WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 12,927 (today: 137)
( 8 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI         Tytuł naukowy                        .

N2M_ASSO_OTF_FROM_TC Tworzenie przypisań "on the fly" z KH            .
N2M_CHANGE_ASSO_DATA Zarządzanie przypisaniami: Zmiana danych przypisania    .
N2M_CHANGE_LEAD_TAB Zmiana tabeli głównych dokumentów              .
N2M_CHECK_ASSO_DATA Zarządzanie przypisaniami: Kontrola danych przypisań    .
N2M_CHECK_ASSO_IN_TC Zarz. przypis.: Kontrola przypisań w kontrakcie handlowym  .
N2M_CHECK_REL_SHIP  Zarządzanie przypisaniami: Kontrola relacji przypisań    .
N2M_CHECK_TC     Zarządzanie przypisaniami: Kontrola kontraktu handlowego  .
N2M_FAILED_UNLINK  Zarz. przypis.: Sposób post. po nieudanym rozdz. przypisań .
N2M_FLT_ASSO_PARTNER Zarządzanie przypisaniami: Filtrowanie partnera przypisania .
N2M_FLT_ASSO_TABS  Zarządzanie przypisaniami: Filtrowanie partnera przypisania .
N2M_QUANTITY_DISTRIB Zarz. przypis.: Strategia pon. rozdziału zdef. przez użytk. .
NAVIGATION_ACL    Manipulacja obszarem nawigacji               .
NETW_DIR_PROCUREMENT BAdI dla własnych kontrol dla materiałów bez num. materiału .
NETW_POSI_CONFI_LIST Ustawianie właściwe dla klienta w zarządz. zmianami w dokum..
NETW_USER_FIELDS_F4 Specyficzna dla klienta pomoc F4 dla pól użytkownika w sieci.
NOTIF_ACTIONBOX   Wpływ na funkcje w pasku działań              .
NOTIF_AUTHORITY_01  Dodatkowe kontrole uprawnień dla komunikatu         .
NOTIF_COST_CUS_CHECK Kontrola specyf. dla klienta przed utworz. zbieracza kosztów.
NOTIF_CREATE_OBJ   Tworzenie obiektu w dialogu zawiadomienia          .
NOTIF_EVENT_POST   Aktualizacja zawiadomienia: Przygotowanie danych zawiadom. .
NOTIF_EVENT_SAVE   Zmiana podczas zapamiętania zawiadomienia          .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners