WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,664 (today: 528)
( 15 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Kliknete zde
Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI            Titul                                     .

AAPM            BAdI pro spojení PM-AA                             .
ACC_DOCUMENT        Změna externího dokladu před vyvoláním rozhraní účetnictví           .
ACEPS_ACCDET_STRUC     Vyplnění struktury nalezení účtu nástr.pro čas.rozlišení            .
ACEPS_BAPIDOC_MODIFY    Změna dokladu BAPI před předáním do účetnictví                 .
ACEPS_BAPIPREDOC_MOD    Změna 2 řádkového dokladu BAPI (vytvořený z dokladu ACE)            .
ACE_ARCHIVING_PREP     Příprava archivace: Nastavte status na "Na archivaci"             .
ACE_SOP_HR_DAT_TRANS    Změna přenosu dat HR v do nástroje pro časové rozlišení            .
ACE_SOP_TRF_LIST_MOD    Změna seznamu výsledků převzetí dat HR-FI                   .
ACE_SOP_TRF_SUM_MOD    Změna sčítání v seznamu výsledků převzetí dat HR                .
ACE_UI_NAVIGATION     Navigace k původnímu objektu z čísla objektu rozlišení             .
ACTIVATE_CC_SPLIT     Aktivace rozdělení zúčtovacích řádek účetního okruhu              .
AC_DOCUMENT        Změna účetního dokladu                             .
AC_QUANTITY_GET      Převzetí množství do účetnictví - výstup zákazníka               .
AD01_RRB_COLLECTIVE1    Mod.seznamu výdajů pro hromad.zpracování faktur záv.na nákl.          .
AD01_RRB_REPORTING_1    Vyplňte další pole v reportingu toku dokladů p.požad.faktury          .
ADAPTER_RFW        Rozšíření pro cl_adapter_rfw                          .
ADDRESS_CHECK       Kontroly v centrální správě adres                       .
ADDRESS_SEARCH       Vyvolání hledání v centrální správě adres                   .
ADDRESS_SUBSCREEN     Implementace oblasti podobrazovky definované aplikačně             .
ADDRESS_UPDATE       Aktualizace v centrální správě adres                      .
ADDR_LANGU_TO_VERS     Mapování jazyků na mezinárodní verze adrese                  .
ADDR_PRINTFORM_SHORT    Přesměr.krát.tvarů do FM ADDRESS_INTO_PRINTFORM                .
ADDR_REG_SETTINGS     Aktivace speciál.funkce regionální struktury                  .
ADDR_TXJCD_CHECK      Nahrazení polí adresy pro zjištění TXJCD                    .
ADS2KIPBRO_CTXMENU     BAdI pro volby kontextového menu v iniciálním předzásobení           .
ADS2KIPBRO_IDOC_STAT    Zpracování statusu IDoc v reportu statusu                   .
ADS2KIPBRO_PROC_SELE    Další zpracování vybraných dílů v prohlížeči IP                .
ADS2KIPBRO_SEL_SCR     Definování doplňkových parametrů na výběr.obraz.IP               .
ADS2KIPUPL_DATE_CONV    SPEC2000: Zákaznické rozšíření pro konverzi data                .
ADS2KIPUPL_HDR_API     SPEC2000: Zákaznické rozšíření pro API hlavičky                .
ADS2KIPUPL_PART_API    SPEC2000: Zákaznická rozšíření pro API části                  .
ADS2KIPUPL_S_PARSER    SPEC2000: Zákaz.rozšíření k syntakt.analyzátoru souboru S           .
ADS2KIPUPL_S_READER    SPEC2000: Zákaznická rozšíření ke čtecímu programu souboru S          .
ADS2KIPUPL_T_PARSER    SPEC2000: Zákaz.rozšíření k syntakt.analyzátoru souboru T           .
ADS2KIPUPL_T_READER    SPEC2000: Zákaznická rozšíření k čtecímu programu souboru T          .
ADS2KIPUPL_V_PARSER    SPEC2000: Zákaz.rozšíření k syntakt.analyzátoru souboru V           .
ADS2KIPUPL_V_READER    SPEC2000: Zákaznické rozšíření ke čtecímu programu souboru V          .
ADSPC_IDOC_PROC_EXT    Rozšíření pro funkci sčítání je po IDOC aktualiz.               .
ADSPC_IP_ERRREPORT     SPEC2000: Usnadnění komentářů k chyb.reportům                 .
ADSPC_S1NVOICE       BAdI: S1NVOICE OCH a TAX                            .
ADSPC_S2KFILEHANDLER    S2K File Interline Message Formats-Handling Procedures            .
ADSPSC_PR         BAdI pro požadavek na objednávku v SPSC                    .
AD_SPC_IP_MD_TAB      SPEC2000 - IP: Přístup k datům k založení kmenových dat            .
AFABD_CHANGE        Změna návaznosti operací                            .
AFTER_TRIP_SETTLEMNT    Zákaznická rozšíření - Řízení cesty - Zúčtování                .
ALERT_CHECK_CONDTN     Kontrola podmínek subskribce                          .
ALERT_DELIVERY       Odeslání výstrahy: Rozhodnutí na uživatele                   .
ALERT_EXIT         Zastaralé: Použijte nové BADI                         .
ALERT_EXP_DATE       Výstrahy: Určení data expirace                         .
ALERT_MODIFY_TEXT     Změna textu výstrahy                              .
ALERT_TO_BE_DELETED    Výstraha se má vymazat                             .
ALERT_TO_BE_ESCALATE    Výstraha se eskaluje                              .
ALERT_UWL_SELECTION    Výběr výstrah                                 .
ALERT_WAS_CONFIRMED    Výstraha bude potvrzena                            .
ALERT_XML         Výstrahy: Doplnění dokumentu XML                        .
ALE_FLTOBJ_VALUE_ADD    Vyplnění hodnot objektu filtru v distribučním modelu              .
ALINK_AUTH_CON       Doplň.kontrola oprávnění na propojení ArchiveLink               .
ALM_ME_001_ORDER      BAdI: Data zakázky / operace                          .
ALM_ME_005_TIMECONF    BAdI: Zpětné hlášení času                           .
ALM_ME_006_GOODSMVT    BAdI: Zpětné hlášení materiálu                         .
ALM_ME_010_NOTIF      BAdI: Hlášení                                 .
ALM_ME_015_CODES      BAdI: Katalogy kódů                              .
ALM_ME_016_CATLGPROF    BAdI: Schémata výkazů                             .
ALM_ME_017_CODEGROUP    BAdI: Skupiny kódů                               .
ALM_ME_018_CLASS      BAdI: Detaily ke klasifikaci                          .
ALM_ME_030_FUNCLOC     BAdI: Technické místo                             .
ALM_ME_031_EQUIPMENT    BAdI: Vybavení                                 .
ALM_ME_040_MEASUREMT    BAdI: Doklady o měření                             .
ALM_ME_041_MEAS_PT     BAdI: Bod měření                                .
ALM_ME_050_PARTNER     BAdI: Data partnera                              .
ALM_ME_070_INVENTORY    BAdI: Zásoba materiálu                             .
ALM_ME_080_SIGNATURE    BAdI: Zadání podpisu                              .
ALM_ME_090_CUST_USER    BAdI: Data uživatele                              .
ALM_ME_095_CUST_SCEN    BAdI: Customizing specifický pro scénář                    .
ALM_ME_COMPONENT      MAM 1.0 komponenty                               .
ALM_ME_CONTRACT      MAM 1.0 kontrakt                                .
ALM_ME_CUSTOMIZING     MAM 1.0 customizing                              .
ALM_ME_EQUIPMENT      MAM 1.0 vybavení                                .
ALM_ME_FUNCLOCATION    MAM 1.0 technické místo                            .
ALM_ME_INVENTORY      MAM 1.0 Data zásob                               .
ALM_ME_NOTIF_HEADER    MAM 1.0 hlavička hlášení                            .
ALM_ME_OBJECTLIST     MAM 1.0 seznam objektů                             .
ALM_ME_ORDER_HEADER    MAM 1.0 zakázky                                .
ALM_ME_ORDER_LIST     MAM 1.0 seznam interních zakázek                        .
ALM_ME_ORDER_OPER     MAM 1.0 operace zakázky                            .
ALM_ME_PARTNER       MAM 1.0 partner                                .
ALM_ME_PUSH_DECISION    BAdI: Určení dat push                             .
ALM_ME_SERVERDRIVEN    BAdI: Replikace řízená backendem                        .
ALM_ME_TECH_ADDR      Založení adresy pro technické objekty                     .
ALM_ME_USER        BAdI: Rozšíření uživatelských dat                       .
ALM_ME_USER_DATA      MAM 1.0 uživatelská data                            .
ALV_GRID_XT        BAdI pro ALV Grid třídy CL_ALV_GRID_XT                     .
ALV_SWITCH_GRID_LIST    ALV: Zákazn.výstup pro Switch Grid to List                   .
APAR_EBPP_CHECK_INV    Biller Direct příjem faktury: Kontrola souborů                 .
APAR_EBPP_DEBITOR_SL    EBPP: Hledání možných odběratelů                        .
APAR_EBPP_GET_DATA     EBPP: Stanovení dat faktury/dat platby                     .
APAR_EBPP_NOTIFY      EBPP: Oznámení pomocí e-mailu/SMS                       .
APAR_EBPP_NOTIFY2     Vytvoření textu oznámení (jako TXT nebo HTM)                  .
APB_LAUNCHPAD_SELPAR    Modifikace parametrů výběru v Report Launchpad                 .
APPL_OBJ_OHFW       Konektor pro funkčnost aplikačního objektu                   .
APPL_OBJ_POST_OHFW     Účtování aplikačních objektů dle typu                     .
APPL_OHFW         Aplikační logika                                .
APPOINTMENT        Badi pro API ke správě termínů                         .
APPREQUEST_UPDATE     Business add in: Požadavek na opatření pro kontroly              .
AQ_QUERY_PROT       Protokolování query                              .
ARCHIEV_CHECK_E      BAdI pro zákaznické kontroly při archivaci obch.domu/obchodu          .
ARC_BC_HROBJ_CHECK     Archivační objekt BC_HROBJ: Kontroly archivovatelnosti             .
ARC_BC_HROBJ_WRITE     Archivační objekt BC_HROBJ: Doplňkové tabulkové záznamy            .
ARC_FI_ACE_OBJ_WRITE    Archiv.objekt FI_ACE_OBJ: Doplňkové tabulkové záznamy             .
ARC_FM_FUNRES_CHECK    BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (FM_FUNRES)             .
ARC_MM_EBAN_CHECK     BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EBAN)              .
ARC_MM_EBAN_IBS      Archivace MM_EBAN pro IS2ERP                          .
ARC_MM_EBAN_PRECHECK    BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EBAN)              .
ARC_MM_EBAN_WRITE     BAdI: Rozšíření rozsahu archivace (MM_EBAN)                  .
ARC_MM_EINA_CHECK     BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EINA)              .
ARC_MM_EINA_IBS      Archivace MM_EINA                               .
ARC_MM_EINA_WRITE     BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EINA)              .
ARC_MM_EKKO_CHECK     BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EKKO)              .
ARC_MM_EKKO_IBS      Archivace MM_EKKO                               .
ARC_MM_EKKO_WRITE     BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_EKKO)              .
ARC_MM_EKPO_SEND      Odesílání dat do jiných systémů                        .
ARC_MM_INVBEL_CHECK    BAdI: Rozšíření kontroly archivovatelnosti (MM_INVBEL)             .
ARC_MM_INVBEL_WRITE    BAdI: Rozšíření rozsahu archivace (MM_INVBEL)                 .
ARC_MM_MATBEL_CHECK    Kontrola specifických kritérií add-on pro MM_MATBEL              .
ARC_MM_MATBEL_WRITE    Kontrola dat (spec. pro add-on) pro MM_MATBEL                 .
ARC_OBJECT_ADD_CLASS    Připojení tříd k archivačnímu objektu                     .
ARC_OBJECT_ADD_TABLE    Připojení struktur pro definici struktury archivačního objektu         .
ARC_PLM_AUD_CHECK     Archivační objekt PLM_AUD: Kontroly specifické pro add-on           .
ARC_PLM_AUD_WRITE     Archivační objekt PLM_AUD: Data specifická pro add-on             .
ARC_PLM_QUM_CHECK     Archivační objekt PLM_QUM: Kontroly specifické pro add-on           .
ARC_PLM_QUM_WRITE     Archivační objekt PLM_QUM: Data specifická pro add-on             .
ARC_PM_ORDER_CHECK     BAdI pro objekt archivace zakázek - dopl.kontrola ve fázi zápisu        .
ARC_PM_ORDER_DELETE    BAdI pro objekt archivace zakázek - fáze výmazu                .
ARC_PM_ORDER_PREPROCESSING BAdI pro objekt archivace zakázek - přípravný běh               .
ARC_PM_ORDER_WRITE     BAdI pro objekt archivace zakázek - fáze zápisu                .
ARC_PM_PLAN_CHECK     Rozšíření kontrol k archivaci pracovního postupu                .
ARC_PM_PLAN_DELETE     Výmaz doplň.dat                                .
ARC_PM_PLAN_WRITE     Výběr doplňkových dat k zápisu do archiv.souboru                .
ARC_PM_QMEL_CHECK     BAdI pro archivační objekt hlášení - kontroly archivace v archivačním programu .
ARC_PM_QMEL_DELETE     BAdI pro archivační objekt hlášení - fáze výmazu                .
ARC_PM_QMEL_PREPROCESS   BAdI pro archivační objekt hlášení - přípravná fáze              .
ARC_PM_QMEL_WRITE     BAdI pro archivační objekt hlášení - fáze zápisu                .
ARC_P_ORDER_WRITE     Archivace doplňkových dat k výrobním zakázkám                 .
ARC_QM_SAMPLE_CHECK    Některé kontroly při blokování vzorků pro archivaci              .
ARC_QM_SAMPLE_WRITE    Archivace doplňkových dat pro QM_SAMPLE                    .
ARC_RV_LIKP_CHECK     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro RV_LIKP                .
ARC_RV_LIKP_WRITE     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro RV_LIKP                .
ARC_SCMG_CHECK       Kontroluje archivovatelnost podnik.objektů dle kritérií specifických pro add-on.
ARC_SCMG_CHECK_INTERN   Kontroluje archivovatelnost podnik.objektů s kritérii specifickými pro add-on .
ARC_SCMG_DELETE      Maže tabulkové záznamy specifické pro add-on                  .
ARC_SCMG_DELETE_INTERN   Maže tabulkové záznamy specifické pro add-on                  .
ARC_SCMG_READ_INTERN    Načítá data případu specifická pro add-on z archivu              .
ARC_SCMG_WRITE       Zapisuje data případu specifická pro add-on do archivu             .
ARC_SCMG_WRITE_INTERN   Zapisuje data případu specifická pro add-on do archivu             .
ARC_SD_COND_CHECK     Archivační objekt SD_COND: Dodatečné kontroly                 .
ARC_SD_COND_WRITE     Archivační objekt SD_COND: Archivace doplňkových dat              .
ARC_SD_VBAK_CHECK     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBAK                .
ARC_SD_VBAK_WRITE     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBAK                .
ARC_SD_VBREV_CHECK     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBREV                .
ARC_SD_VBREV_WRITE     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBREV                .
ARC_SD_VBRK_CHECK     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBRK                .
ARC_SD_VBRK_DEL      Archivační exit SD_VBRK: Výmaz technických dat                 .
ARC_SD_VBRK_WRITE     Kontrola kritérií specif.pro ADD-ON pro SD_VBRK                .
ARC_SD_VTTK_CHECK     Kontrola BAdI pro archivaci přepravy                      .
ARC_SD_VTTK_DELETE     Výmaz BAdI pro archivaci přepravy                       .
ARC_SD_VTTK_WRITE     Zápis BAdI pro archivaci přepravy                       .
ARC_SRM_GSP_CHECK     Kontroluje archivovatelnost podnik.objektů podle specif.kritérií add-on    .
ARC_SRM_GSP_CHECK_INTERN  Kontroluje archivovatelnost podnik.objektů podle specif.kritérií add-on    .
ARC_WB2_CHECK       Kontroly                                    .
ARC_WB2_DELETE       Výmaz dat                                   .
ARC_WB2_WRITE       Zápis do archivu                                .
ARTMAS_BAPI_EXTEND     Ovlivnění vstupního zpracování u materiálu BAPI                .
ARTMAS_DATA_ENRICH     Rozšíření ukazatelů změn ALE pro IDocs ARTMAS                 .
ARTMAS_DATA_REDUCE     Filtrace IDOC v okamžiku načítání dat pro ARTMAS                .
ARTMAS_FILTERING      Zákaznická filtrace příjemců pro IDoc ARTMAS                  .
ASSORTMENT         BADI v oblasti sortimentů a výpisu                       .
ASSORTMENTLIST_UPD     Business Add-In pro seznam sortimentu                     .
ASSORTMENTLIST_UPD_2    Business Add-In pro seznam sortimentu: Analýza změny              .
ASSORTMENTLIST_UPD_3    Business Add-In pro seznam sortimentu: Vytvoření verze             .
ASSORTMENT_TOOL      Zákaznické rozšíření pro nástroj přiřazení sortimentu             .
ASSORT_MAINT        BAdI pro transakce údržby sortimentu WSOA1..4                 .
ATT_SELECT_BCS       Badi pro výběr příloh na obrazovce odeslání                  .
AT_MTRX_INFO        Úpravy rozhraní matice v rozdělovníku                     .
AUTHORISATION_CHECKS    Kontroly oprávnění                               .
AUTHORITY_CHECK_ACL    Kniha protokolů: Kontrola oprávnění pro akci a objekt             .
AUTHORITY_SPROJ      Uživatelská kontrola oprávnění ve standardním projektu             .
AXBP_USER_EXIT       xcvdb                                     .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners