WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 12,920 (today: 130)
( 3 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI           Tytuł naukowy                            .

UA_CONNECTOR       Rozpoczęcie konwersji przez klientów                 .
UC_CTR_CTPROC       SEM-BCS: Przeliczanie waluty: Procedura przeliczania         .
UC_CTR_XRPROC       SEM-BCS: Przeliczanie waluty: Procedura ustalania kursu       .
UC_DATATRANSFER      SEM-BCS: BAdI do zastosowania podczas transferu danych        .
UC_TASK_CUSTOM      SEM-BCS: Zadanie zdefiniowane przez klienta: Wykonanie        .
UDM_ADD_DATA_PPF_C    Korespondencja: Ustalanie dodatkowych danych             .
UDM_BASIS_RULE      Reguły podstawowe - BADI                       .
UDM_BP_PROFILE_C     Ustalanie profilu do wprowadzenia dla partnera biznesowego      .
UDM_CCT_DEFAULT      Nota standard. i pomiar czasu trwania dla kontaktu z klien.     .
UDM_CHNG_SGMT_DATA_C   Ustalanie grupy i specjalisty do wprow. dla każdego segmentu     .
UDM_COLL_AMT_C      BAdI: Obliczanie kwoty do pobrania                  .
UDM_EXT_RATING_C     Zewnętrzna ocena                           .
UDM_LOC_MASSACT_C     BAdI: Zbiorcze działania dot. przypadków spornych          .
UDM_PARALLEL_RUN_S    Przetwarzanie równoległe                       .
UDM_PARTNER_PPF_C     Ustalanie partnera dla połączenia PPF                .
UDM_PREPARE_DESCR_C    Oznaczenie węzła w aktach sprawy                   .
UDM_RSM_DEFAULT      Właściwości i wartości atrybutów powtórnego przedłożenia       .
UDM_RULE         Reguły - BADI                            .
UDM_STORE_EVENTS_C    Wyzwalanie zdarzeń                          .
UDM_WL_ITEM_CREATE_C   Tworzenie wpisu na liście roboczej                  .
UDM_WL_ITEM_DISP_C    Wyświetlanie wpisu na liście roboczej                .
UDM_WL_ITEM_DIST_C    Rozdział wpisów listy roboczej wg referentów             .
UKM_BLACKWHITE_LIST    Czarne i białe listy                         .
UKM_BP_ADD_FIELDS     Dalsze atrybuty partnera biznesowego                 .
UKM_CHECK_STEP      Pojedynczy krok kontroli kredytowej                 .
UKM_COMMITMENT_PUSH    Rozszerzenie interfejsu 'Odbiór obliga'               .
UKM_CONV_TO_PARTNER    Konwertuje numery partnera z różnymi ID schematu           .
UKM_CREDIT_CHECK     Dopasowanie wyniku kontroli kredytowej                .
UKM_CREDIT_INFO      Analiza zewn. informacji o kredycie                 .
UKM_CREDIT_INFO_ID_SEARCH Wyszukiwanie ID                           .
UKM_EVENTING       Obsługa zdarzenia                          .
UKM_EVENT_PUBLISHER    Rozszerzenie interfejsu 'Publikacja zdarzeń kredytowych'       .
UKM_EV_FORMULA      Parametry i funkcje formuły                     .
UKM_FILL         Wypełnianie poj. pozycji dla aktualizacji obliga           .
UKM_MASSDATA_SELECT    Warunki wyboru dla przetwarzania zbiorczego             .
UKM_PROCESSES       Kolejne procesy dla zdarzeń                     .
UKM_R3_ACTIVATE      BAdI: Aktywacja SAP Credit Management                .
UKM_VECTOR_PUSH      Rozszerzenie interfejsu 'Odbiór wektora kredytowego'         .
UMB_AUTHORITY       Definicja: BAdI dla kontroli uprawnień do Strategicznej karty wyników.
UMB_LOCK         Definicja BAdI: Blokada elementów Strategicznej karty wyników    .
UMB_VISIBILITY      Widoczność elementów Strategicznej karty wyników           .
UPB_SY_HIERARCHY     Import hierarchii grup docelowych                  .
UPS_ADDONS        Możliwości rozszerzenia dla Uniform Packaging Service        .
UPS_NAME_RESOLVE     Rozwinięcie nazwy systemu statusu i śledzenia            .
UPS_OBJECT_SERVICE    Rozszerzenia usługi obiektu                     .
UPX_LAYOUT_RENDER     BADI: Zmiana rozszerzonych formatów                 .
UPX_RESP_SOURCE      Źródło odpowiedzialności - Business Add-In              .
UWS_FORM_RUNTIME     Exity: Formularze czasu wykonania                  .
UWS_SURVEY_COCKPIT    Exit Survey_cockpit                         .
UWS_SURVEY_PUB      Zmiana adresu nadawcy                        .
UWS_SURVEY_VAL      Walidacja kwestionariuszy                      .
UXS_PIPELINE       EXIT: Formularze czasu przebiegu                   .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners