WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,612 (today: 476)
( 20 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transaksjon     Tittel                Program Name         Skjermbildenummer     Kategori .

AAA_1_IMG      AAAI in IMG             SAPR_START_CUSTOMIZING    1000            T     .
AAA_2_IMG      AAAI in IMG             SAPR_START_CUSTOMIZING    0000            T     .
AACCOBJ       Vis aktive konteringselementer    RAACCOBJ01          1000            T     .
AART         Lesing av arkivdata         RAARCH_TEST_READ_BY_ID    1000            T     .
AAVN         Ny ber. av ber.grunnl. for fors.vrd. RAVRSN00           1000            TP    .
AB01         Registrer anleggsbevegelse      SAPMA01B           0100            TP    .
AB02         Endring av anleggsdokument      SAPLAB01           0010            TP    .
AB03         Vis anleggsbilag           SAPLAB01           0010            TP    .
AB08         Tilbakeføre anleggsdetaljposter   SAPLAB01           0010            TP    .
ABAA         Ekstraordinær nedskrivning      SAPMA01B           0100            T     .
ABAD         Anleggsavgang ved salg med debitor  SAPMF05A           0100            T     .
ABAD0        Kjennetegnsavledning: Start     SAPMABADR           0999            T     .
ABAD_OLD       Anleggsavgang ved salg med debitor  SAPMF05A           0100            T     .
ABAKN        Siste avgang - anleggsgruppe     SAPLAMDP           0100            TP    .
ABAON        Avgang ved salg uten debitor     SAPLAMDP           0100            TP    .
ABAPDOCU       ABAP Documentation and Examples   SAPMSABAPDEMOS_TREE      1000            T     .
ABAPHELP       ABAP Documentation          SAP_HELP_ABAP         1000            T     .
ABAP_DOCU_SHOW    Call ABAP Keyword Documentation   SAPLABAP_DOCU         0400            T     .
ABAP_TRACE      ABAP Objects Runtime Analysis    SAPMS38T           0100            T     .
ABAV         Avgang gjennom utrangering      SAPMA01B           0100            T     .
ABAVN        Avgang gjennom utrangering      SAPLAMDP           0100            TP    .
ABAW         Regnskapsmessig oppskrivning     SAPMA01B           0100            T     .
ABAWN        Ny vurdering             SAPLAMDP           0100            TP    .
ABCO         Korreksjonspostering på områder   SAPMA01B           0100            TP    .
ABF1         Konter bilag             SAPMF05A           0100            T     .
ABF1L        Konter bilag i ledgergruppe     SAPMF05A           0100            T     .
ABGF         Kreditnota i året etter fakturaen  SAPMA01B           0100            T     .
ABGL         Registrer kreditnota i fakturaår   SAPMA01B           0100            T     .
ABIF         Investeringstilskudd         SAPMA01B           0100            T     .
ABMA         Manuell avskrivning         SAPMA01B           0100            T     .
ABMR         Manuell overføring av reserver    SAPMA01B           0100            T     .
ABMW         Tilb.før. av anl.beveg. via bil.nr. SAPLAB01           0040            T     .
ABNA         Etteraktivering           SAPMA01B           0100            T     .
ABNAN        Etteraktivering           SAPLAMDP           0100            TP    .
ABNC         Registrere tilleggsaktivering    SAPMA01B           0100            TP    .
ABNE         Etterskuddsvis inntekt        SAPMA01B           0100            T     .
ABNK         Etterskuddsvise kostnader      SAPMA01B           0100            T     .
ABNV         Number range maint: FIAA-BELNR    SAPMSNUM           0100            T     .
ABSO         Andre bevegelser           SAPMA01B           0100            T     .
ABSO_OLD       Andre bevegelser           SAPMA01B           0100            T     .
ABST         Avstemmingsanalyse FI-AA       RAABST01           0000            T     .
ABST2        Avstemmingsanalyse FI-AA       RAABST02           1000            TP    .
ABT1         Anleggsoverføring          SAPLAMDP_OLD         0100            TP    .
ABT1N        Overføring av anleggsmidler     SAPLAMDP           0100            TP    .
ABUB         Ompostering mellom områder      SAPLABUM           0100            T     .
ABUMN        Ompostering innenfor firmakode    SAPLAMDP           0100            TP    .
ABZE         Tilgang fra egenproduksjon      SAPMA01B           0100            T     .
ABZK         Tilgang anlMidler fra kjøp med kred. SAPMF05A           0100            T     .
ABZO         Anl.tilgang - autom. motpostering  SAPMA01B           0100            T     .
ABZON        Tilgang - automatisk motpostering  SAPLAMDP           0100            TP    .
ABZP         Anskaffelse fra konsernselskap    SAPMA01B           0100            T     .
ABZS         Registrer oppskrivning        SAPMA01B           0100            TP    .
ABZU         Oppskrivning             SAPMA01B           0100            T     .
ABZV         Anleggstilgang mot avregningskonto  SAPMF05A           0122            T     .
AC00         Service Master            MENUAC00           1000            B     .
AC01         Tjenestebasis            SAPLBAS0           0300            TP    .
AC02         Tjenestebasis            SAPLBAS0           0300            TP    .
AC03         Tjenestebasis            SAPLBAS0           0300            TP    .
AC04         Tjenestebasis            SAPLBAS0           0300            TP    .
AC05         Listebehandling - tjenestebasis   RXASMD10           1000            TP    .
AC06         Visning av liste for tjenestebasis  RXASMD10           1000            TP    .
AC08         Sende tjeneste            RBDSESRV           0000            T     .
AC10         Klassehierarki med tjenester     RMMLCLST           1000            T     .
ACACACT       Beregn og konter periodiseringer   ACAC_PERIODIC_POSTING     1000            T     .
ACACAD        Kontofastsetting ACE         ACEPSCALLBKEDR        0100            T     .
ACACADCONT01     Accr. kto.fasts.: Vedl. post omr. 01 ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACACADCONT02     Kontofasts.: Vedl. poster område 02 ACEPS_ACCDET         0000            T     .
ACACADMETA01     Kontofasts.: Definer regel område 01 ACEPS_ACCDET         0000            T     .
ACACADMETA02     Kontofasts.: Definer regel område 02 ACEPS_ACCDET         0000            T     .
ACACADMETASGL    Kontofasts.: Def. enkelt regelverk  ACEPS_ACCDET         0000            T     .
ACACAD_MAIN     Kontofastsetting: Vedlikehold poster ACEPSCALLBKEDR        0300            T     .
ACACAD_META     Kontofastsetting: Definer regler   ACEPSCALLBKEDR        0200            T     .
ACACARCHPREP     Forberedelse av arkiveringskjøring  ACAC_ARCHIVING_PREPARE    1000            T     .
ACACCARRYFORWARD   Saldooverføring           ACAC_CARRY_FORWARD      1000            T     .
ACACDATADEL     Sletting av data i Accrual Engine  ACE_LEGACY_DATA_DELETE    1000            T     .
ACACDATATRANS    Eksempel: Dataoverføring til ACE   ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE  1000            T     .
ACACDSITEMS     Rapportering period.objekter ACAC  ACAC_DSITEMS         1000            T     .
ACACDSPARAMS     Rapportering ACE-objektparam. ACAC  ACAC_DSPARAMS         1000            T     .
ACACFIRECON     Avstemming Accrual Engine med FI   ACAC_FI_RECONCILIATION    1000            T     .
ACACIMG       IMG for Accrual Accounting      ACAC_IMG           1000            T     .
ACACPSDOCITEMS    Vis detaljposter i ACAC       ACAC_PSDOCITEMS        1000            T     .
ACACPSITEMS     Vis summeringsverdier i ACAC     ACAC_PSITEMS         1000            T     .
ACACREVERS      Tilbakeføring av periodiseringskjør. ACAC_REVERSAL_POSTING     1000            T     .
ACACTRANSFER     Overføring ACE-bilag til regnskap  ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  1000            T     .
ACACTREE01      Opprett periodiseringsobjekter    ACAC_BASISDATA_CREATE     1000            T     .
ACACTREE02      Rediger periodiseringsobjekter    ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  1000            T     .
ACAC_ACEPS_APPLLOG  Vedl. av nummerserie: ACEAPPLLOG   SAPMSNUM           0100            T     .
ACAC_NUMOBJ     Vedlikehold av nummerserie: ACAC_OBJ SAPMSNUM           0100            T     .
ACB1         Compact Account Balance Display   SAPLFACB1000         0100            T     .
ACBD         Vise Shared Buffer - ATP-kontroll  ATPBD001           1000            T     .
ACCR         Personal Menu Volker Hofmann     MENUACCR           1000            B     .
ACCR01        Opprett periodiseringsbilag     SAPMACCR01          1001            T     .
ACCR02        Endre periodiseringsbilag      SAPMACCR01          1002            T     .
ACCR03        Vis periodiseringsbilag       SAPMACCR01          1002            T     .
ACCR04        Utfør periodiseringer        RACCRPROCESS         1000            T     .
ACCR05        Vis periodiseringsprotokoll     RACCRAPPLOG          1000            T     .
ACCR06        Slett periodiseringsprotokoll    RACCRAPPLOGDEL        1000            T     .
ACCR07        Tilbakefør periodiseringer      RACCRREVERSAL         1000            T     .
ACC_CHECK      Ktr.verktøy for tilgj.het CRM PC UI CHECK_ACCESSIBILITY      0100            T     .
ACC_CUST_CALL    Anrop systemtilpasningstransaksjon  ACC_CUST_CALL         1000            T     .
ACC_DATABASIS_SET  Fastsett databasis          ACC_DATABASIS_SET       1000            T     .
ACC_SYSTEM_SELECTION Regnskap utvalg           ACC_SYSTEM_SELECT       1000            T     .
ACC_SYSTEM_SET    Fastsett regnskapssystem       ACC_SYSTEM_SET        1000            T     .
ACEARCHPREP     Forberedelse av arkiveringskjøring  ACE_ARCHIVING_PREPARE     1000            T     .
ACEC         Accrual Engine - IMG         ACE_IMG            1000            T     .
ACEDATADEL      Sletting av data i Accrual Engine  ACE_LEGACY_DATA_DELETE    1000            T     .
ACENAVIGATOR02    Endre ACE-navigator         ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000            T     .
ACENAVIGATOR03    ACE-navigator visningsmodus     ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000            T     .
ACEPP        Accrual Engine per. konteringer   ACEPS_PERIODIC_POSTING    1000            T     .
ACEPSAD       Kontofastsetting ACE         ACEPSCALLBKEDR        0100            T     .
ACEPSADCONT01    Kontofastsetting: Vedl. post nivå 01 ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACEPSADCONT02    Kontofastsetting: Vedl. post nivå 02 ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACEPSADMETA01    Kontofastsetting: Def. regel nivå 01 ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACEPSADMETA02    Kontofastsetting: Def. regel nivå 02 ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACEPSADMETASGL    Kontofasts.: Def. regel med ett nivå ACEPS_ACCDET         1000            T     .
ACEPSAD_MAIN     Kontofastsetting: Vedlikehold poster ACEPSCALLBKEDR        0300            T     .
ACEPSAD_META     Kontofastsetting: Definer regler   ACEPSCALLBKEDR        0200            T     .
ACEPS_ACEDOCNR    Vedl. av nummerserie: ACEPSDOCNR   SAPMSNUM           0100            T     .
ACEPS_APPLLOG    Vedl. av nummerserie: ACEAPPLLOG   SAPMSNUM           0100            T     .
ACEPS_AWREF     Vedlikehold av nummerserie: ACE   SAPMSNUM           0100            T     .
ACEPS_TRANS     Overfør ACE-bilag til regnskap    ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER 1000            T     .
ACEREV        Tilbakefør konteringer        ACEPS_REVERSAL_POSTING    1000            T     .
ACE_CHECKOFF     Utvidede datakontroller av      ACE_EXTENDED_CHECK      1000            T     .
ACE_CHECKON     Utvidede datakontroller på      ACE_EXTENDED_CHECK      1000            T     .
ACE_COMP_SET     Fasts. av komp. i Accrual Engine   ACE_COMPONENT_SET       1000            T     .
ACNR         Vedlikehold av nummerserie: LEISTUNG SAPMSNUM           0100            T     .
ACOMPXPD       Evalueringer fremdriftssporing    RCOMPANALYSIS         1000            TP    .
ACTEXP_APPR     Godkjenn arbeidstider og reiser   R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000            T     .
ACTEXP_APPR_LITE   Godkjenn arbeidstider og reiser   R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000            T     .
ACTIVATE       Activation of DDIC Object      RBCA_ACTIVATE_DDIC      1000            T     .
ACTL         INTERN: Arbeidsliste         SAPLKAZB           1000            T     .
AD08         Enter G/L Account Posting      SAPMSD08           0100            T     .
AD0M         New A&D functionality        MENUAD0M           1000            B     .
AD1T         Clear down payment requests     AD01DPR2           1000            T     .
AD20         Search help maintenance (for IMG)  SAPLSD30           0110            TP    .
AD21         Matchcode maintenance (for IMG)   SAPMSD20           0099            TP    .
AD31         Plan data handling          AD03PDH1           0000            T     .
AD32         Costs-to-complete evaluation     AD03CTC1           0000            T     .
AD43         Assessment Preprocessor with rollup AD04CSF3           1000            T     .
ADAA         Activity Allocation Conversion    AD02ACTV           1000            T     .
ADA_COCKPIT_LVC   liveCache im DBA Cockpit       RSLVCADM           0200            T     .
ADA_GOTO_ALERT_MONIT Alert Monitor            ADA_GOTO_ALERT_MONITOR    1000            T     .
ADA_SQLDBC      SQLDBC_CONS             RSADA_SQLDBC_CONS       1000            T     .
ADBOS01       SD-SRV Reporting: Quantity Flow   RADBOS01           1000            T     .
ADBOS02       SD-SRV Reporting: BOS w. Hierarchy  RADBOS02           1000            T     .
ADBOS03       SD-SRV Reporting: BOS w/o Hierarchy RADBOS03           1000            T     .
ADBT         ORF: Stock Calculation (Batch)    ADSPC_IP           1000            T     .
ADCO99        Closure of SM Orders         RSETSTATSM02         1000            T     .
ADEX         Order-material transfer posting   ADEXMAIN           1000            T     .
ADFSH_CUST      Flight scheduling view maintenance  ADFSHCUST           1000            T     .
ADIP         SPEC 2000: Initial Provisioning   ADSPC_IP           1000            T     .
ADPMPS2       PM/PS-integrasjon          PM_PS_INTEGRATION       1000            T     .
ADPRCP        Copy Partner Profiles for SPEC 2000 ADSPC_PARTNER_PROF      0100            T     .
ADPT         Component Maintenance Cockpit    SAPADMROBENCH         1000            T     .
ADRE         ORF: Results Report         ORF1             1000            T     .
ADRF         ORF: Stock Calculation        ADSPC_IP           1000            T     .
ADS2KUPL       SPEC2000 Initial Provisioning Upload ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    1000            T     .
ADS2KUPL1      Resume Upload            ADS2KIPUPL_RESUME_UPLOAD   1000            T     .
ADSPCIP       SPEC 2000: File Upload To ERP    S2K_IP_UPLOAD         1000            T     .
ADSPCIP_EXCELMAP   SPEC2000: Settings to RSPL File   S2K_IP_SET_EXCEL_MAP     1100            T     .
ADSPCIP_RSPL     SPEC2000:RSPL File Upload      S2K_IP_READ_EXCEL       0100            T     .
ADSUBCON       SUBCONTRACTING Monitor        DI_SUBCON_MONITOR_2      1000            T     .
AFAB         Konter avskrivning          RAPOST2000          1000            TP    .
AFABN        Konter avskrivning          RAPOST2000          1000            TP    .
AFAF         Anleggsmidler med feil        RAT08400           1000            TP    .
AFAMA        View-vedlikehold metode avskr.nøkkel RAVCLUST           1000            TP    .
AFAMD        Vedlikeh. av view degressiv metode  RACSTABL           1000            TP    .
AFAMH        Vedlikehold maksimumsbeløpsmetode  RAVCLUST           1000            TP    .
AFAMP        View-vedlikehold periodestyringsmet. RACSTABL           1000            TP    .
AFAMR        View-vedlikehold basismetode     RACSTABL           1000            TP    .
AFAMS        Vedlikeh. av view - flernivåmetode  RAVCLUST           1000            TP    .
AFAMSK        Flernivåmetode i kalenderår     RAVCLUST           1000            TP    .
AFAM_093B      View forslagsverdier verdivurdering RACSTABL           1000            TP    .
AFAM_093C      Forslagsverdier firmakode      RACSTABL           1000            TP    .
AFAR         Ny beregning av avskrivning     RAAFAR00           1000            TP    .
AFBN         Inkluder nytt avskrivningsområde   RAFABNEW           0000            TP    .
AFBP         Oppr. konteringsprotokoll for avskr. RAPOST2001          1000            T     .
AFO_AP_LOAN_MMIG   FO-integrasjon lån - migrering    RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG 1000            TP    .
AFO_AP_LOAN_MUPD   FO-integrasjon lån - massebehandling RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP  1000            TP    .
AFO_AP_POS1_MMIG   FO-integr. depotklassebeh. - migr.  RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG 1000            TP    .
AFO_AP_POS1_MUPD   FO-int. dep.kl.beh. - massebehandl. RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP  1000            TP    .
AFO_AP_POS2_MMIG   FO-int.: Fut.konto-kl.beh. - migr.  RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG 1000            TP    .
AFO_AP_POS2_MUPD   FO-int.: Fut.kl.beh. - massebehandl. RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP  1000            TP    .
AFO_AP_TRTM_MUPD   FO-integr.: Open TRTR - massebeh.  RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP  1000            TP    .
AFO_CFUPDATE     Oppdatering av kontantstrømadm.   RAFO_CFUPD_UPDATE       1000            TP    .
AFO_FOI_DER_DERIVA  FO-integrasjon: Avledning derivater RCFADRD01           1000            T     .
AFO_FOI_DER_FAZ   FO-integr.: Avledning fasiliteter  RRMFAZ01           1000            T     .
AFO_FOI_DER_FX    FO-integrasjon: Avledning valutaer  RCFADRF01           1000            T     .
AFO_FOI_DER_LOAN   FO-integrasjon: Avledning lån    RCFADRL01           1000            T     .
AFO_FOI_DER_MONEY  FO-integr.: Avledning pengemarked  RCFADRM01           1000            T     .
AFO_FOI_DER_POS1   FO-integr.: Avledning dep.klassebeh. RAFODR_POS101         1000            T     .
AFO_FOI_DER_POS2   FO-int.: Avl. futureskonto-kl.beh.  RAFODR_POS201         1000            T     .
AFO_FOI_PD      Protokollvisning FO-integrasjon   RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     1000            TP    .
AFO_FOI_PP      FO-integrasjon: Etterbehandling   RAFO_FOI_POSTPROCESS     1000            TP    .
AFO_FOI_RULE_DERIVA Derivater: Vedlikehold regelposter  RCFADRD02           1000            T     .
AFO_FOI_RULE_FAZ   Fasilitet: Vedlikehold regelpost   RRMFAZ02           1000            T     .
AFO_FOI_RULE_FX   Valutaer: Vedlikehold regelposter  RCFADRF02           1000            T     .
AFO_FOI_RULE_LOAN  Lån: Vedlikehold regelposter     RCFADRL02           1000            T     .
AFO_FOI_RULE_MONEY  Pengemarked: Vedlikehold regelposter RCFADRM02           1000            T     .
AFO_FOI_RULE_POS1  Depotklassebeh.: Vedlikeh. regelpost RAFODR_POS102         1000            T     .
AFO_FOI_RULE_POS2  Fut.kto.-klassebeh.: Vedl. regelpost RAFODR_POS202         1000            T     .
AFO_PA_LOAN_MUPD   FOI LA-del lån - massebehandling   RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA  1000            TP    .
AFO_PA_TRTM_MUPD   Behandle FO for finanstransaksjoner RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_PA  1000            TP    .
AFO_UPDSAVE_DEL   Slett adm.data nattkjøring      RAFO_CFUPD_GLOBDEL      1000            TP    .
AFO_UPDSAVE_SHOW   Vis administrasjonsdata nattkjøring RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      1000            TP    .
AFO_WORK_SHOW    Vis arbeidslister finansobjekt    RAFO_WORK_STOCK_SHOW     1000            TP    .
AFO_WP_CONV     Konvertering av finansobjekter    RAFO_FWTR_JBDOBJ1_CONVERT   1000            TP    .
AFWA         Opprett/vedl. analysestrukturer   SAPMJBRA           0100            T     .
AFWBM        Rediger stamdata for måletall    SAPMAFWBM           0100            T     .
AFWBMPH       Tilordning måletall til PH-knutep.  SAPMAFWBM           1000            T     .
AFWFL        AFWCH: Filtervedlikehold       SAPMAFWCH_FL         0110            T     .
AFWFLT        AFWCH: Filtervedlikehold       SAPMAFWCH_FL         0110            T     .
AFWKF_MD       Stamdatarapportering RDB       RAFWKF_MD_SHOW        1000            T     .
AFWKF_PA       Nøkkeltall og evalueringsprosedyrer SAPLAFWKF_MAIN        1000            T     .
AFWKF_RA       Nøkkeltall og evalueringsprosedyrer SAPLAFWKF_MAIN        1000            T     .
AFWO1        Overvåkning enkeltpostprosedyre   RAFWGO_SHOWEP1        1000            TP    .
AFWO2        Overvåkning sluttresultatsprosedyre RAFWGO_SHOWEP2        1000            TP    .
AFWOBM        Overvåkning sluttresultatsprosedyre RAFWGO_SHOWBM         1000            TP    .
AFWS         Vedlikehold bruk av kjennetegn    SAPMAFWCH_SEGMCHAR      0100            T     .
AFW_ACT1       Analysestruktur: Aktiver mal     RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     1000            T     .
AFW_ACT2       Analysestruktur: Aktiver systemtilp. RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     1000            T     .
AFW_BP1       FP-omstilling: Feltkatalogposter   RAFWCH_BP_FCAT        1000            T     .
AFW_BP2       FP-omstilling: Porteføljehierarkier RAFWCH_BPMIG_PH        1000            T     .
AFW_BP3       FP-omstilling: Kjennetegnshierarkier RAFWCH_BPMIG_CH        1000            T     .
AFW_BP4       FP-omstilling: Krypter PH-verdi   RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     1000            T     .
AFW_BP5       FP-omst. ved nummerlikhet: BPMIG=3  RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE 1000            T     .
AFW_BP6       Sett status "avsluttet"       RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  1000            T     .
AFX_CUST_CHECK    Kontroller systemtilp. arkivering  AFX_CUSTOMIZING_CHECK     1000            T     .
AFX_CUST_DEPL    Fordel global styringssystemtilp.  AFX_CUSTOMIZING_DEPLOY    1000            T     .
AFX_MONITOR     Arkiveringsmonitor          AFX_MONITOR          1000            T     .
AFX_WB        Archiving Workbench         AFX_WORKBENCH         0100            T     .
AIAB         AuU - tilordning av fordelingsregler SAPMA15B           0100            TP    .
AIAO         C AA vedl. listevar. gener. DP-er  SAPMV76A           0100            T     .
AIAZ         Vis tilordning av fordelingsregler  SAPMA15B           0100            T     .
AIBU         Overfør anlegg under utførelse    SAPMA12B           0100            TP    .
AIDMM        Create Material Master Data IDocs  RLABIMTNR           1000            T     .
AIDNR        Create EPC Number Range IDocs    RLABINRNG           1000            T     .
AIIO         C AA v.hold listevar. anl.underOppf. SAPMV76A           0100            TP    .
AISF         FX-eksponering            RJBRSVAC           1000            TP    .
AISFSS        Enkeltverdianalyse - FX-eksponering RJBRSVAC           1000            TP    .
AISS         Enkeltverdianalyse - sensitiviteter RJBRSVAC           1000            TP    .
AIST         Tilbakefør anlegg under utførelse  SAPMA12B           0100            T     .
AIS_STDREP      Standardrapportering i resultat-DB  RAIS_STDREP_RDB        1000            TP    .
AJAB         Årsoppgjør              RAJABS00           0000            TP    .
AJRW         Årsskifte              RAJAWE00           0000            TP    .
AKAB         Liste over innkjøpsavtaler      SAPMWAKA           1300            T     .
AKE1         Opprett betingelse          SAPMV13A           0100            T     .
AKE10        Overføringspriser: Vis påslag    SAPMV13A           0100            T     .
AKE2         Endre betingelse           SAPMV13A           0100            T     .
AKE3         Vis betingelse            SAPMV13A           0100            T     .
AKE4         Opprette betingelse med mal     SAPMV13A           0100            T     .
AKE5         PCA overføringspriser: Oppr. priser SAPMV13A           0100            T     .
AKE6         PCA overføringspriser: Endre priser SAPMV13A           0100            T     .
AKE7         PCA overføringspriser: Vis priser  SAPMV13A           0100            T     .
AKE8         Overføringspriser: Opprett påslag  SAPMV13A           0100            T     .
AKE9         Overføringspriser: Endre påslag   SAPMV13A           0100            T     .
AKKO         Innkjøpsprisbetingelser for kampanje SAPMWAKA           1300            T     .
AKVA         Liste over salgsavtaler       SAPMWAKA           1300            T     .
AKVK         Salgsprisbetingelser for kampanje  SAPMWAKA           1300            T     .
AL08         Users Logged On           RSUSR000           1000            TP    .
AL11         Display SAP Directories       RSWATCH0           0000            TP    .
AL11_OLD       Display SAP Directories       RSWATCH0_OLD         1000            TP    .
AL12         Display table buffer (Exp. session) RSDBBUFF           0000            TP    .
AL13         Display Shared Memory (Expert mode) RSTUNSHM           0000            TP    .
AL15         Customize SAPOSCOL destination    RSHOSTLD           0101            TP    .
ALM_01        ALM: Tilordning KSType til KSInd.  RJBACFART2KNZ         1000            T     .
ALM_ME_GETSYNC    Vis synkroniseringsstatus      RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    1000            T     .
ALM_ME_ORDER_STATUS Endre mobilstatus for ordre     RALM_ME_ORDER_STATUS     1000            T     .
ALO1         Fastsett tilknytninger ASH/DOREX   RASHLO00           1000            T     .
ALRTCATDEF_SEL    Define Alert Category        RSALERTCATDEF         1000            T     .
ALRTDISP       Display Alerts            RSALERTDISP          1000            T     .
ALRTINBOX      Alert Inbox             RSALERTINBOX         1000            T     .
ALRTMON       Varslingsmonitor           RMPAALRTMONITOR        1000            T     .
ALRTPERS       Personalize Alert Delivery      RSALERTPERSONALIZE      1000            T     .
ALRTPROC       Process Alerts            RSALERTPROC          1000            T     .
ALRTSUBSCR      Subscribe to Alert Categories    RSALERTSUBSCRIBE       1000            T     .
ALVIEWER       ArchiveLink Viewer in the Web    ARCHIVELINK_VIEWER      1000            T     .
AM04         Endring av anleggsgrupper      SAPMA01A           0100            TP    .
AM05         Sperr anleggsklasse         RACSTABL           1000            TP    .
AMADEUS       Amadeus direkte           RFTP_BYPASS          1000            T     .
AMEN         ABAP Tools Menu           RSABAPME           1000            T     .
AMRP         Sende akt. behovs-/beholdningsliste RMCPAMRP           1000            T     .
ANA_STRUCT_GEN    OLTP-metadata-repository       RANA_STRUCT_GEN        0100            T     .
ANA_STRUCT_GEN_ALM  OLTP-metadata-repository       RANA_STRUCT_GEN        0100            T     .
ANA_VAR       Table Analysis: Analysis Variants  SAPLARCH_ANA_ADMIN      0200            T     .
ANHAL        Vedlikehold utrangeringsverdinøkkel RAVCLUST           1000            T     .
ANK0         Anleggskl.data avh. av avskr.gruppe RAVCLUST           1000            T     .
ANK1         Styringsdata avh. av avskr.gruppe  RAVCLUST           1000            T     .
ANK2         Tilordninger avh. av avskr.gruppe  RAVCLUST           1000            T     .
ANK3         VrdVurd. eiendeler avh av avskrGrp. RAVCLUST           1000            T     .
ANK4         Forsikringsinfo avh. av avskr.gruppe RAVCLUST           1000            T     .
ANKA         Katalog over anleggsklasser     RAMUST03           0000            T     .
ANKL         Generer anleggsklasser        AWIZ_ANKL           1000            T     .
ANNETTE       Kontroller arkiveringsdokumenter   ARCHDOKUTEST         1000            T     .
ANSICHT       Vedlikehold anleggsperspektiver   RAVCLUST           1000            TP    .
ANVEST        Vedlikehold investeringstilskudd   RAVCLUST           1000            T     .
ANZARCH       Display Reloaded Structures     SAPLSHI18_B          0100            T     .
AO21         Skjermbildestruktur - avskrivnOmråde RAVCLUST           0000            T     .
AO33         Feltutvalg - formuesskatt      RAVCLUST           0000            T     .
AO42         Feltutvalg - forsikring       RAVCLUST           0000            T     .
AO51         Feltutvalg - leasing         RAVCLUST           0000            T     .
AO67         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO68         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO73         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO73_INV       Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO74         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO75         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO76         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO77         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO78         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO79         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO80         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO81         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO82         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO83         Definer bevegelsestype        RACSTABL           0000            T     .
AO88         Kontering av investeringsstøtte   RAVCLUST           0000            T     .
AO90_OLD       Kontering av tilganger        RAVCLUST           0000            T     .
AO91         Fastsette feltgruppe-autorisasjon  RACSTABL           0000            T     .
AO92         Logiske feltgrupper         RACSTABL           0000            T     .
AO99_OLD       Kontering - avledede områder     RAVCLUST           0000            T     .
AOBJ_DOCU      Display Archiving Object Docu.    SAPLARCH_IMG         0100            T     .
AOBK         Avskr.områder/forkortingsregler   RACSTABL           0000            TP    .
AOLA         Register-stamdata          RAVC0ALA           1000            T     .
AOLAPOST       Tabstrip control konteringstrans.  RAVC0ALA           1000            T     .
APB_CALL_IS_QUERIES Anrop infoset spørringer       APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES 1000            T     .
APB_LPD_CALL_RW_REP Start ReportWriter-rapporter     APB_LPD_CALL_RW        1000            T     .
APB_LPD_CALL_TRANS  APB_LPD_CALL_TRANSACTION       APB_LPD_CALL_TRANSACTION   1000            T     .
APER_RESET      Tilbakestill per. konteringskjøring RAPERDEL           1000            T     .
APOLLO        Apollo Bypass            RFTP_BYPASS2         1000            T     .
APPCHANGE      Rapportering - evalueringer     RHPE_APP_CHANGE        1000            TP    .
APPCREATE      Opprett evaluering          RHPE_APP_CREATE        1000            TP    .
APPDELETE      Slett evaluering           RHPE_APP_DELETE        1000            TP    .
APPDISPLAY      Vis evaluering            RHPE_APP_DISPLAY       1000            TP    .
APPSEARCH      Rapportering - evalueringer     RHPE_APP_SEARCH        0000            TP    .
APPTAKEBACK     Sett eval. tilb. til status "Aktiv" RHPE_APP_TAKE_BACK      1000            TP    .
AR01         Anrop av beholdningsliste for anlegg RABEST_ALV01         1000            TP    .
AR02         Anrop av anleggsoversikt       RAGITT_ALV01         1000            TP    .
AR03         Anrop - avskrivningsliste      RAHAFA_ALV01         1000            TP    .
AR04         Anrop - liste avskrivninger + renter RAKAFA_ALV01         1000            TP    .
AR05         Anrop - tilgangsliste for anlegg   RAZUGA_ALV01         1000            TP    .
AR06         Anrop - liste over avgang anl.midler RAABGA_ALV01         1000            TP    .
AR07         Anrop - overføringsliste for anlegg RAUMBU_ALV01         1000            TP    .
AR08         Anrop - sammenl.liste avskrivninger RABIKA_ALV01         1000            TP    .
AR09         Anrop - liste over eiendeler     RAVERM_ALV01         1000            TP    .
AR10         Anrop - forsikringsliste       RAVERS_ALV01         1000            TP    .
AR11         Investeringstilskudd         RAINZU10N           1000            TP    .
AR11N        Investeringstilskudd         RAINZU10N           1000            TP    .
AR12         Anrop - anleggsoversikt       RAANLA_ALV01         1000            TP    .
AR13         Anrop planl. av dirKost avskr/renter RAKOPL02           1000            TP    .
AR14         Anrop - liste manuelle avskrivninger RAMAFA_ALV01         1000            TP    .
AR15         Stamdataendringer          RAAEND01           1000            TP    .
AR16         Anleggsklasser - endringer      RAAEND02           1000            TP    .
AR17         Anrop - liste over leasingutgifter  RALEAS01           1000            TP    .
AR18         Anrop - avskrivningssimulering    RASIMU02           1000            TP    .
AR19         Anrop - opprinnelsesliste      RABEWG_ALV01         1000            TP    .
AR20         Avgangssammenligning         RAUSAG_ALV01         1000            T     .
AR21         Mid-Quarter-Alert-Report       RAUSMQ10           1000            T     .
AR22         Analyse av inntekt ved avgang    RAUSAG_ALV04         1000            T     .
AR23         Italia: Anleggsregister       RAITAR01           1000            T     .
AR24         Italia: Anlegg hos tredjepart    RAITAR02           1000            T     .
AR25         Konterte avskrivninger        RAGAFA_ALV01         1000            TP    .
AR26         Anrop - liste over spesialposter   RASOPO_ALV01         1000            TP    .
AR27         Anrop: Liste over anleggsgrupper   RAKOMP_ALV01         1000            TP    .
AR28         Anrop anleggshistorikk        RAHIST02           1000            TP    .
AR29         Oppskrivning og omvurdering anlegg  RAAUFW02           1000            T     .
AR29N        Oppskrivning og omvurdering anlegg  RAAUFW02           1000            T     .
AR30         Vis arbeidsliste           RAWORK01           1000            TP    .
AR31         Behandle arbeidsliste        RAWORK10           1000            TP    .
AR32         Anrop generering av arb.liste    RABEST_ALV01         1000            TP    .
AR32N        Anrop generering av arb.liste    RABEST_ALV01         1000            TP    .
ARCHGUIDE      Data Archiving Guide         SAPLARCH_IMG         0200            T     .
ARCH_PROT      Archiving Logs            SAPLAPROT_DISPLAY       0100            T     .
ARKO         KOBRA: Arkivering          RVEXARIN           1000            T     .
ARMO         Monitor: Anleggsregnskap       RARUNMONI           1000            T     .
ARQ0         FIAA - ad hoc-rapport        RAQUER01           1000            TP    .
ARRAY_CREATE     Generer kolonnegrupper        OM_CREATE_ARRAYTYPE      1000            T     .
ART0         FIAA - infosystem          RATREE00           1000            TP    .
ARTE         Erstatt artikler i layoutmodul    RWARTREPL           1000            T     .
AS01         Opprett anleggsstamdata       SAPLAIST           0105            TP    .
AS02         Endre anleggsstamdata        SAPLAIST           0100            TP    .
AS03         Vis anleggsstamdata         SAPLAIST           0100            TP    .
AS04         Endringer - anleggsmidler      SAPMA01A           0500            TP    .
AS05         Sperre stamdata for anleggsmidler  SAPLAIST           0100            TP    .
AS06         Slett/slettemerk stamdata - anlegg  SAPLAIST           0100            TP    .
AS08         Nummerserie anleggsnr.        SAPMSNUM           0100            T     .
AS100        Dataoverf. fra annet sys. via Excel SAPMALSMEX          0050            T     .
AS11         Opprett underordnet anleggsnummer  SAPLAIST           0110            TP    .
AS11_FMIM      Opprett AuU-undernummer       RA_CREATE_ASSET_FM      1000            TP    .
AS21         Opprett anleggsgruppe        SAPLAIST           0106            TP    .
AS22         Endre anleggsgruppe         SAPLAIST           0101            TP    .
AS23         Vis anleggsgruppe          SAPLAIST           0101            TP    .
AS24         Opprette undernummer for anl.gruppe SAPLAIST           0111            TP    .
AS25         Sperr anleggsgruppe         SAPLAIST           0101            TP    .
AS26         Slettemerking - anleggsgruppe    SAPLAIST           0101            TP    .
AS81         Opprett gammel gruppe        SAPLAIST           0106            TP    .
AS82         Endre gammel gruppe         SAPLAIST           0101            TP    .
AS83         Vis gammel gruppe          SAPLAIST           0101            TP    .
AS84         Oppr. underordn. nr. - gammel gruppe SAPLAIST           0111            TP    .
AS91         Opprett basisanlegg         SAPLAIST           0105            TP    .
AS92         Endre basisanlegg          SAPLAIST           0100            TP    .
AS93         Vis basisanlegg           SAPLAIST           0100            TP    .
AS94         Opprette undernr. for gammelt anlegg SAPLAIST           0110            TP    .
ASCC         AN for mitt kostn.sted - GUI-ver.  SAPLASEL           1000            TP    .
ASCC_GUI       Anleggsmidler for mitt kostnadssted SAPLASEL           1000            TP    .
ASEM         Mine anleggsmidler          SAPLASEL           1000            TP    .
ASEM_GUI       Mine anleggsmidler - GUI-ver.    SAPLASEL           1000            TP    .
ASIM         Simulering av anleggskontering    SAPLAMDP_OLD         0900            T     .
ASKB         Periodiske anleggskonteringer    RAPERB2000          1000            TP    .
ASKBN        Periodisk beholdningskonteringskj.  RAPERB2000          1000            TP    .
ASMN         Anleggsgrunndata - meny       MENUASMN           1000            B     .
AS_ADMIN       SAP AS: Administration        SAPLAS_ADMIN         0100            T     .
AS_AFB        Archive File Browser         SAPLAS_AFB          0100            T     .
AT01         Opprette anleggsstamdatapost (gml.) SAPLAIST           0105            TP    .
AT02         Endre anleggsstamdatapost (gml.)   SAPLAIST           0100            TP    .
AT03         Vise anleggsstamdatapost (gammel)  SAPLAIST           0100            TP    .
AT11         Opprette underordn. anleggsnr.(gml.) SAPLAIST           0110            TP    .
AT21         Opprette anleggsgruppe gammel    SAPLAIST           0106            TP    .
AT22         Endre anleggsgruppe (gml.)      SAPLAIST           0101            TP    .
AT23         Vise anleggsgruppe (gml.)      SAPLAIST           0101            TP    .
AT24         Opprette anleggsgrp. undernr. (gml.) SAPLAIST           0111            TP    .
AT81         Opprette gammel anleggsgruppe (gml.) SAPLAIST           0106            TP    .
AT82         Endre gammel anleggsgruppe (gml.)  SAPLAIST           0101            TP    .
AT83         Vise gammel anleggsgruppe (gml.)   SAPLAIST           0101            TP    .
AT84         Opprette undernr. gml. anl.grp. gml. SAPLAIST           0111            TP    .
AT91         Opprette gammelt anleggsmiddel (gml) SAPLAIST           0105            TP    .
AT92         Endre gammelt anleggsmiddel (gml.)  SAPLAIST           0100            TP    .
AT93         Vise gammelt anleggsmiddel (gml.)  SAPLAIST           0100            TP    .
AT94         Opprette undernr. gml. AN. (gml.)  SAPLAIST           0110            TP    .
ATPS         ATP-kontr.: Send systemtilpasning  SAPLATPS           0100            T     .
ATRA         ABAP Objects Runtime Analysis    SAPMS38T           0100            T     .
ATRANSGRP      Vedlikehold av transaksjonsgruppe  RAVCLUST           1000            T     .
ATRA_E2E       ABAP Objects Runtime Analysis    SAPRSATE           0000            TP    .
AUFW         Vedlikehold oppskrivningsprosedyrer RAVCLUST           1000            T     .
AUN0         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN1         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN10        FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN11        FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN2         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN3         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN4         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN5         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN6         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN7         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN8         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUN9         FI-AA miljøanalyse          RAUMFE20           1000            T     .
AUT01        Konfigurasjon av protokollføring   AUT_CUST01          0100            T     .
AUT03        Vis konfigurasjon          AUT_CUST01          0100            T     .
AUT04        Konfigurasjon av langtekstprot.   AUT_CUST_DEL04        1000            T     .
AUT05        Sletting av langtekster       AUT_DEL05           1000            T     .
AUT10        Evaluering av revisjonsspor     AUT_REP10           0100            T     .
AUTH_ASSISTANT    Role Authorization Assistant     SAPLS_AUTH_TOOL        0100            T     .
AUTH_DISPLAY_OBJECTS Display Active Authorization Objects BERE_DIPLAY_ACTIVE_OBJECTS  1000            T     .
AUTH_SWITCH_OBJECTS Switch on/off authorizations     BERE_GLOBAL_SWITCH_OF_OBJECTS 1000            T     .
AUVA         FI-AA Ufullstendige anlMidler    RAUNVA00           0000            T     .
AW01         Asset Explorer            AW01N             0100            TP    .
AW01N        Asset Explorer            AW01N             0100            TP    .
AW01_AFAR      Asset Explorer            AW01N             0100            TP    .
AW01_OLD       Vis verdifelt for anleggsstamdata  SAPMA03W           0100            TP    .
AXPD         Evalueringer fremdriftssporing    RXPDANALYSIS         1000            TP    .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:26:20

Impressum