WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,633 (today: 497)
( 19 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Modulepools

(other catalogues & languages)

Report             Názov                                 .

ACC_RESULT_MANAGER       Management of Check Results for Accessibility             .
AFX_WORKBENCH         Archiving Workbench                          .
BDT_TEST_001          Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_002          Program BDT_TEST_001                         .
BDT_TEST_003          Program BDT_TEST_001                         .
BUPA_BIP_DIALOG        Program BUPA_BIP_DIALOG                        .
CACSMENUE           Program CACSMENUE                           .
CAVC_TEST           Test konfigurátora APIs                        .
CCMSBI_TESTENV_CPH_POINTER   CPH/BW: Modulpool pre testovacie prostredie 'Ukazovateľ CPH'     .
CCMSBI_TESTENV_EXTR_SEL_OPTS  CPH/BW: Modulpool pre test.prostredie 'Možnosti výberu extraktora'  .
CCMSBI_TESTENV_MASTERDATA   Report CCMSBI_TESTINV_MASTERDATA                   .
CCMSBI_TESTENV_ONLINE_EXTR   CPH/BW: Modulpool pre prostredie testu 'Online extraktor CPH'     .
CCMSBI_TESTENV_TESCASE_ADMIN  CCMS/BW: Administrácia test.prípadov + príslušné dáta         .
CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF    Program CFX_BI_BOM_EXPORT_TO_CF                    .
CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF   Program CFX_BI_BOM_IMPORT_FROM_CF                   .
CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS    Program CFX_BI_TAB_FROM_CFOLDERS                   .
CIBDKAGR            Naplnenie podsystémov kmeňovými tabuľkami               .
CIBDKAKO            Údržba parametrov komunikácie pre spojenie Kanban-subsystém      .
CIBDKOMM            Údržba parametrov komunikácie pre spojenie subsystému HR       .
CIBDOPDE            Delta download subsystémov s operáciami                .
CIBDOPGR            Plnenie subsystémov operáciami                    .
CIBDSTTA            Naplnenie podsystémov kmeňovými tabuľkami               .
CIBDVERB            Zapísanie spät.hlásenia BDE                      .
CKML_ACTIVITY_PRICES_SHOW   Transakcia zobrazenia pre výkony vo viacerých menách a obdobiach   .
COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI   Program COM_PRODUCT_ACTIVATE_MULTI                  .
COM_SE_ADMIN          Služba vyhľadávača: Administrácia                   .
CUSTCREATE_TCD         TEST-TCD                               .
DMC_L_GUI           Program DMC_L_GUI                           .
DMC_UMSCHLUESSELUNG      dmc: Program záznamu                         .
DXADMIN            Data Transfer Workbench                        .
DXTOOLS            Include DXTOOLS                            .
EC_TUTORIAL_SAPGUI       eCATT: Príklad výukového programu pre príkaz SAPGUI          .
EC_TUTORIAL_TCD        eCATT Výukový program: TCD                      .
EC_TUTORIAL_TESTDATA      eCATT: Program demo pre použitie kontajnerov testovaných dát     .
EWBCMPMD            Program EWBCMPMD: Kópia klienta CMP a analýza pre tabuľky       .
EWSTEUER            Kontrola konzistencie riadiacich tabuliek               .
FAMPRICE_MANAGEMENT      Program FAMPRICE_MANAGEMENT                      .
FCIWCU_DSOURCE_GEN       Generovanie zdrojov dát konsolidácie                 .
FERCM000            Regulatory Reporting Status of Current Period             .
FHVIEWER            Testovací program pre extraktory                   .
FIBL_FRFT           Rýchle zadávanie s Repetitive Code                  .
FIBL_RPCODE_MAINTAIN      Spracovanie Repetitive Codes                     .
FIIMGLNK            Zobrazenie dokumentu SAPscript s ID 'TX'               .
FINB_CONF_WB          Report ZWG_ASPECT                           .
FINB_TR_DISPLAY_CONTAINER   FINB TR: Zobrazenie transportného kontajnera             .
FINDR_MAINT          Customizing pre odvodz.atribútov                   .
FIN_ACCDOCNO_MAINT       Program FIN_ACCDOCNO_MAINT                      .
FKJO_CMDR           Commander úloh                            .
FKJO_CONTAINER         Správa kontajnera úloh                        .
FMFGRCN_DEF_RULE        Pool modulov pre definíciu pravidla odsúhlasenia           .
FMFGRCN_DEF_SLICE       Pool modulov pre definíciu vrstvy odsúhlasenia            .
FOPC_USER_FACTORY       Connect User and Person                        .
FO_RM_CUST_LISTYPEN      Program FO_RM_CUST_LISTYPEN                      .
GENCODE            Generovanie zdrojového textu pre vyvolania API            .
GRMG_MAINTENANCE        Program GRMG_MAINTENANCE                       .
H00EHS00PROT          Zobrazenie objektov preventívnej prehliadky - zastarané?       .
H99HRF03            Workplace formulára HR                        .
HINCREMP            HR-IN: Disbursement of claims                     .
HINCTER0            Program HINCTER0                           .
HMXP5000            Module pool for Austria payroll menu                 .
HNZCLEA0            Module Pool to display/adjust Leave for New Zealand          .
HNZCLVV0            Module Pool to display/adjust Leave for New Zealand          .
HNZCTR20            Terminations New Zealand                       .
HRUUT7RUN           T7RUN-tables tools                          .
ICLEWM             Program ICLEWM                            .
ICLE_CMC_MT          Program ICL_CMC_MT                          .
ICLSCWM            Program ICLSCWM                            .
ICLWM             Program ICLWM: Pracovné menu - škoda/plnenie             .
ICL_CMC_MT           Program ICL_CMC_MT                          .
ICL_CVERM_TICL160_MAINTAIN   Program ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN                  .
ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN   Program ICL_CVERM_TICL320_MAINTAIN                  .
IDPR_INVOICE_VOID       Void Prenumbered Forms                        .
IDWT_CIS_VERIFY_SC       Kontrola dodávateľa (Veľká Británia)                 .
IDXMETA            Prehľad metadát pre adaptér IDoc                   .
IDXPORT            Údržba portu pre adaptér IDoc                     .
IPPE_PS_REL          Modulpool pre IPPE_PS_REL                       .
J_1APAC            Program J_1APAC                            .
J_1B_MIGRATE_TAX_RATES     Tax manager's workplace                        .
J_3RF_TAX_INSTALL       Installation of FI-SL Databases                    .
MAINTAIN_CUSTOMIZING      Program MAINTAIN_CUSTOMIZING                     .
MASS_EINE_SITE         Program hromadnej údržby - Infozáznam - Závod             .
MASS_EKKO           Program hromadnej údržby - objednávky                 .
MASS_MARC_SITE         Program hromadnej údržby - logistické dáta - závod          .
MBARCBSP            Grafický customizing stĺpcového diagramu               .
MDBAPI01            Planned order BAPI testing transaction program            .
MDS_LOAD_COCKPIT        Program MDS_LOAD_COCKPIT                       .
MENUKE50            Pool: Vstupné dynpro účtovníctva zisk.stred - účtov. & kalkul.metóda .
MENUORKE            Menu customizingu pre analýzu ziskovosti               .
MENUVS00            Menu VS00                               .
MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT   Program MEREPMI_DEVICE_MANAGEMENT                   .
MEREPMI_MSD          Mobilecomponent Descriptor (program MEREPMI_MSD)           .
MEREP_DIALOG          Kritériá filtra a štandardná hodnota                 .
MEREP_PROFILE_RSHS       Dialóg profilu                            .
MEREP_SBUILDER         SyncBO Builder                            .
ML_PROD_ORDER_HIST_DISP    Program ML_PROD_ORDER_HIST_DISP                    .
MP000000            Modulpool pre infotyp P0001(org.priradenie)              .
MP000100            Modulpool infotypu P0001(org.priradenie)               .
MP000200            Infotyp 0002, MODULPOOL: Osobné dáta                 .
MP000300            Modulpool pre infotyp P0003 (status vyúčtovania)           .
MP000400            Modulpool infotypu P0004 (postihnutie)                .
MP000500            Infotyp 0005, MODULPOOL: Nárok na dovolenku              .
MP000600            Infotyp 0006, MODULPOOL: Adresy                    .
MP000700            Modulpool pre infotyp P0007 (prac.doba)                .
MP000800            Modulpool pre infotyp P0008 (zákl.mzdy)                .
MP000900            Infotyp 0009, MODULPOOL: Bankové spojenie               .
MP001000            Modulpool infotypu P0010 (tvorba majetku)               .
MP001100            Infotyp 0011, MODULPOOL: Ext.prevody                 .
MP001200            Modulpool pre infotyp 0012: Riad. d.D                 .
MP001300            Infotyp 0013, MODULPOOL: Soc.poistenie D               .
MP001400            Modulpool infotyp P0014 (Opakov.príjmy/zrážky)            .
MP001500            Modulpool infotyp P0015 (doplňujúca platba)              .
MP001600            Modulpool infotypu P0016 (súčasti zmluvy)               .
MP001700            Modulpool infotypu P0017 (cestovné výhody)              .
MP001700_CORE         Modulpool infotypu P0017 (cestovné výhody)              .
MP001900            Modulpool infotyp P0019(sledovanie termínu)              .
MP002000            Infotyp 0020, MODULPOOL: DUEVO D                   .
MP002100            Modulpool infotyp P0021 (rodina)                   .
MP002200            Modulpool infotyp P0022 (vzdelanie)                  .
MP002300            Modulpool infotyp P0023 (iný/predošlý ZL)               .
MP002400            Modulpool infotypu P0024 (kvalifikácia)                .
MP002500            Modulpool infotyp P0025 (posudky)                   .
MP002600            Modulpool infotyp P0025 (priame poistenie)              .
MP002700            Modulpool infotyp P0027 (rozvrhnutie nákladov)            .
MP002800            Infotyp 0028, MODULPOOL: Služba závod.lekára             .
MP002900            Module Pool: Infotype 0029 Mutual Indemnity Societies         .
MP003000            Modulpool infotyp P0030 (plné moci)                  .
MP003100            Modulpool infotyp P0031 (refer.osobné číslo)             .
MP003200            Modulpool infotyp P0032 (inter.podnik.dáta)              .
MP003300            Modulpool infotyp P0033 (štatistika)                 .
MP003400            Modulpool infotyp P0034 (podnik.)                   .
MP003500            Modulpool infotyp P0035 (poučenie)                  .
MP003600            Modulpool infotyp P0036 (sociálne poistenie)             .
MP003700            Modulpool infotypu P0037 (poistenia)                 .
MP003800            Modulpool pre infotyp P0038 (dane)                  .
MP003900            Modulpool infotyp P0039 (dodatoč.org.priradenie)           .
MP004000            Modulpool infotyp P0040 (Pôžičky)                   .
MP004100            Modulpool infotyp P0041 (udanie dátumu)                .
MP004200            Modulpool infotyp P0042 (daňové dáta)                 .
MP004300            Modulpool infotyp P0043 (soc.výpomoc rodine (A))           .
MP004400            Modulpool infotyp P0044 (dáta soc.poistenia (A))           .
MP004500            Modulpool infotyp P0045 (pôžičky)                   .
MP004500_DE          Loans Administration Germany                     .
MP004500_IN          Program MP004500_IN                          .
MP004500_VE          Loan Administration Venezuela                     .
MP004600            Modulpool infotyp P0046 (závodná lek.prevencia)            .
MP004800            Modulpool pre infotyp P0048 (status pobytu)              .
MP004800_CE          Module Pool for Infotype P0048 (Residence Status)           .
MP004900            Modulpool infotyp P0049 (SPÚ/Sťaž.prac.podm.)             .
MP005000            Modulpool infotyp P0050 (časová evidencia)              .
MP005100            Modulpool infotyp P0051 (TM/PZD-dáta)                 .
MP005200            Modulpool infotyp P0052 (zaručenie príjmu)              .
MP005300            Infotyp 0053, MODULPOOL: Podnik.dôchodky               .
MP005400            Infotyp 0054, MODULPOOL: Podnik.rady                 .
MP005500            Infotyp 0055, MODULPOOL: Predch.zamestnávateľ A            .
MP005600            Modulpool infotyp P0056(potvrd.o prac.neschopn.)           .
MP005700            Infotyp 0057, MODULPOOL: Členské príspevky              .
MP005800            Modulpool infotyp P0058 (dochádzajúci-paušál)             .
MP005900            Infotyp 0059, MODULPOOL: Soc.poistenie NL               .
MP006000            Infotyp 0060, MODULPOOL: Daňové dáta NL                .
MP006100            Modulpool infotyp P0061 (soc. poistenie E)              .
MP006200            Modulpool infotyp P0062 (dane E)                   .
MP006300            Modulpool infotyp P0063 (sociál.fondy)                .
MP006400            Infotyp 0064, MODULPOOL: Soc.poist. F                 .
MP006500            Modulpool infotyp P0065 (dane GB)                   .
MP006500_CE          Module Pool for Infotype Tax GB (0065)                .
MP006600            Module Pool for infotype 0066 - Canadian garnishment: order      .
MP006700            Module Pool for Infotype 0067: Canadian Garnishment: Debt       .
MP006900            Modulpool infotyp P0069 (sociál.poistenie GB)             .
MP006900_CE          Module Pool for Infotype National Insurance GB (0069)         .
MP007000            Modulpool infotyp P0070 (súd.SzM GB)                 .
MP007000_CE          Module Pool for Infotype Court Orders GB (0070)            .
MP007100            Modulpool infotyp P0071 (fond dôch.pois.GB)              .
MP007100_CE          Module Pool for Infotype 0071 - Pensions Administration (GB)     .
MP007200            Modulpool infotyp P0072 (dane DK)                   .
MP007600            Modulpool infotyp 0076, MODULPOOL: Pracovný úraz USA         .
MP007600_CE          Module Pool: Infotype 0076 Workers' Compensation (NA)         .
MP007700            Modulpool infotyp 0077 (Dopln. osobné dáta)              .
MP007700_CE          Module Pool Infotype 0077: Additional Personal Data          .
MP007800            Modulpool infotyp P0078 (pôžička N/V)                 .
MP007900            Infotyp 0079, MODULPOOL: SP-doplnk.pois.D               .
MP008000            Infotyp 0080, MODULPOOL: Ochr.v maters.                .
MP008100            Infotyp voj./civilná služba (0081)                  .
MP008200            Modulpool infotyp 0082(dopln.dáta neprítomnosti)           .
MP008200_CE          Module Pool for Infotype 0082 (Addit. Absence Data)          .
MP008300            Infotyp 0083, MODULPOOL: Odmena za dovolenku             .
MP008400            Infotyp 0084, MODULPOOL: SSP control GB                .
MP008500            Infotyp 0085, MODULPOOL: SPP PIW Record GB              .
MP008500_CE          Module Pool for Infotype 0085 - SSP PIW Record (GB)          .
MP008600            Infotyp 0086, MODULPOOL: SPP/SMP exclusns GB.             .
MP008600_CE          Module Pool for Infotype 0086 - SSP/SMP Exclusions (GB)        .
MP008700            Module Pool for Infotype P0087 - WFTC/DPTC GB             .
MP008800            Infotyp 0088, MODULPOOL: SMP record GB                .
MP009200            Modulpool infotyp P0092(poč.odprac.rokov E)              .
MP009300            Modulpool Infotyp 0093: Predch.zamestnávateľ D            .
MP009400            Infotyp 0094, MODULPOOL: Residence Status.USA             .
MP009800            HR F : Infotype 0098, Profit Sharing (France)             .
MP010000            Module pool infotype 0100 (social insurance - Belgium)        .
MP010100            Module Pool Infotype 0101 (Tax - Belgium)               .
MP010200            Infotyp 0102, MODULPOOL: Greivences NA                .
MP010300            Infotyp 0103, MODULPOOL: Bond purchase NA               .
MP010300_CE          Module Pool: Infotype 0103 Bond Purchases (NA)            .
MP010400            Infotyp 0104, MODULPOOL: Bond denominations NA            .
MP010400_CE          Module Pool: Infotype 0104 Bond Denominations (NA)          .
MP010600            Infotyp 0106, MODULPOOL: Additional related person data NA      .
MP010700            Module pool infotype 0107 (work schedule - Belgium)          .
MP010800            Module pool infotype 0108 (personal data - Belgium)          .
MP010900            Module pool infotype 0109 (contract elements - Belgium)        .
MP011000            Module Pool for Infotype 0110 (Pensions)               .
MP011100            Zrážky zo mzdy - správa D                       .
MP011200            MODULPOOL: Umor.ZZzM D                        .
MP011300            MODULPOOL: ZZzM-údaje o úrokoch                    .
MP011400            MODULPOOL: Čiastka podlieh.ZZzM                    .
MP011500            Modulpool Infotyp 0115 Pf. D mzdový podiel              .
MP011600            MODULPOOL: Prevody súd.ZzM D                     .
MP011700            MODULPOOL: Vyrovn.platby súd.ZzM D                  .
MP011800            MP011800 infotyp 0118 príd. na deti OED  "includes"        .
MP011900            MP011900 infotyp 0119 ročný príjem príd. na deti OED "includes"   .
MP012000            Infotyp 0120, MODULPOOL: Pohyby v záv.lekárskej prevencii.      .
MP012100            Modulpool pre Infotyp P0121 (Priorita osobných referenč.čísiel)    .
MP012600            Infotyp 0126, MODULPOOL: Doplnk.zvýhodnenie              .
MP012700            RP-NL: Infotyp ZC dochádz.do zamest.                 .
MP012800            Oznámenia                               .
MP013100            MODULPOOL: SZzM správa A                       .
MP013200            MODULPOOL:SZzM umorenie A                       .
MP013300            MODULPOOL: ZZzM-údaje o úrokoch                    .
MP013400            MODULPOOL: Čiastka súd.ZzM A                     .
MP013500            MODULPOOL: Súd.ZzM-zvl.podmienky A                  .
MP013600            MODULPOOL: Súd.ZzM-prevody A                     .
MP013700            MODULPOOL: Súd.ZzM-vyrovnáv.platby A                 .
MP013900            Infotyp 0139 -číslo uchádzača pracovníka               .
MP014000            Module Pool for Infotype P0140 - Social Insurance Basic Data     .
MP014100            Module Pool for Infotype 0141 Social Insurance Premium Data      .
MP014200            Module Pool for Infotype 0142 Residence Tax Data           .
MP014300            Module Pool for Infotype 0143 Life Insurance Data           .
MP014400            Property Accumulation Savings                     .
MP014500            Module Pool for Infotype 0145 Income Tax Data             .
MP014600            Module Pool for Infotype 0146 Year End Adjustment           .
MP014700            Module Pool for Infotype P0147 - Personal Appraisals JP        .
MP014800            Module Pool for Infotype 0148 Family Data               .
MP014900            Module Pool Infotype 0149                       .
MP015000            Module pool infotype 0150                       .
MP015100            Module pool infotype 0151                       .
MP015400            Module pool of infotype 0154 - Social security data Italy - Main   .
MP015500            Module pool of Infotype 0155 - Additional administrative data     .
MP015600            Module pool of infotype 0156 - Tax Deductions Italy - Main      .
MP015700            Module pool of Infotype 0157 - User administrative data        .
MP015800            Module pool of IT 0158 - Amounts paid by third party- Main      .
MP015900            Module pool of Infotype 0159 - Seniority Italy - Main         .
MP016000            Module pool of infotype 0160 - Family allowance Italy - Main     .
MP016200            Module Pool for Infotype 0162 Life Insurance Year End Adjustment   .
MP016500            Modulpool infotyp P0165 (limity pre zrážky)              .
MP016700            Modulpool infotyp 0167 zamestnanecké výhody-zdravotné plány      .
MP016800            Modulpool infotyp 0168 zamest.výhody-poistné plány          .
MP016900            Modulpool infotyp 0169 zamest.výhody-plány tvorby majetku       .
MP017000            Modulpool infotyp 0170 zamest.výhody-účty úspor            .
MP017100            Modulpool infotyp 0171 všeob.dáta zamest.výhod            .
MP017200            Modulpool infotyp 0172 platby účtu úspor               .
MP017300            Entering and maintenance of tax card information           .
MP017700            Module Pool for Infotype 0177 (SAMEN)                 .
MP017900            Infotype P0179 / Master data Singapore                .
MP018100            Module for P0181                           .
MP018200            Module Pool for P0182                         .
MP018300            Modulpool for P0183                          .
MP018400            Module Pool for P0184                         .
MP018500            Modulpool pre P0185                          .
MP018600            Module fo P0186                            .
MP018800            Module Pool: Infotype 0188 Tax Australia               .
MP018900            Modulpool infotyp P0189 (Mzda PR v stavebníctve-soc.fond)       .
MP019100            Module Pool: Construction Industry Expenses Infotype (0191)      .
MP019200            Modulpool infotyp P0192 (mzda v stav.priradení)            .
MP019400            Module Pool Infotype 0194                       .
MP019600            Infotype 0196 - Employee Provident Fund (EPF - Malaysia)       .
MP019700            Infotype 0197 - Employee Social Security (SOCSO - Malaysia)      .
MP019800            Infotype 0198 - Schedular Tax Deduction (Tax - Malaysia)       .
MP019900            Infotype 0199 - Additional Tax Deduction ( Malaysia)         .
MP020100            Module pool infotype 0201 - basic pension amounts           .
MP020200            Module pool infotype 0202 (Entitlements)               .
MP020500            Module Pool for Finnish Infotype P0205, Tax Card           .
MP020600            Module Pool for Finnish Infotype P0206, Social security        .
MP020700            Module Pool: Infotype 0207 Resident Tax Area (USA)          .
MP020800            Infotype 0208, MODULE POOL: Work Tax Area (USA)            .
MP020900            Module Pool: Infotype 0209 Unemployment State (USA)          .
MP021000            Module Pool: Infotype 0210 Withholding Information W4/W5 (USA)    .
MP021100            Modulpool infotyp 0211 COBRA opráv.os.na zamest.výhody        .
MP021200            Modulpool Infotyp 0212 zamest.výhody-zdravotné plány COBRA      .
MP021500            Modulpool k 215                            .
MP021600            Module Pool for Infotype 0216: Garnishment Adjustment         .
MP021700            HR-F : Infotype 0217, INSEE code                   .
MP021800            HR-F : Infotype 0217, INSEE code                   .
MP021900            Modulpool infotyp 0219 externé organizácie              .
MP022000            Module Pool: P0220 Superannuation Australia              .
MP022100            Module Pool of Infotype 221                      .
MP022200            Module Pool for Infotype P0222 - Company Cars GB           .
MP022400            Infotype 0224, MODULPOOL: Canadian Taxation              .
MP022500            Module Pool for Infotype P0225 - Company Car Unavailability GB    .
MP022700            Module Pool: Infotype 0227 TFN Australia               .
MP022800            Module Pool for Finnish Infotype P0228, Garnishment          .
MP023200            Module Pool for Infotype 0232: 'Child Allowance D'          .
MP023300            Module Pool Infotype 0233 : 'Bilan Social' (F)            .
MP023400            Infotyp 0234, MODULE POOL: Additional Withholding information (USA)  .
MP023500            Infotyp 0235, MODULPOOL: Other taxes (USA)              .
MP023600            Modulpool Infotyp 0236 zamest.výhody-plány úveru           .
MP024100            HR-ID: Tax Indonesia                         .
MP024200            HR-ID: JAMSOSTEK Indonesia                      .
MP026200            Modulpool Retrocalculation Infotype                  .
MP026700            Modulpool: Infotyp 0267 One time payments off-cycle          .
MP027000            Modulpool infotyp 0270 COBRA platby                  .
MP027100            Module pool IT0271 (Public Sector Statistics)             .
MP027200            HR-F : infotype 0272, Garnishment                   .
MP027300            Module pool for Infotype P0273 - Tax (SE)               .
MP027400            Module Pool for Infotype P0274 - Insurances (SE)           .
MP027500            Module Pool for Infotype P0275 - Garnishments (SE)          .
MP027600            Module Pool for Infotype P0276 - OPIS (SE)              .
MP027700            Module Pool for Infotype P0277 - Exceptions (SE)           .
MP027800            Module Pool Infotype P0278 (Basic Data PF [CH])            .
MP027900            Module Pool Infotype P0279 (Indiv. Values PF [CH])          .
MP028300            Infotyp dát archivácie                        .
MP029000            Module pool for infotype 0290 (Documents CIS)             .
MP029100            Module pool for infotype 0291 (Taxes/Netto payments Russia)      .
MP029300            Module pool for infotype 0293 (Previous Employer CIS)         .
MP029400            Infotype 0294                             .
MP029500            Module pool for infotype 0295 (Garnishment Order CIS)         .
MP029600            Module pool for infotype 0296 (Garnishment Document CIS)       .
MP029700            Module pool for infotype 0297 (Add. Payments for Taxes CIS)      .
MP029900            Module pool for infotype 0299 (Tax privileges Russia)         .
MP030300            Module Pool for Infotype 0303 (Premium Reduction)           .
MP030500            Module pool of IT 0305 - Previous employers data - Main        .
MP031000            Module Pool: P0310 Superannuation NZ                 .
MP031300            HR-NZ: Module Pool: New Zealand Taxation (P0310)           .
MP031700            Module Pool for Infotype 0317 (Special Provisions)          .
MP031900            HR-ID: Private Insurance Indonesia                  .
MP032000            Module pool IT0320 (Official Housing)                 .
MP032100            Module pool IT0321 (Employee Accommodations)             .
MP032300            Module pool for infotype 0323 (Entitlementment groups HR-BAV)     .
MP032900            Infotype 0329 module pool (Sideline Job)               .
MP033100            MP033100                               .
MP033200            Infotype 0332 (Social Security PT)                  .
MP033300            IT 0333 (Disability PT)                        .
MP033400            Grouping for vacation allowance                    .
MP033700            MP033700                               .
MP034400            Module Pool: Infotype 0344/0021 (HK Family members)          .
MP034500            Module Pool: Infotype 0345 (HK Tax)                  .
MP034600            Module Pool: Infotype 0346 (Contribution plan)            .
MP034700            Module Pool: Infotype 0347 (Entitlement Plan)             .
MP034800            Module Pool: Infotype 0348 (HK Appraisal and Bonus)          .
MP034900            Module Pool: Infotype 0349 (Eligibility groups)            .
MP035100            Module Pool: Infotype 0351 (Country information)           .
MP035300            MP035300                               .
MP035400            MP035400                               .
MP035500            MP035500                               .
MP035600            Infotype 0356: Employment Stabilization Fund             .
MP035900            Module Pool for Infotype Tax IRL (0359)                .
MP036000            Module Pool for Infotype PRSI IRL (0360)               .
MP036100            Module Pool for Infotype Pension Administration IRL (0361)      .
MP036300            Module pool IT0363 (Previous Employment Periods)           .
MP036400            Tax THAILAND                             .
MP036500            Social Security THAILAND                       .
MP036600            Provident Fund THAILAND                        .
MP036700            Module pool for infotype 0367 (SI notification supplements A)     .
MP036900            Infotype IMSS Mexico                         .
MP037000            Infotype INFONAVIT Mexico                       .
MP037100            Other employment deductions infotype                 .
MP037200            Integrated daily wage infotype                    .
MP037400            Infotype 0374 - General Eligibility                  .
MP037500            Modulpool infotyp 0375 dod.zamestnanecké výhody (US)         .
MP037600            Modulpool infotyp 0376 zdravot.dáta zamest.výhod           .
MP037700            Modulpool infotyp 0377 zamest.výhody-iné plány            .
MP037800            Modulpool infotyp 0378 zamestn.výhody-dôvod úprav           .
MP037900            Modulpool infotyp 0379 zamest.výhody-plány nadobudnutia akcií     .
MP038000            Infotyp 380: Úprava odmeňovania                    .
MP038100            Infotyp 0381, Odmena prípustnosť pracovníka              .
MP038200            Infotyp 0382, plán akcií odmeňovania                 .
MP038700            Module Pool for Infotype Starters Details IRL (0387)         .
MP038800            Module Pool for Infotype 0388 Union Due Deduction           .
MP038900            Infotype 0389                             .
MP039000            Infotype 0390                             .
MP039100            Infotype 0391                             .
MP039200            Infotype 0392                             .
MP039300            Infotype 0393                             .
MP039400            Infotype 0394                             .
MP039700            Module pool Infotype P0021 (Family)                  .
MP039800            Module pool Infotype P0016 (Contract elements)            .
MP039900            HRMS-VE: Module Pool for Infotipo 0399 (ISLR)             .
MP040000            HRMS-VE: Module Pool for Infotype 0400 (Social Insurance)       .
MP040100            HRMS-VE: Module Pool for Infotype 0401 (Severance Payments)      .
MP040200            Modulpool, infotyp zúčtovania                     .
MP040500            Module pool infotype 'absence events' (0405)             .
MP040700            Module pool of Infotype 0407 - Additional absence data        .
MP041000            Module pool Infotype P0410 (Transportation ticket)          .
MP041100            Module Pool: P0411 Tax Philippines                  .
MP041600            Podprogramy infotyp 0416                       .
MP041900            Manual tax reporting information for Norwegian annual tax reporting  .
MP042100            Module pool of infotype 0154 - Additional social security data - Italy.
MP042200            Social Security Philippines                      .
MP042300            HDMF Philippines                           .
MP042400            Modulpool Infotyp P0424 (Absences)                  .
MP042600            Garnishment Order Infotype                      .
MP042700            Garnishment Debts Infotype                      .
MP042800            View of the Family/related person infotype (IT0021)          .
MP042900            Modulepool infotype (0249), administrative position          .
MP043000            Modulpool for View (0430) for IT0021 HR-PSF              .
MP043100            Modulpool for View (0431) for IT0008 HR-PSF              .
MP043300            Module Pool for Infotype 0433                     .
MP043400            Module Pool for Infotype 0434                     .
MP043500            IT0435 : ITF ADP 309 Free Format                   .
MP043600            IT0436 : ITF ADP 409 Free Format                   .
MP043800            Module Pool: Infotype P0001 (Org.Assignment)             .
MP044000            Module Pool: Infotype 0440 (HK Receipts)               .
MP044200            Module Pool for Infotype P0442 - Company car             .
MP044200_CE          Pool modulov pre infotyp P0442 - služobné auto            .
MP044600            Payrollinfotype                            .
MP044900            Module Pool for Infotype 0449                     .
MP045000            Module Pool for Infotype 0450                     .
MP045100            Module Pool for Infotype 0451                     .
MP045200            Module Pool for Infotype 0452                     .
MP045300            Module Pool for Infotype 0453                     .
MP045400            Module Pool for Infotype 0454                     .
MP045500            Module Pool for Infotype 0455                     .
MP045600            Module Pool for Infotype 0456                     .
MP045700            Module Pool for Infotype 0457                     .
MP045900            Infotyp zúčtovania                          .
MP046000            Infotyp zúčtovania                          .
MP046500            Documents Infotype Module Pool                    .
MP046700            Module poos infotype 0467 (SI addit. notifs. plant contracts A)    .
MP047000            Infotyp 0470 - Profil cesty                      .
MP047000_CORE         Infotyp 0470 - Profil cesty                      .
MP047100            Infotyp 0471 - Preferencia letu                    .
MP047100_CORE         Infotyp 0471 - Preferencia letu                    .
MP047200            Infotyp 0472 - Preferencia hotela                   .
MP047200_CORE         Infotyp 0472 - Preferencia hotela                   .
MP047300            Infotyp 0470 - Preferencia prenaj.vozidla               .
MP047300_CORE         Infotyp 0470 - Preferencia prenaj.vozidla               .
MP047500            Infotyp 0475 - Programy pre zákazníkov                .
MP047500_CORE         Infotyp 0475 - Programy pre zákazníkov                .
MP047600            Module Pool for infotype 0476: International Garnishments: Order   .
MP047700            Module Pool for Infotype 0477: Intnernational Garnishment: Debt    .
MP047800            Module Pool for Infotype 478: International Garnishments: Adjustments .
MP048200            HRMS-VE: Module Pool for Infotype 0482 (Additional Fields of IT0021) .
MP048300            CAF data - Infotype 0483                       .
MP048500            Modulepool Infotype (0485), training period              .
MP048600            Module pool for infotype 486.                     .
MP048700            ECA/ Voluntary Service                        .
MP048800            Leave Scheme                             .
MP048900            Singapore Public Sector Voluntary Services/ECA            .
MP049000            HR-PS-SG: Employee Suggestion Scheme - Suggestion Entry Infotype   .
MP049100            Module Pool: Infotype 0491 Payroll Outsourcing            .
MP049300            Modupol for I0493                           .
MP049400            HR-PS-SG: Employee Suggestion Scheme - Evaluation Infotype      .
MP049500            Singapore Public Sector Pensions Scheme                .
MP049600            mp049600                               .
MP049700            mp049700                               .
MP049800            mp049800                               .
MP049900            MP049900                               .
MP050000            MP050000                               .
MP050100            MP050100                               .
MP050200            Letter of appointment                         .
MP050800            Prior Service                             .
MP050900            Higher Duty Allowance                         .
MP051000            Module Pool: Infotype 0510 Tax-sheltered annuity information     .
MP051100            Infotype Cost-of-Living Allowance/Office (0511)            .
MP052100            Infotype 0521, MODULE POOL: SEMIRETIREMENT D             .
MP052600            Module Pool Infotype 0526 (Employment and Income Statement A)     .
MP052800            Module pool of infotype view IT0021 for China             .
MP052900            Additional Personal Data for CN                    .
MP053000            Public Housing Fund (CN)                       .
MP053100            Income Tax (CN)                            .
MP053200            Social Insurance (CN)                         .
MP053300            Personal File Management (CN) 0532                  .
MP053400            Party Information (CN) 0534                      .
MP053500            Project & Achievement (CN) 0535                    .
MP053600            Administration Information (CN) 0536                 .
MP053700            Going Abroad Information (CN)                     .
MP053800            Module Pool: Infotype 0538 (Separation payment)            .
MP053900            Module pool infotype 0539 (personal data - South Korea)        .
MP054000            Module Pool: Infotype 0540 Family/Related Person (KR)         .
MP054200            Module Pool: Infotype 0542 (Year End Adjustment data)         .
MP054400            Module Pool: Infotype 0544 (Social insurance premium)         .
MP054600            Infotype P0546. Master Data Singapore ( Termination Data Infotype ) .
MP054700            BIK Infotype screen                          .
MP055100            Infotype 0551                             .
MP055700            MP055700 Additional personal data for Korea              .
MP055900            Module pool for Infotype 0559(Commuting allowance info.)       .
MP056000            Module Pool for Infotype 0560 (Overseas pay)             .
MP056500            Module Pool: Infotype 0565 Retirement Plan Valuation Results     .
MP056600            Module Pool: Infotype 0566                      .
MP056700            Termination - Data Container                     .
MP056800            Anniversary Date History Infotype                   .
MP057000            HR-GB: Module pool for offshore tax infotype (0570)          .
MP057000_CE          HR-GB: Module pool for offshore tax infotype (0570)          .
MP057100            HR-GB: Module pool for offshore social security infotype (0571)    .
MP057100_CE          HR-GB: Module pool for offshore social security infotype (0571)    .
MP057200            Absence Scheme Override Infotype                   .
MP057300            Aust. Public Sector Leave infotype                  .
MP058200            Exemptions                              .
MP058500            Section 80 detials infotype                      .
MP058600            Investment details Info-type                     .
MP058700            Provident Fund for India                       .
MP058800            Employees' welfare schemes                      .
MP058900            Indiviual Reimbursements                       .
MP059000            HR-IN: Long Term Reimbursements Infotype IT0590            .
MP059100            Nominations.                             .
MP059200            Module Pool Infotype 0592 (Public Sector - Foreign Service)      .
MP059600            Philippines PhilHealth                        .
MP060200            Module Pool: Infotype 0602 Retirement Plan Cumulations        .
MP061300            Main Module for Sick Leave Donations                 .
MP061400            Infotype HESA Master Data (0614)                   .
MP061500            Infotype 0615: HE Contract Data (GB)                 .
MP061800            Infotype Academic Qualifications                   .
MP062500            Infotype 0002 - Race/complexion                    .
MP062600            Infotype : Module pool for payment summary              .
MP063400            Philippines Prev. Employer Info                    .
MP064500            Infotype 0645. Work relationship termination, Venezuela        .
MP065400            Infotype 0654. Work termination (Mexico)               .
MP065600            Nature of Action Infotype                       .
MP066100            Infotype 0661. Work contract termination Brazil            .
MP067100            Module Pool: Infotype 0671 COBRA Flexible Spending Accounts      .
MP069600            Main Module for Absence Pools                     .
MP069700            Main Module for Drug Screening                    .
MP071300            Výpoveď SWE                              .
MP071600            Request management infotype                      .
MP072500            Foreign SARS Codes (South Africa)                   .
MP073600            Alimony order for Brazil                       .
MP073700            Alimony debit for Brazil                       .
MP073800            Alimony adjustment for Brazil                     .
MP073900            Module pool for infotype 0739                     .
MP074100            Module pool for infotype 0741                     .
MP074200            HDB Concession                            .
MP074400            Blacklist                               .
MP075200            Declaration of Purchase of Land                    .
MP075300            Declaration of Shares in Private or Non-listed Public Companies    .
MP075400            Declaration of Interests in Business Firms              .
MP075500            Declaration of Non-indebtedness                    .
MP075700            Module Pool for Infotype P0757 - Tax Credit GB            .
MP075700_CE          Module Pool for Infotype P0757 - Tax Credit GB            .
MP075800            Pool modulov, infotyp 0758 - program odmeňovania           .
MP075900            Pool modulov, infotyp 0759 - proces odmeňovania            .
MP076000            Pool modulov, infotyp 0760 - nahradenie prípustnosti odmeňovania   .
MP079900            MP079900                               .
MP080900            Mod. Pool MP080900                          .
MP081700            Income Tax Withholding Variations-Australia              .
MP084900            Program MP084900                           .
MP085400            Mod.Pool MP085400                           .
MP085800            Mod. Pool MP085800                          .
MP086500            Modulpool MP086500                          .
MP087300            Module pool for infotype 0873                     .
MP087400            PA: Write "Archived Objects" Infotype (0283)             .
MP087600            Mod. Pool MP087600                          .
MP087900            Mod.pool MP087900                           .
MP088100            Mod. Pool MP088100                          .
MP089300            Modulpool MP089300                          .
MP089400            Mod. Pool MP089400                          .
MP089500            Mod. Pool MP089500                          .
MP095800            Module Pool: Infotype 0958 Additional Contract Elements (NPO)    .
MP095900            Module Pool: Infotype 0959 Additional Family data (NPO)       .
MP096800            Modulpool MP096800                          .
MP098000            Module Pool MP098000                         .
MP100000            HR-PLAN Modulpool pre infotyp 1000 - objekt              .
MP100100            PD modulpool infotypu 1001 prepojenia (variant pre aplikačný systém) .
MP100200            HR-PLAN Modulpool infotypu 1002 - popisy               .
MP100300            HR-PLAN Modulpool pre infotyp 1003 štáb/povolenie           .
MP100400            HR-PLAN infotyp 1004 charakter                    .
MP100500            Infotyp 1005 - plánovaná platba                    .
MP100600            HR-PLAN infotyp 1006 -spôsobilosť                   .
MP100700            1007 Neobs.miesto                          .
MP100800            HR-PLAN infotyp 1008 - atribúty prirad.účtov             .
MP100900            HR-PLAN infotyp 1009 - preventívne prehliadky             .
MP101000            HR-PLAN infotyp 1010 - pomôcky                    .
MP101100            Pracovná doba                             .
MP101300            1013 Skupina/okruh osôb                       .
MP101400            HR-PLAN infotyp 1004 charakter                    .
MP101500            HR-Plán infotyp 1015-plánovanie nákladov               .
MP101600            RP-PLAN Modulpool Infotyp 1016                    .
MP101700            RP-PLAN modulpool infotypu 1017                    .
MP101800            RP-PLAN Infotyp 1018                         .
MP101900            PLAN RP modulpool infotyp 1019                    .
MP102000            PLAN HR modulpool Infotypu1020                    .
MP102100            PLAN HR Modulpool infotyp 1021                    .
MP102200            PLAN HR Modulpool Infotypu1022                    .
MP102300            PLAN HR modulpool infotyp 1023 (Dispozičné atribúty)         .
MP102400            PLAN HR modulpool infotyp 1024                    .
MP102500            1025 doba platnosti                         .
MP102600            1026 info podujatia                         .
MP102700            Infotyp 1026-dopl. info miesta                    .
MP102800            1028 adresa                             .
MP102900            1029 Info pre typ podujatia                     .
MP103000            Infotyp 1030: procesy                         .
MP103100            Infotyp 1031                             .
MP103200            Modulpool pre infotyp 1032                      .
MP103300            PLAN RP-infotyp 1033                         .
MP103400            PLAN HR infotyp 1034                         .
MP103500            PLAN HR modulpool infotyp 1035                    .
MP103600            PLÁN HR infotyp 1036 náklady                     .
MP103700            PLÁN HR infotyp 1037                         .
MP103800            RP_PLAN Infotyp 1038 doplnkový kľúč                  .
MP103900            RP-PLAN modulpool infotyp 1039 prac.doba/skup.režimu prac. zmien   .
MP104100            PLAN HR modulpool infotyp 1035                    .
MP104200            PLÁN HR modulpoolov infotyp 1042                   .
MP104300            RP-PLAN Modulpool Infotyp 1043                    .
MP104400            PLAN RP-infotyp 1044                         .
MP104500            PLAN RP infotyp 1045                         .
MP104700            RP-PLAN Modulpool infotyp 1047                    .
MP104800            RP-PLAN Modulpool infotyp 1048                    .
MP104900            RP-PLAN Modulpool Infotyp 1049                    .
MP105000            PLÁN-RP infotyp 1050                         .
MP105100            PLÁN RP infotyp 1051                         .
MP105500            RP-PLAN Infotyp 1055                         .
MP106000            Modulpool PLAN RP, infotyp 1060                    .
MP106100            PLÁN RP Modulpool Infotyp 1061                    .
MP106200            PLÁN HR Modulpool infotyp 1062                    .
MP106300            PLÁN RP Infotyp 1063                         .
MP107000            PD Infotyp 1070                            .
MP107100            PD Infotype 1071                           .
MP107200            PD Infotype 1072                           .
MP108000            PD Infotype 1080                           .
MP108100            PD Infotype 1081                           .
MP108200            PD Infotype 1082                           .
MP120100            PD Infotyp 1201 - metóda objektu                   .
MP120500            PD Infotyp 1205 - definícia workflow                 .
MP120800            RP PLAN Infotyp 1208 organizačné objekty SAP             .
MP120900            RP PLAN Infotyp l209                         .
MP121700            RP PLAN infotyp 1217 klasifikácia/znak blokovania           .
MP122000            RP-PLAN modulpool infotypu 1017                    .
MP122200            RP-PLAN modulpool infotyp 1222                    .
MP126000            RP-PLAN Infotyp 1260                         .
MP126100            PD Infotyp 1261                            .
MP127000            HR-PLAN infotyp 1008 - atribúty prirad.účtov             .
MP127100            Infotyp PD 1271                            .
MP129100            Infotyp 1291                             .
MP140300            Pool modulov - infotyp 1403                      .
MP140400            Pool modulov - infotyp 1404                      .
MP150000            PLÁN HR Infotyp 1500                         .
MP150100            HR Infotype 1501                           .
MP150200            HR Infotype 1502                           .
MP150400            HR Infotype 1504                           .
MP150500            HR Infotype 1505                           .
MP150600            HR Infotype 1506                           .
MP150700            HR Infotype 1507                           .
MP150900            RP-PLAN Pool modulov - infotyp 1509                  .
MP151100            RP-PLAN Infotyp 1511                         .
MP151200            RP-PLAN Infotyp 1512                         .
MP151300            RP-PLAN Infotyp 1513                         .
MP151400            RP-PLAN Infotyp 1514                         .
MP151500            RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MP151600            RP-PLAN Infotyp 1516                         .
MP151700            RP PLAN Infotype 1517                         .
MP151800            Hr Infotype 1518                           .
MP151900            HR Infotype 1519                           .
MP152000            PLÁN HR Infotyp 1520                         .
MP160000            Infotype 1600                             .
MP160100            Infotype 1601                             .
MP161000            PD Infotype 1610                           .
MP161100            PD Infotype 1611                           .
MP161200            PD Module Pool Infotype 1003 Staff/Department             .
MP161300            PD Module Pool Infotype 1613                     .
MP162000            Infotype 1620                             .
MP163000            PD Infotype 1630                           .
MP163100            PD Infotype 1631                           .
MP163200            PD Infotype 1632                           .
MP164100            PD Module Pool Infotype 1641                     .
MP165000            PD Infotype 1650                           .
MP165100            PD Infotype 1651                           .
MP165200            PD Infotype 1652                           .
MP165300            PD Infotype 1653                           .
MP166000            PD Infotype 1660                           .
MP166100            PD Infotype 1661                           .
MP168000            HR Pool modulov - infotyp 1680                    .
MP168100            HR Pool modulov - infotyp YYYY                    .
MP168200            PD Infotyp 1682                            .
MP168300            HR Pool modulov - infotyp 1683                    .
MP168400            HR Modulpool infotyp 1684                       .
MP168500            HR-PLAN Infotyp 1685                         .
MP168600            Pool modulov HR - infotyp 1686                    .
MP168700            PD Infotyp 1687                            .
MP169000            Infotyp PD 1690                            .
MP170100            PD Infotype 1701                           .
MP170200            PD Module Pool for Infotype 1702                   .
MP170300            PD Module Pool for Infotype 1703                   .
MP170500            PD Module Pool for Infotype 1705                   .
MP170600            PD Infotype 1706                           .
MP170700            PD Module Pool for Infotype 1707                   .
MP170800            PD Module Pool for Infotype 1708                   .
MP171000            PD Module Pool for Infotype 1710                   .
MP171100            PD Infotype 1711                           .
MP171200            PD Infotype 1712                           .
MP171300            PD Infotype 1713                           .
MP171400            PD Infotype 1714                           .
MP171600            PD Module Pool for Infotype 1716                   .
MP171800            PD Infotpye 1718                           .
MP171900            PD Module Pool for Infotype 1719                   .
MP172100            PD Module Pool for Infotype 1721                   .
MP172200            PD Infotype 1722                           .
MP172400            PD Infotype 1724: Where-Used List (Study)               .
MP172500            PD Infotype 1725: Where-Used List (Program Type)           .
MP172800            PD Module Pool for Infotype 1728                   .
MP173000            PD Module Pool for Infotype 1730                   .
MP173100            PD Module Pool for Infotype 1731                   .
MP173200            PD Infotype 1732                           .
MP173300            PD Module Pool for Infotype 1733                   .
MP173500            PD Module Pool for Infotype 1735                   .
MP173600            PD Module Pool for Infotpye 1736                   .
MP173700            Module Pool for PD Infotype 1737                   .
MP173800            PD Module Pool for Infotype 1738                   .
MP173900            PD Module Pool for Infotype 1739                   .
MP174100            PD Module Pool for Infotype 1741                   .
MP174200            PD Infotype 1742                           .
MP174300            PD Module Pool for Infotype 1743                   .
MP174400            PD Module Pool for Infotype 1744                   .
MP174600            PD Module Pool for Infotype 1746                   .
MP174700            PD Module Pool for Infotype 1747                   .
MP174800            PD Module Pool for Infotype 1748                   .
MP174900            PD Module Pool for Infotype 1749                   .
MP175000            PD Module Pool for Infotype 1750                   .
MP175100            PD Infotype 1751                           .
MP175200            PD Module Pool for Infotype 1752                   .
MP175300            PD Module Pool for Infotype 1753                   .
MP175500            PD Module Pool for Infotype 1755                   .
MP175600            PD Module Pool for Infotype 1756                   .
MP175700            PD Module Pool for Infotype 1757                   .
MP175800            PD Infotype 1758                           .
MP176000            PD Module Pool for Infotype 1760                   .
MP176100            PD Infotype 1761                           .
MP176200            PD Infotype 1762                           .
MP176300            PD Infotype 1763                           .
MP176400            PD Module Pool for Infotype 1764                   .
MP176600            PD Infotype 1766                           .
MP176700            PD Module Pool for Infotype 1767                   .
MP176900            Module Pool for PD Infotype 1769                   .
MP177000            PD Module Pool for Infotype 1770                   .
MP177100            PD Module Pool for Infotype 1771                   .
MP177200            PD Module Pool for Infotype 1772                   .
MP177300            PD Module Pool for Infotype 1773                   .
MP177400            PD Module Pool for Infotype 1774                   .
MP177500            PD Module Pool for Infotype 1775                   .
MP177600            PD Infotype 1776                           .
MP177700            PD Infotype 1777                           .
MP177800            PD Infotype 1778                           .
MP177900            PD Infotype 1779                           .
MP178000            PD Infotype 1780                           .
MP178200            PD Infotype 1782                           .
MP178300            PD Module Pool Infotype 1783                     .
MP178500            PD Module Pool Infotype 1785                     .
MP178600            HR Module Pool Infotype 1786                     .
MP179000            PD Infotype 1790                           .
MP180000            RP PLAN Infotype 1800                         .
MP180100            RP PLAN Infotype 1803                         .
MP180200            RP PLAN Infotype 1802                         .
MP180300            RP PLAN Infotype 1803                         .
MP180400            RP PLAN Infotype 1804                         .
MP180500            RP PLAN Infotype 1805                         .
MP180600            RP PLAN InfoType 1806                         .
MP181000            RP-PLAN Infotype 1810                         .
MP181100            RP-PLAN Infotype 1811                         .
MP181200            RP-PLAN Infotype 1812                         .
MP181300            RP-PLAN Infotype 1813                         .
MP181400            RP-PLAN Infotype 1814                         .
MP181500            RP PLAN Infotype 1815                         .
MP181600            RP PLAN Infotype 1816                         .
MP181700            RP-PLAN Infotype 1817                         .
MP181800            RP PLAN Infotype 1818                         .
MP181900            RP PLAN Infotype 1819                         .
MP182000            HR Module Pool Infotype YYYY                     .
MP182100            RP PLAN Infotype 1821                         .
MP182200            RP PLAN Infotype 1822                         .
MP182300            HR Module Pool Infotype YYYY                     .
MP182400            RP-PLAN Infotype 1824                         .
MP188100            RP-PLAN Infotyp 1881                         .
MP188200            RP-PLAN Infotyp 1882                         .
MP188300            RP-PLAN Infotyp 1883                         .
MP188400            RP-PLAN Infotyp 1884                         .
MP188500            RP-PLAN Infotyp 1885                         .
MP195000            RP-PLAN: Infotyp 1950                         .
MP195100            RP-PLAN: Infotyp 1951                         .
MP195200            RP-PLAN: Infotyp 1952                         .
MP195300            RP-PLAN: Infotyp 1953                         .
MP195400            RP-PLAN: Infotyp 1954                         .
MP195500            RP-PLAN: Infotyp 1955                         .
MP195600            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1956                 .
MP195700            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1957                 .
MP195800            RP-PLAN: Infotyp 1958                         .
MP195900            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1959                 .
MP198000            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1980                 .
MP198100            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1981                 .
MP198200            RP-PLAN: Pool modulov - infotyp 1982                 .
MP198300            RP-PLAN: Infotyp 1983                         .
MP198400            RP-PLAN: Infotyp 1984                         .
MP198500            RP-PLAN: Infotyp 1985                         .
MP198600            RP-PLAN: Infotyp 1986                         .
MP199000            RP-PLAN Infotyp 1990                         .
MP320000            Module Pool Infotype 3200 (Flexible Benefits Plans NL)        .
MP320700            Module Pool Infotype 3207                       .
MP320800            Infotype Module Pool for IT3208                    .
MP321100            Contract Elements (CN)                        .
MP321200            Mod. Pool MP321200                          .
MP400300            Infotyp 4003 (operácie pre uchádzača)                 .
MP400400            Infotyp 4004                             .
MP500300            Infotyp 5003 pre Learning Solution (obsah školenia statický)     .
MP500400            Infotyp 5004 pre Learning Solution (inf.typu plánu školenia)     .
MP500600            Infotyp 5006 pre Learning Solution (obsah typu školenia)       .
MP500700            Infotyp 5007 pre Learning Solution (forma školenia)          .
MP500800            Infotyp 5008 pre Learning Solution (špecifikácie vykonania)      .
MP500900            Infotyp 5009 pre Learning Solution (obsah školenia)          .
MP501000            RP-PLAN Infotyp 5010                         .
MP502000            Infotyp PD 5020                            .
MP502100            Modulpool HR-Infotyp 5021                       .
MP502200            Modulpool HR-Infotyp 5022                       .
MP502300            Modulpool HR-Infotyp 5023                       .
MP502400            Modulpool HR-Infotyp 5024                       .
MP502500            Modulpool HR-Infotyp 5025                       .
MP502600            RP-PLAN pool modulov, infotyp 5026                  .
MP502700            RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MP502800            RP-PLAN modulpool infotypu 5028                    .
MP503000            PLÁN RP Infotyp 5030                         .
MP503100            PLÁN RP pool modulov - infotyp 5031                  .
MP503200            RP-PLAN Infotyp 5032                         .
MP504100            Infotyp 5041 pre Learning Solution (nastavenia workflow)       .
MP504200            Infotyp 5042 pre Learning Solution (externé pripoj.katalógu)     .
MP504300            RP-PLAN Infotyp 5043                         .
MP504400            RP-PLAN Infotyp 5044                         .
MP504500            RP-PLAN Infotyp 5045                         .
MP504600            RP-PLAN Infotyp 5046                         .
MP504700            RP-PLAN - pool modulov - infotyp 5047                 .
MP504800            RP-PLAN pool modulov - infotyp 5048                  .
MP504900            RP-PLAN - pool modulov - infotyp 5049                 .
MP505000            Infotyp PD 5050                            .
MP507000            RP-PLAN - pool modulov infotypu 5070                 .
MP511500            RP-PLAN Infotyp 5115                         .
MP558000            Pers.vývoj - infotyp 5580                       .
MP558100            Pers.vývoj - infotyp 5581                       .
MP558200            Pers.vývoj - infotyp 5582                       .
MP558300            Pers.vývoj - infotyp 5583                       .
MP558400            Pers.vývoj - infotyp 5584                       .
MP558500            Pers.vývoj - infotyp 5585                       .
MP558600            Pers.vývoj - infotyp 5586                       .
MP558700            Pers.vývoj - infotyp 5587                       .
MP558800            RP-PLAN Infotyp 5588                         .
MP620000            RP-PLAN infotyp 6200                         .
MPMMMM00            Modulpool Infotyp MMMM                        .
MPS00100            PD Modulpool infotypu 1001 - spojenia (verzia zákl.systému)      .
MPSSSS00            RP-PLAN Infotyp SSSS                         .
MPTTTT00            RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MPV00800            Modifikovaná verziaPSG MP000800                    .
MPV02100            Module Pool for Infotype 0021 (Family)                .
MPV02700            Modulpool infotyp P0027 (rozvrhnutie nákladov)            .
MPV05200            Modulpool infotyp P0052 (zaručenie príjmu)              .
MPV14800            Module Pool for Infotype 0148 Family Data               .
MPV18700            Module Pool: Infotype 0021 Family                   .
MPV21300            Module Pool: Infotype 0021 Family                   .
MPV26800            erweiterte Tabellenpflege untere Ebene                .
MPV28000            Module Pool: Infotype 0016 Contract Elements             .
MPV28100            Module Pool: Infotype 0045 Loans                   .
MPV28800            Module Pool: Infotype 0021 Family                   .
MPV30600            Modulpool Infotype P0021 (Family)                   .
MPV31800            HR-ID: Family Details Indonesia                    .
MPV33500            View infotype 0021 + 0335 / Molga 19                 .
MPV33600            View infotype 0002 + 0336 / Molga 19                 .
MPV34200            Module Pool: Infotype 0342/0002 (HK Personal Data)          .
MPV34300            Module Pool: Infotype 0343/0016 (HK Contract Elements)        .
MPV35200            Infotype 0352 (Additional family data Taiwan)             .
MPV36200            HR-ID: Membership details Indonesia                  .
MPV40400            Module Pool: Infotype 0081 Military Service              .
MPV99800            HR-GB: Module Pool: Infotype View 0998 (Primary Infotype is 0077)   .
MPWPAR00            Nastavenie parametrov pre transakcie úkolovej mzdy          .
MPXXXX00            RP-PLAN Infotyp XXXX                         .
MPYYYY00            RP-PLAN modulpool infotypu YYYY                    .
MPZZZZ00            Modulpool pre doplnkové infotypy pri view infotypov          .
MSEIDOC0            Modifikácia výstupného súboru so spustením vstupného spracovania   .
MSEIDOC1            Zápis záznamov statusu Idoc do súboru                 .
MSGOSHIST           História objektu ako transakcia                    .
MSSUBCUS            Údržba textov pre subskripciu                     .
MSTT041A            Údržba operácií vyrovnania                      .
MSTT504R            Dynpro pre tabuľky T504R do T504Z                   .
OCNETOPT            Grafický customizing grafiky sieť.diagramu a hierarchie        .
PCA_SECURITY_CHECK       Report PCA_SECURITY_TEST                       .
PCA_SERVER_CHECK        Program PCA_SERVER_CHECK                       .
PPEUICMPREP_SELSCR       Program ZSES_REP_V3_SELSCREEN                     .
PRG_LOGICAL_DEST_MAINTAIN   Demo priebehu dynpro                         .
PR_ESF_TEST_CLIENT       Reads Metadata from ABAP GCP                     .
RALMFAELLSZ          ALM: Údržba scenárov splatnosti                    .
RANA_STRUCT_GEN        OLTP Repository metadát                        .
RBDIDOCPROCESS         Manuálne spracovanie IDocs                      .
RBDMONI4            ALE/ CCMS pripojenie monitoringu: Vstup customizingu         .
RBDPOTRNS1           Pool modulov RBDPOTRNS1                        .
RBDSTARTSM58          Program RBDSTARTSM58                         .
RBDSTARTWE02          Program RBDSTARTWE02                         .
RBMVSHOW            Správa prevzatia dát metódou priameho vstupu             .
RDDM0003            Globálny prehľad/workflow vstupných obrazoviek Organizera       .
RECP_OPA            Vnútr.zákazky: Easy Cost Planning                   .
RECP_PS            Systém riadenia projektov: Easy Cost Planning             .
REFSITE_MANAGEMENT       Referenčný závod pre nákup                      .
RFEBRFT1            Výber transakcie pre opakované preúčtovania prostriedkov       .
RFEBRFT2            Výber transakcie pre opakované preúčtovania prostriedkov       .
RFEBWR00            Report oprávnenia wire                        .
RFEPOS00            Jedn.položky (modulpool)                       .
RFFR0TB0            Customizing BDF                            .
RFFRDDE0            Doklady C80/C82 BDF                          .
RFKKCC00            Generovanie korešpodencie - paralelné spustenie            .
RFTP_CUST_COPY         Tabuľky customizingu - plánovanie ciest                .
RFVD_CFA_MAIN         Program ZSIMCORR00                          .
RHACTOR0            Rozhranie pre roly                          .
RHALERELAX           HR: Údržba statusu prepojenia (expertný režim)            .
RHCPBT00            Zostavovanie rozpočtu HR                       .
RHIQHEADER           Program RHIQHEADER for RHV6                      .
RHIQPROGRESS          Program RHTTMSPROGRESS                        .
RHIQREG0            RHIQREG0: Object Registration for Campus Management          .
RHIQ_SM_SHOW00         Program RHIQ_SM_WORK00                        .
RHMCROLL            Vyhľ.funkcia PLOG: Zmena oblasti roll                 .
RHPP25ST            Plán.personál.nákladov: Základný dialóg                .
RHRAUM00            Plánov.obsadenia miest.                        .
RHRAUM30            Moduly/rutiny pre údržbu firiem:Plán.obsadenia miesta         .
RHRHV6_LSO           Rozšírenia k údržbe kmeňových dát                   .
RHSFLOW0            Rozhranie pre vzor workflow                      .
RHSTASK0            Rozhranie pre štandard.úlohy                     .
RHTGRP0            Rozhranie pre skupiny úloh                      .
RHXXXX00            Include RHMMMM10                           .
RJJPRDH_CUST_TPRSUCH      IS-M/AM: Customizing Settings for the Product Search         .
RJJPRDH_CUST_TUAGROL      IS-M/AM: Maintain Recoding of Agency Roles              .
RJJPRDH_CUST_TVKCUS      IS-M/AM: Product Hierarchy - Global Customizing Settings       .
RKAKALFI            Hlásenie tokov nákladov finanč.účtovníctvu              .
RM06BB10            Moduly pre automatické vytvorenie objednávky             .
RMCLDINU            Prevzatie DIN                             .
RN1ME_IM_FL_SCRAP       Program RN1ME_IM_FL_SCRAP                       .
RN1PERIN            IS-H*MED: Perinatal Monitor - Calling Programs            .
RN2DEMOBEFUND         Includes and Subscreens for ISHMDEMO to the angiologic demo-findings .
ROIUH_ESCHEATPROC       Escheat processing                          .
RPCGCOQ0            Group certificate override table maintenance             .
RPCLEAQ0            Module Pool to display/adjust Leave for Australia           .
RPCTO2Q0            Terminations/Redundancy Packaging                   .
RPDSIMBM            SI declaration management: overview                  .
RPIAVGF0PBSLIST        Display list of people by promotion process step           .
RPLCMTJ0            Module pool for Commuting allowance infomation management       .
RPMMMM00            Koncepcia zmien pre infotypy: Program zákazníka (vzor)        .
RPMYPA42            Program TMYPA42                            .
RPPBSAR0            Letter of Appointment                         .
RPPBSTQ0            Termination Organiser                         .
RPPBSUQ0            Increment Progession Menu                       .
RPPOBJ_TEST_TOOL        Testovací nástroj pre generický framework               .
RPPSPDM0            HR-DK-V2: entry of special payment days                .
RPPWF1M0            Module Pool for Payroll Transaction (DK)               .
RPUCUS42            RPUCUS42 - Modulpool pre transakciu HROBJ               .
RPUEXAU1            Customer Subscreen Example 1                     .
RPUEXAU2            Customer Subscreen Example 2                     .
RPUEXAU3            Customer Subscreen Example 3                     .
RPUMSFQ0            Superannuation fund maintenance - transaction PC00_M13_SUPM     .
RRX2_SET_TRACE         Konfigurácia nástrojov sledovania                   .
RSA1REP            Modul: Repository pre dátové zdroje (zastarané)            .
RSAUDIT0            Informačný systém auditu: Vstup                    .
RSCRMBW_ISQ_REGISTER      Program RSCRMBW_ISQ_REGISTER                     .
RSCRM_DISPLAY_MDX       Program RSCRM_DISPLAY_MDX                       .
RSDBCHKCONF          Konfigurácia kontroly DB: Oracle                   .
RSDBPROF            Program RSDBPROF                           .
RSINFCK2            Customization of table 'infcfgthre' (for checktool 'infcfgcheck')   .
RSINF_DBSPACE_EXT       Informix: Dbspace extension: Chunk adding (interaction with sapdba)  .
RSINPUT            Zadanie dát pre demo a prototyping                  .
RSIO0007            Rozšírenie štruktúry extraktora pre pohybové dáta           .
RSIO0009            OLTP Repository metadát                        .
RSLVCADM            LiveCache: Administrácia                       .
RSLVCCON            Program RSLVCCON                           .
RSM13000            Riadenie aktualizácie                         .
RSOLETT1            OLE 2.0 Automation Demo-Programm                   .
RSORADBMSG           Display DB Check Results: Oracle                   .
RSPOSP01            Riadenie výstupu                           .
RSPOSP01NR           Program RSPOSP01N (nové SP01)                     .
RSRZOLD            Program RSRZOLD                            .
RSSDBCON            Integration of Database                        .
RSTBOE01            SO85 - sekvenč.vyhľadávanie textu SAPscript (Test)          .
RSTGRE13            Test: Zadávanie, zmena a indexovanie textov              .
RSUVM000            Monitorovanie systému: Dialóg.rozhranie TA USMM            .
RSXDB_24            CCMS: Centrálne systémové protokolovanie všet.akcií DBA pomocou XDB-IF.
RS_ADMINWB_REMOTE       Ďiaľkové riadenie AWB len pre CATT                  .
RS_ISTD_REMOTE         Údržba infozdroja na transakciu                    .
RTLABELD            Zvláštna požiadavka na etikety                    .
RWSADMIN            Administrácia webových služieb                    .
S2K_IP_SET_EXCEL_MAP      Program S2k_IP_SET_EXCEL_MAP                     .
SAPBAL10            Vytvorenie adresárovej štruktúry v podsystéme             .
SAPBC_GLOBAL_SBOOK_CREATE   SBOOK - Create Table Entry                      .
SAPBC_GLOBAL_SBOOK_DISPLAY   SBOOK - Display Table Entry                      .
SAPBC_GLOBAL_SBOOK_EDIT    SBOOK - Change Table Entry                      .
SAPBC_GLOBAL_SCUSTOM_CREATE  SCUSTOM - Create Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_SCUSTOM_DISPLAY  SCUSTOM - Display Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_SCUSTOM_EDIT   SCUSTOM - Change Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_SFLIGHT_CREATE  SFLIGHT - Create Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_SFLIGHT_DISPLAY  SFLIGHT - Display Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_SFLIGHT_EDIT   SFLIGHT - Change Table Entry                     .
SAPBC_GLOBAL_STRAVELAG_CREATE STRAVELAG - Create Table Entry                    .
SAPBC_GLOBAL_STRAVELAG_DISPLAY STRAVELAG - Display Table Entry                    .
SAPBC_GLOBAL_STRAVELAG_EDIT  STRAVELAG - Change Table Entry                    .
SAPCDHRC            Údržba parametrov komunikácie pre spojenie subsystému HR       .
SAPCDRPA            Prenos kmeňových dát k subsystému                   .
SAPCDRPD            Zásobovanie subsystémov osobnými dátami                .
SAPCDUP1            Vytvorenie požiadavky Upload na subsystéme              .
SAPCDUP2            Vytvorenie požiadavky Upload na subsystéme              .
SAPCDUP3            Vytvorenie požiadavky Upload na subsystéme              .
SAPCDUP4            Vytvorenie požiadavky Upload na subsystéme              .
SAPCDUP5            Vytvorenie požiadavky Upload na subsystéme              .
SAPCIS_0100          Pool modulov SAPCIS_0100                       .
SAPDFKA1            FI Customizing: Varianty štruktúry riadka               .
SAPDFKA2            FI Customizing: Súhrnné varianty                   .
SAPDFKA3            FI Customizing: Výber poľa pre hľadanie, triedenie, sumarizovanie   .
SAPDFKA4            FI Customizing: Zásoby práce                     .
SAPDFKA5            FI Customizing: Navrhované hodnoty                  .
SAPDFKA6            FI Customizing: Obrazovky pre obstarávanie              .
SAPDFKA7            FI Customizing: Varianty triedenia                  .
SAPDFKB1            Protokol kopír.                            .
SAPDFKB4            FI Customizing: Operácie vyrovnania                  .
SAPDFKB5            FI Customizing: Účtovací kľúč                     .
SAPDFKS0            FI Customizing: Nájdenie účtu                     .
SAPDFKT1            FI Customizing: Text-IDs                       .
SAPDFKZ1            Konfigurácia platob.programu                     .
SAPDFKZ2            Konfigurácia platob.programu                     .
SAPDFKZ3            Konfigurácia platob.programu                     .
SAPDGTXT            NM: Vyhľadanie dáta                          .
SAPDJK12            IS-PSD: Dialog Module for Order Pricing                .
SAPDM06Q            Dialóg údržby stanovenia kvóty                    .
SAPDMATE            Dialóg.modul pre nápovede pri zadáv.údržby km.súb.mat.        .
SAPDSBRU            Vyhľad.znak.reťaz. v krát.textoch                   .
SAPDSBRV            Stanovenie znakových reťazcov                     .
SAPDV02P            Dialóg.modul - RV_dokl._partner                    .
SAPDV70A            Spracovanie záznamov statusov správ                  .
SAPF107V            Program ocenenia FI (oprava jednotl.hodnoty odúročenia)        .
SAPF111V            Modulpool pre zadávanie chodov platieb pre požiadavky na platby    .
SAPF130            Modulpool pre potvrd.zostatkov                    .
SAPF150V            Modulpool pre program upomínania (údržba parametrov a vykonanie)   .
SAPFGJVD            Joint Venture Master Maintenance Transaction - External Forms     .
SAPFKCAQ            Modulpool prenosu dát ABAP/QUERY -" SAP-EIS              .
SAPFKCDB            ISB: Prevzatie dát-výnimky                      .
SAPFKCDF            ISB: Prevzatie dát-výnimky                      .
SAPFKEDU            CO-PA Prevzatie externých dát: Rutiny špecifické pre aplikáciu    .
SAPFLOREO           Modulpool pre customizing TLOREO, transakcia FLOREO          .
SAPFQE10            Tabuľkový záznam výsledkov ku kontrolným bodom            .
SAPFQE20            Tabuľkový záznam výsledkov ku kontr.dávkam              .
SAPFQE30            Tabuľkový záznam výsledkov k atribútu                 .
SAPFVD_DUNNING         Modulpool programu upomínania (údržba param.a vykonanie) (dočas.CML) .
SAPJCL00            JCL-Service-hlavný modul                       .
SAPM00PBSNO_FW         Notification System for Germany                    .
SAPM00PS_0021         Program for Payment of Pension Administration             .
SAPM00PS_BPAY         Program for Payment of Pension Administration             .
SAPM00PS_MAS          Program for Master Data Screens of Pension Administration       .
SAPM00PS_RPAY         Program for Payment of Pension Administration             .
SAPM00PS_SEN          Program for Length of Screen of Pension Administration        .
SAPM00PS_WB          HR PS : Process Workbench Engine ( PWE)                .
SAPM021M            Asistent stanovenia účtu MM: Customizing               .
SAPM0CNL            Variabilné prehľady: Vyvolanie údržby viewclustera          .
SAPM59L0            Program SAPM59L0 -Scr for Accepting Receipt/Cheque Details for T5LRN .
SAPMA03B            Modulpool pre zadávanie zostatkov účtov HK pri starých dátach     .
SAPMA03W            Modulpool RA: Zobr.hodnot.polí                    .
SAPMA06C            FIAA: Customizing histórie IM (technika steploop)           .
SAPMA15B            Zobr.jed.položiek:Zúčtov.nedokonč.IM                 .
SAPMAADM            Modulpool správy archívu                       .
SAPMABADR           Customizing pre odvodz.atribútov                   .
SAPMACCR01           Rozlíšenia: Údržba kmeňových dát                   .
SAPMAFWBM           TRM: Program SAPMAFWBM pre transakciu AFWBM + AFWBMPH        .
SAPMAFWCH_FL          Program SAPMAFWCH_FL                         .
SAPMAFWCH_SEGMCHAR       Program SAPMAFWCH_SEGMCHAR                      .
SAPMAPAD            Správa aplikačných paketov                      .
SAPMAVCK            Call Avail.Check                           .
SAPMBBPO            Katalóg výrobkov v Internete cez ALEWEB                .
SAPMBBPS            Scenár SD 'Status zákazky'                      .
SAPMBCA_RE_BC         Nová tlač bankového šeku                       .
SAPMBIBS            Príklady vytvorenia užívat.rozhrania (ergonómia)           .
SAPMBKCD            Prevzatie dát: Údržba pravidla pre ALE                .
SAPMBKL0            Program SAPMBKL0 - Screen for Changing Text for BIK codes: T5LBT   .
SAPMBORRT           Regular routes: Master data                      .
SAPMBP01            Obchodný partner: vstup do spracovávania               .
SAPMBSVA            Všeobecná správa statusu: Údržba schémy statusu            .
SAPMBSVW            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMC27V            Prehľad použitia/hromadné nahradenie                 .
SAPMC29A            Kusovníky - dialógový modul alternatívneho výberu           .
SAPMC29B            Zobrazenie zmenových dokladov ku kusovníku              .
SAPMC29C            Zmenová služba - transakcie údržby v dialógu             .
SAPMC29D            Kusovníky - dialógový modul načítania kusovníkov           .
SAPMC29L            Vyhodnotenie kusovníkov                        .
SAPMC29M            Kusovníky - hromadné zmeny dialógovo                 .
SAPMC29S            Kusovníky - transakcia údržby v dialógu                .
SAPMC29V            Kusovníky - dialóg porovnania kusovníkov               .
SAPMC64M            Kalkulačný program: Viacstupňové rozčlenenie kusovníka        .
SAPMC65A            Dialóg plánovania kapacít                       .
SAPMC65B            Program k porovnaniu kapacity                     .
SAPMC65C            Customizing riadenia priebehu                     .
SAPMC68A            Údržba pracoviska                           .
SAPMCAPS            Archivácia štruktúr projektu                     .
SAPMCA_TTE_ADMIN_COND     TTE: Údržba podmienky (daňové sadzby, oslobodenia, odpočitateľnosť)  .
SAPMCA_TTE_CUST_LOCATION    Customizing TTE pre miesto platenia dane.(štát, spol.oblasť a daň.reg..
SAPMCC02            ECM: Druhy platnosti                         .
SAPMCEVF            Modulpool pre spracovanie vzorcov CAP                 .
SAPMCEVM            Modulpool pre spracovanie metód CAP                  .
SAPMCEVV            Spravovanie procesov CAP                       .
SAPMCH01            Špecifikačný systém                          .
SAPMCIAP            Program SAPMCIAP                           .
SAPMCIC0            CIC Hlavná obrazovka                         .
SAPMCICO            Vstupná obrazovka prog.národnej verzie                .
SAPMCLAIM           Ref.doklady, ref.objekt, posudok, vykonanie, náklady, objekt statusu .
SAPMCLJP            Vyvolanie údržby tabuliek kalendára pre Japonsko           .
SAPMCLNA            Program SAPMCLNA                           .
SAPMCMAPMAINT         Program SAPMCMAPMAINT                         .
SAPMCMPSALSURV         Porovnanie príjmových anketových údajov s údajmi pracovníka      .
SAPMCNMP            Rozhranie MPX pre štandardné siete                  .
SAPMCNSM            Spravovanie štandardného míľnika                   .
SAPMCNVS            Kopírovanie z projektov "--" verzií                  .
SAPMCNW1            WWW: Jednotlivé spätné hlásenie v Internete              .
SAPMCO57            Založenie hlásenia (zastaralé)                    .
SAPMCODC            Zmenové doklady pre zákazku a sieť.diagram              .
SAPMCOINT_ERR         Kokpit pre integráciu controllingu                  .
SAPMCRFC            Zobrazenie a údržba výst.zariadení RFC                .
SAPMCTAV            Správa atribútov SAP                         .
SAPMDB20            Vytvorenie a výmaz štatistík                     .
SAPMDEMO_SCREEN_FLOW      Dialógové programovanie: Riadenie obrazovky              .
SAPMDEMO_TRANSACTION      Úvodný príklad pre jednoobrazovkovú transakciu            .
SAPMDMEE_ABA          Program SAPMDMEE_ABA                         .
SAPMDOCUMENTARY_BATCH     Program SAPMDOCUMENTARY_BATCH                     .
SAPME325            Program SAPME325                           .
SAPMEA40            Údržba záznamov termínov                       .
SAPMEA43            Generovanie/výmaz jednotlivých záznamov termínov           .
SAPMEG83            Zhrnutie dávky vzoriek                        .
SAPMEG85            Stanovenie kontr.prístroja/protokolu odberu vzorky          .
SAPMEG8C            Zhrnutie dávok vzoriek                        .
SAPMEG8D            Stanovenie kontr.prístroja/protokolu odberu vzorky          .
SAPMEK31            Účtovanie dynpro predlohy pre doklad                 .
SAPMEK31T           Účtovanie dynpro predlohy pre doklad                 .
SAPMEMIG_CONVOBJ        Migrácia: Údržba objektov konverzie                  .
SAPMEMIG_FIELD         Migrácia: Údržba vlastností poľa                   .
SAPMEMIG_FIRMA         Migrácia: Údržba firmy                        .
SAPMEMIG_IMPORT        Migrácia: Import dát                         .
SAPMEMIG_KSV          Migrácia: Údržba TEMKSV                        .
SAPMEMIG_OBJECT        Migrácia: Rozhranie údržby objektu migrácie              .
SAPMEMIG_PROJEKT        Údržba projektu                            .
SAPMEMIG_SCHEDULE       Migrácia: Správa úloh                         .
SAPMEMIG_STRUCTURE       Migrácia: Údržba štruktúry dát automatizácie IS-U           .
SAPMEMIG_USER         Migrácia: Údržba dát užívateľa                    .
SAPMEMIG_VALUES        Migrácia: Údržba pevných hodnôt                    .
SAPMEMMA_CASE_CATEGORY     Dialóg údržby pre kategóriu prípadu                  .
SAPMEW4Z            Výber meny, určenej na konverziu pre balík              .
SAPMEWAR            Údržba view pre tabuľku ADMI_CRIT                   .
SAPMEWCM            Údržba menových tabuliek TCUR* pre zavedenie euro           .
SAPMEWKE            Program SAPMEWKE                           .
SAPMEWTF            Výber záznamov tabuľky pre nastavenie možnosti reštartu        .
SAPMEWWU            Monitor priebehu EMÚ                         .
SAPMF00H            Rozšírenia pre menu HK FI                       .
SAPMF01A            Vstup.obraz.zobr.zmen.dokladov                    .
SAPMF02A            Zobrazenie zmen.dokladov bank.dát: Vstup.obrazovka          .
SAPMF02B            Kmeň.dáta banky                            .
SAPMF02C            Kmeňové dáta riadenia úveru                      .
SAPMF02D            Kmeň.dáta odberateľov                         .
SAPMF02E            Štruktúra účtovnej závierky                      .
SAPMF02I            Customizing firem.banky/bank.účty                   .
SAPMF02K            Kmeň.dáta dodávateľov                         .
SAPMF05L            Modulpool zobrazenie dokladu/zmena                  .
SAPMF05O            RF-možnosti spracovania                        .
SAPMF05R            Modulpool:Anulácia vyrovnania                     .
SAPMF05U            Centrálny modulpool pre storno operácií presahujúcich účt.okruh    .
SAPMF05V            Predbežné zadanie dokladu                       .
SAPMF06A            Centrálny modulpool správy avíz                    .
SAPMF08A            Financial Calendar                          .
SAPMF100            Pomocná transakcia:Vyv.údržby view                  .
SAPMF10B            FI-LC: Posting Consolidation                     .
SAPMF10C            Údržba centrálnej koncern.tabuľky                   .
SAPMF10D            Customizing prenosu dát                        .
SAPMF10E            Export a odoslanie dát do konsolidačného systému           .
SAPMF10F            Správa statusu uzávierky                       .
SAPMF10G            Údržba spoločností                          .
SAPMF10H            FI-LC: Modulpool pre spojenie importov dát              .
SAPMF10K            Modulpool Customizing - konsolidácia kapitálu             .
SAPMF10L            Priradenie účt.knihy                         .
SAPMF10N            FI-LC:Transakcia GC35 - transport                   .
SAPMF10Q            Prepočet meny pri konsolidácii                    .
SAPMF10S            Údržba časti koncernu                         .
SAPMF10T            FI-LC: Transakcia GC33-dáta hlásenia-údržba tabuľky          .
SAPMF10V            Manuálna údržba rozšírených účtov hlavnej knihy pre konsolidáciu   .
SAPMF10X            Údržba test.dát                            .
SAPMF200            Konsolidácia SAP: Pomocná transakcia: Vyvolanie údržby view      .
SAPMF210            Konsolidácia SAP: Modulpool údržby položiek              .
SAPMF2102           Konsolidácia SAP: Modulpool údržby položiek              .
SAPMF2103           Program SAPMF2103                           .
SAPMF21A            Konsolidácia SAP: Modulpool údržby view                .
SAPMF21B            Program SAPMF21B2                           .
SAPMF21B3           Kons.SAP: Modulpool konsolidačných jednotiek a konsolidačných okruhov .
SAPMF21C            Konsolidácia SAP: Modulpool pre hierarchie              .
SAPMF21S            ECCS: Transakcia údržby sady                     .
SAPMF230            Vstup pre zadávanie dodat.dát hlásenia                .
SAPMF231            Zadávanie vývoja účasti a kapitálovej účasti             .
SAPMF23A            Modulpool všeobecného downloadu                    .
SAPMF23B            Modulpool špecif.download                       .
SAPMF260            Účtovná transakcia                          .
SAPMF261            Výmaz označených dokladov zo schránky                 .
SAPMF271            Konsolidácia SAP: Form Pool pre rollup konsolidácie          .
SAPMF40A            Dodatočné sprac.elektronického výpisu z účtu: Centrálny modulpool   .
SAPMF40C            *** Autom.clearing na bankovom účte ***               .
SAPMF40E            Modulpool pre jednotl.záznamy (avíza a plán.položky - transakcia FF63).
SAPMF40F            Modulpool ku archivác.aviz riadení hotovosti z výpisu z účtu     .
SAPMF40K            Manuálny výpis z účtu: Centrálny modulpool              .
SAPMF40K_NACC         Manuálny výpis z účtu: Centrálny modulpool              .
SAPMF40L            Dodatočné spracovanie dát lockboxu:Centr.modulpool          .
SAPMF40M            Program SAPMF40M                           .
SAPMF40S            Centr.modulpool doručiteľa šeku                    .
SAPMF40S_NACC         Centr.modulpool doručiteľa šeku                    .
SAPMF42B            Zobraz.zostatku a analýza účtov                    .
SAPMF600            Modulpool pre dialóg k vyradeniu hodnôt oprávok            .
SAPMF601            Preúčtovanie hodnoty oprávok v rámci invest.majetku          .
SAPMF602            Dialóg: Storno preúčtovania hodnôt oprávok v rámci IM         .
SAPMF60A            Pozem.kniha-dialóg                          .
SAPMF60B            Dialóg: Kmeňové dáta hospodárskej jednotky              .
SAPMF60C            Dialóg: Kmeňové dáta pre pozemky                   .
SAPMF60D            Dialóg: Kmeňové dáta pre budovu                    .
SAPMF60E            Údržba nájom.jednotiek                        .
SAPMF60F            Dialóg customizingu variantov zúčtovania -darwin nehnuteľnosti    .
SAPMF60I            Vstupná transakcia pro customizing indexových druhov/základných rokov .
SAPMF60J            Údržba referenčnej skupiny                      .
SAPMF60M            Jednorazové účtovania nájomných zmlúv                 .
SAPMF60O            Customizing nehnuteľností: Vyvolanie transakcií customizingu     .
SAPMF60Q            Údržba referenčného bytu                       .
SAPMF60R            Údržba miestností                           .
SAPMF60Y            Customizing: Údržba parametrov inštalácie (iba závisl.od MANDT, TIPZZ).
SAPMF60Z            Priradenie                              .
SAPMF61A            Dialóg údržby zúčtovacej jednotky                   .
SAPMF61C            Údržba hodnôt oprávok                         .
SAPMF61F            Zmena aktívnych nájomných zmlúv                    .
SAPMF61K            Vypovedanie k nájomnej zmluve                     .
SAPMF61M            Údržba opatrenia údržby a opravy a priradení             .
SAPMF61O            Zmena nájomcov: Prevzatie NJ a uvoľnenie kaucie            .
SAPMF61U            Prevzatie "starých" úprav nájomného do histórie úprav VIMI18     .
SAPMF61Y            Rýchle zadanie manuál.prímmu platby - nehnuteľnosti          .
SAPMF61Z            Manuálny príjem platby - nehnuteľnosti                .
SAPMF62E            Dialóg údržby udalostí pre zmluvy o správe              .
SAPMF62W            Cost Efficiency Analysis Based on II. WoBauG (German Building Law)  .
SAPMF63W            Kmeňové dáta žiadosti pre správu nehnuteľností            .
SAPMF64B            Cenné papiere: Znak pozície (zastaraný)                .
SAPMF64H            TR-TM-SE: Preúčtovanie pozície                    .
SAPMF64M            Fyzický bank.depozit pre id.číslo                   .
SAPMF64O            Cenné papiere - obstaranie zákazky                  .
SAPMF64R            TRTM-PM: Kapitál.opatrenia                      .
SAPMF64S            Zobrazenie finanč.toku pre aplikáciu cen.papierov           .
SAPMF64Z            TRTMPM: Účtovné funkcie: Príjem platby a manuálne účtovanie      .
SAPMF67A            Kmeňové dáta pôžičky                         .
SAPMF67B            Preúčtovania pôžičky                         .
SAPMF67F            Prolongácia: Založenie/zmena/výmaz zoraďovača             .
SAPMF67G            Celkové obligo pôžičiek                        .
SAPMF67I            Záujemci o pôžičky                          .
SAPMF67K            Manuálna debetná pozícia (manDP)                   .
SAPMF67P            Prolongácia: Spracovanie zoraďovača                  .
SAPMF67Q            Hodnota záruky (ocenenie objektu)                   .
SAPMF67U            Podkladové dokumenty                         .
SAPMF67X            Údržba tabule podmienok                        .
SAPMF67Z            Dáta hlavičky zmluvy o pôžičke (include-dynpro)            .
SAPMF68A            Pôžička - zadanie zákazky                       .
SAPMF68S            Modul pool pre transakciu storna                   .
SAPMF68U            Modul pool preúčtovanie súvahového účtu                .
SAPMF68V            Centrálny modul pool pre stornovanie v oblasti pôžičiek        .
SAPMF69N_HEADER        Program SAPMF69N_HEADER                        .
SAPMF69P            Založenie/spracovanie partnera (vo vašej role)            .
SAPMF69W            Údržba správy pre pracovnú oblasť VV                 .
SAPMF69X            Centrálny vstup správy partnera (pre použitie s FUGR FVZ9)      .
SAPMF70D            Zaistenie devíz: Vstup do spracovania                 .
SAPMF70E            Zaistenie devíz: Incl.dynpro, moduly, formy špecifické pre TR-TM   .
SAPMF70M            Všeobecné vstupné transakcie pre derivatívne finančné nástroje    .
SAPMF70Z            Treasury: Priradenie obchodu k rámcovej zmluve            .
SAPMF73C            Modulpool pre základné obchody                    .
SAPMF73E            Opcie OTC                               .
SAPMF73F            Rýchle zadávanie menových opcií                    .
SAPMF73W            Cenný papier ako základný obchod                   .
SAPMF740            Pomocné funkcie pre peňažný trh                    .
SAPMF77A            Rýchle zadanie devízového obchodu                   .
SAPMF7AK            Kalkulačný modul pre štandardné opcie                 .
SAPMF7AK_BIS110        Kalkulačný modul pre štandardné opcie                 .
SAPMF7C1            Modulpool pre údržbu scenária                     .
SAPMF7ZI            Kalkulátor úrokov                           .
SAPMF82T            Zobrazenie / údržba znaku dane                    .
SAPMFBSM            Dodatočná manuálna údržba firem.bánk pre platobné príkazy       .
SAPMFBWE            Podanie zmenky                            .
SAPMFBZG            Neuskutočnené platobné transakcie - odberat.             .
SAPMFCCR            Platobné karty-vyhodnotenia                      .
SAPMFCD0            Modulpool pre vládu Kanady                      .
SAPMFCD1            *** rozdelenie zostatkov účtov ***                  .
SAPMFCG1            Údržba hodnôt atribútov                        .
SAPMFCHI            Údržba čísel šekov                          .
SAPMFCHK            Modulepool - správa šekov                       .
SAPMFCJ0            SAPMFCJ0: Cash Journal                        .
SAPMFCX1            Modulpool: Účtovanie so zmenou meny (FBBCX)              .
SAPMFDEC            *** rozdelenie zostatkov účtov ***                  .
SAPMFDTA            Správna transakcia pre dáta TemSe a REGUT               .
SAPMFFD1            Implementačný nástroj riadenia hotovosti               .
SAPMFFDKUSER          Modulpool: Údržba odvodeného účtu pre internetovú aplikáciu      .
SAPMFILACUST          Program SAPMFILACUST                         .
SAPMFIQT            Program SAPMFIQT                           .
SAPMFITP            Plánovanie cesty                           .
SAPMFITP_SETTINGS       Nastavenia pre plánovanie cesty                    .
SAPMFK00            Modulpool pre formálne vyvolania transakcií              .
SAPMFK90            Customizing foriem zobraz.                      .
SAPMFKA0            Customizing foriem zobraz.                      .
SAPMFKA6            Varianty obrazovky rýchleho zadávania                 .
SAPMFKB0            Customizing automatického účtovania /osobit.hl.kniha         .
SAPMFKC0            Customizing stanovenia účtov                     .
SAPMFKCB            Konfigurácia stanovenia účtov                     .
SAPMFKD0            Customizing upom.konania                       .
SAPMFKK_EVENTS         Správa časov                             .
SAPMFKL9            FI-CA: Zobrazenie jednotlivých položiek                .
SAPMFKM2            Premenov.druhov dokladov                       .
SAPMFKM8            Kopírov. / výmaz účt.osnovy (FI)                   .
SAPMFKP1            Zaúčt.dokladu                             .
SAPMFKS0            Konfigurácia stanovenia účtov                     .
SAPMFKS1            Zaúčt.dokladu                             .
SAPMFKT0            Customizing-texty                           .
SAPMFKZ0            Customizing platob.progr.                       .
SAPMFLIGHT           Disponibilnosť letu neutrál.                     .
SAPMFLQMANUAL         Výpočet likvidity: Manuálna zmena jednotlivých položiek pre FI    .
SAPMFLQQRMAINT         Výpočet likvidity: Údržba otázky                   .
SAPMFM00            Centrálne funkcie                           .
SAPMFM03            Zobrazenie dokl.FM                          .
SAPMFM10            Všeob.zadávanie dát s refer.na hierarchiu - riad.finančného rozpočtu .
SAPMFM3M            FIFM: Adresáre kmeňových dát                     .
SAPMFM9R            Výkazníctvo                              .
SAPMFMCI            Údržba finančných položiek                      .
SAPMFMFS            Údržba finančných stredísk (vo variante hierarchie)          .
SAPMFPMO            FI-CA: Aplikačný monitor                       .
SAPMFQMG            Rozhranie konverzie zrážkovej dane                  .
SAPMFSEPA           Správa mandátu SEPA: Spustenie transakcií               .
SAPMFTDT            Správa pre TemSe a dáta VTBKORTMS TREASURY              .
SAPMFWTC            Kmeňový záznam odberateľa - správa informácií o zrážkovej dani    .
SAPMFWTV            Rutiny pre informácie zrážkovej dane pre kmeň.záznam dodávateľa    .
SAPMGCU0            Modulpool pre customizing FI-SL                    .
SAPMGCU1            FI-SL-diagnóza                            .
SAPMGCU2            FI-SL: Inštalácia tabuliek                      .
SAPMGCU3            FI-SL: Výmaz pohybových dát                      .
SAPMGJAM            JV - AM/MM Transactions                        .
SAPMGJC1            cash call transaction                         .
SAPMGJCG            Cutback GB01 Posting Transaction                   .
SAPMGJGO            Driver transaction to call customizing views             .
SAPMGJGR            Module Pool for Graphic Displays in FI-JVA              .
SAPMGJSX            Call set maintenance (create/change/display)             .
SAPMGJTS            Subscreen processing for Tax Screen in SAPMF05A for ISOIL-UPSTREAM  .
SAPMGJVA            Joint Operating Agreement Maintenance Transaction           .
SAPMGJVAUP           Joint Operating Agreement Maintenance Transaction(ENJOY GUI)     .
SAPMGJVD            Joint Venture Master Data Maintenance Transaction           .
SAPMGJVDUP           Joint Venture Master Data Maintenance Transaction(ENJOY GUI)     .
SAPMGJVMDJOA          JOint Venture Masterdata: Joint Operating Agreement          .
SAPMGLRE            Definícia rollup FI-SL                        .
SAPMGPLC            Predl.plánu FI-SL                           .
SAPMGPSP            Údržba kľúča rozvrhnutia                       .
SAPMGR01            Údržba priradení prvkov ŠPP k dispoz.prvkom ŠPP            .
SAPMGR02            Údržba priradení medzi dispoz.prvkami ŠPP a dispozičnými skupinami  .
SAPMGRAP            Modulpool pre grafické zobrazenie v customizinguFI-SL         .
SAPMGRWD            SAP Report Writer: Spracovanie typu objektu 'Výkaz'          .
SAPMGRWJ            SAP Report Writer: Spracovanie typu objektu 'Skupina výkazov'     .
SAPMGRWL            SAP Report Writer: Spracovanie typu objektu KNIŽNICA         .
SAPMGRWX            Zobrazenie a zmena ukazovateľov                    .
SAPMGSBM            Modulpool tabuľkovej údržby sád                    .
SAPMGUM1            FI-SL: Údržba kmeň.dát (TG55)                     .
SAPMGUM2            FI-SL: Údržba kmeň.dát (TG55)                     .
SAPMGUM3            FI-SL: Údržba kmeň.dát (TG55)                     .
SAPMGUM6            FI-SL: Údržba kmeň.dát (TG55)                     .
SAPMGUMS            Konverzia maska prehľadu                       .
SAPMGUOB            Údržba kombinácií prirad.účtov                    .
SAPMH5A0            Modulpool transakcie RP-PLÁN                     .
SAPMH5AK            Plán.personál.nákladov                        .
SAPMH5AR            Riadenie menu                             .
SAPMHBSAFF           Affected Building Generation RE-SCM                  .
SAPMHBSBLD           Maintain Building Master Data  -  RE-SCM              .
SAPMHBSCOM           Maintain Business Entity Master Data  -  RE-SCM           .
SAPMHBSFIT           Maintain Lot Fit List -  RE-SCM                  .
SAPMHBSGEN           Auto Generation Tool  -  RE-SCM                   .
SAPMHBSHOM           Maintain Home Master Data  -  RE-SCM                .
SAPMHBSICX           Program SAPMHBSICX                          .
SAPMHBSLOT           Maintain Lot Master Data  -  RE-SCM                .
SAPMHBSPRS           Pre-Sales browser  -  RE-SCM                    .
SAPMHBSRUL           Maintain Business Entity Building/Sales Rules  -  RE-SCM      .
SAPMHPS0            Riadenie dynamických menu na menu oblasti               .
SAPMIKSC            Funkčnosť pre údržbu verzií pevnej ceny                .
SAPMILA0            Dialóg stanovišťa a prirad.účtov k obj.údržby(ILOA)          .
SAPMILO0            Dialóg technického miesta a referenčného technického miesta      .
SAPMILO1            Dialóg obstarania zostavy pre technické miesto a ref.technické miesto .
SAPMILO2            Prenos dát na technické objekty                    .
SAPMINE0            Prepoj.objektov: Kmeňové dáta                     .
SAPMIO10            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMIO1E            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMIRBX1           IAC pre testovanie Internet Transaction Server (ITS)         .
SAPMITST1           IAC pre testovanie Internet Transaction Server (ITS)         .
SAPMIWO0            Hlásenia                               .
SAPMIWOW            Obstaranie servisných hlásení cez WWW                 .
SAPMJ001            Main Program for Simple Screen Sequence                .
SAPMJ1A6            Modify Official Document Number (Argentina)              .
SAPMJ1AC            Customer master data (South America)                 .
SAPMJ1AV            Vendor master data (South America)                  .
SAPMJ1B1            Nota Fiscal Writer                          .
SAPMJ1IA            Excise Invoice Details                        .
SAPMJ1IARE_ANALYSIS      Program SAPMJ1IARE_ANALYSIS                      .
SAPMJ1IB            Excise Invoice Details                        .
SAPMJ1IBN           BOND MAINTENANCE TRANSACTION                     .
SAPMJ1ID            excise rate maintenance & amending open po's & so's for rate change  .
SAPMJ1IF            Subcontracting                            .
SAPMJ1IFN           Subcontracting process                        .
SAPMJ1IFQ           Program SAPMJ1IFQ                           .
SAPMJ1IG            Depot goods receipt                          .
SAPMJ1IGA           Depot goods receipt                          .
SAPMJ1IH            Main program of Excise JV transaction                 .
SAPMJ1II            Sale from factory                           .
SAPMJ1IIN           Sale from factory                           .
SAPMJ1IJ            Excise selection at depot sale                    .
SAPMJ1IK            Excise Invoice selection - common routine               .
SAPMJ1IL            text object common routine                      .
SAPMJ1ILIC           Module pool for Licenses                       .
SAPMJ1IM            Window to display balances                      .
SAPMJ1IN            TDS main program.                           .
SAPMJ1INJV           Adjustment entry for withholding tax                 .
SAPMJ1IS            Excise invoice for transaction type OTHR               .
SAPMJ1IU            Forms Tracking                            .
SAPMJ1IUN           Forms Tracking                            .
SAPMJ1IV            Excise invoice for others                       .
SAPMJ1IW            Excise Invoice Details                        .
SAPMJ1IX            Excise Invoice Details                        .
SAPMJ1S0            IS-M/SD: Additional Postal Code Data (CH)               .
SAPMJ1S1            IS-M/SD: Additional Street Data (CH)                 .
SAPMJ3G?            ETM Transaction Calls                         .
SAPMJ3GF            Creation of Shipping Documents                    .
SAPMJ3GI            Creation of Operator's Report                     .
SAPMJ3GJ            CEM Condition Technique for Price List Determination         .
SAPMJ3GO            CEM Transaction Calls for Joint Ventures/Work Cooperatives      .
SAPMJ3GW            Program for Processing BOMS (CEM)                   .
SAPMJ45A            Sales Order Processing                        .
SAPMJ59A            IS-M/SD: Module Pool for Settlement                  .
SAPMJ60A            IS-M/SD: Module Pool for Billing                   .
SAPMJ8AF            Forms Management                           .
SAPMJBCFTRANSACTION      Transakcia toku platieb: Transakcia údržby              .
SAPMJBD1            Účet: Údržba kmeňových záznamov a obratov               .
SAPMJBD6            IS-B: Údržba pozície                         .
SAPMJBD8            Program SAPMJBD8                           .
SAPMJBDBEW           IS-B: Údržba zmien pozície                      .
SAPMJBDD            Údržba služieb                            .
SAPMJBDK            IS-B: Kopírovanie/transport nastavení customizingu          .
SAPMJBDO            Údržba finančných objektov                      .
SAPMJBDZ            Údržba tabuliek úrok.sadzieb                     .
SAPMJBLC            Customizing pre variabilnú transakciu - vedenie hodnôt 5       .
SAPMJBM0            IS-B: Transakcia údržby postupu pri vyplatení (pôžička) - customizing .
SAPMJBMK            Zobrazenie povinných/nepovinných polí                 .
SAPMJBMU            Zobrazenie MK-riadenia pre typ prevzatia               .
SAPMJBOR            Reporting OPEN: Doplnkové komponenty v menu              .
SAPMJBPERIOD          Údržba hodnôt obdobia                         .
SAPMJBR10           Úverový limit: Online kontrola transakcií               .
SAPMJBRA            IS-B: RM Údržba oblasti riadenia rizík                .
SAPMJBRH            IS-B: RM Údržba charakteristík atribútu                .
SAPMJBRR            Údržba hierarchie rizík (stará)                    .
SAPMJBRR_CLASS         Program SAPMJBRR_CLASS: Údržba hierarchie rizík            .
SAPMJBRS            Dialóg údržby pre posun trhových dát (nový)              .
SAPMJBRSN           Dialóg údržby pre posun trhových dát (nový)              .
SAPMJBRT            Kopírovanie generickej transakcie                   .
SAPMJBTLSVORMERK        SAP-Banking: Údržba tabuľky indik.pre porušenia toku platieb,1.druh  .
SAPMJBTR            IS-B: Údržba kalkulačného pravidla                  .
SAPMJBTZ            IS-B: Transakcia údržby pre tok platieb                .
SAPMJBWPORD          Program SAPMJBWPORD                          .
SAPMJD01            IS-M: Maintain Generation Rule for Edition              .
SAPMJD10            IS-M: Main Program for Issue Maintenance               .
SAPMJD31            IS-M: Main Program for Maintaining Publications            .
SAPMJD34            IS-M: Main Program for Management of Editions             .
SAPMJD37            IS-M: Main Program for Issue Maintenance               .
SAPMJD40            IS-M: Collective Issue Processing                   .
SAPMJD61            IS-M: Main Program for Service Type Management            .
SAPMJDM0            IS-M: Media Product Master Data                    .
SAPMJG01            IS-M: Central Module Pool for Business Partner Management       .
SAPMJG03            IS-M/SD: Module Pool for SC/Employee Assignment (Lost Time)      .
SAPMJG07            Address Management                          .
SAPMJGWWWIU1          IS-M: IAC Create Internet User                    .
SAPMJGWWWIU2          IS-M: IAC Change Access Data for Internet User            .
SAPMJH14            Program SAPMJH14                           .
SAPMJHA1            IS-M/AM: Order Processing - Standard Access and Classified Order Entry.
SAPMJHA6            IS-M/AM: Order Processing - Central Access              .
SAPMJHAW            IS-M/AM: IAC Order Processing                     .
SAPMJHAW_WEBEDITOR       Program SAPMJHAW_WEBEDITOR                      .
SAPMJHB4_IAC          IS-M/AM: IAC Fixed Spaces Planning                  .
SAPMJHO1            IS-M: Response Administration                     .
SAPMJHV1            IS-M/AM: Maintain Contract Requirements                .
SAPMJHW0            IS-M/AM: Contract Monitoring                     .
SAPMJHW1            IS-M: Contract Maintenance                      .
SAPMJHW2            IS-M: Media-Mix Contracts Access                   .
SAPMJHWW            IS-M/AM: Contract Query with IAC                   .
SAPMJISDCIRCCAT        IS-M/SD: Mass Maintenance of Audit Report Category for SD Orders   .
SAPMJISD_AUDITREPORT      IS-M: Evaluation of Audit Report                   .
SAPMJJA1            IS-M/AM: Master Data Maintenance for Contact Person          .
SAPMJJB1            IS-M: Maintenance Transaction for Booking Units            .
SAPMJJB7            IS-M/AM: Maintenance Transaction for Booking Units for Specific Dates .
SAPMJJD1            IS-M/AM: Master Data Management - Service               .
SAPMJJI1            IS-M: Maintenance Transaction for Content Components         .
SAPMJJS4            IS-M: Main Program for Maintaining Ad Inserts             .
SAPMJJWA            IS-M/AM: Module Pool for Advertising Campaign             .
SAPMJK07            IS-M/SD: Fast Entry of Subscriptions                 .
SAPMJK16            Unlimited Quantity Changes/Changes for Specific Dates per Retail Order.
SAPMJKCOMPL          IS-M/SD: Module Pool for Complaint Processing from 4.61        .
SAPMJKD0            IS-M: Edit Delivery Viability Optimization              .
SAPMJKD1            Determine Viable Editions for an Address               .
SAPMJKFB01           IS-M/SD: Mass Incoming Payment for Renewals              .
SAPMJKP0            IS-M/SD: Ad Pre-Print Order                      .
SAPMJKSD01           Return Requests                            .
SAPMJKSD02           IS-M/SD: Goods Transfer                        .
SAPMJKSD03           IS-M: Quantity Planning for Contract                 .
SAPMJKSD05           Central Access to MPS                         .
SAPMJKSDWWW01         IS-M: Return Recording via WWW                    .
SAPMJKSDWWW10         IS-M: Retail via Internet                       .
SAPMJKSE01           IS-M: Shipping Planning                        .
SAPMJKWWW01          IS-M/SD: IAC Internet Subscription Sales               .
SAPMJKWWW02          IS-M/SD: IAC Address Change                      .
SAPMJKWWW03          IS-M/SD: IAC Vacation Service (Redirection and Suspension)      .
SAPMJKWWW04          IS-M/SD: IAC Change Payment Data                   .
SAPMJKWWW05          IS-M/SD: IAC Create Complaint                     .
SAPMJM01            Material Master Data Administration                  .
SAPMJN03            IS-M/SD: Fast Entry of Bank Returns                  .
SAPMJPC1            Create Media Product Master from WBS Elem.of Approp.Req.       .
SAPMJPG0            Media Product Generation                       .
SAPMJPTREE           ISM-PMD: Browser                           .
SAPMJR01            IS-M/SD: Maintain Truck Route                     .
SAPMJR04            Maintain Truck Route Contract                     .
SAPMJR07            IS-M/SD: Maintain Loading/Unloading Points              .
SAPMJR10            IS-M/SD: Mass Rec.of Daily Truck Routes                .
SAPMJR11            IS-M/SD: Maintain Daily Truck Route                  .
SAPMJR18            IS-M/SD: Unloading Viability Sets                   .
SAPMJR19            IS-M/SD: Limited Changes to Unloading Viability Sets         .
SAPMJR21            IS-M/SD: Unloading Rules                       .
SAPMJR24            IS-M/SD: New Unloading Rules                     .
SAPMJR27            IS-M/SD: Truck Route Master Data                   .
SAPMJS01            IS-M/SD: Geographical Units (Master Data)               .
SAPMJS10            IS-M/SD: Postal Codes (Post)                     .
SAPMJS13            IS-M/SD: Cities (Post)                        .
SAPMJS16            IS-M/SD: Streets and Street Sections (Post)              .
SAPMJS19            IS-M/SD: PO Box Racks (Post)                     .
SAPMJS22            IS-M/SD: Truck Route-Edition Assignment                .
SAPMJS43            Create Change Number                         .
SAPMJS50            IS-M/SD: Display/Edit Round Sequence for Specific Carrier Routes   .
SAPMJS80            IS-M/SD: Module Pool for Splitting and Merging Cities/Streets     .
SAPMJSST            IS-M/SD: Structures                          .
SAPMJV01            IS-M/SD: Carrier Routes (Master Data)                 .
SAPMJV04            IS-M: Home Delivery Round                       .
SAPMJV10            IS-M/SD: Viability Set / BP Viability Sets              .
SAPMJV41            IS-M/SD: Shipping Problem Messages                  .
SAPMJV45            IS-M/SD: Edit/Display Deliveries                   .
SAPMJV50            IS-M/SD: Maintain ZEBU                        .
SAPMJV64            Main Program for Completeness Check on Planning Trigger        .
SAPMJV76            Main Program for General Shipping Document Control Parameters     .
SAPMJVPHDATE          IS-M/SD: Edit Dates for Phase Delivery                .
SAPMJVPHGEO          IS-M: Edit Dates for Phase Shipping                  .
SAPMJVSDPACKRULE        Program SAPMJVSDPACKRULE                       .
SAPMJVSO            IS-M/SD: Shipping Order Maintenance                  .
SAPMJVSOIA           IS-M/SD: Import Assistant for Shipping Orders             .
SAPMJW31            IS-M/SD: Campaign Framework                      .
SAPMJW34            IS-M/SD: Campaign Framework                      .
SAPMJWAK            IS-M/SD: Sales promotion                       .
SAPMJWW1            Main Program for Business Partner Sales Activity           .
SAPMK21L            FI-LC: Výkazníctvo-jedn.pol.                     .
SAPMK23B            CO-modulpool: Skut.zaúčtovania                    .
SAPMK70B            Modulpool kmeňových dát vzorovej kalkulácie              .
SAPMK70D            Modulpool dialóg.modulu jednot.kalkulácie               .
SAPMKACT            Rozdelenie plán.náklad.pre druhy výkonov nezávislých na výk.     .
SAPMKAL1            Zúčtovania: Program pre údržbu CO-CCA, FI-GLX, CO-PA         .
SAPMKAL4            Program SAPMKAL4                           .
SAPMKAUF            Údržba kmeň.dát vnútropodnik.zákaziek + výrob.zákazky CO       .
SAPMKAVG            Skupiny operácií režijných zákaziek                  .
SAPMKB01            Vstup do plánovacieho výkazu                     .
SAPMKBPT            Transport customizingu CO-ABC                     .
SAPMKBUC            Rozpočet-obj.rozpočtu                         .
SAPMKBUD            Modulpool na zostavenie rozpočtu a plánovanie             .
SAPMKC02            Transport - customizing CCA                      .
SAPMKCBH            Zaraďovač výkazov-prevz.dát                      .
SAPMKCC0            Údržba druhu prepočtu meny (tabuľka T242Q)              .
SAPMKCCO            SAP-EIS: Spracovanie aspektu                     .
SAPMKCDB            Definovanie pravidiel konverzie pre segmenty IDOC           .
SAPMKCDM            SAP-EIS zobrazenie/výmaz pohybových dát                .
SAPMKCEE            Vykonanie/zmena/zobrazenie/založenie výkazu              .
SAPMKCGD            Generovanie atribútov/základ.ukazovateľov               .
SAPMKCGF            Údržba skupín polí pre generovanie štruktúry             .
SAPMKCI2            SAP-EIS: Údržba komentárov ku kmeň.dátam               .
SAPMKCIA            SAP-EIS: Spracovanie aspektu                     .
SAPMKCIC            SAP-EIS: Správa komentára (transakcia KCT0)              .
SAPMKCIK            SAP-EIS: Transakcia ukazovateľa, modulpool              .
SAPMKCIP            Modulpool SAPMKCIP                          .
SAPMKCIS            Spustenie programov pre výber dát                   .
SAPMKCPD            Výmaz plánovacích dát s výberom ukazovateľov             .
SAPMKCPL2           Automatické plánovanie                        .
SAPMKCSL            SAP-EIS: Dátové vrstvy                        .
SAPMKCSP            Modulpool blokovania obdobia                     .
SAPMKCTR            EC-EIS/EC-BP: Transport EC-EIS/EC-BP                 .
SAPMKDEL            Vymaže viaceré cykly naraz                      .
SAPMKE0C_TEMP         Program SAPMKEC0_TEMP                         .
SAPMKE1P            EC-PCA: Kopírovanie plán.predlohy                   .
SAPMKE61            Program SAPMKE61: Hlavný program pre kopírovanie skupín nákl.druhov  .
SAPMKEA3            CO-PA: Údržba oblasti hosp.výsl.                   .
SAPMKEA3_NEW          Údržba oblasti hospodárskeho výsledku (štruktúry dát)         .
SAPMKEC0            EC-PCA: Transport nastavenia customizingu               .
SAPMKEC1            EC-PCA: Údržba kmeň.dát                        .
SAPMKEC4            EC-PCA: Monitor (priradenia)                     .
SAPMKEC6            CO-PCA: Prevzatie položiek súvahy                   .
SAPMKEC7            CO-PCA: Vyvolanie údržby substitúcie                 .
SAPMKECM_MAIN         Program SAPMKECM_MAIN (hlavný program monitora customizingu CO-PA)  .
SAPMKECM_VALUATION       Program SAPMKECM_VALUATION (časť monitora customizingu CO-PA)     .
SAPMKECM_VFIELDS        Monitor customizingu - analýza hodnotového poľa            .
SAPMKECP            CO-PA: Kopírovanie šablón oblastí hosp.výsledku            .
SAPMKEDR            Customizing pre odvodz.atribútov                   .
SAPMKEDV            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMKEFB            Modulpool pre objekty oprávnenia                   .
SAPMKEFT            SAP-EIS: Transport EIS                        .
SAPMKEI2            Zadávanie/zobrazovanie JP                       .
SAPMKEND            CO-PA: Údržba zmien priradení                     .
SAPMKETREPROT         Protokolovanie-prístup na úrovniach sumarizácie            .
SAPMKETRESTORAGE        Údržba 'Alternatívna schránka' úrovní sumarizácie           .
SAPMKFPC            Funkčnosť pre údržbu verzií pevnej ceny                .
SAPMKGA1            Alokácia: Prehľad prebiehajúcich cyklov                .
SAPMKGA2            Alokácia: Modulpool chodu                       .
SAPMKKAA            Analýza hospodárskeho výsledku                    .
SAPMKKAB            Nastavenie blok.obdobia                        .
SAPMKKAC            Modulpool stanov.rozpracov.                      .
SAPMKKB0            Modulpool výkazníctva kalkulácie                   .
SAPMKKB2            Údržba vlastných výkazov užív.pre kalkul.KKB             .
SAPMKKB3            Modulpool údržby skupín nákl.druhov/skupín nákl.prvkov        .
SAPMKKB4            Modulpool výkazníctva pre jednot.kalkuláciu              .
SAPMKKB5            Údržba parametrov reportingu závislých od aplikácie          .
SAPMKKP0            Kontin.výroba nosit.nákl.: Údržba kmeň.záznamov hierarchie      .
SAPMKKP2            Sériová výr.nosit.nákl.:Stanov.odchýlky v hierarchii nosit.nákladov  .
SAPMKKP4            Kontin.výroba nosit.nákl.: Výkaz hierar.nositeľov nákladov      .
SAPMKKPA            Rozvrhn.skut.nákladov pre nosit.nákladov-proces.výroba        .
SAPMKKPP            Plánovanie nosit.nákladov                       .
SAPMKKPZ            KTR-Proces.výroba: Stanovenie prirážky pre nositeľov nákladov     .
SAPMKKRD            Riadenie dialógu: Roll-up obj.CO                   .
SAPMKKS0            Stanovenie odchýlok                          .
SAPMKLSDC           Úverový limit: Kontrola jednotlivej transakcie            .
SAPMKLSI01           Úverový limit: Transakcia pre správu poskytnutí záruk         .
SAPMKMA1            Nákl.strediská: Hrubé obstarávanie dát, spracovanie zostavy      .
SAPMKMA6            Kmeňový súbor druhov výkonu                      .
SAPMKOAU            Vstup.obr.-zúčtovanie                         .
SAPMKOMP            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMKOSA            Zberač výrobných nákladov                       .
SAPMKOSA_46          Program SAPMKOSA_46                          .
SAPMKPT2            Plánovacie nástroje: Aktivácia jednotliv.položiek a integrácie plánu .
SAPMKPT4            Nástroje plánovania: Plán-"plán, skut.-"plán pre ľubovoľné objekty CO .
SAPMKPT5            Program SAPMKPT5                           .
SAPMKPU1            Prehodnot.plánu: Transakcie údržby                  .
SAPMKPU2            Prehodnot.: Modulpool priebehu                    .
SAPMKSA0            Údržba rozlíšenia náklad.stredísk                   .
SAPMKSRD            Sumarizácia nákl.stredísk                       .
SAPMKSRE            Vykonanie roll-up                           .
SAPMKSZB            Vykonanie rozlíšenia CO-OM                      .
SAPMKWM1            Program pre prevzatie dát LIS do CO                  .
SAPMKXHI            SAP-EIS: Údržba hierarchie                      .
SAPML03N            Údržba núdzového prepínača pre riadenie zmien dec.WMS         .
SAPML03T            Vytvorenie skladového príkazu: Dynpro,refer.doklady,...        .
SAPML04I            Modulpool: inventúra                         .
SAPML05S            Modulpool: Hromadné chody                       .
SAPMLDAP            Pripojenie adresára                          .
SAPMLDAPMAP          Program SAPMLDAPMAP                          .
SAPMM00C            Dynamická modifikácia obrazovky                    .
SAPMM03A            Zobrazenie zmenov.dokladov                      .
SAPMM03D            Údržba dispozičných profilov pre kmeň.súb.mat.            .
SAPMM03E            Údržba merných jednotiek k materiálu                 .
SAPMM03G            Definícia označení na výmaz materiálu                 .
SAPMM03K            Údržba krátkych textov k materiálu                  .
SAPMM03M            Údrž.kmeň.súb.mat.                          .
SAPMM03S            Údržba zvlášt.zásob                          .
SAPMM03Y            Údržba riadiaceho záznamu materiálu                  .
SAPMM03Z            Zmena druhu materiálu                         .
SAPMM06B            Modulpool-požiadavky na objednávku                  .
SAPMM06E            Modulpool - vybavovanie objedn.                    .
SAPMM06I            Modulpool - spracov.inf.nákupu                    .
SAPMM06L            Modulpool: Vyhodnot.dodávateľa                    .
SAPMM06R            Reporting - nákupné doklady                      .
SAPMM07I            Modulpool pre inventúru                        .
SAPMM07M            Modulpool pre pohyb materiálu                     .
SAPMM07N            Nájdenie správ: Vedenie zásob                     .
SAPMM07R            Modulpool pre rezervácie                       .
SAPMM07S            Modulpool pre náhodnú inventúru                    .
SAPMM08K            Údržba zúčtovacieho účtu PM/PF                    .
SAPMM08N            Prehľad faktúr                            .
SAPMM08N_MR1B         Prehľad faktúr                            .
SAPMM08T            Likvidácia faktúr:Texty                        .
SAPMM08Y            Modulpool k transakciám MR32, MR33, MR34 a MR35            .
SAPMM11E            Obstar.testu                             .
SAPMM11P            Vybavovanie služieb - kmeňové dáta - položka výkonov         .
SAPMM11Y            Test.program obstaráv.SAPLMLSR                    .
SAPMM60M            PP Plánovanie výr.programu - EXCEL - rozhranie            .
SAPMM60X            Modulpool                               .
SAPMM61C            Customizing: Plánovanie potrieb                    .
SAPMM61G            Založenie, zmena a zobrazenie sériových zákaziek           .
SAPMM61I            Plánov.kalendár PPS                          .
SAPMM61K            Riadiaci program - dispozícia                     .
SAPMM61L            Dlhodobé plánovanie: Plánovací scenár                 .
SAPMM61O            Zobrazenie zapríčin.potrieb                      .
SAPMM61P            Spracovanie plánovanej zákazky                    .
SAPMM61R            Dispozičný zoznam                           .
SAPMM61S            Riadenie sériových čísel                       .
SAPMM61U            Zmena kľúča projektov                         .
SAPMM61W            Prognóza                               .
SAPMM61X            Štatistika doby platnosti                       .
SAPMMBW1            EC: Display Special Stocks                      .
SAPMMCHCL           Konverzia triedy šarží                        .
SAPMMCL1            Logistická informačná knižnica                    .
SAPMMCLF            Modulpool klasifikácie                        .
SAPMMCLK            Údržba triedy ako nástroj pre rôzne objekty              .
SAPMMCLS            Výsledok hľadania                           .
SAPMMCLU            Triedy:Utilities                           .
SAPMMCP3            Správa skupín výrobkov                        .
SAPMMCP6            Modulpool hrubého plánovania odbytu a výroby             .
SAPMMCP7            Modulpool: Založenie aktivity pre batch                .
SAPMMCS1            Centrál.modulpool pre generovanie druhov štatistiky          .
SAPMMCS2            Centrálny modulpool pre vytvorenie vyhodnotení            .
SAPMMCS3            Údržba katalógu polí a inform.štruktúr                .
SAPMMCS4            Modulpool pre riadenie generovaných štandard.analýz          .
SAPMMCS7            Modulpool pre definíciu logických informačných štruktúr        .
SAPMMCSC            CustomizingŠtandardnýchAnalýz                     .
SAPMMCSE            Generovanie udalosti LIS                       .
SAPMMCSH            Modulpool pre všeobecnú hierarchiu                  .
SAPMMCSV            Modulpool pre správu verzií výberu v LIS               .
SAPMMCY1            Modulpool pre Early Warning: Správa exceptions            .
SAPMMDRP            Modulpool-plánovanie distribučných potrieb              .
SAPMMEWP            Založenie objednávky Web                       .
SAPMMG01            Riadiaci program kmeň.údržby materiálu                .
SAPMMG02            Riadiaci program pre údržbu kmeň.súb.artikla             .
SAPMMGC5            Program SAPMMGC5                           .
SAPMMMLS            Module Pool Transaction MMLS                     .
SAPMMPKB            Tabuľa kanbanu                            .
SAPMMPKR            Definícia riad.cyklu                         .
SAPMMPKW            Transakcie pre kanban - aplikácie internetu              .
SAPMMPRP            Údržba profilov prognózy kmeň.súb.materiálu              .
SAPMMRHW            Modulpool SAPMMRHW (účtovanie/likvidácia faktúr)           .
SAPMMSDL            Vstup.obrazovka do hromadného spracovania nad rámec aplikácie     .
SAPMMTSK            Vykonanie nastavení multitaskingu                   .
SAPMMWCH            Program SAPMMWCH                           .
SAPMMWE0            Rámcový program MEW0                         .
SAPMMWE1            Modulpool: Založ.požiadavky potreby                  .
SAPMMWE2            Modulpool: Uvoľnenie požiadaviek na objenávku - MEW3         .
SAPMMWE3            Modulpool: Uvoľnenie nákup.dokladov - MEWS              .
SAPMMWE6            Modulpool: Založ.požiadavky potreby                  .
SAPMN1A0            ISHMED: Master Data Maint. - Service That Can Be Performed Internally .
SAPMN1ABWMSG          IS-H*MED: Table Maintenance for N1ABWMSG               .
SAPMN1AF            IS-H*MED: Define Request Type - Initial Screen            .
SAPMN1AT            IS-H*MED: Define Request Type - Initial Screen            .
SAPMN1B0            ISHMED: Maintain Org. Unit - Assignment                .
SAPMN1L0            IS-H*MED: Subsequent Service Entry (Initial Screen)          .
SAPMN1L1            IS-H*MED: List of Cataloged Diagnoses                 .
SAPMN1L2            IS-H*MED: Employees Involved                     .
SAPMN1L3            IS-H*MED: Module Pool for Materials Consumed             .
SAPMN1L4            IS-H*MED: Initial Screen for Worklist                 .
SAPMN1MATV           IS-H*MED: Module Pool for Materials Consumed             .
SAPMN1MATVOLD         IS-H*MED: Module Pool for Materials Consumed             .
SAPMN1MLZUO          Maintain Material Proposal:                      .
SAPMN1P1            IS-H*MED: Module Pool for 'Specify treatment' + 'Request services'  .
SAPMN1PM            IS-H*MED: Module Pool for Patient Monitor               .
SAPMN1PW            IS-H*MED: Application - Waiting List for Patient Routing System    .
SAPMN2SD            IS-H*MED: System Admin. for Parameterizable Documentation       .
SAPMN2TL            IS-H*MED: Transaction Frame for Toolbox                .
SAPMNB01            Vyrovnanie obratu - dodatočné zúčtovanie - už sa nepoužíva !!!    .
SAPMNB20            IS-H: Maintain Organizational Units                  .
SAPMNB21            IS-H: Maintain Organizational Hierarchy                .
SAPMNB22            IS-H: Maintain Inter-Departmental Bed Assignments           .
SAPMNB23            IS-H: Maintenance Of Statistical Bed Figures             .
SAPMNB24            IS-H: Maintainance Of Organizational Unit - Building Unit Assignments .
SAPMNB30            IS-H: Maintain Building Units                     .
SAPMNB32            IS-H: Maintain Building Hierarchy                   .
SAPMNB33            IS-H: Maintain Building Unit Planning Characteristics         .
SAPMNB34            IS-H: Maintain Building Unit Facilities Characteristics        .
SAPMNBEG            IS-H: Module Pool Medical Grounds                   .
SAPMNBU1            IS-H: Maintain Fixed Values of User Master              .
SAPMNC01            IS-HCM: Maintain Message Structures                  .
SAPMNC02            IS-HCM: Maintain Message Structures                  .
SAPMNDIA            IS-H: Diagnosis Documentation                     .
SAPMNDRG            IS-H: DRG Processing                         .
SAPMNDYM            IS-H: Screen Modification                       .
SAPMNEO01           IS-H: External Order Administration                  .
SAPMNEO02           IS-H: External Orders - Management of Order Placer Master Data    .
SAPMNEX1            IS-H: Copayments (Initial Screen)                   .
SAPMNFKL            IS-H: Case Classification (Gen. Case Class. / Nrs. Acuity Class)   .
SAPMNKRS            Error Log Number Ranges                        .
SAPMNL01            IS-H: Service Entry/IV Request In-House SC/Billing Information    .
SAPMNL03            IS-H: Preliminary Service Entry - Module Pool             .
SAPMNM02            IS-H: Material Requisition (Case-Related)               .
SAPMNM03            IS-H: Material Requisition (OU-Related)                .
SAPMNP47            IS-H: Maintain Procedures for Case                  .
SAPMNPA1            IS-H: Outpatient Admission                      .
SAPMNPA10           IS-H: Clinical Process Builder                    .
SAPMNPA2            IS-H: Inpatient Admission                       .
SAPMNPA3            IS-H: Transfer                            .
SAPMNPA4            IS-H: Module Pool Call FM Insurance Patient/Case           .
SAPMNPA5            IS-H: Absences                            .
SAPMNPA6            IS-H: Case Overview                          .
SAPMNPA7            IS-H: Medical Record Management                    .
SAPMNPA8            IS-H: Discharge                            .
SAPMNPB1            IS-H: Care Unit Mgmt (Occupancy Statistics / Unit Overview )     .
SAPMNPB2            IS-H: Outpatient Clinic Management                  .
SAPMNPK1            IS-H: Insurance Verification (Initial Screen)             .
SAPMNPR0            IS-H: Collective Invoice - Create and Print              .
SAPMNRL1            IS-H: Enter Statistics for Evaluating the NLSU File          .
SAPMNSERV01          IS-H: Service Entry for All Cases                   .
SAPMNT11            IS-H: Service Master with Time-Dependent Catalog Columns (Intervals) .
SAPMNT31            IS-H: Maintain Service Group                     .
SAPMNT40            ISHMED: Assignment of Person - Qualification             .
SAPMNT60            ISHMED: Master Data Maint. - Service That Can Be Performed Internally .
SAPMNTPL            IS-H: Template Transaction                      .
SAPMNWCH70           IS-H CH: Insurance Verification                    .
SAPMNWCH90           IS-H CH: Fee recipient                        .
SAPMNWPCB           IS-H: Customizing Workplace MiniApps: Inpatient Billing        .
SAPMO10M            Oddelené ocenenie materiálu                      .
SAPMO20M            Automatické účtovanie                         .
SAPMOH20            CUSTOMIZING: Údržba skupín zúčtovacích konštánt            .
SAPMOIAD            Spracovanie tlačových požiadaviek pre výpisy z výmeny         .
SAPMOIAJ            Užívat.výstupy pre oblasť výmen                    .
SAPMOIAN            Výmeny - výpis zápočtu                        .
SAPMOIAQ            Jedn.položky (modulpool)                       .
SAPMOIAU            Modulpool LVZ                             .
SAPMOIB2            Transakcie - údržba hodnôt pre prepočet množstva rop.produktov    .
SAPMOIB_DEF          Program SAPMOIB_DEF                          .
SAPMOICF            Dialóg údržby pre stanovenie vzorca a priemernej ceny         .
SAPMOICJ            Nástroj modifikácie: Program pre generovanie             .
SAPMOICSDPDCM         Program SAPMOICSDPDCM                         .
SAPMOIFA            IS-OIL/MRN údržba stanovišťa                     .
SAPMOIFD            IS-OIL/MRN Spracovanie zmenových dokladov               .
SAPMOIGA            TD - zosúladenie skupín (kompatibilita)                .
SAPMOIGC            TD - prepravná jednotka                        .
SAPMOIGD            TD - vodič                              .
SAPMOIGM            TD - počítadlo vozidla                        .
SAPMOIGR            TD - Stacionárne počítadlo                      .
SAPMOIGS            TD: Preprava pre plánovanie, nakládku a potvrdenie dodávky      .
SAPMOIGV            TD - Kmeňové dáta: Vozidlá                      .
SAPMOIHL            Modulpool pre kmeňové dáta licencie                  .
SAPMOIHL2           Kmeňové dáta licencie                         .
SAPMOIIA            Údržba priradení skladového objektu - nešpecifické pre aplikáciu   .
SAPMOIIC_DIP          Úroveň hladiny nádrže - založenie                   .
SAPMOIID            Údržba priradení počítadla - nespojené s aplikáciou          .
SAPMOIII            Aktualizácia zásoby zákazníka                     .
SAPMOIJA            IS-Oil/TSW:Kmeňové dáta - transportný systém             .
SAPMOIJL            IS-Oil/TSW: Kmeňové dáta - stanovišta TSW               .
SAPMOIJPI           IS-Oil/TSW: Aktualizácia fyzickej zásoby               .
SAPMOIJR            IS-Oil/TSW: Kmeňové dáta - partnerské roly              .
SAPMOIJRD           Interaktívna prognóza zásob                      .
SAPMOIJT            IS-Oil/TSW: Spracovanie dokladu - zadanie/zmena dokladu pohybu    .
SAPMOIJTN           TSW: Spracovanie dokladu                       .
SAPMOIJTS_CD          Systém prepravy, spracovanie zmenového dokladu            .
SAPMOIKM            TAS - Údržba kmeňových dát IDN                    .
SAPMOIKN            Uvoľnenie IDN                             .
SAPMOIKP            IS-Oil/TPI: Workbench pre plánovanie prepravy             .
SAPMOIKT            Údržba času/dátumu pre zákazky/dodávky/prepravy            .
SAPMOIKU            Manuálne zadanie dát nakládky IDN                   .
SAPMOIRB            IS-Oil/SSR: Údržba stanovíšť                     .
SAPMOIRB_01          IS-Oil/SSR: Správa oblastí stanovišťa                 .
SAPMOIREDTF          Aplikácia pre dáta transakcie platobných kariet            .
SAPMOIRH_21          Internetová transakcia pre sledovanie ceny konkurencie (IS-Oil/SSR)  .
SAPMOIRH_31          Internetová transakcia pre prístup ku kmeň.dátam stanov. (IS-Oil/SSR) .
SAPMOIRH_41          Internetová transakcia pre stavy počítadiel (IS-Oil/SSR)       .
SAPMOIRH_51          Internetová transakcia pre stavy hladiny (IS-Oil/SSR)         .
SAPMOIUCI_CDEX_REMX      CDEX to Remitter Cross Reference                   .
SAPMOIUCI_CDEX_WORKPLACE    CDEX Workplace                            .
SAPMOIUCI_PPD         PRA Payment Posting Desktop                      .
SAPMOIUCI_PRODXREF       CDEX Company Product Cross Reference                 .
SAPMOIUCM_MAINTAIN_CM_SN_NR  Maintain PRA Number Ranges                      .
SAPMOIUCW_BANK_DATA      Program SAPMOIUCW_BANK_DATA                      .
SAPMOIUGT_GRAPHICS_EDITOR   Upstream Graphics Editor                       .
SAPMOIUREP_MMS_2014      MMS-2014 Master Data/Reporting                    .
SAPMOIUX1_MASTER_QUY      Tax reporting Master Maintenance                   .
SAPMOIUX1_TAX_ADJ       Program SAPMOIUX1_TAX_ADJ                       .
SAPMOIUX1_TAX_MSTR_MNT     Tax reporting Master Maintenance                   .
SAPMOIUX1_TAX_REPORTING    Tax reporting execution and viewing environment            .
SAPMOLVI            CS voľba menu pre MM-WM - customizing                 .
SAPMOMB1            Dôvod pohybu                             .
SAPMOMB2            Navrhov.hodnoty - rezervácia                     .
SAPMOMB3            ZobrazenieZásob                            .
SAPMOMB4            Čísel.intervaly:nákup                         .
SAPMOMB5            Všeobecné nastavenie tlače vedenia zásob               .
SAPMOMB6            Všeobecné nastavenie tlače vedenia zásob               .
SAPMOMB7            Dynamická disponibilita OMB1, OMCP, OMCM               .
SAPMOMB9            Automatický sklad                           .
SAPMOMBA            Zobrazenie zásob                           .
SAPMOMBB            Tlač etikiet                             .
SAPMOMBC            Disponibilita závodu                         .
SAPMOMBD            Globálne parametre ocenenia pre tab.TCURM               .
SAPMOMBE            Globálne parametre ocenenia pre tab.TCURM               .
SAPMOMBF            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMOMD1            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD2            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD3            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD4            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD5            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD6            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD7            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMD8            Klasifikovateľné objekty                       .
SAPMOMDB            Customizing: Konverzia plán.zákazky -" výrobná zákazka        .
SAPMOMEL            Nákupné zostavy                            .
SAPMOMEV            Customizing - Konsignácia pomocou konsignač.informačného záznamu   .
SAPMOMEW            Customizing: Aktivácia infozáznamu pre vypoč.poskytovaný komponent  .
SAPMOMR0            Likvid.faktúr, predbež.uskladn.dynpro                 .
SAPMOMR2            Doc. Types/No. Ranges  GR/IR Clearing Account Maintenance      .
SAPMOMR3            Kľúč tolerancie a tolerančné hranice                 .
SAPMOMR4            PrílKDokladu                             .
SAPMOMS0            Kmeňové dáta materiálu, predchádzajúce dynprá             .
SAPMOMS1            Podn.kalendár/Priradenie závodu                    .
SAPMOMS2            Údržba čís.intervalu-dodávateľ OMCJ                  .
SAPMOMS3            Triedy ocenenia a referencia k triedam účtu              .
SAPMOMS4            Merné jedn.                              .
SAPMOMW0            Ocenenie, predbežne usklad.dynpro                   .
SAPMOMW1            Document Types/No. Ranges  Price Changes               .
SAPMOMW2            Document Types/No. Ranges  Debit/Credit Material           .
SAPMOPFI            Business Transaction Events: Doplnkové komponenty v menu       .
SAPMOPFIIMG          Modulpool na vyvolanie "Menu oblasti" FIBF z IMG           .
SAPMOPPQ            Dynpro odskoku pre customizing exter.obstarania v plánovaní potrieb  .
SAPMOUT1            Logistika, predbežne uložené dynpra                  .
SAPMP000_M07_C224       Infotype 224 Conversion Workbench, Canada               .
SAPMP50A            Kmeň.personál.dáta-vstupná obrazovka                 .
SAPMP50ASR           Pool modulov: HR Administratívne služby (DAB)             .
SAPMP50A_CE          Id osoby & Combobox pre prac.zmluvy                  .
SAPMP50D            Zoznam infotypov                           .
SAPMP50J            Nástroj rozšírenia pre infotypy administrácie personálu        .
SAPMP50R            Popup to get MOLGA                          .
SAPMP51E            Zásoba práce-časový management                    .
SAPMP51S            Modulpool pre generovanie mesač.plánov pracovnej doby         .
SAPMP52X            Transakcia PA03:Údržba personál.administr.záznamu           .
SAPMP53B            Modulpool pre potvrdzovanie                      .
SAPMP53L            Modulpool pre obstarávanie dát úkolovej mzdy             .
SAPMP56F            Modulpool pre transakciu účtovania HR-FI/CO              .
SAPMP56PS_TRG         Program SAPMP56PS_TRG                         .
SAPMP56T_PD          Program SAPMP56T_PD                          .
SAPMP56T_WEB_INTERFACE     Modulpool pre test funkčných modulov PTRA_WEB_INTERFACE        .
SAPMP56V            Spracovanie záloh                           .
SAPMP5A0            Modulpool pre menu zúčtovania Rakúsko?                .
SAPMP5C0            HR-Švajčiarsko: Rýchle zadáv. pre prvý nástup             .
SAPMP5E0            Rýchle zadávanie kmeň.dát Španielsko                 .
SAPMP5F0            Master Data Fast Entry (France)                    .
SAPMP5G0            HR-GB: Module Pool for Fast-entry New Hire              .
SAPMP5GQ            Qualifying Day Pattern Generation                   .
SAPMP5P0            HR-PT: Fast Entry of Action Data                   .
SAPMP5U0            HR US: Fast Data Entry Initial Entry                 .
SAPMP5X0_CE          Prijatie - identifikácia zamestnancov                 .
SAPMPAB1            Zobrazenie/zmena výrobných odvolávok                 .
SAPMPAC0            HR-CH: PC Administration: User interface maint. for processing control.
SAPMPACA            HR-CH: PF: Administration                       .
SAPMPACB            HR-CH: Pension Fund : Account Management               .
SAPMPACC            HR-PF: Pension Fund Debugger                     .
SAPMPACE            HR-CH: Pension Fund : Display and Maintain Postings          .
SAPMPACO            Account/Posting Maintenance PF                    .
SAPMPACP            HR-CH: Menu pension fund adinistration                .
SAPMPACT            HR-CH: User interface maintenance for PC parameter          .
SAPMPAKY            Adjustment transaction                        .
SAPMPAP3            Operácie uchádzača (PB50 a PB60)                   .
SAPMPAP4            Identifikácia viacnásob.uchádzačov a pracovníkov, ktorí odišli    .
SAPMPAP6            Rýchle zadávanie:Prevzatie dát uchádzača               .
SAPMPAP9            Vyvolanie WinWord pre customizing                   .
SAPMPBWD            Initial Screen for Statements SAPScript                .
SAPMPCA3            EC-PCA: Výmaz pohybových dát                     .
SAPMPCAP            EC-PCA: Zmena plán.hodnôt/vyvolanie plánovania GL           .
SAPMPCP0            Účtovanie do účtovníctva: Spracovanie chodov účtovania        .
SAPMPDSY            Program SAPMPDSY                           .
SAPMPE00            Údržba schém a pravidiel pre výpočet mzdy               .
SAPMPE01            Editor pre schémy zúčtovania miezd a platov              .
SAPMPE04            Transakcia PE04:Založenie funkcií a operácií             .
SAPMPE50            Editor formulára HR                          .
SAPMPE51            Editor formulára HR                          .
SAPMPE51_CHECKTABLES      Údržba kontrolných tabuliek pre formuláre HR             .
SAPMPECLUSTER         Program SAPMPECLUSTER                         .
SAPMPEST            Zobrazenie/údržba modelu procesu pre správu statusu          .
SAPMPEXPQ           Program SAPMPEXPQ                           .
SAPMPFDE            HR-PF: PC Editor II                          .
SAPMPFM1            Hlavný program Period-End Partner                   .
SAPMPHIPAA1          Program SAPMPHIPAA1                          .
SAPMPHRWFD_EM         HCM - WFD Employee Maintenance                    .
SAPMPLAN            Údržba parametrov plánovania                     .
SAPMPMMI            HR: Všeobecné rozhranie k údržbe kmeňových dát            .
SAPMPMWF            Obrazovka HTML k vzorke workflow 20000317               .
SAPMPPFBOOKDEMO        PPF: Book Management (Demo Application)                .
SAPMPRAP            Rozhranie pre externé systémy uchádzačov               .
SAPMPRSM00FBA         External HR Master Data                        .
SAPMPRSM00PAR         Create Parameters for External Employee Data             .
SAPMPT50            Prehľad kontingentov                         .
SAPMPTKC            Tax calculation tools for Canada                   .
SAPMPU12            Pripojenie na cudzie zúčtovanie - modulpol transakcie PU12      .
SAPMPU16            Správa šekov                             .
SAPMPU19            Tax Reporter USA                           .
SAPMPU30            Údržba mzd.druhov - modulpool pre transakciu PU30           .
SAPMPU95            HR: Rozhranie pre údržbu T512W - views                .
SAPMPU98            Priradenie mzdových druhov ku skupinám mzdových druhov        .
SAPMPUFK            Spracovanie formulárov                        .
SAPMPUST            Moduly pre novú správu statusu                    .
SAPMPUU1            BSI Testing Tool                           .
SAPMPW02            Internet-scenár 'Career Center' : ZASTARANÉ (nastavené cez PBW3)   .
SAPMPW03_TC          Modulpool SAPMPW03_TC                         .
SAPMPW04            SAPMPW04: ZASTARANÉ                          .
SAPMPW10            Program SAPMPW10: ZASTARANÉ                      .
SAPMPYKT            Configuration Copier                         .
SAPMPZ00            ESS: úvodné menu                           .
SAPMPZ01            Zoznam pracovníkov                          .
SAPMPZ01C           Program SAPMPZ01C (Transakcia PZ01C)                 .
SAPMPZ04            ESS: Riadenie s obrazovkou hlavičky a obrazovkou dát pre report Web  .
SAPMPZ07            Modulpool pre scenár internetu "Benefits Display"           .
SAPMPZ14            Modulpool pre scernár internetu "Open Enrollment"           .
SAPMPZ15            ESS - opatrenie pri prijatí do zamestnania              .
SAPMPZ23            Program SAPMPZ23 (Transakcia PZ23)                  .
SAPMPZ30            Program SAPMPZ30                           .
SAPMPZ40            Module pool for internet scenario 'Spending Account Claims'      .
SAPMPZ43            Module pool for internet scenario 'Retirement plan valuation results' .
SAPMPZ50            Who'sWho: Vlastné dáta                        .
SAPMPZ63            Module pool for internet scenario "Enrollment"            .
SAPMPZ64            Module Pool for Internet Scenario "Participation Overview"      .
SAPMQBAA            QM v obstaraní: Spracovanie Info kvality               .
SAPMQCPA            Spracovanie predlohy osvedčenia                    .
SAPMQCPR            Program SAPMQCPR: Osvedčenia v obstaraní               .
SAPMQCWA            Modulpool osvedč.kvality vo World Wide Web (dialóg)          .
SAPMQDDR            Pravidlá dynam.modifikácie, modulpool                 .
SAPMQDQL            Úroveň kvality, Modulpool                       .
SAPMQDSP            Schémy vzorkovania, modulpool                     .
SAPMQDSV            Postup vzorkovania, modulpool                     .
SAPMQEEA            Spracovanie výsledkov kontroly                    .
SAPMQEVA            Rozhodnutie o použití/ Účtovania zásob v QM              .
SAPMQFFE            Záznam chýb: Vstup                          .
SAPMQM00            QM: SUBSCREENs pre hlásenia kvality                  .
SAPMQMSP            Špecifikácie materiálu                        .
SAPMQMWF            Obrazovka HTML pre vzor workflow 24500047 - hlásenie kvality     .
SAPMQPBA            Použitie skupín kódov                         .
SAPMQPCA            Použitie metódy kontroly                       .
SAPMQPDA            Použitie kmeň.atribútu kontroly                    .
SAPMQSCA            Údržba kmeňa metód kontroly                      .
SAPMQSEA            Vyhodnotenia katalógu kontroly                    .
SAPMQVDM            Infozáznam QM, riadenie QM v SD                    .
SAPMRHPE_WWW          Advanced HR: Údržba profilu -" Hlavný program             .
SAPMRHPE_WWW_DEMO       Advanced HR: Osoba pre užívateľa                   .
SAPMRHPE_WWW_HEAD_PERSON    Advanced HR: Hlavička objektu -" osoba                .
SAPMRHPE_WWW_PART_QUALI    Advanced HR: Čiast.profil -" Kvalifikácie               .
SAPMRMCU            Profil sériovej výroby - asistent                   .
SAPMRRI1            Monitor výkazu                            .
SAPMRSA1            Staré AWB                               .
SAPMRSAU            Modulpool pre údržbu pravidiel aktualizácie              .
SAPMRSBW            Program SAPMSUGL                           .
SAPMRSCATTAWB         Program SAPMRSCATTAWB                         .
SAPMRSD0            Vstup: Spracovanie infokocky/katal.infoobjektov            .
SAPMRSDO            Údržba infoobjektu                          .
SAPMRSPLF1           Program SAPMRPLF1                           .
SAPMRSSE            Vstupná obrazovka výberu infokocky                  .
SAPMS01C            Údržba oprávnení a profilov                      .
SAPMS01D            Založenie polí oprávnení (zastarané)                 .
SAPMS01E            Založenie objektov oprávnenia                     .
SAPMS01J            Údržba užívateľa                           .
SAPMS05W            Administrácia užívateľov internetu                  .
SAPMS33C            Context Builder: Vstup                        .
SAPMS380            Chyba pri chode progr.ABAP                      .
SAPMS38E            ABAP Vývoj programu: Editor (SE38)                  .
SAPMS38L            Knižnica funkcií                           .
SAPMS38M            Vývoj programov ABAP, reporting ABAP (SE38, SA38, SC38)        .
SAPMS38O            Údržba InfoSet                            .
SAPMS38R            Údržba queries                            .
SAPMS38S            Údržba skupín užívateľov                       .
SAPMS38T            Analýza chodu programu                        .
SAPMS38U            Údržba rozšírenej schránky ABAP Query                 .
SAPMS38V            Údržba tabuľky TVARV (s SM31 alebo priamo s STVARV)          .
SAPMSAD0            Správa adries: Modul-pool pre transakcie               .
SAPMSADR            Vstup pre transakciu údržby adries                  .
SAPMSBDT            Registrátor transakcií dávk.vstupu                  .
SAPMSBR0            Utility odvetví                            .
SAPMSBRU0           Program SAPMSBRU0                           .
SAPMSCAT            Computer Aided Test Tool                       .
SAPMSCC1            Kopírovanie tabuliek závislých od klienta z jedného klienta      .
SAPMSCDO            Modulpool pre údržbu objektov pre vytvorenie zmenového dokladu    .
SAPMSCEM            CATT - EM                               .
SAPMSCKT            Kontrola konzistencie katalógu objektov                .
SAPMSCLS            Simulácia: Rozšírenia zákazníkov                   .
SAPMSCMP            Editor rozdelenej obrazovky pre vyrovnanie ABAP            .
SAPMSCOMP           Údržba firemných adries užívateľov                  .
SAPMSCUA            Program SAPMSCUA                           .
SAPMSD20            Objekt MC: Atribúty                          .
SAPMSD23            Id.matchkódu: Atribúty                        .
SAPMSD24            DD:Agregáty: Polia pre id.MC                     .
SAPMSD26            DD:Agregáty: Zákl.tabuľky pre objekt MC                .
SAPMSD27            DD:Agregáty: Polia pre view, view pre entity, objekt MC        .
SAPMSD28            DD: Agregáty: Podmienka výberu pre MC-Id               .
SAPMSDBE            Explain an SQL statement                       .
SAPMSDIA            Správa dialógového modulu                       .
SAPMSDXX            DD: Dialógové moduly pre DD v SEU                   .
SAPMSDYN            Stromová štruktúra sekvencie dynpro                  .
SAPMSED4            Editor segmentu                            .
SAPMSED5            Vývoj typov IDOC                           .
SAPMSED6            Editor pre údržbu views logických správ typu IDoc           .
SAPMSED7            IDoc: Nástroj testu pre vstupné spracovanie IDoc           .
SAPMSEDC            Editor splitscreen - vstup                      .
SAPMSEDIDOCU          Dokumentácia v oblasti rozhrania IDoc                 .
SAPMSEDIPARTNER        Údržba partnerskej dohody                       .
SAPMSEDMESTYP         Strom správ pre spracovanie IDoc                   .
SAPMSEDPORT          Popis portu pre spracovanie IDoc                   .
SAPMSEDR            IDoc: Opravné a kontrolné programy                  .
SAPMSEDS            DD_ Technické nastavenia transakcie údržby              .
SAPMSEDT            Editor ABAP                              .
SAPMSEM1            Systémové hlásenia                          .
SAPMSEMM_UTIL         Vstupná obrazovka: Prehliadač modifikácií - pomôcky          .
SAPMSERP            Strom výkazov                             .
SAPMSEUM            Informačný systém VP: Údržba stromov transakcie SE89         .
SAPMSEUN            Menu Painter: Údržba noriem                      .
SAPMSEUZ            Hierarchia vyvolania                         .
SAPMSF01            Vstup do údržby modelových prvkov procesu               .
SAPMSGTB            Utility DB pre tabuľky DB                       .
SAPMSHD0            Údržba variantov transakcie                      .
SAPMSHLP            Systém nápovede pre systém SAP                    .
SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK   Program SAPMSIWB_STRUC_EDITOR_LINK                  .
SAPMSIZE            Program SAPMSIZE                           .
SAPMSJOB            Rozhranie pre správu úloh                       .
SAPMSL02            PAW - Entrance Menue                         .
SAPMSL311           PAW - Test Type Definition                      .
SAPMSL32            PAW - Test Catalog Definition                     .
SAPMSL96            PAW - Results - Release Control                    .
SAPMSLDAPICUST         Customizing: Prístupové dáta - System Landscape Directory       .
SAPMSLDB            Modulpool pre transakciu SLDB (logické databázy)           .
SAPMSLIC            Licencia SAP - transakcia SLIC                    .
SAPMSLLT            Zobrazenie štatistiky prekladateľského výkonu             .
SAPMSLOG            Správa protokolu: Zobrazenie a reorganizácia             .
SAPMSLW_ADMIN         Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSLW_ADMIN_II        Program SAPMSLW_ADMIN                         .
SAPMSM13            Program SAPMSM13                           .
SAPMSM14            Program SAPMSM14                           .
SAPMSM19            SecAudit: Nastavenie parametrov Audit (globál., permanent.)      .
SAPMSM29            Prevzatie vzoru pri tabuľkách ( závislých od klienta)         .
SAPMSMES            Modulpool pre správy/identifikátor správ               .
SAPMSMOD            Správa rozšírenia SAP                         .
SAPMSMPE            Hlavná transakcia pre rozhranie CUA                  .
SAPMSMWF            Obrazovka HTML k vzorke workflow 20000318 - servisné hlásenie     .
SAPMSNRO            Vstup do údržby objektu čís.intervalu                 .
SAPMSNUM            Parametrizovaná transakcia na údržbu čísel. intervalu         .
SAPMSP00            sequencing                              .
SAPMSPAM            Modulpool pre transakciu SPAM                     .
SAPMSPTP            Údržba text.prvkov pre editácie                    .
SAPMSQIO            Správna transakcia fronty                       .
SAPMSRB1            AS400 DDIC: ADIC Main Menu                      .
SAPMSRCTP           Diaľkovo riadené spracovanie transakcie: Časť servera riad.jednotky  .
SAPMSRD0            Vstupná obrazovka Data Dictionary                   .
SAPMSRMQUERY          Program SAPMSRMQUERY                         .
SAPMSROLECMP          Program SAPMSROLECMP                         .
SAPMSRR1            Asistent správcu systému: Hlavný modul                .
SAPMSRT0            Program SAPMSRT1                           .
SAPMSS03            Performance: Workload analysis of the SAP system (transaction ST03)  .
SAPMSSCA            Kalendár termínov: Administrácia                   .
SAPMSSCB            Pomocné rutiny pre debugger formulára                 .
SAPMSSCC            Customizing riadiacich tabuliek SAPscript               .
SAPMSSCD            Zobraz.textu ako zost.ABAP                      .
SAPMSSCE            SAPscript- údržba štandard.textov                   .
SAPMSSCF            Údržba formulára SAPscript                      .
SAPMSSCG            Prekladový nástroj SAPscript pre formuláre              .
SAPMSSCH            SAPscript: Spravovanie grafík uložených ako texty           .
SAPMSSCO            Správa fontov                             .
SAPMSSCS            SAPscript-údržba štýlu                        .
SAPMSSCU            SAPscript: Nástroje údržby pre konverziu formátu tlače        .
SAPMSSFO            SAP Smart Forms: Nástroj údržby                    .
SAPMSSFS            SAP Smart Forms: Nástroj údržby pre Smart Styles           .
SAPMSSLS            Demo pre výberovú obrazovku ako vstupné dynpro pre modulpool     .
SAPMSSOM            SAPoffice: Dialógový modul SO_OBJECT_MANAGER             .
SAPMSST1            Vyhodnotenie projektu pre projekty CATT/IMG              .
SAPMSSY7            Scheduler                               .
SAPMSSYS            Interný systém: Spustenie reportu cez transakciu parametrov SUB%   .
SAPMST10            Table Call Statistics                         .
SAPMST100DIALOG        Vstup pre dialóg T100-Call                      .
SAPMSTAZ            Zobrazenie obsahov tabuliek                      .
SAPMSTBM            Stará štandardná údržba tabuľky                    .
SAPMSTFB            CATT Test funkčného modulu                      .
SAPMSTRD            Výstup počtu n-tic tabuľky podľa štatistiky              .
SAPMSTRO            Output the Number of Tuples of Table According to Statistics     .
SAPMSU17            Údržba priradenia typu entity - tabuľka                .
SAPMSU20            Údržba polí oprávnenia                        .
SAPMSUGL            Program SAPMSUGL                           .
SAPMSVIM            Generovanie modulu pre rozšírenú údržbu tabuľky            .
SAPMSVMA            Rozš.údržba tabuľky: Transakcia dispečera               .
SAPMSWEC            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMSWEV            Prototyp viewclustera s technikou SUBSCREEN (STEP-LOOP)        .
SAPMSWRP            IAC: Vstupná transakcia pre status workflow              .
SAPMSWUB            Workflow:údržba výstup.zariad.RFC                   .
SAPMSX02            SAPconnect Easy E-Mail                        .
SAPMSYNT            Vyhodnotenie Syntaxtrace                       .
SAPMSYST            Systémový program                           .
SAPMS_ABAP_TRACE        Runtime Analysis                           .
SAPMTABLECONTROL_TEMPLATE   Rámec pre generovanie TableControl (gen.)               .
SAPMTABSTRIP_TEMPLATE     Rámec pre generovanie TabStrip (gen.)                 .
SAPMTCUWS_MAT_APO       Program SAPMTCUWS_MAT_APO                       .
SAPMTOBJ            Špecifikácia objektov údržby a transportu               .
SAPMTS20000780H        Module Pool for task TS20000780                    .
SAPMTTE_DT_MAINT_UI      Údržba rozhodovacieho stromu                     .
SAPMTXWC            Údržba základných nastavení pre dátové súbory (čítanie/zápis)     .
SAPMTXWV            Údržba view                              .
SAPMTXXV            Definovanie view dátových extraktov                  .
SAPMTZ10            Dialógové programovanie: Príklad zavádzania (transport dát)      .
SAPMTZ20            Dialógové programovanie: Spracovanie funkčného kódu          .
SAPMTZ30            Dialógové programovanie: Kontroly zadávania              .
SAPMTZ31            Dialógové programovanie: Kontroly zadávania              .
SAPMTZ40            Dialógové programovanie: Riadenie obrazovky              .
SAPMTZ50            Dialógové programovanie: Modifikácia obrazovky            .
SAPMTZ60            Dialógové programovanie: Tabuľkové zobrazenie (Table Control)     .
SAPMTZ61            Dialógové programovanie: Tabuľkové zobrazenie (Step Loop)       .
SAPMTZ70            Dialógové programovanie: Pripojenie spracovania zoznamu        .
SAPMTZ80            Dialógové programovanie: Oprávnenia                  .
SAPMTZ90            Dialógové programovanie: Blokovanie                  .
SAPMTZA0            Dialógové programovanie: Asynchrónna aktualiz.databázy        .
SAPMTZB0            Dialógové programovanie: Dokumentácia a nápoveď            .
SAPMU91I            Roztriedenie text. súborov v TDM..-tabuľky, verzia 'AD'        .
SAPMUD00            Data Modeler                             .
SAPMUNIT            Modulpool pre údržbu mer. jednotiek                  .
SAPMUSLG            Infosystém rozdelených užívateľov                   .
SAPMV08A            Skupiny odbytových dokladov                      .
SAPMV13A            Údržba podmienok                           .
SAPMV13B            Údržba správ                             .
SAPMV13H            Údržba podmiemok pre stanovenie šarže                 .
SAPMV13N            Podmienky: Údržba naturálneho rabatu/bonus.nákup           .
SAPMV13R            Odvodenie: Údržba podmienkových záznamov               .
SAPMV14A            Hlavný program pre generovanie zoznamov podmienok           .
SAPMV23N            Bonus.nákup: Údržba zoskupovania materiálu              .
SAPMV43A            Modulpool pre kontakty a odbytové akcie                .
SAPMV43M            Modulpool na spracovnie zoznamov adries                .
SAPMV45A            Spracovanie zákazky odberateľa                    .
SAPMV45B            Program dummy pre nové rozhranie                   .
SAPMV45W            Scenár SD 'Príjem zákazky s konfiguráciou'              .
SAPMV45X            Scenár SD 'Status zákazky'                      .
SAPMV45Y            Scenár SD 'Freedom to shop'                      .
SAPMV50A            Modulpool Dodávka  Všeobecne                     .
SAPMV50B            Modulpool požiavky prijím.dodávky/spät.hlás.zákazky PMO        .
SAPMV52A            Zmenová transakcia pre dáta zahr.obchodu               .
SAPMV52E            Modulpool zákonnej kontroly: Vývozné povolenia všeobecne       .
SAPMV52G            Modulpool: Zákonná kontrola: Kontrolné dáta v dokladoch        .
SAPMV53C            Modulpool W&S: Customizing prehľ.hrub.zaťaž. + vlny PMnO       .
SAPMV54A            Modulpool prepravných nákladov všeobecne               .
SAPMV56A            Modulpool prepravy všeobecne                     .
SAPMV56_CAR_PL_TN_EV      Program SAPRV56_CAR_PL_TN_EV                     .
SAPMV57A            Modulpool: Údržba stupnice                      .
SAPMV60A            Spracovanie faktúry                          .
SAPMV689            Download program                           .
SAPMV80H            Nástroj modifikácie: Program pre generovanie             .
SAPMV80P            Customizing partnera                         .
SAPMV80T            Nájdenie textu                            .
SAPMV86E            Modulpool pre spracovanie akreditívu                 .
SAPMV95E            Zahr.obchod: Spracovanie preferencie: Všeobecné funkcie        .
SAPMV98E            Zahraničný obchod: Colné dáta                     .
SAPMV99E            Zahraničný obchod/clo: Vstup do spracovania FT            .
SAPMVBWB            Transakcia údržby pre ocenenie podiel./variabilných merných jednotiek .
SAPMVEI1            Evidencia prehlásení dodávateľa                    .
SAPMVFSL            Zákonná kontrola: Údržba záznamov zoznamov sankc.stran        .
SAPMVNV2            WFMC: Vstup do druhov správ                      .
SAPMVSIS            PS: Verzie, integrácia                        .
SAPMVVSP            Paralelizovaná debetná pozícia                    .
SAPMW01V            Modulpool, zákl.ceny                         .
SAPMW01W            Vstup.obraz.zobr.zmen.dokladov                    .
SAPMWAITEVENT         Scheduler                               .
SAPMWAKA            VYKONANIE AKCIE                            .
SAPMWAST            Store WB: Akcie                            .
SAPMWAUST           Store WB: Rozdeľovník                         .
SAPMWB01            Celkové/čiastočné precenenie predajnej ceny v dialógu         .
SAPMWBE2            údržba skupín závodu                         .
SAPMWBE3            Dialóg: Kmeň.záznam závodu                      .
SAPMWCM03           Category Management: Údržba projektu                 .
SAPMWEWU            Modulpool pre konverziu EWU v obchode                 .
SAPMWFRM2           Spracovanie rozdelenia                        .
SAPMWFRM3           Generovanie dodávky pre rozdelenie (CD, FT - priame rozdelenie)    .
SAPMWFRM8           Spracovanie podpoložky v nákupe (vlastné rutiny a subscreens)     .
SAPMWMFA            PZC *** Hlavný program PLÁNOVANIA ZNÍŽENIA CENY ***          .
SAPMWMVC            Spravovanie stupníc hodnôt a kvót                   .
SAPMWOG1            Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze                .
SAPMWOSD            SAP Retail Store: Údržba zákazníka                  .
SAPMWOSK            SAP Retail Store: Zákazka spotrebiteľa                .
SAPMWPED            Rozhranie Sales Audit Editor                     .
SAPMWPRICREAT         Údržba cenových katalógov                       .
SAPMWPSTLE           Rozšírenia pracovného postupu WPS                   .
SAPMWPSTLHM          DI A&D WPS: Hierarchia pracovných postupov              .
SAPMWRUECK           Spätné hlásenie na závod                       .
SAPMWS01000045H        Module pool for task WS01000045                    .
SAPMWS01000060H        Module pool for task WS01000060                    .
SAPMWS01000090H        Module pool for task WS01000090                    .
SAPMWS01200170H        Module pool for task WS01200170                    .
SAPMWS04200009H        Modulpool pre úlohu WS20000081                    .
SAPMWS20000081H        Modulpool pre úlohu WS20000081                    .
SAPMWS20000104         Module pool for task WS20000104                    .
SAPMWS20000377         Module Pool for Task WS20000377                    .
SAPMWSAF001          Program SAPMWSAF001: Konfiguračný dialóg               .
SAPMWSAF002          Program SAPMWSAF002: Dialóg konfigurácie DSX             .
SAPMWSAPO           Program SAPMWSAPO                           .
SAPMWSO2            Údržba modulu sortimentu                       .
SAPMWSO3            Kontrola zaradenia pre kópiu modulu sortimentu            .
SAPMWSO5            Údržba skupín sortimentu / tried                   .
SAPMWSO6            Údržba sortimentu                           .
SAPMWWCC            Údržba zákazníka v internete                     .
SAPMWWCC1           Údržba zákazníka v internete                     .
SAPMWWG2            Údržba skupín materiálu/tried a priradení od Release 4.0       .
SAPMWWMC            Reklamný prostriedok: Customizing                   .
SAPMWWMJ            Katalóg výrobkov v Internete cez ALEWEB                .
SAPMWWW0            Objekty pre komponenty aplikácie internetu              .
SAPM_RISK_OBJECT        Transakcia údržby objektu rizika                   .
SAPM_WRF_INVOICE_SEL_SCREEN  Pool modulov pre obrazovky prehľadu fakturačných dokladov (MIR6)   .
SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS    Program SAPM_WRF_PREPAY_SCREENS                    .
SAPNOLINKS           Transakcia pre vypnutie prepojení v oblasti IDoc           .
SAPP5TW0            HR-Taiwan: Fast entry of initial entry                .
SAPPI250            Prenos z výrobných zákaziek R/2 ako požiadavky výroby PI       .
SAPPPKOM            Údržba technických parametrov pre výber komunikácie          .
SAPQISRW            Program SAPQISRW                           .
SAPQMWWW            Záznam hlásení kvality pomocou WWW                  .
SAPRCKM_MR11_SHOW       Program SAPRCKM_MR11_SHOW                       .
SAPRCKM_REPAIR_TABLES     Oprava tabuliek účtovnej knihy materiálu               .
SAPRFIKA            Interaktívny systém zákazn.informácií                 .
SAPRLECHKIN          Modulpool: Registrácia                        .
SAPRVV34            INTERNÉ: Nosný program pre referenčné obrazovky k rýchlemu zadávaniu .
SAPSCPR7            BC-Sets: Aktivácia                          .
SAPSMGFI            Program SAPSMGFI                           .
SAPSMGFL            Program SAPSMGFL                           .
SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START   Program SAPSMGV_VTYPE_CUSTOM_START                  .
SAPSURVEYADMIN         Main program survey administration                  .
SAPT457G            Transakcia customizingu pre vyhodnotenie MPS             .
SAPTIMCC1COMPARAM       Program SAPTIMCC1COMPARAM                       .
SAPUGJVD            Joint Venture Master Maintenance Transaction - Update Modules     .
SAPUPS             Jednotka rozdelenia ALE: Rozhranie údržby               .
SAPUPSC00           Jednotka rozdelenia: Customizing pre typy objektov          .
SAPVF05A            Modulpool vzorových dynpro pre SAPMF05A                .
SAPVF40K            Modulpool vzorových dynpro pre SAPMF05A                .
SAPVF40S            Modulpool vzorových dynpro pre SAPMF05A                .
SAPVFRAD            Dynpro predlohy pre rýchle obstaranie položiek avíza         .
SAPVVKAG            Nosný program pre dynpro predlohy k rýchlemu zadaniu v SAPLVKAG    .
SBRN_TTT_MP          SBRN Test Environment                         .
SCDT_SYSTEM_MAPPING      Program SCDT_SYSTEM_MAPPING                      .
SDEMO_KWUIC_MULTI       Program demo pre control zloženia                   .
SDEMO_KWUIC_SINGLE_IO     Demo-program pre composite control (single-IO)            .
SGOS_OBJ_DISPLAY        Implicitná metóda objektu                       .
SLXE_MASTER          Hlavný program                            .
SMUM_EXPORT_ROLES       Export role program                          .
SPI_ALE_CALL          Program SPI_ALE_CALL                         .
SPI_APP_LOG_CALL        Module Pool SPI_APP_LOG_CALL                     .
SPI_BOR_CALL          Program SPI_BOR_CALL                         .
SPI_CM_MAINTAIN        Údržba metadát - monitoring procesu                  .
SPI_TRFC_CALL         Program SPI_TRFC_CALL                         .
SPORTAL1            Generic Transaction Starter                      .
SPRX_WB_SETTINGS        Workbench Settings for proxy generation                .
SPWSE_DTELMAP         Include SPWSE_DTELMAP                         .
SUR_TRANS           Survey: Transport Link Question Catalog and Questionnaire Structure  .
SWB_TOOL_ACCESS        Program SWB_TOOL_ACCESS                        .
SWU5TS20000256H        Module pool for task TS20000256                    .
SWU5WS20000102H        Module pool for task Aufgabe WS20000102                .
S_TRUSTMANAGER         Trust manager                             .
TFVZTXT1            Správa tabuliek TZTXTS01 - tabuľka listov - text.rozhranie      .
UCUWB000            Program UCUWB000                           .
UGMD2_BDT_EXPERT_CUST     Program UGMD2_BDT_EXPERT_CUST                     .
UGUWB000            Program UCUWB000                           .
UGUWBCM0            Programm UGWBCM - riadenie zmien                   .
UMB_BSC_CUST          Dizajn scorecard                           .
UMB_CM_MAINTAIN        Matica dosiahnutia cieľa: Údržba                   .
UMB_EBB_DESIGN         Program UMB_EBB_DESIGN                        .
UMB_MASS_MAINTENANCE      Hromadná údržba Balanced Scorecard                  .
UMB_STRATEGY_MAP        Prehľad stratégií                           .
UMB_ST_NAV           Program UMB_ST_NAV                          .
UMB_ST_VIEW          Zobrazenie predlohy stratégie                     .
UMC_CPM_MEAS          Menu: Performance Measurement Design                 .
UMC_CPM_STRAT         Menu: Dizajn strategického manažmentu                 .
UMC_DFTRFC_CUST        Údržba štandardného BW-systému                    .
UMC_HTTP_PROXY_CONF      Include UMC_HTTP_PROXY_CONF                      .
UMK_BMK_XML_DOWNLOAD      Export hodnôt benchmark                        .
UMK_MB_MAINTAIN        Ukazovatele & Benchmarks                       .
UMR_RB_MAIN          Risk Builder                             .
USSRM             Program USSRM                             .
USS_CUST_TABLE         Údržba štandardného BW-systému                    .
USS_DESIGN           Customizing                              .
USS_DFTRFC_CUST        Údržba štandardného BW-systému                    .
USS_FILELOAD          Program USS_FILELOAD (zavedenie súboru na server - txn. USS_FAS)   .
USS_UDOC0           Správa dokumentov                           .
USS_USTH0           Správa záujmových skupín                       .
USS_USUR0           Web Survey: Spracovanie prieskumu                   .
USS_USUR1           Web Survey: Výber príjemcov                      .
VAL_RELN            Povolenie - informácie o release                   .
W3_MINIAPP_TOOLX        Maintain MiniApp                           .
WAF_WIZARD           Sprievodcovia pre Wireless Application Framework           .
WDLCOPY_FILL          Vyplnenie tabuľky customizingu WDLCOPY                .
WISP_EINSTIEG         Plánovanie Retail: Údržba layouts plánovania: Vstupná obrazovka    .
WI_EXE_STARTER         Spustenie vykonania workitem                     .
WRFM_WSO6           Údržba sortimentu                           .
WRF_CREATESHOP         Program W_CREATESHOP                         .
WRF_MERKMALSWERTE       Program WRF_MERKMALSWERTE                       .
WRF_SINGLESHOP         Program WRF_SINGLESHOP                        .
WSI_OCI_GUI          Program WSI_OCI_GUI                          .
WSTN10             Dialóg údržby dávky a plánovania rozdelenia              .
WWIACWY1            Zoznam pracovníkov: Základná transakcia                .
WWIACWY2            Zoznam pracovníkov: Listovanie pomocu step-loops           .
WWIACWY3            Zoznam pracovníkov: Nápoveď zadávania s FIELD-TRANSPORT        .
WWIACWY4            Zoznam pracovník: Napojenie emailu                  .
WWIACWY5            Zoznam pracovníkov: Transakcia multi-frame              .
WWIACWY6            Zoznam pracovníkov: Synchronizácia (Single Frame)           .
WWIACWY7            Zoznam pracovníkov: Synchronizácia (Multi-Frame)           .
WWIACWY8            Zoznam pracovníkov: Synchronizácia (Multi-Frame so zmenou)      .
W_RHPE_SKILLSPROFILE      Program W_RHPE_SKILLSPROFILE                     .
W_RHPE_WWW_HEAD_PERSON     Advanced HR: Hlavička objektu -" osoba                .
W_RHPE_WWW_PART_QUALI     Advanced HR: Čiast.profil -" Kvalifikácie               .
W_RHPE_WWW_START        Program W_RHPE_WWW_DEMO                        .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners