOUT10        EXIT_SAPLOIKP_150       IPT: Rozdział danych lokalizacji, wyjśc.          .
OIKOUT10        EXIT_SAPLOIKP_160       IPT: Rozdział danych lokalizacji, wyjśc.          .
OIKOUT11        EXIT_ROIGSID1_100       Wyprowadzanie transportu TPS, struktura sterowania zmianami .
OIKOUT12        EXIT_ROIKPALE_180       TPI: Zmiana rozdziału zleceń (NAST)             .
OIKOUT15        EXIT_SAPLOIKP_210       TPI: Rozdział lokalizacji                  .
OIKOUT16        EXIT_SAPLOIKP_230       TPI: Rozdział zleceń                    .
OIKOUT17        EXIT_ROIKHALE_100       TPI: Rozdział transportu                  .
OIKOUT17        EXIT_SAPLOIKP_240       TPI: Rozdział transportu                  .
OIKQSU01        EXIT_SAPMV45A_930       USER EXIT, w celu dozwol. dostawy zawyżonej w harm. ilości .
OIKREL01        EXIT_SAPMOIKN_100       TAS: Zatwierdzanie ID załadunku               .
OIKREL01        EXIT_SAPMOIKN_110       TAS: Zatwierdzanie ID załadunku               .
OIKREL01        EXIT_SAPMOIKN_130       TAS: Zatwierdzanie ID załadunku               .
OIKREL02        EXIT_SAPMOIKM_150       TAS: Opracowanie danych podst. IDZ - poziom zatwierdz. IDZ .
OIKREV01        EXIT_SAPMOIKN_120       TAS: Ponowne ustawianie ID załadunku dla aktualizacji    .
OIKRLV01        EXIT_SAPLOIK7_600       TAS: Ustalanie istotności - odbiór             .
OIKRLV02        EXIT_SAPLOIK7_610       TAS: Ustalanie istotności - Transport            .
OIKRMM01        EXIT_SAPLOIK_MM_100      TAS: Przyjęcia/Ruchy materiałowe              .
OIKSCP01        EXIT_SAPLOIKP_170       TPI: Rodz. komunikatu dla rozdziału BSP (wskaźnik zmian)  .
OIKSCR01        EXIT_SAPLOIK9_110       TAS: Dane podst. ID załad. - ekran klienta         .
OIKSCR01        EXIT_SAPLOIK9_120       TAS: Dane podst. ID załad. - ekran klienta         .
OIKSCR01        EXIT_SAPMOIKM_110       TAS: Dane podst. ID załad. - ekran klienta         .
OIKSCR01        EXIT_SAPMOIKM_120       TAS: Dane podst. ID załad. - ekran klienta         .
OIKSCR11        EXIT_SAPMOIKU_120       TAS: Wczytywanie danych int. użytk. -" odbiór obszaru użytk..
OIKSCR11        EXIT_SAPMOIKU_130       TAS: Wczytywanie danych int. użytk. -" odbiór obszaru użytk..
OIKSCR12        EXIT_SAPMOIKU_150       TAS: Wczytywanie danych interf. użytk. -" Transp.obsz.użytk..
OIKSCR12        EXIT_SAPMOIKU_160       TAS: Wczytywanie danych interf. użytk. -" Transp.obsz.użytk..
OIKSDD01        EXIT_SAPLOIK9_400       TAS: Rozszerzenie IDZ dla dokumentu SD           .
OIKSDD01        EXIT_SAPLOIK9_401       TAS: Rozszerzenie IDZ dla dokumentu SD           .
OIKSDD01        EXIT_SAPLOIK9_402       TAS: Rozszerzenie IDZ dla dokumentu SD           .
OIKSHC01        EXIT_SAPLOIKC_100       EXIT użytkownika przed załad. transp. TD w funkcji ITA TDoc .
OIKSHPCP        EXIT_SAPMOIKP_220       TPI: Ekran planowania transportu - zmiana zakładu      .
OIKSHPCP        EXIT_SAPMOIKP_230       TPI: Ekran planowania transportu - zmiana zakładu      .
OIKSHPDD        EXIT_SAPMOIKP_240       TPI: Ekran planowania transportu - usuwanie kolejnych dok. .
OIKSHPDD        EXIT_SAPMOIKP_250       TPI: Ekran planowania transportu - usuwanie kolejnych dok. .
OIKSHPPL        EXIT_SAPMOIKP_100       TPI: Ekran planowania transportu - dane czasu        .
OIKSHPSV        EXIT_SAPMOIKP_120       TPI: Ekran planowania transportu -" Zapamięt. danych czasu .
OIKSTRS1        EXIT_SAPLOIKS_001       Ustal. istotn. OIL-TPI, zlec. kl. / nowe w 46C/SP2:OIKSTRS2 .
OIKSTRS2        EXIT_SAPLOIKS_002       OIL/TPI: Ustalanie istotności - zlecenie klienta (4.6C, SP2).
OIKTIMEW        EXIT_SAPMOIKT_100       TPI Okno czasu                       .
OIKUSI01        EXIT_SAPMOIKU_100       TAS: Wczytywanie danych interfejsu użytkownika - EINGEHEND .
OIKUSI01        EXIT_SAPMOIKU_110       TAS: Wczytywanie danych interfejsu użytkownika - EINGEHEND .
OIKVL021        EXIT_SAPMV50A_910       TAS: Dozwalanie VL02 dla dostaw wygener. przez funkcję TAS .
OIRA0001        EXIT_SAPLOIRA1_001      Ogólny ekran nagłówka dla lokalizacji (IS-OIL/SSR)     .
OIRA0001        EXIT_SAPLOIRA1_002      Ogólny ekran nagłówka dla lokalizacji (IS-OIL/SSR)     .
OIRE0410        EXIT_SAPMOIREDTF_410     Pola klienta w podekranie 410 w programie PST        .
OIRE0410        EXIT_SAPMOIREDTF_411     Pola klienta w podekranie 410 w programie PST        .
OMCUST00        EXIT_SAPLOMOD_GUI_CUST_001  Rozszerzenia dla konfig. dla edytora zależności ob. iPPE  .
OMCUST00        EXIT_SAPLOXDEP_001      Rozszerzenia dla konfig. dla edytora zależności ob. iPPE  .
ORBF0001        EXIT_SAPLORBF_001       Rozszerzenie zleceń przyjętych w powiązaniu ze zleceniem  .
ORBF0001        EXIT_SAPLORBF_002       Rozszerzenie zleceń przyjętych w powiązaniu ze zleceniem  .
P01ABAV2        EXIT_SAPLRPDC_050       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2        EXIT_SAPLRPDC_095       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2        EXIT_SAPLRPDC_300       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV3        EXIT_SAPLRPDC_100       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3        EXIT_SAPLRPDC_200       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3        EXIT_SAPLRPDC_400       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV4        EXIT_RPBWDRD0_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4        EXIT_RPBWDRD0_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4        EXIT_RPBWDRD2_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4        EXIT_RPBWDRD2_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4        EXIT_RPCKEXIT_100       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4        EXIT_SAPLRPDWE_010      HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_010       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_020       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_030       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_040       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_050       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_055       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_060       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_080       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_090       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5        EXIT_RPCWEXIT_220       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV6        EXIT_RPCWEXIT_150       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6        EXIT_RPCWEXIT_155       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6        EXIT_RPCWEXIT_160       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6        EXIT_RPCWEXIT_500       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6        EXIT_SAPLRPDW_010       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV7        EXIT_RPCAVTD0_700       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7        EXIT_RPCWEXIT_300       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7        EXIT_RPCWEXIT_310       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV8        EXIT_RPCWEXIT_850       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8        EXIT_RPCWEXIT_860       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8        EXIT_RPCWEXIT_870       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV9        EXIT_SAPLRPDWU_100      Payroll functions for salary conversion           .
PA30CAR1        EXIT_MP044200_001       Customer exit for price regulation             .
PA30CAR2        EXIT_MP044200_002       Customer exit for maintenance regulation          .
PA30CRM1        EXIT_SAPLHR_DK_CAR_INFTY_009 Calculation of EE´s own contribution for company car (DK)  .
PACKING        EXIT_SAPLV51G_001       Rozszerzenie dla zmian w pakowaniu             .
PACKING        EXIT_SAPLV51S_001       Rozszerzenie dla zmian w pakowaniu             .
PACKINST        EXIT_SAPLVHUPODB_001     Rozszerzenia dla instrukcji pakowania            .
PACKMODI        EXIT_SAPLV51P_001       USER EXIT dla funkcji specyf. dla klienta śr. pomoc. wysył. .
PACKMODI        EXIT_SAPLV51P_002       USER EXIT dla funkcji specyf. dla klienta śr. pomoc. wysył. .
PACKMODI        EXIT_SAPLV51P_003       USER EXIT dla funkcji specyf. dla klienta śr. pomoc. wysył. .
PADR0001        EXIT_SAPLJBDDR_001      PA: Wyprowadzenie obiektu finansowego z transakcji     .
PARA0001        EXIT_SAPLPARA_001       Rozszerzenie dla określania liczby okresów         .
PARA0002        EXIT_SAPLPARA_002       Rozszerzenie dla obliczania rocznego wynagr.; IT0008,14,15 .
PARA0002        EXIT_SAPLPARA_003       Rozszerzenie dla obliczania rocznego wynagr.; IT0008,14,15 .
PARA0002        EXIT_SAPLPARA_004       Rozszerzenie dla obliczania rocznego wynagr.; IT0008,14,15 .
PATS0001        EXIT_SAPL0PAM_001       Customer enhancement to FB HR_AT_GET_ORG_DATA        .
PB020001        EXIT_SAPLRPC6_001       HR-CH: Customer Exit for Pension Age Determination     .
PB160001        EXIT_RPLERAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160001        EXIT_RPLEWAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160002        EXIT_SAPMP16B_001       Salary packaging Customer exit for scheme selection     .
PB160003        EXIT_SAPLHRSPAZA_001     Customer exit - converting amounts             .
PBAS0001        EXIT_SAPFP50M_001       PA: Admin. kadrami/nabór prac.: wart. domyślne i kontrola  .
PBAS0001        EXIT_SAPFP50M_002       PA: Admin. kadrami/nabór prac.: wart. domyślne i kontrola  .
PBAS0002        EXIT_SAPMP50A_001       PA: Rozszerzenia dla administracji kadrami - menu      .
PBASRP01        EXIT_RPMREP00_001       PA: USER EXIT - rozproszone raportowanie          .
PBEN0001        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_001  Rozszerzenie klienta dla cechy BAREA (obszar świadczeń dod.).
PBEN0002        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_002  Rozszerzenie klienta dla cechy BENGR (grupa świadczeń PR)  .
PBEN0003        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_003  Rozszerzenie klienta dla cechy BSTAT (status pracownika)  .
PBEN0004        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_004  Rozszerzenie klienta dla cechy CSTV1 (grupa kosztów)    .
PBEN0005        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_005  Rozszerzenie klienta dla cechy CRDV1 (grupa kredyt.)    .
PBEN0006        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_006  Rozszerzenie klienta dla cechy ELIGR (grupa dopuszczaln.)  .
PBEN0007        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_007  Rozszerzenie klienta dla cechy TRMTY (rodzaj zakończenia)  .
PBEN0008        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_008  Rozszerzenie klienta dla cechy HR_BEN_CALC_BENEFIT_COST   .
PBEN0009        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_009  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_BENEFIT_CREDIT .
PBEN0010        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_010  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_BENEFIT_SALARY .
PBEN0011        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_011  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_COVERAGE_AMOUNT.
PBEN0012        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_012  Rozszerzenie klienta dla Form CALC_ELIG_DATE        .
PBEN0013        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_013  Rozszerzenie klienta dla Form CALC_TERM_DATE        .
PBEN0014        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_014  Rozszerz. klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_BENEFIT_ER_CONTRIB.
PBEN0015        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_015  Rozszerzenie klienta dla Form CHECK_ELIG_SERVICE      .
PBEN0016        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_016  Rozszerz. klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_PARTICIPATION_DATE.
PBEN0017        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_017  Rozszerzenie klienta dla cechy EVTGR (grupa zdarzeń)    .
PBEN0018        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_018  Rozszerzenie klienta dla cechy COVGR (grupa zakresu ubezp.) .
PBEN0019        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_019  Rozszerzenie klienta dla cechy EECGR (grupa wkładu PR)   .
PBEN0020        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_020  Rozszerzenie klienta dla cechy ERCGR (grupa wkładu PD)   .
PBEN0022        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_022  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_GET_PROCESS_DATES  .
PBEN0023        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_023  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_CUTOFF_AGE   .
PBEN0024        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_024  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_CUTOFF_LOS   .
PBEN0025        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_025  Rozszerzenie klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_CUTOFF_SAL   .
PBEN0027        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_027  Rozszerzenie klienta dla cechy LDAYW (ostatni dzień tyg.)  .
PBEN0028        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_028  Rozszerz. klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_BENEFIT_EE_CONTRIB.
PBEN0029        EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_029  Rozszerzenie klienta dla cechy RLPGR (grupa osób powiąz.)  .
PBEN0030        EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_030  Rozszerz. klienta dla funkcji HR_BEN_CALC_LENGTH_OF_SERVICE .
PBEN0033        EXIT_SAPLHRBEN00IDOC_033   obssolete: Cust. enhanc. for funct. HR_BEN_GET_IDOC_EVENTS .
PBENUS01        EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_001  Customer enhancement for Years of service calculation (403b).
PBENUS02        EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_002  Customer enhancement for service date calculation (403b)  .
PC012001        EXIT_RPCSTBD0_001       HR-DST: User exit for income tax certificate RPCSTBD0    .
PC020001        EXIT_SAPLRPC0_001       HR-CH: user exits for family equalization fund       .
PC020001        EXIT_SAPLRPC0_002       HR-CH: user exits for family equalization fund       .
PC050001        EXIT_RPCJWNN0_001       PY NL: User exit for annual statement employee       .
PC050002        EXIT_RPLCBSN0_001       PY NL: User exit for CBS file                .
PC060002        EXIT_SAPLHRPAYFRABS1_001   HRMS France  User Exits for Absence Handling        .
PC070001        EXIT_RPCYERKX_001       HR-CA: User Exit for Canadian Year-End Reporting      .
PC080001        EXIT_RPCALCG0_001       HR-GB: Userexit for GB payrolls - pensions         .
PC080001        EXIT_RPCEOYG0_001       HR-GB: Userexit for GB payrolls - pensions         .
PC080001        EXIT_SAPLHRG0_001       HR-GB: Userexit for GB payrolls - pensions         .
PC080001        EXIT_SAPLHRG3_001       HR-GB: Userexit for GB payrolls - pensions         .
PC080002        EXIT_RPCEDTG0_001       HR-GB: user exits outside the payroll driver        .
PC080003        EXIT_RPCALCG0_002       HR-GB: User exit for GB payroll - tax            .
PC120001        EXIT_RPCALCB0_001       Creation of daydetails table in payroll calculation Belgium .
PC120002        EXIT_RPDSIBB0_001       PY-BE: User Exits for SI-Tape                .
PC120003        EXIT_RPCTXAB0_001       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003        EXIT_RPCTXAB0_004       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003        EXIT_RPCTXAB0_005       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003        EXIT_RPCTXAB0_006       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC20AARG        EXIT_SAPLHR_NO_AA_REGISTER_001Customer exits for AA-registeret              .
PC20ERC        EXIT_SAPLHR_NO_ERC_001    Customer exits for ERC and tax reporting (Terminrapporten) .
PC20SSB1        EXIT_RPSSSBV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1        EXIT_RPSSSBV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1        EXIT_RPSSSBV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL        EXIT_RPSSBLV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL        EXIT_RPSSBLV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL        EXIT_RPSSBLV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC270001        EXIT_HHKCALC0_001       HR-HK:User exit for YOS calculation             .
PC270002        EXIT_HHKCTXB0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002        EXIT_HHKCTXE0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002        EXIT_HHKCTXF0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002        EXIT_HHKCTXG0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270004        EXIT_HHKCTXB0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004        EXIT_HHKCTXE0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004        EXIT_HHKCTXF0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004        EXIT_HHKCTXG0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270005        EXIT_HHKCTXB0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005        EXIT_HHKCTXE0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005        EXIT_HHKCTXF0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005        EXIT_HHKCTXG0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270006        EXIT_HHKCALC0_006       HK:cumulate for IR56B not submit&retro diff forward next yea.
PC270010        EXIT_HHKCTXB0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010        EXIT_HHKCTXE0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010        EXIT_HHKCTXF0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010        EXIT_HHKCTXG0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270012        EXIT_HHKCPFC0_001       user-exit for HSBC MPF contribution medium report      .
PCA00001        EXIT_RCOPCA01_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_RCOPCA30_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_RCOPCA32_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_RCOPCA33_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_SAPLPC02_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_SAPLPC02_002       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_SAPLPC61_001       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00001        EXIT_SAPLPCRW_002       EC-PCA: Zmiany w dokumentach podczas przejmowania danych  .
PCA00002        EXIT_SAPLPC41_001       Rach. centrum zysków: Wyprowadzanie reprezentatywnego mater..
PCA00003        EXIT_SAPLPC41_002       Wypr. centrum zysku partnera przy dostawach zewnętrznych  .
PCA00003        EXIT_SAPLPC41_003       Wypr. centrum zysku partnera przy dostawach zewnętrznych  .
PCA00003        EXIT_SAPLPC45_002       Wypr. centrum zysku partnera przy dostawach zewnętrznych  .
PCA00004        EXIT_SAPLPC32_002       Weryfikacja wyceny podczas kontroli rachunku z ceną transf. .
PCA00004        EXIT_SAPLPC32_003       Weryfikacja wyceny podczas kontroli rachunku z ceną transf. .
PCA00005        EXIT_SAPLPC32_004       Weryfikacja wyceny podczas kontroli rachunku z ceną transf. .
PCAAUTHO        EXIT_SAPLKEFP_001       Rozszerzenie: Kontrola uprawnień w EC-PCA          .
PCACRM01        EXIT_RKECRM_PCA_40_001    Substytucja centrum zysku z cech CRM            .
PCALM001        EXIT_SAPLHR_DK_PAYSLIP_001  HR-DK: Modification of parameters to PBS          .
PCASELEK        EXIT_SAPLPC08_001       EC-PCA: Warunki wyboru podczas przejmowania danych     .
PCASELEK        EXIT_SAPLPC08_002       EC-PCA: Warunki wyboru podczas przejmowania danych     .
PCASELEK        EXIT_SAPLPCRW_001       EC-PCA: Warunki wyboru podczas przejmowania danych     .
PCASELEK        EXIT_SAPLPCRW_003       EC-PCA: Warunki wyboru podczas przejmowania danych     .
PCATP001        EXIT_SAPLPC32_001       EC-PCA: USER EXIT do ustalania cen transferu        .
PCCD0001        EXIT_SAPMC29C_001       Zarządzanie zmianami: pola klienta w danych podst. zmiany  .
PCCD0001        EXIT_SAPMC29C_002       Zarządzanie zmianami: pola klienta w danych podst. zmiany  .
PCCD0002        EXIT_SAPMC29C_003       Zarządzanie zmianami: kontrola wartości ważności parametrów .
PCCD0003        EXIT_SAPMC29C_004       Zarządz. zmianami: Kontrola podczas ustawiania statusu syst..
PCCD0004        EXIT_SAPMC29C_005       Zarządzanie zmianami: Kontrola przed zapamięt. numeru zmiany.
PCCD0005        EXIT_SAPMC29C_006       Zarządz. zmianami: Kontrola kol. ekranu początk. (ekr. 100) .
PCCD0006        EXIT_SAPLCCPR_001       Ważność parametru: Formatowanie wyprowadzania dla ważności .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_001    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_002    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_003    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_004    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_005    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_006    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_007    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_008    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_009    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001        EXIT_SAPLHRCLM00GEN_010    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_001  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_002  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_003  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_004  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_005  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002        EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_007  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCMP0001        EXIT_SAPLRHBS_001       Budżet wynagrodzenia: Inicjalizacja budżetu         .
PCMP0002        EXIT_SAPFHCMP_001       Zarządzanie wynagrodzeniami: nie używać! (zakwalifikowanie) .
PCMP0003        EXIT_SAPMHCM0_001       Zarządzanie wynagrodz.: nie używać! (data wejścia w życie) .
PCMP0004        EXIT_SAPMHCM0_002       Zarządzanie wynagrodz.: nie używać! (wytyczne)       .
PCMP0005        EXIT_SAPLCMPEXITS_003     Zarządzanie wynagrodzenami: Specyficzne dla klienta wytyczne.
PCMP0006        EXIT_SAPLCMPEXITS_001     Zarządzanie wynagrodzeniami: Określanie dopuszczalności   .
PCMP0007        EXIT_SAPLCMPEXITS_002     Zarządzanie wynagr.: Data pocz. ważności rodz. dostosowania .
PCMP0008        EXIT_SAPLCMPEXITS_004     Zarządzanie wynagrodz.: Wariant obliczania dla wytycznych  .
PCMP0009        EXIT_SAPLCMPEXITS_005     Zarządzanie wynagrodzeniami: podstawa obliczania      .
PCMP0010        EXIT_SAPLCMPEXITS_006     Zarządzanie wynagrodzeniami: aktywacja dostosowań wynagrodz..
PCOB0001        EXIT_RPUCOB02_001       Specyf. dla klienta pimo COBRA               .
PCOB0001        EXIT_RPUCOB02_002       Specyf. dla klienta pimo COBRA               .
PCOB0001        EXIT_RPUCOB02_003       Specyf. dla klienta pimo COBRA               .
PCOB0004        EXIT_SAPLHRBENUSCOBRA_004   Rozszerzenie klienta dla FB 'HR_BEN_COB_GET_TOTAL_CO    .
PCPO0001        EXIT_RPCIPE00_001       EXIT klienta dla księgowania wyników rozliczania listy płac .
PCPO0001        EXIT_RPCIPE00_002       EXIT klienta dla księgowania wyników rozliczania listy płac .
PCPO0001        EXIT_RPCIPE00_003       EXIT klienta dla księgowania wyników rozliczania listy płac .
PCSD0001        EXIT_SAPLCSDI_001       Projektowanie aplikacji R/3 - specyf. mater.        .
PCSD0002        EXIT_SAPLCSDI_002       SpM: Pola klienta w pozycji                 .
PCSD0002        EXIT_SAPLCSDI_003       SpM: Pola klienta w pozycji                 .
PCSD0003        EXIT_SAPLCSDI_004       SpM: Pola klienta w nagłówku                .
PCSD0003        EXIT_SAPLCSDI_005       SpM: Pola klienta w nagłówku                .
PCSD0004        EXIT_RCS14001_001       Porównanie SpM                       .
PCSD0004        EXIT_RCS14001_002       Porównanie SpM                       .
PCSD0004        EXIT_RCS14001_003       Porównanie SpM                       .
PCSD0004        EXIT_RCS14001_004       Porównanie SpM                       .
PCSD0005        EXIT_SAPLCSDI_006       SpM: Kontrola składników dla pozycji materiału       .
PCSD0006        EXIT_SAPMC29M_001       USER EXIT - Zmiany zbiorcze                .
PCSD0007        EXIT_SAPLCSDI_007       Kontrola zmian STKO                     .
PCSD0008        EXIT_SAPLCSWB_001       SpM PSP: Charakt. dla klienta rozwinięcie podczas tworzenia .
PCSD0009        EXIT_SAPLCSSO_001       Specyfikacja mat. zlec./projektu, określanie strony URL   .
PCSD0010        EXIT_SAPLCSSO_002       Specyfikacja mat. zlec./projektu, określ. daty rozwinięcia .
PCSD0011        EXIT_SAPLCSSF_001       SpM zlecenia oparta na bazie wiadomości, równoleg. aktualiz..
PCSD0012        EXIT_SAPLCSME_001       Klienci - nr materiału/rodzaj materiału podczas zamiany mat..
PCSD0013        EXIT_SAPLCSSO_003       Specyficzne dla klienta przetwarz. rozwin. dla przegl. SpM .
PCSD0014        EXIT_SAPLCSBT_001       SpMat zlec. opar. na wiedzy: Ustaw. statusu podczas ustal. .
PDCDOWN1        EXIT_SAPLPPC0_101       Kontrola dod. warunków dla zapisu do pliku GDZ danych oper. .
PF000001        EXIT_SAPLHRPFD00VSIP_001   HR-PF: User Exit for Process Control            .
PIQFA         EXIT_SAPLHRPIQ00FABAPIS_001  Księgowość dot. studentów: Interfejs dla systemu pom. mater..
PK020001        EXIT_SAPLRPCC_001       HR-CH: User Exit processing control "Pension fund CH"    .
PLAT0001        EXIT_SAPLPLAT_001       Zmiana oznaczenia / tekst inform. paska           .
PLNV0001        EXIT_RPLLONV0_001       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PLNV0001        EXIT_RPLLONV0_002       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PMMN0002        EXIT_SAPLRHB1_001       HR Funds and Position Management: Extended Menu Control   .
PMMN0002        EXIT_SAPLRHBO_001       HR Funds and Position Management: Extended Menu Control   .
PMMN0003        EXIT_SAPLRHBO_003       HR-FPM: Enhancement to Menu in Organization Component    .
PMMN0004        EXIT_SAPLRHBO_004       HR-FPM: Enhancement to Menu in Organization Component    .
PMMN0005        EXIT_SAPLRHBX_001       HR-FPM: Enhancement to Menu in Employee Component      .
PMMN0006        EXIT_SAPLRHBX_002       HR-FPM: Enhancement to Menu in Employee Component      .
PMMN0007        EXIT_SAPLRHBO_007       Enhancement to Additional Info in Organization Component  .
PMMN0008        EXIT_SAPLRHBX_003       Enhancement to Additional Info in Employee Component    .
PMMN0009        EXIT_SAPLRHB1_002       HR-FPM: Enhancement to Menu in Overall Budget Component   .
PMMN0010        EXIT_SAPLRHB1_003       HR-FPM: Enhancement to Menu in Overall Budget Component   .
PMMN0011        EXIT_SAPLRHB1_004       Enhancement to Additional Info in Overall Budget Component .
PMMN0012        EXIT_SAPLRHB7_5_001      Customer Enhancement to Financing Assistant         .
PMMN0013        EXIT_SAPLRHBW_2_001      Customer-Specific Enhancement After Payroll Simulation   .
PMMN0014        EXIT_SAPLRHBW_2_002      Customer enhancement after payroll simulation II      .
PO100406        EXIT_MP040600_000       HR-PSG: Enhancement of pension information procedure    .
POUT0001        EXIT_SAPLPOUT_001       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
POUT0001        EXIT_SAPLPOUT_002       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
PPAPO002        EXIT_SAPLCOXR_001       Publikacja danych APO w przypadku transferu z APO do R/3  .
PPAPO003        EXIT_SAPLCOVA_002       Zl. prod. R/3-"APO: Kontrola, czy oper. jest istotna dla APO.
PPAPO004        EXIT_SAPLCOXT_001       Konwersja zlecenia plan. z APO: Czy rozwinąć ponownie SpM? .
PPAPO005        EXIT_SAPLCOIA_001       Rozszerzenia relacji w zleceniu proc. przy transferze do APO.
PPAPO006        EXIT_SAPLCOIA_002       Wpływ na zaopatrzenie początk. zleceń produkcyjnych     .
PPAPO007        EXIT_SAPLCOXA_001       Przesterowanie pól X dla zleceń produkcyjnych APO -" R/3  .
PPAPO007        EXIT_SAPLCOXA_002       Przesterowanie pól X dla zleceń produkcyjnych APO -" R/3  .
PPAPO007        EXIT_SAPLCOXA_003       Przesterowanie pól X dla zleceń produkcyjnych APO -" R/3  .
PPAPO007        EXIT_SAPLCOXA_004       Przesterowanie pól X dla zleceń produkcyjnych APO -" R/3  .
PPAPO008        EXIT_SAPLCOXT_002       Przesterowanie rodzaju zlecenia dla konwersji zlec. planow. .
PPAPO009        EXIT_SAPLCOS6_001       EXIT klienta dla dołączenia składników i pozycji      .
PPAPO009        EXIT_SAPLCOS6_002       EXIT klienta dla dołączenia składników i pozycji      .
PPAPO010        EXIT_SAPLCOVA_005       Filtrowanie składników z propag. ilości           .
PPAPO011        EXIT_SAPLCOVA_006       Dostosowanie pozostałego czasu trwania związ. z wydajnością .
PPCO0001        EXIT_SAPLCOBT_001       Zlecenia PP rozwoju aplikacji                .
PPCO0002        EXIT_SAPLCORE_001       Wyjście kontrolne w rek. znacznika usuwania/wskaźnika usuw. .
PPCO0002        EXIT_SAPLCORE_002       Wyjście kontrolne w rek. znacznika usuwania/wskaźnika usuw. .
PPCO0002        EXIT_SAPLCORE_003       Wyjście kontrolne w rek. znacznika usuwania/wskaźnika usuw. .
PPCO0002        EXIT_SAPLCORO_001       Wyjście kontrolne w rek. znacznika usuwania/wskaźnika usuw. .
PPCO0002        EXIT_SAPLCORO_002       Wyjście kontrolne w rek. znacznika usuwania/wskaźnika usuw. .
PPCO0003        EXIT_SAPLCOEXT_001      Wyjście kontrolne dla zmian zlec. ze zlecenia klienta    .
PPCO0004        EXIT_SAPLCORE_004       Wyjście dla sortowania i opracow.: Zlecenia grupowego oprac..
PPCO0005        EXIT_SAPLCOSD_001       Miejsce składowania/rozlicz. wsteczne przy otwarciu zlecenia.
PPCO0006        EXIT_SAPLCOZF_003       Rozszerzenie dla dokumentów pól w nagłówku zlecenia     .
PPCO0007        EXIT_SAPLCOZV_001       Exit podczas zapamiętywania zlecenia produkcyjnego     .
PPCO0008        EXIT_SAPLCOMK_006       Rozszerzenie podczas dodawania i zmiany składników     .
PPCO0009        EXIT_SAPLCOSF_001       Rozszerz. podczas przyjęcia mater. dla zlec. prod.-proces. .
PPCO0010        EXIT_SAPLCOCOM10_001     Rozszerzenie przy produkcji na zlecenie klienta - jdn. miary.
PPCO0012        EXIT_SAPLCOKO1_001      Zlecenie produkcyjne: wyświetl./zmiana danych nagłówka zlec..
PPCO0012        EXIT_SAPLCOKO1_002      Zlecenie produkcyjne: wyświetl./zmiana danych nagłówka zlec..
PPCO0013        EXIT_SAPLCOMK_008       Zmiana priorytetów kryteriów wyboru podczas ustalania partii.
PPCO0014        EXIT_SAPLNWDB_001       Wybór zleceń procesowych dla zewnętrznych relacji      .
PPCO0015        EXIT_SAPLCOSD_002       Dodatkowa kontrola połączeń dokumentów z SpM        .
PPCO0016        EXIT_SAPLCODM_001       Dodatkowa kontrola połączeń dokumentów z danych podstawowych.
PPCO0017        EXIT_SAPLCODD_001       Dodatkowa kontrola przetwarzania dialogowego połączeń dokum..
PPCO0018        EXIT_SAPLCOKO1_004      Kontrola zmian nagłówka zlecenia produkcyjnego       .
PPCO0019        EXIT_SAPLCOVG_001       Kontrola zmian w operacji zlecenia             .
PPCO0020        EXIT_SAPLCOKO_005       Zlecenie proces.: Wyświetlanie/zmiana danych nagłówka zlec. .
PPCO0020        EXIT_SAPLCOKO_006       Zlecenie proces.: Wyświetlanie/zmiana danych nagłówka zlec. .
PPCO0021        EXIT_SAPLCOZR_003       Sterowanie zatwierdzaniem podczas automat. ustalania partii .
PPCO0022        EXIT_SAPLCOTX_001       Ustalanie noty produkcyjnej                 .
PPCO0023        EXIT_SAPLCOMK_014       Kontrola zmian w składnikach zlecenia            .
PPCP0001        EXIT_SAPLRHPF_001       PlanowKosztOsob: Dodatkowe części skł. kosztów na osobę   .
PPEACT01        EXIT_SAPLPVSUIACT_001     Pola klienta w trybie D                   .
PPEACT01        EXIT_SAPLPVSUIACT_002     Pola klienta w trybie D                   .
PPECMP01        EXIT_SAPLPVSUICMP_001     Pola klienta dla węzła CMP                 .
PPECMP01        EXIT_SAPLPVSUICMP_003     Pola klienta dla węzła CMP                 .
PPECMP02        EXIT_SAPLPVSUICMP_002     Pola klienta: Wariant CMP                  .
PPECMP02        EXIT_SAPLPVSUICMP_004     Pola klienta: Wariant CMP                  .
PPEGEN01        EXIT_SAPLPPEUIGEN_001     Pola klienta - ogólny węzeł konstrukcji           .
PPEGEN01        EXIT_SAPLPPEUIGEN_002     Pola klienta - ogólny węzeł konstrukcji           .
PPEMPA01        EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_001   Rozszerzenie klienta PAM                  .
PPEMPA01        EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_002   Rozszerzenie klienta PAM                  .
PPEMPA01        EXIT_/ISDFPS/MPAGUI2_001   Rozszerzenie klienta PAM                  .
PPEMPO01        EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_001 Rozszerzenie klienta dla obiektu planowania materiałowego  .
PPEMPO01        EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_002 Rozszerzenie klienta dla obiektu planowania materiałowego  .
PPEMPO02        EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_003 Rozszerzenie klienta dla modelu               .
PPEMPO02        EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_004 Rozszerzenie klienta dla modelu               .
PPERES01        EXIT_SAPLPPEUIRES_001     Pola klienta w węźle RES                  .
PPERES01        EXIT_SAPLPPEUIRES_002     Pola klienta w węźle RES                  .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_001       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_002       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_003       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_004       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_005       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_006       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_007       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_008       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_009       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRQ_BAPI        EXIT_SAPL2021_010       USER EXIT dla żądania płatności BAPI            .
PRSM0001        EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_001   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PRSM0001        EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_002   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PTIM2001        EXIT_MP200000_001       Rejestracja czasu: Wartości domyślne - rozrachunek działań .
PTIM2002        EXIT_MP200000_002       Rejestracja czasu: Wartości domyślne przypisania kosztów  .
PTIM2003        EXIT_MP200000_003       Rejestracja czasu: Wartości domyślne usług zewnętrznych   .
PTIM2004        EXIT_MP200000_004       Rejestracja czasu: Weryfikacja rozrachunku działań     .
PTIM2005        EXIT_MP200000_005       Tygod. ekran rejest. czasu: Wart. domyśl. rodz. obec./nieob..
PTIM2006        EXIT_MP200000_006       Tygod. ekran rejestracji czasu: Kontrola całości      .
PTIM2007        EXIT_SAPLPTWS_001       Generowanie miesięcznego harmonogramu pracy         .
PTIMTMW        EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_001  Pola specyficzne dla klienta w obiektach sterow. tabelą TMW .
PTIMTMW        EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_002  Pola specyficzne dla klienta w obiektach sterow. tabelą TMW .
PTLRPIF        EXIT_SAPLPTLM_001       Interfejs HR/PT-APO/LRP                   .
PTLRPIF        EXIT_SAPLPTLM_002       Interfejs HR/PT-APO/LRP                   .
PTRM0001        EXIT_SAPLPTRM_001       USER EXIT dla kolumny wiodącej w tablicy planowania REM   .
PTWAO001        EXIT_SAPLPTWAO_TIMELEV_001  Miniapl. - uzgodnienie czasów/kontrola płac motywacyjnych  .
PTWAOSAL        EXIT_SAPLPTWAO_BALANCES_001  Pole informacji specyficzne dla klienta           .
QAAT0001        EXIT_SAPLQAAT_002       Ustalenie rodzaju kontroli różni się od wariantu 01     .
QAAT0001        EXIT_SAPLQMHU_001       Ustalenie rodzaju kontroli różni się od wariantu 01     .
QAAT0001        EXIT_SAPLQPL1_005       Ustalenie rodzaju kontroli różni się od wariantu 01     .
QAAT0002        EXIT_SAPLQAAT_003       Sterowanie partiami odbiorcz./przyjęciem materiału     .
QAPO0001        EXIT_SAPLQAPO_001       Transfer partii kontr. do APO: Pocz. transfer dan./Narz. CCR.
QAPO0002        EXIT_SAPLQAPO_002       Transfer partii kontr. do APO: Zmiana danych CIF R/3    .
QAPO0003        EXIT_SAPLQAPO_003       Transfer partii kontr. do APO: Zm. czasów w formacie CIF R/3.
QAPP0001        EXIT_SAPLQAPP_001       Funkcja klienta QAPP 1 (tworzenie punktu kontrolnego)    .
QAPP0002        EXIT_SAPLQAPP_002       Funk. klienta QAPP 2 (tworz. punktu kontr. i innych danych) .
QAPP0003        EXIT_SAPLQAPP_003       Funkcja klienta QAPP3 (IDI: punkt kontrolny i inne dane)  .
QAPP0004        EXIT_SAPLQAPP_004       CUSTOMER EXIT 4 dla przetwarzania projek. (prop. partii cz.).
QAPP0005        EXIT_SAPLQAPP_005       Tworzenie partii częściowej                 .
QAPP0006        EXIT_SAPLQAPP_006       Wywoł. poprzez klawisz funk. użyt.001 (STRG-F11) i wsk.potw..
QAPP0006        EXIT_SAPLQAPP_008       Wywoł. poprzez klawisz funk. użyt.001 (STRG-F11) i wsk.potw..
QAPP0007        EXIT_SAPLQAPP_007       Wywołanie poprzez klawisz funk. użytkownika 002 (STRG-F12) .
QBCK0001        EXIT_SAPLQBCK_001       Enhancements to function module group QBCK         .
QBCK0002        EXIT_SAPLQBCK_002       Extended check in procurement                .
QBCK0003        EXIT_SAPLQBCK_003       Extended QM check for goods receipt             .
QC100001        EXIT_SAPLQC10_001       Certyfikaty QM: User exit dla listy używanych partii    .
QC100002        EXIT_SAPLQC10_002       Certyfikaty QM: Możliwość inicjalizacji zdef. przez klienta .
QC100003        EXIT_SAPLQC10_003       Certyfikaty QM: Przed i po wywołaniu wyszuk. profilu certyf..
QC100003        EXIT_SAPLQC10_005       Certyfikaty QM: Przed i po wywołaniu wyszuk. profilu certyf..
QC100004        EXIT_SAPLQC10_004       Certyfikaty QM: User exit przed wywoł. drukowania formularza.
QC100006        EXIT_SAPLQC10_006       Certyfikaty QM: User exit po wyborze danych dostawy     .
QC100007        EXIT_SAPLQC10_007       User exit dla zmiany cech profilu certyfikatu        .
QC100008        EXIT_SAPLQC10_008       Certyfikaty QM: USER-EXIT dla zmiany numeru klienta     .
QCE10001        EXIT_SAPLQCE1_001       Moduły rozszerzenia: Elektron. wysłanie certyfikatu jakości .
QCE10001        EXIT_SAPLQCE1_002       Moduły rozszerzenia: Elektron. wysłanie certyfikatu jakości .
QCE10001        EXIT_SAPLQCE1_003       Moduły rozszerzenia: Elektron. wysłanie certyfikatu jakości .
QCE10001        EXIT_SAPLQCE1_004       Moduły rozszerzenia: Elektron. wysłanie certyfikatu jakości .
QCE10002        EXIT_SAPLQCE1_005       QM: Rozszerzenie typu IDoc QALITY02             .
QCE10002        EXIT_SAPLQCE1_006       QM: Rozszerzenie typu IDoc QALITY02             .
QCE10002        EXIT_SAPLQCE1_007       QM: Rozszerzenie typu IDoc QALITY02             .
QCE10003        EXIT_SAPLQCE1_008       QM: Kopiowanie danych QM elektr. certyfikatu w partii kontr..
QCE10003        EXIT_SAPLQCE1_009       QM: Kopiowanie danych QM elektr. certyfikatu w partii kontr..
QCE10003        EXIT_SAPLQCE1_010       QM: Kopiowanie danych QM elektr. certyfikatu w partii kontr..
QCE10003        EXIT_SAPLQCE1_011       QM: Kopiowanie danych QM elektr. certyfikatu w partii kontr..
QCE10003        EXIT_SAPLQCE1_012       QM: Kopiowanie danych QM elektr. certyfikatu w partii kontr..
QCPA0001        EXIT_SAPMQCPA_001       Certificates: Assign control data of certif. profile char. .
QCPA0002        EXIT_RQCAAP00_002       Certyfikaty: Kryteria ogran. wyboru partii kontrolnej/częśc..
QCPA0002        EXIT_RQCAAP02_002       Certyfikaty: Kryteria ogran. wyboru partii kontrolnej/częśc..
QCPA0002        EXIT_SAPLQC07_002       Certyfikaty: Kryteria ogran. wyboru partii kontrolnej/częśc..
QCPA0002        EXIT_SAPMQCPA_002       Certyfikaty: Kryteria ogran. wyboru partii kontrolnej/częśc..
QCPA0003        EXIT_RQCAAP00_001       Certyfik.: Wypełnianie nowych pól dla wyszuk. profilu cert. .
QCPA0003        EXIT_RQCAAP01_001       Certyfik.: Wypełnianie nowych pól dla wyszuk. profilu cert. .
QCPA0003        EXIT_RQCAAP02_001       Certyfik.: Wypełnianie nowych pól dla wyszuk. profilu cert. .
QCPA0003        EXIT_SAPLQC07_001       Certyfik.: Wypełnianie nowych pól dla wyszuk. profilu cert. .
QCPA0004        EXIT_SAPMQCPA_004       QM profil certyf. - menu - profil certyf. - kod funkcji +US4.
QCPA0005        EXIT_SAPMQCPA_005       QM Profil certyfikatu - menu - edycja - kod funkcji +US5  .
QCPA0006        EXIT_SAPMQCPA_006       QM Profil certyfikatu - menu - otoczenie - kod funkcji +US6 .
QCPA0007        EXIT_SAPMQCPA_003       QM Certyfikaty - dołączanie cech do profilu certyfikatu   .
QCPA0008        EXIT_SAPMQCPA_007       QM Profil certyfikatu: Dane nagłówka podekranu       .
QCPA0008        EXIT_SAPMQCPA_008       QM Profil certyfikatu: Dane nagłówka podekranu       .
QCPR1001        EXIT_RQCPRM10_001       QM: Certyfikaty OM: Przed wysyłką żądania certyfikatu    .
QCWA0001        EXIT_SAPLQC07_003       QM: Certyfikaty jakości w World Wide Web          .
QCWA0001        EXIT_SAPLQC07_004       QM: Certyfikaty jakości w World Wide Web          .
QCWA0001        EXIT_SAPLQC07_005       QM: Certyfikaty jakości w World Wide Web          .
QDSE0001        EXIT_SAPLQDQL_001       Enhancement to affect Q position              .
QDSE0001        EXIT_SAPLQDQV_001       Enhancement to affect Q position              .
QDSE0001        EXIT_SAPMQDQL_001       Enhancement to affect Q position              .
QDSE0002        EXIT_SAPLQDQV_002       Wpływ aktualnego poziomu kontroli na ustalanie próbek    .
QDSE0003        EXIT_SAPLQDQV_003       Wpływ wykryw. sterowania kontrolą przy aut. tworz.poz.jakoś..
QEEM0002        EXIT_SAPLQEEM_002       User exit add. functions after reading inspection features .
QEEM0003        EXIT_SAPLQEEM_003       USER EXIT Funkcje dodatkowe po ocenie cech kontrolnych   .
QEEM0004        EXIT_SAPLQEEM_004       USER EXIT Funkcje dodatkowe po ocenie próbek częściowych  .
QEEM0006        EXIT_SAPLQEEM_006       USER EXIT Funkcje dodatkowe po zakończeniu dla cech kontr. .
QEEM0007        EXIT_SAPLQEEM_007       USER EXIT Funkcje dodatkowe po zakończeniu próbek częśc.  .
QEEM0011        EXIT_SAPLQEEM_011       USER EXIT Funkcje dodatkowe przed oceną cech kontrolnych  .
QEEM0012        EXIT_SAPLQEEM_012       USER EXIT Funkcje dodatkowe przed oceną próbek częściowych .
QEEM0015        EXIT_SAPLQEEM_015       USER EXIT Funkcje dodatkowe po wprowadzeniu pojed. wyników .
QEEM0020        EXIT_SAPLQEEM_020       USER EXIT Funkcje dodatkowe po wprowadzeniu kontrolera   .
QEEM0020        EXIT_SAPMQEEA_020       USER EXIT Funkcje dodatkowe po wprowadzeniu kontrolera   .
QEEM0021        EXIT_SAPLQEEM_021       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US1  .
QEEM0021        EXIT_SAPLQEEM_025       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US1  .
QEEM0022        EXIT_SAPLQEEM_022       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US2  .
QEEM0022        EXIT_SAPLQEEM_026       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US2  .
QEEM0023        EXIT_SAPLQEEM_023       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US3  .
QEEM0023        EXIT_SAPLQEEM_027       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US3  .
QEEM0024        EXIT_SAPLQEEM_024       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US4  .
QEEM0024        EXIT_SAPLQEEM_028       USER EXIT Funkcje dodatkowe dla klawisza użytkownika +US4  .
QEEM0029        EXIT_SAPLQEEM_029       USER EXIT dla podekranu przeglądu cech           .
QEEM0030        EXIT_SAPLQEEM_030       USER EXIT dla podekranu ekranu pojedynczego cechy      .
QEEM0031        EXIT_SAPLQEEM_031       USER EXIT dla struktury tabeli z numerami zewnętrznymi   .
QEEM0032        EXIT_SAPLQEEM_032       Wyświetlanie tekstu cechy w języku meldowania        .
QEEV0001        EXIT_SAPLQEEV_001       Enhancement AFTER creation of preset tables         .
QEEV0002        EXIT_SAPLQEEV_002       User exit cr. feature input inspect. lot before dyn. modfc. .
QEEV0003        EXIT_SAPLQEEV_003       Określenie rodzaju zlecenia dla drukowania         .
QEEV0003        EXIT_SAPLQEEV_004       Określenie rodzaju zlecenia dla drukowania         .
QEEV0003        EXIT_SAPLQPRP_001       Określenie rodzaju zlecenia dla drukowania         .
QEVA0001        EXIT_SAPMQEVA_001       Enhancement: Quantity posting for usage decision      .
QEVA0002        EXIT_SAPMQEVA_002       Calculation of share of scrap in inspection lot       .
QEVA0003        EXIT_SAPMQEVA_003       Calculate "Next inspection date" for batch         .
QEVA0004        EXIT_SAPMQEVA_004       EXIT dla zmiany linii inf. w nagłówku decyzji użycia    .
QEVA0005        EXIT_SAPMQEVA_005       Podekran użytk. dla wyświetlania danych przy decyzji użycia .
QEVA0006        EXIT_SAPMQEVA_006       Ekran początkowy transakcjach decyzji użycia        .
QEVA0007        EXIT_SAPMQEVA_007       DU: sterowanie obowiąz. komentarza wzgl. wst. zdef. opisem .
QEVA0008        EXIT_SAPMQEVA_008       DU: klawisz funk. klienta, np. dla cofnięcia decyzji użycia .
QEVA0009        EXIT_SAPMQEVA_009       DU: wstępne defin. ilości, którą należy zaksięg. "do próbek".
QEVA0010        EXIT_SAPMQEVA_010       DU: kontrola decyzji użycia                 .
QIRF0021        EXIT_SAPLQIRF_021       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - before processing       .
QIRF0022        EXIT_SAPLQIRF_022       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - after processing        .
QIRF0051        EXIT_SAPLQIRF_051       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - before processing       .
QIRF0052        EXIT_SAPLQIRF_052       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - after processing        .
QIRF0101        EXIT_SAPLQIRF_101       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - before processing        .
QIRF0102        EXIT_SAPLQIRF_102       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - after updating          .
QIRF0111        EXIT_SAPLQIRF_111       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - before processing         .
QIRF0112        EXIT_SAPLQIRF_112       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - after updating           .
QIRF0121        EXIT_SAPLQIRF_121       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - before processing         .
QIRF0122        EXIT_SAPLQIRF_122       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - after updating          .
QIRF0131        EXIT_SAPLQIRF_131       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - before processing        .
QIRF0132        EXIT_SAPLQIRF_132       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - after updating          .
QIRF0141        EXIT_SAPLQIRF_141       QIRF_GET_USAGE_DECISION - before processing         .
QIRF0142        EXIT_SAPLQIRF_142       QIRF_GET_USAGE_DECISION - after updating          .
QIRF0171        EXIT_SAPLQIRF_171       QIRF_GET_INSP_POINT - before processing           .
QIRF0172        EXIT_SAPLQIRF_172       QIRF_GET_INSP_POINT - after updating            .
QIST0002        EXIT_SAPLQIST_002       Generowanie MATERIAL_DATA dla interfejsu QM-STI       .
QIST0003        EXIT_SAPLQIST_003       Generowanie VENDOR_DATA dla interfejsu QM-STI        .
QIST0004        EXIT_SAPLQIST_004       Generowanie CHARACTERISTIC_HEADER dla interfejsu QM-STI   .
QIST0005        EXIT_SAPLQIST_005       Generowanie CHARACTERISTIC_QUANTITATIVE dla QM-STI     .
QIST0007        EXIT_SAPLQIST_007       Generowanie SAMPLE_HEADER dla interfejsu QM-STI       .
QIST0008        EXIT_SAPLQIST_008       Generowanie RESULTS_ADDITIONAL_DATA dla QM-STI       .
QIST0009        EXIT_SAPLQIST_009       Generowanie RESULTS_QUANTITATIVE dla interfejsu QM-STI   .
QIST0010        EXIT_SAPLQIST_001       Generowanie REPORT_HEADER dla interfejsu QM-STI       .
QIST0011        EXIT_SAPLQIST_010       Generowanie METHOD_DATA dla interfejsu QM-STI        .
QLCO0001        EXIT_SAPLQLCO_001       QM: wywołanie alternatywnego raportu kosztów z DU      .
QLCO0002        EXIT_SAPLQLCO_002       QM: wprow. kosztów kontroli - wst. defin. danych potwierdz. .
QLIB0001        EXIT_SAPLQLIB_001       QM: Ocena dostawcy                     .
QLIB0001        EXIT_SAPLQLIB_002       QM: Ocena dostawcy                     .
QLIB0002        EXIT_SAPLQLIB_003       Ustalenie noty reklamacyjnej dla oceny dostawcy       .
QLIB0002        EXIT_SAPLQLIB_004       Ustalenie noty reklamacyjnej dla oceny dostawcy       .
QMCF0001        EXIT_SAPLQMCF_001       Odczyt wartości ze specyfikacji materiału/konfiguracji   .
QMSB0001        EXIT_SAPMQSBA_001       Funkcja klienta po wczytaniu danych katalogu kontroli    .
QMSB0001        EXIT_SAPMQSBA_002       Funkcja klienta po wczytaniu danych katalogu kontroli    .
QMSC0001        EXIT_SAPMQSCA_002       Funkcja klienta po wczytaniu danych metody kontroli     .
QMSC0002        EXIT_SAPMQSCA_003       Funkcja klienta przy wprow. pola wyszukiw. w metodzie kontr..
QMSC0003        EXIT_SAPMQSCA_004       Funkcja klienta po zapamiętaniu danych metody kontroli   .
QMSD0001        EXIT_SAPMQSDA_002       Funkcja klienta po wczytaniu danych podst. cechy kontrolnej .
QMSD0002        EXIT_SAPMQSDA_003       Funkcja klienta przy wprowadz. pola wyszukiw. w podst. cesze.
QMSD0003        EXIT_SAPMQSDA_004       Funkcja klienta po zapamiętaniu danych podst. cechy kontrol..
QMSP0001        EXIT_SAPLQMSP_001       Read specification values                  .
QMSP0002        EXIT_SAPLQMSP_002       Transfer characteristics results to class system      .
QMSP0003        EXIT_SAPLQMSP_003       Po ocenie partii w QM                    .
QPAA0001        EXIT_SAPLCQBM_001       Rozszerzenia: kontrola formuły/przetwarzanie        .
QPAA0001        EXIT_SAPLCQCL_002       Rozszerzenia: kontrola formuły/przetwarzanie        .
QPAA0001        EXIT_SAPLQEEM_001       Rozszerzenia: kontrola formuły/przetwarzanie        .
QPAA0001        EXIT_SAPLQPAA_001       Rozszerzenia: kontrola formuły/przetwarzanie        .
QPAA0002        EXIT_SAPLCQCL_001       CUSTOMER EXIT - pola inf.                  .
QPAA0002        EXIT_SAPLQPAA_002       CUSTOMER EXIT - pola inf.                  .
QPAA0002        EXIT_SAPMQSCA_001       CUSTOMER EXIT - pola inf.                  .
QPAA0002        EXIT_SAPMQSDA_001       CUSTOMER EXIT - pola inf.                  .
QPAA0003        EXIT_SAPLQPAA_003       Additional (auth.) check in plan (inspection chars.)    .
QPAA0004        EXIT_SAPLCQBM_002       Rozszerzanie dla przejęcia podst. cech kontr. do list zadań .
QPAA0004        EXIT_SAPMQPDA_001       Rozszerzanie dla przejęcia podst. cech kontr. do list zadań .
QPAA0005        EXIT_SAPLQPAA_004       Dezaktywacja funkcji przy opracowaniu cechy kontrolnej   .
QPAA0006        EXIT_SAPLQPAA_005       Dodatkowe kontrole zgodności cech kontrolnych        .
QPAP0001        EXIT_SAPLQPAP_001       Enhancement - plan reading                 .
QPAP0002        EXIT_SAPLCZCL_001       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLCZDI_001       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLCZDI_002       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLCZDI_003       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLCZOV_001       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLQPAP_002       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0002        EXIT_SAPLQPL1_001       Rozszerzenie dla materiału/przypisania planu, wybór planu  .
QPAP0003        EXIT_SAPLCQBM_003       Przeliczenie jedn. miary próbki na jedn. miary materiału  .
QPAP0003        EXIT_SAPLCQCL_003       Przeliczenie jedn. miary próbki na jedn. miary materiału  .
QPAP0003        EXIT_SAPLQPAP_003       Przeliczenie jedn. miary próbki na jedn. miary materiału  .
QPGR0020        EXIT_SAPLQPGR_021       Parametry rozszerz. CUSTOMER EXIT - interfejs ALE - gr. kod..
QPGR0020        EXIT_SAPLQPGR_022       Parametry rozszerz. CUSTOMER EXIT - interfejs ALE - gr. kod..
QPL10001        EXIT_SAPLQPL1_002       QM: Tworz. partii kontr. - przetw.obszaru rob.podczas tworz..
QPL10003        EXIT_SAPLQPL1_003       Obliczanie próbki dla partii kontrolnej bez planu      .
QPL10004        EXIT_SAPLQPL1_004       Podekran użytk. do wyświetl. dodatk. danych w partii kontr. .
QPL10004        EXIT_SAPLQPL1_006       Podekran użytk. do wyświetl. dodatk. danych w partii kontr. .
QPL10007        EXIT_SAPLQPL1_007       QM: generowanie partii kontrolnej - zmiana rodz. zlecenia QM.
QPMK0001        EXIT_SAPLQPMK_001       Modyfikacja danych podst. cachy kontrolnej podczas tworzenia.
QPMK0002        EXIT_SAPLQPMK_002       CUSTORER EXIT: Zmiana wersji podst. cechy kontrolnej    .
QPMK0003        EXIT_SAPLQPMK_003       CUSTOMER EXIT: Usuwanie wersji podst. cechy kontrolnej   .
QPMK0004        EXIT_SAPLQPMK_004       CUSTOMER EXIT: Usuwanie statusu ważności podst. cechy kontr..
QPMK0010        EXIT_SAPLQPMK_010       CUST.EXIT: Systemy odbiorcze rozdział ALE podst. cechy kon. .
QPMK0020        EXIT_SAPLQPMK_021       CUSTOMER EXIT: Rozdział ALE podst. cechy kontrolnej     .
QPMK0020        EXIT_SAPLQPMK_022       CUSTOMER EXIT: Rozdział ALE podst. cechy kontrolnej     .
QPRS0001        EXIT_SAPLQPRS_001       Próbka fizyczna: Definicja dla klienta - kody funk.     .
QPRS0001        EXIT_SAPLQPRS_002       Próbka fizyczna: Definicja dla klienta - kody funk.     .
QPRS0001        EXIT_SAPLQPRS_003       Próbka fizyczna: Definicja dla klienta - kody funk.     .
QPRS0002        EXIT_SAPLQPRS_004       Przydział numerów - rekord danych podst. mat.        .
QPRS0003        EXIT_SAPLQPRS_005       Include screen: Dane podst. dla wyśw./zmiany dodatk. danych .
QPRS0003        EXIT_SAPLQPRS_007       Include screen: Dane podst. dla wyśw./zmiany dodatk. danych .
QPRS0004        EXIT_SAPLQPRS_006       Wstępne definiowanie dla ręcznego tworzenia próbek     .
QPRS0005        EXIT_SAPLQPRS_008       Uzupełnianie pól customer include przy tworzeniu automat.  .
QPSD0001        EXIT_SAPLQPSD_001       Lista metod przy odczytywaniu wersji cechy: tak lub nie   .
QQMA0001        EXIT_SAPMIWO0_008       QM/PM/SM: Podekran użytkownika dla nagłówka zawiadomienia  .
QQMA0001        EXIT_SAPMIWO0_009       QM/PM/SM: Podekran użytkownika dla nagłówka zawiadomienia  .
QQMA0002        EXIT_SAPLQAUT_001       QM: Kontrola uprawnień przy wejściu do transakcji zawiadom. .
QQMA0003        EXIT_SAPMIWO0_004       QM: Funkcja "Dane użytkownika" w menu "Skok do"       .
QQMA0004        EXIT_SAPMIWO0_005       QM: funkcja 'Dane użytkownika' w menu 'Skok --" pozycja'  .
QQMA0005        EXIT_SAPMIWO0_006       QM: kontrola zmiany statusu na dozwolony          .
QQMA0006        EXIT_SAPMIWO0_007       QM: Automatyczne ustalanie zadań dla zawiadomień QM     .
QQMA0007        EXIT_SAPMIWO0_001       QM: Wartości domyślne podczas dodawania zawiadomienia    .
QQMA0008        EXIT_SAPMIWO0_010       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla poz. zaw. .
QQMA0008        EXIT_SAPMIWO0_011       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla poz. zaw. .
QQMA0009        EXIT_SAPMIWO0_012       QM: wstępne definiowanie parametrów zlecenia QM       .
QQMA0010        EXIT_SAPMIWO0_013       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla przyczyny .
QQMA0010        EXIT_SAPMIWO0_014       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla przyczyny .
QQMA0011        EXIT_SAPMIWO0_015       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatkowych danych dla zadania.
QQMA0011        EXIT_SAPMIWO0_016       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatkowych danych dla zadania.
QQMA0012        EXIT_SAPMIWO0_017       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla czynności .
QQMA0012        EXIT_SAPMIWO0_018       QM/PM/SM: Podekran użytk. dla dodatk. danych dla czynności .
QQMA0013        EXIT_SAPMIWO0_019       QM: Wartości domyślne przy dodawaniu zadania        .
QQMA0014        EXIT_SAPMIWO0_020       QM/PM/SM: Kontrole przed zapamiętaniem zawiadomienia    .
QQMA0015        EXIT_SAPLIQS0_002       QM/PM/SM: USER EXIT przed wywołaniem pomocy F4 dla katalogu .
QQMA0016        EXIT_SAPLIQS0_003       QM/PM/SM: funkcja "Dane użytkownika' menu 'Skok --" zadanie'.
QQMA0016        EXIT_SAPLIQS0_008       QM/PM/SM: funkcja "Dane użytkownika' menu 'Skok --" zadanie'.
QQMA0017        EXIT_SAPLIQS0_004       QM/PM/SM:funkcja 'Dane użytkownika' menu'Skok --" działania'.
QQMA0017        EXIT_SAPLIQS0_009       QM/PM/SM:funkcja 'Dane użytkownika' menu'Skok --" działania'.
QQMA0018        EXIT_SAPLIQS0_005       QM/PM/SM: rezerwacja terminów wg wpisu priorytetu      .
QQMA0019        EXIT_SAPLIQS0_006       QM/PM/SM: Partner domyślny podczas dodawania zawiadomienia .
QQMA0020        EXIT_SAPLIQS0_007       QM: określenie zastosowania SpM przy rozwinięciu SpM    .
QQMA0021        EXIT_SAPLIQS0_010       QM/PM/SM: Funkcja "Dane użytkownika" w menu "Skok do"    .
QQMA0021        EXIT_SAPLIQS0_011       QM/PM/SM: Funkcja "Dane użytkownika" w menu "Skok do"    .
QQMA0022        EXIT_SAPLIQS0_012       QM/PM/SM: funkcja 'Dane użytkownika' w menu 'Skok --"źródło'.
QQMA0022        EXIT_SAPLIQS0_013       QM/PM/SM: funkcja 'Dane użytkownika' w menu 'Skok --"źródło'.
QQMA0023        EXIT_SAPLIQS0_014       QM/PM/SM: funkcja 'Dane użytkownika' w menu 'Skok --" poz.' .
QQMA0023        EXIT_SAPLIQS0_015       QM/PM/SM: funkcja 'Dane użytkownika' w menu 'Skok --" poz.' .
QQMA0024        EXIT_SAPLIQS0_016       QM/PM/SM: dezaktywacja kodów funkcji w menu CUA       .
QQMA0025        EXIT_SAPLIQS0_017       PM/SM: Wartości domyślne podczas dodawania zawiadomienia  .
QQMA0026        EXIT_SAPLIBER_001       PM/SM: Kontrola uprawnień w ekranie pocz. w trans. zawiadom..
QQMA0027        EXIT_SAPMIWO0_021       PM/SM: Wartości domyślne przy dołączaniu zadania      .
QQMA0028        EXIT_SAPLCORU_S_001      QM: Tworzenie zawiadomienia z potwierdzenia dla zlec. prod. .
QQMA0029        EXIT_SAPLIQS0_018       QM/PM/SM: Zmiana rodzaju zawiadomienia           .
QQMA0029        EXIT_SAPLIQS0_019       QM/PM/SM: Zmiana rodzaju zawiadomienia           .
QQMA0030        EXIT_SAPLIQS0_020       Kontrola zmiany statusu pod względem dopuszczalności    .
QREO0001        EXIT_SAPFQREO_001       Retention period in the achiving of QM transaction data   .
QREO0001        EXIT_SAPFQREO_002       Retention period in the achiving of QM transaction data   .
QSMT0001        EXIT_SAPLQSMT_001       Modyfikacja danych metody kontroli podczas tworzenia    .
QSMT0002        EXIT_SAPLQSMT_002       Modyfikacja danych podczas zmiany wersji metody kontroli  .
QSMT0003        EXIT_SAPLQSMT_003       Modyfikacja danych podczas usuwania wersji metody kontroli .
QSMT0004        EXIT_SAPLQSMT_004       Modyfik. danych podczas usuw. statusu ważności metody kontr..
QSMT0010        EXIT_SAPLQSMT_010       CUST. EXIT - syst. odbiorcze dla rozdziału ALE metod kontr. .
QSMT0020        EXIT_SAPLQSMT_021       CUSTOMER EXIT - replikacja BAPI - met. kontr. (tworz. IDOC) .
QSMT0020        EXIT_SAPLQSMT_022       CUSTOMER EXIT - replikacja BAPI - met. kontr. (tworz. IDOC) .
QSS10001        EXIT_SAPLQSS1_001       Możliwość dla wywołania innego raportu wydruku       .
QTXT0001        EXIT_SAPLQTXT_001       Opisy QM: Zmiana wskaźnika zmiany              .
QUARK         EXIT_SAPFF040_001       Quark component E28                     .
QVDM0001        EXIT_SAPMQVDM_001       Customer functions for info fields in Table QVDM      .
QVDM0001        EXIT_SAPMQVDM_002       Customer functions for info fields in Table QVDM      .
QVDM0001        EXIT_SAPMQVDM_003       Customer functions for info fields in Table QVDM      .
QVDM0002        EXIT_SAPMQVDM_004       Customer functions for authorization checks in SAPMQVDM   .
QVDM0002        EXIT_SAPMQVDM_005       Customer functions for authorization checks in SAPMQVDM   .
QVDM0003        EXIT_SAPLQAAT_001       Determ. of deliv. type for inspection lots from deliv. note .
QVDM0003        EXIT_SAPMQVDM_006       Determ. of deliv. type for inspection lots from deliv. note .
RC1A0001        EXIT_RC1AVGE1_001       EHS: Filtr dla potencjalnie zmienionych obszarów (gener. AV).
RC1A0002        EXIT_RC1AVGE2_001       EHS: Uzupełnianie danych substancji przed sprawdz. (gen. AV).
RFAVIS01        EXIT_SAPLFRAD_001       USER EXIT dla zmiany tekstu segmentu awizów         .
RFBVX001        EXIT_RFBVEXIT_001       Rozszerzenie dla transferu listy banków (Austria)      .
RFDRRANZ        EXIT_RFDRRANZ_001       User exits: System informacyjny odbiorcy          .
RFEPOS00        EXIT_RFEPOS00_001       Wyświetlanie pozycji poj.: Kontrola warunków wyboru     .
RFFMBW00        EXIT_RFFMBW00_001       Przekazanie zewn. ustal. tabeli numerów dokumentów     .
RFFMC001        EXIT_RFFMC001_001       Sprawdzenie Carry-Over-Flag w rezerwacji środków      .
RFFOX001        EXIT_RFFOEXIT_001       Frame for user exit RFFOX001 (in program RFFOD__L)     .
RFFOX002        EXIT_RFFOEXIT_002       Frame for user exit RFFOX002 (in program RFFOD__U)     .
RFFOX003        EXIT_RFFOEXIT_003       Frame for user exit RFFOX003 (in program RFFOM100)     .
RFFOX021        EXIT_RFFOEXIT_021       Frame for user exit RFFOX021 (in program RFFONL_I)     .
RFFOX022        EXIT_RFFOEXIT_022       Frame for user exit RFFOX022 (in program RFFONL_I)     .
RFFOX041        EXIT_RFFOEXIT_041       Ramka dla User-Exit RFFOX041 (w programie RFFOBE_I)     .
RFFOX042        EXIT_RFFOEXIT_042       Ramka dla User-Exit RFFOX042 (w programie RFFOBE_E)     .
RFFOX043        EXIT_RFFOEXIT_043       Ramka dla User-Exit RFFOX043 (w programie RFFOBE_D)     .
RFFOX061        EXIT_RFFOEXIT_061       Ramka dla User-Exit RFFOX061 (w programie RFFOCH_P)     .
RFFOX062        EXIT_RFFOEXIT_062       Ramka dla User-Exit RFFOX062 (w programie RFFOCH_P)     .
RFFOX063        EXIT_RFFOEXIT_063       Ramka dla User-Exit RFFOX063 (w programie RFFOCH_P)     .
RFFOX064        EXIT_RFFOEXIT_064       Ramka dla User-Exit RFFOX064 (w programie RFFOCH_P)     .
RFFOX065        EXIT_RFFOEXIT_065       Ramka dla User-Exit RFFOX065 (w programie RFFOCH_P)     .
RFFOX066        EXIT_RFFOEXIT_066       Ramka dla User-Exit RFFOX066 (im programie RFFOCH_P)    .
RFFOX071        EXIT_RFFOEXIT_071       Ramka dla User-Exit RFFOX071 (im programie RFFOCH_U)    .
RFFOX072        EXIT_RFFOEXIT_072       Ramka dla User-Exit RFFOX072 (im programie RFFOCH_U)    .
RFFOX073        EXIT_RFFOEXIT_073       Ramka dla User-Exit RFFOX073 (im programie RFFOCH_U)    .
RFFOX074        EXIT_RFFOEXIT_074       Ramka dla User-Exit RFFOX074 (im programie RFFOCH_U)    .
RFFOX075        EXIT_RFFOEXIT_075       Ramka dla User-Exit RFFOX075 (w programie RFFOCH_U)     .
RFFOX081        EXIT_RFFOEXIT_081       Ramka dla User-Exit RFFOX081 (w programie RFFOF__T)     .
RFFOX082        EXIT_RFFOEXIT_082       Ramka dla User-Exit RFFOX082 (w programie RFFOF__T)     .
RFFOX100        EXIT_RFFOEXIT_100       Frame for user exit RFFOX100 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX101        EXIT_RFFOEXIT_101       Frame for user exit RFFOX101 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX102        EXIT_RFFOEXIT_102       Frame for user exit RFFOX102 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX103        EXIT_RFFOEXIT_103       Frame for user exit RFFOX103 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX104        EXIT_RFFOEXIT_104       USER EXIT                          .
RFFOX105        EXIT_RFFOEXIT_105       Frame for user exit RFFOX105 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX200        EXIT_RFFOEXIT_200       Ramka dla User-Exit RFFOX200 (w programie RFFONZ_T)     .
RFFOX210        EXIT_RFFOEXIT_210       Ramka dla User-Exit RFFOX210 (w programie RFFOAU_T)     .
RFFOX211        EXIT_RFFOEXIT_211       Ramka dla User-Exit RFFOX211 (w programie RFFONZ_T)     .
RFFOX230        EXIT_RFFOEXIT_230       Ramka dla User-Exit RFFOX230 (w programie RFFOJP_L)     .
RFFOX240        EXIT_RFFOEXIT_240       Rozszerzenie User Exit 240 (RFFOAT_P)            .
RFFOX250        EXIT_RFFOEXIT_250       Rozszerzenie dla USER EXIT 250 (RFFODK_E)          .
RFFOX900        EXIT_RFFOEXIT_900       Frame for user exit RFFOX900 (in program RFFOM100)     .
RFFOX901        EXIT_RFFOEXIT_901       Ramka dla User-Exit RFFOX901 (w programie RFFOM100)     .
RFFOX902        EXIT_RFFOEXIT_902       Ramka dla User-Exit RFFOX902 (w programie RFFOM100)     .
RFKORIEX        EXIT_RFKORIEX_001       Korespondencja automatyczna                 .
RFKRRANZ        EXIT_RFKRRANZ_001       User exits: System informacyjny dostawcy          .
RFTBB001        EXIT_RFTBBEX0_001       Treasury: Interfejs księgowania               .
RFTBB001        EXIT_RFTBBEX0_002       Treasury: Interfejs księgowania               .
RFTBB001        EXIT_RFTBBEX0_003       Treasury: Interfejs księgowania               .
RFTBB001        EXIT_RFTBBEX0_004       Treasury: Interfejs księgowania               .
RFTBB010        EXIT_RFTBBEX0_005       Treasury: Interf. księg. z powodu spec. dla kl. wyszuk.konta.
RFTBB011        EXIT_RFTBBEX0_006       Treasury: Interf. księgowania, wg wskaź. CBK i kraju dostawy.
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_010       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_020       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_030       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_040       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_050       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_060       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_070       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_080       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_090       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_099       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_100       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_110       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_120       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOEX        EXIT_RFTBCOEX_500       Treasury: Potwierdzenia                   .
RFTBCOMO        EXIT_RFTBCOMO_000       Treasury: Monitorowanie korespondencji           .
RFTX70SO        EXIT_RFTX70SO_001       User Exit do wprowadzania własnego kursu w przetw. fixingu .
RFTXX300        EXIT_RFTXEXIT_300       Wyjście użytkownika pól MT300                .
RFTXX301        EXIT_RFTXEXIT_301       Ngłówek wyjścia klienta Mt300                .
RFTXX302        EXIT_RFTXEXIT_302       Segment końcowy wyjścia klienta mt300            .
RFTXX320        EXIT_RFTXEXIT_320       CustomerExit dla MT320                   .
RFTXX321        EXIT_RFTXEXIT_321       Nagłówek wyjścia klienta mt320               .
RFTXX322        EXIT_RFTXEXIT_322       Segment końcowy wyjścia klienta mt320            .
RFVDBZIO        EXIT_RFVDBZI0_001       User-Exit dla certyfikatu odsetkowego (RFVDBZI0)      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_001       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_002       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_003       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_004       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_005       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHA0_006       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHAL_001       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHAL_002       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHAL_003       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHALE001        EXIT_SAPLRHAL_004       HR-CA: Rozszerzenie dla funkcjonalności ALE w HR      .
RHGB0001        EXIT_SAPLRHGB_001       Gr. funkc. RHGB pole specyf. dla klienta (lista)      .
RHGB0001        EXIT_SAPLRHGB_002       Gr. funkc. RHGB pole specyf. dla klienta (lista)      .
RHGB0001        EXIT_SAPLRHGB_003       Gr. funkc. RHGB pole specyf. dla klienta (lista)      .
RHGP0001        EXIT_SAPLRHGP_001       Grupa funkcji RHGP pola specyficzn. dla klienta (Lista)   .
RHGP0001        EXIT_SAPLRHGP_002       Grupa funkcji RHGP pola specyficzn. dla klienta (Lista)   .
RHGP0001        EXIT_SAPLRHGP_003       Grupa funkcji RHGP pola specyficzn. dla klienta (Lista)   .
RHIV0001        EXIT_SAPLRHIN_001       Zarządz. organ.: Specyficzny dla klienta przydział numeru  .
RHIV0001        EXIT_SAPLRHIV_001       Zarządz. organ.: Specyficzny dla klienta przydział numeru  .
RHIV0001        EXIT_SAPLRHIV_002       Zarządz. organ.: Specyficzny dla klienta przydział numeru  .
RHIV0001        EXIT_SAPLRHIV_003       Zarządz. organ.: Specyficzny dla klienta przydział numeru  .
RHPV0001        EXIT_SAPLRHPV_001       Rozszerzenie klienta dla dodatkowych kontroli podczas księg..
RHPV0001        EXIT_SAPLRHPV_002       Rozszerzenie klienta dla dodatkowych kontroli podczas księg..
RMCAF000        EXIT_RMCAF000_001       LIS: wczytywanie zewn. danych dla zarządzania kopiowaniem  .
RMCSTEXT        EXIT_RMCSTEXT_001       Ustalanie tekstów cech w analizach standardowych LIS    .
RMDR1001        EXIT_SAPLRMDR1_001      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z transakcji     .
RMDR2001        EXIT_SAPLRMDR2_001      RM: Wyprowadzenie obiektów finans. (wewn.)         .
RMDRB001        EXIT_SAPLRMDBC_001      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z bież. konta bankow. .
RMDRB001        EXIT_SAPLRMDBC_002      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z bież. konta bankow. .
RMDRB001        EXIT_SAPLRMDBC_003      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z bież. konta bankow. .
RMDRD001        EXIT_SAPLCFADDE_001      Wyprowadzenie obiektu finansowego z transakcji dot. derywat..
RMDRF001        EXIT_SAPLCFADFX_001      Wyprowadzenie obiektu finansowego z transakcji dot. dewiz  .
RMDRL001        EXIT_SAPLCFADLO_001      Wyprowadzenie obiektu finansowego z kredytów        .
RMDRM001        EXIT_SAPLCFADMM_001      Wyprowadzenie obiektu finansowego z rynku pieniężnego    .
RMDRO001        EXIT_SAPLRMDRO_001      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z obiektów ryzyka   .
RMDRO001        EXIT_SAPLRMDRO_002      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z obiektów ryzyka   .
RMDRO001        EXIT_SAPLRMDRO_003      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z obiektów ryzyka   .
RMDRP001        EXIT_SAPLAFODR_POS1_001    Wyprowadzenie obiektu finans. z pozycji klasy rach.pap.wart..
RMDRQ001        EXIT_SAPLAFODR_POS2_001    Wyprowadzenie obiektu finans. z pozycji klasy na koncie poz..
RMDRV001        EXIT_SAPLRMDVT_001      RM: Wyprowadzenie obiektów z różnych transakcji       .
RMDRV001        EXIT_SAPLRMDVT_002      RM: Wyprowadzenie obiektów z różnych transakcji       .
RMDRV001        EXIT_SAPLRMDVT_003      RM: Wyprowadzenie obiektów z różnych transakcji       .
RMDRX001        EXIT_SAPLRMDFZ_001      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z udog. kredyt.    .
RMDRX001        EXIT_SAPLRMDFZ_002      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z udog. kredyt.    .
RMDRX001        EXIT_SAPLRMDFZ_003      RM: Wyprowadzenie obiektu finansowego z udog. kredyt.    .
RMVKON00        EXIT_RMVKON00_001       Rozszerzenia dla raportu "Obliczanie kons./zobow.-rozchód" .
RMVKON00        EXIT_RMVKON00_002       Rozszerzenia dla raportu "Obliczanie kons./zobow.-rozchód" .
RPCDPEB0        EXIT_RPCDPEB0_001       Pension declaration (Belgium)                .
RPCKDID0        EXIT_RPCALCD0_001       Miners' DEUEV                        .
RPLMOGB0        EXIT_RPLMOGB0_001       Model G for child allowance                 .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_001      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_002      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_003      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_004      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_100      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_101      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_102      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_103      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_104      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_201      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_202      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_203      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_204      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_205      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_206      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_207      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_208      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_209      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_210      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_211      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_240      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMFIF01        EXIT_RPM_FIN01_250      User-Exit dla transferu danych RPM-FI            .
RPMHRE01        EXIT_SAPLTIMEEXITS_001    Rozszerzenie                        .
RPMHRINT        EXIT_SAPLRPM_HR_INT_001    Rozszerzenie integracji RPM-HR               .
RPMHRINT        EXIT_SAPLTIMEEXITS_002    Rozszerzenie integracji RPM-HR               .
RPRCST01        EXIT_SAPMFITP_001       CUSTOMER EXIT dla Rozliczania podróży służbowych      .
RPRCST01        EXIT_SAPMP56P_001       CUSTOMER EXIT dla Rozliczania podróży służbowych      .
RPRCST01        EXIT_SAPMP56T_001       CUSTOMER EXIT dla Rozliczania podróży służbowych      .
RSAP0001        EXIT_SAPLRSAP_001       Customer Function Calls w obsłudze API           .
RSAP0001        EXIT_SAPLRSAP_002       Customer Function Calls w obsłudze API           .
RSAP0001        EXIT_SAPLRSAP_003       Customer Function Calls w obsłudze API           .
RSAP0001        EXIT_SAPLRSAP_004       Customer Function Calls w obsłudze API           .
RSR00001        EXIT_SAPLRRS0_001       BI: Rozszerzenia dla zmiennych globalnych w raportowaniu  .
RSR00002        EXIT_SAPMRSRU_001       BI: Wirtualne cechy i wskaźniki w raportowaniu       .
RSR00002        EXIT_SAPMRSRU_999       BI: Wirtualne cechy i wskaźniki w raportowaniu       .
RSR00003        EXIT_SAPLRRS2_001       BW: Przesunięcie wartości cech               .
RSR00004        EXIT_SAPLRSBBS_001      BW: Mapowanie pola IRR                   .
RSR00004        EXIT_SAPLRSBBS_002      BW: Mapowanie pola IRR                   .
RTR00010        EXIT_SAPMSERP_010       Wyjście w drzewa raportów (transakcje wyświetlania)     .
RTR00020        EXIT_SAPMSERP_020       EXIT w drzewie raportów w węźle (tryb zmian)        .
RVEXAKK1        EXIT_SAPMV86E_001       Transakcja dok.: Screen Exit dla danych dodatkowych     .
RVEXAKK1        EXIT_SAPMV86E_002       Transakcja dok.: Screen Exit dla danych dodatkowych     .
RVEXAKK2        EXIT_SAPMV86E_003       Dodatkowe właściwe dla klienta listy / raporty       .
RVV50R1T        EXIT_RVV50R1T_001       Wyjście klienta dla VL10                  .
S2KBRCSN        EXIT_ADS2KIP_BROWSER_003   SPEC 2000 Rozszerzenia przeglądarki IP: Lokalizacja     .
S2KBRPNR        EXIT_ADS2KIP_BROWSER_001   SPEC 2000 Rozszerzenia przeglądarki IP: Część zamienna   .
S2KBRSPL        EXIT_ADS2KIP_BROWSER_002   SPEC 2000 Rozszerzenia przeglądarki IP: Dostawca      .
S38MREP1        EXIT_SAPLSABE_010       EXIT podczas uruchamiania raportu              .
SABP0003        EXIT_SAPLARFC_001       Asynch. RFC: When should error entry be deleted       .
SALIN001        EXIT_SAPLOPTM_001       SAP ArchiveLink: Customer-Exit dla ARCHIVELINK_FUNCTION   .
SAPDBM1F        EXIT_SAPDBM1F_001       Segment MRBP                        .
SAPFMNP        EXIT_SAPLFRC4_004       Dekretacja FI-FM online - nagłówek planu sieci       .
SAPFMNV        EXIT_SAPLFRC4_003       Dekretacja FI-FM online - czynność sieciowa         .
SAPFMPM        EXIT_SAPLFRC4_001       Dekretacja FI-FM online - Gospodarka remontowa       .
SAPFMSD        EXIT_SAPLFRC4_002       Dekretacja FI-FM online - sprzedaż i dystrybucja      .
SAPFMVTR        EXIT_SAPFMVTR_001       Specjalne sterowanie przeniesieniem salda w Rach. finansowej.
SAPFMVTR        EXIT_SAPFMVTR_002       Specjalne sterowanie przeniesieniem salda w Rach. finansowej.
SAPL2012        EXIT_SAPL2012_001       Exit klienta zamówień Enjoy poprzez BAPI          .
SAPL2012        EXIT_SAPL2012_002       Exit klienta zamówień Enjoy poprzez BAPI          .
SAPL2012        EXIT_SAPL2012_003       Exit klienta zamówień Enjoy poprzez BAPI          .
SAPL2012        EXIT_SAPL2012_004       Exit klienta zamówień Enjoy poprzez BAPI          .
SAPLBANK        EXIT_SAPLBANK_001       Wyjście użytkownika: Dane banku               .
SAPLBPF1        EXIT_SAPLBPFC_003       Kontrola dostępności: Obszar funkcyjny do sprawdzenia    .
SAPLBPFC        EXIT_SAPLBPFC_001       Aktywna kontrola dostępności                .
SAPLBPFC        EXIT_SAPLBPFC_002       Aktywna kontrola dostępności                .
SAPLCHVW        EXIT_SAPLCHVW_001       Lista miejsc użycia partii                 .
SAPLCOAV        EXIT_SAPLCOAV_001       Automatic assignment of values to proc. instruction charact..
SAPLDRVN        EXIT_RVBDRVSA_004       Wyprowadzenie atrybutów partii               .
SAPLDRVN        EXIT_SAPLDRVN_002       Wyprowadzenie atrybutów partii               .
SAPLDRVN        EXIT_SAPLDRVN_003       Wyprowadzenie atrybutów partii               .
SAPLF040        EXIT_SAPLF040_001       WF: Preliminary posting (authorized for release)      .
SAPLF040        EXIT_SAPLF040_002       WF: Preliminary posting (authorized for release)      .
SAPLF040        EXIT_SAPLF040_003       WF: Preliminary posting (authorized for release)      .
SAPLF040        EXIT_SAPLF040_004       WF: Preliminary posting (authorized for release)      .
SAPLF051        EXIT_SAPLF051_001       Workflow dla FI (Wst. wprowadzanie, zatwierdzenie płatności).
SAPLF051        EXIT_SAPLF051_002       Workflow dla FI (Wst. wprowadzanie, zatwierdzenie płatności).
SAPLF051        EXIT_SAPLF051_003       Workflow dla FI (Wst. wprowadzanie, zatwierdzenie płatności).
SAPLF0KA        EXIT_SAPLF0KA_001       User-Exit - system zleceń                  .
SAPLF0KA        EXIT_SAPLF0KA_002       User-Exit - system zleceń                  .
SAPLF0KB        EXIT_SAPLF0KB_001       Dane podstawowe kont osobistych               .
SAPLF0KB        EXIT_SAPLF0KB_002       Dane podstawowe kont osobistych               .
SAPLF0KE        EXIT_SAPLF0KE_001       System zleceń - funkcje pomocnicze             .
SAPLF0KE        EXIT_SAPLF0KE_002       System zleceń - funkcje pomocnicze             .
SAPLF0PJ        EXIT_SAPLF0PJ_001       Zarządzanie kryteriami                   .
SAPLF0PK        EXIT_SAPLF0PK_001       Ustalanie kolejności wywoływania dla zbiorcz.zlec.wypł. (WF).
SAPLF0PQ        EXIT_SAPLF0PQ_001       Określanie kolejności wywoływania WF dla zlecenia wpłaty  .
SAPLF0PR        EXIT_SAPLF0PR_001       Zlecenia: Wyszukiwanie konta i kontrole           .
SAPLF0PR        EXIT_SAPLF0PR_002       Zlecenia: Wyszukiwanie konta i kontrole           .
SAPLFCPD        EXIT_SAPLFCPD_001       One-time account data or different payee in booking     .
SAPLFMC1        EXIT_SAPLFMC1_002       Sprawdzenie Carry-Over-Flag w rezerwacji środków      .
SAPLFMC1        EXIT_SAPLFMC1_003       Sprawdzenie Carry-Over-Flag w rezerwacji środków      .
SAPLFMC1        EXIT_SAPLFMC1_005       Sprawdzenie Carry-Over-Flag w rezerwacji środków      .
SAPLFMCA        EXIT_SAPLFKKFM_UPD_001    USER EXIT dla integracji FI-CA               .
SAPLFMCA        EXIT_SAPLFKKFM_UPD_002    USER EXIT dla integracji FI-CA               .
SAPLFMCA        EXIT_SAPLFKKFM_UPD_004    USER EXIT dla integracji FI-CA               .
SAPLFMCH        EXIT_SAPLFMCH_001       Pon. dekretacja w Rachunkowości budżetowej         .
SAPLFMCH        EXIT_SAPLFMCH_002       Pon. dekretacja w Rachunkowości budżetowej         .
SAPLFMCH        EXIT_SAPLFMCH_003       Pon. dekretacja w Rachunkowości budżetowej         .
SAPLFMCU        EXIT_SAPLFMCU_002       USER EXIT'y do aktualizacji CO w rachunkowości budżetowej  .
SAPLFMCU        EXIT_SAPLFMCU_003       USER EXIT'y do aktualizacji CO w rachunkowości budżetowej  .
SAPLFMDT        EXIT_SAPLFMDT_001       Rozszerzenie narzędzia wyprowadzania FM           .
SAPLFMDT        EXIT_SAPLFMDT_002       Rozszerzenie narzędzia wyprowadzania FM           .
SAPLFMFA        EXIT_SAPLFMFA_001       Ogólne moduły aktualizacji rachunkowości budżetowej     .
SAPLFMFA        EXIT_SAPLFMFA_004       Ogólne moduły aktualizacji rachunkowości budżetowej     .
SAPLFMFA        EXIT_SAPLFMFA_005       Ogólne moduły aktualizacji rachunkowości budżetowej     .
SAPLFMFC        EXIT_SAPLFMFC_001       USER EXIT dla kontroli dostępności FI-FM          .
SAPLFMFC        EXIT_SAPLFMFC_002       USER EXIT dla kontroli dostępności FI-FM          .
SAPLFMFC        EXIT_SAPLFMFC_003       USER EXIT dla kontroli dostępności FI-FM          .
SAPLFMKN        EXIT_SAPLFMKN_001       Userexits dla przydzielenia numeru kontr. RB        .
SAPLFMKN        EXIT_SAPLFMKN_002       Userexits dla przydzielenia numeru kontr. RB        .
SAPLFMKN        EXIT_SAPLFMKN_003       Userexits dla przydzielenia numeru kontr. RB        .
SAPLFMKT        EXIT_SAPLFMKT_001       Opracowanie dekretacji rachunkowości budżetowej       .
SAPLFMOI        EXIT_SAPLFMOI_001       Userexit aktualizacja obligo                .
SAPLFMOI        EXIT_SAPLFMOI_004       Userexit aktualizacja obligo                .
SAPLFMOI        EXIT_SAPLFMOI_005       Userexit aktualizacja obligo                .
SAPLFMOI        EXIT_SAPLFMOI_006       Userexit aktualizacja obligo                .
SAPLFMOI        EXIT_SAPLFMOI_007       Userexit aktualizacja obligo                .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_001       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_002       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_003       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_004       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_005       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPA        EXIT_SAPLFMPA_006       USER EXIT dla konwersji płatności              .
SAPLFMPY        EXIT_SAPLFMPY_001       Aktywna kontrola budżetu FM w programie płatności      .
SAPLFMPY        EXIT_SAPLFMPY_002       Aktywna kontrola budżetu FM w programie płatności      .
SAPLFMRI        EXIT_SAPLFMRI_001       Aktualizacja USER EXIT - postulowane/rzeczywiste      .
SAPLFMRI        EXIT_SAPLFMRI_002       Aktualizacja USER EXIT - postulowane/rzeczywiste      .
SAPLFMRI        EXIT_SAPLFMRI_003       Aktualizacja USER EXIT - postulowane/rzeczywiste      .
SAPLFMRI        EXIT_SAPLFMRI_004       Aktualizacja USER EXIT - postulowane/rzeczywiste      .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_001       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_002       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_003       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_004       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_005       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMUD        EXIT_SAPLFMUD_006       Wpływy zwiększające budżet                 .
SAPLFMWR        EXIT_SAPLFMWR_003       RB-User exits bloku dekretacji               .
SAPLGMDT        EXIT_SAPLGMDT_001       Rozszerzenie dla narzędzia wyprowadz. GM          .
SAPLGMDT        EXIT_SAPLGMDT_002       Rozszerzenie dla narzędzia wyprowadz. GM          .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_001       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_002       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_003       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_004       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_005       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLGMSO        EXIT_SAPLGMSO_006       Sponsorowany obiekt w Zarządzaniu grantami         .
SAPLKAL1        EXIT_SAPLKAL1_001       Alokacja: Kontrola uprawnień podczas opracowania cyklu   .
SAPLKBPB        EXIT_SAPLKBPB_001       Wprowadzanie budżetu i rozdział               .
SAPLKBPB        EXIT_SAPLKBPB_002       Wprowadzanie budżetu i rozdział               .
SAPLKBPB        EXIT_SAPLKBPV_003       Wprowadzanie budżetu i rozdział               .
SAPLKCOC        EXIT_SAPLKCOC_001       Wyceny przy rozrachunkach działań              .
SAPLKKRB        EXIT_SAPLKKRB_001       Rozszerzenie dla agregacji (rolowanie)           .
SAPLMEWB        EXIT_SAPLMEWB_001       Customer-Exit: opracowanie rezerwacji przez BAPIs      .
SAPLMEWP        EXIT_SAPLMEWP_002       Customer-Exit dla opracowania zamówień przez BAPIs     .
SAPLMEWQ        EXIT_SAPLMEWQ_001       Customer-Exit: opracowanie zgłoszenia zamówienia przez BAPIs.
SAPLMHD1        EXIT_SAPLVBMD_001       Data przydatności                      .
SAPLMWSB        EXIT_SAPLMWSB_001       Customer-Exit dla wyceny partii po decyzji użycia      .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_001       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_002       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_003       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_004       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_005       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_006       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_007       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLRMPU        EXIT_SAPLRMPU_008       USER EXIT dla przygotowania materiałów           .
SAPLSSRV        EXIT_SAPLSSRV_001       USER EXIT: Numery kont bankowych              .
SAPLSSRV        EXIT_SAPLSSRV_002       USER EXIT: Numery kont bankowych              .
SAPLSSRV        EXIT_SAPLSSRV_003       USER EXIT: Numery kont bankowych              .
SAPLV01D        EXIT_SAPLV01D_001       Określenie statusu początkowego partii           .
SAPLV01F        EXIT_SAPLV01F_001       FB-Exit dla kontroli kryteriów wyboru wyszukiwania partii  .
SAPLV01F        EXIT_SAPLV01F_002       FB-Exit dla kontroli kryteriów wyboru wyszukiwania partii  .
SAPLV01P        EXIT_SAPLV01P_001       FB-Exits dla aktualizacji partii              .
SAPLV01Z        EXIT_SAPLV01Z_001       FB-Exits dla wewn. nadawania numeru partii         .
SAPLV01Z        EXIT_SAPLV01Z_002       FB-Exits dla wewn. nadawania numeru partii         .
SAPLV1ZE        EXIT_SAPLV01Z_003       FB-Exits dla zewn. nadawania numeru partii         .
SAPLV1ZE        EXIT_SAPLV01Z_004       FB-Exits dla zewn. nadawania numeru partii         .
SAPLV1ZN        EXIT_SAPLV01Z_011       FB-Exits dla wyceny partii w ramach VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN        EXIT_SAPLV01Z_012       FB-Exits dla wyceny partii w ramach VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN        EXIT_SAPLV01Z_013       FB-Exits dla wyceny partii w ramach VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN        EXIT_SAPLV01Z_014       FB-Exits dla wyceny partii w ramach VB_CREATE_BATCH     .
SAPLVBIC        EXIT_SAPLCUSL_001       FB-Exit dla kryteriów wyboru Batch Information Cockpit   .
SAPLVBXD        EXIT_SAPLVBXD_001       EXIT klienta dla ATP bazującego na cechach         .
SAPLVBXD        EXIT_SAPLVBXD_002       EXIT klienta dla ATP bazującego na cechach         .
SAPLVBXD        EXIT_SAPLVBXD_003       EXIT klienta dla ATP bazującego na cechach         .
SAPLVBXD        EXIT_SAPLVBXD_004       EXIT klienta dla ATP bazującego na cechach         .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_001       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_002       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_003       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_004       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_005       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLWAP0        EXIT_SAPLWAP0_008       Obsadzenia bramy: User exits                .
SAPLXCKA        EXIT_SAPLCKAZ_001       Exits for product costing                  .
SAPLXCKA        EXIT_SAPLCKAZ_002       Exits for product costing                  .
SAPLXCKA        EXIT_SAPLCKAZ_003       Exits for product costing                  .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR23_001      USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR23_002      USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR25_001      USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR25_002      USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR2_001       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR3_001       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR4_001       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR5_001       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR9_001       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR9_002       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPLWFR9_003       USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPLXFR1        EXIT_SAPMWFRM8_001      USER EXIT dla rozdziału materiałów             .
SAPMF02D        EXIT_SAPMF02D_001       USER EXITS: Dane podstawowe odbiorcy            .
SAPMF02H        EXIT_SAPMF02H_001       Function exit: G/L account master data           .
SAPMF02K        EXIT_SAPMF02K_001       USER EXIT: Dane podstawowe dostawcy             .
SAPMFTD1        EXIT_SAPMFTDT_001       User Exit Treasury - Zarządzanie nośnikami danych      .
SAPMKAL1        EXIT_SAPMKAL1_001       Alokacja: Kontrola uprawnień podczas opracowania cyklu   .
SAPMKGA2        EXIT_SAPMKGA2_001       Alokacje: Wykonanie kontroli uprawnień - cykl        .
SAPMMWE1        EXIT_SAPMMWE1_001       Tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania- dane katalogu mat.  .
SAPMWWG2        EXIT_SAPLWWG2_001       USEREXIT w polu reklasyfikacji               .
SDALE001        EXIT_SAPLVAL1_001       Change vendor for purchase orders from sales order     .
SDAPO001        EXIT_SAPFV45S_010       Aktywacja ustalania źródła dostaw podpoz. rozprzestrz. iloś..
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_001       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_002       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_003       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_004       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_005       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_006       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_007       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI001        EXIT_SAPLVEDC_008       User-Exits dla EDI                     .
SDEDI002        EXIT_RBDWF007_001       Rozszerzenia klienta dla typu obiektu IDOCORDERS      .
SDEDI002        EXIT_RBDWF007_002       Rozszerzenia klienta dla typu obiektu IDOCORDERS      .
SDQUX001        EXIT_SAPLQUOT_001       User-Exit : przetwarzanie kontyngentu SD, rozszerzone kontr..
SDQUX002        EXIT_SAPLQUOT_002       Przetwarzanie kontyngentu SD, zmiana linii harmonogramu   .
SDQUX003        EXIT_SAPLQUOT_003       User-Exit : przetwarzanie kontyngentu, rozszerz. kontr.(ATP).
SDQUX004        EXIT_SAPLQUOT_004       Kontyngenty: zmiana stopnia przetwarzania kontyngentu    .
SDQUX005        EXIT_SAPLQUOT_005       Kontyngenty: adaptacja ilości kontyngentu          .
SDTRM001        EXIT_SAPVSTRM_NO_ATPCHK_001  Ponowne harm. linii harmonogramu bez powtórnej kontroli ATP .
SDVAX001        EXIT_SAPMV45A_001       Ustalanie rodzaju planu fakturowania            .
SDVFC001        EXIT_SAPLV21B_001       Userexit: wyszukiwanie konta z pozycji pl. zapłaty     .
SDVFC002        EXIT_SAPLV21B_002       Userexit: wyszukiwanie konta z pozycji pl. zapłaty faktur  .
SDVFX001        EXIT_SAPLV60B_001       USER EXIT: Linia nagłówka podczas transferu do Rachunk. fin..
SDVFX002        EXIT_SAPLV60B_002       USER EXIT: Pozycja odbiorcy podczas transferu do Rach. fin. .
SDVFX003        EXIT_SAPLV60B_003       USER EXIT: Rozl. kasy podczas transferu do Rachunk. finans. .
SDVFX004        EXIT_SAPLV60B_004       USER EXIT: Poz. konta KG podczas transferu do Rachunk. fin. .
SDVFX005        EXIT_SAPLV60B_005       USER EXIT: Rozgranicz. podczas transferu do Rachunk. finans..
SDVFX006        EXIT_SAPLV60B_006       USER EXIT: Linia podatku podczas transferu do Rachunk. fin. .
SDVFX007        EXIT_SAPLV60B_007       Userexit: plan faktury przy transferze do rachunkowości   .
SDVFX008        EXIT_SAPLV60B_008       Userexit: opracowanie struktur transferu SD-FI       .
SDVFX009        EXIT_SAPLV60A_001       Faktura. Opracowanie KIDNO (numer referencji płatniczej)  .
SDVFX010        EXIT_SAPLV60B_010       Userexit-tabela pozycji dla linii klienta          .
SDVFX011        EXIT_SAPLV60B_011       USER EXIT dla struktur komkcv i kompcv           .
SE38HRM1        EXIT_SAPLHRBAS09_REPORT_PR_001Danish employee reports enhancement             .
SEDD0001        EXIT_SAPLSEDD_001       EXIT klienta w Słowniku danych               .
SEMBPS01        EXIT_SAPLUPC_SERVICES_001   Rozszerzenie dla kontroli kombinacji wartości cech     .
SEMBPS02        EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002   Rozszerzenie dla wyprowadzania cechy            .
SEU00001        EXIT_SAPDSAHD_010       EXIT funkcji w atrybutach programu             .
SEU00001        EXIT_SAPLSEDTATTR_010     EXIT funkcji w atrybutach programu             .
SEU00002        EXIT_SAPLWBABAP_010      Funkcja klienta w ekranie początk. edytora ABAP (Ot. menu) .
SEU00002        EXIT_SAPMS38E_010       Funkcja klienta w ekranie początk. edytora ABAP (Ot. menu) .
SEU00003        EXIT_SAPMSEU0_100       Exit Object Browser                     .
SEU00004        EXIT_SAPMS38L_001       Customer exits in the Function Library           .
SEU00004        EXIT_SAPMS38L_002       Customer exits in the Function Library           .
SEUED001        EXIT_SAPLEDITOR_001      Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPLEDITOR_002      Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_001    Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_002    Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPLS38E_001       Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPMSEDT_001       Edytor ABAP                         .
SEUED001        EXIT_SAPMSEDT_002       Edytor ABAP                         .
SEUMP001        EXIT_SAPLSEU0_001       Malarz menu (SE41)                     .
SEUMP001        EXIT_SAPLSMPE_002       Malarz menu (SE41)                     .
SEUMP002        EXIT_SAPLSMPE_001       EXIT Malarz menu                      .
SEUMP002        EXIT_SAPMSMPE_001       EXIT Malarz menu                      .
SEUSCRP1        EXIT_SAPLWBSCREEN_001     Malarz ekranów                       .
SEUSCRP1        EXIT_SAPLWBSCREEN_002     Malarz ekranów                       .
SEUSCRP1        EXIT_SAPMSEUS_001       Malarz ekranów                       .
SEUSCRP1        EXIT_SAPMSEUS_002       Malarz ekranów                       .
SEUTR001        EXIT_SAPLSEUK_001       Exit transaction code maintenance              .
SEUTR002        EXIT_SAPLSEUK_002       Transaction code maintenance                .
SGRP0002        EXIT_SAPLGRAP_002       Specyf. dla klienta kontr. wirusów przy odczycie      .
SGRPDL00        EXIT_SAPLGRAP_001       Uprawnienie i ścieżka przy zapisie do pliku         .
SIDOC001        EXIT_SAPLEDI1_001       Funkcja klienta dla puli modułów EDI1            .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_001       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_002       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_003       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_004       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_005       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_007       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SIDOC002        EXIT_SAPLEDI6_008       CA-EDI: Wyjścia w grupie funkcyjnej EDI6 (profil partnera) .
SLLLEG01        EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_001  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta         .
SLLLEG01        EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_002  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta         .
SLLLEG01        EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_003  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta         .
SLLLEG01        EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_004  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta         .
SLLLEG01        EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_005  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta         .
SLLLEG02        EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_001  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: SpM      .
SLLLEG02        EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_002  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: SpM      .
SLLLEG02        EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_003  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: SpM      .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_001  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_002  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_003  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_004  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_005  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG03        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_006  Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Preferencja  .
SLLLEG04        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_001   Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Produkt    .
SLLLEG04        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_002   Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Produkt    .
SLLLEG04        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_003   Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Produkt    .
SLLLEG04        EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_004   Usługi prawne: Plugin: Rozszerzenia klienta: Produkt    .
SLLLEG05        EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_001  Usługi prawne: Plug-In: Rozszerzenia klienta: Partner    .
SLLLEG05        EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_002  Usługi prawne: Plug-In: Rozszerzenia klienta: Partner    .
SLLLEG05        EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_003  Usługi prawne: Plug-In: Rozszerzenia klienta: Partner    .
SLLLEG05        EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_004  Usługi prawne: Plug-In: Rozszerzenia klienta: Partner    .
SMIC0001        EXIT_SAPLCOMIX_001      Wprowadzanie kodów paskowych dla MI z poziomu mater./partii .
SMRZ0001        EXIT_VHUMI_RECONCILIATION_001 Bilansowanie mater. - rodzaje ruchów WM           .
SOADRESS        EXIT_SAPFSSOD_001       SAPoffice                          .
SOADRESS        EXIT_SAPLSO13_001       SAPoffice                          .
SOADRESS        EXIT_SAPLSO13_002       SAPoffice                          .
SPC001         EXIT_SAPLSPC01_004      USER EXITs dla oferty przychodzącej poprzez EDI       .
SPC001         EXIT_SAPLSPC01_005      USER EXITs dla oferty przychodzącej poprzez EDI       .
SPHO0001        EXIT_SAPLPHOA_001       SAPphone: Definiowanie indyw. aktywacji dla rozm. tel. wych..
SPOOACC        EXIT_SAPLSPOA_002       Rozszerzenie rozliczenia dla zadań spoola          .
SPOOAUTH        EXIT_SAPLSPOR_001       Customer-Exit dla kontroli uprawnień spoola         .
SQUE0001        EXIT_RSAQEXCE_001       ABAP Query: Prywatny bufor danych              .
SRVASMD        EXIT_SAPLBAS0_800       Ekran użytk. na ekranie danych pod. usług z ob. ster. drzew..
SRVASMD        EXIT_SAPLBAS0_810       Ekran użytk. na ekranie danych pod. usług z ob. ster. drzew..
SRVDET         EXIT_SAPLMLSP_040       Ekran użytkownika na zakładce ekranu szczeg. usługi     .
SRVDET         EXIT_SAPLMLSP_041       Ekran użytkownika na zakładce ekranu szczeg. usługi     .
SRVEDIT        EXIT_SAPLMLSR_001       Sterowanie listą usług: Opracowanie/Wyświetlanie      .
SRVENTRY        EXIT_SAPLMLSP_020       Nieplanow. udział arkusza wpisu (przestarz. od wersji 3.1G) .
SRVESI         EXIT_SAPLMLSX_002       Konwersja danych: Interfejs arkusza wpisu          .
SRVESI         EXIT_SAPLMLSX_003       Konwersja danych: Interfejs arkusza wpisu          .
SRVESKN        EXIT_SAPLMLSK_001       Ustawianie dekretacji w linii usługi            .
SRVESLL        EXIT_SAPLMLSP_030       Kontrole linii usługi                    .
SRVESLL        EXIT_SAPLMLSP_031       Kontrole linii usługi                    .
SRVESSR        EXIT_SAPLMLSR_010       Ustawianie danych nagłówka arkusza wpisu          .
SRVEUSCR        EXIT_SAPLMLSR_020       Ekran użytkownika na zakładce arkusza wprowadzania     .
SRVEUSCR        EXIT_SAPLMLSR_021       Ekran użytkownika na zakładce arkusza wprowadzania     .
SRVKNTTP        EXIT_SAPLMLSX_001       Ustawianie typu dekretacji przy imporcie, przyp. "U"    .
SRVLIMIT        EXIT_SAPLMLSL_001       Kontrola limitu                       .
SRVMAIL1        EXIT_SAPLMLSX_010       Przetwarzanie poczty zanim zostanie wygenerowany arkusz   .
SRVMAIL1        EXIT_SAPLMLSX_011       Przetwarzanie poczty zanim zostanie wygenerowany arkusz   .
SRVMAS         EXIT_RADBOS03_100       Ekran wyboru dla zmian zbiorczych usług           .
SRVMAS         EXIT_SAPLMLSP_043       Ekran wyboru dla zmian zbiorczych usług           .
SRVMSTLV        EXIT_SAPLMLST_001       Konwersja danych podczas importu katalogu usług standard.  .
SRVPOWEB        EXIT_SAPLMEW5_001       Zamówienia dla wprowadzania usługi (WEB)          .
SRVQUOT        EXIT_SAPMM06E_010       Eksport/import usługi dla zapytania ofertowego/oferty    .
SRVQUOT        EXIT_SAPMM06E_011       Eksport/import usługi dla zapytania ofertowego/oferty    .
SRVREL         EXIT_SAPLEBND_003       Zmiany strukt. komunik. dla zatwierdzania arkusza wpisu   .
SRVSEL         EXIT_SAPLMLSP_010       Wybór usługi z innych systemów (nie SAP)          .
SRVSEL         EXIT_SAPLMLSP_011       Wybór usługi z innych systemów (nie SAP)          .
SRV_FRM        EXIT_SAPLMLSP_001       Serwer: Wyliczenie formuły ( przestarz. od 4.0a!)      .
SRV_FRM        EXIT_SAPLMLSP_002       Serwer: Wyliczenie formuły ( przestarz. od 4.0a!)      .
SSC00001        EXIT_SAPLSSC1_001       Appointments diary: Conversion and F4 help for user name  .
SSC00001        EXIT_SAPLSSC1_002       Appointments diary: Conversion and F4 help for user name  .
SSC00001        EXIT_SAPLSSC1_003       Appointments diary: Conversion and F4 help for user name  .
SSC00002        EXIT_SAPLSSC8_001       Appointments diary: Conversion and F4 help for customer no. .
SSC00002        EXIT_SAPLSSC8_002       Appointments diary: Conversion and F4 help for customer no. .
SSC00002        EXIT_SAPLSSC8_003       Appointments diary: Conversion and F4 help for customer no. .
SSC00002        EXIT_SAPLSSC8_004       Appointments diary: Conversion and F4 help for customer no. .
SSC00002        EXIT_SAPLSSC8_005       Appointments diary: Conversion and F4 help for customer no. .
STATTEXT        EXIT_SAPLBSVA_001       Wyjście modyfik. przy formatowaniu wierszy tekstu statusu  .
SUSR0001        EXIT_SAPLSUSF_001       User-exit po zameldowaniu się w systemie SAP        .
SZAD0001        EXIT_SAPLSADR_001       Formatowanie adresów: Procedury specyficzne dla kraju    .
SZRS0001        EXIT_SAPLSZRC_001       Struktura regionu -Sprawdzanie istnienia duplikatu miejscow..
SZRS0002        EXIT_SAPLSZRT_001       Struktura regionu - Sprawdzanie istnienia duplikatu ulicy  .
SZRS0003        EXIT_SAPLSZAR_001       Kontrola adresów - Interfejs dla zewn. oferentów      .
TBLPX001        EXIT_SAPLTBLP_001       TBLP EXITy rozszerzeń klienta                .
TBLPX001        EXIT_SAPLTBLP_002       TBLP EXITy rozszerzeń klienta                .
TEST          EXIT_WETEST01_001       Test SMOD                          .
TRAN0001        EXIT_RAANANAV_001       USER EXIT dla transferu aktywów trw.            .
TRDBSGTX        EXIT_SAPLTRDB_001       CML: Edycja tekstu pozycji dokumentu (dokument FI)     .
TRTMAT01        EXIT_SAPLTBAPIA_001      BUS1099 (Kurs waluty) Metoda GetDetail           .
TRTMDF01        EXIT_RFTBFF01_001       Zarządzanie Treasury - dane rynkowe: Interfejs kursów    .
TRTMDF01        EXIT_SAPLTBDF_001       Zarządzanie Treasury - dane rynkowe: Interfejs kursów    .
TRTMDF01        EXIT_SAPLTBDF_002       Zarządzanie Treasury - dane rynkowe: Interfejs kursów    .
TRTMDF03        EXIT_SAPLTBDF_003       Zarządzanie Treasury - dane rynkowe: Interfejs kursów    .
V02V0001        EXIT_SAPLV02V_001       Ustalanie obszaru zbytu przy zleceniu przesunięcia magaz.  .
V02V0002        EXIT_SAPLV02V_002       USER EXIT dla ustalania składu               .
V02V0003        EXIT_SAPLV02V_003       USER EXIT dla ustalania bramy i strefy przygot. mat. (Nagł.).
V02V0004        EXIT_SAPLV02V_004       USER EXIT dla ustalania strefy przygot. mat. (Pozycja)   .
V05I0001        EXIT_SAPLV05I_001       Userexits dla indeksu faktury                .
V05I0001        EXIT_SAPLV05I_002       Userexits dla indeksu faktury                .
V05I0001        EXIT_SAPLV05I_003       Userexits dla indeksu faktury                .
V05I0001        EXIT_SAPLV05I_004       Userexits dla indeksu faktury                .
V05N0001        EXIT_SAPLV05N_001       Userexits dla wydruku faktury za pomocą procedury ESR    .
V05N0001        EXIT_SAPLV05N_002       Userexits dla wydruku faktury za pomocą procedury ESR    .
V05N0001        EXIT_SAPLV05N_003       Userexits dla wydruku faktury za pomocą procedury ESR    .
V09A0001        EXIT_SAPLV09A_001       Tworzenie refer./duplikowanie okr. decyzji ręcznego adresu .
V09A0002        EXIT_SAPLV09A_002       Rodzaj partnera KU EXIT dla NO_KNVV             .
V09A0003        EXIT_SAPLV09A_003       USER EXIT dla ustalania partnera (Pochodzenie XYZ)     .
V09A0004        EXIT_SAPLV09A_004       USER EXIT - Ustalanie partnera (przed wstawi. ustal. part.) .
V43A3X1        EXIT_SAPLV43D_001       GUI-Exit '+3X1': Kontakty/Czynności(Menu SKOK DO)      .
V43A3X1        EXIT_SAPMV43A_001       GUI-Exit '+3X1': Kontakty/Czynności(Menu SKOK DO)      .
V43A5X1        EXIT_SAPLV43D_004       GUI-Exit '+5X1': Kontakty/Czynności (Menu INFORMACJE)    .
V43A5X1        EXIT_SAPMV43A_004       GUI-Exit '+5X1': Kontakty/Czynności (Menu INFORMACJE)    .
V43A6X1        EXIT_SAPLV43D_005       GUI-Exit '+6X1': Kontakty/Czynności (Menu OTOCZENIE)    .
V43A6X1        EXIT_SAPMV43A_005       GUI-Exit '+6X1': Kontakty/Czynności (Menu OTOCZENIE)    .
V43ADATA        EXIT_SAPMV43A_007       Zmienianie danych kontaktów w dialogu (Str. VBKAKOM_UPDATE) .
V43AGUI1        EXIT_SAPMV43A_003       Sales activities/actions: Exclusion of FCodes in GUI    .
V43ASAVE        EXIT_SAPMV43A_002       SlsActiv/actions:Exit after no.assignment before COMMIT WORK.
V43ASAVE        EXIT_SAPMV43A_006       SlsActiv/actions:Exit after no.assignment before COMMIT WORK.
V43CC001        EXIT_SAPLV43CC_001      Kolejne działania w predictive dialing           .
V43K0001        EXIT_SAPLV43K_001       Rozszerzenia w przyłączaniu kalendarza ter.         .
V43MLIS        EXIT_SAPLV43M_007       USER EXIT dla zaop. ze strukt. append dla strukt. SADLSTLIS .
V45A0001        EXIT_SAPFV45S_001       Ustalanie alternatywych towarów dla wyboru produktów    .
V45A0002        EXIT_SAPMV45A_002       Obciążenie pierwotne zleceniodawcy w dok. sprzedaży     .
V45A0003        EXIT_SAPMV45A_003       Zbieracz dla funkcji klienta puli modułu MV45A       .
V45A0003        EXIT_SAPMV45A_004       Zbieracz dla funkcji klienta puli modułu MV45A       .
V45A0004        EXIT_SAPMV45A_005       Kopiowanie propozycji pakow.                .
V45E0001        EXIT_SAPFV45E_001       Aktualizacja zamówienia przez zlecenie klienta       .
V45E0002        EXIT_SAPFV45E_002       Transport danych do elementów nabycia (ZgłZ, montaż)    .
V45L0001        EXIT_SAPFV45L_001       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPFV45L_002       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPFV45L_003       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPLV45L_001       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPLV45L_002       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPLV45L_004       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45L0001        EXIT_SAPLV45L_005       SD Przetw. dostawy (Rozszerzenia klienta)          .
V45P0001        EXIT_SAPFV45P_001       Funkcja klienta SD przy zakupie obejmuj. kilka jedn. gosp. .
V45S0001        EXIT_SAPFV45S_002       Aktualizacja dokumentu sprzedaży z konfiguracji       .
V45S0003        EXIT_SAPFV45S_003       Ważność MRP podczas niekompletnej konfiguracji       .
V45S0003        EXIT_SAPFV45S_004       Ważność MRP podczas niekompletnej konfiguracji       .
V45S0004        EXIT_SAPFV45S_005       Ważność parametrów w zleceniu klienta            .
V45T0001        EXIT_SAPLV45T_001       Customer-Exits wyszukiwanie tekstu             .
V45W0001        EXIT_SAPLV45W_001       SD Zarządzanie usługami: Przesyłanie danych kontr. do poz. .
V46H0001        EXIT_SAPLV46H_001       SD Funkcje klienta przy fakturach zorientowanych na nakłady .
V46H0001        EXIT_SAPLV46H_002       SD Funkcje klienta przy fakturach zorientowanych na nakłady .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_001       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_002       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_003       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_004       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_009       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50I_010       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_005       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_006       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_007       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_008       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_011       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50B0001        EXIT_SAPLV50K_012       USER EXIT dla BAPI - Replikacja/Potwierdzenie dostaw    .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_001       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_002       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_003       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_004       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_005       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50EPROP        EXIT_SAPLV50E_006       Userexit: propozycja danych handlu zagranicznego w MM i SD .
V50PSTAT        EXIT_SAPLV50P_001       Dostawa: Status pozycji - Kalkulacja            .
V50Q0001        EXIT_SAPLV50Q_001       Monitor dostawy: USER EXIT dla uzupełnienia pól wyświetl.  .
V50Q0001        EXIT_SAPLV50Q_002       Monitor dostawy: USER EXIT dla uzupełnienia pól wyświetl.  .
V50R0001        EXIT_SAPLV50R_001       Przetw. zbiorcze dla tworzenia dostawy           .
V50R0002        EXIT_SAPLV50R_VIEW_001    Przetw. zbiorcze dla tworzenia dostawy           .
V50R0003        EXIT_SAPLV50R_CREA_001    Rozszerzenia dla Bapi DeliveryProcessing: Przetw. dostawy  .
V50R0003        EXIT_SAPLV50R_CREA_002    Rozszerzenia dla Bapi DeliveryProcessing: Przetw. dostawy  .
V50R0003        EXIT_SAPLV50R_CREA_003    Rozszerzenia dla Bapi DeliveryProcessing: Przetw. dostawy  .
V50R0004        EXIT_SAPLV50R_VIEW_002    Kalkulacja zapasu dla zamówień dla listy wymag ter. wysyłki .
V50S0001        EXIT_SAPLV50S_001       USER EXIT dla przetwarzania dostawy             .
V50S0001        EXIT_SAPLV50S_002       USER EXIT dla przetwarzania dostawy             .
V51R0001        EXIT_SAPLV51R_001       User exit do kontroli możliwości archiwizacji jedn. obsługi .
V53C0001        EXIT_SAPLV53C_001       Obliczenie obciążenia w czasie dla pozycji         .
V53C0002        EXIT_SAPLV53C_002       W&S: Wstępne oszacowanie obciąż. - Wpr. śr. pom. wys./PrzCz .
V53W0001        EXIT_SAPMV53W_001       USER EXIT dla tworzenia fal pobrania            .
V53W0001        EXIT_SAPMV53W_002       USER EXIT dla tworzenia fal pobrania            .
V53W0001        EXIT_SAPMV53W_003       USER EXIT dla tworzenia fal pobrania            .
V54B0001        EXIT_SAPLV54B_001       Oblicz. kosztów frachtu: przygotowanie ustalania cen    .
V54B0001        EXIT_SAPLV54B_002       Oblicz. kosztów frachtu: przygotowanie ustalania cen    .
V54B0003        EXIT_SAPLV54B_003       Obliczanie kosztów frachtu: Ustalanie typu kursu i waluty  .
V54B0004        EXIT_SAPLV54B_004       Obliczanie kosztów frachtu: Ustalanie statusu        .
V54C0001        EXIT_SAPLV54C_001       Przetw. kosztów frachtu: oznaczenie(a) poz. kosztów frachtu .
V54C0002        EXIT_SAPLV54C_002       Oblicz. kosztów frachtu: tworz. podpozycji kosztów frachtu .
V54C0003        EXIT_SAPLV54C_003       Przetwarzanie kosztów frachtu: ustalanie wystawcy faktury  .
V54C0004        EXIT_SAPLV54C_004       Przetw. kosztów frachtu: ustal. lokalizacji dla obl. podatku.
V54D0001        EXIT_SAPLV54D_001       Oblicz. frachtu: ustalanie krajów podatku          .
V54KSFRC        EXIT_SAPLV54K_001       Określanie czynników dla rozdziału kosztów frachtu     .
V54P0001        EXIT_SAPLV54P_001       Rozszerzenie kodów funkcji dla informacji o frachcie    .
V54P0001        EXIT_SAPLV54P_002       Rozszerzenie kodów funkcji dla informacji o frachcie    .
V54U0001        EXIT_SAPLV54U_001       Przetw. kosztów frachtu: kontrola, czy zmiany zost. wykonane.
V54U0002        EXIT_SAPLV54U_002       Kontrola kompletności kosztów frachtu            .
V54U0003        EXIT_SAPLV54U_003       Przydzielanie numeru kosztów frachtu            .
V54U0004        EXIT_SAPLV54U_004       Przygotow. do aktualizacji nowych obiektów (koszty frachtu) .
V54U0005        EXIT_SAPLV54U_005       Aktualizacja nowych obiektów w przetwarzaniu kosztów frachtu.
V54U0006        EXIT_RV54POCR_006       Zamów. kosztów frachtu - zaopatrz. danych nagł.       .
V54U0007        EXIT_RV54POCR_007       Zamów. kosztów frachtu - zaopatrz. danych poz.       .
V55ECTRL        EXIT_SAPLV55E_001       User-Exit: sterowanie drukowania dokumentów handlu zagran. .
V55K0001        EXIT_SAPLV55K_001       Dostawa (wejście): przejęcie danych             .
V55K0002        EXIT_SAPLV55K_002       Dostawa (wejście): przygotowanie przetwarzania       .
V55K0003        EXIT_SAPLV55K_003       Dostawa (wejście): analiza wyniku              .
V55K0004        EXIT_SAPLV55K_004       Awizo dostawy (Przyj.): Modyfikacja IDOc - Dane kontroli  .
V55K0005        EXIT_SAPLV55K_005       Zamówienie (Przyj.): Modyfikacja IDoc - Dane kontroli    .
V55K0011        EXIT_SAPLV55K_011       Awizo dostawy (wejście): przejęcie danych          .
V55K0012        EXIT_SAPLV55K_012       Awizo dostawy (wejście): przygotowanie przetwarzania    .
V55K0013        EXIT_SAPLV55K_013       Awizo dostawy (wejście): analiza wyniku           .
V55K0020        EXIT_SAPLV55K_020       Funkcje klienta, wejście IDoc, transport, przygotowanie   .
V55K0021        EXIT_SAPLV55K_021       Funkcje klienta, wejście IDoc, transport, analiza segmentu .
V55K0022        EXIT_SAPLV55K_022       Funkc. klienta, wejście IDoc, transp., zapam. własn. tabeli .
V55K0030        EXIT_SAPLV55K_030       IDoc SHPMNT: Modyfikacja wstępn. procesu przet.       .
V55K0031        EXIT_SAPLV55K_031       IDoc SHPMNT: Przetw. indyw. segmentu przetargu       .
V55K0032        EXIT_SAPLV55K_032       Zapamięt. własnej tabeli dla ekr. pocz. IDoc SHPMNT     .
V56AFCCH        EXIT_SAPMV56A_001       Przetw. transportu: dozwolona kontrola kodu funkcji     .
V56AGTAR        EXIT_SAPLV56A_003       USER EXIT dla filtrowania obliczania jednostek wysyłkowych .
V56ARCHV        EXIT_SDVTTKWR_001       Kontrola wł. klienta przy archiwizacji transportu      .
V56ARCHV        EXIT_SDVTTKWR_002       Kontrola wł. klienta przy archiwizacji transportu      .
V56ATKTX        EXIT_SAPMV56A_002       Zmiana liczby linii przy wprowadzaniu tekstu w transp.   .
V56BMOD        EXIT_SAPLV56B_001       Przetwarzanie transportu: modyfikacja pola         .
V56DISTZ        EXIT_SAPLSTAG_001       Przetwarzanie transportu: ustalanie odległości       .
V56FCOPY        EXIT_SAPLV56F_010       Przetwarzanie transportu: kopiowanie danych dostawy     .
V56FSTAT        EXIT_SAPLV56F_011       Przetwarzanie transportu: czynności przy ustawianiu statusu .
V56FSTAT        EXIT_SAPLV56F_012       Przetwarzanie transportu: czynności przy ustawianiu statusu .
V56I0001        EXIT_SAPLV56I_001       IDoc TPSDLS: modyfikacja grupy nagł. dostawy        .
V56I0002        EXIT_SAPLV56I_002       IDoc TPSDLS: modyfikacja grupy pozycji dostawy       .
V56I0003        EXIT_SAPLV56I_003       IDoc TPSDLS: modyfikacja grupy danych pakowania       .
V56I0004        EXIT_SAPLV56I_004       IDoc TPSDLS: modyfikacja całkow. IDoc            .
V56I0005        EXIT_SAPLV56I_005       IDoc TPSDLS: modyfikacja poz. dostawy istotn. dla transportu.
V56I0006        EXIT_SAPLV56I_006       IDoc TPSDLS: zdef. przez użytk. ustalanie substyt. lokaliz. .
V56I0010        EXIT_SAPLV56I_010       IDoc TPSSHT01: wprowadz. planowanych transportów      .
V56I0010        EXIT_SAPLV56I_011       IDoc TPSSHT01: wprowadz. planowanych transportów      .
V56I0010        EXIT_SAPLV56I_012       IDoc TPSSHT01: wprowadz. planowanych transportów      .
V56I0020        EXIT_SAPLV56I_020       Modyfikacja rekordu kontrolnego IDoc w interfejsie SD-TPS  .
V56I0030        EXIT_SAPLLE_TRA_X_001     Koszty frachtu RFC z APO                  .
V56IVIEW        EXIT_SAPFV56I_001       User exit for the structure of the planning overview    .
V56K0001        EXIT_SAPLV56K_001       Wychodzące komunikaty transportu (EDI)           .
V56K0001        EXIT_SAPLV56K_002       Wychodzące komunikaty transportu (EDI)           .
V56KBAPI        EXIT_SAPLV56K_BAPI_001    Rozszerzenie do wywołania BAPI transportu          .
V56L0001        EXIT_SAPLV56L_001       Status transportów dla dostawy               .
V56L0007        EXIT_SAPLV56L_007       Wyłącz. blokady wielokrotnego transferu dla dostaw do TPS  .
V56LDELI        EXIT_SAPLV56L_002       Odczyt danych dostawy do przetwarzania transportu      .
V56LOCID        EXIT_SAPLSTAG_002       Przetwarzanie transportu: ustalanie identyfikacji lokaliz. .
V56MVT04        EXIT_SAPLV56M_001       Rozszerzenia dla przebiegu zbiorczego transportu      .
V56MVT04        EXIT_SAPLV56M_002       Rozszerzenia dla przebiegu zbiorczego transportu      .
V56MVT04        EXIT_SAPLV56M_003       Rozszerzenia dla przebiegu zbiorczego transportu      .
V56SLDET        EXIT_SAPLV56S_001       Przetwarzanie transportu: ustalanie etapów         .
V56TDLIF        EXIT_SAPLV56T_001       Filtrowanie pozycji dostaw dla transportu          .
V56UCHCH        EXIT_SAPLV56U_001       Przetw. transportu: kontrola, czy zmiany zostały wykonane  .
V56UCHCO        EXIT_SAPLV56U_002       Kontrola kompletności transportów              .
V56UDLUP        EXIT_SAPLV56U_006       Nieakt. od 4.6C: Aktualizacja dostaw poprzez proced. dostaw .
V56UNUMB        EXIT_SAPLV56U_003       Przydzielenie numeru transportu               .
V56USTAT        EXIT_SAPLV56U_007       Definiowanie statusu planowania transportu przez klienta  .
V56USVDO        EXIT_SAPLV56U_005       Aktualizacja nowych obiektów dla transportu         .
V56USVDP        EXIT_SAPLV56U_004       Przygotowanie do aktualizacji nowych obiektów dla transp.? .
V57A0001        EXIT_SAPLV57A_001       Wielowym. ustalanie cen: rozdział kosztów na pozycje    .
V60A0001        EXIT_SAPLV60A_002       Funkcje klienta w fakturze                 .
V60F0001        EXIT_SAPLV60F_001       SD Plan fakturowania (Rozszerz. klienta) różn. w dacie fakt..
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_001       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_002       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_003       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_004       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_005       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_006       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_007       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_008       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_009       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_010       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_011       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_012       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_013       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_018       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V60P0001        EXIT_SAPLV60P_019       Dostarczanie danych dodatkowo wyświetlanego pola w listach .
V61A0001        EXIT_SAPLV61A_002       Rozszerzenie klienta: ustalanie ceny            .
VBWC_DCP        EXIT_SAPLVBWC_001       Kontrola rozłączenia dla rozdzielonej partii        .
VCOM0001        EXIT_SAPLVCOM_001       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji V6        .
VCOM0001        EXIT_SAPLVCOM_002       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji V6        .
VCOM0002        EXIT_SAPLVCOM_003       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji E1        .
VCOM0002        EXIT_SAPLVCOM_004       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji E1        .
VCOM0003        EXIT_SAPLVCOM_005       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji M1        .
VCOM0003        EXIT_SAPLVCOM_006       Wypełnianie obszarów komunikatów aplikacji M1        .
VCOM0004        EXIT_SAPLVCOM_007       Wypełnianie obszarów komunikatów, aplikacja V7       .
VCOM0004        EXIT_SAPLVCOM_008       Wypełnianie obszarów komunikatów, aplikacja V7       .
VED40001        EXIT_SAPLVED4_001       Przetwarz. dostaw. EDI - Wpłyn. zlec. do kontr. i EDL-DokDos.
VED40001        EXIT_SAPLVED4_002       Przetwarz. dostaw. EDI - Wpłyn. zlec. do kontr. i EDL-DokDos.
VED40001        EXIT_SAPLVED4_003       Przetwarz. dostaw. EDI - Wpłyn. zlec. do kontr. i EDL-DokDos.
VED40001        EXIT_SAPLVED4_004       Przetwarz. dostaw. EDI - Wpłyn. zlec. do kontr. i EDL-DokDos.
VED50001        EXIT_SAPLVED5_001       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VED50001        EXIT_SAPLVED5_002       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VED50001        EXIT_SAPLVED5_003       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VED50001        EXIT_SAPLVED5_004       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VED50001        EXIT_SAPLVED5_005       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VED50001        EXIT_SAPLVED5_006       Przetw. dostaw. EDI - Proced. faktur kor. minus       .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_001       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_002       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_003       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_004       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_005       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_006       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_007       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_008       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_009       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_010       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_011       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDA0001        EXIT_SAPLVEDA_012       SD EDI Wpłynięcie zlecenia (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_001       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_002       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_003       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_004       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_005       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_006       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_007       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_008       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_009       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_010       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDB0001        EXIT_SAPLVEDB_012       SD EDI Wpłyn. zmian zleceń (Rozszerzenia klientów)     .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_001       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_002       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_003       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_004       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_005       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_006       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_007       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDE0001        EXIT_SAPLVEDE_008       SD EDI Wyjście ofert (Rozszerzenia klientów)?        .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_001       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_002       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_003       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_004       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_005       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_006       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_007       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_008       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_009       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_010       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_011       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VEDQ0001        EXIT_SAPLVEDQ_012       SD EDI Przyj. zapytań ofert. (Rozszerzenia klientów)    .
VHURL001        EXIT_SAPLVHURLAS_001     Przetwarzanie wejściowe IDoc: ACCSTA01 (funkcje klienta)  .
VHURL001        EXIT_SAPLVHURLAS_002     Przetwarzanie wejściowe IDoc: ACCSTA01 (funkcje klienta)  .
VHURL001        EXIT_SAPLVHURLAS_003     Przetwarzanie wejściowe IDoc: ACCSTA01 (funkcje klienta)  .
VHURL002        EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_001 Przetwarzanie wyjściowe IDoc: ACCSTA (funkcje klienta)   .
VHURL002        EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_002 Przetwarzanie wyjściowe IDoc: ACCSTA (funkcje klienta)   .
VIMPPROP        EXIT_SAPLVIMP_001       USER EXIT: Dane domyślne dla symulacji importu       .
VKOE0001        EXIT_SAPLVKOE_001       Zamiana warunków: Edycja wyjściowa             .
VKOE0001        EXIT_SAPLVKOE_002       Zamiana warunków: Edycja wyjściowa             .
VKOI0001        EXIT_SAPLVKOI_001       Zamiana warunków: Edycja wejśc.               .
VKOI0001        EXIT_SAPLVKOI_002       Zamiana warunków: Edycja wejśc.               .
VKOO0001        EXIT_SAPLVKOO_001       Transfer warunków-Funkcje pomocy: Customer-Funktions    .
VKOO0001        EXIT_SAPLVKOO_002       Transfer warunków-Funkcje pomocy: Customer-Funktions    .
VMDE0001        EXIT_SAPLVMDE_001       Interferjs wysyłki: Obsługa błędów wejścia IDoc       .
VMDE0002        EXIT_SAPLVMDE_002       Interfejs wysyłki: Komunikat PICKSD (Pobranie, wyjście)   .
VMDE0003        EXIT_SAPLVMDE_003       Interfejs wysyłki: Komunikat SDPICK (Pobranie, wejście)   .
VMDE0004        EXIT_SAPLVMDE_004       Interfejs wysyłki: Komunikat SDPACK (Pakowanie, wejście)  .
VN000001        EXIT_SAPLV61B_001       Customer-Exits w wyszukiwaniu komunikatów          .
VN000001        EXIT_SAPLV61B_002       Customer-Exits w wyszukiwaniu komunikatów          .
VPRE0001        EXIT_SAPLVPRE_001       PRICAT Przetwarzanie wyjściowe               .
VPRE0001        EXIT_SAPLVPRE_002       PRICAT Przetwarzanie wyjściowe               .
VPRE0001        EXIT_SAPLVPRE_003       PRICAT Przetwarzanie wyjściowe               .
VSV00001        EXIT_SAPLKD01_001       User exit Customer and vendor distribution Receipt/issue .
VSV00001        EXIT_SAPLKD02_001       User exit Customer and vendor distribution Receipt/issue .
VSV00001        EXIT_SAPLVV01_001       User exit Customer and vendor distribution Receipt/issue .
VSV00001        EXIT_SAPLVV02_001       User exit Customer and vendor distribution Receipt/issue .
VSV00002        EXIT_SAPLKD03_001       Odczyt obiektów filtra dla danych podst. dostawcy      .
VSV00003        EXIT_SAPLVV01_002       Odczyt ob. filtra dla danych podst. klienta         .
W61V0001        EXIT_SAPLW61V_001       USER EXIT dla BAPI ATP-informacja              .
WAUFT001        EXIT_SAPLWRWB_001       USEREXIT - Tabela przydziału                .
WAUFT002        EXIT_SAPLWAUF_003       Kontrola: Autom. kopiowanie ilości żądanej jako ilości potw..
WAUFT002        EXIT_SAPLWRWB_002       Kontrola: Autom. kopiowanie ilości żądanej jako ilości potw..
WAUFT003        EXIT_SAPLWAUF_005       Określanie ilości zamówienia CD (zredukowana ilość zamów.) .
WAUFT004        EXIT_SAPLWALL_004       User Exit ustalanie odbiorcy dla centrów dystrybucji    .
WAUFT005        EXIT_SAPLWAUF_100       Ustalanie fazy dostawy dla każdego art. i odbiorcy lub CD  .
WAUFT005        EXIT_SAPLWAUF_103       Ustalanie fazy dostawy dla każdego art. i odbiorcy lub CD  .
WAUFT006        EXIT_SAPLWAUF_101       Ustalanie numeru tabeli przydziału             .
WAUFT007        EXIT_SAPLWAUF_102       EXIT użytkownika - wybór art.                .
WBBE0001        EXIT_SAPLWBBE_001       EXIT funkcji dla listy asort.                .
WBBE0001        EXIT_SAPLWBBE_002       EXIT funkcji dla listy asort.                .
WBBE0001        EXIT_SAPLWBBI_001       EXIT funkcji dla listy asort.                .
WBBE0001        EXIT_SAPLWBBI_002       EXIT funkcji dla listy asort.                .
WBBE0001        EXIT_SAPLWBBR_001       EXIT funkcji dla listy asort.                .
WBWE0001        EXIT_SAPLWBW2_001       Wyjścia funkcji dla wyceny przy artyk. o określ. strukturze.
WCOUP001        EXIT_SAPLWAK6_001       User Exit dla przetwarzania coupon w wejściu POS      .
WDFE0001        EXIT_SAPLWDFE_001       Specyficzne dla klienta określenie danych oblicz. zapot.  .
WETI0001        EXIT_SAPLWEVE_001       WWS Etykiety: przetwarzanie (wyjście)            .
WETI0001        EXIT_SAPLWEVE_002       WWS Etykiety: przetwarzanie (wyjście)            .
WFCS_001        EXIT_SAPLWFCSMDST_001     Prognoza handlowa: Zmiana wartości zużycia (PROGNOZA MF)  .
WFCS_002        EXIT_SAPLWFCSMDST_002     Prognoza handlowa: Zmiana wyników prognozy (PROGNOZA MF)  .
WFCS_003        EXIT_SAPLWFCSKRNL_001     Zmiana poziomu zapasów ponownego zamawiania i bezpiecz.   .
WFIL0001        EXIT_SAPLWR04_001       USER EXIT dla zakładu                    .
WFOB0001        EXIT_RAWFOB02_001       Distributing revenues individually for bulk asset retirement.
WIS10001        EXIT_SAPLWIS1_001       RIS BW: Rozszerzenia klienta wyprowadzania         .
WIS50001        EXIT_SAPLWIS5_001       BCO: Wyprowadzanie aktualiz. statystyki inwentaryzacji   .
WIS60001        EXIT_SAPLWIS6_001       SIS: Wyprowadzanie aktualiz. statystyki kontr. faktur    .
WISEXIT        EXIT_SAPLMCWF_001       WIS: zbieranie danych dla pól klienta (zdarzenie LIS AA)  .
WISPL001        EXIT_SAPLWIS_PLAN_001     Planowanie sprzedaży detalicznej: Uprawnienia        .
WISPL002        EXIT_SAPLWIS_PLAN_002     Planowanie sprzed. detal.: Operacje na komórkach w ukł. pl. .
WISPL003        EXIT_SAPLWIS_PLAN_003     Planowanie sprzedaży detalicznej: Dodatkowe wskaźniki plan. .
WISPL004        EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_004    Zarządzanie zmianami dla promocji handlowej         .
WISPL005        EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_005    Po utworzeniu promocji handlowej na podst. planowania    .
WISPL006        EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_006    Po utworzeniu tabeli przydziału na podstawie planowania   .
WISPL007        EXIT_SAPLWIS_PLAN_007     Wykonanie funkcji menu w planowaniu online         .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_001       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_002       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_003       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_004       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_005       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_006       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WLB20002        EXIT_SAPLWLB2_007       Rozszerzenia klientów dla łączenia zamówień SystGospTow   .
WMVC0001        EXIT_SAPLWMVC_001       USER EXIT - Skale wartości i kontyngentów          .
WMVC0001        EXIT_SAPLWMVC_002       USER EXIT - Skale wartości i kontyngentów          .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_001       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_002       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_003       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_004       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_005       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_006       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_007       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD10001        EXIT_SAPLWOD1_008       User Exits grupy funkcyjnej WOD1              .
WOD20001        EXIT_SAPLWOD2_001       Rozszerzenia planowania online w środowisku         .
WOD20001        EXIT_SAPLWOD2_002       Rozszerzenia planowania online w środowisku         .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_001       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_002       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_003       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_004       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_005       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_006       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_007       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_008       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_009       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_010       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_011       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_012       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_013       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_014       MRP - towary nietrwałe                   .
WOG10001        EXIT_SAPMWOG1_015       MRP - towary nietrwałe                   .
WOSX0001        EXIT_SAPMWWMJ_001       EXIT funkcji Online-Store: Szczegóły produktu-dane dodatkowe.
WOSX0002        EXIT_SAPMWWMJ_002       EXIT funkcji Online -Store: Lista prod.-dane dodatkowe   .
WPAV0001        EXIT_SAPLWPAV_001       Odczyt z pliku POS - Rozw. ról               .
WPAV0001        EXIT_SAPLWPAV_002       Odczyt z pliku POS - Rozw. ról               .
WPCA0001        EXIT_SAPLWPCA_001       Katalog produktów wejścia i wyjścia ALE           .
WPCA0001        EXIT_SAPLWPCA_002       Katalog produktów wejścia i wyjścia ALE           .
WPCA0001        EXIT_SAPLWPCA_003       Katalog produktów wejścia i wyjścia ALE           .
WPCA0001        EXIT_SAPLWPCA_004       Katalog produktów wejścia i wyjścia ALE           .
WPCI0001        EXIT_SAPLWPCI_001       Katalog produktów - Wyjście IDOC              .
WPCON001        EXIT_SAPLWPCO_001       Exit funkcji katalogu produktów: Wygenerowanie nr zamówień .
WPCON002        EXIT_SAPLWPCO_002       Exit funkcji katalogu produktów: Wygenerowanie kodu katalogu.
WPDA0001        EXIT_SAPLWBBY_INTERFACE_014  Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_001       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_002       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_003       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_004       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_005       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_006       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_007       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_008       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_009       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_010       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_011       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_012       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_013       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_015       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_016       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPDA0001        EXIT_SAPLWPDA_017       Exity funkcji dla interfejsu POS (Zapis do pliku POS)    .
WPLG0001        EXIT_SAPLWPLG_001       EXIT funkcji dla optymaliz. wykorzystania regałów      .
WPLG0001        EXIT_SAPLWPLG_002       EXIT funkcji dla optymaliz. wykorzystania regałów      .
WPOPO001        EXIT_SAPLWPOPO_001      Rozszerz. specyf. dla klienta w przyp. mater. możl. do zam. .
WPSA0001        EXIT_SAPLWPSA_001       Rozszerzenia Retail POS-Interface Sales Audit        .
WPUE0001        EXIT_SAPLWPUE_001       Kontrola PZ (Prawidłowa ilość)               .
WPUE0001        EXIT_SAPLWPUE_002       Kontrola PZ (Prawidłowa ilość)               .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_050       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_100       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_101       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_102       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_103       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_104       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_105       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_106       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_109       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_110       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_111       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_112       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_113       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_119       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_120       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_121       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_122       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_123       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_129       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_130       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_131       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_132       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_139       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_140       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_141       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_142       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_149       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_152       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WPUE0002        EXIT_SAPLWPUE_159       POS Przetwarzanie wejściowe                 .
WRPL0001        EXIT_SAPLWRPL_001       Obliczanie zapotrzebowania uzupełn.             .
WRPL0002        EXIT_SAPLWRPL_002       Uzupełn.: Prognoza oczekiwanych wydań (sprzedaży)      .
WRPL0003        EXIT_SAPLWRPL_003       Uzupełn.: Wybór prognozy przy planowaniu uzupełnienia    .
WRPL0004        EXIT_SAPLWRPL_004       Obliczanie wymaganego zapasu                .
WSOR0001        EXIT_RWSORTA1_001       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSO1_001       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSO1_002       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSO1_003       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSO1_004       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSOE_001       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSOI_001       User-Exit: Asortyment                    .
WSOR0001        EXIT_SAPLWSOT_001       User-Exit: Asortyment                    .
WSOS0001        EXIT_SAPLWSOS_001       Funktion exit dla obliczenia ilości zamów. materiału nagłów..
WSOT0001        EXIT_SAPLWSO7_001       Ustalanie referenta dla usun. z asort.           .
WSRP0001        EXIT_SAPLWSRP_001       Obliczanie zapotrzebowań specyficzne dla klienta      .
WSRP0002        EXIT_SAPLWSRP_002       Generowanie kolejnego dokumentu specyficzne dla klienta   .
WSRP0003        EXIT_SAPLWSRP_003       Uzupełnienie filii: Rodzaje MRP specyficzne dla klienta   .
WTAD0001        EXIT_SAPLWTIP_001       Rozszerzenie środków pomocniczych sprzedaży-IDocs      .
WTAD0001        EXIT_SAPLWTIP_002       Rozszerzenie środków pomocniczych sprzedaży-IDocs      .
WTAD0001        EXIT_SAPLWTIP_003       Rozszerzenie środków pomocniczych sprzedaży-IDocs      .
WTAD0002        EXIT_ADDI_ORDER_FORMS_001   Śr. pomocn. sprzed.: zmiana terminu dostawy i terminu użycia.
WTY00001        EXIT_SAPLPVSUIWTY_001     Podekran w przetwarzaniu reklamacji gwar. (ekran nagł.)   .
WTY00001        EXIT_SAPLPVSUIWTY_002     Podekran w przetwarzaniu reklamacji gwar. (ekran nagł.)   .
WTY00002        EXIT_SAPLPVSUIWTY_003     Podekran w przetwarzaniu reklam. gwar. (ob. sterow. zakład.).
WTY00002        EXIT_SAPLPVSUIWTY_004     Podekran w przetwarzaniu reklam. gwar. (ob. sterow. zakład.).
WTY00002        EXIT_SAPLPVSUIWTY_005     Podekran w przetwarzaniu reklam. gwar. (ob. sterow. zakład.).
WTY00003        EXIT_SAPLPVSUIWTY_006     Podekran w przetwarzaniu reklamacji gwarancyjnej - nawigacja.
WTY00003        EXIT_SAPLPVSUIWTY_007     Podekran w przetwarzaniu reklamacji gwarancyjnej - nawigacja.
WVFB0001        EXIT_SAPLWVFB_001       Customer exits dla zlec. filii - Potw. zamów. - Segm. kontr..
WVFB0001        EXIT_SAPLWVFB_002       Customer exits dla zlec. filii - Potw. zamów. - Segm. kontr..
WVFB0001        EXIT_SAPLWVFB_003       Customer exits dla zlec. filii - Potw. zamów. - Segm. kontr..
WVFB0001        EXIT_SAPLWVFB_009       Customer exits dla zlec. filii - Potw. zamów. - Segm. kontr..
WVFI0001        EXIT_SAPLWVFI_001       Wejście IDoc - Inwentaryzajca filii: Przesterowanie konfig. .
WVFI0002        EXIT_SAPLWVFI_002       Wejście IDoc - Inwentaryzacja filii: Przetw. segm. klienta .
WVFI0003        EXIT_SAPLWVFI_003       Przetwarzanie wejściowe IDoc - Inwentaryzacja filii     .
WVFI0003        EXIT_SAPLWVFI_004       Przetwarzanie wejściowe IDoc - Inwentaryzacja filii     .
WVFI0004        EXIT_SAPLWVFI_005       Wyjście IDoc inwentaryzacji filii: Uzupełnianie segm. kl.  .
WVLB0001        EXIT_SAPLWVLB_002       Wyświetl. danych dodatkowych na podekranie dla listy symul. .
WVLB0001        EXIT_SAPLWVLB_003       Wyświetl. danych dodatkowych na podekranie dla listy symul. .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_001       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_002       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_003       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_004       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_005       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_006       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_007       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_008       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_009       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_010       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_011       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_014       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_015       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_016       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_017       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0003        EXIT_SAPLWLB3_018       USER EXITS dla automatycznego łączenia zamówień dla 99.A  .
WVLB0005        EXIT_SAPLWVLB_008       USER EXITS w TA WLB5 (ręczne łączenie zamówień)       .
WVLB0005        EXIT_SAPLWVLB_009       USER EXITS w TA WLB5 (ręczne łączenie zamówień)       .
WVLB0005        EXIT_SAPLWVLB_010       USER EXITS w TA WLB5 (ręczne łączenie zamówień)       .
WVLB0005        EXIT_SAPLWVLB_011       USER EXITS w TA WLB5 (ręczne łączenie zamówień)       .
WVLB000A        EXIT_RWVLB00A_002       USER EXITS dla programu sterującego łączeniem zamówień   .
WVLB000A        EXIT_SAPLWLBA_001       USER EXITS dla programu sterującego łączeniem zamówień   .
WVLB000A        EXIT_SAPLWLBA_002       USER EXITS dla programu sterującego łączeniem zamówień   .
WVLB000A        EXIT_SAPLWLBA_003       USER EXITS dla programu sterującego łączeniem zamówień   .
WVLB000A        EXIT_SAPLWLBA_004       USER EXITS dla programu sterującego łączeniem zamówień   .
WVLB0010        EXIT_SAPLWVLB_004       Rozszerzenia dla KP podziału zamówień            .
WVLB0010        EXIT_SAPLWVLB_005       Rozszerzenia dla KP podziału zamówień            .
WVLB0010        EXIT_SAPLWVLB_006       Rozszerzenia dla KP podziału zamówień            .
WVLB0010        EXIT_SAPLWVLB_007       Rozszerzenia dla KP podziału zamówień            .
WVMI0001        EXIT_SAPLWVMI_001       Wymiana danych mat. poprzez IDoc PROACT           .
WVMI0001        EXIT_SAPLWVMI_002       Wymiana danych mat. poprzez IDoc PROACT           .
WVMI0001        EXIT_SAPLWVMI_003       Wymiana danych mat. poprzez IDoc PROACT           .
WWCC1001        EXIT_SAPLWWCC1_001      Funktionsexits dla składn. WWW klienta           .
WWP1          EXIT_RWWP001_001       User Exits dla środowiska planowania            .
WWP1          EXIT_RWWP001_002       User Exits dla środowiska planowania            .
XAWS0001        EXIT_RPCAWSX0_001       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001        EXIT_RPCAWSX0_002       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001        EXIT_RPCAWSX0_003       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001        EXIT_RPCAWSX0_004       Customer exit for AWS report                .
XCOA0001        EXIT_SAPLCOAC_001       Protokół partii: Wyjście użytkownika dla archiwizacji    .
XCOM0001        EXIT_SAPLCOML_001       Rachunek ilości materiału: Wyjście użytkownika       .
XCXPD001        EXIT_SAPLCOMPXPD_001     Ustalanie danych referencyjnych zdarzenia          .
XCXPD002        EXIT_SAPLCOMPXPD_002     Katalog pól do podpozycji                  .
XCXPD003        EXIT_SAPLCOMPXPD_003     Aktualizacja danych zdarzenia dla monitorowania terminów  .
XCXPD004        EXIT_SAPLCOMPXPD_004     Ustalanie scenariusza zdarzenia               .
XCXPD005        EXIT_SAPLCOMPXPD_005     Przypisanie zdarzeń                     .
XCXPD006        EXIT_SAPLCOMPXPD_006     Katalog pól do zdarzeń                   .
XCXPD007        EXIT_RCOMPANALYSIS_001    Zestawienia do monitorowania terminów            .
XCXPD008        EXIT_SAPLCOMPXPD_007     Opracowanie podpozycji do monitorowania terminów      .
XCXPD009        EXIT_SAPLCOMPXPD_S_001    Wybór obiektów do monitorowania terminów          .
XCZD0004        EXIT_SAPLCZDI_004       Rozszerzanie kontroli uprawnień przy przypis. mat.-recepura .
XEXP0001        EXIT_SAPLEXPD_S_001      Wybór nagłówków i pozycji zamówienia            .
XEXP0002        EXIT_SAPLEXPD_001       Ustalanie danych referencyjnych zdarzenia          .
XEXP0002        EXIT_SAPLEXPD_PO_002     Ustalanie danych referencyjnych zdarzenia          .
XEXP0003        EXIT_SAPLEXPD_002       Katalog pól do podpozycji                  .
XEXP0004        EXIT_SAPLEXPD_003       Aktualizacja danych zdarzenia do monitów          .
XEXP0005        EXIT_SAPLEXPD_004       Ustalanie scenariusza zdarzenia               .
XEXP0006        EXIT_SAPLEXPD_005       Przypisanie zdarzeń                     .
XEXP0007        EXIT_SAPLEXPD_006       Katalog pól do rozszerzenia danych w monitach        .
XEXP0008        EXIT_SAPLEXPD_008       Wydruk informacji o statusie dla obiektu wysyłki      .
XEXP0008        EXIT_SAPLEXPD_PO_001     Wydruk informacji o statusie dla obiektu wysyłki      .
XEXP0009        EXIT_SAPLMEPO_001       Referencyjna data zdarzenia dla tworzenia PO        .
XEXP0009        EXIT_SAPMM06E_024       Referencyjna data zdarzenia dla tworzenia PO        .
XIR80001        EXIT_RPCT21R0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT21R0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT21R0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_004       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_01_001     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_01_002     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8AR0_01_004     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8SR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001        EXIT_RPCT8SR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XMBF0001        EXIT_SAPLMDBF_001       Customer-Exits dla ustalania zapasów            .
XMBF0001        EXIT_SAPLMDBF_002       Customer-Exits dla ustalania zapasów            .
XMRM0001        EXIT_SAPLBARM_001       CUSTOMER EXIT: wprow. danych rzecz. (rozl.wstecz.) prod.ser..
XMRM0001        EXIT_SAPLBARM_002       CUSTOMER EXIT: wprow. danych rzecz. (rozl.wstecz.) prod.ser..
XMRM0001        EXIT_SAPLBARM_003       CUSTOMER EXIT: wprow. danych rzecz. (rozl.wstecz.) prod.ser..
XMRM0001        EXIT_SAPLBARM_004       CUSTOMER EXIT: wprow. danych rzecz. (rozl.wstecz.) prod.ser..
XPBSAWS1        EXIT_RPCPBSR09_X0_001     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1        EXIT_RPCPBSR09_X0_005     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1        EXIT_RPCPBSR09_X0_006     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPSISKD0        EXIT_RPSISKD0_000       Enhancement to user exit for ISKD statistics (WWH calc.)  .
XPSPSTD0        EXIT_RPSPSTD0_000       User exit Employment statistics               .
XVHUPO01        EXIT_SAPLVHUPRT_001      Pakowanie wg instrukcji pakow.: Obliczanie rozmiarów HU   .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners