WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,730 (today: 594)
( 12 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
All translated & titled SAP®-Enhancements:

(other catalogues & languages)

Název rozšíření SAP Rozšíření           Titul                            .

AAIC0001      EXIT_SAPLAIC2_001       Sumarizace IM: Zpracování hodnot po výběru         .
AAIC0002      EXIT_SAPLAIC3_002       Sumarizace IM: Zpracování přiřazených entit po výběru    .
AAIC0003      EXIT_RAICDAS0_001       Sumarizace IM: Definice zákaznických atributů        .
AAIC0003      EXIT_SAPLAIPJ_005       Sumarizace IM: Definice zákaznických atributů        .
AAIC0003      EXIT_SAPLAIPJ_006       Sumarizace IM: Definice zákaznických atributů        .
AAIP0001      EXIT_SAPDBIMA_001       Rešerše IM: Přiřazení skut.hodnot k dr.rozpočtu       .
AAIP0002      EXIT_SAPDBIMA_002       Rešerše IM: Definice uživatelských ukazatelů        .
AAIP0003      EXIT_RAIMREDA_001       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIP0003      EXIT_SAPLAIPJ_001       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIP0003      EXIT_SAPLAIPJ_002       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIR0001      EXIT_SAPLAIAJ_001       IM-IS: Hodnotová pole uživatele v reportingu požad.na opatř..
AAIR0002      EXIT_SAPLAIA1_001       IM-FA: Pole uživatele pro požad.na inv.opatření       .
AAIR0003      EXIT_SAPLAIA1_002       IM: Přiřazení pracoviště při založ.zakázky PM z pož.inv.op. .
AAIR0004      EXIT_SAPLAIAJ_002       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIR0004      EXIT_SAPLAIPJ_003       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIR0004      EXIT_SAPLAIPJ_004       Rešerše IM: Definice uživatelských atributů         .
AAIR0006      EXIT_SAPLAIA1_003       IM-FA-IA: Přenos dat z požadavku na upomínku do prvku SPP  .
AAIS0003      EXIT_SAPLAIPL_001       Skutečná zúčtování investičních opatření u IM        .
AAIS0004      EXIT_SAPLAIPS_001       Dodatky k celkové plánované nebo rozpočtové hodnotě     .
AAPM0001      EXIT_SAPLAAPM_001       Integrace Účetnictví IM / Údržba a opravy          .
AAPM0001      EXIT_SAPLAAPM_002       Integrace Účetnictví IM / Údržba a opravy          .
ACBAPI01      EXIT_SAPLACC4_001       Účetnictví: Zákaznická rozšíření rozhraní BAPI       .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_011       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_012       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_013       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_021       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_031       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_032       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID001      EXIT_SAPLACC1_033       Zpracování IDOS pro účetnictví               .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_020       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_021       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_030       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_031       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_032       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_033       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCID002      EXIT_SAPLACC2_040       Zpracování IDOS pro účetnictví: Výstup           .
ACCOBL01      EXIT_SAPLKACB_001       Customer-exits pro PAI a PBO v bloku přiřazení účtu     .
ACCOBL01      EXIT_SAPLKACB_002       Customer-exits pro PAI a PBO v bloku přiřazení účtu     .
ACCR0001      EXIT_SAPMACCR01_001      Čas.rozlišení, user-exits, km.data             .
AD010001      EXIT_SAPLAD13_001       Změna seznamu objektů a jeho hierarchie           .
AD010001      EXIT_SAPLAD13_002       Změna seznamu objektů a jeho hierarchie           .
AD010001      EXIT_SAPLAD15_001       Změna seznamu objektů a jeho hierarchie           .
AD010002      EXIT_SAPLAD15_010       Omezení výběru a/nebo filtrace zjištěných dat        .
AD010002      EXIT_SAPLAD1C_002       Omezení výběru a/nebo filtrace zjištěných dat        .
AD010003      EXIT_SAPLAD12_003       Založení uživatelských atributů DP             .
AD010003      EXIT_SAPLAD12_004       Založení uživatelských atributů DP             .
AD010005      EXIT_SAPLAD15_005       Založení uživatelem definovaných zdrojů           .
AD010006      EXIT_SAPLAD14_006       Výstup menu: Změna hodnot DP                .
AD010006      EXIT_SAPLAD14_008       Výstup menu: Změna hodnot DP                .
AD010007      EXIT_SAPLAD15_015       Změna informací o zpracování dynam.položky         .
AD010010      EXIT_SAPLAD14_011       Modifikovaná hlavička tisku                 .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_001       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_002       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_003       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_004       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_005       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_006       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_007       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
AD230001      EXIT_SAPLAD23_008       DPP: Výstup dokladu s procesorem výstupu faktury      .
ADSPCIPA      EXIT_ADSPC_ARC        SPEC2000: Rozšíření funkčnosti archivace          .
AFAR0001      EXIT_SAPLAFAR_001       Externí stanovení vztažné hodnoty u faktury odpisu     .
AFAR0002      EXIT_SAPLAFAR_002       Externí stanovení odpisu                  .
AFAR0003      EXIT_SAPLAFAR_003       Externí změna metody                    .
AFAR0004      EXIT_SAPLAFAR_004       Zjišťování podíl.hodnot u vyřazení             .
AINT0001      EXIT_SAPLAPCF_003       Rozšířené kontroly při zaúčtování investice         .
AINT0002      EXIT_SAPLAPCF_006       Substituce protiúčtů při úbytku, přírůstu ...        .
AINT0003      EXIT_SAPLAPCF_004       Stanovení procent.sazby/částky zpět.platby invest.dotace  .
AINT0004      EXIT_SAPLAPCF_005       Změna účtované částky pro určité oblasti          .
AINT0005      EXIT_SAPLAINT_002       Dummy z důvodů rozšířené kontroly syntaxe, nepoužívejte   .
AISA0001      EXIT_SAPLAISA_001       Přidělení invent.čísla                   .
AIST0001      EXIT_SAPLAIST_001       Výměna čís.intervalu údržby kmenových dat          .
AIST0002      EXIT_SAPL1022_001       Pole zákaz.v kmenovém soub.IM                .
AIST0002      EXIT_SAPLAIST_002       Pole zákaz.v kmenovém soub.IM                .
AIST0002      EXIT_SAPLAIST_003       Pole zákaz.v kmenovém soub.IM                .
ALE00001      EXIT_SAPLBD11_001       User-exit ALE                        .
ALGEX003      EXIT_SAPLORF3_003       Rozšíření pro externí mmodel k výpočtu zásob pro náhrad.díly.
ALGEX004      EXIT_SAPLORF3_004       Rozšíření pro externí přiřazení IP k materiálu       .
ALGEX005      EXIT_SAPLORF3_005       Rozšíření pro externí extraktory (obzvláště TAT/ EC)    .
ALTD0001      EXIT_RAALTD11_001       Vlastní doplňkové kontroly u převzetí archiv.dat      .
AMAV0001      EXIT_SAPLAMAV_001       Stanovení referenčního data                 .
AMGS_001      EXIT_SAPLAMGS_001       Metoda přepočtu specifická pro zákazníka ve výkazech IM   .
AMPL0001      EXIT_SAPLMBAM_001       User subscreen pro dodatečná data k AMPL          .
AMPL0001      EXIT_SAPLMBAM_002       User subscreen pro dodatečná data k AMPL          .
AMPL0001      EXIT_SAPLMBMP_003       User subscreen pro dodatečná data k AMPL          .
AMSP0002      EXIT_SAPLAPCF_001       Určení referenčního typu dvou účetních okruhů        .
ANLR0001      EXIT_SAPLANLR_001       Doplňkové texty skupin.úrovně výkaznictví AM        .
ARVL0001      EXIT_RAAUFW01_001       Stanovení manuálních zvýš.hodnoty              .
ATP00001      EXIT_SAPLATPC_001       User-exits v kontrole disponibility             .
ATP00001      EXIT_SAPLATPC_002       User-exits v kontrole disponibility             .
BADA0001      EXIT_SAPDBADA_001       Metoda přepočtu specifická pro zákazníka v report invest.maj.
BADA0002      EXIT_SAPDBADA_002       Čís.invest.majetku spec.pro zák.              .
BAS00001      EXIT_SAPLBAS0_001       Kmen.soubor výkonů: Kontrola seznamu standardních výkonů  .
BASI0001      EXIT_SAPLBASI_001       IDOC kmen.soub.výkonů: Vstupní zpracování          .
BASI0001      EXIT_SAPLBASI_002       IDOC kmen.soub.výkonů: Vstupní zpracování          .
BASO0001      EXIT_SAPLBASO_001       IDOC kmen.soub.výkonů: Výstupní zpracování         .
BASO0001      EXIT_SAPLBASO_002       IDOC kmen.soub.výkonů: Výstupní zpracování         .
BATCHCHK      EXIT_SAPLV01Z_005       FM existuje pro kontrolu v případě změn šarží        .
BATCHCHK      EXIT_SAPLV01Z_006       FM existuje pro kontrolu v případě změn šarží        .
BBPBUDGT      EXIT_SAPLBBPA_001       Změna přiřazení účtu k nalezení rozpočtu          .
BBPCUF       EXIT_SAPLBBPI_003       Zpracování zákaznických polí                .
BBPCUF       EXIT_SAPLBBPI_004       Zpracování zákaznických polí                .
BBPCUF4X      EXIT_SAPLBBPI4X_001      Aktualizace zákaznických polí v případě PO         .
BBPIV001      EXIT_SAPLBBPI_001       User Exits BBP - likvidace faktur              .
BBPIV001      EXIT_SAPLBBPI_002       User Exits BBP - likvidace faktur              .
BBPIV001      EXIT_SAPLBBPI_006       User Exits BBP - likvidace faktur              .
BBPK0001      EXIT_SAPLBBPK_001       Výstup pro stanovení profilu externího pořízení       .
BBPP0001      EXIT_SAPLBBPP_001       Naplnění struktury RESBD ze struktury komponent BBP     .
BC621E00      EXIT_SAPLIB00_001       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E00      EXIT_SAPLIB00_002       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E01      EXIT_SAPLIB01_001       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E01      EXIT_SAPLIB01_002       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E02      EXIT_SAPLIB02_001       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E02      EXIT_SAPLIB02_002       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E03      EXIT_SAPLIB03_001       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E03      EXIT_SAPLIB03_002       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E04      EXIT_SAPLIB04_001       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E04      EXIT_SAPLIB04_002       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E05      EXIT_SAPLIB05_001       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E05      EXIT_SAPLIB05_002       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E06      EXIT_SAPLIB06_001       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E06      EXIT_SAPLIB06_002       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E07      EXIT_SAPLIB07_001       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E07      EXIT_SAPLIB07_002       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E08      EXIT_SAPLIB08_001       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E08      EXIT_SAPLIB08_002       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E09      EXIT_SAPLIB09_001       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E09      EXIT_SAPLIB09_002       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E10      EXIT_SAPLIB10_001       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E10      EXIT_SAPLIB10_002       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E11      EXIT_SAPLIB11_001       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E11      EXIT_SAPLIB11_002       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E12      EXIT_SAPLIB12_001       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E12      EXIT_SAPLIB12_002       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E13      EXIT_SAPLIB13_001       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E13      EXIT_SAPLIB13_002       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E14      EXIT_SAPLIB14_001       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E14      EXIT_SAPLIB14_002       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E15      EXIT_SAPLIB15_001       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E15      EXIT_SAPLIB15_002       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E16      EXIT_SAPLIB16_001       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E16      EXIT_SAPLIB16_002       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E17      EXIT_SAPLIB17_001       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E17      EXIT_SAPLIB17_002       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E18      EXIT_SAPLIB18_001       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621E18      EXIT_SAPLIB18_002       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621EDX      EXIT_SAPLEDIX_001       Customer Function for BC621                 .
BC621EDX      EXIT_SAPLEDIX_002       Customer Function for BC621                 .
BCAUS001      EXIT_SAPLBCA_US_DEV_001    Exit umožňuje zákaznické založení výstupu bankovního šeku  .
BCAUS001      EXIT_SAPMBCA_RE_BC_001    Exit umožňuje zákaznické založení výstupu bankovního šeku  .
BDMO0001      EXIT_SAPLBDMO_001       Rozšíření modelu reference rozdělení ALE          .
BG000001      EXIT_SAPLBG00_001       User-exit: Kontrola záruky                 .
BG000002      EXIT_SAPLBG00_002       User-exit: Kontrola záruky - pop-up             .
BG000003      EXIT_SAPLBG00_003       Změna user-exit dílčí obrazovky výsledku kontroly záruky  .
BKKEDI01      EXIT_SAPLFBQ1_001       Rozhraní EDI pro firemní banking              .
BKKEDI01      EXIT_SAPLFBQ1_002       Rozhraní EDI pro firemní banking              .
BORGR001      EXIT_SAPMBORGR_001      Vícestupňový příjem materiálu v Automotive, zákaznic.funkce .
BORGR001      EXIT_SAPMBORGR_002      Vícestupňový příjem materiálu v Automotive, zákaznic.funkce .
BOSDPS       EXIT_SAPLBOS20_010      Uživatel.obrazovka pro výběr záloh týkající se zakázek   .
BOSDPS       EXIT_SAPLBOS20_020      Uživatel.obrazovka pro výběr záloh týkající se zakázek   .
BPX00001      EXIT_SAPLBPX0_001       Obchodní partner: User-exit správní data          .
BPX00002      EXIT_SAPLBPX0_002       Obchodní partner: User-exit správní data (kontrola)     .
BPX00003      EXIT_SAPLBPX0_003       Obchodní partner: User-exit bankovní spojení (zpracování)  .
BPX00004      EXIT_SAPLBPX0_004       Obchodní partner: User-exit bankovní spojení (zpracování)  .
BPX00005      EXIT_SAPLBPX0_005       Obchodní partner: User-exit externí přidělení čísla partnera.
BPX00006      EXIT_SAPLBPX0_006       Obchodní partner: User-exit externí konrola čísla partnera .
BRSTEX01      EXIT_SAPLRSTH_001       Uživatelsky definované hierarchie ve výkaznictví      .
BRSTEX01      EXIT_SAPLRSTH_002       Uživatelsky definované hierarchie ve výkaznictví      .
BVEM_SAL      EXIT_/BEV1/EMLSALD_001    IS Beverage - EM, User-exit v potvrzení zůstatků vratn.obalů.
BVEM_SOR      EXIT_/BEV1/SAPLEM0_001    IS Beverage - EM, user-exit pro tříď.artiklů návrat.blok VO .
BWESTA01      EXIT_SAPLE71ESTA01_001    IS-U: Odvození BW Extract Structur BIW_ISU_ESTA       .
BWESTA02      EXIT_SAPLE71ESTA01_002    Definice pravidla přenosu klíčů odsouhlasení do BW     .
C1020001      EXIT_SAPLC102_001       EHS: Menu-exit 1 správy specifikací             .
C1020002      EXIT_SAPLC102_002       EHS: Menu-exit 2 správy specifikací             .
C1020003      EXIT_SAPLC102_003       EHS: Menu-exit 3 správy specifikací             .
C1020004      EXIT_SAPLC102_004       EHS: Menu-exit 4 správy specifikací             .
C1060001      EXIT_SAPLC106_001       EHS: Variabilní informace pro přiřazení materiálu      .
C1070001      EXIT_SAPLC107_001       EHS: Dodatečné kontroly pro instanci ocenění        .
C10U0001      EXIT_SAPLC10U_001       EHS: Další kontroly pro klasifikaci nebezpečných látek   .
C10U0002      EXIT_SAPLC10U_002       EHS: Nápověda F4 pro specifikace              .
C10Y0001      EXIT_SAPLC10Y_001       EHS: Dodatečné kontroly při přiřazení statusů        .
C10Y0002      EXIT_SAPLC10Y_002       EHS: Další akce při ukládání přiřazení statusu       .
C1120001      EXIT_SAPLC112_001       EHS: Exit menu 1 správy frází                .
C1120002      EXIT_SAPLC112_002       EHS: Exit menu 2 správy frází                .
C12K0001      EXIT_SAPLC12K_001       EHS: Generování výkazu - stanovení serveru generování    .
C12N0001      EXIT_SAPLC12N_001       EHS: Třídění implicitních parametrů pro dialog.výstup    .
C1480001      EXIT_SAPLC148_001       EHS: Nápověda F4 pro reference specifikací         .
C14A0001      EXIT_SAPLC14ALE_001      EHS: ALE - identifikace látky v cílovém systému       .
C14A0002      EXIT_SAPLC14ALE_002      EHS: ALE (spec.) filtr.param.a přen.doplňkových dat     .
C14A0003      EXIT_SAPLC14ALE_003      EHS: ALE (spec.) filtr.param.a přen.doplňkových dat     .
C14A0004      EXIT_SAPLC14ALP_004      EHS: ALE (fráze) filtr.param.a přen.doplňkových dat     .
C14A0005      EXIT_SAPLC14ALP_005      EHS: ALE (fráze) filtr.param.a přen.doplňkových dat     .
C14A0006      EXIT_SAPLC14ALR_006      EHS: ALE (výkazy) replik.filtr.parametrů u odesílatele   .
C14A0007      EXIT_SAPLC14ALR_007      EHS: ALE (výkaz) filtr.param.a přen.doplňkových dat     .
C14X0001      EXIT_SAPLC14X_001       EHS: Dynamické stanovení vybrané množiny frází       .
C1B40001      EXIT_SAPLC1B4_001       EHS: Variabilní informace k hodnotící instanci       .
C1C10001      EXIT_SAPLC1C1_001       EHS: Stanovení VarGenVýkLátky pro výběr výkazu distrib.ZOB .
C1CA0001      EXIT_SAPLC1CA_001       EHS: Stanovení typu výkazu pro záznamy o bezpečnosti    .
C1CA0002      EXIT_SAPLC1CA_002       EHS: Stanovuje ident.materiálu přiřazené k látkám v EH&S  .
C1CA0003      EXIT_SAPLC1CA_003       EHS: Generování tabulky se všemi látkami pro distribuci ZOB .
C1CA0004      EXIT_SAPLC1CA_004       EHS: Určuje jazykovou verzi záznamu o bezpečnosti      .
C1CA0005      EXIT_SAPLC1CA_005       EHS: Stanovení VarGenVýkLátky pro výběr výkazu distrib.ZOB .
C1CA0006      EXIT_SAPLC1CA_006       EHS: Distribuce výkazů: Kontrola, zda se má odesílat    .
C1CE0001      EXIT_SAPLC1CE_001       EHS: Stanovení pole rozšíření pro rozhraní SD        .
C1F20001      EXIT_SAPLC1F2_001       EHS: Uložení doplňkových dat do databáze          .
C1F30001      EXIT_SAPLC1F3_001       EHS: Kontrola přiřazení v hlavičce výkazu          .
C1G20001      EXIT_SAPLC1G2_001       EHS: Exit menu 1 - správa výkazů              .
C1G20002      EXIT_SAPLC1G2_002       EHS: Exit menu 2 - správa výkazů              .
C1G20003      EXIT_SAPLC1G2_003       EHS: Exit menu 1 informace o výkazu             .
C1G20004      EXIT_SAPLC1G2_004       EHS: Exit menu 2 informace o výkazu             .
C1L30001      EXIT_SAPLC1L3_001       EHS: BOMBOS - výpočet procentuálních podílů         .
C1L30002      EXIT_SAPLC1L3_002       EHS: BOMBOS - založení doplňkových dat o látce       .
C1L30003      EXIT_SAPLC1L3_003       EHS: BOMBOS - založení sekundárních dat           .
CADD0001      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_001   Rozšíření menu CAD desktop                 .
CADD0002      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_002   Rozšíření menu CAD desktop                 .
CADD0003      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_003   Zákaznické rozšíření CAD desktopu              .
CADD0004      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_004   Rozšíření obrazovky CAD desktop               .
CADD0004      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_005   Rozšíření obrazovky CAD desktop               .
CADD0004      EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_006   Rozšíření obrazovky CAD desktop               .
CADR001       EXIT_SAPLCADR_001       CAD: User-exit pro správu hlaviček výkresů         .
CATP0001      EXIT_SAPLCATP_001       Stanovení standard.hodin                  .
CATS0001      EXIT_SAPLCATS_001       CATS: Struktura zásoby práce                .
CATS0002      EXIT_SAPLCATS_002       CATS: Obohacení pořízených dat               .
CATS0003      EXIT_SAPLCATS_003       CATS: Kontrola pořízených dat                .
CATS0004      EXIT_SAPLCATS_004       CATS: Deaktivace funkcí v rozhraní             .
CATS0005      EXIT_SAPLCATS_005       CATS: Rozšíření zákaznických polí              .
CATS0005      EXIT_SAPLCATS_008       CATS: Rozšíření zákaznických polí              .
CATS0006      EXIT_SAPLCATS_006       CATS: Kontrola celého listu pracovní doby          .
CATS0008      EXIT_SAPLCATS_007       CATS: Stanovení příjemců workflow pro povolení       .
CATS0009      EXIT_SAPLCATS_009       CATS: Uživat.specifická textová pole v části pořizování dat .
CATS0010      EXIT_SAPLCATS_010       CATS: Uživatelsky specifická textová pole v zásobě práce  .
CATS0011      EXIT_SAPLCATS_011       CATS: Zákaznické funkce                   .
CATS0012      EXIT_SAPLCATS_012       CATS: Subscreen na obrazovce pro pořizování         .
CATSBW01      EXIT_SAPLTSBW_001       Customer exit pro převod výkazu pracovní doby --" BW    .
CAVC0000      EXIT_SAPLCAVC_CFG_001     User-exit: Konfigurace variant: Externí API's        .
CAVC0000      EXIT_SAPLCAVC_INST_001    User-exit: Konfigurace variant: Externí API's        .
CAVC0000      EXIT_SAPLCAVC_INST_002    User-exit: Konfigurace variant: Externí API's        .
CAWAO_TS      EXIT_SAPLCAWAO_CATS_001    Textové formátování zásoby práce              .
CBP00001      EXIT_SAPLCBP_DNL_001     User exits for PP-CBP                    .
CBRC0001      EXIT_SAPLCBRC_CHK02_001    EH&S KontrProd: Určení přiřazení materiál-látka       .
CBRC0002      EXIT_SAPLCBRC_CHK02_002    EH&S KontrProd: Kontrola materiálu             .
CBWA0001      EXIT_SAPLEHSWA_008_001    EH&S-WA: Stanovení úředních čísel pro partnera       .
CBWA0002      EXIT_SAPLEHSWA_420_001    EH&S-WA: Customer-exit, kontrola přiřazení účtu       .
CBWA0003      EXIT_SAPLEHSWA_004API_003   EH&S-WA: Kontrola odpadu vyžadujícího dohled        .
CCLD0001      EXIT_SAPLCLD1_001       Rozšíření IDocs pro typ zprávy ALE CNPMAS          .
CCLD0001      EXIT_SAPLCLD1_002       Rozšíření IDocs pro typ zprávy ALE CNPMAS          .
CCLD0001      EXIT_SAPLCLD1_003       Rozšíření IDocs pro typ zprávy ALE CNPMAS          .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_001       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_002       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_003       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_004       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_005       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_006       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_007       CCM: User-exits                       .
CCM00001      EXIT_SAPLIPW4_008       CCM: User-exits                       .
CCOWB001      EXIT_SAPLCOWB_001       Customer-Exit pro modifikaci záznamu menu          .
CCT00001      EXIT_SAPLCTMV_001       Výst.uživ.spráby atributů: Data atributů před uložením   .
CCUCEI0A      EXIT_SAPLCEI0_021       Archiv ocenění a atributy objektů              .
CCUCEI0B      EXIT_SAPLCEI0_020       Zpracování dávkového vstupu specifické pro zákazníka    .
CCUCEI0H      EXIT_SAPLCEI0_022       Změna nápovědy atributů F4 v konfiguraci          .
CCUCEI0V      EXIT_SAPLCEI0_023       Hledání varianty materiálu se stejným oceněním       .
CCUP0001      EXIT_SAPLCUD2_800       Vyhodnocení tabulek předplánování              .
CCUP0001      EXIT_SAPLCUTS_800       Vyhodnocení tabulek předplánování              .
CCUX0000      EXIT_SAPLCUKO_001       Doplňková kontrola konfigurací               .
CCUX0001      EXIT_SAPLCUD0_001       Zaváděcí funkce pro konfigurace               .
CCUX0001      EXIT_SAPLCUXC_001       Zaváděcí funkce pro konfigurace               .
CCUX0002      EXIT_SAPLCUD0_002       Reakce při konfliktu ve vyhled.objektu na uzlu třídy    .
CCUX0003      EXIT_SAPLCEIS_001       Parametrizace hledání objektů v uzlech tříd         .
CCUX0004      EXIT_SAPLCUKO_003       Dodatečné zpracování konfigurace pomocí relací       .
CCUX0005      EXIT_SAPLCEB1_001       Předání typu položky na vyhledání variant materiálu     .
CCUX0006      EXIT_SAPLCUKO_007       Fixace kusovníku zakázky                  .
CCUX0007      EXIT_SAPLCEB1_002       Definice typu kusovníku při vytváření instancí       .
CCUX0008      EXIT_SAPLCUKO_008       Bez rozkladu kusovníku u externě pořizovaných komponent   .
CCUX0100      EXIT_SAPLCUD0_003       Synchronizace inicializace konfigurace variant       .
CCUX0500      EXIT_SAPLCUD4_001       Konfigurace - tech.parametry - strategie přístupu k tabulkám.
CCUX0510      EXIT_SAPLCUD3_001       Konfigurace: Dodat.zpracování pro změnu obsahu var.tabulky .
CCUX0800      EXIT_SAPLCUKO_002       Řízení úrovně rozčlenění pro vícestupňovou konfiguraci   .
CCUXCTMS      EXIT_SAPLCTMS_001       Složka ocenění a atributy objektů              .
CCUXDATE      EXIT_SAPLCASL_002       Datum platnosti kusovníku zakázky              .
CCUXDATU      EXIT_SAPLCASL_001       Datum rozkladu výsledkově orientovaného kusovníku zakázky  .
CCUXDELE      EXIT_SAPLCLDL_001       Logika doplňku při výmazu dat klasifikace z pohledu CU   .
CCUXDELE      EXIT_SAPLCUCP_002       Logika doplňku při výmazu dat klasifikace z pohledu CU   .
CCUXDYNP      EXIT_SAPLCUKO_011       Dialog při neúplném ocenění atributu            .
CCUXFULL      EXIT_SAPLCASL_003       Úplné rozčlenění na pozadí pro transakci CU51        .
CCUXIACD      EXIT_SAPLCEB1_100       Údržba doplňkových dat při vytváření instancí        .
CCUXINST      EXIT_SAPLCUKO_004       Modifikace pro externí přiřaz.čísel při vytváření instancí .
CCUXMVAR      EXIT_SAPLCUKO_009       Vícestupňová konfigurace s variantami materiálu       .
CCUXOBTY      EXIT_SAPLCEIS_002       Typy objektů pro hledání objektu v uzlu třídy        .
CCUXSETM      EXIT_SAPLCUKO_005       Uložení manuálníchnzměn při zpracování sady         .
CCUXSETM      EXIT_SAPLCUKO_006       Uložení manuálníchnzměn při zpracování sady         .
CCUXSETQ      EXIT_SAPLCUKO_010       Množství komponent při zpracování sady           .
CCUXSTAT      EXIT_SAPLCEB1_003       Definice statusu kusovníku pro materiály s instancí     .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_001       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_010       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_011       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_012       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_013       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_014       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_015       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_016       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_017       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_018       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEI00000      EXIT_SAPLCEI0_019       Dosažitelnost zákaznických funkcí v editoru konfigurace   .
CEPEX001      EXIT_SAPLCEPAUT_001      User-Exit CEP: Kontrola oprávnění pro složku        .
CI200001      EXIT_SAPLCI20_001       Aktivace nového zpracování komponenty            .
CIFBTC01      EXIT_SAPLCCHG_001       Rozšíření pro přenos polí šarží specif.pro zákazníka    .
CIFCID3       EXIT_SAPLCID3_001       User-exits pro Deltareport3                 .
CIFCID3       EXIT_SAPLCID3_002       User-exits pro Deltareport3                 .
CIFCNF01      EXIT_SAPLCCNF_001       Rozšíření zákazníka, integrace zpětného hlášení do APO   .
CIFEVT01      EXIT_SAPLCEVT_001       Core Interface k APO: Rozšíření ke zpracování události   .
CIFEVT01      EXIT_SAPLCEVT_002       Core Interface k APO: Rozšíření ke zpracování události   .
CIFIMO01      EXIT_RIMODGEN_001       Rozšíření v prostředí tvorby integračního modelu      .
CIFIRQ01      EXIT_SAPLBTAP_001       Rozšíření pro snížení spotřeby (výstup)           .
CIFLOC01      EXIT_SAPLCLOC_001       Rozšíření pro přenos polí lokace specif.pro zákazníka    .
CIFLOC01      EXIT_SAPLCLOC_002       Rozšíření pro přenos polí lokace specif.pro zákazníka    .
CIFLOC01      EXIT_SAPLCLOC_003       Rozšíření pro přenos polí lokace specif.pro zákazníka    .
CIFLOC01      EXIT_SAPLCLOC_004       Rozšíření pro přenos polí lokace specif.pro zákazníka    .
CIFLOC02      EXIT_SAPLCDC5_001       Rozšíření pro přenos zákaznických polí lokace        .
CIFMAT01      EXIT_SAPLCMAT_001       Rozšíření pro přenos polí materiálu specif.pro zákazníka  .
CIFMAT02      EXIT_RCIFMTDE_001       Rozšíření pro přenos deaktivovaných materiálů        .
CIFORD01      EXIT_SAPLCORD_001       Rozšíření pro rozhraní příjmu zakázky            .
CIFORD01      EXIT_SAPLCORD_002       Rozšíření pro rozhraní příjmu zakázky            .
CIFORD02      EXIT_SAPLCORD_004       Rozšíření pro přenos polí zakázky specif.pro zákazníka   .
CIFORD02      EXIT_SAPLCOVA_001       Rozšíření pro přenos polí zakázky specif.pro zákazníka   .
CIFORD03      EXIT_SAPLCORD_005       Rozšíř.zakázky na vlast.výrobu - vstup pro zákaznická pole .
CIFORD04      EXIT_SAPLCOVA_003       Určení operací dodateč.zpracování, resp. iniciující operace .
CIFORD04      EXIT_SAPLCOVA_004       Určení operací dodateč.zpracování, resp. iniciující operace .
CIFPCM01      EXIT_SAPLCPCM_001       Rozšíření pro zpracování příjemce výrobní kampaně      .
CIFPIR01      EXIT_SAPLCPIR_001       Rozšíření primárních potřeb - vstup pro zákaznická pole   .
CIFPIR02      EXIT_SAPLCPIR_002       Rozšíření přenosu plánovaných primárních potřeb do APO   .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_001       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_002       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_003       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_004       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_005       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_006       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_007       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPPM01      EXIT_SAPLPGS1_008       Core Interface k APO: Rozšíření k modelu MVP        .
CIFPUR01      EXIT_SAPLMEAP_001       Rozšíření pro přenos polí objednávky specif.pro zákazníka  .
CIFPUR02      EXIT_SAPLCPUR_001       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_001       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_002       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_003       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_004       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_005       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_006       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR02      EXIT_SAPLMEPI_007       Rozšíření: Rozhraní objednávky (Vstup)           .
CIFPUR41      EXIT_SAPLMEAP_002       Potlačení informace o kvótách při přenosu do APO      .
CIFRES01      EXIT_SAPLCRES4_001      Zákazn.výstup - přenos zdrojů                .
CIFRSV02      EXIT_SAPLCRV5_001       Vstupní zpracování manuálních rezervací           .
CIFSHLF1      EXIT_SAPLSHLF_001       Customer exits pro shelf life                .
CIFSHLF1      EXIT_SAPLSHLF_002       Customer exits pro shelf life                .
CIFSHLF1      EXIT_SAPLSHLF_003       Customer exits pro shelf life                .
CIFSLS02      EXIT_SAPLCSLS_001       Rozšíření pro rozhraní zakázky odběratele (vstup)      .
CIFSLS03      EXIT_SAPLCSLS_002       Ovlivnění dat zakázky odběratele před odesláním       .
CIFSLS04      EXIT_SAPLCSLS_003       Ovlivnění dat rezervací před odesláním           .
CIFSRC01      EXIT_SAPLCSRS_001       Rozšíření pro přenos spec.zákaz.polí zdroje odběru     .
CIFSRC01      EXIT_SAPLCSRS_002       Rozšíření pro přenos spec.zákaz.polí zdroje odběru     .
CIFSRC01      EXIT_SAPLCSRS_003       Rozšíření pro přenos spec.zákaz.polí zdroje odběru     .
CIFSRC01      EXIT_SAPLCSRS_004       Rozšíření pro přenos spec.zákaz.polí zdroje odběru     .
CIFSTG01      EXIT_SAPLCSTG_001       Rozšíření pro skupiny přípravy               .
CIFSTK01      EXIT_SAPLCSTK_001       Rozšíření pro přenos polí zásob specif.pro zákazníka    .
CKML        EXIT_SAPLCKMLMVQUANT_001   User-exits pro kalkulaci skutečných nákladů         .
CLCLRS01      EXIT_SAPLCLRS_001       Doplňková pole na výsledkové obrazovce           .
CLCLRS02      EXIT_SAPLCLRS_002       Vyplnění doplňkových polí na výsledkové obrazovce      .
CLCTMS01      EXIT_SAPLCTMS_001       Navrhované hodnoty pro výběr                .
CLCTMS02      EXIT_SAPLCTMS_002       Kontrola, zda jde o stejnou klasifikaci           .
CLCTMS03      EXIT_SAPLCTMS_003       Relace v hledání objektu                  .
CLFM0001      EXIT_SAPLCLFM_001       Změna nebo přednastavení klasifikace objektu        .
CLFM0002      EXIT_SAPLCLFM_002       Vyvolání před uložením dat klasifikace           .
CLFM0003      EXIT_SAPLCLFM_003       Vyvolání po kontrole ocenění atributů            .
CLIDL001      EXIT_SAPLCLIDL_001      Customizing tabulek objektů pro převzetí iniciálních dat  .
CLMMD001      EXIT_SAPLCLMMD_001      Výběr objektů pro hromadné zpracování            .
CLSC0001      EXIT_SAPLCLSC_001       Manipulace s výsledkem hledání               .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_001     Výpočet poplatků za zákaznické rozšíření (Campus Management).
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_002     Výpočet poplatků za zákaznické rozšíření (Campus Management).
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_003     Výpočet poplatků za zákaznické rozšíření (Campus Management).
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_004     Výpočet poplatků za zákaznické rozšíření (Campus Management).
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_005     Výpočet poplatků za zákaznické rozšíření (Campus Management).
CMDI001       EXIT_SAPLCMDI_001       Definice řízení rozkladu pro kusovník            .
CMFU0001      EXIT_SAPLCMFU_001       Definice zákaznické struktury obrazovky           .
CMFU0002      EXIT_SAPLCMFU_002       Nastavení parametrů pro zpětné hlášení času a pohyby mat.  .
CMW8DL01      EXIT_SAPLMWDL_001       Rozšíření CIF-middleware user-exit pro dodávku (vstup)   .
CMW8SH01      EXIT_SAPLMWSH_001       Rozšíření CIF-middleware user-exit pro transporty (vstup) .
CNEX0001      EXIT_SAPLCJSS_001       Pole uživatele PS                      .
CNEX0001      EXIT_SAPLCJWB_001       Pole uživatele PS                      .
CNEX0001      EXIT_SAPLCONW_001       Pole uživatele PS                      .
CNEX0001      EXIT_SAPLCPDO_001       Pole uživatele PS                      .
CNEX0002      EXIT_SAPDBPSJ_001       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_001       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_002       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_003       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_004       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_005       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_006       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0002      EXIT_SAPLCNAU_007       Kontrola oprávnění PS                    .
CNEX0003      EXIT_SAPLCJSS_002       Pole specifická pro zákazníka PS standard.definice proj.  .
CNEX0003      EXIT_SAPLCJSS_003       Pole specifická pro zákazníka PS standard.definice proj.  .
CNEX0004      EXIT_SAPLCJSS_004       Pole specifická pro zákazníka standard.prvku PSP      .
CNEX0004      EXIT_SAPLCJSS_005       Pole specifická pro zákazníka standard.prvku PSP      .
CNEX0005      EXIT_SAPLCPDO_002       Pole specifická pro zákazníka v operaci (standard.síť)   .
CNEX0005      EXIT_SAPLCPDO_003       Pole specifická pro zákazníka v operaci (standard.síť)   .
CNEX0006      EXIT_SAPLCJWB_002       Pole specifická pro zákazníka PS definice proj.       .
CNEX0006      EXIT_SAPLCJWB_003       Pole specifická pro zákazníka PS definice proj.       .
CNEX0007      EXIT_SAPLCJWB_004       Pole specifická pro zákazníka PS prvku PSP         .
CNEX0007      EXIT_SAPLCJWB_005       Pole specifická pro zákazníka PS prvku PSP         .
CNEX0008      EXIT_SAPLCONW_002       Pole specif.pro zákazníka PS v operaci (síť.diagr.)     .
CNEX0008      EXIT_SAPLCONW_003       Pole specif.pro zákazníka PS v operaci (síť.diagr.)     .
CNEX0009      EXIT_SAPLCOMK_001       Materiál.komponenta v síť.diagr.              .
CNEX0010      EXIT_FDBPS000_001       PS: Hierarchie definovaná zákazníkem v LDB PSJ       .
CNEX0011      EXIT_SAPLCOMK_002       Rozčlenění kusovníku v síť.diagramu na přehled komponent  .
CNEX0012      EXIT_SAPLCOKO_002       Odvození exter.čísla síť.diagramu z čísla SSP        .
CNEX0013      EXIT_SAPLCOMK_004       Zakázka: Rozšíř.zákazníka: Předvol.typ položky komp.přiřaz. .
CNEX0014      EXIT_SAPLCN10_001       Externí data pro převzetí kusovníku             .
CNEX0015      EXIT_SAPLCN10_002       Změna dat kusovníku pro převzetí kusovníku         .
CNEX0016      EXIT_SAPLCOKO_003       PS Specifická pole zákazníka v hlavičce síť.diagr.     .
CNEX0016      EXIT_SAPLCOKO_004       PS Specifická pole zákazníka v hlavičce síť.diagr.     .
CNEX0017      EXIT_SAPLNWGR_001       Spec.informace zákazníka o uzlu v grafice síť.diag.(údržba) .
CNEX0018      EXIT_FCNGR000_001       Spec.informace zákazníka o uzlu v grafice síť.diag.(infosys).
CNEX0018      EXIT_FCNGR000_004       Spec.informace zákazníka o uzlu v grafice síť.diag.(infosys).
CNEX0018      EXIT_SAPLCJG1_004       Spec.informace zákazníka o uzlu v grafice síť.diag.(infosys).
CNEX0018      EXIT_SAPLNWGR_004       Spec.informace zákazníka o uzlu v grafice síť.diag.(infosys).
CNEX0019      EXIT_SAPLCNGR_001       Spec.inform.zákaz.o uzlu v grafice síť.diag.(údržba st.sítě).
CNEX0020      EXIT_FCNGR000_002       Dodat.informace v poli DIN grafiky síť.diagramu (údržba SD) .
CNEX0020      EXIT_SAPLNWGR_002       Dodat.informace v poli DIN grafiky síť.diagramu (údržba SD) .
CNEX0021      EXIT_FCNGR000_003       Dodat.informace v poli DIN grafika hierarchie (údržba SD)  .
CNEX0021      EXIT_SAPLCJG1_003       Dodat.informace v poli DIN grafika hierarchie (údržba SD)  .
CNEX0022      EXIT_SAPLCNGR_002       Dodat.informace v poli DIN (údržba stand.sítě)       .
CNEX0023      EXIT_SAPLCJG1_001       Informace o uzlu defin.zákazníkem v grafice hierarchie   .
CNEX0024      EXIT_SAPLCJGR_001       Titulek grafiky defin.zákazníkem v pruh.diagr./pl.tabuli pr..
CNEX0025      EXIT_SAPLCJME_001       Doplňková pole pro sumarizaci projektu           .
CNEX0025      EXIT_SAPLCJME_002       Doplňková pole pro sumarizaci projektu           .
CNEX0025      EXIT_SAPLCJME_003       Doplňková pole pro sumarizaci projektu           .
CNEX0026      EXIT_SAPLCOMK_005       Zákaznické rozšíření pro všeobecnou kontrolu materiálu   .
CNEX0027      EXIT_SAPLCOMK_007       Zákaznické rozšíření: Nalezení závodu, skladu ke komponentě .
CNEX0028      EXIT_SAPLCOZR_001       Kontrola uvolnění operace                  .
CNEX0029      EXIT_SAPLCOZR_002       Kontrola uvolnění síť.diagramu               .
CNEX0030      EXIT_SAPLCOMK_009       Aktualizace výsledku přiřazení kusovníku          .
CNEX0031      EXIT_SAPLCNEV_03_POC_001   Analýza pokroku: User-exit pro stanovení hodnoty pokroku  .
CNEX0032      EXIT_SAPMKFPR_001       PS Uživatelské funkce u dohody o vnitropodnikové ceně    .
CNEX0033      EXIT_SAPLCJSS_006       PSP: Předb.obsazení vyhledávacího/nahrazovacího řetězce   .
CNEX0033      EXIT_SAPLCJWB_006       PSP: Předb.obsazení vyhledávacího/nahrazovacího řetězce   .
CNEX0034      EXIT_SAPLCN10_003       Kontrola nového přiřazení v rámci převzetí kusovníku    .
CNEX0035      EXIT_SAPLCN10_004       Kontrola změny v rámci převzetí kusovníku          .
CNEX0036      EXIT_SAPLCN10_005       Kontrola akce výmazu v rámci převzetí kusovníku       .
CNEX0037      EXIT_SAPLCOMK_011       Kontrola nově založené komponenty              .
CNEX0038      EXIT_SAPLCOMK_012       Kontrola změněné komponenty                 .
CNEX0039      EXIT_SAPLCOMK_013       Kontrola výmazu komponenty v síťovém diagramu        .
CNEX0040      EXIT_SAPLCOMK_015       Nalezení refer.zdroje v síť.diagramu            .
CNEX0041      EXIT_SAPLCOZF_004       Datum simulace cen k nákupním infozáznamům         .
CNEX0041      EXIT_SAPLCOZF_005       Datum simulace cen k nákupním infozáznamům         .
CNEX0042      EXIT_SAPLCN10_006       Řízení předb.potřeb na nejvyšší úrovni kusovníku      .
CO610001      EXIT_SAPLCO61_001       User exit-zpracování montáže                .
COCCA001      EXIT_SAPLKBER_001       Rozš.zákazníka pro kontroly oprávnění pro nákl.střediska  .
COCCA002      EXIT_SAPLKBER_002       Uživatelské rozšíření pro ověření organizačních oprávnění  .
COI20001      EXIT_SAPLCOI2_001       Změna nalezených osob                    .
COI20002      EXIT_SAPLCOI2_002       Alternativní pořízení dat disponibility personálu      .
COIB0001      EXIT_SAPLCOIB_001       User-exit pro nástroj přiřazení As-Built          .
CONF0001      EXIT_SAPLCORU_001       Rozšíření ve zpětném hlášení zakázky            .
CONFPI01      EXIT_SAPLCORF_401       Zp.hláš.proc.zakázky: Stanovení navrh.hodnot spec.pro zákaz..
CONFPI02      EXIT_SAPLCORF_402       Zp.hláš.proc.zakázky: Kontroly zadání 1 spec.pro zákazníka .
CONFPI03      EXIT_SAPLCORF_403       Zp.hláš.proc.zakázky:Kontrola spec.pro zákaz.po výběru oper..
CONFPI04      EXIT_SAPLCORF_404       Zp.hláš.proc.zakázky: Kontroly zadání 2 spec.pro zákazníka .
CONFPI05      EXIT_SAPLCORF_405       Zp.hláš.proc.zakázky:Doplnění spec.pro zákazníka při uložení.
CONFPI06      EXIT_SAPLCORF_406       Zpět.hlášení proc.zakázky: Zdědění skutečných dat      .
CONFPM01      EXIT_SAPLCORF_001       Zp.hláš.zakázky PM/SM: Stanovení navrh.hodnot spec.pro zák. .
CONFPM02      EXIT_SAPLCORF_002       Zp.hláš.zakázky PM/SM: Kontroly zadání 1 spec.pro zákazníka .
CONFPM03      EXIT_SAPLCORF_003       Zp.hláš.zak.PM/SM: Kontroly spec.pro zákaz.dle výběru oper. .
CONFPM04      EXIT_SAPLCORF_004       Zp.hláš.zakázky PM/SM: Kontroly zadání 2 spec.pro zákazníka .
CONFPM05      EXIT_SAPLCORF_005       Zp.hláš.zakázky PM/SM: Doplnění spec.pro zákaz.při uložení .
CONFPP01      EXIT_SAPLCORF_101       Zp.hláš.zakázky PP: Stanovení navrh.hodnot spec.pro zákaz. .
CONFPP02      EXIT_SAPLCORF_102       Zp.hlášení zakázky PP: Kontroly zadání 1 spec.pro zákazníka .
CONFPP03      EXIT_SAPLCORF_103       Zp.hláš.zakázky PP:Kontrola spec.pro zákaz.po výběru operace.
CONFPP04      EXIT_SAPLCORF_104       Zp.hlášení zakázky PP: Kontroly zadání 2 spec.pro zákazníka .
CONFPP05      EXIT_SAPLCORF_105       Zp.hlášení zakázky PP: Doplnění spec.pro zákaz.při uložení .
CONFPP06      EXIT_SAPLCORF_106       Zpět.hlášení zakázky PP: Zdědění skutečných dat       .
CONFPP07      EXIT_SAPLCORU_S_100      Jednoobraz.zadání: Vložení podobrazovek defin.uživatelem  .
CONFPP07      EXIT_SAPLCORU_S_101      Jednoobraz.zadání: Vložení podobrazovek defin.uživatelem  .
CONFPS01      EXIT_SAPLCORF_006       Zp.hlášení PS: Stanovení navrh.hodnot spec.pro zákazníka  .
CONFPS02      EXIT_SAPLCORF_007       Zp.hlášení PS: Kontroly zadání 1 spec.pro zákazníka     .
CONFPS03      EXIT_SAPLCORF_008       Zp.hlášení PS: Kontrola spec.pro zákazníka po výběru operace.
CONFPS04      EXIT_SAPLCORF_009       Zp.hlášení PS: Kontroly zadání 2 spec.pro zákazníka     .
CONFPS05      EXIT_SAPLCORF_010       Zp.hlášení PS: Doplnění spec.pro zákazníka při uložení   .
COOCM001      EXIT_SAPLCOOCMB_001      Konflikt při změnovém kroku                 .
COOCM002      EXIT_SAPLCOOCM_001      OCM: Definice porovnávaných polí pro porovnání zakázek   .
COOM0001      EXIT_SAPLKASC_001       Funkce klienta pro přirážky režijních nákladů        .
COOM0001      EXIT_SAPLKASC_002       Funkce klienta pro přirážky režijních nákladů        .
COOM0001      EXIT_SAPLKASC_003       Funkce klienta pro přirážky režijních nákladů        .
COOM0002      EXIT_SAPLKASC_011       Funkce klienta: Rozlišení nákladových středisek       .
COOM0002      EXIT_SAPLKASC_012       Funkce klienta: Rozlišení nákladových středisek       .
COOM0002      EXIT_SAPLKASC_013       Funkce klienta: Rozlišení nákladových středisek       .
COOM0002      EXIT_SAPLKASC_014       Funkce klienta: Rozlišení nákladových středisek       .
COOM0002      EXIT_SAPLKASC_015       Funkce klienta: Rozlišení nákladových středisek       .
COOM0003      EXIT_SAPLKOBS_001       Uživatelské funkce pro autom.generování zúčtovacího předpisu.
COOMBP01      EXIT_SAPLKWM3_001       Obchodní proces: Uživatelská doplňková pole v kmen.záznamu .
COOMBP01      EXIT_SAPLKWM3_002       Obchodní proces: Uživatelská doplňková pole v kmen.záznamu .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_001       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_002       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_003       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_004       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_005       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_006       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_007       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_008       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_009       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMBP03      EXIT_SAPL1036_010       Obchodní proces: Rozšíření BAPI               .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_001       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_002       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_003       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_004       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_005       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_006       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_007       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_008       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMEP01      EXIT_SAPLKAEP_009       CO-OM: Inform.systém -" výkazy jednotlivých položek     .
COOMKA01      EXIT_SAPLKMA4_001       Nákl.druh: Uživatelská doplňková pole v kmenovém záznamu  .
COOMKA01      EXIT_SAPLKMA4_002       Nákl.druh: Uživatelská doplňková pole v kmenovém záznamu  .
COOMKPLV      EXIT_SAPMGPLV_010       User-Exit: Kopírování skut.do plánu a kopírování plánování .
COOMKPLV      EXIT_SAPMGPLV_020       User-Exit: Kopírování skut.do plánu a kopírování plánování .
COOMKPT4      EXIT_SAPMKPT4_010       Customer-exit: Kopírov.plán-"plán/skut.-"plán pro nákl.stř. .
COOMKPT4      EXIT_SAPMKPT4_020       Customer-exit: Kopírov.plán-"plán/skut.-"plán pro nákl.stř. .
COOMKS01      EXIT_SAPLKMA1_001       Nákl.středisko: Uživatelská doplň.pole v kmenovém záznamu  .
COOMKS01      EXIT_SAPLKMA1_002       Nákl.středisko: Uživatelská doplň.pole v kmenovém záznamu  .
COOMKS02      EXIT_SAPLKMA1_003       Nákladové středisko: Kontroly při uložení          .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_001       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_002       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_003       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_004       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_005       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_006       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_007       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_008       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_009       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMKS03      EXIT_SAPL0012_010       Nákladové středisko: Rozšíření BAPI             .
COOMLA01      EXIT_SAPLKMA6_001       Druh výkonu: Uživatelská doplňková pole v kmenovém záznamu .
COOMLA01      EXIT_SAPLKMA6_002       Druh výkonu: Uživatelská doplňková pole v kmenovém záznamu .
COOPA002      EXIT_SAPLKAUF_001       Fce zákazníka při údržbě kmen.dat vnitropodnik.zakázky   .
COOPA003      EXIT_SAPMKAUF_002       Uživatelská pole v kmenovém souboru zakázek         .
COOPA003      EXIT_SAPMKAUF_003       Uživatelská pole v kmenovém souboru zakázek         .
COOPA004      EXIT_SAPLKAUF_004       Uživatelská funkce: Tisk kmenových dat zakázky       .
COOPA_01      EXIT_SAPLKOAU_002       Uživatelské kontrolní moduly pro vnitropodnikové zakázky  .
COOPA_01      EXIT_SAPLRKIO_001       Uživatelské kontrolní moduly pro vnitropodnikové zakázky  .
COOPA_01      EXIT_SAPLRKIO_002       Uživatelské kontrolní moduly pro vnitropodnikové zakázky  .
COPA0001      EXIT_SAPLKEAA_001       Rozšíření pro odvozování v analýze ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0001      EXIT_SAPLKEAA_002       Rozšíření pro odvozování v analýze ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0001      EXIT_SAPLKEDRCOPA_001     Rozšíření pro odvozování v analýze ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0002      EXIT_SAPLKEAB_001       Rozšíření pro ocenění v analýze ziskovosti (CO-PA)     .
COPA0002      EXIT_SAPLKEAB_002       Rozšíření pro ocenění v analýze ziskovosti (CO-PA)     .
COPA0002      EXIT_SAPLKEAB_003       Rozšíření pro ocenění v analýze ziskovosti (CO-PA)     .
COPA0002      EXIT_SAPLKEAB_004       Rozšíření pro ocenění v analýze ziskovosti (CO-PA)     .
COPA0003      EXIT_SAPLKEAK_001       Rozšíření pro přiřazení účtu výsledkovému objektu (CO-PA)  .
COPA0004      EXIT_SAPLKECU_001       Rozšíření pro přepočet měny (CO-PA)             .
COPA0005      EXIT_SAPLKEII_001       Rozšíření pro aktualizaci skutečných dat (CO-PA)      .
COPA0005      EXIT_SAPLKEII_002       Rozšíření pro aktualizaci skutečných dat (CO-PA)      .
COPA0006      EXIT_SAPLKEP5_001       Rozšíření pro plánování (CO-PA)               .
COPA0006      EXIT_SAPLKEP5_002       Rozšíření pro plánování (CO-PA)               .
COPA0007      EXIT_SAPLKEA4_001       Rozšíření pro převzetí externích dat (CO-PA)        .
COPA0007      EXIT_SAPLKEA4_002       Rozšíření pro převzetí externích dat (CO-PA)        .
COPA00RE      EXIT_SAPLKEX3_001       Převzetí dat BW-CO-PA                    .
COPCP001      EXIT_SAPLCK21_001       User-Exit pro kalkulaci přesahující rámec účetního okruhu  .
COPCP002      EXIT_SAPLCK36_001       User-Exit Ocenění materiálu, oceněná jedn.zásoba odběratele .
COPCP003      EXIT_SAPLCK01_001       USER-EXIT pro kalkulaci pomocných výrobních prostředků   .
COPCP004      EXIT_SAPLKKEX_001       Rozšíření - sypaný materiál                 .
COPCP005      EXIT_SAPLCK21_002       User-Exit pro ocenění materiálu (strategie U)        .
COPCP006      EXIT_SAPLCKWB_001       Pro CKWB                          .
COPCP_CC      EXIT_SAPLCKTC01_001      Uživ.podobrazovka pro doplň.data CI_CBEW_USER        .
COPCP_CC      EXIT_SAPLCKTC01_002      Uživ.podobrazovka pro doplň.data CI_CBEW_USER        .
COZF0001      EXIT_SAPLCOZF_001       Změna požadavku na objednávku externí operace        .
COZF0002      EXIT_SAPLCOZF_002       Změna požadavku na objednávku externí komponenty      .
CPAU0001      EXIT_SAPLCPAU_001       Rozšíření kontroly oprávnění v postupech          .
CPAU0001      EXIT_SAPLCPCL_001       Rozšíření kontroly oprávnění v postupech          .
CPAU0001      EXIT_SAPLCPCL_TSK_001     Rozšíření kontroly oprávnění v postupech          .
CPAU0001      EXIT_SAPLCPCL_TSK_003     Rozšíření kontroly oprávnění v postupech          .
CPDO0001      EXIT_SAPLCP80_001       Ověření měrných jednotek při referenci stand.postupu    .
CPDO0001      EXIT_SAPLCPCL_TSK_002     Ověření měrných jednotek při referenci stand.postupu    .
CPDO0001      EXIT_SAPLCPDO_004       Ověření měrných jednotek při referenci stand.postupu    .
CPRE0001      EXIT_SAPLCPRE_001       Rozšíření kontrol reorganizace pro postupy         .
CRDTE001      EXIT_SAPLDTCO_001       Program Exits for Determining the Downtime of the Resources .
CUBX0001      EXIT_SAPLCUBX_001       Konfigurace: Stanovení nadřazeného materiálu        .
CUBX0001      EXIT_SAPLCUBX_002       Konfigurace: Stanovení nadřazeného materiálu        .
CUBX0001      EXIT_SAPLM60P_003       Konfigurace: Stanovení nadřazeného materiálu        .
CUCPDEL1      EXIT_SAPLCUCP_006       Přídavná logika: Výmaz klasifikačních dat LO-VC view CBASE .
CUCPDEL1      EXIT_SAPLCUCP_007       Přídavná logika: Výmaz klasifikačních dat LO-VC view CBASE .
CUCPDEL1      EXIT_SAPLCUCP_008       Přídavná logika: Výmaz klasifikačních dat LO-VC view CBASE .
CUCPDELE      EXIT_SAPLCLDL_002       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dat z view LO-VC     .
CUCPDELE      EXIT_SAPLCUCP_003       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dat z view LO-VC     .
CUCPDELE      EXIT_SAPLCUCP_004       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dat z view LO-VC     .
CUCPDELE      EXIT_SAPLCUCP_005       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dat z view LO-VC     .
CUCQ0001      EXIT_SAPLCUCQ_001       Přídavná logika: Výběr profilů konfigurace (v FG CUCQ)   .
CV000001      EXIT_SAPLCV00_001       Rozšíření pro vstupní kontrolu ve správě dokumentů     .
CV000001      EXIT_SAPLCV00_002       Rozšíření pro vstupní kontrolu ve správě dokumentů     .
CV110001      EXIT_SAPLCV110_001      SSD: Rozšíření pro dialog SSD (FM: CV110)          .
CV110001      EXIT_SAPLCV110_002      SSD: Rozšíření pro dialog SSD (FM: CV110)          .
CV110001      EXIT_SAPLCV110_003      SSD: Rozšíření pro dialog SSD (FM: CV110)          .
CV110001      EXIT_SAPLCV110_004      SSD: Rozšíření pro dialog SSD (FM: CV110)          .
CVDI0001      EXIT_SAPLCVV1_001       User-exit: DDS - uložení seznamu příjemců          .
CVDI0002      EXIT_SAPLCVV1_002       User-exit: DDS - modifikace iniciál.hodnot pro dynpro 100  .
CVDI0003      EXIT_SAPLCVV1_003       User-exit: DDS - určení originálu              .
CVDI0004      EXIT_SAPLCVV1_004       User-exit: DDS - určení části a verze dokumentu       .
CVDI0005      EXIT_SAPLCVV2_001       User-exit: DDS - založení distrib.požadavku         .
CVDI0006      EXIT_SAPLCVV2_002       User-exit: DDS - kontrola dílčího požadavku         .
CVDI0007      EXIT_SAPLCVV2_003       User-exit: DDS - založení iniciál.požadavku         .
CVDI0008      EXIT_SAPLCVV5_001       User-exit: DDS - určení kontextu              .
CVDI0009      EXIT_SAPLCVVW_001       User-exit: DDS - přístup ITS                .
CVDI0010      EXIT_SAPLCVV1_005       User-Exit: SDD - určení aplikace pro workstation      .
CVDI0011      EXIT_SAPLCVVW_002       SDD: ITS přístup na pakety distribučních požadavků     .
CVDI0020      EXIT_SAPLCVV2_004       Exit pro distribuci originálů                .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_001      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_002      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_003      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_004      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_005      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVDS0001      EXIT_SAPLCVALE_006      User-Exits pro Systém správy dokumentů ALE (DOCMAS)     .
CVEA0001      EXIT_SAPLCVEA_001       EHS: Customer-Exit pro kontrolu názvu materiálu       .
CVEA0002      EXIT_SAPLCVEA_002       EHS: Customer-exit k vytřídění hodnot parametru       .
CVFE0001      EXIT_SAPLCVFE_001       EHS: Výběr výst.zařízení pro odeslání výkazu        .
CY040001      EXIT_SAPLCY04_001       Fixace oblastí plánování                  .
CY190001      EXIT_SAPLCY19_001       Změna operace zakázky v rámci plánování kapacity      .
CYPP0001      EXIT_SAPLCYPP06_001      Změna kritérií posloupnosti a sekvenčního plánování     .
CYPP0002      EXIT_SAPLCYPP01_002      CYPP: Pole definovaná uživatelem pro třídění        .
CYPP0003      EXIT_SAPLCYPP05_001      CYPP: Pole formátovacího klíče               .
CYPP0004      EXIT_SAPLCYPP01_004      Třídění: Nahrazení obsahu pole               .
CYPP0005      EXIT_SAPLCYPP02_001      CYPP: Pole definovaná uživatelem pro zobrazení       .
CYPP0006      EXIT_SAPLCYPP02_002      Změna obsahu pole (formátování)               .
DG080001      EXIT_SAPLDG08_001       EHS: ALE (kmen.soubor nebezpeč.zboží) filtrování u příjemce .
DG080002      EXIT_SAPLDG08_002       EHS: ALE (kmen.soubor nebezpeč.zboží) filtrování u odesílat..
DG100001      EXIT_SAPLDG10_001       NZ: Psaní změnových dokladů                 .
DG550001      EXIT_SAPLDG55_001       NM: Zjištění klíčů SAPscript k polím APPEND         .
DG560001      EXIT_SAPLDG56_001       NM: PPN Zjištění relevantních prvků expedice        .
DG560002      EXIT_SAPLDG56_002       NM: PPN Zjištění relevantních specifikací          .
DG600001      EXIT_SAPLDG60_001       EHS-DG: Pomíchání dat rozvrž.a pol.pro očekáv.dodávku    .
DG600002      EXIT_SAPLDG60_002       EHS-DG:Zjištění předběžných dodávek             .
DG600003      EXIT_SAPLDG60_003       EHS-DG:Zápis hlavičky protokolu pro předb.dodávky      .
DG700001      EXIT_SAPLDG70_002       EHS-DG: Rozšíření pro kombinace typ přepravce/stát     .
DG700002      EXIT_SAPLDG70_001       Individuální stanovení států a typů přepravců        .
DG700003      EXIT_SAPLDG70_003       NM: Výměna materiálu a rozbalení několika komponent     .
DG700004      EXIT_SAPLDG70_004       EHS-DG: Ind.stanov.států/TDM v expedici a prodeji      .
DG800001      EXIT_SAPLDG80_001       EHS-DG: Dopl.data pro nebezp.materiál v expedici      .
DG800001      EXIT_SAPLDG80_002       EHS-DG: Dopl.data pro nebezp.materiál v expedici      .
DG800001      EXIT_SAPLDG80_003       EHS-DG: Dopl.data pro nebezp.materiál v expedici      .
DG800002      EXIT_SAPLDG80_004       EHS-DG: Dopl.data k nebezp.materiál v prodeji        .
DG800002      EXIT_SAPLDG80_005       EHS-DG: Dopl.data k nebezp.materiál v prodeji        .
DG800002      EXIT_SAPLDG80_006       EHS-DG: Dopl.data k nebezp.materiál v prodeji        .
DW_BEAC1      EXIT_SBEAC001_001       Rozšíření pro BEAC letový systém              .
E07         EXIT_SAPLE30B_001       IS-U: Instalace přístrojů a struktura odběrného místa    .
E07         EXIT_SAPLEG42_001       IS-U: Instalace přístrojů a struktura odběrného místa    .
E07         EXIT_SAPLEG42_002       IS-U: Instalace přístrojů a struktura odběrného místa    .
E07         EXIT_SAPLEG60_001       IS-U: Instalace přístrojů a struktura odběrného místa    .
E25S0001      EXIT_SAPLE25S_001       IS-U: Kontrola a změna logického view plánu záloh      .
EA610002      EXIT_SAPLEA61_002       IS-U: Oprava splatností plánu záloh             .
EAN12801      EXIT_SAPLLE_EAN128_001    EAN128: Kódování, dekódování, tisk etiket          .
EAN12801      EXIT_SAPLLE_EAN128_002    EAN128: Kódování, dekódování, tisk etiket          .
EAN12801      EXIT_SAPLLE_EAN128_003    EAN128: Kódování, dekódování, tisk etiket          .
EAN12801      EXIT_SAPLLE_EAN128_004    EAN128: Kódování, dekódování, tisk etiket          .
EAN12801      EXIT_SAPLLE_EAN128_005    EAN128: Kódování, dekódování, tisk etiket          .
EBIA0001      EXIT_SAPLEA01_001       IS-U: Uživatelská pole v zúčtovacím dokladu         .
EBIA0001      EXIT_SAPLEA16HELP_002     IS-U: Uživatelská pole v zúčtovacím dokladu         .
EBIA0002      EXIT_SAPLEA00_001       IS-U: Časové rozlišení podle termínů specific. pro zákazníka.
EBIA0003      EXIT_SAPLEA01_002       IS-U: Kontroly zúčtování defin.uživatelem a celková kontrola.
EBIA0003      EXIT_SAPLEAITALY_001     IS-U: Kontroly zúčtování defin.uživatelem a celková kontrola.
EBIA0004      EXIT_SAPLEA54_001       IS-U: Customer-exit pro externí výpočet stlačitelnosti   .
EBIA0005      EXIT_SAPLEA02_001       IS-U: Řízení zrušení hromadných běhů            .
EBIA0006      EXIT_SAPLEA69_001       IS-U: Správa čas.období: Stanovení časových úseků v zúčtov. .
EBIA0007      EXIT_SAPLEABC_001       IS-U: Uživatelské akce ve stornu zúčtování         .
EBIA0008      EXIT_SAPLEABE_001       IS-U: Uživatelské akce v aktualizaci storna zúčtování    .
EBIA0009      EXIT_SAPLEA00_009       IS-U: Denní/měsíční úprava při přepisu           .
EBIA0011      EXIT_SAPLEA01_003       IS-U: Aktualizace zúčtování                 .
EBIA0012      EXIT_SAPLEA01_004       IS-U: Vyplnění dat zákaz.v objektu zúčtování OBJ      .
EBIA0013      EXIT_SAPLEA02_002       IS-U: Kontrola zákazníka ve výběru zúčtování        .
EBIA0014      EXIT_SAPLEA01_005       IS-U: Vyplňování zákaznických polí v manuálním objektu zúčt..
EBIA0015      EXIT_SAPLEA01_006       IS-U: Zpět.účtování customer-exit              .
EBIA0016      EXIT_SAPLEABJ_001       IS-U: Určení spalného tepla pro zúčtování          .
EBIA0018      EXIT_SAPLEA_BACKBILLING_001  IS-U: Podmínky zákazníka při souhrnu řádků NB        .
EBIA0019      EXIT_SAPLEABW_001       IS-U: Zákaznické porovnání faktury             .
EBIA0020      EXIT_SAPLEADYPERCON_001    IS-U: Změna aktuálního období při dynam.řízení období   .
EBIA0021      EXIT_SAPLEA00_007       IS-U: Změna zúčtovacího období při dyn.řízení období    .
EBIA0022      EXIT_SAPLEAIN_001       IS-U: Změna posloupnosti smlouvy pro zúčtování       .
EBIA0023      EXIT_SAPLE20B_001       IS-U: Kontroly pro fakta                  .
EBIA0024      EXIT_SAPLEAWASTE01_007    IS-U: Rozšíření pro stanovení speciálních hodnot operandů  .
EBIA0025      EXIT_SAPLEA00_002       IS-U: Určena odlišná významnost u měřených množství     .
EBIA0026      EXIT_SAPLEA54_002       IS-U: Následné zprac.koef.plynu               .
EBIA0027      EXIT_SAPLE20B_002       IS-U: Rozšíření faktů kontroly oprávnění          .
EBIA0028      EXIT_SAPLEA01_008       IS-U: Vyplnění/uložení fakt zákazníka ve zúčt.objektu    .
EBIA0028      EXIT_SAPLEA01_009       IS-U: Vyplnění/uložení fakt zákazníka ve zúčt.objektu    .
EBIA0029      EXIT_SAPLEABR_001       IS-U: Připuštění opakovaného storna úpravy         .
EBIC0001      EXIT_SAPLEACH_001       IS-U: Stanovení skupin vyhodnocení pro historii spotřeby  .
EBIC0001      EXIT_SAPLEACH_002       IS-U: Stanovení skupin vyhodnocení pro historii spotřeby  .
EBIC0001      EXIT_SAPLEACH_003       IS-U: Stanovení skupin vyhodnocení pro historii spotřeby  .
EBIS0001      EXIT_SAPLEA91_001       IS-U: User Exit pro externí ceny (EBL)           .
EBIS0002      EXIT_SAPLE20Q_001       IS-U: User exits pro typ tarifu a skupinu faktů sazby    .
EBIS0002      EXIT_SAPLE20Q_002       IS-U: User exits pro typ tarifu a skupinu faktů sazby    .
EBIS0002      EXIT_SAPLE20Q_003       IS-U: User exits pro typ tarifu a skupinu faktů sazby    .
EBIS0002      EXIT_SAPLE20Q_004       IS-U: User exits pro typ tarifu a skupinu faktů sazby    .
EBIS0003      EXIT_SAPLE20D_001       IS-U: Referenční hodnoty - zahrnutí polí defin.uživatelem  .
EBIS0003      EXIT_SAPLE20D_002       IS-U: Referenční hodnoty - zahrnutí polí defin.uživatelem  .
EBIS0003      EXIT_SAPLE20D_003       IS-U: Referenční hodnoty - zahrnutí polí defin.uživatelem  .
EBIS0003      EXIT_SAPLE20D_004       IS-U: Referenční hodnoty - zahrnutí polí defin.uživatelem  .
EBIS0004      EXIT_SAPLEACS_001       IS-U: Front office: Výstup hodnot historic.spotřeb     .
EBIS0004      EXIT_SAPLEACS_002       IS-U: Front office: Výstup hodnot historic.spotřeb     .
EBIS0005      EXIT_SAPLEFTRANS_001     User-exit pro přenos faktů odběrného místa         .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_001       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_002       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_003       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_004       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_005       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_006       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_007       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_008       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_009       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0006      EXIT_SAPLE20A_010       IS-U: Typ sazby - včetně subscreen a kontroly pole     .
EBIS0007      EXIT_SAPLEA89B_001      IS-U: User-Exit pro kontroly cen              .
EBIS0008      EXIT_SAPLEA71P_001      IS-U: User-Exit pro kontrolu výše výhřevnosti        .
EBIS0009      EXIT_SAPLEA89B_002      IS-U: Rozšíření pro zobrazení měny ve faktech        .
EBIS0010      EXIT_SAPLEA89B_003      IS-U: Rozšíření pro zákaznické řízení přepravy       .
EC500001      EXIT_SAPLEC50_001       IS-U: Přihlášení - stanovení hodnoty a důvodu záruky    .
EC500002      EXIT_SAPLEC50_002       IS-U: Přihlášení - kontrola datového prostředí při vstupu  .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_001    IS-U: Rozšíření pro deregulaci/výměnu dat          .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_002    IS-U: Rozšíření pro deregulaci/výměnu dat          .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_003    IS-U: Rozšíření pro deregulaci/výměnu dat          .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_004    IS-U: Rozšíření pro deregulaci/výměnu dat          .
ECIAC001      EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_001  IS-U:Internet Self-Service - Rozšíření. Správa uživatelů  .
ECIAC001      EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_002  IS-U:Internet Self-Service - Rozšíření. Správa uživatelů  .
ECIAC001      EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_003  IS-U:Internet Self-Service - Rozšíření. Správa uživatelů  .
ECONNOBJ      EXIT_SAPLES55_001       IS-U: Kontrola duplicity pro přípojný objekt        .
ECSBT001      EXIT_SAPLESBP_001       Hlášení specifická pro zákazníka v informačním protokolu  .
ECSBTI01      EXIT_SAPLEC50_003       IS-U: Přihlášení - stanovení aplikačního formuláře     .
ECSBTI02      EXIT_SAPLEC50_004       IS-U: Přihlášení - stanovení zálohy             .
ECSBTI03      EXIT_SAPLEC50_005       IS-U: Přihlášení - Kontroly specifikované pro zákazníka   .
ECSBTI04      EXIT_SAPLEC50_006       IS-U: Přihlášení - Stanovení smlouvy k přenosu       .
ECSBTIO1      EXIT_SAPLEC60_002       Předvolba hodnoty pole pro přepis (EC60)          .
ECSBTIO1      EXIT_SAPLEC60_007       Předvolba hodnoty pole pro přepis (EC60)          .
ECSBTIO1      EXIT_SAPLEC60_011       Předvolba hodnoty pole pro přepis (EC60)          .
ECSBTMR1      EXIT_SAPLEUMZ_001       Přednastavení znaku pro založení servisního hlášení/zakázky .
ECSBTO01      EXIT_SAPLEC55_011       IS-U: Odhlášení - Stanovení navrhovaných hodnot       .
ECSBTO02      EXIT_SAPLEC55_012       IS-U: Odhlášení - Kontroly specifikované pro zákazníka   .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_001       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_002       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_003       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_004       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_005       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_006       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_007       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_008       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_009       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSCC001      EXIT_SAPLBPT1_010       FI-CA Kontakt se zákazníkem-zahrn.podobrazovky a kontr.pole .
ECSFO001      EXIT_SAPLEECIC_COMP00_001   IS-U: Rozšíření vyhl.programu v Customer Interaction Center .
ECSFO001      EXIT_SAPLEECIC_COMP02_001   IS-U: Rozšíření vyhl.programu v Customer Interaction Center .
ECSFO001      EXIT_SAPLEECIC_COMP02_002   IS-U: Rozšíření vyhl.programu v Customer Interaction Center .
ECSFO001      EXIT_SAPLEECIC_SD_001     IS-U: Rozšíření vyhl.programu v Customer Interaction Center .
ECSFO001      EXIT_SAPLEECIC_SD_002     IS-U: Rozšíření vyhl.programu v Customer Interaction Center .
ECSIFDI1      EXIT_SAPLEDC2_001       IS-U: Odpojení/OP - user exit typ IDOC ISU_DISP_UPLOAD   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_001      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_002      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_003      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_004      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_005      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_006      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_007      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_008      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_009      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA001      EXIT_SAPLELACC_010      IS-U: Bonusový účet - spojení podobraz.a kontrola polí   .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_001      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_002      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_003      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_004      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_005      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_006      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_007      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_008      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_009      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002      EXIT_SAPLEREDEM_010      IS-U: Proplacení - spojení podobraz.a kontrola polí     .
EDISCVAR      EXIT_SAPLEDCN_001       IS-U: Odpojení/OP - určení varianty zpracování odpojení   .
EDISCVAR      EXIT_SAPLEDCN_002       IS-U: Odpojení/OP - určení varianty zpracování odpojení   .
EDISCVAR      EXIT_SAPLEDCN_003       IS-U: Odpojení/OP - určení varianty zpracování odpojení   .
EDMASSES      EXIT_SAPLELAC_001       IS-U: Zákaznická kontrola k assessingu (přecenění)     .
EDMCERT1      EXIT_SAPLE10CERT_001     Ověření/rev.: Subscreens ke zpracování uživatelských dat  .
EDMCERT1      EXIT_SAPLE10CERT_002     Ověření/rev.: Subscreens ke zpracování uživatelských dat  .
EDMCERT1      EXIT_SAPLE10CERT_003     Ověření/rev.: Subscreens ke zpracování uživatelských dat  .
EDMDI001      EXIT_SAPLE30D_001       Uživatelem navrhované hodnoty pro montáž,demontáž,výměnu  .
EDMDI002      EXIT_SAPLE30D_002       Uživatelské kontroly pro montáž, demontáž, výměnu      .
EDMDI003      EXIT_SAPLE30V_001       Uživatel.data k pohybům materiálu při instalaci a demontáži .
EDME10L1      EXIT_SAPLE10R_001       IS-U: Rozš.pro dialog.okno při příjmu mater./založení příst..
EDME10L1      EXIT_SAPLE10R_002       IS-U: Rozš.pro dialog.okno při příjmu mater./založení příst..
EDME10L2      EXIT_SAPLE10R_003       ISU: Rozšíření kontroly dat přístroje IQ02, ...       .
EDMEG901      EXIT_REGWDR01_001       IS-U: Změna kódu příkazu a hlášení pro periodickou výměnu  .
EDMEG902      EXIT_REGWDR01_002       IS-U: Stanov.záv.údržby & pracoviště pro neinstal.kontr.vz. .
EDMEGTUR      EXIT_SAPLE10T_001       IS-U: Periodická výměna - uživatelská pole         .
EDMEL231      EXIT_SAPLEL23_001       IS-U:Výsledek odečtu - zahrnutí podobrazovky        .
EDMEL35C      EXIT_SAPLEL35_003       Karta pro samoodečet jako e-mail nebo poštou        .
EDMFOLUP      EXIT_SAPLEL01_005       IS-U: Stanovení následných akcí při pořízení výsledků odečtu.
EDMLADUE      EXIT_SAPLEL01_020       IS-U: Uživatelské rozhraní - autom.kontrola dat odečtu   .
EDMLELAA      EXIT_SAPLELIN_001       IS-U: Uživatelský způsob odečtu               .
EDMLELAE      EXIT_SAPLELAE_001       IS-U: User-exit pro statistické vyhodnocení dat odhadu   .
EDMLELAH      EXIT_SAPLELHR_002       IS-U: Porovnání metody odhadu spotřeby zákazník "-" IS-U  .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_001       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_002       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_003       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_004       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_005       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_006       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_007       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_008       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_009       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_010       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_011       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDE      EXIT_SAPLEPA1_012       IS-U: Kontroly závislé na user-exit             .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_001       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_002       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_003       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_004       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_005       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_006       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_007       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_008       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_009       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_010       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_011       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELDV      EXIT_SAPLEPU1_012       IS-U: Nezávislé kontroly plausibility user exitů      .
EDMLELHA      EXIT_SAPLELHR_003       IS-U: Metoda odhadu při odhadu výsledku odečtu       .
EDMLELHP      EXIT_SAPLELHR_004       IS-U: Extrapolační metoda s umělou spotřebou za období   .
EDMLELHR      EXIT_SAPLELHR_001       IS-U: Zákaznická metoda odhadu spotřeby           .
EDMLELIP      EXIT_SAPLELKA_001       IS-U: Potlačení automatické interpolace           .
EDMLELKP      EXIT_SAPLELIN_002       IS-U: Zákaznické potlačení kontroly intervalu        .
EDMLELPV      EXIT_SAPLEL55_007       IS-U: Navrhov.hodnoty pro spotřebu za období        .
EDMLELSM      EXIT_SAPLEL01_001       IS-U: Zákaznická definice kódu požadavku SM         .
EDMLELSV      EXIT_SAPLELSV_001       IS-U: Uživ.výstup po uložení výsledků odečtu        .
EDMLOT01      EXIT_REGLOS04_001       IS-U: Sestavení kontrol a výběrů pro soubor nam.kontr.(EG8A).
EDMLOT02      EXIT_SAPLE10M_002       IS-U: Rozšíření pro určení přístroje ze souboru       .
EDMLOT03      EXIT_SAPLE10U_001       Zákaznická rozšíření ve sloučení dávek           .
EDMLOT03      EXIT_SAPMEG8C_001       Zákaznická rozšíření ve sloučení dávek           .
EDMLOT03      EXIT_SAPMEG8C_002       Zákaznická rozšíření ve sloučení dávek           .
EDMLSORT      EXIT_SAPLEL33_001       IS-U: Třídění příkazů k odečtu pro tisk a download     .
EDMMR001      EXIT_SAPLEL01_006       IS-U: Výsledky odečtu - začlenění subscreenu a kontrola pole.
EDMMR001      EXIT_SAPLEL01_007       IS-U: Výsledky odečtu - začlenění subscreenu a kontrola pole.
EDMMR001      EXIT_SAPLEL01_008       IS-U: Výsledky odečtu - začlenění subscreenu a kontrola pole.
EDMMR001      EXIT_SAPLEL01_010       IS-U: Výsledky odečtu - začlenění subscreenu a kontrola pole.
EDMMR001      EXIT_SAPLEL01_011       IS-U: Výsledky odečtu - začlenění subscreenu a kontrola pole.
EDMMR002      EXIT_SAPLEL01_009       IS-U: Změna data plynu při pořizování výsledku odečtu    .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_001       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_002       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_003       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_004       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_005       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMR003      EXIT_SAPLEL55_006       IS-U: Zahrnutí spotřeby za období a kontrola pole      .
EDMMRRES      EXIT_SAPLEL01_004       IS-U: Manipulace stavů registrů při uploadu (před kontrolou).
EDMMRSTR      EXIT_SAPLEL40_001       IS-U, Zobrazení doplňkových polí při údržbě pořadí odečtů  .
EDMMRSTR      EXIT_SAPLEL40_002       IS-U, Zobrazení doplňkových polí při údržbě pořadí odečtů  .
EDMMRSTR      EXIT_SAPLEL40_003       IS-U, Zobrazení doplňkových polí při údržbě pořadí odečtů  .
EDMMRSTR      EXIT_SAPLEL40_004       IS-U, Zobrazení doplňkových polí při údržbě pořadí odečtů  .
EDMMRSTR      EXIT_SAPLEL40_005       IS-U, Zobrazení doplňkových polí při údržbě pořadí odečtů  .
EDMRPLYR      EXIT_SAPLE10M_001       IS-U: Stanovení roku výměny                 .
EDMSUPBI      EXIT_SAPLEL01_015       IS-U: Autom.potlačení zúčtování/deaktivace stavů registru  .
EE020001      EXIT_SAPLESAD_002       IS-U: Zjištění dat z adresy                 .
EEDMFO01      EXIT_SAPLEEDM_FORMUTIL_001  IS-U/EDM: Exit ke stanovení režimu výpočtu podle vzorce   .
EEDMPI01      EXIT_SAPLEEDM_INTERF_IMP_001 IS-U EDM: Exit před aktualizací hodnot diagramu při importu .
EEDMPRF1      EXIT_SAPLEEDM_PROFILE_001   ISU-EDM: Stanovení statusu v profilu pro větší délky interv..
EEDMUFA1      EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_001 Koeficient spotřeby: Výpočet koeficientu spotřeby      .
EEDMUFA1      EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_002 Koeficient spotřeby: Výpočet koeficientu spotřeby      .
EEDMUFA1      EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_003 Koeficient spotřeby: Výpočet koeficientu spotřeby      .
EEDMUI01      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_001 IS-U EDM Generování a kontrola exter.jednozn.identifikát.PM .
EEDMUI01      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_002 IS-U EDM Generování a kontrola exter.jednozn.identifikát.PM .
EEDMUI02      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_001 IS-U EDM Generování a kontrola exter.jednozn.identifikát.PM .
EEDMUI02      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_002 IS-U EDM Generování a kontrola exter.jednozn.identifikát.PM .
EEDMUI03      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_001 IS-U-EDM: Generování a kontrola externího předávacího místa .
EEDMUI03      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_002 IS-U-EDM: Generování a kontrola externího předávacího místa .
EEDMUI04      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_001 IS-U-EDM: Generování a kontrola externího předávacího místa .
EEDMUI04      EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_002 IS-U-EDM: Generování a kontrola externího předávacího místa .
EHQM0601      EXIT_SAPLEHQM06_002      EH&S-QM: Založení dat pro hlavičku plánu kontrol      .
EHQM0701      EXIT_SAPLEHQM07_001      EH&S-QM: Založení dat pro přiřazení materiálu        .
EHQM0801      EXIT_SAPLEHQM08_001      EH&S-QM: Určení operací                   .
EHQM0901      EXIT_SAPLEHQM09_001      EH&S-QM: Určení kódu QM                   .
EHQM0901      EXIT_SAPLEHQM09_002      EH&S-QM: Určení kódu QM                   .
EHQM0901      EXIT_SAPLEHQM09_003      EH&S-QM: Určení kódu QM                   .
EHQM0902      EXIT_SAPLEHQM09_004      EH&S-QM: Založení dat pro kontrolní atribut         .
EHQM0903      EXIT_SAPLEHQM09_005      EH&S-QM: Založení dat dl.textu pro kontrolní atribut    .
EHQM0904      EXIT_SAPLEHQM09_006      EH&S-QM: Atributy parametru                 .
EHQM0904      EXIT_SAPLEHQM09_007      EH&S-QM: Atributy parametru                 .
EHQM1101      EXIT_SAPLEHQM11_001      EH&S-QM: Určení plán.skupiny a čítače plán.skupiny     .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_001 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_002 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_003 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_004 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_005 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_006 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHEX01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_007 EHS_OH: Výsledky testů pro nové typy prohlídek       .
EHSHRP01      EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_008 EHS: Reporty pro přehledy dat a vyhodnocení         .
EHSIAHM1      EXIT_SAPLCBIH_IA03_001    EH&S: Exit menu 1 pro hlavičku katastru nehod        .
EHSIAHM2      EXIT_SAPLCBIH_IA03_002    EH&S: Exit menu 2 pro hlavičku katastru nehod        .
EHSIAPM1      EXIT_SAPLCBIH_IA04_001    EH&S: Exit menu 1 pro osobu katastru nehod         .
EHSIAPM2      EXIT_SAPLCBIH_IA04_002    EH&S: Exit menu 2 pro osobu katastru nehod         .
EHSMPHM1      EXIT_SAPLCBIH_MP03_001    EHS: Exit menu 1 pro data hlavičky projektu měření     .
EHSMPHM2      EXIT_SAPLCBIH_MP03_002    EHS: Exit menu 2 pro data hlavičky projektu měření     .
EHSMPJM1      EXIT_SAPLCBIH_MP06_001    EHS: Exit menu 1 pro měření projektu měření         .
EHSMPJM2      EXIT_SAPLCBIH_MP06_002    EHS: Exit menu 2 pro měření projektu měření         .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_001     EHS: Kontrola/editace řádek seznamu SARA před tiskem    .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_002     EHS: Kontrola/editace řádek seznamu SARA před tiskem    .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_003     EHS: Kontrola/editace řádek seznamu SARA před tiskem    .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_004 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_004 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__004IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__005IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__006IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__007IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC        EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_004IS-U: Internet User Exits                  .
EIDESP01      EXIT_SAPLXSERVPROV_001    IDE: Poskytovatel služeb - integrace subscreenu zákazníka  .
EIN0001       EXIT_REAPRIN0_001       IS-U: Třídění tisku faktur                 .
EIN0001       EXIT_REAPRIN2_001       IS-U: Třídění tisku faktur                 .
EINA0001      EXIT_SAPLEA61_001       IS-U: Stanovení cyklu záloh z celkové sumy záloh      .
EL590001      EXIT_RELEINH1_001       IS-U: Hromadná změna odečtové jednotky: Kontrola každého OM .
EMDBP001      EXIT_SAPLES01_001       IS-U: Obchodní partner - kontroly duplikátů         .
EMDBP002      EXIT_SAPLES03_001       IS-U: Obchodní partner - konverze dat OP -" zákazník SD   .
EMDBP003      EXIT_SAPLES01_030       Přepis subscreenu zákazníka na subscreen obch. partnera   .
EMDBP003      EXIT_SAPLES01_031       Přepis subscreenu zákazníka na subscreen obch. partnera   .
EMDBP004      EXIT_SAPLES02_001       Přednastavení nebo stanovení vzor.zákazníka pro zákazníka SD.
EMDBP005      EXIT_SAPLECONCESSION_001   IS-U: Obchodní partner - koncese              .
EMDCA001      EXIT_SAPLES37_030       Subscreen zákazníka ke smluvnímu účtu v IS-U        .
EMDCA001      EXIT_SAPLES37_031       Subscreen zákazníka ke smluvnímu účtu v IS-U        .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_001       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_002       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_003       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_004       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_005       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_006       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_007       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_008       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_009       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_010       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDI0001      EXIT_SAPLES30_011       IS-U: Odb.místo - zahrnutí Subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_001       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_002       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_003       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_004       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_005       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_006       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_007       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_008       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_009       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDK0001      EXIT_SAPLES20_010       Smlouva o dodávce - vložení subscreen a kontrola pole    .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_001       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_002       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_003       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_004       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_005       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_006       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_007       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_008       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_009       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EMDP0001      EXIT_SAPLES60_010       IS-U: Místo spotřeby -zahrnutí subscreen a kontrola pole  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_001     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_002     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_003     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_004     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_005     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_006     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_007     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_008     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_009     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_010     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_011     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
EPREPAY1      EXIT_SAPLEPREPAY_012     Zákaznické rozšíření pro rozdělení přeplatků a pohledávek  .
ES550001      EXIT_SAPLES55_002       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_003       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_004       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_005       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_006       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_007       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_008       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_009       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_010       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES550001      EXIT_SAPLES55_011       IS-U: Přípojný objekt - zahrnutí subscreen a kontrola pole .
ES650001      EXIT_SAPLES65_001       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_002       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_003       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_004       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_005       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_006       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_007       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_008       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_009       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ES650001      EXIT_SAPLES65_010       IS-U: Umístění přístroje- zahrnutí subscreen a kontrola pole.
ESADC        EXIT_SAPLESAD_001       IS-U: Sestavení adresy (ISU_ADDRESS_PROVIDE)        .
ESTA0001      EXIT_SAPLE70E_001       IS-U: Odvozování komunikační struktury MCVU_ESTA      .
ETOAR001      EXIT_REPDAR_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: User-exity pro program analýzy hlav.tisk.dokladu.
ETOAR002      EXIT_REPDAR_ANALYSE_LINES_001 Arch. IS-U: User-exity pro program analýzy řádek tisk.dokl. .
ETOAR003      EXIT_REAARCH_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: User-exity pro program analýzy hlav.zúčt.dokladu.
ETOAR004      EXIT_REAARCH_ANALYSE_LINE_001 Arch. IS-U: User.exity pro program analýzy řádek zúčt.dokl. .
ETOAR005      EXIT_RELARCH_ANALYSE_EABL_001 Arch. IS-U: User-exity pro program analýzy výsledků odečtu .
ETOAR006      EXIT_REEDM_ARCH_PROFVALS_001 IS-U Arch.: User exity pro archiv.programy prof.EDM     .
EUSAGE       EXIT_SAPLEUSAGE_001      User-exity pro výstupní IDocs zúčtování           .
EUSDEC01      EXIT_SAPLE10USDEC_001     IS-U: Následná akce ověření při uzavření soub.nam.kontr.(VE).
EUSDEC01      EXIT_SAPLE10USDEC_002     IS-U: Následná akce ověření při uzavření soub.nam.kontr.(VE).
EWABI001      EXIT_SAPLEAWASTE01_002    IS-U WA: Definice uživ.polí pro zúčtování          .
EWABI001      EXIT_SAPLEEWA_BILLING_001   IS-U WA: Definice uživ.polí pro zúčtování          .
EWABI001      EXIT_SAPLEEWA_V_001      IS-U WA: Definice uživ.polí pro zúčtování          .
EWABI002      EXIT_SAPLEAWASTE01_003    IS-U WA: Kontrola souhrnu intervalů služby         .
EWABI002      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_002    IS-U WA: Kontrola souhrnu intervalů služby         .
EWABI003      EXIT_SAPLEAWASTE01_004    IS-U-WA: Vyplnění zákaznických individ.hodnot zúčtování   .
EWABI004      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_004  IS-U-WA: Uživatelská extrapolace zakázek na likvidaci odpadu.
EWABLK01      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_001    IS-U WA: Kontrola kapacit pro zak.na likvid.neskl.odpadu  .
EWABLK02      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_002    IS-U WA: Modifik.denní kapacity pro zak.na likv.neskl.odp. .
EWABLK03      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_003    IS-U-WA: Definice zák.polí pro zak.na likvidaci neskl.odpadu.
EWABLK03      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_004    IS-U-WA: Definice zák.polí pro zak.na likvidaci neskl.odpadu.
EWABLK04      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_005    IS-U-WA: Napojení zak.na likv.neskl.odpadu na plán.tras   .
EWABLK04      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_006    IS-U-WA: Napojení zak.na likv.neskl.odpadu na plán.tras   .
EWABLK04      EXIT_SAPLEEWA_BULKY_007    IS-U-WA: Napojení zak.na likv.neskl.odpadu na plán.tras   .
EWADIS01      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_DISPO_001 IS-U WA: Kontrola kapacity trasy při přiřazení zakázky   .
EWALOC01      EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_001   IS-U WA: Kontrola podílu na kontejneru pro správu stanoviště.
EWALOC02      EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_002   IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro správu stanoviště  .
EWALOC02      EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_003   IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro správu stanoviště  .
EWALOC02      EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_004   IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro správu stanoviště  .
EWALOC02      EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_005   IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro správu stanoviště  .
EWAOD001      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_001  IS-U WA: Výpočet cíl.hodnot zakázky na likvidaci odpadu   .
EWAOD003      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_002    IS-U WA: Kontrola vstupních polí při zpětném hlášení    .
EWAOD003      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_001IS-U WA: Kontrola vstupních polí při zpětném hlášení    .
EWAOD004      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_002  IS-U-WA: Def./vyplnění zákazn.polí zak.na likvidaci odpadu .
EWAOD004      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_003  IS-U-WA: Def./vyplnění zákazn.polí zak.na likvidaci odpadu .
EWAOD005      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_002IS-U WA: Zadání zákaznických polí při zpětném hlášení    .
EWAOD005      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_003IS-U WA: Zadání zákaznických polí při zpětném hlášení    .
EWAOD006      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_004    IS-U-WA: Aktualizace zákaznických polí po zpětném hlášení  .
EWAOD006      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_004IS-U-WA: Aktualizace zákaznických polí po zpětném hlášení  .
EWAOD006      EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_005IS-U-WA: Aktualizace zákaznických polí po zpětném hlášení  .
EWAPL001      EXIT_SAPLEEWA_RESPL_001    IS-U WA: Plánování vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPL001      EXIT_SAPLEEWA_RESPL_002    IS-U WA: Plánování vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPL001      EXIT_SAPLEEWA_RESPL_003    IS-U WA: Plánování vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_001    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_002    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_003    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_004    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_005    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWAPRP01      EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_006    IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro plochu       .
EWARO001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_001    IS-U WA: Kontrola návrhu trasy pro rytmus služeb      .
EWAROB01      EXIT_SAPLEEWA_ROB_001     IS-U WA: Definice zákaznických polí pro objekt k čištění  .
EWAROB01      EXIT_SAPLEEWA_ROB_002     IS-U WA: Definice zákaznických polí pro objekt k čištění  .
EWAROB01      EXIT_SAPLEEWA_ROB_003     IS-U WA: Definice zákaznických polí pro objekt k čištění  .
EWAROU01      EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_001  IS-U WA: Kontrola pro 'Rytmus služby trasy "-" kontejner'  .
EWAROU02      EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_002  IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro trasu        .
EWAROU02      EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_003  IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro trasu        .
EWAROU02      EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_004  IS-U-WA: Definice zákaznických polí pro trasu        .
EWASP001      EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_001    IS-U WA: Omezení trasy pro založení denní kapacity     .
EWASP002      EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_002    IS-U WA: Definice polí zákazníka pro denní kapacitu     .
EWASP002      EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_003    IS-U WA: Definice polí zákazníka pro denní kapacitu     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_004    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_005    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_006    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_007    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_008    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWASR001      EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_009    IS-U-WA: Definice polí zákazníka pro rytmus služeb     .
EWMCI001      EXIT_SAPLEEWM_CEI_PER_001   IS-U: Rozšíření pro rozhodnutí o povolení (CEI)       .
EWMCRORD      EXIT_SAPLCOIH_100       IS-U: Doplnění servisní zakázky specifická pro zákazníka  .
EWMDATDI      EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_003   Zobrazení hlášení/zakázky v přehledu zákazníků       .
EWMDPREQ      EXIT_SAPLE31B_100       Určení částky pro platbu předem               .
EWMHI001      EXIT_RE_INSP_LIST_CREATE_001 IS-U WM: Zahrnutí doplňkových polí do seznamu inspekcí   .
EWMIF005      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_005  IS-U: Rozšíření pro IDoc ISU_OMS_NOTIF           .
EWMIF006      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_006  IS-U: Rozšíření pro Idoc ISU_DL_ORDER            .
EWMIF007      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_007  IS-U: Rozšíření pro Idoc ISU_DL_NOTIF            .
EWMIF008      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_3_008  IS-U: Rozšíření pro Idoc ISU_DEVICE_CHANGE         .
EWMIF009      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_008  Předání dat uživatelským segmentům IDocu ISU_RPL_NOTIF   .
EWMIF010      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_009  Předání dat uživatelským segmentům IDocu ISU_COL_NOTIF   .
EWMIFCOL      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_003  IS-U: Rozšíření pro IDoc ISU_COL_ORDER           .
EWMIFMD1      EXIT_SAPLEEWM_IF_MDI_1_001  IS-U: Uživatelská pole pro Mobile Data Information Upload  .
EWMIFOMS      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_001  IS-U: Rozšíření pro IDoc ISU_OMS_ORDER           .
EWMIFRPL      EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_002  IS-U: Rozšíření pro IDoc ISU_RPL_ORDER           .
EWMNOTDI      EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_002   Zobrazení hlášení v přehledu zákazníka           .
EWMORDDI      EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_001   Zobrazení zakázek v přehledu zákazníka           .
EWMPPM01      EXIT_SAPLEEWM_PPM_001     IS-U: Rozšíř.pro typ IDoc ISU_PPM_FORMS (měř.předpl.spotř) .
EWMSM001      EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_001  Určení zákazníka CpD pro disagregaci odbyt/služby zákaz.  .
EWMSM002      EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_002  Změna závodu údržby pro disagregaci odbyt/služby zákaz.   .
EWMSM003      EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_003  Stanovení statusu uživatele pro zakázky při disagregaci   .
F050S001      EXIT_SAPLF050_001       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Zpracování segmentu IDOC uživatele .
F050S001      EXIT_SAPLF050_002       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Zpracování segmentu IDOC uživatele .
F050S002      EXIT_SAPLF050_003       FIDCC1: Změna IDOC / ne odeslání              .
F050S002      EXIT_SAPLF050_004       FIDCC1: Změna IDOC / ne odeslání              .
F050S003      EXIT_SAPLF050_005       FIDCC2: Změna IDOC / ne odeslání              .
F050S003      EXIT_SAPLF050_006       FIDCC2: Změna IDOC / ne odeslání              .
F050S004      EXIT_SAPLF050_007       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Změna výstupní IDOC / ne odeslání  .
F050S005      EXIT_SAPLF050_008       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Vstupní IDOC: Změna dokladu FI   .
F050S005      EXIT_SAPLF050_009       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Vstupní IDOC: Změna dokladu FI   .
F050S006      EXIT_SAPLF050_010       FI Výstup IDoc: Reset vyrovnání v dokladu FI        .
F050S007      EXIT_SAPLF050_011       Výstup FIDCCH: Vliv na IDoc pro změnu dokladu        .
F1040001      EXIT_SAPF104_001       Výpočet procent rezervy na pohledávky            .
F150D001      EXIT_SAPF150D_001       Výstupy individuál.zákazníka v prog.tisku upom.       .
F180A001      EXIT_SAPLF048_001       Dodat.zatížení - rozvaha                  .
F180A001      EXIT_SAPLF048_002       Dodat.zatížení - rozvaha                  .
F40K0001      EXIT_SAPMF40K_001       Manuální výpis z účtu                    .
F40S0001      EXIT_SAPMF40S_001       Předkladatel šeku                      .
F64O0001      EXIT_SAPLFWTR_01_001     Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F64O0001      EXIT_SAPLFWTR_01_002     Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F64O0001      EXIT_SAPMF64O_001       Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F64O0001      EXIT_SAPMF64O_002       Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F64O0001      EXIT_SAPMF64O_011       Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F64O0001      EXIT_SAPMF64O_101       Rozšíření pro treasury/cenné papíry/správu obchodu     .
F67A0001      EXIT_SAPMF67A_001       User-exit-kmenová data půjčky-rozšíření menu I       .
F67A0010      EXIT_SAPMF67A_010       User-Exit kmenová data půjčky-přehledová data        .
F67A0011      EXIT_SAPMF67A_011       User-Exit-kmenová data půjčky-rozšíření menu II       .
F67A0012      EXIT_SAPMF67A_012       User-Exit-kmenová data půjčky-rozšíření menu III      .
F67A0013      EXIT_SAPMF67A_013       User-exit-kmenová data půjčky-dodatky aktual.programu    .
F67A0014      EXIT_SAPMF67A_014       Rozšíření obrazovky v půčce/syndikovaných datech      .
F67A0014      EXIT_SAPMF67A_015       Rozšíření obrazovky v půčce/syndikovaných datech      .
F67A0016      EXIT_SAPMF67A_016       User-exit pro číslo finančního projektu půjčka       .
F68SCHKS      EXIT_SAPMF68S_004       Kontrola dokladů ke stornování               .
F68SDATB      EXIT_SAPMF68S_002       User-Exit transakce storna předběžné obsazení data "do"   .
F68SDATV      EXIT_SAPMF68S_001       User-Exit pro transakci storna předb.obsazení data "od"   .
F68STOBE      EXIT_SAPMF68S_003       Stornovatelné doklady lze modifikovat            .
FARC0001      EXIT_SAPFF048_001       Rozšíření uvnitř archivace v FI               .
FARC0002      EXIT_SAPLMFAS_001       Dodatečné kontroly pro archivaci kmenových dat dodavatele MM.
FDBFVDB1      EXIT_SAPLFVDB_001       Předání vedlejší knihy půjček pro zpracování rez.fondu   .
FDTAX001      EXIT_SAPMFDTA_001       Rozšíření transakce FDTA (okamžik po download)       .
FEB00001      EXIT_RFEBBU10_001       Elektronický výpis z účtu                  .
FEB00002      EXIT_RFEBBE00_001       Belgický výpis z bank.účtu - CODA              .
FEB00003      EXIT_RFEBFI20_001       Customer-exit - konečný výpis z účtu-formát TITO      .
FEB00004      EXIT_RFEKA400_001       Raw data processing Userexit SWIFT MT940          .
FEB00005      EXIT_SAPL4499_001       Elektronic Banking - Generování objektu AccountStatement  .
FEB00005      EXIT_SAPL4499_002       Elektronic Banking - Generování objektu AccountStatement  .
FEB00005      EXIT_SAPL4499_003       Elektronic Banking - Generování objektu AccountStatement  .
FEB00005      EXIT_SAPL4499_004       Elektronic Banking - Generování objektu AccountStatement  .
FEBLB001      EXIT_RFEBLB20_001       Lockbox-userext                       .
FEBLB001      EXIT_RFEBLB20_002       Lockbox-userext                       .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_001       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_002       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_003       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_004       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_005       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_011       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_101       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_102       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_111       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0001      EXIT_SAPLIEDI_112       Výstupy funkce pro EDI v FI                 .
FEDI0002      EXIT_SAPLIEDP_101       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - příjem avíz       .
FEDI0002      EXIT_SAPLIEDP_102       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - příjem avíz       .
FEDI0003      EXIT_SAPLIEDP_001       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - uložení segmentů PEXR  .
FEDI0003      EXIT_SAPLIEDP_002       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - uložení segmentů PEXR  .
FEDI0003      EXIT_SAPLIEDP_003       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - uložení segmentů PEXR  .
FEDI0003      EXIT_SAPLIEDP_401       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - uložení segmentů PEXR  .
FEDI0004      EXIT_SAPLIEDP_901       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - zvláštní čas.okamžiky  .
FEDI0004      EXIT_SAPLIEDP_902       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - zvláštní čas.okamžiky  .
FEDI0004      EXIT_SAPLIEDP_903       Výstupy funkcí pro EDI-DOCS v FI - zvláštní čas.okamžiky  .
FEDI0005      EXIT_SAPLIEDP_201       Ukončení funkce pro EDI-IDOCS ve výpisu z účtu/lockbox FI  .
FEDI0005      EXIT_SAPLIEDP_202       Ukončení funkce pro EDI-IDOCS ve výpisu z účtu/lockbox FI  .
FEDI0005      EXIT_SAPLIEDP_203       Ukončení funkce pro EDI-IDOCS ve výpisu z účtu/lockbox FI  .
FEDI0006      EXIT_SAPLIEDP_301       Exity funkcí pro EDI-DOCS v FI - uložení segmentů IDCR   .
FEDI0007      EXIT_SAPLFBQ2_001       Exit funkce pro EDI KÚB: FINSTA01 výstup výpisu z účtu   .
FFMZA001      EXIT_SAPF111S_001       User-exit pro nalezení způsobu platby pro požad. na platbu .
FFMZA001      EXIT_SAPF111S_002       User-exit pro nalezení způsobu platby pro požad. na platbu .
FFMZA001      EXIT_SAPF111S_003       User-exit pro nalezení způsobu platby pro požad. na platbu .
FICT0001      EXIT_SAPLFICP_001       Výstupy Zadávání pro cizí systémy'             .
FICT0001      EXIT_SAPLFICP_002       Výstupy Zadávání pro cizí systémy'             .
FIPAYM01      EXIT_SAPLF11A_001       User-Exits pro IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01      EXIT_SAPLF11A_002       User-Exits pro IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01      EXIT_SAPLF11A_003       User-Exits pro IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01      EXIT_SAPLF11A_004       User-Exits pro IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01      EXIT_SAPLF11A_005       User-Exits pro IDoc FIPARQ01                .
FITR0001      EXIT_SAPLHRTRV_STAT_001    User Exit: Výmaz/reorganizace statistiky cesty       .
FITR0002      EXIT_SAPLHRTRV_STAT_002    User Exit: Založení/Změna statistiky cesty         .
FITR0003      EXIT_SAPMP56T_002       User exit: Uložení cesty (PR01, PR04, PR05)         .
FITR0005      EXIT_SAPMP56T_003       User exit: Uložení cesty (PR01, PR04, PR05)         .
FKLA0001      EXIT_SAPLKLEX_002       Odvození pravidla rizika ztráty               .
FKLL0001      EXIT_SAPLKLLR1_001      Odvození státu - riziko státu                .
FKLR0001      EXIT_SAPLKLEX_001       Stanovení započít.částky - limitování rizika protistrany  .
FKYA001X      EXIT_SAPLFKYA_001       customer exit for format AT_DOM (header)          .
FKYA002X      EXIT_SAPLFKYA_002       customer exit for format AT_DOM (payment record)      .
FKYA003X      EXIT_SAPLFKYA_003       customer exit for format AT_DOM (trailer)          .
FLC10001      EXIT_RGCPCU40_100       FI-LC - zadávání - programy upload - RGCPCU40        .
FLT00001      EXIT_SAPLFLT03_001      Fleet customer-exit: COIH Dynpro 1251            .
FLT00001      EXIT_SAPLFLT03_002      Fleet customer-exit: COIH Dynpro 1251            .
FLT00001      EXIT_SAPLFLT03_006      Fleet customer-exit: COIH Dynpro 1251            .
FLT00002      EXIT_SAPLFLT03_007      Fleet customer-exit: CMFU Dynpro 0199            .
FLT00003      EXIT_SAPLFLT03_003      Fleet customer-exit: CPDO Dynpro 3100--uživat.pole     .
FLT00004      EXIT_SAPLFLT03_005      Fleet customer-exit: Přenos dat, hlášení k operaci     .
FLT00005      EXIT_SAPLFLT03_004      Fleet customer-exit: CPDO Dynpro 3100-- F4         .
FLT00006      EXIT_SAPLFLT03_008      Fleet customer-exit: Výběr komponent v zakázce PM      .
FMALE001      EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_001Rozpočtová položka: Výstup user-exit IDoc          .
FMALE002      EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_002Rozpočtová položka: Vstup user-exit IDoc          .
FMBU0001      EXIT_SAPLKBPB_004       Založení uživatelských polí pro tabulku BPDK        .
FMBU0001      EXIT_SAPLKBPB_005       Založení uživatelských polí pro tabulku BPDK        .
FMC10000      EXIT_FICUPL00_100       EC-CS: Rozšíření pro flexibilní upload           .
FMC10001      EXIT_SAPMF21B_001       EC-CS: Rozšíření pro User screens              .
FMC10001      EXIT_SAPMF21B_002       EC-CS: Rozšíření pro User screens              .
FMC10010      EXIT_SAPLFCIN_100       Integrace EC-CS: Rozšíř.pro názvy/texty org.jednotek CS   .
FMC10010      EXIT_SAPLFCIN_110       Integrace EC-CS: Rozšíř.pro názvy/texty org.jednotek CS   .
FMC10011      EXIT_FICREC00_270       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_FICREC01_260       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIM_280       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_200       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_210       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_220       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_230       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_240       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC10011      EXIT_SAPLFCIN_250       Integrace EC-CS: Pořizování dat a odsouhlasení       .
FMC40001      EXIT_FICUMR00_001       EC-CS: Rozšíření pro přepočet měny             .
FMC50000      EXIT_SAPLFCLC_001       EC-CS: Stanovení kurzu přepočtu pro změnu firemní měny   .
FMCFBUD1      EXIT_SAPLFMCF_BUD_001     ISPS: ZFR: Výpočet max.částky pro převod rozpočtu      .
FMCFBUD2      EXIT_SAPLFMCF_BUD_002     ISPS: Rozpočet ZFR: Smí povol./pož.částka být záporná    .
FMITPOSM      EXIT_SAPLFMITPOMP_101     Přeúčtování s FMITPO: Ověření dokladu a bankovních dat   .
FMITPOSM      EXIT_SAPLFMITPOMP_801     Přeúčtování s FMITPO: Ověření dokladu a bankovních dat   .
FMMD0001      EXIT_SAPSFMMD_001       User-exit:Založení/změna fin.pol.v plánu fin.pol.(zastaralé).
FMMD0002      EXIT_SAPSFMMD_002       User-exit: Založení/změna fin.pol.ve finanč.okruhu(veraltet).
FMMD0003      EXIT_SAPSFMMD_003       User-exit pro kontrolu hodnot v plánu fin.položek(zastaralé).
FMMD0004      EXIT_SAPSFMMD_004       User-exit pro kontrolu hodnot ve fin.okruhu (zastaralé)   .
FMMD0005      EXIT_SAPLFMP2_001       Zákaznická pole dynpra, fin.pol.plánu fin.pol (zastaralé)  .
FMMD0005      EXIT_SAPLFMP2_002       Zákaznická pole dynpra, fin.pol.plánu fin.pol (zastaralé)  .
FMMD0006      EXIT_SAPLFMG2_001       Zákaznická pole dynpra, fin.pol., finační okruh (zastaralé) .
FMMD0006      EXIT_SAPLFMG2_002       Zákaznická pole dynpra, fin.pol., finační okruh (zastaralé) .
FMMD0007      EXIT_SAPSFMMD_007       User-exit pro založení/změnu fin.stř. ve fin.okruhu     .
FMMD0008      EXIT_SAPSFMMD_008       User-exit pro kontrolu hodnot fin.stř. (dynpro 400)     .
FMMD0009      EXIT_SAPLFMF2_001       Zákaznická pole dynpra pro finanční místa          .
FMMD0009      EXIT_SAPLFMF2_002       Zákaznická pole dynpra pro finanční místa          .
FMMD0010      EXIT_SAPSFMMD_010       User-exit pro kopírování finančních položek (zastaralé)   .
FMMD0011      EXIT_SAPSFMMD_011       User-exit pro kopírování finančních míst          .
FMMD0012      EXIT_SAPLFM52_001       Zákaznická pole dynpra pro kmenový záznam fondu       .
FMMD0012      EXIT_SAPLFM52_002       Zákaznická pole dynpra pro kmenový záznam fondu       .
FMMD0013      EXIT_SAPSFMMD_013       User-exit pro založení/změnu fondu             .
FMMD0014      EXIT_SAPLFM52_003       User-exit Kontrola fondů                  .
FMMD0015      EXIT_SAPLFMCI2_001      User-exit pro založení/změnu rozpočtové položky (nov.)   .
FMMD0016      EXIT_SAPLFMCI2_002      User-exit pro kontrolu rozpočtové položky (nov.)      .
FMMD0017      EXIT_SAPLFMCI2_003      Spec.zákaznická pole dynpra pro rozpočtové položky (nov.)  .
FMMD0017      EXIT_SAPLFMCI2_004      Spec.zákaznická pole dynpra pro rozpočtové položky (nov.)  .
FMMD0018      EXIT_SAPSFMMD_018       User-exit pro kopírování rozpočtových položek (nov.)    .
FMRESERV      EXIT_RFFMBW00_002       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_001       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_002       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_003       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_004       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_005       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_006       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_007       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_008       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_009       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMFR_010       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR0_001       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR0_002       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR0_003       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR1_001       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR4_001       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR4_002       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMR4_003       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMRS_001       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FMRESERV      EXIT_SAPLFMRS_002       Správa rezervace prostředků (rezervace,...)         .
FRMLEX01      EXIT_SAPLFRML111_001     RMS-FRM: Exit menu 1 správy vzorce             .
FRMLEX02      EXIT_SAPLFRML111_002     RMS-FRM: Exit menu 2 správy vzorce             .
FRMLEX03      EXIT_SAPLFRML111_003     RMS-FRM: Exit menu 1 informace o vzorci           .
FRMLEX04      EXIT_SAPLFRML111_004     RMS-FRM: Exit menu 2 informace o vzorci           .
FTGOVSEL      EXIT_SAPLV50G_001       Hlášení úřadům: User-exist pro výběrové běhy        .
FTGOVSEL      EXIT_SAPLV50G_002       Hlášení úřadům: User-exist pro výběrové běhy        .
FTIAT001      EXIT_SAPLFTIA_001       Čtecí modul pro atributy (charakteristika a texty)     .
FTISE001      EXIT_SAPLFTIS_002       Rozšíření vybraných dat CFM a CML              .
FTISE001      EXIT_SAPLFTIS_101       Rozšíření vybraných dat CFM a CML              .
FTISE001      EXIT_SAPLFTIS_201       Rozšíření vybraných dat CFM a CML              .
FTRINCON      EXIT_FTR_INCONF00_001     User Exits pro status potvrzení               .
FTRINCON      EXIT_FTR_INCONF00_002     User Exits pro status potvrzení               .
FTXW0001      EXIT_SAPLTXW2_001       DART: Fill additional fields in SAP export structures    .
FTXW0002      EXIT_SAPLTXW2_002       DART: Add data source (table)                .
FV45K001      EXIT_SAPFV45K_001       User-Exit k určení oblasti kontroly úvěru          .
FV970001      EXIT_SAPLFV97_101       Rozšíření pro treasury/cenné papíry/kalkulátor finanč.toku .
FVBB0001      EXIT_SAPLFV96_001       Stanovení základů výpočtu TZFB               .
FVCH0001      EXIT_SAPLFVCH_001       Rozšíření specifická pro CH: Obzvláště ESR         .
FVD20001      EXIT_SAPLFVD2_001       User-exit-dodatečné zpracování ZE - rozšířený výběr půjčky .
FVDA0001      EXIT_SAPLFVDA_001       User-Exit: Výplata půjčky k okamžiku PAI          .
FVDA0002      EXIT_SAPLFVDA_002       User-exit: Výplata k okamžiku PBO              .
FVDB0002      EXIT_SAPLFVDB_002       TR-TM-LO: User-Exit účetní rozhraní, nalezení účtu     .
FVDBOOL       EXIT_SAPLFVD_BO_OL_001    User-Exits pro data všeob.obchodních případů        .
FVDBOOL       EXIT_SAPLFVD_BO_OL_002    User-Exits pro data všeob.obchodních případů        .
FVDD0001      EXIT_SAPLFVDD_ADDON_001    User-Exit ve FM TEXT_INTERFACE               .
FVDD0002      EXIT_SAPLFVDD_ADDON_002    User Exit pro výběr dokumentů                .
FVDD0003      EXIT_SAPLFVDD_ADDON_003    User Exit pro výběr korespondenčního případu        .
FVDDEBOL      EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_001  Kontroly zákazníka na převzetí dluhu            .
FVDDEBOL      EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_002  Kontroly zákazníka na převzetí dluhu            .
FVDDEBUI      EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_001  User-Exits pro převzetí dluhu                .
FVDDEBUI      EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_002  User-Exits pro převzetí dluhu                .
FVDDEBUI      EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_003  User-Exits pro převzetí dluhu                .
FVDREPOL      EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_001   User-exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL      EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_002   User-exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL      EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_003   User-exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL      EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_004   User-exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL      EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_005   User-exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPU1      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_001   User-exit: Splátka - vrstva UI: Správní data        .
FVDREPU1      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_002   User-exit: Splátka - vrstva UI: Správní data        .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_003   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_004   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_005   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_006   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_007   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_008   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU2      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_009   User-exit: Splátka - vrstva UI: Tabulky zákazníka      .
FVDREPU3      EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_010   User-exit: Splátka - vrstva UI: Přehled položek       .
FVDSTATE      EXIT_SAPLFVD_STATEMENT_001  Rozšíření pro externí výpis z účtu             .
FVDWAIV1      EXIT_SAPLFVD_WAIVE_001    User-exit pro obchodní případ - zřeknutí se         .
FVNBO001      EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_001Obchodní případ - předb.obsazení pole            .
FVNBO101      EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_101Účtování plán.záznamu pro obchodní případ          .
FVNBO102      EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_102Účtování plán.záznamu pro obchodní případ 102        .
FVNBO500      EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_500Obchodní případ: Stanovení státu daně            .
FVP50001      EXIT_SAPLFVP5_001       Nápověda F4 pro referenty (uložené ve VDZSB)        .
FVPB0001      EXIT_SAPLFVPB_001       User-exit - účtování úroků z prodlení            .
FVVDK001      EXIT_RFVDTX01_001       User-exit k man.dodatečnému zpracování dokumentů SAPscript .
FVVDP001      EXIT_RFVDPF01_001       Prolongace: Nabídka generování/zrušení/tisk: Zaúčtování   .
FVVW0110      EXIT_SAPMF64G_010       ISIS cen.papíry - přeúčt.z depotu - gener.ostatních pohybů .
FVZF0001      EXIT_RFVZFD00_001       Uvolnění: Vymezení jednotlivých záznamů ze seznamu půjček  .
FVZZEV       EXIT_SAPLFVOR_003       User Exits pro rozdělení příjmu platby MARK         .
FVZZEV       EXIT_SAPLFVOR_004       User Exits pro rozdělení příjmu platby MARK         .
FVZZEV       EXIT_SAPLFVZV_002       User Exits pro rozdělení příjmu platby MARK         .
FWF1001       EXIT_SAPLFWF1_001       Treasury-cen.papíry: Rozhraní účtování           .
FYTX0001      EXIT_SAPLV61A_001       Řídící rozhraní pro externí systémy             .
FYTX0002      EXIT_SAPLFYTX_USER_001    Enhancements for tax interface with Max Tax functionality  .
GDX3AUTH      EXIT_SAPLGDX3_001       User Exit Skupina funkcí GDX3 (exit_saplgdx3_001)      .
GDX3AUTH      EXIT_SAPLGDX3_002       User Exit Skupina funkcí GDX3 (exit_saplgdx3_001)      .
GGENTCUS      EXIT_SAPLV45C_403       Podnikové kontrakty (IS-HT-SW)               .
GGENTCUS      EXIT_SAPLXGV1_001       Podnikové kontrakty (IS-HT-SW)               .
GLFLEX01      EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_001  User-exits pro flexibilní hlavní knihu           .
GLFLEX02      EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_002  Flexibilní hlavní kniha: Sumariz.dat na úrovni účet.okruhu .
GLFLEX03      EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_003  Umožnit přepsání existujících přiřazení účtů        .
GLMAST01      EXIT_SAPLKS04_001       Rozšíření pro kmenová data - hlavní účty ALE        .
GLMAST01      EXIT_SAPLKS04_002       Rozšíření pro kmenová data - hlavní účty ALE        .
GLPLAN00      EXIT_SAPLGPL1_001       Rozšířené ověření oprávnění a kmenových dat         .
GLX1028       EXIT_SAPL1028_001       User Exit pro BAPI_GLflex_GetDocItems (EXIT_SAPL1028_001)  .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_001       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_002       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_003       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_004       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_005       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_006       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GLX_MD01      EXIT_SAPLGUMD_007       Výstupy uživ.vlastní zákazníkovi k ověření kmen.dat     .
GRCOST01      EXIT_SAPLGRC01_001      User exit pro kalkulaci zakázky odběratele pro příjem mat. .
GRWTAUTH      EXIT_SAPFGRWE_001       Kontrola oprávnění pro Report Writer            .
GRWTAUTH      EXIT_SAPFGRWS_001       Kontrola oprávnění pro Report Writer            .
GRWTAUTH      EXIT_SAPFGRWX_001       Kontrola oprávnění pro Report Writer            .
GSETNAME      EXIT_SAPLGSUT_001       Exit pro náhradu názvu sady nebo skupiny          .
GSL1021A      EXIT_SAPL1021_001       Speciální ledgery - souhrn.záznamy             .
GVTRS001      EXIT_SAPLGVTR_001       GVTR (SAPFGVTR): Ovlivnění převodu zůstatku na účtu     .
HRBAS001      EXIT_SAPLHRBAS00ACTIONS_001  Zákaz.rozšíření pro speciální personální opatření      .
HRCTRCU0      EXIT_RPCTRCU0_002       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRCTRCU0      EXIT_RPCTRCU0_003       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRDECI01      EXIT_SAPLHRB0_001       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRDECI01      EXIT_SAPLHRB0_002       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRESSW1       EXIT_SAPLRH65_001       HR-ESS: Internetový scénář Adresář pracovníků        .
HRESSW2       EXIT_SAPLEHSS_001       HR: Kontrola data začátku pro ESS              .
HRESSW3       EXIT_SAPLEHSS_002       HR: Návrh data začátku pro ESS               .
HRESSW4       EXIT_SAPLEHUS_001       HR: Přidělení hesla/identifikace uživatele pro uživ.ESS   .
HRINCBTD      EXIT_HINCALC0_008       Customer exit enhancements to get Tax Rate         .
HRINCEPF      EXIT_HINCALC0_002       Customer exit for pension basis               .
HRINCGCF      EXIT_HINCALC0_007       CUSTOMER EXIT FOR PF GROSS CARRY FORWARD          .
HRINCLWF      EXIT_HINCALC0_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCLWF      EXIT_HINCF160_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCPTX      EXIT_HINCALC0_006       Enhancement for Professional Tax              .
HRINCPTX      EXIT_HINCALC0_009       Enhancement for Professional Tax              .
HRINDA00      EXIT_HINIDAB0_001       Enhancement to provide customer exit for DA         .
HRINHRA0      EXIT_HINCALC0_005       Housing (HRA/CLA/COA) enhancement              .
HRINHRA1      EXIT_MP058100_007       HR-IN: Customer Exit for IT 0581 validation         .
HRINITAX      EXIT_HINCALC0_003       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINITAX      EXIT_HINCALC0_004       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINPTX1      EXIT_HINCALC0_009       HR-IN: Exit- Not to generate refund wage type for ptax   .
HRINRAP1      EXIT_SAPLHRPADINA1_003    To calculate eligibility number based on feature value'   .
HRINRAP2      EXIT_SAPLHRPADINA1_004    To calculate date based on the feature value        .
HRINRAP3      EXIT_SAPLHRPADINA1_008    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP3      EXIT_SAPLHRPADINA1_009    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP4      EXIT_SAPLHRPADINA1_002    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP4      EXIT_SAPLHRPADINA1_005    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP5      EXIT_SAPLHRPADINA1_006    To calculate amount based on INVAL D            .
HRINRAP6      EXIT_SAPLHRPADINA1_007    Carry forward dates as per customer logic          .
HRINRAP7      EXIT_SAPLHRPADINA1_002    Calculate eligibility amount - customer exit        .
HRINSAN0      EXIT_SAPLHRPAYINS_001     Customer enhancement for Superannuation           .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_001  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_002  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_003  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_004  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_005  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_006  Zákaznické rozšíření účetnictví studentů (Campus management).
HRMYC159      EXIT_RPCTRNL0_001       Ehancement for customer exit for 159 report         .
HRMYCP39      EXIT_RPCT39L0_001       Enhancement Project for Customer Exit for CP39 Report.   .
HRMYCTEA      EXIT_RPCTEAL0_001       Enhancement for Customer Exit for EA form          .
HRNZLCON      EXIT_HNZLCON0_001       HR:NZ - Customer exit for data loading in Leave conversion .
HROC0001      EXIT_SAPLHRPAY99_OC_001    Zákaznické rozšíření pro HR off-cycle - datum bonusu    .
HRP08P11      EXIT_RPUCLSG0_001       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P11      EXIT_RPUCLSG0_002       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_CVR  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_ENT  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_LEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MAN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MIN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MTD  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13      EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_SEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRPAIT01      EXIT_MP015400_001       User exit for infotype 0154                 .
HRPAIT02      EXIT_MP015500_001       User exit for infotype 0155                 .
HRPAIT03      EXIT_MP015600_001       User exit for infotype 0156                 .
HRPAIT04      EXIT_MP015700_001       User exit for infotype 0157                 .
HRPB10EO      EXIT_RPLEOSU0_001       Enhancement for EO Survey Reports for USA          .
HRPB22EM      EXIT_RPCUEMJ0_001       Family Allowance for Employment Insurance Japan       .
HRPB22LO      EXIT_RPLLRPJI_001       Company Loan Japan                     .
HRPB22LO      EXIT_RPLLRPJM_001       Company Loan Japan                     .
HRPB25AD      EXIT_SAPLADDRSG_001      Enhancement for address conversion routine         .
HRPB2901      EXIT_MP000200_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901      EXIT_MP039000_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901      EXIT_MP039100_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901      EXIT_MP039400_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901      EXIT_SAPLEHAR5_001      Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPBAS01      EXIT_SAPLRPIN_001       User-exit pro kmenová data HR                .
HRPC0001      EXIT_RPDBPC00_001       HR: Oprávnění pro download PC                .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_001       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_002       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_003       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_004       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_005       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_006       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_007       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_008       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701      EXIT_HVECALC0_009       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1702      EXIT_HVECTER0_001       Enhancements of independent wage type programs       .
HRPC2901      EXIT_HARCALC0_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901      EXIT_HARCALC0_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901      EXIT_HARCALC0_003       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901      EXIT_HARCIMPU_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901      EXIT_HARCSINC_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901      EXIT_HARCSINC_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC3201      EXIT_HMXCAGU0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCAGU0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCAJD0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCALC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCALC0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCALC0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCALC0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCCSS0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCCSS0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCCSS0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCCSS0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCFIC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCIFA0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCIFA0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCISR0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCRET0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCRUT0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCRUT0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXCVAL0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_HMXTRTR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201      EXIT_PCGPMMX0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC34TX      EXIT_SAPL3IDC_001       User Exit for Employee Position - Prog. HIDCTAX1 (INDONESIA).
HRPC3701      EXIT_HBRCALC0_001       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701      EXIT_HBRCALC0_002       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701      EXIT_HBRCALC0_003       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3702      EXIT_SAPLHRPAYBR00_001    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702      EXIT_SAPLHRPAYBR00_002    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702      EXIT_SAPLHRPAYBR00_003    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3703      EXIT_SAPLHRPAYBR16_001    Identification Documents                  .
HRPC3703      EXIT_SAPLHRPAYBR16_002    Identification Documents                  .
HRPC3705      EXIT_SAPLHRPAYBR09_005    Thirteenth salary                      .
HRPCAL00      EXIT_SAPMP50C_001       Výstup uživ.pro reporty zákazníka v menu zúčtování     .
HRPCMPVA      EXIT_RPITIG00_001       User-Exit pro variabilní argument - program RPITIG00    .
HRPINW01      EXIT_SAPLHRIW_001       Uživ.výstup pro úkol.mzdu                  .
HRPTDW01      EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_001  Extraktor čas.dat: Uživatelské vyplnění polí        .
HRPTDW01      EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_002  Extraktor čas.dat: Uživatelské vyplnění polí        .
HRPTDW01      EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_003  Extraktor čas.dat: Uživatelské vyplnění polí        .
HRPTIM01      EXIT_MP000500_001       Výstup uživ.pro čas.management HR              .
HRPTIM02      EXIT_RPILVA00_001       Uživ.výstup pro čas.management HR-přid.dovolené       .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_001       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_002       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_003       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_004       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_005       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_006       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_007       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_008       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_009       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_010       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_011       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM03      EXIT_SAPLHRLV_012       Rozšíření čas.managementu - struktura konting.nepřítomnosti .
HRPTIM04      EXIT_RPTEDT00_001       Modifikace dat clusteru B2 dle importu v RPTEDT00      .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPPD_001       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_001       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_002       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_003       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_004       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_005       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_006       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_007       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_008       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_009       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_010       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM05      EXIT_SAPLRPTC_011       Výst.uživ.pro čas.management KK1              .
HRPTIM06      EXIT_SAPMWS01000109H_001   User exit pro čas.management HR: Hlášení nepřítomnosti   .
HRPTIM06      EXIT_SAPMWS04200009H_001   User exit pro čas.management HR: Hlášení nepřítomnosti   .
HRPTIM06      EXIT_SAPMWS12400005H_001   User exit pro čas.management HR: Hlášení nepřítomnosti   .
HRPTIM06      EXIT_SAPMWS20000081H_001   User exit pro čas.management HR: Hlášení nepřítomnosti   .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_001 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_002 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_003 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_004 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_005 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_006 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_007 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAB      EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_008 Nepřítomnost detailně                    .
HRPTIMAR      EXIT_SAPLHRTA_001       Uživ.rozšíření Časový management: Vykazování ne-/přítomností.
HRPTIMEW      EXIT_RPIEWT00_001       Uživat.výstupy pro čas.management HR-převzetí ext.mzd.dr.  .
HRPY0001      EXIT_SAPLRPRP_001       Nastav.počát./konc.data pro kumul.dat.záznamy        .
HRPYBW01      EXIT_RPCBWAD0_010       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01      EXIT_RPCBWAD0_020       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01      EXIT_RPCBWAD0_030       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01      EXIT_RPCBWPD0_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01      EXIT_SAPMPBWD_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYES01      EXIT_RPCFANE0_001       Control printing positions                 .
HRPYES01      EXIT_RPCTC0E0_001       Control printing positions                 .
HRPYFR01      EXIT_SAPL36CU_001       HR_FR : GET_QUALIFICATION                  .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_001       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_002       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_003       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_004       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_005       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_006       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_007       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_008       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_009       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_010       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_011       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_012       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_013       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_014       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_015       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_016       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_020       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01      EXIT_RPC770I0_021       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_001       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_002       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_003       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_004       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_005       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_006       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_007       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_008       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_009       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_010       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_011       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_012       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_013       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_014       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_015       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_016       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_017       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_018       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_019       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_020       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_021       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_022       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_023       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_024       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_025       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_026       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_027       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_028       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_029       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_030       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_031       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_032       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_033       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_034       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_035       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_036       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_037       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03      EXIT_RPCDUDI0_038       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT04      EXIT_RPC770I0_001       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04      EXIT_RPC770I0_002       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04      EXIT_RPC770I0_003       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04      EXIT_RPC770I0_004       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT05      EXIT_RPC770I0_006       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05      EXIT_RPC770I0_007       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05      EXIT_RPC770I0_008       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05      EXIT_RPC770I0_009       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_011       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_012       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_013       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_014       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_015       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_016       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_017       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_018       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_019       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_020       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_021       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06      EXIT_RPC770I0_022       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT07      EXIT_RPC770I0_080       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07      EXIT_RPC770I0_081       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07      EXIT_RPC770I0_082       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07      EXIT_RPC770I0_083       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT08      EXIT_RPC770I0_084       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08      EXIT_RPC770I0_085       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08      EXIT_RPC770I0_086       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08      EXIT_RPC770I0_087       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT09      EXIT_RPC770I0_088       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09      EXIT_RPC770I0_089       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09      EXIT_RPC770I0_090       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT10      EXIT_RPC770I0_091       SB section of form 770 for 2001: boxes for heirs      .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_024       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_025       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_026       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_027       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_028       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_029       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11      EXIT_RPC770I0_030       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT12      EXIT_RPC770I0_031       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12      EXIT_RPC770I0_032       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12      EXIT_RPC770I0_033       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT13      EXIT_RPC770I0_035       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13      EXIT_RPC770I0_036       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13      EXIT_RPC770I0_037       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13      EXIT_RPC770I0_038       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT14      EXIT_RPC770I0_040       User exits for 770 2001 - Section - SD (CAF data 2000)   .
HRPYIT15      EXIT_RPC770I0_054       User exits for 770 2001 - Temse               .
HRPYIT16      EXIT_RPC770I0_050       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16      EXIT_RPC770I0_051       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16      EXIT_RPC770I0_052       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16      EXIT_RPC770I0_053       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_001       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_002       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_003       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_004       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_005       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_006       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_007       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_009       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_011       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_013       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_015       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_016       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_024       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_025       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_036       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_037       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_038       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_039       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_040       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_041       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17      EXIT_RPCEUDI0_042       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT18      EXIT_RPCEUDI0_050       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18      EXIT_RPCEUDI0_051       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18      EXIT_RPCEUDI0_052       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18      EXIT_RPCEUDI0_053       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18      EXIT_RPCEUDI0_054       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYPT01      EXIT_RPCI97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01      EXIT_RPCREMP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01      EXIT_RPCRSPP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01      EXIT_RPCS97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT02      EXIT_RPCIIDP0_001       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02      EXIT_RPCIIDP0_002       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02      EXIT_RPCIIDP0_003       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02      EXIT_RPCIIDP0_004       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT03      EXIT_RPCSOCP4_001       HR-PT: Employee grouping for coverage rules         .
HRPYPT03      EXIT_SAPLRPP3_001       HR-PT: Employee grouping for coverage rules         .
HRPYPT04      EXIT_RPCSOCP8_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04      EXIT_RPCSOCP8_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04      EXIT_RPCSOCP9_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04      EXIT_RPCSOCP9_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT05      EXIT_RPCALCP0_001       HR-PT: Calculate pay date for Vacation Allowance      .
HRPYPT06      EXIT_RPCSOCP1_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06      EXIT_RPCSOCP5_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06      EXIT_RPCSOCPC_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYZVMD      EXIT_RPCZVMD1_001       User exit for address field when printing SP notifications .
HRPYZVMV      EXIT_RPCZVMD0_001       User exit for distributor key when creating SP notifications.
HRRPAI01      EXIT_SAPLRPAI_001       User-Exit pro FM HR_ENTRY_DATE und HR_LEAVING_DATE     .
HRRPAI01      EXIT_SAPLRPAI_002       User-Exit pro FM HR_ENTRY_DATE und HR_LEAVING_DATE     .
HRTWTAXM      EXIT_HTWCTXME_001       User exits for Tax report                  .
HRTWTAXM      EXIT_HTWCTXME_002       User exits for Tax report                  .
HRUSRCU0      EXIT_RPCTRCU0_001       Enhancement for Customer Exit for RPCTRCU0.         .
HRV1AT01      EXIT_SAPLHRV1_001       Customer exits for Norwegian annual tax reporting      .
HRWAOSQ1      EXIT_SAPLHRWAO_STATUSQUO_001 Rozšíření SAP pro výkaz status-quo a profil pracovníka   .
HRWBRQ01      EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_001   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01      EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_002   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01      EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_003   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01      EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_004   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01      EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_005   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWPCABS      EXIT_SAPLHRWPC_ABSENCES_001  Filtrace záznamů nepřítomnosti               .
HRWPCAS       EXIT_SAPLHRWPC_ATTSTATUS_001 Změna klíče statusu disponibility v statusu přítomnosti   .
HRWPCBL1      EXIT_SAPLHRWPC_BIRTHDAY_001  Rozšíření: iView - seznam dat narození           .
HRWPCEP1      EXIT_SAPLHRWPC_EXITS_001   Rozšíření SAP pro profil pracovníka             .
HRWPCJL1      EXIT_SAPLHRWPC_JUBILEE_001  Rozšíření: iView - seznam jubileí              .
IAIH0001      EXIT_RIPLKO10_001       Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAIH0001      EXIT_SAPLCPDA_001       Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAIH0001      EXIT_SAPLCPDA_002       Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAIH0001      EXIT_SAPMWPSTLHM_001     Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAIH0001      EXIT_SAPMWPSTLHM_002     Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAIH0001      EXIT_SAPMWPSTLHM_003     Zákaznická rozšíření pro pracovní postupy          .
IAOM0001      EXIT_SAPLIAOM_SERVICE_001   Změna charakteristik objektu controllingu          .
IB020001      EXIT_SAPLIBSD_001       Filtrování komponent                    .
IBIP        EXIT_SAPLIBIP_001       IBIP: Trans.IBIP převzetí dat                .
IBPP0001      EXIT_SAPLIBPP_001       Filtrování komponent IBase při generování z dat PP     .
ICRP0201      EXIT_SAPLCS_ORG_02_001    Nápověda vyhledávání CS_ORG_02: Kontrola oprávnění     .
ICRP0202      EXIT_SAPLCS_ORG_02_002    Nápověda vyhledáván CS_ORG_02: Výběr programovaný uživatelem.
ICRP0203      EXIT_SAPLCS_ORG_02_003    Nápověda vyhledávání CS_ORG_02: Návrh úlohy         .
ICSV0001      EXIT_SAPLICUS_001       Zobrazení geografických dat stanovišť            .
ICSV0002      EXIT_SAPMIWO0_003       Automatické stanovení opatření pro servisní hlášení     .
ICSV0003      EXIT_SAPLIPAR_002       Výběr partnera                       .
ICSV0004      EXIT_SAPLIWO1_003       Kontrola objektu IH a zobrazení informací objektu      .
ICSV0005      EXIT_SAPLISDI_001       Určení důvodu odmítnutí u fakturace vztažené na náklady   .
ICSV0007      EXIT_SAPLIPAS_001       Převzetí partnera sér.čísla při výdeji mater.a vrác.dodávce .
ICSV0008      EXIT_SAPLIPAR_003       Kontrola doplňkových druhů partnera             .
ICSV0008      EXIT_SAPLIPAR_004       Kontrola doplňkových druhů partnera             .
ICSV0008      EXIT_SAPLIPAR_005       Kontrola doplňkových druhů partnera             .
IDCP0001      EXIT_IDPRCNINVOICE_001    Customer Data for Printing Prenumbered Invoices       .
IDCP0002      EXIT_IDPRCNINVOICE_002    Customer Data for Printing Prenumbered Delivery Notes    .
IEQM0001      EXIT_SAPLIEL2_002       Doplňkové kontroly u instalace vybavení na technickém místě .
IEQM0002      EXIT_SAPLIEL2_001       Doplňkové kontroly u definice hierarchií vybavení      .
IEQM0003      EXIT_SAPMIEQ0_001       Dodatečné kontroly před evidencí příslušenství       .
IEQM0004      EXIT_SAPLIPW0_001       Objekt je přípustný pro smluv.partnera (zakázka-"sml.o údrž).
IEQM0005      EXIT_SAPLIPW0_002       Objekt přípustný pro smlouvu SD (sml.o údrž.-"sml.o údržbě) .
IEQM0006      EXIT_SAPLIPW0_003       Objekt přípustný pro smlouvu SD (údržba smlouvy o údržbě)  .
IEQM0007      EXIT_SAPMIEQ0_002       Kontrola/změna pole výrobce v kmen.zázn.vybavení      .
IHCL0001      EXIT_SAPLIHCL_001       Založení vybavení s předlohou materiálu: Třídy/atributy   .
ILOM0001      EXIT_SAPMILO0_001       Dodatečné kontroly před aktualizací technického místa    .
ILOM0002      EXIT_SAPLILOS_001       User-Exit při kontrole struktury čísla technického místa  .
IMRC0001      EXIT_SAPLIMR0_001       Bod měření/dokl.o měř.:Exit před aktualizací(po COMMIT WORK).
IMRC0002      EXIT_SAPLIMR0_002       Bod měření: Exit menu funkcí specifických pro zákazníka   .
IMRC0003      EXIT_SAPLIMR0_003       Dokl.o měření: Exit menu funkce specifické pro zákazníka  .
IMRC0004      EXIT_SAPLIMR0_004       Doklad o měření: Výstup po stand.kontr.pro nový dokl.o měř. .
IMRC0005      EXIT_SAPLIMR1_005       Bod měření: Exit do AUTHORITY_CHECK_IMPT          .
IMSMCOMM      EXIT_SAPLI_MSM_COMM_001    Rozšíření komunikace MSM                  .
INTERFAC      EXIT_RM11RL00_001       Rozhraní k převzetí dat                   .
INTERFAC      EXIT_RM11RL00_002       Rozhraní k převzetí dat                   .
IPRM0002      EXIT_SAPLIPM5_001       Stanovení plánovaného data skrzre plán údržby        .
IPRM0002      EXIT_SAPLIPM5_002       Stanovení plánovaného data skrzre plán údržby        .
IPRM0002      EXIT_SAPLIWP3_003       Stanovení plánovaného data skrzre plán údržby        .
IPRM0003      EXIT_SAPLCOIH_030       Uživatelská pole: Plán údržby                .
IPRM0003      EXIT_SAPLCOIH_032       Uživatelská pole: Plán údržby                .
IPRM0003      EXIT_SAPLIWOL_031       Uživatelská pole: Plán údržby                .
IPRM0003      EXIT_SAPLIWP3_001       Uživatelská pole: Plán údržby                .
IPRM0003      EXIT_SAPLIWP3_002       Uživatelská pole: Plán údržby                .
IPRM0004      EXIT_SAPLIWP3_004       Plán údržby/pol.: Zákaznická kontrola k události "ULOŽENÍ" .
IPRM0005      EXIT_SAPLIWP3_010       Stanovení ofsetu pro plány strategie závislé na výkonu   .
IQSM0001      EXIT_SAPLIPW1_001       Automatické přiřazení sériových čísel            .
IQSM0002      EXIT_SAPLIPW1_002       Kontrola při kopírování seznamu objektů           .
IQSM0003      EXIT_SAPLIPW1_003       Sériová čísla, user-exit pro doplňková data         .
IQSM0004      EXIT_SAPLIPW1_004       Sériové čísla, user-exit po opuštění obrazovky sér.     .
IQSM0005      EXIT_SAPLIE01_005       Sériová čísla, user-exit v aktualizaci           .
IQSM0007      EXIT_SAPLIE01_007       Sériová čísla, user-exit pro pohyby materiálu        .
IQSM0008      EXIT_SAPLIPW1_008       Kontrola znakového řetězce sériových čísel         .
IREV0001      EXIT_SAPLIREV1_001      Revize: Doplňková pole                   .
IREV0001      EXIT_SAPLIREV1_002      Revize: Doplňková pole                   .
ISRE0001      EXIT_SAPLFOBK01_001      Stanovení čísla účtu bankovního procesu           .
ISRE0002      EXIT_RFVI4020_001       Pořizování dat - výkaznictví ROZ              .
ISTDUNN1      EXIT_SAPLIST_CA_DUNEVENT_001 IS-T-CA: Vypl.polí strukt.zázn.uživat. soub.tel.č.k blok.  .
ISTDUNNI      EXIT_SAPLIST_DUNEVENT_001   IS-T-CA: Převod souboru telef.císel k blokování       .
ISTEBS01      EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_001 IS-T: Převzetí faktur. dokladů z exter. systému (přes IDocs).
ISTEBS01      EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_002 IS-T: Převzetí faktur. dokladů z exter. systému (přes IDocs).
ISTEBS04      EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_001 Postytnutí rozšíření na IDoc IST_EBS_POI_OUT        .
ISTEBS04      EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_002 Postytnutí rozšíření na IDoc IST_EBS_POI_OUT        .
ISTEBS04      EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_003 Postytnutí rozšíření na IDoc IST_EBS_POI_OUT        .
ISTPAYME      EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_001   IS-T-CA: Naplnění souboru k odblokování           .
ISTPAYME      EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_002   IS-T-CA: Naplnění souboru k odblokování           .
ITOB0001      EXIT_SAPLITO0_001       PM: Customer-include-subscreen pro kmen.data techn.objektů .
ITOB0001      EXIT_SAPLITO0_002       PM: Customer-include-subscreen pro kmen.data techn.objektů .
ITOB0002      EXIT_SAPLITOBS_001      ITOB: Změny polí předlohy kopírování            .
ITOB0003      EXIT_SAPLITO0_003       PM: Subscreen Include zákazníka pro data objektu vozov.parku.
ITOB0003      EXIT_SAPLITO0_004       PM: Subscreen Include zákazníka pro data objektu vozov.parku.
ITOB0004      EXIT_SAPLITO0_005       PM: Customer-Exit: Identif.data vozového parku: Kontroly  .
IWMI0001      EXIT_SAPLISMPM_IDOCS_001   User-exits pro IDocs SM/PM                 .
IWMI0001      EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_001 User-exits pro IDocs SM/PM                 .
IWMI0001      EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_002 User-exits pro IDocs SM/PM                 .
IWMI0001      EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_003 User-exits pro IDocs SM/PM                 .
IWO10001      EXIT_SAPLCOIH_001       Založení podřízené zakázky IH                .
IWO10002      EXIT_SAPLCOIH_002       ZAKÁZKA IH: Kontrola zákaz.k uvolnění zakázky        .
IWO10004      EXIT_SAPLCOIH_004       Zakázka IH: Kontrola zákazníka k dokončení zakázky     .
IWO10005      EXIT_SAPLCOIH_005       Zakázka PM: Stanovení profit-center specifických pro zák.  .
IWO10006      EXIT_SAPLCOIH_006       Zakázka PM: Vyloučení funkčních kódů zákaznickým rozšířením .
IWO10007      EXIT_SAPLCOIH_007       Zakázka PM: Zákaznické rozšíření - povolení v zakázce    .
IWO10008      EXIT_SAPLCOIH_008       Zákaznické rozšíření: Určení daňového kódu jurisdikce    .
IWO10009      EXIT_SAPLCOIH_009       Zakáz.na údržbu: Kontrola zákaz.v době "Uložení"      .
IWO10010      EXIT_SAPLCOIH_010       Zakáz.na údržbu: Zákaznické rozšíření pro určení prvku SPP .
IWO10011      EXIT_SAPLCOMK_003       Zakáz.na údržbu: Zákaznické rozšíření pro výběr komponent  .
IWO10012      EXIT_SAPLCOIH_012       Zakáz.na údržbu: Zpracování priorit v centr.hlavičce    .
IWO10015      EXIT_SAPLCOIH_015       Zakázka PM: Nápověda F4 pro uživatelská pole u operace   .
IWO10016      EXIT_SAPLCOIH_016       Zakázka PM: Zákaznické rozšíření pro kontrolu uživ.polí oper.
IWO10017      EXIT_SAPLCOIH_017       Stanovení externího čísla zakázky dle logiky zákazníka   .
IWO10018      EXIT_SAPLCOIH_018       Zakázka PM: Uživatelská pole v hlavičce zakázky       .
IWO10018      EXIT_SAPLCOIH_019       Zakázka PM: Uživatelská pole v hlavičce zakázky       .
IWO10020      EXIT_SAPLCOIH_020       Zakázka PM: Automatické začlenění prac.postupu       .
IWO10021      EXIT_SAPLCOIH_021       Automat.převzetí prac.postupu při vytvoř.zakázky z hlášení .
IWO10022      EXIT_SAPLCOIH_014       Stanovení kaledáře z user-exitu               .
IWO10023      EXIT_SAPLISM6_001       Servisní zakázka: Změna dat hlavičky dokladu předběž.odes. .
IWO10024      EXIT_SAPLISM6_002       Servisní zakázka: Změny položek k předběžnému odeslání   .
IWO10025      EXIT_SAPLCOIH_025       Zakázka PM/SM: Nalezení odpovědného nákladového střediska  .
IWO10026      EXIT_SAPLCOIH_026       Kontrola uživatele při nastavení statusu 'Neprovedeno'   .
IWO10027      EXIT_SAPLCOI1_027       User-exit: Vytvoření uživatelského zúčtovacího předpisu   .
IWO10029      EXIT_SAPLCOMK_029       Připojení kusovníku k zakázce PM/SM             .
IWO10030      EXIT_SAPLCOI1_030       Předběžné přidělení polí pro výsledkový objekt       .
IWO10031      EXIT_SAPLCOIH_031       Potlačení osobního čísla v zakázce PM/SM          .
IWO10033      EXIT_SAPLCOIH_033       Kontrola uživatelského oprávnění zakázky na údržbu/servisní .
IWO10034      EXIT_SAPLCY18_001       Operace Status je založena na statusu potřeby kapacit    .
IWO20001      EXIT_SAPLCOIH_003       Zakázka PM: Výstup UŽIV.pro převzetí prac.postupu do zak.  .
IWOC0001      EXIT_SAPLIWO1_001       Založení hlášení PM/SM: Určení referenčního objektu     .
IWOC0002      EXIT_SAPLIQS0_001       Hlášení PM/SM: Kontrola přípustnosti změny statusu     .
IWOC0003      EXIT_SAPLIWO1_004       PM/SM- kontrola oprávnění u referenčního objektu a sk.plán. .
IWOC0003      EXIT_SAPLIWO1_005       PM/SM- kontrola oprávnění u referenčního objektu a sk.plán. .
IWOC0004      EXIT_SAPLIREP1_001      Změna nastavení ALV pro jednost.zpracování sestavy PM/QM/SM .
J1BF0001      EXIT_SAPLJ1BM_001       FI Localization (Brazil): Additional Data for Boleto    .
J1BV0001      EXIT_SAPLJ1BG_001       Brazil Localisation: SD: Shipping unit for Nota Fiscal   .
JBRDR001      EXIT_SAPLJBRDR_001      RM: User exit v odvozování atributů             .
JBRDR001      EXIT_SAPLJBRDR_002      RM: User exit v odvozování atributů             .
JBRDR001      EXIT_SAPLJBRDR_003      RM: User exit v odvozování atributů             .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBCFTRANSACTION_001 IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_001       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_002       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_003       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_004       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_005       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_006       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_007       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_008       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_009       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_010       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_011       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_012       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_013       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_014       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_015       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0001      EXIT_SAPLJBTR_016       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-fix.metoda    .
JBTK0002      EXIT_SAPLJBTR_101       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-bez ref.na met. .
JBTK0002      EXIT_SAPLJBTR_102       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.-bez ref.na met. .
JBTK0003      EXIT_SAPLJBTR_201       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.s jedn.polož.   .
JBTK0003      EXIT_SAPLJBTR_202       IS-B: User exits pro kalkul.jednotl.trans.s jedn.polož.   .
JBTK0004      EXIT_SAPLJBTR_301       IS-B: User exits pro KJP: Vliv měny - půjčka        .
JBTK0005      EXIT_SAPLJBRZ_401       IS-B: User exits pro KJP: Stanov.platby předem       .
JBTK0006      EXIT_SAPLJBDARLEHEN_101    SAP-Banking: User exits pro předb.kalkulaci         .
JIT00_01      EXIT_RJITKMP001_001      JIT: Naplnění seznamu potřeb komponent uživatels.daty    .
JIT00_02      EXIT_RJITMON001_001      JIT: Naplnění reportu monitoringu uživatels.daty      .
JIT00_03      EXIT_RJITARCH01_001      JIT: Archivace                       .
JIT00_04      EXIT_RJITFER001_001      JIT Hlášení pokroku                     .
JIT02_01      EXIT_SAPLJIT02_001      JIT: Korektura statusu                   .
JIT03_01      EXIT_SAPLJIT03_001      JIT: Třídění odvoláv./skupin dílů (monitoring, hláš.pokr.) .
JIT03_02      EXIT_SAPLJIT03_002      JIT : Pořizování manipulačních jednotek           .
JIT03_02      EXIT_SAPLJIT03_013      JIT : Pořizování manipulačních jednotek           .
JIT03_02      EXIT_SAPLJIT12_003      JIT : Pořizování manipulačních jednotek           .
JIT03_03      EXIT_SAPLJIT03_003      JIT: Indiv.tisk seznamu komponent/příp.mater.k odběru    .
JIT03_03      EXIT_SAPLJIT03_004      JIT: Indiv.tisk seznamu komponent/příp.mater.k odběru    .
JIT03_03      EXIT_SAPLJIT03_014      JIT: Indiv.tisk seznamu komponent/příp.mater.k odběru    .
JIT03_05      EXIT_SAPLJIT03_005      JIT: Rozvrhování expedice                  .
JIT03_06      EXIT_SAPLJIT03_006      JIT: Určení kontrolních čísel                .
JIT03_07      EXIT_SAPLJIT03_007      JIT: Nalezení materiálu skupin dílů             .
JIT03_08      EXIT_SAPLJIT03_008      JIT: Modifikace operace zpětn.hlášení            .
JIT03_08      EXIT_SAPLJIT03_009      JIT: Modifikace operace zpětn.hlášení            .
JIT03_08      EXIT_SAPLJIT06_010      JIT: Modifikace operace zpětn.hlášení            .
JIT03_09      EXIT_SAPLJIT03_011      JIT: Customer-exits k příjmu množstevní odvolávky (vst.log.).
JIT03_09      EXIT_SAPLJIT03_012      JIT: Customer-exits k příjmu množstevní odvolávky (vst.log.).
JIT03_10      EXIT_SAPLJIT03_015      JIT: Dodávka                        .
JIT04_01      EXIT_SAPLJIT04_001      JIT: Uživatelsky definované řízení akce           .
JIT04_01      EXIT_SAPLJIT04_002      JIT: Uživatelsky definované řízení akce           .
JIT04_01      EXIT_SAPLJIT04_003      JIT: Uživatelsky definované řízení akce           .
JIT04_04      EXIT_SAPLJIT04_004      Jit: Obsazení informace o seskupení             .
JIT04_04      EXIT_SAPLJIT04_005      Jit: Obsazení informace o seskupení             .
JIT08_01      EXIT_SAPLJIT08_001      JIT: Naplnění segmentů zpráv dodávky & faktury       .
JIT08_01      EXIT_SAPLJIT08_002      JIT: Naplnění segmentů zpráv dodávky & faktury       .
JIT10_01      EXIT_SAPLJIT10_001      JIT-kokpit: Formátování seznamu komponent do HTML      .
JIT10_02      EXIT_SAPLJIT10_002      Spuštění workflow monitorem impulzů             .
JIT11_01      EXIT_SAPLJIT11_001      JIT: Stanovení komponenty pro tisk pracovního pokynu    .
JIT14_01      EXIT_SAPLJIT14_001      JIT: Mapování dat IDoc                   .
JIT14_01      EXIT_SAPLJIT14_002      JIT: Mapování dat IDoc                   .
JIT15_01      EXIT_SAPLJIT15_001      Změna, filtrace a obsazení dat dokumentace         .
JITO_3_1      EXIT_SAPLJITOUT03_001     JITOUT: Třídění odvolávek/skupiny dílů/komponenty      .
J_1AAA01      EXIT_SAPLJ1AB_002       Změna referenč.hodnoty pro přecenění FI-AA         .
J_1AAA01      EXIT_SAPLJ1AB_003       Změna referenč.hodnoty pro přecenění FI-AA         .
J_1AAM01      EXIT_SAPLJ1AO_001       User-exit AM waybill printing                .
J_1AF007      EXIT_SAPLJ1AF_001       User exit for report J_1AF007                .
J_1AF011      EXIT_SAPLJ1AF_003       User exit for J_1AF011                   .
J_1AF012      EXIT_SAPLJ1AF_002       User exit for J_1AF012                   .
J_1AF105      EXIT_SAPLJ1AT_001       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105      EXIT_SAPLJ1AT_002       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105      EXIT_SAPLJ1AT_005       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF106      EXIT_SAPLJ1AT_003       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AF106      EXIT_SAPLJ1AT_004       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AMM03      EXIT_J_1AMM01_001       User-exit printing MM waybills               .
J_1ASD05      EXIT_SAPLJ1AV_005       User-exit additional Argentine data in the order item (SD) .
J_1ASD06      EXIT_SAPLJ1AV_008       User-exit invoice reference in billing document (SD)    .
KAHFEX01      EXIT_SAPLHFRR_001       Data výběru obchod.reportingu v PS             .
KAP10001      EXIT_SAPLPS01_001       PS: Hierarchické výkazy projektů              .
KAP10001      EXIT_SAPLPS01_002       PS: Hierarchické výkazy projektů              .
KAP60001      EXIT_SAPLPS09_001       PS: Export projektových ukazatelů do R/3 EIS        .
KAP60001      EXIT_SAPLPS09_002       PS: Export projektových ukazatelů do R/3 EIS        .
KKAG0001      EXIT_SAPLKKAG_001       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0001      EXIT_SAPLKKAG_002       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0001      EXIT_SAPLKKAG_005       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0002      EXIT_SAPLKKAG_003       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0002      EXIT_SAPLKKAG_006       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0003      EXIT_SAPLKKAG_004       Kalkul.na nositele nákl.za obd.kusové výr.         .
KKAG0004      EXIT_SAPLADK0_001       Stanovení hosp.výsledku s dynamickými položkami       .
KKAG0004      EXIT_SAPLADK0_002       Stanovení hosp.výsledku s dynamickými položkami       .
KKAG0005      EXIT_SAPKKA08_001       Analýza hosp.výsledku                    .
KKAG0005      EXIT_SAPKKA17_001       Analýza hosp.výsledku                    .
KKAG0005      EXIT_SAPKKA18_001       Analýza hosp.výsledku                    .
KKAG0005      EXIT_SAPLKKAG_007       Analýza hosp.výsledku                    .
KKAG0005      EXIT_SAPLKKAG_008       Analýza hosp.výsledku                    .
KKAG0006      EXIT_SAPKKA12_001       Rozšíření pro SAPKKA12                   .
KKAG0006      EXIT_SAPKKA12_002       Rozšíření pro SAPKKA12                   .
KKAG0006      EXIT_SAPKKA12_003       Rozšíření pro SAPKKA12                   .
KKAG0007      EXIT_SAPLADK0_003       Stanovení hosp.výsledku s dynamickými položkami       .
KKAG0007      EXIT_SAPLADK0_004       Stanovení hosp.výsledku s dynamickými položkami       .
KKCD0001      EXIT_SAPFKCIM_001       SAP-EIS: Přenos dat výst.uživatele             .
KKCD0001      EXIT_SAPFKCIM_002       SAP-EIS: Přenos dat výst.uživatele             .
KKCD0001      EXIT_SAPFKCIM_003       SAP-EIS: Přenos dat výst.uživatele             .
KKCD0001      EXIT_SAPFKCIM_004       SAP-EIS: Přenos dat výst.uživatele             .
KKCD0002      EXIT_SAPFKCIU_001       Zadávání dat výst.uživ.před rezervací            .
KKDR0001      EXIT_SAPLKYP1_001       Rozšíření globálních proměnných pro rešerše         .
KKDR0001      EXIT_SAPLKYP1_002       Rozšíření globálních proměnných pro rešerše         .
KKDR0001      EXIT_SAPLKYP1_003       Rozšíření globálních proměnných pro rešerše         .
KKDR0002      EXIT_SAPMKCBF_001       Rešerše: Doplň.atributů virtuál.atributy a ukazateli    .
KKDR0002      EXIT_SAPMKCBF_002       Rešerše: Doplň.atributů virtuál.atributy a ukazateli    .
KKDR0002      EXIT_SAPMKCBF_003       Rešerše: Doplň.atributů virtuál.atributy a ukazateli    .
KKDR0002      EXIT_SAPMKCBF_004       Rešerše: Doplň.atributů virtuál.atributy a ukazateli    .
KKEK0001      EXIT_SAPLKKEC_001       Typ položky Y definovaný uživat.v jednotlivé kalkulaci   .
KKEK0001      EXIT_SAPLKKEC_002       Typ položky Y definovaný uživat.v jednotlivé kalkulaci   .
KKP00001      EXIT_SAPLKKPZ_001       Seznam závodů materiálu definovaný uživatelem        .
KKRF0001      EXIT_SAPLKKRF_001       Výstup funkce pro klasifikaci rozšíření AUFK        .
KKRF0002      EXIT_RKOCLMIG_001       Exit funkce pro konverzi atributů -" uživatelská pole    .
KKRU0001      EXIT_SAPLKKRU_001       User-Exit ke generování textu pro objekt sumarizace     .
KPSCASH1      EXIT_SAPLFMPR_001       Uživ.výstup řízení hotovosti PS: Aktualiz.skutečnosti    .
KPSHZIN1      EXIT_SAPLHFC1_001       Úročení projektu: Modifikace tabulky jednotlivých položek  .
KPSHZIN2      EXIT_SAPLHFC1_002       Úročení projektu: Kontrola relev.jednotl.položek      .
KPSHZIN4      EXIT_SAPLHFC1_004       Výpočet úroku PS/CO: Zápis specifický pro uživatele     .
KPSPZIN1      EXIT_SAPLHFC2_001       Plánované úročení projektu: Čtení záznamů relev.pro úročení .
KPSPZIN2      EXIT_SAPLHFC2_002       Plánované úročení: Kontrola relevance jedn.položky     .
KPSPZIN3      EXIT_SAPLHFC2_003       Plánované úročení: Indiv.stanovení koncového data úročení  .
KPSPZIN4      EXIT_SAPLHFC2_004       Plánované úročení: Uživatelská aktualizace         .
KSDIEX01      EXIT_SAPLEBBS_001       Stanovení nákladů u fakturace podle nákladů         .
KSDIEX01      EXIT_SAPLEBBS_002       Stanovení nákladů u fakturace podle nákladů         .
KSDIEX01      EXIT_SAPLEBBS_003       Stanovení nákladů u fakturace podle nákladů         .
LASP0001      EXIT_SAPLSP00_001       PP - Vizualizace sekvenčního plánování (atributy zakázky)  .
LASP0101      EXIT_SAPLSP01_001       lasp: Vytvoření požadovaného pořadí záznamů termínů     .
LEINS001      EXIT_SAPLEINS_001       Aktualizace statistiky: Nákupní doklady           .
LES00001      EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_001 User-exity pro LES                     .
LES00001      EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_002 User-exity pro LES                     .
LESHPSC       EXIT_SAPLV03C_APOINT_001   Rozvržení expedice a přepravy: Stanovení dat        .
LFDCB001      EXIT_SAPLFDCB_001       Exits SAPLFDCB                       .
LFVZF001      EXIT_SAPLFVZF_001       Tr-TM-LO: Ukončení kontrol FB01 specifických pro smlouvu  .
LIFO0040      EXIT_SAPLLIFS_001       Rozhraní uživatele pro ocenění LIFO             .
LIFO0040      EXIT_SAPLLIFS_002       Rozhraní uživatele pro ocenění LIFO             .
LIFO0040      EXIT_SAPLLIFS_003       Rozhraní uživatele pro ocenění LIFO             .
LM61W001      EXIT_SAPLM61W_001       User Exit v prostředí funkčního modulu PROGNOSE       .
LM61W001      EXIT_SAPLM61W_002       User Exit v prostředí funkčního modulu PROGNOSE       .
LMCWZ001      EXIT_SAPLWLF4_001       Komunikační struktura pro aktualiz. LIS: Rozšíření agentury .
LMDR2001      EXIT_SAPLMDR2_001       User-exits pro restrikční profily optim.spojování objednávek.
LMDR2001      EXIT_SAPLMDR2_002       User-exits pro restrikční profily optim.spojování objednávek.
LMDR2001      EXIT_SAPLMDR2_003       User-exits pro restrikční profily optim.spojování objednávek.
LMDZU001      EXIT_SAPLMDZU_001       User-exits v dodatečné dispozici              .
LMDZU001      EXIT_SAPLMDZU_002       User-exits v dodatečné dispozici              .
LMDZU001      EXIT_SAPLMDZU_003       User-exits v dodatečné dispozici              .
LMEDR001      EXIT_SAPLMEDRUCK_001     Program pro tisk rozšíření                 .
LMEKO001      EXIT_SAPLMEKO_001       Rozšíření struktury komunikace KOMK pro stanovení ceny   .
LMEKO002      EXIT_SAPLMEKO_002       Rozšíření struktury komunikace KOMP pro stanovení ceny   .
LMELA002      EXIT_SAPLEINR_002       Převzetí čísla šarže z dodavat.aviza při zaúčtování PM   .
LMELA010      EXIT_SAPLEINM_010       Příjem dodav.aviza: Převzetí dat položky z IDOC       .
LMEQR001      EXIT_SAPLMEQR_001       User-exit pro nalezení zdroje odběru            .
LMEWPU06      EXIT_SAPLMEWP_001       Customer-exit pro určení objektu pořízení pomocí katalogů  .
LMEWPU07      EXIT_SAPLMEWP_003       Customer-Exit k stanovení dovolených katalogů        .
LMEWRU01      EXIT_SAPLMEWR_001       Uživ.výstupy pro BAPI BAPI_REQUIREMENT_CREATE        .
LMEXF001      EXIT_SAPLMEXF_001       Podmínky v nákupních dokladech bez příjmu faktury      .
LMR1M001      EXIT_SAPLMR1M_002       User-exit's v logist. likvidaci faktur           .
LMR1M001      EXIT_SAPLMR1M_003       User-exit's v logist. likvidaci faktur           .
LMR1M001      EXIT_SAPLMR1M_004       User-exit's v logist. likvidaci faktur           .
LMR1M001      EXIT_SAPLMRMP_010       User-exit's v logist. likvidaci faktur           .
LMR1M002      EXIT_SAPLKONT_011       Modifikace účtu pro nalezení účtu PM/PF           .
LMR1M003      EXIT_SAPLMRME_003       Přiřazení čísel v logist. likvidaci faktur         .
LMR1M004      EXIT_SAPLMRMP_004       Logist.likvidace faktur: Texty položky pro násl.doklady   .
LMR1M005      EXIT_SAPLMRMC_002       Logist.likvidace fkt.: Uvolnění pro zaúčt.předběž.poř.dokl. .
LMR1M006      EXIT_SAPLMRM_BAPI_001     Logistická likvidace faktur: Zpracování faktury XML     .
LOI00001      EXIT_RMCPAMRP_002       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_001       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_002       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_003       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_004       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_005       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_006       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_007       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_008       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI1_009       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOI00001      EXIT_SAPLLOI2_001       Uživ.výstupy pro interface LOI               .
LOIB1U01      EXIT_SAPLOIB1_001       Include OIB1                        .
LOIB1U01      EXIT_SAPLOIB1_002       Include OIB1                        .
LOIB1U01      EXIT_SAPLOIB1_003       Include OIB1                        .
LOIB1U10      EXIT_SAPLOIB1_004       IS-Oil/HPM přepočet množství: Hmota na objem/objem na hmotu .
LOIB1U10      EXIT_SAPLOIB1_005       IS-Oil/HPM přepočet množství: Hmota na objem/objem na hmotu .
LOIB1U10      EXIT_SAPLOIB1_006       IS-Oil/HPM přepočet množství: Hmota na objem/objem na hmotu .
LOIBQCI1      EXIT_SAPLOIB_QCI_001     HPM-QCI: Funkce v LOIB_QCIUO1 pro modifikaci ext.volání   .
LOIBQCI1      EXIT_SAPLOIB_QCI_002     HPM-QCI: Funkce v LOIB_QCIUO1 pro modifikaci ext.volání   .
LOIBQCI1      EXIT_SAPLOIB_QCI_003     HPM-QCI: Funkce v LOIB_QCIUO1 pro modifikaci ext.volání   .
LOIBQCI1      EXIT_SAPLOIB_QCI_007     HPM-QCI: Funkce v LOIB_QCIUO1 pro modifikaci ext.volání   .
LOIBQCI2      EXIT_SAPLOIB_QCI_004     HPM-QCI: Funkce v FORM OIL_QUANTITY_CALCULATION       .
LOIDAU01      EXIT_SAPLOIDA_001       Vyvol.uživ.funkce ke změně atr.obrazovky pro ext.data    .
LOIDAU01      EXIT_SAPLOIDA_002       Vyvol.uživ.funkce ke změně atr.obrazovky pro ext.data    .
LSPC01U0      EXIT_SAPLSPC01_001      Zákazunické rozšíření FM EDI SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LSPC01U0      EXIT_SAPLSPC01_002      Zákazunické rozšíření FM EDI SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LSPC01U0      EXIT_SAPLSPC01_003      Zákazunické rozšíření FM EDI SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LTBLX001      EXIT_SAPLTBLX_001       Systém limitu: Atributy zákazníka              .
LTBLX002      EXIT_SAPLTBLX_002       Systém limitu: Kontroly oprávnění specifické pro zákazníka .
LTBLX003      EXIT_SAPLTBLX_003       Řízení úvěrového limitu: Doplňková pole pro údržbu limitu  .
LTBLX003      EXIT_SAPLTBLX_004       Řízení úvěrového limitu: Doplňková pole pro údržbu limitu  .
LTBLX005      EXIT_SAPLTBLX_005       Limitní správa: Pole zákazníka pro atributy limitu     .
LTBLX006      EXIT_SAPLTBLX_006       Limitní správa: Pole zákazníka pro ID finanč.objektu    .
LVEDF001      EXIT_SAPLVEDF_001       User-exit pro IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001      EXIT_SAPLVEDF_002       User-exit pro IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001      EXIT_SAPLVEDF_003       User-exit pro IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001      EXIT_SAPLVEDF_004       User-exit pro IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LWB2B001      EXIT_SAPLWB2A_001       Obchodní kontrakt: Screen Exits Trading-Kontrakt      .
LWB2B001      EXIT_SAPLWB2A_002       Obchodní kontrakt: Screen Exits Trading-Kontrakt      .
LWB2B001      EXIT_SAPLWB2A_003       Obchodní kontrakt: Screen Exits Trading-Kontrakt      .
LWB2B001      EXIT_SAPLWB2A_004       Obchodní kontrakt: Screen Exits Trading-Kontrakt      .
LWB2B002      EXIT_SAPLWB2K_005       Obchodní kontrakt: Rozšíření kontroly pole         .
LWB2B003      EXIT_SAPLWB2A_006       Obchodní kontrakt: Rozšíření zákazníků před uložením    .
LWB2B003      EXIT_SAPLWB2A_009       Obchodní kontrakt: Rozšíření zákazníků před uložením    .
LWB2B004      EXIT_SAPLWB2A_007       Obchodní kontrakt: Rozšíření funkcí             .
LWB2B005      EXIT_SAPLWB2H_006       Obchodní kontrakt: Kontrola, zda se má násl.doklad generovat.
LWB2B005      EXIT_SAPLWB2H_007       Obchodní kontrakt: Kontrola, zda se má násl.doklad generovat.
LWB2B006      EXIT_SAPLWB27_010       Obchodní kontrakt: Ovlivnění založení s referencí      .
LWB2B007      EXIT_SAPLWB2S_006       Trading-Kontrakt: Additionals Checks Conditionmaintenance  .
LWB2B008      EXIT_SAPLWB2A_008       Obchodní kontrakt: Additional User Checks          .
LWB2B009      EXIT_SAPLWB2A_010       Obchodní kontrakt: Rozšíření externího čísla obch.kontraktu .
LWB2B009      EXIT_SAPLWB2A_011       Obchodní kontrakt: Rozšíření externího čísla obch.kontraktu .
LWBON001      EXIT_SAPLWN08_001       Rozšíření komunikační struktury MCKONA (obraty, výnosy)   .
LWBON001      EXIT_SAPLWN12_001       Rozšíření komunikační struktury MCKONA (obraty, výnosy)   .
LWBON001      EXIT_SAPLWN35_001       Rozšíření komunikační struktury MCKONA (obraty, výnosy)   .
LWBON003      EXIT_SAPLWN01_001       Změna zúčtovacích dat před vytvořením zúčtovacího dokladu  .
LWBON003      EXIT_SAPLWN01_002       Změna zúčtovacích dat před vytvořením zúčtovacího dokladu  .
LWBON003      EXIT_SAPLWN01_003       Změna zúčtovacích dat před vytvořením zúčtovacího dokladu  .
LWBON004      EXIT_SAPLWN06_001       Simulace aktualizace LIS - jednotlivý doklad        .
LWBON004      EXIT_SAPLWN06_002       Simulace aktualizace LIS - jednotlivý doklad        .
LWBON005      EXIT_SAPLWN13_001       Indexové záznamy zúčtovacích dokladů pro zúčtování dohody  .
LWSUS001      EXIT_SAPLWSUS_001       Zákaznické nalezení zdroje odběru v obchodě         .
LWVK0001      EXIT_SAPLWVK0_001       Druh kalkulace stanovený individuálně pro zákazníka     .
LWVK1001      EXIT_SAPLWVK1_001       Rozšíření struktury komunikace KOMK pro stanovení ceny   .
LWVK1002      EXIT_SAPLWVK1_002       Rozšíření struktury komunikace KOMP pro stanovení ceny   .
LWVK1003      EXIT_SAPLWVK1_003       Kontrola (specifická pro zákazníka) kalkulační položky   .
LWVKM001      EXIT_SAPLWVKM_001       Konkurence: Rozšíření hlavičky listu evidence WELPK     .
LWVKM002      EXIT_SAPLWVKM_002       Konkurence: Rozšíření položky listu evidence WELPP     .
LWZRE001      EXIT_SAPLWLF0_001       Rozšíření, agenturní transakce, stanovení podmínky     .
LWZRE001      EXIT_SAPLWLF0_002       Rozšíření, agenturní transakce, stanovení podmínky     .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_001       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_002       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_003       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_004       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_005       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_006       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_007       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_008       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_009       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_010       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_012       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_013       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_014       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_015       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_016       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_017       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_018       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_019       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_020       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE002      EXIT_SAPLWLFB_021       Rozšíření, převzetí dokladu do finančního účetnictví    .
LWZRE003      EXIT_SAPLWLF2_001       Rozšíření, kontrola úvěrového limitu, požadavek na platbu  .
LWZRE004      EXIT_SAPLWLF2_002       Rozšíření: Požadavek na platbu, kontrola dokladů      .
LWZRE004      EXIT_SAPLWLF2_003       Rozšíření: Požadavek na platbu, kontrola dokladů      .
LWZRE004      EXIT_SAPLWLF2_004       Rozšíření: Požadavek na platbu, kontrola dokladů      .
LWZRE004      EXIT_SAPLWLFN_001       Rozšíření: Požadavek na platbu, kontrola dokladů      .
LWZRE005      EXIT_SAPLWLFO_001       Rozšíření: Požadavek na platbu, stanovení skonta      .
LWZRE005      EXIT_SAPLWLFO_002       Rozšíření: Požadavek na platbu, stanovení skonta      .
LWZRE006      EXIT_SAPLWLFI_001       Rozšíření: Agenturní transakce, nalezení objektu výsledků  .
LWZRE007      EXIT_SAPLWLF2_005       Rozšíření: Stanovení data seznamu faktur, agentur.transakce .
LWZRE008      EXIT_SAPLWLF1_001       Rozšíření: Vyplnění/změna pole zákazníka, platební doklady .
LWZRE008      EXIT_SAPLWLF1_002       Rozšíření: Vyplnění/změna pole zákazníka, platební doklady .
LWZRE008      EXIT_SAPLWLF1_010       Rozšíření: Vyplnění/změna pole zákazníka, platební doklady .
LWZRE008      EXIT_SAPLWLF1_011       Rozšíření: Vyplnění/změna pole zákazníka, platební doklady .
LWZRE009      EXIT_SAPLWLF8_001       Rozšíření: Nalezení zprávy a korespondence         .
LWZRE009      EXIT_SAPLWLFY_001       Rozšíření: Nalezení zprávy a korespondence         .
LWZRE009      EXIT_SAPLWLFY_002       Rozšíření: Nalezení zprávy a korespondence         .
LWZRE009      EXIT_SAPLWLFY_003       Rozšíření: Nalezení zprávy a korespondence         .
LWZRE009      EXIT_SAPLWLFY_004       Rozšíření: Nalezení zprávy a korespondence         .
LWZRE010      EXIT_SAPLWLFB_011       Rozšíření: Nalezení účtu, agenturní transakce        .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_006       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_007       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_008       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_009       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_010       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE011      EXIT_SAPLWLF2_011       Agenturní transakce: Screen Exit's pro platební doklady   .
LWZRE012      EXIT_SAPLWLF1_003       Rozšíření: Převzetí dat stanovení ceny v plateb.dokladech  .
LWZRE013      EXIT_SAPLWLF1_004       Agenturní transakce: Screen Exit's pro faktury dodavatele  .
LWZRE013      EXIT_SAPLWLF1_005       Agenturní transakce: Screen Exit's pro faktury dodavatele  .
LWZRE013      EXIT_SAPLWLF1_006       Agenturní transakce: Screen Exit's pro faktury dodavatele  .
LWZRE013      EXIT_SAPLWLF1_007       Agenturní transakce: Screen Exit's pro faktury dodavatele  .
LWZRE014      EXIT_SAPLWLF1_008       Rozšíření: Kontrola pole specif.pro zák., fakturač.doklady .
LWZRE014      EXIT_SAPLWLF1_009       Rozšíření: Kontrola pole specif.pro zák., fakturač.doklady .
LWZRE015      EXIT_SAPLWLF8_002       Rozšíření: Vygenerování seznamu faktur, převzetí dat    .
LWZRE016      EXIT_SAPLWLF8_003       Rozšíření: Vygenerování účetního seznamu, převzetí dat   .
LWZRE017      EXIT_SAPLWRGW_003       Rozšíření: Kontroly v čase uložení platebních dokladů    .
LWZRE017      EXIT_SAPLWRGW_004       Rozšíření: Kontroly v čase uložení platebních dokladů    .
LWZRE018      EXIT_SAPLWRGW_002       Rozšíření: Kontroly v čase uložení seznamu faktur      .
LWZRE019      EXIT_SAPLWRGW_001       Rozšíření: Kontroly v čase uložení faktur          .
LWZRE020      EXIT_SAPLWRGW_005       Rozšíření: Kontroly v čase uložení účetního seznamu     .
M06B0001      EXIT_SAPLEBNF_001       Stanovení rolí pro uvol.požad.na obj.            .
M06B0002      EXIT_SAPLEBND_001       Změny struktury komunikace pro uvol.požad.na objednávku   .
M06B0003      EXIT_SAPMM06B_001       number range and document number              .
M06B0004      EXIT_SAPLEBNE_001       number range and document number              .
M06B0005      EXIT_SAPLEBND_004       Změny komunikační struktury pro celkové uvolnění POBJ    .
M06E0004      EXIT_SAPLEBND_002       Změny komunikační struktury pro uvolnění nákupního dokladu .
M06E0005      EXIT_SAPLEBNF_005       Stanovení role pro uvolnění nákupních dokladů        .
M60E0001      EXIT_SAPLM60E_001       User-exit na začátku údržby plán.primární potřeby      .
M60E0002      EXIT_SAPLM60E_002       User-exit na závěr údržby plán.primární potřeby       .
M60P0001      EXIT_SAPLM60P_001       SAPLM60P interpretace akcí a komplexních relací      .
M60P0001      EXIT_SAPLM60P_002       SAPLM60P interpretace akcí a komplexních relací      .
M61X0001      EXIT_SAPLM61C_001       Výstup uživ.PP-MRP plánov.potřeby              .
M61X0001      EXIT_SAPLM61O_001       Výstup uživ.PP-MRP plánov.potřeby              .
M61X0001      EXIT_SAPMM61X_001       Výstup uživ.PP-MRP plánov.potřeby              .
M61X0002      EXIT_SAPLM61R_001       User Exits PP-vyhodnocení plánování potřeb MRP       .
M61X0002      EXIT_SAPMM61R_001       User Exits PP-vyhodnocení plánování potřeb MRP       .
MBCF0002      EXIT_SAPMM07M_001       Customer Function Exit textu segmentu v položce mater.dokl. .
MBCF0005      EXIT_SAPM07DR_001       Položka materiálového dokladu pro průvodku         .
MBCF0005      EXIT_SAPM07DR_002       Položka materiálového dokladu pro průvodku         .
MBCF0006      EXIT_SAPLMIGO_001       Zákazník: Funkce pro prvek SPP               .
MBCF0006      EXIT_SAPMM07M_005       Zákazník: Funkce pro prvek SPP               .
MBCF0007      EXIT_SAPMM07R_001       Customer Function Exit: Aktualizace rezervace        .
MBCF0009      EXIT_SAPMM07M_009       Plnění pole skladu                     .
MBCF0010      EXIT_SAPLMB_BUS2093_001    Customer-Exit: Založení rezervace BAPI_RESERVATION_CREATE1 .
MBCF0011      EXIT_PP_PICK_LIST_001     Načtení RESB a RKPF pro tiskovou sestavu v MB26       .
MBCFC003      EXIT_SAPMM07M_003       Údržba kmenových dat šarže u pohybu zboží          .
MBCFC004      EXIT_SAPMM07M_004       Údržba specifikací šarží u pohybu zboží           .
MBCFC010      EXIT_SAPMM07M_010       Návrh čísla šarže na obrazovce položky vedení zásob     .
MB_CF001      EXIT_SAPLMBMB_001       Customer Function Exit při aktualizaci materiálového dokladu.
MCB10001      EXIT_SAPLMCB1_001       BCO: Aktualizace statistiky pohybu materiálu a zásoby    .
MCBR0001      EXIT_SAPLMCBR_001       COZ: Aktualizace statistiky z likvidace faktur, ocenění   .
MCF20001      EXIT_SAPLMCF2_001       PPIS: Aktualizace statistiky výrobní zakázky        .
MCI10001      EXIT_SAPLMCI1_001       MCI1: Aktualizace ISÚ/ISMJ                 .
MCP20001      EXIT_SAPMMCP6_001       Rozšíření plánování/tabulky plánování            .
MCP20002      EXIT_SAPMMCP6_002       Výpočet makra u plánování LIS                .
MCP20003      EXIT_SAPMMCP6_003       Výstup k ošetření funkčnho kódu v plánování LIS       .
MCP20004      EXIT_SAPMMCP6_004       Výstup k ošetření dynper hlavičky v plánování LIS      .
MCP20005      EXIT_SAPMMCP6_005       Uživ.výstup pro kontrolu oprávnění v plánování       .
MCP20006      EXIT_SAPMMCP6_006       Výstup pro zpracování inf.v hlavičce při Excel-Download   .
MCP20007      EXIT_SAPMMCP6_007       User exit pro uživatelské řízení F4 - value request     .
MCP20008      EXIT_SAPLMCP2_008       Zpracování objednávky z IDOC                .
MCP20008      EXIT_SAPLMCP2_009       Zpracování objednávky z IDOC                .
MCP20009      EXIT_SAPLMCP6_001       Extrapolace obratu pro OTB                 .
MCP20010      EXIT_SAPLMCP6_002       Kontrola OTB v objednávce                  .
MCP20011      EXIT_SAPMMCP6_011       User-exit pro zpracování dat.záznamů určených k aktualizaci .
MCP20012      EXIT_SAPMMCP6_012       User-exit pro exclude funkčních kódů            .
MCP20013      EXIT_SAPMMCP6_013       User-exit pro jednorázovou změnu plánovací tabule      .
MCP20014      EXIT_SAPMMCP6_014       User-exit pro změnu textů řádek               .
MCP20015      EXIT_SAPMMCP6_015       User-exit pro nastavení názvů polí materiálu/závodu PBED  .
MCP20017      EXIT_SAPMMCP6_017       User-exit pro ovlivnění blokování ukazatelů         .
MCP20018      EXIT_SAPMMCP3_018       User exit pro odvození úrovně hierarchie plánování     .
MCP20020      EXIT_SAPMMCP6_020       User-Exit pro čtení inform.struktury při přenosu pl.potřeby .
MCP20021      EXIT_SAPMMCP6_021       User-Exit pro modifikaci parametrů při prenosu pl.potřeby  .
MCP20022      EXIT_SAPLPROM_022       User-Exit pro zobrazení výsledku prognózy          .
MCP20023      EXIT_SAPMMCP6_023       User-Exit pro kontrolu zdvojených kombinací atributů    .
MCP20024      EXIT_SAPMMCP6_024       User-Exit pro zadávání paramerů prognózy          .
MCP20025      EXIT_SAPMMCP6_025       User-Exit pro uložení prognózy               .
MCP20026      EXIT_RMCP6ADD_026       Nástroj hierarchie plánování: Rozšíření atributů      .
MCQ10001      EXIT_SAPLMCQ1_001       QMIS: Aktualizace k události - rozhodnutí o použití (QV)  .
MCQ20001      EXIT_SAPLMCQ2_001       QMIS: Aktualizace k události - výsledek kontroly      .
MCR00001      EXIT_RMCREPAU_001       LIS: Kontrola oprávnění pro standardní analýzy       .
MCR00002      EXIT_SAPLMCS2_001       Standardní analýzy: Zobrazení ukazatele           .
MCS10001      EXIT_SAPLMCS1_001       VIS: Aktualizace statistiky odbytového dokladu       .
MCS10001      EXIT_SAPLMCS1_002       VIS: Aktualizace statistiky odbytového dokladu       .
MCS50001      EXIT_SAPLMCS5_001       VIS: Aktualizace statistiky dodávky             .
MCS50001      EXIT_SAPLMCS5_002       VIS: Aktualizace statistiky dodávky             .
MCS60001      EXIT_SAPLMCS6_001       VIS: Aktualizace statistiky faktur             .
MCS60001      EXIT_SAPLMCS6_002       VIS: Aktualizace statistiky faktur             .
MCST0001      EXIT_SAPLMCST_001       OIS: Aktualizace statistiky - transport           .
MCST0001      EXIT_SAPLMCST_002       OIS: Aktualizace statistiky - transport           .
MCV20001      EXIT_SAPLMCV2_001       OIS: Aktualizace statistiky - kontakty/akce odbytu     .
MCW10001      EXIT_SAPLWIS3_001       RIS: Aktualizace změny NP                  .
MCYA0001      EXIT_SAPMMCY1_001       Rozšíření Early Warning System LIS (charakter.atrib.)    .
MCYA0002      EXIT_SAPLMCY2_002       Výstup uživ.Early Warning System (symboly faxu)       .
MD070001      EXIT_SAPLMD07_001       User exit pro MDL1                     .
MDR10001      EXIT_SAPLMDR1_001       Rozšíření pro funkční moduly zaokrouhlení          .
MDR10001      EXIT_SAPLMDR1_002       Rozšíření pro funkční moduly zaokrouhlení          .
MDR10001      EXIT_SAPLMDR1_003       Rozšíření pro funkční moduly zaokrouhlení          .
MDR10001      EXIT_SAPLMDR1_004       Rozšíření pro funkční moduly zaokrouhlení          .
MDR10001      EXIT_SAPLMDR1_005       Rozšíření pro funkční moduly zaokrouhlení          .
ME590001      EXIT_SAPLME59_001       Seskupení požadavků na obj. pro rozděl.objednávky v ME59  .
MEAG0001      EXIT_SAPLMEAG_001       Rozdělení - kontrakt/plán dodávek z CRM           .
MEETA001      EXIT_SAPLEINL_001       Určení druhu rozvržení (Rezerva, okamžitá potřeba, výhled) .
MEETA001      EXIT_SAPLEINL_002       Určení druhu rozvržení (Rezerva, okamžitá potřeba, výhled) .
MEFLD004      EXIT_SAPLEINR_004       Stanovení nejdř.data dodávky pro kontrolu při PM (jen obj.) .
MELAB001      EXIT_RM06ELAB_001       Generování odvol.dod.: Realizace plánu dovozu        .
MEQUERY1      EXIT_SAPLMEQUERY_001     Rozšíření k přehledu dokladů ME21N/ME51N          .
MEQUERY1      EXIT_SAPLMEQUERY_002     Rozšíření k přehledu dokladů ME21N/ME51N          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_001      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_002      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_003      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_004      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_005      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_006      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_007      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_008      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_009      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEREQ001      EXIT_SAPLMEREQ_010      Zákaznická data v požadavku na objednávku          .
MEVME001      EXIT_SAPLEINR_001       Výpočet navrhovaného množ.PM a tolerance překroč./podkročení.
MEVME001      EXIT_SAPLEINR_003       Výpočet navrhovaného množ.PM a tolerance překroč./podkročení.
MGA00001      EXIT_SAPLMGMU_001       Kmen.soub.materiálu (průmysl): Kontroly a rozšíření     .
MGA00002      EXIT_SAPLMG02_001       Kmen.soub.materiálu (průmysl): Přidělení čísel       .
MGA00002      EXIT_SAPLMG02_002       Kmen.soub.materiálu (průmysl): Přidělení čísel       .
MGA00003      EXIT_SAPLOMCV_001       Kmen.soub.materiálu (průmysl a Retail): Zobrazení čísel   .
MGA00003      EXIT_SAPLOMCV_002       Kmen.soub.materiálu (průmysl a Retail): Zobrazení čísel   .
MGA00003      EXIT_SAPLOMCV_901       Kmen.soub.materiálu (průmysl a Retail): Zobrazení čísel   .
MGA00003      EXIT_SAPLOMCV_902       Kmen.soub.materiálu (průmysl a Retail): Zobrazení čísel   .
MGV00001      EXIT_SAPLMV01_002       Kmen.soub.materiálu (průmysl): Rozdělení ALE        .
MGV00001      EXIT_SAPLMV02_002       Kmen.soub.materiálu (průmysl): Rozdělení ALE        .
MGV00002      EXIT_SAPLMV03_001       Kmen.soub.mat. (průmysl): Čtení hodnot pro objekty filtru  .
MGV00003      EXIT_SAPL1001_003       Kmen.soub.mat. (Retail): Rozdělení ALE           .
MGV00003      EXIT_SAPLMV01_003       Kmen.soub.mat. (Retail): Rozdělení ALE           .
MGW00001      EXIT_SAPLMGW5_001       Kmen.soub.mater. (Retail): Doplňková data          .
MGW00002      EXIT_SAPLMG72_001       Kmen.soub.mat. (Retail): Přidělení čísel          .
MGW00002      EXIT_SAPLMG72_002       Kmen.soub.mat. (Retail): Přidělení čísel          .
MGW00002      EXIT_SAPLMGNK_003       Kmen.soub.mat. (Retail): Přidělení čísel          .
MILLCL01      EXIT_MILL_CLMMBE_001     Přehled zásob podle atributů: User-exits          .
MILLCL01      EXIT_MILL_CLMMBE_002     Přehled zásob podle atributů: User-exits          .
MILLCL02      EXIT_SAPLMILLCL_001      Rozšíření pro hledání objektů                .
MILLCL02      EXIT_SAPLMILLCL_002      Rozšíření pro hledání objektů                .
MILLOB01      EXIT_SAPLMILL_MM_OB_001    MILL: Customer-exit: Původní šarže             .
MILLOC01      EXIT_SAPLMILL_OC_001     MILL: User-Exit: Kombinace zakázek             .
MILLOC01      EXIT_SAPLMILL_OC_002     MILL: User-Exit: Kombinace zakázek             .
MILLOC01      EXIT_SAPLMILL_OC_003     MILL: User-Exit: Kombinace zakázek             .
MILLOC01      EXIT_SAPLMILL_OC_004     MILL: User-Exit: Kombinace zakázek             .
MILLOC01      EXIT_SAPLMILL_OC_005     MILL: User-Exit: Kombinace zakázek             .
MKKS0001      EXIT_SAPMKKS0_001       Odchylky: Automatické naplánování jobu v následujícím období.
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_001       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_002       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_003       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_004       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_005       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_006       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_007       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_008       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_009       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_011       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_012       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_013       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_014       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_015       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_016       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_017       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_018       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_019       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E001      EXIT_SAPLEINM_020       Uživ.výstup pro vstup a výstup (EDI) nákupních dokladů   .
MM06E002      EXIT_SAPLEINN_001       Zpracování IDOC pro kontrakty na vstupu           .
MM06E002      EXIT_SAPLEINN_002       Zpracování IDOC pro kontrakty na vstupu           .
MM06E002      EXIT_SAPLEINN_003       Zpracování IDOC pro kontrakty na vstupu           .
MM06E003      EXIT_SAPMM06E_001       number range and document number              .
MM06E004      EXIT_SAPMM06E_004       Řízení obrazovky importních dat objednávky         .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_006       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_007       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_008       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_009       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_012       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_013       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_014       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_016       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_017       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E005      EXIT_SAPMM06E_018       Pole odběratele v nákupním dokladu             .
MM06E007      EXIT_SAPMM06E_020       Změnový doklad pro POBJ při konverzi v objednávce      .
MM06E008      EXIT_SAPMM06E_021       Sledování cíl.hodn.kontraktu v případě odvolávek na objedn. .
MM06E009      EXIT_SAPMM06E_022       Relevantní texty pro znak "Texty existují"         .
MM06E010      EXIT_SAPMM06E_005       Výběr polí pro adresu dodavatele              .
MM06E011      EXIT_SAPMM06E_024       Aktivace blokování POBJ                   .
MM06L001      EXIT_RM06LBAT_001       Výstupy ke stanovení ocenění ve vyhodnocení dodavatelů   .
MM06L001      EXIT_RM06LBEW_001       Výstupy ke stanovení ocenění ve vyhodnocení dodavatelů   .
MM06L001      EXIT_SAPLMEL0_001       Výstupy ke stanovení ocenění ve vyhodnocení dodavatelů   .
MM06L001      EXIT_SAPMM06L_001       Výstupy ke stanovení ocenění ve vyhodnocení dodavatelů   .
MM08R001      EXIT_RMMR01RS_001       Uživat.výstupy pro zúčtování ERS              .
MM08R001      EXIT_RMMR01RS_002       Uživat.výstupy pro zúčtování ERS              .
MM08R001      EXIT_RMMR01RS_003       Uživat.výstupy pro zúčtování ERS              .
MM08R001      EXIT_RMMR01RS_004       Uživat.výstupy pro zúčtování ERS              .
MM08R002      EXIT_SAPLKONT_002       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM08R002      EXIT_SAPLMR1M_001       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM08R002      EXIT_SAPLMRMC_001       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM08R002      EXIT_SAPLMRMP_001       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM08R002      EXIT_SAPMM08A_001       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM08R002      EXIT_SAPMM08R_001       User-exit pro kontroly tolerance              .
MM61W001      EXIT_SAPLPROW_001       User Exit v prostředí funkčního modulu PROGNOSE       .
MM61W001      EXIT_SAPMM61W_001       User Exit v prostředí funkčního modulu PROGNOSE       .
MM61W001      EXIT_SAPMM61W_002       User Exit v prostředí funkčního modulu PROGNOSE       .
MMAL0001      EXIT_SAPLMEAO_001       ALE: Rozčlenění pořadače: Výstupní zpracování        .
MMAL0002      EXIT_SAPLMEAI_001       ALE: Rozčlenění pořadače: Vstupní zpracování        .
MMAL0002      EXIT_SAPLMEAI_002       ALE: Rozčlenění pořadače: Vstupní zpracování        .
MMAL0003      EXIT_SAPLMEAO_002       ALE: Rozčlenění nákup.inf.zázn.: Výstupní zpracování    .
MMAL0004      EXIT_SAPLMEAI_003       ALE: Rozčlenění nákup.inf.zázn.: Vstupní zpracování     .
MMAL0004      EXIT_SAPLMEAI_004       ALE: Rozčlenění nákup.inf.zázn.: Vstupní zpracování     .
MMDA0001      EXIT_SAPLMMDA_001       Návrh dodacích adres                    .
MMFAB001      EXIT_RM06EFAB_001       User exit pro generování odvolávky             .
MPKB0001      EXIT_SAPLMPKB_001       Funkce vlastní uživateli ve zpracování kanban        .
MPKB0002      EXIT_SAPMMPKB_002       Zobrazení tabule kanbanu definované uživatelem       .
MPKC0001      EXIT_SAPLMPKC_001       User-Exit pro výpočet kanbanu                .
MPKCCY01      EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_001    Uživatelská pole v řídíc.cyklu kanbanu (PKMC)        .
MPKCCY01      EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_002    Uživatelská pole v řídíc.cyklu kanbanu (PKMC)        .
MPKCCY02      EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_003    Zákaznická pole v řídicím cyklu               .
MPKCCY02      EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_004    Zákaznická pole v řídicím cyklu               .
MPKD0001      EXIT_SAPLMPKD_001       Výstup kanbanu jako EDI                   .
MPKD0001      EXIT_SAPLMPKD_002       Výstup kanbanu jako EDI                   .
MPKP0001      EXIT_SAPLMPKP_001       Zobrazení tabule kanbanu definované uživatelem       .
MPKP0002      EXIT_SAPLMPKP_002       Zákaznická pole rozhraní odvolávky             .
MPKR0001      EXIT_SAPMMPKR_001       Uživatelská pole v řídicím cyklu kanban           .
MPKR0001      EXIT_SAPMMPKR_002       Uživatelská pole v řídicím cyklu kanban           .
MPR10001      EXIT_SAPLMPR1_001       User-exits v TA MPR1 (externí převzetí prognózy)      .
MPR10001      EXIT_SAPLMPR1_002       User-exits v TA MPR1 (externí převzetí prognózy)      .
MPRO0004      EXIT_SAPMM61W_004       Dopracování chyb v prognóze a v hlášení výjimky       .
MRER0001      EXIT_RMMR1MRR_001       Automatické zúčtování příjmu materiálu (ERS) Automotive   .
MRER0001      EXIT_RMMR1MRR_002       Automatické zúčtování příjmu materiálu (ERS) Automotive   .
MRER0001      EXIT_RMMR1MRR_003       Automatické zúčtování příjmu materiálu (ERS) Automotive   .
MRFLB001      EXIT_RM06EFLB_001       Řízení položek při vytvoření odvolávky           .
MRMH0001      EXIT_SAPLMRMH_001       Logistická likvidace faktur: Metoda ERS           .
MRMH0001      EXIT_SAPLMRMH_002       Logistická likvidace faktur: Metoda ERS           .
MRMH0002      EXIT_SAPLMRMH_011       Logistická likvidace faktur: Vstup.zpracování EDI      .
MRMH0002      EXIT_SAPLMRMH_012       Logistická likvidace faktur: Vstup.zpracování EDI      .
MRMH0002      EXIT_SAPLMRMH_013       Logistická likvidace faktur: Vstup.zpracování EDI      .
MRMH0002      EXIT_SAPLMRMH_014       Logistická likvidace faktur: Vstup.zpracování EDI      .
MRMH0002      EXIT_SAPLMRMH_015       Logistická likvidace faktur: Vstup.zpracování EDI      .
MRMH0003      EXIT_RMMR1MRB_001       Logistická likvidace faktur: Nové ocenění / RAP       .
MRMH0003      EXIT_RMMR1MRB_002       Logistická likvidace faktur: Nové ocenění / RAP       .
MRMN0001      EXIT_SAPLMRMN_001       Výstup/vytvoření zpráv: Logistická likvidace faktur     .
MRMN0001      EXIT_SAPLMRMN_002       Výstup/vytvoření zpráv: Logistická likvidace faktur     .
MRMN0001      EXIT_SAPLMRMN_003       Výstup/vytvoření zpráv: Logistická likvidace faktur     .
MSSTV001      EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_001 Customer-Exit 'Team Viewer': Vyloučení manažéra       .
MSSTV001      EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_002 Customer-Exit 'Team Viewer': Vyloučení manažéra       .
MV56AINI      EXIT_SAPMV56A_004       Inicializace řízení transakce pro přepravu         .
MVEIPREF      EXIT_SAPLPREF_001       User-Exits preferenční kalkulace              .
MVEIPREF      EXIT_SAPLPREF_002       User-Exits preferenční kalkulace              .
MWM2S001      EXIT_SAPLL2PIK_001      Rozšíření pro určení 2 st.                 .
MWMBAP01      EXIT_SAPLL2018_001      Rozšíření pro BAPI WarehouseTransOrder.GetDetail      .
MWMBAP02      EXIT_SAPLL3016_001      Rozšíření pro BAPI WarehouseStock.GetDetail         .
MWMD0001      EXIT_RLVSDR40_001       Tisk skladových příkazů pomocí RLVSDR40           .
MWMD0002      EXIT_RLKOMM40_001       Tisk skladových příkazů v hromadném běhu pomocí RLKOMM40  .
MWMIDI01      EXIT_SAPLLIDI_001       Rozšíření pro ošetření chyby u vstupu IDOC         .
MWMIDI02      EXIT_SAPLLIDI_002       Rozšíření pro zprávu WMTOCO (potvrzení TA) příjem      .
MWMIDI03      EXIT_SAPLLIDI_003       Rozšíření pro zprávu WMCATO (stornování TA) příjem     .
MWMIDI04      EXIT_SAPLLIDI_004       Rozšíření pro zprávu WMBBIN (blokování skald.místa) příjem .
MWMIDI05      EXIT_SAPLLIDI_005       Rozšíření pro zprávu WMTREQ (vytvoření TB) příjem      .
MWMIDI06      EXIT_SAPLLIDI_006       Rozšíření pro zprávu WMSUMO (pohyb sklad.jednotky) příjem  .
MWMIDI07      EXIT_SAPLLIDI_007       Rozšíření pro zprávu WMPIHU (vytvoření man.j.k odb.)- vstup .
MWMIDO01      EXIT_SAPLLIDO_001       Rozšíření IDOC WMTOID01 (příkaz k transportu) výstup    .
MWMIDO02      EXIT_SAPLLIDO_002       Rozšíření IDOC WMCAID01 (požadavek storna TA) výstup    .
MWMIDO03      EXIT_SAPLLIDO_003       Rozšíření IDOC WMRRID01 (uvolnění referen.čísla) výstup   .
MWMIDO04      EXIT_SAPLLIDO_004       Rozšíření IDOC WMIVID01 (inventarizační doklad) výstup   .
MWMIDO07      EXIT_SAPLLMDE_001       Rozšíření pro ošetření chyby pro příjem IDOC: MDE      .
MWMIDO08      EXIT_SAPLLMDE_002       Rozšíření pro zprávu WMMBXY (pohyb zboží) příjem      .
MWMIDO09      EXIT_SAPLLMDE_003       Rozšíř.pro zprávu WMINVE (datum počítání při inventuře)příj..
MWMIDO10      EXIT_SAPLLMDE_004       Rozšíření pro zprávu WMTORD (generování PT) příjem     .
MWMIDO11      EXIT_SAPLLMDE_005       Rozšíření pro zprávu WMTORD: SPř s několika položkami    .
MWMIDO12      EXIT_SAPLLIDO_005       Rozšíření pro zprávu WMPIHU (man.jedn.k odb.)-výstup    .
MWMIDO13      EXIT_SAPLLMDE_006       Rozšíření pro WMMBXY (násl.akce po pohybu materiálu)    .
MWMK0001      EXIT_SAPLLVSK_001       Řízení skladu: Výstup zákazníka k číslu skladové jedn.   .
MWMK0001      EXIT_SAPLLVSK_002       Řízení skladu: Výstup zákazníka k číslu skladové jedn.   .
MWMK0001      EXIT_SAPLLVSK_003       Řízení skladu: Výstup zákazníka k číslu skladové jedn.   .
MWMK0001      EXIT_SAPLLVSK_004       Řízení skladu: Výstup zákazníka k číslu skladové jedn.   .
MWMMOB01      EXIT_RLVERIFY_001       Rozšíření pro ověřovací pole v km.zázn.skladu        .
MWMMOB02      EXIT_SAPLLMGT_001       Rozšíření pro konverzi čár.kódu               .
MWMPP001      EXIT_SAPLLCPP_001       Rozšíření rozhraní WM/PP (automatické generování SP)    .
MWMRF001      EXIT_SAPLLMOC_001       RF: Vliv zobrazení krátkého textu              .
MWMRF100      EXIT_SAPLLMOB_800       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0100)  .
MWMRF100      EXIT_SAPLLMOB_810       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0100)  .
MWMRF101      EXIT_SAPLLMOB_820       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0101)  .
MWMRF101      EXIT_SAPLLMOB_830       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0101)  .
MWMRF102      EXIT_SAPLLMOB_840       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0102)  .
MWMRF102      EXIT_SAPLLMOB_850       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0102)  .
MWMRF104      EXIT_SAPLLMOB_880       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0104)  .
MWMRF104      EXIT_SAPLLMOB_890       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0104)  .
MWMRF105      EXIT_SAPLLMOB_030       ROZŚÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0105) .
MWMRF105      EXIT_SAPLLMOB_035       ROZŚÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0105) .
MWMRF106      EXIT_SAPLLMOB_040       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0106) .
MWMRF106      EXIT_SAPLLMOB_045       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0106) .
MWMRF107      EXIT_SAPLLMOB_050       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0107)   .
MWMRF107      EXIT_SAPLLMOB_060       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0107)   .
MWMRF108      EXIT_SAPLLMOB_070       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0108)   .
MWMRF108      EXIT_SAPLLMOB_075       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0108)   .
MWMRF151      EXIT_SAPLLMOB_100       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0151)  .
MWMRF151      EXIT_SAPLLMOB_410       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0151)  .
MWMRF152      EXIT_SAPLLMOB_110       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0152)  .
MWMRF152      EXIT_SAPLLMOB_420       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0152)  .
MWMRF153      EXIT_SAPLLMOB_120       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0153)  .
MWMRF153      EXIT_SAPLLMOB_430       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0153)  .
MWMRF170      EXIT_SAPLLMOB_018       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0170)    .
MWMRF170      EXIT_SAPLLMOB_518       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0170)    .
MWMRF202      EXIT_SAPLLMOB_130       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF202      EXIT_SAPLLMOB_440       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF203      EXIT_SAPLLMOB_140       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0203)  .
MWMRF203      EXIT_SAPLLMOB_450       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0203)  .
MWMRF204      EXIT_SAPLLMOB_150       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0204)  .
MWMRF204      EXIT_SAPLLMOB_460       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0204)  .
MWMRF205      EXIT_SAPLLMOB_160       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0205)  .
MWMRF205      EXIT_SAPLLMOB_470       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0205)  .
MWMRF212      EXIT_SAPLLMOB_170       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0212)  .
MWMRF212      EXIT_SAPLLMOB_480       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0212)  .
MWMRF213      EXIT_SAPLLMOB_180       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0213)  .
MWMRF213      EXIT_SAPLLMOB_490       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0213)  .
MWMRF221      EXIT_SAPLLMOB_190       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0221)  .
MWMRF221      EXIT_SAPLLMOB_500       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0221)  .
MWMRF302      EXIT_SAPLLMOB_210       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0302)  .
MWMRF302      EXIT_SAPLLMOB_520       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0302)  .
MWMRF303      EXIT_SAPLLMOB_220       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0303)  .
MWMRF303      EXIT_SAPLLMOB_530       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0303)  .
MWMRF304      EXIT_SAPLLMOB_230       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0304)  .
MWMRF304      EXIT_SAPLLMOB_540       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0304)  .
MWMRF305      EXIT_SAPLLMOB_240       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0305)  .
MWMRF305      EXIT_SAPLLMOB_550       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0305)  .
MWMRF312      EXIT_SAPLLMOB_250       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0312)  .
MWMRF312      EXIT_SAPLLMOB_560       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0312)  .
MWMRF313      EXIT_SAPLLMOB_260       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0313)  .
MWMRF313      EXIT_SAPLLMOB_570       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0313)  .
MWMRF321      EXIT_SAPLLMOB_270       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0321)  .
MWMRF321      EXIT_SAPLLMOB_580       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0321)  .
MWMRF400      EXIT_SAPLLMOB_280       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0400)  .
MWMRF400      EXIT_SAPLLMOB_590       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0400)  .
MWMRF402      EXIT_SAPLLMOB_290       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0402)  .
MWMRF402      EXIT_SAPLLMOB_600       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0402)  .
MWMRF403      EXIT_SAPLLMOB_300       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0403)  .
MWMRF403      EXIT_SAPLLMOB_610       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0403)  .
MWMRF404      EXIT_SAPLLMOB_310       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0404)  .
MWMRF404      EXIT_SAPLLMOB_620       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0404)  .
MWMRF405      EXIT_SAPLLMOB_320       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0405)  .
MWMRF405      EXIT_SAPLLMOB_630       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0405)  .
MWMRF406      EXIT_SAPLLMOB_325       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0406)   .
MWMRF406      EXIT_SAPLLMOB_635       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0406)   .
MWMRF410      EXIT_SAPLLMOB_330       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0410)  .
MWMRF410      EXIT_SAPLLMOB_640       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0410)  .
MWMRF411      EXIT_SAPLLMOB_340       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0411)  .
MWMRF411      EXIT_SAPLLMOB_650       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0411)  .
MWMRF412      EXIT_SAPLLMOB_080       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0412)   .
MWMRF412      EXIT_SAPLLMOB_085       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0412)   .
MWMRF502      EXIT_SAPLLMOB_360       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0502)  .
MWMRF502      EXIT_SAPLLMOB_670       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0502)  .
MWMRF503      EXIT_SAPLLMOB_370       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0503)  .
MWMRF503      EXIT_SAPLLMOB_680       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0503)  .
MWMRF504      EXIT_SAPLLMOB_380       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0504)  .
MWMRF504      EXIT_SAPLLMOB_690       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0504)  .
MWMRF505      EXIT_SAPLLMOB_390       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0505)  .
MWMRF505      EXIT_SAPLLMOB_700       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0505)  .
MWMRF600      EXIT_SAPLLMOB_740       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0600)  .
MWMRF600      EXIT_SAPLLMOB_750       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0600)  .
MWMRF601      EXIT_SAPLLMOB_400       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0601)  .
MWMRF601      EXIT_SAPLLMOB_710       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0601)  .
MWMRF630      EXIT_SAPLLMOB_090       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0630)   .
MWMRF630      EXIT_SAPLLMOB_095       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0630)   .
MWMRF631      EXIT_SAPLLMOB_082       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0631)   .
MWMRF631      EXIT_SAPLLMOB_084       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0631)   .
MWMRF632      EXIT_SAPLLMOB_072       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0632)   .
MWMRF632      EXIT_SAPLLMOB_074       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0632)   .
MWMRF633      EXIT_SAPLLMOB_052       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0633)   .
MWMRF633      EXIT_SAPLLMOB_054       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0633)   .
MWMRF634      EXIT_SAPLLMOB_034       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0634)  .
MWMRF634      EXIT_SAPLLMOB_036       ROZŠÍŘENÍ PRO ZÁKAZNICKÉ OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0634)  .
MWMRF650      EXIT_SAPLLMOB_062       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0650) .
MWMRF650      EXIT_SAPLLMOB_064       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0650) .
MWMRF651      EXIT_SAPLLMOB_851       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0651) .
MWMRF651      EXIT_SAPLLMOB_951       ROZŠÍŘENÍ PRO OBRAZOVKY ZÁKAZNÍKA (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0651) .
MWMRF700      EXIT_SAPLLMOB_019       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0700)    .
MWMRF700      EXIT_SAPLLMOB_519       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0700)    .
MWMRF701      EXIT_SAPLLMOB_002       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0701)    .
MWMRF701      EXIT_SAPLLMOB_502       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0701)    .
MWMRF702      EXIT_SAPLLMOB_003       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0700)    .
MWMRF702      EXIT_SAPLLMOB_503       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0700)    .
MWMRF703      EXIT_SAPLLMOB_004       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0703)    .
MWMRF703      EXIT_SAPLLMOB_504       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0703)    .
MWMRF704      EXIT_SAPLLMOB_005       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0704)    .
MWMRF704      EXIT_SAPLLMOB_505       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0704)    .
MWMRF705      EXIT_SAPLLMOB_006       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0705)    .
MWMRF705      EXIT_SAPLLMOB_506       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0705)    .
MWMRF760      EXIT_SAPLLMOB_008       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0760)    .
MWMRF760      EXIT_SAPLLMOB_508       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0760)    .
MWMRF761      EXIT_SAPLLMOB_009       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0761)    .
MWMRF761      EXIT_SAPLLMOB_509       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0761)    .
MWMRF762      EXIT_SAPLLMOB_010       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0762)    .
MWMRF762      EXIT_SAPLLMOB_510       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0762)    .
MWMRF763      EXIT_SAPLLMOB_011       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0763)    .
MWMRF763      EXIT_SAPLLMOB_511       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0763)    .
MWMRF764      EXIT_SAPLLMOB_012       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0764)    .
MWMRF764      EXIT_SAPLLMOB_512       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0764)    .
MWMRF765      EXIT_SAPLLMOB_013       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0765)    .
MWMRF765      EXIT_SAPLLMOB_513       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0765)    .
MWMRF766      EXIT_SAPLLMOB_014       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0766)    .
MWMRF766      EXIT_SAPLLMOB_514       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0766)    .
MWMRF767      EXIT_SAPLLMOB_015       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0767)    .
MWMRF767      EXIT_SAPLLMOB_515       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0767)    .
MWMRF768      EXIT_SAPLLMOB_016       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0768)    .
MWMRF768      EXIT_SAPLLMOB_516       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0768)    .
MWMRF769      EXIT_SAPLLMOB_017       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0769)    .
MWMRF769      EXIT_SAPLLMOB_517       ROZŠÍŘENÍ K UŽIVATEL.OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0769)    .
MWMRF777      EXIT_SAPLLMOB_760       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0777)  .
MWMRF777      EXIT_SAPLLMOB_770       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0777)  .
MWMRF800      EXIT_SAPLLMOB_900       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0800)  .
MWMRF800      EXIT_SAPLLMOB_910       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0800)  .
MWMRF801      EXIT_SAPLLMOB_920       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0801)  .
MWMRF801      EXIT_SAPLLMOB_930       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0801)  .
MWMRF802      EXIT_SAPLLMOB_940       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0802)  .
MWMRF802      EXIT_SAPLLMOB_950       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0802)  .
MWMRF803      EXIT_SAPLLMOB_960       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0803)  .
MWMRF803      EXIT_SAPLLMOB_970       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0803)  .
MWMRF804      EXIT_SAPLLMOB_980       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0804)  .
MWMRF804      EXIT_SAPLLMOB_990       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0804)  .
MWMRF805      EXIT_SAPLLMOB_991       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0805)  .
MWMRF805      EXIT_SAPLLMOB_992       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0805)  .
MWMRF806      EXIT_SAPLLMOB_993       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0806)  .
MWMRF806      EXIT_SAPLLMOB_994       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0806)  .
MWMRF807      EXIT_SAPLLMOB_995       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0807)  .
MWMRF807      EXIT_SAPLLMOB_996       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0807)  .
MWMRF888      EXIT_RLMENU_780        ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0888)  .
MWMRF888      EXIT_RLMENU_790        ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0888)  .
MWMRF889      EXIT_SAPLLMOB_720       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF889      EXIT_SAPLLMOB_730       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF998      EXIT_SAPLLMOB_997       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0998)  .
MWMRF998      EXIT_SAPLLMOB_998       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0998)  .
MWMRF999      EXIT_SAPLLMOB_860       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0999)  .
MWMRF999      EXIT_SAPLLMOB_870       ROZŠÍŘENÍ K OBRAZOVKÁM UŽIVATELE (LOGICKÁ OBRAZOVKA 0999)  .
MWMRFCOD      EXIT_SAPLLMOB_222       Rozšíření pro kód funkce dezaktivace            .
MWMRFDLV      EXIT_SAPLLMOBSD_010      Výběr dodávky dle kritérií uživatele            .
MWMRFPRT      EXIT_SAPLLMGT_083       Rozšíření pro tisk                     .
MWMRFSRT      EXIT_RLMOB001_001       ROZŠÍŘENÍ K FUNKCI TŘÍDĚNÍ                 .
MWMRFSRT      EXIT_RLMOB005_001       ROZŠÍŘENÍ K FUNKCI TŘÍDĚNÍ                 .
MWMRFSRT      EXIT_RLMOB008_001       ROZŠÍŘENÍ K FUNKCI TŘÍDĚNÍ                 .
MWMRFSRT      EXIT_RLMOB010_001       ROZŠÍŘENÍ K FUNKCI TŘÍDĚNÍ                 .
MWMRFSRT      EXIT_RLMOB045_001       ROZŠÍŘENÍ K FUNKCI TŘÍDĚNÍ                 .
MWMRFSSG      EXIT_SAPLLMOB_061       User exit k třídění SPř v systémově říz.transakci RF    .
MWMRFUP       EXIT_SAPLLMOB_077       Vyvolání všeob.tlačítek specif.pro zákazníka z obrazovky  .
MWMRP001      EXIT_RLLNACH2_001       Customer exit pro doplnění stálého místa: Výběr pol.dod.  .
MWMRP002      EXIT_RLLNACH2_002       Customer exit pro doplnění stálého místa: Rozvržení mn.SP  .
MWMRP003      EXIT_RLLNACH1_003       User-exit při doplnění na RLLNACH1             .
MWMRP004      EXIT_RLLNACH4_004       Uživ.výstup při doplnění přes RLLNACH4           .
MWMTO001      EXIT_SAPLL03T_001       Rozšíření na konci generování SPř              .
MWMTO002      EXIT_SAPLL03T_002       Rozšíření na konci potvrzení PT               .
MWMTO003      EXIT_SAPLL03A_001       Vlastní strategie uskladnění                .
MWMTO003      EXIT_SAPLL03A_002       Vlastní strategie uskladnění                .
MWMTO003      EXIT_SAPLL03A_003       Vlastní strategie uskladnění                .
MWMTO003      EXIT_SAPLL03A_004       Vlastní strategie uskladnění                .
MWMTO004      EXIT_SAPLL03A_005       Vlastní strategie vysklad.                 .
MWMTO004      EXIT_SAPLL03A_006       Vlastní strategie vysklad.                 .
MWMTO004      EXIT_SAPLL03A_007       Vlastní strategie vysklad.                 .
MWMTO004      EXIT_SAPLL03A_008       Vlastní strategie vysklad.                 .
MWMTO005      EXIT_SAPML03T_001       Neúplná dodávka                       .
MWMTO006      EXIT_SAPLL03A_009       Nadlimitní/neúplná dodávka vztaž.na místo          .
MWMTO007      EXIT_SAPML03T_002       Paletizace a vyhledání typu skladu u uskladnění       .
MWMTO008      EXIT_SAPML03T_003       Vyhl.typu skladu u vyskladnění               .
MWMTO009      EXIT_SAPML03T_004       Předcházení výmazu položek PT                .
MWMTO010      EXIT_SAPLL03A_010       Rozšíření: Stanovení plán.nákl.SPř celkem          .
MWMTO011      EXIT_SAPLL03A_011       Korektura plán.nákl. - pol.SPř               .
MWMTO012      EXIT_SAPLL03A_012       Korektura třídění a rozdělení skladového příkazu      .
MWMTO013      EXIT_SAPLL03A_013       Vyskladnění přesahující typ skladu analog.striktnímu FIFO  .
MWMTOAU1      EXIT_RLAUTA10_001       Vlastní výběr TB pro automatické vytvoření PT        .
MWMTOAU2      EXIT_RLAUTA10_002       Vlastní výběr pro autom.vytvoření přes referenční číslo   .
MWMTOAU3      EXIT_RLAUTA11_003       Vlastní výběr přeúčt.pro automatické generování SPř     .
MWMTR001      EXIT_SAPLL03T_003       Rozšíření na konci založení SP (rozhraní IM, PP)      .
MYCATS01      EXIT_SAPLTT_BASICS_001    Rozšíření nápověd zadávání pro myCATS            .
MYCATS02      EXIT_SAPLTT_BASICS_002    Zákaz.tabulky nebo stand.texty odeslat do notebooku CATS  .
MYCATS03      EXIT_SAPLCATS_MY_003     Obohacení časových dat offline               .
MYCATS04      EXIT_SAPLCATS_MY_004     CATS notebook; úprava hlášení synchronizace         .
NIWE0000      EXIT_SAPLNIWE_003       Změna množství v rámci bilančního ocenění          .
NIWE0000      EXIT_SAPLNIWE_004       Změna množství v rámci bilančního ocenění          .
NIWE0000      EXIT_SAPLNIWE_005       Změna množství v rámci bilančního ocenění          .
NIWE0001      EXIT_SAPLNIW0_001       Stanovení nejnižší hodnoty podle tržních cen        .
NIWE0001      EXIT_SAPLNIW0_002       Stanovení nejnižší hodnoty podle tržních cen        .
NIWE0001      EXIT_SAPLNIW0_003       Stanovení nejnižší hodnoty podle tržních cen        .
NIWE0002      EXIT_SAPLNIW1_001       Zjištění nejnižší hodn. podle dosahu nebo obrátkovosti   .
NIWE0002      EXIT_SAPLNIW1_002       Zjištění nejnižší hodn. podle dosahu nebo obrátkovosti   .
NIWE0002      EXIT_SAPLNIWE_001       Zjištění nejnižší hodn. podle dosahu nebo obrátkovosti   .
NIWE0002      EXIT_SAPLNIWE_002       Zjištění nejnižší hodn. podle dosahu nebo obrátkovosti   .
NIWE0003      EXIT_SAPLNIW3_001       Bezztrátové ocenění                     .
NIWE0003      EXIT_SAPLNIW3_002       Bezztrátové ocenění                     .
NWTM0001      EXIT_SAPLNWTM_001       Nastavení obsahu pole ke druhu termínu určité události   .
NWTM0002      EXIT_SAPLNWTM_002       Zobrazení původního dokladu                 .
NWTM0003      EXIT_SAPLNWTM_003       Struktura objektů pro sledování termínů           .
OGM10001      EXIT_SAPLOGDL_001       Modifikace konfigurace SW materiálu pro založení zakázky SMP.
OGM10001      EXIT_SAPLOGDM_001       Modifikace konfigurace SW materiálu pro založení zakázky SMP.
OGM10002      EXIT_SAPLOGSL_003       Provedení komplexního porovnání hodnot atributů       .
OGM10003      EXIT_SAPLOGSL_004       Provedení dodatečné kontroly SW materiálu při SMP      .
OGM10004      EXIT_SAPLOGSL_005       Provedení dodatečné kontroly náhradních dílů při SMP    .
OGM10005      EXIT_SAPLOGDL_003       Změna typu položky pro oznámení               .
OGM10006      EXIT_SAPLOGSL_002       Definice základního data pro ověření kontraktu       .
OGM10007      EXIT_SAPLOGSL_006       Změna výběrového seznamu (ivbakap) pro zásobu práce     .
OGM10008      EXIT_SAPLOGDL_004       Založení doplňkových polí pro založení zakázky       .
OGM10008      EXIT_SAPLOGDL_005       Založení doplňkových polí pro založení zakázky       .
OGM10008      EXIT_SAPLOGSL_007       Založení doplňkových polí pro založení zakázky       .
OGM10009      EXIT_SAPMOG28_001       User-exit pro simulaci/prognózu               .
OGM10014      EXIT_SAPLOGSL_010       Ukládání doplň.inform.o výběru dovoleno, když var.akt. (IBM).
OGM10014      EXIT_SAPLOGSL_011       Ukládání doplň.inform.o výběru dovoleno, když var.akt. (IBM).
OGV90001      EXIT_SAPLOGSM_001       Modifikace konfigurace SW materiálu pro založení zakázky SMP.
OGV90002      EXIT_SAPLOGSM_003       OGV90002 - zpracování komplexního porovnání hodnot atributů .
OGV90003      EXIT_SAPLOGSS_004       Provedení dodatečné kontroly SW materiálu při SMP      .
OGV90004      EXIT_SAPLOGSS_005       Provedení dodatečné kontroly náhradních dílů při SMP    .
OGV90005      EXIT_SAPLOGSS_002       Definice základního data pro ověření kontraktu       .
OGV90006      EXIT_ROGSMPDL_006       Modifikace výběrového seznamu (ivbapak) pro zásobu zakázek .
OGV90007      EXIT_SAPLOGSM_004       Založení doplňkových polí a řádek pro vytvoření zakázky   .
OGV90007      EXIT_SAPLOGSS_007       Založení doplňkových polí a řádek pro vytvoření zakázky   .
OGV90008      EXIT_SAPLOGSM_002       User-exit pro simulaci/prognózu               .
OGV90009      EXIT_SAPLOGSS_009       User-exit pro alternativní výběr z IBASE          .
OGV90010      EXIT_SAPLOGSS_012       Zpracování kritérií výběru zákazníka            .
OGV90011      EXIT_SAPMV45A_461       User-exit pro korekturu IBASE                .
OGV90012      EXIT_SAPLOGSS_001       OGV90012 - Proces údržby softwaru: Rozdělení C       .
OGV90013      EXIT_SAPLOGSS_010       Filtrování nebo zakládání položek při výběru kontraktu SMP .
OI0BWEXG      EXIT_SAPLOI0BW1_001      Rozšíření pro BW - funkční moduly extraktoru EXG      .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_001      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_002      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_003      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_004      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_005      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_006      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_007      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_008      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_009      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_010      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_011      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0BWTD1      EXIT_SAPLOI0BW3_012      Rozšíření pro BW - funkční moduly pro extraktor (TD)    .
OI0IF001      EXIT_SAPLOI0_IF_DOC_REL_001  Uživatelská funkce pro stanovení relevance dokladu     .
OIA0001       EXIT_ROIALB02_400       User-Exit pro změnu druhu objednávky v ROIALB02       .
OIAABSTR      EXIT_ROIAABSTRACT1_001    Rozšíření pro přehled výměn                 .
OIAMSEG       EXIT_SAPLMBWL_400       Přenos detailů do PM během přiřazení nákupu         .
OIAMSEG       EXIT_SAPMM06E_400       Přenos detailů do PM během přiřazení nákupu         .
OIANETT       EXIT_SAPMOIAD_001       Rozšíření pro zápočet dle pohybů a výpis výměny       .
OIANETT       EXIT_SAPMOIAD_002       Rozšíření pro zápočet dle pohybů a výpis výměny       .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_001       ROZDĚLENÍ FAKTURY NÁKUP                   .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_002       ROZDĚLENÍ FAKTURY NÁKUP                   .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_003       ROZDĚLENÍ FAKTURY NÁKUP                   .
OICA0001      EXIT_ROICAN10_001       IS-Oil/MCOE: Údržba kotovací tabulky specif.pro zákazníka  .
OICM0001      EXIT_SAPLEINR_400       IS-OIL: Výstup pro nové stan.ceny při likvidaci faktur   .
OICREPRI      EXIT_SAPLV61A_400       Nové stanovení ceny - uživatelská funkce          .
OICV0001      EXIT_SAPFV45P_400       Stanov.ceny: Změna druhu nového stanov.ceny p. změnu ext.dat.
OIFA0111      EXIT_SAPMOIFA_111       Stanoviště: Uživ.definovatelná data - dynpro 0111 (IS-Oil) .
OIFA0111      EXIT_SAPMOIFA_112       Stanoviště: Uživ.definovatelná data - dynpro 0111 (IS-Oil) .
OIFA0113      EXIT_SAPMOIFA_113       Stanoviště: Uživ.definovatelné skupiny dat (IS-Oil/SSR)   .
OIFA0113      EXIT_SAPMOIFA_114       Stanoviště: Uživ.definovatelné skupiny dat (IS-Oil/SSR)   .
OIFA0113      EXIT_SAPMOIFA_115       Stanoviště: Uživ.definovatelné skupiny dat (IS-Oil/SSR)   .
OIFA0201      EXIT_SAPMOIFA_001       Stanoviště: Spojení s nák.střediskem - rozš.ověření (IS-Oil).
OIFA0201      EXIT_SAPMOIFA_021       Stanoviště: Spojení s nák.střediskem - rozš.ověření (IS-Oil).
OIFA0202      EXIT_SAPMOIFA_002       Stanoviště: Spojení na profit centr.- rozš.ověření (IS-Oil) .
OIFA0202      EXIT_SAPMOIFA_022       Stanoviště: Spojení na profit centr.- rozš.ověření (IS-Oil) .
OIFA0203      EXIT_SAPMOIFA_003       Stanoviště: Spojení na objekt - rozš.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0203      EXIT_SAPMOIFA_023       Stanoviště: Spojení na objekt - rozš.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0204      EXIT_SAPMOIFA_004       Stanoviště: Propojení SPP - rozšířené ověření (IS-Oil)   .
OIFA0204      EXIT_SAPMOIFA_024       Stanoviště: Propojení SPP - rozšířené ověření (IS-Oil)   .
OIFA0205      EXIT_SAPMOIFA_005       Stanoviště: Propoj.vnitropodn.zak.CO - rozš.ověření (IS-Oil).
OIFA0205      EXIT_SAPMOIFA_025       Stanoviště: Propoj.vnitropodn.zak.CO - rozš.ověření (IS-Oil).
OIFA0206      EXIT_SAPMOIFA_006       Stanoviště: Propojení km.souboru IM - rozš.platnost (IS-Oil).
OIFA0206      EXIT_SAPMOIFA_026       Stanoviště: Propojení km.souboru IM - rozš.platnost (IS-Oil).
OIFA0207      EXIT_SAPMOIFA_007       Stanoviště: Propojení techn.mís. - rozš.ověření (IS-Oil)  .
OIFA0207      EXIT_SAPMOIFA_027       Stanoviště: Propojení techn.mís. - rozš.ověření (IS-Oil)  .
OIFA0208      EXIT_SAPMOIFA_008       Stanoviště: Propojení záv. - rozšíř.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0208      EXIT_SAPMOIFA_028       Stanoviště: Propojení záv. - rozšíř.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0209      EXIT_SAPMOIFA_009       Stanoviště: Spojení na sklad - rozš.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0209      EXIT_SAPMOIFA_029       Stanoviště: Spojení na sklad - rozš.ověření (IS-Oil)    .
OIFA0210      EXIT_SAPMOIFA_012       Stanoviště: Spojení na sklad MM/externí ověření (IS-Oil)  .
OIFA0210      EXIT_SAPMOIFA_032       Stanoviště: Spojení na sklad MM/externí ověření (IS-Oil)  .
OIFA0401      EXIT_SAPMOIFA_010       Partn.role: Propojení se zákazníkem - rozš.ověření (IS-Oil) .
OIFA0401      EXIT_SAPMOIFA_030       Partn.role: Propojení se zákazníkem - rozš.ověření (IS-Oil) .
OIFA0401      EXIT_SAPMOIFA_035       Partn.role: Propojení se zákazníkem - rozš.ověření (IS-Oil) .
OIFA0402      EXIT_SAPMOIFA_011       Partn.role: Spojení s dodavatelem - rozš.ověření (IS-Oil)  .
OIFA0402      EXIT_SAPMOIFA_031       Partn.role: Spojení s dodavatelem - rozš.ověření (IS-Oil)  .
OIFA0405      EXIT_SAPMOIFA_040       Ověření navrhovaných hodnot pro zákazníka pro autom.zpracov..
OIFA0405      EXIT_SAPMOIFA_041       Ověření navrhovaných hodnot pro zákazníka pro autom.zpracov..
OIFA0701      EXIT_SAPLOIFD_701       Kontrola stanoviště: Před uložením změn           .
OIGA0001      EXIT_ROIGASHW_001       TD user-exit pro kontroly programu zápisu v archiv.transp. .
OIGA0002      EXIT_ROIGASHV_001       TD user exit archiv.pro zobrazení detailních dat syst.přepr..
OIGARDR       EXIT_ROIGADRR_001       User-exit TD: Výstup dalších dat: Program čtení arch.,řidič .
OIGARRM       EXIT_ROIGARMR_001       User-exit TD: Výstup dalších dat: Prog.čtení arch.,stac.měř..
OIGARTU       EXIT_ROIGATUR_001       User-exit TD: Výstup dalších dat: Prog.čtení arch.,př.jedn. .
OIGARVH       EXIT_ROIGAVHR_001       User-exit TD: Výstup dalších dat: Prog.čtení arch., vozidlo .
OIGARVM       EXIT_ROIGAVMR_001       User-exit TD: Výstup dalších dat: Prog.čtení arch., měř.voz..
OIGAWDR       EXIT_ROIGADRW_001       User-exit TD: Kontroly v archivačním programu, řidič    .
OIGAWRM       EXIT_ROIGARMW_001       User-exit TD: Kontroly v archivačním programu, stac.měřidlo .
OIGAWTU       EXIT_ROIGATUW_001       User-exit TD: Kontroly v archivačním programu, přepr.jedn. .
OIGAWVH       EXIT_ROIGAVHW_001       User-exit TD: Kontroly v archivačním programu, vozidla   .
OIGAWVM       EXIT_ROIGAVMW_001       User-exit TD: Kontroly v archiv.programu, měřidla vozidel  .
OIGDRID1      EXIT_SAPLOIGT_250       TD: Rozdělení IDoc řidiče                  .
OIGDRID1      EXIT_SAPLOIGT_260       TD: Rozdělení IDoc řidiče                  .
OIGDRID2      EXIT_ROIGDID1_100       TD: Řidič - řídicí struktura - změna rozděl.IDoc      .
OIGDRV       EXIT_SAPMOIGD_110       Rozšíření TD: Řidič                     .
OIGDRV       EXIT_SAPMOIGD_120       Rozšíření TD: Řidič                     .
OIGDRV02      EXIT_SAPMOIGD_130       TD-rozšíření zpracování zákaznických dat: Řidič       .
OIGDRV02      EXIT_SAPMOIGD_140       TD-rozšíření zpracování zákaznických dat: Řidič       .
OIGF0004      EXIT_SAPLOIGF_004       TD: User-exit na konci OIG_F_SHPMNT_READ          .
OIGQTYAS      EXIT_SAPLOIGF_001       TD: Přiřazení množ.v položkách dokl.pro výpočet přepravného .
OIGRM        EXIT_SAPMOIGR_110       Rozšíření TD: Stacion.měřidlo                .
OIGRM        EXIT_SAPMOIGR_120       Rozšíření TD: Stacion.měřidlo                .
OIGRMID1      EXIT_SAPLOIGT_270       TD: Rozdělení IDoc stacion.měř.               .
OIGRMID1      EXIT_SAPLOIGT_280       TD: Rozdělení IDoc stacion.měř.               .
OIGRMID2      EXIT_ROIGMID1_100       TD: Stacion.měřid.- řídicí struktura - změna rozděl.IDoc  .
OIGS0001      EXIT_SAPMOIGS_001       Vyvolání uživ.funkce před uložením disponib.přepravy    .
OIGS0002      EXIT_SAPMOIGS_002       Vyvolání funkce zákazníka při plánov.přepravy komory nádrže .
OIGS0003      EXIT_SAPMOIGS_003       Vyvolání funkce zákazníka při čtení přepravy        .
OIGS0004      EXIT_SAPMOIGS_004       TD: User-exit před nakládkou a potvrzením dodávky      .
OIGS0005      EXIT_SAPMOIGS_005       Vyvolání zákaz.funkce pro kontrolu hmotnosti/objemu(pl.TT) .
OIGS0006      EXIT_SAPMOIGS_006       Vyvolání zákaznické funkce pro plánování komory nádrže   .
OIGS0007      EXIT_SAPMOIGS_007       User-Exit před založením materiálových dokladů       .
OIGS0008      EXIT_SAPMOIGS_008       Zákaz.funkce pro kontrolu nadměr.nalož.vozidla dle plán.TT .
OIGS0009      EXIT_SAPMOIGS_009       Aktivace zákaz.funkce pro inicializaci aktualizace dokladů .
OIGS0011      EXIT_SAPMOIGS_011       Customer-Exit; Volání po naplnění množství v OIGSVIIS    .
OIGSCDCO      EXIT_SAPLOIGF_003       TD: Alternativní okruh ocenění pro nalezení účtu DPN-CO   .
OIGSF601      EXIT_SAPMOIGS_710       TD user-exit: Přiřazení IDN při plánování ((moigsf60)    .
OIGSID01      EXIT_SAPLOIGT_310       TPS: Rozdělení přepravy                   .
OIGSID01      EXIT_SAPLOIGT_320       TPS: Rozdělení přepravy                   .
OIGSID02      EXIT_SAPLOIGT_330       TPS: Rozdělení přepravy                   .
OIGSID02      EXIT_SAPLOIGT_340       TPS: Rozdělení přepravy                   .
OIGSMASS      EXIT_ROIGTRSL_001       Přepravy TD, hromadné zpracování              .
OIGSMASS      EXIT_ROIGTRSL_002       Přepravy TD, hromadné zpracování              .
OIGSMASS      EXIT_ROIGTRSL_003       Přepravy TD, hromadné zpracování              .
OIGSTGAS      EXIT_SAPLOIGF_002       TD: Přiřazení úseku dokladu pro výpočet přepravních nákladů .
OIGTU        EXIT_SAPMOIGC_110       Rozšíření TD - přepr.jednotka                .
OIGTU        EXIT_SAPMOIGC_120       Rozšíření TD - přepr.jednotka                .
OIGTU002      EXIT_SAPMOIGC_130       TD rozšíření pro zpracování zákaz.dat: Přepravní jednotka  .
OIGTU002      EXIT_SAPMOIGC_140       TD rozšíření pro zpracování zákaz.dat: Přepravní jednotka  .
OIGTUID1      EXIT_SAPLOIGT_210       TD - Rozdělení IDoc přepravní jednotky           .
OIGTUID1      EXIT_SAPLOIGT_220       TD - Rozdělení IDoc přepravní jednotky           .
OIGTUID2      EXIT_ROIGTID1_100       TD: Přepr.jedn.- řídicí struktura - změna rozděl.IDoc    .
OIGVEH       EXIT_SAPMOIGV_110       Rozšíření TD - měřidlo na vozidle              .
OIGVEH       EXIT_SAPMOIGV_120       Rozšíření TD - měřidlo na vozidle              .
OIGVEH02      EXIT_SAPMOIGV_130       TD rozšíření pro zpracování zákaznických dat: Vozidlo    .
OIGVEH02      EXIT_SAPMOIGV_140       TD rozšíření pro zpracování zákaznických dat: Vozidlo    .
OIGVID01      EXIT_SAPLOIGT_290       TD - rozdělení IDoc, vozidlo                .
OIGVID01      EXIT_SAPLOIGT_300       TD - rozdělení IDoc, vozidlo                .
OIGVID02      EXIT_ROIGVID1_100       TD: Struktura říz.změny rozděl.IDoc pro vozidla       .
OIGVM        EXIT_SAPMOIGM_110       Rozšíř.TD - měřidlo na vozidle               .
OIGVM        EXIT_SAPMOIGM_120       Rozšíř.TD - měřidlo na vozidle               .
OIGVM01       EXIT_SAPMOIGS_010       Test                            .
OIGVMID1      EXIT_SAPLOIGT_230       TD: Rozdělení IDoc pro měřidlo na voze           .
OIGVMID1      EXIT_SAPLOIGT_240       TD: Rozdělení IDoc pro měřidlo na voze           .
OIGVMID2      EXIT_ROIGMID2_100       TD: Struktura říz.změny rozděl.IDoc pro měřidlo na voze   .
OIGVTRA       EXIT_SAPLSTAG_002       Přepravní náklady                      .
OIIC0340      EXIT_SAPLOIIC_340       Výpočet objemu (výpočet objemu nádrže)           .
OIIP0100      EXIT_SAPLOIIP_110       Zákaz.defin.struktura append pro parametry řízení provozu  .
OIIP0100      EXIT_SAPLOIIP_120       Zákaz.defin.struktura append pro parametry řízení provozu  .
OIIP0110      EXIT_SAPLOIIP_111       Rozšíření uživatelských dat pro PŘP (řízení RPP)      .
OIIP0110      EXIT_SAPLOIIP_121       Rozšíření uživatelských dat pro PŘP (řízení RPP)      .
OIIQ0001      EXIT_SAPLOIIQ_001       OIL-BDRP: Modifikace view dod.listu pro výdej materiálu  .
OIIS0050      EXIT_SAPLOIIS_100       Údržba uživ.APPEND pro segmenty ASO (dynpro 0050)      .
OIIS0050      EXIT_SAPLOIIS_102       Údržba uživ.APPEND pro segmenty ASO (dynpro 0050)      .
OIIS0070      EXIT_SAPLOIIS_110       Údržba zákazn.APPEND pro segmenty ASO (obrazovka 0070)   .
OIIS0070      EXIT_SAPLOIIS_112       Údržba zákazn.APPEND pro segmenty ASO (obrazovka 0070)   .
OIJA0001      EXIT_ROIJATKW_001       OIL-TSW: User-exit pro kontrolu programu k archivaci dokladů.
OIJA0002      EXIT_ROIJANMW_001       IS-Oil/TSW: User-exit pro kontroly v archiv.programu PB   .
OIJA0003      EXIT_ROIJATKV_001       IS-Oil/TSW: Archiv.user-exit pro zobr.detailů dokl.dopr.pot..
OIJA0004      EXIT_ROIJANMV_001       IS-Oil/TSW: Archiv.user-exit pro zobraz.detailů plán.dokladu.
OIJBNOMN      EXIT_SAPLOIJB_002       TSW-User-exit: Zvláštní zpracování pohybových scénářů    .
OIJBPOST      EXIT_SAPLOIJB_001       TSW-User-exit: Aktualizace dokladů             .
OIJBPOST      EXIT_SAPLOIJB_003       TSW-User-exit: Aktualizace dokladů             .
OIJDETL       EXIT_SAPLOIJ_EL_C_001     Customer-exity pro uživatelskou detail.obrazovku TSW    .
OIJDETL       EXIT_SAPLOIJ_EL_C_002     Customer-exity pro uživatelskou detail.obrazovku TSW    .
OIJE0001      EXIT_SAPLOIJE_001       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro externí detailní data    .
OIJGEO01      EXIT_SAPLOIJG_001       IS-Oil/TSW: User-exits pro výstup.proces EDI - plán.doklady .
OIJGEO01      EXIT_SAPLOIJG_002       IS-Oil/TSW: User-exits pro výstup.proces EDI - plán.doklady .
OIJGPO01      EXIT_SAPLOIJG_003       IS-Oil/TSW: User-exits pro proces tisku (plán.doklady)   .
OIJGPO01      EXIT_SAPLOIJG_004       IS-Oil/TSW: User-exits pro proces tisku (plán.doklady)   .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_001    Oil/TSW: Exity pro přehled zůstatků stanoviště       .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_002    Oil/TSW: Exity pro přehled zůstatků stanoviště       .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_003    Oil/TSW: Exity pro přehled zůstatků stanoviště       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_001       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_002       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_003       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_001       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_002       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_003       IS-Oil/TSW: Customer-exits pro kmenová data TSW       .
OIJNOM       EXIT_SAPMOIJN_001       TSW: Customer-exits použité v transakcích plán.dokladu   .
OIJNOM       EXIT_SAPMOIJN_002       TSW: Customer-exits použité v transakcích plán.dokladu   .
OIJNOM       EXIT_SAPMOIJN_003       TSW: Customer-exits použité v transakcích plán.dokladu   .
OIJNOM       EXIT_SAPMOIJN_004       TSW: Customer-exits použité v transakcích plán.dokladu   .
OIJNOM       EXIT_SAPMOIJN_005       TSW: Customer-exits použité v transakcích plán.dokladu   .
OIJNOM_N      EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_001   Dynpro-exity pro nové transakce plánovacího dokladu     .
OIJNOM_N      EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_002   Dynpro-exity pro nové transakce plánovacího dokladu     .
OIJNOM_N      EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_003   Dynpro-exity pro nové transakce plánovacího dokladu     .
OIJNOM_N      EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_004   Dynpro-exity pro nové transakce plánovacího dokladu     .
OIJPLCIP      EXIT_SAPLOIJP_001       IS-Oil/TSW: Customer-exity pro zákaz.plánování zásoby    .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_010      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_020      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_030      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_040      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_050      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_060      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_070      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_080      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_090      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_100      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_110      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_120      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_130      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJRDREP      EXIT_SAPMOIJRD_140      Zákaznické změny ve výstupním reportu analýzy zásob     .
OIJSFTSK      EXIT_SAPLOIJP_002       TSW: User-exit pro výpočet pojistné zásoby zákazníka    .
OIJTKT       EXIT_SAPLOIJF_001       Customer-exit na začátku IDoc dokladu o dopr.potrubím    .
OIJTKT       EXIT_SAPLOIJF_002       Customer-exit na začátku IDoc dokladu o dopr.potrubím    .
OIJTKT_N      EXIT_SAPMOIJTN_001      IS-Oil/TSW: Výst.dynpra pro novou transakci st.dokl.o d.potr.
OIJTKT_N      EXIT_SAPMOIJTN_002      IS-Oil/TSW: Výst.dynpra pro novou transakci st.dokl.o d.potr.
OIJURD01      EXIT_SAPLOIJU_001       OIL-TSW:Zpracování zásoby na úrovni šarže pro obj.výkzu zás..
OIJURD02      EXIT_SAPLOIJU_002       IS-Oil/TSW: Zpracování dat SOP pro objekt analýzy zásob   .
OIJURD03      EXIT_SAPLOIJU_003       Is-Oil/TSW: Zpracování statist.poh.dat pro obj.analýzy zásob.
OIJURD04      EXIT_ROIJRDU1B_001      OIL-TSW: Podpora změny sorty ve výkazu zásob        .
OIJURD04      EXIT_ROIJRDU1_001       OIL-TSW: Podpora změny sorty ve výkazu zásob        .
OIKCTR01      EXIT_SAPLOIKB_010       TAS: Rozšíření pro říd.sadu                 .
OIKCTR01      EXIT_SAPLOIKB_020       TAS: Rozšíření pro říd.sadu                 .
OIKCTR02      EXIT_SAPLOIKB_030       TAS: Rozšíření pro říd.sadu                 .
OIKCTR02      EXIT_SAPLOIKB_040       TAS: Rozšíření pro říd.sadu                 .
OIKDCPCD      EXIT_SAPLOIKDC_110      IS-Oil/LB Změna dat před vyvoláním potvrzení dodávky    .
OIKDCPRS      EXIT_SAPLOIKDC_100      IS-Oil/LB  Načtení detailních dat přepravy         .
OIKDET01      EXIT_SAPLOIK7_110       TAS: Nalezení LSN                      .
OIKDET02      EXIT_SAPLOIK7_120       TAS: Nalezení LSN                      .
OIKDET03      EXIT_SAPLOIK7_130       TAS: Nalezení LSN                      .
OIKDLC01      EXIT_SAPLOIK2_110       User-exit v OIK_DELIVERY_CHECK pro přiřazení druhu zprávy  .
OIKDVA01      EXIT_SAPMOIKP_200       TPI: Přiřazení jezdec/vozidlo - kontrola stanoviště     .
OIKDVA02      EXIT_SAPLOIKT_100       Změna IDoc přiřazení vozidla                .
OIKEUSI1      EXIT_SAPLOIKE_100       IS-Oil, rozhraní přepravy (plánovací data/TPI)       .
OIKEUSI2      EXIT_SAPLOIKE_110       IS-Oil, rozhraní přepravy (dat nakládky/TAS)        .
OIKICL01      EXIT_SAPMV45A_920       TAS: Protokol neúplnosti dokl.SD - úroveň hlavičky dokl.  .
OIKIN001      EXIT_SAPLOIKP_110       IDoc přepravy OILSHI01, vstupní               .
OIKIN002      EXIT_SAPLOIKP_130       RPP: IDoc přepravy, vstupní: Před založením dodávky     .
OIKIN003      EXIT_SAPLOIKP_140       TPI: Transportní IDOC, vstupní: Před založením zakázky   .
OIKIN004      EXIT_SAPLOIKP_190       RPP: Změna druhu zprávy při zpracování došlých přeprav   .
OIKIN005      EXIT_SAPLOIKP_200       RPP: Exit pro vyvolání dalších rutin zpracování IDoc    .
OIKIN010      EXIT_SAPLOIKF_110       IDoc (vstupující) přepravy OILSHI02             .
OIKIN011      EXIT_SAPLOIKF_120       TPI: Doplňkové FM pro změnové procesy přepravy       .
OIKINB01      EXIT_SAPLOIK3_110       TAS: Příjem dat relevantních pro nakládku - vstup      .
OIKINB02      EXIT_SAPLV50S_911       TAS: Zákaznické exity po založení odvolávky/dodávky     .
OIKINB02      EXIT_SAPMV45A_911       TAS: Zákaznické exity po založení odvolávky/dodávky     .
OIKINB02      EXIT_SAPMV50A_911       TAS: Zákaznické exity po založení odvolávky/dodávky     .
OIKINB03      EXIT_SAPLOIK3_120       SSÚN: IDoc - zadání OILMDD                 .
OIKINB04      EXIT_SAPLOIK3_130       SSÚN: IDoc - zadání OILLPD                 .
OIKLID01      EXIT_SAPMOIKM_130       TAS: Údržba kmen.dat LSN                  .
OIKLID01      EXIT_SAPMOIKM_140       TAS: Údržba kmen.dat LSN                  .
OIKLID02      EXIT_SAPMOIKM_001       TAS: Údržba kmen.dat LSN - pravid.založ.LSN         .
OIKLOCMD      EXIT_ROIKLMSL_100       TPI: Distribuce kmenových dat stanoviště          .
OIKODT01      EXIT_SAPMV45A_910       TAS: Nalezení zprávy                    .
OIKORD01      EXIT_SAPLOIK5_001       TAS: IDoc zakáz., výst.                   .
OIKORD01      EXIT_SAPLOIK5_002       TAS: IDoc zakáz., výst.                   .
OIKOUT01      EXIT_SAPLOIK4_380       TAS: Distrib.kmen.dat LSN, výstup              .
OIKOUT02      EXIT_SAPLOIK4_400       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.zákaz.IDoc         .
OIKOUT02      EXIT_SAPLOIK4_410       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.zákaz.IDoc         .
OIKOUT03      EXIT_SAPLOIK4_420       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc řidiče        .
OIKOUT03      EXIT_SAPLOIK4_430       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc řidiče        .
OIKOUT04      EXIT_SAPLOIK4_440       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc km.soub.nakl.     .
OIKOUT04      EXIT_SAPLOIK4_450       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc km.soub.nakl.     .
OIKOUT05      EXIT_SAPLOIK4_460       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc materiálu       .
OIKOUT05      EXIT_SAPLOIK4_470       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc materiálu       .
OIKOUT06      EXIT_SAPLOIK4_480       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc přeprav.jedn.     .
OIKOUT06      EXIT_SAPLOIK4_490       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc přeprav.jedn.     .
OIKOUT07      EXIT_SAPLOIK4_500       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc vozidla        .
OIKOUT07      EXIT_SAPLOIK4_510       TAS: Distrib.kmen.dat LSN - napl.IDoc vozidla        .
OIKOUT08      EXIT_SAPLOIK5_100       TAS: IDoc přepravy, výstup.                 .
OIKOUT08      EXIT_SAPLOIK5_110       TAS: IDoc přepravy, výstup.                 .
OIKOUT09      EXIT_SAPLOIKP_100       TPS: Rozdělení zakázky, výstup.               .
OIKOUT09      EXIT_SAPLOIKP_120       TPS: Rozdělení zakázky, výstup.               .
OIKOUT10      EXIT_SAPLOIKP_150       TPI: Rozdělení dat stanoviště, výstupní           .
OIKOUT10      EXIT_SAPLOIKP_160       TPI: Rozdělení dat stanoviště, výstupní           .
OIKOUT11      EXIT_ROIGSID1_100       Výst.přepravy TSP, struktura řízení změny          .
OIKOUT12      EXIT_ROIKPALE_180       RPP: Změna rozdělení zakázek (NAST)             .
OIKOUT15      EXIT_SAPLOIKP_210       TPI: Rozdělení stanoviště                  .
OIKOUT16      EXIT_SAPLOIKP_230       RPP: Rozvržení zakázky                   .
OIKOUT17      EXIT_ROIKHALE_100       TPI: Rozdělení přepravy                   .
OIKOUT17      EXIT_SAPLOIKP_240       TPI: Rozdělení přepravy                   .
OIKQSU01      EXIT_SAPMV45A_930       Uživatelský výstup pro dovolení nadměr.dodávek v plánu množ..
OIKREL01      EXIT_SAPMOIKN_100       TAS: Uvolnění identifikace nakládky             .
OIKREL01      EXIT_SAPMOIKN_110       TAS: Uvolnění identifikace nakládky             .
OIKREL01      EXIT_SAPMOIKN_130       TAS: Uvolnění identifikace nakládky             .
OIKREL02      EXIT_SAPMOIKM_150       TAS: Údržba.kmen.dat LSN - uvolněné LSN           .
OIKREV01      EXIT_SAPMOIKN_120       TAS: Anulování identifikace nakládky pro aktualizaci    .
OIKRLV01      EXIT_SAPLOIK7_600       TAS: Nalezení relev.- odvoz                 .
OIKRLV02      EXIT_SAPLOIK7_610       TAS: Nalezení relev.- přeprava               .
OIKRMM01      EXIT_SAPLOIK_MM_100      SSÚN: Příjmy/pohyby materiálu                .
OIKSCP01      EXIT_SAPLOIKP_170       RPP: Druh zprávy pro zpracování PŘP (ukazatel změny)    .
OIKSCR01      EXIT_SAPLOIK9_110       SSÚN: Kmenová data IDN - obrazovka zákazníka        .
OIKSCR01      EXIT_SAPLOIK9_120       SSÚN: Kmenová data IDN - obrazovka zákazníka        .
OIKSCR01      EXIT_SAPMOIKM_110       SSÚN: Kmenová data IDN - obrazovka zákazníka        .
OIKSCR01      EXIT_SAPMOIKM_120       SSÚN: Kmenová data IDN - obrazovka zákazníka        .
OIKSCR11      EXIT_SAPMOIKU_120       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" AplikOblast - Odvoz   .
OIKSCR11      EXIT_SAPMOIKU_130       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" AplikOblast - Odvoz   .
OIKSCR12      EXIT_SAPMOIKU_150       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" AplikOblast - Přeprava .
OIKSCR12      EXIT_SAPMOIKU_160       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" AplikOblast - Přeprava .
OIKSDD01      EXIT_SAPLOIK9_400       TAS: Rozšíření LSN pro odbyt.doklad             .
OIKSDD01      EXIT_SAPLOIK9_401       TAS: Rozšíření LSN pro odbyt.doklad             .
OIKSDD01      EXIT_SAPLOIK9_402       TAS: Rozšíření LSN pro odbyt.doklad             .
OIKSHC01      EXIT_SAPLOIKC_100       User-exit před nakládkou přepravy TD - funkce IDoc ITA   .
OIKSHPCP      EXIT_SAPMOIKP_220       TPI: Plánovací obrazovka přepravy - změna závodu      .
OIKSHPCP      EXIT_SAPMOIKP_230       TPI: Plánovací obrazovka přepravy - změna závodu      .
OIKSHPDD      EXIT_SAPMOIKP_240       TPI: Obrazovka plánov.přepravy - výmaz násl.dokladů     .
OIKSHPDD      EXIT_SAPMOIKP_250       TPI: Obrazovka plánov.přepravy - výmaz násl.dokladů     .
OIKSHPPL      EXIT_SAPMOIKP_100       RPP: Obrazovka plánování přepravy - časová data       .
OIKSHPSV      EXIT_SAPMOIKP_120       RPP: Obrazovka plánování přepravy -" Uložení časových dat  .
OIKSTRS1      EXIT_SAPLOIKS_001       Zjišť.relev.OIL-TPI, zakáz.odběr. / nově v 46C/SP2:OIKSTRS2 .
OIKSTRS2      EXIT_SAPLOIKS_002       Oil/TPI: Zjištění relevantnosti - zakáz.odb.(4.6C, SP2)   .
OIKTIMEW      EXIT_SAPMOIKT_100       TPI interval                        .
OIKUSI01      EXIT_SAPMOIKU_100       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" VSTUP          .
OIKUSI01      EXIT_SAPMOIKU_110       TAS: Zavedení dat aplik.rozhraní -" VSTUP          .
OIKVL021      EXIT_SAPMV50A_910       TAS: Připuštění VL02 pro dodávky vytvořené funkcí TAS    .
OIO_SC       EXIT_SAPLOIO_CM_001      OffLog: Rozšíření, dodav.řetězec              .
OIO_SC       EXIT_SAPLOIO_SC_001      OffLog: Rozšíření, dodav.řetězec              .
OIRA0001      EXIT_SAPLOIRA1_001      Všeobecná hlavička pro stanoviště (IS-Oil/SSR)       .
OIRA0001      EXIT_SAPLOIRA1_002      Všeobecná hlavička pro stanoviště (IS-Oil/SSR)       .
OIRE0410      EXIT_SAPMOIREDTF_410     Zákaznická pole v podobrzovce 410 v programu DTS      .
OIRE0410      EXIT_SAPMOIREDTF_411     Zákaznická pole v podobrzovce 410 v programu DTS      .
OMCUST00      EXIT_SAPLOMOD_GUI_CUST_001  Rozšíření pro customizing: Editor vztahů iPPE        .
OMCUST00      EXIT_SAPLOXDEP_001      Rozšíření pro customizing: Editor vztahů iPPE        .
ORBF0001      EXIT_SAPLORBF_001       Rozšíření příjmu zakázek vztažených k projektu       .
ORBF0001      EXIT_SAPLORBF_002       Rozšíření příjmu zakázek vztažených k projektu       .
P01ABAV2      EXIT_SAPLRPDC_050       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2      EXIT_SAPLRPDC_095       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2      EXIT_SAPLRPDC_300       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV3      EXIT_SAPLRPDC_100       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3      EXIT_SAPLRPDC_200       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3      EXIT_SAPLRPDC_400       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV4      EXIT_RPBWDRD0_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4      EXIT_RPBWDRD0_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4      EXIT_RPBWDRD2_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4      EXIT_RPBWDRD2_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4      EXIT_RPCKEXIT_100       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4      EXIT_SAPLRPDWE_010      HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_010       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_020       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_030       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_040       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_050       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_055       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_060       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_080       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_090       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5      EXIT_RPCWEXIT_220       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV6      EXIT_RPCWEXIT_150       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6      EXIT_RPCWEXIT_155       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6      EXIT_RPCWEXIT_160       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6      EXIT_RPCWEXIT_500       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6      EXIT_SAPLRPDW_010       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV7      EXIT_RPCAVTD0_700       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7      EXIT_RPCWEXIT_300       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7      EXIT_RPCWEXIT_310       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV8      EXIT_RPCWEXIT_850       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8      EXIT_RPCWEXIT_860       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8      EXIT_RPCWEXIT_870       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV9      EXIT_SAPLRPDWU_100      Payroll functions for salary conversion           .
PA30CAR1      EXIT_MP044200_001       Customer exit for price regulation             .
PA30CAR2      EXIT_MP044200_002       Customer exit for maintenance regulation          .
PA30CRM1      EXIT_SAPLHR_DK_CAR_INFTY_009 Calculation of EE´s own contribution for company car (DK)  .
PACKING       EXIT_SAPLV51G_001       Rozšíření pro změny v balení                .
PACKING       EXIT_SAPLV51S_001       Rozšíření pro změny v balení                .
PACKINST      EXIT_SAPLVHUPODB_001     Rozšíření pro předpisy balení                .
PACKMODI      EXIT_SAPLV51P_001       Userexit pro funkce spec.pro zákazníka k pom.exped.prostř. .
PACKMODI      EXIT_SAPLV51P_002       Userexit pro funkce spec.pro zákazníka k pom.exped.prostř. .
PACKMODI      EXIT_SAPLV51P_003       Userexit pro funkce spec.pro zákazníka k pom.exped.prostř. .
PADR0001      EXIT_SAPLJBDDR_001      PA: Odvozování finanč.objektu z transakce          .
PARA0001      EXIT_SAPLPARA_001       Rozšíření pro určení počtu období              .
PARA0002      EXIT_SAPLPARA_002       Rozšíření pro výpočet ročního platu; IT0008,14,15      .
PARA0002      EXIT_SAPLPARA_003       Rozšíření pro výpočet ročního platu; IT0008,14,15      .
PARA0002      EXIT_SAPLPARA_004       Rozšíření pro výpočet ročního platu; IT0008,14,15      .
PATS0001      EXIT_SAPL0PAM_001       Customer enhancement to FB HR_AT_GET_ORG_DATA        .
PB020001      EXIT_SAPLRPC6_001       HR-CH: Customer Exit for Pension Age Determination     .
PB160001      EXIT_RPLERAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160001      EXIT_RPLEWAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160002      EXIT_SAPMP16B_001       Salary packaging Customer exit for scheme selection     .
PB160003      EXIT_SAPLHRSPAZA_001     Customer exit - converting amounts             .
PBAS0001      EXIT_SAPFP50M_001       PA: Administrace pers./nábor prac.: Navrh.hodnoty a kontrola.
PBAS0001      EXIT_SAPFP50M_002       PA: Administrace pers./nábor prac.: Navrh.hodnoty a kontrola.
PBAS0002      EXIT_SAPMP50A_001       PA: Rozšíření pro administraci personálu - menu       .
PBASRP01      EXIT_RPMREP00_001       PA: Uživ.výstupy rozděl.výkaznictví             .
PBEN0001      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_001  Rozšíření zákazníka - atribut BAREA (AG - oblast výkonů)  .
PBEN0002      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_002  Rozšíření zákazníka - atribut BENGR (MA - skupina výkonů)  .
PBEN0003      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_003  Rozšíření zákazníka - atribut BSTAT (status pracovníka)   .
PBEN0004      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_004  Rozšíření zákazníka - atribut CSTV1 (skupina nákl.)     .
PBEN0005      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_005  Rozšíření zákazníka - atribut CRDV1 (skupina úvěru)     .
PBEN0006      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_006  Rozšíření zákazníka - atribut ELIGR (spolehl.skupina)    .
PBEN0007      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_007  Rozšíření zákazníka - atribut TRMTY (druh uzávěrky)     .
PBEN0008      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_008  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_BENEFIT_COST  .
PBEN0009      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_009  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_BENEFIT_CREDIT .
PBEN0010      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_010  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_BENEFIT_SALARY .
PBEN0011      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_011  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_COVERAGE_AMOUNT.
PBEN0012      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_012  Rozšíření zákazníka - form CALC_ELIG_DATE          .
PBEN0013      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_013  Uživatelské rozšíření - form CALC_TERM_DATE         .
PBEN0014      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_014  Uživat.rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_BENEFIT_ER_CONTRIB .
PBEN0015      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_015  Rozšíření zákazníka - form CHECK_ELIG_SERVICE        .
PBEN0016      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_016  Uživat.rozšíření p.funkci HR_BEN_CALC_PARTICIPATION_DATE  .
PBEN0017      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_017  Uživatelské rozšíření pro atribut EVTGR (skupina událostí) .
PBEN0018      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_018  Uživatelské rozšíření pro atribut COVGR (sk.roz.pojištění) .
PBEN0019      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_019  Uživatelské rozšíření pro atribut EECGR (skupina přísp.ZC) .
PBEN0020      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_020  Uživatelské rozšíření pro atribut ERCGR (skupina přípl.ZL) .
PBEN0022      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_022  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_GET_PROCESS_DATES  .
PBEN0023      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_023  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_CUTOFF_AGE   .
PBEN0024      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_024  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_CUTOFF_LOS   .
PBEN0025      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_025  Uživatelské rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_CUTOFF_SAL   .
PBEN0027      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_027  Uživatelské rozšíření pro atribut LDAYW (posl.den týdne)  .
PBEN0028      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_028  Uživatelské rozšíření pro f. HR_BEN_CALC_BENEFIT_EE_CONTRIB .
PBEN0029      EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_029  Uživatelské rozšíření pro atribut RLPGR (skupina opr.osob) .
PBEN0030      EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_030  Uživat.rozšíření pro funkci HR_BEN_CALC_LENGTH_OF_SERVICE  .
PBEN0033      EXIT_SAPLHRBEN00IDOC_033   obssolete: Cust. enhanc. for funct. HR_BEN_GET_IDOC_EVENTS .
PBENUS01      EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_001  Customer enhancement for Years of service calculation (403b).
PBENUS02      EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_002  Customer enhancement for service date calculation (403b)  .
PC012001      EXIT_RPCSTBD0_001       HR-DST: Uživ.výstup pro osvědčení o dani ze mzdy RPCSTBD0  .
PC020001      EXIT_SAPLRPC0_001       HR-CH: Uživ.výstup rodinný vyrovnávací fond         .
PC020001      EXIT_SAPLRPC0_002       HR-CH: Uživ.výstup rodinný vyrovnávací fond         .
PC050001      EXIT_RPCJWNN0_001       PY NL: User exit for annual statement employee       .
PC050002      EXIT_RPLCBSN0_001       PY NL: User exit for CBS file                .
PC060002      EXIT_SAPLHRPAYFRABS1_001   HRMS France  User Exits for Absence Handling        .
PC070001      EXIT_RPCYERKX_001       HR-CA: User Exit for Canadian Year-End Reporting      .
PC080001      EXIT_RPCALCG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001      EXIT_RPCEOYG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001      EXIT_SAPLHRG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001      EXIT_SAPLHRG3_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080002      EXIT_RPCEDTG0_001       HR-GB: user exits outside the payroll driver        .
PC080003      EXIT_RPCALCG0_002       HR-GB: User exit for GB payroll - tax            .
PC120001      EXIT_RPCALCB0_001       Creation of daydetails table in payroll calculation Belgium .
PC120002      EXIT_RPDSIBB0_001       PY-BE: User Exits for SI-Tape                .
PC120003      EXIT_RPCTXAB0_001       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003      EXIT_RPCTXAB0_004       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003      EXIT_RPCTXAB0_005       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003      EXIT_RPCTXAB0_006       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC20AARG      EXIT_SAPLHR_NO_AA_REGISTER_001Customer exits for AA-registeret              .
PC20ERC       EXIT_SAPLHR_NO_ERC_001    Customer exits for ERC and tax reporting (Terminrapporten) .
PC20SSB1      EXIT_RPSSSBV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1      EXIT_RPSSSBV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1      EXIT_RPSSSBV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL      EXIT_RPSSBLV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL      EXIT_RPSSBLV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL      EXIT_RPSSBLV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC270001      EXIT_HHKCALC0_001       HR-HK:User exit for YOS calculation             .
PC270002      EXIT_HHKCTXB0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002      EXIT_HHKCTXE0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002      EXIT_HHKCTXF0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002      EXIT_HHKCTXG0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270004      EXIT_HHKCTXB0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004      EXIT_HHKCTXE0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004      EXIT_HHKCTXF0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004      EXIT_HHKCTXG0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270005      EXIT_HHKCTXB0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005      EXIT_HHKCTXE0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005      EXIT_HHKCTXF0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005      EXIT_HHKCTXG0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270006      EXIT_HHKCALC0_006       HK:cumulate for IR56B not submit&retro diff forward next yea.
PC270010      EXIT_HHKCTXB0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010      EXIT_HHKCTXE0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010      EXIT_HHKCTXF0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010      EXIT_HHKCTXG0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270012      EXIT_HHKCPFC0_001       user-exit for HSBC MPF contribution medium report      .
PCA00001      EXIT_RCOPCA01_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_RCOPCA30_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_RCOPCA32_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_RCOPCA33_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_SAPLPC02_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_SAPLPC02_002       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_SAPLPC61_001       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00001      EXIT_SAPLPCRW_002       EC-PCA: Změny dokladu při převzetí dat           .
PCA00002      EXIT_SAPLPC41_001       Účetnictví profit-centra: Odvoz.reprezentativního materiálu .
PCA00003      EXIT_SAPLPC41_002       Odvozování partner.profit centra při externích dodávkách  .
PCA00003      EXIT_SAPLPC41_003       Odvozování partner.profit centra při externích dodávkách  .
PCA00003      EXIT_SAPLPC45_002       Odvozování partner.profit centra při externích dodávkách  .
PCA00004      EXIT_SAPLPC32_002       Ověření ocenění u likvidace faktur s vnitropodnikovou cenou .
PCA00004      EXIT_SAPLPC32_003       Ověření ocenění u likvidace faktur s vnitropodnikovou cenou .
PCA00005      EXIT_SAPLPC32_004       Ověření ocenění u likvidace faktur s vnitropodnikovou cenou .
PCAAUTHO      EXIT_SAPLKEFP_001       Rozšíření: Kontrola oprávnění v EC-PCA           .
PCACRM01      EXIT_RKECRM_PCA_40_001    Substituce profit centra z chrakteristik CRM        .
PCALM001      EXIT_SAPLHR_DK_PAYSLIP_001  HR-DK: Modification of parameters to PBS          .
PCASELEK      EXIT_SAPLPC08_001       CO-PCA: Podmínky výběru u převzetí dat           .
PCASELEK      EXIT_SAPLPC08_002       CO-PCA: Podmínky výběru u převzetí dat           .
PCASELEK      EXIT_SAPLPCRW_001       CO-PCA: Podmínky výběru u převzetí dat           .
PCASELEK      EXIT_SAPLPCRW_003       CO-PCA: Podmínky výběru u převzetí dat           .
PCATP001      EXIT_SAPLPC32_001       EC-PCA: User-Exit pro nalezení transferních cen       .
PCCD0001      EXIT_SAPMC29C_001       Změnová služba: Pole zákazníka v kmen.souboru změn     .
PCCD0001      EXIT_SAPMC29C_002       Změnová služba: Pole zákazníka v kmen.souboru změn     .
PCCD0002      EXIT_SAPMC29C_003       Změnová služba: Kontrola hodnot platnosti parametru     .
PCCD0003      EXIT_SAPMC29C_004       Změnová služba: Kontrola při nastavení statusu systému   .
PCCD0004      EXIT_SAPMC29C_005       Změnová služba: Kontrola před uložením čísla změny     .
PCCD0005      EXIT_SAPMC29C_006       Změn.služba: Kontrola podle vstupní obrazovky (dynpro l00) .
PCCD0006      EXIT_SAPLCCPR_001       Platnost parametru: Formátování výstup.řetězce pro platnost .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_001    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_002    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_003    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_004    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_005    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_006    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_007    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_008    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_009    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001      EXIT_SAPLHRCLM00GEN_010    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_001  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_002  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_003  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_004  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_005  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002      EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_007  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCMP0001      EXIT_SAPLRHBS_001       Odměna-rozpočet: Inicializace rozpočtu           .
PCMP0002      EXIT_SAPFHCMP_001       Řízení odměňování: Nepoužívat! (přípustnost)        .
PCMP0003      EXIT_SAPMHCM0_001       Řízení odměňování: Nepoužívat! (datum účinnosti)      .
PCMP0004      EXIT_SAPMHCM0_002       Řízení odměňování: Nepoužívat! (směrnice)          .
PCMP0005      EXIT_SAPLCMPEXITS_003     Řízení odměňování: Směrnice specifické pro zákazníka    .
PCMP0006      EXIT_SAPLCMPEXITS_001     Řízení odměňování: Určení přípustnosti           .
PCMP0007      EXIT_SAPLCMPEXITS_002     Řízení odměňování: Datum účinnosti druhu úpravy       .
PCMP0008      EXIT_SAPLCMPEXITS_004     Řízení odměňování: Varianta výpočtu pro směrnice      .
PCMP0009      EXIT_SAPLCMPEXITS_005     Řízení odměňování: Základ pro výpočet            .
PCMP0010      EXIT_SAPLCMPEXITS_006     Řízení odměňování: Aktivace úprav odměňování        .
PCOB0001      EXIT_RPUCOB02_001       Dopis COBRA specifický pro zákazníka            .
PCOB0001      EXIT_RPUCOB02_002       Dopis COBRA specifický pro zákazníka            .
PCOB0001      EXIT_RPUCOB02_003       Dopis COBRA specifický pro zákazníka            .
PCOB0004      EXIT_SAPLHRBENUSCOBRA_004   Uživatelské rozšíření pro FM 'HR_BEN_COB_GET_TOTAL_COSTS'  .
PCPO0001      EXIT_RPCIPE00_001       Customer-exits pro zaúčt. výsledků zúčtování mezd a platů  .
PCPO0001      EXIT_RPCIPE00_002       Customer-exits pro zaúčt. výsledků zúčtování mezd a platů  .
PCPO0001      EXIT_RPCIPE00_003       Customer-exits pro zaúčt. výsledků zúčtování mezd a platů  .
PCSD0001      EXIT_SAPLCSDI_001       Vývoj aplikace R/3 kusovník                 .
PCSD0002      EXIT_SAPLCSDI_002       Kusovníky: Pole zákazníka v položce             .
PCSD0002      EXIT_SAPLCSDI_003       Kusovníky: Pole zákazníka v položce             .
PCSD0003      EXIT_SAPLCSDI_004       Kusovníky: Pole zákazníka v hlavičce            .
PCSD0003      EXIT_SAPLCSDI_005       Kusovníky: Pole zákazníka v hlavičce            .
PCSD0004      EXIT_RCS14001_001       Porovnání kusovníků                     .
PCSD0004      EXIT_RCS14001_002       Porovnání kusovníků                     .
PCSD0004      EXIT_RCS14001_003       Porovnání kusovníků                     .
PCSD0004      EXIT_RCS14001_004       Porovnání kusovníků                     .
PCSD0005      EXIT_SAPLCSDI_006       Kusovníky: Kontrola komponent pro položky materiálu     .
PCSD0006      EXIT_SAPMC29M_001       User Exit: Hromadné změny                  .
PCSD0007      EXIT_SAPLCSDI_007       Kontrola změn STKO                     .
PCSD0008      EXIT_SAPLCSWB_001       Kusov.projektu: Rozklad (z hleď.zákazníka) během založení  .
PCSD0009      EXIT_SAPLCSSO_001       Kusovník zakázky/projektu, stanovení strany URL       .
PCSD0010      EXIT_SAPLCSSO_002       Kusovník zakázky / projektu, stanovení data rozkladu    .
PCSD0011      EXIT_SAPLCSSF_001       Kusovníky zakázky založ.na vědomost.bázi, paralel.aktualiz. .
PCSD0012      EXIT_SAPLCSME_001       Zákazník - číslo materiálu/druh mat. během výměny mater.  .
PCSD0013      EXIT_SAPLCSSO_003       Zpracování (spec.pro zák.) rozkladu pro browser kusovníku  .
PCSD0014      EXIT_SAPLCSBT_001       Kusov.zakázky na bázi znalostí: Nastavení statusu při fixaci.
PDCDOWN1      EXIT_SAPLPPC0_101       Kontrola dodat.podmínek pro download operačních dat SPD   .
PF000001      EXIT_SAPLHRPFD00VSIP_001   HR-PF: User Exit for Process Control            .
PIQFA        EXIT_SAPLHRPIQ00FABAPIS_001  Účetnictví studentů: Rozhraní k systému stipendií      .
PK020001      EXIT_SAPLRPCC_001       HR-CH: User Exit processing control "Pension fund CH"    .
PLAT0001      EXIT_SAPLPLAT_001       Změna označení / informační text pruhu           .
PLNV0001      EXIT_RPLLONV0_001       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PLNV0001      EXIT_RPLLONV0_002       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PMMN0002      EXIT_SAPLRHB1_001       Řízení profesí: Rozšíření řízení menu            .
PMMN0002      EXIT_SAPLRHBO_001       Řízení profesí: Rozšíření řízení menu            .
PMMN0003      EXIT_SAPLRHBO_003       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Organizace'         .
PMMN0004      EXIT_SAPLRHBO_004       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Organizace'         .
PMMN0005      EXIT_SAPLRHBX_001       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Karta zaměstnance'     .
PMMN0006      EXIT_SAPLRHBX_002       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Karta zaměstnance'     .
PMMN0007      EXIT_SAPLRHBO_007       Řízení profesí: Rozšíření doplňk.informací 'Organizace'   .
PMMN0008      EXIT_SAPLRHBX_003       Řízení profesí: Rozšíření doplňk.informací 'Karta zaměstn.' .
PMMN0009      EXIT_SAPLRHB1_002       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Rozpočet'          .
PMMN0010      EXIT_SAPLRHB1_003       Řízení profesí: Rozšíření menu 'Rozpočet'          .
PMMN0011      EXIT_SAPLRHB1_004       Řízení profesí: Rozšíření doplňk.informací 'Rozpočet'    .
PMMN0012      EXIT_SAPLRHB7_5_001      Zákaznické rozšíření asistenta financování         .
PMMN0013      EXIT_SAPLRHBW_2_001      Zákaznické rozšíření po simulaci zúčtování         .
PMMN0014      EXIT_SAPLRHBW_2_002      Zákaznické rozšíření po simulaci zúčtování II        .
PO100406      EXIT_MP040600_000       HR-PSG: Enhancement of pension information procedure    .
POUT0001      EXIT_SAPLPOUT_001       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
POUT0001      EXIT_SAPLPOUT_002       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
PPAPO002      EXIT_SAPLCOXR_001       Publikování dat APO při přenosu z APO do R/3        .
PPAPO003      EXIT_SAPLCOVA_002       Výrob.zakázka R/3-"APO: Kontrola, zda operace relev.pro APO .
PPAPO004      EXIT_SAPLCOXT_001       Konverze plánované zakázky z APO: Nový rozklad kusovníku?  .
PPAPO005      EXIT_SAPLCOIA_001       Rozšíření NáO v procesní zakázce při transferu do APO    .
PPAPO006      EXIT_SAPLCOIA_002       Ovlivnění iniciálního plnění výrobních zakázek       .
PPAPO007      EXIT_SAPLCOXA_001       Nahrazení polí X pro výrobní zakázky APO -" R/3       .
PPAPO007      EXIT_SAPLCOXA_002       Nahrazení polí X pro výrobní zakázky APO -" R/3       .
PPAPO007      EXIT_SAPLCOXA_003       Nahrazení polí X pro výrobní zakázky APO -" R/3       .
PPAPO007      EXIT_SAPLCOXA_004       Nahrazení polí X pro výrobní zakázky APO -" R/3       .
PPAPO008      EXIT_SAPLCOXT_002       Nahrazení druhu zakázky pro konverzi plán.zakázky      .
PPAPO009      EXIT_SAPLCOS6_001       Customer exit pro zakládání komponent a položek       .
PPAPO009      EXIT_SAPLCOS6_002       Customer exit pro zakládání komponent a položek       .
PPAPO010      EXIT_SAPLCOVA_005       Odfiltrování komponent z propagace množství         .
PPAPO011      EXIT_SAPLCOVA_006       Přizpůsobení zbylé doby ve vztahu k výkonu         .
PPCO0001      EXIT_SAPLCOBT_001       Vývoj aplikace zakázek PP                  .
PPCO0002      EXIT_SAPLCORE_001       Kontr.výstup při nastavení předběž.označení/znaku výmazu  .
PPCO0002      EXIT_SAPLCORE_002       Kontr.výstup při nastavení předběž.označení/znaku výmazu  .
PPCO0002      EXIT_SAPLCORE_003       Kontr.výstup při nastavení předběž.označení/znaku výmazu  .
PPCO0002      EXIT_SAPLCORO_001       Kontr.výstup při nastavení předběž.označení/znaku výmazu  .
PPCO0002      EXIT_SAPLCORO_002       Kontr.výstup při nastavení předběž.označení/znaku výmazu  .
PPCO0003      EXIT_SAPLCOEXT_001      Kontrol.výstup pro změny zakázky ze zakázky odběratele   .
PPCO0004      EXIT_SAPLCORE_004       Výstupy pro třídění a zpracování: Hromad.zprac.zakázek   .
PPCO0005      EXIT_SAPLCOSD_001       Sklad/retrográd.odběr při otevření zakázky         .
PPCO0006      EXIT_SAPLCOZF_003       Rozšíření pro předdefinování polí v hlavičce zakázky    .
PPCO0007      EXIT_SAPLCOZV_001       Exit při uložení výrobní zakázky              .
PPCO0008      EXIT_SAPLCOMK_006       Rozšíření při založení a změně komponent          .
PPCO0009      EXIT_SAPLCOSF_001       Rozšíření při příjmu materiálu k výrobní, procesní zakázce .
PPCO0010      EXIT_SAPLCOCOM10_001     Rozšíření při kusové výrobě pro zákazníka - měrná jednotka .
PPCO0012      EXIT_SAPLCOKO1_001      Výrobní zakázka: Zobrazení/změna dat hlavičky zakázky    .
PPCO0012      EXIT_SAPLCOKO1_002      Výrobní zakázka: Zobrazení/změna dat hlavičky zakázky    .
PPCO0013      EXIT_SAPLCOMK_008       Změna priorit kritérií výběru pro nalezení šarže      .
PPCO0014      EXIT_SAPLNWDB_001       Výběr procesních zakázek u externích návazností operací   .
PPCO0015      EXIT_SAPLCOSD_002       Dodatečná kontrola propojení dokumentů z kusovníků     .
PPCO0016      EXIT_SAPLCODM_001       Dodatečná kontrola propojení dokumentů z kmenových dat   .
PPCO0017      EXIT_SAPLCODD_001       Dodat.kontrola dialogového zpracování propojení dokumentů  .
PPCO0018      EXIT_SAPLCOKO1_004      Kontrola změn hlavičky výrobní zakázky           .
PPCO0019      EXIT_SAPLCOVG_001       Kontrola změn u operací zakázky               .
PPCO0020      EXIT_SAPLCOKO_005       Procesní zakázka: Zobrazení/změna dat hlavičky zakázky   .
PPCO0020      EXIT_SAPLCOKO_006       Procesní zakázka: Zobrazení/změna dat hlavičky zakázky   .
PPCO0021      EXIT_SAPLCOZR_003       Řízení uvolnění při automatickém nalezení šarže       .
PPCO0022      EXIT_SAPLCOTX_001       Stanovení výrobního pokynu                 .
PPCO0023      EXIT_SAPLCOMK_014       Kontroly změn u komponent zakázky              .
PPCP0001      EXIT_SAPLRHPF_001       Plánování pers.nákladů: Doplňkové součásti nákladů na osobu .
PPEACT01      EXIT_SAPLPVSUIACT_001     Pole zákazníka, režim D                   .
PPEACT01      EXIT_SAPLPVSUIACT_002     Pole zákazníka, režim D                   .
PPECMP01      EXIT_SAPLPVSUICMP_001     Pole zákazníka, uzel CMP                  .
PPECMP01      EXIT_SAPLPVSUICMP_003     Pole zákazníka, uzel CMP                  .
PPECMP02      EXIT_SAPLPVSUICMP_002     Pole zákazníka, varianta CMP                .
PPECMP02      EXIT_SAPLPVSUICMP_004     Pole zákazníka, varianta CMP                .
PPEGEN01      EXIT_SAPLPPEUIGEN_001     Pole zákazníka gen.uzel inženýrinku             .
PPEGEN01      EXIT_SAPLPPEUIGEN_002     Pole zákazníka gen.uzel inženýrinku             .
PPERES01      EXIT_SAPLPPEUIRES_001     Pole zákazníka, uzel RES                  .
PPERES01      EXIT_SAPLPPEUIRES_002     Pole zákazníka, uzel RES                  .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_001       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_002       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_003       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_004       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_005       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_006       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_007       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_008       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_009       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRQ_BAPI      EXIT_SAPL2021_010       USER-exits pro požadavek na platbu (BAPIs)         .
PRSM0001      EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_001   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PRSM0001      EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_002   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PTIM2001      EXIT_MP200000_001       Evidence času: Navrhované hodnoty zúčtování výkonu     .
PTIM2002      EXIT_MP200000_002       Časová evidence: Navrhované hodnoty přiřaz.nákladů     .
PTIM2003      EXIT_MP200000_003       Časová evidence: Navrhované hodnoty externích služeb    .
PTIM2004      EXIT_MP200000_004       Evidence času: Kontrola zúčtování výkonu          .
PTIM2005      EXIT_MP200000_005       Časová evidence týdenní obrazovky: Návrh druhu přít./nepřít..
PTIM2006      EXIT_MP200000_006       Evidence času-týdenní obraz.: Kompletní kontrola      .
PTIM2007      EXIT_SAPLPTWS_001       Generování plánu měsíční pracovní doby           .
PTIMTMW       EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_001  Zákaznická pole v table controls TMW            .
PTIMTMW       EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_002  Zákaznická pole v table controls TMW            .
PTLRPIF       EXIT_SAPLPTLM_001       Rozhraní HR/PT-APO/LRP                   .
PTLRPIF       EXIT_SAPLPTLM_002       Rozhraní HR/PT-APO/LRP                   .
PTRM0001      EXIT_SAPLPTRM_001       User-exit vedoucího sloupce v plánovací tabuli REM     .
PTWAO001      EXIT_SAPLPTWAO_TIMELEV_001  MiniApp časové porovnání/kontrola výkonové mzdy       .
PTWAOSAL      EXIT_SAPLPTWAO_BALANCES_001  Informační pole specifické pro zákazníka          .
QAAT0001      EXIT_SAPLQAAT_002       Určení druhu kontroly odlišné od varianty 01        .
QAAT0001      EXIT_SAPLQMHU_001       Určení druhu kontroly odlišné od varianty 01        .
QAAT0001      EXIT_SAPLQPL1_005       Určení druhu kontroly odlišné od varianty 01        .
QAAT0002      EXIT_SAPLQAAT_003       Řízení dávek pro přejímku/příjmu materiálu         .
QAPO0001      EXIT_SAPLQAPO_001       Přenos kontr.dávky do APO: Iniciální převod / CCR tool   .
QAPO0002      EXIT_SAPLQAPO_002       Přenos kontr.dávky do APO: Změna dat CIF-R3         .
QAPO0003      EXIT_SAPLQAPO_003       Přenos kontr.dávky do APO: Změna časů ve formátu CIF-R3   .
QAPP0001      EXIT_SAPLQAPP_001       Funkce zákazníka QAPP 1 (založ.kontrol.bodu)        .
QAPP0002      EXIT_SAPLQAPP_002       Funkce zákazníka QAPP 2 (založení kontrol.bodu a další data).
QAPP0003      EXIT_SAPLQAPP_003       Funkce zákazníka QAPP 3 (IDI: Kontrol.bod a další data)   .
QAPP0004      EXIT_SAPLQAPP_004       Uživ.výstup 4 pro zprac.kontrol.bodu (návrh díl.dávky)   .
QAPP0005      EXIT_SAPLQAPP_005       Zal.díl.dávky                        .
QAPP0006      EXIT_SAPLQAPP_006       Vyvol.funk.klávesy uživat.001 (STRG-F11)a znak zpět.hláš.  .
QAPP0006      EXIT_SAPLQAPP_008       Vyvol.funk.klávesy uživat.001 (STRG-F11)a znak zpět.hláš.  .
QAPP0007      EXIT_SAPLQAPP_007       Vyvol.funk.klávesy uživat.002 (STRG-F12)          .
QBCK0001      EXIT_SAPLQBCK_001       Rozšíření skupiny funkčních modulů QBCK           .
QBCK0002      EXIT_SAPLQBCK_002       Rozšířená kontrola v pořízení                .
QBCK0003      EXIT_SAPLQBCK_003       Rozšířená kontrola QM při příjmu mater.           .
QC100001      EXIT_SAPLQC10_001       QM Osvědčení: User-Exit pro seznam použitých šarží     .
QC100002      EXIT_SAPLQC10_002       Osvědčení QM: Uživatelské možnosti inicializace       .
QC100003      EXIT_SAPLQC10_003       QM Osvědčení: Před a po vyvolání nalezení předlohy osvědčení.
QC100003      EXIT_SAPLQC10_005       QM Osvědčení: Před a po vyvolání nalezení předlohy osvědčení.
QC100004      EXIT_SAPLQC10_004       QM Osvědčení: User-Exit pro vyvolání tisku formuláře    .
QC100006      EXIT_SAPLQC10_006       Osvědčení QM: User-Exit po výběru dat dodávky        .
QC100007      EXIT_SAPLQC10_007       User-Exit ke změně atributů předlohy osvědčení       .
QC100008      EXIT_SAPLQC10_008       Osvědčení QM: Uživ.výst.ke změně čísla zákazníka      .
QCE10001      EXIT_SAPLQCE1_001       Moduly rozšíření: Elektronické odeslání osvědčení o jakosti .
QCE10001      EXIT_SAPLQCE1_002       Moduly rozšíření: Elektronické odeslání osvědčení o jakosti .
QCE10001      EXIT_SAPLQCE1_003       Moduly rozšíření: Elektronické odeslání osvědčení o jakosti .
QCE10001      EXIT_SAPLQCE1_004       Moduly rozšíření: Elektronické odeslání osvědčení o jakosti .
QCE10002      EXIT_SAPLQCE1_005       QM: Rozšíření typu IDoc QALITY02              .
QCE10002      EXIT_SAPLQCE1_006       QM: Rozšíření typu IDoc QALITY02              .
QCE10002      EXIT_SAPLQCE1_007       QM: Rozšíření typu IDoc QALITY02              .
QCE10003      EXIT_SAPLQCE1_008       QM: Převzetí dat jakosti z elektr.osvědčení do kontr.dávky .
QCE10003      EXIT_SAPLQCE1_009       QM: Převzetí dat jakosti z elektr.osvědčení do kontr.dávky .
QCE10003      EXIT_SAPLQCE1_010       QM: Převzetí dat jakosti z elektr.osvědčení do kontr.dávky .
QCE10003      EXIT_SAPLQCE1_011       QM: Převzetí dat jakosti z elektr.osvědčení do kontr.dávky .
QCE10003      EXIT_SAPLQCE1_012       QM: Převzetí dat jakosti z elektr.osvědčení do kontr.dávky .
QCPA0001      EXIT_SAPMQCPA_001       Osvědčení: Obsazení řídících dat atributu předlohy osvědčení.
QCPA0002      EXIT_RQCAAP00_002       Osvědčení: Kritéria omezení výběru kontrol.dávky/dílčí dávky.
QCPA0002      EXIT_RQCAAP02_002       Osvědčení: Kritéria omezení výběru kontrol.dávky/dílčí dávky.
QCPA0002      EXIT_SAPLQC07_002       Osvědčení: Kritéria omezení výběru kontrol.dávky/dílčí dávky.
QCPA0002      EXIT_SAPMQCPA_002       Osvědčení: Kritéria omezení výběru kontrol.dávky/dílčí dávky.
QCPA0003      EXIT_RQCAAP00_001       Osvědčení: Vyplnění nových polí pro nalezení předlohy osvěd..
QCPA0003      EXIT_RQCAAP01_001       Osvědčení: Vyplnění nových polí pro nalezení předlohy osvěd..
QCPA0003      EXIT_RQCAAP02_001       Osvědčení: Vyplnění nových polí pro nalezení předlohy osvěd..
QCPA0003      EXIT_SAPLQC07_001       Osvědčení: Vyplnění nových polí pro nalezení předlohy osvěd..
QCPA0004      EXIT_SAPMQCPA_004       QM Předloha osvědčení Menu Předloha osvědčení Funk.kód +US4 .
QCPA0005      EXIT_SAPMQCPA_005       QM Předloha osvědčení Menu Zpracování Funk.kód +US5     .
QCPA0006      EXIT_SAPMQCPA_006       QM Předloha osvědčení Menu Prostředí Funk.kód +US6     .
QCPA0007      EXIT_SAPMQCPA_003       Osvědčení QM: Připojení atributů do předlohy osvědčení   .
QCPA0008      EXIT_SAPMQCPA_007       Předlohy osvědčení QM: Subscreen Hlavičková data      .
QCPA0008      EXIT_SAPMQCPA_008       Předlohy osvědčení QM: Subscreen Hlavičková data      .
QCPR1001      EXIT_RQCPRM10_001       QM osvědčení PM: Před odeslání upomínky osvědčení      .
QCWA0001      EXIT_SAPLQC07_003       QM Osvědčení o jakosti ve World Wide Web          .
QCWA0001      EXIT_SAPLQC07_004       QM Osvědčení o jakosti ve World Wide Web          .
QCWA0001      EXIT_SAPLQC07_005       QM Osvědčení o jakosti ve World Wide Web          .
QDSE0001      EXIT_SAPLQDQL_001       Rozšíření k ovlivnění pozice Q               .
QDSE0001      EXIT_SAPLQDQV_001       Rozšíření k ovlivnění pozice Q               .
QDSE0001      EXIT_SAPMQDQL_001       Rozšíření k ovlivnění pozice Q               .
QDSE0002      EXIT_SAPLQDQV_002       Ovlivnění aktuálního stupně kontroly ke stanovení vzorku  .
QDSE0003      EXIT_SAPLQDQV_003       Ovlivnění počáteč.st.kontr.při autom.novém zakl.úrovně jak. .
QEEM0002      EXIT_SAPLQEEM_002       Uživat.výstup doplňk.funkcí po načtení atributů kontr.   .
QEEM0003      EXIT_SAPLQEEM_003       Uživat.výstup doplňk.funkcí po vyhodnocení atributů kontroly.
QEEM0004      EXIT_SAPLQEEM_004       Uživat.výstup doplňk.funkcí po vyhodnocení dílčích vzorků  .
QEEM0006      EXIT_SAPLQEEM_006       Uživat.výstup doplňk.funkcí po ukončení atributů kontroly  .
QEEM0007      EXIT_SAPLQEEM_007       Uživat.výstup doplňk.funkcí po ukončení díl.výběru vzorků  .
QEEM0011      EXIT_SAPLQEEM_011       Uživat.výstup doplňk.funkcí před vyhodnoc.atributů kontroly .
QEEM0012      EXIT_SAPLQEEM_012       Uživat.výstup doplňk.funkcí před vyhodnoc.díl.výběru vzorků .
QEEM0015      EXIT_SAPLQEEM_015       Uživat.výstup doplňk.funkcí po zadání jednotlivých výsledků .
QEEM0020      EXIT_SAPLQEEM_020       Uživat.výstup doplňk.funkcí po zadání kontrolora      .
QEEM0020      EXIT_SAPMQEEA_020       Uživat.výstup doplňk.funkcí po zadání kontrolora      .
QEEM0021      EXIT_SAPLQEEM_021       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlačítko uživ.+US1     .
QEEM0021      EXIT_SAPLQEEM_025       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlačítko uživ.+US1     .
QEEM0022      EXIT_SAPLQEEM_022       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US2       .
QEEM0022      EXIT_SAPLQEEM_026       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US2       .
QEEM0023      EXIT_SAPLQEEM_023       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US3       .
QEEM0023      EXIT_SAPLQEEM_027       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US3       .
QEEM0024      EXIT_SAPLQEEM_024       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US4       .
QEEM0024      EXIT_SAPLQEEM_028       Uživat.výstup doplňk.funkcí pro tlač.uživ.+US4       .
QEEM0029      EXIT_SAPLQEEM_029       User-Exit pro subscreen Přehled atributů          .
QEEM0030      EXIT_SAPLQEEM_030       User-exist pro subscreen jednotlivé obrazovky atributu   .
QEEM0031      EXIT_SAPLQEEM_031       User-Exit pro strukturu tabulky s externími čísly      .
QEEM0032      EXIT_SAPLQEEM_032       Zobrazení textu atributu v jazyce přihlášení        .
QEEV0001      EXIT_SAPLQEEV_001       Rozšíření PO vytvoření tabulek implicit.hodnot       .
QEEV0002      EXIT_SAPLQEEV_002       Uživ.výst.založ.implic.hodn.atrib.v kon.dáv.před dyn.tv.výb..
QEEV0003      EXIT_SAPLQEEV_003       Stanovení druhu zakázky pro tisk              .
QEEV0003      EXIT_SAPLQEEV_004       Stanovení druhu zakázky pro tisk              .
QEEV0003      EXIT_SAPLQPRP_001       Stanovení druhu zakázky pro tisk              .
QEVA0001      EXIT_SAPMQEVA_001       Rozšíření účtování množství k rozhodnutí o použití     .
QEVA0002      EXIT_SAPMQEVA_002       Výpočet podílu zmetků v kontrol.dávce            .
QEVA0003      EXIT_SAPMQEVA_003       Výpočet 'Násl.data kontroly' pro šarži           .
QEVA0004      EXIT_SAPMQEVA_004       Výstup ke změně informační řádky v hlavičce RP       .
QEVA0005      EXIT_SAPMQEVA_005       Uživ.podobrazovka k zobraz.doplňk.dat při rozhod.o použití .
QEVA0006      EXIT_SAPMQEVA_006       Vstup do transakcí rozhodnutí o použití           .
QEVA0007      EXIT_SAPMQEVA_007       RP: Řízení povinnosti komentáře popř.přiděl.dl.textu předem .
QEVA0008      EXIT_SAPMQEVA_008       RP: Funkční klávesa zákazníka, např.pro anulaci rozh.o použ..
QEVA0009      EXIT_SAPMQEVA_009       VE: Předběžné obsazení množství potř.k zaúčtování vzorku  .
QEVA0010      EXIT_SAPMQEVA_010       RP: Ověření rozhodnutí o použití              .
QIRF0021      EXIT_SAPLQIRF_021       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - před zpracováním        .
QIRF0022      EXIT_SAPLQIRF_022       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - po zpracování         .
QIRF0051      EXIT_SAPLQIRF_051       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - před zpracováním        .
QIRF0052      EXIT_SAPLQIRF_052       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - po zpracování         .
QIRF0101      EXIT_SAPLQIRF_101       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - před zpracováním         .
QIRF0102      EXIT_SAPLQIRF_102       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES po zúčtování            .
QIRF0111      EXIT_SAPLQIRF_111       QIRF_GET_SAMOLE_VALUES před zpracováním           .
QIRF0112      EXIT_SAPLQIRF_112       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - po zúčtování            .
QIRF0121      EXIT_SAPLQIRF_121       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - před zpracováním         .
QIRF0122      EXIT_SAPLQIRF_122       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - po zúčtování           .
QIRF0131      EXIT_SAPLQIRF_131       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - před zpracováním         .
QIRF0132      EXIT_SAPLQIRF_132       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - po zúčtování           .
QIRF0141      EXIT_SAPLQIRF_141       QIRF_GET_USAGE_DECISION - před zpracováním         .
QIRF0142      EXIT_SAPLQIRF_142       QIRF_GET_USAGE_DECISION - po zúčtování           .
QIRF0171      EXIT_SAPLQIRF_171       QIRF_GET_INSP_POINT - před zpracováním           .
QIRF0172      EXIT_SAPLQIRF_172       QIRF_GET_INSP_POINT - po zúčtování             .
QIST0002      EXIT_SAPLQIST_002       Generování MATERIAL_DATA pro rozhraní QM-STI        .
QIST0003      EXIT_SAPLQIST_003       Generování VENDOR_DATA pro rozhraní QM-STI         .
QIST0004      EXIT_SAPLQIST_004       Generování CHARACTERISTIC_HEADER pro rozhraní QM-STI    .
QIST0005      EXIT_SAPLQIST_005       Generování CHARACTERISTIC_QUANTITATIVE pro QM-STI      .
QIST0007      EXIT_SAPLQIST_007       Generování SAMPLE_HEADER pro rozhraní QM-STI        .
QIST0008      EXIT_SAPLQIST_008       Generování RESULTS_ADDITIONAL_DATA pro QM-STI        .
QIST0009      EXIT_SAPLQIST_009       Generování RESULTS_QUANTITATIVE pro rozhraní QM-STI     .
QIST0010      EXIT_SAPLQIST_001       Generování REPORT_HEADER pro rozhraní QM_STI        .
QIST0011      EXIT_SAPLQIST_010       Generování METHOD_DATA pro rozhraní QM-STI         .
QLCO0001      EXIT_SAPLQLCO_001       QM: Vyvolání alternativního výkazu nákladů z RP       .
QLCO0002      EXIT_SAPLQLCO_002       QM: Založ.nákl.na kontrolu - předb.obsazení dat zpět.hlášení.
QLIB0001      EXIT_SAPLQLIB_001       QM: Hodnocení dodavatelů                  .
QLIB0001      EXIT_SAPLQLIB_002       QM: Hodnocení dodavatelů                  .
QLIB0002      EXIT_SAPLQLIB_003       Zjištění reklamační známky pro hodnocení dodavatelů     .
QLIB0002      EXIT_SAPLQLIB_004       Zjištění reklamační známky pro hodnocení dodavatelů     .
QMCF0001      EXIT_SAPLQMCF_001       Načtení hodnot specifikace materiálu/konfigurace      .
QMSB0001      EXIT_SAPMQSBA_001       Funkce zákazníka po načtení dat katalogu kontrol      .
QMSB0001      EXIT_SAPMQSBA_002       Funkce zákazníka po načtení dat katalogu kontrol      .
QMSC0001      EXIT_SAPMQSCA_002       Funkce zákazníka po načtení dat kontrolní metody      .
QMSC0002      EXIT_SAPMQSCA_003       Funkce zákazníka při zadání vyhl.pole v kontrolní metodě  .
QMSC0003      EXIT_SAPMQSCA_004       Funkce zákazníka po uložení dat kontrolní metody      .
QMSD0001      EXIT_SAPMQSDA_002       Funkce zákazníka po načtení dat kmen.atributu kontroly   .
QMSD0002      EXIT_SAPMQSDA_003       Funkce zákazníka při zadávání vyhl.pole v kmen.atributu   .
QMSD0003      EXIT_SAPMQSDA_004       Funkce zákazníka po uložení dat kmen.atributu kontroly   .
QMSP0001      EXIT_SAPLQMSP_001       Čtení hodnot specifikace                  .
QMSP0002      EXIT_SAPLQMSP_002       Předání výsledků atributu v klasifikaci           .
QMSP0003      EXIT_SAPLQMSP_003       Po vyhodnocení šarží v QM                  .
QPAA0001      EXIT_SAPLCQBM_001       Rozšíření kontroly vzorce/zpracování            .
QPAA0001      EXIT_SAPLCQCL_002       Rozšíření kontroly vzorce/zpracování            .
QPAA0001      EXIT_SAPLQEEM_001       Rozšíření kontroly vzorce/zpracování            .
QPAA0001      EXIT_SAPLQPAA_001       Rozšíření kontroly vzorce/zpracování            .
QPAA0002      EXIT_SAPLCQCL_001       Výstup.zákaz.polí info                   .
QPAA0002      EXIT_SAPLQPAA_002       Výstup.zákaz.polí info                   .
QPAA0002      EXIT_SAPMQSCA_001       Výstup.zákaz.polí info                   .
QPAA0002      EXIT_SAPMQSDA_001       Výstup.zákaz.polí info                   .
QPAA0003      EXIT_SAPLQPAA_003       Doplňková kontrola (oprávnění) v plánu (atributy kontroly) .
QPAA0004      EXIT_SAPLCQBM_002       Rozšíření k převzetí kmen.atributů kontroly do postupů   .
QPAA0004      EXIT_SAPMQPDA_001       Rozšíření k převzetí kmen.atributů kontroly do postupů   .
QPAA0005      EXIT_SAPLQPAA_004       Deaktivace funkcí u zpracování atributů kontroly      .
QPAA0006      EXIT_SAPLQPAA_005       Doplňk.kontroly konzistence atributů kontroly        .
QPAP0001      EXIT_SAPLQPAP_001       Rozšíření čtení plánu                    .
QPAP0002      EXIT_SAPLCZCL_001       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLCZDI_001       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLCZDI_002       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLCZDI_003       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLCZOV_001       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLQPAP_002       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0002      EXIT_SAPLQPL1_001       Rozšíření pro přiřazení materiálu/plánu, výběru plánu    .
QPAP0003      EXIT_SAPLCQBM_003       Přepočet měr.jednotky vzorku na jednotku materiálu     .
QPAP0003      EXIT_SAPLCQCL_003       Přepočet měr.jednotky vzorku na jednotku materiálu     .
QPAP0003      EXIT_SAPLQPAP_003       Přepočet měr.jednotky vzorku na jednotku materiálu     .
QPGR0020      EXIT_SAPLQPGR_021       Parametry rozšíř.uživ.výstupu - rozhr.ALE - skup.kódů    .
QPGR0020      EXIT_SAPLQPGR_022       Parametry rozšíř.uživ.výstupu - rozhr.ALE - skup.kódů    .
QPL10001      EXIT_SAPLQPL1_002       QM: Založ.kontr.dávky - zprac.prac.obl. při zakládání    .
QPL10003      EXIT_SAPLQPL1_003       Výpočet vzorku pro kontr.dávku bez postupu         .
QPL10004      EXIT_SAPLQPL1_004       User Subscreen k zobrazení doplňk.dat v kontrol.dávce    .
QPL10004      EXIT_SAPLQPL1_006       User Subscreen k zobrazení doplňk.dat v kontrol.dávce    .
QPL10007      EXIT_SAPLQPL1_007       QM: Vytvoření kontr.dávky - změna druhu zakázky QM     .
QPMK0001      EXIT_SAPLQPMK_001       Modifikace dat km.zázn.kontroly při zakládání        .
QPMK0002      EXIT_SAPLQPMK_002       Uživ.výstup: Změna verze km.atributu kontroly        .
QPMK0003      EXIT_SAPLQPMK_003       Uživ.výstup: Výmaz verze km.atributu kontroly        .
QPMK0004      EXIT_SAPLQPMK_004       Uživ.výstup - výmaz statusu platnosti km.atributu kontroly .
QPMK0010      EXIT_SAPLQPMK_010       Uživ.výstup - přij.systémy ALE distribuce km.atr.kontroly  .
QPMK0020      EXIT_SAPLQPMK_021       Uživ.výstup ALE distribuce km.atr.kontroly         .
QPMK0020      EXIT_SAPLQPMK_022       Uživ.výstup ALE distribuce km.atr.kontroly         .
QPRS0001      EXIT_SAPLQPRS_001       Fyzický vzorek: Definice pro zákazníka - funkční kódy    .
QPRS0001      EXIT_SAPLQPRS_002       Fyzický vzorek: Definice pro zákazníka - funkční kódy    .
QPRS0001      EXIT_SAPLQPRS_003       Fyzický vzorek: Definice pro zákazníka - funkční kódy    .
QPRS0002      EXIT_SAPLQPRS_004       Přidělení čísel - km.záznam vzorku             .
QPRS0003      EXIT_SAPLQPRS_005       Include screen v km.záznamu vzorku k zobr./změně dopl.dat  .
QPRS0003      EXIT_SAPLQPRS_007       Include screen v km.záznamu vzorku k zobr./změně dopl.dat  .
QPRS0004      EXIT_SAPLQPRS_006       Přednastavení pro manuální založení vzorků         .
QPRS0005      EXIT_SAPLQPRS_008       Vyplnění polí customer include při autom.zakládání     .
QPSD0001      EXIT_SAPLQPSD_001       Seznam metod při čtení verze atributu: Ano nebo ne     .
QQMA0001      EXIT_SAPMIWO0_008       QM/PM/SM: User Subscreen k hlavičce hlášení         .
QQMA0001      EXIT_SAPMIWO0_009       QM/PM/SM: User Subscreen k hlavičce hlášení         .
QQMA0002      EXIT_SAPLQAUT_001       QM: Kontrola oprávnění při vstupu do transakce hlášení   .
QQMA0003      EXIT_SAPMIWO0_004       QM: Funkce "Data uživatele" v menu "Skok"          .
QQMA0004      EXIT_SAPMIWO0_005       QM: Funkce 'Uživ.data' v menu 'Skok -- " Položka'      .
QQMA0005      EXIT_SAPMIWO0_006       QM: Kontrola přípustnosti změny statusu           .
QQMA0006      EXIT_SAPMIWO0_007       QM: Automatické stanovení opatření pro hlášení jakosti   .
QQMA0007      EXIT_SAPMIWO0_001       QM: Přednastavené hodnoty při založení hlášení       .
QQMA0008      EXIT_SAPMIWO0_010       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňk.data k položce hlášení .
QQMA0008      EXIT_SAPMIWO0_011       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňk.data k položce hlášení .
QQMA0009      EXIT_SAPMIWO0_012       QM: Předb.defin.parametrů zakázky QM            .
QQMA0010      EXIT_SAPMIWO0_013       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k příčině    .
QQMA0010      EXIT_SAPMIWO0_014       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k příčině    .
QQMA0011      EXIT_SAPMIWO0_015       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k opatření   .
QQMA0011      EXIT_SAPMIWO0_016       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k opatření   .
QQMA0012      EXIT_SAPMIWO0_017       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k akci     .
QQMA0012      EXIT_SAPMIWO0_018       QM/PM/SM: User Subscreen pro doplňková data k akci     .
QQMA0013      EXIT_SAPMIWO0_019       QM: Navrhované hodnoty při připojení opatření        .
QQMA0014      EXIT_SAPMIWO0_020       QM/PM/SM: Kontroly před uložením hlášení          .
QQMA0015      EXIT_SAPLIQS0_002       QM/PM/SM: User-EXIT pro vyvolání F4 - nápověda ke katalogu .
QQMA0016      EXIT_SAPLIQS0_003       QM/PM/SM:Funkce 'Uživat.data menu "Skok --" Opatření'    .
QQMA0016      EXIT_SAPLIQS0_008       QM/PM/SM:Funkce 'Uživat.data menu "Skok --" Opatření'    .
QQMA0017      EXIT_SAPLIQS0_004       QM/PM/SM:Funkce 'Uživat.data' menu "Skok --" Akce      .
QQMA0017      EXIT_SAPLIQS0_009       QM/PM/SM:Funkce 'Uživat.data' menu "Skok --" Akce      .
QQMA0018      EXIT_SAPLIQS0_005       QM/PM/SM: Obsazení termínů dle zadání priority       .
QQMA0019      EXIT_SAPLIQS0_006       QM/PM/SM: Přednast.partner při připojování hlášení     .
QQMA0020      EXIT_SAPLIQS0_007       QM: Stanovení aplikace kusovníku u rozčlenění kusovníku   .
QQMA0021      EXIT_SAPLIQS0_010       QM/PM/SM: Funkce "Data uživatele" v menu "Skok"       .
QQMA0021      EXIT_SAPLIQS0_011       QM/PM/SM: Funkce "Data uživatele" v menu "Skok"       .
QQMA0022      EXIT_SAPLIQS0_012       QM/PM/SM: Funkce "Data uživatele" v menu "Skok -" Příčina" .
QQMA0022      EXIT_SAPLIQS0_013       QM/PM/SM: Funkce "Data uživatele" v menu "Skok -" Příčina" .
QQMA0023      EXIT_SAPLIQS0_014       QM/PM/SM: Funkce 'Data uživatele' v menu 'Skok --" Pol.'  .
QQMA0023      EXIT_SAPLIQS0_015       QM/PM/SM: Funkce 'Data uživatele' v menu 'Skok --" Pol.'  .
QQMA0024      EXIT_SAPLIQS0_016       QM/PM/SM Deaktivace funkč.kódů v menu CUA          .
QQMA0025      EXIT_SAPLIQS0_017       PM/SM: Standardní hodnoty při zakládání hlášení       .
QQMA0026      EXIT_SAPLIBER_001       PM/SM: Kontrola oprávnění při vstupu do trans.hlášení    .
QQMA0027      EXIT_SAPMIWO0_021       PM/SM: Navrh.hodnoty při založení opatření         .
QQMA0028      EXIT_SAPLCORU_S_001      QM: Založení hlášení ze zpět.hlášení k výrobní zakázce   .
QQMA0029      EXIT_SAPLIQS0_018       QM/PM/SM: Změna druhu hlášení                .
QQMA0029      EXIT_SAPLIQS0_019       QM/PM/SM: Změna druhu hlášení                .
QQMA0030      EXIT_SAPLIQS0_020       Kontrola změny statusu na přípustnost            .
QREO0001      EXIT_SAPFQREO_001       Období rezidence v archivaci pohybových dat QM       .
QREO0001      EXIT_SAPFQREO_002       Období rezidence v archivaci pohybových dat QM       .
QSMT0001      EXIT_SAPLQSMT_001       Modifikace dat kontrolní metody při zakládání        .
QSMT0002      EXIT_SAPLQSMT_002       Modifikace dat při změně verze kontrolní metody       .
QSMT0003      EXIT_SAPLQSMT_003       Modifikace dat při výmazu verze kontrolní metody      .
QSMT0004      EXIT_SAPLQSMT_004       Modifikace dat při výmazu platnosti kontrolní metody    .
QSMT0010      EXIT_SAPLQSMT_010       Customer exit - přij.systémy ALE - distrib.kontr.metody   .
QSMT0020      EXIT_SAPLQSMT_021       Customer Exit Replicate BAPI Kontr.metoda (vytvoření IDOCs) .
QSMT0020      EXIT_SAPLQSMT_022       Customer Exit Replicate BAPI Kontr.metoda (vytvoření IDOCs) .
QSS10001      EXIT_SAPLQSS1_001       Možnost vyvolání odlišného reportu tisku          .
QTXT0001      EXIT_SAPLQTXT_001       Dlouhé texty QM: Změna znaku změny             .
QUARK        EXIT_SAPFF040_001       Quark component E28                     .
QVDM0001      EXIT_SAPMQVDM_001       Funkce zákazníka pro pole info v tabulce QVDM        .
QVDM0001      EXIT_SAPMQVDM_002       Funkce zákazníka pro pole info v tabulce QVDM        .
QVDM0001      EXIT_SAPMQVDM_003       Funkce zákazníka pro pole info v tabulce QVDM        .
QVDM0002      EXIT_SAPMQVDM_004       Funkce zákazníka pro kontroly oprávnění v SAPMQVDM     .
QVDM0002      EXIT_SAPMQVDM_005       Funkce zákazníka pro kontroly oprávnění v SAPMQVDM     .
QVDM0003      EXIT_SAPLQAAT_001       Stanovení typu dodávky pro kontrol.dávky z dodacího listu  .
QVDM0003      EXIT_SAPMQVDM_006       Stanovení typu dodávky pro kontrol.dávky z dodacího listu  .
RC1A0001      EXIT_RC1AVGE1_001       EHS: Filer pro potenciálně změněné výkazy (gener.zás.práce) .
RC1A0002      EXIT_RC1AVGE2_001       EHS: Doplnění dat o látce před kontrolou (gener.zás.práce) .
RFAVIS01      EXIT_SAPLFRAD_001       Customer-exit pro změnu textu segmentu avíza        .
RFBVX001      EXIT_RFBVEXIT_001       Rozšíření pro převzetí adresáře bank v Rakousku       .
RFDRRANZ      EXIT_RFDRRANZ_001       Uživat.výstup: Infosystém odběratele            .
RFEPOS00      EXIT_RFEPOS00_001       Zobrazení jednotl.položek: Kontrola podmínek výběru     .
RFFMBW00      EXIT_RFFMBW00_001       Přenos externě určené tabulky čísel dokladů         .
RFFMC001      EXIT_RFFMC001_001       Kontrola příznaku Carry Over v rezervacích prostředků    .
RFFOX001      EXIT_RFFOEXIT_001       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX001 (v programu RFFOD__L)   .
RFFOX002      EXIT_RFFOEXIT_002       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX002 (v programu RFFOD__U)   .
RFFOX003      EXIT_RFFOEXIT_003       Frame for user exit RFFOX003 (in program RFFOM100)     .
RFFOX021      EXIT_RFFOEXIT_021       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX021 (v programu RFFONL_I)   .
RFFOX022      EXIT_RFFOEXIT_022       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX022 (v programu RFFONL_I)   .
RFFOX041      EXIT_RFFOEXIT_041       Orámov.pro user-exit RFFOX041 (v programu RFFOBE_I) -   .
RFFOX042      EXIT_RFFOEXIT_042       Orámov.pro user-exit RFFOX042 (v programu RFFOBE_E)   -  .
RFFOX043      EXIT_RFFOEXIT_043       Orámov.pro user-exit RFFOX043 (v programu RFFOBE_D)  -   .
RFFOX061      EXIT_RFFOEXIT_061       Orámování pro uživ.výstup RFFOX061 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX062      EXIT_RFFOEXIT_062       Orámování pro uživ.výstup RFFOX062 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX063      EXIT_RFFOEXIT_063       Orámování pro uživ.výstup RFFOX063 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX064      EXIT_RFFOEXIT_064       Orámování pro uživ.výstup RFFOX064 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX065      EXIT_RFFOEXIT_065       Orámování pro uživ.výstup RFFOX065 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX066      EXIT_RFFOEXIT_066       Orámování pro uživ.výstup RFFOX066 (v programu RFFOCH_P)  .
RFFOX071      EXIT_RFFOEXIT_071       Orámování pro uživ.výstup RFFOX071 (v programu RFFOCH_U)  .
RFFOX072      EXIT_RFFOEXIT_072       Orámování pro uživ.výstup RFFOX072 (v programu RFFOCH_U)  .
RFFOX073      EXIT_RFFOEXIT_073       Orámování pro uživ.výstup RFFOX073 (v programu RFFOCH_U)  .
RFFOX074      EXIT_RFFOEXIT_074       Orámování pro uživ.výstup RFFOX074 (v programu RFFOCH_U)  .
RFFOX075      EXIT_RFFOEXIT_075       Orámování pro uživ.výstup RFFOX075 (v programu RFFOCH_U)  .
RFFOX081      EXIT_RFFOEXIT_081       Orámování pro User-Exit RFFOX081 (v programu RFFOF__T)   .
RFFOX082      EXIT_RFFOEXIT_082       Orámování pro User-Exit RFFOX082 (v programu RFFOF__T)   .
RFFOX100      EXIT_RFFOEXIT_100       Frame for user exit RFFOX100 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX101      EXIT_RFFOEXIT_101       Frame for user exit RFFOX101 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX102      EXIT_RFFOEXIT_102       Frame for user exit RFFOX102 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX103      EXIT_RFFOEXIT_103       Frame for user exit RFFOX103 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX104      EXIT_RFFOEXIT_104       user exit                          .
RFFOX105      EXIT_RFFOEXIT_105       Frame for user exit RFFOX105 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX200      EXIT_RFFOEXIT_200       Orámování pro uživ.výstup RFFOX200 (v programu RFFONZ_T)  .
RFFOX210      EXIT_RFFOEXIT_210       Orámování pro User-Exit RFFOX210 (v programu RFFOAU_T)   .
RFFOX211      EXIT_RFFOEXIT_211       Orámování pro User-Exit RFFOX211 (v programu RFFONZ_T)   .
RFFOX230      EXIT_RFFOEXIT_230       Rámec pro user-exit RFFOX230 (v programu RFFOJP_L)     .
RFFOX240      EXIT_RFFOEXIT_240       Rozšíření k user-exit 240 (RFFOAT_P)            .
RFFOX250      EXIT_RFFOEXIT_250       Rozšíření: User Exit 250 (RFFODK_E)             .
RFFOX900      EXIT_RFFOEXIT_900       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX900 (v programu RFFOM100)   .
RFFOX901      EXIT_RFFOEXIT_901       Orámov.pro uživat.výstup RFFOX901 (v programu RFFOM100)   .
RFFOX902      EXIT_RFFOEXIT_902       Orámování pro uživat.výstup RFFOX902 (v programu RFFOM100) .
RFFOX912      EXIT_RFFOEXI2_912       UserExit MT200 Trailer (RFFOM200)              .
RFFOX914      EXIT_RFFOEXI2_914       UserExit MT210 Header (RFFOM210)              .
RFFOX915      EXIT_RFFOEXI2_915       UserExit MT210 Trailer (RFFOM210)              .
RFFOX917      EXIT_RFFOEXI2_917       UserExit MT202 Header (RFFOM202)              .
RFFOX918      EXIT_RFFOEXI2_918       user Exit MT202 Trailer (RFFOM202)             .
RFKORIEX      EXIT_RFKORIEX_001       Strojová korespondence                   .
RFKRRANZ      EXIT_RFKRRANZ_001       User exits: Inf.systém dodavatelů              .
RFTBB001      EXIT_RFTBBEX0_001       Treasury: Účetní rozhraní                  .
RFTBB001      EXIT_RFTBBEX0_002       Treasury: Účetní rozhraní                  .
RFTBB001      EXIT_RFTBBEX0_003       Treasury: Účetní rozhraní                  .
RFTBB001      EXIT_RFTBBEX0_004       Treasury: Účetní rozhraní                  .
RFTBB010      EXIT_RFTBBEX0_005       Treasury: Úč.rozhraní - specif.zákaz.nalezení účtu     .
RFTBB011      EXIT_RFTBBEX0_006       Treasury: Úč.rozhraní - znak CBS a stát dodavatele     .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_010       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_020       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_030       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_040       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_050       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_060       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_070       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_080       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_090       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_099       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_100       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_110       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_120       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOEX      EXIT_RFTBCOEX_500       Treasury: Potvrzování                    .
RFTBCOMO      EXIT_RFTBCOMO_000       Treasury: Monitor korespondence               .
RFTX70SO      EXIT_RFTX70SO_001       Uživatelský výstup pro vložení vlastních kurzů do zpracování.
RFTXX300      EXIT_RFTXEXIT_300       Customer Exit MT300 Fields                 .
RFTXX301      EXIT_RFTXEXIT_301       Customer Exit Mt300 header                 .
RFTXX302      EXIT_RFTXEXIT_302       Customer Exit mt300 trailer                 .
RFTXX320      EXIT_RFTXEXIT_320       CustomerExit pro MT320                   .
RFTXX321      EXIT_RFTXEXIT_321       Customer Exit mt320 header                 .
RFTXX322      EXIT_RFTXEXIT_322       Customer Exit mt320 trailer                 .
RFVDBZIO      EXIT_RFVDBZI0_001       User-exit pro potvrzení úroků (RFVDBZI0)          .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_001       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_002       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_003       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_004       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_005       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHA0_006       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHAL_001       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHAL_002       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHAL_003       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHALE001      EXIT_SAPLRHAL_004       HR-CA: Rozšíření pro funkčnost ALE v personalistice     .
RHGB0001      EXIT_SAPLRHGB_001       SKFu RHGB pole specifické pro zákaz.(seznam)        .
RHGB0001      EXIT_SAPLRHGB_002       SKFu RHGB pole specifické pro zákaz.(seznam)        .
RHGB0001      EXIT_SAPLRHGB_003       SKFu RHGB pole specifické pro zákaz.(seznam)        .
RHGP0001      EXIT_SAPLRHGP_001       SkFcí RHGP Specifické uživatelské pole (seznam)       .
RHGP0001      EXIT_SAPLRHGP_002       SkFcí RHGP Specifické uživatelské pole (seznam)       .
RHGP0001      EXIT_SAPLRHGP_003       SkFcí RHGP Specifické uživatelské pole (seznam)       .
RHIV0001      EXIT_SAPLRHIN_001       Org.management: Přiřazení čísla specifické pro zák.     .
RHIV0001      EXIT_SAPLRHIV_001       Org.management: Přiřazení čísla specifické pro zák.     .
RHIV0001      EXIT_SAPLRHIV_002       Org.management: Přiřazení čísla specifické pro zák.     .
RHIV0001      EXIT_SAPLRHIV_003       Org.management: Přiřazení čísla specifické pro zák.     .
RHPV0001      EXIT_SAPLRHPV_001       Zákaznické rozšíření pro dodatečné kontroly při účtování  .
RHPV0001      EXIT_SAPLRHPV_002       Zákaznické rozšíření pro dodatečné kontroly při účtování  .
RMCAF000      EXIT_RMCAF000_001       LIS: Načtení externích dat pro copy management       .
RMCSTEXT      EXIT_RMCSTEXT_001       Stanovení textů atributů při standardních analýzách LIS   .
RMDR1001      EXIT_SAPLRMDR1_001      RM: Odvozování finanč.objektu z transakce          .
RMDR2001      EXIT_SAPLRMDR2_001      RM: Odvozování finanč.objektů (interní)           .
RMDRB001      EXIT_SAPLRMDBC_001      RM: Odvozování finanč.objektů z kontok.bank.účtu      .
RMDRB001      EXIT_SAPLRMDBC_002      RM: Odvozování finanč.objektů z kontok.bank.účtu      .
RMDRB001      EXIT_SAPLRMDBC_003      RM: Odvozování finanč.objektů z kontok.bank.účtu      .
RMDRD001      EXIT_SAPLCFADDE_001      Odvození finančního objektu z obchodu s deriváty      .
RMDRF001      EXIT_SAPLCFADFX_001      Odvození finančního objektu z devizového obchodu      .
RMDRL001      EXIT_SAPLCFADLO_001      Odvození finančního objektu z půjčky            .
RMDRM001      EXIT_SAPLCFADMM_001      Odvození finančního objektu z peněžního obchodu       .
RMDRO001      EXIT_SAPLRMDRO_001      RM: Odvozování finanč.objektu z nosit.rizika        .
RMDRO001      EXIT_SAPLRMDRO_002      RM: Odvozování finanč.objektu z nosit.rizika        .
RMDRO001      EXIT_SAPLRMDRO_003      RM: Odvozování finanč.objektu z nosit.rizika        .
RMDRP001      EXIT_SAPLAFODR_POS1_001    Odvození finančního objektu z pozice třídy depozitu     .
RMDRQ001      EXIT_SAPLAFODR_POS2_001    Odvození finančního objektu z pozice třídy účtu pozice   .
RMDRV001      EXIT_SAPLRMDVT_001      RM: Odvozování finanč.objektu z variab.transakce      .
RMDRV001      EXIT_SAPLRMDVT_002      RM: Odvozování finanč.objektu z variab.transakce      .
RMDRV001      EXIT_SAPLRMDVT_003      RM: Odvozování finanč.objektu z variab.transakce      .
RMDRX001      EXIT_SAPLRMDFZ_001      RM: Odvozování finanč.objektu facility           .
RMDRX001      EXIT_SAPLRMDFZ_002      RM: Odvozování finanč.objektu facility           .
RMDRX001      EXIT_SAPLRMDFZ_003      RM: Odvozování finanč.objektu facility           .
RMVKON00      EXIT_RMVKON00_001       Rozšíření pro report "Zúčtování odběrů konsi/médií"     .
RMVKON00      EXIT_RMVKON00_002       Rozšíření pro report "Zúčtování odběrů konsi/médií"     .
RPCDPEB0      EXIT_RPCDPEB0_001       Pension declaration (Belgium)                .
RPCKDID0      EXIT_RPCALCD0_001       Miners' DEUEV                        .
RPLMOGB0      EXIT_RPLMOGB0_001       Model G for child allowance                 .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_001      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_002      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_003      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_004      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_100      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_101      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_102      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_103      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_104      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_201      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_202      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_203      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_204      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_205      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_206      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_207      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_208      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_209      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_210      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_211      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_240      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMFIF01      EXIT_RPM_FIN01_250      User-exity pro převzetí dat RPM-FI             .
RPMHRE01      EXIT_SAPLTIMEEXITS_001    Rozšíření                          .
RPMHRINT      EXIT_SAPLRPM_HR_INT_001    Rozšíření integrace RPM-HR                 .
RPMHRINT      EXIT_SAPLTIMEEXITS_002    Rozšíření integrace RPM-HR                 .
RPRCST01      EXIT_SAPMFITP_001       Uživatelský výstup pro vyúčtování cesty           .
RPRCST01      EXIT_SAPMP56P_001       Uživatelský výstup pro vyúčtování cesty           .
RPRCST01      EXIT_SAPMP56T_001       Uživatelský výstup pro vyúčtování cesty           .
RSAP0001      EXIT_SAPLRSAP_001       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001      EXIT_SAPLRSAP_002       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001      EXIT_SAPLRSAP_003       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001      EXIT_SAPLRSAP_004       Customer Function Calls v Service API            .
RSR00001      EXIT_SAPLRRS0_001       BI: Rozšíření pro globální proměnné v reportingu      .
RSR00002      EXIT_SAPMRSRU_001       BI: Virtuální charakteristiky a ukazatele v reportingu   .
RSR00002      EXIT_SAPMRSRU_999       BI: Virtuální charakteristiky a ukazatele v reportingu   .
RSR00003      EXIT_SAPLRRS2_001       BW: Posun hodnot charakteristik               .
RSR00004      EXIT_SAPLRSBBS_001      BW: Mapování pole RVV                    .
RSR00004      EXIT_SAPLRSBBS_002      BW: Mapování pole RVV                    .
RTR00010      EXIT_SAPMSERP_010       Výstup ve stromu reportingu (rež.zobraz.)          .
RTR00020      EXIT_SAPMSERP_020       Výstup ve stromu reportingu v uzlech (změn.režim)      .
RVEXAKK1      EXIT_SAPMV86E_001       Dokument obch.transakce: Screen Exit pro doplňková data   .
RVEXAKK1      EXIT_SAPMV86E_002       Dokument obch.transakce: Screen Exit pro doplňková data   .
RVEXAKK2      EXIT_SAPMV86E_003       Doplňkové seznamy/reporty specifické pro zákazníka     .
RVV50R1T      EXIT_RVV50R1T_001       Customer Exit pro VL10                   .
S2KBRCSN      EXIT_ADS2KIP_BROWSER_003   Rozšíření SPEC 2000 IP-Browser: Lokace           .
S2KBRPNR      EXIT_ADS2KIP_BROWSER_001   Rozšíření SPEC 2000 IP-Browser: Náhradní díl        .
S2KBRSPL      EXIT_ADS2KIP_BROWSER_002   Rozšíření SPEC 2000 IP-Browser: Dodavatel          .
S38MREP1      EXIT_SAPLSABE_010       Exit při spuštění reportu                  .
SABP0003      EXIT_SAPLARFC_001       Asynchr.RFC: Nastavení datumu výmazu, pokusů propojení atd. .
SALIN001      EXIT_SAPLOPTM_001       SAP ArchiveLink: Customer-Exit pro ARCHIVELINK_FUNCTION   .
SAPDBM1F      EXIT_SAPDBM1F_001       Segment MRBP                        .
SAPFMNP       EXIT_SAPLFRC4_004       Přiřazení účtu ŘR online: Hlav.síť.diagramu         .
SAPFMNV       EXIT_SAPLFRC4_003       Přiřazení účtu ŘR online: Operace síť.diagramu       .
SAPFMPM       EXIT_SAPLFRC4_001       Přiřazení účtu ŘR online: Údržba              .
SAPFMSD       EXIT_SAPLFRC4_002       Přiřazení účtu ŘR online: Odbyt               .
SAPFMVTR      EXIT_SAPFMVTR_001       Speciální řízení přenosu zůstatku v ŘR           .
SAPFMVTR      EXIT_SAPFMVTR_002       Speciální řízení přenosu zůstatku v ŘR           .
SAPL2012      EXIT_SAPL2012_001       Customer-exit objednávek enjoy přes BAPIs          .
SAPL2012      EXIT_SAPL2012_002       Customer-exit objednávek enjoy přes BAPIs          .
SAPL2012      EXIT_SAPL2012_003       Customer-exit objednávek enjoy přes BAPIs          .
SAPL2012      EXIT_SAPL2012_004       Customer-exit objednávek enjoy přes BAPIs          .
SAPLBANK      EXIT_SAPLBANK_001       User-exit: Data bank                    .
SAPLBPF1      EXIT_SAPLBPFC_003       Kontrola disponibility: Kontrolovaná funkční oblast     .
SAPLBPFC      EXIT_SAPLBPFC_001       Aktivní kontrola disponibility               .
SAPLBPFC      EXIT_SAPLBPFC_002       Aktivní kontrola disponibility               .
SAPLCHVW      EXIT_SAPLCHVW_001       Přehled použití šarže                    .
SAPLCOAV      EXIT_SAPLCOAV_001       Automatické vyhodnoc.atributů implic.hodnot procesu     .
SAPLDRVN      EXIT_RVBDRVSA_004       Odvození atributů šarží                   .
SAPLDRVN      EXIT_SAPLDRVN_002       Odvození atributů šarží                   .
SAPLDRVN      EXIT_SAPLDRVN_003       Odvození atributů šarží                   .
SAPLF040      EXIT_SAPLF040_001       WF: Předběž.poříz.dokladu opráv.ke schválení        .
SAPLF040      EXIT_SAPLF040_002       WF: Předběž.poříz.dokladu opráv.ke schválení        .
SAPLF040      EXIT_SAPLF040_003       WF: Předběž.poříz.dokladu opráv.ke schválení        .
SAPLF040      EXIT_SAPLF040_004       WF: Předběž.poříz.dokladu opráv.ke schválení        .
SAPLF051      EXIT_SAPLF051_001       Workflow pro FI (předběž.pořízení, uvol.platby)       .
SAPLF051      EXIT_SAPLF051_002       Workflow pro FI (předběž.pořízení, uvol.platby)       .
SAPLF051      EXIT_SAPLF051_003       Workflow pro FI (předběž.pořízení, uvol.platby)       .
SAPLF0KA      EXIT_SAPLF0KA_001       User-Exits, požadavky                    .
SAPLF0KA      EXIT_SAPLF0KA_002       User-Exits, požadavky                    .
SAPLF0KB      EXIT_SAPLF0KB_001       Kmenová data - osobní účty                 .
SAPLF0KB      EXIT_SAPLF0KB_002       Kmenová data - osobní účty                 .
SAPLF0KE      EXIT_SAPLF0KE_001       Pomocné funkce pro požadavky                .
SAPLF0KE      EXIT_SAPLF0KE_002       Pomocné funkce pro požadavky                .
SAPLF0PJ      EXIT_SAPLF0PJ_001       Správa kriterií                       .
SAPLF0PK      EXIT_SAPLF0PK_001       Určení pořadí vyvolání pro hromadný příkaz platby (WF)   .
SAPLF0PQ      EXIT_SAPLF0PQ_001       Určení pořadí vyvolání WF požadavku na přijatou platbu   .
SAPLF0PR      EXIT_SAPLF0PR_001       Požadavky: Nalezení účtu a kontroly             .
SAPLF0PR      EXIT_SAPLF0PR_002       Požadavky: Nalezení účtu a kontroly             .
SAPLFCPD      EXIT_SAPLFCPD_001       Data CPD popř. odlišný příjemce platby při účtování     .
SAPLFMC1      EXIT_SAPLFMC1_002       Kontrola příznaku Carry Over v rezervacích prostředků    .
SAPLFMC1      EXIT_SAPLFMC1_003       Kontrola příznaku Carry Over v rezervacích prostředků    .
SAPLFMC1      EXIT_SAPLFMC1_005       Kontrola příznaku Carry Over v rezervacích prostředků    .
SAPLFMCA      EXIT_SAPLFKKFM_UPD_001    User-exit k integraci FI-CA                 .
SAPLFMCA      EXIT_SAPLFKKFM_UPD_002    User-exit k integraci FI-CA                 .
SAPLFMCA      EXIT_SAPLFKKFM_UPD_004    User-exit k integraci FI-CA                 .
SAPLFMCH      EXIT_SAPLFMCH_001       Přeúčtování řízení rozpočtu                 .
SAPLFMCH      EXIT_SAPLFMCH_002       Přeúčtování řízení rozpočtu                 .
SAPLFMCH      EXIT_SAPLFMCH_003       Přeúčtování řízení rozpočtu                 .
SAPLFMCU      EXIT_SAPLFMCU_002       User-exits pro aktualizaci CO v řízení rozpočtu       .
SAPLFMCU      EXIT_SAPLFMCU_003       User-exits pro aktualizaci CO v řízení rozpočtu       .
SAPLFMDT      EXIT_SAPLFMDT_001       Rozšíření pro nástroj odvozování v ŘR            .
SAPLFMDT      EXIT_SAPLFMDT_002       Rozšíření pro nástroj odvozování v ŘR            .
SAPLFMFA      EXIT_SAPLFMFA_001       Všeobecné moduly k aktualizaci rozpočetnictví        .
SAPLFMFA      EXIT_SAPLFMFA_004       Všeobecné moduly k aktualizaci rozpočetnictví        .
SAPLFMFA      EXIT_SAPLFMFA_005       Všeobecné moduly k aktualizaci rozpočetnictví        .
SAPLFMFC      EXIT_SAPLFMFC_001       User-exits pro kontrolu disponibility ŘR          .
SAPLFMFC      EXIT_SAPLFMFC_002       User-exits pro kontrolu disponibility ŘR          .
SAPLFMFC      EXIT_SAPLFMFC_003       User-exits pro kontrolu disponibility ŘR          .
SAPLFMKN      EXIT_SAPLFMKN_001       User-exits k přidělení čísla sledování rozpočetnictví    .
SAPLFMKN      EXIT_SAPLFMKN_002       User-exits k přidělení čísla sledování rozpočetnictví    .
SAPLFMKN      EXIT_SAPLFMKN_003       User-exits k přidělení čísla sledování rozpočetnictví    .
SAPLFMKT      EXIT_SAPLFMKT_001       Údržba přiřazení účtu pro řízení rozpočtu          .
SAPLFMOI      EXIT_SAPLFMOI_001       User-exit aktualizace - obligo               .
SAPLFMOI      EXIT_SAPLFMOI_004       User-exit aktualizace - obligo               .
SAPLFMOI      EXIT_SAPLFMOI_005       User-exit aktualizace - obligo               .
SAPLFMOI      EXIT_SAPLFMOI_006       User-exit aktualizace - obligo               .
SAPLFMOI      EXIT_SAPLFMOI_007       User-exit aktualizace - obligo               .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_001       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_002       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_003       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_004       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_005       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPA      EXIT_SAPLFMPA_006       Userexits pro konverzi platby                .
SAPLFMPY      EXIT_SAPLFMPY_001       Aktivní kontrola rozpočetnictví v platebním programu    .
SAPLFMPY      EXIT_SAPLFMPY_002       Aktivní kontrola rozpočetnictví v platebním programu    .
SAPLFMRI      EXIT_SAPLFMRI_001       User-exit aktulizace Plán/skut.               .
SAPLFMRI      EXIT_SAPLFMRI_002       User-exit aktulizace Plán/skut.               .
SAPLFMRI      EXIT_SAPLFMRI_003       User-exit aktulizace Plán/skut.               .
SAPLFMRI      EXIT_SAPLFMRI_004       User-exit aktulizace Plán/skut.               .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_001       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_002       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_003       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_004       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_005       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMUD      EXIT_SAPLFMUD_006       Příjmy zvyšující rozpočet                  .
SAPLFMWR      EXIT_SAPLFMWR_003       Rozpočetnictví-user-exit k bloku přiřazení účtu       .
SAPLGMDT      EXIT_SAPLGMDT_001       Rozšíření pro odvozovací nástroj ŘG             .
SAPLGMDT      EXIT_SAPLGMDT_002       Rozšíření pro odvozovací nástroj ŘG             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_001       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_002       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_003       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_004       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_005       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLGMSO      EXIT_SAPLGMSO_006       Podporovaný objekt v řízení grantů             .
SAPLKAL1      EXIT_SAPLKAL1_001       Alokace: Kontrola oprávnění při údržbě cyklu        .
SAPLKBPB      EXIT_SAPLKBPB_001       Pořízení rozpočtu a rozdělení                .
SAPLKBPB      EXIT_SAPLKBPB_002       Pořízení rozpočtu a rozdělení                .
SAPLKBPB      EXIT_SAPLKBPV_003       Pořízení rozpočtu a rozdělení                .
SAPLKCOC      EXIT_SAPLKCOC_001       Ocenění při zúčtováních výkonů               .
SAPLKKRB      EXIT_SAPLKKRB_001       Rozšíření pro sumarizaci (roll-up)             .
SAPLMEWB      EXIT_SAPLMEWB_001       Customer-exit: Zpracování rezervací pomocí BAPis      .
SAPLMEWP      EXIT_SAPLMEWP_002       Customer-exit pro zpracování objednávek pomocí BAPIs    .
SAPLMEWQ      EXIT_SAPLMEWQ_001       Customer-exit pro zpracování POBJ pomocí BAPIs       .
SAPLMHD1      EXIT_SAPLVBMD_001       DMT                             .
SAPLMWSB      EXIT_SAPLMWSB_001       Customer-exit pro ocenění šarže podle RP (rozh. o použ.)  .
SAPLPPA       EXIT_SAPLFMPY_E_001      User-Exits pro Prompt Payment Act              .
SAPLPPA       EXIT_SAPLFMPY_E_002      User-Exits pro Prompt Payment Act              .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_001       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_002       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_003       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_004       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_005       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_006       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_007       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLRMPU      EXIT_SAPLRMPU_008       User-exits přistavení materiálu               .
SAPLSSRV      EXIT_SAPLSSRV_001       User-exit: Čísla bank.účtů                 .
SAPLSSRV      EXIT_SAPLSSRV_002       User-exit: Čísla bank.účtů                 .
SAPLSSRV      EXIT_SAPLSSRV_003       User-exit: Čísla bank.účtů                 .
SAPLV01D      EXIT_SAPLV01D_001       Stanovení statusu inicializace šarže            .
SAPLV01F      EXIT_SAPLV01F_001       Exit funkč.modulů pro kontr.krit.výběru při nalezení šarže .
SAPLV01F      EXIT_SAPLV01F_002       Exit funkč.modulů pro kontr.krit.výběru při nalezení šarže .
SAPLV01P      EXIT_SAPLV01P_001       FB existuje v době aktualizace šarží            .
SAPLV01Z      EXIT_SAPLV01Z_001       Exits funkč.modulů pro interní přiřazení čísla šarži    .
SAPLV01Z      EXIT_SAPLV01Z_002       Exits funkč.modulů pro interní přiřazení čísla šarži    .
SAPLV1ZE      EXIT_SAPLV01Z_003       Exits funkč.modulů pro externí přidělení čísla šarži    .
SAPLV1ZE      EXIT_SAPLV01Z_004       Exits funkč.modulů pro externí přidělení čísla šarži    .
SAPLV1ZN      EXIT_SAPLV01Z_011       Exits funkč.modulů pro ocenění šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN      EXIT_SAPLV01Z_012       Exits funkč.modulů pro ocenění šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN      EXIT_SAPLV01Z_013       Exits funkč.modulů pro ocenění šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN      EXIT_SAPLV01Z_014       Exits funkč.modulů pro ocenění šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLVBIC      EXIT_SAPLCUSL_001       Exit FM pro kritéria výběru Batch Information Cockpit    .
SAPLVBXD      EXIT_SAPLVBXD_001       Customer-exits pro ATP založené na atributech        .
SAPLVBXD      EXIT_SAPLVBXD_002       Customer-exits pro ATP založené na atributech        .
SAPLVBXD      EXIT_SAPLVBXD_003       Customer-exits pro ATP založené na atributech        .
SAPLVBXD      EXIT_SAPLVBXD_004       Customer-exits pro ATP založené na atributech        .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_001       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_002       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_003       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_004       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_005       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLWAP0      EXIT_SAPLWAP0_008       Obsazení bran: Uživatelské výstupy             .
SAPLXCKA      EXIT_SAPLCKAZ_001       Výstupy ke kalkulaci výrobků                .
SAPLXCKA      EXIT_SAPLCKAZ_002       Výstupy ke kalkulaci výrobků                .
SAPLXCKA      EXIT_SAPLCKAZ_003       Výstupy ke kalkulaci výrobků                .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR23_001      User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR23_002      User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR25_001      User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR25_002      User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR2_001       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR3_001       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR4_001       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR5_001       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR9_001       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR9_002       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPLWFR9_003       User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPLXFR1      EXIT_SAPMWFRM8_001      User-Exits pro rozdělení materiálů             .
SAPMF02D      EXIT_SAPMF02D_001       Uživat.výstupy: Odběratelé kmen.dat             .
SAPMF02H      EXIT_SAPMF02H_001       Výstup funkce: Účty hl.knihy kmen.dat            .
SAPMF02K      EXIT_SAPMF02K_001       Uživat.výstupy: Dodavatelé kmen.dat             .
SAPMFTD1      EXIT_SAPMFTDT_001       Uživat.výstup: Správa nosičů dat treasury          .
SAPMKAL1      EXIT_SAPMKAL1_001       Alokace: Kontrola oprávnění při údržbě cyklu        .
SAPMKGA2      EXIT_SAPMKGA2_001       Alokace: Provedení kontroly oprávnění pro cyklus      .
SAPMMWE1      EXIT_SAPMMWE1_001       Založení výrobních požadavků - data katalogu materiálu   .
SAPMWWG2      EXIT_SAPLWWG2_001       User-Exits v prostředí reklasifikace            .
SDALE001      EXIT_SAPLVAL1_001       Změna dodavatele pro objenávky ze zakázky odběratele    .
SDAPO001      EXIT_SAPFV45S_010       Aktivace nal.zdroje odběru podpoložky množstevní propagace .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_001       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_002       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_003       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_004       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_005       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_006       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_007       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI001      EXIT_SAPLVEDC_008       Uživat.výstupy pro EDI                   .
SDEDI002      EXIT_RBDWF007_001       Zákaznická rozšíření pro typ objektu IDOCORDERS       .
SDEDI002      EXIT_RBDWF007_002       Zákaznická rozšíření pro typ objektu IDOCORDERS       .
SDQUX001      EXIT_SAPLQUOT_001       User-Exit : Stanovení kvót SD, rozšířená kontrola      .
SDQUX002      EXIT_SAPLQUOT_002       Stanov.pov.dodávky SD, změna rozvržení           .
SDQUX003      EXIT_SAPLQUOT_003       User-Exit : Stanovení kvót SD, rozšířená kontrola (ATP)   .
SDQUX004      EXIT_SAPLQUOT_004       Kontingenty: Změna kroků stanovení kontingentu       .
SDQUX005      EXIT_SAPLQUOT_005       Kontingenty: Úprava množství kontingentu          .
SDTRM001      EXIT_SAPVSTRM_NO_ATPCHK_001  Nové rozvržení bez nové kontroly ATP            .
SDVAX001      EXIT_SAPMV45A_001       Stanovení druhu plánu fakturace               .
SDVFC001      EXIT_SAPLV21B_001       Userexit: Nalezení účtu z položky plánu plateb       .
SDVFC002      EXIT_SAPLV21B_002       Userexit: Nalezení účtu z položky plánu plateb - faktury  .
SDVFX001      EXIT_SAPLV60B_001       User-exit řádky hlavičky při předání do účetnictví     .
SDVFX002      EXIT_SAPLV60B_002       User-exit řádky odběratele při předání do účetnictví    .
SDVFX003      EXIT_SAPLV60B_003       User-exit zúčtování pokladny při předání do účetnictví   .
SDVFX004      EXIT_SAPLV60B_004       User-exit řádky účtu hl.knihy při předání do účetnictví   .
SDVFX005      EXIT_SAPLV60B_005       User-exit rezerv při předání do účetnictví         .
SDVFX006      EXIT_SAPLV60B_006       User-exit řádky daně při předání do účetnictví       .
SDVFX007      EXIT_SAPLV60B_007       Userexit: Plán fakturace při předání do účetnictví     .
SDVFX008      EXIT_SAPLV60B_008       Userexit: Zpracování přenosových struktur SD-FI       .
SDVFX009      EXIT_SAPLV60A_001       Faktura. Zpracování KIDNO (referenční číslo platby)     .
SDVFX010      EXIT_SAPLV60B_010       Userexit: Tabulka položek pro polož.úč.odběratelů      .
SDVFX011      EXIT_SAPLV60B_011       Userexit pro struktury komkcv a kompcv           .
SE38HRM1      EXIT_SAPLHRBAS09_REPORT_PR_001Danish employee reports enhancement             .
SEDD0001      EXIT_SAPLSEDD_001       Výstupy zákaz.v Data Dictionary               .
SEMBPS01      EXIT_SAPLUPC_SERVICES_001   Rozšíření pro kontrolu kombinací hodnot atributů      .
SEMBPS02      EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002   Rozšíření pro odvozování atributů              .
SEU00001      EXIT_SAPDSAHD_010       Výstupy funkcí v atributech programu            .
SEU00001      EXIT_SAPLSEDTATTR_010     Výstupy funkcí v atributech programu            .
SEU00002      EXIT_SAPLWBABAP_010      Zákaz.funkce ve vstupní obraz.ABAP/4 editor (menu prostředí).
SEU00002      EXIT_SAPMS38E_010       Zákaz.funkce ve vstupní obraz.ABAP/4 editor (menu prostředí).
SEU00003      EXIT_SAPMSEU0_100       Exit Objekt Browser                     .
SEU00004      EXIT_SAPMS38L_001       Výstupy zákaz.knihovny funkcí                .
SEU00004      EXIT_SAPMS38L_002       Výstupy zákaz.knihovny funkcí                .
SEUED001      EXIT_SAPLEDITOR_001      Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPLEDITOR_002      Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_001    Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_002    Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPLS38E_001       Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPMSEDT_001       Editor ABAP                         .
SEUED001      EXIT_SAPMSEDT_002       Editor ABAP                         .
SEUMP001      EXIT_SAPLSEU0_001       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP001      EXIT_SAPLSMPE_002       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP002      EXIT_SAPLSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUMP002      EXIT_SAPMSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUSCRP1      EXIT_SAPLWBSCREEN_001     Screenpainter                        .
SEUSCRP1      EXIT_SAPLWBSCREEN_002     Screenpainter                        .
SEUSCRP1      EXIT_SAPMSEUS_001       Screenpainter                        .
SEUSCRP1      EXIT_SAPMSEUS_002       Screenpainter                        .
SEUTR001      EXIT_SAPLSEUK_001       Výstup při údržbě kódu transakce              .
SEUTR002      EXIT_SAPLSEUK_002       Údržba kódu transakce                    .
SGRP0002      EXIT_SAPLGRAP_002       Kontrola vyskytu virů během uploadu            .
SGRPDL00      EXIT_SAPLGRAP_001       Oprávnění a trace u download na PC             .
SIDOC001      EXIT_SAPLEDI1_001       Funkce zákazníka pro modulpool EDI1             .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_001       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_002       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_003       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_004       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_005       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_007       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SIDOC002      EXIT_SAPLEDI6_008       CA-EDI: Exits ve skupině funkcí EDI6 (Partnerská dohoda)  .
SLLLEG01      EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_001  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření        .
SLLLEG01      EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_002  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření        .
SLLLEG01      EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_003  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření        .
SLLLEG01      EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_004  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření        .
SLLLEG01      EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_005  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření        .
SLLLEG02      EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_001  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Kusovnník  .
SLLLEG02      EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_002  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Kusovnník  .
SLLLEG02      EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_003  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Kusovnník  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_001  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_002  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_003  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_004  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_005  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG03      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_006  Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Preference  .
SLLLEG04      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_001   Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Produkt   .
SLLLEG04      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_002   Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Produkt   .
SLLLEG04      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_003   Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Produkt   .
SLLLEG04      EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_004   Legal Services: Plug-In: Zákaznická rozšíření: Produkt   .
SLLLEG05      EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_001  Legal Services: Plug-in: Zákaznícká rozšíření: Partner   .
SLLLEG05      EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_002  Legal Services: Plug-in: Zákaznícká rozšíření: Partner   .
SLLLEG05      EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_003  Legal Services: Plug-in: Zákaznícká rozšíření: Partner   .
SLLLEG05      EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_004  Legal Services: Plug-in: Zákaznícká rozšíření: Partner   .
SMIC0001      EXIT_SAPLCOMIX_001      Zadání čárkového kódu pro MI na úrovni mater./šarže     .
SMRZ0001      EXIT_VHUMI_RECONCILIATION_001 Bilancování materiálu - druhy pohybu WM           .
SOADRESS      EXIT_SAPFSSOD_001       SAPoffice                          .
SOADRESS      EXIT_SAPLSO13_001       SAPoffice                          .
SOADRESS      EXIT_SAPLSO13_002       SAPoffice                          .
SPC001       EXIT_SAPLSPC01_004      User-exits pro nabídku per EDI               .
SPC001       EXIT_SAPLSPC01_005      User-exits pro nabídku per EDI               .
SPHO0001      EXIT_SAPLPHOA_001       SAPphone: Stanovení indiv.aktivace pro vybr.telefonáty   .
SPOOACC       EXIT_SAPLSPOA_002       Rozšíření accounting pro spoolové požadavky         .
SPOOAUTH      EXIT_SAPLSPOR_001       Uživ.výstup pro kontrolu oprávnění pro spool        .
SQUE0001      EXIT_RSAQEXCE_001       ABAP/4-Query: Privátní schránka dat             .
SRVASMD       EXIT_SAPLBAS0_800       Uživ.obrazovka pro kmeno.soub.služeb,celk.obr.s tree control.
SRVASMD       EXIT_SAPLBAS0_810       Uživ.obrazovka pro kmeno.soub.služeb,celk.obr.s tree control.
SRVDET       EXIT_SAPLMLSP_040       Uživatel.obrazovka v Tabstrip detail.obrazovky výkonu    .
SRVDET       EXIT_SAPLMLSP_041       Uživatel.obrazovka v Tabstrip detail.obrazovky výkonu    .
SRVEDIT       EXIT_SAPLMLSR_001       Řízení seznamu výkonů: Údržba/zobrazení           .
SRVENTRY      EXIT_SAPLMLSP_020       Neplánovaný podíl listu evidence (zastaralé od Release 3.1G).
SRVESI       EXIT_SAPLMLSX_002       Konverze dat rozhraní listu evidence            .
SRVESI       EXIT_SAPLMLSX_003       Konverze dat rozhraní listu evidence            .
SRVESKN       EXIT_SAPLMLSK_001       Nastavení přiřazení účtu v řádce výkonů           .
SRVESLL       EXIT_SAPLMLSP_030       Kontroly řádky výkonů                    .
SRVESLL       EXIT_SAPLMLSP_031       Kontroly řádky výkonů                    .
SRVESSR       EXIT_SAPLMLSR_010       Nastavení listu evidence/dat hlavičky            .
SRVEUSCR      EXIT_SAPLMLSR_020       Uživatel.def.obrazovka v Tabstrip listu evidence      .
SRVEUSCR      EXIT_SAPLMLSR_021       Uživatel.def.obrazovka v Tabstrip listu evidence      .
SRVKNTTP      EXIT_SAPLMLSX_001       Nastavení typu přiřaz.účtu při načítání, příp."U"      .
SRVLIMIT      EXIT_SAPLMLSL_001       Kontrola limitu                       .
SRVMAIL1      EXIT_SAPLMLSX_010       Zpracování mailu před generováním listu           .
SRVMAIL1      EXIT_SAPLMLSX_011       Zpracování mailu před generováním listu           .
SRVMAS       EXIT_RADBOS03_100       Výběrová obrazovka pro hromadnou změnu výkonů        .
SRVMAS       EXIT_SAPLMLSP_043       Výběrová obrazovka pro hromadnou změnu výkonů        .
SRVMSTLV      EXIT_SAPLMLST_001       Konverze dat při načtení seznamu standardních výkonů    .
SRVPOWEB      EXIT_SAPLMEW5_001       Objednávka pro evidenci výkonů ve Web            .
SRVQUOT       EXIT_SAPMM06E_010       Export/import výkonů pro poptávku/nabídku          .
SRVQUOT       EXIT_SAPMM06E_011       Export/import výkonů pro poptávku/nabídku          .
SRVREL       EXIT_SAPLEBND_003       Změny komunikační struktury pro uvolnění listu evidence   .
SRVSEL       EXIT_SAPLMLSP_010       Výběr výkonu z externího systému              .
SRVSEL       EXIT_SAPLMLSP_011       Výběr výkonu z externího systému              .
SRV_FRM       EXIT_SAPLMLSP_001       SRV: Výpočet vzorce (zastaralé od 4.0a!)          .
SRV_FRM       EXIT_SAPLMLSP_002       SRV: Výpočet vzorce (zastaralé od 4.0a!)          .
SSC00001      EXIT_SAPLSSC1_001       Kalendář termínů: Konverze a nápověda F4 uživatele     .
SSC00001      EXIT_SAPLSSC1_002       Kalendář termínů: Konverze a nápověda F4 uživatele     .
SSC00001      EXIT_SAPLSSC1_003       Kalendář termínů: Konverze a nápověda F4 uživatele     .
SSC00002      EXIT_SAPLSSC8_001       Kalendář termínů: Konvertování a nápověda F4 pro čís.zákaz. .
SSC00002      EXIT_SAPLSSC8_002       Kalendář termínů: Konvertování a nápověda F4 pro čís.zákaz. .
SSC00002      EXIT_SAPLSSC8_003       Kalendář termínů: Konvertování a nápověda F4 pro čís.zákaz. .
SSC00002      EXIT_SAPLSSC8_004       Kalendář termínů: Konvertování a nápověda F4 pro čís.zákaz. .
SSC00002      EXIT_SAPLSSC8_005       Kalendář termínů: Konvertování a nápověda F4 pro čís.zákaz. .
STATTEXT      EXIT_SAPLBSVA_001       Modifikační výstup při formátování řádek textu statusu   .
SUSR0001      EXIT_SAPLSUSF_001       Uživat.výstup po přihlášení do systému SAP         .
SZAD0001      EXIT_SAPLSADR_001       Editace adresy: Rutiny specifické pro státy         .
SZRS0001      EXIT_SAPLSZRC_001       Regionální struktura - kontrola duplicity obce       .
SZRS0002      EXIT_SAPLSZRT_001       Regionální struktura - kontrola duplicity ulice       .
SZRS0003      EXIT_SAPLSZAR_001       Kontrola adresy - rozhraní k extením poskytovatelům     .
TBLPX001      EXIT_SAPLTBLP_001       TBLP exits zákaznických rozšíření              .
TBLPX001      EXIT_SAPLTBLP_002       TBLP exits zákaznických rozšíření              .
TEST        EXIT_WETEST01_001       Test SMOD                          .
TRAN0001      EXIT_RAANANAV_001       User-exit při přesunu dat IM                .
TRDBSGTX      EXIT_SAPLTRDB_001       CML: Zpracování textu položky dokladu (doklad FI)      .
TRTMAT01      EXIT_SAPLTBAPIA_001      BUS1099 (kurs přepočtu) Metoda GetDetail          .
TRTMDF01      EXIT_RFTBFF01_001       Treasury Management: Tržní data: Rozhraní kurzu       .
TRTMDF01      EXIT_SAPLTBDF_001       Treasury Management: Tržní data: Rozhraní kurzu       .
TRTMDF01      EXIT_SAPLTBDF_002       Treasury Management: Tržní data: Rozhraní kurzu       .
TRTMDF03      EXIT_SAPLTBDF_003       Treasurymanagement: Tržní data: Rozhraní kurzu       .
V02V0001      EXIT_SAPLV02V_001       Nalezení oblasti odbytu při objednávce přeskladnění     .
V02V0002      EXIT_SAPLV02V_002       user exit pro nalezení skladu                .
V02V0003      EXIT_SAPLV02V_003       user exit pro určení brány a zóny přist.materiálu (hlavička).
V02V0004      EXIT_SAPLV02V_004       User exit pro nalezení zón přistavení materiálu (položka)  .
V05I0001      EXIT_SAPLV05I_001       Uživ.výstupy pro index faktury               .
V05I0001      EXIT_SAPLV05I_002       Uživ.výstupy pro index faktury               .
V05I0001      EXIT_SAPLV05I_003       Uživ.výstupy pro index faktury               .
V05I0001      EXIT_SAPLV05I_004       Uživ.výstupy pro index faktury               .
V05N0001      EXIT_SAPLV05N_001       Uživat.výstupy pro tisk faktur pomocí procesu ESR      .
V05N0001      EXIT_SAPLV05N_002       Uživat.výstupy pro tisk faktur pomocí procesu ESR      .
V05N0001      EXIT_SAPLV05N_003       Uživat.výstupy pro tisk faktur pomocí procesu ESR      .
V09A0001      EXIT_SAPLV09A_001       Nalezení rozhodnutí-manuální odkaz/zdvojení adresy     .
V09A0002      EXIT_SAPLV09A_002       Druh partnera KU EXIT u NO_KNVV               .
V09A0003      EXIT_SAPLV09A_003       Uživ.výstup pro nalezení partnera (původ XYZ)        .
V09A0004      EXIT_SAPLV09A_004       Uživ.výstup nalezení partnera (před vložením zjišť.partnera).
V43A3X1       EXIT_SAPLV43D_001       Výstup GUI '+3X1': Kontakty/akce (menu SKOK)        .
V43A3X1       EXIT_SAPMV43A_001       Výstup GUI '+3X1': Kontakty/akce (menu SKOK)        .
V43A5X1       EXIT_SAPLV43D_004       Výstup GUI '+5X1': Kontakty/akce (menu INFORMACE)      .
V43A5X1       EXIT_SAPMV43A_004       Výstup GUI '+5X1': Kontakty/akce (menu INFORMACE)      .
V43A6X1       EXIT_SAPLV43D_005       Výstup GUI '+6X1': Kontakty/akce (menu PROSTŘEDÍ)      .
V43A6X1       EXIT_SAPMV43A_005       Výstup GUI '+6X1': Kontakty/akce (menu PROSTŘEDÍ)      .
V43ADATA      EXIT_SAPMV43A_007       Změna dat kontaktu v dialogu (struktura VBKAKOM_UPDATE)   .
V43AGUI1      EXIT_SAPMV43A_003       Kontakty/akce: Výjimka funkčních kódů v GUI         .
V43ASAVE      EXIT_SAPMV43A_002       Kontakty/akce: Výstup po přiřazení čísel před COMMIT WORK  .
V43ASAVE      EXIT_SAPMV43A_006       Kontakty/akce: Výstup po přiřazení čísel před COMMIT WORK  .
V43CC001      EXIT_SAPLV43CC_001      Násl.činnosti v "predictive dialing"            .
V43K0001      EXIT_SAPLV43K_001       Rozšíření při připojení termínového kalendáře        .
V43MLIS       EXIT_SAPLV43M_007       User exit pro obstarání dodatků ke struktuře SADLSTLIS   .
V45A0001      EXIT_SAPFV45S_001       Stanovení alternativních materiálů pro výběr výrobku    .
V45A0002      EXIT_SAPMV45A_002       Předb.specifikace zadavatele zakázky v odbyt.dokladu    .
V45A0003      EXIT_SAPMV45A_003       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0003      EXIT_SAPMV45A_004       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0004      EXIT_SAPMV45A_005       Kopírování návrhu obalu                   .
V45E0001      EXIT_SAPFV45E_001       Aktualizace objednávky přes zakázku odběratele       .
V45E0002      EXIT_SAPFV45E_002       Transport dat v prvcích pořízení (POBJ, montáž)       .
V45L0001      EXIT_SAPFV45L_001       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPFV45L_002       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPFV45L_003       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPLV45L_001       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPLV45L_002       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPLV45L_004       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45L0001      EXIT_SAPLV45L_005       SD Zpracování dodavatele (zákaznická rozšíření)       .
V45P0001      EXIT_SAPFV45P_001       SD-Customer Function při prodeji mimo účetní okruh     .
V45S0001      EXIT_SAPFV45S_002       Aktualizace prodejního dokladu z konfigurace        .
V45S0003      EXIT_SAPFV45S_003       Relevance dispozice u neúplné konfigurace          .
V45S0003      EXIT_SAPFV45S_004       Relevance dispozice u neúplné konfigurace          .
V45S0004      EXIT_SAPFV45S_005       Platnost parametrů v zakázce odběratele           .
V45T0001      EXIT_SAPLV45T_001       Customer-exits-nalezení textu                .
V45W0001      EXIT_SAPLV45W_001       SD Řízení servisu: Transfer dat smlouvy na položku     .
V46H0001      EXIT_SAPLV46H_001       SD-Customer Functions u nákladové faktury          .
V46H0001      EXIT_SAPLV46H_002       SD-Customer Functions u nákladové faktury          .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_001       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_002       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_003       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_004       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_009       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50I_010       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_005       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_006       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_007       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_008       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_011       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50B0001      EXIT_SAPLV50K_012       User-exit pro BAPI - replikace/zpět.hlášení dodávek     .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_001       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_002       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_003       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_004       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_005       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50EPROP      EXIT_SAPLV50E_006       Userexit: Návrh dat zahr.obchodu v MM a SD         .
V50PSTAT      EXIT_SAPLV50P_001       Dodávka: Status položky-výpočet               .
V50Q0001      EXIT_SAPLV50Q_001       Monitor dodávky: User exits k vyplnění polí zobrazení    .
V50Q0001      EXIT_SAPLV50Q_002       Monitor dodávky: User exits k vyplnění polí zobrazení    .
V50R0001      EXIT_SAPLV50R_001       Hromadný běh k vytvoření dodávky              .
V50R0002      EXIT_SAPLV50R_VIEW_001    Hromadný běh k vytvoření dodávky              .
V50R0003      EXIT_SAPLV50R_CREA_001    Rozšíření k Bapi DeliveryProcessing: Zpracování dodávky   .
V50R0003      EXIT_SAPLV50R_CREA_002    Rozšíření k Bapi DeliveryProcessing: Zpracování dodávky   .
V50R0003      EXIT_SAPLV50R_CREA_003    Rozšíření k Bapi DeliveryProcessing: Zpracování dodávky   .
V50R0004      EXIT_SAPLV50R_VIEW_002    Kalkulace zásob pro POs pro rastr splatnosti expedice    .
V50S0001      EXIT_SAPLV50S_001       User-Exits pro zpracování dodávky              .
V50S0001      EXIT_SAPLV50S_002       User-Exits pro zpracování dodávky              .
V51R0001      EXIT_SAPLV51R_001       User-exit pro kontrolu možností archivace manipul.jednotek .
V53C0001      EXIT_SAPLV53C_001       Výpočet hrubého zatížení v čase na položku         .
V53C0002      EXIT_SAPLV53C_002       W&S: Odhad hrubého zatížení-odvození pom.pr.exped.(čas.int.).
V53W0001      EXIT_SAPMV53W_001       User-Exits pro vytvoření vln přípr.mater.k odběru      .
V53W0001      EXIT_SAPMV53W_002       User-Exits pro vytvoření vln přípr.mater.k odběru      .
V53W0001      EXIT_SAPMV53W_003       User-Exits pro vytvoření vln přípr.mater.k odběru      .
V54B0001      EXIT_SAPLV54B_001       Výpočet přepravních nákladů: Příprava stanovení ceny    .
V54B0001      EXIT_SAPLV54B_002       Výpočet přepravních nákladů: Příprava stanovení ceny    .
V54B0003      EXIT_SAPLV54B_003       Výpočet přepravních nákladů: Stanovení typu kurzu a měny  .
V54B0004      EXIT_SAPLV54B_004       Výpočet přepr.nákladů: Zjištění statusu           .
V54C0001      EXIT_SAPLV54C_001       Zpracování přepravních nákladů: Označení polož.přepr.nákladů.
V54C0002      EXIT_SAPLV54C_002       Výpočet přepravních nákladů: Vytvoření podpoložek př.nákladů.
V54C0003      EXIT_SAPLV54C_003       Zpracování přepravních nákladů: Stanovení výstavce faktury .
V54C0004      EXIT_SAPLV54C_004       Zprac.přepr.nákladů: Stanovení sídla pro výpočet daně    .
V54D0001      EXIT_SAPLV54D_001       Výpočet přepravného: Určení států ukládajících daň     .
V54KSFRC      EXIT_SAPLV54K_001       Určení faktorů rozčlenění přepravních nákladů        .
V54P0001      EXIT_SAPLV54P_001       Rozšíření funkčního kódu pro informaci o přeprav.nákladech .
V54P0001      EXIT_SAPLV54P_002       Rozšíření funkčního kódu pro informaci o přeprav.nákladech .
V54U0001      EXIT_SAPLV54U_001       Zpracování přepravních nákladů: Kontrola provedených změn  .
V54U0002      EXIT_SAPLV54U_002       Kontrola úplnosti přepravních nákladů            .
V54U0003      EXIT_SAPLV54U_003       Přidělení čísla přepravních nákladů             .
V54U0004      EXIT_SAPLV54U_004       Příprava k aktualizaci nových objektů (přepr.náklady)    .
V54U0005      EXIT_SAPLV54U_005       Aktualizace nových objektů ve zpracování přepr.nákladů   .
V54U0006      EXIT_RV54POCR_006       Objednávka přepravy - vyplnění dat hlavičky         .
V54U0007      EXIT_RV54POCR_007       Objednávka přepravy - vyplnění dat položek         .
V55ECTRL      EXIT_SAPLV55E_001       User-Exit: Řízení tisku dokumentů zahraničního obchodu   .
V55K0001      EXIT_SAPLV55K_001       Dodávka (vstup): Převzetí dat                .
V55K0002      EXIT_SAPLV55K_002       Dodávka (vstup): Příprava zpracování            .
V55K0003      EXIT_SAPLV55K_003       Dodávka (vstup): Hodnocení výsledku             .
V55K0004      EXIT_SAPLV55K_004       Dodav.avízo (příjem): Modifikace IDoc - řídicí data     .
V55K0005      EXIT_SAPLV55K_005       Objednávka (příjem): Modifikace IDoc - řídicí data     .
V55K0011      EXIT_SAPLV55K_011       Dodav.avízo (vstup): Převzetí dat              .
V55K0012      EXIT_SAPLV55K_012       Dodav.avízo (vstup): Příprava zpracování          .
V55K0013      EXIT_SAPLV55K_013       Dodav.avízo (vstup): Hodnocení výsledku           .
V55K0020      EXIT_SAPLV55K_020       Customer-Functions IDoc-vstup-přeprava-příprava       .
V55K0021      EXIT_SAPLV55K_021       Customer-Functions IDoc-vstup-přeprava-hodnocení segmentu  .
V55K0022      EXIT_SAPLV55K_022       Cust.Funct. IDoc-vstup-přeprava: Uložení vlastní tabulky  .
V55K0030      EXIT_SAPLV55K_030       IDoc SHPMNT: Modifikace přípr.procesu nabídky        .
V55K0031      EXIT_SAPLV55K_031       IDoc SHPMNT: Zpracování individ.segmentu nabídky      .
V55K0032      EXIT_SAPLV55K_032       Uložení vlastních tabulek pro příjem IDoc SHPMNT      .
V56AFCCH      EXIT_SAPMV56A_001       Zpracování přepravy: Kontrola funkčního kódu je dovolena  .
V56AGTAR      EXIT_SAPLV56A_003       User-exit pro filtraci při kalkulaci expedičního prvku   .
V56ARCHV      EXIT_SDVTTKWR_001       Uživatelské kontroly při archivaci přepravy         .
V56ARCHV      EXIT_SDVTTKWR_002       Uživatelské kontroly při archivaci přepravy         .
V56ATKTX      EXIT_SAPMV56A_002       Změna počtu řádek při zadávání textu v přepravě       .
V56BMOD       EXIT_SAPLV56B_001       Zpracování přepravy: Modifikace polí            .
V56DISTZ      EXIT_SAPLSTAG_001       Zpracování přepravy: Zjištění vzdálenosti          .
V56FCOPY      EXIT_SAPLV56F_010       Zpracování přepravy: Kopírování dat dodávky         .
V56FSTAT      EXIT_SAPLV56F_011       Zpracování přepravy: Činnosti při nastavení statusu     .
V56FSTAT      EXIT_SAPLV56F_012       Zpracování přepravy: Činnosti při nastavení statusu     .
V56I0001      EXIT_SAPLV56I_001       IDOC TPSDLS: Modifikace skupiny hlavičky dodávky      .
V56I0002      EXIT_SAPLV56I_002       IDOC TPSDLS: Modifikace skupiny položek dodávky       .
V56I0003      EXIT_SAPLV56I_003       IDOC TPSDLS: Modifikace skupiny dat balení         .
V56I0004      EXIT_SAPLV56I_004       IDOC TPSDLS: Modifikace celkové IDOC            .
V56I0005      EXIT_SAPLV56I_005       IDOC TPSDLS: Modifikace položky dodáv.relev.pro přepravu  .
V56I0006      EXIT_SAPLV56I_006       IDOC TPSDLS: Nalezení náhrady místa defin.uživatelem    .
V56I0010      EXIT_SAPLV56I_010       IDOC TPSSHT01: Zadání plánované přepravy          .
V56I0010      EXIT_SAPLV56I_011       IDOC TPSSHT01: Zadání plánované přepravy          .
V56I0010      EXIT_SAPLV56I_012       IDOC TPSSHT01: Zadání plánované přepravy          .
V56I0020      EXIT_SAPLV56I_020       Modifikace řídicího záznamu IDoc v rozhraní SD-TPS     .
V56I0030      EXIT_SAPLLE_TRA_X_001     Přepravní náklady RFC z APO                 .
V56IVIEW      EXIT_SAPFV56I_001       Uživat.výstup pro strukturu dispozičního přehledu      .
V56K0001      EXIT_SAPLV56K_001       Výstup zpráv o přepravě (EDV)                .
V56K0001      EXIT_SAPLV56K_002       Výstup zpráv o přepravě (EDV)                .
V56KBAPI      EXIT_SAPLV56K_BAPI_001    Rozšíření pro vyvolání BAPIs přepravy            .
V56L0001      EXIT_SAPLV56L_001       Status přeprav k dodávce                  .
V56L0007      EXIT_SAPLV56L_007       Zrušení blokování vícenásobného přenosu pro dod.TPS     .
V56LDELI      EXIT_SAPLV56L_002       Načtení dat dodávky pro zpracování přepravy         .
V56LOCID      EXIT_SAPLSTAG_002       Zpracování přepravy: Zjištění identifikace místa      .
V56MVT04      EXIT_SAPLV56M_001       Rozšíření pro hromadný běh přepravy             .
V56MVT04      EXIT_SAPLV56M_002       Rozšíření pro hromadný běh přepravy             .
V56MVT04      EXIT_SAPLV56M_003       Rozšíření pro hromadný běh přepravy             .
V56SLDET      EXIT_SAPLV56S_001       Zpracování přepravy: Stanovení úseku            .
V56TDLIF      EXIT_SAPLV56T_001       Položky dodávky pro filtrování přepravy           .
V56UCHCH      EXIT_SAPLV56U_001       Zpracování přepravy: Kontrola příp.provedených změn     .
V56UCHCO      EXIT_SAPLV56U_002       Kontrola úplnosti přepravy                 .
V56UDLUP      EXIT_SAPLV56U_006       Zastar.od 4.6C: Aktualizace dodávky přes rutiny dodávky   .
V56UNUMB      EXIT_SAPLV56U_003       Přidělení čísla přepravy                  .
V56USTAT      EXIT_SAPLV56U_007       Uživatelské stanovení dispoz.statusu přepravy        .
V56USVDO      EXIT_SAPLV56U_005       Aktualizace nových objektů pro přepravu           .
V56USVDP      EXIT_SAPLV56U_004       Příprava k aktualizaci nových objektů pro přepravu?     .
V57A0001      EXIT_SAPLV57A_001       Víceroz.stan.ceny: Rozvržení nákladů na položky       .
V60A0001      EXIT_SAPLV60A_002       Zákazn.funkce ve faktuře                  .
V60F0001      EXIT_SAPLV60F_001       SD Plán fakturace (zákaz.rozšíření) odliš.datum fakturace  .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_001       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_002       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_003       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_004       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_005       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_006       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_007       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_008       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_009       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_010       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_011       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_012       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_013       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_018       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V60P0001      EXIT_SAPLV60P_019       Sběr dat dodatečně k poli zobrazovanému na seznamech    .
V61A0001      EXIT_SAPLV61A_002       Zákaznické rozšíření: Stanovení ceny            .
VBWC_DCP      EXIT_SAPLVBWC_001       Kontrola rozpojení rozdělené šarže             .
VCOM0001      EXIT_SAPLVCOM_001       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace V6     .
VCOM0001      EXIT_SAPLVCOM_002       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace V6     .
VCOM0002      EXIT_SAPLVCOM_003       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace E1     .
VCOM0002      EXIT_SAPLVCOM_004       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace E1     .
VCOM0003      EXIT_SAPLVCOM_005       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace M      .
VCOM0003      EXIT_SAPLVCOM_006       Vyplnění zpráv komunikačních oblastí - aplikace M      .
VCOM0004      EXIT_SAPLVCOM_007       Vyplnění komunikačních oblastí zpráv - aplikace V7     .
VCOM0004      EXIT_SAPLVCOM_008       Vyplnění komunikačních oblastí zpráv - aplikace V7     .
VED40001      EXIT_SAPLVED4_001       EDI Zpracování dodavatele - příjem odvolávky a dod.list EPS .
VED40001      EXIT_SAPLVED4_002       EDI Zpracování dodavatele - příjem odvolávky a dod.list EPS .
VED40001      EXIT_SAPLVED4_003       EDI Zpracování dodavatele - příjem odvolávky a dod.list EPS .
VED40001      EXIT_SAPLVED4_004       EDI Zpracování dodavatele - příjem odvolávky a dod.list EPS .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_001       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_002       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_003       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_004       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_005       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VED50001      EXIT_SAPLVED5_006       EDI-zpracování dodavatele - metoda dobropisu        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_001       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_002       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_003       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_004       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_005       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_006       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_007       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_008       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_009       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_010       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_011       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDA0001      EXIT_SAPLVEDA_012       SD EDI Příjem zakázky (zákaznická rozšíření)        .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_001       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_002       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_003       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_004       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_005       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_006       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_007       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_008       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_009       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_010       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDB0001      EXIT_SAPLVEDB_012       SD EDI Příjem změny zakázky (zákaznická rozšíření)     .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_001       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_002       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_003       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_004       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_005       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_006       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_007       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDE0001      EXIT_SAPLVEDE_008       SD EDI Výstup nabídky (zákaznická rozšíření) ?       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_001       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_002       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_003       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_004       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_005       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_006       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_007       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_008       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_009       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_010       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_011       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VEDQ0001      EXIT_SAPLVEDQ_012       SD EDI Příjem poptávky (zákaznická rozšíření)       .
VHURL001      EXIT_SAPLVHURLAS_001     IDoc-vstupní zpracování: ACCSTA01 (zákaznické funkce)    .
VHURL001      EXIT_SAPLVHURLAS_002     IDoc-vstupní zpracování: ACCSTA01 (zákaznické funkce)    .
VHURL001      EXIT_SAPLVHURLAS_003     IDoc-vstupní zpracování: ACCSTA01 (zákaznické funkce)    .
VHURL002      EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_001 IDoc-výstupní zpracování: ACCSTA (zákaznické funkce)    .
VHURL002      EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_002 IDoc-výstupní zpracování: ACCSTA (zákaznické funkce)    .
VIMPPROP      EXIT_SAPLVIMP_001       Uživ.výstup: Navrh.data pro simulaci importu        .
VKOE0001      EXIT_SAPLVKOE_001       Výměna podmínky: Výstupní zpracování (odesl.pošta)     .
VKOE0001      EXIT_SAPLVKOE_002       Výměna podmínky: Výstupní zpracování (odesl.pošta)     .
VKOI0001      EXIT_SAPLVKOI_001       Výměna podmínky: Vstupní zpracování (přij.pošta)      .
VKOI0001      EXIT_SAPLVKOI_002       Výměna podmínky: Vstupní zpracování (přij.pošta)      .
VKOO0001      EXIT_SAPLVKOO_001       Převzetí podmínky - pomocné funkce: Uživatelské funkce   .
VKOO0001      EXIT_SAPLVKOO_002       Převzetí podmínky - pomocné funkce: Uživatelské funkce   .
VMDE0001      EXIT_SAPLVMDE_001       Expediční rozhraní: Zpracování chyby Idoc příjem      .
VMDE0002      EXIT_SAPLVMDE_002       Expediční rozhraní: Zpráva PICKSD (PMO, výdej)       .
VMDE0003      EXIT_SAPLVMDE_003       Expediční rozhraní: Zpráva SDPICK (PMO, příjem)       .
VMDE0004      EXIT_SAPLVMDE_004       Expediční rozhraní: Zpráva SDPACK (balení, příjem)     .
VN000001      EXIT_SAPLV61B_001       Výstupy zákazníků v nalezení zprávy             .
VN000001      EXIT_SAPLV61B_002       Výstupy zákazníků v nalezení zprávy             .
VPRE0001      EXIT_SAPLVPRE_001       PRICAT - výstupní zpracování                .
VPRE0001      EXIT_SAPLVPRE_002       PRICAT - výstupní zpracování                .
VPRE0001      EXIT_SAPLVPRE_003       PRICAT - výstupní zpracování                .
VSV00001      EXIT_SAPLKD01_001       Uživat.výstup rozděl.zákazníků a dodavatelů vstupu a výstupu.
VSV00001      EXIT_SAPLKD02_001       Uživat.výstup rozděl.zákazníků a dodavatelů vstupu a výstupu.
VSV00001      EXIT_SAPLVV01_001       Uživat.výstup rozděl.zákazníků a dodavatelů vstupu a výstupu.
VSV00001      EXIT_SAPLVV02_001       Uživat.výstup rozděl.zákazníků a dodavatelů vstupu a výstupu.
VSV00002      EXIT_SAPLKD03_001       Čtení objektů filtru pro kmenový soubor dodavatelů     .
VSV00003      EXIT_SAPLVV01_002       Načtení filtr.objektů pro km.soub.zákazníků         .
W61V0001      EXIT_SAPLW61V_001       Uživ.výstup pro BAPI (inf.o přisl.množ.)          .
WAUFT001      EXIT_SAPLWRWB_001       User exit - rozdělovníky                  .
WAUFT002      EXIT_SAPLWAUF_003       Kontrola: Převzetí požad.mn. automaticky jako potvrz.množst..
WAUFT002      EXIT_SAPLWRWB_002       Kontrola: Převzetí požad.mn. automaticky jako potvrz.množst..
WAUFT003      EXIT_SAPLWAUF_005       Stanovení obj.množství DS (snížené obj.množství)      .
WAUFT004      EXIT_SAPLWALL_004       User-exit pro stanovení odběratele pro distribuč.střediska .
WAUFT005      EXIT_SAPLWAUF_100       Stanovení fáze dodávky na artikl a příjemce nebo distr.stř. .
WAUFT005      EXIT_SAPLWAUF_103       Stanovení fáze dodávky na artikl a příjemce nebo distr.stř. .
WAUFT006      EXIT_SAPLWAUF_101       Stanovení čísla rozdělovníku                .
WAUFT007      EXIT_SAPLWAUF_102       User-exit výběru artiklu                  .
WBBE0001      EXIT_SAPLWBBE_001       Výstupy funkcí pro seznam sortimentu            .
WBBE0001      EXIT_SAPLWBBE_002       Výstupy funkcí pro seznam sortimentu            .
WBBE0001      EXIT_SAPLWBBI_001       Výstupy funkcí pro seznam sortimentu            .
WBBE0001      EXIT_SAPLWBBI_002       Výstupy funkcí pro seznam sortimentu            .
WBBE0001      EXIT_SAPLWBBR_001       Výstupy funkcí pro seznam sortimentu            .
WBWE0001      EXIT_SAPLWBW2_001       Výstupy funkcí pro ocenění u strukt.artiklů         .
WCOUP001      EXIT_SAPLWAK6_001       User-exit pro zpracování kupónu ve vstupu POS        .
WDFE0001      EXIT_SAPLWDFE_001       Určení dat kalkulace potřeby individuálně dle zákazníka   .
WETI0001      EXIT_SAPLWEVE_001       Etiketování Retail: Zpracování (výstup)           .
WETI0001      EXIT_SAPLWEVE_002       Etiketování Retail: Zpracování (výstup)           .
WFCS_001      EXIT_SAPLWFCSMDST_001     Prognóza retailu: Změna hodnot spotřeby (FM PROGNOSE)    .
WFCS_002      EXIT_SAPLWFCSMDST_002     Prognóza retailu: Změna výsledků prognózy (FM PROGNOSE)   .
WFCS_003      EXIT_SAPLWFCSKRNL_001     Změna objednací hladiny a pojistné zásoby          .
WFIL0001      EXIT_SAPLWR04_001       User-Exits pro závod                    .
WFOB0001      EXIT_RAWFOB02_001       Individuální rozdělení výnosu u hromad.úbytku        .
WIS10001      EXIT_SAPLWIS1_001       RIS BW: Kundenerweiterungen der Anreicherung        .
WIS50001      EXIT_SAPLWIS5_001       BCO: Rozšíření dat pro aktualizaci statistiky, inventura  .
WIS60001      EXIT_SAPLWIS6_001       NIS: Rozšíření pro aktualizaci statistiky, likvidace faktur .
WISEXIT       EXIT_SAPLMCWF_001       WIS: Pořízení dat pro pole zákazníka ( LIS-událost AA )   .
WISPL001      EXIT_SAPLWIS_PLAN_001     Plánování retailu: Oprávnění                .
WISPL002      EXIT_SAPLWIS_PLAN_002     Plánování retailu: Manipulace s buňkami v layoutu plánování .
WISPL003      EXIT_SAPLWIS_PLAN_003     Plánování retailu: Doplňkové ukazatele plánu        .
WISPL004      EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_004    Změnová služba k obchodní akci               .
WISPL005      EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_005    Po založení obchodní akce z plánování            .
WISPL006      EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_006    Po založení rozdělovníku z plánování            .
WISPL007      EXIT_SAPLWIS_PLAN_007     Provedení funkce menu v dialogovém plánování        .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_001       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_002       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_003       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_004       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_005       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_006       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WLB20002      EXIT_SAPLWLB2_007       Zákaznická rozšíření ke sdružování objednávek-retail    .
WMVC0001      EXIT_SAPLWMVC_001       User-Exit: Lišty hodnot a kvót               .
WMVC0001      EXIT_SAPLWMVC_002       User-Exit: Lišty hodnot a kvót               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_001       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_002       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_003       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_004       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_005       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_006       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_007       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD10001      EXIT_SAPLWOD1_008       User-Exits skupiny funkcí WOD1               .
WOD20001      EXIT_SAPLWOD2_001       Rozšíření dispozice online ve workbench           .
WOD20001      EXIT_SAPLWOD2_002       Rozšíření dispozice online ve workbench           .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_001       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_002       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_003       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_004       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_005       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_006       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_007       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_008       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_009       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_010       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_011       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_012       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_013       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_014       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOG10001      EXIT_SAPMWOG1_015       Dispozice zboží podléhajícího zkáze             .
WOSX0001      EXIT_SAPMWWMJ_001       Exit funkč.modulu Online-Store: Detaily výrobku-doplňk.data .
WOSX0002      EXIT_SAPMWWMJ_002       Exit funkč.modulu Online-Store: Seznam výrobků-doplňk.data .
WPAV0001      EXIT_SAPLWPAV_001       Upload POS rozčlenění rolí                 .
WPAV0001      EXIT_SAPLWPAV_002       Upload POS rozčlenění rolí                 .
WPCA0001      EXIT_SAPLWPCA_001       Katalog výrobků: Vstup a výstup ALE             .
WPCA0001      EXIT_SAPLWPCA_002       Katalog výrobků: Vstup a výstup ALE             .
WPCA0001      EXIT_SAPLWPCA_003       Katalog výrobků: Vstup a výstup ALE             .
WPCA0001      EXIT_SAPLWPCA_004       Katalog výrobků: Vstup a výstup ALE             .
WPCI0001      EXIT_SAPLWPCI_001       Katalog výrobků, výstup IDOC                .
WPCON001      EXIT_SAPLWPCO_001       Exit funkč.modulu katal.výrobků: Generování čísel objednávek.
WPCON002      EXIT_SAPLWPCO_002       Exit funkč.modulu katalogu výrobků: Gener.zkratek katalogu .
WPDA0001      EXIT_SAPLWBBY_INTERFACE_014  Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_001       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_002       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_003       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_004       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_005       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_006       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_007       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_008       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_009       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_010       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_011       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_012       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_013       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_015       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_016       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPDA0001      EXIT_SAPLWPDA_017       Výstupy funkce pro rozhraní POS (download POS)       .
WPLG0001      EXIT_SAPLWPLG_001       Exity funkce pro optimalizaci regálu            .
WPLG0001      EXIT_SAPLWPLG_002       Exity funkce pro optimalizaci regálu            .
WPOPO001      EXIT_SAPLWPOPO_001      Individuál.rozšíř. (dle zákazníka) pro mat.,jež lze objednat.
WPSA0001      EXIT_SAPLWPSA_001       Rozšíření POS-Interface Sales Audit             .
WPUE0001      EXIT_SAPLWPUE_001       Kontrola PM (správná množství)               .
WPUE0001      EXIT_SAPLWPUE_002       Kontrola PM (správná množství)               .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_050       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_100       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_101       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_102       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_103       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_104       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_105       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_106       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_109       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_110       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_111       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_112       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_113       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_119       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_120       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_121       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_122       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_123       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_129       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_130       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_131       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_132       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_139       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_140       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_141       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_142       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_149       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_152       POS Zpracování příjmu                    .
WPUE0002      EXIT_SAPLWPUE_159       POS Zpracování příjmu                    .
WRPL0001      EXIT_SAPLWRPL_001       Výpočet potřeby doplnění                  .
WRPL0002      EXIT_SAPLWRPL_002       Doplnění: Prognóza očekávaných úbytků (prodeje)       .
WRPL0003      EXIT_SAPLWRPL_003       Doplnění: Výběr prognózy při plánování doplnění       .
WRPL0004      EXIT_SAPLWRPL_004       Výpočet požadované zásoby                  .
WSOR0001      EXIT_RWSORTA1_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSO1_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSO1_002       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSO1_003       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSO1_004       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSOE_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSOI_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001      EXIT_SAPLWSOT_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOS0001      EXIT_SAPLWSOS_001       Exit funkce pro výpočet objednacího množství mater.hlavičky .
WSOT0001      EXIT_SAPLWSO7_001       Stanovení referenta zodpovědného za vyřazení        .
WSRP0001      EXIT_SAPLWSRP_001       Individuální kalkulace potřeby zákazníka          .
WSRP0002      EXIT_SAPLWSRP_002       Individuální generování násl.dokladu pro zákazníka     .
WSRP0003      EXIT_SAPLWSRP_003       Doplnění pro pobočku: Individuální disp.atributy zákazníka .
WTAD0001      EXIT_SAPLWTIP_001       Rozšíření IDocs pomocných prostředků prodeje        .
WTAD0001      EXIT_SAPLWTIP_002       Rozšíření IDocs pomocných prostředků prodeje        .
WTAD0001      EXIT_SAPLWTIP_003       Rozšíření IDocs pomocných prostředků prodeje        .
WTAD0002      EXIT_ADDI_ORDER_FORMS_001   Pom.prostř.prodeje: Změna data dodávky a použití      .
WTY00001      EXIT_SAPLPVSUIWTY_001     Podobrazovka ve zpracování reklamace záruky (obr.hlavičky) .
WTY00001      EXIT_SAPLPVSUIWTY_002     Podobrazovka ve zpracování reklamace záruky (obr.hlavičky) .
WTY00002      EXIT_SAPLPVSUIWTY_003     Podobrazovka ve zpracování reklamace záruky (tab.control)  .
WTY00002      EXIT_SAPLPVSUIWTY_004     Podobrazovka ve zpracování reklamace záruky (tab.control)  .
WTY00002      EXIT_SAPLPVSUIWTY_005     Podobrazovka ve zpracování reklamace záruky (tab.control)  .
WTY00003      EXIT_SAPLPVSUIWTY_006     Podobrazovka ve zpracování záruční reklamace, navigace   .
WTY00003      EXIT_SAPLPVSUIWTY_007     Podobrazovka ve zpracování záruční reklamace, navigace   .
WVFB0001      EXIT_SAPLWVFB_001       Customer Exits k zakáz.pobočky-potvrz.objednávky-říď.segment.
WVFB0001      EXIT_SAPLWVFB_002       Customer Exits k zakáz.pobočky-potvrz.objednávky-říď.segment.
WVFB0001      EXIT_SAPLWVFB_003       Customer Exits k zakáz.pobočky-potvrz.objednávky-říď.segment.
WVFB0001      EXIT_SAPLWVFB_009       Customer Exits k zakáz.pobočky-potvrz.objednávky-říď.segment.
WVFI0001      EXIT_SAPLWVFI_001       Vstup.IDOC-inventura pobočky: Nahrazení customizingu    .
WVFI0002      EXIT_SAPLWVFI_002       Vstup.IDOC inventury pobočky: Zpracování zákazn.segmentu  .
WVFI0003      EXIT_SAPLWVFI_003       Vstupní zpracování IDoc u inventury v pobočce        .
WVFI0003      EXIT_SAPLWVFI_004       Vstupní zpracování IDoc u inventury v pobočce        .
WVFI0004      EXIT_SAPLWVFI_005       Výstup IDoc inventury v pobočce: Vyplnění zákazn.segmentu  .
WVLB0001      EXIT_SAPLWVLB_002       Zobrazení doplňkových dat na obrazovce k simulačnímu seznamu.
WVLB0001      EXIT_SAPLWVLB_003       Zobrazení doplňkových dat na obrazovce k simulačnímu seznamu.
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_001       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_002       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_003       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_004       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_005       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_006       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_007       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_008       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_009       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_010       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_011       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_014       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_015       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_016       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_017       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0003      EXIT_SAPLWLB3_018       User exits pro automatická spojování objednávek pro 4.6A  .
WVLB0005      EXIT_SAPLWVLB_008       User exits v transakci WLB5 (manuální spojování objednávek) .
WVLB0005      EXIT_SAPLWVLB_009       User exits v transakci WLB5 (manuální spojování objednávek) .
WVLB0005      EXIT_SAPLWVLB_010       User exits v transakci WLB5 (manuální spojování objednávek) .
WVLB0005      EXIT_SAPLWVLB_011       User exits v transakci WLB5 (manuální spojování objednávek) .
WVLB000A      EXIT_RWVLB00A_002       User-exits řídícího programu pro spojování objednávek    .
WVLB000A      EXIT_SAPLWLBA_001       User-exits řídícího programu pro spojování objednávek    .
WVLB000A      EXIT_SAPLWLBA_002       User-exits řídícího programu pro spojování objednávek    .
WVLB000A      EXIT_SAPLWLBA_003       User-exits řídícího programu pro spojování objednávek    .
WVLB000A      EXIT_SAPLWLBA_004       User-exits řídícího programu pro spojování objednávek    .
WVLB0010      EXIT_SAPLWVLB_004       Rozšíření pro FM k rozdělení objednávek           .
WVLB0010      EXIT_SAPLWVLB_005       Rozšíření pro FM k rozdělení objednávek           .
WVLB0010      EXIT_SAPLWVLB_006       Rozšíření pro FM k rozdělení objednávek           .
WVLB0010      EXIT_SAPLWVLB_007       Rozšíření pro FM k rozdělení objednávek           .
WVMI0001      EXIT_SAPLWVMI_001       Výměna materiálových dat prostř. IDoc PROACT        .
WVMI0001      EXIT_SAPLWVMI_002       Výměna materiálových dat prostř. IDoc PROACT        .
WVMI0001      EXIT_SAPLWVMI_003       Výměna materiálových dat prostř. IDoc PROACT        .
WWCC1001      EXIT_SAPLWWCC1_001      Funktionsexits pro komponentu WWW - zákazník        .
WWP1        EXIT_RWWP001_001       User-exits pro dispoziční workbench             .
WWP1        EXIT_RWWP001_002       User-exits pro dispoziční workbench             .
XAWS0001      EXIT_RPCAWSX0_001       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001      EXIT_RPCAWSX0_002       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001      EXIT_RPCAWSX0_003       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001      EXIT_RPCAWSX0_004       Customer exit for AWS report                .
XCOA0001      EXIT_SAPLCOAC_001       Protokol šarže: User exit pro archivaci           .
XCOM0001      EXIT_SAPLCOML_001       Výpočet množst.materiálu: User-exit             .
XCXPD001      EXIT_SAPLCOMPXPD_001     Zjištění referenčních dat události             .
XCXPD002      EXIT_SAPLCOMPXPD_002     Katalog polí pro podpoložky                 .
XCXPD003      EXIT_SAPLCOMPXPD_003     Aktualizace dat události ke sledování termínu        .
XCXPD004      EXIT_SAPLCOMPXPD_004     Stanovení scénáře události                 .
XCXPD005      EXIT_SAPLCOMPXPD_005     Přiřazení událostí                     .
XCXPD006      EXIT_SAPLCOMPXPD_006     Katalog polí k událostem                  .
XCXPD007      EXIT_RCOMPANALYSIS_001    Vyhodnocení ke sledování termínu              .
XCXPD008      EXIT_SAPLCOMPXPD_007     Údržba podpoložek ke sledování termínu           .
XCXPD009      EXIT_SAPLCOMPXPD_S_001    Výběr objektů pro sledování termínů             .
XCZD0004      EXIT_SAPLCZDI_004       Rozšíření kontroly oprávnění u přiřazení materiál - zdroj  .
XEXP0001      EXIT_SAPLEXPD_S_001      Výběr hlaviček a položek objednávky             .
XEXP0002      EXIT_SAPLEXPD_001       Zjištění referenčních dat události             .
XEXP0002      EXIT_SAPLEXPD_PO_002     Zjištění referenčních dat události             .
XEXP0003      EXIT_SAPLEXPD_002       Katalog polí pro podpoložky                 .
XEXP0004      EXIT_SAPLEXPD_003       Aktualizace dat události pro sledování objednávek      .
XEXP0005      EXIT_SAPLEXPD_004       Stanovení scénáře události                 .
XEXP0006      EXIT_SAPLEXPD_005       Přiřazení událostí                     .
XEXP0007      EXIT_SAPLEXPD_006       Katalog polí pro rozšíření dat sledování objednávek     .
XEXP0008      EXIT_SAPLEXPD_008       Tisk informace o statusu pro objekt sledování objednávek  .
XEXP0008      EXIT_SAPLEXPD_PO_001     Tisk informace o statusu pro objekt sledování objednávek  .
XEXP0009      EXIT_SAPLMEPO_001       Refereční data událostí při založení PO           .
XEXP0009      EXIT_SAPMM06E_024       Refereční data událostí při založení PO           .
XIR80001      EXIT_RPCT21R0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT21R0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT21R0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_004       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_01_001     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_01_002     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8AR0_01_004     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8SR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001      EXIT_RPCT8SR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XMBF0001      EXIT_SAPLMDBF_001       Customer-Exits pro stanovení zásob             .
XMBF0001      EXIT_SAPLMDBF_002       Customer-Exits pro stanovení zásob             .
XMRM0001      EXIT_SAPLBARM_001       User exits: Pořizování skut.dat (backflush) sériové výroby .
XMRM0001      EXIT_SAPLBARM_002       User exits: Pořizování skut.dat (backflush) sériové výroby .
XMRM0001      EXIT_SAPLBARM_003       User exits: Pořizování skut.dat (backflush) sériové výroby .
XMRM0001      EXIT_SAPLBARM_004       User exits: Pořizování skut.dat (backflush) sériové výroby .
XPBSAWS1      EXIT_RPCPBSR09_X0_001     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1      EXIT_RPCPBSR09_X0_005     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1      EXIT_RPCPBSR09_X0_006     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPSISKD0      EXIT_RPSISKD0_000       Enhancement to user exit for ISKD statistics (WWH calc.)  .
XPSPSTD0      EXIT_RPSPSTD0_000       User exit Employment statistics               .
XVHUPO01      EXIT_SAPLVHUPRT_001      Balení podle předpisu: Výpočet rozměru manip.jednotky    .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners