WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 12,942 (today: 152)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Titul                           .

GCC_PS_PROJECT_LABEL     Označení definice projektu a prvků SPP          .
GDS_MATERIAL_EXTRACT     BAdI: Extrakce materiálů pro konzolu GDS         .
GEN_EBPP_DEBITOR_SL     EBPP: Hledání možných dodavatelů             .
GET_CCS_PROPOSAL       Čtení navrhovaného rozvrstvení nákladů          .
GET_CRM_OBJECT_TYPE     Stanovení CRM_OBJECT_TYPE pro operaci           .
GET_DEFCCS          Modifikace rozvrstvení skuteč.nákladů při aktualizaci v ML.
GET_PARTN_ROLES_PPF     PPF: BADI k vyvolání možných partnerských funkcí aplikace .
GLT0_AFTERSPLIT_VAL     Ověření po rozdělení dokladu               .
GLT0_COMPRESS_ITEM      Sumarizace řádek účetn.dokladu před rozdělením dokladu  .
GLT0_COMP_TAX        Rozšíření daňových řádek z FI-CA             .
GLT0_SET_INV_REF       Přepsat znak X_INV_REF                  .
GM_ALLOW_FM_PLANNING     Povolení prvku přiřazení účtu grantu v plánování ŘR    .
GM_ARCHIVE_EXIT       Archivační exit pro archivační programy ŘG        .
GM_AUTHORITY_CHECK      Řízení grantů: Kontrola oprávnění             .
GM_BDGT_FM_SOURCE      Sestav. rozpočtu ŘG: Změna ve zdroji ŘR (scénář Ceiling) .
GM_BDGT_LIMIT_FM_FY     Omezení fiskálních roků ŘR v integraci rozpočtu ŘG-ŘR   .
GM_BDGT_OVERRIDE_AMOUNT_TYPE Nahrazení druhu částky                  .
GM_BDGT_TRFR         ŘG: Přeúčtování rozpočtu do řízení rozpočtu        .
GM_BDGT_VALIDATIONS     Rozpočtování FMM: Zákaznická ověření           .
GM_BILL_AUTHORITY      ŘG: Oprávnění uživatele k fakturaci pro DP90 v ŘG     .
GM_CHANGE_ATTRIBUTES     Nahrazení stavového znaku a odvozovací metody pro uzly  .
GM_CHANGE_STATUS       Vyvolat ŘG po výběru nového statusu grantu        .
GM_COPY_GRANT        Náhrada ŘG pro kopii funkce grantu            .
GM_GET_NEW_VALIDITY_PERIOD  Nahradit nové číslo platnosti rozpočtu          .
GM_GRANT_NBR         Změny čísel grantů pro externí přiřazení         .
GM_OM_EXT_CHK        ŘG: Rozšířená kontrola mapovače objektů          .
GM_POSTING_CONTROL      Rozšíření řízení účtování ŘG               .
GM_POST_AUTHORITY      Řízení grantů: Kontrola oprávnění pro blok přiřazení účtů .
GM_RM_INTEGRATION      Generické BAdI pro integraci ŘG-Records-Management    .
GM_SALES_ORDER_EXT      Přiřazení polí grantů k polím zakázek odběratelů     .
GM_SD_ORDER_CREATE      Vytvoření zakázky odběratele v ŘG             .
GM_SPONSOREDOBJ       Řízení grantů: Podporovaný objekt - BAdI         .
GOS_MULT_PUBLISH       Dodatečná publikace dalších objektů            .
GOS_SRV_REQUEST       GOS: Podchycení požadavku na generickou službu      .
GOS_SRV_SELECT        GOS: Omezení výběru generických služeb          .
GRID_CLICK_PPF        PPF: Exit pro dvojklik na hodnotách v zobrazení      .
GUI_APPL_OBJ_OHFW      Spojí zobrazení aplik.objektu (podobraz.) s OHFW     .
GUI_ASSIGNMENTS_RFW     Rozšíření pro cl_gui_assignments_rfw           .
GUI_BROWSER_OHFW       BAdI pro rozšíření prohlížeče               .
GUI_DETAIL_RFW        Externí control GUI pro detaily/srovnání uzlů RFW     .
GUI_GRAPH_RFW        Rozšíření pro cl_gui_graph_rfw              .
GUI_ITEMIZATION_CK      PCP: Použití momentálně není možné            .
GUI_NAVIGATION_RFW      Rozšíření pro cl_gui_navigation_rfw            .
GUI_PROTOCOL_OHFW      Protokol specifický pro aplikaci             .
GUI_RFW           Rozšíření pro cl_gui_2_rfw                .
G_BIW_LOG_DELTA_QUEUE    Aktualizace protokolu fronty delta pro analýzu chyb    .
G_SET_CHANGES        Sady: Založení, změna a výmaz sad             .
G_SET_FORMULA_EXIT      Sady: Exity pro proměnné vzorců              .
G_SET_USAGE         Sady: Přehled použití                   .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners