WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 57,233 (today: 145)
( 13 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Modulepools

(other catalogues & languages)

Report            Titul                                 .

BDT_TEST_001         Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_002         Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_003         Program BDT_TEST_001                         .
BUPA_BIP_DIALOG       Program BUPA_BIP_DIALOG                        .
CACSMENUE          Program CACSMENUE                           .
CAVC_TEST          Test konfigurátoru APIs                        .
CCMSBI_TESTENV_CPH_POINTER  CPH/BW: Modulpool pro testovací prostředí 'Ukazatel CPH'       .
CCMSBI_TESTENV_EXTR_SEL_OPTS CPH/BW: Modulpool pro testovací prostředí 'Volby výběru extraktoru'  .
CCMSBI_TESTENV_MASTERDATA  Report CCMSBI_TESTINV_MASTERDATA                   .
CCMSBI_TESTENV_ONLINE_EXTR  CPH/BW: Modulpool pro test.prostředí 'CPH Online Extraktor'      .
CCMSBI_TESTENV_TESCASE_ADMIN CCMS/BW: Administrace test.případů + příslušná data          .
CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF   Program CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF                    .
CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF  Program CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF                   .
CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS   Program CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS                   .
CIBDKAGR           Plnění subsystémů kmenovými tabulkami                 .
CIBDKAKO           Údržba parametru komunikace pro spojení subsystému Kanban       .
CIBDKOMM           Údržba komunikačních parametrů pro vazbu subsystémů HR        .
CIBDOPDE           Doplnění subsystémů operacemi                     .
CIBDOPGR           Plnění subsystémů operacemi                      .
CIBDSTTA           Plnění subsystémů kmenovými tabulkami                 .
CIBDVERB           Zapsání zpět.hlášení BDE                       .
CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW  Transakce zobrazení pro výkony v několika měnách a obdobích      .
COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI  Program COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI                  .
COM_SE_ADMIN         Servis vyhledávače: Administrace                   .
CUSTCREATE_TCD        TEST TCD                               .
DMC_L_GUI          Program DMC_L_GUI                           .
DXADMIN           Data Transfer Workbench                        .
DXTOOLS           Include DXTOOLS                            .
EC_TUTORIAL_SAPGUI      eCATT: Příklad výukového programu pro příkaz SAPGUI          .
EC_TUTORIAL_TCD       eCATT Tutorial: TCD                          .
EC_TUTORIAL_TESTDATA     eCATT: Demo program pro použití kontejneru test.dat          .
EWBCMPMD           Program EWBCMPMD: Kopie klienta CMP a analýza pro tabulky       .
EWSTEUER           Kontrola konzistence řídících tabulek                 .
FAMPRICE_MANAGEMENT     Program FAMPRICE_MANAGEMENT                      .
FCIWCU_DSOURCE_GEN      Generování dat.zdrojů konsolidace                   .
FHVIEWER           Test.program pro extraktory                      .
FIBL_FRFT          Rychlé pořizování s repetič.kódem                   .
FIBL_RPCODE_MAINTAIN     Zpracování repetičních kódů                      .
FIIMGLNK           Zobrazení dokumentu SAPscript s ID 'TX'                .
FINB_TR_DISPLAY_CONTAINER  FINB TR: Zobrazení přepravního kontejneru               .
FINDR_MAINT         Customizing pro odvoz.atributů                    .
FKJO_CMDR          Job/Commander                             .
FKJO_CONTAINER        Správa kontejneru jobů                        .
FMFGRCN_DEF_RULE       Modulpool pro definici pravidla odsouhlasení             .
FMFGRCN_DEF_SLICE      Modulpool pro definici kvanta dat k odsouhlasení           .
FO_RM_CUST_LISTYPEN     Program FO_RM_CUST_LISTYPEN                      .
GENCODE           Generování zdrojového textu pro vyvolání API             .
H00EHS00PROT         Zobrazení objektů preventivních prohlídek - zastaralé?        .
H99HRF03           Formulář HR workplace                         .
ICLEWM            Program ICLEWM                            .
ICLE_CMC_MT         Program ICL_CMC_MT                          .
ICLSCWM           Program ICLSCWM                            .
ICLWM            Program ICLWM: Pracovní menu - škoda/plnění              .
ICL_CMC_MT          Program ICL_CMC_MT                          .
ICL_CVERM_TICL160_MAINTAIN  Program ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN                  .
ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN  Program ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN                  .
IDWT_CIS_VERIFY_SC      Kontrola dodavatelů (Velká Británie)                 .
IDXMETA           Přehled metadat pro adaptér IDoc                   .
IDXPORT           Údržba portu pro adaptér IDoc                     .
IPPE_PS_REL         Modulpool pro IPPE_PS_REL                       .
MAINTAIN_CUSTOMIZING     Program MAINTAIN_CUSTOMIZING                     .
MASS_EINE_SITE        Program pro hromadnou údržbu - infozáznam závodu           .
MASS_EKKO          Program hromadné údržby - objednávky                 .
MASS_MARC_SITE        Program hromadné údržby logistických dat - závod           .
MBARCBSP           Grafický customizing sloupcového diagramu               .
MDBAPI01           Planned order BAPI testing transaction program            .
MDS_LOAD_COCKPIT       Program MDS_LOAD_COCKPIT                       .
MENUKE50           Pool: Vstupní dynpra účetnictví profit center - účet. & kalkul.metoda .
MENUORKE           Menu customizingu: Analýza ziskovosti                 .
MENUVS00           Menu VS00                               .
MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT  Program MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT                   .
MEREPMI_MSD         Mobile Component Descriptor (program MEREPMI_MSD)           .
MEREP_DIALOG         Kritéria filtru a standardní hodnota                 .
MEREP_PROFILE_RSHS      Dialog k profilu                           .
MEREP_SBUILDER        Builder SyncBO                            .
ML_PROD_ORDER_HIST_DISP   Program ML_PROD_ORDER_HIST_DISP                    .
MP000000           Modulpool pro infotyp P0001 (org. přiřazení)             .
MP000100           Modulpool infotypu P0001 (org.přiřazení)               .
MP000200           Infotyp 0002, MODULPOOL: Osobní data                 .
MP000300           Modulpool infotyp P0003 (status zúčtování)              .
MP000400           Modulpool infotypu P0004 (postižení)                 .
MP000500           Infotyp 0005, MODULPOOL: Nárok na dovolenou              .
MP000600           Infotyp 0006, MODULPOOL: Adresy                    .
MP000700           Modulpool infotypu P0007(prac.doba)                  .
MP000800           Modulpool infotyp 0008 (zákl.příjmy)                 .
MP000900           Infotyp 0009, MODULPOOL: Bankovní spojení               .
MP001000           Modulpool infotypu P0010 (tvorba majetku)               .
MP001100           Infotyp 0011, MODULPOOL: Ext. převody                 .
MP001200           Modulpool pro infotyp 0012:Řídící d.D                 .
MP001300           Infotyp 0013, MODULPOOL: Soc.pojištění D               .
MP001400           Modulpool infotyp P0014 (Opakov.příjmy/srážky)            .
MP001500           Modulpool Infotyp P0015 (dodatečná platba)              .
MP001600           Modulpool infotypu P0016 (součásti smlouvy)              .
MP001700           Modulpool infotypu P0017 (cestovní výhody)              .
MP001700_CORE        Modulpool infotypu P0017 (cestovní výhody)              .
MP001900           Modulpool infotyp P0019(sledování termínu)              .
MP002000           Infotyp 0020, MODULPOOL: DUEVO D                   .
MP002100           Modulpool infotyp P0021 (rodina)                   .
MP002200           Modulpool infotyp P0022 (vzdělání)                  .
MP002300           Modulpool infotyp P0023 (jiný/předchozí ZL)              .
MP002400           Modulpool infotypu P0024 (kvalifikace)                .
MP002500           Modulpool infotyp P0025 (prac. posudky)                .
MP002600           Modulpool infotyp P0026 (přímé pojištění)               .
MP002700           Modulpool infotyp P0027 (rozvržení nákladů)              .
MP002800           Infotyp 0028, MODULPOOL: Služba závodního lékaře           .
MP003000           Modulpool infotyp P0030 (plné moci)                  .
MP003100           Modulpool infotyp P0031 (refer.osobní číslo)             .
MP003200           Modulpool infotyp P0032 (inter.podnik.data)              .
MP003300           Modulpool infotyp 0033 (statistika)                  .
MP003400           Modulpool infotyp P0034 (podnik.)                   .
MP003500           Modulpool infotyp P0035 (poučení)                   .
MP003600           Modulpool infotyp P0036 (sociální pojištění)             .
MP003700           Modulpool infotypu P0037 (pojištění)                 .
MP003800           Modulpool pro infotyp P0038(daně)                   .
MP003900           Modulpool infotyp P0039 (dodateč.org.přiřazení)            .
MP004000           Modulpool infotyp P0040 (zápůjčky)                  .
MP004100           Modulpool infotyp P0041 (udání datumu)                .
MP004200           Modulpool infotyp P0042 (daňová data)                 .
MP004300           Modulpool infotyp P0043 (soc.výpomoc rodině (A))           .
MP004400           Modulpool infotyp P0044 (data soc.pojištění (A))           .
MP004500           Modulpool infotyp P0045 (půjčky)                   .
MP004600           Modulpool infotyp P0046 (závodní lék.prevence)            .
MP004800           Modulpool infotyp P0048 (status pobytu)                .
MP004900           Modulpool infotyp P0049 (pr.na ZPÚ/ztíž.prac.podmínky)        .
MP005000           Modulpool infotyp P0050 (časová evidence)               .
MP005100           Modulpool infotyp P0051 (TM/PZD-data)                 .
MP005200           Modulpool infotyp P0052 (zaručení příjmu)               .
MP005300           Infotyp 0053, MODULPOOL: Podnik.důchody                .
MP005400           Infotyp 0054, MODULPOOL: Podnik. rady                 .
MP005500           Infotyp 0055, MODULPOOL: Předch.zaměstnavatel A            .
MP005600           Modulpool infotyp P0056(potvrz.o prac.neschopn.)           .
MP005700           Infotyp 0057, MODULPOOL: Členské příspěvky              .
MP005800           Modulpool infotyp P0058 (dojíždějící-paušál)             .
MP005900           Infotyp 0059, MODULPOOL: Soc.pojištění NL               .
MP006000           Infotyp 0060, MODULPOOL: Daňová data NL                .
MP006100           Modulpool infotyp P0061 (soc. pojištění E)              .
MP006200           Modulpool infotyp P0062 (daně E)                   .
MP006300           Modulpool infotyp P0063 (sociál.fondy)                .
MP006400           Infotyp 0064, MODULPOOL: Soc.pojišt. F                .
MP006500           Modulpool infotyp P0065 (daně VB)                  .
MP006900           Modulpool infotyp P0069 (sociál.pojištění VB)             .
MP007000           Modulpool infotyp P0070(soud.SzM GB)                 .
MP007100           Modulpool infotyp P0071 (fond důch.poj. GB)              .
MP007200           Modulpool infotyp P0072 (daně DK)                   .
MP007600           Modulpool infotyp 0076, MODULPOOL: Pracovní úraz USA         .
MP007700           Modulpool infotyp 0077, (Doplň. osobní data)             .
MP007800           Modulpool infotyp P0078 (půjčka vst./výst.)              .
MP007900           Infotyp 0079, MODULPOOL: SP-doplňk.poj. D               .
MP008000           Infotyp 0080, MODULPOOL: Ochrana v mateřství             .
MP008100           Infotyp Voj./civilní služba (0081)                  .
MP008200           Modulpool infotyp 0082(doplň.data nepřítomnosti)           .
MP008300           Infotyp 0083, MODULPOOL: Náhrada nenárokované dovolené        .
MP008400           Infotyp 0084, MODULPOOL: SSP control GB                .
MP008500           Infotyp 0085, MODULPOOL: SSP PIW Record GB              .
MP008600           Infotyp 0086, MODULPOOL: SSP/SMP exclusns GB.             .
MP008800           Infotyp 0088, MODULPOOL: SMP record GB                .
MP009200           Modulpool infotyp P0092 (poč.odprac.let E)              .
MP009300           Modulpool Infotyp 0093: Předch.zaměstnavatel D            .
MP009400           Infotyp 0094, MODULPOOL: Residence Status.USA             .
MP010200           Infotyp 0102, MODULPOOL: Greivences NA                .
MP010300           Infotyp 0103, MODULPOOL: Bond purchase NA               .
MP010400           Infotyp 0104, MODULPOOL: Bond denominations NA            .
MP010600           Infotyp 0106, MODULPOOL: Additional related person data NA      .
MP011100           Srážky ze mzdy - správa D                       .
MP011200           MODULPOOL: Umoř.SSzM D                        .
MP011300           MODULPOOL: SSzM-údaje o úrocích                    .
MP011400           MODULPOOL: Částka podléh.SSzM                     .
MP011500           Modulpool Infotyp 0115 Pf. D mzdový podíl               .
MP011600           MODULPOOL: Převody soud.SzM D                     .
MP011700           MODULPOOL: Vyrovn.platby soud.SzM D                  .
MP011800           MP011800 infotyp 0118 příd. na děti OED  "includes"        .
MP011900           MP011900 infotyp 0119 roční příjem příd. na děti OED "includes"   .
MP012000           Infotyp 0120, MODULPOOL: Pohyby v záv.lékařské prevenci.       .
MP012100           Modulpool pro Infotyp P0121 (Priorita osobních referenč.čísel)    .
MP012600           Infotyp 0126, MODULPOOL: Doplňk.zvýhodnění              .
MP012700           HR-NL: Infotyp ZC dojížd.do zaměstnání                .
MP012800           Sdělení                                .
MP013100           MODULPOOL: SSzM správa A                       .
MP013200           MODULPOOL: SSzM umoření A                       .
MP013300           MODULPOOL: SSzM-údaje o úrocích                    .
MP013400           MODULPOOL: Částka soud.SzM A                     .
MP013500           MODULPOOL: Soud.SzM-zvl.podmínky A                  .
MP013600           MODULPOOL: Soud.SzM-převody A                     .
MP013700           MODULPOOL: SoudSzM-vyrovnáv.platby A                 .
MP013900           Infotyp 0139 -číslo uchazeče pracovníka                .
MP016500           Modulpool Infotyp P0165 (Limity pro srážky)              .
MP016700           Modulpool infotyp 0167 plnění ZL zdravotní plány           .
MP016800           Modulpool infotyp 0168 plnění ZL pojistné plány            .
MP016900           Modulpool infotyp 0169 plnění ZL plány tvorby majetku         .
MP017000           Modulpool infotyp 0170 plnění ZL účty úspor              .
MP017100           Modulpool infotyp 0171 všeob.data plnění ZL              .
MP017200           Modulpool infotyp 0172 výplaty účtů úspor               .
MP018500           Modulpool pro P0185                          .
MP018900           Modulpool infotyp P0189 (Mzda PR ve stavebnictví-soc.fond)      .
MP019200           Modulpool infotyp P0192 (mzda ve stav.přiřazení)           .
MP021100           Modulpool Infotyp 0211 COBRA opráv.osoba pro plnění          .
MP021200           Modulpool Infotyp 0212 plnění COBRA zdravotní plány          .
MP021500           Modulpool k 215                            .
MP021900           Modulpool infotyp 0219 externí organizace               .
MP023600           Modulpool Infotyp 0236 plnění ZL plány úvěrů             .
MP026700           Modulpool: Infotyp 0267 Souběžné platby off-cycle           .
MP027000           Modulpool infotyp 0270 COBRA platby                  .
MP028300           Infotyp data archivace                        .
MP037500           Modulpool infotyp 0375 dodat.plnění ZL (US)              .
MP037600           Modulpool infotyp 0376 zdravot.data plnění ZL             .
MP037700           Modulpool infotyp 0377 plnění ZL ostatní plány            .
MP037800           Modulpool infotyp 0378 plnění ZL důvod přizpůsobení          .
MP037900           Modulpool infotyp 0379 plnění ZL plány nabytí akcií          .
MP038000           Infotyp 380: Úprava odměňování                    .
MP038100           Infotyp 0381, odměna přípustnost pracovníka              .
MP038200           Infotyp 0382, plán akcií odměňování                  .
MP040200           Modulpool infotyp zúčtování                      .
MP041600           Podprogramy infotyp 0416                       .
MP044200_CE         Modulpool pro infotyp P0442 - služební auto              .
MP045900           Infotyp zúčtování                           .
MP046000           Infotyp zúčtování                           .
MP047000           Infotyp 0470 - Profil cesty                      .
MP047000_CORE        Infotyp 0470 - Profil cesty                      .
MP047100           Infotyp 0471 - Preference letu                    .
MP047100_CORE        Infotyp 0471 - Preference letu                    .
MP047200           Infotyp 0472 - Preference hotelu                   .
MP047200_CORE        Infotyp 0472 - Preference hotelu                   .
MP047300           Infotyp 0470 - Preference pronaj.vozu                 .
MP047300_CORE        Infotyp 0470 - Preference pronaj.vozu                 .
MP047500           Infotyp 0475 - Programy pro zákazníky                 .
MP047500_CORE        Infotyp 0475 - Programy pro zákazníky                 .
MP071300           Výpověď SWE                              .
MP075800           Modul pool infotyp 0758 - program odměňování             .
MP075900           Modul pool infotyp 0759 - proces odměňování              .
MP076000           Modul pool infotyp 0760 - nahrazení přípustnosti odměňování      .
MP086500           Mod.pool MP086500                           .
MP089300           Modulpool MP089300                          .
MP100000           RP-PLAN:Modulpool pro infot.1000 obj.                 .
MP100100           RPPLAN:Modulpool pro infotyp 1001 vazby (varianta pro uživatels.syst.).
MP100200           HR-PLAN Modulpool infotyp 1002 - popisy                .
MP100300           HR-PLAN Modulpool pro infotyp 1003 štáb/povolení           .
MP100400           HR-PLAN infotyp 1004 charakter                    .
MP100500           Infotyp 1005 - Cílová platba                     .
MP100600           HR-PLAN infotyp 1006 - způsobilost                  .
MP100700           1007 Neobsaz.místo                          .
MP100800           HR-PLAN infotyp 1008 - atributy přiřazení účtů            .
MP100900           HR-PLAN infotyp 1009 - preventivní prohlídky             .
MP101000           HR-PLAN infotyp 1010 - pomůcky                    .
MP101100           Pracovní doba                             .
MP101300           1013 Skupina/okruh osob                       .
MP101400           HR-PLAN infotyp 1004 charakter                    .
MP101500           HR-Plan infotyp 1015 - plánování nákladů               .
MP101600           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1016                    .
MP101700           RP-PLAN modulpool infotypu 1017                    .
MP101800           RP-PLAN Infotyp 1018                         .
MP101900           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1019                    .
MP102000           HR-PLAN modulpool infotypu1020                    .
MP102100           HR-PLAN modulpool infotyp 1021                    .
MP102200           HR-PLAN Modulpool Infotypu1022                    .
MP102300           HR-PLAN modulpool infotyp 1023 (dispoziční atributy)         .
MP102400           HR-PLAN modulpool infotyp 1024                    .
MP102500           1025 doba platnosti                         .
MP102600           1026 info akce                            .
MP102700           Infotyp 1026 doplňk.info.mís.                     .
MP102800           1028 adresa                             .
MP102900           1029 doplň.inf.typu akce                       .
MP103000           Infotyp 1030: Proces                         .
MP103100           Infotyp 1031                             .
MP103200           Modulpool pro infotyp 1032                      .
MP103300           RP-PLAN Infotyp 1033                         .
MP103400           HR-PLAN infotyp 1034                         .
MP103500           RP-PLAN modulpool infotyp 1035                    .
MP103600           RP-PLAN infotyp 1036 náklady                     .
MP103700           RP-PLAN infotyp 1037                         .
MP103800           RP_PLAN Infotyp 1038 doplňk.klíč                   .
MP103900           RP-PLAN modulpool infotyp 1039 prac.doba/služební skup.        .
MP104100           RP-PLAN modulpool infotyp 1035                    .
MP104200           RP-PLAN modulpool infotyp 1042                    .
MP104300           RP-PLAN modulpool Infotyp 1043                    .
MP104400           RP-PLAN Infotyp 1044                         .
MP104500           RP-PLAN Infotyp 1045                         .
MP104700           RP-PLAN Modulpool infotyp 1047                    .
MP104800           RP-PLAN modulpool infotyp 1048                    .
MP104900           RP-PLAN modulpool infotyp 1049                    .
MP105000           RP-PLAN Infotyp 1050                         .
MP105100           RP-PLAN Infotyp 1051                         .
MP105500           RP-PLAN Infotyp 1055                         .
MP106000           RP-PLAN Modulpool infotyp 1060                    .
MP106100           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1061                    .
MP106200           RP-PLAN modulpool infotyp 1062                    .
MP106300           RP-PLAN Infotyp 1063                         .
MP107000           PD Infotyp 1070                            .
MP120100           Infotyp PD 1201-objektová metoda                   .
MP120500           Infotyp PD 1205 definice workflow                   .
MP120800           RP PLAN Infotyp 1208 organizační objekty SAP             .
MP120900           RP PLAN: Infotyp 1209                         .
MP121700           RP PLAN infotyp 1217 klasifikace/znak blokování            .
MP122000           RP-PLAN modulpool infotypu 1017                    .
MP122200           RP-PLAN modulpool infotyp 1222                    .
MP126000           RP-PLAN Infotyp 1260                         .
MP126100           PD Infotyp 1261                            .
MP127000           HR-PLAN infotyp 1008 - atributy přiřazení účtů            .
MP127100           Infotyp PD 1271                            .
MP129100           Infotyp 1291                             .
MP140300           Pool modulů - infotyp 1403                      .
MP140400           Pool modulů - infotyp 1404                      .
MP150000           RP-PLAN Infotyp 1500                         .
MP150100           RP-PLAN Infotyp 1501                         .
MP150200           RP-PLAN Infotyp 1502                         .
MP150300           RP-PLAN Infotyp 1503                         .
MP150400           RP-PLAN Infotyp 1504                         .
MP150500           RP-PLAN Infotyp 1505                         .
MP150600           RP-PLAN Infotyp 1506                         .
MP150700           RP-PLAN Infotyp 1507                         .
MP150900           RP-PLAN Modulpool infotyp 1509                    .
MP151100           RP-PLAN Infotyp 1511                         .
MP151200           RP-PLAN Infotyp 1512                         .
MP151300           RP-PLAN Infotyp 1513                         .
MP151400           RP-PLAN Infotyp 1514                         .
MP151500           RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MP151600           RP-PLAN infotyp 1516                         .
MP151700           RP-PLAN Infotyp 1517                         .
MP151800           RP-PLAN Infotyp 1518                         .
MP151900           RP-PLAN Infotyp 1519                         .
MP152000           RP-PLAN Infotyp 1520                         .
MP168000           HR modulpool infotyp 1680                       .
MP168100           HR modulpool infotyp YYYY                       .
MP168200           PD infotyp 1682                            .
MP168300           HR modulpool 1683                           .
MP168400           HR modulpool 1684                           .
MP168500           HR-PLAN infotyp 1685                         .
MP168600           HR modulpool infotyp 1686                       .
MP168700           PD infotyp 1687                            .
MP169000           Infotyp PD 1690                            .
MP170100           PD Infotyp 1701                            .
MP170200           RP-PLAN Infotyp 1702 Data osoby                   .
MP170300           RP-PLAN Infotyp 1703                         .
MP170500           RP-PLAN Infotyp 1705 Data studia                   .
MP170600           PD Infotyp 1706                            .
MP170700           RP-PLAN Infotyp 1707                         .
MP170800           RP-PLAN Infotyp 1708                         .
MP171000           RP-PLAN Infotyp 1710                         .
MP171100           PD Infotyp 1711                            .
MP171200           PD Infotyp 1712                            .
MP171300           RP-PLÁN Infotyp 1713                         .
MP171400           RP-PLAN Infotyp 1714                         .
MP171600           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1716                    .
MP171800           RP-PLAN Infotyp 1718                         .
MP171900           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1719                    .
MP172100           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1721                    .
MP172200           RP-PLAN Infotyp 1722                         .
MP172400           RP-PLAN Infotyp 1724 Použití činnosti pro studium           .
MP172500           RP-PLAN Infotyp 1725 Použití činnosti (druh studij.programu)     .
MP172800           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1728                    .
MP173000           RP-PLAN Infotyp 1730                         .
MP173100           RP-PLAN Infotyp 1731                         .
MP173200           PD Infotyp 1732                            .
MP173300           RP-PLAN Infotyp 1733                         .
MP173500           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1735                    .
MP173600           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1736                    .
MP173700           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1737                    .
MP173800           RP-PLAN Infotyp 1738                         .
MP173900           RP-PLAN Infotyp 1739                         .
MP174100           RP-PLAN Infotyp 1741                         .
MP174200           PD Infotyp 1742                            .
MP174300           RP-PLAN Infotyp 1743                         .
MP174400           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1744                    .
MP174600           RP-PLAN Infotyp 1746                         .
MP174700           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1747 Moduly pravidel            .
MP174800           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1748                    .
MP174900           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1749                    .
MP175000           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1750 Lhůty                 .
MP175100           RP-PLAN Infotyp 1751                         .
MP175200           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1752                    .
MP175300           RP-PLAN Infotyp 1753                         .
MP175500           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1755                    .
MP175600           RP-PLAN Infotyp 1756                         .
MP175700           RP-PLAN Infotyp 1757                         .
MP175800           RP-PLAN Infotyp 1758                         .
MP176000           RP-PLÁN Infotyp 1760                         .
MP176100           RP-PLAN Infotyp 1761                         .
MP176200           RP-PLAN Infotyp 1762                         .
MP176300           RP-PLAN Infotyp 1763                         .
MP176400           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1764                    .
MP176600           RP-PLAN Infotyp 1766                         .
MP176700           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1767                    .
MP176900           RP-PLAN Infotyp 1769                         .
MP177000           RP-PLAN Infotyp 1770                         .
MP177100           RP-PLAN Infotyp 1771                         .
MP177200           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1772                    .
MP177300           RP-PLAN Modulpool Infotyp 1773                    .
MP177400           RP-PLAN Infotyp 1774                         .
MP177500           RP-PLAN Infotyp 1775                         .
MP177600           RP-PLAN Infotyp 1776                         .
MP177700           RP-PLAN Infotyp 1777                         .
MP177800           RP-PLAN Infotyp 1778                         .
MP177900           RP-PLAN Infotyp 1779                         .
MP178000           RP-PLAN Infotyp 1780                         .
MP179000           PD Infotyp 1790                            .
MP188100           RP-PLAN Infotyp 1881                         .
MP188200           RP-PLAN Infotyp 1882                         .
MP188300           RP-PLAN Infotyp 1883                         .
MP188400           RP-PLAN Infotyp 1884                         .
MP188500           RP-PLAN Infotyp 1885                         .
MP400300           Infotyp 4003 (Operace k uchazeči)                   .
MP400400           Infotyp 4004                             .
MP500300           Learning Solution , infotyp5003 (obsah školení staticky)       .
MP500400           Learning Solution infotyp 5004 (Infotyp studijního plánu)       .
MP500600           Learning Solution infotyp 5006 (obsah typu školení)          .
MP500700           Learning Solution infotyp 5007 (forma školení)            .
MP500800           Learning Solution infotyp 5008 (specifikace provedení)        .
MP500900           Learning Solution infotyp 5009 (obsah školení)            .
MP501000           RP-PLAN infotyp 5010                         .
MP502000           PD-Infotyp 5020                            .
MP502100           HR-Modulpool infotyp 5021                       .
MP502200           HR-modulpool infotyp 5022                       .
MP502300           HR-modulpool infotyp 5023                       .
MP502400           HR-modulpool infotyp 5024                       .
MP502500           HR-modulpool infotyp 5025                       .
MP502600           RP-PLAN Modul pool infotyp 5026                    .
MP502700           RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MP502800           Pool modulů personálního vývoje - infotyp 5028            .
MP503000           RP-PLAN infotyp 5030                         .
MP503100           RP-PLAN Modulpool infotyp 5031                    .
MP503200           RP-PLAN Infotyp 5032                         .
MP504100           Learning Solution infotyp 5041 (nastavení workflow)          .
MP504200           Learning Solution infotyp 5042 (externí připojení do katalogu)    .
MP504300           RP-PLAN infotyp 5043                         .
MP504400           RP-PLAN Infotyp 5044                         .
MP504500           RP-PLAN Infotyp 5045                         .
MP504600           RP-PLAN Infotyp 5046                         .
MP504700           RP-PLAN modulpool infotyp 5047                    .
MP504800           Plán RP modulpool infotyp 5048                    .
MP504900           RP-PLAN modulpool infotyp 5049                    .
MP505000           Infotyp PD 5050                            .
MP507000           RP-PLAN Modulpool Infotyp 5070                    .
MP511500           RP-PLAN Infotyp 5115                         .
MP558000           PLÁN RP Infotyp 5580                         .
MP558100           PLÁN RP Infotyp 5581                         .
MP558200           PLÁN RP Infotyp 5582                         .
MP558300           PLÁN RP Infotyp 5583                         .
MP558400           PLÁN RP Infotyp 5584                         .
MP558500           PLÁN RP Infotyp 5585                         .
MP558600           PLÁN RP Infotyp 5586                         .
MP558700           PLÁN RP Infotyp 5587                         .
MP558800           RP-PLAN Infotyp 5588                         .
MP620000           RP-PLAN Infotyp 6200                         .
MPMMMM00           Modulpool Infotyp MMMM                        .
MPS00100           Modulpool PD infotypu 1001 propojení (verze systému báze)       .
MPSSSS00           RP-PLAN Infotyp SSSS                         .
MPTTTT00           RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MPV00800           Modifikovaná verze PSG MP000800                    .
MPV02700           Modulpool infotyp P0027 (rozvržení nákladů)              .
MPV05200           Modulpool infotyp P0052 (zaručení příjmu)               .
MPWPAR00           Nastavení parametrů pro transakce výkonové mzdy            .
MPXXXX00           RP-PLAN Infotyp XXXX                         .
MPYYYY00           RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MPZZZZ00           Modulpool pro doplňk.infotypy u view infotypu             .
MSEIDOC0           Modifikace výstupního souboru se spuštěním vstupního zpracování    .
MSEIDOC1           Zápis stav.záznamů IDoc do souboru                  .
MSGOSHIST          Historie objektu jako transakce                    .
MSTT041A           Údržba operací vyrovnání                       .
MSTT504R           Dynpro pro tabulky T504R do T504Z                   .
OCNETOPT           Grafický customizing grafiky síťového diagramu a hierarchie      .
PCA_SECURITY_CHECK      Report PCA_SECURITY_TEST                       .
PCA_SERVER_CHECK       Program PCA_SERVER_CHECK                       .
PPEUICMPREP_SELSCR      Program ZSES_REP_V3_SELSCREEN                     .
PRG_LOGICAL_DEST_MAINTAIN  Demo průběhu dynpra                          .
RALMFAELLSZ         ALM: Údržba scénářů splatnosti                    .
RANA_STRUCT_GEN       Repository metadat OLTP                        .
RBDIDOCPROCESS        Manuální zpracování IDoc                       .
RBDMONI4           ALE/ CCMS Připojení monitoringu: Vstupní obrazovka customizingu    .
RBDPOTRNS1          Mod.pool RBDPOTRNS1                          .
RBDSTARTSM58         Program RBDSTARTSM58                         .
RBDSTARTWE02         Program RBDSTARTWE02                         .
RBMVSHOW           Správa převzetí dat metodou přímého vstupu              .
RDDM0003           Globální přehled/workflow vstupní obrazovky Organizeru        .
RECP_OPA           Internal Orders: Easy Cost Planning                  .
RECP_PS           Systém řízení projektů: Easy Cost Planning              .
REFSITE_MANAGEMENT      Referenční závod pro nákup                      .
RFEBRFT1           Výběr transakce pro opakované přeúčtování prostředků         .
RFEBRFT2           Výběr transakce pro opakované přeúčtování prostředků         .
RFEBWR00           Report oprávnění wire                         .
RFEPOS00           Jedn.položky (modulpool)                       .
RFFR0TB0           Customizing BDF                            .
RFFRDDE0           Doklady C80/C82 BDF                          .
RFKKCC00           Generování korespondence - paralelní spuštění             .
RFTP_CUST_COPY        Tab.customizingu: Plánování cesty                   .
RFVD_CFA_MAIN        Program ZSIMCORR00                          .
RHACTOR0           Rozhraní pro role                           .
RHALERELAX          HR: Údržba statusu propojení (expertní režim)             .
RHCPBT00           HR-sestavování rozpočtu                        .
RHIQPROGRESS         Program RHTTMSPROGRESS                        .
RHIQREG0           RHIQREG0 : Registrace objektu IQ Campus                .
RHIQ_SM_SHOW00        Program RHIQ_SM_WORK00                        .
RHMCROLL           Vyhledávací funkce PLOG : Výměna obl.roll               .
RHPP25ST           Plán.personál.nákladů: Zákldní dialogy                .
RHRAUM00           Plán.obsaz.místností                         .
RHRAUM30           Moduly/rutiny k údržbě firem : Plán.obsazení místností        .
RHRHV6_LSO          Rozšíření k údržbě kmenových dat                   .
RHSFLOW0           Rozhraní pro vzorec workflow                     .
RHSTASK0           Rozhraní pro standardní úlohy                     .
RHTGRP0           Interface pro skupiny úkolů                      .
RHXXXX00           Include RHMMMM10                           .
RKAKALFI           Hlášení toků nákladů finančnímu účetnictví              .
RM06BB10           Moduly pro automatické vytvoř.objednávky               .
RMCLDINU           Převzetí DIN                             .
RPMMMM00           Koncept modifikace pro infotypy: Zákaznický program (vzor)      .
RPMYPA42           Program TMYPA42                            .
RPPOBJ_TEST_TOOL       Test.nástroj pro generický framework                 .
RPUCUS42           RPUCUS42 - Modulpool pro transakci HROBJ               .
RRX2_SET_TRACE        Konfigurace nástroje sledování                    .
RSA1REP           Modul: Repository pro datové zdroje (zastaralé)            .
RSAUDIT0           Inf.systém auditu: Vstup.obraz.                    .
RSCRMBW_ISQ_REGISTER     Program RSCRMBW_ISQ_REGISTER                     .
RSCRM_DISPLAY_MDX      Program RSCRM_DISPLAY_MDX                       .
RSDBCHKCONF         Konfigurace kontroly DB: Oracle                    .
RSDBPROF           Program RSDBPROF                           .
RSINFCK2           Customization of table 'infcfgthre' (for checktool 'infcfgcheck')   .
RSINF_DBSPACE_EXT      Informix: Dbspace extension: Chunk adding (interaction with sapdba)  .
RSINPUT           Zadání dat pro demo a prototyping                   .
RSIO0007           Rozšíření extrakční struktury pro pohybová data            .
RSIO0009           OLTP Repository metadat                        .
RSLVCADM           liveCache: Administrace                        .
RSLVCCON           Program RSLVCCON                           .
RSM13000           Řízení aktualizace                          .
RSOLETT1           OLE 2.0 Automation Demo-Programm                   .
RSPOSP01           Řízení výstupu                            .
RSPOSP01NR          Program RSPOSP01N (nové SP01)                     .
RSTBOE01           SO85 - sekvenč.vyhledávání pomocí SAPscript textu (Test)       .
RSTGRE13           Test: Zadávání, změna a indexování textů               .
RSUVM000           Monitorování systému: Dialog.rozhraní TA USMM             .
RSXDB_24           CCMS: Centrální systémové protokolování všech akcí DBA pomocí XDB-IF .
RS_ADMINWB_REMOTE      Dálkové řízení AWB jen pro CATT                    .
RS_ISTD_REMOTE        Údržba infozdroje per transakce                    .
RTLABELD           Zvláštní požadavek na etikety                     .
RWSADMIN           Administrace webových služeb                     .
S2K_IP_SET_EXCEL_MAP     Program S2K_IP_SET_EXCEL_MAP                     .
SAPBAL10           Vytvoření adresářové struktury v podsystému              .
SAPCDHRC           Údržba komunikačních parametrů pro vazbu subsystémů HR        .
SAPCDRPA           Přenos kmen.dat k subsystému                     .
SAPCDRPD           Plnění subsystémů personálními daty                  .
SAPCDUP1           Vytvoření požadavku Upload na subsystému               .
SAPCDUP2           Vytvoření požadavku Upload na subsystému               .
SAPCDUP3           Vytvoření požadavku Upload na subsystému               .
SAPCDUP4           Vytvoření požadavku Upload na subsystému               .
SAPCDUP5           Vytvoření požadavku Upload na subsystému               .
SAPCIS_0100         Mod.-pool SAPCIS_0100                         .
SAPDFKA1           FI Customizing: Varianty struktury řádky               .
SAPDFKA2           FI Customizing: Varianty součtů                    .
SAPDFKA3           FI Customizing: Výběr pole pro hledání, třídění, sčítání       .
SAPDFKA4           FI Customizing: Zásoby práce                     .
SAPDFKA5           FI Customizing: Navrhované hodnoty                  .
SAPDFKA6           FI Customizing: Obrazovky pro pořizování               .
SAPDFKA7           FI Customizing: Varianty třídění                   .
SAPDFKB1           Protokol kopír.                            .
SAPDFKB4           FI Customizing: Operace vyrovnání                   .
SAPDFKB5           FI Customizing: Účtovací klíč                     .
SAPDFKS0           FI Customizing: Nalezení účtu                     .
SAPDFKT1           FI Customizing: IDs textu                       .
SAPDFKZ1           Konfigurace platebního programu                    .
SAPDFKZ2           Konfigurace platebního programu                    .
SAPDFKZ3           Konfigurace platebního programu                    .
SAPDGTXT           NZ: Vyhledání data                          .
SAPDM06Q           Dialog údržba stanovení kvóty                     .
SAPDMATE           Dialog.modul pro pomoc při zadáv.údržby km.soub.mat.         .
SAPDSBRU           Hledání znakového řetězce v krátkých textech             .
SAPDSBRV           Určení znakových řetězců                       .
SAPDV02P           Dialog.modul - RV_dokl._partner                    .
SAPDV70A           Zpracování záznamů statusů zprávy                   .
SAPF107V           Program ocenění FI (oprava jednotl.hodnot úročení)          .
SAPF111V           Modulpool pro pořízení běhů plateb pro požadavky na platby      .
SAPF130           Modulpool pro potvrzení zůstatků                   .
SAPF150V           Modulpool pro program upomínání (údržba parametrů a provedení)    .
SAPFKCAQ           Modulpool přenosu dat ABAP/QUERY -" SAP-EIS              .
SAPFKCDB           IS-B: Převzetí dat, výjimky                      .
SAPFKCDF           IS-B: Převzetí dat, výjimky                      .
SAPFKEDU           CO-PA Převzetí externích dat: Rutiny specifické pro aplikaci     .
SAPFLOREO          Modulpool pro customizing TLOREO, transakce FLOREO          .
SAPFQE10           Tabelární pořízení výsledků ke kontr.bodům              .
SAPFQE20           Tabelární pořízení výsledků ke kontr.dávkám              .
SAPFQE30           Tabelární pořízení výsledků k atributu                .
SAPFVD_DUNNING        Modulpool progr.upom.(údržba parametrů a provedení) (temp. CML)    .
SAPJCL00           Hlavní modul servisu JCL                       .
SAPM021M           Asistent nalezení účtu MM: Customizing                .
SAPM0CNL           Variabil.přehledy: Vyvolání údržby clustru view            .
SAPMA03B           Modulpool pro stanovení zůstatků účtu HK - stará data         .
SAPMA03W           Modulpool RA: Zobr.hodnot.polí                    .
SAPMA06C           FIAA: Customizing historie IM (technika steploop)           .
SAPMA15B           Zobraz.jed.pol.: Zúčtování ned.inv.                  .
SAPMAADM           Modulpool správy archivu                       .
SAPMABADR          Customizing pro odvoz.atributů                    .
SAPMACCR01          Časová rozlišení: Údržba kmenových dat                .
SAPMAFWBM          TRM: Program SAPMAFWBM pro transakci AFWBM + AFWBMPH         .
SAPMAFWCH_FL         Program SAPMAFWCH_FL                         .
SAPMAFWCH_SEGMCHAR      Program SAPMAFWCH_SEGMCHAR                      .
SAPMAPAD           Správa aplikačních paketů                       .
SAPMAVCK           Call Avail.Check                           .
SAPMBBPO           Katalog výrobků v Internetu via ALEWEB                .
SAPMBBPS           Scénář SD 'Status zakázky'                      .
SAPMBCA_RE_BC        Nový tisk bankovního šeku                       .
SAPMBIBS           Příklady k vytvoření rozhraní (Ergonomie)               .
SAPMBKCD           Převzetí dat: Údržba pravidla pro ALE                 .
SAPMBORRT          Standardní trasa: Kmenová data                    .
SAPMBP01           Obchodní partner: Vstup.obrazovka do zpracování            .
SAPMBSVA           Všeobecná správa statusu: Údržba schématu statusu           .
SAPMBSVW           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMC27V           Přehled použití / hromadné nahrazení                 .
SAPMC29A           Kusovníky - dialogový modul alternativního výběru           .
SAPMC29B           Zobrazení změnových dokladů ke kusovníku               .
SAPMC29C           Změnová služba - transakce údržby v dialogu              .
SAPMC29D           Kusovníky - dialogový modul načítání kusovníku            .
SAPMC29L           Vyhodnocení kusovníků                         .
SAPMC29M           Kusovníky - hromadné změny dialogově                 .
SAPMC29S           Kusovníky - transakce údržby v dialogu                .
SAPMC29V           Kusovníky - dialog srovnání kusovníků                 .
SAPMC64M           Kalkulační program: Vícestupňové rozčlenění kusovníku         .
SAPMC65A           Dialog plánování kapacit                       .
SAPMC65B           Program k porovnání kapacity                     .
SAPMC65C           Customizing řízení průběhu                      .
SAPMC68A           Údržba pracoviště                           .
SAPMCAPS           Archivace struktur projektu                      .
SAPMCA_TTE_ADMIN_COND    TTE: Údržba podmínek (daňové sazby, osvobození, odčitatelnost)    .
SAPMCA_TTE_CUST_LOCATION   Customizing TTE pro místo placení daně (stát, unie, region)      .
SAPMCC02           ECM: Druhy platnosti                         .
SAPMCEVF           Modulpool pro zpracování vzorců CAP                  .
SAPMCEVM           Modulpool pro zpracování metod CAP                  .
SAPMCEVV           Správa procesů CAP                          .
SAPMCH01           Specifikační systém                          .
SAPMCIC0           CIC Hlavní obrazovka                         .
SAPMCICO           Vstupní obrazovka prog.národní verze                 .
SAPMCLAIM          Refer.doklady/objekt, hodnocení, provedení, náklady, objekt statusu  .
SAPMCLJP           Vyvolání údržby tabulek kalendáře pro Japonsko            .
SAPMCLNA           Program SAPMCLNA                           .
SAPMCMAPMAINT        Program SAPMCMAPMAINT                         .
SAPMCMPSALSURV        Srovnání dat průzkumu platů s daty pracovníků             .
SAPMCNMP           Rozhraní MPX pro standardní sítě                   .
SAPMCNSM           Správa standardního milníku                      .
SAPMCNVS           Kopírování z projektů "--" verzí                   .
SAPMCNW1           WWW: Individuální potvrzení v internetu                .
SAPMCO57           Založení hlášení (zastaralé)                     .
SAPMCODC           Změnové doklady pro zakázku a síť.diagram               .
SAPMCOINT_ERR        Kokpit pro integraci controllingu                   .
SAPMCRFC           Zobrazení a údržba výstupních zařízení RFC              .
SAPMCTAV           Správa atributů SAP                          .
SAPMDB20           Vytvoření a výmaz statistik                      .
SAPMDEMO_SCREEN_FLOW     Programování dialogu: Řízení obraz.                  .
SAPMDEMO_TRANSACTION     Úvodní příklad pro jednoobrazovkovou transakci            .
SAPMDMEE_ABA         Program SAPMDMEE_ABA                         .
SAPMDOCUMENTARY_BATCH    Program SAPMDOCUMENTARY_BATCH                     .
SAPME325           Program SAPME325                           .
SAPMEA40           Údržba zázn.termínů                          .
SAPMEA43           Generování/výmaz jednotlivých zázn.termínů              .
SAPMEG83           Sestavení souboru pro nam.kontrolu                  .
SAPMEG85           Zjištění kontr.přístrojů/protokolu odběru při namátk.kontrole     .
SAPMEG8C           Shrnutí dávek pro namátk.kontrolu                   .
SAPMEG8D           Zjištění kontr.přístrojů/protokolu odběru při namátk.kontrole     .
SAPMEK31           Předlohy dynpra pro účtování dokladu                 .
SAPMEK31T          Předlohy dynpra pro účtování dokladu                 .
SAPMEMIG_CONVOBJ       Migrace: Údržba objektů změny klíče                  .
SAPMEMIG_FIELD        Migrace: Údržba vlastností polí                    .
SAPMEMIG_FIRMA        Migrace: Údržba firmy                         .
SAPMEMIG_IMPORT       Migrace: Import dat                          .
SAPMEMIG_KSV         Migrace: Údržba TEMKSV                        .
SAPMEMIG_OBJECT       Migrace: Rozhraní údržby objektu migrace               .
SAPMEMIG_PROJEKT       Údržba projektu                            .
SAPMEMIG_SCHEDULE      Migrace: Správa jobů                         .
SAPMEMIG_STRUCTURE      Migrace: Údržba struktury dat automatizace IS-U            .
SAPMEMIG_USER        Migrace: Údržba uživatelských dat                   .
SAPMEMIG_VALUES       Migrace: Údržba pevných hodnot                    .
SAPMEMMA_CASE_CATEGORY    Dialog údržby kategorie případu                    .
SAPMEW4Z           Výběr měn, které mají být konvertovány v jednotlivých paketech    .
SAPMEWAR           Údržba view k tabulce ADMI_CRIT                    .
SAPMEWCM           Údržba měnových tabulek TCUR* pro zavední eura            .
SAPMEWKE           Program SAPMEWKE                           .
SAPMEWTF           Výběr tabulkových záznamů k nastavení možnosti RESTARTu        .
SAPMEWWU           Monitor průběhu EMU                          .
SAPMF00H           Rozšíření pro menu HK FI                       .
SAPMF01A           Vstup.obraz.zobr.změn.dokladů                     .
SAPMF02A           Zobrazení změn.dokladu bank.dat: Vstupní obrazovka          .
SAPMF02B           Kmen.data banky                            .
SAPMF02C           Kmenová data řízení úvěru                       .
SAPMF02D           Kmen.data odběratele                         .
SAPMF02E           Struktura účetní závěrky                       .
SAPMF02I           Customizing firem.banky/bank.účty                   .
SAPMF02K           Kmen.data dodavatelů                         .
SAPMF05L           Modulpool zobrazení dokladu/změny                   .
SAPMF05O           RF-možnosti zpracování                        .
SAPMF05R           Modulpool: Zrušení, vyrovnání                     .
SAPMF05U           Centrální modulpool pro stornování operací přesahujících úč.okruh   .
SAPMF05V           Předb.poříz.dokl.                           .
SAPMF06A           Centrální modulpool řízení aviza                   .
SAPMF08A           Financial Calendar                          .
SAPMF100           Pomocná transakce: Vyv.údržby view                  .
SAPMF10B           FI-LC: Posting Consolidation                     .
SAPMF10C           Údržba cent.koncern.tabulky                      .
SAPMF10D           Customizing přenosu dat                        .
SAPMF10E           Export a odeslání dat do konsolidačního systému            .
SAPMF10F           Správa statusu uzávěrky                        .
SAPMF10G           Údržba společnosti                          .
SAPMF10H           FI-LC: Modulpool ke spojení importů dat                .
SAPMF10K           Modulpool Customizing - konsolidace kapitálu             .
SAPMF10L           Přiřazení ledgeru                           .
SAPMF10N           FI-LC: Transakce GC35 - transport                   .
SAPMF10Q           Přepočet měny u konsolidace                      .
SAPMF10S           Údržba části konc.                          .
SAPMF10T           FI-LC: Transakce GC33 - data hlášení-údržba tabulky          .
SAPMF10V           Manuální údržba rozšířených účtů hlavní knihy pro konsolidaci     .
SAPMF10X           Údržba test.dat                            .
SAPMF200           Konsolidace SAP: Pomocná transakce: Vyvolání údržby view       .
SAPMF210           Konsolidace SAP: Modulpool údržby položky               .
SAPMF2102          Konsolidace SAP: Modulpool údržby položky               .
SAPMF2103          Program SAPMF2103                           .
SAPMF21A           Konsolidace SAP: Modulpool údržby view                .
SAPMF21B           Program SAPMF21B2                           .
SAPMF21B3          Kons.SAP: Modulpool konsolidačních jednotek a konsolidačních okruhů  .
SAPMF21C           Konsolidace SAP: Modulpool pro hierarchie               .
SAPMF21S           ECCS: Transakce údržby sady                      .
SAPMF230           Vstup pro pořizování dodatečných dat hlášení             .
SAPMF231           Pořízení vývoje účasti a kapitálu                   .
SAPMF23A           Modulpool pro všeobecný download                   .
SAPMF23B           Modulpool pro specifický download                   .
SAPMF260           Účetní transakce                           .
SAPMF261           Výmaz uchovaných dokladů z archivu                  .
SAPMF271           Konsolidace SAP: Formpool pro rollup konsolidace           .
SAPMF40A           Dodatečné zpracování elektron.výpisu z účtu: centrální modulpool   .
SAPMF40C           *** Autom.clearing na bankovním účtu ***               .
SAPMF40E           Modulpool pro jedn.záznamy (avíza a plán.položky - transakce FF63)  .
SAPMF40F           Modulpool k archivaci aviz řízení hotovosti z výpisu z účtu      .
SAPMF40K           Manuální výpis z účtu: Centrální modulpool              .
SAPMF40K_NACC        Manuální výpis z účtu: Centrální modulpool              .
SAPMF40L           Dodatečné zpracování dat lockboxu: Centr.modulpool          .
SAPMF40M           Program SAPMF40M                           .
SAPMF40S           Centr.modulpool podatele šeku                     .
SAPMF40S_NACC        Centrální modulpool doručitele šeku                  .
SAPMF42B           Zobraz.zůstatku a analýza účtu                    .
SAPMF600           Modulpool pro dialog k vyřazení hodnot oprávek            .
SAPMF601           Přeúčtování hodnot oprávek v rámci investičního majetku        .
SAPMF602           Dialog: Stornování přeúčtování hodnot oprávek v rámci inv.majetku   .
SAPMF60A           Dialog pozem.knihy                          .
SAPMF60B           Dialog: Kmenová data hospodářské jednotky               .
SAPMF60C           Dialog: Kmenová data pro pozemky                   .
SAPMF60D           Dialog: Kmenová data pro budovu                    .
SAPMF60E           Údržba nájemní jednotky                        .
SAPMF60F           Dialog customizingu variant zúčtování, nemovitosti Darwin       .
SAPMF60I           Vstupní transakce pro customizing druhů indexů/základních roků    .
SAPMF60J           Údržba referenční skupiny                       .
SAPMF60M           Jednorázová účtování nájemních smluv                 .
SAPMF60O           Vyvolání transakcí customizingu, customizing nemovitostí       .
SAPMF60Q           Údržba referenčního bytu                       .
SAPMF60R           Údržba místn.                             .
SAPMF60Y           Customizing: Údržba parametrů instalace (jen závislé na MANDT, TIPZZ) .
SAPMF60Z           Přiřazení                               .
SAPMF61A           Dialog údržby zúčtovací jednotky                   .
SAPMF61C           Údržba hodnot oprávek                         .
SAPMF61F           Změna aktivních nájemních smluv                    .
SAPMF61K           Výpověď nájemní smlouvy                        .
SAPMF61M           Proveďte údržbu opatření údržby a přiřazení              .
SAPMF61O           Změna nájemců; Odběr NJ a uvolnění kauce               .
SAPMF61U           Převzetí "starých" úprav nájemného v historii úprav nájemného VIMI18 .
SAPMF61Y           Rychlé pořízení man.příjmu platby pro nemovitosti           .
SAPMF61Z           Manuální příjem platby pro nemovitosti                .
SAPMF62E           Dialog údržby pro události ke správním smlouvám            .
SAPMF62W           Propočet rentability podle II. WoBauG (něm.stavební zákon)      .
SAPMF63W           Kmenová data žádosti pro správu nemovitostí              .
SAPMF64B           Cenné papíry: Znak pozice (zastaralé)                 .
SAPMF64H           TR-TM-SE: Přeúčtování pozice                     .
SAPMF64M           Fyzický bankovní depot pro id.číslo                  .
SAPMF64O           Cenné papíry - pořízení zakázky                    .
SAPMF64R           TRTM-PM: Kapitálová opatření                     .
SAPMF64S           Zobrazení financ.toku pro aplikaci CP                 .
SAPMF64Z           TRTMPM: Funkce účtování: Příjem plateb a manuální účtování      .
SAPMF67A           Kmenová data půjčky                          .
SAPMF67B           Přeúčtování půjčky                          .
SAPMF67F           Prolongace: Založení/změna/výmaz pořadače               .
SAPMF67G           Celkové obligo půjček                         .
SAPMF67I           Poptávka po půjčce                          .
SAPMF67K           Manuální debetní pozice (manDP)                    .
SAPMF67P           Prolongace: Zpracování pořadače                    .
SAPMF67Q           Hodnota zástavy (ocenění objektu)                   .
SAPMF67U           Jednací dokument                           .
SAPMF67X           Údržba tabule podmínek                        .
SAPMF67Z           Data hlavičky smlouvy o půjčce (include-dynpro)            .
SAPMF68A           Půjčka - pořizování zakázky                      .
SAPMF68S           Modul pool pro transakce storna                    .
SAPMF68U           Modul-pool přeúčtování rozvahového účtu                .
SAPMF68V           Centrální modul pool pro stornování oblasti půjček          .
SAPMF69P           Založení/zpracování partnera (v přísl.roli)              .
SAPMF69W           Údržba zpráv pro pracovní oblast VV                  .
SAPMF69X           Centrální vstup.obrazovka správy partnerů (v akt.s FUGR FVZ9)     .
SAPMF70D           Deviz.zajištění: Vstup do zpracování                 .
SAPMF70E           Deviz.zajištění: Incl.-dynpra, moduly, formy,... specifické pro TR-TM .
SAPMF70M           Všeobecné vstupní transakce pro derivátní finanční nástroje      .
SAPMF70Z           Treasury: Přiřazení obchodu k rámcové smlouvě             .
SAPMF73C           Modulpool pro základní obchody                    .
SAPMF73E           Opce OTC                               .
SAPMF73F           Rychlé pořizování měnových opcí                    .
SAPMF73W           CP jako zákl.obchod                          .
SAPMF740           Funkce nápovědy pro peněžní trh                    .
SAPMF77A           Rychlé pořízení deviz.obchodu                     .
SAPMF7AK           Kalkulační modul pro standardní opce                 .
SAPMF7AK_BIS110       Kalkulační modul pro standardní opce                 .
SAPMF7C1           Modulpool pro údržbu scénáře                     .
SAPMF7ZI           Kalkulátor úroků                           .
SAPMF82T           Zobrazení / údržba znaku daně                     .
SAPMFBSM           Firemní banky pro požadavek na vyplacení dod.zpracovat manuálně    .
SAPMFBWE           Předložení směnky                           .
SAPMFBZG           Neuskutečněné platební transakce - odběrat.              .
SAPMFCCR           Vyhodnocení platebních karet                     .
SAPMFCD0           Modulpool pro Government Canada                    .
SAPMFCD1           *** rozdělení zůstatků účtů ***                    .
SAPMFCG1           Údržba hodnot atributů                        .
SAPMFCHI           Údržba čísel šeků                           .
SAPMFCHK           Modulepool - správa šeků                       .
SAPMFCJ0           SAPMFCJ0: Pokladní kniha                       .
SAPMFCX1           Modulpool: Účtování se změnou měny (FBBCX)              .
SAPMFDEC           *** rozdělení zůstatků účtů ***                    .
SAPMFDTA           Správní transakce pro data TemSe a REGUT               .
SAPMFFD1           Implementační nástroj řízení hotovosti                .
SAPMFFDKUSER         Modulpool: Údržba odvoz.účtu pro internet.aplikaci          .
SAPMFILACUST         Program SAPMFILACUST                         .
SAPMFIQT           Program SAPMFIQT                           .
SAPMFITP           Plánování cesty                            .
SAPMFITP_SETTINGS      Nastavení pro plánování cesty                     .
SAPMFK00           Modulpool pro formální vyvolání transakcí               .
SAPMFK90           Customizing forem zobraz.                       .
SAPMFKA0           Customizing forem zobraz.                       .
SAPMFKA6           Rychlé pořízení varianty obrazovky                  .
SAPMFKB0           Customizing automatického účtování / zvlášt.hl.kniha         .
SAPMFKC0           Customizing nalezení účtu                       .
SAPMFKCB           Konfigurace nalezení účtu                       .
SAPMFKD0           Customizing upomín.řízení                       .
SAPMFKK_EVENTS        Správa časových okamžiků                       .
SAPMFKL9           FI-CA: Zobrazení jednotlivých položek                 .
SAPMFKM2           Přejmen.druhů dokladů                         .
SAPMFKM8           Kopírov. / výmaz účt.rozvrhů (FI)                   .
SAPMFKP1           Zaúčt.dokladu                             .
SAPMFKS0           Konfigurace nalezení účtu                       .
SAPMFKS1           Zaúčt.dokladu                             .
SAPMFKT0           Customizing-texty                           .
SAPMFKZ0           Customizing plateb.progr.                       .
SAPMFLIGHT          Disponib.letu neutrální                        .
SAPMFLQMANUAL        Výpočet likvidity: Manuální změna jednotlivých položek FI       .
SAPMFLQQRMAINT        Výpočet likvidity: Údržba dotazu                   .
SAPMFM00           Centrální funkce                           .
SAPMFM03           Zobrazení dokladu FM                         .
SAPMFM10           Všeob.hierarchické pořizování dat - rozpočetnictví          .
SAPMFM3M           FIFM: Adresáře kmenových dat                     .
SAPMFM9R           Výkaznictví                              .
SAPMFMCI           Údržba rozpočtových položek                      .
SAPMFMFS           Údržba finančních středisek (ve variantě hierarchie)         .
SAPMFPMO           FI-CA: Aplikační monitor                       .
SAPMFQMG           Rozhraní konverze zdrojové daně                    .
SAPMFSEPA          Mandátní správa SEPA: Spuštění transakcí               .
SAPMFTDT           Správa pro data TemSe a VTBKORTMS TREASURY              .
SAPMFWTC           Kmen.soubor odběrat.: Správa inform.o zdr.dani            .
SAPMFWTV           Rutiny pro informace o zdrojové dani ke kmen.soub.dodavatelů     .
SAPMGCU0           Modulpool pro customizing FI-SL                    .
SAPMGCU1           FI-SL-diagnóza                            .
SAPMGCU2           FI-SL: Instalace tabulek                       .
SAPMGCU3           FI-SL: Výmaz pohybových dat                      .
SAPMGLRE           Definice rollup FI-SL                         .
SAPMGPLC           Předl.plánu FI-SL                           .
SAPMGPSP           Údržba klíče rozvržení                        .
SAPMGR01           Údržba přiřazení prvků SPP k dispozičním prvkům SPP          .
SAPMGR02           Údržba přiřazení mezi dispozičními prvky SPP a dispozičními skupinami .
SAPMGRAP           Modulpool pro grafické zobrazení v customizingu FI-SL         .
SAPMGRWD           SAP Report Writer: Zpracování typu objektu 'Výkaz'          .
SAPMGRWJ           SAP Report Writer: Zpracování typu objektu 'Skupina výkazů'      .
SAPMGRWL           SAP Report Writer: Zpracování typu objektu BIBLIOTHEK (Knihovna)   .
SAPMGRWX           Zobrazení a změna ukazatelů                      .
SAPMGSBM           Modulpool tabulkové údržby sad                    .
SAPMGUM1           FI-SL: Údržba kmen.dat (TG55)                     .
SAPMGUM2           FI-SL: Údržba kmen.dat (TG55)                     .
SAPMGUM3           FI-SL: Údržba kmen.dat (TG55)                     .
SAPMGUM6           FI-SL: Údržba kmen.dat (TG55)                     .
SAPMGUMS           Konverze přehledové obrazovky                     .
SAPMGUOB           Údržba kombinací přiřazení účtu                    .
SAPMH5A0           Modulpool transakcí RP-PLAN                      .
SAPMH5AK           Plán.personál.nákladů                         .
SAPMH5AR           Řízení menu                              .
SAPMHBSAFF          Generování vztahu RE-SCM                       .
SAPMHBSBLD          Údržba kmen.dat budovy - RE-SCM                    .
SAPMHBSCOM          Údržba kmen.dat pro hospodářskou jednotku - RE-SCM          .
SAPMHBSFIT          Údržba seznamu způsobilostí pozemku - RE-SCM             .
SAPMHBSGEN          Nástroj pro automatické generování  -  RE-SCM            .
SAPMHBSHOM          Údržba kmenových dat bytové jednotky - RE-SCM             .
SAPMHBSICX          Program SAPMHBSICX                          .
SAPMHBSLOT          Údržba kmenových dat pozemku - RE-SCM                 .
SAPMHBSPRS          Prohlížeč prodeje - RE-SCM                      .
SAPMHBSRUL          Údržba budov/prod.pravidel k hospodářské jednotce - RE-SCM      .
SAPMHPS0           Řízení dynamických menu na menu oblasti                .
SAPMIKSC           Funkce pro údržbu verzí pevné ceny                  .
SAPMILA0           Dialog stanoviště a přiřaz.účtů k obj.údržby (ILOA)          .
SAPMILO0           Dialog technického místa a referenčního technického místa       .
SAPMILO1           Dialog zadání sestavy pro technické místo a ref.technické místo    .
SAPMILO2           Předání dat dále na techn.objekty                   .
SAPMINE0           Propoj.objektů: Kmenová data                     .
SAPMIO10           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMIO1E           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMIRBX1          IAC pro testování Internet Transaction Server (ITS)          .
SAPMITST1          IAC pro testování Internet Transaction Server (ITS)          .
SAPMIWO0           Hlášení                                .
SAPMIWOW           Pořízení servisních hlášení pomocí WWW                .
SAPMJ3G?           CEM Vyvolání transakce                        .
SAPMJ3GF           Pořízení exped.dokladu                        .
SAPMJ3GI           Pořízení dokladu operátora                      .
SAPMJ3GJ           CEM Technika podmínek pro stanovení ceníku              .
SAPMJ3GO           CEM: Vyvolání transakce pro joint ventures              .
SAPMJ3GW           Program pro zpracování kusovníků (CEM)                .
SAPMJBCFTRANSACTION     Transakce toku platby: transakce údržby                .
SAPMJBD1           Účet: Údržba kmenových dat a obratů                  .
SAPMJBD6           IS-B: Údržba pozice                          .
SAPMJBD8           Program SAPMJBD8                           .
SAPMJBDBEW          IS-B: Údržba změn pozice                       .
SAPMJBDD           Údržba služeb                             .
SAPMJBDK           IS-B: Kopírování/transport nastavení customizingu           .
SAPMJBDO           Údržba finanč.objektu                         .
SAPMJBDZ           Údržba úrokových sazeb                        .
SAPMJBLC           Customizing pro var.transakci vedení hodnot 5             .
SAPMJBM0           IS-B: Transakce údržby postupu vyplacení (Půjčka) - Customizing    .
SAPMJBMK           Zobrazení povin./nepov.polí                      .
SAPMJBMU           Zobrazení pov./nepov.řízení pro typ převzetí             .
SAPMJBOR           Reporting OPEN: Doplňkové komponenty v menu              .
SAPMJBPERIOD         Údržba pro hodnoty období                       .
SAPMJBR10          Úvěrový limit: Online kontrola transakcí               .
SAPMJBRA           IS-B: RM Údržba oblasti řízení tržních rizik             .
SAPMJBRH           IS-B: RM Údržba charakteristik atributů                .
SAPMJBRR           Údržba hierarchie rizika (stará)                   .
SAPMJBRR_CLASS        Program SAPMJBRR_CLASS: Údržba hierarchie rizik            .
SAPMJBRS           Dialog údržby posunu tržních dat (nový)                .
SAPMJBRSN          Dialog údržby posunu tržních dat (nový)                .
SAPMJBRT           Kopírování generické transakce                    .
SAPMJBTLSVORMERK       SAP-Banking: Údržba tabulky indikátorů pro přerušení prvního druhu  .
SAPMJBTR           IS-B: Údržba kalkulačních pravidel                  .
SAPMJBTZ           IS-B: Transakce údržby pro tok plateb                 .
SAPMJBWPORD         Program SAPMJBWPORD                          .
SAPMK21L           FI-LC: Výkaznictví-jedn.pol.                     .
SAPMK23B           CO-modulpool: Skut.zaúčtování                     .
SAPMK70B           Modulpool kmenových dat vzorové kalkulace               .
SAPMK70D           Modulpool dialog.modulu kalkul.na jednici               .
SAPMKACT           Rozdělení plán.nákladů pro druhy výkonů nezávislých na výk.      .
SAPMKAL1           Alokace: Program pro údržbu CO-CCA, FI-GLX, CO-PA           .
SAPMKAL4           Program SAPMKAL4                           .
SAPMKAUF           Údržba kmen.dat vnitropodnik.zakázek + výrob.zakázek CO        .
SAPMKAVG           Skupiny operací režijních zakázek                   .
SAPMKB01           Vstup do plánovacího výkazu                      .
SAPMKBPT           Transport customizingu CO-ABC                     .
SAPMKBUC           Rozpočet-nosit.rozpočtu                        .
SAPMKBUD           Modulpool pro sestavování rozpočtu a plánování            .
SAPMKC02           Transport - customizing CCA                      .
SAPMKCBH           Pořadač výkazů - převzetí dat                     .
SAPMKCC0           Údržba druhu přepočtu měny (tabulka T242Q )              .
SAPMKCCO           SAP-EIS: Zpracování aspektu                      .
SAPMKCDB           Definice pravidel konverze pro segmenty IDoc             .
SAPMKCDM           SAP-EIS zobrazení/výmaz pohyb.dat                   .
SAPMKCEE           Provedení/změna/zobrazení/založení výkazu               .
SAPMKCGD           Generování atributů/základních ukazatelů               .
SAPMKCGF           Údržba skupin polí pro generování struktury              .
SAPMKCI2           SAP-EIS: Údržba komentářů ke kmenovým datům              .
SAPMKCIA           SAP-EIS: Zpracování aspektu                      .
SAPMKCIC           SAP-EIS: Správa komentářů (transakce KCT0)              .
SAPMKCIK           SAP-EIS: Transakce ukazatele, modulpool                .
SAPMKCIP           Modulpool SAPMKCIP                          .
SAPMKCIS           Spuštění programů pro výběr dat                    .
SAPMKCPD           Výmaz plánovacích dat s výběrem ukazatele               .
SAPMKCPL2          Automatické plánování                         .
SAPMKCSL           SAP-EIS: Kvanta dat                          .
SAPMKCSP           Modulpool blokování období                      .
SAPMKCTR           EC-EIS/EC-BP: Transport EC-EIS/EC-BP                 .
SAPMKDEL           Výmaz několika cyklů najednou                     .
SAPMKE0C_TEMP        Program SAPMKEC0_TEMP                         .
SAPMKE1P           EC-PCA: Kopírování plán.předlohy                   .
SAPMKE61           Program SAPMKE61: Hlavní program pro kopírování skupiny nákl.druhů  .
SAPMKEA3           CO-PA: Údržba oblasti hosp.výsl.                   .
SAPMKEA3_NEW         Údržba oblasti hosp.výsledku (struktury dat)             .
SAPMKEC0           EC-PCA: Transport nastavení customizingu               .
SAPMKEC1           EC-PCA: Údržba kmen.dat                        .
SAPMKEC4           EC-PCA: Monitor (přiřazení)                      .
SAPMKEC6           EC-PCA: Převzetí položek rozvahy                   .
SAPMKEC7           EC-PCA: Vyvolání údržby substituce                  .
SAPMKECM_MAIN        Program SAPMKECM_MAIN (hlavní program monitoru customizingu CO-PA)  .
SAPMKECM_VALUATION      Program SAPMKECM_VALUATION (část monitoru customizingu CO-PA)     .
SAPMKECM_VFIELDS       Monitor customizingu - analýza hodnotového pole            .
SAPMKECP           CO-PA: Kopírování šablon oblastí hosp.výsledku            .
SAPMKEDR           Customizing pro odvoz.atributů                    .
SAPMKEDV           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMKEFB           Modulpool pro objekty oprávnění                    .
SAPMKEFT           SAP-EIS: Transport EIS                        .
SAPMKEI2           Pořizování/zobrazení JP                        .
SAPMKEND           CO-PA: Údržba změn přiřazení                     .
SAPMKETREPROT        Protokolace přístupu k úrovním sumarizace               .
SAPMKETRESTORAGE       Údržba 'Alternativní schránka' úrovní sumarizace           .
SAPMKFPC           Funkčnost pro údržbu verzí pevné ceny                 .
SAPMKGA1           Alokace: Přehled probíhajících cyklů                 .
SAPMKGA2           Alokace: Modulpool běhu                        .
SAPMKKAA           Analýza hosp.výsl.                          .
SAPMKKAB           Defin.blokov.období                          .
SAPMKKAC           Modulpool stanov.rozprac.                       .
SAPMKKB0           Modulpool výkaznictví kalkulace                    .
SAPMKKB2           Údržba vlastních zpráv uživ.pro kalkul.KKB              .
SAPMKKB3           Modulpool údržby skupin nákl.druhů/skupin nákl.prvků         .
SAPMKKB4           Modulpool výkaznictví pro kalkulaci na jednici            .
SAPMKKB5           Údržba parametrů reportingu závislých na aplikaci           .
SAPMKKP0           KTR-kontin.výroba: Údržba kmen.záznamů hierarchie           .
SAPMKKP2           Sériová výroba NN: Stanovení odchylky v hierarchii nosit.nákladů   .
SAPMKKP4           KTR-proces.výroba: Výkaz hierarch.nositelů nákladů          .
SAPMKKPA           Rozvržení skut.nákladů na nosit.nákladů - proces.výroba        .
SAPMKKPP           Plánování nosit.nákladů                        .
SAPMKKPZ           KTR-Kontin.výroba: Zjištění přirážky pro nositele nákladů       .
SAPMKKRD           Řízení dialogu: Roll-up objek.CO                   .
SAPMKKS0           Stanovení odchylek                          .
SAPMKLSDC          Kontrola jednotlivé transakce: Úvěr.limit               .
SAPMKLSI01          Úvěrový limit: Transakce ke správě poskytnutí záruk          .
SAPMKMA1           Nákladová střediska: Hrubé pořizování dat, zpracování sestavy     .
SAPMKMA6           Km.zázn.druhů výkonů                         .
SAPMKOAU           Vstup.obr.-zúčtov.                          .
SAPMKOMP           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMKOSA           Sběrač výrobních nákladů                       .
SAPMKOSA_46         Program SAPMKOSA_46                          .
SAPMKPT2           Plánovací nástroje: Aktivace jednotlivých položek a integrace plánu  .
SAPMKPT4           Nástroje plánování: Plán-"plán, skut.-"plán pro libovolné objekty CO .
SAPMKPT5           Program SAPMKPT5                           .
SAPMKPU1           Přehodn.plánu: Transakce pro údržbu                  .
SAPMKPU2           Přehodnocení: Modul pool běhu                     .
SAPMKSA0           Údržba rozlišení náklad.středisek                   .
SAPMKSRD           Sumarizace nákl.střed.                        .
SAPMKSRE           Proved.roll-up                            .
SAPMKSZB           Provedení rozlišení CO-OM                       .
SAPMKWM1           Program pro převzetí dat LIS do CO                  .
SAPMKXHI           SAP-EIS: Údržba hierarchie                      .
SAPML03N           Údržba nouzového přepínače pro řízení změn decentralizovaného WMS   .
SAPML03T           Vytvoření skladového příkazu: Dynpra, refer.doklady,...        .
SAPML04I           Modulpool: Inventura                         .
SAPML05S           Modulpool: Hromadné běhy                       .
SAPMLDAP           Připojení adresáře                          .
SAPMLDAPMAP         Program SAPMLDAPMAP                          .
SAPMM00C           Dynamická modifikace obraz.                      .
SAPMM03A           Zobrazení změnových dokladů                      .
SAPMM03D           Profily dispozic pro údržbu kmen.soub.materiálu            .
SAPMM03E           Údržba měrné jednotky materiálu                    .
SAPMM03G           Nastavení označení k výmazu materiálu                 .
SAPMM03K           Údržba krátkých textů materiálu                    .
SAPMM03M           Údržba kmen.soub.mat.                         .
SAPMM03S           Údržba zvlášt.zásob                          .
SAPMM03Y           Údržba řídícího záznamu materiálu                   .
SAPMM03Z           Změna druhu materiálu                         .
SAPMM06B           Modulpool - požadavky na objedn.                   .
SAPMM06E           Modulpool - vyřizování objedn.                    .
SAPMM06I           Modulpool - zpracov.inf.nákupu                    .
SAPMM06L           Modulpool: Vyhodnocení dodavatele                   .
SAPMM06R           Report.- nákupní doklady                       .
SAPMM07I           Modulpool pro inventuru                        .
SAPMM07M           Modulpool pro pohyb materiálu                     .
SAPMM07N           Nalezení zpráv : Vedení zásob                     .
SAPMM07R           Modulpool pro rezervace                        .
SAPMM07S           Modulpool pro namátkovou inventuru                  .
SAPMM08K           Údržba zúčtovacího účtu PM/PF                     .
SAPMM08N           Přehled faktur                            .
SAPMM08N_MR1B        Přehled faktur                            .
SAPMM08T           Likvidace faktur: Texty                        .
SAPMM08Y           Modulpool k transakcím MR32, MR33, MR34 a MR35            .
SAPMM11E           Poříz.testu                              .
SAPMM11P           Vyřizování služeb - km. data - položka výkonů             .
SAPMM11Y           Program testu -poříz. SAPLMLSR                    .
SAPMM60M           GP Gener.výrob.plánu - EXCEL - rozhraní                .
SAPMM60X           Modulpool                               .
SAPMM61C           Customizing: Plánov.potřeb                      .
SAPMM61G           Založení, změna a zobrazení sériových zakázek             .
SAPMM61I           Plánov.kalendář PPS                          .
SAPMM61K           Řídící program dispozice                       .
SAPMM61L           Dlouhodobé plánování: Plánovací scénář                .
SAPMM61O           Zobrazení zapříčiňujíc.potřeb                     .
SAPMM61P           Zpracování plánované zakázky                     .
SAPMM61R           Dispoziční seznam                           .
SAPMM61S           Řízení sériových čísel                        .
SAPMM61U           Změna klíče projektů                         .
SAPMM61W           Prognóza                               .
SAPMM61X           Statist.doby běhu                           .
SAPMMBW1           EC: display special stocks                      .
SAPMMCHCL          Konverze třídy šarží                         .
SAPMMCL1           Logistická informační knihovna                    .
SAPMMCLF           Modulpool klasifikace                         .
SAPMMCLK           Údržba třídy jako nástroj pro různé objekty              .
SAPMMCLS           Výsledek hledání                           .
SAPMMCLU           Třídy: Utilities                           .
SAPMMCP3           Správa skupin výrobků                         .
SAPMMCP6           Modulpool hrubého plánování odbytu a výroby              .
SAPMMCP7           Modulpool: Založení aktivity pro batch                .
SAPMMCS1           Centrální modulpool pro generování druhů statistiky          .
SAPMMCS2           Centrální modulpool pro vytvoření vyhodnocení             .
SAPMMCS3           Údržba katalogu polí a inform.struktur                .
SAPMMCS4           Modulpool pro řízení generovaných standardních analýz         .
SAPMMCS7           Modulpool pro definici logických informačních struktur        .
SAPMMCSC           Customizing standard.analýz                      .
SAPMMCSE           Generování události LIS                        .
SAPMMCSH           Modulpool pro všeobecnou hierarchii                  .
SAPMMCSV           Modulpool pro správu verzí výběru v LIS                .
SAPMMCY1           Modulpool pro Early Warning: Správa výjimek              .
SAPMMDRP           Modul pool - plánování distribuce                   .
SAPMMEWP           Založení objednávky Web                        .
SAPMMG01           Řídicí program - kmenová údržba mat.                 .
SAPMMG02           Řídící program pro údržbu kmen.soub.artiklu              .
SAPMMGC5           Program SAPMMGC5                           .
SAPMMMLS           Modulpool transakce MMLS                       .
SAPMMPKB           Tabule kanbanu                            .
SAPMMPKR           Definice říď.cyklu                          .
SAPMMPKW           Transakce pro kanban - aplikace internetu               .
SAPMMPRP           Udržba profilů prognózy kmen.soub.materiálu              .
SAPMMRHW           Modulpool SAPMMRHW (zaúčtování/likvidace faktur)           .
SAPMMSDL           Vstup do hromadného zpracování nad rámec aplikace           .
SAPMMTSK           Nastavení multitaskingu                        .
SAPMMWCH           Program SAPMMWCH                           .
SAPMMWE0           Rámcový program MEW0                         .
SAPMMWE1           Modulpool: Založení požadavku na potřebu               .
SAPMMWE2           Modulpool: Založení požadavku na potřebu - MEW3            .
SAPMMWE3           Modulpool: Uvolnění nákupních dokladů - MEW5             .
SAPMMWE6           Modulpool: Založení požadavku na potřebu               .
SAPMNB01           Vyrovnání obratu pro dodatečné zúčtování - již nepoužívat !!!     .
SAPMO10M           Separátní ocenění materiálu                      .
SAPMO20M           Automatické účtování                         .
SAPMOH20           CUSTOMIZING: Údržba skupin zúčtovacích konstant            .
SAPMOIAD           Zpracování požadavků na tisk pro výpisy výměn             .
SAPMOIAJ           User-exits pro oblast výměn                      .
SAPMOIAN           Výměny - výpis zápočtu                        .
SAPMOIAQ           Jedn.položky (modulpool)                       .
SAPMOIAU           Modulpool LVZ                             .
SAPMOIB2           Transakce - údržba hodnot pro přepočet množství ropných produktů   .
SAPMOIB_DEF         Program SAPMOIB_DEF                          .
SAPMOICF           Dialog údržby pro nalezení vzorce a průměrné ceny           .
SAPMOICJ           Nástroj modifikace: Program pro generování              .
SAPMOICSDPDCM        Program SAPMOICSDPDCM                         .
SAPMOIFA           IS-OIL/MRN-údržba stanoviště                     .
SAPMOIFD           IS-OIL/MRN - zpracování změnových dokladů               .
SAPMOIGA           TD - Odsouhlasení skupin (kompatibilita)               .
SAPMOIGC           TD - přepravní jednotka                        .
SAPMOIGD           TD - řidič                              .
SAPMOIGM           TD - měřidlo na vozidle                        .
SAPMOIGR           TD - stacionární měřidlo                       .
SAPMOIGS           TD: Přeprava pro plánování, nakládku a potvrzení dodávky       .
SAPMOIGV           TD - kmenová data: Vozidla                      .
SAPMOIHL           Modulpool pro kmenová data licence                  .
SAPMOIHL2          Kmenová data licence                         .
SAPMOIIA           Údržba přiřazení skladového objektu - nespecifické pro aplikaci    .
SAPMOIIC_DIP         Úroveň hladiny nádrže - založení                   .
SAPMOIID           Údržba přiřazení měřidel - není spojeno s aplikací          .
SAPMOIII           Aktualizace zásoby zákazníka                     .
SAPMOIJA           IS-Oil/TSW: Kmenová data - transportní systém             .
SAPMOIJL           IS-Oil/TSW: Kmenová data - stanoviště TSW               .
SAPMOIJPI          IS-Oil/TSW: Aktualizace fyzické zásoby                .
SAPMOIJR           IS-Oil/TSW: Kmenová data - partnerké role               .
SAPMOIJRD          Interaktivní prognóza zásoby                     .
SAPMOIJT           IS-Oil/TSW: Zpracov.dokl. o DP - zadání/změna pohyb. dokladu     .
SAPMOIJTN          TSW: Zpracování dokladu                        .
SAPMOIJTS_CD         Přepravní systém, zpracování změnového dokladu            .
SAPMOIKM           SSÚN - údržba kmenových dat IDN                    .
SAPMOIKN           Uvolnění IDN                             .
SAPMOIKP           IS-Oil/TPI: Workbench pro plánování přepravy             .
SAPMOIKT           Údržba času/data pro zakázky/dodávky/přepravy             .
SAPMOIKU           Manuální zadání IDN dat nakládky                   .
SAPMOIRB           IS-Oil/SSR: Údržba stanovišť                     .
SAPMOIRB_01         IS-Oil/SSR: Správa oblastí stanovišť                 .
SAPMOIREDTF         Aplikace pro data transkace PK                    .
SAPMOIRH_21         Internetová transakce pro sledování ceny konkurence (IS-Oil/SSR)   .
SAPMOIRH_31         Internetová transakce pro přístup ke kmen.datům stanoviště(IS-Oil/SSR).
SAPMOIRH_41         Internetová transakce pro stavy měřidel (IS-Oil/SSR)         .
SAPMOIRH_51         Internetová transakce pro stavy hladiny (IS-Oil/SSR)         .
SAPMOLVI           CS výběrová menu pro MM-WM - customizing               .
SAPMOMB1           Důvod pohybu                             .
SAPMOMB2           Navrhované hodnoty - rezervace                    .
SAPMOMB3           Zobrazení zásob                            .
SAPMOMB4           Číselné intervaly nákupu                       .
SAPMOMB5           Všeobecné nastavení tisku vedení zásob                .
SAPMOMB6           Všeobecné nastavení tisku vedení zásob                .
SAPMOMB7           Dynamická disponibilita OMB1, OMCP, OMCM               .
SAPMOMB9           Automatický sklad                           .
SAPMOMBA           Zobrazení zásob                            .
SAPMOMBB           Tisk etiket                              .
SAPMOMBC           DisponibilitaZávodu                          .
SAPMOMBD           Globální parametry ocenění pro tab. TCURM               .
SAPMOMBE           Globální parametry ocenění pro tab. TCURM               .
SAPMOMBF           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMOMD1           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD2           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD3           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD4           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD5           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD6           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD7           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMD8           Klasifikovatelné objekty                       .
SAPMOMDB           Customizing: Konverze plán.zakázky -" výrobní zakázku         .
SAPMOMEL           Nákupní sestavy                            .
SAPMOMEV           Customizing - konsignace pomocí konsign.inform.záznamu        .
SAPMOMEW           Customizing: Aktivace infozáznamu pro výpočet poskyt.komponenty    .
SAPMOMR0           Likvidace faktur, předchozí dynpra                  .
SAPMOMR3           Klíče tolerance a toleranční meze                   .
SAPMOMR4           PřílKDokladu                             .
SAPMOMS0           Kmenová data materiálu, předchozí dynpra               .
SAPMOMS1           Podn. kalendář/Přiřazení závodu                    .
SAPMOMS2           ÚdržbaČísIntervalu Dodavatel OMCJ                   .
SAPMOMS3           Třídy ocenění a reference k třídám účtů                .
SAPMOMS4           Měrné jedn.                              .
SAPMOMW0           Ocenění, předchozí dynpro                       .
SAPMOPFI           Business Transaction Events: Doplňkové komponenty v menu       .
SAPMOPFIIMG         Modulpool k vyvolání "Menu oblasti" FIBF z IMG            .
SAPMOPPQ           Větvení dynpro pro customizing externího pořízení v plánování potřeb .
SAPMOUT1           Logistika, předchozí dynpra                      .
SAPMP50A           Kmen.personál.data-vstupní obraz.                   .
SAPMP50ASR          Modulpool HR Administrative Services (DAB)              .
SAPMP50A_CE         PersonId & Combobox pro osob.přiřazení                .
SAPMP50D           Seznam infotypů                            .
SAPMP50J           Nástroj rozšíření pro infotypy administrace personálu         .
SAPMP50R           Popup to get MOLGA                          .
SAPMP51E           Zásoba práce-čas.management                      .
SAPMP51S           Modulpool pro generování plánu směn                  .
SAPMP52X           Transakce PA03: Údržba personál.správního záznamu           .
SAPMP53B           Modulpool pro potvrzování                       .
SAPMP53L           Modulpool pro pořizování dat výkonové mzdy              .
SAPMP56F           Modulpool pro účetní transakci HR-FI/CO                .
SAPMP56PS_TRG        Program SAPMP56PS_TRG                         .
SAPMP56T_PD         Program SAPMP56T_PD                          .
SAPMP56T_WEB_INTERFACE    Modulpool pro test funkčních modulů PTRA_WEB_INTERFACE        .
SAPMP56V           Zpracování záloh                           .
SAPMP5A0           Modulpool pro menu zúčtování Rakousko?                .
SAPMP5C0           HR-Švýcarsko: Rychlé zadávání p.prv.nástup              .
SAPMP5E0           Rychlé zadávání kmen.dat Španělsko                  .
SAPMP5GQ           Qualifying Day Pattern Generation                   .
SAPMP5X0_CE         Přijetí - identifikace pracovníků                   .
SAPMPAB1           Zobrazení / změna výrobních odvolávek                 .
SAPMPAP3           Postupy uchazečů(PB50 a PB60)                     .
SAPMPAP4           Opětovná identifikace vícenásobných uchazečů a pracovníků, kt.odešli .
SAPMPAP6           Rychlé zadávání: Převzetí dat uchazečů                .
SAPMPAP9           Vyvolání WinWord pro customizing                   .
SAPMPCA3           EC-PCA: Výmaz pohybových dat                     .
SAPMPCAP           EC-PCA: Změna plán.hodnot / Vyvolání plánování GL           .
SAPMPCP0           Účtování do účetnictví: Zpracování běhů účtování           .
SAPMPDSY           Program SAPMPDSY                           .
SAPMPE00           Údržba schémat a pravidel personál.výpočtů              .
SAPMPE01           Editor pro schémata zúčtování mezd a platů              .
SAPMPE04           Transakce PE04: Založení funkcí a operací               .
SAPMPE50           Editor formuláře HR                          .
SAPMPE51           Editor formuláře HR                          .
SAPMPE51_CHECKTABLES     Údržba kontrolních tabulek pro formuláře HR              .
SAPMPECLUSTER        Program SAPMPECLUSTER                         .
SAPMPEST           Zobrazení/údžba modelu procesu pro správu statusu           .
SAPMPEXPQ          Program SAPMPEXPQ                           .
SAPMPFM1           Period-End Partner: Hlavní program                  .
SAPMPLAN           Údržba parametrů plánování                      .
SAPMPMMI           HR: Všeobecné rozhraní k údržbě kmenových dat             .
SAPMPMWF           Obrazovka HTML ke vzoru workflow 20000317               .
SAPMPRAP           Rozhraní pro externí systémy uchazečů                 .
SAPMPT50           Přehled kontingentů                          .
SAPMPU12           Připojení na cizí zúčtování - Modulpool transakce PU12        .
SAPMPU16           Správa šeků                              .
SAPMPU30           Údržba mzd.druhů - Modulpool pro transakci PU30            .
SAPMPU95           HR: Prostředí pro údržbu T512W - views                .
SAPMPU98           Přiřazení mzd.druhů ke skupinám mzd.druhů               .
SAPMPUFK           Zpracování formulářů                         .
SAPMPUST           Moduly pro novou správu statusu                    .
SAPMPW02           Internet.scénář 'Career Center' : OBSOLET (nahrazeno pomocí PBW3)   .
SAPMPW03_TC         Modulpool SAPMPW03_TC                         .
SAPMPW04           SAPMPW04: OBSOLET                           .
SAPMPW10           Program SAPMPW10: OBSOLET                       .
SAPMPZ00           ESS: Počáteční menu                          .
SAPMPZ01           Seznam pracovníků                           .
SAPMPZ01C          Program SAPMPZ01C (transakce PZ01C)                  .
SAPMPZ04           ESS: Řízení s hlavičkovou a datovou obrazovkou pro Web.report     .
SAPMPZ07           Modulpool pro scénář Internetu "Zobrazení zam.výhod"         .
SAPMPZ14           Modulpool pro scénář internetu "Open Enrollment"           .
SAPMPZ15           ESS - opatření pro přijetí                      .
SAPMPZ23           Program SAPMPZ23 (transakce PZ23)                   .
SAPMPZ30           Program SAPMPZ30                           .
SAPMPZ50           Who'sWho: Vlastní data                        .
SAPMQBAA           QM v zásobování: Zpracování QINF                   .
SAPMQCPA           Zprac.předlohy osvědčení                       .
SAPMQCPR           Program SAPMQCPR - osvědčení v pořízení                .
SAPMQCWA           Modulpool: Osvědčení o jakosti ve World Wide Web (dialogy)      .
SAPMQDDR           Dynamizační pravidla, modulpool                    .
SAPMQDQL           Úroveň jakosti,modulpool                       .
SAPMQDSP           Přejímací plány, modulpool                      .
SAPMQDSV           Metoda nam.kontroly, modulpool                    .
SAPMQEEA           Zprac.výsledku kontroly                        .
SAPMQEVA           Rozhodnutí o použití/ registraci zásob v QM              .
SAPMQFFE           Registrace chyb-vstup                         .
SAPMQM00           QM: SUBSCREENs k hlášení jakosti                   .
SAPMQMSP           Specifikace materiálu                         .
SAPMQMWF           Obrazovka HTML ke vzoru workflow 24500047 - hlášení jakosti      .
SAPMQPBA           Použití skupin kódů                          .
SAPMQPCA           Použití kontrol.metody                        .
SAPMQPDA           Použití kmen.atributu kontroly                    .
SAPMQSCA           Údržba kmene kontr.metod                       .
SAPMQSEA           Vyhodnocení kontr.katalogu                      .
SAPMQVDM           Infozáznam QM, řízení QM v SD                     .
SAPMRHPE_WWW         Advanced HR: Údržba profilu -" Hlavní program             .
SAPMRHPE_WWW_DEMO      Advanced HR: Osoba k uživateli                    .
SAPMRHPE_WWW_HEAD_PERSON   Advanced HR: Hlavička objektu -" Osoba                .
SAPMRHPE_WWW_PART_QUALI   Advanced HR: Dílčí profil -" kvalifikace               .
SAPMRMCU           Profil sériové výroby - asistent                   .
SAPMRRI1           Monitor výkazu                            .
SAPMRSA1           Původní AWB                              .
SAPMRSAU           Modulpool pro údržbu pravidel aktualizace               .
SAPMRSBW           Program SAPMSUGL                           .
SAPMRSCATTAWB        Program SAPMRSCATTAWB                         .
SAPMRSD0           Vstup: Zpracování infokostky / katal.infoobjektů           .
SAPMRSDO           Údržba infoobjektu                          .
SAPMRSPLF1          Program SAPMRPLF1                           .
SAPMRSSE           Vstup do výběru infokostky                      .
SAPMS01C           Údržba oprávnění a profilů                      .
SAPMS01D           Založení polí oprávnění (zastaralé)                  .
SAPMS01E           Založení objektů oprávnění                      .
SAPMS01J           Údržba uživatele                           .
SAPMS05W           Administrace uživatelů Internetu                   .
SAPMS33C           Context Builder: Vstupní obrazovka                  .
SAPMS380           Chyba běhu programu ABAP                       .
SAPMS38E           Vývoj programu ABAP/4: Editor (SE38)                 .
SAPMS38L           Knihovna funkcí                            .
SAPMS38M           Vývoj programů ABAP4, reporting ABAP4 (SE38, SA38, SC38)       .
SAPMS38O           Údržba infosad                            .
SAPMS38R           Údržba queries                            .
SAPMS38S           Údržba skupin uživatelů                        .
SAPMS38T           Analýza běhu programu                         .
SAPMS38U           Údržba rozšířené schránky ABAP Query                 .
SAPMS38V           Údržba tabulky TVARV (pomocí SM31 nebo přímo pomocí STVARV)      .
SAPMSAD0           Správa adres: Modul-pool pro transakce                .
SAPMSADR           Vstup pro transakci údrž.adres                    .
SAPMSBDT           Rekordér transakcí, dávkový vstup                   .
SAPMSBR0           Utility pro odvětví                          .
SAPMSCAT           Computer Aided Test Tool                       .
SAPMSCC1           Kopírování tabulek závislých na klientu z klienta           .
SAPMSCDO           Modulpool pro údržbu objektu pro vytvoření změnového dokladu     .
SAPMSCEM           CATT - EM                               .
SAPMSCKT           Kontrola konzistence katalogu objektů                 .
SAPMSCLS           Simulace: Zákaznická rozšíření                    .
SAPMSCMP           Editor dělené obr. pro srovnání ABAP                 .
SAPMSCOMP          Údržba adres firem uživatelů                     .
SAPMSCUA           Program SAPMSCUA                           .
SAPMSD20           MC-objekt: Atributy                          .
SAPMSD23           Id matchkódu: Atributy                        .
SAPMSD24           DD:Agregáty: Pole pro Id MC                      .
SAPMSD26           DD:Agregáty: Základní tabulky pro objekt MC              .
SAPMSD27           DD:Agregáty: Pole pro view, view entity, objekt MC          .
SAPMSD28           DD:Agregáty: Podmínka výběru pro Id MC                .
SAPMSDIA           Správa dialogového modulu                       .
SAPMSDXX           DD: Dialogové moduly pro DD v SEU                   .
SAPMSDYN           Stromová struktura sekvence dynper                  .
SAPMSED4           Editor segmentu                            .
SAPMSED5           Vývoj typů IDoc                            .
SAPMSED6           Editor pro údržbu views logických zpráv pro typy IDoc         .
SAPMSED7           IDoc: Testovací nástroj pro vstup.zpracování IDoc           .
SAPMSEDC           Editor Splitscreen - vstup                      .
SAPMSEDIDOCU         Dokumentace v oblasti rozhraní - IDoc                 .
SAPMSEDIPARTNER       Údržba partnerské dohody                       .
SAPMSEDMESTYP        Strom zpráv pro zpracování IDoc                    .
SAPMSEDPORT         Popis portu pro zpracování IDoc                    .
SAPMSEDR           IDoc: Opravné a kontrolní programy                  .
SAPMSEDS           DD_ Technická nastavení transakce údržby               .
SAPMSEDT           Editor ABAP                              .
SAPMSEM1           Systémová hlášení                           .
SAPMSEMM_UTIL        Vstupní obrazovka: Prohlížeč modifikací, pomůcky           .
SAPMSERP           Strom výkazů                             .
SAPMSEUM           Informační systém DW: Údržba stromů transakce SE89          .
SAPMSEUN           Menu Painter: Norm.údržba                       .
SAPMSEUZ           Hierarchie vyv.                            .
SAPMSF01           Vstup do údržby prvků procesního modelu                .
SAPMSGTB           Utility DB pro tabulky DD                       .
SAPMSHD0           Údržba variant transakce                       .
SAPMSHLP           Systém nápovědy pro systém SAP                    .
SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK  Program SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK                  .
SAPMSIZE           Program SAPMSIZE                           .
SAPMSJOB           Uživ.rozhraní pro správu jobu                     .
SAPMSL02           PAW - vstupní obrazovka                        .
SAPMSL311          PAW - definice typu testu                       .
SAPMSL32           PAW - definice katalogu testů                     .
SAPMSL96           PAW - výsledky - řízení uvolnění                   .
SAPMSLDAPICUST        Customizing: Přístupová data - System Landscape Directory       .
SAPMSLDB           Modulpool pro transakci SLDB (logické databáze)            .
SAPMSLIC           Saplicense Transaktion SLIC                      .
SAPMSLLT           Zobrazení výkonové statistiky překladu                .
SAPMSLOG           Správa protokolů: Zobrazení a reorganizace              .
SAPMSLW_ADMIN        Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSLW_ADMIN_II       Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSM13           Program SAPMSM13                           .
SAPMSM14           Program SAPMSM14                           .
SAPMSM19           SecAudit: Nastavení parametrů auditu (globální, permanentní)     .
SAPMSM29           Převzetí vzoru u tabulek (závislých na klientovi)           .
SAPMSMES           Modulpool pro zprávy/identifikátor zpráv               .
SAPMSMOD           Správa rozšíření SAP                         .
SAPMSMPE           Hlavní transakce pro rozhraní CUA                   .
SAPMSMWF           Obrazovka HTML ke vzoru workflow 20000318 - servisní hlášení     .
SAPMSNRO           Vstup do údržby objektu čís.intervalu                 .
SAPMSNUM           Parametrizovaná transakce k údržbě číselného intervalu        .
SAPMSP00           sequencing                              .
SAPMSPAM           Modulpool pro transakci SPAM                     .
SAPMSPTP           Údržba textových prvků pro formátování.                .
SAPMSQIO           Fronta správní transakce                       .
SAPMSRCTP          Dálkově řízené zpracování transakce: Část serveru controlleru     .
SAPMSRD0           Dotaz.obrazovka Data Dictionary                    .
SAPMSRMQUERY         Program SAPMSRMQUERY                         .
SAPMSROLECMP         Program SAPMSROLECMP                         .
SAPMSRR1           Asistent administrace systému: Hlavní modul              .
SAPMSS03           Performance: Workload analysis of the SAP system (transaction ST03)  .
SAPMSSCA           Termín.kalendář: Administrace                     .
SAPMSSCB           Pomocné routiny pro debugger formuláře                .
SAPMSSCC           Customizing řídících tabulek SAPscript                .
SAPMSSCD           Zobraz.textu jako sest.ABAP                      .
SAPMSSCE           SAPscript-standard.text-údržba                    .
SAPMSSCF           SAPscript-Údržba formulářů                      .
SAPMSSCG           SAPscript-nástroj překladu pro formuláře               .
SAPMSSCH           SAPscript: Správa grafik založených jako texty            .
SAPMSSCO           Správa fontů                             .
SAPMSSCS           SAPscript-údržba stylu                        .
SAPMSSCU           SAPscript: Nástr.údržby pro konverzi tisk.formátu           .
SAPMSSFO           SAP Smart Forms: Nástroj údržby                    .
SAPMSSFS           SAP Smart Forms: Nástroj pro údržbu Smart Styles           .
SAPMSSLS           Demo pro výběrovou obrazovku jako vstupní dynpro pro modulpool    .
SAPMSSOM           SAPoffice: Dialogový modul SO_OBJECT_MANAGER             .
SAPMSST1           Vyhodnocení projektu pro projekty CATT/IMG              .
SAPMSSY7           Scheduler                               .
SAPMSSYS           Interní systém: Spuštění reportu přes transakci parametrů SUB%    .
SAPMST10           Table Call Statistics                         .
SAPMST100DIALOG       Vstup pro dialog T100-Call                      .
SAPMSTAZ           Zobrazení obsahu tabulek                       .
SAPMSTBM           Údržba starých standardních tabulek                  .
SAPMSTFB           CATT - test funkčního modulu                     .
SAPMSTRD           Výstup počtu n-tic tabulky podle statistiky              .
SAPMSU17           Údržba přiřazení typu entity - tabulka                .
SAPMSU20           Údržba polí oprávnění                         .
SAPMSUGL           Program SAPMSUGL                           .
SAPMSVIM           Generování funkčního modulu s rozš.údržbou tabulky          .
SAPMSVMA           Rozš.údržba tabulky: Transakce dispatchera              .
SAPMSWEC           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMSWEV           Prototyp view-clusteru s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)       .
SAPMSWRP           IAC: Vstupní transakce pro status workflow              .
SAPMSWUB           Workflow: Údržba RFC destination                   .
SAPMSX02           SAPconnect Easy E-Mail                        .
SAPMSYNT           Vyhodnocení syntaxtrace                        .
SAPMSYST           Systémový program                           .
SAPMTABLECONTROL_TEMPLATE  Rámec pro generování TableControl (gen.)               .
SAPMTABSTRIP_TEMPLATE    Rámec pro generování TabStrip (gen.)                 .
SAPMTCUWS_MAT_APO      Program SAPMTCUWS_MAT_APO                       .
SAPMTOBJ           Specifikace objektů údržby a transportu                .
SAPMTTE_DT_MAINT_UI     Údržba rozhodovacího stromu                      .
SAPMTXWV           Údržba view                              .
SAPMTXXV           DEfinování view dat.extraktu                     .
SAPMTZ10           Programování dialogu: Příklad zavádění (transport dat)        .
SAPMTZ20           Programování dialogu: Zpracování funkčního kódu            .
SAPMTZ30           Programování dialogu: Kontroly zadávání                .
SAPMTZ31           Programování dialogu: Kontroly zadávání                .
SAPMTZ40           Programování dialogu: Řízení obraz.                  .
SAPMTZ50           Programování dialogu: Modifikace obraz.                .
SAPMTZ60           Programov.dialogu: Zobrazení formou tabulek (Table Control)      .
SAPMTZ61           Programování dialogu: Zobrazení tabulek (Step Loop)          .
SAPMTZ70           Programování dialogu: Připojení zpracování seznamu          .
SAPMTZ80           Programování dialogu: Oprávnění                    .
SAPMTZ90           Programování dialogu: Zablok.                     .
SAPMTZA0           Programov.dialogu: Asynchronní aktualiz.databáze           .
SAPMTZB0           Programování dialogu: Dokumentace a help               .
SAPMU91I           Roztřídění textových souborů v TDM..-tabulky, verze 'AD'       .
SAPMUD00           Data Modeler                             .
SAPMUNIT           Modulpool pro údržbu měrných jednotek                 .
SAPMUSLG           Inf.systém-rozdělení uživatelé                    .
SAPMV08A           Skupiny odbytových dokladů                      .
SAPMV13A           Údržba podmínek                            .
SAPMV13B           Údržba zpráv                             .
SAPMV13H           Údržba podmínek pro nalezení šarže                  .
SAPMV13N           Podmínky: Zprac.natur.rabatu/bonusový nákup              .
SAPMV13R           Odvození: Údržba podmínk.záznamů                   .
SAPMV14A           Hlavní program pro generování sestav podmínek             .
SAPMV23N           Bonusový nákup: Údržba seskupení materiálu              .
SAPMV43A           Modulpool pro kontakty odbytových akcí                .
SAPMV43M           Modulpool ke zpracování seznamů adres                 .
SAPMV45A           Zprac.zakázky odběratele                       .
SAPMV45B           Program dummy pro nové rozhraní                    .
SAPMV45W           Scénář SD 'Příjem zakázky s konfigurací'               .
SAPMV45X           Scénář SD 'Status zakázky'                      .
SAPMV45Y           Scénář SD: 'Freedom to shop'                     .
SAPMV50A           Modulpool Dodávka  Všeobecně                     .
SAPMV50B           Modulpool požadavku přij.dodáv./ zpět.hláš.zakáz.PMO         .
SAPMV52A           Změnová transakce pro data zahr.obchodu                .
SAPMV52E           Modulpool zák.kontroly: Vývozní povolení všeobecně          .
SAPMV52G           Modulpool: Zákonná kontrola: Data kontroly v dokladech        .
SAPMV53C           Modulpool W&S: Customizing přehl.hr.zatíž. + vlny přípr.mat k odb.  .
SAPMV54A           Modulpool Přepravní náklady obecně                  .
SAPMV56A           Modulpool přepravy všeobecně                     .
SAPMV56_CAR_PL_TN_EV     SAPRV56_CAR_PL_TN_EV Program                     .
SAPMV57A           Modulpool: Údržba stupnice                      .
SAPMV60A           Zpracování faktury                          .
SAPMV689           Download program                           .
SAPMV80H           Nástroj modifikace: Program pro generování              .
SAPMV80P           Customizing partnera                         .
SAPMV80T           Nalezení textu                            .
SAPMV86E           Modulpool ke zpracování akreditivu                  .
SAPMV95E           Zahr.obchod: Zpracování preference: Všeobecné funkce         .
SAPMV98E           Zahr.obchod: Celní data                        .
SAPMV99E           Zahr.obch./clo: Vstupní obraz.zprac.FT                .
SAPMVBWB           Transakce údržby pro ocenění podílových/variabilních měrných jednotek .
SAPMVEI1           Založení prohlášení dodavatele                    .
SAPMVFSL           Zák.kontrola: Údržba záznamů - seznamy sankc.společn.         .
SAPMVNV2           WFMC: Vstup do druhů zpráv                      .
SAPMVSIS           PS: Verze, integrace                         .
SAPMVVSP           Paralelizovaná debetní pozice                     .
SAPMW01V           Modulpool; mezní ceny                         .
SAPMW01W           Vstup ke zobrazení změn.dokladu                    .
SAPMWAITEVENT        Scheduler                               .
SAPMWAKA           Vývoj akce                              .
SAPMWAST           Store WB: Akce                            .
SAPMWAUST          Store WB: Rozdělovník                         .
SAPMWB01           Celk./dílčí přecenění prodejní ceny v dialogu             .
SAPMWBE2           Údržba skupin závodu                         .
SAPMWBE3           Dialog; kmen.záznam závodu                      .
SAPMWCM03          Management kategor.: Údržba projektu                 .
SAPMWEWU           Modulpool pro konverzi EMU v obchodě                 .
SAPMWFRM2          Zpracování rozdělení                         .
SAPMWFRM3          Generování dodávky pro distribuci (CD, přímá distribuce FT)      .
SAPMWFRM8          Zpracování podpoložky v nákupu (vlastní rutiny a subscreens)     .
SAPMWMFA           PSC *** Hlavní program PLÁNOVÁNÍ SNÍŽENÍ CENY ***           .
SAPMWMVC           Správa stupnic hodnt a kvót                      .
SAPMWOG1           Dispozice zboží podléhajícího zkáze                  .
SAPMWOSD           SAP Retail Store: Údržba zákazníka                  .
SAPMWOSK           SAP Retail Store: Zakáz.spotřebitele                 .
SAPMWPED           Rozhraní Sales Audit Editoru                     .
SAPMWPRICREAT        Údržba cenových katalogů                       .
SAPMWPSTLE          Rozšíření pracovního postupu WPS                   .
SAPMWPSTLHM         DI A&D WPS: Hierarchie pracovních postupů               .
SAPMWRUECK          Zpětné hlášení na závod                        .
SAPMWS04200009H       Modulpool pro úlohu WS20000081                    .
SAPMWS20000081H       Modulpool pro úlohu WS20000081                    .
SAPMWSAF001         Program SAPMWSAF001: Konfigurační dialog               .
SAPMWSAF002         Program SAPMWSAF002: Dialog konfigurace DSX              .
SAPMWSAPO          Program SAPMWSAPO                           .
SAPMWSO2           Údržba modulu sortimentu                       .
SAPMWSO3           Kontrola zařazení pro kopii modulu sortimentu             .
SAPMWSO5           Údržba skupin sortimentu / tříd                    .
SAPMWSO6           Údržba sortimentů                           .
SAPMWWCC           Údržba zákazníka v internetu                     .
SAPMWWCC1          Údržba zákazníka v internetu                     .
SAPMWWG2           Údržba skupin materiálu/tříd a přiřazení od Release 4.0        .
SAPMWWMC           Reklamní prostředky: Customizing                   .
SAPMWWMJ           Katalog výrobků na internetu via ALEWEB                .
SAPMWWW0           Objekty pro aplikační komponenty Internetu              .
SAPM_RISK_OBJECT       Transakce údržby pro objekt nositele rizika              .
SAPM_WRF_INVOICE_SEL_SCREEN Modulpool pro dynpra k přehledu fakturačních dokladů (MIR6)      .
SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS   Program SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS                    .
SAPNOLINKS          Transakce pro deaktivaci propojení v oblasti IDoc           .
SAPPI250           Přenos z výrobních zakázek R/2 jako požadavky výroby PI       .
SAPPPKOM           Údržba technických parametrů pro volbu komunikace           .
SAPQISRW           Program SAPQISRW                           .
SAPQMWWW           Založení hlášení jakosti přes WWW                   .
SAPRCKM_MR11_SHOW      Program SAPRCKM_MR11_SHOW                       .
SAPRCKM_REPAIR_TABLES    Oprava tabulek ledgeru materiálu                   .
SAPRFIKA           Interaktivní systém zákaznických informací              .
SAPRLECHKIN         Modulpool: Registrace                         .
SAPRVV34           INTERNÍ: Nosný program pro referenční dynpro k rychlému pořízení   .
SAPSCPR7           Sady BC: Aktivace                           .
SAPSMGFI           Program SAPSMGFI                           .
SAPSMGFL           Program SAPSMGFL                           .
SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START  Program SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START                  .
SAPT457G           Transakce customizingu pro vyhodnocení MPS              .
SAPTIMCC1COMPARAM      Program SAPTIMCC1COMPARAM                       .
SAPUPS            Distribuční jednotka ALE: Rozhraní údržby               .
SAPUPSC00          Distribuční jednotka ALE: Customizing pro typy objektů        .
SAPVF05A           Modulpool vzorových dynper pro SAPMF05A                .
SAPVF40K           Modulpool vzorových dynper pro SAPMF05A                .
SAPVF40S           Modulpool vzorových dynper pro SAPMF05A                .
SAPVFRAD           Dynpro předlohy pro rychlé pořízení položek avíza           .
SAPVVKAG           Nosný program pro referenční dynpra pro rychlé pořízení v SAPLVKAG  .
SCDT_SYSTEM_MAPPING     Program SCDT_SYSTEM_MAPPING                      .
SDEMO_KWUIC_MULTI      Demoprogram pro Composite Control                   .
SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO    Demo program pro Composite Control (Single ID)            .
SGOS_OBJ_DISPLAY       Implicitní metoda objektu                       .
SLXE_MASTER         Hlavní program                            .
SPI_ALE_CALL         Program SPI_ALE_CALL                         .
SPI_BOR_CALL         Program SPI_BOR_CALL                         .
SPI_CM_MAINTAIN       Údržba metadat - monitoring procesu                  .
SPI_TRFC_CALL        Program SPI_TRFC_CALL                         .
SWB_TOOL_ACCESS       Program SWB_TOOL_ACCESS                        .
S_TRUSTMANAGER        Manager zabezpečení                          .
TFVZTXT1           Správa tabulky TZTXTS01 - textové rozhraní dopis.tabulky       .
UCUWB000           Program UCUWB000                           .
UGMD2_BDT_EXPERT_CUST    Program UGMD2_BDT_EXPERT_CUST                     .
UGUWB000           Program UCUWB000                           .
UGUWBCM0           Program UGWBCM - management změn                   .
UMB_BSC_CUST         Design Scorecard                           .
UMB_CM_MAINTAIN       Osobní ohodnocení: Údržba                       .
UMB_EBB_DESIGN        Program UMB_EBB_DESIGN                        .
UMB_MASS_MAINTENANCE     Hromadná údržba Balanced Scorecard                  .
UMB_STRATEGY_MAP       Přehled strategií                           .
UMB_ST_NAV          Program UMB_ST_NAV                          .
UMB_ST_VIEW         View šablony strategie                        .
UMC_CPM_MEAS         Menu: Performance Measurement Design                 .
UMC_CPM_STRAT        Menu: Strategy Management Design                   .
UMC_DFTRFC_CUST       Údržba standardního systému BW                    .
UMC_HTTP_PROXY_CONF     Include UMC_HTTP_PROXY_CONF                      .
UMK_BMK_XML_DOWNLOAD     Export hodnot benchmarků                       .
UMK_MB_MAINTAIN       Ukazatele & benchmarks                        .
UMR_RB_MAIN         Risk Builder                             .
USSRM            Program USSRM                             .
USS_CUST_TABLE        Údržba standardního systému BW                    .
USS_DESIGN          Customizing                              .
USS_DFTRFC_CUST       Údržba standardního systému BW                    .
USS_FILELOAD         Program USS_FILELOAD (zavedení soubor na server-txn. USS_FAS)     .
USS_UDOC0          Správa dokumentů                           .
USS_USTH0          Správa zájmových skupin                        .
USS_USUR0          Webový průzkum: Zpracování průzkumu                  .
USS_USUR1          Web Survey: Výběr příjemců                      .
VAL_RELN           Autorizace informace o release                    .
WAF_WIZARD          Průvodce pro Wireless Application Framework              .
WDLCOPY_FILL         Naplnění customizační tabulky WDLCOPY                 .
WISP_EINSTIEG        Plánování retailu: Údržba layoutu plánování: Vstup          .
WI_EXE_STARTER        Start provedení workitem                       .
WRFM_WSO6          Údržba sortimentů                           .
WRF_CREATESHOP        Program W_CREATESHOP                         .
WRF_MERKMALSWERTE      Program WRF_MERKMALSWERTE                       .
WRF_SINGLESHOP        Program WRF_SINGLESHOP                        .
WSI_OCI_GUI         Program WSI_OCI_GUI                          .
WSTN10            Dialog údržby dávky a plánování rozdělení               .
WWIACWY1           Seznam pracovníků: Základní transakce                 .
WWIACWY2           Seznam pracovníků: Listování se step loops              .
WWIACWY3           Seznam pracovníků: Nápověda zadávání s FIELD-TRANSPORT        .
WWIACWY4           Seznam pracovníků: Připojení Emailu                  .
WWIACWY5           Seznam pracovníků: Transakce multi frame               .
WWIACWY6           Seznam pracovníků: Synchronizace (Single Frame)            .
WWIACWY7           Seznam pracovníků: Synchronizace (Multi-Frame)            .
WWIACWY8           Seznam pracovníků: Synchronizace (Multi-Frame se změnou)       .
W_RHPE_SKILLSPROFILE     Program W_RHPE_SKILLSPROFILE                     .
W_RHPE_WWW_HEAD_PERSON    Advanced HR: Hlavička objektu -" Osoba                .
W_RHPE_WWW_PART_QUALI    Advanced HR: Dílčí profil -" kvalifikace               .
W_RHPE_WWW_START       Program W_RHPE_WWW_DEMO                        .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners