WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,623 (today: 487)
( 24 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Modulepools

(other catalogues & languages)

Raport            Tytuł naukowy                             .

BDT_TEST_001         Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_002         Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_003         Program BDT_TEST_001                         .
BUPA_BIP_DIALOG       Program BUPA_BIP_DIALOG                        .
CACSMENUE          Program CACSMENUE                           .
CAVC_TEST          Test API konfiguracji                         .
CCMSBI_TESTENV_CPH_POINTER  CPH/BW: Pula modułów dla środowiska testowego 'Wskaźnik CPH'     .
CCMSBI_TESTENV_EXTR_SEL_OPTS CPH/BW: Pula modułów dla środowiska test. 'Opcje wyboru ekstraktora' .
CCMSBI_TESTENV_MASTERDATA  Raport CCMSBI_TESTINV_MASTERDATA                   .
CCMSBI_TESTENV_ONLINE_EXTR  CPH/BW: Pula modułów dla środowiska testowego 'CPH Online Extraktor' .
CCMSBI_TESTENV_TESCASE_ADMIN CCMS/BW: Administracja przypadków testowych + przynależne dane    .
CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF   Program CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF                    .
CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF  Program CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF                   .
CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS   Program CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS                   .
CIBDKAGR           Transfer tabel danych podst. do podsystemów              .
CIBDKAKO           Opracowanie param. komunikacji dla połącz. podsystemu Kanban     .
CIBDKOMM           Oracowanie parametrów komnunikacyjnych dla połączenia podsystemu HR  .
CIBDOPDE           Transfer delta operacji do podsystemów                .
CIBDOPGR           Transfer operacji do systemów podrzędnych               .
CIBDSTTA           Transfer tabel danych podst. do podsystemów              .
CIBDVERB           Aktualizacja potwierdzeń PDC                     .
CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW  Transakcja wyświetlania działań w kilku walutach i okresach      .
COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI  Program COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI                  .
COM_SE_ADMIN         Usługa mechanizmu wyszukiwania: Administracja             .
CUSTCREATE_TCD        TCD-TEST                               .
DMC_L_GUI          Program DMC_L_GUI                           .
DXADMIN           Transfer danych środowiska propektowego                .
DXTOOLS           Include DXTOOLS                            .
EC_TUTORIAL_SAPGUI      eCATT: Przykład szkolenia dla polecenia SAPGUI            .
EC_TUTORIAL_TCD       eCATT Tutorial: TCD                          .
EC_TUTORIAL_TESTDATA     eCATT: Program demo dla wykorzystania kontenerów danych testowych   .
EWBCMPMD           Program EWBCMPMD: Kopia mandanta CMP i analiza dla dowolnych tabel  .
EWSTEUER           Kontrola spójności tabel sterujących                 .
FAMPRICE_MANAGEMENT     Program FAMPRICE_MANAGEMENT                      .
FCIWCU_DSOURCE_GEN      Generowanie źródeł danych konsolidacji                .
FHVIEWER           Program testowy dla ekstraktorów                   .
FIBL_FRFT          Szybkie wprowadzanie za pomocą Repetitive Code            .
FIBL_RPCODE_MAINTAIN     Edycja Repetitive Code                        .
FIIMGLNK           Wyświetlanie dokumentu SAPscript z identyfikatorem 'TX'        .
FINB_TR_DISPLAY_CONTAINER  FINB TR: Wyświetlanie kontenera transportowego            .
FINDR_MAINT         Konfiguracja wyprowadzania cechy                   .
FKJO_CMDR          Polecenie zadania                           .
FKJO_CONTAINER        Zarządzanie kontenerem zadania                    .
FMFGRCN_DEF_RULE       Pula modułów do definicji reguły uzgodnienia             .
FMFGRCN_DEF_SLICE      Pula modulów do definicji próbki danych uzgodnienia          .
FO_RM_CUST_LISTYPEN     Program FO_RM_CUST_LISTYPEN                      .
GENCODE           Generowanie kodu źródłowego dla wywołań API              .
H99HRF03           Formularz HR - miejsce pracy                     .
IDWT_CIS_VERIFY_SC      Kontrola dostawcy (Wielka Brytania)                  .
IDXMETA           Przegląd metadanych dla adaptera IDoc                 .
IDXPORT           Opracowanie portu dla adaptera IDoc                  .
IPPE_PS_REL         Pula modułów IPPE_PS_REL                       .
MAINTAIN_CUSTOMIZING     Program MAINTAIN_CUSTOMIZING                     .
MASS_EINE_SITE        Program zb. opracowania rek. inf. zakładu               .
MASS_EKKO          Program zb. opracowania zamówień                   .
MASS_MARC_SITE        Program zb. opracow. danych logist. zakładu              .
MBARCBSP           Graficzna konfiguracja wykresów słupkowych              .
MDBAPI01           Zlecenie planowane BAPI - program testujący transakcje        .
MDS_LOAD_COCKPIT       Program MDS_LOAD_COCKPIT                       .
MENUKE50           Zbiór: Ekrany początkowe księg. i kalk. Rachunku centrów zysku    .
MENUORKE           Menu konfiguracji: Rachunek wyników                  .
MENUVS00           Menu VS00                               .
MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT  Program MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT                   .
MEREPMI_MSD         Mobilecomponent Descriptor (program MEREPMI_MSD)           .
MEREP_DIALOG         Kryteria filtra i wartość standardowa                 .
MEREP_PROFILE_RSHS      Dialog profilu                            .
MEREP_SBUILDER        Edytor SyncBO                             .
ML_PROD_ORDER_HIST_DISP   Program ML_PROD_ORDER_HIST_DISP                    .
MP000000           Pula modułów: Typ informacji P0000 (Zdarzenia)            .
MP000100           Pula modułów: Typ informacji P0001 (Przypisanie org.)         .
MP000200           Pula modułów: Typ informacji 0002 Dane osobowe            .
MP000300           Pula modułów: Typ informacji P0003 (Status rozliczenia listy płac)  .
MP000400           Pula modułów: Typ informacji P0004 Niepełnosprawność         .
MP000500           Pula modułów: Typ informacji 0005 Należny urlop            .
MP000600           Typ informacji 0006, PULA MODUłÓW: Adresy               .
MP000700           Pula modułów: Typ informacji 0007 Harmonogram pracy          .
MP000800           Pula modułów: Typ informacji 0008 (Wynagrodzenie podstawowe)     .
MP000900           Pula modułów: Typ informacji 0009 Dane banku             .
MP001000           Pula modułów: Typ informacji P0010 Tworzenie kapitału         .
MP001100           Pula modułów: Typ informacji 0011 Przelewy zewnętrzne         .
MP001300           Pula modułów: Typ informacji 0013 ubezpieczenie społeczne (D)     .
MP001400           Pula modułów: TI 0014 (Okresowe płatności/potrącenia)         .
MP001500           Pula modułów - typ inf. P0015 (Dodatkowe płatności)          .
MP001600           Pula modułów: Typ informacji P0016 Elementy umowy           .
MP001700           Pula modułów: Typ informacji P0017 (Przywileje związane z podróżą)  .
MP001700_CORE        Pula modułów: Typ informacji P0017 (Przywileje związane z podróżą)  .
MP001900           Pula modułów: Typ informacji 0019 Monitorowanie dat          .
MP002100           Pula modułów: Typ informacji P0021 Dane rodzinne           .
MP002200           Pula modułów: Typ informacji P0022 Wykształcenie           .
MP002300           Pula modułów: Typ informacji 0023 Poprzednie zatrudnienie       .
MP002400           Pula modułów: Typ informacji 0024 Kwalifikacje            .
MP002500           Pula modułów: Typ informacji 0025 Oceny pracowników          .
MP002600           Pula modułów: Typ informacji 0026 Bezpośrednie ubezpieczenie     .
MP002700           Pula modułów: Typ informacji 0027 (Rozdział kosztów)         .
MP002800           Typ inf. 0028, PULA MODUŁÓW: Zakładowa służba medyczna        .
MP003000           Pula modułów: Typ informacji 0030 Pełnomocnictwo           .
MP003100           Pula modułów: Typ informacji P0031 Referencyjny numer osobowy     .
MP003200           Pula modułów: Typ informacji 0032 (Kontrola wewnętrzna)        .
MP003300           Pula modułów typu informacji 0033: Statystyki             .
MP003400           Pula modułów: Typ informacji 0034 Funkcja grupy            .
MP003500           Pula modułów: Typ informacji 0035 (Instrukcje)            .
MP003700           Pula modułów: Typ informacji 0037 Ubezpieczenie            .
MP004000           Pula modułów: Typ informacji 0040 Obiekty pożyczki          .
MP004100           Pula modułów: Typ informacji 0041 Określanie daty           .
MP004500           Pula modułów: Typ informacji 0045 Pożyczki              .
MP004600           Pula modułów dla typu inform. P0046 (Zakładowy fundusz emerytalny)  .
MP004800           Pula modułów dla typu informacji P0048 (Status pobytu)        .
MP004900           Pula modułów: Typ informacji 0049 Zreduk. godz. pracy/Zła pogoda (D) .
MP005000           Pula modułów: Typ informacji 0050 Rejestracja czasu          .
MP005100           Pula modułów: Typ inf. 0051 BAT: Wkłady dla tworzenia kapitału (D)  .
MP005200           Pula modułów: Typ informacji 0052 Opracowanie płac          .
MP005400           Pula modułów: Typ informacji 0054 Płaca rady pracowniczej       .
MP005700           Pula modułów: Typ informacji 0057 Opłaty członkowskie         .
MP007700           Pula modułów typu informacji 0077: Dodatkowe dane osobowe       .
MP007800           Pula modułów: Typ informacji P0078 (Pożyczka Wej./Wyj.)        .
MP008000           Pula modułów: Typ informacji 0080 Opieka macierzyńska         .
MP008100           Typ informacji 0081 Służba wojskowa/służba cywilna          .
MP008200           Pula modułów typu informacji 0082 (Dodat. dane o nieobecności)    .
MP008300           Pula modułów: Typ informacji 0083 Wynagrodzenie za urlop       .
MP012100           Pula modułów typu informacji 0121 (Priorytet - Referencyjne nr-y os.) .
MP012800           Zawiadomienia                             .
MP013900           Typ informacji 0139 Numer kandydata                  .
MP014400           Property accumulation savings                     .
MP016500           Pula modułów - typ inf. P0165 (Limity potrąceń)            .
MP016700           Pula modułów: Typ inf. 0167 świadczenie dodatk. plany zdrow.     .
MP016800           Pula modułów: Typ inf. 0168 świadczenie dodatk. plany ubezp.     .
MP016900           Pula modułów: Typ inf. 0169 świadcz. dodatk. plany oszczędn.     .
MP017000           Pula modułów: Typ inf. 0170 świadczenie dodatk. konta oszczędn.    .
MP017100           Pula modułów: Typ inf. 0171 dane ogólne świadczeń dod.        .
MP017200           Pula modułów: Typ inf. 0172 wypłaty kont oszcz.            .
MP018500           Pula modułów dla P0185                        .
MP018900           Pula modułów Typ inf. P0189 (Przem. bud. - fundusz socjalny)     .
MP020700           Pula modułów: Typ inf. 0207 Właściwość urz. skar.-pracownik (USA)   .
MP021100           Pula modułów: Typ inf. 0211 COBRA uprawniony beneficjent       .
MP021200           Pula modułów: Typ inf. 0212 COBRA plany zdrowotne           .
MP021900           Pula modułów: Typ inf. 0219 zewnętrzne organiz.            .
MP023600           Pula modułów: Typ inf. 0236 świadcz. dodatk. plany kredyt.      .
MP026700           Pula modułów: Typ inf. 0267 Jednorazowe płatności dod. listy płac   .
MP027000           Pula modułów: Typ inf. 0270 COBRA płatności              .
MP028300           Typ informacji - Dane archiwizacji                  .
MP037500           Pula modułów: Typ inf. 0375 dod. dodat. dane o świadcz. dodatk. (US) .
MP037600           Pula modułów: Typ inf. 0376 dane o med. świadcz. dodatk.       .
MP037700           Pula modułów: Typ inf. 0377 świadcz. dod. inne plany         .
MP037800           Pula modułów typu inform. 0378 powód dostosow. świadcz. dodatk.    .
MP037900           Pula modułów: Typ inf. 0379 świadcz. dodatk. plany nabycia akcji   .
MP038000           Typ inform. 380: Dostosowanie wynagrodzenia              .
MP038100           Typ inf. 0381, wynagrodzenie - dopuszczalność pracownika       .
MP038200           Typ inf. 0382, plan wynagrodz. - akcje                .
MP040200           Pula modułów dla typu inf. rozliczania                .
MP041600           Podprogramy typ informacji 0416                    .
MP044200_CE         Pula modułów dla typu inf. P0442 - Samochód służbowy         .
MP045900           Typ inf. rozliczania listy płac                    .
MP046000           Typ inf. rozliczania listy płac                    .
MP047000           Infotyp 0470 - Profil podróży                     .
MP047000_CORE        Infotyp 0470 - Profil podróży                     .
MP047100           Typ inf. 0471 - Pref. zw. z lotem                   .
MP047100_CORE        Typ inf. 0471 - Pref. zw. z lotem                   .
MP047200           Typ inf. 0472 - Pref. zw. z hotelem                  .
MP047200_CORE        Typ inf. 0472 - Pref. zw. z hotelem                  .
MP047300           Typ inf. 0470 - Prefer. zw. z wynajmem sam.              .
MP047300_CORE        Typ inf. 0470 - Prefer. zw. z wynajmem sam.              .
MP047500           Typ inf. 0475 - Specjalne programy dla klienta            .
MP047500_CORE        Typ inf. 0475 - Specjalne programy dla klienta            .
MP071300           Wypowiedzenie SWE                           .
MP075800           Pula modułów - typ inf. 0758 - Program wynagrodzenia         .
MP075900           Pula modułów - typ inf. 0759 - Proces wynagrodzenia          .
MP076000           Pula modułów - typ inf. 0760 - Nadpisanie zakwalifikowania dot. wyn. .
MP086500           Pula mod. MP086500                          .
MP089300           Pula modułów MP089300                         .
MP100000           Pula modułów PD dla obiektu 1000 typu inf.              .
MP100100           Pula modułów PD dla typu informacji 1001 Zależności          .
MP100200           Pula modułów PD dla opisów typu inf. 1002               .
MP100300           Typ informacji 1003 dla puli modułów PD - załoga/dział        .
MP100400           HR_PLAN Typ informacji 1004 Charakter                .
MP100500           Typ informacji 1005 - planowane wynagrodzenie             .
MP100600           Typ informacji PD 1006 - ograniczenia                 .
MP100700           1007 Wakat                              .
MP100800           HR-PLAN Typ informacji 1008 - Cechy dekretacji            .
MP100900           Typ informacji PD 1009 - badania zdrowotne              .
MP101000           Typ informacji PD 1010 - Uprawnienia/zasoby              .
MP101100           Czas pracy                              .
MP101300           Typ informacji 1013 - grupa pracowników / podgrupa          .
MP101400           HR_PLAN Typ informacji 1004 Charakter                .
MP101500           Typ inform. PD 1015 Planowanie kosztów                .
MP101600           Pula modułów PD dla typu inf. 1016                  .
MP101700           Pula modułów PD - typ inf. 1017                    .
MP101800           HR-PLAN typ infor. 1018                        .
MP101900           Pula modułów PD typ inf. 1019                     .
MP102000           Pula modułów PD dla typu informacji 1020               .
MP102100           Pula modułów PD typu informacji 1021                 .
MP102200           Pula modułów PD dla typu informacji 1022               .
MP102300           Pula modułów PD dla typu informacji 1023 (atrybuty dostępności)    .
MP102400           Pula modułów PD dla typu informacji 1024               .
MP102500           Typ inform. 1025 - Ważność                      .
MP102600           1026 - Inf. o zdarzeniu                       .
MP102700           Typ inform. 1026 - Dodatkowa inf. o lokalizacji            .
MP102800           Typ inf. 1028 - Adres                        .
MP102900           1029 - Inf. o typie zdarzenia                    .
MP103000           Typ inf. 1030 - Procedura                       .
MP103100           Typ inf. 1031                             .
MP103200           Pula modułów dla typu inf. 1032                    .
MP103300           RP-PLAN TypInf. 1033                         .
MP103400           Typ informacji PD 1034                        .
MP103500           Pula modułów PD dla typu inform. 1035                 .
MP103600           Typ inform. PD 1036 Koszty                      .
MP103700           Typ informacji PD 1037                        .
MP103800           Typ inform. PD 1038 - klucz dodatkowy                 .
MP103900           Pula modułów PD - typ informacji 1039 Grupa zmian           .
MP104100           Pula modułów PD dla typu inform. 1035                 .
MP104200           Pula modułów PD dla typu inform. 1024                 .
MP104300           HR-PLAN pula modułów typ infor. 1043                 .
MP104400           HR-PLAN typ infor. 1044                        .
MP104500           HR-PLAN typ infor. 1045                        .
MP104700           HR-PLAN pula modułu typ infor. 1047                  .
MP104800           HR-PLAN pula modułu typ infor. 1048                  .
MP104900           Pula modułów PD typ inf. 1049                     .
MP105000           RP-PLAN typ inf. 1050                         .
MP105100           RP-PLAN typ inf. 1051                         .
MP105500           PLAN RP - typ inf. 1055                        .
MP106000           Pula modułów PD Typ inf. 1060                     .
MP106100           Pula modułów HR dla typu informacji 1061               .
MP106200           RP-PLAN pula modułów dla typu informacji 1062             .
MP106300           Typ informacji HR 1063                        .
MP107000           PD Typ inf. 1070                           .
MP120100           Typ inf. PD 1201 - metoda obiektu                   .
MP120500           Typ inf. PD 1205 - Definicja Workflow                 .
MP120800           Typ inf. PD 1208 - obiekty organizacyjne SAP             .
MP120900           Plan PD typ informacji 1209                      .
MP121700           Typ inf. PD 1217 - Wskaźnik klasyfikacji/blokowania          .
MP122000           Pula modułów PD - typ inf. 1017                    .
MP122200           RP-PLAN Pula modułów typu informacji 1222               .
MP126000           PLAN-PD typ informacji 1260                      .
MP126100           PD Typ inf. 1261                           .
MP127000           HR-PLAN Typ informacji 1008 - Cechy dekretacji            .
MP127100           Typ inf. PD 1271                           .
MP129100           Typ informacji 1291                          .
MP140300           Pula modułów - typ informacji 1403                  .
MP150900           RP-PLAN Pula modułów - typ inf. 1509                 .
MP151100           RP-PLAN Typ inf. 1511                         .
MP151200           RP-PLAN Typ inf. 1512                         .
MP151300           RP-PLAN Typ inf. 1513                         .
MP151400           RP-PLAN Typ informacji 1514                      .
MP151500           Pula modułów PD - typ inf. YYYY                    .
MP151600           RP-PLAN Typ inf. 1516                         .
MP168000           Pula modułów HR - typ informacji 1680                 .
MP168100           Pula modułów HR - typ informacji YYYY                 .
MP168200           PD typ informacji 1682                        .
MP168300           Pula modułów HR - typ informacji 1683                 .
MP168400           Pula modułów HR - typ informacji 1684                 .
MP168500           HR-PLAN - typ informacji 1685                     .
MP168600           Pula modułów HR - typ informacji 1686                 .
MP168700           PD Typ informacji 1687                        .
MP169000           Typ inf. PD 1690                           .
MP170100           PD - typ inform. 1701                         .
MP170200           Rozwój kadr - Typ inf. 1702 Dane osoby                .
MP170300           Rozw.kadr-typ inf.1703                        .
MP170500           Rozwój kadr-typ inf.1705 Dane dot.studiów               .
MP170600           PD - typ inform. 1706                         .
MP170700           Rozw.kadr-typ inf.1707                        .
MP170800           Rozw.kadr-typ inf.1708                        .
MP171000           Rozw.kadr-typ inf.1710                        .
MP171100           PD - typ inform. 1711                         .
MP171200           PD - typ inform. 1712                         .
MP171300           Rozw.kadr-typ inf.1713                        .
MP171400           Rozw.kadr-typ inf.1714                        .
MP171600           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1716                   .
MP171800           Rozw.kadr-typ inf.1718                        .
MP171900           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1719                   .
MP172100           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1721                   .
MP172200           Rozw.kadr-typ inf.1722                        .
MP172400           Rozw.kadr-typ inf.1724 Lista miejsc użycia dla studiów        .
MP172500           Rozw.kadr-typ inf.1725 Lista miejsc użycia (rodz.prog.stud.)     .
MP172800           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1728                   .
MP173000           Rozw.kadr-typ inf.1730                        .
MP173100           Rozw.kadr-typ inf.1731                        .
MP173200           PD - typ inform. 1732                         .
MP173300           Rozw.kadr-typ inf.1733                        .
MP173500           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1735                   .
MP173600           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1736                   .
MP173700           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1737                   .
MP173800           Rozw.kadr-typ inf.1738                        .
MP173900           Rozw.kadr-typ inf.1739                        .
MP174100           Rozw.kadr-typ inf.1741                        .
MP174200           PD - typ inform. 1742                         .
MP174300           Rozw.kadr-typ inf.1743                        .
MP174400           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1744                   .
MP174600           Rozw.kadr-typ inf.1746                        .
MP174700           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1747 Moduły reg.             .
MP174800           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1748                   .
MP174900           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1749                   .
MP175000           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1750 Terminy               .
MP175100           Rozw.kadr-typ inf.1751                        .
MP175200           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1752                   .
MP175300           Rozw.kadr-typ inf.1753                        .
MP175500           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1755                   .
MP175600           Rozw.kadr-typ inf.1756                        .
MP175700           Rozw.kadr-typ inf.1757                        .
MP175800           Rozw.kadr-typ inf.1758                        .
MP176000           Rozw.kadr-typ inf.1760                        .
MP176100           Rozw.kadr-typ inf.1761                        .
MP176200           Rozw.kadr-typ inf.1762                        .
MP176300           PD - typ informacji 1763                       .
MP176400           PD - pula modułów dla typu informacji 1764              .
MP176600           PD - typ informacji 1766                       .
MP176700           PD - pula modułów dla typu informacji 1767              .
MP176900           Rozw.kadr-typ inf.1769                        .
MP177000           Rozw.kadr-typ inf.1770                        .
MP177100           Rozw.kadr-typ inf.1771                        .
MP177200           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1772                   .
MP177300           Rozw.kadr-pula mod.-typ inf.1773                   .
MP177400           Rozw.kadr-typ inf.1774                        .
MP177500           Rozw.kadr-typ inf.1775                        .
MP177600           Rozw.kadr-typ inf.1776                        .
MP177700           Rozw.kadr-typ inf.1777                        .
MP177800           Rozw.kadr-typ inf.1778                        .
MP177900           Rozw.kadr-typ inf.1779                        .
MP178000           Rozw.kadr-typ inf.1780                        .
MP179000           PD - typ inform. 1790                         .
MP188100           RP-PLAN Typ inf. 1881                         .
MP188200           RP-PLAN Typ inf. 1882                         .
MP188300           RP-PLAN Typ inf. 1883                         .
MP188400           RP-PLAN Typ inf. 1884                         .
MP188500           RP-PLAN Typ inf. 1885                         .
MP195000           HR - typ inf. 1950                          .
MP195100           PA-PD Typ inf. 1951                          .
MP195200           PA-PD Typ inf. 1952                          .
MP195300           HR - typ inf. 1953                          .
MP195400           HR - typ inf. 1954                          .
MP195500           PA-PD Typ inf. 1955                          .
MP195600           Pula modułów HR - typ inf. 1956                    .
MP195700           Pula modułów HR - typ inf. 1957                    .
MP195800           HR - typ inf. 1958                          .
MP195900           Pula modułów HR - typ informacji 1959                 .
MP198000           Pula modułów HR - typ inf. 1980                    .
MP198100           Pula modułów HR - typ inf. 1981                    .
MP198200           Pula modułów HR - typ inf. 1982                    .
MP198300           HR - typ inf. 1983                          .
MP198400           HR - typ inf. 1984                          .
MP198500           HR - typ inf. 1985                          .
MP198600           HR - typ inf. 1986                          .
MP199000           RP-PLAN Typ informacji 1990                      .
MP400300           Typ informacji 4003 (czynności kandydata)               .
MP400400           Typ informacji 4004                          .
MP500300           Learning Solution Typ inf. 5003 (Zawartość szkolenia stat.)      .
MP500400           Learning Solution Typ inf. 5004 (Inf. o typie programu szkoleń)    .
MP500600           Learning Solution Typ inf. 5006 (Zawartość typu szkolenia)      .
MP500700           Learning Solution Typ inf. 5007 (Forma szkolenia)           .
MP500800           Learning Solution Typ inf. 5008 (Specyfikacje realizacji)       .
MP500900           Learning Solution Typ inf. 5009 (Zawartość szkolenia)         .
MP501000           RP-PLAN Typ informacji 5010                      .
MP502000           Typ inf. PD 5020                           .
MP502100           Pula modułów HR - typ inf. 5021                    .
MP502200           Pula modułów HR - typ inf. 5022                    .
MP502300           Pula modułów HR - typ inf. 5023                    .
MP502400           Pula modułów HR - typ inf. 5024                    .
MP502500           Pula modułów HR - typ inf. 5025                    .
MP502600           Pula modułów RP-PLAN - typ inf. 5026                 .
MP502700           Pula modułów PD - typ inf. YYYY                    .
MP502800           Pula modułów PD - typ informacji 5028                 .
MP503000           RP-PLAN Typ informacji 5030                      .
MP503100           RP-PLAN Pula modułów - typ informacji 5031              .
MP503200           RP-PLAN: Typ inf. 5032                        .
MP504100           Learning Solution Typ inf. 5041 (Ustawienia workflow)         .
MP504200           Learning Solution Typ inf. 5042 (Zewn. połączenie z katalogiem)    .
MP504300           RP-PLAN Typ inf. 5043                         .
MP504400           HR - Typ inf. 5044                          .
MP504500           RP-PLAN Typ inf. 5045                         .
MP504600           RP-PLAN Typ inf. 5046                         .
MP504700           RP-PLAN Pula modułów - typ informacji 5047              .
MP504800           RP-PLAN Pula modułów - typ informacji 5048              .
MP504900           RP-PLAN Pula modułów - typ informacji 5049              .
MP505000           Typ inf. PD 5050                           .
MP507000           HR: Pula modułów - typ inf. 5070                   .
MP511500           RP-PLAN Typ inf. 5115                         .
MP558000           RP-PLAN Typ inf. 5580                         .
MP558100           RP-PLAN Typ inf. 5581                         .
MP558200           RP-PLAN Typ inf. 5582                         .
MP558300           RP-PLAN Typ inf. 5583                         .
MP558400           RP-PLAN Typ inf. 5584                         .
MP558500           RP-PLAN Typ inf. 5585                         .
MP558600           RP-PLAN Typ inf. 5586                         .
MP558700           RP-PLAN Typ inf. 5587                         .
MP558800           RP-PLAN Typ informacji 5588                      .
MP620000           RP-PLAN Typ informacji 6200                      .
MPMMMM00           Pula modułów - typ inf. MMMM                     .
MPS00100           Pula modułów PD - typ inf. 1001 - zależności (wersja systemu bazowego).
MPSSSS00           Typ informacji SSSS                          .
MPTTTT00           Pula modułów PD - typ inf. YYYY                    .
MPV02700           Pula modułów: Typ informacji 0027 (Rozdział kosztów)         .
MPV21300           Pula modułów: Typ informacji P0021 Dane rodzinne           .
MPV28000           Pula modułów: Typ informacji P0016 Elementy umowy           .
MPV28800           Pula modułów: Typ informacji P0021 Dane rodzinne           .
MPWPAR00           Ustawianie parametrów dla transakcji płacy motywacyjnej        .
MPXXXX00           Typ inf. PD XXXX                           .
MPYYYY00           Pula modułów PD - typ inf. YYYY                    .
MPZZZZ00           Pula modułów dla dodatk. typów inf. w przypadku wglądów typu inf.   .
MSEIDOC0           Modyfikacja pliku wyjściowego poprzez przetwarzanie wejściowe     .
MSEIDOC1           Zapis rekordów statusu IDoc w pliku                  .
MSGOSHIST          Historia obiektów jako transakcja                   .
MSSUBCUS           Opracowanie tekstów dla subskrypcji                  .
MSTT041A           Opracowanie operacji rozl.                      .
MSTT504R           Ekran dla tabeli T504R do T504Z                    .
OCNETOPT           Graficzna konfiguracja grafiki sieciowej i hierarchicznej       .
PCA_SECURITY_CHECK      Raport PCA_SECURITY_TEST                       .
PCA_SERVER_CHECK       Program PCA_SERVER_CHECK                       .
PPEUICMPREP_SELSCR      Program ZSES_REP_V3_SELSCREEN                     .
PRG_LOGICAL_DEST_MAINTAIN  Demo kolejności wyświetlania ekranów                 .
RALMFAELLSZ         ALM: Opracowanie scenariuszy term. zapadalności            .
RANA_STRUCT_GEN       Repozytorium metadanych OLTP                     .
RBDIDOCPROCESS        Ręczne przetwarzanie IDoc                       .
RBDMONI4           Połączenie monitor. ALE/CMS: Ekran początkowy konf.          .
RBDPOTRNS1          Pula modułów RBDPOTRNS1                        .
RBDSTARTSM58         Program RBDSTARTSM58                         .
RBDSTARTWE02         Program RBDSTARTWE02                         .
RBMVSHOW           Zarządzanie transferem danych poprzez bezpośrednie wprowadzanie    .
RDDM0003           Globalny przegląd/ workflow ekranów początkowych Organizatora     .
RECP_OPA           Zlecenia wewnętrzne: Przyjazna kalkulacja kosztów           .
RECP_PS           System projektowy: Przyjazne planowanie kosztów            .
REFSITE_MANAGEMENT      Zakład refer. dla zaopat.                       .
RFEBRFT1           Wybór transakcji dla powtórzonych przeksięgowań środków        .
RFEBRFT2           Wybór transakcji dla powtórzonych przeksięgowań środków        .
RFEBWR00           Raport uprawnień analizy rentowności                 .
RFEPOS00           Pozycje pojedyncze (pula modułów)                   .
RFFR0TB0           Konfiguracja BF                            .
RFFRDDE0           Dokumenty C80/C82 BF                         .
RFKKCC00           Generowanie korespondencji - Uruchomienie równoległe         .
RFTP_CUST_COPY        Tabele konfiguracji - Planowanie podróży               .
RFVD_CFA_MAIN        Program ZSIMCORR00                          .
RHACTOR0           Interfejs dla ról                           .
RHALERELAX          HR: Opracowanie statusu powiązania (tryb ekspertowy)         .
RHCPBT00           Budżetowanie HR                            .
RHIQPROGRESS         Program RHTTMSPROGRESS                        .
RHIQREG0           RHIQREG0 : Rejestracja obiektu IQ Campus               .
RHIQ_SM_SHOW00        Program RHIQ_SM_WORK00                        .
RHMCROLL           PLOG Funkcja wyszukiwania: Zmiana obszaru rolowania          .
RHPP25ST           Planowanie kosztów osobowych: podst. okno dialog.           .
RHRAUM00           Planowanie rezerwacji pomieszczeń                   .
RHRAUM30           Moduły/procedury dla oprac. przedsięb. w planow. rezer. pomieszczeń  .
RHRHV6_LSO          Rozszerzenia dla opracowania danych podstawowych           .
RHSFLOW0           Interfejs dla szablonu Workflow                    .
RHSTASK0           Interfejs dla zadań standardowych                   .
RHTGRP0           Interfejs dla grup zadań                       .
RHXXXX00           Include RHMMMM10                           .
RKAKALFI           Komunikat o przepływach kosztów do księgowości finansowej       .
RM06BB10           Moduły dla automatycznego generowania zamówień            .
RMCLDINU           Kopiowanie standardu DIN                       .
RPMMMM00           Koncepcja modyfikacji dla typów inf.: program klienta (model)     .
RPMYPA42           Program TMYPA42                            .
RPPOBJ_TEST_TOOL       Narzędzie testowe dla ogólnej struktury                .
RPUCUS42           RPUCUS42 - Pula modułów dla transakcji HROBJ             .
RRX2_SET_TRACE        Konfiguracja narzędzia śledzenia                   .
RSA1REP           Moduł: Repozytorium dla źródeł danych (nieaktualne)          .
RSAUDIT0           System informacyjny audytu: Ekran wejściowy              .
RSCRMBW_ISQ_REGISTER     Program RSCRMBW_ISQ_REGISTER                     .
RSCRM_DISPLAY_MDX      Program RSCRM_DISPLAY_MDX                       .
RSDBCHKCONF         Konfiguracja kontroli BD: Oracle                   .
RSDBPROF           Program RSDBPROF                           .
RSINFCK2           Konfiguracja tabeli 'infcfgthre' (dla narzędzia kontr. 'infcfgcheck') .
RSINF_DBSPACE_EXT      Informix: Rozszerzenie Dbspace: dodawanie fragm. (interakcja z sapdba).
RSINPUT           Wprowdzenie danych dla Demo i opracowanie prototypu          .
RSIO0007           Rozszerzenie struktury ekstraktu dla danych operacji         .
RSIO0009           Repozytorium metadanych OLTP                     .
RSLVCADM           liveCache: Administracja                       .
RSLVCCON           Program RSLVCCON                           .
RSM13000           Sterowanie aktualizacją                        .
RSOLETT1           OLE 2.0 Program demonstracyjny automatyzacji             .
RSPOSP01           Sterowanie wyprowadzaniem                       .
RSPOSP01NR          Program RSPOSP01N (nowy SP01)                     .
RSTBOE01           SO85 - Wyszukiwanie sekwencyjne poprzez tekst SAPscript (test)    .
RSTGRE13           Test: Wprowadzanie, zmiana i indeksowanie tekstów           .
RSUVM000           Pomiar systemowy: Interfejs dialogowy dla TA USMN           .
RSXDB_24           CCMS: Centralny zapis do logu wszystkich czynności poprzez XDB-IF   .
RS_ADMINWB_REMOTE      Sterowanie zdalne AWB tylko dla CATT                 .
RS_ISTD_REMOTE        Opracowanie źródła informacji przez transakcję            .
RTLABELD           Żądanie dodatkowe dla etykiet                     .
RWSADMIN           Administracja usługami Web Services                  .
S2K_IP_SET_EXCEL_MAP     Program S2K_IP_SET_EXCEL_MAP                     .
SAPBAL10           Struktura katalogu podsystemu zostanie wygenerowana          .
SAPCDHRC           Opracowanie parametrów komnunikacyjnych dla połączenia podsystemu HR .
SAPCDRPA           Transfer podstawowych danych do podsystemu              .
SAPCDRPD           Dostarczenie danych HR do podsystemu                 .
SAPCDUP1           Generowanie zlecenia odczytu z pliku w podsystemie          .
SAPCDUP2           Generowanie zlecenia odczytu z pliku w podsystemie          .
SAPCDUP3           Generowanie zlecenia odczytu z pliku w podsystemie          .
SAPCDUP4           Generowanie zlecenia odczytu z pliku w podsystemie          .
SAPCDUP5           Generowanie zlecenia odczytu z pliku w podsystemie          .
SAPCIS_0100         Pula mod. SAPCIS_0100                         .
SAPDFKA1           Konfiguracja FI: Wariant struktury linii               .
SAPDFKA2           Konfiguracja FI: Warianty sum                     .
SAPDFKA3           Konfiguracja FI: Wybór pola dla szukania, sortowania, sumowania    .
SAPDFKA4           Konfiguracja FI: Listy robocze                    .
SAPDFKA5           Konfiguracja FI: Wart. domyślne                    .
SAPDFKA6           Konfiguraja FI: Maski wprowadzania                  .
SAPDFKA7           Konfiguracja FI: Warianty sortowania                 .
SAPDFKB1           Protokół kopiowania                          .
SAPDFKB4           Konfiguracja FI: Procedury rozliczeniowe               .
SAPDFKB5           Konfiguracja FI: Kod księgowania                   .
SAPDFKS0           Konfiguracja FI: Wyszukiwanie konta                  .
SAPDFKT1           Konfiguracja FI: ID tekstów                      .
SAPDFKZ1           Konfiguracja programu płatności                    .
SAPDFKZ2           Konfiguracja programu płatności                    .
SAPDFKZ3           Konfiguracja programu płatności                    .
SAPDGTXT           TN: Wyszukiwanie daty                         .
SAPDM06Q           Dialog - opracowanie przydziału kontyngentu             .
SAPDMATE           Moduł dialogowy pomocy: Opracowanie podstawowych danych materiałowych .
SAPDSBRU           Szukanie ciagów znaków w krótkich tekstach              .
SAPDSBRV           Określanie ciągów znaków                       .
SAPDV02P           Moduł dialogowy RV_BELEG_PARTNER                   .
SAPDV70A           Edycja rekordów statusów inf. wyjśc.                 .
SAPF107V           Program wyceny FI (Indywid. uzgodnienie wartości dla nalicz.odsetek) .
SAPF111V           Pula modułu dla wprowadzania przebiegu płatn. dla żądania płatności  .
SAPF130           Pula modułów do potwierdzania sald                  .
SAPF150V           Pula modułów dla programu monitowania (oprac. parametrów i wykonanie) .
SAPFKCAQ           Pula modułów do transferu danych ABAP/QUERY -" SAP-EIS        .
SAPFKCDB           IS-B: Transfer danych, wyjątki                    .
SAPFKCDF           IS-B: Transfer danych, wyjątki                    .
SAPFKEDU           Transfer obcych danych CO-PA: Procedury specyficzne dla aplikacji   .
SAPFLOREO          Pula modułów dla konfiguracji TLOREO, transakcja FLOREO        .
SAPFQE10           Tabelar. wprowadz. wyników dla punktów kont.             .
SAPFQE20           Tabelaryczne wprow. wyników dla partii kont.             .
SAPFQE30           Tabelaryczne wprowadz. wyniku dla cechy                .
SAPFVD_DUNNING        Pula modułów programu monit. (oprac. param. i wykonanie) (tym. CML)  .
SAPM021M           Asystent wyszukiwania konta MM: Konfiguracja             .
SAPM0CNL           Przeglądy zmiennych: Wywołanie opracowania klastra wglądu       .
SAPMA03B           Pula modułów tworzenia sald kont KG dla danych starych        .
SAPMA03W           Pula modułów AM: Wyświetlanie pól wartości              .
SAPMA06C           FIAA: Konf. - siatka akt. trw. (tech. pętli krok.)          .
SAPMA15B           Wyśw. poz. pojed. rozl. śr. trw. w bud.                .
SAPMAADM           Pula modułów zarządzania archiwum                   .
SAPMABADR          Konfiguracja wyprowadz. cechy                     .
SAPMACCR01          Rozliczenie międzyokresowe: Opracowanie danych sterowania       .
SAPMAFWBM          TRM: Program SAPMAFWBM dla transakcji AFWBM + AFWBMPH        .
SAPMAFWCH_FL         Program SAPMAFWCH_FL                         .
SAPMAFWCH_SEGMCHAR      Program SAPMAFWCH_SEGMCHAR                      .
SAPMAPAD           Zarządzanie pakietami aplikacji                    .
SAPMAVCK           Kontrola dostępności wywołania                    .
SAPMBBPO           Katalog produktów w Internecie przez ALEWEB              .
SAPMBBPS           Scenariusz zakupów "Status zlecenia"                 .
SAPMBCA_RE_BC        Ponowny wydruk czeków bankowych                    .
SAPMBIBS           Przykłady formatowania interfejsów (ergonomia)            .
SAPMBKCD           Transfer danych: Opracowanie reguły dla ALE              .
SAPMBORRT          Trasa standard.: Dane podstawowe                   .
SAPMBP01           Partner handlowy: Ekran początkowy przetwarzania           .
SAPMBSVA           Ogólne zarządzanie statusem: Zarządzanie schematem statusu      .
SAPMBSVW           Prototyp. klaster wglądu z techn. SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMC27V           Listy miejsc użycia / zmiana grupowa                 .
SAPMC29A           SpM - Moduł dialogowy wyboru alternatywnego              .
SAPMC29B           Wyświetlanie dokumentów zmian dla SpM                 .
SAPMC29C           Zarządzanie zmianami konstr. - Transakcje opracowania online     .
SAPMC29D           SpM - odczyt modułu dial. SpM                     .
SAPMC29L           Analizy SpM                              .
SAPMC29M           SpM - Zmiany grupowe w trybie dialogowym               .
SAPMC29S           Specyfikacja materiałowa: oprac. dialogu transakcji          .
SAPMC29V           SpM - Porównanie SpM online                      .
SAPMC64M           Program kalkulacji: wielopoziomowe rozwinięcie specyfikacji mater.  .
SAPMC65A           Dialogowe planowanie zdolności produkcyjnych             .
SAPMC65B           Program dla wyrównywania obciążeń produkcyjnych            .
SAPMC65C           Konfiguracja sterowania przepływem                  .
SAPMC68A           Oprac. stan. roboczego                        .
SAPMCAPS           Archiwizowanie struktur projektu                   .
SAPMCA_TTE_ADMIN_COND    TTE: Opracowanie warunków (stawki podatkowe, zwolnienia, możl. potr.) .
SAPMCA_TTE_CUST_LOCATION   Konfiguracja TTE dka lokaliz. podatk. (kraj, obsz. wspóln., reg. pod.).
SAPMCC02           ECM: rodzaje ważności                         .
SAPMCEVF           Pula modułów dla procedur formuł CAPP                 .
SAPMCEVM           Pula modułów dla przetwarzania metod CAPP               .
SAPMCEVV           Zarządzanie procesami CAPP                      .
SAPMCH01           System specyfikacji                          .
SAPMCIC0           CIC: Ekran główny                           .
SAPMCICO           Ekran początkowy dla programu wersji krajowej             .
SAPMCLAIM          Dokumenty/obiekt odniesienia, orzeczenie, wykonanie, koszty, ob. stat..
SAPMCLJP           Wywołanie obsługi tabeli kalendarza dla Japonii            .
SAPMCLNA           Program SAPMCLNA                           .
SAPMCMAPMAINT        Program SAPMCMAPMAINT                         .
SAPMCMPSALSURV        Porównanie danych z ankiet dot. wynagrodzeń z danymi pracownika    .
SAPMCNMP           Interfejs MPX dla standardowych sieci                 .
SAPMCNSM           Zarządzanie standardowym kamieniem milowym              .
SAPMCNVS           Kopiowanie projektów "--" wersji                   .
SAPMCNW1           WWW: Pojedyncze potwierdzenie przez Internet             .
SAPMCO57           Tworzenie komunikatu (przestarzałe)                  .
SAPMCODC           Dokumenty zmian dla zlecenia oraz sieci                .
SAPMCOINT_ERR        Kokpit dla integracji Controllingu                  .
SAPMCRFC           Wyświetlanie i opracowanie miejsc przeznaczenia RFC          .
SAPMCTAV           Zarządzanie cechami                          .
SAPMDB20           Tworzenie i usuwanie statystyk                    .
SAPMDEMO_SCREEN_FLOW     Programowanie dialogu: Sterowanie ekranem               .
SAPMDEMO_TRANSACTION     Przykład wprowadzający dla transakcji jednoekranowej         .
SAPMDMEE_ABA         Program SAPMDMEE_ABA                         .
SAPMDOCUMENTARY_BATCH    Program SAPMDOCUMENTARY_BATCH                     .
SAPME325           Program SAPME325                           .
SAPMEA40           Opracow. rek. term.                          .
SAPMEA43           Generowanie/usuwanie pojed. rek. terminów               .
SAPMEG83           Zestawianie partii próbek                       .
SAPMEG85           Ustalanie jedn. kontrolowanych/protokołu pobierania próbek      .
SAPMEG8C           Łączenie partii próbek                        .
SAPMEG8D           Ustalanie jedn. kontrolowanych/protokołu pobierania próbek      .
SAPMEK31           Księgowanie ekranów wzorcowych dla dokumentu             .
SAPMEK31T          Księgowanie ekranów wzorcowych dla dokumentu             .
SAPMEMIG_CONVOBJ       Migracja: Opracowanie obiektów konwersji               .
SAPMEMIG_FIELD        Migracja: Opracowanie właściwości pola                .
SAPMEMIG_FIRMA        Migracja: Opracowanie firmy                      .
SAPMEMIG_IMPORT       Migracja: Import danych                        .
SAPMEMIG_KSV         Migracja: Opracowanie TEMKSV                     .
SAPMEMIG_OBJECT       Migracja: Interfejs opracowania obiektu migracji           .
SAPMEMIG_PROJEKT       Opracowanie projektu                         .
SAPMEMIG_SCHEDULE      Migracja: Zarządzanie zadaniami                    .
SAPMEMIG_STRUCTURE      Migracja: Opracowanie struktury danych automatyzacji IS-U       .
SAPMEMIG_USER        Migracja: Opracowanie danych użytkownika               .
SAPMEMIG_VALUES       Migracja: Opracowanie wartości stałych                .
SAPMEMMA_CASE_CATEGORY    Dialog opracowania dla kategorii przypadku              .
SAPMEW4Z           Wybór walut przeznaczonych do konwersji dla pakietu          .
SAPMEWAR           Wgląd opracow. dla tabeli ADMI_CRIT                  .
SAPMEWCM           Opracowanie tabel walut TCUR* dla wprowadzenia EURO          .
SAPMEWKE           Program SAPMEWKE                           .
SAPMEWTF           Wybór wpisów tabeli dla ustawienia możliwości ponownego uruchamiania .
SAPMEWWU           Monitorowanie przebiegu EMU                      .
SAPMF00H           Rozszerzenie dla menu księgi głównej FI                .
SAPMF01A           Ekran początkowy wyświetlania dokumentów zmian            .
SAPMF02A           Wyświetlanie dokum. zmiany danych banków: Ekran początk.       .
SAPMF02B           Dane podstawowe banku                         .
SAPMF02C           Zarządzanie kredytami - dane podstawowe                .
SAPMF02D           Dane podstawowe odbiorcy                       .
SAPMF02E           Format sprawozdania finansowego                    .
SAPMF02I           Konfiguracja banków własnych / kont bankowych             .
SAPMF02K           Dane podstawowe dostawców                       .
SAPMF05L           Wyświetlanie dokumentu / Zmiana puli modułów             .
SAPMF05O           Opcje edycji FI                            .
SAPMF05R           Ponowne ustawianie puli modułów rozliczonych pozycji         .
SAPMF05U           Centralna pula modułów dla stornowania operacji w kilku jedn. gosp.  .
SAPMF05V           Wstępne wprowadzanie dokumentu                    .
SAPMF06A           Centralna pula modułów - obsługa awiz                 .
SAPMF08A           Kalendarz finansowy                          .
SAPMF100           Transakcja pomocy: Wywołanie opracowania wglądu            .
SAPMF10B           FI-LC: Księgowanie konsolidacji                    .
SAPMF10C           Opracowanie centralnej tabeli grupy                  .
SAPMF10D           Konfiguracja transferu danych                     .
SAPMF10E           Eksportowanie i wysyłanie danych do systemu konsolidacji       .
SAPMF10F           Zarządzanie statusem zamknięcia                    .
SAPMF10G           Opracowanie danych spółki                       .
SAPMF10H           FI-LC: Pula modułów do łączenia importów danych            .
SAPMF10K           Pula modułów konfiguracji konsolidacji kapitałów           .
SAPMF10L           Przypisanie księgi                          .
SAPMF10N           FI-LC: Transakcja GC35 - Transport                  .
SAPMF10Q           Przeliczanie walut przy konsolidacji                 .
SAPMF10S           Opracowanie danych podgrupy                      .
SAPMF10T           FI-LC: Transakcja GC33 - opracowanie tabeli danych raportów fin.   .
SAPMF10V           Ręczne opracowanie ksiąg specjalnych dla konsolidacji         .
SAPMF10X           Opracowanie danych testowych                     .
SAPMF200           Konsolidacja SAP: Transakcja pomocy: wywołanie opracowania wglądu   .
SAPMF210           Konsolidacja SAP: Pula modułów dla opracowania pozycji        .
SAPMF2102          Konsolidacja SAP: Pula modułów dla opracowania pozycji        .
SAPMF2103          Program SAPMF2103                           .
SAPMF21A           Konsolidacja SAP: Pula modułów dla opracowania wglądu         .
SAPMF21B           Program SAPMF21B2                           .
SAPMF21B3          Konsolidacja SAP: Pula modułów dla jednostek i grup konsolidacji   .
SAPMF21C           Konsolidacja SAP: Pula modułów dla hierarchii             .
SAPMF21S           ECCS: Transakcja opracowania zestawu                 .
SAPMF230           Ekran początkowy do wprowadzania dodatk. dan. rap. finansowych    .
SAPMF231           Wprowadzenie zmian udziałów i kapitału                .
SAPMF23A           Pula modułów dla ogólnego zapisu do pliku               .
SAPMF23B           Pula modułów dla specyficznego zapisu do pliku            .
SAPMF260           Transakcja księgowania                        .
SAPMF261           Usuwanie zaznaczonych dokumentów z archiwum              .
SAPMF271           Konsolidacja SAP: Zbiór procedur dla rolowania konsolidacji      .
SAPMF40A           Przetwarzanie elektr. wyc. bankowych: Pula modułów centralnych    .
SAPMF40C           *** Automatyczne rozliczanie konta bank. ***             .
SAPMF40E           Tworzenie puli modułów rekordów poj.(awiza i poz.plan.-transak. FF63) .
SAPMF40F           Pula modułów dla archiwizacji awiz DF z wyciągu z konta        .
SAPMF40K           Ręczny wyciąg z konta: Pula modułów centralnych            .
SAPMF40K_NACC        Ręczny wyciąg z konta: Pula modułów centralnych            .
SAPMF40L           Przetwarzanie danych Lockbox: Pula modułów centralnych        .
SAPMF40M           Program SAPMF40M                           .
SAPMF40S           Centralna pula modułów dla okazicieli czeku              .
SAPMF40S_NACC        Centralna pula modułów dla okazicieli czeku              .
SAPMF42B           Wyświetlanie salda i analiza konta                  .
SAPMF600           Pula modułów dla dialogu dla pozycji uzgodnień - rozchód       .
SAPMF601           Przeksięgowanie pozycji korekty w ramach jednego składnika akt. trw. .
SAPMF602           Dialog: Stornowanie przeksięgowania pozycji korekty w skł. akt. trw. .
SAPMF60A           Ekran księgi wieczystej                        .
SAPMF60B           Dialog: Dane podstawowe jednostki nieruchomości            .
SAPMF60C           Dialog: Dane podstawowe dla gruntów                  .
SAPMF60D           Dialog: Dane podstawowe dla budynku                  .
SAPMF60E           Oprac. jednostek najmu                        .
SAPMF60F           Dialog konfiguracji - warianty rozliczenia - Darwin nieruchomości   .
SAPMF60I           Transakcja wstępna do konfiguracji rodz. ideksu/rok podst.      .
SAPMF60J           Opracow. stanu porów.                         .
SAPMF60M           Jednorazowe księgowania - umowy najmu                 .
SAPMF60O           Wywołanie transakcji konfiguracji - konfiguracja nieruchomości    .
SAPMF60Q           Opracow. mieszk. porównawcz.                     .
SAPMF60R           Oprac.pomiesz                             .
SAPMF60Y           Konfiguracja: Opracowanie parametrów instalacji(tylko zal.od man.TIPZZ.
SAPMF60Z           Przypisanie                              .
SAPMF61A           Dialog oprac. - jednostka rozliczenia                 .
SAPMF61C           Opracowanie pozycji uzgodnień                     .
SAPMF61F           Zmiana akt. umów najmu                        .
SAPMF61K           Wypowiedzenie do umowy najmu                     .
SAPMF61M           Opracowanie działań PM I przypisań                  .
SAPMF61O           Zmiana najemcy; Przyjęcie JN i zatwierdz.kaucji            .
SAPMF61U           Przejęcie "starych" zmian najmu w historii zmiany najmu VIMI18    .
SAPMF61Y           Ręczne wprowadzanie płatności - nieruchomości             .
SAPMF61Z           Ręczne przyjęcie płatności - nieruchomości              .
SAPMF62E           Dialog opracowania zdarzenia dla umów zdarzenia            .
SAPMF62W           Analiza rentowności wg prawa mieszk.                 .
SAPMF63W           Dane podstawowe podania dla zarządzania nieruchomościami       .
SAPMF64B           Papiery wart.: Wskaźnik pozycji (nieakt.)               .
SAPMF64H           TR-TM-SE: Przeksięgowanie pozycji                   .
SAPMF64M           Fizyczny bankowy rach. PW dla nr ident.                .
SAPMF64O           Papiery wart. - wprowadzenie zlecenia                 .
SAPMF64R           TRTM-PM: Operacje kapitałowe                     .
SAPMF64S           Wyświetlanie przepływu finans. dla aplikacji pap.wart.        .
SAPMF64Z           TRTMPM: Funkcje księgowania: Wpływ płatności i księgowanie ręczne   .
SAPMF67A           Dane podstawowe kredytu                        .
SAPMF67B           Przeksięgowanie kredytu                        .
SAPMF67F           Aneksowanie: Tworzenie/ zmiana / usuwanie zbioru           .
SAPMF67G           Całkowite zobowiązanie dot. kredytu                  .
SAPMF67I           Zapytanie kredytowe                          .
SAPMF67K           Ręczna pozycja debetowa (RęczWn)                   .
SAPMF67P           Aneksowanie: Edycja zbioru                      .
SAPMF67Q           Wartość zabezpieczenia (wycena obiektu)                .
SAPMF67U           Rejestr akt                              .
SAPMF67X           Opracowanie tabeli warunków                      .
SAPMF67Z           Dane nagłówka umowy kredytowej (ekran Include)            .
SAPMF68A           Pożyczki - wprowadzanie zleceń                    .
SAPMF68S           Pula modułu dla transakcji stornowania                .
SAPMF68U           Pula modułu przeksięgowania konta bilansowego             .
SAPMF68V           Centralna pula modułu dla stornowania w obszarze pożyczki       .
SAPMF69N_HEADER       Program SAPMF69N_HEADER                        .
SAPMF69P           Tworzenie/ edycja partnera (w funkcji)                .
SAPMF69W           Oprac. komunikatów dla jednego obszaru roboczego           .
SAPMF69X           Centralny ekran wejśc. dla zarządz. partnerami (w oprac. z FUGR FVZ9) .
SAPMF70D           Zabezpieczenia walutowe: Ekran początkowy przetwarzania        .
SAPMF70E           Zabezpieczenie dewizowe: Specyf.dla TR-TM ekrany Incl., moduły, formy .
SAPMF70M           Ogólne transakcje ekranu początkowego dla pochodnych instr. finans.  .
SAPMF70Z           Treasury: Przypisanie transakcji umowie ramowej            .
SAPMF73C           Pula modułów dla transakcji instr. podst.               .
SAPMF73E           Opcje OTC                               .
SAPMF73F           Szybkie wprowadzanie opcji na walutę                 .
SAPMF73W           Papier wartościowy jako instrument podstawowy             .
SAPMF740           Funkcje pomocy dla rynku pieniężnego                 .
SAPMF77A           Szybkie wprowadzanie transakcji walutowej               .
SAPMF7AK           Moduł kalkulacji dla opcji standardowych               .
SAPMF7AK_BIS110       Moduł kalkulacji dla opcji standardowych               .
SAPMF7C1           Pula modułu dla opracowania scenariusza                .
SAPMF7ZI           Kalkulator odsetkowy                         .
SAPMF82T           Wyświetlanie / opracowanie kodu podatku                .
SAPMFBSM           Ręczne dodatk. opracow. banków własn. dla zlec.płatn.         .
SAPMFBWE           Okazanie weksla                            .
SAPMFBZG           Niedokonane operacje płatności - Odbiorcy               .
SAPMFCCR           Wycena kart płatniczych                        .
SAPMFCD0           Pula modułu dla rządu Kanady                     .
SAPMFCD1           *** dekoncentr.śr.pieniężn. ***                    .
SAPMFCG1           Opracowanie wartości cech                       .
SAPMFCHI           Opracowanie numerów czeków                      .
SAPMFCHK           Pula modułów zarządzania czekami                   .
SAPMFCJ0           SAPMFCJ0: Dziennik kasowy                       .
SAPMFCX1           Pula modułu: Księgowanie z wymianą waluty (FBBCX)           .
SAPMFDEC           *** dekoncentr.śr.pieniężn. ***                    .
SAPMFDTA           Transakcja zarządzania dla Danych TemSe i REGUT            .
SAPMFFD1           Narzędzia wprowadzania Zarządzania śr.pien.              .
SAPMFFDKUSER         Pula modułów: Opracowanie wyprow. konta dla aplikacji internetowych  .
SAPMFILACUST         Program SAPMFILACUST                         .
SAPMFIQT           Program SAPMFIQT                           .
SAPMFITP           Planowanie podróży służbowych                     .
SAPMFITP_SETTINGS      Ustawienia dla planowania podróży                   .
SAPMFK00           Pula modułów dla formalnego wywoływania transakcji          .
SAPMFK90           Konfiguracja formatów wyświetlania                  .
SAPMFKA0           Konfiguracja formatów wyświetlania                  .
SAPMFKA6           Warianty ekranu wprowadzania szybkiego                .
SAPMFKB0           Konfiguracja automatycznych księgowań / operacji specjalnych KG    .
SAPMFKC0           Konfigurowanie wyszukiwania konta                   .
SAPMFKCB           Konfiguracja wyszukiwania konta                    .
SAPMFKD0           Konfiguracja procedury monitowania                  .
SAPMFKK_EVENTS        Zarządzanie zdarzenia                         .
SAPMFKL9           FKK: Wyświetlanie pozycji pojedynczych                .
SAPMFKM2           Zmiana nazwy rodzajów dokumentów                   .
SAPMFKM8           Kopiowanie/Usuwanie planu kont (FI)                  .
SAPMFKP1           Księgowanie dokumentu                         .
SAPMFKS0           Konfiguracja wyszukiwania konta                    .
SAPMFKS1           Księgowanie dokumentu                         .
SAPMFKT0           Konfigur. tekstów                           .
SAPMFKZ0           Konfiguracja programu płatności                    .
SAPMFLIGHT          Dostępność lotu - glob.                        .
SAPMFLQMANUAL        Analiza płynności: Ręczna zmiana pozycji pojedynczych dla FI     .
SAPMFLQQRMAINT        Analiza płynności: Opracowanie zapytania               .
SAPMFM00           Funkcje centralne                           .
SAPMFM03           Wyświetlanie dok. FM                         .
SAPMFM10           Ogólne wprowadzenie danych odn. się do hierarchii- Rachunk.budżetowa .
SAPMFM3M           FIFM: Indeksy danych podstawowych                   .
SAPMFM9R           Sprawozdawczość                            .
SAPMFMCI           Opracowanie pozycji finansowych                    .
SAPMFMFS           Opracowanie stanowisk finans. (w wariancie hierarchii)        .
SAPMFPMO           FI-CA: Monitor aplikacji                       .
SAPMFQMG           Interfejs konwersji podatku źródłowego                .
SAPMFSEPA          Zarządzanie mandatem SEPA: Uruchamianie transakcji          .
SAPMFTDT           Administracja dla danych TemSe i VTBKORTMS TREASURY          .
SAPMFWTC           Dane podst. odbiorcy - zarządzanie inf. podatku źródłowego      .
SAPMFWTV           Procedury inf. podatku źródłowego dla danych podst. dostawcy     .
SAPMGCU0           Pula modułów dla konfiguracji FI-SL                  .
SAPMGCU1           Diagnoza FI-SL                            .
SAPMGCU2           FI-SL: Instalacja tabeli                       .
SAPMGCU3           FI-SL: Usuwanie danych transakcji                   .
SAPMGLRE           FI-SL: Definicja rolowania                      .
SAPMGPLC           FI-SL Wzorzec planu                          .
SAPMGPSP           Opracowywanie klucza rozdziału                    .
SAPMGR01           Opracowanie przypisań elementu PSP do elementu PSP MRP        .
SAPMGR02           Opracowanie przypisań między elementami PSP MRP a grupami MRP     .
SAPMGRAP           Zbiór modułów dla wyświetl. grafiki w konfiguracji FI-SL       .
SAPMGRWD           Edytor raportów SAP: Przetwarzanie typu obiektu 'Raport'       .
SAPMGRWJ           Edytor raportów SAP: Przetwarzanie obiektu typu 'Grupa raportów'   .
SAPMGRWL           Edytor raportów SAP: Opracowanie obiektu typu 'Biblioteka'      .
SAPMGRWX           Wyświetlanie i zmiana wskaźników                   .
SAPMGSBM           Pula modułów do opracowania zestawów                 .
SAPMGUM1           FI-SL: Opracowanie danych podstawowych (TG05)             .
SAPMGUM2           FI-SL: Opracowanie danych podstawowych (TG05)             .
SAPMGUM3           FI-SL: Opracowanie danych podstawowych (TG05)             .
SAPMGUM6           FI-SL: Opracowanie danych podstawowych (TG05)             .
SAPMGUMS           Przegląd konwersji                          .
SAPMGUOB           Opracowanie kombinacji dekretacji                   .
SAPMH5A0           Pula modułów dla transakcji PD                    .
SAPMH5AK           Planowanie kosztów osobowych                     .
SAPMH5AR           Sterowanie menu                            .
SAPMHBSAFF          Generowanie relacji RE-SCM                      .
SAPMHBSBLD          Oprac. danych podst. budynku - RE-SCM                 .
SAPMHBSCOM          Oprac. danych podst. dla jedn. nieruchomości - RE-SCM         .
SAPMHBSFIT          Opracowanie listy opcji nier. grunt. - RE-SCM             .
SAPMHBSGEN          Narzędzie do automatycznego generowania - RE-SCM           .
SAPMHBSHOM          Oprac. danych podst. dla jedn. mieszk. - RE-SCM            .
SAPMHBSICX          Program SAPMHBSICX                          .
SAPMHBSLOT          Oprac. danych podst. nier. grunt. - RE-SCM              .
SAPMHBSPRS          Przeglądarka sprzedaży - RE-SCM                    .
SAPMHBSRUL          Opracowanie budynku/reguł sprzedaży dla jedn. nieruchom. - RE-SCM   .
SAPMHPS0           Sterowanie dla menu dynamicznego - obszar menu            .
SAPMIKSC           Funkcje do opracowania wersji stałych cen               .
SAPMILA0           Oddziaływanie między lokalizacją i dekretacją w obiekcie obsługi: ILOA.
SAPMILO0           Oddziaływanie między lokalizacją funkc. i ref. lokalizacją funkc.   .
SAPMILO1           Wprowadzanie listy (online) dla lokalizacji funkc. i ref. lok. funkc. .
SAPMILO2           Transfer danych do obiektów technicznych               .
SAPMINE0           Połączenie obiektu: Dane podstawowe                  .
SAPMIO10           Prototypowy klaster wglądu z technologią SUBSCREEN (STEP-LOOP)    .
SAPMIO1E           Prototypowy klaster wglądu z technologią SUBSCREEN (STEP-LOOP)    .
SAPMIRBX1          IAC do testowania Internet Transaction Server (ITS)          .
SAPMITST1          IAC do testowania Internet Transaction Server (ITS)          .
SAPMIWO0           Zawiadomienia                             .
SAPMIWOW           Wprowadzanie zawiadomienia serwisowego przez WWW           .
SAPMJ3G?           ETM - Wywołania transakcji                      .
SAPMJ3GF           Wprowadzanie dokumentu wysyłki                    .
SAPMJ3GI           Wprowadzanie raportu operatora                    .
SAPMJ3GJ           ETM - Technika warunków dla ustalania cennika             .
SAPMJ3GO           ETM Wywołania transakcji dla grup kooperacyjnych           .
SAPMJ3GW           Program do przetwarzania specyfikacji materiałowych (ETM)       .
SAPMJBCFTRANSACTION     Transakcja przepływu pieniężnego: Transakcja opracowania       .
SAPMJBD1           Konto: Opracowanie danych podstawowych i obrotów           .
SAPMJBD6           IS-B: Opracowanie pozycji                       .
SAPMJBD8           Program SAPMJBD8                           .
SAPMJBDBEW          IS-B: Opracowanie zmian pozycji                    .
SAPMJBDD           Opracowanie usług                           .
SAPMJBDK           IS-B: Kopiowanie/Transport ustawień konfiguracji           .
SAPMJBDO           Opracowanie obiektów finansowych                   .
SAPMJBDZ           Opracowanie stóp rynkowych                      .
SAPMJBLC           Konfiguracja dla wariantu transakcji - prowadzenie wart. 5      .
SAPMJBM0           IS-B: Opracowanie procedur wypłay (Kredyty) - Konfiguracja      .
SAPMJBMK           Wyświetlanie pól obowiązkowych/opcjonalnych              .
SAPMJBMU           Wyświetlanie sterowania MK dla typu kopiowania            .
SAPMJBOR           Sprawozdawczość OPEN: Dodatkowe komponenty w Menu           .
SAPMJBPERIOD         Opracowanie dla wartości okresu                    .
SAPMJBR10          Limit kredytowy: Kontrola transakcji online              .
SAPMJBRA           IS-B: Opracowanie obszaru zarządzania ryzykiem RM           .
SAPMJBRH           IS-B: Opracowanie specyfikacji cech RM                .
SAPMJBRR           Opracowanie hierarchii ryzyka (stare)                 .
SAPMJBRR_CLASS        Program SAPMJBRR_CLASS: Opracowanie hierarchii ryzyka         .
SAPMJBRS           Okno dialog. opracowania dla przesunięcia danych rynkowych (nowe)   .
SAPMJBRSN          Okno dialog. opracowania dla przesunięcia danych rynkowych (nowe)   .
SAPMJBRT           Kopiowanie transakcji rodzajowej                   .
SAPMJBTLSVORMERK       SAP-Banking: Opracowanie tabeli wyboru dla zakłócenia świad. 1. rodz. .
SAPMJBTR           IS-B: Opracowanie reguły kalkulacji                  .
SAPMJBTZ           IS-B: Transakcja opracowania dla przepływu płatności         .
SAPMJBWPORD         Program SAPMJBWPORD                          .
SAPMK21L           FI-LC: Raporty o zapisach w dzienniku                 .
SAPMK23B           Pula modułów CO: Księgowania rzeczywiste               .
SAPMK70B           Pula modułów danych podstawowych kalkulacji wzorcowej         .
SAPMK70D           Pula modułów komponentu dialogowego kalkulacji jednostkowej      .
SAPMKACT           Podział kosztów planowych niezależnych od działań na rodzaje działań .
SAPMKAL1           Rozliczenia: Program opracowania CO-CCA, FI-GLX, CO-PA        .
SAPMKAL4           Program SAPMKAL4                           .
SAPMKAUF           Opracowanie danych podst. zleceń wew. i zleceń produkcyjnych CO    .
SAPMKAVG           Grupy operacji zleceń kosztów pośrednich               .
SAPMKB01           Ekran początkowy raportu planowania                  .
SAPMKBPT           Transport konfiguracji CO-ABC                     .
SAPMKBUC           Budżet - nośnik budżetu                        .
SAPMKBUD           Pula modułów dla budżetowania i planowania              .
SAPMKC02           Transport konfiguracji CCA                      .
SAPMKCBH           Transfer danych skoroszytu raportów                  .
SAPMKCC0           Opracowanie rodzaju przeliczania waluty (tabela T242Q)        .
SAPMKCCO           SAP-EIS: Edycja aspektu                        .
SAPMKCDB           Definiowanie reguł konwersji dla segmentów IDOC            .
SAPMKCDM           SAP-EIS: Wyświetlanie/usuwanie danych operacji            .
SAPMKCEE           Wykonanie/zmiana/wyświetlanie/tworzenie raportu            .
SAPMKCGD           Generowanie cech/wskaźników podstawowych               .
SAPMKCGF           Opracowanie grup pól do generowania struktury             .
SAPMKCI2           SAP-EIS: Opracowanie komentarzy do danych podstawowych        .
SAPMKCIA           SAP-EIS: Edycja aspektu                        .
SAPMKCIC           SAP-EIS: Zarządzanie komentarzami (transakcja KCT0)          .
SAPMKCIK           SAP-EIS: Transakcja wskaźnikowa, pula modułów             .
SAPMKCIP           Pula modułów SAPMKCIP                         .
SAPMKCIS           Rozpoczęcie programów wyboru danych                  .
SAPMKCPD           Usuwanie danych planowanych z wyborem wskaźników           .
SAPMKCPL2          Planowanie automatyczne                        .
SAPMKCSL           SAP-EIS: Warstwy danych                        .
SAPMKCSP           Zbiór procedur dla blokady okresów                  .
SAPMKCTR           EC-EIS/EC-BP: Transport EC-EIS/EC-BP                 .
SAPMKDEL           Usuwanie kilku cykli jednocześnie                   .
SAPMKE0C_TEMP        Program SAPMKEC0_TEMP                         .
SAPMKE1P           EC-PCA: Kopiowanie wzorca planu                    .
SAPMKE61           Program SAPMKE61: Program główny dla kopiowania grupy rodzajów kosztów.
SAPMKEA3           CO-PA: Opracowanie obszaru wyników                  .
SAPMKEA3_NEW         Opracowanie obszaru wyników (struktury danych)            .
SAPMKEC0           EC-PCA: Transport ustawień konfiguracji                .
SAPMKEC1           EC-PCA: Opracowanie danych podstawowych                .
SAPMKEC4           EC-PCA: Monitor (przypisania)                     .
SAPMKEC6           CO-PCA: Przejęcie pozycji bilansu                   .
SAPMKEC7           CO-PCA: Wywołanie edycji substytucji                 .
SAPMKECM_MAIN        Program SAPMKECM_MAIN (główny progr. monitorowania konfiguracji CO-PA).
SAPMKECM_VALUATION      Program SAPMKECM_VALUATION (część monitorow. konfig. CO-PA)      .
SAPMKECM_VFIELDS       Monitorow. konfig. - analiza pól wart.                .
SAPMKECP           CO-PA: Kopiowanie wzorca obszaru wyników               .
SAPMKEDR           Konfiguracja wyprowadz. cechy                     .
SAPMKEDV           Prototypowy klaster wglądu z technologią SUBSCREEN (STEP-LOOP)    .
SAPMKEFB           Pula modułów dla obiektów uprawnień                  .
SAPMKEFT           SAP-EIS: Transport EIS                        .
SAPMKEI2           Wprowadzanie/Wyświetlanie PP                     .
SAPMKEND           CO-PA: Opracowanie zmian przypisań                  .
SAPMKETREPROT        Protokołowanie dostępu do poziomów agregacji             .
SAPMKETRESTORAGE       Opracowanie 'Alternatywnego archiwum' poziomów agregacji       .
SAPMKFPC           Funkcje do opracowania wersji stałych cen               .
SAPMKGA1           Rozliczenia: Przegląd przetworzonych cykli              .
SAPMKGA2           Rozliczenia: Pula modułów przebiegu                  .
SAPMKKAA           Ustalanie wyniku                           .
SAPMKKAB           Ustawianie okresu blok.                        .
SAPMKKAC           Ustalanie produkcji w toku - pula modułów               .
SAPMKKB0           Pula modułów sprawozdawczości kalkulacji               .
SAPMKKB2           Opracowanie kalkulacji KKB raportów definiowanych przez użytkownika  .
SAPMKKB3           Opracowanie puli modułów: grupy rodz. kosztów / grupy el. kosztów   .
SAPMKKB4           Pula modułów sprawozdawczości dla kalkulacji jednostkowej       .
SAPMKKB5           Opracowanie parametrów raportowania zależnych od aplikacji      .
SAPMKKP0           NK- produkcja procesowa: Opracowanie rekordów danych podst. hierarchii.
SAPMKKP2           NK - Produkcja seryjna: Ustal. odchyleń dla hierarchii nośn. kosztów .
SAPMKKP4           NK - produkcja procesowa : Raport hierarchii nośnika kosztów     .
SAPMKKPA           Rozdział kosztów rzecz. produkcji procesowej - nośnik kosztów     .
SAPMKKPP           Planowanie nośnika kosztów                      .
SAPMKKPZ           Produkcja procesowa RNK: Ustalanie narzutów dla nośnika kosztów    .
SAPMKKRD           Sterowanie dialogowe: Rolowanie obiektów CO              .
SAPMKKS0           Ustalanie odchylenia                         .
SAPMKLSDC          Kontrola transakcji poj. limitu kredytu                .
SAPMKLSI01          Limit kredytu: Transakcja dla zarządzania zabezpieczeniami      .
SAPMKMA1           MPK: Wprowadzanie wstępne, przetwarzanie listy            .
SAPMKMA6           Dane podstawowe rodzajów działania                  .
SAPMKOAU           Ekran początkowy rozliczenia                     .
SAPMKOMP           Prototypowy klaster wglądu z technologią SUBSCREEN (STEP-LOOP)    .
SAPMKOSA           Zbieracz kosztów produkcji                      .
SAPMKOSA_46         Program SAPMKOSA_46                          .
SAPMKPT2           Narzędzia planowania: Aktywacja pozycji poj. i integracji planu    .
SAPMKPT4           Narzędzia plan.: Plan.-"Plan., Rzecz.-"Plan. dla dowolnych obiektów CO.
SAPMKPT5           Program SAPMKPT5                           .
SAPMKPU1           Przeszacowanie planu: Transakcje opracowania             .
SAPMKPU2           Przeszacowanie: Pula modułów przepływu danych             .
SAPMKSA0           Opracowanie rozgraniczenia MPK                    .
SAPMKSRD           Agregacja MPK                             .
SAPMKSRE           Wykonanie rolowania                          .
SAPMKSZB           Wykonanie rozgraniczenia CO-OM                    .
SAPMKWM1           Program do transferu danych z LIS do CO                .
SAPMKXHI           SAP-EIS: Opracowanie hierarchii                    .
SAPML03N           Opracow. przełączn. awaryjnego dla zarządz. zmianami w zdecent. WM  .
SAPML03T           Generowanie zleceń przenies.: ekrany, dokumenty ref., ...       .
SAPML04I           Pula modułów inw.                           .
SAPML05S           Pula mod. przetw. zb.                         .
SAPMLDAP           Połączenie z katalogiem                        .
SAPMLDAPMAP         Program SAPMLDAPMAP                          .
SAPMM00C           Dynamiczna modyfikacja ekranu                     .
SAPMM03A           Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
SAPMM03D           Opracowanie profilów MRP dla danych podstawowych materiału      .
SAPMM03E           Opracowanie jednostek miary dla materiału               .
SAPMM03G           Ustawienie znaczników usunięcia dla materiału             .
SAPMM03K           Opracowanie krótkich tekstów dla materiału              .
SAPMM03M           Opracowanie danych podstawowych materiału               .
SAPMM03S           Opracowanie zapasów specjalnych                    .
SAPMM03Y           Opracowanie rekordu gospodarki materiałowej              .
SAPMM03Z           Zmiana rodzaju materiału                       .
SAPMM06B           Pula modułów: Zgłoszenia zapotrzebowań                .
SAPMM06E           Pula modułów: Przetw. zamów.                     .
SAPMM06I           Pula modułów, przetwarzanie informacji zaopatrzeniowej        .
SAPMM06L           Pula modułów: Ocena dostawcy                     .
SAPMM06R           Raporty: Dokumenty zaopatrzeniowe                   .
SAPMM07I           Pula modułów dla inwentaryzacji                    .
SAPMM07M           Pula modułów dla ruchów materiałowych                 .
SAPMM07N           Określanie wyjścia: Gospodarka zapasami                .
SAPMM07R           Pula modułów dla rezerwacji                      .
SAPMM07S           Pula modułów dla inwent. wyrywk.                   .
SAPMM08K           Opr. konta rozl. prz. mat./PF                     .
SAPMM08N           Przegląd faktur                            .
SAPMM08N_MR1B        Przegląd faktur                            .
SAPMM08T           Sprawdzenie faktury/rachunku: Teksty                 .
SAPMM08Y           Pula modułów dla transakcji MR32, MR33, MR34 i MR35          .
SAPMM11E           Wpis testowy                             .
SAPMM11P           Zarządzanie usługami: Dane podstawowe, pozycja usługi         .
SAPMM11Y           Program testowy: Zapis SAPLMLSR                    .
SAPMM60M           PP Zarządzanie popytem - EXCEL - Interfejs              .
SAPMM60X           Pula modułów                             .
SAPMM61C           Konfiguracja MRP                           .
SAPMM61G           Tworzenie, zmiana i wyświetlanie zleceń seryjnych           .
SAPMM61I           Kalendarz planowania                         .
SAPMM61K           Program sterujący MRP                         .
SAPMM61L           Planowanie długoterminowe: scenariusz planowania           .
SAPMM61O           Wyświetlanie zapotrzebowań źródłowych                 .
SAPMM61P           Przetwarzanie zleceń planowanych                   .
SAPMM61R           Lista MRP                               .
SAPMM61S           Opracowanie numerów rozwinięcia SpM                  .
SAPMM61U           Nowy przydział klucza dla projektów                  .
SAPMM61W           Prognoza                               .
SAPMM61X           Statystyki przebiegu                         .
SAPMMBW1           EC: Wyświetlanie zapasów specjalnych                 .
SAPMMCHCL          Konwersja klasy partii                        .
SAPMMCL1           Biblioteka Informacji Logistycznej                  .
SAPMMCLF           Pula modułów klasyfikacji                       .
SAPMMCLK           Opracowanie klasy jako narzędzie dla różnych obiektów         .
SAPMMCLS           Wynik wyszukiwania                          .
SAPMMCLU           Klasy: Pomoce                             .
SAPMMCP3           Zarządzanie grupami produktów                     .
SAPMMCP6           Pula modułów: Planow. sprzedaży i produkcji (SOP)           .
SAPMMCP7           Pula modułów: Tworzenie działania dla przetwarzania w tle       .
SAPMMCS1           Centralna pula modułów do generowania rodzajów statystyk       .
SAPMMCS2           Centralna pula modułów do tworzenia zestawień             .
SAPMMCS3           Opracowanie katalogów pól i struktur inf.               .
SAPMMCS4           Pula modułów dla zarządz. wygenerow. analizami stand.         .
SAPMMCS7           Pula modułów dla definicji logicznych struktur zestawień       .
SAPMMCSC           Konfiguracja: analizy standardowe                   .
SAPMMCSE           Generowanie zdarzeń: SIL                       .
SAPMMCSH           Pula modułów dla hierarchii ogólnej                  .
SAPMMCSV           Pula modułów dla zarządzania wersjami wyboru w SIL          .
SAPMMCY1           Pula modułów dla wczesnego ostrzegania: zarządzanie wyjątkami     .
SAPMMDRP           Modulpool Distribution Ressourcen Planung               .
SAPMMEWP           Tworzenie zamówienia Web                       .
SAPMMG01           Program sterujący: Opracowanie danych podstawowych materiału     .
SAPMMG02           Program sterujący opracowaniem danych podst. artyk.          .
SAPMMGC5           Program SAPMMGC5                           .
SAPMMMLS           Pula modułów - transakcja MMLS                    .
SAPMMPKB           Tablica KANBAN                            .
SAPMMPKR           Definicja cyklu sterującego                      .
SAPMMPKW           Transakcje aplikacji internetowych KANBAN               .
SAPMMPRP           Opracowanie profilów prognozy dla rekordów danych podst. mater.    .
SAPMMRHW           Pula modułów SAPMMRHW (Księgowanie/sprawdzanie faktury)        .
SAPMMSDL           Międzyaplikacyjny ekran początkowy w przetwarzaniu zbiorczym     .
SAPMMTSK           Dokonanie ustawień wielozadaniowych                  .
SAPMMWCH           Program SAPMMWCH                           .
SAPMMWE0           Program ramowy MEW0                          .
SAPMMWE1           Pula modułów: tworzenie żądania pokrycia zapotrzebowania       .
SAPMMWE2           Pula modułów: zatwierdzenie zgłoszenia zapotrzebowania        .
SAPMMWE3           Pula modułów: zatwierdzenie dokumentów zakupu MEW5          .
SAPMMWE6           Pula modułów: tworzenie zgłoszenia zapotrzebowania          .
SAPMNB01           Porówn. i uzgodn. obrotów - dodatkowe rozliczenie - nieużywane !!!  .
SAPMO10M           Rozdzielona wycena materiałów                     .
SAPMO20M           Księgowanie automat.                         .
SAPMOH20           KONFIGURACJA: Opracowanie grup stałych rozliczenia listy płac     .
SAPMOIAD           Przetwarzanie zleceń wydruku dla zestawień wymiany          .
SAPMOIAJ           EXIT użytkownika dla obszaru wymian prod.               .
SAPMOIAN           Wymiana prod. - zestaw. komp.                     .
SAPMOIAQ           Pozycje pojedyncze (pula modułów)                   .
SAPMOIAU           Pula modułów LBZ                           .
SAPMOIB2           Transakcje - oprac. wartości do przelicz. ilości ropy naft.      .
SAPMOIB_DEF         Program SAPMOIB_DEF                          .
SAPMOICF           Dialog opracowania dla formuły cenowej                .
SAPMOICJ           Narzędzie modyfikacji: Program generujący               .
SAPMOICSDPDCM        Program SAPMOICSDPDCM                         .
SAPMOIFA           IS-OIL/MRN Opracowanie lokalizacji                  .
SAPMOIFD           IS-OIL/MRN Przetwarzanie dokumentów zmian               .
SAPMOIGA           TD - Uzgodnienie grup (zgodność)                   .
SAPMOIGC           TD - Jednostka transportu                       .
SAPMOIGD           TD - Kierowca                             .
SAPMOIGM           TD - Licznik pojazdu                         .
SAPMOIGR           TD - Liczniki stacjonarne                       .
SAPMOIGS           TD: Transport dla planowania, załadunku i potwierdzenia dostawy    .
SAPMOIGV           TD - Dane podstawowe: Pojazdy                     .
SAPMOIHL           Pula modułu dla danych podst. licencji                .
SAPMOIHL2          Dane podstawowe licencji                       .
SAPMOIIA           Opracowanie przypisań ob. magaz. - niespecyficzne dla aplikacji    .
SAPMOIIC_DIP         Poz. napełn. zb. - tworzenie                     .
SAPMOIID           Opracowanie przypisań licznika - niepowiązane z aplikacją       .
SAPMOIII           Aktualizacja zapasu klienta                      .
SAPMOIJA           IS-OIL/TSW: Dane podst. - system transportowy             .
SAPMOIJL           IS-OIL/TSW: Dane podstawowe - lokalizacje TSW             .
SAPMOIJPI          IS-Oil/TSW: Aktualizacja fizycznego zapasu              .
SAPMOIJR           IS-OIL/TSW: Dane podst. - role partnera                .
SAPMOIJRD          Interaktywna prognoza zapasów                     .
SAPMOIJT           IS-OIL/TSW: Przetwarzanie dok. transp. - wprow./zmiana dokum. ruchu  .
SAPMOIJTN          TSW: Przetwarz. dok. transp.                     .
SAPMOIJTS_CD         System transportowy, przetwarzanie dokumentu zmian          .
SAPMOIKM           TAS - Opracowanie danych podst. IDZ                  .
SAPMOIKN           Zatwierdzenie IDZ                           .
SAPMOIKP           IS-OIL/IPT: Środowisko dla planowania transportu           .
SAPMOIKT           Opracowanie godz./daty dla zleceń/dostaw/transportów         .
SAPMOIKU           Ręczne wprowadzanie danych załadunku IDZ               .
SAPMOIRB           IS-Oil/SSR: Opracowanie lokalizacji                  .
SAPMOIRB_01         IS-OIL/SSR: Zarządzanie obszarami lokalizacji             .
SAPMOIREDTF         Aplikacja dla danych transakcji za pomocą kart płatniczych      .
SAPMOIRH_21         Transakcja internetowa dla kontroli cen konkurentów (IS-Oil/SSR)   .
SAPMOIRH_31         Transakcja internetowa dla dostępu do danych podst. lokal.(IS-Oil/SSR).
SAPMOIRH_41         Transakcja internetowa dla stanów licznika (IS-Oil/SSR)        .
SAPMOIRH_51         Transakcja internetowa dla poziomów napełnienia (IS-Oil/SSR)     .
SAPMOLVI           Konfiguracja menu wyboru dla MM-WM                  .
SAPMOMB1           Przyczyna ruchu                            .
SAPMOMB2           Wart. domyślne: Rezerwacja                      .
SAPMOMB3           Wyśw. st. zap.                            .
SAPMOMB4           Zakr. num.: Zaopatrz.                         .
SAPMOMB5           Ogólne ust. drukarki, gospod. zapasami                .
SAPMOMB6           Ogólne ustaw. drukarki, gospod. zapasami               .
SAPMOMB7           Dostępność dynamiczna OMB1, OMCP, OMCM                .
SAPMOMB9           Skład automatyczny                          .
SAPMOMBA           Wyśw. st. zap.                            .
SAPMOMBB           Wydruk etykiety                            .
SAPMOMBC           Dost. zapas. zakł.                          .
SAPMOMBD           Tabela parametrów wyceny globalnej TCURM               .
SAPMOMBE           Tabela parametrów wyceny globalnej TCURM               .
SAPMOMBF           Prototyp. klaster wglądu z techn. SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMOMD1           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD2           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD3           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD4           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD5           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD6           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD7           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMD8           Obiekty możliwe do sklasyfikowania                  .
SAPMOMDB           Konfiguracja: Zamiana: Zlecenie planowane -" Zlecenie prod.      .
SAPMOMEL           Listy zaopat.                             .
SAPMOMEV           Konfiguracja - konsygnacja poprzez konsygn.rek.inform.        .
SAPMOMEW           Konfiguracja: Aktywizacja rekordu inf. dla oblicz. skład. do dostarcz..
SAPMOMR0           Sprawdzanie faktury, poprzed. ekrany                 .
SAPMOMR3           Klucze tolerancji i granice tolerancji                .
SAPMOMR4           Zał.do dok.                              .
SAPMOMS0           Dane podstawowe materiału: Ekrany poprzedzające            .
SAPMOMS1           Kalendarz fabryczny / Przypisanie zakładu               .
SAPMOMS2           Opracowanie zakresu numerów: Dostawca OMCJ              .
SAPMOMS3           Referencja klasy wyceny i klasy konta                 .
SAPMOMS4           Jednostki miary                            .
SAPMOMW0           Wycena: Poprzedni ekran                        .
SAPMOPFI           Business Transaction Events: Składniki dodatkowe w menu        .
SAPMOPFIIMG         Pula modułów do wywołania "menu obszaru" FIBF z IMG          .
SAPMOPPQ           Podekran dla konfiguracji nabycia zewnętrznego w MRP         .
SAPMOUT1           Logistyka: poprzednie ekrany                     .
SAPMP50A           Podstawowe dane HR - Ekran początkowy                 .
SAPMP50ASR          Pula modułów - Usługi administracyjne HR (DAB)            .
SAPMP50A_CE         ID osoby & & Combobox dla przypisań kadr.               .
SAPMP50D           Lista typów informacji                        .
SAPMP50J           Narzędzie rozszerzania dla typów inf. Administracji kadrami      .
SAPMP50R           Okno dialogowe kodu kraju                       .
SAPMP51E           Lista robocza Zarządzania czasem pracy                .
SAPMP51S           Pula modułów do generowania miesięcznych harmonogramów pracy     .
SAPMP52X           Transakcja PA03: Opracowanie rekordu sterującego HR          .
SAPMP53B           Pula modułów dla sprawozdań                      .
SAPMP53L           Pula modułów dla wprowadzania płacy motywacyjnej           .
SAPMP56F           Pula modułów dla transakcji księgowania HR-FI/CO           .
SAPMP56PS_TRG        Program SAPMP56PS_TRG                         .
SAPMP56T_PD         Program SAPMP56T_PD                          .
SAPMP56T_WEB_INTERFACE    Pula modułów dla testu modułów funkc. PTRA_WEB_INTERFACE       .
SAPMP56V           Przetwarzanie zaliczek                        .
SAPMP5A0           Pula modułów dla menu listy płac (Austria)              .
SAPMP5E0           Szybkie wprowadzanie danych podst. (Hiszpania)            .
SAPMP5GQ           Generowanie właściwej siatki dni                   .
SAPMP5X0_CE         Zatrudnienie - ponowna identyfikacja pracowników           .
SAPMPAB1           Wyświetlanie/zmiana zleceń produkcyjnych               .
SAPMPAP3           Czynności dot. kandydata (PB50 i PB60)                .
SAPMPAP4           Powtórna identyfikacja wielokrotnych kandydatów i byłych pracowników .
SAPMPAP6           Szybkie wprowadzanie danych: Transfer danych kandydata        .
SAPMPAP9           Wywołanie WinWord dla konfiguracji                  .
SAPMPCA3           EC-PCA: Usuwanie danych operacji                   .
SAPMPCAP           EC-PCA: Zmiana wartości planu / wywołanie planowania KG        .
SAPMPCP0           Księgowanie do rachunkowości: Edycja przebiegów księgowania      .
SAPMPDSY           Program SAPMPDSY                           .
SAPMPE00           Opracowanie schematów i reguł kalkulacji kadrowej           .
SAPMPE01           Edytor schematów rozliczania listy płac                .
SAPMPE04           Transakcja PE04: tworzenie funkcji i operacji             .
SAPMPE50           Edytor formularzy HR                         .
SAPMPE51           Edytor formularzy HR                         .
SAPMPE51_CHECKTABLES     Opracowanie tabel kontrolnych dla formularzy HR            .
SAPMPECLUSTER        Program SAPMPECLUSTER                         .
SAPMPEST           Wyświetlanie/opracowanie modelu procesu dla zarządzania statusami   .
SAPMPEXPQ          Program SAPMPEXPQ                           .
SAPMPFM1           Program ramowy: Asystent zamknięcia okresu              .
SAPMPLAN           Opracowanie parametrów planowania                   .
SAPMPMMI           HR: Ogólny interfejs do opracowania danych podstawowych        .
SAPMPMWF           Ekran HTML dla wzorca workflow 20000317                .
SAPMPRAP           Interfejs dla zewnętrznych systemów kandydatów            .
SAPMPRSM00FBA        Zewnętrzne dane podstawowe HR                     .
SAPMPT50           Przegląd limitów                           .
SAPMPU12           Połączenie z zew. rozl. listy płac - Pula modułów - trans. PU12    .
SAPMPU16           Zarządzanie czekami                          .
SAPMPU30           Opracowanie skł. wyn. -- pula modułów dla trans. PU30         .
SAPMPU95           HR: Interfejs opracowania dla T512W - Wglądy             .
SAPMPU98           Przypisanie skł. wynagrodz. do grup składn. wynagrodzenia       .
SAPMPUFK           Edycja formularzy                           .
SAPMPUST           Moduły dla nowego zarządzania statusami                .
SAPMPW02           Scenariusz internetowy 'Career Center': NIEAKTUALNY (zast. przez PBW3).
SAPMPW03_TC         Pula modułów SAPMPW03_TC                       .
SAPMPW04           SAPMPW04: OBSOLET                           .
SAPMPW10           Program SAPMPW10: OBSOLET                       .
SAPMPZ00           ESS: Menu początkowe                         .
SAPMPZ01           Katalog pracowników                          .
SAPMPZ01C          Program SAPMPZ01C (Transakcja PZ01C)                 .
SAPMPZ04           ESS: Sterowanie przy pomocy ekranu nagłówka i danych dla raportu siec..
SAPMPZ07           Pula modułów dla scenariusza internet. "Wyświetlanie świadczeń dod." .
SAPMPZ14           Pula modułów dla scenariusza internetowego "Otwarta rejestracja"   .
SAPMPZ15           ESS - Zdarzenie zatrudnienia                     .
SAPMPZ23           Program SAPMPZ23 (Transakcja PZ23)                  .
SAPMPZ30           Program SAPMPZ30                           .
SAPMPZ50           Who'sWho: Własne dane                         .
SAPMQBAA           QM w zaopatrzeniu: Edycja rekordów informacyjnych jakości       .
SAPMQCPA           Przetwarzanie profilu certyfikatu                   .
SAPMQCPR           Program SAPMQCPR: Certyfikaty w nabyciu                .
SAPMQCWA           Pula modułów: Certyfikat jakości w WWW (dialogi)           .
SAPMQDDR           Pula modułów - reguły dyn. mod.                    .
SAPMQDQL           Wsk. jak., pula modułów                        .
SAPMQDSP           Plany próbk., pula modułów                      .
SAPMQDSV           Pula modułów - procedury prób.                    .
SAPMQEEA           Przetwarzanie wyników kontroli                    .
SAPMQEVA           Decyzje użycia / księgowanie zapasów w QM               .
SAPMQFFE           Zapisywanie błędów: Początkowe                    .
SAPMQM00           QM: Podekrany zawiadomień QM                     .
SAPMQMSP           Specyfikacje materiałów                        .
SAPMQMWF           Ekran HTML dla wzorca workflow 24500047 - zawiadomienie QM      .
SAPMQPBA           Wykorzystanie grup kodów                       .
SAPMQPCA           Użycie metody kontroli                        .
SAPMQPDA           Użycie podstawowej cechy kontrolnej                  .
SAPMQSCA           Opracowanie podstawowych metod kontroli                .
SAPMQSEA           Katalog kontroli: Zestawienia                     .
SAPMQVDM           Rekord informacyjny QM, sterowanie QM w SD              .
SAPMRHPE_WWW         Zaawans. HR: Oprac. profilu -" Główny program             .
SAPMRHPE_WWW_DEMO      Zaawans. HR: Osoba dla użytkownika                  .
SAPMRHPE_WWW_HEAD_PERSON   Zaawans. HR: Nagłówek obiektu -" osoba                .
SAPMRHPE_WWW_PART_QUALI   Zaawans. HR: Profil częściowy -" kwalifikacje             .
SAPMRMCU           Asystent profilu produkcji seryjnej                  .
SAPMRRI1           Monitorowanie raportów                        .
SAPMRSA1           Nieaktualne AWB                            .
SAPMRSAU           Pula modułów do opracowania reguł aktualizacji            .
SAPMRSBW           Program SAPMSUGL                           .
SAPMRSCATTAWB        Program SAPMRSCATTAWB                         .
SAPMRSD0           Ekran początkowy: Przetwarzanie kostki inf./katalogu obiektów inf.  .
SAPMRSDO           Opracowanie obiektu informacji                    .
SAPMRSPLF1          Program SAPMRPLF1                           .
SAPMRSSE           Ekran początkowy wyboru kostki informacji               .
SAPMS01C           Opracowanie uprawnień i profilów                   .
SAPMS01D           Tworzenie pól uprawnień (nieaktualne)                 .
SAPMS01E           Tworzenie obiektów uprawnień                     .
SAPMS01J           Opracowanie użytkownika                        .
SAPMS05W           Administracja użytkowników Internetu                 .
SAPMS33C           Edytor kontekstu: Ekran początkowy                  .
SAPMS380           Błąd wykonania ABAP                          .
SAPMS38E           Projektowanie programu ABAP: edytor (se38)              .
SAPMS38L           Biblioteka funkcji                          .
SAPMS38M           ABAP - projektowanie programów i raportowanie (SE38, SA38, SC38)   .
SAPMS38O           Opracowanie zbiorów informacji                    .
SAPMS38R           Opracowanie zapytań                          .
SAPMS38S           Opracowanie grup użytkowników                     .
SAPMS38T           Analiza czasu wykonania                        .
SAPMS38U           Opracowanie rozszerzonej pamięci ABAP Query              .
SAPMS38V           Opracowanie tabeli TVARV (poprzez SM31 lub bezpośr. poprzez STVARV)  .
SAPMSAD0           Zarządzanie adresami: Pula modułów dla transakcji           .
SAPMSADR           Ekran początkowy transakcji opracowania adresu            .
SAPMSBDT           Program zapisu transakcji wprowadzania wsadowego           .
SAPMSBR0           Branże - narzędzia                          .
SAPMSCAT           Computer Aided Test Tool                       .
SAPMSCC1           Kopiowanie tabel zależnych od mandanta z mandanta           .
SAPMSCDO           Pula modułów dla opracowania obiektu do tworzenia dokumentacji zmian .
SAPMSCEM           CATT - EM                               .
SAPMSCKT           Kontrola spójności katalogu obiektów                 .
SAPMSCLS           Symulacja: rozszerzenia klienta                    .
SAPMSCMP           Edytor splitscreen dla porównania ABAP                .
SAPMSCOMP          Opracowanie adresów służbowych użytkownika              .
SAPMSCUA           Program SAPMSCUA                           .
SAPMSD20           Obiekt KW: atrybuty                          .
SAPMSD23           ID klucza wyszukiwania: atrybuty                   .
SAPMSD24           DD: agregacja: pola dla ID KW                     .
SAPMSD26           DD:Agregacja: tabele podstawowe dla obiektu KW            .
SAPMSD27           DD: agregacja: pola dla wglądu, wgląd encji, obiekt KW        .
SAPMSD28           DD:Agregacja: warunek wyboru dla ID KW                .
SAPMSDIA           Zarządzanie modułami dialogowymi                   .
SAPMSDXX           DD: Moduły dialogowe dla DD w SŚP                   .
SAPMSDYN           Struktura drzewa kolejności ekranów                  .
SAPMSED4           Edytor segmentów                           .
SAPMSED5           Projektowanie typów IDoc                       .
SAPMSED6           Edytor do opracowania wglądów do log. komunikatu typów IDoc      .
SAPMSED7           IDoc: Narzędzie testowe dla przetwarzania wejściowego         .
SAPMSEDC           Edycja na podzielonym ekranie - ekran początkowy           .
SAPMSEDIDOCU         Dokumentacja w obszarze interfejsu IDoc                .
SAPMSEDIPARTNER       Opracowanie profilu partnera                     .
SAPMSEDMESTYP        Drzewo komunikatów dla przetwarzania IDoc               .
SAPMSEDPORT         Opis portu dla przetwarzania IDoc                   .
SAPMSEDR           IDoc: program napraw i kontroli                    .
SAPMSEDS           DD_ Ustawienia techniczne - transakcja opracowania          .
SAPMSEDT           Edytor ABAP                              .
SAPMSEM1           Komunikaty systemowe                         .
SAPMSEMM_UTIL        Ekran początkowy przeglądarki modyfikacji: Pomoce           .
SAPMSERP           Drzewo raportów                            .
SAPMSEUM           System inf. ŚP: Obsługa drzew transakcji SE89             .
SAPMSEUN           Malarz menu: Opracowanie standardów                  .
SAPMSEUZ           Hierarchia wywołań                          .
SAPMSF01           Ekran początkowy opracowania elementów modelu procesu         .
SAPMSGTB           Pomoce BD dla tabel DD                        .
SAPMSHD0           Opracowanie wariantów transakcji                   .
SAPMSHLP           System pomocniczy dla systemu SAP                   .
SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK  Program SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK                  .
SAPMSIZE           Program SAPMSIZE                           .
SAPMSJOB           Interfejs zarządzania zadaniami                    .
SAPMSL02           PAW - ekran początkowy                        .
SAPMSL311          PAW - definicja typu testu                      .
SAPMSL32           PAW - definicja katalogu testowego                  .
SAPMSL96           PAW - wyniki - sterowanie zwalnianiem                 .
SAPMSLDAPICUST        Konfiguracja: Dane dostępu do katalogu struktury systemów       .
SAPMSLDB           Zbiór procedur dla transakcji SLDB (Logiczne bazy danych)       .
SAPMSLIC           Licencja SAP - transakcja SLIC                    .
SAPMSLLT           Wyświetl. statystyki wydajności tłumacz.               .
SAPMSLOG           Zarządzanie logiem: Wyświetlanie i reorganizacja           .
SAPMSLW_ADMIN        Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSLW_ADMIN_II       Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSM13           Program SAPMSM13                           .
SAPMSM14           Program SAPMSM14                           .
SAPMSM19           Audyt bezpieczeństwa: Ustawienie parametrów audytu (globalny, stały) .
SAPMSM29           Transfer wzorca dla tabel (zależnych od mandanta)           .
SAPMSMES           Pula modułów dla komunikatów/ID komunikatów              .
SAPMSMOD           Zarządzanie rozszerzeniami SAP                    .
SAPMSMPE           Transakcja główna dla interfejsu CUA tes               .
SAPMSMWF           Ekran HTML dla wzorca workflow 20000318 - Zawiadomienie serwisowe   .
SAPMSNRO           Opracowanie obiektu zakresu numerów - Ekran początkowy        .
SAPMSNUM           Sparametryzowana transakcja dla opracow. przedziału zakresów numerów .
SAPMSP00           sequencing                              .
SAPMSPAM           Pula modułów dla transakcji SPAM                   .
SAPMSPTP           Edycja elementów tekstowych dla formatów               .
SAPMSQIO           Transakcja zarządzania kolejką                    .
SAPMSRCTP          Zdalnie sterowane przetwarzanie transakcji: Część serwera kontrolera .
SAPMSRD0           Ekran początkowy Słownika ABAP                    .
SAPMSRMQUERY         Program SAPMSRMQUERY                         .
SAPMSROLECMP         Program SAPMSROLECMP                         .
SAPMSRR1           Asystent administracji systemu: moduł główny             .
SAPMSSCA           Terminarz: Administracja                       .
SAPMSSCB           Procedury pomocnicze dla programu śledzenia formularzy        .
SAPMSSCC           Konfiguracja tabel sterujących SAPscript               .
SAPMSSCD           Wyświetlanie tekstu jako listy ABAP/4                 .
SAPMSSCE           Edycja standardowego tekstu SAPscript                 .
SAPMSSCF           Opracowanie formularza SAPscript                   .
SAPMSSCG           Narzędzie tłumaczenia SAPscript dla formularzy            .
SAPMSSCH           SAPscript: administracja grafiki przechowywanej jako tekst      .
SAPMSSCO           Zarządz. czcionkami                          .
SAPMSSCS           Opracowanie stylu SAPscript                      .
SAPMSSCU           SAPscript: Narzędzia opracowania dla konwersji formatu wydruku    .
SAPMSSFO           SAP Smart Forms: Narzędzie opracowania                .
SAPMSSFS           SAP Smart Forms: Narzędzie opracowania dla Smart Styles        .
SAPMSSLS           Demonstracja dla ekranu wyboru jako ekran wstępny dla puli modułów  .
SAPMSSOM           SAPoffice: Moduł dialogu SO_OBJECT_MANAGER              .
SAPMSST1           Ocena i raporty dla projektów CATT/IMG                .
SAPMSSY7           Harmonogram                              .
SAPMSSYS           System(wewnętrzny): rozpocznij raport z transakcją parametrową SUB%  .
SAPMST10           Statystyka wywołań tabel                       .
SAPMST100DIALOG       Ekran początkowy dla dialogu T100-Call                .
SAPMSTAZ           Wyświetlanie zawartości tabeli                    .
SAPMSTBM           Stara standardowa obsługa tabeli                   .
SAPMSTFB           CATT test modułu funkcyjnego                     .
SAPMSTRD           Wyprowadzanie liczby krotek tabeli zgodnie ze statystyką       .
SAPMSU20           Opracowanie pola uprawnień                      .
SAPMSUGL           Program SAPMSUGL                           .
SAPMSVIM           Generowanie modułu rozszerzonej obsługi tabeli            .
SAPMSVMA           Rozszerzona obsługa tabeli: Transakcja rozdzielająca         .
SAPMSWEC           Prototyp. klaster wglądu z techn. SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMSWEV           Prototyp. klaster wglądu z techn. SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMSWRP           IAC: Transakcja początkowa dla statusu workflow            .
SAPMSWUB           Workflow: Opracowanie przeznacz. RFC                 .
SAPMSX02           SAPconnect Easy E-Mail                        .
SAPMSYNT           Analiza śledzenia składni                       .
SAPMSYST           Program systemowy                           .
SAPMTABLECONTROL_TEMPLATE  Ramy dla generowania obiektu sterowania tabelą (gen.)         .
SAPMTABSTRIP_TEMPLATE    Ramy dla generowania zakładki (gen.)                 .
SAPMTCUWS_MAT_APO      Program SAPMTCUWS_MAT_APO                       .
SAPMTOBJ           Specyfikacja obiektów opracowania i transportu            .
SAPMTTE_DT_MAINT_UI     Opracowanie drzewa decyzyjnego                    .
SAPMTXWC           Opracowanie podstawowych ustawień dla plików danych (Odczyt/zapis)  .
SAPMTXWV           Opracowanie wglądu                          .
SAPMTXXV           Definiowanie wglądu ekstraktu danych                 .
SAPMTZ10           Programowanie dialogu: Przykład wprowadzenia (transport danych)    .
SAPMTZ20           Programowanie dialogu: Przetwarzanie kodu funkcji           .
SAPMTZ30           Programowanie dialogu: Sprawdzanie wpisu               .
SAPMTZ31           Programowanie dialogu: Sprawdzanie wpisu               .
SAPMTZ40           Programowanie dialogu: Sterowanie ekranem               .
SAPMTZ50           Programowanie dialogu: Modyfikacja ekranu               .
SAPMTZ60           Programowanie dialogu: Wyświetlanie tabelaryczne (Table Control)   .
SAPMTZ61           Programowanie dialogu: Wyświetlanie tabelaryczne (Step Loop)     .
SAPMTZ70           Programowanie dialogu: Połączenie przetwarzania listy         .
SAPMTZ80           Programowanie dialogu: Uprawnienia                  .
SAPMTZ90           Programowanie dialogu: Blokowanie                   .
SAPMTZA0           Programowanie dialogu: Asynchroniczna aktualizacja bazy danych    .
SAPMTZB0           Programowanie dialogu: Dokumentacja i pomoc              .
SAPMUD00           Modeler danych                            .
SAPMUNIT           Pula modułów dla opracowania jednostek miary             .
SAPMUSLG           Rozproszeni użytkownicy systemu informacyjnego            .
SAPMV08A           Grupy dokumentów SD                          .
SAPMV13A           Opracowywanie warunków                        .
SAPMV13B           Opracowanie inform. wyj.                       .
SAPMV13H           Opracowanie warunków dla ustalania partii               .
SAPMV13N           Warunki: Opracowanie rabatu w naturze/zakupu premiowanego       .
SAPMV13R           Wyprowadzenie: Opracowanie rekordów warunków             .
SAPMV14A           Główny raport do generowania raportów z ustalania cen         .
SAPMV23N           Zakup premiowany: Opracowanie grupowania materiału          .
SAPMV43A           Pula modułów dla sprzedaży i czynności wspomagających sprzedaż    .
SAPMV43M           Pula modułów dla przetwarzania list adresowych            .
SAPMV45A           Przetwarzanie zlecenia klienta                    .
SAPMV45B           Pusty program dla nowego interfejsu użytkow.             .
SAPMV45W           Scenariusz SD "Wprowadzenie zlecenia z konfiguracją"         .
SAPMV45X           Scenariusz zakupów "Status zlecenia"                 .
SAPMV45Y           Scenariusz SD "Swoboda zakupów"                    .
SAPMV50A           Zbiór ogólnych procedur dostaw                    .
SAPMV50B           Pula modułów: Żądanie dost. przychodz./potwierdz. zlec. pobrania   .
SAPMV52A           Transakcja zmian dla danych handlu zagranicznego           .
SAPMV52E           Pula modułów: Kontrola ustawowa: Ogólne zezwolenia          .
SAPMV52G           Pula modułów: Kontrola ustawowa: Dane zezwolenia w dokumentach    .
SAPMV53C           Pula modułów W&S: Konfig. wst. oszac. obciążenia + fal pobrania    .
SAPMV54A           Pula modułów koszty frachtu ogólnie                  .
SAPMV56A           Pula modułów transport ogólnie                    .
SAPMV56_CAR_PL_TN_EV     Program SAPRV56_CAR_PL_TN_EV                     .
SAPMV57A           Pula modułów: oprac. skali                      .
SAPMV60A           Przetwarzanie faktur                         .
SAPMV689           Program zapisu do pliku                        .
SAPMV80H           Narzędzie modyfikacji: Program generujący               .
SAPMV80P           Konfiguracja partnera                         .
SAPMV80T           Ustalanie tekstu                           .
SAPMV86E           Pula modułów dla przetwarzania akredytywy               .
SAPMV95E           Handel zagr.: Przetwarzanie preferencji: Ogólne funkcje        .
SAPMV98E           Handel zagraniczny: Dane celne                    .
SAPMV99E           Handel zagr./Cło: Ekran początkowy przetwarz. HZ           .
SAPMVBWB           Transakcja opracowania do wyceny jednostek miary udziału/zmienna   .
SAPMVEI1           Wprowadzanie deklaracji dostawcy                   .
SAPMVFSL           Kontrola ustawowa: Opracow. wpisów usankcjon. listy stron trans.   .
SAPMVNV2           WFMC: dostęp do rodzajów inf. wyjściowej               .
SAPMVSIS           PS: wersje, integracja                        .
SAPMVVSP           Pozycje Wn ustawione równolegle                    .
SAPMW01V           Pula modułów, Ceny psychol.                      .
SAPMW01W           Ekran początk. wyświetl. dok. zmian                  .
SAPMWAKA           ZARZĄDZANIE PROMOCJĄ                         .
SAPMWAST           Store WB: promocje                          .
SAPMWAUST          Store WB: tabela przydziału                      .
SAPMWB01           Przeszac. całkowite / częściowe ceny sprzedaży w trybie dialogowym  .
SAPMWBE2           Oprac. grup zakładów                         .
SAPMWBE3           Okno dialog. danych zakł.                       .
SAPMWCM03          Zarz. kategoriami: Oprac. projektu                  .
SAPMWEWU           Pula modułów dla przejścia na EMU w handlu              .
SAPMWFRM2          Edycja rozdziału                           .
SAPMWFRM3          Generowanie dostawy dla rozdziału (CD, FT - Rozdział bezpośredni)   .
SAPMWFRM8          Obsługa podpozycji w Zaopatrzeniu (własne procedury i podekrany)   .
SAPMWMFA           POC *** Program główny PLANOWANIE OBNIŻKI CEN ***           .
SAPMWMVC           Zarządzanie skalami wartości i kontyngentu              .
SAPMWOG1           MRP - towary nietrwałe                        .
SAPMWOSD           SAP Retail Store: opracowanie klienta                 .
SAPMWOSK           SAP Retail Store: Zlecenie konsumenta                 .
SAPMWPED           Interfejs edytora danych sprzedaży                  .
SAPMWPRICREAT        Opracowanie katalogu cen                       .
SAPMWPSTLE          Rozszerzenia planu prac WPS                      .
SAPMWPSTLHM         DI A&D WPS: Hierarchia planów prac                  .
SAPMWRUECK          Potwierdz. dla zakładu                        .
SAPMWS04200009H       Pula modułów dla zadania WS20000081                  .
SAPMWS20000081H       Pula modułów dla zadania WS20000081                  .
SAPMWSAF001         Program SAPMWSAF001: Dialog konfiguracji               .
SAPMWSAF002         Program SAPMWSAF002: Dialog konfiguracji DSX             .
SAPMWSAPO          Program SAPMWSAPO                           .
SAPMWSO2           Opracowanie modułu asort.                       .
SAPMWSO3           Kontrola przypis. dla kopii modułu asortymentu            .
SAPMWSO5           Opracowanie grup asortymentu / klas                  .
SAPMWSO6           Opracowanie asort.                          .
SAPMWWCC           Opracowanie klienta w Internecie                   .
SAPMWWCC1          Opracowanie klienta w Internecie                   .
SAPMWWG2           Opracowanie grup mat./klas i przypisań od wersji 4.0         .
SAPMWWMC           Media rekl.: Konfiguracja                       .
SAPMWWMJ           Katalog produktów w Internecie przez ALEWEB              .
SAPMWWW0           Obiekty IAC                              .
SAPM_RISK_OBJECT       Transakcja opracowania dla obiektów ryzyka              .
SAPM_WRF_INVOICE_SEL_SCREEN Pula modułów dla ekranów do przeglądu dokumentów fakturowania (MIR6) .
SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS   Program SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS                    .
SAPNOLINKS          Transakcja do wyłączania powiązań w obszarze IDoc           .
SAPPI250           Transfer zleceń produkcyjnych R/2 jako zapotrzebowań produkcyjnych  .
SAPPPKOM           Opracowanie technicznych parametrów dla wyboru komunikacji      .
SAPQISRW           Program SAPQISRW                           .
SAPQMWWW           Tworzenie zawiadomień QM w WWW                    .
SAPRCKM_MR11_SHOW      Program SAPRCKM_MR11_SHOW                       .
SAPRCKM_REPAIR_TABLES    Naprawa tabel księgi materiałowej                   .
SAPRFIKA           Interaktywny System informacyjny klienta               .
SAPRLECHKIN         Pula modułów: Rejestracja                       .
SAPRVV34           WEWN.: Program główny dla ekranów wzorca w celu szybkiego wprowadzania.
SAPSCPR7           Zb. prof. konf.: Aktywacja                      .
SAPSMGFI           Program SAPSMGFI                           .
SAPSMGFL           Program SAPSMGFL                           .
SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START  Program SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START                  .
SAPT457G           Transakcja konfiguracji dla zestawienia MPS              .
SAPTIMCC1COMPARAM      Program SAPTIMCC1COMPARAM                       .
SAPUPS            Jednostka rozdziału ALE: Interfejs opracowania            .
SAPUPSC00          Jednostka rozdziału ALE: Konfiguracja typów obiektów         .
SAPVF05A           Pula modułów generowania ekranów dla SAPMF05A             .
SAPVF40K           Pula modułów generowania ekranów dla SAPMF05A             .
SAPVF40S           Pula modułów generowania ekranów dla SAPMF05A             .
SAPVFRAD           Ekran referencyjny dla szybkiego wprowadzania pozycji awiz      .
SAPVVKAG           Program główny dla refer. ekranów szybkiego wprowadzania w SAPLVKAG  .
SCDT_SYSTEM_MAPPING     Program SCDT_SYSTEM_MAPPING                      .
SDEMO_KWUIC_MULTI      Program demonstr. dla złożonego ob. ster.               .
SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO    Program demonstr. dla złożonego ob. ster. (poj. IO)          .
SGOS_OBJ_DISPLAY       Domyślna metoda obiektu                        .
SLXE_MASTER         Program główny                            .
SPI_ALE_CALL         Program SPI_ALE_CALL                         .
SPI_BOR_CALL         Program SPI_BOR_CALL                         .
SPI_CM_MAINTAIN       Opracowanie metadanych monitorowania procesu             .
SPI_TRFC_CALL        Program SPI_TRFC_CALL                         .
SWB_TOOL_ACCESS       Program SWB_TOOL_ACCESS                        .
S_TRUSTMANAGER        Trust-Manager                             .
TFVZTXT1           Zarządzanie tabelą TZTXTS01 - Tabela listu Interfejs tekstu      .
UCUWB000           Program UCUWB000                           .
UGMD2_BDT_EXPERT_CUST    Program UGMD2_BDT_EXPERT_CUST                     .
UGUWB000           Program UCUWB000                           .
UGUWBCM0           Program UGWBCM - zarządzanie zmianami                 .
UMB_BSC_CUST         Konfiguracja Strat. karty wyników                   .
UMB_CM_MAINTAIN       Przegląd efektywności: Opracowanie                  .
UMB_EBB_DESIGN        Program UMB_EBB_DESIGN                        .
UMB_MASS_MAINTENANCE     Zbiorcze opracowanie Strategicznej karty wyników           .
UMB_STRATEGY_MAP       Przegląd strategii                          .
UMB_ST_NAV          Program UMB_ST_NAV                          .
UMB_ST_VIEW         Szablon strategii - przegląd                     .
UMC_CPM_MEAS         Menu: Konfiguracja pomiaru efektywności                .
UMC_CPM_STRAT        Menu: Konfiguracja zarządz. strat.                  .
UMC_DFTRFC_CUST       Opracowywanie standardowego systemu BW                .
UMC_HTTP_PROXY_CONF     INCLUDE UMC_HTTP_PROXY_CONF                      .
UMK_BMK_XML_DOWNLOAD     Eksport wartości benchmarków                     .
UMK_MB_MAINTAIN       Wskaźniki i benchmarki                        .
UMR_RB_MAIN         Edytor ryzyka                             .
USSRM            Program USSRM                             .
USS_CUST_TABLE        Opracowywanie standardowego systemu BW                .
USS_DESIGN          Konfiguracja                             .
USS_DFTRFC_CUST       Opracowywanie standardowego systemu BW                .
USS_FILELOAD         Program USS_FILELOAD (wczytanie pliku na serwer - Txn. USS_FAS)    .
USS_UDOC0          Zarządzanie dokumentami                        .
USS_USTH0          Zarządzanie właścicielami kapitału                  .
USS_USUR0          Ankieta internetowa: Edycja ankiety                  .
USS_USUR1          Ankieta internetowa: Wybór odbiorców                 .
VAL_RELN           Potwierdzanie noty do wersji                     .
WAF_WIZARD          Kreator dla Wireless Application Framework              .
WDLCOPY_FILL         Wypełnienie tabeli konfig. WDLCOPY                  .
WISP_EINSTIEG        Planowanie sprzedaży detal.: Opracowanie układów plan.: Ekr. pocz.  .
WI_EXE_STARTER        Rozpoczęcie wykonywania pozycji rob.                 .
WRFM_WSO6          Opracowanie asort.                          .
WRF_CREATESHOP        Program W_CREATESHOP                         .
WRF_MERKMALSWERTE      Program WRF_MERKMALSWERTE                       .
WRF_SINGLESHOP        Program WRF_SINGLESHOP                        .
WSI_OCI_GUI         Program WSI_OCI_GUI                          .
WSTN10            Dialog dla opracowania partii i planowania podziału          .
WWIACWY1           Katalog pracowników: Transakcja podstawowa              .
WWIACWY2           Katalog pracowników: Przewijanie za pomocą Step-Loops         .
WWIACWY3           Katalog pracowników: Możliwe wpisy z FIELD-TRANSPORT         .
WWIACWY4           Katalog pracowników: Połączenie z pocztą elektroniczną        .
WWIACWY5           Katalog pracowników: Transakcja multi-frame              .
WWIACWY6           Katalog pracowników: Synchronizacja (Single Frame)          .
WWIACWY7           Katalog pracowników: Synchronizacja (multi-frame)           .
WWIACWY8           Katalog pracowników: Synchronizacja (multi-frame ze Zmianą)      .
W_RHPE_SKILLSPROFILE     Program W_RHPE_SKILLSPROFILE                     .
W_RHPE_WWW_HEAD_PERSON    Zaawans. HR: Nagłówek obiektu -" osoba                .
W_RHPE_WWW_PART_QUALI    Zaawans. HR: Profil częściowy -" kwalifikacje             .
W_RHPE_WWW_START       Program W_RHPE_WWW_DEMO                        .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners