WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 57,314 (today: 226)
( 10 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Enhancements:

(other catalogues & languages)

Naam van SAP-uitbreiding Uitbreiding          Titel                            .

AAIC0001         EXIT_SAPLAIC2_001       Aggregatie IM: waarden na selectie bewerken         .
AAIC0002         EXIT_SAPLAIC3_002       Aggregatie IM: toegewezen entiteiten na selectie bewerken  .
AAIC0003         EXIT_RAICDAS0_001       IM-aggregatie: definitie klantspecifieke kenmerken     .
AAIC0003         EXIT_SAPLAIPJ_005       IM-aggregatie: definitie klantspecifieke kenmerken     .
AAIC0003         EXIT_SAPLAIPJ_006       IM-aggregatie: definitie klantspecifieke kenmerken     .
AAIP0001         EXIT_SAPDBIMA_001       IM-onderzoek: toewijzinh werkelijke waarden v. budgetsoorten.
AAIP0002         EXIT_SAPDBIMA_002       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kengetallen     .
AAIP0003         EXIT_RAIMREDA_001       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIP0003         EXIT_SAPLAIPJ_001       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIP0003         EXIT_SAPLAIPJ_002       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIR0001         EXIT_SAPLAIAJ_001       IM-IS: user-waardevelden in rapportage maatregelaanvraag  .
AAIR0002         EXIT_SAPLAIA1_001       IM-FA: Gebruikersvelden voor maatregelaanvragen       .
AAIR0003         EXIT_SAPLAIA1_002       IM: werkplektoewijzing bij creëren onderh.order mtr.aanvr. .
AAIR0004         EXIT_SAPLAIAJ_002       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIR0004         EXIT_SAPLAIPJ_003       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIR0004         EXIT_SAPLAIPJ_004       IM-onderzoek: definitie klantspecifieke kenmerken      .
AAIR0006         EXIT_SAPLAIA1_003       IM-FA-IA: Geg.overdracht van maatregelaanvr. aan WBS-element.
AAIS0003         EXIT_SAPLAIPL_001       Werkelijke afrekeningen van investeringsmaatrgln aan activa .
AAIS0004         EXIT_SAPLAIPS_001       Supplementen bij totale planwaarde of budgetwaarde     .
AAPM0001         EXIT_SAPLAAPM_001       Integratie vaste-activaboekhouding / onderhoud       .
AAPM0001         EXIT_SAPLAAPM_002       Integratie vaste-activaboekhouding / onderhoud       .
ACBAPI01         EXIT_SAPLACC4_001       FI/CO: klantuitbreiding van BAPI-interfaces         .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_011       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_012       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_013       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_021       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_031       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_032       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID001         EXIT_SAPLACC1_033       Verwerking van IDoc's voor de fin.boekhouding        .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_020       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_021       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_030       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_031       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_032       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_033       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCID002         EXIT_SAPLACC2_040       Verwerking van IDocs voor afboeking FI/CO          .
ACCOBL01         EXIT_SAPLKACB_001       Klant-exit voor PAI en PBO in rubriceringsblok       .
ACCOBL01         EXIT_SAPLKACB_002       Klant-exit voor PAI en PBO in rubriceringsblok       .
ACCR0001         EXIT_SAPMACCR01_001      Accruals/Deferrals: User Exists for Master Data       .
AD010001         EXIT_SAPLAD13_001       Objectlijst en hiërarchie wijzigen             .
AD010001         EXIT_SAPLAD13_002       Objectlijst en hiërarchie wijzigen             .
AD010001         EXIT_SAPLAD15_001       Objectlijst en hiërarchie wijzigen             .
AD010002         EXIT_SAPLAD15_010       Selectie inperken en/of vastgestelde gegevens filteren   .
AD010002         EXIT_SAPLAD1C_002       Selectie inperken en/of vastgestelde gegevens filteren   .
AD010003         EXIT_SAPLAD12_003       Door gebruiker gedefinieerde DP-kenmerken creëren      .
AD010003         EXIT_SAPLAD12_004       Door gebruiker gedefinieerde DP-kenmerken creëren      .
AD010005         EXIT_SAPLAD15_005       Door gebruiker gedefinieerde bronnen creëren        .
AD010006         EXIT_SAPLAD14_006       Menu-exit: DP-waarden wijzigen               .
AD010006         EXIT_SAPLAD14_008       Menu-exit: DP-waarden wijzigen               .
AD010007         EXIT_SAPLAD15_015       Verwerkingsinformatie DP wijzigen              .
AD010010         EXIT_SAPLAD14_011       Printkop modificeren                    .
AD030001         EXIT_AD03PDH1_001       IS A&D: Plan data handling enhancements           .
AD030001         EXIT_SAPLAD31_001       IS A&D: Plan data handling enhancements           .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_001       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_002       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_003       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_004       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_005       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_006       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_007       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
AD230001         EXIT_SAPLAD23_008       DPP: Documentuitvoer met factuuruitvoerprocessor      .
ADSPCIPA         EXIT_ADSPC_ARC        SPEC2000: uitbreiding archiveringsfunctionaliteit      .
AFAR0001         EXIT_SAPLAFAR_001       Externe bepaling van referentiewaarde bij afs.rekening   .
AFAR0002         EXIT_SAPLAFAR_002       External determination of depreciation           .
AFAR0003         EXIT_SAPLAFAR_003       Externe conversiemethode                  .
AFAR0004         EXIT_SAPLAFAR_004       Proportionele waarden bij een afboeking bepalen       .
AINT0001         EXIT_SAPLAPCF_003       Uitgebreide controles bij boeken op een vast actief     .
AINT0002         EXIT_SAPLAPCF_006       Substitutie van tegenrekeningen bij afboeking, bijboeking....
AINT0003         EXIT_SAPLAPCF_004       Terugbetalingspercentage/-bedrag van. inv.subs. vastleggen .
AINT0004         EXIT_SAPLAPCF_005       Boekingsbedrag voor bepaalde gebieden wijzigen       .
AINT0005         EXIT_SAPLAINT_002       Dummy niet gebruiken vanwege uitgebreide syntax-check    .
AISA0001         EXIT_SAPLAISA_001       Inventarisnummer toekennen                 .
AIST0001         EXIT_SAPLAIST_001       Nummerreeks verzorging stamgegevens verwisselen       .
AIST0002         EXIT_SAPL1022_001       Klantvelden in stamrecord vaste activa           .
AIST0002         EXIT_SAPLAIST_002       Klantvelden in stamrecord vaste activa           .
AIST0002         EXIT_SAPLAIST_003       Klantvelden in stamrecord vaste activa           .
ALE00001         EXIT_SAPLBD11_001       ALE: user-exit                       .
ALGEX003         EXIT_SAPLORF3_003       Uirbreiding v. extern model voorraadber. reserveonderdelen .
ALGEX004         EXIT_SAPLORF3_004       Uitbreiding voor externe toewijzing IP aan artikel     .
ALGEX005         EXIT_SAPLORF3_005       Uitbreiding voor externe extractoren (in het bijz. TAT/EC) .
ALTD0001         EXIT_RAALTD11_001       Eigen aanvullende controles bij overname oude gegevens   .
AMAV0001         EXIT_SAPLAMAV_001       Bepaling van referentiedatum                .
AMGS_001         EXIT_SAPLAMGS_001       Klantspecifieke omrekenmethode in vaste-activaverslagen   .
AMPL0001         EXIT_SAPLMBAM_001       Gebruiker subscreen voor aanvullende gegevens AMPL     .
AMPL0001         EXIT_SAPLMBAM_002       Gebruiker subscreen voor aanvullende gegevens AMPL     .
AMPL0001         EXIT_SAPLMBMP_003       Gebruiker subscreen voor aanvullende gegevens AMPL     .
AMSP0002         EXIT_SAPLAPCF_001       Relatietype van twee bedrijfsnummers bepalen        .
ANLR0001         EXIT_SAPLANLR_001       Extra groepsniveauteksten AM-rapportage           .
ARVL0001         EXIT_RAAUFW01_001       Handmatige opwaarderingen bepalen              .
ATP00001         EXIT_SAPLATPC_001       User exits in beschikbaarheidscontrole           .
ATP00001         EXIT_SAPLATPC_002       User exits in beschikbaarheidscontrole           .
BADA0001         EXIT_SAPDBADA_001       Klantspecifieke omrekenmethode in vaste-activa-verslagen  .
BADA0002         EXIT_SAPDBADA_002       Klantspecifiek vast-actief-nummer              .
BAS00001         EXIT_SAPLBAS0_001       Service master: Check service specifications        .
BASI0001         EXIT_SAPLBASI_001       IDoc servicestam: ingangsverwerking             .
BASI0001         EXIT_SAPLBASI_002       IDoc servicestam: ingangsverwerking             .
BASO0001         EXIT_SAPLBASO_001       IDoc servicestam: uitgangsverwerking            .
BASO0001         EXIT_SAPLBASO_002       IDoc servicestam: uitgangsverwerking            .
BATCHCHK         EXIT_SAPLV01Z_005       FB-exits voor controle bij chargewijzigingen        .
BATCHCHK         EXIT_SAPLV01Z_006       FB-exits voor controle bij chargewijzigingen        .
BBPBUDGT         EXIT_SAPLBBPA_001       Rubricering budgetbepaling wijzigen             .
BBPCUF          EXIT_SAPLBBPI_003       Verwerking klantvelden                   .
BBPCUF          EXIT_SAPLBBPI_004       Verwerking klantvelden                   .
BBPCUF4X         EXIT_SAPLBBPI4X_001      Mutatie klantvelden PO                   .
BBPIV001         EXIT_SAPLBBPI_001       User-exits BBP-factuurcontrole               .
BBPIV001         EXIT_SAPLBBPI_002       User-exits BBP-factuurcontrole               .
BBPIV001         EXIT_SAPLBBPI_006       User-exits BBP-factuurcontrole               .
BBPK0001         EXIT_SAPLBBPK_001       Exit voor bepaling extern verwervingsprofiel        .
BBPP0001         EXIT_SAPLBBPP_001       RESBD-structuur uit BBP-componentenstructuur vullen     .
BC621E00         EXIT_SAPLIB00_001       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E00         EXIT_SAPLIB00_002       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E01         EXIT_SAPLIB01_001       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E01         EXIT_SAPLIB01_002       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E02         EXIT_SAPLIB02_001       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E02         EXIT_SAPLIB02_002       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E03         EXIT_SAPLIB03_001       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E03         EXIT_SAPLIB03_002       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E04         EXIT_SAPLIB04_001       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E04         EXIT_SAPLIB04_002       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E05         EXIT_SAPLIB05_001       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E05         EXIT_SAPLIB05_002       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E06         EXIT_SAPLIB06_001       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E06         EXIT_SAPLIB06_002       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E07         EXIT_SAPLIB07_001       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E07         EXIT_SAPLIB07_002       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E08         EXIT_SAPLIB08_001       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E08         EXIT_SAPLIB08_002       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E09         EXIT_SAPLIB09_001       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E09         EXIT_SAPLIB09_002       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E10         EXIT_SAPLIB10_001       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E10         EXIT_SAPLIB10_002       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E11         EXIT_SAPLIB11_001       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E11         EXIT_SAPLIB11_002       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E12         EXIT_SAPLIB12_001       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E12         EXIT_SAPLIB12_002       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E13         EXIT_SAPLIB13_001       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E13         EXIT_SAPLIB13_002       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E14         EXIT_SAPLIB14_001       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E14         EXIT_SAPLIB14_002       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E15         EXIT_SAPLIB15_001       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E15         EXIT_SAPLIB15_002       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E16         EXIT_SAPLIB16_001       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E16         EXIT_SAPLIB16_002       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E17         EXIT_SAPLIB17_001       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E17         EXIT_SAPLIB17_002       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E18         EXIT_SAPLIB18_001       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621E18         EXIT_SAPLIB18_002       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621EDX         EXIT_SAPLEDIX_001       Customer Function for BC621                 .
BC621EDX         EXIT_SAPLEDIX_002       Customer Function for BC621                 .
BCAUS001         EXIT_SAPLBCA_US_DEV_001    Exit maakt klantspecif. aanmaak bankcheque-uitvoer mogelijk .
BCAUS001         EXIT_SAPMBCA_RE_BC_001    Exit maakt klantspecif. aanmaak bankcheque-uitvoer mogelijk .
BDMO0001         EXIT_SAPLBDMO_001       Enhancement to the ALE distribution reference model     .
BG000001         EXIT_SAPLBG00_001       User-exit garantiecontrole                 .
BG000002         EXIT_SAPLBG00_002       User-exit garantiecontrole popup              .
BG000003         EXIT_SAPLBG00_003       User-exit: subscreen voor wijziging result. garantiecontrole.
BKKEDI01         EXIT_SAPLFBQ1_001       EDI-interface voor intern bankieren             .
BKKEDI01         EXIT_SAPLFBQ1_002       EDI-interface voor intern bankieren             .
BORGR001         EXIT_SAPMBORGR_001      Goederenontvangst Automotive op meer niveaus, klantfuncties .
BORGR001         EXIT_SAPMBORGR_002      Goederenontvangst Automotive op meer niveaus, klantfuncties .
BOSDPS          EXIT_SAPLBOS20_010      User-scherm voor selectie ordergerrelateerde aanbetalingen .
BOSDPS          EXIT_SAPLBOS20_020      User-scherm voor selectie ordergerrelateerde aanbetalingen .
BPX00001         EXIT_SAPLBPX0_001       Zakenpartner: user-exit beheergegevens           .
BPX00002         EXIT_SAPLBPX0_002       Zakenpartner: user-exit beheergegevens (controleren)    .
BPX00003         EXIT_SAPLBPX0_003       Zakenpartner: user-exit bankrelaties (verwerken)      .
BPX00004         EXIT_SAPLBPX0_004       Zakenpartner: user-exit bankrelaties (bewerken)       .
BPX00005         EXIT_SAPLBPX0_005       Zakenpartner: user-exit partnernummers extern vastleggen  .
BPX00006         EXIT_SAPLBPX0_006       Zakenpartner: user-exit partnernummers extern controleren  .
BRSTEX01         EXIT_SAPLRSTH_001       Zelfgedefinieerde hiërarchieën binnen rapportage      .
BRSTEX01         EXIT_SAPLRSTH_002       Zelfgedefinieerde hiërarchieën binnen rapportage      .
BUMPITEM         EXIT_SAPFV45P_403       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM         EXIT_SAPFV50W_401       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM         EXIT_SAPLIPW0_406       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM         EXIT_SAPLIPW0_407       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM         EXIT_SAPLV60U_401       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BVEM_SAL         EXIT_/BEV1/EMLSALD_001    IS Beverage - EM, user exit in bevestiging emballagesaldo  .
BVEM_SOR         EXIT_/BEV1/SAPLEM0_001    IS Beverage - EM, user exit vr ArtAssort dyn. EmbTeruggvBlok.
BWESTA01         EXIT_SAPLE71ESTA01_001    IS-U: Afleiding van BIW-extractstructuur BIW_ISU_ESTA    .
BWESTA02         EXIT_SAPLE71ESTA01_002    Doorgifteregel van afstemcodes naar BW bepalen       .
C1020001         EXIT_SAPLC102_001       EH&S: Menu-exit 1 van specificatiebeheer          .
C1020002         EXIT_SAPLC102_002       EH&S: Menu-exit 2 van specificatiebeheer          .
C1020003         EXIT_SAPLC102_003       EH&S: Menu-exit 3 van specificatiebeheer          .
C1020004         EXIT_SAPLC102_004       EH&S: Menu-exit 4 van specificatiebeheer          .
C1060001         EXIT_SAPLC106_001       EH&S: Variabele informatie over artikeltoewijzing      .
C1070001         EXIT_SAPLC107_001       EH&S: extra controles voor een waarderingsinstance     .
C10U0001         EXIT_SAPLC10U_001       EH&S: Overige controles voor classificatie gevaarlijke stof .
C10U0002         EXIT_SAPLC10U_002       EH&S: Invoerhulp voor specificaties             .
C10Y0001         EXIT_SAPLC10Y_001       EH&S: Aanvullende controles bij statustoewijzingen     .
C10Y0002         EXIT_SAPLC10Y_002       EH&S: Overige acties bij opslaan van statustoewijzingen   .
C1120001         EXIT_SAPLC112_001       EH&S: Menu-exit 1 van aanwijzingenbeheer          .
C1120002         EXIT_SAPLC112_002       EH&S: Menu-exit 2 van aanwijzingenbeheer          .
C12K0001         EXIT_SAPLC12K_001       EH&S: Verslaggenerering - vastleggen van genereringsserver .
C12N0001         EXIT_SAPLC12N_001       EH&S: Sortering van default-parameters voor dialooguitvoer .
C1480001         EXIT_SAPLC148_001       EH&S: Invoerhulp voor specificatiereferenties        .
C14A0001         EXIT_SAPLC14ALE_001      EH&S: ALE - identificatie van de stof in het doelsysteem  .
C14A0002         EXIT_SAPLC14ALE_002      EH&S: ALE (spec.) parameterfilt. en doorgifte van aanv. geg..
C14A0003         EXIT_SAPLC14ALE_003      EH&S: ALE (spec.) parameterfilt. en doorgifte van aanv. geg..
C14A0004         EXIT_SAPLC14ALP_004      EH&S: ALE (aanwijz.) parameterfilt. en doorg. van extra geg..
C14A0005         EXIT_SAPLC14ALP_005      EH&S: ALE (aanwijz.) parameterfilt. en doorg. van extra geg..
C14A0006         EXIT_SAPLC14ALR_006      EH&S: ALE (verslagen) parameterfiltering bij verz. replic. .
C14A0007         EXIT_SAPLC14ALR_007      EH&S: ALE (verslag) par.filter en doorgifte van extra geg. .
C14X0001         EXIT_SAPLC14X_001       EH&S: Dynamische bepaling van aanwijzingenset        .
C1B40001         EXIT_SAPLC1B4_001       EH&S: Variabele informatie voor waarderingsinstance     .
C1C10001         EXIT_SAPLC1C1_001       EH&S:Bep. gen.variant. stofverslag v. versl.selct. VGB-verz..
C1CA0001         EXIT_SAPLC1CA_001       EH&S: Bepaling verslagtype voor veiligheidsgegevensbladen  .
C1CA0002         EXIT_SAPLC1CA_002       EH&S: Bepaalt de aan stoffen in EH&S toegewezen artikel-ID .
C1CA0003         EXIT_SAPLC1CA_003       EH&S: Tabel met alle stoffen voor VGB-verzending genereren .
C1CA0004         EXIT_SAPLC1CA_004       EH&S: Bepaalt de taalversie van het veiligheidsgegevensblad .
C1CA0005         EXIT_SAPLC1CA_005       EH&S:Bep. gen.variant. stofverslag v. versl.selct. VGB-verz..
C1CA0006         EXIT_SAPLC1CA_006       EH&S: Verslagverzending: controle of moet worden verzonden .
C1CE0001         EXIT_SAPLC1CE_001       EH&S: Uitbreidingsveld voor SD-interface bepalen      .
C1F20001         EXIT_SAPLC1F2_001       EH&S: Aanvullende gegevens in database opslaan       .
C1F30001         EXIT_SAPLC1F3_001       EH&S: Controle bij toewijzing in kop verslag        .
C1G20001         EXIT_SAPLC1G2_001       EH&S: Menu-exit 1: verslagbeheer              .
C1G20002         EXIT_SAPLC1G2_002       EH&S: Menu-exit 2: verslagbeheer              .
C1G20003         EXIT_SAPLC1G2_003       EH&S: Menu-exit 1 verslaginformatie             .
C1G20004         EXIT_SAPLC1G2_004       EH&S: Menu-exit 2 verslaginformatie             .
C1L30001         EXIT_SAPLC1L3_001       EH&S: BOMBOS - berekening van procentuele aandelen     .
C1L30002         EXIT_SAPLC1L3_002       EH&S: BOMBOS - aanvullende stofgegevens creëren       .
C1L30003         EXIT_SAPLC1L3_003       EH&S: BOMBOS - secundaire gegevens creëren         .
CADD0001         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_001   Menu-uitbreiding CAD-desktop                .
CADD0002         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_002   Menu-uitbreiding CAD-desktop                .
CADD0003         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_003   Klantuitbreiding CAD-desktop                .
CADD0004         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_004   Schermuitbreiding CAD-desktop                .
CADD0004         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_005   Schermuitbreiding CAD-desktop                .
CADD0004         EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_006   Schermuitbreiding CAD-desktop                .
CADR001         EXIT_SAPLCADR_001       CAD: user-exit voor beheer kop tekening           .
CATP0001         EXIT_SAPLCATP_001       Standaarduren bepalen                    .
CATS0001         EXIT_SAPLCATS_001       CATS: werkvoorraad opbouwen                 .
CATS0002         EXIT_SAPLCATS_002       CATS: ingevoerde gegevens aanvullen             .
CATS0003         EXIT_SAPLCATS_003       CATS: controle van ingevoerde gegevens           .
CATS0004         EXIT_SAPLCATS_004       CATS: functies in de gebruikersinterface deactiveren    .
CATS0005         EXIT_SAPLCATS_005       CATS: uitbreidingen klantvelden               .
CATS0005         EXIT_SAPLCATS_008       CATS: uitbreidingen klantvelden               .
CATS0006         EXIT_SAPLCATS_006       CATS: Controle van compleet urenformulier          .
CATS0008         EXIT_SAPLCATS_007       CATS: ontvangers van workflow bepalen voor goedkeuring   .
CATS0009         EXIT_SAPLCATS_009       CATS: Klantspecifieke tekstvelden in het invoergedeelte   .
CATS0010         EXIT_SAPLCATS_010       CATS: klantspecifieke tekstvelden in de werkvoorraad    .
CATS0011         EXIT_SAPLCATS_011       CATS: klantspecifieke functies               .
CATS0012         EXIT_SAPLCATS_012       CATS: subscherm op het invoerscherm             .
CATSBW01         EXIT_SAPLTSBW_001       Klantexit voor doorgifte urenformulier--" BW        .
CAVC0000         EXIT_SAPLCAVC_CFG_001     User-exit: variantenconfiguratie: externe API's       .
CAVC0000         EXIT_SAPLCAVC_INST_001    User-exit: variantenconfiguratie: externe API's       .
CAVC0000         EXIT_SAPLCAVC_INST_002    User-exit: variantenconfiguratie: externe API's       .
CAWAO_TS         EXIT_SAPLCAWAO_CATS_001    Tekstopmaak werkvoorraad                  .
CBP00001         EXIT_SAPLCBP_DNL_001     User exits for PP-CBP                    .
CBRC0001         EXIT_SAPLCBRC_CHK02_001    EH&S: Wettelijke controle: toewijzing artikel-stof bepalen .
CBRC0002         EXIT_SAPLCBRC_CHK02_002    EH&S: Wettelijke controle: artikelcontrole         .
CBWA0001         EXIT_SAPLEHSWA_008_001    EH&S-WA: Bepaling overheidsnummers voor partner       .
CBWA0002         EXIT_SAPLEHSWA_420_001    EH&S-WA: Customer-exit rubriceringscontrole         .
CBWA0003         EXIT_SAPLEHSWA_004API_003   EH&S-WA: Controle op gevaarlijk afval            .
CCLD0001         EXIT_SAPLCLD1_001       Uitbreiding IDoc's voor ALE-berichttype CNPMAS       .
CCLD0001         EXIT_SAPLCLD1_002       Uitbreiding IDoc's voor ALE-berichttype CNPMAS       .
CCLD0001         EXIT_SAPLCLD1_003       Uitbreiding IDoc's voor ALE-berichttype CNPMAS       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_001       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_002       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_003       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_004       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_005       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_006       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_007       CCM: User exits                       .
CCM00001         EXIT_SAPLIPW4_008       CCM: User exits                       .
CCOWB001         EXIT_SAPLCOWB_001       Klant-exit voor modificatie menu-opties           .
CCT00001         EXIT_SAPLCTMV_001       User exit characteristics mgmt.: Char. data before backup  .
CCUCEI0A         EXIT_SAPLCEI0_021       Waarderingsbuffer en objectkenmerken            .
CCUCEI0B         EXIT_SAPLCEI0_020       Klantspecifieke bewerking van batchinput          .
CCUCEI0H         EXIT_SAPLCEI0_022       F4-invoerhulp van kenmerken in configuratie wijzigen    .
CCUCEI0V         EXIT_SAPLCEI0_023       Zoeken naar artikelvariant met dezelfde waardering     .
CCUP0001         EXIT_SAPLCUD2_800       Evaluatie planningstabellen                 .
CCUP0001         EXIT_SAPLCUTS_800       Evaluatie planningstabellen                 .
CCUX0000         EXIT_SAPLCUKO_001       Extra controle van configuraties              .
CCUX0001         EXIT_SAPLCUD0_001       Laadfuncties voor configuraties               .
CCUX0001         EXIT_SAPLCUXC_001       Laadfuncties voor configuraties               .
CCUX0002         EXIT_SAPLCUD0_002       Reactie bij conflict in zoeken object bij klassenknooppunt .
CCUX0003         EXIT_SAPLCEIS_001       Parameters instellen voor zoeken object bij klassenknooppunt.
CCUX0004         EXIT_SAPLCUKO_003       Nabewerking configuratie met objectrelaties         .
CCUX0005         EXIT_SAPLCEB1_001       Doorgifte van positietype volgens artikelvariantenbepaling .
CCUX0006         EXIT_SAPLCUKO_007       Fixeren van orderstuklijst                 .
CCUX0007         EXIT_SAPLCEB1_002       Definitie van het stuklijsttype bij creëeren van instance  .
CCUX0008         EXIT_SAPLCUKO_008       Geen stuklijstexplosie bij extern verworven componenten   .
CCUX0100         EXIT_SAPLCUD0_003       Synchronisatie van initialisering variantenconfiguratie   .
CCUX0500         EXIT_SAPLCUD4_001       Configuratie - techn. parameters - strategie tabelbenadering.
CCUX0510         EXIT_SAPLCUD3_001       Configuratie: extra verwerk. wijziging inhoud variantentabel.
CCUX0800         EXIT_SAPLCUKO_002       Besturing detailleringsniveau meervoudige configuratie   .
CCUXDATE         EXIT_SAPLCASL_002       Geldigheidsdatum orderstuklijst               .
CCUXDATU         EXIT_SAPLCASL_001       Explosiedatum resultaatgeoriënteerde orderstuklijst     .
CCUXDELE         EXIT_SAPLCLDL_001       Aanvullende logica bij wissen classificatiegeg. uit CU-view .
CCUXDELE         EXIT_SAPLCUCP_002       Aanvullende logica bij wissen classificatiegeg. uit CU-view .
CCUXDYNP         EXIT_SAPLCUKO_011       Dialoog bij onvolledige kenmerkwaardering          .
CCUXFULL         EXIT_SAPLCASL_003       Volledige weergave op achtergrond voor transactie CU51   .
CCUXIACD         EXIT_SAPLCEB1_100       Verzorgen van extra gegevens bij creëeren instance     .
CCUXINST         EXIT_SAPLCUKO_004       Modificatie voor externe nummertoekenn. bij creëren instance.
CCUXMVAR         EXIT_SAPLCUKO_009       Configuratie met meer niveaus met artikelvarianten     .
CCUXOBTY         EXIT_SAPLCEIS_002       Objecttypen voor zoeken naar objecten bij klassenknooppunt .
CCUXSETM         EXIT_SAPLCUKO_005       Opslaan handmatige wijzigingen bij de SET-afwikkeling    .
CCUXSETM         EXIT_SAPLCUKO_006       Opslaan handmatige wijzigingen bij de SET-afwikkeling    .
CCUXSETQ         EXIT_SAPLCUKO_010       Componentenhoeveelheden bij setafhandeling         .
CCUXSTAT         EXIT_SAPLCEB1_003       Vastleggen stuklijststatus voor geïnstantieerde artikels  .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_001       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_010       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_011       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_012       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_013       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_014       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_015       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_016       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_017       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_018       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEI00000         EXIT_SAPLCEI0_019       Bereikbaarheid van klantfuncties in de configuratie-editor .
CEPEX001         EXIT_SAPLCEPAUT_001      User-Exit CEP: gebruikersbevoegdheid voor map        .
CI200001         EXIT_SAPLCI20_001       Nieuwe componentenverwerking activeren           .
CIFBTC01         EXIT_SAPLCCHG_001       Uitbreiding voor doorgifte klantspec. chargevelden     .
CIFCID3         EXIT_SAPLCID3_001       User-exits voor deltarapport 3               .
CIFCID3         EXIT_SAPLCID3_002       User-exits voor deltarapport 3               .
CIFCNF01         EXIT_SAPLCCNF_001       Klantuitbreidingen APO-integratie terugmelding       .
CIFEVT01         EXIT_SAPLCEVT_001       Core-interface APO: uitbreidingen voor eventverwerking   .
CIFEVT01         EXIT_SAPLCEVT_002       Core-interface APO: uitbreidingen voor eventverwerking   .
CIFIMO01         EXIT_RIMODGEN_001       Uitbreiding voor integratiemodelvorming           .
CIFIRQ01         EXIT_SAPLBTAP_001       Uitbreiding voor behoefteafbouw (uitgang)          .
CIFLOC01         EXIT_SAPLCLOC_001       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. locatievelden  .
CIFLOC01         EXIT_SAPLCLOC_002       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. locatievelden  .
CIFLOC01         EXIT_SAPLCLOC_003       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. locatievelden  .
CIFLOC01         EXIT_SAPLCLOC_004       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. locatievelden  .
CIFLOC02         EXIT_SAPLCDC5_001       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. locatievelden  .
CIFMAT01         EXIT_SAPLCMAT_001       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. artikelvelden  .
CIFMAT02         EXIT_RCIFMTDE_001       Uitbreiding voor doorgifte gedeactiveerde artikelen     .
CIFORD01         EXIT_SAPLCORD_001       Uitbreiding voor orderontvangstinterface          .
CIFORD01         EXIT_SAPLCORD_002       Uitbreiding voor orderontvangstinterface          .
CIFORD02         EXIT_SAPLCORD_004       Uitbreiding voor transfer van klantspec. ordervelden    .
CIFORD02         EXIT_SAPLCOVA_001       Uitbreiding voor transfer van klantspec. ordervelden    .
CIFORD03         EXIT_SAPLCORD_005       Uitbreiding int.prod.order - ontv. voor klantvelden     .
CIFORD04         EXIT_SAPLCOVA_003       Bepaling nabewerkingsoperaties resp. startende operatie   .
CIFORD04         EXIT_SAPLCOVA_004       Bepaling nabewerkingsoperaties resp. startende operatie   .
CIFPCM01         EXIT_SAPLCPCM_001       Uitbreiding voor ontvangerverwerking productiecampagne   .
CIFPIR01         EXIT_SAPLCPIR_001       Uitbreiding primaire behoeften ingang v. klantvelden    .
CIFPIR02         EXIT_SAPLCPIR_002       Uitbreiding doorgifte geplande onafh. behoeften aan APO   .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_001       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_002       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_003       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_004       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_005       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_006       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_007       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPPM01         EXIT_SAPLPGS1_008       Core-interface met APO: uitbreidingen v. PPM-model     .
CIFPUR01         EXIT_SAPLMEAP_001       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. bestelvelden   .
CIFPUR02         EXIT_SAPLCPUR_001       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_001       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_002       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_003       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_004       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_005       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_006       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR02         EXIT_SAPLMEPI_007       Uitbreiding van de bestelinterface (ingang)         .
CIFPUR41         EXIT_SAPLMEAP_002       Onderdrukking van quoteringsinformatie bij APO-transfer   .
CIFRES01         EXIT_SAPLCRES4_001      Klantexit resource-doorgifte                .
CIFRSV02         EXIT_SAPLCRV5_001       Ingangsverwerking handmatige reserveringen         .
CIFSHLF1         EXIT_SAPLSHLF_001       Klant-exits voor minimumhoudbaarheid            .
CIFSHLF1         EXIT_SAPLSHLF_002       Klant-exits voor minimumhoudbaarheid            .
CIFSHLF1         EXIT_SAPLSHLF_003       Klant-exits voor minimumhoudbaarheid            .
CIFSLS02         EXIT_SAPLCSLS_001       Uitbreiding voor klantorderinterface (ingang)        .
CIFSLS03         EXIT_SAPLCSLS_002       Beïnvloeding van klantordergegevens voor verzenden     .
CIFSLS04         EXIT_SAPLCSLS_003       Beïnvloeding van reserveringsgegevens voor verzenden    .
CIFSRC01         EXIT_SAPLCSRS_001       Uitbreiding voor transfer van klantspec. aanschafbronvelden .
CIFSRC01         EXIT_SAPLCSRS_002       Uitbreiding voor transfer van klantspec. aanschafbronvelden .
CIFSRC01         EXIT_SAPLCSRS_003       Uitbreiding voor transfer van klantspec. aanschafbronvelden .
CIFSRC01         EXIT_SAPLCSRS_004       Uitbreiding voor transfer van klantspec. aanschafbronvelden .
CIFSTG01         EXIT_SAPLCSTG_001       Uitbreiding voor omstelgroepen               .
CIFSTK01         EXIT_SAPLCSTK_001       Uitbreiding voor overdracht van klantspec. voorraadvelden  .
CKML           EXIT_SAPLCKMLMVQUANT_001   User-exits voor administratie werkelijke kosten       .
CLCLRS01         EXIT_SAPLCLRS_001       Extra velden op het resultaatscherm             .
CLCLRS02         EXIT_SAPLCLRS_002       Extra velden op het resultaatscherm vullen         .
CLCTMS01         EXIT_SAPLCTMS_001       Voorstelwaarden voor de selectie              .
CLCTMS02         EXIT_SAPLCTMS_002       Op dezelfde classificatie controleren            .
CLCTMS03         EXIT_SAPLCTMS_003       Objectrelaties in object zoeken               .
CLFM0001         EXIT_SAPLCLFM_001       Classific. van een object wijzigen of default specificeren .
CLFM0002         EXIT_SAPLCLFM_002       Oproep voordat classificatiegegevens worden opgeslagen   .
CLFM0003         EXIT_SAPLCLFM_003       Oproep na controle van kenmerkwaarderingen         .
CLIDL001         EXIT_SAPLCLIDL_001      Customizing objecttabellen voor overname initiële gegevens .
CLMMD001         EXIT_SAPLCLMMD_001      Selectie van objecten voor massaverwerking         .
CLSC0001         EXIT_SAPLCLSC_001       Manipulatie zoekresultaat                  .
CMACFEE         EXIT_SAPLCMACFEE1_001     Berekening inschrijvingsgeld, klantuitbr. (Campus Managment).
CMACFEE         EXIT_SAPLCMACFEE1_002     Berekening inschrijvingsgeld, klantuitbr. (Campus Managment).
CMACFEE         EXIT_SAPLCMACFEE1_003     Berekening inschrijvingsgeld, klantuitbr. (Campus Managment).
CMACFEE         EXIT_SAPLCMACFEE1_004     Berekening inschrijvingsgeld, klantuitbr. (Campus Managment).
CMACFEE         EXIT_SAPLCMACFEE1_005     Berekening inschrijvingsgeld, klantuitbr. (Campus Managment).
CMDI001         EXIT_SAPLCMDI_001       Explosiebesturing voor stuklijst bepalen          .
CMFU0001         EXIT_SAPLCMFU_001       Klantspecifieke schermopbouw vastleggen           .
CMFU0002         EXIT_SAPLCMFU_002       Param. voor tijdterugmelding en goederenbewegingen instellen.
CMW8DL01         EXIT_SAPLMWDL_001       Uitbreiding CIF-middleware user-exit v. levering (ontvangst).
CMW8SH01         EXIT_SAPLMWSH_001       Uitbreiding CIF-middleware user-exit v. transporten (ontv.) .
CNEX0001         EXIT_SAPLCJSS_001       PS: User fields                       .
CNEX0001         EXIT_SAPLCJWB_001       PS: User fields                       .
CNEX0001         EXIT_SAPLCONW_001       PS: User fields                       .
CNEX0001         EXIT_SAPLCPDO_001       PS: User fields                       .
CNEX0002         EXIT_SAPDBPSJ_001       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_001       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_002       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_003       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_004       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_005       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_006       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0002         EXIT_SAPLCNAU_007       PS: Bevoegdheidscontrole                  .
CNEX0003         EXIT_SAPLCJSS_002       PS: Customer specific fields standard project definition  .
CNEX0003         EXIT_SAPLCJSS_003       PS: Customer specific fields standard project definition  .
CNEX0004         EXIT_SAPLCJSS_004       PS: Customer specific fields standard WBS element      .
CNEX0004         EXIT_SAPLCJSS_005       PS: Customer specific fields standard WBS element      .
CNEX0005         EXIT_SAPLCPDO_002       PS: Customer specific fields in process (standard net)   .
CNEX0005         EXIT_SAPLCPDO_003       PS: Customer specific fields in process (standard net)   .
CNEX0006         EXIT_SAPLCJWB_002       PS: Klantspecifieke velden projectdefinitie         .
CNEX0006         EXIT_SAPLCJWB_003       PS: Klantspecifieke velden projectdefinitie         .
CNEX0007         EXIT_SAPLCJWB_004       PS: Klantspecifieke velden WBS-element           .
CNEX0007         EXIT_SAPLCJWB_005       PS: Klantspecifieke velden WBS-element           .
CNEX0008         EXIT_SAPLCONW_002       PS: Klantspecifieke velden in activiteit (netwerkplan)   .
CNEX0008         EXIT_SAPLCONW_003       PS: Klantspecifieke velden in activiteit (netwerkplan)   .
CNEX0009         EXIT_SAPLCOMK_001       Artikelcomponenten in netwerkplan              .
CNEX0010         EXIT_FDBPS000_001       PS: Klantspecifieke hiërarchie in LDB PSJ          .
CNEX0011         EXIT_SAPLCOMK_002       Stuklijstexplosie in netwerkplan op componentoverzicht   .
CNEX0012         EXIT_SAPLCOKO_002       Extern netwerkplannummer uit WBS-nummer afleiden      .
CNEX0013         EXIT_SAPLCOMK_004       Order: klantuitbreiding: voorstel positietype comp.toewijz. .
CNEX0014         EXIT_SAPLCN10_001       Externe gegevens voor stuklijstovername           .
CNEX0015         EXIT_SAPLCN10_002       Stuklijstgegevens voor overname stuklijst wijzigen     .
CNEX0016         EXIT_SAPLCOKO_003       PS Klantspecifieke velden in kop netwerkplan        .
CNEX0016         EXIT_SAPLCOKO_004       PS Klantspecifieke velden in kop netwerkplan        .
CNEX0017         EXIT_SAPLNWGR_001       Klantspec. knooppuntinfo graf. weerg. netw.pl. (onderh. net).
CNEX0018         EXIT_FCNGR000_001       Klantspec. knooppuntinfo in graf. weerg. netw.pl. (infosyst).
CNEX0018         EXIT_FCNGR000_004       Klantspec. knooppuntinfo in graf. weerg. netw.pl. (infosyst).
CNEX0018         EXIT_SAPLCJG1_004       Klantspec. knooppuntinfo in graf. weerg. netw.pl. (infosyst).
CNEX0018         EXIT_SAPLNWGR_004       Klantspec. knooppuntinfo in graf. weerg. netw.pl. (infosyst).
CNEX0019         EXIT_SAPLCNGR_001       Klantspec. knooppuntinfo in graf. weerg. netw.pl. (StandNet).
CNEX0020         EXIT_FCNGR000_002       Extra-info in DIN-veld graf.weerg. netwerkplan (verz. netw.).
CNEX0020         EXIT_SAPLNWGR_002       Extra-info in DIN-veld graf.weerg. netwerkplan (verz. netw.).
CNEX0021         EXIT_FCNGR000_003       Extra-info in DIN-veld graf. weerg. hiërarchie (verz. netw.).
CNEX0021         EXIT_SAPLCJG1_003       Extra-info in DIN-veld graf. weerg. hiërarchie (verz. netw.).
CNEX0022         EXIT_SAPLCNGR_002       Extra-info in DIN-veld (verzorgen standaardnetwerkplan)   .
CNEX0023         EXIT_SAPLCJG1_001       Klantspecifieke knooppuntinfo in grafische weerg. hiërarchie.
CNEX0024         EXIT_SAPLCJGR_001       Klantspecifieke titel graf. weerg. in staafdiagram/planbord .
CNEX0025         EXIT_SAPLCJME_001       Extra velden voor projectaggregatie             .
CNEX0025         EXIT_SAPLCJME_002       Extra velden voor projectaggregatie             .
CNEX0025         EXIT_SAPLCJME_003       Extra velden voor projectaggregatie             .
CNEX0026         EXIT_SAPLCOMK_005       Klantuitbreiding voor algemene controle van het artikel   .
CNEX0027         EXIT_SAPLCOMK_007       Klantuitbreiding: vest.-,magazijnbepaling voor een component.
CNEX0028         EXIT_SAPLCOZR_001       Controle vrijgave activiteit                .
CNEX0029         EXIT_SAPLCOZR_002       Controle vrijgave netwerkplan                .
CNEX0030         EXIT_SAPLCOMK_009       Update resultaat van stuklijsttoewijzing          .
CNEX0031         EXIT_SAPLCNEV_03_POC_001   Voortgangsanalyse: user-exit voor voortgangswaardebepaling .
CNEX0032         EXIT_SAPMKFPR_001       PS: Klantfuncties bij de transferprijsafspraak       .
CNEX0033         EXIT_SAPLCJSS_006       WBS: voorstel string zoek/vervang              .
CNEX0033         EXIT_SAPLCJWB_006       WBS: voorstel string zoek/vervang              .
CNEX0034         EXIT_SAPLCN10_003       Nieuwe toewijzing controleren voor stuklijstovername    .
CNEX0035         EXIT_SAPLCN10_004       Wijziging controleren voor stuklijstovername        .
CNEX0036         EXIT_SAPLCN10_005       Verwijderactie in kader van stuklijstovername controleren  .
CNEX0037         EXIT_SAPLCOMK_011       Nieuw gecreëerde component controleren           .
CNEX0038         EXIT_SAPLCOMK_012       Gewijzigde component controleren              .
CNEX0039         EXIT_SAPLCOMK_013       Verwijderen van component in netwerkplan controleren    .
CNEX0040         EXIT_SAPLCOMK_015       Aanschafbronbepaling in netwerkplan             .
CNEX0041         EXIT_SAPLCOZF_004       Datum van prijssimulatie voor inkoopinforecords       .
CNEX0041         EXIT_SAPLCOZF_005       Datum van prijssimulatie voor inkoopinforecords       .
CNEX0042         EXIT_SAPLCN10_006       Besturing voorlopige behoeften op hoogste planningsniveau  .
CO610001         EXIT_SAPLCO61_001       User-exits montage-afhandeling               .
COCCA001         EXIT_SAPLKBER_001       Klantuitbreiding voor bevoegdheidscontroles kostenplaatsen .
COCCA002         EXIT_SAPLKBER_002       Klantuitbreiding voor organisatie-bevoegdheidscontroles   .
COI20001         EXIT_SAPLCOI2_001       Wijziging van de gevonden personen             .
COI20002         EXIT_SAPLCOI2_002       Altern. verwerving van beschikbaarheidsgegevens personeel  .
COIB0001         EXIT_SAPLCOIB_001       Customer-exit voor as-built-toewijzingspool         .
CONF0001         EXIT_SAPLCORU_001       Uitbreidingen in de orderterugmelding            .
CONFPI01         EXIT_SAPLCORF_401       Terugmelding procesorder: klantspec. voorstelwaarden bepalen.
CONFPI02         EXIT_SAPLCORF_402       Terugmelding procesorder: klantspecifieke invoercontroles 1 .
CONFPI03         EXIT_SAPLCORF_403       Terugmelding procesorder: klantspecifieke contr. na op.sel. .
CONFPI04         EXIT_SAPLCORF_404       Terugmelding procesorder: klantspecifieke invoercontroles 2 .
CONFPI05         EXIT_SAPLCORF_405       Terugmelding procesorder: klantspecifieke aanvull. bij opsl..
CONFPI06         EXIT_SAPLCORF_406       Procesorderterugmelding: werkelijke gegevens doorgeven   .
CONFPM01         EXIT_SAPLCORF_001       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke voorst.wrden bep. .
CONFPM02         EXIT_SAPLCORF_002       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke invoercontroles 1 .
CONFPM03         EXIT_SAPLCORF_003       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke contr. na op.sel. .
CONFPM04         EXIT_SAPLCORF_004       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke invoercontroles 2 .
CONFPM05         EXIT_SAPLCORF_005       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke aanvull. bij opsl..
CONFPP01         EXIT_SAPLCORF_101       PM/SM Terugmelding order: klantspecifieke voorst.wrden bep. .
CONFPP02         EXIT_SAPLCORF_102       PP Terugmelding order: klantspecifieke invoercontroles 1  .
CONFPP03         EXIT_SAPLCORF_103       PP Terugmelding order: klantspecifieke contr. na oper.sel. .
CONFPP04         EXIT_SAPLCORF_104       PP Terugmelding order: klantspecifieke invoercontroles 2  .
CONFPP05         EXIT_SAPLCORF_105       PP Terugmelding order: klantspecifieke aanvull. bij opslaan .
CONFPP06         EXIT_SAPLCORF_106       PP-orderterugmelding: werkelijke gegevens doorgeven     .
CONFPP07         EXIT_SAPLCORU_S_100      Invoer op één scherm: integratie klantspecifiek. subscreens .
CONFPP07         EXIT_SAPLCORU_S_101      Invoer op één scherm: integratie klantspecifiek. subscreens .
CONFPS01         EXIT_SAPLCORF_006       PS-terugmelding: klantspecifieke voostelwaarden bepalen   .
CONFPS02         EXIT_SAPLCORF_007       PS-terugmelding: klantspecifieke invoercontroles 1     .
CONFPS03         EXIT_SAPLCORF_008       PS-terugmelding: klantspecifieke controle na sel. operatie .
CONFPS04         EXIT_SAPLCORF_009       PS-terugmelding: klantspecifieke invoercontroles 2     .
CONFPS05         EXIT_SAPLCORF_010       PS-terugmelding: klantspecifieke aanvullingen bij opslaan  .
COOCM001         EXIT_SAPLCOOCMB_001      Conflict bij wijzigingsstap                 .
COOCM002         EXIT_SAPLCOOCM_001      OCM: definitie van vergelijkingsvelden voor ordervergelijk. .
COOM0001         EXIT_SAPLKASC_001       Klantfuncties voor overheadkostentoeslagen         .
COOM0001         EXIT_SAPLKASC_002       Klantfuncties voor overheadkostentoeslagen         .
COOM0001         EXIT_SAPLKASC_003       Klantfuncties voor overheadkostentoeslagen         .
COOM0002         EXIT_SAPLKASC_011       Klantfuncties: kostenplaatselectie             .
COOM0002         EXIT_SAPLKASC_012       Klantfuncties: kostenplaatselectie             .
COOM0002         EXIT_SAPLKASC_013       Klantfuncties: kostenplaatselectie             .
COOM0002         EXIT_SAPLKASC_014       Klantfuncties: kostenplaatselectie             .
COOM0002         EXIT_SAPLKASC_015       Klantfuncties: kostenplaatselectie             .
COOM0003         EXIT_SAPLKOBS_001       Klantfuncties voor autom. genereren van afrekenvoorschriften.
COOMBP01         EXIT_SAPLKWM3_001       Bedrijfsproces: extra klantspecifieke velden in stamrecord .
COOMBP01         EXIT_SAPLKWM3_002       Bedrijfsproces: extra klantspecifieke velden in stamrecord .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_001       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_002       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_003       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_004       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_005       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_006       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_007       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_008       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_009       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMBP03         EXIT_SAPL1036_010       Bedrijfsproces: BAPI uitbreidingen             .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_001       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_002       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_003       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_004       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_005       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_006       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_007       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_008       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMEP01         EXIT_SAPLKAEP_009       CO-OM: Infosysteem -" postenverslagen            .
COOMKA01         EXIT_SAPLKMA4_001       Kostensoort: extra klantspecifieke velden in stamrecord   .
COOMKA01         EXIT_SAPLKMA4_002       Kostensoort: extra klantspecifieke velden in stamrecord   .
COOMKPLV         EXIT_SAPMGPLV_010       Klantexit: werkl. geg. kopiëren in plan en planning kopiër. .
COOMKPLV         EXIT_SAPMGPLV_020       Klantexit: werkl. geg. kopiëren in plan en planning kopiër. .
COOMKPT4         EXIT_SAPMKPT4_010       Klantexit: plan-"plan/werkl.-" plan kopiëren v. kostenpl.  .
COOMKPT4         EXIT_SAPMKPT4_020       Klantexit: plan-"plan/werkl.-" plan kopiëren v. kostenpl.  .
COOMKS01         EXIT_SAPLKMA1_001       Kostenplaats: extra klantspecifieke velden in stamrecord  .
COOMKS01         EXIT_SAPLKMA1_002       Kostenplaats: extra klantspecifieke velden in stamrecord  .
COOMKS02         EXIT_SAPLKMA1_003       Kostenplaats: controles bij opslaan             .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_001       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_002       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_003       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_004       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_005       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_006       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_007       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_008       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_009       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMKS03         EXIT_SAPL0012_010       Kostenplaats: BAPI-uitbreidingen              .
COOMLA01         EXIT_SAPLKMA6_001       Prestatiesoort: eigen klantspecifieke velden in stamrecord .
COOMLA01         EXIT_SAPLKMA6_002       Prestatiesoort: eigen klantspecifieke velden in stamrecord .
COOPA002         EXIT_SAPLKAUF_001       Klantfunctie bij stamgegevensverzorging interne orders   .
COOPA003         EXIT_SAPMKAUF_002       Klantspecifieke velden in orderstam             .
COOPA003         EXIT_SAPMKAUF_003       Klantspecifieke velden in orderstam             .
COOPA004         EXIT_SAPLKAUF_004       Klantfunctie: orderstamgegevens afdrukken          .
COOPA_01         EXIT_SAPLKOAU_002       Klantspecifieke controlebouwstenen voor interne orders   .
COOPA_01         EXIT_SAPLRKIO_001       Klantspecifieke controlebouwstenen voor interne orders   .
COOPA_01         EXIT_SAPLRKIO_002       Klantspecifieke controlebouwstenen voor interne orders   .
COPA0001         EXIT_SAPLKEAA_001       Uitbreiding van afleiding in resultaatrekening (CO-PA)   .
COPA0001         EXIT_SAPLKEAA_002       Uitbreiding van afleiding in resultaatrekening (CO-PA)   .
COPA0001         EXIT_SAPLKEDRCOPA_001     Uitbreiding van afleiding in resultaatrekening (CO-PA)   .
COPA0002         EXIT_SAPLKEAB_001       Uitbreiding waardering in resultaatrekening (CO-PA)     .
COPA0002         EXIT_SAPLKEAB_002       Uitbreiding waardering in resultaatrekening (CO-PA)     .
COPA0002         EXIT_SAPLKEAB_003       Uitbreiding waardering in resultaatrekening (CO-PA)     .
COPA0002         EXIT_SAPLKEAB_004       Uitbreiding waardering in resultaatrekening (CO-PA)     .
COPA0003         EXIT_SAPLKEAK_001       Uitbreiding voor rubricering op resultaatobject (CO-PA)   .
COPA0004         EXIT_SAPLKECU_001       Uitbreiding voor valuta-omrekening (CO-PA)         .
COPA0005         EXIT_SAPLKEII_001       Uitbreiding voor mutatie v. werkelijke gegevens (CO-PA)   .
COPA0005         EXIT_SAPLKEII_002       Uitbreiding voor mutatie v. werkelijke gegevens (CO-PA)   .
COPA0006         EXIT_SAPLKEP5_001       Uitbreiding voor de planning (CO-PA)            .
COPA0006         EXIT_SAPLKEP5_002       Uitbreiding voor de planning (CO-PA)            .
COPA0007         EXIT_SAPLKEA4_001       Uitbreiding voor overname van externe gegevens (CO-PA)   .
COPA0007         EXIT_SAPLKEA4_002       Uitbreiding voor overname van externe gegevens (CO-PA)   .
COPA00RE         EXIT_SAPLKEX3_001       BW-CO-PA: gegevensovername                 .
COPCP001         EXIT_SAPLCK21_001       User-exit voor bedrijfsnummeroverkoepelende calculatie   .
COPCP002         EXIT_SAPLCK36_001       User-exit artikelwaardering gewaardeerde klantordervoorraad .
COPCP003         EXIT_SAPLCK01_001       User-exit voor de calculatie van productiehulpmiddelen   .
COPCP004         EXIT_SAPLKKEX_001       Uitbreiding bulkartikel                   .
COPCP005         EXIT_SAPLCK21_002       User-exit voor artikelwaardering (strategie U)       .
COPCP006         EXIT_SAPLCKWB_001       Voor CKWB                          .
COPCP_CC         EXIT_SAPLCKTC01_001      Subscreen gebruiker voor aanvullende gegevens CI_CBEW_USER .
COPCP_CC         EXIT_SAPLCKTC01_002      Subscreen gebruiker voor aanvullende gegevens CI_CBEW_USER .
COZF0001         EXIT_SAPLCOZF_001       Aanvraag tot bestellen voor uitbesteding wijzigen      .
COZF0002         EXIT_SAPLCOZF_002       Aanvraag tot bestellen voor externe component wijzigen   .
CPAU0001         EXIT_SAPLCPAU_001       Uitbreiding bevoegdheidscontrole routings          .
CPAU0001         EXIT_SAPLCPCL_001       Uitbreiding bevoegdheidscontrole routings          .
CPAU0001         EXIT_SAPLCPCL_TSK_001     Uitbreiding bevoegdheidscontrole routings          .
CPAU0001         EXIT_SAPLCPCL_TSK_003     Uitbreiding bevoegdheidscontrole routings          .
CPDO0001         EXIT_SAPLCP80_001       Controle hoeveelheidseenheden bij standaardroutingref.   .
CPDO0001         EXIT_SAPLCPCL_TSK_002     Controle hoeveelheidseenheden bij standaardroutingref.   .
CPDO0001         EXIT_SAPLCPDO_004       Controle hoeveelheidseenheden bij standaardroutingref.   .
CPRE0001         EXIT_SAPLCPRE_001       Uitbreiding reorganistiecontroles voor routings       .
CRDTE001         EXIT_SAPLDTCO_001       Program Exits for Determining the Downtime of the Resources .
CUBX0001         EXIT_SAPLCUBX_001       Configuratie: bovenliggend artikel bepalen         .
CUBX0001         EXIT_SAPLCUBX_002       Configuratie: bovenliggend artikel bepalen         .
CUBX0001         EXIT_SAPLM60P_003       Configuratie: bovenliggend artikel bepalen         .
CUCPDEL1         EXIT_SAPLCUCP_006       Aanv. logica classificatiegeg. verwijderen LO-VC view CBASE .
CUCPDEL1         EXIT_SAPLCUCP_007       Aanv. logica classificatiegeg. verwijderen LO-VC view CBASE .
CUCPDEL1         EXIT_SAPLCUCP_008       Aanv. logica classificatiegeg. verwijderen LO-VC view CBASE .
CUCPDELE         EXIT_SAPLCLDL_002       Aanvullende logica: classif.geg. verwijderen uit LO-VC-view .
CUCPDELE         EXIT_SAPLCUCP_003       Aanvullende logica: classif.geg. verwijderen uit LO-VC-view .
CUCPDELE         EXIT_SAPLCUCP_004       Aanvullende logica: classif.geg. verwijderen uit LO-VC-view .
CUCPDELE         EXIT_SAPLCUCP_005       Aanvullende logica: classif.geg. verwijderen uit LO-VC-view .
CUCQ0001         EXIT_SAPLCUCQ_001       Aanv. logica selectie configuratieprofielen (in FG CUCQ)  .
CV000001         EXIT_SAPLCV00_001       Uitbreiding voor check-in in documentenbeheersysteem    .
CV000001         EXIT_SAPLCV00_002       Uitbreiding voor check-in in documentenbeheersysteem    .
CV110001         EXIT_SAPLCV110_001      DBS: uitbreidingen voor DBS-dialoog (FB: CV110)       .
CV110001         EXIT_SAPLCV110_002      DBS: uitbreidingen voor DBS-dialoog (FB: CV110)       .
CV110001         EXIT_SAPLCV110_003      DBS: uitbreidingen voor DBS-dialoog (FB: CV110)       .
CV110001         EXIT_SAPLCV110_004      DBS: uitbreidingen voor DBS-dialoog (FB: CV110)       .
CVDI0001         EXIT_SAPLCVV1_001       User-exit: documentverdeling - lijst van ontvangers opslaan .
CVDI0002         EXIT_SAPLCVV1_002       User exit: DVS - initiële waarden voor scherm 100 wijzigen .
CVDI0003         EXIT_SAPLCVV1_003       User-exit: DVS - origineel bepalen             .
CVDI0004         EXIT_SAPLCVV1_004       User-exit: DVS - deeldocument en versie van document bepalen.
CVDI0005         EXIT_SAPLCVV2_001       User exit: DVS - verdeelopdracht creëren          .
CVDI0006         EXIT_SAPLCVV2_002       User-exit: DVS - deelopdracht controleren          .
CVDI0007         EXIT_SAPLCVV2_003       User exit: DVS - initiële opdracht creëren         .
CVDI0008         EXIT_SAPLCVV5_001       User-exit: DVS - context bepalen              .
CVDI0009         EXIT_SAPLCVVW_001       User-exit: DVS - ITS-benadering               .
CVDI0010         EXIT_SAPLCVV1_005       User-exit: DDS - workstation-applicatie bepalen       .
CVDI0011         EXIT_SAPLCVVW_002       DVS: ITS-toegang tot pakketten verdeelopdrachten      .
CVDI0020         EXIT_SAPLCVV2_004       Exit voor verdeling originelen               .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_001      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_002      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_003      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_004      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_005      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVDS0001         EXIT_SAPLCVALE_006      User-exits voor ALE-DBS (DOCMAS)              .
CVEA0001         EXIT_SAPLCVEA_001       EHS: Klant-exit voor het controleren van de artikelnaam   .
CVEA0002         EXIT_SAPLCVEA_002       EH&S: Klant-exit voor uitsorteren van parameterwaarden   .
CVFE0001         EXIT_SAPLCVFE_001       EHS: Selectie van uitvoerapparaat voor verslagverzending  .
CY040001         EXIT_SAPLCY04_001       Fixeren van planningsgebieden                .
CY190001         EXIT_SAPLCY19_001       Wijzigen orderoperatie in kader van capaciteitsplanning   .
CYPP0001         EXIT_SAPLCYPP06_001      Wijzigen criteria en planning van de volgorde        .
CYPP0002         EXIT_SAPLCYPP01_002      CYPP: door gebruiker gedefin. velden gebruikt voor sorteren .
CYPP0003         EXIT_SAPLCYPP05_001      CYPP: Velden van een opmaakcode               .
CYPP0004         EXIT_SAPLCYPP01_004      Sortering: inhoud veld vervangen              .
CYPP0005         EXIT_SAPLCYPP02_001      CYPP: door gebruiker gedef. velden voor gebruik in weergave .
CYPP0006         EXIT_SAPLCYPP02_002      Inhoud van een veld wijzigen (opmaak)            .
DG080001         EXIT_SAPLDG08_001       EH&S: ALE (gevaarlijke-stofstam) filtering bij ontvanger  .
DG080002         EXIT_SAPLDG08_002       EH&S: ALE (gevaarlijke stof-stam) filtering bij verzender  .
DG100001         EXIT_SAPLDG10_001       GS: wijzigingsdocumenten schrijven             .
DG550001         EXIT_SAPLDG55_001       GS: Bepaling van SAPscript-codes voor APPEND-velden     .
DG560001         EXIT_SAPLDG56_001       GS: GVK-bepaling relevante verzendelementen         .
DG560002         EXIT_SAPLDG56_002       GS: GVK-bepaling relevante specificaties          .
DG600001         EXIT_SAPLDG60_001       EHS-DG: pos.- en indelingsgegevens v. verw. lev. samenvoegen.
DG600002         EXIT_SAPLDG60_002       EHS-DG: verwachte leveringen bepalen            .
DG600003         EXIT_SAPLDG60_003       EHS-DG: Verslagkop voor verwachte leveringen schrijven   .
DG700001         EXIT_SAPLDG70_002       EHS-DG: uitbr. combinatie land-type vervoermiddel      .
DG700002         EXIT_SAPLDG70_001       Individuele bepaling landen en typen vervoermiddel     .
DG700003         EXIT_SAPLDG70_003       GS: artikelvervanging en oplossing van meerdere componenten .
DG700004         EXIT_SAPLDG70_004       EHS-DG: ind. bep. landen/TVM in verzending en verkoop    .
DG800001         EXIT_SAPLDG80_001       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verz.  .
DG800001         EXIT_SAPLDG80_002       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verz.  .
DG800001         EXIT_SAPLDG80_003       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verz.  .
DG800002         EXIT_SAPLDG80_004       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verkoop .
DG800002         EXIT_SAPLDG80_005       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verkoop .
DG800002         EXIT_SAPLDG80_006       EHS-DG: aanv. geg. voor aanv. geg. gev. stoffen in verkoop .
DW_BEAC1         EXIT_SBEAC001_001       Enhancements for BEAC flight system             .
E07           EXIT_SAPLE30B_001       SAP Util.: apparaatinstallatie en installatiestructuur   .
E07           EXIT_SAPLEG42_001       SAP Util.: apparaatinstallatie en installatiestructuur   .
E07           EXIT_SAPLEG42_002       SAP Util.: apparaatinstallatie en installatiestructuur   .
E07           EXIT_SAPLEG60_001       SAP Util.: apparaatinstallatie en installatiestructuur   .
E25S0001         EXIT_SAPLE25S_001       SAP U: controle en wijziging van log. view van voorschotplan.
EA610002         EXIT_SAPLEA61_002       SAP Util.: vervaldata van een voorschotplan corrigeren   .
EAN12801         EXIT_SAPLLE_EAN128_001    EAN128: coderen, decoderen, etiketten afdrukken       .
EAN12801         EXIT_SAPLLE_EAN128_002    EAN128: coderen, decoderen, etiketten afdrukken       .
EAN12801         EXIT_SAPLLE_EAN128_003    EAN128: coderen, decoderen, etiketten afdrukken       .
EAN12801         EXIT_SAPLLE_EAN128_004    EAN128: coderen, decoderen, etiketten afdrukken       .
EAN12801         EXIT_SAPLLE_EAN128_005    EAN128: coderen, decoderen, etiketten afdrukken       .
EBIA0001         EXIT_SAPLEA01_001       IS-U: klantspecifieke velden in afrekeningsdocument     .
EBIA0001         EXIT_SAPLEA16HELP_002     IS-U: klantspecifieke velden in afrekeningsdocument     .
EBIA0002         EXIT_SAPLEA00_001       SAP Util.: begrenzing volgens klantspecifieke termijnen   .
EBIA0003         EXIT_SAPLEA01_002       IS-U: klantspecifieke controles in afrekening en big check .
EBIA0003         EXIT_SAPLEAITALY_001     IS-U: klantspecifieke controles in afrekening en big check .
EBIA0004         EXIT_SAPLEA54_001       IS-U: klantexit externe berekening van compressibiliteit  .
EBIA0005         EXIT_SAPLEA02_001       SAP Utilities: Afbreekbesturing van massaruns        .
EBIA0006         EXIT_SAPLEA69_001       SAP Ut.: tijdvakbesturing - bepalen tijdsaandelen in afrek. .
EBIA0007         EXIT_SAPLEABC_001       SAP Utilities: klantspecifieke acties in afrekeningsstorno .
EBIA0008         EXIT_SAPLEABE_001       SAP U.: klantspecifieke acties in update afrekeningsstorno .
EBIA0009         EXIT_SAPLEA00_009       SAP Util.: aanpassing per dag/maand bij verhuizing     .
EBIA0011         EXIT_SAPLEA01_003       SAP Utilities: Afrekeningsupdate              .
EBIA0012         EXIT_SAPLEA01_004       SAP Utilities: Afrekeningsobject OBJ met klantgeg. vullen  .
EBIA0013         EXIT_SAPLEA02_002       SAP Utilities: Klantcontroles in afrekeningsselectie    .
EBIA0014         EXIT_SAPLEA01_005       IS-U: Klantspecifieke velden vullen in handm. afrek.doc.  .
EBIA0015         EXIT_SAPLEA01_006       IS-U: Naberekening klantexit                .
EBIA0016         EXIT_SAPLEABJ_001       SAP Utilities: Afrekeningscalorische waarde bepalen     .
EBIA0018         EXIT_SAPLEA_BACKBILLING_001  IS-U: Klantcondities bij regelsamenvatting naberekening   .
EBIA0019         EXIT_SAPLEABW_001       SAP Utilities: Klantspecifieke factuurvergelijking     .
EBIA0020         EXIT_SAPLEADYPERCON_001    IS-U: Huidige periode wijzigen bij dynam. periodebesturing .
EBIA0021         EXIT_SAPLEA00_007       IS-U: Afrekeningstijdvak wijzigen bij dyn. periodebesturing .
EBIA0022         EXIT_SAPLEAIN_001       SAP Utilities: Contractvolgorde voor afrekening wijzigen  .
EBIA0023         EXIT_SAPLE20B_001       IS-U: Controles voor feiten                 .
EBIA0024         EXIT_SAPLEAWASTE01_007    IS-U: Uitbreiding voor bepalen van speciale operandwaarden .
EBIA0025         EXIT_SAPLEA00_002       IS-U: Afwijkende weging bepalen bij gemeten hoeveelheden  .
EBIA0026         EXIT_SAPLEA54_002       mySAP Utilities: Gasfactoren nabewerken           .
EBIA0027         EXIT_SAPLE20B_002       IS-U: Uitbreiding feiten bevoegdheidscontrole        .
EBIA0028         EXIT_SAPLEA01_008       IS-U: Klantfeiten in afrekeningsobject invullen/opslaan   .
EBIA0028         EXIT_SAPLEA01_009       IS-U: Klantfeiten in afrekeningsobject invullen/opslaan   .
EBIA0029         EXIT_SAPLEABR_001       IS-U: Meervoudige aanpassingsstorno toestaan        .
EBIA0030         EXIT_SAPLBRECOV_001      Customer Exit for Customer Overview Report in the BRE    .
EBIC0001         EXIT_SAPLEACH_001       IS-U: Evaluatiegroep voor verbruikhistorie bepalen     .
EBIC0001         EXIT_SAPLEACH_002       IS-U: Evaluatiegroep voor verbruikhistorie bepalen     .
EBIC0001         EXIT_SAPLEACH_003       IS-U: Evaluatiegroep voor verbruikhistorie bepalen     .
EBIS0001         EXIT_SAPLEA91_001       SAP Util.: user-exit voor externe prijzen (EBL)       .
EBIS0002         EXIT_SAPLE20Q_001       IS-U: Uitbreiding voor tariefsoort en tarieffeitengroep   .
EBIS0002         EXIT_SAPLE20Q_002       IS-U: Uitbreiding voor tariefsoort en tarieffeitengroep   .
EBIS0002         EXIT_SAPLE20Q_003       IS-U: Uitbreiding voor tariefsoort en tarieffeitengroep   .
EBIS0002         EXIT_SAPLE20Q_004       IS-U: Uitbreiding voor tariefsoort en tarieffeitengroep   .
EBIS0003         EXIT_SAPLE20D_001       SAP Util.: ref.grootte - integratie klantspecifieke velden .
EBIS0003         EXIT_SAPLE20D_002       SAP Util.: ref.grootte - integratie klantspecifieke velden .
EBIS0003         EXIT_SAPLE20D_003       SAP Util.: ref.grootte - integratie klantspecifieke velden .
EBIS0003         EXIT_SAPLE20D_004       SAP Util.: ref.grootte - integratie klantspecifieke velden .
EBIS0004         EXIT_SAPLEACS_001       SAP Util.: front office uitvoer van historische verbruiken .
EBIS0004         EXIT_SAPLEACS_002       SAP Util.: front office uitvoer van historische verbruiken .
EBIS0005         EXIT_SAPLEFTRANS_001     User-exit voor transfer van installatiefeiten        .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_001       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_002       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_003       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_004       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_005       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_006       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_007       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_008       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_009       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0006         EXIT_SAPLE20A_010       IS-U: Tarieftype - koppeling subschermen en veldcontrole  .
EBIS0007         EXIT_SAPLEA89B_001      SAP Utilities: User-exit voor prijscontroles        .
EBIS0008         EXIT_SAPLEA71P_001      IS-U: User-exit voor controle van hoogte van cal. waarde  .
EBIS0009         EXIT_SAPLEA89B_002      IS-U: Uitbreiding voor weergave van valuta in de feiten   .
EBIS0010         EXIT_SAPLEA89B_003      IS-U: Uitbreiding klantspecifieke transportbesturing    .
EC500001         EXIT_SAPLEC50_001       SAP Util.: inhuizing - bepaling bedrag borgstelling en reden.
EC500002         EXIT_SAPLEC50_002       SAP Util.: inhuizing - controle gegevensomgeving bij start .
ECDEREG         EXIT_SAPLECDEREG01_001    SAP U.: Uitbreidingen voor deregulering/gegevensuitwisseling.
ECDEREG         EXIT_SAPLECDEREG01_002    SAP U.: Uitbreidingen voor deregulering/gegevensuitwisseling.
ECDEREG         EXIT_SAPLECDEREG01_003    SAP U.: Uitbreidingen voor deregulering/gegevensuitwisseling.
ECDEREG         EXIT_SAPLECDEREG01_004    SAP U.: Uitbreidingen voor deregulering/gegevensuitwisseling.
ECIAC001         EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_001  SAP Util.: Internet self-service - uitbr. Beheer gebr.geg. .
ECIAC001         EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_002  SAP Util.: Internet self-service - uitbr. Beheer gebr.geg. .
ECIAC001         EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_003  SAP Util.: Internet self-service - uitbr. Beheer gebr.geg. .
ECONNOBJ         EXIT_SAPLES55_001       SAP Util.: controle op duplicatie voor aansluitobject    .
ECSBT001         EXIT_SAPLESBP_001       Klantspecifieke meldingen in informatieverslag       .
ECSBTI01         EXIT_SAPLEC50_003       SAP Util.: Inhuizing - bepaling van het applicatieformulier .
ECSBTI02         EXIT_SAPLEC50_004       SAP Util.: inhuizing - bepaling van het voorschotbedrag   .
ECSBTI03         EXIT_SAPLEC50_005       SAP Util. inhuizing: klantspecifieke controles       .
ECSBTI04         EXIT_SAPLEC50_006       SAP Util.: inhuizing - bepaling van transfercontract    .
ECSBTIO1         EXIT_SAPLEC60_002       Veldvoorstelwaarde voor verhuizing (EC60)          .
ECSBTIO1         EXIT_SAPLEC60_007       Veldvoorstelwaarde voor verhuizing (EC60)          .
ECSBTIO1         EXIT_SAPLEC60_011       Veldvoorstelwaarde voor verhuizing (EC60)          .
ECSBTMR1         EXIT_SAPLEUMZ_001       Veld voorstellen voor servicemelding/-order creëren     .
ECSBTO01         EXIT_SAPLEC55_011       SAP Util.: uithuizing - bepaling van voorstelwaarden    .
ECSBTO02         EXIT_SAPLEC55_012       SAP Util. uithuizing: klantspecifieke controles       .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_001       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_002       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_003       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_004       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_005       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_006       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_007       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_008       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_009       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSCC001         EXIT_SAPLBPT1_010       FI-CA: Klantcontact - opname subscreen en veldcontrole   .
ECSFO001         EXIT_SAPLEECIC_COMP00_001   IS-U: Finder-uitbreidingen in Customer Interaction Center  .
ECSFO001         EXIT_SAPLEECIC_COMP02_001   IS-U: Finder-uitbreidingen in Customer Interaction Center  .
ECSFO001         EXIT_SAPLEECIC_COMP02_002   IS-U: Finder-uitbreidingen in Customer Interaction Center  .
ECSFO001         EXIT_SAPLEECIC_SD_001     IS-U: Finder-uitbreidingen in Customer Interaction Center  .
ECSFO001         EXIT_SAPLEECIC_SD_002     IS-U: Finder-uitbreidingen in Customer Interaction Center  .
ECSIFDI1         EXIT_SAPLEDC2_001       SAP U.: afsluiten/HAS - user-exit IDoc-type ISU_DISC_UPLOAD .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_001      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_002      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_003      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_004      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_005      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_006      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_007      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_008      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_009      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA001         EXIT_SAPLELACC_010      IS-U: Bonusrek. - subscreen-integratie en veldcontrole   .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_001      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_002      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_003      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_004      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_005      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_006      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_007      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_008      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_009      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
ECSMA002         EXIT_SAPLEREDEM_010      IS-U: Verzilvering - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EDISCVAR         EXIT_SAPLEDCN_001       SAP Util.: afsl./HAS - bepaling v. afsluitbewerkingsvariant .
EDISCVAR         EXIT_SAPLEDCN_002       SAP Util.: afsl./HAS - bepaling v. afsluitbewerkingsvariant .
EDISCVAR         EXIT_SAPLEDCN_003       SAP Util.: afsl./HAS - bepaling v. afsluitbewerkingsvariant .
EDMASSES         EXIT_SAPLELAC_001       SAP Util.: klantspec. contr. voor schatting (overschatting) .
EDMCERT1         EXIT_SAPLE10CERT_001     Certif./revisie: subscreens v. bewerking klantspec. gegevens.
EDMCERT1         EXIT_SAPLE10CERT_002     Certif./revisie: subscreens v. bewerking klantspec. gegevens.
EDMCERT1         EXIT_SAPLE10CERT_003     Certif./revisie: subscreens v. bewerking klantspec. gegevens.
EDMDI001         EXIT_SAPLE30D_001       Klantspec. voorstelwaarden voor inbouw, uitbouw, vervanging .
EDMDI002         EXIT_SAPLE30D_002       Klantspec. controles voor inbouw, uitbouw, vervanging    .
EDMDI003         EXIT_SAPLE30V_001       Klantspec. gegevens voor goederenbeweging bij in- en uitbouw.
EDME10L1         EXIT_SAPLE10R_001       SAP U.: uitbr. v. SAP U.-DialVenster bij GoedOntv./aanl.app..
EDME10L1         EXIT_SAPLE10R_002       SAP U.: uitbr. v. SAP U.-DialVenster bij GoedOntv./aanl.app..
EDME10L2         EXIT_SAPLE10R_003       IS-U: Uitbreiding voor controle apparaatgegevens IQ02, ... .
EDMEG901         EXIT_REGWDR01_001       IS-U: Order- en meldingscodes v. period. vervanging wijzigen.
EDMEG902         EXIT_REGWDR01_002       IS-U: OH-org. & werkplek v. niet-ing. contr.exempl. bepalen .
EDMEGTUR         EXIT_SAPLE10T_001       SAP Util.: periodieke vervanging - klantspecifieke velden  .
EDMEL231         EXIT_SAPLEL23_001       SAP Util.: opnameresultaat - integratie subscreen      .
EDMEL35C         EXIT_SAPLEL35_003       Kaart voor opname door klant zelf als e-mail of per post  .
EDMFOLUP         EXIT_SAPLEL01_005       SAP Util.: vervolgacties bij opnameresultaatinvoer bepalen .
EDMLADUE         EXIT_SAPLEL01_020       SAP Util.: gebruikersinterface autom. bewaking opn.gegevens .
EDMLELAA         EXIT_SAPLELIN_001       SAP Util.: klantspecifieke opnamesoort           .
EDMLELAE         EXIT_SAPLELAE_001       IS-U: User exit voor statische evaluatie gegevens schatting .
EDMLELAH         EXIT_SAPLELHR_002       SAP U.: vergelijking extrapolatiemeth. klant "-" SAP Util. .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_001       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_002       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_003       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_004       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_005       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_006       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_007       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_008       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_009       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_010       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_011       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDE         EXIT_SAPLEPA1_012       SAP Util.: afhankelijke controles gebaseerd op user-exit  .
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_001       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_002       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_003       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_004       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_005       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_006       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_007       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_008       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_009       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_010       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_011       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELDV         EXIT_SAPLEPU1_012       SAP Util.: user-exit onafhankelijke plausibiliteitscontroles.
EDMLELHA         EXIT_SAPLELHR_003       IS-U: extrapolatiemethode bij schatting opnameresultaat   .
EDMLELHP         EXIT_SAPLELHR_004       IS-U: Extrapolatiemethode met kunstmatig periodeverbruik  .
EDMLELHR         EXIT_SAPLELHR_001       SAP Util.: klantspecifieke extrapolatiemethoden       .
EDMLELIP         EXIT_SAPLELKA_001       SAP Util.: onderdrukking van de automatische interpolatie  .
EDMLELKP         EXIT_SAPLELIN_002       SAP Util.: klantspecifieke onderdrukking van pauzecontrole .
EDMLELPV         EXIT_SAPLEL55_007       IS-U: Voorstelwaarden voor periodeverbruik         .
EDMLELSM         EXIT_SAPLEL01_001       SAP Util.: klantspecifieke definitie van SM-ordercodes   .
EDMLELSV         EXIT_SAPLELSV_001       IS-U: User exit na opslaan opnameresultaten         .
EDMLOT01         EXIT_REGLOS04_001       SAP U.: controles/selecties voor partij samenstellen (EG8A) .
EDMLOT02         EXIT_SAPLE10M_002       IS-U: Uitbreiding voor bepalen van app. v. steekproefpartij .
EDMLOT03         EXIT_SAPLE10U_001       Klantuitbreidingen in samenvoeging partijen         .
EDMLOT03         EXIT_SAPMEG8C_001       Klantuitbreidingen in samenvoeging partijen         .
EDMLOT03         EXIT_SAPMEG8C_002       Klantuitbreidingen in samenvoeging partijen         .
EDMLSORT         EXIT_SAPLEL33_001       SAP U.: sortering opname-orders voor afdrukken en download .
EDMMR001         EXIT_SAPLEL01_006       SAP U.: opnameresult. - subscreen-integratie en veldcontrole.
EDMMR001         EXIT_SAPLEL01_007       SAP U.: opnameresult. - subscreen-integratie en veldcontrole.
EDMMR001         EXIT_SAPLEL01_008       SAP U.: opnameresult. - subscreen-integratie en veldcontrole.
EDMMR001         EXIT_SAPLEL01_010       SAP U.: opnameresult. - subscreen-integratie en veldcontrole.
EDMMR001         EXIT_SAPLEL01_011       SAP U.: opnameresult. - subscreen-integratie en veldcontrole.
EDMMR002         EXIT_SAPLEL01_009       IS-U: Gasdatum wijzingen bij invoeren opnameresultaat    .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_001       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_002       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_003       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_004       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_005       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMR003         EXIT_SAPLEL55_006       IS-U: Periodeverbruikintegratie en veldcontrole       .
EDMMRRES         EXIT_SAPLEL01_004       SAP U.: manipulatie v. telwerkstanden bij upload (v. contr.).
EDMMRSTR         EXIT_SAPLEL40_001       IS-U, weergave extra velden bij verzorging opnamevolgorde  .
EDMMRSTR         EXIT_SAPLEL40_002       IS-U, weergave extra velden bij verzorging opnamevolgorde  .
EDMMRSTR         EXIT_SAPLEL40_003       IS-U, weergave extra velden bij verzorging opnamevolgorde  .
EDMMRSTR         EXIT_SAPLEL40_004       IS-U, weergave extra velden bij verzorging opnamevolgorde  .
EDMMRSTR         EXIT_SAPLEL40_005       IS-U, weergave extra velden bij verzorging opnamevolgorde  .
EDMRPLYR         EXIT_SAPLE10M_001       SAP Util.: bepaling van het vervangingsjaar         .
EDMSUPBI         EXIT_SAPLEL01_015       IS-U: Autom. onderdrukking afrekening/deactiv. meterstanden .
EE020001         EXIT_SAPLESAD_002       SAP Utilities: gegevensbepaling met adres          .
EEDMFO01         EXIT_SAPLEEDM_FORMUTIL_001  IS-U-EDM: Exit bepaling berekeningsmodus formule      .
EEDMPI01         EXIT_SAPLEEDM_INTERF_IMP_001 IS-U-EDM: Exit voor update profielwaarden bij profielimport .
EEDMPRF1         EXIT_SAPLEEDM_PROFILE_001   ISU-EDM: Statusbepaling in profiel voor grote intervallengte.
EEDMUFA1         EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_001 Verbruiksfactor: berekening van verbruiksfactor       .
EEDMUFA1         EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_002 Verbruiksfactor: berekening van verbruiksfactor       .
EEDMUFA1         EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_003 Verbruiksfactor: berekening van verbruiksfactor       .
EEDMUI01         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_001 IS-U-EDM: Creëren en controleren van ext. unique ID     .
EEDMUI01         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_002 IS-U-EDM: Creëren en controleren van ext. unique ID     .
EEDMUI02         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_001 IS-U-EDM: Creëren en controleren van ext. unique ID     .
EEDMUI02         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_002 IS-U-EDM: Creëren en controleren van ext. unique ID     .
EEDMUI03         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_001 IS-U-EDM: Extern afleverpunt genereren en controleren    .
EEDMUI03         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_002 IS-U-EDM: Extern afleverpunt genereren en controleren    .
EEDMUI04         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_001 IS-U-EDM: Extern afleverpunt genereren en controleren    .
EEDMUI04         EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_002 IS-U-EDM: Extern afleverpunt genereren en controleren    .
EHQM0601         EXIT_SAPLEHQM06_002      EH&S-QM: gegevens toevoegen aan kopprofiel controleplan   .
EHQM0701         EXIT_SAPLEHQM07_001      EH&S-QM: Gegevens toevoegen aan artikeltoewijzing      .
EHQM0801         EXIT_SAPLEHQM08_001      EH&S-QM: Transacties bepalen                .
EHQM0901         EXIT_SAPLEHQM09_001      EH&S-QM: QM-code bepalen                  .
EHQM0901         EXIT_SAPLEHQM09_002      EH&S-QM: QM-code bepalen                  .
EHQM0901         EXIT_SAPLEHQM09_003      EH&S-QM: QM-code bepalen                  .
EHQM0902         EXIT_SAPLEHQM09_004      EH&S-QM: Gegevens toevoegen aan controlekenmerk       .
EHQM0903         EXIT_SAPLEHQM09_005      EH&S-QM: Lange-tekstgegevens toevoegen aan controlekenmerk .
EHQM0904         EXIT_SAPLEHQM09_006      EH&S-QM: Parameterkenmerken                 .
EHQM0904         EXIT_SAPLEHQM09_007      EH&S-QM: Parameterkenmerken                 .
EHQM1101         EXIT_SAPLEHQM11_001      EH&S-QM: Bepaling van plangroep en plangroepteller     .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_001 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_002 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_003 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_004 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_005 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_006 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHEX01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_007 EHS_OH: Testresultaten voor nieuwe typen onderzoeken    .
EHSHRP01         EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_008 EH@S: Rapporten voor gegevensoverzichten en evaluaties   .
EHSIAHM1         EXIT_SAPLCBIH_IA03_001    EH&S: Menuexit 1 voor kop voorvallen-/ongevallenverslag   .
EHSIAHM2         EXIT_SAPLCBIH_IA03_002    EH&S: Menuexit 2 voor kop voorvallen-/ongevallenverslag   .
EHSIAPM1         EXIT_SAPLCBIH_IA04_001    EH&S: Menuexit 1 voor persoon voorvallen-/ongevallenverslag .
EHSIAPM2         EXIT_SAPLCBIH_IA04_002    EH&S: Menuexit 2 voor persoon voorvallen-/ongevallenverslag .
EHSMPHM1         EXIT_SAPLCBIH_MP03_001    EH&S: menu-exit 1 voor kopgegevens meetproject       .
EHSMPHM2         EXIT_SAPLCBIH_MP03_002    EH&S: menu-exit 2 voor kopgegevens meetproject       .
EHSMPJM1         EXIT_SAPLCBIH_MP06_001    EH&S: menu-exit 1 voor metingen meetproject         .
EHSMPJM2         EXIT_SAPLCBIH_MP06_002    EH&S: menu-exit 1 voor metingen meetproject         .
EHSSARA         EXIT_REHS_SARA31X_001     EHS: Regels SARA-lijst vóór afdruken controleren/bewerken  .
EHSSARA         EXIT_REHS_SARA31X_002     EHS: Regels SARA-lijst vóór afdruken controleren/bewerken  .
EHSSARA         EXIT_REHS_SARA31X_003     EHS: Regels SARA-lijst vóór afdruken controleren/bewerken  .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_001 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_002 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_001SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_002SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_001SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_002SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_003SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_001 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_002 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_003 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_004 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_001 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_002 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_003 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_004 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__001SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__002SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__003SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__004SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__005SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__006SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__007SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_001 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_002 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_003 SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_001SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_002SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_003SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIAC           EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_004SAP Utilities: Internet user-exits             .
EIDESP01         EXIT_SAPLXSERVPROV_001    IDE: serviceaanbieder opname subscreen klant        .
EIN0001         EXIT_REAPRIN0_001       SAP Utilities: Sorteringen afdruk rekening         .
EIN0001         EXIT_REAPRIN2_001       SAP Utilities: Sorteringen afdruk rekening         .
EINA0001         EXIT_SAPLEA61_001       SAP Util.:voorschotcyclus uit totaal voorschotbedrag bepalen.
EL590001         EXIT_RELEINH1_001       SAP Util: massale wijziging opn.eenh.: controle per install..
EMDBP001         EXIT_SAPLES01_001       SAP Util.: zakenpartner - doubletcontroles         .
EMDBP002         EXIT_SAPLES03_001       SAP Util.: zakenpartner - gegevensconversies ZP -" SD-klant .
EMDBP003         EXIT_SAPLES01_030       Subscreen klant in subscreen zakenpartner verhuizing    .
EMDBP003         EXIT_SAPLES01_031       Subscreen klant in subscreen zakenpartner verhuizing    .
EMDBP004         EXIT_SAPLES02_001       Voorstelwaarde of bepalen referentieklant voor SD-klant   .
EMDBP005         EXIT_SAPLECONCESSION_001   SAP Utilities: Zakenpartner - concession card        .
EMDCA001         EXIT_SAPLES37_030       Klantensubscreen voor contractrekening in SAP Utilities   .
EMDCA001         EXIT_SAPLES37_031       Klantensubscreen voor contractrekening in SAP Utilities   .
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_001       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_002       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_003       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_004       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_005       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_006       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_007       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_008       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_009       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_010       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDI0001         EXIT_SAPLES30_011       SAP Util: installatie - subscreen-integratie en veldcontrole.
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_001       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_002       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_003       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_004       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_005       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_006       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_007       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_008       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_009       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDK0001         EXIT_SAPLES20_010       Leveringscontract - subscreen-integratie en veldcontrole  .
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_001       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_002       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_003       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_004       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_005       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_006       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_007       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_008       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_009       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EMDP0001         EXIT_SAPLES60_010       SAP Util.: verbruikspl. - subscr.-integratie en veldcontrole.
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_001     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_002     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_003     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_004     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_005     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_006     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_007     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_008     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_009     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
EPREPAY1         EXIT_SAPLEPREPAY_010     Klantuitbreiding voor verdelen van tegoeden en vorderingen .
ES550001         EXIT_SAPLES55_002       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_003       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_004       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_005       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_006       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_007       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_008       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_009       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_010       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES550001         EXIT_SAPLES55_011       Sap Util.: aansluitobj. - subscr.-integratie en veldcontrole.
ES650001         EXIT_SAPLES65_001       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_002       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_003       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_004       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_005       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_006       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_007       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_008       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_009       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ES650001         EXIT_SAPLES65_010       SAP Util.: app.locatie - subscr.-integratie en veldcontrole .
ESADC          EXIT_SAPLESAD_001       SAP Utilities: adresopbouw (ISU_ADDRESS_PROVIDE)      .
ESTA0001         EXIT_SAPLE70E_001       SAP Util.: completering van communicatiestructuur MCVU_ESTA .
ETOAR001         EXIT_REPDAR_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: user-exits voor analyseprogr. kop afdrukdoc.  .
ETOAR002         EXIT_REPDAR_ANALYSE_LINES_001 Arch. IS-U: user-exits voor analyseprogr. regels afdrukdoc. .
ETOAR003         EXIT_REAARCH_ANALYSE_HEAD_001 Arch. IS-U: user-exits voor analyseprogr. kop afr.doc.   .
ETOAR004         EXIT_REAARCH_ANALYSE_LINE_001 Arch. IS-U: user-exits voor analyseprogr. regels afr.doc.  .
ETOAR005         EXIT_RELARCH_ANALYSE_EABL_001 Arch. IS-U: user-exits voor analyserprogr. opnameresultaten .
ETOAR006         EXIT_REEDM_ARCH_PROFVALS_001 IS-U-arch.: User-exits voor arch.progr. EDM-profielen    .
EUSAGE          EXIT_SAPLEUSAGE_001      User-exits voor uitgaande IDoc's van de afrekening     .
EUSDEC01         EXIT_SAPLE10USDEC_001     SAP U: vervolgactie certificering bij afsl. contr.partij(VE).
EUSDEC01         EXIT_SAPLE10USDEC_002     SAP U: vervolgactie certificering bij afsl. contr.partij(VE).
EWABI001         EXIT_SAPLEAWASTE01_002    IS-U WA: Definitie klantvelden voor afrekening       .
EWABI001         EXIT_SAPLEEWA_BILLING_001   IS-U WA: Definitie klantvelden voor afrekening       .
EWABI001         EXIT_SAPLEEWA_V_001      IS-U WA: Definitie klantvelden voor afrekening       .
EWABI002         EXIT_SAPLEAWASTE01_003    IS-U WA: Controle van groepering service-intervallen    .
EWABI002         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_002    IS-U WA: Controle van groepering service-intervallen    .
EWABI003         EXIT_SAPLEAWASTE01_004    IS-U-WA: Invullen klantspec. individuele afrekeningswaarden .
EWABI004         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_004  IS-U-WA: Klantspecifieke extrapolatie afvalverwerkingsorders.
EWABLK01         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_001    IS-U WA: Controle van capaciteiten voor grofvuilorder    .
EWABLK02         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_002    IS-U WA: Modificatie dagcapaciteit voor grofvuilorder    .
EWABLK03         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_003    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor grofvuilorder      .
EWABLK03         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_004    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor grofvuilorder      .
EWABLK04         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_005    IS-U-WA: Koppeling van grofvuilorder met routeplanning   .
EWABLK04         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_006    IS-U-WA: Koppeling van grofvuilorder met routeplanning   .
EWABLK04         EXIT_SAPLEEWA_BULKY_007    IS-U-WA: Koppeling van grofvuilorder met routeplanning   .
EWADIS01         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_DISPO_001 IS-U WA: Controle capaciteit route bij toewijzing order   .
EWALOC01         EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_001   IS-U WA: Controle containerbijdrage voor locatiebeheer   .
EWALOC02         EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_002   IS-U-WA: Definitie klantvelden voor locatiebeheer      .
EWALOC02         EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_003   IS-U-WA: Definitie klantvelden voor locatiebeheer      .
EWALOC02         EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_004   IS-U-WA: Definitie klantvelden voor locatiebeheer      .
EWALOC02         EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_005   IS-U-WA: Definitie klantvelden voor locatiebeheer      .
EWAOD001         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_001  IS-U WA: Berekening normwaarden afvalverwerkingsorder    .
EWAOD003         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_002    IS-U WA: Controle invoervelden bij terugmelding       .
EWAOD003         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_001IS-U WA: Controle invoervelden bij terugmelding       .
EWAOD004         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_002  IS-U WA: Definitie/vullen klantvelden afvalverwerkingsorder .
EWAOD004         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_003  IS-U WA: Definitie/vullen klantvelden afvalverwerkingsorder .
EWAOD005         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_002IS-U WA: Invoer klantvelden bij terugmelding        .
EWAOD005         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_003IS-U WA: Invoer klantvelden bij terugmelding        .
EWAOD006         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_004    IS-U-WA: Klantvelden na terugmelding actualiseren      .
EWAOD006         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_004IS-U-WA: Klantvelden na terugmelding actualiseren      .
EWAOD006         EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_005IS-U-WA: Klantvelden na terugmelding actualiseren      .
EWAPL001         EXIT_SAPLEEWA_RESPL_001    IS-U WA: Planning voertuig en medewerkercontrole      .
EWAPL001         EXIT_SAPLEEWA_RESPL_002    IS-U WA: Planning voertuig en medewerkercontrole      .
EWAPL001         EXIT_SAPLEEWA_RESPL_003    IS-U WA: Planning voertuig en medewerkercontrole      .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_001    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_002    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_003    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_004    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_005    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWAPRP01         EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_006    IS-U-WA: Definitie klantvelden voor vlak          .
EWARO001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_001    IS-U WA: Controle van routevoorstel voor servicefrequentie .
EWAROB01         EXIT_SAPLEEWA_ROB_001     IS-U-WA: Definitie klantvelden voor reinigingsobject    .
EWAROB01         EXIT_SAPLEEWA_ROB_002     IS-U-WA: Definitie klantvelden voor reinigingsobject    .
EWAROB01         EXIT_SAPLEEWA_ROB_003     IS-U-WA: Definitie klantvelden voor reinigingsobject    .
EWAROU01         EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_001  IS-U WA: Controle 'servicefrequentie route "-" container'  .
EWAROU02         EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_002  IS-U-WA: Definitie klantvelden voor route          .
EWAROU02         EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_003  IS-U-WA: Definitie klantvelden voor route          .
EWAROU02         EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_004  IS-U-WA: Definitie klantvelden voor route          .
EWASP001         EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_001    IS-U WA: Inperking route voor creëren dagcapaciteit     .
EWASP002         EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_002    IS-U WA: Definitie klantvelden voor dagcapaciteit      .
EWASP002         EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_003    IS-U WA: Definitie klantvelden voor dagcapaciteit      .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_004    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_005    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_006    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_007    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_008    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWASR001         EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_009    IS-U WA: Definitie klantvelden voor servicefrequentie    .
EWMCI001         EXIT_SAPLEEWM_CEI_PER_001   SAP Utilities: Uitbreiding bij goedkeuringsbepaling (CEI)  .
EWMCRORD         EXIT_SAPLCOIH_100       SAP U.: klantspecifieke aanvullingen van de service-order  .
EWMDATDI         EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_003   Melding-/orderweergave in klantoverzicht          .
EWMDPREQ         EXIT_SAPLE31B_100       Bedrag vooruitbetalingsaanvraag bepalen           .
EWMHI001         EXIT_RE_INSP_LIST_CREATE_001 IS-U WM: Extra velden in inspectielijst opnemen       .
EWMIF005         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_005  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_OMS_NOTIF       .
EWMIF006         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_006  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_DL_ORDER        .
EWMIF007         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_007  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_DL_NOTIF        .
EWMIF008         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_3_008  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_DEVICE_CHANGE     .
EWMIF009         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_008  Geg.doorgifte aan klantspec. segmenten v. IDoc ISU_RPL_NOTIF.
EWMIF010         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_009  Geg.doorgifte aan klantspec. segmenten v. IDoc ISU_COL_NOTIF.
EWMIFCOL         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_003  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_COL_ORDER       .
EWMIFMD1         EXIT_SAPLEEWM_IF_MDI_1_001  SAP U: klantspec. velden voor Mobile Data Information Upload.
EWMIFOMS         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_001  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_OMS_ORDER       .
EWMIFRPL         EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_002  SAP Util.: uitbreiding voor IDoc ISU_RPL_ORDER       .
EWMNOTDI         EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_002   Weergave meldingen in klantoverzicht            .
EWMORDDI         EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_001   Weergave orders in klantoverzicht              .
EWMPPM01         EXIT_SAPLEEWM_PPM_001     IS-U: uitbreid. van IDoc-typ ISU_PPM_FORMS (prepaym. meter) .
EWMSM001         EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_001  Bepaling CPD-klant voor disaggregatie verkoop/Cust. Serv.  .
EWMSM002         EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_002  Wijziging OH-vest. voor disaggregatie verkoop/Cust. Serv.  .
EWMSM003         EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_003  Gebruikersstatus vaststellen voor orders bij disaggregatie .
F050S001         EXIT_SAPLF050_001       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: User-specifiek IDoc-segment bewerken.
F050S001         EXIT_SAPLF050_002       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: User-specifiek IDoc-segment bewerken.
F050S002         EXIT_SAPLF050_003       FIDCC1: IDoc wijzigen / niet verzenden           .
F050S002         EXIT_SAPLF050_004       FIDCC1: IDoc wijzigen / niet verzenden           .
F050S003         EXIT_SAPLF050_005       FIDCC2: IDoc wijzigen / niet verzenden           .
F050S003         EXIT_SAPLF050_006       FIDCC2: IDoc wijzigen / niet verzenden           .
F050S004         EXIT_SAPLF050_007       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Uitgang IDoc wijzigen/niet verzenden.
F050S005         EXIT_SAPLF050_008       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 IDoc-ingang: FI-document wijzigen  .
F050S005         EXIT_SAPLF050_009       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 IDoc-ingang: FI-document wijzigen  .
F050S006         EXIT_SAPLF050_010       FI uitgaand document: vereffening in FI-document opheffen  .
F050S007         EXIT_SAPLF050_011       FIDCCH-uitgang: invloed op IDoc voor documentwijziging   .
F1040001         EXIT_SAPF104_001       Reservering voor dubieuze debiteuren: % berekenen      .
F150D001         EXIT_SAPF150D_001       Klantspecifieke exits in afdrukprogramma aanmaningen    .
F180A001         EXIT_SAPLF048_001       Nabelasting balans                     .
F180A001         EXIT_SAPLF048_002       Nabelasting balans                     .
F40K0001         EXIT_SAPMF40K_001       Handmatig rekeningafschrift                 .
F40S0001         EXIT_SAPMF40S_001       Cheque-inlevering                      .
F64O0001         EXIT_SAPLFWTR_01_001     Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F64O0001         EXIT_SAPLFWTR_01_002     Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F64O0001         EXIT_SAPMF64O_001       Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F64O0001         EXIT_SAPMF64O_002       Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F64O0001         EXIT_SAPMF64O_011       Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F64O0001         EXIT_SAPMF64O_101       Uitbreiding voor treasury/effecten/orderbeheer       .
F67A0001         EXIT_SAPMF67A_001       User-exit stamgegevens lening - menu-uitbreiding I     .
F67A0010         EXIT_SAPMF67A_010       User-exit stamgegevens lening - overzichtsgegevens     .
F67A0011         EXIT_SAPMF67A_011       User-exit stamgegevens lening - menu-uitbreiding II     .
F67A0012         EXIT_SAPMF67A_012       User-exit stamgegevens lening - menu-uitbreiding III    .
F67A0013         EXIT_SAPMF67A_013       User-exit stamgegevens leningen - extra geg. update-progr. .
F67A0014         EXIT_SAPMF67A_014       Schermuitbreiding in leningen/syndicaatsgegevens      .
F67A0014         EXIT_SAPMF67A_015       Schermuitbreiding in leningen/syndicaatsgegevens      .
F67A0016         EXIT_SAPMF67A_016       User-exit voor financieel-projectnummer leningen      .
F68SCHKS         EXIT_SAPMF68S_004       Controle van te storneren documenten            .
F68SDATB         EXIT_SAPMF68S_002       User-exit stornotransactie voorstelwaarde datum "tot"    .
F68SDATV         EXIT_SAPMF68S_001       User-exit voor stornotransactie voorstelwaarde datum "van" .
F68STOBE         EXIT_SAPMF68S_003       Storneerbare documenten kunnen worden gemodificeerd     .
FARC0001         EXIT_SAPFF048_001       Enhancements within archiving (FI)             .
FARC0002         EXIT_SAPLMFAS_001       Aanvullende controles archivering MM-crediteurstamgegevens .
FDBFVDB1         EXIT_SAPLFVDB_001       Doorgifte van leningensubadm. voor verwerking verm.res.   .
FDTAX001         EXIT_SAPMFDTA_001       Uitbreiding transactie FDTA (tijdstip na download)     .
FEB00001         EXIT_RFEBBU10_001       Elektronisch rekeningafschrift               .
FEB00002         EXIT_RFEBBE00_001       Interface - external check entry              .
FEB00003         EXIT_RFEBFI20_001       Customer-exit Fins rekeningoverzicht TITO-formaat      .
FEB00004         EXIT_RFEKA400_001       Raw data processing Userexit SWIFT MT940          .
FEB00005         EXIT_SAPL4499_001       Electronic Banking - objectgenerering rekeningoverzicht   .
FEB00005         EXIT_SAPL4499_002       Electronic Banking - objectgenerering rekeningoverzicht   .
FEB00005         EXIT_SAPL4499_003       Electronic Banking - objectgenerering rekeningoverzicht   .
FEB00005         EXIT_SAPL4499_004       Electronic Banking - objectgenerering rekeningoverzicht   .
FEBLB001         EXIT_RFEBLB20_001       Lockbox-userext                       .
FEBLB001         EXIT_RFEBLB20_002       Lockbox-userext                       .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_001       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_002       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_003       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_004       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_005       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_011       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_101       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_102       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_111       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0001         EXIT_SAPLIEDI_112       Functie-exits voor EDI in FI                .
FEDI0002         EXIT_SAPLIEDP_101       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - adviesontvangst     .
FEDI0002         EXIT_SAPLIEDP_102       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - adviesontvangst     .
FEDI0003         EXIT_SAPLIEDP_001       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - opslaan PEXR-segmenten .
FEDI0003         EXIT_SAPLIEDP_002       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - opslaan PEXR-segmenten .
FEDI0003         EXIT_SAPLIEDP_003       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - opslaan PEXR-segmenten .
FEDI0003         EXIT_SAPLIEDP_401       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - opslaan PEXR-segmenten .
FEDI0004         EXIT_SAPLIEDP_901       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - bijzondere tijdstippen .
FEDI0004         EXIT_SAPLIEDP_902       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - bijzondere tijdstippen .
FEDI0004         EXIT_SAPLIEDP_903       Functie-exits voor EDI-DOCS in FI - bijzondere tijdstippen .
FEDI0005         EXIT_SAPLIEDP_201       Functie-exits voor EDI-IDoc's in FI - rek.overzicht/lockbox .
FEDI0005         EXIT_SAPLIEDP_202       Functie-exits voor EDI-IDoc's in FI - rek.overzicht/lockbox .
FEDI0005         EXIT_SAPLIEDP_203       Functie-exits voor EDI-IDoc's in FI - rek.overzicht/lockbox .
FEDI0006         EXIT_SAPLIEDP_301       Functie-exits v. EDI-DOCS in FI - IDCR-segm. opslaan    .
FEDI0007         EXIT_SAPLFBQ2_001       Functie-exit voor BCA-EDI: FINSTA01 exit rekeningoverzicht .
FFMZA001         EXIT_SAPF111S_001       User-exit voor bepaling betaalwegen voor betalingsaanvragen .
FFMZA001         EXIT_SAPF111S_002       User-exit voor bepaling betaalwegen voor betalingsaanvragen .
FFMZA001         EXIT_SAPF111S_003       User-exit voor bepaling betaalwegen voor betalingsaanvragen .
FICT0001         EXIT_SAPLFICP_001       Exits van 'invoer voor extene systemen'           .
FICT0001         EXIT_SAPLFICP_002       Exits van 'invoer voor extene systemen'           .
FIPAYM01         EXIT_SAPLF11A_001       User-exits voor IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01         EXIT_SAPLF11A_002       User-exits voor IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01         EXIT_SAPLF11A_003       User-exits voor IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01         EXIT_SAPLF11A_004       User-exits voor IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01         EXIT_SAPLF11A_005       User-exits voor IDoc FIPARQ01                .
FITR0001         EXIT_SAPLHRTRV_STAT_001    User-exit: verwijdering/reorganisatie reisstatistieken   .
FITR0002         EXIT_SAPLHRTRV_STAT_002    User exit: reisstatistieken creëren/wijzigen        .
FITR0003         EXIT_SAPMP56T_002       User-exit: reis opslaan (PR01, PR04, PR05)         .
FITR0005         EXIT_SAPMP56T_003       User Exit: reis opslaan (PR01, PR04, PR05)         .
FKLA0001         EXIT_SAPLKLEX_002       Afleiding debiteurenrisicoregel               .
FKLL0001         EXIT_SAPLKLLR1_001      Afleiding van landenrisicoland               .
FKLR0001         EXIT_SAPLKLEX_001       Toerekeningsbedragbepaling tegenpartijrisicolimiet     .
FKYA001X         EXIT_SAPLFKYA_001       Customer exit for format AT_DOM (header)          .
FKYA002X         EXIT_SAPLFKYA_002       customer exit for format AT_DOM (payment record)      .
FKYA003X         EXIT_SAPLFKYA_003       customer exit for format AT_DOM (trailer)          .
FLC10001         EXIT_RGCPCU40_100       FI-LC - entry - upload programs - RGCPCU40         .
FLT00001         EXIT_SAPLFLT03_001      Fleet Customer-exit: COIH scherm 1251            .
FLT00001         EXIT_SAPLFLT03_002      Fleet Customer-exit: COIH scherm 1251            .
FLT00001         EXIT_SAPLFLT03_006      Fleet Customer-exit: COIH scherm 1251            .
FLT00002         EXIT_SAPLFLT03_007      Fleet Customer-exit: CMFU scherm 0199            .
FLT00003         EXIT_SAPLFLT03_003      Fleet Customer-exit: CPDO scherm 3100--Gebruikersvelden   .
FLT00004         EXIT_SAPLFLT03_005      Fleet Customer-exit: gegevensoverdracht melding operatie  .
FLT00005         EXIT_SAPLFLT03_004      Fleet Customer-exit: CPDO scherm 3100-- F4         .
FLT00006         EXIT_SAPLFLT03_008      Fleet Customer-exit:componentselectie in PM-order      .
FMALE001         EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_001Budgetpositie: userexit IDoc outbound            .
FMALE002         EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_002Obligopositie: user exit IDoc inbound            .
FMBU0001         EXIT_SAPLKBPB_004       Klantspecifieke velden bij tabel BPDK toevoegen       .
FMBU0001         EXIT_SAPLKBPB_005       Klantspecifieke velden bij tabel BPDK toevoegen       .
FMC10000         EXIT_FICUPL00_100       EC-CS: Uitbreiding voor flexibele upload          .
FMC10001         EXIT_SAPMF21B_001       EC-CS: Uitbreiding voor gebruikersschermen         .
FMC10001         EXIT_SAPMF21B_002       EC-CS: Uitbreiding voor gebruikersschermen         .
FMC10010         EXIT_SAPLFCIN_100       EC-CS- integratie: uitbr. v. namen/omschr. v. CS-org.eenh. .
FMC10010         EXIT_SAPLFCIN_110       EC-CS- integratie: uitbr. v. namen/omschr. v. CS-org.eenh. .
FMC10011         EXIT_FICREC00_270       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_FICREC01_260       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIM_280       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_200       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_210       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_220       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_230       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_240       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC10011         EXIT_SAPLFCIN_250       EC-CS integratie: gegevensinvoer en afstemming       .
FMC40001         EXIT_FICUMR00_001       EC-CS: Uitbreiding voor valuta-omrekening          .
FMC50000         EXIT_SAPLFCLC_001       EC-CS: Wisselkoers met wijziging eigen valuta bepalen    .
FMCFBUD1         EXIT_SAPLFMCF_BUD_001     IS-PS: BJW-budget: berek. max.bedrag voor budgetoverdracht .
FMCFBUD2         EXIT_SAPLFMCF_BUD_002     IS-PS: BJW-budget: mag goedg./aangevr. bedrag negatief zijn .
FMFGDT01         EXIT_SAPLFMFG_DERIVE_001   USFG Derivation Tool enhancement              .
FMFGTC01         EXIT_SAPLFMFG_TC_001     Federale regering VS Treasury Confirmation Customizing   .
FMITPOSM         EXIT_SAPLFMITPOMP_101     Overboeking met FMITPO: document- en bankgegevens valideren .
FMITPOSM         EXIT_SAPLFMITPOMP_801     Overboeking met FMITPO: document- en bankgegevens valideren .
FMMD0001         EXIT_SAPSFMMD_001       User-exit creëren/wijzigen budg.pos. in bud.pos.schema (oud).
FMMD0002         EXIT_SAPSFMMD_002       User-exit creëren/wijzigen budg.pos. in budgetgroep (oud)  .
FMMD0003         EXIT_SAPSFMMD_003       User-exit v. controle v. waarden in budg.pos.schema (oud)  .
FMMD0004         EXIT_SAPSFMMD_004       User-exit voor controle v. waarden in budg.groep(verouderd) .
FMMD0005         EXIT_SAPLFMP2_001       Klantspec. schermvelden v. bdg.pos. in bdg.pos.sch. (oud)  .
FMMD0005         EXIT_SAPLFMP2_002       Klantspec. schermvelden v. bdg.pos. in bdg.pos.sch. (oud)  .
FMMD0006         EXIT_SAPLFMG2_001       Klantspecifieke schermvelden v. budg.pos. budgetgroep (oud) .
FMMD0006         EXIT_SAPLFMG2_002       Klantspecifieke schermvelden v. budg.pos. budgetgroep (oud) .
FMMD0007         EXIT_SAPSFMMD_007       User-exit v. creëren/wijzigen van budgetpos. in budg.groep .
FMMD0008         EXIT_SAPSFMMD_008       User-exit voor controle v. waarden in budgetpl. (scherm 400).
FMMD0009         EXIT_SAPLFMF2_001       Klantspecifieke schermvelden voor budgetplaatsen      .
FMMD0009         EXIT_SAPLFMF2_002       Klantspecifieke schermvelden voor budgetplaatsen      .
FMMD0010         EXIT_SAPSFMMD_010       User-exit voor kopiëren van budgetposities (verouderd)   .
FMMD0011         EXIT_SAPSFMMD_011       User exit voor kopiëren van budgetplaatsen         .
FMMD0012         EXIT_SAPLFM52_001       Klantspecifieke schermvelden voor fonds-stamrecord     .
FMMD0012         EXIT_SAPLFM52_002       Klantspecifieke schermvelden voor fonds-stamrecord     .
FMMD0013         EXIT_SAPSFMMD_013       User-exit voor creëren/wijzigen van een fonds        .
FMMD0014         EXIT_SAPLFM52_003       User exit fonds controleren                 .
FMMD0015         EXIT_SAPLFMCI2_001      User-exit voor creëren/wijzigen van budgetpositie (nieuw)  .
FMMD0016         EXIT_SAPLFMCI2_002      User-exit voor controleren van budgetpositie (nieuw)    .
FMMD0017         EXIT_SAPLFMCI2_003      Klantspecifieke schermvelden voor budgetposities (nieuw)  .
FMMD0017         EXIT_SAPLFMCI2_004      Klantspecifieke schermvelden voor budgetposities (nieuw)  .
FMMD0018         EXIT_SAPSFMMD_018       User-exit voor kopiëren van budgetposities (nieuw)     .
FMRESERV         EXIT_RFFMBW00_002       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_001       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_002       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_003       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_004       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_005       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_006       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_007       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_008       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_009       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMFR_010       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR0_001       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR0_002       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR0_003       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR1_001       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR4_001       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR4_002       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMR4_003       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMRS_001       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FMRESERV         EXIT_SAPLFMRS_002       Beheer van bestedingsmarkeringen (reserveringen,...)    .
FORCE01         EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_001 Klantuitbreiding structuurelement              .
FORCE01         EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_002 Klantuitbreiding structuurelement              .
FRMLEX01         EXIT_SAPLFRML111_001     RMS-FRM: Menu-exit 1 van formulebeheer           .
FRMLEX02         EXIT_SAPLFRML111_002     RMS-FRM: Menu-exit 2 van formulebeheer           .
FRMLEX03         EXIT_SAPLFRML111_003     RMS-FRM: Menu-exit 1 van de formule-info          .
FRMLEX04         EXIT_SAPLFRML111_004     RMS-FRM: Menu-exit 2 van de formule-info          .
FTGOVSEL         EXIT_SAPLV50G_001       Meldingen aan instanties: user-exit voor selectieruns    .
FTGOVSEL         EXIT_SAPLV50G_002       Meldingen aan instanties: user-exit voor selectieruns    .
FTIAT001         EXIT_SAPLFTIA_001       Leesbouwsteen voor attributen (uitvoeringen en teksten)   .
FTISE001         EXIT_SAPLFTIS_002       Afleiding van geselecteerde CFM- en CML-gegevens      .
FTISE001         EXIT_SAPLFTIS_101       Afleiding van geselecteerde CFM- en CML-gegevens      .
FTISE001         EXIT_SAPLFTIS_201       Afleiding van geselecteerde CFM- en CML-gegevens      .
FTRINCON         EXIT_FTR_INCONF00_001     User-exits voor bevestigingsstatus             .
FTRINCON         EXIT_FTR_INCONF00_002     User-exits voor bevestigingsstatus             .
FTXW0001         EXIT_SAPLTXW2_001       DART: Fill additional fields in SAP export structures    .
FTXW0002         EXIT_SAPLTXW2_002       DART: Add data source (table)                .
FV45K001         EXIT_SAPFV45K_001       User-exit voor bepaling van het kredietcontrolegebied    .
FV970001         EXIT_SAPLFV97_101       Uitbreiding voor treasury/effecten/flow-overzichtcalculator .
FVBB0001         EXIT_SAPLFV96_001       Berekeningsgrondslagen bepalen TZFB             .
FVCH0001         EXIT_SAPLFVCH_001       CH-specifieke uitbreidingen: m.n. SBR            .
FVD20001         EXIT_SAPLFVD2_001       User-exit nabewerking BO uitgebreide leningenselectie    .
FVDA0001         EXIT_SAPLFVDA_001       User-exit: uitbetaling leningen op moment PAI        .
FVDA0002         EXIT_SAPLFVDA_002       User-exit: uitbetaling op moment PBO            .
FVDB0002         EXIT_SAPLFVDB_002       TR-TM-LO: User-exit boekingsinterface, rekeningbepaling   .
FVDBOOL         EXIT_SAPLFVD_BO_OL_001    User-exits voor gegevens alg. zakelijke transacties     .
FVDBOOL         EXIT_SAPLFVD_BO_OL_002    User-exits voor gegevens alg. zakelijke transacties     .
FVDD0001         EXIT_SAPLFVDD_ADDON_001    User-exit in FB TEXT_INTERFACE               .
FVDD0002         EXIT_SAPLFVDD_ADDON_002    User-exit voor documentselectie               .
FVDD0003         EXIT_SAPLFVDD_ADDON_003    User-exit voor selectie correspondentiegebeurtenis     .
FVDDEBOL         EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_001  Klantcontroles voor schuldovername             .
FVDDEBOL         EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_002  Klantcontroles voor schuldovername             .
FVDDEBUI         EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_001  User exits voor schuldovername               .
FVDDEBUI         EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_002  User exits voor schuldovername               .
FVDDEBUI         EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_003  User exits voor schuldovername               .
FVDREPOL         EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_001   User-exits voor terugbetaling van OL-laag          .
FVDREPOL         EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_002   User-exits voor terugbetaling van OL-laag          .
FVDREPOL         EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_003   User-exits voor terugbetaling van OL-laag          .
FVDREPOL         EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_004   User-exits voor terugbetaling van OL-laag          .
FVDREPOL         EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_005   User-exits voor terugbetaling van OL-laag          .
FVDREPU1         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_001   User-exits terugbetaling UI-laag: beheergegevens      .
FVDREPU1         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_002   User-exits terugbetaling UI-laag: beheergegevens      .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_003   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_004   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_005   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_006   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_007   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_008   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU2         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_009   User-exit terugbetaling Interface: klantspec. tabls    .
FVDREPU3         EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_010   User-exits terugbetaling UI-laag: postenoverzicht      .
FVDSTATE         EXIT_SAPLFVD_STATEMENT_001  Uitbreiding voor extern rekeningoverzicht          .
FVDWAIV1         EXIT_SAPLFVD_WAIVE_001    User-exit voor zakelijke transactie annuleringen      .
FVNBO001         EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_001Zakelijke transactie - veldstandaardwaarde         .
FVNBO101         EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_101Zakelijke transactie planningsrecord boeken         .
FVNBO102         EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_102Zakelijke transactie planningsrecord boeken 102       .
FVNBO500         EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_500Zakelijke transactie: bepaling belastingland        .
FVP50001         EXIT_SAPLFVP5_001       F4-hulp voor medewerkers (die in VDZSB zijn opgeslagen)   .
FVPB0001         EXIT_SAPLFVPB_001       User-exit - boeking vertragingsrente            .
FVVDK001         EXIT_RFVDTX01_001       User-exit voor handm. nabewerking van SAPscript-documenten .
FVVDP001         EXIT_RFVDPF01_001       Verlenging: aanbieding creëren/verwijderen/afdrukken: update.
FVVW0110         EXIT_SAPMF64G_010       ISIS-effecten - overboeking eff.rek. - extra flows creëren .
FVZF0001         EXIT_RFVZFD00_001       Vrijgave: uitsluiting van afzond. records uit leningenlijst .
FVZZEV          EXIT_SAPLFVOR_003       User-exits voor verdeling betalingsontvangst MARK      .
FVZZEV          EXIT_SAPLFVOR_004       User-exits voor verdeling betalingsontvangst MARK      .
FVZZEV          EXIT_SAPLFVZV_002       User-exits voor verdeling betalingsontvangst MARK      .
FWF1001         EXIT_SAPLFWF1_001       Treasury-effecten: boekingsinterface            .
FYTX0001         EXIT_SAPLV61A_001       Control interface for external systems           .
FYTX0002         EXIT_SAPLFYTX_USER_001    Enhancements for tax interface with Max Tax functionality  .
GDX3AUTH         EXIT_SAPLGDX3_001       User-exit functiegroep GDX3 (exit_saplgdx3_001)       .
GDX3AUTH         EXIT_SAPLGDX3_002       User-exit functiegroep GDX3 (exit_saplgdx3_001)       .
GGENTCUS         EXIT_SAPLV45C_403       Ondernemingscontracten (IS-HT-SW)              .
GGENTCUS         EXIT_SAPLXGV1_001       Ondernemingscontracten (IS-HT-SW)              .
GLFLEX01         EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_001  User exits voor flexibel grootboek             .
GLFLEX02         EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_002  Flexibel grootboek: gegevensaggregatie op bedrijfsnummerniv..
GLFLEX03         EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_003  Overschrijven beschikbare rubriceringen mogelijk maken   .
GLMAST01         EXIT_SAPLKS04_001       Uitbreiding voor stamgegevens - ALE-grootboekrekeningen   .
GLMAST01         EXIT_SAPLKS04_002       Uitbreiding voor stamgegevens - ALE-grootboekrekeningen   .
GLPLAN00         EXIT_SAPLGPL1_001       Uitgebreide bevoegdheids- en stamgegevenscontrole      .
GLX1028         EXIT_SAPL1028_001       User-exit voor BAPI_GLflex_GetDocItems (EXIT_SAPL1028_001) .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_001       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_002       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_003       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_004       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_005       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_006       Customer-specific user exits                .
GLX_MD01         EXIT_SAPLGUMD_007       Customer-specific user exits                .
GRCOST01         EXIT_SAPLGRC01_001      User-exit voor klantordercalculatie voor goederenontvangst .
GRWTAUTH         EXIT_SAPFGRWE_001       Bevoegdheidscontrole voor Report Writer           .
GRWTAUTH         EXIT_SAPFGRWS_001       Bevoegdheidscontrole voor Report Writer           .
GRWTAUTH         EXIT_SAPFGRWX_001       Bevoegdheidscontrole voor Report Writer           .
GSETNAME         EXIT_SAPLGSUT_001       Exit voor vervangen van set- of groepsnaam         .
GSL1021A         EXIT_SAPL1021_001       Speciale ledgers - totalenrecords              .
GVTRS001         EXIT_SAPLGVTR_001       GVTR (SAPFGVTR): saldotransport van rekening beïnvloeden  .
HRAUPBS1         EXIT_SAPL3QP7A_003      Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1         EXIT_SAPL3QP7_001       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1         EXIT_SAPL3QP7_002       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1         EXIT_SAPL3QP7_004       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS2         EXIT_SAPLEHA22PBS_001     Customer Exit for ESS                    .
HRBAS001         EXIT_SAPLHRBAS00ACTIONS_001  Klantuitbreiding voor speciale procedures          .
HRCTRCU0         EXIT_RPCTRCU0_002       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRCTRCU0         EXIT_RPCTRCU0_003       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRDECI01         EXIT_SAPLHRB0_001       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRDECI01         EXIT_SAPLHRB0_002       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRESSW1         EXIT_SAPLRH65_001       HR-ESS: Internetscenario Who's Who             .
HRESSW2         EXIT_SAPLEHSS_001       HR: Begindatum voor ESS controleren             .
HRESSW3         EXIT_SAPLEHSS_002       HR: Begindatum voor ESS voorstellen             .
HRESSW4         EXIT_SAPLEHUS_001       HR: Passwordtoekenning/gebruiker-ID voor ESS-gebruiker   .
HRINCBTD         EXIT_HINCALC0_008       Customer exit enhancements to get Tax Rate         .
HRINCEPF         EXIT_HINCALC0_002       Customer exit for pension basis               .
HRINCGCF         EXIT_HINCALC0_007       CUSTOMER EXIT FOR PF GROSS CARRY FORWARD          .
HRINCLWF         EXIT_HINCALC0_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCLWF         EXIT_HINCF160_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCPTX         EXIT_HINCALC0_006       Enhancement for Professional Tax              .
HRINCPTX         EXIT_HINCALC0_009       Enhancement for Professional Tax              .
HRINDA00         EXIT_HINIDAB0_001       Enhancement to provide customer exit for DA         .
HRINHRA0         EXIT_HINCALC0_005       Housing (HRA/CLA/COA) enhancement              .
HRINHRA1         EXIT_MP058100_007       HR-IN: Customer Exit for IT 0581 validation         .
HRINITAX         EXIT_HINCALC0_003       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINITAX         EXIT_HINCALC0_004       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINRAP1         EXIT_SAPLHRPADINA1_003    To calculate eligibility number based on feature value'   .
HRINRAP2         EXIT_SAPLHRPADINA1_004    To calculate date based on the feature value        .
HRINRAP3         EXIT_SAPLHRPADINA1_008    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP3         EXIT_SAPLHRPADINA1_009    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP4         EXIT_SAPLHRPADINA1_002    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP4         EXIT_SAPLHRPADINA1_005    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP5         EXIT_SAPLHRPADINA1_006    To calculate amount based on INVAL D            .
HRINRAP6         EXIT_SAPLHRPADINA1_007    Carry forward dates as per customer logic          .
HRINSAN0         EXIT_SAPLHRPAYINS_001     Customer enhancement for Superannuation           .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_001  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_002  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_003  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_004  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_005  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRIQACC         EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_006  Studentboekhouding klantuitbreiding (Campus Management)   .
HRMYC159         EXIT_RPCTRNL0_001       Ehancement for customer exit for 159 report         .
HRMYCTEA         EXIT_RPCTEAL0_001       Enhancement for Customer Exit for EA form          .
HRNZLCON         EXIT_HNZLCON0_001       HR:NZ - Customer exit for data loading in Leave conversion .
HROC0001         EXIT_SAPLHRPAY99_OC_001    Klantuitbreiding voor HR off-cycle - bonusdatum       .
HRP08P11         EXIT_RPUCLSG0_001       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P11         EXIT_RPUCLSG0_002       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P12         EXIT_SAPLHRGPBS_PA30_001   Cust./user exit for function module HR_ME_SELECT_REF_PERNR .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_CVR  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_ENT  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_LEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MAN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MIN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MTD  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13         EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_SEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P14         EXIT_RPUREFG0_001       User exit for personal data similarity check for mult.empl. .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG0_CHK       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG0_DAT       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG0_SEL       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG1_CHK       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG1_DAT       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15         EXIT_RPUUSSG1_SEL       USS Interface Customer/User Exits              .
HRPB10EO         EXIT_RPLEOSU0_001       Enhancement for EO Survey Reports for USA          .
HRPB22LO         EXIT_RPLLRPJI_001       Company Loan Japan                     .
HRPB22LO         EXIT_RPLLRPJM_001       Company Loan Japan                     .
HRPB25AD         EXIT_SAPLADDRSG_001      Enhancement for address conversion routine         .
HRPB2901         EXIT_MP000200_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901         EXIT_MP039000_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901         EXIT_MP039100_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901         EXIT_MP039400_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901         EXIT_SAPLEHAR5_001      Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPBAS01         EXIT_SAPLRPIN_001       User exit voor HR-stamgegevens               .
HRPC0001         EXIT_RPDBPC00_001       HR: PC-download-bevoegdheid                 .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_001       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_002       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_003       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_004       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_005       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_006       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_007       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_008       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701         EXIT_HVECALC0_009       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1702         EXIT_HVECTER0_001       Enhancements of independent wage type programs       .
HRPC2901         EXIT_HARCALC0_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901         EXIT_HARCALC0_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901         EXIT_HARCALC0_003       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901         EXIT_HARCIMPU_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901         EXIT_HARCSINC_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901         EXIT_HARCSINC_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC3201         EXIT_HMXCAGU0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCAGU0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCAJD0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCALC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCALC0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCALC0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCALC0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCCSS0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCCSS0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCCSS0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCCSS0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCFIC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCIFA0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCIFA0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCISR0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCRET0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCRUT0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCRUT0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXCVAL0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_HMXTRTR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201         EXIT_PCGPMMX0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC34TX         EXIT_SAPL3IDC_001       User Exit for Employee Position - Prog. HIDCTAX1 (INDONESIA).
HRPC3701         EXIT_HBRCALC0_001       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701         EXIT_HBRCALC0_002       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701         EXIT_HBRCALC0_003       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3702         EXIT_SAPLHRPAYBR00_001    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702         EXIT_SAPLHRPAYBR00_002    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702         EXIT_SAPLHRPAYBR00_003    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3703         EXIT_SAPLHRPAYBR16_001    Identification Documents                  .
HRPC3703         EXIT_SAPLHRPAYBR16_002    Identification Documents                  .
HRPC3705         EXIT_SAPLHRPAYBR09_005    Christmas allowance                     .
HRPCAL00         EXIT_SAPMP50C_001       User-exit voor klantrapport in afrekeningsmenu       .
HRPCMPVA         EXIT_RPITIG00_001       User exit voor variabel argument - programma RPITIG00    .
HRPINW01         EXIT_SAPLHRIW_001       User-exit voor prestatieloon                .
HRPTDW01         EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_001  Extractieprogramma tijdgegevens: klantspec. velden verzorgen.
HRPTDW01         EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_002  Extractieprogramma tijdgegevens: klantspec. velden verzorgen.
HRPTDW01         EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_003  Extractieprogramma tijdgegevens: klantspec. velden verzorgen.
HRPTIM01         EXIT_MP000500_001       User-exit voor Time Management               .
HRPTIM02         EXIT_RPILVA00_001       User-exit voor HR Time Management - verlofopbouw      .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_001       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_002       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_003       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_004       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_005       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_006       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_007       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_008       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_009       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_010       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_011       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM03         EXIT_SAPLHRLV_012       Uitbreiding Time Management - Opbouw afwezigheidscont.   .
HRPTIM04         EXIT_RPTEDT00_001       Modificatie van cluster-B2-gegevens na import in RPTEDT00  .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPPD_001       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_001       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_002       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_003       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_004       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_005       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_006       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_007       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_008       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_009       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_010       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM05         EXIT_SAPLRPTC_011       User-exit voor HR Time Management KK1            .
HRPTIM06         EXIT_SAPMWS01000109H_001   User-exit voor afwezigheidsmeldingen HR Time Management   .
HRPTIM06         EXIT_SAPMWS04200009H_001   User-exit voor afwezigheidsmeldingen HR Time Management   .
HRPTIM06         EXIT_SAPMWS12400005H_001   User-exit voor afwezigheidsmeldingen HR Time Management   .
HRPTIM06         EXIT_SAPMWS20000081H_001   User-exit voor afwezigheidsmeldingen HR Time Management   .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_001 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_002 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_003 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_004 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_005 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_006 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_007 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAB         EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_008 Detailering van afwezigheden                .
HRPTIMAR         EXIT_SAPLHRTA_001       Klantuitbreiding Time Management: aan-/afwezigh.rapportage .
HRPTIMEW         EXIT_RPIEWT00_001       User-exits voor HR Time Management - overname ext. looncomp..
HRPY0001         EXIT_SAPLRPRP_001       Begin-/einddatum voor records cumulatiegegevens instellen  .
HRPYBW01         EXIT_RPCBWAD0_010       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01         EXIT_RPCBWAD0_020       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01         EXIT_RPCBWAD0_030       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01         EXIT_RPCBWPD0_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01         EXIT_SAPMPBWD_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYES01         EXIT_RPCFANE0_001       Print positions control                   .
HRPYES01         EXIT_RPCTC0E0_001       Print positions control                   .
HRPYFR01         EXIT_SAPL36CU_001       HR_FR : GET_QUALIFICATION                  .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_001       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_002       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_003       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_004       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_005       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_006       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_007       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_008       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_009       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_010       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_011       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_012       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_013       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_014       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_015       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_016       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_020       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01         EXIT_RPC770I0_021       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_001       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_002       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_003       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_004       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_005       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_006       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_007       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_008       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_009       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_010       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_011       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_012       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_013       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_014       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_015       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_016       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_017       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_018       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_019       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_020       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_021       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_022       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_023       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_024       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_025       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_026       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_027       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_028       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_029       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_030       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_031       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_032       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_033       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_034       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_035       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_036       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_037       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03         EXIT_RPCDUDI0_038       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_001       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_002       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_003       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_004       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_005       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_006       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_007       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_009       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_011       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_013       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_015       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_016       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_024       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_025       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_036       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_037       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_038       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_039       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_040       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_041       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17         EXIT_RPCEUDI0_042       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT18         EXIT_RPCEUDI0_050       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18         EXIT_RPCEUDI0_051       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18         EXIT_RPCEUDI0_052       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18         EXIT_RPCEUDI0_053       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18         EXIT_RPCEUDI0_054       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT21         EXIT_RPC770I0_105       User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_106       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_107       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_108       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_109       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_110       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_114       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22         EXIT_RPC770I0_132       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT23         EXIT_RPC770I0_111       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23         EXIT_RPC770I0_112       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23         EXIT_RPC770I0_113       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_001       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_002       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_003       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_004       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_005       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_006       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_007       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_009       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_011       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_013       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_015       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_016       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_024       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_025       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_036       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_037       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_038       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_039       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_040       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_041       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24         EXIT_RPCFUDI0_042       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_050       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_051       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_052       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_053       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_054       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25         EXIT_RPCFUDI0_055       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_001       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_002       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_003       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_004       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_005       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_006       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_007       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_009       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_011       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_013       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_015       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_016       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_024       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_025       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_036       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_037       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_038       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_039       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_040       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_041       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_042       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26         EXIT_RPCGUDI0_043       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT27         EXIT_RPCGUDI0_050       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27         EXIT_RPCGUDI0_051       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27         EXIT_RPCGUDI0_052       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27         EXIT_RPCGUDI0_053       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27         EXIT_RPCGUDI0_054       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_001       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_002       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_003       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_004       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_005       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_006       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_007       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_009       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_011       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_013       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_015       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_016       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_024       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_025       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_036       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_037       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_038       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_039       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_040       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_041       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_042       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28         EXIT_RPCHUDI0_043       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT29         EXIT_RPCHUDI0_050       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29         EXIT_RPCHUDI0_051       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29         EXIT_RPCHUDI0_052       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29         EXIT_RPCHUDI0_053       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29         EXIT_RPCHUDI0_054       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_001       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_003       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_004       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_006       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_013       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_016       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_024       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_025       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_036       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_042       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_055       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_056       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_057       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30         EXIT_RPCIUDI0_058       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT31         EXIT_RPCIUDI0_050       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31         EXIT_RPCIUDI0_051       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31         EXIT_RPCIUDI0_052       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31         EXIT_RPCIUDI0_053       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31         EXIT_RPCIUDI0_054       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT50         EXIT_RPCALCI0_001       User exit for payroll                    .
HRPYIT50         EXIT_RPCALCI0_002       User exit for payroll                    .
HRPYIT60         EXIT_SAPLHRPAYIT_COV_001   User exit for absences processing (XNAB)          .
HRPYPT01         EXIT_RPCI97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01         EXIT_RPCREMP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01         EXIT_RPCRSPP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01         EXIT_RPCS97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT02         EXIT_RPCIIDP0_001       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02         EXIT_RPCIIDP0_002       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02         EXIT_RPCIIDP0_003       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02         EXIT_RPCIIDP0_004       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT03         EXIT_RPCSOCP4_001       Employee grouping for coverage rules            .
HRPYPT03         EXIT_SAPLRPP3_001       Employee grouping for coverage rules            .
HRPYPT04         EXIT_RPCSOCP8_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04         EXIT_RPCSOCP8_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04         EXIT_RPCSOCP9_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04         EXIT_RPCSOCP9_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT05         EXIT_RPCALCP0_001       HR-PT: pay date calculation for Vacation Allowance     .
HRPYPT05         EXIT_RPCALCP0_002       HR-PT: pay date calculation for Vacation Allowance     .
HRPYPT05         EXIT_RPCALCP0_003       HR-PT: pay date calculation for Vacation Allowance     .
HRPYPT06         EXIT_RPCSOCP1_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06         EXIT_RPCSOCP5_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06         EXIT_RPCSOCPC_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYZVMD         EXIT_RPCZVMD1_001       User exit for address field when printing SP notifications .
HRPYZVMV         EXIT_RPCZVMD0_001       User exit for distributor key when creating SP notifications.
HRRPAI01         EXIT_SAPLRPAI_001       User-exit voor FB HR_ENTRY_DATE en HR_LEAVING_DATE     .
HRRPAI01         EXIT_SAPLRPAI_002       User-exit voor FB HR_ENTRY_DATE en HR_LEAVING_DATE     .
HRTWTAXM         EXIT_HTWCTXME_001       User exits for Tax report                  .
HRTWTAXM         EXIT_HTWCTXME_002       User exits for Tax report                  .
HRV1AT01         EXIT_SAPLHRV1_001       Customer exits for Norwegian annual tax reporting      .
HRWAOSQ1         EXIT_SAPLHRWAO_STATUSQUO_001 SAP-uitbreiding voor status-quo rapport en werknemersprofiel.
HRWBRQ01         EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_001   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01         EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_002   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01         EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_003   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01         EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_004   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01         EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_005   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWPCABS         EXIT_SAPLHRWPC_ABSENCES_001  Filtering afwezigheidsrecords                .
HRWPCAS         EXIT_SAPLHRWPC_ATTSTATUS_001 Beschikbaarheidsstatus in aanwezigheidsstatus hercoderen  .
HRWPCBL1         EXIT_SAPLHRWPC_BIRTHDAY_001  Uitbreiding: iView overzicht van verjaardagen        .
HRWPCEP1         EXIT_SAPLHRWPC_EXITS_001   SAP-uitbreiding voor werknemersprofiel           .
HRWPCJL1         EXIT_SAPLHRWPC_JUBILEE_001  Uitbreiding: iView overzicht van jubilea          .
IAIH0001         EXIT_RIPLKO10_001       Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAIH0001         EXIT_SAPLCPDA_001       Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAIH0001         EXIT_SAPLCPDA_002       Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAIH0001         EXIT_SAPMWPSTLHM_001     Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAIH0001         EXIT_SAPMWPSTLHM_002     Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAIH0001         EXIT_SAPMWPSTLHM_003     Klantuitbreidingen voor werkplannen             .
IAOM0001         EXIT_SAPLIAOM_SERVICE_001   Wijzigen kenmerken controlling-object            .
IB020001         EXIT_SAPLIBSD_001       Componenten filteren                    .
IBIP           EXIT_SAPLIBIP_001       IBIP: Trans. IBIP gegevensovername             .
IBPP0001         EXIT_SAPLIBPP_001       Install.componenten bij generering uit PP-gegevens filteren .
ICRP0201         EXIT_SAPLCS_ORG_02_001    Zoekhulp CS_ORG_02: bevoegdheidscontrole          .
ICRP0202         EXIT_SAPLCS_ORG_02_002    Zoekhulp CS_ORG_02: zelfgeprogrammeerde selectie      .
ICRP0203         EXIT_SAPLCS_ORG_02_003    Zoekhulp CS_ORG_02: taak voorstellen            .
ICSV0001         EXIT_SAPLICUS_001       Weergave van geografische standplaatsgegevens        .
ICSV0002         EXIT_SAPMIWO0_003       Automatic task determination for service notifications   .
ICSV0003         EXIT_SAPLIPAR_002       Partnerselectie                       .
ICSV0004         EXIT_SAPLIWO1_003       Check PM object and display object information       .
ICSV0005         EXIT_SAPLISDI_001       Bepalen afzegreden bij kostengerelateerde facturatie    .
ICSV0007         EXIT_SAPLIPAS_001       Overnemen serienummer partner bij goed.afgifte en retouren .
ICSV0008         EXIT_SAPLIPAR_003       Controle aanvullende partnersoorten             .
ICSV0008         EXIT_SAPLIPAR_004       Controle aanvullende partnersoorten             .
ICSV0008         EXIT_SAPLIPAR_005       Controle aanvullende partnersoorten             .
IDCP0001         EXIT_IDPRCNINVOICE_001    Customer Data for Printing Prenumbered Invoices       .
IDCP0002         EXIT_IDPRCNINVOICE_002    Customer Data for Printing Prenumbered Delivery Notes    .
IEQM0001         EXIT_SAPLIEL2_002       Extra controles bij inbouw van equipments op functieplaats .
IEQM0002         EXIT_SAPLIEL2_001       Extra controles bij definitie van equipmenthiërarchieën   .
IEQM0003         EXIT_SAPMIEQ0_001       Aanvullende controles voor update van een equipment     .
IEQM0004         EXIT_SAPLIPW0_001       Object voor contractpartner toegestaan (order-"onderh.contr).
IEQM0005         EXIT_SAPLIPW0_002       Object toegest. voor SD-contr. (onderh.contr.-"onderh.contr).
IEQM0006         EXIT_SAPLIPW0_003       Object toegestaan voor SD-contract (onderh.contr. verzorgen).
IEQM0007         EXIT_SAPMIEQ0_002       Controle/wijziging veld 'Producent' in equipmentstam    .
IHCL0001         EXIT_SAPLIHCL_001       Equipment creëren met referentie artikel: klassen/kenmerken .
ILOM0001         EXIT_SAPMILO0_001       Extra controles voor de update van een functieplaats    .
ILOM0002         EXIT_SAPLILOS_001       User-exit bij structuurcontrole van plaatsnummers      .
IMRC0001         EXIT_SAPLIMR0_001       Meetpunt/meetrapport: exit voor update (na COMMIT WORK)   .
IMRC0002         EXIT_SAPLIMR0_002       Meetpunt: menu-exit voor klantspecifieke functie      .
IMRC0003         EXIT_SAPLIMR0_003       Meetrapport: menu-exit voor klantspecifieke functie     .
IMRC0004         EXIT_SAPLIMR0_004       Meetdocument: exit na standaardcontr. voor nieuw meetdoc.  .
IMRC0005         EXIT_SAPLIMR1_005       Meetpunt: Exit in AUTHORITY_CHECK_IMPT           .
IMSMCOMM         EXIT_SAPLI_MSM_COMM_001    Uitbreiding MSM-communicatie                .
INTERFAC         EXIT_RM11RL00_001       Interface voor overname van gegevens            .
INTERFAC         EXIT_RM11RL00_002       Interface voor overname van gegevens            .
IPRM0002         EXIT_SAPLIPM5_001       Info geplande datums bepalen van PO-plan          .
IPRM0002         EXIT_SAPLIPM5_002       Info geplande datums bepalen van PO-plan          .
IPRM0002         EXIT_SAPLIWP3_003       Info geplande datums bepalen van PO-plan          .
IPRM0003         EXIT_SAPLCOIH_030       Gebruikersveld: PO-plan                   .
IPRM0003         EXIT_SAPLCOIH_032       Gebruikersveld: PO-plan                   .
IPRM0003         EXIT_SAPLIWOL_031       Gebruikersveld: PO-plan                   .
IPRM0003         EXIT_SAPLIWP3_001       Gebruikersveld: PO-plan                   .
IPRM0003         EXIT_SAPLIWP3_002       Gebruikersveld: PO-plan                   .
IPRM0004         EXIT_SAPLIWP3_004       PO-plan/-positie: klantcontrole op tijdstip "opslaan"    .
IPRM0005         EXIT_SAPLIWP3_010       Offset bepalen voor prestatie-afhankelijke strategieplannen .
IQSM0001         EXIT_SAPLIPW1_001       Automatische serienummertoekenning             .
IQSM0002         EXIT_SAPLIPW1_002       Controle bij kopiëren objectlijst              .
IQSM0003         EXIT_SAPLIPW1_003       Serienummers, user-exit voor extra gegevens         .
IQSM0004         EXIT_SAPLIPW1_004       Serienummers, user-exit na verlaten van het seriescherm   .
IQSM0005         EXIT_SAPLIE01_005       Serienummers, user-exit in de update            .
IQSM0007         EXIT_SAPLIE01_007       Serienummers, user-exit bij goederenbewegingen       .
IQSM0008         EXIT_SAPLIPW1_008       Controle serienummer-tekenreeks               .
IREV0001         EXIT_SAPLIREV1_001      Revisie: extra veld                     .
IREV0001         EXIT_SAPLIREV1_002      Revisie: extra veld                     .
ISRE0001         EXIT_SAPLFOBK01_001      Rekeningnummer bankprocedure bepalen            .
ISRE0002         EXIT_RFVI4020_001       Gegevens ROZ-rapportage verzamelen             .
ISTDUNN1         EXIT_SAPLIST_CA_DUNEVENT_001 IS-T-CA: klantlayoutvelden bestand heraansl. tel.nrs. vullen.
ISTDUNNI         EXIT_SAPLIST_DUNEVENT_001   IS-T-CA: best. afsluiting/heraansluiting tel.nrs. doorgeven .
ISTEBS01         EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_001 IS-T: Factuurdoc. vanuit ext. systeem overnemen (via IDocs) .
ISTEBS01         EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_002 IS-T: Factuurdoc. vanuit ext. systeem overnemen (via IDocs) .
ISTEBS04         EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_001 Verzorgen van uitbreiding op IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTEBS04         EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_002 Verzorgen van uitbreiding op IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTEBS04         EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_003 Verzorgen van uitbreiding op IDoc IST_EBS_POI_OUT      .
ISTEQUIC         EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_005  equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUIC         EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_006  equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUIC         EXIT_SAPMIEQ0_900       equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUII         EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_004  pai processing for equipment extension           .
ISTEQUIO         EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_003  PBO processing for equipment extension           .
ISTMAL01         EXIT_SAPLIST_MALFUNCTION_I_001IS-T Malfunction Inbound                  .
ISTMAL01         EXIT_SAPLIST_MALFUNCTION_I_002IS-T Malfunction Inbound                  .
ISTPAYME         EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_001   IS-T-CA: Heraansluitingsbestand vullen           .
ISTPAYME         EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_002   IS-T-CA: Heraansluitingsbestand vullen           .
ISTPLUGI         EXIT_SAPLISTPLUGIN_001    IS-T: Search engine, user defined search for equipments   .
ITOB0001         EXIT_SAPLITO0_001       PM: customer-include-subscherm v. stamgeg. techn. objecten .
ITOB0001         EXIT_SAPLITO0_002       PM: customer-include-subscherm v. stamgeg. techn. objecten .
ITOB0002         EXIT_SAPLITOBS_001      ITOB: veldwijzigingen in kopieerreferentie         .
ITOB0003         EXIT_SAPLITO0_003       PM: customer-include-subscreen voor objectgegevens van fleet.
ITOB0003         EXIT_SAPLITO0_004       PM: customer-include-subscreen voor objectgegevens van fleet.
ITOB0004         EXIT_SAPLITO0_005       PM: customer-exit ID-gegevens fleet: controles       .
IWMI0001         EXIT_SAPLISMPM_IDOCS_001   User-exits voor CS/PM-IDocs                 .
IWMI0001         EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_001 User-exits voor CS/PM-IDocs                 .
IWMI0001         EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_002 User-exits voor CS/PM-IDocs                 .
IWMI0001         EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_003 User-exits voor CS/PM-IDocs                 .
IWO10001         EXIT_SAPLCOIH_001       Create a PM sub-order                    .
IWO10002         EXIT_SAPLCOIH_002       PM maintenance order: Customer check for order release   .
IWO10004         EXIT_SAPLCOIH_004       OH-order: klantspecifieke controle voor orderafsluiting   .
IWO10005         EXIT_SAPLCOIH_005       OH-order: klantspecifieke bepaling van profitcenter     .
IWO10006         EXIT_SAPLCOIH_006       OH-order: Fcodes uitsluiten door klantuitbreiding      .
IWO10007         EXIT_SAPLCOIH_007       OH-order: klantuitbreiding vergunningen in order      .
IWO10008         EXIT_SAPLCOIH_008       Klantuitbreiding: bepaling Tax Jurisdiction Code      .
IWO10009         EXIT_SAPLCOIH_009       OH-order: klantcontrole op tijdstip 'opslaan'        .
IWO10010         EXIT_SAPLCOIH_010       OH-order: klantuitbreiding voor bepaling van WBS-elem.   .
IWO10011         EXIT_SAPLCOMK_003       OH-order: klantuitbreiding voor componentselectie      .
IWO10012         EXIT_SAPLCOIH_012       OH-order: prioriteitsbehandeling in kop centraal      .
IWO10015         EXIT_SAPLCOIH_015       OH-order: F4-help voor gebruikersvelden bij taak      .
IWO10016         EXIT_SAPLCOIH_016       OH-order: klantuitbreid. voor controle gebruikersvelden taak.
IWO10017         EXIT_SAPLCOIH_017       Extern ordernummer bepalen volgens klantlogica       .
IWO10018         EXIT_SAPLCOIH_018       OH-order: gebruikersvelden voor orderkop          .
IWO10018         EXIT_SAPLCOIH_019       OH-order: gebruikersvelden voor orderkop          .
IWO10020         EXIT_SAPLCOIH_020       OH-order: taaklijst automatisch opnemen           .
IWO10021         EXIT_SAPLCOIH_021       Taaklijst autom. overnemen bij genereren order uit melding .
IWO10022         EXIT_SAPLCOIH_014       Kalender vanuit userexit bepalen              .
IWO10023         EXIT_SAPLISM6_001       Service-order: kopgegevens voorverzendingsdocument wijzigen .
IWO10024         EXIT_SAPLISM6_002       Service-order: wijzigingen in posities voor voorverzending .
IWO10025         EXIT_SAPLCOIH_025       PM/CS-order: bepaling verantwoordelijke kostenplaats    .
IWO10026         EXIT_SAPLCOIH_026       User-controle bij instellen van status 'Niet uitvoeren'   .
IWO10027         EXIT_SAPLCOI1_027       User-exit: klantspecifiek afrekenvoorschrift genereren   .
IWO10029         EXIT_SAPLCOMK_029       Stuklijst invoegen in PM/CS-order              .
IWO10030         EXIT_SAPLCOI1_030       Velden voor resultaatobject voorstellen           .
IWO10031         EXIT_SAPLCOIH_031       Personeelsnummer in PM/CS-order verbergen          .
IWO10033         EXIT_SAPLCOIH_033       Klantspecifieke bevoegdheidscontrole OH-/service-order   .
IWO10034         EXIT_SAPLCY18_001       Taak status gebaseerd op status cap.beh.          .
IWO20001         EXIT_SAPLCOIH_003       PM order: User exit to pass routing to order        .
IWOC0001         EXIT_SAPLIWO1_001       Creëren OH/CS-melding: bepaling referentie-object      .
IWOC0002         EXIT_SAPLIQS0_001       PM/CS-melding: controle of statuswissel is toegestaan    .
IWOC0003         EXIT_SAPLIWO1_004       PM/CS-bevoegdheidscontrole referentieobject en planningsgr. .
IWOC0003         EXIT_SAPLIWO1_005       PM/CS-bevoegdheidscontrole referentieobject en planningsgr. .
IWOC0004         EXIT_SAPLIREP1_001      Lijstbewerking op 1 niv. PM/QM/CS ALV-instellingen wijzigen .
J-J10001         EXIT_SAPLJKMC_004       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mutatie verkooporders .
J-J10001         EXIT_SAPLJKMC_005       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mutatie verkooporders .
J-J10001         EXIT_SAPLJKMC_006       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mutatie verkooporders .
J-J10001         EXIT_SAPLJKMC_007       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mutatie verkooporders .
J-J20001         EXIT_SAPLJKMC_001       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. corr.order    .
J-J20001         EXIT_SAPLJKMC_002       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. corr.order    .
J-J20001         EXIT_SAPLJKMC_003       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. corr.order    .
J-J30001         EXIT_SAPLJVMC_001       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. leveringen    .
J-J30001         EXIT_SAPLJVMC_002       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. leveringen    .
J-J40001         EXIT_SAPLJFMC_001       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. facturatiedoc.  .
J-J40001         EXIT_SAPLJFMC_002       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. facturatiedoc.  .
J-J40001         EXIT_SAPLJFMC_003       IS-M/VLIS: NIET MEER GEBRUIKEN - LIS-mut. facturatiedoc.  .
J-JA0001         EXIT_SAPLJJM1_001       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-order          .
J-JA0001         EXIT_SAPLJJM1_002       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-order          .
J-JA0001         EXIT_SAPLJJM1_003       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-order          .
J-JA0001         EXIT_SAPLJJM1_004       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-order          .
J-JA0001         EXIT_SAPLJJM1_005       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-order          .
J-JF0001         EXIT_SAPLJJM3_001       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-facturatie       .
J-JF0001         EXIT_SAPLJJM3_002       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-facturatie       .
J-JF0001         EXIT_SAPLJJM3_003       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-facturatie       .
J-JF0001         EXIT_SAPLJJM3_004       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-facturatie       .
J-JF0001         EXIT_SAPLJJM3_005       ISP / VLIS NIET MEER GEBRUIKEN M/AM-facturatie       .
J1BF0001         EXIT_SAPLJ1BM_001       FI Localization (Brazil): Additional Data for Boleto    .
J1BV0001         EXIT_SAPLJ1BG_001       Brazil Localisation: SD: Shipping unit for Nota Fiscal   .
J45A0001         EXIT_SAPMJ45A_001       IS-M/SD: Positiegegevens voorstellen, wijzigen       .
J45A0001         EXIT_SAPMJ45A_002       IS-M/SD: Positiegegevens voorstellen, wijzigen       .
J45A0001         EXIT_SAPMJ45A_003       IS-M/SD: Positiegegevens voorstellen, wijzigen       .
J45A0001         EXIT_SAPMJ45A_011       IS-M/SD: Positiegegevens voorstellen, wijzigen       .
J45A0002         EXIT_SAPMJ45A_004       IS-M/SD: Positietijdvak controleren            .
J45A0002         EXIT_SAPMJK07_001       IS-M/SD: Positietijdvak controleren            .
J45A0003         EXIT_SAPMJ45A_005       IS-M/SD: Factuurrelevantie wijzigen            .
J45A0004         EXIT_SAPMJ45A_006       IS-M/SD: Verzenddatum van berichten wijzigen        .
J45A0005         EXIT_SAPMJ45A_008       IS-M/SD: Behandeling van creditnota bij opzegging wijzigen .
J45A0006         EXIT_SAPMJ45A_007       IS-M/SD: Soort verzendbeëindiging wijzigen         .
J45A0007         EXIT_SAPMJ45A_009       IS-M/SD: klantorder - starten van workflow-events      .
J45A0008         EXIT_SAPMJ45A_010       IS-M/SD: Bepaling prijscode ABO               .
J45A0009         EXIT_SAPLJKPROM_003      IS-M/SD: Controlemodules positie verkoopondersteuning    .
J45A0009         EXIT_SAPLJKPROM_004      IS-M/SD: Controlemodules positie verkoopondersteuning    .
J45A0010         EXIT_SAPMJ45A_012       IS-M/SD: Wijziging publicatie                .
J45A0010         EXIT_SAPMJ45A_013       IS-M/SD: Wijziging publicatie                .
J45A0011         EXIT_SAPMJ45A_014       IS-M/SD: Order doorgeven na update             .
J45A0012         EXIT_SAPMJ45A_015       IS-M/SD: Voorstelwaarde van contractrekening beïnvloeden  .
J45A0013         EXIT_SAPMJ45A_016       IS-M/SD: Onderbreking gift behandelen (Vacation Donation)  .
J45A0013         EXIT_SAPMJ45A_017       IS-M/SD: Onderbreking gift behandelen (Vacation Donation)  .
J45AD001         EXIT_SAPMJ45A_030       IS-M/SD: Schermgebied - kopgegevens             .
J45AD001         EXIT_SAPMJ45A_031       IS-M/SD: Schermgebied - kopgegevens             .
J45AD002         EXIT_SAPMJ45A_032       IS-M/SD: Schermgebied - positiebasisscherm         .
J45AD002         EXIT_SAPMJ45A_033       IS-M/SD: Schermgebied - positiebasisscherm         .
J45AD003         EXIT_SAPMJ45A_034       IS-M/SD: Schermgebied - detailscherm facturatie       .
J45AD003         EXIT_SAPMJ45A_035       IS-M/SD: Schermgebied - detailscherm facturatie       .
J45AD004         EXIT_SAPLJKPROM_001      IS-M/SD: Schermgebied verkoopondersteuning positie     .
J45AD004         EXIT_SAPLJKPROM_002      IS-M/SD: Schermgebied verkoopondersteuning positie     .
J45AX001         EXIT_SAPMJ45A_020       IS-M/SD: Klantspecifieke controle van velden in order    .
J45AX001         EXIT_SAPMJ45A_021       IS-M/SD: Klantspecifieke controle van velden in order    .
J59A0001         EXIT_SAPMJ59A_001       IS-M/SD: User-exits afrekening               .
J60A0001         EXIT_SAPMJ60A_001       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JBRDR001         EXIT_SAPLJBRDR_001      RM: User exit in kenmerkafleiding              .
JBRDR001         EXIT_SAPLJBRDR_002      RM: User exit in kenmerkafleiding              .
JBRDR001         EXIT_SAPLJBRDR_003      RM: User exit in kenmerkafleiding              .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBCFTRANSACTION_001 IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_001       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_002       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_003       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_004       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_005       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_006       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_007       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_008       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_009       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_010       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_011       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_012       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_013       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_014       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_015       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0001         EXIT_SAPLJBTR_016       IS-B: User exits voor vaste methoden ATC          .
JBTK0002         EXIT_SAPLJBTR_101       IS-B: User exits voor ATC zonder methoden          .
JBTK0002         EXIT_SAPLJBTR_102       IS-B: User exits voor ATC zonder methoden          .
JBTK0003         EXIT_SAPLJBTR_201       IS-B: User exits voor ATC met afzonderlijke posten     .
JBTK0003         EXIT_SAPLJBTR_202       IS-B: User exits voor ATC met afzonderlijke posten     .
JBTK0004         EXIT_SAPLJBTR_301       IS-B: User exits voor ATC: valuta-invloed lening      .
JBTK0005         EXIT_SAPLJBRZ_401       IS-B: User exits voor ATC: benadering vooruitbetaling    .
JBTK0006         EXIT_SAPLJBDARLEHEN_101    SAP Banking: User exits voor voorcalculatie         .
JDVASP00         EXIT_RJVCLFBL_001       IS-M: User-exit voor nummersplitsingen           .
JF210001         EXIT_SAPLJF21_001       IS-M/SD: User-exits rekeningbepaling betaalkaarten     .
JF210001         EXIT_SAPLJF21_002       IS-M/SD: User-exits rekeningbepaling betaalkaarten     .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_001       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_002       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_003       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_004       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_005       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_006       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_007       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_008       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230001         EXIT_SAPLJF23_012       IS-M/SD: User-exits doorgifte facturatie (FI/CO-interface) .
JF230002         EXIT_SAPLJF24_005       IS-M/SD: User-exits - tijdelijk betalingsbestand creëren  .
JF230002         EXIT_SAPLJF24_006       IS-M/SD: User-exits - tijdelijk betalingsbestand creëren  .
JF240001         EXIT_SAPLJF24_001       IS-M/SD: User-exits doorgifte bankstorno (FI/CO-interface) .
JF240001         EXIT_SAPLJF24_002       IS-M/SD: User-exits doorgifte bankstorno (FI/CO-interface) .
JF240001         EXIT_SAPLJF24_003       IS-M/SD: User-exits doorgifte bankstorno (FI/CO-interface) .
JF240001         EXIT_SAPLJF24_004       IS-M/SD: User-exits doorgifte bankstorno (FI/CO-interface) .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_001       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_002       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_003       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_004       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_005       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_006       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600001         EXIT_SAPLJF60_007       IS-M/SD: User-exits facturatie               .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_002       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_100       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_106       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_300       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_500       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_502       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_900       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_901       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_902       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF80_912       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_001       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_002       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_003       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_004       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_005       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_006       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_007       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_008       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600002         EXIT_SAPLJF81_009       IS-M/SD: User-exits doorgifte fact./opbrengstverd. IS/M-"FI .
JF600003         EXIT_SAPLJF82_999       IS-M/SD: User-exit opbrengstverdeling: gebruik BTW-ID    .
JF600004         EXIT_SAPLJF60_009       Indikking facturatieposities bij leveringsgerel. fact.doc. .
JF600005         EXIT_SAPLJF60_010       Bepaling incasseerder bij facturatie            .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_600       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_601       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_602       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_604       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_605       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600006         EXIT_RJFVAULF_606       IS-M/SD: opbrengstboekingen via nummerrubricering      .
JF600007         EXIT_SAPLJF60_011       IS-M/SD: Interface vóór aanmaak facturatiedocument     .
JF600008         EXIT_SAPLJF60_012       IS-M/SD: Facturatieverschuiving               .
JF600008         EXIT_SAPLJF60_013       IS-M/SD: Facturatieverschuiving               .
JF600008         EXIT_SAPLJF60_014       IS-M/SD: Facturatieverschuiving               .
JF600009         EXIT_SAPLJF60_015       IS-M/SD: User-exits facturatiedatum             .
JF600009         EXIT_SAPLJF60_016       IS-M/SD: User-exits facturatiedatum             .
JF600009         EXIT_SAPLJF60_018       IS-M/SD: User-exits facturatiedatum             .
JF600010         EXIT_SAPLJF60_017       Weergave van prijswijzigingen tijdens facturatie      .
JFACC001         EXIT_SAPLJFACC_001      IS-M/SD: User-exits rekeningbep. prestatiegerel. opbr.bep. .
JFACC001         EXIT_SAPLJFACC_002      IS-M/SD: User-exits rekeningbep. prestatiegerel. opbr.bep. .
JFCOPA01         EXIT_SAPLJFCOPA_001      IS-M/SD: Uitbreidingen CO-PA-koppeling Media - opl. & distr..
JFCOPA01         EXIT_SAPLJFCOPA_002      IS-M/SD: Uitbreidingen CO-PA-koppeling Media - opl. & distr..
JFICA001         EXIT_SAPLJFFICAVKONT_001   IS-M/SD: Contractrekening selecteren            .
JFREV010         EXIT_SAPLJF23_009       IS-M/SD: Opbrengstbepaling (FI/CO-interface)        .
JFREV010         EXIT_SAPLJFREV01_001     IS-M/SD: Opbrengstbepaling (FI/CO-interface)        .
JFREV010         EXIT_SAPLJFREV02_001     IS-M/SD: Opbrengstbepaling (FI/CO-interface)        .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_001       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_002       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_003       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_004       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_005       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_006       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_007       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_008       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_009       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_010       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_011       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_012       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_013       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_014       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_015       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_016       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_017       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_101       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_102       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_103       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_104       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_105       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_107       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_108       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_110       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_111       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_112       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_113       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JFSYS001         EXIT_SAPLJG21_114       IS-M/SD: Doorgifte ZP aan R/3-systeem            .
JG010001         EXIT_SAPMJG01_001       IS-M/SD: Personeelsnummercontroles zakenpartner       .
JG010001         EXIT_SAPMJG03_001       IS-M/SD: Personeelsnummercontroles zakenpartner       .
JG010002         EXIT_SAPLJG01_001       IS-M: Zakenpartneradres - sorteerveld 2 invullen      .
JG010003         EXIT_SAPLJGCN_001       IS-M: Telefoonnummerconversie                .
JG010003         EXIT_SAPLJGCN_002       IS-M: Telefoonnummerconversie                .
JG010004         EXIT_SAPLJGCN_003       IS-M: Telefoonnummerconversie voor netnummer        .
JG010004         EXIT_SAPLJGCN_004       IS-M: Telefoonnummerconversie voor netnummer        .
JG010005         EXIT_SAPMJG01_002       IS-M/SD: Zakenpartner voorstellen KNVV (RJGMVV) USER-EXIT  .
JG010006         EXIT_SAPLJSS1_001       IS-M/SD: Modif. voor DB-specif. in centraal invoerscherm  .
JG010007         EXIT_SAPMJG01_010       IS-M/SD: Bepaling meeboekrekening/betaalwijze zakenpartner .
JG010007         EXIT_SAPMJG01_011       IS-M/SD: Bepaling meeboekrekening/betaalwijze zakenpartner .
JG010100         EXIT_SAPMJG01_100       IS-M: Schermuitbreiding zakenpartnerverzorging - alg. geg. .
JG010100         EXIT_SAPMJG01_101       IS-M: Schermuitbreiding zakenpartnerverzorging - alg. geg. .
JG010101         EXIT_SAPMJG01_102       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. - belastinggeg. (deb.) .
JG010101         EXIT_SAPMJG01_103       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. - belastinggeg. (deb.) .
JG010102         EXIT_SAPMJG01_104       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. belastinggeg. (cred.) .
JG010102         EXIT_SAPMJG01_105       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. belastinggeg. (cred.) .
JG010103         EXIT_SAPMJG01_106       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. boekhouding (deb.)   .
JG010103         EXIT_SAPMJG01_107       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. boekhouding (deb.)   .
JG010104         EXIT_SAPMJG01_108       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. verkoopgeg. (deb.)   .
JG010104         EXIT_SAPMJG01_109       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. verkoopgeg. (deb.)   .
JG010105         EXIT_SAPMJG01_110       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. boekhouding (cred.)  .
JG010105         EXIT_SAPMJG01_111       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. boekhouding (cred.)  .
JG010106         EXIT_SAPMJG01_112       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. aanmaangeg. (deb.)   .
JG010106         EXIT_SAPMJG01_113       IS-M: Schermuitbr. zakenpartnerverz. aanmaangeg. (deb.)   .
JG010200         EXIT_SAPMJG01_200       IS-M: User-exits na update IS-M-tabellen          .
JG010200         EXIT_SAPMJG07_201       IS-M: User-exits na update IS-M-tabellen          .
JG030003         EXIT_SAPMJG01_003       IS-M: Instellingen zakenpartner - bankgegevens       .
JG030004         EXIT_SAPMJG01_004       IS-M: Instelling gegevens reclamebureau           .
JG040001         EXIT_SAPLJG04_002       IS-M/SD: Zakenpartneradres - sorteerveld vullen       .
JG050001         EXIT_SAPMJG05_001       Werkrelatie personeelsnummercontroles            .
JG050001         EXIT_SAPMJG05_002       Werkrelatie personeelsnummercontroles            .
JG050002         EXIT_SAPMJG05_003       Dienstverband: voorstelwaarde contractrekening       .
JGADR001         EXIT_SAPMJG07_001       IS-M: Tijdvak voorstellen bij adreswijzigingen       .
JGADR001         EXIT_SAPMJG07_002       IS-M: Tijdvak voorstellen bij adreswijzigingen       .
JGADR001         EXIT_SAPMJG07_003       IS-M: Tijdvak voorstellen bij adreswijzigingen       .
JGBP0301         EXIT_SAPLJGBP03_001      Conversie mediacontactpersoon in SAP ZP           .
JGBP0301         EXIT_SAPLJGBP03_002      Conversie mediacontactpersoon in SAP ZP           .
JGWWW001         EXIT_SAPLJGWWW_006      IS-M/SD: Klant uit internet creëren             .
JGWWW001         EXIT_SAPLJGWWW_008      IS-M/SD: Klant uit internet creëren             .
JGWWWI12         EXIT_SAPMJGWWWIU1_014     IS-M: IAC Internet-gebruiker creëren; formulier       .
JGWWWI12         EXIT_SAPMJGWWWIU1_015     IS-M: IAC Internet-gebruiker creëren; formulier       .
JGWWWI13         EXIT_SAPMJGWWWIU1_016     IS-M: IAC Internet-gebruiker creëren; e-mailadres bepalen  .
JGWWWI13         EXIT_SAPMJGWWWIU1_017     IS-M: IAC Internet-gebruiker creëren; e-mailadres bepalen  .
JGWWWI14         EXIT_SAPMJGWWWIU1_020     IS-M: IAC Internet-gebruiker creëren; bevestigingsscherm  .
JGWWWI22         EXIT_SAPMJGWWWIU2_018     IS-M: IAC toegangsgegevens Internet-gebruiker wijz.; form. .
JGWWWI22         EXIT_SAPMJGWWWIU2_019     IS-M: IAC toegangsgegevens Internet-gebruiker wijz.; form. .
JGWWWI23         EXIT_SAPMJGWWWIU2_021     IS-M: IAC toegangsgeg. Internet-gebruiker wijz.; bev.scherm .
JGWWWIUS         EXIT_SAPLJGWWW_004      IS-M: Inhoud en ontvangst v. mails met toegangsgeg. wijzigen.
JGWWWVKO         EXIT_SAPLJGWWW_005      IS-M/SD: Contractrekening bij internetapplicaties bepalen  .
JH050001         EXIT_SAPLJH05_001       IS-M/AM: Boeking van velden van techn. interface (WS)    .
JH130001         EXIT_SAPLJH13_001       IS-M/AM: Online-planning: werkelijk aantal kliks bepalen  .
JH130002         EXIT_SAPLJH13_002       IS-M/AM: Online-planning: aantal kliks verdelen       .
JH130002         EXIT_SAPLJH13_003       IS-M/AM: Online-planning: aantal kliks verdelen       .
JH130002         EXIT_SAPLJH13_004       IS-M/AM: Online-planning: aantal kliks verdelen       .
JH130003         EXIT_SAPLJH13_005       IS-MAM: Online planning ALV                 .
JH130003         EXIT_SAPLJH13_006       IS-MAM: Online planning ALV                 .
JH130003         EXIT_SAPLJH13_007       IS-MAM: Online planning ALV                 .
JH130003         EXIT_SAPLJH13_008       IS-MAM: Online planning ALV                 .
JH130003         EXIT_SAPLJH13_009       IS-MAM: Online planning ALV                 .
JH130004         EXIT_SAPLJH13_010       IS-M/AM: Online-planningsinformatie over order/vaste plaats .
JH130004         EXIT_SAPLJH13_011       IS-M/AM: Online-planningsinformatie over order/vaste plaats .
JHA10001         EXIT_SAPLJHA1_001       IS-M/AM: Lezen, opslaan, initialiseren van orders      .
JHA10001         EXIT_SAPLJHA1_004       IS-M/AM: Lezen, opslaan, initialiseren van orders      .
JHA10001         EXIT_SAPLJHA1_005       IS-M/AM: Lezen, opslaan, initialiseren van orders      .
JHA10001         EXIT_SAPLJHA1_006       IS-M/AM: Lezen, opslaan, initialiseren van orders      .
JHA10002         EXIT_SAPLJHA1_002       IS-M: Order; boodschapbesturing; velden           .
JHA10005         EXIT_SAPLJHA1_003       IS-M/AM: orderdoc. met opbrengstgegevens vóór update, lezend.
JHA14001         EXIT_SAPLJHA14_001      IS-M: Beïnvloeding van mutatie in financiële planning    .
JHA20001         EXIT_SAPLJHA2_001       IS-M/AM: Orderobjecten kopiëren               .
JHA30001         EXIT_SAPLJH02_201       IS-M/AM: Datumverschuiving gedeelt.gepl. SR-combi-bk.eenh. .
JHA30001         EXIT_SAPLJHA3_211       IS-M/AM: Datumverschuiving gedeelt.gepl. SR-combi-bk.eenh. .
JHA30002         EXIT_SAPLJH07_202       IS-M/AM: Datumverschuiving gedeelt.gepl. VD-combi-bk.eenh. .
JHA30002         EXIT_SAPLJHA3_212       IS-M/AM: Datumverschuiving gedeelt.gepl. VD-combi-bk.eenh. .
JHA40001         EXIT_SAPLJHA4_001       IS-M/AM: TOP_OF_PAGE positie-overzichten centr. beginscherm .
JHA40002         EXIT_SAPLJHA4_002       IS-M/AM: Uitbreiding positielijsten in centraal beginscherm .
JHA40002         EXIT_SAPLJHA4_003       IS-M/AM: Uitbreiding positielijsten in centraal beginscherm .
JHA40002         EXIT_SAPLJHA4_004       IS-M/AM: Uitbreiding positielijsten in centraal beginscherm .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_001       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_101       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_102       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_103       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_104       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_105       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_106       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHA6_001         EXIT_SAPMJHA6_107       IS-M/AM: Centr. beginscherm - voorstelwrd. beginschermen  .
JHAC0001         EXIT_SAPLJHAC_001       IS-M: contractbepaling, resultaat uitsluitingsconditie   .
JHAC0002         EXIT_SAPLJHAC_002       IS-M: Contractbepaling, resultaat tariefconditie      .
JHAC0003         EXIT_SAPLJHAC_003       IS-M: Klantraamcontractbepaling, resultaat         .
JHAC0003         EXIT_SAPLJHAC_012       IS-M: Klantraamcontractbepaling, resultaat         .
JHAC0004         EXIT_SAPLJHAB_001       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPLJHAB_002       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPLJHAB_003       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPLJHAD_006       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPMJHW1_001       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPMJHW1_002       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0004         EXIT_SAPMJHW1_003       IS-M: Uitbreiding van contract met klantspecifieke gegevens .
JHAC0005         EXIT_SAPLJHAC_005       IS-M/AM: Conversie voor update klantraamcontract modificeren.
JHAC0005         EXIT_SAPLJHAC_010       IS-M/AM: Conversie voor update klantraamcontract modificeren.
JHAC0007         EXIT_SAPLJHAC_008       IS-M: Uitbreiding van de conflictbesturing         .
JHAC0008         EXIT_SAPLJHAC_011       IS-M: Uitbreidingen voor systeemklantraamcontracten     .
JHAC0009         EXIT_SAPLJHWA2_001      IS-M: Klantspecifieke velden in toewijzingsoverzicht    .
JHAC0010         EXIT_SAPLJHAD_007       IS-M: Uitbreiding overlappingscontrole klantraamcontract  .
JHAC00Z1         EXIT_SAPLJHAC_007       IS-M/AM: Uitbreiding van partnerbenadering bij contractbep. .
JHAC00Z1         EXIT_SAPLJHAC_009       IS-M/AM: Uitbreiding van partnerbenadering bij contractbep. .
JHAD0001         EXIT_SAPLJHAD_001       IS-M: Berichtbesturing afrekening klantraamcontract     .
JHAD0004         EXIT_SAPLJHAD_004       IS-M: Klantraamcontract - boodschapbesturing        .
JHAK0001         EXIT_SAPLJHAK_001       IS-M: Plausibiliteit van kop controleren          .
JHAK0002         EXIT_SAPLJHAK_002       IS-M: Voorstelwaarde kop                  .
JHAK0003         EXIT_SAPLJHAK_003       IS-M/AM: Opdrachtgever wijzigen               .
JHAR0001         EXIT_SAPLJHAR_001       IS-M: Factuur-interface klantraamcontractgerelateerd vullen .
JHAR0001         EXIT_SAPLJHAR_007       IS-M: Factuur-interface klantraamcontractgerelateerd vullen .
JHAR0002         EXIT_SAPLJHAR_002       IS-M/AM: Selectie af te rekenen klantraamcontracttoewijz.  .
JHAR0003         EXIT_SAPLJHAR_003       IS-M/AM: Condities afrekenen na korting klantraamcontract  .
JHAR0003         EXIT_SAPLJHAR_004       IS-M/AM: Condities afrekenen na korting klantraamcontract  .
JHAR0003         EXIT_SAPLJHAR_005       IS-M/AM: Condities afrekenen na korting klantraamcontract  .
JHAR0003         EXIT_SAPLJHAR_006       IS-M/AM: Condities afrekenen na korting klantraamcontract  .
JHAU0001         EXIT_SAPLJHAU_001       IS-M/AM: Klant-exits voor SAP List Viewer bij contractbew. .
JHAUPS01         EXIT_SAPLJHAUPSELL_001    IS-M/AM: Aanmaak klantindividuele upselling-posities    .
JHAUPS01         EXIT_SAPLJHAUPSELL_002    IS-M/AM: Aanmaak klantindividuele upselling-posities    .
JHAUPS01         EXIT_SAPLJHAUPSELL_003    IS-M/AM: Aanmaak klantindividuele upselling-posities    .
JHAUPS01         EXIT_SAPLJHAUPSELL_004    IS-M/AM: Aanmaak klantindividuele upselling-posities    .
JHAW0001         EXIT_SAPMJHAW_001       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: ordergeg. voorstellen  .
JHAW0003         EXIT_SAPMJHAW_002       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: ordergegevens controleren.
JHAW0004         EXIT_SAPMJHAW_003       IS-M/AM: IAC-rubrieksadvertenties creëren: ordergeg. creëren.
JHAW0005         EXIT_SAPMJHAW_004       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: ZP-gegevens voorstellen .
JHAW0007         EXIT_SAPMJHAW_005       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: ZP-gegevens controleren .
JHAW0008         EXIT_SAPMJHAW_006       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: mediaklant creëren    .
JHAW0009         EXIT_SAPMJHAW_007       IS-M/AM: IAC-rubrieksadv. creëren: bevestiging voorstellen .
JHAW0011         EXIT_SAPLJHAW_001       IS-M/AM: IAC rubrieksadvertenties invoeren: orderlijst   .
JHAW0011         EXIT_SAPMJHAW_008       IS-M/AM: IAC rubrieksadvertenties invoeren: orderlijst   .
JHAW0012         EXIT_SAPLJHAW_002       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. invoeren: oproep web-editor    .
JHAW0012         EXIT_SAPLJHAW_003       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. invoeren: oproep web-editor    .
JHAW0013         EXIT_SAPMJHAW_009       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. creëren: orderlijst voorstellen  .
JHAW0015         EXIT_SAPMJHAW_010       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. invoeren: orderlijst controleren .
JHAW0016         EXIT_SAPMJHAW_011       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. invoeren: selectie voorstellen  .
JHAW0018         EXIT_SAPMJHAW_012       IS-M/AM: IAC rubrieksadv. invoeren: selectie controleren  .
JHC00001         EXIT_SAPLJHC0_001       IS-M/AM: Klant-exits bij kortingbepaling klantraamcontract .
JHCC0001         EXIT_SAPLJHCC_001       IS-M/AM: Betaalkaarten: grootboekrekeningbepaling      .
JHCC0002         EXIT_SAPLJHCC_002       IS-M/AM: Betaalkaarten: FI/CO-interface vullen       .
JHCC0003         EXIT_SAPLJHCC_004       IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisatie             .
JHCC0003         EXIT_SAPLJHCC_007       IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisatie             .
JHCC0004         EXIT_SAPLJHCC_003       IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisatievoorraad         .
JHCC0005         EXIT_SAPLJHCC_005       IS-M/AM: Betaalkaarten: stamgegevens controleren      .
JHCC0006         EXIT_SAPLJHCC_006       IS-M/AM: Betaalkaarten: controlegroep bepalen        .
JHCC0007         EXIT_SAPLJHCC_009       IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisaties verwijderen/storneren .
JHCC0007         EXIT_SAPLJHCC_010       IS-M/AM: Betaalkaarten: autorisaties verwijderen/storneren .
JHCC0008         EXIT_SAPLJHCC_008       IS-M/AM: Betaalkaarten: controles bij het factureren    .
JHCM0001         EXIT_SAPLJHCM_001       IS-M/AM: Kredietbeheer: besturing van kredietcontrole    .
JHCM0001         EXIT_SAPLJHCM_002       IS-M/AM: Kredietbeheer: besturing van kredietcontrole    .
JHCM0001         EXIT_SAPLJHCM_006       IS-M/AM: Kredietbeheer: besturing van kredietcontrole    .
JHCM0001         EXIT_SAPLJHCM_007       IS-M/AM: Kredietbeheer: besturing van kredietcontrole    .
JHCM0002         EXIT_SAPLJHCM_003       IS-M/AM: Kredietbeheer: controles van de klant       .
JHCM0002         EXIT_SAPLJHCM_004       IS-M/AM: Kredietbeheer: controles van de klant       .
JHCM0002         EXIT_SAPLJHCM_008       IS-M/AM: Kredietbeheer: controles van de klant       .
JHCM0003         EXIT_SAPLJHCM_005       IS-M/AM: Kredietbeheer: mutatie van kredietwaarden     .
JHEA0001         EXIT_SAPLJHEA_001       IS-M: Statuskenmerken van verschillende indelingen instellen.
JHEA0002         EXIT_SAPLJHEA_002       IS-M/AM: Indeling en subpositie plausibel maken       .
JHEA0002         EXIT_SAPLJHEA_003       IS-M/AM: Indeling en subpositie plausibel maken       .
JHEF0001         EXIT_SAPLJHEF_001       IS-M/AM: Opbr.verdeling - opbr.objectbepaling en -waardering.
JHEF0001         EXIT_SAPLJHEF_002       IS-M/AM: Opbr.verdeling - opbr.objectbepaling en -waardering.
JHEF0001         EXIT_SAPLJHEF_003       IS-M/AM: Opbr.verdeling - opbr.objectbepaling en -waardering.
JHEF0001         EXIT_SAPLJHEF_004       IS-M/AM: Opbr.verdeling - opbr.objectbepaling en -waardering.
JHEF0001         EXIT_SAPLJHEF_005       IS-M/AM: Opbr.verdeling - opbr.objectbepaling en -waardering.
JHER0001         EXIT_SAPLJHER_001       IS-M/AM: SD-nummertoekenning                .
JHER0001         EXIT_SAPLJHER_002       IS-M/AM: SD-nummertoekenning                .
JHER0001         EXIT_SAPLJHER_003       IS-M/AM: SD-nummertoekenning                .
JHF10001         EXIT_SAPLJHF1_001       IS-M: Facturatie-interface XKOMFKGN sorteren        .
JHF10002         EXIT_SAPLJHF1_005       IS-M: Nummertoekenning facturatie              .
JHF10003         EXIT_SAPLJHAG_001       IS-M: Facturatie-interface vullen - ordergerelateerd    .
JHF10004         EXIT_SAPLJHF1_003       IS-M: Order-/opbrengstfacturatie: prijsbepalingsinterface  .
JHF10004         EXIT_SAPLJHF1_004       IS-M: Order-/opbrengstfacturatie: prijsbepalingsinterface  .
JHF10005         EXIT_SAPLJHF1_008       IS-M/AM: Facturatiesplitsing                .
JHF10006         EXIT_SAPLJHFS_001       IS-M: Nummertoekenning serierun facturatie         .
JHF10007         EXIT_SAPLJHF1_006       IS-M: Rekeningbepaling factura - communicatievelden vullen .
JHF10007         EXIT_SAPLJHF1_007       IS-M: Rekeningbepaling factura - communicatievelden vullen .
JHF10008         EXIT_SAPLJHF1_101       IS-M: Facturatie-interface vullen - vergoeding tussenpersoon.
JHF10009         EXIT_SAPLJHF1_102       IS-M: Tabel facturatie-interface sorteren - tussenpersoon  .
JHF10010         EXIT_SAPLJHF1_103       IS-M: Prijsbep. factuur cred. - communicatie-velden vullen .
JHF10010         EXIT_SAPLJHF1_104       IS-M: Prijsbep. factuur cred. - communicatie-velden vullen .
JHF10011         EXIT_SAPLJHF1_011       IS-M: Facturatie direct voor de update           .
JHF10012         EXIT_SAPLJHF1_105       IS-M: Facturatie-interface vullen - aftrek tussenpers.verg. .
JHF10014         EXIT_SAPLJHF1_014       IS-M: Facturen genereren: kop / positie op prijsbepaling  .
JHF10015         EXIT_SAPLJHF1_015       IS-M: CO-PA-objectbepaling, communicatiestructuur verzorgen .
JHF10020         EXIT_SAPLJHF3_001       Interface berichtbepaling factuurkop (appl. JF)       .
JHF10021         EXIT_SAPLJHF1_010       IS-M: Interface-record van facturen controleren       .
JHF10022         EXIT_SAPLJHF1_201       IS-M: Interface opbrengstverdeling van facturatiedocumenten .
JHF10023         EXIT_SAPLJHF1_012       IS-M: Facturatiedocumenten: voor oproep van prijsbepaling  .
JHF10024         EXIT_SAPLJHF1_202       IS-M: Opbrengstverdeling: opbrengstobj. uit order bepalen  .
JHF10025         EXIT_SAPLJHF3_002       IS-M: Modificatie van matchcode-ID voor facturatiedocumenten.
JHF10026         EXIT_SAPLJHF3_003       IS-M: Modificatie van matchcode-ID voor serieruns      .
JHF10027         EXIT_SAPLJHF1_013       IS-M: Facturatiedoc. wijzigen - dynamisch deel XJHTFP vullen.
JHF10028         EXIT_SAPLJHF1_016       IS-M/AM: Facturatiedoc. met resultaatobjectgeg. vóór update .
JHF20001         EXIT_SAPLJHF2_001       IS-M: Facturatie-interface FI kopregel           .
JHF20002         EXIT_SAPLJHF2_002       IS-M/AM: Facturatie FI-interface rek. debiteur-/credit.regel.
JHF20003         EXIT_SAPLJHF2_003       IS-M: Facturatie-interface FI - kassaverrekening      .
JHF20004         EXIT_SAPLJHF2_004       IS-M: Facturatie-interface FI grootboekrekeningregel    .
JHF20005         EXIT_SAPLJHF2_005       IS-M: Facturatie-interface FI grootboekrek.regel tegenboek. .
JHF20006         EXIT_SAPLJHF2_006       IS-M: Facturatie-interface FI besturingsregel        .
JHF20007         EXIT_SAPLJHF2_007       IS-M: RFC-gegevens facturatie-interface FI kop       .
JHF20008         EXIT_SAPLJHF2_008       IS-M: RFC-gegevens facturatie-interface positie       .
JHF20009         EXIT_SAPLJHF2_009       IS-M: RFC-gegevens facturatie-interface FI - valutaregel  .
JHF20010         EXIT_SAPLJHF2_010       IS-M: Facturatie-interface FI: andere boekingsregels    .
JHF50001         EXIT_SAPLJHF5_001       IS-M: Exit - Doorgifte HR                  .
JHGA0001         EXIT_SAPLJHGA_001       IS-M: Interface voor prijsbepaling vullen          .
JHGA0002         EXIT_SAPLJHGA_002       IS-M: Statuskenmerken facturatiegroepering instellen    .
JHGA0002         EXIT_SAPLJHGA_003       IS-M: Statuskenmerken facturatiegroepering instellen    .
JHGA0003         EXIT_SAPLJHGA_004       IS-M: Bepaling tussenpersoon                .
JHGA0003         EXIT_SAPLJHGA_005       IS-M: Bepaling tussenpersoon                .
JHGA0004         EXIT_SAPLJHGA_006       IS-M: Generering facturatie-groepering           .
JHGA0004         EXIT_SAPLJHGA_007       IS-M: Generering facturatie-groepering           .
JHGA0005         EXIT_SAPLJHGA_008       IS-M/AM: Facturatiegroepering reserveren          .
JHGA0006         EXIT_SAPLJHPA_009       IS-M: Modificatie van invoerhulp voor de inhoudscomponent  .
JHGA0007         EXIT_SAPLJHGA_015       IS-M: Toewijzing tussenpersoon, statuskenmerken instellen  .
JHGA0008         EXIT_SAPLJHGA_009       IS-M: Statuskenmerken instellen van toewijzing tussenpersoon.
JHGA0009         EXIT_SAPLJHGA_010       IS-M: Plausibiliteit facturatiegroepering          .
JHGA0009         EXIT_SAPLJHGA_011       IS-M: Plausibiliteit facturatiegroepering          .
JHGA0010         EXIT_SAPLJHAC_006       IS-M/AM: Interface klantraamcontract            .
JHGA0010         EXIT_SAPLJHGA_016       IS-M/AM: Interface klantraamcontract            .
JHGA0010         EXIT_SAPLJHWA2_002      IS-M/AM: Interface klantraamcontract            .
JHGA0011         EXIT_SAPLJHGA_017       IS-M/AM: Wijk voor tussenpersoon bepalen          .
JHGA0012         EXIT_SAPLJHGA_018       IS-M/AM: Datumregel generering facturatiegroepering online .
JHGA0099         EXIT_RJHVSW01_010       ISM/AM: VSW-interface (gegevens facturatiegroepering) (CH) .
JHGV0001         EXIT_SAPLJHGV_001       IS-M/AM: Provisie - betalingsontvangst controleren     .
JHGV0002         EXIT_SAPLJHGV_002       IS-M/AM: Afrekeningsdatum voor tussenpersoonafrek. vastst. .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_001       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_002       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_003       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_012       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_014       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_015       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0001         EXIT_SAPLJHPA_016       IS-PAM: Statuskenmerken van een positie instellen      .
JHPA0002         EXIT_SAPLJHPA_004       IS-M: Nummertoekenning brieven onder nummer         .
JHPA0004         EXIT_SAPLJHPA_006       IS-M: Plausibiliteit positie                .
JHPA0004         EXIT_SAPLJHPA_008       IS-M: Plausibiliteit positie                .
JHPA0004         EXIT_SAPLJHPA_018       IS-M: Plausibiliteit positie                .
JHPA0005         EXIT_SAPLJHPA_007       IS-M/AM: Positie reserveren                 .
JHPA0005         EXIT_SAPLJHPA_013       IS-M/AM: Positie reserveren                 .
JHPA0005         EXIT_SAPLJHPA_017       IS-M/AM: Positie reserveren                 .
JHPA0005         EXIT_SAPLJHPA_019       IS-M/AM: Positie reserveren                 .
JHPA0006         EXIT_SAPLJHPA_010       IS-M: Gegevens wijzigen voor toewijzing van adverteerders  .
JHPA0007         EXIT_SAPLJHPA_011       IS-M: Menu-uitbreiding orderpositie             .
JHPG0001         EXIT_SAPLJHPG_005       IS-M: Sluiting van aanlevering               .
JHTD0001         EXIT_SAPLJHTD_001       IS-M: Statuskenmerken van een motief instellen       .
JHTD0002         EXIT_SAPLJHTD_002       IS-M: Advertentie-grootten omrekenen            .
JHTD0002         EXIT_SAPLJHTD_003       IS-M: Advertentie-grootten omrekenen            .
JHTD0002         EXIT_SAPLJHTD_007       IS-M: Advertentie-grootten omrekenen            .
JHTD0002         EXIT_SAPLJHTD_008       IS-M: Advertentie-grootten omrekenen            .
JHTD0003         EXIT_SAPLJHTD_005       IS-M/AM: Motief reserveren                 .
JHTD0004         EXIT_SAPLJHTD_004       IS-M/AM: Motief plausibiliseren               .
JHTD0006         EXIT_SAPLJHTD_006       IS-M: Plausibiliteit van plaatsingsinstructies       .
JHTD0007         EXIT_SAPLJHTD_009       IS-M/AM: Advertentiemateriaal reserveren          .
JHTD0008         EXIT_SAPLJHTD_010       IS-M/AM: Plausibiliteit advertentiemateriaal controleren  .
JHTD0009         EXIT_SAPLJHTD_011       IS-M/AM: Statuskenmerken van motief instellen (reclamespot) .
JHTD0010         EXIT_SAPLJHTD_012       IS-M/AM: Motief reserveren (reclamespot)          .
JHTD0012         EXIT_SAPLJHTD_013       IS-M/AM: Motief reserveren (online)             .
JHTD0013         EXIT_SAPLJHTD_014       IS-M/AM: Plausibiliteit van motief (online)         .
JHTD0014         EXIT_SAPLJHTD_015       IS-M/AM: Statuskenmerken van een motief (online) instellen .
JHTD0015         EXIT_SAPLJHTD_016       IS-M/AM: Motief plausibel maken (positiesoortonafhankelijk) .
JHTO0001         EXIT_SAPLJHTO_001       IS-M/AM: Doorgiftestructuur voor techniek vullen (OL)    .
JHTO0001         EXIT_SAPLJHTO_002       IS-M/AM: Doorgiftestructuur voor techniek vullen (OL)    .
JHTO0002         EXIT_SAPLJHTO_003       IS-M/AM: Terugmelding online-plaatsingssysteem evalueren  .
JHTS0001         EXIT_SAPLJHTS_001       IS-M/AM: Controleren of pos. paginabepalende advertentie is .
JHTS0002         EXIT_SAPLJHTS_002       IS-M/AM: Advertenties typeren voor het plaatsingssysteem  .
JHTS0003         EXIT_SAPLJHTS_003       IS-M/AM: Behandeling regel- en tekentypen in techn. systeem .
JHTS0003         EXIT_SAPLJHTS_004       IS-M/AM: Behandeling regel- en tekentypen in techn. systeem .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_005       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_006       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_007       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_008       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_009       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_010       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_011       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_012       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_016       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0004         EXIT_SAPLJHTS_017       IS-M/AM: Velden van technische interface boeken       .
JHTS0005         EXIT_SAPLJHTS_013       IS-M: Velden overnemen van velden uit de techn. interface  .
JHTS0005         EXIT_SAPLJHTS_019       IS-M: Velden overnemen van velden uit de techn. interface  .
JHTS0005         EXIT_SAPLJHTS_020       IS-M: Velden overnemen van velden uit de techn. interface  .
JHTS0005         EXIT_SAPLJHTS_021       IS-M: Velden overnemen van velden uit de techn. interface  .
JHTS0006         EXIT_SAPLJHTS_015       IS-M: Terugmelding van systeem voor plaatsing evalueren   .
JHTS0007         EXIT_SAPLJHTS_014       IS-M: Velden bij externe orderovername verzorgen      .
JHTS0008         EXIT_SAPLJHTS_018       IS-M/AM: Bepalingsregels voor technisch kenmerken      .
JHV10001         EXIT_SAPLJHAC_004       IS-M/AM: Uitbreiding van conditiebestanddelen        .
JHV10001         EXIT_SAPMJHV1_001       IS-M/AM: Uitbreiding van conditiebestanddelen        .
JHV10001         EXIT_SAPMJHV1_002       IS-M/AM: Uitbreiding van conditiebestanddelen        .
JHW10002         EXIT_SAPMJHW1_004       IS-M/AM: Extra velden voor het aanleggen van exteren omzet .
JHW10002         EXIT_SAPMJHW1_005       IS-M/AM: Extra velden voor het aanleggen van exteren omzet .
JHW10003         EXIT_SAPLJHAD_005       IS-M: Verlenging van klantraamcontract beïnvloeden     .
JHW20001         EXIT_SAPLJHW2_001       IS-M/AM: Controles bij het gebruik van mediamixpakketten  .
JHW20002         EXIT_SAPLJHW2_002       IS-M: Berichtbepaling klantraamcontracten voor mediamix   .
JHW30001         EXIT_SAPLJHW3_001       IS-M: Subscherm voor klanten bij klantraamcontract mediamix .
JHW30001         EXIT_SAPLJHW3_002       IS-M: Subscherm voor klanten bij klantraamcontract mediamix .
JHW80001         EXIT_SAPLJHW8_001       IS-M: Afrekening van mediamix modificeren          .
JIT00_01         EXIT_RJITKMP001_001      JIT: componentbehoeftelijst bewerken met gebruikersgegevens .
JIT00_02         EXIT_RJITMON001_001      JIT: monitorverslag bewerken met gebruikersgegevens     .
JIT00_03         EXIT_RJITARCH01_001      JIT: archiveren                       .
JIT00_04         EXIT_RJITFER001_001      JIT: voortgangsmelding                   .
JIT02_01         EXIT_SAPLJIT02_001      JIT: statuscorrectie                    .
JIT03_01         EXIT_SAPLJIT03_001      JIT: afroepen/ond.groepen sorteren (bewaking, voortgangsm.) .
JIT03_02         EXIT_SAPLJIT03_002      JIT: handling units invoeren                .
JIT03_02         EXIT_SAPLJIT03_013      JIT: handling units invoeren                .
JIT03_02         EXIT_SAPLJIT12_003      JIT: handling units invoeren                .
JIT03_03         EXIT_SAPLJIT03_003      JIT: componenten-/picklijst indiv. afdrukken        .
JIT03_03         EXIT_SAPLJIT03_004      JIT: componenten-/picklijst indiv. afdrukken        .
JIT03_03         EXIT_SAPLJIT03_014      JIT: componenten-/picklijst indiv. afdrukken        .
JIT03_05         EXIT_SAPLJIT03_005      JIT: verzendindeling                    .
JIT03_06         EXIT_SAPLJIT03_006      JIT: controlecijfer bepalen                 .
JIT03_07         EXIT_SAPLJIT03_007      JIT: artikelbepaling onderdelengroep            .
JIT03_08         EXIT_SAPLJIT03_008      JIT: terugmeldoperatie modificeren             .
JIT03_08         EXIT_SAPLJIT03_009      JIT: terugmeldoperatie modificeren             .
JIT03_08         EXIT_SAPLJIT06_010      JIT: terugmeldoperatie modificeren             .
JIT03_09         EXIT_SAPLJIT03_011      JIT: klantexits ink. gebundelde JIT-afr. (ontv.log.)    .
JIT03_09         EXIT_SAPLJIT03_012      JIT: klantexits ink. gebundelde JIT-afr. (ontv.log.)    .
JIT03_10         EXIT_SAPLJIT03_015      JIT: levering                        .
JIT04_01         EXIT_SAPLJIT04_001      JIT: door gebruiker gedefinieerde actiebesturing      .
JIT04_01         EXIT_SAPLJIT04_002      JIT: door gebruiker gedefinieerde actiebesturing      .
JIT04_01         EXIT_SAPLJIT04_003      JIT: door gebruiker gedefinieerde actiebesturing      .
JIT04_04         EXIT_SAPLJIT04_004      JIT: groeperingsinformatie invullen             .
JIT04_04         EXIT_SAPLJIT04_005      JIT: groeperingsinformatie invullen             .
JIT08_01         EXIT_SAPLJIT08_001      JIT: berichtsegment van levering & facturatiedoc. verzorgen .
JIT08_01         EXIT_SAPLJIT08_002      JIT: berichtsegment van levering & facturatiedoc. verzorgen .
JIT10_01         EXIT_SAPLJIT10_001      JIT-cockpit: opmaak componentenlijst in HTML-formaat    .
JIT10_02         EXIT_SAPLJIT10_002      Workflow starten door impulsmonitor             .
JIT11_01         EXIT_SAPLJIT11_001      JIT: componentenbepaling voor afdruk werkinstructie     .
JIT14_01         EXIT_SAPLJIT14_001      JIT: mapping van IDoc-gegevens               .
JIT14_01         EXIT_SAPLJIT14_002      JIT: mapping van IDoc-gegevens               .
JIT15_01         EXIT_SAPLJIT15_001      Documentatiegegevens wijzigen, filteren en voorstellen   .
JITO_3_1         EXIT_SAPLJITOUT03_001     JITOUT: afroepen/onderdelengroepen/componenten sorteren   .
JJG20001         EXIT_SAPLJJG2_001       IS-M: Modificatie van matchcode-ID voor de zakenpartner   .
JJG30001         EXIT_RJJGPHIE_001       IS-M: Doorgifte van zakenpartner hiërarchie bij update   .
JJG30002         EXIT_SAPLJJG3_001       IS-M/AM: Zakenpartnerhiërarchie berichtbesturing      .
JJG30003         EXIT_SAPLJJG3_002       IS-M: Berichten: communicatiestructuur vullen in zakenp.  .
JJGA0001         EXIT_SAPLJJGA_001       IS-M/AM: Contractvoorwrd. tussenpersoon sorteren 1e variant .
JJGA0002         EXIT_SAPLJJGA_002       IS-M/AM: Contractvoorwrd. tussenpersoon sorteren 2e variant .
JJGA0003         EXIT_SAPLJJGA_003       IS-M/AM: Contractbestanddln tussenpersoon sorteren (1e var.).
JJGA0004         EXIT_SAPLJJGA_004       IS-M/AM: Contractbestanddln tussenpersoon sorteren (2e var.).
JJGA0005         EXIT_SAPLJJGA_005       IS-M/AM: Kop reserveren bij creëren bemiddelingscontract  .
JJGA0006         EXIT_SAPLJJGA_006       IS-M: Plausibiliteit kop bemiddelingscontract        .
JJGA0007         EXIT_SAPLJJGA_007       IS-M: Plausibiliteit van condities bemiddelingscontracten  .
JJGA0008         EXIT_SAPLJJGA_008       IS-M: Plausibiliteit van verkoopsector bemiddelingscontract .
JJGA0009         EXIT_SAPLJJGA_009       IS-M: Plausibiliteit van condities bemiddelingscontract   .
JJGA0010         EXIT_SAPLJJGA_010       IS-M: Consistentiecontrole van bemiddelingscontracten    .
JJGA0014         EXIT_RJJGA002_001       IS-M/AM: Klantpotentieel voor tussenpersoon weergeven    .
JJGA0014         EXIT_SAPLJJGA_011       IS-M/AM: Klantpotentieel voor tussenpersoon weergeven    .
JJGA0014         EXIT_SAPLJJGA_012       IS-M/AM: Klantpotentieel voor tussenpersoon weergeven    .
JJGD0001         EXIT_SAPLJJGD_001       IS-M: Bepaling tussenpersoon - vrije attributen verzorgen  .
JJGD0002         EXIT_SAPLJJGD_002       IS-M: Bepaling tussenpersoon klantcontacten verzorgen    .
JJGF0001         EXIT_SAPLJJGF_001       IS-M/AM: Zakenpartner voorstellen JJTVM USER-EXIT?     .
JJH03001         EXIT_SAPLJH02_003       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH03001         EXIT_SAPLJH02_004       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH03001         EXIT_SAPLJH02_005       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH03001         EXIT_SAPLJH03_001       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH03001         EXIT_SAPLJH03_002       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH03001         EXIT_SAPLJHA3_001       IS-M/AM: Modificatie van planningslijst speciale reclame  .
JJH0X001         EXIT_SAPLJH03_101       IS-M/AM: Besturing advertentie speciale reclame/verdeelpos. .
JJH0X001         EXIT_SAPLJH08_101       IS-M/AM: Besturing advertentie speciale reclame/verdeelpos. .
JJJBE001         EXIT_SAPLJJBE_001       IS-M/AM: Modificatie BE-hiërarchie-werkgebieden       .
JJJBE001         EXIT_SAPLJJBE_002       IS-M/AM: Modificatie BE-hiërarchie-werkgebieden       .
JJTS0001         EXIT_SAPLJJTS_001       IS-M: Interface voor prijsbepaling van technisch systeem  .
JJTS0001         EXIT_SAPLJJTS_002       IS-M: Interface voor prijsbepaling van technisch systeem  .
JJWM0001         EXIT_SAPLJJWM_001       IS-M/AM: User-exits contactverzorging / contactpersoon media.
JJWM0001         EXIT_SAPMJJA1_001       IS-M/AM: User-exits contactverzorging / contactpersoon media.
JJWM0001         EXIT_SAPMJJA1_002       IS-M/AM: User-exits contactverzorging / contactpersoon media.
JJWM0001         EXIT_SAPMJJA1_003       IS-M/AM: User-exits contactverzorging / contactpersoon media.
JK020001         EXIT_SAPLJK02_001       IS-M/SD: User-exits verkoopkantoor klantorder        .
JK020002         EXIT_SAPLJK00_001       IS-M/SD: User-exits - leveringsdefinitie in IS-M/SD     .
JK020002         EXIT_SAPLJK00_002       IS-M/SD: User-exits - leveringsdefinitie in IS-M/SD     .
JK020002         EXIT_SAPLJK00_003       IS-M/SD: User-exits - leveringsdefinitie in IS-M/SD     .
JK020002         EXIT_SAPLJK00_004       IS-M/SD: User-exits - leveringsdefinitie in IS-M/SD     .
JK020003         EXIT_SAPLJK02_003       IS-M/SD: Bepaling losplaats voor leveringsdefinitie     .
JK040001         EXIT_SAPLJK04_001       IS-M/SD: User-exits verzendingsvoorbewerking in klantorder .
JK070001         EXIT_SAPMJK07_002       IS-M/SD: Snelinvoer ABO - gegevens ZP aanvullen       .
JK110001         EXIT_SAPLJK11_001       IS-M/SD: Conversie van het nummer              .
JK120001         EXIT_SAPLJK12_001       IS-M/SD: User-exits centraal invoerscherm - orderoverzicht .
JK120001         EXIT_SAPLJK12_002       IS-M/SD: User-exits centraal invoerscherm - orderoverzicht .
JKACC001         EXIT_SAPLJF23_010       IS-M/SD: User-exits abonnementsrekeningtransfer       .
JKACC001         EXIT_SAPLJF23_011       IS-M/SD: User-exits abonnementsrekeningtransfer       .
JKAMO001         EXIT_SAPLJKAMOPLAN_001    IS-M/SD: Looptijdoptimalisatie bij creëren amortisatieplan .
JKAMO001         EXIT_SAPLJKAMOPLAN_002    IS-M/SD: Looptijdoptimalisatie bij creëren amortisatieplan .
JKAMO002         EXIT_SAPLJFF1_001       IS-M/SD: Bepaling te factureren nummers in leveringsabonn. .
JKC4001         EXIT_SAPLJKC4_001       IS-M/SD: Bepaling van de te accepteren verlengingsaanbodpos..
JKC4001         EXIT_SAPLJKC4_002       IS-M/SD: Bepaling van de te accepteren verlengingsaanbodpos..
JKCOMPL0         EXIT_SAPLJKWWWCOMPL_004    IS-M/SD: Klantspecifieke uitbreidingen voor reclamatie   .
JKCOMPL0         EXIT_SAPMJKCOMPL_001     IS-M/SD: Klantspecifieke uitbreidingen voor reclamatie   .
JKCOMPL0         EXIT_SAPMJKCOMPL_002     IS-M/SD: Klantspecifieke uitbreidingen voor reclamatie   .
JKCOMPL0         EXIT_SAPMJKCOMPL_003     IS-M/SD: Klantspecifieke uitbreidingen voor reclamatie   .
JKFB0101         EXIT_SAPLJKFB01_001      IS-M/SD: Uitbreiding voor massa-invoer betalingsontvangst  .
JKK00001         EXIT_SAPMJ45B_002       IS-M/SD: Centraal invoerscherm user-exits          .
JKPR0001         EXIT_SAPLJKP2_001       IS-M/SD: Prijsbepalingsinterface uit vorige pos. uitbreiden .
JKPR0001         EXIT_SAPLJKP2_003       IS-M/SD: Prijsbepalingsinterface uit vorige pos. uitbreiden .
JKPR0002         EXIT_SAPLJKP2_002       IS-M/SD: Prijsbepalingsinterface uit basisorder uitbreiden .
JKPR0002         EXIT_SAPLJKP2_004       IS-M/SD: Prijsbepalingsinterface uit basisorder uitbreiden .
JKPR0003         EXIT_SAPLJKP2_005       IS-M/SD: User-exit prijsbepaling voorbereiden algemeen   .
JKPR0003         EXIT_SAPLJKP2_006       IS-M/SD: User-exit prijsbepaling voorbereiden algemeen   .
JKREKL01         EXIT_SAPMJKR0_001       IS-M: Reclamatiebewerking                  .
JKREKL01         EXIT_SAPMJKR0_002       IS-M: Reclamatiebewerking                  .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_001     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_003     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_004     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_005     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_006     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_007     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKREMIND_008     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKRENEW_001     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKRENEW_002     Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKRR01_001      Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW0         EXIT_SAPLJKU4_001       Verlengingsgestuurde orders                 .
JKRENEW1         EXIT_SAPLJKRENEW1_001     IS-M/SD: Herc. toew.nr. (betalingsontv.) -" ref.doc.nr.   .
JKRENEW2         EXIT_SAPLJKREMIND_002     Verlengingsgestuurde orders: voorselectie          .
JKRENEWF         EXIT_SAPLJKRENEW_FI_001    IS-M/SD: Betalingsontvangst voor verlengingen        .
JKSE0001         EXIT_RJKEVSNL_001       IS-M/SD: Coll. nabestellingen LV-order: hoeveelheidsmodif. .
JKSOD001         EXIT_SAPLJKSODP_001      IS-M/SD: Verkorte dialogen voor order            .
JKUSTA1         EXIT_RJKUSTA1_001       IS-M: User-exits voor klantstamblad RJKUSTA1        .
JKUSTA1         EXIT_RJKUSTA1_002       IS-M: User-exits voor klantstamblad RJKUSTA1        .
JKWBZ001         EXIT_SAPLJKW3_001       IS-M/SD; WBZ, controle reclamekostenbijdrage        .
JKWBZ002         EXIT_SAPLJSS1_010       IS-M/SD: WBZ, gebruik van korte straatnaam in adres     .
JKWBZ002         EXIT_SAPLJSU2_001       IS-M/SD: WBZ, gebruik van korte straatnaam in adres     .
JKWBZ003         EXIT_SAPLJKW3_002       IS-M/SD: WBZ-bevestigingsbestand creëren          .
JKWBZ003         EXIT_SAPLJKW3_003       IS-M/SD: WBZ-bevestigingsbestand creëren          .
JKWWW001         EXIT_SAPLJGWWW_007      IS-M/SD: Order uit internet creëren             .
JKWWW011         EXIT_SAPMJKWWW01_004     IS-M/SD: IAC Abo creëren, aanmeldscherm           .
JKWWW012         EXIT_SAPMJKWWW01_001     IS-M/SD: IAC Abo creëren, aanmeldingsformulier       .
JKWWW012         EXIT_SAPMJKWWW01_002     IS-M/SD: IAC Abo creëren, aanmeldingsformulier       .
JKWWW013         EXIT_SAPMJKWWW01_003     IS-M/SD: IAC-abonnement creëren, bevestigingsscherm     .
JKWWW022         EXIT_SAPMJKWWW02_005     IS-M/SD: IAC Adreswijziging; formulier           .
JKWWW022         EXIT_SAPMJKWWW02_006     IS-M/SD: IAC Adreswijziging; formulier           .
JKWWW023         EXIT_SAPMJKWWW02_007     IS-M/SD: IAC-adreswijziging, bevestigingsscherm       .
JKWWW032         EXIT_SAPMJKWWW03_008     IS-M/SD: IAC Vakantieservice; formulier           .
JKWWW032         EXIT_SAPMJKWWW03_009     IS-M/SD: IAC Vakantieservice; formulier           .
JKWWW033         EXIT_SAPMJKWWW03_010     IS-M/SD: IAC-vakantieservice, bevestigingsscherm      .
JKWWW042         EXIT_SAPMJKWWW04_011     IS-M/SD: IAC Wijziging van betalingsgegevens; formulier   .
JKWWW042         EXIT_SAPMJKWWW04_012     IS-M/SD: IAC Wijziging van betalingsgegevens; formulier   .
JKWWW043         EXIT_SAPMJKWWW04_013     IS-M/SD: IAC-wijziging van betalingsgeg., bevestigingsscherm.
JKWWW052         EXIT_SAPMJKWWW05_022     IS-M/SD: IAC-reclamatie creëren; formulier         .
JKWWW052         EXIT_SAPMJKWWW05_023     IS-M/SD: IAC-reclamatie creëren; formulier         .
JKWWW053         EXIT_SAPMJKWWW05_024     IS-M/SD: IAC-reclamatie creëren; bevestigingsscherm     .
JKWWW234         EXIT_SAPLJGWWW_001      IS-M: IAC: identificatie en controle van ZP         .
JKWWW234         EXIT_SAPLJGWWW_002      IS-M: IAC: identificatie en controle van ZP         .
JKWWWMES         EXIT_SAPLJGWWW_003      IS-M/SD: Internet-applicaties converteren van berichten   .
JKWWWT01         EXIT_RJKWWWTEMP_022      IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken          .
JKWWWT01         EXIT_RJKWWWTEMP_023      IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken          .
JKWWWT01         EXIT_RJKWWWTEMP_024      IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken          .
JKWWWT01         EXIT_RJKWWWTEMP_025      IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken          .
JKWWWT01         EXIT_RJKWWWTEMP_026      IS-M: Ordergegevens van Internet bewerken          .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_001       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_002       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_003       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_004       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_005       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_006       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_007       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_008       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100001         EXIT_SAPLJL10_009       IS-M/SD: User-exits service-afreknening           .
JL100002         EXIT_SAPLJL10_010       IS-M/SD: User-exit voor HR-looncomponentenbepaling     .
JL200001         EXIT_SAPLJL20_001       IS-M/SD: Uitbreidingen afrekeningsdoorgifte         .
JL200001         EXIT_SAPLJL20_002       IS-M/SD: Uitbreidingen afrekeningsdoorgifte         .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_001       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_002       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_003       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_004       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_005       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_006       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JL230001         EXIT_SAPLJL23_007       IS-M/SD: User-exits afrekeningsdoorgifte (FI/CO-interface) .
JSBW0001         EXIT_SAPLJSBW_MAM_COA_001   IS-M/AM BW: Klantspecifieke verdeling tijdsintervallen   .
JSCAP001         EXIT_SAPLJG01_002       IS-M: Italiaanse postgegevens en adrescontrole inspelen   .
JSCAP001         EXIT_SAPLJSS6_001       IS-M: Italiaanse postgegevens en adrescontrole inspelen   .
JSDCRED1         EXIT_SAPLJKSDRETURNCHECK_002 IS-M: Uitbreidingen creditnota-aanvragen - afzond. verkoop .
JV050001         EXIT_SAPLJV05_001       IS-M/SD: Exit verzenddocumenten (CH)            .
JV220001         EXIT_SAPLJV22_001       IS-M/SD: Uitvoering melding mutatie aan bezorger hersorteren.
JV220002         EXIT_SAPLJV22_002       IS-M/SD: Bezorgerspecifieke mutatiemelding         .
JV540001         EXIT_SAPLJV54_001       IS-M/SD: Klant-exits productiepapieren           .
JVA-IM-1         EXIT_SAPLGJVI_001       Joint Venture: Integration Manager Set Intercompany Lines  .
JVA_IM_2         EXIT_SAPLGJVI_002       User Exit Splitting                     .
JVA_IM_3         EXIT_SAPLGJVI_003       User Exit Check Document                  .
JVDE0001         EXIT_SAPLJVDE_001       IS-M/SD: User-exits planning (verspreiding)         .
JVDE0002         EXIT_SAPLJVDE_002       IS-M/SD: User-exit exemplaarsoort in planning (verspreiding).
JVDE0003         EXIT_RJVDISP2_001       IS-M/SD: Table-Level-Locking voor Informix         .
JVDE0003         EXIT_RJVDISPO_001       IS-M/SD: Table-Level-Locking voor Informix         .
JVFEHL01         EXIT_SAPMJV41_001       IS-M/SD: Foutmelding verspr.: bep. andere berichtpartners  .
JVSO0001         EXIT_SAPLJVSD2MSD_001     IS-M/SD: user-exit adresverzending             .
JVSO0001         EXIT_SAPLJVSO_001       IS-M/SD: user-exit adresverzending             .
JVSO0001         EXIT_SAPLJVSO_002       IS-M/SD: user-exit adresverzending             .
JVVSIRH0         EXIT_RJVCLFRH_001       IS-M: User-exit leveringshvh. bij SR-bezorging niet-abonnees.
JVVSIVT0         EXIT_RJVCLFVT_001       IS-M: User-exit leveringshvh. bij h.a.h.-verspreiding SR  .
JWAK0001         EXIT_SAPMJWAK_001       IS-M: Schermuitbreiding reclame-actie            .
JWAK0001         EXIT_SAPMJWAK_002       IS-M: Schermuitbreiding reclame-actie            .
JYCIC001         EXIT_SAPLJYCICEXITS_301    IS-M: CIC, scripting                    .
JYCIC002         EXIT_SAPLJYCICEXITS_201    IS-M: CIC, weergave van aanvullende zakenpartnergegevens  .
JYCIC003         EXIT_SAPLJYCICEXITS_001    IS-M/SD: CIC, orderoverzicht aanvullen           .
JYCIC004         EXIT_SAPLJYCICEXITS_202    IS-M: CIC, ZP-zoeken (overb.) -" nw. BAdI ISM_CIC_BP_SEARCH .
JYCIC004         EXIT_SAPLJYCICEXITS_203    IS-M: CIC, ZP-zoeken (overb.) -" nw. BAdI ISM_CIC_BP_SEARCH .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_003    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_004    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_008    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_009    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_010    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC005         EXIT_SAPLJYCICEXITS_011    IS-M/SD: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC006         EXIT_SAPLJYCICEXITS_101    IS-M/AM: CIC, orderoverzicht aanvullen           .
JYCIC007         EXIT_SAPLJYCICEXITS_103    IS-M/AM: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC007         EXIT_SAPLJYCICEXITS_104    IS-M/AM: CIC, modificatie werkbalk in orderoverzicht    .
JYCIC008         EXIT_SAPLJYCICEXITS_002    IS-M/SD: CIC, layout / veldcatalogus van orderoverzicht   .
JYCIC009         EXIT_SAPLJYCICEXITS_102    IS-M/AM: CIC, layout van orderoverzicht           .
JYCIC010         EXIT_SAPLJYCICEXITS_005    IS-M/SD: CIC, orderoverzicht, reactie op dubbelklik     .
JYCIC011         EXIT_SAPLJYCICEXITS_105    IS-M/AM: CIC, orderoverzicht, reactie op dubbelklik     .
JYCIC012         EXIT_SAPLJYCICEXITS_006    IS-M/SD: CIC, orderoverzicht, reactie op klikken op knop  .
JYCIC013         EXIT_SAPLJYCICEXITS_007    IS-M/SD: CIC, orderoverzicht, contextmenu          .
JYEXIT          EXIT_SAPLJYKE_001       IS-M: Modificatie conversie-exit JYTNF           .
JYGOLIVE         EXIT_SAPLJYGL_001       IS-M/SD: Productieve start                 .
JYMDISJ1         EXIT_SAPLJKMC_100       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie verkooporders     .
JYMDISJ1         EXIT_SAPLJKMC_101       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie verkooporders     .
JYMDISJ1         EXIT_SAPLJKMC_102       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie verkooporders     .
JYMDISJ1         EXIT_SAPLJKMC_103       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie verkooporders     .
JYMDISJ2         EXIT_SAPLJKMC_110       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie correctie-orders    .
JYMDISJ2         EXIT_SAPLJKMC_111       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie correctie-orders    .
JYMDISJ2         EXIT_SAPLJKMC_112       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie correctie-orders    .
JYMDISJ3         EXIT_SAPLJVMC_100       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie leveringen       .
JYMDISJ3         EXIT_SAPLJVMC_101       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie leveringen       .
JYMDISJ4         EXIT_SAPLJFMC_100       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie facturatiedocumenten  .
JYMDISJ4         EXIT_SAPLJFMC_101       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie facturatiedocumenten  .
JYMDISJ4         EXIT_SAPLJFMC_102       IS-M / MDIS: Uitbr. statist. mutatie facturatiedocumenten  .
JYMDISJA         EXIT_SAPLJJM1_100       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-order   .
JYMDISJA         EXIT_SAPLJJM1_101       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-order   .
JYMDISJA         EXIT_SAPLJJM1_102       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-order   .
JYMDISJA         EXIT_SAPLJJM1_103       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-order   .
JYMDISJA         EXIT_SAPLJJM1_104       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-order   .
JYMDISJF         EXIT_SAPLJJM3_100       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-fact.doc. .
JYMDISJF         EXIT_SAPLJJM3_101       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-fact.doc. .
JYMDISJF         EXIT_SAPLJJM3_102       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-fact.doc. .
JYMDISJF         EXIT_SAPLJJM3_103       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-fact.doc. .
JYMDISJF         EXIT_SAPLJJM3_104       IS-M/AM: MDIS uitgebreide statistiekmutatie M/AM-fact.doc. .
JYNACH00         EXIT_SAPLJYNA_001       IS-M/SD: Berichtbesturing, verkoop (appl. J0)        .
JYNACH00         EXIT_SAPLJYNA_002       IS-M/SD: Berichtbesturing, verkoop (appl. J0)        .
JYNACH00         EXIT_SAPLJYNA_101       IS-M/SD: Berichtbesturing, verkoop (appl. J0)        .
JYNACH00         EXIT_SAPLJYNA_102       IS-M/SD: Berichtbesturing, verkoop (appl. J0)        .
JYNACH01         EXIT_SAPLJYNA_010       IS-M/SD: Berichtbesturing, facturatie (appl. J1)      .
JYNACH01         EXIT_SAPLJYNA_110       IS-M/SD: Berichtbesturing, facturatie (appl. J1)      .
JYNACH02         EXIT_SAPLJYNA_020       IS-M/SD: Berichtbesturing, afrekening (appl. J2)      .
JYNACH02         EXIT_SAPLJYNA_120       IS-M/SD: Berichtbesturing, afrekening (appl. J2)      .
JYNACH03         EXIT_SAPLJYNA_030       IS-M/SD: Berichtbesturing, reclamatie (appl. J3)      .
JYNACH03         EXIT_SAPLJYNA_031       IS-M/SD: Berichtbesturing, reclamatie (appl. J3)      .
JYNACH03         EXIT_SAPLJYNA_130       IS-M/SD: Berichtbesturing, reclamatie (appl. J3)      .
JYNACH04         EXIT_SAPLJYNA_040       IS-M/SD: Berichtbesturing, herpresentatie syst. (appl. J4) .
JYNACH04         EXIT_SAPLJYNA_140       IS-M/SD: Berichtbesturing, herpresentatie syst. (appl. J4) .
JYNACH05         EXIT_SAPLJYNA_050       IS-M/SD: Berichtbesturing, adreswijziging (appl. J5)    .
JYNACH05         EXIT_SAPLJYNA_150       IS-M/SD: Berichtbesturing, adreswijziging (appl. J5)    .
JYNACH06         EXIT_SAPLJYNA_060       IS-M/SD: Berichtbesturing, foutmelding verspr. (appl. J6)  .
JYNACH06         EXIT_SAPLJYNA_160       IS-M/SD: Berichtbesturing, foutmelding verspr. (appl. J6)  .
JYNACH07         EXIT_SAPLJYNA_070       IS-M/SD: Berichtbesturing, onderzoek bankstorno (appl. J7) .
JYNACH07         EXIT_SAPLJYNA_170       IS-M/SD: Berichtbesturing, onderzoek bankstorno (appl. J7) .
JYNACH08         EXIT_SAPLJYNA_080       IS-M/SD: Berichtbest., onderzoek (order, wijk) (appl. J1)  .
JYNACH08         EXIT_SAPLJYNA_180       IS-M/SD: Berichtbest., onderzoek (order, wijk) (appl. J1)  .
JYNACH09         EXIT_SAPLJYNA_090       IS-M/SD: Berichtbesturing, orderbewaking (appl. J9)     .
JYNACH09         EXIT_SAPLJYNA_190       IS-M/SD: Berichtbesturing, orderbewaking (appl. J9)     .
JZ010001         EXIT_SAPLJZ01_001       IS-M: Centraal invoerscherm/snelinvoerscherm ZP-selectie  .
JZ010001         EXIT_SAPLJZ01_002       IS-M: Centraal invoerscherm/snelinvoerscherm ZP-selectie  .
J_1AAA01         EXIT_SAPLJ1AB_002       Base Value Modification for Revaluation FI-AA        .
J_1AAA01         EXIT_SAPLJ1AB_003       Base Value Modification for Revaluation FI-AA        .
J_1AAM01         EXIT_SAPLJ1AO_001       User-exit AM waybill printing                .
J_1AF007         EXIT_SAPLJ1AF_001       User exit for report J_1AF007                .
J_1AF011         EXIT_SAPLJ1AF_003       User exit for J_1AF011                   .
J_1AF012         EXIT_SAPLJ1AF_002       User exit for J_1AF012                   .
J_1AF105         EXIT_SAPLJ1AT_001       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105         EXIT_SAPLJ1AT_002       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105         EXIT_SAPLJ1AT_005       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF106         EXIT_SAPLJ1AT_003       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AF106         EXIT_SAPLJ1AT_004       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AMM03         EXIT_J_1AMM01_001       User-exit printing MM waybills               .
J_1ASD05         EXIT_SAPLJ1AV_005       User-exit additional Argentine data in the order item (SD) .
J_1ASD06         EXIT_SAPLJ1AV_008       User-exit invoice reference in billing document (SD)    .
KAHFEX01         EXIT_SAPLHFRR_001       Selection data for commercial reporting in PS        .
KAP10001         EXIT_SAPLPS01_001       PS: hiërarchieverslagen voor projecten           .
KAP10001         EXIT_SAPLPS01_002       PS: hiërarchieverslagen voor projecten           .
KAP60001         EXIT_SAPLPS09_001       PS: export van de projectkenmerken in R/3 EIS        .
KAP60001         EXIT_SAPLPS09_002       PS: export van de projectkenmerken in R/3 EIS        .
KKAG0001         EXIT_SAPLKKAG_001       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0001         EXIT_SAPLKKAG_002       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0001         EXIT_SAPLKKAG_005       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0002         EXIT_SAPLKKAG_003       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0002         EXIT_SAPLKKAG_006       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0003         EXIT_SAPLKKAG_004       Kostendragertijdrekening productie op order         .
KKAG0004         EXIT_SAPLADK0_001       Resultaatbepaling met dynamische posten           .
KKAG0004         EXIT_SAPLADK0_002       Resultaatbepaling met dynamische posten           .
KKAG0005         EXIT_SAPKKA08_001       Resultaatbepaling                      .
KKAG0005         EXIT_SAPKKA17_001       Resultaatbepaling                      .
KKAG0005         EXIT_SAPKKA18_001       Resultaatbepaling                      .
KKAG0005         EXIT_SAPLKKAG_007       Resultaatbepaling                      .
KKAG0005         EXIT_SAPLKKAG_008       Resultaatbepaling                      .
KKAG0006         EXIT_SAPKKA12_001       Uitbreiding voor SAPKKA12                  .
KKAG0006         EXIT_SAPKKA12_002       Uitbreiding voor SAPKKA12                  .
KKAG0006         EXIT_SAPKKA12_003       Uitbreiding voor SAPKKA12                  .
KKAG0007         EXIT_SAPLADK0_003       Resultaatbepaling met dynamische posten           .
KKAG0007         EXIT_SAPLADK0_004       Resultaatbepaling met dynamische posten           .
KKCD0001         EXIT_SAPFKCIM_001       SAP-EIS: User-exits gegevensoverdracht           .
KKCD0001         EXIT_SAPFKCIM_002       SAP-EIS: User-exits gegevensoverdracht           .
KKCD0001         EXIT_SAPFKCIM_003       SAP-EIS: User-exits gegevensoverdracht           .
KKCD0001         EXIT_SAPFKCIM_004       SAP-EIS: User-exits gegevensoverdracht           .
KKCD0002         EXIT_SAPFKCIU_001       Gegevensinvoer user-exit vóór boeking            .
KKDR0001         EXIT_SAPLKYP1_001       Uitbreidingen van globale variabelen voor detaillering   .
KKDR0001         EXIT_SAPLKYP1_002       Uitbreidingen van globale variabelen voor detaillering   .
KKDR0001         EXIT_SAPLKYP1_003       Uitbreidingen van globale variabelen voor detaillering   .
KKDR0002         EXIT_SAPMKCBF_001       Detaillering: afleiding virtuele kenmerken en kengetallen  .
KKDR0002         EXIT_SAPMKCBF_002       Detaillering: afleiding virtuele kenmerken en kengetallen  .
KKDR0002         EXIT_SAPMKCBF_003       Detaillering: afleiding virtuele kenmerken en kengetallen  .
KKDR0002         EXIT_SAPMKCBF_004       Detaillering: afleiding virtuele kenmerken en kengetallen  .
KKEK0001         EXIT_SAPLKKEC_001       Gebr.specifiek positietype Y in afzonderlijke calculatie  .
KKEK0001         EXIT_SAPLKKEC_002       Gebr.specifiek positietype Y in afzonderlijke calculatie  .
KKP00001         EXIT_SAPLKKPZ_001       Door gebruiker gedefinieerde artikelen-vestigingslijst   .
KKRF0001         EXIT_SAPLKKRF_001       Functie-exit voor classificatie van AUFK-uitbreiding    .
KKRF0002         EXIT_RKOCLMIG_001       Functie-exit voor omzetting kenmerken -" klantvelden    .
KKRU0001         EXIT_SAPLKKRU_001       User-exit voor generering v. tekst voor een aggregatieobject.
KPSCASH1         EXIT_SAPLFMPR_001       User-exit PS Cash Management: werkelijke mutatie      .
KPSHZIN1         EXIT_SAPLHFC1_001       Projectrente: modifcatie van postentabel          .
KPSHZIN2         EXIT_SAPLHFC1_002       Projectrente: controleren postenrelevantie         .
KPSHZIN4         EXIT_SAPLHFC1_004       PS/CO Renteberekening: klantspecifieke update        .
KPSPZIN1         EXIT_SAPLHFC2_001       Proj.planrenteberekening: relevante records lezen      .
KPSPZIN2         EXIT_SAPLHFC2_002       Planrenteberekening: relevantie afz. posten controleren   .
KPSPZIN3         EXIT_SAPLHFC2_003       Planrenteber.: einde verzenddatum individueel bepalen    .
KPSPZIN4         EXIT_SAPLHFC2_004       Planrenteberekening: klanteigen update           .
KSDIEX01         EXIT_SAPLEBBS_001       Kostenbepaling bij kostengebonden facturatie        .
KSDIEX01         EXIT_SAPLEBBS_002       Kostenbepaling bij kostengebonden facturatie        .
KSDIEX01         EXIT_SAPLEBBS_003       Kostenbepaling bij kostengebonden facturatie        .
LASP0001         EXIT_SAPLSP00_001       PP - Sequencing visualisering (orderkenmerken)       .
LASP0101         EXIT_SAPLSP01_001       LASP: gewenste volgorde van datumrecords opbouwen      .
LEINS001         EXIT_SAPLEINS_001       Statistiekmutatie inkoopdocumenten             .
LES00001         EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_001 User-exits voor LES                     .
LES00001         EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_002 User-exits voor LES                     .
LESHPSC         EXIT_SAPLV03C_APOINT_001   Verzend- en transportindeling: gegevensbepaling       .
LFDCB001         EXIT_SAPLFDCB_001       Exits SAPLFDCB                       .
LFVZF001         EXIT_SAPLFVZF_001       Tr-TM-LO: Exit contractspecifieke controles FB01      .
LIFO0040         EXIT_SAPLLIFS_001       Gebruikersinterfaces voor de LIFO-waardering        .
LIFO0040         EXIT_SAPLLIFS_002       Gebruikersinterfaces voor de LIFO-waardering        .
LIFO0040         EXIT_SAPLLIFS_003       Gebruikersinterfaces voor de LIFO-waardering        .
LJG20001         EXIT_SAPLJG20_002       IS-M/SD: Tekstveld van M/SD naar R/2 debiteur/crediteur   .
LJG20001         EXIT_SAPLJG20_003       IS-M/SD: Tekstveld van M/SD naar R/2 debiteur/crediteur   .
LM61W001         EXIT_SAPLM61W_001       User-exits in gebied van functiebouwsteen PROGNOSE     .
LM61W001         EXIT_SAPLM61W_002       User-exits in gebied van functiebouwsteen PROGNOSE     .
LMCWZ001         EXIT_SAPLWLF4_001       Communicatiestructuren mutatie LIS: agency uitbreiden    .
LMDR2001         EXIT_SAPLMDR2_001       User-exits v. restr.profielen van optische geopt. comb.best..
LMDR2001         EXIT_SAPLMDR2_002       User-exits v. restr.profielen van optische geopt. comb.best..
LMDR2001         EXIT_SAPLMDR2_003       User-exits v. restr.profielen van optische geopt. comb.best..
LMDZU001         EXIT_SAPLMDZU_001       User-exits in de aanvullende planning            .
LMDZU001         EXIT_SAPLMDZU_002       User-exits in de aanvullende planning            .
LMDZU001         EXIT_SAPLMDZU_003       User-exits in de aanvullende planning            .
LMEDR001         EXIT_SAPLMEDRUCK_001     Uitbreidingen afdrukprogramma                .
LMEKO001         EXIT_SAPLMEKO_001       Communicatiestructuur KOMK voor prijsbepaling uitbreiden  .
LMEKO002         EXIT_SAPLMEKO_002       Communicatiestructuur KOMP voor prijsbepaling uitbreiden  .
LMELA002         EXIT_SAPLEINR_002       Overname chargenr. uit leverkennisgeving bij boeken GO   .
LMELA010         EXIT_SAPLEINM_010       Leverkennisgeving ingang: overname positiegegevens uit IDoc .
LMEQR001         EXIT_SAPLMEQR_001       User-exit voor verwervingsbronbepaling           .
LMEWPU06         EXIT_SAPLMEWP_001       Customer-exit voor objectbepaling verwerving via catalogi  .
LMEWPU07         EXIT_SAPLMEWP_003       Klant-exit om toegestane catalogi te bepalen        .
LMEWRU01         EXIT_SAPLMEWR_001       User-exits voor BAPI BAPI_REQUIREMENT_CREATE        .
LMEXF001         EXIT_SAPLMEXF_001       Condities in inkoopdocumenten zonder factuurontvangst    .
LMR1M001         EXIT_SAPLMR1M_002       User-exit's in de logistiek-factuurcontrole         .
LMR1M001         EXIT_SAPLMR1M_003       User-exit's in de logistiek-factuurcontrole         .
LMR1M001         EXIT_SAPLMR1M_004       User-exit's in de logistiek-factuurcontrole         .
LMR1M001         EXIT_SAPLMRMP_010       User-exit's in de logistiek-factuurcontrole         .
LMR1M002         EXIT_SAPLKONT_011       Rekeningmodificatie voor de TOF-rekeningbepaling      .
LMR1M003         EXIT_SAPLMRME_003       Nummertoekenning in de logistiek-factuurcontrole      .
LMR1M004         EXIT_SAPLMRMP_004       Logistieke-factuurcontrole: positieteksten voor vervolgdoc. .
LMR1M005         EXIT_SAPLMRMC_002       Logistieke-factuurcontrole: vrijgave v. boeking gereg. doc. .
LMR1M006         EXIT_SAPLMRM_BAPI_001     Logistieke-factuurcontrole: XML-factuur bewerken      .
LOI00001         EXIT_RMCPAMRP_002       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_001       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_002       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_003       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_004       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_005       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_006       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_007       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_008       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI1_009       User-exit voor LOI-interface                .
LOI00001         EXIT_SAPLLOI2_001       User-exit voor LOI-interface                .
LOIB1U01         EXIT_SAPLOIB1_001       oib1 Include                        .
LOIB1U01         EXIT_SAPLOIB1_002       oib1 Include                        .
LOIB1U01         EXIT_SAPLOIB1_003       oib1 Include                        .
LOIB1U10         EXIT_SAPLOIB1_004       IS-Oil HPM Qty.Conversion - Mass to Volume / Volume to Mass.
LOIB1U10         EXIT_SAPLOIB1_005       IS-Oil HPM Qty.Conversion - Mass to Volume / Volume to Mass.
LOIB1U10         EXIT_SAPLOIB1_006       IS-Oil HPM Qty.Conversion - Mass to Volume / Volume to Mass.
LOIBQCI1         EXIT_SAPLOIB_QCI_001     HPM-QCI: Functions in LOIB_QCIU01 to modify external calls .
LOIBQCI1         EXIT_SAPLOIB_QCI_002     HPM-QCI: Functions in LOIB_QCIU01 to modify external calls .
LOIBQCI1         EXIT_SAPLOIB_QCI_003     HPM-QCI: Functions in LOIB_QCIU01 to modify external calls .
LOIBQCI1         EXIT_SAPLOIB_QCI_007     HPM-QCI: Functions in LOIB_QCIU01 to modify external calls .
LOIBQCI2         EXIT_SAPLOIB_QCI_004     HPM-QCI: Functions in Form OIL_QUANTITY_CALCULATION     .
LOIDAU01         EXIT_SAPLOIDA_001       Call Cust. Functn to Amend Screen Attribts for Ext. Details .
LOIDAU01         EXIT_SAPLOIDA_002       Call Cust. Functn to Amend Screen Attribts for Ext. Details .
LSPC01U0         EXIT_SAPLSPC01_001      Klantuitbreiding voor EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LSPC01U0         EXIT_SAPLSPC01_002      Klantuitbreiding voor EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LSPC01U0         EXIT_SAPLSPC01_003      Klantuitbreiding voor EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION   .
LTBLX001         EXIT_SAPLTBLX_001       Klantspecifieke kenmerken limietsysteem           .
LTBLX002         EXIT_SAPLTBLX_002       Limietsysteem: klantspecifieke bevoegdheidscontroles    .
LTBLX003         EXIT_SAPLTBLX_003       Extra velden waardeverzorging kredietlimietbeheer      .
LTBLX003         EXIT_SAPLTBLX_004       Extra velden waardeverzorging kredietlimietbeheer      .
LTBLX005         EXIT_SAPLTBLX_005       Limietbeheer: klantvelden voor limietkenmerken       .
LTBLX006         EXIT_SAPLTBLX_006       Limietbeheer: klantvelden voor financieel-object-ID     .
LVEDF001         EXIT_SAPLVEDF_001       User-exit voor IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001         EXIT_SAPLVEDF_002       User-exit voor IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001         EXIT_SAPLVEDF_003       User-exit voor IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LVEDF001         EXIT_SAPLVEDF_004       User-exit voor IDOC_OUTPUT_INVOIC              .
LWB2B001         EXIT_SAPLWB2A_001       Tradingcontract: scherm exits tradingcontract        .
LWB2B001         EXIT_SAPLWB2A_002       Tradingcontract: scherm exits tradingcontract        .
LWB2B001         EXIT_SAPLWB2A_003       Tradingcontract: scherm exits tradingcontract        .
LWB2B001         EXIT_SAPLWB2A_004       Tradingcontract: scherm exits tradingcontract        .
LWB2B002         EXIT_SAPLWB2K_005       Handelsovereenkomst: uitbreidingen veldcontrole       .
LWB2B003         EXIT_SAPLWB2A_006       Handelsovereenkomst: klantuitbreiding voor het opslaan   .
LWB2B003         EXIT_SAPLWB2A_009       Handelsovereenkomst: klantuitbreiding voor het opslaan   .
LWB2B004         EXIT_SAPLWB2A_007       Handelsovereenkomst: functie-uitbreiding          .
LWB2B005         EXIT_SAPLWB2H_006       Hand.over.komst: controle of vervlgdoc. gegener. moet. word..
LWB2B005         EXIT_SAPLWB2H_007       Hand.over.komst: controle of vervlgdoc. gegener. moet. word..
LWB2B006         EXIT_SAPLWB27_010       Handelsovereenkomst: beïnvloeding van creëren met referentie.
LWB2B007         EXIT_SAPLWB2S_006       Handelsovereenkomst: aanvullende controles verzorging cond. .
LWB2B008         EXIT_SAPLWB2A_008       Handelsovereenkomst: aanvullende gebruikerscontroles    .
LWB2B009         EXIT_SAPLWB2A_010       Tradingcontract: extern tradingcontract numer. uitbreiding .
LWB2B009         EXIT_SAPLWB2A_011       Tradingcontract: extern tradingcontract numer. uitbreiding .
LWBON001         EXIT_SAPLWN08_001       Communicatiestructuur MCKONA (omzet, opbrengsten) uitbreiden.
LWBON001         EXIT_SAPLWN12_001       Communicatiestructuur MCKONA (omzet, opbrengsten) uitbreiden.
LWBON001         EXIT_SAPLWN35_001       Communicatiestructuur MCKONA (omzet, opbrengsten) uitbreiden.
LWBON003         EXIT_SAPLWN01_001       Afrekeningsgegevens voor afr.doc.vervaardiging wijzigen   .
LWBON003         EXIT_SAPLWN01_002       Afrekeningsgegevens voor afr.doc.vervaardiging wijzigen   .
LWBON003         EXIT_SAPLWN01_003       Afrekeningsgegevens voor afr.doc.vervaardiging wijzigen   .
LWBON004         EXIT_SAPLWN06_001       Simulatie van LIS-mutatie detailinformatie         .
LWBON004         EXIT_SAPLWN06_002       Simulatie van LIS-mutatie detailinformatie         .
LWBON005         EXIT_SAPLWN13_001       Indexgegevens afrekeningsdocumenten afrekening afspraak   .
LWSUS001         EXIT_SAPLWSUS_001       Klantspecifieke aanschafbronbepaling in Retail       .
LWVK0001         EXIT_SAPLWVK0_001       Calculatiesoort per klant bepalen              .
LWVK1001         EXIT_SAPLWVK1_001       Communicatiestructuur KOMK voor prijsbepaling uitbreiden  .
LWVK1002         EXIT_SAPLWVK1_002       Communicatiestructuur KOMP voor prijsbepaling uitbreiden  .
LWVK1003         EXIT_SAPLWVK1_003       Klantspecifieke controle van een calculatiepositie     .
LWVKM001         EXIT_SAPLWVKM_001       Concurrent: invoerlijstkop WELPK uitbreiden         .
LWVKM002         EXIT_SAPLWVKM_002       Concurrent: invoerlijstpositie WELPP uitbreiden       .
LWZRE001         EXIT_SAPLWLF0_001       Uitbreidingen agentuurhandel conditiebepaling        .
LWZRE001         EXIT_SAPLWLF0_002       Uitbreidingen agentuurhandel conditiebepaling        .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_001       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_002       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_003       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_004       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_005       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_006       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_007       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_008       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_009       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_010       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_012       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_013       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_014       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_015       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_016       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_017       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_018       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_019       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_020       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE002         EXIT_SAPLWLFB_021       Uitbreidingen documentdoorgifte aan de fin.boekhouding   .
LWZRE003         EXIT_SAPLWLF2_001       Uitbreidingen controle kredietlimiet betalingsaanvraag   .
LWZRE004         EXIT_SAPLWLF2_002       Uitbreiding: betalingsaanvraag documentcontroles      .
LWZRE004         EXIT_SAPLWLF2_003       Uitbreiding: betalingsaanvraag documentcontroles      .
LWZRE004         EXIT_SAPLWLF2_004       Uitbreiding: betalingsaanvraag documentcontroles      .
LWZRE004         EXIT_SAPLWLFN_001       Uitbreiding: betalingsaanvraag documentcontroles      .
LWZRE005         EXIT_SAPLWLFO_001       Uitbreiding: betalingsaanvraag, skontobepaling       .
LWZRE005         EXIT_SAPLWLFO_002       Uitbreiding: betalingsaanvraag, skontobepaling       .
LWZRE006         EXIT_SAPLWLFI_001       Uitbreiding: agentuurhandel, resultaatobjectbepaling    .
LWZRE007         EXIT_SAPLWLF2_005       Uitbreiding: factuurlijstdatum bepalen, agentuurhandel   .
LWZRE008         EXIT_SAPLWLF1_001       Uitbreiding: klantvelden vullen/wijzigen betalingsdocumenten.
LWZRE008         EXIT_SAPLWLF1_002       Uitbreiding: klantvelden vullen/wijzigen betalingsdocumenten.
LWZRE008         EXIT_SAPLWLF1_010       Uitbreiding: klantvelden vullen/wijzigen betalingsdocumenten.
LWZRE008         EXIT_SAPLWLF1_011       Uitbreiding: klantvelden vullen/wijzigen betalingsdocumenten.
LWZRE009         EXIT_SAPLWLF8_001       Uitbreiding: berichtbepaling en correspondentie       .
LWZRE009         EXIT_SAPLWLFY_001       Uitbreiding: berichtbepaling en correspondentie       .
LWZRE009         EXIT_SAPLWLFY_002       Uitbreiding: berichtbepaling en correspondentie       .
LWZRE009         EXIT_SAPLWLFY_003       Uitbreiding: berichtbepaling en correspondentie       .
LWZRE009         EXIT_SAPLWLFY_004       Uitbreiding: berichtbepaling en correspondentie       .
LWZRE010         EXIT_SAPLWLFB_011       Uitbreiding: rekeningbepaling agentuurhandel        .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_006       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_007       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_008       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_009       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_010       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE011         EXIT_SAPLWLF2_011       Agentuurhandel: scherm-exit voor betalingsdocumenten    .
LWZRE012         EXIT_SAPLWLF1_003       Uitbreiding: gegevensovername prijsbepaling betalingsdoc.  .
LWZRE013         EXIT_SAPLWLF1_004       Agentuurhandel: schermexits voor leverancierfacturaties   .
LWZRE013         EXIT_SAPLWLF1_005       Agentuurhandel: schermexits voor leverancierfacturaties   .
LWZRE013         EXIT_SAPLWLF1_006       Agentuurhandel: schermexits voor leverancierfacturaties   .
LWZRE013         EXIT_SAPLWLF1_007       Agentuurhandel: schermexits voor leverancierfacturaties   .
LWZRE014         EXIT_SAPLWLF1_008       Uitbreiding: klantspecifieke veldcontrole factuurdocumenten .
LWZRE014         EXIT_SAPLWLF1_009       Uitbreiding: klantspecifieke veldcontrole factuurdocumenten .
LWZRE015         EXIT_SAPLWLF8_002       Uitbreiding: gegevensovername creëren factuurlijsten    .
LWZRE016         EXIT_SAPLWLF8_003       Uitbreiding: gegevensovername creëren boekingslijsten    .
LWZRE017         EXIT_SAPLWRGW_003       Uitbreiding: controles op tijdstip van betalingsdoc. opslaan.
LWZRE017         EXIT_SAPLWRGW_004       Uitbreiding: controles op tijdstip van betalingsdoc. opslaan.
LWZRE018         EXIT_SAPLWRGW_002       Uitbreiding: controles op tijdstip v. factuurlijsten opslaan.
LWZRE019         EXIT_SAPLWRGW_001       Uitbreiding: controles op tijdstip van facturen opslaan   .
LWZRE020         EXIT_SAPLWRGW_005       Uitbreiding: controles op tijdstip boekingslijsten opslaan .
M06B0001         EXIT_SAPLEBNF_001       Rolbepaling voor ATB-vrijgave                .
M06B0002         EXIT_SAPLEBND_001       Wijzigingen van de communicatiestructuur voor ATB-vrijgave .
M06B0003         EXIT_SAPMM06B_001       Nummerreeks en documentnummer                .
M06B0004         EXIT_SAPLEBNE_001       Nummerreeks en documentnummer                .
M06B0005         EXIT_SAPLEBND_004       Wijzigingen communicatietructuur voor totaalvrijgave ATB  .
M06E0004         EXIT_SAPLEBND_002       Wijzigigen van communicatiestructuur voor vrijg. ink.doc.  .
M06E0005         EXIT_SAPLEBNF_005       Rolbepaling voor vrijgave inkoopdocumenten         .
M60E0001         EXIT_SAPLM60E_001       User-exit voor begin verzorging geplande onafhank. behoefte .
M60E0002         EXIT_SAPLM60E_002       User-exit voor einde verzorging geplande onafhank. behoefte .
M60P0001         EXIT_SAPLM60P_001       SAPLM60P: Interpretatie van acties en complexe obj.rel.   .
M60P0001         EXIT_SAPLM60P_002       SAPLM60P: Interpretatie van acties en complexe obj.rel.   .
M61X0001         EXIT_SAPLM61C_001       User-exits PP-MRP behoefteplanning             .
M61X0001         EXIT_SAPLM61O_001       User-exits PP-MRP behoefteplanning             .
M61X0001         EXIT_SAPMM61X_001       User-exits PP-MRP behoefteplanning             .
M61X0002         EXIT_SAPLM61R_001       User-exits PP-MRP behoefteplanning evaluaties        .
M61X0002         EXIT_SAPMM61R_001       User-exits PP-MRP behoefteplanning evaluaties        .
MBCF0002         EXIT_SAPMM07M_001       Klant-exit segmenttekst in artikeldocumentpositie      .
MBCF0005         EXIT_SAPM07DR_001       Artikeldocumentpositie voor goederenbegeleidingsbon     .
MBCF0005         EXIT_SAPM07DR_002       Artikeldocumentpositie voor goederenbegeleidingsbon     .
MBCF0006         EXIT_SAPLMIGO_001       Klantfunctie voor WBS-element                .
MBCF0006         EXIT_SAPMM07M_005       Klantfunctie voor WBS-element                .
MBCF0007         EXIT_SAPMM07R_001       Functie-exit klant: update van een reservering       .
MBCF0009         EXIT_SAPMM07M_009       Veld magazijn invullen                   .
MBCF0010         EXIT_SAPLMB_BUS2093_001    Klant-exit: reserevering BAPI_RESERVATION_CREATE1 creëren  .
MBCF0011         EXIT_PP_PICK_LIST_001     RESB en RKPF lezen voor afdruklijst in MB26         .
MBCFC003         EXIT_SAPMM07M_003       Verzorgen chargestamgegevens bij goederenbewegingen     .
MBCFC004         EXIT_SAPMM07M_004       Verzorgen specificaties van charges bij goederenbewegingen .
MBCFC010         EXIT_SAPMM07M_010       Voorstel van chargenummer op positiescherm voorraadbeheer  .
MB_CF001         EXIT_SAPLMBMB_001       Customer function exit bij update van artikeldocument    .
MCB10001         EXIT_SAPLMCB1_001       VCO: Statistiekmutatie artikelbewegingen en voorraad    .
MCBR0001         EXIT_SAPLMCBR_001       VCO: Statistiekmutatie uit factuurcontrole, waardering   .
MCF20001         EXIT_SAPLMCF2_001       PPIS: Statistiekmutatie produktie-orders          .
MCI10001         EXIT_SAPLMCI1_001       MCI1: PMIS/QMIS-mutatie                   .
MCP20001         EXIT_SAPMMCP6_001       Uitbreidingen van de planning / het planbord        .
MCP20002         EXIT_SAPMMCP6_002       Macro-berekening bij LIS-planning              .
MCP20003         EXIT_SAPMMCP6_003       Exit voor behandeling van functiecode in LIS-planning    .
MCP20004         EXIT_SAPMMCP6_004       Exit voor behandeling kopscherm in LIS-planning       .
MCP20005         EXIT_SAPMMCP6_005       User-exit voor bevoegdheidscontrole in de planning     .
MCP20006         EXIT_SAPMMCP6_006       Exit voor bewerking van kopgegevens bij excel-download   .
MCP20007         EXIT_SAPMMCP6_007       User-exit voor klantspecifieke F4 - besturing invoerhulp  .
MCP20008         EXIT_SAPLMCP2_008       Behandeling van de bestelling uit IDoc's          .
MCP20008         EXIT_SAPLMCP2_009       Behandeling van de bestelling uit IDoc's          .
MCP20009         EXIT_SAPLMCP6_001       Extrapolatie van omzet voor OTB               .
MCP20010         EXIT_SAPLMCP6_002       OTB-controle in de bestelling                .
MCP20011         EXIT_SAPMMCP6_011       User-exit v. bewerking v. geg.rec. die moeten worden bijgew..
MCP20012         EXIT_SAPMMCP6_012       User-exit om functiecodes uit te sluiten          .
MCP20013         EXIT_SAPMMCP6_013       User-exit om planbord eenmalig te wijzigen         .
MCP20014         EXIT_SAPMMCP6_014       User-exit om regelteksten te wijzigen            .
MCP20015         EXIT_SAPMMCP6_015       User-exit om veldnamen artikel/vestiging PBED in te stellen .
MCP20017         EXIT_SAPMMCP6_017       User-exit om kengetalblokkering te beïnvloeden       .
MCP20018         EXIT_SAPMMCP3_018       User-exit om niveau van een planningshiërarchie te verhogen .
MCP20020         EXIT_SAPMMCP6_020       User-exit om infostructuur bij doorgifte PBED te lezen   .
MCP20021         EXIT_SAPMMCP6_021       User-exit om parameters bij doorgifte PBED te modificeren  .
MCP20022         EXIT_SAPLPROM_022       User-exit om prognoseresultaat weer te geven        .
MCP20023         EXIT_SAPMMCP6_023       User-exit ter controle vam dubbele kenmerkcombinaties    .
MCP20024         EXIT_SAPMMCP6_024       User-exit om prognoseparameters in te voeren        .
MCP20025         EXIT_SAPMMCP6_025       User-exit om prognose op te slaan              .
MCP20026         EXIT_RMCP6ADD_026       Helptool planningshiërarchie: verrijking van kenmerken   .
MCQ10001         EXIT_SAPLMCQ1_001       QMIS: Mutatie voor event gebruiksbeslissing (QV)      .
MCQ20001         EXIT_SAPLMCQ2_001       QMIS: Mutatie voor event controleresultaat         .
MCR00001         EXIT_RMCREPAU_001       LIS: bevoegdheidscontrole voor standaardanalyses      .
MCR00002         EXIT_SAPLMCS2_001       Standaardanalyses: weergave kengetallen           .
MCS10001         EXIT_SAPLMCS1_001       VIS: Statistiekmutatie verkoopdocumenten          .
MCS10001         EXIT_SAPLMCS1_002       VIS: Statistiekmutatie verkoopdocumenten          .
MCS50001         EXIT_SAPLMCS5_001       VIS: Statistiekmutatie leveringen              .
MCS50001         EXIT_SAPLMCS5_002       VIS: Statistiekmutatie leveringen              .
MCS60001         EXIT_SAPLMCS6_001       VIS: Statistiekmutatie facturen               .
MCS60001         EXIT_SAPLMCS6_002       VIS: Statistiekmutatie facturen               .
MCST0001         EXIT_SAPLMCST_001       TIS: mutatie transport                   .
MCST0001         EXIT_SAPLMCST_002       TIS: mutatie transport                   .
MCV20001         EXIT_SAPLMCV2_001       VIS: Statistiekmutatie contacten/verkoopacties       .
MCW10001         EXIT_SAPLWIS3_001       RIS: mutatie VP-wijziging                  .
MCYA0001         EXIT_SAPMMCY1_001       Uitbreiding LIS Early Warning System (kenmerkuitvoeringen) .
MCYA0002         EXIT_SAPLMCY2_002       User-exit Early Warning System (fax-symbolen)        .
MD070001         EXIT_SAPLMD07_001       User exit voor MDL1                     .
MDR10001         EXIT_SAPLMDR1_001       Uitbreidingen voor de functiebouwstenen van de afronding  .
MDR10001         EXIT_SAPLMDR1_002       Uitbreidingen voor de functiebouwstenen van de afronding  .
MDR10001         EXIT_SAPLMDR1_003       Uitbreidingen voor de functiebouwstenen van de afronding  .
MDR10001         EXIT_SAPLMDR1_004       Uitbreidingen voor de functiebouwstenen van de afronding  .
MDR10001         EXIT_SAPLMDR1_005       Uitbreidingen voor de functiebouwstenen van de afronding  .
ME590001         EXIT_SAPLME59_001       Groepering van ATB's voor splitsing bestelling in de ME59  .
MEAG0001         EXIT_SAPLMEAG_001       Verdeling contract/leveringsplan uit CRM          .
MEETA001         EXIT_SAPLEINL_001       Indelingssrt. bepalen (backorders,onmid.behoefte,vooruitbl.).
MEETA001         EXIT_SAPLEINL_002       Indelingssrt. bepalen (backorders,onmid.behoefte,vooruitbl.).
MEFLD004         EXIT_SAPLEINR_004       Vroegst mogl. lev.datum v. contr. bij GO bepalen (all.best.).
MELAB001         EXIT_RM06ELAB_001       Genereren leverafroepen: realisatie afleverrijschema    .
MEQUERY1         EXIT_SAPLMEQUERY_001     Uitbreiding voor documentoverzicht ME21N/ME51N       .
MEQUERY1         EXIT_SAPLMEQUERY_002     Uitbreiding voor documentoverzicht ME21N/ME51N       .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_001      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_002      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_003      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_004      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_005      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_006      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_007      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_008      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_009      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEREQ001         EXIT_SAPLMEREQ_010      Klantspecifieke gegevens in de aanvraag tot bestellen    .
MEVME001         EXIT_SAPLEINR_001       Berekening GO-voorstelhoevh en tolerantie te-veel/weiniglev..
MEVME001         EXIT_SAPLEINR_003       Berekening GO-voorstelhoevh en tolerantie te-veel/weiniglev..
MGA00001         EXIT_SAPLMGMU_001       Artikelstam (industrie): controles en uitbreidingen     .
MGA00002         EXIT_SAPLMG02_001       Artikelstam (industrie): nummertoekenning          .
MGA00002         EXIT_SAPLMG02_002       Artikelstam (industrie): nummertoekenning          .
MGA00003         EXIT_SAPLOMCV_001       Artikelstam (industrie en retail): nummerpresentatie    .
MGA00003         EXIT_SAPLOMCV_002       Artikelstam (industrie en retail): nummerpresentatie    .
MGA00003         EXIT_SAPLOMCV_901       Artikelstam (industrie en retail): nummerpresentatie    .
MGA00003         EXIT_SAPLOMCV_902       Artikelstam (industrie en retail): nummerpresentatie    .
MGV00001         EXIT_SAPLMV01_002       Artikelstam (industrie): ALE-verdeling           .
MGV00001         EXIT_SAPLMV02_002       Artikelstam (industrie): ALE-verdeling           .
MGV00002         EXIT_SAPLMV03_001       Artikelstam (industrie): waarden voor filterobjecten lezen .
MGV00003         EXIT_SAPL1001_003       Artikelstam (Retail): ALE-verdeling             .
MGV00003         EXIT_SAPLMV01_003       Artikelstam (Retail): ALE-verdeling             .
MGW00001         EXIT_SAPLMGW5_001       Artikelstam (Retail): aanvullende gegevens         .
MGW00002         EXIT_SAPLMG72_001       Artikelstam (Retail): nummertoekenning           .
MGW00002         EXIT_SAPLMG72_002       Artikelstam (Retail): nummertoekenning           .
MGW00002         EXIT_SAPLMGNK_003       Artikelstam (Retail): nummertoekenning           .
MILLCL01         EXIT_MILL_CLMMBE_001     Voorraadoverzicht op kenmerken: user exits         .
MILLCL01         EXIT_MILL_CLMMBE_002     Voorraadoverzicht op kenmerken: user exits         .
MILLCL02         EXIT_SAPLMILLCL_001      Uitbreidingen voor objectzoekfunctie            .
MILLCL02         EXIT_SAPLMILLCL_002      Uitbreidingen voor objectzoekfunctie            .
MILLOB01         EXIT_SAPLMILL_MM_OB_001    MILL: Klantexit voor oorspronkelijke charge         .
MILLOC01         EXIT_SAPLMILL_OC_001     MILL: User exit: ordersamenvoeging             .
MILLOC01         EXIT_SAPLMILL_OC_002     MILL: User exit: ordersamenvoeging             .
MILLOC01         EXIT_SAPLMILL_OC_003     MILL: User exit: ordersamenvoeging             .
MILLOC01         EXIT_SAPLMILL_OC_004     MILL: User exit: ordersamenvoeging             .
MILLOC01         EXIT_SAPLMILL_OC_005     MILL: User exit: ordersamenvoeging             .
MKKS0001         EXIT_SAPMKKS0_001       Afwijkingen: autom. job-inplanning in volgende periode   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_001       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_002       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_003       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_004       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_005       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_006       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_007       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_008       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_009       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_011       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_012       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_013       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_014       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_015       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_016       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_017       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_018       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_019       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E001         EXIT_SAPLEINM_020       User-exits voor EDI: ingang en uitgang inkoopdocumenten   .
MM06E002         EXIT_SAPLEINN_001       Verwerking tussendocument voor contracten in ingang     .
MM06E002         EXIT_SAPLEINN_002       Verwerking tussendocument voor contracten in ingang     .
MM06E002         EXIT_SAPLEINN_003       Verwerking tussendocument voor contracten in ingang     .
MM06E003         EXIT_SAPMM06E_001       Nummerreeks en documentnummer                .
MM06E004         EXIT_SAPMM06E_004       Besturing importgegevensschermen in de bestelling      .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_006       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_007       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_008       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_009       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_012       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_013       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_014       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_016       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_017       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E005         EXIT_SAPMM06E_018       Klantvelden in het inkoopdocument              .
MM06E007         EXIT_SAPMM06E_020       Wijzigingsdocument voor ATB's bij conversie in bestelling  .
MM06E008         EXIT_SAPMM06E_021       Bewaking doelwaarde contract bij afroepbestellingen     .
MM06E009         EXIT_SAPMM06E_022       Relevante teksten voor teken 'teksten beschikbaar'     .
MM06E010         EXIT_SAPMM06E_005       Veldkeuze voor leverancieradres               .
MM06E011         EXIT_SAPMM06E_024       Activering ATB-blokkering                  .
MM06L001         EXIT_RM06LBAT_001       Exits voor bepaling van waarderingen in leveranc.beoordeling.
MM06L001         EXIT_RM06LBEW_001       Exits voor bepaling van waarderingen in leveranc.beoordeling.
MM06L001         EXIT_SAPLMEL0_001       Exits voor bepaling van waarderingen in leveranc.beoordeling.
MM06L001         EXIT_SAPMM06L_001       Exits voor bepaling van waarderingen in leveranc.beoordeling.
MM08R001         EXIT_RMMR01RS_001       User-exits voor ERS-afrekening               .
MM08R001         EXIT_RMMR01RS_002       User-exits voor ERS-afrekening               .
MM08R001         EXIT_RMMR01RS_003       User-exits voor ERS-afrekening               .
MM08R001         EXIT_RMMR01RS_004       User-exits voor ERS-afrekening               .
MM08R002         EXIT_SAPLKONT_002       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM08R002         EXIT_SAPLMR1M_001       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM08R002         EXIT_SAPLMRMC_001       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM08R002         EXIT_SAPLMRMP_001       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM08R002         EXIT_SAPMM08A_001       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM08R002         EXIT_SAPMM08R_001       User-exit voor tolerantiecontroles             .
MM61W001         EXIT_SAPLPROW_001       User-exits in gebied van functiebouwsteen PROGNOSE     .
MM61W001         EXIT_SAPMM61W_001       User-exits in gebied van functiebouwsteen PROGNOSE     .
MM61W001         EXIT_SAPMM61W_002       User-exits in gebied van functiebouwsteen PROGNOSE     .
MMAL0001         EXIT_SAPLMEAO_001       ALE leverancierslijstverdeling: uitgangsverwerking     .
MMAL0002         EXIT_SAPLMEAI_001       ALE leverancierslijstverdeling: ingangsverwerking      .
MMAL0002         EXIT_SAPLMEAI_002       ALE leverancierslijstverdeling: ingangsverwerking      .
MMAL0003         EXIT_SAPLMEAO_002       ALE inkoopinforecord-verdeling: uitgangsverwerking     .
MMAL0004         EXIT_SAPLMEAI_003       ALE inkoopinforecord-verdeling: ingangsverwerking      .
MMAL0004         EXIT_SAPLMEAI_004       ALE inkoopinforecord-verdeling: ingangsverwerking      .
MMDA0001         EXIT_SAPLMMDA_001       Voorstel aanleveringsadressen                .
MMFAB001         EXIT_RM06EFAB_001       User-exit voor afroepgenerering               .
MPKB0001         EXIT_SAPLMPKB_001       Gebruikersspecifieke functies in kanban-afwikkeling     .
MPKB0002         EXIT_SAPMMPKB_002       Klantgedefinieerde weergave van kanban-bord         .
MPKC0001         EXIT_SAPLMPKC_001       User-exit voor kanban-berekening              .
MPKCCY01         EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_001    Klantspecifieke velden in regelkring (PKMC)         .
MPKCCY01         EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_002    Klantspecifieke velden in regelkring (PKMC)         .
MPKCCY02         EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_003    Klantspecifieke velden in regelkring gebundelde JIT-afroep .
MPKCCY02         EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_004    Klantspecifieke velden in regelkring gebundelde JIT-afroep .
MPKD0001         EXIT_SAPLMPKD_001       Kanban als EDI uitvoeren                  .
MPKD0001         EXIT_SAPLMPKD_002       Kanban als EDI uitvoeren                  .
MPKP0001         EXIT_SAPLMPKP_001       Klantgedefinieerde weergave van kanban-bord         .
MPKP0002         EXIT_SAPLMPKP_002       Klantspecifieke velden afroepinterface           .
MPKR0001         EXIT_SAPMMPKR_001       Klantvelden in de kanban-regelkring             .
MPKR0001         EXIT_SAPMMPKR_002       Klantvelden in de kanban-regelkring             .
MPR10001         EXIT_SAPLMPR1_001       User-exits in transportorder MPR1(externe-prognose-overname).
MPR10001         EXIT_SAPLMPR1_002       User-exits in transportorder MPR1(externe-prognose-overname).
MPRO0004         EXIT_SAPMM61W_004       Nabewerking van prognosefouten en -uitzonderingsmeldingen  .
MRER0001         EXIT_RMMR1MRR_001       Autom. afrekening goederenontvangst (ERS) mySAP Automotive .
MRER0001         EXIT_RMMR1MRR_002       Autom. afrekening goederenontvangst (ERS) mySAP Automotive .
MRER0001         EXIT_RMMR1MRR_003       Autom. afrekening goederenontvangst (ERS) mySAP Automotive .
MRFLB001         EXIT_RM06EFLB_001       Posities besturen bij creëren van afroepen         .
MRMH0001         EXIT_SAPLMRMH_001       Logistieke-factuurcontrole: ERS-methode           .
MRMH0001         EXIT_SAPLMRMH_002       Logistieke-factuurcontrole: ERS-methode           .
MRMH0002         EXIT_SAPLMRMH_011       Logistieke-factuurcontrole: EDI-ingang           .
MRMH0002         EXIT_SAPLMRMH_012       Logistieke-factuurcontrole: EDI-ingang           .
MRMH0002         EXIT_SAPLMRMH_013       Logistieke-factuurcontrole: EDI-ingang           .
MRMH0002         EXIT_SAPLMRMH_014       Logistieke-factuurcontrole: EDI-ingang           .
MRMH0002         EXIT_SAPLMRMH_015       Logistieke-factuurcontrole: EDI-ingang           .
MRMH0003         EXIT_RMMR1MRB_001       Logistieke-factuurcontrole: herwaardering / RAP       .
MRMH0003         EXIT_RMMR1MRB_002       Logistieke-factuurcontrole: herwaardering / RAP       .
MRMN0001         EXIT_SAPLMRMN_001       Berichtuitvoer/-aanmaak logistieke-factuurcontrole     .
MRMN0001         EXIT_SAPLMRMN_002       Berichtuitvoer/-aanmaak logistieke-factuurcontrole     .
MRMN0001         EXIT_SAPLMRMN_003       Berichtuitvoer/-aanmaak logistieke-factuurcontrole     .
MSSTV001         EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_001 Klant-exit 'Team-viewer': manager uitsluiten        .
MSSTV001         EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_002 Klant-exit 'Team-viewer': manager uitsluiten        .
MV56AINI         EXIT_SAPMV56A_004       Transactiebesturing voor transport initialiseren      .
MVEIPREF         EXIT_SAPLPREF_001       User-exits preferentiecalculatie              .
MVEIPREF         EXIT_SAPLPREF_002       User-exits preferentiecalculatie              .
MWM2S001         EXIT_SAPLL2PIK_001      Uitbreiding voor het bepalen van 2 fasen picking      .
MWMBAP01         EXIT_SAPLL2018_001      Uitbreiding voor BAPI WarehouseTransOrder.GetDetail     .
MWMBAP02         EXIT_SAPLL3016_001      Uitbreiding voor BAPI WarehouseStock.GetDetail       .
MWMD0001         EXIT_RLVSDR40_001       Afdrukken van transportorders via RLVSDR40         .
MWMD0002         EXIT_RLKOMM40_001       Afdrukken van transportorders in coll. run via RLKOMM40   .
MWMIDI01         EXIT_SAPLLIDI_001       Uitbreiding voor foutbehandeling bij IDOC-ingang      .
MWMIDI02         EXIT_SAPLLIDI_002       Uitbreiding voor boodschap WMTOCO (bevestigen TO) ingang  .
MWMIDI03         EXIT_SAPLLIDI_003       Uitbreiding voor boodschap WMCATO (storneren TO) ingang   .
MWMIDI04         EXIT_SAPLLIDI_004       Uitbreiding voor boodschap WMBBIN (blokk. mag.loc.) ingang .
MWMIDI05         EXIT_SAPLLIDI_005       Uitbreiding voor boodschap WMTREQ (aanmaken TB) ingang   .
MWMIDI06         EXIT_SAPLLIDI_006       Uitbreiding voor boodschap WMSUMO (bewegen mag.eenh.) ingang.
MWMIDI07         EXIT_SAPLLIDI_007       Uitbreiding voor bericht WMPIHU (PICK-HU creëren) ingang  .
MWMIDO01         EXIT_SAPLLIDO_001       Uitbreiding van IDOC WMTOID01 (transportopdracht) uitgang  .
MWMIDO02         EXIT_SAPLLIDO_002       Uitbreiding van IDOC WMCAID01 (stornoaanvr. TO) uitgang   .
MWMIDO03         EXIT_SAPLLIDO_003       Uitbreiding van IDOC WMRRID01 (vrijgave ref.nr.) uitgang  .
MWMIDO04         EXIT_SAPLLIDO_004       Uitbreiding van IDOC WMIVID01 (invent.document) uitgang   .
MWMIDO07         EXIT_SAPLLMDE_001       Uitbreiding voor foutbehandeling voor IDOC-ingang: MGI   .
MWMIDO08         EXIT_SAPLLMDE_002       Uitbreiding voor boodschap WMMBXY (goederenbeweging) ingang .
MWMIDO09         EXIT_SAPLLMDE_003       Uitbreiding voor boodschap WMINVE (telgeg. invent.) ingang .
MWMIDO10         EXIT_SAPLLMDE_004       Uitbreiding voor boodschap WMTORD (aanmaken TO) ingang   .
MWMIDO11         EXIT_SAPLLMDE_005       Uitbreiding voor bericht WMTORD: TO met meer dan 1 positie .
MWMIDO12         EXIT_SAPLLIDO_005       Uitbreiding voor bericht WMPIHU (pick-HU's) uitgang     .
MWMIDO13         EXIT_SAPLLMDE_006       Uitbreiding voor WMMBXY (vervolgacties na goederenbeweging) .
MWMK0001         EXIT_SAPLLVSK_001       Magazijnbeheer: klantexit voor magazijneenheidsnummer    .
MWMK0001         EXIT_SAPLLVSK_002       Magazijnbeheer: klantexit voor magazijneenheidsnummer    .
MWMK0001         EXIT_SAPLLVSK_003       Magazijnbeheer: klantexit voor magazijneenheidsnummer    .
MWMK0001         EXIT_SAPLLVSK_004       Magazijnbeheer: klantexit voor magazijneenheidsnummer    .
MWMMOB01         EXIT_RLVERIFY_001       Uitbreiding voor het verificatieveld in magazijnstam    .
MWMMOB02         EXIT_SAPLLMGT_001       Uitbreiding voor barcode-conversie             .
MWMPP001         EXIT_SAPLLCPP_001       Uitbreiding WM/PP-interface (automatische TB-generering)  .
MWMRF001         EXIT_SAPLLMOC_001       RF: invloed weergave artikelomschrijving          .
MWMRF100         EXIT_SAPLLMOB_800       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0100)  .
MWMRF100         EXIT_SAPLLMOB_810       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0100)  .
MWMRF101         EXIT_SAPLLMOB_820       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0101)  .
MWMRF101         EXIT_SAPLLMOB_830       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0101)  .
MWMRF102         EXIT_SAPLLMOB_840       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0102)  .
MWMRF102         EXIT_SAPLLMOB_850       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0102)  .
MWMRF104         EXIT_SAPLLMOB_880       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0104)  .
MWMRF104         EXIT_SAPLLMOB_890       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0104)  .
MWMRF105         EXIT_SAPLLMOB_030       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0105)    .
MWMRF105         EXIT_SAPLLMOB_035       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0105)    .
MWMRF106         EXIT_SAPLLMOB_040       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0106)    .
MWMRF106         EXIT_SAPLLMOB_045       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0106)    .
MWMRF107         EXIT_SAPLLMOB_050       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0107)    .
MWMRF107         EXIT_SAPLLMOB_060       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0107)    .
MWMRF108         EXIT_SAPLLMOB_070       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0108)    .
MWMRF108         EXIT_SAPLLMOB_075       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0108)    .
MWMRF151         EXIT_SAPLLMOB_100       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0151)  .
MWMRF151         EXIT_SAPLLMOB_410       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0151)  .
MWMRF152         EXIT_SAPLLMOB_110       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0152)  .
MWMRF152         EXIT_SAPLLMOB_420       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0152)  .
MWMRF153         EXIT_SAPLLMOB_120       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0153)  .
MWMRF153         EXIT_SAPLLMOB_430       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0153)  .
MWMRF170         EXIT_SAPLLMOB_018       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0170)  .
MWMRF170         EXIT_SAPLLMOB_518       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0170)  .
MWMRF202         EXIT_SAPLLMOB_130       UITBREIDING VOOR GEBRUKERSSCHERMEN 9LOGISCH SCHERM 0202)  .
MWMRF202         EXIT_SAPLLMOB_440       UITBREIDING VOOR GEBRUKERSSCHERMEN 9LOGISCH SCHERM 0202)  .
MWMRF203         EXIT_SAPLLMOB_140       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0203)  .
MWMRF203         EXIT_SAPLLMOB_450       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0203)  .
MWMRF204         EXIT_SAPLLMOB_150       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0204)  .
MWMRF204         EXIT_SAPLLMOB_460       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0204)  .
MWMRF205         EXIT_SAPLLMOB_160       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0205)  .
MWMRF205         EXIT_SAPLLMOB_470       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0205)  .
MWMRF212         EXIT_SAPLLMOB_170       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0212)  .
MWMRF212         EXIT_SAPLLMOB_480       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0212)  .
MWMRF213         EXIT_SAPLLMOB_180       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0213)  .
MWMRF213         EXIT_SAPLLMOB_490       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0213)  .
MWMRF221         EXIT_SAPLLMOB_190       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0221)  .
MWMRF221         EXIT_SAPLLMOB_500       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0221)  .
MWMRF302         EXIT_SAPLLMOB_210       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0302)  .
MWMRF302         EXIT_SAPLLMOB_520       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0302)  .
MWMRF303         EXIT_SAPLLMOB_220       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0303)  .
MWMRF303         EXIT_SAPLLMOB_530       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0303)  .
MWMRF304         EXIT_SAPLLMOB_230       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0304)  .
MWMRF304         EXIT_SAPLLMOB_540       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0304)  .
MWMRF305         EXIT_SAPLLMOB_240       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0305)  .
MWMRF305         EXIT_SAPLLMOB_550       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0305)  .
MWMRF312         EXIT_SAPLLMOB_250       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0312)  .
MWMRF312         EXIT_SAPLLMOB_560       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0312)  .
MWMRF313         EXIT_SAPLLMOB_260       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0313)  .
MWMRF313         EXIT_SAPLLMOB_570       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0313)  .
MWMRF321         EXIT_SAPLLMOB_270       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0321)  .
MWMRF321         EXIT_SAPLLMOB_580       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0321)  .
MWMRF400         EXIT_SAPLLMOB_280       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0400)  .
MWMRF400         EXIT_SAPLLMOB_590       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0400)  .
MWMRF402         EXIT_SAPLLMOB_290       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0402)  .
MWMRF402         EXIT_SAPLLMOB_600       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0402)  .
MWMRF403         EXIT_SAPLLMOB_300       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0403)  .
MWMRF403         EXIT_SAPLLMOB_610       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0403)  .
MWMRF404         EXIT_SAPLLMOB_310       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0404)  .
MWMRF404         EXIT_SAPLLMOB_620       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0404)  .
MWMRF405         EXIT_SAPLLMOB_320       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0405)  .
MWMRF405         EXIT_SAPLLMOB_630       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0405)  .
MWMRF406         EXIT_SAPLLMOB_325       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0406)    .
MWMRF406         EXIT_SAPLLMOB_635       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0406)    .
MWMRF410         EXIT_SAPLLMOB_330       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0410)  .
MWMRF410         EXIT_SAPLLMOB_640       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0410)  .
MWMRF411         EXIT_SAPLLMOB_340       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0411)  .
MWMRF411         EXIT_SAPLLMOB_650       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0411)  .
MWMRF412         EXIT_SAPLLMOB_080       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0412)    .
MWMRF412         EXIT_SAPLLMOB_085       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0412)    .
MWMRF502         EXIT_SAPLLMOB_360       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0502)  .
MWMRF502         EXIT_SAPLLMOB_670       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0502)  .
MWMRF503         EXIT_SAPLLMOB_370       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0503)  .
MWMRF503         EXIT_SAPLLMOB_680       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0503)  .
MWMRF504         EXIT_SAPLLMOB_380       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0504)  .
MWMRF504         EXIT_SAPLLMOB_690       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0504)  .
MWMRF505         EXIT_SAPLLMOB_390       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0505)  .
MWMRF505         EXIT_SAPLLMOB_700       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0505)  .
MWMRF600         EXIT_SAPLLMOB_740       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0600)  .
MWMRF600         EXIT_SAPLLMOB_750       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0600)  .
MWMRF601         EXIT_SAPLLMOB_400       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 06010  .
MWMRF601         EXIT_SAPLLMOB_710       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 06010  .
MWMRF630         EXIT_SAPLLMOB_090       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0630)    .
MWMRF630         EXIT_SAPLLMOB_095       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0630)    .
MWMRF631         EXIT_SAPLLMOB_082       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0631)    .
MWMRF631         EXIT_SAPLLMOB_084       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0631)    .
MWMRF632         EXIT_SAPLLMOB_072       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0632)    .
MWMRF632         EXIT_SAPLLMOB_074       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0632)    .
MWMRF633         EXIT_SAPLLMOB_052       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0633)    .
MWMRF633         EXIT_SAPLLMOB_054       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0633)    .
MWMRF634         EXIT_SAPLLMOB_034       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0634)    .
MWMRF634         EXIT_SAPLLMOB_036       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0634)    .
MWMRF650         EXIT_SAPLLMOB_062       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0650)    .
MWMRF650         EXIT_SAPLLMOB_064       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0650)    .
MWMRF651         EXIT_SAPLLMOB_851       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0651)    .
MWMRF651         EXIT_SAPLLMOB_951       UITBREIDING VOOR KLANTSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0651)    .
MWMRF700         EXIT_SAPLLMOB_019       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0700)  .
MWMRF700         EXIT_SAPLLMOB_519       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0700)  .
MWMRF701         EXIT_SAPLLMOB_002       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0701)  .
MWMRF701         EXIT_SAPLLMOB_502       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0701)  .
MWMRF702         EXIT_SAPLLMOB_003       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0700)  .
MWMRF702         EXIT_SAPLLMOB_503       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0700)  .
MWMRF703         EXIT_SAPLLMOB_004       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0703)  .
MWMRF703         EXIT_SAPLLMOB_504       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0703)  .
MWMRF704         EXIT_SAPLLMOB_005       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0704)  .
MWMRF704         EXIT_SAPLLMOB_505       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0704)  .
MWMRF705         EXIT_SAPLLMOB_006       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0705)  .
MWMRF705         EXIT_SAPLLMOB_506       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0705)  .
MWMRF760         EXIT_SAPLLMOB_008       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0760)  .
MWMRF760         EXIT_SAPLLMOB_508       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0760)  .
MWMRF761         EXIT_SAPLLMOB_009       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0761)  .
MWMRF761         EXIT_SAPLLMOB_509       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0761)  .
MWMRF762         EXIT_SAPLLMOB_010       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0762)  .
MWMRF762         EXIT_SAPLLMOB_510       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0762)  .
MWMRF763         EXIT_SAPLLMOB_011       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0763)  .
MWMRF763         EXIT_SAPLLMOB_511       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0763)  .
MWMRF764         EXIT_SAPLLMOB_012       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0764)  .
MWMRF764         EXIT_SAPLLMOB_512       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0764)  .
MWMRF765         EXIT_SAPLLMOB_013       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0765)  .
MWMRF765         EXIT_SAPLLMOB_513       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0765)  .
MWMRF766         EXIT_SAPLLMOB_014       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0766)  .
MWMRF766         EXIT_SAPLLMOB_514       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0766)  .
MWMRF767         EXIT_SAPLLMOB_015       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0767)  .
MWMRF767         EXIT_SAPLLMOB_515       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0767)  .
MWMRF768         EXIT_SAPLLMOB_016       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0768)  .
MWMRF768         EXIT_SAPLLMOB_516       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0768)  .
MWMRF769         EXIT_SAPLLMOB_017       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0769)  .
MWMRF769         EXIT_SAPLLMOB_517       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0769)  .
MWMRF777         EXIT_SAPLLMOB_760       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0777)  .
MWMRF777         EXIT_SAPLLMOB_770       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0777)  .
MWMRF800         EXIT_SAPLLMOB_900       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0800)  .
MWMRF800         EXIT_SAPLLMOB_910       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0800)  .
MWMRF801         EXIT_SAPLLMOB_920       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0801)  .
MWMRF801         EXIT_SAPLLMOB_930       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0801)  .
MWMRF802         EXIT_SAPLLMOB_940       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0802)  .
MWMRF802         EXIT_SAPLLMOB_950       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0802)  .
MWMRF803         EXIT_SAPLLMOB_960       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0803)  .
MWMRF803         EXIT_SAPLLMOB_970       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0803)  .
MWMRF804         EXIT_SAPLLMOB_980       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0804)  .
MWMRF804         EXIT_SAPLLMOB_990       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0804)  .
MWMRF805         EXIT_SAPLLMOB_991       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0805)  .
MWMRF805         EXIT_SAPLLMOB_992       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0805)  .
MWMRF806         EXIT_SAPLLMOB_993       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0806)  .
MWMRF806         EXIT_SAPLLMOB_994       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0806)  .
MWMRF807         EXIT_SAPLLMOB_995       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0807)  .
MWMRF807         EXIT_SAPLLMOB_996       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0807)  .
MWMRF888         EXIT_RLMENU_780        UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0888)  .
MWMRF888         EXIT_RLMENU_790        UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0888)  .
MWMRF889         EXIT_SAPLLMOB_720       UITBREIDING VOOR GEBRUKERSSCHERMEN 9LOGISCH SCHERM 0202)  .
MWMRF889         EXIT_SAPLLMOB_730       UITBREIDING VOOR GEBRUKERSSCHERMEN 9LOGISCH SCHERM 0202)  .
MWMRF998         EXIT_SAPLLMOB_997       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0998)  .
MWMRF998         EXIT_SAPLLMOB_998       UITBREIDING VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0998)  .
MWMRF999         EXIT_SAPLLMOB_860       UITBREIDINGEN VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0999) .
MWMRF999         EXIT_SAPLLMOB_870       UITBREIDINGEN VOOR GEBRUIKERSSCHERMEN (LOGISCH SCHERM 0999) .
MWMRFCOD         EXIT_SAPLLMOB_222       Uitbreiding voor disabling-functiecode           .
MWMRFDLV         EXIT_SAPLLMOBSD_010      Levering selecteren op gebruikerscriteria          .
MWMRFPRT         EXIT_SAPLLMGT_083       Uitbreiding voor afdrukken                 .
MWMRFSRT         EXIT_RLMOB001_001       UITBREIDING VOOR SORTEERFUNCTIE               .
MWMRFSRT         EXIT_RLMOB005_001       UITBREIDING VOOR SORTEERFUNCTIE               .
MWMRFSRT         EXIT_RLMOB008_001       UITBREIDING VOOR SORTEERFUNCTIE               .
MWMRFSRT         EXIT_RLMOB010_001       UITBREIDING VOOR SORTEERFUNCTIE               .
MWMRFSRT         EXIT_RLMOB045_001       UITBREIDING VOOR SORTEERFUNCTIE               .
MWMRFSSG         EXIT_SAPLLMOB_061       User-exit voor sorteren v. TO's in systeemgel. RF-transactie.
MWMRFUP         EXIT_SAPLLMOB_077       Klantspecifieke algemene knop van scherm opgeroepen     .
MWMRP001         EXIT_RLLNACH2_001       Customer-exit voor vaste locatie aanvull.: selectie afl.pos..
MWMRP002         EXIT_RLLNACH2_002       Customer-exit voor vaste locatie aanvull.: TB-hoevh-indeling.
MWMRP003         EXIT_RLLNACH1_003       User-exit bij aanvulling met RLLNACH1            .
MWMRP004         EXIT_RLLNACH4_004       User-exit bij aanvulling per RLLNACH4            .
MWMTO001         EXIT_SAPLL03T_001       Uitbreidingen na beëindiging TO-aanmaak           .
MWMTO002         EXIT_SAPLL03T_002       Uitbreiding bij einde TO-bevestiging            .
MWMTO003         EXIT_SAPLL03A_001       Eigen opslagstrategie                    .
MWMTO003         EXIT_SAPLL03A_002       Eigen opslagstrategie                    .
MWMTO003         EXIT_SAPLL03A_003       Eigen opslagstrategie                    .
MWMTO003         EXIT_SAPLL03A_004       Eigen opslagstrategie                    .
MWMTO004         EXIT_SAPLL03A_005       Eigen afgiftestrategie                   .
MWMTO004         EXIT_SAPLL03A_006       Eigen afgiftestrategie                   .
MWMTO004         EXIT_SAPLL03A_007       Eigen afgiftestrategie                   .
MWMTO004         EXIT_SAPLL03A_008       Eigen afgiftestrategie                   .
MWMTO005         EXIT_SAPML03T_001       Te-weinig-levering                     .
MWMTO006         EXIT_SAPLL03A_009       Plaatsgebonden te-veel-levering               .
MWMTO007         EXIT_SAPML03T_002       Pallettering en bepaling mag.type bij opslag        .
MWMTO008         EXIT_SAPML03T_003       Bepalen magazijntype bij afgifte              .
MWMTO009         EXIT_SAPML03T_004       Verhinderen dat TO-posities worden verwijderd        .
MWMTO010         EXIT_SAPLL03A_010       Uitbreiding bepaling normkosten transportopdracht totaal  .
MWMTO011         EXIT_SAPLL03A_011       Correctie normkosten transportopdracht positie       .
MWMTO012         EXIT_SAPLL03A_012       Correctie sortering en splitding transportorder       .
MWMTO013         EXIT_SAPLL03A_013       Magazijntype-onafhankelijke afgifte conform strenge FIFO  .
MWMTOAU1         EXIT_RLAUTA10_001       Eigen selectie van TB's voor automatische TO-aanmaak    .
MWMTOAU2         EXIT_RLAUTA10_002       Eigen selectie voor autom. TO-aanmaak via ref.nr.      .
MWMTOAU3         EXIT_RLAUTA11_003       Eigen selectie van overboekingen v. automatische TO-aanmaak .
MWMTR001         EXIT_SAPLL03T_003       Uitbreidingen na beëindiging TB-aanmaak (IM-,PP-interface) .
MYCATS01         EXIT_SAPLTT_BASICS_001    Uitbreiding invoerhulpen voor myCATS            .
MYCATS02         EXIT_SAPLTT_BASICS_002    Klantspec. tabel of standaardteksten naar CATS-noteb. verz. .
MYCATS03         EXIT_SAPLCATS_MY_003     Afleiding off-linetijdgegevens               .
MYCATS04         EXIT_SAPLCATS_MY_004     CATS-notebook: meldingen synchronisatie beïnvloeden     .
N0070001         EXIT_SAPLN007_001       IS-H: Debiteurenadressen en namen in afzonderlijke velden  .
N1200001         EXIT_SAPLN012_001       IS-H: Nabewerking verrichtingen van een behandelcategorie  .
N1400001         EXIT_SAPLN014_001       IS-H: Bewerking stamgeg. verrichtingen voor verricht.invoer .
N1AF0001         EXIT_SAPLN1AF_001       IS-H*MED: User-exit voor controles van voorinschrijving   .
N1AF0002         EXIT_SAPLN1AF_002       IS-H*MED: User-exit voor voorstellen van voorinschrijving  .
N1LF0001         EXIT_SAPLN1LF_001       IS-H*MED: User-exit aan begin functie 'Verricht. storneren' .
N1LF0002         EXIT_SAPLN1LF_002       IS-H*MED: User-exit aan einde functie 'Verricht. storneren' .
N1LQ0001         EXIT_SAPLN1LQ_001       IS-H*MED: User-exit aan begin van 'Verrichtingen vervangen' .
N1LQ0002         EXIT_SAPLN1LQ_002       IS-H*MED: User-exit aan einde van 'Verrichtingen vervangen' .
N1MSCHED         EXIT_SAPLN1MSCHED_001     IS-H*MED: Opschrift van afspraken voor Scheduling Control  .
N1PDAZB         EXIT_N1PDPAZB_001       IS-H*MED: Perinatale geneeskunde artsbrief afdrukken    .
N1PDAZB         EXIT_N1PDPAZB_002       IS-H*MED: Perinatale geneeskunde artsbrief afdrukken    .
N1PDAZB         EXIT_N1PDPAZB_003       IS-H*MED: Perinatale geneeskunde artsbrief afdrukken    .
N1PLANT         EXIT_SAPLN1PLANT_001     IS-H*MED: User-exits voor planbord             .
N1PLANT         EXIT_SAPLN1PLANT_002     IS-H*MED: User-exits voor planbord             .
N1USEGUI         EXIT_RN1PWTL_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1AL_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1AU_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1MS_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1ON_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1P1_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1PLANT_USF     IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1PL_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN1VK_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPLN230_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N1USEGUI         EXIT_SAPMN1P1_USF       IS-H*MED: Functie-oproepen in klantspecifieke GUI-statist. .
N2CUM01         EXIT_SAPLN206_001       IS-H*MED: User-exit voor cumulatieve uitslagen       .
N2DOKB01         EXIT_SAPLN230_001       IS-H*MED: User-exit vóór het creëren van een document    .
N2DOKB02         EXIT_SAPLN230_002       IS-H*MED: User-exit vóór bewerking van een document     .
N2DOKB02         EXIT_SAPLN231_002       IS-H*MED: User-exit vóór bewerking van een document     .
N2DOKB03         EXIT_SAPLN230_003       IS-H*MED: User-exit na bewerking van een document      .
N2DOKB03         EXIT_SAPLN231_003       IS-H*MED: User-exit na bewerking van een document      .
N2DOKB04         EXIT_SAPLN230_008       IS-H*MED: User-exit voor voorstellen van doc.beheergegevens .
N2DOKBER         EXIT_SAPLN231_004       IS-H*MED: User-exit vóór bevoegdheidscontrole van document .
N2DOKL01         EXIT_SAPLN230_005       IS-H*MED: Eerste menu-exit in de documentlijst       .
N2DOKL02         EXIT_SAPLN230_006       IS-H*MED: Tweede menu-exit in de documentlijst       .
N2DOKL03         EXIT_SAPLN230_007       IS-H*MED: Derde menu-exit in de documentlijst        .
N2LABPRI         EXIT_N2PROAN1_001       IS-H*MED: User-exit voor afdrukken laboratoriumdocument   .
N2LABPRI         EXIT_N2PROANW_001       IS-H*MED: User-exit voor afdrukken laboratoriumdocument   .
N2OPBUC2         EXIT_RN2OPBU2_002       IS-H*MED: Operatieverslag klantspecifieke uitvoer hoofdregel.
N2OPBUCH         EXIT_RN2OPBU2_001       IS-H*MED: Operatieverslag volledige klantspecifieke uitvoer .
N2OPZEIT         EXIT_SAPLN2OPZEITEN_001    IS-H*MED: User-exits voor de operatietijden         .
N2OPZEIT         EXIT_SAPLN2OPZEITEN_002    IS-H*MED: User-exits voor de operatietijden         .
N2OPZEIT         EXIT_SAPLN2OPZEITEN_003    IS-H*MED: User-exits voor de operatietijden         .
N2WPDOC1         EXIT_SAPLN2WP006_001     IS-H*MED: Klinische werkplek: documenten - functies     .
N2WPDOC2         EXIT_SAPLN2WP006_002     IS-H*MED: Klinische werkplek: documenten - weergave     .
NACCID00         EXIT_SAPLNBEW_001       IS-H: Invoer of weergave ongevalgegevens          .
NADR0000         EXIT_SAPLNADR_001       IS-H: Uitbreiding voor de opbouw van de adresstring     .
NANZ0001         EXIT_RNAANZ01_001       IS-H: User-exits voor vooruitbetalingsmonitor        .
NANZ0001         EXIT_RNAANZ01_002       IS-H: User-exits voor vooruitbetalingsmonitor        .
NBDT0001         EXIT_SAPLNBDT_001       IS-H: Uitbreidingen BDT-interface              .
NBILL000         EXIT_SAPLN021_001       IS-H: Uitbreiding bij CO-rubricering bij afrekening     .
NBILL001         EXIT_RNAACP00_001       IS-H: Uitbreiding CO-rubricering bij dagelijkse afgrenzing .
NBILL003         EXIT_SAPMNAF0_001       IS-H: ZGV-gebonden factuurbewerking             .
NBILL003         EXIT_SAPMNAF1_001       IS-H: ZGV-gebonden factuurbewerking             .
NBTYPE00         EXIT_SAPLN009_001       IS-H: Uitbreiding voor de bepaling van de afrekeningssoort .
NC100001         EXIT_SAPLNC10_001       IS-H: P301 V0.1 V0.2 Opb. bijbet.segm., niet met SAP-bijbet..
NC100002         EXIT_SAPLNC10_002       IS-H P301 V0.1 V0.2 Uitgebreide ontslagreden doorgeven   .
NC100003         EXIT_SAPLNC10_003       IS-H: DE §301 Vulroutine voor AUF-segment versie 0.1    .
NC100004         EXIT_SAPLNC10_004       IS-H: DE §301 Vulroutine voor DAU-segment versie 0.1    .
NC100005         EXIT_SAPLNC10_005       IS-H: DE §301 Vulroutine voor EAD-segment versie 0.1    .
NC100006         EXIT_SAPLNC10_006       IS-H: DE §301 Vulroutine voor EBG-segment versie 0.1    .
NC100007         EXIT_SAPLNC10_007       IS-H: DE §301 Vulroutine voor ENA-segment versie 0.1    .
NC100008         EXIT_SAPLNC10_008       IS-H: DE §301 Vulroutine voor ENT-segment versie 0.1    .
NC100009         EXIT_SAPLNC10_009       IS-H: DE §301 Vulroutine voor ETL-segment versie 0.1    .
NC100010         EXIT_SAPLNC10_010       IS-H: DE §301 vulroutine voor EZV-segment versie 0.1    .
NC100011         EXIT_SAPLNC10_011       IS-H: DE §301 vulroutine voor FAB-segment versie 0.1    .
NC100012         EXIT_SAPLNC10_012       IS-H: DE §301 vulroutine voor FHL-segment versie 0.1    .
NC100013         EXIT_SAPLNC10_013       IS-H: DE §301 Vulroutine voor FKT-segment versie 0.1    .
NC100014         EXIT_SAPLNC10_014       IS-H: DE §301 Vulroutine voor INV-segment versie 0.1    .
NC100015         EXIT_SAPLNC10_015       IS-H: DE §301 Vulroutine voor NAD-segment versie 0.1    .
NC100016         EXIT_SAPLNC10_016       IS-H: DE §301 Vulroutine voor RBG-segment versie 0.1    .
NC100017         EXIT_SAPLNC10_017       IS-H: DE §301 Vulroutine voor REC-segment versie 0.1    .
NC100018         EXIT_SAPLNC10_018       IS-H: DE §301 Vulroutine voor RZA-segment versie 0.1    .
NC100019         EXIT_SAPLNC10_019       IS-H: DE §301 vulroutine voor TXT-segment: versie 0.1    .
NC100020         EXIT_SAPLNC10_020       IS-H: DE §301 vulroutine voor ZLG-segment: versie 0.1    .
NC100021         EXIT_SAPLNC10_021       IS-H P301: Vxx Verzendbericht vóór opslaan bewerken     .
NC110001         EXIT_SAPLNC11_001       IS-H: EDI-ontvangst - controlemogl. vóór oproepen applicatie.
NC120001         EXIT_SAPLNC12_001       IS-H: User-exit voor ZGV-uitsluitingen in EDI-methode    .
NC120002         EXIT_SAPLNC12_002       IS-H: User-exit voor patiëntenuitsluitingen in EDI-methode .
NC120003         EXIT_SAPLNC12_003       IS-H EDI user-exit naam orderbestand in EDI-procedure    .
NC120004         EXIT_SAPLNC12_004       IS-H EDI user-exit orderbestand schrijven (outbound)    .
NC160001         EXIT_SAPLNC16_001       IS-H DE §302 SRD-segment vullen               .
NC160002         EXIT_SAPLNC16_002       IS-H DE §302 DE §302 FKT-segment vullen           .
NC160003         EXIT_SAPLNC16_003       IS-H DE §302 DE §302 GAP-segment vullen           .
NC160004         EXIT_SAPLNC16_004       IS-H DE §302 vulling REC-segment              .
NC160005         EXIT_SAPLNC16_005       IS-H DE §302 vulling INV-segment              .
NC160006         EXIT_SAPLNC16G_004      IS-H §302 user-exit orderbestand schrijven (Outbound)    .
NC160007         EXIT_SAPLNC16_007       IS-H DE §302 vulling ZUV-segment              .
NC160008         EXIT_SAPLNC16G_001      IS-H §302: Bepaling IT-nr. van hoofdkantoor van een kostend..
NC200001         EXIT_SAPLNC20_001       IS-H: SG NPMI Verzending                  .
NC220001         EXIT_SAPLNC22_001       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 1: BGM vers. 1.1.
NC220002         EXIT_SAPLNC22_002       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 2: ADI vers. 1.1 .
NC220003         EXIT_SAPLNC22_003       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 3: BIL vers. 1.1 .
NC220004         EXIT_SAPLNC22_004       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 4: DTM vers. 1.1 .
NC220005         EXIT_SAPLNC22_005       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 5: RFF vers. 1.1 .
NC220006         EXIT_SAPLNC22_006       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 6: ADI vers. 1.1 .
NC220007         EXIT_SAPLNC22_007       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 7 = groep1 v 1.1 .
NC220008         EXIT_SAPLNC22_008       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 8 =groep 2 v 1.1 .
NC220009         EXIT_SAPLNC22_009       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 9 =groep 3 v 1.1 .
NC220010         EXIT_SAPLNC22_010       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 10 =groep 4 v 1.1.
NC220011         EXIT_SAPLNC22_011       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 11 =groep 5 v 1.1.
NC220012         EXIT_SAPLNC22_012       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm. 12 =groep 6 v 1.1.
NC220013         EXIT_SAPLNC22_013       IS-H SG: User-exit voor onderdrukken autom. wijzingen CCPS .
NC220101         EXIT_SAPLNC24_001       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm. 1: BGM vers. 1.0.
NC220102         EXIT_SAPLNC24_002       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 2: ADI vers. 1.0 .
NC220103         EXIT_SAPLNC24_003       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 3: BIL vers. 1.0 .
NC220104         EXIT_SAPLNC24_004       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 4: DTM vers. 1.0 .
NC220105         EXIT_SAPLNC24_005       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 5: RFF vers. 1.0 .
NC220106         EXIT_SAPLNC24_006       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 6: ADI vers. 1.0 .
NC220107         EXIT_SAPLNC24_007       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 7 = groep1 v 1.0 .
NC220108         EXIT_SAPLNC24_008       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 8 = groep 2 v 1.0.
NC220109         EXIT_SAPLNC24_009       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 9 = groep 3 v 1.0.
NC220110         EXIT_SAPLNC24_010       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 10 = groep 4 v 1.0.
NC220111         EXIT_SAPLNC24_011       IS-H: SG CCPS Vulroutine voor UCFMSG segm 11 = groep 5 v 1.0.
NC220112         EXIT_SAPLNC24_012       IS-H: SG CCPS vulroutine voor UCFMSG segm 12 = groep 6 v 1.0.
NC250002         EXIT_SAPLNC25_002       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor HC1INP, segment HC1 V 1.0  .
NC250003         EXIT_SAPLNC25_003       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor HC1INP, segment DR2 V 1.0  .
NC250004         EXIT_SAPLNC25_004       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor HC1INP, segment MV3 V 1.0  .
NC250005         EXIT_SAPLNC25_005       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor HC2SOC, segment HC2 V 1.0  .
NC250006         EXIT_SAPLNC25_006       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor HC3AAE, segment HC3 V 1.0  .
NC250007         EXIT_SAPLNC25_007       IS-H: SG SGDRG Vulroutine voor AGGATE, segment AG1 V 1.0  .
NC25G001         EXIT_SAPLNC25G_001      IS-H: DRG-conversie-OE's: ICP int-"ext           .
NC25G002         EXIT_SAPLNC25G_002      IS-H: DRG-conversie: ICP ext-"int              .
NC25G003         EXIT_SAPLNC25G_003      IS-H: DRG-conversie-OE's: diagnose int-"ext         .
NC25G004         EXIT_SAPLNC25G_004      IS-H: DRG-conversie-OE's: diagnose ext-"int         .
NC25G005         EXIT_SAPLNC25G_005      IS-H: DRG-conversie-OE's: DRG/MDC int-"ext         .
NC25G006         EXIT_SAPLNC25G_006      IS-H: DRG-conversie-OE's: DRG/MDC ext-"int         .
NC301203         EXIT_SAPLNC301V02_003     IS-H: DE §301 vulroutine voor AUF-segment versie 0.2    .
NC301204         EXIT_SAPLNC301V02_004     IS-H: DE §301 vulroutine voor DAU-segment versie 0.2    .
NC301205         EXIT_SAPLNC301V02_005     IS-H: DE §301 vulroutine voor EAD-segment versie 0.2    .
NC301206         EXIT_SAPLNC301V02_006     IS-H: DE §301 vulroutine voor EBG-segment versie 0.2    .
NC301207         EXIT_SAPLNC301V02_007     IS-H: DE §301 vulroutine voor ENA-segment versie 0.2    .
NC301208         EXIT_SAPLNC301V02_008     IS-H: DE §301 vulroutine voor ENT-segment versie 0.2    .
NC301209         EXIT_SAPLNC301V02_009     IS-H: DE §301 vulroutine voor ETL-segment versie 0.2    .
NC301210         EXIT_SAPLNC301V02_010     IS-H: DE §301 vulroutine voor EZV-segment versie 0.2    .
NC301211         EXIT_SAPLNC301V02_011     IS-H: DE §301 vulroutine voor FAB-segment versie 0.2    .
NC301212         EXIT_SAPLNC301V02_012     IS-H: DE §301 vulroutine voor FHL-segment versie 0.2    .
NC301213         EXIT_SAPLNC301V02_013     IS-H: DE §301 vulroutine voor FKT-segment versie 0.2    .
NC301214         EXIT_SAPLNC301V02_014     IS-H: DE §301 vulroutine voor INV-segment versie 0.2    .
NC301215         EXIT_SAPLNC301V02_015     IS-H: DE §301 vulroutine voor NAD-segment versie 0.2    .
NC301216         EXIT_SAPLNC301V02_016     IS-H: DE §301 vulroutine voor RBG-segment versie 0.2    .
NC301217         EXIT_SAPLNC301V02_017     IS-H: DE §301 vulroutine voor REC-segment versie 0.2    .
NC301218         EXIT_SAPLNC301V02_018     IS-H: DE §301 vulroutine voor RZA-segment versie 0.2    .
NC301219         EXIT_SAPLNC301V02_019     IS-H: DE §301 vulroutine voor TXT-segment versie 0.2    .
NC301220         EXIT_SAPLNC301V02_020     IS-H: DE §301 vulroutine voor ZLG-segment versie 0.2    .
NC301V03         EXIT_SAPLNC301V03_001     IS-H P301 Berichten creëren versie 0.3           .
NC301V03         EXIT_SAPLNC301V03_002     IS-H P301 Berichten creëren versie 0.3           .
NC301V04         EXIT_SAPLNC301V04_001     IS-H P301: version 0.4 berichten vullen           .
NC301V04         EXIT_SAPLNC301V04_002     IS-H P301: version 0.4 berichten vullen           .
NC301V04         EXIT_SAPLNC301V04_003     IS-H P301: version 0.4 berichten vullen           .
NC302V30         EXIT_SAPLNC302V30_001     IS-H P302: berichten vullen versie 3.0           .
NC302V30         EXIT_SAPLNC302V30_002     IS-H P302: berichten vullen versie 3.0           .
NCASHEAD         EXIT_SAPLNCHD_003       IS-H: ZGV-kop                        .
NCASHEAD         EXIT_SAPLNCHD_004       IS-H: ZGV-kop                        .
NCASHEAD         EXIT_SAPLNCHD_006       IS-H: ZGV-kop                        .
NCDRG001         EXIT_SAPLNCDRGC_001      IS-H: DRG user-exit patiënt-ID conversie ext. -" int.    .
NCDRG002         EXIT_SAPLNCDRGC_002      IS-H: DRG user-exit patiënt-ID conversie int. -" ext.    .
NCDRG003         EXIT_SAPLNCDRGC_003      IS-H: DRG user-exit datumconversie int. -" ext.       .
NCDRG004         EXIT_SAPLNCDRGC_004      IS-H: DRG user-exit conversie voor de datum ext. -" int.  .
NCDRG005         EXIT_SAPLNCDRGC_005      IS-H: DRG user-exit conversie voor het gewichtsgegeven   .
NCDRG006         EXIT_SAPLNCDRGC_006      IS-H: DRG user-exit conversie voor het leeftijdgegeven   .
NCDRG007         EXIT_SAPLNCDRGC_007      IS-H: DRG user-exit tijdconversie int. -" ext.       .
NCDRG008         EXIT_SAPLNCDRGC_008      IS-H: DRG user-exit conversie voor tijdstip ext. -" int.  .
NCEDI001         EXIT_RNC301I2_001       IS-H: EDI-werklijsten inperken               .
NCEDI001         EXIT_RNC301U2_001       IS-H: EDI-werklijsten inperken               .
NCEDI002         EXIT_RNCEDIWORK_001      IS-H: EDI-inperking centrale werklijst (RNCEDIWORK)     .
NCOM0001         EXIT_SAPLNCOM_001       IS-HCM: Verzendbesturing klantspecifiek uitbreiden/wijzigen .
NCPR0001         EXIT_SAPLNAFP_001       IS-H: Uitbreiding voor externe vergoedingsvoorstel     .
NCSND001         EXIT_RNCSND01_001       IS-HCM:Verzendwijze (zendontvanger/direct) klantspec. sturen.
NDIA0001         EXIT_SAPLN00D_001       IS-H: Bewerking diagnosegegevens bij invoer via NP61    .
NEBILL00         EXIT_RNAEBILL_001       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor raming factuur      .
NEBILL00         EXIT_RNAEBILL_002       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor raming factuur      .
NEBILL00         EXIT_SAPLN065_001       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor raming factuur      .
NEXTNR00         EXIT_SAPLNPAT_003       IS-H: Uitbreiding voor het externe-patiëntennummer     .
NEXTNR00         EXIT_SAPLNVPV_001       IS-H: Uitbreiding voor het externe-patiëntennummer     .
NG100001         EXIT_SAPMNG10_001       IS-H: Controle instellingsteken in algemene zakenpartner  .
NG200002         EXIT_SAPMNG10_002       IS-H: Modificatie algemene zakenpartner- en persoonsgegevens.
NGPACONC         EXIT_SAPLN003_001       IS-H: Vorming van naamstring uit zakenpartnergegevens    .
NHCO0001         EXIT_SAPLNHCO_001       IS-H: Opbouw rubriceringsregel bij CO-doorgifte       .
NIWE0000         EXIT_SAPLNIWE_003       Hoeveelheden in kader van balanswaardering wijzigen     .
NIWE0000         EXIT_SAPLNIWE_004       Hoeveelheden in kader van balanswaardering wijzigen     .
NIWE0000         EXIT_SAPLNIWE_005       Hoeveelheden in kader van balanswaardering wijzigen     .
NIWE0001         EXIT_SAPLNIW0_001       Laagstewaardebepaling volgens marktprijzen         .
NIWE0001         EXIT_SAPLNIW0_002       Laagstewaardebepaling volgens marktprijzen         .
NIWE0001         EXIT_SAPLNIW0_003       Laagstewaardebepaling volgens marktprijzen         .
NIWE0002         EXIT_SAPLNIW1_001       Laagstewaardebepaling volgens reikwijdte of gangbaarheid  .
NIWE0002         EXIT_SAPLNIW1_002       Laagstewaardebepaling volgens reikwijdte of gangbaarheid  .
NIWE0002         EXIT_SAPLNIWE_001       Laagstewaardebepaling volgens reikwijdte of gangbaarheid  .
NIWE0002         EXIT_SAPLNIWE_002       Laagstewaardebepaling volgens reikwijdte of gangbaarheid  .
NIWE0003         EXIT_SAPLNIW3_001       Waardering zonder verlies                  .
NIWE0003         EXIT_SAPLNIW3_002       Waardering zonder verlies                  .
NKAV0001         EXIT_SAPLN030_001       IS-H: Opbouw sort.string v. werklijsten in beheer med. doss..
NKAV0002         EXIT_SAPLN030_002       IS-H: Extern-dossiernr. creëren bij creëren med. dossiers  .
NKAV0003         EXIT_SAPLN030_003       IS-H: Automatisch creëren van med. dossiers verhinderen   .
NKOS0001         EXIT_SAPLNKOS_001       IS-H: Medewerker kostenovername bepalen           .
NKOS0002         EXIT_SAPLNKO2_001       IS-H: Controleren of aanvraag moet worden afgedrukt     .
NLEI0001         EXIT_SAPLN035_001       IS-H: Batchinput-verricht. naar voorl. verr.registr. brengen.
NLEI0002         EXIT_RNAGETVE_001       IS-H: Aggregatie voorlopig geregistreerde verrichtingen   .
NLEI0003         EXIT_SAPLN035_002       IS-H:Verricht. naar voorl. verr.registratie brengen(OE-geb.).
NLEI0004         EXIT_RNAGETVO_001       IS-H:Indikkking geregistreerde OE-gerelateerde verrichtingen.
NLEI0005         EXIT_SAPLN017_002       IS-H: User-exit v. automatische toewijzing verrichting-kaart.
NLEI0005         EXIT_SAPMNSL1_001       IS-H: User-exit v. automatische toewijzing verrichting-kaart.
NMAT0001         EXIT_SAPLNM02_001       IS-H MM: Functiebouwsteen-exit artikelaanvraag       .
NMAT0001         EXIT_SAPLNM02_002       IS-H MM: Functiebouwsteen-exit artikelaanvraag       .
NMAT0003         EXIT_SAPLNM04_001       IS-H: Verwerking van barcodes in artikelaanvraag      .
NMAT0004         EXIT_SAPLNM04_002       IS-H: Artikelaanvraag - uitvoer sorteren          .
NMAT0004         EXIT_SAPLNM04_003       IS-H: Artikelaanvraag - uitvoer sorteren          .
NMSEST00         EXIT_SAPLN041_001       IS-H SG: Uitbreidingen voor de Medisave-schatting      .
NP020000         EXIT_SAPLNPAT_002       IS-H: Exit bij patiëntgegevens               .
NP120001         EXIT_SAPMNPA2_001       IS-H: Exit bij opname                    .
NP420001         EXIT_SAPMNPA1_001       IS-H: Exit bij bezoek                    .
NP920001         EXIT_SAPMNPA5_001       IS-H: Exit bij afwezigheid                 .
NP980001         EXIT_SAPMNPA8_001       IS-H: Exit bij ontslag                   .
NP980002         EXIT_SAPMNPA8_002       IS-H: Exit bij ontslag, tijdstip PBO            .
NPATCONC         EXIT_SAPLNPAT_001       IS-H: Naamstring vormen uit patiëntgegevens         .
NPATHEAD         EXIT_SAPLNCHD_001       IS-H: Patiëntkop                      .
NPATHEAD         EXIT_SAPLNCHD_002       IS-H: Patiëntkop                      .
NPATHEAD         EXIT_SAPLNCHD_005       IS-H: Patiëntkop                      .
NPDIST00         EXIT_SAPLNPD1_001       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor contracttypen/betal.verd. .
NPDIST00         EXIT_SAPLNPD1_002       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor contracttypen/betal.verd. .
NPDIST00         EXIT_SAPLNPD1_003       IS-H: Functiebouwsteen-exits voor contracttypen/betal.verd. .
NPDIST01         EXIT_SAPLNPD1_004       IS-H: Verzekeringssituaties sorteren            .
NPDIST02         EXIT_SAPLNPD1_005       IS-H: Betalingsverdelingsdagen               .
NPRI0001         EXIT_SAPLNFR1_001       IS-H: User exits voor factuur afdrukken           .
NPRISG01         EXIT_SAPLNFR1_002       IS-H: Functie-exits factuurafdruk SG            .
NPRISG01         EXIT_SAPLNFR1_003       IS-H: Functie-exits factuurafdruk SG            .
NPRISG01         EXIT_SAPLNFR1_004       IS-H: Functie-exits factuurafdruk SG            .
NPRV0001         EXIT_SAPLN017_001       IS-H: Uitbreiding koppeling externe procedure-codering   .
NPRV0001         EXIT_SAPLN042_001       IS-H: Uitbreiding koppeling externe procedure-codering   .
NPRV0001         EXIT_SAPLN2OP_002       IS-H: Uitbreiding koppeling externe procedure-codering   .
NPZIFF00         EXIT_SAPLNDIG_001       IS-H: Berekening controlecijfers              .
NQSFP001         EXIT_RNUQSFP0_001       IS-H: Kwaliteitsbeheer vaste ZGV-bedragen en spec. vergoed. .
NR160001         EXIT_SAPLNAMB_001       IS-H: Afspraakgegevens verzorgen (voor PAI)         .
NR160002         EXIT_SAPLNAMB_002       IS-H: Afspraakgegevens verzorgen (voor PBO)         .
NR160003         EXIT_SAPLNAMB_003       IS-H: Uitv. afspraak/mogl. datum v. afspraak in bez.planning.
NRSF0000         EXIT_SAPLN039_001       IS-H: Risicofactoren bewerken                .
NSEARCH0         EXIT_SAPLN01P_001       IS-H: Uitgebreid zoeken                   .
NSTRSTD0         EXIT_SAPLN000_002       Is-H: Exit voor stringstandaardisering voor zoeken van namen.
NTPK0001         EXIT_SAPLN011_001       IS-H: Klantspecifieke waarderingsformules voor verrichtingen.
NV120001         EXIT_SAPMNPA3_001       IS-H: Exit bij overplaatsing                .
NVVH0000         EXIT_SAPLNVVH_001       IS-H: Exit bij verzekeringssituaties            .
NVVH0000         EXIT_SAPLNVVH_002       IS-H: Exit bij verzekeringssituaties            .
NVVH0001         EXIT_SAPLNVVH_003       Is-H: Menu-exit in de verzekeringssituatie         .
NVVH0001         EXIT_SAPLNVVH_004       Is-H: Menu-exit in de verzekeringssituatie         .
NVVN0000         EXIT_SAPLNVVN_001       IS-H: Exit bij borgstellers                 .
NWTM0001         EXIT_SAPLNWTM_001       Veldinhoud voor termijnsoort event bepalen         .
NWTM0002         EXIT_SAPLNWTM_002       Weergave oorspronkelijk document              .
NWTM0003         EXIT_SAPLNWTM_003       Opbouw van objecten voor termijnbewaking          .
NZUZ0001         EXIT_SAPLN019_001       IS-H: User-exits bijbetaling                .
NZUZ0001         EXIT_SAPLN019_003       IS-H: User-exits bijbetaling                .
NZUZ0001         EXIT_SAPLN033_002       IS-H: User-exits bijbetaling                .
OGM10001         EXIT_SAPLOGDL_001       Configuratie SW-artikel voor aanmaak SMP-order wijzigen   .
OGM10001         EXIT_SAPLOGDM_001       Configuratie SW-artikel voor aanmaak SMP-order wijzigen   .
OGM10003         EXIT_SAPLOGSL_004       Extra controle softwareartikel uitvoeren bij SMP      .
OGM10004         EXIT_SAPLOGSL_005       Extra controle serviceartikel bij SMP uitvoeren       .
OGM10005         EXIT_SAPLOGDL_003       Positietype voor melding wijzigen              .
OGM10006         EXIT_SAPLOGSL_002       Basisdatum contractvalidatie vastleggen           .
OGM10007         EXIT_SAPLOGSL_006       Selectielijst (ivbakap) voor ordervoorraad wijzigen     .
OGM10008         EXIT_SAPLOGDL_004       Extra velden voor order creëren               .
OGM10008         EXIT_SAPLOGDL_005       Extra velden voor order creëren               .
OGM10008         EXIT_SAPLOGSL_007       Extra velden voor order creëren               .
OGM10009         EXIT_SAPMOG28_001       User-Exit simulatie/prognose                .
OGM10010         EXIT_SAPLOGSL_008       Handle complex characteristic value comparison (IBM)    .
OGM10010         EXIT_SAPLOGSL_009       Handle complex characteristic value comparison (IBM)    .
OGM10011         EXIT_SAPLOGSL_012       Customer selection criteria processing           .
OGM10012         EXIT_SAPLOGDI_001       Allow additional items to be inserted on 'pull' order    .
OGM10013         EXIT_SAPMOG28_002       Allow run info to be stored per variant or per profile (IBM).
OGM10015         EXIT_SAPMV45A_460       SMP exits: set bump flag/ process at order change      .
OGV90001         EXIT_SAPLOGSM_001       Configuratie SW-artikel voor aanmaak SMP-order wijzigen   .
OGV90002         EXIT_SAPLOGSM_003       OGV90002 - Handl. complexe kenmerkwaardevergelijking    .
OGV90003         EXIT_SAPLOGSS_004       Extra controle softwareartikel uitvoeren bij SMP      .
OGV90004         EXIT_SAPLOGSS_005       Extra controle serviceartikel bij SMP uitvoeren       .
OGV90005         EXIT_SAPLOGSS_002       Basisdatum contractvalidatie vastleggen           .
OGV90006         EXIT_ROGSMPDL_006       Selectielijst (ivbapak) ordervoorraad wijzigen       .
OGV90007         EXIT_SAPLOGSM_004       Extra velden en regels toevoegen voor order maken      .
OGV90007         EXIT_SAPLOGSS_007       Extra velden en regels toevoegen voor order maken      .
OGV90008         EXIT_SAPLOGSM_002       User-Exit simulatie/prognose                .
OGV90009         EXIT_SAPLOGSS_009       Gebruikersexit voor alternatieve selectie uit IBase     .
OGV90010         EXIT_SAPLOGSS_012       Bewerking klant-selectiecriteria              .
OGV90011         EXIT_SAPMV45A_461       Gebruikersexit voor correctie IBase             .
OGV90012         EXIT_SAPLOGSS_001       OGV90012 - Softwareonderhoudsproces: splitsing C      .
OGV90013         EXIT_SAPLOGSS_010       Posities bij SMP-contractselectie filteren of toevoegen   .
OI0BWEXG         EXIT_SAPLOI0BW1_001      Enhancement for BW - EXG extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_001      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_002      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_003      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_004      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_005      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_006      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_007      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_008      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_009      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_010      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_011      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0BWTD1         EXIT_SAPLOI0BW3_012      Enhancement for BW - TD extractor function modules     .
OI0IF001         EXIT_SAPLOI0_IF_DOC_REL_001  Customer function to determine document relevance      .
OIA0001         EXIT_ROIALB02_400       User-Exit to Change PO Type in ROIALB02           .
OIAABSTR         EXIT_ROIAABSTRACT1_001    Enhancement for exchange abstract              .
OIAMSEG         EXIT_SAPLMBWL_400       transfer of details to GR, during purchase assignment    .
OIAMSEG         EXIT_SAPMM06E_400       transfer of details to GR, during purchase assignment    .
OIANETT         EXIT_SAPMOIAD_001       Enhancement for Movements based Netting & Exchange statement.
OIANETT         EXIT_SAPMOIAD_002       Enhancement for Movements based Netting & Exchange statement.
OIASPIV         EXIT_SAPFOIA1_001       SPLIT INVOICE PURCHASING                  .
OIASPIV         EXIT_SAPFOIA1_002       SPLIT INVOICE PURCHASING                  .
OIASPIV         EXIT_SAPFOIA1_003       SPLIT INVOICE PURCHASING                  .
OICA0001         EXIT_ROICAN10_001       IS-OIL MCOE Customer individual maintain of quot.price table.
OICM0001         EXIT_SAPLEINR_400       Exit for IS-Oil Repricing at Invoice Verification      .
OICREPRI         EXIT_SAPLV61A_400       Repricing customer function                 .
OICV0001         EXIT_SAPFV45P_400       Pricing: Change repricing type for external details change .
OIFA0111         EXIT_SAPMOIFA_111       Location: User-Definable Data - Screen 0111 (IS-Oil)    .
OIFA0111         EXIT_SAPMOIFA_112       Location: User-Definable Data - Screen 0111 (IS-Oil)    .
OIFA0113         EXIT_SAPMOIFA_113       Location: User-definable data sections (IS-Oil SSR)     .
OIFA0113         EXIT_SAPMOIFA_114       Location: User-definable data sections (IS-Oil SSR)     .
OIFA0113         EXIT_SAPMOIFA_115       Location: User-definable data sections (IS-Oil SSR)     .
OIFA0201         EXIT_SAPMOIFA_001       Location: link to cost center - extended validation(IS-Oil) .
OIFA0201         EXIT_SAPMOIFA_021       Location: link to cost center - extended validation(IS-Oil) .
OIFA0202         EXIT_SAPMOIFA_002       Location: link to profit center - ext. validation (IS-Oil) .
OIFA0202         EXIT_SAPMOIFA_022       Location: link to profit center - ext. validation (IS-Oil) .
OIFA0203         EXIT_SAPMOIFA_003       Location: link to project - extended validation (IS-Oil)  .
OIFA0203         EXIT_SAPMOIFA_023       Location: link to project - extended validation (IS-Oil)  .
OIFA0204         EXIT_SAPMOIFA_004       Location: link to WBS - extended validation (IS-Oil)    .
OIFA0204         EXIT_SAPMOIFA_024       Location: link to WBS - extended validation (IS-Oil)    .
OIFA0205         EXIT_SAPMOIFA_005       Location: link to CO order - extended validation (IS-Oil)  .
OIFA0205         EXIT_SAPMOIFA_025       Location: link to CO order - extended validation (IS-Oil)  .
OIFA0206         EXIT_SAPMOIFA_006       Location: link to asset master - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0206         EXIT_SAPMOIFA_026       Location: link to asset master - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0207         EXIT_SAPMOIFA_007       Location: link to funct.location - ext. validation (IS-Oil) .
OIFA0207         EXIT_SAPMOIFA_027       Location: link to funct.location - ext. validation (IS-Oil) .
OIFA0208         EXIT_SAPMOIFA_008       Location: link to plant - extended validation (IS-Oil)   .
OIFA0208         EXIT_SAPMOIFA_028       Location: link to plant - extended validation (IS-Oil)   .
OIFA0209         EXIT_SAPMOIFA_009       Location: link to storage loc. - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0209         EXIT_SAPMOIFA_029       Location: link to storage loc. - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0210         EXIT_SAPMOIFA_012       Location: link to storage loc. MM - ext. validation (IS-Oil).
OIFA0210         EXIT_SAPMOIFA_032       Location: link to storage loc. MM - ext. validation (IS-Oil).
OIFA0401         EXIT_SAPMOIFA_010       Partner role: link to customer - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0401         EXIT_SAPMOIFA_030       Partner role: link to customer - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0401         EXIT_SAPMOIFA_035       Partner role: link to customer - ext. validation (IS-Oil)  .
OIFA0402         EXIT_SAPMOIFA_011       Partner roles: link to vendor - extended validation (IS-Oil).
OIFA0402         EXIT_SAPMOIFA_031       Partner roles: link to vendor - extended validation (IS-Oil).
OIFA0405         EXIT_SAPMOIFA_040       Validation of customer defaults for automatic processing  .
OIFA0405         EXIT_SAPMOIFA_041       Validation of customer defaults for automatic processing  .
OIFA0701         EXIT_SAPLOIFD_701       Location check: before saving changes            .
OIGA0001         EXIT_ROIGASHW_001       TD user exit for checks in shipment archiving write program .
OIGA0002         EXIT_ROIGASHV_001       TD Archiving user exit for display of shipment details   .
OIGARDR         EXIT_ROIGADRR_001       TD user exit: output more data: driver archiving read progr..
OIGARRM         EXIT_ROIGARMR_001       TD user exit: output more data: rack meter arch. read progr..
OIGARTU         EXIT_ROIGATUR_001       TD user exit: output more data: transp.unit arch. read progr.
OIGARVH         EXIT_ROIGAVHR_001       TD user exit: output more data: vehicle archiving read progr.
OIGARVM         EXIT_ROIGAVMR_001       TD user exit: output more data: veh. meter arch. read progr..
OIGAWDR         EXIT_ROIGADRW_001       TD user exit: checks in driver archiving write program   .
OIGAWRM         EXIT_ROIGARMW_001       TD user exit: checks in rack meter archiving write program .
OIGAWTU         EXIT_ROIGATUW_001       TD user exit: checks in transport unit archiving write progr.
OIGAWVH         EXIT_ROIGAVHW_001       TD user exit: checks in vehicle archiving write program   .
OIGAWVM         EXIT_ROIGAVMW_001       TD user exit: checks in vehicle meter archiving write progra.
OIGDRID1         EXIT_SAPLOIGT_250       TD - Driver Idoc distribution                .
OIGDRID1         EXIT_SAPLOIGT_260       TD - Driver Idoc distribution                .
OIGDRID2         EXIT_ROIGDID1_100       TD - Driver Idoc distribution change control structure   .
OIGDRV          EXIT_SAPMOIGD_110       TD-Enhancement - Driver                   .
OIGDRV          EXIT_SAPMOIGD_120       TD-Enhancement - Driver                   .
OIGDRV02         EXIT_SAPMOIGD_130       TD-Enhancement customer data handling: Driver        .
OIGDRV02         EXIT_SAPMOIGD_140       TD-Enhancement customer data handling: Driver        .
OIGF0004         EXIT_SAPLOIGF_004       TD User exit at the end of OIG_F_SHPMNT_READ        .
OIGQTYAS         EXIT_SAPLOIGF_001       TD document item quantity assignment for shipment costing  .
OIGRM          EXIT_SAPMOIGR_110       TD-Enhancement rack meter                  .
OIGRM          EXIT_SAPMOIGR_120       TD-Enhancement rack meter                  .
OIGRMID1         EXIT_SAPLOIGT_270       TD - Rack meter Idoc distribution              .
OIGRMID1         EXIT_SAPLOIGT_280       TD - Rack meter Idoc distribution              .
OIGRMID2         EXIT_ROIGMID1_100       TD - Rack meter Idoc distribution change control structure .
OIGS0001         EXIT_SAPMOIGS_001       Call Customer Function Before Saving the Scheduled Shipment .
OIGS0002         EXIT_SAPMOIGS_002       Call customer function at compartment planning       .
OIGS0003         EXIT_SAPMOIGS_003       Call customer function at shipment read           .
OIGS0004         EXIT_SAPMOIGS_004       TD User exit before loading and delivery confirmation    .
OIGS0005         EXIT_SAPMOIGS_005       Call customer function for weight/volume checks (comp.pl.) .
OIGS0006         EXIT_SAPMOIGS_006       Call customer function to do compartment planning      .
OIGS0007         EXIT_SAPMOIGS_007       User exit before creation of material documents       .
OIGS0008         EXIT_SAPMOIGS_008       Customer function for veh.overload checks after comp.plan. .
OIGS0009         EXIT_SAPMOIGS_009       Enable customer function to initiate document updates    .
OIGS0011         EXIT_SAPMOIGS_011       Customer exit called after filling quantities in oigsviis  .
OIGSCDCO         EXIT_SAPLOIGF_003       TD alternative valuation area for SCD CO account determin. .
OIGSF601         EXIT_SAPMOIGS_710       TD User exit LID assignment in scheduling (moigsf60)    .
OIGSID01         EXIT_SAPLOIGT_310       TPI Shipment distribution                  .
OIGSID01         EXIT_SAPLOIGT_320       TPI Shipment distribution                  .
OIGSID02         EXIT_SAPLOIGT_330       TPI Shipment distribution                  .
OIGSID02         EXIT_SAPLOIGT_340       TPI Shipment distribution                  .
OIGSMASS         EXIT_ROIGTRSL_001       TD shipment mass processing                 .
OIGSMASS         EXIT_ROIGTRSL_002       TD shipment mass processing                 .
OIGSMASS         EXIT_ROIGTRSL_003       TD shipment mass processing                 .
OIGSTGAS         EXIT_SAPLOIGF_002       TD document stage assignment for shipment costing      .
OIGS_BR1         EXIT_SAPLOIGS_BR_001     Customer function called for Brazil handling within TD   .
OIGTU          EXIT_SAPMOIGC_110       TD-Enhancement transport unit                .
OIGTU          EXIT_SAPMOIGC_120       TD-Enhancement transport unit                .
OIGTU002         EXIT_SAPMOIGC_130       TD-Enhancement customer data handling: Transport unit    .
OIGTU002         EXIT_SAPMOIGC_140       TD-Enhancement customer data handling: Transport unit    .
OIGTUID1         EXIT_SAPLOIGT_210       TD - Transport unit Idoc distribution            .
OIGTUID1         EXIT_SAPLOIGT_220       TD - Transport unit Idoc distribution            .
OIGTUID2         EXIT_ROIGTID1_100       TD - Transport unit Idoc distribution change control struct .
OIGVEH          EXIT_SAPMOIGV_110       TD-Enhancement - Vehicle Meter               .
OIGVEH          EXIT_SAPMOIGV_120       TD-Enhancement - Vehicle Meter               .
OIGVEH02         EXIT_SAPMOIGV_130       TD-Enhancement customer data handling: Vehicle       .
OIGVEH02         EXIT_SAPMOIGV_140       TD-Enhancement customer data handling: Vehicle       .
OIGVID01         EXIT_SAPLOIGT_290       TD - Vehicle Idoc distribution               .
OIGVID01         EXIT_SAPLOIGT_300       TD - Vehicle Idoc distribution               .
OIGVID02         EXIT_ROIGVID1_100       TD - Vehicle Idoc distribution change control structure  .
OIGVM          EXIT_SAPMOIGM_110       TD-Enhancement - Vehicle Meter               .
OIGVM          EXIT_SAPMOIGM_120       TD-Enhancement - Vehicle Meter               .
OIGVM01         EXIT_SAPMOIGS_010       test                            .
OIGVMID1         EXIT_SAPLOIGT_230       TD - Vehicle meter Idoc distribution            .
OIGVMID1         EXIT_SAPLOIGT_240       TD - Vehicle meter Idoc distribution            .
OIGVMID2         EXIT_ROIGMID2_100       TD - Vehicle meter Idoc distribution change control struct. .
OIGVTRA         EXIT_SAPLSTAG_002       Shipment costs                       .
OIH_BR          EXIT_SAPLKONT_412       Local. Brazil - User exit to change postings for Fut. Del  .
OIIC0340         EXIT_SAPLOIIC_340       Linear/volumetric conversion (tank strapping)        .
OIIP0100         EXIT_SAPLOIIP_110       Customer APPEND for site control parameters         .
OIIP0100         EXIT_SAPLOIIP_120       Customer APPEND for site control parameters         .
OIIP0110         EXIT_SAPLOIIP_111       Customer data extension for SCP (TPS control)        .
OIIP0110         EXIT_SAPLOIIP_121       Customer data extension for SCP (TPS control)        .
OIIQ0001         EXIT_SAPLOIIQ_001       OIL-BDRP: Modify delivery note view for goods issue    .
OIIS0050         EXIT_SAPLOIIS_100       Customer APPEND Maint. for SOC Segments (Screen 0050)    .
OIIS0050         EXIT_SAPLOIIS_102       Customer APPEND Maint. for SOC Segments (Screen 0050)    .
OIIS0070         EXIT_SAPLOIIS_110       Customer APPEND maint. for SOC Segments (screen 0070)    .
OIIS0070         EXIT_SAPLOIIS_112       Customer APPEND maint. for SOC Segments (screen 0070)    .
OIJA0001         EXIT_ROIJATKW_001       OIL-TSW: User exit for checks in ticket archiving program  .
OIJA0002         EXIT_ROIJANMW_001       OIL-TSW: User exit for checks in nomination archiving pgm  .
OIJA0003         EXIT_ROIJATKV_001       OIL-TSW: Archiving user exit for display of ticket details .
OIJA0004         EXIT_ROIJANMV_001       OIL-TSW: Archiving user exit for display of nomination dtls .
OIJBNOMN         EXIT_SAPLOIJB_002       TSW User Exit: Special Handling of Movement Scenario's   .
OIJBPOST         EXIT_SAPLOIJB_001       TSW User Exit: Post Documents                .
OIJBPOST         EXIT_SAPLOIJB_003       TSW User Exit: Post Documents                .
OIJDETL         EXIT_SAPLOIJ_EL_C_001     Customer exits for TSW details user screen         .
OIJDETL         EXIT_SAPLOIJ_EL_C_002     Customer exits for TSW details user screen         .
OIJE0001         EXIT_SAPLOIJE_001       OIL-TSW: Customer exits for external details        .
OIJGEO01         EXIT_SAPLOIJG_001       OIL-TSW: User exits for EDI Outbound Process of Nominations .
OIJGEO01         EXIT_SAPLOIJG_002       OIL-TSW: User exits for EDI Outbound Process of Nominations .
OIJGPO01         EXIT_SAPLOIJG_003       OIL-TSW: User Exits for Printing Process of Nominations   .
OIJGPO01         EXIT_SAPLOIJG_004       OIL-TSW: User Exits for Printing Process of Nominations   .
OIJLB          EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_001    OIL-TSW: Exits for the Location Balancing Transaction    .
OIJLB          EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_002    OIL-TSW: Exits for the Location Balancing Transaction    .
OIJLB          EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_003    OIL-TSW: Exits for the Location Balancing Transaction    .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJA_001       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJA_002       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJA_003       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJL_001       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJL_002       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJMD          EXIT_SAPMOIJL_003       OIL-TSW: Customer exits for TSW master data         .
OIJNOM          EXIT_SAPMOIJN_001       OIL-TSW: Customer Exits used in the Nomination Transactions .
OIJNOM          EXIT_SAPMOIJN_002       OIL-TSW: Customer Exits used in the Nomination Transactions .
OIJNOM          EXIT_SAPMOIJN_003       OIL-TSW: Customer Exits used in the Nomination Transactions .
OIJNOM          EXIT_SAPMOIJN_004       OIL-TSW: Customer Exits used in the Nomination Transactions .
OIJNOM          EXIT_SAPMOIJN_005       OIL-TSW: Customer Exits used in the Nomination Transactions .
OIJNOM_N         EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_001   OIL-TSW: Screen Exits for the new Nomination Transaction  .
OIJNOM_N         EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_002   OIL-TSW: Screen Exits for the new Nomination Transaction  .
OIJNOM_N         EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_003   OIL-TSW: Screen Exits for the new Nomination Transaction  .
OIJNOM_N         EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_004   OIL-TSW: Screen Exits for the new Nomination Transaction  .
OIJPLCIP         EXIT_SAPLOIJP_001       OIL-TSW: Customer exits used for customer inventory planning.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_010      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_020      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_030      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_040      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_050      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_060      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_070      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_080      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_090      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_100      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_110      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_120      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_130      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJRDREP         EXIT_SAPMOIJRD_140      OIL-TSW: Customer modifications to the rundown output report.
OIJSFTSK         EXIT_SAPLOIJP_002       OIL-TSW: Customer safety stock calc. user exit       .
OIJTKT          EXIT_SAPLOIJF_001       Customer Exit in the Beginn. of Ticket IDoc         .
OIJTKT          EXIT_SAPLOIJF_002       Customer Exit in the Beginn. of Ticket IDoc         .
OIJTKT_N         EXIT_SAPMOIJTN_001      OIL-TSW: Screen Exits for the new Ticket Transaction    .
OIJTKT_N         EXIT_SAPMOIJTN_002      OIL-TSW: Screen Exits for the new Ticket Transaction    .
OIJURD01         EXIT_SAPLOIJU_001       OIL-TSW: Edit batch level inventory for rundown stock object.
OIJURD02         EXIT_SAPLOIJU_002       OIL-TSW: Edit SOP data for rundown stock object       .
OIJURD03         EXIT_SAPLOIJU_003       OIL-TSW: Edit statistical movement data for rundown object .
OIJURD04         EXIT_ROIJRDU1B_001      OIL-TSW: Support rebranding in rundown.           .
OIJURD04         EXIT_ROIJRDU1_001       OIL-TSW: Support rebranding in rundown.           .
OIKCTR01         EXIT_SAPLOIKB_010       TAS: Enhancement of Controlset               .
OIKCTR01         EXIT_SAPLOIKB_020       TAS: Enhancement of Controlset               .
OIKCTR02         EXIT_SAPLOIKB_030       TAS: Enhancement of Controlset               .
OIKCTR02         EXIT_SAPLOIKB_040       TAS: Enhancement of Controlset               .
OIKDCPCD         EXIT_SAPLOIKDC_110      IS-OIL DCP change data before Del. Confirmation is called  .
OIKDCPRS         EXIT_SAPLOIKDC_100      IS-OIL DCP read shipment details              .
OIKDET01         EXIT_SAPLOIK7_110       TAS: LID Determination                   .
OIKDET02         EXIT_SAPLOIK7_120       TAS: LID Determination                   .
OIKDET03         EXIT_SAPLOIK7_130       TAS: LID Determination                   .
OIKDLC01         EXIT_SAPLOIK2_110       Userexit in OIK_DELIVERY_CHECK for message type assignment .
OIKDVA01         EXIT_SAPMOIKP_200       TPI: Driver/Vehicle-Assignment - Location Check       .
OIKDVA02         EXIT_SAPLOIKT_100       Change driver vehicle assignment IDoc            .
OIKEUSI1         EXIT_SAPLOIKE_100       IS-OIL Unified Shipment Interface (scheduling data / TPI)  .
OIKEUSI2         EXIT_SAPLOIKE_110       IS-OIL Unified Shipment Interface (loading data / TAS)   .
OIKICL01         EXIT_SAPMV45A_920       TAS: Incompletion Log for SD document - doc.header level  .
OIKIN001         EXIT_SAPLOIKP_110       Shipment IDoc OILSHI01, Inbound               .
OIKIN002         EXIT_SAPLOIKP_130       TPI: Shipment IDoc, Inbound: Before Creation of Delivery  .
OIKIN003         EXIT_SAPLOIKP_140       TPI: Shipment IDoc; Inbound: Before Order Creation     .
OIKIN004         EXIT_SAPLOIKP_190       TPI: Change message type in shipment inbound process    .
OIKIN005         EXIT_SAPLOIKP_200       TPI: Exit for calling further IDOC processing        .
OIKIN010         EXIT_SAPLOIKF_110       Shipment Inbound IDOC OILSHI02               .
OIKIN011         EXIT_SAPLOIKF_120       TPI additional function modules for shipment change process .
OIKINB01         EXIT_SAPLOIK3_110       TAS: Receive loading related data - Inbound         .
OIKINB02         EXIT_SAPLV50S_911       TAS: Customer Exits After Creation of Calloff/Delivery   .
OIKINB02         EXIT_SAPMV45A_911       TAS: Customer Exits After Creation of Calloff/Delivery   .
OIKINB02         EXIT_SAPMV50A_911       TAS: Customer Exits After Creation of Calloff/Delivery   .
OIKINB03         EXIT_SAPLOIK3_120       TAS: IDoc Input OILMDD                   .
OIKINB04         EXIT_SAPLOIK3_130       TAS: IDoc Input OILLPD                   .
OIKLID01         EXIT_SAPMOIKM_130       TAS: LID Master maintenance                 .
OIKLID01         EXIT_SAPMOIKM_140       TAS: LID Master maintenance                 .
OIKLID02         EXIT_SAPMOIKM_001       TAS: LID Master data maintenance - LID creation rule    .
OIKLOCMD         EXIT_ROIKLMSL_100       TPI: Location master ditsribution              .
OIKODT01         EXIT_SAPMV45A_910       TAS: Output Determination                  .
OIKORD01         EXIT_SAPLOIK5_001       TAS: Order IDOC Out                     .
OIKORD01         EXIT_SAPLOIK5_002       TAS: Order IDOC Out                     .
OIKOUT01         EXIT_SAPLOIK4_380       TAS: LID Master Data Distribution Outbound         .
OIKOUT02         EXIT_SAPLOIK4_400       TAS: LID Master Data Distribution - fill Debitor IDOC    .
OIKOUT02         EXIT_SAPLOIK4_410       TAS: LID Master Data Distribution - fill Debitor IDOC    .
OIKOUT03         EXIT_SAPLOIK4_420       TAS: LID Master Data Distribution - fill Driver IDOC    .
OIKOUT03         EXIT_SAPLOIK4_430       TAS: LID Master Data Distribution - fill Driver IDOC    .
OIKOUT04         EXIT_SAPLOIK4_440       TAS: LID Master Data Distribution - fill Load ID IDOC    .
OIKOUT04         EXIT_SAPLOIK4_450       TAS: LID Master Data Distribution - fill Load ID IDOC    .
OIKOUT05         EXIT_SAPLOIK4_460       TAS: LID Master Data Distribution - fill Material IDOC   .
OIKOUT05         EXIT_SAPLOIK4_470       TAS: LID Master Data Distribution - fill Material IDOC   .
OIKOUT06         EXIT_SAPLOIK4_480       TAS: LID Master Data Distribution - fill Transport Unit IDOC.
OIKOUT06         EXIT_SAPLOIK4_490       TAS: LID Master Data Distribution - fill Transport Unit IDOC.
OIKOUT07         EXIT_SAPLOIK4_500       TAS: LID Master Data Distribution - fill Vehicle IDOC    .
OIKOUT07         EXIT_SAPLOIK4_510       TAS: LID Master Data Distribution - fill Vehicle IDOC    .
OIKOUT08         EXIT_SAPLOIK5_100       TAS: Shipment IDoc outbound                 .
OIKOUT08         EXIT_SAPLOIK5_110       TAS: Shipment IDoc outbound                 .
OIKOUT09         EXIT_SAPLOIKP_100       TPI: Order distribution outbound              .
OIKOUT09         EXIT_SAPLOIKP_120       TPI: Order distribution outbound              .
OIKOUT10         EXIT_SAPLOIKP_150       TPI: Location distribution outbound             .
OIKOUT10         EXIT_SAPLOIKP_160       TPI: Location distribution outbound             .
OIKOUT11         EXIT_ROIGSID1_100       TPI Shipment outbound change control structure       .
OIKOUT12         EXIT_ROIKPALE_180       TPI: change distribution of orders (NAST)          .
OIKOUT15         EXIT_SAPLOIKP_210       TPI: Location Distribution                 .
OIKOUT16         EXIT_SAPLOIKP_230       TPI: Order Distribution                   .
OIKOUT17         EXIT_ROIKHALE_100       TPI: Shipment Distribution                 .
OIKOUT17         EXIT_SAPLOIKP_240       TPI: Shipment Distribution                 .
OIKQSU01         EXIT_SAPMV45A_930       Userexit to allow overdelivery in Quantity schedule     .
OIKREL01         EXIT_SAPMOIKN_100       TAS: Release Load IDs                    .
OIKREL01         EXIT_SAPMOIKN_110       TAS: Release Load IDs                    .
OIKREL01         EXIT_SAPMOIKN_130       TAS: Release Load IDs                    .
OIKREL02         EXIT_SAPMOIKM_150       TAS: LID Master maintenance - Released LIDs         .
OIKREV01         EXIT_SAPMOIKN_120       TAS: Revise Load IDs for Update               .
OIKRLV01         EXIT_SAPLOIK7_600       TAS: Relevance Determination - Pickup            .
OIKRLV02         EXIT_SAPLOIK7_610       TAS: Relevance Determination - Shipment           .
OIKRMM01         EXIT_SAPLOIK_MM_100      TAS: Receipts / Material movements             .
OIKSCP01         EXIT_SAPLOIKP_170       TPI: change message type for scp distribution (chg pointer) .
OIKSCR01         EXIT_SAPLOIK9_110       TAS: LID Master Data - Customer Screen           .
OIKSCR01         EXIT_SAPLOIK9_120       TAS: LID Master Data - Customer Screen           .
OIKSCR01         EXIT_SAPMOIKM_110       TAS: LID Master Data - Customer Screen           .
OIKSCR01         EXIT_SAPMOIKM_120       TAS: LID Master Data - Customer Screen           .
OIKSCR11         EXIT_SAPMOIKU_120       TAS: Load data User Interface -" Userarea Pickup      .
OIKSCR11         EXIT_SAPMOIKU_130       TAS: Load data User Interface -" Userarea Pickup      .
OIKSCR12         EXIT_SAPMOIKU_150       TAS: Load data User Interface -" Userarea Shipment     .
OIKSCR12         EXIT_SAPMOIKU_160       TAS: Load data User Interface -" Userarea Shipment     .
OIKSDD01         EXIT_SAPLOIK9_400       TAS: LID enhancement for SD document            .
OIKSDD01         EXIT_SAPLOIK9_401       TAS: LID enhancement for SD document            .
OIKSDD01         EXIT_SAPLOIK9_402       TAS: LID enhancement for SD document            .
OIKSHC01         EXIT_SAPLOIKC_100       User-exit before TD Shipment load in IDOC ITA function   .
OIKSHPCP         EXIT_SAPMOIKP_220       TPI: Shipment planning screen -" Change Plant        .
OIKSHPCP         EXIT_SAPMOIKP_230       TPI: Shipment planning screen -" Change Plant        .
OIKSHPDD         EXIT_SAPMOIKP_240       TPI: Shipment planning screen -" Delete subsequent documents.
OIKSHPDD         EXIT_SAPMOIKP_250       TPI: Shipment planning screen -" Delete subsequent documents.
OIKSHPPL         EXIT_SAPMOIKP_100       TPI: Shipment planning screen -" Time data         .
OIKSHPSV         EXIT_SAPMOIKP_120       TPI: Shipment planning screen -" Save time data       .
OIKSTRS1         EXIT_SAPLOIKS_001       OIL-TPI relevance det. - sales or. / new in46CSP2: OIKSTRS2 .
OIKSTRS2         EXIT_SAPLOIKS_002       OIL-TPI relevance determination - sales order (4.6C SP2) .
OIKTIMEW         EXIT_SAPMOIKT_100       TPI Time Window                      .
OIKUSI01         EXIT_SAPMOIKU_100       TAS: Load data User Interface - INBOUND           .
OIKUSI01         EXIT_SAPMOIKU_110       TAS: Load data User Interface - INBOUND           .
OIKVL021         EXIT_SAPMV50A_910       TAS: Allow VL02 for Deliveries Created by TAS Functions   .
OIO_SC          EXIT_SAPLOIO_CM_001      OffLog: Supply chain enhancements              .
OIO_SC          EXIT_SAPLOIO_SC_001      OffLog: Supply chain enhancements              .
OIRA0001         EXIT_SAPLOIRA1_001      General location header screen (IS-Oil SSR)         .
OIRA0001         EXIT_SAPLOIRA1_002      General location header screen (IS-Oil SSR)         .
OIRE0410         EXIT_SAPMOIREDTF_410     Customer fields on subscreen 410 in the DTF program     .
OIRE0410         EXIT_SAPMOIREDTF_411     Customer fields on subscreen 410 in the DTF program     .
OMCUST00         EXIT_SAPLOMOD_GUI_CUST_001  Uitbreidingen voor customizing iPPE-objectrelatie-editor  .
OMCUST00         EXIT_SAPLOXDEP_001      Uitbreidingen voor customizing iPPE-objectrelatie-editor  .
ORBF0001         EXIT_SAPLORBF_001       Uitbreidingen van de projectgerelateerde orderontvangst   .
ORBF0001         EXIT_SAPLORBF_002       Uitbreidingen van de projectgerelateerde orderontvangst   .
P01ABAV2         EXIT_SAPLRPDC_050       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2         EXIT_SAPLRPDC_095       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2         EXIT_SAPLRPDC_300       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV3         EXIT_SAPLRPDC_100       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3         EXIT_SAPLRPDC_200       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3         EXIT_SAPLRPDC_400       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV4         EXIT_RPBWDRD0_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4         EXIT_RPBWDRD0_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4         EXIT_RPBWDRD2_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4         EXIT_RPBWDRD2_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4         EXIT_RPCKEXIT_100       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4         EXIT_SAPLRPDWE_010      HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_010       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_020       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_030       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_040       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_050       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_055       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_060       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_080       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_090       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5         EXIT_RPCWEXIT_220       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV6         EXIT_RPCWEXIT_150       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6         EXIT_RPCWEXIT_155       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6         EXIT_RPCWEXIT_160       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6         EXIT_RPCWEXIT_500       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6         EXIT_SAPLRPDW_010       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV7         EXIT_RPCAVTD0_700       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7         EXIT_RPCWEXIT_300       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7         EXIT_RPCWEXIT_310       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV8         EXIT_RPCWEXIT_850       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8         EXIT_RPCWEXIT_860       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8         EXIT_RPCWEXIT_870       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV9         EXIT_SAPLRPDWU_100      Payroll functions for salary conversion           .
PA30CAR1         EXIT_MP044200_001       Klantexit voor prijsregeling                .
PA30CAR2         EXIT_MP044200_002       Klantexit voor onderhoudsregeling              .
PA30CRM1         EXIT_SAPLHR_DK_CAR_INFTY_009 Calculation of EE´s own contribution for company car (DK)  .
PACKING         EXIT_SAPLV51G_001       Uitbreiding voor wijzigingen in verpakken          .
PACKING         EXIT_SAPLV51S_001       Uitbreiding voor wijzigingen in verpakken          .
PACKINST         EXIT_SAPLVHUPODB_001     Uitbreidingen voor verpakkingsvoorschriften         .
PACKMODI         EXIT_SAPLV51P_001       User-exit voor klantspec. functies op verpakkingsmiddelen  .
PACKMODI         EXIT_SAPLV51P_002       User-exit voor klantspec. functies op verpakkingsmiddelen  .
PACKMODI         EXIT_SAPLV51P_003       User-exit voor klantspec. functies op verpakkingsmiddelen  .
PADR0001         EXIT_SAPLJBDDR_001      PA: Financieel object afleiden uit transactie        .
PARA0001         EXIT_SAPLPARA_001       Uitbreiding voor bepaling van aantal perioden        .
PARA0002         EXIT_SAPLPARA_002       Uitbreiding voor berekening jaarsalaris: IT0008, 14, 15   .
PARA0002         EXIT_SAPLPARA_003       Uitbreiding voor berekening jaarsalaris: IT0008, 14, 15   .
PARA0002         EXIT_SAPLPARA_004       Uitbreiding voor berekening jaarsalaris: IT0008, 14, 15   .
PATS0001         EXIT_SAPL0PAM_001       Customer enhancement to FB HR_AT_GET_ORG_DATA        .
PB020001         EXIT_SAPLRPC6_001       HR-CH: Customer Exit for Pension Age Determination     .
PB160001         EXIT_RPLERAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160001         EXIT_RPLEWAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160002         EXIT_SAPMP16B_001       Salary packaging Customer exit for scheme selection     .
PB160003         EXIT_SAPLHRSPAZA_001     Customer exit - converting amounts             .
PBAS0001         EXIT_SAPFP50M_001       PA: Personeeladm./werving: voorstelwaarden en controle   .
PBAS0001         EXIT_SAPFP50M_002       PA: Personeeladm./werving: voorstelwaarden en controle   .
PBAS0002         EXIT_SAPMP50A_001       PA: Uitbreidingen voor personeelsadministratie - menu    .
PBASRP01         EXIT_RPMREP00_001       PA: User-exit verdeelde rapportage             .
PBEN0001         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_001  Klantuitbreiding voor kenmerk BAREA (sec.arbeidsvoorw.)   .
PBEN0002         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_002  Klantuitbreiding voor kenmerk BENGR (werknemersgroep)    .
PBEN0003         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_003  Klantuitbreiding voor kenmerk BSTAT (werknemersstatus)   .
PBEN0004         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_004  Klantuitbreiding voor kenmerk CSTV1 (kostengroep)      .
PBEN0005         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_005  Klantuitbreiding voor kenmerk CRDV1 (kredietgroep)     .
PBEN0006         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_006  Klantuitbreiding voor kenmerk ELIGR (toelaatbaarheidsgroep) .
PBEN0007         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_007  Klantuitbreiding voor kenmerk TRMTY (afsluitingssoort)   .
PBEN0008         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_008  Klantuitbreiding voor FORM CALC_BENEFIT_COST        .
PBEN0009         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_009  Klantuitbreiding voor FORM CALC_BENEFIT_CREDIT       .
PBEN0010         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_010  Klantuitbreiding voor FORM CALC_BENEFIT_SALARY       .
PBEN0011         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_011  Klantuitbreiding voor FORM CALC_COVERAGE_AMOUNT       .
PBEN0012         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_012  Klantuitbreiding voor FORM CALC_ELIG_DATE          .
PBEN0013         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_013  Klantuitbreiding voor FORM CALC_TERM_DATE          .
PBEN0014         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_014  Klantuitbreiding voor FORM GET_ER_CONTRIBUTION       .
PBEN0015         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_015  Klantuitbreiding voor FORM CHECK_ELIG_SERVICE        .
PBEN0016         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_016  Klantuitbreiding voor FORM CALC_PART_DATE          .
PBEN0017         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_017  Customer enhancement for feature EVTGR (adjustment grouping).
PBEN0018         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_018  Customer enhancement for feature COVGR (coverage grouping) .
PBEN0019         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_019  Customer enhancement for feature EECGR (EE contr. grouping) .
PBEN0020         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_020  Customer enhancement for feature ERCGR (ER contr. grouping) .
PBEN0022         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_022  Customer enhancement: function HR_BEN_GET_PROCESS_DATES   .
PBEN0023         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_023  Customer enhancement: function HR_BEN_CALC_CUTOFF_AGE    .
PBEN0024         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_024  Customer enhancement: function HR_BEN_CALC_CUTOFF_LOS    .
PBEN0025         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_025  Customer enhancement: fucntion HR_BEN_CALC_CUTOFF_SAL    .
PBEN0027         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_027  Customer Enhancement for Feature LDAYW (Last Day of Week)  .
PBEN0028         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_028  Customer Enhancement Function HR_BEN_CALC_BENEFIT_EE_CONTRIB.
PBEN0029         EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_029  Customer enhancement for feature RLPGR (dep./benef. group) .
PBEN0030         EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_030  Customer enhancement function: HR_BEN_CALC_LENGTH_OF_SERVICE.
PBEN0033         EXIT_SAPLHRBEN00IDOC_033   obssolete: Cust. enhanc. for funct. HR_BEN_GET_IDOC_EVENTS .
PBENUS01         EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_001  Customer enhancement for Years of service calculation (403b).
PBENUS02         EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_002  Customer enhancement for service date calculation (403b)  .
PC012001         EXIT_RPCSTBD0_001       HR-DST: user-exit voor loonbelastingsformulier RPCSTBD0   .
PC020001         EXIT_SAPLRPC0_001       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC020001         EXIT_SAPLRPC0_002       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC050001         EXIT_RPCJWNN0_001       PY-NL: User exit voor jaaropgave werknemer         .
PC050002         EXIT_RPLCBSN0_001       PY-NL: User exit voor CBS-bestand              .
PC050003         EXIT_RPCALCN0_001       PY-NL: User exits voor pensioenberekening in de afrekening .
PC050003         EXIT_RPCALCN0_002       PY-NL: User exits voor pensioenberekening in de afrekening .
PC050003         EXIT_RPCALCN0_003       PY-NL: User exits voor pensioenberekening in de afrekening .
PC060001         EXIT_RPLCRCF0_001       HRMS-France Exits CRC user                 .
PC060001         EXIT_RPLCRCF0_002       HRMS-France Exits CRC user                 .
PC060002         EXIT_SAPLHRPAYFRABS1_001   HRMS France  User Exits for Absence Handling        .
PC070001         EXIT_RPCYERKX_001       HR-CA: User Exit for Canadian Year-End Reporting      .
PC080001         EXIT_RPCALCG0_001       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC080001         EXIT_RPCEOYG0_001       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC080001         EXIT_SAPLHRG0_001       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC080001         EXIT_SAPLHRG3_001       Alleen relevant voor Zwitserland              .
PC080002         EXIT_RPCEDTG0_001       HR-GB: user exits outside the payroll driver        .
PC080003         EXIT_RPCALCG0_002       HR-GB: User exit for GB payroll - tax            .
PC120001         EXIT_RPCALCB0_001       Creatie van tabel daydetails in loonberekening België    .
PC120002         EXIT_RPDSIBB0_001       PY-BE: User-exits voor RSZ-tape               .
PC20AARG         EXIT_SAPLHR_NO_AA_REGISTER_001Customer exits for AA-registeret              .
PC20ERC         EXIT_SAPLHR_NO_ERC_001    Customer exits for ERC and tax reporting (Terminrapporten) .
PC20SSB1         EXIT_RPSSSBV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1         EXIT_RPSSSBV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1         EXIT_RPSSSBV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC270001         EXIT_HHKCALC0_001       HR-HK:User exit for YOS calculation             .
PC270002         EXIT_HHKCTXB0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002         EXIT_HHKCTXE0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002         EXIT_HHKCTXF0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002         EXIT_HHKCTXG0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270004         EXIT_HHKCTXB0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004         EXIT_HHKCTXE0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004         EXIT_HHKCTXF0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004         EXIT_HHKCTXG0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270005         EXIT_HHKCTXB0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005         EXIT_HHKCTXE0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005         EXIT_HHKCTXF0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005         EXIT_HHKCTXG0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PCA00001         EXIT_RCOPCA01_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_RCOPCA30_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_RCOPCA32_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_RCOPCA33_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_SAPLPC02_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_SAPLPC02_002       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_SAPLPC61_001       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00001         EXIT_SAPLPCRW_002       EC-PCA: Documentwijzigingen bij gegevensovername      .
PCA00002         EXIT_SAPLPC41_001       Profit-centeradministratie: Afleiding representatief artikel.
PCA00003         EXIT_SAPLPC41_002       Partnerprofit center bij externe leveringen afleiden    .
PCA00003         EXIT_SAPLPC41_003       Partnerprofit center bij externe leveringen afleiden    .
PCA00003         EXIT_SAPLPC45_002       Partnerprofit center bij externe leveringen afleiden    .
PCA00004         EXIT_SAPLPC32_002       Waarderingen controleren bij factuur met transferprijs   .
PCA00004         EXIT_SAPLPC32_003       Waarderingen controleren bij factuur met transferprijs   .
PCA00005         EXIT_SAPLPC32_004       Waarderingen controleren bij factuur met transferprijs   .
PCAAUTHO         EXIT_SAPLKEFP_001       Uitbreiding: bevoegdheidscontrole in EC-PCA         .
PCACRM01         EXIT_RKECRM_PCA_40_001    Vervanging profitcenter uit CRM-kenmerken          .
PCALM001         EXIT_SAPLHR_DK_PAYSLIP_001  HR-DK: Modification of parameters to PBS          .
PCASELEK         EXIT_SAPLPC08_001       CO-PCA: Selectiecondities bij gegevensovername       .
PCASELEK         EXIT_SAPLPC08_002       CO-PCA: Selectiecondities bij gegevensovername       .
PCASELEK         EXIT_SAPLPCRW_001       CO-PCA: Selectiecondities bij gegevensovername       .
PCASELEK         EXIT_SAPLPCRW_003       CO-PCA: Selectiecondities bij gegevensovername       .
PCATP001         EXIT_SAPLPC32_001       EC-PCA: User-exit voor bepaling van transferprijzen     .
PCCD0001         EXIT_SAPMC29C_001       Wijzigingsbeheer: klantvelden in de wijzigingsstam     .
PCCD0001         EXIT_SAPMC29C_002       Wijzigingsbeheer: klantvelden in de wijzigingsstam     .
PCCD0002         EXIT_SAPMC29C_003       Wijzigingsbeheer: controle van waarden van geldigheidssoort .
PCCD0003         EXIT_SAPMC29C_004       Wijzgingsbeheer: controle bij instellen van systeemstatus  .
PCCD0004         EXIT_SAPMC29C_005       Wijzgingsbeheer: controle voor opslaan van wijzigingsnummer .
PCCD0005         EXIT_SAPMC29C_006       Wijzgingsbeheer: controle na het beginscherm (scherm 100)  .
PCCD0006         EXIT_SAPLCCPR_001       Parametergeldigheid: Uitvoerstring voor geldigh. formateren .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_001    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_002    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_003    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_004    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_005    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_006    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_007    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_008    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_009    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001         EXIT_SAPLHRCLM00GEN_010    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_001  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_002  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_003  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_004  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_005  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002         EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_007  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCMP0001         EXIT_SAPLRHBS_001       Beloning - budget: budget initialiseren           .
PCMP0002         EXIT_SAPFHCMP_001       Beloningsmanagement: niet gebruiken (toelaatbaarheid)    .
PCMP0003         EXIT_SAPMHCM0_001       Beloningsmanagement: niet gebruiken (ingangsdatum)     .
PCMP0004         EXIT_SAPMHCM0_002       Beloningsmanagement: niet gebruiken (richtlijnen)      .
PCMP0005         EXIT_SAPLCMPEXITS_003     Beloningsmanagement: klantspecifieke richtlijnen      .
PCMP0006         EXIT_SAPLCMPEXITS_001     Beloningsmanagement: toelaatbaarheid bepalen        .
PCMP0007         EXIT_SAPLCMPEXITS_002     Beloningsmanagement: ingangsdatum aanpassingssoort     .
PCMP0008         EXIT_SAPLCMPEXITS_004     Beloningsmanagement: berekeningsvariant voor richtlijnen  .
PCMP0009         EXIT_SAPLCMPEXITS_005     Beloningsmanagement: berekeningsgrondslag          .
PCMP0010         EXIT_SAPLCMPEXITS_006     Beloningsmanagement: activeren van beloningsaanpassingen  .
PCOB0001         EXIT_RPUCOB02_001       Customer-specific COBRA letters               .
PCOB0001         EXIT_RPUCOB02_002       Customer-specific COBRA letters               .
PCOB0001         EXIT_RPUCOB02_003       Customer-specific COBRA letters               .
PCOB0004         EXIT_SAPLHRBENUSCOBRA_004   Customer enhancement for FM 'HR_BEN_COB_GET_TOTAL_COSTS'  .
PCPO0001         EXIT_RPCIPE00_001       Klantexits voor boeken van resultaten loon- en salarisafrek..
PCPO0001         EXIT_RPCIPE00_002       Klantexits voor boeken van resultaten loon- en salarisafrek..
PCPO0001         EXIT_RPCIPE00_003       Klantexits voor boeken van resultaten loon- en salarisafrek..
PCSD0001         EXIT_SAPLCSDI_001       Applicatieontwikkeling R/3: stuklijsten           .
PCSD0002         EXIT_SAPLCSDI_002       Stuklijsten: klantvelden in positie             .
PCSD0002         EXIT_SAPLCSDI_003       Stuklijsten: klantvelden in positie             .
PCSD0003         EXIT_SAPLCSDI_004       Stuklijsten: klantvelden in kop               .
PCSD0003         EXIT_SAPLCSDI_005       Stuklijsten: klantvelden in kop               .
PCSD0004         EXIT_RCS14001_001       Stuklijstvergelijking                    .
PCSD0004         EXIT_RCS14001_002       Stuklijstvergelijking                    .
PCSD0004         EXIT_RCS14001_003       Stuklijstvergelijking                    .
PCSD0004         EXIT_RCS14001_004       Stuklijstvergelijking                    .
PCSD0005         EXIT_SAPLCSDI_006       Stuklijsten: componentcontrole voor artikelposities     .
PCSD0006         EXIT_SAPMC29M_001       User-exit massawijzigingen                 .
PCSD0007         EXIT_SAPLCSDI_007       STKO-wijzigingen controleren                .
PCSD0008         EXIT_SAPLCSWB_001       WBS-stuklijst: klantspecifieke detaillering bij het creëren .
PCSD0009         EXIT_SAPLCSSO_001       Order- en projectstuklijst, URL-pagina bepalen       .
PCSD0010         EXIT_SAPLCSSO_002       Opdracht- en projectstuklijst, explosiedatum bepalen    .
PCSD0011         EXIT_SAPLCSSF_001       Op kennis gebas. orderstuklijst, parallelle update uitvoeren.
PCSD0012         EXIT_SAPLCSME_001       Klanten - artikelnummer/artikelsoort bij artikeluitwisseling.
PCSD0013         EXIT_SAPLCSSO_003       Klantspecifieke bewerking v.e. explosie voor stukl.browser .
PDCDOWN1         EXIT_SAPLPPC0_101       Extra voorwaarden PDC-download operatiegegevens controleren .
PF000001         EXIT_SAPLHRPFD00VSIP_001   HR-PF: User-exit verwerkingsbesturing            .
PF020001         EXIT_SAPLHRPFD02VSIP_001   HR-PF-CH: User Exit for Processing Control         .
PF050001         EXIT_SAPLHRPFD05VSIP_001   HR-PF-NL: User Exit Verarbeitungssteuerung         .
PIQFA          EXIT_SAPLHRPIQ00FABAPIS_001  Boekhouding studenten: interface v. syst. studiefinanciering.
PK020001         EXIT_SAPLRPCC_001       Klantexit verwerkingsbesturing "Pensioenfonds"       .
PK050001         EXIT_RPCPKIN0_001       HR-NL: User Exit GBA Interface               .
PK050001         EXIT_RPCPKIN0_002       HR-NL: User Exit GBA Interface               .
PLAT0001         EXIT_SAPLPLAT_001       Omschrijving wijzigen / infotext van een balk        .
PLNV0001         EXIT_RPLLONV0_001       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PLNV0001         EXIT_RPLLONV0_002       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PMMN0002         EXIT_SAPLRHB1_001       Formatiebeheer: uitbreiding menubesturing          .
PMMN0002         EXIT_SAPLRHBO_001       Formatiebeheer: uitbreiding menubesturing          .
PMMN0003         EXIT_SAPLRHBO_003       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Organisatie'     .
PMMN0004         EXIT_SAPLRHBO_004       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Organisatie'     .
PMMN0005         EXIT_SAPLRHBX_001       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Werknemer'      .
PMMN0006         EXIT_SAPLRHBX_002       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Werknemer'      .
PMMN0007         EXIT_SAPLRHBO_007       Formatiebeheer: uitbreiding extra informatie 'Organisatie' .
PMMN0008         EXIT_SAPLRHBX_003       Formatiebeheer: uitbreiding extra informatie 'Werknemer'  .
PMMN0009         EXIT_SAPLRHB1_002       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Begroting'      .
PMMN0010         EXIT_SAPLRHB1_003       Formatiebeheer: uitbreiding van menu 'Begroting'      .
PMMN0011         EXIT_SAPLRHB1_004       Formatiebeheer: uitbreiding van extra informatie 'Begroting'.
PMMN0012         EXIT_SAPLRHB7_5_001      Klantspecifieke uitbreiding financieringsassistent     .
PMMN0013         EXIT_SAPLRHBW_2_001      Klantspecifieke uitbreiding na afrekeningssimulatie     .
PMMN0014         EXIT_SAPLRHBW_2_002      Klantspecifieke uitbreiding na afrekeningssimulatie II   .
PO100406         EXIT_MP040600_000       HR-PSG: Enhancement of pension information procedure    .
POUT0001         EXIT_SAPLPOUT_001       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
PPAPO002         EXIT_SAPLCOXR_001       Publiceren van APO-gegevens bij doorgifte van APO naar R/3 .
PPAPO003         EXIT_SAPLCOVA_002       Prod.order R/3-"APO: contr. of operat. voor APO relevant is .
PPAPO004         EXIT_SAPLCOXT_001       Omzetten planorder uit APO: nieuwe stuklijstexplosie?    .
PPAPO005         EXIT_SAPLCOIA_001       Uitbreidingen AOB's in procesorder bij overboeking naar APO .
PPAPO006         EXIT_SAPLCOIA_002       Beëinvloeding initiële verzorging productieorders      .
PPAPO007         EXIT_SAPLCOXA_001       Vervanging X-velden voor productieorders APO -" R/3     .
PPAPO007         EXIT_SAPLCOXA_002       Vervanging X-velden voor productieorders APO -" R/3     .
PPAPO007         EXIT_SAPLCOXA_003       Vervanging X-velden voor productieorders APO -" R/3     .
PPAPO007         EXIT_SAPLCOXA_004       Vervanging X-velden voor productieorders APO -" R/3     .
PPAPO008         EXIT_SAPLCOXT_002       Overruling ordersoort voor planorderconversie        .
PPAPO009         EXIT_SAPLCOS6_001       Klant bestaat voor toevoegen componenten en posities    .
PPAPO009         EXIT_SAPLCOS6_002       Klant bestaat voor toevoegen componenten en posities    .
PPAPO010         EXIT_SAPLCOVA_005       Componenten uit hoeveelheidspropagatie filteren       .
PPAPO011         EXIT_SAPLCOVA_006       Prestatiegerelateerde restduuraanpassing          .
PPCO0001         EXIT_SAPLCOBT_001       Applicatie-ontwikkeling PP-orders              .
PPCO0002         EXIT_SAPLCORE_001       Controle-exit bij plaatsen verwijdermarkering/verwijderteken.
PPCO0002         EXIT_SAPLCORE_002       Controle-exit bij plaatsen verwijdermarkering/verwijderteken.
PPCO0002         EXIT_SAPLCORE_003       Controle-exit bij plaatsen verwijdermarkering/verwijderteken.
PPCO0002         EXIT_SAPLCORO_001       Controle-exit bij plaatsen verwijdermarkering/verwijderteken.
PPCO0002         EXIT_SAPLCORO_002       Controle-exit bij plaatsen verwijdermarkering/verwijderteken.
PPCO0003         EXIT_SAPLCOEXT_001      Controle-exit voor orderwijzigingen vanuit klantorder    .
PPCO0004         EXIT_SAPLCORE_004       Sorteer- en bewerkinsexit massa-bewerking orders      .
PPCO0005         EXIT_SAPLCOSD_001       Magazijnlocatie/backflushing bij creëren order       .
PPCO0006         EXIT_SAPLCOZF_003       Uitbreiding van voorstelwaarden in orderkop         .
PPCO0007         EXIT_SAPLCOZV_001       Exit bij opslaan productie-order              .
PPCO0008         EXIT_SAPLCOMK_006       Uitbreiding bij toevoegen en wijzigen van componenten    .
PPCO0009         EXIT_SAPLCOSF_001       Uitbreiding van goederenontvangst voor procesproductie-order.
PPCO0010         EXIT_SAPLCOCOM10_001     Uitbreiding bij productie op klantorder - hoevh.eenheid   .
PPCO0012         EXIT_SAPLCOKO1_001      Productie-order: gegevens orderkop weergeven/wijzigen    .
PPCO0012         EXIT_SAPLCOKO1_002      Productie-order: gegevens orderkop weergeven/wijzigen    .
PPCO0013         EXIT_SAPLCOMK_008       Prioriteiten van selectiecriteria voor chargebepaling wijz. .
PPCO0014         EXIT_SAPLNWDB_001       Selectie procesorders bij externe toewijzingsrelaties    .
PPCO0015         EXIT_SAPLCOSD_002       Extra controle voor documentkoppelingen uit stuklijsten   .
PPCO0016         EXIT_SAPLCODM_001       Extra controle voor documentkoppelingen uit stamgegevens  .
PPCO0017         EXIT_SAPLCODD_001       Extra controle dialoogverwerking van documentkoppelingen  .
PPCO0018         EXIT_SAPLCOKO1_004      Wijzigingen van kop productie-order controleren       .
PPCO0019         EXIT_SAPLCOVG_001       Wijzigingen van orderoperaties controleren         .
PPCO0020         EXIT_SAPLCOKO_005       Procesorder: weergeven/wijzigen gegevens orderkop      .
PPCO0020         EXIT_SAPLCOKO_006       Procesorder: weergeven/wijzigen gegevens orderkop      .
PPCO0021         EXIT_SAPLCOZR_003       Vrijgavebesturing bij automatische chargebepaling      .
PPCO0022         EXIT_SAPLCOTX_001       Productie-instructies bepalen                .
PPCO0023         EXIT_SAPLCOMK_014       Controles wijzigingen van ordercomponenten         .
PPCP0001         EXIT_SAPLRHPF_001       P.kostenplanning: aanvullende kostenbestanddelen v. persoon .
PPEACT01         EXIT_SAPLPVSUIACT_001     Klantvelden in modus D                   .
PPEACT01         EXIT_SAPLPVSUIACT_002     Klantvelden in modus D                   .
PPECMP01         EXIT_SAPLPVSUICMP_001     Klantvelden CMP-knooppunten                 .
PPECMP01         EXIT_SAPLPVSUICMP_003     Klantvelden CMP-knooppunten                 .
PPECMP02         EXIT_SAPLPVSUICMP_002     Klantvelden CMP-variant                   .
PPECMP02         EXIT_SAPLPVSUICMP_004     Klantvelden CMP-variant                   .
PPEGEN01         EXIT_SAPLPPEUIGEN_001     Klantvelden alg. engineering-knooppunten          .
PPEGEN01         EXIT_SAPLPPEUIGEN_002     Klantvelden alg. engineering-knooppunten          .
PPEMPA01         EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_001   MPA-klantuitbreiding                    .
PPEMPA01         EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_002   MPA-klantuitbreiding                    .
PPEMPA01         EXIT_/ISDFPS/MPAGUI2_001   MPA-klantuitbreiding                    .
PPEMPO01         EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_001 Klantuitbreiding materiaalplanningsobject          .
PPEMPO01         EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_002 Klantuitbreiding materiaalplanningsobject          .
PPEMPO02         EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_003 Klantuitbreiding model                   .
PPEMPO02         EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_004 Klantuitbreiding model                   .
PPERES01         EXIT_SAPLPPEUIRES_001     Klantvelden RES-knooppunt                  .
PPERES01         EXIT_SAPLPPEUIRES_002     Klantvelden RES-knooppunt                  .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_001       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_002       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_003       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_004       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_005       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_006       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_007       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_008       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_009       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRQ_BAPI         EXIT_SAPL2021_010       USER-exits: Payment Request BAPI's             .
PRSM0001         EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_001   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PRSM0001         EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_002   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PSCVL001         EXIT_SAPL0DEPSC_001      PSC Enhancements                      .
PTIM2001         EXIT_MP200000_001       Tijdregistratie: default-waarden doorbelasting van kosten  .
PTIM2002         EXIT_MP200000_002       Tijdregistratie: default-waarden kostentoewijzing      .
PTIM2003         EXIT_MP200000_003       Tijdregistratie: default-waarden diensten door derden    .
PTIM2004         EXIT_MP200000_004       Tijdregistratie: controle doorbelasting van kosten     .
PTIM2005         EXIT_MP200000_005       Tijdregistratie weekinvoer: aan/-afwezigh.soort voorstellen .
PTIM2006         EXIT_MP200000_006       Tijdregistratie weekinvoer: complete controle        .
PTIM2007         EXIT_SAPLPTWS_001       Genereren van maandelijks rooster              .
PTIMTMW         EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_001  Klantspecifieke velden in tabel controls van TMW      .
PTIMTMW         EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_002  Klantspecifieke velden in tabel controls van TMW      .
PTLRPIF         EXIT_SAPLPTLM_001       Interface HR/PT-APO/LRP                   .
PTLRPIF         EXIT_SAPLPTLM_002       Interface HR/PT-APO/LRP                   .
PTRM0001         EXIT_SAPLPTRM_001       User-exit voor key-kolom in REM-planbord          .
PTWAO001         EXIT_SAPLPTWAO_TIMELEV_001  MiniApp urenvergelijking/prestatielooncontrole       .
PTWAOSAL         EXIT_SAPLPTWAO_BALANCES_001  Klantspecifiek infoveld                   .
QAAT0001         EXIT_SAPLQAAT_002       Controlesoorten afwijkend van variant 01 bepalen      .
QAAT0001         EXIT_SAPLQMHU_001       Controlesoorten afwijkend van variant 01 bepalen      .
QAAT0001         EXIT_SAPLQPL1_005       Controlesoorten afwijkend van variant 01 bepalen      .
QAAT0002         EXIT_SAPLQAAT_003       Besturing afgiftepartijen/goederenontvangst         .
QAPO0001         EXIT_SAPLQAPO_001       Doorgifte controlepartij aan APO: init. verz./CCR-tool   .
QAPO0002         EXIT_SAPLQAPO_002       Doorgifte controlepartij aan APO: wijziging CIF-R/3-gegevens.
QAPO0003         EXIT_SAPLQAPO_003       Doorg. controlepartij aan APO: wijz. tijden in CIF-R/3-form..
QAPP0001         EXIT_SAPLQAPP_001       Klantfunctie QAPP1 (controlepunt creëren)          .
QAPP0002         EXIT_SAPLQAPP_002       Klantfunctie QAPP 2 (controlepunt en andere geg. creëren)  .
QAPP0003         EXIT_SAPLQAPP_003       Klantfunctie QAPP 3 (IDI: controlepunt en andere gegevens) .
QAPP0004         EXIT_SAPLQAPP_004       Klant-exit 4 voor afwikkeling contr.pnt.(voorstel deelpart.).
QAPP0005         EXIT_SAPLQAPP_005       Deelpartij creëren                     .
QAPP0006         EXIT_SAPLQAPP_006       User-functietoetsoproep 001 (CTRL-F11) en terugmeldteken  .
QAPP0006         EXIT_SAPLQAPP_008       User-functietoetsoproep 001 (CTRL-F11) en terugmeldteken  .
QAPP0007         EXIT_SAPLQAPP_007       User-functietoetsoproep 002 (CTRL-F12)           .
QBCK0001         EXIT_SAPLQBCK_001       Uitbreidingen functiebouwstenengroep QBCK          .
QBCK0002         EXIT_SAPLQBCK_002       Uitgebreide controle bij verwerving             .
QBCK0003         EXIT_SAPLQBCK_003       Uitgebreide kwaliteitscontrole bij goederenontvangst    .
QC100001         EXIT_SAPLQC10_001       QM attesten: user-exit voor lijst van gebruikte charges   .
QC100002         EXIT_SAPLQC10_002       QM attesten: eigen initialiseringsmogelijkheid klant    .
QC100003         EXIT_SAPLQC10_003       QM attesten: voor en na oproep van attestreferentiebepaling .
QC100003         EXIT_SAPLQC10_005       QM attesten: voor en na oproep van attestreferentiebepaling .
QC100004         EXIT_SAPLQC10_004       QM attesten: user-exit voor oproep van formulierafdruk   .
QC100006         EXIT_SAPLQC10_006       QM attesten: user-exit na selectie van leveringsgegevens  .
QC100007         EXIT_SAPLQC10_007       User-exit voor wijziging van attestreferentiekenmerken   .
QC100008         EXIT_SAPLQC10_008       QM-attesten: user-exit voor wijziging van klantnummer    .
QCE10001         EXIT_SAPLQCE1_001       Uitbreidingsbouwstenen: elektronische verzending kwal.attest.
QCE10001         EXIT_SAPLQCE1_002       Uitbreidingsbouwstenen: elektronische verzending kwal.attest.
QCE10001         EXIT_SAPLQCE1_003       Uitbreidingsbouwstenen: elektronische verzending kwal.attest.
QCE10001         EXIT_SAPLQCE1_004       Uitbreidingsbouwstenen: elektronische verzending kwal.attest.
QCE10002         EXIT_SAPLQCE1_005       Kwaliteitsattest: uitbreiding van IDoc-type QALITY02    .
QCE10002         EXIT_SAPLQCE1_006       Kwaliteitsattest: uitbreiding van IDoc-type QALITY02    .
QCE10002         EXIT_SAPLQCE1_007       Kwaliteitsattest: uitbreiding van IDoc-type QALITY02    .
QCE10003         EXIT_SAPLQCE1_008       QM: Kwal.gegevensovername van elektr. attest in contr.partij.
QCE10003         EXIT_SAPLQCE1_009       QM: Kwal.gegevensovername van elektr. attest in contr.partij.
QCE10003         EXIT_SAPLQCE1_010       QM: Kwal.gegevensovername van elektr. attest in contr.partij.
QCE10003         EXIT_SAPLQCE1_011       QM: Kwal.gegevensovername van elektr. attest in contr.partij.
QCE10003         EXIT_SAPLQCE1_012       QM: Kwal.gegevensovername van elektr. attest in contr.partij.
QCPA0001         EXIT_SAPMQCPA_001       Attesten: best.geg. van ref.attest-kenmerk invullen     .
QCPA0002         EXIT_RQCAAP00_002       Attesten: criteria beperking selectie contr.-/deelpartij  .
QCPA0002         EXIT_RQCAAP02_002       Attesten: criteria beperking selectie contr.-/deelpartij  .
QCPA0002         EXIT_SAPLQC07_002       Attesten: criteria beperking selectie contr.-/deelpartij  .
QCPA0002         EXIT_SAPMQCPA_002       Attesten: criteria beperking selectie contr.-/deelpartij  .
QCPA0003         EXIT_RQCAAP00_001       Attesten: nieuwe velden voor bepaling ref.attest vullen   .
QCPA0003         EXIT_RQCAAP01_001       Attesten: nieuwe velden voor bepaling ref.attest vullen   .
QCPA0003         EXIT_RQCAAP02_001       Attesten: nieuwe velden voor bepaling ref.attest vullen   .
QCPA0003         EXIT_SAPLQC07_001       Attesten: nieuwe velden voor bepaling ref.attest vullen   .
QCPA0004         EXIT_SAPMQCPA_004       QM menu attestreferentie functiecode +US4          .
QCPA0005         EXIT_SAPMQCPA_005       QM attestreferentie menu bewerken functiecode +US5     .
QCPA0006         EXIT_SAPMQCPA_006       QM attestreferentie menu omgeving functiecode +US6     .
QCPA0007         EXIT_SAPMQCPA_003       QM attesten: kenmerken in attestreferentie opnemen     .
QCPA0008         EXIT_SAPMQCPA_007       QM attestreferentie: subscreen kopgegevens         .
QCPA0008         EXIT_SAPMQCPA_008       QM attestreferentie: subscreen kopgegevens         .
QCPR1001         EXIT_RQCPRM10_001       QM: GO-attesten: vóór verzending van herinnering attest   .
QCWA0001         EXIT_SAPLQC07_003       QM Kwaliteitsattesten op World Wide Web           .
QCWA0001         EXIT_SAPLQC07_004       QM Kwaliteitsattesten op World Wide Web           .
QCWA0001         EXIT_SAPLQC07_005       QM Kwaliteitsattesten op World Wide Web           .
QDSE0001         EXIT_SAPLQDQL_001       Uitbreiding voor beïnvloeding van de kwaliteitssituatie   .
QDSE0001         EXIT_SAPLQDQV_001       Uitbreiding voor beïnvloeding van de kwaliteitssituatie   .
QDSE0001         EXIT_SAPMQDQL_001       Uitbreiding voor beïnvloeding van de kwaliteitssituatie   .
QDSE0002         EXIT_SAPLQDQV_002       Huidig controleniveau beïnvloeden voor steekproefbepaling  .
QDSE0003         EXIT_SAPLQDQV_003       Beïnvl. onderschepp.-contr.niv. bij autom. aanmaak kwal.sit..
QEEM0002         EXIT_SAPLQEEM_002       User-exit extra functies na inlezen controlekenmerken    .
QEEM0003         EXIT_SAPLQEEM_003       User-exit extra functies na waardering controlekenmerken  .
QEEM0004         EXIT_SAPLQEEM_004       User-exit extra functies na waardering deelsteekproeven   .
QEEM0006         EXIT_SAPLQEEM_006       user-exit extrafuncties na afsluiten controlekenmerken   .
QEEM0007         EXIT_SAPLQEEM_007       User-exit extra functies na afsluiten deelsteekproeven   .
QEEM0011         EXIT_SAPLQEEM_011       User-exit extra functies vóór waardering contr.kenmerken  .
QEEM0012         EXIT_SAPLQEEM_012       User-exit extra functies vóór waardering deelsteekproeven  .
QEEM0015         EXIT_SAPLQEEM_015       User-exit extra functies na invoer afz. resultaten     .
QEEM0020         EXIT_SAPLQEEM_020       User-exit extra functies na invoer controleur        .
QEEM0020         EXIT_SAPMQEEA_020       User-exit extra functies na invoer controleur        .
QEEM0021         EXIT_SAPLQEEM_021       User-exit extra functies voor user-knop + US1        .
QEEM0021         EXIT_SAPLQEEM_025       User-exit extra functies voor user-knop + US1        .
QEEM0022         EXIT_SAPLQEEM_022       User-exit extra functies voor user-knop + US2        .
QEEM0022         EXIT_SAPLQEEM_026       User-exit extra functies voor user-knop + US2        .
QEEM0023         EXIT_SAPLQEEM_023       User-exit extra functies voor user-knop + US3        .
QEEM0023         EXIT_SAPLQEEM_027       User-exit extra functies voor user-knop + US3        .
QEEM0024         EXIT_SAPLQEEM_024       User-exit extra functies voor user-knop + US4        .
QEEM0024         EXIT_SAPLQEEM_028       User-exit extra functies voor user-knop + US4        .
QEEM0029         EXIT_SAPLQEEM_029       User-exit voor subscherm kenmerkoverzicht          .
QEEM0030         EXIT_SAPLQEEM_030       User-exit voor subscherm kenmerkdetailscherm        .
QEEM0031         EXIT_SAPLQEEM_031       User-exit oor opbouw van een tabel met externe nummers   .
QEEM0032         EXIT_SAPLQEEM_032       Weergave kenmerktekst in aanmeldtaal            .
QEEV0001         EXIT_SAPLQEEV_001       Uitbreiding NA aanmaak van de referentietabellen      .
QEEV0002         EXIT_SAPLQEEV_002       User-exit aanleggen kenmerkwaarden contr.part. vóór dynam. .
QEEV0003         EXIT_SAPLQEEV_003       Bepaling ordersoort voor afdruk               .
QEEV0003         EXIT_SAPLQEEV_004       Bepaling ordersoort voor afdruk               .
QEEV0003         EXIT_SAPLQPRP_001       Bepaling ordersoort voor afdruk               .
QEVA0001         EXIT_SAPMQEVA_001       Uitbreiding hoeveelhedenboeking voor gebruiksbeslissing   .
QEVA0002         EXIT_SAPMQEVA_002       Berekening uitvalaandeel aan controlepartij         .
QEVA0003         EXIT_SAPMQEVA_003       Berekening 'volgende controledatum' voor charge       .
QEVA0004         EXIT_SAPMQEVA_004       Exit voor wijziging van informatieregel in GB-kop      .
QEVA0005         EXIT_SAPMQEVA_005       User-subscreen voor weergave extra gegevens bij GB     .
QEVA0006         EXIT_SAPMQEVA_006       Start van GB-transacties                  .
QEVA0007         EXIT_SAPMQEVA_007       GB: Besturing commentaarplicht / voorstelwaarden lange tekst.
QEVA0008         EXIT_SAPMQEVA_008       GB: Klantfunctietoets, b.v. voor terugname van gebr.besl.  .
QEVA0009         EXIT_SAPMQEVA_009       GB: Definitie vooraf v. hoevh. voor boeking "aan steekproef".
QEVA0010         EXIT_SAPMQEVA_010       Gebruiksbeslissing: controle gebruiksbeslissing       .
QIRF0021         EXIT_SAPLQIRF_021       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - vóór verwerking        .
QIRF0022         EXIT_SAPLQIRF_022       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - na verwerking         .
QIRF0051         EXIT_SAPLQIRF_051       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - vóór verwerking        .
QIRF0052         EXIT_SAPLQIRF_052       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - na verwerking         .
QIRF0101         EXIT_SAPLQIRF_101       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - vóór verwerking         .
QIRF0102         EXIT_SAPLQIRF_102       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - na boeking            .
QIRF0111         EXIT_SAPLQIRF_111       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - vóór verwerking          .
QIRF0112         EXIT_SAPLQIRF_112       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - na boeking             .
QIRF0121         EXIT_SAPLQIRF_121       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - vóór verwerking          .
QIRF0122         EXIT_SAPLQIRF_122       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - na boeking            .
QIRF0131         EXIT_SAPLQIRF_131       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - vóór verwerking         .
QIRF0132         EXIT_SAPLQIRF_132       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - na boeking            .
QIRF0141         EXIT_SAPLQIRF_141       QIRF_GET_USAGE_DECISION - vóór verwerking          .
QIRF0142         EXIT_SAPLQIRF_142       QIRF_GET_USAGE_DECISION - na boeking            .
QIRF0171         EXIT_SAPLQIRF_171       QIRF_GET_INSP_POINT - vóór verwerking            .
QIRF0172         EXIT_SAPLQIRF_172       QIRF_GET_INSP_POINT - na boeking              .
QIST0002         EXIT_SAPLQIST_002       Generering MATERIAL_DATA voor QM-STI-interface       .
QIST0003         EXIT_SAPLQIST_003       Generering VENDOR_DATA voor QM-STI-interface        .
QIST0004         EXIT_SAPLQIST_004       Generering CHARACTERISTIC_HEADER voor QM-STI-interface   .
QIST0005         EXIT_SAPLQIST_005       Generering CHARACTERISTIC_QUANTITATIVE voor QM-STI     .
QIST0007         EXIT_SAPLQIST_007       Generering SAMPLE_HEADER voor QM-STI-interface       .
QIST0008         EXIT_SAPLQIST_008       Generering RESULTS_ADDITIONAL_DATA voor QM-STI       .
QIST0009         EXIT_SAPLQIST_009       Generering RESULTS_QUANTITATIVE voor QM-STI-interface    .
QIST0010         EXIT_SAPLQIST_001       Generering REPORT_HEADER voor QM-STI-interface       .
QIST0011         EXIT_SAPLQIST_010       Generering METHOD_DATA voor QM-STI interface        .
QLCO0001         EXIT_SAPLQLCO_001       QM:Alternatief kostenverslag uit gebruiksbeslissing oproepen.
QLCO0002         EXIT_SAPLQLCO_002       QM: invoer controlekosten: voorstelwaarden terugmeldgegevens.
QLIB0001         EXIT_SAPLQLIB_001       QM: Leverancierbeoordeling                 .
QLIB0001         EXIT_SAPLQLIB_002       QM: Leverancierbeoordeling                 .
QLIB0002         EXIT_SAPLQLIB_003       Reclamatiecijfer voor leverancierbeoordeling bepalen    .
QLIB0002         EXIT_SAPLQLIB_004       Reclamatiecijfer voor leverancierbeoordeling bepalen    .
QMCF0001         EXIT_SAPLQMCF_001       Lezen van waarden uit artikelspecificatie/configuratie   .
QMSB0001         EXIT_SAPMQSBA_001       Klantfunctie na inlezen controlecatalogusgegevens      .
QMSB0001         EXIT_SAPMQSBA_002       Klantfunctie na inlezen controlecatalogusgegevens      .
QMSC0001         EXIT_SAPMQSCA_002       Klantfunctie na inlezen controlemethodegegevens       .
QMSC0002         EXIT_SAPMQSCA_003       Klantfunctie bij invoeren zoekveld in controlemethode    .
QMSC0003         EXIT_SAPMQSCA_004       Klantfunctie na opslaan van de controlemethodegegevens   .
QMSD0001         EXIT_SAPMQSDA_002       Klantfunctie na inlezen gegevens stamcontrolekenmerken   .
QMSD0002         EXIT_SAPMQSDA_003       Klantfunctie bij invoer van zoekveld in stamkenmerk     .
QMSD0003         EXIT_SAPMQSDA_004       Klantfunctie na opslaan gegevens stamcontrolekenmerken   .
QMSP0001         EXIT_SAPLQMSP_001       Lezen waarden van een specificatie             .
QMSP0002         EXIT_SAPLQMSP_002       Doorgifte kenmerkresultaten aan classificatie        .
QMSP0003         EXIT_SAPLQMSP_003       Na de chargewaardering door QM               .
QPAA0001         EXIT_SAPLCQBM_001       Uitbreidingen formulecontrole/bewerking           .
QPAA0001         EXIT_SAPLCQCL_002       Uitbreidingen formulecontrole/bewerking           .
QPAA0001         EXIT_SAPLQEEM_001       Uitbreidingen formulecontrole/bewerking           .
QPAA0001         EXIT_SAPLQPAA_001       Uitbreidingen formulecontrole/bewerking           .
QPAA0002         EXIT_SAPLCQCL_001       Klant-exit infovelden                    .
QPAA0002         EXIT_SAPLQPAA_002       Klant-exit infovelden                    .
QPAA0002         EXIT_SAPMQSCA_001       Klant-exit infovelden                    .
QPAA0002         EXIT_SAPMQSDA_001       Klant-exit infovelden                    .
QPAA0003         EXIT_SAPLQPAA_003       Extra (bevoegdheids)controle in plan(controlekenmerken)   .
QPAA0004         EXIT_SAPLCQBM_002       Uitbreiding voor overname van stamcontr.kenmerken in plannen.
QPAA0004         EXIT_SAPMQPDA_001       Uitbreiding voor overname van stamcontr.kenmerken in plannen.
QPAA0005         EXIT_SAPLQPAA_004       Deactivering van functies bij verzorging controlekenmerken .
QPAA0006         EXIT_SAPLQPAA_005       Extra consistentiecontroles controlekenmerken        .
QPAP0001         EXIT_SAPLQPAP_001       Uitbreiding plan lezen                   .
QPAP0002         EXIT_SAPLCZCL_001       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLCZDI_001       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLCZDI_002       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLCZDI_003       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLCZOV_001       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLQPAP_002       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0002         EXIT_SAPLQPL1_001       Uitbreiding voor artikel/plantoewijzing, planselectie    .
QPAP0003         EXIT_SAPLCQBM_003       Omrekening steekproefhoeveelheidseenheid in artikelhoeveelh..
QPAP0003         EXIT_SAPLCQCL_003       Omrekening steekproefhoeveelheidseenheid in artikelhoeveelh..
QPAP0003         EXIT_SAPLQPAP_003       Omrekening steekproefhoeveelheidseenheid in artikelhoeveelh..
QPGR0020         EXIT_SAPLQPGR_021       Klant-exit extensieparameters ALE-interface codegroep    .
QPGR0020         EXIT_SAPLQPGR_022       Klant-exit extensieparameters ALE-interface codegroep    .
QPL10001         EXIT_SAPLQPL1_002       QM: contr.partijgenerering - bewerk. werkgebied bij creëren .
QPL10003         EXIT_SAPLQPL1_003       Steekproefberekening voor controlepartij zonder plan    .
QPL10004         EXIT_SAPLQPL1_004       User-subscreen voor weergave extra geg. in contr.partij   .
QPL10004         EXIT_SAPLQPL1_006       User-subscreen voor weergave extra geg. in contr.partij   .
QPL10007         EXIT_SAPLQPL1_007       QM: Aanmaken controlepartij - QM-ordersoort wijzigen    .
QPMK0001         EXIT_SAPLQPMK_001       Modificatie van stamcontrolekenmerkgegevens bij het creëren .
QPMK0002         EXIT_SAPLQPMK_002       Klant-exit: stamcontrolekenmerkversie wijzigen       .
QPMK0003         EXIT_SAPLQPMK_003       Klant-exit: stamcontrolekenmerkversie verwijderen      .
QPMK0004         EXIT_SAPLQPMK_004       Klant-exit: geldigheidsstatus stamcontrolekenmerk verwijd. .
QPMK0010         EXIT_SAPLQPMK_010       Klant-exit: ontvangstsystemen ALE-verdeling stamcontr.kenm. .
QPMK0020         EXIT_SAPLQPMK_021       Klant-exit: ALE-verdeling stamcontrolekenmerk        .
QPMK0020         EXIT_SAPLQPMK_022       Klant-exit: ALE-verdeling stamcontrolekenmerk        .
QPRS0001         EXIT_SAPLQPRS_001       Fhysieke steekproef: definitie voor klant - functiecodes  .
QPRS0001         EXIT_SAPLQPRS_002       Fhysieke steekproef: definitie voor klant - functiecodes  .
QPRS0001         EXIT_SAPLQPRS_003       Fhysieke steekproef: definitie voor klant - functiecodes  .
QPRS0002         EXIT_SAPLQPRS_004       Nummertoekenning steekproefgegevensrecord          .
QPRS0003         EXIT_SAPLQPRS_005       Subscreen in steekpr.stam voor weerg./wijz. extra geg.   .
QPRS0003         EXIT_SAPLQPRS_007       Subscreen in steekpr.stam voor weerg./wijz. extra geg.   .
QPRS0004         EXIT_SAPLQPRS_006       Instellingen voor handmatig creëren van steekproeven    .
QPRS0005         EXIT_SAPLQPRS_008       Verzorging van klant-include-velden bij automatische aanmaak.
QPSD0001         EXIT_SAPLQPSD_001       Methodelijst bij lezen kenmerkversie: ja/nee        .
QQMA0001         EXIT_SAPMIWO0_008       QM/PM/CS: User-subscreen voor meldingskop          .
QQMA0001         EXIT_SAPMIWO0_009       QM/PM/CS: User-subscreen voor meldingskop          .
QQMA0002         EXIT_SAPLQAUT_001       QM: Bevoegdheidscontrole bij start van de meldingstransactie.
QQMA0003         EXIT_SAPMIWO0_004       QM: Functie "Gebruikersgegevens" in menu "Springen"     .
QQMA0004         EXIT_SAPMIWO0_005       QM: Functie "User gegevens" in menu "Springen -" Positie"  .
QQMA0005         EXIT_SAPMIWO0_006       QM: Controle van statuswissel op toelaatbaarheid      .
QQMA0006         EXIT_SAPMIWO0_007       QM: Automatisch bepaling maatregel voor kwaliteitsmeldingen .
QQMA0007         EXIT_SAPMIWO0_001       QM: Default-waarden bij toevoegen van een melding      .
QQMA0008         EXIT_SAPMIWO0_010       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra geg. voor meldingspos. .
QQMA0008         EXIT_SAPMIWO0_011       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra geg. voor meldingspos. .
QQMA0009         EXIT_SAPMIWO0_012       QM: Voorstelwaarden QM-orderparameters invoeren       .
QQMA0010         EXIT_SAPMIWO0_013       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor oorzaak  .
QQMA0010         EXIT_SAPMIWO0_014       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor oorzaak  .
QQMA0011         EXIT_SAPMIWO0_015       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor maatregel .
QQMA0011         EXIT_SAPMIWO0_016       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor maatregel .
QQMA0012         EXIT_SAPMIWO0_017       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor actie   .
QQMA0012         EXIT_SAPMIWO0_018       QM/PM/CS: User-subscreen voor extra gegevens voor actie   .
QQMA0013         EXIT_SAPMIWO0_019       qm: Voorstelwaarden bij toevoegen van een maatregel     .
QQMA0014         EXIT_SAPMIWO0_020       QM/PM/CS: Controles voor opslaan van een melding      .
QQMA0015         EXIT_SAPLIQS0_002       QM/PM/CS: User-exit voor oproepen invoerhulp voor catalogus .
QQMA0016         EXIT_SAPLIQS0_003       QM/PM/CS: Functie 'Gebr.geg.' menu 'Ga naar --" Maatregel' .
QQMA0016         EXIT_SAPLIQS0_008       QM/PM/CS: Functie 'Gebr.geg.' menu 'Ga naar --" Maatregel' .
QQMA0017         EXIT_SAPLIQS0_004       QM/PM/CS: Functie 'Gebr.geg.' menu 'Ga naar --" Acties'   .
QQMA0017         EXIT_SAPLIQS0_009       QM/PM/CS: Functie 'Gebr.geg.' menu 'Ga naar --" Acties'   .
QQMA0018         EXIT_SAPLIQS0_005       QM/PM/CS: Termijnbezetting na invoer van de prioriteit   .
QQMA0019         EXIT_SAPLIQS0_006       QM/PM/CS: Defaultpartner bij toevoegen van een melding   .
QQMA0020         EXIT_SAPLIQS0_007       QM: Bepaling van stuklijstgebruik bij de stuklijstoplossing .
QQMA0021         EXIT_SAPLIQS0_010       QM/PM/CS: Funktie "Gebruikersgegevens" in menu "Ga naar"  .
QQMA0021         EXIT_SAPLIQS0_011       QM/PM/CS: Funktie "Gebruikersgegevens" in menu "Ga naar"  .
QQMA0022         EXIT_SAPLIQS0_012       QM/PM/CS: Funktie "Gebr.geg." in menu "Ga naar -" oorzaak" .
QQMA0022         EXIT_SAPLIQS0_013       QM/PM/CS: Funktie "Gebr.geg." in menu "Ga naar -" oorzaak" .
QQMA0023         EXIT_SAPLIQS0_014       QM/PM/CS: Funktie 'Gebr.geg.' in menu 'Ga naar --" positie' .
QQMA0023         EXIT_SAPLIQS0_015       QM/PM/CS: Funktie 'Gebr.geg.' in menu 'Ga naar --" positie' .
QQMA0024         EXIT_SAPLIQS0_016       QM/PM/CS: Functiecodes in GUI deactiveren          .
QQMA0025         EXIT_SAPLIQS0_017       PM/CS: Defaultwaarden bij toevoegen van een melding     .
QQMA0026         EXIT_SAPLIBER_001       PM/CS: Bevoegdh.controle bij beginscherm in meld.transactie .
QQMA0027         EXIT_SAPMIWO0_021       PM/CS: Voorstelwaarden bij toevoegen van een maatregel   .
QQMA0028         EXIT_SAPLCORU_S_001      QM: Melding creëren uit terugmelding van productie-order  .
QQMA0029         EXIT_SAPLIQS0_018       QM/PM/SM: Andere meldingssoort               .
QQMA0029         EXIT_SAPLIQS0_019       QM/PM/SM: Andere meldingssoort               .
QQMA0030         EXIT_SAPLIQS0_020       Controle statuswissel op toelaatbaarheid          .
QREO0001         EXIT_SAPFQREO_001       Resident-tijdvakken in archivering QM-bewegingsgegevens   .
QREO0001         EXIT_SAPFQREO_002       Resident-tijdvakken in archivering QM-bewegingsgegevens   .
QSMT0001         EXIT_SAPLQSMT_001       Modificatie van controlemethodegegevens bij het creëren   .
QSMT0002         EXIT_SAPLQSMT_002       Gegevensmodificatie bij wijzigen van een contr.meth.versie .
QSMT0003         EXIT_SAPLQSMT_003       Geg.modificatie bij het verwijderen v. een contr.meth.versie.
QSMT0004         EXIT_SAPLQSMT_004       Geg.modificatie verwijderen geldigheidsstatus contr.meth.  .
QSMT0010         EXIT_SAPLQSMT_010       Klant-exit ontvangstsystemen ALE verdeling controlemethode .
QSMT0020         EXIT_SAPLQSMT_021       Klant-exit replicatie BAPI contr.methode (IDoc's genereren) .
QSMT0020         EXIT_SAPLQSMT_022       Klant-exit replicatie BAPI contr.methode (IDoc's genereren) .
QSS10001         EXIT_SAPLQSS1_001       Mogelijkheid voor oproep van afwijkend afdrukrapport    .
QTXT0001         EXIT_SAPLQTXT_001       QM-lange teksten: wijzigingsteken wijzigen         .
QUARK          EXIT_SAPFF040_001       Quark component E28                     .
QVDM0001         EXIT_SAPMQVDM_001       Klantfuncties voor infovelden in tabel QVDM         .
QVDM0001         EXIT_SAPMQVDM_002       Klantfuncties voor infovelden in tabel QVDM         .
QVDM0001         EXIT_SAPMQVDM_003       Klantfuncties voor infovelden in tabel QVDM         .
QVDM0002         EXIT_SAPMQVDM_004       Klantfuncties voor bevoegdheidscontroles in SAPMQVDM    .
QVDM0002         EXIT_SAPMQVDM_005       Klantfuncties voor bevoegdheidscontroles in SAPMQVDM    .
QVDM0003         EXIT_SAPLQAAT_001       Bepalen type levering voor controlepartijen uit leverbon  .
QVDM0003         EXIT_SAPMQVDM_006       Bepalen type levering voor controlepartijen uit leverbon  .
RC1A0001         EXIT_RC1AVGE1_001       EH&S: Filter voor potentieel gewijz. verslagen (WV-gen.)  .
RC1A0002         EXIT_RC1AVGE2_001       EH&S: Aanvulling van stofgegevens vóór controle (AV-gen.)  .
RFAVIS01         EXIT_SAPLFRAD_001       Klantexit voor wijzigen adviessegmenttekst         .
RFBVX001         EXIT_RFBVEXIT_001       Uitbreiding voor overname bankoverzicht Oostenrijk     .
RFDRRANZ         EXIT_RFDRRANZ_001       User-exit: infosysteem debiteuren              .
RFEPOS00         EXIT_RFEPOS00_001       Postenweergave: controle van de selectiecondities      .
RFFMBW00         EXIT_RFFMBW00_001       Doorgifte van een extern bepaalde documentnummertabel    .
RFFMC001         EXIT_RFFMC001_001       Controle transportteken in middelenreserveringen      .
RFFOX001         EXIT_RFFOEXIT_001       Kader voor user-exit RFFOX001 (in programma RFFOD__L)    .
RFFOX002         EXIT_RFFOEXIT_002       Kader voor user-exit RFFOX002 (in programma RFFOD__U)    .
RFFOX003         EXIT_RFFOEXIT_003       Frame for user exit RFFOX003 (in program RFFOM100)     .
RFFOX021         EXIT_RFFOEXIT_021       Kader voor user-exit RFFOX021 (in programma RFFONL_I)    .
RFFOX022         EXIT_RFFOEXIT_022       Kader voor user-exit RFFOX022 (in programma RFFONL_I)    .
RFFOX041         EXIT_RFFOEXIT_041       Kader voor user-exit RFFOX041 (in progr. RFFOBE_I)  -   .
RFFOX042         EXIT_RFFOEXIT_042       Kader voor user-exit RFFOX042 (in progr. RFFOBE_E)   -  .
RFFOX043         EXIT_RFFOEXIT_043       Kader voor user-exit RFFOX043 (in progr. RFFOBE_D)  -   .
RFFOX061         EXIT_RFFOEXIT_061       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX061 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX062         EXIT_RFFOEXIT_062       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX062 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX063         EXIT_RFFOEXIT_063       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX063 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX064         EXIT_RFFOEXIT_064       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX064 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX065         EXIT_RFFOEXIT_065       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX065 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX066         EXIT_RFFOEXIT_066       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX066 (in progr. RFFOCH_P) .
RFFOX071         EXIT_RFFOEXIT_071       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX071 (in progr. RFFOCH_U) .
RFFOX072         EXIT_RFFOEXIT_072       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX072 (in progr. RFFOCH_U) .
RFFOX073         EXIT_RFFOEXIT_073       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX073 (in progr. RFFOCH_U) .
RFFOX074         EXIT_RFFOEXIT_074       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX074 (in progr. RFFOCH_U) .
RFFOX075         EXIT_RFFOEXIT_075       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX075 (in progr. RFFOCH_U) .
RFFOX081         EXIT_RFFOEXIT_081       Kader voor user-exit RFFOX081 (in programma RFFOF__T)    .
RFFOX082         EXIT_RFFOEXIT_082       Kader voor user-exit RFFOX082 (in programma Rffof__t)    .
RFFOX100         EXIT_RFFOEXIT_100       Frame for user exit RFFOX100 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX101         EXIT_RFFOEXIT_101       Frame for user exit RFFOX101 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX102         EXIT_RFFOEXIT_102       Frame for user exit RFFOX102 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX103         EXIT_RFFOEXIT_103       Frame for user exit RFFOX103 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX104         EXIT_RFFOEXIT_104       User-exit                          .
RFFOX105         EXIT_RFFOEXIT_105       Frame for user exit RFFOX105 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX200         EXIT_RFFOEXIT_200       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX200 (in progr. RFFONZ_T) .
RFFOX210         EXIT_RFFOEXIT_210       Kader voor user-exit RFFOX210 (in programma RFFOAU_T)    .
RFFOX211         EXIT_RFFOEXIT_211       Kader voor user-exit RFFOX211 (in programma RFFONZ_T)    .
RFFOX230         EXIT_RFFOEXIT_230       Kader voor user-exit RFFOX230 (in programma RFFOJP_L)    .
RFFOX240         EXIT_RFFOEXIT_240       Uitbreiding van user-exit 240 (RFFOAT_P)          .
RFFOX250         EXIT_RFFOEXIT_250       Uitbreiding voor user-exit 250 (RFFODK_E)          .
RFFOX900         EXIT_RFFOEXIT_900       Kader voor user-exit RFFOX900 (in programma RFFOM100)    .
RFFOX901         EXIT_RFFOEXIT_901       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX901 (in progr. RFFOM100) .
RFFOX902         EXIT_RFFOEXIT_902       Hoofdprogramma voor user-exit RFFOX902 (in progr. RFFOM100) .
RFKORIEX         EXIT_RFKORIEX_001       Automatische correspondentie                .
RFKRRANZ         EXIT_RFKRRANZ_001       User-exits: infosysteem crediteuren             .
RFTBB001         EXIT_RFTBBEX0_001       Treasury: boekingsinterface                 .
RFTBB001         EXIT_RFTBBEX0_002       Treasury: boekingsinterface                 .
RFTBB001         EXIT_RFTBBEX0_003       Treasury: boekingsinterface                 .
RFTBB001         EXIT_RFTBBEX0_004       Treasury: boekingsinterface                 .
RFTBB010         EXIT_RFTBBEX0_005       Treasury: boekingsinterface, vanw. klantspec. rekeningbep. .
RFTBB011         EXIT_RFTBBEX0_006       Treasury: boekingsinterface, vanwege CB-teken en lev.land  .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_010       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_020       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_030       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_040       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_050       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_060       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_070       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_080       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_090       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_099       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_100       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_110       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_120       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOEX         EXIT_RFTBCOEX_500       Treasury: bevestigingen                   .
RFTBCOMO         EXIT_RFTBCOMO_000       Treasury: correspondentiemonitor              .
RFTX70SO         EXIT_RFTX70SO_001       User-exit voor invoegen eigen koersen in fixing-bewerking  .
RFTXX300         EXIT_RFTXEXIT_300       Customer-exit MT300 fields                 .
RFTXX301         EXIT_RFTXEXIT_301       Customer Exit mt300 header                 .
RFTXX302         EXIT_RFTXEXIT_302       Customer Exit mt300 trailer                 .
RFTXX320         EXIT_RFTXEXIT_320       Klant-exit voor MT320                    .
RFTXX321         EXIT_RFTXEXIT_321       Customer Exit mt320 header                 .
RFTXX322         EXIT_RFTXEXIT_322       Customer Exit mt320 trailer                 .
RFVDBZIO         EXIT_RFVDBZI0_001       User-exit voor rente-overzicht (RFVDBZI0)          .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_001       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_002       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_003       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_004       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_005       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHA0_006       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHAL_001       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHAL_002       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHAL_003       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHALE001         EXIT_SAPLRHAL_004       HR-CA: uitbreiding voor ALE-functionaliteit in HR      .
RHGB0001         EXIT_SAPLRHGB_001       FuGr RHGB klantspecifiek veld (lijst)            .
RHGB0001         EXIT_SAPLRHGB_002       FuGr RHGB klantspecifiek veld (lijst)            .
RHGB0001         EXIT_SAPLRHGB_003       FuGr RHGB klantspecifiek veld (lijst)            .
RHGP0001         EXIT_SAPLRHGP_001       Functiegroep RHGP - klantspecifiek veld (lijst)       .
RHGP0001         EXIT_SAPLRHGP_002       Functiegroep RHGP - klantspecifiek veld (lijst)       .
RHGP0001         EXIT_SAPLRHGP_003       Functiegroep RHGP - klantspecifiek veld (lijst)       .
RHIV0001         EXIT_SAPLRHIN_001       Org.management: klantspecifieke nummertoekenning      .
RHIV0001         EXIT_SAPLRHIV_001       Org.management: klantspecifieke nummertoekenning      .
RHIV0001         EXIT_SAPLRHIV_002       Org.management: klantspecifieke nummertoekenning      .
RHIV0001         EXIT_SAPLRHIV_003       Org.management: klantspecifieke nummertoekenning      .
RJHABS03         EXIT_RJHABS03_004       IS-M: Klant-exit berichtbesturing              .
RJHABS03         EXIT_RJHABS05_005       IS-M: Klant-exit berichtbesturing              .
RMCAF000         EXIT_RMCAF000_001       LIS: Inlezen externe gegevens voor Copy Management     .
RMCSTEXT         EXIT_RMCSTEXT_001       Kenmerkteksten bij standaardanalyses van LIS bepalen    .
RMDR1001         EXIT_SAPLRMDR1_001      RM: Afleiding financieel object uit transactie       .
RMDR2001         EXIT_SAPLRMDR2_001      RM: Afleiding financiële objecten (intern)         .
RMDRB001         EXIT_SAPLRMDBC_001      RM: Afleiding financieel object uit Bank Customer Accounts .
RMDRB001         EXIT_SAPLRMDBC_002      RM: Afleiding financieel object uit Bank Customer Accounts .
RMDRB001         EXIT_SAPLRMDBC_003      RM: Afleiding financieel object uit Bank Customer Accounts .
RMDRD001         EXIT_SAPLCFADDE_001      Afleiding financieel object uit derivatentransactie     .
RMDRF001         EXIT_SAPLCFADFX_001      Afleiding financieel object uit valutatransactie      .
RMDRL001         EXIT_SAPLCFADLO_001      Afleiding financieel object uit leningen          .
RMDRM001         EXIT_SAPLCFADMM_001      Afleiding financieel object uit geldhandel         .
RMDRO001         EXIT_SAPLRMDRO_001      RM: Afleiding financieel object uit risicodrager      .
RMDRO001         EXIT_SAPLRMDRO_002      RM: Afleiding financieel object uit risicodrager      .
RMDRO001         EXIT_SAPLRMDRO_003      RM: Afleiding financieel object uit risicodrager      .
RMDRP001         EXIT_SAPLAFODR_POS1_001    Afleiding financieel object uit categoriepositie eff.rek.  .
RMDRQ001         EXIT_SAPLAFODR_POS2_001    Afleiding fin.obj. uit categoriepositie futurerekening   .
RMDRV001         EXIT_SAPLRMDVT_001      RM: Afleiding financieel object uit variabele transactie  .
RMDRV001         EXIT_SAPLRMDVT_002      RM: Afleiding financieel object uit variabele transactie  .
RMDRV001         EXIT_SAPLRMDVT_003      RM: Afleiding financieel object uit variabele transactie  .
RMDRX001         EXIT_SAPLRMDFZ_001      RM: Afleiding financieel object uit faciliteit       .
RMDRX001         EXIT_SAPLRMDFZ_002      RM: Afleiding financieel object uit faciliteit       .
RMDRX001         EXIT_SAPLRMDFZ_003      RM: Afleiding financieel object uit faciliteit       .
RMVKON00         EXIT_RMVKON00_001       Uitbreidingen voor rapport "consi/pijplijn-afname afrekenen".
RMVKON00         EXIT_RMVKON00_002       Uitbreidingen voor rapport "consi/pijplijn-afname afrekenen".
RN1BBUCH         EXIT_RN1BBUCH_001       IS-H*MED: User exit voor behandelingenboek         .
RN2LN212         EXIT_RN2LN212_002       IS-H*MED: Printertoewijzing bij autom. afdruk lab.bevind.  .
RPCDPEB0         EXIT_RPCDPEB0_001       Pensioenaangifte (België)                  .
RPCKDID0         EXIT_RPCALCD0_001       Miners' DEUEV                        .
RPINCLFI         EXIT_RP1111FI_001       Exit user for ADP interface: RP1111FI            .
RPINCLFI         EXIT_RPADVPFI_001       Exit user for ADP interface: RP1111FI            .
RPLMOGB0         EXIT_RPLMOGB0_001       Model G voor kinderbijslag                 .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_001      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_002      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_003      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_004      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_100      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_101      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_102      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_103      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_104      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_201      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_202      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_203      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_204      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_205      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_206      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_207      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_208      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_209      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_210      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_211      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_240      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMFIF01         EXIT_RPM_FIN01_250      User-exits voor RPM-FI-gegevensovername           .
RPMHRE01         EXIT_SAPLTIMEEXITS_001    Uitbreiding                         .
RPMHRINT         EXIT_SAPLRPM_HR_INT_001    Uitbreiding RPM-HR-integratie                .
RPMHRINT         EXIT_SAPLTIMEEXITS_002    Uitbreiding RPM-HR-integratie                .
RPRCST01         EXIT_SAPMFITP_001       Klant-exit voor de reiskostenafrekening           .
RPRCST01         EXIT_SAPMP56P_001       Klant-exit voor de reiskostenafrekening           .
RPRCST01         EXIT_SAPMP56T_001       Klant-exit voor de reiskostenafrekening           .
RSAP0001         EXIT_SAPLRSAP_001       Customer Function Calls in API-service           .
RSAP0001         EXIT_SAPLRSAP_002       Customer Function Calls in API-service           .
RSAP0001         EXIT_SAPLRSAP_003       Customer Function Calls in API-service           .
RSAP0001         EXIT_SAPLRSAP_004       Customer Function Calls in API-service           .
RSR00001         EXIT_SAPLRRS0_001       BW: Uitbreidingen voor globale variabelen in rapportage   .
RSR00002         EXIT_SAPMRSRU_001       BW: Virtuele kenmerken en kengetallen in rapportage     .
RSR00002         EXIT_SAPMRSRU_999       BW: Virtuele kenmerken en kengetallen in rapportage     .
RSR00003         EXIT_SAPLRRS2_001       BW: Verschuiving van kenmerkwaarden             .
RSR00004         EXIT_SAPLRSBBS_001      BW: BBS-veldmapping                     .
RSR00004         EXIT_SAPLRSBBS_002      BW: BBS-veldmapping                     .
RTR00010         EXIT_SAPMSERP_010       Exit in verslagstructuur (weergavetransacties)       .
RTR00020         EXIT_SAPMSERP_020       Exit in rapportagestructuur in knooppunt (wijzigingsmodus) .
RVEXAKK1         EXIT_SAPMV86E_001       Documententransactie: scherm exit voor extra gegevens    .
RVEXAKK1         EXIT_SAPMV86E_002       Documententransactie: scherm exit voor extra gegevens    .
RVEXAKK2         EXIT_SAPMV86E_003       Aanvullende klantspecifieke lijsten / rapporten       .
RVV50R1T         EXIT_RVV50R1T_001       Klant-exit voor VL10                    .
S2KBRCSN         EXIT_ADS2KIP_BROWSER_003   SPEC 2000 IP-Browser-uitbreidingen: locatie         .
S2KBRPNR         EXIT_ADS2KIP_BROWSER_001   SPEC 2000 IP-Browser-uitbreidingen: reserveonderdeel    .
S2KBRSPL         EXIT_ADS2KIP_BROWSER_002   SPEC 2000 IP-Browser-uitbreidingen: leverancier       .
S38MREP1         EXIT_SAPLSABE_010       Exit bij start van rapport                 .
SABP0003         EXIT_SAPLARFC_001       Asynchr. RFC: verwijderingsdatum, verbindingspogingen enz. .
SALIN001         EXIT_SAPLOPTM_001       SAP ArchiveLink: klant-exit voor ARCHIVELINK_FUNCTION    .
SAPDBM1F         EXIT_SAPDBM1F_001       Segment MRBP                        .
SAPFMNP         EXIT_SAPLFRC4_004       On-line-BM-rubricering - netwerkplankop           .
SAPFMNV         EXIT_SAPLFRC4_003       On-line-BM-rubricering - netwerkplankop           .
SAPFMPM         EXIT_SAPLFRC4_001       On-line-BM-rubricering - onderhoud             .
SAPFMSD         EXIT_SAPLFRC4_002       On-line-BM-rubricering - verkoop              .
SAPFMVTR         EXIT_SAPFMVTR_001       Speciale besturing van saldotransport in BM         .
SAPFMVTR         EXIT_SAPFMVTR_002       Speciale besturing van saldotransport in BM         .
SAPL2012         EXIT_SAPL2012_001       Klantexit van Enjoy-bestellingen via BAPI's         .
SAPL2012         EXIT_SAPL2012_002       Klantexit van Enjoy-bestellingen via BAPI's         .
SAPL2012         EXIT_SAPL2012_003       Klantexit van Enjoy-bestellingen via BAPI's         .
SAPL2012         EXIT_SAPL2012_004       Klantexit van Enjoy-bestellingen via BAPI's         .
SAPLBANK         EXIT_SAPLBANK_001       User-exit: bankgegevens                   .
SAPLBPF1         EXIT_SAPLBPFC_003       Beschikbaarheidscontrole: te controleren functiegebied   .
SAPLBPFC         EXIT_SAPLBPFC_001       Actieve beschikbaarheidscontrole              .
SAPLBPFC         EXIT_SAPLBPFC_002       Actieve beschikbaarheidscontrole              .
SAPLCHVW         EXIT_SAPLCHVW_001       Chargegebruiksinformatie                  .
SAPLCOAV         EXIT_SAPLCOAV_001       Automatische waardering van standaard-proceskenmerken    .
SAPLDRVN         EXIT_RVBDRVSA_004       Afleiding van chargeattributen               .
SAPLDRVN         EXIT_SAPLDRVN_002       Afleiding van chargeattributen               .
SAPLDRVN         EXIT_SAPLDRVN_003       Afleiding van chargeattributen               .
SAPLF040         EXIT_SAPLF040_001       WF: Documentregistratie met vrijgavebevoegdheid       .
SAPLF040         EXIT_SAPLF040_002       WF: Documentregistratie met vrijgavebevoegdheid       .
SAPLF040         EXIT_SAPLF040_003       WF: Documentregistratie met vrijgavebevoegdheid       .
SAPLF040         EXIT_SAPLF040_004       WF: Documentregistratie met vrijgavebevoegdheid       .
SAPLF051         EXIT_SAPLF051_001       Workflow voor FI (registratie, betalingsvrijgave)      .
SAPLF051         EXIT_SAPLF051_002       Workflow voor FI (registratie, betalingsvrijgave)      .
SAPLF051         EXIT_SAPLF051_003       Workflow voor FI (registratie, betalingsvrijgave)      .
SAPLF0KA         EXIT_SAPLF0KA_001       Userexits opdrachten                    .
SAPLF0KA         EXIT_SAPLF0KA_002       Userexits opdrachten                    .
SAPLF0KB         EXIT_SAPLF0KB_001       Stamgegevens debiteur-/crediteurrekeningen         .
SAPLF0KB         EXIT_SAPLF0KB_002       Stamgegevens debiteur-/crediteurrekeningen         .
SAPLF0KE         EXIT_SAPLF0KE_001       Opdrachten hulpfuncties                   .
SAPLF0KE         EXIT_SAPLF0KE_002       Opdrachten hulpfuncties                   .
SAPLF0PJ         EXIT_SAPLF0PJ_001       Criteria beheren                      .
SAPLF0PK         EXIT_SAPLF0PK_001       Oproepvolgorde voor coll. betalingsopdracht bepalen (WF)  .
SAPLF0PQ         EXIT_SAPLF0PQ_001       Oproepvolgorde voor WF-incasseringsopdracht bepalen     .
SAPLF0PR         EXIT_SAPLF0PR_001       Opdrachten: rekeningbepaling en controles          .
SAPLF0PR         EXIT_SAPLF0PR_002       Opdrachten: rekeningbepaling en controles          .
SAPLFCPD         EXIT_SAPLFCPD_001       CPD-gegevens of afwijkende betalingsontvanger bij boeken  .
SAPLFMC1         EXIT_SAPLFMC1_002       Controle transportteken in middelenreserveringen      .
SAPLFMC1         EXIT_SAPLFMC1_003       Controle transportteken in middelenreserveringen      .
SAPLFMC1         EXIT_SAPLFMC1_005       Controle transportteken in middelenreserveringen      .
SAPLFMCA         EXIT_SAPLFKKFM_UPD_001    Userexits voor integratie FI-CA               .
SAPLFMCA         EXIT_SAPLFKKFM_UPD_002    Userexits voor integratie FI-CA               .
SAPLFMCA         EXIT_SAPLFKKFM_UPD_004    Userexits voor integratie FI-CA               .
SAPLFMCH         EXIT_SAPLFMCH_001       Herrubricering begrotingsmanagement             .
SAPLFMCH         EXIT_SAPLFMCH_002       Herrubricering begrotingsmanagement             .
SAPLFMCH         EXIT_SAPLFMCH_003       Herrubricering begrotingsmanagement             .
SAPLFMCU         EXIT_SAPLFMCU_002       User-exits voor CO-mutaties in begrotingsmanagement     .
SAPLFMCU         EXIT_SAPLFMCU_003       User-exits voor CO-mutaties in begrotingsmanagement     .
SAPLFMDT         EXIT_SAPLFMDT_001       Uitbreiding voor de BM-afleidingstool            .
SAPLFMDT         EXIT_SAPLFMDT_002       Uitbreiding voor de BM-afleidingstool            .
SAPLFMFA         EXIT_SAPLFMFA_001       Algemene bouwstenen voor mutatie begrotingsmanagement    .
SAPLFMFA         EXIT_SAPLFMFA_004       Algemene bouwstenen voor mutatie begrotingsmanagement    .
SAPLFMFA         EXIT_SAPLFMFA_005       Algemene bouwstenen voor mutatie begrotingsmanagement    .
SAPLFMFC         EXIT_SAPLFMFC_001       Userexits voor de beschikbaarheidscontrole BM        .
SAPLFMFC         EXIT_SAPLFMFC_002       Userexits voor de beschikbaarheidscontrole BM        .
SAPLFMFC         EXIT_SAPLFMFC_003       Userexits voor de beschikbaarheidscontrole BM        .
SAPLFMKN         EXIT_SAPLFMKN_001       User-exit voor het verstrekken van BM-bewakingsnummer    .
SAPLFMKN         EXIT_SAPLFMKN_002       User-exit voor het verstrekken van BM-bewakingsnummer    .
SAPLFMKN         EXIT_SAPLFMKN_003       User-exit voor het verstrekken van BM-bewakingsnummer    .
SAPLFMKT         EXIT_SAPLFMKT_001       Rubricering begrotingsmanagement verzorgen         .
SAPLFMOI         EXIT_SAPLFMOI_001       User-exit mutatie obligo                  .
SAPLFMOI         EXIT_SAPLFMOI_004       User-exit mutatie obligo                  .
SAPLFMOI         EXIT_SAPLFMOI_005       User-exit mutatie obligo                  .
SAPLFMOI         EXIT_SAPLFMOI_006       User-exit mutatie obligo                  .
SAPLFMOI         EXIT_SAPLFMOI_007       User-exit mutatie obligo                  .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_001       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_002       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_003       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_004       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_005       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPA         EXIT_SAPLFMPA_006       User-exits voor betalingsomzetting             .
SAPLFMPY         EXIT_SAPLFMPY_001       Actieve budgetcontrole begrotingsmanagement in betalingsprog.
SAPLFMPY         EXIT_SAPLFMPY_002       Actieve budgetcontrole begrotingsmanagement in betalingsprog.
SAPLFMRI         EXIT_SAPLFMRI_001       User-exit mutatie norm/werkelijk              .
SAPLFMRI         EXIT_SAPLFMRI_002       User-exit mutatie norm/werkelijk              .
SAPLFMRI         EXIT_SAPLFMRI_003       User-exit mutatie norm/werkelijk              .
SAPLFMRI         EXIT_SAPLFMRI_004       User-exit mutatie norm/werkelijk              .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_001       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_002       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_003       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_004       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_005       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMUD         EXIT_SAPLFMUD_006       Budgetverhogende inkomsten                 .
SAPLFMWR         EXIT_SAPLFMWR_003       BM-user-exits voor rubriceringsblok             .
SAPLGMDT         EXIT_SAPLGMDT_001       Uitbreiding voor GM-afleidingstool             .
SAPLGMDT         EXIT_SAPLGMDT_002       Uitbreiding voor GM-afleidingstool             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_001       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_002       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_003       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_004       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_005       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLGMSO         EXIT_SAPLGMSO_006       Subsidieobject in Grants Management             .
SAPLKAL1         EXIT_SAPLKAL1_001       Verrekeningen: bevoegdheidscontrole bij cyclusverzorging  .
SAPLKBPB         EXIT_SAPLKBPB_001       Invoer en verdeling van budget               .
SAPLKBPB         EXIT_SAPLKBPB_002       Invoer en verdeling van budget               .
SAPLKBPB         EXIT_SAPLKBPV_003       Invoer en verdeling van budget               .
SAPLKCOC         EXIT_SAPLKCOC_001       Waarderingen bij prestatieverrekeningen           .
SAPLKKRB         EXIT_SAPLKKRB_001       Uitbreiding voor aggregatie (rollup)            .
SAPLMEWB         EXIT_SAPLMEWB_001       Customer-exit bewerken reserveringen via BAPI's       .
SAPLMEWP         EXIT_SAPLMEWP_002       Customer-exit voor bewerken bestellingen via BAPI's     .
SAPLMEWQ         EXIT_SAPLMEWQ_001       Customer-exit bewerken ATB's via BAPI's           .
SAPLMHD1         EXIT_SAPLVBMD_001       Minimumhoudbaarheidsdatum                  .
SAPLMWSB         EXIT_SAPLMWSB_001       Klant-exit voor chargewaardering conform gebruiksbeslissing .
SAPLN1A1         EXIT_SAPLN1AL_005       IS-H*MED: Werklijst - menu-exit 1              .
SAPLN1A2         EXIT_SAPLN1AL_006       IS-H*MED: Werklijst - menu-exit 2              .
SAPLN1A3         EXIT_SAPLN1AL_007       IS-H*MED: Werklijst - menu-exit 3              .
SAPLN1A4         EXIT_SAPLN1AU_001       IS-H*MED: Aanvragenoverzicht - menu-exit 1         .
SAPLN1A5         EXIT_SAPLN1AU_002       IS-H*MED: Aanvragenoverzicht - menu-exit 2         .
SAPLN1A6         EXIT_SAPLN1AU_003       IS-H*MED: Aanvragenoverzicht - menu-exit 3         .
SAPLN1AA         EXIT_SAPLN1AA_001       IS-H*MED: User-exit voor oproepen van aanvragenoverzicht  .
SAPLN1AB         EXIT_SAPLN1AA_002       IS-H*MED: Exit voor 'Aanvragen status 'In bewerking' geven' .
SAPLN1AC         EXIT_SAPLN1AA_003       IS-H*MED: User-exit na bevestiging van een aanvraag     .
SAPLN1AD         EXIT_SAPLN1AL_003       IS-H*MED: Aanvraag afdrukken (sortering van lijst)     .
SAPLN1AL         EXIT_SAPLN1AL_001       IS-H*MED: Werklijst (besturing uitvoerwaarden)       .
SAPLN1DA         EXIT_SAPLN1DOKVORB_002    IS-H*MED: Opmaak van gegevens voor voorstelwaarde      .
SAPLN1DV         EXIT_SAPLN1DOKVORB_001    IS-H*MED: Sorteren van documenten voor voorstelwaarde    .
SAPLN1F1         EXIT_SAPLN1F1_001       IS-H*MED: User-exits ambulancedienst            .
SAPLN1F3         EXIT_SAPLN1F3_001       IS-H*MED: User-exits ambulancedienst            .
SAPLN1F3         EXIT_SAPLN1F3_002       IS-H*MED: User-exits ambulancedienst            .
SAPLN1F3         EXIT_SAPLN1F3_003       IS-H*MED: User-exits ambulancedienst            .
SAPLN1L6         EXIT_SAPLN1L6_001       IS-H*MED: User-exit bij het opslaan van verrichtingen    .
SAPLN1LA         EXIT_SAPMN1LA_001       IS-H*MED: User-exit voor uitgebreide controles aanvraag   .
SAPLN1LD         EXIT_SAPLN1LD_001       IS-H*MED: User-exit voor planning              .
SAPLN1LE         EXIT_SAPLN1LD_002       IS-H*MED: User-exit vóór planning              .
SAPLN1LI         EXIT_SAPLN1LI_001       IS-H*MED: User-exit voor ZGV-selectie bij herhaalbezoek   .
SAPLN1LO         EXIT_SAPLN1LO_001       IS-H*MED: User-exit voor verwerking na uitvoering/vrijgave .
SAPLN1LU         EXIT_SAPLN1AL_002       IS-H*MED: Werklijst (voorstelwaarde beginscherm)      .
SAPLN1M1         EXIT_SAPLN1MS_001       IS-H*MED: Medische-afdelingslijst - menu-exit 1       .
SAPLN1M2         EXIT_SAPLN1MS_002       IS-H*MED: Lijst met medische afdelingen - menu-exit 2    .
SAPLN1M3         EXIT_SAPLN1MS_003       IS-H*MED: Lijst met medische afdelingen - menu-exit 3    .
SAPLN1O1         EXIT_SAPLN1ON_006       IS-H*MED: Planningslijst & OP-programma - menu-exit 1    .
SAPLN1O2         EXIT_SAPLN1ON_007       IS-H*MED: Planningslijst & OP-programma - menu-exit 2    .
SAPLN1O3         EXIT_SAPLN1ON_008       IS-H*MED: Planningslijst & OP-programma - menu-exit 3    .
SAPLN1OK         EXIT_SAPLN1OK_001       IS-H*MED: User-exit ZGV-referentie maken          .
SAPLN1ON         EXIT_SAPLN1ON_001       IS-H*MED: User-exit voor planningslijst 'Plan controleren' .
SAPLN1OO         EXIT_SAPLN1ON_002       IS-H*MED: User-exit voor OP-programma & plan (aanvull. info).
SAPLN1OP         EXIT_SAPLN1ON_003       IS-H*MED: User-exit planningslijst afdrukken        .
SAPLN1OQ         EXIT_SAPLN1ON_004       IS-H*MED: User-exit OP begonnen controles          .
SAPLN1OR         EXIT_SAPLN1ON_005       IS-H*MED: User-exit om OK-programma af te drukken      .
SAPLN1OS         EXIT_SAPLN1ON_009       IS-H*MED: Planningslijst/OP-progr.: extra dubbelklik-functie.
SAPLN1P1         EXIT_SAPLN1P1_001       IS-H*MED: Uitbreidingen voor verpleegplan          .
SAPLN1PP         EXIT_SAPLN1PP_001       IS-H*MED: User-exit voor de functie 'Patiënt aanmelden'   .
SAPLN1SA         EXIT_SAPLN1SA_001       IS-H*MED: User-exit voor controles vóór verricht.dialogen  .
SAPLN1TD         EXIT_SAPLN1TM_002       IS-H*MED: User-exit bij creëren/wijzigen/storno van afspraak.
SAPLN1TM         EXIT_SAPLN1TM_001       IS-H*MED: User-exit - overlappingen aanvullen of negeren  .
SAPLN1TU         EXIT_SAPLN1TU_001       IS-H*MED: Uitbreidingen voor werknemer-verrichting-toewijz. .
SAPLN1UR         EXIT_SAPLN1URL_001      IS-H*MED: User-exit -zoeken in N1URL (instructies werkwijze).
SAPLN1V1         EXIT_SAPLN1VK_004       IS-H*MED: Voorinschrijvingenlijst - menu-exit 1       .
SAPLN1V2         EXIT_SAPLN1VK_005       IS-H*MED: Voorinschrijvingenlijst - menu-exit 2       .
SAPLN1V3         EXIT_SAPLN1VK_006       IS-H*MED: Voorinschrijvingenlijst - menu-exit 3       .
SAPLN1VK         EXIT_SAPLN1VK_001       IS-H*MED: Uitbreidingen voorinschrijving en voorinschr.lijst.
SAPLN1VK         EXIT_SAPLN1VK_002       IS-H*MED: Uitbreidingen voorinschrijving en voorinschr.lijst.
SAPLN1VK         EXIT_SAPLN1VK_003       IS-H*MED: Uitbreidingen voorinschrijving en voorinschr.lijst.
SAPLN1VP         EXIT_SAPLN1DOKEMPF_001    IS-H*MED: exit voor verzendverslag             .
SAPLN1W1         EXIT_RN1PWTL_001       IS-H*MED: Wachtlijst - menu-exit 1             .
SAPLN1W2         EXIT_RN1PWTL_002       IS-H*MED: Wachtlijst - menu-exit 2             .
SAPLN1W3         EXIT_RN1PWTL_003       IS-H*MED: Wachtlijst - menu-exit 3             .
SAPLN1WL         EXIT_SAPLN1AL_004       IS-H*MED: Klantspecifieke afdruk              .
SAPLN1WP         EXIT_SAPLN1WP_001       IS-H*MED: User-exits Workplace-afdelingslijst med. gegevens .
SAPLN1WP         EXIT_SAPLN1WP_002       IS-H*MED: User-exits Workplace-afdelingslijst med. gegevens .
SAPLN1WR         EXIT_RN1PWTL_004       IS-H*MED: Wachtlijst - aanvullende informatie        .
SAPLN212         EXIT_RN2LN212_001       IS-H*MED: User-exit voor uitvoer van cumulatieve bevindingen.
SAPLN2L1         EXIT_SAPLN2LA1_002      IS-H*MED: Overgenomen laboratoriumgegevens modificeren   .
SAPLN2L1         EXIT_SAPLN2LA_002       IS-H*MED: Overgenomen laboratoriumgegevens modificeren   .
SAPLN2L2         EXIT_SAPLN206_002       IS-H*MED: Uitbreiding van lab.communicatie in HL7-formaat  .
SAPLN2LA         EXIT_SAPLN2LA1_001      IS-H*MED: Nabewerking van laboratoriumgegevens       .
SAPLN2LA         EXIT_SAPLN2LA_001       IS-H*MED: Nabewerking van laboratoriumgegevens       .
SAPLN2OP         EXIT_SAPLN2OP_001       IS-H*MED: User-exit OK-documentatie totaalvrijgave     .
SAPLN2OP         EXIT_SAPLN2OP_003       IS-H*MED: User-exit OK-documentatie totaalvrijgave     .
SAPLN2OP         EXIT_SAPLN2OP_004       IS-H*MED: User-exit OK-documentatie totaalvrijgave     .
SAPLPPA         EXIT_SAPLFMPY_E_001      User exits voor Prompt Payment Act             .
SAPLPPA         EXIT_SAPLFMPY_E_002      User exits voor Prompt Payment Act             .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_001       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_002       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_003       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_004       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_005       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_006       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_007       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLRMPU         EXIT_SAPLRMPU_008       Klant-exits van artikelbeschikbaarstelling         .
SAPLSSRV         EXIT_SAPLSSRV_001       User-exit: bankrekeningnummers               .
SAPLSSRV         EXIT_SAPLSSRV_002       User-exit: bankrekeningnummers               .
SAPLSSRV         EXIT_SAPLSSRV_003       User-exit: bankrekeningnummers               .
SAPLV01D         EXIT_SAPLV01D_001       Bepaling van de initiele toestand van een charge      .
SAPLV01F         EXIT_SAPLV01F_001       FB-exit voor controle van selectiecriteria chargebepaling  .
SAPLV01F         EXIT_SAPLV01F_002       FB-exit voor controle van selectiecriteria chargebepaling  .
SAPLV01P         EXIT_SAPLV01P_001       FB-exits voor tijdstip van update van charges        .
SAPLV01Z         EXIT_SAPLV01Z_001       FB-exits voor interne chargenummertoekenning        .
SAPLV01Z         EXIT_SAPLV01Z_002       FB-exits voor interne chargenummertoekenning        .
SAPLV1ZE         EXIT_SAPLV01Z_003       FB-exits voor externe chargenummertoekenning        .
SAPLV1ZE         EXIT_SAPLV01Z_004       FB-exits voor externe chargenummertoekenning        .
SAPLV1ZN         EXIT_SAPLV01Z_011       FB-exits voor chargewaardering bij VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN         EXIT_SAPLV01Z_012       FB-exits voor chargewaardering bij VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN         EXIT_SAPLV01Z_013       FB-exits voor chargewaardering bij VB_CREATE_BATCH     .
SAPLV1ZN         EXIT_SAPLV01Z_014       FB-exits voor chargewaardering bij VB_CREATE_BATCH     .
SAPLVBIC         EXIT_SAPLCUSL_001       FB-exit voor selectiecriteria Batch Information Cockpit   .
SAPLVBXD         EXIT_SAPLVBXD_001       Klantexits voor op kenmerk gebaseerde ATP          .
SAPLVBXD         EXIT_SAPLVBXD_002       Klantexits voor op kenmerk gebaseerde ATP          .
SAPLVBXD         EXIT_SAPLVBXD_003       Klantexits voor op kenmerk gebaseerde ATP          .
SAPLVBXD         EXIT_SAPLVBXD_004       Klantexits voor op kenmerk gebaseerde ATP          .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_001       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_002       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_003       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_004       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_005       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLWAP0         EXIT_SAPLWAP0_008       Deurbezettingen: user-exits                 .
SAPLXCKA         EXIT_SAPLCKAZ_001       Exits voor produktcalculatie                .
SAPLXCKA         EXIT_SAPLCKAZ_002       Exits voor produktcalculatie                .
SAPLXCKA         EXIT_SAPLCKAZ_003       Exits voor produktcalculatie                .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR23_001      User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR23_002      User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR25_001      User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR25_002      User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR2_001       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR3_001       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR4_001       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR5_001       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR9_001       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR9_002       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPLWFR9_003       User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPLXFR1         EXIT_SAPMWFRM8_001      User-exits voor de verdeling van artikelen         .
SAPMF02D         EXIT_SAPMF02D_001       User-exits: stamgegevens debiteuren             .
SAPMF02H         EXIT_SAPMF02H_001       Functie-exit: stamgegevens grootboekrekeningen       .
SAPMF02K         EXIT_SAPMF02K_001       User-exits: stamgegevens crediteuren            .
SAPMFTD1         EXIT_SAPMFTDT_001       User-exit Treasury-gegevensdragerbeheer           .
SAPMKAL1         EXIT_SAPMKAL1_001       Verrekeningen: bevoegdheidscontrole bij cyclusverzorging  .
SAPMKGA2         EXIT_SAPMKGA2_001       Verrekeningen: bevoegdheidscontrole bij cyclus uitvoeren  .
SAPMMWE1         EXIT_SAPMMWE1_001       Behoefte-aanvraag creëren - gegevens artikelcatalogus    .
SAPMN1AB         EXIT_SAPMN1AB_001       IS-H*MED: User-exit voordat beweging wordt gewijz. (afmeld.).
SAPMN1AU         EXIT_SAPMN1AU_001       IS-H*MED: User-exit vóór beweging wordt gewijzigd (oproepen).
SAPMN1L4         EXIT_SAPMN1L4_001       IS-H*MED: Werklijst beginscherm varianten          .
SAPMN1PA         EXIT_SAPMN1PA_001       ISH*MED: Voorstelwaarden aanvragen             .
SAPMN1PB         EXIT_SAPMN1PB_001       IS-H*MED: User-exit voor 'Patiënt oproepen'         .
SAPMN1PC         EXIT_SAPMN1PC_001       IS-H*MED: User-exit voor 'Patiënt afmelden'         .
SAPMWWG2         EXIT_SAPLWWG2_001       User-exits voor herclassificatie              .
SAPN1TGP         EXIT_SAPLN1ANFTREE_001    IS-H*MED: User-exit voor weergave van knooppunten v. struct..
SDALE001         EXIT_SAPLVAL1_001       Leverancier wijzigen voor bestellingen uit klantorder    .
SDAPO001         EXIT_SAPFV45S_010       Activeren sourcing subpositie hoeveelheidstoekenning    .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_001       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_002       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_003       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_004       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_005       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_006       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_007       User-exits voor EDI                     .
SDEDI001         EXIT_SAPLVEDC_008       User-exits voor EDI                     .
SDEDI002         EXIT_RBDWF007_001       Klantuitbreidingen voor objecttype IDOCORDERS        .
SDEDI002         EXIT_RBDWF007_002       Klantuitbreidingen voor objecttype IDOCORDERS        .
SDQUX001         EXIT_SAPLQUOT_001       User-exit: SD-contingentering, uitgebreide controles    .
SDQUX002         EXIT_SAPLQUOT_002       SD-contingentering, indeling wijzigen            .
SDQUX003         EXIT_SAPLQUOT_003       User-exit : SD-contingentering, uitgebreide controles (ATP) .
SDQUX004         EXIT_SAPLQUOT_004       Contingenten: wijziging van contingenteringsstappen     .
SDQUX005         EXIT_SAPLQUOT_005       Contingenten: contingenthoeveelheden aanpassen       .
SDTRM001         EXIT_SAPVSTRM_NO_ATPCHK_001  Indelingen opnieuw indelen zonder nieuwe ATP-controle    .
SDVAX001         EXIT_SAPMV45A_001       Bepalen soort facturatieplan                .
SDVFC001         EXIT_SAPLV21B_001       User-exit: rekeningbepaling uit betalingsplanpositie    .
SDVFC002         EXIT_SAPLV21B_002       User-exit: rek.bepaling uit betalingsplanpositie facturen  .
SDVFX001         EXIT_SAPLV60B_001       User exit kopregel bij doorgifte aan fin. administratie   .
SDVFX002         EXIT_SAPLV60B_002       User exit debiteurregel bij doorgifte aan fin. administratie.
SDVFX003         EXIT_SAPLV60B_003       User exit kasverrekening bij doorgifte aan fin. admin.   .
SDVFX004         EXIT_SAPLV60B_004       User exit grootboekrekeningregel bij doorgifte aan fin. adm..
SDVFX005         EXIT_SAPLV60B_005       User exit reserveringen bij doorgifte aan fin. admin.    .
SDVFX006         EXIT_SAPLV60B_006       User exit belastingregel bij doorgifte aan fin. admin.   .
SDVFX007         EXIT_SAPLV60B_007       User-exit: facturatieplan bij doorgifte aan fin.admin.   .
SDVFX008         EXIT_SAPLV60B_008       User-exit: bewerking doorgiftestructuren SD-FI       .
SDVFX009         EXIT_SAPLV60A_001       Factuur: Bewerking van KIDNO (betalingsreferentienummer)  .
SDVFX010         EXIT_SAPLV60B_010       User-exit positietabel voor de debiteurregels        .
SDVFX011         EXIT_SAPLV60B_011       User-exit voor de komkcv- en kompcv-structuren       .
SE38HRM1         EXIT_SAPLHRBAS09_REPORT_PR_001Danish employee reports enhancement             .
SEDD0001         EXIT_SAPLSEDD_001       Klantexits in ABAP Dictionary                .
SEMBPS01         EXIT_SAPLUPC_SERVICES_001   Uitbreiding voor controle van kenmerkwaardecombinaties   .
SEMBPS02         EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002   Uitbreiding voor kenmerkafleiding              .
SEU00001         EXIT_SAPDSAHD_010       Functie-exit in programma-attributen            .
SEU00001         EXIT_SAPLSEDTATTR_010     Functie-exit in programma-attributen            .
SEU00002         EXIT_SAPLWBABAP_010      Klantfunctie in beginscherm ABAP Editor (menu Omgeving)   .
SEU00002         EXIT_SAPMS38E_010       Klantfunctie in beginscherm ABAP Editor (menu Omgeving)   .
SEU00003         EXIT_SAPMSEU0_100       Exit Object Browser                     .
SEU00004         EXIT_SAPMS38L_001       Klant-exits van functie-library               .
SEU00004         EXIT_SAPMS38L_002       Klant-exits van functie-library               .
SEUED001         EXIT_SAPLEDITOR_001      ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPLEDITOR_002      ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_001    ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_002    ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPLS38E_001       ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPMSEDT_001       ABAP Editor                         .
SEUED001         EXIT_SAPMSEDT_002       ABAP Editor                         .
SEUMP001         EXIT_SAPLSEU0_001       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP001         EXIT_SAPLSMPE_002       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP002         EXIT_SAPLSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUMP002         EXIT_SAPMSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUSCRP1         EXIT_SAPLWBSCREEN_001     Screen Painter                       .
SEUSCRP1         EXIT_SAPLWBSCREEN_002     Screen Painter                       .
SEUSCRP1         EXIT_SAPMSEUS_001       Screen Painter                       .
SEUSCRP1         EXIT_SAPMSEUS_002       Screen Painter                       .
SEUTR001         EXIT_SAPLSEUK_001       Exit bij verzorging transactiecodes             .
SEUTR002         EXIT_SAPLSEUK_002       Bewerken transactiecode                   .
SGRP0002         EXIT_SAPLGRAP_002       Klantspecifieke virsucontrole bij import          .
SGRPDL00         EXIT_SAPLGRAP_001       Bevoegdheid en trace bij download naar PC          .
SIDOC001         EXIT_SAPLEDI1_001       Klantfunctie voor modulepool EDI1              .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_001       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_002       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_003       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_004       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_005       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_007       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SIDOC002         EXIT_SAPLEDI6_008       CA-EDI: Exits in functiegroep EDI6 (partnerafspraken)    .
SLLLEG01         EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_001  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen         .
SLLLEG01         EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_002  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen         .
SLLLEG01         EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_003  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen         .
SLLLEG01         EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_004  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen         .
SLLLEG01         EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_005  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen         .
SLLLEG02         EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_001  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: stuklijst   .
SLLLEG02         EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_002  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: stuklijst   .
SLLLEG02         EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_003  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: stuklijst   .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_001  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_002  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_003  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_004  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_005  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG03         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_006  Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: preferentie  .
SLLLEG04         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_001   Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: product    .
SLLLEG04         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_002   Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: product    .
SLLLEG04         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_003   Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: product    .
SLLLEG04         EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_004   Legal Services: plug-in: klantuitbreidingen: product    .
SLLLEG05         EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_001  Legal Services: Plug-in: klantuitbreidingen: partners    .
SLLLEG05         EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_002  Legal Services: Plug-in: klantuitbreidingen: partners    .
SLLLEG05         EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_003  Legal Services: Plug-in: klantuitbreidingen: partners    .
SLLLEG05         EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_004  Legal Services: Plug-in: klantuitbreidingen: partners    .
SMIC0001         EXIT_SAPLCOMIX_001      Invoer van barcode voor AI op artikel-/chargeniveau     .
SMRZ0001         EXIT_VHUMI_RECONCILIATION_001 Artikelbalancering - WM-bewegingssoorten          .
SOADRESS         EXIT_SAPFSSOD_001       SAPoffice                          .
SOADRESS         EXIT_SAPLSO13_001       SAPoffice                          .
SOADRESS         EXIT_SAPLSO13_002       SAPoffice                          .
SPC001          EXIT_SAPLSPC01_004      Userexits voor ingang EDI-offerte              .
SPC001          EXIT_SAPLSPC01_005      Userexits voor ingang EDI-offerte              .
SPHO0001         EXIT_SAPLPHOA_001       SAPphone: Indiv. activering voor uitg. gesprekken vastleggen.
SPOOACC         EXIT_SAPLSPOA_002       Accounting-uitbreiding voor spool-opdrachten        .
SPOOAUTH         EXIT_SAPLSPOR_001       Klantexit voor spool-bevoegdheidscontrole          .
SQUE0001         EXIT_RSAQEXCE_001       SAP Query: eigen opslag van gegevens            .
SRVASMD         EXIT_SAPLBAS0_800       Gebruikerscherm op servicestam totaalscherm met tree control.
SRVASMD         EXIT_SAPLBAS0_810       Gebruikerscherm op servicestam totaalscherm met tree control.
SRVDET          EXIT_SAPLMLSP_040       Gebruikersscherm op register van servicedetailscherm    .
SRVDET          EXIT_SAPLMLSP_041       Gebruikersscherm op register van servicedetailscherm    .
SRVEDIT         EXIT_SAPLMLSR_001       Besturing servicelijst (verzorgen/weergeven)        .
SRVENTRY         EXIT_SAPLMLSP_020       Ongepland aandeel invoerblad (verouderd sinds release 3.1G) .
SRVESI          EXIT_SAPLMLSX_002       Gegevensconversie invoerformulier-interface         .
SRVESI          EXIT_SAPLMLSX_003       Gegevensconversie invoerformulier-interface         .
SRVESKN         EXIT_SAPLMLSK_001       Rubricering in serviceregel plaatsen            .
SRVESLL         EXIT_SAPLMLSP_030       Controles serviceregel                   .
SRVESLL         EXIT_SAPLMLSP_031       Controles serviceregel                   .
SRVESSR         EXIT_SAPLMLSR_010       Kopgegevens invoerformulier plaatsen            .
SRVEUSCR         EXIT_SAPLMLSR_020       Gebruikersscherm op register van invoerformulier      .
SRVEUSCR         EXIT_SAPLMLSR_021       Gebruikersscherm op register van invoerformulier      .
SRVKNTTP         EXIT_SAPLMLSX_001       Instellen rubriceringstype bij inlezen indien "U"      .
SRVLIMIT         EXIT_SAPLMLSL_001       Limietcontrole                       .
SRVMAIL1         EXIT_SAPLMLSX_010       Bewerking van de mail voordat het blad wordt gegenereerd  .
SRVMAIL1         EXIT_SAPLMLSX_011       Bewerking van de mail voordat het blad wordt gegenereerd  .
SRVMAS          EXIT_RADBOS03_100       Selectiescherm voor massawijzigingen van services      .
SRVMAS          EXIT_SAPLMLSP_043       Selectiescherm voor massawijzigingen van services      .
SRVMSTLV         EXIT_SAPLMLST_001       Conversie van gegevens bij inlezen van standaard-SC     .
SRVPOWEB         EXIT_SAPLMEW5_001       Bestelling voor service-invoer op het Internet       .
SRVQUOT         EXIT_SAPMM06E_010       Service-export/-import voor aanvraag/offerte        .
SRVQUOT         EXIT_SAPMM06E_011       Service-export/-import voor aanvraag/offerte        .
SRVREL          EXIT_SAPLEBND_003       Wijzigingen van comm.struct. voor vrijgave registratieblad .
SRVSEL          EXIT_SAPLMLSP_010       Service-selectie uit externe systemen            .
SRVSEL          EXIT_SAPLMLSP_011       Service-selectie uit externe systemen            .
SRV_FRM         EXIT_SAPLMLSP_001       SRV: Formuleberekening (verouderd sinds release 4.0A)    .
SRV_FRM         EXIT_SAPLMLSP_002       SRV: Formuleberekening (verouderd sinds release 4.0A)    .
SSC00001         EXIT_SAPLSSC1_001       Agenda: conversie en F4-hulp gebruikersnaam         .
SSC00001         EXIT_SAPLSSC1_002       Agenda: conversie en F4-hulp gebruikersnaam         .
SSC00001         EXIT_SAPLSSC1_003       Agenda: conversie en F4-hulp gebruikersnaam         .
SSC00002         EXIT_SAPLSSC8_001       Agenda: conversie en F4-hulp klantnummer          .
SSC00002         EXIT_SAPLSSC8_002       Agenda: conversie en F4-hulp klantnummer          .
SSC00002         EXIT_SAPLSSC8_003       Agenda: conversie en F4-hulp klantnummer          .
SSC00002         EXIT_SAPLSSC8_004       Agenda: conversie en F4-hulp klantnummer          .
SSC00002         EXIT_SAPLSSC8_005       Agenda: conversie en F4-hulp klantnummer          .
STATTEXT         EXIT_SAPLBSVA_001       Modificatie-exit bij opmaak van statustekstregels      .
SUSR0001         EXIT_SAPLSUSF_001       User-exit na aanmelding bij het SAP-systeem         .
SZAD0001         EXIT_SAPLSADR_001       Adresopmaak: landspecifieke routines            .
SZRS0001         EXIT_SAPLSZRC_001       Regiostructuur - controle op dubbele plaatsen        .
SZRS0002         EXIT_SAPLSZRT_001       Regiostructuur - controle op dubbele straten        .
SZRS0003         EXIT_SAPLSZAR_001       Adrescontrole - interface met externe aanbieders      .
TBLPX001         EXIT_SAPLTBLP_001       TBLP klantuitbreiding-exits                 .
TBLPX001         EXIT_SAPLTBLP_002       TBLP klantuitbreiding-exits                 .
TEST           EXIT_WETEST01_001       Test SMOD                          .
TRAN0001         EXIT_RAANANAV_001       User-exit bij vaste-activa-transfer             .
TRDBSGTX         EXIT_SAPLTRDB_001       CML: Bewerking van documentpositietekst (FI-document)    .
TRTMAT01         EXIT_SAPLTBAPIA_001      BUS1099 (valutakoers) methode GetDetail           .
TRTMDF01         EXIT_RFTBFF01_001       Treasury Management marktgegevens: koersinterface      .
TRTMDF01         EXIT_SAPLTBDF_001       Treasury Management marktgegevens: koersinterface      .
TRTMDF01         EXIT_SAPLTBDF_002       Treasury Management marktgegevens: koersinterface      .
TRTMDF03         EXIT_SAPLTBDF_003       Treasury Management marktgegevens: koersinterface      .
UCAS_ADR         EXIT_SAPLHRPIQ01UCAS_001   Convert UCAS Adresses to SAP                .
UCAS_OWN         EXIT_SAPLHRPIQ01UCAS_002   Create Customer Infotype for UCAS original Address lines  .
V02V0001         EXIT_SAPLV02V_001       Verkoopsector-bepaling bij transportbestelling       .
V02V0002         EXIT_SAPLV02V_002       User-exit voor magazijnbepaling               .
V02V0003         EXIT_SAPLV02V_003       User-exit v. deur- en beschikbaarstellingszone-bepaling(kop).
V02V0004         EXIT_SAPLV02V_004       User-exit voor bepaling beschikbaarstellingszone (positie) .
V05I0001         EXIT_SAPLV05I_001       User-exits voor factuurindex                .
V05I0001         EXIT_SAPLV05I_002       User-exits voor factuurindex                .
V05I0001         EXIT_SAPLV05I_003       User-exits voor factuurindex                .
V05I0001         EXIT_SAPLV05I_004       User-exits voor factuurindex                .
V05N0001         EXIT_SAPLV05N_001       User-exits voor afdrukken facturen via ESR-procedure    .
V05N0001         EXIT_SAPLV05N_002       User-exits voor afdrukken facturen via ESR-procedure    .
V05N0001         EXIT_SAPLV05N_003       User-exits voor afdrukken facturen via ESR-procedure    .
V09A0001         EXIT_SAPLV09A_001       Beslissingsbepaling handm. adres refereren/dupliceren    .
V09A0002         EXIT_SAPLV09A_002       Partnersoort KU EXIT bij NO_KNVV              .
V09A0003         EXIT_SAPLV09A_003       User-exit voor de partnerbepaling (herkomst XYZ)      .
V09A0004         EXIT_SAPLV09A_004       User-exit partnerbepaling (voor invoegen bepaalde partner) .
V43A3X1         EXIT_SAPLV43D_001       GUI-exit '+3X1': contacten/acties (menu SPRINGEN)      .
V43A3X1         EXIT_SAPMV43A_001       GUI-exit '+3X1': contacten/acties (menu SPRINGEN)      .
V43A5X1         EXIT_SAPLV43D_004       GUI-exit '+5X1': contacten/acties (menu INFORMATIE)     .
V43A5X1         EXIT_SAPMV43A_004       GUI-exit '+5X1': contacten/acties (menu INFORMATIE)     .
V43A6X1         EXIT_SAPLV43D_005       GUI-exit '+6X1': contacten/acties (menu OMGEVING)      .
V43A6X1         EXIT_SAPMV43A_005       GUI-exit '+6X1': contacten/acties (menu OMGEVING)      .
V43ADATA         EXIT_SAPMV43A_007       Contactgegevens wijzigen in dialoog (struct. VBKAKOM_UPDATE).
V43AGUI1         EXIT_SAPMV43A_003       Contacten/acties: uitsluiting van Fcodes in GUI       .
V43ASAVE         EXIT_SAPMV43A_002       Contacten/acties: exit naar nr.-toekenning voor COMMIT WORK .
V43ASAVE         EXIT_SAPMV43A_006       Contacten/acties: exit naar nr.-toekenning voor COMMIT WORK .
V43CC001         EXIT_SAPLV43CC_001      Vervolgactiviteiten in predictive dialing          .
V43K0001         EXIT_SAPLV43K_001       Uitbreidingen bij koppeling met kalender          .
V43MLIS         EXIT_SAPLV43M_007       User-exit voor verzorgen van appends v. structuur SADLSTLIS .
V45A0001         EXIT_SAPFV45S_001       Bepalen alternatieve artikelen voor productselectie     .
V45A0002         EXIT_SAPMV45A_002       Voorstelwaarde van opdrachtgever in een verkoopdocument   .
V45A0003         EXIT_SAPMV45A_003       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0003         EXIT_SAPMV45A_004       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0004         EXIT_SAPMV45A_005       Verpakkingsvoorstel kopiëren                .
V45E0001         EXIT_SAPFV45E_001       Bestelling via klantorder actualiseren           .
V45E0002         EXIT_SAPFV45E_002       Gegevenstransp. in verwervingselementen (aanvr.best., mont.).
V45L0001         EXIT_SAPFV45L_001       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPFV45L_002       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPFV45L_003       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPLV45L_001       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPLV45L_002       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPLV45L_004       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45L0001         EXIT_SAPLV45L_005       SD: toeleveringsafhandeling (klantuitbreidingen)      .
V45P0001         EXIT_SAPFV45P_001       SD-customer funct. bij bedrijfsnummeroverkoepelende verkoop .
V45S0001         EXIT_SAPFV45S_002       Update van het verkoopdocument uit de configuratie     .
V45S0003         EXIT_SAPFV45S_003       Planningsrelevantie bij onvolledige configuratie      .
V45S0003         EXIT_SAPFV45S_004       Planningsrelevantie bij onvolledige configuratie      .
V45S0004         EXIT_SAPFV45S_005       Parametergeldigheid in klantorder              .
V45T0001         EXIT_SAPLV45T_001       Klant-exit tekstbepaling                  .
V45W0001         EXIT_SAPLV45W_001       SD Customer Service: contractgeg. aan positie doorgeven   .
V46H0001         EXIT_SAPLV46H_001       SD-klantfuncties bij de kostengerelateerde facturatie    .
V46H0001         EXIT_SAPLV46H_002       SD-klantfuncties bij de kostengerelateerde facturatie    .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_001       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_002       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_003       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_004       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_009       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50I_010       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_005       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_006       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_007       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_008       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_011       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50B0001         EXIT_SAPLV50K_012       User-exit voor BAPI-replicatie/terugmelding leveringen   .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_001       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_002       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_003       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_004       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_005       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50EPROP         EXIT_SAPLV50E_006       User-exit: voorstel van buitenl.handelsgegevens in MM en SD .
V50PSTAT         EXIT_SAPLV50P_001       Levering: positiestatusberekening              .
V50Q0001         EXIT_SAPLV50Q_001       Leveringsmonitor: user-exits om weergavevelden in te vullen .
V50Q0001         EXIT_SAPLV50Q_002       Leveringsmonitor: user-exits om weergavevelden in te vullen .
V50R0001         EXIT_SAPLV50R_001       Serierun voor leveringsaanmaak               .
V50R0002         EXIT_SAPLV50R_VIEW_001    Serierun voor leveringsaanmaak               .
V50R0003         EXIT_SAPLV50R_CREA_001    Uitbreiding voor BAPI DeliveryProcessing: leveringsbewerking.
V50R0003         EXIT_SAPLV50R_CREA_002    Uitbreiding voor BAPI DeliveryProcessing: leveringsbewerking.
V50R0003         EXIT_SAPLV50R_CREA_003    Uitbreiding voor BAPI DeliveryProcessing: leveringsbewerking.
V50R0004         EXIT_SAPLV50R_VIEW_002    Voorraadbepaling voor bestellingen voor verzendtermijnlijst .
V50S0001         EXIT_SAPLV50S_001       User-exits voor de leveringsbewerking            .
V50S0001         EXIT_SAPLV50S_002       User-exits voor de leveringsbewerking            .
V51R0001         EXIT_SAPLV51R_001       User-exit voor controle van archiveerbaarheid van HU's   .
V53C0001         EXIT_SAPLV53C_001       Globale belasting berekening in tijd per positie      .
V53C0002         EXIT_SAPLV53C_002       W&S: GGW completering verzendhulpmiddelsoort/tijdvenster  .
V53W0001         EXIT_SAPMV53W_001       User exits voor vorming van pickgolven           .
V53W0001         EXIT_SAPMV53W_002       User exits voor vorming van pickgolven           .
V53W0001         EXIT_SAPMV53W_003       User exits voor vorming van pickgolven           .
V54B0001         EXIT_SAPLV54B_001       Vrachtkostenberekening: prijsbepaling voorbereiden     .
V54B0001         EXIT_SAPLV54B_002       Vrachtkostenberekening: prijsbepaling voorbereiden     .
V54B0003         EXIT_SAPLV54B_003       Vrachtkostenberekening: koerstype en valuta bepalen     .
V54B0004         EXIT_SAPLV54B_004       Vrachtkostenberekening: status bepalen           .
V54C0001         EXIT_SAPLV54C_001       Vrachtkostenbewerking: omschrijving(en) vrachtkostenpos.  .
V54C0002         EXIT_SAPLV54C_002       Vrachtkostenberekening: genereren vrachtkostensubposities  .
V54C0003         EXIT_SAPLV54C_003       Vrachtkostenbewerking: factureerder bepalen         .
V54C0004         EXIT_SAPLV54C_004       Vrachtkostenbewerking: standplaats voor belastingber. bepal..
V54D0001         EXIT_SAPLV54D_001       Vrachtberekening: bepaling van de belastinglanden      .
V54KSFRC         EXIT_SAPLV54K_001       Bepalen van factoren voor verdeling van vrachtkosten    .
V54P0001         EXIT_SAPLV54P_001       Functiecodes voor vrachtinformatie uitbreiden        .
V54P0001         EXIT_SAPLV54P_002       Functiecodes voor vrachtinformatie uitbreiden        .
V54U0001         EXIT_SAPLV54U_001       Vrachtkostenbewerking: controle op aangebrachte wijzigingen .
V54U0002         EXIT_SAPLV54U_002       Vrachtkosten op volledigheid controleren          .
V54U0003         EXIT_SAPLV54U_003       Toekenning van vrachtkostennummers             .
V54U0004         EXIT_SAPLV54U_004       Voorbereiding voor muteren van nieuwe objecten (vrachtk.)  .
V54U0005         EXIT_SAPLV54U_005       Muteren van nieuwe objecten in de vrachtkostenbewerking   .
V54U0006         EXIT_RV54POCR_006       Transportbestelling - verzorging kopgegevens        .
V54U0007         EXIT_RV54POCR_007       Transportbestelling - verzorging positiegegevens      .
V55ECTRL         EXIT_SAPLV55E_001       User-exit: besturing van afdruk van buitenlandse handelsdoc..
V55K0001         EXIT_SAPLV55K_001       Levering (goederenontvangst): gegevens overnemen      .
V55K0002         EXIT_SAPLV55K_002       Levering (ontvangst): verwerking voorbereiden        .
V55K0003         EXIT_SAPLV55K_003       Levering (ontvangst): resultaat evalueren          .
V55K0004         EXIT_SAPLV55K_004       Kennisgeving van levering (ingang): modif. best.geg IDoc  .
V55K0005         EXIT_SAPLV55K_005       Bestelling (ingang): modificatie besturingsgegevens IDoc  .
V55K0011         EXIT_SAPLV55K_011       Kennisgeving van levering (ontvangst): gegevens overnemen  .
V55K0012         EXIT_SAPLV55K_012       Kennisgeving van levering (ontvangst) verw. voorbereiden  .
V55K0013         EXIT_SAPLV55K_013       Kennisgeving van levering (ontvangst): resultaat evalueren .
V55K0020         EXIT_SAPLV55K_020       Customer-functions IDoc-ingang transport- voorbereiding   .
V55K0021         EXIT_SAPLV55K_021       Customer-functions IDoc-ingang transport- segmentevaluatie .
V55K0022         EXIT_SAPLV55K_022       Cust.funct. IDoc ingang transport-opslag interne tabel   .
V55K0030         EXIT_SAPLV55K_030       IDoc SHPMNT: tendering pre-process modification       .
V55K0031         EXIT_SAPLV55K_031       IDoc SHPMNT: tendering individual segment processing    .
V55K0032         EXIT_SAPLV55K_032       Dedicated tabellen opslaan voor ontvangst IDoc SHPMNT    .
V56AFCCH         EXIT_SAPMV56A_001       Transportbewerking: controleren functiecode toegestaan   .
V56AGTAR         EXIT_SAPLV56A_003       User-exit voor filteren bij de verzendelementberekening   .
V56ARCHV         EXIT_SDVTTKWR_001       Klantspecifieke controles bij de archivering van transporten.
V56ARCHV         EXIT_SDVTTKWR_002       Klantspecifieke controles bij de archivering van transporten.
V56ATKTX         EXIT_SAPMV56A_002       Aantal regels wijzigen bij tekstinvoer in transport     .
V56BMOD         EXIT_SAPLV56B_001       Transportbewerking: veldmodificatie             .
V56DISTZ         EXIT_SAPLSTAG_001       Transportbewerking: afstandsbepaling            .
V56FCOPY         EXIT_SAPLV56F_010       Transportbewerking: kopiëren leveringsgegevens       .
V56FSTAT         EXIT_SAPLV56F_011       Transportbewerking: activiteiten bij instellen status    .
V56FSTAT         EXIT_SAPLV56F_012       Transportbewerking: activiteiten bij instellen status    .
V56I0001         EXIT_SAPLV56I_001       IDOC TPSDLS: modificatie van de leveringskopgroep      .
V56I0002         EXIT_SAPLV56I_002       IDOC TPSDLS: modificatie van de leveringspositiegroep    .
V56I0003         EXIT_SAPLV56I_003       IDOC TPSDLS: modificatie van de pack-gegevensgroep     .
V56I0004         EXIT_SAPLV56I_004       IDOC TPSDLS: modificatie van de hele IDoc          .
V56I0005         EXIT_SAPLV56I_005       IDOC TPSDLS: modificatie van transportrelevante leverpos.  .
V56I0006         EXIT_SAPLV56I_006       IDOC TPSDLS: gebruikersspecifieke bepaling plaatssubstitutie.
V56I0010         EXIT_SAPLV56I_010       IDOC TPSSGT01: input van geplande transporten        .
V56I0010         EXIT_SAPLV56I_011       IDOC TPSSGT01: input van geplande transporten        .
V56I0010         EXIT_SAPLV56I_012       IDOC TPSSGT01: input van geplande transporten        .
V56I0020         EXIT_SAPLV56I_020       Modificatie IDoc-besturingsrecord in interface SD-TPS    .
V56I0030         EXIT_SAPLLE_TRA_X_001     Vrachtkosten RFC uit APO                  .
V56IVIEW         EXIT_SAPFV56I_001       User-exit voor opbouw van planningsoverzicht        .
V56K0001         EXIT_SAPLV56K_001       Uitgaande transportberichten (EDI)             .
V56K0001         EXIT_SAPLV56K_002       Uitgaande transportberichten (EDI)             .
V56KBAPI         EXIT_SAPLV56K_BAPI_001    Uitbreiding bij oproep van transport-BAPI's         .
V56L0001         EXIT_SAPLV56L_001       Status van de transporten van een levering         .
V56L0007         EXIT_SAPLV56L_007       Blokkering meermaals verzenden voor lev. aan TPS uitzetten .
V56LDELI         EXIT_SAPLV56L_002       Leveringsgegevens voor de transportbewerking lezen     .
V56LOCID         EXIT_SAPLSTAG_002       Transportbewerking: bepaliung van een plaats-identificatie .
V56MVT04         EXIT_SAPLV56M_001       Uitbreidingen voor de serierun transport          .
V56MVT04         EXIT_SAPLV56M_002       Uitbreidingen voor de serierun transport          .
V56MVT04         EXIT_SAPLV56M_003       Uitbreidingen voor de serierun transport          .
V56SLDET         EXIT_SAPLV56S_001       Transportbewerking: trajectbepaling             .
V56TDLIF         EXIT_SAPLV56T_001       Afleverposities voor transport filteren           .
V56UCHCH         EXIT_SAPLV56U_001       Transportbewerking: controle op wijzigingen         .
V56UCHCO         EXIT_SAPLV56U_002       Transporten op volledigheid controleren           .
V56UDLUP         EXIT_SAPLV56U_006       Overbodig sinds 4.6C: leveringsupdate via leveringsroutines .
V56UNUMB         EXIT_SAPLV56U_003       Toekenning van transportnummer               .
V56USTAT         EXIT_SAPLV56U_007       Klantspecifieke vastlegging van status transportplanning  .
V56USVDO         EXIT_SAPLV56U_005       Nieuwe objecten voor het transport muteren         .
V56USVDP         EXIT_SAPLV56U_004       Voorbereiding voor muteren nieuwe objecten van transport?  .
V57A0001         EXIT_SAPLV57A_001       Meerdimensionale prijsbepaling: kostenverdeling naar pos.  .
V60A0001         EXIT_SAPLV60A_002       Klant-functies in de factuur                .
V60F0001         EXIT_SAPLV60F_001       SD Facturatieplan (klantuitbreiding) afw. factuurdatum   .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_001       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_002       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_003       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_004       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_005       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_006       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_007       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_008       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_009       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_010       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_011       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_012       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_013       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_018       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V60P0001         EXIT_SAPLV60P_019       Gegevensverzorging extra weer te geven veld in lijst    .
V61A0001         EXIT_SAPLV61A_002       Klantuitbreiding : prijsbepaling              .
VBWC_DCP         EXIT_SAPLVBWC_001       Controle van loskoppeling van verdeelde charge       .
VCOM0001         EXIT_SAPLVCOM_001       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie V6    .
VCOM0001         EXIT_SAPLVCOM_002       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie V6    .
VCOM0002         EXIT_SAPLVCOM_003       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie E1    .
VCOM0002         EXIT_SAPLVCOM_004       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie E1    .
VCOM0003         EXIT_SAPLVCOM_005       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie M1    .
VCOM0003         EXIT_SAPLVCOM_006       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie M1    .
VCOM0004         EXIT_SAPLVCOM_007       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie V7    .
VCOM0004         EXIT_SAPLVCOM_008       Vullen van berichtcommunicatiegebieden applicatie V7    .
VED40001         EXIT_SAPLVED4_001       EDI-toeleveringsafhandeling - afroepontv. en EDV-afleverbew..
VED40001         EXIT_SAPLVED4_002       EDI-toeleveringsafhandeling - afroepontv. en EDV-afleverbew..
VED40001         EXIT_SAPLVED4_003       EDI-toeleveringsafhandeling - afroepontv. en EDV-afleverbew..
VED40001         EXIT_SAPLVED4_004       EDI-toeleveringsafhandeling - afroepontv. en EDV-afleverbew..
VED50001         EXIT_SAPLVED5_001       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VED50001         EXIT_SAPLVED5_002       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VED50001         EXIT_SAPLVED5_003       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VED50001         EXIT_SAPLVED5_004       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VED50001         EXIT_SAPLVED5_005       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VED50001         EXIT_SAPLVED5_006       EDI-toeleveringsafhandeling - creditnotamethode       .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_001       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_002       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_003       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_004       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_005       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_006       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_007       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_008       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_009       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_010       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_011       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDA0001         EXIT_SAPLVEDA_012       SD EDI: Orderontvanst (klantuitbreidingen)         .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_001       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_002       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_003       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_004       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_005       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_006       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_007       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_008       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_009       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_010       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDB0001         EXIT_SAPLVEDB_012       SD EDI: Ontvangst orderwijziging (klantuitbreidingen)    .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_001       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_002       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_003       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_004       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_005       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_006       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_007       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDE0001         EXIT_SAPLVEDE_008       SD EDI offerte-uitgang (klantuitbreidingen)         .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_001       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_002       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_003       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_004       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_005       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_006       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_007       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_008       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_009       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_010       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_011       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VEDQ0001         EXIT_SAPLVEDQ_012       SD EDI: Aanvraagontvangst (klantuitbreidingen)       .
VERSCHCK         EXIT_SAPLN1DOKEMPF_002    IS-H*MED: Verzendbevoegdheid controleren          .
VHURL001         EXIT_SAPLVHURLAS_001     IDoc-ingangsverwerking: ACCSTA01 (klantfuncties)      .
VHURL001         EXIT_SAPLVHURLAS_002     IDoc-ingangsverwerking: ACCSTA01 (klantfuncties)      .
VHURL001         EXIT_SAPLVHURLAS_003     IDoc-ingangsverwerking: ACCSTA01 (klantfuncties)      .
VHURL002         EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_001 IDoc-uitgangsverwerking: ACCSTA (klantfuncties)       .
VHURL002         EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_002 IDoc-uitgangsverwerking: ACCSTA (klantfuncties)       .
VIMPPROP         EXIT_SAPLVIMP_001       User-exit: voorstelgegevens voor importsimulatie      .
VKOE0001         EXIT_SAPLVKOE_001       Conditie-uitwisseling: bewerking uitgaand          .
VKOE0001         EXIT_SAPLVKOE_002       Conditie-uitwisseling: bewerking uitgaand          .
VKOI0001         EXIT_SAPLVKOI_001       Conditie-uitwisseling: bewerking inkomend          .
VKOI0001         EXIT_SAPLVKOI_002       Conditie-uitwisseling: bewerking inkomend          .
VKOO0001         EXIT_SAPLVKOO_001       Conditie-overname - hulpfuncties: customer-functies     .
VKOO0001         EXIT_SAPLVKOO_002       Conditie-overname - hulpfuncties: customer-functies     .
VMDE0001         EXIT_SAPLVMDE_001       Verzendinterface: foutbehandeling IDoc-ontvangst      .
VMDE0002         EXIT_SAPLVMDE_002       Verzend-interface: bericht PICKSD (picking, afgifte)    .
VMDE0003         EXIT_SAPLVMDE_003       Verzendinterface: bericht SDPICK (picking, ontvangst)    .
VMDE0004         EXIT_SAPLVMDE_004       Verzend-interface: bericht SDPACK (verpakken, ontvangst)  .
VN000001         EXIT_SAPLV61B_001       Customer-exits voor berichtbepaling             .
VN000001         EXIT_SAPLV61B_002       Customer-exits voor berichtbepaling             .
VPRE0001         EXIT_SAPLVPRE_001       PRICAT uitgangsverwerking                  .
VPRE0001         EXIT_SAPLVPRE_002       PRICAT uitgangsverwerking                  .
VPRE0001         EXIT_SAPLVPRE_003       PRICAT uitgangsverwerking                  .
VSV00001         EXIT_SAPLKD01_001       User-exit klant- en leveranciersverdeling in- en uitgang  .
VSV00001         EXIT_SAPLKD02_001       User-exit klant- en leveranciersverdeling in- en uitgang  .
VSV00001         EXIT_SAPLVV01_001       User-exit klant- en leveranciersverdeling in- en uitgang  .
VSV00001         EXIT_SAPLVV02_001       User-exit klant- en leveranciersverdeling in- en uitgang  .
VSV00002         EXIT_SAPLKD03_001       Filterobjecten voor leverancierstam lezen          .
VSV00003         EXIT_SAPLVV01_002       Filterobjecten voor klantstam lezen             .
W61V0001         EXIT_SAPLW61V_001       User-exit voor BAPI ATP-info                .
WAUFT001         EXIT_SAPLWRWB_001       User-exit verdeeltabel                   .
WAUFT002         EXIT_SAPLWAUF_003       Controle: gevr. hvh. autom. als bevestigde hvh. overnemen  .
WAUFT002         EXIT_SAPLWRWB_002       Controle: gevr. hvh. autom. als bevestigde hvh. overnemen  .
WAUFT003         EXIT_SAPLWAUF_005       Bepaling bestelhoeveelheid DC (gereduceerde bestelhoevh.)  .
WAUFT004         EXIT_SAPLWALL_004       User-exit voor afnemerbepaling bij distributiecentra    .
WAUFT005         EXIT_SAPLWAUF_100       Bepaling leveringsfase per artikel en ontvanger resp. DC  .
WAUFT005         EXIT_SAPLWAUF_103       Bepaling leveringsfase per artikel en ontvanger resp. DC  .
WAUFT006         EXIT_SAPLWAUF_101       Bepaling van verdeeltabelnummer               .
WAUFT007         EXIT_SAPLWAUF_102       Klantexit artikelselectie                  .
WBBE0001         EXIT_SAPLWBBE_001       Functie-exit voor de assortimentslijst           .
WBBE0001         EXIT_SAPLWBBE_002       Functie-exit voor de assortimentslijst           .
WBBE0001         EXIT_SAPLWBBI_001       Functie-exit voor de assortimentslijst           .
WBBE0001         EXIT_SAPLWBBI_002       Functie-exit voor de assortimentslijst           .
WBBE0001         EXIT_SAPLWBBR_001       Functie-exit voor de assortimentslijst           .
WBWE0001         EXIT_SAPLWBW2_001       Functie-exits voor de waardering bij gestruct. artikelen  .
WCOUP001         EXIT_SAPLWAK6_001       User-exit voor couponverwerking in POS-ingang        .
WDFE0001         EXIT_SAPLWDFE_001       Klantspecifieke bepaling van gegevens v. berekening behoefte.
WETI0001         EXIT_SAPLWEVE_001       Retail etikettering: verwerking (uitvoer)          .
WETI0001         EXIT_SAPLWEVE_002       Retail etikettering: verwerking (uitvoer)          .
WFCS_001         EXIT_SAPLWFCSMDST_001     Retailprognose: verbruikswaarden wijzigen (FB PROGNOSE)   .
WFCS_002         EXIT_SAPLWFCSMDST_002     Retailprognose: prognoseresultaten wijzigen (FB PROGNOSE)  .
WFCS_003         EXIT_SAPLWFCSKRNL_001     Bestelpunt en veiligheidsvoorraad wijzigen         .
WFIL0001         EXIT_SAPLWR04_001       User-exits voor vestiging                  .
WFOB0001         EXIT_RAWFOB02_001       Individuele omzetverdeling bij massa-afboekingen      .
WIS10001         EXIT_SAPLWIS1_001       RIS BW: klantuitbreidingen van de completering       .
WIS50001         EXIT_SAPLWIS5_001       BCO: completering statistiekmutatie inventaris       .
WIS60001         EXIT_SAPLWIS6_001       EKS: completering statistiekmutatie factuurcontrole     .
WISEXIT         EXIT_SAPLMCWF_001       WIS: geg.veschaffing voor klantvelden ( LIS-event AA )   .
WISPL001         EXIT_SAPLWIS_PLAN_001     Retail-planning: bevoegdheden                .
WISPL002         EXIT_SAPLWIS_PLAN_002     Retail-planning: celmanipulaties in de planningslayout   .
WISPL003         EXIT_SAPLWIS_PLAN_003     Retail-planning: aanvullende plan-kengetallen        .
WISPL004         EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_004    Wijzigingsbeheer voor actie                 .
WISPL005         EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_005    Na creëren van actie uit de planning            .
WISPL006         EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_006    Na creëren van verdeeltabel uit de planning         .
WISPL007         EXIT_SAPLWIS_PLAN_007     Uitvoeren menufunctie in de dialoogplanning         .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_001       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_002       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_003       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_004       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_005       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_006       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WLB20002         EXIT_SAPLWLB2_007       Klantuitbreidingen voor Retail-combinatiebestelling     .
WMVC0001         EXIT_SAPLWMVC_001       User-exit, waarden- en quotareeksen             .
WMVC0001         EXIT_SAPLWMVC_002       User-exit, waarden- en quotareeksen             .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_001       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_002       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_003       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_004       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_005       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_006       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_007       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD10001         EXIT_SAPLWOD1_008       User-exits voor functiegroep WOD1              .
WOD20001         EXIT_SAPLWOD2_001       Uitbreidingen online-planning in de workbench        .
WOD20001         EXIT_SAPLWOD2_002       Uitbreidingen online-planning in de workbench        .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_001       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_002       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_003       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_004       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_005       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_006       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_007       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_008       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_009       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_010       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_011       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_012       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_013       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_014       Voorraadplanning verswaren                 .
WOG10001         EXIT_SAPMWOG1_015       Voorraadplanning verswaren                 .
WOSX0001         EXIT_SAPMWWMJ_001       Functiebouwst.exit SAP Online Store: Prod.detail extra geg. .
WOSX0002         EXIT_SAPMWWMJ_002       Functiebouwst.exit SAP Online Store: Prod.lijst extra geg. .
WPAV0001         EXIT_SAPLWPAV_001       POS-upload roloplossing                   .
WPAV0001         EXIT_SAPLWPAV_002       POS-upload roloplossing                   .
WPCA0001         EXIT_SAPLWPCA_001       Productcatalogus ALE-ingang en -uitgang           .
WPCA0001         EXIT_SAPLWPCA_002       Productcatalogus ALE-ingang en -uitgang           .
WPCA0001         EXIT_SAPLWPCA_003       Productcatalogus ALE-ingang en -uitgang           .
WPCA0001         EXIT_SAPLWPCA_004       Productcatalogus ALE-ingang en -uitgang           .
WPCI0001         EXIT_SAPLWPCI_001       Productcatalogus IDoc-uitgang                .
WPCON001         EXIT_SAPLWPCO_001       Functie-exit productcatalogus: bestelnummers genereren   .
WPCON002         EXIT_SAPLWPCO_002       Functie-exit productcatalogus: cataloguscode genereren   .
WPDA0001         EXIT_SAPLWBBY_INTERFACE_014  Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_001       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_002       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_003       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_004       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_005       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_006       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_007       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_008       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_009       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_010       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_011       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_012       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_013       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_015       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_016       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPDA0001         EXIT_SAPLWPDA_017       Functie-exit voor POS-interface (POS-download)       .
WPLG0001         EXIT_SAPLWPLG_001       Functiebouwsteen-exits voor de schapoptimalisatie      .
WPLG0001         EXIT_SAPLWPLG_002       Functiebouwsteen-exits voor de schapoptimalisatie      .
WPOPO001         EXIT_SAPLWPOPO_001      Klantspec. uitbreid. bij artikelen die kunnen worden besteld.
WPSA0001         EXIT_SAPLWPSA_001       Uitbreidingen Retail POS-interface sales audit       .
WPUE0001         EXIT_SAPLWPUE_001       GO-controle (correcte hoeveelheden)             .
WPUE0001         EXIT_SAPLWPUE_002       GO-controle (correcte hoeveelheden)             .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_050       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_100       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_101       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_102       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_103       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_104       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_105       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_106       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_109       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_110       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_111       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_112       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_113       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_119       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_120       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_121       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_122       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_123       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_129       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_130       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_131       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_132       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_139       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_140       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_141       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_142       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_149       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_152       POS-ingangsverwerking                    .
WPUE0002         EXIT_SAPLWPUE_159       POS-ingangsverwerking                    .
WRPL0001         EXIT_SAPLWRPL_001       Berekening van de aanvullingsbehoefte            .
WRPL0002         EXIT_SAPLWRPL_002       Aanvulling: prognose van de verwachte afgiftes (verkopen)  .
WRPL0003         EXIT_SAPLWRPL_003       Aanvulling: prognoseselectie bij aanvullingsplanning    .
WRPL0004         EXIT_SAPLWRPL_004       Berekening van de normvoorraad               .
WSOR0001         EXIT_RWSORTA1_001       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSO1_001       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSO1_002       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSO1_003       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSO1_004       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSOE_001       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSOI_001       User-exit assortimenten                   .
WSOR0001         EXIT_SAPLWSOT_001       User-exit assortimenten                   .
WSOS0001         EXIT_SAPLWSOS_001       Functie-exit voor berekening van kopartikel-bestelhoevh   .
WSOT0001         EXIT_SAPLWSO7_001       Bepaling van medewerker voor sanering            .
WSRP0001         EXIT_SAPLWSRP_001       Klantspecifieke behoefteberekening             .
WSRP0002         EXIT_SAPLWSRP_002       Klantspecifieke generering vervolgdocument         .
WSRP0003         EXIT_SAPLWSRP_003       Aanvulling filiaal: klantspecifieke planningskenmerken   .
WTAD0001         EXIT_SAPLWTIP_001       Uitbreidingen van verkoophulpmiddel-IDoc          .
WTAD0001         EXIT_SAPLWTIP_002       Uitbreidingen van verkoophulpmiddel-IDoc          .
WTAD0001         EXIT_SAPLWTIP_003       Uitbreidingen van verkoophulpmiddel-IDoc          .
WTAD0002         EXIT_ADDI_ORDER_FORMS_001   Verkoophulpmiddelen: leverings- en gebruiksdatum wijzigen  .
WTY00001         EXIT_SAPLPVSUIWTY_001     Subscreen in bewerking garantieclaim (kopscherm)      .
WTY00001         EXIT_SAPLPVSUIWTY_002     Subscreen in bewerking garantieclaim (kopscherm)      .
WTY00002         EXIT_SAPLPVSUIWTY_003     Subscreen in bewerking garantieclaim (table control)    .
WTY00002         EXIT_SAPLPVSUIWTY_004     Subscreen in bewerking garantieclaim (table control)    .
WTY00002         EXIT_SAPLPVSUIWTY_005     Subscreen in bewerking garantieclaim (table control)    .
WTY00003         EXIT_SAPLPVSUIWTY_006     Navigatiesubscreen voor garantieclaimbehandeling      .
WTY00003         EXIT_SAPLPVSUIWTY_007     Navigatiesubscreen voor garantieclaimbehandeling      .
WVFB0001         EXIT_SAPLWVFB_001       Customer-exits v. filiaalbestellingsbevestiging controleseg..
WVFB0001         EXIT_SAPLWVFB_002       Customer-exits v. filiaalbestellingsbevestiging controleseg..
WVFB0001         EXIT_SAPLWVFB_003       Customer-exits v. filiaalbestellingsbevestiging controleseg..
WVFB0001         EXIT_SAPLWVFB_009       Customer-exits v. filiaalbestellingsbevestiging controleseg..
WVFI0001         EXIT_SAPLWVFI_001       IDoc-ingang filiaalinventarisatie: customizing overrulen  .
WVFI0002         EXIT_SAPLWVFI_002       IDoc-ingang filiaalinventarisatie: verwerking klantsegment .
WVFI0003         EXIT_SAPLWVFI_003       IDoc-ingangsverwerking filiaalbalansopname         .
WVFI0003         EXIT_SAPLWVFI_004       IDoc-ingangsverwerking filiaalbalansopname         .
WVFI0004         EXIT_SAPLWVFI_005       IDoc-uitgang filaalbalansopname: klantsegment vullen    .
WVLB0001         EXIT_SAPLWVLB_002       Weergave van aanv.gegevens in subscherm van simulatielijst .
WVLB0001         EXIT_SAPLWVLB_003       Weergave van aanv.gegevens in subscherm van simulatielijst .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_001       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_002       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_003       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_004       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_005       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_006       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_007       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_008       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_009       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_010       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_011       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_014       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_015       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_016       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_017       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0003         EXIT_SAPLWLB3_018       User-exits voor automatische combinatiebestelling in 99.A  .
WVLB0005         EXIT_SAPLWVLB_008       User-exits in de TA WLB5 (handmatige combinatiebestelling) .
WVLB0005         EXIT_SAPLWVLB_009       User-exits in de TA WLB5 (handmatige combinatiebestelling) .
WVLB0005         EXIT_SAPLWVLB_010       User-exits in de TA WLB5 (handmatige combinatiebestelling) .
WVLB0005         EXIT_SAPLWVLB_011       User-exits in de TA WLB5 (handmatige combinatiebestelling) .
WVLB000A         EXIT_RWVLB00A_002       User-exits voor controleprogramma voor combinatiebestelling .
WVLB000A         EXIT_SAPLWLBA_001       User-exits voor controleprogramma voor combinatiebestelling .
WVLB000A         EXIT_SAPLWLBA_002       User-exits voor controleprogramma voor combinatiebestelling .
WVLB000A         EXIT_SAPLWLBA_003       User-exits voor controleprogramma voor combinatiebestelling .
WVLB000A         EXIT_SAPLWLBA_004       User-exits voor controleprogramma voor combinatiebestelling .
WVLB0010         EXIT_SAPLWVLB_004       Uitbreidingen voor de FB om bestellingen te splitsen    .
WVLB0010         EXIT_SAPLWVLB_005       Uitbreidingen voor de FB om bestellingen te splitsen    .
WVLB0010         EXIT_SAPLWVLB_006       Uitbreidingen voor de FB om bestellingen te splitsen    .
WVLB0010         EXIT_SAPLWVLB_007       Uitbreidingen voor de FB om bestellingen te splitsen    .
WVMI0001         EXIT_SAPLWVMI_001       Uitwisseling van artikelgegevens via IDoc PROACT      .
WVMI0001         EXIT_SAPLWVMI_002       Uitwisseling van artikelgegevens via IDoc PROACT      .
WVMI0001         EXIT_SAPLWVMI_003       Uitwisseling van artikelgegevens via IDoc PROACT      .
WWCC1001         EXIT_SAPLWWCC1_001      Functie-exits voor WWW-component klant           .
WWP1           EXIT_RWWP001_001       User-exits voor planningsworkbench             .
WWP1           EXIT_RWWP001_002       User-exits voor planningsworkbench             .
XAWS0001         EXIT_RPCAWSX0_001       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001         EXIT_RPCAWSX0_002       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001         EXIT_RPCAWSX0_003       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001         EXIT_RPCAWSX0_004       Customer exit for AWS report                .
XCOA0001         EXIT_SAPLCOAC_001       Chargeverslag: user-exit voor archiveren          .
XCOM0001         EXIT_SAPLCOML_001       Berekening artikelhoeveelheden: user-exit          .
XCXPD001         EXIT_SAPLCOMPXPD_001     Referentiegegevens van event bepalen            .
XCXPD002         EXIT_SAPLCOMPXPD_002     Veldcatalogus voor subposities               .
XCXPD003         EXIT_SAPLCOMPXPD_003     Eventgegevens voor termijnbewaking muteren         .
XCXPD004         EXIT_SAPLCOMPXPD_004     Eventscenario bepalen                    .
XCXPD005         EXIT_SAPLCOMPXPD_005     Events toewijzen                      .
XCXPD006         EXIT_SAPLCOMPXPD_006     Veldcatalogus voor events                  .
XCXPD007         EXIT_RCOMPANALYSIS_001    Evaluaties voor termijnbewaking               .
XCXPD008         EXIT_SAPLCOMPXPD_007     Subposities voor termijnbewaking verzorgen         .
XCXPD009         EXIT_SAPLCOMPXPD_S_001    Objecten voor termijnbewaking selecteren          .
XCZD0004         EXIT_SAPLCZDI_004       Uitbreiding bevoegdheidscontrole bij artikel-recept-toewijz..
XEXP0001         EXIT_SAPLEXPD_S_001      Bestelkoppen en -posities selecteren            .
XEXP0002         EXIT_SAPLEXPD_001       Referentiegegevens van event bepalen            .
XEXP0002         EXIT_SAPLEXPD_PO_002     Referentiegegevens van event bepalen            .
XEXP0003         EXIT_SAPLEXPD_002       Veldcatalogus voor subposities               .
XEXP0004         EXIT_SAPLEXPD_003       Eventgegevens voor Expediting muteren            .
XEXP0005         EXIT_SAPLEXPD_004       Eventscenario bepalen                    .
XEXP0006         EXIT_SAPLEXPD_005       Events toewijzen                      .
XEXP0007         EXIT_SAPLEXPD_006       Veldcatalogus voor uitbreiding van Expediting-gegevens   .
XEXP0008         EXIT_SAPLEXPD_008       Statusinfo voor object Expediting afdrukken         .
XEXP0008         EXIT_SAPLEXPD_PO_001     Statusinfo voor object Expediting afdrukken         .
XEXP0009         EXIT_SAPLMEPO_001       Refentiedatums event bij creëren van inkooporder      .
XEXP0009         EXIT_SAPMM06E_024       Refentiedatums event bij creëren van inkooporder      .
XMBF0001         EXIT_SAPLMDBF_001       Customer-exits voor voorraadbepaling            .
XMBF0001         EXIT_SAPLMDBF_002       Customer-exits voor voorraadbepaling            .
XMRM0001         EXIT_SAPLBARM_001       Klant-exits: backflushing serieproductie          .
XMRM0001         EXIT_SAPLBARM_002       Klant-exits: backflushing serieproductie          .
XMRM0001         EXIT_SAPLBARM_003       Klant-exits: backflushing serieproductie          .
XMRM0001         EXIT_SAPLBARM_004       Klant-exits: backflushing serieproductie          .
XPBSAWS1         EXIT_RPCPBSR09_X0_001     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1         EXIT_RPCPBSR09_X0_005     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1         EXIT_RPCPBSR09_X0_006     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPSISKD0         EXIT_RPSISKD0_000       Enhancement to user exit for ISKD statistics (WWH calc.)  .
XPSPSTD0         EXIT_RPSPSTD0_000       User exit Employment statistics               .
XVHUPO01         EXIT_SAPLVHUPRT_001      Verpakken volgens verpakk.voorschr.: afmetingen HU berekenen.
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:07:30

Impressum