WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 57,303 (today: 215)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Functions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for columns M, R und S:
M (Modus) : J = JAVA module callable from ABAP, K = Remote enabled JAVA module, R = Remote enabled module
R (Remote-module) : 1 = Start immediately, 2 = Start delayed, 3 = Start immediately - no restart, 4 = Start immediately, 5 = Collective run
S (Status "free") : X = released
Funkcja            Tytuł naukowy                               M R S 

ABRA_SET_ANLN2         Zakładanie globalnych podnumerów                     * * * *
ACTIVATE_FORM         SAPscript: Aktywacja formularza                     * * * *
ADA_FIELD_SELECTION_MODIFY   Rozszerzanie selekcji pól logicznej bazy danych ADA           * * * *
AFABUCHEN_UPDATE_ANLC     Aktualizacja wartości księgowania amort. w ANLC             * * * *
AFANEURECHNEN_UPDATE      Aktualizacja ANLC i ANEP po ponownym liczeniu amort.           * * * *
AFTER_IMP_HR_PE        Metoda dodatk. przetwarz. importu z obiektów logicznych         * * * *
AFTER_IMP_HR_PE04       Generowanie Turbo Case dla rozlicz. i wyceny czasowej          * * * *
AGENCY_WRITE_DOCUMENT     ===" Object AGENCY     , generated by program RSSCD000        * *2* *
AINPRICE_WRITE_DOCUMENT    ===" Object AINPRICE    , generated by program RSSCD000        * *2* *
AIP1_GET_INVPROG        Przygotowanie programu inwestycji                    * * * *
AIP1_GET_NUMBER        Tworzenie ilości zbuforowanych pozycji + środki             * * * *
AIP1_GET_PRPOS_HIGH      Ustalenie elementu nadrzędnego do indeksu                * * * *
AIP1_GET_PRPOS_SINGLE     Tworzenie pozycji/środka dla indeksu lub numeru obiektu         * * * *
AIP1_GET_STREENODE       Dostarczanie tabeli STREENODE do programu inwestycji           * * * *
AIP1_GET_VALUES_SINGLE     Wartości budżetowe/planowe/rzecz. do pozycji lub środka         * * * *
AIP2_DETAIL_POSITION      Szczególy pozycji programu inwestycyjnego                * * * *
AIP3_AFASIM_READ        Czytanie danych symulacji amort. do pozycji               * * * *
AIP3_ALLOCATE_AFASIM      Tworzenie/zmiana/wyświetlanie danych symulacji amort. pozycji      * * * *
AIP3_DELETE_AFASIM       Usuwanie grupowe danych symulacji amort. pozycji             * * * *
AIP3_DELETE_AFASIM_BUFFER   Usuwanie grupowe danych symulacji amort. pozycji z bufora        * * * *
AIP3_GET_UPDATE_FLAG_AFASIM  Przewidziany Insert/Update/Delete ?                   * * * *
AIP3_SWITCH_OBJNR_AFASIM    Wprowadzanie OBJNR wg przydzialania numerów               * * * *
AIP4_ALLOCATE_LGTXT      Tworzenie/zmiana/wyświetlanie opisów programów/pozycji          * * * *
AIP4_COPY_LGTXT        Kopiowanie opisów programu/pozycji                    * * * *
AIP4_DELETE_LGTXT       Usuwanie grupowe opisów programu/pozycji                 * * * *
AIP4_DELETE_LGTXT_BUFFER    Usuwanie grupowe opisów programu/pozycji z bufora            * * * *
AIP4_GET_UPDATE_FLAG_LGTXT   Przewidziany Insert/Update/Delete ?                   * * * *
AIP5_ALLOCATE_CLASS      Tworzenie/zmiana/wyświetlanie klasyfikacji pozycji            * * * *
AIP5_COPY_CLASS        Kopiowanie klasyfikacji pozycji                     * * * *
AIP5_DELETE_CLASS       Usuwanie grupowe klasyfikacji pozycji                  * * * *
AIP5_DELETE_CLASS_BUFFER    Usuwanie grupowe klasyfikacji pozycji z bufora              * * * *
AIP5_GET_UPDATE_FLAG_CLASS   Przewidziany Insert/Update/Delete ?                   * * * *
AIP9_GET_UPDATE_FLAG      Przewidziany Insert/Update/Delete ?                   * * * *
AIP9_STATUS_CHANGE       Zmiana statusu syst. pozycji                       * * * *
AIP9_STATUS_DELETE       Usuwanie grupowe statusu pozycji                     * * * *
AIP9_STATUS_DELETE_BUFFER   Usuwanie grupowe statusu pozycji z bufora                * * * *
AIP9_STATUS_INIT        Tworzenie grupowe statusu pozycji                    * * * *
AIP9_STATUS_MAINTAIN      Wyświetlanie/zmiana statusu pozycji użytkownika             * * * *
AIP9_STATUS_READ        Czytanie statusu pozycji                         * * * *
AIP9_SWITCH_OBJNR       Wprowadzanie OBJNR wg przydzialania numerów               * * * *
AIPC_EDITMASK_GET       Maska edycji do programu inwestycyjnego                 * * * *
AIPC_POSITION_EDIT       Edycja pozycji programu inwest.                     * * * *
AIPC_POSITION_UNEDIT      Wycofanie edytowania pozycji programu inwestycyjnego           * * * *
AIPE_ENQUEUE_CO_OBJECT     Kolejkowanie operacyjnych obiektów                    * * * *
AIPI_HIERARCHY_EXIN_IP     EIS: Zamiana hierarchii prog.inwest. Zewn.--" wewn.           * * * *
AIPI_HIERARCHY_HELP_IP     EIS: Pomoc F4 dla hierarchii programu inwest.              * * * *
AIPI_HIERARCHY_INEX_IP     EIS: Zamiana hierarchii prog.inwest. wewn. --" zewn.           * * * *
AIPI_HIERARCHY_INFO_IP     Informacje dla hierarchii programu inwestycji (z V_TRSTHV, V_TRSTC)   * * * *
AIPI_HIERARCHY_INIT_IP     Zaopatrzenie w hierarchiczne interfejsy przy raportach programów inwest. * * * *
AIPI_HIERARCHY_TEST_IP     EIS: Sprawdzanie hierarchii programu inwest. i czytanie tekstów     * * *X*
AIPI_READ_DATA_IP       Selekcja danych operacji przy raportach programów inwestycyjnych     * * * *
AIPI_SET_WAERS_IP       Ustalenie waluty programu inwestycji                   * * * *
AIPK_CHECK_ASPECT_ENVIRONMENT Sprawdzenie aspektu                           * * * *
AIPK_DELETE_EIS_DATA      Usuwanie danych operacji z EIS                      * * * *
AIPK_GENERATE_EXTRACT_FOR_EIS Tworzenie ekstraktu (łącznie z wartością odtworzenia) z listy obiektów  * * * *
AIPK_INITIALIZATION      Inicjalizacja grupy funkcji                       * * * *
AIPK_INVPROGPOS_READ      Czytanie danych podst. pozycji prog. inwest.               * * * *
AIPK_KOKRS_READ        Czytanie danych podst. obszaru rachunku kosztów             * * * *
AIPK_ORDERS_READ        Czytanie danych podst. zleceń                      * * *X*
AIPK_TOP_WBS_ELEMENTS_READ   Czytanie danych podst. górnych elementów PSP i przynależnych projektów  * * * *
AIPK_TRANSPORT_EXTRACT_TO_EIS Transport ekstraktu do EIS                        * * * *
AIPU_POSITION_PREPARE_UPDATE  Przygotowanie zaksięgowania pozycji                   * * * *
AIPU_POSITION_UPDATE      Zaksięgow. pozycji programu inwestycji                  * *1* *
AIPU_PROGRAM_PREPARE_UPDATE  Przygotowanie zaksięgowania programu                   * * * *
AIPU_PROGRAM_UPDATE      Zaksiegow. programu inwestycji                      * *1* *
AKKP1_WRITE_DOCUMENT      ===" Object AKKP1     , generated by program RSSCD000        * *1* *
AKKP_WRITE_DOCUMENT      ===" Object AKKP      , generated by program RSSCD000        * *2* *
AMFI_ACCOUNT_READ_AND_CHECK  Czytanie i sprawdzanie konta KG i tekstu                 * * * *
AMFI_BUKRS_CHECK        Sprawdzanie parametrów obszaru księgowania                * * * *
AMFI_COPY_CHAC         Kopiowanie planu kont; Interfejs CO/FI                  * * * *
AMFI_COPY_COCO         Kopiowanie jednostki gospod. księgowości maj. trwał. z FI        * * * *
AMFI_DELETE_CHAC        Usuwanie planu kont w księgowości maj.trwał. (Interfejs FI-AA)      * * * *
AMFI_PARALLEL_AREAS      Tworzenie i sprawdzanie równol. obszarów dla księgowania zbiorczego w FI * * * *
AMFI_SHOW_AM_DOCUMENT     Wywołanie wyświetlania dokumentu AM z księgowości finans.        * * * *
AMFI_SHOW_FI_DOCUMENT     Wywołanie wyświetlania dokumentu FI z księgowości maj. trwał.      * * * *
AMFI_TRANSPORT_CHAC      Transport planu kont; Interfejs AM/FI                  * * * *
AM_AI_POPUP_GET_CREATE_VAL   Określanie dodatkowych wartości przy zakładaniu listy roboczej      * * * *
AM_AI_TASK_VALUE_F4_GET    F4-Pomoc dla zadań listy roboczej składników               * * * *
AM_ANEPS_AREA_SHOW       Wyświetlanie wartości / obszaru                     * * * *
AM_ARCHIVE_SELECT       Imitacja normalnej selekcji na plikach archiwum             * * * *
AM_ASSETS_GET_FROM_AI     Tworzenie składników danej listy roboczej                * * * *
AM_ASSET_DEPR_CALCULATE    Potrącenie dodatkowego obliczenia amort. z danych podst.         * * * *
AM_ASSET_MASS_CHANGE      Zmiana składnika przez listę roboczą (zmiana grupowa)          * * * *
AM_BARWERT_ERMITTELN      Ustalanie wartości początkowej (przy aktywow. składnika)         * * * *
AM_CAPITAL_LEASE_EROEFFNUNG  Księgowanie otwierające dla leasingu finansowego             * * * *
AM_CHECK_RFC          Kontrola połączenia RFC i grupy RFC                   * * * *
AM_CONFIRM_LIMIT        Okno potwierdzenia ograniczonej liczny składników            * * * *
AM_COUNT_ASSETS        Moduł liczenia rekordów danych podst. składników             * * * *
AM_DEPR_RECALCULATE_RFC    Ponowna kalkulacja amortyzacji za pomocą RFC               *R* * *
AM_PING_AND_WAIT        Przywołanie i oczekiwanie                        *R* * *
AM_POSTING_DEPR_FAST      Czytanie V_AFAB_1 specjalnie dla księgowania amort.           * * * *
AM_SET_STATUS         Ustawianie statusu w edycji danych podst. AM               * * * *
AM_UPDATE_ANLQ_BELNR      Aktualizacja numeru dokumentu w ANLQ                   * *1* *
AM_US_GA_RETIREMENT_GET_VALUES Obsługa rozchodu na składnik kompleksu                  * * * *
AM_US_GET_ASSET_FROM_ANKAZ   MF pozyskania składnika z grupy do księgowania zysku / straty      * * * *
AM_US_LOSS_AND_PROFIT_ON_ASSET MD zmiany dekretacji zysku/straty na składnik              * * * *
AM_VALIDATION_ON_POSTING    Walidacja księgowości                          * * * *
ANEK_READ_RANGE_TRIGGER    Blokowe czytanie tabeli ANEK                       * * * *
ANEK_UPDATE_BUREG       Aktualizacja grupy reguł księgowania do rozliczania inwestycji      * *1* *
ANEP_UPDATE_AUGLN       Aktualizacja grupy reguł księgowania do rozliczania inwestycji      * *1* *
ANLA_READ_RANGE_TRIGGER    Blokowe czytanie tabeli ANLA                       * * * *
ANLC_READ_RANGE_TRIGGER    Blokowe czytanie tabeli ANLC                       * * * *
ANLC_TAKE_OVER         Przejmowanie skumulowanych liczb składnika                * * * *
ANLH_UPDATE_LANEP       Zaksięgowanie LANEP, przy rozliczaniu inwestycji z saldem zero      * *1* *
ANLP_READ_RANGE_TRIGGER    Blokowe czytanie tabeli ANLP                       * * * *
ANLQ_READ_POSTING_DEPR     Czytanie ANLQ przy restarcie                       * * * *
APPEND_PROTOCOL        Dołączanie komunikatów do zainicjalizowanego pliku logu         * * * *
ARCHIVES_ADMINISTRATION    Archiwizacja: wyświetlanie rekordów admin.                * * * *
ARCHIVES_DSN_RETURN      Archiwizacja: określenie nazwy pliku lub klucza zewnętrznego       * * * *
ARCHIVES_GENERATE_FILENAME   Pobranie nazwy pliku archiwizacji                    * * * *
ASMODULE_WRITE_DOCUMENT    ===" Object ASMODULE    , generated by program RSSCD000        * *2* *
ATTRIBUTE_DELETE_INDEX     Usunięcie indeksów wprowadzonych dla atrybutów              * * * *
ATTRIBUTE_MAINTAIN_INDEX    Ustawienie indeksowanych atrybutów                    * * * *
AUC_DOCUMENT_POST       Odpisanie dokumentu rozliczenia AiB                   * * * *
AUC_SETTLEMENT_AMOUNTS_CREATE Struktura tabeli sum z obciążeń AiB                   * * * *
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners