WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,631 (today: 495)
( 20 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Classes beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for column T (Classtype):
C = Class, I = Interface
Nazwa typu obiektu    T Nazwa składnika       Tytuł naukowy                        .

CL_BADI_CONDITION_MAN_PPF C ADD_CONTAINER        Dodaje kontener                       .
CL_BADI_CONDITION_MAN_PPF C GET_CONTAINER        Odczytuje kontener                     .
CL_BCS_CUST_PPF      C GETM_ALL_DATA        Odczytuje dane na raz.                   .
CL_BCS_CUST_PPF      C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane na raz.               .
CL_BCS_PPF        C ADD_LOG_MESSAGE       Zapis wpisu logu                      .
CL_BCS_PPF        C EXECUTE           Uruch. przetwarzania                    .
CL_BCS_PPF        C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_BCS_PPF        C PERSONALIZE_AND_SEND     Personalizacja i wysyłanie                 .
CL_BCS_PPF        C PERSONALIZE_DOC       Przygotowuje dokument (personalizacja)           .
CL_BCS_PPF        C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_BCS_PPF        C SETM_CHANGED         (Ponowne) ustawianie "zmienione ręcznie"          .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C ADJUST_SEND         Tworzy lub dopasowuje przynależne zlecenie wysłania     .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C GETU_MEDIUM_TYPE_TEXT    Odczyt konfiguracji mediów jako tekst            .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C GETU_PRINTER_DETERMINATION  Dostarcza opisu wyszukiwania drukarki            .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_BCS_TEMPL_PPF     C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości domyślne z definicji            .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROCESSED_LIMITED_ALL Łączenie: Według nieprzetw. czynności - maks. x czynności  .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROCESSED_LIMITED_ERR Łączenie: Jedna nieprzetw. czynność - maks. x nieprawidł.  .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROCESSED_LIMITED_SUC Łączenie: Według nieprzetw. czynności - maks. x pomyślnych .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROCESSED_S      Łączenie pojedyncze: Jedna nowa nieprzetworzona czynność  .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROCESSED_UNLIMITED  Łączenie: Jedna nieprzetw. czynności - nieogranicz.     .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PART_LIMITED  Łączenie: Jedna ieprzetw. czynność na param. - maks. x czyn..
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PART_LIMIT_S  Łączenie poj.: x czynności dozwol. dla każdego partnera   .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PART_UNLIMITED Łączenie: Jedna nieprzetw. czyn. na partnera - nieogranicz. .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PROC_LIMITED  Łączenie: Jedna nieprzetw. czynność na typ - maks. x czyn. .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PROC_S     Łączenie poj.: Jedna nieprzetworz. czynność na typ przetw. .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C ONE_UNPROC_OF_PROC_UNLIMITED Łączenie: Jedna nieprzetw. czynność wg typu - nieogranicz. .
CL_MERGE_CONFIGURABLE_PPF C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_MESSAGE_HANDLER_MM   C SHOW             Okno dialog.                        .
CL_MESSAGE_MM       C CONFIGURE          Konfiguracja                        .
CL_METHODCALL_CUST_PPF  C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_METHODCALL_CUST_PPF  C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_METHODCALL_CUST_PPF  C SETM_HANDLER_FOR_SAVE    Ustawia metodę pr.obsługi dla zapamiętania         .
CL_METHODCALL_PPF     C CREATE_PROCESSLOG      Generuje log przetwarzania                 .
CL_METHODCALL_PPF     C DELETE_PROCESSLOG      Usuwa log przetwarzania                   .
CL_METHODCALL_PPF     C EXECUTE           Wykonanie / Przegląd                    .
CL_METHODCALL_PPF     C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_METHODCALL_PPF     C LOAD_PROCESSLOG       Wczytuje log przetwarzania                 .
CL_METHODCALL_PPF     C SAVE_PROCESSLOG       Zapamiętuje log przetwarzania                .
CL_METHODCALL_PPF     C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_METHODCALL_TEMPL_PPF  C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_METHODCALL_TEMPL_PPF  C ON_FINISHED         NIE DO UŻYTKU: Pr. obsł. zdarz. dla zakoń. if_os_transaction.
CL_METHODCALL_TEMPL_PPF  C SETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_METHODCALL_TEMPL_PPF  C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości konfiguracji                .
CL_METHODCALL_TEMPL_PPF  C SETM_HANDLER         NIE DO UŻYTKU: Ust. pr. obsł. zdarzeń            .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C ADD_CONDITION        Dodaje warunek na koniec                  .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C DEL_CONDITION        Usuwa warunek                        .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C GET_CONDITIONS        Dostarcza warunek                      .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C INITIALIZE          Inicjalizacja: Odczyt warunków               .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C INSERT_CONDITION       Wstawianie warunku                     .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C MOVE_CONDITION        Przesuwanie warunku                     .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C MOVE_DOWN_CONDITION     Warunek jedną pozycję niżej                 .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C MOVE_UP_CONDITION      Warunek jedną pozycję wyżej                 .
CL_RULE_DETERMINATION_PPF C RENUMBER           Ponowna numeracja warunków                 .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C ADD_CONDITION        Dodaje warunek na koniec                  .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C DEL_CONDITION        Usuwa warunek                        .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C GET_CONDITIONS        Dostarcza warunek                      .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C INITIALIZE          Inicjalizacja: Odczyt warunków               .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C INSERT_CONDITION       Wstawianie warunku                     .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C MOVE_CONDITION        Przesuwanie warunku                     .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C MOVE_DOWN_CONDITION     Warunek jedną pozycję niżej                 .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C MOVE_UP_CONDITION      Warunek jedną pozycję wyżej                 .
CL_RULE_DET_TRANSP_PPF  C RENUMBER           Ponowna numeracja warunków                 .
CL_SF_FAX_CUST_PPF    C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybuty                .
CL_SF_FAX_CUST_PPF    C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_FAX_PPF       C ADD_MESSAGE         Dołączanie komunikatu do logu przetwarzania         .
CL_SF_FAX_PPF       C CREATE_PROCESSLOG      Generuje log przetwarzania                 .
CL_SF_FAX_PPF       C DELETE_PROCESSLOG      Usuwa log przetwarzania                   .
CL_SF_FAX_PPF       C EXECUTE           Wykonanie / Przegląd                    .
CL_SF_FAX_PPF       C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_SF_FAX_PPF       C GETM_FAX_NO         Odczytuje numer faksu                    .
CL_SF_FAX_PPF       C GETM_RECIPIENT        Odczytuje odbiorcę                     .
CL_SF_FAX_PPF       C GETM_SENDER         Odczytuje nadawcę                      .
CL_SF_FAX_PPF       C IS_DELETED          Czy usunięto obiekt?                    .
CL_SF_FAX_PPF       C LOAD_CUSTOB         Tworzenie instancji obiektu konfiguracji          .
CL_SF_FAX_PPF       C LOAD_PROCESSLOG       Wczytuje log przetwarzania                 .
CL_SF_FAX_PPF       C SAVE_PROCESSLOG       Zapamiętuje log przetwarzania                .
CL_SF_FAX_PPF       C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_FAX_PPF       C SETM_FAX_NO         Ustawia numer faksu                     .
CL_SF_FAX_PPF       C SETM_FAX_NO_FROM_ZAV     Ustawia numer faksu z CZA                  .
CL_SF_FAX_PPF       C SETM_RECIPIENT        Ustawia odbiorcę                      .
CL_SF_FAX_PPF       C SETM_SENDER         Ustawia nadawcę                       .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C GETM_RECIPIENT        ---Nieaktualny: Odczytuje odbiorcę             .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości konfiguracji                .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C SETM_FAX_NO         Ustawia numer faksu                     .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C SETM_FAX_NO_FROM_ZAV     ---Nieaktualny: Ustawia numer faksu z CZA          .
CL_SF_FAX_TEMPL_PPF    C SETM_RECIPIENT        ---Nieaktualny: Ustawia odbiorcę              .
CL_SF_MAIL_CUST_PPF    C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybuty                .
CL_SF_MAIL_CUST_PPF    C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C ADD_MESSAGE         Dołączanie komunikatu do logu przetwarzania         .
CL_SF_MAIL_PPF      C CREATE_PROCESSLOG      Generuje log przetwarzania                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C DELETE_PROCESSLOG      Usuwa log przetwarzania                   .
CL_SF_MAIL_PPF      C EXECUTE           Wykonanie / Przegląd                    .
CL_SF_MAIL_PPF      C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_SF_MAIL_PPF      C GETM_MAILADDR        Odczytuje adres mailowy                   .
CL_SF_MAIL_PPF      C GETM_RECIPIENT        Nieaktualne: Odczytuje odbiorcę               .
CL_SF_MAIL_PPF      C GETM_RECIPIENTS       Odczytuje odbiorcę/odbiorców                .
CL_SF_MAIL_PPF      C GETM_SENDER         Odczytuje nadawcę                      .
CL_SF_MAIL_PPF      C IS_DELETED          Czy usunięto obiekt?                    .
CL_SF_MAIL_PPF      C LOAD_CUSTOB         Odczyt obiektu konfiguracji                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C LOAD_PROCESSLOG       Wczytuje log przetwarzania                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C SAVE_PROCESSLOG       Zapamiętuje log przetwarzania                .
CL_SF_MAIL_PPF      C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C SETM_MAILADDR        Ustawia adres mailowy                    .
CL_SF_MAIL_PPF      C SETM_MAILADDR_FROM_ZAV    Ustawia adres mailowy z CZA                 .
CL_SF_MAIL_PPF      C SETM_RECIPIENT        Ustawia odbiorcę                      .
CL_SF_MAIL_PPF      C SETM_SENDER         Ustawia nadawcę                       .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C GETM_RECIPIENT        ---Nieaktualny: Odczytuje odbiorcę             .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości konf.                   .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C SETM_MAILADDR        Ustawia adres mailowy                    .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C SETM_MAILADDR_FROM_ZAV    ---Nieaktualny: Ustawia adres mailowy z CZA         .
CL_SF_MAIL_TEMPL_PPF   C SETM_RECIPIENT        ---Nieaktualny: Ustawia odbiorcę              .
CL_SF_PRINT_CUST_PPF   C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybuty                .
CL_SF_PRINT_CUST_PPF   C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_PRINT_PPF      C ADD_MESSAGE         Dołączanie komunikatu do logu przetwarzania         .
CL_SF_PRINT_PPF      C CREATE_PROCESSLOG      Generuje log przetwarzania                 .
CL_SF_PRINT_PPF      C DELETE_PROCESSLOG      Usuwa log przetwarzania                   .
CL_SF_PRINT_PPF      C EXECUTE           Wykonanie / Przegląd                    .
CL_SF_PRINT_PPF      C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybuty                .
CL_SF_PRINT_PPF      C IS_DELETED          Czy usunięto obiekt?                    .
CL_SF_PRINT_PPF      C LOAD_CUSTOB         Wczytywanie obiektu konfiguracji (nieaktualny od 46D)    .
CL_SF_PRINT_PPF      C LOAD_PROCESSLOG       Wczytuje log przetwarzania                 .
CL_SF_PRINT_PPF      C SAVE_PROCESSLOG       Zapamiętuje log przetwarzania                .
CL_SF_PRINT_PPF      C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_PRINT_TEMPL_PPF   C GETM_ALL_DATA        Odcz. wszyst. atrybuty                   .
CL_SF_PRINT_TEMPL_PPF   C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie atrybuty                 .
CL_SF_PRINT_TEMPL_PPF   C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości konf.                   .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C ADD_CONTAINER_REF      Dodaje do buforu instancję kontenera            .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_BUS_OBJ         Dostarcza typy obiektów BOR aplikacji            .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_CONDITION_TYPE      Dostarcza rodzaj warunku (warunek planowania/rozpoczęcia)  .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_CONTAINER_REF      Dostarcza referencję do kontenera warunku planow./rozpocz. .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_CUSTCONT         Dostarczas znacznika custcont                .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_GUID1          Dostarcza GUID1                       .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_GUID2          Dostarcza GUID2                       .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_MODE           Dostarcza tryb                       .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C GET_TIME_PROFILE       Dostarcza profil terminu                  .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C SET_CHANGED         Ustawa zmieniony znacznik                  .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C SET_GUID1          Ustawia GUID1                        .
CL_WF_CONDITION_LOGIC_PPF C SET_GUID2          Ustawia GUID2                        .
CL_WORKFLOW_CUST_PPF   C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_WORKFLOW_CUST_PPF   C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_WORKFLOW_PPF      C CREATE_PROCESSLOG      Generuje log przetwarzania                 .
CL_WORKFLOW_PPF      C DELETE_PROCESSLOG      Usuwa log przetwarzania                   .
CL_WORKFLOW_PPF      C EXECUTE           Wykonanie / Przegląd                    .
CL_WORKFLOW_PPF      C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie dane                  .
CL_WORKFLOW_PPF      C LOAD_PROCESSLOG       Wczytuje log przetwarzania                 .
CL_WORKFLOW_PPF      C SAVE_PROCESSLOG       Zapamiętuje log przetwarzania                .
CL_WORKFLOW_PPF      C SETM_ALL_DATA        Ustawia wszystkie dane                   .
CL_WORKFLOW_TEMPL_PPF   C GETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_WORKFLOW_TEMPL_PPF   C SETM_ALL_DATA        Odczytuje wszystkie atrybutu                .
CL_WORKFLOW_TEMPL_PPF   C SETM_CUST_VALUES       Ustawia wartości konfiguracji                .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners