WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,644 (today: 508)
( 11 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI            Tytuł naukowy                                           .

AAPM            BAdI dla łączenia PM-AA                                      .
ACC_DOCUMENT        Zmiana dokumentu zewn. podczas wywołania interfejsu RW                      .
ACEPS_ACCDET_STRUC     Uzupełnianie struktury wyszukiwania konta mech. rozl.międz.                    .
ACEPS_BAPIDOC_MODIFY    Zmiana dokumentu BAPI przed transferem do Rachunkowości                      .
ACEPS_BAPIPREDOC_MOD    Zmiana dokum. BAPI zawier. 2 pozycje (utworz. z dokum. ACE)                    .
ACE_ARCHIVING_PREP     Przygotowanie archiwizacji: Ustaw. statusu "Do archiwizacji"                   .
ACE_SOP_HR_DAT_TRANS    Zmiana transferu danych HR w Accrual Engine                            .
ACE_SOP_TRF_LIST_MOD    Zmiana listy wyników transferu danych HR-FI                            .
ACE_SOP_TRF_SUM_MOD    Zmiana sumowania w liście wyników transferu danych HR                       .
ACE_UI_NAVIGATION     Nawigacja do obiektu źródłowego z numeru obiektu RM                        .
ACTIVATE_CC_SPLIT     Aktywacja podziału pozycji rozliczenia jednostki gospodar.                    .
AC_DOCUMENT        Zmiana dokumentu rachunkowości                                  .
AC_QUANTITY_GET      Przejęcie ilości do Rachunkowości - USER EXIT                           .
AD01_RRB_COLLECTIVE1    Mod. listy wyprow. dla przetw. zb. fakt. wg wydatków                       .
AD01_RRB_REPORTING_1    Wypełn. innych pól w raport. przepływu dok. dla żąd. fakt.                    .
ADAPTER_RFW        Rozszerzenia dla cl_adapter_rfw                                  .
ADDRESS_CHECK       Kontrole w centralnym zarządzaniu adresami                            .
ADDRESS_SEARCH       Wywoływnie wyszukiwania w centralnym zarządzaniu adresami                     .
ADDRESS_SUBSCREEN     Implementacja zdefiniowanego dla aplikacji obszaru podekranu                   .
ADDRESS_UPDATE       Aktualizacje w centralnym zarządzaniu adresami                          .
ADDR_LANGU_TO_VERS     Odwzorowanie języków na międzynarodowe wersje adresów                       .
ADDR_PRINTFORM_SHORT    Przesterowanie skrótów w module funk. ADDRESS_INTO_PRINTFORM                   .
ADDR_REG_SETTINGS     Aktywacja specjalnej funkcjonalności struktury regionalnej                    .
ADDR_TXJCD_CHECK      Przesterowanie pól adresowych dla ustalenia TXJCD                         .
ADS2KIPBRO_CTXMENU     BAdI dla opcji menu kontekstowego we wstępnym tworz. zapasu                    .
ADS2KIPBRO_IDOC_STAT    Obsługa statusu IDoc w raporcie o statusie                            .
ADS2KIPBRO_PROC_SELE    Dalsze przetwarzanie wybranych części w przeglądarce IP                      .
ADS2KIPBRO_SEL_SCR     Definiowanie dodatkowych parametrów na ekranie wyboru IP                     .
ADS2KIPUPL_DATE_CONV    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla wersji daty                          .
ADS2KIPUPL_HDR_API     SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla API nagłówka                          .
ADS2KIPUPL_PART_API    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla API części                           .
ADS2KIPUPL_S_PARSER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla parsera pliku S                        .
ADS2KIPUPL_S_READER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla czytnika pliku S                        .
ADS2KIPUPL_T_PARSER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla parsera pliku T                        .
ADS2KIPUPL_T_READER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla parsera pliku T                        .
ADS2KIPUPL_V_PARSER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla parsera pliku V                        .
ADS2KIPUPL_V_READER    SPEC2000: Rozszerzenia klienta dla czytnika pliku V                        .
ADSPC_IDOC_PROC_EXT    Rozszerz. dla dodawania funkcjonalności po aktualizacji IDoc                   .
ADSPC_IP_ERRREPORT     SPEC2000: Objaśnianie komentarzy dla raportów o błędach                      .
ADSPC_S1NVOICE       BAdI: S1NVOICE OCH i TAX                                     .
ADSPC_S2KFILEHANDLER    S2K File Interline Message Formats-Handling Procedures                      .
ADSPSC_PR         BAdI dla zgłoszenia zapotrzebowania w SPSC                            .
AD_SPC_IP_MD_TAB      SPEC2000 - IP: Dostęp do danych do tworzenia danych podst.                    .
AFABD_CHANGE        Zmiana relacji                                          .
AFTER_TRIP_SETTLEMNT    Rozszerzenia klienta - Zarządzanie podróżami - Rozliczenie                    .
ALERT_CHECK_CONDTN     Kontrola warunków subskrypcji                                   .
ALERT_DELIVERY       Dostawa alarmu: Decyzja specyf. dla użytkownika                          .
ALERT_EXIT         Nieaktualny: Proszę użyć nowych BAdI                               .
ALERT_EXP_DATE       Alarmy: Określanie daty ważności                                 .
ALERT_MODIFY_TEXT     Zmiana tekstu alarmu                                       .
ALERT_TO_BE_DELETED    Alarm powinien zostać usunięty                                  .
ALERT_TO_BE_ESCALATE    Alarm zostanie eskalowany                                     .
ALERT_UWL_SELECTION    Wybór alarmów                                           .
ALERT_WAS_CONFIRMED    Zatwierdzanie alarmu                                       .
ALERT_XML         Alarmy: Uzupełnianie dokumentu XML                                .
ALE_FLTOBJ_VALUE_ADD    Wypełnianie wartości obiektu filtra w modelu dystrybucji                     .
ALINK_AUTH_CON       Dodatkowa kontrola uprawnień do połączenia z ArchiveLink                     .
ALM_ME_001_ORDER      BAdI: Dane zlecenia/operacji                                   .
ALM_ME_005_TIMECONF    BAdI: Potwierdzenie czasowe                                    .
ALM_ME_006_GOODSMVT    BAdI: Potwierdzenie materiału                                   .
ALM_ME_010_NOTIF      BAdI: Zawiadomienia                                        .
ALM_ME_015_CODES      BAdI: Katalog kodów                                        .
ALM_ME_016_CATLGPROF    BAdI: Profile katalogów                                      .
ALM_ME_017_CODEGROUP    BAdI: Grupy kodów                                         .
ALM_ME_018_CLASS      BAdI: Szczegóły klasyfikacji                                   .
ALM_ME_030_FUNCLOC     BAdI: Lokalizacja funkcjonalna                                  .
ALM_ME_031_EQUIPMENT    BAdI: Urządzenie                                         .
ALM_ME_040_MEASUREMT    BAdI: Dokumenty pomiarowe                                     .
ALM_ME_041_MEAS_PT     BAdI: Punkt pomiarowy                                       .
ALM_ME_050_PARTNER     BAdI: Dane partnera                                        .
ALM_ME_070_INVENTORY    BAdI: Zapasy materiałowe                                     .
ALM_ME_080_SIGNATURE    BAdI: Wprowadzenie podpisu                                    .
ALM_ME_090_CUST_USER    BAdI: Dane użytkownika                                      .
ALM_ME_095_CUST_SCEN    BAdI: Konfiguracja spec. dla scenariusza                             .
ALM_ME_COMPONENT      MAM 1.0 Składniki                                         .
ALM_ME_CONTRACT      MAM 1.0 Kontrakt                                         .
ALM_ME_CUSTOMIZING     MAM 1.0 Konfiguracja                                       .
ALM_ME_EQUIPMENT      MAM 1.0 Urządzenie                                        .
ALM_ME_FUNCLOCATION    MAM 1.0 Lokalizacja funkcjonalna                                 .
ALM_ME_INVENTORY      MAM 1.0 Dane zapasów                                       .
ALM_ME_NOTIF_HEADER    MAM 1.0 Nagłówek zawiadomienia                                  .
ALM_ME_OBJECTLIST     MAM 1.0 Lista obiektów                                      .
ALM_ME_ORDER_HEADER    MAM 1.0 Zlecenia                                         .
ALM_ME_ORDER_LIST     MAM 1.0 Lista zleceń zakładowych                                 .
ALM_ME_ORDER_OPER     MAM 1.0 Operacje zleceń                                      .
ALM_ME_PARTNER       MAM 1.0 Partner                                          .
ALM_ME_PUSH_DECISION    BAdI: Określenie danych push                                   .
ALM_ME_SERVERDRIVEN    BAdI: Replikacja sterowana poprzez system backend                         .
ALM_ME_TECH_ADDR      Tworzenie adresów obiektów technicznych                              .
ALM_ME_USER        BAdI: Rozszerzenie danych użytkownika                               .
ALM_ME_USER_DATA      MAM 1.0 Dane użytkownika                                     .
ALV_GRID_XT        BADI dla siatek ALV klasy CL_ALV_GRID_XT                             .
ALV_SWITCH_GRID_LIST    ALV: Exit klienta dla Switch Grid to List                             .
APAR_EBPP_CHECK_INV    Biller Direct - przyjęcie faktury: Kontrola plików                        .
APAR_EBPP_DEBITOR_SL    EBPP: Wyszukiwanie możliwych odbiorców                              .
APAR_EBPP_GET_DATA     EBPP: Ustalanie danych faktury/płatności                             .
APAR_EBPP_NOTIFY      EBPP: Zawiadomienie poprzez e-mail/SMS                              .
APAR_EBPP_NOTIFY2     Tworzenie tekstu zawiadomienia (jako TXT lub HTM)                         .
APB_LAUNCHPAD_SELPAR    Proszę zmodyfikować parametry wyboru w panelu wywołań raportu                   .
APPL_OBJ_OHFW       Konektor dla funkcjonalności obiektu użytkownika                         .
APPL_OBJ_POST_OHFW     Księgowanie obiektów użytkownika według typu                           .
APPL_OHFW         Logika aplikacji                                         .
APPOINTMENT        Badi dla zarządzania spotkaniami-API                               .
APPREQUEST_UPDATE     Business Add-In: Wnioski inwestycyjne dla kontroli                        .
AQ_QUERY_PROT       Query: Protokołowanie                                       .
ARCHIEV_CHECK_E      BAdI dla kontroli spec. dla klienta podczas archiwiz. WH/SH                    .
ARC_BC_HROBJ_CHECK     Obiekt archiwizacji BC_HROBJ: Kontrole możliwości archiwiz.                    .
ARC_BC_HROBJ_WRITE     Obiekt archiwizacji BC_HROBJ: Dodatkowe wpisy tabeli                       .
ARC_FI_ACE_OBJ_WRITE    Obiekt archiwizacji FI_ACE_OBJ: Dodatkowe wpisy tabeli                      .
ARC_FM_FUNRES_CHECK    BAdI: Rozszerzenie kontroli możliwości archiwizacji (FM_FUNRES)                  .
ARC_MM_EBAN_CHECK     BAdI: Rozszerzenie kontroli archiwizacji (MM_EBAN)                        .
ARC_MM_EBAN_IBS      Archiwizacja MM_EBAN dla IS2ERP                                  .
ARC_MM_EBAN_PRECHECK    BAdI: Rozszerzenie kontroli możliwości archiwiz. (MM_EBAN)                    .
ARC_MM_EBAN_WRITE     BAdI: Rozszerzenie zakresu archiwizacji (MM_EBAN)                         .
ARC_MM_EINA_CHECK     BAdI: Rozszerz. kontroli możliwości archiwizacji (MM_EINA)                    .
ARC_MM_EINA_IBS      Archiwizacja MM_EINA                                       .
ARC_MM_EINA_WRITE     BAdI: Rozszerzenie zakresu archiwizacji (MM_EINA)                         .
ARC_MM_EKKO_CHECK     BAdI: Rozszerz. kontroli możliwości archiwizacji (MM_EKKO)                    .
ARC_MM_EKKO_IBS      Archiwizacja MM_EKKO                                       .
ARC_MM_EKKO_WRITE     BAdI: Rozszerzenie zakresu archiwizacji (MM_EKKO)                         .
ARC_MM_EKPO_SEND      Wysyłanie danych do innych systemów                                .
ARC_MM_INVBEL_CHECK    BAdI: Rozszerzenie kontroli możliwości archiwiz. (MM_INVBEL)                   .
ARC_MM_INVBEL_WRITE    BAdI: Rozszerzenie zakresu archiwizacji (MM_INVBEL)                        .
ARC_MM_MATBEL_CHECK    Sprawdzanie kryteriów specyficznych dla Add On dla MM_MATBEL                   .
ARC_MM_MATBEL_WRITE    Sprawdzanie danych spec. dla Add On dla MM_MATBEL                         .
ARC_OBJECT_ADD_CLASS    Dodawanie klas do obiektu archiwizacji                              .
ARC_OBJECT_ADD_TABLE    Dodawanie struktur do definicji struktury obiektu archiwizacji                  .
ARC_PLM_AUD_CHECK     Obiekt archiwizacji PLM_AUD: Kontrole specyficzne dla Add-On                   .
ARC_PLM_AUD_WRITE     Obiekt archiwizacji PLM_AUD: Dane specyficzne dla Add-On                     .
ARC_PLM_QUM_CHECK     Obiekt archiwizacji PLM_QUM: Kontrole specyficzne dla Add-On                   .
ARC_PLM_QUM_WRITE     Obiekt archiwizacji PLM_QUM: Dane specyficzne dla Add-On                     .
ARC_PM_ORDER_CHECK     BAdI dla obiektu archiwizacji zlecenia - dodatkowa kontrola w fazie zapisu            .
ARC_PM_ORDER_DELETE    BAdI dla obiektu archiwizacji zlecenia - faza usuwania                      .
ARC_PM_ORDER_PREPROCESSING BAdI dla obiektu archiwizacji zlecenia - faza wstępna                       .
ARC_PM_ORDER_WRITE     BAdI dla obiektu archiwizacji zlecenia - faza zapisu                       .
ARC_PM_PLAN_CHECK     Rozszerzenie kontroli do archiwizacji planu prac                         .
ARC_PM_PLAN_DELETE     Usuw. danych dodatk.                                       .
ARC_PM_PLAN_WRITE     Wybór dodatkowych danych do zapisu w pliku archiwum                        .
ARC_PM_QMEL_CHECK     BAdI dla obiektu archiwizacji zawiadomień - kontrole archiwizacji w programie archiwizacji    .
ARC_PM_QMEL_DELETE     BAdI dla obiektu archiwizacji zawiadomień - faza usuwania                     .
ARC_PM_QMEL_PREPROCESS   BAdI dla obiektu archiwizacji zawiadomień - faza wstępna                     .
ARC_PM_QMEL_WRITE     BAdI dla obiektu archiwizacji zawiadomień - faza zapisu                      .
ARC_P_ORDER_WRITE     Archiwizacja dodatkowych danych dla zleceń produkcyjnych                     .
ARC_QM_SAMPLE_CHECK    Wewn. kontrole podczas blokowania próbek dla archiwizacji                     .
ARC_QM_SAMPLE_WRITE    Archiwizacja dodatkowych danych dla QM_SAMPLE                           .
ARC_RV_LIKP_CHECK     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla RV_LIKP                      .
ARC_RV_LIKP_WRITE     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla RV_LIKP                      .
ARC_SCMG_CHECK       Sprawdza możliwość archiwizacji obiektów biznesowych za pomocą kryteriów specyficznych dla add-on..
ARC_SCMG_CHECK_INTERN   Sprawdza możliwość archiwizacji obiektów biznesowych z kryteriami specyficznymi dla add-on.    .
ARC_SCMG_DELETE      Usuwa wpisy tabeli specyficzne dla add-on                             .
ARC_SCMG_DELETE_INTERN   Usuwa wpisy tabeli specyficzne dla add-on                             .
ARC_SCMG_READ_INTERN    Odczytuje dane sprawy specyficzne dla add-on z archiwum.                     .
ARC_SCMG_WRITE       Zapisuje dane sprawy specyficzne dla add-on w archiwum.                      .
ARC_SCMG_WRITE_INTERN   Zapisuje dane sprawy specyficzne dla add-on w archiwum.                      .
ARC_SD_COND_CHECK     Obiekt archiwizacji SD_COND: Dodatkowe kontrole                          .
ARC_SD_COND_WRITE     Obiekt archiwizacji SD_COND: Archiwizacja dodatkowych danych                   .
ARC_SD_VBAK_CHECK     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBAK                      .
ARC_SD_VBAK_WRITE     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBAK                      .
ARC_SD_VBREV_CHECK     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBREV                     .
ARC_SD_VBREV_WRITE     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBREV                     .
ARC_SD_VBRK_CHECK     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBRK                      .
ARC_SD_VBRK_DEL      EXIT archiwizacji SD_VBRK: Usuwanie technicznych pól                       .
ARC_SD_VBRK_WRITE     Kontrola kryteriów specyficznych dla ADD ON dla SD_VBRK                      .
ARC_SD_VTTK_CHECK     Kontrola BAdI dla archiwizacji transportów                            .
ARC_SD_VTTK_DELETE     Usuwanie BAdI dla archiwizacji transportów                            .
ARC_SD_VTTK_WRITE     Zapis BAdI dla archiwizacji transportów                              .
ARC_SRM_GSP_CHECK     Sprawdza możliwość archiwizacji obiektów biznesowych za pomocą kryteriów specyficznych dla add-on .
ARC_SRM_GSP_CHECK_INTERN  Sprawdza możliwość archiwizacji obiektów biznesowych za pomocą kryteriów specyficznych dla add-on .
ARC_WB2_CHECK       Kontrole                                             .
ARC_WB2_DELETE       Usuw. danych                                           .
ARC_WB2_WRITE       Zapis do archiwum                                         .
ARTMAS_BAPI_EXTEND     Wpływanie na przetwarz. wejściowe w przypadku BAPI materiału                   .
ARTMAS_DATA_ENRICH     Rozszerzenie wskaźników zmian ALE dla ARTMAS-IDoc                         .
ARTMAS_DATA_REDUCE     IDOC Filtrowanie w momencie wczytywania plików dla ARTMAS                     .
ARTMAS_FILTERING      Filtrowanie odbiorców zdef. przez klienta dla ARTMAS-IDoc                     .
ASSORTMENT         BADI w obszarze asortymentu i przypisania do asortymentu                     .
ASSORTMENTLIST_UPD     Business Add-In dla listy asortymentu                               .
ASSORTMENTLIST_UPD_2    Business Add-In do listy asortymentu: Analiza zmian                        .
ASSORTMENTLIST_UPD_3    Business Add-In do listy asortymentu: Tworzenie wersji                      .
ASSORTMENT_TOOL      Rozszerzenie klienta dla narzędzia przypisania asortymentu                    .
ASSORT_MAINT        BAdI dla transakcji opracowania asortymentu WSOA1..4                       .
ATT_SELECT_BCS       Badi dla wyboru załączników ekranu wysłania                            .
AT_MTRX_INFO        Dopasowania interfejsu macierzy w tabeli rozdziału                        .
AUTHORISATION_CHECKS    Kontrole uprawnień                                        .
AUTHORITY_CHECK_ACL    Log: Kontrola uprawnienia dla czynności i obiektu                         .
AUTHORITY_SPROJ      Kontrola uprawnień użytkownika w projekcie standardowym                      .
AXBP_USER_EXIT       xcvdb                                               .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners