WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,674 (today: 538)
( 19 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Report             Titul                                 .

AAA_PRINT_MENU         Program EASYACCESS_PRINT_MENU - tisk struktury menu easyAccess    .
ABADRCHECK           Odvozování: Kontrola existence nekonzistentních záznamů v customizingu.
ABADRTRACE_NEW         Analýza kroků odvození                        .
ABAPHTML_MAINTAIN       Údržba bufferu HTML pro dokumentaci klíčových slov ABAP        .
ABAP_DOCU_LIST         Objekty dokumentace klíčového slova ABAP               .
ACAC_ARCHIVING_PREPARE     Manuální čas.rozlišení: Příprava archivace v nástroji čas.rozlišení  .
ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  Objekty čas.rozlišení                         .
ACAC_CARRY_FORWARD       Převod zůstatku v nástr.pro čas.rozlišení               .
ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   Příklad: Převzetí faktur dodavatele do nástroje pro časové rozlišení .
ACAC_DSITEMS          Zobrazení objektů časového rozlišení                 .
ACAC_DSPARAMS         Zobrazení parametrů                          .
ACAC_FI_RECONCILIATION     Odsouhlasení nástroje pro čas.rozlišení s fin.účetnictvím       .
ACAC_PERIODIC_POSTING     Manuální rozlišení: Spuštění periodic.běhu rozlišení         .
ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  Převod dokladů nástr.pro čas.rozlišení do účetnictví         .
ACAC_PSDOCITEMS        Manuál.rozlišení: Zobr.jednotlivých položek v nástr.pro čas.rozlišení .
ACAC_PSITEMS          Manuál.rozlišení: Zobr.souhr.hodnot v nástr.pro čas.rozlišení     .
ACAC_REVERSAL_POSTING     Storno period.běhů rozlišení                     .
ACC_BAPI_SXDA_DOCUMENT_POST  Vyvolání testu účet.dokumentu                     .
ACC_BAPI_TEST_BILLING     Testovací report pro BAPI Billing                   .
ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT     Vyvolání testu účet.dokumentu                     .
ACC_BAPI_TEST_GOODS_MOVEMENT  Testovací report pro BAPI Goods Movement               .
ACC_BAPI_TEST_INVOICE_RECEIPT Testovací report pro BAPI Invoice Receipt               .
ACC_CLASSIFY_OBJECT      Program ACC_CLASSIFY_OBJECT                      .
ACC_CUST_CALL         Program ACC_CUST_CALL                         .
ACC_INPH3_CHECK_AND_REPAIR   Report pro kontrolu přístupnost k INPH3                .
ACC_INTERFACE_FIELDS      Rozhraní k účetnictví: Přehled polí                  .
ACC_SYSTEM_SELECT       Účetní systém: Vymezení období platnosti               .
ACEPSCALLBKEDR         Odvozování atributů CO-PA: Zpětná volání               .
ACEPS_CARRY_FORWARD      Nástoj č.rozlišení - převod zůstatku                 .
ACEPS_CORRECTION_POSTING    Korektur.zaúčtování v nástr.pro čas.rozlišení (při nekonzistenci dat) .
ACEPS_FI_RECONCILIATION    Odsouhlasení nástroje pro čas.rozlišení s fin.účetnictvím       .
ACEPS_ITEM_TOTALS_RECON    Odsouhlasení nástr.čas.rozliš.: Souhr.záznamy s jedn.položkami    .
ACEPS_PERIODIC_POSTING     Nástroj pro čas.rozlišení - spuštění period.účtování         .
ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER Převod dokladů nástr.pro čas.rozlišení do účetnictví         .
ACEPS_REVERSAL_POSTING     Storno běhu čas.rozlišení                       .
ACE_ARCHIVING_PREPARE     Příprava běhu archivace v nástroji pro časové rozlišení        .
ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  Manuální údržba zákl.dat v nástroji pro č.rozlišení          .
ACE_CHECK_CONSISTENCY     ACE_CHECK_CONSISTENCY                         .
ACE_CURRENCY_CONVERSION    Konverze měny - nástr.čas.rozl.: Konverze tabulek           .
ACE_DS_CHANGEDOC_SHOW     Zobrazení změnových dokladů                      .
ACE_LEGACY_DATA_DELETE     Výmaz starých dat převzatých do nástroje pro čas.rozlišení      .
ACE_SOP_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Zobrazení příděle kapitál.účastí zaměstnanců v nástr.pro čas.rozlišení.
ACE_SOP_CARRY_FORWARD     Stock Option Accounting: Přenos zůstatku do nástroje čas.rozlišení  .
ACE_SOP_FI_RECONCILIATION   Stock Option Accounting: Odsouhlasení nástr.čas.rozl.s FI       .
ACE_SOP_HR_CONNECTION     Definice dat spojení se systémem HR                  .
ACE_SOP_HR_DATA_TRANSFER    Převzetí přídělů kapitálové účasti zaměstnanců ze systému HR     .
ACE_SOP_PERIODIC_POSTING    Výpočet a účtování rezerv pro příděly kapitálové účasti pracovníků  .
ACE_SOP_PERIODIC_SIMULATION  Simulace periodických rezerv                     .
ACE_SOP_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR Převod z dokladů nástr.pro čas.rozlišení do účetnictví        .
ACE_SOP_REVERSAL_POSTING    Storno periodických účtování rezerv                  .
ACE_UPGRADE_LAMACC_46C_TO_470 Konverze customizačních a aplikačních dat při upgradu 4.6C -" 4.70.  .
ACPICT1            Test.report CPIC                           .
ACPICT33            Test.program CPIC                           .
ACPICT9            Test.program CPIC                           .
ACTIVITY_STATUS_OVERVIEW    Přehled statusů pro druhy výkonů                   .
ACTIV_OBJECT_RELATION     Duplicitní objkety udržované v projektech               .
AD01DPR2            zápis zúčtování záloh                         .
AD01_DEL_SAVE_DLI       DLI Výmaz bufferu (INDX)                       .
AD01_PROF_CONV         Konverze profilu                           .
AD02ACTV            Konverze zúčtování výkonů                       .
AD02PRCE            Program pro výpočet skut.tarifu                    .
AD02_HIERARCHY_DETERMINE_PSJ  Běh plateb založený na projektu - vyvolat hierarchii projektu     .
AD03CTC1            Stanovení zůst.nákladů                        .
AD03PDH1            Zpracování plán.dat                          .
AD03PHV1            Zpracování plán.dat: Nastavení - objekt SPP, typ, verze        .
AD04CAS1            Založení skupiny prvků (Sada -" PRPS -" COSR -" Sada)         .
AD04CAS2            Založení skupiny prvků SPP (Sada -" COSR -" PRPS -" Sada)       .
AD04CSC1            Rozdělení materiálových nákladů dle odhadu stand.nákladů       .
AD04CSF1            Preprocesor rozúčtování: Zápis stat.ukazatelů z prvků SPP       .
AD04CSF2            Preprocesor rozúčtován: Zápis statist.ukazatelů z nákl.středisek   .
AD04CSF3            Preprocesor rozúčtování: Zápis statist.ukazatelů z SPP s rollupem   .
ADBC_DEMO           Demonstrační program pro použití ADBC API               .
ADBC_DEMO_LOBS_ORA       Demoprogram pro přístup k Oracle LOB pomocí ADBC API         .
ADBC_DEMO_METADATA       Demonstrační program pro přístup do databáze metadat pomocí ADBC   .
ADBC_TEST_CONNECTION      Testuje databázové spojení definované v DBCON             .
ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES    Pomocné prostředky prodeje: Analýza změn               .
ADDI_APPL_LOG         Pomocné prostředky prodeje: Zobrazení aplikačního protokolu      .
ADDI_ARCHIVE          Archivování pomoc.prostř.prodeje                   .
ADDI_ARCHIVE_DELETE      Výmaz archivních pomocných prostředků prodeje             .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_CUSTOMERS  Pomoc.prostř.prodeje: Metody aplikace a zákazníci           .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_SUPPLIERS  Pomocné prostředky prodeje: Metody aplikace & dodavatelů       .
ADDI_IDOC_REQUEST       Požadavek na pomoc.prostř.prodeje IDocs pro materiály         .
ADDI_MASTER_DATA_SEND     Expedice pom.prostř.prodeje k materiálu                .
ADDI_MATNR_MASS_ASSIGN     Hromadná údržba pro přiřazení pom.prostř.prodeje k materiálům     .
ADDI_MONITOR          Monitorování pomoc.prostř.prodeje                   .
ADDI_ORDERS_CREATE       Vytvořte objednávky pro pomoc.prostř.prodeje             .
ADDI_PR_IDOC_REQUEST      Manuální požadavek pomoc.prostř.prodeje pro materiály akce      .
ADDI_STWB_REQUEST       Požadavek na etikety                         .
ADDR_STRCONV_READ       Čtení zkonvertovaných klíčů částí ulic                .
ADEXMAIN            Přeúčtování materiálu zakázky                     .
ADITES14            Údržba TFM18                             .
ADITES27            Generování tabulek TFM* z DFM*                    .
ADMIN_SET_START_TRANSACTION_FO Stanovení iniciální transakce pro uživatele              .
ADP_CATT            Automatické testy adaptéru                      .
ADP_DELT            Test.objekt adaptéru: Zavedení delta                 .
ADS2KIPBRO_STATUS_UPDATE    Aktualizace statusu IP po založení kmenových dat           .
ADS2KIPUPL_DISPLAY_APPL_LOG  SPEC2000 iniciální předzásobení: Zobrazení aplikačního protokolu   .
ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    Spec 2000 iniciální předzásobení: Upload               .
ADS2KIP_BROWSER        SPEC 2000 Iniciál.předzásobení                    .
ADS2KIP_DP           Spec 2000: IP Program výmazu dat archivace              .
ADS2KIP_PP           Spec 2000: IP Program předb.zpracování dat archivace         .
ADS2KIP_RP           Spec 2000: IP Program načítání data archivace             .
ADS2KIP_UB           Spec 2000: IP program odblokování archiv.dat             .
ADS2KIP_WP           Spec 2000: IP Program zápisu dat k archivaci             .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_DL     Program výmazu pro SPCIPCSN                      .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RD     Archivace: Čtecí program pro objekty CSN               .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RL     Program pro obnovení pro SPCIPCSN                   .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_WR     Archivace: Archivační program pro objekt CSN             .
ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR pro objekt ADSPCIPPDR          .
ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR                     .
ADSPCIP_ARCHIVE_WR       Archivace: Archivační program pro pořadové číslo           .
ADSPC_CUSTRNMGR        Program ADSPC_CUSTRNMGR                        .
ADSPC_IP            SPEC2000: Iniciální předzásobení                   .
ADSPC_PARTNER_PROF       Program ADSPC_PARTNER_PROF                      .
ADSPC_S2K_DISP_TOOL      Program ADSPC_S2K_DISP_TOOL                      .
ADSPC_S2K_MESSAGE_CREATE    Založení zprávy SPEC                         .
AD_IDOC_INBOUND_TEST      Test pro vstup IDoc                          .
AFX_ARCHIVING_TERMINATOR    Přerušení archiv.běhu (paralel.zpracování)              .
AFX_CODE_SCANNER        Program AFX_CODE_SCANNER                       .
AFX_MONITOR          Monitor archivace                           .
AGR_ACTIVITY_GROUPS_TRANSLATE Překlad textů rolí                          .
AGR_CHECK_ALL_ACTIVITY_GROUPS Kontrolní report rolí                         .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3      Kontrola duplikátů v přiřazení profilu k roli             .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3B     Kontrola duplikátů v přiřazení profilu k roli             .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_5      Texty bez uzlu menu                          .
AGR_CONVERT_GENERATED_PROFILE Konverze profilů rolí na manuální profily               .
AGR_RESET_ORG_LEVELS      Reset manuálního statusu a obsahu org.úrovní             .
AGR_STAR_0_PROBLEM       Odstranění problému s *0 v generátoru profilů             .
AGR_XPRA            Převedení starých rolí na novou transakci údržby           .
AGR_XPRA_MENUS_REPAIR     Oprava rolí po migraci                        .
AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1  Program AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1                 .
AIRPOSNRPOSID         Analýza: POSNR a POSID v externím a interním zobrazení        .
AKB_CI_TABCHECK_COLLECT    Report AKB_CI_TABCHECK_COLLECT                    .
AKB_CI_TABCHECK_INSPECT    Report AKB_CI_TABCHECK_INSPECT                    .
AKB_SET_UNCRITICAL       Nastaveni všech výsledků kontroly na "nekritický"           .
ANALYZE_MISSING_ELEMENTS    Report ANALYZE_MISSING_ELEMENTS                    .
APB_LAUNCHPAD_PARAMETRIZED   Výběr launchpadu                           .
APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  Report FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION                 .
APB_LPD_CALL_RW        Report APB_LPD_CALL_RW                        .
APB_LPD_CALL_TRANSACTION    Vyvolání transakce z launchpadu                    .
APB_LPD_LPA_CUST_TO_LPD_CUST  Převzetí existujícího customizingu do nového launchpadu        .
APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG Report APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG                 .
APB_LPD_XML_CHECK_IN      APB_LPD_XML_CHECK_IN                         .
APB_LPD_XML_CHECK_OUT     APB_LPD_XML_CHECK_OUT                         .
APB_LPD_XML_SHOW        Zobrazení launchpadu XML                       .
APPEND_INTERNET_MENU_JSSM_45A Přidání internet.aplikací do menu Session Manageru -" nový report   .
APPLICATION_LOG_DISPLAY    Zobrazení aplikačních protokolů                    .
ARCHIVELINKBARCODEINTERNAL   Zobrazení otevřených interních záznamů čárkového kódu         .
ARCHIVELINKBARCODEINTSINGLE  Jednotlivé zpracování otevřených interních záznam čárkových kódů   .
ARCHIVELINKCARAHTTP      Schránka asynchronních tiskových sestav pomocí HTTP          .
ARCHIVELINK_CARA        Zpracování asynchronních ArchiveLink archiv.požadavků         .
ARCHIVELINK_MONITOR_ASYNC   Monitor pro asynchronní procesy                    .
ARCHIVE_EXPLORER        Archive Explorer                           .
ARCHREAD            Čtení datového archivu                        .
ARCHTEXT            Načtení textů z archivu                        .
ARCHVBFA            Program ARCHVBFA                           .
ARCH_ANA_PROCESS        Analýza tabulek: Provedení analýzy                  .
ARCH_REPOW_IMPORT       Import záznamů ARCH_REPOW z jiného klienta              .
ARTCLASSCHECK         Kontrola konzistence klasifikačních dat v kmen.souboru materiálů   .
ASCORR01            Korekční program archivního informačního systému           .
ASCORR02            Korekční program archivního informačního systému           .
ASCORR03            Report ASCORR03                            .
ASDATASOURCETEST        Testovací report pro dialog zdroje dat                .
ASMDDEL            Výmaz textů výkonu bez kmenového souboru výkonů            .
ASSIGNMENTS_OF_REQUEST     Zobrazení klasifikace objektů v požadavcích              .
ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL Program ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL                 .
AS_TAAV_GENERATE        Generování variant analýzy pro infostruktury             .
ATPBD001            Server ATP: Shared Buffer Monitor                   .
ATP_BASIC_SETTING       ATP_BASIC_SETTING                           .
AUTHORITY_CHECK_ALLOW_VALUES  Kontrola povolených hodnot v objektu oprávnění            .
AUTO_RCPTRANS         Verze AUTOMOTIVE programu pro kmenová data přenosu změn        .
AUT_ARCH01           Archivace protokolů dlouhého textu: Archivační program        .
AUT_ARCH02           Archivace protokolů dl.textů: Program výmazu             .
AUT_ARCH03           Archivace protokolů dlouhého textu: Program pro obnovení       .
AUT_ARCHV           Archivace protokolů dl.textů: Program předb.zpracování        .
AUT_ARCH_UNDO         Archivace protokolů dl.textů: Výmaz posl.předb.běhu          .
AUT_CUST01           AUT_CUST01; nástroj customizingu pro AUDIT TRAILs           .
AUT_DEL            Výmaz protokolů dlouhých textů                    .
AUT_REP10           AUT_REP10; nástroj reportingu pro AUDIT TRAILs            .
AVO_STAT_CORRECT_ALL      Report AVO_STAT_CORRECT_ALL                      .
AW01N             Asset Explorer                            .
AW_IGS_GET_AUTHOR       Zjištění, který Chart Engine je nainstalován             .
AW_TEST_CHART         Příklad programování pruhového diagramu                .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners