WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,646 (today: 510)
( 12 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI            Názov                                        .

AAPM            BAdI pre spojenie PM-AA                               .
ABI_IDOC_PROC_MODIF    BAdI: IDoc Processing Modifications                         .
ACCL_PAY_MESSAGE      Accelerated Pay message handling                           .
ACC_DOCUMENT        Zmeny externého dokladu pred vyvolaním rozhrania účtovníctva             .
ACEPS_ACCDET_STRUC     Naplnenie štruktúry pre stanovenie účtov v Accrual Engine              .
ACEPS_BAPIDOC_MODIFY    Zmena dokladu BAPI pred odovzdaním do účtovníctva                  .
ACEPS_BAPIPREDOC_MOD    Zmena dvojriadkového dokladu BAPI (vytvorené z dokladu ACE)             .
ACE_ARCHIVING_PREP     Príprava archivácie: Nastavenie statusu "Na archiváciu"               .
ACE_SOP_HR_DAT_TRANS    Zmena prenosu dát HR do Accrual-Engine                        .
ACE_SOP_TRF_LIST_MOD    Zmena zoznamu výsledkov prevzatia dát HR-FI                     .
ACE_SOP_TRF_SUM_MOD    Zmena simulácie v zozname výsledkov prevzatia dát HR                 .
ACE_UI_NAVIGATION     Navigácia k pôvodnému objektu z čísla objektu čas.rozlíš.              .
ACTIVATE_CC_SPLIT     Aktivácia rozdelenia zúčtovacích riadkov účtového okruhu               .
AC_DOCUMENT        Zmena účtovného dokladu                               .
AC_QUANTITY_GET      Prevzatie množstiev do účtovníctva - užívateľský výstup               .
AD01_RRB_COLLECTIVE1    Mod.výstup.zostava p.hromadné spracovanie faktúr podľa nákl.             .
AD01_RRB_REPORTING_1    Vypln.ďalšie polia v report.toku dokladov p.požiad.faktúry              .
ADAPTER_RFW        Rozšírenia pre cl_adapter_rfw                            .
ADDRESS_CHECK       Kontroly v Business Adress Services                         .
ADDRESS_SEARCH       Vyvolania hľadania v Business Adress Services                    .
ADDRESS_SUBSCREEN     Implementácia oblasti podobrazovky definovanej pre aplikáciu             .
ADDRESS_UPDATE       Aktualizácie v Business Adress Services                       .
ADDR_LANGU_TO_VERS     Mapovanie jazykov na medzinárocné verzie adries                   .
ADDR_PRINTFORM_SHORT    Presmer.krát.foriem do funk.modulu ADDRESS_INTO_PRINTFORM              .
ADDR_REG_SETTINGS     Aktivácia špeciálnych funkcií regionálnej štruktúry                 .
ADDR_TXJCD_CHECK      Nahradenie polí adresy pre stanovenie TXJCD                     .
ADFSH_MASTER_BADI     Flight Scheduling: BADI Defintion                          .
ADS2KIPBRO_CTXMENU     BAdI for context menu options in initial provisioning                .
ADS2KIPBRO_IDOC_STAT    Handle the Idoc status in the status report                     .
ADS2KIPBRO_PROC_SELE    Further processing of selected parts in IP browser                  .
ADS2KIPBRO_SEL_SCR     Define additional parameters on IP selection screen                 .
ADS2KIPUPL_DATE_CONV    SPEC2000: Customer Extensions for Date Conversions                  .
ADS2KIPUPL_HDR_API     SPEC2000: Customer extensions to Header API                     .
ADS2KIPUPL_PART_API    SPEC2000: Customer extensions to Part API                      .
ADS2KIPUPL_S_PARSER    SPEC2000: Customer extensions to S File Parser                    .
ADS2KIPUPL_S_READER    SPEC2000: Customer Extension for S File Reader                    .
ADS2KIPUPL_T_PARSER    SPEC2000: Customer extensions to T File Parser                    .
ADS2KIPUPL_T_READER    SPEC2000: Customer Extension for T File Reader                    .
ADS2KIPUPL_V_PARSER    SPEC2000: Customer extensions to V File Parser                    .
ADS2KIPUPL_V_READER    SPEC2000: Customer extensions to V Reader                      .
ADSPC_IDOC_PROC_EXT    Extension for adding functionality after IDOC is updated               .
ADSPC_IP_ERRREPORT     SPEC2000: To Faciltate comments to Error Reports                  .
ADSPC_S1NVOICE       BAdI: S1NVOICE OCH and TAX                              .
ADSPC_S2KFILEHANDLER    S2K File Interline Message Formats-Handling Procedures               .
AD_SPC_IP_MD_TAB      SPEC2000 - IP : To access data used in Master Data creation             .
AFABD_CHANGE        Zmena nadväznosti operácií                              .
AFTER_TRIP_SETTLEMNT    Rozšírenia zákazníka riadenia cesty - zúčtovanie                   .
ALERT_CHECK_CONDTN     Kontrola podmienok subskripcie                            .
ALERT_DELIVERY       Odoslanie výstrahy: Rozhodnutie na užívateľa                     .
ALERT_EXIT         Zastarané: Použite nové BAdI                             .
ALERT_EXIT_LOCAL_PPF    Read Application Data for an Alert                          .
ALERT_EXP_DATE       Výstrahy: Určenie dátumu expirácie                          .
ALERT_MODIFY_TEXT     Zmena textu výstrahy                                 .
ALERT_TO_BE_DELETED    Výstraha sa má vymazať                                .
ALERT_TO_BE_ESCALATE    Výstraha bude eskalovaná                               .
ALERT_UWL_SELECTION    Výber výstrah                                    .
ALERT_WAS_CONFIRMED    Výstraha sa potvrdí                                 .
ALERT_XML         Výstrahy: Doplnenie dokumentu XML                          .
ALE_FLTOBJ_VALUE_ADD    Vyplnenie hodnôt objektu filtra v distribučnom modeli                .
ALINK_AUTH_CON       Dodatočná kontrola oprávnení v prepojení ArchveLink                 .
ALM_ME_001_ORDER      BAdI: Dáta zákazky/operácie                             .
ALM_ME_005_TIMECONF    BAdI: Spätné hlásenie času                              .
ALM_ME_006_GOODSMVT    BAdI: Spätné hlásenie materiálu                           .
ALM_ME_010_NOTIF      BAdI: Hlásenia                                    .
ALM_ME_015_CODES      BAdI: Katalógy kódov                                 .
ALM_ME_016_CATLGPROF    BAdI: Schémy výkazov                                 .
ALM_ME_017_CODEGROUP    BAdI: Skupiny kódov                                 .
ALM_ME_018_CLASS      BAdI: Detaily pre klasifikáciu                            .
ALM_ME_030_FUNCLOC     BAdI: Technické miesto                                .
ALM_ME_031_EQUIPMENT    BAdI: Vybavenie                                   .
ALM_ME_040_MEASUREMT    BAdI: Doklady o meraní                                .
ALM_ME_041_MEAS_PT     BAdI: Bod merania                                  .
ALM_ME_050_PARTNER     BAdI: Dáta partnera                                 .
ALM_ME_070_INVENTORY    BAdI: Zásoba materiálu                                .
ALM_ME_080_SIGNATURE    BAdI: Zadanie podpisu                                .
ALM_ME_090_CUST_USER    BAdI: Dáta užívateľa                                 .
ALM_ME_095_CUST_SCEN    BAdI: Customizing špecifický pre scenár                       .
ALM_ME_COMPONENT      MAM 1.0 komponenty                                  .
ALM_ME_CONTRACT      MAM 1.0 kontrakt                                   .
ALM_ME_CUSTOMIZING     MAM 1.0 customizing                                 .
ALM_ME_EQUIPMENT      MAM 1.0 vybavenie                                  .
ALM_ME_FUNCLOCATION    MAM 1.0 technické miesto                               .
ALM_ME_INVENTORY      MAM 1.0 dáta zásob                                  .
ALM_ME_NOTIF_HEADER    MAM 1.0 hlavička hlásenia                              .
ALM_ME_OBJECTLIST     MAM 1.0 zoznam objektov                               .
ALM_ME_ORDER_HEADER    MAM 1.0 zákazky                                   .
ALM_ME_ORDER_LIST     MAM 1.0 zoznam interných zákaziek                          .
ALM_ME_ORDER_OPER     MAM 1.0 operácia zákazky                               .
ALM_ME_PARTNER       MAM 1.0 partner                                   .
ALM_ME_PUSH_DECISION    BAdI: Určenie dát push                                .
ALM_ME_SERVERDRIVEN    BAdI: Replikácia riadená backendom                          .
ALM_ME_TECH_ADDR      Založenie adresy pre technické objekty                        .
ALM_ME_USER        BAdI: Rozšírenie dát užívateľa                            .
ALM_ME_USER_DATA      MAM 1.0 užívateľské dáta                               .
ALV_GRID_XT        BADI pre ALV Grid triedy CL_ALV_GRID_XT                       .
ALV_SWITCH_GRID_LIST    ALV: Customer-exit pre prepnutie mriežky na zoznam                  .
APAR_EBPP_CHECK_INV    Biller Direct - príjem faktúry: Kontrola súborov                   .
APAR_EBPP_DEBITOR_SL    EBPP: Hľadanie možných odberateľov                          .
APAR_EBPP_GET_DATA     EBPP: Stanovenie dát faktúry/platby                         .
APAR_EBPP_NOTIFY      EBPP: Oznámenie pomocou mailu/SMS                          .
APAR_EBPP_NOTIFY2     Vytvorenie textu oznámenia (ako TXT alebo HTM)                    .
APB_LAUNCHPAD_SELPAR    Modifikácia parametrov výberu v launchpad                      .
APPL_OBJ_OHFW       Application object functionality connector                      .
APPL_OBJ_POST_OHFW     Posting of application objects per type                       .
APPL_OHFW         Application logic                                  .
APPOINTMENT        Badi pre API správy termínov                             .
APPREQUEST_UPDATE     Business Add-In: Požiadavky na opatrenie pre kontroly                .
AQ_QUERY_PROT       Query - protokolovanie                                .
ARCHIEV_CHECK_E      BAdI pre zákaznícke kontroly pri archivácii obch.domu/obch.             .
ARCH_ROUTING_EXTERN    Archive Routing                                   .
ARC_BC_HROBJ_CHECK     Archivačný objekt BC_HROBJ: Kontroly archivovateľnosti                .
ARC_BC_HROBJ_WRITE     Archivačný objekt BC_HROBJ: Dodatočné tabuľkové záznamy               .
ARC_FI_ACE_OBJ_WRITE    Archivačný objekt FI_ACE_OBJ: Doplnkové záznamy tabuľky               .
ARC_FM_FUNRES_CHECK    BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (FM_FUNRES)               .
ARC_MM_EBAN_CHECK     BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (MM_EBAN)                .
ARC_MM_EBAN_IBS      Archivácia MM_EBAN pre IS2ERP                            .
ARC_MM_EBAN_PRECHECK    BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (MM_EBAN)                .
ARC_MM_EBAN_WRITE     BAdI: Rozšírenie rozsahu archivácie (MM_EBAN)                    .
ARC_MM_EINA_CHECK     BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (MM_EINA)                .
ARC_MM_EINA_IBS      Archivácia MM_EINA                                  .
ARC_MM_EINA_WRITE     BAdI: Rozšírenie rozsahu archivácie (MM_EINA)                    .
ARC_MM_EKKO_CHECK     BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (MM_EKKO)                .
ARC_MM_EKKO_IBS      Archivácia MM_EKKO                                  .
ARC_MM_EKKO_WRITE     BAdI: Rozšírenie rozsahu archivácie (MM_EKKO)                    .
ARC_MM_EKPO_SEND      Odoslanie dát do iných systémov                           .
ARC_MM_INVBEL_CHECK    BAdI: Rozšírenie kontroly archivovateľnosti (MM_INVBEL)               .
ARC_MM_INVBEL_WRITE    BAdI: Rozšírenie rozsahu archivácie (MM_INVBEL)                   .
ARC_MM_MATBEL_CHECK    Kontrola kritérií špecifických pre add-on pre MM_MATBEL               .
ARC_MM_MATBEL_WRITE    Kontrola dát špecifických pre add-on pre MM_MATBEL                  .
ARC_OBJECT_ADD_CLASS    Pridanie tried k achivačnému objektu                         .
ARC_OBJECT_ADD_TABLE    Pridanie štruktúr k definícii štruktúry archivačného objektu             .
ARC_PLM_AUD_CHECK     Archivačný objekt PLM_AUD: Add-On špecifické kontroly                .
ARC_PLM_AUD_WRITE     Archivačný objekt PLM_AUD: Add-On špecifické dáta                  .
ARC_PLM_QUM_CHECK     Archivačný objekt PLM_QUM: Add-On špecifické kontroly                .
ARC_PLM_QUM_WRITE     Archivačný objekt PLM_QUM: Add-On špecifické dáta                  .
ARC_PM_ORDER_CHECK     BAdI pre objekt archivácie zákazky - doplnková kontrola vo fáze archivácie      .
ARC_PM_ORDER_DELETE    BAdI pre objekt archivácie zákazky - fáza výmazu                   .
ARC_PM_ORDER_PREPROCESSING BAdI pre objekt archivácie zákazky - predbežné spracovanie              .
ARC_PM_ORDER_WRITE     BAdI pre objekt archivácie zákazky - fáza archivácie                 .
ARC_PM_PLAN_CHECK     Rozšírenie kontroly pre archiváciu pracovného postupu                .
ARC_PM_PLAN_DELETE     Výmaz doplnk.dát                                   .
ARC_PM_PLAN_WRITE     Výber doplnkových dát pre zápis do archívneho súboru                 .
ARC_PM_QMEL_CHECK     BAdI pre archivačný objekt hlásenia - kontroly archivácie v archivačnom programe   .
ARC_PM_QMEL_DELETE     BAdI pre archivačný objekt hlásenia - fáza výmazu                  .
ARC_PM_QMEL_PREPROCESS   BAdI pre archivačný objekt hlásenia - prípravná fáza                 .
ARC_PM_QMEL_WRITE     BAdI pre archivačný objekt hlásenia - fáza zápisu                  .
ARC_P_ORDER_WRITE     Archivácia doplnkových dát pre výrobné zákazky                    .
ARC_QM_SAMPLE_CHECK    Vlastné kontroly pri blokovaní vzoriek pre archiváciu                .
ARC_QM_SAMPLE_WRITE    Archivácia doplnkových dát pre QM_SAMPLE                       .
ARC_RV_LIKP_CHECK     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre RV_LIKP                  .
ARC_RV_LIKP_WRITE     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre RV_LIKP                  .
ARC_SCMG_CHECK       Kontroluje archivovateľnosť business objektov podľa kritérií špecifických pre add-on..
ARC_SCMG_CHECK_INTERN   Kontroluje archivovateľnosť business objektov s kritériami špecifickými pre add-on. .
ARC_SCMG_DELETE      Vymaže tabuľkové záznamy špecifické pre add-on                    .
ARC_SCMG_DELETE_INTERN   Vymaže tabuľkové záznamy špecifické pre add-on                    .
ARC_SCMG_READ_INTERN    Načíta dáta prípadu špecifické pre add-on z archívu.                 .
ARC_SCMG_WRITE       Zapíše dáta prípadu špecifické pre add-on do archívu.                .
ARC_SCMG_WRITE_INTERN   Zapisuje dáta prípadu špecifické pre add-on do archívu                .
ARC_SD_COND_CHECK     Archivačný objekt SD_COND: Dodatočné kontroly                    .
ARC_SD_COND_WRITE     Archivačný objekt SD_COND: Archivácia doplnkových dát                .
ARC_SD_VBAK_CHECK     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre SD_VBAK                  .
ARC_SD_VBAK_WRITE     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre SD_VBAK                  .
ARC_SD_VBREV_CHECK     Kontrola špecifických kritérií add-on pre SD_VBREV                  .
ARC_SD_VBREV_WRITE     Kontrola špecifických kritérií add-on pre SD_VBREV                  .
ARC_SD_VBRK_CHECK     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre SD_VBRK                  .
ARC_SD_VBRK_DEL      Archivačný exit SD_VBRK: Výmaz technických dát                    .
ARC_SD_VBRK_WRITE     Kontrola špecifických kritérií ADD-ON pre SD_VBRK                  .
ARC_SD_VTTK_CHECK     Kontrola BAdI pre archiváciu prepráv                         .
ARC_SD_VTTK_DELETE     Výmaz BAdI pre archiváciu prepráv                          .
ARC_SD_VTTK_WRITE     Zápis BAdI pre archiváciu prepráv                          .
ARC_SRM_GSP_CHECK     Kontroluje archivovateľnosť business objektov podľa kritérií špecifických pre add-on .
ARC_SRM_GSP_CHECK_INTERN  Kontroluje archivovateľnosť business objektov podľa kritérií špecifických pre add-on .
ARC_WB2_CHECK       Kontroly                                       .
ARC_WB2_DELETE       Výmaz dát                                      .
ARC_WB2_WRITE       Zápis do archívu                                   .
ARTMAS_BAPI_EXTEND     Ovplyvnenie vstupného spracovania pre materiál-BAPI                 .
ARTMAS_DATA_ENRICH     Rozšírenie ukazovateľov zmeny ALE pre IDoc ARTMAS                  .
ARTMAS_DATA_REDUCE     Filtrovanie IDOC v momente načítania dát pre ARTMAS                 .
ARTMAS_FILTERING      Filtrovanie príjemcov špecif.pre zákazníka pre IDoc ARTMAS              .
ASSORTMENT         BADI v oblasti sortimentov a zaradenia do zoznamu                  .
ASSORTMENTLIST_UPD     Business Add-In pre zoznam sortimentu                        .
ASSORTMENTLIST_UPD_2    Business Add-In pre zoznam sortimentu: Analýza zmeny                .
ASSORTMENTLIST_UPD_3    Business Add-In pre zoznam sortimentu: Vytvorenie verzií              .
ASSORTMENT_TOOL      Zákaznícke rozšírenie pre nástroj priradenia sortimentu               .
ASSORT_MAINT        BAdI pre transakcie údržby sortimentu WSOA1..4                    .
ATT_SELECT_BCS       BADI pre výber príloh na obrazovke odoslania                     .
AT_MTRX_INFO        Úpravy rozhrania materiálu v rozdeľovníku                      .
AUTHORISATION_CHECKS    Kontroly oprávnení                                  .
AUTHORITY_CHECK_ACL    Logbook: Check authoriztion for activity and object                 .
AUTHORITY_SPROJ      Kontrola oprávnenia defin.zákazníkom v štandardnom projekte             .
AXBP_USER_EXIT       xcvdb                                        .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners