WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 3,014 (today: 382)
( 4 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI              Titel                                           .

MAPPING_ACCOUNT_ASSIGNM_CO   Mappning för konteringshanterare                              .
MAPPING_RUNTIME        XI: Connection of Partner Mapping Runtime                         .
MASS_MNT_USER_EXIT       Användar-exits för massunderhåll                              .
MATGRP_HIERARCHY_UPD      Business Add-In för artikelhierarki                            .
MAT_SELECTION_CK        Ändring av materialinställningar vid urvalssteg i kalkyl                  .
MAT_UPLOAD_DATA        Påverka kundspecifika data vid inläsning                          .
MAT_UPLOAD_SAVE_IDOC      Överför kundspecifika data från BAPI-strukturer till IDOC                 .
MBP_ADD_LIST_FIELDS      Ytterligare fält i varukorgskalkyl för handelskalkyl                    .
MB_BAPI_GOODSMVT_CREATE    Utökning BAPI_GOODSMVT_CREATE                               .
MB_BATCH_MASTER        Definition av partidata vid materialrörelse                        .
MB_CHECK_LINE_BADI       BAdI: Kontroll av rad före överföring till spärrtabeller                  .
MB_CIN_LMBMBU04        Bokning av godsmottagning                                 .
MB_CIN_MM07MFB7        BAdI för exit Indienversion i include MM07MFB7                       .
MB_CIN_MM07MFB7_QTY      Kvantitetsförslag från konsumtionsskatteräkning GM                     .
MB_DOCUMENT_BADI        BAdI vid uppläggning av materialdokument                          .
MB_DOCUMENT_UPDATE       Business add-in i uppdatering av materialdok.: MSEG och MKPF                .
MB_MIGO_BADI          BAdI i MIGO för externa detaljunderbilder                         .
MB_MIGO_ITEM_BADI       BAdI i MIGO för ändring av positionsdata                          .
MB_RESERVATION_BADI      MB21/MB22: Kontroll och komplettering av dialogdata                    .
MB_RES_BAPI_CREATE1      BAdI: Överta kundegna fält i reserveringsfält                       .
MB_RES_BAPI_DETAIL1      BAdI: Visa kundegna fält i reserveringar                          .
MB_STOR_LOC_BADI_GTS      BAdI för kontroll o ändring av lager (end. GTS-funkt.)                   .
MCEX              Utökningar kundanpassnings-cockpit                             .
MCEX_45_CDLST_ADDON      Add on-data för kundavräkning                               .
MCEX_45_CWB_ADDON       BW-uppdatering av reklamationer                              .
MCEX_45_ITM_ADDON       Add on-data - position - extraktor                             .
MCEX_45_PDLST_ADDON      Add on-data för bokningslistor                               .
MCEX_45_VDLST_ADDON      Add on-data: Dokumentdata leverantörssidan                         .
MCEX_AB_DATA_ENHANCE      Agenturhandel: Automatisk härledning av data                        .
MDATA_TEMPLATE_TEST      Kör basdatamall i testläge                                 .
MDC_SUBSCR_ACL         Log Measurement Document Customer Subscreen                        .
MDM_BUPA_INBOUND        Exit för ingång för kund/leverantör                            .
MDOC_ACTION_ACL        Follow-up action on meas. document action (cl_meas_doc_acl)                .
MDS_CTRL_ACT_CHECK       Ytterligare kontroller för underhållsvy MDSV_CTRL_OPT_A                  .
MDS_CTRL_PPO          Anrop av efterbearbetningsställe från controller                      .
MD_ADD_COL_EZPS        BAdI: Ytterl. kolumner vid utvärdering av PP-MRP behovsplan.                .
MD_ADD_COL_OVERVIEW      BAdI: Visning av ytterligare kolumner i materiallistan                   .
MD_ADD_ELEMENTS        BAdI för uppläggning av ytterligare behov/inleveranser                   .
MD_CHANGE_CALENDAR       BAdI: Ändring av kalender för täckningsberäkning                      .
MD_CHANGE_MRP_DATA       BAdI för ändring av data vid inläsning av MDPSX                      .
MD_DISPLAY_ELEMENT       BAdI för ändring av visning av MRP-element                         .
MD_EXPORT_TREE         Orderrapport: Exportera orderhierarkins innehåll                      .
MD_EXT_SUP           BAdI till bestämning av levererande lager                         .
MD_INTERACT_PLANNING      BAdI för deaktivering av ändringsbarhet av MRP-element                   .
MD_LAST_LOT_EXACT       BAdI för beräkning av planerad utfasning i enskilt segment                 .
MD_M61R_DELKZ_POPUP      Definition: Display data for MRP element (MD04)                      .
MD_M61R_EXT_REQS_TXT      Definition: Supplement data of MRP element for ext. reqmts.                .
MD_M61X_EXT_REQS_GET      Definition of selection of external rqmts in FuGr M61X                   .
MD_MODIFY_PRODVERS       BAdI för modifiering av produktionsversion                         .
MD_MODIFY_SOURCE        BAdI för modifierad bestämning av leveranskälla i MRP                   .
MD_MRP_LIST          BAdI för ombearbetning av MRP-lista                            .
MD_MRP_PARAMETERS       BAdI: Ändring av planeringsparametrar                           .
MD_MRP_RUN_PARALLEL      Add-Ins för parallell planeringskörning av behovsplanering                 .
MD_PIR_FLEX_CONS        BAdI för flexibel avräkning/reducering av oberoende behov                 .
MD_PLANNING_RESULT       BAdI för utmatning av planeringsresultat                          .
MD_PLANNING_SCENARIO      BAdI för underhåll av ytterligare parameter i plan.scenario                .
MD_PLDORD_BOMEX_CIF      BADI: Inaktiver. av tvångsnedbrytning av stycklista i CIF                 .
MD_PLDORD_CHANGE        BAdI för ändring av planorder                               .
MD_PLDORD_POST         BAdI: Uppdatering av planorder                               .
MD_PLDORD_SCHEDULING      BAdI för tidplanering av planorder                             .
MD_PLDORD_TIME_STAMP      BAdI för publicering av tidsstämpelproblem                         .
MD_PURREQ_CHANGE        BAdI för ändring av beställningsanmodanden                         .
MD_PURREQ_POST         BAdI för uppdatering av beställningsanmodanden                       .
MD_PURREQ_REL_STRAT      BAdI för deaktivering av frisläppsbestämning för MRP-BAnm                 .
MD_STOCK_TRANSFER       BAdI för ändring av behovsdatum vid omlagringar                      .
MD_SUBCONT_LOGIC        BAdI för bestämning av legobearbetningslogik                        .
ME59_EXCLUDE          Kontrollera beställningsanmodan avseende uteslutning ME59                 .
MEOUT_BAPI_CUST_01       BAdI för kunder i funktionsgrupp 2013 & 2014                        .
MEREP_RSLTHNDL2        SAP Mobile: BAdI-definition för resultatbearbetning                    .
MEREP_RUNTM_LD2        SAP Mobile: BADI-definition för Runtime Loader                       .
MESSAGES_RFW          BAdI för felhantering RFW                                 .
METH_FOBU_CONNECTOR      Appl.specifika funktioner för FoBu-metodimplementation                   .
METH_FOEV_CONNECTOR      Appl.specifika funktioner för FoEv-metodimplementering                   .
ME_ACTV_CANCEL_PO       BADI för aktivering av annulleringsfunktion på huvudnivå                  .
ME_ARCHIVE_ACTIVE       Bestämning, om ny arkivering är aktiv                           .
ME_BADI_INFREC_ARCHIVING    BAdI för infopostarkivering                                .
ME_BAPI_PR_CUST        Business Add-In: BUS2105 för kunder                            .
ME_BAPI_PR_IBS         Business Add-In: BUS2012 för IBS                              .
ME_BSART_DET          Ändra dokumenttyp för automatiskt skapade beställningar                  .
ME_CATALOG_INTERFACE      BAdI i gränssnitt mellan ECC och CCM                            .
ME_CCP_BESWK_AUTH_CH      BAdI för behörighetskontroller för anskaffande PE                     .
ME_CCP_DEL_DURATION      Beräkning av leveranstid i CCP-process, ej som standard                  .
ME_CHANGE_CHARACTER      Kundspecifika egenskaper för kontingentering                        .
ME_CHDOC_ACTIVE        Aktivering av ytterligare uppdateringar av ändringsdokument                .
ME_CHECK_ALL_ITEMS       Kör igenom positioner igen vid ändringar i EKKO                      .
ME_CHECK_SOURCES        Ytterl. kontroller vid bestämning/kontroll av lev.källa                  .
ME_CIN_LEINRF2R        BAdI för CIN Indien - leveranskostnader                          .
ME_CIN_LEINRF2V        BADI för LEINRF03 excise_invoice_details                          .
ME_CIN_MM06EFKO        Beställningsdata för användning i landsversion Indien                   .
ME_CIP_ALLOW_CHANGE      Konfiguration i inköp: Styr ändringsmöjlighet                       .
ME_COMMITMENT_PLAN       BAdI - åtagandeplan för kontrakt                              .
ME_COMMITMENT_RETURN      Åtagande för returposition                                 .
ME_COMMITMENT_STO_CH      BAdI, som kontrollerar, om åtaganden för OB är aktiva                   .
ME_COMMTMNT_PO_REL_C      Kontroll av åtaganderelevans för beställningar                       .
ME_COMMTMNT_REQ_RE_C      Åtaganderelevanskontroll av beställningsanmodan                      .
ME_DEFINE_CALCTYPE       Styrning av prissättningstyp: Ytterligare fält                       .
ME_DELIVERY_TIME_VARIANCE_I  Ändring av leveranstidsavvikelse                              .
ME_DOC_FOLLOW_ON_PROCESS    BAdI för ändring av data före överföring till efterföljande processer           .
ME_GUI_PO_CUST         Kundspecifika bilder i Enjoy-beställning                          .
ME_HOLD_PO           Håll Enjoy-beställningar: Aktivering/deaktivering                     .
ME_INFOREC_CHG_SCHEDULING_DATA BAdI för ändring av tidpunktsdata för infopost                       .
ME_ME88_CQ_RESET        Återställning av ackumulerad kvantitet (Tr. ME88): Bestämnig av kvantitet för återställning.
ME_OUTBOUND_SAVED       Utgående meddelande sparat                                 .
ME_PIC_MODIFY_DFPS       Ändring av data för produktutbyte, specifikt för DFPS                   .
ME_PIC_STO_EXTEND       Utöka/modifiera materialutbytbarhet för omlagringsbeställningar              .
ME_POHIST_DISP         SAP-internt: Anpassa visning av beställningshistorik                    .
ME_POHIST_DISP_CUST      Anpassa visning av beställningshistorik (kund)                       .
ME_POST_HISTORY        BADI för FB ME_POST_HISTORY (initiering av följdaktivitet)                 .
ME_PO_PRICING_CUST       Utökningar för prissättning: Kund                             .
ME_PO_SC_SRV          BAdI: Tjänsteflik för legobearbetning                           .
ME_PROCESS_COMP        Bearbetning av komponentförslag vid godsmottagning: Kund                  .
ME_PROCESS_PO_CUST       Utökningar för bearbetning av Enjoy-beställning: Kund                   .
ME_PROCESS_REQ_CUST      Utökningar av bearbetning av Enjoy-BAnm: Kund                       .
ME_PURCHDOC_POSTED       Inköpsdokument bokat                                    .
ME_RELEASE_CREATE       BAdI: Uppläggning av leveransplansavrop med avropsdok.                   .
ME_REQ_APPROVAL        Styrning av inköpsgodkännande efter ändring i BAnm.pos.                  .
ME_REQ_ATP_CHECK        Ska ATP kontrolleras i beställningsanmodan?                        .
ME_REQ_HEADER_TEXT       Kopiering huvudtext enjoy-beställningsanmodan                       .
ME_REQ_NEW_VERSION       Trigger för ny version av beställningsanmodan                       .
ME_REQ_OI_EXT         Uppdatering av åtagande vid externa beställn.anmodanden                  .
ME_REQ_POSTED         Beställningsanmodan bokad                                 .
ME_SUBITEM_FIELDSTATUS     BAdI för kontroll av särskild fältstatus för specifika positioner             .
ME_TAX_FROM_ADDRESS      Beskattningsortskod tagen från adressen                          .
ME_TRIGGER_ATP         Initierar ny ATP, vid ändringar i EKKO, EKPO, EKPV                     .
MGMT_DEVICENAME_GEN      Generering av enhetsnamn med adress                            .
MGMT_DEV_HISTORY        Enhetshantering - bearbeta historikvärden                         .
MGW_MTRX_MAINTENANCE      BAdI för allmänt matrisunderhåll i artikelbasdata                     .
MGW_PICTURE          BAdI bildbearbetning                                    .
MGW_PURCHPRICE_MATIX      BAdI för inköpsprismatris i artikelbasdata                         .
MGW_SALESPRICE_MATIX      BAdI för försäljningsprismatris i artikelbasdata                      .
MG_MASS_NEWSEG         Kundspecifika fält & segment i massunderhåll                        .
MIGRATED_CCA_CARDS       Migrerade kreditkortsdata CCARD -" PCA_MASTER                       .
MIGRATED_CC_CARDS       Dessa kort har migrerats -- anropas i slutet av varje block                .
MILL_BEFORE_BATCH_CL      Mill Addin: Before Batch Classification at Goods Receipt                  .
MILL_CLMMBE_ADDIN1       Addin for Implementation of Further Function Codes                     .
MILL_CUT_ADDIN1        Addin for Cutting Processing                                .
MILL_CUT_ADDIN2        Cutting Stock Transfer: Further Enhancements                        .
MILL_PC_CHG_CLSF        Change / Calculate on the Basis of Charact. Classification                 .
MILL_PC_CLSF_PRE        Copy Characteristics from preceding batch to PB                      .
MILL_REF_CHAR_PURCH      ADDIN for Reference Characteristics in Purchasing                     .
MILL_SOLL_IST_COMP       Tolerance Value Assignment for Target-Actual Comparison                  .
MIXED_PP_QUANTITIES      FP-kalkyl: Förinställn. av faktorer för blandpris leverantör                .
MIXSHOPDATA_E         BAdI för sammanslagning av shopdata                            .
MI_AUTH_RFC_001        Bearbeta RFC-destinationer för bestämning av behörighet                  .
MM4X_CHARVAL_CHECK_E      Kontroll av egenskapsvärdenindata i artikelunderhåll                    .
MM4X_PARENT_NODE_E       Materialbasdata: Integration i artikelhierarki                       .
MMSRV_ACC_SPLIT_SAP      MM SRV: Uppdelningsverktyg                                 .
MMSRV_SM_ARCHIVE        BAdI: Kontroll av tjänstebaspost före arkivering                      .
MMSRV_SM_BAPI_CUST       BAdI: Tjänstebasdata: Modifiering av BAPI-gränssnitt                    .
MMSRV_SM_MAIN         BAdI: Utökning tjänstebasdata                               .
MMSRV_SM_NOTIFY        BAdI: Skapa meddelande/ändra tjänstebasdata                        .
MM_EDI_DESADV_IN        Utökning av leveransgränssnitt från beställningen                     .
MPA_EXIT            Exit för åtgärd vid erhållande av push-meddelandesvar                   .
MPKC_REQ_SELECTION       BAdI för behovsurval vid Kanbanberäkning                          .
MRM_ERS_HDAT_MODIFY      BAdI för ändring av dokumenthuvuddata vid AutAvrGM                     .
MRM_ERS_IDAT_MODIFY      BAdI för ändring av dokumentrader vid AutAvrGM                       .
MRM_HEADER_CHECK        BAdI för ytterligare kontroller av dokumenthuvuddata                    .
MRM_HEADER_DEFAULT       BAdI för ytterligare kontroller av dokumenthuvuddata                    .
MRM_ITEM_CUSTFIELDS      BAdI för ändring av kundspecifika fält                           .
MRM_MRIS_HDAT_MODIFY      BAdI för ändring av dokumenthuvuddata i leverantörsfakt.plan                .
MRM_MRIS_IDAT_MODIFY      BAdI för ändring av dokumentrader i leverantörsfakturaplan                 .
MRM_MRKO_HDAT_MODIFY      BAdI för ändring av leverantör och dokument i konsignation                 .
MRM_PAYMENT_TERMS       BAdI för definition av betalningsvillkor                          .
MRM_RELEASE_CHECK       BAdI för ytterligare kontroll före frisläppning av fakturor                .
MRM_TOLERANCE_GROUP      BAdI för definition av leverantörsbaserad toleransgrupp                  .
MRM_TRANSACT_DEFAULT      BAdI för förinställning av diverse transaktionsfält                    .
MRM_UDC_DISTRIBUTE       BAdI för fördelning av ej planerade hemtagningskostnader                  .
MRM_VARIANCE_TYPE       BAdI för ändring av avvikelsetyp                              .
MRM_WT_SPLIT_UPDATE      BAdI för ändring av innehållen moms och beloppsuppdelning                 .
MRO_CONTRACT          Avtalskontroll                                       .
MR_CIN_LMR1MI2G        BAdI för exit för Indien-version i include LMR1MI2G                    .
MR_CIN_LMR1MI2G_SEL      BAdI i logistikfakturakontroll f bestämn. av radurval                   .
MR_CIN_MM08RFS0        BAdI för konsumtionsskatt f genomförande av fakturakontroll                .
MR_CIN_MM08RFX0        BAdI för utjämningstull i MRHR                               .
MR_CIN_RMMR01RS        BAdI i AAGM                                        .
MSI_MATGRP_TO_PCH_MAPPING   Mappning: Varugrupper efter produktkategorihierarki                    .
MSI_MATTYP_TO_PCH_MAPPING   Mappning: Materialkategorier efter produktkategorihierarki                 .
MSI_SERVTYP_TO_PCH_MAPPING   Mappning: Servicekategorier enligt produktkategorihierarki                 .
MURC_MRP_DOC_BADI       BAdI till FB MURC_GET_MRP_DOCUMENT_DATA                          .
MURC_REPLACE_ERFME       Kontroll av entydighet i kvantitetsomräkning med ProduktME                 .
MYOBJ_CATS_UNAME        myObjects för CATS-arbetslista: Anv.namn ur PERNR + SY-UNAME                .
*** End-of-List ***
All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners.
last update: Sun, 21/03/10 14:27:30

Impressum