WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,659 (today: 523)
( 13 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Raport             Tytuł naukowy                             .

AAA_PRINT_MENU         Program EASYACCESS_PRINT_MENU - drukowanie struktury menu easyAccess .
ABADRCHECK           Wyprowadzanie: Kontrola konfiguracji pod względem niespójnych wpisów .
ABADRTRACE_NEW         Analiza kroków wyprowadzania                     .
ABAPHTML_MAINTAIN       Opracowanie bufora HTML dla dokumentacji słów kluczowych ABAP     .
ABAP_DOCU_LIST         Obiekty dokumentacji słów kluczowych ABAP               .
ACAC_ARCHIVING_PREPARE     Ręczne rozliczenie międzyokresowe: Przygotowanie arch.w Accrual Engine.
ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  Obiekty rozliczenia międzyokresowego                 .
ACAC_CARRY_FORWARD       Przeniesienie salda w Accrual Engine                 .
ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   Przykład: Transfer faktur dostawcy do Accrual Engine         .
ACAC_DSITEMS          Wyświetlanie obiektów rozliczenia międzyokresowego          .
ACAC_DSPARAMS         Wyświetlanie parametrów                        .
ACAC_FI_RECONCILIATION     Uzgadnianie Accrual Engine z Rachunkowością finansową         .
ACAC_PERIODIC_POSTING     Ręczne rozl. międzyokres.: Uruchom. okres. przeb. rozlicz. okres.   .
ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  Transfer dokumentów Accrual Engine do Rachunkowości          .
ACAC_PSDOCITEMS        Ręczne rozlicz. międzyokres.: Wyświetl. poz. pojed. w Accrual Engine .
ACAC_PSITEMS          Ręczne rozlicz. międzyokres.: Wyświetl. wart. sumar. w Accrual Engine .
ACAC_REVERSAL_POSTING     Stornowanie okres. przebiegów rozlicz. międzyokres.          .
ACC_BAPI_SXDA_DOCUMENT_POST  Wywołanie testu BAPI dokum. księgow.                 .
ACC_BAPI_TEST_BILLING     Raport testowy dla BAPI Billing                    .
ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT     Wywołanie testu BAPI dokum. księgow.                 .
ACC_BAPI_TEST_GOODS_MOVEMENT  Raport testowy dla BAPI Goods Movement                .
ACC_BAPI_TEST_INVOICE_RECEIPT Raport testowy dla BAPI Invoice Receipt                .
ACC_CLASSIFY_OBJECT      Program ACC_CLASSIFY_OBJECT                      .
ACC_CUST_CALL         Program ACC_CUST_CALL                         .
ACC_INPH3_CHECK_AND_REPAIR   Raport kontroli dostępności dla INPH3                 .
ACC_INTERFACE_FIELDS      Interfejsy w rachunkowości: przegląd pól               .
ACC_SYSTEM_SELECT       System rachunkwy: Ograniczanie obszaru ważności            .
ACEPSCALLBKEDR         Wyprowadzanie cechy CO-PA: Callbacks                 .
ACEPS_CARRY_FORWARD      Accrual Engine - przeniesienie salda                 .
ACEPS_CORRECTION_POSTING    Księgowania korygujące w Accrual Engine (przy niespójności danych)  .
ACEPS_FI_RECONCILIATION    Uzgadnianie Accrual Engine z Rachunkowością finansową         .
ACEPS_ITEM_TOTALS_RECON    Uzgadnianie Accrual-Engine: Rekordy sumaryczne z pozycjami pojed.   .
ACEPS_PERIODIC_POSTING     Accrual Engine - Uruchom. okresowych księgowań            .
ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER Transfer dokumentów Accrual Engine do Rachunkowości          .
ACEPS_REVERSAL_POSTING     Stornowanie przebiegu rozlicz. międzyokres.              .
ACE_ARCHIVING_PREPARE     Przygotowanie przebiegu archiwizacji w Accrual Engine         .
ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  Ręczne opracowanie danych podstaw. w Accrual Engine          .
ACE_CHECK_CONSISTENCY     ACE_CHECK_CONSISTENCY                         .
ACE_CURRENCY_CONVERSION    Konwersja waluty - Accrual-Engine: Konwersja tabel          .
ACE_DS_CHANGEDOC_SHOW     Wyświetlanie dokumentów zmian                     .
ACE_LEGACY_DATA_DELETE     Usuwanie przejętych do Accrual Engine starych danych         .
ACE_SOP_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Wyświetlanie przydziałów udziałów pracowników w Accrual Engine    .
ACE_SOP_CARRY_FORWARD     Rozliczanie opcji na akcje: Przeniesienie salda w Accrual Engine   .
ACE_SOP_FI_RECONCILIATION   Rozlicz. opcji na akcje: Uzgodnienie Accrual Engine z FI       .
ACE_SOP_HR_CONNECTION     Miejsce przeznaczenia danych połączenia z systemem HR         .
ACE_SOP_HR_DATA_TRANSFER    Transfer przydziałów udziałów pracownika z systemu HR         .
ACE_SOP_PERIODIC_POSTING    Obliczanie i księgowanie rezerw dla przydziałów udziałów pracownika  .
ACE_SOP_PERIODIC_SIMULATION  Symulacja okresowych rezerw                      .
ACE_SOP_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR Transfer dokumentów z Accrual Engine do Rachunkowości         .
ACE_SOP_REVERSAL_POSTING    Stornowanie okres. księgowań rezerw                  .
ACE_UPGRADE_LAMACC_46C_TO_470 Konwersja danych konf. i aplikacja w przypadku Upgrade 4.6C -" 4.70  .
ACPICT1            Program testowy CPI-C                         .
ACPICT33            Program testowy CPIC                         .
ACPICT9            Program testowy CPIC                         .
ACTIVITY_STATUS_OVERVIEW    Przegląd statusów dla rodz. działań                  .
ACTIV_OBJECT_RELATION     Podwójne obiekty oprac. w projektach                 .
AD01DPR2            Księgowanie rozliczeń zaliczek                    .
AD01_DEL_SAVE_DLI       DLI Usuwanie bufora (INDX)                      .
AD01_PROF_CONV         Konwersja profilu                           .
AD02ACTV            Konwersja rozrachunku działań                     .
AD02PRCE            Program do obliczania stawki rzeczywistej               .
AD02_HIERARCHY_DETERMINE_PSJ  Przebieg płatności oparty na projekcie - odczyt hier. projektu    .
AD03CTC1            Ustalanie kosztów pozost.                       .
AD03PDH1            Obsługa danych planowych                       .
AD03PHV1            Obsługa danych planowych: Ustawienia obiektu PSP, typu, wersji    .
AD04CAS1            Tworzenie grupy elementów PSP (zestaw -" PRPS -" COSR -" zestaw)   .
AD04CAS2            Tworzenie grupy elementów PSP (zestaw -" COSR -" PRPS -" zestaw)   .
AD04CSC1            Podział kosztów materiałowych zgodnie z wyceną kosztów standardowych .
AD04CSF1            Począt. procesor rozłoż.: Zapis wskaź. statystycznych z elementów PSP .
AD04CSF2            Początk. procesor rozłoż.: Zapis wskaźników statystycznych z MPK   .
AD04CSF3            Począt. procesor rozłoż.: Zapis wskaźn. statyst. z PSP z rolowaniem  .
ADBC_DEMO           Program demonstracyjny dot. wykorzystania ADBC API          .
ADBC_DEMO_LOBS_ORA       Program demonstracyjny dostępu do Oracle LOB za pomocą ADBC API    .
ADBC_DEMO_METADATA       Program Domo dla dostępu do bazy danych metadanych poprzez ADBC    .
ADBC_TEST_CONNECTION      Testuje połączenie bazy danych zdefiniowane w DBCON          .
ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES    Środki pom. sprzedaży: Analiza zmian                 .
ADDI_APPL_LOG         Środki pomocn. sprzedaży: Wyświetlanie logu aplikacji         .
ADDI_ARCHIVE          Archiwizacja środków pomocniczych sprzedaży              .
ADDI_ARCHIVE_DELETE      Usuwanie zarchiwizowanych śr. pomocn. sprzed.             .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_CUSTOMERS  Środki pomocn. sprzedaży: Metody umieszczania i klienci        .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_SUPPLIERS  Środki pomocn. sprzed.: Metody umieszczania & dostawcy        .
ADDI_IDOC_REQUEST       Żądanie środka pomocniczego sprzedaży - kody IDoc dla materiałów   .
ADDI_MASTER_DATA_SEND     Wysyłanie śr. pomocn. sprzedaży dla materiału             .
ADDI_MATNR_MASS_ASSIGN     Zbiorcze oprac. dla przypisania środków pomocn. sprzedaży dla mater. .
ADDI_MONITOR          Monitor środków pomocniczych sprzedaży                .
ADDI_ORDERS_CREATE       Generowanie zamówień dla środków pomocniczych sprzedaży        .
ADDI_PR_IDOC_REQUEST      Manualne żądanie śr. pomocn. sprzed. dla materiałów - promocja    .
ADDI_STWB_REQUEST       Żądanie etykiety                           .
ADDR_STRCONV_READ       Odczyt skonwertowanych kluczy sekcji ulic               .
ADEXMAIN            Przeksięgowanie materiałów zlecenia                  .
ADMIN_SET_START_TRANSACTION_FO Ustalanie transakcji początkowej dla użytkownika           .
ADP_CATT            Zautomatyzowane testy adaptera                    .
ADP_DELT            Obiekt testowy adaptera - zapis do pliku delty            .
ADS2KIPBRO_STATUS_UPDATE    Aktualizacja statusu IP po utworzeniu danych podst.          .
ADS2KIPUPL_DISPLAY_APPL_LOG  SPEC2000 Wst. tworzenie zapasu: Wyświetlanie logu aplikacji      .
ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    SPEC 2000 - wstępne tworzenie zapasu: Odczyt             .
ADS2KIP_BROWSER        SPEC 2000: Wstępne tworzenie zapasu                  .
ADS2KIP_DP           SPEC 2000: Program do usuwania archiwiz. danych IP          .
ADS2KIP_PP           SPEC 2000: Program wstępnego przetwarzania archiwizacji danych IP   .
ADS2KIP_RP           SPEC 2000: Program do odczytu archiwizacji danych IP         .
ADS2KIP_UB           SPEC 2000: IP: Program do odblokowania archiwizaji danych       .
ADS2KIP_WP           SPEC 2000: Program do zapisu archiwizacji danych testowych      .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_DL     Program do usuwania dla SPCIPCSN                   .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RD     Archiwizacja: Program do odczytu dla obiektów CSN           .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RL     Program ponownego odczytu SPCIPCSN                  .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_WR     Archiwizacja: Program do zapisu dla obiektu CSN            .
ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR dla obiektu ADSPCIPPDR         .
ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR                     .
ADSPCIP_ARCHIVE_WR       Archiwizacja: Program zapisu numeru porządkowego           .
ADSPC_CUSTRNMGR        Program ADSPC_CUSTRNMGR                        .
ADSPC_IP            SPEC 2000: Wstępne tworzenie zapasu                  .
ADSPC_PARTNER_PROF       Program ADSPC_PARTNER_PROF                      .
ADSPC_S2K_DISP_TOOL      Program ADSPC_S2K_DISP_TOOL                      .
ADSPC_S2K_MESSAGE_CREATE    Tworzenie komunikatu SPEC                       .
AD_IDOC_INBOUND_TEST      Test dla wejściowego IDoc                       .
AFX_ARCHIVING_TERMINATOR    Przerwanie przebiegu archiwizacji (przetwarz. równol.)        .
AFX_CODE_SCANNER        Program AFX_CODE_SCANNER                       .
AFX_MONITOR          Monitor archiwizacji                         .
AGR_ACTIVITY_GROUPS_TRANSLATE Tłumaczenie tekstów ról                        .
AGR_CHECK_ALL_ACTIVITY_GROUPS Raport dot. kontroli dla ról                     .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3      Kontrola duplikatów w przypisaniu ról do profilu           .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3B     Kontrola duplikatów w przypisaniu ról do profilu           .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_5      Teksty bez węzłów menu                        .
AGR_CONVERT_GENERATED_PROFILE Konwersja profili roli na profile ręczne               .
AGR_RESET_ORG_LEVELS      Ponowne ustawianie ręcznego statusu i zawartości poziomów org.    .
AGR_STAR_0_PROBLEM       Usuwanie problamu z *0 w generatorze profilu             .
AGR_XPRA            Konwersja wszystkich ról na nowe transakcje opracowania        .
AGR_XPRA_MENUS_REPAIR     Naprawa ról po migracji                        .
AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1  Program AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1                 .
AIRPOSNRPOSID         Analiza: POSNR i PODID w prezentacji zewn. i wewn.          .
AKB_CI_TABCHECK_COLLECT    Raport AKB_CI_TABCHECK_COLLECT                    .
AKB_CI_TABCHECK_INSPECT    Raport AKB_CI_TABCHECK_INSPECT                    .
AKB_SET_UNCRITICAL       Ustawianie wszystkich wyników kontroli na "niekrytyczne"       .
ANALYZE_MISSING_ELEMENTS    Raport ANALYZE_MISSING_ELEMENTS                    .
APB_LAUNCHPAD_PARAMETRIZED   Wybór panelu wywołań                         .
APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  Raport FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION                 .
APB_LPD_CALL_RW        Raport APB_LPD_CALL_RW                        .
APB_LPD_CALL_TRANSACTION    Wywoływanie transakcji z panelu wywołań                .
APB_LPD_LPA_CUST_TO_LPD_CUST  Transfer istniejącej konfiguracji do nowego okna wywołań       .
APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG Raport APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG                 .
APB_LPD_XML_CHECK_IN      APB_LPD_XML_CHECK_IN                         .
APB_LPD_XML_CHECK_OUT     APB_LPD_XML_CHECK_OUT                         .
APB_LPD_XML_SHOW        Wyświetlanie XML panelu wywołań                    .
APPEND_INTERNET_MENU_JSSM_45A Aplikacje internetowe zatrzymane w menu Menedżera sesji -" nowy raport.
APPLICATION_LOG_DISPLAY    Wyświetlanie logów aplikacji                     .
ARCHIVELINKBARCODEINTERNAL   Wyśw. otwartych wewn. wpisów kodu kresk.               .
ARCHIVELINKBARCODEINTSINGLE  Poj. przetwarzanie otwartych wewn. wpisów kodów kr.          .
ARCHIVELINKCARAHTTP      Zachowanie asynchronicznych list wydruku poprzez HTTP         .
ARCHIVELINK_CARA        Przetwarzanie asynchr. zleceń archiwizacji ArchiveLink        .
ARCHIVELINK_MONITOR_ASYNC   Monitor asynchronicznych procesów                   .
ARCHIVE_EXPLORER        Eksplorator archiwum                         .
ARCHREAD            Odczyt archiwum danych                        .
ARCHTEXT            Wybór tekstów z archiwum                       .
ARCHVBFA            Program ARCHVBFA                           .
ARCH_ANA_PROCESS        Analiza tabeli: Wykonanie analizy                   .
ARCH_REPOW_IMPORT       Omport wpisów ARCH_REPOW z innego mandanta              .
ARTCLASSCHECK         Kontr. spójności dla danych klasyf. w rekordzie danych podst. mater. .
ASCORR01            Program korekt systemu informacyjnego archiwizacji          .
ASCORR02            Program korekt systemu informacyjnego archiwizacji          .
ASCORR03            Raport ASCORR03                            .
ASCORRINDX           Dostosowanie indeksów bazy danych do struktur inf. archiwum      .
ASDATASOURCETEST        Program testowy dla dialogu źródeł danych               .
ASMDDEL            Usuwanie tekstów usługi bez danych podstawowych            .
ASSIGNMENTS_OF_REQUEST     Wyświetlanie obiektów w zleceniach                  .
ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL Program ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL                 .
AS_TAAV_GENERATE        Generowanie wariantów analizy dla struktur inf.            .
ATPBD001            ATP-Server: Shared Buffer Monitor                   .
ATP_BASIC_SETTING       ATP_BASIC_SETTING                           .
AUTHORITY_CHECK_ALLOW_VALUES  Kontrola dozwolonych wartości w obiekcie uprawnień          .
AUTO_RCPTRANS         Wersja AUTOMOTIVE programu dla transferu zmian danych podstawowych  .
AUT_ARCH01           Archiwizacja logów opisu: Program archiwizacji            .
AUT_ARCH02           Archiwizacja protokołów opisu: Program usuwania            .
AUT_ARCH03           Archiwizacja logów opisu: Program ponownego wczytywania        .
AUT_ARCHV           Archiwizacja protokołów opisu: Program przetwarz. wst.        .
AUT_ARCH_UNDO         Archiwizacja logów opisu: Usuwanie ostatniego progr. przetw. wstęp.  .
AUT_CUST01           AUT_CUST01; Narzędzie konfig. dla AUDIT TRAIL             .
AUT_DEL            Usuwanie protokołów opisu                       .
AUT_REP10           AUT_REP10; Narzędzie do raportowania dla AUDIT TRAIL         .
AVO_STAT_CORRECT_ALL      Raport AVO_STAT_CORRECT_ALL                      .
AW01N             Ekspl. AktTrw                             .
AW_IGS_GET_AUTHOR       Ustalanie, jaki Chart Engine jest zainstalowany            .
AW_TEST_CHART         Przykład programowania dla wykresu Gantta               .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners