WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 12,936 (today: 146)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Report             Názov                                 .

PAK_CHECK           Package Check                             .
PAK_EXPLAIN          Explain-Tool                             .
PBC_WIZARD_OM         Program PBC_WIZARD_OM                         .
PBC_WIZARD_OM_CS        Program PBC_WIZARD_OM                         .
PCATALOG            Vstupné súbory pre Java-Applet z informácie o disponibilite IAC    .
PCA_1KE0_SET_NEW_PROTOCOL2   Nastavenie znaku pre použitie alternatívneho nového protokolu     .
PCA_1KE0_SET_OLD_PROTOCOL   Nastavenie znaku pre použitie starého protokolu            .
PCA_MASS_CRYPTING       Šifrovanie resp.dešifrovanie ako hromadné spracovanie         .
PCA_SET_VARIANT        Interný report SAP (nikdy nepoužívať!!!)               .
PDD_CREATE_MASTERDATA     Program PDD_CREATE_MASTERDATA                     .
PDGRAPHX            Rozhranie grafiky PD                         .
PDTC_REPORT          Výpočet plán.dod.lehoty                        .
PFCG_ADD_MINIAPP        Pripojenie MiniApp                          .
PFCG_MASS_DOWNLOAD       Hromadný download rolí                        .
PFCG_MASS_IMPORT        Hromadný import rolí                         .
PFCG_MASS_TRANSPORT      Hromadný transport rolí                        .
PFCG_MODAUTH          Program PFCG_MODAUTH                         .
PFCG_ORGFIELD_CREATE      Generátor profilov: Založenie nového poľa organiz.úrovne       .
PFCG_ORGFIELD_DELETE      Generátor profilov: Opätovný výmaz nového poľa organizačnej úrovne  .
PFCG_ORGFIELD_UPGRADE     Generátor profilov: Úprava po upgrade pre nové polia organiz.úrovní  .
PFCG_REGENERATE_ACT_GROUPS   Generovanie profilov oprávnení rolí                  .
PFCG_SET_PROFILE_NAMERANGE   Nastavenie číselného intervalu pre návrh názvu pri profiloch     .
PFCG_START_PFCG        Program na spustenie PFCG                       .
PFO_CHECK_CONSISTENCY     Kontrola konzistencie priradení PPK podľa druhu a typu        .
PFO_CLEANUP          Vyčistenie customizingu a kmeňových dát, NIE v produktívnom systéme  .
PFO_CONSTRUCTION        PPK: Mapovanie procesu - nové založenie typu objektu         .
PFO_GZO            Report PFO_GZO                            .
PFO_SEG            Program PFO_SEG                            .
PFO_SZO            Report PFO_SZO                            .
PFO_TEST_CREATE_OBJECT     Report PFO_TEST_CREATE_OBJECT                     .
PFO_TEST_PM_INTERFACE     Program PFO_TEST_PM_INTERFACE                     .
PFO_TRCOMPLETE         PPK: Celkový transport - vytvorenie customizingu           .
PFO_VTR_IMPORT         Import customizingu s riadením verzií                 .
PF_ASTAT_TEST         Program na testovanie funkčnosti štatistiky aplikácie         .
PHREIC_CATEGORY_COPY      Kopírovanie tabuľky THREIC_CAT / THREIC_SUBCAT do THREIC_CATEGORY   .
PHREIC_CATEG_TREE       Príklad: Simple Tree Control (s dokumentáciou)            .
PKTESTXML           Test XML                               .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_CHECK    Archivácia, manažment auditu, pohybové dáta: Preprocesor       .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_DELETE    Archivácia, manažment auditu, pohybové dáta: Program výmazu      .
PLM_AUDIT_ARC_AUD_WRITE    Archivácia, manažment auditu, pohybové dáta: Archivačný program    .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_CHECK    Archivácia, manažment auditu, kmeňové dáta: Preprocesor        .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_DELETE    Archivácia, manažment auditu, kmeňové dáta: Program výmazu      .
PLM_AUDIT_ARC_QUM_WRITE    Archivácia, manažment auditu, kmeňové dáta: Archivačný program    .
PLM_AUDIT_CHANGEDOC      Zmenové doklady pre objekty auditu                  .
PLM_AUDIT_MONITOR       Monitor auditu                            .
PLM_AUDIT_OBJECT_DISPLAY    Zobrazenie objektu auditu                       .
PLM_AUDIT_REMINDER_01     Riadenie auditu: Vytvorenie pripomínacieho mailu           .
PLM_MOBILE_DEFECTS_PERS    Nstavenia pre mobilnú registráciu chýb                .
PLM_MOBILE_QUALITY_NOTIF_PERS Nastavenia pre mobilné zadanie hlásenia kvality            .
PLM_PS_CALL_TRANSACTION    Vyvolanie transakcií PS z portálu                   .
PLM_PS_GET_HIERARCHY      PS Hierarchia                             .
PLRECNZ1            Run To Run Reconciliation Report                   .
PM_PS_INTEGRATION       Integrácia PM/PS                           .
PM_PS_INT_BATCH        PM/PS Spracovanie na pozadí                      .
PM_PS_INT_BATCH_WPS      Priradenie zákazky pre WPS                      .
PM_PS_INT_JOB         Integrácia PM/PS                           .
PM_PS_INT_WPS         Priradenie zákazky pre WPS                      .
PNRES_CONSISTENCY_CHECK    Program PNRES_CONSISTENCY_CHECK                    .
PORTAL_ALV_TEST        PortalALV: Test Program                        .
POWL_ADAPT           Generovanie zdroj.implementácie POWL - INTERNÉ -" NEUVOĽNENÉ     .
POWL_C01            Otázky administrácie s ID konfigurácie (CGUID)            .
POWL_D01            Výmaz otázok z databázy                        .
POWL_D02            Zobrazenie informácií o dizajne POWL                 .
POWL_D03            Kontrola konzistencie tabuľkových záznamov POWL            .
POWL_D04            Výmaz kritérií výberu v cache pre query admin.            .
POWL_D05            Výmaz výsledkov kontroly POWL                     .
POWL_D06            Aktivácia odvodených otázok                      .
POWL_EASY_BUILDER       Easy POWL builder                           .
POWL_WLOAD           Aktualizácie aktívnych otázok POWL                  .
PPA3BFAR            Archivačný program pre generovanie archívnych súborov pre PP_BKFLUSH .
PPA3BFDL            Archivačný program pre výmaz protokolov dokladov pre PP_BKFLUSH    .
PPA3BFRD            Archivačný program pre vyhodnotenie archívneho súboru pre PP_BKFLUSH .
PPAPOIDT            Výber zákaziek (PP, PI, ...) jedného druhu podľa čísel zákazky    .
PPARBFAR            Archivačný program pre generovanie archívnych súborov (PP_BKFLUSH)  .
PPARBFDL            Archivačný program pre výmaz protokolov dokladov pre PP_BKFLUSH    .
PPARBFRD            Archivačný program pre vyhodnotenie archívneho súboru pre PP_BKFLUSH .
PPARCHA1            Archivácia výrobných zákaziek: Archivačný program           .
PPARCHD1            Archivácia výrobných zákaziek: Program výmazu             .
PPARCHOG            Generovanie objektu archivácie PP_ORDER (tabuľka ARCH_OBJ)      .
PPARCHP1            Výrobná zákazka: Nastavenie označenia na výmaz a znaku výmazu     .
PPARCHR1            Reorg.výrob.zákazky: Zobrazenie archívnych dát            .
PPBICO40            Konverzia batch plánovaných zákaziek na výrobné zákazky        .
PPBICOR8            Konverzia batch plánovaných zákaziek na procesné zákazky       .
PPCMP000            Infosystém chýbaj.dielov                       .
PPCO85EI            Nastavenia riadenia tlače z pohľadu užívateľa             .
PPCOFA00            Zákazky podľa čísel zákaziek                     .
PPCOFA10            Zákazky pre materiál                         .
PPCOFA20            Zákazky pre disponenta                        .
PPCOFA30            Zákazky pre výrobného dispečera                    .
PPCOWE00            Zákazky pre príjem materiálu                     .
PPC_ACTIVITIES_SHOW      Display of Production Activities                   .
PPC_APPL_LOG_SHOW       Display of Messages from Production Backflush             .
PPC_CHECK_COMPS        Program PPC_CHECK_COMPS                        .
PPC_COMPONENTS_SHOW      Display of Components                         .
PPC_CONFIRMATIONS_SHOW     Display of Backflushes Received                    .
PPC_CONF_ARCH_DEL       Deletion Program for Archiving Object PP_CONF             .
PPC_CONF_ARCH_WRI       Write Program for Archiving Object PP_CONF              .
PPC_CONF_GO          Processing the Backflushes                      .
PPC_CONF_POST_PROC       Postprocessing Program for Archiving Object PPC_CONF         .
PPC_DELETE_CORRUPT       Deletes corrupt entries in the PPC table               .
PPC_HEADRECS_COMPARE      Checks existence of and process flags for records in APO and R/3   .
PPC_INTERNAL_TEST_BACKFLUSH  INTERNAL - Generation of a Backflush for the APO Scenario - INTERNAL .
PPC_REPROC_ACT         Reprocessing of Activities                      .
PPC_STEP2_GO          Processing of Backflushes - Second Step                .
PPEDIHDR_CONS_CHK       Report PPEDIHDR_CONS_CHK                       .
PPEDIHDR_CONS_REP       Program PPEDIHDR_CONS_REP                       .
PPEDI_CONSISTENCY_CHECK    Program PPEDI_CONSISTENCY_CHECK                    .
PPEFILT_ATTR_UI_GEN      Report generovania filtra hodnôt atribútov              .
PPER3EHDR_CONS_CHK       Program PPER3EHDR_CONS_CHK                      .
PPER3EHDR_CONS_REP       Report PPER3EHDR_CONS_REP                       .
PPES_STATUSGRAPH_UPDATE    Aktualizácia grafu statusu                      .
PPEVS_OLD2NEW_1        Konverzia: schéma variancie                      .
PPE_ARCHIVE_ACT_DELETE     Archivácia štruktúr procesu: Program pre výmaz            .
PPE_ARCHIVE_ACT_SET      Archivácia štruktúr procesu: Preprocesor               .
PPE_ARCHIVE_ACT_WRITE     Archivácia štruktúr procesu: Archivačný program            .
PPE_ARCHIVE_CMP_DELETE     Archivovanie štruktúr produktov iPPE: Výmaz archivovaných dát     .
PPE_ARCHIVE_CMP_SET      Archivovanie štruktúr produktov iPPE: Nastavenie označenia      .
PPE_ARCHIVE_CMP_WRITE     Archivovanie štruktúr produktov iPPE: Zápis do archívu        .
PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY    Program PPE_ARCHIVE_DATA_DISPLAY                   .
PPE_ARCHIVE_FLO_DELETE     Archivovanie podnikových štruktúr: Program výmazu           .
PPE_ARCHIVE_FLO_SET      Archivovanie podnikových štruktúr: Preprocesor            .
PPE_ARCHIVE_FLO_WRITE     Archivovanie podnikových štruktúr: Archivačný program         .
PPE_BAL_COUNT_WEIGHT_DURATION Program PPE_BAL_COUNT_WEIGHT_DURATION                 .
PPE_CONSISTENCY_CHECK     Program PPE_CONSISTENCY_CHECK                     .
PPE_LONGTEXT_AUTO20_AUTO30   Program PPE_LONGTEXT_AUTO20_AUTO30                  .
PPE_PNCMP_DELTA_MAINT     Interný program pre test eCATT: PPE_PNCMP_DELTA_MAINT        .
PPE_PREL_FILL_APPLOBJ_TYPE   Report PPE_PREL_FILL_APPLOBJ_TYPE                   .
PPE_PVCMP_DELTA_MAINT     Interný program pre test eCATT: PPE_PVCMP_DELTA_MAINT        .
PPE_SYNC_LONG_SHORT_TEXTS   Synchronizácia dlhých a krátkych textov pre objekty iPPE       .
PPF4PLAF            Povolené plán.zákazky                         .
PPFCONDDEF           PPF: Údržba podmienok pre akcie                    .
PPFCONDDEF_CRM         Naplánovanie akcií                          .
PPFTINDC            Vytvorenie indexu chýb.dielov                     .
PPIOA000            Zákazkový infosystém: Vstupný report                 .
PPIOC000            Zákazkový infosystém: Report výberu                  .
PPIOD000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu dokument.pohybov materiálu.
PPIOE000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu bodov udalosti      .
PPIOF000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu PVP            .
PPIOG000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu automat.pohybov materiálu .
PPIOH000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu hlavičiek zákaziek    .
PPIOI000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu položiek         .
PPIOK000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu kapacít          .
PPIOM000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu komponentov        .
PPIOO000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu operácií         .
PPIOQ000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu požiadaviek na objednávku .
PPIOR000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu sp.hlásení        .
PPIOS000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu sekvencií         .
PPIOT000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu objednávok        .
PPIOW000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu chybných pohybov materiálu.
PPIO_ENTRY           Vstup do zákazkového informačného systému               .
PPIO_ENTRY_MAP         Miniap.zákazkového informačného systému                .
PPIO_ENTRY_VARIANT_DISPLAY   Zobrazenie variantov výberovej obrazovky PPIO_ENTRY          .
PPKALKFI            Report pre plnenie CKKALKSUBTAB z výrobnej zákazky          .
PPORPFSE            Report pre vyvolanie údržby view customiz.výkazu pokročilosti zákazky .
PPORPPRO            Čítanie logickej databázy pre projekty                .
PPPIA000            Zákazkový infosystém: Vstupný report                 .
PPPIARDL            Procesná zákazka: Výmaz súborov DB po archivácii           .
PPPIARLI            Protokol zákazky: Zobrazenie z archivačného systému          .
PPPIARRD            Proc.zákazka: Čítanie archívnych súborov               .
PPPIARRL            Proc.zákazka: Program sp.zavedenia - archív.systém -" databáza    .
PPPIARWR            Procesná zákazka: Archivačný program - databáza -" archív.systém   .
PPPIBSEL            Výber tlače procesných zákaziek na pozadí               .
PPPIBTAA            Protokol zákazky: Simulácia                      .
PPPIBTAR            Archivácia protokolu zákazky                     .
PPPIBTCH            Procesná zákazka: Dávková tlač výrobných dokladov           .
PPPIBTDR            Tlač procesnej zákazky                        .
PPPICPPRL           Protokol šarže: Kontrol.správa                    .
PPPID000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu pohybov materiálu     .
PPPIDRMA            Protokol zákazky: Zoznam materiálu                  .
PPPIFHWTXT           Výrobné a procesné zákazky s výrobnými pokynmi            .
PPPIFHWTXT_OLD         Výrobné a procesné zákazky s výrobnými pokynmi            .
PPPIG000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu automat.pohybov materiálu .
PPPIH000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu hlavičiek zákaziek    .
PPPII000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu položiek         .
PPPIK000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu kapacít          .
PPPIM000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu komponentov        .
PPPIO000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu operácií/fáz/sek.zdrojov .
PPPIPRUEFLOS          Protokol zákazky: Zoznam materiálu                  .
PPPIQ000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu POBJ           .
PPPIR000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu sp.hlásení        .
PPPISHEET           Protokol zákazky: Zoznam materiálu                  .
PPPISHEET1           Formát archivačnej zostavy výrobného príkazu             .
PPPIT000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu objednávok        .
PPPIUSER            Protokol zákazky: Zoznam materiálu                  .
PPPIW000            Zákazkový infosystém: Report detail.zoznamu chybných pohybov materiálu.
PPPI_EBR_ARCHIVE        Report: Archivácia protokolu šarže na pozadí             .
PPPI_MCHP_CREATE        Generovanie protokolov šarže na pozadí                .
PPPI_MCHP_DELETE        Výmaz protokolov šarže na pozadí                   .
PPPRBSEL            Výber tlače zákaziek v pozadí                     .
PPPRBTCH            Dávková tlač výrobných dokladov                    .
PPPRBTCP            Tlač dávky dokladov k zákazke s paralel.spracovaním          .
PPSFCACT            Hromadné spracovanie zákaziek                     .
PP_FISL1_UT01         FISL: Konverzia layoutu                        .
PP_ORDER_PROGRESS       Výkaz sledovania zákazky                       .
PP_PICK_LIST          Zoznam materiálu na odber                       .
PRARCHA1            Archivácia procesných zákaziek: Archivačný program          .
PRARCHD1            Archivácia procesných zákaziek: Program výmazu            .
PRARCHP1            Procesná zákazka: Aktivovanie označenia na výmaz a znaku výmazu    .
PRARCHR2            Reorg.procesnej zákazky: Zobrazenie archívnych dát v inf.systéme   .
PRC_GET_USED_FORMULAS     Množina vzorcov použitých v customizingu stanovenia ceny       .
PRC_MAINTAIN_CONDLIMIT     Údržba horných a dolných hraníc                    .
PRC_MAINTAIN_CONDTYPE     Údržba druhu cenovej podmienky                    .
PRC_MAINTAIN_EXCL_GROUP    Údržba skupín vylúčenia: Druhy podmienok               .
PRC_MAINTAIN_EXCL_PROC     Údržba skupín vylúčenia: Schémy                    .
PRC_MAINTAIN_FIXGROUP     Údržba skupín fixácie                         .
PRC_MAINTAIN_PRICPROC     Údržba kalkulačných schém                       .
PRC_MAINTAIN_PURPOSE      Údržba účelov (funkcie podmienky)                   .
PRC_NAMESPACE_CHECK      Kontrola tabuliek stanov.ceny na záznamy v rozsahu názvov zákazníka  .
PRC_PERFORMANCE_TEST      Performance Test Program For Pricing API               .
PRC_SCENARIO_TEST       Test Program For Pricing API                     .
PRC_SHOW_PRIDOC        Report PRC_SHOW_PRIDOC                        .
PREAD_WORK_CENTER       Prechod kapacity pracoviska (Disponibilný pracovníci) do CSD     .
PREPARE_DEBUGGING       Príprava debuggingu externých klientov                .
PREPARE_USELOG_FOR_TEST    Program FETCH_USELOG                         .
PRGN_CHECK_AGR_TRANSLATION   Kontrola prekladu roly                        .
PRGN_COMPRESS_TIMES      Komprimácia priradenie užívateľa k role                .
PRGN_COPY_ACTIVITY_GROUPS   Hromadné kopírovanie rolí, ktoré začínajú na "T_" alebo "RY"     .
PRGN_COPY_T_RY_AGRS      Pokyn 156196: Kopírovanie rolí T a RY                 .
PRGN_CORRMEN1         Program PRGN_CORRMEN1                         .
PRGN_CORRMEN2         Pomocný program pre doplnenie textov v rolách             .
PRGN_CREATE_SAP_NEW_SUBPROFILE Program PRGN_CREATE_SAP_NEW_SUBPROFILE                .
PRGN_INFO_COMPOSITE_ROLES   Vytvorenie štatistiky produktívnych zložených rolí          .
PRGN_PRINT_AGR_MENU      Tlač menu rolí                            .
PRGN_RESET_GENERATED_TIMESTAMP Reset vyznačení času generovaných profilov              .
PRGN_STATUS_ALL        Prehľad statusov                           .
PRG_ER_SERVICES_PUBLICATION  Publikovanie webových služieb                     .
PRG_ER_SERVICE_CLASSIFICATION Klasifikácia web.služieb                       .
PRICAT001           PRICAT - vstup: Hľadanie katalógu podľa ILN alebo dodávateľa     .
PRICAT002           PRICAT - vstup: Zobrazenie riadkov katalógu pre číslo katalógu    .
PRICATLOG           Vyhodnotenie aplik.protokolu k rozvrhnutiu ALE cenového katalógu   .
PRICATLOGOUT          Vyhodnotenie aplikačných protokolov pre spracovanie cenového katalógu .
PRICAT_DISPLAY         Report PRICAT_DISPLAY                         .
PRICAT_GET_FIELD_DESCRIPTION  Program PRICAT_GET_FIELD_DESCRIPTION                 .
PRINT_CONTROL_TEXTS_UPLOAD   Zavedenie textov pre klienta RFC z XL do tabuľky SAP         .
PRJ_DEALLOCATE_NETW_ACTIVITIES Progr.pre vyradenie operácií sieť.diagr.rozvrhnutého v SAP APO z plánu.
PROC_MIG_CENTRALVIEW      Program PROC_MIG_CENTRALVIEW                     .
PRODLOGS            Program PRODLOGS                           .
PRODMASSAKT          Program PRODMASSAKT                          .
PROFGEN_CORR_REPORT_1     SAP                                  .
PROFGEN_CORR_REPORT_3     SAP                                  .
PROJECT_EDITION_CHANGE     Zmena editačnej masky (PROJ, PSPS, PROJS, PRPSS, VSPROJ_CN, VSPRPS_CN).
PROJECT_VIEW_COMP       Zobrazenie IMG projektu vo views                   .
PROJIF_DATA          Čítanie operácií cez logickú databázu k projektu           .
PROTEXTRACT_SINGLE       ZPROTEXTRACT_SINGLE:Taking Single Extracts (MSGNO,MSGID) for ZINSTSET .
PROTOCTOT_451         Evaluate Error Log (Parallel Run)                   .
PROTOKOLLIERFLAG        Report pre kontrolu znaku protokolovania               .
PROTOKOLLIERFLAG_ALV      Report pre kontrolu znaku protokolovania               .
PROTOTOP            Include PROTOTOP                           .
PSARCHD1            PS: Archivácia systému riadenia projektov / výmaz databázy z archívu .
PSARCHP1            PS: Archivácia systému projektov / označ.na výmaz, znak výmazu    .
PSARCHW1            Archivácia operatívnych štruktúr projektu / zápis do archívu     .
PSBWTSTC            PSBW: Test OBJNR bufferu pre prvky ŠPP                .
PSBWTSTD            PSBW: Test OBJNR bufferu pre sieťový diagram             .
PSBWTSTE            PSBW: Test OBJNR bufferu pre operácie sieťového diagramu       .
PSDELET1            Operatívne štruktúry projektu / výmaz bez archivácie         .
PSINUM30            Konverzia čísel ŠPP                          .
PSINUM40            Konverzia interných čísel ŠPP (štandard)               .
PSIS_SET_USER_PARAMETER    Nastavenie parametra užívateľa pre jednotlivé prehľady        .
PSPRBSEL            Výber tlače sieť. diagramov v pozadí                 .
PSPRBTCH            Dávková tlač sieť.diagramov(pomocou označ.na tlač)          .
PS_CALL_PSJ_EXAMPLE      Príklad pre vyvolanie funkčného modulu PS_LDB_CALL          .
PS_CALL_PSJ_EXAMPLE_CLASSIC  Príklad pre vyvolanie funkčného modulu PS_LDB_CALL          .
PS_CALL_PSJ_FIELD_SELECTION  Príklad pre vyvolanie funkčného modulu PS_LDB_CALL          .
PS_CALL_PSJ_SELSCREEN     Príklad pre vyvolanie funkčného modulu PS_LDB_CALL          .
PS_CREATE_FIPOS        Program PS_CREATE_FIPOS                        .
PS_RPSCO_REBUILD        Nové vytvorenie inf.databázy projektu                 .
PS_SUMM_INHERIT        Dedičnosť pre projektový informačný systém              .
PS_SUMM_PROTOCOL        Vyhodnotenie dedičnosti                        .
PTIME_F4POPUP_2        Program PTIME_F4POPUP_2                        .
PTIME_F4POPUP_3        Program PTIME_F4POPUP_3                        .
PTIME_TIMERULE         Program PTIME_TIMERULE                        .
PUTTBCCHK           Consistency Check of Table PUTTBC (Substitution Tables)        .
PUTTBCCOMPARE         Comparison of PUTTBC Components                    .
PUTTBCHK            Consistency check of table PUTTB (Substitution tables)        .
PUTTBCOMPARE          Comparison of PUTTB - PUTTBC                     .
PUTTBHIST           Display PUTTB History                         .
PWPC_CONVERT_MDT_TO_LPA    Výkaz pre konverziu tabuľkových záznamov MDT na tabuľové záznamy LPA .
PWPC_RPT_START_REPORT_TEST   Vykonanie výkazu - testovací program                 .
PWPC_TO_CONVERT_TABLES     Program PWPC_TO_CONVERT_TABLES                    .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners